a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


SPIS TREŚCI

64

Rozmowy

Kalendarium handlowca

26 Niedzielny handel po związkowemu 30 W jakim kierunku zmierza rynek cukru? 34 Zawsze w zgodzie z naturą

146 W listopadzie obroty rosną i nie muszą spadać jak liście z drzew

Ważne sprawy

38 Blaski i cienie wolności 44 Sklep na błysk

68

Po zniczowym zamieszaniu w listopadzie na półki sklepowe wkraczają akcesoria i produkty świąteczne. Chociaż nadchodzące powoli Boże Narodzenie z pewnością pozwoli nieźle podkręcić obroty, jednak w tym zazwyczaj sennym, ponurym i nostalgicznym miesiącu można też nie tracić licznych okazji do zwiększenia rotacji w wielu kategoriach.

46 Dwa nowe podatki 47 Telefony, telefony... 48 Sport w FMCG – Cieszę się z małych sukcesów 50 Hurt cash&carry istotnym elementem modernizacji polskiego handlu 52 Dlaczego warto śledzić potrzeby i zachowania zakupowe konsumentów? 56 Promocje – wsparcie sprzedaży w placówce handlowej 58 Targi SIAL w Paryżu

Kącik psa i kota 148 Karma dla szczeniąt

Ile karmy powinien jeść kot?

Jak powstaje sucha karma?

90

Półka sklepowa

Felieton

10 Jeszcze jedna fikcja

Kiedy trzy lata temu sejm nakazywał interpretować przepisy podatkowe na korzyść podatnika, miała to być ponoć rewolucja podatkowa.

Tematy miesiąca

12 Zakaz szansą dla mniejszych stacji 16 Mały nie znaczy bezsilny

Reportaż

60 Poradnik kosmetyczny – Produkty higieny intymnej 64 Mroźne święta… w bonecie 68 „Czysta” etykieta

Opakowania produktów spożywczych odgrywają coraz większą rolę w procesie sprzedaży. I liczą się nie tylko walory wizualne. Współczesny klient przywiązuje ogromną wagę do składu artykułów, które wkłada do koszyka, dlatego uważnie studiuje etykiety, szukając w nich potwierdzenia, że wybrany produkt jest zdrowy.

Wydarzenia z branży FMCG 150 Aktualności

74 Porządki przedświąteczne

153 Nowości

80 Alkohole na świątecznym stole

164 Kampanie i promocje

20 Licheń i okolice. Handel nie tylko pielgrzymkowy

Niewielka wieś, leżąca nieopodal Konina, znana jest Rynek pod lupą głównie z Sanktuarium Maryjnego. Potężna budowla góruje nad okolicznymi miejscowościami i przyciąga 90 Święta Bożego Narodzenia w handlu Okres przedświąteczny to najlepszy czas w roku pielgrzymów z całego kraju. Zwiększony ruch powodu- z punktu widzenia wysokości obrotów. Co nie znaczy, je, że właściciele okolicznych sklepów, nie tylko w Liże produkty same się sprzedadzą... cheniu,Celpol_PH57x50_SwiatecznyMixer-teaser2017-09-19.pdf mogą liczyć na większą liczbę potencjalnych 1 2017-09-19 16:18:47 klientów. Czy to wykorzystują?

Porady

169 Tajemnica przedsiębiorstwa 170 Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Reklama str. 113

.

Informacja dla celów handlowych str. 11

6 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Reklama str. 2-3


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Rafał Boruc / rafalb@poradnikhandlowca.com.pl

Do handlowców na 100-lecie Niepodległości Kilka lat temu po raz pierwszy opublikowaliśmy plakat – na białym tle zarys granic naszego kraju z zamkiem błyskawicznym pośrodku i suwakiem, spinającym część zachodnią ze wschodnią. Plakat miał kilka wersji, ale zawsze to samo hasło: „Polska jest jedna”. Przed Bożym Narodzeniem pod hasłem pojawił się dopisek: „Nie tylko w Święta”. W czasie piłkarskiego championatu zachęcaliśmy: „Wspólnie kibicujmy naszym”. Nie dopuszczaliśmy żadnego kontekstu politycznego. Chodziło tylko – a może aż – o przypomnienie oczywistości, że z faktu wspólnego zamieszkiwania ok. 38 mln osób między Odrą a Bugiem powinno coś więcej wynikać – najlepiej pozytywnego. Przecież handlowcy często działają w  ponadregionalnych czy ogólnopolskich przedsięwzięciach. Obsługują nie tylko klientów z  sąsiedztwa, ale też najodleglejszych zakątków kraju. Kontaktujemy się, ale czy rozumiemy? Polska jest jedna, tymczasem często mówimy tylko na pozór tym samym, bo w  istocie różnymi językami. Mamy odmienne podejście do interpretacji historii. Coraz więcej nas dzieli – przeszłość, teraźniejszość, a nawet wizja przyszłości. Redakcja „Poradnika Handlowca” i wielu innych chcieliby to zmienić. W demokracji różnice światopoglądowe są czymś normalnym. Szkopuł w tym, że nie potrafimy o nich spokojnie rozmawiać. Zapomnieliśmy o sztuce kompromisu, mimo że jest niezbędny do rozwoju. Ktoś powiedział, że walcząc z sobą dzisiaj zapominamy o przyszłości. A to karygodny błąd. Doszło do tego, że niektórzy właściciele sklepów afirmują swoje poglądy polityczne. Czy warto? Sklep to nie miejsce wieców. „Poradnik Handlowca” jest apolityczny. Nie biegniemy za sensacją, zamiast tego od ćwierć wieku służymy radą. Nawet poruszając tematy polityczne, tak jak w niniejszym tekście, unikamy nazw partii. Opowiadamy się tylko za zdrowym, demokratycznym państwem i owocami, które powinno wydawać np. w postaci dobrego prawa, służącego przedsiębiorcom. W listopadzie obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Może warto pomyśleć choćby chwilę o Polsce i swej lokalnej ojczyźnie? W ciągu tych stu lat zaledwie połowę czasu mogliśmy poświęcić na swobodne budowanie siły kraju – PRL i wojna to uniemożliwiały. Od trzech dekad znowu możemy i udaje się nam niezgorzej, bo najlepiej w regionie. Zapraszam do lektury.

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Olga Tylińska, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Tytuł weryfikowany przez TRM.

RAFAŁ BORUC Redaktor Naczelny

Wg danych firmy Nielsen (TRM listopad 2018) nastąpił wzrost liczby placówek handlowych w Polsce ze 103 tys. (XI 2017) do 107 tys. (XI 2018). Więcej informacji na stronie 37.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

8 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

Jeszcze jedna fikcja

K

iedy trzy lata temu sejm nakazywał w sieci) poradnik, jak można mimo wszystinterpretować przepisy podatkowe ko próbować korzystać z artykułu 2a. Jak na korzyść podatnika, miała to być się czyta ten poradnik, ręce człowiekowi ponoć rewolucja podatkowa. Ów opadają. Wynika zeń na przykład, że jenowy artykuł 2a w  ordynacji podatkośli wskażemy urzędowi skarbowemu wej uchwalony został w lipcu 2015, tuż jakąś niejasność przepisów, to powipo tym, gdy upadający właśnie prezynien on nie tylko zastosować zasadent Komorowski próbował „chwydę interpretacji prawa na naszą kocić się” tego pomysłu tak, jak tonący rzyść, ale jeszcze zapytać nas, którą brzytwy się chwyta. Komorowskiez możliwych interpretacji wybieramy mu nic to już nie pomogło, ale jesiejako najkorzystniejszą. Chętnie dowienią tamtego roku odbyło się najdziwdziałbym się od Czytelników „Poradniejsze w  historii Polski referendum. nika Handlowca”, czy ktoś w ogóle słyJAN MARIA ROKITA Nie chciała go ani Platforma, ani PIS, szał o takim zdarzeniu? a  co faktycznie najdziwniejsze – nie Dlaczego artykuł 2a w praktyce nie chcieli go też… polscy podatnicy, którzy głosować działa? Jego krytycy odpowiadają, że jest on po pronie poszli (frekwencja była 8%!!!). Niestety, jak postu źle sformułowany. Mówi bowiem, że prawo pokazuje doświadczenie, polscy wyborcy dość czędatkowe, owszem, ma być wykładane na korzyść sto robią nie to, co leży w  ich własnym interesie, podatnika, ale tylko pod pewnym warunkiem. Tym ale to co każą im robić partyjni przywódcy. Konmianowicie, że niejasność przepisów okaże się stytucji więc w efekcie nie zmieniono. Ale już sam „niemożliwa do usunięcia”. Tymczasem dla urzędfakt, że zasada interpretacji niejasnych przepisów ników skarbowych, inaczej niż dla zwykłych ludzi, na korzyść podatnika znalazła się w ordynacji powszystko w prawie podatkowym jest absolutnie jadatkowej budził (także moje) nadzieje. sne. Więc ilekroć ktoś powołuje się na sprzeczność Oj, płonne to były nadzieje! Po trzech latach Rzeczczy niejasność prawa, urząd reaguje zdziwieniem, nik Praw Obywatelskich, a  za nim dziennikarze, albo w ogóle pomija w decyzji milczeniem fakt, iż podsumowali praktyczne efekty artykułu 2a. I okapodatnik powołał się na artykuł 2a. Rok temu tę zało się, że przepis jest jeszcze jedną fikcją, jakich złą praktykę urzędów skarbowych napiętnował w polskim prawie wiele. Od trzech lat fiskus zgodził nawet Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie Trybusię na jego zastosowanie... 3 razy w tzw. „interprenału zakazali urzędnikom szukania bez końca cotacjach podatkowych”, oraz około 40 razy w decyraz to nowych i  bardziej karkołomnych interprezjach podatkowych (dane Rzecznika i Ministerstwa tacji nielogicznych przepisów, tak długo, aż okaże Finansów nie są całkiem zgodne). Przy czym była się, że to fiskus, a nie podatnik ma rację. Co z tego, to zaledwie jedna decyzja dotycząca PIT-u i 16 decykiedy nie słychać, aby w  administracji skarbowej zji w  sprawach ktoś zamierzał słuchać Trybunału. Liczy się przeVA T - o w s k i c h . cież tylko walka na śmierć i życie o ściągnięcie jak Większość przynajwyższych podatków, bo tym najczęściej chwali padków – to nie się premier Mateusz Morawiecki. I za to też najgłomające znacześniej jest chwalony przez przywódców swojej parnia dla przedtii. A  skoro tak, to kto by tam przejmował się jasiębiorców spokimś artykułem 2a, którego przecież z naszej włary o  spadki, ulgę snej winy nie ma w konstytucji, bośmy cztery lata m iesz k a n iową , temu nie poszli na referendum. I który na dodatek albo tzw. „wdozostał wymyślony przez lekceważonego dziś prezywi grosz”. Ladenta Komorowskiego. No i tak właśnie trwa sobie tem tego roku prawna fikcja, w której niby coś dobrego napisane Rzecznik wydał jest w  ustawach, tyle tylko, że życie pokazuje coś Reklama str. 17 (dostępny także zupełnie innego. ▼

PH_Milka_Xmas_Teaser_57x50mm.indd 1

25.10.2018 13:46

10 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


TEMAT MIESIĄCA

Zakaz szansą

dla mniejszych stacji W lutowym numerze przewidywaliśmy, że właściciele stacji paliw okażą się beneficjentami obowiązujących od marca ograniczeń w niedzielnym handlu. Nie myliliśmy się, ale nie spodziewaliśmy się aż tak dużych korzyści. Okazuje się bowiem, że od marca do czerwca 2018 r., sprzedaż produktów spożywczych na stacjach paliw wzrosła o 30% rok do roku. Korzystają nie tylko duże sieci paliwowe, ale także niezależni przedsiębiorcy.

W

eedług Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w  Polsce działa 7,6 tys. stacji paliw. Niemal połowa z  nich (niespełna 3,7 tys.) należy do niezależnych operatorów. Duże koncerny naftowe najczęściej posiadają obiekty w dobrych miejscach – najbardziej ruchliwych drogach, przy autostradach. Mniejsi operatorzy najczęściej uzupełniają mapę, działając nieco na uboczu. Ale nie zawsze tak się dzieje. Kiedy budowano nowe drogi, gdzieś w pobliżu małe stacje już istniały. Nierzadko zdarza się, że niewielka stacja przy trasie jest znacznie starsza niż sama droga. Wiele obiektów działa w  mniejszych miejscowościach, gdzie w  wolne niedziele pełnią dodatkową funkcję czynnego sklepu spożywczego.

Reklama str. 23

– Niezależne stacje paliw z reguły zlokalizowane są w  małych miejscowościach, gdzie pełnią rolę znacznie wykraczającą poza tradycyjną funkcję. Często zastępują klubokawiarnie, stając się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Czasami są miejscami, gdzie można w  razie pilnej konieczności kupić leki czy inne produkty pierwszej potrzeby. Przede wszystkim właściciele tych stacji są zadowoleni z  przyjętych rozwiązań. Obrót paliwami jest regulowany przez skomplikowany proces koncesyjny, a sprzedaż paliwa i innych artykułów wzajemnie się uzupełniają – mówi Leszek Wieciech, Prezes i  Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Jeszcze niedawno małe stacje często cierpiały z  powodu zarzutów o  „chrzczenie” paliwa. Tym samym traciły wielu klientów. Zdaniem Andrzeja Szczęśniaka, eksperta ds. rynku paliw, oskarżenia dotyczące dolewania wody do paliwa były niesłuszne. Po pierwsze – skala tego procederu jest mikroskopijna. Po drugie – w opinii analityka – kto wie, czy zjawisko „chrzczenia” nie dotyczy częściej obiektów należących do wielkich koncernów. Małe stacje po prostu doskonale zdają sobie sprawę z tego, że muszą wszel-

12 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

10 największych operatorów stacji niezależnych w Polsce ANWIM (MOYA)

184

HUZAR

128

SLOVNAFT PARTNER

81

PIEPRZYK

73

ARTUS

35

DELFIN

34

WATIS

32

WASBRUK

32

REFLEX (eMILA)

30

AVIA

30

Źródło: POPiHN

kimi metodami walczyć z gigantami o  przetrwanie. Nie mogą wystawiać na szwank swej reputacji. Teraz szansą jest rozwój działalności w branży FMCG. „Zakaz handlu bez wątpienia wpływa na lepsze wyniki finansowe stacji paliw. Na stacjach sprzedaż produktów spożywczych rośnie, w momencie, gdy cały rynek rozwija się w tempie prawie sześć razy wolniejszym. Jeśli mielibyśmy wskazać kanał sprzedaży, który jest zwycięzcą ustawy o zakazie handlu w niedziele – z pewnością są to stacje benzynowe” – informuje Nielsen. Firma badawcza zwraca uwagę, że jeszcze w ubiegłym roku wielu operatorów stacji testowało sprzedaż m.in. wa-


TEMAT MIESIĄCA

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

13 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


TEMAT MIESIĄCA

fot. Shutterstock.com

Filip Puchalski Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA

rzyw, owoców, a nawet mięsa. Dla porównania, w  czerwcu 2018 r. ok. 40% obiektów oferowało produkty należące do kategorii nabiałowych, a  w  2017 r. ten odsetek wynosił niespełna 17%. Ponadto w  badaniu Nielsena zaobserwowano wzrost odsetka konsumentów, którzy na stacji benzynowej jako cel wizyty deklarują tankowanie, a  także zakupy oraz tankowanie. Wzrasta też dość znacznie odsetek konsumentów deklarujących, że zakupy robione na stacji benzynowej są zakupami do domu, a nie bezpośredniej konsumpcji. Także najnowsze wyniki finansowe PKN Orlen pokazują wspomniany trend. Widać zmiany preferencji zakupowych Polaków, spowodowane ograniczeniem handlu w niedziele. Drugi kwartał koncern pokazał rekordowy zysk ze sprzedaży detalicznej, wyższy aż o 18% rok do roku. Rozbudowa asortymentu spożywczego zaczyna owocować ści-

Reklama str. 115

ślejszą współpracą stacji paliw z detalistami. Takie rozwiązanie pozwala właścicielom stacji uniknąć tworzenia własnej bazy logistyczno-dystrybucyjnej. Najnowszym przykładem jest współpraca sieci Wasbruk, która posiada 32 stacje, z Carrefour Polska. Firmy wdrożyły nowy koncept sklepu franczyzowego dla operatorów stacji paliw. Pierwsze 11 sklepów w nowym koncepcie, zostało już otwartych. Przy czym Carrefour poszukuje kolejnych sieci zainteresowanych współpracą przy prowadzeniu sklepów przystacyjnych w  modelu franczyzowym. – Przygotowaliśmy i  przetestowaliśmy na polskim rynku nowy koncept sklepu dedykowanego właścicielom stacji paliw. Dzięki nowej ofercie, mogą oni teraz zaoferować swoim klientom znacznie szerszy wybór produktów i usług oraz bardziej kompleksową ofertę niż dotychczas  – twierdzi  Michał Florkiewicz, dyrektor sklepów convenience Carrefour Polska. Jego zdaniem współpraca z  Wasbrukiem stanowi dopiero początek ekspansji firmy w tym segmencie. Nowy koncept sklepu dla właścicieli stacji paliw został przygotowany na sprawdzonej marce pomarańczowego sklepu Carrefour Express convenience, ale jest modyfikowany w oparciu o lokalizację sklepu: osiedlową lub tranzytową. Sieć dostarcza niezbędne wyposażenie sklepu, identyfikację wizualną oraz wybrany asorty-

14 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Sieć stacji paliw MOYA liczy już 186 placówek i jest obecnie najszybciej rozwijającą się i  największą niezależną polską siecią. Jesteśmy coraz bliżej realizacji planu, który zakłada liczbę 250 stacji w sieci na koniec 2019 r. Zwiększaniu liczby stacji MOYA w Polsce towarzyszy rozszerzanie oferty pozapaliwowej na naszych stacjach. W  ciągu ostatniego roku bardzo wiele uwagi poświęciliśmy dostosowywaniu oferty produktów sklepowych do potrzeb klientów i ulepszaniu naszych konceptów gastronomicznych. Te starania, połączone z faktem wprowadzenia zakazu handlu w wybrane niedziele, przyniosły znaczący wzrost sprzedaży – od kilkudziesięciu do kilkuset procent, w  zależności od lokalizacji. W niedziele bez handlu klienci najczęściej sięgają po asortyment, który sprzedaje się najlepiej w pozostałe dni handlowe, czyli alkohole, słone przekąski, napoje, ale rośnie również udział w  sprzedaży produktów z  oferty gastronomicznej. Wzrost sprzedaży produktów sklepowych czy gastronomicznych nie generuje na razie konieczności zatrudniania nowych pracowników, natomiast intensywnie pracujemy nad rozszerzaniem oferty w sklepach przystacyjnych. Zwiększa się też liczba samych sklepów, ale wynika to z  dynamicznie rosnącej liczby stacji – niemal każda nowo otwierana stacja ma na swoim terenie sklep i punkt gastronomiczny. Przepisy ograniczające handel w niedziele sprzyjają wzrostowi sprzedaży w sklepach na stacjach paliw i  spodziewamy się, że w  kolejnych miesiącach i  latach, kiedy niehandlowe będą wszystkie niedziele, wzrosną nasze zyski z tego tytułu.

ment produktów. W stałej ofercie sklepu, w zależności od jego wielkości, znajduje się do 400 do 800 artykułów, których najczęściej poszukują klienci stacji paliw. ▼ Rafał Boruc


TEMAT MIESIĄCA

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

15 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Temat miesiąca

Mały nie znaczy bezsilny Przedsiębiorca prowadzący mniejszy sklep wie, jak niełatwo jest konkurować z dużymi sieciami, a w szczególności ze zdobywającymi od lat przewagę na polskim rynku dyskontami. Pomimo agresywnej konkurencji można znaleźć i dla siebie miejsce, jeśli umie się docenić własne zalety oraz możliwości. Nowoczesny rynek pozwala bowiem w pełni wykorzystać potencjał małego sklepu, który czasem może więcej niż jego duży rywal.

N

ie da się ukryć, że ostatnie lata zweryfikowały przedsiębiorstwa, które nie potrafiły sprostać intensywnym i nie zawsze przewidywalnym zmianom na rynku. Kto nie umiał się przystosować, szybko zmieniając koncepcję działania, kto nie potrafił żywo reagować na potrzeby konsumentów, ten zostawał w  tyle. Jednak liczne przykłady świetnie prosperujących firm dobitnie pokazują, że na rynku jest miejsce także dla tych mniejszych. Znikają z  rynku ci, narzekający na silną konkurencję, a niewiele robiący, by przekształcać swoją działalność i znaleźć niszę, w  której będą mogli funkcjonować. Na szczęście spora jest grupa tych, którzy nie boją się rywalizacji, nieźle funkcjonując w  sąsiedztwie prawdziwych gigantów. Podstawowym sekretem koegzystencji jest odDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 19

krycie, że w tym przypadku może lepiej nie używać w ogóle pojęcia konkurencja czy rywalizacja. W rzeczywistości mały sklep nie ma szans nawet pretendować do roli konkurenta dominującego nad nim sieciowego olbrzyma. Jednak można po prostu współistnieć, uzupełniać, dopełniać ofertę tego wielkiego i korzystać z tych zalet, których zapewnić nie może właśnie ten duży. Zmiana sposobu postrzegania okazuje się niezbędna, jeśli chce się nie tylko przetrwać, ale i zapewnić sobie stałe miejsce na rynku. Nawet zlokalizowanie sklepu bezpośrednio obok dużego dyskontu to wcale nie taki kuriozalny pomysł, jakby mogło się wydawać. Mała placówka zapewnia sobie stały dopływ klientów, którzy choć główne zakupy zrobią w  dyskoncie, ale zajrzą też do tego mniejszego. Tajemnica bowiem tkwi w tym, by niejako uzupełniać ofertę, której próżno szukać w  wielkim sklepie. Przedsiębiorca musi doskonale znać zarówno oferowany obok asortyment dyskontowy, jak i doskonale wczuć się w potrzeby klientów. Warto bowiem pamiętać, że klient nie znajdzie w  dyskoncie wszystkiego, co potrzebuje. Ta sama zasada powinna być myślą przewodnią i  innych właścicieli sklepów, które choć nie są zloka-

16 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

lizowane w bezpośrednim sąsiedztwie supermarketów czy sklepów dyskontowych, to jednak znajdują się w  dość bliskim promieniu oddziaływania tak silnej konkurencji. Sukces można bowiem osiągnąć, zapewniając klientom w miarę pełny asortyment uzupełniający, niedostępny w  sąsiedztwie, bardziej zbliżony do indywidualnych potrzeb konsumentów. Jeśli do tego dołożyć wysoką jakość obsługi, mniej bezosobowe podejście, uśmiech i  dobre słowo dla każdego odwiedzającego – już się jest na wygranej pozycji. Zwrot ku regionalności, znanym smakom z  dzieciństwa od dłuższego czasu kieruje uwagę kupujących na produkty, niedostępne w  ogólnopolskich sklepach. Klienci coraz chętniej sięgają po wyroby małych, lokalnych przedsiębiorstw, a  także coraz chętniej próbują specjałów z innych stron kraju. Zazwyczaj dostawcami tych produktów, których próżno szukać w ofercie dużych sklepów, są małe, rodzinne firmy. Kupujący lubią wiedzieć, skąd pochodzi produkt, więc nie należy o  tym zapominać i podkreślać miejsce pochodzenia nawet na cenówkach. Produkty świeże, o krótkim terminie przydatności do spożycia, powinny pochodzić od najbliższych mleczarni, gospodarstw


XXXXXXXX

17 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Temat miesiąca

rolnych, masarni, itd. Klient chce mieć bowiem pewność, że kupując na przykład ser twarogowy otrzyma produkt świeży, który nie utracił nic na smaku czy jakości podczas długiej podróży. Ta zasada nie będzie tak ściśle obowiązywać, jeśli produkt ma ze względu na swe właściwości znacznie dłuższy termin przechowywania. Powodzeniem mogą cieszyć się na przykład cukierki, przywiezione ze Śląska. Za produkty regionalne, o wysokiej jakości klienci są zazwyczaj chętni zapłacić więcej. Warto również pamiętać, że w tym przypadku nie tylko chodzi o  wyroby tradycyjne, uświęcone wieloletnią tradycją i wpisane już na Listę Produktów Tradycyjnych tworzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Te produkty są chronione prawnie, wytwarzane z  zwyczajowych surowców, posiadają określony skład lub sposób produkcji. Mając na myśli „regionalne” warto sięgnąć do oferty miejscowych, lokalnych producentów, którzy nastawieni są na obsługę miejscowego rynku i raczej nie mają szansy zaistnieć w masowej ofercie wielkich sklepów. Siłą rzeczy w dyskontach nie znajdziemy wszystkich produktów markowych. Na dodatek w  wielu sieciach promowane są marki własne, co dodatkowo ogranicza miejsce ekspozycji.

Reklama str. 71

Nie każdy ma też czas i chęci, by na przykład po ulubiony gatunek kawy jechać do hipermarketu. Klienci chętniej zajrzą do osiedlowego sklepu, by kupić znany im lubiany produkt. Czasem zdarza się, że producenci świadomie nastawiają się na inny zasięg dystrybucji, chcąc pozycjonować swój produkt jako bardziej ekskluzywny i  mniej masowy. Bywa, że na przeszkodzie obecności marki w sklepie stoją i inne przesłanki. Jeśli zauważymy, że w  dużej sieci w  sąsiedztwie

Czasem zdarza się, że producenci świadomie nastawiają się na inny zasięg dystrybucji, chcąc pozycjonować swój produkt jako bardziej ekskluzywny i mniej masowy.

brakuje produktów któregoś z większych rynkowych graczy, rozważmy ich wprowadzenie na swoje półki. Zwracajmy też baczną uwagę na prowadzone kampanie reklamowe. Część z nich jest szczególnie kierowana do małych sklepów, podczas gdy inne są wręcz wspólną praktyką marketingową, wypracowaną na potrzeby większych placówek. Oczywiście nie zapominajmy jednocześnie o  produktach markowych najważniejszych rynkowych graczy. Ich reprezentacja powinna się znaleźć na półkach, bez względu na obecność w  sieci, bo chociaż zazwyczaj nie możemy konkurować ceną, nieraz klientowi po prostu zależy na czasie i  właśnie odwiedza nasz sklep. To coraz lepiej rozwijająca się kategoria produktów. Można co prawda dużo z  nich

18 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

znaleźć i w dużych sieciówkach, jednak tam najczęściej są to produkty większych przedsiębiorstw, które mogą sprostać masowym wymaganiom swojego partnera biznesowego. Klienci szukają też produktów niszowych – te są produkowane zazwyczaj przez niewielkie zakłady o  ograniczonych możliwościach przerobu. Wśród produktów sprzedawanych na wagę znajdziemy wiele kategorii, począwszy od mięs, wędlin, serów, garmażerki, cukierków, ciasteczek, skończywszy na owocach i warzywach. W przypadku tych ostatnich warto postawić na miejscowych dostawców i gatunki, których nie znajdzie się u konkurencji. Tu liczy się także jakość, wysoki poziom estetyki stoiska, a  także możliwość zapoznania się z  miejscem pochodzenia warzyw i owoców. Wśród produktów sprzedawanych na wagę znajdziemy też sporo lokalnych, mniej znanych marek, ale zapewniających na przykład większą dbałość o  składniki, zdrowy czy ekologiczny skład. Dla wielu klientów bezpośredni kontakt jest magnesem, który zachęca do skorzystania z  oferty danego sklepu. Możliwość porozmawiania, życzliwy uśmiech, możliwość zamówienia konkretnego produktu, zapytania się o  smak, jakość, miejsce pochodzenia – to cechy, jakich klient nie znajdzie w  nieco bezosobowym samoobsługowym wielkim sklepie. Dla niektórych nie mniej ważna jest też dostępność, bliskość sklepu, czy choćby szybkość zakupów. Są osoby, które tak chronicznie nie lubią zakupów, że wolą wybrać mniejszy sklep i  szybko „załatwić się ze sprawunkami”. ▼ OLGA TYLIŃSKA


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

19 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


REPORTAŻ

Licheń i okolice

Handel nie tylko pielgrzymkowy

Stanisław Kowalczyk, Członek Zarządu Frapo-Dystrybucja, Małgorzata Trzcińska, Sprzedawczyni w Polomarkecie w Licheniu Starym

Niewielka wieś, leżąca nieopodal Konina, znana jest głównie z Sanktuarium Maryjnego. Potężna budowla góruje nad okolicznymi miejscowościami i przyciąga pielgrzymów z całego kraju. Zwiększony ruch powoduje, że właściciele okolicznych sklepów, nie tylko w Licheniu, mogą liczyć na większą liczbę potencjalnych klientów. Czy to wykorzystują?

Licheń Stary • Powierzchnia wsi: 5 km2 • Ludność: 1479 • Stopa bezrobocia w powiecie: 8,4% (07.2018) • Liczba sklepów: 2 Źródło: GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

W Włodzimierz Kachelski, Właściciel sklepu w Różopolu

Katarzyna Teodorczyk, Kierownik sklepu Twój Market w Łężynie

liczącej niemal półtora tysiąca mieszkańców miejscowości funkcjonują dwa sklepy spożywcze, położone w centrum wsi i sąsiadujące niemal ściana w  ścianę. – Jedyną konkurencją w  okolicy okazuje się Market Tęcza, znajdujący się w  sąsiedztwie Polomarketu. Widzimy także konkurencję ze strony niewielkich przedsiębiorców, prowadzących stragany. Jeśli chodzi o szerokość asortymentu i powierzchnię sklepu o standardzie marketu, placówka okazuje się numerem jeden na lokalnym rynku. Spełnia oczekiwania klientów, jeśli chodzi o  asortyment. Poza odpiekiem pieczywa na miejscu, oferuje także bogaty wybór wędlin przy ladzie mięsnej – zaznacza Stanisław Kowalczyk, członek zarządu firmy Frapo-Dystrybucja, będącej właścicielem Polomarketu w Licheniu Starym.

20 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

LICHEŃ STARY

W obydwóch sklepach widać zwiększony ruch w  okresie pielgrzymkowym, jednak odczucia związane z  liczbą przyjezdnych odwiedzających placówki okazują się zupełnie inne. – Handel zależy od klientów, więc gdy przychodzą często do sklepu nie ma powodu do narzekań. W  tym roku sezon pielgrzymkowy nie był szczególnie dobry. Kiedyś przychodziło więcej turystów, teraz korzystają ze straganów przy terenie sanktuarium i nie odwiedzają tak często lokalnych sklepów. Jeśli już przy-


REPORTAŻ

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

21 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

chodzą, kupują podstawowe produkty spożywcze – informuje ekspedientka Marketu Tęcza. Lepsze nastroje panują w drugiej placówce handlowej w  miejscowości. – Ruch pielgrzymów widać w strukturze sprzedaży. Występuje zróżnicowanie, jeśli chodzi o  asortyment kupowany przez osoby przyjezdne oraz miejscowe. Wynika to także z  pory roku. Okres, w  którym występuje największy ruch przy sanktuarium, przypadający na miesiące letnie, cechuje się istotnym wzrostem obrotów w kategorii napojów. Ponad-

Market Tęcza w Licheniu

to notuje się duży popyt na pieczywo, nie tylko z zewnętrznych piekarni, ale również odpiekane na miejscu. Klienci często decydują się także na zakup przekąsek – przyznaje Stanisław Kowalczyk.

Reklama str. 75

Podstawą są mieszkańcy Osoby odwiedzające Sanktuarium Maryjne stanowią tylko dodatek dla prowadzących handel w mieście. Funkcjonowanie sklepów opiera się głównie na lokalnych mieszkańcach, co przyznają detaliści w  obydwóch placówkach. – W  obiekcie nie ma pojedynczych grup asortymentowych, których sprzedaż góruje nad pozostałymi. Nabywców znajduje wszystko – nabiał, chleb, wędliny czy napoje. Klienci przychodzą zaspokoić codzienne potrze-

ną cykliczność, co związane jest z obecnością Sanktuarium Maryjnego. W okresie od maja do połowy sierpnia notujemy wzrost obrotów ze względu na obecność pielgrzymów. Rok można podzielić na dwa cykle: jesienno-zimowy oraz wiosenno-letni. W pierwszym z  nich handel opiera się na miejscowych klientach. Natomiast od maja notujemy sukcesywnie wartości dodane w postaci obrotów generowanych przez pielgrzymów. W dni poprzedzające większe święta kościelne odnotowuje się również napływ więk-

Sklep Tęcza w Pogoni Gosławickiej

by, przed lub po pracy, a dzieci przed rozpoczęciem lekcji – przyznają w Markecie Tęcza. W  Polomarkecie również podkreśla się znaczenie mieszkańców Lichenia w  działalności placówki. – Sklep został otwarty w kwietniu 2014 r. Od razu wpisał się w  strukturę miejscowego handlu oraz plany handlowe sieci. Baza wyników daje zadowalające rezultaty na przestrzeni całego roku. Wzmożone obroty podczas pielgrzymek traktujemy natomiast jako wartość dodaną – podkreśla członek zarządu Frapo-Dystrybucja, dodając: – Podstawową grupę klientów stanowią mieszkańcy Lichenia i  okolic. Obserwujemy jednak pew-

22 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

szej liczby osób odwiedzających sanktuarium – kończy. Sanktuarium niejedyną atrakcją Odwiedzających okolice Lichenia Starego przyciągają nie tylko sanktuarium, ale również jeziora – Licheńskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie czy Pątnowskie. Detaliści zapytani o najlepszy okres dla prowadzenia handlu, jednym głosem odpowiadają, że przypada on na czas wakacji letnich. Wówczas na wypoczynek decyduje się największa liczba turystów, często posiadających działki nad jeziorami. – Sklep znajduje się przy drodze krajowej 25, wobec czego


REPORTAÅ»

23 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


REPORTAŻ

klientami są często osoby przyjezdne. Największy ruch odnotowuję w sezonie letnim, który w  bieżącym roku był lepszy niż w  zeszłym. W  tym czasie klientami okazują się głównie wczasowicze mieszkający na działkach blisko sklepu. Kupują przeważnie przekąski, napoje, lody oraz piwo – wyjaśnia właścicielka sklepu w  Mikorzynie, dodając: – Wcześniej w miejscowości istnia-

Sklep spożywczy abc Delta w Ślesinie

ły dwie placówki handlowe, ale jedna została zamknięta. Z tego względu w  czasie tegorocznych wakacji panował u mnie znacznie większy ruch. Musiałam przedłużać godziny otwarcia sklepu, ale też więcej zarobiłam – kończy. Podobnie sytuacja wygląda w sklepie abc Detal, w położonym nieopodal Ślesinie. – Od czerwca

Reklama str. 125

w okolicy zaczynają się pojawiać wczasowicze. Tegoroczne wakacje były lepsze niż ubiegłoroczne, głównie ze względu na pogodę panującą za oknami. W tym okresie najlepiej sprzedają się: chleb, owoce, słodkie wypieki, a przede wszystkim napoje, zarówno alkoholowe, jak i bez – mówi Anna Maślińska, sprzedawczyni. W jednym ze sklepów zwrócono także uwagę na rosnącą rolę turystów

przyjezdni, natomiast przez pozostałą część roku obroty w placówce generują pracownicy pobliskiej elektrowni – oznajmia Katarzyna Teodorczyk, kierownik Twojego Marketu. Wolne niedziele pomogły Podobnie jak w innych miejscach Polski, także tutaj zauważalny okazuje się wpływ niedzielnego

Sklep Tęcza w Niedźwiadach Dużych

wypoczywających nad jeziorami. – Najlepszy okres w roku dla okolicznych handlowców stanowi sezon letni – zwłaszcza ze względu na wczasowiczów. Minął już największy boom na pielgrzymki do sanktuarium. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II i krótko po jego śmierci było najwięcej pielgrzymów. Wtedy po lokalnych drogach nieustannie kursowały autobusy – twierdzi Włodzimierz Kachelski, właściciel sklepu w Różopolu. W  Łężynie położonym przy jeziorze Pątnowskim także zauważają wpływ turystów na ruch w  interesie. – Sezon letni charakteryzuje się największą liczbą klientów. Handel w  Łężynie prowadzi się dobrze, ponieważ w najbliższej okolicy funkcjonują tylko dwie palcówki, a  obiekt konkurencji ma mniejszą powierzchnię. W  sezonie klientami są głównie

24 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

zakazu handlu na funkcjonowanie drobnego handlu. – W prowadzeniu niewielkich sklepów bardzo pomogły wolne od handlu niedziele. Od czasu wprowadzenia tego prawa czuć znaczną różnicę. Dzięki temu, że mam otwarte w  niedziele, przybyło mi również stałych klientów. Przychodzą zrobić zakupy po raz pierwszy i  widzą, że sklep wyróżnia się dobrym asortymentem oraz miłą obsługą. Jeśli spodoba im się za pierwszym razem, przychodzą coraz częściej. Doceniają także wygodę zakupów. Przed obiektem znajduje się parking, co w dobie coraz bardziej „wygodnych” konsumentów, często może decydować o  wyborze miejsca robienia zakupów – zaznacza Włodzimierz Kachelski. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


REPORTAÅ»

25 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Związek z handlem

Niedzielny handel po związkowemu

Rafał Boruc: Solidarność go nie wolno zapominać, że zamierza znowelizować składa się z polskich przedustawę o  handlu niedzielsiębiorców, którzy wybranym. Dzisiaj zgodnie z  nią li taki model, aby dzięki niej za ladą może stać właściciel móc prowadzić swój biznes. sklepu, działający we właUderzenie we franczyzę snym imieniu i  na własny umocni i  tak silną już przerachunek. Nieco rozszewagę dyskontów. rzona interpretacja praNiektóre sieci franczyzowa umożliwia wsparcie najwe wymuszają na franczybliższej rodziny, pod warunzobiorcach otwieranie sklekiem wszak, że te osoby nie pów w  niedzielę. Zgłasza są zatrudnione w  sklepie. się do nas mnóstwo franTakie rozwiązanie krytykuczyzobiorców, którzy móje część handlowców, powią, że chcieliby nie otwienieważ znacznie ogranicza rać sklepów w niedziele i poono możliwość niedzielnej święcić je rodzinom, ale nie pomocy. Czy w noweli ustamogą tego zrobić, bo sieć wy nie można by zapisać, że nałoży na nich taką karę fiw  niedziele mogą w  sklepie nansową, że będą musieli zaAlfred Bujara pracować osoby prowadząmknąć interes. W  tym konPrzewodniczący Sekcji Krajowej ce wspólne gospodarstwo tekście słowa o  prowadzeniu domowe? Wtedy bez probledziałalności na własny raPracowników Handlu NSZZ Solidarność mów i  zawiłości prawnych chunek są po prostu mrzonmogliby pomagać wszyscy ką. Część umów franczyzoczłonkowie najbliższej rodziny i nie tylko. wych funkcjonujących w  branży handlowej to tak Alfred Bujara: To rzeczywiście wydaje się być dobrym naprawdę ukryte formy zatrudnienia, a nie działalrozwiązaniem pod warunkiem, że zostanie zapisane ność na własny rachunek. Franczyzobiorca oddaje w sposób precyzyjny i nie budzący żadnych wątpliwocodziennie utarg do korporacji, jest wynagradzany ści interpretacyjnych. Ustawa ma na celu wesprzeć na podstawie oceny franczyzodawcy. Nie ma wpłynie tylko pracowników, ale również polskich małych wu na dotowarowanie sklepu. A  dodatkowe zakuprzedsiębiorców, którzy od lat przegrywają z korporapy, nawet w przypadku nieotrzymanego towaru końcjami. Dzięki niej drobny polski handel może jeszcze czą się karą. Z kolei podpisany na rzecz korporacji zyskać swoją szansę na odbudowanie. weksel in blanco staje się pętlą na szyi takiego niby-przedsiębiorcy. Zdaję sobie sprawę, że są również Zamierzacie jednak Państwo zakazać niedzielumowy franczyzowe oparte na rzetelnym wsparciu nej działalności sklepów franczyzowych. Tymczaprzedsiębiorcy, który sam decyduje o swojej działalsem ta forma działalności ma wiele odcieni. Najności. W  tym przypadku to rzeczywiście przedsięczęściej sklep działający we franczyzie, to działająbiorca decyduje, czy w niedziele otworzy sklep i stacy na własny rachunek polski przedsiębiorca, któnie za ladą, czy nie. ry płaci podatki w Polsce. Wybiera on model biznesowy prowadzenia swojego sklepu oparty o sprawWydaje się, że chęć zamknięcia placówek frandzone rozwiązania w organizacji, która wspiera go czyzowych wynika z postawy jednej z sieci, która i ułatwia działanie, jednocześnie redukując ryzyko ma otwarte sklepy w niedziele handlowe, bo działai  koszty oraz pomaga w  nawiązaniu walki konkują one jako placówki pocztowe. Może lepiej byłoby rencyjnej z największymi graczami na rynku – sieograniczyć możliwość takiej działalności, a nie wyciami zagranicznych dyskontów. Nawet jeżeli sieć lewać dziecko z kąpielą, szkodząc wielu innym mafranczyzowa należy do podmiotu zagranicznełym sklepom?

26 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


XXXXXXXX

27 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Związek z handlem

Wyeliminowanie możliwości obchodzenia prawa dzięki udawaniu placówek pocztowych przez sklepy to jeden z naszych głównych postulatów. Co więcej, w obywatelskim projekcie ustawy nie było mowy o  wyłączeniu spod ograniczeń w  niedzielnym handlu placówek pocztowych. Prowadzą one przecież działalność usługową, a  nie handlową, więc ustawa w  ogóle nie powinna ich dotyczyć. Zapis o  placówkach pocztowych do ustawy został wprowadzony przez polityków podczas prac parlamentarnych. Dzisiaj obserwujemy tego skutki.

cownicy rozpoczynają pracę tuż po godzinie 24.00. W efekcie zamiast cieszyć się wolną niedzielą z rodzinami, co było przecież głównym celem ustawy, pracownicy niektórych sieci kombinują jak wrócić, a potem dostać się do pracy w środku nocy. W naszej ocenie funkcjonowanie supermarketów czy dyskontów do 23.00 nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. O tej porze praktycznie nie ma już klientów. Celem sieci handlowych, które decydują się na wydłużenie godzin funkcjonowania sklepów, jest chyba tylko ukaranie pracowników za to, że wywalczyli sobie wolne od pracy niedziele. Naprawdę trudno to wytłumaczyć w inny sposób.

Przed wprowadzeniem ograniczenia handlu niedzielnego wiele mówiło się o objęciu nim także kanału internetowego. Tymczasem tej dziedziny zakaz nie obowiązuje. Tym samym była i jest uprzywilejowana. W  magazynach także pracują ludzie – z pewnością nie są właścicielami firm. Poza tym to forma faworyzowania jednej dziedziny kosztem innej. Czy zamierzacie Państwo to zmienić? Tu znowu kłania się obywatelski projekt ustawy, który niestety w  wielu kwestiach został zmieniony w  trakcie prac parlamentarnych. Nasz projekt precyzyjnie regulował kwestie e-handlu. Zgodnie z jego zapisami klienci mogliby zamawiać produkty w sklepach internetowych w  niedziele, ale ich pakowanie i wysyłka odbywałaby się dopiero w poniedziałek po wolnej niedzieli. Powrót do tych rozwiązań to w dalszym ciągu nasz postulat i będziemy dążyć do jego realizacji.

Niedawno Związek opublikował badania przeprowadzone na próbie 612 pracowników kilkunastu sieci handlowych. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tych badań? Główny wniosek jest taki, że pracownicy są bardzo zadowoleni z wolnych niedziel. Wreszcie mogą mieć normalne życie rodzinne, są mniej przemęczeni, mniej zestresowani, jakość ich życia znacząco wzrosła. Jednak badania dotyczące tego, jak sami pracownicy odbierają wolne niedziele, stanowią tylko część naszego raportu. Zdementowaliśmy w nim również wszystkie czarne wizje, które roztaczali przeciwnicy ograniczenia handlu w niedziele. Twarde dane pokazują, że zatrudnienie w handlu wcale się nie zmniejszyło, a wręcz przeciwnie – w tej branży nigdy jeszcze tak bardzo nie brakowało rąk do pracy. Nie spadły również obroty sieci handlowych, a sprzedaż małych sklepów od momentu wejścia w  życie ustawy stale rośnie. Co równie ważne – ograniczenie handlu w niedziele zostało też przyjęte ze zrozumieniem przez konsumentów.

Chcecie Państwo, aby czas zakazu handlu został wydłużony z  24 do 31 godzin.  Oznaczałoby to, że zakaz handlu trwałby od godziny 22.00 w sobotę do 05.00 rano w poniedziałek. Czy to nie zbyt duża ingerencja w działalność handlową? Nie. Tak to właśnie funkcjonuje w  krajach zachodnich, gdzie obowiązują ograniczenia w niedzielnym handlu. Proszę mi pokazać w Zachodniej Europie supermarket czy dyskont, który byłby otwarty w środku nocy. W  naszym kraju dzisiaj wygląda to często tak, że pracownicy dyskontów – w większości są to kobiety – wychodzą w sobotę z  pracy tuż przed północą, kiedy – zwłaszcza w  mniejszych miejscowościach – nie funkcjonuje już komu n i k acja publiczna. Z kolei w nocy z nieLIDER WYZNACZA TRENDY dzieli na ponieReklama str. 44-45 działek ci prateaser.indd 1

Respondentami w tym badaniu byli przede wszystkim pracownicy sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów oraz butików w galeriach handlowych. Zabrakło znaczącej reprezentacji osób pracujących w  mniejszych placówkach czy niezależnych handlowców. Czy ich opinia nie jest istotna? Oczywiście, że jest bardzo istotna. Jednym z uczestników konferencji prezentującej raport był Tadeusz Zagórski, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, który przedstawił pozytywny wpływ, jaki miało ograniczenie handlu w niedziele właśnie na małe sklepy. Powiedział, że małe podmioty zrzeszone w organizacji w wolne od handlu niedziele zwiększają obroty w przypadku restauracji o 50%, a w przypadku placówek handlowych o 20%. Prezes Zagórski stwierdził, że ograniczenie niedzielnego handlu traktuje jako szansę na reaktywację i odbudowę małych podmiotów handlowych, bo na tym sektorze handlu dokonała się rzeź w momencie wejścia na rynek hipermarketów i centrów handlowych. ▼

25/09/2018 17:17

28 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


XXXXXXXX

29 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rozmowa z producentem

W jakim kierunku zmierza rynek cukru?

Jacek Ratajczak: Przez mln zł. Te inwestycje poprawiele lat był Pan związawiają efektywność produkny z firmą Lisner Polska, cyjną naszego zakładu oraz współtworzył ją i  w  końcu w  znacznym stopniu redukuzarządzał. Dlaczego podją koszty logistyki. Poza tym jął Pan nowe wyzwanie tworzymy nowe miejsca praw branży FMCG, wiążąc się cy, znajdujemy kolejnych partz  firmą Pfeifer & Langen nerów wśród przedsiębiorPolska? ców w Środzie i całej WielkoPiotr Janiec: Z  firmą Lipolsce. Oczywiście zniesienie sner byłem związany ponad kwot cukrowych w  Unii Eu20 lat. Był to okres bardzo ropejskiej wiąże się ze zmiaciekawy z  punktu widzeną całej filozofii prowadzenia mojego rozwoju, osiąnia biznesu. Zmiana ta jest gnąłem w  nim swoje makteż częścią naszej strategii, simum. Oczywiście, jak w  której klient i  konsument to w życiu bywa musi zaistzajmują najważniejsze, kluPiotr Janiec nieć kilka czynników, które czowe miejsce. razem pomagają nam w  doCzłonek Zarządu konaniu zmiany. Oferta firNiektóre kraje wprowadziły Pfeifer & Langen Polska my Pfeifer & Langen Polska podatek od cukru, by walczyć była niewątpliwie czynnikiem decydującym. ze skutkami otyłości. Ma to wpływ na wielkość produkcji cukru. Czy uważa Pan, że to skutecz30 września 2017 r. przestał obowiązywać ne narzędzie do zwalczania tego problemu? w  UE system kwot cukrowych, który przez Rzeczywiście, niektóre kraje wprowadziły bądź 50 lat decydował o zarządzaniu produkcją curozważają wprowadzenie takiego podatku. Nakru. Czy ta rewolucyjna zmiana pomogła tasze obserwacje nie potwierdzają jednak na ten kim producentom, jak Pfeifer & Langen? moment korelacji między wprowadzeniem poZmiana ta była zapowiadana i  branża miała datku a  zmniejszeniem konsumpcji. Inną spraczas, aby się do niej przygotować. Firma Pfeifer wą jest wpływ naszego stylu życia i  braku ak& Langen jeszcze w  2016 r. podjęła decyzję tywności fizycznej powodujący rozwój otyłości, o  wprowadzeniu Strategii 2020, której jednym tutaj korelacja jest widoczna. Myślę, że podatek z  elementów była rozbudowa mocy produkcyjnie pomoże walczyć ze skutkami otyłości. nych cukrowni w Środzie Wielkopolskiej oraz budowa w  pełCzy w sytuacji, gdy polski rząd wprowadzi poni zautomadobny podatek, firma Pfeifer & Langen będzie tyzowanedalej inwestować w naszym kraju? go magazyPfeifer & Langen jest bardzo z  Polską zwiąnu wysokiezany. Od ponad 20 lat rozwijamy współpracę go składowaz  polskimi plantatorami, dostarczamy nasze nia na 20 tys. produkty polskim konsumentom, a także branmiejsc pależy przetwórstwa spożywczego. Zbudowaliśmy towych. Buolbrzymi kapitał zaufania. Polskie cukrownie dżet inwez  Grupy Pfeifer & Langen należą do najefekstycji w  Śrotywniejszych cukrowni w całej Europie. dzie Wielkopolskiej przeFirma mocno eksponuje miejsce pochodzeReklama str. 135 wyższył 200 nia surowca, z  którego wytwarza cukier (ha80_BM_2018_Teaser_57x50_v2.indd 1

27.09.2018 12:44

30 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rozmowa z producentem

31 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rozmowa z producentem

sło „Z polskich buraków”). Redakcja „Poradnika Handlowca” uważa takie działanie za dobrą formę promocji. Z przeprowadzanych badań widzimy, że konsument dzisiaj chce wiedzieć, skąd pochodzi surowiec czy produkt, który chce kupić. Produkty lokalne cieszą się coraz większym powodzeniem. Cukier Diamant powstaje z buraków, które rosną w  okolicy naszych cukrowni. Maksymalny zasięg dostaw buraków do miejsca przerobu w naszych cukrowniach to ok. 100 km. Kupując Diamant wspieramy więc lokalnych plantatorów buraków cukrowych. Produkcję cukru w naszych cukrowniach prowadzimy w zgodzie ze środowiskiem, nie ingerujemy, nie doprowadzamy do zachwiania równowagi w środowisku naturalnym.

przerabianej na etanol, tym samym mniej cukru trafia na eksport, co przekłada się na podaż oraz cenę. Oczywiście to nie jest jedyny czynnik, który wpływa na podaż cukru. Ważnym elementem są warunki klimatyczne, np. anomalie pogodowe, które w znaczącym stopniu wpływają na zbiory. Obecnie w całej Europie na skutek suszy szacuje się ponad 15% spadek plonów buraka cukrowego. Czy cukier w sensie tworzenia nowych wariantów wykorzystał już swój potencjał, czy możliwe są kolejne innowacyjne produkty na jego bazie? Nasz dział Rozwoju Produktu cały czas pracuje nad nowymi produktami, marka Diamant już dzisiaj jest liderem na rynku w  kategorii cukrów asortymentowych, nadając mu kierunek. Najwyższy udział w  sprzedaży asortymentu jest dla nas potwierdzeniem, że jesteśmy ważni dla klientów, a  nasza marka nieodmiennie cieszy się ich zaufaniem. To dla nas wartość nie do przecenienia i  najbardziej obiektywny wyznacznik przyszłych działań. Obserwujemy rozwój cukrów smakowych oraz cukru trzcinowego i obiecujemy mile zaskoczyć naszych konsumentów w przyszłym roku, o czym z pewnością będzie można znaleźć informację na łamach prasy handlowej. ▼

W jakim kierunku zmierza światowy rynek cukru oparty w większości na cukrze wytwarzanym z trzciny cukrowej? Światowa konsumpcja cukru jest na stabilnym poziomie, rośnie średnio ok. 2% rok do roku. Największym graczem na świecie pod względem produkcji cukru oraz jego eksportu jest Brazylia. Produkcja w  Brazylii oraz eksport cukru mocno uzależniony jest od cen etanolu, upraszczając można by powiedzieć, że im cena etanolu jest wyższa, tym więcej trzciny cukrowej jest

25-lecie PHUP Gniezno Sp. z o.o. Hurtownia Sp.k. 19 października br. w Gnieźnie obchodzono uroczyście jubileusz 25-lecia działalności PHUP Gniezno Sp. z o.o. Hurtownia Sp.k. To firma należąca do rodziny Szeszyckich i  ściśle związana z Gnieznem (tu znajduje się centrala firmy), choć obecnie jej zasięg działania obejmuje województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie oraz warmińsko-mazurskie. To solidny partner wspierający polski handel, działający zarówno w sektorze hurtowym, jak i detalicznym. PHUP Gniezno prowadzi sprzedaż poprzez hale sprzedażowe Cash & Carry oraz preselling – w ciągu miesiąca firma dociera do 6000 punktów sprzedaży. Oferuje 11 000 SKU z 11 kategorii produktowych. W dyspozycji firmy znajduje się flota ponad 200 samochodów dostawczych. Z PHUP Gniezno współpracuje 400 producentów – polskich i zagranicznych. W trakcie jubileuszowej gali wieloletnia prezes Urszula Szeszycka przedstawiła historię firmy – od początków działalności wspólnie z mężem Andrzejem, poprzez zmiany mające na cele zbudowanie znaczącego, nowoczesnego podmiotu branży FMCG w  Polsce północno-zachodniej. Pani prezes poinformowała, że od czerwca br. ster zarządzania w  firmie przejęło kolejne pokolenie rodziny Szeszyckich. Prezesem obecnie jest syn Dariusz, a wiceprezesem – córka Anna.

