Page 1

33e jaargang – mei 2015 – nummer 222

BOELSPRIET


3e editie Petanque Festijn op Landgoed

Afdeling 09

kasteel Keukenhof Zaterdag 8 Augustus 2015

Locatie: Landgoed van kasteel Keukenhof te Lisse (ZH) Recreatietoernooi Aanvang: 10.00 uur inschrijven vanaf 9.15 uur Spelvorm: Doublet Systeem: 5 voorgelote partijen Licentie is niet verplicht

Wedstrijdtoernooi Aanvang: 10.00 uur inschrijven vanaf 9.15 uur Spelvorm: Doublet Systeem: Directe eliminatie met A, B, C en D-Poule Licentie is verplicht

Inschrijfgeld: € 20 per doublet Prijzen: In natura Maximaal 200 teams

Inschrijfgeld: € 30 per doublet Prijzen: Geld Maximaal 64 teams Voor de afvallers na de derde ronde worden er losse toernooitjes georganiseerd in poules van 4 (prijzen: wijn)

Inschrijfgeld is inclusief koffie of thee bij aanvang, een warme maaltijd en parkeren op het terrein van kasteel Keukenhof. Inschrijven via: Inschrijfgeld:

http://www.svveen.nl/inschrijven Hier s.v.p de namen, het email-adres en telefoonnummer van beide deelnemers invullen. Ook vermelden of men inschrijft voor het recreatie- of voor het wedstrijdtoernooi. Het inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op: IBAN NL45RABO0336577702 t.n.v: T.v.d.Plas. Na ontvangst van betaling ontvangt u een bevestiging en is de inschrijving definitief.

Voor meer informatie en deelnemerslijst zie: www.petanque-promotie.nl en www.kasteelkeukenhof.nl/ (kijk onder ‘Er is zoveel’ / ‘Agenda’) Er wordt gespeeld op geaccidenteerde lanen en paden van de bossen en tuinen rondom het kasteel.

In deze prachtige ambiance is er ook ruime gelegenheid om tussen de wedstrijden door op de diverse locaties en terrassen van het Koetshuis, de Hofboerderij en het Washuisje tegen redelijke prijzen een hapje en een drankje te nuttigen.


33e Jaargang – mei t/m juli 2015 – nummer 222 In dit nummer 3 Colofon 5 Bestuurspraet 7 – 9 Werk In Uitvoering: Trees Hendricks 11+13 Activiteitenkalender 15 Kaarten en Klaverjassen 17 Herstelbeelden en verjaardagen 19 Schoonmaak en nieuwe butjes! 21+22 Technische Commissie 23+24 Verslag Jokercompetitie 2014/15 25 Verslag IJskonijn 26 Verslag Heintoernooi 2015 27+28 Verslagen €urotoernooien 3 en 4/2015 29 Trainen bij Bulderbaan 30 SportTechnisch 31+32 Nieuws van de NJBB

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.bulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Els Bleekrode-Wittpen Andries Wijand Freek Vogelaar Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Kopij Boelspriet 223

Technische Commissie Andries Wijand Freek Vogelaar Jos Helsloot

Tel. 0644652561 Tel. 0619354281 Tel. 0206437943

Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 4 juli 2015 zeer welkom bij de redactie (zie linker kolom).

andrieswijand@outlook.com freekvogelaar@ziggo.nl

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

Adverteerders

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com

Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Klassieke meubelen Koekoek Kookstudio De Pantry Lijstenmaker Gehring&Heijdenrijk Personal Touch Travel Tandprothetische praktijk R. Meerleveld Total Copy Service

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 Freek en Lida Vogelaar Tel. 0619354281; Jeannette Cramer; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger Marian Posthuma;

Clubkleding verstrekking: fam. Bleekrode

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speeltijden Maandagavond, woensdagavond: vanaf 19.00 Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Omslagfoto: Het begint bij de voorpagina maar ook de bestuurs- en redactiepagina’s ontkomen er niet aan: het snelle noodherstel van onze nieuwe clubhuis’hoed’. Na een tijdje aanzien: “hoe dringend gaat het worden” werd het snel tijd voor een besluit en voor de rappe reactie van onze adverteerder Brommer BV nemen we dan wel even ons petje af voor de nieuwe hoed. En daar wordt dan wel een keer aandacht aan besteed ook! In dit nummer!

Speelterrein Broersepark; ingang Molenweg te Amstelveen.

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

3


Droog het jaar door

Het zal iedereen opgevallen zijn, ons vertrouwde rode met mosaangroei bedekte dak heeft een ander hoedje. Dat bleek hoog nodig want bij de laatste regenval waren een broodrooster en enkele stopcontacten vol gelopen met regenlekwater. Een onveilige en onhoudbare situatie! Bij een eerste schouw door onze adverteerder en huisloodgieter Brommer werd al geconstateerd dat de dakbedekking poreus bleek. Echter bij een tweede schouw, waarbij ons terrein (per abuis) via het pad naar de BSO van KinderRijk werd benaderd bleek echter dat het dak aan de Noordzijde grotendeels was ingezakt. Binnen een week na deze constatering en reparatieofferte werd het ingezakte dakdeel in twee werkdagen verstevigd en het complete dak opnieuw bekleed. Het is een noodoplossing omdat wij natuurlijk op niet al te lange termijn hopen te verhuizen. Het langdurige uitstel van onze verplaatsing naar de nieuwe locatie – die immers eigenlijk al vier jaar geleden plaats zou vinden – heeft hiermee toch wel ernstige gevolgen ondervonden. Zowel qua veiligheid, die nu dus gelukkig is verholpen, maar ook in financieel opzicht. Want deze reparatie – die door medewerking van de firma Brommer BV tot een minimum aan onkosten is teruggebracht – is toch voor een kleine verenging zoals de onze een substantiële aanslag op onze reserves. Wij hebben natuurlijk onze onderhandelaars bij Gemeente Amstelveen hiervan op de hoogte gesteld! Maar voorlopig onder deze nieuwe hoed, die begin deze maand mei al met forse stormen en slagregens heftig op de proef werd gesteld, kunnen we echt droog het jaar door zo bleek al gauw. Guido Dennenbroek (Vz.)

5


Werk in Uitvoering (35) Begin volgende maand is Trees Henricks één jaar lid van JBV Bulderbaan. Een vlotte, gezellig pratende jonge senior met een leuk en veelzijdig arbeidsverleden . Ze kwam van het verre Zeeuws Vlaanderen en zocht hier ook weer een club om te boulen. En heeft het naar haar zin bij ons.

