Page 1

Made in Germany

SekÄ?nĂ­ garĂĄĹžovĂĄ vrata RenoMatic 2014 s pohonem

od

19.490 KÄ? *

Ăşspora aĹž 30 % ve srovnĂĄnĂ­ se sekÄ?nĂ­mi vraty HĂśrmann LPU, drĂĄĹžka M se stejnĂ˝m povrchem / barvou

ProvoznÄ› bĂ­lĂĄ RALÂ 9016

Jen u firmy HĂśrmann

1HZ6LONJUDLQ za 19.490 KÄ?*

SekÄ?nĂ­ garĂĄĹžovĂĄ vrata RenoMatic 2014 GUĂ€ÄœND0YĂ‹HWQĂ”SRKRQX3UR0DWLF Ĺ?NRQVWUXNĂ‹QĂ”VWHMQĂ€MDNRVHNĂ‹Qâ JDUĂ€ÄœRYĂ€YUDWD+ĂšUPDQQ(38 Ĺ?GYRXVWĂ”QQĂ’L]RORYDQĂ’ODPHO\ Ĺ?SRKRQJDUĂ€ÄœRYĘFKYUDW3UR0DWLF VPRGHUQâWHFKQLNRX%L6HFXU DGĂ€ONRYĘPRYODGDĂ‹HP+6bb%6 YEâOĂ’EDUYĂ” Ĺ?DNĂ‹QâYHOLNRVWL ĹŤPPĹŤPP ĹŤPPĹŤPP ĹŤPP ]ODWĘGXE WPDYĘGXERÄ€HFK ĹŤbPP ]ODWĘGXEWPDYĘGXERÄ€HFK  ĹŤbPP ]ODWĘGXE WPDYĘGXERÄ€HFK ĹŤbPP ]ODWĘGXEWPDYĘGXERÄ€HFK  DĹŤbPP ]ODWĘGXE WPDYĘGXERÄ€HFK 

Titan 1HZ6LONJUDLQ za 19.490 KÄ?*

BĂ­lĂ˝ hlinĂ­k RALÂ 9006 1HZ6LONJUDLQ za 19.490 KÄ?*

TerakotovÄ› hnÄ›dĂĄ RAL 8028 1HZ6LONJUDLQ za 19.490 KÄ?*

PohodlnĂ˝ dotaz na polohu vrat!

ZlatĂ˝ dub 'HFRJUDLQ od 20.490 KÄ?*

Tmavý dub/ořech

*Cena se rozumĂ­ bez montĂĄĹže a bez DPH.

DålkovÊ ovlådåní BiSecur s nejmodernějťí metodou kódovåní pro pohony garåŞových vrat a vjezdových bran

'HFRJUDLQ od 20.490 KÄ?*

1RYĂ”Y\YLQXWĂ€extrĂŠmnÄ› bezpeÄ?nĂĄ metoda kĂłdovĂĄnĂ­YĂ€PSRVN\WXMH GREUĘSRFLWÄœHQLNGRFL]âQHPĔĜH ]NRSâURYDWYÀĄNĂśGGĂ€ONRYĂ’KR RYOĂ€GĂ€Qâ-H]NRXÄ„HQDDFHUWLILNRYĂ€QD EH]SHĂ‹QRVWQâPLH[SHUW\XQLYHU]LW\ Y%RFKXPLDMHYKRGQĂ€SURREVOXKX JDUĂ€ÄœRYĘFKYUDWYMH]GRYĘFKEUDQ VYĂ”WODDS 6WHFKQLNRX%L6HFXUVHPĔĜHWH SRKRGOQĂ”GRWD]RYDWQDSRORKXYUDW %DUYRX/('YĂ€PGĂ€ONRYĘRYODGDĂ‹ +6bb%6LQGLNXMH]GDMHYDÄ„H JDUĂ€ÄœRWHYÄ€HQĂ€QHER]DYÄ€HQĂ€3URWR MLÄœnemusĂ­te chodit za vÄ›tru a deĹĄtÄ› pĹ™ed dveĹ™e1DSĀÀQâYUDWDVWLVNQXWâP WODËâWNDSRKRGOQĂ”]DYÄ€HWHQDSĀâNODG ]HYQLWÄ€GRPX

