Page 1

35e jaargang nummer 231 juli 2017

BOELSPRIET


e

35 Jaargang nummer 231 – juli 2017

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.jbvbulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Conny Geel Andries Wijand Vacant Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

In dit nummer 3 Colofon 5 Secretarispraet 7 Activiteitenkalender 8/9 Midzomertoernooi 11 Oefenen 13 WK Petanque in Gent 15 Verjaardagen 17 Kom je buiten spelen? 18/19 Dikkert toernooi 20/21 Van de Facebookpagina 22 Sporttechnisch 23 Van de Wedstrijdcommissie(NPC en Troef) 24 District-West (ZCD en verder) 25 Euro toernooien 26 Waarover Appten zij?( herhaling)

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com

Kopij Boelspriet 232 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 15 augustus 2017 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand(ad-intrim)

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Loes de Boer; Jeannette Cramer; Gerda v. Elden; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger; Marian Posthuma

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Kookstudio De Pantry Personal Touch Travel Tandprothetische praktijk R. Meerleveld

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Omslagfoto: Op de omslagfoto alle prijswinnaars van het op 17 juni gespeelde midzomeroternooi


3


Secretarispraet De voorzitter is met vakantie, dus vandaar deze keer een secretarispraet.

Nieuwe vooruitzichten?

Tot onze verrassing introduceerde zij vervolgens een nieuwe en praktische oplossing die op redelijk korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. Zij geeft aan dat zij dit als een realistische oplossing ziet voor de lange termijn. Wethouder Bot steunt dit voorstel en noemt het voor beide partijen ook een financieel goed haalbaar traject. Het nieuwe voorstel is vervolgens op een aantal punten gezamenlijk doorgesproken. Uiteraard is het nog veel te vroeg om meer details over het voorstel naar buiten te brengen. Alles moet eerst nog bestuurlijk worden doorgesproken en financieel doorgerekend worden om te bezien of een en ander voor ons een haalbaar voorstel kan zijn. Onze leden zullen daarom nog best wat geduld moeten hebben. Omdat die behandeling en bespreking pas plaats kunnen vinden na de lopende vakanties van onze bestuursleden. Dit zal niet mogelijk zijn voor de tweede helft juli. Uiteraard geldt ook nu: wordt vervolgd!

In de namiddag van 29 mei jl. vond op initiatief van ons bestuur een bijeenkomst plaats met wethouder Peter Bot van de gemeente Amstelveen. Peter Bot heeft onder meer Sport in portefeuille en was eerder in juli 2016 samen met burgemeester Mirjam van ’t Veld te gast op ons veld voor een bespreking. In tegenstelling tot meerdere overlegsituaties over onze positie en verhuizing binnen het Broersepark, waarbij meerdere ambtenaren werden betrokken, was het in eerste instantie al verrassend dat Peter Bot ons verwelkomde met slechts één ambtenaar: het ons bekende mw. Tabitha van Hove, hoofd Groenbeheer Noord. Een meer persoonlijke bijeenkomst onder acht ogen zoals wij al hadden aangegeven dat dit onze voorkeur zou hebben. In het overleg kwamen onder meer de volgende onderwerpen diepgaand aan de orde: de verslechterende staat van ons huidige onderkomen, de al geruime tijd slepende situatie met de verhuizing van KinderRijk die naar het zich laat aanzien nog wel enige jaren kan duren. Alle eerder gedane voorstellen vanuit de gemeente en het daarbij steeds verder oplopende kostenplaatje. Vanuit de gemeente is er erg veel begrip voor de voor ons onhoudbaar wordende situatie en is men er van overtuigd dat er nu op korte termijn een oplossing moet komen.

Namens het bestuur, Bram Otte (secr.

4


5


Activiteiten kalender Juli-September Speeltijden: maandagmiddag(-avond(zomer)), woensdagmiddag(-avond(zomer/winter)) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur)– ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur)

-dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN AANVANG INFORMATIE/ADRES juli 2017

zater

1

Besturentoernooi District West

zon

2 3,10,17, 24, 31

maan

10.00

10.30

Les Boules Fleuries, Lisse

Vier Buren toernooi (2)

€ 11.30

12.00

Petanque Lijnden, Schipholweg 649, 1175 KR Lijnden

12e Troefcompetitie

€ 19.00

19.30

Broersepark

15.45

18.00

Broersepark

donder

6

Clinic met van Lanschot Bankiers

zater

8

5e €urotoernooi nr. 7

€ 13.00

13.30

Broersepark

5e €urotoernooi nr. 8

€ 13.00

13.30

Broersepark

12e Troefcompetitie (28 laatste)

€ 19.00

19.30

Broersepark. Let op!! Troef van ma. 14/8 naar woe. 16/8!!

augustus 2017 zater

5

maan

7,16,21, 28

maan

14

Indië herdenking

18.00

19.30

Broersepark

zater

19

21e Jules Le Noir toernooi

€ 11.30

12.00

Broersepark

zon

27

Vier-Buren toernooi (3)

€ 11.30

12.00

Les Bohémiens, Buziaustraat 32, 1068 KN Amsterdam

€ 13.00

13.30

Broersepark

10.30

11.00

Broersepark (ook gewoon vrij spelen)

€ 11.30

12.00

PU Badhoevedorp, Dahliastraat 35, 1171 WN Badhoevedorp

10.30

11.00

Broersepark (ook gewoon vrij spelen)

