Page 1

‘t s p u i g a t

Jaargang 22 Nummer o1 2o11


1700 pagina’s onmisbare informatie over Rotterdam als logistiek knooppunt van Europa

HANDBOEK. Wereldwijde transportverbindingen: van wegvervoer naar België tot spoorvervoer naar China en van scheepvaart naar Scandinavië tot binnenvaart naar Duitsland. Alles uitgevoerd door 700 geselecteerde logistieke dienstverleners. Verder: Amsterdam Airport Schiphol, haven- en wereldkaarten, de Fenex ledenlijst en contactpersonen. ADRESBOEK. Ruim 1400 havengebonden bedrijven uit Rotterdam, Moerdijk, de Drechtsteden en andere havens, verdeeld over een groot aantal branches: van containerterminals tot cargadoors en van containertrucking tot opslag en distributie. Dit alles aangevuld met branche registers, havenkaarten, kvk nummer, oprichtingsjaar enz. WHO IS WHO. Een pocketuitgave met adressen en branche gegevens uit beide boeken, een wie-werkt-waar register aangevuld met uitgebreide agenda gegevens tot februari 2012.

Uitgeverij Logistiek, Ridderkerk E-mail info@rotterdamtransport.nl www.rotterdamtransport.nl


Colofon: REDACTIE: Tony Bostelaar Anita Gankema Henrike Hurenkamp Remi van der Holst Dico van der Star Cathy Willemstein REDACTIEADRES:

Kunt u vinden in de papieren versie

DRUKKERIJ: Drukkerij RAD, Dordrecht

Z

oals jullie kunnen zien, heeft het Spuigat een gedaantewisseling ondergaan. We hebben voor deze keer de voorkant in kleur laten drukken, omdat je pas weet of een idee echt goed uitpakt als je het in je handen hebt. Dico heeft met de lay-out zitten spelen waardoor de voorkant meer foto’s krijgt (ik ben altijd al blij als ik één leuke foto heb gevonden die geschikt is), en elk onderwerp een eigen identiteit heeft gekregen. Hopelijk wordt het Spuigat nog leuker om te lezen dan voorheen.

ZEEVERKENNERSGROEP BRANDAEN: Noldijk 73a Postbus 152 2990 AD Barendrecht telefoon: 0180-619193 internet: www.brandaen.net giro: 2252458 LIDMAATSCHAP BRANDAEN: De contributie van Brandaen bedraagt per kwartaal: € 29,00 voor niet-varenden € 39,50 voor varenden € 22,50 voor stafleden € 17,00 voor oud-leden Leden van Brandaen kunnen hun lidmaatschap wijzigen of opzeggen door een mutatieformulier in te vullen. Een mutatieformulier is verkrijgbaar bij stafleden. VOLGENDE KOPIJDATUM: 15 maart 2011 OPLAGE ‘T SPUIGAT: 175 stuks

nummer 01 2011

Een andere verandering is dat de redactie zich uitgebreid heeft met twee nieuwe leden, Cathy en Remi. Remi zit bij de Zeeverkenners, en stelt zich verderop uitgebreid voor. Cathy is ook actief als oudervertegenwoordiger van de Welpen. Verder was Anita van plan om te stoppen, maar gelukkig heeft ze zich bedacht en blijft ze nog een tijdje doorgaan om ons te verblijden met o.a. leuke moesjes. Zo kunnen we de taken onder elkaar wat meer verdelen, en hopelijk zal dat dit voor een aantal redactieleden wat meer verlichting betekenen. Ook kunnen we ons weer gelukkig prijzen met een aantal nieuwe advertenties. Deze staan verderop. Als laatste hopen we binnenkort een aantal leden en ouders te benaderen om een enquête in te vullen zodat we een idee hebben hoe het Spuigat gelezen wordt en wat de meningen zijn. Namens de redactie nóg meer leesplezier in het nieuwe jaar, Tony Bostelaar Cathy Willemstein Anita Gankema

Remi van der Holst Dico van der Star Henrike Hurenkamp

3


O

m te beginnen wens ik iedereen een bijzonder goed en gezond 2011 toe, met weer veel Brandaenplezier! Ik hoop dat jullie fijne feestdagen hebben gehad. Op Brandaen zijn de feestdagen uitgebreid gevierd; met een lekker en gezellig voorproefje van de witte kerst tijdens het kerstdiner, en ook met oud en nieuw was het op Brandaen een drukke boel, met een mid-winter barbecue, lekkere hapjes en natuurlijk bubbels om het nieuwe jaar in te luiden! Voor Scouting Nederland was 2010 een bijzonder jaar, voor Brandaen was het vooral een leuk jaar. Scouting Nederland heeft groots uitgepakt, met heel veel activiteiten en evenementen. Op Brandaen hebben we daar niet zo heel veel van gemerkt, hoewel we wel aan een aantal activiteiten hebben meegedaan. Zo waren we begin dit jaar op het gemeentehuis om taart uit te delen aan de raad, en in september deden alle speltakken mee aan de Maasdelta Sensation. Er waren nog tal van andere (grootse!) evenementen waar we aan mee hadden kunnen doen, maar als ik terugkijk op 2010, hebben we weer een bijzonder leuk en vol programma achter de rug, en was daar helemaal geen tijd voor. We hebben natuurlijk de gebruikelijke activiteiten en evenementen gehad; carnaval, 24-uursrace, Koninginnedag, Admiralencup, kampen, groepsweekend, de sint en natuurlijk het kerstdiner. Daarnaast hebben we dit jaar ook de gehandicaptendag georganiseerd, deden we mee aan de gondelvaart, de kledinginzamelingsactie, de klusdag, de rampetampcompetitie en dus ook Maasdelta Sensation! Dat er zo ontzettend veel leuke dingen worden georganiseerd betekent dat het goed gaat met Bandaen. Het betekent dat er volop enthousiaste leiding is en evengoed veel enthousiaste jeugdleden. We zitten nog altijd tot de nok toe vol. Kinderen op de wachtlijst popelen om aan dit leuks mee te mogen doen. En natuurlijk zijn er ook veel mensen die geen leiding geven, maar zich wel op de een of andere manier inzetten op of voor Brandaen, vaak buiten beeld. De Technische Dienst bijvoorbeeld is de laatste tijd vaak aan de achterkant van het gebouw te vinden, maar ook verder weg vinden we mensen die zich inzetten voor Brandaen. De Waalboscommissie was bijvoorbeeld eerder dit jaar te vinden in de rechtszaal van de Raad van State in Den Haag. Helaas hebben we de rechtszaak toen niet gewonnen, maar er is nu wel vastgelegd dat ‘de zeilsport geen hinder mag ondervinden van het bos’. Ik wil iedereen die zich in het afgelopen jaar voor Brandaen heeft ingezet enorm bedanken, want zonder jullie had het niet zo’n mooi jaar geweest!

