Page 1

‘t spuigat

Jaargang 22 Nummer o2 2o11


1700 pagina’s onmisbare informatie over Rotterdam als logistiek knooppunt van Europa

HANDBOEK. Wereldwijde transportverbindingen: van wegvervoer naar België tot spoorvervoer naar China en van scheepvaart naar Scandinavië tot binnenvaart naar Duitsland. Alles uitgevoerd door 700 geselecteerde logistieke dienstverleners. Verder: Amsterdam Airport Schiphol, haven- en wereldkaarten, de Fenex ledenlijst en contactpersonen. ADRESBOEK. Ruim 1400 havengebonden bedrijven uit Rotterdam, Moerdijk, de Drechtsteden en andere havens, verdeeld over een groot aantal branches: van containerterminals tot cargadoors en van containertrucking tot opslag en distributie. Dit alles aangevuld met branche registers, havenkaarten, kvk nummer, oprichtingsjaar enz. WHO IS WHO. Een pocketuitgave met adressen en branche gegevens uit beide boeken, een wie-werkt-waar register aangevuld met uitgebreide agenda gegevens tot februari 2012.

Uitgeverij Logistiek, Ridderkerk E-mail info@rotterdamtransport.nl www.rotterdamtransport.nl


Colofon: REDACTIE: Tony Bostelaar Anita Gankema Henrike Hurenkamp Remi van der Holst Dico van der Star Cathy Willemstein REDACTIEADRES:

Kunt u vinden in de papieren versie

DRUKKERIJ: Drukkerij RAD, Dordrecht GEGEVENS BRANDAEN: Noldijk 73a Postbus 152 2990 AD Barendrecht telefoon: 0180-619193 internet: www.brandaen.net giro: 2252458

D

e winter was vroeg begonnen dit jaar. Toen de kerstvakantie begon hadden we een dik pak sneeuw, dat veel volwassenen sinds hun kindertijd niet meer gezien hadden. Dit echte Hollandse winterweer heeft een paar weekjes geduurd. En nu hebben we alweer een paar hele mooie zonnige zaterdagen achter de rug. Menigeen heeft al heerlijk buiten gezeten en de kinderen konden het gras rondom het clubgebouw weer testen. Soms was het meer modder dan gras, maar dat mag de pret niet drukken. Hopelijk hebben de kinderen van de varende afdelingen door al dat heerlijke weer al een beetje de vaarkriebels gekregen. Op de foto’s op de voorkant zie je dat de boten alweer in het water liggen, op een kleine foto zie je de spectaculaire tewaterlating van een boot. Zo zijn de eerste zeiluurtjes alweer verleden tijd. Hopelijk volgen er nog veel meer dit vaarseizoen.

Om te kijken hoe het Spuigat gelezen werd, heeft de redactie een aantal jaren geleden de LIDMAATSCHAP BRANDAEN: leden, staf en ouders/verzorgers verzocht een enquête De contributie van Brandaen in te vullen. De respons was enorm en de redactie kon bedraagt per kwartaal: zich verheugen op een meer dan positieve uitkomst. € 29,00 voor niet-varenden Nu we weer een aantal jaren verder zijn, het Spuigat € 39,50 voor varenden veranderd is en we flink wat nieuwe leden hebben, € 22,50 voor stafleden zijn wij, als redactie van mening dat het weer tijd is € 17,00 voor oud-leden voor een enquête. Leden kunnen hun lidmaatWe zijn nu hard bezig om een “leuke” enquête in schap wijzigen of opzeggen elkaar te zetten. Onze bedoeling is om tijdens de door een mutatieformulier in te vullen. Een mutatieformulier is 24-uursrace mensen te vragen om de enquête in verkrijgbaar bij stafleden. te vullen. Hopelijk heeft iedereen die aangeklampt wordt even tijd voor ons zodat wij daarna weer weten VOLGENDE KOPIJDATUM: hoe jullie over het Spuigat denken. En natuurlijk laten 28 mei 2011 we jullie de uitslag weten in het volgende nummer van het Spuigat. OPLAGE ‘T SPUIGAT: 175 stuks