32 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Zdrowa odpowiedź na trendy konsumenckie

Zlecony materiał promocyjny

Pani Emilia Żelazna w swoim sklepie w Masłowie stawia na eko trend i na zdrową żywność dostosowując się do klientów, zaś pani Aneta Górecka z Bilczy skupia się na dostawach od sprawdzonych lokalnych producentów oraz żywności bez zbędnych dodatków, czego oczekują jej klienci. W ten sposób oba sklepy, działające w SPAR Polska, świetnie realizują strategię sieci pod hasłem „Moja okolica, mój Spar”. Sklep SPAR w  Masłowie postawił mocno na szeroką ofertę produktów bio i eko. – Sama z tych produktów korzystam – zauważa pani Emilia Żelazna. – Zaryzykowałam i przedstawiłam je klientom. Ten pomysł się spodobał i wiele osób dopytywało się, co to za produkt, a na co może pomóc, jak go wykorzystać i  stosować. Wkrótce mogliśmy poszerzać tę ofertę. Część produktów dostarczają nam więksi producenci za pośrednictwem sieci Spar, inne – mniejszych firm, zamawiamy na własną rękę. Nasz partner – SPAR Polska był bardzo otwarty. Jeszcze zanim podpisałam umowę z siecią, podkreślałam, że chcę mieć taki dział ze zdrową żywnością w sklepie. Spotkałam się z dużą przychylnością. Półka ze zdrową żywnością pozwala się odróżnić od konkurencji, nawet w  mniejszej miejscowości. Przy dobrym wyczuciu klienta, warto postawić i na taką ofertę. Na początku sporym zainteresowaniem cieszyły się na przykład różnego rodzaju batoniki i  przekąski bio, produkty niedrogie, tak do 6-7 złotych, a potem stopniowo zaczęły się sprzedawać droższe produkty, jak ekologiczny olej lniany, eko-przyprawy, jak czarnuszka, błonniki pokarmowe, itd. Moim sposobem na zachęcenie klienta było pokazanie drobnych produktów, pokazanie, że ta półka (a  raczej na początku nawet kącik ze zdrową żywnością) po prostu w sklepie jest. Potem wprowadzaliśmy dalsze produkty. Klienci są coraz bardziej świadomi, jak żywienie wpływa na samopoczucie i zdrowie. Szczególnie młodzi rodzice są wyczuleni pod tym względem. Coraz częściej po te produkty sięgają też dzieci i młodzież. Nastolatki (w wieku, według starej nomenklatury, gimnazjalnym) chętnie same próbują nowych przepisów, oglądają programy kulinarne, intere-

fot. SPAR Polska

Obecne trendy napędzane są przez millenialsów. Coraz większą wagę przykłada się do kupowania produktów prozdrowotnych oraz zdrowej żywności. Świetnie sobie z tym radzą franczyzobiorcy sieci SPAR – Panie Emilia i Aneta, które pokazują, że można dopasować ofertę do wymagań lokalnych społeczności, a jednocześnie wesprzeć swoje działania doświadczeniem innych franczyzobiorców.

sują się kuchnią i kupują produkty pełnoziarniste, eko czy bio. Dużo korzystają z mediów społecznościowych, a tam przewijają się tematy zdrowej żywności. Pokazanie swojego zdjęcia na Instagramie ze zrobionym własnoręcznie i według własnej receptury zdrowym koktajlem jest po prostu modne. To rodzaj kształtowania własnego wizerunku jako bycia eko. Rosną nam bardzo świadomi klienci, dlatego cieszę się, że mogłam postawić na tę kategorię produktów. – Jeśli się dba o swojego klienta, trzeba się umiejętnie dostosować do zmian – dzieli się z  kolei swoim doświadczeniem pani Aneta Górecka, współwłaścicielka sklepu w Bilczy. – Naszym klientom proponujemy szeroką ofertę mięs, wędlin i wyrobów masarskich od lokalnych dostawców i producentów. Takie mięso jest co prawda nieco droższe od zwykłych, ale klienci są gotowi zapłacić więcej, ceniąc zarówno smak, jak i  miejsce pochodzenia. Wśród naszych dostawców są na przykład: rodzinna firma Romanowski, Staropolska Garmażerka, firma Woźniak i wielu innych. Oczywiście mamy też w  ofercie wędliny znanych, ogólnopolskich producentów, którzy stawiają na produkty premium, takich jak między innymi Sokołów, Tarczyński czy Dobrowolscy. Nie mniej ważna jest oferta owoców i warzyw, której poświęcamy sporo uwagi – zauważa pani Aneta. – Wszystko musi być świeże i atrakcyjne dla klienta – to przecież wizytówka sklepu. W naszej ofercie są też soki świeże, przeciero-

we, jednodniowe, wysokiej jakości, surówki i sałaty. Bacznie obserwujemy, co przypada do gustu klientom i staramy się sprostać ich zainteresowaniu. Kupujemy od lokalnych i  sprawdzonych mniejszych producentów rolnych, dzięki polityce wspierania lokalności przez naszą sieć, Spar Polska. Na przykład z Pińczowa sprowadzamy czosnek, hodowany bez nawozów. Ziemniaki sprzedajemy nawet w opakowaniach po 50 kilogramów, co najlepiej świadczy o  ich jakości, bo jeśli zaproponujemy coś naprawdę dobrego, to klienci wracają i kupują więcej. Mamy do czynienia z bardzo wymagającymi nabywcami – dla nich cena jest sprawą drugorzędną, liczą się nie tylko walory smakowe, ale też estetyka stoiska, jakość obsługi, kontakt z  klientem, życzliwy uśmiech i miłe słowo. Jednak najważniejsza jest jakość i świeżość. Dostawy warzyw mamy codziennie, a mięsa nawet trzy razy dziennie. Do tego dołóżmy zapach świeżego chleba i  bułek, pieczonych na terenie sklepu i  sukces gwarantowany. Pani Aneta podkreśla znaczenie własnego serwisu piekarniczego ze świeżym pieczywem, tym bardziej, że zamawiają z rodzinnej piekarni Osówka pieczywo, które nie jest mrożone, a jedynie schłodzone i świeżo wypiekane na miejscu. – No i co jest najważniejsze – Spar jako partner jest bardzo otwarty na ich pomysły. Doceniono, że towary sprzedawane na wagę, w tym wspomniane mięso, warzywa, produkty cukiernicze stanowią spory udział w  sprzedaży sklepu, co przyciąga wielu klientów.


Rozmowa z producentem

Zawsze w zgodzie z naturą Jacek Ratajczak: Czy okres Jakimi działaniami firma, kojajesienno-zimowy to dobry rzona z ofertą raczej dla starczas dla Waszych produkszych klientów, pozyskuje tów? Które grupy asortymłodszych konsumentów? mentowe z  Waszego portfoTo, że herbatki ziołowe piją lio korzystają wówczas najgłówne osoby starsze, to mit. bardziej? Produkty z  linii Herbapol ZielEvangelos Evangelou: Obnik Polski są coraz częściej wyserwujemy wzrost sprzedaży bierane przez młodszych konsuprzede wszystkim w kategorii mentów, którzy są świadomi ich herbat oraz syropów owocodobroczynnego wpływu na orwych, na bazie których konsuganizm. Aktywnie obserwujemenci przygotowują rozgrzemy potrzeby oraz trendy konsuwające napoje. W  okresie jemenckie i  rynkowe, dzięki czesienno-zimowym częściej sięmu nasza oferta powiększa się gają oni po syropy o  bardziej o  produkty spełniające oczekiintensywnych smakach, dlatewania konsumentów. DoskonaEvangelos Evangelou go co roku wprowadzamy limiłym przykładem tego są herbatowaną edycję syropów Sekrety zielone z  linii lifestyle marki Prezes Zarządu ty Smaku, dedykowaną chłodBig-Active. W  2018 r. wprowa„Herbapol – Lublin” niejszej aurze. W  tym sezodziliśmy dwa warianty: Relax nie proponujemy 4 warianty smakowe: Imbir, Dzii Energy, które – dzięki zawartym w nich składnika róża, Pigwa oraz Kwiat lipy z miodem, dostępny kom – pomogą konsumentom odprężyć się lub nawyłącznie w ofercie marki Herbapol. pełnią ich energią na aktywny dzień. To produkt, który przygotowaliśmy z  myślą o  młodym, wymaWasze produkty to sama natura, a  konsumenci gającym i świadomym konsumencie, który jest dla masowo sięgają po asortyment komunikujący ten nas niezwykle istotny, jeśli chodzi o budowanie dłuczynnik. Jak „Herbapol – Lublin” wykorzystuje ten gofalowej strategii i rozwijanie oferty. trend w relacjach z klientem detalicznym? Herbapol to znana i  kojarzona z  naturalnością Herbaty pod różną postacią to Wasz core busimarka. Od 1949 r. koncentrujemy się na pozyskiness. W  jaki sposób światowe trendy panujące waniu tego, co najlepsze z natury. Inspirujemy się na rynku herbaty wpływają na Waszą ofertę probogactwem i  różnorodnością ziół i  owoców, któduktową? rych właściwości i  korzystne działanie odkrywaJesteśmy polską firmą, ale – co naturalne dla limy w  coraz to nowej postaci. Doskonałym przydera rynku – nieustannie śledzimy światowe trenkładem takiego podejścia jest linia Zielnik Polski dy, które przekładamy na rodzimy rynek. Każda Esencja Zdrowia, obecna na rynku od 2017 r. Jest nowość produktowa w  naszej ofercie poprzedzoto wyjątkowe połączenie ziół i  owoców w  płynna jest szczegółową analizą oraz badaniami, dzięnej formie, bardzo wygodne w użyciu. Muszę jedki czemu mamy pewność, że nowy produkt spełnak podkreślić, że dla „Herbapolu-Lublin” zdrowe nia nasze wewnętrzne standardy oraz oczekiwaodżywianie i  czerpanie inspiracji z  natury to nie nia konsumentów. Tak było w przypadku wprowachwilowa moda, a wartości, które od blisko 70 lat dzonej w  2017 r. Naturalnej Ice Tea, czyli napoju wpisane są w DNA firmy. Co roku skupujemy zioherbacianego bez barwników, konserwantów oraz ła w  najczystszych regionach Polski, korzystając substancji słodzących, który spotkał się z entuzjaz własnej sieci sprawdzonych dostawców. Robimy stycznym wręcz przyjęciem. Równie dynamicznie to, ponieważ chcemy, by do konsumentów trafiały rozwijamy markę Big-Active. Tegoroczną nowością najwyższej jakości surowce, które dodatkowo basą dwa warianty herbaty białej (z  jaśminem oraz damy we własnych laboratoriach. Jest to podejście, brzoskwinią i kwiatem pomarańczy) oraz herbaty którym nie może pochwalić się wiele firm na pollifestyle: Energy guarana z Yerba Mate i Relax meskim rynku. lisa z lawendą. ▼

34 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Sto lat niepodległości cz. 3

Blaski i cienie wolności Tak naprawdę swoboda prowadzenia biznesu, także handlu, zaczęła się niemal równo 30 lat temu, czyli jeszcze przed faktycznym upadkiem ancien régime. Gospodarka socjalistyczna w PRL-owskim wydaniu okazała się na tyle nieefektywna, że ówczesne władze musiały zgodzić się na totalne jej zaprzeczenie, czyli wprowadzenie zasad wolnorynkowych jeszcze w 1988 r. Zaledwie pół roku później po wyborach 4 czerwca tzw. demokracja ludowa nad Wisłą de facto dokonała żywota.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

38 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

fot. Shutterstock.com

23

grudnia 1988 r. sejm uchwalił rewolucyjne jak na ówczesne czasy prawo o działalności gospodarczej, czyli tzw. ustawę Wilczka. Jej nazwa pochodzi od nazwiska ówczesnego ministra przemysłu, głównego architekta nowego prawa – Mieczysława Wilczka. Ten członek PZPR, a jednocześnie jeden z niewielu w tamtym czasie prywatnych przedsiębiorców, odrzucił ideologiczne miazmaty i  stworzył ramy zdrowego biznesu przez wielu – zwłaszcza z kręgów liberalnych – uznawane za niemal idealne i do dzisiaj Tak rodził się nowoczesny handel niedoścignione. Ustawa zawielone każdemu na równych prarała 54 artykuły, z czego zaledwach, z  zachowaniem warunwie 25 dotyczyło regulacji dziaków określonych przepisami łalności gospodarczej. Jej duprawa. Art. 4. Podmioty gospocha najlepiej oddawały dwa ardarcze mogą w ramach prowatykuły: Art. 1. Podejmowanie dzonej działalności gospodari  prowadzenie działalności go181022_PH_Goplana_57x50.pdf 1 22/10/2018 14:43 czej dokonywać czynności oraz spodarczej jest wolne i  dozwodziałania, które nie są przez prawo zabronione. Ustawa Wilczka pozwalała milionom rodaków wychowanych w  realnym socjalizmie niemal w mgnieniu oka stać się drobnymi przedsiębiorcami. Zaledwie dwa tygodnie po wejściu nowego prawa w  życie w  samej Warszawie zarejestrowano 3,5 tys. firm. Niemniej gospodarka nadal niedomagała. Ceny rosły już 20% miesięcznie (najgorReklama str. 107 sze miało dopiero nadejść). Na-

rodowy Bank Polski wprowadzał do obrotu banknoty o coraz wyższych nominałach. Z  galopującymi cenami problemy mieli handlowcy. Sklepowe kasy rejestrowały rachunki do wartości czterocyfrowych, czyli najwyżej 9999 zł. W  związku z  tym, aby zarejestrować przyjęcie wyższych kwot kasjerzy musieli nieraz nawet kilkadziesiąt razy dokonywać operacji kasowych. To wydłużało i tak już długie kolejki. W  1989 r. inflację napędzał brak towarów na półkach w połączeniu z presją rosnących wynagrodzeń. Portfele wprawdzie szybko pęczniały, ale za ich zawartość można było coraz mniej kupić. W  maju rząd Rakow-


Sto lat niepodległości cz. 3

skiego jedną z ostatnich decyzji uwolnił handel artykułami spożywczymi. Na ulicach miast momentalnie zaroiło się od rolników, którzy prosto z  bagażników polonezów oferowali rąbankę. Ceny rynkowe bolały, ale kupujących nie brakowało. Nikt nie przejmował się przepisami sanitarnymi. Klimat panujący w  centrach największych krajowych aglomeracji do złudzenia przypominał widoki z  Azji czy północnej Afryki. Spaliny, skwar, miejski kurz, a  pośród tego „świeżutkie mięsko, które jeszcze wczoraj biegało w zagrodzie” – głównie drób i  wieprzowina. Wkrótce doszedł do tego import – głównie z  Berlina Zachodniego oraz Austrii. Turystyka handlowa rozkwitła na dobre. Pociągi na Zachód i  południe zapełniły się drobnymi importerami. Niebawem doszedł kierunek wschodni – przede wszystkim Chiny i  Turcja. Handel nie wymagał dużego kapitału na start, zatem najszybciej wyzwolił ogromne pokłady przedsiębiorczości tkwiącej w rodakach. Był pierwszym impulsem do bogacenia się. Z powodu braku innych możliwości (przecież działały niemal wyłącznie państwowe lub spółdzielcze sklepy) prywatny biznes dosłownie sięgnął bruku – swego miejsca musiał szukać na chodnikach. Najpierw handlowano towarem wyłożonym na gazetach, potem na łóżkach polowych, a  najwyższym stopniem rozwoju ówczesnej sprzedaży ulicznej okazały się tzw. szczęki, czyli składane stragany, zamykane w  metalowej walizie. Tak przygodę z biznesem rozpoczynało wielu późniejszych milionerów. Rząd Tadeusza Mazowieckiego oraz Leszek Balcerowicz, wówczas wicepremier i  minister finansów, reanimację gospodarki rozpoczęli od ureal-

39 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


nienia stóp procentowych, czyli dostosowania ich do wysokiej inflacji, która w 1990 r. wyniosła aż 586%. Oznaczało to gigantyczną zmianę ceny pieniądza, a tym samym wprowadzenie nowych warunków umów bankowych. Kredyty podrożały. Wprowadzono też bardzo niepopularny „popiwek”, czyli podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń. Chodziło o  to, aby „ściągnąć” z  rynku nadmiar gotówki i  ograniczyć popyt, by zdławić galopujący wzrost cen. Terapia szokowa – jak nazywano wtedy politykę gospodarczą rządu – bolała pracowników, którzy coraz częściej protestowali. Pojawiło się przez pół wieku nieznane bezrobocie. Wstrząśnięta gospodarka wpadła w recesję. Jednak w  ciągu dwóch lat między jesienią 1998 i  1990 r. wykonała radykalny zwrot. Na świecie nigdy wcześniej nie transformowano gospodarki centralnie sterowanej w  wolnorynkową. Polacy uczynili to jako pierwsi i to z nienajgorszym skutkiem. Po raz pierwszy – i  jedyny do dzisiaj – pojawiła się nadwyżka budżetowa. A od 1993 r. odnotowujemy nieprzerwany wzrost PKB. Reformy Wilczka i  Balcerowicza nie przyniosłyby efektów, gdyby nie kilka milionów drobnych przedsiębiorców handlujących czym się da. Kraj przestał być szary i  bezbarwny. Nagle także pańDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 81

fot. archiwum redakcji

Sto lat niepodległości cz. 3

Billa dwa razy próbowała w Polsce. Działała w latach 1990-2001 oraz 2006-2010.

stwowe sklepy zalały towary niewidziane tam od przynajmniej dekady, a nawet nigdy wcześniej. Mimo zapaści i  recesji, która trwała do 1992 r. handlowcy nie mogli narzekać. Wszystko sprzedawało się na pniu. Niemniej handel państwowy i uspołeczniony, przyzwyczajony do działania w  zupełnie innych realiach, zaczął mieć problemy.

Kierownicy placówek i zaopatrzeniowcy, do niedawna niemal panowie życia i  śmierci, teraz musieli zacząć walczyć o  klientów. W dodatku handlarze uliczni posiadali przewagę konkurencyjną, nie zawsze – co trzeba uczciwie przyznać – wynikającą ze zdrowej rywalizacji. Często płacili znacznie mniejsze podatki (o  ile w  ogóle) niż sklepy. Oferując swe wyroby nierzadko przed samymi placówkami handlowymi mieli bezpośredni dostęp do kupujących, którym

40 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

po dokonaniu zakupów na ulicy do sklepów już nie chciało się wchodzić, bo i po co? Handel nie wymaga wielkich nakładów finansowych, technologii czy rewolucyjnych pomysłów. W rezultacie bardzo szybko stał się największym poligonem, na  którym Polacy uczyli się reguł wolnego rynku. Aldik, Duet, Eko, Hipomarket, Komfort, Krakchemia (później Alma), Marcpol, Marko, Eldorado, Bos, Sygel Jool, Tradis, Sieć 34, Bomi, Massa, Pozperito, Piotr i  Paweł czy Eurocash – to marki handlowe, które powstawały jak grzyby po deszczu, a w świadomości milionów rodaków zaistniały w latach 90. (z  perspektywy dnia dzisiejszego wiemy, że większość tych brandów nie wytrzymała próby czasu). Od samego początku polskim właścicielom brakowało pieniędzy na  inwestycje, ale nie poddawali się. Akumulacja kupieckiego kapitału nie  następowała zbyt szybko. Rentowność dużych sklepów była niewysoka – wynosiła 1,5-2%. Godziwe zyski wypracowywało się wyłącznie dzięki ogromnym obrotom. Niemniej rodzimi kupcy rozwijali swe biznesy – tworzyli ponadregionalne sieci sklepów. Z  roku na  rok przychody, a w ślad za nimi zyski największych polskich firm handlo-


Sto lat niepodległości cz. 3

wych rosły o kilkadziesiąt procent, a  w  wypadku najbardziej ekspansywnych nawet się podwajały. W  styczniu 1998 r. rozpoczęła działalność czwarta placówka sieci Piotr i Paweł – kompleks o powierzchni 5,4 tys. m2. Osiem lat wcześniej rodzina Wosiów (Eleonora i  jej synowie –  Piotr i  Paweł) wygrała przetarg na dzierżawę sklepu w Poznaniu. Kilka miesięcy później otworzyli delikatesy o  powierzchni 120 m2. Był to pierwszy w stolicy Wielkopolski sklep spożywczy w  zachodnim stylu. W  ciągu zaledwie ośmiu miesięcy spłacili zaciągnięty w banku kredyt. Rok później od  Społem przejęli sklep osiedlowy. Po kilku następnych latach spółka dokupiła upadający supermarket, należący do  nie istniejącej już sieci Torg Markt. – Decyzję musieliśmy podjąć w ciągu trzech godzin. Mieliśmy tydzień, by  zdobyć pieniądze na  kupno całego obiektu –  wspominał Piotr Woś. W drugiej połowie lat 90. przychody sieci przekroczyły 100 mln zł, a  jeszcze niedawno – w kulminacyjnym punkcie rozwoju – liczba sklepów Piotr i Paweł dobijała do 140. Mało kto pamięta, że największą krajową spółką handlu detalicznego pod koniec lat 90. była inna poznańska firma – Market Pozperito. Jej przychody przekraczały ćwierć miliarda złotych. Powstała w  1991 r. spółka należała do  Arkadiusza Majchrzaka i Marka Włodarczyka. Miała kilkanaście hipermarketów (m.in. w  Poznaniu, Koszalinie, Katowicach i  Bydgoszczy) oraz ponad setkę dyskontów spożywczych pod  szyldem Raz Dwa. Niemniej w  biznesie nic nie jest dane raz za zawsze. Piotr i Paweł podupadł i walczy o  przetrwanie, a  Pozperito nie istnieje od 2000 r. Aby  się wybić, przez pierwsze lata właściciele rodzimych

41 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


fot. Shutterstock.com

Sto lat niepodległości cz. 3

Poznański Stary Browar należy do najbardziej okazałych galerii handlowych w Europie

sieci handlowych pracowali po dwadzieścia godzin dziennie. Przy braku doświadczenia potrzebny był też łut szczęścia i  dobór odpowiednich współpracowników. Procentowała kupiecka uczciwość i  skromność. Kiedy jedni zachłystywali się zyskami, przejadając je, inni z uporem maniaków inwestowali niemal każdą zarobioną złotówkę. Inwestowali, gdyż czuli coraz silniejszą presję zachodnich firm. Dzięki temu powstały m.in. takie sieci jak: Polo, Bać-Pol, Specjał czy Chata Polska. Jednocześnie  rodzimi przedsiębiorcy umiejętnie podglądali rywali z  Zachodu, starając się wykorzystać ich doświadczenia. Tak czynili m.in. właściciele Piotra i Pawła, czerpiący wzory np. z francuskiego Intermarche. Zagraniczne koncerny handlowe zaczęły się interesować Polską od połowy lat 90. Początkowo nie był to jakiś boom inwestycyjny, ale stopniowo pojawiały się nowe sieci. Nomi, Plus Discount, Geant, Hit, Real, Rema 100, Edeka, Jumbo, Minimal, Billa czy Hypernova. Co łączy te szyldy? Wszystkie pojawiły się w latach 1993 – 1998 i… dzisiaj nie ma ich już nad Wisłą. To najlepszy dowód, jak trudno jest

utrzymać się na krajowym rynku. Nie zawsze wystarczało zachodnie know how. Właściwie od lat 90. trwa nieprzerwana konsolidacja handlu. Niemniej polski jego model, bo o takim możemy mówić, nadal znacznie różni się od kanonów obowiązujących nie tyl-

ko w Starej Europie, ale także u  naszych sąsiadów. Udział kanału tradycyjnego w Polsce wynosi ok. 40% wartości rynku detalicznego (12% – placówki niezrzeszone, 28% – franczyzowe). To ewenement przynajmniej na skalę europejską. Jedne firmy upadają, ale w  ich miejsce powstają kolejne. W nowym millenium zaczęły powstawać duże centra handlowe. Wydawało się, że te – jak mawiano – świątynie pieniądza na dekady zdominują handel

42 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

w Polsce. Tymczasem prosperity trwało zaledwie kilkanaście lat. Nasycenie tymi kolosami w największych miastach kraju przekroczyło nawet średnią europejska. Kilka obiektów – jak łódzka Manufaktura czy Stary Browar w Poznaniu – stało się architektonicznymi perełkami, łączącymi walory merkantylne z  kulturotwórczymi. Niemniej i  te na wskroś nowoczesne przedsięwzięcia przeżywają kryzys, spowodowany ekspansją nieporównywalnie od nich mniejszych, ale znacznie liczniejszych dyskontów. Biedronka i  Lidl należą do grona największych firm w Polsce. Po wejściu w  życie ustawy Wilczka, zapanowała handlowa wolnoamerykanka. Z  czasem działalność handlowa ulegała coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. Pojawiły się m.in. koncesje na alkohol. Przez niemal trzy dekady handel bez ograniczeń odbywał się siedem dni w tygodniu. Od marca się to zmieniło. Ograniczenie niedzielnej sprzedaży pogorszyło kondycję centrów handlowych. Ponadto niektóre miasta wprowadzają zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Widać jak prawo wpływa na kształt handlu w Polsce. – Musimy się nauczyć konsolidacji, zmienić mentalność, poznać sztukę kompromisu, podzielić się tym, do czego doszliśmy własną pracą. Luźne związki grup, dokonujących wspólnych zakupów, nie  mają sensu. Ogromną szansą dla  rodzimych firm może być ekspansja w  mniejszych miejscowościach, tam gdzie nie opłaca się inwestować zachodnim sieciom – mówił na przełomie wieków jeden z handlowców. Mimo że wycofał się z  handlowego biznesu, jego słowa wydają się ciągle aktualne. ▼ Rafał Boruc


Sto lat niepodległości cz. 1

43 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Czystość placówki handlowej

Sklep na błysk

Za oknem jesień w pełnej krasie, niebawem zagości zima, czyli przed właścicielami sklepów trudny czas – padający coraz częściej deszcz, a później śnieg sprawią, że posadzki w sklepie będą musiały być pod baczną kontrolą personelu. W walce z tym problemem mogą pomóc specjalistyczne urządzenia.

T

o właśnie ze względu na wysoką ilość wilgotnych zanieczyszczeń największej uwagi w  tym okresie roku wymagają wszelkiego rodzaju posadzki, podłogi oraz maty wejściowe. Ważne jest, żeby można było zadbać o  czystość w  placówce handlowej nie tylko przed jej otwarciem, czy tuż po zamknięciu, ale również w  czasie normalnych godzin pracy. I to w taki sposób, aby nie zakłócić pracy sklepu, czyli nie przeszkadzać klientom, a także personelowi.

Dlatego zwłaszcza w mniejszych sklepach najlepiej sprawdzają się urządzenia czyszczące o niewielkich rozmiarach. Bardzo pożądanym usprawnieniem jest też zastosowanie zasilania bateryjnego, dzięki któremu wyeliminowany został przewód zasilający, o który klienci mogliby się np. potknąć. Równie istotny jest poziom hałasu generowanego przez urządzenie – im jest ono cichsze, tym lepiej. – Do mniejszych placówek handlowych zdecydowanie polecamy zwrotną, cichą i  bardzo łatwą w  obsłudze Szorowarkę Kär-

cher BD 43/25 C Bp zasilaną akumulatorowo. Urządzenie idealnie nadaje się do czyszczenia małych powierzchni, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Z kolei w  miejscach, które wymagają odkurzania polecamy odkurzacz Kärcher T12/1 charakteryzujący się niską masą oraz emitujący niski poziom hałasu podczas pracy – informuje Mateusz Stachowicz, Pracownik ds. komunikacji marketingowej i PR w Kärcher Sp. z o.o. Zaletą nowoczesnych urządzeń jest oprócz łatwości obsługi także ich ergonomia dostosowująca

Reklama

Eurocash_advertorial_Poradnik Handlowca_410x125_wektory.indd 1

44 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

24/10/2018 16:05


je do oczekiwań i możliwości człowieka i  przez to ułatwiająca pracę. Ponadto są one niezwykle estetyczne, ich wzornictwo podąża bowiem za najnowszymi trendami w projektowaniu. Sklep to jednak nie tylko podłogi, ale także urządzenia chłodnicze, piekarnicze, lady, regały, o które trzeba dbać na co dzień. Jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej? – Często polecanym i  wykorzystywanym rozwiązaniem dla sklepów jest Parownica Kärcher SG 4/4, która skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia takie, jak tłuszcz czy osad z  kamienia z  wszystkich wodoodpornych powierzchni: podłóg, luster, sanitariatów, piekarników czy lad chłodniczych. Urządzenie pozostawia powierzchnie higienicznie czyste. Kolejną ciekawą propozycją jest model WVP 10, czyli profesjonalna myjka do okien, która służy do odsysania wody ze wszystkich pła-

Eurocash_advertorial_Poradnik Handlowca_410x125_wektory.indd 2

fot. Kärcher Sp. z o.o.

Czystość placówki handlowej

skich powierzchni. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wydajnością. Zasilana jest akumulatorowo – opowiada Mateusz Stachowicz z Kärcher Sp. z o.o. Warto zwrócić uwagę, aby preparaty stosowane do dbania o czystość w  sklepie spełniały określone normy i nie zagrażały w żaden sposób oferowanej na półkach czy w  ladach chłodniczych żywności.

45 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

W przypadku wątpliwości najlepiej poradzić się specjalistów, którzy dobiorą najlepsze rozwiązanie, czyli odpowiedni sprzęt i  środki czyszczące, w taki sposób, aby pasowały do warunków panujących w danym obiekcie, jak powierzchnia sklepu, rodzaj czyszczonej posadzki czy kontakt z żywnością. ▼ Jacek RatajczaK

24/10/2018 16:05


zmiany podatkowe

Dwa nowe podatki Od nowego roku obowiązywać będą dwa nowe podatki. Pierwszy to tzw. danina solidarnościowa, którą bezpośrednio zapłaci ok. 21 tys. najbogatszych podatników, zarabiających ponad 1 mln zł rocznie. Drugi – exit tax – dotknie osoby, które zamierzają przenieść swój majątek za granicę.

W

pierwszym wypadku rząd jak ognia unika słowa „podatek”, zamiast tego mówi o daninie solidarnościowej, która ma być przeznaczona na pomoc osobom niepełnosprawnym. Opodatkowanie nią najbogatszych obywateli nie jest wysokie – wynosi 4% dochodu powyżej 1 mln zł. Bezpośrednio podatek zapłaci 21 tys. osób w kraju. Dorzucą średnio 55 tys. zł rocznie. Ministerstwo Finansów zakłada, że danina przyniesie budżetowi 1,15 mld zł w przyszłym roku. Do tego na potrzeby niepełnosprawnych ma trafić dodatkowe 647 mln zł rocznie z  Funduszu Pracy. Wynika z tego, że daninę zapłacą przede wszystkim rodzimi przedsiębiorcy i menedżerowie, ale nie tylko. Pośrednio dorzucą się wszyscy pracownicy, opłacający składki na Fundusz Pracy. Rząd wykonał przebiegły manewr. Nikt otwarcie nie zaatakuje go za wprowadzenie nowego podatku, ponie-

Reklama str. 69

waż daninie przyświeca szlachetny cel – pomoc najbardziej dotkniętym przez los. Trudno sprzeciwiać się tej inicjatywie, niemniej ma ona szereg wad. Na jedną z nich podczas debaty sejmowej zwrócił uwagę Sławomir Piechota, poseł PO, sam poruszający się na wózku inwalidzkim. Jego zdaniem to rozwiązanie kuriozalne, ponieważ pod hasłami solidarności i  spójności społecznej prowadzi do antagonizowania społeczeństwa. Z  niemałą dozą sarkazmu dodał, że czeka na kolejne pomysły w  tym typie. Kupujących samochody o  wartości powyżej 50 tys. zł należy obciążyć specjalnym podatkiem na leczenie dzieci chorych na nowotwory; osoby wyjeżdżające na wczasy zagraniczne winny dokonać dodatkowych opłat na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Inną wadą jest tworzenie dla daniny nowego specjalnego parabudżetu, czyli specjalnego funduszu celowego, który rozbija jeden z  kanonów finansów publicznych, zakładający, że podatki powinny trafiać do jednej centralnej kasy publicznej. Dlaczego tworzy się nowy mechanizm rozdzielający pieniądze, skoro działa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z  kolei ideą przepisów o  exit tax jest opodatkowanie niezrealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w  związku z  przeniesieniem przez po-

46 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

datnika, do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Leszek Skiba, podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów, w  odpowiedzi na poselską interpelację informuje, że chodzi o  przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika, bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę), prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w  okresie, w  którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa. Brzmi technicznie, ale chodzi przede wszystkim o zapobieganie optymalizacji podatkowej i przenoszeniu kapitałów przed ich opodatkowaniem. Resort finansów dodaje, że opodatkowanie osób fizycznych tego rodzaju instytucją lub pełniącą zbliżone do niej funkcje stosowane jest w  11 państwach Unii Europejskiej: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Szwecji i  Włoszech. Przepisy o  exit tax dotyczyć będą zarówno osób fizycznych będących przedsiębiorcami, jak i  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Warto o  tym wiedzieć, gdyby ktoś miał ochotę przenieść się i  swój biznes za granicę. ▼ Rafał Boruc


Etykieta w biznesie

Telefony, telefony... Nowe czasy wymagają nowych rozwiązań - mówią jedni. Są rzeczy, które nigdy się nie zmienią - uważają drudzy. Jak w erze smartfonów zastosować zasady z epoki przedkomórkowej? Jak postępować z komórką przy stole, by nie złamać dobrych manier i nie urazić rozmówców podczas negocjacji handlowych, wizyty u lekarza czy mecenasa? Zasada obowiązuje wszystkich.

P

odstawą pozostaje okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi, tym bardziej, jeśli dzielimy z nim biesiadny czy negocjacyjny stół i  być może prowadzić będziemy wspólne interesy. Telefon stał się na tyle oczywistym narzędziem, że choć wypadałoby podczas spotkania telefon po prostu wyłączyć i  zostawić np. w  szatni, wolimy mieć go pod ręką. Kwestia, czy potrafimy dobrze się nim posługiwać. Kształtujące się zasady wyraźnie wskazują, że niedopuszczalne jest ostentacyjne kładzenie telefonu na stole. Sygnalizujemy drugiej stronie, że nie jest dla nas na tyle istotna, by w każdej chwili nie przerwać rozmowy i  odebrać telefonu. Ten leżący na stole rozprasza uwagę. Ponadto pokazująca się na ekranie treść wiadomości może być widoczna dla wszystkich, łamiąc reguły dyskrecji, a  czasami wprowadzając w  zakłopotanie właściciela telefonu. Nie najmniejszym z problemów jest podejrzenie, że znajdujący się na stole telefon może mieć włączoną opcję nagrywania. Bezpieczniej jest więc telefon schować do teczki czy kieszeni. Co jednak, gdy spodziewamy się jakiejś ważnej rozmowy? W takim wypadku warto już na wstępie przeprosić rozmówców i  wytłumaczyć im dlaczego pozwolimy sobie na odebranie telefonu. Zwykle prośba o  wyrozumiałość powinna wystarczyć, choć jeszcze uprzejmiej byłoby wytłuma-

czyć od kogo i w jakiej sprawie telefonu oczekujemy. Informacja że czekamy na informacje od lekarza dotyczącą stanu naszego dziecka, choć ma charakter ściśle prywatny powinna znaleźć zrozumienie u  największego nawet formalisty, a u części rozmówców może wzbudzić dodatkową sympatię. Nawet jednak i wtedy warto wyłączyć dzwonek telefonu i po prostu spoglądać na ekran przy wibracjach. Jeszcze jednak lepszym rozwiązaniem w  takich sytuacjach byłby smartwatch skonfigurowany z  telefonem i  pozwalający śledzić przychodzące rozmowy. Tego rodzaju sytuacje traktowane powinny być jednak bardziej jako wyjątek niż reguła. Stół negocjacyjny i  biesiadny to deklaracja poświęcenia całego czasu i  zaangażowania swoim gościom, partnerom w negocjacjach czy współbiesiadnikom. Wyłączony i  odłożony telefon daje nam komfort, że nic nie będzie nam przeszkadzało w delektowaniu się rozmową. Jak jednak postępować w  sytuacji, gdy nasz partner ma inne podejście do używania telefonu? Kładzie go na stole, bez cienia skrępowania odbiera telefon podczas negocjacji, a podczas rozmowy z  nami nieustannie śledzi ekran i  palcami przesuwa kolejne dane?. Nie najlepiej świadczy to o jego klasie i szacunku do innych. Próba pokazania w ten sposób własnej przewagi czy dominacji będzie sukcesem krótkoterminowym. Oczywiście można trak-

47 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

tować to jako zwolnienie z zasad, ale to trochę tak jakbyśmy rozmawiając z  człowiekiem smarkającym w palce sami zaczynali to robić. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest ustalenie na początku zasad, w których deklarujemy całkowitą gotowość do rozmów i poświęcenia całego czasu wyłącznie na nie, wraz z  nadzieją na takie same podejście drugiej strony. A  co jeśli jednak nasz partner uporczywie kładzie telefon na stole, odbiera połączenia w czasie spotkania, śledzi na bieżąco wpisy? Można spróbować ustalić z nim warunki spotkania. Z fundamentalnym założeniem, że każda ze stron skupia się całkowicie na spotkaniu, co oznacza m.in. wyłączenie i  schowanie telefonu. Jeśli taka sytuacja zdarzy się w trakcie spotkania można przypomnieć o  warunkach kontraktu, pokazać że samemu podchodzi się do niego w pełni profesjonalnie. W krytycznej sytuacji można uciec się do stanowczej prośby, argumentując że możemy się skupić na spotkaniu i w pół godziny ustalić wszystko bądź przerywać je rozmowami telefonicznymi, co potrwa 2 x dłużej. W ostateczności, jeśli nasza pozycja negocjacyjna jest wystarczająca silna, można uzależnić prowadzenie rozmów od odłożenia telefonu. ▼ Dr hab. Jacek Trębecki specjalista ds. wizerunku, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


SPORT W FMCG

Cieszę się

– Sport jest obecny w moim życiu od zawsze. Co mnie do niego przyciąga? Przede wszystkim sama przyjemność z bycia w ruchu, ale też możliwość sprawdzenia swoich możliwości i przekraczanie granic poprzez ciągłe podnoszenie poprzeczki: zrobić coś lepiej, szybciej, dokładniej – przyznaje Radosław Jurkowski, starszy kierownik marki w dziale marketingu, odpowiadający za markę Hochland.

S

fot. archiwum prywatne

z małych sukcesów

fot. archiwum prywatne

wypracować sobie najlepszą poport fascynuje nieza– i siatkówką. Później zaintezycję i  niesiony adrenaliną wyleżnie od uprawniaresowałem się squashem oraz startować jak najlepiej. Niejednej dyscypliny. Wiebiegami, a  od 2013 r. na donokrotnie zdarzają się przypadlość form aktywności bre pochłonął mnie triathlon kowe podtopienia, zachłyśniępowoduje, że czasami trudno – mówi. cia lub uderzenia, ale to część wybrać najbardziej optymal Będąc przez całe życie zwiątego sportu. Mój debiut wsponą dla siebie. Doskonale zdazanym ze sportem, nasz bohaminam bardzo dobrze, mimo, je sobie z tego sprawę pan Rater postawił sobie na samym że na etapie rowedosław: – Odkąd rowym złapałem pamiętam sport gumę i  musiałem zawsze mi towana poboczu zmierzyszył. Już jako Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: niać dętkę. Nie mały chłopak spę„Czas odreagować stresy! miałem w  tym dzałem mnóstwo Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!” wprawy, więc zaczasu, grając jęło mi to okoz  kolegami w  piłkę nożną na osieło 10 minut. Nie dlowych boiskach. W  szkopoddałem się jednak i  ukoństarcie ambitny cel. – Moje trele miałem też przygodę z  lekczyłem etap rowerowy, a potem ningi triathlonowe rozpocząką atletyką – biegi, skok w dal bieg, z  łącznym czasem 2 gołem w grudniu 2013 r. i już wtedzin i 55 minut. Już po przekrody postawiłem, że debiut odbęczeniu linii mety wiedziałem, że dzie się na zawodach w Sierakonie był to jedyny start w triathwie w maju 2014 r. na dystansie lonie – relacjonuje starszy kie¼ Ironmana. Przed startem adrownik marki w  dziale markerenalina sięgała zenitu – fantatingu w Hochland. styczna atmosfera, setki zawod Dotychczas pan Radosław ników stojących jeden przy druukończył 11 zawodów na dygim na plaży jeziora, spoglądastansie ¼ Ironman i  olimpijjących na taflę wody, będącą skim, osiągając najlepszy wypierwszą stacją ich triathlononik na poziomie 2 godzin 16 wego wyzwania, głośna muzyminut. Pięciokrotnie finiszoka, odliczanie i wystrzał armawał również w  triathlonie ty – Start! Początek pływania na dystansie ½ Ironman, końokazuje się dla mnie najbardziej stresującą częścią zawodów – cząc z czasem 4 godzin 46 minut w najlepszym starcie. Poza tłum zawodników, a każdy chce

48 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


SPORT W FMCG

Reklama

triathlonem uczestniczy też regularnie w zawodach biegowych, liczących od 10 km do maratonu. – Do tej pory nie udało mi się jeszcze stanąć na podium w  zawodach triathlonowych. Raz, w  2015 r., w  moim debiucie na dystansie ½ Ironman zająłem czwartą lokatę w  kategorii wiekowej. Tego miejsca nie udało mi się już powtórzyć mimo, że od tamtego czasu stale poprawiam swoje wyniki. Na razie cieszę się z  moich małych sukcesów, a więc z ciągłego doskonalenia się i poprawiania rekordów życiowych. Na miejsca na podium wierzę, że jeszcze przyjdzie czas – przyznaje sportowiec amator. Nie tylko sukcesywne poprawianie czasów oraz chęć stanięcia na podium okazują się celami triathlonisty. – Mam wiele marzeń związanych z  zawodami, ale na pierwszym miejscu pragnę startu na pełnym dystansie Ironman, w wyjątkowym miejscu. Nie mam jeszcze sprecyzowanej dokładnej lokalizacji – może południe Europy lub dalej – na innym kontynencie. Chciałbym ukończyć zawody na tym dystansie w czasie ok. 10 godzin. Osiągnięcie tego będzie jednak wymagało wielu wyrzeczeń – twierdzi pracownik Hochland. Przygotowania do triathlonu, nawet na krótszych dystansach okazują się bardzo czasochłonne. – Zazwyczaj trenuję 5-6 razy w tygodniu. Pływam na basenie lub w  pobliskich jeziorach, jeżdżę na rowerze po okolicy lub w sezonie zimowym na trenażerze oraz biegam na świeżym powietrzu, albo na bieżni mechanicznej. Treningi uzupełniam o elementy siłowe i stabilizacyjne, aby minimalizować ryzyko kontuzji. Zazwyczaj trenuję wcześnie rano, przed pracą, co czasami wiąże się ze wstawaniem o 5 rano, ponieważ po pracy mój czas jest zarezerwowany dla rodziny – mówi ojciec 14-miesięcznego Tymka. Sport uczy nie tylko wytrwałości, ale także lepszego zarządzania czasem, żeby starczyło go zarówno dla rodziny, na obowiązki służbowe oraz treningi. – Pogodzenie tych trzech ważnych aspektów nie okazuje się łatwe. Dlatego trenuję wcześnie rano, przed pracą. Po treningu jestem naładowany endorfinami i pełen energii. Po pracy mam czas dla rodziny, który jest dla mnie bardzo ważny. Łączenie wszystkich aspektów wymaga dużej dyscypliny, planowania i maksymalnego wykorzystywania każdej godziny w  ciągu dnia. Udaje mi się zachować zdrowy balans pomiędzy rodziną, pracą i  pasją, dzięki temu w  każdej z tych sfer mogę się rozwijać i czerpać z nich satysfakcję – podkreśla starszy kierownik marki w dziale marketingu, odpowiadający za markę Hochland. ▼ Patryk Łusiewicz

49 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Hurtownie cash&carry

Hurt cash&carry

istotnym elementem modernizacji polskiego handlu Termin „cash&carry” wcale nie jest młody. Już w końcu XIX w. (tak! dziewiętnastego…) powstał w Anglii (szybko też pojawił się w USA, Kanadzie, Australii) jako obiegowe określenie taniej hurtowni „podręcznej” – dla obsługi małych sklepików w osiedlach robotniczych, miasteczkach, przy dużych zakładach pracy, portach itd.