Wietske Lutz 4

‘t Spuigat


AGENDA Carnaval

05 maart

26 maart Kledingverkoop (12:30-14:30) 30 april Koninginnedag

Bevers, Welpen

&

Dolfijnen

04 mei Dodenherdenking Zeeverkenners, Wilde Vaart & Loodsen 02-03 juni

24-uursrace

04 juni

Geen opkomst

11 juni Admiralencup Wilde Vaart & Loodsen 02-09 juli

Zomerkampen

Baksweekenden 07-08 januari 21-22 januari 04-05 februari

ZV

DF

11, 136 & 150

382 & 827

ZV

18-19 februari

WV

11-12 maart

ZV

nummer 01 2011

683 & 1518 501 & 562

1440 & 1519

5


Prijzen: Petje T-shirt Sweater Dasi+iring

6

€ii8,50 €ii7,00 €ii18,00 €ii9,50

Volgende verkoopdatum: 26 maart 2011 van 12:30 tot 14:30 uur

‘t Spuigat


EEN N I EENENUW JAAR SPUIGIEUW , AT!

T

oen jullie dit Spuigat in de bus vonden, dachten jullie misschien wel: hé wat vreemd, ik heb toch pas nog een Spuigat gehad. Dat is ook zo, maar die editie was veel later dan gepland, omdat er gewoonweg niet genoeg kopij werd ingeleverd. Naar aanleiding daarvan heeft de redactie een bijeenkomst gehad met de communicatiecommissie en het bestuur. We hebben toen besloten dat het Spuigat moet blijven bestaan, maar dat het roer wel om moest. Er zijn een aantal goede ideeën naar voren gekomen, die we ook zeker zullen gaan uitvoeren. Martijn de Man is inmiddels bezig om één zo’n idee in praktijk te brengen met de Zeeverkenners. Een volgend punt was de samenstelling van de redactie. Een aantal van ons hadden een (te) grote taak, en daarom werd besloten dat het niet verkeerd zou zijn om de redactie uit te breiden met naast Dico, een tweede jeugdlid. Dit omdat de stukjes van de ouders (Tony, Henrike en Anita) over bijvoorbeeld het kerstdiner of een kamp, vaak meer door de ogen van een toeschouwer worden geschreven. Een lid heeft iets ook daadwerkelijk mee gemaakt, en schrijft daar dus ook anders over, wat soms ook leuk is om te lezen. Dat jeugdlid werd gevonden in Remi van der Holst van de Zeeverkenners, hij stelt zich voor in de nieuwe rubriek “Op de Rode Loper”. Een tweede nieuw redactielid werd Cathy Willemstein, een ouder van een Welp en een Dolfijn en ook al oudervertegenwoordiger van de Welpen. Daardoor is zij al regelmatig op Brandaen te vinden, en krijgt dus ook een hoop van de gebeurtenissen mee. Iets anders was ‘het gezicht’ van het Spuigat, het was een beetje een saai blaadje, dat lang niet door alle leden werd gelezen, en soms meteen in de vuilnisbak verdween. Zonde van de kosten en onze tijd natuurlijk (al doen we het met veel plezier). Daarom is Dico aan de slag gegaan met de opmaak, en het resultaat ligt nu onder jullie neus. Mochten jullie hierover opmerkingen of tips hebben, dan kunnen jullie mailen naar Dico (dicovanderstar@brandaen.net) of jullie ideeën in de kopijbus stoppen (de gele bus in het halletje), kopij kan nog steeds naar Tony (tony.bostelaar@gmail.com) of ook in de kopijbus. Verder zijn nieuwe adverteerders ook altijd welkom, de adverteerder kan kiezen uit een halve of een hele pagina. Mocht iemand van jullie een eigen bedrijf hebben, of iemand weten die misschien wel zou willen adverteren in het Spuigat, dan kunnen jullie mailen naar Henrike (j.hurenkamp@planet.nl). De nieuwe redactie

nummer 01 2011

7


Gebroken Meeldijk 52 • 2991 VD Barendrecht • Tel. +31 180 - 69 79 89 • Fax +31 180 - 69 79 90 E-mail: sales@marnifruit.nl • Website: www.marnifruit.nl

8

‘t Spuigat


rs De Beve d is zijn erhu v

S

inds een aantal maanden zijn de Bevers verhuisd van Huize Hotsjietonia naar het dorp Hotsjietonia. Lange Doener, Frederik Scheuremaar en Lappezak hebben plaats gemaakt voor 11 nieuwe themafiguren. Hieronder stellen ze zich allemaal aan jullie voor:

