Page 1

Stage -2011-

bewijzenmap bram geers

bewijzenmap bram geers june 2011

1


10

14

INHOUD 4 Over mij 6 Beoordeeld opdracht en

adviseerd opdrachtgever

4

18

15 Bereidt realisatie voor 17 Begeleid uitbestedingen

25 Stelt een ondernemings

plan op 27 Promoot het bedrijf

7 Maakt plan van aanpak

19 Maakt de media-uiting

9 Maakt concept

21 Beheert hard- en software 29 Regelt financiĂŤle zaken

11 Maakt ontwerp 13 Presenteert het ontwerp

23 Beheert database 30 Slotwoord

24 2

22

26

bewijzenmap bram geers june 2011

3


Even voorstellen.

IK

Om te beginnen eerst een stuk over mijzelf. Mijn naam is Bram Geers. Ik ben 19 jaar en zit u in mijn 3e jaar op het Grafisch Lyceum te Rotterdam. Dit jaar was mijn start als stagere. Als student onder de opleiding multimedia, ben ik een stage plek gaan zoeken. In eerste instantie wist ik niet waar ik moest beginnen. Een bedrijf rond mijn eigen dorp, of misschien wel in de stad. Een groot bedrijf of een eenmanszaakje, of misschienn wel het buitenland. Tja waar begin je dan als 19 jarige student... Heel simpel: bij het begin. Dus zoeken naar bedrijfjes. Groot?? Nee, doe maar wat in de buurt om te beginnen. Na wat rondbellen en mailen werd ik regelmatig afgewezen omdat men in eerste instantie niet opzoek is naar stagere’s. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met de recessie. Totdat ik bij Buro Beijleveld Kommunikatie kwam. Ik werd uitgenodig voor een gesprek en na het 2e gesprek had ik een plek. Een bedrijf dat 16 jaar ervaring heeft. Ook hebben zijn regelmatig stageres gehad en dat was goed te merken. Daar heb ik zeker veel geleerd en heel veel gemaakt. Maar dat is allemaal verder te lezen in deze bewijzenmap.

4

bewijzenmap bram geers june 2011

5


1.1

Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever. Dit werkprocess komt niet vaak voor omdat je nagenog geen contact hebt met de klant (de opdrachtgever).

Maakt plan van aanpak.

1.2

Een echt plan van aanpak heb ik nooit kunnen maken omdat de tijd tussen de opdracht die je krijgt en de deadline klein is. Het maken van een plan van aanpak

Dit gaat via de werkgever. Dus is mijn werkgever de

duurt dus te lang. Het maken van een planning daarin-

opdrachtgever.

tegen is wel van dien maar dat word meer bijgehouden door de werkgever. Die vraagt hoe het er voor staat en hoe ver je bent en hoe lang het nog gaat duren.

Het adviseren heb ik niet heel vaak gedaan omdat je nieuw bent en alles nog wilt leren. Ik zie wel hoe mijn praktijkopleider dat doet. Daar leer ik dus ook van en

Voor 1 project heb ik een schriftelijke planning gemaakt

als mijn kans komt zal ik gelijk toehappen

maar om een goede planning te kunnen maken moet je eerst ervaring hebben. En vooral inzicht hebben in hoeveel tijd ergens in gaat zitten.

Het adviseren komt pas later in je stage, wanneer je iets meer kennis hebt en wat zelfverzekerder bent. Zo heb ik tijdens het maken van de advertenteis van Javo

Ik heb wel 3 weken zelfstandig gewerkt. Mijn praktijk-

voorgesteld om nij ĂŠĂŠn van de advertenties de tuinder

begeleider was op huwelijksreis en dus werd ik even 3

te verplaatsen. Dit vond mijn werkgever gewaagd om

weken in het diepen gegooit. Ik heb mijn hoofd boven

dat te doen maar het pakte maximaal uit en dat is het

water kunnen houden en mijn werk goed uitgevoerd, er

beste adviseermoment dat ik gegeven heb.

waren deadlines en die heb ik ook gehaald. Dus dat heb ik wel weten te plannen.

Weesp 0294 Maarssen 0346

Woerden 0348

Gouda 0182

Hilversum 035

Amersfoort 033

Utrecht 030 Vianen 0347

Culemborg 0345

6

Doorn 0343

Tiel 0344

bewijzenmap bram geers june 2011

7


Maakt concept.

