Page 1


SPIS TREŚCI

52

Rozmowy

Rynek pod lupą

30 Produkt sam się nie sprzeda

68 Święta Wielkanocne

36 Dzięki konkurencji się rozwijamy

Ważne sprawy

42 Jednolity Plik Kontrolny – szansa czy utrudnienie dla mikroprzedsiębiorców? 46 Napad w oku kamery

60

Barszczewo – niewielka miejscowość w województwie podlaskim w gminie Choroszcz. Mieszka tu niespełna pięciuset mieszkańców. Przed sklepem Duet wygodny parking, otoczenie sklepu bardzo zadbane, zachęcające do odwiedzin. Te konkretne odwiedziny jednak nie należały do tych spodziewanych. 48 Krajowy czy narodowy? Nieważne

Przez ćwierć wieku istnienia „Poradnik Handlowca” towarzyszy zmianom polskiego rynku FMCG. Obserwujemy tu transformację, w efekcie której nasz kraj staje się znaczącym eksporterem żywności.

Dobra organizacja, zarządzanie, planowanie i wyciąganie wniosków z poprzednich sezonów to podstawa przygotowania sklepu pod kątem zwiększonych zakupów przed Świętami Wielkanocnymi. A budowę asortymentu należy zaczynać… rok wcześniej. Analiza ówczesnych wzrostów sprzedaży po prostu bardzo się opłaca.

Wydarzenia z branży FMCG 106 Aktualności 111 Nowości 117 Kampanie i promocje

68

48 Poradnik kosmetyczny – Dezodoranty – – skuteczny sposób walki z potem 52 Wpływ trendów konsumenckich na strategię wzrostu przychodów

Jubileusz 8

56 Franczyza – efekt rozsądku

Do przyjaciół handlowców!

Publikacja 300. numeru „Poradnika Handlowca” przypada w roku, w którym nasz tytuł obchodzi jubileusz 25 lat obecności na rynku branżowej prasy handlowej. To dobra okazja do podzielenia się z Czytelnikami osobistymi przemyśleniami.

Felieton

Nie tak dawno słowo „franczyza” brzmiało egzotycznie, a wśród poważnych przedsiębiorców sektora dystrybucji nierzadki był pogląd, że franczyzobiorcami stają się nie ci, którzy chcą, a ci, którzy muszą. Są to więc ci, którzy nie radząc sobie z coraz to bardziej konkurencyjnym rynkiem, połykanym przez wielkich graczy detalicznych, w większości zagranicznych – szukają metody przetrwania. 58 Kalendarium w lutym

12 Nieoczekiwane kłopoty z płynnością

Tematy miesiąca

14 Niezłe buty w niedziele – tylko na stacji 18 Torby foliowe i opłata recyklingowa

Reportaż

22 Po dwóch stronach muru

60 Przestrzeń ładunkowa, czyli jak ułatwić sobie życie 62 Biegłem z rekordzistą świata 64 W jakim kierunku zmierza handel w branży FMCG? 66 Ograniczenia handlu w niedziele stały się rzeczywistością

Porady

121 Zmiany w przydziale spraw sądowych

Od 2 stycznia br. w sądach doszło do istotnej zmiany w zasadach przydziału spraw sądowych. Dotychczas sprawy poszczególnym sędziom przydzielano wedle kolejności wpływu. Obecnie za rozdzielanie spraw odpowiada wprowadzony system informatyczny. Jednym słowem – zaczął funkcjonować System Losowego Przydziału Spraw (SLPS).

122 Prawo w pigułce

30 stycznia br. Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał ustawę z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

Mazurek

s´´c Nowo

www.celpol.com.pl

Reklama str. 13

Reklama str. 15

Reklama str. 83 Celpol_teaser-Smacznosci-PH57x50mm_2018-01-22.indd 2018-01-29 1 16:48:08

4 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

300

REDAKTOR NACZELNY Rafał Boruc / rafalb@poradnikhandlowca.com.pl

Tyle wydań „Poradników Handlowca” ukazało się dotychczas. Z prostych obliczeń wynikałoby, że właśnie powinniśmy świętować równe ćwierć wieku istnienia, ale na ten historyczny moment musimy poczekać do października. Otóż w latach 90. przez krótki czas byliśmy dwutygodnikiem, zatem dużymi krokami zbliżamy się do 25. urodzin, ale wcześniej kończymy trzecią setkę. Mamy powody do dumy. Jubileusz zastaje nas jako lidera segmentu handlowej prasy branżowej, o czym dobitnie świadczą kolejne badania uznanej firmy Nielsen. Przez wszystkie lata istnienia „Poradnik Handlowca” trwa w niezmienionej formule, będąc ważnym ogniwem rodzimej firmy rodzinnej. To nieczęsta sytuacja na krajowym rynku wydawniczym. Przez wszystkie lata istnienia towarzyszymy naszym Czytelnikom w życiu zawodowym. Cieszymy się ich sukcesami, a w razie problemów, staramy się znaleźć sposoby korzystnego rozwiązania trudnych sytuacji. Kompleksowo i  rzetelnie przedstawiamy wydarzenia oraz trendy zachodzące w  branży FMCG. Tę pracę wykonujemy z  przyjemnością, a także zapałem, tym większym, że służymy grupie zawodowej cieszącej się ponadprzeciętnym uznaniem rodaków. Z ostatnich badań CBOS wynika, iż sprzedawcy powszechnie postrzegani są jako bardziej rzetelni i uczciwi od większości grup zawodowych. W zestawieniu handlowcy wyprzedzają m.in.: lekarzy, policjantów, adwokatów, urzędników, a nawet dziennikarzy, o politykach – zamykających zestawienie – nie wspominając. Jak widać nie tylko my, ale Polacy in gremio dostrzegają i doceniają handlowy trud. Z satysfakcją, ale jednocześnie wielką pokorą przyjmujemy dowody uznania od naszych Czytelników. Jesteście Państwo naszą wyrocznią i dajecie motywację do dalszej pracy. Wspomniane już wcześniej badania Nielsena pokazują, że 76%. naszych Czytelników preferuje wydania papierowe „Poradnika Handlowca”, a jedynie co dziesiąty chciałby go otrzymywać w formie e-wydania. Tym samym zdecydowana większość wpisuje się w trend (opisany kilka miesięcy temu przez opiniotwórczy „The Wall Street Journal”), zgodnie z którym wraca zainteresowanie mediami drukowanymi jako najbardziej wiarygodnym źródle informacji. Solennie zapewniam, że tych ostatnich w kolejnych trzystu wydaniach „Poradnika Handlowca” nie zabraknie.

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl

RAFAŁ BORUC Redaktor Naczelny

Jakie wydanie magazynu Poradnika Handlowca chciał/a/by Pan/i otrzymywać? 76%

Wydanie papierowe drogą pocztową

Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna. Tytuł weryfikowany przez TRM.

16%

Nie wiem, trudno powiedzieć

Total sklepy w Polsce N=1012

10%

e-wydanie – przesyłka drogą elektroniczną

0

10

20

30

40

50

60

70

80

KOMENTARZ: W tym pytaniu wielowyborowym, w którym procenty nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać zarówno wersję papierową, jak i e-wydanie. Kilka osób wskazało chęć otrzymywania obu form, jednak zdecydowana przewaga respondentów jest za wydaniem papierowym.

Źródło:

6 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Z okazji Jubileuszu 25-lecia „Poradnika Handlowca”

Do Przyjaciół handlowców! Publikacja 300. numeru „Poradnika Handlowca” przypada w roku, w którym nasz tytuł obchodzi jubileusz 25 lat obecności na rynku branżowej prasy handlowej. To dobra okazja do podzielenia się z Czytelnikami osobistymi przemyśleniami.

M

ój kontakt z bran Za bezcenne doświadczenie A  „Poradnik Handlowca” żą FMCG miał miejuważam to, że przez te lata mood samego początku, od 1993 r. sce już w 1988 r., czyli głem poznać wielu ciekawych lu(wydano wówczas numer „0”), równo 30 lat temu. Obdzi wśród dystrybutorów, właścipodjął trudne wyzwanie nie tylserwowałem, jak ten rynek dycieli placówek handlowych czy ko opisywania zmian, ale współnamicznie się zmienia – od hansieci sklepów detalicznych oraz uczestniczenia w  nich poprzez dlu ulicznego, po interesujące artykuwejście do Polski ły i  felietony. Zgodnie zagranicznych dysze swą nazwą gazeta Od redakcji trybutorów oraz doradzała handlowWiesław Generalczyk, wydawca, w latach 80. XX w. dziasieci handlowych. com, opisywała nowołał w opozycji antykomunistycznej, za co został 12 grudnia Poznań był zreszści produktowe, anali2014 r. odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Kotą tym miejscem, zowała kategorie asormorowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności, a w styczw  którym rodzący tymentowe, prowadziniu 2018 r. wyróżsię po upadku koła jakże ważną dla niony przez Jana munizmu handel handlowców rubryJózefa Kasprzynowego typu szczekę porad. Ale co dla ka, szefa Urzędu gólnie mocno zaakmnie osobiście szczedo Spraw Kombacentował swą obecgólnie ważne, bo moje tantów i Osób Reność, będąc jedzwiązki ze słowem presjonowanych, nym z  prekursorów drukowanym datują honorową odznazmian. się od okresu działalką „Za Zasługi dla Dziś z  podziności w  podziemnych N iep o dl e g ł o ś ci wem obserwuję, strukturach SolidarPolski”. Oprócz pracy zawodowej, ma czas na swoje pasje. że rodzimy polski ności, nie byliśmy niPrzebiegł m.in. 16 maratonów, w  tym prestiżowy World handel, zwłaszcza gdy obojętni na krzywMarathon Majors (Berlin, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Toten mniejszych podę ludzką. Stawalikio, Boston), uwielbia również górskie wędrówki – co roku wierzchni, któreśmy w  obronie hanmożna go spotkać na tatrzańskich szlakach, wspinał się mu przecież jeszcze dlowców przed nieteż w Alpach, dwukrotnie był w Himalajach (w 2011 r. raniedawno nie wrókompetencją urzędnizem z Krzysztofem Wielickim). żono przyszłości, ków, nieuczciwą konmimo bardzo mockurencją, złym pranej konkurencji, rawem, czym „uwieralidzi sobie nadspodziewanie doprzedstawicieli producentów. śmy” różne instytucje. Nadal bębrze. Oczywiście jedne placówZ  wieloma osobami wspólnie dziemy tak czynić! ki handlowe radzą sobie lepiej, przechodziliśmy przyspieszony Sukces „Poradnika Haninne gorzej, niektóre ulegają likurs poznawania branży, bududlowca”, mający odzwierciedlekwidacji (konkurencja, brak nając od podstaw fundamenty pod nie w corocznych badaniach prastępców), ale w ich miejsce porodzący się rynek produktów sy handlowej, przeprowadzanych wstają nowe, a część obiera droFMCG z prawdziwego zdarzenia, przez renomowaną firmę badawgę wąskiej specjalizacji. o którym Polacy od lat marzyli. czą Nielsen (ostatnie z  listopa-

8 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


da 2017 r.) to wynik pracy wielu osób. Wszystkim – i tym z najdłuższym stażem, i  tym z  nieco krótszym, pragnę w  tym momencie serdecznie podziękować za wspólnie spędzone lata, za wysiłek włożony w  zbudowanie tak znaczącej dziś pozycji naszego tytułu. Szczególnie pragnę podziękować mojej żonie Oli za cierpliwość i  wsparcie w  trudnych chwilach oraz synowi Wojtkowi i  jego żonie Kasi za pomoc – jesteśmy bowiem firmą rodzinną. Obecnie tego typu firmy są na topie i  odnoszą sukcesy. Ale przecież w  handlu takich firm są tysiące i na co dzień „wykonują dobrą robotę”. Płacą podatki w  Polsce i  nie uciekają do rajów podatkowych, a to moim zdaniem najlepszy, obok przestrzegania zasad prawa, wyraz współczesnego patriotyzmu. Między innymi dla takich firm „Poradnik Handlowca” chce być kompendium wiedzy, pomocą w  skutecznym zarządzaniu sklepem, drogowskazem w  poruszaniu się na trudnym, konkurencyjnym rynku. W  roku naszego jubileuszu, który zbiega się też ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę, nie wątpię, że „Poradnik Handlowca” cały czas będzie się rozwijał i  oferował Czytelnikom specjalistyczną wiedzę. Wierzę, że wersja papierowa gazety w  świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie obroni swą pozycję. Świadczą o  tym wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez Nielsena, zgodnie z  którymi aż 76% handlowców deklaruje, że woli czytać wydanie papierowe naszego tytułu, a tylko 10% wydanie elektroniczne. Taki trend jest obserwowany od pewnego czasu na świecie, o czym pisaliśmy w artykule w listopadzie 2017 r., cytując „The Wall Street Journal”. Postaramy się zatem Was nie zawieść! ▼ Wiesław Generalczyk

9 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


FELIETON

Nieoczekiwane kłopoty z płynnością

J

eśli czytać ekonomiczne działy polsza z możliwych. Rosnące płace muszą skich gazet to nie można mieć wątz  natury rzeczy popychać w  górę ceny, pliwości. Poprzedni rok był dla a to z kolei jest szansą na jakąś poprawę handlu dużo lepszy niż się spodzieniskich marż w  handlu, sprawiających wano, a  obecny ma być jeszcze lepszy. często, że wiele sklepów działa tak Kiedy na początku 2017 r. rósł ponaprawdę na granicy opłacalności. pyt na rynku i  zwiększały się obro Jednak tylko na pozór ty handlowców ekonomiści przywszystko wygląda aż tak optymipisywali to sławnemu programostycznie. Okazuje się bowiem, że wi 500+, który sprawił że w  portmimo rosnących zakupów, mimo monetkach wielu niezbyt zamoż500+ i wzrostu płac, pogarsza się nych gospodyń pojawiło się nagle płynność wielu handlowców i niesporo nowej gotówki na codzienpokojąco rośnie liczba niewypłacalne zakupy. A  jak dobrze wiadoności w handlu. Dane opublikowane mo z  ekonomii – „skłonność do roniedawno przez grupę Euler Hermes snącej konsumpcji” jest największa jasno pokazują, że najgorzej pod JAN MARIA ROKITA tym względem było w ubiegłym roku u tych, którzy nie są bogaci, jeśli tylko „wpadną” im dodatkowe pieniąna Mazowszu (czyli kłopoty mają też dze. Przypuszczano więc, że rosnące zakupy Polakupcy warszawscy), zaś stosunkowo najlepiej było ków nie będą rosnąć wiecznie, ale ów pesymizm w Małopolsce (tu liczba niewypłacalności się zmniejokazał się niesłuszny. Pod koniec roku 2017 ostro szyła). To znaczy, że całkiem sporo jest takich sklezaczęły iść w  górę pensje w  związku z  czym znów pów, w których nie ma czym zapłacić za nowy towar, pojawiło się na rynku sporo nowej „konsumpcyjpodczas gdy producenci domagają się zapłaty gotównej” gotówki. A  globalne obroty handlu dalej rosły. ką. Euler Hermes tytułuje swój raport: „Polskie fir No i tak ma być dalej w ciągu roku obecnego. Sytumy nie zaliczą roku 2017 jako udanego”. A powodem acja kraju sprzyja coraz szybszemu wzrostowi płac, ma być właśnie rosnące ryzyko utraty płynności. co zresztą handlowcy sami czują, musząc podnoSkoro zatem jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? sić pensje także własnym pracownikom. W całej go Wygląda na to, że brak gotówki u wielu handlowspodarce główną tego przyczyną jest coraz większy ców jest skutkiem rosnącej koncentracji polskiego brak rąk do pracy, w niektórych sektorach jakoś rahandlu. Już ponad 60% handlu stanowią sieci i dystowany, dzięki Ukraińcom. Wśród ekonomistów pakonty. Sam mieszkam na Starym Mieście w Krakodają teraz nawet prognozy mówiące, że pensje wzrowie i, gdy idzie o sklepy spożywcze, w najbliższym sną w  tym roku otoczeniu mam już tylko Biedronkę, Żabkę oraz nawet o 10%!!! Jetrzy Carrefoury. Aby przetrwać, ciągle nowe skleśli tak naprawdę py dołączają do różnych sieci zakupowych. A kto się będzie, to by znanie chce „usieciowić”, dostaje nieuchronnie gorsze czyło, że klienwarunki cenowe u  producentów i  przegrywa konci znów dostaną kurencję. Widać jak na dłoni, że mimo iż rządząimpuls do dodatcy PiS głośno deklaruje, iż chciałby chronić małych kowych zakupów i  samodzielnych kupców, to faktyczny trend idzie wcale nie mniejdokładnie w odwrotną stronę. I to właśnie ci „mali szy niż w  rezuli samodzielni” najczęściej tracą płynność, wpadając tacie 500+. Dla w niewypłacalność. Prawdę mówiąc, mało prawdohandlowców podobne, aby wchodzące właśnie ograniczenia hanto brzmi jak wiadlu w niedziele coś istotnie zmieniły w tym wzglęReklama str. 23 domość najlepdzie na lepsze. ▼

12 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


TEMAT MIESIĄCA

Niezłe buty w niedziele – tylko na stacji

Ustawa ograniczająca niedzielny handel sprzyja stacjom benzynowym. Omija je zakaz, zatem będą mogły działać na dotychczasowych zasadach. Ich właściciele zacierają ręce, bowiem mogą się spodziewać wyższych wpływów z niedzielnego handlu. Stają się kolejnym beneficjentem ustawy o handlu, która pierwotnie miała wspierać przede wszystkim małe sklepy.

W

łaścicieli stacji szczególnie cieszy fakt, że parlament ostatecznie nie wprowadził żadnych ograniczeń, a po uchwaleniu ustawy przez sejm na moment pojawiło się takie niebezpieczeństwo. W senacie pojawił się pomysł, dający możliwość otwierania w niedziele sklepów na stacjach z  salą sprzedaży o powierzchni nieprzekraczającej 80 m2. Podczas głosowania w senacie poprawka została jednak utrącona. Nie ulega wątpliwości – ustawodawca wyciąga pomocną dłoń do paliwowych sprzedawców. To tym bardziej cenny gest, że prowadzenie stacji nie jest już spokojnym i łatwym biznesem. Na rynku panuje ostra rywalizacja. Podczas ostatniego kryzysu paliwowego kilka lat temu, gdy ceny litra benzyny poszybowały w okolice 6 zł, wiele obiektów funkcjonowało na granicy opłacalności, a  część z  nich po prostu zbankrutowała. Szczególnie trudno było przetrwać małym niezależnym dystrybutorom. O  ile pod koniec 2013 r. w  Polsce działało niemal 6900 stacji, o  tyle po trzech kwartałach roku ubiegłego już 6624. Oznacza to spadek o  4%. W  wypadku operatów niezależnych regres okazał się niemal dwukrotnie bardziej dotkliwy, gdyż wyniósł 7,5% (2720 stacji w końcu września 2017 r. wobec 2940 obiektów w grudniu 2013 r.).

Być może możliwość pracy w niedziele na dotychczasowych warunkach pozwoli mniejszym firmom złapać oddech. Wiele zależy od tego, czy przeprowadzą niezbędne inwestycje, m.in. w zwiększenie sali sprzedaży, rozszerzenie

Za stację paliw płynnych należy (…) uznać „obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w przepisach, dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 9). asortymentu, poprawę komfortu zakupów, itd. Pojawia się duże wyzwanie, ale jednocześnie szansa. Po uchwaleniu ustawy od razu pojawiły się głosy, iż jest niepre-

14 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

cyzyjna, stwarzając pole do różnych interpretacji oraz nadużyć. Pojawiają się opinie, wieszczące gremialne przemiany stacji w supermarkety, gdzie sprzedaż paliw stanie się tylko niewielkim dodatkiem. Ponadto obok istniejących dziś sklepów mają pojawić się dystrybutory z  olejem napędowym, benzyną czy gazem LPG. – Poprawki wprowadzone przez sejm i  senat do obywatelskiej ustawy, dotyczącej zakazu handlu w  niedziele mogą doprowadzić do skupienia się niedzielnego handlu wokół stacji paliw oraz dworców komunikacyjnych. Obecny kształt ustawy jawnie wspiera zagraniczne sieci handlowe oraz koncerny paliwowe – twierdzi Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów. Co ciekawe  PGS wspierała projekt „Solidarności”, dotyczący ograniczenia handlu w  niedzielę. Organizacja zwracała uwagę, że pracownicy powinni mieć możliwość skorzystania z  „instytucji wolnych niedziel”, by poświęcić czas na wspólny wypoczynek z rodziną. Przedstawiciele PGS uważają, że wchodząca w życie ustawa może być kolejnym ciosem w polski handel, który w  coraz mniejszym stopniu będzie mógł rywalizować z  zachodnioeuropejskimi konkurentami. Nawet jeżeli powyższa opinia jest nieco przesadzona, nie jest od-


XXXXXXXX

15 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


TEMAT MIESIĄCA

osobniona. Sami przedstawiciele „Solidarności” przyznają, że niektóre zapisy podczas procesu legislacyjnego „wymknęły się spod kontroli”. Co więcej, związkowcy zapowiadają walkę o takie uregulowania, które wyeliminują spory interpretacyjne i zniechęcą do naginania prawa. Kto w sytuacji takiej niepewności zaryzykuje obok stacji budowę dużego obiektu handlowego za miliony złotych, nie mając pewności, że prawo pozostanie bez zmian? Przecież równie szybko jak się pojawił, po zmianie rządów zakaz handlu może zostać zniesiony. Niemniej należy się liczyć z rozwojem handlowej infrastruktury towarzyszącej stacjom paliw. Ustawa z pewnością go przyspieszy, co wpisze się w  trend światowy. Od lat trwa dynamiczny rozwój stacji paliw jako centrów świadczenia zróżnicowanych usług. Znaczącą rolę odgrywają tu sklepy, funkcjonujące w  formule convenience store. Właściciel stacji, myślący o jej prowadzeniu w dłuższej perspektywie, decyduje się na uruchomienie sprzedaży dóbr FMCG, ponieważ na ich sprzedaży uzyskuje wyższe marże niż w  wypadku paliw. Istnieją jednak poważne ograniczenia. Powierzchnia, jaką stacja ma do dyspozycji na działalność inną niż sprzedaż paliw, jest zwykle niewielka – szczególnie, gdy stacje mieszczą się na obszarach zabudowanych. Także z  tego powodu twierdzenie o  wielkim wysyDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 19

Leszek Wieciech Prezes i Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Dobrze się stało, że stacje paliw nie zostały objęte ograniczeniami w  handlu. Wzięto pod uwagę argumenty, zgłaszane przez branżę. Stacje paliw odgrywają szczególną funkcję w  zaspokajaniu podstawowych potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Sprzedaż towarów pozapaliwowych na stacjach często jest kluczowa dla funkcjonowania tych obiektów ze względu na bardzo niskie marże na paliwie. Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać właścicielom stacji paliw. W  wypadku przyjęcia proponowanych przez niektóre środowiska ograniczeń, mogłoby się skończyć zamknięciem niektórych stacji w  niedziele – z  opłakanymi

pie centrów handlowych przy stacjach jest straszeniem na wyrost. Niemniej operatorzy już przygotowują się do rozwinięcia działalności sklepowej. Z reguły prowadzona będzie na już istniejącej powierzchni. Orlen chce poszerzyć swoją działalność statutową o  handel hurtowy wieloma kategoriami produktów. Głosowanie nad tym odbędzie się podczas zaplanowanego na początek lutego br. walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Orlen planuje zająć się sprzedażą hurtową mięsa i  wędlin, alkoholi i  napojów bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, cukierniczych, sprzętu RTV i  AGD, kosmetyków, farmaceutyków, obuwia czy biżuterii. Takie

16 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

skutkami dla podróżnych i niektórych właścicieli stacji paliw. Sprzedaż innych towarów niż paliwa na stacjach dokonywana jest przede wszystkim przy okazji tankowania pojazdu. Według analiz sprzedaż paliw stanowi ok. 85% obrotu. Pozostałe zakupy na stacjach nie są traktowane jako alternatywa dla zakupów w  sklepach, a  raczej jako konieczność w  trakcie podróży – zarówno w  odniesieniu do asortymentu, jak i kupowanych ilości produktów. Nie powinno się to zmienić po wejściu w  życie nowych przepisów. Niezależne stacje paliw z reguły zlokalizowane są w małych miejscowościach, gdzie pełnią rolę znacznie wykraczającą poza tradycyjną funkcję. Często zastępują klubokawiarnie, stając się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Czasami są miejscami, gdzie można w razie pilnej konieczności kupić leki czy inne produkty pierwszej potrzeby. Przede wszystkim właściciele tych stacji są zadowoleni z przyjętych rozwiązań. Obrót paliwami jest regulowany przez skomplikowany proces koncesyjny, a  sprzedaż paliwa i  innych artykułów wzajemnie się uzupełniają. Nie sądzę, aby w wyniku ustawy liczba stacji znacząco wzrosła, aczkolwiek nastąpią pewne zmiany w ich lokalizacjach, związane z otwieraniem nowych dróg.

rodzaje działalności zostały wpisane w projekty uchwał, które najprawdopodobniej przegłosują akcjonariusze spółki podczas WZA. Posiadanie własnej hurtowni stanowi warunek konieczny prowadzenia dużej sieci handlowej. Orlen dysponuje siecią 1758 stacji paliw w  całej Polsce. Na ok. 150 z nich działają już sklepy O! Shop. Nowe prawo zachęca do rozwoju tych placówek. Własny hurt umożliwi negocjowanie z  producentami korzystniejszych cen, planowanie akcji promocyjnych, itp, a  tym samym uzyskanie wyższej rentowności sprzedaży detalicznej. ▼ Rafał Boruc


XXXXXXXX

17 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Temat miesiąca

Torby foliowe

i opłata recyklingowa 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające opłatę recyklingową, którą trzeba pobierać od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Na handlowców nałożony został obowiązek wprowadzenia płatności za foliowe torby i przekazanie opłaty recyklingowej do 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana.

C

zas darmowych lub kosztujących grosze foliówek, wydawanych w dowolnej liczbie na życzenie klientów się skończył. Co handlowcy powinni wiedzieć o  torbach z  tworzyw sztucznych, ewidencjonowaniu ich sprzedaży i opłacie recyklingowej? A może tak bardziej ekologicznie? Dla sprzedawców najwygodniej byłoby, gdyby klienci przerzucili się całkowicie na używanie toreb wielokrotnego użytku, jednak trudno od konsumentów wymagać natychmiastowej zmiany przyzwyczajeń. Ponadto często się zdarza, że kupujący zapomni po prostu siatki, a  w  coś trzeba zakupy zapakować. Pewnym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć pobierania opłaty recyklingowej jest wprowadzenie toreb papierowych lub w  pełni biodegradowalnych, nie zawierających dodatków z tworzyw sztucznych (np. ze skrobi). Takie reklamówki nie podlegają opłacie recyklingowej, pod wa-

Reklama str. 33

runkiem, że nie zawierają w swoim składzie żadnych składników sztucznych. W ten sposób możemy kształtować wizerunek sklepu jako firmy dbałej o środowisko. Poniżej 15 mikrometrów też nie zawsze za darmo Chociaż można za darmo wydawać klientom bardzo lekkie torby na zakupy (o  grubości poniżej 15 mikrometrów), jednak i  tu bywają wyjątki. Tzw. zrywki mogą być bezpłatne, ale tylko pod pewnymi warunkami. Okazuje się bowiem, że zgodnie z  interpretacją przepisów, zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, taka siatka może być za darmo wydawana klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem (np. mięsa, owoców, warzyw) jako ich podstawowe opakowanie, co jest podyktowane względami higienicznymi. Jeśli my lub klient w taką lekką torbę zapakuje produkt nieżywnościowy lub żywność, mającą swoje opakowanie (np. tackę z jabłkami) to powinniśmy również pobrać (i odprowadzić) od niej opłatę recyklingową. Aby uniknąć nieporozumień warto umieścić stosowną informację w  widocznym miejscu, najlepiej przy zawieszkach na reklamówki-zrywki. Warto też pamiętać, że nie ma znaczenia kształt foliówki (na przykład czy są to torby z  uchwytami czy

18 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Kwestie związane z nowymi przepisami reguluje Ustawa z  dnia 12 października 2017 r. o  zmianie ustawy o  gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056) – nowe art. 40a–40e ustawy z  dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z  2016 r. poz. 1863, z późn. zm.). Obowiązek ograniczenia tzw. foliówek wynikł z dostosowania naszych przepisów do prawa Unii Europejskiej. Nową ustawę przygotowało Ministerstwo Środowiska. Opłata recyklingowa będzie mogła wynosić maksymalnie 1 zł, jednak w  rozporządzeniu Ministra Środowiska do ustawy ustalono, że będzie to 20 groszy. Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo lekkie torby na zakupy (o  grubości poniżej 15 mikrometrów), tzw. zrywki służące np. do pakowania żywości luzem (np. mięso, owoce, warzywa).

bez uchwytów) – liczy tu się materiał, grubość i zastosowanie. Natomiast fabryczne opakowanie produktu (w  postaci torby np. zgrzanej lub sklejonej folii) nie podlega opłacie recyklingowej. Grubsze torby z tworzywa bez opłaty Opłatą zostały objęte lekkie (do 49 mikrometrów włącznie) siatki z  tworzywa, natomiast tor-


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

19 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Temat miesiąca

Włosi poszli dalej Od 1 stycznia br. we Włoszech trzeba płacić także za zrywane, cienkie biodegradowalne woreczki, do których wkłada się owoce i warzywa przed ich zważeniem. Taka torebka kosztuje zazwyczaj 1-2 eurocenty. Wydaje się to nie być wygórowaną kwotą, jednak włoscy konsumenci niechętnie chcą płacić za te opakowania. Doszło nawet do tego, że włoskie ministerstwo środowiska, aby zapobiec licznym protestom i próbom ominięcia przepisów, zgodziło się na… przynoszenie przez klientów własnych torebek. Ciekawe są też wyniki sondażu, jaki przeprowadzili naukowcy z uniwersytetu bolońskiego na temat tego, jak nowe prawo zmieniło nawyki Włochów. 12 proc. ankietowanych przyznało, że kupuje pakowane warzywa i owoce, np. pomarańcze w siatkach czy pomidory na tackach. Ponad jedna piąta respondentów zaczęła kupować produkty świeże na targach, gdzie używa się darmowych, papierowych toreb. Część osób – 7% – przyznało, że z powodu opłaty kupuje mniej warzyw i owoców. Ponad połowa ankietowanych nie zmieniła swoich zwyczajów zakupowych.

by na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów lub większej nie podlegają opłacie recyklingowej. Właśnie z tego rozwiązania może skorzystać wielu handlowców. Tam, gdzie wcześniej przy kasach królowały koszulki (z cienkiej folii HDPE o grubości 12-20 mikrometrów), a za które trzeba by dziś odprowadzać opłatę recyklingową, mają szansę pojawić się na przykład produkty z folii LDPE o grubości powyżej 50 mikrometrów. Takie rozwiązanie ma sporo plusów. Grubsze torebki są stosunkowo tanie, ale nadają się do powtórnego wykorzystania, choćby jako worek na śmieci. Klienci lubią ich formę – w postaci torebek z uszami, tym bardziej, że po napełnieniu ich zakupami, nie wżynają się tak w dłonie. No i co najważniejsze – ich sprzedaż nie będzie łączyć się z nowymi obowiązkami.

Reklama str. 27

Hurt jest tylko pośrednikiem Na dystrybutorach sprzedających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w paczkach zawierających np. 1000 sztuk nie ciąży obowiązek pobrania opłaty recyklingowej. Torby te będą podlegać opłacie recyklingowej dopiero w  chwili, gdy zaoferuje się je w  sklepie klientom do pakowania nabywanych tam produktów. Inna sytuacja będzie jednak miała miejsce, kiedy dystrybutor sam zaproponuje lekkie reklamówki podczas sprzedaży jakichś drobnych produktów na terenie hurtowni – wtedy i na nim ciąży obowiązek odprowadzenia stosownej opłaty. Bez ewidencji i sprawozdań Na szczęście ustawodawca nie wprowadził obowiązku prowadzenia jakiejś dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb, podlegających opłacie recyklingowej ani sporządzania sprawozdań dla właściwych organów. Sprzedaż toreb należy wykazać na kasach fiskalnych, zatem podlega ona ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z  tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej. Ponieważ

20 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł). Dowolność ceny Opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z  tworzywa sztucznego nie musi być równa opłacie recyklingowej, gdyż prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może ustalić dowolną cenę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w  wysokości 20 gr. Nie można też niejako przerzucić tej opłaty na siebie, chcąc w ten sposób zapewnić dalej gratisowe torby swoim klientom. Przedsiębiorca ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Terminy płatności i VAT Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i  będzie musiała zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który ją pobiera, do 15 marca roku następnego. Oznacza to, że suma pobranych opłat od 1 stycznia do  31 grudnia 2018 r. musi być wpłacona do 15 marca 2019 r. Jeszcze nie zostało wskazane konto, na które będzie trzeba wpłacić opłatę roczną. Natomiast podatek VAT od pobranej opłaty powinien zostać wniesiony w tym zakresie. Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej 23% VAT. ▼ Olga Tylińska


XXXXXXXX

21 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

Po dwóch stronach muru

Halina Tupko właścicielka sklepu „Tuptuś”

W zimowe, krótkie dnie redakcja „Poradnika Handlowca” odwiedziła Kłodzko, które ze swoją wznoszącą się nad miastem twierdzą, od wieków stanowiło pole walki dla wojsk. Dziś po jednej stronie konfliktu… znajdują się niezależni detaliści, a po drugiej sieci handlowe zajmujące coraz większą część rynku. Obiektem handlowego sporu są mieszkańcy miasta i liczni turyści.

Kłodzko • Powierzchnia miasta: 25 km2 • Ludność: 27 395 mieszkańców • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w handlu (2016 r.): 2673,84 zł (powiat kłodzki) • Stopa bezrobocia w powiecie: 12% (dane z 11.2017 r.) • Liczba hipermarketów i supermarketów w mieście (ostatnia aktualizacja 10.2017 r.): 9 Łucja Koptera sprzedawczyni w sklepie z centrum miasta

Michał Piszko Burmistrz Kłodzka

Źródło: GUS

K

łodzko, będące miastem powiatowym zamieszkiwanym przez ponad 27 tys. osób, stanowi częsty przystanek na turystycznej mapie kraju. W poprzednim roku Twierdzę Kłodzko zwiedziło ok. 150 tys. turystów. Kolejne osoby przyjeżdżają z położonych w granicach powiatu uzdrowisk w  Dusznikach-Zdroju i  Polanicy-Zdroju. Stanowią one dużą grupę klientów, których każdy detalista chce przyciągnąć do swojego sklepu. Starówka wymaga zmian Staromiejska architektura Kłodzka, urokliwa i  przyciągająca tu-

22 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

KŁODZKO

rystów, stanowi problem dla handlowców posiadających swoje sklepy w okolicach starówki. – W centrum miasta znajduje się starówka zapewniająca ruch turystyczny, generujący przychody dla niewielkich przedsiębiorców. Chcemy, by była ona miejscem, po którym odwiedzający


PH_TBM_131x250_q.ai 1 24.01.2018 09:29:40

REPORTAŻ

i mieszkańcy mogą bezpiecznie spacerować. Staramy się więc ograniczyć ruch kołowy w  tym rejonie. Handlowcy sprzeciwiają się temu, chcąc żeby samochody z towarem mogły bez problemów poruszać się w ścisłym centrum. Staramy się znaleźć kompromis w  tej sprawie. W  sezonie turystycznym zamykamy starówkę dla ruchu kołowego w godzinach od 10.00-17.00. Dostawcy towarów mogą jednak, po wcześniejszym zgłoszeniu, uzyskać zgodę od straży miejskiej na wjazd w  godzinach zakazu – oznajmił rzecznik Urzędu Miasta, Daniel Jakubowski Inaczej sytuację widzi Halina Tupko, właścicielka sklepu „Tuptuś” położonego przy jednej z  uliczek prowadzących do ratusza. Swój biznes prowadzi nieprzerwanie od 25 lat. Nie uznaje działań władz za wystarczające. Wytyka błędy utrudniające prowadzenie handlu. – Od czasów, gdy zaczynałam prowadzić swój sklep rzeczywistość bardzo się zmieniła. Włodarze miasta dołożyli wszelkich starań, żeby miasto wyczyścić z  drobnego handlu, z chwilą, kiedy zaczęły powstawać galerie handlowe i  markety położone poza centrum. Teraz przechodząc przez starówkę widzę pustki, kiedyś była „rzeka” ludzi, miasto tętniło życiem. Po godzinie 16.00 spotyka się ludzi wracających z pracy, potem nie ma już niemal nikogo. Władze miasta chcą zmienić wejście do Twierdzy Kłodzko. Odkąd pamiętam, zawsze było ono od strony rynku. Gdy turyści tędy szli, wchodzili zrobić zakupy. Gdy wejście będzie z  drugiej strony, zwiedzający nie będą mieli po co wracać na starówkę – stwierdziła rozżalona pani Halina. Kolejnym z problemów detalistów w centrum miasta, wynikającym z  okolicznej architektury jest brak miejsc parkinC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

23 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

gowych. Burmistrz Kłodzka, Michał Piszko w rozmowie sam przyznał, że brakuje ok. 1,5-2 tys. miejsc parkingowych. Stanowi to nie lada problem dla wszystkich przedsiębiorców. Współcześni klienci coraz bardziej cenią sobie wygodę zakupów. Możliwość zaparkowania samochodu jak najbliżej sklepu stanowi dla niektórych osób ważny argument przy wybieraniu miejsca zakupów.