nummer 02 2011

Namens de redactie nog veel zonnige speeldagen

3


E

r liggen alweer een flink aantal boten in de haven en het eerste mooie weer hebben we al achter de rug. De zon heeft ons al zó (vroeg) weten te overtuigen van de komst van de zomer dat ik al flink wat korte broeken en teenslippers heb ‘gespot’ op de groep. Het bruist op het terrein, overal zijn kinderen in de weer met zeilen, masten, riemen, en alles wat maar nodig is voor het zeilklaar maken van de boten en ondertussen heb ik ook alweer de eerste zwemmers en heuse watergevechten mogen aanschouwen. Het lijkt alsof Brandaen weer uit de winterslaap is gekomen! Ik mag daar graag van genieten, onder het genot van een kop koffie en gezellige praatjes met ouders die de koffie/theekan op de picknicktafel hebben ontdekt. En als het dan echt lente is, dan is alles ineens weer in volle gang. De speltakken zijn begonnen met de voorbereidingen voor de zomerkampen, met het bestuur gaan we van start met de evaluatiegesprekken met de staf en natuurlijk is daar de 24-uursrace. Ik heb me laten vertellen dat deze race dit jaar vol spektakel zal zijn, en zeker eentje is om niet te missen! Naast deze jaarlijkse activiteiten zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen. De eerste was u misschien al opgevallen, het Spuigat krijgt een facelift. We zouden het leuk vinden om een aantal pagina’s in kleur toe te voegen, maar daarvoor zijn we nog wel op zoek naar sponsors. Mocht u daarvoor interesse hebben, dan kunt u natuurlijk bellen/mailen met de redactie, en ik kan u ook verder helpen. Een andere nieuwe ontwikkeling is de maatschappelijke stage. We hebben diverse verzoeken gekregen van (ouders van) kinderen die hun maatschappelijke stage op Brandaen zouden willen doen. Dit is tegenwoordig mogelijk, verderop in dit Spuigat kunt u daar meer over lezen. De Wilde Vaart heeft ook mooie plannen. Ze gaan zowel in de meivakantie als in de zomervakantie een Brede Schoolactiviteit organiseren! Als laatste wil ik hier het beleidsplan noemen. Met een aantal mensen denken we na over het beleid voor de komende jaren op Brandaen. We streven ernaar om dit op de ouderavond te presenteren. Natuurlijk zullen we voor het zover is de ledenvertegenwoordigers raadplegen voor input en feedback. Ik wens iedereen weer veel Brandaenplezier!

Wietske Lutz 4

‘t Spuigat


AGENDA 16 & 23 april 30 april

Inzamelen rommelmarktspullen Koninginnedag

Bevers, Welpen

&

Dolfijnen

04 mei Dodenherdenking Zeeverkenners, Wilde Vaart & Loodsen 13 mei

Theorie herexamen CWO-III

28 mei

Diner Wilde Vaart

02-03 juni

24-uursrace

02 juni

Kledingverkoop (09:00-15:00)

04 juni

Geen opkomst

11 juni Admiralencup Wilde Vaart & Loodsen 02-09 juli

nummer 02 2011

Zomerkampen

5


Prijzen: Petje T-shirt Sweater Dasi+iring

6

€ii8,50 €ii7,00 €ii18,00 €ii9,50

Volgende verkoopdatum: 02 juni 2011 van 09:00 tot 15:00 uur (tijdens de 24-uursrace)

‘t Spuigat


Communicatie Commissie

D

e afgelopen tijd heeft de communicatie commissie gewerkt aan het op orde krijgen van de brief van Brandaen. Er is nu een heel team bezig om de website van Brandaen in een nieuw jasje te steken, het wordt echt een knap stukje design! Het volgende plan van ons is het opzetten van maatschappelijke stages. Wij hadden een aantal ideeën, maar er zijn ook mogelijkheden tot iets nieuws/ anders, die ideeën kunnen opgestuurd worden naar pimkruis@brandaen.net of martijn@brandaen.net. Onze ideeën waren: • Meedraaien bij de Bevers of Welpen (beschikbaar voor 2 personen): De scholier draait eerst een opkomst mee op te kijken hoe een opkomst ingedeeld is. De keer daarop kan hij eventueel een spel uitleggen en doen met de kinderen, waarop hij vervolgens een opkomst kan opzetten. Na elke opkomst is er een feedback moment met de stagebegeleider van deze afdeling. • Met een commissie meedraaien (beschikbaar voor 2 personen): De scholier helpt een commissie met het organiseren van een evenement. Hierbij kan er gedacht worden aan het helpen met het uitwerken van het thema; een stukje tekst schrijven voor het Spuigat en website. Verder is het leuk als de scholier bij elk onderdeel van het evenement mee kan draaien. Een voorbeeld: bij een groepsweekend of 24-uursrace kan hij helpen/kijken bij o.a. het inschrijven, vervoersplan, financiën, thema, groepsindeling en programma-indeling. • Instructie filmpje maken (beschikbaar voor 1 persoon per onderwerp): Hierbij kan het van een knopenfilmpje gaan tot aan het uitleggen van aan de wind aanleggen of andere onderwerpen. Hierbij regelt 1 persoon alle activiteiten. Er komt een keer een proefdag voor de maatschappelijke stage, wanneer deze is, zal nog worden vertelt. Hiervoor zijn er geïnteresseerden nodig, meld je aan via de e-mail via pimkruis@brandaen.net of martijn@brandaen.net Groeten, De communicatie commissie

nummer 02 2011

7


Gebroken Meeldijk 52 • 2991 VD Barendrecht • Tel. +31 180 - 69 79 89 • Fax +31 180 - 69 79 90 E-mail: sales@marnifruit.nl • Website: www.marnifruit.nl

8

‘t Spuigat


Is het een vliegtuig? Nee, het zijn de Bevers!