€ 09.30

10.30

Broersepark

11.30

12.00

nnb

september 2017 zater

2

5e €urotoernooi nr. 9

zater

9

34e Clubkampioenschappen -dag 1

zon

10

Vier Burentoernooi (4)

zater

16

34e Clubkampioenschappen -dag 2

zon

24

20e Veendorptoernooi (€ 12.00 per doublette)

zater

30

NPC 2017/18-dag 1

6


__________________________________________________________________________________

Bulderbaan’s geslaagde Midzomertoernooi 2017 met introducés Ruim 40 leden en 12 introducés beleefden in bijna tropische temperatuur, maar zonder klachten, het jaarlijkse Midzomertoernooi voor leden en hun introducés. Omdat aan het toernooi traditioneel ook een gezamenlijk buffet is gekoppeld voor de deelnemers die zich daarvoor opgeven en even traditioneel drie partijen gespeeld dienen te worden is het meldingstijdstip en de aanvang met een half uur vervroegd. De wedstrijdleiding, die tevens verantwoordelijk was voor de samenstelling van de unieke prijzentafel, werd natuurlijk toch weer overvallen door de vroeg ingelopen deelnemers die niets wilden missen van de voorbereidingen, maar zéker niet de inschrijvingsprocedure. Ook traditioneel is de lotingsprocedure met gele en witte genummerde kaartjes, waarbij het voornaamste doel is om daarmee in elk geval voor elke ronde een introducé gekoppeld te krijgen aan Peter Dorine en Andries, de inkopers van de prachtige prijzentafel. een spelend Bulderbaanlid. De eerlijkste manier om bij een ongelijk aantal van 40 / 12 alle leden een kans te geven om een introducé les te kunnen geven ! Dat niet iedereen dan die kans krijgt kan s oms een zuur gezicht opleveren, maar dat is helaas onvermijdelijk. Wat wél eerlijk is blijkt bij de prijsuitreiking: er zijn maar liefst 24 prijsjes ter beschikking, maar voor zowel leden als introducés wordt de eindstand per categorie verdeeld en uitgerei kt op het bereikte resultaat. 7


Uiteindelijk won uw verslaggever de eerste prijs bij de leden en dat is – ook traditioneel – de reden dat hij het verslag voor het clubblad moet inleveren bij de redactie. Die eerste prijs ging wél met heel mooie cijfers, een even prachtig saldo van maar liefst 31 pluspunten (2x 13-3 en 1x 13-2) en de méér dan uitstekend meewerkende medespelers Carla van Wijk, Conny Geel en Nico Veldt Sr. Zijn dank was en is groot! De evenknie bij de introducés – Henk Hammink – werd overigens nipt tweede in het algemeen klassement en ging daarmee als nummer één bij de intro’s door de finish en samen dus op het fotoschavotje.

Bram Otte en Henk Hammink, De erste prijs winnaars bij resp. leden en introducees: Zij waren tevens eerste en tweede overall

De uitslagenlijst met de deelnemers staat op de website en om een fraai overzicht met foto - en videomateriaal te bekijken op onze fotosite kan dat via een link op onze site: www.jbvbulderbaan.nl . Maar ook in dit clubblad verdienen de prijswinnaars uiteraard een eregalerij incluis groepsfoto. De wedstrijdcommissie –met– extra inspanning van Dorine voor de prijzentafel– en de met lekkere verrassingen rondlopende kantinedames verdienen een pluim voor de goede organisatie en zorgen. En niet te vergeten onze adverteerder/sponsor Keurslager Coen Stronkhorst en zijn medewerkers die weer voor een voortreffelijk buffet tekenden en later zelf ook de afwas voor hun rekening namen. Grandioos! Het staat ook allemaal op foto en video . (Zie ook de voorpagina.) Uw gastauteur: BramO __________________________________________________________________________________

Rapportage video door Cees Reimerink. Op de ochtend van het Midzomertoernoooi werden we verrast door ons lid Cees Reimerink, die met een grote camera aan kwam ,met de vraag of het goed was als er een videorapportage van het Midzomertoernooi zou worden gemaakt. Natuurlijk laten we die kans niet voorbij gaan en dus stond ik als wedstrijdleider ineens met een microfoontje op mijn revers en een zender aan mijn riem om het geluid bij de opening en de prijsuitreiking er goed op te krijgen. Cees heeft heel veel materiaal geschoten en er een leuke documentaire van gemaakt met ook nog topeasselijke muziek erbij. Dat Cees een professionele uitrusing heeft kunt U zien op de foto hiernaast Andries

8


9


Oefenen, oefenen en nog meer oefenen‌. Dit voorjaar heb ik met 7 andere leden deelgenomen aan de trainingsavonden. In over het geheel genomen goed weer, werden wij in 6 avonden klaargestoomd voor het komende seizoen door Drill Instructor Jos Bunel. Na een kort stukje theorie over de historie van Petanque op de eerste avond mochten wij in tweetallen aan de slag met verschillende basisoefeningen. We begonnen met plaatsen in de ring. Zitten, staan, verschillende afstanden, hoger of lager gooien, en waarom doe je het een of het ander, het werd allemaal meegenomen. Een paar dagen later merkte ik al dat ik beter stond te plaatsen. Het tireren kwam op de tweede avond aan bod. Op deze avond was hier en daar wat frustratie te merken. Leren we het ooit? Door wat verschillende oefeningen ging het steeds een beetje beter. Elke training werd afgesloten met een partijtje om de oefeningen in de praktijk te kunnen brengen. In de volgende trainingen hebben we onder andere geleerd om met effect te gooien. Dit blijkt voor een aantal deelnemers een zeer waardevolle les. Maar ook het but meenemen, carreau schieten, communicatie met je speelmaatje, tactiek en nog veel meer andere zaken zijn behandeld. Aan al het leuks komt een einde maar wat nu? Hoe nu verder? Ik hoor mensen om mij heen vaak zeggen, ik neem geen les want ik leer er toch niets van. Je valt inderdaad snel in je oude gewoonten, dat zie ik ook bij andere sporten. Je moet er dus bewust iets mee doen. Na het nemen van lessen ga je altijd eerst iets slechter spelen omdat je gaat nadenken bij wat je doet. Blijven oefenen en proberen, is het enige dat helpt. Een golfer oefent op de driving range, een hardloper oefent keer op keer de start. Waar je niet zo goed in bent is minder leuk om te doen dus wat doe je dan? Het vaker doen! Oefenen! Wat mij persoonlijk wel heel leuk lijkt is om zo nu en dan op deze manier te blijven trainen. Doen jullie mee?

