Page 1

szkolenia otwarte JESIEŃ 2012 MSSF finanse audyt podatki

BPP.PL


BPP BPP Professional Education jest największą w Europie organizacją szkoleniową specjalizującą się w zakresie rachunkowości i finansów. Co roku szkolimy ponad 50.000 osób w 40 centrach szkoleniowych na świecie, pozwalając im podwyższać kwalifikacje i odnosić sukcesy zawodowe. Naszą misją jest wspomaganie osób pracujących zawodowo w poszerzaniu ich kompetencji zawodowych. Od 2009 r. BPP jest częścią Apollo Global – jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się na świecie amerykańskich instytucji edukacyjnych.

OBSZARY SPECJALIZACJI BPP W POLSCE BPP w Polsce specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w następujących obszarach: Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe: •

ACCA Association of Chartered Certified Accountants finanse i rachunkowość

CIMA Chartered Institute of Management Accountants rachunkowość zarządcza

CIA Certified Internal Auditor audyt wewnętrzny

CGAP Certified Government Auditing Professional audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

CFA® Chartered Financial Analyst® zarządzanie finansami

CIM Chartered Institute of Marketing marketing i zarządzanie strategiczne

Szkolenia otwarte oraz zamknięte programy szkoleniowe:

Otrzymanie materiałów szkoleniowych, które są odpowiednio ustrukturyzowane i zawierają przykłady praktyczne. Materiały te są niezastąpionym źródłem wiedzy, wykorzystywanym przez uczestników w pracy zawodowej, nawet długo po zakończeniu szkolenia.

Gorąca linia – uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość skontaktowania się z prowadzącymi je trenerami po szkoleniu, w celu zadania dodatkowych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości.

Spersonalizowane podejście – po szkoleniu lub w jego trakcie zawsze znajdujemy czas, aby porozmawiać i wyjaśnić kwestie specyficznie odnoszące się do sytuacji danego uczestnika.

MATERIAŁY Materiały BPP są jednym z najbardziej wyróżniających nas elementów. Nie są to zwykłe prezentacje komputerowe, ale merytoryczny podręcznik bogato ilustrowany przykładami liczbowymi. Nasze materiały nie są przepisanymi standardami bądź zasadami rachunkowości – koncentrują się na najważniejszych elementach, wyjaśniają sposób implementacji oraz ilustrują je przykładami.

CERTYFIKACJA Program szkoleniowy zakończony jest egzaminem. Uczestnicy, którzy nie podejdą do egzaminu, otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin – otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaliczenie egzaminu.

TRENERZY BPP Nasi trenerzy to kolejny czynnik wyróżniający nas na rynku. Są to: •

Związani z nami na stałe profesjonaliści w wykładanych przez siebie dziedzinach, o wieloletnim stażu zawodowym w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz firmach audytorskich z tzw. Wielkiej Czwórki.

Osoby, które zdecydowały się związać swoją przyszłość z podwyższaniem kwalifikacji innych profesjonalistów.

Osoby posiadające dar przekazywania wiedzy.

Szkolenie innych w celu podniesienia poziomu ich umiejętności zawodowych to sztuka. Nie można tego robić przy okazji, na co dzień zajmując się czymś zupełnie innym. BPP przenosi do Polski brytyjski model szkoleń, w którym trener musi być człowiekiem wyjątkowym: profesjonalistą w zakresie wykładanych przedmiotów, ale również profesjonalistą w zakresie przekazywania wiedzy. Musi posiadać historię wartą opowiedzenia.

Osoby, które posiadają olbrzymią wiedzę merytoryczną i mnóstwo przykładów, którymi potrafią ją zilustrować.

Osoby, które nieustannie ćwiczą się w przekazywaniu wiedzy, aby uczestnicy naszych szkoleń nie tracili czasu.

Osoby, które szkolą nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich.

Szkolenia z BPP to wejście na zupełnie nowy poziom efektywności pozyskiwania wiedzy, a przede wszystkim praktycznych umiejętności.

KTO SZKOLI SIĘ U NAS?

KORZYŚCI ZE SZKOLEŃ W BPP

Szkolimy pracowników wszystkich firm audytorskiej Wielkiej Czwórki, pracowników międzynarodowych firm mających przedstawicielstwa w Polsce i w regionie oraz wiele polskich przedsiębiorstw.

rachunkowość finansowa

rachunkowość zarządcza

audyt i kontrole wewnętrzne

finanse

szkolenia menedżerskie

DLACZEGO SZKOLENIA Z BPP

Szkolenie z BPP to nie tylko krótki czas spędzany w sali, ale kompleksowa usługa, która ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników. Korzyści dla naszych klientów obejmują: •

Udział w szkoleniu, które nie przedstawia, ale wyjaśnia teorię, a więc umożliwia namacalne i obserwowalne podniesienie poziomu wiedzy.

umiejętnego

i

interesującego

Nasi klienci to instytucje, które wiedzą jak ważny jest czas ich pracowników oraz jak ważny jest praktyczny aspekt szkoleń.

W latach 2010-2013 realizujemy duży projekt z zakresu iędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, w ramach którego szkolimy ponad 4000 osób w Polsce i na Łotwie


LISTA SZKOLEŃ OTWARTYCH BPP W SEZONIE JESIEŃ 2012 Temat szkolenia

Szkolenie w Warszawie

Szkolenie w Krakowie

Opis szkolenia

Rachunkowość

04

Warsztaty MSSF (VI Modułów): Moduł I – Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF Moduł II – Niefinansowe aktywa trwałe wg MSSF Moduł III – Zobowiązania niefinansowe wg MSSF Moduł IV – Rozpoznawanie przychodów wg MSSF Moduł V – Instrumenty finansowe wg MSSF - poziom podst. Moduł VI – Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF

15 października 22-23 października 8-9 listopada 19 listopada 27 listopada 28-30 listopada

8 października 5-6 listopada 15-16 listopada 3 grudnia 11 grudnia 12-14 grudnia

04 05 06 07 08 09 10

7 grudnia

6 grudnia

11

Instrumenty finansowe – poziom zaawansowany

28 listopada

12

Zrozumieć podatek odroczony

24 września

-

13

Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF

finanse

14

Leasing w świetle MSSF, UoR i CIT

20 listopada

14

Wycena przedsiębiorstw

12 listopada

15

audyt Audyt wewnętrzny w praktyce Identyfikowanie i zapobieganie oszustwom finansowym i korupcji

16 18-20 października

16

8-9 października

-

16

podatki Ceny transferowe

Więcej informacji o szkoleniach prowadzonych przez BPP znajdziesz na bpp.pl

17 16 listopada

5 listopada

17


04

rachunkowość

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

w szk kr o ak len o ie w ie

15 października

8 października

800 zł

Moduł II Niefinansowe aktywa trwałe wg MSSF

22-23 października

5-6 listopada

1200 zł

Moduł III Zobowiązania niefinansowe wg MSSF

8-9 listopada

15-16 listopada

1600 zł

Moduł IV Rozpoznawanie przychodów wg MSSF

19 listopada

3 grudnia

800 zł

Moduł V Instrumenty finansowe wg MSSF - poziom podst.

27 listopada

11 grudnia

800 zł

Moduł VI Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF

28-30 listopada

12-14 grudnia

2400 zł

sz c e (n kol na et en to ia )

w sz w ko ar e sz lni aw e ie

trenerzy: Justyna Demkowicz-Dobrzańska, Maciej Gierusz, Dorota Pacławska, Grzegorz Siczek, Anna Stępień, Aneta Stola

Warsztaty MSSF Moduł I Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF

Cena obejmuje:

Promocje:

• udział w szkoleniu oraz możliwość konsultacji z wykładowcami • materiały szkoleniowe • egzamin on-line (po pełnym szkoleniu – 6 modułów) • certyfikat ukończenia szkolenia • przerwy kawowe • lunch

• Cena specjalna 10% rabatu za udział w pełnym szkoleniu MSSF (6 modułów) - 6840 zł (netto). • 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń. • 10% rabatu przy zapisie na szkolenie w Warszawie do 1 października 2012 r. • 15% rabatu przy zapisie na szkolenie w Krakowie do 24 września 2012 r. Istnieje możliwość połączenia maksymalnie dwóch promocji. Warsztaty MSSF (VI modułów) liczone są jako jedno szkolenie.

Opis szkolenia

Dla kogo jest przeznaczone

Największe sukcesy pod kątem popularności na całym świecie odnotowuje obecnie zbiór zasad rachunkowości określany jako MSSF-y (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) publikowane przez Radę MSR z siedzibą w Londynie. Coraz więcej krajów decyduje się na ich stosowanie. W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, stosują je obowiązkowo od 2005 r. spółki giełdowe oraz banki przygotowując skonsolidowane sprawozdania finansowe. Polska Ustawa o rachunkowości określa także podmioty, które mogą stosować MSSF, jeżeli taka będzie ich wola. Bezsprzecznie największą zaletą stosowania MSSF jest ich międzynarodowy charakter i wysoka jakość. Aktualnie, jest to jedyny taki zbiór zasad rachunkowości, który ma szansę zyskać prawdziwie globalny wymiar, przy czym idea ta ma ogromne poparcie zarówno użytkowników sprawozdań, tych, którzy je przygotowują, a nawet polityków. Towarzyszy temu głębokie przekonanie, że stosując jednolite zasady na całym świecie zyskujemy możliwość porównania przedsięwzięć inwestycyjnych z każdego zakątka naszego globu. Takie porównanie daje szansę lepszego wyboru, lepszych decyzji, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu efektywności kapitału.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla samodzielnych księgowych, głównych księgowych oraz kierowników i dyrektorów działów raportowania i finansów, czyli osób, które na co dzień potrzebują wiedzy na temat MSSF. Do udziału zapraszamy również członków Zarządu i Rad Nadzorczych, dla których wiedza z zakresu MSSF jest niezbędna, aby prawidłowo interpretować sprawozdania finansowe.

