Page 1

Jaargang 3 - zomer 2011

Magazine

Dankbaar afscheid van oom Cor van der Dussen Thuis bij Bob Hendriks Het getuigenis van Tieme Hollaar

met zomerse spelletjes voor de kids


inhoud

welkom Nieuwe bezoekers van Kom en Zie Bijna iedere week zijn er nieuwe mensen in de zondagsdienst. Allen zijn op zoek naar de waarheid, verlossing en warmte van Jezus. Na afloop van de dienst wordt er aan deze gasten van Kom en Zie gratis een kopje koffie en thee aangeboden. Inloopgroep In een zaal links van de hoofdingang (NB: trapje naar beneden) wordt er voor nieuwe Kom en Zie bezoekers ook iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond georganiseerd, om: - nader kennis te maken met broeders en zusters uit Kom en Zie - eventuele vragen te kunnen stellen - ervaringen te delen over christen zijn in de dagelijkse praktijk. Getuigenis Regelmatig komen zeer verschillende Jezusvolgelingen uit Kom en Zie ook hun getuigenis geven. Verder wordt elke

inloopavond het offer van Jezus herdacht en een kleine bijbelstudie gegeven over allerlei aspecten van het volgen van Jezus en de rol van de gemeente daarin. Het team van de inloopgroep is er op gericht nieuwelingen te helpen hun weg in de gemeente te vinden en een volledig geïntegreerd Kom en Zie lid te worden. Lid worden Bezoekers die besluiten Jezus te gaan volgen en lid te worden van onze gemeente, hebben na verloop van tijd de inloopgroep niet meer nodig en kunnen dan na onderling overleg, deel gaan uitmaken van één van de andere kleine groepen in Kom en Zie.

2

Welkom

2

Van de oudstenraad

3

Van de redactie

3

Wegwijzer pastorale zorg

4

Op bezoek in Roemenië

5

Op zoek naar God - jeugd

6

Dankbaar afscheid Br. Cor vd Dussen

8

Thuis bij Bob Hendriks

10

Zomerse puzzels - kids

12

Vive Brasil

12

Tweedehands Kledingwinkeltje

13

7 vragen aan Cobie Tukker

Hartelijk welkom namens de medewerkers van het inloop-team, John en Carol-Ann Malaihollo en Ferdinand en Astrid Smulders.

14

Muziek en boeken

15

Getuigenis Tieme Hollaar

16

Column

Voor meer informatie kunt u terecht bij de informatiebalie in de hal of bel met 010-4560837.

16

In the picture

16

Colofon

van de oudstenraad Visie op vergeven Door Ron Polhuijs Wat is uw visie op vergeven? Als christen mogen we aanspraak maken op het volbrachte werk van Golgotha. Daar waar Jezus stierf voor onze zonden! Jezus bidt daar zelf tot God de vader: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. (Lucas 23: 34) We zijn het er allemaal over eens dat wanneer Jezus bidt, zijn gebed zeker verhoord zal worden. Als christenen geloven we dat wij vergeving hebben ontvangen en dat deze vergeving door een ieder aanvaard kan en mag worden. Tot zover zijn we het dus eens; God is vergevingsgezind naar zijn gehele schepping! Maar nu wij Hoe ver gaan wij hierin mee naar onze medemens? Wanneer ik naar mezelf kijk, dan komt er nogal eens een mits en een maar in mijn gedachten op, wanneer ik om me heen kijk, de krant lees of een televisieprogramma zie. Regelmatig moet ik dan ook sorry zeggen voor wat ik denk of zeg. Dan komt de gedachte in mij op hoe God naar zo’n

2

situatie of persoon zal kijken. Of WWJD? Op die momenten is het goed voor mij om vergeving te vragen aan God en realiseer ik me dat Hij een stuk coulanter is dan ik. En dat is maar goed ook !! Is er dan geen goed en kwaad? Mag ik dan niet ergens iets van vinden wanneer ik slechte dingen om me heen zie? Jazeker, maar de vraag is of wij dit altijd op díe manier moeten uiten, zoals we het doen. Willen we de ander daarmee helpen, of afwijzen? Over het algemeen weet iemand zelf ook wel wanneer hij goed of fout zit. Het is niet onze opdracht om het er nog eens dunnetjes in te wrijven. “De liefde bedekt alles” staat er zo duidelijk in Spreuken en in de brief aan de Korintiërs! Hoe verder? We gaan weer een nieuw seizoen in. Zou het niet mooi zijn wanneer we onze kijk op onszelf en onze medemens weer eens onder de loep zouden nemen. Laten we proberen vanuit Gods ogen, met liefde, naar onze omgeving te kijken. Ik daag u uit om deze gedachte een kans van slagen te geven in uw leven. U zult er

zegen mee uitdelen en zeker ook door ontvangen. Wat meer coulant zijn, zal ons allen goed doen en God een groot plezier geven!


v.l.n.r.: René, Petra, Rein, Annick, Inge

van de redactie Zit jij straks in onze redactie? Het redactieteam zoekt nieuwe leden! Tim Hendriks en Lizzy Lock gaan ons team helaas verlaten. Dus vind jij het leuk om te schrijven, te interviewen, te fotograferen, te dtp-en of opmaken? Dan zoeken wij jou! We komen 1x per kwartaal bij elkaar om te brainstormen over de onderwerpen en daarna verdelen we de taken. Schiet gerust een van de huidige redactieleden aan om te vragen of het iets voor je is. Wij zijn erg enthousiast om jou te verwelkomen en met elkaar elk kwartaal met veel plezier dit magazine te mogen maken.