Op de foto: De traner Jos Bunel, Bob, Conny, Rob, An, Danielle, Cora en Willy. Jos in actie en de rest goed oplettend.

Danielle Snijders __________________________________________________________________________________ Noot van uw wedstrijdsecretaris: Aan deze training deden de volgende leden mee. Daniele Snijders, Cora Roodhart, Willy Oudshoorn, Bob van Rijswijk, Conny Geel, Rob Koekoek en Ruud en Ans Kool. Zoals Danielle al schreef, De basis is gelegd, nu komt het aan op toepassen en blijven oefenenen oefenen, oefenen. Ik zie aardig wat progressie bij verschillende leden die aan deze trainingen hebben meegedaan. Wat ik ook zie is de wil bij een aantal leden om het geleerde in praktijk te brengen en oefendagen en avonden ook echt te gebruiken om te oefenen. Ook tijdens partijen Ik ben altijd blij als mensen zich willen ontwikkelen, zowel technisch als tactisch. Een mens is tenslotte nooit te oud om te leren. Andries

10


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor: 

persoonlijke aandacht,  zorgen voor snelle levering,

Groot huishoudelijk

 op een tevoren afgesproken tijd

Klein huishoudelijk

installeren, uitleg geven en pas

Stofzuigers

vertrekken als alles goed werkt!

DVD & Blu Ray Radio & Televisie

DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen

Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

11


Het WK Petanque in Gent 13-16 april Dicht bij huis werd op 13-16 april 2017 het Wereldkampioenschap Petanque voor doubletten vrouwen en mannen, mixed doubletten en tete-a-tete vrouwen en mannen gehouden Het was de eerste keer dat de FIPJP een wereldkampioenschap in deze vorm organiseerde. Tot nu toe werden wereldkampioenschappen petanque utisluitend in triplletten vorm gehouden, maar nu dus ook in de andere spelvormen. Dit is ondermeer ingegeven door het feit dat als Parijs de olympische spelen van 2024 binnenhaalt met wil proberen op petanque op de olympische kalender te krijgen. De organisatie was gegeven aan d e stad Gent, die de beschikking hebben over de topsporthal Vlaanderen, een sporthal die ook voor andere sporten zoals baanwielrennen wordt gebruikt en nu dus voor Petanque. De tribunes zaten vol met supporters uit alle deelnemende landen en dat waren er maar liefst 49! Erg leuk om al die verschillende nationaliteiten bij elkaar te zien en de verbroedering die sport daarbij kan oproepen. Opvallend was dat bij Nieuw Zeeland (ja zelfs daarvandaan waren ze naar België gekomen) een vrouw meedeed met de respectabele leeftijd van 70 jaar! Verder waren de oosterse ploegen erg sterk. Ze hadden twee finaleplekken met Thailand en Cambodja. Afrika zat ook twee keer in de finale met Tunesië en voor Europa Frankrijk twee keer en België één keer (dames doubletten). Thailand won de dames doubletten, Cambodja de vrouwen tete-a-tete, Frankrijk de mannen doubletten en mannen tete-a-tete en de mix ging naar Tunesië. Nederland kon buiten Kees Koogje jammer genoeg geen echt aansprekend resultaat neerzetten. Kees Koogje kwam als winnaar door de voorronde tete-a-tete maar verloor in de kwartfinale in een zeer hoogstaande partij van de uiteindelijke winnaar, de Fransman Henri La Croix.

De fans, Andries en Dorine.(van de facebook pagina van de organisatie.)

Het is zeer inspirerend om een WK als toeschouwer mee te maken en dat vonden ook de vele landgenoten die samen met ons de tribunes bevolkten en enthousiast de nederlandse spelers aanmoedigden en daarnaast ook veel waardering lieten blijken voor het goede spel van alle andere deelnemers.

Dorine Martron

De Nederlandse delegatie, met de deelnemers Kees Koogje, Noel Kempeneers, Lieke van der Voort en Lindsy Bakens

12


advertemtie

Comfort en zelfvertrouwen met een kunstgebit? De normale gebitsprothese Als uw natuurlijke gebit aan vervanging toe is en de boven– en onderkaak nog in goede staat zijn maken wij – als u dat wilt – graag een normale boven en/of onderprothese. Ook als u een partiële– of frameprothese wilt is dat bij ons mogelijk. Hebt u klachten met een kaakgewricht dan kunnen wij u ook helpen met ´knarsplaatjes´.

Wie zijn ‘wij’? ‘Wij’ zijn (vlnr) Andres Bink, Dennis Meerleveld en Dolf Meerleveld van de Praktijk voor Tandprothetiek & Mondhygiëne in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij voor onze klanten een normale gebitsprothese aanmeten. Maar als tandprotheticus kunnen wij meer voor u doen. Wij leveren maatwerk , houden rekening met individuele wensen, overleggen en adviseren welk gebit het beste bij u past en doen er alles aan om uw gebit een natuurlijke en frisse uitstraling te geven. Zo’n fijne afstemming vinden wij belangrijk.

