Page 1

Trening myślenia innowacyjnego i twórczego Zajęcia 1


Podstawy wiedzy o mózgu a myślenie • myślenie jest umiejętnością i jako taka może być doskonalona, • percepcja ma kluczową rolę w myśleniu. Spora część błędów to nie błędy logiczne, ale błędy percepcji – tj. postrzegania, • myślenie odnosi do wcześniejszych rezultatów myślenia – tj. wzorców/ schematów.


Podstawy wiedzy o mózgu a myślenie •

• •

• •

nasze myślenie zawsze organizuje się we wzorce. Celem umiejętności myślenia nie jest unikanie wzorców – jest to niemożliwe – ale zdobycie nowych, celem percepcji jest wytworzenie i dalsze wykorzystywanie wzorców. wzorce pozwalają nam np. opanowywać szachy (reguły), rozpoznawać znajomych na ulicy (twarze) i przez telefon (głosy), posługiwać się językiem (gramatyka). Na wzorcach oparte jest nasze całe świadome życie. Cały wysiłek w percepcji skierowany jest na rozpoznawanie wzorców, problem następuje wtedy, kiedy mamy małą ilość wzorców lub gdy w próbie rozwiązania danego problemu korzystamy ze wzorca, który jest błędny, im mniejszą liczbą wzorców dysponuje umysł, tym gorzej dla naszego myślenia.


Podstawy wiedzy o mózgu a myślenie •

• •

jeden z podstawowych błędów, które popełniamy w takcie myślenia, to przeskakiwanie myśli. Umysł dryfuje od punktu do punktu, zamiast dokonać systematycznego przeglądu sytuacji [de Bono, Kurs myślenia, s. 91], ponieważ nasze doświadczenie – w tym cała wiedza, jaką dysponujemy – jest głównym źródłem informacji, które możemy wykorzystać podczas rozpatrywania jakiejś sprawy, potrzebujemy narzędzi, które umożliwią nam systematyczne przeszukiwanie naszych zasobów wiedzy oraz doświadczeń, z perspektywy umysłu ludzkiego mechanizmami zmiany wzorców, którymi dysponujemy, są pomyłki, przypadek, humor, praca w obrębie jednego wzorca nie prowadzi do nabycia nowego [de Bono, Kurs myślenia, s. 69], do pracy twórczej niezbędne jest przełączanie się pomiędzy wzorcami.


Myśleć innowacyjne to

Myślenie konstruktywne

Myśleć w sposób planowy

Myśleć w ramach działania

Myślenie nakierowane na praktykę i testowanie

Myśleć „w bok”

Myśleć w sposób celowy

Kierować swoją uwagą podczas myślenia

Myśleć, by rozwiązywać problemy


Dobre nawyki myślenia • poszukiwać opcji alternatywnych nawet wtedy, kiedy to, co udało nam się wypracować, wydaje się dość dobre, • unikać arogancji w myśleniu, • unikać myślenia negatywnego, • doceniać znaczenie emocji, uczuć i wartości w myśleniu. Przyznać im odpowiednie miejsce w procesie myślenia (po, nie przed), • wyciągać wnioski po (nie przed ani w trakcie) oglądzie sytuacji, • umieć ustalać cele do realizacji oraz planować działanie, • wykorzystywać prowokacje i inne punkty widzenia jako generatory nowości.


Dobre nawyki myślenia • • • • •

myślenie prowadzące do działania, z myślenia twórczego biorą się odkrycia, rodzą hipotezy. Dzięki myśleniu krytycznemu powstają dowody, możliwa staje się weryfikacja [de Bono, Uczymy jak myśleć, s. 16], myślenie krytyczne – myślenie podporządkowane logicznemu wnioskowaniu, myślenie negatywne – myślenie nakierowane na wyszukiwanie błędów, procesy percepcji, zapamiętywania, kształtowania pojęć, komunikacji językowej i symbolizacji to podstawowe umiejętności poznawcze, na których fundamencie spoczywa zdolność rozumowania, uczenia się i rozwiązywania problemów [de Bono, Uczymy jak myśleć, s. 18].


Dziękuję za Twój poświęcony czas

kurs myslenia  

myslenie innowacyjne i tworcz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you