Page 1

Harmonogram Warsztatów twórczego rozwoju dziecka w I semestrze (30 godzin zajęć) nr zajęć:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

data odbywania się zajęć:

rok:

06 listopada 20 listopada 04 grudnia 18 grudnia 15 stycznia 29 stycznia 05 lutego 19 lutego 05 marca 19 marca

2010

2011

Godziny prowadzenia zajęć z podziałem na grupy*: godzina:

grupa 1

grupa 2

grupa 3

10.00-11.00

Umiem i rozumiem

Myślę i tworzę

Mówię po angielsku

11.00-12.00

Myślę i tworzę

Mówię po angielsku

Umiem i rozumiem

12.00-13.00

Mówię po angielsku

Umiem i rozumiem

Myślę i tworzę

Legenda: Umiem i rozumiem – zajęcia rozwoju umiejętności i kompetencji szkolnych, Myślę i tworzę – zajęcia rozwoju twórczości i wynalazczości. Mówię po angielsku – zajęcia nauki języka angielskiego.

* Wszystkie zajęcia odbywają się w grupie o gwarantowanej wielkości (do 6 osób). W przypadku zajęć terenowych** w grupie do 18 osób (połączone 3 grupy 6-osobowe).


** Zajęcia terenowe – prowadzone w wybranych atrakcjach Kalisza w formie aktywizującej, z wykorzystaniem metody nauki przez doświadczenie i zabawę oraz pomocy naukowych wspierających zrozumienie i zapamiętanie materiału wg autorskiego programu future looks bright (świetlana przyszłość).

Cennik

opcje zakupu usługi:

cena:

Pakiet 30 godzin zajęć (I semestr)

750,00 zł cena 60 min – 25,00 zł

3 godziny zajęć poza pakietem

120,00 zł cena 60 min – 40,00 zł

Rodzice dzieci korzystający z pakietu 30 godzin zajęć, kontynuujący zajęcia w semestrze II, otrzymają 5% rabatu.

Nota prawna: niniejszy opracowanie, program oraz metoda prowadzenia zajęć jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), i jako taki podlega ochronie prawno-autorskiej.

Warsztaty tworczego rozwoju  

Warsztaty tworczego rozwoju

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you