Voor wie één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen moet missen en tóch

Een kunstgebit met implantaten: dát klikt !

ongehinderd wil kunnen lachen, praten en eten, kunnen implantaten een goede oplossing zijn. Eén van de mogelijkheden is het vastklikken van het kunstgebit op implantaten. Doordat de ingreep relatief klein is en de verzekeraar in veel gevallen een groot deel van kosten vergoedt, komt deze behandeling steeds meer in de belangstelling te staan. Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Tandprotheticus is een beschermd beroep en heeft sinds 1987 een wettelijke status.

13


advertentie

juli 2017 Chris van de Ven Atie van Oijen Ad Pouw Nan Swidde

02/07 03/07 08/07 30/07

augustus 2017 Richard Rentinck Marian Posthuma Niek Cramer Wim Smit Jan Verhoef Leo Eelsing Evert de Graaf Jopie Verbrugge Guido Dennenbroek Mat van Andel Jan de Boer

03/08 05/08 08/08 13/08 13/08 15/08 18/08 24/08 25/08 25/08 31/08

september 2017 Els Bleekrode Theo Meijer Liesbeth van Rijn Tineke Verhoef

11/09 19/09 28/09 27/09

oktober 2017 Sheila Boncey Gees Eelsing Cees Reimerink Co Loman Cora Roodhart Han van Leeuwen Minke Otte Vittorio Pontillo Trees Henricks

01/10 06/10 09/10 11/10 12/10 14/10 17/10 23/10 24/10

14


15


Kom je buiten spelen? Sinds februari 2015 woon ik, als alleenstaande in het prachtige Amstelveen. Ik kende niemand en voelde me behoorlijk eenzaam. Collega’s heb ik niet meer want tegelijk met mijn verhuizing raakte ik mijn baan kwijt. Gelukkig ben ik niet de persoon die bij de pakken neer gaat zitten. Ik kan heel slecht tegen niets doen. Dus ben ik me gaan oriënteren op de ‘vrijwilligersbanenmarkt’. Banen zat, waarbij je leeftijd er niets toe doet! Ik ben via de Stichting Wereldbuur de cursus taalcoach gaan volgen en werd gekoppeld aan een Japanse. Met haar heb in een jaar de Nederlandse taal geoefend. Erg leuk maar niet voldoende voor mij. Dus nog maar een vrijwilligersbaan erbij genomen. De dagbesteding van verpleeghuis de Luwte had een ondersteuner ‘activiteiten’ nodig. De cliënten wonen nog zelfstandig maar zijn eenzaam of een behoorlijke ‘last’ voor de mantelzorgers. Deze job is voor mij een schot in de roos. Ik wandel met ze, doe een spelletje, kruiswoordpuzzels oplossen, bloemschikken, knutselen, gymnastieken of gewoon een gezellig gesprek. Met veel plezier doe ik di t werk nu ruim 2 jaar. Er moest ook nog een sport gevonden worden. Liefst buiten. Via internet kwam ik op de site van de Bulderbaan. De foto’s die daarop staan gaven me zo een leuke indruk dat ik er eens langs ben gegaan op een speeldag. Prachtig weer en veel spelers, beter kun je niet hebben! Diezelfde week ben ik lid geworden en heb ik mijn eerste Eurotoernooi gespeeld. Wederom was deze keuze een schot in de roos! De Luwte heeft een leuke jeu de boulesbaan waar geen gebruik van werd gemaakt. De huidige cliënten zijn, over het algemeen, niet meer in staat om te spelen. Toen ik dat een keer vertelde tijdens een speeldag zei Magda dat ze nog wat jeu de boulesballen had liggen die ik wel mocht hebben. Daar heb ik vorig jaar zomer met een aantal cliënten mee gespeeld. Lekker buiten bewegen. Eindelijk werd de jeu de boulesbaan gebruikt. Sinds dit voorjaar is de dagbesteding een samenwerking begonnen met Vita. Een maatschappelijke organisatie die in iedere wijk in Amstelveen zit. Zij willen bewoners van de wijken gelegenheid geven gebruik te maken van verschillende activiteiten die worden georganiseerd. Aan mij is toen het verzoek gedaan een jeu de boules clubje te starten. In april ben ik op dinsdagochtend van start gegaan met 3 mensen. Inmiddels zijn dat er 5. Het zijn senioren die in de buurt wonen of cliënt zijn van de dagbesteding. Er kan er nog 1 bij. Zo nodig kan er ook op vrijdagochtend een groep starten. Het plezier dat ik in de sport heb zie ik terug bij de deelnemers. Er ontstaat al competitie gedrag en er wordt veel gelachen. Ze gooien inmiddels een behoorlijk balletje! Het is nu al een hecht clubje. Tijdens de koffiepauze wordt er gezellig gekletst en er is altijd wel iemand die wat lekkers voor bij de koffie mee heeft genomen. Ik ben nu bezig ze enthousiast te maken voor een bezoek aan de Bulderbaan. Misschien wil er iemand lid worden. En mijn gevoel van eenzaamheid? Die is grotendeels verdwenen. Ik ben geïntegreerd in Amstelveen en voel me daar prima thuis! Daar heeft jbv Bulderbaan enorm aan bijgedragen. Cora Roodhart 16


Het Dikkert-toernooi Met een maximum aantal deelnemende teams van 48 begonnen we dit jaar aan het Dikkert-toernooi op zondag 28 mei. Vorig jaar waren er 46 teams ingeschreven en het jaar daarvoor 44. De weersomstandigheden waren zeer aangenaam. Het was perfect warm, niet te warm zodat je niet meer kan spelen zonder er last van te krijgen, maar wel zo dat je af en toe de schaduw moest opzoeken om niet te lang in zon te staan. De vrijdag voor het weekend had Andries drie parasols en twee vlaggen opgehaald uit Delft bij de coรถrdinator van het District West. Ze waren net nieuw aangeschaft voor het District en we konden ze goed gebruiken bij het toernooi.