B

yło to określenie zwyczajowe: sklepikarze (nadzwyczaj wówczas liczni) mogli przyjść, szybko zapłacić gotówką (cash…) i własnym sumptem wynieść potrzebny towar (carry…), nie płacąc za usługę dostawy, nie uruchamiając kredytu, bez terminów dostaw i płatności. Dopiero jednak rok 1939 w  USA sformalizował ten sposób handlowania. Istotą regulacji było zredukowanie tego handlu do relacji B2B (firma z firmą), co miało hamować pokusę handlowania detalicznego z  powierzchni hurtowej. W  Europie format C&C najwcześniej – i  podobnie – bodaj pierwsi sformalizowali Anglicy, ale dopiero w 1957 r. W latach

Sprawdź! www.mosso.pl

Reklama str. 99

60. nadeszły kolejne i liczne ujęcia w ramach EWG i Unii, z narodowymi specyfikami regulacyjnymi w  Niemczech, Włoszech, Francji, krajach Beneluksu. Do Polski C&C wkroczył jako sprawdzony w  Niemczech, Holandii i  innych krajach pomysł na handel hurtowy. Format jakby „na miarę szyty” dla wyzwania modernizacyjnego stojącego przed naszym rozdrobnionym i młodym rynkiem lat 90. Warunki napotkał idealne: rynek-ocean ok. 400 tys. drobnych firm handlowych, rzuconych do konfrontacji z  wygłodniałym rynkiem konsumpcyjnym i  gwałtownie rosnącym popytem, zaspokajanym w  sklepikach i  na bazarach. Wkrótce sieci detaliczne sprawiły, że nowoczesny hurt sieciowy formuły C&C stał się skutecznym środkiem podnoszącym konkurencyjność i zdolność do przetrwania małych firm detalicznych. Tam był oczekiwany towar – szybko i  niedrogo dostępny, co dawało szansę na przetrwanie nie tylko sklepów i lokali gastronomicznych, czy coraz liczniejszych firm cateringowych. Rosnąca konkurencja w  ramach segmentu hurtowego rynku powodowała też, że oferta to-

50 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert

warowa C&C oraz systemy zachęty do lojalności zakupowej przyczyniły się do ewolucji oferty C&C. Pozwoliło to sklepom rodzinnym umocnić się i ustabilizować ofertę na coraz to bardziej konkurencyjnym i  nowoczesnym rynku. Sieci handlowe, zrazu hipermarketowe, ale szybko uzupełnione o  supermarkety i  dyskonty, nabierały znaczenia, decydując o  strukturze i cenach towarów konsumpcyjnych. Konkurencja między formatami tradycyjnymi i  tzw. nowoczesnymi (po prostu wielkopowierzchniowymi) oraz konkurencja wewnętrzna w  segmencie sklepów tradycyjnych redukowała więc ilość słabszych graczy – głównie wśród mniejszych sklepów. Uruchomiły się jednak nowe zjawiska, nieco na zasadzie „nie ma tego złego, co… itd.” W zderzeniu z masową konkurencją sieciową przetrwali najlepsi. I oni stworzyli – zapoczątkowany już w pionierskich latach 90. – proces integrujący mniejsze sklepy w  sieci franczyzowe, skutecznie konkurujące z  handlem wielkopowierzchniowym. Nie stałoby się to, gdyby nie obecność, oferta i  wymagane zasady współpracy tych sklepów


z sieciami C&C. To mocna teza, ale warto ją uzasadnić, nie twierdząc oczywiście, że był to jedyny czynnik powstania silnego segmentu nowoczesnego handlu na mniejszych powierzchniach. Krótkimi słowy: C&C był istotnym elementem modernizacji polskiego handlu, dalece wykraczającym swym wpływem poza prostą ofertę i promocję – to była szkoła nowoczesności i wejścia w transformację. Ukształtowały się w  Polsce dwie linie rozwojowe modelu rynku detalicznego, znajdującego rolę i siłę dla małych powierzchni: linia współpracy z  cash&carry, dzięki której większość z nich przetrwała okres pionierski pierwszej dekady transformacji i  druga, która sporej części zbiorowości mniejszych sklepów zaproponowała współpracę w  ramach umów integracyjnych, głównie franczyzowych. Najciekawsze jest jednak to, że obie te linie rozwojowe realizowały najczęściej te same firmy; niejako dzieląc wysiłek na współpracę handlową w formule C&C i w formule umowy sieciowej – franczyzowej lub podobnej, nie doprowadzając, jak gdzie indziej, do modernizacyjnej eliminacji małych powierzchni. Dzisiejszy trend konsumencki premiujący bliskość sklepu i szybkie zakupy, ma więc za sobą wieloletni wysiłek handlu tradycyjnego i  nowoczesnego hurtu. Powtórzę więc: bez silnego cash&carry nie byłoby w  zasadzie wzorca sklepu małego i na tyle nowoczesnego, że zdolnego podjąć pracę w sieciach integracyjnych o hurtowym zakorzenieniu. Spróbujmy poszukać „genów sukcesu”, który niewielu analityków przewidywało. Widzę – nieskromnie powiem, że nie od dziś – kilka cech dystynktywnych tego procesu. Po pierwsze i najważniejsze, walczące o pozostanie na rynku sklepy potrzebowały niedrogiego, dobrego i  jakościowo powtarzalnego towaru. I  dostawały go od firm C&C.

fot. Eurocash

Hurtownie cash&carry

Po drugie, zacieśniająca się współpraca skutkowała nie tylko w awansach w  systemie lojalnościowo-bonusowym sprzedawcy hurtowego, ale i w coraz to mocniejszym integrowaniu klientów, aż do momentu, gdy umowa franczyzowa stała się naturalną formą współpracy nie tylko dla poszczególnych klientów, ale dla całych grup zakupowych. Po trzecie, modernizujący się rynek, walczący o klienta nie tylko ceną, ale i  jakością pragnął wiedzy; wielkie sieci miały to niejako w swym wewnętrznym krwioobiegu, ale sklepy mniejsze dostały ją wraz z instrumentami nowoczesnego zaopatrywania się (platformy, aukcje, systemy informacji) od hal C&C. Po czwarte, dokonała się rewolucja jakościowa – chodzi nie tylko o ułatwienia szkoleniowe i wdrożeniowe oraz o systemy audytowe, ale i  o  dostęp do powtarzalnego produktu o  zdefiniowanych cechach decydujących o  jakości „wzdłuż” całego łańcucha dostawy produktu brandowego i dobrej marki własnej o korzystnej cenie. Aktualnie format hurtowy C&C swój szczyt możliwości i  wpływu na rynek FMCG ma za sobą, ale nie oznacza to zapaści hurtu jako takiego. Sklepów spożywczych aktualnie jest ok. 90 tys., a większość z nich jest uczest-

51 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

nikiem rozwiązań sieciowych z udziałem hurtu. Tylko we franczyzie jest ok. 50 tys. sklepów, nie licząc silnie zintegrowanych grup zakupowych i partnerskich. Dekadę temu okazało się, że te hurtownie odniosą sukces, które zainwestują we własne sieci franczyzowe. Z  różnym skutkiem po franczyzę sięgnęli wszyscy liczący się gracze, ale jednocześnie w  zasadzie wszystkie liczące się sieci hurtowe zachowały sprzedaż C&C oraz skierowały się ze specjalistyczną ofertą poza handel – do HoReCa. Zatem dzięki nowym pomysłom na C&C, a nie tylko poprzez konsolidację detalu (małego, ale nie tylko) i tzw. hurt aktywny, segment hurtowy nadal odgrywa ważną rolę ( choć tzw. hurt tradycyjny raczej szybko traci rynek, skłaniając się ku specjalizacjom). Dziś sprzedaży C&C można przypisać ok. 30 mld zł i 300-350 obiektów, głównie w sieciach czołowych graczy segmentu hurtowego, czyli w  Eurocash, Makro Cash&Carry, Selgros, GK Specjał. Hurt integrujący zazwyczaj nie zarzuca sprzedaży C&C, szczególnie tej specjalnie sprofilowanej, np. na rzecz gastronomii. Także hurtownie specjalistyczne uruchamiają linie ofertowe w  trybie zakupu C&C. Trudno zatem jednoznacznie zmierzyć wielkość segmentu C&C.. ▼


Zachowania zakupowe konsumentów

Dlaczego warto śledzić potrzeby i zachowania zakupowe konsumentów?

Pułapką w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw detalicznych jest automatyczne przenoszenie na przyszłość znanych, sprawdzonych działań, w tym zamawianie tych samych produktów i utrzymywanie niemal tej samej struktury asortymentowej sklepu. Tymczasem wobec dynamicznych zmian w otoczeniu ignorowanie płynących z rynku sygnałów może prowadzić do problemów.

W

tabelce przedstawiono ważniejsze uwarunkowania wpływające na zmianę preferencji zakupowych konsumentów oraz zaobserwowane, w ostatnim czasie, nowe trendy w zachowaniach zakupowych konsumentów. Od co najmniej dekady można zaobserwować trend związany ze zdrowym odżywianiem, ekologią i odpowiedzialnym podejściem do środowiska naturalnego. Mieści się w tym wiele zjawisk – od poszukiwania produktów z  naturalnych składników i bez konserwantów, poprzez tzw. „czystą etykietę” („free-from”), czyli krótką listę składników, pozbawioną sztucznych substancji, po żywność ekologiczną, produkty bezglutenowe i  bez laktozy, w  końcu po re-

Reklama str. 93

YC_teaser_Kasia_loteria_57x50v1.indd 1

Uwarunkowania wpływające na zmianę preferencji i zachowań zakupowych konsumentów • postęp technologiczny ułatwiający zakupy • brak czasu, pośpiech • wyższa świadomość potrzeby zdrowego odżywiania i ochrony środowiska • coraz lepsza sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych • coraz większa dywersyfikacja konsumentów • zmniejszające się różnice między wsią i miastem • różnice poszczególnych grup społecznych w podejściu do zakupów i konsumpcji (np. minimalizm, hedonizm, wygoda i użyteczność, własny rozwój)

Nowe trendy w zachowaniach zakupowych konsumentów • oczekują produktów wysokiej jakości, zdrowych • oczekują produktów ekologicznych • zwracają uwagę na cechy charakteryzujące produkty, np. brak sztucznych substancji, produkty bezglutenowe i bez laktozy („free-from”) • chętnie kupują półprodukty, gotowe do spożycia • chętnie kupują produkty lokalne/regionalne, poznają specjały innych, w tym egzotycznych kuchni • popularne są food to go • preferują produkty markowe, znane i lubiane • kupują często dopiero po zapoznaniu się z opinią innych klientów w mediach społecznościowych

Źródło: opracowanie własne

zygnację z produktów pochodzenia zwierzęcego (nie tylko mięsa) i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju. Konsumenci oczekują w  sklepach zdrowych, świeżych nowoczesnych produktów żywnościowych, także półproduktów ułatwiających przygotowanie posiłku. Cena dla wielu z nich nie jest już jedynym czynnikiem wyboru. Są oni skłonni zapłacić więcej, ale za istotnie wyższą jakość produktu. Nie zmienia to faktu, że połowa badanych konsumentów twierdzi, że kieruje się podczas zaku-

2018-10-23 14:54:20

52

PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

pów promocjami i stara się wybierać takie produkty, które są akurat w promocji. Jednak to nie promocje cenowe znajdują ostatnio największą popularność wśród klientów, a są nimi: gratisowe produkty, degustacje, konkursy czy zaproszenia na wydarzenia specjalne. Znajomość uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw detalicznych oraz nowych trendów w zachowaniach zakupowych konsumentów, pozwala przedsiębiorstwu detalicznemu podejmować odpowiednie działania w zakresie kreowania oferty asorty-


mentowej i tworzenia warunków obsługi klienta oraz uruchamiania promocji najbardziej mu odpowiadających. Nowe trendy żywieniowe to szansa dla sklepów urozmaicenia oferty, przy czym obserwacja zmian w  uwarunkowaniach i  zachowaniach zakupowych klientów, powinna być postrzegana jako przede wszystkim konieczność, gdyż: • pozwala dobrze dobrać asortyment do oczekiwań klienta, • pozwala reagować elastycznie na pojawiające się zjawiska oraz trendy w konsumpcji, • ogranicza ryzyko wynikające z zakupu nietrafionych produktów, • pozwala firmie być atrakcyjnym partnerem biznesowym, • pozwala optymalizować ofertę, dzięki czemu koszty są niższe, • umożliwia sprawną organizację zakupów, • pozwala realizować wyższą marżę poprzez optymalny dobór asortymentu, • pozwala uruchomić działania zwiększające zadowolenie klienta ze świadczonej mu usługi, • sprzyja budowaniu korzystnego wizerunku firmy. Jak małe sklepy mogą przystosować się do zmian zachodzących obecnie na rynku? Małe sklepy dzięki swej specyfice działania mają większe możliwości elastycznego reagowania niż sieci handlowe, w  których proces zarządzania i  podejmowania decyzji wymaga czasu. Mały sklep ma korzystniejsze warunki niż sieć handlowa do szybkiego zauważenia zmian w potrzebach klientów i dynamicznego zareagowania na nie, nawet jako zaspokojenie potrzeby pojedynczego klienta. Najważniejsza w tym procesie jest „otwartość” sklepu na otoczenie i  zachodzące w  nim zmiany. Dlatego wskazana jest ciągła obserwacja klienta i pilne wsłuchiwanie się w to, co przekazuje, czego szuka? Do realizacji tego celu są potrzeb-

ni profesjonalni sprzedawcy, którzy: • doskonale znają oferowane produkty i ich cechy, • śledzą ukazujące się nowości produktowe i stopień zainteresowania nimi klientów, • znają i  potrafią praktycznie wykorzystywać techniki sprzedaży i rozmowy z klientem, • chętnie uczą się nowych rozwiązań, które niesie postęp techniczny, • lubią swoją pracę i  potrafią tworzyć dobre relacje z  klientami. Nawet biorąc pod uwagę ograniczone możliwości ekonomiczne czy technologiczne małej firmy detalicznej, jest wiele działań, które może ona podjąć i osiągać sukces na rynku. Można do nich zaliczyć: • budowanie wizerunku firmy na podstawie realizacji strategii wysokiej jakości obsługi, która przejawia się w oferowaniu wysokiej jakości, świeżych produktów, profesjonalnej bezpośredniej obsłudze klienta, atmosferze panującej w  sklepie, wyróżniającej spośród konkurentów; • wprowadzanie nowych produktów, aby budzić zainteresowanie klientów; powinno być to połączone z procesem optymalizacji asortymentu sklepu (zasada 20/80); • świadoma polityka cenowa produktów i  jasny jej przekaz dla klienta, gdyż ma ona istotny wpływ na wizerunek sklepu wśród klientów; • wydłużony czas pracy sklepu, co zwiększa dostępność usługi dla klienta; • rozszerzanie zakresu świadczonych usług, jako przykład realizacji strategii oferowania dodatkowej wartości klientom, jak np. możliwość opłaty różnego rodzaju świadczeń, odbioru towarów zamówionych telefonicznie lub online; • wprowadzanie w  sklepie mikrostref gastronomicznych,

53 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

fot. Patryk Łusiewicz

Zachowania zakupowe konsumentów

z możliwością szybkiego zakupu kanapek, sałatek, herbaty, kawy na wynos (food to go) i/ lub zapewnieniu przestrzeni na konsumpcję na miejscu; • podjęcie działań promocyjnych na terenie sklepu, jak degustacje, obniżki cen określonych produktów, realizowane wg różnych sposobów (czasowa obniżka ceny, obniżka wynikająca ze skali zakupów, łączony zakup towarów z obniżką ceny jednego z nich itp.); • klarowne oznakowanie działów i  aktualne wywieszki, informujące o towarach, które są ważnym czynnikiem komunikacji firmy z klientem oraz zapewniającym sprawne zakupy w sklepie; • wykorzystanie technik merchandisingowych, takich jak właściwa lokalizacja działów i  ich kolorystyka, odpowiednie ułożenie towarów na półkach, zapewniające porównywanie produktów substytucyjnych, ale też zachęcające do zakupów komplementarnych, sezonowych. To tylko niektóre działania, których umiejętne wykorzystywanie pozwoli stworzyć w sklepie atmosferę wyróżniającą go spośród konkurentów. ▼ Urszula Kłosiewicz-Górecka Polski Instytut Ekonomiczny


Grupa Eurocash we współpracy z Polską Izbą Handlu ułożyły ranking największych producentów pod względem strategii: dystrybucyjnych, cenowych oraz produktowych, stosowanych wobec małoformatowych sklepów. W  najnowszej edycji zestawienia uwzględniono następujące kategorie: mleko, napoje gazowane, piwo, soki i nektary, wody oraz wódki.

Ranking „Równi w Biznesie” został przygotowany przez analityków Grupy Eurocash w  oparciu o posiadane dane agencji badawczej Nielsen za okres od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. (dane kategorii piwo, napoje gazowane, woda oraz soki i nektary) oraz od sierpnia 2017 r. do lipca 2018 r. (dane kategorii wódka i mleko). Analitycy zestawili wyniki dziesięciu największych producentów (według wartości sprzedaży). Przyznawali im punkty w pięciu obszarach. Każdy z tych obszarów ma odpowiednią wagę w finalnym wyniku: cena 20%, dystrybucja 25%, udział rynkowy 20%, kontrybucja do wzrostu 25% oraz dedykowane produkty 10%. Liczba punktów, jaką w rankingu otrzymuje producent, jest średnią ważoną rezultatów każdego z tych wskaźników. Im więcej punktów zdobył producent, tym bardziej zrównoważona jest jego strategia dystrybucyjna i cenowa wobec różnych rodzajów sklepów. Oznacza to, że taki producent nikogo nie dyskryminuje poprzez zróżnicowanie oferty asortymentowej i cen. Mleko Pierwsze dwa miejsca zajęły mleczarnie, których produkty rzadko można kupić w dyskontach, a jeżeli tam są, ceny ich asortymentu nie różnią się znacząco od cen w sklepach małopowierzchniowych. OSM Radomsko i OSM Krasnystaw przede wszystkim koncentrują się na sprzedaży w  swoich macierzystych regionach i  utrzymywaniu dobrej oferty we wszystkich rodzajach sklepów. Miejsca 5-10 zajęli producenci, którzy są intensywnie promowani w  dyskontach. Często ich asortyment jest tam eksponowany jako produkty pierwszego wyboru albo ich zakup w większej ilości jest premiowany niższą ceną. Jeszcze niewielki, ale szybko rosnący udział w polskim rynku mają mleka smakowe. Spośród ujętych w rankingu dwóch producentów, wyspecjalizowanych w takim asortymencie, zdecydowanym liderem sprzedaży okazał się Müller Dairy, który jednak nie stosuje zrównoważonej strategii sprzedaży i zamknął zestawienie. Lepiej wypadł Zott, który w rankingu zajął 4. miejsce.

Wódka Po raz kolejny najlepsze oceny za równe traktowanie różnych rodzajów sklepów w rankingu „Równi w Biznesie” dostali producenci wyspecjalizowani w  wódkach prezentowych: litewski Stumbras i polski Dębowa Polska. Ich asortyment zwykle ma podobne ceny w różnych rodzajach sklepów. Na podium stanął też wicelider sprzedaży wódek w Polsce – Stock. Tym razem tuż za wiodącą trójką znalazła się grupa Roust. Stock i  Roust stosują w  dużej liczbie niezależnych sklepów detalicznych koncepcję „perfect store”, czyli sklepu idealnego jeśli chodzi o atrakcyjność oferty i poziom sprzedaży.


Informacja dla celów handlowych

Piwo Największe browary, działające na polskim rynku, nie zawsze budują swoją pozycję, równo traktując niezależny handel detaliczny. Tą drogą nadal sprzedaje się jednak w Polsce 70% piwa. Zdecydowanym liderem i to drugi rok z rzędu, jeśli chodzi o partnerskie relacje ze wszystkimi rodzajami sklepów, jest Browar Namysłów. Tuż za nim znalazła się firma Van Pur. Z koncernów piwnych najlepiej wypadł Heineken (Grupa Żywiec), który jest 2. pod względem wartości sprzedaży, a 3. w rankingu. Tyle samo punktów zdobyła spółka Perła – Browary Lubelskie. Grupa Asahi (Kompania Piwowarska), która ma największy udział w polskim rynku piwa, w rankingu „Równi w Biznesie” zajęła dopiero 5 miejsce. Podobnie 3. na rynku Carlsberg, po ocenie jego podejścia do małego formatu, otwiera dopiero drugą połowę stawki „Równych w Biznesie”.

Napoje gazowane W małoformatowych sklepach sprzedaje się ponad połowę kupowanych w całej Polsce napojów gazowanych. W tym roku producentem, któremu najbardziej zależy na zapewnieniu dostępności i jednakowych cenach napojów gazowanych w różnych typach sklepów jest Jurajska. Na drugim miejscu znalazła się czeska Kofola. Na najniższym stopniu podium stanęła firma Zbyszko z Radomia. W czołówce są jeszcze dwaj inni polscy producenci: Victoria Cymes i Ustronianka. Najsłabsze oceny uzyskali zagraniczni giganci.

Soki i nektary Największym producentem soków i nektarów w Polsce – według wartości produkcji – jest Maspex. Jednocześnie jest to firma, która – będąc na drugim miejscu w rankingu „Równi w Biznesie” – po partnersku traktuje różne typy sklepów. Liderem tegorocznego zestawienia jest jednak Colian znany z soków i nektarów „Hellena”. Wprawdzie firma zajmuje dopiero 10. miejsce, jeśli chodzi o wartościowy udział w rynku soków ogółem, to jednak korzysta na tym, że kryteria oceny rankingu są jednakowe dla wszystkich. O partnerskie relacje z handlem małoformatowym dbają też Victoria Cymes i Marwit, kojarzony głównie z produktami o krótkim terminie przydatności do spożycia. Dopiero na 5. miejscu znalazł się drugi największy producent soków i nektarów w Polsce – Hortex Holding.

Zlecony materiał promocyjny

Woda Woda butelkowana to jeden z najczęściej kupowanych produktów w Polsce i jako artykuł pierwszej potrzeby jest dostępna dosłownie w każdym sklepie spożywczym. Najwięcej punktów w tegorocznej edycji rankingu „Równi w Biznesie” zdobył Nałęczów Zdrój. Wynika to z faktu, iż to właśnie jego produkt – woda Cisowianka – jest dostępna we wszystkich typach sklepów, za mniej więcej tę samą cenę. Na podium znalazły się także Jurajska i Muszynianka.


PROMOCJE w placówce handlowej

Promocje – wsparcie sprzedaży w placówce handlowej

Fundamentalne znaczenie dla sukcesu placówki sprzedażowej ma zbudowanie bazy w postaci doboru odpowiedniej oferty asortymentowej, a następnie ekspozycji tej oferty w przestrzeni sprzedażowej. Kolejnym istotnym krokiem na drodze do sukcesu jest dobór odpowiednich mechanizmów i narzędzi wspierających sprzedaż w placówkach handlowych. jektowane, komunikujące ofertę w zrozumiały dla kupującego sposób oraz umieszczone w  tych miejscach, w  których kupujący ma szansę komunikat odczytać. Dlaczego promować?

Marcin Zięć Netious Revenue Institute Chołaściński Zięć

D

wa podstawowe obszary wsparcia sprzedaży to odpowiednie mechanizmy promocyjne dla kupujących oraz właściwe materiały reklamowe: odpowiednio zapro-

Każde działanie wspierające w sklepie sprzedaż powinno mieć określony cel. Właścicielom placówek handlowych powinno zależeć na trzech poniższych aspektach: • liczbie kupujących, którzy dokonują u nich zakupów, • rosnącej wartości każdego pojedynczego aktu zakupowego (wartość paragonu, wartość koszyka zakupowego) oraz • lojalności kupujących, która przejawia się w postaci częstotliwości ich wizyt zakupowych. Zakładając, że właściwy dobór asortymentu oraz dobrą ekspozycję produktów mamy już za sobą, powinniśmy skoncentrować się na mechanizmach promocyjnych, które będą oddziaływać na powyższe aspekty. W większości przypadków stosowane mechanizmy promocyjne będą jednocześnie oddziaływać na więcej niż jeden z powyższych obszarów. Czy cena przede wszystkim?

Reklama str. 127 PH_HERBAPOL_SyropySS_TEASER_57x50_2018.indd 1

Oczywiście każdemu handlowcowi słowo promocja w pierwszej kolejności kojarzy się z  prostą obniżką cenową. I  słusznie, 2018-10-22 17:33:41

56

PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

bo jest to najczęściej stosowany i najbardziej efektywny mechanizm promocyjny wspierający sprzedaż. Bezpośrednio wpływa on na przyciągnięcie kupujących do sklepu, może też pozytywnie wpływać na wizerunek sklepu, budując lojalność zakupową, ale niekoniecznie musi budować wartość pojedynczego paragonu. Częste promocje cenowe powinny wspierać sprzedaż przede wszystkim grup asortymentowych, które są ważne z  punktu widzenia konkurencyjności danego sklepu. Natomiast te grupy asortymentowe, które są wyróżnikiem oferty sklepu w  odniesieniu do bezpośredniej konkurencji niekoniecznie muszą być mocno wspierane promocjami cenowymi. Należy też być ostrożnym w  stosowaniu jedynie mechanizmu cenowego, żeby nie popaść w uzależnienie od sprzedaży promocyjnej w długim terminie. A może nagroda za bycie lojalnym klientem? Zdecydowanie większym wyzwaniem jest budowanie lojalności zakupowej i wartości pojedynczego paragonu. Najczęściej stosowanym mechanizmem, szczególnie przez duże sieci handlowe, są akcje typu kupuj, zbieraj punkty i  odbieraj nagrody (np. akcje organizowane przez niektóre sieci z  pluszowymi przytulankami w roli głównej). Akcje te pomaga-


PROMOCJE w placówce handlowej

ją zmniejszyć częstotliwość promocji cenowych, budując jednocześnie wartość pojedynczych zakupów oraz częstotliwość (lojalność) zakupów. Warunkiem koniecznym powodzenia tego typu mechanizmu jest duża wartość postrzegana nagrody oraz ograniczenie w czasie (możliwość odebrania nagrody w  niedalekiej przyszłości). Dobre doświadczenia małych punktów gastronomicznych oraz usługowych (np. fryzjerów) skłaniają do postawienia tezy, że tego typu mechanizm budowania lojalności można z  powodzeniem przełożyć na mniejszą placówkę handlową, wykorzystując prosty system zbierania naklejek lub pieczątek (fizycznie lub przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych na smartfony). Czy może kup więcej, zapłać mniej? Wartość pojedynczego paragonu także można budować przy wykorzystaniu mechanizmu promocji cenowej. Warunkiem koniecznym jest skonstruowanie oferty promocyjnej, która zakłada udzielenie rabatu za zakup większej, niż przy przeciętnych zakupach, ilości produktów. Kupujący mają w zasadzie do czynienia z  regularnymi cenami produktów (wcale nie najniższymi na rynku) przy zakupach pojedynczych sztuk, ale jeśli zdecydują się podjąć wysiłek zakupu większej ilości, to otrzymują rabat cenowy zgodnie z ustalonym progiem (np. za zakup 3 lub 4 jednakowych produktów). Podobnie działa mechanizm rabatu promocyjnego za zakup drugiej i kolejnych sztuk, często wykorzystywany nie tylko w sieciach spożywczych (np. 50% rabatu na kolejny produkt). Jak dokupisz, to zyskasz Innym mechanizmem budującym wartość koszyka zakupowe-

go jest tzw. „sprzedaż łączona” produktów komplementarnych, wsparta rabatem cenowym. Wykorzystując ten mechanizm właściciele sklepów mogą połączyć w jednej ofercie promocyjnej asortyment lepiej rotujący z  gorzej rotującym, stosując obniżoną cenę za wspólny zakup. Przykładem może być oferta udzielenia rabatu cenowego na słone orzeszki pod warunkiem zakupu 3 butelek wybranego piwa lub niższa cena musztardy przy zakupie kilograma kiełbasy. Oczywiście są to najbardziej trywialne przykłady stosowania tego mechanizmu, a z punktu widzenia osoby prowadzącej placówkę handlową liczy się kreatywność i  umiejętność zaoferowania kupującym gotowego rozwiązania na ich potrzeby konsumpcji. Duże sieci handlowe, szczególnie w  krajach zachodnich, dość często oferują kupującym gotowe propozycje dań, które można przyrządzić na obiad z dostępnych w  sklepie produktów. Co więcej, potrafią wskazać kilka rozwiązań w zależności od zasobności portfela kupujących, czy czasu potrzebnego na przygotowanie danego posiłku. Istnieją także sklepy o  niedużej powierzchni sprzedaży, które specjalizują się w  ofercie gotowych zestawów składników do przygotowania posiłków, dostarczając wraz z zestawem dokładny przepis, jak tych składników użyć. Zaproszenie do wypróbowania Większość powyżej wspomnianych mechanizmów promocyjnych najczęściej jest stosowana dla asortymentu dobrze znanego kupującym i  za pomocą którego sklepy budują swoją pozycję konkurencyjną. Dobrą praktyką budowania oferty asortymentowej, szczególnie w sytuacji bezpośredniego sąsiedztwa dużej sieci dyskontowej, czy innego sklepu dużego formatu, jest skoncentrowa-

57 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

nie się na zaoferowaniu produktów wyjątkowych, niedostępnych u konkurentów. Można w  ten sposób wykorzystać fakt dużego przepływu klientów w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu i zachęcić kupujących do odwiedzenia naszej placówki. Jeśli dany sklep zdecyduje się na posiadanie wyróżnika w  postaci np. unikalnych wyrobów garmażeryjnych, serów, wędlin, produktów ekologicznych, to bardzo dobrą praktyką jest stosowanie promocji polegającej na degustacji oferty. W  zasadzie ciężko sobie wyobrazić właściciela sklepu z bardzo dobrymi jakościowo produktami spożywczymi, wyjątkowymi w  porównaniu do konkurencji, który nie decyduje się wyjść do swoich potencjalnych klientów poza sklep z propozycją spróbowania jego wyrobów lub nie prowadzi regularnych degustacji w sklepie. Promocje tak, ale zysk musi być Jak widać właściciele sklepów mają szeroki wachlarz promocyjnych mechanizmów wsparcia sprzedaży. Ważne jest, żeby decydując się na konkretny z nich wiedzieć, co się chce osiągnąć. Nie mniej są jeszcze dwa istotne elementy, które bezwzględnie należy śledzić: • czy faktycznie stosowanie wybranych mechanizmów promocyjnych prowadzi nas do osiągniecia zakładanego celu oraz • jak stosowane mechanizmy promocyjne wpływają na nasz długoterminowy zysk z  prowadzenia placówki handlowej. Właściwie użyte mechanizmy promocyjne wpływają pozytywnie na wzrosty sprzedaży, ale żeby miały szansę być zrozumiałe przez kupujących, warunkiem koniecznym jest ich dobra komunikacja i odpowiednie użycie materiałów reklamowych. ▼


I mprezy targowe

SIAL w Paryżu Największe wydarzenie branży spożywczej w Europie i jedno z najważniejszych spotkań jej przedstawicieli odbyło się w Paryżu między 21 a 25 października. Podczas imprezy swoje produkty oraz innowacyjne rozwiązania dedykowane żywności zaprezentowało ponad 7200 wystawców. Na tak ważnym wydarzeniu nie zabrakło również polskich firm z sektora FMCG oraz „Poradnika Handlowca”. Organizatorzy targów w Paryżu poinformowali, że w tym roku wydarzenie odwiedziło aż 160 000 gości ze 194 krajów. Na pytania „Poradnika Handlowca” odpowiada Andrzej Bereda, Międzynarodowe Targi Francuskie. Czy dostrzegacie Państwo udział polskich firm na targach, ile ich uczestniczy i jakie branże są najlepiej reprezentowane? Polska obecność na SIAL-u to cała i długa historia. Np. w 1994 r. wśród wystawców targów było zaledwie 7 firm z Polski, a targi odwiedzało ok. 90 Polaków. Dzisiaj, po 24 latach, SIAL podejmuje ponad 200 polskich wystawców, w tym pawilony narodowe, świadczące o  sile tego sektora w  naszym kraju. Jednocześnie targi odwiedza (czekamy wciąż na najnowsze statystyki) ponad 1 500 gości z Polski. Czy rośnie liczba wystawców z Polski na SIAL, jak wyglądają na tle innych państw z naszego regionu?

Podczas tegorocznej edycji Polska dołączyła do elitarnego grona Top Ten targów SIAL, czyli 10 krajów z najliczniejszą obecnością w  gronie wystawców. Pod tym względem kraj zdecydowanie przoduje w porównaniu z innymi państwami naszego regionu. Pomimo dość wysokich kosztów udziału polskie firmy przybywają na SIAL coraz liczniej, ponieważ efekty wystawienia się są coraz lepsze, co tłumaczy się międzynarodową renomą targów, a także obecnością odwiedzających – potencjalnych klientów z prawie 200 krajów świata. Polska żywność cieszy się rosnącym zainteresowaniem w  Unii Europejskiej, czy dotyczy to także Francji, jakie firmy i wyroby są popularne nad Sekwaną? Pomimo oczywistego zainteresowania rynkiem francuskim polscy wystawcy mają okazję spotykać tu potencjalnych nabywców – importerów i dystrybutorów żywności – z całego świata. Jak widać musi to przynosić namacalne korzyści, skoro każda kolejna edycja targów notuje większą liczbę wystawców z Polski i tendencja ta utrzymuje się od wielu lat. Czy SIAL to tylko brama wyłącznie do Francji czy także na inne rynki europejskie, a nawet światowe? SIAL kreuje wciąż nowe edycje swej imprezy na całym świecie (obecnie 8 imprez). Po ostatniej inauguracji SIAL-u  w  Indiach mówi się już o  stworzeniu edycji w którymś z krajów afrykańskich.


I mprezy targowe

59 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

Produkty Higieny intymnej

fot. Shutterstock.com

Produkty higieny intymnej, jak wiele innych rzeczy zapewniających komfort i bezpieczeństwo, powinny być dostępne na wyciągnięcie ręki. Kategoria ta zyskuje na znaczeniu w każdej placówce handlowej branży FMCG. W zależności od specyfiki sklepu, w niektórych wystarczy standardowa półka i niezbędny asortyment, w innych oferta powinna być bardziej rozbudowana.

W

spółczesne kobiety poszukują at r a kc y jnych , nowoczesnych środków, które zapewnią im komfort użytkowania w intymnej sferze życia. Handlowcy powinni wyjść naprzeciw tym potrzebom i przygotować urozmaiconą ofertę.

Reklama str. 117

Nie jest to jednak proste zadanie, bo w kategorii widać silne zróżnicowanie, szczególnie w  segmentach najpopularniejszych, a  więc tych, które koniecznie muszą znaleźć się na sklepowej półce. Podpaski, wkładki, tampony i  płyny do higieny intymnej to produkty coraz bardziej wyspecjalizowane, nie brakuje wśród nich także innowacji. Dla klientek liczy się przede wszystkim dopasowanie do indywidualnych potrzeb – wśród podpasek i wkładek poszukiwane są artykuły z  włókien naturalnych, miękkie i  delikatne. Tradycjonalistki preferują klasyczne, grubsze podpaski lub wkładki, a  klientki, które chętnie testują nowości, sięgają po artykuły cienkie i zarazem ultrachłonne. Dla kobiet aktywnych, uprawiających sport, wygoda jest rów-

60 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Agnieszka Andrzejewska Specjalista ds. Promocji Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego TZMO Innowacyjność, wysoka jakość i bezpieczeństwo stosowania – to cechy od lat niezmiennie cenione przez kobiety, którymi powinny charakteryzować się artykuły z  kategorii higieny kobiecej. Bardzo ważna jest również różnorodność oferowanych produktów, pozwalająca znaleźć wyrób najlepiej dopasowany, zadowalający różne gusta i zaspokajający różne potrzeby. Z  analizy zachowań zakupowych wynika, że kobiety poszukują produktów chłonnych, skutecznie neutralizujących intymne zapachy, przyjaznych dla delikatnej skóry okolic intymnych, testowanych dermatologicznie. Produkty z oferty marki Bella wychodzą naprzeciw potrzebom kobiet – w bogatym portfolio znajdą one m.in. podpaski i  wkładki, o  różnych chłonnościach, grubościach i kształtach.


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

nie ważna jak bezpieczeństwo, dlatego z myślą o  nich powstają coraz ciekawsze propozycje: cieniutkie podpaski, idealnie dopasowane do bielizny, wkładki higieniczne albo tampony z  ułatwiającym zastosowanie aplikatorem lub silikonową otoczką. Komfort i  ochronę podczas snu zapewniają produkty o podwyższonym stopniu chłonności, wydłużone, o  wzmocnionych ściankach bocznych zabezpieczających brzegi bielizny. Klientki coraz częściej poszukują produktów specjalistycznych, odpowiadających indywidualnym potrzebom oraz konkretnym problemom. Producenci artykułów higienicznych starają się sprostać wymaganiom rynku, wprowadzając kolejne innowacje i udogodnienia, m.in. podpaski i wkładki w  wariantach odmiennych pod względem wielkości oraz stopnia chłonności. Wkładki różnią się długością, kształtem (np. do stringów), zapachem, a  nawet kolorem (do czarnej bielizny). Podobnie jest w przypadku tamponów – są większe i  chłonniejsze albo mniejsze, w  zależności od fazy cyklu oraz wieku kobiety. Przy wyborze podpasek i  wkładek istotna jest miękka oddychająca powłoka oraz anatomiczny kształt. W ofercie artykułów higienicznych zaobserwować można dążenie do miniaturyzacji przy zachowaniu maksymalnej chłonności – dla aktywnych pań produkt powinien być jak najcieńszy, dyskretny i komfortowy. Nie bez znaczenia jest też działanie łagodzące – podpaski i wkładki mogą być nasączone wyciągami z ziół, np. babki lancetowatej, rumianku, aloesu. Artykuły kobiecej higieny warto wyeksponować nawet w najmniejszej placówce, uzupełniając ofertę podstawową płynami do higieny intymnej. Ten segment rynku intensywnie się rozwija i specjalizuje – pojawiają się nowe wersje produktów dla różnych grup konsumentek. Klientki są świadome, że stosowanie

61 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


PORADNIK KOSMETYCZNY

Elżbieta Andrzejak Dyrektor Marketingu Madonis Menstruacja, problemy z upławami, okres ciąży, połogu czy czas po zabiegach ginekolo-

gicznych są ważnymi chwilami, w których troska o  miejsca intymne jest priorytetem. Możemy linię fitokosmetyków myjących zaproponować wszystkim, którzy szukają delikatnych, bogatych w  składniki nawilżające produktów dających skórze ukojenie i  odżywienie. Nasze kosmetyki do higieny intymnej to przede wszystkim dobre receptury, receptury bez sles, bez syntetycznego mydła, bez surowców ropopochodnych i  barwników. W  szczególny sposób dobieramy ekstrakty roślinne, by wspierały recepturę w zachowanie właściwości, na których nam zależy.

dobrze dobranych preparatów może pomóc w zachowaniu zdrowia, zapewnia komfort i świeżość oraz zabezpiecza przed infekcjami okolic intymnych. Ważnym kryterium zakupu jest nie tylko zaufanie do marki, lecz także bezpieczny skład: odpowiednie pH i działanie łagodzące preparatu (delikatne substancje myjące, ekstrakty roślinne). Przygotowując ofertę, nie można zapomnieć o chusteczkach do higieny intymnej, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy konsumenckie związane ze wzrostem aktywności i mobilności. ▼ Beata Woźniak

PULS RYNKU

„Poradnik Handlowca”: Jak z perspektywy 25 lat ocenia Pan pozycję firmy na rynku słonych przekąsek w Polsce? Adam Klęczar: Minione 25 lat, które upłynęły w tym roku od momentu założenia przeze mnie wraz z moją Żoną naszej rodzinnej firmy, to okres wielu wyzwań i możliwości, które owocnie wykorzystaliśmy wraz z gronem oddanych współpracowników. Chcieliśmy zaoferować Polakom wysokiej jakości solone paluszki, które pozwoliły nam stawić czoła licznej wówczas konkurencji, a dzięki wytężonej pracy i poprzez konsekwentną promocję marki „Beskidzkie”, uczyniły nas jednym z liderów rynkowych. Dynamiczny rozwój spółki pozwolił nam zainwestować w nowoczesne hale produkcyjne i zaplecze technologiczne oraz uzyskać międzynarodowe certyfikaty jakości, a dla klientów rozszerzyć gamę smacznych przekąsek opartych na dobrych składnikach. Nasze osiągnięcia świadczą o tym, że wspólnymi siłami niegdyś niewielka polska firma może skutecznie wejść też na rynki zagraniczne. Optymistycznie patrzymy w kolejne ćwierćwiecze, a naszym kontrahentom i pracownikom serdecznie dziękujemy oraz zachęcamy do dalszej współpracy.

„Poradnik Handlowca”: Konsumpcja mięsa drobiowego już od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlaczego klienci tak chętnie wybierają drób? Olga Stryjewska: Rosnące z roku na rok spożycie mięsa drobiowego na świecie potwierdza jego niesłabnącą popularność wśród konsumentów. Walory zdrowotne, a przede wszystkim dietetyczne, w tym niska kaloryczność w porównaniu z innymi gatunkami mięsa stawiają go w czołówce wśród potraw dla osób dbających o linię. Dodatkowo wyjątkowo korzystne cechy smakowe, tj. delikatna struktura, łagodny smak czynią go doskonałą bazą w kulinarnych zmaganiach. Cedrob S.A. jako największy polski producent mięsa drobiowego oferuje doskonałej jakości kurę, kurczaka oraz gęś. Produkty te sprzedawane są w formie luz oraz pakowanej, świeże i głęboko mrożone, w różnych formach asortymentowych. Nowością u producenta jest kaczka, która będzie sprzedawana pod marką Kraina Kraka. Motorem do podjęcia decyzji o poszerzeniu oferty była doskonała sprzedaż gęsiny marki Krakauerland, która potwierdza wielką potrzebę drobiowej oferty premium wśród konsumentów. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja, by przygotować potrawy iście wysokich smaków i zadziwić najbliższych klasykami polskiej kuchni staropolskiej.

Więcej na stronie: www.poradnikhandlowca.com.pl/kategorie/wywiady

62

PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Mrożonki

fot. Shutterstock.com

Mroźne święta… w bonecie Coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie przestrzeni bonet w okresie przedświątecznym. Polacy bowiem coraz chętniej sięgają po gotowe dania i półprodukty, niezbędne do przygotowania wigilijnych dań. Sami producenci proponują coraz ciekawszą ofertę mrożonek, ułatwiających i przyspieszających przygotowanie świątecznej kolacji, a co najważniejsze zapewniających uzyskanie znakomitego efektu kulinarnego.

N

iełatwo jest tak zaplanować ofertę, by w odpowiednim czasie przed świętami, znalazło się wystarczająco dużo miejsca na wszelkie mrożone dania wigilijne, a jednak coraz więcej konsumentów bez wyrzutów sumienia sięga po mrożone półprodukty i dania gotowe, aby przygotować Święta. W  wielu przypadkach bowiem jakość mrożonek nie ustępuje domowym wyrobom, czasem nawet je przewyższając, gdyż w warunkach domowych nieraz nie ma możliwości

przygotowania w szybkim czasie tak idealnej potrawy. Nie mniej ważnym aspektem jest też zmiana podejścia do spędzania świąt. Młodsze pokolenie bardziej docenia stworzenie prawdziwej świątecznej atmosfery i  choć domowe smaki są wciąż ważnym elementem rodzinnej Wigilii, to jednak coraz mniej osób chce cały okres przedświąteczny spędzać w  pocie czoła i  w  kuchennych oparach, by z chwilą wzejścia pierwszej gwiazdki ze zmęczeniem zasiadać do stołu. Przedświąteczne

64 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

porządki i zamieszanie okołokulinarne nieraz stawały się przyczyną, że przygotowujące Święta panie domu resztę świątecznych dni odchorowywały ze zmęczenia. Dziś młodsze kobiety nie chcą powielać stylu życia swoich matek i chcą inaczej spędzać Święta. Producenci żywności coraz uważniej wsłuchują się w  te potrzeby współczesnego rynku, proponując skorzystanie z  gotowych rozwiązań. Kategoria mrożonek jest tu doskonałym przykładem, oferując już tak dobrą jakość, że poza wtajemniczony-


Mrożonki

Marek Rogoża Dyrektor Marketingu Iglotex Na Święta Polacy wybierają tradycyjne produkty: pierogi z kapustą i grzybami, pierogi z grzybami, uszka z kapustą i grzybami, uszka z  grzybami oraz zupę grzybową. To niewątpliwie najbardziej pożądany asortyment w  okresie świątecznym i  nie może go zabraknąć w  zamrażarkach. To hity sprzedażowe generujące bardzo wysokie przychody w  okresie listopad-grudzień, dlatego bardzo ważna jest ich ekspozycja. Ze względu na ograniczone miejsce w  zamrażarkach ekspozycja produktów mrożonych jest dużo trudniejsza, niż w  przypadku innych produktów spożywczych. Ważne jest zatem przygotowanie odpowiedniej ekspozycji w  taki sposób, aby produkty były widoczne, posegregowane kategoriami i  ułożone frontem do konsumenta. Kolejnym istotnym aspektem jest utrzymanie porządku w bonecie oraz łatwość sięgnięcia po produkt. Właściwa ekspozycja mrożonek istotnie wpływa na proces podejmowania decyzji przez konsumenta, a w konsekwencji na sprzedaż i zyski sklepu.

mi nikt nie domyśli się nawet, że pani domu kupiła coś gotowego. Dziś problemem handlowców wobec szerokiej oferty rynkowej staje się ograniczone miejsce sprzedaży i takie zarządzanie powierzchnią, by na czas znaleźć wystarczająco dużo miejsca w bonetach dla najlepiej

65 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Mrożonki

rotujących świątecznych produktów. Niełatwo jest zachęcić do wcześniejszego zakupu mrożonek, pomimo że większość gospodarstw domowych dysponuje nowoczesnymi, dużymi lodówkami. Większość i tak wybierze się na zakupy w ostatnim tygodniu. To przyzwyczajenie do robienia zakupów „na ostatnią chwilę” niestety nie ułatwia pracy. Jeśli zamówi się za mało, to w  ostatnim momencie będzie trzeba próbować uzupełnić zapasy, a  jeśli u  dostawcy nie będzie już określonego asortymentu – pozostanie tylko liczyć utracone zyski i tłumaczyć się przed klientami z braków w bonecie. Z drugiej strony, jeśli zawiodą prognozy sprzedaży i  zamówi się zbyt duże ilości towaru – będzie trzeba towar wyprzedać po obniżonej cenie po świętach. I  tak źle i  tak niedobrze. W  pewnej mierze ryzyko można nieco zminimalizować, starając się klientów niejako przygotować do wcześniejszych zakupów, stosując różnorakie zachęty. Może to być niższa cena w  pierwszej połowie grudnia albo akcja „Przygotuj się spokojnie do Świąt”, w postaci listy w gazetce, ulotce, plakacie, czy w social mediach, ułatwiająca klientowi zaplanowanie Świąt, by zminimalizować stres świąteczny. Właśnie mrożonki mogą znaleźć się na tej liście jako produkty, które można zakupić wcześniej, niż w okresie przedświątecznej gorączki.

Reklama str. 119

Uważnie przyjrzyjmy się asortymentowi, który powinien znaleźć się w bonetach. Niektóre z  produktów sprzedawać się będą także w  okresie poświątecznym, bez konieczności dużej przeceny. Tych możemy zamówić odpowiednio więcej, nie zapominając jednak, że nie może to się odbyć kosztem typowo wigilijnych dań, poszukiwanych przez klientów. W  pierwszej kolejności trzeba uważnie zaplanować asortyment zup. W  większości domów w wigilijny wieczór nie może zabraknąć barszczu lub zupy grzybowej. Warto postawić na więcej niż jedną markę w tym zakresie, jeśli chcemy, by klienci mogli cieszyć się możliwością wyboru. Zazwyczaj klienci są skłonni wydać więcej na danie świąteczne, więc weźmy pod uwagę marki uznanych producentów, którzy nie zawodzą pod względem jakości. Oprócz gotowych zup nie może zabraknąć też mrożonych półproduktów, takich jak włoszczyzna, buraki, czy grzyby (prawdziwki, podgrzybki, kurki). Jako dodatki do zup, a szczególnie do barszczu, chętnie podawane są uszka. Największą popularnością cieszą się tradycyjne uszka z  kapustą i  grzybami. To dość pracochłonne danie, dlatego od lat możemy zaobserwować wzrost zainteresowania mrożonymi uszkami. Co ciekawe – kiedyś to danie ze względu na pracochłonność w  przygotowaniu, było spożywane w  wielu domach jedynie w czasie Wigilii. Dziś wraz z  dostępem do mrożonek i  uszek w  postaci schłodzonej – wiele osób delektuje się tym przysmakiem przez cały rok. Obok uszek nie może zabraknąć pierogów, szczególnie tych z farszem z  kapusty i  grzybów, chociaż i inne smaki notują większą sprzedaż w tym okresie, na przykład pierogi ruskie. Producenci zdają sobie sprawę z  tego, że konsumen-

66 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Beata Łosiak PR Manager Hortex Nim nadejdą święta i zasiądziemy wraz z rodziną do stołu z pełnym zaangażowaniem przygotowujemy tradycyjne potrawy. W  te wyjątkowe dni doskonale sprawdzi się Barszczyk Czerwony Hortex o  delikatnym i  aksamitnym smaku. Znakomitą bazą do przygotowania dań świątecznych staną się także mrożone warzywa i  owoce Hortex. W przedświątecznej bonecie powinny znaleźć się te najbardziej przydatne i  najpopularniejsze w  okresie świąt: Zupa grzybowa Hortex, Włoszczyzna paski Hortex, Marchewka z  groszkiem Hortex i  Barszcz ukraiński Hortex, a z owoców Śliwki bez pestek Hortex, Wiśnie bez pestek Hortex i Mieszanka kompotowa Hortex.

tom zależy na wysokiej jakości, więc składniki gotowych dań wigilijnych: warzywa, owoce, grzyby, ryby muszą też sprostać coraz większym wymaganiom. Coraz więcej gotowych produktów zbliża się smakowo i jakościowo do pierogów czy uszek przygotowywanych w domu czy w restauracji. Cena za danie z  zamrażarki też staje się coraz atrakcyjniejsza dla klientów, jeśli by ją porównać do przygotowanego samodzielnego w  domu. Wraz ze wzrostem dostępności i jakości oraz przy zachowaniu relatywnie niskiej ceny możemy się spodzie-


Mrożonki

wać, że coraz mniej Polaków będzie tradycyjnie lepiło uszka i pierogi w  domu, zastępując je produktami mrożonymi. Wśród tradycyjnych wigilijnych dań nie może zabraknąć dań z ryb. W wielu domach tradycyjnego karpia zastępują coraz częściej inne gatunki ryb, w tym cieszące się popularnością filety z łososia, dorsza czy innych ryb morskich. Dysponując odpowiednio dużą powierzchnią dla ryb mrożonych, możemy pokusić się o sprzedaż filetów ryb droższych, rzadziej jadanych na co dzień, takich jak sandacz, okoń, sum oraz poszerzyć ofertę rybnych dań gotowych. Warto pamiętać, że w wielu domach rodzice ulegają presji najmłodszych, niekoniecznie lubiących niektóre rybne dania, więc nie powinien nikogo dziwić zwiększony popyt na paluszki rybne. Zazwyczaj na wigilijnym stole nie powinno zabraknąć kompotu z  suszonych owoców, jednak nie wszystkim on smakuje, a  coraz większym wzięciem cieszą się kompoty z  mieszanek owocowych, z dużym dodatkiem wiśni, a przede wszystkim śliwek, ułatwiających trawienie świątecznej kolacji. Mrożone śliwki, wiśnie i  inne owoce bywają też wykorzystywane jako półprodukt do pieczenia ciast, takich jak na przykład placek z owocem i kruszonką. W świątecznej ofercie nie pomijajmy też gotowych dań, które mogą się sprawdzić w pozostałe, już niepostne, dni świąt. Na przyjęcie gości sprawdzi się pieczeń z  dobrej jakości mięsa, czy pieczony drób. Warto zatem uzupełnić ofertę o gotowe pieczenie, dania z gęsi, czy mrożone mięsa gotowane sous vide (wstępnie zamarynowane i  długo gotowane), których podgrzanie w  domu nie nastręczy wiele kłopotu. ▼ Olga Tylińska

ph_HORTEX_131x250.indd 1

67

PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

22/10/18 16:29


Zdrowa żywność

„Czysta” etykieta

fot. Shutterstock.com

Opakowania produktów spożywczych odgrywają coraz większą rolę w procesie sprzedaży. I liczą się nie tylko walory wizualne. Współczesny klient przywiązuje ogromną wagę do składu artykułów, które wkłada do koszyka, dlatego uważnie studiuje etykiety, szukając w nich potwierdzenia, że wybrany produkt jest zdrowy.