Z powyższych względów coraz więcej osób potrzebuje kompleksowej wiedzy z zakresu MSSF. W odpowiedzi na to przygotowaliśmy dla Państwa „Warsztaty MSSF”. Warsztaty MSSF umożliwiają szczegółowe poznanie wszystkich najważniejszych standardów i interpretacji, które składają się na MSSF według ich najbardziej aktualnego stanu prawnego. Podzielone są na sześć modułów tematycznych, każdy moduł stanowi odrębną całość. Moduły można dowolnie ze sobą łączyć. Programy poszczególnych modułów znajdują się w dalszej części oferty.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnicy szkolenia uzyskają aktualną wiedzę na temat MSSF i zdobędą umiejętności jej zastosowania w praktycznych sytuacjach. Dzięki przykładom liczbowym przystępnie wytłumaczone zostaną zaawansowane koncepcje teoretyczne wprowadzane do Standardów. Wykładowcy, którzy od długiego czasu znają wchodzące zmiany i na bieżąco monitorują pracę Rady MSR, będą źródłem wiedzy dla uczestników szkolenia w zakresie rozwiązywania poszczególnych problemów, jakie mogą się pojawić w ich pracy zawodowej. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania poszczególnych standardów, a nie tylko znajomość teorii. Dlatego uczestnicy mogą mieć pewność, że podczas warsztatów poznają wiele przykładów liczbowych i ilustracji pochodzących z autentycznych sprawozdań finansowych. Każdy z uczestników otrzyma zestaw obszernych materiałów szkoleniowych, zawierających zarówno streszczenie zagadnień omawianych na szkoleniu, jak i liczne przykłady ich zastosowania w praktyce oraz zadania.


Rachunkowość

05

moduł i Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF Szczegóły szkolenia

MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu raportowym

Miejsce i termin szkolenia 15 października 2012 – Warszawa 8 października 2012 – Kraków

- Zdarzenia następujące po dniu raportowym wymagające i niewymagające korekt - Wymagane ujawnienia dla zdarzeń niewymagających korekt - Kontynuacja działalności – wymagane ujawnienia - Inne ujawnienia

Cena szkolenia,

800 zł (+23% VAT)

Rabaty

lista wszystkich rabtów znajduje się na stronie 4

opis modułu Moduł I jest przeznaczony głownie dla osób, które mają bardzo niewielkie doświadczenie w zakresie pracy ze sprawozdaniami finansowymi. W tracie warsztatu uczestnicy dowiadują się, kiedy i kto powinien takie sprawozdanie sporządzać i jakie są w tym zakresie wymogi prawne w Polsce. Na przykładzie autentycznych raportów polskich spółek giełdowych zilustrowane będą wymogi wybranych standardów, które w największym stopniu wpływają na formę i zawartość sprawozdań finansowych. Szczegółowo omówione zostaną najważniejsze zasady dla sprawozdawczości finansowej. Ponadto duży nacisk będzie położony na wymogi ujawnień, czyli często zaniedbywaną w praktyce informację dodatkową. Program szkolenia Krótkie wprowadzenie do MSSF - Źródła regulacji - Wdrożenie w UE oraz podstawy raportowania wg MSSF w Polsce - Projekt konwergencji z US GAAP Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych - Podstawowe zasady – zasada memoriału oraz zasada kontynuacji działalności - Elementy sprawozdania finansowego (aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody i koszty) - Kryteria ujmowania w sprawozdaniu finansowym (ocena prawdopodobieństwa wpływy/wypływu, wiarygodna wycena) MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - Cel sprawozdań finansowych - Wymagane części składowe w sprawozdaniu finansowym wg MSSF ­Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) ­Sprawozdanie z całkowitych dochodów ­Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ­Informacja dodatkowa - Dodatkowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego (rzetelny obraz, zakaz kompensowania, ciągłość i inne) - Przykładowe sprawozdania finansowe wg MSSF (struktura i treść) - Najważniejsze ujawnienia MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów - Zasady (polityka) rachunkowości ­Ustalenie zasad rachunkowości, hierarchia źródeł ­Koncepcja istotności ­Zmiany zasad (polityki) rachunkowości – ścieżka decyzyjna - Wartości szacunkowe ­Zmiany wartości szacunkowych – podejście prospektywne - Błędy ­Różnice pomiędzy zmianami wartości szacunkowych a błędami ­Przyczyny błędów ­Korekta błędów – podejście retrospektywne

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa - Zakres raportowania w okresach śródrocznych - Zasady sporządzania sprawozdania śródrocznego ­Polityka rachunkowości ­Problem sezonowości ­Szacunki księgowe Przykładowe śródroczne sprawozdanie finansowe wg MSSF MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych - Koncepcja waluty funkcjonalnej i waluty prezentacji ­Ustalenie prawidłowej waluty funkcjonalnej - Reguły przeliczania kwot w walucie obcej na walutę funkcjonalną - Reguły przeliczania sprawozdania finansowego z waluty funkcjonalnej na walutę prezentacji - Ujawnienia MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana – zagadnienia prezentacji - Prezentacja aktywów lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży w sprawozdaniu z sytuacji finansowej - Prezentacja działalności zaniechanej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów - Prezentacja aktywów przeznaczonych do dystrybucji dla właścicieli (KIMSF 17) MSSF 8 Segmenty operacyjne - Idea standardu – „spojrzenie oczami zarządu” - Segmenty operacyjne: definicja, identyfikacja - Kryteria identyfikacji segmentów sprawozdawczych ­Kryteria agregacji ­Progi ilościowe - Zakres wymaganych ujawnień ­Ujawnienia dotyczące segmentów ­Uzgodnienia ­Informacje na temat jednostki jako całości MSR 33 Zysk na akcję - Wyliczenie podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję ­Koncepcja teoretycznej wartości godziwej akcji bez praw ­Wyliczenie średniej ważonej liczby akcji zwykłych - Wyliczenie rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję - Kolejność rozwodnienia: czynniki rozwadniające i nie wpływające rozwadniająco informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 Kraków, ul. Pawia 5

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Kontakt w Krakowie

Jolanta Malinowska T: +48 (12) 428 55 50 E: krakow@bpp.pl


06

rachunkowość

moduł Ii Niefinansowe aktywa trwałe wg MSSF

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 22-23 października 2012 – Warszawa 5-6 listopada 2012 – Kraków Cena szkolenia

1200 zł (+23% VAT)

Rabaty

lista wszystkich rabtów znajduje się na stronie 4

opis modułu Moduł II jest przeznaczony dla osób, które chciałyby w sposób kompleksowy poznać wszystkie zagadnienia związane z ujmowaniem, wyceną i prezentacją niefinansowych aktywów trwałych, czyli przede wszystkim środków trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych. Szczegółowo omówione będą definicje, kryteria rozpoznawania i usuwania w bilansie oraz zasady wyceniania na moment początkowego ujęcia oraz na datę raportową. W trakcie warsztatu poruszone będą tematy powiązane z zagadnieniem wyceny, czyli kapitalizacja kosztów odsetek i różnic kursowych, ujmowanie dotacji, ujmowanie rezerw środowiskowych, przeprowadzanie testów na utratę wartości oraz specjalne wymogi prezentacji i wyceny w przypadku przeznaczenia tych aktywów do sprzedaży. Program szkolenia MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe - Zakres MSR 16, definicje - Ujęcie początkowe - Wycena początkowa – określenie kosztu początkowego zależnie od sposobu nabycia ­Rezerwa na koszty demontażu i usunięcia składnika aktywów (MSR 37, KIMSF 1) - Wycena na dzień raportowy ­Model wyceny oparty na koszcie historycznym • Okres użytkowania • Wartość rezydualna ­Model wyceny oparty na wartości przeszacowanej • Przeszacowania: metodologia, częstotliwość • Nadwyżka z przeszacowania - dozwolone podejścia - Potrzeba amortyzacji • ­Popularne metody • ­Podejście w przypadku zmiany oszacowań - Identyfikacja komponentów ­Części zamienne – zapasy czy środki trwałe? ­Kapitalne remonty – kapitalizować czy nie? - Ujęcie późniejszych nakładów inwestycyjnych - Usunięcie - Wymagane ujawnienia MSR 38 Wartości niematerialne - Zakres i definicje - Problemy dotyczące ujęcia początkowego ­Identyfikowalność ­Kontrola - Sposób wyceny w momencie początkowego ujęcia zależne od sposobu nabycia: ­Aktywa nabyte w oddzielnej transakcji ­Aktywa nabyte w ramach połączenia jednostek gospodarczych ­Wartości niematerialne wytworzone wewnętrznie • ­Szczególne zakazy dotyczące ujmowania wartości niematerialnych (np. wartość firmy) • ­Szczególne wymogi dotyczące prac badawczo-rozwojowych ­Aktywa nabyte w ramach dotacji rządowej ­Transakcja barterowa - Szczególne rodzaje kosztów np. koszty szkoleń, koszty reklamy

