Page 1

34e jaargang nummer 228

aug - sept 2016

BOELSPRIET


Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan organiseert op zondag 25 september 2016

Veendorp_toernooi

Inschrijven tot

24 september 2016 12:00

Max. aantal inschrijvingen

48

Toegang

Voor W en J licentiehouders

Melden vanaf

09:30 uur

Spelen vanaf

10:30 uur

Kosten

Kosten 12.00 Euro per doublet

Prijzen

Geldprijzen en wijn

Locatie

Speellocatie: Broersepark, ingang Molenweg 21, navigatie: postcode 1182CK Amstelveen Noord.

Inschrijven

Klik hier voor het OnTip inschrijfformulier of ga naar de website http://www.jbvbulderbaan.nl

Informatie

Tel. 0644652561 Email wedstrijdsecretaris.bulderbaan@gmail.com

Scan QR Code voor Inschrijfformulier

Website: http://www.jbvbulderbaan.nl (c) Erik Hendrikx 2016 * PDF aangemaakt vanuit programma *


34e Jaargang nummer 228 – aug. – sept. 2016

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.jbvbulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Els Bleekrode-Wittpen Andries Wijand Vacant Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

Kopij Boelspriet 229 d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com

Lief en Leed Marian Posthuma

In dit nummer 3 Colofon 5 Bestuurspraet 6 + 7 Activiteitenkalender 9 - 11 Werk In Uitvoering deel 39: Bernard Knosp 13 Herinneringen aan Cor van Elden 15 Ziekenboeg –Mutaties ledenlijst –NJBB-commissie 17 Doppenactie – Clinic Clowns 19 NJBB – Indeling NPC 3e Divisie-B 21 B & W-bezoek: praten en spelen 22-23 NJBB-nieuwe contributiestructuur 24 Verhaal uit Wilnis 25 Wedstrijdcommissie 27 Verslag Boulestreektoernooi 28 Verslag Clubontmoeting DBDB 29 Verslag BUT-vrijdagavondcyclus 30 Verslag – winnaar Midzomertoernooi 31 Verslag Strandboulen Castricum 32 Verslag Petanquefestijn Keukenhof 33 Alweer een tweede Biertoernooi! 34 Uitslag en tussenstand Eurotoernooi Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 29 september 2016 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Tel. 0206451883

Kantinecommissie

Adverteerders

Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Loes de Boer; Jeannette Cramer; Gerda v. Elden; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger; Marian Posthuma

Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Kookstudio De Pantry Lijstenmaker Gehring&Heijdenrijk Personal Touch Travel Tandprothetische praktijk R. Meerleveld Total Copy Service

Clubkleding Peter Bleekrode

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Omslagfoto: Soms bedenk je zelf een titel bij een foto als je daarmee aan het werk bent. Zo ook voor de omslagfoto van dit nummer en dat is dan “Binnenstebuiten” geworden. Herken je dat beeld? Even helpen: Midzomertoernooi, na afloop en prijsuitreiking kwam onze keurslager en adverteerder Stronkhorst met de lekkernijen voor het buffet. Vanaf het bankje buiten kon je in één keer een beeld vangen van dat buffet binnen en hoe dat buiten genuttigd zou worden. Je moet zoiets wél zien, natuurlijk! 3


Voorseizoen Voor het eerst sinds jaren heb ik mijn vakantie in het voorseizoen doorgebracht. Een heel verschil met de hectiek van drukke campings en aan de poort vragen of er misschien nog een plaatsje open is voor een weekje. Collega’s met prille of schoolgaande kinderen waren de aanzet tot dit voor mij nieuwe tijdstip en eigenlijk beviel het mij en mijn vrouw wel.

Waar gaat het met ons clubblad heen?? In Boelspriet 13.5 (13e jaargang nr. 5) van oktober 1995 werd deze foto van de Clubkampioenen 1995 gekopieerd en ongerasterd weergegeven op pagina 3. Winnaars: Yvo Janssen en Andries Wijand (r). Yvo won twee keer eerder en voor Andries was het na twee keer tweede nu zijn eerste kampioenschap. Dat was de 14e keer dat het werd gespeeld bij JBV Bulderbaan. Op de uitslagenlijst (pag. 16) komen enkele nú nog bekende namen voor: Nico Veldt Sr (met Jr 2e); Jan Snoek (3e); Dennis Cowan (met Rob v.d. Meer 4e ); Margareth Koelewijn (5e ). En veel namen die sinds 1995 helaas clubgeschiedenis zijn geworden.

Maar in Amstelveen draaide het allemaal nog op volle toeren en zo kwam het dat ik niet bij het bezoek van de afvaardiging van de gemeente aanwezig kon zijn. Natuurlijk hadden we in het bestuur hierover al afspraken gemaakt, dus heb ik er niet minder vakantie om gevierd. Het bezoek is als gezellig ervaren, en dat is iets waar wij natuurlijk bekend mee zijn. Maar ook de noodzaak van een ander onderkomen zal toch eveneens duidelijk zijn geworden!

Waarom deze bijdrage? Omdat er tussen begin 1996 en nu in 2016 nog héél veel meer geschiedenis is geworden en geschiedenis is geschreven én verschenen in 20 jaar Boelsprieten. Een van de redactieleden heeft vanaf 1996 van veel van die geschiedenis verslag gedaan en de vormgeving van de in die 20 jaar veranderende Boelspriet op zich genomen. Hij heeft vorig jaar al laten doorschemeren, maar definitief in de Algemene Vergadering van dit jaar aangekondigd, dat eind 2016 zijn finish zal zijn.

De realisatie van een nieuw onderkomen laat nu al enkele jaren op zich wachten. En ik moet hier toch even kwijt dat ikzelf toch met de angst rond loop dat een dezer dagen óf de vloer óf het dak van ons gebouwtje het kan begeven. Eigenlijk loopt voor ons wat dat betreft het voorseizoen af en zijn we toe aan het hoogseizoen me daarin het tumult van de nodige verjonging, op bouwgebied dan. Ik hoop dat wij op korte termijn het uitsluitsel krijgen waar we nu werkelijk aan toe zijn!

Deze bijdrage wordt een OPROEP! Het bestuur van Bulderbaan wil in principe het clubblad behouden als communicatiemiddel, naast de (mogelijkheden van de) website en doet bij deze een dringende oproep aan de leden (m/v!) om je aan te melden voor de redactie. Met name zoekt zij daarin ook een redactielid met iets meer dan gemiddelde kennis van vormgeving en opmaak in de WORD-omgeving. Nieuwe ideeën over de vorm en vormgeving van het clubblad zijn daarbij van harte welkom.

Gelukkig is het nog volop zomer, verblijven wij nog voor het grootste deel buiten in het park en genieten van onze mooie sport! Guido Dennenbroek (voorzitter)

HÉLP ons en REDT onze BOELSPRIET !!! 5


Speeltijden: maandagmiddag(-avond(zomer)), woensdagmiddag(avond(zomer/winter)) en zaterdagmiddag.

’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur) – ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur)-versie 201608-01 -dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN

AANVANG

INFORMATIE/ADRES

19.30

Clubhuis

augustus 2016 donder

18

Bestuursvergadering

zon

21

3e Keukenhoftoernooi

09.30

10.00

Lisse

zater

27

20e Jules Le Noir toernooi

11.30

12.00

Broersepark

13.00

13.30

Broersepark

september 2016 zater

3

4e €urotoernooi nr. 9

zon

4

Broersepark Familiefestival dag-1

zater

10

33e Clubkampioenschappen1e dag

zon

11

Broersepark Familiefestival dag-2

zater/zon

10/11

Broersepark

10.00

10.30

Broersepark Broersepark

SPNN, Galecopperzoom ca.10.00 1, 3437 PJ Nieuwegein

NK Veteranen 55+ (doubletten)

NK Beloften (tripletten)

zater

17

33e Clubkampioenschappen 2e dag

donder

22

Redactievergadering Boelspriet

zon

25

19e Veendorptoernooi (€ 12.00 per doublette)

10.00

10.30

Broersepark

10.00

verschijnt medio oktober

09.30

10.30

Broersepark

13.00

13.30

Broersepark

12.00?

nnb

19.30

Broersepark

19.30

Clubhuis

oktober 2016 zater

?1?

4e €urotoernooi nr. 10

zater

1

Nationale Petanque Comp. dag 1

dins

4

Kaartavond Bulderbaan (eerste)

donder

6

Bestuursvergadering 6

19.15


8

Wintercomp. DoublettenWCD nr. 1

zon

9

2e Bulderbaan Biertoernooi met De Naeckte Brouwers, Amstelveen

zater

15

maan

zater

10.30

nnb

12.30

Broersepark. Met BUT, DGG en DBDB. Bij slecht weer uitwijk naar hal DBDB.