0âVWRGYRXWODËâWNRYĂ’KR GĂ€ONRYĂ’KRRYODGDĂ‹H +6b%6VWDQGDUGQĂ”YĂ‹HWQĂ” H[NOX]LYQâKRSĂ”WLWODËâWNRYĂ’KR GĂ€ONRYĂ’KRRYODGDĂ‹H +6bb%6YEâOĂ’EDUYĂ” VY\VRFHOHVNOĘP SRYUFKHPYĂ‹HWQĂ”GRWD]X QDSRORKXYUDW

ExkluzivnĂ­ dĂĄlkovĂŠ ovladaÄ?e BiSecur SÄ€HVYĂ”GĂ‹XMâY\VRFHOHVNOĘPSRYUFKHP VHY]KOHGHPNODYâURYĂ’KRODNX DHOHJDQWQâPWYDUHPNWHUĘRE]YOĂ€Ä„Äˆ SĀâMHPQĂ”SDGQHGRUXN\&KURPRYDQĂ€ YâËNDSRGWUKXMâGRMHPY\VRNĂ’NYDOLW\ 'Ă€ONRYĂ’RYODGDĂ‹H+ĂšUPDQQ%L6HFXU E\O\PH]LQĂ€URGQâSRURWRXY\]QDPHQĂ€Q\ ]DH[NOX]LYQâGHVLJQ


Domovní dveře RenoDoor 2014

od

24.990 KÄ? *

DomovnĂ­ dveĹ™e RenoDoor 2014 Ĺ?NRQVWUXNĂ‹QĂ”VWHMQĂ’MDNRGRPRYQâ GYHÄ€H+ĂšUPDQQ7KHUPR3UR Ĺ?GYHÄ€QâNĀâGOR]HYQLWÄ€L]YHQNXOâFXMH VSORFKRXEH]YLGLWHOQĂ’KRUĂ€PXNĀâGOD Ĺ?RFHORYĂ’GYHÄ€QâNĀâGORVSÄ€HUXÄ„HQĘP WHSHOQĘPPRVWHPRWORXĄĈFH Ĺ?ODNRYDQĂ’QHERVSRYUFKHP'HFRJUDLQ QDYQLWÄ€QâLYQĂ”MĄâVWUDQĂ” Ĺ?KOLQâNRYĂ€]Ă€UXEHĂąVSÄ€HUXÄ„HQĘP WHSHOQĘPPRVWHPRWORXĄĈFHbPP VHY]KOHGHP5RXQGVW\OH Ĺ?YâFHQĂ€VREQĂ’X]DPNQXWâEUĂ€QâFâ YORXSĂ€Qâ Ĺ?dobrĂĄ tepelnĂĄ izolace s koeficientem UD = 1,5 W/(m²¡K) Ĺ?DNĂ‹QâYHOLNRVWGRPRYQâFKGYHĀâ ĹŤbPP ]ODWĘGXEWPDYĘGXERÄ€HFK

Ĺ?DNĂ‹QâYHOLNRVWERĂ‹QâKRGâOX ĹŤbPP

ProvoznÄ› bĂ­lĂĄ RALÂ 9016 za 24.990 KÄ?*

Titan Metallic 'HFRJUDLQ za 24.990 KÄ?*

BĂ­lĂ˝ hlinĂ­k RALÂ 9006 za 25.990 KÄ?*

11.000 KÄ? *

DomovnĂ­ dveĹ™e RenoDoor Plus 2014 Ĺ?NRQVWUXNĂ‹QĂ”VWHMQĂ’MDNRGRPRYQâ GYHÄ€H+ĂšUPDQQ7KHUPR3UR3OXV Ĺ?GYHÄ€QâNĀâGOR]HYQLWÄ€L]YHQNXOâFXMH VSORFKRXEH]YLGLWHOQĂ’KRUĂ€PXNĀâGOD Ĺ?RFHORYĂ’GYHÄ€QâNĀâGORVSÄ€HUXÄ„HQĘP WHSHOQĘPPRVWHPRWORXĄĈFHbPP Ĺ?ODNRYDQĂ’QHERVSRYUFKHP'HFRJUDLQ QDYQLWÄ€QâLYQĂ”MĄâVWUDQĂ” Ĺ?KOLQâNRYĂ€]Ă€UXEHĂąVSÄ€HUXÄ„HQĘP WHSHOQĘPPRVWHPRWORXĄĈFHbPP VHY]KOHGHP5RXQGVW\OH Ĺ?YâFHQĂ€VREQĂ’X]DPNQXWâEUĂ€QâFâ YORXSĂ€Qâ Ĺ?vysokĂĄ tepelnĂĄ izolace s koeficientem UD = 1,0 W/(m²¡K) Ĺ?DNĂ‹QâYHOLNRVWGRPRYQâFKGYHĀâ ĹŤPP ]ODWĘGXEWPDYĘGXERÄ€HFK