Terras met NJBB parasols

Ze gaven een extra sportief en gezellig tintje aan de aankleding van het toernooi. Verder stonden er ook weer drie tenten van de club en was er weer een buitenkeuken opgezet waar dit keer door het echtpaar Atie en George van Oijen broodjes hamburger en broodjes Hema worst werden geserveerd. Binnen waren er natuurlijk ook de gebruikelijke broodjes bal, tosties en broodjes ei te verkrijgen naast de drankjes natuurlijk, dit alles perfect geregeld door de kantinecommissie. Om half elf konden we starten met spelen. Atie vist een worst

Scheidsrechter was Arie van Spijker omdat Bob niet mocht bukken vanwege een recente oog operatie. Er waren dit jaar negen Bulderbaan teams, drie minder dan vorig jaar. Ze deden het over het algemeen niet slecht, met twee teams in de kwartfinale van de A-poule ( Bram Otte

Wedstrijdleider Andries en Scheidsrechter Arie

met Eddy Philips en Cees Reimerink met Freek Vogelaar) en twee in de kwart B. De uitslagen staan op de bulderbaan website, maar voor de volledigheid komen ze op de volgende pagina nog een keer.

Dorine Martron 17

Er was voor alle mensen die eten en drinken verzorgen een flesje wijn na afloop.


Prijswinnaars Dikkert toernooi A-poule 1. Patrick Schotvanger – Edward Vinke 2. Henk van Boeschoten – Patrick Bosch 3/4 Tim van Drunen Littel – Moustafa Maazouz 3/4 Ina Hoekstra – Henk van Rekum

Toernooiwinnaars Patrick Schovanger - Edward Vinke

B-Poule 1. Roel Claase – Raymond Tonen 2. Aart van Roon – Joao Guerreiero 3/4 Chris vd Ven – Gianni Ghezzi 3/4 Wim van Vliet – Jose Schonewille Winnaars B poule: Raymond Tonen - Roel Claase

C-poule 1. Milan Saunier – Gerrie Kraaijenoord 2. Bjorn Spanjer – Menno van Drunen Littel 3/4 Dick Kraaijenoord- JP Brands 3/4 Ger Tates – Bonfils Blerou De wijnprijzen A Troost 1. Chris Bos – Han Sluter 2. Mitch Horn – Stanley Godfried Winnaars C poule Milan en Oma

B Wijn 1. Dirk Mulder – Jan Mulder 2. Trees Henricks – Hans Juckers

Kwartfinale B Poule Dorine Martron – Han van Leeuwen Lina Verhulst – Richard Rentinck

C Wijn Ger Komduur – Rien Visser Theo Balk – Jort Balk

Kwartfinale C Poule Els Bleekrode – Co Loman Theo Meijer – Peter Bleekrode

Overige resultaten Bulderbaan teams: Kwartfinale A Poule Bram Otte – Eddy Philips Cees Reimerink (met Freek Vogelaar(PC Lijnden))

Gespeeld om wijn maar niet gehaald Cora Roodhart – Dick van Essen Danielle Snijders – Guido Dennenbroek

18


Van de facebook pagina ! https://www.facebook.com/Bulderbaan/

BULDERBAAN NEEMT TOCH WEER SPORTIEF REVANCHE OP DBDB Bulderbaan trok in 2016 twee keer achtereen de winst van de jaarlijkse twee clubontmoetingen naar zich toe. In februari 2017 herstelde DBDB op 17 mei thuis in de hal meteen die kleine achterstand met een kans op evenwicht in de ontmoeting bij Bulderbaan . Ook hier werd deze onderlinge ontmoeting tot de laatste partij sportief uitgevochten, maar wel weer met een nipte winst voor de thuis spelende Bulderbaners. Voor beide ploegen was het door het spelen in de maand mei nadelig dat de laatste ronde vrijwel in het donker met (slechts extra) parkverlichting moest worden gespeeld. Dat scheelde zeker een half uur daglicht met de gebruikelijke retourmatch in juni die echter ook vaak eindigde in nachtelijk donker. De persoonlijk prijsjes van de eerste van de acht winnaars kwamen wĂŠl van DBDB. ________________________________________________________________________________ BULDERBAAN OPENT NIEUWE 4-BURENCYCLUS Zondag 7 mei was Bulderbaan als eerste gastheer voor de toernooiencyclus die samen gespeeld wordt met Badhoevedorp, Lijnden en Les BohĂŠmiens (A.dam). De foto's van Cora Roodhart gaan het doen om de sfeer weer te geven. Als het rood van de cluboutfit van de Bulderbaners erg op de voorgrond lijkt te treden komt dat vanwege de gloednieuwe uitstraling bij de eerste keer in het openbare optreden. ________________________________________________________________________________

BULDERBAAN AANWEZIG BIJ PROMOTIEDAG Met vijf leden bemensen we vandaag (24 juni) een kraam en improvisatiebaantje op het Stadsplein in Amstelveen. Andries, Bram, Peter, Dorine en Cora. Aangezien het een sportmarkt betrof kregen we veel mensen langs van andere sportverenigingen uit Amstelveen. Ook was Dorine goed in de weer met het begeleiden van een aantal jonge kinderen die het spelletje wel leuk vonden voor een keertje .

