Page 1

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

TRM LISTOPAD 2017 BADANIE SYNDYKATOWE CZYTELNICTWA PRASY HANDLOWEJ W HANDLU DETALICZNYM

Nielsen Sales Effectivenes Listopad 2017


ŹRÓDŁA INFORMACJI, KTÓRE POMAGAJĄ PODJĄĆ DECYZJĘ O ZAKUPACH DO SKLEPU – PRASA HANDLOWA NA TLE INNYCH MEDIÓW TRM 2017, dane ważone

P. Które z poniższych źródeł informacji pomagają Panu/i podejmować decyzje o zakupach do sklepu? Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=815

Prasa handlowa

32%

Gazetki reklamowe / ulotki

20%

TV Internet Prasa codzienna

17%

10%

9%

2


PREFEROWANY RODZAJ WYDANIA PORADNIKA HANDLOWCA P. Jakie wydanie magazynu Poradnik Handlowca chciał/aby Pan/i otrzymywać? Total sklepy w Polsce N=1012

Wydanie papierowe drogą pocztową

Nie wiem, trudno powiedzieć

e-wydanie - przesyłka drogą elektroniczną

76%

16%

10%

KOMENTARZ: W tym pytaniu wielowyborowym, w którym procenty nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać zarówno wersję papierową jak i e-wydanie. Kilka osób wskazało chęć otrzymywania obu form, jednak zdecydowana przewaga respondentów jest za wydaniem papierowym. Bartłomiej Strączak Client Business Partner Sales Effectiveness Nielsen Polska

3


PRZYDATNE DZIAŁY W PRASIE HANDLOWEJ P. Które działy prasy handlowej są najbardziej przydatne w Pan/i pracy ? Total sklepy w Polsce N=1012

Nowości rynkowe

29%

Dział 2

15%

15%

Reklamy Dział 3

13%

Dział 4

11%

Dział 5

10%

Dział 6

Dział 7

8% 2%

4


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH

Pomarańczowym kolorem wyróżniono wyniki dotyczące tylko sklepów małoformatowych

5


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu? Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=815

Total sklepy w Polsce N=1012

44%

Poradnik Handlowca Handel

28%

Wiadomości Handlowe

26%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

15%

3%

55%

Poradnik Handlowca Handel

35%

Wiadomości Handlowe

33%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

19%

4%

6


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu? Sklepy małoformatowe (tradycyjne) N=856

43%

Poradnik Handlowca Handel

28%

Wiadomości Handlowe

27%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

15%

3%

Sklepy małoformatowe (tradycyjne) otrzymujący prasę, N=692

54%

Poradnik Handlowca Handel

35%

Wiadomości Handlowe

34%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

19%

3%

7


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu? Sklepy w miejsc. powyżej 10 tys. N=635

48%

Poradnik Handlowca Handel

27%

Wiadomości Handlowe

21%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

15%

3%

Sklepy w miejsc. powyżej 10 tys. otrzymujący prasę, N=526

59%

Poradnik Handlowca Handel

33%

Wiadomości Handlowe

25%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

19%

3%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

8


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Typy sklepów

TOTAL

N=

Hipermarkety Supermarkety

Duże sklepy

Średnie sklepy

Małe sklepy

Sklepy Sklepy kosmetyczne Wielobranżowe i drogeryjne

Sklepy słodyczowoalkoholowe

1012

22

134

116

230

360

49

47

54

44%

43%

49%

51%

43%

43%

41%

35%

44%

Handel

28%

50%

31%

33%

32%

26%

25%

21%

25%

Wiadomości Handlowe

26%

26%

18%

30%

30%

28%

24%

15%

12%

Hurt & Detal

15%

38%

28%

17%

22%

12%

6%

14%

5%

3%

27%

9%

6%

3%

2%

3%

4%

0%

Magazyn Życie Handlowe

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

9


PISMA POSIADANE W SKLEPIE (PODCZAS WYWIADU) P. Proszę pokazać, jakie tytuły czasopism posiada Pan/i aktualnie w swoim sklepie?