Sklep „Aligator”

Turyści pomagają Blisko starówki, na wyspie położonej między Nysą Kłodzką a Kanałem Młyńskim, znajduje się sklep, w  którym sprzedaje Łucja Koptera. Ona również przyznała, że późnym popołudniem ruch w  okolicy zamiera. Znajduje jednak zupełnie inne wytłumaczenie tego zjawiska. – Problemem handlu w  Kłodzku jest brak przemysłu w  okolicy. Młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta za pracą. Od kilku lat zmniejsza się liczebność mieszkańców. W miejscach, gdzie nie ma przemysłu handel się nie utrzyma. Ludzie przeprowadzają się też na obrzeża Kłodzka. Moim zdaniem nie można doprowadzić do upadku małych sklepów. Gdy ich zabraknie upadną niewielkie

hurtownie, a następnie producenci żywności – przyznała rozmówczyni. Lata pracy w  handlu powodują jednak, że pani Łucja potrafi przyciągnąć klientów: – W  dzielnicy mieszkają głównie ludzie starsi, stanowiący grupę stałych klientów. Największy utarg mamy latem, gdy w mieście panuje duży ruch turystyczny. Sklep położony jest blisko centrum, co przekłada się

część klientów nadal nie zauważyła, że zmienił się właściciel. Często pytali się o chleb z  piekarni spółdzielczej. Postanowiliśmy więc zaopatrzyć się w pieczywo z tej piekarni, żeby utrzymać starych klientów – wyjaśniła pracownica „Aligatora”. Dwugłos handlowy Swoją wiedzą na temat handlu w mieście podzieliła się również

Sklep sieci „abc” , w którym rozmawialiśmy z Bożeną Rosińską

na dużą liczbę turystów. Ostatnio władze zaczęły skupiać się na turystyce, chcąc przyciągnąć ludzi do miasta. Może poprawi to sytuację detalistów w tej części Kłodzka – zauważyła pani Łucja. Niemal po sąsiedzku znajduje się sklep „Aligator”. Sprzedawczyni podczas rozmowy poinformowała o  dobrej kondycji placówki. – Obroty są bardzo dobre. Sklep działa od lipca ubiegłego roku. Klienci to zarówno przyjezdni, jak i okoliczni mieszkańcy. Ruch turystyczny panuje w  mieście cały rok, ale nasila się zwłaszcza w okresie wakacyjnym oraz w  czasie ferii zimowych. Wcześniej była w  tym miejscu „dwójka” (Sklep Spożywczy nr 2 Społem PSS Pionier – przyp. red.), duża

24 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Bożena Rosińska, sprzedawczyni z 20-letnim doświadczeniem. – W  czasie mojej pracy w  handlu zauważyłam wiele zmian, niestety na niekorzyść. Lokalna władza nie wspiera niezależnych detalistów. Gdy budowano centrum handlowe na przedmieściach Kłodzka, zbierano podpisy, ale galeria i  tak powstała. Markety, będące największym problemem niewielkich handlowców, odbierają nam część klientów – stwierdziła pani Bożena. Trzeba jednak dostosować się do zmieniających się warunków i  oczekiwań klientów odwiedzających sklep. – Duże grono naszych klientów stanowią uczniowie okolicznej szkoły. Niemalże sąsiadujemy z  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych


REPORTAÅ»

25 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

nr 1. Największy ruch obserwuję rano, w czasie dużej przerwy i  po lekcjach. Z  myślą głównie o młodzieży mam w ofercie stoisko z  ciepłymi posiłkami – zapiekankami i  hot-dogami. Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza te drugie. Młodzi ludzie kupują przy okazji batoniki i napoje energetyzujące – dodała sprzedawczyni.

towym trudno zatrzymać. Miasto czerpie korzyści z galerii, jak chociażby podatek gruntowy – wyjaśnił burmistrz, po czym dodał: – Burmistrz jako organ wykonawczy gminy ma możliwość rozkładania na raty podatku od nieruchomości przedsiębiorcom zwracającym się o takie umorzenie. Żeby tego dokonać, muszą za-

Marcin Bakota, Sprzedawca w sklepie „TMB”

Na zarzuty detalistów stara się odpowiadać burmistrz Kłodzka, Michał Piszko. – W przypadku handlu najniższego stopnia posiadam ograniczone możliwości wsparcia. Mamy w  Kłodzku galerię handlową, która spowodowała duży ubytek ludzi z centrum miasta. Proces ten samorządowcom gminnym czy powia-

Reklama str. 71

kupowych. Śledzę także rynek i inne sklepy – powiedział. Prowadzeniu placówki handlowej sprzyja dogodna lokalizacja. – Nie odczuwamy konkurencji ze strony dużych sieci. Klientami są mieszkańcy okolicznych domów i  bloków. Rano rodzice z  dziećmi robią zakupy przed pracą i  szkołą. Wtedy sprzedajemy najwięcej pieczywa i drożdżó-

Joanna Springer, Sprzedawczyni w „Sklepie na Rogu”

istnieć pewne przesłanki. Jedną z nich może być trudna sytuacja finansowa firmy. Istnieje także możliwość umorzenia opłaty w  całości lub w  części. Staram się stosować takie rozwiązania – zaznaczył. Interes kwitnie Oddalając się od centrum miasta, trafiliśmy do sklepu otoczonego z  jednej strony blokami, a  z  drugiej domami jednorodzinnymi. Rozmawialiśmy tam z Marcinem Bakotą, sprzedawcą. – Sklep działa od 12 lat na rynku. W tym czasie zauważyłem zmianę na lepsze. Kiedyś był to niewielki sklepik, który z roku na rok coraz bardziej się rozrastał. Klientów przyciągamy bogatym asortymentem. Staramy się mieć towary dostosowane do ich preferencji za-

26 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

wek. Później przychodzą seniorzy i wracający z pracy ludzie. Mamy punkt sprzedaży kuponów Lotto. Inwestycja okazała się trafionym pomysłem. Niektóre osoby wypełniając kupon mogą przy okazji kupić coś innego i sklep na tym zyska – przyznał pan Marcin. Podobnymi przemyśleniami podzieliła się z nami Joanna Springer, sprzedawczyni w  położonym po drugiej stronie miasta „Sklepie na Rogu”. – Obiekt działa od 4 lat. Nie mogę narzekać na sprzedaż. W  pobliżu nie ma konkurencji. Bazujemy na stałych klientach mieszkających w okolicy. Ruch panuje niezależnie od pory dnia. W sklepie mamy lottomat. Ludzie przychodzą zagrać, przy okazji robiąc niewielkie zakupy – oznajmiła pani Joanna. ▼ Tekst i zdjęcia: Patryk Łusiewicz


REPORTAÅ»

27 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


DETAL

Produkt sam się nie sprzeda

Jacek Ratajczak: Kiedy i w  jaki sposób rozpoczęła się Wasza przygoda z branżą FMCG? Mariusz Szopa: Zaczęliśmy od obwoźnego handlu cukrem na początku lat 90. ubiegłego wieku. Gdy pojechałem po pierwszą partię cukru, nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Wcześniej pracowałem na kopalni, ale kolega powiedział mi, że na cukrze można dobrze zarobić, a  że miałem dostawczą Nysę, to postanowiłem wejść w  ten biznes. To były takie czasy, że w jeden dzień handlu cukrem zarabialiśmy miesięczną wypłatę w  ówczesnych zakładach pracy. Handlem obwoźnym zajmowaliśmy się ponad rok, poszerzając asortyment o  kasze, mąki, kawy.

Anna i Mariusz Szopa

Ile obecnie macie sklepów i czy Wasze sklepy różnią się między sobą? Anna Szopa: Na ten moment mamy 11 sklepów. Lokalizacje wybieramy wspólnie, w  oparciu o  analizę rynku, wywiad środowiskowy, liczymy się również ze zdaniem osób związanych z  Grupą Zakupową Kupiec. Posiadamy sklepy zarówno na terenach miejskich (Zebrzydowice, Cieszyn), jak i  wiejskich. Mniejsze placówki handlowe oscylują w  granicach do 100 m2, te większe posiadają już powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych, największy 600 m2.

Wspomnieliście o zamknięciu niektórych sklepów. Jakie były powody decyzji? Mariusz Szopa: Po prostu rynek się zmienił. Dotknęło to sklepów, które przejęliśmy po miejscowych GS-ach. Początkowo nie było z  nimi problemów, ale w  obliczu rosnącej konkurencji nie sprostały wymaganiom. Były małe, nie posiadały parkingów, także sklep na piętrze u rodziców coraz gorzej sobie radził. Mieliśmy również problem w Jastrzębiu, gdzie po prostu koszyk produktowy klienta był bardzo mały, co stawiało pod znakiem zapytania handlowanie w tym miejscu.

Właściciele sieci sklepów „Świstak”

Kiedy stwierdziliście, że handel obwoźny jest tylko etapem przejściowym i otworzyliście pierwszy sklep? Anna Szopa: Obserwacja krajów „zachodnich” utwierdziła nas w przekonaniu. że handel obwoźny to okres przejściowy, i jeżeli postanawiamy żyć z  pracy w  handlu, to koniecznością jest „ucywilizowanie standardów”. Pierwszy sklep otworzyliśmy na przełomie 1991/1992. To był „Anmar” (od naszych imion), ale wówczas tej nazwy nie umieściliśmy jeszcze na szyldzie. Sala sprzedaży wynosiła niewiele ponad 30 m 2, na początku pracowaliśmy sami. Później, po 2 latach otworzyliśmy drugi sklep u rodziców, na piętrze w budynku. Większą liczbę sklepów uruchomiliśmy 4-5 lat temu. Jednak w  międzyczasie niektóre placówki handlowe musieliśmy zamknąć. Pierwszą nazwą sieciową naszych sklepów był „Bonus”, nazwa „Świstak” funkcjonuje od około 10 lat. Wzięła się od galerii handlowej w Zebrzydowicach, w której był sklep.

Jak w kilku słowach można scharakteryzować Wasze sklepy? Co w nich jest takiego, co przyciąga klientów? Anna Szopa: Produkt, choćby najlepiej wyeksponowany, sam się nie sprzeda. Naszym zdaniem liczy się atmosfera w  sklepie, zawsze świeży asortyment, jego jakość i  cena. Co ważne, oferowane przez nas ceny są odpowiednie do jakości towarów, wykazujemy także elastyczność cenową, zgodną z oczekiwaniami rynku. Zawsze staramy się, żeby klient był rozpoznawalny w  naszych placówkach,

30 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


GRUPA ZAKUPOWA

31 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


DETAL

taką możliwość daje właśnie bezpośrednia obsługa na stanowiskach „freshowych” i kasach. Dlatego dbamy o wysoką jakość obsługi w tych miejscach, ale nie tylko tam. Zresztą kompetentny i  miły personel, który w  większości współpracuje z nami od wielu lat, traktujemy jak największy i najważniejszy kapitał naszej firmy.

zatrudniamy około 150 osób. Oprócz tego paramy się również gastronomią i usługami finansowymi, przy tej działalności zatrudnionych jest około 50 osób. Pomagają też synowie – Kamil i Henryk, jest zatem szansa, że nie będzie problemów z  sukcesją. Dużą część obowiązków i  decyzyjności przekazaliśmy też personelowi, który darzymy ogromnym zaufaniem i wzajemnie się traktujemy jak rodzina.

Nie odczuwacie zatem problemów kadrowych? Czy również rozglądacie się za pracownikami, których w handlu zaczyna brakować? Czy alternatywą jest sięgnięcie po pracowników z Ukrainy? Mariusz Szopa: Niestety i u nas ten problem staje się widoczny. Brakuje rąk do pracy. Konkurencją jest pobliski rynek czeski. Obecnie chętnie zatrudnilibyśmy 7-8 osób. Co do pracowników z Ukrainy, mamy pozytywne doświadczenia, to dobrzy pracownicy, przeszkodą są zezwolenia na czasowy pobyt. Aktualnie czekamy na powrót dwóch osób, które zatrudnialiśmy wcześniej. Nawet personel, początkowo nieufny, z  czasem przekonał się do Ukraińców. Oczywiście nie wszyscy są idealnymi pracownikami, z 20 osób, z którymi mieliśmy do czynienia, połowa sobie poradziła, a 6 osób aktualnie u nas pracuje.

Sklepy działają w ramach Grupy Zakupowej Kupiec. Jakie widzicie zalety tego rozwiązania? Mariusz Szopa: To przede wszystkim korzystny rabat retro, z sukcesem działa też system lojalnościowy „OK.”, bardzo atrakcyjny i przyjazny dla klienta. Ponieważ jestem jednym z założycieli Grupy Zakupowej Kupiec, to widzę, jak ten model sprawdza się na coraz trudniejszym rynku. Grupa notuje stały rozwój, na czym korzystają wszyscy jej uczestnicy. Bardzo ważny jest stosunek niezależności (w  porównaniu do franczyz miękkich, a  zwłaszcza do franczyz twardych) do konsolidacji działań handlowych, co pozwala nawet małym uczestnikom Grupy być liczącym się graczem na rynku handlowym. Nasze stowarzyszenie nie zabiera samodzielności, niczego nikomu nie narzucamy, a  za lojalność nagradzamy. Nie ma też żadnych kar, dyscypliny na siłę. Jest pełna wolność wyboru. Z większością osób współpracujemy od lat, mogę zatem zagwarantować, że w „Kupcu” są podmioty gospodarcze posiadające wysokie morale i dobrą opinię w branży.

Wasza firma jest firmą rodzinną? Jak podzieliliście obowiązki między siebie, kto za co odpowiada? Mariusz Szopa: Firma od początku była wspólna, prowadzimy ją razem. Obowiązki podzieliliśmy odpowiednio do swoich kompetencji oraz zainteresowań. Ja odpowiadam za działania firmy od strony technicznej: projekty, budowy, remonty, sprawy prawne i finansowe, zarządzanie personelem, szkolenia. Żona odpowiada za zakupy do sklepów, codzienne zarządzanie placówkami handlowymi. A w samym handlu Reklama str. 39

Jakie macie plany na przyszłość? Anna Szopa: Planujemy otwieranie większych sklepów, 500-1000-1500 m2, ale na terenie własnym, bez dzierżawy, bo to zawsze jest ryzyko. Najlepsza jest budowa własnego sklepu na własnym gruncie. Myślimy też nad centralnym magazynem wysokiego składu, pod zamówienia większych partii towaru. Lepiej mieć jeden większy magazyn, niż kilkanaście mniejszych sklepowych. Jest to zdecydowanie tańsze w eksploatacji. Grupa Zakupowa Kupiec też o tym myśli, jednak nie posiadamy jeszcze tej skali działania, żeby taki pomysł uruchomić. Dziękuję za rozmowę. ▼

32 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


XXXXXXXX

33 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


XXXXXXXX

34 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


XXXXXXXX

35 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


DYSTRYBUTOR

Dzięki konkurencji się rozwijamy

Jacek Ratajczak: Jaki jest zasięg działania Waszej hurtowni? Ilu klientów aktualnie obsługujecie? Krzysztof Wydmański: Jesteśmy liczącym się dystrybutorem na rynku hurtowni artykułów spożywczych w okolicy. Silny zespół sprzedaży oraz działania dystrybucyjne pozwoliły nam zdobyć bardzo duży zasięg obejmujący województwo śląskie oraz małopolskie. To współpraca z  najlepszymi dostawcami pozwala nam być liderem cenowym, a konsekwencja naszych działań spowodowała, że jesteśmy partnerem handlowym dla ponad 1500 klientów detalicznych, sieciowych i instytucjonalnych.

tyczy to części spożywczej oraz wykorzystując głównie transport własny w części nabiałowej. Wyroby nabiałowe często charakteryzują się krótkim okresem przydatności do spożycia – od momentu wyprodukowania, po ostateczną konsumpcję. W  przypadku niektórych artykułów okres ten może wynosić tylko 8-9 dni. Ze względu na tak krótki termin istnieje potrzeba wdrożenia sprawnego systemu dystrybuowania tych produktów, z  wykorzystaniem specjalistycznego transportu i  sprzętu. Artykuły nabiałowe dostarKrzysztof Wydmański czane są za pomocą specjaDyrektor Zarządzający listycznych samochodów dostawczych, takich jak chłodFHU „Sobik” nie, które zapewniają właściW jakiej formule działa hurtownia? wą temperaturę przewozu. Dzięki temu nasza logiProwadzimy sprzedaż hurtową na zasadzie preselstyka jest na najwyższym poziomie, a występująca lingu, czyli poprzez przedstawicieli handlowych. w branży sezonowość oraz problemy związane z toPosiadamy grupę ponad 35 przedstawicieli handlowarami o bardzo krótkich terminach przydatności, wych, którzy zgodnie z przypisanymi do obsługi obnie mają wpływu na jakość i terminowość naszych szarami, zajmują się sprzedażą oferowanych przez dostaw. naszą hurtownię artykułów. Preselling traktujemy nie tylko jako formę sprzedaży, ale także, a  może Ale problemem w łańcuchu dystrybucyjnym branprzede wszystkim, jako jeden z ważnych elementów ży FMCG bywają zatory płatnicze. W jakim stopobsługi klienta i  budowania dobrych relacji z  odniu ten element może być groźny dla Waszej hurbiorcami potowni? średnimi. Oczywiście ten element może być bardzo groźny dla firmy w momencie, gdy należności nie są przez Jak w  tej syklientów regulowane na czas. Konsekwentna polituacji wygląda tyka finansowa naszej firmy, jak również wprowazaplecze transdzenie wielu mechanizmów skutecznie likwidująportowe hurcych zatory płatnicze na wczesnym etapie ich potowni? wstawania, sprawiają, że ten problem nas nie doDostawy do natyczy. Dodatkowo terminowa ściągalność pozwaszych klientów la samemu płacić swoje zobowiązania na czas. Nie realizujemusimy też odkładać wszelkich planów inwestycyjmy w  oparciu nych na bliżej niesprecyzowaną przyszłość, w oczeo  transport zekiwaniu na pokrycie wierzytelności przez naszych wnętrzny – dodłużników. Reklama str. 85

36 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


XXXXXXXX

37 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


DYSTRYBUTOR

fot. FHU „Sobik”

W Waszej ofercie wyraźnie akcentuje się dwie grupy produktów: artykuły spożywcze i osobno artykuły nabiałowe. Z czego wynika taki podział? Czy wyroby produkowane przez firmę SOBIK, np. znane w całej Polsce masła osełkowe, są dodatkowym atutem Waszej hurtowni? Specyfikacja artykułów spożywczych samoistnie wymusiła podział dystrybucji, a co za tym idzie wyodrębnienie odrębnych magazynów, działów logistycznych czy działów sprzedaży. Nowoczesne zaplecze magazynów własnych, magazyny wysokiego składowania oraz magazyny chłodnie, pozwalają na przechowywanie produktów w  odpowiednich warunkach, dzięki czemu unikamy problemów ze zniszczeniem lub uszkodzeniem produktów. A dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, zarówno w sferze sprzedażowej, jak i logistyczno-magazynowej oraz wyspecjalizowanej kadrze, jesteśmy w stanie realizować nasze usługi na bardzo wysokim poziomie, reagując na zmiany i  zapotrzebowania płynące z rynku. Z firmą produkcyjną SOBIK ze Skoczowa współpracujemy tak, jak z każdym innym producentem. Współpracujemy z producentami żywności będącymi liderami w poszczególnych segmentach rynku, dlatego nie wyobrażamy sobie, aby i  w  naszym portfolio zabrakło towarów tego lidera.

FHU „Sobik” działa w konkurencyjnym otoczeniu dużych dystrybutorów zagranicznych i krajowych. Jaka jest recepta na utrzymanie się na tak trudnym rynku? Zgodnie z definicją, „konkurencja” (łac. „concurrentia”, czyli „biec razem” w  rozumieniu współzawodnictwa czy rywalizacji) to mechanizm, za pomocą którego wszyscy uczestnicy procesu gospodarowania na poszczególnych rynkach dążą do osiągnięcia jak największych korzyści. Przykładowo producenci i  sprzedawcy konkurują o  kupujących. Jak słusznie Pan zauważył, działamy w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Przede wszystkim staramy się szanować naszą konkurencję, bo choć może brzmi to dziwnie, właśnie dzięki niej się rozwijamy. Długoletnia obecność w branży umożliwiła nam dokładne poznanie lokalnego rynku i jego potrzeb, jak również wypracowane zostały efektywne formy dystrybucji oferowanych przez nas towarów. Usprawniając proces zamówień i dostaw, staramy się stale podnosić jakość obsługi i zadowolenie naszych odbiorców. Cechuje nas konsekwencja i profesjonalizm w realizacji zamierzonych celów. Otwarci jesteśmy na zmiany, twórcze pomysły i  innowacje, które odzwierciedlając rynkowe trendy, zadowolą również naszych klientów. A  przecież szczerość i lojalność wobec nich p o s t aw i ł b y m jako tę przysłowiową wisienkę na torcie. Reklama str. 55

Czy w przyszłości zamierzacie poszerzyć ofertę asortymentową o inne kategorie? W dzisiejszych czasach jednym z kluczy do stabilnego i zrównoważonego rozwoju jest ciągłe rozszerzanie oferty poprzez wprowadzanie nowych produktów i jej ulepszanie. Na chwilę obecną nie mamy takich planów, aczkolwiek to rynek często wymusza wprowadzenie danego producenta do obrotu firmy. W jakim stopniu ofertę znanych brandów uzupełniacie o asortyment lokalnych producentów, popularnych w regionie? Jak to kiedyś ktoś powiedział: „Firma to nie tylko realizacja naszych umiejętności, ale też odpowiedź na potrzeby rynku”. W  Polsce coraz większą grupę osób obchodzi nie tylko cena i  wygląd, ale także lokalne pochodzenie produktów. Dlatego staramy się w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby i oczekiwania ostatecznego klienta, uzupełniając naszą ofertę o  lokalny asortyment. Jak najbardziej mamy świadomość, że tym sposobem wspieramy rozwój swojego regionu, pomagając istnieć na rynku drobnym przedsiębiorcom i rolnikom. Wspieramy również niezależność swojego regionu od globalnego rynku produktów spożywczych, który jest kontrolowany przez nieliczne, ale potężne koncerny międzynarodowe. Dziękuję za rozmowę. ▼

38 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


DYSTRYBUTOR

39 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Rozmowa z producentem

z „Poradnikiem Handlowca” 2 lutego 2018 r.

Szanowni Handlowcy, Z okazji Waszego Dnia życzymy wielu sukcesów w Państwa niełatwej profesji. A�yście w pracy mieli jak najwięcej powodów do uśmiechu oraz samych zadowolonych Klientów, którzy docenią Wasz trud i poświęcenie. Niech sprzedażowe słupki rosną wraz z zawodową satysfakcją Życzy Redakcja „Poradnika Handlowca”

Z okazji Dnia Handlowca,

jak również jubileuszu naszego Wydawnictwa, przygotowaliśmy dla Państwa zabawę, w ramach której można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez Partnerów naszej akcji. Wystarczy wysłać poprawnie wypełniony kupon na adres: • Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” Sp. j. ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań; z „Poradnikiem Handlowca”

1. „Poradnik Handlowca” dociera do sklepów branży FMCG już: a) 15 rok b) 20 rok c) 25 rok 2. Trzymacie Państwo w rękach jubileuszowe wydanie „Poradnika Handlowca” nr: a) 299 b) 300 c) 1000

• lub wysłać na adres e-mail: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl wytypowane odpowiedzi z kuponu obok. W tytule e-maila prosimy wpisać „Dzień Handlowca”.

OD 1989

40 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Rozmowa z producentem

41 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny – szansa czy utrudnienie dla mikroprzedsiębiorców?

Od początku 2018 r. Jednolity Plik Kontrolny stał się codziennością dla większości przedsiębiorców. Ostatnimi, którzy muszą zacząć go stosować, zostali mikroprzedsiębiorcy. Czy czynnik opóźnienia zadziałał w tym wypadku na korzyść, czy przedstawiciele tej grupy biznesu mieli czas, aby oswoić się z czekającym ich wyzwaniem?

J

ednolity Plik Kontrolny (JPK), z czym zupełnie nie kryło się Ministerstwo Finansów, ma za zadanie uszczelnić polski system podatkowy. Został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 r. W  bieżącym roku objął już wszystkie podmioty gospodarcze zobowiązane z  mocy prawa do jego stosowania, w tym również najliczniejszą grupę, czyli mikroprzedsiębiorców, oczywiście tylko tych będących czynnymi podatnikami VAT i  to prowadzącymi firmę za pomocą programów komputerowych (nawet tych najprostszych, jak np. MS Excel). Za mikroprzedsiębiorcę Ministerstwo Finansów uważa podmioty zatrudniające średnio rocznie poniżej 10 osób i  osiągające obroty nie wyższe niż 2 mln euro. Przy tym przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i  urlopach wychowawczych, a  także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Natomiast obroty netto

przelicza się na PLN po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Większość ankietowanych przez biuro rachunkowe inFakt przedsiębiorców miało negatywną opinię o nowym obowiązku. Ich zdaniem to kolejny wymóg, który negatywnie odbije się na najmniejszych firmach, niektórzy postrzegają JPK wręcz jako próbę inwigilacji i ograniczenia swobody gospodarczej.

JPK to po prostu księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w  odpowiednim formacie, przekazywane następnie na żądanie organu podatkowego. Podatnik cały czas musi je generować oraz  przechowywać, ponieważ fiskus w  każdej chwili może go poprosić o przesłanie danych.

42 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, czyli VAT, lecz także inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. Ma to ułatwić urzędnikom wyłapywanie głównie tzw. pustych faktur. A jakie korzyści ma z tego podatnik? Ministerstwo Finansów twierdzi, że plusem tego rozwiązania jest rezygnacja z  papierowych wydruków, dostęp do danych w  formacie umożliwiającym szybką analizę, czy ułatwienia dla audytorów oraz szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa. Aktualnie JPK składa się z siedmiu struktur, ale nie wykluczono w  przyszłości dodawania następnych: • księgi rachunkowe – JPK_KR, • wyciąg bankowy – JPK_WB, • magazyn – JPK_MAG, • ewidencje zakupu i  sprzedaży VAT – JPK_VAT, • faktura VAT – JPK_FA, • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, • ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP. Jedyną strukturą JPK obowiązkowo przekazywaną co miesiąc od stycznia 2018 r. bezpośrednio do Ministerstwa Finansów jest obec-


Wizerunek placรณwki handlowej

43 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Jednolity Plik Kontrolny

nie JPK_VAT. Ponieważ rozliczenie za dany miesiąc należy przesłać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, w 2018 r. mikroprzedsiębiorcy pierwszy raz wyślą JPK do 26 lutego (ponieważ 25 lutego wypada w  niedzielę). Również podatnicy rozliczający się do tej pory metodą kwartalną, także będą musieli przesyłać JPK_VAT co miesiąc. Pozostałe struktury przekazywać się będzie do urzędu skarbowego wyłącznie na jego

Tadeusz Zagórski Prezes Zarządu NRZHiU Zdaniem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług duża część mikro i  małych przedsiębiorców nie jest przygotowana na wprowadzone zmiany. Od listopada zeszłego roku obserwujemy znaczący wzrost pytań i  wątpliwości kierowanych do nas, jak i zrzeszeń terenowych związanych z  nowym obowiązkiem. Duża grupa przedsiębiorców z  niepokojem patrzy w  przyszłość i  ma wątpliwości, czy prawidłowo obsłuży system związany z  generowaniem plików JPK. Należy pamiętać, że w  przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, małych firm rodzinnych – prowadzonych także przez osoby starsze, jest

prośbę i to od 1 lipca 2018 r. Duże firmy dysponujące działami księgowości radziły sobie z  JPK. W  przypadku małych podmiotów gospodarczych, obarczonych nowym obowiązkiem pojawiają się pytania: Czy poruszanie się w  obszarze nie tylko ogromnej liczby danych, ale także pracochłonne ich wprowadzanie, przetwarzanie i  wysyłanie poprzez łącza internetowe będzie szczególnie dla starszej generacji przedsiębiorców tak proste, jak wyto szczególny problem. Grupa ta w zdecydowanej części prowadzi rachunkowość samodzielnie, nie korzystając z  pomocy zewnętrznych firm księgowych. Dodatkowo najczęściej jest to rachunkowość w  tradycyjnej papierowej formie. Pojawia się zatem dodatkowy problem i koszt, związany z  koniecznością zakupu komputera, oprogramowania oraz zapewnienia dostępu do internetu. Naszym zdaniem generowanie plików JPK nie powinno dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, a  tylko tych największych osiągających bardzo duże przychody, jak i generujących koszty. To w tym sektorze dochodzi do największych nadużyć. Problem w  tym, że największe firmy o  milionowych obrotach korzystają z  firm księgowych i zaawansowanych systemów komputerowych, w związku z czym dla nich problem ten jest niezauważalny. Natomiast za reformę zapłacą najsłabsi i najmniejsi i to w tym sektorze może dojść paradoksalnie do największej liczby nieprawidłowości ze składaniem plików JPK – nie ze względu na nieuczciwość, ale brak wiedzy i konieczność ograniczania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

44 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

obraża to sobie Ministerstwo Finansów? Czy przejście z papierowej księgowości na elektroniczną nie sprawi tym osobom trudności? Czy nie będą zmuszone do masowego korzystania z  pomocy księgowych, biur rachunkowych, informatyków? Czy stres towarzyszący JPK dla niektórych nie będzie zbyt wysoką ceną za ułatwienie pracy urzędnikom fiskusa? Jeśli chodzi o  koszty, to jest szansa, że najmniejsi przedsiębiorcy nie będą musieli kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aby złożyć Jednolity Plik Kontrolny – wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów opublikowanego 19 stycznia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W  najnowszym projekcie rozporządzenia resort zapisał, że mikrofirmy będą mogły podpisać plik „innym podpisem elektronicznym” zapewniającym jego autentyczność. Zresztą na bazie nowych rozwiązań pojawiają się też takie drażliwe kwestie, jak bezpieczeństwo przesyłanych danych. A  co będzie w  przypadku awarii komputera, kłopotów z połączeniem z serwerem Ministerstwa Finansów, czy brakiem potwierdzenia ze strony odbiorcy, czyli tzw. pobrania UPO, tj. Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Są w  Polsce jeszcze miejsca, wprawdzie nieliczne, gdzie do dziś brakuje łącz szerokopasmowych. W tej sytuacji obawą napawają kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej. Nieprzekazanie JPK w oczach organu skarbowego może zostać odebrane jako udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w  trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kon-


Jednolity Plik Kontrolny

troli skarbowej. Wówczas należy liczyć się z karą grzywny, która wynika z  art. 83 kodeksu karnego skarbowego. Maksymalna wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe to nawet 17,7 mln zł. To oczywiście dla małego przedsiębiorcy kwota abstrakcyjna, ale mniejsze kary i tak działają na wyobraźnię. Bo w  gąszczu przepisów dziś niezwykle łatwo się przedsiębiorcy pogubić i popełnić błąd. Pół biedy, jeśli szybko uda się go skorygować. Gorzej, gdy zrobi to fiskus, wówczas wysokość kary będzie zależna od tego, czy czyn zostanie zakwalifikowany do wykroczeń skarbowych (grzywna do wysokości 20-krotności płacy minimalnej, czyli do 42 000 zł w 2018 r.) czy do przestępstwa skarbowego (kara od 10-720 stawek dziennych, a  stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności). Czy w tej sytuacji jedynymi wygranymi obok fiskusa nie okażą się wyłącznie firmy oferujące różnej jakości programy komputerowe, szkolenia, doradztwo. Wyścig o  pieniądze przedsiębiorców trwa bowiem w najlepsze. Czy mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w  wypełnianiu nowego obowiązku? Na stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i  bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej. Jak sprawdzi się to w  praktyce, czas pokaże. ▼

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Jacek Ratajczak

45 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


BEZPIECZEŃSTWO

Napad

w oku kamery Barszczewo – niewielka miejscowość w województwie podlaskim w gminie Choroszcz. Mieszka tu niespełna pięciuset mieszkańców. Przed sklepem Duet wygodny parking, otoczenie sklepu bardzo zadbane, zachęcające do odwiedzin. Te konkretne odwiedziny jednak nie należały do tych spodziewanych.

P

oniedziałkowy wieczór, 13 listopada 2017 roku, na długo zapadnie w pamięci pani Iwony Wojno, współwłaścicielki sklepu. Młody mężczyzna wszedł do sklepu, kupił opakowanie żelków i wyszedł. W  tym czasie pani Iwona została sama w  sklepie. Minęło około 15 minut, a ten sam klient wrócił się po papierosy. Ot, zwykły klient, normalne zakupy. Z  relacji pokrzywdzonej, jak i  z  zapisu monitoringu nic nie wskazywało, że te niewinne wydawałoby się odwiedziny sklepu przez obcego mężczyznę, zmienią się w niebezpieczny atak. Pani Iwona podała papierosy, poprosiła o 20 groszy, aby wydać resztę. Klient sięgnął do kieszeni, podał drobne, sprzedawczyni sięgnęła do kasy. I wtedy zaatakował. Niespodziewanie, w  jego dłoni znalazł się gaz pieprzowy. Strumień gryzącego płynu został skierowany w twarz kobiety. Mężczyzna sięgnął do kasy. Jego łupem padło 680 złotych. Uciekł. Wszystko trwało zaledwie kilka sekund. Właścicielka sklepu powiadomiła policję, złożyła zeznania i  udostępniła materiał z  monitoringu. Na zapisie z kamery dobrze było widać twarz napastnika. Ufała, że szybko złapią agresywnego

fot. YouTube

46 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

złodzieja. Pismo z prokuratury nadeszło nawet dość szybko, po niespełna półtora miesiąca… Niestety – była to wiadomość o umorzeniu śledztwa. Na nagraniu z  monitoringu dość dobrze widać twarz i sylwetkę napastnika, jednak śledczy, dysponując takim dowodem, nie potrafili odnaleźć przestępcy!!! Właścicielka sklepu nie mogła się z tym pogodzić. Nie chciała dopuścić, by człowiek, który nie tylko ją okradł, ale i niebezpiecznie zaatakował, nie poniósł kary za swój czyn. Postanowiła sama zawalczyć o sprawiedliwość. Kobieta obawiała się nieco, że ujawniając wizerunek sprawcy może ściągnąć na siebie kłopoty. Tyle się teraz mówi, że przestępcy potrafią wystąpić o  odszkodowanie od swoich ofiar. W ubiegłym roku głośna była sprawa sióstr Zych, prowadzących sklep w Gdańsku-Wrzeszczu. Nie mogąc sobie poradzić ze złodziejami sklepowymi postanowiły one wydrukować i  powiesić w  widocznym miejscu w  sklepie, zdjęcia z  monitoringu. Na poszczególnych klatkach z zapisu widoczne były twarze sprawców kradzieży. Przestępca, który został dzięki tym fotografiom wskazany stanął w końcu przed sądem, jednak pozwał właścicielki skle-


Bezpieczeństwo

Reklama

pu za bezprawną publikację jego wizerunku. Na szczęście dla właścicielek sklepu sąd umorzył postępowanie ze względu na niestawiennictwo powoda. Podobne problemy mają nie tylko nękani przez kradzieże handlowcy w Polsce. W  Irlandii ostatnio rozgłos zdobyła sprawa pana Kevina Victory, który prowadzi w Kingscourt sklep osiedlowy Centra. W listopadzie 2015 roku jego sklep napadło troje mężczyzn, którzy posługując się młotem, wybili szyby w lokalu. Nie zdążyli jednak nic ukraść, bo na miejscu zjawiła się policja. Zniszczenia jednak były dość duże. Właściciel wycenił straty na około 3000 euro. Sprawcy zostali zatrzymani, jednak otrzymali wyroki w zawieszeniu. Wydawałoby się, że na tym sprawa się zakończy, ale okazało się, że jeden z włamywaczy podczas ucieczki skaleczył się na tyle groźnie, że trafił do szpitala. Uznał, że jeśli do wypadku doszło na terenie sklepu, to należy mu się odszkodowanie. Wystąpił więc o jego wypłatę do firmy ubezpieczeniowej, w której właściciel sklepu miał wykupioną polisę. Możliwe, że sprawa trafi do sądu. – Oczywiście, miałam obawy, że ujawniając wizerunek sprawcy mogę mieć kłopoty – przyznała Iwona Wojno, właścicielka sklepu „Duet”. – Ale doszliśmy z rodziną do takiego wniosku: niech ten człowiek się w  końcu odezwie. Zapłacę mu odszkodowanie. Ale wcześniej przynajmniej odpowie za to, co zrobił, jaką krzywdę mi wyrządził. Kobieta zdecydowała się opublikować w internecie nagranie z monitoringu, mając nadzieję, że któryś z internautów rozpozna napastnika. Co ciekawe – wkrótce po publikacji, pomimo wcześniejszego umorzenia sprawy, prokuratura również wydała zgodę na upowszechnienie wizerunku sprawcy napadu. Materiał trafił na stronę policji. 5 stycznia tego roku kryminalni z  Białegostoku zatrzymali sprawcę rozboju. Okazał się nim 24-letni białostoczanin. Jest on też podejrzany o rozbój na 81-letniej staruszce. To zdarzenie miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku na klatce schodowej jednego z  białostockich domów. Sprawca wyrwał wtedy ofierze torebkę z blisko czterema tysiącami złotych, które kobieta niewiele wcześniej podjęła z banku. Przestępca tłumaczył śledczym, że napadał, bo ma wiele długów wynikających z niespłaconych kredytów. Prawdopodobnie jest też uzależniony od hazardu. Sąd zadecydował o aresztowaniu mężczyzny. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Oskarżony przyznał się do stawianego mu zarzutu. Okazuje się, że warto walczyć o  sprawiedliwość! Przykład pani Iwony pokazuje, że pomimo bierności organów ścigania, a szczególnie zaniechania działania ze strony prokuratury, warto domagać się odpowiednich działań ze strony odpowiednich służb. Wszystko przecież po to, byśmy jako przedsiębiorcy mogli czuć się bezpiecznie. ▼ Olga Tylińska

47

SCJ_HC_2018_SczesliwiRazem_PH_Modul_A_101x250_v1o.indd 1

PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

24/01


Producenci FMCG

Krajowy czy narodowy? Nieważne

Przez ćwierć wieku istnienia „Poradnik Handlowca” towarzyszy zmianom polskiego rynku FMCG. Obserwujemy transformację, w efekcie której nasz kraj staje się znaczącym eksporterem żywności. Duża w tym zasługa zagranicznego kapitału, który stwarza możliwości rozwoju i ekspansji wielu firmom. Dzięki temu powstają tysiące miejsc pracy. Udaje się też utrzymać na rynku wiele tradycyjnych krajowych marek.