In deze uitgave We besteden veel aandacht aan het overlijden van (oom) Cor van der Dussen. De begrafenis is voorbij en veel gemeenteleden hebben heel wat jaren in gedachten voorbij zien komen. Een aantal korte reacties zijn hier te lezen. Daarnaast kan je het getuigenis van Tieme Hollaar lezen, zijn er zomerse puzzels voor de kids voor tijdens de vakantie en nemen we een kijkje thuis bij Bob Hendriks.

Volg je ons al? Op Twitter, Hyves en Facebook zijn we steeds meer actief. We kunnen natuurlijk ook niet achterblijven in dit tijdperk van de digitale ontwikkelingen en op ‘social media’ gebied. Volg ons daarom op Twitter via @KomEnZie, Hyves via komenzie.hyves.nl en zoek ons op Facebook via kom-en-zie-rotterdam. Blijf ook via de website www.komenzie.nl op de hoogte van alle activiteiten binnen onze gemeente!

wegwijzer pastorale zorg Diaconale zorg

Ellen vd Berg administratie@komenzie.nl Telefonisch spreekuur op maandag 09.30 -12.30 uur 010-4115450 Ziekenbezoek

Ingrid de Geus 010-8889268

Ouderenbezoek

Annelies Jongepier 06-46090900 anneliesjongepier@casema.nl

Pastoraal Team

Klaske Hendriks 010-4518042 en Connie Pasma 0168-328158 rcpasma@kpnplanet.nl

Soms kan het zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft op financieel terrein. Naast het geven van praktische hulp heeft diaconie ook een adviserende taak. Voor deze zaken kunt u zich wenden tot Ellen vd Berg. Zij coördineert de diaconie.

Is er iemand ziek die lid is van de gemeente dan kunt u zich wenden tot Ingrid de Geus, zij coördineert het ziekenbezoek. Voor ouderenbezoek is dit Annelies Jongepier. Heeft u geestelijke hulp of advies nodig van het Pastoraal Team dan kunt u contact opnemen met Klaske Hendriks of Connie Pasma. Bent u lid van een groep dan is het wenselijk dat u eerst overlegt met de groepsleider. De hulp kunnen wij alleen aanbieden voor mensen die lid zijn van de gemeente Kom en Zie. Heeft u een vraag voor het pastoraal team mail ons dan gerust. Het mailadres is pastoraat@komenzie.nl. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van onze gemeente. Tekst ter overdenking: Johannes 14:6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’

3


op bezoek in Roemenië bij Marieke van den Bosch hebben we ook kunnen bidden voor de kinderen en de familieleden. Het was heel aangrijpend om bij deze mensen de nood en het harde leven te zien.

Door Tracy van der Waal Reizigers: Arie en Sunita Schrijvershof, Pim Verhagen, Lea Sies, Charlene Nanhu, Rick Hendriks, Bob Hendriks en Tracy van der Waal. Eind maart vertrokken we met een groep van acht personen van de 20+ jeugd naar Reghin in Roemenië. Voor sommigen onder jullie misschien een bekende plaats. Marieke van den Bosch, ook lid van onze 20+ jeugdgroep geweest, werkt hier namelijk voor stichting Phoneo onder de Roma zigeuners. Om eens een kijkje te gaan nemen in het leven van Marieke daar in Roemenië reisden we af met de auto, het vliegtuig en de bus. Gewapend met het geld dat we in Kom en Zie verzameld hadden, door de verkoop van gebakjes en taartjes, voor het aanschaffen van verf enzo om een paar huisjes een mooie verfbeurt te geven, verlieten we Nederland. In de paar dagen dat we daar in Roemenië verbleven liet Marieke in een notendop zien wat zij zoal doet in haar dagelijks leven. De eerste dag gingen we naar zigeunerdorp Petelea en verdeelden we ons in twee groepen om met Marieke en een aantal vrijwilligers van Phoneo huisbezoeken af te leggen bij kinderen en gezinnen die gesponsord worden door Bread to Live, het project waar Marieke verantwoordelijk voor is. Bij elke familie

4

De stichting heeft een clubgebouw kunnen realiseren aan het begin van het dorp. Ze houden daar diensten en bijles in het Roemeens voor de kinderen van het dorp. In dit onderkomen kunnen ze weer even onbezorgd kind zijn en krijgen ze wat te eten en drinken. Verder wordt er verteld en gezongen over God en Jezus. Het was leuk om te zien hoe de kinderen uit volle borst meezongen en volledige teksten uit de Bijbel uit hun hoofd op kunnen zeggen. De volgende dag was het tijd onze handen uit de mouwen te steken en een paar huisjes in Batos, die door de stichting waren gebouwd, te voorzien van een mooie verflaag. Gewapend met rollers en kwasten hebben we samen met de bewoners hun huis omgetoverd in een mooi paleisje. Na dit geklieder zijn we met onze groep nog wezen bidden voor Eva. Eva is een jonge vrouw die kanker heeft, ze was erg somber en had veel pijn. De vrouwen hebben voor haar gebeden en de mannen voor haar man. Tijdens het bidden werd ook voor vreugde gebeden, dat ze de vreugde van God mocht ontvangen. Dit was niet in het Roemeens uitgesproken en opeens ging Eva echt heel hard zitten schaterlachen. Wauw, God had haar