STANLEY STEKKER maakt graag dingen. Hij is altijd aan het sleutelen, puzzelen, knutselen, computeren of bouwen. Van robots tot handige afstandsbedieningen, niets is hem te STUITER is degene die het dorp gek. Hotsjietonia ontdekt heeft. Alle verhalen over Hotsjietonia worden vanuit de ogen van dit nieuwsgierig ROZEMARIJN heeft groene vingers en is kind verteld. altijd in de tuin te vinden. En als ze een keer niet in de tuin is, staat ze in de keuken. Daar bereidt ze lekkere STERRE STROOM zoekt samen met hapjes voor haar man Professor Plof haar broer Steven het avontuur op. Ze en voor al haar buren. hebben samen een boot en daarmee varen ze de hele wereld over. PROFESSOR PLOF houdt zich vooral bezig met proefjes. Hij mengt van STEVEN STROOM helpt Sterre een alels door elkaar en hoopt elke keer handje als ze samen gaan varen. Hij is weer dat er iets bijzonders uit komt. vooral goed in kaart- en kompaslezen. Maar hij is ook wel eens bang en dan helpt Sterre hem juist weer. NOA is het dromerige type. Ze heeft een gezellig huis en krijgt vaak vrienden op bezoek, zoals Stanley. Noa is gek op lezen en doet graag aan yoga.

nummer 01 2011

9


REBBEL is de vrouw van Bas Bos en helpt hem graag bij zijn werkzaamheden. Ze is dol op dieren en houdt van gezelligheid. Tussen het werken door kletst ze heel wat af met de bewoners van het dorp Hotsjietonia.

BAS BOS woont samen met zijn vrouw Rebbel aan de rand van het bos. Hij is een boswachter en is altijd buiten te vinden.

10

FLEUR KLEUR is gek op verhalen vertellen. Niet vanuit haar luie stoel, maar met een mooi decor eromheen en als het even kan ook met verkleedkleren aan.

KEET KLEUR kliedert graag met verf. Ze vindt de wereld een stuk mooier als overal een kleurtje op zit en verft daarom alles wat los en vast zit. Haar moeder Fleur Kleur vindt het prachtig.

‘t Spuigat


Welpen H

et zijn twee heeeele drukke maanden geweest voor de Welpen. Er zijn heel veel Welpen geïnstalleerd, we hebben een welpenweekend gehad, Sinterklaas is langs geweest en we hebben een kerstdiner gehad! Zoals u kunt lezen, zijn er een heleboel Welpen geïnstalleerd. Dat betekent dat ze vanaf dat moment een echte Welp zijn. Ze krijgen dan al hun insignes. Maar naast veel Welpen, moest er ook nog leiding geïnstalleerd worden! Raksha, Tuu en Hati zijn dus ook nog geïnstalleerd door Baloe en Akela! Vanaf nu zijn we dus met een hele groep echte Welpen! Drie weken na het installeren was het al zover, de Welpen bleven een nachtje op Brandaen slapen! Dat was natuurlijk ontzettend leuk, maar soms ook een beetje spannend! Toen we op Brandaen kwamen, hebben we eerst lekkere frietjes gegeten. Die werden gewoon op de tafel neergelegd, zonder borden! Toen vonden we in het Beverlokaal een kaart die er uit zag als een ouderwetse piratenkaart! De kaart leek op een kaart van de Wevershoeve, en dat was ook de plek waar het kruis stond. Daar zijn we dus gaan zoeken en we vonden er twee piraten, die een harde knal maakten! De piraten hadden een schat in een grote kist, die bestond uit lekkere snoepjes! In ruil voor de gouden oorbel van Raksha, mochten de Welpen de kist meenemen naar Brandaen! Daar hebben we samen met de piraten nog even om het kampvuur genoten van de snoepjes, waarna het toch echt tijd was voor de Welpen om te gaan slapen! De volgende dag gingen de Welpen met de auto naar het Maritiem Museum. Daar hebben we de hele middag gespeeld bij Professor Plons (het speelgedeelte). Je kon er van alles doen, spelen in de ballenbak en zelf ladingen vervoeren en scannen. We mochten middageten in het schip “De Buffel”, wat ook een museum is en waar we zelfs een kijkje in de gevangenis mochten nemen! We hebben een heeeeel erg leuk welpenweekend gehad! Natuurlijk is ook Sinterklaas ons niet vergeten! Toen we tijdens een opkomst buiten Thuu en een sneeuwpoppen stonden te aantal Welpen met strooigoed

nummer 01 2011

11


maken, kwam Sinterklaas ineens aanlopen met twee pieten! Later is hij bij ons in het versierde lokaal langsgekomen. We hebben voor hem gezongen en sommige Welpen moesten bij Sinterklaas komen. Zo moest Gertjan voor Sinterklaas rappen, en moest Chill nog geïnstalleerd worden! Ook Casper en Casper moesten even bij Sinterklaas komen! Na afloop hebben alle Welpen van Sinterklaas een Suske en Wiske boek rd gekregen. geïnstallee oor Akela d t rd o w Chill Kortom, we hebben bij de Welpen de afgelopen tijd, naast de (natuurlijk al heel leuke) opkomsten ook nog eens heel veel bijzondere dingen gedaan!