- Wycena wartości niematerialnych na dzień raportowy ­Model wyceny oparty na koszcie historycznym • Określony i nieokreślony okres użytkowania • Wartość rezydualna ­Model wyceny oparty na wartości przeszacowanej - Wymagane ujawnienia MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - Definicja nieruchomości inwestycyjnej - Prawo do użytkowania nieruchomości (w szczególności prawo użytkowania wieczystego w Polsce) - Ujęcie i wycena początkowa - Modele wyceny na dzień raportowy ­Model wyceny według wartości godziwej ­Model wyceny oparty na koszcie historycznym - Przeniesienia z i do nieruchomości inwestycyjnych - Zbycie - Wymagane ujawnienia MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego - Definicja kosztów finansowania zewnętrznego - Definicja aktywów dostosowywanych - Zasady kapitalizacji ­­Koszty finansowania, które można kapitalizować ­­Okres kapitalizowania ­­Środki finansowe pożyczone na warunkach szczególnych oraz środki pożyczone na warunkach ogólnych ­Traktowanie zysków z inwestowania pożyczonych środków ­Traktowanie różnic kursowych ­Zawieszenie kapitalizowania - Wymagane ujawnienia MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej - Moment rozpoznania, wycena- Wymagane ujawnienia dla zdarzeń niewymagających korekt - Prezentacja dotacji do aktywów - Podejście księgowe w przypadku konieczności spłaty dotacji - Wymagane ujawnienia MSR 36 Utrata wartości aktywów - Wartość odzyskiwalna ­Kalkulacja wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży- Zasady sporządzania sprawozdania śródrocznego ­Kalkulacja wartości użytkowej - Przesłanki utraty wartości - Kalkulacja odpisu z tytułu utraty wartości dla pojedynczego składnika aktywów - Ujęcie księgowe odpisu zależnie od stosowanego modelu wyceny - Ośrodki generujące środki pieniężne ­Określenie ośrodka generującego środki pieniężne ­Alokacja odpisu do aktywów w ramach ośrodka generującego środki pieniężne - Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości - warunki i zakres ­Wartość firmy ­Pojedyncze aktywa ­Ośrodek generujący środki pieniężne - Aktywa korporacyjne i niezaalokowana wartość firmy - Wymagane ujawnienia dotyczące utraty wartości i odwrócenia odpisów - KIMSF 10: Śródroczne raportowanie finansowe i utrata wartości MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana - Definicje ­­Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ­Grupa do zbycia przeznaczona do sprzedaży - Kryteria klasyfikacji na przeznaczone do sprzedaży ­Przedłużenie okresu dopuszczalnej sprzedaży ­Zmiana planu sprzedaży - Wycena aktywów lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży - Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej - Prezentacja aktywów przeznaczonych do dystrybucji dla właścicieli (KIMSF 17)


Rachunkowość

07

moduł IIi Zobowiązania niefinansowe wg MSSF

MSSF 2 Płatności w formie akcji

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 8-9 listopada 2012 – Warszawa 15-16 listopada 2012 – Kraków Cena szkolenia

1600 zł (+23% VAT)

Rabaty

lista wszystkich rabtów znajduje się na stronie 4

- Transakcje płatności w formie akcji ­Sposób ujęcia – księgowania ­Moment ujęcia kosztów w przypadku usług ­Okres nabywania uprawnień ­Rodzaje warunków - Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych - Transakcje płatności w formie akcji własnych rozliczane w gotówce - Transakcje płatności w formie akcji z alternatywą rozliczenia w środkach pieniężnych

opis modułu

MSR 17 Leasing

Moduł III obejmuje swoim zakresem te tematy, które w dużym stopniu związane są z rozpoznawaniem szeroko rozumianych zobowiązań niefinansowych i jednoczesnym ujmowaniem kosztów. W trakcie warsztatu omówione zostaną zagadnienia ujmowania popularnych rezerw kosztowych (np. na sprawy sądowe, z tytułu restrukturyzacji), w tym rezerw związanych z świadczeniami dla pracowników (np. rezerwy urlopowe, emerytalne), którym poświęcony jest odrębny standard. W przystępny sposób zaprezentowane zostaną najważniejsze zasady rozliczania płatności w formie akcji, które stają się coraz bardziej popularną formą motywowania i wynagradzania pracowników. Ponadto, celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi koncepcjami dotyczącymi ujmowania umów leasingowych oraz podatku odroczonego.

- Kluczowe definicje (umowa i okres leasingu, minimalne płatności leasingowe i inne) - Klasyfikacja leasingu - Leasing finansowy – leasingobiorca ­­­Ujęcie na dzień rozpoczęcia umowy leasingu ­­­Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego ­­­Amortyzacja składnika aktywów ­Prezentacja i ujawnianie - Leasing finansowy – leasingodawca ­Leasingodawca będący producentem lub sprzedawcą - Leasing operacyjny ­Ujęcie księgowe leasingodawcy ­Ujecie księgowe leasingobiorcy ­SKI 15: specjalne oferty promocyjne ­Ujawnienie informacji finansowych - Sprzedaż i leasing zwrotny - Inne przypadki, gdy mamy do czynienia z leasingiem ­KIMSF 4: Ustalenie, czy umowa zawiera leasing - Projekt nowego standardu

Program szkolenia MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe - Definicja rezerwy ­Obowiązek i zdarzenie obligujące ­Obowiązek prawny i zwyczajowy - Kryteria ujęcia - Wycena ­­W przypadku pojedynczych obowiązków ­Dla populacji homogenicznych pozycji - Zwrot wydatków - Rezerwy a inne zobowiązania ­- Zobowiązania warunkowe ­Różnice w porównaniu do rezerw ­­Kryteria ujawniania - Drzewko decyzyjne - Aktywa warunkowe - Szczególne zastosowania ­Przyszłe straty operacyjne ­Kontrakty rodzące obciążenia ­­Restrukturyzacja - Ujawnienia dla rezerw, zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych - Projekt nowego standardu

MSR 12 Podatek dochodowy - Księgowanie bieżącego podatku dochodowego - Księgowanie odroczonego podatku dochodowego ­Przesłanki ujmowania ­Różnice przejściowe ­Definicje wartości podatkowej ­Metoda bilansowa wyliczania podatku odroczonego ­Dodatnie różnice przejściowe ­Ujemne różnice przejściowe - Traktowanie strat/ulg podatkowych w kalkulacji podatku odroczonego ­Wycena i prezentacja - Stawka podatkowa do zastosowania - Ujawnienia - SKI 21 – Realizacja wartości przeszacowywanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji

informacje Dodatkowe (dla modułuów II i III) Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 Kraków, ul. Pawia 5

Godziny zajęć

9:00 – 16:30 Moduł II, dzień 2 – 9:00 – 12:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Kontakt w Krakowie

Jolanta Malinowska T: +48 (12) 428 55 50 E: krakow@bpp.pl

MSR 19 Świadczenia pracownicze - Zakres standardu - Rodzaje świadczeń pracowniczych - Krótkoterminowe świadczenia pracownicze ­Bonusy i premie ­Płatne nieobecności - Świadczenia po okresie zatrudnienia ­­Programy określonych składek (tylko główne założenia) ­Programy określonych świadczeń - Inne świadczenia długoterminowe ­Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy ­- Wymagane ujawnienia


08

rachunkowość

moduł IV Rozpoznawanie przychodów wg MSSF

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 19 listopada 2012 – Warszawa 3 grudnia 2012 – Kraków Cena szkolenia,

800 zł (+23% VAT)

Rabaty

lista wszystkich rabtów znajduje się na stronie 4

opis modułu Moduł IV koncentruje się wokół tematyki dotyczącej rozpoznawania przychodów. Szczegółowo przedstawione będą podstawowe zasady rozpoznawania przychodów z tytułu świadczenia usług budowlanych, usług innych niż budowlane oraz z tytułu sprzedaży dóbr. Sprzedaż dóbr jest nieodłącznie powiązana z usuwaniem zapasów z bilansu, dlatego też w ramach tego modułu przedstawione zostaną zasady dotyczące ujmowania, wyceniania i usuwania zapasów zgodnie z MSR 2. Niestety tematyka rozpoznawania przychodów nie jest zbyt rozbudowana w MSSF i nie do końca przystaje do dzisiejszych wymogów, za co spotyka je częsta krytyka. Choć teoria wydaje się prosta, zastosowanie MSR 18 czy MSR 11 bywa bardzo kłopotliwe w praktyce. Dlatego też, w ramach warsztatu sporo miejsca będzie poświęcone prawidłowemu ujęciu księgowemu w przypadku takich popularnych sytuacji jak: prawa zwrotu, akcje promocyjne (rabaty, produkty darmowe, programy lojalnościowe), transakcje wieloelementowe (w tym sprzedaż gwarancji) czy sprzedaż ratalna. W związku z planowanym zastąpieniem MSR 11 i MSR 18 przez nowy standard, w ramach warsztatu pokrótce omówione zostaną także proponowane kierunki zmian. Program szkolenia MSR 11 Kontrakty budowlane - Czym jest usługa budowlana (definicje i zakres) - Identyfikacja pojedynczej umowy - Przychody i koszty z tytułu umowy o usługę budowlaną - Określenie rodzaju kontraktu i ujęcie księgowe ­­Kontrakty przynoszące zyski ­Kontrakty przynoszące straty ­Kontrakty, dla których nie można wiarygodnie oszacować wyniku ­- Sposoby określania stanu zaawansowania - Zastosowanie metody stopnia zaawansowania kontraktu w konkretnych przypadkach - Ujawnienia - KIMSF 15 Przychody ze sprzedaży nieruchomości MSR 18 Przychody - Definicja przychodów według MSR 18, a Założenia koncepcyjne - Wycena przychodów ­Umowy barterowe - Identyfikacja transakcji (transakcje wieloelementowe) - Kwoty zbierane na rzecz osób trzecich (agent vs principal) Kryteria ujmowania przychodów zgodnie z MSSF ­­Sprzedaż dóbr • Transakcje sprzedaży połączonej z odkupem • Sprzedaż komisowa • Sprzedaż z prawem zwrotu Świadczenie usług ­Odsetki, tantiemy i dywidendy

