Page 1

ПИРОТСКЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ / БРОЈ 142 / ИЗЛАЗE ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО

ГОДИНА V / СУБОТА 24. МАРТ 2012. / БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

Фото: Владан Ристић

4

ГОДИНЕ СА ВАМА


С ТАВ

2 ГОРЕ...

Стигло пролеће У уторак 20. марта, у 6 часова и 14 минута зва­ нично је календарски почело пролеће. Обдани­ ца ће сада трајати 12 часова и 10 минута, а ноћ 11 часова и 50 минута. У исто време за становнике на јужној земљиној полулопти почела је јесен. Пролеће је једно од годишњих доба које по конвен­ цији на северној Земљиној полулопти траје током дела марта, целог априла, маја и дела јуна, а на ју­

ОТВОРЕНО

Четврти рођендан Пише: Богољуб Најдановић

...ДОЛЕ

Саобраћајна несрећа

нашли смо се и на удару власти, не­ навикнуте на критику, која је у нама видела опасност и на све начине по­ кушала да нас дискредитује и оне­ могући у раду. Чине то и данас, више него икад. Али о томе је већ сасвим довољно писано у претходном пери­ оду. Дужни смо само још једном да вас подсетимо на то да су Пиротске новине једини медиј у Пироту ко­ ји се не финансира средствима из општинског буџета, већ у потпуно­ сти из сопствених извора. А основни услов за независну уређивачку по­ литику и објективно информисање је економска независност. И то је оно на шта смо поносни. Поносни смо и на то што смо кроз текстове у прет­ ходне четири године подржавали и афирмисали све позитивно што је Пирот изнедрио и покренули и ре­ ализовали низ акција и пројеката у том смислу. Један смо од ретких ме­ дија у земљи који има и Омладинску редакцију, коју чине пиротски сред­ њошколци. Покренули смо акцију „Пиши Пироте” с циљем да афирмишемо пиротске ауторе и помогнемо им да њихова писана реч угледа светлост дана. Само 2008. у оквиру ове акци­

је из штампе је изашло шест романа и 14 збирки песама локалних аутора. У оквиру акције „Златна копачка” на крају сваке године додељујемо ди­ плому и награду најбољем стрелцу Окружне фудбалске лиге. Помагали смо и бројним спортским клубови­ ма даривајући им опрему. Уз Пирот­ ске новине наши читаоци су уз вео­ ма повољне цене могли да дођу и до књига. Подсетимо се Златних деч­ јих класика, који су продати у неве­ роватних 6.000 примерака, романа Мир­Jам и бројних књига пиротских аутора. Последња у низу акција, ко­ ја нам је посебно драга, је акција за прикупљање помоћи малој Лани. Сада након 142 броја, на хиља­ де вести, извештаја, интервјуа, ре­ портажа, коментара, срећни смо што можемо да кажемо да „обич­ ни” људи верују Пиротским нови­ нама и што смо постали, како рече један наш саговорник, будилник јав­ ности и контролор рада локалне са­ моуправе. Како не би испало да сами себе хвалимо, о нашем раду у овом броју говориле су јавне личности Пирота, али и наши читаоци. Срећан вам, поштовани читаоци, четврти рођендан Пиротских новина.

КО М БЕЗ ЕН ТА РА

жној Земљиној полулопти пролеће траје током дела септембра, целог октобра, новембра и дела децем­ бра. А померањем казаљки на часовницима за је­ дан сат унапред, у недељу 25. марта, у 2 сата после поноћи почеће летње рачунање времена. У ноћи из­ међу суботе и недеље часовнике у 2.00 треба поме­ рити један сат унапред, на 3.00. Према важећем Закону о рачунању времена, летње рачунање времена у Србији завршава се последње седмице у октобру. М.В.

Двадесет првог марта 2008. го­ дине на медијском небу Пирота по­ јавиле су се Пиротске новине. Дашак свежег ветра у већ тада устајалом медијском простору. И врло брзо, различитим приступом и начином обрађивања тема, стилом писања, стављањем интереса такозваног малог човека у први план, отворе­ ним указивањем на проблеме и гре­ шке и трасирањем путева за њихово решавање, постали смо респектаби­ лан медиј и почели да креирамо јав­ но мњење у Пироту. Исто тако брзо

Број 142, 24. март 2012.

Четири особе су погинуле, једна особа је за­ добила лаке, а једна тешке повреде а у тешкој са­ обраћајној несрећи која се у понедељак, 19. марта догодила на аутопуту Пирот­Ниш код места Цр­ вени Брег, у општини Бела Паланка. До несреће је дошло када је возач аутомобила марке „опел ка­ дет” нишких регистарских ознака, при непропи­ сном претицању теретног возила, ударио у пут­ ничко возило „фолксваген”, београдских таблица, које се кретало из супротног правца. Услед задобијених повреда, возач и два пут­ ника из возила „опел кадет”, и један путник из возила „фолксваген” преминули су на лицу ме­ ста. Возач „фолксвагена”, који је задобио тешке телесне повреде, опасне по живот, и један путник са лакшим телесним повредама, пребачени су у Клинички центар у Нишу. Истражни судија Основ­ ног суда у Пироту Небојша Костић, преноси РТС, изјавио је да је непрописно претицање најверо­ ватнији узрок синоћње саобраћајне несреће код тог града у којој су четири особе погинуле. Костић је рекао и да је возач опела највероватније био пијан. Због тога је наложена обдукција погинулих. Б.Н. Пиротске новине ТЦ „Гушевица” II спрат, локал бр. 8 Пирот • Оснивач и издавач: ИД „Кућа књиге” д.о.о. Ђерам 32 Пирот • Директор: Димитрије Видановић • Главни и одговорни уредник: Богољуб Најдановић • Редакција: Снежана Манић, Милош Видановић, Надежда Стојановић • Секретар редакције: Слађана Толић • Штампа: ГИД „Пи прес” Ђерам 32 Пирот • Рукописи се не враћају • Излази једном недељно • Телефони 010/312-510, 010/ 312-511 • Регистарски број јавног гласила NV 000110 • ISSN 1820-7499 • COBISS. SR-ID 147284748 www.pirotskenovine.rs pirotskenovine@gmail.com


Број 142, 24. март 2012.

У ЖИЖИ

Боље расположење, али и умор дошли са лепим временом

Пролеће са собом донело промене После дуге и веома хладне зиме до­ шло нам је пролеће, додуше са темпе­ ратурама које су превисоке за почетак овог годишњег доба. Било како било, тек, коначно нас је огрејало сунце и у прилици смо да проводимо више вре­ мена у природи. С друге стране, пери­ од преласка из зиме у пролеће људски организам тешко подноси, осећамо се уморно, малаксало и тромо.

У сусрет сунцу На нама је да се потрудимо да ове лепе сунчане дане преокренемо у своју корист, каже др Слађана Штетић, пси­ хијатар у пиротској Општој болници. – Више сунца, односно више светла позитивно утиче на људе јер то потпо­ маже лучење хормона среће. Због то­ га би први лепи дани требало да у нама изазивају само лепе мисли, да буђење природе и у нама покрене исти процес, да ново рађање и нови живот у нама покрене новине. То значи да би требало да више времена проводимо у приро­ ди, да активирамо неке своје вештине, да проводимо време са пријатељима и позитивним људима.Укратко, да иза­ ђемо у сусрет сунцу и животу. Уколико осећамо умор и малаксалост, а при том седимо или лежимо у затвореном про­ стору нећемо много помоћи себи – об­ јашњава др Штетић и каже да се против оваквог стања морамо борити бољим расположењем, боравком ван куће и у добром друштву.

Промена исхране Стручњаци из области дијететике ис­ тичу да је готово код свих људи у пролеће лошија крвна слика због начина исхране током зиме. Тешка храна, без свежег во­ ћа и поврћа, боравак у затвореном про­ стору и смањене физичке активности то­

Пиротски кеј пун шетача

ком неколико зимских месеци наравно да остављају последице и то не може преко ноћи и само од себе да прође. Због тога би, кажу дијететичари, сада треба­ ло да у организам уносимо намирнице и више воћа и поврћа, поготово оног ко­ је садржи гвожђе, а да је мање калорич­ но. Дакле, морали бисмо у исхрану више да уврстимо пилетину и рибу, а да изба­ цимо црвена меса. Поред поврћа и воћа требало би да у организам уносимо ви­ ше житарица, мекиња, јаја, да уместо бе­ лог хлеба користимо интегрални и да пи­ јемо што више течности. Уз све ово савет је дужи боравак на свежем ваздуху и по­ јачана физичка активност. Период преласка из зиме у проле­ ће нарочито тешко пада хроничним бо­ лесницима и метеоропатама. Код њих је чешће него код других изражена ма­ лаксалост, тромост, недостатак енергије, несвестица. Они би уз узимање редовне терапије требало и постепено да се при­ викавају на боравак ван затвореног про­ стора и да буду што активнији, колико им то здравствено стање дозвољава.

Више посла за лекаре У Служби хитне помоћи имају ви­ ше посла ових дана. Преко 30 кућних

посета, 60 амбулантних прегледа и ко зна колико савета датих путем телефо­ на дневно. Начелник службе др Мирја­ на Манчић истиче да они стандардно много раде, али да је са овим првим то­ плијим таласом промењена патологија. – Последњих дана имамо много ви­ ше кућних посета него што је то било ра­ није, у вечерњим сатима се повећава број болесника са акутним респиратор­ ним инфекцијама и асматичким тегоба­ ма. Још увек влада грип који је праћен повишеном телесном температуром и посебно тешко то подносе хронични бо­ лесници. Због наглих температурних промена али и због алергијских реакција погоршано је стање свим астматичари­ ма, често долази до отежаног дисања па и гушења и ми ту морамо одмах да реа­ гујемо како им живот не би био угрожен. Код срчаних болесника дошло је до поре­ мећаја срчаног ритма и повишен им је крвни притисак тако да и они последњих дана нешто чешће зову број 94. Сви старији пацијенти који имају акутну респи­ раторну инфекцију или грип то много те­ же подносе од осталих и у великом броју случајева то стање се код њих искомпли­ кује и дође до бронхитиса или упале плу­ ћа – упозорава др Манчић. С. Манић

Радници хладњаче тужили фирму Двадесет и један радник пиротске хладњаче „Еурофриго” поднео је тужбу против овог предузећа због неисплаће­ них зарада. Од тога 13 радника је запослено за стално, док је осморо њих било запослено на одређено време и њима се у просеку дугује по око 210.000 динара. Како Пиротске новине сазнају од радника који нису желели јавно да го­ воре, њима су последњи пут зараде исплаћене ок тобра прошле године од када немају посла, а од почетка 2012.

немају оверене здравствене књижи­ це. Шеснаест запослених долази на посао сваког дана и не пристаје да оде

из фирме без отпремнине Појединим радницима се дугује и по 15 зарада. Дирек торка „Еурофрига”, Весна Поповић није желела да говори за наш лист о ак туелној ситуацији у овом предузе­ ћу, а власник Живојин Вулић из Књажевца неколико дана није одговарао на наше телефонске позиве. Пиротска хладњача први пут је приватизована 2003, а Вулић је постао власник овог предузећа 2008. године. Б. Н.

3 Обилазница око Пирота Предузеће „Коридори Србије” по други пут је одложило рок за доста­ вљање понуда за изградњу аутопута Е­80 на Коридору 10, деоницу Чифлик – Пирот (Исток), у укупној дужини 29 километара. Први рок био је 16. фе­ бруар, а други 15. март ове године. Међутим, рок је поново померен, та­ ко да је нови датум за достављање понуда за изградњу обилазнице око Пирота 17. мај 2012. године. Рок за изградњу ове деонице је две године, а радове финансира Европска инвестициона банка. Н.С.

Србија изгубила великана Председница Савета Владе Србије за борбу против корупције, Верица Бараћ, сахрањена је у уторак, 20. марта, на гробљу у Прељини код Чачка, у кругу породице и пријате­ ља. Она је преминула у 57. години живота после дуге и тешке болести. Верица Бараћ је рођена је 14. јуна 1955. године у Мрчајевцима код Чачка, где је завршила основну школу и гимназију, а у Београду је 1980. дипломирала на Правном факултету и положила правосудни испит. Верица Бараћ у јавности и међу колегама и сарадницима важила је за једног од највећих бораца против корупци­ је у Србији, која се истрајно супрот­ стављала центрима моћи у српском друштву, економији и политици. Пироћанцима је позната и преко интервјуа које је радо давала нашим но­ винарима. Редакција Пиротских новина изражава саучешће породици Бараћ. М.В.

Трибина У четвртак 29. марта, са почетком у 19.30 часова биће одржана јавна трибина под називом „Српска изборна тр­ пеза ­ Како ће Србија да гласа 2012­те”, у великој сали Дома културе Пирот у организацији Балканске истраживач­ ке регионалне мреже (БИРН) и Центра за слободне изборе и демократију (Це­ СИД). На трибини ће говорити угледни новинари и аналитичари из Београда: Марко Благојевић (ЦеСИД), Драган То­ доровић (недељник Време), Слободан Георгијев (новинар Времена и координатор БИРН-а за Србију) и Владимир Вељковић (новинар Телевизије Пирот). Тема трибине је анализа предизборног расположења и очекивања грађана Србије и Пирота. Улаз је слободан. М.В.


4

ИЗБОРИ

Број 142, 24. март 2012.