Waar ben je geboren, wat voor jeugd en welke opleidingen heb je gehad? Ik ben geboren in Nijmegen. Ik was de vierde van zeven kinderen dus ik zat precies in het midden. Boven me had ik een broer die de oudste was en twee zussen, na mij kwamen nog drie meisjes. We hadden een gezellig en warm gezin waar het altijd fijn thuiskomen was. In het begin van mijn leven sliep ik met vier meiden op één kamer. Ons huis stond in de buurt van de Graafseweg. Later toen ik zeven jaar was verhuisden we naar een groter huis en tevens een huis met een douche. Ik was een normale leerling op school en vrij rustig, dit in tegenstelling tot mijn jongere zusje die wel eens de klas uitgestuurd werd. Ik volgde de lagere school bij de nonnen. Na mijn lagere school zei mijn moeder dat ik naar de huishoudschool moest. Ook mijn oudere zussen moesten daar naar toe. Pas de jongste twee mochten naar de MULO. We kregen daar de gebruikelijke vakken die van belang zijn voor de huishouding zal ik maar zeggen. De opleiding duurde twee jaar. Wat kan je over je vroegere werkzaamheden vertellen? Toen ik ervan af kwam ging ik werken bij mensen in de huishouding. Ik had daar al ervaring mee omdat ik ook bij ons thuis mee moest helpen. Iedereen moest meehelpen. Al gauw kreeg ik een ander baantje, namelijk bij een slager. Geweldig vond ik dat. Eerst alleen op zaterdag en later ook de hele week. Het leuke vond ik dat mijn collega’s allemaal mannen waren. Eindelijk af van dat gezeur van die vrouwen, dat wil zeggen vijf zussen. Na de slager ben ik gaan werken bij een modezaak. Dat vond mijn moeder beter. Het was een damesmodezaak en ik vond er niet bijster veel aan. Ook het geroddel van de dames vond ik vreselijk. Daarom ben ik weer terug gegaan naar de slager. Naast het werk waren er natuurlijk de vrije weekends waarin we gingen dansen. Ik was op mijn zestiende jaar op dansles gegaan op een dansschool aan de Batavierenweg. 7

Nijmegen was toen een hele aantrekkelijke uitgaansstad met twee uitgaanstenten die gesitueerd waren in een oude ruïne in de binnenstad, waaronder de ‘Commanderie’ en in één van de kelders de ‘Stellakelder’.

foto: Stella Kelder ca. 1962

Inmiddels had ik mijn man leren kennen en na 5 jaar verkering zijn we getrouwd. Ik was 23 toen en ging het huis uit. We verhuisden naar Arnhem waar we 5 jaar gewoond hebben. Ik kreeg een baan in een herenmodezaak. Dus dit keer werkte ik met mannen en was het wel leuk. Toen werd onze oudste zoon Pim geboren in 1974. Mijn man was gevangenbewaarder in Arnhem en kreeg een baan in Amsterdam. We kregen daar een dienstwoning op het terrein van de gevangenis aan de Amstelveenseweg. Mijn tweede zoon Rob werd er geboren in 1976. Het was na mijn aanvankelijke weerzin toch erg leuk om op het terrein te wonen. 


foto: Amstelveenseweg 240-242 (vrnl); A.dam

We hadden een grote tuin en andere collega’s woonden er ook zodat er grote saamhorigheid was. Na tweeëneenhalf jaar in Amsterdam gewoond te hebben liep ons huwelijk helaas op de klippen en mijn man vertrok. Ik mocht in de woning blijven wonen en heb dat nog lang gedaan. In totaal heb ik er 18 jaar gewoond. Van 1976 tot 1995. Kort na mijn scheiding heb ik gewerkt bij café Bos tijdens de ochtenduurtjes dat de jongens op school zaten. Daar heb ik de muziek van André Hazes leren waarderen.

In de middaguren ging ik naar de MoederMavo met als vakken Engels, Nederlands en Aardrijkskunde. Dat duurde drie jaar. Later kreeg ik een baantje als verkoopster in een schoenenwinkel in de Zeilstraat. De zaak van Nooyen. Dat werk lag me ook wel. Maar het meest heb ik gewerkt bij Kruidvat. Lekker dicht bij huis op het Hoofddorpplein terwijl de kinderen op het VWO zaten. Die zaak is in januari van dit jaar gesloten. Een heel andere wending in mijn carrière diende zich aan in 1991. Ik werd na een korte opleiding conductrice bij de NS. Een volledige werkweek van 40 uur. Ik vind het de leukste baan die ik gehad heb. In de opleiding leerde je de topografie van Nederland. Je leerde treintypen herkennen 8

en zelfs ook drugs herkennen. In mijn stageperiode mocht ik mee met een internationale trein. Met agressie leren omgaan hoorde er ook bij. Al moet ik zeggen dat ik daar in de praktijk gelukkig weinig mee te maken heb gehad. In die tijd was er wel juist een conducteur in Alkmaar in elkaar geslagen. Ja, tóch wel. Er was een keer een jongeman die geen kaartje had en weigerde de trein te verlaten na mij bedreigd te hebben, maar toen heb ik de machinist erbij geroepen. Er wordt trouwens niet gecontroleerd als de trein stampvol is. Dat roept ook agressie op bij de reizigers omdat door de drukte de mensen overal in de trein moeten staan. Een andere taak die je hebt als conductrice is omroepen van bestemmingen en overstapmogelijkheden.

Ik had inmiddels toch weer een man leren kennen waarmee ik een tweede langere relatie kreeg. Frank heette hij en was architect. Omdat hij en mijn zonen niet zo goed met elkaar konden opschieten ben ik in 1994 naar Vianen verhuisd waar Frank een flat had. Aan die periode in mijn werkzame leven kwam een eind toen we naar Zeeuws Vlaanderen gingen verhuizen in 1996. In Zeeuws Vlaanderen rijden namelijk geen treinen. Het was dáár of Groningen waar huizen nog betaalbaar waren. Zeeuws Vlaanderen is net ietsje minder afgelegen. We kochten daar een dijkhuisje dat onbewoonbaar verklaard was en het plan was er een nieuw huis te bouwen na afbraak van het oude. Zo gezegd, zo gedaan dachten we. Nou dus niet in één jaar. Het werd een zesjarenplan en al die tijd hebben we in een caravan op het terrein geleefd. ‘s Zomers en ’s winters! Elke balk en steen die in het huis zit heb ik persoonlijk in mijn handen gehad. We hebben alles zelf gebouwd. Totdat Frank ziek werd en het dak af moest laten maken door een aannemer. Toen het tenslotte af was hebben we er nog een jaar samen 


gewoond. We waren toen 11 jaar samen waarvan 5 getrouwd. De laatste 5 jaar van mijn huwelijk, dus nog tijdens het bouwen van het huis, heb ik gewerkt bij Albert Heijn in Hulst. Albert Heijn had toen nog een eigen slagerijafdeling en dat was weer de afdeling waar ik werkte. Na mijn scheiding ben ik in Hulst gaan wonen. Ik moest gebruik maken van een auto om naar mijn werk te komen, dus kochten we een klein automaatje voor mij. Maar uiteindelijk ben ik cassière geworden. Een heerlijke tijd heb ik gehad. En toen ik de leeftijd van 65 bereikte wilden ze me niet laten gaan en wilde ik ook niet weg. Dus ben ik nog lekker twee jaar met acht uur per week blijven doorwerken. Ik ben nu 68 jaar en woon sinds een jaar in Amstelveen om dichter bij mijn kinderen en kleinkinderen te zijn.

Hij had nog helemaal geen huur betaald voor zijn verblijf daar en toen we hem daarop aanspraken ging hij er als een speer vandoor! We zijn hem in de auto achterna gereden tot bij zijn woning waar hij snel achter de brede rug van zijn vrouw ging staan. Later bleek dat hij ook nog het huisje had leeggeroofd en dat is is uiteindelijk een rechtzaak geworden die we gewonnen hebben. En we hebben ook nog iets van het geld van de huur teruggezien. Uiteindelijk hebben we toen dat huisje alsnog verkocht. Wat zijn zoal je hobby’s? In Hulst heb ik gezongen bij het Hulster gemengd koor. Ik ben dol op zingen en heb in al mijn vorige woonplaatsen in diverse koren gezongen. In Hulst ben ik overigens ook lid geweest van twee bouleverenigingen die niet bij de bond zijn aangesloten.