C

oraz mniej osób pamięta, jak wyglądały półki sklepowe w schyłkowych latach PRL. Wprawdzie nie był to już sam ocet i  musztarda, jak na początku lat 80., ale i  tak w  placówkach handlowych zionęła szarość, nijakość i  niewielki wybór asortymentu. Do tego jeszcze znaczna część wyrobów reglamentowana. Ludzie się zastanawiali, jak to możliwe, że w  niemal 40-milionowym kraju położonym w  sercu Europy brakuje podstawowych artykułów żywnościowych, środków czystości i  higieny osobistej. Luksusowe polskie marki takie jak: 22 Lipca d. E. Wedel, Winiary, Wyborowa czy Pollena, dostępne były najczęściej „spod lady” lub w  Pewexie za twardą walutę.

Reklama str. 81

Pod koniec lat 90. sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Transformacja ustrojowa wyzwoliła uśpione przez dekady pokłady przedsiębiorczości rodaków. Jednym z objawów biznesowego boomu okazał się prywatny import żywności. Rynek został zalany zachodnimi produktami FMCG. Wszystko sprzedawało się na pniu, a właściwie na łóżkach polowych. Przedsiębiorstwa państwowe nie były przygotowane na tak radykalną zmianę zasad działania. Pojawiła się konkurencja – zjawisko obce poprzedniej formacji ustrojowej. Błyskawiczna metamorfoza z  hegemonii producenta w  dyktat konsumentów przebiegała boleśnie dla państwowych wytwórców. Jedni radzili sobie z nią lepiej, inni gorzej. Tym drugim w  oczy zajrzało bankructwo. Na szczęście już na początku lat 90. polskim rynkiem śmielej zaczęły interesować się zagraniczne koncerny branży FMCG. Ruszyła fala prywatyzacji niewydolnych, państwowych molochów. Dla wielu z  nich pozyskanie zagranicznego właściciela okazało się zbawieniem. Dzięki temu uniknęły losu systemu, z którego się wywodziły.

48 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Krajowa branża FMCG szybko się rozwijała i w pierwszej dekadzie nowego millenium przychodzi szok – okazuje się, że z importera netto żywności Polska staje się jej eksporterem. Sprzyja temu nasze wejście do Unii Europejskiej, znikają bariery celne. Otwiera się rynek liczący pół miliarda konsumentów, dla których liczą się przede wszystkim jakość i cena. Inwestujące w Polsce koncerny przekazują know--how, a  także otwierają perspektywy ekspansji do państw unijnych. Popyt w  kraju szybko okazuje się zbyt mały w stosunku do rosnących możliwości produkcyjnych. Gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że również firmy z  przewagą rodzimego kapitału sprzedają coraz więcej na polskim rynku i za granicą. Wartość eksportu wytworzonej w  kraju żywności w  2017 r. najprawdopodobniej po raz pierwszy (brak jeszcze oficjalnych danych) przekroczyła 27 mld euro (ok. 120 mld zł). To nieco więcej niż. 6% polskiego PKB. Przy czym mamy bardzo wyraźne saldo dodatnie w  handlu zagranicznym żywnością. W 2016 r. jej eksport był o  7 mld euro wyższy od importu. Rok ubiegły przyniósł podobny rząd wielkości. Na czele listy


Producenci FMCG

największych odbiorców znajdują się wyłącznie kraje Unii. Na pierwszym miejscu – Niemcy. Przez siedem miesięcy ub.r. eksport produktów rolno-spożywczych do sąsiadów zza Odry osiągnął wartość 3,8 mld euro. Drugie miejsce przypadło Wielkiej Brytanii (1,4 mld euro), trzecie Republice Czeskiej (1,2 mld), a następne Francji (1,2 mld), Włochom (1,1 mld), Holandii (1 mld), Słowacji (0,5 mld) i  Węgrom (0,4 mld). Eksport krajowej żywności do krajów Unii rośnie, ponieważ jej cena jest adekwatna do rosnącej jakości. Relatywnie tani okazuje się transport dzięki dobrym połączeniom komunikacyjnym. Ponadto sprzyja nam brak jakichkolwiek barier na wspólnym rynku, co ułatwia ekspansję. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że polska żywność na unijnym rynku istnieje od dwóch dekad, zyskując coraz lepszą reputację. Co więcej, mocna pozycja polskiej żywności w  Europie Zachodniej może być doskonałym argumentem w promowaniu jej na pozaunijnych rynkach, w szczególności chińskim. Czasami tu i  ówdzie – również wśród polityków – pojawiają się krytyczne opinie, że obcy kapitał drenuje naszą gospodarkę, wywożąc zyski za granicę, nie płacąc przy tym należnych naszemu fiskusowi podatków. Jeżeli chodzi o  pierwszą kwestię „drenowania” – pamiętajmy o realiach. Każdy chciałby żyć w kraju bogatym, w dodatku posiadającym nowoczesne technologie, które zdobywają świat. Niemal trzy dekady temu nie mieliśmy ani jednego, ani drugiego. Byliśmy kopciuszkiem, który miał jedynie niezłe, aczkolwiek wtedy niepewne perspektywy. Na szczęście okazał się na tyle atrakcyjną partią, że zdobył rękę zamożnego i  doświadczonego partnera. Z tym, że od razu było jasne, iż nie będzie to związek bezinteresowny. Part-

ner zechce czerpać z niego korzyści. W  innym wypadku ta relacja nie miałaby sensu, ponieważ szybko po prostu zbankrutowałby. Tak działa wolny rynek – inwestuje się, by zarobić. Poza tym na początku zagraniczne firmy bardzo często reinwestowały swe zyski w rozwój polskich przedsięwzięć. Oczywiście można żyć iluzją, że wcześniej wszystko co polskie było najlepsze z  samej swej natury, ale trzeba jeszcze do tego przekonać innych, a z tym bywało już znacznie gorzej.

Zagraniczni właściciele pielęgnują tradycyjne polskie marki, które mają silną pozycję na naszym rynku i zdobywają obce.

Jeżeli chodzi o drugi zarzut unikania płacenia podatków, sprawa okazuje się bardziej złożona. Niejednokrotnie na łamach „Poradnika Handlowca” pisaliśmy o  ucieczkach do rajów podatkowych oraz kreatywnej księgowości. Niemniej to nie tylko bolączka polskiego Ministerstwa Finansów. Wszystkie kraje Unii walczą z tym problemem. Ponadto nie wszystkie koncerny unikają płacenia podatków i nie można stawiać zarzutów en bloc, nie podając przy tym żadnych szczegółów, odnoszących się do konkretnych firm. Alternatywą było zamknięcie na świat, czyli przynajmniej częściowa autarkia, coś co w  skrajnym modelu przypomina Koreę Północną, a  w wersji „light” gospodarkę Rosji. Na szczęście wybraliśmy otwarcie na świat z całym baga-

49 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

żem szans i zagrożeń. Te pierwsze wzięły górę. Dowód? Zagraniczni właściciele pielęgnują tradycyjne polskie marki, które mają silną pozycję na naszym rynku i zdobywają obce. Wytwarzane w  kraju produkty FMCG bezwzględnie królują na krajowym podwórku. W  tym kontekście niedawny apel premiera Mateusza Morawieckiego (aby sieci handlowe organizowały „polskie tygodnie” w swych sklepach) jakkolwiek zauważalny ma bardziej charakter propagandowy, aniżeli sprawczy. Biedronka informuje, że współpracuje z ponad 600 polskimi partnerami handlowymi, a  w  ubiegłym roku 92% wszystkich produktów w ofercie tej sieci pochodziło od polskich dostawców. W Netto ten odsetek wynosi 95%, a w Lidlu 70%. Mniejsze sieci niemal w  całości opierają się na ofercie firm działających w Polsce. Warto sobie w  tym miejscu postawić pytanie, jaki produkt uznajemy za polski? Czy wystarczy, że powstał nad Wisłą, bez względu na pochodzenie kapitału? A może polski to tylko ten, który pochodzi z  polskiej fabryki? W  statystyce ekonomicznej istnieje rozróżnienie na Produkt Krajowy Brutto i Produkt Narodowy Brutto. Ten pierwszy jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Produkt Narodowy Brutto odzwierciedla natomiast całkowite dochody osiągane przez obywateli danego kraju powiększone o dochody netto z tytułu własności za granicą. Brzmi dość skomplikowanie. Tak naprawdę dla producentów, handlowców i  konsumentów ważne, aby oba „produkty” rosły. W końcu w globalnej gospodarce „krajowy” coraz bardziej miesza się z „narodowym”. ▼ Rafał Boruc


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

Dezodoranty

– skuteczny sposób walki z potem Dezodoranty w kształcie znanym dziś zadebiutowały na początku XX w., a w 1941 r. pojawiła się najbardziej popularna forma dezodorantu – spray. Obecnie stosowane są powszechnie, a do sprayu z powodzeniem dołączyły kulki czy też sztyfty. to wiedzieć, że aerozole w sprayu są kosmetykami słabszymi, a dezodoranty w  sztyfcie czy w  kulce są bardziej wydajne i wystarczają na dłużej. Stąd następuje powolna wymiana udziałów pomiędzy dezodorantami w  sprayu, a  tymi w  formie roll-on czy w  sztyfcie, choć są one droższe. fot. Shutterstock.com

Męski, damski…

Rodzaje dezodorantów Dezodoranty w sprayu oferowane są od kilkudziesięciu lat w  metalowych opakowaniach i  rozpylane dzięki atomizerom. Nadal są przez klientów wybierane najczęściej, bowiem ta forma aplikacji jest dla nich po prostu wygodna. Drugim rozwiązaniem, na które popyt systematycznie rośnie, jest dezodorant w  kulce. Ten wariant pozwala nanosić aktywne składniki kosmetyku pod postacią żelu z idealną wręcz precyzją. Na podobnej zasadzie działa też dezodorant w  sztyfcie, pozostawiając cienką warstwę preparatu w formie kremu na skórze. Z poczynionych obserwacji wynika, że mężczyźni zazwyczaj preferują dezodorant w  sprayu, podczas gdy kobiety częściej wybierają dezodorant w kulce.

Dezodorant czy antyperspirant – co wybrać? Jaka jest różnica pomiędzy dezodorantem a antyperspirantem? Produkt, który tylko zwalcza zapach potu nazywany jest dezodorantem. Niszczy bakterie lub hamuje ich namnażanie. Standardowo neutralizuje też zapach potu przyjemnymi aromatami. Z reguły proponowany jest osobom, które mało się pocą. Tym, którzy mają z tym problem, polecany jest antyperspirant, który skutecznie hamuje wydzielanie potu pod pachami, opóźniając tym samym powstanie nieprzyjemnego zapachu i mokrych plam na ubraniach. Antyperspirant zapewnia ochronę przez cały dzień. Antyperspiranty są zwykle bezzapachowe lub posiadają delikatny zapach, który nie koliduje z innymi kosmetykami zapachowymi. Ponadto war-

50 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Minęły czasy, w których to kobiety zdecydowanie częściej sięgały po dezodoranty. To z myślą o nich producenci kosmetyków wprowadzali na rynek szeroką gamę zapachów. Często tworzono wręcz całe linie kosmetyczne (perfumy, woda toaletowa, dezodorant, mydło) w  jednej tonacji zapachowej, aby nie mieszać zapachów na skórze lub dezodoranty bezzapachowe, niemające wpływu na zapach innych kosmetyków. Rosnąca oferta dodatkowo pozwalała też paniom lubiącym zmiany na skorzystanie z  tej możliwości, i  kobiety korzystały z niej, wybierając głównie nuty kwiatowe, orientalne. Panowie tradycyjnie sięgają po zapachy drzewne, cytrusowe, korzenne, morskie. Dzięki zastosowaniu nowych nut zapachowych na rynku pojawia się również interesująca oferta dla nastolatków i  ludzi młodych. Miniaturyzacja i specjalizacja Tendencja do miniaturyzacji też nie ominęła tej kategorii. Moż-


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

liwość stosowania poza domem sprawiła, że nawet dezodoranty w sprayu stały się dostępne w  praktycznych, miniaturowych opakowaniach. To odpowiedź na potrzeby rynku związane z rosnącą aktywnością na świeżym powietrzu. Z  kolei w  propozycjach w  kulce istotne jest oprócz blokowania procesu pocenia się, zapewnienie skórze efektu łagodzenia podrażnień. Równie ważne okazało się także bezpieczeństwo odzieży. Stąd na rynku pojawiły się dezodoranty zawierające specjalne składniki zapobiegające powstawaniu białego osadu na czarnej odzieży czy żółtych plam na materiałach białych. Sklepowa półka Dezodoranty to kategoria, która powinna mieć swą reprezentację na półce z  podstawowymi kosmetykami praktycznie w  każdym sklepie detalicznym branży FMCG, choć Polacy najczęściej kupują dezodoranty w  sklepach kosmetyczno-drogeryjnych. Szerokość oferty i liczba oferowanych wariantów zależeć będą wyłącznie od możliwości przestrzennych danej placówki handlowej. Dbałość o  higienę osobistą sprawia, że dezodoranty wchodzą do kanonu produktów stosowanych codziennie. To pozytywny sygnał dla handlowców, bo ten niewielki gabarytowo produkt ma szansę wygenerować w  sklepie przyzwoity zysk. Największą sprzedaż w  kategorii przynoszą miesiące wiosenne i letnie. Dlatego producenci właśnie w tym okresie wprowadzają nowości i  intensyfikują działania marketingowe. Stąd bardzo ważny jest bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, który często bywa doradcą przy wyborze dezodorantu. ▼ Jacek Ratajczak

51 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Zarządzanie placówką handlową

Wpływ trendów konsumenckich na strategię wzrostu przychodów

Trendy konsumenckie zmieniają się powoli i niezauważalnie w codziennej pracy, przez co można wpaść w pułapkę stagnacji oferty i w efekcie uczynić starania o wzrost przychodów bezproduktywnymi. której nienasycony popyt generował wzrosty wartości rynku FMCG. Preferowane były globalne marki, produkty kategorii głęboko przetworzonych i lśniące, kolorowe opakowania. O woli zakupu decydowały w równym stopniu cena, co postrzeganie wartości marki, skutecznie wspierane przez marketing. Dopiero spowolnienie gospodarcze wykreowało zachowania racjonalizujące, określane, jako „smart shopping”. Mateusz Chołaściński Z grubsza polegały one na poddaNetious Revenue Institute waniu przez konsumenta w więkChołaściński Zięć szą wątpliwość wiarygodności komunikacji producentów i  detalistów. Najlepiej sprawdzić samodzielnie – czy różnica w cenie produktów odzwierciedla różnicę ich jakości? Kryzys minął i  pojawiły się nowe trendy. „Smart shopping” przetrwał jednak najsilniej rendy są czynnikiem dew  świadomości wielu menedżeterminującym postrzegarów, ale rozumiany jako oczekiwanie sklepu, w którym konnie przede wszystkim najniższych sument kupuje, albo procen. Co więcej, do dziś wielu detaduktu, który wybiera. Do 2008 r. listów usilnie próbuje podtrzymać dominującym w  Polsce trendem ph_Mosso_majonez_57x50.pdf 1 24/01/18 11:44 takie postawy, opierając komunibyła bogacąca się klasa średnia, kację na niskiej cenie. Jednocześnie często ignorowane są trendy pozwalające wyróżnić się dopasowaniem do zmieniających się oczekiwań i potrzeb konsumentów. Odpowiedź na nie pozwala nie tylko wygenerować większą sprzedaż, ale też większe marże. Pomagają tu zasady związane z  zarządzaniem ceną i przychodami: • Większa wartość oferty uzasadnia wyższą cenę, najsilniej zresztą w po-zakupowej racjonalizacji kupującego. Reklama str. 97

T

52 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

• Większe (pozytywne) zróżnicowanie od oferty konkurencji utrudnia porównanie, a ten „wyższy koszt porównania” może być przychodem sprzedawcy. Oferując inny asortyment, ale też inaczej podchodząc do obsługi kupujących (w przypadku detalistów) można wiele zyskać. Ważne jest więc budowanie wartości oferty, jako spójnego rozwiązania dla konsumenta lub kupującego, a nie jako sumy cen poszczególnych produktów. O  jakie trendy chodzi? Przeanalizujmy kilka przykładów. • Mniej przetworzona i  ekologiczna żywność, dbałość o środowisko Rośnie świadomość konsumentów i  poszukiwanie żywności mniej przetworzonej lub z  certyfikatem ekologicznym jest tego odzwierciedleniem. Mniej przetworzone to w  rozumieniu konsumentów zdrowsze. Dlatego piwo jest znowu z 3 składników, soki z owoców, sery wolne od GMO, paczkowany chleb z długim terminem przydatności do spożycia jest wypierany przez wypiekany na miejscu, a świeże owoce i warzywa od lokalnych dostawców stają się elementem każdego średniego sklepu spożywczego. Trend ten dopiero kiełkuje, choć już teraz rynek żywności ekologicznej rośnie każdego roku o 20%. Pokrewnym trendem jest dbałość o  środowisko, rozumiana jako redukcja odpadów. W  praktyce oznacza wspieranie zwrotno-


ści opakowań i ograniczanie nadmiernego pakowania, szczególnie z  wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Obrót opakowaniami zwrotnymi jest cały czas postrzegany przez producentów i detalistów jako koszt. Trend ten powoduje, że staje się to inwestycją. Co więcej – opakowania zwrotne przywiązują konsumentów do marki, a kupujących do sklepu. • Więcej seniorów Seniorzy będą stanowili coraz większą część konsumentów i kupujących, z  rosnącą siłą nabywczą. Według prognoz GUS, w ciągu 10 lat liczebność grupy 65+ ma wzrosnąć o 25-30%. Podstawą stają się dostępność dla wózków i przestronne alejki (to docenią nie tylko osoby starsze, ale też rodzice z  małymi dziećmi). Planując ścieżkę zakupową detalista niekoniecznie powinien próbować przeprowadzić wszystkich kupujących przez wszystkie regały. Warto zastanowić się, jak zarządzać kategoriami i asortymentem, żeby ułatwić zakupy. Automatyzacja sprzedaży i płacenia jest benefitem dla młodego, biegłego w  nowinkach technicznych introwertyka, ale dla osób starszych niekoniecznie. Zakupy mają dla seniorów również aspekt społeczny. Dlatego obsługa sklepu, odciążona technologią, powinna być oddelegowana do asystowania klientom. • Lokalność Identyczne, wystandaryzowane klony sklepów sieciowych to działanie wbrew trendom. Podstawą jest słuchanie i zrozumienie klientów. Kto mieszka w okolicy? Gdzie i  jak pracuje? Jak się przemieszcza? Dla każdej z  głównych grup kupujących warto przygotować listę potrzeb i  produktów dla różnych misji zakupowych. Jeżeli potrzeba nie jest zaspokojona – zmiany w  organizacji sklepu będą dobrym pomysłem. Produkty, które najczęściej występują na listach produktów powinny być zawsze dostępne, widoczne i  w  atrakcyjnych, dobrze komunikowanych ce-

fot. Shutterstock.com

Zarządzanie placówką handlową

nach. Produkty lub kategorie, które się nie pojawiły na listach w ogóle powinny być ograniczone lub ich ceny podniesione. Nawet, jeżeli są to wiodące marki w Polsce, widocznie takimi nie są dla klientów sklepu. Ostatecznie zrozumienie lokalnych potrzeb pozwala na ocenę, jakie trendy konsumenckie są istotne w tym konkretnym miejscu i w jakim stopniu. Dlaczego warto aktywnie wspierać trendy konsumenckie? Ponieważ pozwalają na uruchomienie kilku dźwigni zyskownego wzrostu przychodów: • Mniejsza porównywalność asortymentu mniej przetworzonego, eko lub na wagę zmniejsza wrażliwość na różnice cenowe do konkurentów. • Lepsze jakościowo, droższe produkty tworzą punkt odniesienia, przy którym oferta standardowa wydaje się tańsza (niż gdyby tych droższych nie było). Jest to tzw. efekt zakotwiczenia. Jednocześnie te lepsze jakościowo produkty stanowią same w  sobie ofertę dla rosnącego segmentu kupujących. • Tańszy zakup, np. produktów sypkich na wagę i  lokalnych,

53 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

dla których koszt logistyki jest mały. • Efektywna redukcja cen dla produktów w opakowaniach zwrotnych lub dla produktów na wagę. • Zwiększenie częstotliwości wizyt seniorów i  kupujących podążających za trendami. Właściwa odpowiedź na zmieniające się oczekiwania konsumentów i  kupujących może wymagać rewizji modelu biznesowego. Zamiast koncentrować się na poszukiwaniu tańszych dostawców, warto ten czas spożytkować na zrozumienie klientów. Ponadto zmiana roli obsługi umożliwia wygenerowanie dodatkowej wartości w  punkcie sprzedaży. Nienachalna, ale aktywnie wspierająca obsługa ma przede wszystkim pomóc w realizacji celu, z jakim kupujący przyszedł do sklepu. Ma też służyć informacją o pochodzeniu i  składzie lokalnych, nieprzetworzonych produktów na wagę i  zagwarantować wolne gniazda w  skrzynkach na butelki zwrotne. To wszystko kosztuje, ale w  długim terminie biznes może się rozwijać dzięki inwestowaniu w  większy przychód. Redukcja kosztów tego nie zastąpi. ▼


MondelĒz Polska Intensywny 2017 rok

Mondelēz Polska, lider na rynku czekolady i ciastek markowych w Polsce (Mondelēz za Nielsen, Panel rynku detalicznego, sprzedaż wartościowa cała Polska, kwiecień 2016 – marzec 2017) ma za sobą bardzo intensywny rok. Jednym

z najważniejszych wydarzeń minionego roku dla Mondelēz International było otwarcie globalnego Centrum Badań, Rozwoju i Jakości w Bielanach Wrocławskich. Dzięki inwestycji wartej 17 mln USD powstało blisko 250 nowych miejsc pracy. Otwarcie Centrum w naszym kraju potwierdziło kluczową rolę Polski i  Europy Centralnej w rozwoju firmy. Innym ważnym wydarzeniem była zmiana na stanowisku Dyrektora Zarządzającego dla biznesu w Polsce i krajach bałtyckich. Zoltana Novaka zastąpił Janusz Idczak, który z  dwuletnią przerwą pracował wcześniej w  działach sprzedaży i marketingu Mondelēz. Poprzedni rok to także intensywny rozwój warszawskiego biura firmy. – Nasz oddział jest coraz częściej wybierany jako siedziba dla globalnych i  europejskich funkcji odpowiadających za obsługę wielu rynków. To właśnie u  nas mieszczą się m.in. HUB-y planistyczne, zakupowe czy rekrutacyjne – powiedział Janusz

Idczak, Dyrektor Zarządzający, Polska i kraje bałtyckie w Mondelēz Polska. Już teraz firma w Polsce w biurze, 7 zakładach produkcyjnych, Centrum Badań i  Rozwoju oraz sprzedaży terenowej zatrudnia łącznie 4600 pracowników.

Mondelēz Polska w 2018 roku nie planuje na polskim rynku rewolucji. Wyznacza jednak kilka kluczowych wyzwań w  obszarze portfolio. – Ważne jest dla nas rozwijanie linii produktów świątecznych. Ta kategoria ma ogromny potencjał do rozwoju w  Polsce. Kolejnym wyzwaniem jest wprowadzanie na polski rynek nowości produktowych. Najlepszym przykładem tych działań są gumy Halls, które wprowadziliśmy do sprzedaży w styczniu – skomentował Janusz Idczak.

W 2018 roku MondelÉz orzeźwi rynek gum w Polsce

Mondelēz International, jeden z liderów gum na świecie, od lat produkuje gumy i cukierki w jednym ze swoich nowocze-

snych zakładów w Skarbimierzu. Do tej pory były one dostępne tylko za granicą pod markami Hollywood, Trident, Stimorol czy V6. Od stycznia to się zmieniło – firma weszła na rynek gum w Polsce. Czym uzasadnia tę decyzję? – Po pierwsze, posiadamy wieloletnie doświadczenie w  tej dziedzinie zdobywane w  innych krajach, a wykorzystanie go na lokalnym rynku wpłynie na ożywienie i  rozwinięcie mającej tendencję spadkową kategorii gum w  Polsce. Po drugie, Mondelēz śledzi trendy i  oczekiwania konsumentów, na które na bieżąco odpowiada. Polacy potrzebują powiewu świeżości, innowacyjnego produktu, który zaoferuje im maksymalne orzeźwienie. Naszą odpowiedzią na te oczekiwania są właśnie gumy Halls – stwierdził Janusz Idczak. Gumy Halls są unikalnym produktem oferującym maksymalne orzeźwienie – jedna drażetka o  smaku miętowym zapewnia poczucie świeżości aż do 60 minut, co jest nowością na rynku. Umożliwiają to innowacyjne rozwiązania pozostawiające długotrwałe poczucie świeżości i  smaku, takie jak mentolowe otoczki czy zamknięte w  środku drażetek granulki. Firma liczy, że ulubiona przez Polaków marka Halls, która od dwóch lat odnotowuje silne wzrosty sprzedaży, a jej flagowy produkt Halls Extra Strong jest liderem w  odświeżających cukierkach w  naszym kraju (osiągnął najwyższy udział równy 7,1% w kategorii Cukierków Odświeżających w okresie grudzień 2016 – listopad 2017, Mondelēz za Nielsen), sprawdzi się również w kategorii gum. Te wszystkie działania powodują, że firma patrzy w  przyszłość z  optymistycznym nastawieniem.

Zlecony materiał promocyjny

– dokonania 2017 i perspektywy rozwoju


XXXXXXXX

55 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Franczyza w handlu FMCG

Franczyza

– efekt rozsądku Nie tak dawno słowo „franczyza” brzmiało egzotycznie, a wśród poważnych przedsiębiorców sektora dystrybucji nierzadki był pogląd, że franczyzobiorcami stają się nie ci, którzy chcą, a ci, którzy muszą. Są to więc ci, którzy nie radząc sobie z coraz to bardziej konkurencyjnym rynkiem, połykanym przez wielkich graczy detalicznych, w większości zagranicznych – szukają metody przetrwania. „Integruj się lub giń” Wśród potencjalnych organizatorów systemów franczyzowych (głównie sieciowego hurtu), pojawiał się pogląd o potrzebie ratunkowego przytrzymania przy sobie rynku małych firm, wybieranych naonczas skutecznie przez rosnące w siłę cash & carry. Była to jakby odwrotność spojrzenia małych detalistów, ale ściśle z  nim skorelowana i  powodowana narastaniem procesów konkurencyjnych kreowanych przez silnych inwestorów handlu – detalicznego i  hurtowego. Nie zapominajmy bowiem, że cash & carry miało w  dekadzie lat 1995-2005 złoty wiek swego modelu biznesowego. Trwał wówczas swoisty wyścig o rynek – z jednej strony eks-

pansja nowoczesnego detalu, który redukował liczbę małych sklepów, z drugiej zaś liczenie na to, że korzystanie z  oferty nowoczesnego hurtu da niezależnym małym sklepom szansę na przetrwanie. Złudność tej nadziei strategicznej spowodowała niemal wybuch systemów franczyzowych i  im podobnych, gdyż zadziałała zasada: „integruj się lub giń” (mojego zresztą autorstwa). Wśród wielkich hurtu, kto nie poszedł w stronę oferowania umów franczyzowych, by przytrzymać przy sobie rynek, a zarazem zatrzymać proces upadania mniejszych sklepów, szybko zderzał się ze spadkiem obrotów i  wolumenu sprzedaży. Wśród zaś sklepów niezależnych konkurowanie z  sieciami zaostrzyło się o  konkurowanie z  lepiej usytuowanymi w  rynku sklepami kupieckimi, które skorzystały z przywilejów ofert integrujących wielkich hurtowników. Od ucieczki do potęgi

Reklama str. 73

Powstał mechanizm swoistej pompy ssąco-tłoczącej napełniającej sieciowo zorganizowanym handlem tradycyjnym polski rynek detaliczny. Z motywacji „ratunkowych” powstał po-

56 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert tężny segment rynku, dziś sprzedający z małej (poniżej 300 m 2) powierzchni za ok. 40 mld zł. Co ciekawe, rozwijający się w tempie ok. 6% w 2017 r., czyli najbardziej zbliżonym do tempa wzrostu segmentu dyskontowego. Notabene dyskont przestał być sobą, zachowując ze strategii wyjściowej w  zasadzie tylko precyzyjny dobór świetnie rotujących, wcale nie najtańszych produktów. Może to się niektórym obserwatorom rynku nie podobać, ale sklep tzw. tradycyjny tradycyjnym być przestaje – głównie za sprawą franczyzy. Daje on klientowi nowoczesność na małej powierzchni – w  formatach od małego „kioskowego” convenience, po mały supermarket „proximity”. O  ile bowiem mamy do czynienia z ok. 92 tys. sklepów spożywczych w  Polsce, to ok. 38 tys. (2016 r.) jest we franczyzach, ale… Dodawszy cząstkowe franczyzy, czyli umowy partnerskie z  hurtem i  porozumienia poziome sklepów (głównie grupy zakupowe ze współpracą logistyczną i  jakąś formą brandingu), liczbę tę można w zasadzie podwoić. Niezależne własnościowo sklepy działają więc zespołowo


Franczyza w handlu FMCG

i w tym ich siła. Łączą przewagi małego handlu z  potęgą efektów sieciowych, głównie efektu skali i jej instrumentów konkurowania, m.in. marek własnych hurtowników. Oburzająca niektórych liczba 14% udziału w rynku sklepów niezależnych jest dowodem ich siły i  elastyczności, a  nie porażki i upadku. Przeżywają i rozwijają się sklepy dobre, a wielkość ma tu – w  Polsce przynajmniej – wtórne znaczenie. Rozwój franczyzy, czyli rewolucja w zarządzaniu małym sklepem Wejście do sieci franczyzowej jest rewolucją w  prowadzeniu firmy i  rozwijaniu biznesu. To głównie rewolucja w  zakresie psychologii kupieckiej i budowania się nowej świadomości handlu polskiego. Oto bowiem mój własny biznes poddać musi się dyscyplinie sieciowej, a ja jako właściciel mam – okazuje się – szefa. Owszem, podpisując umowę mam coś w  zamian – bezpieczeństwo, dobre ceny, dostęp do marek własnych, tańsze usługi, wsparcie logistyczne, organizacyjne, szkoleniowe, wystrój, logo i markę, różnorodne gwarancje, ale… muszę dotrzymać reguł narzucanych przez integratora. Co więcej, muszę płacić opłatę, przyjąć określony towar w uzgodnionych wolumenach i cenach, utrzymać strukturę oferty, uzupełnić ją o  produkty spoza systemu, ale pasujące do strategii sieci, utrzymać dyscyplinę cenową, opłacić szereg innych rzeczy, w tym ponieść koszty niektórych inwestycji, itd. Muszę wprowadzić procedury zakupu i sprzedaży, raportować, realizować minima i  targety. Owszem jest taniej, bezpieczniej, jest znane logo i marka, jest znormalizowany wystrój, ale… robię, co każą, albo… nie mieszczę się w systemie. To dla wielu, głównie z  rodzinną tradycją, firm było i jest trudne.

Wystarczający do niedawna kupiecki spryt zastępuje dyscyplina i bezosobowy zespół reguł działania, z zasadami nagród i kar w tle. Z drugiej strony okazuje się jednak, że pojawia się stosunkowo szybko nie tylko dostęp do towaru o  sprawdzonych cechach rynkowych, do procedur marketingowych i  dokumentowych, do osprzętu i  zasad organizacji. Pojawia się doświadczenie, nie tylko kupieckie, tego zazwyczaj nie brakowało, ale i systemowe, powiedzmy korporacyjne. Okoliczność ta ma ogromne znaczenie, gdyż sprawia, że systemy franczyzowe i franczyzo-podobne nie tylko konkurują towarem i usługą, ale i warunkami integracji. Modeli i ofert jest wiele – dziś w handlu oferuje się ok. 600 systemów, z  czego ponad połowa to oferta dla FMCG. Na tym tle rodzi się zjawisko rotacji w  poszukiwaniu optimum dla mojego sklepu jako sklepu systemowego (nie wolno zapominać, że franczyza to system współpracujących właścicieli lub/i  dzierżawców). Rodzi się więc nowa świadomość w  polskim handlu rodzinnym. Owszem, w  systemie bezpieczniej, ale podstawy do decyzji o  pozostaniu w  systemie lub o  jego zmianie trzeba zdobyć, aby być efektywnym właścicielem i  zarazem uczestnikiem tworu integracyjnego, jakim jest sieć właścicielska oparta o stosowną umowę współpracy sieciowej. Powody podejmowania takich decyzji tkwią nie tylko w  samej umowie i  sposobie jej wypełniania przez obie strony, ale i  w  warunkach funkcjonowania sklepu (sklepów) danego właściciela lub dzierżawcy w  danym otoczeniu gospodarczym. To wszystko są bardzo trudne dla większości sklepów sprawy. Ów trud dostosowania się ma też wydźwięk opisywalny w  kategoriach odperso-

57 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

nalizowanych trendów rozwoju rynku. Oto głównie we franczyzie zrastają się dwa trendy stojące za sukcesem polskiej przemiany po 1989 r. – z jednej strony duch i  praktyka przedsiębiorczych jednostek tworzących swoje firmy, z drugiej strony korporacyjne umiejętności profesjonalnego bycia częścią zdyscyplinowanego organizmu wielkiej sieci, zrosły się w  skuteczną konkurencyjnie całość. Dzięki nim polski sklep rodzinny jest w  stanie skonstruować jako format handlowy ofertę, która pozwala mu konkurować z największymi graczami większych powierzchni. Na dużej powierzchni Inną nieco historią jest franczyza w sieciach wielkopowierzchniowych, głównie w  formacie supermarketu. Tutaj, gdzie efekt skali to warunek przeżycia, ekspansja jest koniecznością, a rozwija się ten, kto ma kapitał. Polskie sieci handlowe na dużych powierzchniach mają ok. 80% formatu supermarketowego i  zarazem nie opływają w  nadmiar kapitału, a  jednak rozwijają się – nie tylko poprzez przejęcia, których ostatnio nie brakuje, ale i organicznie. Tajemnica rozwoju organicznego tkwi we franczyzie, która jest po prostu tańsza, choć na dużej powierzchni bardzo trudna pod względem zarządzania. Stąd sieci obiektów tego formatu obfitują w  bardzo interesujące systemy finansowania nieruchomości, ich sprzedaży franczyzobiorcom, wreszcie poszukiwania porozumień zakupowych pomiędzy wielkimi nawet sieciami, by sprostać opłacalnością zakupu i  efektywnością rozwoju najefektywniejszym graczom rynku, czyli sieciom niegdyś dyskontowym. To jednak temat na odrębną analizę. ▼


LUTY W FMCG

Kalendarium handlowca 1 luty – Dzień Gumy do Żucia Nietrudno wymyślić jakąś promocję, związaną z tym dniem. A może zaproponujemy poszerzoną ofertę produktów? A  może konkurs rysunkowy dla dzieci „Mój dzień z gumą do żucia”? 2 luty – Dzień Handlowca W  tym roku wypada w  piątek. Sprawmy sobie coś miłego, a i nie zapomnijmy o  naszych pracownikach, którzy też pracują na sukces sklepu. 4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem To dobra okazja, aby skierować uwagę klientów na produkty, których spożywanie wpisuje się w profilaktykę antynowotworową. Światowy Dzień Rzeźnika i  Przemysłu Wędliniarskiego – warto podziękować za dotychczasową współpracę swoim sprawdzonym dostawcom z  branży mięsno-wędliniarskiej. Można też zaproponować z tej okazji kilka produktów premium na stoisku. 8 lutego – Tłusty Czwartek Prym wiodą oczywiście pączki, a  w  niektórych regionach Polski także faworki, zwane chrustem, róże karnawałowe i inne ciasta smażone w głębokim tłuszczu. Wiele osób nie wyobraża sobie tego dnia bez golonki czy wybornego (niekoniecznie dietetycznego) obiadu. Wiele osób przygotowuje też samodzielnie ciasta, warto więc zerknąć, czy nie ma potrzeby uzupełnienia oferty tłuszczy, a szczególnie tłuszczy nadających się do głębokiego smażenia. 9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy W tym dniu można zaproponować poszerzoną ofertę pizz mrożonych, ale można również zwiększyć ofertę półproduktów do przygotowania tego dania, takich jak gotowe ciasta, drożdże, oliwę, przeciery pomidorowe, przyprawy do pizzy. War-

Dynamiczny luty Luty, chociaż krótki, zapowiada się intensywnie w handlu. A dziać się będzie sporo. Kończy się karnawał, czeka nas Tłusty Czwartek i Ostatki. Zakochani przyczynią się do wzrostu obrotów w Walentynki. Miejscowości turystyczne, a szczególnie te w górskich okolicach, czeka kolejny najazd dzieci – uczestników ferii. W handlu nie można narzekać na nudę.

