Page 1

Digitale Didactiek volgens Brainnovation Onderwijs en ICT Het huidige onderwijs ondervindt steeds meer invloeden van nieuwe ICT ontwikkelingen. Ondanks het feit dat ICT al bijna twee decennia lang zijn toepassing kent in het onderwijs, heeft het tot op heden nauwelijks geleid tot ander onderwijs. Docenten lijken ICT in het onderwijs vooral te gebruiken voor minder didactische functies, zoals toetsconstructie, tekstverwerking, het geven van presentaties met PowerPoint, e.d. Daarnaast is er een kloof zichtbaar tussen de kennis en vaardigheden van docenten en leerlingen als het gaat om de toepassing van ICT, waarbij leerlingen beter op de hoogte lijken te zijn van de laatste technologische ontwikkelingen. Digitale didactiek en bedrijfsvoering Ook de aansluiting tussen de bedrijfsvoering en het onderwijs-leerproces vormt vanuit een didactische kijk een belangrijk aandachtspunt. Veel experimenten zijn eenzijdig gericht op digitale didactiek in plaats van op de integrale aanpak. Ook speelt kennisdeling tussen docenten onderling en met andere onderdelen binnen de instelling een belangrijke rol. Vaak is dit een onderbelicht thema, enerzijds terug te voeren op de cultuur (autonomie van de docent) anderzijds op de hulpmiddelen, bijvoorbeeld het beperkt gebruik van smartboards. Meerwaarde van digitale didactiek voor het onderwijs Om ICT daadwerkelijk een meerwaarde te laten zijn voor het onderwijsproces, is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor digitale didactiek. Onder digitale didactiek verstaan we alle kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren. Wanneer ICT op de juiste manier wordt ingezet leidt dit onder andere tot flexibilisering van het onderwijs, doelmatigheid in het onderwijsleerproces, eigentijds aantrekkelijk onderwijs en tempo en niveaudifferentiatie.

Onze visie op digitale didactiek Het is noodzakelijk om tegen lage kosten een zo hoog mogelijk onderwijsrendement behalen waarbij we rekening houden met de middelen, de mensen, de structuur en de cultuur van de organisatie.

Het onderscheidend vermogen van Brainnovation binnen projecten over digitale didactiek, ligt in het feit dat wij de onderwijsvisie van de school vertalen naar werkbare oplossingen waarmee de school, maar ook de teams en individuele docenten binnen de school, direct aan de slag kunnen. Wij leveren maatwerk, waarbij we transparant en doelgericht werken en samen met u naar de beste oplossing proberen te zoeken. En dat alles in het tempo dat de medewerkers aankunnen.

Het aanbod van Brainnovation Regelmatig ondersteunt Brainnovation scholen met vraagstukken rondom digitale didactiek. Wij maken samen met de school werkbare oplossingen waarmee teams en individuele docenten binnen de school, direct aan de slag kunnen. Ervaring opdoen is belangrijker dan omvangrijke plannen. In onze aanpak stellen wij het toekomstbeeld van de school centraal. Eerst kijken we dan wat die toekomstvisie voor het onderwijs betekend. Hiertoe worden eerst het curriculum (in het MBO gaat het bijvoorbeeld om het kwalificatiedossier, om werkprocessen en kerntaken) onder de loep genomen. Daarna komt pas de vraag hoe en wanneer digitale middelen het onderwijs kunnen ondersteunen. Het is onze ervaring dat scholen soms deze vragen pas stellen als de middelen reeds zijn aangeschaft. Het risico is groot dat dan de middelen centraal komen te staan en niet het onderwijs. Omdat Brainnovation in ĂŠĂŠn of meer voorgesprekken samen met u vaststelt welke visie de school wil uitdragen en welke plaats digitale middelen daarbij innemen, kunnen we een oplossing op maat bieden die aansluit op de specifieke behoeftes van de school en haar medewerkers.


Onze expertise Wij hebben ruimschoots ervaring met het implementeren van L(C)MS oplossingen van o.a. Fronter, N@tschool, It’s Learning, Blackboard, Moodle, SAP Learning Solutions en Oracle l-learning. Regelmatig met functionaliteit die verder gaat dan de standaardversie. Onze expertise op het gebied van ontwikkeltools betreft o.a. Lectora, Captivate, eXe en Wimba. Daarnaast zijn wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-learning en mobile learning en de inzet van digitale didactiek bij competentie gericht opleiden. Het ontwikkelen van of adviseren over content doen wij op basis van onze ervaring sinds 1991.

Referenties Brainnovation heeft eerder projecten met betrekking tot digitale didactiek uitgevoerd bij o.a. de volgende organisaties: • VUmc • IPC Groene Ruimte • ROC Citaverde College • ROC Da Vinci College • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende consultants: • Ilias Tsiafakis, 0641 531 307 of ilias@brainnovation.nl • Sietske Lammers, 0643 270 429 of sietske@ brainnovation.nl • Govert van den Aardweg, 0653 836 175 of govert@ brainnovation.nl

Onderwijspartner voor de Benelux:

Brainnovation B.V. Rembrandtlaan 22 3733 BJ Bilthoven Telefoon : +31 (0)30 - 229 72 72 Fax : +31 (0)30 - 229 72 77 E-mail : info@brainnovation.nl Internet : www.brainnovation.nl

Digitale Didactiek volgens Brainnovation  

Het huidige onderwijs ondervindt steeds meer invloeden van nieuwe ICT ontwikkelingen. Ondanks het feit dat ICTal bijna twee decennia lang zi...

Advertisement