Page 1

n e k l i v h l i t OL pris?

Er du forberedt pü høyere kommunale avgifter, manglende vedlikehold og fortsatt stappfulle T-baner?


ditt r e t e g l d – va r e f l e v r OL elle mber e t p e s . i9 Stem ne Høyre-byrådet og Ap vil at Oslo skal arrangere vinter-OL i 2022. Bare søknaden koster byens skattebetalere 130 millioner kroner. Byrådet hevder regninga for OL vil havne på rundt 25 milliarder. Det er det ingen grunn til å stole på. OL på Lillehammer skulle koste 1,8 milliarder, men endte på 7,4 milliarder. London-OL ble fire ganger dyrere enn planlagt. Etter OL i Montreal betalte innbyggerne ekstra skatt i 30 år. Høyre-byrådet, Ap og Frp stemte for å bruke 130 millioner kroner på OL-søknaden. Dette står i skarp kontrast til situasjonen ellers i Oslo. Oslo mangler sykehjemsplasser, kommunale boliger forfaller, barnehagene er underbemannet og vedlikeholdsetterslepet på eksisterende idrettsanlegg er enormt. Dette har ikke byrådet råd til å gjøre noe med. Derfor venter gamle og syke i kø, og foreldre fortviler over kutt i barnehagene. Men når det trengs 130 millioner for å lage en OL-søknad, da finner OL-tilhengerne pengene som ikke fantes. Dette er uansvarlig bruk av fellesskapets penger. Rødt er for idrett, men vi mener et OL i Oslo vil bety å kaste bort penger. Det meste av OL-utgiftene går til gjennomføringa av arrangementet, mens en brøkdel går til å bygge idrettsanlegg. Vi vil heller bruke OL-pengene på å styrke breddeidretten og velferdstilbud som kommer alle innbyggerne til gode. På valgdagen 9. september avholdes det også folkeavstemning om OL i Oslo. Stem nei til elitens OL. rødt.no/oslo

– Ikke til salgs

OL til hvilken pris?  

Løpeseddel fra Rødt Oslo. www.rødt.no/oslo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you