Page 3

e

35 Jaargang nummer 230 – april 2017

In dit nummer 3 Colofon 5 Voorzitterspraet 7 3e plaats WCT / Clubkleding 8/9 Activiteitenkalender 11 Spelregelwijzigingen 13 Van de Facebookpagina 15 Verjaardagen 16 Kerst toernooi 17 Jokercompetitie 19 De Rookie 20/21 Sporttechnisch (Uit BUTterfly) 22/24 Van de Wedstrijdcommissie 25 Districts-west 26 Euro toernooien 27 Waarover Appten zij?

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.jbvbulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Conny Geel Andries Wijand Vacant Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat

Kopij Boelspriet 230 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 15 mei 2017 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Kookstudio De Pantry Personal Touch Travel Tandprothetische praktijk R. Meerleveld

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand(ad-intrim)

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Loes de Boer; Jeannette Cramer; Gerda v. Elden; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger; Marian Posthuma

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Doelstelling

Omslagfoto:

“Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Op de omslagfoto alle dapperen die de hele winter door met verschillende, soms extreme omstandigheden op de woensdagavonden deelnamen aan de Jokercompetitie.

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

3

Profile for Bram Otte

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Profile for bramotte
Advertisement