O

trendzie clean label jest w Polsce coraz głośniej, ponieważ jakość żywności zaczyna być w  powszechnej świadomości związana ze składem. Koncepcję „czystej” etykiety można traktować jako reakcję rynku na rosnące zapotrzebowanie konsumentów w  zakresie wysokiej jakości produktów spożywczych. Jest to także odpowiedź na potrzebę rzetelnej informacji na temat ich składu oraz wartości odżywczych. Okazuje się, że konsumentom najbardziej zależy

na naturalności i prostocie, czyli im mniej zbędnych dodatków, tym lepiej. Bardziej wymagający klienci to wyzwanie zarówno dla producentów, jak i detalistów. Poprzeczka wciąż idzie w górę, ponieważ już nie wystarczają zapewnienia, że dany produkt nie zawiera alergenów, cukru, konserwantów czy sztucznych barwników. Odbiorcy wolą produkty o składzie krótkim i niebudzącym wątpliwości. Interesuje ich, jak wytwarza się konkretne artykuły spożywcze, kto stoi

68 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

za daną firmą i jakie wartości reprezentuje. Co więcej, zainteresowania konsumentów kierują się na rolnictwo i  lokalnych producentów w  kontekście drogi produktu „od pola do stołu”. Co się kryje pod pojęciem „czystej” etykiety? Jednoznaczna definicja nie istnieje, ale konsumenci i producenci żywności chętnie wyrażają swoje przekonania na ten temat. Dla większości to przejrzysta deklaracja składu produktów żywnościowych, w której świadomie rezygnuje się ze sztucznych


Handel FMCG w Polsce

69 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Zdrowa żywność

barwników, środków konserwujących, środków wzmacniających smak itp. Ale clean label nie odnosi się tylko do braku niepożądanych dodatków. Przejrzysta informacyjnie i atrakcyjna wizualnie etykieta może być kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez tych klientów, dla których jakość jest najważniejsza. Sztuka czytania Konsument ma prawo wiedzieć, co kupuje, ale jeśli nie zapozna się z  tekstem etykiety na produktach żywnościowych, wiedza ta będzie niepełna. W  Polsce każdy produkt musi być oznakowany w  języku polskim, w  zrozumiały sposób, np. nazwa powinna być nazwą rodzajową (np. masło, olej, mąka) i  towarzyszyć jej powinna informacja o  formie produktu lub sposobie jego przygotowania (np. głęboko mrożony, pasteryzowany), konieczne jest także podanie wartości odżywczej. Ilość produktu podawana jest w  sztukach lub określa się jego masę czy objętość w odpowiednich jednostkach (zawartość netto). Trwałość oznaczana jest w formie daty, do której najlepiej jest spożyć dany produkt. Obok daty lub terminu przydatności producenci często podają informację na temat sposobu przechowywania produktu (np. w lodówce bądź zamrażarce). Oświadczenia żywieniowe i  zdrowotne są regulowane przepisami wprowadzonymi przez

Reklama str. 139

Unię Europejską. Zgodnie z nimi nie można opatrzyć pozytywnym oświadczeniem zdrowotnym produktu, który zawiera dużo soli, cukru lub tłuszczu. Dodatkowo zabronione jest etykietowanie, które dotyczy zapobiegania i leczenia chorób, odwołujące się do szybkości lub wielkości obniżenia wagi ciała, a  także sugerujące, że niespożycie danego produktu wpływa na zdrowie. Z  kolei oznaczenie „produkt ekologiczny” określają przepisy Unii Europejskiej. Badania, które mają na celu sprawdzenie ekologiczności produktu, polegają na sprawdzeniu i ocenie na kilku etapach jego powstawania. Wykaz składników to wymienione w porządku malejącym według ich wagi składniki, z  których przygotowano dany produkt. W  przypadku składników, które znajdują się w  nazwie produktu lub mają znaczenie dla jego charakterystyki, konieczne jest podanie zawartości procentowej (np. pomidorów w przecierach pomidorowych, tłuszczu w maśle). W wykazie składników muszą znaleźć się też substancje pomagające w  przetwarzaniu żywności i uzyskaniu jej charakterystycznych cech, jak zapach, smak i konsystencja. W tym wypadku producent ma obowiązek podać ich nazwę lub numer – symbol E – wraz z ich funkcją technologiczną, jaką pełnią w  produkcie. Najczęściej mamy do czynienia z zapobiegającymi psuciu żywności konserwantami. Na opakowaniu produktu muszą się ponadto znaleźć składniki uczulające, np. mleko, orzechy ziemne, jaja lub sezam. Przepisy dotyczące znakowania żywności znajdziemy w Ustawie z  dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpieczeństwie żywności i  żywienia (Dz.U. Nr 17, poz. 1225 z  późn. zm.), w  Ustawie z  dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 5 z  2001 r., poz. 44 z późn. zm.) oraz w rozporzą-

70 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Izabela Matulka Brand Manager Raisio Coraz bardziej świadomi konsumenci szukają informacji o składzie produktu, jego pochodzeniu, a także wartościach odżywczych. Najważniejszy w  tym zakresie jest komunikat zawarty na opakowaniu, który w  czytelny i  rzetelny sposób podkreśla walory produktu. Konsumenci, w  przypadku produktów prozdrowotnych, poszukują również informacji w Internecie – dlatego ważne jest, aby opisy na stronie internetowej marki, czy w  sklepach internetowych były aktualne i  kompletne. Jeśli chodzi o produkty marki Benecol o klinicznie udowodnionym działaniu w  obniżaniu cholesterolu, to już od 16 lat edukujemy polskich konsumentów na temat istotności problemu cholesterolu, badań profilaktycznych i zdrowego trybu życia. Wspieramy markę zarówno komunikacją do konsumentów, jak i  lekarzy. Przekaz marketingowy nie powinien wywoływać strachu u  konsumenta, a inspirować i motywować do pozytywnych zmian w  stylu życia, czyli np. rezygnacji z masła na korzyść margaryny Benecol, która poza tym, że skutecznie obniża poziom cholesterolu, zawiera nawet o 80% mniej tłuszczów nasyconych niż masło.

dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w  sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.). Zdrowie, wellness i wygoda Konsumenci bardziej zainteresowani zdrowym stylem życia domagają się więcej informacji na temat żywności, którą kupują. Niezbędna jest lista składników, miejsce pochodzenia, opis procesu produkcji, transportu czy przechowywania. Coraz więcej producentów stara się sprostać tym wy-


XXXXXXXX

71 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Zdrowa żywność

maganiom. W dodatku kupującym zależy nie tylko na tym, aby jeść zdrowiej, lecz także wygodniej, dlatego kluczem do sukcesu jest pogodzenie w ofercie produktów tych najbardziej poszukiwanych cech. Najlepiej, by było to danie, które można szybko przyrządzić, najlepiej w wersji light, o każdej porze dnia, w wygodnym opakowaniu i nieskomplikowanej formie, tak by zaspokoić głód lub pragnienie, ale nie obciążać organizmu niepotrzebnymi składnikami. Z  tego powodu producenci prześcigają się w  dostarczaniu rozwiązań, które będą odpowiedzią na oczekiwania tych wszystkich, którzy większość czasu spędzają poza domem. Młodzi konsumenci, którzy stanowią grupę najbardziej podatną na nowe trendy, coraz chętniej sięgają po produkty roślinne, a  w  siłę rośnie wegetarianizm, weganizm, czy też bardziej elastyczny fleksitarianizm. Ci, którzy ze względów zdrowotnych lub etycznych decydują się na ograniczenie spożycia mięsa i  jego przetworów, liczą na żywność, która może zastąpić w  diecie mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. Ważne dla nich będą na pewno: innowacyjność, jakość, smak, skład, pochodzenie i  sposób wytworzenia. Wraz ze zmieniającym się stylem życia Polaków – uprawianiem sportu, turystyką, modą na bycie fit – zmieniają się zwyczaje i  nawyki żywieniowe. Już połowa rodzimych konsumentów deklaruje, że wybiera te pro-

Reklama str. 97

dukty, które nie zawierają sztucznych dodatków i konserwantów. Kategorie pod presją Konsumenci przywiązują dużą wagę do składu i  pochodzenia żywności oraz do jej oddziaływania na zdrowie. W centrum zainteresowania kupujących są przede wszystkim produkty wykorzystywane w  codziennej diecie: mięso i  wędliny, nabiał, pieczywo oraz przetwory owocowo-warzywne. W  całym sektorze spożywczym najbardziej odczuwalna jest presja konsumentów na żywność bezcukrową. Odbiorców nie zadowala już jednak zastąpienie go cukrem trzcinowym, chętniej widzieliby na etykiecie takie składniki, jak cukier kokosowy, fruktoza, stewia, ksylitol albo erytrytol. Coraz więcej Polaków twierdzi, że ogranicza spożycie słodkich produktów lub ich unika, pozwalając sobie na nie tylko od czasu do czasu. Ulepszanie swoich receptur i informowanie konsumentów o  stosowanych składnikach to może być okazja dla producentów słodyczy lub słodkich napojów, by zwiększyć zaufanie klientów. Nic więc dziwnego, że receptury wyrobów z tych kategorii zmieniają się, z etykiet znikają sztuczne barwniki, środki smakowe i  konserwujące, a  także w  wielu przypadkach olej palmowy. Można więc spodziewać się kolejnych nowinek rynkowych. Ale tendencje do „czystej” etykiety kształtują też pozostałe kategorie, tym bardziej, że polskim konsumentom zależy już nie tylko na tym, żeby produkty były zdrowe. Wielu z  nich zwraca uwagę na proces produkcji i jego wpływ na środowisko. Pod lupą są przetwory owocowo-warzywne i  napoje, których walory smakowe powinny iść w parze z tradycyjnymi formami wytwarzania i  naturalnym składem. Duże wymagania stawia się także branży piekarniczej (pieczywo bez tzw. polepsza-

72 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Piotr Pilarski Trade Marketing Manager Indykpol Współczesny konsument jest coraz bardziej świadomy, poszukuje produktów najwyższej jakości, wysokomięsnych i bez konserwantów. Odpowiadając na te potrzeby, detaliści powinni zadbać o  obecność takich produktów w  ofercie i  w  miarę możliwości zwiększać ich udział względem produktów o niższych walorach jakościowych oraz niskiej mięsności. Dzięki takiej ofercie sklep zapewnia sobie konkurencyjność na rynku, podąża za trendami prozdrowotnymi i przyciąga najatrakcyjniejszą grupę klientów. Indykpol odpowiadając na potrzeby i wymagania konsumentów wprowadza nowe produkty z linii „Samo dobro”, bez dodatku konserwantów, wyprodukowane z  najwyższej jakości mięsa indyczego, kontrolowanego w systemie od pola do stołu.

czy, nadmiaru soli i cukru), tłuszczom do smarowania i  smażenia (prosty skład, brak konserwantów i  tłuszczów trans) czy chociażby daniom ekspresowym i gotowym, które regularnie zmieniają receptury na zdrowsze. Konsumenci coraz bardziej przyglądają się grupie produktów light i  fit, bo hasła na opakowaniu już nie wystarczą, gdy zaczyna przemawiać lista składników. Jedną z  kategorii postrzeganych jako prozdrowotna i naturalna są produkty mleczarskie. I choć z  zasady nie ma w  tej żywności konserwantów, klienci uważnie


Zdrowa żywność

czytający etykiety mogą zauważyć na liście sztuczne barwniki, zagęstniki itp. Wymagający odbiorcy coraz częściej szukają jednak produktów, których smak, zapach i kolor nie wynikają z  chemicznych mieszanek, dlatego popularne marki chętnie poddają się „etykietowej rewolucji”, by dbać o  wizerunek. Największym zmianom poddawane są serki topione i do smarowania, które jeszcze kilka lat temu nie miały tak czystych składów jak obecnie. Zmiany w składzie nie ominęły również kategorii mięsa i  wędlin. Polscy konsumenci nie są już nastawieni na najtańsze produkty, a wyroby z „czystą” etykietą cieszą się sporym zainteresowaniem, szczególnie produkty wysokomięsne, wytwarzane tradycyjnymi sposobami, bez dodatku glutaminianu sodu czy fosforanów. Pojawiają się też wyraźne sygna-

ły zwiększania zapotrzebowania na wyroby rodzime, także z danego regionu. Znaczenie ma pochodzenie produktu i  warunki jego produkcji. Warto mieć ponadto na uwadze, że rosnące oczekiwania konsumentów obejmują nie tylko czystość etykiety, ale również czystość (czytelność i estetykę) samej ekspozycji. Nowa era w stylu eko W branży artykułów spożywczych zachodzą dynamiczne zmiany, na których zyskać mogą nie tylko odbiorcy, lecz także producenci żywności ekologicznej, dystrybutorzy i  detaliści, którzy mają ją w ofercie. Troska o jakość i pochodzenie surowców, poszukiwanie jak najprostszych receptur i  dobra strategia komunikacyjna to czynniki silnie przemawiające dziś do konsumentów. Najnowsze

trendy układają się pomyślnie dla rynku eko, dlatego w każdym, nawet najmniejszym sklepie spożywczym warto rozwijać półkę z produktami tej kategorii. Coraz częściej dobrze sprawdza się współpraca między lokalnymi sklepami a drobnymi producentami i dystrybutorami żywności z  regionu, np. rolnikami, piekarzami, sadownikami, właścicielami straganów itp. To dla detalistów szansa podkreślenia atutu, jakim jest lokalizacja i  wyjątkowość oferty. Jeśli klienci przekonają się do konkretnych produktów, będą zaglądać do sklepu regularnie. Z  kolei wyzwaniem dla producentów i dystrybutorów produktów certyfikowanych jest skuteczne pozycjonowanie i  marketing swoich wyrobów, a także coraz lepsze dotarcie z ofertą. ▼ Beata Woźniak Reklama

73 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Chemia gospodarcza

Porządki

przedświąteczne

fot. Shutterstock.com

Okres przedświąteczny to mnóstwo przygotowań, nie tylko kulinarnych. To również dbałość o czystość domu czy mieszkania. W tym czasie zaobserwować można rosnący popyt na produkty z kategorii chemii gospodarczej. Oferta środków czystości w listopadzie i grudniu powinna przede wszystkim uwzględniać większe potrzeby klientów w zakresie uzupełniania domowego zestawu do walki z brudem.

Zakupy czas zacząć Utrzymanie czystości w domu nie należy do obowiązków sezonowych, więc produkty przydatne do tych celów sprzedają się dobrze przez cały rok. Ale miesiące wiosenne i  jesienno-zimowe to najbardziej korzystne okresy dla rynku chemii gospodarczej, ze względu na święta. W tym czasie przy półkach ze środkami czystości ruch znacząco rośnie, a do koszyków wpadają większe pojemności i  nierzadko produkty premium.

Bo sprzątanie na święta w polskich domach musi być na błysk, więc nawet jeśli na co dzień były zakamarki, w  których uzbierało się trochę kurzu, a  okna stały się matowe, przedświąteczna gorączka mobilizuje i przynosi efekt lśniącego czystością i  pachnącego domu. Już w  listopadzie warto zaplanować optymalne zatowarowanie na okres przed Bożym Narodzeniem, przeznaczając na półce odpowiednią ilość miejsca na sezonowe hity, nowin-

74 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

ki rynkowe i oczywiście pewniaki, które zawsze znajdują nabywców. Do dobrze rotujących produktów należą płyny do mycia okien, preparaty do mycia i  pielęgnacji różnych powierzchni (ceramicznych, drewnianych, paneli itp.), środki do czyszczenia łazienek, a także spraye do usuwania kurzu i pielęgnacji mebli. Spore wzrosty notowane są w kategorii mleczek i  sprayów do odkamieniania, zwiększa się również sprzedaż środków do czyszczenia WC i kostek toaletowych. Można się też spodziewać, że tuż przed świętami i  krótko po nich wzrośnie zapotrzebowanie na płyny do mycia naczyń i  środki do zmywania mechanicznego. Dodatkowe znaczenie przy wzmocnieniu sprzedaży ma intensywny rozwój całej kategorii chemii gospodarczej pod względem składów oraz formuł oferowanych produktów. Jak się okazuje, dla odbiorców liczy się nie tylko efekt czystości. Na czasie są wszelkie udogodnienia, które minimalizują wysiłek, uprzyjemniają sprzątanie i  prowadzą do maksymalnej skuteczności. Łatwość aplikacji, nowoczesność opakowań, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania, wydajność i efektywność – to cechy, które coraz częściej brane są pod uwagę podczas zakupów. I oczywiście zapach, bo środkom czystości coraz bliżej do „kosmetyków dla domu” – naturalne olejki, wyciągi roślinne, aromaterapia to dodatkowe atuty, dlatego jeśli w ofercie sklepu przed Świętami Bożego Narodzenia pojawią się preparaty o zapachu goździków, cynamonu, pomarańczy, imbiru czy sosny – na pewno wzbudzą zainteresowanie. Reprezentacja uniwersalna Nie każdy, kto planuje gruntowne porządki przed świętami od razu decyduje się na zakup specjalistycznych produktów. Za wieloza-


Chemia gospodarcza

daniowymi środkami czystości, wciąż dość popularnymi, przemawia przede wszystkim oszczędność miejsca i ograniczenie wydatków. Można kupić jedną butelkę preparatu zamiast kilku, a jeśli producent oferuje wiele możliwości zastosowań, propozycja może być naprawdę kusząca. Nie bez znaczenia jest tutaj także przyzwyczajenie niektórych klientów do uniwersalnych środków czystości – lubią oni konkretną konsystencję, zapach, sposób dozowania, opakowanie i wykorzystują ów produkt do sprzątania kuchni, łazienki, podłóg czy kafelków. Dodatkowo kupując mniej,  można uzyskać produkt skuteczny, wydajny, w  praktycznym, ekonomicznym opakowaniu. Środki uniwersalne przed świętami mogą być mniej popularne niż specjalistyczne, ale nie może ich zabraknąć na półkach większości placówek handlowych. Najlepiej postawić na preparaty najbardziej popularne, skutecznie wspierane marketingowo. Na szczególną uwagę zasługują płyny, mleczka i  proszki w  ekonomicznych opakowaniach przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z różnych powierzchni zmywalnych (lakierowanych, ceramicznych, z  tworzyw sztucznych). W formie rozcieńczonej mogą być stosowane do zmywania podłóg w pokoju, kafelków w kuchni i łazience oraz w innych pomieszczeniach, a  w  postaci skoncentrowanej do usuwania silnych zabrudzeń z  blatów, zlewozmywaków czy kuchenek. Klienci cenią przede wszystkim te środki uniwersalne, które gwarantują usuwanie zanieczyszczeń bez potrzeby intensywnego szorowania i  pozostawiają przyjemny zapach świeżości. Jeśli są wzbogacone o olejki aromatyczne i kompozycje pielęgnujące, zapach utrzymuje się długo na umytej powierzchni, a do tego wydajność jest imponująca, na pewno znikną z półek.

75 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Chemia gospodarcza

Z pomocą specjalistów Oprócz preparatów uniwersalnych, doskonałych dla klientów, którzy nie chcą wydać zbyt dużo i nie zamierzają poświęcać więcej miejsca do przechowywania kolejnych pojemników, warto zaproponować bogatszą reprezentację preparatów specjalistycznych. Te różnorodne produkty dedykowane konkretnym powierzchniom lub urządzeniom i  przeznaczone do precyzyjnych zadań powstały jako odpowiedź rynku na pojawiające się wciąż nowe sprzęty w gospodarstwach domowych. W mieszkaniach i domach, na tarasach i  balkonach zaczęto wykorzystywać bardzo różnorodne materiały: ceramika, szkło, kamień, stal nierdzewna, panele, rozmaite rodzaje parkietów, podłogi olejowane, lakierowane itp. Konsumenci nierzadko zdecydowani są wybrać kilka produktów, inne do szybkiego usuwania zabrudzeń, a  inne do pielęgnacji. Do wyspecjalizowanych środków zaliczyć można wszelkie preparaty do mycia konkretnych powierzchni i  walki z  wybranymi problemami. Jest to np. mycie i  pielęgnacja mebli oraz podłóg, pranie i  odplamianie dywanów, czyszczenie kamienia i rdzy, usuwanie przypaleń czy pleśni, czyszczenie szyb i luster oraz armatury i  kafelków. Kiedy zbliżają się święta, w wielu domach rozpoczyna się walka, by przywrócić blask wszelkim powierzch-

Reklama str. 129

niom i urządzeniom. Lepiej sprzedawać mogą się więc także takie produkty, jak np. środki do mycia szyb kominkowych, lodówek, kuchenek indukcyjnych, emulsje do czyszczenia srebra, do fug, odkamieniacze, udrożniacze do rur itp. Spośród środków specjalistycznych stałym zainteresowaniem cieszą się te służące do utrzymania czystości toalety (płyny i  żele czyszcząco-dezynfekujące, zawieszki, krążki, plastry lub kostki, które chronią przed osadzaniem się kamienia, usuwają osad i odświeżają). Czysty dom to miejsce, w którym ładnie pachnie. Klienci chętnie wypełniają wnętrza domów i  mieszkań przyjemnymi aromatami, wykorzystując popularne odświeżacze powietrza. W  przypadku tego asortymentu wybór jest coraz większy, postępuje także specjalizacja (produkty do łazienek, dekoracyjne, do małych pomieszczeń itp.), dlatego warto zastanowić się, jakie formuły i zapachy sprzedadzą się w okresie jesienno-zimowym. Aerozole, minispraye, odświeżacze elektryczne, żelowe czy zapachowe świece to tylko wybrane propozycje – w  zależności od miejsca na półce można pokusić się o wyeksponowanie różnych wariantów, z uwzględnieniem zimowych preferencji zapachowych (aromaty cytrusowe, piernikowe, jabłko z  cynamonem, żurawina, wanilia, przyprawy korzenne). Mimo dobrej pozycji na rynku środków uniwersalnych, rosną potrzeby konsumentów związane z różnymi sferami domu, mieszkania czy ogrodu, pojawia się więc odpowiedź producentów w  postaci nowych propozycji – wygodnych i skutecznych. Do takich niewątpliwie należą nasączane chusteczki do czyszczenia lub odkurzania rozmaitych powierzchni (np. mebli drewnianych). Dzięki nim codzienne porządki stają się szybsze – nie trzeba tracić czasu na przygotowanie akcesoriów

76 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop Rok 2018 w firmie Gold Drop obfitował w wiele nowości produktowych. Są to m.in. produkty takie, jak: DIX – Żel do WC 3 w  1, mydełka w  płynie Attis Fruity, Attis – odświeżacz powietrza, Booster uniwersalny żel do prania z  enzymami oraz Gold Drop uniwersalny płyn czyszcząco-dezynfekujący. Okres jesieni to jednocześnie czas porządków powakacyjnych, klienci więc uzupełniają zapasy i chętnie kupują produkty potrzebne do odświeżenia domu czy też do prania, płukania. Myślę, że nowości naszej firmy pojawiające się na półkach sklepowych będą ich zachęcać do zakupu i testowania. Zwłaszcza, że idzie za nimi dobra i  sprawdzona jakość potwierdzona certyfikatami czy też otrzymanymi nagrodami. Jesienią tego roku będzie także wznowiona kampania reklamowa w internecie, prasie handlowej oraz radiu – produktu Dix Professional express cleaner, rewelacyjnego płynu do czyszczenia szyb kominkowych czy piekarników.

do sprzątania, płukanie i pranie tradycyjnych ściereczek, a po użyciu produkt wyrzuca się do kosza. Akcja zmywanie Święta Bożego Narodzenia to rodzinne spotkania przy stole, sporo kulinarnych wyzwań i  niestety mnóstwo naczyń do pozmywania, już od pierwszych dni przy-


Chemia gospodarcza

gotowań. Handlowcy odnotowują co roku rosnący popyt na niezbędne środki do zmywania podczas przedświątecznych zakupów. To dobry czas na uzupełnienie zapasów, bo nikt nie chciałby się zmierzyć z sytuacją, w której pozostało kilka dni „bez handlu”, a  w  domu kilka kropli płynu do naczyń lub jedna tabletka do zmywarki. Choć w wielu domach to właśnie zmywarki ułatwiają zmagania ze stertą brudnych naczyń i  sztućców, ręcznego zmywania nie można w  pełni zastąpić, a  płyn do naczyń jest także niezbędny użytkownikom najnowocześniejszych urządzeń. Poza tym tradycyjne płyny wciąż poddawane są zmianom: coraz więcej jest na rynku środków o znakomitych walorach użytkowych i bezpiecznych, łagodnych dla skóry formułach, w  których wykorzystano wyciągi roślinne, olejki i  witaminy. Kiedy jeszcze zmywanie uprzyjemniają atrakcyjne aromaty cytrusów albo kwiatów, przestaje być to czynność „za karę”. Przygotowując ofertę przedświąteczną, warto wziąć pod uwagę czynniki wpływające na zakup: dobre właściwości myjące, skuteczność w  usuwaniu tłuszczu, połysk czy brak zacieków na naczyniach. W segmencie tym przywiązanie do marki również odgrywa niebagatelną rolę. Przed świętami klienci chętniej sięgają po duże, ekonomiczne opakowania płynów (700 ml i  1 l), dlatego nawet w mniejszych sklepach, gdzie zazwyczaj kupowane są niewielkie formaty, można zaproponować w tym czasie większe pojemności. Posiadacze zmywarek również powinni mieć wybór. Wśród środków do zmywania mechanicznego producenci oferują detergenty, sól, płyny nabłyszczające oraz asortyment uzupełniający: preparaty do czyszczenia zmywarek i odświeżacze. Ale pełen zestaw produktów z  tej gru-

Najlepszy

wybór dla Twojego sklepu! Sekcja Obsługi Klienta – tel. 22 71 15 807, fax 22 71 15 893 www.ludwik.pl • www.inco.pl • kontakt.chemia@inco.pl

77 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Chemia gospodarcza

Tomasz Bizoń Menedżer Marketingu i Wdrożeń Produktów Pol-Hun Wraz z początkiem listopada wchodzimy w  okres przedświątecznych zakupów. Dla większości Polaków tak samo ważny jest dobór potraw

py coraz częściej zastępowany jest przez wielofunkcyjne tabletki i kapsułki, które zajmują mało miejsca, a ułatwiają walkę z tłuszczem i brudem, zapewniając naczyniom połysk. Przy okazji to także oszczędność wody i energii oraz w tabletkach 3 w 1 ochrona szkła i stali nierdzewnej przed matowieniem i samej zmywarki przed osadzaniem się kamienia. Współczesny odbiorca jest coraz bardziej świadomy, dlatego je-

na wigilijnym stole, lista prezentów pod choinką, co obowiązek świątecznych porządków. Mało która gospodyni pozwoli sobie na nieumyte okna, niewyprane firanki, czy kurz na meblach. W tym okresie nie jest usprawiedliwieniem brak czasu – porządek to „must have” większości polskich domów. Bez względu na wielkość czy profil sklepu warto pamiętać o zapewnieniu jak najszerszego asortymentu środków czystości. Zadbajmy zatem o zaopatrzenie nie tylko w płyny do mycia szyb, ścierki, płyny uniwersalne, proszki, ale także w produkty, które świetnie sprawdzą się w sprzedaży impulsowej, sugerowanej, np. wybielacze i odkamieniacze w  saszetkach, pochłaniacze zapachów do lodówki.

śli producenci chcą zwrócić uwagę na swoje propozycje, podkreślają innowacyjność preparatu, udoskonalenie jego receptury, ergonomię opakowania oraz szybkość i wygodę w stosowaniu. Dodatkowy asortyment mile widziany W  kategoriach komplementarnych przed świętami również dużo się dzieje. Klienci lubią kompleksowe zakupy, a  uzu-

pełniając zestawy preparatów do czyszczenia, najczęściej przy okazji wrzucają do koszyka inne przydatne podczas porządków produkty: mopy, ściereczki, zmywaki i gąbki, rękawiczki ochronne oraz worki na śmieci. Dlatego ekspozycja tego typu akcesoriów może przynieść dodatkowe zyski. W  przypadku niewielkich sklepów ogólnospożywczych nie warto jednak skupiać się na rozwiązaniach specjalistycznych, stawiając raczej na akcesoria uniwersalne. Natomiast dla najbardziej wymagających klientów można wprowadzić kilka nieszablonowych propozycji, np. zmywak łazienkowy do mycia glazury i fug czy chłonne gąbki do zlewów. Nabywców znajdą w tym czasie bez problemu klasyczne ściereczki i  mopy, ale też produkty z  mikrofibry, cieszące się opinią wydajnych, trwałych, skutecznych i  ekologicznych, bo czyszczących bez użycia detergentów. Wśród popularnych propozycji rynkowych są również takie produkty, jak wielowarstwowe ręczniki papierowe o większej chłonności. Wielozadaniowość to ich wielka zaleta – mogą służyć do usuwania kurzu, czyszczenia mebli i  blatów czy polerowa-

Marta Gajewska

Sprzedawczyni Sklep spożywczo-przemysłowo-chemiczny Dębica (woj. podkarpackie)

fot. Krzysztof Napieralski

Nasz sklep jest niewielki, zakupy chemii gospodarczej nie należą do tych najważniejszych. Jednak przed świętami część klientów również u nas dokonuje jej zakupów. Tego typu zakupy robią wyłącznie kobiety i one wybierają wówczas płyny do mycia okien takie, jak Clin, płyny do podłóg marek Sidolux, Ajax, czy preparaty do dbania o  czystość w  kuchni, jak Domestos, Cif. Zawsze mamy na półkach w  tym okresie odpowiedni zapas produktów.

78 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Chemia gospodarcza

Reklama

nia okien i luster. Przed świętami warto także zaopatrzyć sklep w większy wybór worków na śmieci, z naciskiem nie tylko na warianty najbardziej ekonomiczne, ale też te najwygodniejsze w użyciu (z uszami lub taśmą). Najpopularniejsze pod względem pojemności są worki 35 l i 60 l i takich powinno być na półce najwięcej. Dobry wybór i promocje Sprzedaż przedświąteczna to okazja do zwiększenia obrotów sklepu, ale nie zawsze jest ona dla handlowców satysfakcjonująca. Dobra organizacja i  optymalna oferta mogą przyczynić się do poprawy tej sytuacji. W  przypadku kategorii chemii gospodarczej wybór produktów do sprzedaży promocyjnej najlepiej rozbudowywać stopniowo, wprowadzając kolejne do oferty na około 3-4 tygodnie przed świętami. Klient ma wówczas okazję, by zapoznać się z nowościami, przyzwyczaić do promocji i sezonowych ekspozycji tematycznych w sklepie. Jeśli zauważymy, że rośnie popyt, to znak, że czas zaopatrzyć placówkę w większe pojemności i promocyjne opakowania. Wzrostowi sprzedaży na pewno sprzyja dodatkowa ekspozycja, dzięki której nie ma problemu z widocznością produktów. Konsument otrzymuje sygnał „czas na świąteczne porządki” i często zaczyna uzupełniać domowe zapasy, a personel sklepu może w łatwiejszy sposób zarządzać zaopatrzeniem w danej kategorii. Kilka tygodni przed świętami to także dobry czas, by zwiększyć w placówce ilość takich materiałów POS, jak np. stojaki i regały. Istotne znaczenie w  przygotowaniu sklepu do przedświątecznej gorączki zakupowej ma wykorzystanie marek, które dzięki intensywnym akcjom reklamowym wpisały się w świadomość konsumentów jako warte zainteresowania. Jeśli połączymy siłę marki z  przykuwającym wzrok stoiskiem i  tematycznym wystrojem, nie umknie to uwadze klientów. Dostępne dziś środki i akcesoria do sprzątania sprawiają, że zabiera ono mniej czasu i  jest coraz bardziej skuteczne. Klientom nie jest wszystko jedno, nie sięgną więc po dowolny produkt z półki chemicznej. Dziś liczą się nowinki, innowacje, ulepszone receptury, przyjazne opakowania – trudno się więc dziwić, że półki z  chemią zwiększają wciąż liczbę reprezentujących kategorię produktów. Przed świętami to właściwie obowiązek handlowców – zapewnić taki wybór, by w tym okresie najbardziej poszukiwane przez konsumentów towary znalazły się w ofercie. ▼ Beata Woźniak

79 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rynek alkoholi

fot. Shutterstock.com

Alkohole

na świątecznym stole Nadciągające zimowe chłody oraz przedświąteczna gorączka zakupów oznaczają wzmożoną rotację na alkoholowych półkach sklepowych. Klienci poszukiwać będą nie tylko rozgrzewających trunków, ale także takich, które pasują do świątecznej atmosfery lub też mogą być atrakcyjnymi prezentami dla rodziny i przyjaciół. W tym czasie wzrosty sprzedaży można zaobserwować w takich kategoriach, jak wódki, wina oraz whisky. Co trzeba wiedzieć, by dobrać asortyment zgodnie z preferencjami klientów i osiągnąć jak najwyższe obroty? Na stół Zmieniająca się kultura picia alkoholu w Polsce sprawia, że cena przestaje być podstawowym kryterium wyboru. Szczególnie w  okresie przedświątecznym jakość staje się kluczo-

wym czynnikiem decydującym o zakupie. Przy czym wybierając alkohol na własne potrzeby lub na poczęstunek dla świątecznych gości, klienci częściej kierują się jego smakiem. Natomiast kupując wysokoprocentowy prezent (wódkę lub whisky),

80 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

największą uwagę zwraca się na jego markę. Wódka przez cały rok jest jedną z najważniejszych kategorii alkoholowych w handlu małoformatowym, jednak najwięcej transakcji zakupu przypada na grudzień. Polacy w tym cza-


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

81 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rynek alkoholi

Arkadiusz Słota Brand & Digital Manager Stock Polska Okres świąteczny to czas spotkań w gronie rodziny, przyjaciół. To moment, kiedy możemy i chcemy obdarowywać się prezentami.

sie poszukują produktów znanych marek gwarantujących jakość. Droższe propozycje, które nie tylko lepiej smakują, ale i lepiej wyglądają na stole zyskują na popularności. Pomimo to klienci nie pozostają obojętni na promocje cenowe, których w tym czasie nie brakuje, warto więc też postawić na takie warianty znanych producentów. Częściej także niż w pozostałych miesiącach klienci sięgają

Zależy nam wówczas, żeby poczęstować naszych gości najlepszymi produktami i obdarować najwspanialszymi prezentami. Musi to być coś, co na pewno zostanie bardzo dobrze odebrane i  zapamiętane. Sięgamy zatem znacznie chętniej po produkty premium, w  tym oczywiście także po alkohole. W tej roli świetnie sprawdzi się wódka Beluga czy Orkisz, które posiadają nie tylko wysoką jakość samego produktu, ale także elegancki design. Kupujemy też alkohole zapakowane w  specjalne opakowania, tutaj idealnie sprawdzi się marka Amundsen w specjalnej puszcze prezentowej. Będą to trafione wybory zarówno na spotkania rodzinne, jak i te biznesowe.

po większe opakowania. W segmencie wódek czystych rośnie sprzedaż pojemności 0,75 l – nadal najpopularniejsze pozostają jednak butelki 0,5 l. Spada natomiast popularność małych formatów 100 i 200 ml, które w cieplejszych miesiącach są kupowane głównie z przeznaczeniem do konsumpcji „pod chmurką”. Zmiana modelu konsumpcji sprawia, że stale rośnie zainteresowanie klientów lżejszy-

mi smakowymi wariantami, o mniejszej zawartości alkoholu. Wódki smakowe świetnie nadają się do tworzenia koktajli, mogą też być podawane samodzielnie z lodem. W tym czasie wzrasta sprzedaż opakowań półlitrowych, co nie oznacza, że maleje sprzedaż butelek o  mniejszych pojemnościach.

Wódki jako odpowiedzialne za większość obrotu powinny być umieszczone w centralnej części półki.

Zmieniają się natomiast preferencje klientów dotyczące smaków. Lekkie, orzeźwiające i tropikalne aromaty ustępują nieco cięższym, raczej rodzimym wariantom takim, jak czarna porzeczka, orzech włoski lub laskowy czy śliwka.

Katarzyna Grześkiewicz Kierownik Sklep ogólnospożywczy Dębica (woj. podkarpackie)

fot. Krzysztof Napieralski

W okresie bezpośrednio poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia widocznie wzrasta sprzedaż alkoholi z  grupy premium. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się whisky, zwłaszcza ta oferowana w promocyjnej cenie, np. Johnny Walker albo Grant’s. Klienci kupujący alkohole na prezent zwracają także uwagę na dodatkowe elementy towarzyszące zakupowi, jak interesujące opakowanie czy dołączone do alkoholu szklanki lub kieliszki. Z  czystych alkoholi w  naszym sklepie dobrze sprzedają się Żubrówka biała oraz warianty Stocka.

82 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

83 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rynek alkoholi

Małgorzata Infeld Senior Brand Manager Finlandia Vodka Brown-Forman Polska Przełom roku to czas, w którym marki alkoholi mocnych, zwłaszcza z  segmentu premium, odnotowują znaczące wzrosty sprzedaży. W  przypadku wódek tendencja ta dotyczy zarówno wariantów

Na rozgrzewkę Długie zimowe wieczory oraz sezon grypowy sprzyjają zakupom smakowych wódek oraz nalewek, które mogą posłużyć jako dodatek do gorącej herbaty „z prądem” lub też mogą skutecznie rozgrzewać samodzielnie. Cytrynówki sprzedają się dobrze przez cały rok, natomiast w tym czasie zwiększonym powodzeniem cie-

czystych, jak i smakowych, chociaż niewątpliwie te pierwsze cieszą się większym zainteresowaniem konsumentów. To w  dużej mierze zasługa tego, że alkohole, zwłaszcza te cenione powszechnie za najwyższą jakość, kupowane są z przeznaczeniem na prezenty. Dlatego też dużą popularnością w tym okresie cieszą się produkty w okazjonalnych opakowaniach, również te wzbogacone o atrakcyjne dodatki. W przypadku naszej marki są to dwie wersje prezentowe – Finlandia® Vodka w eleganckim kartoniku oraz Finlandia® Vodka w  zestawie z  4 miniaturkami smakowymi – kokosowym, żurawinowym, limonkowym i grapefruitowym. Obie propozycje wyróżniają się oryginalnymi, inspirowanymi fińskim designem opakowaniami, które podkreślają najwyższą jakość wódki.

szą się smaki malinowe, wiśniowe i pigwowe, tradycyjnie kojarzone ze zdrowotnymi właściwościami tych owoców. Grudzień jest również szczytem popularności dla rumu, szczególnie jego brązowej odmiany dobrze komponującej się z  herbatą lub kawą. Także alkohole z  kategorii brązowych: brandy i  koniaki są postrzegane jako rozgrzewające reme-

dium na przeziębienie i osiągają w  tym czasie duże wzrosty sprzedaży. Prezentując produkty z tej kategorii należy pamiętać o ich aspekcie estetycznym. Ciekawe butelki, pudełka, tuby przyciągają wzrok klientów i  budują atrakcyjny wizerunek całego działu. Warto umieścić je na najwyższej półce i  odpowiednio wyeksponować oświetleniem.

Alkohole „kolorowe” o wyrazistej barwie w okresie zimowym sprzedają się o wiele lepiej niż w okresie letnim.

Na sklepowych półkach nie może także zabraknąć popularnych gotowych grzańców winnych oraz czerwonego węgierskiego wytrawnego wina, które po podgrzaniu i dodaniu od-

Izabela Olenderek

Sprzedawczyni Sklep Esencja Buk (woj. wielkopolskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Po piwa kraftowe sięgają przeważnie ludzie młodzi oraz osoby lepiej zarabiające. Wyroby z niewielkich manufaktur piwnych znajdują uznanie klientów. Dziennie sprzedaję kilkanaście butelek różnych piw kraftowych. Mocniejsze alkohole z wyższej półki cenowej sprzedawane są rzadziej przy okazji świąt, popularnych imienin. Króluje tutaj whisky. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wersje single malt, kosztujące ok. 200-300 zł za butelkę. Część osób kupuje te trunki w celach kolekcjonerskich.

84 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

85 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rynek alkoholi

Monika Szczerbiak

Sprzedawczyni Sklep spożywczy Garaż Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Sprzedaż alkoholu, zarówno w okresie świątecznym, jak i  w  pozostałej części roku okazuje się zadowalająca. Klienci przeważnie wybierają wódki smakowe w  butelkach o  pojemności 100 ml oraz 200 ml. Najczęściej decydują się na smaki miętowy oraz cytrynowy. Bezpośrednio przed Sylwestrem wzrasta natomiast sprzedaż szampana.

powiednich przypraw korzennych jest często przygotowywane przez Polaków na rozgrzewkę. Warto zatem umieścić w pobliżu stoiska alkoholowego do-

datki do grzanego wina – imbir, goździki, kardamon i cynamon, cytryny i  pomarańcze lub gotowe mieszanki przypraw dedykowane do tego napoju.

Wino Bez względu na porę roku wina sprzedają się w Polsce coraz lepiej. Panuje moda na picie tego

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. . 86 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rynek alkoholi

trunku, klienci wiedzą o nim coraz więcej. Zwracają uwagę nie tylko na smak, ale i na właściwości poszczególnych szczepów, kraj pochodzenia oraz możliwości podawania z różnymi potrawami. Mimo, że wśród tradycyjnych wigilijnych potraw dużo jest ryb, do których najlepiej pasuje białe wino, to dynamicznie rośnie sprzedaż wina czerwonego. Jest cięższe, bardziej aromatyczne i  Polacy częściej je wybierają podczas zimowych chłodów. Najlepiej sprzedaje się wino półwytrawne i  wytrawne z takich krajów, jak Chile, Włochy, Australia i  Francja. Także wina mołdawskie i  gruzińskie mają wielu wielbicieli. Rosnąca świadomość konsumentów sprawia, że sięgają oni jednak nie tylko po sprawdzone marki. Klienci chętnie próbują nowości, jak wina niegronowe czy mieszanki z  sokami owocowymi i propozycji z krajów niekojarzących się z tradycją winiarską (jak np. Japonia). Przebój ostatnich lat, czyli wina musujące osiągają swój szczyt sprzedaży w grudniu, ale nie tylko z okazji Nowego Roku i  karnawału. Polacy coraz częściej chcą uatrakcyjnić bąbelkami także spokojniejsze spotkania rodzinne. Ogromna popularność musujących win sprawia, że prosecco, cava oraz frizzante niezwykle często trafiają na świąteczne stoły. Nie ma świąt bez ciast i deserów, stąd często na polskie stoły trafiają wina, które świetnie komponują się z  deserami: mocne porto, słodkie wermuty i likiery. Bez względu na rodzaj kupowanego wina, klienci najchętniej sięgają po trunki ze średniej półki cenowej w przedziale 20-30 zł.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Piwna zmiana Piwo przez cały rok pozostaje siłą napędową stoiska alkoho-

87 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Rynek alkoholi

Renata Błądzińska Senior Marketing Manager Van Pur Naszą propozycją na nadchodzący zimowo-świąteczny sezon jest Łomża 0,0%. 100% piwa, 0% alkoholu to naturalna odpowiedź na zmieniające się preferencje i styl życia naszych konsumentów, również w  tym wyjątkowym okresie. Święta to nie tylko radosne chwile beztroski i  odpoczynku z  najbliższymi przy bogato zastawionym stole. Dla wielu z  nas to również możliwość aktywnego spędzania czasu, z czego coraz częściej korzystamy, świadomie rezygnując z alkoholu. Łomża 0,0% pozwala się cieszyć smakiem ulubionego napoju, ale bez żadnych ograniczeń, jest również świetną bazą do przygotowania grzańca bez procentów. Natomiast tym, którzy chcą i  mogą spożywać tradycyjne wersje alkoholowe, proponujemy pyszną i  rozgrzewającą Łomżę Miodową uszlachetnioną naturalnym miodem z podłomżyńskich pasiek.

lowego, ponieważ jest ulubionym trunkiem Polaków, którzy konsumują je niezależnie od pory roku i pogody. Zmieniają się jednak w  tym czasie preferencje smakowe. Spada popularność typowo letnich wariantów – orzeźwiających miksów piwnych, shandy, radlerów, na korzyść cięższych i  bardziej aromatycznych propozycji piwnych.

Polscy piwosze chętniej sięgają zimą po mocne, rozgrzewające koźlaki o dużej zawartości słodu, cięższe i  bardziej esencjonalne portery oraz treściwe, pachnące latem piwa burgundowe. Wśród piw smakowych popularnością cieszyć się będą wszelkie warianty śliwkowe, wiśniowe i  miodowe. Warto też zwrócić uwagę na sezonowe propozycje nawiązujące smakiem lub szatą graficzną do okresu świątecznego.

Okres świąt to czas zakupów, mających nie tylko zaspokoić indywidualne potrzeby, ale również sprawić radość osobom, które obdarowuje się prezentami, w tym alkoholem z segmentu cenowego premium. Dlatego warto rozbudować ofertę o szampany, wina, whisky i wódki premium.

Nie można zapominać też o amatorach piwnych grzańców, którzy ten trunek przygotowują samodzielnie w  domu, dlatego w  pobliżu półki piwnej należy umieścić opakowania przypraw i gotowych mieszanek do grzańców. Na prezent Grudzień to nie tylko okres rodzinnych spotkań przy stole, to także czas kupowania i wręczania prezentów świątecznych. Dlatego częściej poszukiwane są w sklepach produkty premium, ekskluzywne trunki dla koneserów i warianty, po które Polacy sięgają jedynie właśnie od święta.

88 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Zwiększona jesienno-zimowa sprzedaż whisky osiąga swój szczyt w grudniu. W tym czasie kupowana jest nie tylko na własne potrzeby, ale przede wszystkim jako prezent. Klienci są w  tym przypadku bardzo przywiązani do sprawdzo-

Mateusz Marciniak Specjalista ds. PR CEDC International Na polskim rynku alkoholi mocnych już od dłuższego czasu panuje trend premiumizacji. Klienci coraz częściej wybierają droższe, bardziej ekskluzywne trunki – zarówno wódki czyste i smakowe, jak również alkohole z  segmentu brown spirits. W  okresie świątecznym ta tendencja jest szczególnie widoczna, ponieważ konsumenci chętnie kupują alkohole w  charakterze prezentu. Wśród wódek czystych najlepszym wyborem będą Bols Platinum Onyx, nowa, limitowana edycja marki; rosyjska wódka numer 1 w  segmencie premium – Russian Standard lub łagodna w  smaku, filtrowana węglem drzewnym Żubrówka Czarna. Doskonałą propozycją jest też smakowa wódka o smakach tradycyjnych, polskich owoców – Soplica Staropolska. W segmencie brown spirits najlepszym prezentem będą zestawy prezentowe przygotowane przez szkockie marki whisky Grant’s i Glenfiddich lub legendarne, amerykańskie burbony marki Wild Turkey.


Rynek alkoholi

nych, obecnych długo na rynku marek (po nowości i ciekawostki dla koneserów udają się raczej do sklepów specjalistycznych). Takie zakupy gwarantują bowiem wysoką jakość prezentu oraz jego postrzeganie jako produktu wyjątkowego. Rosnąca wiedza o  whisky sprawia, że coraz więcej kupowanych jest droższych wariantów z  segmentu single malt, chociaż nadal warianty blended (mieszane) bardzo dobrze rotują. Najpopularniejsze są trunki pochodzące ze Szkocji, Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych, marki pochodzące z  tych rejonów uważane są za tradycyjne i utożsamiane z wysoką jakością. Klienci chętniej sięgają po większe pojemności butelek niż zazwyczaj, warto więc rozszerzyć asortyment o  te warianty. Niezwykle popularne są także zestawy prezentowe. Producenci prześcigają się w oferowaniu coraz to nowszych propozycji. Klienci mogą wybierać spośród atrakcyjnych zestawów w sezonowych opakowaniach, z  ozdobnymi szklankami, woreczkami do kruszenia lodu, kamiennymi kostkami do chłodzenia trunków, piersiówkami czy karafkami. Warto jest mieć kilka takich propozycji w asortymencie, szczególnie w tygodniach bezpośrednio przed i po świętach, w  tym czasie bowiem są one kupowane najczęściej. Biorąc pod uwagę sprzedaż prezentową, whisky bardzo szybko „goni” lidera w  tej kategorii, czyli wódki czyste z segmentów premium i superpremium. W najbliższych latach może dojść do dużej zmiany, jednak nadal markowe wódki w butelkach o  dużych pojemnościach (0,75 l i  większe) cieszą się największą popularnością. Producenci wprowadzają zatem na rynek również wersje w opakowaniach prezentowych, w ozdobnych pudełkach lub w sezonowej szacie graficznej.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Ważny jest wybór Bez względu na to, czy klienci pojawią się przy stoisku alkoholowym w poszukiwaniu wódki w  sam raz do świątecznego śledzika, czy wina do głównego dania, likieru czy prosecco do deseru lub będą chcieli znaleźć whisky na prezent, ważne by mieli odpowiednio duży wybór. Warto mieć świadomość, że okres przedświąteczny to czas, kiedy nawet stali klienci dokonują zakupów innych niż zwykle. Szeroki asortyment, dodatkowa oferta sezonowa i  ciekawa ekspozycja sprawią, że zyski placówki handlowej w tym czasie na pewno wzrosną. ▼ Magdalena Mirowska

89 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Święta Bożego Narodzenia w handlu

▼ Pierwsze danie pod dyktando tradycji – str. 91 ▼ Bohaterowie pierwszego planu – str. 94 ▼ Smak świąt, czyli przyprawy i dodatki do dań – str. 99 ▼ Słodkie święta – str. 106 ▼ Ciasta na szybko kontra wypieki własne – str. 113 ▼ Napoje bezalkoholowe na świąteczny stół – str. 124 ▼ Jak przygotować sklep do świąt? – str. 131 ▼ „Dodatkowa półka w sklepie” – rozwiązania wolnostojące wsparciem przedświątecznej sprzedaży – str. 138 ▼ Świąteczny koszyk będzie droższy – str. 140 90 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Jacek Ratajczak

Pierwsze danie pod dyktando tradycji Polacy uwielbiają zupy, żadna inna nacja na świecie nie jest tak przywiązana do tej formy posiłku. Dlatego również Święta Bożego Narodzenia trudno sobie wyobrazić bez zupy i zajmuje ona na wigilijnym stole specjalne miejsce. W zgodzie z tradycją Z  grona wielu zup Polacy preferują kilka, które nierozerwalnie kojarzą się z  grudniowymi świętami. Najpopularniejszą wigilijną zupą, którą spotkać można na stołach w  całej Polsce, jest barszcz czerwony. Najczęściej podaje się go z postnymi uszkami, które wypełnione są grzybami, cebulą, rybami lub ugotowanymi na twardo jajkami. Inne dodatki do barszczu, jakie można spotkać na polskich stołach, to paszteciki lub pieczone pierożki. Kolejną popularną zupą jest grzybowa. Przygotowuje się ją na warzywnym wywarze z suszonymi grzybami i dodatkiem śmietany. Jedzona jest z  makaronem lub kluseczkami. Do przygotowywania zupy używa się zazwyczaj prawdziwków i podgrzybków. Gotowemu daniu towarzyszy wyjątkowy zapach lasu, który w wielu domach jest symbolem zbliżającej się Wigilii. Interesującą propozycją jest zupa migdałowa, niegdyś popularna na Kresach. To danie wigilijne, które dziś zostało nieco zapomniane. Zupa jest niezwykle aromatyczna i  sycą-

ca. Przyrządza się ją z migdałów z  dodatkiem ryżu, mleka, miodu, rodzynek, cynamonu i  wanilii. Delikatny, kremowy i  słodki smak zupy powinien wzbudzić zainteresowanie także dzieci. Zupa może być serwowana zarówno na ciepło, jak i na zimno. Z kolei kompot z suszu to tradycyjny polski napój. Przygotowuje się go z suszonych owoców takich, jak: śliwki, jabłka, gruszki, morele, rodzynki czy figi. Doprawia się cukrem lub miodem, pomarańczą, goździkami, cynamonem, a  czasem nawet imbirem. Ten pyszny napój jest częstym gościem na wigilijnych stołach Polaków. Oprócz napoju może występować jako klasyczna zupa. Podaje się ją w  głębokich talerzach z  dodatkiem makaronu.