1.3

Het eerste echte concept dat ik maakte was voor de presentatiegids van SV Polanen. Dit concept was een middeleeuws thema met voornamelijk de beroemde uithangborden, die dan vaak boven winkeltjes en kroegen hingen. Hiermee creëerde je een geheel tussen alle onderwerpen. Hiernaast staat een voorbeeld. Het 2e concept was “lekker voetballen” , een idee voor de openjeugddag van SV Polanen. Een eisje met een pion als hoorntje en ballen als ijsbollen. Een aantrekkelijke poster voor ouders en kinderen. De jeugddag was weer drukker dan de vorige keer. Verder heb ik voor polanen nog het concept gemaak voor het afscheidsgeschenk enkele websites en ook de kaart voor mijn stagebegeleider die ging trouwen.

8

bewijzenmap bram geers june 2011

9


Maakt ontwerp.

1.4

Hiernaast zie je mijn 1e en misschien wel een van de beste ontwerpen in mijn stage. In dit ontwerp zit aardig wat tijd maar het resultaat is goed gelukt. Werkproces 1.4 staat waarschijnlijk het meest op mijn logboekformulier. Met het ontwerpen ben je eigenlijk dagelijks bezig. Soms grote en soms kleine ontwerpjes. De ontwerpen die ik heb gemaakt staan bijna allemaal in de bewijzenmap. De mindere ontwerpen heb ik er uit gelaten. Voor SV Polanen, een voetbalclub uit Monster, heb ik het meeste gemaakt. Deze verreniging zat zo’n beetje aan het einde van het oude seizoen en begin van het nieuwe seizoen. Voor het nieuwe seizoen moet er een presentatiegids komen en voor het afgelopen zeizoen moest er een afscheidsgeschenk komen voor de selectie-spelers die stoppen. Eerder moesten er al 2 posters worden gemaakt. Een voor de open dag en de ander voor een eidnfeest. Deze posters zijn op de pagina hiervoor te zien.

10

bewijzenmap bram geers june 2011

11


Presenteerd het ontwerp.

1.5

Het presenteren van mijn ontwerpen heb ik regelmatig gedaan 1 maal aan de klant. Ik presenteerde voornamelijk aan mijn praktijkopleider. Maar dan meer onder de zin van, kijk zo heb ik het gemaakt en dit heb ik toegepast. De echte presentatie zie ik naar een klant, helaas zal dit maar 1 keer gebeuren maar toen heb ik ook samen met hem nog wat dingetjes aangepast in het ontwerp. In de 3 weken dat ik alleen werkte heb ik ook veel gepresenteerd aan mijn werkgever en dit verliep goed. De ene keer presenteer je hoe ver je bent en de andere keer je ontwerp of concept. Dus in dat opzicht heb ik veel gepresenteerd maar ik zou eigenlijk nog eens voor een echte klant willen presenteren.

12

bewijzenmap bram geers june 2011

13


Bereid realisatie voor.

2.1

Bij het voorbereiden van de realisatie zorg je als het waren dat je alle puzzelstukjes bij elkaar zoekt. Zo kan je deze tijdens het maken van de realisatie, alles snel in elkaar zetten. De meeste puzzelstukjes zitten al in het ontwerp. Maar soms moet je andere koppelingen zoeken zoals een logo of eventuele afbeeldingen. Deze staan namelijk vaak in andere mappen. Zorg dus dat de mappenstructuur goed in elkaar zit. Bij het maken van je site zorg je voor een goede mappenstructuur: images, css, js en andere codes/benodigheden. Onder de map images zou je ook weer een map PDF, pnghome, pngcontact enz. Zo vind je snel je afbeeldingen.

14

bewijzenmap bram geers june 2011

15


SE L

D

BRAN ECIAL E POLAN

N

SV

SE

SP

ESPEL CTI E LE

AND SPECIAL BR N

SPE

CTIES

CIA

D

AN

P

LB RA

ND

PO

AN EN

BR

LE SE

ER

SELE

POLANE

SV

L IA

C PE

S

L ER

EL

CT

SV

SPE IE

2.2

R

L SV P O

L A NE N

Het begeleiden van uitbestedingen heb ik de laatste dag van mijn stage gedaan door een opdracht te sturen naar de drukker. Daarvoor moest ik mijn ontwerp (hiernaast afgebeeld) naar de drukker brengen met ver-

P E L ER

AL

voor je dankt lo’s. e b , t Ever lgbare so o onnav De selectie

D

AN

BR

AN E

N

CI

OL SV P

Jos, bed ank feine kop t voor je techniek.

schillende instructies. Het is dan mijn taak dat de druk voor je onvoer Fer, b De select edank ie t moerb are o nverze t-

TIESPELER EC

heeft. Re m la co, ng be e r da ush nk e tv oo s.