Изборна кампања у Пироту почела бурно

Сумње у регуларност прикупљања потписа Председница скупштине Србије, Славица - Ђукић Дејановић, 13. марта расписала је локалне изборе који ће бити одржани 6. маја. Очекивања пред­ седника општине Пирот Владана Васића да ће ова предизборна кампања у Пироту бити најпрљавија до сада, из­ гледа да ће се испоставити тачним. Као да је Васић унапред знао шта ће се дешавати. У редакцију Пиротских новина протекле недеље непрестано су стиза­ ле дојаве грађана, али и политичара, о разним неправилностима и малверза­ цијама приликом прикупљања и овере потписа грађана за подршку изборним листама, које је почело у суботу 17. марта. Ове замерке углавном су се односи­ ле на владајуће партије. Најгласнији у критикама начина на који су прикупљани потписи били су чланови Покрета за Пирот који су за­ казали конференцију за новинаре с ци­ љем да би, како кажу, указали на нере­ гуларност предизборне кампање. Они су се тим поводом Отвореним писмом обратили и председнику републике Бо­ рису Тадићу, јер, како сматрају, мате­ матички није могуће да политичке гру­ пације које су на власти за један дан сакупе више од три хиљаде потписа за изборне листе. – Простом математичком рачу­ ницом долази се до чињенице да је немогуће да се у та­ ко кратком времен­ ском периоду прику­ пи толико потписа. Ово очигледно указује на неравноправност уче­ сника и нерегуларности избора – казао је носилац изборне листе Покрет за Пи­ рот, Душан Митић. Како је речено на конференцији, иако постоји много људи који су спремни да о неправилностима сведоче пред судом, они неће покрета­ ти судске поступке. С друге стране, члан Коалиције за Пи­ рот, Милан Поповић, кратко је казао за Пи­ ротске новине да „код њих није било непра­ вилности, а да не зна за остале”. А председник ОО ДС, Горан Стаме­ новић, претпоставља да је било одре­ ђених притисака на људе да се потпишу. – Наша странка је прва почела са прикупљањем потписа за изборну ли­ сту „Избор за бољи живот ­ Борис Та­ дић”. Потписе смо, за разлику од оста­ лих партија, скупљали у петак и суботу у згради суда. Што се тиче неправилно-

сти у суду их није било, као ни на оста­ лим пунктовима где су дежурали на­ ши активисти: у Музеју, Општини, хали Кеј, на­ сељу Танаско Рајић. Претпостављам да је било одређених прити­ сака на људе да се пот­ пишу, али ако је неко потписао за неку листу под притиском то никако не значи да ће и гласати на изборима тако – ка­ же Стаменовић. Било је неправилности, али за то не­ мам јасне доказе, каже преседник пи­ ротских радикала Бојан Илић. – Када су у питању нерегуларности у прикупљању потписа за подршку ли­ стама имамо информације да их је би­ ло, иако доказа нема. Није коректно да не­ ке странке имају више дана од осталих стра­ нака за прикупљање потписа. Ту конкретно мислим на Демократску странку која је према нашим информацијама поче­ ла са прикупљањем потписа још у петак и то практично значи да су имали један дан више на располагању. То је апсолут­ но некоректно. Даље, има прича и да је и на осталим местима било разних не­ правилности – каже Илић. Заступник Групе грађана „Пиротска нова снага” (ПНС), Бобан Ранђеловић која ће имати своју листу на локалним изборима, истиче да је било више не­ правилности приликом прикупљања потписа подршке листама. – Неправилности које смо ми уочи­ ли приликом прикупљања потписа су следеће: злоупотреба слу жбених возила за потребе листе влада­ јуће Коалиције за Пи­ рот - УРС који су превозили људе до места за потписивање у селима. Притисак који је вршен на људе да потпишу ли­ сте, као и недолично понашање агита­ тора радикала који су били крајње не­ коректни. Такође, старији људи који су од лазили да потпишу листу ПНС че­ сто су враћани назад са објашњењем да се на том пунк ту не могу потписа­ ти за нашу листу. Све у свему, све листе странака које су на власти имале су по­ вољнији третман од чиновника и ло­ калне администрације уопште прили­ ком прикупљања потписа. Ипак, ми не желимо да кукамо већ само да укаже­ мо грађанима како се злоупотребљава власт – нагласио је Ранђеловић.

Рукометашице комбијем на потписивање

Играчице Женског рукометног клуба Пирот, првог дана прикупљања потписа, у суботу 17. марта, пре одласка на гостовање у Бор, комбијем Спортског центра одвезене су до пункта за прикупљање потписа у селу Извор. Тренер пиротских рукометашица, Саша Панчић, међутим, у томе не види ништа спорно. – Ми смо пошли на пут и ваљда свако има право да гласа за кога хоће. И по­ што је била гужва ми смо отишли у Извор и гласали смо и отишли за Бор. Шта је ту страшно. Само пунолетне су гласале, које одлучују о себи. Требао си да дођеш да видиш за кога гласам па онда да коментаришеш. Ја могу да гласам и за Владана Васића и за Бобана Толића и за ДС, могу да гласам за кога хоћу. Гласало је само осам рукометашица и два тренера, ја и мој брат. А он је у ЛДП, ја сам у ДС. Пошто смо ишли на утакмицу, а била је гужва, ми смо замолили да одемо комбијем тамо где нема гужве. Могли смо да гласамо и у општини – казао је Панчић. А заступник Групе грађана „Пирот­ ски напредњаци”, др Милан Стојано­ вић, објашњава да је ова политичка групација била искључиво усредсређе­ на на обезбеђивање подршке грађана за своју листу. – Наше чланство је дало подршку за листу и они су били присут­ ни на местима одре­ ђеним за прикупљање потписа. На тим ме­ стима, колико сам ја упознат, није било неких неправилности или инцидената. Шта се дешавало ван пунк това или неким политичким странкама стварно не желим да коментаришем – нагласио је Стојановић. И председник ОО СНС Александар Ћирић изразио је сумњу у могућност да се за кратко време прикупе толики потписи без мутних радњи. – Мислим да је било немогуће да се

за тако кратко време прикупи толико потпи­ са и ту мислим на пот­ писе Коалиције за Пи­ рот, као и Демократске странке. Ми имамо и информације, мада за то немамо дока­ за, да су документа за подршку листа­ ма оверавана ван одређених штандова – навео је Ћирић. Носилац листе Коалиције „Прео­ крет”, др Иван Илић, није желео да комен­ тарише евентуалне неправилности, јер, како је рекао, нема конкретне доказе за тако нешто. – Чуо сам да има пуно неправилно­ сти, али не желим да коментаришем с обзиром на то да то нису поуздане ин­ формације – кратко је казао Илић. Б.Н.-М.В.


Број 142, 24. март 2012.

ИЗБОРИ

5

Почела трка за места у локалном парламенту

До среде предато шест изборних листа

„Преокрет”

Предизборни материјал код Општинске изборне комисије преузело дванаест политичких опција До затварања овог броја Пиротских новина, у среду 21. марта, Општинској изборној комисији у Пироту поднето је шест изборних листа са кандидатима за одборнике у будућем локалном парла­ менту. Начелник Општинске управе Де­ јан Живковић потврдио је за Пиротске новине да је до 13 часова, када је затворен овај број нашег листа, Општинској изборној комисији (ОИК) предато укупно 6 листа, од којих су проглашене четири. – Оне које су проглашене су: „Гру­ па грађана Коалиција за Пирот - Владан Васић Уједињени региони Србије”, „Избор за бољи живот ­ Борис Тадић”, „Пи­ ротски напредњаци ­ Др Милан Стојано­ вић” и листа „Српска радикална странка ­ Др Александар Мартиновић”. Листе Групе грађана Пиротска нова снага и Ко­ алиције окупљене око Српске напредне странке биће проглашене ако испуња­ вају законске услове на седници Оп­ штинске изборне комисије – рекао је Живковић. Листа „Коалиција за Пирот - Владан Васић – УРС” прва је предата у недељу са свих 56 одборничких кандидата. На листи се налазе представници Коали­ ције за Пирот Владан Васић, Г17 плус и Српског покрета обнове у односу 4:2:1, а како је раније речено на њој је и 14 не­ страначких кандидата. Листа је подр­ жана са 2.800 потписа, а носилац листе Владан Васић казао је да очекује боље резултате него на претходним избори­ ма. Дан касније, у понедељак, 19. марта, ОИК предата је листа „Избор за бољи – Борис Тадић”. Носилац ове листе канди­ дата одборника за пиротски парламент, коју су саставили Општински одбор Де­ мократске странке (ОО ДС) у коалици­ ји са Социјалдемократском партијом Србије (СДПС), је др Срђан Денчић. Де­ мократе су поднеле листу за свих 56 одборника у СО Пирот са преко 2.000 потписа грађана. На парламентарној листи за републичку скупштину ОО ДС у Пироту представљаће др Сузана Стан­ ковић. Она се на републичкој листи на­ лази на 90 месту, што је према речима

Скупштинске клупе чекају нове одборнике

председника ОО ДС Горана Стаменовића „готово сигурно пролазно месту за бу­ дућу Владу”. – Ово је знак да смо са својим коа­ лиционим партнерима спремни да по­ станемо будући носиоци власти у Пи­ роту што за нас Пироћанце значи већу сигурност и отварање нових радних ме­ ста – казао је Стаменовић. У уторак, 18. марта своју листу пре­ дао је Општински одбор Српске ради­ калне странке, који је успео да саку­ пи близу 2.000 потписа грађана који су подржали листу „Српска радикална странка ­ Др Александар Мартиновић”. Председник ОО СРС Бојан Илић том приликом је истакао да мисли да је ово нај­ јача одборничка група од постојања странке. На листи се налази 52 кандидата за одборнике у локалном парламен­ ту, а Илић је кандидат за народног по­ сланика. У уторак ујутру своју листу је предало и Удружење грађана „Пирот­ ски напредњаци”, које је настало након сукоба у Општинском одбору Српске на­ предне странке у Пироту. Према речима њиховог заступника др Милана Јова­ новића они су формирањем удружења желели да остваре своје право да уче­ ствују на изборима. Према његовим ре­ чима листа са 43 кандидата подржана је са око 1.500 потписа. Сутрадан, у среду, своју изборну ли­ сту предала је коалиција у којој су поред стожера ­ Српске напредне странке, још и Демократска странка Србије, Нова Ср­ бија и Покрет социјалиста. – Генерално листа је предата да­ нас (среда, 21. март), уз допуну доку­ ментације, на шта имамо право по за­

кону, листа ће бити комплетна сутра ујутру. Очекујемо пуну листу са 56 кандидата. Очекујемо апсолутну победу, имамо најјачу изборну листу. Канди­ дат за републички парламент је Радмило Костић, председник Окружног одбо­ ра – казао је портпарол изборног штаба Александар З. Ћирић и додао да су они Општинској изборној комисији подне­ ли пријаву против Групе грађана „Пи­ ротски напредњаци” због злоупотребе имена и „преваре грађана”, али је она одбијена. Група грађана Пиротска Нова снага (ПНС) такође је у среду 21. марта преда­ ла своју изборну листу за локалне изборе под називом „Пиротска нова снага ­ Ди­ митрије Видановић” са 39 одборничких кандидата и преко 1.240 потписа. Носилац листе Димитрије Видановић рекао је да овом листом кандида­ та ПНС стиче право да има члана у Оп­ штинској изборној комисији и право на контролу на бирачким местима 6. маја. – Предајом наше листе показујемо да смо једна озбиљна политичка гру­ пација. Са доласком ПНС на политичку сцену и предајом кандидатуре грађа­ ни Пирота коначно имају алтернативу, власт у Пироту коначно има алтернати­ ву. Очекујемо добар резултат на избо­ рима, а грађанима ћемо понудити свој програм који је врло конкретан и који нуди озбиљна решења – истакао је Видановић. Дванаест странака, коалиција и удружења грађана преузело је изборни материјал неопходан за кандидатуру.

Б.Н-М.В.

Kоалиција „Преокрет” коју чине Ли­ берално демократска партија, Социјал­ демократска унија и Партија Бугара Ср­ бије, наступиће заједно на предстојећим локалним изборима у Пироту који су расписани за 6. мај. Носилац ове изборне листе, др Иван Илић, каже да разлози због којих је одлучио да у Пироту пред­ води листу „Преокрет” леже пре свега у жељи да се побољша економска ситуа­ ција и живот свих грађана Пирота. – Пиротска општина има 9.500 незапослених, а према последњем по­ пису из 2011. године 5.796 становника је мање за протеклих 9 година. Млади људи масовно одлазе из града, а они који остају, уколико немају посао, те­ шко се одлучују на заснивање породи­ це и рађање деце. Желим град младих, град са перспективом и са економским развојем, град који привлачи инвести­ ције и развој малих и средњих предузе­ ћа, град који помаже развој пољопри­ вреде. Требају нам послови, а не празне приче. Да би тако нешто било могуће, потребни су квалитетни и некомпро­ митовани људи, стручњаци из разли­ читих области друштвеног и привред­ ног живота. Листа коју предводим има баш такве људе, и зато очекујем добар резултат на предстојећим изборима – истакао је Илић. До среде у 13 часова изборна листа „Преокрет” није поднета Општинској изборној комисији. М.В.

СДС: Ускоро одлука о коалицији У понедељак, 19. марта, у просторијама Општинског одбора Социјалде­ мократског савеза у Пироту (ОО СДС), одржана је прва конференција за ме­ дије на којој је, између осталог, би­ ло речи и о предстојећим локалним и парламентарним изборима. – Програм наше странке почива на три основне тачке. Прва се тиче Те­ лекома. Ми се залажемо да ово пред­ узеће никако не буде продато, већ да буде „уступљен” пензионом фонду ра­ ди редовнијих исплата пензија. Друга тачка тиче се пољопривреде и ту ћемо се залагати да се пољопривредници­ ма омогуће кредити на седам година у износу од 10.000 евра за обнову пољо­ привреде и села. И трећа ствар јесте на­ стојање да се председник земље бира у парламенту. То је много исправније – истакао је председник ОО СДС Добри­ воје Аранђеловић. Када су у питању локални избори, у овој странци кажу да ће одлука о коалиционим партнерима М.В. ускоро бити објављена.


АКТУЕЛНО

6 Изложба меда Удружење пчелара „Пиротска до­ лина“, од 19. до 21. марта, организовало је тродневну изложбу меда и про­ извода од меда „Младенци 2012”. Пет произвођача је изложило домаћи мед и производе и препарате на бази ме­ да. Ово је била продајна изложба коју Удружење организује два пута у току године. Пироћанци су имали прили­ ке да купе најквалитетнији ливадски и багремов мед по цени од 500 динара, као и прополис, цветни прах и препа­ рате справљене на бази меда. Интере­ совање је било велико и то пре свега за ливадски мед, рекли су нам излагачи. Удружење пчелара „Пиротска долина” је најстарије удружење произвођача меда у Пироту, постоји скоро три деце­ није и броји 80 чланова. С.М.

Женска медијатека Женска медијатека, део пројек­ та „Жене о женама” који реализу­ је Удружење „Жене југа”, а подржа­ ва „Реконструкција женски фонд”, отворена је у среду, 21. марта у тр­ жном центру „Банковић” у Пиро­ ту и у овој и наредној години бави­ ће се промовисањем образовања у циљу унапређења родне равноправ­ ности положаја жена у општини Пи­ рот. Фонд медијатеке састоји се од литературе и филмова који се баве женским питањем, женским ствара­ лаштвом, женским и људским пра­ вима. Медијатека тренутно распо­ лаже са око 150 различитих издања, међу којима су најбројније књиге и часописи Центра за женске студи­ је и истраживања у Београду. „Реконструкција” је за функционисање Медијатеке издвојила средства у из­ носу од 120.000 динара из програма Женске иницијативе. Оснивање ме­ дијатеке помогла је Слободна зона Пирот, а њен рад кроз волонтирање помажу активисткиње организаци­ ја „Тернипе”, „Феникс” и „Жене југа”. Б.Н.

НАЛИЧЈЕ Од 14. до 20. марта на територи­ ји Пиротског управног округа дого­ диле су се: – две саобраћајне несреће у којима су четири особе изгубиле живот, једна задобила тешке, а две особе лаке телесне повреде – једна саобраћајна незгода са материјалном штетом – пет пожара (Подаци Полицијске управе Пирот)

Број 142, 24. март 2012.

