__MAIN_TEXT__

Page 1

TRM 2019 BADANIE SYNDYKATOWE CZYTELNICTWA PRASY HANDLOWEJ W HANDLU DETALICZNYM Nielsen, Sales Effectiveness Listopad 2019


PREFEROWANY RODZAJ WYDANIA PORADNIKA HANDLOWCA P. Jakie wydanie magazynu Poradnik Handlowca chciał/aby Pan/i otrzymywać?

Total sklepy w Polsce N=1006

Wydanie papierowe drogą pocztową

Nie wiem, trudno powiedzieć

e-wydanie - przesyłka drogą elektroniczną

70% 19%

13%

KOMENTARZ: W tym pytaniu wielowyborowym, w którym procenty nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać zarówno wersję papierową jak i e-wydanie. Kilka osób wskazało chęć otrzymywania obu form, jednak zdecydowana przewaga respondentów jest za wydaniem papierowym. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

Bartłomiej Strączak Client Business Partner Sales Effectiveness Nielsen Polska

2


WYNIKI TRM 2019

3


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH TRM 2019, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu? Total sklepy w Polsce N=1006

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=840

58%

48% Handel

32%

Wiadomości Handlowe

30%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

16% 5%

Handel

38%

Wiadomości Handlowe

36%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

20%

6%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

4


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH TRM 2019, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu? Sklepy małoformatowe (tradycyjne) N=846

Sklepy małoformatowe (tradycyjne) otrzymujący prasę, N=706

48% Handel

31%

Wiadomości Handlowe

29%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

15%

4%

59% Handel

38%

Wiadomości Handlowe

36%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

19%

5%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

5


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH TRM 2019, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Typy sklepów

N=

Total 1006

HIPERMARKET SUPERMARKET 24 136

Large Food store 118

Medium Food store 224

Small Food sweetstore Drug store Multipurpose alcohol store 359 46 46 53

48%

34%

43%

49%

56%

47%

54%

20%

45%

Handel

32%

31%

41%

40%

36%

29%

21%

29%

31%

Wiadomości Handlowe

30%

27%

34%

34%

35%

29%

13%

15%

32%

Hurt & Detal

16%

47%

33%

25%

16%

13%

16%

18%

17%

Magazyn Życie Handlowe

5%

15%

15%

13%

4%

4%

0%

2%

5%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

6


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO TRM 2019, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....? Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=840

Total sklepy w Polsce N=1006

57%

43% Handel

27%

Handel

34%

Wiadomości Handlowe

27%

Wiadomości Handlowe

33%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

13% 4%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

16% 5%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

7


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO TRM 2019, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....? Sklepy małoformatowe (tradycyjne) N=846

Sklepy małoformatowe (tradycyjne) otrzymujący prasę, N=706

44%

55%

Wiadomości Handlowe

27%

Wiadomości Handlowe

33%

Handel

26%

Handel

32%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

12% 4%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

15%

5%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

8


ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM HANDLOWYCH TRM 2019, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a? Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=840

70% Handel

58%

Wiadomości Handlowe

53%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

39%

20%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

9


ZNAJOMOSĆ WSPOMAGANA PISM HANDLOWYCH TRM 2019, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a? Sklepy małoformatowe (tradycyjne) N=846

Sklepy małoformatowe (tradycyjne) otrzymujący prasę, N=706

59% Handel

48%

Wiadomości Handlowe

43%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

31% 16%

71% Handel

58%

Wiadomości Handlowe

52%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

38% 19%

10


PISMA POSIADANE W SKLEPIE (PODCZAS WYWIADU) P. Proszę pokazać, jakie tytuły czasopism posiada Pan/i aktualnie w swoim sklepie?

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=840

36% Handel

25%

Wiadomości Handlowe

23%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

12% 4%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p.