Nationale Petanque Comp. dag 2

12.00?

nnb

17

Afdelingsvergadering afd. 09

20.00?

nnb

zater

22

24e Spek & Bonentoernooi

13.00

13.30

Broersepark

zon

23

Wintercomp. DoublettenWCD nr. 1

10.00

10.30

nnb

zater

29

Nationale Petanque Comp. dag 3

12.00?

nnb

10.00

12.00

november 2016 dins

1

Kaartavond Bulderbaan

€ 19.15

19.30

Broersepark

woens

2,9,16,23,30

18e Jokercompetitie (2=eerste)

€ 19.00

19.30

Broersepark

zater

5

4e €urotoernooi nr. 11

€ 13.00

13.30

Broersepark

zater

12

Nationale Petanque Comp. dag 4

12.00?

nnb

zon

13

Wintercompetitie doubletten-WCD nr. 2

€ 10.00

10.30

nnb

zater

19

Wintercompetitie doubletten-WCD nr. 2

€ 10.00

10.30

nnb

08.30

09.00

SPNN, Nieuwegein

zater/zon 19/20

NJBB Masters

donder

24

Redactievergadering Boelspriet 229

10.00

verschijnt medio dec.

zater

26

Nationale Petanque Comp. dag 5

12.00?

nnb

26

Bondsvergadering NJBB

10.00

Huis van de Sport, Nieuwegein

zater

7


Werk in Uitvoering (39) Het moet lawaaiig werken zijn in een grote bakkerij. Dat zou kunnen verklaren dat de stem en het volume van zijn lach zeer herkenbaar zijn op ons speelveld in het park. Bernard Knosp zei volmondig ja tegen onze verslaggeefster Dorine toen zij hem voor deze rubriek vroeg. “Dan leren ze mij een beetje kennen op het veld”, was zijn motivatie. Bij deze dus.

Waar ben je geboren en opgegroeid

Ik ben geboren in Strassbourg, de Elzas, Frankrijk in 1951. Ik heb daar gewoond tot mijn 23e dus tot 1974.

Hoe ben je in Nederland gekomen?

Ik ben de liefde achterna gegaan en dat was Simone, een jonge Nederlandse vrouw die ik op vakantie in Italië had leren kennen. We hebben twee jaar verkering gehad voordat ik definitief naar Nederland kwam. In het eerste jaar was ik met een vriend samen op vakantie in Engeland maar het weer was slecht en daarom staken we over naar Nederland. Ik wist dat Simone in Amstelveen woonde en toevallig was ik daar op het Gemeentehuis aanbeland en vroeg daar iemand of hij Simon kende. Hij nam me mee naar groenteman Simon Westra heel dichtbij in de Dorpsstraat. Dat was Simone d’r vader die daar zijn eigen groentewinkel had en ook daarboven woonde! En daar stond ik dan opeens voor haar neus. Dat was lachen.

Het zou echter nog een jaar duren voor ik emigreerde, want ik kreeg in Frankrijk een auto-ongeluk waarbij ik als passagier door de voorruit ben gevlogen en oog- en tongletsel opliep. Door de revalidatie en het verzekeringswerk heeft het nog een jaar geduurd voor ik voor de tweede keer aanklopte bij het ouderlijk huis van Simone. 9

Even daarvoor was ik haar in Amsterdam bij het Centraal Station misgelopen, want zij kwam mij ophalen en zag mij niet en ik zag haar niet, want ze was in de auto met haar broer. Het is goed gekomen gelukkig. Simone en ik zijn getrouwd op 6 maart 1975. Wij hebben eerst hier in de Dorpsstraat gewoond boven mijn schoonouders. Op het moment dat zij moesten verhuizen naar de Roemerdorpstraat, enige straten verder achter het Smedemanplein in het Oude Dorp, zijn wij ook gevolgd zodra daar een huis vrijkwam. Toevallig was dat pal naast de schoonouders!

Wat heb je voor werk gedaan? De derde dag nadat ik in Amstelveen was aangekomen heeft mijn schoonmoeder aan de bakker, die aan de deur brood kwam brengen, gevraagd of hij niet kon zorgen voor werk voor mij. Ik was in Strassbourg banketbakker geweest. Op mijn veertiende, in juli 1965, ben ik daar al bij de Coöp gaan werken in de bakkerij en heb daarnaast de opleiding tot banketbakker gevolgd met drie dagen in de week werken daarbij. 


Op mijn zeventiende had ik mijn diploma al en heb ik in de Coöp tot in 1974 nog zeven jaar gewerkt. Maar om terug te komen op mijn verhaal: in Amstelveen kon ik dankzij die eerste werkgever in september 1974 bij een grote bakkerij gaan werken. Hij nam mij mee naar de AMBRO in Bovenkerk waar ik solliciteerde en twee uur later al in de zaak stond te werken. Ik werkte daar een jaar mee in de fabriek met kneden van deeg en zo en toen werd ik al ploegleider.

En toen?

Toen ben ik voor de helft minder salaris gaan werken in de thuiszorg, waar mijn vrouw Simone ook al werkte. Ik werkte daar 36 uur per week, had dus meerdere cliënten. Dat heb ik 13 jaar gedaan, vanaf 2003 tot aan mijn pensionering begin 2016.

Wat was het leuke aan dat werk?

De dankbaarheid van de mensen dat je wat voor hen kon doen. Een praatje, een klusje en het huis weer schoon achterlaten. En voor mij persoonlijk natuurlijk het vrij hebben elke avond en ook de weekends. Pas toen ben ik ernaast ook gaan sporten, met name tafeltennis en als ‘denksport’ klaverjassen.

Wat kun je ons nog meer vertellen over je leven?

AmBro-Bovenkerk

Het was erg zwaar werk, want iedereen draaide ploegendienst en de werktijden waren van 18:00 uur tot 09:00 uur. En je moest ook zondagavond werken. Ik heb dat veertien jaar – tot eind december 1988 volgehouden. Toen ben ik op 1 januari 1989 gaan werken bij Haust in de Otto Heldringhstraat in Amsterdam. Dat was op uitnodiging van mijn voormalige bedrijfsleider bij AmBro, die al een jaar eerder was overgestapt naar Haust. Daar werd mij beloofd dat ik niet in de ploegendienst hoefde. Maar na een paar jaar waren we zo gegroeid dat ook daar ploegendiensten gelopen moesten worden. Dat heb ik volgehouden tot aan de dag dat het bedrijf uit Amsterdam vertrok om in Dordrecht te gaan uitbreiden. Ik kon mee, maar mijn beide zoons wilden niet verhuizen en dus ben ik in 2003 gestopt in het bakkerijwezen. Na 28 jaar.

10

Wij zijn in de Roemerdorpstraat komen wonen in 1984. De huizen daar waren bijna bouwvallen, zo oud. De schuurtjes achter de huizen waren van hout en stonden scheef, de daken waren niet goed en lieten de wind door, de balken waren helemaal verrot. Er was geen telefoonaansluiting. Geen verwarming en maar één stopcontact in de kamer. Samen met een buurman heb ik het hele huis verbouwd. Alle leidingen nieuw aangelegd, nieuwe stopcontacten, een verwarming. Twee jaar later ging de woningbouwvereniging de buurt renoveren. Dat betekende een half jaar in de rotzooi zitten, slapen onder plastic omdat ze het dak moesten vernieuwen, naar de wc in een ander huis waar alle buren naar toe moesten voor hun behoefte en ga maar zo door. Het zou zes weken gaan duren, maar het zijn zes maanden geworden! Maar het is wel  opgeknapt gelukkig.


Toen heb ik daarna – rond 2001 – nog eens een verbouwing gedaan door een paar muren uit de woonkamer te slopen waardoor alles wat ruimtelijker werd. Tot 2008 hebben we er gewoond en toen wilden we weg omdat we gelijkvloers wilden gaan wonen. We zaten toen in het project ‘Van Groot naar Beter’ en na een jaar wachten kregen we precies wat we wilden: een appartement aan de Dolomieten. Daar wonen we nu tot volle tevredenheid. Onze zoons Dominic (1980) en Fernando (1982) wonen in Wormerveer en Hoofddorp, zijn alle twee getrouwd en hebben een kind. Een jongen en een meisje, waar wij als opa en oma ook veel mee bezig zijn.

Ben je later nog weleens naar Italië op vakantie geweest?

Nee, we gingen met de jongens meestal naar Spanje of Frankrijk. Maar niet met de auto, want dat durf ik niet meer sinds het ongeluk. Als passagier ga ik ook het liefst achterin zitten. Toen Simone en ik 25 jaar getrouwd

11

waren, boden de jongens ons een reis aan naar Egypte. Dat vonden we zo leuk dat we daarna nog vele keren terug zijn geweest, vaak twee keer per jaar. En naar Tunesië gingen we ook graag. Vorig jaar voor het laatst. We gaan dit jaar in september naar Lanzarote.

En je hobby’s?