­­ -- Zastosowanie w szczególnych sytuacjach - Wymagane ujawnienia - Przychody wg SKI 31: Transakcje barterowe w zakresie usług reklamowych MSR 2 Zapasy - Definicja - Ujęcie i wycena początkowa ­Określenie kosztu zapasów Jednostki usługowe ­Produkty rolnicze - Wycena na dzień raportowy ­Podstawowa zasada ­Kalkulacja wartości netto możliwej do uzyskania ­Ujmowanie odpisu aktualizującego ­Metody uproszczone - kalkulacja kosztu dla wymiennych produktów • FIFO • Średni ważony koszt • Dlaczego metoda LIFO nie jest już dozwolona? • Inne - Usunięcie ­Towary w drodze ­Umowy komisu ­Transakcje sprzedaży i odkupu ­­Transakcje sprzedaży z prawem zwrotu - Ujawnienia informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 Kraków, ul. Pawia 5

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Kontakt w Krakowie

Jolanta Malinowska T: +48 (12) 428 55 50 E: krakow@bpp.pl


Rachunkowość

09

MODUŁ V Instrumenty finansowe wg MSSF – poziom podstawowy MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 27 listopada 2012 – Warszawa 11 grudnia 2012 – Kraków Cena szkolenia,

800 zł (+23% VAT)

Rabaty

lista wszystkich rabtów znajduje się na stronie 4

opis modułu Moduł V stanowi idealne wprowadzenie do trudnej i złożonej tematyki instrumentów finansowych. Uczestnictwo w warsztacie umożliwia stopniowe oswojenie z wszystkimi zagadnieniami objętymi MSR 32, MSR 29 i MSSF 7 bez wchodzenia w techniczne szczegóły. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które do tej pory obawiały się tego tematu, a jednak chciałyby zrozumieć i prawidłowo stosować najważniejsze pojęcia oraz zasady prezentacji i wyceny. Dla osób, który interesuje bardziej zaawansowane podejście, proponujemy inne szkolenia z naszej oferty: Instrumenty finansowe – poziom zaawansowany, Hedging w praktyce, Wycena instrumentów finansowych.

- Definicja nieruchomości inwestycyjnej - Prawo do użytkowania nieruchomości (w szczególności prawo użytkowania wieczystego w Polsce) - Ujęcie i wycena początkowa - Modele wyceny na dzień raportowy ­Model wyceny według wartości godziwej ­Model wyceny oparty na koszcie historycznym - Przeniesienia z i do nieruchomości inwestycyjnych - Zbycie - Wymagane ujawnienia Wprowadzenie do instrumentów pochodnych Idea rachunkowości zabezpieczeń Zmiany przewidziane w MSSF 9 Instrumenty finansowe (opublikowany 11.2009) oraz w MSSF 13 Wycena wg wartości godziwej MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia - Wymagane ujawnienia dla instrumentów finansowych - przykłady - Ujawnienia odnoszące się do: Ryzyka kredytowego ­Ryzyka płynności ­­Ryzyka rynkowego informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 Kraków, ul. Pawia 5

Klasyfikacja instrumentów finansowych (MSR 32)

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

- Podstawowe definicje ­Aktywa finansowe ­Zobowiązania finansowe ­Instrumenty kapitałowe - Pozycje nie będące instrumentami finansowymi - Własne instrumenty kapitałowe (w tym akcje własne)­ - Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Kontakt w Krakowie

Jolanta Malinowska T: +48 (12) 428 55 50 E: krakow@bpp.pl

Program szkolenia

Ujęcie, usunięcie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych (MSR 39) Kryteria ujmowania- Problemy dotyczące ujęcia początkowego Klasyfikacja aktywów finansowych ­Identyfikowalność ­Kontrola - Sposób wyceny w momencie początkowego ujęcia zależne od sposobu nabycia: ­Aktywa nabyte w oddzielnej transakcji Aktywa nabyte w ramach połączenia jednostek gospodarczych ­Wartości niematerialne wytworzone wewnętrznie • ­Instrumenty utrzymywane do terminu wymagalności • ­Pożyczki i należności • ­Wyceniane wg wartości godziwej przez zysk lub stratę • ­Dostępne do sprzedaży ­- Klasyfikacja zobowiązań finansowych ­Wyceniane wg wartości godziwej przez zysk lub stratę ­Inne - Reklasyfikacja aktywów finansowych - Usunięcie - Wycena ­­Początkowo ­Wycena po początkowym ujęciu i prezentacja wyników • Określenie wartości godziwej • Kalkulacja kosztu zamortyzowanego przy użyciu efektywnej stopy procentowej ­- Utrata wartości aktywów finansowych

­


10

rachunkowość

moduł VI Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF Szczegóły szkolenia

Zmiany w strukturze grupy (połączenia etapowe i zbycia)

Miejsce i termin szkolenia 28-30 listopada 2012 – Warszawa 12-14 grudnia 2012 – Kraków

- Niepowodujące utraty kontroli - Powodujące utratę kontroli

Cena szkolenia,

2400 zł (+23% VAT)

Rabaty

lista wszystkich rabtów znajduje się na stronie 4

opis modułu Moduł ten opiera się o najbardziej aktualne regulacje MSSF, czyli zmienione w styczniu 2008 r. dwa standardy: MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. Jest przeznaczony dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w temacie konsolidacji lub które chciałyby uporządkować bądź odświeżyć swoją wiedzę w tym zakresie. W trakcie warsztatu omówione zostaną najważniejsze koncepcje i definicje, zasady rozliczania przejęcia na dzień uzyskania kontroli oraz podstawowe procedury konsolidacyjne. Dla uzyskania maksymalnie praktycznego efektu – każde z nowych pojęć lub wprowadzanych technik natychmiast jest ilustrowane za pomocą zadania liczbowego. Dodatkowo, rozwiązania większości zadań prezentowane są w arkuszach konsolidacyjnych, aby uczestnicy poza rozumieniem zasad posiedli praktyczną umiejętność zastosowania ich w działającym arkuszu. Uczestnictwo w tych zajęciach gwarantuje, że uczestnik będzie w stanie bez problemu sporządzić skonsolidowany bilans oraz rachunek zysków i strat (sprawozdanie z dochodów ogółem) dla prostej grupy kapitałowej. Program szkolenia Identyfikacja połączeń będących w zakresie MSSF - Zakres MSSF 3 - Definicja przedsięwzięcia Określanie posiadania kontroli nad jednostką zależną - SKI 12 – jednostki specjalnego przeznaczenia Możliwe zwolnienia z konsolidacji Ustalenie i wycena przekazanego wynagrodzenia za przejęcie Identyfikacja, klasyfikacja i wycena przejętych aktywów i zobowiązań Zasady określania wartości firmy Podejście do „ujemnej” wartości firmy (zysk z tytułu okazyjnego zakupu) Udziały niekontrolujące i opcje wyceny Określanie utraty wartości firmy i jej alokacja między właścicieli grupy Sporządzanie skonsolidowanego zestawienia pozycji finansowej oraz skonsolidowanego zestawienia zysku całkowitego oraz skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym ni - Procedury agregacji i eliminacji inwestycji - Transakcje w grupie: eliminacje wzajemnych sald, obrotów oraz niezrealizowanych zysków - Przejęcia w trakcie okresu - Arkusz konsolidacyjny Konsolidacja z jednostkami zagranicznymi (MSR 21)

Restrukturyzacje grupy – transakcje pod wspólną kontrolą (metoda łączenia udziałów) Złożone grupy - Grupy wieloszczeblowe - Grupy typu „D” Zagadnienia podatku odroczonego w konsolidacji (MSR 12) - Podatek odroczony od korekt do wartości godziwej - Eliminacje niezrealizowanych zysków - Wycena na dzień raportowy ­- Nierozdystrybuowane zyski - Straty w jednostce zależnej i w jednostce dominującej Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych (MSR 7) Nowe standardy dotyczące zagadnień konsolidacji (MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12)

informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 Kraków, ul. Pawia 5

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Kontakt w Krakowie

Jolanta Malinowska T: +48 (12) 428 55 50 E: krakow@bpp.pl


Rachunkowość

11

Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF trener: Maciej Gierusz

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 7 grudnia 2012 – Warszawa 6 grudnia 2012 – Kraków Cena szkolenia, rabaty