Jedna trzecia dorosłych Polaków nie wyobraża sobie świąt bez wigilijnej zupy (33%), w tym przede wszystkim bez barszczu (23%), zwłaszcza z uszkami (15%). Sondaż CBOS z 3-10 grudnia 2015 r.

Ostatnią z zup, którą Polacy najczęściej spożywają w Wigilię, jest zupa rybna. Szczególnie popularna jest na Pomorzu, ale także na Śląsku oraz w  Wielkopolsce. Zupa przygotowywana jest na wywarze z  filetów rybnych, głów i  ogonów oraz włoszczyzny i  przypraw. Gotową zupę można podawać z grzankami, kluskami, łazankami lub posypaną posiekaną natką pietruszki. Czasem podawana jest także na słodko z dodatkiem bakalii i śmietany.

91 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Oczywiście lista zup, które goszczą w święta w  polskich domach jest dłuższa. Wiele zależy tu zarówno od lokalnych tradycji, a  także od współczesnych trendów żywieniowych. Starsze pokolenie bardziej hołduje dawnym zwyczajom, młodsze natomiast jest otwarte na ofertę, którą spotyka w  restauracjach, a  nawet w  trakcie zagranicznych podróży. Oferta w sklepach Producenci starają się zaspokoić wszystkie te oczekiwania klientów i  stąd na sklepowych półkach spotkamy pełną gamę zup, które można z  powodzeniem podać domownikom czy gościom w  trakcie wigilijnej wieczerzy. W  ofercie są pozycje, które są ukłonem w stronę tradycji (np. barszcz czerwony, grzybowa), ale obok nich znajdziemy propozycje innych znanych polskich i  zagranicznych zup, np. hiszpańskie gazpacho, rosyjska soljanka, węgierska zupa gulaszowa. Na co zwracają uwagę szczególnie panie domu, bo to one z  reguły poszukują takich rozwiązań, które pozwolą im z  jednej strony zaoszczędzić czas, którego zwykle w  święta brakuje, a  z  drugiej strony zapewnią doskonałe efekty kulinarne. Po pierwsze, przyglądają się wariantom, w jakich występują zupy. Tu możliwości jest kilka. Na sklepowych półkach można znaleźć bogatą ofertę zup suchych do gotowania, zup gotowych mokrych głównie w kartonikach, puszkach czy kubkach czy w końcu zup typu instant (zupki w saszetkach oraz typowe zupki „chińskie” z makaronem). Po drugie, dla wielu osób ważna jest możliwość „doprawienia” zupy według własnego uznania – wówczas produkt wyjściowy traktowa-


RYNEK POD LUPĄ

Bartosz Haraburda

CMR www.cmr.com.pl Przetwory rybne w sklepach małoformatowych do 300 m 2 Okres Świąt Bożego Narodzenia jest nieodzownie związany z tradycyjną kuchnią opartą na produktach bezmięsnych. Dlatego też Polacy chętniej w  tym czasie kupują przetwory rybne. Według danych CMR udziały wartościowe tej kategorii w grudniu, w ogólnej sprzedaży, potrafią podwoić się w stosunku do pozostałych miesięcy. Niezależnie od pory roku na sklepowych półkach przeciętnie konsument znajdzie 10 różnych wariantów przetworów rybnych. Najszerszą ofertę posiada Lisner (ok. 6 wariantów), na drugiej pozycji jest Seko (ok. 4 warianty), a  podium ex aequo zajmują Graal i  Kapitan Navi

ny jest jako podstawa, a uzupełnienie stanowią różne dodatki, jak przyprawy, zioła. O ile np. zupy mokre mają już określony smak i są właściwie od razu gotowe do spożycia, o  tyle zupy suche do gotowania można urozmaicić według własnych potrzeb poprzez dodanie np. warzyw lub przypraw. Ten wariant wymaga poświęcenia trochę więcej czasu, ale świąteczne potrawy często tego wymagają, bo każda pani domu, nawet jeśli nie

(po ok. 3 warianty). Produkty Lisnera spotkamy w ok. 70% sklepów sprzedających przetwory rybne, Seko w ok. 40%. W  sklepach małoformatowych średnio za opakowanie przetworów rybnych konsument płaci nieco ponad 5 zł. Zmienia się to w  grudniu, wtedy ceny tych produktów są średnio o 20% wyższe i przekraczają kwotę 6 zł. Największe udziały wartościowe w  rynku przetworów rybnych posiada marka Lisner (ok. 35%), za nią jest Seko (ok. 10%). Pozostali producenci nie przekraczają średnich 10% udziałów. Produkty Lisnera osiągają najwyższą sprzedaż wartościowo spośród wszystkich dostępnych na rynku przetworów rybnych. TOP3 tworzą Filety Wiejskie – filety śledziowe w  oleju z  cebulką (w  600-gramowym słoiku), Filety Śledziowe w  Sosie Śmietankowym (pudełko 280 g) i Matjas – filety śledziowe w oleju (pudełko 220 g).

przygotowuje zupy tradycyjną metodą od podstaw, to zawsze chce, aby smakowała jak najlepiej, tak jak pamiętne wigilijne zupy z czasów własnego dzieciństwa. Część producentów tak przygotowuje receptury, tak dobiera składniki, by osiągnąć na skalę masową ten efekt. Im jednak mniej czasu do dyspozycji, im mniejsze przywiązanie do tradycji, tym bardziej wybory konsumentów krążą wokół rozwiązań błyskawicznych.

92 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Jak konsumenci wybierają? Osoby starsze, jeśli same już nie przygotowują świątecznych dań, mimo że często dysponują wolnym czasem, to z reguły decydują się na warianty tradycyjnych polskich zup. Natomiast osoby młode, otwarte na nowości chętnie wybierają zupy znane niekiedy z egzotycznych restauracji czy zagranicznych wojaży. Często wspomnienia z  wakacji są właśnie tym czynnikiem, który daje impuls do zakupu po-


RYNEK POD LUPÄ„

93 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

trawy rzadko spotykanej w rodzimej kuchni. Ostatnim dynamicznie rosnącym trendem jest moda na zdrowe odżywianie. Konsumenci wybierają produkty bez konserwantów, polepszaczy smaku, barwników, aromatów, oparte na naturalnych składnikach. Producent, który spełni te oczekiwania, ma zapewniony zbyt.

Handlowiec chcący zarobić na świętach, powinien pamiętać, że zupy stanowią ważny składnik świątecznej wieczerzy i sporo klientów sięgnie w sklepie po ten asortyment.

Handlowiec chcący zarobić na świętach, powinien pamiętać, że zupy stanowią ważny składnik świątecznej wieczerzy i sporo klientów sięgnie w  sklepie po ten asortyment. Oferta powinna odzwierciedlać ich oczekiwania: zupa ma być łatwa w  przygotowaniu (często też szybka), smaczna jak te z dawnych lat i przede wszystkim wolna od wszelkiej „chemii”.

JaCek Ratajczak

Bohaterowie pierwszego planu

Celebrowanie świąt w towarzystwie najbliższej rodziny, przyjaciół czy znajomych to okazja, aby na świątecznym stole pojawiły się dania zarówno smaczne, jak i  lepsze jakościowo. Wiele z nich ma już swe gotowe odpowiedniki na sklepowych półkach. Król karp i… Karp to ryba, która jest najbardziej kojarzona z  wigilijną wieczerzą. Co roku, bez względu na cenę, gości na polskich świątecznych stołach. W  tym przypadku moc tradycji jest wyjątkowo silna. Jednak krótki okres sprzedaży żywych karpi w  handlu, konieczność zapewnienia sporej ilości miejsca na terenie placówki handlowej, dbałość o  odpowiednie warunki przebywania ryb w  niewielkim zbiorniku wodnym, to wszystko może zniechęcać

Reklama

#kochamkętrzyński 94 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

większość sklepów do obrotu tą rybą. Wyjątkiem są obiekty wielkopowierzchniowe lub specjalistyczne sklepy rybne dysponujące profesjonalnymi zbiornikami, handlujące karpiem niekiedy przez cały rok. Jeśli nasz sklep ma odpowiednie warunki, to jednak warto spróbować. Alternatywą cieszącą się uznaniem klientów jest też oferta sprzedaży karpia już oprawionego, podzielonego na płaty, czasem pozbawionego ości. Cena jest oczywiście wyższa, ale wielu amatorów tej ryby woli ją uiścić i mieć kłopot z głowy. Oprócz karpia Polacy sięgają chętnie po inne gatunki ryb morskich, jak dorsz, mintaj, łosoś, morszczuk czy flądra. Najczęściej oferowane są w  formie zamrożonych płatów Konserwy i przetwory rybne (filety rybne w oleju, w sosaCh, marynataCh itp.) – deklaracje o najczęściej SpożywanyCh markaCh w grupie celowej 15-75 lat Lisner Graal Neptun SuperfiSh Big FiSh King OSkar Łosoś-UStka Rio Mare Seko Appel Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2017 – czerwiec 2018

18,55% 9,71% 8,59% 7,75% 4,49% 4,28% 4,14% 3,14% 3,00% 2,63%


RYNEK POD LUPĄ

czy uformowanych już poręcznych kostek. Ważna jest oczywiście ilość tzw. glazury, im jej mniej, tym lepiej. Wygodna stała się stosowana ostatnio forma sprzedaży paczkowanych porcji ryby w przezroczystych opakowaniach, gdzie klient może zobaczyć produkt, który kupuje. Amatorów znajdują też ryby słodkowodne, znane Polakom z  polskich rzek czy jezior, jak pstrąg, szczupak czy sandacz. Oczywiście największą gamę produktów „rybnych” stanowią propozycje w słoikach czy puszkach. W tym pierwszym wariancie dominują śledzie pod różnymi postaciami, bo to ryba ceniona przez Polaków, często pojawiająca się na naszych stołach, w  okresie świąt zawsze kupowana w  większych ilościach. Wariant „puszkowy” to z  kolei wersje w  oleju, sosie pomidorowym, w  zalewie własnej. Najczęściej z  gatunków widzimy śledzia, makrelę, tuńczyka. Ryba występuje w  kawałkach, w  formie past do smarowania, czy pikantnych sałatek. Na zakończenie warto wspomnieć o  rosnącej grupie dań gotowych z  ryb, bowiem wielu producentów widzi potencjał na przyszłość w  tej grupie asortymentu. Stąd obok znanych wszystkim paluszków czy burgerów rybnych pojawiają się inne propozycje stwarzające możliwość szybkiego przygotowania posiłku. Dla osób niemających czasu to doskonała alternatywa. Mrożone, pakowane paluszki, filety i koStki rybne – deklaracje o najczęściej SpożywanyCh markaCh w goSpodarStwaCh domowyCh Frosta Lisner Superfish Neptun Laguna Royal Greenland Dal Pesca

16,21% 9,93% 7,08% 6,54% 4,40% 1,78% 1,03%

Polski producent 80% zawartości tłuszczu Zawiera ukwaszone mleko Bez konserwantów

Silne wsparcie sprzedaży:

POS

WWW

FACEBOOK

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2017 – czerwiec 2018

95 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

PRASA


RYNEK POD LUPĄ

Agnieszka Piekarska

Współwłaścicielka Firma Marjan Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

Mięsne fantazje Nie wszyscy są amatorami ryb, toteż konieczna jest reprezentatywna oferta innych rodzajów mięsa. Oprócz popularnej wieprzowiny czy kurczaka, część klientów decyduje się na mięsa, które jada właśnie od święta. Wybór pada najczęściej na gęsinę, indyka czy kaczkę, wielu jest też amatorów dziczyzny.

Warto postawić na asortyment premium, bo konsumenci po prostu częściej i chętniej po niego sięgają.

W sklepach z wydzielonym stoiskiem mięsno-wędliniarskim wspomniane mięsiwa można nabyć w  formie do samodzielnego przyrządzenia w domu. Osobną propozycję stanowią specjalnie przygotowane mięsa gotowe do pieczenia, np. schab ze śliwką, szynka czy rolady z  kurczaka, które pozwalają zaoszczędzić czas

fot. Patryk Łusiewicz

Ryby sprzedają się znakomicie, szczególnie w okresie świątecznym. Przeważają warianty świeże, głównie karpia i dorsza. Karp oferowany jest zarówno jako filety, płaty oraz żywe ryby. Natomiast łosoś wybierany jest w wersji wędzonej oraz w kawałkach do sałatek. W okresie Bożego Narodzenia klienci często decydują się na zakup śledzi – matiasa lub płatów solonych. Przetwory rybne oraz warianty w  puszkach cieszą się zainteresowaniem w czasie adwentu, ale bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem ich sprzedaż spada na rzecz świeżych ryb.

spędzony w kuchni. Inspiracje na tradycyjne soczyste pieczenie kryją się także w szerokiej ofercie fixów ułatwiających szybkie przygotowanie uroczystego posiłku. Jest to dynamicznie rozwijająca się od lat kategoria, w której można odnaleźć zarówno tradycyjne, jak i egzotyczne smaki. Czy tylko świąteczne pasztety? W  okresie przedświątecznym zdecydowanie najlepiej rotują wszelkiego rodzaju wędzonki, szynki czy pasztety. Uznaniem cieszą się produkty o niepowtarzalnym smaku, charakteryzujące się wysoką jakością. Stąd warto postawić na asortyment premium, bo konsumenci po prostu częściej i  chętniej po niego sięgają. Jeśli mamy stoisko wędliniarskie z  rozbudowaną ladą chłodniczą i  wydzieloną obsługą, to okres poprzedzający święta to jedna z  niewielu okazji, gdzie należy maksymalnie wykorzystać potencjał tego miejsca. Wówczas zróżnicowana oferta zawierająca wyroby zarówno znanych producentów, jak i  cenionych lokalnych masarni to gwaran-

96 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

cja sukcesu. Pełny asortyment szynek, wędlin do spożywania na ciepło i zimno, propozycje przynajmniej kilku pasztetów to warunek konieczny, aby zainteresować klientów. Warto na tę okoliczność poszerzyć zamówienia także o importowane wyroby: kilka wariantów węgierskiego salami, hiszpańskiego chorizo, czy szynki parmeńskiej na pewno przyciągną uwagę części klientów. Godne polecenia jest również umożliwienie zamówienia w  naszym sklepie tzw. garmażerki. Ryby czy mięsiwa w  galarecie, porcje tatara, schab ze śliwką, to może przysporzyć nam dodatkowych klientów i w przyszłości stać się źródłem pewnego zarobku. Oczywiście trzeba taką możliwość odpowiednio wcześniej zareklamować w  sklepie i  przede wszystkim znaleźć sprawdzonego wykonawcę. Pierogi bez lepienia Dania takie, jak uszka, paszteciki, łazanki, krokiety czy pierogi sprzedają się bardzo dobrze w  okresie przedświątecznym, ponieważ doskonale uzupełnia-


RYNEK POD LUPÄ„

97 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Katarzyna Cieślik

CMR www.cmr.com.pl Dania mączne w sklepach małoformatowych do 300 m2 Wartość sprzedaży produktów mącznych chłodzonych w grudniu 2017 r. w stosunku do grudnia poprzedniego roku zwiększyła się o 20%. W sklepach małoformatowych w 2017 r. średnia liczba wariantów produktów mącznych chłodzonych nie zmieniała się znacząco, klienci mogli wybierać średnio z 4 wariantów. W grudniu klienci sklepów małoformatowych posiadali nieco większy wybór spośród wariantów tych produktów. Gotowe dania mączne chłodzone dostępne były średnio w 40% sklepów małoformatowych w 2017 r., w grudniu 2017 r. dystrybucja zwiększała się o 4 punkty procentowe. Największe udziały w wartości sprzedaży produktów mącznych chłodzonych w 2017 r. należały do producentów Smaczek, Grześkowiak, U Jędrusia i Jahiro, które łącznie posiadały 30% udziałów w rynku. Klienci sklepów małoformatowych w grudniu 2017 r. najchętniej kupowali Pyzy Babci Tereni (Jahiro) i Uszka z Kapustą (Kotwica). W sklepach małoformatowych w grudniu 2017 r., w porównaniu do grudnia 2016 r. nastąpił wzrost wartości sprzedaży mrożonych dań mącznych o niecałe 6%. W grudniu blisko połowa klientów wybierała pierogi spośród mrożonych dań mącznych. Na półce w typowym sklepie małoformatowym w 2017 r. występowało średnio 5 wariantów produktów mrożonych mącznych, natomiast w grudniu średnia liczba wariantów zwiększyła się do 6 wariantów. Dania mrożone

ją wigilijne smaki, a wygoda ich przygotowania pozwala konsumentom zaoszczędzić sporo czasu. Większość receptur nawiązuje do tradycyjnych smaków sprzed lat. Wszystkie wspomniane produkty można wykorzystać w  czasie świąt na wiele sposobów. Mogą być dodatkiem do niektórych zup, uzupełnieniem dania głównego z ryby czy innego mięsnego, mogą być też konsumowane samodzielnie jako osobna przystawka. Trend polegający na spożywaniu dań gotowych przy oka-

mączne dostępne były średnio w 70% sklepów małoformatowych w 2017 r., w grudniu dystrybucja tych produktów nieznacznie się zwiększyła. Prawie połowę udziału w wartości sprzedaży produktów mącznych mrożonych w grudniu 2017 r. posiadali Jawo, Iglotex i PPH Anka. Konsumenci sklepów małoformatowych w grudniu 2017 r. chętnie kupowali produkty mączne mrożone marki Jawo, Proste Historie i Anka. W grudniu 2017 r. klienci sklepów małoformatowych najchętniej kupowali uszka z kapustą i grzybami Jawo, uszka z mięsem Swiss Pol i Pierogi Ruskie Jawo.

Dania mączne mrożone

Udziały producentów w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 2017 r.

10% 17%

22% ■ pozostali ■ Jawo

zji wyjątkowych uroczystości sprawia, że gotowe dania mączne stają się alternatywą dla popularnych ziemniaków czy makaronu. Różne warianty nadzienia, np. w przypadku pierogów powodują, że klienci zaczynają korzystać z tej formy posiłku coraz częściej. Dodatkowym atutem jest w  tym przypadku niewygórowana cena. Co możemy znaleźć w chłodniczych ladach? Klienci znajdą zarówno duży wybór produktów mrożonych, jak również wyrobów oferowanych na tac-

98 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

51%

Źródło: CMR

■ Iglotex ■ PPH Anka

kach, dających więcej możliwości odnośnie sposobu przyrządzenia. Na pewno warto postawić na różnego rodzaju warianty z kapustą i grzybami. Konsumentów o  innych preferencjach zadowoli przykładowo oferta produktów kojarzących się bardziej z kuchnią włoską niż tradycyjną kuchnią polską. Takie nadzienia, jak ricotta, szpinak czy mozzarella coraz częściej pojawiają się nawet w okresie świąt. Klienci oprócz formy opakowań zwracają też uwagę na sposób przygotowania. Obecnie co-


RYNEK POD LUPĄ

raz więcej produktów nie wymaga gotowania, a jedynie podgrzania przed podaniem. Potwierdza to dewizę produktów typu convenience: szybko, łatwo i wygodnie. Tym sposobem efekt smacznych dań konsument osiąga minimalnym wysiłkiem. Dlatego właściciele sklepu powinni docenić tę grupę produktów i  w  okresie przedświątecznym odpowiednio wzmocnić ich reprezentację.

Magdalena Mirowska

Smak świąt, czyli przyprawy i dodatki do dań

Bez nich nie byłoby prawdziwego świątecznego gotowania, cudownych aromatów i smaków dzieciństwa. Polska tradycja samodzielnego przygotowywania typowych wigilijnych potraw od podstaw sprawia, że segmenty przypraw oraz dodatków do dań odnotowują podwyższoną sprzedaż już od listopada. W  niektórych grupach towarowych wzrosty sięgają nawet 40%. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kategoriom produktów i  odpowiednio skomponować asortyment, który pomoże zwiększyć obroty placówki handlowej oraz pozwoli dostosować ofertę do potrzeb klientów. A wiadomo, że zadowolony klient, który znajdzie wszystko, czego potrzebuje, chętnie wróci do sklepu na następne zakupy.

99 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Marek Szybalski Wiceprezes Rabat Detal

Jacek Ratajczak: Czy Wasza sieć podejmuje zintegrowane działania przygotowujące franczyzobiorców do najważniejszego w roku okresu w handlu? Marek Szybalski: Oczywiście, że tak. Sieć Rabat Detal liczy prawie 1200 sklepów, a  wiele z  nich specjalizuje się w  sprzedaży alkoholu. Okres świąteczno-noworoczny to idealny czas na przedstawienie ciekawej oferty na tę grupę asortymentową. Zwłaszcza, że konsumenci nadal z  chęcią wybierają taki format sklepu do tego typu zakupów. Wiąże się to również z  profesjonalnym przygotowaniem personelu poprzez system szkoleń specjalistycznych, Moda i tradycja Preferencje konsumentów są kształtowane obecnie przez główne tendencje rynkowe: trend prozdrowotny, modę na gotowanie, trend „convenience” (poszukiwanie wygody) oraz premiumizację. Mimo tradycyjnego podejścia do świątecznych potraw, Polacy są otwarci na nowe doznania, lubią eksperymentować w  kuchni, szczególnie jeśli pozwala im to przygotować nie tylko smaczny, ale i zdrowy posiłek. Moda na gotowanie przyniosła popularność przyprawom dotychczas rzadko stosowanym lub trochę zapomnianym takim, jak czubryca, czarnuszka, tymianek czy jałowiec. Poszukiwanie nowych smaków zawiodło polskich konsumentów także w  stronę ciekawych i użytecznych połączeń takich, jak cukier z  prawdziwą wani-

realizowanych przez firmę szkoleniową Rabat Detal, opartych o certyfikat SUS. Jaki charakter mają te działania? Działania mają charakter wydawnictw folderowych skierowanych do pełnoletnich konsumentów chcących dobrać optymalną ofertę do uroczystości lub eventu, na który się wybierają. Dodatkowo wspieramy również sprzedaż topowego asortymentu poprzez billboardy oraz gazetki lokalne dostosowane do tendencji rynkowych w okresie przedświątecznym. W jaki sposób staracie się w tym okresie odróżnić od konkurencji? W tym okresie w sklepach sieci mających asortyment alkoholowy staramy się wyeksponować zestawy prezentowe, asortyment specjalistyczny. Przede wszystkim jednak chcemy, aby personel wyróżniał się znajomością asortymentu oraz był doradcą klienta, czego często brakuje w sklepach o formacie wielkopowierzchniowym.

lią, chili z solą morską, przyprawa do ryb z cytryną. Tradycyjne potrawy polscy konsumenci przygotowują dbając o  jak najwyższą ja-

Zapach i smak świątecznych potraw w dużej mierze zależy od przypraw i dodatków do dań.

kość składników, które gwarantują świąteczne smaki i aromaty. Podczas zakupów w tym czasie cena schodzi na plan dalszy, ustępując jakości. Większą popularnością niż przez resztę roku cieszą się zatem produkty premium takie, jak sól himalajska czy pieprz ziarnisty w gustownych i funkcjonal-

nych młynkach lub też przyprawy korzenne w całości (np. laski cynamonu, gałka muszkatołowa). Dzięki takim rozwiązaniom wigilijni goście mogą cieszyć się bogatszymi i  bardziej intensywnymi smakami i  aromatami dań. Zdrowo i szybko Popularyzacja zdrowego stylu życia sprawiła, że klienci są coraz bardziej świadomi wpływu żywności na zdrowie. Wiedzą, jakich składników należy unikać, a  jakie sprawią, że poczują się lepiej. Czytanie etykiet stało się powszechną praktyką, dlatego producenci proponują konsumentom coraz więcej produktów bez konserwantów, polepszaczy, sztucznych dodatków czy składników modyfikowanych genetycznie. Dzięki temu wielką popularnością cieszą się przyprawy ziołowe (majeranek,


RYNEK POD LUPĄ

cząber, bazylia, oregano, zioła prowansalskie), które oprócz walorów smakowych cechują się wysoką zawartością przeciwutleniaczy oraz mają właściwości prozdrowotne. Zabiegani klienci często szukają także rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą przyrządzanie posiłków. Szczególnie jest to ważne w czasie świątecznej krzątaniny, kiedy jest stosunkowo mało czasu na przygotowanie wielu potraw dla całej rodziny. W  tym okresie klienci chętniej kupują więc gotowe mieszanki przypraw i ziół dedykowane do konkretnych potraw wigilijnych: bigosu, karpia, śledzi, flaków, barszczu i ciast takich, jak piernik, makowiec lub sernik. Spada natomiast zainteresowanie przyprawami uniwersalnymi. Odświętne smaki Zapach i  smak świątecznych potraw w  dużej mierze zależy od przypraw i dodatków do dań. W  tym czasie w  kuchniach nie może zabraknąć najpopularniejszych przypraw tradycyjnych. Niezmiennie od lat najchętniej kupowany jest pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie oraz majeranek, które są uniwersalne i używane są praktycznie „na okrągło”. Trafiają do świątecznego bigosu, pierogów, pieczonej wołowiny i  wieprzowiny, ryb, marynat, sosów oraz zup. Przed świętami rośnie także sprzedaż przypraw korzennych, zarówno sproszkowanych, jak i  sprzedawanych w  całości. Pasztetom, flakom i  potrawom z  grzybów towarzyszy gałka muszkatołowa. Aromat goździków odnaleźć można nie tylko w  ciastach, ale także potrawach mięsnych oraz w  popularnych grzańcach. Z  kolei smak cynamonu komponuje się od lat z  wypiekami i kompotem z suszu.

nawet mniej kalorii

Poznaj nową generację czekolad PRZYJEMNOŚĆ BEZ POCZUCIA WINY Ziarna kakaowe z Wybrzeża Kości Słoniowej Bez dodatku cukru - tylko naturalne słodziki Zredukowana zawartość tłuszczu Jakość gwarantowana przez europejskich Mistrzów Czekolady

INTERNET

PRASA KONSUMENCKA

POS

Dystrybutor w Polsce

101 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

PROMOCJE

FB

PRASA BRANŻOWA

www.italmex.pl

PR


RYNEK POD LUPĄ

Grażyna Niewiadomska Sprzedawczyni Handel Anna Nowak Łódź

fot. Patryk Łusiewicz

Pierogi, uszka oraz krokiety sprzedają się w okresie świątecznym znakomicie. Klienci wybierają opakowania o gramaturze 400 g lub 600 g. Przeważnie decydują się na wybór wariantów nadziewanych kapustą i grzybami lub mięsem. Największy wzrost sprzedaży obserwuję kilka dni przed Bożym Narodzeniem.

Nie tylko przyprawy W tym czasie nie słabnie również zapotrzebowanie na dodatki do dań. Podobnie jak przez resztę roku, królem polskiego menu pozostaje majonez. Jego sprzedaż gwałtownie rośnie przed świętami, ponieważ klienci są przywiązani do tradycyjnych smaków. Popularne są szczególnie duże gramatury, jako że w tym czasie na stołach pojawia się dużo sałatek warzywnych oraz pieczonych mięs. Konsumentom dbającym o  figurę producenci proponują wersje light o  obniżonej kaloryczności, a eksperymentatorom – wersje smakowe z dodatPrzyprawy – deklaracje o najczęściej używanyCh markaCh w grupie celowej 15-75 lat Kamis Prymat Kucharek Knorr Vegeta-Podravka Maggi Warzywko Delikat-Knorr Ziarenka Smaku - Winiary Kotanyi Źródło: Kantar Millward Brown. Target Group Index, lipiec 2017 – czerwiec 2018

23,98% 16,19% 11,25% 9,77% 9,03% 8,67% 8,02% 5,58% 5,37% 4,54%

kami. Jednak najpopularniejszym dodatkiem od lat pozostaje wersja tradycyjna. W okresie świątecznym wzrasta także popularność chrzanu, który doskonale komponuje się z  pasztetami, karpiem, wyrobami w  galarecie oraz jest używany do doprawiania wigilijnej ćwikły. W tym przypadku klienci chętnie kupują produkty lokalne lub rzemieślnicze. Konsumenci często wkładają do sklepowych koszyków gotowe dressingi do lekkich sałatek oraz sosy do mięs i ryb, dzięki którym mogą zaoszczędzić cenny czas. Popularne są też musztardy i  ketchupy, które znajdują swoje zastosowanie w sosach i marynatach. Na półkach z  dodatkami do dań klienci chętnie poszukują przetworzonych warzyw – peklowanych, kiszonych oraz marynowanych. Dużym zainteresowaniem cieszą się grzyby leśne, pieczarki, buraki, ogórki, a  także faszerowana papryka oraz owoce w occie. Świąteczna półka Klienci na zakupy świąteczne ruszają z  wyprzedzeniem,

104 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

warto więc przed świętami przygotować ekspozycję dużo wcześniej. Trzeba zadbać nie tylko o odpowiedni asortyment, ale również o  ułożenie produktów. Na wysokości wzroku i  w  zasięgu ręki konsumentów należy umieścić hity sprzedażowe oraz asortyment sezonowy – dedykowane do wigilijnych potraw mieszanki, typowe świąteczne monoprzyprawy i  zioła, majonezy i  sosy do sałatek, chrzan do ryb i  mięs oraz przyprawy do ciast. Warto zwrócić przy tym uwagę na wyróżnienie nowości i  produktów intensywnie reklamowanych w mediach, ponieważ będą one napędzać sprzedaż w  tych kategoriach. Święta trwają kilka dni więc i potraw trzeba przygotować o wiele więcej niż zazwyczaj. Klienci potrzebują zatem zapasów przypraw i  dodatków. Warto więc poszerzyć ekspozycję większych gramatur – dużych słoików majonezu, przypraw w  bardziej pojemnych dozownikach czy w wielopakach. Aby zwiększyć sprzedaż, warto też zapewnić dodatkową ekspozycję przy pro-


RYNEK POD LUPÄ„

105 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Cezary Furmanowicz Dyrektor Działu Marketingu Transgourmet Polska

Hurt cash & carry w przededniu świąt Okres Świąt Bożego Narodzenia to w naszej branży niewątpliwie bardzo ważny czas. Od początku naszej obecności na polskim rynku, czyli już od 22 lat, obserwujemy, że Polacy uwielbiają świąteczne zakupy, przygotowania, a potem długi czas celebracji, którego nieodłącznym elementem jest wspólne spożywanie posiłków. W  naszych halach prowadzimy intensywne prace, których celem jest zaspokojenie wszystkich konsumenckich potrzeb, które mogą pojawić się akurat w tym okresie. Musimy jednak zauważyć, że w  Selgros Cash & Carry bardzo szeroki asortyment, w tym produkty, które kojarzą się typowo bożonarodzeniowo, posiadamy przez cały rok. Przykładem mogą być chociażby ryby, których nie może zabraknąć na polskich stołach w  trakcie grudniowych świąt, a  w  naszej ofercie przez cały rok dostępnych jest ich aż ponad 60 gatunków. Można pośród nich znaleźć ryby morskie, oceaniczne i  słodkowodne. Zapewniamy najwyższą świeżość i  doskonałą jakość ryb takich, jak: dorsz, flądra, amur, jesiotr, szczupak, czy spożywany w Polsce głównie w trakcie świąt karp. Stoiska ze świeżymi rybami i  owocami morza w hurtowniach Selgros obsługiwane są przez wykwalifikowany personel, wyposażone są w nowoczesne szafy chłodnicze i  specjalne lady z  lo-

duktach komplementarnych, na przykład przy ladzie z wędlinami lub rybami a  także przy sosach, ponieważ klienci często przypominają sobie o  konieczności uzupełnienia zapasów przypraw dopiero w  momencie zakupu głównych składników potraw. Przyprawy korzenne można także umieścić w pobliżu stoiska alkoholowego – często są używane do przyrządzania grzańców piwnych i winnych własnej roboty. Znalezienie poszukiwanych produktów może klien-

dem. Świeżość i najwyższą jakość zapewnia także Transgourmet Seafood, nasze centrum logistyczne, położone w  samym sercu portu rybackiego w  Bremerhaven. To jedno z  najpotężniejszych przedsiębiorstw w branży. W zakładzie o powierzchni 4 tys. hektarów przeładowuje się, przepakowuje i sprzedaje wyroby rybne ze wszystkich stron świata. Nieustannie obserwujemy trendy i  potrzeby rynkowe, dzięki czemu jesteśmy w  stanie przewidzieć, jakie zapotrzebowanie na dane produkty przejawia się w  konkretnych okresach. Blisko współpracujemy również z branżą gastronomiczną, czerpiemy wiedzę i  inspirację od tych, którzy trendy tworzą. Dzięki temu jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem reagować na potrzeby klientów i dostarczać im produkty, które cieszą się chwilowym zainteresowaniem. Pamiętamy też, że święta to również czas trudnych wyborów i  obdarowywania się prezentami. Chcąc jak najbardziej ułatwić naszym klientom to zadanie, co roku dokonujemy selekcji najciekawszych i  najmodniejszych produktów, które wywołują uśmiech na twarzach dzieci i  dorosłych. Przedstawiamy je w  specjalnej, ukazującej się tylko raz w roku gazetce prezentowej, gdzie nasze propozycje można obejrzeć nie tylko w podziale na różne kategorie, ale przede wszystkim w obniżonej cenie. Okres bezpośrednio poprzedzający święta to dla nas czas wzmożonej komunikacji. Chcemy z  wyprzedzeniem zapewnić naszych klientów, że w naszych halach znajdą wszystkie produkty niezbędne do radosnych i  spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Standardowo, z  naszą specjalną ofertą można zapoznać się w  gazetkach promocyjnych, na naszej stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych.

tom ułatwić dobrze oznaczona ekspozycja sezonowa ze świątecznymi specjalnościami. Producenci często oferują standy oraz miniregały na przyprawy i dodatki, co pomaga uatrakcyjnić ekspozycję, znaleźć na nią dodatkowe miejsce i  zwrócić uwagę klientów. Także akcje promocyjne prowadzone na terenie sklepu (degustacje, konkursy), dodatkowe materiały POS (przepisy świąteczne, plakaty, świąteczne cenówki) przyciągną klientów do sklepu i zwiększą obroty.

106 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Jacek Ratajczak

Słodkie święta

Każdego roku na polskim świątecznym stole królują przeróżne słodkie smakołyki. Paleta propozycji na sklepowych półkach jest szero-


RYNEK POD LUPÄ„

107 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

ka – od czekoladowych Mikołajów, pralin, po lukrowane pierniki. W ich szybkim zlokalizowaniu najczęściej pomaga świąteczne opakowanie. Czekolada – słodyczowy standard Święta to najlepszy czas dla kategorii czekolad. Zwłaszcza czekolada w  oryginalnym, limitowanym świątecznym opakowaniu to świetny dodatek do prezentu, jak również niezależny upominek. Z tego powodu przed świętami wzrasta głównie sprzedaż asortymentu z  grupy premium. Konsumenci najczęściej sięgają po czekolady o tradycyjnych smakach, takich jak mleczna, gorzka, z  orzechami, czy z  nadzieniem t r u sk awkow y m. Na pewno dużym zainteresowaniem będą cieszyć się także smaki charakterystyczne dla okresu Świąt Bożego Narodzenia, np. czekolady z nadzieniem o  smaku suszonej śliwki, bakalii i skórki pomarańczy. Wzrasta też popyt na czekolady z  niekonwencjonalnymi dodatkami, jak np. kardamon, cynamon, chili. Uwaga klientów przesuwa się wyraźnie w  okresie przedświątecznym w  kierunku większych gramatur (XXL). Właściciele sklepów powinni zaoferować klientom czekolady liczących się producentów, w  opakowaniach, na których dominują świąteczne mo-

tywy. Kategorię czekolad można śmiało poszerzyć o czekoladowe figurki Mikołaja w najróżniejszych gramaturach. Praliny – elegancko zapakowane słodycze o niepowtarzalnym smaku Ta grupa produktów wyróżnia się spośród innych wyjątkowo eleganckim opakowaniem mieszczącym wewnątrz równie wyrafinowaną smakowo zawartość. Pudełko, a bywa że i puszka w świątecznej oprawie, to zarówno idealny upominek świąteczny, jak i  wspaniała atrakcja świątecznego deseru. Należy postawić spośród całej gamy nadzień na te, które w  okresie świątecznym najlepiej rotują. Z  wieloletnich obserwacji wy-

Święta to najlepszy czas dla kategorii czekolad. nika, że największą popularnością cieszą się trufle, jak również wszelakie czekoladki nadziewane alkoholem, smakowymi kremami, orzechami czy kokosem. Osobną dynamikę sprzedaży notują niewielkie, jednostkowe słodycze oferowane poza świętami głównie w sprzedaży impulsowej. Do nich zaliczyć można propozycje typu jajko-niespodzianka, orzech laskowy zatopiony w ciemnym kremie czekoladowym, czy migdał otoczony białym kremem mlecznym, posypany wiórkami kokosa, Cukierki, żelki, lizaki – obowiązkowa pozycja dla dzieci Trudno sobie wyobrazić święta bez cukierków. Największą radość sprawiają dzieciom i  pod ich kątem należy dopasować ofertę. Stąd mniejszą uwagę można poświęcić cukierkom z  alkoholem, o  kwaskowych smakach czy wręcz twardym. Dla najmłodszych klientów należy przygotować nieco inną ofertę. Młodzi konsumenci wybierają najczęściej cukierki w  polewie czekoladowej, z  najróżniejszymi nadzieniami. Dodatkowo lubują się w  galaretkach owocowych, np. o smaku truskawkowym, malinowym czy pomarańczowym oblanych pyszną czekoladą.

108 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPÄ„

109 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Zbigniew Dąbrowski

CMR www.cmr.com.pl Figurki czekoladowe w sklepach małoformatowych do 300 m2 Udział figurek czekoladowych w  całości sprzedaży wartościowej sklepów małoformatowych do 300 m2 jest dosyć niski. W miesiącach od maja do października praktycznie znikają z półek. Natomiast w  listopadzie oraz w  grudniu, jak się można spodziewać, znaczenie tej kategorii produktowej wzrasta. W  grudniu 2017 r. figurki czekoladowe odpowiadały za mniej niż 0,2% sprzedaży wartościowej i pojawiły się na niemal co dwusetnym paragonie. Należy zauważyć, że w 2017 r. w kluczowych dla tej kategorii produktowej dwóch ostatnich miesiącach konsumenci wydali na figurki czekoladowe o ok. 5% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Sprzedaż figurek czekoladowych w  sklepach małoformatowych do 300 m2, zarówno pod względem wartości, jak i  wolumenu, charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością. Sprzedaż gwałtownie rośnie dwa razy w  roku: w  okresie świąt Wielkiejnocy oraz Bożego Narodzenia. W  grudniu konsumenci decydują się na zakup figurek czekoladowych do 30 razy częściej niż w miesiącach poza sezonem. Jak pokazują dane CMR, sprzedaż w ujęciu wartościowym zaczyna rosnąć w połowie listopada i osiąga swoje maksimum w tygodniu poprzedzającym mikołajki. Figurki czekoladowe trafiają do koszyków klientów ponownie w dużej liczbie tuż przed samymi Świętami Bożego Narodzenia. Wśród producentów najwyższy udział w rynku w dwóch ostatnich miesiącach 2017 r. posiadał Colian, którego marka Goplana odpowiadała

Żelki z kolei kuszą nie tylko oryginalną formą, ale również smakiem naturalnych koncentratów owocowych, czy zawartymi w  składzie witaminami, także lizaki to stała pozycja w dziecięcym menu. Na Gwiazdkę warto wyeksponować lizaki w kształcie Mikołaja czy choinki, nie zapominając jednak o tradycyjnych kulkach w różnych smakach. Magnesem przyciągającym uwagę najmłodszych będzie oryginalny stojak, np. drzewko czy świąteczna puszka.

za 31% sprzedaży w ujęciu wartościowym. Kolejne miejsca zajęli: I.D.C. Holding z marką Figaro (18%) oraz Ferrero (9%). Wymienieni producenci odpowiadali za niemal 60%wartości sprzedaży w  sklepach małoformatowych we wspomnianym okresie. Na co trzecim paragonie, na którym pojawiły się jakiekolwiek produkty z tej kategorii, był obecny 30-gramowy czekoladowy Mikołaj nadziewany karmelem Goplany. Produkt ten odpowiadał za ok. 1/5 całej sprzedaży wartościowej kategorii. Pomimo że figurki Mikołaja oraz podobne wyroby z  czekolady nieodzownie kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia, to zaledwie 67% sklepów małoformatowych posiadało tę kategorię w asortymencie w grudniu 2017 r.

Figurki czekoladowe

Udziały producentów w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m2, XI-XII 2017 r.

31%

42%

18% 9% ■ Colian ■ IDC Holding

Starszych klientów mogą z kolei zainteresować komponowane przez producentów na bazie własnego portfolio różne Mieszanki Świąteczne, czyli tzw. mix najróżniejszych smaków cukierków w  unikatowej oprawie graficznej. Najczęściej wybierane są cukierki w czekoladzie, galaretki w  czekoladzie, tradycyjne krówki czy cukierki twarde o  najróżniejszych owocowych smakach. Przed konsumpcją mogą z powodzeniem pełnić funkcję dekoracyjną na choince lub być ozdobą

110 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Źródło: CMR

■ Ferrero ■ pozostali

świątecznego stołu. Jeśli mamy takie możliwości, to część oferty można zaoferować do sprzedaży luzem, na wagę. Część konsumentów docenia ten wariant sprzedaży, gdy samemu może stworzyć własną „mieszankę” z proponowanych przez sklep cukierków na wagę. Pierniki i inne ciastka Słodkim atrybutem świąt od lat są pierniki. Rzadko kto już dziś samodzielne wypieka te smako-


RYNEK POD LUPÄ„

111 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Ilona Stankiewicz

Kierownik Market Lewiatan Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

łyki, dlatego klienci coraz częściej korzystają z gotowych wyrobów. Producenci proponują obecnie produkty o  wyszukanych świątecznych kształtach, w  czekoladzie, w  lukrze, czy z  nadzieniem. Pierniki dostępne są zazwyczaj w paczkach. Również ciastka okolicznościowe oparte na motywach bożonarodzeniowych z pewnością zagoszczą w tym roku na wielu wigilijnych stołach. Cieszą się one wielką popularnością, zwłaszcza wśród młodszych konsumentów. Można znaleźć tutaj np. reniferki, aniołki, bałwanki, gwiazdki, choinki czy dzwoneczki. Co roku oferta jest poszerzana i  zmieniana, tak że trudno się nią znudzić.

fot. Patryk Łusiewicz

Przed Bożym Narodzeniem sprzedaż słodyczy jest bardzo dobra. Klienci przeważnie decydują się na zakup czekolad. Wybierają zarówno mniejsze, jak i większe tabliczki, najczęściej o  smakach mlecznym lub gorzkim, rzadziej z  nadzieniem owocowym. W  tym czasie wzrasta także sprzedaż bombonierek. Również czekoladowe figurki sprzedają się dobrze, ale ustępują sprzedaży klasycznym tabliczkom czekolady. Spośród ciastek wybierane są najczęściej pierniki. Klienci decydują się przeważnie na warianty paczkowane, zarówno czekoladowe z  nadzieniem, jak i toruńskie.

Oprócz tego do wyboru pozostają znane klientom ciasteczka nadziewane marmoladą, biszkopty z galaretką czy tradycyjne herbatniki. Warto przygotować spory asortyment ciasteczkowych świątecznych słodkości, tak by zarówno opakowanie, kształt oraz cena kusiły klientów do zakupu. Kuszenie ekspozycją Organizując miejsce na świąteczne słodkości, warto skorzystać z  proponowanych przez producentów gotowych stojaków, ekspozytorów, np. w kształcie choinki czy standów półkowych na czekolady. W tym okresie nawiązują one jednoznacznie

Reklama

112 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

do motywów zimowych i świątecznych. Tego rodzaju dodatki wyeksponują odpowiednio świąteczny towar, a  co za tym idzie szybko zwrócą na siebie uwagę klientów. Większość producentów od lat wspomaga w ten sposób sprzedaż swoich produktów. W  przypadku łakoci warto zastanowić się też nad różnymi formami degustacji. Skosztowanie oryginalnych, jak i limitowanych smaków czekolady, ciastek czy cukierków, będzie najlepszym zaproszeniem do zakupu danego produktu. Tego rodzaju promocja wprowadzi w  sklepie świąteczną atmosferę, która na pewno przełoży się na większe zyski.


RYNEK POD LUPÄ„

113 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Ciasta w proszku w sklepach małoformatowych do 300 m 2 Jak pokazują dane CMR, w  2017 r. wartość sprzedaży ciast w proszku w sklepach małoformatowych do 300 m 2 wzrosła o 10% więcej niż rok wcześniej. Klienci chętnie posiłkują się produktami w proszku do przygotowania karpatki czy babeczek, latem (szczególnie w szczycie sezonu na truskawki) chętnie sięgają po serniki na zimno, a w okresie świąt wielkanocnych często kupują gotowe mieszanki do przygotowania tradycyjnej babki. Największym zainteresowaniem tego typu produkty cieszą się jednak w grudniu – w 2017 r. na ten miesiąc przypadało ok. 15% transakcji zakupu ciast w  proszku. W  okresie przedświątecznym oprócz karpatki dobrze sprzedają się produkty, które ułatwiają wypiek pierników. W  ciągu całego roku ciasta w  proszku są dostępne średnio w 40% sklepów małoformatowych, jednak w  okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przybywa placówek, które mają w  ofercie takie produkty. Oferta ciast w proszku w placówkach małego formatu nie jest zbyt szeroka (średnia liczba wariantów wynosi ok. 2,5), ale przed świętami detaliści poszerzają nieco półkę z  ciastami i kupujący mogą wybierać spośród średnio 3-4 produktów. W 2017 r. liderem sprzedaży ciast w proszku w ujęciu wartościowym w sklepach małofor-

Jacek Ratajczak

Ciasta na szybko kontra wypieki własne

Ciasta w proszku cieszą się coraz większą popularnością i  zaufaniem wśród konsumentów, zwłaszcza

matowych była firma Dr. Oetker – odpowiadała ona za ok. 34% sprzedaży w ujęciu wartościowym, wyprzedzając firmę Food Care z  marką Gellwe (31% wartości sprzedaży). Na trzecim miejscu uplasowała się Delecta z marką Bakalland (26% wartości sprzedaży). W  grudniu 2017 r. w  czołówce zestawienia najczęściej kupowanych ciast w proszku znalazły się m.in. Ciasto i krem do karpatki Gellwe, Pierniczki Świąteczne marki Dr. Oetker, Duża Blacha Ciasto Czekoladowe z  oferty marki Bakalland oraz Piernik Kętrzyński (Majonezy Kętrzyn).

Ciasta w proszku

Udziały producentów w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 2017 r.

9% 34%

26%

31% ■ Dr Oetker ■ Gellwe

że często są traktowane jak produkt domowy, jednocześnie tańszy od ciasta przygotowywanego z podstawowych składników. Producenci oferują w okresie przedświątecznym ciasta nawiązujące do bożonarodzeniowych tradycji, np. piernik, makowiec, babka, strudel. Osobom samodzielnie przygotowującym świąteczne wypieki nadal pozostaje zaopatrzyć się w potrzebne półprodukty.

114 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Źródło: CMR

■ Delecta ■ pozostali

Efekt zawsze gwarantowany Na sklepowej półce w okresie przedświątecznym spotkamy zapewne kilka rodzajów ciast w  proszku, tak że z  pewnością uda się dopasować ofertę zarówno pod oczekiwania amatorów tradycyjnych smaków, jak i  zwolenników innowacyjnych rozwiązań. Oferowane ciasta to propozycje dla całej rodziny. Na uwagę zasługuje fakt, że na rynku funkcjonuje niewiele firm oferujących gotowe ciasta w proszku, dlatego te, które są przez lata wypracowały sobie renomę i klienci mają do ich wyrobów pełne zaufanie.


RYNEK POD LUPÄ„

115 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Andżelina Gradowska Właścicielka Sklep Nikol Łódź

fot. Patryk Łusiewicz

Przy okazji przyrządzania świątecznych potraw potrzeba wielu przypraw, po które często sięgają klienci przychodzący do mojego sklepu. Przeważnie wybierają warianty do wypieków, jak cynamon, goździki czy przyprawę do piernika. Często decydują się także na zakup dodatków do mięs, rzadziej do ryb.

