Page 1


AkerGroruddalen! Gjenreis

som lokalsykehus for

Fusjonen av Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus til gigantforetaket Oslo Universitetssykehus rammer pasientene. Rødt har fra første stund advart mot at fusjonen vil gi et dårligere sykehustilbud for folk i Groruddalen, med lange ventelister og for liten kapasitet på Ahus. Det har vi dessverre fått rett i. I 2010 vedtok styret i Oslo universitetssykehus (OUS) å legge ned Aker sykehus. Aker var da et godt fungerende lokalsykehus for Groruddalen. Nedleggingsvedtaket førte til massive protester. Aker sykehus’ venner samlet inn 40.000 underskrifter for å bevare Aker. Etter forslag fra Rødt vedtok et enstemmig Oslo bystyre at Aker måtte bevares som lokalsykehus. Men regjeringspartiene SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vendte det døve øret til, og lot OUS-styret gjennomføre nedleggelsen.

Resultatet er at pasienter blir liggende i gangene på Ahus, økt utrygghet og økende budsjettunderskudd. Fagmiljøer er ødelagt. Fylkeslegen mener at kombinasjonen av for lav bemanning, for høy vikarbruk og mangelfull ledelse ved Ahus kan ha medvirket til flere dødsfall og skader. Arbeidstilsynet har anmeldt sykehuset for ulovlig og farlig overtidsbruk, og antall pasientklager økte kraftig i fjor. Samtidig står moderne sykehusavdelinger tomme og klare til bruk på Aker sykehus! Dette er helsepolitisk idioti. Vi må i stedet gjenoppbygge Aker som lokalsykehus for Groruddalen. Rødt vil avvikle helseforetaksmodellen og andre modeller der bedriftsøkonomiske prinsipper blir viktigere enn de helsefaglige vurderingene. Helsetjenestene må finansieres etter behov, og de folkevalgte må ta tilbake kontrollen over sykehusene.

Rødt vil: • Avvikle helseforetaksmodellen og gjeninnføre demokratisk styring • Gjenreise Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen • Reversere fusjonen av Oslo-sykehusene

Bli medlem i Rødt

Send sms “RØDT + Navn og adresse” til 2434 eller se rødt.no/innmelding

Gjenreis Aker Sykehus som lokalsykehus  

Løpeseddel fra Rød Oslo om Aker Sykehus.

Advertisement