11


TRM 2019 KOMENTARZ DO BADANIA CZYTELNICTWA PRASY HANDLOWEJ

Nielsen, Sales Effectiveness Listopad 2019


TRADE READERSHIP MONITOR (TRM) 2019 „Poradnik Handlowca” kolejny rok z rzędu niezmiennym liderem z ogromną przewagą nad innymi tytułami prasy handlowej w Polsce! Bartłomiej Strączak Client Business Partner Sales Effectiveness Nielsen Polska Firma Nielsen Polska w miesiącach wrzesień- październik 2019r. zrealizowała badanie czytelnictwa prasy handlowej (TRM) w Polsce. Projekt TRM od już ponad 16-tu lat co roku monitoruje sytuację dystrybucyjną i czytelniczą czołowych pism handlowych dystrybuowanych do sklepów detalicznych. W tym roku po raz dziewiąty już z rzędu badania miały charakter syndykatowy, ponadto po raz ósmy w historii projektu uczestniczyli w nim międzynarodowi producenci branży FMCG zlecający reklamy w prasie handlowej. Spośród Wydawców pism handlowych w projekcie udział wziął Wydawca tytułu „Poradnik Handlowca”. Badania czytelnictwa prasy handlowej TRM opisują szereg parametrów pozwalających na porównanie między sobą poszczególnych tytułów dedykowanych dla branży detalistów. Najważniejszym wskaźnikiem, monitorowanym zarówno przez wydawców prasy handlowej jak i reklamodawców tych pism, jest poziom dotarcia poszczególnych czasopism do placówek handlowych w kraju, co stanowi odsetek sklepów, które potwierdzają otrzymanie prasy handlowej regularnie jak i w aktualnym okresie podczas realizacji badania. Tegoroczne wyniki TRM ponownie potwierdziły, że „Poradnik Handlowca” jest w tym zakresie zdecydowanym liderem, który bardzo konsekwentnie utrzymuje swój wysoki wynik i dużą przewagę uzyskaną w ostatnich latach. Wynik Poragnika Handlowca wskazuje, że pismo to ma dobrze opracowany system jego dystrybucji, dopasowania dotarcia do struktury handlu detalicznego w Polsce, a także wysokiej lojalności czytelników do tego pisma. Pisma konkurencyjne albo nieznacznie polepszają swoje rezultaty, albo pozostaja na niezmiennym poziomie. 13


TRADE READERSHIP MONITOR 2019 Metodologia badania: Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w sklepach na próbie nieco ponad tysiąca placówek sklepowych w całej Polsce. Respondentami były osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie sklepu i sięgające po prasę handlową. W celu dokładnego i trafnego rozpoznania dostępnych na rynku tytułów każdemu uczestnikowi badania pokazywane były zarówno winiety z logotypami poszczególnych wydawnictw jak i okładki trzech ostatnich numerów danego pisma. Jest to bardzo istotny aspekt metodologiczny, ponieważ zdecydowanie zapobiega myleniu przez ankietowanych nierzadko podobnie brzmiących do siebie tytułów prasy handlowej. Dodatkowo dokładność pomiaru weryfikowało sprawdzanie aktualnie posiadanych tytułów przez respondentów. Badanie miało charakter reprezentatywny dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce i zostało zrealizowane na próbie 1006 sklepów, wylosowanych ze spisu sklepów detalicznych, przeprowadzanego corocznie przez firmę Nielsen oraz wyłącznej bazy adresowej sklepów Nielsen Polska. Jest to baza będąca podstawą dla wielu badań rynku wykorzystywanych przez sieci detaliczne i producentów branży FMCG. Wywiady zostały przeprowadzone we wszystkich głównych typach sklepów odpowiadających za obroty artykułami FMCG m.in. sklepach spożywczych, spożywczo-przemysłowych, winno-cukierniczych, chemiczno-drogeryjnych i wielobranżowych. Dla jak najbardziej dokładnego oszacowania pozycji pism uzyskane dane zostały przeważone zgodnie z ogólną liczbą danych sklepów w poszczególnych województwach. W badaniu brały udział następujące tytuły pism: • miesięczniki wysokonakładowe – Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe Tytuły pism, musiały spełniać dwa podstawowe kryteria: 1) tytuł aktualnie jest zarejestrowany w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz 2) ich nakład wydawanego numeru tytułu wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. 14


TRADE READERSHIP MONITOR 2019 Główne wyniki: Na wszystkich najważniejszych wskaźnikach dotarcia pism i czytelnictwa, najwyższą pozycję w 2019 roku zajął Poradnik Handlowca zdecydowanie umacniając pozycję lidera w tym roku. Po sporym wzroście w ostatnim roku we wskaźniku dotarcia pism Poradnik Handlowca utrzymał swój wysoki wynik na poziomie 48% i dużą przewagę nad dwoma kolejnym tytuałmi z przodującej trójki pism. Warty podkreślenia jest duży dystans Poradnika Handlowca wobec konkurencji, co z pewnością wyjaśnia wysoki poziom i optymalizacja dystrybucji tego tytułu. Gdy spojrzymy na fakt sięgnięcia i czytania pism handlowych, Poradnik Handlowca jest czytany cyklicznie średnio w 43% sklepów w Polsce, a dwaj kolejni konkurenci w 27%. Ogólnie branża prasy handlowej posiada wysoką dystrybucję wśród detalistów w perspektywie kilku ostatnich lat, a w ostatnim roku nawet lekko się poprawiła (o 4 pp). Prasa handlowa zwiększa też znaczenie jako jedno z ważniejszych źródeł informacji spośród mediów, które pomagają podjąć decyzję o zakupach asortymentu do sklepu. Stanowi zarówno bardzo przydatny nośnik informacji o produktach i nowościach rynkowych, jak również dostarcza cennych wskazówek dotyczących prowadzenia i zaopatrzenia sklepu. O jej dużym znaczeniu świadczy fakt, że wśród czytających prasę handlową blisko 4 na 10 wskazuje, że sięga do niej po źródło wiedzy wspomagające decyzje o zaopatrzeniu sklepu. Znaczenie prasy handlowej potwierdza także wysoki wskaźnik znajomości poszczególnych tytułów. W obecnym roku 83% sklepów potwierdziło otrzymywanie prasy handlowej, co oznacza lekki wzrost rok do roku i jednocześnie jest wysokim osiągnięciem dla branży pism handlowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy wzięli udział w badaniu. Państwa opinie mają kluczowe znaczenia dla podnoszenia standardów prasy handlowej oraz dokładności pomiaru czytelnictwa pism handlowych w Polsce. 15