aangeraakt! Ze had ook een hele andere blik in haar ogen dan voor de gebeden. We bidden dat God door gaat met haar en door haar heen werkt. Later op deze dag hebben we nog kennis gemaakt met de gezelligheid van Phoneo. Er was een barbecue georganiseerd en zo konden we ook een beetje kennis maken met de andere mensen achter de stichting Phoneo. We hebben tijdens ons verblijf veel lol gemaakt, spelletjes gespeeld, elkaar beter leren kennen, veel gepraat over de indrukken, met elkaar gebeden, elkaar bemoedigd en God mogen ontmoeten. Al met al was het een hele bijzondere reis, kunnen we ons meer betrokken voelen bij het werk van Marieke en stichting Phoneo en zal dit zeker niet het einde zijn van Gods plan voor een ieder van ons. Dit jaar hebben wij bij TeensTraining in België, Roemenië en stichting Phoneo mogen presenteren als project. Hierdoor hebben wij € 209,05 mogen ophalen voor Marieke en de stichting. Mocht u meer willen weten over de stichting en onze belevenissen kijk dan eens voor meer informatie en het verslag op hun website: www.phoneo.nl.


op zoek naar God Door Jos Vreeken Als je zoekt dan zul je vinden? Het begon allemaal met een opmerking in een boekje over de plek van jongeren in de kerk. Hierin werd geschetst dat het tienerwerk in veel kerken niet veel meer is dan een oppascentrale. Ouders brengen hun kinderen naar een veilige plaats waar er keurig op hen gepast wordt. Dat is toch niet de bedoeling? Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat het tienerwerk levensveranderend is, dat tieners een persoonlijke keuze voor God maken en zij handen en voeten kunnen geven aan een leven samen met Hem.

U raadt het al... die uitdaging zijn we met de tieners aangegaan. En dat hebben we serieus aangepakt. De start van de zoektocht begon met een officiële verklaring waarin de jongeren beloofden de zoektocht eerlijk en oprecht aan te gaan. En die zoektocht heeft ons als jeugdgroep op allerlei plekken gebracht. In binnen- en buitenland, in stilte en in herrie, in de kunst en in hartje Rotterdam.

inmiddels meerdere tieners van getuigen. Dan hebben we het over levensveranderend! Dan hebben we het over het tienerwerk! Maar wat moeten we nu het volgende seizoen nu God inmiddels is gevonden. Hopelijk gaat u daar met zijn allen veel van merken. Want een jonge generatie die handen en voeten gaat geven aan een leven met God, dat moeten we wel gaan merken in onze kerk!

En eerlijk is eerlijk, God was niet overal even voelbaar. Maar dat Hij er is kunnen

Dit betekent niet dat wij onze visie en ervaringen moeten opleggen aan deze generatie. Laten we niet in de valkuil van koning Saul trappen en jonge mensen, zoals David, in oude harnassen proberen te hijsen, omdat ze bij ons wel hebben gewerkt. Dit betekent ook niet dat we de jongeren krampachtig binnen de muren van onze kerk willen opvoeden. God is toch overal? Het is juist een uitdaging om God ook te zien in de reguliere wereld. Toen Gordon God ging zoeken in het EOprogramma ‘Op zoek naar God’ leek zijn leven toch even op zijn kop te staan. Wat zou er gebeuren als de jongeren uit onze kerk die zoektocht aan zouden gaan? Die opdracht hebben we toch allemaal meegekregen: Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden (Lucas 12:31).

gedicht Witte wolken in het blauw parelende druppels dauw zonbeschenen weide warme paarse heide en de zachte zomerwind, fluisterend: ‘Je bent Gods kind.’

‘zomer’ - door Mia Wat er ook gebeuren mag Hij is bij je, elke dag zeg Hem al je zorgen van vandaag en morgen, open vrij je hart voor Hem Hij schenkt aandacht aan je stem.

Zoek je vreugde in de Heer, niet slechts nú, maar elke keer. heeft Hij niet voor jou gestreden? Ooit tot God voor jou gebeden? Hef je hart tot Hem omhoog, jij bent dierbaar in Zijn oog.

5


Dankbaar afscheid van oom

Op zaterdagmorgen 30 april 2011 is oom Cor van der Dussen overleden. Een krachtige man, vol vuur en passie voor het evangelie. Oom Cor en tante Annie stichtten de gemeente Kom en Zie, gingen op pad met de filmwagen en begonnen de Stichting Filmevangelisatie Nederland. In een volle kerk hebben we als gemeente met een speciale dankdienst op 6 mei 2011 afscheid genomen van oom Cor. Een bijzonder afscheid met familie, mensen uit de verschillende Kom en Zie gemeenten, en vele anderen die hem hebben gekend. Jong en oud hebben hun eigen herinneringen aan Oom Cor. De foto’s in deze uitgave van het magazine vertellen iets over zijn werk als voorganger en zijn leven. Ook hebben we verschillende Kom en Zie’ers gevraagd hoe zij terugdenken aan oom Cor.