Vrijwilligerswerk

Hulster Gemengd Koor (eigen foto)

Nog leuke anekdotes uit je werkzame leven? Toen we naar Zeeuws Vlaanderen verhuisden hadden we voor de zoon van Frank een huisje gekocht dat hij van ons huurde. Dat liep echter totaal anders. Hij kon niet alleen leven en kwam bij ons inwonen waardoor we dat huisje gingen verhuren. Maar daar hadden we geen geluk mee, want er kwamen huurders op af van, om het zo maar te noemen, laag allooi. Zo was er één, die had bijvoorbeeld een weedplantage op zolder ingericht en weer een ander betaalde de huur niet. Dat deden de meesten trouwens niet. Er was er zelfs een man die bij ons thuis kwam, de sleutels van het huisje op tafel gooide en zich beklaagde over het meubilair dat er stond.

9

Ook in Hulst was ik vrijwilliger bij de Zonnebloem. Ik bezocht mensen bij hen thuis om een praatje te maken en een kopje koffie te drinken. In Amstelveen, waar ik nu met heel veel plezier een jaar woon, heb ik vrijwilligerswerk gevonden bij De Luwte, het seniorenhuis naast mijn flat waar ik help met serveren in het restaurant. Niet-bewoners kunnen daar ook gewoon hun maaltijd gebruiken, uiteraard tegen betaling.  Tekst:

Dorine Martron


JBV BULDERBAAN Activiteitenkalender mei t/m oktober Speeltijden: maandagmiddag(-avond(zomer)), woensdagmiddag(-avond) en zaterdagmiddag. ’s-Middags vanaf 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur) – ’s-Avonds vanaf 19.30 uur (melden 19.00 uur) -dag DATUM ONDERWERP € MELDEN AANVANG INFORMATIE/ADRES mei 2015 zon

17

Nationale Competitie (NC) 3

9.30

10.00

Les Cailloux, Koelaan 1, Zeist DVV, van Alkemadelaan 16, Sassenheim Petangeske, Beukenlaan 16A, Bergen op Zoom

zon

17

Zomer Competitie Doublette (ZCD) 3

10.00

10.30

zater

23

NK: vrouwen, junioren, aspiranten, pupillen en veteranen

09.30

10.00

zater

30

Bondsvergadering

?

?

zon

31

NK Tête-à-Tête: mannen, vrouwen, junioren

09.30

10.00

JBC Plop, Sportlaan 3, Uden

?

juni 2015 maan

1,8,15,22,29

Troefcompetitie (1=eerste)

19.00

19.30

Broersepark

zater

6

€urotoernooi nr. 6

13.00

13.30

Broersepark

zon

7

Nationale Competitie nr. 4

09.30

10.00

zon

7

10.00

10.30

woens

10

19.00

19.30

zon

14

ZCD en NC reservedag

10.00

10.30

nog niet bekend

zater

20

Midzomer/jubileumtoernooi

13.00

13.30

Broersepark

zon

21

NK Triplette, W/J licentie

?

?

24

Sportdag HWC: boulen in twee sessies onder begeleiding van JBV Bulderbaan

9.30 12.00

11.00 13.30

Athletiekvereniging Startbaan

13.30

Broersepark

10.00

10.30

Boelende Stier, Boulodrôme “de Bullebak”,van der Marckstraat 19, Leiderdorp

19.00

19.30

Broersepark

10.00

Clubhuis, Broersepark

10.00

PC de Gooiers, Sportpark Loosdrecht, ’t Jagerspaadje 34, Nieuw Loosdrecht

woens

Zomer Competitie Doublette (ZCD) 4 Boel de Boules clubuitwisseling

LMI, Potjesdam 12, Zuid Scharwoude DGG, Belgiëlaan 6, Haarlem/Schalkwijk Broersepark (geen vrij spelen)

RPC ABA Rijswijk, Lupinepad 1, Rijswijk

juli 2015 zater

4

€urotoernooi nr. 7

zater

4

maan

6,13,20,27

donde r

9

Redactievergadering Boelspriet #223

12

NK: MIX, teams van man/vrouw

zon

Boulestreektoernooi afd. 9

Troefcompetitie

13.00

9.30

11


JBV BULDERBAAN Activiteitenkalender mei t/m oktober augustus 2015 zater

1

maan

3,10,17,24,31

zater

€urotoernooi nr. 8

13.00

13.30

Broersepark

Troefcompetitie (31 laatste) €

19.00

19.30

Broersepark

8

Keukenhoftoernooi

9.15

10.00

vrij

14

Indië herdenking

18.30

20.30

zater

29

Jules Le Noir toernooi

11.30

12.00

Broersepark

13.00

13.30

Broersepark

10.00

10.30

Broersepark

10.00?

CdP Les Cailloux, Koelaan 1, Zeist

10.30

Broersepark

10.00

Clubhuis, Broersepark

10.00

10.30

Broersepark

13.00

13.30

Broersepark

?

?

Kasteel Keukenhof, Lisse Indië monument, Broersepark

september 2015 zater

5

zater

12

zon

13

zater

19

donde r donde r zon

24 24 27

€urotoernooi nr. 9

Clubkampioenschap (dag 1) NK Doublette: mannen, junioren, aspiranten, pupillen, vrouwen Clubkampioenschap (dag 2) Start pilote nieuwe Clubteamcompetitie Redactievergadering Boelspriet #224

10.00

Veendorptoernooi

€ oktober 2015

zater

3

maan

5

dins

6

zon

11

maan

€urotoernooi nr. 10

Afdelingsvergadering afd. 09 Kaartavond Bulderbaan (eerste) Winter Competitie Doublette (WCD( 1

19.15

19.30

Clubhuis, Broersepark

10.00

10.30

?

12

Halspelen

18.30

19.30

DGG, Belgiëlaan, Haarlem

vrij

16

Verenigings Team Competitie (VTC) 1

19.00

19.30

?

zater

24

Spek & Bonentoernooi

11.30

12.00

Broersepark

Tripletten ?

Bij welke sport vereniging heb je triootjes met steeds wisselende partners zonder over de tong te gaan?

13

?


advertentie

Comfort en zelfvertrouwen met een kunstgebit? De normale gebitsprothese Als uw natuurlijke gebit aan vervanging toe is en de boven– en onderkaak nog in goede staat zijn maken wij – als u dat wilt – graag een normale boven en/of onderprothese. Ook als u een partiële– of frameprothese wilt is dat bij ons mogelijk. Hebt u klachten met een kaakgewricht dan kunnen wij u ook helpen met ´knarsplaatjes´.

Wie zijn ‘wij’? ‘Wij’ zijn (vlnr) Andres Bink, Dennis Meerleveld en Dolf Meerleveld van de Praktijk voor Tandprothetiek & Mondhygiëne in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij voor onze klanten een normale gebitsprothese aanmeten. Maar als tandprotheticus kunnen wij meer voor u doen. Wij leveren maatwerk , houden rekening met individuele wensen, overleggen en adviseren welk gebit het beste bij u past en doen er alles aan om uw gebit een natuurlijke en frisse uitstraling te geven. Zo’n fijne afstemming vinden wij belangrijk. Voor wie één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen moet missen en tóch ongehinderd wil kunnen lachen, praten en eten, kunnen implantaten een goede oplossing zijn. Eén van de mogelijkheden is het vastklikken van het kunstgebit op implantaten. Doordat de ingreep relatief klein is en de verzekeraar in veel gevallen een groot deel van kosten vergoedt, komt deze behandeling steeds meer in de belangstelling te staan. Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Tandprotheticus is een beschermd beroep en heeft sinds 1987 een wettelijke status.