„Idzie luty, szykuj ciepłe buty! ” – nawoływało dawne polskie przysłowie. Chociaż luty średnio jest nieco cieplejszy od poprzedzającego go stycznia, jednak przysłowie o butach warto sobie wziąć do serca. Nieprzemakające obuwie zapewnia komfort termiczny stopom i  zapobiega przeziębieniom, więc weźmy pod uwagę potrzeby klientów i  zaoferujmy im wybór past do butów oraz czyścików w postaci szybkich do użycia gąbek. Można klientom zaproponować też impregnat do butów, oczywiście pod warunkiem, że dobrze zakomunikujemy obecność takich produktów w naszej ofercie. Ta grupa produktów powinna się dobrze sprzedawać aż do wiosny. Dni, które będą wymagać od nas zwiększonej czujności to z pewnością Tłusty Czwartek (8 lutego), Ostatki (wtorek 13 lutego) i przypadające w tym roku dość niefortunnie w sam Popielec Walentynki (środa 14 lutego). Ponadto w  dniach od 9 lutego do 25 lutego rozegrane zostaną w  południowokoreańskim Pjongczangu Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018. Zadbajmy o  odpowiednią ofertę dla kibiców. – Przebojem w  lutym, jak co roku – są produkty okazjo-

58 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

nalne związane z Walentynkami – podkreśla Małgorzata Kosicka, Kierownik sprzedaży i trademarketingu Marol. – Czekoladki, bombonierki i inne słodkości w  kształcie serduszek to nieodłączne atrybuty tego okresu. W te chłodne dni rośnie również popyt na gorące napoje. Obok kawy, z  pewnością popularne będą herbaty, szczególnie owocowe. Nie wszyscy wiedzą, ale luty to również miesiąc, kiedy jak co roku obchodzimy dzień pizzy (09.02). Z pewnością warto uzupełnić zapasy gotowych, mrożonych pizz, ale także składników do jej przygotowania w  domu. Znajdą się na pewno klienci, którzy podejmą się przygotowania własnej pizzy. W związku z brakiem świeżych warzyw i  owoców można już zachęcić do własnej hodowli kiełków, wprowadzając do oferty specjalne nasiona, lub poszerzyć ofertę gotowych skiełkowanych nasion. Tymi produktami zwykle interesują się młodzi, zwykle zamożniejsi klienci, którzy jedzą więcej świeżych sałatek. Wśród owoców krajowych dominują zimowe odmiany jabłek i gruszek. Te można uzupełnić smacznymi w tym czasie cytrusami i innymi owocami egzotycznymi: bananami, ananasa-


LUTY W FMCG

to wyraźnie zaakcentować to święto i produkty, oferowane w ofercie. mi, melonami, awokado, mango, kiwi i papają. Owocem, który warto polecić klientom w  postaci świeżej w zimowym okresie jest żurawina. Nie dość, że tradycyjnie zbiera się ją jesienią, a  nawet zimą, po przymrozkach, to dzięki zawartości kwasu benzoesowego, naturalnego konserwantu, można ją bardzo długo przechowywać, w  stanie suchym, zalaną wodą, czy mrożoną. To świetne remedium na reumatyzm, przeziębienia i  na choroby dróg moczowych. Świeża żurawina zaczyna pojawiać się w dyskontach – a to wyraźny sygnał, że wzrasta jej popularność. Warto podzielić się z kupującymi jakimś prostym przepisem na sos żurawinowy, konfiturę lub kisiel, bo nie wszyscy wiedzą, jak się z nią obchodzić w kuchni. Przez lata była nieco zapomniana, a niezbyt nadaje się do spożycia w postaci surowej – jest dość kwaśna i cierpka (szczególnie ta nieprzemrożona), za to doskonała jest w postaci przetworzonej. Jeśli w  tym roku dopiszą lutowe mrozy, warto pomyśleć o  propozycji wszelkich produktów rozgrzewających. Może warto dla nich wygospodarować specjalny zimowy kącik? Zimowe herbaty, syropy, grzańce można wzbogacić ekspozycją przypraw: imbirem, kurkumą, chilli, goździkami i  cynamonem. Do tego dobry miód, cytryny i coś ze słodyczy – wielu klientom z pewnością taka oferta nie tylko skojarzy się z zaciszem ciepłego domu, ale i zachęci ich do dodatkowych zakupów. A należy też pamiętać, że to sezon na produkty funkcjonalne – zwiększające odporność – i  na przeziębienia, więc zadbajmy o asortyment wzbogacony witaminą C, ziołowe herbatki zwiększające siły obronne organizmu i leki OTC na zimowe infekcje. Przyjrzyjmy się też ofercie mrożonek, konserw, kiszonek,

warzyw czy owoców pasteryzowanych, w puszkach, suszonych, przecierów, dżemów, konfitur, syropów, soków itp. Dużo uwagi poświęćmy ofercie mrożonek. To czas kiedy można nieco zredukować ofertę lodów na korzyść mrożonych warzyw i owoców, ale zastanówmy się, czy nie wstawić dodatkowych lodówek? Dopóki nie ma świeżych warzyw to klienci chętniej wybierają te zamrożone i  to nie tylko w  po-

Czas ferii zimowych w szkołach 22 stycznia–4 lutego 2018: województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie 29 stycznia–11 lutego 2018: województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 12–25 lutego 2018: województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

staci monoproduktów, ale i mieszanek oraz tzw. warzyw na patelnię z  przyprawami. Popularniejsze stają się też dania gotowe. Zimą wzrasta apetyt na wysokowęglowodanowe dania, dlatego więcej osób sięga po makarony, kluski, pyzy, czy pizzę. Niektórych dopada już przedwiosenne przesilenie – po pracy są zmęczeni i  nie chcą spędzać zbyt wiele czasu w kuchni. Co najmniej w drugiej połowie lutego zacznijmy też planować zaopatrzenie na święta wielkanocne. ▼ Olga Tylińska

59 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

13 luty – Ostatki/Podkoziołek/ /Śledzik Bez względu na nazwę tego dnia, wyznacza on koniec karnawału. Jeszcze na stołach królują tłuste dania i słodycze, jednak o północy kiedyś pojawiał się już postny żur i śledzie. 14 luty – Popielec W  Środę Popielcową katolików obowiązuje ścisły post. Regiony Polski różnią się najpopularniejszymi daniami w tym dniu, ale często są to ryby, ziemniaki, śledzie, postny barszcz. Walentynki W  tym roku Walentynki niestety wypadają w  samą Środę Popielcową, jednak czy będzie miało to wpływ ma zakupy? Mało prawdopodobne. Dla zakochanych zwykle liczy się sam gest i możliwość wyznania uczuć w tym dniu. 17 lutego – Dzień Kota To doskonała okazja, aby zaakcentować ofertę karm dla kotów. Można również włączyć się w jakąś zbiórkę karmy, działania lokalnej fundacji czy najbliższego schroniska. 18 lutego – Dzień Baterii Wszelkie działania proekologiczne, choćby zwrócenie uwagi, co należy robić z zużytymi bateriami, dobrze działają na wizerunek sklepu, szczególnie w oczach młodszego pokolenia. A może mamy możliwość zorganizowania jednodniowej zbiórki zużytego sprzętu?

Luty Najpopularniejsze imieniny: Błażeja (3 lutego), Agaty (5 lutego), Doroty (6 lutego), Ryszarda (7 lutego), Jacka (10 lutego), Grzegorza (11 lutego), Daniela (16 lutego), Małgorzaty (22 lutego), Aleksandra (26 lutego)


Czar czterech kółek

Przestrzeń ładunkowa, czyli jak ułatwić sobie życie

fot. materiały prasowe firmy Ford

Przestrzeń ładunkowa i jej parametry, będące kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie samochodu dostawczego, stanowią duże pole do popisu dla producentów. Odpowiednia aranżacja i pomysłowe rozwiązania mogą ułatwić życie przedsiębiorcom.

C

zęści osób powierzchnia ładunkowa kojarzy się z pustą przestrzenią, w  której ma się zmieścić jak najwięcej towarów, na skrzynkach, paletach czy w kartonach. Praktycznie w  każdym segmencie rynku producenci starają się, w jak największym stopniu dostosować do wymogów klientów. Przedsiębiorcy z różnych branż mają zindywidualizowane potrzeby, w  zależności od przewożonego towaru ceni się określone walory funkcjonalne. Standardem są różne rozstawy osi oraz wysokości dachu. Firmy specjalizujące się w produkcji aut dostawczych prześcigają się też we wprowadzaniu coraz bardziej przydatnych rozwiązań, mających ułatwić trudy wożenia zarówno tych naj-

większych, jak i tych mniejszych gabarytowo ładunków. Może się wydawać, że im większa przestrzeń do wykorzystania, tym więcej ułatwiających życie rozwiązań można w niej zastosować. Prawda jest jednak inna. W  przypadku niewielkich kombivanów liczy się każdy litr pojemności. Wszelkie schowki, klapy czy ułatwienia aranżacji wnętrza pozwalają w łatwy sposób zwiększyć część ładunkową i  dostosować do przewozu przedmiotów ponadgabarytowych. Podstawowy element ułatwiający użytkowanie i  dający możliwość zabezpieczenia blach pojazdu to wyłożenie podłogi oraz ścian drewnianą sklejką lub poliwęglanem. Dzięki temu łatwiej zachować czystość, zredukować hałas i  zabezpieczyć przed zaryso-

60 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

waniem czy wgnieceniem lakierowane elementy. Przy uszkodzeniu jednego z paneli ochronnych łatwo wymienić go na nowy. Zewnętrzne firmy oferują też specjalną, ochronną warstwę poliuretanową. Charakteryzuje się ona dużą odpornością na defekty mechaniczne, nadaje się również do przewozu żywności. Niemniej ważna ze względów nie tylko praktycznych, ale również bezpieczeństwa jest ścianka działowa. Chroni ona kierowcę przed uderzeniem przez przewożony towar w razie nagłego hamowania lub wypadku. Dostępność różnych rozwiązań nie ogranicza się już tylko do klasycznego oddzielenia przy pomocy profilowanego arkusza blachy. Producenci oferują warianty z  kratą, oknem (stałym lub otwieranym), a w największych VAN-ach także z drzwiami, umożliwiającymi bezpośrednie przechodzenie z  szoferki do części ładunkowej (w  tym przypadku trzeba zrezygnować z fotela pasażera). Pomysłowe rozwiązanie stanowi również uchylana klapa zapewniająca dodatkową przestrzeń pod siedzeniem pasażera. Dzięki temu można przewozić długie przedmioty. W  segmencie kombivanów popularnym akcesorium, dla transportu takich ładunków, okazuje się uchylana klapa w dachu. Przewożone towary narażone są jednak na działanie zjawisk meteorologicznych.


Czar czterech kółek

urządzenie chłodnicze. Przy prze Każdy samochód dostawczy wozie żywności można pomyśleć można doposażyć w zaczepy zapoo  izolacji cieplnej oraz wentylatobiegające przemieszczaniu się torze dachowym. waru po przestrzeni ładunkowej. Ciągłe wchodzenie i  wychoNajczęściej ulokowane są one przy dzenie ze skrzynkami i  kartonapodłodze, niekiedy występują też mi pełnymi przewożonych towana ścianach, a nawet w ramie darów to niezwykle męczące zajęcie. chu. Jeszcze bardziej praktyczne Można je sobie ułatwić m.in. przez okazują się szyny z mocowaniami, oświetlenie LED-owe części ładundzięki którym zwiększa się swokowej ze zintegrowanym czujniboda w  zabezpieczaniu ładunku. kiem ruchu i  doświetleniem przeNiektórzy producenci dają swoim strzeni przy drzwiach. Jeśli doda klientom możliwość zakupu taśm się do tego stopień przy wejściu mocujących i pasów napinających. i uchwyty na słupkach, codzienna Przy przewożeniu mniejszych gapraca może być chociaż odrobibarytowo przedmiotów niezastąpione mogą okazać się z  kolei fanę wygodniejsza. Sprawę ułatwią bryczne skrzynki umieszczane także elektrycznie otwierane i domykane boczne drzwi. W segmennad tylnymi nadkolami. Zmieszcie kombivanów producenci stosuczą się w nich nie tylko narzędzia ją też wysuwaną podłogę bagażniczy lewarek, ale też pasy transporka upraszczającą dostęp do niego. towe. Część przedsiębiorców do W wielu przypadkach koncerceni także adaptację do zabudowy ny samochodowe starają się w jak regałowej i  gniazda 12V, do któph_04413_Knorr_Reklam_OBEREK_205x125_26.01.2018_w2.ai 1 26.01.2018 16:08 największym stopniu dostosować rych można podłączyć niewielkie

do wymogów stawianych im przez przedsiębiorców. Przykładowo tylna klapa otwierana klasycznie do góry może więc być zastąpiona podwójnymi drzwiami. Do wyboru są również wersje z tylną szybą (z opcją ogrzewania) lub bez oraz z kieszeniami siatkowymi na drobniejsze przedmioty. Można się zastanowić jakie jeszcze rozwiązania przyniesie przyszłość. Producenci mogą szukać pomysłów wśród samochodów osobowych. Pneumatyczne zawieszenie z  funkcją regulacji prześwitu może zmniejszyć wysokość progu ładunkowego. Klucz zbliżeniowy spowoduje automatyczne odblokowanie zamków. Elektrycznie unoszona klapa da dostęp do przestrzeni towarowej, bez konieczności odkładania przenoszonych skrzynek. ▼ Patryk Łusiewicz Reklama

61 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


SPORT W FMCG

Biegłem

– Przebiec maraton to naprawdę coś, mam sporo pokory wobec takiego wysiłku. Każdy ukończony w zdrowiu bieg jest dla mnie radością i sukcesem – przyznał Marcin Malinowski, Dyrektor Handlowy, odpowiedzialny za produkty suche w sieci „Piotr i Paweł” oraz członek grupy biegowej „Piotr i Paweł Marka Formy”.

C

zego potrzeba, żeby zacząć biegać? Na początek wystarczą dobre chęci, trochę czasu i sportowe buty. Systematyczny trening może spowodować nie tylko poprawę formy i  samopoczucia, ale również dać możliwość startu obok rekordzisty

świata. – Taką przyjemność miałem podczas maratonu w Berlinie. Ogrom uczestników, prawie 40 tys. biegaczy z  całego świata. Od momentu startu pierwszych zawodników, do czasu, kiedy dotarłem na linię startu minęło pół godziny, co oznacza, że pierwszy zawod-

Reklama

62 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

fot. archiwum prywatne

z rekordzistą świata

nik przebiegł już 10 km. Gdy byłem na 16 km, w radio Berlin usłyszałem, że zwycięzca maratonu bije rekord świata. W biegu, w którym biorę udział! W  ilu dyscyplinach amator startuje razem z  rekordzistami świata w  jednych zawodach? Super symbioza, dla jednych


SPORT W FMCG

i drugich – zauważył pan Marcin. plan treningowy. Okazał się skuniem czy złem koniecznym, trzeba Nasz dzisiejszy bohater pokonał teczny, gdyż przebiegłem całe zaznaleźć w niej trochę pasji i często już 51 półmaratonów i  ma apewody bez konieczności przystawarównież wytrwałości, nieustęplityt na więcej. W maratonach osiąnia na odpoczynek. Obecnie prakwości, świadomości swoich ogragał z kolei czasy na poziomie ponitykuję bieganie mniej eksploatująniczeń. Wszystkie te cechy przyżej 4 godzin. Pierwszy start nie był ce, ciesząc się i obserwując okolidają się w  czasie biegu. Czasami jednak łatwy. – Biegam od 2005 r. cę, po której biegam. po równym asfalcie w przyjemnej Najpierw na stadionie, na dystansie Każdy ma inne cele w  upratemperaturze, niekiedy są trenin5 km ścigałem się z sobą o jak najwianiu sportu: zdrowie, starty giem przy minus 16°C, z  lodowalepszy wynik, ale po pewnym czaw  zawodach, pokonywanie włatym wiatrem blokującym oddech, sie znudziłem się tym. Zrobiłem sosnych słabości, bycie najlepszym, a innym razem biegiem pod górę bie przerwę i wróciłem do sportu można wyliczać to w  nieskońw 35-stopniowym upale, gdy buty w 2011 r. Po pół roku byłem w staczoność. Każda osoba ma wławtapiają się w miękki asfalt. Członie pokonać 9-10 km. W  owym sną motywację. Dla pana Marciwiekowi odnajdującemu się w tak czasie w  pracy powstawał nasz na najważniejsze są funkcje ruróżnych warunkach na pewno łaklub „Piotr i  Paweł Marka Forchowo-zdrowotne. – Bieg rozładotwiej poruszać się w skomplikowamy” i  zaproponowano mi udział wuje napięcie, buduje relacje z innej i  pełnej wyzwań rzeczywistow poznańskim półmaratonie. Cienymi ludźmi i co ciekawe, nie wyści biznesowej. kawostką jest dla mnie strój w jawołuje u  mnie konieczności ry W  przypadku pracy biurokim wystartowałem w  tym marwalizowania. Gdy rozpoczynawej ruch jest szczególnie ważny. cowym biegu., ponieważ było zimłem swoją przygodę z bieganiem, Długotrwałe siedzenie przy biurno jako nowicjusz ku i  przed kombiegłem w  luźnych puterem źle wpłyspodniach dresowa na wzrok, kręwych i swetrze typu gosłup i  sprzyja Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: golf. Na to ubrałem wzrostowi masy. „Czas odreagować stresy! ortalionową bluSieć supermarkezę, czapka na głowę tów „Piotr i Paweł” Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!” i byle do mety. Dziś, stwarza możliwogdy to sobie przypości, aby temu przeminam, mam wraciwdziałać. Poza żenie, że ubrałem się jak na kulig. moim celem był coraz dłuższy dydofinansowaniem do karnetów fitPierwszy raz pokonałem 21 km stans. Chciałem osiągnąć odleness prowadzi klub biegowy „Piotr i  obiecałem sobie, że nigdy więgłość maratonu. Później walczyi Paweł Marka Formy” daje znakocej takiej mordęgi. Wytrwałem łem o  jak najlepsze czasy. Obecmitą możliwość aktywizacji prapół roku – wspomina biegacz. nie czerpię przyjemność z samych cownikom, nie tylko biurowym, Możliwość kontynuowania startów. Praca przy komputerze ale wszystkim zatrudnionym przez już tej 6-letniej przygody z  biegaczy odrabianie lekcji z dziećmi nie wywodzącą się z  Poznania sieć. niem zawdzięcza regularnym tresą w  stanie zbudować kondycji, – Nasz zespół jest obecny na wieningom. Jak sam przyznaje, biega w  tym sprawdza się uprawianie lu zawodach, głównie w  Polsce. 2-3 razy w tygodniu, każdorazowo sportu, co daje mi radość – wyjaNajaktywniejsi biegacze potrafią 10-12 km. Zapytany o ulubiony dyśnił Marcin Malinowski. wziąć udział w  ponad 40 zawostans biegowy Marcin Malinowski Praca na stanowisku dyrekdach w  ciągu roku. Wśród nich stwierdził, że nie ma takiego i każtora handlowego dużej sieci sklemamy ultrabiegaczy pokonujądy ma swój urok. – Myślę głównie pów angażuje wiele czasu i enercych dystanse nawet 100 km, mao  trzech dystansach, czyli 10 km, gii. Przy odpowiednich chęciach ratończyka biegającego 42,195 km półmaraton i maraton. Gdy ma się da się jednak połączyć wszystw  czasie poniżej 3 godzin. Biega niewiele czasu na ruch, 10 km wykie aspekty życia. – Rodzina, praz nami również jeden z właściciedaje się odpowiednie, natomiast ca, treningi, lekcje z dziećmi i zali sieci, także w maratonie. „Piotr jak się chce poczuć biegaczem, półwody, wszystko to kręci się jak i  Paweł” wspiera też sport przez maraton daje taką możliwość. Maw kalejdoskopie, który nie zawsze organizację 10-kilometrowych bieraton z  kolei umożliwia zmierzeukłada się w  ładny obraz. Czagów w Poznaniu i Gdańsku – przenie się ze sporym wyzwaniem i… sami wstaję o  5.00 rano, aby pokonywał zawodnik reprezentujący zwiedzanie wielu miast – powietrenować przed pracą – przyklub. ▼ dział pan Marcin. Po czym dodał: znał nasz bohater, po czym do– Do pierwszego maratonu miałem dał: – Aby praca nie była obciążePatryk Łusiewicz

63 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Trendy w branży FMCG

W jakim kierunku

zmierza handel w branży FMCG? Początek roku jest zazwyczaj okresem, w czasie którego częściej niż zwykle pojawiają się opinie dotyczące trendów i przewidywań zmian poszczególnych branż. Dotyczy to również rynku sprzedaży detalicznej. Co prawda polski handel, zwłaszcza ten spożywczy, już drugi rok żyje głównie zmianami w już uchwalonych przepisach i dyskusją o kolejnych zmianach, ale nie oznacza to, że zmiany obserwowane globalnie nie mają miejsca w sklepach nad Wisłą.

Maciej Szatkowski starszy menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradczym dla sektora FMCG w KPMG w Polsce Wpływ nowoczesnych technologii na efektywność sieci Główne trendy w handlu na świecie bardzo jasno pokazują, że nie ma ucieczki od technologii cyfrowych i muszą one być w orbicie za-

Reklama str. 79

ph_HERBAPOLL_Wielkanoc_Teaser_50x57.indd 1

interesowania zespołów zarządzających sieciami. Inną kwestią jest natomiast forma, w jakiej sklepy użyją tych technologii. Najbardziej istotne w  rozważaniu użycia nowoczesnych technologii są dwa obszary, bez których żadna z sieci nie będzie miała szansy na długotrwały rozwój: 1. Bardzo dobry monitoring potrzeb klientów, którzy odwiedzają sklepy sieci – w tym przypadku technologia cyfrowa jest nieunikniona – tylko w ten sposób można szybko i efektywnie przetwarzać ogromne zbiory danych. 2. Użycie technologii cyfrowych w  doskonaleniu łańcucha dostaw, procesów alokacji i zarządzania zapasami oraz zarządzania operacyjnego placówkami. Zaprzestanie lub nawet spowolnienie procesów informatyzacji tych obszarów bardzo szybko spowoduje zmniejszenie efektywności vs. rynkowa konkurencja, co w  przypadku relatywnie niskich marż, na których pracuje handel spożywczy w Polsce błyskawicznie przełoży się na utratę rynku i w efekcie upadłość. W  obu wyżej wymienionych obszarach nowoczesne sieci, w tym główne sieci dyskontowe w Polsce, są bardzo aktywne i inwestują duże środki w  najnowsze systemy i technologie.

2018-01-29 12:39:17

64

PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Jaki jest wygrywający model „dużego sklepu”? Na wielu rynkach, w tym również w Polsce, obserwujemy zacieranie się różnic pomiędzy formatami supermarketów i dyskontów. Do przeszłości należą już czasy, gdy w sklepach dyskontowych towar dostępny był na paletach, a placówki operowały na ok. 1000 SKU i to w lwiej części należących do marki własnej sieci. Przez ostatnie kilka lat dyskonty zdecydowanie poprawiły swoje wyposażenie, oświetlenie, formy ekspozycji i znacząco poszerzyły asortyment – głównie o produkty markowe i wysoko przetworzone. Z  kolei sieci supermarketów przechodzą transformację w  drugą stronę – ograniczają asortyment markowy na rzecz marek własnych, zmniejszają ilość SKU do poziomów 3500-4500 SKU, wprowadzają ekspozycje w  opakowaniach zbiorczych RTS (readyto-sell), czyli stosują rozwiązania rodem z dyskontów, aby osiągnąć większą efektywność operacyjną. Obie grupy zaczynają się więc zachowywać w  bardzo podobny sposób, by wygrać walkę przede wszystkim o  „codzienne zakupy” swoich klientów, przy czym walka ta nie jest prowadzona jedynie na poziomie oferowanych cen, ale również w  obszarach emo-


Trendy w branży FMCG

cjonalnych więzi ze swoim klientem – każda wizyta w tych sklepach ma być dla klienta ciekawym przeżyciem, przyjemnością, a  nie „smutnym obowiązkiem”. Prawdopodobnie ten trend w  okresie lepszej koniunktury będzie się coraz bardziej umacniał i  możemy się spodziewać z roku na rok ciekawszych dla konsumenta ofert ze strony sieci supermarketowych, przy czym niekoniecznie muszą to być aktywności ściśle związane ze sprzedawanym asortymentem w danym sklepie (np. sprzedaż przez jedną z  sieci dyskontowych ofert wakacyjnych).

duże zagęszczenie placówek handlowych na polskim rynku powoduje, iż tylko stosunkowo niewielka grupa klientów zamawia regularnie przez Internet produkty spożywcze, a następnie czeka na realizację dostawy – większość z nas woli „w  drodze do domu” zrobić zakupy, niż oczekiwać w  domu na kuriera. Z  internetowego kanału Polacy korzystają najczęściej, gdy szukają jakiegoś specyficznego produktu lub robią duże i ciężkie zakupy czy znajdują się w sytuacji, gdy nie mogą fizycznie wyjść z domu.

Rozwijanie sprzedaży poprzez kanał e-commerce

Coraz większe znaczenie produktów lokalnych i regionalnych

Duże sieci handlowe próbują bardzo blisko podążać za konsumentem. Po pierwsze, prowadzą działalność w zasadzie we wszystkich formatach, w  których konsument dokonuje zakupów. Są więc obecne w  kanale hipermarketów, wyspecjalizowanych w  dużych, tzw. „stockowych” zakupach klientów. Rozwijają również formaty supermarketów, które walczą przede wszystkim o  „codzienne zakupy” swoich konsumentów oraz budują sieci sklepów typu convenience. Naturalnym więc krokiem ze strony tych graczy jest otwieranie kolejnego kanału – e-commerce, który zyskuje na znaczeniu wśród młodszych lub bardziej „otwartych na nowości” klientów. Kanały cyfrowej sprzedaży najdynamiczniej rozwijają się na rynkach, które wcześniej były zdominowane przez większe formaty sklepów i  aby zrobić zakupy, trzeba było udać się specjalnie w tym celu w określoną część miasta. W Polsce, gdzie liczba sklepów na 10 tys. mieszkańców często jest 2,5 do 3 razy wyższa od rynków Europy Zachodniej, rozwój sprzedaży produktów przez Internet jest dosyć powolny i nadal stanowi mniej niż 1% wartości sprzedaży produktów spożywczych. Tak

Co prawda świat „globalizuje się” i sposób funkcjonowania przeciętnego „Kowalskiego” coraz bardziej upodabnia się do sposobu życia statystycznego Brytyjczyka czy Amerykanina (używamy tych samych modeli telefonów, oglądamy te same filmy i  seriale, otrzymujemy te same informacje). Jednocześnie konsumenci coraz chętniej szukają produktów lokalnych, mających swoją „tożsamość” i  silne związki z danym regionem geograficznym. Jest to wyśmienita okazja dla handlu, aby ten trend wykorzystać dla wyróżnienia się na tle konkurencji oraz lepszego przywiązania konsumenta do swoich sklepów. Trend ten pozwala również na doskonałe odnalezienie swojego miejsca na rynku małym rodzinnym producentom i sklepom, które zdecydowanie lepiej niż duże organizacje handlowe są w stanie dostarczyć konsumentom autentyczne i niepowtarzalne wyroby rynku lokalnego. Trendem, który będzie dodatkowo wspierał wyroby lokalne jest ciągle mocna tendencja do wybierania przez konsumentów zdrowych i naturalnych produktów spożywczych. Polski konsument, wraz ze wzrostem za-

65 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. W Polsce KPMG działa od 1990 r. i  obecnie zatrudnia ponad 1800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i  analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

możności, będzie kupował coraz więcej produktów organicznych, czy szerzej – produktów funkcjonalnych. W tej chwili przeciętny „Kowalski” wydaje na żywność funkcjonalną trochę więcej niż połowę wartości konsumpcji produktów z tej grupy Niemca lub Brytyjczyka – jest więc jeszcze miejsce na wzrost. Marki własne czy globalne? W  tym obszarze można zaobserwować dwa, dość silne trendy: 1. Wzrosty wartości sprzedaży produktów sprzedawanych pod silnymi i globalnymi markami. Właściciele globalnych marek już dawno skupiają się na produktach szeroko znanych i  z  pełną świadomością rozwijają ich sprzedaż nierzadko kosztem mniejszych lokalnych brandów. 2. Ciągła poprawa jakości oraz zakresu asortymentu marek własnych sieci. Oba te trendy występują równolegle i niewątpliwie będą prowadziły do sytuacji, iż mniejsze, słabsze marki krajowe, będą powoli znikały z rynku lub będą funkcjonowały na poziomie produktów regionalnych. ▼


Handel w niedziele

Reklama

Ograniczenia handlu w niedziele stały się rzeczywistością 30 stycznia br. Andrzej Duda, Prezydent RP, podpisał ustawę z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

H

andel w niedzielę oznacza dla pracowników przymus opuszczenia rodzin w  wolny dzień. Jest grupa przedsiębiorców i konsumentów, dla których jest to moment trudny – powiedział Prezydent RP, podpisując ustawę. Andrzej Duda podkreślił jednocześnie, że część osób prowadzących działalność gospodarczą, a  osiągających dochody w niedziele, będzie musiała zmienić swoje przyzwyczajenia. Przy okazji przypomniał, że zakaz będzie wprowadzany etapami. – Ta zmiana dzięki temu będzie łatwiej przyjęta – powiedział Prezydent. Przypomnijmy, że zakaz handlu nie będzie obowiązywał w  placówkach handlowych, w  których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W niedziele będzie też wolno prowadzić handel m.in.: w  piekarniach, cukierniach i lodziarniach, gastronomii, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w aptekach, w hurtowniach farmaceutycznych, w  lecznicach dla zwierząt, w sklepach z pamiątkami, dewocjonaliami, prasą, biletami, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, na pocztach, w  ho-

66 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

telach, w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, na stoiskach w czasie festynów, jarmarków, imprez sportowo-rekreacyjnych, w halach targowych, w szpitalach, na dworcach, w  sklepach internetowych, w  automatach lub na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. Zakaz nie będzie obowiązywał w  dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnią niedzielę w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. W 2018 roku zakaz handlu będzie obowiązywać: 11 i  18 marca, 1 kwietnia (Wielkanoc), 8, 15 i 22 kwietnia, 13 i 20 maja (Zielone Świątki), 10 i 17 czerwca, 8, 15 i 22 lipca, 12 i  19 sierpnia, 9, 16 i  23 września, 14 i  21 października, 11 listopada (Święto Niepodległości), 18 listopada oraz 9 grudnia. Ponadto 31 marca w  Wielki Piątek będą skrócone godziny handlu do godz. 14. Ustawa przewiduje też kary – za powierzenie pracownikowi wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem, grozi grzywna w wysokości od 1000 do 100 000 zł. ▼ Olga Tylińska


XXXXXXXX

67 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Święta Wielkanocne

▼ Zanim się zacznie przedświąteczna „gonitwa” – str. 69 ▼ Wielkanoc w sklepowych dekoracjach – str. 74 ▼ Tradycja kontra nowoczesność – str. 80 ▼ Z rodziną przy kawie i herbacie – str. 86 ▼ Słodkie Święta – str. 92 ▼ Świąteczne sosy i przyprawy – str. 99

68 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Olga Tylińska

Zanim się zacznie przedświąteczna „gonitwa” Dobra organizacja, zarządzanie, planowanie i wyciąganie wniosków z poprzednich sezonów to podstawa przygotowania sklepu pod kątem zwiększonych zakupów przed Świętami Wielkanocnymi. A budowę asortymentu należy zaczynać… rok wcześniej. Analiza ówczesnych wzrostów sprzedaży po prostu bardzo się opłaca.

to zaopatrzyć się w mały notatnik, często przepytywać pracowników o  ich spostrzeżenia oraz bacznie obserwować to, co dzieje się „na sklepie”. Skrupulatnie prowadzone notatki są gwarancją, że za rok poradzimy sobie sprawniej, bez dodatkowego bólu głowy i co najważniejsze – zarabiając więcej. Warto zwrócić uwagę, w  jakich dniach, w  których godzinach następował wzrost sprzedaży, kiedy klienci zaczynali się interesować ofertą świąteczną, o  jakie produkty pytali, jakie były braki i  jakie nadmiary zostały na magazynie. Zapisz-

Korzystając z doświadczeń

Warto sobie spisać wszelkie kategorie produktów, które muszą znaleźć się na półkach.

Niekoniecznie trzeba posługiwać się wysoce skomplikowanymi narzędziami do zarządzania, chociaż np. dobry program komputerowy może rzeczywiście ułatwić szybkie podsumowanie sezonu. Nic nie zastąpi jednak czujnego oka kierownika czy właściciela sklepu, więc war-

my sobie wszelkie uwagi, które pozwolą usprawnić proces zamówień lub skrócą czas obsługi klienta. Nawet informacja o pogodzie czy metodzie rozładowania napięcia wśród czekających

w kolejce klientów może być cenna. Czy brakowało osób do obsługi? Czy mogliśmy przecenić jakieś produkty dzień wcześniej, a  uniknęlibyśmy strat? Czy wysłaliśmy kogoś zaprzyjaźnionego, aby przyjrzał się ofercie konkurencji? Może coś ominęliśmy? Głębokiej analizie, pomimo zmęczenia, warto poddać raporty sprzedaży. Kiedy nastąpił wzrost sprzedaży majonezów, chrzanów, sosów do wędlin? Produkty jakich marek sprzedawały się lepiej? Dlaczego? Czy z powodu przywiązania do konkretnego produktu, a może producent lub dystrybutor przygotował na ten czas dobrą kampanię reklamową? Czy przegapiliśmy jakąś nowość, o którą pytali klienci? Zaczynamy zamawiać Kiedy należy zacząć budowanie oferty, aby zdążyć przygotować ją na czas? Niestety – nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż zależy to od wielu czynników: wielkości sklepu, powierzchni magazynowej, możliwości przechowywania towarów schłodzonych, lokalnego rynku, specjalizacji sklepu, kondycji finansowej, możliwości dostawców,

Katarzyna Hansch Sprzedawczyni Delikatesy Lewiatan Chodzież

fot. Patryk Łusiewicz

Przy okazji Świąt Wielkanocnych sprzedajemy najwięcej jajek w wytłaczankach po 10 sztuk oraz sosów do nich. Klienci kupują majonezy, ale również sosy tatarskie czy dressingi do sałatek. Tradycyjnie dobrze sprzedają się wędliny, zarówno te paczkowane, jak i  na wagę. Wśród nich prym wiodą szynki oraz biała kiełbasa. W koszykach klientów lądują też bardzo często słodycze, przeznaczone na prezenty dla najmłodszych. Czekoladowe figurki czy nadziewane jajka cieszą się dużym zainteresowaniem.