Mijn vrouw en ik wandelen en lopen veel, net zoals fietsen. We hebben alle twee een elektrische fiets. Vroeger heb ik gevoetbald, maar door mijn werk geen tijd meer daarvoor gehad. Alleen bij NFC ben ik als vrijwilliger betrokken geweest. Ik wil bij deze graag een oproep doen aan alle leden van Bulderbaan. Als ze (eventueel dubbele) winkelwagenmuntjes over hebben, tegenkomen of niet meer gebruiken, en niet weten aan wie ze die moeten geven. Die kunnen ze altijd bij mij kwijt voor mijn verzameling die al bijna 250 stuks bevat. Tekst:

Dorine Martron
Cor van Elden een aandenken aan een man met uitgesproken meningen, met een hart van goud en een groot liefhebber van de ‘derde helft’. “Ach het is maar een spelletje”, waren de altijd relativerende woorden van Cor als het eens een keer wat minder verliep. Ging het goed dan was hij bloedfanatiek maar altijd met een kwinkslag. De jaren dat ik Cor gekend heb, vanaf mijn komst bij de vereniging in 2009, was hij zeker de eerste jaren voor zijn doen nog gezond. Een sportief man die altijd sport heeft bedreven, zowel bij Roda’23 als voetballer en ik meen ook als scheidsrechter en bij Bulderbaan als een begenadigd Boulesspeler. Op enig moment kreeg hij te maken met hartproblemen met gevolg dat er meerdere hartoperaties en herstelingrepen nodig zijn geweest. Gedurende de periodes van herstel bleek eens te meer dat Cor een sterk man was, niet in de hoek ging zitten maar altijd bezig met z’n handen, op het veld in het Broerse-park om zaken te repareren en zoveel als maar kon te boulen. De mooiste herinneringen die ik aan hem heb is de ‘derde helft’ bij de Bulderbaan. Het was hem een doorn in het oog dat op de “vrije speeldagen” iedereen na de laatste partij direct huiswaarts keerde. Na herhaalde quasi boze opmerkingen viel het muntje bij verschillende andere leden. Plotseling werd de ‘derde helft van Cor’ een gezellige tijd voor een nababbel met veel gelach en plezier. Tijdens zo’n derde helft kwam het gesprek op om samen met leden die dat wilden ‘iets’ te organiseren. Dat ‘iets’ werd uiteindelijk in 2014 een week met circa 25 leden boulen in België. Zijn gezondheid was toen al behoorlijk verslechterd en samen met hem heb ik toen e.e.a. mogen organiseren. Hij met z’n IPad en ik achter mijn laptop hebben wij de

boel toen geregeld. Het onderkomen op de camping in Bertrix bestond uit mobilhomes waar een deel van de deelnemers bivakkeerden en een deel met caravan of camper. Hoe moeizaam ook, ook Cor samen met zijn Gerda kwamen met een volgestouwde caravan. Een mooie tijd die wij allen absoluut als een enorm feest hebben ervaren. In alle stilte fabriceerde hij de hoofdprijs ( een heuse Boule d’Or )voor de eindwinnaar van de gespeelde wedstrijdjes, die hij, emotioneel als hij was, ook zelf uitreikte. De speech die hij hield tijdens het diner op een van de avonden, waarbij hij een aantal van ons flink op de hak nam, was hilarisch, maar ook emotioneel en zeer in de smaak vallend. Kortom: Cor was een zeer plezierig mens, ongelofelijk sterk, altijd met een goed humeur en altijd op de fiets komend. Hoe slecht zijn hart ook werd, hij kwam op de fiets en als het echt te slecht werd moest hij bij het oprijden van bruggen afstappen of hij kwam helemaal lopend. Een lift aanbieden met de auto was er niet bij: ‘laat mij maar lopen want ik wil/moet blijven bewegen’!! Tot die fatale dondermorgen, nadat hij op de woensdagmiddag daaraan voorafgaand nog had gebould. Wandelend naar het Stadhart om zijn dagelijkse krantje te scoren, werd hij onwel, viel en werd met spoed per ambulance naar het AMC gebracht. Afgelopen 13 augustus overleed Cor in het OLVG-West en verdween hij uit ons leven. Maar namens alle leden durf ik te zeggen dat hij in onze harten herinnerd zal worden als een man met humor die elke middag dat hij speelde zijn partijtje afsloot met de woorden ‘blijven oefenen jongens’. Dóén we Cor !! Peter Bleekrode 13


Uit de ziekenboeg Bianca Verhoef kwam na een geslaagde beenoperatie al weer kijken op ons Midzomertoernooi en is nu een afspraak aan het maken voor een herstelingreep aan het andere been. Margareth Koelewijn sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Zij komt nu weer regelmatig langs op het veld om het contact vast te houden. Het lukt haar nog niet om ook weer haar beruchte pointeerworp te kunnen showen. Elly van het Groenewoud-Cosman is na het voorspoedig verlopen herstel van haar heupoperatie al weer terug geweest zonder stokken en op de fiets. Anja Cowan kreeg in mei een knieprothese geplaatst. De operatie is gelukkig geslaagd. Inmiddels is zij zonder hulpstukken weer op de been maar revalideert nog verder. Corrie de Haan had zich eind april opnieuw aangemeld als lid maar heeft begin mei een ongeluk gehad met de fiets. Haar lidmaatschap is tijdelijk opgeschort omdat zij door omstandigheden langduriger herstellen moest. Medio augustus is zij weer op het veld geweest en we hopen op een snelle terugkeer met haar boules. Van Alide van der Willik hoorden wij dat zij afgelopen week voor een nieuwe heup het ziekenhuis in moest. Alide ondervond vorig jaar ook al problemen door een plotselinge uitval van het zicht in een oog. (Mmv commissie Lief&Leed)

Mutaties Ledenlijst

50 jaar getrouwd

Nieuwe leden Bernard Knosp:

miv: 11-02-2016

Corrie de Haan-v. Buuren:

uitgesteld (zie ziekenboeg)

Lia Pouw-Rademaker

01-05-2016

Afra. Betting

25-05-2016

Hannie Petersen

01-09-2016

Conny Geel

01-09-2016

Cor Wijand

01-09-2016

Bernard

Afra

Lia

Leo en Gees Eelsing

Hannie

Bekende Bulderbaner lid NJBB-verkiezingscommissie Eerder dit jaar meldde de NJBB dat in mei 2017 een nieuwe bondsraad wordt gekozen. Kandidaten kunnen zich voor de bondsraad kandidaat stellen. Om deze verkiezing goed te laten verlopen, wordt een verkiezingscommissie door de bondsraad benoemd. De NJBB zoekt voor deze commissie 3 personen die de verkiezing in goede banen wil leiden. Op 4 mei liet ons zéér bekende lid/vrijwilliger en wedstrijdcommissie Peter Bleekrode per e-mail aan het bondsbestuur weten dat hij zich voor deze commissie beschikbaar stelde. Voor de commissie hadden 4 kandidaten gereageerd, waarvan twee uit hetzelfde district West. Per district mag echter maar één persoon zitting hebben en er moest schriftelijk gestemd worden om tot een keuze te komen. Van de 81 uitgebrachte geldige stemmen waarvan 61 voor onze Peter Bleekrode en de overige 17 voor de andere kandidaat. Waarna officieel tot benoeming van Peter werd besloten. 

15


advertentie

Comfort en zelfvertrouwen met een kunstgebit? De normale gebitsprothese Als uw natuurlijke gebit aan vervanging toe is en de boven– en onderkaak nog in goede staat zijn maken wij – als u dat wilt – graag een normale boven en/of onderprothese. Ook als u een partiële– of frameprothese wilt is dat bij ons mogelijk. Hebt u klachten met een kaakgewricht dan kunnen wij u ook helpen met ´knarsplaatjes´.

Wie zijn ‘wij’? ‘Wij’ zijn (vlnr) Andres Bink, Dennis Meerleveld en Dolf Meerleveld van de Praktijk voor Tandprothetiek & Mondhygiëne in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij voor onze klanten een normale gebitsprothese aanmeten. Maar als tandprotheticus kunnen wij meer voor u doen. Wij leveren maatwerk , houden rekening met individuele wensen, overleggen en adviseren welk gebit het beste bij u past en doen er alles aan om uw gebit een natuurlijke en frisse uitstraling te geven. Zo’n fijne afstemming vinden wij belangrijk. Voor wie één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen moet missen en tóch ongehinderd wil kunnen lachen, praten en eten, kunnen implantaten een goede oplossing zijn. Eén van de mogelijkheden is het vastklikken van het kunstgebit op implantaten. Doordat de ingreep relatief klein is en de verzekeraar in veel gevallen een groot deel van kosten vergoedt, komt deze behandeling steeds meer in de belangstelling te staan. Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Tandprotheticus is een beschermd beroep en heeft sinds 1987 een wettelijke status.

Een kunstgebit met implantaten: dát klikt !