Een kunstgebit met implantaten: dát klikt !


…én

bij Bulderbaan

Na enige tijd stilte hadden wij toch gemeend weer een start te moeten maken met de maandelijkse klaverjasavond (eerste dinsdag van de maand). Gezien het geringe aantal aanmeldingen is het ons, met behulp van een invalster (*), toch gelukt om elke maand bij elkaar te komen. Een keer door ziekte van een van de deelnemers en niet meer in staat om een invaller te krijgen moest er noodgedwongen met zijn drieën aan een tafel gespeeld worden (3-3-2015), 2015), dat is echter niet voor herhaling herhaling vatbaar en dus hopen wij op een grotere groep deelnemers in de volgende periode 2015-2016. 2015 Hieronder vind u een overzicht van de bereikte resultaten per deelnemer per speelavond.

Opvallend is, en dat streefden wij ook na, dat er elke keer een andere avondwinnaar avon uit de bus is gekomen! Voor het volgende seizoen, met ingang van oktober 2015, hopen wij toch op een grotere groep deelnemers zodat de avonden wat zorgelozer kunnen worden ingevuld. Naam

7-10-14 14

4-11-14

2-12-14

6-1-15

3-2-15 15

7-4-15

Mat van Andel

3244

4357

4333

4247

----

----

Els Bleekrode

3038

3770

4834

4194

4646

4690

Peter Bleekrode

2906

4869

----

4169

5456

4372

Bram Otte

2884

3750

----

4958

5217

4264

Cor van Elden

3316

4885

4173

----

----

----

Eddy de Reeper

3078

4976

4211

3880

4445

4486

Vera Helsloot

2904

4507

4564

4683

3818

4270

Bob van Rijswijk

2914

4648

4359

4442

3630

4714

Ruud Kool

----

----

4728

5171

5120

4028

Freek Vogelaar

----

----

4384

----

----

4580

An Kool (*)

----

----

----

----

4522

----

Naast de twee tafels met klaverjassers ontstond er in de loop van de afgelopen periode ook een derde tafel met daaromheen 4 jokerende dames die elkaar elke speelavond het vuur aan de schenen legden. Mede hierdoor was de kantine elke keer goed gevuld en waren de avonden erg gezellig! In de loop van de komende maanden zal er een nieuwe oproep volgen voor deelnemers aan de volgende cyclus, houdt de Boelspriet dus maar in de gaten. Peter Bleekrode

15


Herstelbeelden Het is april 2015 en de meteorologische lente is ingetreden. Er is genoeg hemelwater gevallen om ons te alarmeren dat het helemaal niet goed gaat en dat we letterlijk “uit ons dak gaan”!

Gevaarlijke situaties met kans op kortsluiting noopt het bestuur om direct actie te ondernemen.

Adverteerder Brommer komt kijken en e n constateert in tweede instantie een half ingestort dakdeel. Binnen een week komt een offerte en is via een noodreparatie het complete dak voorzien van een lekvrije laag. We laten de beelden voor zich spreken.

Wij feliciteren………….. en………….. augustus 2015 juni 2015

Tonny Grondman-Snel Andries Wijand Elly van der Wel Coby Kolk Steven Kraaijenhof Vera Helsloot-van Gool

juli 2015

Chris van de Ven Atie van Oijen-Koper Willy Lamberts-Tas Nan Swidde

04/06 09/06 16/06 20/06 30/06 30/06

02/07 03/07 26/07 30/07

1.

Richard Rentinck

03/08

2.

Doris Henneman

04/08

3.

Peter Feenstra

05/08

4.

Marian Posthuma

05/08

5.

Niek Cramer

08/08

6.

Wim Smit

13/08

7.

Jan Verhoef

13/08

8.

Leo Eelsing

15/08

9.

Jopie Verbrugge

24/08

10. Guido Dennenbroek

25/08

11. Mat van Andel

25/08

12. Jan de Boer

31/08

17


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor:

Groot huishoudelijk Klein huishoudelijk

persoonlijke aandacht,

zorgen voor snelle levering,

op een tevoren afgesproken tijd installeren, uitleg geven en pas vertrekken als alles goed werkt!

Stofzuigers DVD & Blu Ray Radio & Televisie Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

Voor die service staat DIS al vele jaren bekend en daar komen klanten voor terug, al jaren lang. DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen


Voorjaarschoonmaak

en nieuwe butjes

De temperaturen worden aangenamer, er komen weer veel mensen in het clubhuis(je) en omdat wij er nog wel een tijd(je) zullen moeten blijven was het dus ook dit jaar weer tijd voor een grote schoonmaak. Een oproep tijdens de Algemene Vergadering van 31 maart leverde ter plekke voldoende vrijwillige (bestuurs)leden en afspraak voor een datum op. Els B, Jeannette, Freek, Andries, Vera, Gerda, Loes, Bram, Minke, Dorine en ondergetekende stonden op zaterdag 18 april om 09.30 uur klaar om allerhande schoonmaakartikelen ter hand te nemen.

Dat het nodig was bleek wel uit het zwarte water dat van de ramen en muren afkwam en het “spinrag” (of waren het stofdraden) dat door een grote stofzuiger naar het afval werd verwezen.

Onder het genot van vers gezette koffie en het nuttigen van verse roomsoesjes werd besproken en bekeken wat er allemaal moest worden gedaan. Geen planning, maar gewoon aan het werk en iedereen toch naar een willekeurig onderdeel om dat ter hand te nemen. De prijzenkast, de keuken, de vloeren, ramen en stoelen, alles werd onderhanden genomen. Komend op plaatsen die je het het hele seizoen ogenschijnlijk aan je voorbij laat gaan werden blootgelegd en daar kwam notabene ook nog een zak met gloednieuwe butjes naar boven! TE KOOP AAN DE BAR!

Deuren werden onschuldig geopend om eens goed schoon te maken, het gevolg was echter dat met name de zijdeur daarna niet meer dicht wilde en het slot van de voordeur leverde al langer maar ook nu weer problemen op. Een duidelijker voorbeeld dat ons clubgebouwtje “op is” was niet te krijgen. Met behulp van schaven, hamers, beitels en wat al niet voor gereedschap werd alles weer een beetje hersteld, maar voor hoelang? Ook het veld is onder handen genomen, met behulp van grasharken werden de meeste te grote stenen bijeen geharkt en daarna handmatig verwijderd. Bij de laatste verbetering in het voorjaar van het speelveld en het bedekken met nieuw lava waren er dit keer wel erg grote brokken(jes) steen meegekomen. Na het met behulp van de mat weer mooi egaal maken van het speelveld ziet het er nu weer pico bello uit.

Heerlijk weer was het en alle helpers konden na deze grote schoonmaak zo tegen 13.00 uur lekker achterover leunend in de zon de eerste “zaterdagboulers” welkom heten. Dank aan deze groep vrijwilligers is absoluut op z’n plaats. Zij hebben de overige spelende leden wederom een grote dienst bewezen. Hulde daarvoor!! Peter Bleekrode

19


Van de Technische Commissie Commi Eindresultaten en in de ‘wintergames’ binnen de afdeling

Wintercompetitie tripletten

In deze competitie hebben de Bulderbaanteams als volgt gepresteerd.