Gerie Heerema Ik denk terug aan één van de eerste ontmoetingen met Oom Cor. We waren nog maar een paar maanden in de gemeente toen we op vakantie gingen naar Schinnen. Ik was met Bram de Jong Sr. langs de huizen gegaan om te evangeliseren. Maar ik had enorme migraine. Oom Cor zei: ‘heb jij zo’n hoofdpijn?’ Ik zei: ‘ik wordt gek van de hoofdpijn’. Hij zei: ‘ik ga ervoor bidden, nu direct!’ Hij heeft voor mij gebeden en ik was op slag genezen.

Jannie Bruinenberg Ik moet denken aan het altijd maar doorgaan en gelijk het evangelie vertellen. Was je ‘s zondags niet in de dienst? Dan stond oom Cor maandagochtend om acht uur bij je op de stoep. Zo ging dat in die tijd, ik heb dat niet als vervelend ervaren. Je had gewoon geen tijd om ziek te zijn want je hoorde in de gemeente. En we hebben er ook van geleerd. Al had je hoofdpijn, of wat dan ook, we gingen gewoon door. Zo zijn we grootgebracht.

Ellen van den Berg Ik heb jarenlang het gemeenteblad gedaan, in samenwerking met oom Cor. Hij belde bij nacht en ontij. Belt’ie ’s ochtends om zeven uur en zegt: ‘oja, wil je nog even een brief schrijven?’ Ik zeg: ‘weet u wel hoe laat het is?’ ‘Ja, zeven uur.’ ‘Maar ik ben nog niet op.’ ‘Ja maar ik wel.’ Maar je accepteerde dat omdat hij zelf ook zo’n harde werker was.

Wilfred Heijblom Als ik aan oom Cor denk, denk ik aan het feit dat hij mij als kind opgedragen heeft. Ik heb heel veel respect voor hem. Ook al heb ik hem niet zo heel erg goed gekend, toch heeft hij indirect voor een groot deel mogelijk gemaakt dat Kom en Zie is wat het nu is en dat ik in de gemeente doe wat ik nu doe.

Arie Schrijvershof Ondanks dat oom Cor een stuk ouder is dan ik zelf, ik denk een jaar of 50 ouder, is hij toch wel een inspiratie bron voor zowel de oudere als de jongere generatie geweest. Ik denk dat heel veel ideeën, doorzettingsvermogen en er altijd maar weer voor willen gaan, er voor zorgde dat ook de jongere generatie dit opgepakt heeft.

6

Cees Hendriks Oom Cor heb ik leren kennen als een hele vriendelijke man die vol was van het evangelie en liefde had voor mensen. Toen ik op mijn zeventiende jaar in de gemeente kwam had ik het gevoel dat ik thuis kwam. De aandacht en de zorg van Oom Cor en tante Annie droegen daartoe bij. Oom Cor had altijd een grote uitbreidingsdrang met als doel het evangelie te verkondigen, hij was de motor van de vele projecten waar ik aan mee heb mogen werken en waar ik goede herinneringen aan heb. Ik zou nog veel verhalen kunnen vertellen.


Cor van der Dussen

7


Thuis bij Bob Hendriks

‘Ik kocht zelf ook een mountainbike... daarna liep het een beetje uit de hand’

Het is iets na half 6 als ik mijn fiets parkeer. Keurig netjes op tijd sta ik voor een deur (met een plek waar vermoedelijk ooit een naamplaatje heeft gehangen) waar ‘Hendriks’ met de hand geschreven staat. Na meerdere keren aangebeld te hebben sta ik nog steeds voor dezelfde deur. 10 minuten later komt Bob de straat ingescheurd; hij dacht dat we om 6 uur hadden afgesproken. Met oprechte excuses voor de vertraging en verontschuldigingen voor de rommel - hij had nog even op willen ruimen voor ik kwam - gaan we naar binnen. Ik schuif vanavond aan bij Bob Hendriks. Werkzaam als adviseur bij de gemeente, voor hulpmiddelen die mensen bij de

8

gemeente aanvragen, zoals scootmobielen en woningaanpassingen. Daarnaast drumt hij, fietst hij en hij zit op survivallen. Zoals hij het zelf zegt: ‘Ik doe heel veel, er zitten te weinig uren in een dag en ik ben nog lang niet uitgedoend.’ Antikraak Bob woont in een zogenaamde antikraak woning en anders dan de naam misschien doet vermoeden is dit volkomen legaal. Hij legt uit: ‘Je woont voor bepaalde tijd legaal op plekken waar andere mensen illegaal zouden kunnen gaan wonen, omdat het anders leegstaat. Dat brengt zo zijn voordelen met zich mee, zoals een lage huurprijs. Daar tegenover staan een aantal regels waar je je aan moet houden, zo kan er onaangekondigd toezicht

langskomen en je mag bijvoorbeeld niet meer dan 25 mensen tegelijk over de vloer hebben.’ Ik kijk even om me heen, maar zelfs al zou je het willen, 25 mensen tegelijk in dit huis is volgens mij onmogelijk. Iedere ruimte hier wordt optimaal benut: de woonkamer is tegelijkertijd kantoor, de gang is niet alleen een gang maar ook opslagruimte voor een tent, snowboard en een heleboel meer en de slaapkamer heeft naast een bed ook een compleet uitgeruste fietswerkplaats, inclusief drie fietsen. X-factor Fietsen, ik tel er in totaal vier, zijn voor Bob ‘een leuke manier van ontspannen’ zoals hij het zelf zegt. ‘Fietsen fascineren me, de materialen, de techniek, de


