Page 1

  01245567587 9 26 0  6      

 


37e Jaargang nummer 238 – april 2019

In dit nummer

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.jbvbulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Conny Geel Andries Wijand Vacant Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

3 5 7 8 9 11 12/13 15 16 17 19

Colofon voorzitterpraet In Memorioam Jos Helsloot Activiteitenkalender Verjaardagen Eurotoernooi Heintoernooi Wedstrijdcommissie over NPC District West WCD en ZCT Jokercompetitie Reisverhaal deel 2

Kopij Boelspriet 239 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 1 juni 2019 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com Richard Rentinck

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand(ad-intrim)

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Loes de Boer; Jeannette Cramer; Gerda v. Elden; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger; Marian Posthuma

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Kookstudio De Pantry Personal Touch Travel

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Omslagfoto: Op de omslagfoto het eerste NPC team dat ongeslagen KAMPIOEN werd in de 4e divisie


2


Voorzitterpraet Wat nu ….?

Wanneer deze Boelspriet verschijnt zullen een aantal trouwe leden/bijwoners van onze jaarvergadering zich wellicht afvragen: Wat nu…?? Een Boelspriet, maar geen jaarstukken??

Als bestuur is het ook wat onwennig maar het heeft alles te maken met de ‘Pitch’ die we op de vorige jaarvergadering hebben aangekondigd.

Inmiddels hebben wij via de RABO-bank Amstel & Vechtstreek in samenwerking met het NOC*NSF een projectbegeleider voor ons project “nieuwbouw clubhuis” toegewezen gekregen.

In eerste instantie Sander ten Broek van TREEM, een adviesbureau dat ons met raad en daad terzijde staat bij de totale planning en realisatie van ons clubhuis. Met zijn visie zijn wij gaan denken in meer mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld dat wij onze plannen ook zouden kunnen realiseren zonder alleen afhankelijk te zijn van externe financiering.

Inmiddels heeft Sander zijn aandeel na twee sessies verwezenlijkt en het stokje overgedragen aan een andere TREEM medewerker – Marco van Holten – die ons verder ondersteund. Dit heeft voor ons geresulteerd in het samenstellen van een bijzonder uitgebreid document met plannen in vele en aspecten en specifieke inhoud voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Dat gaan wij na afronding presenteren aan het gemeentebestuur en wethouder sport Rob Ellermeijer. Met als rode draad: ‘we komen niet alleen iets halen maar ook wat brengen’. De bestuursleden - en met name Frans Posthuma - hebben zich de afgelopen maanden met deze voorbereidingen intensief bezig gehouden. Omdat er voor onze vereniging en onze leden belangrijke consequenties aan de gekozen plannen verbonden zijn zullen wij voorafgaand aan de onderhandelingen met de gemeente dit eerst besluitvormend in de jaarvergadering voorleggen.

Op dit moment werken we aan de afronding van het document, de jaarvergadering zal op 30 april plaats vinden en voor die tijd zal het eindplaatje worden gepresenteerd.

Inmiddels is ook bekend geworden dat – onder een klein voorbehoud – de verplaatsing van de BSO KinderRijk naar de nieuwbouw van de Piet Heinschool eind 2019 definitief wordt. Een en ander is slechts nog afhankelijk van de oplevering van het schoolgebouw. Dus nu nog even dromen van een nieuw verenigingsonderkomen, maar de verwezenlijking komt nu toch rap en wezenlijk écht dichterbij! Guido Dennenbroek Voorzitter.

3


4


Mijn ‘in memoriam’ aan Jos Eind 2010 kwam ik bij JBV Bulderbaan kijken of het wat voor mij was.

Daar trof ik, voor mij toen nog: de heer, Jos Helsloot, die mij snel les gaf en op een voor mij leerzame wijze: “arm recht houden”, “in de cirkel staan”, enz.. Maar als Jos zelf even niet goed gooide was het: ‘het is maar een oefenmiddag!’ Jos was voor zijn vriendin Elly erg lief en zorgzaam. Dat heb ik hem ook geschreven na het overlijden van Elly.

