Page 1

Støtt havnearbeidernes kamp! Havnearbeiderne langs hele den norske kysten, deres fagforening Norsk Havnearbeiderforening og Norsk Transportarbeiderforbund, kjemper nå en kamp for arbeidsplassene, faglige rettigheter og for ordnede arbeidsforhold.  På Risavika Terminal nekter arbeidsgiverne og NHO å inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet.  I Drammen havn vil ikke Holship Norge AS og Bedriftsforbundet inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet.  I mange andre havner nekter NHO på vegne av sine medlemmer å inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet.  I Oslo blir havnearbeiderne anklaget for å ha verdens dyreste lunsj og en forhistorisk tariffavtale. Havnearbeiderne trakasseres på det groveste av arbeidsgivere, NHO og ledelsen i den kommunalt eide havna. Arbeidsgivere og havneledelse driver en kampanje for å kvitte seg med en hel yrkesgruppe og deres avtaler. Kampanjen ledes av NHO som vil kvitte seg med havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, en fortrinnsrett som er slått fast i ILO-konvensjon 137, og som er ratifisert av Norge. Havnearbeiderne kjemper en rettferdig og nødvendig kamp for sine arbeidsplasser, faglige rettigheter og for ordnede arbeidsforhold.

Vis din støtte og solidaritet med havnearbeiderne Bli med på Stormønstring! Lørdag 5. april klokka 1400 på Youngstorget i Oslo! Appeller ved blant andre: Roger Hansen (leder i Transportarbeiderforbundet), Tor-Arne Solbakken (nestleder i LO) og Lars Lindgren (leder Svensk Transportarbeiderforbund og leder Europeisk Transportarbeiderføderasjon)

Musikk: ¤ Salongorkesteret ¤ Trond Granlund ¤ Gatas Parlament www.facebook.com/havnearbeiderne

Støtt havnearbeidernes kamp!  

www.facebook.com/havnearbeiderne