verschillende onderdelen van een fiets. Op het moment ben ik bezig om oude stadsfietsen in ere te herstellen. Fietsen die iemand anders weg zou doen, knap ik op, ik red het verlorene’. Deze fascinatie voor fietsen, in het bijzonder mountainbikes, is al vroeg ontstaan. ‘Robert (Lathouwers) kwam aan met een mountainbike met een verende voorvork, toen is het begonnen. Ik kocht zelf ook een mountainbike, en we gingen samen fietsen, daarna liep het een beetje uit de hand.’ De werkplaats in de slaapkamer is daar een stille getuige van. Aan het plafond hangen een aantal wielen en fietsbanden, een werkbank met alle mogelijke gereedschappen. En een tuinslang? ‘Om de fietsen mee schoon te spuiten,’ verklaart Bob. Het is mij duidelijk, fietsen zijn meer dan alleen ‘een leuke manier van ontspannen.’ En dat zegt hij zelf ook: ‘Je zou wel kunnen zeggen dat fietsen en de daarbij horende techniek voor mij de X-factor hebben.’ Bewegen Toch zijn het niet de fietsen die de grootste hobby zijn, hoewel ze er wel een onderdeel van vormen. Bewegen is namelijk Bob’s grootste hobby en dan maakt het niet uit hoe. Dat kan op de fiets zijn, maar ook op een andere manier zoals fietsen, klimmen, zwemmen, enzovoorts. Een van deze manieren waarin bewegen terugkomt is in zijn rol als Sport & Spel coördinator bij TeensTraining, een tienerevenement dat eens per jaar plaatsvindt. ‘Daarbij komen twee belangrijke dingen samen; een combinatie van doen wat je leuk vindt en van werken voor God,’ zegt Bob. ‘God speelt een grote rol en vormt een van de grootste passies. Tegelijkertijd is het voor mij ook een zoektocht om daar nog verder invulling aan te geven en dat te combineren met datgene wat je heel leuk vindt om te doen. Dat wil ik nog verder ontwikkelen.’ Aan tafel Ondertussen heeft zich in de keuken een hele maaltijd ontwikkeld. Ik klap mijn laptop dicht, de tafel wordt gedekt en er kan gegeten worden. Bob ik wil je bedanken dat ik even bij je binnen mocht kijken en ik heb heerlijk gegeten! Door Annick van der Spoel

9


vakantiespellen

t a a l p r kleu

MOPPEN Een Egypte oerist in t e s d estijn n Nederla ocht door de wo n kameel, t n hij ee ee wil eens us huurt oet laten lopen. D l. e e m p een ka t beest m er: 'Als je maken o oe hij he melenverhuurd ij harder h t ie n t h ka wee zegt de egt gaat mt op de maar hij voudig,' hpoeh' z n e kli e o r e ‘p e l d e je n e derla n, als e e p N 'Het is h lopen. lo e ij D h t hij.' egint te gaat p b , o l t t e g s e e , t z m ' g a h En de ' ze ek ‘poe je ‘amen En inderdaad, d ehpoeh.' en o ls 'P a : n n e a , e m lopen 'Poeh'. zegt de de man en zegt: estijn in en. Opeens ziet o s om a w w e kameel d d r r t woo verde er lop e d h je r t d a a h in w e d ter zal ten daa Een at inder hij verge et dat hij te plet hij a is g l k e ie e n kam zijn pa an we . Zodra , maar in n stoppen. De m n schietgebedje afgrond e e t rand van voor e el te la voor de k la de kame eeft nog net tijd V . il t h an zijn meel s vallen en egt, staat de ka wist het zweet v z n ' a n !' 'ame nd! De m zegt: ‘Poehpoeh de afgro fd en voorhoo

10

De fa Jansen is milie op vakan de berge tie in n. 'Wat h eerlijk hie zegt mev r,' rouw Jan sen. 'Ik be sprakeloo n er s va zegt men n.' 'Schitterend,' eer Jans en. 'Dan blijven we hier zes weken!’


knutselen Strandmobile Wat heb je nodig: - Raffiatouw - Een stok of stukje bamboe - Naald - Visdraad of Nylondraad - Schelpjes, slakkenhuisjes, steentjes met gaatjes, stukjes hout en alles wat je maar op het strand kunt vinden. Het moet alleen niet te groot zijn. Vraag aan een volwassene om gaatjes te boren in de schelpjes, slakkenhuisjes, hout, kruk etc. Rijg alles op stukken raffiatouw en maak elk gedeelte vast met een knoopje (zie voorbeeld). Knoop de slingers niet te ver uit elkaar aan een stok. Maak een visdraad vast aan de uiteinden van de stok en hang de strandmobile op.

n e l l i h c s r e v zoek de 15

11


VIVE BRASIL Tweedehands kledingwinkel Sijt door Jaap en Jennie Wiersma KROMME TENEN Ieder volk heeft haar eigen specialiteiten. Denk je aan Brazilië, dan denk je aan voetballen en muziek. Aan muziek hier zeker geen gebrek. Het geluid van de vogels wordt in vroege morgen overstemd door de buurman, die uit volle borst een loflied zingt onder de douche, terwijl de buurjongen van 3 straten verder het volume van zijn stereo-installatie test… Geweldig wat kunnen die Brazilianen zingen en muziek maken. Zeker in de kerk is het altijd een groot feest. Volume op z’n hardst en bewegen met z’n allen. Zo ook gisteravond in de kerk. De gitarist zette vol overgave in en de zangeres deed zeker niet voor hem onder, alleen….. er was wat verschil in toonhoogte. De gitaar speelde wel hetzelfde lied, alleen een toontje lager. De zangeres had goed naar de preek over volharding geluisterd en zette in volle aanbidding het tweede couplet in. Sommigen in de zaal probeerden mee te zingen, maar tja… dan moet je wel kiezen of voor de gitarist of voor de zangeres. Vol verbazing en bewondering zat ik met kromme tenen op mijn stoel. Wat klonk het verschrikkelijk vals! Misschien was ik de enige die er last van had, want na drie coupletten en vier keer het refrein klonk er van alle kanten ‘halleluja’ en ‘prijst de Heer’.

