Page 4

Secretarispraet De voorzitter is met vakantie, dus vandaar deze keer een secretarispraet.

Nieuwe vooruitzichten?

Tot onze verrassing introduceerde zij vervolgens een nieuwe en praktische oplossing die op redelijk korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. Zij geeft aan dat zij dit als een realistische oplossing ziet voor de lange termijn. Wethouder Bot steunt dit voorstel en noemt het voor beide partijen ook een financieel goed haalbaar traject. Het nieuwe voorstel is vervolgens op een aantal punten gezamenlijk doorgesproken. Uiteraard is het nog veel te vroeg om meer details over het voorstel naar buiten te brengen. Alles moet eerst nog bestuurlijk worden doorgesproken en financieel doorgerekend worden om te bezien of een en ander voor ons een haalbaar voorstel kan zijn. Onze leden zullen daarom nog best wat geduld moeten hebben. Omdat die behandeling en bespreking pas plaats kunnen vinden na de lopende vakanties van onze bestuursleden. Dit zal niet mogelijk zijn voor de tweede helft juli. Uiteraard geldt ook nu: wordt vervolgd!

In de namiddag van 29 mei jl. vond op initiatief van ons bestuur een bijeenkomst plaats met wethouder Peter Bot van de gemeente Amstelveen. Peter Bot heeft onder meer Sport in portefeuille en was eerder in juli 2016 samen met burgemeester Mirjam van ’t Veld te gast op ons veld voor een bespreking. In tegenstelling tot meerdere overlegsituaties over onze positie en verhuizing binnen het Broersepark, waarbij meerdere ambtenaren werden betrokken, was het in eerste instantie al verrassend dat Peter Bot ons verwelkomde met slechts één ambtenaar: het ons bekende mw. Tabitha van Hove, hoofd Groenbeheer Noord. Een meer persoonlijke bijeenkomst onder acht ogen zoals wij al hadden aangegeven dat dit onze voorkeur zou hebben. In het overleg kwamen onder meer de volgende onderwerpen diepgaand aan de orde: de verslechterende staat van ons huidige onderkomen, de al geruime tijd slepende situatie met de verhuizing van KinderRijk die naar het zich laat aanzien nog wel enige jaren kan duren. Alle eerder gedane voorstellen vanuit de gemeente en het daarbij steeds verder oplopende kostenplaatje. Vanuit de gemeente is er erg veel begrip voor de voor ons onhoudbaar wordende situatie en is men er van overtuigd dat er nu op korte termijn een oplossing moet komen.

Namens het bestuur, Bram Otte (secr.

4

Profile for Bram Otte

Boelspriet 231 digiversie  

Boelspriet 231 digiversie  

Profile for bramotte
Advertisement