Plastic doppen sparen voor geleidehonden

Overgewaaid van onze zuiderburen en een andere manier van steunen: plastic doppen sparen. Mensen kunnen hun gespaarde doppen inleveren bij de verschillende inzamelpunten. Als daar minimaal tien vuilniszakken met doppen staan, komen chauffeurs * allen vrijwilliger * de doppen met busjes ophalen. Zij brengen de zakken naar een doppendepot, waar zeecontainers klaar staan voor opslag. Als die vol zijn, gaan de doppen naar de kunststofverwerker. In 2015 werd er 40.000 kilo aan doppen gerecycled. Met de opbrengst konden twee toekomstige geleidehonden met de basisopleiding beginnen. Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze producten: * Mineraal* of spuitwater Frisdrankflessen * Melk* of yoghurtpakken * Fruitsappakken * Sportdrank * Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje) * Zepen en shampooflessen * Deo*en spuitbussen * Slagroombussen * Pindakaas* en chocoladepastapotten.

*

JBV Bulderbaan stelt de leden in de gelegenheid om mee te sparen en heeft in het clubhuis een glazen opslagplaats op de bar beschikbaar gesteld. Heb je ook zin in een lach? Download het gratis spreukenboekje van CliniClowns, boordevol spreuken over de lach, positiviteit en geluk op http://doen.cliniclowns.nl/spreukenboekje CliniClowns steunen? www.cliniclowns.nl/doneer

17


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor:

Groot huishoudelijk Klein huishoudelijk

persoonlijke aandacht,

zorgen voor snelle levering,

op een tevoren afgesproken tijd installeren, uitleg geven en pas vertrekken als alles goed werkt!

Stofzuigers DVD & Blu Ray Radio & Televisie Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

Voor die service staat DIS al vele jaren bekend en daar komen klanten voor terug, al jaren lang. DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen


Overweldigend aantal inschrijvingen! Op 1 oktober 2016 start de Nationale Petanque Competitie. Op 30 juni sloot de inschrijfperiode voor deelname seizoen 2016/2017. Het aantal teams dat zich heeft aangemeld is werkelijk overweldigend. In totaal doen 113 verenigingen mee met 307 teams. De teams zijn verdeeld over: topdivisie (8 teams), 2e divisie (16 teams), 3e divisie (32 teams), 4e divisie (64 teams), 5e divisie (128 teams) en 6e divisie (59 teams). Momenteel is de toernooicommissie druk bezig om een goede indeling te maken. Om de poule-indeling in de 4e divisie zo divers mogelijk te maken en iedere vereniging een kans te geven, heeft de toernooicommissie voorgenomen om van iedere vereniging minimaal 1 team in de divisie te plaatsen. Helaas ziet het er niet naar uit dat dit voor iedere vereniging gaat lukken. Ook wil de toernooicommissie de reisafstand voor iedereen zo positief mogelijk maken, hierdoor kan het aantal teams in de 5e en 6e divisie nog wijzigen. Hierover binnenkort meer nieuws. Een fantastisch resultaat!

De teamindeling voor de derde divisie is bekend, het JBV Bulderbaan team is ingedeeld in de 3e divisie-B. Deelnemende verenigingen in deze 3e divisie-B zijn: Veren.nr. 06-014 06-037 07-101 07-188 07-322 09-005 09-060 09-269

Vereniging D.O.S.C. De Gooiers JBV Schoorl ELZA Boules ASV Celeritas De Spaanse Ruiter JBV Bulderbaan Les Boules Fleuries

Plaats Den Dolder Loosdrecht Schoorl Beverwijk Alkmaar Nieuw Vennep Amstelveen Lisse

Speellocatie W.Arntzlaan96 3734EJ Jagerspaadje 34 1231KJ Sportlaan 7 1871EP Ln v Meerestein 1 1945TA Klaas Bootpad 8 1827CX Wikkestraat 45 2153CD Molenweg 21 1181CK Ger. Doustraat 52 2162CP

Bij het ter perse gaan van dit nummer was de indeling voor de 4e en 5e divisie nog niet bekend. Peter Bleekrode

19


Bestuur in gesprek en ‘clinic’ met burgemeester en sportwethouder Maandagmiddag 4 juli 2016 brachten Amstelveens burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Sport Peter Bot een bezoek aan Bulderbaan in het Broersepark. Het is belangrijk voor de toekomst van onze accommodatie dat er belangstelling is van burgemeester, wethouder Sport en de vertegenwoordigers van betrokken ambtelijke afdelingen. De tijd van ons clubhuis raakt ten einde, maar de plannen voor onze nieuwe locatie in het park -slechts 20 meter verderop- zijn al te lang afhankelijk van een derde partij. Nu wordt er in elk geval serieus gedacht aan oplossingen. Het was een plezierig overleg en uiteraard werd er een korte 'clinic' boulen aan verbonden. Met een kans op nieuwe leden misschien?

oktober 2016

september 2016 Els Bleekrode

11/09

Theo Meijer

19/09

Liesbeth van Rijn

28/09

Tineke Verhoef

27/09

Sheila Boncey Gees Eelsing Cees Reimerink Co Loman Han van Leeuwen Minke Otte Vittorio Pontillo Trees Henricks

21

01/10 06/10 09/10 11/10 14/10 17/10 23/10 24/10

november 2016 Lia Pouw-Rademaker

02/11

Jos Helsloot

04/11

Henk Koerselman

10/11

Anja Cowan-Leupen

15/11

Gerda van Elden

25/11

Anne Rockx

25/11

Francien Reinders

28/11


Een nieuwe contributiestructuur

-nieuws Drie scenario’s

Het NJBB-bondsbestuur heeft bij het door de Bondsraad vaststellen van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 de opdracht gekregen om een nieuwe contributiestructuur te ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van de leden en die bijdraagt aan de positionering van petanque als een competitiesport. Het bondsbestuur heeft 3 mogelijke scenario’s voor een nieuwe structuur ontwikkeld. Tijdens 12 informatiebijeenkomsten op verschillende locaties in het land zijn de scenario’s besproken met bestuurders van de verenigingen. De bijeenkomsten hebben waardevolle argumenten voor verschillende scenario’s opgeleverd. Een samenvatting van de scenario’s en de argumenten vindt u in deze bijdrage.

Het bondsbestuur heeft op grond van de volgende uitgangspunten drie scenario’s voor de contributiestructuur opgesteld. • Er wordt in de voorgestelde structuur geen onderscheid gemaakt in type speler. Leden hoeven niet te kiezen of ze een club -of wedstrijdspeler zijn. Alle leden beoefenen de sport op welk niveau en met welke intensiteit dan ook. • De structuur biedt geen beperking voor deelname aan competities en toernooien. Alle leden mogen deelnemen aan competities en toernooien. Al dan niet tegen betaling van inschrijfgelden. • De structuur is transparant in de opbouw van de kosten en in de waarde van het NJBB-lidmaatschap voor verenigingen.

Voor we overgaan naar de mogelijkheden voor een nieuwe structuur eerst even de huidige situatie op een rij.

• Er wordt één contributiebedrag gehanteerd. Het onderscheid tussen de contributie van de vereniging aan de bond en de kosten voor een licentie per lid vervalt.

Elke vereniging draagt jaarlijks een bedrag af aan de NJBB. Dit bedrag is samengesteld uit * een verenigingscontributie en * licentiegelden. De verenigingscontributie is gerelateerd aan het aantal leden. Voor Bulderbaan bedroeg die voor 2016 € 166,65 (50-99 leden). De licentiebedragen zijn via de contributiefacturen door de penningmeester bij de leden geïnd en worden afgedragen aan de bond.  1. Collectiviteit en solidariteit. Eén lidmaatschapsvorm en één spelerspas; Alle leden betalen hetzelfde bedrag; Vaste en variabele kosten gedekt door collectief; Inschrijfgeld voor deelname aan competities en NK’s is inbegrepen, dus deelname is gratis. De afdracht per lid zou dan € 35,00 moeten zijn (indicatief).

Ten slotte is het bij de ontwikkeling van een nieuwe structuur belangrijk om je te realiseren dat het bij een herverdeling van kosten onvermijdelijk is, dat er leden zijn die meer of minder gaan betalen. De vaste kosten voor het uitvoeren van de kerntaken van de bond moeten worden gedekt, ongeacht de structuur waar de Bondsraad voor kiest. De scenario’s zijn: 2. You play, you pay. 3. Een pakket naar keuze. Bijdrage in vaste kosten verschilt per Eén lidmaatschapsvorm en één pakket; Er zijn drie pakketten en spelerspas; ieder lid ontvangt een spelerspas Alle leden betalen hetzelfde bedrag; behorend bij het gekozen pakket. Vaste en variabele kosten gedekt Brons: Voor deelname aan door collectief; competities en NK’s wordt apart Voor deelname aan competities en inschrijfgeld betaald door de deelnemer; kosten € 15,00 /lid NK’s wordt apart inschrijfgeld betaald door de deelnemer; Zilver: Bij dit pakket is deelname De afdracht per lid zou bij dit scenario aan de districtscompetities en de NPC divisie 4 en lager gratis. komen op € 25,00 (indicatief). Voor deelname aan de NK’s en NPC Het bestuur van Bulderbaan heeft in divisie 1, 2 of 3 moet apart inunaniem de voorkeur uitgesproken schrijfgeld betaald worden. voor dit scenario 2. Kosten € 35,00 /lid Dit besluit zal op de (laatste) Goud: Bij dit pakket heeft de speler najaarsvergadering 2016 van de geen extra kosten. Deelname aan alle afdeling worden ingebracht. competities en NK’s van de NJBB is gratis. Kosten: € 75,00 /lid.