69 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Kazimiera Zygmunt Koordynator Szkoleń Akademia Umiejętności Eurocash

Święta Wielkanocne w handlu FMCG Na co należy zwrócić uwagę w  sklepie spożywczym przed Świętami Wielkanocnymi? Przygotowania zaczynamy od analizy sprzedaży z  poprzedniego roku, by ukierunkować działania przede wszystkim na to, by zaspokoić potrzeby zakupowe klientów. Informacje te podpowiadają, jak dobrać odpowiedni asortyment, pomagają w  zaplanowaniu promocji, jak i  dodatkowych ekspozycji produktów świątecznych. Należy sprawdzić, jakie produkty w ubiegłym roku sprzedawały się najlepiej, a  z  którymi mieliśmy problem. Zakupy przedświąteczne klienci z reguły dzielą na dwa etapy – pierwszy, gdy kupują pro-

a nawet… od pogody. Jednak im bardziej skrupulatnie przygotujemy się, tym bardziej oszczędzimy sobie dodatkowych nerwów, rozczarowania i  poczucia winy, że mogliśmy być bardziej przewidujący. Dobre planowanie pozwoli też uniknąć zmęczenia personelu. Pamiętajmy – przemęczenie przekłada się na poziom obsługi. Utrudzona ekspedientka nie zawsze potrafi zachować spokój i być miła dla złośliwie zachowującego się klienta. Chociaż na wiele sytuacji nie mamy wpływu, jednak są zdarzenia, których wystąpienie możemy zminimalizować. Nic tak nie denerwuje klienta, jak brak na półce produktu, po który specjalnie przyszedł. Jak tego uniknąć? Analizujmy świąteczną ofertę Warto sobie spisać wszelkie kategorie produktów, które muszą znaleźć się na półkach. Weźmy pod uwagę nie tylko te, które kojarzymy w  pierwszej kolej-

dukty z długim terminem przydatności, np. mąki i  produkty do pieczenia, majonezy, groszki, kukurydze, chrzany. Dlatego warto już 2-3 tygodnie przed świętami utworzyć dodatkowe ekspozycje z  tymi produktami. Zaś drugi etap to okres, kiedy najlepiej rotuje mięso, wędliny oraz owoce i warzywa. Przed Wielkanocą zauważamy też wzrosty sprzedaży barszczy białych, czerwonych, żurku w proszku, a także zakwasów do robienia żuru. W tym czasie klienci również pieką ciasta, więc zwiększamy ofertę bakalii i  wystawiamy je na dodatkowych ekspozycjach obok owoców w  puszkach. Pamiętajmy również o  klientach, którzy kupują ciasta. Zaplanujmy specjalną ofertę wielkanocną, poinformujmy klientów o  ofercie ciast dostępnych w naszym sklepie. Zauważamy również trend dekorowania domów i  mieszkań – warto to wykorzystać, proponując w sprzedaży ozdoby wielkanocne. W sklepie obowiązkowo powinna znaleźć się czołówka lub ekspozycja ze świątecznymi ozdobami, które znajdą się na wielkanocnym stole – dekoracyjne jajka, wiklinowe koszyki, palmy oraz czekoladowe zajączki, baranki i pisanki.

ności jako sztandarowe produkty przewodnie, składające się na śniadanie wielkanocne, odświętny obiad, stanowiące zawartość koszyczka ze święconką lub słodycze dla Zająca. Z tymi produktami zwykle nie ma kłopotu – po prostu o  nich nie zapominamy. Do święconki proponujemy mini-babeczki i  mini-chlebki. Pamiętajmy o  barwnikach do jajek, samych jajkach, wędlinach (w tym szynkach, tradycyjnej białej kiełbasie), żurkach w  różnej postaci (od zakwasu po gotowe produkty), majonezach, chrzanach, gotowych sosach do wędlin, pieczywie okolicznościowym, elementach dekoracyjnych, takich jak np. serwetki. A ofertę koniecznie trzeba poszerzyć o  miejscowe specjały, podawane na stół tylko w niektórych regionach. Niemniej ważną grupą produktów są półprodukty do przygotowania świątecznych dań i  wypieków. Warto sobie rozpisać wszelkie grupy produktowe, takie jak np. bakalie, droż-

70 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Margaryny do smażenia/pieczenia – deklaracje o najczęściej używanych markach w gospodarstwach domowych Kasia Palma/Palma deserowa Mleczna/Zwykła Delma Rama Do pieczenia Planta Domowa Maryna Słoneczna

17,44% 7,88% 6,75% 5,05% 3,88% 3,27% 3,25% 2,36% 2,20% 1,68%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

dże, proszki do pieczenia, tłuszcze, aromaty i przyprawy, gotowe masy w puszkach, itd. Tu należy nie tylko zadbać o  w  miarę najpełniejszą ofertę, ale jednocześnie bardzo uczulić odpowiedzialnych za uzupełnianie braków na półkach pracowników na  częste monitorowanie zapasów. O  ile klientka będzie skłonna wybaczyć brak ulubionej marki, o tyle zirytuje się całkowitym brakiem (nawet chwilowym) jakiegokolwiek niezbędnego produktu w  danej kate-


RYNEK POD LUPÄ„

71 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Duszona jagnięcina zapiekana pod purée z brukwi

TOMASZ PUROL

Szef Kuchni Restauracji Blow Up Hall 5050 w poznańskim Starym Browarze

Składniki: • brukiew – 800 g • masło – 150 g • parmezan – 100 g • udziec jagnięcy – 700 g • marchew – 150 g • cebula – 100 g • seler – 100 g • pietruszka – 100 g • rozmaryn – 2 gałązki • olej – 50 ml • wino czerwone wytrawne – 150 ml • liść laurowy • ziele angielskie • sól • pieprz (świeżo mielony) • kmin rzymski

Sposób przyrządzenia: Udziec oczyszczamy z nadmiaru błon i  kroimy w średniej wielkości kostkę. W rondlu rozgrzewamy olej, wrzucamy jagnięcinę i  obsmażamy dokładnie dobrze z  każdej strony, po czym przekładamy do miski. Do rondla po jagnięcinie wkładamy marchew, cebulę, seler, pietruszkę, pokrojone w kostkę takiej samej wielkości co mięso. Do przesmażonych warzyw dorzucamy mięso i  wlewamy wino. Gotujemy tak długo, aż alkohol odparuje, następnie dodajemy wszystkie przyprawy, z  rozmarynem włącznie. Całość zalewamy wodą i dusi-

gorii. Skutek zwykle jest jeden – rozczarowana gospodyni musi pójść do konkurencji, a to może oznaczać znaczną stratę wartości koszyka zakupowego. Często w takim wypadku kupi gdzie indziej i inne produkty. Kolejną grupą asortymentową, której nie należy przegapić, są nowości lubianych marek, jak i  produkty szeroko reklamowane w  mediach. Warto zatem zawczasu przeglądać ofertę na łamach prasy branżowej, by być na bieżąco. Trzeba wiedzieć, który z  producentów lub dystrybutorów szykuje przedświąteczne

my pod przykryciem, aż mięso będzie miękkie. Na koniec redukujemy nadmiar płynu. Brukiew obieramy, kroimy w średnią kostkę i gotujemy w osolonej wodzie do miękkości, przeciskamy przez prasę do purée i dodajemy masło ze startym parmezanem. Powstałą masę przekładamy do rękawa cukierniczego. Duszoną jagnięcinę wkładamy do naczynia żaroodpornego, a na górę wyciskamy brukwiowe purée. Całość pieczemy w temperaturze 150°C przez 30 minut.

kampanie w telewizji lub innych środkach masowego przekazu. Mając tak przygotowaną ofertę okołoświąteczną, warto pokusić się o  podzielenie jej na pewne grupy. Produkty o  długim terminie przydatności do spożycia oraz zajmujące najmniej miejsca w magazynie możemy zamówić w  pierwszej kolejności. Natomiast produkty świeże, o przeznaczeniu typowo świątecznym, o  bardzo krótkim terminie przechowywania mogą pojawić się w  sklepie na ostatnią chwilę, jednak zwykle trzeba zamówić je wcześniej. War-

72 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

to ustalić od razu asortyment wysoko rotujący, który będzie wymagał częstego uzupełniania z magazynu, a może i będzie trzeba po niego pojechać bezpośrednio do hurtowni. Dobrze, jeśli za określone kategorie i  ich kontrolowanie będą odpowiadali wyznaczeni najbardziej doświadczeni i  sumienni pracownicy. Ważną grupą produktów są te, które możemy nazwać sygnałowymi – to produkty, których zadaniem jest jak najwcześniejsze przypominanie o  nadchodzących świętach. Do tej grupy


RYNEK POD LUPĄ

można zaliczyć wszelkie słodycze okolicznościowe, jak np. czekoladowe zajączki, bombonierki z motywami okolicznościowymi, dekoracje świąteczne, itp. Ich pojawienie się w sklepie jest kluczowym komunikatem w kierunku klientów: „Patrzcie, święta tuż, tuż”. Przedświąteczne zamówienia Pewnym ukłonem w  stronę klientów jest możliwość wcześniejszego zamawiania ciast, szynek oraz garmażerki. To rozwiązanie jest korzystne również dla nas – minimalizuje ryzyko pozostania z  zapasami droższych produktów, które inaczej musielibyśmy sprzedać ze znaczną stratą po świętach. Możliwość przyjęcia indywidualnych zleceń na dostawę ma też pewną cechę elitarności, szczególnie jeśli wybiera się w tym celu produkty wysokiej jakości, takie jak np. duże świąteczne szynki, wędliny premium lub wyborne wypieki świąteczne. Taką ofertę należy znacznie wcześniej uzgodnić z rzetelnym dostawcą, który nie zawiedzie zarówno nas, jak i  klientów. Można np. umówić się z lokalnym, cenionym rzeźnikiem, aby wcześniej przygotował dla nas swoje świąteczne propozycje. Aby zareklamować taką możliwość, przygotujmy specjalną degustację, zapraszając na nią klientów. Niech zainteresowani spróbują proponowane przez nas wyroby. Tak pomożemy im podjąć decyzję co do wielkości zamówienia i  terminu odbioru. Można też opracować prosty katalog (niech to będzie nawet album ze zdjęciami), dzięki któremu klienci zorientują się, na jakie produkty mogą liczyć. Nie zapomnijmy przy składaniu zamówienia poprosić o  numer telefonu. Wysłanie SMS-a  o  gotowej, czekającej na klienta dostawie będzie sporym ułatwieniem dla zamawiającego, a  dla nas pew-

Teraz również

w Twoim sklepie! 73 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

ną gwarancją odbioru. Dawni kupcy doceniali znaczenie czasu i wygody, oferując możliwość dostarczenia produktu do domu. Może warto. w przypadku większych zamówień, rozważyć taką dostawę „po sąsiedzku”?

Olga Tylińska

Wielkanoc w sklepowych dekoracjach

Stworzenie odpowiedniej świątecznej atmosfery w sklepie nie jest kwestią wyłącznie estetyki i  kształtowania wizerunku firmy handlowej. Wprawiony w  odpowiedni nastrój klient – ma po prostu – wydać więcej. Umiejętne podkreślenie stref sezonowych ma działać na podświadomość klienta: „Święta już blisko! Czy kupiłeś już wszyst-

ko?”. Jeśli odpowiednio potrafimy wpłynąć na zmysły, a co za tym idzie na emocje konsumentów, możemy znacząco podnieść wartość koszyka wielkanocnego. A  co bardzo ważne – wcale nie musimy w tym celu wydawać jakichś horrendalnych sum. Tu liczy się pomysł, wyczucie i element zaskoczenia. Dekoracja ma się zwrócić z nawiązką Trudno oszacować, na jaki dodatkowy zysk możemy liczyć w  przypadku przygotowania wielkanocnej aranżacji, jednak zastosowanie odpowiedniej komunikacji wizualnej wpłynie na skojarzenia, związane z  czasem świętowania, zabawy, radości i współdzielenia się przyjemnościami w  gronie rodzinnym. Na zakupy i ich wartość nie wpływają bowiem tylko czynniki stricte ekonomiczne. Jest to szczególnie widoczne właśnie w  okresach świątecznych. Sprzedajemy emocje, a nie tylko produkty O  ile cena zwykle bywa wysuwana jako podstawowe kryte-

Reklama

74 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

rium, jakim kierują się kupujący, o tyle w święta coraz większą rolę zaczynają grać inne bodźce, w tym emocje. I tak np. świąteczna szynka przestaje być tylko codziennym „obkładem” kanapki, ale przywodzi na myśl wspólne dzielenie się wrażeniami smakowymi ze współbiesiadnikami, podziw rodziny, dumę z „udanego polowania” na świąteczne specjały. Oczywiście cena wciąż pozostaje odgórnym ograniczeniem, chociaż ostatnio Polacy coraz częściej zwracają uwagę też na jakość. Rodzimi konsumenci coraz częściej wybierają wysoką wartość za odpowiednią cenę. Czy Wielkanoc ma też swojego „ducha świąt”? Wielkanoc zarówno pod względem liturgicznym, jak i  w  myśleniu tradycyjnym odwołuje się do ducha odnowy, odrodzenia, powrotu do życia. W  naszym kraju święta zbiegają się z  wiosną, więc nietrudno w  ich obchody włączyć symbole i  kolory tej pory roku. Dominujące kolory to: ciepły żółty (kojarzący się ze słońcem i pierwszymi wiosennymi kwiatami) oraz wczesnowiosenna zieleń. Warto posta-


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

wić na te tradycyjne barwy w dekoracji, gdyż większość osób po ponurej i szarej zimie szuka jasnych barw, poprawiających nastrój. Pewnym uzupełnieniem mogą być też inne ciepłe kolory: pomarańczowy, czerwień i barwa, związana z mistyką tych świąt, kolor kojarzący się zarówno z duchowością, ale i wiosennymi krokusami, czyli fiolet. Wykorzystane elementy ozdobne też mają kojarzyć się z odrodzeniem. Mają swoją duchową symbolikę, jak baranek i jajka, ale na stałe wpisały się też w  symbolikę świąt młode kurczaczki, zajączki, ptaszki, a  nawet kaczuszki. Nie można zapominać o  bohaterze tych świąt, na którego podarki czekają dzieci – Zającu Wielkanocnym. Ponadto dobrze w  świątecznych dekoracjach sprawdzają się tradycyjne kwitnące bazie, wiosenne kwiaty i  pisanki. Swoistą ozdobą są również wizerunki wielkanocnych ciast, a szczególnie baby i mazurki. Dekoracje i ekspozycje Nie wystarczy jednak powieszenie okolicznościowego plakatu i  wyłożenie na półki produktów w  odświętnych opakowaniach, jeśli chcemy, aby oprawa wizualna w sklepie przełożyła się na konkretne liczby w rubryce „dochody”. Rozejrzyjmy się, jakie powierzchnie wykorzystujemy w tym celu i jakie można dodatkowo wygospodarować. Witryna sklepu Coraz więcej sklepów decyduje się na zafoliowanie szyby wystawowej. O  ile jest to w  pełni zrozumiałe w przypadku sklepów sieciowych, gdy ta podstawowa powierzchnia reklamowa ma służyć wspólnej jednoznacznej identyfikacji danej sieci, o  tyle jest to często dość pochopne działanie w  przypadku sklepów małych, niezależnych. Oczywiście folia z elementami sprzedawanych produktów, naklejona na szybie ma pewne plusy: ułatwia dbanie o estetykę witryny, redukuje przepływ promieni słonecznych, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczenia, opóźnia proces blaknięcia przedmiotów umieszczonych za szybą, pozwala na bardziej ekonomiczne rozplanowanie powierzchni sprzedaży, itd. Jednocześnie tradycyjna witryna, na której można umieścić sezonową dekorację, zapewnia jedyną w  swoim rodzaju powierzchnię reklamową dla sklepu i  sprzedawanych wewnątrz produktów, na dodatek czynną 24 godziny na dobę. W okresie wielkanocnym za pośrednictwem witryny można przyciągnąć uwagę przypadkowych przechodniów, zachęcając ich do odwiedzin sklepu. Odpowiednio zestawione i podświetlone wystawy przykuwają uwagę dzieci, które zachęcą rodziców do zakupów w  tym miejscu. O  tym, że witryny sklepowe nie są bynajmniej przeżytkiem, moż-

75 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Halina Mikołowicz

Właścicielka sklepu sieci Livio Tarnowo

na przekonać się, odwiedzając inne kraje właśnie w okresie świątecznym. Pełne wielkanocnych czekoladowych jaj (lub ich atrap), świątecznie udekorowane okna są wizytówką sklepów nie tylko w  miejscowościach turystycznych. Tu piętrzą się słodycze, a  tam wędliny, a  przechodnie zatrzymują się, podziwiając kunszt miejscowych dekoratorów witryn. Kolejnym miejscem, zachęcającym do zakupów jest samo wejście do sklepu. Tu można postawić drzewka, ubrane w pisanki, ustawić potykacz z  informacją o  promocji. Niech to nawet będzie informacja wypisana kredą z rysunkiem kolorowej pisanki. A może w tym okresie zadbać o  dodatkowe elementy wizualne w  postaci zajęcy czy baranków, zachęcających do wejścia? Może zainwestować w  planszę do robienia zdjęć w  postaci fotobudki ze świątecznym motywem i  logo sklepu? W  tym celu wystarczy przecież np. kawałek dykty z otworem na głowę z wymalowaną postacią zająca czy wielkanocnego baranka. Do tego logo sklepu i  mamy prawie darmową reklamę w  mediach społecznościowych, gdyż wiele z takich zdjęć ma szansę tam się pojawić. Taką fotobudkę można też

fot. Patryk Łusiewicz

W okresie wielkanocnym w moim sklepie największym powodzeniem cieszą się artykuły cukiernicze, czekoladowe zajączki czy słodkie jajka. Oprócz nich zwiększa się znacznie sprzedaż jaj i  majonezu. Klienci kupują również sosy tatarskie oraz chrzanowe, musztardę, a  także gotowaną szynkę i  białą kiełbasę. W  tym czasie zwiększa się popyt na produkty do wypieku ciast, jak mąka, dekoracje cukrowe czy oleje i margaryny.

ustawić w samym sklepie, jeśli jesteśmy w stanie wygospodarować tam miejsce i  odpowiednie oświetlenie. Pamiętajmy jednak o  stabilności takiej konstrukcji, aby nie groziła ona przewróceniem się na fotografującą się osobę, a  jednocześnie była od-

O ile cena zwykle bywa wysuwana jako podstawowe kryterium, jakim kierują się kupujący, o tyle w święta coraz większą rolę zaczynają grać inne bodźce, w tym emocje.

porna na podmuchy wiatru, jeśli ma się znaleźć na zewnątrz. A może mamy wśród znajomych fotografa, który zechciałby sobie dorobić przy takiej okazji, wykonywaniem okolicznościowych zdjęć? Gdy brak miejsca Często mamy ograniczone możliwości ekspozycyjne. Interesującym pomysłem może być np. re-

76 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

klama pionowa w postaci zawieszonych na suficie ogromnych pisanek z kartonu. Mogą one kierować uwagę ku poszczególnym stoiskom, informując np.: „Tu jest najlepszy chrzan na święta”, „Jedyna taka szynka wielkanocna”, „Najlepszy zakwas na żurek”, itp. Mocując takie elementy do sufitu upewnijmy się, że nie są one zagrożeniem ani dla klientów (szczególnie tych bardzo wysokich), ani personelu czy towaru. Ciekawym konceptem mogą też być specjalne odświętne cenówki w  kształcie pisanek, zajączków, itp., kierujące uwagę na artykuły świąteczne i promocyjne. Czasem naprawdę warto się rozejrzeć, czy nie mamy powierzchni niewykorzystanej marketingowo lub sprzedażowo. W  małym samoobsługowym sklepie strefa przeznaczona na koszyki i  pakowanie produktów, często nie jest w pełni spożytkowana. A  można tu umieścić informację o  aktualnych promocjach. To też dobre miejsce na wystawę konkursowych rysunków, przyniesionych przez najmłodszych klientów. Nagrodą jest już wtedy samo umieszczenie takiej pracy, ale można przecież ufundować drobną nagrodę w postaci „koszyka od zająca”.


RYNEK POD LUPÄ„

77 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Marzena Paulus

Sprzedawczyni Sklep „Chata Swojska” Rogoźno

To stosunkowo niedroga inwestycja, a z  pewnością spotka się z  przychylnym odbiorem klientów. A może świąteczna maskotka? W  celu przyciągnięcia uwagi najmłodszych można umieścić na terenie sklepu dużą maskotkę albo nawet na kilka godzin wynająć „żywą”. O ile widok Mikołaja w  okresie przed Świętami Bożego Narodzenia już nikogo nie dziwi (ale wciąż przyciąga uwagę), o tyle rzadziej widzimy np. wielkanocne Zające, a z pewnością dzieci będą chciały przywitać się z taką postacią. Aby zredukować koszty można pomyśleć, czy ktoś nie chciałby sobie dorobić w  ramach takiej atrakcji lub… zapewnić gratisowe zdjęcie w  zamian za zakupy powyżej określonej kwoty. Produkt w pierwszoplanowej roli Aby zwiększyć rotację okołoświątecznych produktów, musimy wygospodarować nieco wolnej przestrzeni. W takiej promocyjnej roli świetnie sprawdzają się boki regałów oraz wyspy produktowe. Każda dodatkowa ekspozycja, ozdobiona świąteczny-

fot. Patryk Łusiewicz

Spośród asortymentu dostępnego w sklepie dużym zainteresowaniem kupujących cieszą się produkty do wypieku ciast, jak proszek do pieczenia czy cukier wanilinowy, a  także margaryny. Bardzo często w  koszykach zakupowych znaleźć można słodycze, czekoladowe i marcepanowe figurki czy lizaki w kształcie zajączka wielkanocnego. Klasycznie, jak co roku, zwiększa się w tym okresie sprzedaż jajek, majonezu i białej kiełbasy.

mi motywami ma szansę zwiększyć sprzedaż wystawionych produktów. Unikajmy przy tym zbyt dużego chaosu, gdyż nie chodzi o to, by oko klienta bezprzytomnie błądziło po ekspozycji, ale zatrzymywało się tam, gdzie to jest z  naszej strony pożądane. Na stoisku mięsno-wędliniarskim warto ustawić np. talerz z  pokrojonymi wędlinami, ozdobiony baziami, małymi palemkami, gałązkami bukszpanu lub rzeżuchą. Można rozważyć przeprowadzenie akcji degustacyjnej na tydzień czy dwa tygodnie przed świętami z  możliwością zamówienia określonych wędlin na miejscu w  sklepie z odbiorem tuż przed świętami. Podobną akcję można przeprowadzić z wyrobami cukierniczymi takimi, jak mazurki, serniki, babki, itd. Pomyślmy o  ustawieniu oddzielnej świątecznej ekspozycji produktów, niewymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych. Takie ekspozycje można zorganizować pod hasłami: „Projekt koszyka dla Zająca”, „Pomysł na śniadanie”, „Niezbędne do święconki” lub „Obiad świąteczny”. Można ustawić ładnie udekorowany stół, zastawiony jak do śniadania wielkanocnego

78 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

z produktami, które ułatwią przygotowanie wykwintnego posiłku. W takim miejscu można umieścić ulotki sklepu z domowym przepisem na ciasto, własny sos tatarski czy żurek. Na drugiej stronie takiej ulotki można nanieść schematyczną mapkę, gdzie wyróżnione produkty można znaleźć na terenie sklepu lub informacje o promocjach i nowościach. Półki z  produktami, na których rotacji nam szczególnie zależy, warto zaznaczyć shelfstopperami, shelflinerami, woblerami czy odrębnymi cenówkami w kształcie lub z motywem świątecznym. Światło przykuwa uwagę Odpowiednio podświetlone miejsca przykuwają uwagę i  podświadomie kierują wzrok klientów w pożądanym kierunku. Nic tak nie przygnębia i  zniechęca do zakupów, jak kiepskie oświetlenie w  sklepie. Obecnie systemy świetlne nie dość, że są coraz bardziej ekonomiczne, to na dodatek wydzielają coraz mniej ciepła, co ma duże znaczenie przy ekspozycji produktów spożywczych. Decydując się na oświetlenie promowanych stref, warto jednak zwrócić uwagę, jaka barwa będzie najbardziej korzystna dla danego asortymentu. Szcze-


RYNEK POD LUPÄ„

79 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

gólną uwagę trzeba zwrócić na oświetlenie wędlin. Promocje, konkursy, loterie Wszelkie działania promocyjne są zazwyczaj mile widziane przez klientów. Niekoniecznie muszą to być od razu upusty cenowe, chociaż pewnym pomysłem może być znacząca przecena w Wielki Piątek produktów, co do których mamy obawy, że zostaniemy ze zbyt dużymi zapasami po świętach. O  konkursach dla dzieci i akcjach promocyjnych dla klientów można pomyśleć znacznie wcześniej. Przygotujmy np. karty, potwierdzające zakupy na określoną kwotę, a  osoby, które spełnią warunki otrzymają nagrodę, gratis lub bon na zakupy. Oczywiście należy ozdobić takie karty logo sklepu i świątecznymi motywami, a miejscem na pieczątki niech będą sylwetki pisanek.

Beata Woźniak

Tradycja kontra nowoczesność

Wielkanoc to ciągle domena tradycyjnych potraw i domowych sposobów ich przygotowania, pojawiają się jednak na rynku różnego rodzaju rozwiązania, które pozwalają konsumentom przyrządzić świąteczne specjały szybko i  bez wysiłku. Liczy się przede wszystkim jakość kupowanych produktów, coraz częściej na wielkanocnych stołach goszczą też kulinarne nowinki i nowoczesne dania inspirowane tradycją.

Na co dzień Polacy coraz częściej sięgają po nowości i eksperymentują w  kuchni, próbując nieznanych dotąd smaków. Kiedy nadchodzą święta, do świadomości konsumentów trudniej docierają wszelkie nowinki i  światowe inspiracje – utarło się, że Wielkanoc to tradycyjne menu, a  produkty do przygotowania dań powinny być znane, sprawdzone i  typowe dla kuchni polskiej. Czy coś w  ogóle się zmienia? Na pewno ewoluuje sposób spędzania świąt i  praktyki związane z  przygotowaniami. Już nie dążymy za wszelką cenę do samodzielnej realizacji pełnego menu godnego szefa kuchni dużej restauracji. Kto może,

Podstawa świątecznego menu od lat w zasadzie się nie zmienia: żurek, szynka, biała kiełbasa z chrzanem, mięsne pieczenie i jajka z majonezem to standard.

ma czas i lubi – gotuje i  piecze, inni wybierają wszelkie dostępne opcje i alternatywy, a jest ich coraz więcej. Świętujemy wciąż najczęściej przy rodzinnych stołach (dotyczy to 2/3 Polaków) pełnych tradycyjnych specjałów, ale barszcz z  wykorzystaniem kupnego koncentratu czy pieczona szynka, którą wystarczy pokroić i podać na stół bulwersuje nieliczne grono zagorzałych tradycjonalistów. Kompromisy na niekorzyść utrwalonych zwyczajów będą zdarzać się coraz częściej – współczesny konsument, na co dzień zabiegany, święta traktuje jak czas wypoczynku, a wielogodzinna praca w kuchni nie każdemu odpo-

80 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

Zupki instant w torebkach – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Gorący Kubek - Knorr Vifon Zupa błyskawiczna - Amino Gorący Kubek Na Bogato - Knorr Nudle - Knorr Ekspresowa zupa - Winiary Zupy Ekspresowe - Knorr Smaczna zupa - Winiary Tao Tao SamSmak

5,91% 5,27% 3,97% 3,08% 2,60% 2,03% 2,01% 1,73% 1,55% 1,34%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

wiada. Każdy jednak, kto uda się na przedświąteczne zakupy, powinien znaleźć w sklepach produkty idealne do swoich potrzeb. Przygotowania do świąt Podstawa świątecznego menu od lat w  zasadzie się nie zmienia: żurek, szynka, biała kiełbasa z  chrzanem, mięsne pieczenie i  jajka z  majonezem to standard. Produkty potrzebne do tego, by wspomniane specjały pojawiły się na stole, powinny stanowić bazę wielkanocnej oferty. Ale na dobrą sprzedaż można liczyć w  tym czasie w  większości kategorii spożywczych, w handlu detalicznym bowiem tygodnie poprzedzające Wielkanoc oznaczają zazwyczaj kilkunastoprocentowy wzrost obrotów. Do tego czasu najlepiej przygotować się odpowiednio wcześniej, m.in. analizując strukturę asortymentu pod kątem wymagań klientów i wzmacniając sprzedaż najważniejszych kategorii. Na święta trzeba zaoferować odbiorcom znacznie więcej – wybór i  jakość to kluczowe elementy, bo w tym czasie Polacy z reguły nie oszczędzają. Wielu handlowców wykorzystuje analizę przedświątecznej sprzedaży w  poprzednim roku, nie można jednak opierać się tylko na niej, bez przygląda-


RYNEK POD LUPĄ

nia się najważniejszym trendom dominującym w wyborach konsumenckich. Kolejnym elementem zapewniającym dobre efekty jest reakcja na opinie odbiorców i wsłuchanie się w ich oczekiwania, a do tego potrzebny jest dobry kontakt z  klientem i  zaangażowanie personelu. Oprócz starannego doboru asortymentu i  przygotowania bogatej reprezentacji wielkanocnych pewniaków różnych marek, cen i pojemności, istotna jest także atrakcyjna ekspozycja towarów, oczywiście z wiosennym i świątecznym akcentem. Obowiązki wobec tradycji Po uciążliwych i  długotrwałych postach Wielkanoc w  polskiej tradycji kulinarnej obfitowała zazwyczaj w potrawy mięsne. Staropolskie stoły uginały się pod półmiskami z  pieczoną wieprzowiną. Oprócz tego przyrządzano na ciepło białą kiełbasę, biały barszcz oraz bigos, a  za przekąski służyły salcesony, wątrobianki, wędzone szynki i galaretki z nóżek wieprzowych. Wiele z  tych specjałów do dziś wiedzie prym na świątecznych stołach – faszerowane schaby, pieczenie, rolady, galarety. Ważnym wielkanocnym daniem jest także pieczony pasztet i  domowa szynka, a  wśród zup królują barszcz biały, żurek i regionalna zupa chrzanowa. Dodajemy do nich białą kiełbasę, która oprócz tradycyjnego jajka, jest jednym z  najważniejszych produktów kupowanych z myślą o świątecznych biesiadach. Detaliści wiedzą, że asortymentem wymagającym szczególnej uwagi w  tym okresie są wyroby mięsno-wędliniarskie, które pojawiają się i w wielkanocnym koszyczku, i  na stołach: w  pieczeniach, zupach, sałatkach, galaretach i  innych potrawach. Asortyment podstawowy to wieprzowina: schab, polędwi-

81 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Wędliny – deklaracje o najczęściej spożywanych gatunkach w gospodarstwach domowych Szynka Kiełbasa Wędlina drobiowa Parówki Polędwica Kabanosy Boczek Pasztet Salami Mielonka

37,27% 26,06% 20,89% 17,91% 16,93% 11,91% 9,13% 8,74% 7,95% 7,81%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

ca, boczek i karkówka, a  także drób, a  uzupełnieniem mogą być gatunki droższe: dziczyzna, wołowina i  cielęcina. Warto też pamiętać o  mniej popularnych na co dzień podrobach, które są niezbędne do przygotowania tradycyjnych pasztetów i  faszerowanych pieczeni. Popyt na wędliny znacząco rośnie przed Wielkanocą. Polacy wydają na te produkty w tym okresie więcej niż zwykle, decydując się na asortyment najwyższej jakości. Bardziej zapobiegliwi kupują wyroby paczkowane, w  większych opakowaniach i  nieco wcześniej, tuż przed świętami rośnie natomiast zainteresowanie wędlinami na wagę. Atrakcyjne wydają się konsumentom szczególnie takie propozycje, jak biała surowa lub parzona kiełbasa na wagę lub różne rodzaje szynki w  plasterkach. Coraz większym popytem cieszą się również wędliny premium, zarówno wyroby dużych firm, jak i  regionalne produkty. Wysokiej jakości szynki, pieczone pasztety, wędliny drobiowe i  wędliny długodojrzewające to podstawa dobrej oferty, warto jednak zaproponować klientom także przekąski jako ofertę uzupełniającą: kabanosy i  podsuszane kiełbasy z  długim terminem przydatności do spożycia można polecać już kilka tygodni przed świętami, szczególnie jeśli są to znane marki oraz większe,

promocyjne opakowania w dobrych cenach. Komfort na wagę złota Na coroczne przygotowanie oferty przedświątecznej w  dużym stopniu wpływają zmieniające się zwyczaje konsumentów, szczególnie te związane z  ciągłym brakiem czasu, dokuczliwym symptomem współczesnego stylu życia. Osoby unikające wielogodzinnych zmagań kulinarnych chętnie korzystają z produktów gotowych, a  rynek im to ułatwia, dając wybór i  licząc na zainteresowanie. Nie bez znaczenia są tu reklamy, z  których przed świętami płynie przekaz: „Ekspresowe przygotowanie posiłku, który nawiązuje do tradycji. Niepowtarzalny smak i  aromat jak u mamy i niewiele wysiłku”. Zastanawiając się nad asortymentem dla konsumenta, który doskonale wpisuje się w  ten przekaz, można zaproponować odwiedzającym sklep np. gotowe do pieczenia mięsiwa, wyroby garmażeryjne, sałatki i przekąski rybne, a  także świąteczne zupy, bez których nie wyobrażamy sobie wielkanocnych spotkań przy stole. Nawet dla tych, którzy przyrządzają zupy samodzielnie, dużym ułatwieniem będzie zakup gotowego zakwasu na żur lub barszcz biały – czas przygotowań jest krótszy, a zupie można nadać wybrany smak odpowiednimi dodatkami i przyprawami. Zabiegani konsumenci często wybierają zupy gotowe lub ekspresowe do przyrządzenia, a  posiłek choć ma być szybki, nawiązuje do tradycji. Zupy tylko do podgrzania są dostępne w  słoikach, puszkach, plastikowych pojemnikach i saszetkach, ale można też skorzystać z  zup w  proszku, które gotuje się kilka minut. Wybór jest ogromny: żurek staropolski, śląski, na wędzonce, barszcz biały tradycyjny, z  majerankiem, z  grzyba-

82 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

mi. Warto proponować klientom także wersje tzw. rodzinne, o zwiększonej gramaturze i liczbie porcji. A że dania gotowe to nie tylko zupy, pamiętajmy o  innych szybkich rozwiązaniach ułatwiających życie konsumentom. Mogą to być mięsa już zamarynowane i  przyprawione, gotowe do pieczenia (np. schab faszerowany, karkówka, boczek, peklowane szynki i  rolady). Dobrym pomysłem na szybkie przekąski są różnego rodzaju rybne przysmaki na zimno i  ciepło, sałatki, a  także wyroby garmażeryjne w  postaci pasztecików, roladek, galaret i  innych świątecznych specjałów. Przygotowując ofertę dań gotowych i  półproduktów, kierujmy się przede wszystkim preferencjami konsumentów. Marka ma w  tym przypadku duże znaczenie, ale liczą się też nawiązująca do tradycji receptura i jak najbardziej naturalny skład. Przyprawy zamiast wzmacniaczy smaku, suszone warzywa, nieutwardzone tłuszcze, brak konserwantów – tego oczekują teraz klienci i  warto zwrócić uwagę na ofertę dla wymagających konsumentów. Oprócz tego w  cenie są dodatkowe udogodnienia w  przygotowaniu i  podaniu potrawy. Produkty gotowe lub ekspresowe kupowane są zazwyczaj na ostatnią chwilę, żeby zachęcić odwiedzających sklep do wcześniejszych, większych, nie tylko uzupełniających zakupów, warto wyeksponować ten asortyment, by klienci nie przechodzili wobec niego obojętnie. Inspirujące smaki Mimo że tradycyjna kuchnia i  znane od lat potrawy najczęściej goszczą na polskich stołach, coraz chętniej łączymy smaki tradycji i nowoczesne pomysły. Najmodniejsze są dania nawiązujące do klasyki, ale lżejsze i nieco inaczej przyprawione


RYNEK POD LUPÄ„

83 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż majonezu w sklepach małoformatowych do 300 m2 Majonez to popularny dodatek do potraw, dlatego jest chętnie kupowany prze cały rok, choć największe wzrosty sprzedaży notuje przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Majonez można kupić w  ok. 90% sklepów małoformatowych do 300 m2. Klienci takich placówek zwykle mogą wybierać spośród 4 wariantów majonezu, ale w okresie przedświątecznym oferta jest często nieco szersza. W tym czasie zwiększa się nie tylko liczba sprzedanych opakowań majonezu, ale również średnia wielkość i wartość transakcji, ponieważ klienci chętniej sięgają wówczas po większe słoiki. Majonez raczej rzadko bywa jedynym powodem wizyty w  sklepie (tylko na 10% transakcji z majonezem nie pojawiały się inne produkty), zwykle klienci sięgają po niego przy okazji większych zakupów – najczęściej w weekendy (aż 45% transakcji zakupu tej kategorii ma miejsce w piątek lub sobotę). Jak pokazują dane CMR, w  2017 r. w  sklepach małoformatowych najlepiej sprzedawał się majonez marki Winiary (Nestlé), która odpowiadała za prawie 40% udziałów w wartości sprzedaży tej kategorii. Na drugim miejscu plasuje się marka Majonez Kielecki (Społem Kielce), która ma prawie 26% udziałów w  ujęciu wartościowym. Kilkuprocentowe udziały mają marki Hellmann’s, Mosso i  Roleski. Trzeba jednak pamiętać, że w tej kategorii istnieje też wiele silnych marek lokalnych, które w  swoim regionie mają wysokie udziały w sprzedaży, choć w innych częściach Polski mogą być zupełnie nieznane. Z tego względu np. w północnej części kraju dużą popularnością cieszą się marki Ocetix i Majonezy Kętrzyn, a w centralnej części Polski ugruntowaną pozycję mają marki Mosso i Motyl. W skali całe-

lub podane. Jajka po latach nadszarpniętego cholesterolem wizerunku wracają dziś do łask, doceniane za walory odżywcze, smakowe i dekoracyjne. Na świątecznych półmiskach mogą funkcjonować nie tylko w majonezie, lecz także jako elegancka i  niebanalna przekąska: nadziewane pieczarkami, serem, orzechami, awokado, tuńczykiem, ozdobio-

go kraju najszerszą dystrybucję mają marki Winiary (w grudniu 2017 r. można ją było znaleźć w 75% sklepów małoformatowych sprzedających majonez) i Majonez Kielecki (dostępny w 40% takich placówek). W całym 2017 r. klienci sklepów małoformatowych najczęściej wkładali do koszyków właśnie majonez marki Winiary (znalazł się on na 36% paragonów z  tą kategorią) i  Majonez Kielecki (24% paragonów). Największą popularnością w  ofercie marki Majonez Dekoracyjny Winiary cieszyły się pojemności 400 i 300 ml oraz 700 ml, natomiast spośród wszystkich wariantów Majonezu Kieleckiego najlepiej sprzedawały się pojemności 310 ml i 170 ml. W zestawieniu najlepiej rotujących produktów znalazły się również Majonez Napoleoński Mosso (320 ml), Majonez stołowy Roleski (280 ml) i majonez Hellmann’s Babuni (420 ml). Majonez

Udziały marek w wartości sprzedaży. Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 2017 r.