Verenigingsteamcompetitie (VTC)

1e klasse zondag

In de VTC is afgelopen winter deelgenomen deelgeno door drie teams. De eindresultaten:

BB-1 1 met Guido Dennenbroek, Freek Vogelaar en Lina Verhulst wisten zich met drie overwinningen op de slotspeel speeldag in maart alsnog veilig te spelen naar de 12e plaats.

2e klasse:

Het team BB-1 bestaande uit Guido DennenDenne broek, Dorine Martron, Han van Leeuwen, Freek Vogelaar, Dennis Cowan, Lina Verhulst, Frans en Marian Posthuma zijn door twee overwinningen (5-2 en 6-1 ) op de laatste twee speeldagen (maart)) op de 5e plaats geg eindigd.

2e klasse zondag:

Het team BB-2 (Han Han van Leeuwen, Dorine Martron en Dennis Cowan) Cowan wisten op de laatste speeldag dag in de promotiepoule alle vijf parpa tijen te winnen en werden daarmee tweede in de de 2e klasse!! Zij promoveren naar de 1e klasse! klasse

Team BB-2 2 met Thomas Verhoef, Tineke VerVe hoef, Jan Verhoef, Bianca Verhoef, Peter Bleekrode en Jeannette Cramer hebben door een –noodzakelijke- overwinning met 5-2 5 op de laatste speelavond de 6e plek gehaald en konden zich –evenals- als team m 1 handhaven in de 2e klasse. 4e klasse

Het ‘rookiesteam’ in deze competitie, BB-3 met Anja Ploeger, Bram en Minke Otte, Rita Giordani, Ruud Blom, Vera Helsloot, Els Bleekrode en Carla van Wijk konden helaas ook op de laatste twee speelavonden avonden geen potten ten kunnen breken en zijn op de 7e plaats geëindigd.

Een uitstekende prestatie van dit team waarmee we hen dan ook van harte feliciteren.

BB-3 bestaande uit Thomas en Tineke Verhoef met Peter Bleekrode, Bleekrode kwamen ook uit in de promotiepoule.. Het team won op de slotdag twee partijen en werd daarmee zevende.

Omdat er geen vijfde klasse in deze compecomp titie tie is konden zij zich nipt (?) handhaven in de 4e klasse !! .

Zomercompetities omercompetities in de zone (B) en de afdeling (09) NC en ZCD.

In de Nationale Competit itie (NC) speelt Bulderbaan dit jaar met twee teams die allebei in de 1e klasse uitkomen. Bulderbaan-1 bestaat uit Guido Dennenbroek, Lina Verhulst en Freek Vogelaar die op de eerste twee speeldagen vijf van hun negen partijen wonnen en daarmee voorlopig een gedeelde 8e plaats bezetten. bezetten Bulderbaan-2, met Han van Leeuwen, Dorine Martron en Andries Wijand, Wijand hebben op de eerste twee dagen zes van de tien partijen in winst omgezet en staan daarmee daar op een 

21


17 mei De Vaste Voet van Alkemadelaan 16 Sassenheim

gedeelde 4e plaats. Met nog twee dagen te spelen blijven alle kansen nog open.

De twee overgebleven speeldagen en locaties De Gouden Gooi voor deze Nationale Competitie in zone-B zijn: 7 juni (slotdag) Belgiëlaan 6 Haarlem 17 mei bij CdP Les Cailloux; Koelaan 1 Ook hier (in onze regio!) zijn supporters zéér 3703 CS Zeist, welkom. 7 Juni bij Les Mille Iles, Potjesdam 12 Andries Wijand, namens de TC  1722 XN Zuid Scharwoude Supporters zij van harte welkom!!!

Zomer Competitie Doubletten (ZCD)

In deze competitie voor tweetallen in onze afdeling speelt Bulderbaan ook met twee teams. In deze competitie worden drie partijen per speeldag gespeeld met dagprijzen. Er wordt gespeeld in vier poule: een van tien en drie van twaalf teams. De equipe Theo Meijer en Cees Reimerink won zowel op de eerste als tweede dag twee partijen: zij staan in hun poule nu op de vierde plaats met 4 winstpartijen.

Het andere team met Carla van Wijk en Daan Staffhorst won de eerst speeldag twee partijen en helaas de tweede dag geen enkele. Dat houdt hen op de 8e plek in hun poule met twee winstpartijen.

De laatste twee speeldagen en locaties voor deze beide equipes in deze competitie zijn:

22

Winnaars Heintoernooi Jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tireur Frans vd Broek Dennis Cowan Jan Rietveld Andries Wijand Andries Wijand Marian Olff Han v Leeuwen Ruud Sakes Yvo Jansen Cor van Elden Vittorio Pontillo Frans Posthuma Cor van Elden Bas de Haan Chris v d Ven Jan de Boer Cor van Elden Cor van Elden Dorine Martron Cees Reimerink Peter Bleekrode

Pointeur Fie Busman Nico Veldt Sr. Christina Leyen Christina Leyen Adri Verlinden Margaret Koelewijn Els van Boekel † Gees Eelsing Anne de Vries Francien Reinders Joke de Rooij Margaret Koelewijn Sheila Bonsey Ria Helsloot Marian Posthuma Lida Vogelaar Nico Veldt Sr. Gerda van Elden Willem Hoekman Gees Eelsing Loes de Boer

advertentie


Jokercompetitie 2014/2015

Het is nog niet zo lang geleden dat wij ‘echte’ winters hadden en de deelnemers zich moesten wapenen tegen kou, sneeuw en ijs. Daar was deze keer geen sprake van. Dit winterse toernooi, dat gespeeld wordt van november t/m maart op elke woensdagavond, werd getekend door veel water. Het gebeurt niet vaak, en het niet doorgaan door sneeuw e.d. kun je verwachten, maar dat er speeldagen moesten worden afgelast omdat de overvloedige regen het speelveld onbespeelbaar had gemaakt, had ik nog niet eerder meegemaakt. De deelnemers die zich voor deze competitie Plaat s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Naam Carla van Wijk Nico Veldt Sr

Freek Vogelaar,

Partijen

inschrijven weten dat je slecht weer kunt verwachten en het is dan ook niet meer dan logisch dat zij elke woensdag om 19.30 uur paraat staan om hun wedstrijden te spelen. Door de langere duur, toch een periode van vijf maanden waarin gespeeld wordt, kunnen er sterke wisselingen in prestaties optreden, althans dat zou je denken. Deze editie liet er gedurende een lange periode geen onduidelijkheid over bestaan dat er twee deelnemers waren die deze competitie dit jaar winnend wilden afsluiten. Hieronder vind u de einduitslag zoals die op de laatste avond werd bekendgemaakt en gepast gevierd.