22


Tijdens twaalf bijeenkomsten met de verenigingen zijn deze scenario’s besproken en zijn per scenario de volgende aandachtspunten naar voren gekomen.

Scenario 1 Collectiviteit & solidariteit •

Stimuleert sportdeelname recreatieve bouler

Grote financiële consequentie voor verenigingen met veel club-licentiehouders

Risico dat c-licentie-houders het lidmaatschap opzeggen

Nadelig voor huidige leden, aantrekkelijk voor toekomstige bouler

Beperkt de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen t.a.v. het sportaanbod

Cultuurverandering benodigd voor invoering van het scenario

Scenario 2 You play, you pay •

Stimuleert sportdeelname recreatieve bouler

Terecht dat gebruikers van sportaanbod extra betalen

Financiële consequentie voor verenigingen met veel club-licentiehouders

Risico dat club-licentiehouders het lidmaatschap opzeggen

Biedt financiële zekerheid voor bond en vereniging

Biedt de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen t.a.v. het sportaanbod

Goed voor de toekomst van de sport.

Scenario 3 Een pakket naar keuze •

Leden kiezen het pakket wat bij hun past

Administratief ingewikkeld voor bond en vereniging • Door individuele pakketkeuze blijft er een toeslag per persoon op de bondscontributie voor de vereniging i.p.v. één geïntrigeerd bedrag

• Het “kopen” van een licentie blijft in dit scenario in stand • Facturatie bondscontributie voor de vereniging een uitdaging • Risico dat pakketkeuze per jaar verschilt, zorgt dit voor schommelingen in contributiebedrag? •

Als alle leden kiezen voor pakket Brons is het onvermijdelijk dat het contributiebedrag of de variabele kosten omhoog gaan.

Aangepast voorstel Het bondsbestuur zal een aangepast voorstel voorleggen aan de Bondsraad. Dit zal besproken worden in de afdelingsvergaderingen. Het is aan de verenigingen om hun leden te informeren. Eén enkele spelerspas voor álle leden zou mooi zijn.  (Bron: BUT-info-2016-08/HvRekum; Bulderbaantekst redactioneel aangepast)

Sporttechnisch

Is spelregelkennis belangrijk?

Tijdens een middag speelt een wedstrijdspeler een partijtje met enkele recreanten. Zij zeggen dat ze niet op de regeltjes letten. Dus als het butje te kort wordt uitgeworpen gaan ze gewoon spelen of geven het butje een klein schopje. Om boules te ontwijken gaan ze rustig met een voet naast de cirkel staan. De wedstrijdspeler heeft zich voorgenomen daar geen punt van te maken. Op een stand van 11-6 zegt de wedstrijdspeler: “Wij hebben gewonnen”. “Nee”, zegt de tegenstander, “Je hebt nog geen 13 punten”. De wedstrijdspeler antwoordt hierop: “We doen toch niet aan regeltjes!” Het kan dus niet dat er zonder regels gespeeld wordt. De spelregels zijn in het leven geroepen om tot een ordentelijk verloop van het spel te komen. Is het belangrijk om volgens de regels te spelen? Bij wedstrijden zeker. Nog een voorbeeld uit de tweede speelavond uit de vrijdagcyclus. Team A wil een bal schieten, maar mist en raakt wel het but dat naar achteren gaat en op circa 12 meter komt te liggen. Hier is op zich niets aan de hand, ware het niet dat het but tegen de boom aangekomen was. er was wel 2 meter ruimte. Equipe B zegt: “Jullie lagen al”. Och dat is jammer en er wordt doorgespeeld. Equipe B verbetert het punt niet meer en equipe A plaatst er nog een punt bij. Speler 2 van equipe B merkt naar zijn medespeler op: “Die boule, die voor de beurt geworpen werd is toch ongeldig?” Dat klopt en wat had er nu moeten gebeuren? De ten onrecht gespeelde boule had uit het spel gehaald moeten worden en Equipe B had moeten spelen. Maar eigenlijk had er helemaal niet meer verder gespeeld mogen worden in die mène! Immers het but was tegen de boom gekomen. Bij aanvang was nog gemeld dat de stenen rond de bomen obstakels zijn, maar een boule of but over de stenen is uit. De mène had dus geannuleerd moeten worden en een nieuwe mène moest gespeeld worden, waarbij het equipe dat als laatste een reglementair punt gescoord had, moest de but uitwerpen. Het gebeurde niet, maar equipe B had daardoor de partij kunnen verliezen! (met dank overgenomen uit BUT-Info_2016-08).  23


Wilde verhalen uit Wilnis Zoekt en gij zult vinden? We zitten midden in een mène. Er wordt geplaatst op de but en het lukt de boule ligt tegen de but aan. Die moet natuurlijk geschoten worden. De tireur neemt plaats in de cirkel. Opperste concentratie. De boule goed in de hand, de voet van de werphand gericht naar het doel. Ontspannen, licht door de knieën. De arm naar achteren zwaaien en vanuit de schouder terugzwaaien. De arm uitstrekken richting het doel en de boule afwikkelen in de hand en op het juiste moment loslaten. De werp arm laten nawijzen naar het doel. Plok!!!!!!! De but wordt geraakt en verdwijnt met een ongekende snelheid in de bosjes achter de baan. Wij hebben het nakijken. Jammer de tegenstanders hebben nog boules. Dat wordt zoeken. Maar door de snelheid verdwijnt een butje al snel onder een hoop bladeren. Er wordt tevergeefs gezocht. De eigenaar van het butje baalt. Misschien dat de groengroep in de verre toekomst nog eens een ontdekking doet maar voor nu zit er niets anders op dan een nieuw butje in de strijd te werpen. Dinsdags doen we een merkwaardige ontdekking. Er ligt een menselijke hoop stront naast de achterste bank. Getverderrie! Onze strontridder trekt met een schop ten strijde. Vakkundig schept hij de hoop op zijn schop, stapt richting de bosjes en deponeert de hoop met kracht vooruit in de bosjes. Flóp! Ták! Héla, flóp was de stront maar ták? Waar kwam vervolgens de schop tegenaan, tak? Er wordt een onderzoek ingesteld en dus verdwijnt onze ridder in de bosjes! Even later komt hij verbaast kijkend terug. Er ligt een hoop stront in de bosjes maar ook een badkuip!? Een goeie voor de lachstuipen! Dat is het laatste wat je zou verwachten. Iemand heeft zijn badkamer vernieuwd en moest klaarblijkelijk van zijn badkuip af. Hoe makkelijk is het niet om je bestelbusje met de achterkant tegen de bosjes te plaatsen en de badkuip uit de auto te schuiven de bosjes in. Het zou verboden moeten worden! Dan kom ik toch weer terug op de gebeurtenis in het begin van mijn verhaaltje. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wees dus op uw hoede als de but in het struikgewas verdwijnt. Als u geluk hebt eindigt hij in de badkuip! Hebt u pech dan ligt hij midden in een hoop menselijke stront. Wees slim en stuur altijd iemand anders de bosjes in. Wordt de but gevonden en krijgt u hem als eigenaar terug, let er dan op dat hij niet aan één kant bruin is, want dan is er stront aan de knikker!!!!

Angèle Smit

Waauuuww! Kijk nou toch eens!!! We vinden dat dit aantal bezoekers aan onze website voor een maandperiode toch geen gek resultaat is voor een relatief kleine vereniging. Komt dat misschien omdat we lekker actueel zijn en steeds met LAATSTE NIEUWS ook scoren? De webredactie wilde toch ook even graag bij de leden scoren! 24


WEDSTRIJDCOMMISSIE Nationale Petanque Competitie

Wintercompetitie Doubletten

Op 1 oktober aanstaande gaat voor Bulderbaan de NPC van start met twee teams. Het eerste team heeft zich inmiddels via een kwalificatietoernooi geplaatst (verslag verscheen in Boelspriet 227) en is ingezet in de 3e Divisie-B. Het tweede team is aangemeld voor de 4e divisie. De tegenstanders van het team in divisie 3-B zijn ook al bekend, die van het team in de 4e Divisie op moment van schrijven nog niet. Het 3e divisieteam zal uitkomen tegen JBV Schoorl, ELZA Boules uit Beverwijk, Celeritas uit Alkmaar, De Gooiers uit Loosdrecht, DOSC uit Den Dolder en de ons meer bekende clubs uit onze (nog) huidige afdeling, Les Boules Fleuris uit Lisse en De Spaanse Ruiter uit Nieuw Vennep.