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=815

33%

Poradnik Handlowca Handel

22%

Wiadomości Handlowe

21%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

11%

2%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

10


CZYTELNICTWO PISM HANDLOWYCH

Pomarańczowym kolorem wyróżniono wyniki dotyczące tylko sklepów małoformatowych

11


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=815

53%

Poradnik Handlowca Handel

32%

Wiadomości Handlowe

31%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

18%

4%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

12


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....? Sklepy małoformatowe (tradycyjne) otrzymujący prasę, N=692

Sklepy małoformatowe (tradycyjne) N=856

39%

Poradnik Handlowca

52%

Poradnik Handlowca

Handel

24%

Handel

32%

Wiadomości Handlowe

24%

Wiadomości Handlowe

32%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

13%

3%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

17%

3%

13


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....? Sklepy w miejsc. powyżej 10 tys. otrzymujący prasę, N=526

Sklepy w miejsc. powyżej 10 tys. N=635

44%

Poradnik Handlowca Handel

24%

Wiadomości Handlowe

18%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

13%

3%

57%

Poradnik Handlowca Handel

31%

Wiadomości Handlowe

23%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

16%

4%

14


PISMO GODNE POLECENIA

15


PISMO GODNE POLECENIA TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. Które z tych pism polecił/aby Pan/i innym osobom z branży? Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę, N=815

48%

Poradnik Handlowca Wiadomości Handlowe

29%

Handel

25%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

16%

3%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

16


ZNAJOMOŚĆ PISM HANDLOWYCH

Pomarańczowym kolorem wyróżniono wyniki dotyczące tylko sklepów małoformatowych

17


ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM HANDLOWYCH TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a? Total sklepy w Polsce N=1012

49%

Poradnik Handlowca Handel

37%

Wiadomości Handlowe

32%

Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe

26%

12%

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

18


ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM HANDLOWYCH TRM 2017, dane ważone (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

P. A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a? Sklepy małoformatowe (tradycyjne) otrzymujący prasę, N=692

60%

Poradnik Handlowca Handel

46%

Wiadomości Handlowe

41%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w miejsc. powyżej 10 tys. otrzymujący prasę, N=526

32%

15%

63%

Poradnik Handlowca Handel

42%

Wiadomości Handlowe

35%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

35%

15%

19


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

TRM LISTOPAD 2017 KOMENTARZ DO BADANIA CZYTELNICTWA PRASY HANDLOWEJ

Nielsen Sales Effectivenes Listopad 2017


TRADE READERSHIP MONITOR 2017 „Poradnik Handlowca” zdecydowanym liderem, z dużym dystansem wobec innych tytułów prasy handlowej w Polsce! Bartłomiej Strączak Client Business Partner Sales Effectiveness Nielsen Polska Firma Nielsen Polska w miesiącach październik - listopad 2017r. zrealizowała badanie czytelnictwa prasy handlowej (TRM) w Polsce. Projekt TRM od już ponad 14-tu lat regularnie monitoruje sytuację czołowych pism handlowych dystrybuowanych do sklepów detalicznych. W tym roku po raz siódmy z rzędu badania miały charakter syndykatowy, ponadto po raz szósty w historii projektu uczestniczyli w nim międzynarodowi producenci branży FMCG zlecający reklamy w prasie handlowej. Spośród Wydawców pism handlowych w projekcie udział wziął Wydawca tytułu „Poradnik Handlowca”. Badania czytelnictwa prasy handlowej TRM opisują szereg parametrów pozwalających na porównanie poszczególnych tytułów dedykowanych dla branży detalistów między sobą. Najważniejszym wskaźnikiem, monitorowanym zarówno przez reklamodawców jak i wydawców prasy handlowej, jest poziom dotarcia poszczególnych czasopism do placówek handlowych w kraju, co stanowi odsetek sklepów, które otrzymują prasę handlową. Tegoroczne wyniki badania czytelnictwa potwierdzają, że „Poradnik Handlowca” jest w tym zakresie kolejny raz zdecydowanym liderem, który konsekwentnie utrzymuje swój najwyższy wynik w ostatnich latach, a dodatkowo zwiększa też dystans wobec pism konkurencyjnych. Można mniemać, że jest to wynikiem dobrze opracowanego systemu jego dystrybucji, dopasowania dotarcia do struktury handlu detalicznego w Polsce, a także wysokiej lojalności czytelników do tego pisma. Innym efektem jest utrzymanie lub pogorszenie pozycji przez pozostałe pisma handlowe. 21