O

p 5 februari was het weer zo ver, de Welpen kwamen weer langs om een paar Bevers mee te nemen naar hun afdeling voor nieuwe spelletjes en spannende avonturen. Dit keer waren Sinte, Jens, Lotte, Marijn en Tesha aan de beurt om over te vliegen. Overvliegen is niet alleen leuk maar ook nog best een uitdaging en alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en aanverwante artikelen mogen komen kijken. De Bevertjes moesten eerst maar eens wat meer op de Welpen lijken voordat ze over mochten en dus was het tijd om de schmink tevoorschijn te halen. Maar Brandaen zou Brandaen niet zijn als het zo makkelijk zou zijn, dus kwamen er ook nog wat blinddoeken aan te pas en na een heerlijke kliederboel leken de Bevers er helemaal klaar voor. Ook moesten onze vliegende vijf bewijzen dat ze wel stoer genoeg waren voor de Welpen en daarom was er een moeilijke hindernisbaan gemaakt voor ze, zodat ze konden laten zien dat ze de spelletjes en avonturen bij de Welpen wel aan konden. Aan het einde van die baan stond er een haag van Welpjes klaar om de ex-bevers welkom te heten bij hun nieuwe afdeling. Wij van de Bevers zullen jullie erg gaan missen maar we hopen dat jullie veel plezier gaan hebben en veel nieuwe avonturen gaan hebben als echte Welpen. Groetjes van Lisette, Sophie, Thomas, Jelle, Sjoerd en de andere Bevers

nummer 02 2011

9


Carnaval D

aar kwamen dan de indianen, mummies, tijgers, muizen en nog veel meer leuk en mooi uitgedoste kinderen naar de Brandaen. Na de samenkomst van alle verklede Bevers, Welpen en Dolfijnen in het Dolfijnenlokaal gingen de kinderen, na te zijn verdeeld in groepjes, naar de diverse onderdelen verspreid in en buiten het clubgebouw. Er werd met alle kracht touwgetrokken. De kinderen waren allemaal heel fanatiek. Vooral in het bedenken wat je nog meer met het touw kon doen (zoals vastbinden van de leiding aan de vlaggenmast enz.). Ook werden de kinderen die nog niet geschminkt waren nog even door de ervaren grimeurs geschminkt. Het was wel jammer om te zien dat er sommige kinderen na zo mooi geschminkt te zijn naar het volgende onderdeel moesten. Dit was dan ook wel het leukste onderdeel volgens de kinderen. Het snoephappen! Het was soms een hele klus om het snoepje uit de waterbak te krijgen. Er werd soms wel heel lang met het gezicht onder water gezeten om het snoepje maar te pakken te kunnen krijgen. Maar uiteindelijk lukte het iedereen. Maar ja, daarna ging het snoepje natuurlijk in een bak met meel. Dat was wel heel grappig om te zien. Sommige foto’s zeggen genoeg. ;-)) Nadat de kinderen weer van het meel ontdaan waren mochten ze even relaxen in het Welpenlokaal om te tekenen en te kleuren. Maar er werd ook lekker buiten gespeeld. Het was het spel blikken gooien in een andere vorm dan op de kermis. Deze mondde uiteindelijk uit in partijtjes voetbal met blikjes om het moeilijker te maken. De mooiste vormen en manieren werden bedacht om de meeste punten te krijgen. En na al deze activiteiten was het tijd om te hossen. Er werd heel veel gedanst en de polonaise kwam ook diverse malen voorbij. Het was weer superleuk. Een uitgebreide fotocollage staat verderop in dit Spuigat.

10

‘t Spuigat


Welpen O

ok dit kwartaal hebben de Welpen weer niet stil gezeten! Elk nest heeft voor dit Spuigat zelf iets gemaakt. Zo heeft nest groen een tekening gemaakt van Jungle Book en alle mooie dieren daarbij. Nest geel heeft een stukje geschreven over de ontdekhoek waar we naartoe zijn geweest en over het aankomende zomerkamp. Nest blauw heeft de hele Brandaen uitgetekend en nest rood heeft een stukje geschreven over het carnaval wat we hebben gevierd samen met de Bevers en Dolfijnen!

Nest RoDoavdid:

Guus Gijs Tesha Sinte

Nest Groen:

Marijn Flip Merel

nummer 02 2011

11


Nest Geel: Elaine Bonno Casper Bram Gertjan

Nest Blauw: Stef Marijn Casper Martijn

12

‘t Spuigat


Lente kleurplaat

nummer 02 2011

13


D o l f ij n E n De Dolfijnen willen zeilen!

