Page 11

Spelregelwijzigingen; Let Op! : Belangrijk De FIPJP heeft de spelregels aangepast en aangescherpt. Belangrijkste nieuws is:  Het but moet een gewicht hebben tussen de 10 en 18 gram en mag niet opgeraapt kunnen worden met een magneet.  Een equipe heeft één poging om het but uit te werpen op een reglementaire plaats. Is dit niet het geval dan mag de tegenstander het but op een reglementaire plaats neerleg gen (Er zijn dus geen drie worpen meer mogelijk). Wordt een but bij het uitwerpen tegengehouden door een tegenstander, scheidsrechter, toeschouwer, dier of een bewegen voorwerp, dan moet het but opnieuw uitgeworpen worden.  Wordt tijdens het uitwerpen het but tegengehouden door een equipegenoot, dan mag de tegenstander het but op een reglementaire plaats neerleggen.  Het is een speler toegestaan om een inslag van een eerder gespeelde boule dicht te maken. Het is NIET toegestaan om als er geschoten gaat worden het terrein voor de boule te vegen. Dit was de laatste jaren gebruikelijk geworden en mag dus niet meer!  Als U de cirkel of een van uw al gespeelde boules opraapt voordat de speelronde beëindigd is mag U uw nog niet gespeelde boules niet meer werpen. U heeft immers met het oprapen aangegeven dat de speelronde voor U beëindigd is. Uw tegenstander mag nog wel zijn ballen spelen na het terugplaatsen van de cirkel

Reglement voor de petanquesport (RPS) heeft het oude ISP per 1 maart 2017 vervangen In hiernaast aangegeven boekje en op de website NLpetanque.nl vindt u het reglement voor de petanquesport (RPS), de officiële vertaling van het “Règlement officiels pour le sport de pétanque”. Deze vertaling van de spelregels is gemaakt door de reglementencommissie, en is van dwingende toepassing op alle onder auspiciën van de NJBB gehouden toernooien en competities. Dit reglement gaat in Nederland in op 1 maart 2017, en vervangt dan zijn voorganger, het internationaal spelreglement petanque (ISP). Voor scheidsrechters en geïnteresseerde spelers is een document toegevoegd dat de verschillen tussen RPS en ISP beschrijft. In enkele gevallen worden uitzonderingen op dit reglement toegestaan. Deze vindt u in het toernooireglement petanque. Hoewel de reglementencommissie haar best doet om het origineel zo goed mogelijk te vertalen, blijven er vaak zaken over die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Daarom heeft zij in het verleden vaak uitspraken gedaan over hoe bepaalde artikelen geïnterpreteerd moeten worden. Deze interpretatie is te vinden in het RPSPlus, en maakt integraal onderdeel uit van het reglement. Zij dient door scheidsrechters dan ook te worden toegepast als ware het onderdeel van het RPS zelf.

** Het nieuwe Reglement Petanque Sport (RPS), dat miv 01-03-2017 het Internationaal Spelreglement Petanque (ISP) vervangt, is de officiële vertaling van het “Règlement officiels pour le sport de pétanque” en kunt u hieronder ook downloaden. http://www.jbvbulderbaan.nl/Downloads/9643/Reglement%20PetanqueSport_A6-boekje.pdf

** Voor scheidsrechters en geïnteresseerde spelers is het document te downloaden dat de verschillen tussen het RPS en het ISP beschrijft. http://www.jbvbulderbaan.nl/Downloads/9643/Reglement%20PetanqueSport_Vergelijking -ISPRPS.pdf

11

Profile for Bram Otte

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Profile for bramotte
Advertisement