Page 1

Miasteczkowo, 2013-05-21

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.05.2013 rok

Zleceniodawca: Lingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Brak Danych Uliczna 12/34 12-345 Miasteczkowo NIP 123-45-67-890 Bank 00 1234 5678 9987 6543 2112 3456

Opis usługi: 1. Treaty of Lisbon, tłumaczenie pisemne ENG -> POL, 74559 słów w tekście źródłowym 2. OBWE, tłumaczenie pisemne POL -> ENG, 1180 słów w tekście źródłowym 3. Odkryjmy Europę!, tłumaczenie pisemne POL -> ENG, 10022 słów w tekście źródłowym 4. How the European Union Works, tłumaczenie pisemne ENG -> POL, 16978 słów w tekście źródłowym 5. Unia gospodarcza i walutowa oraz euro, tłumaczenie pisemne POL -> ENG, 7499 słów w tekście źródłowym Stawka: 0,025 EUR za słowo tekstu źródłowego

„Nauka wystawiania dokumentów księgowych”


Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2755,95 EUR 2. Kwota uzysku: 1377,975 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1377,975 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 248,036 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2507,914 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące pięćset siedem euro i dziewięćset czternaście centów)

„Nauka wystawiania dokumentów księgowych”

Rachunek do umowy o dzieło  

Szablon tego rachunku ściągnęłam z Internetu. Ponieważ dane nie chciały się uzupełniać same miałam z nim najwięcej pracy:)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you