19


BULDERBANERS DRUK MET BOULEN. De afgelopen weken zijn onze Bulderbaners druk geweest met en tijdens verschillende activiteiten. Een promotiedag in het Stadshart Amstelveen; het jaarlijkse strandtoernooi van De Stetters in Castricum op donderdag; het eerste Besturentoernooi in het nieuwe District West (zĂŠĂŠr geslaagd!) en tot slot op zondag de tweede dag van de Vier Burentoernooi cyclus in Lijnden. En dat is nog niet het einde. Maar wel vermoeiend. Drie nieuwe fotoalbums met video (Vlogs) geven een mooie impressie daarvan. Kijk hier verder: www.jbvbulderbaan.nl/9627/Fotopagina.aspx Zie de fotocollage hieronder Bestuurscup in Lisse

Strandtoernooi Castricum (Thomas en Tineke en Carla en Daniel in de prijzen.)

Vier buren bij Lijnden (Prijzen voor Peter en Els en Richard en Lina)

20


Deze pagina is met toestemming overgenomen uit de neiuwsbrief van BUT uit uithoorn.

Winnen! Hoe belangrijk is dat?

ander boule ligt, soms wel zo’n 80 cm. Je hoort dan de tireur zeggen: “Die kan ik niet schieten, want dan moet ik over de andere boule heen schieten!” Het is een clubavond en er staat geen koelkast of auto op het spel. Probeer de boule te schieten!. IJzer op ijzer of net over de ervoor liggende boule neer komen. Als je het niet probeert, dan leer je het ook nooit! Wat je vaak ziet bij het schieten, is dat er veel te hard gegooid wordt. Als je raffelt, over de grond schiet, dan is het wel belangrijk dat de boule enige snelheid krijgt om het doel te bereiken. Bij ijzer op ijzer schieten of slepend schieten, d.w.z. de boule met een lage boog kort voor de te schieten boule laten landen, hoeft niet hard geworpen te worden. Hoe sneller de armzwaai hoe groter de kans dat het bovenlichaam meedraait om zo de worp scheef te maken. Je moet eigenlijk het schieten zien als een prop papier in de prullenmand werpen. Met een boogje en niet te hard. De zevenhonderd gram of meer van de geworpen boule is zwaar genoeg om het doel te verplaatsen. De geringere snelheid van de worp maakt de kans op een blijver of carreau ook groter.

Als je een toernooi of competitie speelt is winnen natuurlijk het hoofddoel, maar het plezier mag zeker niet vergeten worden. Op de clubavonden is dat wat anders. Er zijn geen prijzen te winnen, dus gaat het alleen zoiets als voldoening door een winstpartij. Maar waarom spelen we eigenlijk? Allereerst natuurlijk om het plezier van de onderlinge strijd, maar je mag de clubavond ook zien als een training. Een training in tactiek met daaraan verbonden een beetje techniek. Techniek trainen is nu niet echt mogelijk tijdens een partij. Techniek train je door bepaalde oefeningen steeds maar weer te herhalen. Bijvoorbeeld het oefenen van de juiste worp om de boule op het gekozen donneepunt te laten landen, of het ijzer op ijzer schieten. Het oefenen van een bepaalde worp moet je zeker zo’n 30 keer achter elkaar doen en eigenlijk veel meer. Zo traint een tireur van wereldklasse dagelijks. Bijvoorbeeld ’s ochtends 300 schoten en ’s avonds 300 schoten en dat zes dagen per week tenzij er in het weekeinde gespeeld moet worden, dan maar vijf dagen. Voor onze leden gaat dit natuurlijk te ver. De meeste van ons trainen niet op techniek en ik krijg sterk de indruk ook niet op tactiek. Kort geleden aanschouwde ik het volgende in een triplettenpartij. Na een beëindigde partij werd er gewisseld van speelpositie. Dat is een goede zaak en zo komen ook de vrouwen aan het schieten. Maar is dat in de partij zelf ook zo? Voorbeeld: Equipe A plaatst een boule op 15 cm naast het but. De verwachting is dan dat equipe de boule gaat schieten. Maar nee, er wordt eerst driemaal geplaatst en dan mag de vrouw alsnog schieten. Waarom gebeurt dit? Is het een kwestie van weinig vertrouwen in de schotvaardigheid of is het een overschatting van eigen kunnen op het gebied van plaatsen? Het draagt in ieder geval niet bij tot de groei van de vaardigheid van de tireur. Een andere situatie, die voorkomt is dat er een boule geschoten moet worden, die achter een

Dus wat doe je tijdens de clubavonden? 1. Probeer eens een tactiek uit. Mislukt het kan je een paar punten extra tegen krijgen, maar het kost niets en je bent zonder kosten een ervaring rijker. 2. Pas de snelheid van je worp bij het schieten aan. 3. Oefen op ijzer op ijzer schieten, want dan kan je op alle soorten ondergrond met succes schieten. 4. Laat je horen als je vindt dat er geschoten moet worden of niet. Dwing je equipegenoten tot overleg. Vraag ze regelmatig waarom er geplaatst moet worden in plaats van schieten of andersom! Gewoon proberen.

