Page 1

40

nico dijkshoorn Dikke Tonnie eet altijd een rijsttafel voor twee personen. Met een biertje. Tegenover mij zit al jaren een iets oudere vrouw. Keurig gekleed. Met een hondje. Dat mag van Li Kau. Ze bestelt iedere week, op dinsdag, een kipsatÊ met kroepoek. Haar hond krijgt niets. Ze drinkt een glas cassis, kijkt om zich heen, re­ kent af en bij het verlaten van het restaurant stopt haar hond bij mijn tafeltje. Zij wacht. Ik geef hem mijn kroepoek. Er wordt geen woord gesproken. Dan verlaat ze Golden Lotus. Ik denk dat ze gedichten schrijft.

martijn van de griendt

Priscilla & Hoessein


42

Ik ontmoet Priscilla in de zomer van 2004 op het Jordaanfes­

tival. Op haar buik staat de naam Hoessein, maar Hoessein zelf is er niet bij. Hij zit in het JOC, het Jongeren Opvangcentrum, een soort jeugddetentie, ook in Amsterdam. Een paar weken later spreek ik hem voor het eerst. Hij is van plan zijn leven te beteren en na zijn detentie met Priscilla te trouwen. Bij zijn eerste verlof maak ik foto’s. Hoessein is dan overgeplaatst naar Lelystad en hij en Priscilla zijn verloofd. Ze kent hem al vanaf haar 8ste — het is jeugdliefde op het eerste gezicht. Hoessein en Priscilla zijn elkaar uit het oog verloren en met Hoessein is het in die periode bergafwaarts gegaan, hij beland­ de in de criminaliteit. Op haar 15de kwamen ze elkaar weer te­ gen en kregen een relatie. Priscilla heeft altijd al een grote be­ langstelling voor andere culturen gehad en zeker voor de Ma­ rokkaanse. Priscilla: « Nederlanders zijn helemaal niet gastvrij. Bij Marokkanen kun je altijd blijven eten of slapen, ik zweer het je! » Inmiddels is Hoessein vrijgekomen. Ze zijn in Almere gaan samenwonen en hebben een kind gekregen: Munir. Eind janua­ ri van dit jaar trouwen Priscilla en Hoessein ’s morgens vroeg op het stadhuis van Almere. Daarna gaat het luid toeterend te­ rug naar Amsterdam. In een buurthuis in Amsterdam-West is het feest. Couscous en haring. Hun ideale toekomst: nog veel meer kinderen krijgen. Priscilla: « Vanaf dat ik klein was, ben ik al in de Marokkaanse cultuur geïnteresseerd. »


Minutenlang staan ze te kussen tegen een muurtje, net uit het zicht van de maatschappelijk werker die dit eerste verlof van Hoessein begeleidt. Op de terugweg vertelt Priscilla dat Hoessein had willen wegrennen op deze verlof­ middag, « maar dat hebben we gelukkig uit zijn hoofd kunnen praten  ».


Op Hoesseins twintigste verjaardag, samen op bed bij Priscilla thuis, april 2005.

April 2005. Priscilla woont nog bij haar moeder in Amsterdam-West.


Op Priscilla’s achttiende verjaardag, samen met Hoessein en zijn vriend Saïd, oktober 2005


Hoessein is eindelijk vrij. Samen met zijn broer en moeder in het nieuwe huisje van Priscilla en Hoessein in Almere-Haven, december 2005.


Priscilla wil er op haar bruiloft uitzien als een prinsesje. Als verrrassing heeft haar moeder de trouwjurk gekocht in plaats van gehuurd. Januari 2007.


hans hogenkamp

Luchtwachters

Een bruiloft zoals het hoort: taart, bloemen, feest, dansen en een gelukkig echtpaar.

Torpedo Classic 1  

Fotoreportage van Martijn van de Griendt voor Torpedo in 2003. Over het liefdeskoppel Priscilla en Hoessein.