Stąd w okresie świątecznym znana marka ma duże znaczenie przy wyborze – trudno bowiem ryzykować, że ciasto się nie uda. Uznany brand to gwarancja sukcesu. Oprócz tego do istotnych czynników wpływających na decyzję o  zakupie należą też cena, stopień trudności wykonania produktu, czas potrzebny na przygotowanie ciasta, ilość uzyskanych porcji oraz liczba składników, które trzeba dodatkowo dokupić. Na pewno warto skorzystać z  bogatej oferty ciast w  proszku proponowanych przez producentów. Na polskim rynku dostępne są one zazwyczaj w  kartonowych pudełkach, na których znajdziemy informacje dotyczące zawartości opakowania oraz szczegółowy przepis. W  zależności od tego, na jakie ciasto się zdecydujeCiaSta z proszku – deklaracje o najczęściej SpożywanyCh markaCh w grupie celowej 15-75 lat Dr. Oetker Delecta Gellwe Winiary Deco Morreno Inne Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2017 – czerwiec 2018

6,83% 4,12% 3,62% 3,13% 1,98% 0,29%

my, do proszku wystarczy dodać zaledwie kilka składników, użyć miksera i włożyć do piekarnika. Dużą zaletą tego typu wypieków jest przede wszystkim łatwość i szybkość przygotowania. Zrób to sam W wielu domach, mimo pośpiechu towarzyszącego gorączce przedświątecznych przygotowań, nikt nie chce słyszeć o pominięciu w świątecznym menu makowców, pierników, serników, keksów czy sękaczy według przekazywanych z  pokolenia na pokolenie rodzinnych przepisów. Wymaga to zakupu podstawowych składników, bez których żadne ciasto nie powstanie. Dlatego handlowcy oprócz oferty ciast w proszku muszą przed świętami zdecydowanie wzmocnić półkę z  asortymentem do wypieków, by klienci nie mieli problemów ze skompletowaniem poszczególnych produktów. Pokrótce wymieńmy tylko te najważniejsze. Cukier Jest to podstawowy składnik wszystkich ciast. Oprócz

116 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

Margaryny do smażenia/ /pieczenia – deklaracje o najczęściej używanyCh markaCh w goSpodarStwaCh domowyCh Kasia Palma/Palma deserowa Mleczna/Zwykła Delma Rama Do pieczenia Planta Maryna Domowa Rama smaż jak szef kuchni

16,98% 7,51% 6,58% 4,63% 3,57% 2,99% 2,71% 2,24% 2,19% 1,55%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2017 – czerwiec 2018

tradycyjnego kryształu, handlowcy powinni zaopatrzyć się również w inne odmiany cukru. Do posypywania wypieków lub przygotowywania lukru idealny jest cukier puder, który charakteryzuje się wyjątkową lekkością i  sypkością. Coraz częściej do wypieków ciast i  ciasteczek (np. świątecznych pierników) używa się również cukru brązowego lub trzcinowego o  złocistym kolorze i  lekko karmelowym smaku. Zarówno jako dodatek do pieczenia, jak i  do dekoracji wypieków przyda się także cukier wanilinowy, który nada ciastom niepowtarzalny smak i aromat.


RYNEK POD LUPÄ„

117 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Jacek Kęsicki

Współwłaściciel Sklep spożywczy Łódź

fot. Patryk Łusiewicz

Przed Świętami Bożego Narodzenia wszystkie produkty związane z pieczeniem ciast sprzedają się lepiej. Klienci sięgają zarówno po gotowe wypieki, jak i  półprodukty potrzebne do przygotowania ciast w  domu. Odnotowuję w  tym okresie zwłaszcza większą sprzedaż jajek oraz mąki. Osoby odwiedzające sklep wybierają też gotowe ciasta – sernik oraz makowiec.

Mąka

Tłuszcze

Mąka jest jednym z podstawowych artykułów znajdujących się na liście świątecznych zakupów każdej gospodyni domowej. Warto mieć na sklepowej półce poszczególne typy mąki, np. mąka luksusowa polecana do ciast smażonych i drożdżowych to typ 550, do ciast biszkoptowych najlepsza będzie mąka tortowa typ 450, do kruchych i  półkruchych mąka krupczatka typ 500, zaś do francuskich, półfrancuskich oraz drożdżowych mąka wrocławska typ 500.

Trudno wyobrazić sobie przygotowywanie świątecznych ciast bez margaryny. Na sklepowych półkach bez problemu znajdziemy bogatą ofertę tego typu produktów. W zależności od indywidualnych potrzeb możemy

Drożdże Drożdże piekarskie to najstarszy środek spulchniający. Przy wyborze − świeże czy instant − kierujemy się wygodą użytkowania, czasem przeznaczonym na przyrządzanie drożdżowego ciasta. Dodatkowo należy uwzględnić, jaki rodzaj ciasta drożdżowego będziemy piec. Producenci w niektórych przypadkach informują, że drożdże instant przeznaczone są do pieczenia ciast, których zawartość cukru nie przekracza 5%, jak również ciast lekkich i nietłustych. Świeże zdecydowanie lepiej odegrają swoją spulchniającą rolę.

Handlowcy oprócz oferty ciast w proszku muszą przed świętami zdecydowanie wzmocnić półkę z asortymentem do wypieków, by klienci nie mieli problemów ze skompletowaniem poszczególnych produktów.

zdecydować się na margaryny uniwersalne – zarówno do pieczenia, jak i smażenia oraz te specjalistyczne. Do tej grupy zaliczamy m.in. produkty do ciast francuskich i  półfrancuskich, które zapewniają wy-

118 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

jątkowe właściwości smakowozapachowe i dobrą plastyczność w  szerokim zakresie temperatur, margaryny do ciast kruchych, a także tłuszcze do przygotowywania wypieków drożdżowych, dzięki którym gospodynie domowe uzyskają prawidłową strukturę ciasta. Warto również zaopatrzyć się w  margaryny przeznaczone do wyrobu rozmaitych kremów, mas cukierniczych i  nadzień, zapewniające m.in. doskonałe napowietrzenie oraz łatwe łączenie się z  pozostałymi składnikami. Z kolei do niektórych rodzajów ciast najlepszym tłuszczem jest masło. Tak jest np. w przypadku ciasta kruchego. Użyte do pieczenia ciast nadaje im wspaniały aromat. Bakalie Są podstawowymi składnikami makowców, keksów, babek i serników. Bakalie uwielbiane są zarówno przez młodszych, jak i  starszych konsumentów, dlatego handlowcy powinni wygospodarować dla nich specjalne miejsce w  swoich sklepach. Prym wiodą oczywiście rodzynki sułtańskie wykorzystywane do rozmaitych wypieków, ale


RYNEK POD LUPÄ„

119 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

równie dobrze smakują na surowo. W ofercie nie może również zabraknąć różnych odmian orzechów, np. włoskich, laskowych, czy nerkowców, suszonych owoców (śliwki, figi, morele), a  także skórki pomarańczowej będącej nieodzownym składnikiem makowca, sernika i wiórków kokosowych, które są świetnym dodatkiem do kremów i deserów.

Polewy i lukry Dużym ułatwieniem dla zabieganych gospodyń domowych będą również gotowe polewy i lukry, dzięki którym w mgnieniu oka pięknie ozdobią swoje wypieki. W zależności od osobistych upodobań na sklepowych półkach możemy znaleźć m.in. polewy z  czekolady białej, mlecznej, deserowej, a  także te

np. o smaku ajerkoniaku. W kategorii lukrów, oprócz tradycyjnego białego, znajdziemy również lukry czekoladowe lub kolorowe w owocowych smakach. Proszki do pieczenia, aromaty Świąteczne wypieki nie urosną bez proszku do pieczenia, dlatego pamiętajmy o  ulokowaniu

OKIEM EKSPERTA Marta Rybkowska · Junior Product Manager · Dr. Oetker Polska Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia upłyną pod znakiem natury, aby wypieki były wyjątkowe, a smaki i aromaty niezapomniane. Takie są właśnie dodatki do pieczenia „Ze świata natury”. Nasze tegoroczne nowości to m.in.: innowacyjna Pasta waniliowa Intense z wanilii Bourbon z Madagaskaru z ziarenkami. Zapakowana w poręczną zamykaną tubkę, daje się łatwo i wygodnie dozować, zapewnia wypiekom esencjonalny waniliowy smak. Kolejne nowości to: Cynamon mielony i Cukier kokosowy nierafinowany oraz Cukier brzozowy – Ksylitol z Finlandii. Klienci znajdą nowy asortyment na półkach sklepowych oraz na specjalnie przygotowanych standach. Linia „Ze świata natury” będzie przed Świętami wsparta silną kampanią medialną, zarówno w TV, szeroko pojętym Internecie, jak i w prasie. Andrzej LewandowskI · Współwłaściciel · Zakłady Cukiernicze Celpol Celpol produkuje ciastka Bożonarodzeniowe od ponad 25 lat. Pierwotnie kolekcja ta składała się z dwóch ciastek – „Choinek” i „Bałwanków”, które w niezmienionej formie, a jedynie z delikatnie zmodyfikowanym smakiem, świetnie sprzedają się do dziś. Obecnie kolekcja liczy 11 pozycji, w skład której wchodzą nie tylko ciastka z kremem, ale również wyroby w lukrze białym i różowym oraz pierniki. Rozwój tej linii ciastek był możliwy dzięki postępowi techniczno-technologicznemu, co widzimy na przykładzie wyrobu „Mikołaj”, który powstał 4 lata temu, a nie był możliwy do wykonania 10 lat temu, gdyż nie było wtedy odpowiednich składników technologicznych. Niektóre ze wzorów dzięki temu postępowi można było zastąpić nowymi, atrakcyjniejszymi. Tak było w przypadku „Dzwoneczków”, które 3 lata temu zastąpiły 20-letni wzór. Obecnie pracujemy nad modyfikacją dwóch starszych wzorów, ale nacisk kładziemy na ciastka Bożonarodzeniowe w wersji 3D, mając na uwadze wszystkie plusy i minusy, które przetestowaliśmy w wyrobie „Domki 3D”. Magdalena Sarnowska · Brand Manager · Appetita, Colian Celem marki Appetita jest wspieranie konsumentów nie tylko od święta, ale przez cały rok. Wprowadzając innowacje, chcemy ułatwiać im codzienne życie. Z myślą o tym podjęliśmy współpracę z Ewą Wachowicz, która na specjalnie stworzonej przez nas nowej stronie internetowej www.smakistyl.pl dzieli się z czytelnikami kulinarnymi poradami i pomysłami na przygotowanie smacznych potraw. Wprowadziliśmy również na rynek trzy nowe linie produktowe: autorskie mieszanki Ewy Wachowicz, Przyprawę Warzywną i do mięs oraz Grubo mielone (wśród nich m.in. Przyprawę do ryb, która świetnie sprawdzi się w okresie nadchodzących świąt). Coraz więcej konsumentów dba o zdrowy sposób odżywiania się, dlatego chcieliśmy wspomóc ich w tym i stworzyliśmy produkty w 100% z naturalnych składników. Nie ma w nich glutaminianu sodu, sztucznych barwników ani konserwantów. Olga Stryjewska · Dział Promocji i Reklamy · Cedrob Choć do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, warto na spokojnie zastanowić się, co podać na rodzinnym stole. Drób od Cedrob S.A., największego polskiego producenta mięsa, cieszy się dużą popularnością w polskich domach, zarówno na co dzień, jak i od święta. Łagodny smak kurczaka Cedrob czyni go fantastycznym składnikiem praktycznie nieskończonej ilości posiłków, tych szybkich i sytych oraz tych wykwintnych i wysublimowanych. Dodatkowo ofertę producenta uzupełniają kaczka i gęś, które są topowymi produktami iście wysokich smaków. Soczysta kaczka z Krainy Kraka podana z jabłkami czy pieczona Gęś Krakauerland to klasyki słowiańskiej kuchni, tak chętnie dziś odtwarzane w polskich domach i restauracjach, idealne na świąteczny obiad. Bogata oferta producenta obejmuje świeże oraz głęboko mrożone mięso z kurczaka, kury, kaczki oraz gęsi. Dodatkowo w sprzedaży są również elementy mięsa oraz podroby drobiowe.

120 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPÄ„

121 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Bogna Jędrzejewska Kierownik ds. promocji i reklamy Eurocash Cash & Carry

Jacek Ratajczak: W oparciu o  jakie czynniki dobierana jest oferta na Święta Bożego Narodzenia? Od kiedy jest ona dostępna w hurtowniach? Bogna Jędrzejewska: Oferta świąteczna jest dostępna w  Eurocash Cash & Carry od początku listopada. Tradycyjny asortyment uzupełniamy o produkty sezonowe i regionalne, które w okresie świątecznym odgrywają szczególną rolę w  kuchniach Polaków. To np. bakalie, sery, mąki czy majonezy. Istotnym elementem oferty jest również kategoria słodyczy. Jak co roku poszerzamy ją o produkty w  specjalnej, świątecznej szacie graficznej i tzw. produkty sezonowe, np. figurki św. Mikołaja, kalendarze adwentowe czy słodycze w  paczkach. Rośnie też zainteresowanie specjalnymi gatunkami alkoholi, a także tymi wyższej jakości. Z informacji naszych klientów – właścicieli niezależnych sklepów małoformatowych wynika, że konsumenci chętnie kupują takie produkty na prezent pod choinkę i na Sylwestra. W jaki sposób oferta świąteczna prezentowana jest na terenie hurtowni? Czy jest dodatkowo wspomagana? Na czym polega to wsparcie? Asortyment świąteczny wystawiamy na specjalnych „wyspach świątecznych”. Naszymi klientami są głównie niezależni przedsiębiorcy – właściciele sklepów małoformatowych. Stąd hurtownie dostosowane są tak, aby zakupy można było zrealizować sprawnie i  szybko – wszystkim zależy na czasie. Główna oferta świąteczna będzie więc umieszczona w  centralnym miejscu, zaraz przy wejściu do hali. Dodatkowo najpopularniejsze produkty, jeśli nie znalazły się na „wyspach świątecznych”, oznaczamy świątecznymi nakładkami, np. nabiał. Wiodący producenci intensyfikują też swoje działania promocyjno-reklamowe, chcąc zapewnić dostępność swoich produktów w sklepach małoformatowych, bo są one najbliżej konsumentów w okresie przedświątecznym. Ofertę hurtowni prezentujemy też w folderach reklamowych Eurocash.

tego produktu w widocznym miejscu. Tuż przed Bożym Narodzeniem najlepiej sprzeda-

Czy kategorie asortymentowe kojarzące się bezpośrednio ze świętami, jak np. ryby (w różnej postaci), słodycze, ciasta, owoce cytrusowe, bakalie są zamawiane u producentów w większych ilościach? Dostępność owoców cytrusowych czy bakalii jest dla naszych klientów kluczowa. Aby sprostać tym oczekiwaniom, istotnie zwiększamy zamówienia takich produktów. Z  większością naszych klientów – również tych działających w  ramach sieci abc – współpracujemy od wielu lat i możemy dość precyzyjnie określić zapotrzebowanie na okres świąteczny. W tegorocznym planowaniu dodatkowo uwzględnimy wzrost udziału sklepów małoformatowych w rynku. Czy przekaz reklamowy w formie gazetek promocyjnych, specjalnych aplikacji mobilnych, spersonalizowanych ofert mailowych, zachęcający do świątecznych zakupów właścicieli sklepów, trafia do nich bezpośrednio? Wykorzystujemy wszystkie kanały komunikacyjne i  narzędzia promocyjne. Poza standardowymi, jak gazetki promocyjne czy mailingi, istotną rolę w  komunikacji odgrywa też kontakt bezpośredni z  naszymi klientami. Kierownicy hurtowni każdego dnia ustalają „u źródła” aktualne potrzeby i  na nie reagują. Oferta świąteczna Eurocash Cash & Carry zostanie też włączona do cyklicznego konkursu, który jest obecnie przygotowywany i  będzie obowiązywał w  okresie przedświątecznym. Czy hurtownie w okresie bezpośrednio poprzedzającym święta zmieniają organizację pracy pod kątem zwiększonej obsługi klientów-właścicieli sklepów? Funkcjonujemy tak, jak w  przypadku pozostałych dni handlowych. Największym wyzwaniem będzie zapewnienie dostępności produktów świątecznych aż do ostatniego momentu ich sprzedaży przez naszych klientów w ich sklepach. W tym celu dostosowujemy grafik pracy osób odpowiedzialnych i zaangażowanych w zapewnienie odpowiedniej dostępności asortymentu i  obsługi klientów w  hurtowniach. Dodatkowo, z  uwagi na to, że część naszych hurtowni leży na terenach, gdzie święta są obchodzone według obrządku prawosławnego, zapewniamy odpowiednie zmiany w  organizacji pracy do 7 stycznia 2019 r.

ją się opakowania większe, które są bardziej ekonomiczne. Dużą popularnością cie-

122 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

szą się również rozmaite aromaty do ciast, które wzbogacają smak słodkości i nadają im


RYNEK POD LUPĄ

apetycznego zapachu. Dostępne są w małych, wygodnych w  użyciu buteleczkach z  zakrętką, dzięki którym można je łatwo dozować. W  zależności od tego, jakie ciasto chcemy przygotować, możemy wybierać spośród wielu smaków, takich jak: cytrynowy, migdałowy czy rumowy. Specjalnie na okoliczność świąt producenci proponują również aromaty do makowca i  sernika oraz mixy produktowe, jeśli chcemy przygotować kilka różnych ciast. Masy makowe i serowe Mało kto w  dzisiejszych czasach mieli trzykrotnie mak i namacza go przez 12 godzin, by stworzyć jeden z  najpopularniejszych wypieków świątecznych. Z  pomocą przychodzą producenci gotowych mas makowych, które w  niczym nie odbiegają od tych przygotowywanych w warunkach domowych. Są bardzo wilgotne i  zawierają najwyższej jakości składniki: rodzynki, migdały, miód oraz skórkę pomarańczową. Drugim równie popularnym ciastem wigilijnym jest sernik, którego przygotowanie również wymaga sporo czasu i umiejętności. To dlatego na sklepowych półkach powinna pojawić się bogata oferta mielonych twarogów sernikowych dostępnych w  wygodnych wiaderkach. To produkty z  optymalną zawartością masła, toteż nie wymagają dodatku tłuszczu. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. Wielu z nas z utęsknieniem czeka na pyszności, które pojawią się na wigilijnym stole, a do takich z  pewnością należą słodkie wypieki. Handlowcy powinni zatem już teraz pomyśleć o  wprowadzeniu odpowiedniego asortymentu dla zabieganych gospodyń domowych.

123 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Magdalena Mirowska

Napoje bezalkoholowe na świąteczny stół

Okres świąteczny to czas podwyższonej konsumpcji i sprzedaży zarówno w  kategoriach kaw i herbat, jak i napojów zimnych. Te segmenty przez cały rok stanowią ważny element sklepowego asortymentu, ale w sezonie zimowo-świątecznym zachodzą w nich znaczne zmiany. Znajomość tych mechanizmów pozwoli na dostosowanie skle-

powej oferty, wykorzystanie potencjału tych kategorii oraz osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych. Mała czarna premium Polacy piją coraz więcej kawy, wiedzą też dużo o jej właściwościach oraz różnych sposobach parzenia. Dzięki popularyzacji wysokiej jakości domowych ekspresów i  kawiarek, wzrostowi świadomości oraz wszechobecnemu trendowi slow, dynamicznie rośnie grono entuzjastów kaw ziarnistych i w kapsułkach. Nadal jednak najbardziej popularne są warianty mielone i rozpuszczalne najbardziej znanych marek. Rynek ulega premiumizacji – głównymi kryteriami wyboru staje się jakość kawy, jej walory smakowe (kwasowatość), bogaty aromat, moc i  intensywność.

Cena schodzi na plan dalszy, liczy się znana marka gwarantująca jakość. Kawosze czytają uważnie etykiety, zwracają uwagę do jakiego sposobu parzenia dana kawa jest przeznaczona, jak została wypalona, czy pochodzi z certyfikowanych upraw lub została wyprodukowana z  poszanowaniem zasad fair trade. Polacy najbardziej lubią jednorodne Arabiki, ciemno palone, o głębokim czekoladowym smaku i  pobudzających właściwościach. W okresie świątecznym klienci nabywają więcej kaw z segmentu premium z  przeznaczeniem na poczęstunek dla gości, a także na prezenty. Tym ostatnim towarzyszą zakupy gadżetów do mielenia, parzenia i  podawania kawy. Popularnością cieszą się limitowane wersje świąteczne w atrakcyjnych opakowaniach lub z dołączonymi bonusami oraz produkty znanych marek intensywnie reklamowane w mediach.

OKIEM EKSPERTA Mariusz Kuc · Sales Strategy, Planning & Shopper Marketing Manager · Jacobs Douwe Egberts PL Świętom towarzyszy dużo spotkań z bliskimi. Innym istotnym faktem jest to, że w świątecznym okresie sami mamy ochotę na lepszej jakości produkty. Dlatego chętniej wydajemy więcej na produkty markowe, szczególnie te cieszące się dużą popularnością. Uwzględniając potencjalne wizyty bliskich, kupujemy też częściej większe opakowania. Dlatego warto zwrócić uwagę klientów sklepu na kawy Jacobs Krönung (mielone i rozpuszczalne), Jacobs Cronat Gold (rozpuszczalne) oraz większe gramatury kawy Prima Finezja. Produkty te są bardzo cenione i lubiane przez konsumentów. Kawa Jacobs przez wiele lat miała dedykowane świąteczne reklamy. Zbudowany wizerunek kawy Prima Finezja jednoznacznie kojarzy się z rodzinną, ciepłą atmosferą. Kawy Jacobs i Prima idealnie wpisują się więc w świąteczną atmosferę.

Piotr Brakoniecki · Trade Marketing and Development Manager · TATA GLOBAL BEVERAGES Polska Z perspektywy producentów herbat okresy przedświąteczne są kluczowe dla sprzedaży. Szczególnie wzrasta zainteresowanie produktami premium i niestandardowymi zestawami herbat. Nabywcy poszukują w tym czasie również produktów przeznaczonych na prezenty dla najbliższych. W odpowiedzi na te potrzeby, marka Tetley przygotowała zestaw niepowtarzalnych herbat czarnych, zielonych i owocowo-ziołowych Tetley Premium Tea Collection. To propozycja dla tych, którzy preferują wysoką jakość i różnorodność. W  zestawie są: MIĘTA – połączenie mięty pieprzowej, zielonej i  jabłkowej, MALINA & GRANAT – soczysta malina i egzotyczny granat, ZIELONA – czysta zielona herbata, EARL GREY – klasyczna herbata z cytrusową nutą bergamotki, ZIELONA & CYTRYNA – zielona herbata z orzeźwiającą cytryną, ENGLISH BREAKFAST – połączenie herbat z Afryki i indyjskiego regionu Assam, CYTRYNA & IMBIR – połączenie cytrynowej nuty z aromatycznym, korzennym imbirem.

124 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPÄ„

125 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Włodzimierz Wejmann

Właściciel Sklep spożywczo-przemysłowy Buk (woj. wielkopolskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Klientami mojego sklepu są głównie osoby starsze. Sięgają one częściej po kawy niż herbaty. Zarówno wariant rozpuszczalny, jak i sypany sprzedają się dobrze. Najwięcej natomiast klienci kupują saszetek jednorazowych typu 2 w 1 lub 3 w 1.

Na zdrowie Na herbacianej półce od dawna prym wiodą warianty czarne, jednak tendencje rynkowe i tutaj znalazły swoje odbicie. W  szybkim tempie rośnie bowiem popularność herbat ziołowych, zielonych oraz funkcjonalnych, ponieważ konsumenci zaczęli zwracać baczną uwagę nie tylko na smak ale także na właściwości prozdrowotne ulubionych naparów. Szukają produktów dopasowanych do swojego stylu życia oraz niosących korzyści dla organizmu. Przebojem są napary z takich ziół, jak mięta, melisa, szałwia, pokrzywa, rumianek, czystek czy morwa biała. Nie zawierają one żadnych sztucznych domieszek, barwników ani aromatów, a  ich pozytywny wpływ na zdrowie został doceniony przez konsumentów. Zimą Polacy w  herbatach zarówno ziołowych, jak i smakowych, zielonych czy owocowych szukają remedium na przeziębienia i podniesienie ogólnej odporności organizmu. Czas świątecznych uczt sprzyja natomiast popularności naparów stymulujących metabolizm, poprawiających trawienie, wspomagających pracę wątroby i jelit.

Wzrost świadomości konsumentów oraz popularność specjalistycznych sklepów z herbatą sprawia, że rośnie także rynek nietypowych herbat popularnych – klienci zaczęli poszukiwać bowiem również w sklepach ogólnospożywczych takich wyszukanych produktów, jak yerba mate, kombucza, matcha, żeńszeń czy kurkuma. Wśród herbat ziołowych pojawia się też wiele ciekawych nowości, jak ostropest plamisty, dziurawiec, kwiat głogu, a  także oryginalne mieszanki: melisa z lawendą czy rumianek z trawą cytrynową. Na rozgrzanie Zimowe chłody stymulują przede wszystkim sprzedaż herbat owocowych i smakowych, które mają właściwości rozgrzewające. Ulubionym wariantem smakowym jest malina, popularne są także dzika róża, owoce leśne i żurawina. Klienci lubią też eksperymentować i  próbują chętnie mniej standardowych opcji takich, jak świąteczne mieszanki z  miodem, imbirem i  cynamonem, verbena z  cytryną, połączenia maliny z pigwą lub pomarańczą czy warianty wzorowane na smaku grzanego wina.

126 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

O ile herbaty czarne w  tym czasie sprzedawane są częściej w  większych gramaturach, to do koszyków sklepowych trafiają raczej mniejsze opakowania herbat smakowych czy owocowych. Dzięki temu klienci mają w domu większy wybór smaków na różne okazje. Podobnie jak w  przypadku kawy, także w  tym segmencie rynku przed świętami rośnie popularność produktów znanych marek, często z wyższej półki cenowej. Odświętne dania potrzebują przecież odpowiedniej oprawy, klienci poszukują więc jakości gwarantowanej miejscem pochodzenia surowca, rodzajem upraw, tradycyjnymi sposobami zbioru. Zwiększa się w  tym czasie popularność herbaty liściastej, która jest postrzegana jako bardziej luksusowy produkt o lepszej jakości. Limitowane wersje świąteczne, bombonierki herbaciane, herbaty w ciekawych opakowaniach, słoikach czy tubach oraz markowe produkty o smakach kojarzących się ze świętami są również chętnie kupowane na prezenty. Często klienci poszukują w sklepach drobnych gadżetów związanych z  herbatą, jak zaparzacze, ozdobne łyżeczki czy kubki.


RYNEK POD LUPÄ„

127 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Świąteczna półka z kawą i herbatą Komponując zimową ekspozycję działu kaw i  herbat trzeba ją dostosować do świątecznych tendencji rynkowych. Na półkach królować powinny propozycje czołowych producentów o dużym wsparciu reklamowym, a  produkty należy ustawić w  taki sposób, żeby eksponować ich markę. Na te artykuły bowiem klienci zwrócą przede wszystkim uwagę.

Warto także rozszerzyć asortyment premium w obu segmentach i  umieścić go na półkach o  dużym potencjale sprzedażowym. Należy również zwrócić uwagę na propozycje sezonowe, w  opakowaniach nawiązujących do zimowych chłodów i ze świątecznymi akcentami. Klienci powinni móc znaleźć w sklepie kilka propozycji prezentowych – zarówno na półkach dedykowanych kawie i  herbacie, a  także w specjalnej strefie świątecznej

czy na szczytach regałów. Przy ekspozycji warto zastosować metodę crossowania, umieszczając np. obok herbat produkty często z nimi spożywane – cytryny, konfitury z płatków róży, cukier trzcinowy, syrop malinowy. Ulokowanie w  pobliżu ekspozycji artykułów komplementarnych takich, jak utensylia do parzenia i podawania napojów, bombonierki z czekoladkami czy inne słodycze zwiększy zakupy komplementarne i  impulsowe.

OKIEM EKSPERTA Marcin Biel · Kierownik Działu Projektowania, Rozwoju i Technologii · Profi Nasze zupy tworzymy w oparciu o  starannie dopracowane receptury, których nieodłącznym elementem są składniki typowe dla tradycyjnej, polskiej kuchni. Wyselekcjonowane warzywa oraz przyprawy sprawiają, że mogą one śmiało konkurować z potrawami przygotowanymi w domu. To właśnie idea wiernego odwzorowania smaków domowej kuchni przyświecała nam w trakcie wprowadzania na rynek tej kategorii produktowej. Zarówno podążanie za smakiem tradycyjnej zupy, proces łączenia poszczególnych składników, dodawanie przypraw, gotowanie – całość przebiega identycznie, a różnicą jest jedynie ilość gotowanej zupy oraz wielkość garnka. W portfolio Profi posiadamy wszystkie najbardziej tradycyjne, popularne i lubiane przez Polaków zupy takie, jak: barszcz czerwony, żurek, ogórkowa, pomidorowa czy grzybowa. Ponadto stale pracujemy nad poszerzeniem gamy polskich zup, by zapewnić konsumentom jak największą różnorodność i zaspokoić wszelkie gusta kulinarne. Małgorzata Sienkiewicz · Category Manager · Zakłady Tłuszczowe Bielmar Olej Beskidzki to olej rzepakowy o  wysokich walorach zdrowotnych i  żywieniowych. Niewątpliwie w wielu polskich kuchniach posłuży do przygotowania świątecznych potraw. Ze względu na nowoczesną technologię pozyskania oleju z nasion rzepaku (technologia głębokiego mechanicznego tłoczenia, olej bez ekstrakcji chemicznej, z  pierwszego i  jedynego tłoczenia), smażona ryba będzie wyjątkowo smakowała i  zachęcała domowników do jej spożycia. Beskidzki będzie odpowiedni do przygotowania okraszenia pierogów na Wigilię, a podsmażona cebulka na Beskidzkim uzyska piękny złoty kolor. Zachęcamy do odwiedzin strony Beskidzkiego www.olejbeskidzki.pl, gdzie można znaleźć proste, a zarazem wyjątkowe przepisy kulinarne. Przepis na swojski majonez, którego podstawowym składnikiem jest olej Beskidzki, na pewno idealnie sprawdzi się do przygotowania warzywnych sałatek.

Małgorzata Pielok · Kierownik Marketingu i Rozwoju Rynku · Lesaffre Polska „Drożdże Babuni” to produkt sprawdzony i powszechnie obecny w polskich domach. Natomiast przed świętami to pozycja obowiązkowa na liście zakupów. Drożdże nieodłącznie bowiem kojarzą nam się ze świętami, a wypieki, które dzięki nim powstają od pokoleń obecne są na naszych bożonarodzeniowych stołach. Trudno przecież wyobrazić sobie święta bez tradycyjnych ciast drożdżowych, makowców, kulebiaków czy pasztecików. Dlatego warto zadbać o dobrą ekspozycję drożdży na półce sklepowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom handlowców, firma wprowadziła nowe opakowania zbiorcze Drożdży Babuni 1 kg w  formie displaya (szczególnie w  mniejszych sklepach), które uzupełnią dotychczasową ofertę firmy Lesaffre (opakowanie zbiorcze 3 kg).

128 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPÄ„

129 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Przed nadejściem zimowych chłodów i świątecznego szczytu sprzedażowego warto postawić na różnorodność w obu kategoriach i maksymalnie rozszerzyć ekspozycję, szczególnie herbat. Trzeba przy tym pamiętać, że już co druga herbata kupowana w naszych sklepach nie jest klasyczną czarną wersją. Klienci lubią mieć także wybór, jeśli chodzi o kawę, więc należy zadbać o  odpowiednio zróżnicowany asortyment, szczególnie w najbardziej popularnych segmentach kawy mielonej i  rozpuszczalnej.

gazowanych oraz soków owocowych, które wyjątkowo chętnie kupowane są na wigilijne stoły. Polacy częściej poszukują soków zdrowych, świeżych i pozbawionych sztucznych dodatków. Stają się one częścią zbilansowanej diety jako jedna z  pięciu zalecanych przez specjalistów porcja owoców i  warzyw, które powinno się spożywać codziennie. W ten trend wpisują się soki 100%, bez konserwantów i  polepszaczy smaku, soki z  dodatkami funkcjonalnymi (takimi,

Słodkie święta

Przed świętami rośnie popularność produktów znanych marek, często z wyższej półki cenowej.

Dostosowując ofertę sklepu do sezonu zimowo-świątecznego nie można zapomnieć o syropach, których sprzedaż wyraźnie rośnie w  tym okresie. O  ile latem służą one głównie do komponowania drinków oraz gaszą pragnienie w  połączeniu z  wodą gazowaną, to zimą zyskują nowe funkcje. Polacy kupują je ze względu na właściwości lecznicze i rozgrzewające oraz jako dodatki do deserów. Klienci najczęściej dolewają do herbaty lub domowych grzanych win i  piw tradycyjne warianty malinowe, wiśniowe i truskawkowe. Orzeźwiające letnie smaki ustępują zimą żurawinie, imbirowi czy dzikiej róży, które łagodzą objawy przeziębienia i pozytywnie wpływają na ogólną odporność organizmu. Prozdrowotne mieszanki maliny lub aronii z  pigwą, żurawiną czy kwiatem lipy traktowane są jako remedium na grypę. Owoce w płynie Mimo niesprzyjającej zimnym napojom aury, przedświąteczna gorączka wpływa na wzrost sprzedaży napojów bezalkoholowych. Szczególnie widoczne jest to w  podkategoriach napojów

130 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

jak witaminy, błonnik, antyoksydanty) oraz soki jednodniowe (te są popularne szczególnie zimą z uwagi na niedostępność świeżych warzyw i owoców). Polacy są tradycjonalistami – największą popularnością cieszą się soki pomarańczowe, jabłkowe. W zimnych miesiącach lepiej sprzedają się także takie smaki, jak porzeczka czy aronia. Soki o  smakach orzeźwiających i tropikalnych, dobrze komponujące się z drinkami będą święcić triumfy dopiero w karnawale. Sklep powinien posiadać w  swojej ofercie wszystkie grupy asortymentowe, ale komponując półkę z sokami należy postawić głównie na duże pojemności soków 100% najbardziej znanych marek, ponieważ klienci i  w  tej kategorii stawiają na jakość i zadowolenie swoich gości. Woda i napoje gazowane W okresie przedświątecznym rośnie również sprzedaż wód gazowanych i  niegazowanych. Przy


RYNEK POD LUPÄ„

131 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

czym klienci bardziej są przywiązani do danej marki wody niż miejsca jej zakupu, warto więc poszerzyć asortyment, aby przyciągnąć jak największe grono klientów. Zakupy wody robione są na zapas, w formie całych zgrzewek, należy zatem przygotować dużo miejsca w magazynie na zgrzewki różnych marek i wariantów, tak żeby zaoferować maksymalnie szeroki asortyment oraz nie dopuścić do powstania braków. Mimo zwrotu w  stronę produktów zdrowych, to jednak na-

poje gazowane (szczególnie typu cola) są najczęściej kupowanymi artykułami w tym segmencie. Największą sprzedaż odnotowują warianty najbardziej znanych marek, zarówno w  wersjach standardowych, jak i  light. Systematycznie rośnie sprzedaż tych ostatnich, a także propozycji słodzonych zamiennikami cukru. Klienci stawiają na jakość reprezentowaną marką, której ufają, cena schodzi na plan dalszy. Przed świętami na popularności zyskują największe pojemności, należy więc za-

dbać o ich nieprzerwaną dostępność w  sklepie. Klienci wzmożonych zakupów napojów dokonują najczęściej na kilka dni przed świętami, więc warto się zawczasu przygotować do tego szczytu sprzedażowego. Poszerzony asortyment można ustawić w  kilku miejscach sklepu, żeby umożliwić dokonanie zakupu impulsowego. Oprócz regałów z  napojami, duże opakowania napojów gazowanych oraz zgrzewki wody powinny zostać umiejscowione w  pobliżu

OKIEM EKSPERTA Błażej Błasiak · Brand Manager Kasia · Upfield Polska By na świątecznych stołach zagościły idealnie wyrośnięte kruche ciasta, pachnące pierniczki czy tradycyjne serniki, do ich przygotowania najlepiej wykorzystać kostkę do pieczenia Kasia, która od lat pomaga konsumentom w przyrządzaniu doskonałych świątecznych wypieków. W tym roku idea dzielenia się zawarta w haśle marki „Upiecz bliskim radość” wybrzmi szczególnie mocno i  znajdzie odzwierciedlenie w  ogólnopolskiej loterii świątecznej, której ambasadorką została aktorka Katarzyna Zielińska. Loteria „Podziel się kawałkiem szczęścia” ma na celu zachęcić Polaków do dzielenia się świąteczną radością z  dziećmi z  Domów Dziecka. Warto więc, by w  okresie poprzedzającym Boże Narodzenie produkty marki Kasia były szczególnie wyeksponowane i dobrze widoczne na sklepowej półce. Zwłaszcza, że od teraz kostka do pieczenia Kasia dostępna jest w zupełnie nowym, atrakcyjnym opakowaniu.

Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Jak co roku, Colian przygotował dla konsumentów wyjątkową ofertę świateczną. Unikalną propozycję od Solidarności stanowią metalowe bombki: Śliwka Nałęczowska w czekoladzie, Złota Wiśnia i Złoty Orzech, zdobione w piękne świąteczne wzory. Idealne na niezobowiązujący prezent lub jako oryginalna dekoracja domu. Wśród stylowych propozycji znajdziemy Śliwkę Nałęczowską w  czekoladzie w  eleganckiej, owalnej metalowej puszce. Goplana przygotowała kolekcję dziewięciu Figurek świątecznych o smaku karmelowym w czekoladzie w nowej szacie graficznej z wizerunkami Mikołaja, renifera i bałwanka. Nowością w limitowanej ofercie sezonowej są Jeżyki o smaku piernikowym w mlecznej czekoladzie. Ich wyjątkowy, korzenny smak to kwintesencja świąt. Trudno wskazać jeden produkt, który będzie hitem, gdyż każda nasza propozycja ma na to równe szanse.

Grzegorz Sobociński · Kierownik Biura Zarządu i Marketingu · HELIO Bez wątpienia ofertę HELIO wyróżnia intensywne wsparcie sprzedaży poprzez wysokozasięgowe i silnie budujące wizerunek marki kampanie cross-mediowe. Corocznie są to tysiące emisji w TV, wzmocnione kampaniami w opiniotwórczej prasie o wartości liczonej w milionach złotych. Poza mediami tradycyjnymi, sięgamy także po media nowoczesne – Internet, social media, blogerzy, interesujący dla grupy docelowej kontent, w  tym wideo-przepisy… to wszystko są bardzo silne atuty marki HELIO, w  których spółka corocznie inwestuje astronomiczne, jak na branżę budżety. HELIO to jednak przede wszystkim pewna jakość i renoma. Konsumenci chętnie sięgają po nasze bakalie już od ponad 25 lat, zaś masa makowa HELIO, jako pionier kategorii jest kluczowa dla detalistów przed świętami. Ostatnie badania renomowanej agencji wciąż wskazują HELIO jako ulubioną markę w tej kategorii.

132 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

kas, aby zapewnić klientowi wygodę zakupu. Soki i słodkie napoje warto postawić w  pobliżu działu z  alkoholami, aby stymulować zakupy komplementarne. Warto także skorzystać z ekspozytorów sezonowych oferowanych przed producentów, które pozwolą zwrócić uwagę klientów i uatrakcyjnią wystrój sklepu.

Jacek Ratajczak

Jak przygotować sklep do świąt?

Okres przedświąteczny to najlepszy czas w roku z  punktu widzenia wysokości obrotów. Co nie znaczy, że produkty same się sprzedadzą, a klienci będą całymi dniami szturmować naszą placówkę handlową. Wręcz przeciwnie – okres kilku tygodni bezpośrednio poprzedzających święta to dla właściciela czas realizacji przemyślanej strategii. Pierwsze sygnały Wybór momentu zasygnalizowania klientom, że oto właśnie rozpoczynamy w  naszym sklepie czas przedświątecznych zakupów jest niezwykle ważny. Zbyt wczesne wstawienie towarów kojarzących się klientom jednoznacznie z  Bożym Narodzeniem (kiedyś tak postępowały hipermarkety, praktycznie po 1 listopada oferując świąteczny asortyment) może na klientów podziałać odstraszająco, mogą po prostu czuć się nieprzygotowani mentalnie i… finansowo. Z kolei zbyt późne wstawienie oferty na półki i do lad chłodniczych może nas narazić na straph_HORTEX_SOKI_131x250.indd 1

133

PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

22/10/18 18:15


RYNEK POD LUPĄ

ty. Możemy wówczas liczyć tylko na spóźnialskich klientów, robiących zakupy na ostatnią chwilę. Reszta ominie nasz sklep, a przecież nie każdy produkt ma długie terminy przechowywania. Doświadczeni handlowcy radzą poobserwować najbliższych konkurentów. Zobaczyć, jakie produkty z  gamy świątecznych i  od kiedy są u  nich na półkach i jak klienci reagują na ofertę. Jeśli kupują, to znak, że sami możemy zacząć myśleć o  wystartowaniu z  naszymi propozycjami. Je-

śli zainteresowanie jest znikome, można jeszcze poczekać. Byle nie za długo i tak przecież ktoś musi być pierwszy. Podpatrywanie innych ma dwie zalety – po pierwsze, można się ustrzec błędów, które tamci popełnili, po drugie, można zaproponować taki asortyment, którego oni nie mają. Dobór asortymentu gwarancją sukcesu By sprzedać towary klientom, trzeba najpierw zapełnić nimi

półki, czyli ponieść koszty w hurtowni, czy bezpośrednio u  producenta. Warto przeanalizować sprzedaż z  ubiegłego roku, zobaczyć, które produkty rotowały wówczas najlepiej, czy mieliśmy je w odpowiednim zapasie. Ta informacja pozwoli nam odpowiednio przygotować zaplecze magazynowe i przeznaczyć je przed świętami na towary większe gabarytowo, by nie zajmować powierzchni sprzedażowej w  sklepie (komfort klienta) i  te o  dłuższym terminie przydatności.

OKIEM EKSPERTA Dorota Piwowarska · Category Manager · Wawel Słodycze od lat znajdują się w czołówce najpopularniejszych pomysłów na świąteczne prezenty. Z myślą o najbliższych konsumenci w tym czasie najczęściej sięgają po lubiane smaki i popularne produkty, wybierając te w eleganckich, prezentowych formach, które dodatkowo podkreślają wyjątkowość okazji. W skład tegorocznej bogatej Oferty Zimowej od marki Wawel wchodzi 28 starannie wyselekcjonowanych produktów w dedykowanych opakowaniach ze świątecznymi motywami. Idealnymi prezentami będą wykwintny cukierek Marcepanowy oraz Śliwki w czekoladzie – oba produkty dostępne są w eleganckich, prezentowych kartonikach. Oferta Zimowa Wawelu to także duże, 300-gramowe czekolady: na miłośników świątecznych smaków czeka Czekolada piernikowa ze śliwką, a najmłodsi z pewnością pokochają czekoladę Malinową i Krówkową w formie całusów czy owocowe Żelki jak SMOK.

Magdalena Słomczewska-Klimiuk · Product Portfolio Manager · ETi European Food Industries Portfolio ETi na 2018 rok zawiera takie kategorie przekąsek, jak: batony czekoladowe, ciastka, herbatniki, wafle i przekąski słone. Ze Świąt Bożego Narodzenia zawsze najbardziej cieszą się dzieci. Dlatego to właśnie dla nich, jako doskonały dodatek do paczek świątecznych, przygotowaliśmy herbatniki z  pianką marshmallow ETi Puf oraz czekoladowe pandy Petito. Mięciutkie herbatniki z  pianką marshmallow i  kolorową posypką w  pięciu smakach oraz pyszne czekoladowe pandy Petito to idealny dodatek do każdego prezentu. Przystępna cena, a  zarazem doskonała jakość produktów ETi oraz wsparcie w postaci kampanii telewizyjnej ETi PUF w okresie przedświątecznym spowodują, że konsumenci w tym roku sięgną na pewno po słodycze ETi.

Anna Adaszewska · Marketing Manager · Italmex Warszawa Świętom Bożego Narodzenia zawsze towarzyszą prezenty. Cieszy nas, kiedy obdarowane nimi osoby są zadowolone. W tym roku Italmex poleca doskonałe w smaku czekolady i  praliny marki RED Delight o  obniżonej kaloryczności i  bez dodatku cukru. To nowa generacja czekolad, której przyświeca hasło „Przyjemność bez poczucia winy”. Dla tych, którzy szczególnie cenią sobie produkty diety śródziemnomorskiej, proponujemy oliwy znanych włoskich marek Costa d’Oro i Basso. Nowością tego roku jest niefiltrowana, włoska oliwa IL GREZZO marki Costa d’Oro zapakowana w atrakcyjną, niestandardową butelkę. Jest też propozycja dla osób aktywnych fizycznie. To Peanut Butter – krem orzechowy marki So Well – 100% naturalny, bez dodatku soli, cukru i oleju palmowego. Polecane przez Italmex upominki na pewno przypadną do gustu osobom preferującym zdrowy styl życia.

134 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPÄ„

135 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Asortyment o krótszym terminie przydatności należy dostarczać na bieżąco, analizując też w ten sam sposób sprzedaż. Ta wiedza pozwoli w  przyszłości uniknąć błędów. Warto również pamiętać, że produkty w świątecznych opakowaniach po świętach tracą swą atrakcyjność (nawet przecenione), a nie wszystkie mają, jak np. część słodyczy, zdejmowane świąteczne obwoluty. Należy zatem precyzyjnie oszacować zapotrzebowanie na poszczególne produkty, aby nie wpędzić się w niepotrzebne koszty. Dobierając asortyment mamy z  reguły wiedzę, które produkty powinny znaleźć się na pólkach i w ladach chłodniczych. By jednak mieć rezerwę miejsca, można w okresie przedświątecznym ograniczyć sprzedaż produktów gorzej rotujących, np. w lodówkach miejsce lodów mogą zająć poszukiwane w tym okresie dania gotowe z ryb, przetwory mączne. Końcówki regałów powinny zająć produkty najlepiej rotujące. Ofertę mogą wesprzeć dodatkowe osobne stojaki ekspozycyjne, czy standy reklamowe – powtórzenie tego samego asortymentu nie jest błędem. Prezentacja w dwóch lokalizacjach na pewno wzmocni sprzedaż danego produktu. Warto ponadto na czas świąt odświeżyć sobie zasady cross-merchandisingu, czyli wiedzy o lokowaniu wzajemnie pasujących do siebie produktów, np. przyprawy tak potrzebne w święta dobrze ustawić przy stoisku mięsno-wędliniarskim, kawy przy czekoladach i piernikach, lepsze alkohole przy bombonierkach. Wybierając asortyment pamiętajmy, że klienci na święta szerzej otwierają portfele, stąd należy koniecznie na półkach poszerzyć ofertę o większą paletę produktów premium. Czyli wyeksponujmy lepiej nie tylko droższe alkohole, ale i  kawy, herbaty, słodycze. Warto pokusić się, bo to przecież „rybne” święta, również o większą paletę ryb pod różną postacią. Nie tylko zatem karp i śledź, ale np.… owoce morza. Oprócz klientów szanujących tradycję na pewno znajdą się też tacy, którzy zechcą urozmaicić wigilijne menu. Obok topowych brandowych produktów nie wolno także zapomnieć o asortymencie lokalnym, który będzie atrakcją świątecznego stołu. Mogą to być regionalne wędliny, garmażerka, pierogi, czy sery na sernik. Przez żołądek do portfela W okresie przedświątecznym do łask wracają degustacje. To najlepsza forma, aby przekonać niezdecydowanych klientów do wyboru produktu, który chcemy sprzedać. Szczególnie dotyczy to nowości, które przed świętami wbrew pozorom trudniej sprzedać, bo klienci są w tym czasie bardziej „tradycjonalistami” i większość boi się ryzyka związanego z zakupem niesprawdzonych towarów. Reklama wprawdzie ma swą moc i  Polacy często jej ulegają, kupując pod jej wpływem, ale reklama poparta degustacją, to pewniak. Warto w tej sytuacji korzystać tak-

136 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

że ze wsparcia producenta w postaci gotowych materiałów reklamowych oraz odpowiednio przygotowanych próbek produktu. Inwestycja w  miejsce na sali sprzedaży czy w osobę, która przez kilka godzin zachęcać będzie do zakupu powinna szybko się zwrócić. Miłą niespodzianką dla klienta będzie też zapewne darmowy drobny upominek na wyjściu po zrobieniu zakupów. Warto np. dzieciom wręczyć wafelka czy czekoladkę, malec zapamięta taki gest i  na pewno w  kolejnym dniu będzie nalegał na rodziców, aby ponownie odwiedzili nasz sklep. Oczywiście należy też wykorzystać każdy materiał reklamowy, który może poprawić rotację asortymentu. Producenci na okres świąt z reguły przygotowują odpowiednie aranżacje graficzne, podkreślające świąteczne elementy, gdy do tego dodamy np. limitowaInka-zapowiedz-kampanii-2018-205x125-PH.pdf ne edycje produktów w  świątecz-

nych opakowaniach, wzrasta siła oddziaływania towaru na klienta. Nawet nie korzystając z profesjonalnego wsparcia, przy odrobinie inwencji można samodzielnie pokusić się np. o ciekawe przepisy zawierające produkty, które akurat stoją obok na półce. Na koniec atmosfera Przysłowiową wisienką na torcie powinna być odpowiednia atmosfera w  naszym sklepie towarzysząca zakupom. Oczywiście ważny jest dostępny cały czas najwyższej jakości asortyment w  atrakcyjnych cenach, ale równie istotny jest świąteczny klimat zakupów. I  nie chodzi tu o  emitowane w  sali sprzedaży głośno kolędy, ale o  zachowanie personelu. Uprzejmość i  szybkość obsługi, życzliwość i perfekcjonizm – to cektóre w  tym okresie sprze1 chy, 04.10.2018 10:40 daży powinien posiadać personel

w sklepie. Mimo zwiększonego ruchu (czasem nawet trzeba będzie wydłużyć godziny pracy) musi być uśmiechnięty, musi potrafić doradzić niezdecydowanemu klientowi. To nic, że często kolejny klient pyta o to samo. To nic, że kolejka stoi i  klienci się denerwują. Rolą właściciela i sprzedawców jest niedopuszczenie do awantur, kłótni, to w tym okresie katastrofa wizerunkowa dla sklepu. Dlatego obowiązkiem każdego handlowca jest tak zaplanować godziny pracy personelu, by klienci mieli poczucie, że handlowcy są całkowicie na ich usługi. Warto zainwestować w  dodatkowe osoby (niestety jest to dziś niezwykle trudne) do czasowej pracy porządkowo-merchandisingowej w sklepie. Najlepsi sprzedawcy powinni w tym okresie obsługiwać klientów sprzedając, a  nie tracąc czas na dokładanie produktów na półki. Reklama

137 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Ponadto warto zainwestować w jednolity ubiór personelu (bywa, że ze śmiesznymi gadżetami świątecznymi typu czapeczka Mikołaja), który odróżni go od pozostałych osób na sali. W  sklepach sieciowych to standard, warto by niezsieciowani handlowcy podchwycili ten miły zwyczaj. Inwestycja nie jest kosztowna, a  klient takie zakupy zapamięta na dłużej. Wspomniana muzyka, czy to kolędy, czy inne znane standardy może się sączyć z głośników pod warunkiem, że ten element będzie tylko miłym dopełnieniem zakupów, a  nie czynnikiem, który jeszcze długo będziemy pamiętać po wyjściu ze sklepu. Wystrój typu choinka, świąteczne zawieszki, lampki choinkowe musi również mieć charakter drugoplanowy – nie może zajmować miejsca, które mogłyby zająć produkty, a  także przeszkadzać klientom w zakupach. Atmosferę świąt można jednak wzmocnić stosując delikatne sztuczne zapachy leśne, owoców cytrusowych, korzenne. Zatem wszystko, co działa na zmysły klienta jest dozwolone, byle nie przekroczyć granicy dobrego smaku.