De Welpen

Het duo C asper G. & Casper T. bij Sinterklaa s

12

‘t Spuigat


Ondanks sneeuw en ijs is Sinterklaas de kinderen van Brandaen ook dit jaar weer niet vergeten. Zaterdag 4 december was het dan weer zo ver. Terwijl een deel van de staf en de Technische Dienst druk bezig waren met het los hakken van de vletten die nog in het haventje in het ijs lagen, waren de kinderen in volle verwachting. En ze werden dan ook niet teleurgesteld. Stipt op tijd kwam de Sint met twee Pieten het terrein op. Sinterklaas en de Pieten moesten oppassen voor rond vliegende sneeuwballen. Helaas was er iemand die toch de mijter van de Sint wist te raken. Maar gelukkig wist de Sint te achterhalen wie deze ondeugd was. Maar dit later. Nadat alle kinderen zich weer ontdaan hadden van jassen, mutsen en handschoenen en zich lekker hadden ge誰nstalleerd in hun lokaal kon de Sint zijn ronde beginnen. Als eerste waren de Bevers aan de beurt. Voor Sinterklaas hadden ze een mooi versierde stoel klaar gezet en de Pieten mochten tussen de kinderen zitten. Helaas had de Piet een foutje gemaakt waardoor het niet lukte om alle kinderen persoonlijk naar voren te halen. Maar het was wel gelukt om iedereen meerdere handjes pepernoten te geven. Een paar Bevers konden het niet laten om een paar geheimpjes aan de Sint te verklappen. Iets over de babypiet en het snoepen van de Pieten. Voordat de Sinterklaas en Pieten weggingen waren er een flink aantal mooie liedjes gezongen en kregen de kinderen nog een cadeautje. En wel vingerverf. Hierna ging de Sint met zijn Pieten langs bij de Welpen. En daar zat ook de sneeuwballengooier. Tuu (van de leiding) bekende gelijk dat hij de schuldige was. Eigenlijk moest hij mee in de zak naar Spanje, maar als hij een liedje ging zingen dan zou de Sint hem vergeven. En het liedje werd nog aangevuld met een dansje, die Florian samen met de kinderen uitvoerde. Een aantal kinderen werd naar voren geroepen door de Sint. En Chill (leiding) werd voor de Sint even ge誰nstalleerd zodat ze nu een echte leiding kan zijn. Deze kinderen werden allemaal verrast met een stripboek. Na een kleine pauze ging de Sint en de Pieten nog langs bij de Dolfijnen waar nog een aantal mooie liedjes gezongen werden en een aantal kinderen en leiding zich mochten verantwoorden bij de Sint. De Zeeverkenners waren erg druk en Sinterklaas heeft de Pieten flink wat pepernoten naar binnen laten gooien. Bij de Wilde Vaart waren zelf cadeautjes gekocht die met een spel werden verdeeld, onder het genot van flink wat pepernoten. Het is Sinterklaas gelukt om zonder geraakt te worden door een sneeuwbal, weer veilig in de auto te komen. Tot volgend jaar, Sinterklaas en de Zwarte Pieten

nummer 01 2011

13


D o l f ij n E n

O

ok bij de Dolfijnen is de afgelopen tijd weer een hele hoop gebeurd. Hieronder een kort overzicht. Afgelopen maand zijn de nieuwe Dolfijnen geïnstalleerd, door onze nieuwe teamleider. Pim liet ze de dolfijnenwet opzeggen en speldde ze de insignes op. Ook Jens en Max, mogen zich nu echt dolfijnenstaf noemen. Nu de boten uit het water zijn, betekent dat niet dat de dolfijnen niet meer met zeilen bezig zijn. Integendeel! Ze moeten niet alleen een boot kunnen beheersen, ook theorie speelt een belangrijke rol. Daarom worden alle vaarregels weer eens herhaald, en worden de knopen geoefend. Ook de boten moeten onderhouden worden, en Marc & Sasja worden geïns het eerste baksweekend zit er al weer op. talleerd De helft van de groep heeft heel hard gewerkt, terwijl de andere helft lekker heeft liggen genieten in het zwembad. Gelukkig zijn in januari de rollen omgedraaid, want dan is het tweede baksweekend en dan mag de andere helft de boten schuren, schoonmaken en verven. Natuurlijk is het niet alleen keihard werken, er hoort ook een hoop lol bij. Zo werden we verrast met een bezoek van Sinterklaas en is er laatst sneeuwballenblokkenroof gespeeld, waarbij de rovers en de agenten elkaar met sneeuwballen mogen bekogelen. Ook zijn de zeeverkenners goed gs lan Pieten kwamen as en twee van zijn kla ter Sin ingepeperd. ek! zo be Hoog

14

‘t Spuigat


nten om de oren n je aan alle ka ge vlie ls ge ke De

Maar het leukste was misschien nog wel de kerstopkomst. Alle dolfijnen werden door hun ouders afgezet bij de Theetuin, waar we met zijn allen hebben gebowld. Er zijn een hoop strikes en spares gegooid! Daarna moesten we terug lopen door de sneeuw, wat flink vermoeiend was (onder andere omdat er stiekem toch sneeuwballen

werden gegooid, terwijl dat niet mocht vade leiding). Eenmaal op Brandaen aangekomen kon iedereen lekker opwarmen met een kop thee, onder het genot van een leuke film. Het diner werd geserveerd door de charmante leden van de Wilde Vaart en was in een prachtig rood-wit thema. Na deze overheerlijke maaltijd gingen we glibberend weer naar huis. Kortom, een hele leuke periode! Groetjes, de dolfijnen

nummer 01 2011

Gezelligheid aa n tafel

15


Quality marine products 16

‘t Spuigat


Waar een wil is, www.waterscouting.com

zit nog verf!

het bootonderhoud loopt op rollertjes

www.waterscouting.com

www.waterscouting.com

nummer 01 2011

17


ers

kenn

zeever

Vorige week we all hebben es van afgehaa de bo ld en ten vierdeja de d ars heb erdeb en e n gecontr daarna oleerd. de mas Ook z ten mogeli ijn er jk bote n uit h zoveel die mo e t w ater ge esten haald e schoon Per on n gemaak geluk e t word en paa die zijn e n. r b o ten verg zeer sp ijtig va eten e iederee n s tg e n druk vroren. bezig Later is uit het g e w eest d ijs te h e bote akken. Dolfijne n De Zee n en W verkenn il d ers, e Vaar sneeuw t houd balleng en een evecht grasveld buiten . Die o p het v in den he dat er t supe sneeuw rleuk ligt op Niet ie Branda dereen en! vindt d daarom e kou blijven le u k, wij bin schrijve nen en n dit v e rh aal voor ju llie.

V S

as. n Sinterkla en er lig t ijs e r. skoud Het is ij euw op het watepkomst e o sne t uur dezden, maar ra e p m De te ker -5 gra lligheid! e was ze weer veel gez dag was e rd z a uitera nspel van de t was wel e te Het pos leuk, maar h aan, Mees, D ook erge vierdejaars ( en Aniek) koud. D Luc, Marije t verzorgd, Michiel, deze opkoms was een hebben t hier voor. Het de dag. bedank uke en geslaag hele le Vanda we ag Zeeve zwemmen gingen rkenn met ers in alle We gin Fakkel in Rid zwembad de d g e e r k n e hier o rk. We h p e gezwo bben heel de fiets he e m moest men tot de dag le n. kk h snel e er uit dus n alf 5. Iede er amen en laa reen ts w was h te duik (de ij nog even ier min badme Na het d e omkle den w er blij mee). ster en d ee Op Br e gladde we r naar de fie an ts g lokaal daen hebb en weer op. en en in De taf kerststem we snel he e m aange ls gedekt e ing gebrac t n allem schov ht en. Ee geget aal sn . rst en e dat be en daarna h lekker soe l p et hoo stond f nager echt w uit kip. Voo dmaal en vru as erg lekk ral het er, ijs chten .