Met Vittorio had hij een aparte band die bij mij overkwam als twee mannen die begrip voor elkaar hadden. Wedstrijdmaatjes. Jos won vorig jaar een leuke prijs, kwam naar mij toe en zei: Nú ben ik ‘meneer Jos’. Dat heb ik er ook sinds die tijd in gehouden.

In de oktober 2018 zaten we met wat andere dames en Jos heerlijk in het zonnetje. Hij vertelde dat hij in 2019 80 jaar hoopte te worden. Wij meiden in koor: “nou dan komen wij op je verjaardag hoor Jos!”. “Nee”, riep hij direct, “ik doe de deur niet open”. Wij weer: “nou, dan maken we ons feestje wel bij jou op de stoep”. Hilariteit alom! Helaas bleek dit wat te voorbarig.

Jos Helsloot 1939 - 2019

Dit waren wat hoogtepunten uit mijn belevenissen met Jos. Het laatste wil ik toch nog even weergeven. Een paar dag voor de opname van Jos in het ziekenhuis kwamen mijn partner Jo en ik hem tegen bij onze gezamenlijke groenteboer Rachma. Ik ging naar hem toe en vroeg hoe het met hem ging. Zijn reactie: “PRUT! Voorlopig zien ze me niet meer. Ik heb een longontsteking! Wat ik hier dan nog doe? Ik heb geen koorts!” Hij had zelfs nog de moed om – samen met mijn partner – mij in het ootje te nemen. Bij het afscheid heb ik nog gezegd dat hij nu eerst even voor zichzelf moest zorgen en we later, in de zomer, weer een balletje zouden gooien.

Helaas is dat het laatste contact geweest dat ik met Jos had en dát balletje is een eigen leven gaan leiden Goede reis Jos Magda.

5


Activiteiten kalender April – Juli 2019 Speeltijden: maandagmiddag(-avond(zomer)), woensdagmiddag(-avond(zomer/winter)) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur)– ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur) -dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN

BEGIN INFORMATIE/ADRES

april 2019

zon

28

Zomercompetitie tripletten (ZCT)

10.00

10.30

JBC Zoetermeer, Dr. J.W. Palte-laan 105, 2712 PT Zoetermeer

mei 2019

zater

11

7e Eurotoernooi nr. 5

13.00

13.30

zon

12

26e Dikkerttoernooi (€ 12.00 per doublette)

Broersepark (gewijzigde datum)

09.30

10.30

Broersepark

zater

25

12.00

12.30

Broersepark

zon

26

10.00

10.30

ABA, Lupinepad 1, 2285 LL Rijswijk

13.00

13.30

Broersepark

19.00

19.30

Broersepark

De Boel de Boule (zomeruitwisseling)

19:00

19:30

Broersepark

12.30

13.00

Broersepark

5e Biertoernooi “Naeckte Brouwers”

Zomercompetitie tripletten (ZCT)

juni 2019

zater

1

7e Eurotoernooi nr. 6

maan

3,17,24

woens

12

zater

22

zon

23

Zomercompetitie tripletten (ZCT)

10.00

10.30

zater

29

Besturentoernooi District West

10.00

10.30

zon

30

4-Burentoernooi – dag 1

11.30

12.00

Les Bohémiens; 1068KN Buziaustraat 32 Amsterdam

14e Troeftoernooi (3e=eerste, 10e is Pinksteren)

10e Midzomertoernooi

OSB, Groene Zoom 6, 2411 SL Bodegraven Les Francophiles, Heidekruid 5, 3068 RT Rotterdam

juli 2019

maan zater zon

1,8,15, 22,29

14e Troeftoernooi

19.00

19.30

Broersepark

6

7e Eurotoernooi nr. 7

13.00

13.30

Broersepark

28

4-Burentoernooi – dag 2

11.30

12.00

Petanque Lijnden; Schipholweg 649 KR Lijnden

1175

VOOR EXTERNE TOERNOOIEN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE WEBSITES VAN DE NJBB DISTRICTEN. 6


advertentie

April 2019

Bob van Rijswijk Bram Otte Thomas Verhoef Fred Stenekes Marian Kunst Dennis Cowan Magda van Peer Eddy Philips Ruud Blom Elly van het Groenewoud