Jokers

Punten

Gespeel d 32

Gewonne n 20

Gebruik t 2

Tegoe d 0

Gescoor d 364

Jokerpunte n 26

Totaa l 390

26

17

5

0

291

63

354

319

14

333

26

322

288

13

301

259

22

281

36

23

0

0

389

0

34

15

1

0

337

Peter Bleekrode

30

13

3

0

292

31

Bram Otte

33

12

0

1

310

0

Thomas Verhoef

34

13

1

0

296

22

13

5

0

220

55

56

274

78

248

6

Els Bleekrode Anja

Ploeger

Vera Helsloot

Bob van Rijswijk

32

32 34

32

17

17 14

11

2 1

2

0 0

0

11

4

1

208

40

Dorine Martron

20

7

5

0

157

50

Tineke Verhoef

10

3

4

1

81

32

Cees Reimerink Ruud

Blom

18 8

7

5

5 4

2

0 1

3

218

4

20

10

0

296

18

20

5

0

Steven Kraaijenhof Eddie de Reeper Andries Wijand

14

2

190 164 82

345

80

72

Eddy Philips

Jeannette Cramer

8

389

Sald o 100

323 310 300 275

51

241

37

201

15

97

207 113

-9 9

-12

-11

-42

-77

-52

-102 -5

13

-62

-12

-26 16

De winst van een relatief nieuw lid, dit keer in de persoon van Carla van Wijk, is op zich al een verrassing, voor zover mij bekend is dat ooit één keer eerder voorgekomen dat een nieuw lid direct won, dat wij voor het eerst in 8 jaar weer een vrouwelijke winnaar hebben is een zeer plezierige bijkomstigheid. Om enig inzicht te geven hoe gedurende de 5 speelmaanden de standen per periode er uit zagen kunt u hieronder zien hoe de top drie er na elke periode uitzag.  23


Periode 1: Plaats

Periode 2: Plaats

Periode 3: Plaats

Naam 1 Nico Veldt Sr 2 Jeannette Cramer 3 Carla van Wijk

Naam 1 Carla van Wijk 2 Eddie de Reeper 3 Els Bleekrode

Naam 1 Freek Vogelaar, 2 Nico Veldt Sr 3 Jeannette Cramer

Periode 4:

Plaats Naam 1 Jeannette Cramer 2 Carla van Wijk 3 Anja Ploeger

Periode 5: Plaats 1 2 3 4

Naam Carla van Wijk Nico Veldt Sr Freek Vogelaar, Eddy Philips

Partijen

Gespeeld

8 8 6

Partijen

Gespeeld

6 6 6

Partijen

Gespeeld

8 8 8

Partijen

Gespeeld

6 6 6

Partijen

Gespeeld

8 8 8 8

Gewonnen

6 5 4

Gewonnen

5 4 3

Gewonnen

6 6 4

Gewonnen

5 2 4

Gewonnen

6 5 5 6

Punten

Gescoord

93 82 74

Punten

Gescoord

74 66 57

Punten

Gescoord 92 91 86

Punten

Gescoord

67 67 66

Punten

Gescoord

93 90 90 89

Saldo

28 4 32

Saldo

35 18 -4

Saldo

30 45 12

Saldo

25 1 8

Saldo

30 18 17 18

Zoals gebruikelijk ontvangt elke periodekampioen aan het einde van de betreffende periode een fles port. Elke periodekampioen kan echter maar één keer een prijs winnen. Om die reden wordt in de stand van periode 5 ook de nummer 4 genoemd, alle boven hem staande deelnemers hadden al een prijs gewonnen. Eddie Philips was daarom de gelukkige winnaar van de vijfde fles port. De 19 deelnemers die vanaf het begin streden hebben om verschillende redenen hier en daar (aanzienlijk) minder wedstrijden gespeeld, dat is jammer omdat het totale beeld toch wat troebel wordt. De einduitslag laat wel zien dat Nico alle partijen heeft gespeeld en geen gebruik heeft hoeven maken van een joker. Een compliment om bij weer en wind toch elke woensdag te verschijnen! De totaal gescoorde punten ligt hoog en laten een groot gat zien tussen de nummers 1 en 2 en de rest. Ook dát is een compliment waard. Maar zoals al gemeld: “het grootste compliment geldt Carla van Wijk”.Zij had de langste adem en was in staat om op de laatste speelavond een verschil van 5 punten die zij achterstond op Nico Veldt Sr. om te buigen naar één punt voorsprong. Waarmee zij de Jokercompetitie 2015 op haar naam én de wisselbeker schreef. Met recht mag zij zich het “IJskonijn 2015” noemen! Peter Bleekrode

24


IJskonijn 20142014

2015

Het begon voor mij allemaal in juni 2014 toen ik eens kwam kijken bij JBV Bulderbaan. In november 2014 kwam ik tot de ontdekking dat er een wintercompetitie werd gehouden met de naam “Jokercompetitie”. In eerste instantie wist ik niet wat ik mij daar bij voor moest stellen, ik hoorde echter van verschillende kanten dat het een leuke competitie was.

In januari, februari en maart was ik samen met Nico Veldt Sr. verwikkeld in een nek aan nek race die tot de laatste avond voortduurde.

Op deze laatste speelavond startte ik met een achterstand van 5 punten op Nico, het zou dus een echte beslissende finale worden.

Ik besloot mij daarom tijdens de tweede weede woensdag alsnog in te schrijven en omdat ik de eerste avond gemist had kon ik meteen mijn Joker inzetten en meteen mijn gespeelde punten van een van de partijen verdubbelen.

De loting liet zien dat ik de eerste partij direct tegen Nico moest spelen, een mooier begin was bijna niet mogelijk, nu was ik niet afhankelijk van anderen. Deze partij parti speelde ik met Freek Vogelaar en wij wonnen met 13-7 7 waardoor de achterstand was veranderd in een voorsprong van 1 punt. Ondanks de overwinning van Nico in de laatste partij bleef de voorsprong behouden en behaalde ik de eindoverwinning ning van de Jokercompetitie 2014-2015. 2014

Bram Otte vertelde mij dat ik het tweede lid van de vereniging was die in het eerste seizoen direct de Jokercompetitie wist te winnen, hij zelf was de eerste die het was gelukt. Daarnaast bleek ik de eerste vrouw in acht jaar te zijn die deze competitie wist te winnen. De titel IJskonijn 2014-2015 2014 die ik hiermee won was wel terecht, het was op sommige avonden best koud!

Ik ben zeer in mijn nopjes dat ik dit in zo’n korte tijd heb bereikt. Nu heb ik mijn zinnen gezet op de zomercompetitie petitie doubletten die ik samen met mijn vriend vrien Daniël op de zondag ga spelen. Dat zijn vier zondagen en ik heb er erg veel zin in. Carla van Wijk

In december behaalde ik mijn eerste hoogtepunt, op mijn verjaardag 17 december ber won ik alle twee partijen, hierdoor was ik verzekerd van de periodeprijs. 25


HEINTOERNOOI 2015

de voornaam Piet? Naar ik heb begrepen is het de nalatenschap van een eind jaren ’90 overleden lid met de voornaam Hein, waaruit jarenlang de prijzen voor het toernooi werden gefinancierd. Al spelend en gedurende het vorderen van de dag moest bekent worden dat het weer eigenlijk wel meeviel, het drensde een beetje en de meeste “zwaardere buien” vielen meestal tussen de verschillende rondes, kwestie van plannen zou Andries als wedstrijdleider zeggen, of waren het de hapjes en drankjes die tussendoor genuttigd weren die de voortgang meer bepaalden? Met de dreiging van meer regen later in de middag werd uiteindelijk besloten om het op drie partijen te houden en iedereen in ieder geval de gelegenheid te geven droog thuis te kunnen komen. Dat daar omwille van de derde helft een groep langblijvers geen boodschap aan hadden bleek maar weer, rond 17.00 uur toog iedereen uiteindelijk naar huis en ook zij kwamen nog droog over. De volledige uitslag van dit wederom voortreffelijk georganiseerde toernooi vindt u elders in de Boelspriet en binnenkort in www.jbvbulderbaan.nl maar de eerste drie wil ik u hieronder toch niet onthouden. Als vanouds was de catering weer van hoogstaande klasse en dit gezegd hebbende zie ik u volgend jaar tijdens een volgende “Hein uitvoering” weer terug! Peter Bleekrode

