Page 1

r o f r Kla d e m r ø j g p p o et ? e g r o N s l l e j k fors

– Ikke til salgs

R_defaultløpeseddel.indd 1

6/11/13 4:40 PM


Stem Rødt

Det er på tide med forandring. De på toppen av samfunnet karer til seg mer og mer, mens 100.000 barn vokser opp i familier med dårlig råd. Lederlønninger har eksplodert og landet har fått stadig flere milliardærer. Vårt arbeid og våre skattepenger fyller overklassens bankkontoer når de tar ut overskudd fra bedriftene sine og konkurranse­utsetter offentlige tjenester. Forskjellen mellom de 1 % rikeste og den jevne nordmann har ikke vært så store siden 1930-tallet. Rødt er det nye, moderne venstrepartiet i norsk politikk. Partiet som er mot rovdyrkapitalisme, men også mot statssosialisme ovenfra. Et radikalt, demokratisk parti som vil skape sosialisme nedenfra i Norge. Vi vil ha et samfunn hvor det er folkemakt og ikke pengemakt som bestemmer. Et samfunn bygd på samarbeid, ikke konkurranse. Derfor ønsker Rødt en ny politikk – mer rettferdig, mer demokratisk og i stand til å løse vår tids store utfordringer. Bli medlem i Rødt Send sms «Rødt + Navn og adresse» til 2334

R_defaultløpeseddel.indd 2

Illustrasjon: Mikael Fløysand

www.rødt.no

6/11/13 4:40 PM

Klar for et oppgjør med forskjells-Norge?  

Løpeseddel fra Rødt Oslo. www.rødt.no

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you