V

18

van inde n Het e zicht e dit r is in a ja gt was a t a r e v h ij r m at mee et aan denk d als je h ik n rd E o w t P jaar! Hopelijk . een TO n e d ! dit vin zo leuk mensen jaar ook d n e lg o het v

H

ijk &s W n a v an Emmaebbie Karrem D

‘t Spuigat


nummer 01 2011

19


.

g a l L o c O Fot KeRs T

teressant.. wel erg in k o o jk rli u natu Die film is

Zo te zien s maa

kt he t de Zeeve r

kenne

rs we l

e keuken chaos in d e rd e e is n Georga

20

is Zullen die Welpen thu

‘t Spuigat


ge

TdIner

pgedost had zich o rt a a V e ild Ook de W

Het bestuur en de TD aten oo k een hapje mee

Helga geeft de Dolfijnen een snelcur sus servet vouw en

men? s ook zo netjes oprui

nummer 01 2011

Meer fOTo's op: fotO.bRandAen.neT 21


Fietsen op een fiets van Geertrui de Boom, daar kom je verder mee! Kom kijken naar de grote collectie kwaliteitsfietsen van bekende merken.

Dorpsstraat 50 • Tel.: 0180 612181 Barendrecht www.geertrui-tweewielers.nl

22

‘t Spuigat


“Jongens, het sneeuwt!!”

D

at de Wilde Vaart niet snel ergens voor terugdeinsd, is iedereen natuurlijk allang bekend, maar dat ze ook niet vies zijn van de kou hebben ze op 18 december wel weer bewezen. Toen de Bevers nog lekker thuis zaten te wachten tot ze eindelijk naar Brandaen mochten komen voor het kerstdiner, de Welpen een film zaten te kijken in het lokaal, de Dolfijnen de kegels aan de lopende band omgooiden in de Theetuin en de Zeeverkenners de Fakkel onveilig maakten, had de Wilde Vaart het rijk voor zich alleen. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. De mutsen werden opgezet, de sjaals omgeslagen, de bontjassen van de kapstok gegrist en de handschoenen, soms op creatieve wijze gefabriceerd, aangetrokken. Eenmaal buiten lag er een dik pak sneeuw voor ons klaar. Vers van de pers. Na een minuut of 10 sneeuwballen gooien waren we dat wel weer zat, dus gingen we met z’n allen een iglo maken. De hulptroepen (alle emmers die te vinden waren) werden opgetrommeld, dus het bouwen kon beginnen. Veel leeggegooide emmers en koude handen later was de vorm van een iglo al duidelijk zichtbaar, en besloten we dat we even konden uitrusten in het warme lokaal. Maar eerst werd nog even een groepsfoto gemaakt. Niet veel later gingen we weer naar buiten, de ijzige kou in. We bouwden driftig door, en de muren werden hoger en hoger. Maar toen de muren op sommige plekken bijna een meter hoog waren, vonden we het mooi geweest. We gingen lekker naar binnen om op te warmen en het gebouw op te toveren in kerstsfeer.

Fanatiek a an het bo uwen

nummer 01 2011

Groepsfoto

lve iglo met de ha

23


Kerstdiner O

p 18 December 2010 was het weer zover. De laatste opkomst van het jaar, het kerstdiner. Een gezellige driegangen menu voor alle leeftijdsgroepen. Voordat we gingen eten mochten de Bevers lekker thuis blijven, maar voor alle andere afdelingen was er gewoon opkomst. De Welpen hebben lekker warm in het lokaal een film gekeken. De Dolfijnen gingen bowlen in de Theetuin en de Zeeverkenners gingen zwemmen in de Fakkel in Ridderkerk. Bij de Wilde Vaarders kwam het kind in hun weer naar boven, en hebben lekker in de sneeuw gespeeld. Zij hebben ook het gebouw in kerstsfeer gebracht. Ondertussen waren de koks hard bezig in de keuken om alles op tijd af te krijgen. Buiten was er een erg mooi kerstlandschap met sneeuw en ijs. Er werden dan ook veel sneeuwballengevechten gehouden. We hadden dit jaar een thema, rood en wit, iedereen werd in nette kleding verwacht. Als voorgerecht kregen we tomatensoep. Het hoofdgerecht was kip met bloemkool, aardappelpuree en tomaat. Het nagerecht was vanille ijs met slagroom, rode vruchten en gelatine. We willen de kerstcommissie bedanken voor het leuke kerstdiner. Bedankt Wim, Niek, Thomas en Joyce. Alle afdelingen hebben lekker gegeten en konden na afloop weer mee naar huis, de kou in.