H

et winterseizoen is leuk, maar het zomerseizoen is natuurlijk veel leuker! Waarom? Vraag dat maar aan de Dolfijnen. Afgelopen maand kwam er elke opkomst wel een dolfijn vragen of we al konden zeilen. Gelukkig liggen nu alle boten in het water en is er voor het eerst weer gezeild. Ook is er alweer met de kano’s gevaren en heeft een aantal Dolfijnen het knopeninsigne gehaald, zodat iedereen nu goed voorbereid het water op kan. En wat als we niet op het water te vinden zijn? Dan is alsnog iedereen bezig met varen en boten, kijk maar naar de foto. Tijdens afgelopen opkomst hebben alle Dolfijnen leren bootjes vouwen en ze daarna versierd. Het resultaat is prachtig geworden! Een aantal bootjes is getest op de Waal, maar niet voor de bemanning zwemles heeft gekregen. Helaas bleken niet alle boten Waalwaardig en zijn ze samen met het Johnny-Airlines vliegtuig gezonken.

en ar de Branda Kees gaat na

en? kan ik nou do ij dacht: wat H . en do ar te da d Kees niks mee? Het is agmiddag ha daen, kom jij an Br de ik Op een zaterd b ar é. Verder he zei: ik ga na enk aan. Hij elletjes zijn ok sp nd la , de en Toen belde H en r zeilen ij mocht stur t we gaan wee gelijk zeilen. H k en H ht n oc ee superleuk wan waren m . Hij pakte en. Toen ze er ordek zonnen toch niks te do hij op het vo ht oc m rschrikkelijke, na Ve ar heerlijk! Da ns Johnny de ee op am dat vond hij kw hnny aar toen rafcor vee! Jo uit zijn tas. M dus je hebt st la co en ny ge fles met cola i: je mag k duwde John s cola af en ze k: sukkel! Hen en H i ze en hij pakte de fle en nt het op, to naar de ka af en dronk ater en zwom w t he in pakte de cola ng boot, spro elijke van de de Verschrikk na or Marc Han eer terug. Geschreven do kwam niet m

14

‘t Spuigat


U bent van harte uitgenodigd voor het Wilde Vaart diner Het thema dit jaar:

Helemaal HOLLANDS Datum: 28 mei 2011 Prijs: â‚Ź 15,- p.p. U kunt zich aanmelden via dinerwildevaart@brandaen.net Wij zien u graag tijdens dit zomerse diner! nummer 02 2011

15


Quality marine products 16

‘t Spuigat


www.waterscouting.com

Ben jij ook wel eens VERLOEFD GEWEEST www.waterscouting.com

op een vlet?

Anker? Ik gebruik mijn zwaard wel!

www.waterscouting.com

www.waterscouting.com

nummer 02 2011

Ben jij ook wel eens

17


ers

kenn

zeever

In deze koude wintermaanden wordt er op Brandaen niet gezeild, maar we zitten ook zeker niet stil. Met z’n allen zijn we druk bezig om de boten weer helemaal in de verf te zetten, eerst moeten we ze mooi kaal schuren en vervolgens maken we ze weer grijs met als kers op de taart de groene randjes van de boot. Dit alles gebeurt in een weekend. Aangezien we tegenwoordig zeven boten hebben bij onze afdeling, hebben we in totaal drie weekenden nodig. In het eerste weekend van januari hebben drie bakken flink aan de boten gewerkt, om 19:00 uur begonnen we en we hebben tot diep in de nacht door geklust. Al dit harde werk werd uiteindelijk beloond door een heerlijke nacht op de meest comfortabele bedden die men kan wensen. Je weet echt niet wat je gemist hebt!! Ook hebben we twee leuke films bekeken: Iron man en een film over een supermarkt waarin een strijd tussen twee mannen plaatsvond over wie het best en snelst de artikelen bij de kassa kon scannen. De volgende dag hebben we heerlijk ontbeten, een gebakken eitje op een boterham en daarna zijn we weer snel aan de slag gegaan. Groeten van de11, 136 & 150 Het begon allemaal om 7 uur ’s avonds iedereen was op Brandaen gearriveerd. We kregen de opdracht om de twee boten die in het dok lagen te gaan schuren. We begonnen met volle tegenzin. Toen we klaar waren met de boten, gingen we even Singstarren. Toen iedereen was uitgezongen wilden we net een super stoere film gaan kijken namelijk Alice in Wonderland, maar in plaats daarvan kwamen Bert en Onno ons even instoppen. Dit liep uit op een massaal kussengevecht. Bert begon met luchtbedden te slaan die vervolgens geen lucht meer bevatten. Het was een geslaagde actie. Toen iedereen gehavend en uitgeput weer terug in het lokaal was, kwam Bert met het idee de rest van de leiding, Martijn, Marije en Jaco, te bestormen. Zij lagen al te slapen en waren hier dus niet zo blij mee. We hebben toen nog Night at the Museum 2 gekeken. Om 9:00 ging de wekker, Aniek en Stephana gingen eitjes bakken voor de leiding dit ging goed tot Bert de keuken in kwam en vergat de deur