Обележен март - месец борбе против рака

Оболели се касно јављају лекару У оквиру календара јавног здра­ вља, март је означен као месец борбе против рака. Малигни тумори су после болести срца и крвних судова најчешћи узрок смрти како у свету тако и код нас. У свету сваке године од карцинома обо­ ли 12 милиона људи, а умре око 8 ми­ лиона. У нашој земљи годишње се ре­ гиструје 33.000 новооболелих и преко 20.000 људи умре од рака. У Заводу за јавно здравље Пирот и Центру за контролу и превенцију боле­ сти се, поред осталог, води и такозвани популациони регистар за рак за пиротски округ, а у оквиру централног регистра за Србију. Према овим подацима, на под­ ручју Округа годишње се пријави и хи­ стопатолошки верификује у просеку око 550 новооболелих, а око 300 њих умре од малигних тумора. Од укупног броја ново­ оболелих као и укупног броја умрлих од карцинома на подручју Пиротског окру­ га, 54 одсто чине мушкарци, а 46 одсто су жене. Према подацима пиротског Дис­ панзера за онкологију број новооткриве­ них оболелих од карцинома у последњих неколико година је на истом нивоу. Про­ шле године је регистрован укупно 191 пацијент код кога је откривен и хистопа­ толошки потврђен карцином. У односу на 2010. годину када су забележена 194 новооткривена обољења то је незнат­ но смањење. Према броју новооткриве­ них случајева обољења, пиротски округ спада у доњи део лествице свих региона

у Србији. Међутим, ове бројке сигурно не показују право стање, сматра др Души­ ца Мијалковић, интерниста онколог у Диспанзеру за онкологију и председни­ ца Друштва за борбу против рака, подру­ жнице Пирот. – Оно што је карактеристично за на­ ше подручје јесте да је мало оних који се јаве лекару у почетном стадијуму бо­ лести. Углавном се јаве када је болест поодмакла и метастазирала. Нередов­ не контроле и систематски прегледи само показују да нам здравствена кул­ тура још увек није на завидном нивоу. Национални скрининг програми који се последњих година спроводе у циљу ра­ ног откривања карцинома дојке, дебе­ лог црева и грлића материце сигурно да дају резултате, али још увек недовољ­ не. Што се Пирота тиче, треба похвалити рад Диспанзера за жене јер су управо најбољи резултати постигнути код ра­ ног откривања обољења на грлићу ма­ терице и уопште на тој локализацији – истиче др Мијалковић. Већ неколико година уназад се не мења ни локализација обољења. Тако и даље код жена предњаче обољења дој­ ке, потом обољење грлића материце, па рак дебелог црева. Код мушкараца при­ мат имају дебело црево и плућа. Све он­ колошке болести имају шансе за успе­ шно лечење па и излечење уколико се открију у раној фази. Превенција је, каже др Душица Мијалковић, најбољи начин.

– Ми смо пре годину и по дана осно­ вали Друштво за борбу против рака, а све у циљу да се предавањима како у градској тако и сеоској средини укаже људима на значај редовне контроле и благовременог јављања лекару. Само у прошлој години одржали смо 36 предавања о превенцији карцинома дојке, дебелог црева и грлића материце. Говорили смо о правилној ис­ храни, штетности пушења, и о меланоми­ ма. Били смо и у Бабушници, Белој Палан­ ци и Димитровграду и могу да кажем да су нам предавања била изузетно посеће­ на – објашњава наша саговорница. Како смо сазнали у Диспанзеру за онкологију, само у прва три месеца ове године новооткривено је и хистопато­ лошки доказано обољење од карцино­ ма код тридесетак пацијената. С. Манић

Још неизвесно када ће Дом при Млекарској школи бити усељив

Ученици у баракама до краја школске године?! Рок за завршетак радова на реконструкцији и доградњи Дома за сме­ штај ученика при Млекарској школи „Др Обрен Пејић”, одавно је истекао, будући да је најпре било најављено да ће радо­ ви бити завршени до септембра прошле године, а када је тај рок прекорачен онда до почетка грејне сезоне, па затим и до краја децембра 2011. године. Међутим, крај је марта 2012. године , а 43 ученика ове школе који су на домском смешта­ ју још увек су у баракама некадашњег Радничког насеља „ХЕ Пирот” на „че­ твртом километру”. Они сваког дана

аутобусима путују до школе и назад, а обезбеђена им је и храна. Директор

Млекарске школе, Милан Вучићевић, сада каже да су радови при крају и да би требало да буду завршени до краја апри­

ла. Како нам је Вучићевић казао у телефонском разговору, сви већи радови су завршени и остало је да се обаве све нео­ пходне провере и технички пријем објек­ та што захтева време. На наше питање због чега се толи­ ко касни поновио нам је да је најпре до­ шло до кашњења са почетком радова а да су касније, током реконструкције и до­ градње искрсавали непланирани пробле­ ми што је одвлачило и време и додатна средства. Процена је да ће укупна вред­ ност овог пројекта уместо планираних 22 милиона динара које је обезбедило Ми­ нистарство просвете после окончавања свих радова износити негде око 25 милиона динара. Нисмо добили јасан одговор на питање ко ће и како покрити ову раз­ лику од око 3 милиона динара и због че-

га је до ње дошло. Такође, директор није могао ни да нам поуздано каже да ли ће се ученици који су смештени у баракама на „Четвртом километру” до краја ове школ­ ске године уопште уселити у адаптиране и новоизграђене просторије Дома. Иначе, пројектом је предвиђено повећање капа­ цитета Дома, који би уместо досадашњих 40 могао да прими 90 ученика. С. Манић


Број 142, 24. март 2012.

ТЕМА

7

ПН подсећају на занимљиве и необичне догађаје које смо забележили у претходне четири године

Зле силе, кобила Беба и врачара из болничког лифта Поп Моша окадио је свлачионицу Радничког не би ли отерао зле силе, кобила Беба умрла је од струјног удара због „напона корака“, а нашем суграђанину „спаситељица“ коју је срео у болници понудила је „помоћ од магија“ за 300 евра Милош Видановић За четири године постојања и 142 објављена броја, укључујући ту и овај рођендански, новинари нашег листа бе­ лежили су скоро сва дешавања у гра­ ду. Поред Пирота, нашим читаоцима презентовали смо и догађаје из Окру­ га: Бабушнице, Димитровграда и Беле Паланке. Извештаји, репортаже, интер­ вјуи, истраживачки текстови и бројни други прилози, информисали су Пиро­ ћанце, како рекоше многи наши читао­ ци, исцрпно, детаљно и професионално. Међутим, поред ових текстова, обеле­ жили су и они други догађаји, занимљи­ вији, понеки чудни, а понеки смешни. На овој, за тему резервисаној страни, у овом рођенданском броју, покушаће­ мо да набројимо оне, по нашем избору, најзанимљивије и најнеобичније.

Поп Моша и Зигурат Па да почнемо, како је и ред, од по­ четка ове наше медијске приче. У пр­ вом броју Пиротских новина, који је светлост дана угледао 21. марта 2008. године, у рубрици „Доле” објавили смо текст под насловом „Ни тамјан не по­ маже”. И те 2008. године фудбалерима Радничког није ишло најбоље. Од почетка сезоне 2007/2008. у 24 утакмице „бели“ су континуирано доживљавали поразе па је тако руководство Радничког дошло на „брилијантну” идеју да у помоћ позове и попа Мошу. Он је уочи утакмице са Младеновцем, веровали или не, „окадио свлачионицу Белих и стадион крај Нишаве, не би ли отерао зле силе. Међутим, фудбалерима Радничког није помогао ни тамјан, ни мо­ литве, па су изгубили и ову утакмицу”. Идемо даље. Само неколико недеља касније, на странама рубрике „Хоризонт” Пиротских новина, освануо је, у бро­ ју 5, комшија из Димитровграда и тренер тамошњег кошаркашког клуба, То­ ни Алексов. Он је у популарном квизу „Да ли сте паметнији од ђака петака” осво­ јио лепу суму у износу од 115.000 динара. Да је имао више храбрости, Алексов

би сигурно постао и милионер. Наиме, по правилима квиза Тони је имао још јед­ ну „пушкицу”, односно помоћ „поправ­ ни испит”. Да је указао поверење малом Николи, који је знао тачан одговор, осво­ јио би округло милион динара. Питање за милион динара из области историје за пети разред било је: „Шта је то зигурат?”.

Струја убила кобилу, аутомобил вука Наредна, 2009. година почела је лоше, бар за кобилу Бебу. Несрећну живо­ тињу у власништву Ремзе Берише, на јавној површини код стамбених згра­ да у улици Нишавски одред, у понеде­ љак 23. фебруара 2009. године, убила је струја из поломљене бандере. Дирек­ тор Електродистрибуције Пирот, Зоран Ђорђевић, објаснио је нашој колегиници како је дошло до несреће. – Распон између ногу је далеко већи код животиње него код човека и за­ то је дошло до разлике потенцијала, а то се зове „напон корака”. Предње ноге мо­ гу да дођу на један потенцијал, а задње на други, а када има разлике у потенци­ јалима јави се струја, која се у овом слу­ чају затворила преко животиње и она је угинула - објаснио је Ђорђевић. Јасно је,

зар не? И још једна животиња, овог пута дивља, изгубила је живот несрећним случајем. Пироћанац Милан Јовановић, 25. априла, својим аутомобилом у 3, 30 ујутро, у близини Беле Паланке ударио је и убио младог вука. Како је тада изја­ вио за наш лист Јовановић, иако је возио око 80 километара на час, вук је од сили­ не удара одлетео чак на другу страну пу­ та. Међутим, ово није једини „сусрет ди­ вље врсте” о коме смо писали у нашем листу. Мештани насеља Нова Мала има­

ли су почетком октобра незваног госта који је у том пиротском насељу изазвао праву пометњу. „Змија од метар хтела да уђе у продавницу” наслов је текста у броју 75. Уплашена продавачица затворила је врата, а змија се сакрила у двори­ ште поред продавнице. Наравно, мешта­ ни су врло брзо реаговали и убили овог гмизавца. И дан данас није познато која је „змијска” врста била у питању.

„Помоћ од мађија” Дефинитивно текст који је, ако ни­ шта друго, а оно побрао симпатије мно­ гих наших читалаца. Ову причу, посве чудну, за наш лист испричао је суграђа­ нин Небојша Ицић. Он се у лифту модер­ не пиротске болнице затекао са стари­ јом Ромкињом која му је после кратке „обраде” понудила, онако без икакве надокнаде, „помоћ од мађија”. Радознао, отишао је на адресу коју му је дала „спаситељица”. – Рекла ми је да ми је нека жена направила „мађије” тако што је у цркви за­ палила на три места по 100 евра „ на ол­ тар, на кандило и на лоше место”. Али она ће ме спасити, треба само у посуди са водом, која је на столу, да бацим новац, а она ће га однети у цркву. Сада да би се магија вратила ономе ко је послао, да би се зло отклонило, морало је да се запали 300 евра. Рекао сам јој да нема више новца, а она је из торбице на стомаку изва­ дила 5 новчаница од по 50 евра....Тада је почела врло брзо да петља са парама, са­ вијала их, умотавала једне у друге, отво­ рила крпе, мешала са њима по беланцу и на све начине покушавала да омете мо­ је запажање, како би новац сакрила, а запалила неки смотуљак за који бих по­ мислио да је новац. Међутим, крајичком ока приметио сам да је нешто ставила испод бутине, то је био новац ­ сликови­

то је нашем новинару приповедао Ицић. На крају, у овом тексту у броју 81, Ицић је рекао и да се нада да ће ово његово иску­ ство многима помоћи да изаберу прави пут и да за своје проблеме и болести по­ траже реалније решења.

Видре у Нишави и црнац у Чиниглавцима И да на крају и овај текст приведемо неким светлијим причама. Крајем 2009. године три видре највероватније из до­ лине Топлодолске реке дошле су у град. Њих је, у вечерњим сатима, посматрало десетак Пироћанаца који су се у том тре­

нутку затекли на Големом мосту. На све­ га неколико степени изнад нуле, оне су се пред радозналим Пироћанцима брч­ кале и ловиле рибу. Међутим, ако су ви­ дре изненадиле Пироћанце, можете ми­ слити како су се изненадили мештани села Чиниглавци кад су у свом атару ви­ дели „правог” црнца. Рођени Парижанин Мајк Микаел купио је кућу и имање у Чи­ ниглавцима и решио да се пресели у ово пиротско село. „За Мајкла Чиниглавци лепши од Париза”, наслов је овог текста у броју 93. Како је тада изјавио за наш лист у Чиниглавцима су га одушевили приро­ да и људи, али и српска кухиња, посебно пуњене паприке и сарме. И тако, из броја у број, из шлајфне у шлајфну. Превалили смо са вама, драги и поштовани читаоци, дугачак пут, било је напорно, али лепо.


8

ИНТЕРВЈУ

Број 142, 24. март 2012.

Први директор Пиротских новина, Бобан Ранђеловић, оцењује да лист дели судбину са народом

Истина увек исплива на површину Појаву новина доживљавам као појаву светлости у граду, светлости која је разоткрила и обелоданила многе ушушкане и скривене скандале, каже Ранђеловић Милош Видановић Поводом четвртог рођендана Пи­ ротских новина, први директор Бобан Ранђеловић, који је на овом месту био до фебруара 2010. године, говори о по­ чецима, притисцима власти, медијској сцени, као и о његовом виђењу улоге ПН у јавном животу Пирота. Према ње­ говим речима постојао је велики енту­ зијазам 2008. године када су основане Пиротске новине. – Покренули смо један слободан медиј, сасвим другачији од свих по­ стојећих у граду који су мање или више издали своје професионалне идеале. Памтим тај период као време велике медијске помрачине у којој су локални моћници могли да раде шта хоће са на­ родним новцем и имовином. Појаву Пи­ ротских новина доживљавам као појаву светлости у граду, светлости која је раз­ открила и обелоданила многе ушушка­ не и скривене скандале. Зато је и сама новина изазвала јако опречне утиске, часни и поштени грађани су ликовали и подржавали нас, док су они други шкр­ гутали зубима и на сваки начин поку­ шавали да нас униште. Неравноправну расподелу медијског динара смо успе­ ли да превазиђемо на јединствен начин самофинансирања – покренули смо продају књига на кредит. У том периоду смо суграђанима омогућили и посебно задовољство да уз новину читају акту­

елне књиге по веома популарним цена­ ма – каже Ранђеловић.