19 %

39,8 %

4,7 % 5% 5,8 % 25,7 % Źródło: CMR, 2017 r.

■ Winiary ■ Majonez Kielecki ■ Mosso

ne np. ziołami czy oliwkami. Coraz chętniej wybieramy jajka faszerowane szpinakiem lub łososiem albo podawane w stylu włoskim – z  pomidorami, oliwkami i filecikami z sardeli (anchois). Lżejsze smaki i  inspiracje kuchnią innych regionów pojawiają się w  wielkanocnych daniach nie bez powodu – to jedna z  pierwszych okazji w  roku,

84 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

■ Ocetix ■ Hellmann’s ■ pozostałe marki

by na naszych talerzach zagościły kolory wiosny w postaci warzyw i ziół. Sałatki warzywne, jajeczne, rybne i  serowe, przekąski z  nowalijkami – rzodkiewką, sałatą, kiełkami czy selerem naciowym, świeże zioła, szczególnie rzeżucha, symbolizująca odradzające się życie oraz witalność. Wszystko to doskonale pasuje do tego wiosennego i radosnego święta.


RYNEK POD LUPÄ„

85 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Królik z soczewicą i dynią Wojciech Harapkiewicz

Składniki: • comber z brzuszkiem z królika • comber z kością z królika • soczewica czarna • jarmuż • dynia • burak • grzyby shimeji • szałwia • czerwony pieprz • sól

Szef Kuchni Dworzysko w Szczawnie-Zdroju

Sposób przyrządzenia: Comber z brzuszkiem zwijamy z  szałwią, pieprzem i  solą. Spinamy wykałaczką i  obsmażamy na patelni, a następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 140 stopni na 10 minut. Tak samo zwijamy i opiekamy comber z kością. Soczewicę gotujemy z odrobiną soli. Jarmuż sparzamy we wrzątku i smażymy na patelni z masłem razem z  grzybami. Dynię obieramy, kroimy w dużą kostkę i gotujemy w niewielkiej ilości wody z odrobiną soli. Po ugotowaniu miksujemy na purée. Wszystkie elementy wykładamy na talerz i posypujemy odrobiną pokruszonego czerwonego pieprzu. Jak zyskać opinię doskonale zaopatrzonej placówki? Jak zainteresować nowych klientów przedświąteczną ofertą na tle konkurencji? Jeśli zamawiamy produkty, które konsumenci znają i  najczęściej kupują na Wielkanoc, nie pomijajmy innowacji i nie bójmy się kategorii premium, bo w  tym okresie zyskuje ona na znaczeniu najwięcej. Z jednej strony trzeba przygotować ofertę zgodnie z  naszą tradycją kulinarną i  najczęstszymi wyborami konsumenckimi, z  drugiej natomiast połączenie polskich smaków i inspiracji kulinarnych z całego świata nie powinno oznaczać dla klienta wyprawy do specjalistycznych delikatesów. Jeśli będzie mógł kupić w  pobliskim sklepie owoce morza, długodojrzewające wędliny, śródziemnomorskie zioła i przyprawy, suszone pomidory czy se-

ler naciowy, utrwali się wizerunek placówki jako miejsca wygodnego i dobrze zaopatrzonego. Cena produktów może nie mieć w tym przypadku decydującego znaczenia.

Beata Woźniak

Z rodziną przy kawie i herbacie

Przy rodzinnym stole nie może zabraknąć kawy i herbaty. Domowe zasoby przed świętami zazwyczaj się po86 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

większają, a sklepy oferują znacznie większy wybór niż zwykle. Jaką kawę preferują Polacy? Czy jesteśmy idealnymi konsumentami herbaty? Mała czarna i kawowe rozmaitości Znana ze swych właściwości pobudzających i  wspaniałego aromatu kawa towarzyszy wielu konsumentom już od najwcześniejszych godzin porannych, gdyż zwolennicy tego napoju po pierwszą filiżankę sięgają zazwyczaj krótko po przebudzeniu. I mają rację – kawa przyspiesza metabolizm i  nieznacznie podnosi ciśnienie krwi, a  wszystko to dzięki kofeinie. Jako napój nie tylko śniadaniowy, ale towarzyszący spotkaniom towarzyskim


RYNEK POD LUPÄ„

87 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Mazurek z konfiturą figową i musem z białej czekolady

Tomasz Deker

Pastry Chef T.Deker Patissier & Chocolatier

Składniki: Ciasto: 220 g mąki pszennej 110 g masła 50 g cukru 1 żółtko szczypta soli konfitura z fig Mus z białej czekolady: 100 g białej czekolady 50 ml śmietany 30 proc. 1 łyżeczka miodu

Sposób przyrządzenia: Należy przygotować kruche ciasto, spód do mazurków: mąkę przesiać do miski, dodać masło w kawałkach, cukier, żółtko i  sól. Szybko zagnieść ciasto, zawinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na co najmniej godzinę. Po tym czasie wyjąć ciasto, rozwałkować na stolnicy i wyciąć z ciasta spód w  kształcie jajka. Ułożyć na blasze wyłożonej pergaminem do pieczenia i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Piec przez ok. 10-15 minut, i  doskonale komponujący się z  deserami czy likierami, kawa oferuje wiele możliwości. Amatorzy małej czarnej na pewno zainteresują się ofertą kaw mielonych, w  ziarnach lub rozpuszczalnych, swoich zwolenników mają też wygodne saszetki cappuccino oraz miksy z  mlekiem i cukrem. Wciąż w  Polsce króluje jednak kawa mielona, a najpopularniejszym sposobem jej zaparzania jest przygotowanie naparu bezpośrednio w  kubku. Ale już co trzeci konsument kawy mielonej przygotowuje ją w  ekspresie. Wielu wciąż chętnie decyduje się na kawy rozpuszczalne – ich niewątpliwą zaletą jest pro-

aż ciasto nabierze złotego koloru. Odstawić do wystygnięcia. Przygotować mus: posiekać drobno czekoladę, przełożyć do miski i zalać gorącą śmietaną połączoną z  miodem. Wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji i odstawić na 2-3 minuty. W tym czasie spód do mazurka posmarować konfiturą z fig. Gotową masę czekoladową wylać na mazurka i udekorować według uznania.

sty sposób przygotowania i ekspresowe tempo, a  konsumpcji nie towarzyszą uciążliwe fusy. Nie można również nie zauważyć rosnącego trendu – zamiast kawy mielonej i  rozpuszczalnej Polacy coraz częściej wybierają kawę ziarnistą lub w kapsułkach – do przygotowania w ekspresie. Jeszcze niedawno na półkach mniejszych sklepów spożywczych trudno było znaleźć propozycje kawy w ziarnach, teraz mocno się to zmienia. Upowszechnienie różnego rodzaju ekspresów, młynków, kawiarek i  innych urządzeń znajduje odzwierciedlenie także w kawowej ofercie – propozycji jest co-

88 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

raz więcej, a konsumenci stają się wymagający i pytają o nowości. Jeżeli chodzi o smak, łagodna ale kwaskowa arabica, choć wydaje się bardziej popularna, coraz bardziej ustępuje gorzkawej i  intensywnej w  smaku robuście oraz różnorodnym mieszankom obu rodzajów. Zainteresowanie kulinariami wpływa także na rynek kawy – jest wiele atrakcyjnych form podania tego napoju – od klasycznego espresso bez dodatków, poprzez cappuccino i latte, aż do kaw mrożonych, aromatyzowanych syropami, przyprawami, z  dodatkiem mleka kokosowego, itp. Do wykonania rozmaitych kawowych „kreacji” w  domu


RYNEK POD LUPĄ Pszczolka_PHandl_131x250_druk.pdf 1 2018-01-24 10:13:15

konsumenci potrzebują różnorodnych artykułów, w zależności od posiadanego ekspresu: kawy mielonej i  rozpuszczalnej, a także w ziarnach lub praktycznych kapsułkach. Klienci, którzy mają specjalne wymagania, jak np. kawa bez kofeiny lub niskodrażniąca, coraz częściej mogą się zaopatrzyć w pobliskim sklepie, bez konieczności wizyty w  specjalistycznej placówce. Z  kolei dla amatorów szybkich i  wygodnych rozwiązań warto przygotować ofertę saszetek 2 lub 3 w 1, z których można wyczarować aromatyczne mlecznokawowe napoje w  różnych smakach, także w  wersji mrożonej. Warto jednak pamiętać, że okres przedświąteczny to wzrost znaczenia marek i  produktów premium. Wielkanoc kojarzy się zazwyczaj ze świętowaniem na bogato, na półkach nie może jednak zabraknąć kawy zbożowej (np. naturalnej, aromatyzowanej lub wzbogacanej minerałami) – która po latach wróciła do łask na fali prozdrowotnych trendów. Segment napojów kawowych na bazie ziaren jęczmienia, żyta lub cykorii bądź mieszanek kawowo-zbożowych zdobywa coraz większe grono amatorów także dzięki atrakcyjnym opakowaniom, nowym smakom oraz wariantom eko i bio. Ci konsumenci, którzy na stałe zmienili swe przyzwyczajenia, nie rezygnują ze swoich nowych zwyczajów także podczas świąt. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dlaczego uwielbiamy herbatę? Rynek herbaty wciąż rośnie w Polsce, a  kategoria będzie się nadal rozwijać pod względem asortymentu. 70% dorosłych konsumentów pije codziennie kawę, ale jeszcze więcej, bo aż 80% herbatę. Po napój ten wyjątkowo chętnie sięgamy w porze śniadania i kolacji, a  jego konsumpcja utrzymuje się na wysokim poziomie niemal cały rok,

89 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Szymon Wojciechowski Właściciel Sklep sieci Lewiatan Rogoźno

pomijając najcieplejsze miesiące wakacyjne. Herbata dobrze komponuje się z różnymi posiłkami, poza tym dodaje energii i  rozgrzewa. Na popularność tego segmentu wpływa także oferta specjalistycznych sklepów, które mają do zaproponowania mnóstwo gatunków i  aromatycznych mieszanek, np. z  owocami, ziołami i  przyprawami. Polacy gustują przede wszystkim w  herbacie czarnej – jej udział w rynku to ok. 60%. Mimo że króluje ona od lat, chętnie próbujemy także innych odmian: zielonej, czerwonej, białej, ziołowej, owocowej, a  także mieszanek oraz produktów aromatyzowanych (np. earl grey). Podczas świąt, kiedy czasu jest więcej, konsumenci chętniej zaparzają herbatę tradycyjną metodą – listki układa się w  specjalnych czajniczkach i  dzbankach, zalewa gorącą wodą, a  potem podaje napój klasyczny lub z  dodatkami wg uznania, np. z  cukrem, konfiturami, ziołami, przyprawami, a  nawet z  mlekiem. Zdaniem ekspertów herbaty premium zyskują ostatnio najbardziej i warto uwzględnić w  ofercie odpowiednią ich reprezentację.

fot. Patryk Łusiewicz

Spośród wszystkich grup asortymentowych największy, dziesięciokrotny wzrost sprzedaży obserwuję w przypadku białej kiełbasy. Od trzech do czterech razy więcej niż w pozostałych częściach roku sprzedaje się również jaj i majonezu. Ponadto zainteresowaniem klientów cieszą się szynki, sosy, margaryna oraz mąka. Dużo osób kupuje słodycze, głównie prezentowe. Jajka niespodzianki, jajka czekoladowe czy figurki w  kształcie zajączków są stałym punktem na liście zakupów.

Bardzo popularne są herbaty ekspresowe w praktycznych torebkach, zarówno czarne, jak i  zielone. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają mało czasu. Coraz ciekawsze i bardziej innowacyjne kształty torebek nie tylko przyciągają wzrok klientów, lecz

Aby zachęcić odwiedzających sklep klientów do zakupu herbaty, nie wystarczy znać ich upodobania, przydatna okazuje się wiedza na temat kategorii i chęć pomocy ze strony personelu.

także wpływają na jakość naparu, dając bardziej wyrazisty smak i aromat. Mimo wielu nowinek rynkowych, spora grupa konsumentów jest przywiązana do konkretnego produktu i  niełatwo przekonuje się do zmian, ewentualnie testu-

90 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

je nowości w obrębie zaufanej marki. Za to zwolennicy eksperymentów mają pole do popisu – modne są połączenia smakowe z płatkami kwiatów, pikantnymi przyprawami, suszonymi owocami, ziołami, itp. Bliżej świąt kuszące mogą się okazać również kunsztowne, przyciągające wzrok opakowania oraz limitowane edycje i  atrakcyjne promocje, np. z kubkami czy filiżankami. Aby zachęcić odwiedzających sklep klientów do zakupu herbaty, nie wystarczy znać ich upodobania, przydatna okazuje się wiedza na temat kategorii i  chęć pomocy ze strony personelu. Osoba, która od lat kupuje konkretną herbatę z przyzwyczajenia, może ją kupić także w  innym sklepie, kierując się np. ceną. Ale proponując klientom dobrej jakości artykuły za rozsądną cenę, warto wiedzieć coś więcej o  danej marce, smaku, aromacie czy pochodzeniu surowca. Konsumenci doceniają profesjonalizm. Dobre trawienie i moc witamin Wiele wskazuje na to, że herbaty funkcjonalne i ziołowe to bar-


RYNEK POD LUPĄ

dzo perspektywiczny segment rynku. Rosnąca wciąż wśród konsumentów moda na zdrowy styl życia powoduje, że szukają oni naturalnych i bezpiecznych sposobów wspomagania organizmu. Hitem stały się ostatnio mieszanki wzmacniające trawienie, odporność, pomagające w  walce z  nadwagą oraz dodające energii. Nie tylko klasyczne herbaty warto więc wyeksponować, ale też odmiany owocowe, ziołowe i  BIO, posiadające wiele zdrowotnych właściwości. Są one bogate w  antyoksydanty, nie zawierają kofeiny, relaksują i  odprężają oraz pobudzają naturalne procesy organizmu. A  w  okresie przed Wielkanocą szczególnego znaczenia nabierają również wszelkie herbatki ziołowe i funkcjonalne korzystnie wpływające na trawienie – wiele osób kupuje takie produkty, zabezpieczając się przed typowo „świątecznymi” dolegliwościami. Jajka w  majonezie, kiełbasy, bigos, babki, keksy i mazurki – nie każdy może delektować się tymi smakołykami bez konsekwencji. Kluczowe składniki w  takich herbatkach to m.in.: mięta, owoc kolendry, owoc kminku, lukrecja, mniszek lekarski, rumianek, zielona herbata, kłącze kurkumy. Dla amatorów nowinek również warto coś przygotować. Herbaty czerwone, białe i zielone bogate w antyoksydanty i  wspierające odchudzanie (np. Matcha), kiedyś były dostępne w  specjalistycznych sklepach, dziś stają się bardzo modne, a przez to powszechnie dostępne. Na przykład Matchę w proszku o intensywnej zielonej barwie dodaje się dziś nawet do deserów, ciast, ciasteczek i  koktajli – to może być idealny dodatek do wiosennych kulinarnych eksperymentów. Pamiętajmy, klienci lubią być mile zaskakiwani!

91 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Beata Woźniak

Słodkie Święta

Święta Wielkanocne nie mogą się obejść bez słodyczy. Ciasta, ciasteczka, babeczki, słodkie figurki i eleganckie praliny to obowiązkowy jadłospis. W tym czasie pełnym radości i nadziei słodkie upominki to już tradycja, a w koszyczku i na stole również nie może zabraknąć łakoci. Nic dziwnego, że z  niecierpliwością na te święta czekają i producenci, i  dystrybutorzy produktów z tej kategorii. Wielkanoc to czas pełen energii i  większość Polaków lubi spędzać go w  rodzinnym gronie. Jest to także święto bardzo lubiane przez najmłodszych – różnego rodzaju łakocie towarzyszą im już od niedzielnego poranka, kiedy to przeszukują mieszkania lub ogrody w  nadziei na słodkie upominki od Zajączka. Na liście świątecznych zakupów zdecydowanej większości konsumentów znajdują się albo produkty do przygotowania wypieków, albo gotowe ciasta i ciasteczka, a oprócz tego słodycze w  rozmaitych wersjach. Zapobiegliwi już na kilka tygodni przed świętami zaopatrują się w niezbędne do pieczenia ciast składniki: mąkę, jajka, tłuszcze, cukier, twaróg, przyprawy, bakalie, kremy i inne dodatki. Dla handlowców największe znaczenie mają wymagania klientów, szczególnie tych stałych, pojawiających się w  skle-

pie od lat. Pomocna może być nie tylko analiza ubiegłorocznej sprzedaży, ale rozmowy z odwiedzającymi placówkę osobami. To dzięki nim można się dowiedzieć, czy planują samodzielne wypieki, czy też zamówią gotowe ciasta lub skorzystają z  produktów z  proszku. Jakie słodycze lubią ich dzieci, wnuki, mamy, babcie? Czy wolą łakocie z  akcentem świątecznym czy w  uniwersalnym opakowaniu? Takie informacje na pewno pomogą przygotować podstawę oferty, którą można następnie uzupełnić nowinkami z rynku. Tradycyjnie – bez kompromisów Przygotowywanie aksamitnie puszystych, aromatycznych wypieków to w  wielu domach rodzinna tradycja. Mazurki, babki, serniki, kunsztowne makow-

Na liście świątecznych zakupów zdecydowanej większości konsumentów znajdują się albo produkty do przygotowania wypieków, albo gotowe ciasta i ciasteczka, a oprócz tego słodycze w rozmaitych wersjach.

ce, wykwintne rolady, keksy czy ciasta drożdżowe stanowią doskonałe uzupełnienie świątecznej uczty. Czas do Wielkanocy jest więc intensywnym okresem także dla producentów składników i dodatków do ciast. Na zachowanie tradycji pieczenia wpływa nie tylko przekazy-

92 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

wana z pokolenia na pokolenie pasja do domowych smaków, ale też zainteresowanie konsumentów kulinariami, popularność blogów na temat wypieków, itp. Zakupy większych ilości odpowiednich składników zaczynają się na kilka tygodni przed świętami. Mąka, jajka, tłuszcze (masło, margaryna lub olej) oraz cukier stanowią podstawę, ale rośnie też sprzedaż dodatków do ciast, m.in. bakalii, polewy, twarogu do serników (niektórzy przygotowują z  niego przysmaki regionalne, jak np. pascha wielkanocna z białego sera, jajek i bakalii). Znając potrzeby klientów, najlepiej przygotować bardziej zróżnicowaną półkę specjalnie na święta, poszerzając reprezentację dostępnych produktów. Obok zwykłego cukru powinien znaleźć się specjalny, drobniejszy do wypieków, a także cukier puder, brązowy i  trzcinowy. Wśród dodatków nie może zabraknąć cukru wanilinowego, bardziej wymagający konsumenci mogą też poszukiwać prawdziwej wanilii lub cukru z  jej dodatkiem. Czy warto inwestować w  innowacje ze sklepów ze zdrową żywnością, np. cukier brzozowy czy melasę? Jeśli starczy miejsca na półce, a nasi klienci są zainteresowani tematyką wypieków w  stylu fit, można pokusić się o takie propozycje. Przed świętami szczególnie istotna jest dostępność towaru, która gwarantuje większe zakupy, nie tylko uzupełnienie koszyka. Ciasta z proszku – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Dr. Oetker Delecta Gellwe Winiary Deco Morreno Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

6,75% 4,52% 3,72% 2,77% 2,08%


RYNEK POD LUPÄ„

93 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż czekolad w sklepach małoformatowych do 300 m2 Czekolady ma w ofercie prawie każdy sklep małoformatowy do 300 m2, a półka z tą kategorią jest zwykle dość szeroka – w grudniu 2017 r. średnio można było na niej znaleźć 25 różnych wariantów tabliczek czekoladowych. Jak pokazują dane CMR, klienci sklepów małoformatowych najczęściej sięgają po czekolady jesienią i zimą (najważniejsze dla tej kategorii są tygodnie z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia), natomiast latem liczba paragonów z  tą kategorią wyraźnie spada (najmniej transakcji raportuje się w  lipcu i sierpniu). Czekolady często są kupowane nie tylko jako słodka przekąska dla siebie, ale jako drobny upominek dla bliskich, dlatego wzrost ich sprzedaży notuje się również przed różnego rodzaju świętami takimi, jak Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc czy Dzień Matki. W odróżnieniu od batonów czy wafelków impulsowych, które kupowane są często w  drodze do szkoły czy pracy, czekolady najlepiej sprzedają się w piątki i soboty (na te dni przypada co trzecia transakcja) oraz w  godzinach wieczornych (szczyt sprzedaży notuje się w  godzinach 18.00-19.00). Klienci, którzy kupują czekolady w sklepach małoformatowych, dość często wkładają do koszyka więcej niż jedną tabliczkę – na 17% paragonów z tą kategorią można znaleźć 2 opakowania czekolad, a na co dwudziestym paragonie pojawiają się 3 lub 4 czekolady. Największą popularnością cieszą się niezmiennie czekolady mleczne (w 2017 r. stanowiły one ponad 70% sprzedanych opakowań czekolad), ale duże grono wielbicieli mają też warian Co jeszcze warto przygotować w  większych ilościach? Na pewno kremy, proszek do pieczenia, sodę, drożdże świeże i  suche, polewy, przyprawy, bakalie, posypki, galaretki oraz lukry, stawiając przede wszystkim na większe gramatury. Dobrym pomysłem może być wprowadzenie do oferty dodatkowych akcesoriów: formy do ciast i babek, kolorowe papilotki, foremki w kształtach symbolizujących święta, szablony

ty gorzkie (ponad 20% opakowań) oraz białe. W 2017 r. klienci sklepów małoformatowych najwięcej wydawali na czekolady marki Milka (ponad 34% udziałów w wartości sprzedaży), Wedel, Wawel i Alpen Gold. Nieco ponad 5% obrotów tą kategorią wygenerowała popularna wśród dzieci Kinder Chocolate. W  ciągu ostatnich 12 miesięcy w  zestawieniu najlepiej rotujących czekolad na pierwszych miejscach znalazły się dwa produkty marki Wedel (Czekolada Mleczna i Czekolada Gorzka), natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się Kinder Chocolate w opakowaniu 100 g – w omawianym okresie można ją było znaleźć na co dwudziestym paragonie z czekoladą. Do koszyków klientów często trafiały również czekolady Milka Oreo oraz Alpine Milk. Czekolady

Udziały marek w wartości sprzedaży. Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 2017 r.

23,6 %

34,3 %

5,4 % 6,8 % 7,2 %

22,7 % Źródło: CMR, 2017 r.

■ Milka ■ Wedel ■ Wawel

do dekoracji, specjalny papier do wypieków czy folia aluminiowa ułatwią i umilą przygotowanie ciast, ciastek i  muffinek i  jako artykuły komplementarne mogą wzmocnić sprzedaż. Ekspresowe lub gotowe na stół Biorąc pod uwagę coraz większą skłonność Polaków do wygody i ciągły brak czasu, można rozważyć przygotowanie

94 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

■ Alpen Gold Nussbeisser ■ Kinder Chocolate ■ pozostałe marki

oferty gotowych wyrobów cukierniczych, nawiązując współpracę z lokalnymi piekarniami i  cukierniami. Jeśli sklep ma odpowiednie warunki, by taką sprzedaż zorganizować, dobrym pomysłem byłaby oferta ciast na zamówienie, gdyż w  przypadku produktów, które nie mogą być dłużej przechowywane, handlowcy nie powinni narażać się na straty. Zamówienia gwarantują z kolei klientom, że otrzymają to, czego po-


RYNEK POD LUPĄ

trzebują i niczego nie zabraknie. Zamówień nie trzeba natomiast wprowadzać w  przypadku takich pewniaków, jak małe mazurki i babeczki do koszyczka – z każdym rokiem cieszą się one większą popularnością.

Wspaniałe dania polskiej kuchni podawane podczas świąt wymagają dodatków, które podkreślą ich smak i wydobędą wyjątkowy aromat.

Co jeszcze dobrze rotuje przed świętami? W słodkiej ofercie „must have” stanowią

co roku ciasta z proszku, cenione przez zwolenników wygody za skrócenie przygotowań do minimum i  gwarancję udanego wypieku. Ci konsumenci, którzy nie mają czasu na pieczenie lub brakuje im kulinarnych umiejętności, nie zawsze decydują się na łakocie z  cukierni. Ekspresowe wypieki nie zabierają im radości z  przygotowań, redukują natomiast poziom stresu związany z  cukierniczą porażką, a tak przy braku wprawy i  umiejętności kończą się nierzadko cukiernicze eksperymenty. Do najlepiej rotujących produktów z kategorii ciast instant należą: serniki, babki i  muffinki, ciasta biszkoptowe, drożdżowe oraz kruche. Na półce nie może także zabraknąć karpatki, na którą moda nigdy nie przemija. Klienci nastawieni na nowości i  innowacje mają do wy-

Czekolada w tabliczkach – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Wedel Milka Wawel Alpen Gold Goplana Nussbeisser Lindt Terravita Kinder Chocolate Schogetten

26,44% 20,05% 11,78% 10,35% 7,14% 4,07% 3,20% 3,00% 2,61% 2,54%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

boru np. bezy, szpinakowe ciasto „leśny mech”, nadziewane babeczki czy tarty. W zależności od potrzeb niektóre ciasta dostępne są w  wersji o  zwiększonej gramaturze – na dużą blachę lub więcej porcji. Oprócz ekspresowych ciast, konsumenci chętnie korzystają z  różnego rodzaju ułatwień i  produktów uzupełniających, np. spodów Reklama

Polski producent 80% zawartości tłuszczu Zawiera ukwaszone mleko Bez konserwantów

Silne wsparcie sprzedaży:

POS

WWW

FACEBOOK

PRASA

95 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

biszkoptowych, wafli, bakalii, wiórków kokosowych, posypek, polewy i innych dekoracji. Nie tylko na prezent Większe zyski przed świętami czekają również na producentów słodyczy – na Wielkanoc od Zajączka dzieci otrzymują najczęściej właśnie słodkie upominki. Sprzedają się wówczas i  słodycze popularne w  ciągu całego roku, i te powstające specjalnie na Wielkanoc. Do pewniaków każdego roku należą wyroby czekoladowe: czekolady, praliny, cukierki czy figur-

ki (zajączki, kurczaki, baranki). W grupie klasycznych słodyczy wyróżniają się zwłaszcza te nawiązujące w swej szacie graficznej, poprzez np. dodatkowe nakładki czy opaski, do świąt lub kształtem zbliżone do wielkanocnych symboli, które mogą być unikalną ozdobą stołu, a także sprawdzić się jako element dekoracyjny świątecznego koszyczka. Badania pokazują, że kolekcje słodyczy na święta sprzedają się na stałym poziomie i  zainteresowanie nimi nie słabnie. Czekoladowe figurki oraz eleganckie bomboniery powin-

ny w tym czasie być dobrze widoczne. W  przypadku klasycznych, lubianych przez klientów słodyczy, można zaproponować te, które mają atrakcyjne dodatki: nakładki czy opaski w  wiosennych kolorach, z wielkanocnymi motywami lub opakowania w  nawiązujących do świątecznych symboli kształtach. Tego typu produkty kupowane są najchętniej w tym okresie ze względu na okolicznościowy charakter i  atrakcyjny wygląd. Dlatego na sezon wiosenno-wielkanocny większość producentów przygotowuje specjalną ofertę słodyczy, kuszącą zarów-

OKIEM EKSPERTA Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Wielkanoc to doskonała okazja dla produktów prezentowych, ale także specjalnie na ten okres przygotowywanej oferty świątecznych figurek, kojarzonych zarówno z tym rodzinnym czasem, jak i nadchodzącą wiosną. Firma Colian, pod egidą marek Goplana i Solidarność, zaoferuje zarówno limitowane pozycje, jak i dobrze znane słodkości w standardowej grafice. Od lat dużym powodzeniem cieszą się bestsellerowe Figurki świąteczne Goplana z nadzieniem karmelowym z grafiką zajączka, kurczaczka i baranka. Oryginalną propozycją Solidarności są Pisanka Złota Wiśnia i Pisanka Złoty Adwocat z pysznymi pralinami z alkoholem. Na Wielkanoc kultowe praliny Śliwka Nałęczowska Solidarność oferowane są również w specjalnej odsłonie – metalowej puszce z kokardą. Sprzedaż w punktach sprzedaży będą wspierały dedykowane standy, umożliwiające budowanie ekspozycji produktów z oferty świątecznej. Mariusz Kuc · Kierownik ds. Strategii, Planowania i Marketingu Sprzedażowego · Jacobs Douwe Egberts PL Okazje świąteczne sprzyjają piciu większej ilości kawy, dlatego warto mieć przygotowaną ofertę promocyjną zachęcającą do zakupu większej ilości produktu, albo większego opakowania. Przykładem może tu być duże opakowanie (500 g) mielonej kawy Prima Finezja czy Jacobs Krönung lub 200 g rozpuszczalnych kaw Jacobs Cronat Gold, czy również Krönung. Drugą możliwość stwarzają klienci, którzy przy okazji świąt chcą kupić lepszą kawę. W tym przypadku najważniejsza jest doskonała widoczność oferty promocyjnej – im lepszy produkt, tym ważniejsze staje się miejsce ekspozycji. Dobra komunikacja, zachęcający wygląd ekspozycji i obniżona cena przyciągają klientów. Warto też wspomnieć przy tej okazji o kawach ziarnistych – te również są kupowane chętniej w okresach przedświątecznych.

Mariola Bielawska · Młodszy Specjalista ds. PR · Wawel Konsumenci sięgają w okresie przedświątecznym po słodycze stanowiące uzupełnienie świątecznego stołu, którymi łatwo się dzielić, np. indywidualnie pakowane cukierki i czekoladki nadziewane. Idealnie na tę okazję sprawdzi się nowość, Mix Michałków z Wawelu – 400-gramowe opakowanie złożone z cukierków w trzech wariantach – klasycznym, białym i kokosowym oraz Nowy Mix Mieszanki Krakowskiej z najpopularniejszymi smakami wybranymi przez konsumentów – ananasa, pomarańczy, wiśni i owoców leśnych. Dzięki nowym Mixom każdy członek rodziny znajdzie swój ulubiony smak. Niesłabnącą popularnością cieszą się także klasyczne czekoladki Malaga, Tiki Taki i Kasztanki, dostępne teraz w specjalnych wiosennych opakowaniach. Wielkanoc to również charakterystyczne smaki, które odnajdziemy w limitowanej serii czekolad Wawel, jak Bakaliowa i Advocat.

96 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

ph_Mosso_majonez_131x250.pdf

no dla dzieci, jak i starszych konsumentów. Największą popularnością cieszą się praliny, czekolady, cukierki, galaretki, ciastka, wafelki oraz produkty skierowane do najmłodszych. Tym dedykowanym dzieciom warto przyjrzeć się dokładniej, by zaproponować klientom odpowiedni wybór figurek w  czekoladzie, czekoladek, ciastek lub cukierków opakowanych w  puszki i  pudełka w kształcie jajka oraz zestawów z  czekoladowym zajączkiem. Dla dorosłych wyeksponujmy pięknie opakowane praliny, bomboniery i  tabliczki czekolad w  różnych smakach i  o  większej gramaturze. Godne rozważenia jest poszerzenie oferty słodyczy sprzedawanych luzem. Tu najlepiej sprawdzają się ciasteczka wielkanocne w  różnych wariantach i  atrakcyjnych formach albo herbatniki w  kształcie zajączków, kurczaków, baranków czy lukrowanych pisanek. Luzem dobrze sprzedają się również praliny i cukierki w formie kolorowych jajek. Asortyment na wagę dla konsumentów ma tę zaletę, że pozwala dobrać ilość zakupionych produktów do własnych potrzeb i  możliwości finansowych, oprócz tego można kupić wiele rodzajów słodyczy w  niewielkich ilościach i  spróbować różnych smaków, co dla wielu klientów jest bardzo kuszące. W  tej kategorii produktów sprzedaż warto wzmocnić ekspozycjami poza półką, np. w formie wyspy czy specjalnych stojaków lub koszy. Dobry sezon sprzedażowy czas zacząć! Wraz z  wiosną ożywia się także handel, czego początkiem jest okres przedświątecznych zakupów. Jak co roku znaczenie będzie miała pogoda – ciepłe, słoneczne dni przed Wielkanocą to więcej klientów udających się

97 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

1

24/01/18

11:46


RYNEK POD LUPĄ

na zakupy i większe zainteresowanie produktami kojarzącymi się z  wiosną. Nawet w  najmniejszym sklepie można ciekawie wyeksponować towar, a słodycze nadają się do tego idealnie. Pięknie prezentują się w okazjonalnej szacie i  symbolizujących święta formach, a  wiosenna kolorystyka i  specjalne edycje łakoci ulubionych marek na pewno przyciągną uwagę konsumentów. Skupiając się na ofercie słodyczy i produktów do wypieków, na pewno warto wziąć pod uwagę przywiązanie konsumentów do konkretnego brandu – dla wielu z nich to synonim jakości i do-

brego smaku. Co ciekawe, w sklepach małoformatowych przedświąteczny wzrost jest bardziej widoczny w  wartości sprzedaży niż w  liczbie paragonów. Ruch nie musi więc się nasilać, wystarczy, że klienci kupią znacznie więcej i za większą kwotę niż zwykle. W przypadku wypieków i  słodyczy znaczenie ma także fakt, że szybciej wówczas znikają z półek produkty premium. Jeśli chcemy zaakcentować strefę świątecznych zakupów i  zapewnić odpowiednią widoczność towaru, pamiętajmy o stronie wizualnej ekspozycji –do wykorzystania jest cała

Wyroby czekoladowe pakowane (mieszanki, bombonierki, itp.) – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Ptasie mleczko - Wedel 12,61% Raffaello - Ferrero 5,58% Merci 4,74% Mieszanka Wedlowska 4,74% - Wedel Alpejskie Mleczko - Milka 4,19% Mieszanka Krakowska 3,88% - Wawel Kinder Niespodzianka/ 3,81% /Jajko z niespodzianką - Ferrero Toffifee 3,69% Michałki z Hanki 3,40% Michaszki - Mieszko 3,12% Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

OKIEM EKSPERTA Mieczysław Walkowiak · Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu · Sokołów Wielkanoc to wspaniały czas, kiedy wspólnie zasiadamy do stołów suto zastawionych najlepszymi, domowymi potrawami. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że podczas przedświątecznych zakupów Polacy najczęściej decydują się na wybór produktów, które nawiązują do tradycji rodzinnych. Naszym konsumentom rekomendujemy linię Sokołów NATURRINO – wyroby przygotowane w tradycyjny sposób, bez dodatku konserwantów, pieczone lub wędzone w taki sam sposób, jak robili to nasi dziadkowie. Sprawdzonym hitem sprzedażowym Świąt jest Biała kiełbasa NATURRINO, którą kupić można w naszych sklepach firmowych oraz innych placówkach detalicznych takich, jak dyskonty, super- i hipermarkety czy też tradycyjne sklepy spożywcze. Zachęcamy i zapraszamy do zakupów, życząc wszystkim „Smacznego! ”. Edyta Łuczyńska · Prezes Zarządu · Indykpol Brand Coraz więcej osób rezygnuje z zakupu taniego produktu na rzecz takiego, który spełni ich oczekiwania jakościowe i żywieniowe. Rodzaj mięsa użytego do produkcji także ma znaczenie – jego walory przekładają się bowiem na cechy wytworzonej z niego wędliny. Najlepszym przykładem są przetwory z mięsa indyczego. Polacy już wiedzą, że jest to wyjątkowe pod względem wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie mięso. Zawiera najmniej tłuszczu (ale posiada tłuszcze nienasycone, które pomagają ograniczyć ilość „złego” cholesterolu w organizmie), najwięcej pożywnego białka, jest lekkostrawne, polecane przez dietetyków. Do tego jest bardzo zróżnicowane smakowo. Na świąteczne okazje cenione jest także za możliwość przygotowania okazałych potraw, gdyż indyk świetnie prezentuje się na stole, zapewniając niezapomniane wrażenia smakowe i wizualne, a także poszukiwaną dziś wartość odżywczą. Krzysztof Szyndler · Marketing Manager · Zakład Przetwórstwa Mięsnego Hańderek Okres świąt to czas zwiększonej sprzedaży produktów droższych, tzw. tradycyjnych wędzonek. Rodzinna firma HAŃDEREK specjalizuje się w tego typu klasycznych wędlinach. Próba polecenia jednej z co najmniej kilkudziesięciu wędlin tego typu z naszej oferty, jest trudnym zadaniem, gdyż muszę szukać produktu moim zdaniem „uniwersalnego”. Poleciłbym jednak z całą pewnością szynkę Spod Powału. Ta wieprzowa szynka o dużej zawartości najlepszej jakości mięsa (117 g w 100 g gotowego produktu) to hit sprzedażowy od lat. Jej walory docenili również fachowcy, nadając jej najwyższy znak TOP PRODUKT w programie Doceń Polskie.