18

‘t Spuigat


dicht te doen waardoor het brandalarm ging af. Na het opruimen werden de taken verdeeld en zo gingen we allemaal weer fris en fruitig aan de slag. Nadat alles was uitgevoerd gingen we knakworstjes eten en kwam de rest van de groep aan. We hoefden niet te openen en zo konden we snel aan het programma beginnen. Sluiten, dat hoefde ook niet, dus we konden allemaal weer op tijd naar huis waar we flink aan toe waren na zo’n ge-weldig baksweekend. Groetjes, 683 & 1518

Ook dit baksweekend startte om 7 uur en het was meteen hard aan de slag! De oudsten gingen met enkele leiding mee om boodschappen te halen voor een snack, een ontbijt en een lunch, want harde werkers moeten een goed gevulde maag hebben. De boten 1519 en 1440 liggen klaar in het dok, tot diep in de nacht werd er ijverig geschuurd en gekrabd over het staal. Ook in het lokaal wordt er hard gewerkt. De masten krijgen een lakje en worden mooi bijgewerkt. Uiteraard wordt er weer veel te weinig geslapen en veel te veel film gekeken maar het was gezellig, daar gaat het om! De 1440 & 1519 En zo zie je maar weer, dat het zeilen maar ontspannen is in vergelijking met wat we allemaal in de winter doen. Gelukkig maken we er ieder jaar weer een feest van met leuke films. De winter is nu bijna afgelopen voor ons en dan kunnen we weer heerlijk gaan zeilen!! Groetjes van de Zeeverkenners

nummer 02 2011

19


a l L o c FotO cAR N ken

bij het touwtrek

al zijn krachten Iedereen geeft

Oooh, wat word ik

ers passeren de

Alle carnavalskrak

20

mooi!

revue

n Zo'n touw kun je anders voo

‘t Spuigat


age NaVAl

co

host tijdens de dis

Er wordt flink ge

mEer fOTo's op: fotO.bRandAEn.neT

ns natuurlijk ook erge or gebruiken...

nummer 02 2011

Jong en oud vermaakt

zich bij het kleuren

21


24-uursrace 2011

D

e lente is weer begonnen, de vletten liggen in het water, en bij iedereen begint het weer te kriebelen... Wie-o-Wie zal er dit jaar vandoor gaan met de felbegeerde titel van de 24 uursrace! Zoals elk jaar barst met Hemelvaart dit spektakel weer los: Zeilen, roeien, wrikken, zwemmen en uiteraard diverse andere eigenschappen zullen terugkomen in dit geweldige weekend. Alle jeugdleden, stafleden, oudleden en ouders van Brandaen zullen donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni hun krachten meten aan de hand van dit jaarlijkse evenement. Over het thema gaan uiteraard al de nodige geruchten: Bootcamp Brandaen? Te Land, Ter Zee, Ter 24 uur? De organisatie houdt de lippen stijf op elkaar. De officiële bekendmaking volgt binnenkort…

22

‘t Spuigat


Fietsen op een fiets van Geertrui de Boom, daar kom je verder mee! Kom kijken naar de grote collectie kwaliteitsfietsen van bekende merken.

Dorpsstraat 50 • Tel.: 0180 612181 Barendrecht www.geertrui-tweewielers.nl

nummer 02 2011

23


HD Charte HD Cha Tinstraat 3 Tinstraa 2984 AN R HD Chartering Rotterdam 2984 A The Nethe Tinstraat 35 HD Charteri The Ne Tel. +31 (0 2984 AN Ridderkerk Tinstraat Tel.35 +3 Fax.+31 (0 The Netherlands Fax.+3 2984 AN Ridd avwa Tel. +31 (0) 180 499682 Mail: av TheMail: Netherlan Web: www Fax.+31 (0) 180 499685 Web: Tel. +31 (0)w1 Mail: avwachem@hdchartering.nl Fax.+31 (0) 1 Web: www.hdchartering.nl Mail: avwache

HDHD Chartering Ro Chartering R Web: www.hd Wij kunnen u de volgende diensten leveren: ring Rotterdam HD Charter - Beheer HD Chartering Rot Transport HD Ch HD C HD Ch ensten -leveren: Wij kunnen u de volgende die - Exploitatie

HD Chartering Rotterdam Tinstraat 35 Wij kunnen u2984 de volgende diensten levere AN Ridderkerk - Beheer The Netherlands - Transport Tel. +31 (0) 180 499682 - Exploitatie Fax.+31 (0) 180 499685 Mail: avwachem@hdchartering. Wij kunnen u de volgende diensten leveren: - Beheer Wij kunnen uudd kunnen WijWij kunnen Web: www.hdchartering.nl - Beheer - Transport

- Beheer Partner of the MMS grou

- Beheer - Beheer Partner of the MMS group o - -Transport - Transport Transport

HD Chartering Rotterdam -Tinstraat Transport - Exploitatie 35 AN Ridderkerk -2984 Exploitatie The Netherlands Tel. +31 (0) 180 499682 ij kunnen u de volgende diensten leveren: Fax.+31 (0) 180 499685 Beheer Mail: avwachem@hdchartering.nl Web: www.hdchartering.nl Transport