Jacek Ratajczak

„Dodatkowa półka w sklepie” – rozwiązania wolnostojące wsparciem przedświątecznej sprzedaży

Głównym zadaniem mebli sklepowych jest ekspozycja produktów. Jednak w okresie przedświątecznym oprócz asortymentu ważna jest także aranżacja wnętrza placówki handlowej. Atrakcyjną prezentację produktów osiągniemy m.in. dzięki odpowiednio dobranym meblom sklepowym. Propozycje umeblowania sklepowego, pochodzące od wiodących producentów, to gwarancja

optymalnego zarządzania kategoriami produktów związanych ze świętami. Często powiązane jest to w tym okresie z  organizowaniem specjalnych akcji promujących sprzedaż. Różnorodność świątecznego asortymentu stawia przed właścicielem sklepu niełatwe zadanie – w jaki sposób meble mają przyciągnąć uwagę klienta. Podstawowa trudność polega na tym, że gama produktów świątecznych posiada nie tylko różne gabaryty, ale jest praktycznie rozrzucona po całym sklepie. W dodatku mniejsze placówki handlowe charakteryzuje z reguły deficyt powierzchni sprzedażowej. Jak w tej sytuacji zwiększyć zysk, gdy standardowe regały są zajęte w  100% przez produkty, a  w  okresie świątecznej gorączki zakupowej warto przykuć uwagę klienta choćby do najważniejszych grup asortymentowych takich, jak np. czekolady, przyprawy? – Doskonałym rozwiązaniem są ekspozytory wolnostojące, ustawione poza standardowym ciągiem regałowym. Są to stojaki, kosze wrzutowe, standy, które można potraktować jak „dodatkową półkę w sklepie”. Wówczas nadprogramowa powierzchnia

Reklama

Czas na święta.

Czas na barszcz czerwony Intensywny aromat czystego soku z buraków ćwikłowych złagodzony słodyczą soku jabłkowego, czosnek, wonne suszone zioła. Wyłącznie naturalne składniki bez konserwantów i dodatku sztucznych aromatów.

138 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPÄ„

139 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

Grzegorz Zarański Product Manager MAGO “Nasze rozwiązania są wielofunkcyjne i adresowane do wielu grup produktów.”

ekspozycyjna może być wykorzystywana do sprzedaży sezonowej, np. w okresie przedświątecznym, sprzedaży impulsowej czy eksponowania produktów wysokomarżowych. Nasze rozwiązania są wielofunkcyjne i  adresowane do wielu grup produktów. Ze względu na wysoką jakość

wykonania mogą być zatowarowane nawet ciężkimi produktami – mówi Grzegorz Zarański, Product Manager MAGO. Zaletą tego typu mebli, poza estetyką, jest możliwość tworzenia unikalnych rozwiązań wspierających efektywność sprzedaży. Część tych mebli ma nawet charakter mobilny. Przykładowo stojaki ekspozycyjne można ustawić w wybranym miejscu placówki handlowej. W  tej roli to doskonałe narzędzie przyciągające wzrok klienta, ponadto łatwe w użyciu. Wspomniane kosze ekspozycyjne z  kolei m.in. doskonale nadają się do sprzedaży artykułów promocyjnych, a  takich ofert przed świętami na pewno w  sklepie nie zabraknie. Producenci proponują kosze promocyjne w  wariancie jedno- lub wielopiętrowym, kosze wrzutowe płytkie lub głębokie czy kosze sprzedażowe na kółkach. Decyzja o  takim wsparciu sprzedaży należy oczywiście do właściciela sklepu, warto jednak pomyśleć już dziś, jak wzmocnić w  ten sposób sprzedaż świątecznego asortymentu. Może to właśnie meble okażą się tym przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Patryk Łusiewicz

Świąteczny koszyk będzie droższy

Okres Świąt Bożego Narodzenia okazuje się czasem największych wydatków dla konsumentów. Rokrocznie Polacy wydają więcej na świąteczne zaku140 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

py, co związane jest nie tylko ze wzrostem zarobków, ale także rosnącymi cenami produktów spożywczych. W tym roku rekordowe wzrosty cen widać w  kategorii produktów zbożowych. Odmienną sytuację można zaobserwować w  przypadku owoców. Jak wobec tego będzie kształtował się świąteczny koszyk wypełniony artykułami spożywczymi? Dla wielu Polaków Boże Narodzenie jest najważniejszym świętem w roku. Chcąc przygotować się do niego w jak najlepszy sposób, częściej odwiedza się sklepy i w gorączce świątecznych przygotowań znacznie hojniej dys-

Ze względu na rosnące w przeciągu ostatniego roku ceny, tegoroczne koszty przygotowania wigilijnej wieczerzy mogą okazać się wyższe niż w 2017 r.

ponuje się domowym budżetem. Badania rynkowe dotyczące wydatków w tym okresie unaoczniają ten fakt. Najbardziej optymistyczne dla handlowców dane przedstawia IBRiS, który oszacował, że przeciętna polska rodzina przeznaczy na organizację świąt ponad 1600 zł. Największą grupę wydatków stanowi obok prezentów zawsze żywność. Z  wyliczeń ARC Rynek i  Opinia wynika, że w  ubiegłym roku na artykuły spożywcze statystyczna rodzina wydała 422 zł. Ze względu na rosnące w  przeciągu ostatniego roku ceny, tegoroczne koszty przygotowania wigilijnej wieczerzy mogą okazać się wyższe niż w 2017 r.


RYNEK POD LUPĄ

Większość produktów będzie droższa… W tym roku ceny większości podstawowych produktów zwiększyły się. Znajduje to również potwierdzenie w  komentarzach ekspertów rynkowych. – Oczekujemy, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w grudniu br. będą o ok. 1,2% wyższe w porównaniu do grudnia 2017 r. Jeśli chodzi o poszczególne kategorie, najsilniejszego wzrostu cen w  ujęciu rocznym spodziewamy się w przypadku pieczywa i produktów zbożowych (+13%) oraz warzyw (+7,2%), co w  znacznym stopniu będzie efektem suszy, jaka wystąpiła w  tym roku w Europie. Wzrostu cen oczekujemy również w  przypadku ryb (+1,7%), napojów (+1,4%), cukru, dżemu, miodu, czekolady i wyrobów cukierniczych (+0,7%), mięsa (+0,4%) oraz olejów i  tłuszczy (+0,2%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen żywności są rosnące koszty pracy oraz ceny energii – twierdzi Jakub Olipra, Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska. Główny Urząd Statystyczny oszacował tegoroczne zbiory zbóż na ok. 26,7 mln ton, co oznacza spadek o  5,3 mln ton, czyli o  16% w  porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Wysokie temperatury powietrza w  maju i  czerwcu oraz niewielkie opady deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia gleby i  szybkiego dojrzewania zbóż. Pogoda spowodowała straty nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie oraz w  Rosji. Spadek zbiorów w  Europie spowodował wzrost cen mąki chlebowej do 800 zł za tonę, co jest najwyższą wartością od lipca 2015 r. Dyrektor Instytutu Polskiego Pieczywa, Grzegorz Nowakowski prognozuje, że do końca roku cena chleba zwiększy się o 7-8%. Wzrost cen dotknie rów-

MISTRZOWIE Świątecznych WYPIEKÓW! zamów już dziś!

e ze Now iorc z ania b opakow 1 kg a miejsc Więcej e. na półc

1 kg

3 kg

www.drozdzebabuni.pl www.mistrzowiedomowychwypiekow.pl

PoradnikHandlowca-131x250-drozdze-msw-fix.indd 1

141 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

2018-10-24 16:41:03


RYNEK POD LUPĄ

nież innych produktów mącznych, jak pierogi, krokiety, uszka oraz kluski, będących obowiązkową pozycją na każdym wigilijnym stole. Znacznie więcej, niż w czasie ubiegłorocznych świąt konsumenci będą musieli zapłacić również za warzywa, które też odczuły skutki suszy. Zbiory warzyw gruntowych GUS prognozował na niższe o 9%. Najmniejszy spadek plonów odnotowano dla warzyw ciepłolubnych, zwłaszcza pomidorów. Na Rynku

Hurtowym Bronisze zaobserwowano wzrost cen warzyw krajowych spod osłon. Upały spowodowały za wysokie temperatury w szklarniach i tunelach, co negatywnie wpłynęło na zbiory. … ale niektóre okażą się tańsze – Tańsze niż przed rokiem będą mleko, sery i jaja (-1,3%) – głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku w  przypadku cen jaj oraz owoce (-12,1%), ze względu na rekor-

dowe tegoroczne zbiory – przyznaje Ekonomista Credit Agricole Bank Polska. Spadki cen nabiału widać na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen ukształtował się na najniższym poziomie od października 2016 r. Oddziaływać będzie na to sytuacja na rynkach światowych. W  Nowej Zelandii, będącej największym producentem mleka, przewiduje się wzrost produkcji. Przy jednoczesnym spowolnieniu światowe-

OKIEM EKSPERTA Aneta Paziewska · Senior Brand Manager Toffifee i Knoppers · Storck Słodycze firmy Storck już od wielu lat są nieodłączną częścią niezwykłej świątecznej atmosfery i stanowią doskonały upominek pod choinkę. Świąteczne opakowania Toffifee zostały ozdobione mikołajami, bałwanami, reniferami, a dodatkowo zawierają zabawy i  wycinanki dla dzieci. Doskonałym upominkiem pod choinkę są także wafelki Knoppers Minis w zimowej odsłonie. Także czekoladki i figurki merci regularnie goszczą w polskich domach w okresie świąt i zawsze są atrakcyjnym prezentem, który wyraża wszystko to, co chcielibyśmy powiedzieć naszym bliskim w tym wyjątkowym czasie – merci, że jesteś tu. Dużo radości w  okresie świąt dostarczą też Śmiejżelki oraz gumy rozpuszczalne Mamba w wyjątkowych zimowych opakowaniach. Marki Toffifee, merci, nimm2 Śmiejżelki i Mamba będą wspierane kampanią telewizyjną, emitowaną w głównych stacjach telewizyjnych, a także materiałami POS, które z pewnością ułatwią odnalezienie tych wyjątkowych produktów w sklepie. Dorota Liszka · Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej · Grupa Maspex Święta to szczególny czas. W  tym okresie kupujemy wysokiej jakości produkty, które uświetnią świąteczne biesiadowanie. Polecamy oczywiście znane i cenione przez konsumentów propozycje od Tymbarku, np. soki 100% Pomarańcza, a dla osób poszukujących polskich smaków – 100% Jabłko, czy nektar z Czarnej Porzeczki, którego receptura powstała w Tymbarku jako pierwsza na rynku i jest niezmienna do dziś, dlatego uzyskała ceniony przez konsumentów znak „Jakość Tradycja”. Jeśli chodzi natomiast o napoje, to zdecydowanie kultowy jest smak Tymbarku Jabłko-Mięta, jak i doskonały do obiadu – Wiśnia-Jabłko. W kategorii propozycji dla dzieci – oferta marki Kubuś jest bardzo szeroka, tak że każde dziecko znajdzie w niej coś dla siebie. Polecamy np. soki 100% – Jabłko, Pomarańcza-Jabłko, czy Multiwitamina. Kubuś 100% to soki bez dodatku cukru, w lekkiej butelce z dzióbkiem i z najlepszej jakości owoców i Marchwi Mazurskiej. Anna Justyniarska · PR - Digital Manager · HERBAPOL - LUBLIN Produkty marki Herbapol od lat kojarzą się z ciepłą, rodzinną atmosferą, która szczególnie powinna towarzyszyć nam podczas świąt. Wyjątkowy charakter kolacji wigilijnej podkreśli herbatka Zimowy Sekret z linii Herbaciany Ogród. Jest to wyjątkowo smaczna kompozycja dużych kawałków owoców ze szczyptą przypraw korzennych, która idealnie rozgrzewa w mroźne dni. Jej mocno owocowy smak to zasługa dużych kawałków owoców wchodzących w skład kompozycji takich, jak jabłko czy malina. Kompozycję uzupełniają cynamon, imbir oraz goździki, dzięki którym każda filiżanka naparu będzie doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych potraw, jakie pojawiają się na wigilijnym stole.

142 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPÄ„

143 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


RYNEK POD LUPĄ

go popytu może to spowodować spadek cen. Jednak ze względu na suszę panującą w tym roku w  niektórych europejskich krajach, obniżka cen nie będzie znacząca. Eksperci przewidują, że spadkowa faza cyklu na rynku mleka, która rozpoczęła się w III kwartale 2018 r. potrwa do IV kwartału 2019 r. Konsumenci mogą liczyć w  czasie tegorocznych świąt na tańsze w  zakupie jajka. W  czasie ubiegłorocznego Bożego Narodzenia oddziaływał jeszcze efekt załamania rynku, po wykryciu w sierpniu jaj skażo-

nych fipronilem, pochodzących z ferm niosek w krajach Europy Zachodniej. Od początku roku obserwuje się jednak trend spadkowy oraz powrót do cen sprzed sierpnia 2017 r. Susza nie zaszkodziła zbiorom owoców. W  tym roku zanotowano rekordowe zbiory jabłek, które szacuje się na ok. 4,5-5 mln ton. Do przygotowania świątecznych wypieków niezbędne okazują się bakalie. Zbiory śliwek, moreli oraz orzechów włoskich GUS oszacował na ponad dwa razy wyższe od ubiegłorocznych.

Porządek w ofercie Jak wobec powyższego powinien zachować się detalista? Przede wszystkim skupić się na ofercie produktów mącznych, jak pierogi, uszka, krokiety i kluski. Wobec rosnących cen mąki, asortyment tej kategorii może okazać się droższy niż przed rokiem. Szukając drobnych oszczędności, część klientów będzie zwracać uwagę na cenę tych towarów, więc handlowcy mogą ich przyciągnąć do swojego sklepu właśnie bogatym wyborem i promocjami na te produkty. ▼

OKIEM EKSPERTA Beata Łosiak · PR Manager · Grupa Hortex Święta to magiczny czas rodzinnych spotkań, podczas których nie może zabraknąć soków. Wielu z nas nie wyobraża sobie bez nich świąt. Soki goszczą na świątecznym stole w blisko dwóch trzecich polskich domów, a w grudniu rynek soków i nektarów rośnie o ok. 30% w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Z tej okazji najchętniej sięgamy po sok pomarańczowy i jabłkowy. Z nektarów największą popularnością cieszy się czarna porzeczka. W tym roku specjalnie z myślą o sezonie świąteczno-noworocznym soki i nektary Hortex w najpopularniejszych smakach zyskały wyjątkową, zimową szatę graficzną, polecamy także soki (pomarańczowy i jabłkowy) i nektary (porzeczka, multiwitamina) w dużych, rodzinnych 2 l kartonach.

Maciej Siejak · Marketing · Terravita Święta Bożego Narodzenia to dla ludzi szczególny czas w roku. Zadaniem i  wyzwaniem naszej firmy w tym okresie jest spełnienie oczekiwań konsumentów, którzy szukają nie tylko dobrej jakości, ale też specjalnego, pełnego świątecznej magii klimatu. Wyjątkowy charakter produktów staramy się podkreślać specjalnie projektowanymi na te okazje opakowaniami, pełnymi świątecznych motywów i kolorów. Nie bez znaczenia są też kompozycje smakowe, niektóre dodatki (orzechy, pomarańcze) są tak silnie związane ze świętami, że nie może ich zabraknąć w ofercie. Pierwszym skojarzeniem po usłyszeniu słów „czekolada” i „święta” są jednak figurki Św. Mikołaja. Bogata oferta figurek w wielu rozmiarach powstaje wyłącznie na tę jedną okazję w roku i najbardziej podkreśla wyjątkowy charakter Bożego Narodzenia.

Paulina Midor · Junior Category Manager · Zakłady Tłuszczowe Bielmar W okresie świąt Polacy przede wszystkim używają produktów opartych o sprawdzone receptury i najwyższej jakości składniki. Nie sposób więc wyobrazić sobie świąteczne wypieki bez Palmy w złotym opakowaniu. Znajduje się ona w grupie najchętniej kupowanych produktów do pieczenia ciast, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Dzięki niezmiennej od lat recepturze oraz zawartości 80% wysokiej jakości tłuszczu, Palma nadaje wypiekom pożądaną konsystencję i odpowiednią kruchość. Doskonale sprawdza się też do przygotowania puszystych kremów do ciast. Palma nie ma w składzie konserwantów i nie zawiera mleka w proszku – jest produkowana na bazie naturalnie ukwaszonego mleka, które wpływa na wyjątkowy smak gotowych wypieków. Nic więc dziwnego, że produkt ten zyskał uznanie wśród polskich konsumentek. Palma to gwarancja udanych świątecznych wypieków.

144 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


IX

TRWA

EDYCJA

Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz IX zaprasza naszych Czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 8 edycjach konkursu nagrodziliśmy już niemal 150 właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny!

Ze sponsorami konkursu odmieniliśmy już wnętrza sklepów w Andrychowie, Poznaniu, Przywidzu, Sanoku, Krakowie, Staninie, Morągu i Grudziądzu. Aby spróbować swoje-

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW

go szczęścia, wystarczy by właściciel sklepu wypełnił kupon zaznaczając prawidłowe odpowiedzi poprzez wpisanie liter „T” (Tak) lub „N” (Nie) i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”.

WARUNKI KONKURSU

W konkursie „Odśwież Swój Sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 100 m2. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęło się w lipcu br., a zakończy 21 listopada 2018 r. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

NAGRODY IX EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP: NAGRODA GŁÓWNA: • Wyposażenie sklepu (meble i sprzęt chłodniczy) ufundowane przez Grupę Kapitałową Specjał • Projekt sklepu ufundowany przez firmę Hany • Zestaw profesjonalnych urządzeń czyszczących od firmy Kärcher: - Parownica Kärcher SG 4/4 - Odkurzacz Kärcher NT 20/1 AP - Myjka do powierzchni płaskich Kärcher WVP 10 • Waga kalkulacyjna PR-II 15P RS ufundowana przez CAS Polska • Urządzenie fiskalne EPSON ufundowane przez firmę Torell • Użyczenie przez Volvo Car Poland samochodu Volvo na okres 2 tygodni • 2 dwustronne regały sklepowe od firmy Mago Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież Swój Sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl

ORGANIZATOR KONKURSU:

SPONSORZY:

ZADANIE I KUPON KONKURSOWY

Nazwa firmy

Wskaż prawidłowe odpowiedzi wpisując literę „T” (Tak) lub „N” (Nie)

1. Czy w strefie kasy powinno się umieszczać duże gabarytowo produkty?

Imię i nazwisko właściciela Adres sklepu

2. Czy słone przekąski są produktem komplementarnym dla kategorii piwa?

E-mail

3. Przy kasie najlepiej sprawdzą się napoje w butelkach 1,5 l i 2 l? 4. Czy świeże mięso i wędliny korzystniej prezentują się w świetle o odcieniu różowym? 5. Czy sklep typu convenience oferuje klientom dużą gamę produktów na wagę? 6. Czy zgodnie z prawem pies przewodnik może towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w sklepie? 7. Czy produkty dla dzieci należy ustawić na wysokości ich wzroku?

Tel. kontakt.:

Powierzchnia sklepu Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie konkursu

(podpis i pieczątka sklepu)

W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz krzyżykiem max. 2 pozycje)

Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.


LISTOPAD W FMCG

Kalendarium handlowca 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych 2 listopada – Zaduszki 3 listopada Święto Myśliwych – wspomnienie świętego Huberta, patrona myśliwych. Z tej okazji można zaproponować promocję produktów z dziczyzny. Oferta tych produktów zazwyczaj nie jest duża, jednak umiejętnie promując gotowe wyroby czy regionalne wędliny z  dzika, czy innych dzikich zwierząt, tego dnia można zwiększyć zainteresowanie tymi produktami, a  klientom zaproponować coś nowego. 7 listopada – Dzień Kotleta Schabowego To tradycyjne polskie danie nadal jest na liście ulubionych dań rodaków. Aby przełamać opory osób, obawiających się kaloryczności tego dania, można w  tym dniu ogłosić jakąś ciekawą promocję cenową lub… zaproponować metody zmniejszenia ilości tłuszczu w gotowym daniu na przykład przez użycie innej panierki czy rodzaju tłuszczu do smażenia. Klienci z pewnością docenią ofertę gotowych dań, wyboru schabu (z kością, bez kości, czy rozbitych kotletów) na stoisku mięsnym oraz gotowych do użycia panierek. 8 listopada – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania Data ta jest szczególnie związana z troską o najmłodszych, gdyż problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i  nastolatków staje się coraz bardziej znaczący. W  związku z tym Komisja Europejska rozpoczęła kampanię informacyjną, która ma przekonać obywateli, że zdrowe odżywianie w  dzieciństwie znaczy zdrowie w  dorosłym życiu. W ramach działań organizowane są warsztaty, pokazy kulinarne i inne działania promujące wśród najmłodszych zdrowe odżywianie. Można w  tym dniu włączyć się w  te działania, orga-

W listopadzie obroty rosną i nie muszą spadać jak liście z drzew

Po zniczowym zamieszaniu w listopadzie na półki sklepowe wkraczają akcesoria i produkty świąteczne. Chociaż nadchodzące powoli Boże Narodzenie z pewnością pozwoli nieźle podkręcić obroty, jednak w tym zazwyczaj sennym, ponurym i nostalgicznym miesiącu można też nie tracić licznych okazji do zwiększenia rotacji w wielu kategoriach. Chociaż przygotowania do okresu bożonarodzeniowego ruszają już pełną parą, jednak nie należy zapominać o bieżącym funkcjonowaniu sklepu, tym bardziej, że i  listopadowy czas można wykorzystać do zwiększenia obrotów. Nie warto więc zapadać w późnojesienny letarg i można pobudzić klientów do działania i większych zakupów. Nie ukrywajmy – listopad w naszym klimacie to zazwyczaj okres dość depresyjny, związany z większą ilością zachorowań. Dni stają się drastycznie krótkie, a  pochmurna i  deszczowa pora roku jeszcze pogarsza samopoczucie, związane z brakiem słońca. Spada też odporność organizmu, łatwo się zaziębić, więc sporo osób w  tym czasie choruje i  zmaga się z  brakiem energii do wykonywania nawet zwykłych codziennych działań. W tym miesiącu warto zatem zadbać zarówno o  ofertę produktów dla osób chorych, chcących uniknąć infekcji, jak i  tych wpływających na energię. Sprawdźmy, jak rotują leki OTC, łagodzące objawy przeziębienia czy grypy. Może warto w tym okresie tę półkę uzupełnić o  kolejne reklamowane w  środkach masowego przekazu pro-

146 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

dukty, a może umieścić je bliżej kasy w  strefie impulsowej? Nie mniej ważna jest też oferta herbat ziołowych, soków, syropów, czy nawet konfitur, chętnie podawanych zaziębionym osobom. Wszelkie produkty, zwiększające odporność, zapobiegające infekcjom też w tym okresie warto dodatkowo wyeksponować na osobnych stoiskach, w  gazetkach, na plakatach, reklamach, czy w innych działaniach promocyjnych. A  może warto rozpropagować akcję pod hasłem: „Nie daj się ponurej jesieni”? Stoisko opatrzone takim napisem z  pewnością przyciągnie uwagę wielu kupujących. W  myśl radzenia sobie z jesiennymi nastrojami można zaproponować ciekawą ofertę kawy, batony energetyczne i  napoje energetyzujące. Pod tym hasłem można jednak promować nie tylko produkty wywołujące chwilową zwyżkę samopoczucia i wigoru, a także inne, mające działanie długofalowe. Nastój poprawi bowiem także ciemna gorzka czekolada z dużą zawartością kakao, zielona herbata, orzechy, owoce i  soki z  cytrusów i  inne produkty, zawierające dużo witaminy C i antyoksydantów. Ogromny wpływ na poprawę samopoczucia może mieć na przykład herba-


LISTOPAD W FMCG

ta z dziurawca – to naturalny antydepresant, który dzięki zawartości takich związków, jak m.in. hiperforyna i hiperycyna, reguluje nastrój i uśmierza stany lękowe oraz depresyjne. Z przypraw energii dodają nie tylko ostre przyprawy, jak chilli, pieprz kajeński, pieprz czarny i  kolorowe, imbir, kurkuma, ale także takie, jak szafran, rozmaryn, czy odświeżająca mięta. Głównym składnikiem bioaktywnym słupków krokusa, z  którego wytwarza się szafran jest krocyna, która odpowiada za antydepresyjne właściwości tej przyprawy. Jednym z najbardziej rozreklamowanych ziół, zwiększających wigor jest żeń-szeń, dlatego w takiej energetyzującej ofercie nie zapomnijmy o herbatkach czy innych produktach, zawierających korzenie tej cennej rośliny. Warto przyjrzeć się pod takim kątem żywności na naszej półce, bo osobna ekspozycja (może przy wejściu do sklepu), czy promocja w  postaci gazetek, plakatów takich produktów może zwiększyć zapał klientów do jesiennych zakupów. Nie ma co też ukrywać, że większym zainteresowaniem cieszą się też jesienią alkohole. Szczególnie czerwone wino dzięki polifenolom, a  szczególnie flawonoidom, takim jak katechina, kwercetyna czy resweratol, czyli silnym przeciwutleniaczom, działającym rozkurczowo na naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi i  dotlenienie serca. A  lepsze krążenie to nie tylko mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ale również lepszy nastrój. No i nie bez znaczenia dla poprawy jesiennego nastroju są również zawarte w winie „procenty”, oczywiście spożywane z  umiarem. Niemałe zainteresowanie w  tym okresie budzą też słodycze. W listopadowe dni wiele osób chętniej sięga po słodkie co-nieco, które poprawia nastrój. 4 listopada odbędzie się II tura wyborów samorządowych

w Polsce. Warto pamiętać o miastach, w których odbywać się będzie druga tura wyborów. Będzie to niedziela, podczas której handel jest dozwolony, więc można się spodziewać zwiększonego zainteresowania klientów, wracających z głosowania. Ciekawą okazją do promocji sklepu i jego oferty mogą okazać się, przypadające na 29 listopada – Andrzejki. W ten dzień nie tylko wróży się, ale przede wszystkim spotyka się towarzysko. Warto zatem zachęcić klientów do zakupu przekąsek czy produktów, które umilą takie spotkania. A  może zorganizujmy jakąś ciekawą zabawę na terenie sklepu w postaci wróżby, co do zakupów w  ciągu nadchodzącego roku? Mały kupon rabatowy w  postaci zniżki na określone produkty śniadaniowe z  sugestią: „Będziesz w  tym roku przykładał większą wagę do pożywniejszych śniadań” spotka się z uśmiechem klienta, ale może mieć skutek w  postaci rzeczywistych zwiększonych zakupów w określonych kategoriach. Takich wróżb można wymyślić więcej. Dla przykładu można podpowiedzieć, że ktoś będzie pił więcej soków pomidorowych (rabat na określoną markę soku), inny bardziej będzie dbał o  florę jelitową (zniżka na jogurt probiotyczny), a komuś w nadchodzącym roku wejdzie w  nawyk zmniejszenie ilości soli w diecie (kupon na tańszy zakup dwóch produktów z  obniżoną ilością soli). To niedroga, a  zabawna i  wciągająca forma promocji działów, w których chcielibyśmy uzyskać większą rotację. Aby zwiększyć czas takiej promocji można ją wprowadzić od Katarzynek (25 listopada), które były kiedyś odpowiednikiem dni wróżenia dla kawalerów do Andrzejek, kiedyś tradycyjnie przeznaczonym dniem wróżb dla panien. ▼ Olga Tylińska

147 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

nizując na przykład kącik zdrowego śniadania. Warto przy okazji podkreślić jakość oferowanych w sklepie produktów, gdyż 8 listopada obchodzimy również Światowy Dzień Jakości. 11 listopada – Święto Niepodległości 12 listopada – Święto Narodowe z  okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych W tym dniu możemy klientów zachęcić do zakupu gotowych dań w  postaci placków ziemniaczanych, dań w proszku, czy nawet gatunku ziemniaków, z których wyjdą wyjątkowo smaczne potrawy. 19 listopada– Światowy Dzień Toalet Chociaż Dzień Toalet to inicjatywa podjęta przez Światową Organizację Toaletową, a jej celem jest podwyższenie standardów ubikacji publicznych na świecie, nie zaszkodzi jeśli zorganizujemy w tym dniu promocję na produkty do ich czyszczenia i środki, wspomagające utrzymanie czystości. 25 listopada – Dzień Buraka Buraki są często niedocenianym warzywem, a  mają bardzo pozytywny wpływ na cały organizm, m. in. na układ krwionośny, nerwowy, pokarmowy, odpornościowy czy hormonalny. Zgromadźmy w  jednym miejscu produkty z  niego (koncentraty, soki, barszcze, czy ćwikłę w  słoikach) i zachęćmy klientów do częstszego jedzenia buraków.

LISTOPAD Popularne imieniny: Marcina (11.11), Stanisława (13.11), Marka (16.11), Elżbiety (19.11), Katarzyny (25.11), Andrzeja (30.11) Zakaz handlu: 11 i 18 listopada


Karma dla szczeniąt Dieta dla szczeniaka powinna być zbilansowana w odpowiedni sposób. Nie zawsze jednak właściciel czworonoga potrafi dokonać właściwego wyboru, stojąc przy regale z karmami. Szczenięta ze względu na szybki wzrost masy i rozwój układu odpornościowego oraz pokarmowego muszą mieć dostarczone w pokarmie odpowiednie składniki odżywcze. Psiak po urodzeniu potrzebuje dwa razy więcej kalorii na kilogram masy ciała niż dorosły pies. Ze względu na niewielką wydolność układu trawienia, pokarm nie może być jednak ciężkostrawny. Dieta musi być kontrolowana pod względem dostarczanego w  pokarmie poziomu energii, by uniknąć nadwagi oraz zaburzeń wzrostu. Ponadto między 4. a 12. tygodniem życia pies wkracza w okres tzw. luki immunologicznej, w której traci ochronę przekazaną przez matczyny pokarm i musi rozwijać własny system odpornościowy. Pomaga w tym odpowiednia karma zawierająca probiotyki, pobudzające rozwój flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym.

Ile karmy powinien jeść kot?

Jak powstaje sucha karma?

Podobnie jak w przypadku ludzi, także u kotów kwestia ta w dużej mierze okazuje się zindywidualizowana i  zależy od wielu czynników. Według wyliczeń Animal Medical Center w Nowym Jorku, aktywny, dorosły kot o masie około 4 kg wymaga około 60 kalorii na kilogram masy ciała, czyli około 240 kalorii dziennie. Największe zapotrzebowanie na pokarm występuje w okresie wzrostu kota, przez pierwsze 12 tygodni oraz w czasie laktacji u kotki. Muszą wtedy spożywać 4 posiłki dziennie. W  innych przypadkach liczba ta maleje nawet do jednego większego posiłku, co wynika z łownej natury zwierzęcia. Większość właścicieli kotów stosuje jednak metodę podawania dwóch posiłków dziennie i  zapewniania stałego dostępu do suchej karmy.

W skład suchej karmy wchodzą: surowce zbożowe, zwierzęce, mleko, tłuszcze, składniki mineralne i  witaminy. Zawartość wody waha się w  granicach 8-12%. Produkt występuje najczęściej w  formie krokietów, kości, wafelków, pasków lub paluszków. Karmę wytwarza się przy wykorzystaniu technologii ekstruzji. Proces ten polega na przetłaczaniu materiału spożywczego w  wysokiej temperaturze i  pod ciśnieniem przez maszynę zwaną ekstruderem. Składniki karmy są rozdrabniane i  mieszane ze sobą w  odpowiedniej proporcji. Podczas tego procesu powstaje ciasto. Produkty zawierające skrobię zmieniają się w  żel, nadając lepkości. Białko odpowiada natomiast za elastyczność i  rozciągliwość wyrobu. Tak przygotowany półprodukt przeciska się pod ciśnieniem przez tarcze z  otworami o  konkretnym kształcie, następnie suszy się go i schładza.

Producenci karm przeważnie nie umieszczają na etykietach informacji o kaloryczności, a  dawkowanie. Dane dotyczące dziennej dawki zakładają, że kot je wyłącznie daną karmę. Wielkość porcji uzależniona jest od rodzaju karmy – suchej lub mokrej.

Skrobia ze zbóż jest podstawowym węglowodanem występującym w karmie dla zwierząt, jej zawartość w  recepturze wynosi nawet 60%. Składniki białkowe (roślinne lub zwierzęce) stanowią do 70% składu, natomiast tłuszcz zazwyczaj poniżej 20%. Ilość oraz pochodzenie tłuszczu wpływa na stopień rozprężenia produktu podczas ekstruzji.

148 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


AKTUALNOŚCI

Aksam rozbudowuje fabrykę Powstała w 1993 r. firma Aksam produkuje przekąski pod marką Beskidzkie, posiadając w  swojej ofercie m.in.: paluszki, krakersy, chipsy, orzeszki, popcorn. Dynamiczny rozwój Spółki spowodował potrzebę i dał możliwości rozwoju inwestycji w  nowe budynki oraz nowoczesne maszyny i urządzenia. W efekcie w ciągu 1,5 roku powierzchnia zabudowy wzrosła z ok. 6,5 tys. do 16,5 tys. m2 i na 25-lecie działalności firmy zakład rozbudował się m.in. o: halę produkcyjną długości 80 m, mogącą pomieścić 6 nowoczesnych linii produkcyjnych, magazyn wysokiego składowania o pojemności ok. 6600 miejsc paletowych, pole odkładcze z 4 rampami załadunkowymi, magazyny surowców z silosami do automatycznego ich transportu, dodatkowe zaplecze techniczne oraz nowoczesną przestrzeń biurową. Docelowo zdolności produkcyjne zostaną potrojone, dając również możliwość wytwarzania nowych produktów i współpracy B2B.

IV Forum Polskiej Grupy Zakupowej KUPIEC IV Forum Uczestników i Partnerów Handlowych Polskiej Grupy Zakupowej KUPIEC odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., w Wiśle w Hotelu Gołębiewski****. Forum ma charakter ogólnopolski i jest okazją do spotkania w jednym miejscu i czasie ponad 300 reprezentantów producentów, dystrybutorów oraz detalistów. Podczas Forum odbędzie się rozstrzygnięcie czwartej edycji plebiscytu „Złoty Dukat Kupca”, w  trakcie którego zostaną wyłonieni zwycięzcy w trzech kategoriach: Sklep Roku 2018, Producent Roku 2018 oraz Dystrybutor Roku 2018. W części konferencyjnej odbędzie się cykl wykładów prowadzonych przez specjaliReklama_RS2018_205x83_popr.pdf 1 29/10/18 13:20 stów i ludzi biznesu, w trakcie których przedstawione zostaną kierunki i trendy, w jakich podąża rynek, co pozwoli lepiej zaplanować strategie biznesowe. Na zakończenie IV Forum Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec odbędzie się bankiet z atrakcyjnym programem rozrywkowym.

EXHIBITION & CONFERENCE

EXHIBITION & CONFERENCE

2018

2018

2018

Reklama_RS2018_205x83.indd 1

150 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018

26.10.2018 18:26


AKTUALNOŚCI

Konferencja „Handel w Ramie” 10 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Handel w Ramie”, dotycząca Sektorowej Ramy Kwalifikacji w  Handlu, zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego i  Fundację Przedsiębiorczości. W sesjach merytorycznych głos zabrał Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia oraz Piotr Klata i  Andrzej Wojciechowicz. Prezentację o  SRKH przedstawiła Urszula Kłosiewicz-Górecka. Konferencja była efektem półrocznych prac nad stworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji Handlu (SRKH). Autorzy Ramy są przekonani, że będzie ona stanowić istotny bodziec rozwojowy dla polskiego handlu. Zgłaszane przez sektor handlu zapotrzebowanie na opracowanie SRKH wynikało z istotnej roli handlu w polskiej gospodarce. Dzięki uporządkowaniu kwalifikacji, typowych dla sektora handlu w postaci SRKH, pracownicy zostaną wyposażeni w narzędzie ułatwiające planowanie ścieżki kariery poprzez nabywanie kwalifikacji.

Część sklepów sieci Piotr i Paweł zmienia szyld na Carrefour Przejęcie części sklepów przez kolejnego branżowego inwestora, to jeden z elementów planu restrukturyzacji sieci Piotr i Paweł. Objęta postępowaniem sanacyjnym sieć intensywnie realizuje strategię przywrócenia rentowności sklepów. Docelowy model zakłada pozostanie około 70 placówek w lokalizacjach istotnych dla Piotra i Pawła. Marek Miętka, prezes sieci Piotr i Paweł, podkreślił, że sieć nie znika z rynku. Zaznaczył również, że sieć realizuje plan, pozyskując środki na finansowanie restrukturyzacji i przygotowując się do kluczowego okresu handlowego – Bożego Narodzenia. Przejęte przez Carrefour lokalizacje: na warszawskim Wilanowie przy Al. Rzeczpospolitej, w Konstancinie-Jeziornie oraz w Katowicach przy ul. Bażantów, były placówkami franczyzowymi poznańskiej sieci.

Jubileusz 10-lecia nagród Herbapol Esencja Natury W tym roku po raz dziesiąty zostały wręczone nagrody Herbapol Esencja Natury za czerpanie inspiracji z otaczającej przyrody i życie zgodne z jej zasadami. Do grona liczącego ponad czterdziestu laureatów dołączyło kolejne siedem nieprzeciętnych osób: Nela Mała Reporterka, Reni Jusis, Daria Ładocha, Kinga Rusin, Zbigniew Tomasz Nowak, Marcin Kostrzyński oraz Miłka Raulin. Ósmą statuetkę z rąk prezesa zarządu firmy Herbapol–Lublin Evangelosa Evangelou otrzymał Polski Komitet Zielarski za godne reprezentowanie polskiej branży zielarskiej w kraju i zagranicą oraz upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa. Z okazji Jubileuszu 10-lecia nagród Herbapol Esencja Natury, podczas gali przyznana została Nagroda Dekady. Otrzymała ją Maja Popielarska, autorka popularnego cyklu „Maja w ogrodzie”. Kapituła przyznała w tym roku jeszcze jedno Specjalne Wyróżnienie. Otrzymał je Aleksander Doba – polski podróżnik i kajakarz, który jako pierwszy człowiek w historii, trzykrotnie samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Idea nagrody pojawiła się dziesięć lat temu podczas jubileuszu 60-lecia firmy Herbapol – Lublin Wyróżnienia przyznawane są osobom ze świata nauki, sztuki, mediów, sportu i nietuzinkowym pasjonatom życia. Pochodzą oni z całej Polski, mają różne zainteresowania, ale to, co ich łączy, to szacunek do środowiska, brak zgody na szkodliwe działania człowieka wobec otoczenia, miłość do przyrody i gotowość do działania w imię ochrony najbliższych człowiekowi wartości.

152 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Nowość – Śniadaniowa Odporność

Chipsy Przysnacki o smaku wiejskiego masła z solą

Znana i ceniona od ponad 27 lat polska marka Śniadaniowa wprowadza na rynek zupełną nowość – Śniadaniowa Odporność Edycja limitowana – jedyna taka margaryna na rynku! W czasie pory jesiennej i obniżonej odporności produkt idealnie wzbogaca codzienną kanapkę witaminami A, B6, B12, C, D oraz składnikami mineralnymi, takimi jak cynk i selen, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wysoka jakość produktu oraz delikatna nuta czosnku, zapewnia wyjątkowe walory smakowe. Produkt nie zawiera konserwantów.

Chipsy o smaku wiejskiego masła z solą to nowa propozycja od marki Przysnacki. Wyprodukowane z wyselekcjowanych odmian ziemniaków na wysokiej jakości oleju słonecznikowym bez dodatku wzmacniaczy smaku czy barwników, urzekają intensywnie maślanym smakiem z nutą soli. Dostępne są w gramaturze 135 g. Kontakt: Intersnack Poland Sp. z o.o., tel. 12 640 40 00

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

Nowa Masa makowa z białego maku od Bakalland

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Bakalland – rozszerza portfolio dodatków do wypieków o nową propozycję – Masę makową z białego maku o smaku marcepanowym (400 g). To pierwsza na rynku masa z miodem wielokwiatowym. Została przygotowana z trzykrotnie zmielonego maku, bez syropu glukozowo-fruktozowego i substancji konserwujących. Konsumenci dziś chętnie przygotowują domowe wypieki, jednak biorąc pod uwagę współczesne tempo życia, często wybierają do nich gotowe, szybkie w wykorzystaniu dodatki, takie jak masy do ciast.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Bakalland S.A., tel. 22 454 70 00

.

Nowość! Knoppers Baton Orzechowy

Poznaj przysmak Oceanii

Od września marka Knoppers rozszerza swoją ofertę i wprowadza na rynek nowy produkt Knoppers Baton Orzechowy. Nowy baton od Knoppersa to pyszne połączenie wartościowych składników znanych z Knoppersa: chrupiący wafelek, delikatny krem nugatowy, pyszny krem mleczny z dodatkową porcją orzechów laskowych w karmelu i polewie z mlecznej czekolady. Knoppers Baton Orzechowy to lekki baton czekoladowy z idealną porcją energii. Wprowadzeniu nowego produktu towarzyszyć będzie silne wsparcie sprzedaży.

Podstawą skutecznej sprzedaży ryb jest rekomendacja sprzedawcy. Dlatego firma Abramczyk poleca wszystkim handlowcom kulinarną podróż, dzięki której poznają najsmaczniejsze ryby i owoce morza. Tym razem rekomendacja z Australii i Oceanii, gdzie przysmakiem jest AUSTRALIS (Morszczuk Australijski). Ryba niezwykle łatwa w przygotowaniu, wręcz idealna do smażenia. Nie bez powodu AUSTRALIS uważany jest za wyjątkowo pysznego konkurenta Dorsza. Zapytaj o AUSTRALISA swojego dostawcy!

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Kontakt: Abramczyk Sp. z o.o., tel. 52 344 56 77

153 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

W październiku 2018 roku nasi czytelnicy testowali:

Likwory Mieszko

Mieszko to wiodący producent w segmencie pralin z alkoholem oraz ekspert w ich produkcji, dlatego tej jesieni wielbiciele czekoladowych słodkości mogli skosztować likworów Mieszko. Elegancko zapakowane praliny są dostępne w trzech wykwintnych smakach: wódki, whisky i brandy. Sekret doskonałego smaku likworów tkwi w oryginalnej recepturze. Aksamitne nadzienie, z nutą mocnego alkoholu pokryte jest deserową czekoladą, której w składzie jest aż 61% – najwięcej w tego typu czekoladowych słodkościach na rynku. Kontakt: Mieszko S.A., tel. 22 105 54 00 Ewa Rychel

Sklep Spożywczy „JAGA”; Zaleszany Nowy produkt Mieszko to propozycje dla prawdziwych wielbicieli słodkości oraz amatorów niezwykłych, cukierniczych eksperymentów. Likwory Mieszko to kolekcja trzech pralin z płynnym nadzieniem o smaku wódki, whisky i brandy. Deserowa, mocno kakaowa czekolada o zawartości aż 61%, w połączeniu z alkoholem zapewnia intensywne odczucia smakowe, które zadowolą dojrzałych konsumentów. Każdy ze smaków zapakowany jest w gustowne pudełko dodające pralinom elegancji i subtelności, a każda pralina dodatkowo zapakowana w owijkę, co gwarantuje świeżość produktu. Klienci chwalili wyrób za smak i wygląd. Deklarowali również, że chętnie będą po niego sięgać.

Halina Dudek

Sklep Wielobranżowy; Nałęczów Nasi klienci byli bardzo mile zaskoczeni smakiem nowych pralin z alkoholem od firmy Mieszko. Zdaniem testujących cukierki miały bardzo delikatny smak nadzienia. Klienci stwierdzili również, że praliny zapakowano w efektowne pudełko. Największym uznaniem osób, które rozsmakowały się w nowości od Mieszko, cieszył się wariant Vodka.

Elżbieta Urbaniak

WPHU Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Haneczka”; Międzychód Praliny z alkoholem od Mieszko spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez klientów. Jednak zdania na temat najlepszego wariantu smakowego były podzielone. Panie twierdziły, że najsmaczniejsze są cukierki z białego kartonika, gdyż mają mniej alkoholu. Natomiast wśród panów przeważnie pojawiało się stwierdzenie, że do gustu przypadły im praliny z czarnego kartonika, ponieważ jest tam najbardziej wyczuwalny alkohol. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Bakalie Moreso z ceryfikatem BIO

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

W odpowiedzi na potrzeby rynku marka Moreso stworzyła linię bakalii BIO. W ofercie dostępne są: suszone morele, suszona żurawina, suszone daktyle, słonecznik łuskany oraz pochodzące z polskich upraw pestki dyni i orzechy włoskie. Produkty zapakowane są w stojące opakowania ze strunowym zamknięciem, co pozwala zachować bakaliom dłuższą świeżość po otwarciu. Na opakowaniach zostały wyeksponowane informacje o wartościach odżywczych produktów oraz ich wpływie na zdrowie konsumentów.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Ros-Sweet Sp. z o.o., tel. 17 860 51 55

.

154 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Teo® Mini, dla dorosłych psów ras małych i miniaturowych

Słodkie nowości od Dr Gerard

Odpowiednio zbilansowana, pełnoporcjowa karma Teo® Mini dla psów dorosłych ras małych i miniaturowych (do 10 kg). Produkt o wysokiej wartości odżywczej, wzbogacony zestawem niezbędnych witamin i minerałów, pokrywających zapotrzebowanie psów na energię oraz zapewniających zdrową skórę, sierść i zęby. Kształt i wielkość granulek są odpowiednio dobrane do uzębienia psów małych ras. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach smakowych: bogata w drób, bogata w wołowinę; w gramaturze 1,5 kg.

Święta Bożego Narodzenia to bez zwątpienia zapach pomarańczy, pierniczków, jak i wspólne dekorowanie ciasteczek. Dlatego też w tym roku, Dr Gerard w swojej ofercie przygotował produkty nie tylko pachnące świętami, ale również takie, które idealnie nadają się do dekoracji: Pryncypałki o smaku pomarańczowo-cynamonowym, imbirowe ciasteczka Cookie Man, jabłkowo-cynamonowe Christmas Bauble, Pierniczki z nadzieniem pomarańczowo-cynamonowym, jak i kruche waflowe rurki o smaku jabłecznika z cynamonem.

Kontakt: PUPIL Foods Sp. z o.o., tel. 62 762 13 67

Kontakt: Dr Gerard Sp. z o.o., tel. 22 722 46 46

Bakalland – nowości w ofercie producenta

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Bakalland wprowadza nową, w 100% przekąskową ofertę. Nowa linia bakalii pod hasłem: „Chwyć & Jedz” to bardzo różnorodne propozycje składające się z prażonych ziaren, chrupiących orzechów i bakaliowych mieszanek, zamknięte w poręcznych opakowaniach i przekąskowej porcji na raz. Wszystkie prażone orzechy zostały przygotowane w piecu, bez dodatku tłuszczu i mają czysty skład. Bakalland „Chwyć & Jedz” jako przekąski impulsowe doskonale sprawdzą się wyeksponowane w przestrzeni sklepu na osobnych, dedykowanych dla linii stojakach w działach warzyw i owoców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Bakalland S.A., tel. 22 454 70 00

.

Goplana Break – słodka nowość od Goplany

Gold Drop płyn czyszcząco-dezynfekujący /bakterio- i grzybobójczy/

Goplana wprowadza na rynek trzy unikalne propozycje w nowej linii Goplana Break. To kruche, dekorowane wafelki przekładane delikatnym kremem i oblane mleczną czekoladą Goplana, dostępne w dwóch formatach – batonika (24 g) i miniwafelków w opakowaniu 144 g. Oferta obejmuje trzy smaki: Goplana Coffee Break, Goplana Hazelnut Break i Goplana Caramel Break. W sam raz na świąteczny (i nie tylko) upominek prosto z serca! Produkty są dostępne w sprzedaży od września br.

Firma Gold Drop wprowadziła do sprze sprzedaży uniwersalny płyn czyszcząco – de-zynfekujący, skutecznie dezynfekujący powierzchnie drewniane, lakierowane, ceramiczne, z tworzyw sztucznych (w tym z PCV), ściany, glazurę, panele, powierzchnie przeznaczone do kontaktu z żywnością. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo, przyjemny zapach eukaliptusa dający poczucie świeżości, jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. W czasie 5 minut wykazuje działanie bakteriobójcze, zaś w czasie 15 minut działanie grzybobójcze.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

155 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

W październiku 2018 roku nasi czytelnicy testowali: Chusteczki Bella Baby Happy z alantoiną i witaminą E Dzięki chusteczkom Bella Baby Happy z alantoiną i witaminą E, skóra każdego dziecka będzie dokładnie oczyszczona, a zawarty w nich kompleks alantoiny z witaminą E złagodzi wszelkie podrażnienia. Chusteczki nie zawierają alkoholu etylowego, silikonów i parabenów oraz posiadają naturalne pH 5,5, które zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Opakowanie: Bella Baby Happy z alantoiną i witaminą E 24 sztuki. Kontakt: TZMO SA, tel. 56 612 32 50 Anna Ściubeł

Sklep ogólnospożywczy A&A; Gdańsk W moim sklepie chusteczki Bella Baby Happy spotkały się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony mam, które mają małe dzieci. Po otrzymaniu produktu większość klientek wypowiedziała się na jego temat pozytywnie, równocześnie wyrażając chęć zakupu. Panie były zadowolone z wielkości opakowania, które mieści się w torebce, co okazuje się przydatne podczas spacerów czy innych wyjść. Kolejną z podkreślanych zalet był skład produktu, który oceniono na bardzo delikatny – idealny dla wrażliwej skóry dziecka. Chusteczki dobrze radziły sobie z zabrudzeniami i były bardzo wydajne. Podsumowując, klienci mojego sklepu byli zadowoleni z promocji tego produktu.

Kazimierz Nowacki

Sklep Spożywczo-Przemysłowy; Wąbrzeźno Chusteczki Bella Baby Happy delikatnie oczyszczają skórę oraz świetnie sprawdzają się przy codziennej pielęgnacji niemowlaków i dzieci. Mają przyjemny zapach i są bardzo wydajne. Dzięki ergonomicznemu opakowaniu mogą towarzyszyć nie tylko w domu, ale także podczas każdej podróży. Dzieci oraz ich mamy dobrze wiedzą, co jest dla nich najlepsze.