Wat ren! een sjieke kle

Lekker smulle n de Welpen bij

24

‘t Spuigat


KERSTBORREL E

lk jaar na het kerstdiner worden alle hulptroepen van Brandaen uitgenodigd om even met elkaar een kopje koffie, wijntje of glaasje fris te drinken en alle activiteiten nog eens te benoemen. Want behalve de leiding – die u elke week aan het werk ziet – zijn er achter de schermen veel andere mensen actief om Brandaen te houden zoals zij is. Bijvoorbeeld het stichtingbestuur, de dames van de kledingwinkel, de redactie, de waalboscommissie enzovoort. Traditiegetrouw kijkt de voorzitter terug op het afgelopen jaar. Wietske noemde vooral de inzet van de waalboscommissie, die zelfs tot in de rechtszaal voor onze belangen heeft gestreden. Zij (wij) hebben grote steun gekregen van een advocaat, dhr. Leyendeckers. Alle activiteiten van 2010 heeft u zelf kunnen meemaken, kunnen horen van uw kinderen en natuurlijk kunnen lezen in de uitgaven van het Spuigat. Voor 2011 zijn er weer genoeg plannen. Zo zal de website vernieuwd gaan worden (www.brandaen.net). En ook het Spuigat heeft een modernere opmaak gekregen, zoals u nu aan het lezen bent. Aarzel niet om uw commentaar en/of tips aan de redactie bekend te stellen. Dit kan via de oranje-gele kopijbox in de hal (bij de voordeur), of via de mail, tips over de opmaak: dicovanderstar@brandaen.net, en kopij: tony.bostelaar@gmail.com. Na de terugblik van Wietske kreeg de stichtingvoorzitter – Saskia Noordoven – het woord. Zij benadrukte vooral dat Brandaen een ‘gezonde’ vereniging is (geen gebrek aan leden, staf en geld), als ze dit vergelijkt met andere verenigingen tijdens bijeenkomsten. Een uitgebreid verslag van Saskia staat in dit Spuigat. Alle vrijwilligers konden daarna proosten op een succesvol 2010 en een hoopvol 2011.

nummer 01 2011

25


M

eestal is dit stukje dankbaar onderwerp om over te schrijven. “We hebben dit jaar weer veel loten verkocht en zelfs meer dan vorig jaar. Een groot deel van de opbrengst mag Brandaen zelf houden. Daar is in het verleden de kombuis, de toiletten, de vloer bij de verkenners en een deel van de buitengevel van betaald. Tenslotte worden de topsellers in het zonnetje gezet per afdeling en de topseller van heel Brandaen bekend gemaakt.” Zo gaat het meestal, maar helaas, dit jaar een sober stukje van de redactie. Er zijn veel, veel minder loten verkocht dan in voorgaande jaren. Daarom zijn er ook geen topsellers om in het zonnetje gezet te worden. Toch wil ik iedereen die loten verkocht heeft – ook al is het maar 1 boekje – hartelijk bedanken. Elk boekje levert toch € 15,-- op voor onze vereniging. Ik hoop dat volgend jaar weer tientallen boekjes verkocht gaan worden. Extra inkomsten zijn altijd welkom, zeker omdat de subsidie vanuit de gemeente onder druk staat.

Uitslag Hoofdprijs - Fiat Panda t.w.v. € 9115,- (incl. bpm en btw) - lotnr. 547487 1e prijs - Philips Flat TV t.w.v. € 2.999,= - lotnr. 583697 2e prijs - Philips Flat TV t.w.v. € 1.999,= - lotnr. 177792 3e prijs - Philips Flat TV t.w.v. € 999,= - lotnr. 500783 4e prijs - Philips Home cinema-systeem t.w.v. € 399,= - lotnr. 468222 5e prijs - Philips Home cinema-systeem t.w.v. € 399,= - lotnr. 166154 6e prijs - Philips Home cinema-systeem t.w.v. € 399,= - lotnr. 298323 9e prijs - 8x Philips lcd TV t.w.v. € 379,= - lotnrs. eindigend op 57920 10e prijs - 8x EUREKA 4-pers.tent El Capitan, t.w.v. € 289,95 - lotnrs. eindigend op 25656 11e prijs - 8x Garmin GPS 60 t.w.v. € 179,= - lotnrs. eindigend op 58230 12e prijs - 80x Zaklamp Led Fieldpal 3 watt t.w.v. € 35,= - lotnrs. eindigend op 8286 13e prijs - 80x Victorinox Zwitsers zakmes t.w.v. € 23,95 - lotnrs. eindigend op 6442 14e prijs - 80x Parker balpen/vulpenset t.w.v. € 13,90 - lotnrs. eindigend op 1920 15e prijs - 800x Walibi World dagkaart, t.w.v. € 28,50 - lotnrs. eindigend op 630 16e prijs - 800x Parker vulpen t.w.v. € 9,25 - lotnrs. eindigend op 620 Prijs gewonnen? Op de achterkant van het lot staat hoe te handelen.

26

‘t Spuigat


D

e botenvloot van Brandaen is in de loop der jaren enorm uitgebreid. Het is voor iedereen, die de boten onderhoudt, elk jaar weer een hele klus om alles in de winter voor de lente zeilklaar te maken voor het volgende seizoen. Maar het geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid mee wat betreft het milieu. En daarom was de TD van mening dat zij een opvangbak moesten maken zodat alle verfresten e.d. na het afspuiten van de boten opgevangen zou worden. En daarom ligt er voor het Beverlokaal nu een enorm zwart zeil over vier balken. Hier wordt de boot ingelegd, afgespoten en op een hele ingenieuze wijze het restafval verwijderd. En er kwam veel rommel (verfresten e.d.) van de boten af. Verder heeft de TD samen met een aantal stafleden de zaterdag dat Sinterklaas op bezoek kwam op een spectaculaire wijze de laatste vletten op de kant gekregen. Omdat dit jaar de eerste vorst zich al vroeg aandiende waren nog niet alle vletten uit het water. Daarom moest er eerst flink rondom de vletten gehakt worden om al het ijs kapot te krijgen. Met een klein beetje schade aan een vlet, wegens vast gevroren onderdelen, zijn uiteindelijk de laatste vletten ook op de kant gekomen. Gelijk weer een klusje voor de TD leden.

g Winter niet veilig voor Konin Ook de vletten waren

nummer 01 2011

27


28

‘t Spuigat


Overeenkomst b

Waalbos oven water!