Ĺ?DNĂ‹QâYHOLNRVWERĂ‹QâKRGâOX ĹŤbPP

za 30.990 KÄ?*

BĂ­lĂ˝ hlinĂ­k RALÂ 9006 za 32.990 KÄ?*

Domovní dveře RenoDoor Plus 2014

Velmi dobrĂĄ a vysokĂĄ bezpeÄ?nost

Titan Metallic 'HFRJUDLQ

TerakotovÄ› hnÄ›dĂĄ RAL 8028 za 32.990 KÄ?*

TerakotovÄ› hnÄ›dĂĄ RAL 8028 za 25.990 KÄ?*

tepelnĂĄ izolace

ProvoznÄ› bĂ­lĂĄ RALÂ 9016 za 30.990 KÄ?*

ZlatĂ˝ dub 'HFRJUDLQ za 25.990 KÄ?*

od

30.990 KÄ? *

ZlatĂ˝ dub 'HFRJUDLQ za 32.990 KÄ?*

pro vĂĄĹĄ dĹŻm! *Cena se rozumĂ­ bez montĂĄĹže a bez DPH.

TmavĂ˝ dub/oĹ™ech 'HFRJUDLQ za 25.990 KÄ?*

TmavĂ˝ dub/oĹ™ech 'HFRJUDLQ za 32.990 KÄ?*

VyobrazenĂŠ barvy a povrchy nejsou barevnÄ› zĂĄvaznĂŠ. VĹĄechny Ăşdaje o barvĂĄch na zĂĄkladÄ› barev RAL. ZmÄ›ny a cenovĂŠ omyly vyhrazeny. *NezĂĄvaznĂŠ cenovĂŠ doporuÄ?enĂ­ bez montĂĄĹže, bez dopravy a bez vyměřenĂ­ otvoru za garĂĄĹžovĂĄ sekÄ?nĂ­ vrata pro akÄ?nĂ­ velikosti, popřípadÄ› akÄ?nĂ­ vĂ˝robkyi (RenoMatic 2014: 2375 Ă— 2000 mm, 2375 Ă— 2125 mm, 2500 Ă— 2000 mm, 2500 Ă— 2125 mm, 2500 Ă— 2250 mm (zlatĂ˝ dub, tmavĂ˝ dub / oĹ™ech), 2500 Ă— 2500 mm (zlatĂ˝ dub, tmavĂ˝ dub / oĹ™ech), 3000 Ă— 2125 mm (zlatĂ˝ dub, tmavĂ˝ dub / oĹ™ech), 3000 Ă— 2250 mm (zlatĂ˝ dub, tmavĂ˝ dub / oĹ™ech) a 3000 Ă— 2500 mm (zlatĂ˝ dub,tmavĂ˝ dub / oĹ™ech), RenoDoor 2014 a RenoDoorPlus 2014: 1100 Ă— 2100 mm (zlatĂ˝ dub, tmavĂ˝ dub / oĹ™ech), boÄ?nĂ­ dĂ­l RenoDoor 2014 a RenoDoor Plus 2014: 400 Ă— 2100 mm), bez DPH. Cena se rozumĂ­ bez montĂĄĹže a bez DPH. PlatnĂŠ do 31.12.2014 u vĹĄech zĂşÄ?astnÄ›nĂ˝ch prodejcĹŻ v ÄŒesku.

od

BoÄ?nĂ­ dĂ­l RenoDoor 2014


VĂ˝klopnĂĄ vrata Berry Pearl Ĺ?VHVWUXNWXURYDQĘPSRYUFKHP3HDUOJUDLQ Ĺ?YHEDUYĂ€FK]DVWHMQRXFHQX Ĺ?YDNĂ‹QâFKYHOLNRVWHFKĹŤbPPĹŤbPP ĹŤbPPDĹŤbPP