21


WEDSTRIJDCOMMISSIE Nationale Petanque Competitie Op 14. mei is er een vergadering geweest met de belangstellenden voor de de aankomende NPC (die loopt van september 2017 tm april 2018). Er waren een 15 tal mensen aanwezig. Doel van deze vergadering was om te komen tot het vaststellen van het aantal spelers dat in het seizoen 2017-2018 NPC willen spelen en aan de hand daarvan te bepalen of er twee of drie teams komen. Een korte inventarisatie maakte duidelijk dat de wens van de spelers is dat er met kleinere teams wordt gespeeld dan het afgelopen jaar het geval was.. Algemeen werd vastgesteld dat de te grote groep niet bevorderlijk was voor de noodzakelijke “teamvorming”. Meer spelen in een vaste samenstelling werd gezien als mede bepalend voor meer succes. Een aantal deelnemers van de vorige competitie haakte mede daardoor af doch ook andere redenen als “de belasting van het spelen om de 14 dagen” of “de algemene opzet” speelde een rol. Ook bestond er een gevoel van “als je je opgeeft voor de NPC dan weet je dat er 14 speeldagen mee gemoeid zijn en dan houd je die vrij”, ook dat heeft dan tot gevolg dat er een grotere kans is op een goede, noodzakelijke teamvorming. Uiteindelijk bleken 17 leden deel te willen nemen aan de NPC, dat betekent dat er twee teams zijn aangemeld bij de bond. Op basis van de resultaten van het afgelopen jaar zullen beide teams spelen in de vierde divisie. Er bestond geen bezwaar om de verdeling van eerste en tweede team, zoals die het afgelopen competitie bestond te handhaven. Het eerste team bestaat nu uit Andries Wijand ( Captain), Dorine Martron, Lina Verhulst, Tineke en Thomas Verhoef, Dennis Cowan, Richard Rentinck en Peter Bleekrode. Het tweede team bestaat uit: Daniël Staffhorst(Captain), Carla van Wijk (2e captain), Trees Henricks, Els Bleekrode, Bianca en Jan Verhoef, Cora Roodhart, Irma Klaassen en Ruud Blom. Verder zijn er een aantal leden die hebben aangegeven als reserve beschikbaar te zijn. Vanaf de 4e divisie is kan er buiten gespeeld worden, met dien verstande dat de bond daarvoor minimum eisen heeft gespeld aan de wersverwachting. 48 uur van te voren moet de voorspelling minimaal 10ºC en een maximale kans op regen van 40% aangeven volgens buienradar. Binnenwedstrijden zullen net als vorig seizoen worden gespeeld bij PUK in Haarlem. Andries zal bij de competitie indeling pleiten om zoveel mogelijk onze thuiswedstijden aan het begin en einde van de competitie vast te stellen. De eerste conceptindeling gaf onze beide teams vier thuiswedstrijden in de maanden september - oktober en maart - april, dus daar lijkt enigszins aan gemoet te zijn gekomen. Verder is duidelijk dat de teams in verschillende poules zitten een poule waarbij voornamelijk naar het zuiden moet worden gereisd en een poule waarbij voornamelijk naar het noorden moet worden gereisd.Wel lijkt het er op dat we alle thuiswedstrijden op dezelfde dagen hebben, wat weer scheelt bij het inzetten van scheidsrechters en de barbezetting Als de definitieve indelingen bekend zijn zullen die bekend gemaakt worden aan de teams. __________________________________________________________________________

Troef competitie Op 12 juni is de troefcompetitie weer begonnen. Dat dit een week later was dan gepland komt doordat 5 juni 2e pinksterdag was. Er waren meteen op de eerste avond 23 leden aanwezig. Een heel stuk beter dan de zeer mager bezette oefenavonden op de maandag en woensdag. Blijkbaar zijn mensen meer gemotiveerd om ‘s avonds een balletje te komen gooien als er iets op het spel staat. Inmiddels zijn er 25 deelnemers en is de eerste periode gespeeld. Danielle Snijders is winnaar geworden van de eerste periode door 7 van de eerste 8 partijen te winnen. Een goede start voor Danielle. Zij wordt op de hielen gezeten door een vijftal deelnemers die al 6 gewonnen partijen hebben en op haar positie azen, dit zijn: Jos Helsloot, Peter Bleekrode, Thomas Verhoef, Bob van Rijswijk en Loes de Boer. De volledige stand kunt U vinden op de website JBVBULDERBAAN.NL Andries 22


Zomer Competitie Doubletten Dit voorjaar werdt door District West nog een keer de Zomer Competitie Doubletten georganiseerd met de clubs uit de oude afdeling 09. De 30 aangemelde teams, waarvan 5 van Bulderbaan, waren ingedeeld in drie poules van tien. Op de eerste drie dagen is in de poules van tien een halve competitie gespeeld waarna de teams voor de finaledag waren ingedeeld in poules van vier op basisvan hun resultaten van de eerste drie dagen. Op elke speeldag we rden 3 partijen gespeeld. De resultaten van de meeste teams waren de eerste drie dagen niet heel erg goed, dit komt wellicht door onervarenheid bij een aantal teams, maar juist voor hen kan deze laagdrempelige competitie een goede leerschool zijn geweest. Op de laatste dag mocht Bulderbaan alsnog een dagprijs in ontvangst nemen, Daniel Staffhorst en Carla van Wijk wonnen alle drie hun partijen met grote uitslagen. Zij werden winnaar in poule 4. In Poule 6 werden Bram en Minke Otte 3e met 1 winstpartij. In Poule 7, waar 6 teams in zaten, werden Co Loman en Afra Betting 4e met 1 winstpartij, Cora Roodhart en Willy Bakker 5e en Conny geel en Bob van Rijswijk 6e. Zij wonnen helaas geen partijen, maar dat mocht de pret niet drukken, de paling bij Eveleens na afloop smaakte Carla en Daniel heel blij met hun winst in de poule. toch fantastisch. __________________________________________________________________________________