03/04 13/04 16/04 20/04 21/04 22/04 25/04 28/04 29/04 29/04

Mei 2019

Bianca Verhoef Guus de Leen Jos Rentinck Ans van Raalte-de Boer Cees Klanderman Donat. Tineke Poelman Cor Wijand Irma Kraaipoel-Klaasen Rob Koekoek Hans Slier Anne Kool

Juni 2019

Hennie Meijer Andries Wijand Willy Oudshoorn Steven Kraaijenhof Vera Helsloot

Juli 2018

02/05 02/05 03/05 07/05 07/05 10/05 16/05 17/05 23/05 25/05 31/05

03/06 09/06 13/06 30/06 30/06

Chris van de Ven Ad Pouw Donat. Jan Poelman Nan Swidde

02/07 08/07 12/07 30/07 7


8


â‚Źurotoernooi Er zijn dit jaar al weer drie Eurotoernooien gespeeld. Vanaf 1 januari worden de prijzen verzorgd door Loes de Boer en Jeannette Cramer die dit hebben overgenomen van Cora Roodhart. Peter leidt nog steeds de wedstrijden in goede banen. Hieronder de totaalstand per maart en daarnaast de winnaars van de toernooien van januari- maart. Januari 22 deelnemers 1 Jeannette Cramer 2 Fred Stenekes 3 Elly vh Groenewoud 3 Lida Vogelaar

3w 3w 3w 3w

Februari 27 deelnemers 1 Afra Betting 2 Gerda van Elden 3 Conny Geel

3w 39p +15 3w 39p +14 3w 39p +11

Maart 34 deelnemers 1 Ruud Blom 2 Dick van Essen 3 Rita Giordani

3w 39p +23 3w 39p +22 3w 39p +15

39p 39p 39p 39p

+29 +18 +15 +15

Het valt op dat er in de top 10 maar liefst 7 dames staan, het zal U dan ook niet verbazen dat er ook een dame aan kop gaat. Gerda van Elden.

9


HEINTOERNOOI 2019

Zoals Andries Wijand als wedstrijdleider op 30 maart bij het bekendmaken van de loting al vertelde is dit clubtoernooi er een met een beetje geschiedenis. De naamgever van dit toernooi woonde indertijd aan de Amsterdamseweg en was als lid verbonden aan Bulderbaan. Hij vond het leuk om de vereniging in verschillende opzichten te helpen en een was het sponseren van een toernooi. Op deze manier ontstond dit clubtoernooi dat elk jaar als eerste wordt gehouden. De inschrijving is wat anders dan bij andere melée toernooien, je moet weliswaar als individu inschrijven maar wel als Pointeur of Tireur. Op deze manier volgt er een loting waarbij zo veel mogelijk een tireur en pointeur in elk team samenspelen. Het probleem is vanzelfsprekend dat er altijd veel meer pointeurs dan tireurs op de inschrijflijst staan zodat er uiteindelijk toch wat geschoven moet worden. Het principe blijft echter overeind, het is dus zaak dat wat meer leden het tireren onder de knie proberen te krijgen zodat er een beter evenwicht tussen beide categorieën ontstaat.. Op elke inschrijflijst staat altijd de tijd waarop de deelnemers zich dienen te melden en ook de tijd dat het toernooi daadwerkelijk begint. Als men zich niet heeft ingeschreven zal men, als men op de opgegeven tijd aanwezig is, altijd kunnen deelnemen maar de inschrijflijst heeft ook een andere functie. Het geeft de wedstrijdcommissie inzicht hoeveel deelnemers er zullen zijn en dus hoeveel geld er binnenkomt, dat kan bepalend zijn voor het aantal en de kwaliteit van de aan te schaffen prijzen. Het is dus altijd zaak om je in te schrijven en dan ook goed te kijken naar de verschillende tijden en financiële bijdragen die gevraagd worden, dat helpt de organisatoren bij de invullen van elk toernooi. De 15 gekochte prijzen bestonden zoals elk voorjaar voor het grootste deel uit mooie planten (10x) aangevuld met 5 bierpakketjes voor de liefhebbers. De eindstand na 4 gespeelde partijen leverde voor de eerste vijf van beide categorieën een prijs op, daarna gold dat de resterende 5 prijzen werden uitgereikt aan de algemene nummers 11 t/m 15. Met prachtig zonnig voorjaarsweer was er weer voor een mooi terras gezorgd en was het niet nodig om opgestapeld in ons veel te kleine clubhuis te bivakkeren. De nummer 1 in de groep pointeurs was na vier gespeelde partijen Co Loman met 3x winst en een saldo van +28, bij de pointeurs was dit Andries Wijand met 4 gewonnen partijen en een saldo van +27. De nummer 2 in de groep pointeurs was Vittorio Pontillo met 3x winst en +20 en bij de tireurs was dit Dennis Cowan met 4x winst en +19. De nummer 3 in de groep pointeurs was Loes de Boer met 3 x winst en +15 en bij de tireurs was dit Richard Rentinck met 3x winst en +20. Voor de stand van alle overige deelnemers verwijs ik graag naar de volgende pagina. De Winnaars:

Peter Bleekrode 10

Pointeur Tireur

Co Loman Andries Wijand


De winnaars met hun prijs

Co Loman 1e pointeur

Dennis cowan 2e tireur

Nrs 3 Loes en Richard

Nrs 4 Ruud en Elly

Nrs 5 Fred en Willy

11

Vittorio Pontillo 2e pointeur


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor:  Groot huishoudelijk Klein huishoudelijk

persoonlijke aandacht,

 zorgen voor snelle levering,

 op een tevoren afgesproken tijd installeren, uitleg geven en pas

vertrekken als alles goed werkt!

Stofzuigers DVD & Blu Ray Radio & Televisie

DIS Contact

T. 020-645 64 71

Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

12

Openingsuren

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Adres

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen


WEDSTRIJDCOMMISSIE Nationale Petanque Competitie

In de NPC speelde Bulderbaan dit jaar met twee teams, team 1 in de vierde divisie en team 2 in de vijfde divisie. NPC team 1 KAMPIOEN !! . Het eerste team met daarin Andries Wijand, Richard Rentinck, Dorine Martron, Lina Verhulst, Dennis Cowan, Peter Bleekrode, Thomas en Tineke Verhoef en Theo Meijer bleek dit winterseizoen onverslaanbaar, met 9 overwinningen en 3 gelijke spelen werd dit team ongeslagen kampioen in poule 4005, vier punten los van de naaste concurrent De Gooiers 2. Niet dat het allemaal even gemakkelijk ging, iedereen had bij tijd en wijle zijn slappe momenten, maar deze werden dan fantastisch opgevangen door de andere spelers die dan juist hun sterke momenten lieten zien. Grote vooruitgang was dat dit jaar een aantal spelers mentaal vooruit is gegaan en nu de partijen die spannend werden wel wonnen waar dat in het verleden nog wel eens mis ging. Ook werd er met regelmaat meer gedurfd maar wel degelijk gespeeld. Wat vooral opviel was de teamspirit bij dit team, men is dichter naar elkaar toegegroeid, hetgeen ook blijkt uit het feit dat de spelers die een dag niet waren opgesteld wel vaak kwamen supporteren of beschikbaar waren om in te stappen indien nodig. Ook zijn een aantal spelers nu beter gewend aan het soms moeilijke terrein bij onze gastheer voor de thuiswedstrijden (PUK in Haarlem). Memorabel moment was er in Lisse bij de voor dit team voorlaatste ontmoeting. Bij winst was het team sowieso kampioen, bij gelijk spel zou de nummer 2 de Gooiers nog een kans maken als het verder alles zou winnen. Bulderbaan speelde gelijk, 4-4, tegen Lisse, men was duidelijk zenuwachtig ondanks de grote voorsprong in de competitie. De uitslag van de ontmoeting tussen nummer twee De Gooiers en nummer drie Zoetermeer liet op zich wachten, we hadden een whatsapp-lijntje met Zoetermeer. Toen tegen vijf uur het bericht kwam dat de nummer drie met 5-3 van de nummer twee had gewonnen kon de champagne toch ontkurkt worden. Op naar de derde divisie. (Zie tevens de teamfoto op de voorpagina) De Bubbels Team 2 naar 6e divisie Team 2 was dit jaar grotendeels nieuw samengesteld, in het team zitten de volgende spelers; Ruud (captain) en An Kool, Bram en Minke Otte, Ans van Raalte, Cora Roodhart, Ruud Blom, Irma Klaasen, Trees Henricks en Co Loman. Willy Oudshoorn en Afra Betting fungeerden als invallers. Zo goed als het ging bij team 1, zo slecht ging dit jaar bij team 2. Slechts 1 keer werd er gewonnen, van De Spaanse Ruiter 3, verder werden slechts ĂŠĂŠn of twee partijen gewonnen per ontmoeting. Nu was het wel zo dat er twee sterke ploegen in de poule zaten die allebei graag hoger willen spelen. Ook lijkt het soms dat als je eenmaal onderaan staat, dat niet bemoedigend werkt. NPC speeldag op eigen terrein Op naar volgend jaar, goed oefenen deze zomer en komende winter onderaan opnieuw beginnen. 13