De Wintercompetitie doubletten wordt dit jaar voor de laatste keer door de per 1 januari 2017 opgeheven Afdeling 09 georganiseerd. Daarna is het de bedoeling dat het nieuw op te richten Districtsteam-West deze competitie zal een doorstart geeft, wellicht met enige wijzigingen.

De teams Bulderbaan speelt dit jaar met zes teams in de WCD-zondagcompetitie. In de eerste klasse het team van Han van Leeuwen en Dorine Martron; in de 2e klasse de equipe Dennis Cowan en Jan Snoek, Thomas en Tineke Verhoef en Bram en Minke Otte. Ook twee nieuwe teams treden daarin op: Peter Bleekrode met Cees Reimerink en Jos Helsloot met Els Bleekrode. Speeldata zijn 23/10, 13/11en 11/12. Locaties en definitieve indeling worden half september bekend. 

Bulderbaan heeft voor de ‘binnen’ (in de speelhal) te spelen thuiswedstrijden afspraken gemaakt met de vereniging PUK in HaarlemNoord. Daar zullen we in ieder geval ‘thuis’ spelen in de maanden november 2016 t/m februari 2017. Op maandag 6 juni begon de Troefcompetitie Gedurende de maanden oktober, maart en weer op de maandagavonden. We zitten nu in april spelen we thuiswedstrijden in ons eigen Broersepark als de weersomstandigheden zich de week voor de laatste avond. De spelerslijst daartoe lenen. Verwachtingen van temperatu- bevat dit jaar 20 leden die elke week spelen. ren van 15 graden of hoger en minder dan 20% De eerste maandprijs werd gewonnen door Dorine Martron. Daarna was het de tweede kans op regen hebben we als criteria gesteld. maand de beurt aan Theo Meijer. De beste 5 De teams spelers voorafgaand aan de laatste avond Team 1 (3e Divisie-B): zijn:Theo Meijer met 17 punten, Jeannette Peter Bleekrode, Dennis Cowan, Guido DenCramer en Bram Otte met 14 punten en Guido nenbroek, Dorine Martron, Theo Meijer, Cees Dennenbroek en Loes de Boer met 13 punten. Reimerink, Richard Rentinck, Jan Verhoef, We gaan zien hoe de prijzen op de laatste Thomas Verhoef, Tineke Verhoef, Lina Veravond verdeeld zullen worden. hulst en Andries Wijand.

Troefcompetitie

Team 2 (4e Divisie): Els Bleekrode, Ruud Blom, Jos Helsloot, Vera Helsloot, Trees Henricks, Irma Klaasen, Anja Ploeger, Ans van Raalte, Daniël Staffhorst en Carla van Wijk. De leden van beide teams hebben inmiddels uitgebreide informatie ontvangen over een aantal belangrijke zaken en afspraken. De speeldagen zijn in 2016: 1-, 15-, 29-okt, 12-, 26-nov, 10-dec 2017 14-, 28-jan, 11-, 25 feb, 11-, 25-mrt, 1-, 8-apr. Aan de speelschema’s wordt nog druk gewerkt. Nadat zij bekend zijn gemaakt worden ze op onze website geplaatst.

25

Opgelet !!!

Op 25 september hebben we weer ons jaarlijkse Open ‘Veendorptoernooi. Na de overweldigende deelname van Bulderbaanequipes bij het Dikkerttoernooi in mei verwachten we ook nu weer ruime inschrijving van Bulderbaandoubletten die de strijd aangaan. Daarnaast organiseren we ook weer het ‘Naeckte Brouwers Biertoernooi’ waarvoor we dit jaar deelnemers van drie andere clubs hebben uitgenodigd: DGG (Haarlem), BUT (Uithoorn) en DBDB (Roelofarendsveen). Zij vaardigen -net als Bulderbaan- zes doublettenequipes af om bij ons in het park te komen spelen. Andries Wijand, Wedstrijdcommissie 


Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan organiseert op zondag 25 september 2016

Veendorp_toernooi

Inschrijven tot

24 september 2016 12:00

Max. aantal inschrijvingen

48

Toegang

Voor W en J licentiehouders

Melden vanaf

09:30 uur

Spelen vanaf

10:30 uur

Kosten

Kosten 12.00 Euro per doublet

Prijzen

Geldprijzen en wijn

Locatie

Speellocatie: Broersepark, ingang Molenweg 21, navigatie: postcode 1182CK Amstelveen Noord.

Inschrijven

Klik hier voor het OnTip inschrijfformulier of ga naar de website http://www.jbvbulderbaan.nl

Informatie

Tel. 0644652561 Email wedstrijdsecretaris.bulderbaan@gmail.com

Scan QR Code voor Inschrijfformulier

Website: http://www.jbvbulderbaan.nl (c) Erik Hendrikx 2016 * PDF aangemaakt vanuit programma *


Bulderbaanteam eindigt bij eerste vijf in 18 jaar jonge Boulestreektrofee Het 18e en tevens laatste toernooi om de Boulestreektrofee in afdeling 9 werd gespeeld op de prachtige –nog nieuweaccommodatie van OSB in Bodegraven. Het toernooi werd 18 jaar geleden opgezet door Henk van Rekum (BUT-Uithoorn) met de gedachte en het doel om bestuurs– en commissieleden van de 09-afdelingsverenigingen jaarlijks met nieuwe bestuursleden kennis te laten maken of met de oudgedienden bij te praten over het reilen en zeilen binnen de verenigingen. Het is al die jaren een succes gebleken gelet op het aantal van rond de honderd deelnemers dat elk jaar inschreef. Aan dit succes heeft wedstrijdleider Willem van Kleef (foto)al die jaren een grote bijdrage geleverd. Ingeschreven verenigingsteams van 4-6 deelnemers werden als solist in een ingenieus kleurensysteem in tripletten ingedeeld en kwamen gedurende vier ronden elke keer in een ander team tegen een ander samengesteld triplette uit. Op deze laatste speeldag als activiteit van het afdelingsbestuur leverde Bulderbaan een mixteam van zes bestuurs– en commissieleden die bij de prijsuitreiking tot hun grote plezier hoorden dat zij bij de top vijf waren geëindigd als vijfde van de veertien. Initiatiefnemer van de Boulestreektrofee, Henk van Rekum, mocht nota bene namens het team van BUT de wisselbeker als laatste winnaar in ontvangst nemen. Een mooie beloning van een geweldig 18 jaar oud initiatief. Willem van Kleef liet tot slot weten: “Maar….. wat niet meer is kan in de opzet van het nieuwe District West na 1 januari 2017 misschien wel weer opgepakt worden!!!” Hijzelf kijkt met veel plezier terug naar die gezellige tijd en hoopt op voorzetting in District West. Tot slot bedankte Bulderbaner Peter Bleekrode namens de deelnemende verenigingen de voortreffelijke organisatie, wedstrijdleiding en medewerkers van– en aan het toernooi.

27


Bulderbaan opnieuw naar winst in clubontmoeting DBDB Bijna vier maanden na de eerste 2016-clubuitwisseling bij De Boel de Boule (DBDB-Roelofarendsveen) was Bulderbaan gastheer in de schone Amstelveense open parklucht. Bulderbaan was ‘zomergastheer’ voor de jaarlijkse clubontmoeting in het Broersepark met De Boel De Boule. De clubwinst kon met 11 equipes van beide verenigingen nipt geprolongeerd worden door de thuisspelers:

17-16.

