Page 1

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Zajęcia składają się z: wykładów – 37,5 godz. zajęć ćwiczeń – 37,5 godz. zajęć kursu efektywnej nauki – 10,5 godz. zajęć Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach o gwarantowanej wielkości: zajęcia wykładowe – w grupie do 10 osób, zajęcia ćwiczeniowe – w grupie do 5 osób, zajęcia efektywnej nauki – w grupie do 10 osób.

Zajęcia w małych grupach oraz ich gwarantowana wielkość to pewność wysokiej jakości nauczania oraz indywidualnego podejścia do każdego kursanta.

Harmonogram zajęć części wykładowej i ćwiczeniowej kursu przygotowującego do matury nr zajęć:

Tydzień, w którym odbywają się zajęcia:

Liczba godz.

Suma godz.

1 25 – 29 października 3 godz. 3 godz. 2 2 – 5 listopada 3 godz. 6 godz. 3 8 – 10, 12 listopada 3 godz. 9 godz. 4 15 – 19 listopada 3 godz. 12 godz. 5 22 – 26 listopada 3 godz. 15 godz. 6 29 listopada – 3 grudnia 3 godz. 18 godz. 7 6 – 10 grudnia 3 godz. 21 godz. 8 13 – 17 grudnia 3 godz. 24 godz. 9 20 – 22 grudnia 3 godz. 27 godz. 10 3 – 7 stycznia 2011 r. 3 godz. 30 godz. Uwaga: na 10 zajęciach, pomiędzy 3 a 7 stycznia 2011 r., dla kursantów przeprowadzana jest matura próbna. 11 10 – 14 stycznia 3 godz. 33 godz. 12 17 – 21 stycznia 3 godz. 36 godz. 13 24 – 28 stycznia 3 godz. 39 godz.


Uwaga: w okresie ferii zimowych, tj. pomiędzy 31 stycznia a 13 lutego 2011 r., zajęcia nie są prowadzone. 14 14 – 18 lutego 3 godz. 42 godz. 15 21 – 25 lutego 3 godz. 45 godz. 16 28 lutego – 4 marca 3 godz. 48 godz. 17 7 – 11 marca 3 godz. 51 godz. 18 14 – 18 marca 3 godz. 54 godz. 19 21 – 25 marca 3 godz. 57 godz. Uwaga: na 21 zajęciach, pomiędzy 21 a 25 marca, dla kursantów przeprowadzana jest matura próbna. 20 28 marca – 1 kwietnia 3 godz. 60 godz. 21 4 – 8 kwietnia 3 godz. 63 godz. 22 11 – 15 kwietnia 3 godz. 66 godz. 23 18 – 20 kwietnia 3 godz. 69 godz. 24 27 – 29 kwietnia 3 godz. 72 godz. 25 9 – 20 maja (ustalenia indywidualne) 3 godz. 75 godz. W sumie 75 godzin zegarowych zajęć (wykładów i ćwiczeń).

Godziny prowadzenia części ćwiczeniowej i wykładowej kursu dzień tygodnia  godziny prowadzenia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.30-17.00

x

x

x

x

x

17.00-18.30

x

x

x

x

x

x

x

18.30-20.00

Zajęcia części ćwiczeniowej i wykładowej kursu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. od 15.30 do 20.00. Szczegółowy harmonogram poszczególnych zajęć kursowych zostanie udostępniony do 25 września na stronie przedmiotu, z którego prowadzony jest kurs.


Zapisy na kursy trwają od 1 do 23 października. 25 października (poniedziałek) rozpoczynają się pierwsze zajęcia kursowe. Uczniowie zgłaszający się na kurs po 23 października otrzymają od nauczyciela prowadzącego niezbędne materiały do samodzielnego nadrobienia omówionych na kursie treści.

Harmonogram zajęć efektywnego uczenia się kursu przygotowującego do matury nr zajęć: 1 zajęcia 2 3 4 5 6

zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia

7 zajęcia

dzień odbywania się zajęć: 30 października 13 listopada 27 listopada 11 grudnia 8 stycznia 22 stycznia 5 lutego

temat zajęć: Style uczenia się, wprowadzenie do efektywnego uczenia Techniki pamięciowe Przyspieszone, efektywne czytanie Techniki pracy z tekstem i skuteczne notowanie Rozwój osobisty, motywacja, zarządzanie czasem nauki

liczba godz.

suma godz.

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3 godz. 4,5 godz. 6 godz. 7,5 godz. 9 godz.

1,5 godz.

1,5 godz.

godz. godz. godz. godz. godz.

1,5 godz.

10,5 godz.

W sumie 10,5 godz. zegarowych zajęć efektywnego uczenia

Godziny prowadzenia kursu efektywnej nauki grupa:

godziny prowadzenia:

sobota, wg terminów wskazanych wyżej

Grupa 1

10.00-11.30

x

Grupa 2

11.30-13.00

x

Grupa 3

13.00-14.30

x


Zajęcia efektywnej nauki odbywają się w co drugą sobotę miesiąca wg powyższego harmonogramu. Prowadzone są od godz. 10.00 do 14.30. Kursant jest zobowiązany do wyboru odpowiadającej mu godziny zajęć, pomiędzy 3 grup (zob. powyżej).

Cennik

Wykład 25 zajęć po 90 min. każde = 37,5 godz. zegarowych

Ćwiczenia 25 zajęć po 90 min. każde = 37,5 godz. zegarowych

Płatność jednorazowa

Płatność w 7 miesięcznych ratach

600,00 zł 90 minut zajęć – 24,00 zł

86,00 zł/ miesiąc 90 minut zajęć – 24,00 zł

900,00 zł Cena za 90 minut zajęć to: 36,00 zł

128,60 zł/ miesiąc

1425,00 zł Cena obejmuje 5% rabatu

203,60 zł/ miesiąc Cena obejmuje 5% rabatu

Pakiet: wykład + ćwiczenia 75 godz. wykładów i ćwiczeń + 10,5 godz. kursu efektywnego uczenia się gratis!

Dla pakietów oznaczonych pomarańczowym wyróżnieniem kurs efektywnego uczenia się, o wartości 400,00 zł, gratis!

Metoda prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się wg autorskiej, sprawdzonej metody pozwalającej maksymalizować szansę Twojego sukcesu maturalnego. Wykupując Pakiet zajęć otrzymasz 75 godz. zegarowych zajęć wykładowych i ćwiczeniowych, wspartych dodatkowymi 10,5 godzinami zajęć efektywnego uczenia.


Korzyści z zakupu pakietu: całościowe, kompleksowe przygotowanie do matury, wsparcie w uczeniu się i motywacji, dzięki treningowi efektywnego uczenia, opracowanemu specjalnie dla maturzystów, liczne materiały szkoleniowe, ćwiczenia i testy oceniające poziom opanowania materiału oraz kontrola postępów, 2 matury próbne w trakcie kursu, symulujące rzeczywiste warunki maturalne.


Nota prawna: niniejszy opracowanie, program oraz metoda prowadzenia kurs贸w jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), i jako taki podlega ochronie prawno-autorskiej.

Harmonogram kursu maturalnego  

Harmonogram kursu maturalnego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you