Nieuwe situatie competities vanaf September In het District-West zal volgend voorjaar de nieuwe districtscompetiite voor tripletten gespeeld gaan worden op een aantal zondagen. Daarnaast wordt op de zaterdagen een competitie voor viertallen genaamd ZAMI (voor zaterdagmiddag).vanuit de regio Rotterdam worden uitgebreid naar de rest van het district. Deze laatste competitie is een hele interessante omdat daarin alle drie de disciplines van petanque, Tete a Tete, Doublette en Triplette worden gecombineerd in een ontmoeting met een ander team. Er worden drie partijen per dag gespeeld op een vijftal zaterdagmiddagen De eerste ronde 1 tete a tete en 1 triplette, de tweede ronde 2 maal doublette en de derde ronde weer 1 tete a tete en 1 triplette. Deze competite zal in 2018 in de regio Rotterdam worden gespeeld zoals gebruikelijk, daarnaast wordt deze competite parallel uitgerold in de rest van het district. In 2019 zit het in de planning om dan een samensmelting van de ZAMI-zuid en ZAMI-noord te laten plaatsvinden. Het feit dat er zowel op zaterdag als zondag straks een districtswijde compettie is betekent dat er niet ook nog plek is voor een doubletten competitie in de weekeinden in het voorjaar. De Doubletten competitie wordt echter komende winter ook in het hele district opnieuw uitgerold. Dat de competites straks in het hele distridct gespeeld gaan worden wil niet zeggen dat iederee n ook even ver moet reizen. De hoogste klassen zullen zeker af en toe wat verder weg moeten, maar omdat de genoemde competties piramidaal worden opgebouwd, dus 1 eerste klasse, 2 tweede klassen, 4 derde klassen enzovoort, kunnen de lagere klassen regionaal worden ingevuld. Meer informatie over al de competities in District West zal in het najaar beschikbaar komen Houdt U vooral de website van het district in de gaten waar regelmatig updates van de lopende competities maar ook andere nieuwsfeiten te vinden zijn. De website is te vinden op de volgende link: https://www.njbb.nl/west Ook is er een facebook pagina: https://www.facebook.com/NJBBwest/ Namens de wedstrijdcommissie, Andries Wijand

23


â‚Źurotoernooi De Eurotoernooien worden sinds dit jaar georganiseerd door Peter Bleekrode als wedstrijleider en Cora Roodhart voor de inkoop van de prijzen.

Hieronder de totaalstand.sinds 3 juni

Peter en Cora voor de bekendmaking van de loting Peter durft niet te kijken

Winnaars april -juni 15 april was het Eurotoernooi #3 Winnaar was Dennis Cowan 2e Jan de Boer 3e Nico Veldt Sr. __________________________ 6 mei was het Eurotoernooi #4 Winnaar was Leo Eelsing 2e Conny Geel 3e Vera Helsloot __________________________ 3 juni was het Eurotoernooi #5 De Winnaar was Carla van Wijk 2e Thomas Verhoef 3e Elly van het Groenewoud __________________________ Namens Peter en Cora Andries

24

Nee, Die hond is niet te winnen.


Waarover Appten zij? Ten behoeve van de communicatie over de joker competitie is er een Whatsapp groep gemaakt. Hieronder een kleine greep wat daar zoal geappt wordt. Toch voornamelijk over het weer. Vanwege onleesbaarheid op de rode achtergrond is deze pagina uit de vorige editie nogmaals geplaatst.

___________________________________________________________________________ 01-02-17 : D.: Neem allemaal je regenkleding mee want tijdens de competitie gaat het gezellig regenen T.: Je moet niet alles verklappen S.: En ook een rolletje alufolie voor je bouletjes natuurlijk.

08-02-17 : D.: Bij deze meld ik me af voor vanavond

D.: Ik moet mijn snorkel nog even zoeken.

E: Kan ik mij wat bij voorstellen. T.: Ik zou een duikpak aandoen

22-02-17 : D.: Goedemiddag weerman wat wordt het weer voor vanavond lieslaarzen aan of zwembroek aan

15-02-17 : A.: Allen, De toestand van het veld is door opdooi en nog aanwezige smeltende sneeuw te slecht om op te spelen. De Jokercompetitie wordt voor vanavond afgelast.

A.: Misschien beide misschien ook niet D.: Ik heb mijn zuidwester al klaarliggen

C.: Okay dank je A D.: Jammer A.: Dank je wel. B.: Ik had me er zo op verheugd ! ☃ D.: D.: Top! Dank je wel!

A: Andries ik was net in het park. Het is een groot meer hopelijk wordt het droog.

A.: Regent nu zachtjes hier. Geen idee hoe hard straks

Groeten A Volgende week beter.

P.: Een pontonbut A.: Ga vanavond naar veld en zie wel wie er komen. Hangt er vanaf of en hoe hard het regent denk ik

E.: Wij kunnen ook badeendjes meenemen om op te mikken. Spat lekker!

E Jij blijft ook optimistisch!

:

D: Arme eend!

C: En de kruik mee!

B: Een kruik met cognac !

B.: Laat Danielle het maar niet horen ! Dierenbeul

!

D.: Andries anders dweil je de plas toch even voor ons op

25


26

Profile for Bram Otte

Boelspriet 231 digiversie  

Boelspriet 231 digiversie  

Profile for bramotte
Advertisement