Шта је остало исто, а шта се про­ менило у односу на прве бројеве и 2008. годину? – Лакше ми је да кажем шта се није променило – непоколебљив уреднички став по питању истине и правде. Сада­ шњи новинари су спремни да неустра­ шиво бране ове новинарске и људске идеале, и док је тако, ја сам, као осни­ вач, миран и веома задовољан њихо­ вим радом. Ваш коментар прекида финан­ сирања Пиротских новина из оп­ штинског буџета? – Као сулуди покушај гушења јавне речи у Пироту, који на сву срећу није ус­ пео. Истина има једну чудну и прелепу особину да увек нађе неки свој ориги­ нални начин да исплива и опстане, па је тако и у овом случају победила њихове сплетке и подвале. Колико је храбра одлука да не пристанете на уцене власти, од­ носно одбијете да учествујете на конкурсу за финансирање меди­ ја у ситуацији када сви остали ме­ дији у Пироту добијају средства из буџета? – Сматрали смо да је понижење да учествујемо на монтираном конкурсу на коме је критеријум лојалност пред­ седнику општине и његовом руковод­ ству, а не новинарска етика и професи­ оналност. Цена ове наше одлуке није била мала. Новина је претрпела број­ не финансијске недаће, морала да сма­ њи број новинара, неко време је изла­ зила као месечник, али је на крају ипак опстала чврсто утемељена на концепту самоодрживости. Како у том смислу коментари­ шете пресуду Апелационог суда у Београду у корист Пиротских нови­ на које су тужиле општину Пирот због непоштовања уговора, одно­ сно прекида уговора о пословно­ техничкој сарадњи?

– Као једину могућу одлуку и као ве­ лику победу. И локални моћници су то знали, знали су да губе спор, али с обзи­ ром на то да су казну платили новцем по­

Сматрали смо да је понижење да учествујемо на монтираном конкурсу на коме је критеријум лојалност председнику општине и његовом руководству, а не новинарска етика и професионалност

реских обвезника, то их није много дота­ кло. Што би рекли стари Пироћанци: „на чужду грбину и сто тојађе малко”.

Има и оних који тврде да ПН превише критикују и да су тексто­ ви пуни „жучи”. Како то коментари­ шете? – Они који тако тврде, нека изађу на улицу и нека се загледају у лица про­ лазника, а затим нека кажу да ли су она весела, задовољна, безбрижна. Пирот­ ске новине су управо ту да деле судби­ ну са овим народом који је из дана у дан све гладнији. Дакле, народна жуч је то­ лико надошла да се прелила и на нови­ нарску хартију, али новинари се и поред

тога труде да усмеравају народну свест на позитивне и лепе догађаје. Један од најлепших јесте недавни хуманитарни концерт у великој и препуној сали Дома војске на коме је Пирот показао и дока­ зао да има велико срце и широку душу. Прикупљена су значајна новчана сред­ ства за малу Лану, двогодишњу девој­ чицу која болује од тешког обољења бу­ брега. Дакле, Пиротске новине дишу са Пироћанцима.

Како генерално гледате на ме­ дијску сцену у Пироту? – Највише ме погађају они медији који су у време Милошевићевог режи­ ма били синоним медијске независности а данас су одједном постали јако нежни, фини, насмејани, задовољни. Не могу да их и овом приликом не упитам: дра­ ги новинари, где вам је петооктобарска истина, где вам је тадашња правда, како живите без ових идеала? Како се осећате док ваше колеге из Пиротских новина трпе притиске од Васићевог режима? Садашња медијска сцена није сјајна али је драстично боља у односу на период пре покретања ове новине. Свим запослени­ ма честитам четворогодишњицу рада и одајем признање на показаној истрај­ ности и великој храбрости и желим пу­ но успеха у даљем раду. Захваљујем на стрпљењу и разумевању и њиховим по­ родицама које су често биле на мети ши­ канирања и уцена.


Број 142, 24. март 2012.

ИНТЕРВЈУ

9

Директор Пиротских новина, Димитрије Видановић, у интервјуу говори о досадашњем раду и плановима за будућност

Радићемо и даље по савести у Нишу: „Законом о јавном информи­ сању уређено је право на јавно инфор­ мисање као право на слободу изража­ вања мишљења, као и права и обавезе учесника у процесу јавног информиса­ ња. Право на информисање, међу оста­ можемо да говоримо о тржишту меди­ лима, обухвата и слободу изражавања ја у Пироту). Важно је да смо задржали мисли, слободу прикупљања, истра­ континуитет и да су Пироћанци имали живања, ширења идеја, информација своје новине у којима су увек могли да и мишљења, као и слободу штампања прочитају оно што други не смеју да на­ и дистрибуције новина. Јавно информи­ сање је слободно, у интересу јавности и пишу или да јавно говоре. не подлеже цензури. Нико не сме ни на Шта Пироћанци могу на даље какав начин да ограничава слободу јав­ да очекују од Пиротских новина? ног информисања, нити да врши утицај – Пиротске новине су одрживе у фи­ или контролу над начином извештава­ нансијском смислу. Издавачка делат­ ња јавног гласила. Како туженик (оп­ ност „Куће књиге”, под чијим су кровом штина Пирот) није сходно наведеном ПН омогућава нам закону одредио ко­ да будемо потпуно је је неправилности независни и само­ у извештавању учи­ стални у раду. Уре­ нио тужилац (Пи­ ђивачка политика Онима које јавно прозивамо ротске новине), већ никад није одговарала не зависи од неко­ се само позвао на критика и покушавају да нам тенденциозно пи­ га тамо на власти прилепе разне етикете. нити од неког ве­ сање о Старој пла­ ликог економског нини, о медијима, центра моћи. Радићемо и даље по са- о Момчилу Антићу, директору Фонда за вести и бићемо вођени професионал­ ГГЗ, и о варијанти аутопута Коридор 10, ним новинарским принципима. Грађа­ суд је нашао да се ове теме не могу од­ ни Пирота и околине могу бити сигурни носити на повреду члана 6 и 7 уговора, да ће и даље имати озбиљан штампани с обзиром на то да је обавеза тужиоца медиј који не подилази власти и пише по истима било праћење рада локалне само истину. самоуправе, и извештавање о питањи­ ма истих, као и о питањима за задово­ Како коментаришете пресуду љавање потреба грађана на захтев ту­ Привредног суда у Нишу, коју је по­ женика. Наведене теме тужилац није тврдио Апелациони суд у Београду, у обрађивао на захтев туженика, сходно корист Пиротских новина које су ту­ наведеном члану уговора, већ у склопу жиле Општину Пирот због непошто­ слободног и истраживачког новинар­ вања Уговора о пословно­техничкој ства, те су из тог разлога овакви наводи сарадњи током 2009. године? туженика неосновани”. – Не би требало да дајемо комен­ Колико утиче чињеница да сте таре на судске одлуке. У овом случају је јасно да локална власт кажњава Пирот­ сада председник једне политичке ске новине зато што пишу истину и кри­ опције, а истовремено и директор тикују локалну власт. Цитирам обра­ ПН, на уређивачку политику? – На ово питање ја одговарам кон­ зложење из Пресуде Привредног суда

– Грађани Пирота и околине могу бити сигурни да ће и даље имати озбиљан штампани медиј који не подилази власти и пише само истину – истиче Видановић Богољуб Најдановић Поводом четири године од изласка првог броја власник и директор Пирот­ ских новина, Димитрије Видановић, сумира резултате, говори о очекивањима у будућности, као и о односу локалне власти према листу. Он истиче да су ме­ дији стуб демократије сваког друштва, глас грађана и да треба да пробуде са­ вест код власти. – Медији морају да буду критич­ ки настројени, да проналазе пробле­ ме у друштву да о њима аргументова­ но говоре с циљем да укажу власти да те проблеме реши. Уколико власт не­ ма такве медије, она постаје сама се­ би довољна и отуђена од реалности и грађана. Нажалост, ситуација у Пи­ роту тренутно је управо таква. Имате, углавном, медије који су послушнички настројени према локалној власти, ко­ ји не критикују јер власт то не дозво­ љава, а при том их финансира са 24 милиона динара годишње. И када по­ гледате, у Пироту проблема као да не­ ма, као да се дешавају само лепе ства­ ри, а на другој страни грађани лоше живе – ис тиче Видановић.

Због чега су ПН извесно време излазиле као месечник? – Пиротске новине су једини ме­ диј у Пироту који не финансира општи­ на нити једно јавно предузеће. Од ма­ ја 2010. године до краја новембра 2011. године, дакле годину и по дана, Пирот­ ске новине су биле месечник. Подсети­ ћу вас да је одлука да новине излазе месечно била неминовна, јер је треба­ ло издржати на веома сиромашном пи­ ротском тржишту медија (ако уопште

тра питањем. Колико утиче чињеница да је председник једне политичке опци­ је истовремено и председник општине, на уређивачку политику свих медија у Пироту? Подсетићу вас да господин Ранђеловић и ја трошимо новац који смо сами зарадили на финансирање меди­ ја, а господин на власти у Пироту троши новац Пироћанаца на финансирање ме­ дија у граду.

Има и оних који тврде да ПН превише критикују и да су „тексто­ ви пуни жучи”. Како то коментари­ шете? – Новинарски текстови у ПН су увек аргументовани и усмерени да по­ годе одговорне појединце за одређени проблем. То је наш концепт од самог почетка. Онима које јавно прозивамо никад није одговарала критика и по­ кушавају да нам прилепе разне етике­ те. Тога ће увек бити. Међу тим, Пирот­ ском новинама је важно да до данас нисмо добили ни један легитиман при­ говор који се односи на неистините ин­ формације.


ХОРИЗОНТ

10

Број 142, 24. март 2012.

ПИРОТСКЕ НОВИНЕ – ПРОФЕСИОНАЛНЕ, Према оцени јавних личности и читалаца Пиротске новине су донеле освежење на медијској сцени Пирота и постале будилник јавности и контролор власти У среду 21. марта пре четири годи­ не светлост дана је угледао први број Пиротских новина. Поводом годишњи­ це питали смо јавне личности у Пироту, али и наше читаоце шта је оно шта је ка­ рактерисало наш рад у претходном пе­ риоду и по чему смо остали упамћени.

Ангажовано писање Начелник Управног округа Пирот, Горан Стаменовић, каже да су медији важни управо због грађана и да морају да буду отворени. – Сви ми који се ба­ вимо јавним послом морамо да подноси­ мо извештај о раду на­ шим грађанима и због тога су управо медији и очи и уши јавности. Свако истинито и ан­ гажовано писање, односно новинарство, увек ћу подржати без обзира на то да ли се слажем са уређивачком политиком и оним што пише у новинама. Медији јав­ ности треба да покажу шта они који троше народне паре раде за грађане. Због тога ја Пиротским новинама желим све најбоље и надам се да ће још дуго успешно посло­ вати – нагласио је Стаменовић.

Професионално и истинито Протојереј ставрофор, Христивоје Николић, истиче да су ПН у протекле че­ тири године извештавале грађане у Пи­ роту и околини „веома професионално” – Мени је битно да чланци нису глома­ зни и да је извештавање вашег листа би­ ло професионално и истинито. Најважније је да су Пиротске новине много утицале и

на друге медије у граду да буду коректнији у свом извештавању. Сигурно је да су гра­ ду донеле једну нову ди­ мензију извештавања о догађајима. Како народ каже „штука је ту да ша­ ран не би спавао”. Једино ми је жао што је изостала рубрика „Светилници времена” која би мо­ гла да се врати на стране Пиротских нови­ на, јер сада имамо доста вероучитеља који би ту рубрику могли да приређују на прави начин ­ оцењује протојереј Николић.

Истраживачко новинарство Публициста, бивши новинар, на­ родни посланик и председник општине Пирот, Томислав Г. Панајотовић, ка­ же да Пиротске новине следе добре тра­ диције слободног истраживачког нови­ нарства, које није могуће без урођеног новинарског нерва и одговарајуће „до­ зе” личне и редакцијске храбрости. – Такво новинарство, наравно, под­ разумева и ризике и неспоразуме, отва­ рање нових фронтова пре него што су затво­ рени стари, и тд. Пи­ ротске новине постају препознатљиве баш по таквој врсти приступа темама, али и по избору информација, које и у конкуренцији са дневним меди­ јима, овај недељник чине актуелним – истиче Панајотовић.

Хроничар збивања Начелник Полицијске управе Пирот, Славољуб Мадић, каже да радо чита

ПУЛС Негослав Ђорђевић, писац – Новина је објективна и слободо­ умна. Изнад свега мислим да је чита­ на, јер су људи са којима разговарам задовољни текстовима и начином из­ вештавања. Дакле, у питању је лист који је независтан и не ради ни под чи­ јим притиском. То је према мом мишљењу суштина којој треба да тежи сваки новинар и новинарство као профе­ сија. Такође, заступљене су углавном све рубрике које су од „животног значаја”. Скоро да и не бих мењао ништа, графички дизајн је врло прихватљив, а визуелно је зани­ мљива и високо квалитетна.

Пиротске новине јер су увек спремне да објективно сведоче о свим важним до­ гађајима. – Готово да не постоји рубрика ко­ ја ми не привуче пажњу. Иако локалног карактера веродостојни су хроничар збивања ових простора. Верујем да ће упркос проблеми­ ма и изазовима са који­ ма се медији суочавају, Пиротске новине наставити да објек­ тивно и професионално раде свој посао, да истражују и анализирају важне те­ ме. У протеклим годинама сарадња По­ лицијске управе у Пироту и Пиротских новина је на задовољавајућем нивоу и очекујем да ће се у предстојећем перио­ ду иста надограђивати на обострано за­ довољство. Целокупном радном колек­ тиву у име Полицијске управе у Пироту и у своје лично име честитам јубилеј. Желим вам да још дуго трајете, увећа­ те број читалаца и сачувате читалачко поверење.

Будилник јавности Професор социоло­ гије на Филозофском факултету у Нишу, у пензији, проф. др Вје­ кослав Бутиган, каже да су Пиротске новине у функцији мониторинга локалне само­ управе. – За четвогодишњи рад Пиротске новине треба да добију честитке што су опстале, као будилник јавности, попут других локалних новина, и поред тешког финансијског положаја и небриге власти за стварање услова за њихов несметан рад. У протеклом периоду биле су знача­ јан чинилац формирања критичког јав­ ног мњења општине Пирот. Указивале су на пропусте у раду јавних служби ло­

калне самоуправе и залагале се за већу одговорност носилаца јавних функци­ ја. То су понекад чиниле, у име слободе и независног деловања, тако да су се не­ ки функционери осећали погођени суви­ ше оштрим критикама, доживљавајући их као личне дисквалификације. Оправ­ дано, или не? Основна сврха постојања штампаних медија у демократском дру­ штву је, да у име грађана, штите јавни интерес објективним извештавањем о томе како се власт понаша у остварива­ њу јавног интереса и уколико то одговор­ но чини да јачају поверење између гра­ ђана и власти – објашњава

Доза критичности Петар Ђорђевић, академски сли­ кар, каже да подржава начин на који Пиротске новине извештавају грађане о актуелним дешавањима у граду и како схватају своју про­ фесију. – Ваш лист има једну дозу критичности, а локална новина треба да се ба­ ви локалним темама, јер је то начин да привуче већи број читалаца. Што се тиче

К АКО ОЦЕЊУЈЕТЕ РАД Слободан Тодоровић, дипломирани инжењер – Најпозитивније оцењујем рад Пиротских новина: позитивне, објек тивне, непристрасне, непар­ тијске, реално приказују стварност како и треба и због тога их онај ко­ ји разуме и воли. Једини медиј који има храбрости да каже шта се дешава у пиротској власти. Читам новине од почетка до краја, а посеб­ но ми се свиђају коментари на другој страни, који буду ду ховити, а реални. Такође ми се допада и из­ глед новина.