Wintercompetitie Doubletten

Aan de winter competitie doubletten (WCD) werd deelgenomen door 5 teams. Er werd gespeeld op drie zondagen met elke dag 5 partijen. Dit jaar werd in klassen op sterkte gespeeld, bulderbaan had twee teams in de tweede en drie teams in de derde. De resultaten van de teams waren als volgt: 2e klasse A Andries Wijand en Richard Rentinck 2e klasse B Theo Meijer en Peter Bleekrode 3e klasse A Dorine Martron en Dennis Cowan Han van Leeuwen en Cora Roodhart e 3 klasse B Thomas en Tineke Verhoef

5e plaats met 8 winstpartijen 4e plaats met 9 winstpartijen 4e plaats met 10 winstpartijen 5e plaats met 9 winstpartijen 12e.plaats met 4 winstpartijen

Helaas voor de eerstgenoemde 4 teams allemaal net buiten de prijzen, volgende winter weer een kans. _______

____

Zomercompetitie Tripletten (ZCT)

Dit jaar speelt Bulderbaan met drie teams in de Zomercompetitie Tripletten in het district. Indeling Bulderbaan teams: 2e klasse A Richard Rentinck, Dorine Martron en Theo Meijer, 2e klasse B Dennis Cowan, Han van Leeuwen en Cora Roodhart. 3e klasse Harry Kamp, Fred Stenekes en Lina Verhulst In de eerste en tweede klasse worden 5 partijen per dag gespeeld In de 3e klasse poule met 10 teams worden 3 partijen per dag gespeeld. Hieronder de speeldagen en locatie. Op alle dagen is het 10.00 uur melden, 10.30 uur spelen.

Locaties en speeldata : Alle poules spelen op dezelfde locatie. Datum

Naam club

Adres

Postcode Plaats

Telefoon

26 mei

ABA

Lupinepad 1

2285 LL

070-3962636

28 april JBC Zoetermeer Dr. J. W. Paltelaan 105 2712 PT 23 juni

OSB

Groene zoom 6

2411 SL

14

Zoetermeer 079-3166680 Rijswijk

Bodegraven 06-41190908


Jokercompetitie 2018-2019

Ook dit jaar is er weer een eind gekomen aan onze winteractiviteit op de woensdagavonden, De Jokercompetitie. Dit jaar hadden we 20 deelnemers net als vorig jaar. Ook maakten we wederom extremen mee wat betreft het weer, zo werd 1 avond afgelast vanwege heftige regenval, hadden we twee dagen sneeuw, waarvan een met keihard veld en vastgevroren ijs op de bodem, een week later leek alles weg en begon het plots weer te sneeuwen, dit keer zacht en nat waardoor de ballen er na een worp uitzagen als tractorbandjes. Hilariteit alom.