- -Exploitatie - Exploitatie Exploitatie HD Chartering Rotterdam MS group of companies

Partner of the M Partner of the MMS group of Partne Part Partne

Exploitatie

ring Rotterdam Partner of the MMS group of companies

ensten 24 leveren:

‘t Spuigat


T

ijdens de afgelopen winter hebben we weer keihard gewerkt om de 3 boten van de Wilde Vaart af te krijgen en ook dit jaar is het, met de nodige mankementen, gelukt. Met dank aan een paar Wilde Vaarders die op hun doordeweekse vrije avonden hebben gebikkeld om de boten af te krijgen, om ook deze zomer weer heerlijk het water op te kunnen. Behalve klussen aan de boten zijn er nog veel meer gave dingen gebeurd zoals Carnaval. De Wilde Vaart stond als extra hulp bij de verschillende posten als schminken (menig kind en leiding hebben we met genoegen te grazen genomen), touwtrekken, snoephappen (eerst in water happen en daarna in meel), voetballen en natuurlijk als afsluiting de disco (plus het schoonmaken en opruimen). Als afsluiting van dit stukje kijken we vooruit naar de komende weken. De 24-uursrace staat weer voor de deur en ook de Admiralencup komt er weer aan. Hoogtepunt van het jaar is natuurlijk het zomerkamp. Hiervoor zijn we druk bezig geld te verdienen. U heeft misschien de flyers voor Koninginnedag gezien, daarnaast komt er dit jaar ook weer een diner (zie de advertentie in dit Spuigat). Als laatste hebben we dit jaar iets nieuws; een Brede Schoolactiviteit. We zijn van plan in de mei- en zomervakantie kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen uit Ridderkerk een dagje de sfeer van Brandaen te laten proeven. Al met al gaan we een super zomer tegemoet. Groetjes van de Wilde Vaart

aval

Tijdens Carn nummer 02 2011

25


boOtschilderingen WV O

ok dit jaar is de Wilde Vaart weer creatief bezig geweest met de boten. Nadat de boten een mooi laagje verf gekregen hadden, zijn op het voor- en achterdek van onze boten mooie kunstwerken neergezet door de wannabe Van Goghs en toekomstige Rembrandts onder ons.

26

‘t Spuigat


nummer 02 2011

27


28

‘t Spuigat


D

e heren van de TD hebben de afgelopen tijd even een winterstop gehad. Het dok lag elke keer weer helemaal vol met vletten die geverfd moesten worden. Daardoor hadden de TD-ers geen werkruimte voor zichzelf. Nu hebben ze natuurlijk niet helemaal stil gezeten en de staf lopen (eigenlijk zitten) pesten in het staflokaal, want commentaar leveren kunnen ze goed. Nu het vaarseizoen er weer aan komt en het weer wat warmer wordt, komen de heren langzaam uit hun winterslaap en worden ze weer actiever. Een van de activiteiten tijdens het mooie weer was laatst het maken van een deur voor het hok van de pionierpalen. Dit hok ligt tussen het gebouw (achter het Dolfijnenlokaal) en de zeilberging in. Op de foto zie je wat voor een mooie deur het is geworden. Voor de teambuilding en een betere klusconditie gaat de TD aan het begin van het nieuwe klusseizoen een weekendje weg om Duitsland onveilig te maken op de mountainbike. Om daarna met frisse moed verder te gaan met de volgende klussen. Zoals: - het dok opruimen en schoonmaken - een vlet in elkaar lassen -..de buitengevels nog verder afmaken (witte bovenrand verven, ruiten vervangen, hang- en sluitwerk) - de muren in de gang bij de toiletten verven. - kampmaterialen controleren en indien nodig dingen aanschaffen. Zoals u kunt lezen zijn de heren van vele markten thuis wat betreft het onderhoud op Brandaen. Er is alleen ĂŠĂŠn klus waar ze niet zo goed in zijn. En dat is het opnieuw bestraten rondom het gebouw. Mocht u enige ervaring/handigheid hierin hebben of een stratenmakerbedrijf bezitten dan zouden wij Weer een knap st daar graag beroep op doen. aaltje werk Mocht u kunnen helpen dan kunt u in het staflokaal aankloppen en naar Teun of Boer (Wouter) vragen.

nummer 02 2011

29


CWO-III examen V

rijdagavond 8 april was het theorie-examen CWO-III. Dit was niet een heel groot succes, om het zacht uit te drukken. Voor iedereen die het toen niet gehaald heeft, hier nog een paar oefensituaties. Hopelijk slaagt tijdens het herexamen op 13 mei iedereen, zodat wij ook weer veilig het water op kunnen... De volgorde van voorgaan is...