1000 zł (+23% VAT) 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń. 10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 23 listopada 2012 r. 15% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Krakowie do dnia 22 listopada 2012 r.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu możliwość konsultacji z trenerami materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe lunch

Opis szkolenia Ostatnich kilka lat to okres wielu częstych zmian w MSSF. Można wyróżnić dwie najważniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy: projekt harmonizacji MSSF z amerykańskimi standardami US GAAP oraz kryzys finansowy z 2008 r. Nadrzędnym celem jest uzyskanie jednego globalnego zestawu standardów rachunkowości, które będą gwarantowały wysoką jakość informacji finansowej dla użytkowników sprawozdań na całym świecie. Szkolenie „Aktualizacja wiedzy z MSSF” podsumowuje wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do MSSF, ilustruje ich konsekwencje w formie przykładów liczbowych oraz sygnalizuje zmiany, jakie mają być wprowadzane w kolejnych latach. W ramach szkolenia omówione zostaną również problemy, jakie nowe regulacje mogą spowodować dla jednostek raportujących oraz sugerowane sposoby ich rozwiązania. W ramach szkolenia omówione zostaną przede wszystkim te zmiany, które zostały opublikowane po 2010 r., a więc już weszły w życie lub wejdą od 1 stycznia 2013. Dodatkowo, proponowany poniżej program szkolenia przewiduje omówienie aktualnego statusu wybranych projektów zmian do standardów lub nowych standardów. Dla kogo jest przeznaczone Szkolenie dedykowane osobom, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu MSSF, ale z racji swej pracy muszą być zawsze na bieżąco z aktualnie obowiązującymi regulacjami. Dotyczy to na przykład głównych księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów. Osobom, które poszukują szkolenia wprowadzającego i szczegółowo omawiającego wszystkie najważniejsze zagadnienia z MSSF polecamy 9,5 dniowe Warsztaty MSSF.

Uczestnicy szkolenia nie tylko dowiedzą się o wchodzących w życie zmianach MSSF, ale będą mieli też możliwość przeanalizowania ich na przykładach liczbowych. Szkolenie to jest unikalną szansą dogłębnego zrozumienia istoty rachunkowości według MSSF. Program szkolenia * Nowe standardy - MSSF 9 - instrumenty finansowe - MSSF 10 - skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe - MSSF 11 - wspólne ustalenia umowne - MSSF 12 - ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki - MSSF 13 - wycena wartości godziwej Zmienione standardy - MSR 1 - prezentacja innych całkowitych dochodów - MSR 12 - odzyskiwalność aktywów - MSR 19 - świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia - MSR 27 - jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe - MSR 28 - inwestycje w jednostki stowarzyszone - MSR 32 - kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych - MSSF 1 - pożyczki rządowe, hiperinflacja - MSSF 7 - instrumenty finansowe (ujawnienia) - MSSF 8 - segmenty operacyjne - MSSF 4 - umowy ubezpieczeniowe - Podsumowanie prac nad zmianami do Założeń koncepcyjnych - Podsumowanie corocznych ulepszeń do MSSF - Podsumowanie zmian do MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw - Omówienie proponowanych zmian w zakresie: leasingu przychodów prezentacji sprawozdań finansowych - Omówienie wybranych interpretacji IFRIC18,19,20 * Ze względu na dużą dynamikę zmian publikowanych przez Radę MSR, program szkolenia może ulec nieznacznym zmianom wynikającym wyłącznie z bieżącej aktualizacji statusu poszczególnych projektów. informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 Kraków, ul. Pawia 5

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Kontakt w Krakowie

Jolanta Malinowska T: +48 (12) 428 55 50 E: krakow@bpp.pl


12

rachunkowość

Instrumenty finansowe – poziom zaawansowany trener: Justyna Demkowicz-Dobrzańska

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 28 listopada 2012 – Warszawa Cena szkolenia, rabaty

800 zł (+23% VAT)

- Wyłączenia z zakresu - Pozostałe wyłączenia

10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń.

Aktywa finansowe

10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 14 listopada 2012 r.

Cena obejmuje

Zakres standardów dotyczących instrumentów finansowych

udział w szkoleniu możliwość konsultacji z trenerami materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe lunch

Opis szkolenia Szkolenie podejmuje wszystkie tematy od klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, przez zaprzestawanie ujmowania ich w bilansie, wbudowane instrumenty pochodne do rachunkowości zabezpieczeń i ujawnień w notach. Ponadto, omawiane są sposoby ujmowania transakcji w księgach, klasyfikacja transakcji i instrumentów do poszczególnych pozycji bilansu, a także sposoby księgowania transakcji oraz zrealizowanych i niezrealizowanych wyników. Szkolenie zapoznaje uczestników z najbardziej aktualną wiedzą – ujęte są w nim wszystkie ostatnie zmiany wprowadzone przez Radę MSR. Dzięki dużej liczbie przykładów liczbowych i księgowych, uczestnicy mają rzeczywiste poczucie wzrostu nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych. Dla kogo jest przeznaczone Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników i kierowników działów finansowych i raportowych instytucji dokonujących znaczącej liczby transakcji instrumentami finansowymi lub instrumentami pochodnymi. Szkolenie ma również dużą wartość dla osób, które podejmują w organizacjach decyzje w zakresie nabywania, sprzedawania bądź raportowania instrumentów finansowych, ponieważ szkolenie ukazuje istotę poszczególnych instrumentów oraz zrozumienie konsekwencji księgowych i raportowych zawierania poszczególnych transakcji.

- Klasyfikacja aktywów finansowych - Reklasyfikacje instrumentów finansowych - Aktywa finansowe nabyte w transakcjach połączenia jednostek Zobowiązania finansowe - Instrumenty kapitałowe, a zobowiązania - Dostarczanie własnych instrumentów kapitałowych - Klauzule warunkowego rozliczenia - Instrumenty złożone - Akcje własne i instrumenty pochodne na akcje własne - Klasyfikacja zobowiązań finansowych - Ujmowanie odsetek, zysków i strat Instrumenty pochodne - Identyfikacja instrumentów pochodnych - Prezentacja i wycena instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne - Warunki wymagające wydzielenia wbudowanego instrumentu pochodnego - Instrumenty pochodne wbudowane w dłużne papiery wartościowe - Instrumenty pochodne wbudowane w umowy leasingu - Instrumenty pochodne wbudowane w inne umowy - Wycena wbudowanych instrumentów pochodnych Wycena instrumentów finansowych - Wycena w momencie włączenia do bilansu i kolejnych okresach - Efektywna stopa procentowa - Wartość godziwa - Utrata wartości Włączanie i wyłączanie z bilansu - Ujęcie początkowe - Wyłączanie składnika aktywów finansowych - Sekurytyzacja i jednostki specjalnego przeznaczenia - Wyłączanie zobowiązań finansowych Rachunkowość zabezpieczeń - Zabezpieczenie wartości godziwej - Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkę zagraniczną - Instrumenty zabezpieczane - Instrumenty zabezpieczające - Efektywność zabezpieczeń - Zabezpieczanie portfela instrumentów finansowych - Dokumentacja zabezpieczeń

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Ujawnienia dotyczące instrumentów finansowych (MSSF 7)

Podczas szkolenia uczestnicy poznają dokładnie mechanizm ujmowania instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym, nauczą się oceniać różnice w konsekwencjach księgowych zawierania różnych transakcji instrumentami finansowymi. Dowiedzą się jak klasyfikować, wyceniać i księgować transakcje instrumentami finansowymi oraz jakie komplikacje mogą wystąpić w transakcjach. W końcu znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych.

- Wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik jednostki - Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl


Rachunkowość

13

Zrozumieć podatek odroczony trener: Waldemar Lachowski

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 24 września 2012 – Warszawa Cena szkolenia, rabaty

Cena obejmuje

800 zł (+23% VAT) 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń.

Wymogi MSR 12 odnośnie ujmowania bieżącego podatku dochodowego Przyczyny dla ujmowania odroczonego podatku dochodowego Metoda bilansowa Ustalanie wartości podatkowej – definicje i przykłady praktyczne

10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 10 września 2012 r.