Ook maakten we eind februari plots mee dat het erg warm werd voor de tijd van het jaar, men kon zonder jas spelen die avond. Ook waren er natuurlijk weer vijf periodewinnaars: De flessen port gingen naar de volgende winnaars: november, Lina Verhulst, december Tineke Verhoef, januari Thomas Verhoef, februari Harry kamp en in maart ging de prijs Eindstand Jokercompetite 2018/2019 naar Fred Stenekes. Tot In de totaalstand leek Theo Plts Naam Gesp. Punten Meijer steeds meer afstand te (1) nemen van de achtervolgers, 1 Theo Meijer 36 402 toch kwam het door de twee 2 Thomas Verhoef 34 399 verliespartijen van Theo 3 Tineke Verhoef 34 382 (Nerveus?) op de laatste speeldag aan op de laatste 4 Nico Veldt Sr 34 379 partij. Uiteindelijk won Theo 5 Fred Stenekes 36 367 wel met vier punten verschil 6 Bram Otte 36 350 ten opzichte van nummer twee Thomas Verhoef. Tineke 7 Ruud Kool 32 338 Verhoef werd knap derde. 8 Lina Verhulst 24 336 9

Peter Bleekrode

10

Jeannette Cramer

12

Dorine Martron

11 13 14 15 16 17 18 19 20

28

18

1

28 -5

1 1

0

13

-36

0

21

70

5

15 19

-16 38

2

3

3

31

317

14

-37

2

Marian Kunst

30

Bob van Rijswijk

26

Guido Dennenbroek

20

73

88

-30

23

Eddy Philips

20

0

14

Andries Wijand

Harry Kamp

25

76

321

28

Cora Roodhart

25

Tot Saldo Jokers (3)

30

Conny Geel

Els Bleekrode

333

Tot gew (2)

24

22

18

28 8

320 292 285 283 263 261 244 240 104

13 15

-16 23

4 5

13

-82

3

11

-85

5

17

27

5

15 13 4 5

3

-12 -153 15

5

5 4

2

Het IJskonijn, de wisselbeker en de bubbels en rode wijn gingen aldus naar Theo. De nummers twee en drie mochten ook twee flessen mee naar huis nemen en de nummers vier t/m negen kregen 1 fles lekkers mee naar huis. Hiernaast de volledigheid de totaaluitslag..

Theo Meijer beladen met de prijzen

Overigens zou het leuk zijn als volgend jaar op de slotavond alle voorgaande winnaars hun ijskonijn opgespeld hebben, maken wij er wederom een dolle boel van. Andries

15

Theo geflankeerd door het echtpaar Verhoef als 2 en 3


16


Reisverhaal Ter inspiratie een reisverhaal van Peter en Els Bleekrode in twee delen,

deel 2

Schotland voor de tweede keer!

In de vorige editie waren we gebleven in Orkney, vanaf hier het vervolg van de reis richting de westkust.

Een van de interessantste plekken was Skara Brae ten Noordwesten van Loch of Skaill aan de Westkust van Mainland, het is een nederzetting uit de jonge steentijd. Dit goed geconserveerde prehistorische dorp, lang verborgen geweest onder het zand, geeft een duidelijk beeld van het dagelijks leven in de steentijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gevonden woningen dateren van 3100-3500 v.Chr. Als je rondloopt tussen de verschillende opgegraven woningen dan kan het haast niet anders dan dat er nog veel onder het zand verborgen ligt. De vorming van de verschillende gras/ zandheuvels in de directe omgeving doen dat vermoeden. Als je meer wilt lezen over dit deel van de Orkney eilanden dan adviseer ik eens op Wikipedia te kijken. Daarnaast is met name het Mainland in de 2e wereldoorlog een belangrijke plek geweest als meest Noordelijke verdedigings- en schuilplaats voor met name onderzeeboten. De 17


vele inhammen langs de kust bleken ideale schuilplekken voor de Duitse onderzeeboten door het aanleggen van kunstmatige dammen aan de mondingen van de inhammen.

