Page 25

Wedstrijdgebeuren binnen district west Maandag 6 maart vond in Zoetermeer een bijeenkomst plaats tussen het districtsteam en de wedstrijdfunctionarissen van de verenigingen van het district. Bijna alle verenigingen waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen voor de door het district te organiseren competitie besproken. De Vergadering werd voorgezeten door de Andries Wijand, hij is wedstrijd coördinator van het nieuwe district west. 2017 is nog een overgangsjaar. Dit betekent dat enkele afdelingscompetities deze zomer nog doorgaan. Eén daarvan is de Zomer Competitie Doubletten (ZCD) zoals die in voorgaande jaren door afdeling 09 georganiseerd is. De plannen zijn door de aanwezige verenigingen akkoord bevonden. In de zomerperiode wordt er naast de ZCD van 09 de ZAMI voor de verenigingen uit afdeling 11 gecontinueerd. De ZAMI is een verenigingscompetitie met teams van vier spelers/speelsters. Per speeldag worden drie ronden gespeeld. Ronde 1 bestaat uit een triple ttenpartij en een tête-à-tête, ronde 2 uit twee doublettenpartijen en ronde 3 weer uit een triplettenpartij en een tête -à-tête. In de regio Haaglanden (Den Haag e.o.) blijft een Winter Senioren Cyclus (55+) (WSC) op de woensdag- middag bestaan, evenals een Avond Doubletten Competitie op dinsdagavonden in de periode mei-juni Vanaf 1 oktober zullen een Winter Competitie Doubletten en een Zomer Competitie Tripletten district breed uitgerold worden. Het eerste jaar zal een kwalificatiejaar zijn, waarin bepaal d zal worden op welk niveau men voor de competitie 2018/2019 en volgende ingedeeld zal worden. Wintercompetitie doubletten(WCT) poules van 16, 3 zondagen plus een reserve dag in de periode oktober-februari. Wintercompetitie tripletten: poules van 16, 3 zondagen plus een reserve dag in de periode april-juni. De equipes van een poule spelen allen tegelijk op dezelfde locatie. Bij drie speeldagen worden er vijf partijen per dag gespeeld. Meer nieuws hierover in de komende maanden. Voorts werd de toernooikalender oktober 2017-april 2018 vastgesteld. Deze staat binnenkort op de website van het district. ___________________________________________________________________________________

Ledenraadpleging Op 10 april heeft in het district de eerste ledenraadpleging plaatsgevonden waar namens Bulderbaan Bram Otte en Andries Wijand aanwezig waren. Deze ledenraadpleging is de eerste stap in de bepaling van het bondsbeleid. Er werd plenair gepeild wat de hoofdlijnen van het bondsbeleid zouden moeten zijn voor de bond voor de komende jaren. Binnen ons district kwam daaruit dat het beleid van de bond zich zou moeten toespitsen op de volgende drie punten: Verjonging, Publiciteit/Promotie en Cultuur (Samenhang Wedstrijd en Recreatie). Vervolgens werd in kleine groepjes verder gediscussieerd over meer concrete punten binnen deze drie onderwerpen. Het Bondsbestuur verzamelt alle ideeën en onderwerpen uit alle acht districten en zal naar aanleiding daarvan een beleidsplan maken voor de komende jaren. ___________________________________________________________________________________

Website District west Het Districtsteam is - na enig zoeken - versterkt met een webmaster. Dat betekent dat de website nu ook inhoud heeft gekregen. Zo zijn daar onder meer de gegevens, indelingen en utslagen van de competities binnen het district te vinden. Ook kunt U daar de complete wedstrijdkalender met alle toernooien en competities te vinden. De website is te vinden op de volgende link: https://www.njbb.nl/west Ook is er een facebook pagina: https://www.facebook.com/NJBBwest/

Namens de wedstrijdcommissie, Andries Wijand

25

Profile for Bram Otte

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Profile for bramotte
Advertisement