Issuu on Google+

Pubertu máme za sebou Dneska tvrdě makáme pro své klienty, sportovní srdce ale nezapřeme. 22 zlatých středníků napovídá, že nám to jde.


Pubertu máme za sebou Dneska tvrdě makáme pro své klienty, rockerské srdce ale nezapřeme. 22 zlatých středníků napovídá, že nám to jde.


klienty,sportovnísrdcealenezapřeme.22zlatýchstředníkůnapovídá,ženámtojde.Dneskatvrděmaká