Výklopnå vrata Berry Pearl

od

SURYR]QÔEâOÀ5$/b

8.490 KÄ? *

WHUDNRWRYÔKQÔGÀ5$/b

DomovnĂ­ dveĹ™e ThermoPro TPS 010 Ĺ?GYHÄ€QâNĀâGOR]HYQLWÄ€L]YHQNXOâFXMHVSORFKRX EH]YLGLWHOQĂ’KRUĂ€PXNĀâGOD Ĺ?RFHORYĂ’GYHÄ€QâNĀâGORVSÄ€HUXÄ„HQĘP WHSHOQĘPPRVWHPRWORXĄĈFHbPP Ĺ?QDODNRYDQĂ’QDYQLWÄ€QâLYQĂ”MĄâVWUDQĂ” Ĺ?YHEDUYĂ€FK]DVWHMQRXFHQX Ĺ?KOLQâNRYĂ€]Ă€UXEHĂąVSÄ€HUXÄ„HQĘPWHSHOQĘPPRVWHP RWORXĄĈFHbPPVHY]KOHGHP5RXQGVW\OH Ĺ?YâFHQĂ€VREQĂ’X]DPNQXWâEUĂ€QâFâYORXSĂ€Qâ Ĺ?GREUĂ€WHSHOQĂ€L]RODFHVNRHILFLHQWHP8D b: PĹĄĹŽ.

Ĺ?DNĂ‹QâYHOLNRVWGRPRYQâFKGYHĀâĹŤbPP

SURYR]QÔEâOÀ5$/b

Domovní dveře ThermoPro TPS 010

od

14.990 KÄ? *

WHUDNRWRYÔKQÔGÀ5$/b

Pohon otoÄ?nĂ˝ch bran RotaMatic 2 SURGYRXNĀâGORXRWRĂ‹QRXEUĂ€QXVĄâĀNRXDÄœbPPYĂ‹HWQĂ” GĂ€ONRYĂ’KRRYODGDĂ‹H+6bb%6YĂ‹HUQĂ’EDUYĂ” Ĺ?UREXVWQâHOHNWURPHFKDQLFNĘSRKRQRWRĂ‹QĘFKEUDQ VPRGHUQâWHFKQLNRX%L6HFXUDGĂ€ONRYĘPRYODGDĂ‹HP +6bb%6YĂ‹HUQĂ’EDUYĂ” Ĺ?SURGYRXNĀâGORXRWRĂ‹QRXEUĂ€QXGRYĘĄN\PD[bPP DĄâĀN\NĀâGODPD[bPP Ĺ?GRKPRWQRVWLNĀâGODPD[bNJ Ĺ?SO\QXOĘUR]MH]GDSO\QXOĂ’]DVWDYHQâ Ĺ?QDVWDYLWHOQĂ€PH]QâVâOD Ĺ?SURJUDPRYDWHOQĂ€IXQNFHSUÄ”FKR]âKRNĀâGOD

Pohon otoÄ?nĂ˝ch bran RotaMatic 2

od

11.990 KÄ? **

Stav 09.2013 / tisk 09.2013 / HF 86177 CS / PDF

Pohon posuvnĂ˝ch bran LineaMatic SURSRVXYQRXEUĂ€QXGRĄâĀN\DÄœbPPYĂ‹HWQĂ”GĂ€ONRYĂ’KR RYODGDĂ‹H+6bb%6YĂ‹HUQĂ’EDUYĂ” Ĺ?SRKRQSURSRVXYQRXEUĂ€QXVPRGHUQâWHFKQLNRX%L6HFXU DGĂ€ONRYĘPRYODGDĂ‹HP+6bb%6YĂ‹HUQĂ’EDUYĂ” Ĺ?GRYĘĄN\EUĂ€Q\PD[bPPDĄâĀN\YUDWbPP Ĺ?GRKPRWQRVWLNĀâGODPD[bNJ Ĺ?SO\QXOĘUR]MH]GDSO\QXOĂ’]DVWDYHQâ Ĺ?QDVWDYLWHOQĂ€PH]QâVâOD Ĺ?SURJUDPRYDWHOQĘSUÄ”FKRGRVRE Ĺ?SURILO\R]XEHQĘFKW\ËâMHQXWQRY]Ă€YLVORVWL QDSURYHGHQâDĄâĀFHEUĂ€Q\ 6WDQGDUGQĂ”VGĂ€ONRYĘP RYODGDĂ‹HP+6bb%6 REMHGQDWVDPRVWDWQĂ” YĂ‹HUQĂ’EDUYĂ”