Vijf april 2014 – zie de foto’s op onze fotosite er op na – praktisch zomer met ca. 20º C.. Korte mouwen maar nog net geen korte broeken en prachtig weer om het officiële buitenseizoen in te luiden. Even terugdenken – 28 maart 2015, – praktisch herfst, regenachtig (ca. 10º C. trui aan, op sommige momenten regenjack aan, ook een manier om het officiële buitenseizoen in te luiden. Achtentwintig leden hadden het regenachtige en koele weer getrotseerd en waren naar het Broersepark getogen om allereerst de bloemenzee van de prijstafel te bewonderen. Andries en Dorine hadden hun beste beentjes voorgezet om er iets erg moois van te maken. Wat bij mijn weten nog nooit was voorgekomen was dit jaar wel gebeurd, bij voorintekening opgeven of je als tireur of pointeur ingedeeld wilde worden en dan uiteindelijk tot de ontdekking komen dat er evenveel van beide groepen opgegeven waren. Hiermee was het schuiven van de ene groep naar de andere groep, altijd een kleine bron van teleurstelling, niet nodig. Gezien het weer werd er een voorbehoud gemaakt of er drie of vier partijen gespeeld zouden worden maar keurig om 11.30 uur werd de eerste loting kenbaar gemaakt als start van dit jaarlijks terugkerende clubtoernooi met de naam “Heintoernooi”. Hoe is die naam ontstaan, toch niet genoemd naar de meer bekende man met Tireur

W

1

Peter Bleekrode

3

+25

2

Thomas Verhoef

2

+12

3

Dorine Martron

2

Saldo

+4

Pointeur

W

Saldo

Loes de Boer

3

+19

Tineke Verhoef

3

+17

Nico Veldt Sr.

26

2

+20


€urotoernooi 7 maart 2015

Het begin van de lente viel voor ons dit jaar op deze dag: prachtig weer, heerlijke zon en een speelterrein dat er weer prachtig bij lag. Dankzij de snelle inspanningen van de gemeentelijke parkwerkers was de woestenij, die ontstaan was na het snoeien van de grote knoest tegenover het clubhuis, omgetoverd in een prachtig egaal speelveld. Niet klagen over de plotseling weer tevoorschijn komende stenen, pak ze op als je ze tegenkomt en gooi ze aan de kant en anders gewoon op het asfalt van de Molenweg gaan spelen, maar dan wel op de auto’s letten maar niet meer zeuren over het veld!!! Er waren deze keer 28 leden die de moeite hadden genomen hun neuzen bij te laten kleuren door de uitbundig schijnende zon en lekker buiten het clubhuis weg te soezen al dan niet met een drankje en een hapje in de hand. Maar de korte broekenmannen werden nog wel gemist. Er moest echter wel gespeeld worden, niemand wil de organisatoren (Loes voor de prijzen en Bob voor de administratie) in de steek laten. Op de achtergrond werkte de bar ook weer hard om haar naam als culinair middelpunt van sportief Amstelveen hoog te houden. Hulde voor al deze vrijwilligers die het toch maar weer elke keer voor u doen. Ondanks het wegsoezen in de zon moest er vanzelfsprekend – zoals gezegd – wél gespeeld worden. De drie partijen, waarvan de loting door Bob en een vrijwillige ‘schudder’ van de naamkaartjes werd verricht, blijft letterlijk een loterij. Je hebt je medespelers en tegenstanders niet voor het uitkiezen (gelukkig maar) en dus kan het gebeuren dat het resultaat eens een keer tegenvalt of meevalt. Na een middag van zwoegen en genieten was de volgende uitslag een feit: 1. Jan de Boer: 3 gewonnen en een saldo van +23. (Jan is gelukkig weer op zijn niveau terug!); 2. Dennis Cowan: 3 gewonnen en een saldo van +23 (op onderling resultaat (or) werd Jan eerste!); 3. Willie Bakker: 3 gewonnen en een saldo van +22. Dit maandresultaat zorgde voor de volgende cumulatieve stand na drie uitvoeringen: 1. Magda van Peer: 7 gewonnen en een saldo van +29 en 103 punten voor, 2. Leo Eelsing: 6 gewonnen en een saldo van +39 en 78 punten voor, 3. Vittorio Pontillo: 5 gewonnen en een saldo van +34 en 74 punten voor. Aan alles komt een eind en ruim na vijven en de prijsuitreiking toog iedereen weer voldaan naar huis. De volgende uitvoering vindt plaats op zaterdag 4 april a.s., in de vorm van een Paas-Eurotoernooi: zelfde tijd en zelfde plaats. Peter Bleekrode

27


€urotoernooi 4 april 2015 Pasen betekent voorjaar ook al is het slechts 9 à 10 graden, Pasen betekent ook eieren; conclusie de april uitvoering van het Eurotoernooi is een Paastoernooi met veel eieren als prijs. Maar daar bleef het niet bij, Loes en Bob hadden gezorgd voor een zeer gevulde prijzentafel waardoor alle deelnemers uiteindelijk met een prijs/prijsje huiswaarts kon keren. De opgekomen 32 deelnemers (inderdaad een aantal dat doet vermoeden dat het toernooi zeer in de smaak valt van de leden), streden in drie gelote partijen om de vele mooie prijzen in een steeds zonniger Broersepark. Een frisse noordenwind zorgde nog wel voor de nodige “afkoeling” maar de eerste korte mouwen werden in de loop van de middag zichtbaar! Van nieuwste aanwezige lid (Carla) tot en met het oudste lid (Guido) streden om de vele partijen met- en tegenspelers (m/v) die men niet mocht uitkiezen. Het leverde zoals gewoonlijk verrassende uitslagen op. Dit alles, gelardeerd met de nodige versnaperingen vanuit de kantine, leverde een zeer plezierige middag op. Die rond 16.30 uur eindigde met het oplepelen van de uitslagen en eindstand door rekenmeester Bob die daarmee weer een puik stukje werk had verricht. Er waren 5 deelnemers die alle drie partijen hadden gewonnen, de namen daarvan vind u hieronder, de verdere uitslag vind u elders in de Boelspriet of zoals gebruikelijk op het informatiebord in de kantine. Plaats Naam Totaal gewonnen Saldo 1

Frans Posthuma

3

+31

2

Dennis Cowan

3

+24

3

Magda van Peer

3

+22

4

Bram Otte

3

+8

5

Cor van Elden

3

+7

De eerste drie in de cumulatieve stand tot en met april laten de volgende namen zien, waarbij opgemerkt wordt dat de totaal gescoorde pluspunten belangrijker zijn dan het saldo: Plaats Naam Totaal gewonnen Punten vóór 1

Magda van Peer

10

142

2

Leo Eelsing

8

105

3

Jeannette Cramer

7

130

Andere namen dan u wellicht verwacht had maar dat maakt het toernooi wel veel leuker! Op naar de mei-editie! Daarin leggen de vogels allemaal hun ei maar niet tijdens het toernooi! Let maar op het verslag, óók in dit nummer. Peter Bleekrode (Notabene: meer foto’s: http://jbvbulderbaan.mijnalbums.nl)

28


Trainen bij Bulderbaan

Vanaf circa eind maart geeft Andries Wijand training aan ge茂nteresseerde (competitie)spelers. Voorlopig voorafgaand aan het vrijspelen op de woensdagavond worden er steeds twee technische en tactische onderdelen uit het spelen geoefend en toegelicht. Tot nog toe (16 april) zijn de volgende spelvormen aan de orde geweest:

Plaatsen/pointeren

Het bepalen van je donn茅e punt, erg belangrijk onderdeel om goed bij de but te kunnen komen. Problemen met in de weg liggende ballen van tegenstanders, hoe te spelen, waarom, laag, hoog, met effect al deze aspecten zijn aan de orde geweest.