Биљана Стојановић, менаџерка – Читам ваше новине зато што су занимљивог садржаја, засту­ пљене су све области живота. Очи­ гледно је да се максимално трудите да нас, који смо презаузети, инфор­ мишете ефикасно и тачно. Пратите све догађаје у граду, за вас нема тајни и то је оно што ценим. Ни­ ко од политичара нема утицаја на Пиротске новине. Посебно ми се свиђа изглед новина, квалитетан је папир и упечатљивог су изгледа. На трафици се пр­ во види наша новина.


ХОРИЗОНТ

Број 142, 24. март 2012.

11

СМЕЛЕ, НЕЗАВИСНЕ И АУТОРИТАТИВНЕ те пажњу на то да поред тога што Пирот сада има богату инфраструктуру, посто­ ји један стихијски рад у клубовима и не поклања се довољно пажње томе ко све ради и ко све васпитава младе људе. Тре­ нерски кадар је јако сиромашан и томе би требало да се посвети више пажње. Иначе, задовољан сам како извештавате о рукомету – истакао је Костић.

Смелост и непоткупљивост

визуелног изгледа нема никаквих при­ медби. Графички дизајн је сасвим добар, прегледне су и лако се види где је шта. Сигурно је да не бих одузео ништа, а што се додавања тиче то зависи од простора у вашим новинама. Фали мало више тек­ стова о културним дешавањима, али не само код вас већ је то проблем и осталих медија – истакао је Ђорђевић.

Освежење Пиротске новине представљају освежење на медијској сцени Пирота, оцењује тренер Омладинског рукомет­ ног клуба Никола Костић. – Без обзира на то што ваш лист сла­ ви четврту годишњицу, мислим да су Пиротске новине јед­ но освежење што се тиче медија у Пироту. Можда и због тога што углавном не иду уз дла­ ку било којој власти ко­ ја се овде појављује. Такође, можда је некад пренаглашен тај нерв који негују Пиротске новине, али мислим да је вла­ сти потребно једно реално извештавање о томе како се живи. Када је реч о спор­ ту, Пиротске новине би требало да обра­

Драгољуб Златковић, истражи­ вач традиционалне културе пиротског краја, каже да је наш лист донео сме­ лост и непоткупљивост. – Два недељника у граду од 50 хиљада становника: је ли то превише или ни­ је? Због трошкова, у оскудном времену ка­ кво је данас, превише је. Због предности кон­ куренције у времену побрканих вред­ ности, добро је. Пиротске новине су донеле смелост, непоткупљивост, на­ стојање да се читаоци све боље обаве­ штавају и забављају, да им се дају са­ вети у одговарајућим рубрикама и да се коментаришу локални и остали дога­ ђаји. Смелост би можда могла да буде мање жучна и емотивна, а промишље­ нија и духовитија, али и таква каква је сасвим одговара, јер одступа од нашег менталитета који се лакше прилагођава наметнутим вредностима него што им се одупире. Честитам јубилеј.

Ауто ритативност Историчар уметности и виши музејски саветник у Музеју Понишавља, Радмила Влатковић, истиче да редовно чита Пи­ ротске новине и да је задовољна извешта­ вањем у вези са догађајима из културе.

– Апсолутно сам задовољна како пратите сва дешавања из културе, кон­ кретно око Музеја. Би­ ло би добро да се да мало стручнији при­ каз дешавања, да има више ликовне и књи­ жевне критике. Разликујете се од осталих медија по томе што имате критичких текстова, имате петљу да изнесете оно што је негативно, лист није у служби власти и мени се јако до­ пада та слобода писања. У поређењу са Слободом која је тендециозна и у слу­ жби власти, Пиротске новине имају сво­ ју ауторитативност. Можда бих ја нешто променила у естетском смислу, али са­ држај новина апсолутно одговара – ка­ же Влатковићева.

Праве информације Начелница Службе хитне помоћи, др Мирјана Манчић, истиче да је јако задовољна Пиротским новинама и да их због тога чита. – Ја сам јако задовољна, све похва­ ле редакцији. Добијају се праве инфор­ мације, реално прено­ сите догађаје у граду. Заступљене су све ру­ брике, од свега има по­ нешто тако да свако може да нађе нешто за себе. Свиђа ми се и изглед новина. За­ довољна сам и тиме како пратите рад наше Службе и посебно како изналази­ ти нове теме или начине да из другачи­ јег угла представите оно о чему су други већ писали.

Садржајно и исцрпно Др Миодраг Бабовић, неуропси­ хијатар, каже да је редовни читалац на­ шег листа.

– Мислим да сте значајан локал­ ни медиј, зато што сте реални и са­ мостални у раду. Видим да сте финансијски независни, а то вам омогућава да будете професионални до краја, у том смислу да може­ те слободно, професи­ онално и непристра­ сно да извештавате, у тешким околностима. Мене највише интере­ сују рубрике о политичким догађаји­ ма и раду локалне самоуправе. Нови­ на је садржајна и исцрпна, заступљене су све области, мада мислим да би сте као недељник могли да излазите на више страна.

Воде рачуна о радницима Пиротске новине су у протеклом пе­ риоду на најбољи могући начин прати­ ли активности синдиката, каже пред­ седник Савеза самосталних синдиката за све четири општине Пиротског окру­ га, Родољуб Ћирић. – Задовољан сам начином на ко­ ји сте извештавали о нашим ак тивно­ стима, као и проблемима са којима се сусрећу радници. Врло детаљно и професионално сте извештавали при­ ватизацији у Пироту, као врло битном процесу. Ваше информисање је објек тив­ но, професионално, и ,пре свега, правовре­ мено. Из лазили сте нам у сусрет и обја­ вљивали информације које су битне за чланове синдиката. Мислим и да је сам изглед новина врло упечатљив – оцењује Ћирић.

Милош Видановић Богољуб Најдановић

ПИРОТСКИХ НОВИНА? Ема Костић, власница бутика „Ред Фоx” Сваки покушај да се промени не­ што или обнови старо градиво које људи временом забораве, за мене је добар покушај. Волим и редовно читам Пиротске новине управо због тога. Истина је да сам само због ваших „ та­ ласајућих истраживања” почела да читам ваше новине. Касније сам почела да читам још ваших рубрика и уви­ дела да су готово све на савршено високом нивоу уз не­ заобилазну дозу енергије која читаоца мами да чита но­ вине као што би читао необично занимљиву књигу, од почетка до краја.

Горан Стаменовић, часовничар – Од самог почетка купујем ваш недељник. Мислим да ова но­ вина доста ради на правовреме­ ном информисању грађана и то је најбитније. Нема тога за шта се пр­ ви не ухватите. Читам све редом од прве до последње стране. Мене све интересује и пратим сва дешавања у граду. Увек прочитам стра­ не које су резервисане за политику. Раније сам куповао Слободу, али чим су Пиротске почеле да из­ лазе почео сам њих да купујем. Ви немате длаке на језику и пишете поштено.

Данијела Тобић, дипл.инжењер хортикултуре – Кратко и јасно – без длаке на језику. Свиђа ми се отвореност, нема табу тема и никоме се не иде уз дла­ ку, посебно када су у питању полити­ чари, директори јавних предузећа и општинска власт. Волела бих да наставе тако да раде и да буду „оштрије”. Људи воле да се на тај начин пише и да читају оно што је истина, јер стварно нема потребе да се крију све те ружне ства­ ри. Међутим, мислим да би више требало да се пора­ ди на садржају који се тиче омладине. Уз то текстови би требали да буду краћи.


ДИМИТРОВГРАД

12 Локални избори Према информацији из Општинске изборне комисије (ОИК) у Димитровграду прошлог че­ твртка проглашена је прва изборна листа, по­ тврдио је председник изборне комисије Славча Димитров. Реч је о листи „Демократска странка – Борис Тадић“, која је испунила све законом предвиђене услове, па ће ова листа бити под редним бројем 1 на гласачком листићу за локал­ не изборе. Листа садржи 29 кандидата, колики је и број места у локалној скупштини. У уторак, 20. марта, још једна политичка партија предала је листу кандидата за пред­ стојеће локалне изборе, заказане за 6. мај. Ради се о листи Српске радикалне странке, чији носилац је Александар Мартиновић. На листи је 21 кандидат за одборника. До затварања овог броја Пиротских новина у среду, 21. мар­ та, нису предате нове листе. У прва четири дана по расписивању избо­ ра седам партија, коалиција и група грађана преузело је обрасце за подношење изборних листи за учешће на локалним изборима, по­ тврђено нам је у ОИК. Н.С.

Балкански победио Фудбалери „Балканског” су у 16. колу пр­ венства Српске лиге – исток, прошле суботе на домаћем терену, у спортском центру Парк, савладали „Динамо” из Врања, резултатом 2:0. Поготке за домаће, пред преко 800 гледа­ лаца, постигли су Ален Алексов и млади Сте­ фан Соколов, који је у зимском прелазном ро­ ку стигао као појачање из Пирота. Био је ово шести међусобни сусрет две екипе, и прва победа за димитровградски „Балкански”. Тренер димитровграђана, Војислав Алексић је након утакмице честитао игра­ чима, на агресивној, али чистој игри, која је екипи донела 3 бода, а да притом нису зарадили ниједну опомену. Овом победом Балкански је напредовао три места на српсколигашкој ле­ ствици и сада је 13. са 14 освојених бодова. У 17. колу димитровградски фудбалери сутра госту­ ју у Трстенику, истоименој екипи. Н.С.

Мање првака У свим основним школама у Србији 1. априла почиње упис ученика у први разред. На основу броја деце, која тренутно похађа­ ју припремну предшколску групу, у први раз­ ред основне школе „Христо Ботев” на територији општине Димитровград, биће уписано 70 првака, 14 мање у односу на претходну годину. Ове године у први разред уписују се деца рођена између марта 2005. и марта 2006. године. Приликом уписа родитељи доносе извод из матичне књиге рођених, уверење о завр­ шеном припремном предшколском програму, потврду лекара да је дете способно за упис и пријаву адресе становања. Упис првака траја­ ће до краја августа. Н.С.

Представници Ветеринарског института из Ниша обишли пољопривредна домаћинства

Јунице оболеле од респираторне инфекције Према речима Радисава Игњатовића, стручњака за заразне болести у Ветеринарском институту у Нишу обољење јењава, а лечење је успешно Димитровград су крајем протекле седмице посетили представници Ветеринарског института Ниш. Они су са представницима надлежних локалних служби обишли пољопривредна до­ маћинства, која су пре око два месе­ ца добила јунице, увезене из Аустрије, а поводом појаве обољевања крава у појединим домаћинствима. Након обиласка терена Радисав Игњатовић, стручњак за заразне болести у Ветеринарском институту у Нишу, дао је изјаву за медије. Према његовим речима, у питању је респи­ раторна инфекција услед пада иму­ нитета приликом транспорта, која се већ смирује. – Прво желим да поручим свима онима, који су добили јунице да и да­ ље чувају стоку и да ће та инфлуенца, која се појавила, проћи за кратко вре­

ме. Ми из Ветеринарског института били смо укључени у ту причу од првог дана. Грла су увезена, била су у каран­ тину, тамо је урађена комплетна ди­ јагностика и код свих грла потврђе­ но је да су здрава. Међутим, време и простор, односно ови временски усло­ ви и хладноћа приликом транспорта до Димитровграда утицали су на пад

Број 142, 24. март 2012. имунитета и дошло је до те респира­ торне инфекције, коју ми зовемо ин­ флуенца. То се дешава и у хуманој ме­ дицини, код људи. Значи променом окружења и животних услова сигурно долази до пада имунитета и дешавају се такви случајеви. Сада ће се сигур­ но сви питати, зашто се то појавило и код домаћих крава. Ми тренутно поку­ шавамо да утврдимо који је то микро­ организам, који је деловао на појаву обољевања и код домаћих крава, али морам да поновим да обољевање је­ њава, а лечење је успешно. Данас смо се састали и са ветеринарском инспек­ цијом и са људима из ветеринарске станице, са ветеринарском службом, која ради на овом терену, као са пред­ ставницима општине и пратићемо си­ туацију и даље. Време ће нам такође ићи на руку, јер са првим сунчаним да­ нима очекујемо да се ситуација потпу­ но смири – каже Игњатовић. На питање да ли ће се узимати узорци и вршити поновно дијагно­ стиковање, Игњатовић је рекао да ће се по програму мера радити редовна контрола, али и да ће, уколико буде неопходно, Ветеринарски институт у сарадњи са локалним службама ура­ дити и ванредно испитивање. Н. Стојановић

Видео презентација „Алкохолизам код младих” у ОШ „Христо Ботев”

Основци у борби против алкохолизма

„Алкохолизам код младих” је те­ ма видео­презентације, коју су при­ премили чланови тима Ученичког парламента Основне школе „Христо Ботев” за своје вршњаке, учени­ ке седмог и осмог разреда. То је пр­ ва међу планираним активностима у оквиру акције, којом су се основци укључили у борбу против конзумира­ ња алкохола међу младима. Акција је покренута на пред­ лог Савета родитеља и уз сагласност Школског одбора. Управа школе упутила је захтев и патронажној служби Дома здравља, да у оквиру свог пре­ вентивног здравственог рада, орга­ низује радионице за ученике седмог и осмог разреда. Директорка школе, Катарина Симеонов, каже да су појединачни примери конзумирања алкохола ме­ ђу ученицима седмог и осмог разре­ да у последње време, били довољан разлог да се крене у решавање тог проблема. – Како су све ниже узрасне грани­ це, када се деца срећу са овим алко­ холним тровањима желели смо да и преко Савета родитеља и преко Школ-

ског одбора анимирамо целу јавност, али да те поруке пре свега стигну до наших ученика и њихових родитеља. Зато смо се обратили захтевом До­ му здравља и захваљујући њиховом разумевању омогућено је ангажова­ ње патронажне службе Дома здра­ вља у школи, која ће одрадити анкету о томе како наши ученици доживља­ вају и како виде проблем конзумира­ ња алкохола – каже Симеонов. Први контакт са алкохолом код младих, узраста од 14 до 16 година, најчешће је на рођенданским журка­ ма, у кафићима и другим облицима забаве. О штетности алкохола, знају мало или готово ништа. Истражива­ ња показују да девојчице тог узраста, више од дечака конзумирају алкохол, истичу чланови ученичког парламен­ та. Према њиховим речима, веома је важно да деца на прави начин кому­ ницирају са својим родитељима и да као и код осталих проблема у том уз­ расту, однос између родитеља и деце има веома важну улогу. Такође, ва­ жно је да млади схвате да конзуми­ рање алкохола не утиче пресудно на поправљање расположења код људи.

