Page 1

Sophia Revalidatie Den Haag, Nederland (2010–heden)

Sophia Revalidatie in Den Haag realiseert op de bestaande locatie nieuwbouw van het revalidatiecentrum en twee scholen. Uitgangspunten en inspiratie voor het ontwerp zijn het creëren van een functioneel Revalidatie Resort. De uitdaging is het verenigen van het forse parkeerprogramma en de verschillende tuinen in een eenduidig en functioneel terreinontwerp. Het terrein ligt in het groene assenkruis van Den Haag Zuid West. Bij de herontwikkeling van het terrein wordt ingezet op het versterken van de ecologische verbinding door het groene assenkruis. Door een extra watergang te maken wordt de ecologische verbinding vervolmaakt en vormt het terrein een van de eilanden in de groenstructuur. Over het terrein lopen fiets- en voetpaden die ook door bewoners van de omliggende wijken gebruikt worden. De nieuwe watergang vormt een natuurlijke scheiding tussen openbaar en privé waardoor een intieme tuinzijde gecreëerd wordt. Het resort thema

wordt opgepakt door het gehele terrein eenzelfde ontspannen en verzorgde sfeer te geven. Binnen deze sfeer liggen aan de representatieve Noordzijde de entrees en parkeren op een pleinvloer. Aan de intieme Zuidzijde ligt de tuin die gebruikt wordt in het revalidatie proces. Ook een aangepast schoolplein en speeltuin krijgen een plek in de tuinzijde. De terrein inrichting volgt het “stap voor stap” principe. De beleving van de tuin wordt opgebouwd uit verschillende circuitjes die het revalidatie proces volgen en ondersteunen. De circuitjes spreiden zich uit over het terrein en ontmoeten de paden die ook door de buurt gebruikt worden. Hierdoor is het mogelijk elkaar te ontmoeten en wordt de levendigheid van het Groene assenkruis toegelaten op het terrein. De pleinzijde heeft een uitgesproken publiek karakter. De intimiteit van de tuinzijde wordt tot stand gebracht door ruimtelijk geleidende elementen zoals hagen en beplanting.

Type: Terreininrichting, Gezondheidszorg, Park, Tuin Opdrachtgever: Sophia Revalidatie

Ontwerpteam: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur in samenwerking met MAS Architectuur

Programma: 230 parkeerplaatsen, sportkooi, speeltuin en revalidatie tuinen

Oppervlak: 4,0 ha Bouwsom: ¤ 2.000.000,-


locatie in het groene assenkruis

een eiland

buitenrand ecologie

een rand van bomen

plein

thematuinen


01

kleurvak A

kleurvak C

kleurvak A 01 - 65 % 02 - 17.5 % 03 - 17.5 % 04 - 0 %

02

03

kleurenpalet

kleurvak B

kleurvak D

kleurvak B 01 - 45 % 02 - 22 % 03 - 25 % 04 - 8 % kleurvak C 01 - 5% 02 - 26 % 03 - 24 % 04 - 45 %

04

kleurvak D 01 - 0 % 02 - 8 % 03 - 27 % 04 - 65 %

De vier kleurvakken worden gevormd door dubbelbetonstraatstenen in vier grijstinten. Dit zorgt voor een genuanceerd beeld en overgangen. Steen nummer twee heeft een beige kleurige toeslag in de natuursteen toplaag.

Grafisch patroon zorgt voor nuance en ritme in het plein. Het patroon wordt opgebouwd uit vier kleurvakken bestaande uit vier grijstinten.

Detail plantvakken tussen parkeerplekken

Schermen van siergrassen delen de rijen parkeerplekken op in kamers. De half transparante schermen zijn geplaatst in de richting van de langste zichtlijn.


Sofia Revalidatie Den Haag NL  
Sofia Revalidatie Den Haag NL  

Sofia Revalidatie Den haag

Advertisement