Dodatnie i ujemne różnice przejściowe

udział w szkoleniu możliwość konsultacji z trenerami materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe lunch

Wyjątki dla ujmowania

Opis szkolenia Z wyjątkiem doradców podatkowych trudno jest znaleźć osoby, które bezbłędnie poruszałyby się w tematyce podatków. Wszyscy znamy powiedzenie, że nic nie jest tak pewne jak śmierć i podatki. Powiedzenie to dotyczy także rachunkowości. Obok zwykłego podatku (tzw. bieżącego) księgowi „wymyślili” jeszcze podatek odroczony, który pojawia się, ponieważ występują różnice między prawem bilansowym, a prawem podatkowym. Niewiele osób ma odwagę głośno stwierdzić, że rozumie po co wprowadzono podatek odroczony oraz, że jego ustalanie jest zajęciem łatwym i przyjemnym. Niejednokrotnie w trakcie badania sprawozdania finansowego, biegły rewident zmuszony jest proponować korekty, które dotyczą kalkulacji podatku odroczonego, gdyż okazuje się, że klient ma znaczące braki wiedzy w tym temacie. Szkolenie dotyczy kwestii podstawowych jak i zaawansowanych podatku odroczonego. Wiedza praktyczna zdobyta podczas szkolenia zostanie sprawdzona na licznych przykładach. Dla kogo jest przeznaczone, Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów, a także kontrolerów i analityków finansowych, czyli wszystkich tych, którzy w swojej pracy mają do czynienia ze sprawozdaniami finansowymi i tematem podatku odroczonego. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnicy szkolenia nie tylko poznają podstawy koncepcyjne oraz zaawansowane zagadnienia z zakresu podatku odroczonego, ale przede wszystkim będą mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na licznych przykładach i zadaniach sytuacyjnych w oparciu o standard MSR 12 „Podatek odroczony”.

- Różnice inne niż czasowe - Straty i ulgi podatkowe do rozliczenia w przyszłości

Stawka podatkowa do zastosowania Wymagane ujawnienia Zagadnienia zaawansowane - Podatek odroczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako identyfikowalne aktywa w momencie przejęcia jednostki gospodarczej - Korekty z tytułu przeszacowania do wartości godziwej i ich wpływ na różnice przejściowe - Niezrealizowane zyski - Wartość firmy - Niedystrybuowane zyski spółek zależnych i jednostek stowarzyszonych - Podatek odroczony w odniesieniu do transakcji płatności w formie akcji - Interpretacje dotyczące podatku odroczonego - SKI 21: Podatek dochodowy – realizacja wartości przeszacowywanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji - SKI 25: Podatek dochodowy – zmiana statusu podatkowego jednostki gospodarczej lub jej udziałowców Projekt zmian do MSR 12

informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl


14

finanse

Leasing w świetle UoR, MSSF i CIT trener: Paweł Cygański

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 20 listopada 2012 – Warszawa Cena szkolenia, rabaty

800 zł (+23% VAT) 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń. 10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 6 listopada 2012 r.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu możliwość konsultacji z trenerami materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe lunch

Opis szkolenia Szkolenie omawia zagadnienia rozpoznawania transakcji leasingowych pod względem podatkowym oraz księgowym. Tematyka szkolenia obejmuje regulacje na temat transakcji leasingowych zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o rachunkowości oraz MSR 17.

Definicje umowy leasingu Ustawa o Rachunkowości - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w bilansie korzystającego – warunki Ustawa o podatku dochodowym od osób prywatnych - Leasing „operacyjny” środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Leasing „finansowy” środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Leasing gruntów - Inne umowy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 17 - Kwalifikacja umowy leasingowej - Opłaty leasingowe – koszt czy spłata zadłużenia leasingobiorcy - Amortyzacja leasingowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Przychody i koszty u leasingodawcy - Leasingodawca jako producent lub pośrednik - Leasing zwrotny Uwagi praktyczne

informacje Dodatkowe

Szkolenie jest bogato ilustrowane przykładami liczbowymi rozwiązywanymi wspólnie z wykładowcą.

Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Dla kogo jest przeznaczone

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Szkolenie to przeznaczone jest dla głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, doradców prawnych oraz doradców podatkowych. Osoba po szkoleniu powinna umieć rozpoznawać różne typy transakcji leasingowych pod względem podatkowym i księgowym. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu Ze szkolenia skorzystają wszystkie osoby zaangażowane w proces rozpoznawania, ujawniania i wyceny transakcji leasingowych w sprawozdaniach finansowych. Dodatkowo, szkolenie jest adresowane do doradców podatkowych oraz specjalistów podatkowych w celu przedstawienia im leasingowych aspektów rachunkowych. Dzięki szkoleniu wszyscy uczestnicy będą mogli pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu rozpoznawania rachunkowego i podatkowego transakcji leasingowych.


finanse

15

Wycena przedsiębiorstw trener: Paweł Cygański

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 12 listopada 2012 – Warszawa Cena szkolenia, rabaty

800 zł (+23% VAT) 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń. 10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 29 października 2012 r.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu możliwość konsultacji z trenerami materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe lunch

Opis szkolenia Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstw oraz nauczyć ich stosować te metody w praktyce. Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwiązywać zadania (case study) umożliwiające im praktyczne szacowanie wartości poszczególnymi podejściami wyceny. Dla kogo jest przeznaczone Ze szkolenia skorzystają wszystkie osoby, które są lub mogą być zaangażowane w proces wycen spółek i przedsiębiorstw: członkowie zarządu spółek planujących przejęcia innych podmiotów, członkowie zarządu spółek przejmowanych, wspólnicy podmiotów łączonych i dzielonych, analitycy giełdowi, właściciele przedsiębiorstw zainteresowani zarządzaniem wartością swoich biznesów, dyrektorzy finansowi i główni księgowi, doradcy podatkowi. Szkolenie będzie też przydatne dla studentów realizujących programy ACCA, CIMA, CFA oraz dla kandydatów na maklerów i doradców inwestycyjnych. Dzięki szkoleniu będą mogli oni pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podejściami i metodami wycen przedsiębiorstw. Zostaną przedstawione ich zalety, wady, ograniczenia oraz możliwości praktycznego zastosowania. Szkolenie pozwoli Państwu na wybór odpowiednich metod wyceny, samodzielnego przygotowania modelu oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz krytyczną analizę otrzymanych wyników. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów, podczas których, obok przedstawienia podstaw teoretycznych, zostaną poddane analizie trzy przykłady (case study).

Uwarunkowania prawne wyceny Wycena przedsiębiorstw - Cel, odbiorcy i przedmiot wyceny - Data wyceny vs. data przygotowania wyceny - Standardy wartości – wartość godziwa oraz wartość inwestycyjna - Dyskonta i premie Wybór podejścia i metody wyceny Podejście majątkowe - Metoda skorygowanych aktywów netto - Metoda likwidacyjna - Case Study I – Wycena podejściem majątkowym Podejście porównawcze (rynkowe) - Metoda porównań rynkowych - Metoda transakcji porównawczych - Ograniczenia w stosowaniu podejścia porównawczego - Case Study II – Wycena metodą porównań rynkowych Podejście dochodowe - Podstawy metodologiczne - Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (FCFF) - Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (FCFE) - Model zdyskontowanych dywidend - Metoda kapitalizacji przepływów pieniężnych - Ograniczenia w stosowaniu podejścia dochodowego - Case Study III – Wycena podejściem dochodowym Raport z wyceny informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl


16

audyt

Audyt wewnętrzny w praktyce trener: Izabela Zydorczak

Identyfikowanie i zapobieganie oszustwom finansowym i korupcji trener: Izabela Zydorczak

Szczegóły szkolenia

Szczegóły szkolenia

Miejsce i termin szkolenia 18-20 października 2012 – Warszawa

Miejsce i termin szkolenia 8-9 października 2012 – Warszawa

Cena szkolenia, rabaty

2400 zł (+23% VAT) 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń.

Cena szkolenia, rabaty

10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 4 października 2012 r.

1600 zł (+23% VAT) 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń. 10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 24 września 2012 r.

Opis szkolenia

Opis szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady działania oraz rolę audytu wewnętrznego w różnych jednostkach oraz nauczą się jak w praktyce planować i realizować zadania audytowe w organizacji.

Warsztat, który wprowadzi uczestników do problematyki oszustw i nadużyć w firmach oraz nauczy, jak w praktyce identyfikować i wykrywać oszustwa finansowe oraz korupcję, a także zapobiegać ich występowaniu.

Dla kogo jest przeznaczone

Dla kogo jest przeznaczone

Ze szkolenia skorzystają zarówno audytorzy wewnętrzni, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę z audytu, jak i osoby rozpoczynające pracę lub zamierzające pracować w jednostkach audytu wewnętrznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zajmujących się w organizacjach identyfikowaniem i wykrywaniem oszustw, oceną skuteczności mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do oszustw lub osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie identyfikowania i zapobiegania oszustwom, w tym szczególnie audytorów wewnętrznych, osób zarządzających ryzykiem operacyjnym, kierowników odpowiedzialnych za skuteczne funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych w swoich jednostkach oraz pracowników zainteresowanych zagadnieniami związanymi z identyfikowaniem oszustw. Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz instytucji finansowych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy poznają metodykę prowadzenia audytu wewnętrznego oraz techniki planowania i dokumentowania audytów w praktyce. Warsztaty pozwolą też uczestnikom na wymianę doświadczeń z czynnymi audytorami wewnętrznymi.