Према речима директорке Си­ меонов патронажна служба радиће анкету само са ученицима седмог и осмог разреда, док су ученици петог разреда већ укључени у један про­ грам министарства, који се односи на болести зависности и они на часо­ вима одељенске заједнице имају низ предавања везаних ову тему. Резултати анкете биће презентовани на заједничком родитељ­ ском састанку са ученицима и патро­ нажном службом, што ће одредити и смернице за будуће активности у борби против употребе алкохола ме­ ђу основцима виших разреда. Н. Стојановић


Број 142, 24. март 2012.

К УЛТ УРА

13

Етно студија „Стари занати Пирота и околине” Борисава Јовановића

Стари занати сачувани од заборава У издању Народне библиотеке Пирот недавно је изашла из штампе етно­сту­ дија о занатима и занимањима у Пиро­ ту и околини, под називом „Стари зана­ ти Пирота и околине” аутора Борисава С. Јовановића. Према речима самог аутора, али и рецензента Сашке Велкове, вишег кустоса­етнолога у Музеју „Понишавља”, писање једне овакве студије захтевало је много воље, жеље и истрајности, а на прикупљању материјала радило се годи­ нама, кроз бележење казивања многих мајстора, читање литературе и претра­ живање фотографија. За двадесет годи­ на истраживања Борисав Јовановић ус­ пео је да прикупи податке о 195 заната у пиротском крају, који се постепено гасе, а

Дрводеље

многи од њих више и не постоје. – Двадесетак година ми је требало да прикупим грађу за ову књигу. Радио сам сам, „копао” по свему до чега сам могао да дођем у Историјском архиву, Народној библиотеци и Музеју Понишавља, што је везано за старе занате и занимања. Од ве­ лике помоћи ми је било то што сам радећи до пензије као трговац упознао многе љу­ де из старих занатлијских породица .Имао сам са њима одличну сарадњу, радо су ми излазили у сусрет код прикупљања пода­ така и фотографија за ову књигу и чини ми се да им је било драго што ће у њој бити речи о њиховим прецима. Ја лично сам се определио да напишем ову књигу због то­ га што сам десетак година посећивао ве­ лике сајмове књига и нисам успео да на­ ђем ни једну у којој се говори о старим занатима. Бивало је по неко издање које је обухватало само појединачне занате и нај­ чешће су обрађивани грнчарство и ћили­ марство. Међутим, ја сам прикупљајући грађу за ову књигу дошао до податка да је на овим просторима до шездесетих годи­ на прошлог века било 195 заната и занимања. У овој књизи ја сам их све предста­ вио, али је могуће да их је било и више али да ја нисам успео да дођем до података – објашњава Борисав С. Јовановић. Он је на 250 куцаних страна представио све занате и занимања и уз то објавио 250 фотографија занатлија, занатских радњи и алата. Занатство је имало велику улогу у

формирању и развитку градског језгра Пирота током 19. и почетком 20. века. У време турске владавине у Пироту је пре­ овладавало турско становништво и они су били чувене, занатлије, сарачи, кожари, поткивачи, папуџије, бербери, златари, сапунџије, терзије... После ослобођења од Турака 1878. године и исељавања муслиманског становништва са ових простора, локално становништво је преузело ком­ плетну занатску делатност. Почетком 20. века са модернизацијом и индустријали­ зацијом многи стари занати су изумрли. Тако данас веома мали број модификова­ них занатских радњи у Тијабари одолева времену и савременом начину живота. Сам аутор истиче да је ову књигу на­ менио младим нараштајима, да како

каже „виде да и ми нисмо тиква без ко­ рена” па можда се неко у ова тешка вре­ мена и огромну незапосленост определи да отпочне да се бави неким од заната. У сваком случају ова књига ће дати вели­ ки допринос очувању од заборава јед­ ног прошлог времена историје овог гра­ да. Академик Владимир Стојанчевић је у предговору овог дела, поред осталог, написао да књига „Стари занати Пирота и околине” заслужује високу оцену, као својеврсна монографија у свом жанру и као ретко које дело по својој исцрпности и темељном познавању ове проблема­ тике. Како је најављено, Народна библи­ отека би 30. марта требало да организује промоцију ове књиге. С. Манић

шке издаје бружоазије, обамрлости и летаргије одређених друштвених група, експлоатацији радничке класе, елими­ нацији маргинализованих, пирамидал­ ном систему моћи и велепоседништва, комичном изборном систему, и наравно, представницима цркве.

Новела Пипа (1879) може се посма­ трати кроз два нивоа: први ниво односи се на апстрактно представљање идеоло­ шких и политичких подела у Шпанији средином XIX века и на критику тадашњег друштвеног система. Други ниво обухва­ та принципе уметничког стварања и прео­ купације Леополда Алас Кларина. Критика је једногласна у оцени да ова новела пред­ ставља изузетан пример синтезе два Кла­ ринова стила: бескрупулозног сатиричног израза пред којим је немогуће сакрити се и умереног, саосећајног приступа лико­ вима, који нису гротескно представљени, већ уз дозу хумора, самилости и моралне ангажованости. Кларинове новеле имају снажан лирски карактер, а најбољи пример за илустрацију „поетске новеле“ којој је аутор био склон, јесте дело Доња Бер­ та (1892), читано и тумачено као об­ нова концепта „узорне новеле“, толико значајне у стваралаштву Мигела де Сер­ вантеса. Заснована на истинитом до­ гађају (смрти старице коју је прегазио

трамвај на мадридским улицама), ова новела је оцењена као једна од најзна­ чајнијих и најактуелнијих кратких про­ зних форми написаних током XIX века. Највећи значај овог дела је у елегант­ ном прозном изразу, богатом снажним и успелим метафорама, али и у чиње­ ници да представља Кларинов успешан покушај идентификације са осетљивом и крхком женском душом, која ће бити жртва сопствене доколице, сањарења и посвећености читању књижевних дела. Обмана (1892) је изузетна наратив­ на студија о напаћеној и немирној души младог филозофа, растрзаног између разума и маште, стварности и фантази­ је. Кроз лик Николаса Серана пројектован је аутобиографски аспект писца: реч је о човеку који по интелектуалном склопу припада „крају века“, о префињеном ин­ телектуалцу, хиперсензитивном сањару и мизантропу, образованом младићу и атеисти, који заборавља на свет око се­ бе бавећи се искључиво сопственом по­ јавом и проблемима.

Нови роман „Pi-press”-a

Леополдо Алас Кларин

Новеле Пипа Доња Берта Обмана

Са шпанског превеле: Катарина Крстић, Милена Зиројевић и Ивана Николић Леополдо Алас је био човек истан­ чаног укуса и развијених чула, пажљи­ ви посматрач и сведок догађаја шпанске свакодневице друге половине XIX века, али и страсни бранилац идеала правде и истине. Као критичар и сведок историје, Алас не пропушта прилику да слободно говори о актуелним а често и непопулар­ ним питањима, посебно о степену коруп­ ције, друштвеног раслојавања, идеоло­


СПОРТ

14 Рукометаши славили

Прошле суботе, 17. марта, Омладински рукометни клуб Пирот уписао је на дома­ ћем терену нове бодове на почетку пролећ­ ног такмичења. Они су у Хали Кеј, у утакмици 16. кола Прве српске лиге ­ група Морава, савладали екипу Нишке Бање резултатом 30:26 (16:13). Без обзира на ову победу Пироћанци нису мењали место на табели па се тако још увек налазе на четвртој позицији са освојеним 21 бодом. Тренер пиротских ру­ кометаша, Никола Костић, у изјави за Пи­ ротске новине каже да је задовољан игром и залагањем своје екипе. – Ми смо у овај дерби сусрет ушли са озбиљним намерама да декласирамо про­ тивника на домаћем терену. Међутим, они су доста добро отворили утакмицу тако да је прво полувреме обележила резултатска клацкалица у којој је језичак превагнуо на нашу страну тек пред крај првог дела су­ срета. У овом делу сусрета истакао се гол­ ман Александар Јорданов. Што се тиче игре у другом полувремену, слабије смо игра­ ли одбрану тако да смо тек негде пред крај сусрета направили једну озбиљнију разли­ ку од 6 голова и утакмицу сигурно привели крају – истакао је Костић. У следећем колу, које је на програму овог викенда, Пироћанци путују на мегдан екипи Радан из Лебана која се тренутно налази на 6. месту на табели са 18 освојених бодова. М.В.

Пораз ЖОК У утакмици 13. кола Друге лиге - група Исток, Женски одбојкашки клуб Пирот пора­ жен је од екипе Лесковац 98 на гостујућем терену убедљивим резултатом 3:0 (25:09, 25:12, 25:17). Међутим, оваквом резултату кумовао је пех који је, како се испоставило на кра­ ју сусрета, имао пресудан значај на исход утакмице. Наиме, на самом загревању пред утакмицу повредила се Сара Петровић, неза­ менљиви техничар и капитен пиротске екипе. Тренер Душан Мадић каже да је ње­ гова екипа цео сусрет играла без техничара који представља важну позицију у једном одбојкашком тиму. – Ми смо млада екипа и немамо другог техничара, тако да је ова повреда утицала и на целокупан ток утакмице у Лесковцу. Поку­ шали смо да се на неки начин снађемо, али то ипак није било довољно. Уз то, екипа Ле­ сковца је лидер у овом такмичењу и заузима треће место на табели Друге лиге – навео је Мадић и додао да се „ради” на томе да овај пиротски одбојкашки клуб добије још једног техничара. У следећем колу пиротске одбојкашице дочекују екипу Жупе која се налази на сед­ мом месту на табели. Ова утакмица игра се у суботу од 12.30 часова у хали Кеј. Пироћанке се тренутно налазе на претпоследњем, 9. месту на табели са освојених 5 бодова. М.В

Број 142, 24. март 2012.

КК Пирот убедљив против Младости

Након једне деценије славили у Зајечару КК Пирот:КК Младост 114:93 (29:26) (20:22) (17:37) (27:29), Прва српска лига­група Исток, 22. коло, су­ бота, 17. март, Зајечар. КК Пирот: Н. Филиповић 10, Сте­ фановић 1, Томић, Дујковић 29, Д. Филиповић 12, Николић 4, Тодоровић 24, Станисављевић 13, Радовановић, Крстић 2, Младеновић 9, Стојановић КК Младост: Анђелковић, Кра­ сић, Јанковић 14, Тодоровић 10, Вељковић 35, Раичевић 11, Марушић 12, Тодоровић М, Здравковић 2. Кошаркашки клуб Пирот, у суботу, 17. марта, након више од једне деценије, победио је „Младост” у Зајеча­ ру, резултатом 93:114 и тако прекинуо неугодну традицију. Знало се ко је био фаворит у овом сусрету, али су пирот­ ски кошаркаши у Зајечар отишли са неколико повређених, односно боле­ сних играча, да се боре против тра­ диције и часно одиграју првенство до последњег кола. Траљаво прво полувреме које је екипа Младости решила у своју ко­ рист минималном предношћу, надок­ нађено је у трећој четвртини, у којој је у игру ушао Драшко Томић и рази­

грао екипу, тако да су сви кошаркаши који су били на располагању пружи­ ли одличну партију. Из добре одбране и тимске игре проистекао је и ефика­ сан напад ­ у трећој четвртини Пиро­ ћанци су постигли чак 37 поена. Екипа Пирота је утакмицу завршила са чак 35 асистенција, а најбољи у овом сегменту игре био је Никола Филиповић са 16 успешних додавања. Своју најбо­ љу партију пружио је Стефан Дујковић и био најефикаснији на утакмици са 29 поена, а у стопу га је пратио Тодоровић са 24 постигнута поена. У последњој четвртини Пироћанци су рутинском игром одржали стечену предност и

рутински привели меч крају. На несре­ ћу КК Пирот, победу за викенд забеле­ жила је и екипа Мораве у Владичином Хану против Здравља 09, резултатом 75:64 и тако задржала прво место на табели, а успешна је била и Јаблани­ ца која је на свом терену савладала Димитровграђане са 88:63 и остала на другој позицији. КК Пирот се налази на трећем месту на табели са бодом ма­ ње од прве две екипе, а у наредном, 23. колу, дочекује нишки ОКК Јуниор у сусрету који је заказан за суботу са почетком у 18 часова. Првопласирана Морава гостује Куршумлији. Б. Најдановић

Победа ЖРК Пирот на старту пролећног дела

Рукометашице чврсто држе врх табеле ЖРК РТБ БОР ­ ЖРК ПИРОТ 21:38 (11:18), Друга лига група Југ, 12. коло, субота 17. март, судије Александра Михајловић (Лесковац) и Драгана Николић (Крушевац) ЖРК РТБ БОР: Станојевић М. 8, Ступар С. 5, Радевић А. 4, Јордановић Т. 3, Илић Ма. 1, Илић. Ми, Лапоњић М, Николов Д, Радивојевић Ј, Антонијевић К, Ђеспановић Н. ЖРК ПИРОТ: Соколов С. 9, Пешић А. 9, Тричковић К. 4, Танчић Се. 4, Јовановић А. 3, Танчић Си. 3, Дринић А. 2, Манић И. 2, Цветковић С. 2, Толић А,Ћирић И, Динчић К, Тошић Н, Ранчић А. Пиротске рукометашице забеле­ жиле су још једну победу на старту пролећног дела рукометног првен­ ства. Оне су у 12. колу Друге лиге ­ група Југ, савладале на гостујућем терену екипу ЖРК РТБ Бор резултатом 21:38. Пироћанке су и даље убедљиво на првом месту на табели са инкасирана 23 бода и скором од 11 победа и једним нерешеним резул­ татом. Гол разлика је и даље пози­ тивна и износи 341:203.

Првотимка Сашка Соколов, ко­ ја је на овој утакмици чак 9 пут тресла мрежу противничке екипе, каже да је ЖРК Пирот могао да пружи и бољу партију. – С обзиром на то да је ово прва утакмица у наставку првенства сигур­ но је да смо могле и боље да одигра­ мо. Имале смо позитивну трему, али смо ипак успеле да извучемо добар резултат. Нисмо имале пуно грешака, а противнице су се поприлично добро држале, без обзира на то што смо ја­ ча екипа. У сваком случају, задовољ­

на сам и нашом игром и постигнутим резултатом. Такође, сигурно је и то да ће у наредним сусретима ниво наше игре бити на све вишем нивоу ­ иста­ кла је Сашка Соколов. У следећем колу Пироћанке поно­ во гостују. Овог пута домаћин ће бити екипа Дубочице из Лесковца која се тре­ нутно налази у „фењер зони” на претпо­ следњем 11. месту на табели Друге лиге ­ група Југ. У клубу очекују да ће на овом гостовању забележити још једну убе­ дљиву победу и сигурне бодове. М.В.


СПОРТ

Број 142, 24. март 2012.