12 34

59 De antwoorden vind je op pagina 34.

30

‘t Spuigat


N

eem een stuk papier en teken daar een flink rondje op. Bijvoorbeeld met een bord of schoteltje. In het midden teken je ook een cirkel en knip dan 16 stroken zoals op het plaatje. Buig ieder tweede strookje omhoog en laat de andere nog even plat liggen. Plak er dan een strook papier omheen. Ga nu vlechten. Vouw de andere stroken omhoog en vlecht daar weer een horizontale strook doorheen. Daarna nog een derde om het af te maken. Lijm nu nog het hengsel eraan en eventueel versier je de rand nog met geknipte rand kleine strookjes.

nummer 02 2011

31


32

‘t Spuigat


OP DE RODE LOPER

Naam: Jelle Mather Woonplaats: Poortugaal Geboortedatum: 19-06-’92 Sterrenbeeld: Tweeling Hobby’s Zeilen, zwemmen Studie: IMBS - Hogeschool R’dam Lievelings dier: Bever Favoriete website: www.dumpert.nl Favoriete boek: Woordenboek Favoriete drinken: BoterBier (Harry Potter) Verslaafd aan: Slapen De belangrijkste gebeurtenis in je leven: Een jaar in Amerika studeren Wat zou je willen veranderen? De armoede in de wereld Wat is je grootste ergernis? Ik erger me niet zo snel Hoe kunnen we jou herkennen op Brandaen? Tussen 2 en 4 uur word ik gevolgd door een slinger Bevers Hoe lang ben je al lid van Brandaen? Als eerstejaars Dolfijn, toen nog Junior Verkenners Hoe ben je bij Brandaen terecht gekomen? Via m’n ouders Wat heb je in die tijd allemaal op Brandaen gedaan? Veel gezeild, gezwommen en gehangen Wat is nu je functie op Brandaen? Vanaf begin dit seizoen Beverstaf Wat is de leukste activiteit of gebeurtenis op Brandaen? Kamp! Omdat je dan 1 hele week samen bent met je hele afdeling en veel leuke dingen samen gaat doen.

nummer 02 2011

3333


Loodsen Geee-lijk, geee-lijk, geee-lijk

N

a een jarenlange staat van dienst hebben we afgelopen roeiseizoen afscheid genomen van de oude riemen van de roeibak. Ze zijn in al die jaren flink versleten en waren hoognodig aan vervanging toe. Maar natuurlijk zijn er nieuwe en hopelijk ook betere riemen voor in de plaats gekomen. Na een winter hard aan de riemen gewerkt te hebben zijn ze eindelijk af. We hebben er speciaal leer omheen gedaan zodat ze dit keer minder kunnen beschadigen. Ook zijn de riemen al een keer getest. Ze vielen goed in de smaak bij de roeibak en we hopen er ook dit jaar weer een mooi roeiseizoen van te maken en ook met de nieuwe riemen weer veel prijzen binnen te halen!

en in actie De oude riem

op de MTC in

2002

Antwoorden pagina 30 Volgorde van voorgaan: 1. BCA - A mag als laatste, want zeil over stuurboord wijkt voor zeil over bakboord, tussen B & C loef (C) wijkt voor lij (B). 2. AB - B heeft de engte niet bezeild, dus mag A eerst, ook al is dat een motorboot. 3. BA - B houdt stuurboordswal, dus A moet wijken. 4. EBDCA - E is een groot schip, B heeft het zeil over bakboord, dus B gaat voor D. C is spier, die moet wijken voor zeil, A als laatste, want motor wijkt voor spier & zeil. 5. BA - B houdt stuurboordswal in de vaargeul, dus A moet wijken.

34

‘t Spuigat


] G N I T [ STICH ]G

H

NITHCITS [

et jaar 2011 is volop aan de gang, maar afgelopen Stichtingsvergadering hebben we ‘financieel’ teruggekeken op 2010. Met elkaar hebben we geconstateerd dat de inkomsten en uitgaven van Brandaen met elkaar in balans zijn en de kasboeken netjes op orde zijn. Nu 2010 is afgesloten, gaan we weer gauw verder met alle plannen voor 2011 en verder. Een van de zaken waar Brandaen mee te maken krijgt, zijn de wijzigingen in het subsidiebeleid van de Gemeente. Tijdens een informatieavond en in gesprekken bleek dat het aanvragen van subsidie eenvoudiger wordt, maar dat het aantonen van ‘maatschappelijk belang’ voor de Gemeente Barendrecht steeds belangrijker wordt. Maar met alle activiteiten die wij als Zeeverkennergroep ondernemen; is dat maatschappelijk belang wel duidelijk aanwezig. Bijvoorbeeld, het begeleiden van kinderen en jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling, het assisteren bij de aubade op Koninginnedag en de dodenherdenking op 4 mei en het organiseren van een gehandicaptendag. Aan ons om dit maatschappelijk belang duidelijk zichtbaar te maken! Ook is er met de Gemeente gesproken over het onderhoud van het terrein. Het komende half jaar zullen er door de Gemeente allerlei werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het ophogen van het grasveld (en het opnieuw inzaaien van gras) en het kappen en snoeien van bomen. Tegelijkertijd wordt er door de Stichting onderzocht welke investeringen er de komende jaren nodig zijn om er voor te zorgen dat Brandaen de komende jaren op dezelfde wijze verder kan. Wat jaarlijks op dezelfde wijze plaatsvindt is de 24-uursrace. Een mooie, sportieve zeilrace waar ook de Stichtingsleden naar uitkijken. Wij wensen iedereen die meedoet een mooie wedstrijd en hopen iedereen ’s avonds te zien bij de barbecue. Hartelijke groet, Saskia Noordoven voorzitter stichting