Na enkele maanden actief op de nieuwe locatie in het Kom en Zie gebouw, kunnen we alleen maar zeggen dat we heel blij zijn met de metamorfose van het winkeltje. Op vrijdagochtend zijn we open als aanvulling op de voedselbank, aangestuurd door Mario en Riet v/d Ende. Ook is er dan gelegenheid om koffie te drinken en/of een praatje te maken, geregeld door Saskia en Bettina. We zijn heel dankbaar dat we met deze winkel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de visie van Kom en Zie. Voor ons betekent dat een open deur te zijn voor de wijk. Elke dag worden we enthousiaster over de aanloop van mensen, de gesprekken die er zijn en de concrete hulp die we hiermee kunnen geven. Ook de vele kledingzakken (heel en schoon) die we ontvangen is een grote bemoediging. Hartelijk bedankt hiervoor. Als team zijn we erg enthousiast over de mogelijkheden die de winkel geeft en we willen jullie van harte uitnodigen om een keer bij ons langs te komen en een kijkje te nemen. Dit kan op vrijdagen van 09:00 tot 11:00 uur en na de zondagochtend samenkomst. Hartelijke groet, Judith Klijn – Van der Dussen

Tja, dat was het enige juiste doel van de lofprijzing. Dat mijn oren pijn deden en mijn muzikaal gevoel gekwetst, was minder van belang, dus voegde ik mij in het koor met een hartgrondig AMEN!

U kunt het winkeltje vinden via de hoofdingang, de trap op naar boven.

12


7vragen aan Cobie Tukker 1. Wat kan je in mensen vreselijk ergeren? Dat mensen niet op tijd op hun afspraak komen. Ik ben zelf iemand die altijd ergens een kwartier te vroeg is. Daardoor breng je rust in je leven en niet dat gestress. Sommige mensen komen ook pas de kerkdienst binnen als hij al bezig is. De kinderen komen daardoor ook later naar de kinderdienst en maken het belangrijkste gedeelte, gebed en bijbelverhaal, niet meer mee. 2. Heb je ergens talent voor? Ik denk het wel. Ik werk graag met en voor kinderen: de kinderdienst, oppassen, zwemles en straatspeeldagen. Ik maak de planning en roosters en zorg dat de juiste mensen op de juiste plaats worden ingedeeld om te helpen, zowel in de kerk als op straat tijdens de spelletjes. Als ik aan het einde van de dag/dagen de blijde en tevreden gezichten van de kinderen zie, dan denk ik: God, dank U wel voor deze gave. Ik hoor ook geen klachten van de leiding, dus zal ik alles wel goed doen. 3. Wat was de gelukkigste dag in je leven? De gelukkigste dag in mijn leven was eerst mijn trouwdag. Toen ik te horen kreeg dat ik zwanger was, werd het die dag. Je 1e en 2e baby in je armen houden is iets heel bijzonders, dat werden toen de gelukkigste dagen in mijn leven. En ik denk dat de volgende geluksdagen het trouwen van mijn kinderen zullen zijn, en kleinkinderen krijgen. Ik kan echt niet kiezen uit deze lijst van geluksmomenten. Ze zijn voor mij allemaal de gelukkigste momenten in mijn leven tot nu toe. Maar nu ik er nog verder over nadenk weet ik het wel: het was het moment dat Kasper wakker werd uit de narcose na het ernstige autoongeluk waarbij hij 2 dagen op sterven heeft gelegen. De dokters gaven hem geen schijn van kans op overleving maar door heel veel gebed is hij weer bij ons terug gekomen. Is dit geen wonder !!! 4. Welke dag zou je over willen doen? De dag van het ongeluk van Kasper. Als ik hem toch zelf naar school had gebracht, dan was dit ongeluk niet gebeurd. Maar omdat hij 10 jaar was geworden mocht hij voor het eerst alleen lopend naar school. Ik werd min of meer over gehaald om hem alleen te laten gaan. Ik laat mij dus nooit meer overhalen om iets te beslissen als mijn moederhart aangeeft het niet te doen. God heeft volgens mij een extra zender in ons moederhart gelegd en probeert ons te bewaken voor problemen en ongelukken. Maar wij zijn soms eigenwijs en laten ons toch overhalen. TIP : niet meer doen moeders. 5. Maakt geld gelukkig? Nee zeker niet. Het is wel erg makkelijk en we hebben het nodig om te eten en ons te kleden. Maar veel geld is zeker niet nodig. Gezondheid en geluk is veel belangrijker. En dat is niet te koop. Je leest wel eens over hele rijke mensen die niet gelukkig zijn. Ze hebben geen liefde zoals wij. Alleen macht en rijkdom, dat is dom. Met minder geld ben je vaak veel gelukkiger en tevredener. Je hebt vrienden echt als vrienden en niet voor je geld. Want als er iets gebeurd en het geld is op zijn ook ineens je vrienden verdwenen. Weg vrienden, weg geluk. Laat mij maar leven zoals nu, genoeg geld om te leven en te genieten, daar kan ik ook nog anderen in mee laten delen, dat maakt het leven nog waardevoller. 6. Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? Chocolade en marsepein. Maar als er iemand ziek is of mij nodig heeft mag het ook hoor. 7. Waar geef je het meeste geld aan uit? Ik denk aan het eten. Kleding koop ik niet vaak en naar de kapper ga ik ook niet echt. Mijn hobby’s kosten geen geld maar wel tijd. Ik doe veel vrijwilligers werk: in de kerk de kinderdienst, thuis ben ik oppasmoeder en ik geef zwemles. Daarnaast organiseer ik ook straatfeesten voor Opzoomer mee.