De opdracht was een afscheidsgeschenk te geven voor

CIAL

V

AL B SPECI

PO

R LE

LECTIESPE SE

SPE

RAND

rj

BRA

ND

de personen die stoppen bij een voetbalclub. In totaal

e

L A NE N

De

E POLAN

N

SV

ker niet voor verrassingen staat en geen vragen meer

S

or je kt vo . n a d s y, be goal Donn eldinge gew

SE L

S

Begeleid uitbesteding.

TIESPELER EC

se

10 personen die dus een mooi aandenken stond te

lec

tie

wachten Hiernaast staan de 10 bestanden die allemaal gedrukt

LB

AN E N

IA

OL

SV

P

ige

ht ac

gs-

igin

d rde

ve

Ra l vlij ph, b msc eda her nk pe t v voor oor je De ze se- tten . selectie

EC

IA

L

P

AN E N OL

IA

e r j ng. voo achi t nk co da de be seer , i jan an Ar eorg g

SV

P

16

AN E

N

D

r je voo . kt an hap bed rsc o, leide ard Ric rakke st

LB

RA ND

er

Dave, be dan spectacu kt voor je laire act ies. De selec-

BR

AN

SV

OL

r ide

SP

le

kr e rj voo

nkt

da

e ,b

b

Ro

RA

R

ND

moesten worden op 200 grams vellen 30cm x 40cm.

bewijzenmap bram geers june 2011

17


Maakt de media-uiting.

2.3

Tijdens het maken van mijn ontwerpen moest ik regelmatig mijn onwerp uitwerken in indesig. Het ontwerp werd gemaakt in photoshop maar het monteren gebeurde in indesign. Net als de websites die ik maakte. Het ontwerp was er wel maar de text monteer je pas in dreamweaver. Net als de afbeeldingen. Het bij elkaar voegen vind ik wel ĂŠĂŠn van de leukste dingen omdat je vaak dan als eerste het uiteindelijke resultaat ziet.

18

bewijzenmap bram geers june 2011

19


Beheert hard en software

2.4

Op mijn stage heb ik niet zo zeer kennis gemaakt met het Adobe pakket, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash en InDesign zijn allemaal bekent. Wat wel nieuw was waren de volgende programma’s: - Eye-One Match, om je beeldscherm te calibreren (daar hoort ook hardware bij). - Extensis Suitcase X1, voor het activeren en de-activeren van fonts. - Acrobat 6.0.2 Professional voor het certificeren van PDF’s. En natuurlijk het beheren van de Mac en het printen op A4 en A3.

20

bewijzenmap bram geers june 2011

21


Beheert database

2.5

Voor de competentie ‘beheert database’ heb ik gebruik gemaakt van hun externe database, ook wel het archief genoemd. Er is namelijk geen online database en met PHP wordt er ook niet gewerkt. Om deze database te kunnen beheren moest ik wel precies het zelfde werken als mijn praktijkopleider. Dus de zelfde bestandsnamen geven en een goede mapstructuur maken. Deze wordt dan gebrand op cd en opgeslagen in het archief. Natuurlijk moet ik ook de bestanden terug kunnen vinden in het archief. Dat is een kwestie van zoeken en begrijpen hoe de structuur van de CD’s in elkaar zit en hoe de bestanden genoemd worden. In het begin ging het wat moeilijk, maar naar mate van tijd en veel oefenen lukte het mij om dit alles toe te passen in het bedrijf.

22

bewijzenmap bram geers june 2011

23


Stelt een ondernemingsplan op

3.1

Voor Buro Beijleveld Kommunikatie heb ik onderzoek gedaan naar concurrenten en naar extra mogelijkheden. Als eerste zocht ik naar de 5 grootste concurrenten in het westland. Daaruit bleek dat Beijleveld erg al goed in de markt staat. Zij doen eigenlijk alles wat de andere bedrijven ook doen op één ding na en dat is fotografie. Dus daar ben ik een onderzoek in gestart. Nu wordt er af en toe een fotograaf ingehuurt. Het onderzoek met conclusie staat hiernaast.