*Cena se rozumĂ­ bez montĂĄĹže a bez DPH. VyobrazenĂŠ barvy a povrchy nejsou barevnÄ› zĂĄvaznĂŠ. VĹĄechny Ăşdaje o barvĂĄch na zĂĄkladÄ› barev RAL. ZmÄ›ny a cenovĂŠ omyly vyhrazeny. *NezĂĄvaznĂŠ cenovĂŠ doporuÄ?enĂ­ bez montĂĄĹže, bez dopravy a bez vyměřenĂ­ otvoru pro akÄ?nĂ­ velikosti (vĂ˝klopnĂĄ vrata Berry Pearl: 2375 Ă— 2000 mm / 2375 Ă— 2125 mm / 2500 Ă— 2000 mm / 2500 Ă— 2125 mm; ThermoPro TPS 010: 1100 Ă— 2100 mm), bez DPH. PlatnĂŠ do 31.12.2014 u vĹĄech zĂşÄ?astnÄ›nĂ˝ch prodejcĹŻ v ÄŒesku. **NezĂĄvaznĂŠ cenovĂŠ doporuÄ?enĂ­ bez montĂĄĹže, bez dopravy a bez vyměřenĂ­ otvoru pro akÄ?nĂ­ vĂ˝robky bez DPH. PlatnĂŠ do 31.12.2014 u vĹĄech zĂşÄ?astnÄ›nĂ˝ch prodejcĹŻ v ÄŒesku.

Pohon posuvných bran LineaMatic

od

7.990 KÄ? **


Domovní dveře TPS 010 od

14.990 Kč*

Obrázek nahoře: domovní dveře TPS 010

Modernizujte s evropským výrobcem č. 1: Vchodové a domovní dveře Hörmann Domovní dveře TPS 010 • konstrukčně stejné jako vchodové dveře Hörmann ThermoPro • dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou bez viditelného rámu křídla • ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 46 mm • lakované nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně • hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 60 mm se vzhledem Roundstyle • vícenásobné uzamknutí bránící vloupání • vysoká tepelná izolace, koeficient UD 1,2 W/(m2∙K) • akční velikost vchodových dveří: 1100 × 2100 mm

Domovní dveře RenoDoor 2014

Provozně bílá RAL 9016 za 14.990 Kč*

terakotově hnědá RAL 8028 za 14.990 Kč*

• konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro • dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou bez viditelného rámu křídla • ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 46 mm • lakované nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně • hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 60 mm se vzhledem Roundstyle • vícenásobné uzamknutí bránící vloupání • dobrá tepelná izolace s koeficientem UD = 1,5 W/(m²·K) • akční velikost domovních dveří: 1100 × 2100 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech) • akční velikost bočního dílu: 400 × 2100 mm

Domovní dveře RenoDoor Plus 2014 • konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro Plus • dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou bez viditelného rámu křídla • ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 65 mm • lakované nebo Titan Metallic s povrchem Decograin Decograin za 24.990 Kč* na vnitřní i vnější straně • hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 80 mm se vzhledem Roundstyle • vícenásobné uzamknutí bílý hliník bránící vloupání RAL 9006 • vysoká tepelná za 25.990 Kč* izolace s koeficientem UD = 0,99 W/(m² K) • akční velikost domovních dveří: 1100 × 2100 mm • akční velikost terakotově hnědá bočního dílu: RAL 8028 400 × 2100 mm za 25.990 Kč* Provozně bílá RAL 9016 za 24.990 Kč*

Perfektní

Velmi dobrá

vchodové dveře

tepelná izolace

do předsíně!

Provozně bílá RAL 9016 za 30.990 Kč*

Titan Metallic Decograin za 30.990 Kč*

bílý hliník RAL 9006 za 32.990 Kč*

terakotově hnědá RAL 8028 za 32.990 Kč*

a vysoká Zlatý dub Decograin za 25.990 Kč*

bezpečnost pro

Zlatý dub Decograin za 32.990 Kč*

váš domov!