E

indelijk weer eens goed nieuws vanuit de Waalboscommissie: na een hoop overleggen, gespeur en gezoek hebben we een overeenkomst uit oktober 2009 gevonden over het Waalbos. Hierin staat dat rekening gehouden moet worden met de watersportrecreatie op de Waal. Er mag niet teveel windhinder zijn, en dus moet er langs de oevers een strook van 80 tot 180 meter breed komen van lage vegetatie. Dit is grasterrein, struiken en half open bos. De planten worden maximaal 5 meter hoog en wordt zo kort gehouden door onderhoud of begrazing van runderen. De verklaring is getekend door de gemeente Ridderkerk, Staatsbosbeheer en de Landinrichtingscommissie. Goed nieuws dus! Een beetje jammer is wel dat we pas na onze gang naar de Raad van State van deze overeenkomst hoorden, terwijl die toch ervoor is opgesteld. Kortom, aan de communicatie mag nog wel het een en ander gedaan worden. Daarom is een aantal van onze commissieleden veel aan tafel gegaan met belangrijke politici als Bas Nooteboom (wethouder Barendrecht) en Ad Los (wethouder Ridder- In verband met de inrichting van het kerk), om te zorgen dat we Waalbos zijn wij op zoek naar iemand niet vergeten worden. Uit die kennis heeft van de invloed van deze gesprekken komt niets obstakels (bomen) op het gedrag van dan positiefs, onder andere wind. Wij willen i.v.m. de bezeilbaardat de hele planvorming heid van de Waal het inrichtingsplan rondom het Waalbos op losse van het Waalbos inhoudelijk kunnen beoordelen en de ontwerpers van advies schroeven staat omdat de dienen. Kunt u ons met dit onderwerp rijksoverheid gaat bezuinigen verder helpen, of kent u iemand in uw en er dus waarschijnlijk geen naaste omgeving, neem dan contact op geld meer voor is. Dit is echter met Wilbert Coenen (06-52061279) of nog allemaal heel speculatief, met Jan Blinde (06-51999167) voor het dus wordt vervolgd..... maken van een afspraak om hierover verder van gedachten te wisselen.

Hartelijke groet, De Waalboscommissie

nummer 01 2011

Uw reactie zien wij graag tegemoet!

29


HD Charte HD Cha Tinstraat 3 Tinstraa 2984 AN R HD Chartering Rotterdam 2984 A The Nethe Tinstraat 35 HD Charteri The Ne Tel. +31 (0 2984 AN Ridderkerk Tinstraat Tel.35 +3 Fax.+31 (0 The Netherlands Fax.+3 2984 AN Ridd avwa Tel. +31 (0) 180 499682 Mail: av TheMail: Netherlan Web: www Fax.+31 (0) 180 499685 Web: Tel. +31 (0)w1 Mail: avwachem@hdchartering.nl Fax.+31 (0) 1 Web: www.hdchartering.nl Mail: avwache

HDHD Chartering Ro Chartering R Web: www.hd Wij kunnen u de volgende diensten leveren: ring Rotterdam HD Charter - Beheer HD Chartering Rot Transport HD Ch HD C HD Ch ensten -leveren: Wij kunnen u de volgende die - Exploitatie

HD Chartering Rotterdam Tinstraat 35 Wij kunnen u2984 de volgende diensten levere AN Ridderkerk - Beheer The Netherlands - Transport Tel. +31 (0) 180 499682 - Exploitatie Fax.+31 (0) 180 499685 Mail: avwachem@hdchartering. Wij kunnen u de volgende diensten leveren: - Beheer Wij kunnen uudd kunnen WijWij kunnen Web: www.hdchartering.nl - Beheer - Transport

- Beheer Partner of the MMS grou

- Beheer - Beheer Partner of the MMS group o - -Transport - Transport Transport

HD Chartering Rotterdam -Tinstraat Transport - Exploitatie 35 AN Ridderkerk -2984 Exploitatie The Netherlands Tel. +31 (0) 180 499682 ij kunnen u de volgende diensten leveren: Fax.+31 (0) 180 499685 Beheer Mail: avwachem@hdchartering.nl Web: www.hdchartering.nl Transport

- -Exploitatie - Exploitatie Exploitatie HD Chartering Rotterdam MS group of companies

Partner of the M Partner of the MMS group of Partne Part Partne

Exploitatie

ring Rotterdam Partner of the MMS group of companies

ensten 30 leveren:

‘t Spuigat


OP DE RODE LOPER

Naam: Remi vd Holst Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 02-07-’96 Sterrenbeeld: Kreeft Hobby’s: Zeilen Studie: Dalton Lyceum/Havo Lievelings dier: Panda Favoriete website: www.hyves.nl Favoriete film: The A-team & James Bond Favoriete programma: Alles op Discovery Verslaafd aan: Films kijken & downloaden De belangrijkste gebeurtenis in je leven: Het halen van mijn CWO-3 diploma :) Wat is je grootste ergernis? Vroeg opstaan Welke grote legende zou je willen ontmoeten? George Peppard (Hannibal uit The A-team) Hoe kunnen we jou herkennen op Brandaen? Donkerblond, groene ogen en ik zit bij de zeeverkenners Hoe lang ben je al lid van Brandaen? Ongeveer 7 jaar Hoe ben je bij Brandaen terecht gekomen? Ik zocht een nieuwe hobby en dit sprak me erg aan Wat heb je in die tijd allemaal op Brandaen gedaan? Tot nu toe alleen dolfijnen en zeeverkenners Wat is nu je functie op Brandaen? Ik kreeg een uitnodiging om de redactie te versterken en die heb ik toen aangenomen. Wat is de leukste activiteit of gebeurtenis op Brandaen? De 24-uurs race, lekker lang achter elkaar door varen