Schieten/tireren

Schieten op verschillende manieren rekening houdend met de ondergrond en met name ook wanneer ga je schieten en waar dient het schieten voor, wil je wat over houden of gaat het om veilig stellen van eventuele punten.

Opspelen/wegspelen

Opspelen van je eigen boule v贸贸r de but met de bedoeling een extra punt te krijgen of wegspelen van een vijandelijke bal naast de but om een eigen punt te bemachtigen. Hoe te spelen, hard zacht, vol raken of juist niet.

Met name de tactische aanwijzingen zijn leerzaam, als je competitie speelt dan heb je al veel kennis opgedaan maar nu met specifieke oefeningen komt de zin van de verschillende worpen duidelijker naar voren. Leerzaam dus en voer voor vele uren oefenen. Peter Bleekrode29


SportTechnisch

Meten is weten! Maar wanneer moet er gemeten worden, wie moet er dan meten en vooral hoe moet er gemeten te worden? Het Internationaal Spelreglement Petanque (ISP) geeft daar regels voor. Wanneer moet er gemeten worden en hoe? We gaan meten als we twijfelen welke boule op punt ligt. Allereerst kijken we met het blote oog. Het is dan het beste om aan de kant van de boules te staan en een denkbeeldige loodlijn te trekken van het but naar de lijn tussen de twee te meten boules (zie afbeelding). Als de afstand A-C groter is dan de afstand C-B, dan ligt boule B het dichtst bij het but. Kunnen we het zo niet zien of zijn de meningen verdeeld, dan zal er met de rolmaat gemeten moeten worden. We meten daarbij altijd van de boule naar het but! Wie moet er meten? De equipe, die de laatste boule heeft geworpen. Het is niet toegestaan om met de voeten te meten (art. 25 ISP). Doet men het toch dan staat daar een straf op variërend van een officiële waarschuwing tot het ongeldig verklaren van een geworpen boule of een te werpen boule en bij herhaling kan de spelers of de equipe gediskwalificeerd worden. Ga niet met z’n allen kijken hoe er gemeten wordt. Partij A meet en één speler van partij B kijkt mee. Is partij B na de meting het niet eens met partij, dan moet partij B nog een keer meten. Zijn de meningen dan nog steeds verdeeld, dan kan men de scheidsrechter vragen om de meting uit te voeren. Zodra de scheidsrechter gaat meten moeten alle spelers zich op afstand opstellen en vooral niet kijken. Het gebeurd wel eens dat tijdens de meting een boule of but bewogen worden en dat kan u beter niet zien als de scheidsrechter dat doet. De beslissing van de scheidsrechter over de ligging van de boule(s) is bindend. Ook als u het er niet mee eens bent. Een beslissing van de scheidsrechter is onherroepelijk. Dus voor u de scheidsrechter roept voor een meting moeten eigenlijk beide partijen gemeten hebben. Een uitzondering daarop is als de rolmaat niet geschikt is voor de meting. De scheidsrechter heeft speciaal meetgereedschap (schuifliniaal, passer en zelfs voelers, die een dikte hebben vanaf 0,01 mm). Wat gebeurt er als een speler tijdens de meting een boule of het but beweegt? Dit wordt beschreven in artikel 27 van het ISP. “Het te meten punt gaat verloren voor een equipe waarvan een speler tijdens een meting het but of een van de betwiste boules verplaatst.

30

Als de scheidsrechter tijdens een meting het but of een boule beweegt of verplaatst, doet hij in alle rechtvaardigheid een uitspraak”. Het oprapen van boules aan het einde van de werpronde. Je hoort nogal eens aan het einde van de werpronde de volgende opmerking: “Ik had die willen meten!” Dat betekent dus dat er een boule opgeraapt is waarvan de tegenstander niet zeker was dat die op punt lag. Artikel 26 van het ISP zegt daarover het volgende” “Het is de spelers verboden gespeelde boules op te rapen voor het einde van de werpronde. Een boule die aan het einde van een werpronde wordt opgeraapt vóór het aantal punten is overeengekomen, is ongeldig. Hiertegen kan niet worden geprotesteerd.” Het is dus zaak om de tegenstander te vragen of deze akkoord is met ligging van een boule als punt voordat deze wordt opgeraapt. Vraag het gerust per op te rapen boule. Het kan zijn dat om te kunnen meten er een boule weggehaald moet worden. Dit mag mits de ligging van die boule gemarkeerd wordt als er nog boules te spelen zijn. Markeren is NIET het in de grond hameren van de boule met een andere boule. Markeren doen we door tenminste drie streepjes te zetten rond de boule. Gelijke ligging. Het komt wel voor dat twee boules precies even ver van het but liggen. Artikel 28 ISP: “Als de twee het dichtst bij het but liggende boules even ver van het but liggen en aan verschillende equipes toebehoren, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen: 1. geen van beide equipes heeft nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist en het but wordt uitgeworpen door een speler van de equipe die in de onbesliste werpronde als eerste het but mocht uitwerpen; 2. slechts één equipe heeft nog boules te spelen: die equipe werpt deze boules en behaalt zoveel punten als zij uiteindelijk boules dichter bij het but heeft liggen dan de dichtstbijzijnde boule van de tegenstander; en 3. beide equipes hebben nog boules te spelen: de equipe die het laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een boule, dan de tegenstander, en vervolgens om beurten, totdat één equipe op punt ligt; als slechts één equipe nog boules te spelen heeft zijn de regels van punt 2 van toepassing. Als er aan het einde van een werpronde geen boules op toegestaan terrein liggen, eindigt de werpronde onbeslist.” (overgenomen uit BUT-Info 2015-4 (april)


Doublettes W + J (max. 48) 3 partijen Zwitsers systeem Aanvang: 19.30 uur Melden: 19.00 uur Inschrijving per toernooi. Licentie verplicht: W of J Voor elk toernooi tenminste plaats 1 t/m 6 prijs Drie extra prijzen voor de beste equipes over beide avonden. Inschrijfgeld € 10.00 per equipe per avond Inschrijven voor 16 juli resp. 23 juli 2015 per email: wedstrijdzaken@buthamen.nl Via website: www.buthamen.nl telefonisch 06-12061147

Speelterrein: Vuurlijn 24 te Uithoorn GPS: E 4° 80067’, N 52° 24261’ Telefoon accommodatie: alleen tijdens wedstrijden 0297-564400


Profile for Bram Otte

Boelspriet 222  

Clubblad van Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan Amstelveen, The Netherlands

Boelspriet 222  

Clubblad van Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan Amstelveen, The Netherlands

Profile for bramotte
Advertisement