Tmavý dub / ořech Decograin za 25.990 Kč*

*Cena

Tmavý dub / ořech Decograin za 32.990 Kč*

se rozumí bez montáže a bez DPH.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě barev RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny. * Nezávazné cenové doporučení bez vyměření a montáže pro akční velikosti (TPS 010 / RenoDoor 2014 / RenoDoor Plus 2014: 1100 × 2100 mm, boční díl RenoDoor Plus 2014: 400 × 2100 mm) bez DPH. Platné do 31.12.2014 u všech zúčastněných prodejců v České republice.

Florpost-Turen-CS.indd 1

19/03/14 14:34


Domovní dveře ThermoCarbon

130.240 Kč*

Modernizujte s evropským výrobcem č. 1: domovní dveře Hörmann la

Stav 01.2014 / tisk 03.2014 / HF 86642 CS / PDF

yp

Motiv 680 v barvě CH 703 od 130.240 Kč*

Dveře

Motiv 566 v RAL 9016 od 107.882 Kč*

Motiv 188 v RAL 9016 od 119.737 Kč*

stu

mo

o3

• dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou bez viditelného rámu křídla • ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 30 mm • vnitřní strana v barvě provozně bílá RAL 9016 • hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 80 mm • standardně 5násobný automatický zámek s automatickým uzamknutím • vysoká tepelná izolace s koeficientem UD 1,7 W/(m2∙K) • vhodné boční díly dostanete v programu hliníkových domovních dveří • jiná RAL podle výběru možná

í tepelná lepš izo

• hliníkové dveřní křídlo lícující s plochou, tloušťka 100 mm, s výplní polyuretanovou pěnovou hmotou a uvnitř uloženými rámy křídla, s nástřikem práškové barvy, vnitřní strana v barvě provozně bílá RAL 9016 • přerušení tepelného mostu kompozitním profilem uloženým v zárubni včetně zesílených karbonovýchskelných vláken • hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 111 mm • 3násobná těsnící rovina se dvěma těsněními po celém obvodu • standardní výbava s bezpečnostním zámkem H9 • vynikající tepelná izolace, koeficient UD 0,47 W/(m2∙K) • jiná RAL podle výběru možná

%

0 Víceúčelové dveře MZ Thermo re u ru šen ém é m u t e p eln Venkovní dveře s nejlepším koeficientem tepelné izolace

** ce

Domovní dveře TopPrestige 2014

dík

Domovní dveře ThermoCarbon 2014

• o 30 % lepší tepelná izolace** než u běžných víceúčelových dveří s koeficientem UD až 1,2 W/(m2∙K) • ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 45 mm, nalakované na vnitřní i vnější straně • hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 60 mm • dodává se v mnoha barvách a dekorativních površích (příplatek) • vhodné jako venkovní dveře pro sklepy, vedlejší budovy a garáže i pro domácí dílny, také s dvojitým izolačním prosklením (TPS 021, TPS 051)

MZ Thermo TPS 011 provozně bílá RAL 9016 od 19.048 Kč *

MZ Thermo TPS 021 provozně bílá RAL 9016 od 27.904 Kč *

MZ Thermo TPS 051 provozně bílá RAL 9016 od 27.904 Kč *

Dobrá tepelná izolace

ThermoCarbon

a bezpečná

– optimální volba

řešení pro vedlejší vchody!

pro pasivní domy! Víceúčelové dveře MZ Thermo od

*Cena

19.048 Kč*

se rozumí bez montáže a bez DPH.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě barev RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny. * Nezávazné cenové doporučení bez vyměření a montáže (ThermoCarbon 2014: do 1340 × 2350 mm, TopPrestige 2014: do 1250 × 2250 mm, MZ Thermo: od 875 × 1875 mm do 1250 × 2250 mm) bez DPH. Platné do 31.12.2014 u všech zúčastněných prodejců v České republice. ** Až o 30 % lepší tepelná izolace v porovnání s běžnými víceúčelovými / bezpečnostními dveřmi.

Florpost-Turen-CS.indd 2

19/03/14 14:34

Akce vrata dvere 2014  
Akce vrata dvere 2014  
Advertisement