TRADE READERSHIP MONITOR 2017 Metodologia badania: Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach badanie zostało zrealizowane metodą bezpośrednich wywiadów ankietowych na próbie nieco ponad tysiąca sklepów w całej Polsce. Respondentami były osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie sklepu i czytające prasę handlową. W celu dokładnego i trafnego rozpoznania dostępnych na rynku tytułów każdemu uczestnikowi badania pokazywane były zarówno winiety z logotypami poszczególnych wydawnictw jak i okładki trzech ostatnich numerów danego pisma. Jest to bardzo istotny aspekt metodologiczny, ponieważ zdecydowanie zapobiega myleniu przez ankietowanych nierzadko podobnie brzmiących do siebie tytułów prasy handlowej. Dodatkowo dokładność pomiaru weryfikowało sprawdzanie aktualnie posiadanych tytułów przez respondentów. Badanie miało charakter reprezentatywny dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce i zostało zrealizowane na próbie 1012 sklepów, wylosowanych ze spisu sklepów detalicznych, przeprowadzanego corocznie przez firmę Nielsen oraz wyłącznej bazy adresowej sklepów Nielsen Polska. Jest to baza będąca podstawą dla wielu badań rynku wykorzystywanych przez sieci detaliczne i producentów branży FMCG. Wywiady zostały przeprowadzone we wszystkich głównych typach sklepów odpowiadających za obroty artykułami FMCG m.in. sklepach spożywczych, spożywczo-przemysłowych, winno-cukierniczych, chemiczno-drogeryjnych i wielobranżowych. Dla jak najbardziej dokładnego oszacowania pozycji pism uzyskane dane zostały przeważone zgodnie z ogólną liczbą danych sklepów w poszczególnych województwach. W badaniu brały udział następujące tytuły pism: • miesięczniki wysokonakładowe – Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe Tytuły pism, musiały spełniać dwa podstawowe kryteria: 1) tytuł aktualnie jest zarejestrowany w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz 2) ich nakład wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. 22


TRADE READERSHIP MONITOR 2017 Główne wyniki: Na wszystkich najważniejszych wskaźnikach badania, najwyższą pozycję w 2017 roku zajął Poradnik Handlowca zdecydowanie utrzymując pozycję numer jeden podobnie jak w poprzednich latach. Ważny jest duży dystans Poradnika Handlowca wobec konkurencji, co z pewnością wyjaśnia wysoki poziom dystrybucji tego tytułu. Tytuł ten jest czytany cyklicznie średnio w 40% sklepów w Polsce. Ogólnie branża prasy handlowej utrzymuje wysoką dystrybucję wśród detalistów w perspektywie kilku ostatnich lat i stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji spośród mediów, które pomagają podjąć decyzję o zakupach do sklepu. Stanowi zarówno bardzo przydatny nośnik informacji o produktach i nowościach rynkowych, jak również dostarcza cennych wskazówek dotyczących prowadzenia i zaopatrzenia sklepu. O jej dużym znaczeniu świadczy fakt, że wśród czytających prasę handlową jedna trzecia wskazuje, że sięga do niej po źródło wiedzy wspomagające decyzje o zaopatrzeniu do sklepu. Znaczenie prasy handlowej potwierdza wysoki wskaźnik znajomości poszczególnych tytułów. W obecnym roku 80% sklepów potwierdziło otrzymywanie prasy handlowej, co oznacza stabilną sytuację i jednocześnie jest wysokim osiągnięciem dla branży pism handlowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy wzięli udział w badaniu. Państwa opinie mają kluczowe znaczenia dla podnoszenia standardów prasy handlowej oraz dokładności pomiaru czytelnictwa pism handlowych w Polsce. 23