De tocht van het uiterste Noordoosten naar het uiterste Noordwesten is een memorabele geweest. Aan de linkerkant van de weg een wijds uitzicht over de lege en ruige Highlands en aan de rechterkant een prachtige kustlijn die soms adembenemende uitzichten prijsgaf. Het is duidelijk dat men met de “North Coast 500”, een beetje in het verlengde van de Amerikaanse “Route 66”, een zeer aantrekkelijke toeristische route aan het promoten zijn. Zoveel is hier aan de uiterste Noordkust niet te doen anders dan genieten van Camping Durness 1 natuur en rust. De weg is bijna helemaal een Single Trackroad die om de haverklap deze Passing Places heeft waar je zowel achteropkomend als tegemoetkomen verkeer kunt laten passeren. Het maakt het rijden rustgevend, het overgrote deel van de weggebruikers realiseert zich dat het met een caravan achter de auto iets lastiger manoeuvreren is en dat betekent bijna altijd dat jet voorrang krijgt. Onze camping in Durness lag op het uiterste puntje van de kustlijn en je kon direct van de camping zo het prachtige strand op. Het dorpje stelde niets voor maar er was een winkel (Spar) met een (1) benzinepomp voor normale benzine. Daarnaast had de camping een goed voorziene bar en restaurant.

Het meeste uitnodigende teken dat wij verwacht werden bleek wel aan het bordje op de plaats waar men ons wenste te hebben en dan met name natuurlijk de spelling van de naam. Een nadeel van het feit dat dit deel van de Highlands zo leeg is, is ook dat er bijna geen alternatieve routes te bedenken zijn. Er zijn gewoon geen wegen en wil je iets van de omgeving zien dan ben je gedwongen om vaak de dezelfde weg te rijden maar een kniesoor die zich daaraan stoort.

Tijdens ons verblijf hier stak er een behoorlijk storm op die lang aanhield. De storm was zo heftig dat wij gedwongen werden om uit voorzorg en veiligheidsoverwegingen ons vertrek naar de volgende camping in Gairloch een dag hebben moeten uitstellen. Gelukkig leverde dat hier maar ook niet in Gairloch problemen op. Na de vele prachtige kusten en gehad hadden viel Gairloch een het dorp zelf wat groter was (stel veel van voor), was de camping grasvlakte met weliswaar maar het geheel was toch niet te bekoren. Hoewel wij door de aankwamen besloten we toch om te vertrekken, na overleg met de geen probleem en kregen wij het betaalde geld keurig terug.

campings die wij al beetje tegen, hoewel je daar echter niet te eigenlijk een grote kale prachtige voorzieningen voldoende om ons echt storm een dag later een paar dagen eerder beheerder bleek dat teveel en op voorhand

Via Drumnadrochit gingen wij naar Fort William waar wij aan de voet van de hoogste berg van Schotland de Ben Nevis onze standplaats voor een paar dagen vonden, een prachtige omgeving met vele wandelmogelijkheden. Hier speelde m’n knie toch ook weer behoorlijk op en ik heb Els dan ook de gewenste wandeling alleen moeten laten doen. Gelukkig kon ik haar wel een eind met de auto op weg helpen maar lopen was er voor mij niet bij. Vanuit Fort William hebben wij parallel aan de Jacobite Steam Train (Harry Potter) de tocht naar Mallaig aan de kust met de auto gereden. De trein is een plaatje en de route met deze trein is zo gewild dat je eigenlijk maanden van te voren moet boeken om een plaats te bemachtigen. 18


Bij Fort William heb je ook de Neptunes Staircase sluizen dit door Thomas Telford ontworpen sluizenstelsel van 8 trappen is onderdeel van het Caladonia kanaal.

Deze sluizentrap overbrugt met een horizontale afstand van 457 meter een hoogteverschil van 19,5 meter en is de grootste van het Verenigd Koninkrijk. De tijd die het kost om per boot naar boven of naar beneden te gaan bedraagt ongeveer 90 minuten.