Anna Krzyżan

Sklep Spożywczo-Przemysłowy; Mogilno Chusteczki Bella Baby Happy były miłym zaskoczeniem dla moich klientów, którzy dostali produkt w celu przetestowania. Zwrócili szczególną uwagę na bezpieczny skład, wykonanie z wysokiej jakości włókniny oraz możliwość stosowania dla każdego typu skóry. Ponadto zaznaczali, że kompleks alantoiny i witaminy E delikatnie oczyszcza i pielęgnuje skórę dziecka. Spodobało się również poręczne opakowanie z którego łatwo wyjąć chusteczki i przejrzysta szata graficzna. Produkt został oceniony pozytywnie i z pewnością zagości w moim sklepie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Party Pumpernikiel i Party Żytni Mestemacher

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Party Pumpernikiel i Party Żytni Mestemacher – krążki chleba pełnoziarnistego idealne do kanapeczek, tartinek na przyjęcia i nie tylko. Oryginalne, smaczne i zdrowe – zawierają duże ilości błonnika, są bez konserwantów, a dzięki procesowi pasteryzacji posiadają dogodny termin przydatności do spożycia – 5 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Benus Sp. z o.o., tel. 61 830 66 61

.

156 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Gnocchi ze szpinakiem

Kolekcja świątecznych figurek od Goplany

Nowy Makaron na patelnię Hortex Gnocchi ze szpinakiem to połączenie smakowitych gnocchi ziemniaczanych z posiekanymi liśćmi szpinaku i z pysznym sosem na bazie mozzarelli, pesto z bazylii i suszonych pomidorów z dodatkiem przypraw. Makarony na patelnię Hortex to produkty w 100% naturalne, nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników, wzmacniaczy smaków aromatów, ani tłuszczów utwardzonych. Do ich produkcji wykorzystano najwyższej jakości makarony, warzywa i zioła, a także najlepsze dodatki, jak np. suszone pomidory.

Z myślą o najmłodszych konsumentach, Goplana przygotowała na święta wyjątkową kolekcję dziewięciu figurek o smaku karmelowym w czekoladzie. Tegoroczna edycja obejmuje trzy wersje z  wizerunkami Mikołaja, renifera i bałwanka. Ich unikalna, charakterystyczna grafika została specjalnie opracowana i zastrzeżona dla marki Goplana. Świąteczne figurki to doskonały pomysł na drobny prezent pod choinkę, który ucieszy nie tylko dzieci. Kolekcja dziewięciu figurek jest dostępna w sprzedaży od września br.

Kontakt: Hortex Sp. z o.o., tel. 22 572 10 00

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Drugie Śniadanie – nowa marka na rynku produktów convenience!

Samo Dobro – nowa linia produktów bez dodatku konserwantów

Drugie Śniadanie to nowa marka, skierowana do osób, które poszukują dla siebie i swoich dzieci szybkiej, pożywnej i zdrowej przekąski. Drugie Śniadanie to gładkie musy owocowe i owocowo-warzywne w wygodnych saszetkach z nakrętką. Produkty powstałe na bazie naturalnych przecierów, oprócz uwielbianych połączeń smakowych, jak mango z jabłkiem, posiadają również te nietuzinkowe – dynia z jabłkiem i bananem czy połączenie cukinii, kiwi i szpinaku z jabłkiem i bananem. Bez dodatku cukrów, bez konserwantów, z dodatkiem witaminy C.

Samo dobro to najwyższej jakości produkty, tylko z mięsa indyczego, o wysokiej mięsności, bez dodatku konserwantów i o krótkim składzie. W tej linii znane są już mięsa – szlachetne, z indyka, hermetycznie pakowane, najwyższej jakości, kontrolowane w procesie Od Pola Do Stołu. Nowa oferta składa się z: Parówki Samo dobro z indyka op. jedn. ok. 500 g, Pasztet Samo dobro z indyka w op. jedn. ok. 1,2 kg oraz 210 g i Jedynki Samo dobro w op. jedn. 200 g.

Kontakt: Dawtona Sp. z o.o., tel. 22 731 54 11

Kontakt: Indykpol S.A., tel. 89 526 21 05

Era eklera – błyskawiczne ciastko od marki Delecta

Nowość! Pasztet Profi Premium: Smak z nutą wyrafinowania

Ekler, eklerek lub eklerka – bez względu na nazwę, deser ten cieszy się popularnością niezależnie od szerokości geograficznej. Dzięki wprowadzeniu przez markę Delecta zestawu do samodzielnego wypieku eklerów w domu, ich przygotowanie będzie szybkie i proste. W opakowaniu znajdziemy ciasto, które nie wymaga zaparzania oraz rękaw cukierniczy, który pozwoli nadać wypiekowi wymarzony kształt. „Chrupiące Eklery” dostępne są w sprzedaży od 25 września br. w sugerowanej cenie detalicznej ok. 7,49 zł za opakowanie.

Nowa linia pasztetów Profi Premium to ukłon w stronę smakoszy o wysublimowanym podniebieniu i miłośników produktów najwyższej jakości. Jest połączeniem starannie wybranego mięsa ze szlachetnymi, polskimi dodatkami. Linię wyróżnia prosty, naturalny skład, bez dodatku MOM, glutenu, konserwantów, sztucznych barwników i wzmacniaczy aromatu. Profi Premium dostępny jest w 4 wariantach smakowych: klasyczny, z grzybami leśnymi, ze śliwką oraz z żurawiną. Sugerowana cena – 7,99 zł.

Kontakt: Bakalland S.A., tel. 54 412 61 11

Kontakt: Profi Sp. z o.o., tel. 62 732 11 00

157 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

ETi European Industries

Super owocowa nowość – Jackfruit Helio Natura

Przebojowe Pufki zawładnęły wyobraźnią młodych Polaków i już od połowy listopada pojawią się w nowej, świątecznej kampanii reklamowej. Specjalnie na tę okazję przygotowały świąteczną piosenkę. Mięciutkie herbatniki z pianką marshmallow i kolorową posypką w pięciu smakach to idealny dodatek do każdego prezentu. Pufiasta drużyna w atrakcyjnej cenie osłodzi wszystkie niespodzianki, te od Mikołaja i pod choinką. Truskawka, Kakao, Kokos, Owoc i Melon życzą Wesołych Świąt!

Helio wprowadza kolejne nowości do swojej bogatej oferty bakalii. Linia naturalnych owoców suszonych bez konserwantów Helio Natura powiększa się na jesień o niespotykany dotychczas na rynku asortyment, prawdziwą supernowość o olbrzymim potencjale przekąskowym – Jackfruit Helio Natura. To owoce suszone chlebowca, tzw. wiecznie zielonego drzewa, które są następną zdrową, naturalną przekąską z dużą dawką błonnika w gamie Helio Natura. Jackfruit stanowi doskonałe źródło energii i świetną alternatywę dla słodyczy.

Kontakt: ETi European Food Industries, tel. 501 740 203

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Święta z merci

Sertop z limitowaną ofertą sera smażonego

Czekoladki i figurki merci są nieodłączną częścią niezwykłej świątecznej atmosfery. To także doskonały prezent, który wyraża wszystko to, co chcielibyśmy powiedzieć naszym bliskim w tym wyjątkowym czasie – merci, że jesteś tu. Dlatego jak co roku firma Storck przygotowała specjalną świąteczną ofertę tych produktów. Świąteczne portfolio merci obejmuje opakowania 250 g, 400 g i 675 g, merci Petits 150 g, merci Crocant 150 g, a także Mikołaje merci 60 g i 120 g oraz torebki 120 g wypełnione czekoladowymi bombkami.

Firma Sertop wprowadziła na rynek limitowaną ofertę sera smażonego z dodatkiem czarnuszki. Decyzje o limitowanej wersji tego produktu zostały podjęte pod wpływem aktualnych trendów prozdrowotnych. Ser smażony z czarnuszką, podobnie jak będący na stałe w ofercie, ser smażony z kminkiem, nie zawiera konserwantów ani sztucznych barwników, jest bogaty w białko i wolny od GMO. Jego dodatkową zaletą jest fakt, iż został on wykonany wyłącznie z polskiego surowca.

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Kontakt: Sertop Sp. z o.o., tel. 32 217 48 08

Müller MIX - „Wybierz, połącz, zasmakuj i ciesz się!”

Vegeta Natur W codziennym zabieganiu nowa generacja produktów – specjalnych mieszanek przypraw Vegeta Natur stanie się sojusznikiem w przygotowywaniu pysznych dań. Poznaj smaki inspirowane naturą, a znakomity smak potraw niech zainspiruje cię do dalszego poszukiwania nowych doświadczeń kulinarnych. Sięgnij po smaki z szerokiej gamy Vegety Natur, do gyrosa, do kurczaka, do ryb czy do gulaszu i wielu innych. Vegeta Natur idealnie sprawdzi się w każdej kuchni zarówno do przygotowania dań tradycyjnych, jak i nowoczesnych.

Spróbuj nowy Müller MIX. Wybieraj spośród wielu smaków pysznych jogurtów, mieszaj je zgodnie ze swoim upodobaniem i nastrojem, i ciesz się chwilą. Wspaniały smak Müller Mix pochodzi z doskonałych kombinacji jogurtu smakowego z wyjątkowymi chrupiącymi dodatkami lub owocami. Spakowany w kubeczki podzielone na dwie części, aby zachować najlepsze cechy produktu, aż do chwili, gdy po nie sięgniesz. Czekoladowe dodatki pozostaną chrupiące, owoce będą miały piękny kolor i zapach, a jogurt zachowa swój delikatny, wyśmienity smak. Kontakt: Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp. k., tel. 61 841 83 30

Kontakt: Podravka Polska Sp. z o.o., tel. 22 427 30 10

158 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Classic – nowa linia czekolad Terravita

Barszcz czerwony Profi: Najlepszy smak buraczków, nie tylko od święta

Classic to linia czekolad nawiązujących do tradycyjnego jej wizerunku w papierowej obwolucie. Seria Classic zawiera 8 tabliczek 100 g. Czekolady pełne nie zawierają innych tłuszczów niż kakaowy, emulgatora E476 i innych zbędnych dodatków. Nadziewane również nie zawierają E476, a do nadzień wykorzystano tłuszcz z certyfikatem RSPO (zrównoważone uprawy palmy olejowej). Nowoczesna grafika, szlachetne wykończenie opakowania oraz doskonała jakość plasują linię Classic wśród tabliczek premium, a atrakcyjna cena (ok. 3 zł) jest dodatkowym atutem.

Barszcz czerwony Profi powstał na bazie czystego soku z buraków ćwikłowych (aż 57%) i soku jabłkowego. Smak dopełnia czosnek oraz starannie dobrane przyprawy. Wolny od konserwantów i barwników stanowi bezpieczny wybór dla młodszych domowników oraz osób ceniących sobie wyrazisty smak. Ekonomiczne opakowanie barszczu (1 l) z powodzeniem zaspokoi apetyt całej rodziny. Ponadto pozwoli zaoszczędzić tak cenny w sezonie świątecznym czas, smakując jednocześnie równie wyśmienicie, co barszcz domowy. Sugerowana cena – 4,79 zł.

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 12 01

Kontakt: Profi Sp. z o.o., tel. 62 732 11 00

Zimowy Sekret

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Herbatka Zimowy Sekret marki Herbapol to wyjątkowo smaczna kompozycja dużych kawałków owoców ze szczyptą przypraw korzennych, która idealnie sprawdzi się podczas chłodniejszej aury. Jej mocno owocowy smak to zasługa dużych kawałków owoców wchodzących w skład kompozycji, takich jak jabłko czy malina. Kompozycję uzupełniają cynamon, imbir oraz goździki, dzięki którym każda filiżanka naparu wprowadza nas w świąteczny klimat. Herbatka dostępna jest w opakowaniach po 20 torebek.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Herbapol – Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

.

Świąteczne produkty chłodzone Proste Historie

Bagietka pszenna w stylu hiszpańskim od La Lorraine

Bożonarodzeniowe potrawy kojarzą się z dzieciństwem, beztroską, ciepłem domowego ogniska i tą niepowtarzalną atmosferą, na którą czeka się przez cały rok. Pierogi z kapustą i grzybami czy barszcz z uszkami, to dania, bez których trudno wyobrazić sobie świąteczne ucztowanie. Przygotowanie Świąt z produktami chłodzonymi marki Proste Historie jest niezwykle przyjemne, a wyjątkowy smak potraw urzeknie wszystkich gości. Proste Historie – dzielmy się nimi przy świątecznym stole.

Atrakcyjna w swoim wyglądzie i smaku bagietka pszenna w stylu hiszpań-skim z charakterystycznym nacięciem na skórce. Na wierzchu ozdobnie oprószona mąką, co nadaje jej bardziej rustykalnego charakteru. Delikatna i puszysta w środku o porowatej strukturze ciasta. Produkt o szerokim zastosowaniu, zarówno jako baza pod kanapki, te przygotowane na ciepło, jak i na zimno oraz idealny dodatek do różnego rodzaju zup, kremów czy sałatek.

Kontakt: Iglotex S.A., tel. 58 582 42 59

Kontakt: La Lorraine Polska Sp. z o.o., tel. 22 765 92 00

159 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Sekrety Smaku marki Herbapol

Jogobella – słynna z wyboru

Nowa, limitowana edycja syropów Sekrety Smaku marki Herbapol to najlepszy wybór na chłodne dni! W tym sezonie marka proponuje cztery warianty smakowe, które są idealnym dodatkiem do herbaty lub wody. Pigwa, Imbir, Dzika róża oraz Kwiat lipy z miodem (dostępny tylko w ofercie marki Herbapol), to syropy o intensywnym smaku i ciepłym, przyjemnym kolorze, dla których zaprojektowano specjalną, sezonową szatę graficzną. Syropy dostępne są w pojemności 420 ml.

Temat zawartości cukru w produktach spożywczych nie od dziś polaryzuje konsumentów. Mając na uwadze ich różnorodne potrzeby, marka Jogobella wprowadza dwie nowe linie produktów: Jogobella 30% mniej cukrów, czyli min. 30% mniej cukrów niż w podobnych jogurtach owocowych dostępnych na rynku oraz Jogobella bez dodatku cukrów, która zawiera tylko naturalnie występujące cukry. Jogurty te będą dostępne w regularnej sprzedaży od listopada 2018 r.

Kontakt: Herbapol – Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

Kontakt: Zott Polska Sp. z o.o., tel. 71 377 43 16

Bagietka pszenna z ziarnami w stylu hiszpańskim od La Lorraine

Terravita na święta

Bagietka pszenna z ziarnami w stylu hiszpańskim wzbogacona ziarnami słonecznika, sezamu, siemienia lnianego, płatkami owsianymi i otrębami pszennymi. Idealnie miękka i wilgotna w środku z cienką i chrupiącą skórką, na wierzchu obsypana mąką. Doskonała baza do tworzenia smacznych kanapek, chrupiących zapiekanek oraz jako dodatek do dań głównych.

Boże Narodzenie to święta pełne czekolady. Terravita z tej okazji oferuje nowości: czekolady mleczne z widocznymi na powierzchni tabliczki drażetkami lub migdałami oraz Choco Sticki – czekoladki w zimowej szacie graficznej, z mlecznym nadzieniem. Linia świąteczna zawiera również czekolady dużych formatów oraz z motywami świątecznymi na tabliczce. Dla dzieci Terravita przygotowała czekoladowe Mikołaje w nowej szacie graficznej. Do wyboru w kilku formatach oraz wersjach smakowych.

Kontakt: La Lorraine Polska Sp. z o.o., tel. 22 765 92 00

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 12 01

Masa makowa Helio

Nowości od Pol-Hun

To szybki i prosty sposób na udane wypieki! Gotowa, bezglutenowa masa do ciast Helio wytwarzana jest według sprawdzonej, tradycyjnej receptury z najwyższej jakości surowców. Jest naturalnie smaczna, odpowiednio słodka i aromatyczna oraz ma dobrze zblinasowane proporcje bakalii, rodzynek i skórki pomarańczowej. Masa Makowa Helio uhonorowana została licznymi nagrodami, m.in. Złotym Laurem Konsumenta, bo nie zawiera konserwantów i glutenu, dlatego rekomendowana jest dla osób z celiakią oraz na diecie bezglutenowej.

Pol-Hun rozszerza portfolio produktów pod marką Splash (General Fresh) o dwie nowe pozycje. Pierwszą z nich jest Płyn do czyszczenia płyt ceramicznych i stali nierdzewnej – czyli skuteczny i bezpieczny środek do coraz popularniejszych płyt indukcyjnych i tzw. INOX. Drugą jest wprowadzenie środka do udrażniania rur w wersji na ciepłą wodę – Splash Nurek Hot. Przy tej okazji dotychczasowa wersja udrażniacza w wersji na zimną wodę zyskała nową butelkę, szatę graficzną i nazwę – Splash Nurek Cold. Więcej na www.generalfresh.pl

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

160 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Świąteczna oferta Mieszko

Nowość Proste Historie Bistro

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Mieszko przygotowało dla konsumentów worek słodkości wypełniony po brzegi czekoladowymi przyjemnościami oraz kampanię pod hasłem „Radość w gestach mieszka”. W świątecznej ofercie znajdziemy nowości, np. Kule Śnieżne o smaku orzechowym, znane smaki czekoladek w postaci m.in.: pralin Cherrissimo Classic zamkniętych w świątecznych opakowaniach oraz familijną linię Michaszków, które dostępne będą w niestandardowych opakowaniach, w postaci bucika (150 g) czy domku (240 g).

Unikatowy smak na rynku. Chrupiąca bagietka z kawałkami soczystego kurczaka na serze mozzarella, z sosem ze świeżo przetartych pomidorów i dodatkiem złocistej kukurydzy, to nowość w ofercie Proste Historie Bistro. To połączenie smaków, które aż do ostatniego kęsa, zachwyci podniebienia każdego fana tradycyjnych chrupiących przekąsek. Prosta, prawdziwa i bardzo smaczna.

Kontakt: Mieszko S.A., tel. 22 105 54 00

Kontakt: Iglotex S.A., tel. 58 582 42 59

Na Święta – kostka do pieczenia Kasia w nowym opakowaniu!

Pasta waniliowa Intense z wanilii Bourbon z Madagaskaru z ziarenkami

Pieczenie jest obowiązkowym elementem świątecznych przygotowań w polskich domach. By na stołach zagościły doskonałe ciasta, ciasteczka czy pierniki, do ich przygotowania warto wykorzystać kostkę do pieczenia Kasia. Szczególnie, że od teraz dostępna jest ona w zupełnie nowym opakowaniu. W okresie przedświątecznym marka będzie szczególnie mocno zachęcać, by Kasia pojawiła się w naszych kuchniach. Warto więc, by zwłaszcza w okresie przedświątecznym produkty marki Kasia były mocno wyeksponowane i dobrze widoczne na sklepowej półce.

Dr. Oetker jako jeden z liderów światowego rynku wanilii wprowadził na polski rynek innowacyjną Pastę waniliową Intense, stworzoną z wanilii Bourbon z Madagaskaru, jej najszlachetniejszej odmiany. Ma konsystencję gładkiego żelu z dużą ilością ziarenek wanilii. Zapakowana w poręczną zamykaną tubkę, daje się łatwo i wygodnie dozować. Doskonale rozprowadza się w kremach, ciastach, deserach, nadając im esencjonalny i intensywny waniliowy smak.

Kontakt: Unilever Polska Sp. z o.o., tel. 801 109 387

Kontakt: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., tel. 58 511 91 99

Nowy Benecol – lepszy niż kiedykolwiek!

Tetley Golden Earl Grey – wyjątkowo aksamitny!

Benecol® zyskał nową recepturę, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania konsumentów i tak Benecol®classic jest wariantem dla Vegan, Benecol® z oliwą z oliwek posiada dodatek oliwy extra virgin dzięki czemu zyskał na smaku i zapachu, Benecol® o smaku masła jest jeszcze bardziej kremowy, a Benecol® light nie zawiera żelatyny. Cała gama zawiera wyłącznie naturalne aromaty i barwniki. Zamów już dzisiaj i daj konsumentom zdrowy wybór!

Cieszące się uznaniem konsumentów, dotychczasowe portfolio marki Tetley zostało rozszerzone o nowość – herbatę Golden Earl Grey. Jest to wysokiej jakości kompozycja delikatnych czarnych herbat z Indii i Cejlonu, które w połączeniu z aromatem bergamotkowym tworzą aksamitny, doskonale orzeźwiający napar. To właśnie delikatność smaku i aromatu jest kluczowym wyróżnikiem produktu w tym segmencie. Herbata pochodzi z certyfikowanych plantacji Rainforest Alliance Certified™. Produkt dostępny w wariancie: 100 torebek. Kontakt: Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o., tel. 22 546 90 20

Kontakt: Raisio Sp. z o.o., tel. 22 398 39 95

161 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Galaretki bez cukru Celiko – nowe opakowanie

Wawel na Święta i całą zimę

Producent żywności opartej na naturalnych składnikach – firma Celiko – odświeża opakowanie Galaretek bez cukru. Produkty otrzymały atrakcyjną szatę graficzną, wpisującą się w oczekiwania konsumentów. Galaretki bez cukru Celiko to produkt, który pozwala samodzielnie kształtować smak i kaloryczność swojego deseru. Zawierają sok owocowy. Są produktem bezglutenowym, bez konserwantów. Świetnie nadają się do ciast, deserów i koktajli.

W skład tegorocznej Oferty Zimowej od marki Wawel wchodzi 28 starannie wyselekcjonowanych produktów w specjalnych opakowaniach ze świątecznymi motywami. Idealnymi prezentami będą wykwintny Marcepan oraz Śliwki w czekoladzie – oba produkty dostępne w prezentowych kartonikach. W ofercie także czekolady: dla miłośników świątecznych smaków Piernikowa ze śliwką, a dla poszukujących nowości czekolada z nadzieniem kultowej Danusi. Są też pyszności dla najmłodszych – Żelki jak Smok i Mieszanka Krakowska.

Kontakt: Celiko S.A., tel. 61 871 27 00

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

Kętrzyński po rebrandingu

Tetley Super Teas – super zdrowe, super smaczne!

Od sierpnia br. Piernik kętrzyński zmienił swój wizerunek i ma nowe opakowanie. Produkt jest zapowiedzią nowej linii ciast, która będzie miała swoją premierę na początku 2019 roku. Oferta powiększy się m.in. o Karpatkę Ciasto Kruche czy Sernik na zimno. Wprowadzenie nowości wiąże się z rebrandingiem całej oferty, w wyniku którego powstała marka parasolowa Kętrzyński 1945. Nowe logo jest łącznikiem wszystkich wyrobów firmy pod jednym szyldem.

Z myślą o konsumentach, którzy preferują zdrowy tryb życia, Tetley przygotował nową linię herbat Super Teas. Oferuje ona herbaty funkcjonalne wspomagające zdrowie poprzez odpowiednio dobrany skład z dodatkiem witamin i minerałów. W nowej linii znajdziemy pięć wariantów, różnych pod względem funkcji: Energia, Odporność, Umysł, Detoks, Serce. Wszystkie dostępne są w wyjątkowo smacznych kompozycjach. 96% przebadanych konsumentów deklaruje chęć zakupu produktu.* *Źródło: Maison&Partners, badania ilościowe CAWI, kwiecień 2018, N=533 osoby

Kontakt: Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o., tel. 22 546 90 20

Kontakt: „MAJONEZY” Kętrzyn, tel. 89 755 44 42

Czekolady RED Delight

Ludwik Ekologiczne tabletki do zmywarek All in one

Czekolady RED Delight to pierwsze na świecie czekolady zawierające nawet 50% mniej kalorii. Tę niższą wartość kaloryczną udało się uzyskać przez nie dodawanie cukru i obniżenie zawartości tłuszczu. Do jej wyprodukowania używane są najlepsze ziarna kakaowe z Wybrzeża Kości Słoniowej a zamiast cukru zastosowano naturalne substancje słodzące takie jak erytrytol i maltitol. Italmex jako dystrybutor tych czekolad w Polsce posiada w swojej ofercie czekolady gorzkie, ciemne i mleczne.

Ekologiczne tabletki All in One spełniają bardzo wysokie wymagania ekologiczne, jakościowe i zdrowotne, co zostało potwierdzone certyfikatem ekologicznym Nordic Swan Ecolabel. Są przyjazne dla środowiska i użytkowników: nie zawierają konserwantów, szkodliwych substancji chemicznych oraz zapachowych. Ulegają biodegradacji, a opakowanie tabletek wykonane jest w 95% z papieru z odzysku. Opakowanie nadaje się w 100% do recyklingu. Ekologiczne tabletki All in One zapewniają precyzyjną czystość we wszystkich cyklach zmywania.

Kontakt: Italmex Warszawa Sp. z o.o., tel. 22 533 19 30

Kontakt: Grupa Inco S.A., tel. 22 586 51 00

162 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


NOWOŚCI

Francuskie smaki Président

ATTIS mydełko w płynie nowoczesny doypack 1 l Attis kremowe mydełko w płynie to skuteczny środek myjący, doskonale nadający się do codziennego użytku. Odpowiednio dobrane, delikatne składniki są przyjazne dla skóry, nie wysuszają i pozostawiają ją gładką w dotyku. Dzięki neutralnemu pH, mydło nie wykazuje działania podrażniającego. Opakowania typu doypack z korkiem zapewniają zupełnie nowe funkcje i możliwości. To idealne rozwiązanie dla produktów, których nie zużywamy od razu w całości. Korek zapewnia opcję wielokrotnego otwierania i zamykania opakowania oraz wydobywania danego produktu z opakowania.

Rodzina serów Président powiększyła się o dwa nowe warianty najpopularniejszego sera Camembert. Camembert Aromatyczny to nie tylko biała, delikatna skórka, ale i wyjątkowy, wyrazisty aromat. Każdy kęs to niezwykłe doznanie łączące kremowe i rozpływające się wnętrze z delikatnie wyczuwalną orzechową nutą. Camembert do smarowania to unikalny produkt: Camembert w postaci idealnej do świeżego pieczywa, a także doskonale nadaje się jako składnik sosów i zup, podkreślając ich charakter.

Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

Kontakt: Lactalis Polska Sp. z o.o., tel. 22 376 08 00

„Domowe wypieki” Moreso – zamiast tradycyjnej mąki

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W ramach najnowszej linii produktów marki Moreso „Domowe wypieki” na rynku pojawiły się tarte orzechy włoskie, tarte orzechy laskowe, tarte migdały naturalne oraz mak mielony. Sypka i delikatna konsystencja produktów sprawia, że mogą one być stosowane jako zamienniki tradycyjnej mąki. Opakowania zawierają z tyłu przepisy na pyszne biszkopty i ciastka. Wszystkie produkty są w 100% naturalne. Produkty dostępne w opakowaniach 200 g.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Ros-Sweet Sp. z o.o., tel. 17 860 51 55

.

Skalmierzycki – unikat na serowej półce

Owocowe nowości od Łowicza

Ser Skalmierzycki to wyjątkowe połączenie sera żółtego i pleśniowego Lazur, będzie więc atrakcyjną propozycją dla konsumentów poszukujących serów o niebanalnych walorach. Ma subtelny smak słodkiej śmietanki, orzechów włoskich i błękitnej pleśni. Sprężysty miąższ Skalmierzyckiego łatwo się rozpuszcza i idealnie ciągnie, dlatego świetnie sprawdza się zarówno na kanapkach, desce serów, jak i w daniach na gorąco. Skalmierzycki dostępny jest w formie gotowych, optymalnej grubości plastrów oraz w bloku.

W ofercie produktów dżemowych Łowicz każdy znajdzie coś dla siebie, a marka systematycznie poszerza ten wybór, proponując konsumentom zaskakujące smaki w edycjach limitowanych. Produkt dostępny jest w trzech wariantach smakowych: Brzoskwinia z nutą Sernika, Czarna Porzeczka z nutą Tarty oraz Jabłko i Gruszka z nutą Szarlotki. Wystarczy wybrać swój ulubiony, by dodać smaku tegorocznej jesieni! Oprócz wyjątkowego smaku, produkty wyróżnia też specjalne wieczko z deseniem imitującym strukturę ciasta.

Kontakt: Lazur – SZGPR, tel. 62 762 91 20/23

Kontakt: MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k., tel. 33 873 15 99

163 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Bakalland

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Delecta, producent deserów, mieszanek, przypraw oraz dodatków do domowego wypieku ciast, promuje obecnie swoje sztandarowe, jesienne produkty – babeczki marchewkowe i dyniowe, do samodzielnego wypieku. Kampania promocyjna obejmuje emisję billboardów sponsorskich w telewizji, jak również konkurs w social mediach marki i działania PR, dedykowane tym produktom. Bilbord sponsorski Delecty emitowany będzie w TVN, TVP2 i stacjach tematycznych do końca października 2018 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Mieszko

Gold Drop

Od początku listopada ofertę bożonarodzeniową Mieszko wesprze kampania outdoorowa oraz digitalowa „Radość w gestach mieszka”, w której Mieszko będzie inspirowało konsumentów do czynienia dobrych gestów. W kampanii pojawią się produkty premium w postaci czekoladek Cherrissimo Classic oraz familijne cukierki Michaszki w niestandardowych opakowaniach, w postaci bucika i domku. Więcej informacji można znaleźć na stronie @mieszko.inspiruje na Facebooku, gdzie od 3.11 ruszy konkurs wspierający akcję.

Jesienią tego roku będzie przeprowadzona kampania reklamowa w internecie, prasie handlowej oraz radiu – produktu Dix Professional express cleaner. Firma Gold Drop w swojej ofercie posiada produkty specjalistyczne. Szczególnie godna polecenia jest seria Dix Professional, a w niej cieszący się największą popularnością wśród klientów Dix Professional express cleaner – środek do zadań specjalnych. Płyn można stosować do czyszczenia szyb kominkowych, kuchenek, zadymionych szyb piekarników, blach piekarniczych, jak również grilla.

Hochland Polska

Indykpol

Na torze bydgoskiej Polonii 7 października rozegrany został żużlowy turniej „Asy dla Tomasza Golloba”. Cały dochód z imprezy przekazano na pokrycie kosztów dalszej rehabilitacji indywidualnego mistrza świata z 2010 roku, a Hochland Polska także zaangażował się w to przedsięwzięcie. Firma była jednym ze sponsorów biegu odbywającego się podczas imprezy. Dodatkowo przed wejściem na zawody przeprowadzono sampling serka Hochland Kanapkowy Mini. Turniej na żywo na stadionie obejrzało ponad 15 tysięcy widzów, a przed telewizorami miliony kibiców.

Od stycznia ruszyła kampania promująca markę Indykpol w TV, Internecie i prasie. Przekaz reklamowy jest zgodny z nową strategią Indykpol i atrakcyjny dla konsumentów. Kampania to istotna część realizacji nowej strategii Indykpol opartej na tezie, że dobre jedzenie daje dobre życie. W pierwszym etapie tej dużej zmiany powstała nowa, funkcjonalna strona internetowa www.indykpol.pl, a na sklepowych półkach pojawiły się produkty Indykpol w nowej, odzwierciedlającej strategię marki oraz dostosowanej do potrzeb konsumenta szacie graficznej.

164 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

ETi European Food Industries

Hortex

W połowie listopada rusza świąteczna kampania ETi Puf. Obejmie ona trzy obszary działań: TV, VOD i social media. Słodkie przekąski zaprezentują się w drugiej odsłonie telewizyjnej z nową, świąteczną piosenką. Ostatnia kampania okazała się dużym sukcesem, a Pufki przebojem sprzedażowym. Polskie dzieci pokochały przebojowe Pufki. ETi Polska postanowiło iść za ciosem i promować ciastka jako idealny dodatek do każdego prezentu. Atrakcyjny w formie i cenie! Pufiasta drużyna życzy Wesołych Świąt!

W nowej odsłonie reklamy mrożonek Hortex Matka Natura prezentuje swoje szybkie przepisy. Komunikacja pod hasłem „Hortex. Od Matki Natury” składa się z 15 sekundowych reklam. W pierwszej z nich Matka Natura zaprezentuje, jak w 20 minut przygotować pyszny Barszcz Ukraiński, a w kolejnej pyszne danie w 10 minut z Warzyw na patelnię Hortex. Kampania TV obejmie największe stacje ogólnopolskie oraz tematyczne i niszowe. Dodatkowym wzmocnieniem kampanii będzie komunikacja na VOD, Youtube oraz Facebooku.

Italmex

Mosso Kewpie Poland

W połowie października 2018 roku rozpoczęła się kampania telewizyjna Costa d’Oro, jednego z największych producentów oliwy extra virgin we Włoszech i niekwestionowanego specjalisty w segmencie oliw niefiltrowanych. W Polsce dzięki firmie Italmex produkty tego włoskiego producenta oliwy obecne są na rynku od ponad 20 lat. Czas trwania obecnej kampanii TV przypada na ważny dla handlu okres przed świętami Bożego Narodzenia.

Firma Mosso Kewpie Poland rusza z kolejną kampanią marketingową na Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy etap, to przygotowanie sklepów do Świąt Bożego Narodzenia z ofertą z asortymentu majonezów i chrzanów marki Mosso. W tym celu powstały m.in. atrakcyjne pakiety i standy produktowe, aby móc wystawić produkty w dodatkowych lokalizacjach w sklepie. Drugim etapem kampanii będzie komunikacja z konsumentem w radio, Internecie oraz na bilboardach w największych miastach Polski.

Storck

Terravita W październiku Terravita rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię swoich czekoladek „Choco Sticks”. Plakaty citylight obecne na setkach przystankowych wiat w dużych miastach, zachęcają do codziennego, pozytywnego działania i przypominają o energii czerpanej z czekolady. Wsparciem akcji jest również dedykowana strona internetowa chocosticks.pl. Całość to pierwszy etap szerszego wsparcia nowości produktowych planowanego przez markę na najbliższe miesiące.

11 listopada startuje silna kampania telewizyjna Toffifee z dedykowanym 30” świątecznym spotem, emitowanym w głównych stacjach telewizyjnych i stacjach tematycznych oraz w Internecie na platformie VOD. Ponadto od 30 listopada świąteczny spot będzie emitowany w sieci kin: Multikino, New Age Media, Helios oraz Kinads przy filmach familijnych. Świąteczne ekspozycje, dedykowane materiały POS i opakowania ułatwią odnalezienie produktów w sklepie.

165 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

FRoSTA

Dr. Oetker

Trwa loteria FRoSTY. Do rozlosowania nagrody o łącznej wartości 200 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie to szansa na wygrane pieniężne o wartości: 1000 x 100 zł, 100 x 200 zł oraz 10 x 500 zł. Na zakończenie loterii, na sześciu szczęśliwców czekają nagrody główne – sztabki złota! Loteria zakończy się 16 grudnia 2018 r. Aby wziąć udział w loterii, należy kupić jednorazowo Złote paluszki rybne oraz inne dowolne produkty FRoSTY za minimum 15 zł i zachować paragon. Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.zlotaloteriafrosty.pl.

W listopadzie i grudniu 2018 linia dodatków do pieczenia „Ze świata natury” Dr. Oetkera będzie wspierana silną kampanią TV w największych stacjach ogólnopolskich i tematycznych. Zdjęcia do spotu powstały w Polsce i na Madagaskarze – w królestwie najszlachetniejszej na świecie wanilii. Kampania promuje naturalne składniki pochodzące z miejsc słynących z ich uprawy: wanilię Bourbon z Madagaskaru, cynamon z Cejlonu, cytrusy z Włoch. Linia „Ze świata natury” będzie też intensywnie wspierana w Internecie i prasie.

Jacobs Douwe Egberts PL

Raisio

Po raz kolejny magia aromatu kaw Jacobs sprawi, że Święta w Twoim domu będą wyjątkowe, a każde marzenie może się spełnić! Bardzo silne wsparcie kampanii świątecznej Jacobs rusza już w połowie listopada! Kampania obejmie spoty reklamowe w telewizji i w Internecie, dedykowane aktywacje digital, outdoor w największych miastach w Polsce oraz materiały POS. Firma zachęca do śledzenia naszej świątecznej kampanii oraz zapewnienia odpowiedniej dostępności kaw Jacobs dla klientów Twojego sklepu!

Benecol® startuje z promocją konsumencką – satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Wszystkie produkty zakupione w terminie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 objęte są gwarancją zwrotu gotówki, jeśli konsument nie jest usatysfakcjonowany produktem. Wystarczy zarejestrować na stronie dowód zakupu, podać powód niezadowolenia i gotówka za zakup wraca na konto konsumenta. www.benecol.pl

*Badanie konsumenckie, Zymetria dla Jacobs Douwe Egberts, próba 403 osób.

Celiko

Cedrob

W okresie Bożego Narodzenia, w kuchni nie powinno zabraknąć kakao – zwłaszcza do tradycyjnych wypieków. Firma Celiko przygotowała na ten okres limitowaną edycję swojego Cacao Natura 80 g, w ramach której, w ofercie promocyjnej klient otrzymuje dodatkowo 25% kakao gratis. Cacao Natura to produkt, który doskonale nadaje się zarówno do wypieku ciast, jak również jako dodatek do napojów i deserów.

Cedrob, będąc największym polskim producentem mięsa, zna doskonale preferencje konsumenckie i w związku z tym poszerza ofertę mięsa świeżego o kolejny gatunek drobiu – szlachetną kaczkę. Produkt będzie miał swoją premierę jesienią i będzie sprzedawany pod marką Kraina Kraka. W sprzedaży będą świeże i głęboko mrożone tuszki oraz elementy. Motorem do wzbogacenia portfolio była dywersyfikacja produkcji oraz rosnąca z roku na rok sprzedaż gęsiny marki KrakuerLand, która potwierdza, że rynek oczekuje drobiowej oferty premium.

166 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Helio

Gobarto

Dla wzmocnienia sprzedaży, rodzimy potentat rynkowy – firma Helio już szykuje się do świątecznego sezonu i rozpoczyna zakrojoną na szeroką skalę kampanię promocyjną w najefektywniejszych i najbardziej zasięgowych kanałach komunikacji. Podczas najbliższej kampanii na ekranach TV zobaczymy w głównej roli świąteczne bestsellery Helio, a filmy emitowane będą w czołowych ogólnopolskich stacjach TV. Towarzyszyć im będą również intensywne działania reklamowe i PR w prasie, w tym w opiniotwórczych i wysokonakładowych magazynach.

Kuchnia Myśliwska to najnowsza marka w portfolio Gobarto Dziczyzna. Są to produkty, które powstały w 100% z dziczyzny, bez dodatku mięsa wieprzowego. Kiełbasa myśliwska, kabanosy, krakowska sucha, kindziuk, kiełbasa krucha z dzika oraz mięsa wolno gotowane metodą sous-vide. Każdy z nich powstał z surowca pochodzącego z polskich lasów, nad którego jakością czuwa Gobarto Dziczyna. Rdzennie polska, renomowana i nowoczesna firma, jako jedna z nielicznych zarządzana przez myśliwych oraz entuzjastów łowiectwa

Unilever Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

„Podziel się kawałkiem szczęścia” to bożonarodzeniowa loteria marki Kasia, której celem jest zachęcenie Polaków do dzielenia się świąteczną radością z dziećmi z Domów Dziecka. Ambasadorką loterii została aktorka – Katarzyna Zielińska. Szczegóły loterii znaleźć można na stronie www.kawalekszczescia.pl. Loteria wspierana będzie reklamowo – kampaniami w telewizji, w prasie i digitalu oraz licznymi działaniami PR. Komunikowana będzie także bezpośrednio w sklepach – poprzez materiały POS oraz instore media.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Pol-Hun

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

„Wyrusz na szlak z całą rodziną” – pod tym hasłem już po raz drugi firma Pol-Hun, marka General Fresh wspólnie z PTTK i Rodzinami PTTK promowała ideę spędzania wspólnego czasu z rodziną. Każdy, kto wybrał się w góry, mógł spotkać firmową maskotkę General Fresh (łabędzia), zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, napić się gorącej herbaty z kubka z logo akcji. Akcja miała kontynuację na fanpage’u marki, na który przesłano blisko setkę zdjęć uwieczniających wspólne spędzanie czasu z najbliższymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

167 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Eurocash Dystrybucja

Bakalland

eurocash.pl – innowacyjna platforma zamówień zmieniająca życie niezależnych detalistów. Najszybsza wyszukiwarka, inteligentne listy zakupowe, wiedza o lokalnym rynku i konkurencji, porady sprzedażowe, wgląd w indywidualny system rabatowy, to niektóre z możliwości platformy. Narzędzie pozwala oszczędzać czas i podejmować trafne decyzje zakupowe. Jest dostępne jako online, cloud oraz jako aplikacja mobilna (Android, iOS).

Jesienny Festiwal Smaków organizowany przez Grupę Bakalland to kolejna akcja bazująca na obu kluczowych markach: Delecta i Bakalland. Do wygrania w loterii jest 5 000 designerskich pojemników kuchennych, idealnych do przechowywania ciastek bądź bakalii oraz trzy karty przedpłacone o wartości 25 000 zł każda od Black Red White. Więcej szczegółów na www.jesiennyfestiwalsmakow.pl. Akcja trwa do 30 listopada 2018 roku.

Mondelez Polska

Lactalis Polska

Już od listopada, w sklepach można znaleźć najpopularniejszy Kalendarz Adwentowy Milka 200 g*, tym razem w dwóch wersjach graficznych do wyboru. Ofertę produktów sezonowych uzupełniają, m.in. pyszne figurki z najdelikatniejszej czekolady Milka: Mikołaj 50 g i Bałwanek 50 g; produkty Snowballs (draże Milka Mini Snowballs 100 g oraz Milka Snowballs 112 g, w tym roku również w wersji z Oreo) oraz nowość – zestaw słodyczy Milka z pluszową zabawką. Produkty wspierane będą kampanią telewizyjną, outdoorową oraz w mediach społecznościowych.

Twaróg sernikowy Président od wielu lat jest jednym z najchętniej wybieranych produktów do przygotowania serników. Twaróg jest praktycznie od razu gotowy do użycia, ponieważ ma lekką konsystencję, dzięki czemu przygotowanie ciasta jest jeszcze łatwiejsze, a sernik jest bardzo delikatny. Jak co roku marka Président pamięta o swoich konsumentach i przygotowu-je w okresie przedświątecznym intensywne działania promocyjne w punktach sprzedaży oraz komunikacje w social media i TV.

*Nr 1 TOTAL POLAND, sprzedaż wartościowa za Nielsen MAT kwiecień 2018

Herbapol Lublin

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Pod koniec października wystartowała kampania telewizyjna wspierająca linię herbatek ziołowych Herbapol Zielnik Polski. Zrealizowana pod hasłem „I dzień smakuje lepiej!” reklama przypomina konsumentom, że znane z dobroczynnego wpływu na organizm i najwyższej jakości herbatki ziołowe marki Herbapol mogą towarzyszyć nam niezależnie od pory dnia. Reklama emitowana jest w największych stacjach telewizyjnych.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

168 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


PRAWNIK RADZI

Tajemnica przedsiębiorstwa W dniu 4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w zakresie znowelizowanego przepisu art. 11. Zmiana jest konsekwencją implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. i wprowadza m.in. nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynu nieuczciwej konkurencji.

T

ności. Zawarcie takiej umowy nie poajemnicę przedsiębiorstwa stawinno stanowić utrudniania działalnowią aktualnie w szczególności organizacji przedstawicielskiej, ności informacje techniczne, ponieważ nie uniemożliwi uzyskania technologiczne, organizacyjinformacji poufnych, ani nie nałoży ne przedsiębiorstwa, które nie są pona przedstawicieli związku dodatkowszechnie znane albo przynajmniej wych obowiązków. Natomiast z  perłatwo dostępne osobom zwykle zajspektywy pracodawcy będzie to spomującym się tym rodzajem inforsób zabezpieczenia tajemnicy przedmacji, o  ile uprawniona osoba podsiębiorstwa. jęła, zachowując należytą staran Zawieranie umów o  zachowaniu ność, działania w  celu utrzymania poufności z przedstawicielami związich w  poufności. Natomiast czynem ków zawodowych zdaje się tym barzabronionym jest nie tylko „ujawnieJAROSŁAW dziej zasadne, że ustawodawca zrenie” i „wykorzystanie” informacji poKURZAWSKI zygnował z  przepisu wprost zakazuufnych, ale także „pozyskanie”. JedRadca prawny jącego byłym pracownikom ujawnianocześnie ustawodawca wprowadził Kancelaria Radców nia informacji stanowiących tajemniprzepisy wyłączające przypadki pozyPrawnych s.c. Borys Nowaczyk, ce przedsiębiorstwa. Ponadto zawarskania informacji poufnych z zakresu Janina Nowaczyk, cie umowy o  zachowaniu poufności czynu zabronionego. Łucjan Zawartowski wydaje się szczególnie istotne w przy Jednym z  nich jest ujawnienie www.krp.home.pl padku przedstawicieli związków mięinformacji stanowiących tajemnicę dzyzakładowych, zatrudnianych przez podmiot przedsiębiorstwa przedstawicielom pracowników. konkurencyjny. Natomiast zasadniczo przedstawiNależy tu podkreślić, że przepisy nie dają związciele organizacji ponadzakładowych (regionalnych, kom zawodowym prawa do pozyskiwania od prakrajowych) nie będą uprawnieni do żądania ujawcodawcy wszelkich informacji. Dostęp do tajemnienia informacji poufnych, chyba że konkretny nicy przedsiębiorstwa musi pozostawać w  związprzepis upoważni do wykonywania funkcji wymaku z  funkcjami, jakie na podstawie prawa pełnią gających pozyskania informacji. członkowie organizacji przedstawicielskich oraz Warto pamiętać, że postanowienia umowy być niezbędny dla prawidłowego wykonywania o zachowaniu poufności nie stanowią jedynej możtych funkcji. liwości zabezpieczenia interesu pracodawcy. Chro W konsekwencji pracodawca może żądać uzanią go również przepisy prawa pracy. Ujawnienie sadnienia dla pozyskania przez związek zawodoinformacji chronionych, uzyskanych przez przedwy informacji poufnych oraz wykazania umocostawicieli organizacji związkowej, może być kwawania konkretnych osób, które zwracają się o ich lifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych ujawnienie. obowiązków pracowniczych, co jest podstawą Wydaje się także, że w  przypadku uzasadniodo rozwiązania w  trybie natychmiastowym umonego podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa przewy o  pracę. Wiele zależało będzie zatem od konkazywanych danych, pracodawca może uzależnić kretnej sytuacji, jednak warto przedsięwziąć środujawnienie od zawarcia z osobami reprezentującyki zabezpieczające. ▼ mi związek zawodowy umowy o zachowaniu pouf-

169 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


PRAWO W PIGUŁCE

E-akta coraz bliżej Okres obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych zostanie skrócony z 50 do 10 lat, a  przedsiębiorcy otrzymają możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w  formie elektronicznej. Możliwość skorzystania z  tego ułatwienia będzie jednak uzależniona od daty zatrudnienia danego pracownika. Nowe zasady będą dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Inna będzie sytuacja zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. – pracodawca będzie mógł skrócić do 10 lat okres, jeżeli złoży w ZUS stosowny raport informacyjny. Z kolei w przypadku osób zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca będzie musiał przechowywać dokumentację nadal przez okres 50 lat. ▼ Opłata targowa zostanie zlikwidowana Sejm zacznie prace nad projektem zakładającym zniesienie opłaty targowej. Aktualnie obowiązek uiszczania opłaty targowej dotyczy handlujących na placach targowych. Od 2016 r. jej pobór nie jest obowiązkowy i zależy bezpośrednio od decyzji poszczególnych samorządów. ▼ Samochody osobowe w  działalności na nowych zasadach Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian dotyczący samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kluczowe zmiany odnoszą się do limitów wartości. Zgodnie z  aktualną wersją projektu, do 150 tys. zł podniesione zostać mają kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w  wyniku zużycia się pojazdu, oraz wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z  tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaką można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku samochodów elektrycznych kwota limitu ma wynosić 225 tys. zł. Resort finansów przewidział też m.in. określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz do innych celów. W  efekcie tzw. użytek mieszany ma pozwalać na zaliczenie do kosztów 75% wydatków eksploatacyjnych. ▼ Praca małżonka będzie mogła być zaliczana do kosztów Od przyszłego roku wartość pracy małżonka będzie mogła być uwzględniana jako koszt uzyskania przychodu – wynika z  projektu wprowadzającego uproszczenia dla przedsiębiorców w  prawie podatkowym i gospodarczym. W efekcie właściciel przedsiębiorstwa otrzyma prawo do uwzględnia-

nia wynagrodzenia, które wypłaca żonie lub mężowi, w kosztach uzyskania przychodów. Zaproponowana przez resort przedsiębiorczości i technologii zmiana ma w założeniu wspomóc mikro i małe przedsiębiorstwa rodzinne. ▼ MPiT przygotowało projekt ustawy w  sprawie ograniczenia zatorów płatniczych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. W  projekcie przewidziano m.in. skrócenie terminów płatności, szybszą ścieżkę do nakazu zapłaty oraz publikowanie informacji dotyczących praktyk płatniczych i terminów zapłaty. Jedną z kluczowych propozycji jest wprowadzenie limitu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta zobowiązania względem mniejszego podmiotu. Jednocześnie instytucje publiczne (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) będą miały 30 dni na zapłacenie faktur na rzecz przedsiębiorców. Duże przedsiębiorstwa zostaną z kolei zobowiązane do składania do resortu finansów sprawozdań dotyczących tego, ile faktur dana firma płaci w czasie 30 i 60 dni, a ile po upływie 60 dni. Przewidziano też wprowadzenie ulgi na tzw. złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT (aktualnie taka ulga dotyczy podatku VAT). ▼ Zamówienia publiczne – zmiany w sprawie postępowań We wrześniu br. w życie weszły nowe regulacje dotyczące Prawa zamówień publicznych. Zmianie uległy przesłanki unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W praktyce zamawiający będą mieć teraz szersze możliwości unieważniania tego rodzaju postępowań. ▼ Zmiany dla pracowników zatrudnionych na czas określony Szykują się zmiany dla pracowników zatrudnionych na czas określony przed 22 lutego 2016 r. Po 21 października br. minął bowiem termin 33 miesięcy od zatrudnienia pracownika na czas określony, czyli maksymalny czas, w którym pracodawca może zatrudnić pracownika na 3 umowy na umowie na czas określony (nie wliczając umowy na czas próbny). Nowelizacja wprowadziła również zrównanie okresów wypowiedzenia: wcześniej na umowie na czas określony był zaledwie dwutygodniowy, teraz jest analogiczny jak w przypadku umów na czas nieokreślony: dwa tygodnie w  przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy, jeden miesiąc, jeśli pracownik pracuje dłużej oraz 3 miesiące, gdy pracownik jest zatrudniony w  firmie minimum 3 lata. ▼

170 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2018


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 11/2018  

Poradnik Handlowca wydanie 11'2018

Poradnik Handlowca 11/2018  

Poradnik Handlowca wydanie 11'2018

Advertisement