98 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

gama akcesoriów ozdobnych: wielobarwne pisanki, koszyki, gałązki i palmy, czekoladowe i cukrowe figurki. Trzeba się jednak czymś wyróżnić, by przyciągać uwagę klientów nieco wcześniej niż na kilka dni przed Wielkanocą. Wiele osób już kilka tygodni przed tym gorącym okresem przygotowuje listy składników i  planuje świąteczne wypieki. Niektórzy korzystają też z okazji cenowych i kupują produkty, które z pewnością będą im potrzebne. To także czas, kiedy niektóre kategorie zyskują bardziej od innych. Dla słodyczy oraz produktów do pieczenia i  dekorowania domowych ciast kilkunastoprocentowy wzrost obrotów nie jest w  tym okresie niczym szczególnym, skorzystajmy więc z  możliwości wsparcia marketingowego, by przełożyć potencjał „słodkich” kategorii na realne zyski.

Beata Woźniak

Świąteczne sosy i przyprawy

Przed Wielkanocą znacząco rośnie popyt na produkty z kategorii dodatków kulinarnych i przypraw. To dzięki nim konsumenci uzyskują niepowtarzalny smak i  aromat świątecznych dań. Oprócz takich hitów, jak chrzan czy majonez, dobrze sprzedają się w  tym okresie rozmaite sosy, musztardy, keczupy, oleje, oliwy i octy, za niezbędne w procesie przygotowań uznawane są też przyprawy i marynaty.

99 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Choć zwyczaje Polaków się zmieniają, Wielkanoc to święto obchodzone najczęściej w tradycyjny sposób, przy rodzinnym stole. Nie bez znaczenia są kulinarne przyzwyczajenia i  potrawy, które w  danej rodzinie przygotowuje się od lat. Czy są to proste, zwyczajowe dania, czy bardziej wyrafinowane smakołyki, konsumenci będą poszukiwać odpowiednich dodatków i  składników ułatwiających gotowanie. Handlowcy powinni skupić się więc na tych produktach, które będą najbardziej przydatne w  przyrządzaniu tradycyjnych

dań oraz ich serwowaniu. Kierując się przede wszystkim preferencjami klientów, regionalną tradycją kulinarną, ale też analizą nowinek i trendów, można przygotować ofertę, która zaspokoi potrzeby odwiedzających sklep konsumentów. Warto pamiętać, że dodatki kulinarne w  tygodniach poprzedzających Wielkanoc mogą mieć duży wpływ na obroty placówki, dlatego optymalnie dopasowana oferta powinna uwzględniać różne wymagania odbiorców i  wszystkie opcje zastosowań tej grupy produktów.

Klasyka ze szczyptą nowości Wspaniałe dania polskiej kuchni podawane podczas świąt wymagają dodatków, które podkreślą ich smak i wydobędą wyjątkowy aromat. Wśród nich chyba najważniejsze miejsce w  wielkanocnym repertuarze zajmuje tarty chrzan, który według tradycji z  jednej strony symbolizuje cierpienie, z  drugiej natomiast krzepę i  fizyczną siłę. Jego ostry smak idealnie komponuje się z  jajkami, kiełbasą czy gotowanym lub pieczonym mięsem. Do regionalnych specjałów należy zupa

OKIEM EKSPERTA Małgorzata Sienkiewicz · Marketing Manager · Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Święta Wielkanocne to nie tylko okazja do spotkań w gronie najbliższych, ale również czas związany z przygotowywaniem tradycyjnych potraw. W tym okresie na stołach królują głównie świąteczne wypieki: babki, mazurki, serniki oraz keksy, których podstawowym składnikiem jest wysokiej jakości tłuszcz. Najważniejszy jest zatem dobór odpowiednich składników, który nie jest przypadkowy. Konsumenci przede wszystkim poszukują wysokiej jakości produktów, które dają gwarancję udanych i smacznych wypieków. Dzięki tradycyjnej, niezmiennej recepturze oraz zawartości 80% tłuszczu margaryna Palma w złotym opakowaniu znajduje się w gronie tych produktów, zapewniając oczekiwany efekt oraz zadowolenie z wypieku.

Zbigniew Mojecki · Z-ca Prezesa ds. Handlowych · WSP Społem Kielce Okres wielkanocny jest bardzo istotny dla sprzedaży przypraw mokrych, m.in. Majonezu Kieleckiego. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, ponad 90% Polaków nie wyobraża sobie wielkanocnych przysmaków bez tego dodatku. Dlatego nie dziwi fakt, że w okresie przedświątecznym odnotowujemy największe wzrosty sprzedaży naszego flagowego produktu. Dzięki temu nasi dystrybutorzy szczególnie w tym okresie mogą liczyć na znaczne zyski. W celu poprawienia wyników finansowych i wzbudzenia większego zainteresowania konsumentów ofertą sklepu zalecamy, by produkty WSP Społem były umiejscawiane na specjalnie dedykowanych półkach czy przy komplementarnych wyrobach. Ponadto w okresach promocji zaopatrujemy naszych dystrybutorów w liczne materiały POS (tj. ekspozytory sklepowe, ulotki, woblery, itp.), które dodatkowo zwracają uwagę nabywców i wpływają na sprzedaż. Katarzyna Kowalska · Dyrektor Marketingu · Mosso Kewpie Poland Polacy przygotowując się do Świąt Wielkanocnych z wyprzedzeniem planują listę produktów niezbędnych do przygotowania tradycyjnych potraw świątecznych. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć majonezu, chrzanu czy oleju. Lista produktów jest długa, a budżet ograniczony. Dlatego też klienci potrafią dokonywać mądrego wyboru i sięgają po sprawdzone produkty marki Mosso w rozsądnej cenie. Stąd oferta sezonowa chrzanów w większym formacie 260 g/320 ml: Delikatesowy i Śmietankowy. Poza nimi nie może zabraknąć Majonezu Napoleońskiego czy Oleju Mazowieckiego marki Mosso. Są one produkowane wyłącznie z oleju rzepakowego, który sami tłoczymy metodą jedynie mechaniczną. Sukces osiągamy stawiając na bezpieczeństwo i jakość produktów.

100 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

chrzanowa z jajkiem, której podawanie charakterystyczne jest dla Ziemi Łódzkiej, potrawa zyskała jednak popularność w wielu polskich domach. Trudno sobie wyobrazić świąteczne dania bez sosu chrzanowego i  tartych buraków (ćwikły) z  dodatkiem tego składnika. I chociaż samodzielne przygotowanie tartego chrzanu nie jest skomplikowane, ogromnym powodzeniem cieszą się produkty gotowe, być może przez łzy, które tarcie chrzanu wyciska każdemu, kto się tego zadania podejmuje. Konsumenci mają swoje ulubione marki, ale w  procesie wyboru przede wszystkim liczy się intensywny, ostry smak, naturalny kolor i odpowiednie składniki, np. sok z  cytryny. Najlepiej sprzedaje się chrzan klasyczny, ale dla urozmaicenia świątecznych smaków klienci mogą też wybrać chrzan żurawinowy lub cytrynowy, ciekawą propozycją jest dekoracyjny i niezwykle ostry, typowy dla kuchni japońskiej zielony chrzan wasabi. Kolejnym produktem, bez którego trudno wyobrazić sobie wielkanocne menu, jest majonez. Podaje się z jego odrobiną zarówno świąteczne przekąski, jajka oraz sałatki, jak też dania główne, np. pieczone mięsiwa. Sos ten można przygotować samodzielnie, wykorzystując dobrej jakości olej lub oliwę, żółtka jaj, musztardę i sok z cytryny lub ocet, ale wobec atrakcyjnej oferty wyrobów gotowych większość konsumentów decyduje się na tę drugą opcję. Na rynku wciąż królują produkty znane od pokoleń, gwarantujące niezmienny smak. Trendy dominujące w  tej kategorii to jednak zainteresowanie nowościami, szczególnie produktami z  obniżoną kalorycznością i  udoskonalonym składem. Coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują wyrobów np. z  wysoką zawartością

101 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

kwasów tłuszczowych omega-3 lub korzystnymi proporcjami omega-3 i omega-6. Producenci dwoją się i troją, by te wymagania dotyczące składu pogodzić z tradycyjnym smakiem. Chociaż wciąż klasyczne majonezy cieszą się największym popytem, w  okresie przedświątecznym warto zadbać o  większą reprezentację, np. produkty z dodatkami smakowymi, majonezy kanapkowe w wygodnych plastikowych opakowaniach, a  także gotowe zimne sosy oparte na majonezie lub jogurcie (m.in. tatarski, czosnkowy, chrzanowy,

curry, z koperkiem czy ziołowy). Ofertę sosów gotowych warto uzupełnić także dressingami w saszetkach (śmietanowo-ziołowymi lub na bazie oleju i  ziół) albo produktami w  proszku, z  pomocą których konsumenci mogą szybko i  łatwo przyrządzić sos na zimno lub na ciepło, np. do pieczeni, sałatek, jaj oraz warzyw. Niezależnie od opakowania, czy to w  słoiku, tubce, saszetce, wybór smaków sosów jest ogromny, od czosnkowych, pomidorowych i  serowych, poprzez ziołowe, aż do nieco bardziej egzotycznych: indyj-

Majonez – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Winiary Kielecki Majonez Babuni - Hellmann’s Hellmann’s (pozostałe marki) Kętrzyński Mosso Develey Roleski Motyl Fruktus

27,85% 15,91% 8,00%

skich, meksykańskich czy chińskich. Polacy, choć mocno sku-

Grzegorz Sobociński · Kierownik Biura Zarządu i Marketingu · HELIO Niezależnie od atrakcyjnej i unikalnej oferty asortymentowej, priorytetem są inwestycje w markę i komunikację marketingową. Bez wątpienia wyróżniamy się pod tym względem na tle konkurencji. Po spektakularnej kampanii na koniec 2017 r., przed nami kolejne mocne uderzenie na Wielkanoc. Świadomość zdrowej marki HELIO od lat wzmacniamy poprzez prasę, outdoor, Internet, w tym social media, a przede wszystkim wysoko zasięgową telewizję. Nie zapomnieliśmy też o shopperach, m.in. ujednolicając stylistykę naszych opakowań, czy oferując praktyczne materiały POS. Rocznie to miliony złotych inwestycji w markę HELIO, co przekłada się na rosnący popyt na nasze produkty.

Anna Justyniarska · PR-Digital Manager · „HERBAPOL – LUBLIN” W okresie świątecznym Polacy sięgają po wyroby lepszej jakości, które dobrze znają i które z pewnością spełnią ich oczekiwania w tym wyjątkowym czasie. Powidła śliwkowe marki Herbapol to produkt oparty na sprawdzonej recepturze, który idealnie sprawdzi się jako składnik domowego piernika czy świątecznego mazurka. Co więcej, nasze powidła nie zawierają gumy guar, a do przygotowania 100 g produktu zużyto aż 182 g owoców, dzięki czemu mają intensywnie owocowy smak. W tym czasie na szczególną uwagę zasługują także herbatki ziołowe z linii Herbapol Zielnik Polski czy herbatki funkcjonalne marki Herbapol takie, jak Trawienie + praca wątroby, których składniki kompleksowo wspomagają funkcjonowanie organizmu, w tym układu pokarmowego, co jest szczególnie istotne w okresie świątecznym. Weronika Grzybowska-Janik · Brand Manager · Zbyszko Company Komponując świąteczną półkę warto pamiętać o napojach, które są ważnym dopełnieniem wielkanocnych potraw. Na świątecznym stole znakomicie sprawdzą się: Polo Cockta 1,25 l o orzeźwiającym, wyrazistym smaku oraz cieszące się dużą popularnością i zainteresowaniem konsumentów przepyszne Zbyszko 3 Owoce Gazowane 1,5 l występujące w  bogatej ofercie smakowej, a także nowej niższej cenie. Co najważniejsze napoje produkowane przez Zbyszko Company nie zawierają konserwantów, ponadto zapewniają szybką rotację na półce. Życzymy zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy oraz wysokich zysków przez cały rok z napojami firmy Zbyszko Company S.A.!

102

4,75% 3,30% 3,17% 3,12% 2,87% 2,64%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

OKIEM EKSPERTA

PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

6,08%


RYNEK POD LUPĄ

pieni na tradycyjnej świątecznej ofercie, nierzadko eksperymentują w kuchni, dlatego biała kiełbasa pieczona z  dodatkiem sosu sojowego czy jajka w sosie curry to tylko przykłady kulinarnych wariacji w  temacie wielkanocnym. Przygotowując ofertę, nie można zapominać o  wyborze innych lubianych przez polskich konsumentów dodatków podkreślających smak potraw – dobrze sprzedają się wtedy także musztardy, keczupy, które nawet jeśli kupowane są w zbyt dużej ilości, przydają się również po świętach. Przyprawianie, marynowanie… Świąteczne dania to z  reguły sprawdzone przepisy i  ustalone od lat składniki. Bez odpowiednio dobranych przypraw przygotowanie tych wyjątkowych przysmaków nie byłoby możliwe. Handlowcy powinni wziąć pod uwagę zwiększony popyt na ten asortyment przed Wielkanocą. Dotyczy to zarówno przypraw jednorodnych, jak i  mieszanek, które przygotowane zostały do konkretnych potraw, np. zestawy do żurku i  barszczu, do dań z  kurczaka, do pieczeni, bigosu, żeberek, mięsa mielonego i gulaszu. W  grupie przypraw jednorodnych również panuje zwiękPrzyprawy – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Kamis Prymat Kucharek Vegeta-Podravka Maggi Warzywko Ziarenka Smaku - Winiary Delikat-Knorr Kotanyi Galeo

24,49% 15,64% 11,63% 9,61% 9,14% 7,86% 5,67% 5,65% 4,91% 4,47%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

103 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

szony ruch – klienci kupują najczęściej typowe dla kuchni polskiej: majeranek, tymianek, czosnek, kminek, paprykę, pieprz czarny, ziele angielskie oraz liść laurowy. W związku z dużym zainteresowaniem kulinariami wyeksponować można również: imbir, kolendrę, kardamon, cynamon, wanilię i curry. Nie zapominajmy o  marynatach do mięs, które można nabyć w  formie płynu lub proszku. Odpowiednio dobrane mieszanki ziół i  przypraw umożliwiają szybkie i wygodne przygotowanie wielu potraw, zarówno tradycyjnych, jak też

inspirowanych kuchnią z różnych zakątków świata. Marynaty te wpływają na kruchość oraz soczystość przyrządzanej potrawy, przydają się więc szczególnie tym konsumentom, którzy nie mają doświadczenia w przygotowywaniu domowych pieczeni. Jest jeszcze jednak grupa dodatków kulinarnych wymagających odpowiedniej ekspozycji w  okresie przedświątecznym – to przyprawy do zup i sosów, które pomagają uzyskać właściwy smak, np. kostki rosołowe, buliony, esencje do sosów czy przyprawy w  płynie. Tutaj trendy są jednoznaczne –

Olej i oliwa – deklaracje o najczęściej używanych markach w gospodarstwach domowych Kujawski Oliwa z oliwek Wielkopolski Bartek Popularny Olek Oliwier Monini Oleo Floriol

46,94% 11,03% 7,70% 7,22% 5,57% 3,53% 3,42% 3,26% 3,17% 3,08%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2016-wrzesień 2017

coraz częściej liczą się produkty z mniejszą zawartością soli i tłuszczu, bez tłuszczów utwardzanych, pozbawione gluta-

OKIEM EKSPERTA Andrzej Lewandowski · Współwłaściciel Celpol Kolekcja Wielkanocnych ciastek w jej ponad 25-letniej historii dynamicznie się rozwinęła – od jednego do sześciu wyrobów obecnie. Postęp techniczno-technologiczny pozwolił na modyfikację starszych wzorów, np. „Zajączków”, na nowe bardziej urokliwe oraz tworzenie nowych wyrobów. W ubiegłym roku wprowadziliśmy „Kogutki”, które w tym roku na życzenie odbiorców zostały uzupełnione o nowy element ozdobny i będą wykonane z delikatniejszego ciasta. W tym roku na jubileusz 30-lecia firmy wprowadzamy nowy wyrób „Mini Mazurki”, które łączą w sobie symbolikę świąt, a jednocześnie podkreślają zaawansowanie technologiczne firmy. Najlepszą nagrodą za nasze wysiłki jest uznanie kupców przekładające się na ciągły wzrost sprzedaży tej linii wyrobów.

Lidia Jarocka · Category Marketing Manager · Dr. Oetker Polska Aby wielkanocne wypieki były wyjątkowe, warto mieć na półce dodatki do pieczenia „Ze świata natury”, czyli naturalne ekstrakty, np. Wanilia Bourbon z Madagaskaru czy Cytryna z Sycylii oraz cukry ze szlachetnymi dodatkami ekologicznych skórek cytryny i pomarańczy z Włoch, wanilii Bourbon z Madagaskaru oraz cynamonu z Cejlonu. Produkty te, entuzjastycznie przyjęte przez konsumentów, będą przed świętami wsparte silną kampanią medialną. Wielkanoc to również czas babek i babeczek. Warto zadbać o obecność na półce ciast Moja Babka w 3 smakach: podwójna czekolada, kokos i czekolada oraz płatki czekolady. Ich zaletą jest prostota przygotowania, idealna konsystencja i wartościowe składniki: laska wanilii, wiórki kokosowe i duża ilość czekolady. Nie zawierają substancji konserwujących, barwników, ani syropu glukozowego, a od lutego będą wsparte kampanią w TV i w internecie.

Przedstawiciel marki Diamant Przed Wielkanocą na sklepowych półkach nie powinno zabraknąć różnorodnych cukrów marki Diamant przeznaczonych stricte do pieczenia. Każdy z produktów cechuje zdefiniowana funkcjonalność i określona korzyść dla Konsumentów. Poza łatwo rozpuszczalnym, przeznaczonym na lekkie i delikatne ciasta Cukrem drobnym Diamant 1 kg oraz Grubą Rafinadą Diamant 1 kg o dużych kryształach do posypywania i dekoracji wypieków, mamy w ofercie sypki, śnieżnobiały i gładki cukier puder ( w tubie 250 g – do posypywania, w opakowaniach 400 i 500 g – na masy, do ciast, na lukier). Natomiast Cukier puder z aromatem waniliowym Diamant 250 g pozwala przygotować i dekorować mazurki o gwarantowanym, powtarzalnym smaku, kolorze i aromacie.

104 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


RYNEK POD LUPĄ

Jak sprzedają się dodatki?

minianu sodu. Warto wziąć te tendencje pod uwagę podczas przygotowywania oferty, bo dla sporej grupy konsumentów ich znaczenie ujawnia się podczas decyzji zakupowych. Ostatnia grupa wymagająca większej uwagi to produkty uniwersalne, ale potrzebne w tym okresie w  ilości większej niż zwykle. Są to wysokiej

Wspomniane grupy produktów biją wprawdzie rekordy popularności przed Wielkanocą, ale odpowiednia ekspozycja i dobre zatowarowanie pomogą wykorzystać w pełni ich potencjał i przekuć go na zyski. Ważne jest rozmieszczenie najpopularniejszych dodatków kuli-

są wyspy paletowe, które zwracają uwagę klientów na świąteczne akcenty i przypominają o zakupach. I  wreszcie odpowiednie opakowania – nawet jeśli na co dzień dominują klasyczne, najbardziej popularne formaty, przed świętami możemy spodziewać się wzrostu sprzedaży większych gramatur ma-

jakości oleje i oliwy, wykorzystywane zarówno do smażenia i  pieczenia, jak i  do dressingów czy marynat, octy klasyczne i  smakowe, żelatyna oraz wszelkie składniki sałatek i przekąsek: warzywa konserwowe, mrożone mieszanki warzywne, oliwki, kapary i korniszony oraz zioła świeże, wśród których w okresie Wielkanocy niezastąpiona jest rzeżucha.

narnych – najlepiej, by znajdowały się w pobliżu produktów komplementarnych, np. majonez w  pobliżu jajek i  składników „sałatkowych”: kukurydzy i groszku. Można też skorzystać z pomocy przedstawicieli producenta w  ekspozycji, np. wykorzystując minipaletki, firmowe standy czy ekspozytory z przyprawami. W  większym sklepie ciekawym rozwiązaniem

jonezu, keczupu, sosów czy przypraw. Ważną rolę w przypadku dodatków kulinarnych odgrywają marki – konsumenci mają swoje ulubione produkty i  stawiają bardziej na jakość i smak wyrobu niż na cenę. Koniecznie weźmy też pod uwagę propozycje regionalnych wytwórców – typowo polskie smaki znane od lat królują szczególnie w  okresach przedświątecznych. ▼

105 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


AKTUALNOŚCI

POLAGRA FOOD w nowym terminie! Kolejna POLAGRA FOOD już w dniach 8-10 maja 2018 r. To będą trzy dni intensywnych spotkań biznesowych, a do tego liczne szkolenia oraz wykłady o tematyce branżowej, nawiązującej do bieżących rozwiązań legislacyjnych czy też trendów marketingowo-sprzedażowych. POLAGRA FOOD co roku przyciąga liczne grono zwiedzających. Tegoroczna ekspozycja zajmie powierzchnię ponad 4 tys. m2. Zaprezentuje się na niej m.in. polska branża mleczarska i przetwórstwa mięsnego. Oba sektory co roku modyfikują swoją ofertę, odpowiadając w ten sposób na oczekiwania konsumentów. Do udziału w Targach zaproszone zostały także firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego, produkujące słodycze, herbaty, napoje, przyprawy i żywność ekologiczną. Oprócz polskich przedsiębiorców, na tegorocznej POLAGRZE, nie zabraknie również licznych producentów żywności z zagranicy. Więcej informacji: www.polagra-food.pl.

E.Leclerc ze wzrostem obrotów w 2017 r. Grupa super- i hipermarketów E.Leclerc Polska osiągnęła w 2017 r. obroty na poziomie 2,8 mld zł. To najlepszy wynik marki w ciągu ostatnich lat i potwierdzenie słuszności wybranego kierunku rozwoju. W 2017 r. zostało otwartych 5 nowych sklepów E.Leclerc: w Tarnowie, Nowym Targu, Zakopanem, Zbylitowskiej Górze i Tarnowcu. Dwie ostatnie placówki należą do nowego formatu marki – E.Leclerc Express. Połączenie prowadzenia sprzedaży w super- i hipermarketach oraz mniejszych formatach stanowi odpowiedź na oczekiwania konsumentów. Obecnie pod szyldem E.Leclerc funkcjonuje 49 sklepów w 44 miejscowościach, na terenie 15 województw. Planowana jest także dalsza rozbudowa sieci stacji paliw przy sklepach.

Reklama

106 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


AKTUALNOŚCI

SPAR Polska – nowy standard wyglądu sklepów SPAR Polska z początkiem nowego roku wdrożył zmiany standardu elementów wystroju wnętrz nowych sklepów sieci. Decyzję poprzedziły testy koncepcji w sklepach w Krakowie. Finalny kształt zmian jest wynikiem wspólnej pracy ze SPAR International. Przeprowadzane zmiany są kontynuacją modyfikacji strategii wizerunkowej sieci, która rozpoczęła się już pod koniec października 2017 r. od wdrożenia nowej komunikacji marketingowej, opartej o hasło: „Moja okolica, mój SPAR”. Aktualna komunikacja marki ma na celu podkreślenie polskości i  dostępności lokalnych produktów oferowanych w sklepach sieci oraz szerokiego asortymentu produktów w  niskich cenach, połączonego z wygodą codziennych zakupów.

„Zdrowie na talerzu” od Carrefour W styczniu do wszystkich hiper- i supermarketów Carrefour trafił wyjątkowy katalog. Klienci mogą w  nim znaleźć produkty ze „Zdrowej Półki Carrefour” oraz inne produkty zalecane w komponowaniu zdrowej, zbilansowanej diety takie, jak: zróżnicowany asortyment warzyw i owoców, kasze, makarony czy oliwy. Nie zabraknie w nim także artykułów bezglutenowych, bez laktozy, polecanych dla wegetarian oraz produktów BIO. Przygotowane przez dyplomowaną dietetyczkę teksty zawarte w  katalogu Carrefour wyjaśniają, jak odpowiednio komponować codzienny jadłospis. Carrefour od 2014 r. realizuje kampanię „Z  miłości do Zdrowia”, która ma na celu m.in. zachęcenie klientów, partnerów biznesowych i pracowników sieci do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych.

Podczas 48. Światowego Forum Ekonomicznego, odbywającego się w Davos w dniach 23-26 stycznia br., poruszano temat rajów podatkowych. To pokłosie międzynarodowych afer, jakie wybuchły w  ostatnich latach. Wyciek niejawnych informacji doprowadził do głośnych na całym świecie skandali Panama Papers czy Paradise Papers. Największe firmy i  elity polityczne ciągle skutecznie unikają płacenia podatków w rodzimych krajach. Prowadzi to do nierównego traktowania przedsiębiorstw i  nie sprzyja uczciwej konkurencji. Zwrócono również uwagę na społeczne konsekwencje obciążeń podatkowych. „Ucieczka” do raju stanowi naruszenie praw człowieka. Duża część światowej populacji ma bowiem problemy z wyjściem z ubóstwa, nie mogąc uniknąć obciążeń podatkowych w swoich krajach, tymczasem duże firmy skutecznie pomnażają swoje zyski. Obecny w szwajcarskim kurorcie noblista w dziedzinie ekonomii, Joseph Stiglitz potępił ogólnoświatowe przyzwolenie na praktykę odprowadzania opłat do egzotycznych państw. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest według niego nałożenie na korporacje podatku dochodowego w wysokości 15-20%. Od globalnych firm zależałoby, w jakim kraju zamierzają go opłacić.

107 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018

fot. Pixabay

W Davos walczono z rajami podatkowymi


AKTUALNOŚCI

Grupa Chorten wzmacnia się na południu Polski Z początkiem roku do Grupy Chorten dołączyło kilkanaście nowych sklepów partnerskich. W  2018 r. Grupa chce mocno postawić m.in. na województwo świętokrzyskie, gdzie obecnie współpracuje z nią blisko 50 placówek handlowych. W  minionym roku Grupa Chorten, zrzeszająca sklepy z  polskim kapitałem, przekroczyła liczbę 1200 punktów handlowych, które działają na obszarze 9 województw, przy czym 50 z nich weszło pod zupełnie nowy koncept dla małych sklepów – Sasanka. Wśród nowych placówek pod logo z drzewkiem działać będą sklepy z  województwa podlaskiego, skąd wywodzi się Grupa Chorten, a także mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego.

Higieniczne zakupy w sklepach Kaufland W sklepach sieci Kaufland pojawiły się urządzenia, dzięki którym klienci mogą zdezynfekować wózki do zakupów i zadbać o higienę dłoni. Klienci sklepów Kaufland mogą korzystać z automatycznego dozownika płynu dezynfekującego lub chusteczki nawilżanej, którą można przetrzeć uchwyt wózka lub koszyka albo dłonie. To udogodnienie, które wpływa nie tylko na komfort zakupów, ale przede wszystkim na zdrowie. Urządzenia znajdują się przy automacie do przyjmowania butelek zwrotnych lub przy punkcie informacyjnym. Docelowo będzie można korzystać z nich w każdym markecie Kaufland.

Polska Grupa Uzdrowisk i Interferie na rok 2018 Dnia 11 stycznia br. w  Teatrze Zdrojowym w  Polanicy-Zdroju odbyła się prezentacja oferty Polskiej Grupy Uzdrowisk i sieci hoteli Interferie. Redakcja „Poradnika Handlowca” uczestniczyła w tym wydarzeniu. Prezes KGHM TFI S.A., Jacek Drobny przedstawił zebranym plan inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych na 2018 rok. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. gruntowna przebudowa obiektów w Dąbkach oraz Kołobrzegu, a  także budowa basenu w  Połczynie Zdroju. Przedstawiono również ofertę Polskiej Grupy Uzdrowisk oraz sieci hoteli Interferie wraz z  zarysem historii firm. Miała też miejsce prezentacja oferty producenta wód Staropolanka. Woda pochodzi z czterech ujęć i jest sprzedawana w wariantach o różnym stopniu zmineralizowania. Rocznie producent wypuszcza na rynek 70 mln litrów wody mineralnej.

108 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


AKTUALNOŚCI

Poland and CEE Retail Summit Kongres Poland & CEE Retail Summit już od 10 lat realnie wpływa na jakość i dynamikę rozwoju polskiego handlu oraz ma wymierne przełożenie na biznesy uczestników. X jubileuszowa edycja najważniejszego i  najbardziej reprezentatywnego spotkania polskiego sektora handlu i  FMCG odbędzie się w  dniach 13-14 marca 2018 r. w  Warszawie. Jednym z  głównych tematów tegorocznej edycji Poland & CEE Retail Summit będzie dokonująca się na naszych oczach transformacja, światowe trendy i innowacje, które zmienią kształt branży. Edycja 2018 to również nowe fokusy sesji równoległych, większa ilość zagranicznych prelegentów i przedstawicieli sieci handlowych, a także rozwinięte formaty ułatwiające zacieśnianie relacji biznesowych. Pełna agenda Kongresu oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie: www.retail-conferences.com.

Czy UE wprowadzi podatek od plastikowych opakowań?

fot. Pixabay

Od początku tego roku w Polsce obowiązuje opłata recyklingowa za torby foliowe. W tym roku Komisja Europejska zajmie się podatkiem od plastikowych opakowań. Działania te mają na celu zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała nowa opłata i  kto będzie nią obarczony – producenci czy konsumenci. Komisja planuje przedstawić swoją propozycję w  maju. Z  podatku zwolnione będą produkty, w  przypadku których opakowanie plastikowe stosowane jest ze względów zdrowotno-higienicznych, np. przy produktach nabiałowych. Podrożeć mogą z kolei pakowane na tackach wędliny i warzywa.

Reklama

109 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


AKTUALNOŚCI

Janusz Stroka – nowy dyrektor generalny Netto Polska Janusz Stroka z dniem 3 stycznia 2018 r. został nowym dyrektorem generalnym Netto Polska. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora pionu nowych formatów w Grupie REWE. Ma doświadczenie i wiedzę, zdobyte podczas dwóch dekad pracy na wiodących stanowiskach w sprzedaży detalicznej w kilku krajach, m.in. w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Głównym zadaniem Janusza Stroki będzie przyspieszenie wzrostu i dalszy rozwój sieci handlowej Netto w Polsce. Sieć zamierza zwiększyć tempo otwierania nowych sklepów, mówi się o 40 nowych sklepach rocznie już od 2020 r.

Targi Wielobranżowe PHUP Gniezno PHUP Gniezno zaprasza na Dzień Handlowca połączony z Targami Wielobranżowymi PHUP. Uroczystość odbędzie się 9 lutego w  Gnieźnie. Firma jest dystrybutorem w  segmencie branży FMCG. Prowadzi sprzedaż produktów przez bezpośrednią dostawę do sklepów i hurtownie Cash & Carry. Firma obsługuje ponad 5500 klientów miesięcznie poprzez 5 centrów dystrybucji i  flotę ponad 200 samochodów dostawczych.

Reklama

110 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


NOWOŚCI

Duck®

Czekoladowe Sympatie Czekoladowe Sympatie produkowane przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” to połączenie delikatnego nadzienia z maleńkimi chrupkami. Całość została zamknięta w kuli stworzonej z najwyższej jakości czekolady. Słodycze dostępne są w dwóch wariantach: orzechowym oraz śmietankowym. Można je zakupić luzem lub w atrakcyjnym opakowaniu Stabilo. Deserowe praliny są znakomitą propozycją dla osób, które cenią wyrafinowany i niepowtarzalny smak.

Już wkrótce nowe żele do czyszczenia i dezynfekcji toalet Duck®, które zabijają 99,9% bakterii. Duck® to marka środków do czyszczenia i odświeżania toalet dostępna na całym świecie. Różnorodne kompozycje zapachowe, dostępne są w wielu formach: żeli, płynów, żelowych krążków oraz zawieszek. Kontakt: S.C. Johnson, Infolinia 801 111 211 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)

Kontakt: FC „Pszczółka” Sp. z o.o., tel. 81 463 23 49

Chrzan Mosso w dużym opakowaniu 320 ml

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Chrzan to produkt dedykowany Świętom Wielkanocy. W tym okresie jego spożycie rośnie. Stąd oferta marki Mosso chrzanów w dużym opakowaniu w atrakcyjnej cenie: Chrzan Delikatesowy 230 ml i Chrzan Śmietankowy 320 ml. Chrzan Delikatesowy marki Mosso ceniony jest wśród konsumentów za swój wyrazisty, ostry smak. Natomiast Chrzan Śmietankowy za idealne połączenie chrzanu z wyraźnie wyczuwalną nutą kremowej śmietany. Marka Mosso oferuje także najostrzejszy wariant chrzanu – Chrzan Tradycyjny 200 ml.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

Kontakt: Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o., tel. 22 720 42 42

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Gumy Halls

Nowości od Arli Foods

Nowe Gumy Halls oferują maksymalne orzeźwienie – jedna drażetka o smaku miętowym zapewnia poczucie świeżości aż do 60 minut, co jest nowością na rynku. Gumy Halls dostępne są w czterech wariantach smakowych – Spearmint (Łagodna Mięta), Peppermint (Mięta Pieprzowa), Watermelon (Arbuz) i Citrus (Cytrus). Produkowane są w Polsce, w jednej z fabryk Mondelēz w Skarbimierzu. Wprowadzeniu produktu towarzyszyć będą działania promocyjne.

Firma Arla Foods pod koniec ubiegłego roku wprowadziła na rynek polski kilka nowości w kategoriach serów: Apetina Snack z Ziołami 100 g – ser typu śródziemnomorskiego w kostkach, z dodatkiem ziół, w zalewie olejowej; Castello Serek Dekorowany ze Szczypiorkiem i Cebulką 125 g – dekorowany serek kremowy, będący interesującą propozycją dla osób preferujących tradycyjne smaki oraz Castello Mild Kremowy Ser Pleśniowy 150 g – ser o niezwykle kremowej konsystencji oraz łagodnym, ale ciągle wyrazistym smaku.

Kontakt: Mondelēz Polska S.A., tel. 22 857 10 00

Kontakt: Arla Foods S.A., tel. 22 737 54 73

111 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


NOWOŚCI

Zostań Testerem Poradnika Handlowca! Otrzymacie Państwo bezpłatne próbki produktów, które możecie wręczyć Klientom sklepu celem przetestowania smaku, wyglądu, działania. Sampling produktów to doskonałe narzędzie do budowania relacji z Państwa Klientami! To również podnoszenie atrakcyjności oferty sklepu! Wszystkich Państwa zainteresowanych bezpłatnym testowaniem nowych produktów na rynku FMCG zachęcamy do kontaktu z Redakcją na adres:

testerzy@poradnikhandlowca.com.pl lub na nr tel. 61 852 08 94

Czekoladowe Fantazje

Diamant Syrop trzcinowy złocisty 200 g

Czekoladowe Fantazje to nowość oferowana przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka”. Praliny charakteryzują się delikatnym kremem, który jest skąpany w najlepszej jakości deserowej czekoladzie. Słodycze dostępne są w czterech smakach: kokosowym, kawowym, pistacjowym oraz adwokatowym. Jest to również znakomity pomysł na upominek, gdyż Czekoladowe Fantazje można zakupić zarówno luzem, jak i pakowane w torebkach Stabilo.