Naast de altijd gezellige sfeer en sportieve omgang met elkaar blijft de ontmoeting toch altijd een mooi competitie-element houden. Zowel op individueel- als verenigingsniveau: wie komt het beste uit de bus? Beide clubs hadden afgestemd op het aanleveren van elf doublettenequipes en drie te spelen partijen. Toch al weer in de dikke schemering kon wedstrijdleider Andries Wijand de door hem verzorgde individuele plantenprijzen (ook traditioneel) uitreiken aan een zevental equipes. Daarvan trokken Tiny Hillenaar en René Vork de eerste prijs naar zich toe door als enigen ongeslagen te blijven: 3x winst met een positief saldo van 27 punten. De 2e t/m 5e plaats waren voor Bulderbaanse echtparen Verhoef, de Boer, Meijer en Otte. Gerard Hillenaar met Ruud Korte en Joop met Mariet Koenis werden respectievelijk zes en zeven. De ontmoeting werd overigens nipt (wél voor de 2e achtereenvolgende keer!) gewonnen door Bulderbaan met 17 tegen 16 gewonnen partijen. Dat is sportief gezien voor de statistieken, maar wel een mooi resultaat. BO

28


Vrijdagavondcyclus bij De door BUT gebruikte term doet vermoeden dat het gaat om meerdere vrijdagen dan de twee die de cyclus eigenlijk omvat. Het neemt niet weg dat het eigenlijk een leuk toernooi is. Zoals gezegd bestaat het toernooi uit twee opeenvolgende vrijdagavonden – dit jaar 22 en 29 juli – , waarop je kunt inschrijven voor één van de twee of kunt kiezen voor beide avonden met prijzen te winnen voor de dag waarop gespeeld wordt. Daarnaast wordt er een overall klassement gemaakt van de teams die in dezelfde samenstelling aan beide vrijdagen deelnemen. De deelname van Bulderbaan was dit jaar behoorlijk. Waren er vorig jaar drie doublettenteams, dit jaar waren er vier teams die beide vrijdagavonden deelnamen, met nog een extra team die de tweede vrijdag deelnam. Voor beide vrijdagen deden de volgende teams mee: Andries met Richard, Bram met Minke, Dorine met Els en Peter met Theo. Op de tweede vrijdagavond kwam daar het team Vera met Ruud (Kool) nog bij. De algemene resultaten, in dit volgens het Zwitserse systeem (zie kader) uitgevoerde toernooi, waren niet altijd even goed te noemen, van nul, één en twee overwinningen per vrijdagavond tot drie overwinningen op de laatste vrijdagavond, alles kwam voorbij. Mochten in 2015 Peter en Theo het vaandel van de Bulderbaan nog hoog houden met een overall derde prijs. Dit jaren werden zij overduidelijk voorbij gestoken door Andries en Richard. Op de eerste vrijdagavond konden zij met twee overwinningen, maar zonder avondprijs, huiswaarts keren de tweede vrijdagavond maakt flink wat goed. Met drie overwinningen werden zij toen derde, opgeteld bij de twee overwinningen van de eerste avond leverde dat ook een derde plaats in het overall klassement op, felicitaties zijn daarom op z’n plaats. Toeschouwers hebben wij ook gehad: Cees Reimerink, Hennie Meijer en Loes en Jan de Boer hebben ons “juichend langs de zijlijn” aangemoedigd. Peter Bleekrode (foto’s: BUT/Henk van Rekum)

29

Het Zwitsers systeem wordt al jarenlang toegepast bij allerlei soorten competities, in het bijzonder in Centraal Europa. Het systeem is afkomstig uit de wereld van de denksporten en is een slimme mix tussen een groepensysteem (halve competitie) en een afvalsysteem (directe eliminatie of knock-out). Voor de eerste ronde vindt er een gewone en integrale loting plaats, waarbij indien gewenst een aantal teams geplaatst kan worden om te voorkomen dat deze elkaar onmiddellijk treffen. Vanaf de tweede ronde komen uitsluitend teams met een gelijk resultaat tegen elkaar uit. Voor de derde ronde loten tegen elkaar: teams met twee gewonnen partijen, teams met één gewonnen en één verloren partij en ten slotte teams die nog geen partij hebben gewonnen. Aan het einde van een van te voren vastgesteld aantal rondes – bij wereldkampioenschappen vijf – wordt een klassement opgesteld aan de hand van het resultaat, dus op basis van het aantal gewonnen en verloren partijen. Het toernooi kan daarna worden vervolgd met rechtstreekse eliminatie.


Midzomertoernooi 2016 Zaterdagmiddag 25 juni zijn Jan en ik mét een setje eigen stoeltjes en een goed humeur naar het Broersepark vertrokken om aan het jaarlijkse Midzomertoernooi mee te doen. Volgens de weersverwachting zou het mooi of in elk geval droog weer zijn. Maar helaas begon het kort voor het begin van de eerste partij te regenen, dus werden regenjassen en paraplu’s voor de dag gehaald. Ook werden er snel vier partytenten opgezet met hulp van de leden/spelers en was dat snel gefikst. Voor mijn spel verliep de dag goed! Dank zij mijn medespelers en de ‘vorm van de dag’, want dat heb je ook nodig! Tegen vijf uur werd ik uitgeroepen tot toernooiwinnaar en mocht ik van een goed gevulde prijzentafel een prijs uitzoeken. Zoals alle jaren was ook dit Midzomertoernooi een groot succes. Ook het buffet was weer prima verzorgd. Als extraatje en als zo vaak het geval is bij ons: ‘na regen komt zonneschijn’ en zo geschiedde het dus ook die zaterdag bij het buffet en werd de dag mooi afgesloten. Sportieve groeten van Loes de Boer

NB: Deelnemers 6 en 28 zijn de introducees. UITSLAG MIDZOMERTOERNOOI 25-06-2016 Naam Winst Saldo 1 Loes de Boer 3 22 2 Theo Meijer 3 21 3 Vittorio Pontillo 3 19 4 Dien Bezoen 3 16 5 Jos Helsloot 3 16 6 Lien Wijnands 3 11 7 Jan Verhoef 3 10 8 Rita Giordani 2 10 9 George van Oijen 2 9 10 Trees Henricks 2 7 11 Nico Veldt Sr 2 7 12 Ruud Blom 2 4 13 Niek Cramer 2 3 14 Willy Bakker 2 2 15 Carlo Kolk 2 0 16 Maria van der Linden 2 0 17 Minke Otte 2 -2 18 Magda van Peer 1 3

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

30

Gees Eelsing Bram Otte Afra Betting Jan de Boer Jeannette Cramer Co Loman Leo Eelsing Liesbeth van Rijn Elly vh Groenewoud Henk Hamming Elly Hammen Lia Rademaker Thomas Verhoef Dorine Martron Tineke Verhoef Irma Klaasen Hennie Meijer Dennis Cowan Eddy de Reeper Atie van Oijen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

2 1 -1 -1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -14 -15 -17 -5 -10 -16 -19 -20


Strandtoernooi ‘De Stetters’ 2016 Donderdag 7 juli zou het dan weer gebeuren: het externe toernooi waar Bulderbaan al vele jaren aan deelneemt. Altijd weer in meest wisselende samenstellingen en ook wisselend aantal deelnemers. Dit jaar was het echter wel heel erg minnetjes. Waar het aan lag weet ik niet: de inschrijflijst heeft lang genoeg op de balie gelegen maar een beetje teleurstellend was het wel. Met slechts 4 doubletteteams togen wij om ca. 10.00 richting Castricum. Verzamelen was er deze keer niet bij, de autoperikelen van ondergetekende waren daar debet aan. Hadden wij wel verzameld dan was de eventuele medepassagier bij mij absoluut gekreukeld in Castricum aangekomen. Een Volkswagen-Up is niet een auto waar je meerijders op de achterbank een plezier mee doet. Gelukkig kon dit goed geregeld worden en dus kwam iedereen in goede doen aan bij het strand. De equipes bestonden dit jaar uit: Minke/Bram, Tineke/Thomas, Dorine/Vera en Els/Peter. Daarnaast was het heugelijk te zien dat – voordat wij zelfs maar waren begonnen – de toeschouwers al op de eerste rij zaten. Jopie Verbrugge en Jan Schrouwen wilden dit wel eens van dichtbij bekijken…..! Leuk, leuk dat zij de moeite hadden genomen! Onder uitstekende en sinds jaren ongewijzigde wedstrijdleiding van Paul Frie ‘& Friends’ Henk Karsten en Jeannette de Groot ging het toernooi een half uur eerder dan gebruikelijk tot dit jaar van start.