13


muziek en boeken te koop bij de Christelijke boekhandels of te bestellen in onze eigen boekwinkel

Leven zonder beperkingen - Nick Vujicic 'Niet enkel ik, ook jullie vechten dagelijks. Misschien hebben jullie een gebroken hart, of gaan de zaken niet goed, of een ongelukkige jeugd, of zijn jullie niet zeker van jezelf. Dat gevecht is niet slecht. Hoe groter de strijd, hoe groter de triomf.' Nick Vujicic is een waar fenomeen. Hij brak door op YouTube en spreekt regelmatig voor grote massa's mensen all over the World. Van schoolkinderen tot zakenlui. Veel mensen voelen zich door zijn boodschap geinspireerd. Nick is een man die zonder armen en benen is geboren als gevolg van een zeer zeldzaam syndroom. Sinds zijn 18e is hij begonnen voor groepen mensen te spreken. Nadat hij op zijn 24ste verhuisde van Australie naar Los Angeles nam zijn bekendheid een vlucht. De man van hoop brengt in Leven zonder beperkingen een duidelijk christelijk geinspireerde boodschap. Hij verkondigt dat grenzen relatief zijn en dat je je niet moet laten beperken door je schijnbare fysieke of mentale onmogelijkheden. Zijn leven laat zien dat je zaken kan bereiken, al is het met vallen en opstaan.

Opwekking Kids 21 De Opwekkingsliederen voor kinderen reeks (Opwekking Kids) is alweer aan het 21e deel toe en laat kinderen op in hun geheel eigen beleving vrolijke en inhoudelijk sterke liedjes zingen. Deze CD bevat de opwekkingsliederen 288 tot en met 299. Zing mee met 12 splinternieuwe kinderliedjes, want deze CD bevat ook alle instrumentale (meezing)-versies (nummer 13 tot 24)!

Zeeën Van Recht - Schrijvers voor Gerechtigheid Zeeën van Recht: zo heet het album met Nederlandstalige liedjes over gerechtigheid van het schrijverscollectief Schrijvers voor Gerechtigheid. Het doel van de CD is het thema via muziek terug in de kerken te brengen. Volgens de makers is het volgen van Jezus onlosmakelijk verbonden met sociale gerechtigheid. De vijftien liedjes op Zeeën van Recht gaan over uitbuiting, vervuiling, onverschilligheid, maar ook over hoop, de roeping van de kerk en omzien naar elkaar. “Liedjes zijn bepalend voor hoe we over God denken. In onze liedbundels zijn liederen over gerechtigheid vaak op een hand te tellen, terwijl je het door de hele Bijbel heen vindt”, zegt Antonie Fountain, uitvoerend producent van Zeeën van Recht. “Echte aanbidding gaat in de Bijbel veel vaker over zorgdragen voor weduwen en wezen.” Compassion, TEAR, ZOA, World Vision, LEPRAzending en Stop the Traffik hebben hun steun veleend aan dit project. Er is meer dan twee jaar aan gewerkt.

Kom en Zie gadgets In onze boekwinkel zijn diverse Kom en Zie gadgets te verkrijgen. De opbrengst van de verkochte gadgets gaat regelrecht naar het verbouwingsfonds van ons gebouw. Dus kom nu voor mokken, paraplu’s, pennen, caps of polo-shirts in alle maten.

14


het getuigenis van Tieme Hollaar Mijn leven veranderde met kanker Het is augustus 2010. De verbouwing in de kerk is in volle gang en vele dagen was ik aanwezig om het een en ander te doen. Maar toen voelde ik dat mijn lichaam vermoeid werd. ‘s Nachts vaak uit bed om te spugen en hoesten. Ik dacht eerst aan een verkoudheid of stof van de verbouwing. Toch maakte ik een afspraak in het ziekenhuis, en toen bleek na een scan dat er opnieuw een tumor aanwezig was. Ik had gehoopt dat het na ander half jaar niet meer terug zou komen, want toen heb ik een buismaag operatie ondergaan. Het ging zo goed toen ik in juli tot augustus 2009 in Brazilië was, bij Jaap en Jennie Wiersma om een speeltoren te bouwen. Maar nu dus opnieuw weer kanker, met de wetenschap dat er geen operatie meer mogelijk was. De arts van de oncologie zag toch een chemotherapie tot de mogelijkheden, en van oktober tot begin december werden deze gegeven. Vermoeidheid en misselijkheid waren de gevolgen. Eind december werd door de arts van de afdeling oncologie verteld, ‘meneer, gaat u maar naar huis want de chemotherapie heeft niet het juiste resultaat gehad, de tumor is helaas niet weg.’ Maar eind december hebben ze wel een stent geplaatst in mijn