nummer 02 2011

35


VERJAARDAGEN April 1. Marco Bulte - Oud Leden 3. Marije Goudswaard - Oud Leden 7. Bart de Man - Loodsen 8. Bjorn van der Groef - Loodsen 8. Michele Hanna - Zeeverkenners 10. Tom Buitenhuis - TD 11. Luuk Ekelschot - Bevers 13. Sytse Altena - Oud Leden 15. Tom van der Wolf - Zeeverkenners 20. Saskia Noordoven - DB stichting 24. Lisette Groeneveld - Bevers/Loodsen 25. Lisanne Haerkens - Zeeverkenners 25. Rene de Vrijer - DB stichting

36

Mei

4. Juana van den Berg - Dolfijnen 5. Bram Ekelschot - Welpen 5. Gabriëlle van der Jagt - Wilde Va 6. Peter van Schie - Welpen/Loods 9. Tom Kruis - Wilde Vaart 10. Feline Tummers - Dolfijnen 11. Ruben Keizer - Zeeverkenner 12. Roy Zuijdervelt - Dolfijnen 16. Aniek van ’t Westende - Zeeverke 17. Jolijn den Ouden - Oud Lede 18. Emma van Wijk - Zeeverkenne 24. Rene van Schie - Wilde Vaart 26. Wout Velthoven - Groepsbestu 28. Maarten Vat - Welpen 29. Dion de Goeij - Dolfijnen 29. David van Tour - Welpen 31. Marijn Manden - Bevers

‘t Spuigat


Juni 2. Ilja Kamerling - Wilde Vaart 2. David Mes - Dolfijnen 4. Eric Bernhard - DB stichting 6. Caroline Wurlitzer - Oud Leden 9. Niels van Jole - Zeeverkenners 9. Susanne Parie - Wilde Vaart 13. Madelinde van der Jagt - Wilde Vaart 13. Niels den Otter - Oud Leden 15. Matthijs van Brummelen - Groepsbestuur 18. Florian Boer - Welpen/Loodsen 19. Jelle Mather - Bevers/Loodsen 20. Henrike Hurenkamp - Oud Leden 23. Jip Teeuwen - Zeeverkenners 24. Andre van der Meer - Oud Leden 29. Marije Blinde - ZV/Loodsen 30. Edwin Louwers - Oud Leden

n

aart sen

rs

enners en ers t uur

Aangemonsterd Jolke de Jong Mees van Wachem

nummer 02 2011

Dolfijnen Dolfijnen

Afgemonsterd Inge Degelink Bevers Luca Degelink Welpen Youp ten Holder Welpen Daan Reni Rie Welpen Nienke Bernhard Dolfijnen Leander van de Breevaart Dolfijnen Jonathan van der Ploeg Dolfijnen Arianne Waal Zeeverkenners Antal den Breejen Loodsen Jules Haulussy Loodsen

37


en ss dre ila rsie ma ve e- en en ier rs ap me e p um d nn u in oo t lef ind Te v

STAF: Bevers Lisette Groeneveld Yvonne van den Boogert Welpen Welpen Leonie van Oeveren Dolfijnen Pim Kruis Matthijs van Brummelen Dolfijnen Zeeverkenners Onno van den Berg Zeeverkenners Marije Blinde Wilde Vaart Pim Verhoeven GROEPSBESTUUR: Wietske Lutz Matthijs van Brummelen

voorzitter secretaris

STICHTINGSBESTUUR: Jan Verhoeven Eric Bernhard René de Vrijer

penningmeester ledenadministratie beheerder

KLEDINGVERKOOP: Marijke van den Boogert ouder ouder Ineke Buitenhuis

OUDERVERTEGENWOORDIGERS: Bevers Henrike Hurenkamp Welpen Cathy Willemstein Dolfijnen Ronald Willemstein Zeeverkenners Ronald Tobé Wilde Vaart Gieneke Teeuwen SPUIGATREDACTIE: Tony Bostelaar

38

ouder

‘t Spuigat


RaDRenaline

voor uw drukwerk

Reewegpad 22 • Dordrecht • T 078 - 621 38 82 • info@drukkerij-rad.nl • www.drukkerij-rad.nl


Brandaen Spuigat 2011 nr 2  

Spuigat 2011 nr 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you