METODOLOGIA

24


REPREZENTATYWNE BADANIE HANDLU WIELKOI MAŁOFORMATOWEGO W POLSCE Próbę sklepów do badania opieramy na zastrzeżonej bazie wszystkich sklepów w Polsce (spis cenzusowy Nielsen Polska) Losowo wybieramy reprezentatywną próbę dla wszystkich sklepów handlu wielko- i małoformatowego w Polsce Podczas wyboru próby bierzemy pod uwagę charakterystykę sklepu (te same cechy co w Panelu Handlu Detalicznego™)

Ważymy wyniki zgodnie z proporcjami każdego typu sklepu w populacji i regionu

W wyniku ważenia wyniki badania są reprezentatywne dla ogółu sklepów oraz w poszczególnych formatach sklepów w Polsce 25


POPULACJA SKLEPÓW REPREZENTOWANA W BADANIU Hipermarkety i supermarkety

Sklepy spożywcze i spożywczoprzemysłowe

Sklepy drogeryjne

Sklepy wielobranżowe

Sklepy winnocukiernicze

RAZEM 103 000

• W wyniku ważenia podane rezultaty są reprezentatywne dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce • Pominięto kanały sprzedaży odbiegające specyfiką asortymentu (stacje benzynowe, apteki) oraz mające marginalne znaczenie dla handlu FMCG (kioski spożywcze i wielobranżowe) • Typy sklepów nie uwzględnione w badaniu odpowiadają za nie więcej niż 6% obrotów w handlu artykułami FMCG 26


STANDARDY NIELSEN’A zastosowane metody statystyczne gwarantują spełnienie globalnych standardów jakości dotyczących raportowanych wyników: błąd standardowy dla proporcji na poziomie całej próby nie przekroczy 2 pp (punktów procentowych) dla próby 1012 sklepów

podana maksymalna wartość błędu standardowego dotyczy wartości raportowanych dla sklepów detalicznych w całej Polsce

takie parametry zapewniają spełnienie globalnych standardów jakości ACNielsen dotyczących

jakości raportowanych danych

27


METODOLOGIA wywiady face-to-face z osobami, które mają wpływ na decyzję o zaopatrzeniu i wyposażeniu sklepu

przeprowadzane metodą CAPI (CAPI - computer assisted personal interviewing) – ankieter używa komputera z przygotowanym skryptem do wprowadzania danych z wywiadu na reprezentatywnej próbie N=1012 sklepów dużego i małego formatu w całej Polsce (w tym hipermarkety, supermarkety, sklepy spożywcze, spożywczoprzemysłowe) Badanie syndykatowe, w którym uczestniczyli: Wydawca pisma „PoradnikHandlowca” oraz dwóch dużych producentów z branży FMCG

w okresie 20 października – 17 listopada 2017 28


NOTA PRAWNA „Badania i raporty z badań opracowane są przez AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.” Badania i raporty z badań stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Publikowanie całości lub części, powielanie, rozpowszechnianie wyników badań i raportu końcowego oraz wykorzystywanie ich w całości lub części w jakiejkolwiek formie pozostającej w sprzeczności z przepisami prawa autorskiego bez zgody wymienionego podmiotu, stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.”

29


TRM Listopad 2017  

Badanie syndykatowe czytelnictwa prasy handlowej TRM Listopad 2017 - Nielsen.

TRM Listopad 2017  

Badanie syndykatowe czytelnictwa prasy handlowej TRM Listopad 2017 - Nielsen.

Advertisement