nummer 01 2011

3131


WINTERPUZZEL

KIJK VOOR DE NUMMERS IN DE TEKENING

32

‘t Spuigat


] G N I T [ STICH ]G

A

NITHCITS [

fgelopen 18 december vond het kerstdiner plaats, tijdens deze avond werd heerlijk gekookt in het thema ‘rood-wit’. Ook de Stichting mocht aanschuiven. Behalve dat we heerlijk gegeten hebben, was het ook erg goed om het enthousiasme van de kookstaf en alle andere leiding te zien (het is niet gemakkelijk om voor 130 personen een drie-gangen-diner te maken). Na het kerstdiner begon voor alle volwassenen de kerstborrel. Jaarlijks een gezellige bijeenkomst waar iedereen onder het genot van een hapje en drankje even bijkletst. Ook het moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Wietske, verenigingsvoorzitter, deed dit in haar speech en ik, stichtingsvoorzitter, sloot daar op aan. Het afgelopen jaar heeft Anneke Smit aangegeven dat ze haar werkzaamheden als ‘adviseur’ van de Stichting wil beëindigen. Anneke heeft zich de afgelopen zes jaar onder andere bezig gehouden met het Waalbos. Mede door haar inzet hebben we bijvoorbeeld een brug over ’t Waaltje kunnen voorkomen. Gelukkig hebben we onder de ouders een nieuwe ‘adviseur Stichting’ kunnen vinden, haar naam is Ditta Linders. Wij bedanken Anneke voor haar inzet en heten Ditta welkom bij de Stichting. Het komende jaar staat er voor de Stichting een aantal interessante en belangrijke punten op de agenda, één daarvan is de subsidie. Gelukkig heeft de Gemeente Barendrecht onze subsidie voor 2011 gelijk gehouden aan die van 2010, maar voor 2012 is dat nog onzeker. Daarnaast zal er in 2012 op een andere wijze subsidie toegekend worden. Dit zal onder andere gebeuren op basis van maatschappelijke relevantie. Voor ons dus de taak om onze maatschappelijke relevatie zo duidelijk mogelijk zichtbaar te maken. Daarnaast zal door de Stichting ook bekeken worden of het mogelijk is om subsidie aan te vragen bij fondsen. Andere punten die het komende jaar op onze agenda (blijven) staan, zijn: het Waalbos, vergunningen, milieu, veiligheid, ouderbetrokkenheid en financiële transparantie. Kortom: veel leuke uitdagingen voor 2011. De Stichting wenst iedereen een goed en gezond 2011. Saskia Noordoven Voorzitter Stichting

nummer 01 2011

33


Mandala's

34

‘t Spuigat


nummer 01 2011

35


VERJAARDAGEN 1 januari Richard v Vliet OudLeden 7 januari

1 januari Anneke Smit DB-stichting 10 januari Laura Haerkens ZV

Bonno Gobee WP

17 januari Jozef Hurenkamp Oud Leden

8 januari Merlijn Bras DF

14 januari Judith Nuijens LD

22 januari Tesha vd Linden BV

20 januari Sandra Bostelaar DF

22 januari Roeland vd Wijngaart LD

4 januari Jaco van Turenhout ZV/LD

23 januari Stephana vd Sijs ZV

8 februari Luca Degelink WP 17 februari Marcel Bostelaar ZV 14 februari Wessel Verhagen DF 21 februari Joyce Euser WP/LD

36

11 februari Emma vd Wolf DF

4 febru Emmi Hure BV 30 januari Brian de Cloe WP/LD

29 januari Lydia Kramer Oud Leden

8 februari Isabeau Knip DF

24 februari Marijn Mes BV

23 januari Stephana vd Sijs ZV

4 januari Julian Mes DF 17 januari Jochem van Brummelen 2f WV Laur Winge Z

13 februari Thomas Molendijk DF/LD

21 februari Mees Deppe ZV

18 februari Twan Noordegraaf 24 februari BV Paul Lodder ZV

28 februari 26 februari Yuna Storm Charlotte DF Monshouwer ZV

28 februari Juliëtte Wurlitzer Oud Leden

‘t Spuigat

6 feb Ariann Z


3 maart Elise Lodder ZV

februari ra van erden ZV

uari enkamp V

4 maart Stijn de Beer DF

17 maart Froukje Mons BV

7 maart Yvonne vd Boogert WP/LD

19 maart 24 maart Bart Mes Joep Hoofdman 26 maart DB-stichting DF Timon de Groot DF 24 maart Tristan Tummers 26 maart DF Joyce van Jole 26 maart ZV Jan Verhoeven DB-stichting 28 maart Bart van ‘t 31 maart Westende 31 maart Joost vd Meijden ZV Edwin vd Oud Leden Boogert LD

12 maart Yoëll Willemstein DF

12 maart Gijs v Lieshout 14 maart WP Sjoerd Schulte BV/LD

16 maart Martijn Kooiman bruari DF ne Waal ZV

17 maart Guus Hoofdman WP

Aangemonsterd Twan Noordegraaf Bram den Otter Dion de Goeij Wessel Verhagen Mees van Wachem

17 maart Menno van Vugt WV

Bevers Bevers Dolfijnen Dolfijnen Dolfijnen

nummer 01 2011

Afgemonsterd Caithlynne van Egmond Eva Bakker Vincent Schellius Lufia Meenhorst Kevin Smid Jesse van Meggelen Martijn van Persie

Bevers Welpen Welpen Dolfijnen Dolfijnen Loodsen Loodsen

37


n se res ilad ie ma ers e- n v en iere ers pap mm e nu n d on u i efo dt Tel vin

STAF: Bevers Lisette Groeneveld Yvonne van den Boogert Welpen Welpen Leonie van Oeveren Dolfijnen Pim Kruis Matthijs van Brummelen Dolfijnen Zeeverkenners Onno van den Berg Zeeverkenners Marije Blinde Wilde Vaart Pim Verhoeven GROEPSBESTUUR: Wietske Lutz Matthijs van Brummelen

voorzitter secretaris

STICHTINGSBESTUUR: Jan Verhoeven Eric Bernhard René de Vrijer

penningmeester ledenadministratie beheerder

KLEDINGVERKOOP: Marijke van den Boogert ouder ouder Ineke Buitenhuis

OUDERVERTEGENWOORDIGERS: Bevers Henrike Hurenkamp Welpen Cathy Willemstein Dolfijnen Ronald Willemstein Zeeverkenners Ronald Tobé Wilde Vaart Gieneke Teeuwen SPUIGATREDACTIE: Tony Bostelaar

38

ouder

‘t Spuigat


RaDRenaline

voor uw drukwerk

Reewegpad 22 • Dordrecht • T 078 - 621 38 82 • info@drukkerij-rad.nl • www.drukkerij-rad.nl


Brandaen Spuigat 2011 nr 1  

Spuigat 2011 nr 1