Na Fort William gingen wij verder landinwaarts naar het Zuiden naar Tyndrum waar wij onze camping Pine Trees Leisure Park vonden langs de doorgaande weg naar het Zuiden. De camping lag echter in de diepte en last van het verkeer had je daar nauwelijks. Omdat dorpjes vaak erg klein zijn en er dan ook weinig voorzieningen zijn was het verbazingwekkend vast te stellen dat hier, weliswaar op een belangrijke kruising van wegen Oost/West en Zuid/Noord een onvergelijkbaar winkel “el dorado” was gevestigd. De “Green Welly Shop” en een paar aansluitende winkels hadden alles wat je nodig kon hebben. Van benzine tot water, van brood tot whisky, van de verschrikkelijkste souvenirs tot mooie edelstenen, het was er. Een van de redenen om hier te verblijven was een uitnodiging die wij via onze dochter hadden gekregen om in een B&B in Dalmally te komen overnachten. De caravan lieten we op de camping staan en gingen ca. 35 km verder naar het Westen richting Oban. De B&B bleek gevestigd te zijn op een deel van het station langs de lijn Glasgow-Edinburgh. Eén deel had men van British Rail gekocht en alle bestaande ruimtes als wachtkamer, kantoren en toiletten had de nieuwe eigenaar omgetoverd in perfect ingerichte kamers. Niet voorzien van de meest moderne snufjes maar zeer authentiek waarbij ook het perron veranderd was in een oase van groen met veel bloemen en planten. Vanaf Tyndrum via Oban langs de kust ging de reis al slingerend via mooie Lochs verder naar Balloch. Balloch ligt aan de Zuidkant van Loch Lomond, ten Noorden van Glasgow, gekozen omdat dit de laatste kampeerplek was voordat de terugreis via Glasgow naar Newcastle upon Tyne en Hillegom zou beginnen.

Balloch maar zeker de omgeving van Loch Lomond is sterk toeristisch ontwikkeld, met name watersporters komen hier aan hun trekken. Maar ook zonder boot is er veel moois te ontdekken: De Trossachs, Balloch Castle, Aberfoyle en Brig o’Turk zijn allemaal de moeite waard om te bezoeken.

Maar na 5 weken rondgetoerd te hebben in ons oude beestje trekt huis ook wel weer. Hoe prettig het ook toeven is om vrij in je caravan te verblijven het blijft een beperkte ruimte en na zo veel tijd is het vooruitzicht om weer naar huis te gaan eigenlijk erg prettig. Dat betekende dat wij de caravan al deels ontmantelden en veel los spul vast naar de auto overhevelden, in Hillegom is er voor de deur niet veel ruimte om de caravan te parkeren, het zou dus zaak zijn om deze z.s.m. weer naar de stalling te brengen.

De vroege ochtend van donderdag 28 juni stond dus helemaal in het teken van vertrek, via Glasgow, Lockerbie en Carlisle ging het rechtstreeks naar Newcastle, inchecken voor 16.00 uur en met het vertrek om 17.00 uur kwam er een eind aan een prachtige reis in een erg mooi en prettig Schotland!

Ik had mijn lesje van de heenweg geleerd en de elektriciteit naar de caravan helemaal van de auto losgekoppeld. De aankomst de volgende morgen om ca. 09.00 uur in IJmuiden betekende dat wij ca. 10.30 uur Hillegom binnenreden en een lekkere vakantie tot een goed einde was gekomen. Technische of vervelende fysieke problemen zijn ons bespaard gebleven en dat is achteraf een heel prettige conclusie. Peter Bleekrode

19


Hier had uw verhaal kunnen staan!

Mocht U geïnspireerd zijn door het reisverhaal van Peter op de voorgaande pagina’s of door de andere verhalen in deze Boelspriet, schaam U dan niet en stuur iets in. Voorbeelden zijn: Een reisverhaal,

Een boule belevenis Een lekker recept

Het zal zeker geplaatst worden (als het niet te schunnig is natuurlijk)

20


Profile for Bram Otte

Boelspriet #238  

Boelspriet is het clubmagazine van JBV Bulderbaan te Amstelveen (NL)

Boelspriet #238  

Boelspriet is het clubmagazine van JBV Bulderbaan te Amstelveen (NL)

Profile for bramotte
Advertisement