15

„Бели“ могли до победе са играчем мање

Раднички ремизирао у Неготину

Хајдук Вељко – Раднички Пирот 1:1 (0:1), Прва српска лига, група Исток, 16. коло, градски стадион у Неготину, гле­ далаца: 800, судије: Милан Милутиновић (Сврљиг). Стрелци: 0:1, Милош Костић у 27, 1:1 Слободан Богдановић у 47 минуту. Жути картони: Милосављевић, Тодо­ ровић, Миливојевић (Хајдук Вељко). Црвени картон: Илић (Раднички). Хајдук Вељко: Томић, Островља­ нин (Николић), Ђорђевић, Нинић, Милосављевић, Тодоровић, Слободан Бог­ дановић, Богословски, Спануловић (Матић), Миливојевић, Слађан Богда­ новић. Раднички П: Лилић, Илић, Костић, Тодоровић, Ћирић, Николић, Л. Џунић (М. Џунић), Толић, Стојанов (Панић), Ме­ дић, Вукобрат, Митић (Митић). Фудбалери Радничког ремизирали су у Неготину против Хајдук Вељка протеклог викенда у првом мечу пролећ­ ног дела сезоне резултатом 1:1. Прилику да поведу Пироћанци су пропустили у 23. минуту када је на асистенцију Медића непрецизан био Вукобрат. Ипак, само четири минута касније „бели” су по­ вели са 1:0. Након корнера који је извео

Медић највиши у шеснаестерцу Неготи­ наца био је Лазар Џунић, главом лопту проследио до Милоша Костића који је са пет метара затресао мрежу Томића. Шок за Пироћанце уследио је у 45. минуту када је судија Милутиновић Александра Илића послао у свлачиони­ цу након старта на Богдановићем. Фуд­ балери Хајдук Вељка до изједначења су дошли на самом старту другог полувре­ мена када је након контре прецизан био Слободан Богдановић. Али и са играчем мање фудбалери Радничког одржавали су равнотежу на терену, а на самом крају сусрета могли су и до победе ка­ да је Филип Толић фантастично шутирао са двадесетак метара, али је голман То­ мић врховима прстију скренуо лопту у пречку па у корнер. Подршку фудбале­ рима Радничког у Неготину пружила је група „Пиргоса”. Тренер Радничког Радивоје ­ Ра­ де Манић каже за Пиротске новине да је задовољан игром својих изабраника. – Одлична утакмица моје екипе, ис­ поштовали су договорено и да није би­ ло тог несретног црвеног картона Илића сигуран сам да би се са три бода врати­

ли у Пирот. Имали смо игру, за коју дома­ ћи фудбалери нису имали решење, а по­ себно ме радује то како смо се држали са играчем мање цело друго полувреме, а на крају и могли до победе. Не треба гледа­ ти у зубе ни овом боду, јер да нам је неко пре почетка меча понудио бод сигурно је да би га оберучке прихватили. Заиста сам задовољан, али овај бод ће имати тежину

једино ако у недељу савладамо Сврљиг и са наредна два гостовања донесемо ба­ рем још три бода – каже Манић. ФК Раднички се након овог меча налази на 12. месту на табели Српске лиге, група Ис­ ток са 17 освојених бодова, а у недељу са почетком у 15 часова на Градском стадиону дочекаће екипу Сврљига. Улаз на је бесплатан. Б. Најдановић

До победе у Прокупљу две секунде пре краја

КМФ Пирот на два корака до баража

Клуб малог фудбала Пирот наста­ вио је сјајни низ победа савладавши протеклог викенда у Прокупљу дома­ ћу екипу резултатом 2:3 (1:2). Иако суочени са великим притиском играча и руководства Прокупља, у узаврелој ат­ мосфери, Пироћанци су успели да иза­ ђу као победници из дуела који је оби­ ловао неспортским потезима. Победу је донео Милош Стојиљковић поготком две секунде пре краја меча. Стрелци за Пироћанце били су и Срђан Потић и Милош Пејчић.

Тренер Милан Тошић изузетно је задовољан што је његова екипа показа­ ла карактер и освојила три бода у овом сусрету. – Био је то веома груб меч са пуно прекида јер су Прокупчани на све начи­ не покушали да нас удаље из трке за ба­ раж. Међутим, моји играчи су издржа­ ли све притиске и победили смо срећно, али сасвим заслужено. Сада имамо три бода више од Винтерспорта и четири бода више од Калче, а самим тим и пра­ во на кикс у неком од два наредна су­

срета – каже Тошић. Пироћанци су слободни у 20. колу ко­ је се игра за викенд. До краја првенства

Жетва медаља пиротских стрелаца На Првенству Централне Србије, које је протеклог викенда одржано у Ћуприји, такмичарка пиротског Стре­ љачког друштва „Милорад Манчић Лукањац”, Маја Латић, забележила је сјајан резултат. Она је у такмичењу се­ ријском ваздушном пушком освојила две титуле и то у јуниорској конкурен­ цији са 373 круга и у сениорској конку-

ренцији са погођених 367 кругова. Такође, на овом такмичењу пиротски стрелци су, од укупно четири екипна трофеја, освојили три. Резултати Првенство Централне Србије, серијска ваздушна пушка: Сениори: 1. „Лукањац” (Пирот) 1.119, 2. Смедерево 1.108, 3. Металаца ФОД Бор 1.087. Појединачно: 1. Новица

Петровић (Смедерево) 377, 2. Горан Вранов (Металац ФОД) 372, 3. Илија Ранчић („Лукањац”) 371 круг. Сениорке: 1. „Лукањац” 1.073, 2. Смедерево 1.061, 3. ВОЋ Ћуприја 1.053. Појединачно: 1. Маја Латић („Лука­ њац“) 367, 2. Јелена Јаковљевић, (Смедерево) 367, 3. Милица Игњатовић (Металац ФОД) 367 кругова и тд.

очекује их гостовање у Бору, а у послед­ њем колу у хали Кеј дочекаће Академац. Б.Н. Јуниорке: 1. „Лукањац” 1.073, 2. Смедерево 1.062, 3. ВОЋ 1.044. Поједи­ начно: 1. Маја Латић („Лукањац”) 373, 2. Марија Симић (Смедерево) 3.67, 3. Јелена Јаковљевић (Смедерево) 367 и тд. Јуниори: 1. „Живка Дамњановић” (Ћуприја) 1.056, 2. СФС Борац Параћин 1.003, 3. ГСК Ћуприја 1.002 итд. Поједи­ начно: 1. Немања Колев („Живка Дам­ њановић”) 360, 2. Драган Стојадиновић (СФС Борац) 358, 3. Милан Ждерић (ГСК М.В. Ћуприја) 351 круг и тд.


16

ОМЛАДИНСКЕ

Срећна нам годишњица Пише: Лола Стојановић, Гимназија - IV5

Шта све можете урадити за четири године? Можете стећи високо образовање, имати четири године радног стажа, наћи партнера за цео живот и просла­ вити четврти рођендан првог детета. Наравно, све то у најбољем случају. Нај­ гори нећемо дефинисати. Све то, и још много тога можете учинити за нешто мање од пола деценије. А могли сте и да пишете. Могли сте да покушате речи­ ма да допрете до свести људи који вас окружују, укажете им на оно што не ви­

де, подсетите на оно што је ту и истак­ нете им оно битно. Могли сте бити део колектива Пиротских новина. Од оних сам особа које су увек не­ што читале. Читам натписе у излозима док шетам градом, необавезно свра­ тим у књижару и обавезно у библио­ теку. Код куће се већ увек има нешто за прочитати. Умем чак и интернет да употребим у корисне и едукативне свр­ хе. Али сам и од оних особа које воле да осете новински папир под прстима, и његов мирис помешан са мирисом ко­ феина, умотана у ћебе у хладно зимско јутро или окупана сунцем у топло лет­ ње. Има нешто идилично када су у пи­ тању новине, скоро па сетно. Подсећа­ ју ме на неког старца из улице око којег се, и поред свих онлајн документараца и цртаћа, деца и људи и даље окупљају да чују неку од прича које он изнова и

изнова сервира. Те приче су украшене занимљивим болдованим украсима, и понеком упечатљивом илустрацијом или сликом, и свако жели да се и ње­ гова прича нађе међу њима, на баш тој идиличној новинској страници. Постоји много новина, различитих по изгледу, тематици и тиражу, али радим у једним довољно дуго да тврдим да је свака од тих новина по мало одраз оних који у њој раде. Хеј, па мени су моје понудиле цео приватни ћошак да мудрујем! Но­ вине су диван пријатељ, као и колеге. Чудно, али мени су увек најбољи прија­ тељи од њих били баш уредници. Сме­ њивали су се, али оно топло и људско је остајало исто, као и потреба да нас ма­ ле изједначе са собом. Осећамо се рав­ ноправни и уважени, осећамо да смо члан колектива. Новинског колекти­ ва који истраја већ годинама. Увек сам

Број 142, 24. март 2012. се трудила да будем објективна, ништа мање од свих осталих колега, и желим то да будем и за ову прилику. Не знам да ли смо најбоље новине у граду, али знам да смо једине у земљи које по­ седују и дечију редакцију. Нека чита­ оци оцене сами колико је овај податак битан, ја већ знам како је оцењен код деце. Стално помињем реч деца, а не могу да се отмем утиску да сам се, пи­ шући за Пиротске новине највише осе­ ћала као човек, активни члан друштва чији се глас чује. Не знам шта сте, или ћете тек по­ стићи за четири године. Ако сте се од­ лучили да пишете, честитам вам, на добром сте пу ту. Ако сте и прет ходних година писали, вероватно сте до сада и сами схватили да сте направили до­ бар избор. Ако којим случајем пишете, и то баш за Пиротске новине, желим да вам честитам четири године рада. А ако ништа нисте од лучили, онда вам поручујем да нас читате. До наредног јубилеја.

Спој занимљивог и корисног Пише: Лазар Алексић, Економска школа Пирот­IV1

„Информација је моћ”. Пројекат ко­ ји ме је увукао у свет медија и новинар­ ства. Нас петнаестак, жељни писања и извештавања, скупили смо се и добили прве озбиљне задатке. То су, углавном, биле строго прописа­ не теме: транзиција, екологија, Европска унија и њима сличне, јако битне области за појединца, а истовремено и теме о којима нисмо знали баш много. „Излазили” би­ смо сваке друге недеље у специјалној ру­ брици посвећеној само нама у оквиру ре­ довног броја. У свакој од њих објављивани су наши интервјуи са саговорницима, неке опште чињенице и занимљивости, лин­

кови са детаљнијим информацијама, али и наша размишљања, која представља­ ју генералне ставове младих. Захваљују­ ћи Пројекту и Пиротским новинама мно­ го сам се ближе упознао и заинтересовао за термине који су ми, као ондашњем ше­ снаестогодишњаку, на први поглед дело­ вали помало монотоно и незанимљиво. Непотребно је напоменути и колико сам уживао у планирању и конципирању тек­ стова, прикупљању материјала и, нарав­ но, самом креирању истих. Наком неколико месеци дошло је време да пројекат приведемо крају. Што због личних обавеза, што због благе незаинтересованости, број „младих журналиста” се из броја у број смањи­ вао. Остали су они који су се пронашли и уживели у улогу новинара. Заправо, као што неке испуњава свирање музичких инструмената, сликање и певање, та­ ко и ја уживам у писању. Писању прича, вести, репортажа, критика, интервјуа. Оно што ми се такође допало у на­

Јоаким поново у Пироту Највећи позоришни фестивал „Јоа­ ким Вујић”, враћа се у Пирот – тема је скоро свих пиротских медија. Цео Пирот бруји о томе да се фестивал, који је про­ шле године одушевио Пироћанце враћа у наш град. За мене, као за великог љубите­ ља позоришта, ово је велика вест. Јер,

прошле године сам сваке вечери са се­ стром и другарицом ишао, и уживао у представама из различитих крајева на­ ше земље. Моје колегинице глумице су сваке вечери делиле промотивни мате­ ријал, одевене у свечане хаљине, и сва­ ке вечери њихови костими били су раз­ личити. Гомила Пироћанаца, од оних

ставку сарадње са Пиротским јесте још пријатнија атмосфера и већа флекси­ билност уредника. Заправо, имао сам скоро потпуну слободу у одабиру те­ ма на које ћу да пишем. У договору са уредником, могао бих да изаберем би­ ло коју ак туелност, дешавање или но­ вост и извештавам о њој. Тако су многе приче и авантуре са ученичких разме­ на у Немачкој, екскурзије у Италији и образовног пу товања у Брисел и Праг нашле пут то јавности преко тастатуре мог рачунара и бројних издања „Пи­ ротских новина”. Наравно, писало се и о изванредним успесима и гестовима мојих вршњака (оних старијих и мла­ ђих), као и о културним дешавањима у Пироту. Тако су своје место на стра­ ницама новинана нашли хумани ђа­ ци из Основне школе „Осми септем­ бар” који су скупили новац за извесну земљотресом оштећену школу у Кра­ љеву и њене ученике, књижевно вече „Сто хиљада песника за промене” у ор­

ганизацији удру жења грађана „Пирот Е Публика“, школа уметности у скло­ пу „Пиротског културног лета“ и многе друге приче. Већ је трећа година како аутентичним текстовима доприносим „Пи­ ротским новинама“. Многи би рекли да сам првенствено ја тај који им по­ маже и у неку руку олакшава посао. Не бих се сложио са тим. Искуство које сам стекао, вештине које сам „трени­ рао“ за све ово време волонтирања и задовољство након читања нечег об­ јављеног што сам баш ја написао, не могу се поредити са пар мину та жур­ бе око рокова и термина или пак је­ зичких и правописних недоумица. Штавише, узимајући у обзир и моје даље професионално опредељење, апсолутно сам сигуран да ће ми ви­ шегодишњи рад у области „седме си­ ле” бити искључиво од користи. А да ли постоји идеалнији спој од комби­ нације занимљивог и корисног?!

најмлађих, до оних најстарији су са ве­ ликом еуфоријом посећивали предста­ ве, које су знале да насмеју и да распла­ чу већи део публике. Окружени камерама, и гомилом по­ знатих глумаца, упознавали смо чаро­ бан свет глуме. За моје колеге и мене, ово је нека врста школе, јер смо мало прикупљали идеје од глумаца, гледали смо на који начин они износе своје уло­

ге, и може се рећи „крали” њихову тех­ нику. Неизоставно је било и сликање са глумцима­и са познатима, које често виђамо на телевизији и са оним мање познатима, углавном са онима који су нас одушевили. А најтеже нам је пало затварање фестивала. А сада једва че­ камо да се „Јоаким” врати у наш град. Ђорђе Томовић I­2, Економска школа Пирот


Број 142, 24. март 2012.