+ Webshops - Showt te veel

+ Logo’s - Websites

Materiaalkosten

- - - - - -

Camera Lens 3x Flash 2x Software Kleine accessoires. Standaart

€ 8.000,€ 16.000,€ 1.100,€ 180,€ 200,€ 200,-

Totaal

€ 25.680,-

-

Per uur

+ Fotografie - Huisstijlen

+ 1e op Google - Moeilijke website

Daarnaast heb ik nog een onderzoek gedaan naar web ‘design’. Daarin kunnen zij nog wel groeien en daar

Fotografie

Kosten fotograaf

+ Meerdere vestigingen - Grouwe website

Worden de kosten er uit gehaald? 25.680 : 120 = 214u. 8d. 12u. 214 : 52 = 4:06u. 30u. in 1j. 214 : 30=7 jaar

Conclusie

Fotografie is geen optie. Dit kost te veel geld. De kosten voor de camera en accessoires heb je er

maken ze nu gebruik van. Mijn praktijkopleider heeft zich wat meer in het ontwerpen verdiept en nu heeft hij een paar hele mooie site tamplates gemaakt.

pas na 7 jaar uit en dan is er nog geen cursus gedaan. Ook heb je minder tijd voor het andere werk en is het maar de vraag of je zo veel foto’s gaat maken. Het blijft dus gewoon bij het inhuren van de fotograaf. Pas wanneer je een meer dan

een maandsalaris gaat betalen aan de fotograaf

120,-

is het misschien handig om er een in dienst te nemen, maar zo ver is het nog lang niet.

Webdesign

Tips

Webdesign is een belangrijke factor. Zowel

kelen kun je weer andere klanten trekken. Ik

grafisch als interactief. Rekening houden met

denk ook dat de grafische kant iets extra’s kan

- het 960 raster systeem

eventuele problemen en de problemen kunnen

meegeven aan websites door het toepassen

- max. 7 menukopjes

oplossen in het ontwerp. Dan ben je een web-

van grafische ideeën en stijlen.

- e en groot content vlak

designer. Bij een site maken moet je rekening

Misschien kan er gebruik worden gemaakt van

- zo veel mogelijk CSS

houden met verschillende ongeschreven regels

CMS (Joomla of Wordpress)

- kuler.adobe.com

en toepassen van verschillende handigheidjes.

Resultaat: De websites die tegenwoordig

- c reëer een stijl / thema in de site

De basis moet eerst goed zijn voordat je gaat

worden gemaakt zijn velen malen beter dan

- b eter goed gejat dan slecht verzonnen. Jat

vormgeven.

die daarvoor. Er worden nu ook templates

het niet puur maar pas dingen toe of pas ze

Ik denk dus dat voor Buro Beijleveld hier een

gemaakt om sneller klanten van een nieuwe

iets aan of gebruik de techniek.

uitbreiding in zit. Door dit verder te ontwik-

website te voorzien

24

Gebruik:

bewijzenmap bram geers june 2011

25


Promoot het bedrijf

3.2

In het begin van mijn stage mocht ik ontwerp maken voor een brochure van het bedrijf. Daar staat dan in wat Buro Beijleveld maakt en wat ze kunnen betekenen voor de klant. Er waren veel ontwerpen maar nog niet de goede. Het was eenmaal het begin van de stage en dan ben je nog niet zo ver/ervaren in het ontwerpproces. In de loop van je stage leer je veel van de ervaring van je collega’s. Later in de periode heeft mijn stagebegeleider het uiteindelijke ontwerp gemaakt dat goed paste bij de website.

26

bewijzenmap bram geers june 2011

27


Regelt financiĂŤle zaken

3.3

Deze competentie gaat wel erg ver aangezien je op stage bent. Een werkgever zal niet snel facturen laten zien omdat dat ten eerste niet aan de orde is en het alleen maar problemen zou kunne opleveren. Mijn stagebegeleider weet namelijk ook niet hoe de facturen er uit zien. Toch heb ik een factuur gemaakt over een project. Mijn praktijkopleider had nog wel wat dingetjes op te merken, maar deze heb ik allemaal aangepast. De tweede versie was dus goed en die heb ik hiernaast staan. Over de prijzen hebben we het niet gehad omdat hij ook niet weet wat de prijzen zijn.

28

bewijzenmap bram geers june 2011

29


bewijzenmap Šbram bramgeers geers

30

Bewijzenmap  

bewijzenmap van mijn stage june 2011

Bewijzenmap  

bewijzenmap van mijn stage june 2011

Advertisement