buismaag(slokdarm) zodat ‘s nachts slapen weer mogelijk was. Ik merkte dat ik beperkingen had. Veel eten is niet mogelijk want dan voel je de krampen in je borst, benauwdheid en opnieuw te moeten spugen. Dit hield ik enige tijd uit, maar toen belde ik alsnog het ziekenhuis, die diverse malen in de maand mei een gastronomie onderzoek hebben gedaan. De uitslag was dat er een vernauwing was opgetreden en dat er een tweede stent geplaatst moest worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat het eten zonder problemen gaat en dat ik weer trek heb om voldoende te eten zonder te spugen.

Door de hele situatie heen heb ik mijn hoop op God gericht en ik voel me omringd door mijn vrouw Ria, mijn kinderen en familie, maar ook gemeenteleden die kaarten ter bemoediging sturen en voor me bidden. We denken gauw dat God ons wel zal genezen, omdat we geloven dat God al het goede aan ons wilt geven. Maar het gaat niet om ons, maar om de Here en Hem komt alle glorie en ere toe, om Zijn goedertierenheid en om Zijn trouw. God is trouw boven alle omstandigheden en Hij is er bij en leidt je, geeft je kracht en vertrouwen in Hem. In heel het leven moeten we leven van dag naar dag, als

je gezond bent ben je daar niet van bewust, je hebt je werk, je plannen voor de toekomst en langere termijn planning. Maar als je ziek bent moet je weer vertrouwen krijgen in het leven, hoewel dat niet altijd makkelijk is, want je weet niet hoe de dag van morgen eruit zal zien. God geeft mij nu weer nieuwe energie om door te gaan. God geeft vele beloften in Zijn Woord, dat Hij altijd bij ons is. Voorzichtig maken we weer plannen om bijvoorbeeld op vakantie te gaan en 21 mei ben ik een week met Ria en onze zoon Ralf en vrouw Nadine naar Oostenrijk geweest. Wat was het heerlijk tussen de hoge bergen en prachtige natuur en ik heb genoten van vele wandelingen in de bergen. God geeft je nieuwe kracht en vertrouwen in een toekomst. Hoe mijn levensweg ook zal gaan, er wacht een krans der rechtvaardigheid als de wedloop teneinde is. Tenslotte zijn we veilig in Jezus’ armen en voor eeuwig Zijn kind. Gods zegen, Tieme Hollaar

15


column Op zoek naar God

in the picture Rob Kamp en David Kamp in actie op TeensTraining 2011

Je kent vast wel het EO-televisieprogramma ‘Op zoek naar God’. Met dit programma heeft heel het land bekende Nederlanders als Gordon, Hennie Huisman en Catherine Keyl op de voet kunnen volgen tijdens hun zoektocht naar God. In Kom en Zie zijn tieners en jeugdleiders nu ook op dezelfde manier met een eigen serie 'op zoek naar God' gestart. Bestaat God überhaupt wel, wie is God, en hoe ziet God er dan uit, waar kun je God vinden, kun je God ervaren en wat betekent geloven in God voor je dagelijks leven? Het zijn vragen die tijdens de zoektocht aan de orde komen. Maar wat denk je? Zijn dit typische vragen voor de beginner, of mag een gevorderde christen deze vragen ook hebben? Laat ik voor mezelf spreken, en ik durf mezelf echt wel een doorgewinterde christen te noemen: Ik heb dergelijke vragen net zo goed. Sterker nog, ik zou de lijst met vragen zo een paar meter langer kunnen maken. Geen probleem! Wat de antwoorden betreft: wie het weet mag het zeggen… Maar hoe harder iemand roept dat ’ie het weet, hoe meer ik de indruk krijg dat de spreker juist geen enkel idee heeft van waar hij het over heeft. Het valt me op hoe snel we geneigd zijn om de ander – de onwetende – in te pakken met onze christelijk-correcte antwoorden. Hij of zij hoeft alleen maar even goed naar je te luisteren om het vervolgens zonder al te veel moeilijk-doenerij aan te nemen. Maar helaas, zo werkt dat dus niet. Tenminste, niet voor iemand die echt op zoek naar God is en de moed heeft de vragen te stellen die bij deze zoektocht horen.

colofon Kom en Zie Magazine is een uitgave van Pinkstergemeente Kom en Zie Boezemweg 166 3031 BP Rotterdam T 010-4115450 Giro 3295244 administratie@komenzie.nl www.komenzie.nl Twitter @KomEnZie Eindverantwoordelijken Bram de Jong jr René Pasma

Redactie, fotografie en opmaak Tim Hendriks Petra Vermeer Inge de Witte Annick van der Spoel Oplage 400 stuks Drukwerk NetzoDruk Gorinchem Kopij magazine Uiterste aanleverdatum is 28 augustus via magazine @komenzie.nl onder vermelding van magazine nummer 3-2011

KEZ+Magazine+2-2011_DEF_lr  
KEZ+Magazine+2-2011_DEF_lr  

Het getuigenis van Tieme Hollaar Dankbaar afscheid van oom Cor van der Dussen Thuis bij Bob Hendriks Jaargang 3 - zomer 2011

Advertisement