Program szkolenia DZIEŃ I - Podstawy działalności audytu wewnętrznego w różnych jednostkach - wykład. - Rola audytu wewnętrznego w organizacji (cel powołania AW, zadania, podległość, obowiązki i uprawnienia, kompetencje zespołu) – wykład - Planowanie audytów (analiza ryzyka, określanie tematu i celu audytu, priorytetyzacja zadań, akceptacja planu, roczne planowanie z uwzględnieniem innych obowiązków AW) – wykład oraz warsztat z priorytetyzacji zadań. DZIEŃ II - Planowanie zadania audytowego – faza wstępna: techniki wstępnego przeglądu (wykład z ćwiczeniami: identyfikacja ryzyk i mechanizmów formułowanie celów i zakresu zadania audytowego – ćwiczenia zamykanie budżetu audytu opracowanie programów (testów) audytu – ćwiczenia dokumentowanie przeglądu wstępnego (opisy, mapy procesów, matryce ryzyk i kontroli) - Procedury audytowe: rodzaje procedur i ich zastosowanie (wykład z dyskusją) opracowywanie procedur oraz formułowanie celów procedur – ćwiczenia dokumentowanie procedur audytowych DZIEŃ III - Kontynuacja ćwiczeń z procedur audytowych Sprawozdanie z audytu zawartość oraz odbiorcy sprawozdania z audyt – wykład formułowanie wniosków i rekomendacji z audytu – ćwiczenia spotkanie podsumowujące

informacje Dodatkowe

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w umiejętności konieczne do zrozumienia czynników i mechanizmów oszustw finansowych i nadużyć oraz nauczą się samodzielnie wykrywać potencjalne oszustwa. Dzięki licznym przykładom z życia, ćwiczeniom oraz analizom studiów przypadku wiedza zdobyta na szkoleniu ma natychmiastowe zastosowanie w pracy zawodowej oraz pozwoli uczestnikom na zaprojektowanie procedur zapobiegających oszustwom i sprzeniewierzeniom.

Program szkolenia CZĘŚĆ PIERWSZA - SZKOLENIOWA - Pojęcia związane z oszustwami (defraudacje, malwersacje, sprzeniewierzenie mienia itp.) - Przyczyny popełniania oszustw wewnętrznych i zewnętrznych. - Trójkąt oszustw i sygnały ostrzegawcze oszustwa - Przykłady oszustw i rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych. - Podstawowe metody zapobiegania oszustwom. - Podstawowe zagadnienia związane z fałszowaniem sprawozdań finansowych. CZĘŚĆ DRUGA - WARSZTATY - Identyfikacja oszustw popełnianych w organizacjach: obszar kadrowo – płacowy dział zakupów w przedsiębiorstwie sprzedaż towarów i usług, w szczególności usług finansowych obrót gotówkowy oszustwa w jednostkach podległych administracji publicznej - Zapobieganie oszustwom w wyżej zidentyfikowanych obszarach. - Techniki wykrywania oszustw.

Cena obejmuje:

Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Olga Zezula T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

udział w szkoleniu oraz możliwość konsultacji z wykładowcami materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe lunch


podatki

17

Ceny transferowe trenerzy: Ewa Michalska-Kochan Marcin Stacherczak

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia Miejsce i termin szkolenia 16 listopada 2012 – Warszawa 5 listopada 2012 – Kraków Cena szkolenia, rabaty

800 zł (+23% VAT) 10% rabatu dla 2 i więcej osób lub 2 i więcej szkoleń. 10% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Warszawie do dnia 2 listopada 2012 r. 15% rabatu dla osób, które zgłoszą się na szkolenie w Krakowie do dnia 22 października 2012 r.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu możliwość konsultacji z trenerami materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe lunch

Opis szkolenia Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, ustalanie poziomu ich cen oraz dokumentowanie dokonanych czynności stanowią problem i wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w ramach grup kapitałowych lub choćby w strukturze obejmującej więcej niż jedną spółkę. Niejednolite podejście do tej kwestii przez władze skarbowe, istotna liczba informacji ekonomicznych, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w formalnej dokumentacji sporządzanej dla celów podatkowych, a także coraz częstsze kontrole tego zagadnienia powodują, że dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółek niezbędna jest pogłębiona wiedza z zakresu aspektów podatkowych cen transferowych. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad dotyczących rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, metod ustalania cen i ich weryfikacji. Program obejmuje także praktyczny wykład i ćwiczenia warsztatowe pomagające w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych. Dla kogo jest przeznaczone Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów finansowych/ podatkowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, osób odpowiedzialnych za ustalanie cen oraz innych warunków umów w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty prawidłowej identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi, przeprowadzenia oceny dokonywanych przez ich przedsiębiorstwo transakcji pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi, identyfikacji transakcji wymagającej przygotowania dokumentacji cen transferowych, przygotowania wymaganej dokumentacji. Połączenie formy wykładu z warsztatami daje uczestnikom możliwości nie tylko zgłębienia wiedzy teoretycznej, ale nauczy, jak tę wiedzę stosować w praktyce własnego przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie do problematyki cen transferowych - Omówienie zasady arm’s length - Dlaczego zagadnienia cen transferowych są istotne? - Regulacje prawne dotyczące cen transferowych Podmioty powiązane - Identyfikowanie podmiotów powiązanych Ustalanie cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi - Ceny inne niż rynkowe, a zasada arm’s length - Metody ustalania ceny (Case Study) - Swoboda w wyborze metody i kształtowaniu ceny Analiza transakcji - Charakter transakcji - Rola stron - Ryzyka - Zaangażowane aktywa Dokumentacja cen transferowych - Niezbędne elementy - Warsztaty pomagające w samodzielnym przygotowaniu dokumentacji Transakcje z podmiotami powiązanymi w praktyce – zasady rozliczeń i typowe problemy - Sprzedaż towarów - Finansowanie - Usługi o charakterze niematerialnym - Licencje, know-how - Omówienie podstawowych modeli działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej informacje Dodatkowe Centrum szkoleniowe BPP

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 Kraków, ul. Pawia 5

Godziny zajęć

9:00 – 16:30

Kontakt w Warszawie

Eliza Wasilewska T: +48 (22) 65 62 700 E: students@bpp.pl

Kontakt w Krakowie

Jolanta Malinowska T: +48 (12) 428 55 50 E: krakow@bpp.pl


18

trenerzy

Trenerzy

Paweł Cygański, FCCA, ASA Paweł Cygański jest Partnerem zarządzającym Cann Financial Advisory. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym oraz wycenach przedsiębiorstw. Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1999 r. jest członkiem ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants); w okresie 2006 – 2009 był członkiem Rady Wykonawczej ACCA Polska. Od listopada 2003 roku jest Starszym Specjalistą ds. Wycen Przedsiębiorstw (ang. Accredited Senior Appraiser, Business Valuation), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych w Dziedzinie Wycen (ang. American Society of Appraisers). Jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw. Jest biegłym sądowym z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przed założeniem Cann Financial Advisory pracował w Deloitte & Touche i Ernst & Young. Prowadził seminaria na forum PKPP Lewiatan oraz ACCA. Wykładał na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek komitetu przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowującego Notę Interpretacyjną Wycena Przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi zajęcia na podyplomowym studium SGH Wycena Spółek (II, III, IV, VII i VIII edycja). Jest niezależnym członkiem Rady Dyrektorów fińskiej spółki BLStream.

Justyna Demkowicz-Dobrzańska, FRM, CFA Justyna specjalizuje się w szkoleniach z szeroko pojętego zakresu instrumentów finansowych. Pracę trenera łączy z praktyką zawodową. Jako Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem w Kredyt Banku, odpowiedzialna jest min. za definiowanie oraz realizację polityki kapitałowej banku, kalkulację współczynnika wypłacalności oraz raportowanie w zakresie adekwatności kapitałowej, koordynowanie procesu ICAAP, planowanie kapitałowe w ramach procesu budżetowania, ustalanie metodologii oraz bieżące raportowanie RAROC. Poprzednio pracowała w PwC jako menedżer w dziale usług doradczych dla sektora finansowego, specjalizując się w rachunkowości i wycenie instrumentów finansowych, zarządzaniu ryzykiem oraz kapitałem. Od 2005 roku Justyna jest członkiem Global Association of Risk Professionals i posiada dyplom Financial Risk Manager, od 2011 posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Maciej Gierusz, ACCA Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie rachunkowości finansowej (raportowanie w ramach grupy kapitałowej) oraz zarządczej (przygotowywanie budżetów i prognoz). Pracę w BPP łączy z pracą naukową w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. W BPP Professional Education specjalizuje się w szkoleniach ACCA oraz CIMA z obszaru rachunkowości finansowej. Wcześniej pracował w Gdynia Container Terminal jako Management Accountant. Zajmował się raportowaniem według Hong Kong GAAP na potrzeby grupy kapitałowej, brał udział w tworzeniu budżetu spółki i przygotowywaniu prognoz kwartalnych. Maciej jest współautorem książki „Konsolidacja Sprawozdań Finansowych wg MSSF” wyd. ODDK, 2010 oraz wielu artykułów o tematyce rachunkowości finansowej.