METODOLOGIA

16


REPREZENTATYWNE BADANIE HANDLU WIELKOI MAŁOFORMATOWEGO W POLSCE Próbę sklepów do badania opieramy na zastrzeżonej bazie wszystkich sklepów w Polsce (spis cenzusowy Nielsen Polska) Losowo wybieramy reprezentatywną próbę dla wszystkich sklepów handlu wielko- i małoformatowego w Polsce Podczas wyboru próby bierzemy pod uwagę charakterystykę sklepu (te same cechy co w Panelu Handlu Detalicznego™)

Ważymy wyniki zgodnie z proporcjami każdego typu sklepu w populacji i regionu

W wyniku ważenia wyniki badania są reprezentatywne dla ogółu sklepów oraz w poszczególnych formatach sklepów w Polsce 17


POPULACJA SKLEPÓW REPREZENTOWANA W BADANIU TRM 2019 Hipermarkety i supermarkety

Sklepy spożywcze i spożywczoprzemysłowe

Sklepy drogeryjne

Sklepy wielobranżowe

Sklepy winnocukiernicze

RAZEM 105 500

• W wyniku ważenia podane rezultaty są reprezentatywne dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce • Pominięto kanały sprzedaży odbiegające specyfiką asortymentu (stacje benzynowe, apteki) oraz mające marginalne znaczenie dla handlu FMCG (kioski spożywcze i wielobranżowe) • Typy sklepów nie uwzględnione w badaniu odpowiadają za nie więcej niż 6% obrotów w handlu artykułami FMCG 18


STANDARDY NIELSEN’A zastosowane metody statystyczne gwarantują spełnienie globalnych standardów jakości dotyczących raportowanych wyników: błąd standardowy dla proporcji na poziomie całej próby nie przekroczy 2 pp (punktów procentowych) dla próby 1006 sklepów

podana maksymalna wartość błędu standardowego dotyczy wartości raportowanych dla sklepów detalicznych w całej Polsce

takie parametry zapewniają spełnienie globalnych standardów jakości ACNielsen dotyczących

jakości raportowanych danych

19


METODOLOGIA wywiady face-to-face z osobami, które mają wpływ na decyzję o zaopatrzeniu i wyposażeniu sklepu przeprowadzane metodą CAPI (CAPI - computer assisted personal interviewing) – ankieter używa komputera z przygotowanym skryptem do wprowadzania danych z wywiadu na reprezentatywnej próbie N=1006 sklepów dużego i małego formatu w całej Polsce (w tym hipermarkety, supermarkety, sklepy spożywcze, spożywczoprzemysłowe) Badanie syndykatowe, w którym uczestniczyli: Wydawca pisma „PoradnikHandlowca” oraz dwóch dużych producentów z branży FMCG

w okresie 23 września – 21 października 2019 20


NOTA PRAWNA „Badania i raporty z badań opracowane są przez AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.” Badania i raporty z badań stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Publikowanie całości lub części, powielanie, rozpowszechnianie wyników badań i raportu końcowego oraz wykorzystywanie ich w całości lub części w jakiejkolwiek formie pozostającej w sprzeczności z przepisami prawa autorskiego bez zgody wymienionego podmiotu, stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.”

21

Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

TRM Nielsen listopad 2019  

Badanie syndykatowe czytelnictwa prasy handlowej w handlu detalicznym TRM Nielsen listopad 2019

TRM Nielsen listopad 2019  

Badanie syndykatowe czytelnictwa prasy handlowej w handlu detalicznym TRM Nielsen listopad 2019

Advertisement