МАРКЕТИНГ

17

ТВ Пи Канал

Вам открива ново време за уживање ис азнавањеу зо дабранее мисије Правов реме:2 3:10 Емисије: Понедељак: „Ноге на путу“ Уторак: „Чувени атентати“ Среда: „Стари занати“ Петак: „Слике у оку“ Недеља:„ Подс јајемз везда“ Добар дан вам желимо уз „ДАН“ Доброј утроу з„ Бојег рада“ Народни универзитет

Божидар Аџија

ТЕК У ЋИ РАЧУН:255­56 8 4 ­89 ПИБ: 10028 86 85 МАТИЧНИ БРОЈ: 07010036 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 80420

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ БОЖИДАР АЏИЈА БЕОГРАД РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ПИРОТ

Објављује МАРТОВСКИ уписни рок за учење НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА Због великог интересовања, отвара се нови уписни рок за учење немачког језика.

У понуди почетни ниво и средњи 1. Позивамо све заинтересоване кандидате да се јаве најкасније до 25. марта и изврше упис и пријаву за учење немачког језика. Настава почиње почетком априла по формирању група.

ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИХ ДИПЛОМА ЗА ЗАНИМАЊА ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ. И у марту месецу, због сезонских послова у иностранству, вршимо упис и пријаву нових кандидата за проверу стручне оспособљености ради добијања диплома за тесаре, армираче, керамичаре, молере, молеро­фарбаре, руковаоце грађевинским машинама итд. Упис је отворен до 25. марта , полагање по формирању група или по хитном захтеву. Српских владара 90/4 зграда ПИО фонда 4. спрат Пријава и упис кандидата радним данима и суботом од 9-15 сати 010/312-861 , 063/87-57-543


18

ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ

Број 142, 24. март 2012.

У петак, 30. марта 2012. године је 40 дана неизмерне туге, бола и празнине од када није са нама наш толико вољени син и брат

Милан Стојановић 1975. – 2012. Позивамо рођаке, пријатеље, другарице и другове и све који су га знали да на Новом пазарском гробљу у 11 сати заједно присуствујемо овом тужном помену Неутешни: отац Славољуб, мајка Оливера и сестра Наташа

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ

ОБА ВЕ ШТЕ ЊА Електродистрибуција Пирот захваљује се на редовном измиривању уговор­ них обавеза. Молимо купце са дугом да измире своју обавезу по ОПОМЕНИ коју су примили. Купцима са већим износом дуга ЕПС једном годишње нуди могућност измирења дуга путем вансудског поравнања чак и до 9 месечних рата. Електродистрибуција Пирот позива купце да на ЛИЧНИ ЗАХТЕВ могу затражити ПРИВРЕМЕНУ ОБУСТАВУ испоруке електричне енергије уз: 1. УСЛОВ ИЗМИРЕЊА ДУГОВАЊА и 2.У ПЛАТЕУ СЛУГЕ: - монофазно бројило 708 динара ­ трофазноб ројило8 26д инара 3. ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЕ Оваквим статусом купци се осло бађају плаћања „МЕСЕЧНИХ НАКНАДА-ТАКСИ,з ау говоренип ериод. Поштовани купци, ЕД Пирот на својим шалтерима врши ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ. Потписивање уговора је обавеза по Закону о Енергетици и Закону о заштити потрошача као основ за остваривање својих права и обавеза.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ

ОБА ВЕ ШТЕ ЊА Управни одбор ЈП ЕПС је на 37. седници донео Одлуку којом се продужава примена одлуке о попусту до 30. јуна 2012. год. Сви купци у категорији домаћинства са потрошњом до 350 Kwh за 30 дана који редовно измирују своје рачуне до датума доспећа имају право на попуст од 11,89% нац енуе лектричнее нергије.

МА ЈСТОРСКА ПОСЛА Милош Петровић, професионалне услуге терапијске, спортске, релакс, антицелулит масаже. Фејсбук профил: „Терапијска масажа”. Моб: 062/1000-745 Израда и премотавање трансформатора, апарата за заваривање и CO2 апарата. Израда и и сервис стартер пуњача и пункт апарата. Дугогодишње искуство, врхунски квалитет. Раде Босанац. Тел. 064/22-47-325, Милан 063/124-99-15.

Aдаптација старих и израда нових купатила, све врсте водоинсталатерских интервенција. Драган - Гаги 062/8241-790

Отклањање свих врста кварова на водоводним инсталацијама и израда нових уз дугогодишње искуство. Драгиша Пешић (Водени) 061/29-27-433 МЕЛЕМ за курје око, брадавице и разна задебљања на кожи. И МЕЛЕМ СА ЧАЈЕМ за лечење хемороида спољашњих и унутрашњих. Оба потпуно природна, и веома ефикасна. На бази лековитог биља по рецептури старој више од два века. Могућност доставе. 010/321-764 и 063/822-8882


ФЕ ЉТО Н

Број 142, 24. март 2012.

19

ФЕЉТОН Парламентарни избори у Пиротском округу од 1878. до 2008. године (16)

Пише: Миљан Манић, историчар Након догађаја од 5. октобра 2000. године, када је званично потврђена по­ беда др Војислава Коштунице над Слободаном Милошевићем на изборима за председника Савезне републике Ју­ гославије, Скупштина Србије донела је 9. октобра 2000. године Закон о избору народних посланика. Према члану 4. тог Закона, посланици се бирају у Републици Србији као једној изборној јединици и посланички мандати се расподељу­ ју сразмерно броју добивених гласова.. Избори за народне посланике нар­ тодне скупштине републике Србије рас­ писани су за 23. децембар 2000. године. Било је истакнуто 9 изборних листа. На изборе је од укупно 6.525.162 бирача изашло 3.748.623 или 55,91 одсто. Резилтати су били следећи: – Демократска опозиција Србије – др Војислав Коштуница освојила је 176 мандата – Социјалистичка партија Србије – Слободан Милошевић 37 – Српска радикална странка – др Војислав Шешељ 23 и – Странка српског јединства – про­ фесор Борислав Пелевић 14 мандата За народног посланик из Пирота на листи ДОС­а изабран је Томислав Г. Пана­

јотовић. Наредни парламентарни избо­ ри су одржани 28. децембра 2003. године на којима је било истакнуто 19 изборних листа партија, коалиција и група грађа­ на. Од укупно уписаних 6.511.450 бирача, гласало је 3.825.471 или 58,75 одсто. Резултати су били следећи: – Српска радикална странка, 1.056.256 освојених гласова – 82 мандата – Демократска странка Србије 678.031 глас – 53 мандата – Демократска странка, 481.249 гласова – 37 мандата – Г17 ПЛУС, 438.422 гласова – 34 мандата – Српски покрет обнове . Нова Ср­ бија, 293.082 гласова – 22 мандата – Социјалстичка партија Србије, 291.341 глас – 22 мандата На овим изобрима из Пирота иза­ брани су народни посланици: Томислав Г. Панајотовић испред Демократске странке, Горан Јакшић испред Г17 ПЛУС и Бобан Војиновић испред Српске радикалне странке. Од последњих, ванредних пар­ ламентарних избора одржаних 11. маја 2008. године Пирот нема свог представника у Народној скупштини Републике Србије. (крај фељтона)

ЗАПИСИ ИЗ ЗАВИЧАЈА (124) Младожењата инвалид Било у Горње Крњино, у Пекановци. Баба Мара и деда Маноил, родитељи на пешес деца ­ два сина и четри черће. И кад да се жени черка Добрина, дошьл Ду­ шко из Радошевац за њу. И почел Душко одма да се вали како имају два коња, че­ три краве и друго. А баба Мара га посма­ трала и слушала, па се намрштила и рекла му: ­ Сине, једни и пини па да си идеш до­ ма! А Добрина, стигла за женидбу, а нема млого прилике, че рече: - Што, мамо, искарујеш Душка? Ми се два-три месеца састављамо? А она рекла: - Черко, нечу да се ожениш за инвалида човека! А свете се­ стре у једьн глас че кажу: ­ Мамо, неје он инвалид! Мамо, неје он инвалид! А она ре­ кла: ­ Он је инвалид с мозак, а од тој нема пстрашно! И увечер у село на игранку, Ду­ шко дошьл, и мало љут, и нече да приде при Добрину. А сестрете га гледају и поч­ ну да шьпчу. И Душко одма разбрал какво оче да провере. Па излезну с њега надвор. И врље малецьк камик и речу му да га до­ несе. Он га одма пронајде и донесе. И те­

ка виде да убаво и види и чује. А после му убаво прегледају и сви прсти. И јутредьн на бабу Мару кажу да су га све убаво испи­ тале и изгледале, и да он неје инвалид не­ го убаво момче. А она само поновила: ­ Он је инвалид с мозак, а од тој нема постра­ шно. И черку си нечу дадем за таквог ин­ валида! Али Добрина не слушала и не че­ кала: после три дьна побегне за Душка. Туј причу ми је испричала баба Марин унук Тоша. (Мирослав Ђорђевић, 1952, Велики Суводол) Сретну се две жене у град, другари­ це, па једна пита другуту како је, а несу се скоро виделе. А другата одговори: ­ Е, мо­ ја другарице, поче се млого умарам. Прво самоча, самоча, остадо без мужа, а са па и немоча, немоча, постало голема сироти­ ња! И ви се сетете на какво га је другарица­ та однела ка га испричала при друђе жене те ђи убаво насмејала. (Љ. Николић, 1935, Пирот)

Записао и приредио: Драгољуб Златковић

КЛАЦКАЛИЦЕ

После 2000. године

• Покушао сам да будем цар, па није ишло. Онда сам се определио за монархију. • Кад ти је неко спонзор, мо­ раш да га гледаш у очи. Иначе видеће ти леђа. • Пијан као летва, а када није личи на даску. • Знао сам да је хашки трибу­ нал измет, али да толико смр­ ди, нисам имао појма. • И кукавица кука, али кад би знала за сва поскупљења ­ пропевала би.

• Поглед му је сужен, али му се шире видици. • Разне странке, разне партије, разна поскупљења, што смо ти ми шаролики! • Тренутно сви присутни су ЗА. Онај што је против, још није стигао. • Наша агонија исувише дуго тра­ је, никад неће отићи у пензију. • „Пуца од здравља”: уз безброј антисептила и реуматика. Припремио: Новица Љ. Антић

У ОКУ СВЕТА

ВАСПИТАЊЕ Син ће бити онакав како га васпиташ, а муж онакав како су га васпитали (Абхаска) Човек без васпитања као тело без душе (Арапска) Како је звоно изливено, тако и звони (Немачка) Ако се не углади, драги камен не светли (Јапанска) Васпитање је најбоље наследство (Татарска) Тек после глачања мрамор постаје углађен (Руска) Дете и пса чему учиш то ће и научити (Бугарска) Детету на вољу, себи тугу и невољу (Српска) Кога су добро васпитали у детињству, неће се осрамотити кад буде отац (Татарска) Дете ако не бијеш, оно ти се на шију укачи (Пиротска)

Приредио: Д. Златковић


РАДОСНИЦА

ПИРОЋАНКА

ДАЈАНА ЧОКИЋ

Олимпијски пламен у Пироту Девете олимпијске игре ученика одржаће се ове године, од 9. до 15. маја у Сремској Митровици. Поводом школске олимпијаде у Пирот је у уторак стигла и олимпијска бакља школског спорта, а у Спортској дворани Кеј тим поводом организована је и свеча­ ност којој су поред представника локалне самоу­ праве присуствовали и званичници Министарства омладине и спорта, као и Савеза за школски спорт Србије. Част да олимпијски пламен унесу у Спортску дворану Кеј имали су најбољи пиротски спортисти: Тиха Тодоровић и Урош Мијалковић. Генерални секретар за школски спорт Србије, Бори­ сав Станковић, рекао је за Пиротске новине да популар­ ни „пламенко” треба да обиђе све центре округа у Србији. – Бакља је у понедељак кренула из Ниша, с об­ зиром на то да је овој град био последњи домаћин ове спортске манифестације. Савез за школски спорт у Пироту је добро организован и заједно смо са вама учествовали у бројним спортским манифестацијама. Очекујемо да ћемо и у наредним данима наставити добру сарадњу ­ рекао је том приликом Станковић. А помоћник министра за спорт и омладину, Дра­ ган Атанасов, обраћајући се деци из пиротских основних и средњих школа, истакао је значај школ­ ског спорта, али и стратегије за развој спорта. – Многи су мислили да ту стратегију нико неће

ЦВЕТНИ КУТАК

Ружа – краљица цвећа Припремила: Ивана Костић Цветови ружа су раскошни и нежни, са јако дугим периодом цветања, од маја до ок­ тобра. Имају јако дуг животни период и до 50 година. Захтевају сунчано место са доста заливања. Потребно је редовно уклања­ ти прецветале цветове да би се продужи­ ло цветање. Орезују се у касну јесен када се остављају штапови дужине 50 центиметара, а у пролеће се скраћују на 5 до 10 центиметара од калема, јер је у току зиме дошло до измрзавања горњег дела грана, које се лако препознају­суве су и браон боје, за разлику од оних зелених и свежих. Ово је период када треба засадити но­ ве руже. Ископа се рупа, на дно се ставља стајско ђубриво или хумус, прекрије се ма­ лим слојем баштенске земље, постави се садница и распореде корени и затим затрпа земљом до калема. Добро се утаба и залије са доста воде да би се уклонили ваздушни џепови. Код стаблашица је потребно стави­ ти ослонац и везати стабло за њега. Разликују се: мини руже – висине од 35-100 цм, нижи жбунови, где једна цветна грана има више ситних цветова, лако се раз­ множавају из резница;

многоцветне - од 40 до 70 цм, најупечатљивије су јер су то углавном ша­ рени хибриди прелепих боја; стаблашице – до 1. метра, заузи­ мају јако мало простора, па су погодне за мале баште и за саксије; чајевке ­ до 2 метра, имају јако крупан и правилан цвет; пењачице ­ до неколико метара, имају дуге гране које се морају причвр­ стити уз неки ослонац, погодне су за ограде и перголе. Обавезна је прихрана са појавом првих листова па све до августа. За при­ храну у том периоду користити „wuksal super”, а после тога до краја вегетације „wuk sal calcijum”. Подложне су болестима: пепелница (познаје се по сивој боји – појава сивог праха, захвата најпре лист, па грану да би на крају и цвет попримио сиву боју, користи се „stroby”), пламењача (листо­ ви су жути са смеђим мрљама, појава смеђе пеге, на додир отпадају, користи се „polyram df”, „quadris” или „merpan”). Нападају их и зелене ваши и гусени­ це, против њих се користи „perfection“. Најбоља је комбинација „stroby + perfection + wuksal super (wuksal calcijum)”, прскати на 7-10 дана.

ни читати, а камоли да ће да се примењује. Ова све­ чаност у Пироту је управо примена стратегије на делу, а један од приоритета државе је развој спорта, деце и омладине. Зато позивам да се што више деце укључи у школски спорт и да вежбате сваког дана како би јед­ ног дана учествовали најпре на школској, а затим и на оној правој олимпијади – навео је Атанасов. Министарство омладине и спорта школама у округу поделило је и спортске реквизите са жељом да се што више деце укључи у школски спорт. После Пирота олимпијски школски пламен наставиће пут Врања, Лесковца, па све до Сремске Митровице. М.В.

Pirotske novine 142  

Pirotske novine 142

Advertisement