Waldemar Lachowski, ACCA, biegły rewident Waldemar jest doświadczonym ekspertem z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Posiada 16-letnie doświadczenie w pracy rewizyjnej zdobyte w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Do jego kluczowych klientów zaliczały się firmy takie jak: TVN, Onet, Sygnity, P4, TNT Express, Bacardi-Martini, Telekomunikacja Polska, HSW, PLL LOT, Exbud, IGP Pilkington, NFI VIII oraz NFI X. Był również zaangażowany w liczne projekty typu „due dilligence” oraz projekty związane z wdrożeniem MSSF. Przez kilka lat był odpowiedzialny za pracę zespołu technicznego w ramach Działu Audytu i Usług Doradczych jednej z firm Wielkiej Czwórki. Do jego zadańw należało między innymi wypracowanie stanowiska firmy w odniesieniu do skomplikowanych zagadnień księgowych i rewizyjnych, doradztwo w zakresie przepisów polskich i międzynarodowych, udostępnianie pracownikom wiedzy generowanej na świecie, prowadzenie szkoleń, reprezentacja zewnętrzna w sprawach technicznych oraz nadzór nad technologiami informatycznymi dotyczącymi badania sprawozdań finansowych. Od 2007 r. działa aktywnie z samorządzie zawodowym biegłych rewidentów jako członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego; członek Komisji ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu oraz ekspert Komisji ds. szkoleń. Waldemar jest autorem podręcznika „Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne” wydanego przez KIBR w 2009 roku oraz wielu artykułów w takich czasopismach jak: Accountancy (UK), IFRS News (UK), Monitor Rachunkowości i Finansów, Businessman Magazine, Nowe Rynki Kapitałowe, Rachunkowość, Gazeta Prawna oraz Rzeczpospolita.


trenerzy

19

Ewa Michalska-Kochan Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Transfer Pricing Manager w Johnson Controls. Problematyką cen transferowych zajmuje się od 2001 roku. Poprzednio zatrudniona była w Zespole Cen Transferowych PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte, gdzie uczestniczyła w szeregu projektów z zakresu cen transferowych obejmujących między innymi analizę cen transferowych, przygotowanie dokumentacji podatkowej oraz wycenę transakcji wewnątrzgrupowych dla klientów z różnych sektorów. W 2004 r. uzyskała uprawnienia doradcy podatkowego (obecnie zawieszone prawo do wykonywania zawodu). Obecnie zaangażowana w międzynarodowe projekty z zakresu cen transferowych realizowane w ramach globalnego działu podatkowego Johnson Controls

dorota pacławska, biegły rewident Dorota od 2010 roku posiada tytuł biegłego rewidenta, a obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień ACCA. Ma duże doświadczenie w kwestiach raportowania międzynarodowego, w tym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Doświadczenie praktyczne zdobywała w takich firmach jak: KPMG oraz Colliers, gdzie pracowała w jako Supervisor w Dziale Audytu, specjalizując się w audytach z branży produkcyjnej, detalicznej oraz nieruchomości. W ramach audytu, Dorota odpowiadała za zarządzanie zespołem audytowym, weryfikację sprawozdań skonsolidowanych oraz jednostkowych finansowych wg MSSF ora UoR. W Colliers pracuje na stanowisku managera do spraw finansowych, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie zespołem księgowo-finansowym, raportowanie grupowe oraz statutowe, politykę podatkową, weryfikacji wdrożenia i efektywności procesów kontroli wewnętrznych, oraz przygotowywanie budżetów i analiz finansowych na potrzeby zarządu.

Grzegorz Siczek, ACCA, biegły rewident Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze raportowania międzynarodowego, w tym według MSSF. Doświadczenie praktyczne zdobywał w takich firmach jak KPMG, NFI EM&F oraz UKNF. W KPMG, jako supervisor w dziale audytu a następnie młodszy manager w dziale fuzji i przejęć był odpowiedzialny za nadzór oraz wykonywanie audytów sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami polskimi oraz MSSF, audyty spółek notowanych na giełdzie oraz grup kapitałowych dla celów statutowych i zarządczych, ocenę prawidłowości sprawozdawczości podatkowej w tym: CIT, VAT, ZUS. Zarządzał projektami: finansowym i podatkowym due diligence, wyceny przedsiębiorstw, restrukturyzacji oraz oceny synergii po przejęciu spółki, prywatyzacji, projektem wejścia na giełdy (IPO) w Warszawie oraz Londynie. W NFI EM&F prowadził nadzór nad portfelem 9 spółek funduszu inwestycyjnego w 7 krajach Europy i Azji. Prowadzenie szkoleń łączy z pracą w UKNF w Departamencie Oceny Ryzyka, gdzie opracowuje projekty rekomendacji, wytycznych oraz instrukcji dla sektora bankowego oraz biegłych rewidentów.

Marcin Stacherczak, MBA, doradca podatkowy Marcin posiada wieloletnie doświadczenie w sprawozdawczości finansowej, zarządzaniu finansami i podatkach pochodzące m.in. z pracy w firmie Wielkiej Czwórki i wynikające z pełnienia roli dyrektora w linii finansowej oraz menedżera finansowego w sektorze produkcyjno-usługowym. Pełnił rolę dyrektora podatkowego na Polskę wiodącej grupy finansowej. Prowadził i nadzorował projekty w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz podatków międzynarodowych. Posiada doświadczenie w zakresie projektów restrukturyzacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań prawnych, m.in. wynikające z globalnego połączenia grup Fortis i BNP. Stworzył i nadzorował zespoły odpowiedzialne za raportowanie finansowe, zarządzanie finansami i podatki. Współodpowiadał m.in. za stworzenie strategii finansowej, przygotowanie studium wykonalności „start-upów” dla działalności outsourcingowej i IT, budżetowanie, kontakty z organami skarbowymi. Wdrożył i nadzorował optymalizacje podatkowe. Ekspert w zakresie cen transferowych. Marcin jest certyfikowanym doradcą podatkowym o szerokiej specjalizacji, absolwentem MBA University of Illiniois i Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej którą ukończył z wyróżnieniem i byłym stypendystą Ministra Edukacji Narodowej w dziedzinie ekonomii.

Anna Stępień, FCCA, MBA, CIA, biegły rewident Anna posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, zarządzaniu projektami, raportowaniu, kontrolingu oraz kontroli wewnętrznej. Obecnie w swojej praktyce zawodowej koncentruje się na zarządzaniu finansowym i biznesowym oraz doradztwie w obszarze finansów. Wcześniej pracowała jako dyrektor finansowy w firmie Pentor Research International, gdzie zarządzała finansami 2 spółek, była odpowiedzialna za raportowanie wg MSSF i US GAAP, nadzór nad zgodnościa za zasadami SOX oraz lokalnymi wymogami prawnymi. Poprzednio jako dyrektor administracyjno-finansowy i członek zarządu Grupy Kapitałowej CVO zarządzała obszarem finansów i administracji w spółkach polskich, realizowała projekty restrukturyzacyjne i optymalizacyjne dla 21 spółek w regionie, uczestniczyła w transakcjach fuzji i przejęć w Polsce i za granicą, była odpowiedzialna za konsolidację wg MSSF, raportowanie finansowe i zarządcze oraz audyt. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Arthur Andersen, w dziale audytu i doradztwa gospodarczego.

Aneta Stola Aneta to doświadczony trener i praktyk w obszarze rachunkowości finansowej. Posiada ponad 5 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, łącząc tę pracę z praktyką zawodową. Dotychczas pracowała na stanowisku głównej księgowej w dużej firmie produkcyjnej, obecnie zajęła się prowadzeniem własnego biura rachunkowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Aktualnie jest w trakcie procesu kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Od 2004 roku posiada certyfikat księgowy

Izabela Zydorczak Iza jest specjalistą bankowym z ogromnym doświadczeniem w zakresie audytu, finansów i rachunkowości. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach,

m.in. przy organizowaniu działalności operacyjnej niemieckiego banku w Polsce oraz wdrażaniu postanowień Ustawy SOX przy współpracy z Irlandią. Posiada sześcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz we wdrażaniu systemów informatycznych i projektowaniu procesów. Od 2004 roku pracuje w Banku Zachodnim WBK. Obecnie pełni obowiązki Menedżera Audytu, odpowiedzialna jest między innymi za: ocenę efektywności kontroli w procesach operacyjnych, analizę ryzyka w procesie planowania rocznego audytów,. zarządzanie zespołami audytowymi oraz planowanie, przeprowadzanie i raportowanie zadań audytowych. W latach 2000-2004 pracowała w CC Bank SA na stanowisku rewidenta wewnętrznego, gdzie uczestniczyła w tworzeniu Departamentu Kontroli Wewnętrznej w nowym banku. Wcześniej pracowała w Banku Handlowym S.A. w Warszawie oraz w Pomorskim Banku Kredytowym S.A


jak zapisać się na szkolenia? Zapraszamy do udziału w szkoleniu. W celu zapisania się prosimy o wypełnienie załączonego formularza lub zgłoszenia on-line dostępnego na bpp.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia również w formie zamkniętej na zamówienie klienta. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy szkoleń.

centrum szkoleniowe bpp: W warszawie, ul. chmielna 132/134 T +48 (22) 65 62 700 f +48 (22) 65 62 701 E students@bpp.pl W krakowie, ul. pawia 5 T +48 (12) 428 55 50 F +48 (12) 428 55 51 E krakow@bpp.pl

skontaktuj się z nami Dowiedz się jak obecni oraz byli studenci oceniają swoje doświadczenia z BPP lub zadaj pytanie bezpośrednio nam:

facebook.com/BPPpolska twitter.com/ BPP_Polska youtube.com/BPPpolska

BPP.PL Wszystkie informacje zawarte w ofercie są aktualne na dzień jej publikacji. Aktualne ceny oraz terminy szkoleń dostępne są na stronie bpp.pl

Szkolenia otwarte w BPP  

Oferta szkoleń otwartych w BPP Professional Education – sesja jesień 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you