Altijd een grappige belevenis om elkaar – al roepend om het gezochte startnummer – te vinden rond Club Zand dat als basis voor het toernooi fungeert. Wat er van het spel valt te zeggen: op of in zand spelen is lastig! Heb je het geluk de toss te winnen dan kun je wat harder zand opzoeken en anders ben je soms – afhankelijk van de keuze van de tegenstander – overgeleverd aan het zachte zand waar de ballen en de but regelmatig half of geheel in verdwijnen. Hoe lastig dat ook is, het heeft óók wel weer z’n charme en je bent de hele dag in de buiten- en zeelucht. Uiteindelijk waren Minke en Bram de enige equipe van Bulderbaan die er met een prijs van doorgingen. Van de vier partijen hadden zij er drie gewonnen, waarvan één vrijloting die in winst werd omgezet. Tja wat moet je daar nu van zeggen.….? De overige teams moesten het doen met 0 tot 2 gespeelde overwinningen en vielen buiten de prijzen. Het was winderig uit het zuidwesten dus rechtstreeks op het strand gericht. Zolang de zon scheen ging het best, maar was die even weg dan werd het toch frisjes. Na afloop rond 17.45 uur zijn we met z’n allen gaan eten in een strandrestaurant met uitzicht op ondergaande zon en dat is dan altijd een mooi sluitstuk van een lekkere ‘buitendag’. Toch was iedereen het er deze keer wel over eens dat wij de volgende keer maar ergens anders moeten gaan eten. Er miste iets: vooral gezelligheid met en aandacht van het (erg jonge) personeel. Het eten was best OK maar toch, het geheel riep vraagtekens op en dus komend jaar op naar de overbuurman bij de strandopgang waar wij vroeger kennelijk al eens zijn geweest tot dat die tent een paar jaar geleden afbrandde. En zoals iedereen weet ‘na een brand wordt de grond altijd gezonder’ en wie weet geldt dat ook voor restaurants. Peter Bleekrode

31


Petanque Festijn Sportieve en gezellige dag Zondag 21 augustus om 8.30 uur reden Trees Henricks en ik richting Lisse naar Kasteel de Keukenhof om deel te nemen aan het ‘Liefhebbertoernooi’ van het 4e Petanquefestijn. Wij kwamen op het Landgoed van Kasteel Keukenhof aan in de stromende regen. Het terrein stond compleet blank. Wij gingen er zo’n beetje van uit dat het misschien niet door zou gaan, maar niets was minder waar. We kregen bij de inschrijving allemaal een poncho uitgereikt en die was beslist niet voor de terugreis op dat moment. Het toernooi zou om 10.00 uur beginnen, maar we stonden uiteindelijk tegen half 11 – droog en wel - op de strook waar wij moesten beginnen. We speelden 5 voorgelote partijen, elke keer op een andere ondergrond. Midden in een stuk bos, dus met bladeren en stokjes. Ook waren gedeelten waarop je boule bijna naar beneden rolde in een diep dal(letje), of stukken met grof grind en nog meer verschillend terrein. Tussen de middag kregen we een warme maaltijd die ook nog prima was verzorgd. Het was allemaal goed georganiseerd en heel gezellig. ‘s Middags kwam de zon door en aan het eind van de dag konden we, onder een borrel, nog nagenieten van de dag en keerden rond 19.00 uur huiswaarts. Een leuke ervaring rijker en voor herhaling vatbaar! Ans de Boer-van Raalte

Augustus’ eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af:

32


Tweede Bulderbaan Biertoernooi met Zondag 9 oktober aanstaande krijgt het succesvolle toernooi van 2015 een vervolg. Was de eerste editie nog een Bulderbaanclubtoernooi, het vervolg wordt een extern toernooi met deelname van drie uitgenodigde ‘vrienden’verenigingen die met groot enthousiasme hun deelname hebben bevestigd. Gezien het late tijdstip in het jaar waarop het toernooi wordt gehouden, vanaf oktober beginnen de meeste overdekte activiteiten weer, is besloten om een ‘weer’garantie in te bouwen. In principe wordt het toernooi op ons eigen speelveld in het Broersepark gehouden. Mocht de weersverwachting echter zodanig slecht zijn -of worden- dan hebben we de mogelijkheid om uit te wijken naar een overdekte accommodatie zodat het toch op een goede en plezierige manier kan worden afgewerkt.

Winnaar 2015: Jeannette Cramer

Onze vrienden van De Boel de Boule (bekend van de twee jaarlijkse clubuitwisselingen) heeft zeer enthousiast gereageerd op hun deelname en bovendien spontaan aangeboden om in noodgevallen het toernooi in hun accommodatie in Roelofarendsveen te spelen. Dit betekent echter wel dat het aantal deelnemende doublettenteams beperkt is.

Naast Bulderbaan zijn de deelnemers: Boule Union Thamen (BUT) uit Uithoorn, De Gouden Gooi (DGG) uit Haarlem en De Boel de Boule (DBDB) uit Roelofarendsveen. Mocht het weer inderdaad te slecht zijn dan kunnen slechts een beperkt aantal partijen tegelijk gespeeld worden. Om die redenis het aantal deelnemende equipes per vereniging gesteld op zes. Met totaal 24 teams kan dat in Roelofarendsveen opgevangen worden. De aanvang van het Biertoernooi is om 12:30 uur - melden om 12.00 uur – en het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per doublette. Er wordt over drie ronden gespeeld. Als wedstrijdleider zal Andries het toernooi in goede banen leiden. Peter Bleekrode, mede namens Andries Wijand

Bulderbaanpromotie op ‘Franse Dag’

Zondag 11 september organiseert Souvenirs de France een ‘Franse Dag’ in de Stadstuinen (nabij centrum Amstelveen). Dat kan uiteraard niet zonder een partijtje Petanque en daarom is Bulderbaan aanwezig met begeleiding en speelmateriaal. Bezoekers kunnen een partijtje spelen tot 7 punten en daarmee een prijs winnen die door de organisatie ter beschikking wordt gesteld. Meer informatie: http://www.jbvbulderbaan.nl/11261/Ledeninformatie.aspx

33


€urotoernooi

maand- en tussenstand t/m augustus Naam Veldt Sr. Nico Oijen. Atie v Eelsing. Leo Helsloot. Jos Reimerink. Cees Eelsing. Gees Boer. Loes de Cowan. Dennis Bleekrode. Peter Oijen. George v Loman. Co Pontillo. Vittorio Giordani. Rita Rijswijk. Bob v Bakker. Willie Broek. Frans vd Peer. Magda v Helsloot. Vera Linden. Maria vd Meijer. Theo Hammen. Elly Meijer. Hennie Ploeger. Anja Reeper. Eddy de Knosp. Bernard Bleekrode. Els Boer. Jan de Geel. Conny Petersen. Hannie Kool. Ruud (poedel) Essen. Dick v Pouw. Lia Kolk. Carlo

Winst

Saldo

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

31 23 21 21 20 19 17 22 17 17 16 13 8 7 3 0 -2 -5 6 -5 -6 -10 -13 -14 -15 -11 -19 -20 -21 -24 -25 -27 -29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Naam Eelsing. Gees Pontillo. Vittorio Meijer. Theo Boer. Jan de Boer. Loes de Helsloot. Jos Reimerink. Cees Rijswijk. Bob v Bleekrode. Peter Essen. Dick v Otte. Bram Eelsing. Leo Loman. Co Cowan. Dennis Hammen. Elly Veldt Sr. Nico Staffhorst. Daan Elden. Gerda v Oijen. Atie v Bleekrode. Els Bezoen. Dien Giordani. Rita Helsloot. Vera Oijen. George v Cramer. Jeannette Blom. Ruud Peer. Magda v Wijk. Carla v Otte. Minke Bakker. Willie Groenewoud. Elly vh Klaasen. Irma Posthuma. Frans Linden. Maria vd Reinders. Francien Verhoef. Jan Reeper. Eddy de Raalte. Ans van Verhulst. Lina Posthuma. Marian Dennenbroek. Wes Verhoef. Tineke Meijer. Hennie Betting. Afra Henneman. Doris Verhoef. Thomas Broek. Frans vd Elden. Cor v Henricks. Trees Kolk. Carlo Vogelaar. Lida Dennenbroek. G. Ploeger. Anja Verheul. Hans Knosp. Bernard Grondman. Tonny Kool. Ruud Pouw. Lia Petersen. Hannie Rijn. Liesbeth v Grondman. Ruud Haan. Corrie de Boncey. Sheila Geel. Conny

34

totvoor 277 243 241 252 241 217 215 245 210 208 205 176 213 151 229 157 151 134 120 187 178 165 164 119 118 98 142 134 114 103 99

tottegen 176 163 160 205 220 158 192 177 151 176 164 142 213 95 260 126 141 116 109 241 213 264 225 103 114 79 201 129 152 78 81

totsaldo 101 80 81 47 21 59 23 68 59 32 41 34 0 56 -31 31 10 18 11 -54 -35 -99 -61 16 4 19 -59 5 -38 25 18

totwinst 18 16 16 14 14 14 14 12 12 12 12 11 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6

stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

110 76 104 89

91 36 126 87

19 40 -22 2

5 5 4 4

32 33 34 35

72 66 95 65 64 39

50 91 142 65 61 13

22 -25 -47 0 3 26

4 4 3 3 3 3

36 37 38 39 40 41

39 88 54 51 35 27 26 100 55 47 29 23 23 21 18 61 37 18 16 15 10 8 6

17 140 64 60 16 27 14 149 108 66 35 36 37 36 38 117 78 39 52 39 39 39 26

22 -52 -10 -9 19 0 12 -49 -53 -19 -6 -13 -14 -15 -20 -56 -41 -21 -36 -24 -29 -31 -20

3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


Profile for Bram Otte

Boelspriet 228 digitaal  

Boelspriet is het verenigingsblad van Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan te Amstelveen (NL). www.jbvbulderbaan.nl

Boelspriet 228 digitaal  

Boelspriet is het verenigingsblad van Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan te Amstelveen (NL). www.jbvbulderbaan.nl

Profile for bramotte
Advertisement