Diamant Syrop Trzcinowy Złocisty 200 g to w pełni naturalny, powstały na bazie cukrów trzcinowych syrop znajdujący szerokie zastosowanie w kuchni. Doskonale sprawdza się jako polewa do naleśników i gofrów oraz do słodzenia napojów. Brak konserwantów i sztucznych barwników sprawiają, że bezpiecznie może go spożywać cała rodzina, łącznie z dziećmi. Uznana marka, długi termin przydatności (18 miesięcy) oraz przyjazna cena ułatwią wprowadzenie produktu do sprzedaży. Jedyny tego typu produkt na polskim rynku.

Kontakt: FC „Pszczółka” Sp. z o.o., tel. 81 463 23 49

Kontakt: Diamant, tel. 61 846 35 00

112 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


NOWOŚCI

Nowość do chrupania – Grześki Tyci w czekoladzie mlecznej

Alba – filet gotowany z indyka

Marka Grześki rozbudowuje ofertę. Do Grześków Tyci w czekoladzie deserowej dołączył wariant Grześki Tyci w czekoladzie mlecznej. Najnowsza propozycja to mini wafelki z kremem kakaowym oblane delikatną czekoladą mleczną. Opakowanie zawiera aż 105 małych wafelków, idealnych na jeden kęs. Grześki Tyci w czekoladzie mlecznej będą doskonałe zarówno do samodzielnego chrupania, jak i do dzielenia się nimi z rodziną lub znajomymi. Sprawią, że chwil codziennej przyjemności i beztroski będzie jeszcze więcej.

Alba to produkt super premium o bardzo wysokiej mięsności – 95% mięsa z piersi indyka. Doskonała wędlina o bardzo niskiej zawartości tłuszczu (max 1%), wysokiej zawartości łatwoprzyswajalnego białka, idealna dla osób poszukujących zdrowych dodatków do kanapek, „koreczków” czy sałatek. Alba jest łatwa do pokrojenia, nie kruszy się podczas krojenia na krajalnicy.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: Indykpol S.A., tel. 89 526 21 05

Kosmetyki dla domu Mill clean 

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Kosmetyki dla domu Mill clean, dzięki wysokiej jakości składników w niezwykle delikatny sposób dbają o myte i pielęgnowane powierzchnie, nie niszcząc ich struktury. Balsamy czyszczące Mill clean to specjalistyczne preparaty do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykonanych z różnych materiałów, od szkła po plastik i drewno, od ceramiki po blaty kuchenne. Gama balsamów czyszczących składa się z: balsamu do czyszczenia kuchni, balsamu do czyszczenia łazienki, balsamu uniwersalnego.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Madonis Sp. z o.o., tel. 62 783 20 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Nowa Elegancja od Reginy

Butelka do świętowania – Celebrations 312 g Idealna butelka do świętowania, czyli butelka w kształcie szampana Celebrations 312 g to mix cukierków najsłynniejszych marek firmy Mars, takich jak: Snickers®, Mars®, Twix®, Bounty®, Milky Way Crispy Rolls®, Maltesers® oraz Dove®. Na Wielkanoc firma Mars proponuje więc duży wybór wysokiej jakości cukierków w różnorodnych smakach. Butelka z cukierkami Celebrations była w 2016 roku hitem sprzedażowym i jej popularność rośnie każdego roku.

Po raz pierwszy firma Sofidel przedstawia swoją nowość w kategorii chusteczki kosmetyczne. Marka Regina przygotowała 4-warstwowe chusteczki, które zachwycą formą i oczarują estetyką. To właśnie linia „Elegante”. Najwyższej jakości produkt w oryginalnym opakowaniu, który będzie pasował do każdego wnętrza. Kontakt: Sofidel Poland Sp. z o.o., tel. 23 674 31 00

Kontakt: Mars Chocolate Poland, tel. 22 595 50 00

113 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


NOWOŚCI

Nowość - Żółta Oranżada Hellena w proszku

Isostar Isostar to pierwszy izotonik w Europie. Służy sportowcom od ponad 40 lat. Wysoko energetyczny żel 4 x 30 g o smaku jagody i banana (bogaty w węglowodany) w syropie ryżowym. Łatwo przyswajalny i trawiony. Witaminy i minerały E, B2, cynk. Przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. W miękkich opakowaniach umożliwiających łatwe przechowywanie podczas wysiłku.

W rodzinie Helleny czas na kolejną nowość! Oranżada Hellena w proszku powróciła w żółtej odsłonie. Łączy w sobie oryginalny, landrynkowy smak oranżady, radosne momenty słodkiej przyjemności i wspomnienia dziecięcej beztroski. Oranżada Hellena w proszku dostępna jest już na rynku, w wygodnych, pojedynczych opakowaniach z designem spójnym ze standardową Oranżadą Hellena.

Kontakt: Novi Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k., tel. 32 447 71 28

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

We włoskim stylu – nowe Makarony na Patelnię Hortex

Nowość od ZM „Zbyszko” W portfolio ZM Zbyszko pojawiła się absolutna nowość – parówki Zetki zawierające witaminy i minerały, m.in. A, B6, C, Ca i Mg, niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Innowacyjny produkt wędliniarski zawiera aż 90% mięsa oraz gramaturę większą niż standardowa – 300 g. Intensywna kolorystyka opakowania wyróżnia produkt na półce i przykuwa uwagę najmłodszych konsumentów. Zetki dostępne są w sklepach i hurtowniach firmowych „Zbyszko”, wkrótce trafią też do sieci.

To doskonały pomysł na lunch, obiad lub kolację we włoskim stylu. W zależności od upodobań można wybrać z nowości Makaron z czerwonym pesto, Makaron z sosem serowym lub Gnocchi z maślano-ziołowym. Firma poleca także Makaron z sosem bolońskim oraz Makaron z sosem alla carbonara z nową, smaczniejszą recepturą i absolutny hit Makaron z sosem szpinakowym. Oczywiście wszystkie z pysznymi warzywami, bez konserwantów i wzmacniaczy smaku. Gotowe w 10 minut – wystarczy całość wrzucić na patelnię i co jakiś czas wymieszać. Kontakt: Hortex Sp. z o.o., tel. 22 572 10 00

Kontakt: Zakłady Mięsne „Zbyszko” Zbigniew Kruk, tel. 608 438 820

Jedyne oryginalne M! – M!chałki z Wawelu

Rewolucja w sprzedaży ryb mrożonych

Najlepsze cukierki w czekoladzie? Michałki z Wawelu. Bo oryginalne M!chałki to po prostu M! Klasyczne, Kokosowe, Białe zaskakują teraz zupełnie nową odsłoną: oryginalnym symbolem M!, unowocześnionym opakowaniem i udoskonalonym składem, bo mają aż 26% orzeszków! Do tego zero barwników, sztucznych aromatów i substancji konserwujących – tylko Dobre Składniki. Nowe M! to także intensywna kampania: wyjątkowy spot TV, silne wsparcie digital, outdoor, działania PR i materiały POS.

Sprzedaż ryb i owoców morza w sklepach ogólnospożywczych bywała problematyczna. Główną przeszkodą był zapach, nadmierna glazura i brak ochrony przed dotykaniem. W odpowiedzi na te problemy, na rynku pojawiły się filety ABRALINE – indywidualnie pakowane, mrożone filety najlepszych gatunków ryb, bez sztucznych dodatków. Podwójna ochrona w postaci minimalnej, 10%-wej warstwy glazury zabezpieczającej przed utlenianiem oraz specjalnej folii, chroniącej przed dotykaniem i ograniczającej zapach, czyni je idealnym rozwiązaniem dla sklepów ogólnospożywczych.

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

Kontakt: Abramczyk Sp. z o.o., tel. 52 344 56 77

114 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


NOWOŚCI

Nowa odsłona batonów Wawelu

Vitaminka w nowej butelce, w sam raz do torebki Krótkie, zimowe dni nie wprawiają w dobry nastrój, cera traci swój blask, do tego spada nasza odporność. Często, aby poprawić sobie humor sięgamy po przekąski. Gdy masz ochotę na coś pysznego postaw na Hortex Vitaminka – soki marchwiowo-owocowe z koktajlem witamin ACE – stworzone z myślą o świetnym samopoczuciu osób dbających o zdrowie i urodę. Pyszne i gęste teraz dostępne w nowych, wygodnych, plastikowych butelkach zmieszczą się w damskiej torebce.

Batony Wawelu przeszły zmiany wizerunkowe w zakresie opakowań i składów. Produkty zyskały nowoczesne grafiki, skierowane do młodszej grupy odbiorców, które eksponują najważniejsze atrybuty smakowe. Dodatkowo batony nie zawierają barwników i sztucznych aromatów. Na portfolio składają się produkty o klasycznych smakach Advokat, Toffi, Choco na bazie 43% czekolady i Krówkowy, jak również nowe, kieszonkowe formaty batonów: extra mleczny Milkizz i orzechowy Nut Break (30 g). Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

Kontakt: Hortex Sp. z o.o., tel. 22 572 10 00

Masa krówkowa o smaku kajmak firmy Helio

Quick Milk i jest zabawa

Poleca się do wielkanocnych wypieków. Z jej dodatkiem szybko i efektownie przygotujemy m.in. tradycyjnego mazurka kajmakowego czy świąteczną babkę. To naturalnie smaczna i gotowa do bezpośredniego spożycia słodka masa bez konserwantów, glutenu i oleju palmowego, która dzięki wzorowemu składowi może się poszczycić certyfikatem „Czytaj skład poleca“ oraz symbolem Przekreślonego Kłosa na opakowaniach, a także licznymi nagrodami w prestiżowych konkursach.

Quick Milk owocowo-zbożowe, to nowy smak wyśmienitych rurek do mleka. Alternatywa dla kakao, mniejsze opakowanie znajdzie swoje miejsce na półce chłodnej lub suchej. Dzieci nie lubią nudy, można szybko, po 5 szklankach zmienić smak (w opakowaniu 5 rurek po 6 g). 100% naturalne, bez glutenu i bez konserwantów.

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Kontakt: Novi Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k., tel. 32 447 71 28

Pomidory suszone na słońcu Podravka

Milka w Wielkanocnej ofercie proponuje

Do śródziemnomorskiego portfolio produktów Podravka dołączają pomidory suszone na słońcu w dwóch wariantach smakowych: w oleju z ziołami 270 g oraz z kaparami w oleju z ziołami 270 g. Włoskie pomidory dojrzałe i suszone na słońcu to gwarancja doskonałego smaku i najwyższej jakości produktów. Nie zawierają konserwantów. Pomidory suszone są źródłem błonnika pokarmowego. Idealnie smakują jako przekąska, dodatek do sałatek, serów oraz wędlin, jak również na kanapkę lub jako składnik do sosów i faszerowanych mięs. www.podravka.pl

Milka Bunny 50 g: zajączek z najdelikatniejszej mlecznej czekolady; Egg’n’Spoon Milk Creme 136 g: cztery jajeczka z alpejskiego mleka wypełnione kremowym mlecznym nadzieniem; Milka Mini Eggs 100 g: czekoladowe jajeczka w chrupiącej skorupce; Milka Oreo Eggs 86 g: jajeczka z mleczno-kremowym nadzieniem z kakaowymi ciasteczkami Oreo. Nowością w portfolio jest Milka Egg’n’Spoon Oreo 128 g z nadzieniem mlecznym o smaku waniliowym w połączeniu z pokruszonymi ciasteczkami Oreo.

Kontakt: Podravka Polska Sp. z o.o., tel. 95 728 44 10

Kontakt: Mondelēz Polska S.A., tel. 22 857 10 00

115 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


NOWOŚCI

Veroni active Natural Energy Drink

Figi Suszone z linii bez konserwantów Helio Natura

Do portfolio marki Veroni active dołącza Natural Energy Drink, napój energetyczny, którego receptura oparta jest w 100% o naturalne składniki. Produkt zawiera 140 mg naturalnej kofeiny z ziaren zielonej kawy i guarany, przez co błyskawicznie dodaje energii do działania. Zawarte w produkcie soki gwarantują intensywnie owocowy smak. Veroni active Natural Energy Drink zamknięto w poręcznej i funkcjonalnej butelce o pojemności 400 ml. Etykieta napoju łączy w sobie naturalne pochodzenie produktu z jego energetyczną funkcją.

To smaczna i pożywna przekąska z dawką błonnika oraz cennych składników mineralnych, dlatego jest niezastąpiona w codziennej – zdrowej kuchni. Świetnie sprawdzi się w roli zamiennika słodyczy, przyda się także po intensywnym wysiłku fizycznym jako uzupełnienie organizmu w węglowodany. O Figach Suszonych Helio Natura warto również pamiętać w Walentynki – są słodkie w smaku, mięsiste i mają naturalne kształty, które pobudzają zmysły...

Kontakt: Zbyszko Company, tel. 48 383 11 00

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Nowe kawy rozpuszczalne – Prima Classic i Crema

Wybierz swoją delikatność!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Prima wprowadza na rynek nowość – kawę rozpuszczalną w dwóch wariantach. Classic, o bogatym smaku i aromacie oraz Crema z aksamitną pianką. Nowe kawy rozpuszczalne Prima dostępne są w gramaturach 90 g (11,99 zł*) i 180 g (17,99 zł*), a ich wprowadzenie na rynek jest silnie wspierane od strony marketingowej – kampanią reklamową w telewizji i Internecie oraz degustacjami w punkcie sprzedaży.

Nowa linia Velvet Balsam to miękkie i wytrzymałe chusteczki z dodatkiem balsamu w 2 wariantach: o kremowym zapachu i bezzapachowe z ekstraktem z aloesu i nagietka. Połączenie najwyższej jakości miękkiej bibułki wzbogaconej balsamem daje poczucie komfortu, pielęgnacji i delikatnego ukojenia. Velvet Balsam to wyjątkowo łagodne dla skóry, chłonne i wytrzymałe chusteczki, stworzone po to, by chronić wrażliwe okolice nosa. Przydadzą się zwłaszcza przy objawach alergii oraz podczas uciążliwego kataru.

*rekomendowana cena detaliczna

Kontakt: Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., tel. 22 278 75 00

Kontakt: Velvet Care Sp. z o.o., tel. 22 461 27 00

Zrazówka od Wędzarza

Wielosmakowe obłoczki

Obłoczki to pierwsze ciastko z nowo uruchomionej linii w firmie Celpol. Jest to połączenie kruchego herbatnika z nadzieniami. Unikalne kompozycje mlecznego kajmaku z karmelowym delikatnym kremem i owocowymi galaretkami decyduje o sile i głębokości smaku tego wyrobu. Dla polepszenia wizualizacji ciastka całość jest posypana cienką warstewką drobnych wiórków kokosowych.

Firma Hańderek przygotowuje atrakcyjną ofertę wielkanocną. Znalazła się w niej zrazówka od wędzarza. Klasyczna, wieprzowa wędlina wykonana z najwyższej jakości mięsa. Odznacza się delikatnym zapachem wędzenia, kruchością i przyjaznym stosunkiem ceny do jakości. Dobry wybór na wielkanocny stół dla całej rodziny. Waga: ok. 2 kg, opakowanie: MAP

Kontakt: Zakłady Cukiernicze „Celpol”, tel. 43 675 29 52

Kontakt: ZPM Hańderek, tel. 33 817 71 94

116 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Indykpol

Helio

22 stycznia ruszyła kampania promująca markę Indykpol w TV, Internecie i prasie. Przekaz reklamowy jest zgodny z nową strategią Indykpol i atrakcyjny dla konsumentów. Kampania to istotna część realizacji nowej strategii Indykpol opartej na tezie, że dobre jedzenie daje dobre życie. W pierwszym etapie tej dużej zmiany powstała nowa, funkcjonalna strona internetowa www.indykpol.pl, a na sklepowych półkach pojawiły się produkty Indykpol w nowej, odzwierciedlającej strategię marki oraz dostosowanej do potrzeb konsumenta szacie graficznej.

Po bardzo udanej i intensywnej kampanii bożonarodzeniowej Helio szykuje się do Świąt Wielkanocnych. Firma będzie kontynuować działania reklamowe w najefektywniejszych, najbardziej zasięgowych kanałach komunikacji – w czołowych stacjach TV oraz w prasie. Marka inwestuje także w ogólnopolskie kampanie outdoorowe oraz kampanie w internecie. Ponadto w 2018 r. Helio uda się w podróż w podniebne przestworza – film reklamujący linię Helio Natura będzie wyświetlany w samolotach PLL LOT w systemie rozrywki pokładowej.

Celpol

Velvet Care

Firma Celpol wprowadza dla dużych i średnich odbiorców akcję promocyjną na linię ciastek Wielkanocnych polegającą na przyznaniu dodatkowych ilościowych opustów cenowych. Kolekcja tych wyrobów jest również szeroko reklamowana w prasie handlowej, która dociera do sklepów rynku tradycyjnego. Rozbudowana oferta Wielkanocnych ciastek oraz ciągłe jej powiększanie o nowe wzory i smaki czynią ją bardzo atrakcyjną dla ciasteczkowych łasuchów.

Marka Velvet została partnerem 3. edycji programu „Masterchef Junior”, którego emisję telewizja TVN rozpocznie 4 marca. Młodzi kucharze podczas kulinarnych zmagań otrzymają wsparcie od marki w postaci wyjątkowo mocnego i chłonnego ręcznika papierowego Velvet Turbo – niezastąpionego w kuchni. W sieciach handlowych oraz handlu tradycyjnym pojawi się edycja specjalna ręcznika papierowego Velvet Turbo z logo Masterchef Junior oraz atrakcyjne promocje wspierające sprzedaż Giga rolek Velvet.

Dr. Oetker

TBM

Moja Babka – tak pyszna, że szybko znika! Pod tym hasłem rusza w lutym silna kampania Mojej Babki Dr. Oetkera. Film reklamowy podkreśla cechy nowych ciast: prostotę połączoną z wyjątkowym smakiem, wilgotną konsystencją i dużą ilością wartościowych składników, takich jak laska wanilii, wiórki kokosowe i czekolada. Moja Babka nie zawiera substancji konserwujących, barwników, ani syropu glukozowego. Intensywną kampanię TV w największych stacjach ogólnopolskich i tematycznych uzupełni reklama w internecie.

Trwa nowa kampania telewizyjna promująca markę Tygryski w Polsacie i najpopularniejszych kanałach dziecięcych. Dotychczasowy spot z produktami z kaszą kukurydzianą i kaszą jaglaną został rozszerzony o bajkową reklamę Tygrysków deserowych, które barwione są warzywami i owocami. Spot ten promuje także akcję kolekcjonerską, w której do zebrania jest 15 unikalnych kart Tygryskowych. Działania marketingowe będą prowadzone równolegle w prasie, Internecie oraz punktach sprzedaży. www.tbm.info.pl, www.tygryski.pl, www.facebook.com/Tygryski

117 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Colian

Iglotex

Figurki świąteczne to od kilku lat wielkanocne bestsellery sprzedażowe Goplany. Tradycyjnie marka postawiła na nie również w tym roku. Figurki świąteczne oferuje w trzech wariantach – z grafiką zajączka, kurczaczka i baranka. Wszystkie oblane są aksamitną czekoladą Goplana z pysznym nadzieniem karmelowym. Będą idealną propozycją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Goplana – słodyczy WielkaMOC!

Marka Proste Historie postanowiła pomóc rodzicom i zainspirować ich do tego, by w ciekawy i kreatywny sposób zaserwowali warzywa swoim pociechom. 1 stycznia 2018 r. ruszyła nowa odsłona kampanii reklamowej, w której główną rolę grają warzywa i kreatywne pomysły Natalii Kukulskiej. Kampania obejmuje największe stacje TV, stacje tematyczne, jest również wzmocniona działaniami online oraz akcjami trademarketingowymi.

Grupa Maspex

Dr. Oetker

Zboże to główny bohater najnowszej kampanii wizerunkowej marki Lubella, która pokazuje, jak produkty ze zboża w różnej formie towarzyszą nam każdego dnia. Dzięki różnorodności, jaką oferuje Lubella, można cieszyć się zbożem na wiele różnych sposobów. Najnowsza kampania marki Lubella pokazuje, że to, co najlepsze ze zboża warto mieć zawsze ze sobą. W ofercie Lubelli znajdziemy produkty odpowiednie na każdą porę dnia, komponujące się z każdym posiłkiem.

„Ze świata natury”… do ciasta. Bogata gama naturalnych ekstraktów i przypraw do ciast „Ze świata Natury” Dr. Oetkera już od lutego będzie wspierana nową silną kampanią telewizyjną. Krótkie spoty reklamowe komunikują unikalne cechy naturalnych ekstraktów i cukrów z dodatkiem szlachetnej wanilii Bourbon z Madagaskaru. Kampania obejmie największe stacje: TVN, Polsat i szereg stacji tematycznych, zostanie wzmocniona kampanią internetową oraz aktywnościami w blogosferze i mediach społecznościowych.

Podravka

Wawel

Już 1 marca br. rusza konkurs „Gotuj z nami! ”, w którym można wygrać samochód osobowy – Renault Kadjar! Oprócz nagrody głównej przewidziane są także nagrody pieniężne: raz w miesiącu 5000 zł oraz codziennie 3 x 100 zł. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2018 r. Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.gotujznami.com.pl. Konkurs będzie wsparty w Internecie, prasie kobiecej oraz reklamą zewnętrzną i działaniami w punktach sprzedaży.

Wawel zaprasza do akcji „Serce Rośnie”. Marka Wawel, wraz z 5 organizacjami, wspiera szczytne cele społeczne, a dzięki zaangażowaniu konsumentów przekaże na nie aż 2 500 000 zł! Aby pomóc, wystarczy rejestracja kodów z opakowań i paragonów na stronie www.sercerosnie.com.pl – tak firma przekazuje konkretną kwotę z zakupionego produktu. Programem objęta jest cała oferta marki, w tym limitowana linia wiosenna, a sama akcja ma silne wsparcie w punktach sprzedaży i mediach (trwa do końca 2018 r.).

118 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Zbyszko Company

Ferrero Polska Commercial

Wraz z początkiem roku marka ROKO just fruit otrzymała silne wsparcie marketingowe. Jest sponsorem cieszącego się dużą oglądalnością i wysokim poziomem muzycznym programu The Voice Kids, emitowanego w TVP2 oraz na stronie internetowej TVP VOD. W trakcie trwania odcinków lokowane są napoje ROKO just fruit. Dodatkowo kampanii towarzyszą charakterystyczne spoty reklamowe przyciągające uwagę widza i zapadające w pamięć, prezentowane zarówno w telewizji tradycyjnej, jak i w internecie.

Marka Kinder z portfolio Ferrero świętuje w tym roku 50. urodziny. Z tej okazji od 8.01.2018 r. do 14.10.2018 r. trwa konkurs i loteria. Do wygrania „50 marzeń do spełnienia”, dodatkowo w loterii 50 000 nagród rzeczowych. Aby wygrać, należy: kupić produkt w opakowaniu promocyjnym, zachować paragon, wypełnić formularz dostępny na www i złożyć Kinder życzenia urodzinowe. Szczegóły i regulamin akcji na www.kinder50.pl.

S.C. Johnson

Diamant

Promocja ogólnopolska w kategorii środków czyszczących. W loterii losowane są nagrody codzienne: 1500 zł na zakupy w RTV Euro AGD oraz zestawy produktów marek Duck®, Pronto® i Mr Muscle®. Aby wziąć udział w loterii, należy zakupić dowolny produkt marki Duck®, Pronto® lub Mr Muscle® i zachować paragon, następnie zarejestrować zgłoszenie na www.rodzinnaloteria.pl lub SMS pod numer 4805. Promocja wspierana będzie reklamą w prasie handlowej, a w sklepach pojawią się dedykowane akcji materiały POS. Czas trwania akcji: 19.02.2018 r.-29.04.2018 r.

Przed tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi Diamant planuje działania promocyjne, których głównym celem jest przedstawienie produktów oraz ich funkcjonalnych zastosowań w nowoczesnej kuchni. Kampania będzie przeprowadzona pod hasłem; „Idealny sposób na wypieki”. Na akcje reklamowe składać się będą przede wszystkim działania z zakresu digital marketingu. Poza tym firma planuje bezpośrednie wsparcie w punktach sprzedaży oraz reklamę w prasie handlowej i konsumenckiej.

TBM

Novi

Wraz z początkiem lutego marka Tygryski proponuje konsumentom wspólną kolekcjonerską zabawę. W oznaczonych opakowaniach chrupek deserowych znajdą się karty z nowymi wcieleniami Tygryska oraz specjalnymi sztuczkami, eksperymentami i przepisami. Cała kolekcja będzie liczyć 15 różnych kart. Akcja promuje innowację produktową (barwienie owocami i warzywami) oraz odświeżenie opakowań. Wspierana jest kampanią: w TV z nowym spotem, w mediach społecznościowych, z materiałami POS oraz aktywnościami w punktach sprzedaży.

Sezon rowerowy i biegowy rozpoczyna się na dobre. W marcu firma powtarza cieszącą się bardzo dużym powodzeniem wśród polskich konsumentów limitowaną promocję z zestawem koncentrat 400 g + Bidon 650 ml. Opakowanie 400 g zawiera proszek do przygotowania 5 litrów napoju izotonicznego w świeżych cytrusowych smakach (pomarańczy, grejfruta i cytryny). Cena i logistyka zestawu jak pojedynczego opakowania 400 g.

119 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Mosso Kewpie Poland

Zakłady Mięsne „Zbyszko”

Ida Święta… o majonezie Mosso pamiętaj! To hasło kampanii marketingowej, która odniosła sukces w czasie Bożego Narodzenia. Drugą jej odsłonę zobaczymy w czasie Świąt Wielkanocnych. Już teraz skupiamy się na przygotowaniu sklepów, oferując majonezy i chrzany marki Mosso. Dostępne są atrakcyjne pakiety, standy produktowe i materiały POS, aby móc wystawić produkty w dodatkowych lokalizacjach. Drugim etapem kampanii jest komunikacja z konsumentem w stacjach telewizyjnych: Kuchnia +, Polsat Cafe, TVN Style.

Wraz z wprowadzeniem na rynek przez ZM Zbyszko parówek Zetek, wystartowała kampania produktowa i wizerunkowa. To pierwsze na rynku parówki z witaminami. Nowatorski produkt opatrzono super bohaterami, których misją jest uratowanie każdego śniadania. Komunikację skierowano do rodziców dbających o zdrowe odżywianie swoich dzieci. Zetki mają silne wsparcie reklamowe w Internecie, prasie oraz sklepach firmowych (cykliczne degustacje). ZM Zbyszko znów potwierdziły rewolucyjne podejście do wędlin.

Mlekovita

ZPC Otmuchów

Polski z Dziurami to unikalnej jakości ser dojrzewający, który powstaje z polskiego mleka. Charakteryzuje się łagodnym smakiem właściwym dla serów typu holenderskiego oraz oczkami typowymi dla serów typu szwajcarskiego. Nie zawiera konserwantów. Doskonały na wykwintną deskę serów, jako samodzielna przekąska czy składnik przystawek i potraw. Polski z Dziurami dostępny jest w wygodnej formie: 8 plastrów sera w opakowaniu typu otwórz-zamknij w nawiązującej do polskich tradycji szacie graficznej.

Galaretki Familijne to propozycja dla tych, którzy lubią wspólnie celebrować małe, słodkie przyjemności. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, marka Odra przygotowała specjalne, limitowane opakowania znanych i lubianych galaretek w czekoladzie z sokami w dwóch smakach: pomarańczowym i wiśniowym. Wiosenne akcenty na opakowaniach nawiązują do radosnego oczekiwania na Święta Wielkanocne.

Zakłady Tłuszczowe Bielmar

Hochland Polska Trwa intensywna kampania reklamowa plastrów żółtych Hochland w telewizji, w najbardziej popularnych stacjach oraz na portalach Google, Facebook, Instagram, YouTube, dużych portalach on-line’owych oraz platformach VOD. Nowa receptura i udoskonalona jakość to także powody dla których sery żółte Hochland są polecane przez dietetyków, a na łamach portali kluczowych wydawnictw poradnikowych na ich temat wypowiada się Pani Agnieszka Leciejewska, dietetyk i specjalista ds. żywienia.

Czysty olej Beskidzki tłoczony jest z odmiany nasion rzepaku podwójnie ulepszonego (o niskiej zawartości kwasu erukowego i niskiej zawartości glukozynolanów). Charakteryzuje się wysoką zawartością: kwasów tłuszczowych omega-3, tłuszczów nienasyconych oraz witaminy E. Olej Beskidzki świetnie nadaje się do smażenia i pieczenia. Polecany jest również do surówek i sałatek.

120 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


PRAWNIK RADZI

Zmiany w przydziale spraw sądowych Od 2 stycznia br. w sądach doszło do istotnej zmiany w zasadach przydziału spraw sądowych. Dotychczas sprawy poszczególnym sędziom przydzielano wedle kolejności wpływu. Obecnie za rozdzielanie spraw odpowiada wprowadzony system informatyczny. Jednym słowem – zaczął funkcjonować System Losowego Przydziału Spraw (SLPS).

Z

cję ręcznego przydziału spraw w pogodnie z  udzielanymi wyszczególnych przypadkach. Ustawa jaśnieniami, celem SLPS przewiduje także możliwość wniojest wyłączenie możliwoskowania przez sędziego o  wstrzyści ręcznego przydzielania manie przydziału sprawy, w  przyspraw. Brak możliwości ingerencji padku przydzielenia takiej sprawy, ma gwarantować implementowaktóra wymaga nadzwyczajnego nane narzędzie informatyczne. Ustakładu pracy. wodawca jest zatem zainteresowany SLPS działa tak – jednokrotdoprowadzeniem do losowego roznie w  ciągu doby, po wprowadzedziału spraw. Losowanie odbywa się niu danych i zakończeniu pracy sąna podstawie algorytmu zamieszdów, następować będzie losowanie, czonego w  systemie. Ministerstwo realizowane na centralnych serweSprawiedliwości twierdzi w  swym JAROSŁAW rach. Przewodniczący wydziału pokomunikacie, że wszelkie nienatuKURZAWSKI bierze wynik z przydziałem następralne przesunięcia pozostawią ślad Radca prawny nego dnia rano. Administratorem i  będą łatwe do wykrycia. MinisterKancelaria Radców systemu oraz opiekunem zawartostwo uznaje też jednak, że treść źróPrawnych s.c. Borys Nowaczyk, ści serwerów jest władza wykonawdłowa programu nie jest informacją Janina Nowaczyk, cza – Ministerstwo Sprawiedliwości publiczną. Nie ma zatem możliwości Łucjan Zawartowski – co budzi obawy części środowiska weryfikacji zasadności i faktycznej lowww.krp.home.pl prawniczego. sowości w działaniu SLPS. Wspomnieć wypada o tym, iż SLPS nie obej System ma zrównoważyć rozłożenie spraw muje przydzielania spraw w Trybunale Konstytuna poszczególnych sędziów, wpływając na efekcyjnym oraz Sądzie Najwyższym. Również roztywność pracy sądów. Wątpliwości budzi, czy dział spraw przed sądami administracyjnymi poma on funkcjonalność ważenia skomplikowazostaje po staremu. nia lub konieczności zaangażowania czasowego Na chwilę obecną trudno ocenić efektywność w sprawę – Ministerstwo odpowiada twierdząco. wprowadzanych zmian. W  ramach dostępnych Co interesujące, wskazano także, iż program bęopinii na temat SLPS często pojawia się wątek dzie brał pod uwagę specjalizacje sędziów orzekapolityczny, czasem przysłaniający warstwę mejących w  poszczególnych wydziałach – uwzględrytoryczną. Praktyczną celność modyfikacji bęnianych w losowaniu. dzie można stwierdzić najpewniej dopiero za kil Przypomnijmy, że zasady przydziału sprawy ka miesięcy. Wtedy też będzie możliwe dokonanie wynikają bezpośrednio z ustawy o ustroju sądów szczegółowej oceny funkcjonowania systemu. Nie powszechnych oraz regulaminu urzędowania sąjest wykluczone, że do tego czasu poznamy też dów powszechnych. Zgodnie z aktualnym brzmiekod algorytmu losującego, o  co czynione są staniem regulaminu, sprawy podlegające losowemu rania. Nade wszystko warto jednak pamiętać, że przydziałowi rejestruje się w systemie w terminie modyfikacja sposobu rozdziału spraw raczej nie czterech dni roboczych od dnia wpływu do sądu. wpłynie na przyspieszenie rozpoznania, zwłaszW aktach sprawy pozostawia się raport z losowacza tych już aktualnie zawisłych. ▼ nia. Nadal jednak przepisy umożliwiają realiza-

121 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


PRAWO W PIGUŁCE

Przepisy BHP do zmiany Wprowadzenie zmian dotyczących BHP przewidziano w szerszym pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców. W założeniu nowe zasady mają sprowadzać się głównie do tego, że szkolenia BHP nie będą już obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy pracują w  zakładach o  najmniejszym ryzyku. Co ważne, pracodawca zatrudniający do 50 pracowników będzie mógł sam pełnić zadania służby BHP – pod warunkiem, że posiada odpowiednie uprawnienia. ▼

również korzystać z opcji podjęcia pracy w  trybie uproszczonym – na podstawie oświadczeń. ▼ Wyższa płaca minimalna wpłynie też na składki i odprawy Wysokość wynagrodzenia minimalnego wzrosła w 2018 r. z 2000 do 2100 zł brutto miesięcznie. W  efekcie wynagrodzenie netto wyniesie 1530 zł, a  całkowity koszt, który ponosi pracodawca, rośnie do przeszło 2530 zł. Jednocześnie podniesienie płacy minimalnej wpływa m.in. na składki oraz odprawy przy zwolnieniu grupowym. W  przypadku wynagrodzenia minimalnego różnica między kosztem pracodawcy i płacą otrzymywaną „do ręki” przekroczyła już 1000 zł w skali miesiąca. Kwota ta stanowi niemal 40% kosztów pracy. Równocześnie wzrośnie też wysokość minimalnej stawki godzinowej – z 13 do 13,7 zł brutto za godzinę pracy. Wysokość wynagrodzenia minimalnego przekłada się bezpośrednio również m.in. na podstawę wymiaru składek oraz wysokość maksymalnej odprawy przy zwolnieniach grupowych. W górę idą także dodatki za pracę w porze nocnej, minimalna kwota odszkodowania za naruszenia dotyczące równego traktowania, lobbingu i dyskryminacji, a także wynagrodzenie za czas przestoju. ▼

Walka z nieuczciwą konkurencją Przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji zostaną dostosowane do unijnych regulacji. Do ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadzone zostaną rozwiązania przewidziane w  unijnej dyrektywie 2016/943/ UE. Kraje członkowskie mają czas na wdrożenie zmian do 9 czerwca 2018 r. Celem jest tzw. harmonizacja minimalna, czyli ustanowienie w państwach UE minimalnego standardu ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa. Projektodawcy zaproponowali m.in. rozszerzenie definicji czynu nieuczciwej konkurencji o znamię pozyskiwania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach możliwe ma być również podanie do publicznej wiadomości informacji na temat wydania wyroku lub jego treści, a także ubieganie się o odszkodowanie dotyczące należnej zgody na korzystanie z  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Z kolei pozwany będzie mógł wnioskować do sądu o  zobowiązanie strony pozwanej do zapłaty na rzecz powoda odpowiedniego wynagrodzenia, co ma stanowić swego rodzaju „bezpiecznik”. ▼

Prawo własności przemysłowej do zmiany Prawo własności przemysłowej zostanie dostosowane do unijnych wymogów. W kontekście przedsiębiorców projekt przewiduje kilka korzystnych zmian. Jedną z  nich ma być odformalizowanie sposobu przedłużenia ochrony znaku – w  efekcie właściciel znaku będzie mógł liczyć na szybsze załatwienie sprawy przez Urząd Patentowy. Pozytywnie oceniana jest także zapowiedź odejścia od zasady przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe na pisemny wniosek uprawnionego. Wystarczające ma być terminowe uiszczenie opłaty. Przedsiębiorcy skorzystają również m.in. na zmianie polegającej na tym, że Urząd Patentowy będzie informować o zbliżającym się terminie uiszczenia opłat za dalszy okres ochronny. ▼

Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy Z początkiem 2018 r. w  życie weszły nowe regulacje dotyczące pracy sezonowej oraz krótkoterminowej cudzoziemców. Nowela zobowiązuje pracodawców m.in. do potwierdzania obecności zagranicznych pracowników. Wprowadzono też nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową. Takie zezwolenie wydaje starosta (powiatowe urzędy pracy) i pozwala na pracę sezonową przez 9 miesięcy w  danym roku w  rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce. Co ważne, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy będą mogli korzystać z pewnych ułatwień. Chodzi głównie o  zwolnienia z tzw. testu rynku pracy, możliwość powierzenia na okres do 30 dni pracy innej niż sezonowa oraz możliwość uzyskania tzw. wpisu wielosezonowego (na okres do 3 lat). Osoby z tych krajów mogą

Zaległości w składkach a prawo do zasiłku Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata do ZUS z tytułu należnych składek zostanie rozliczona na najstarszą zaległość. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego najpierw rozliczy się zaległości z  odsetkami, a  dopiero potem bieżące składki. Nie będzie można opłacić bieżących składek, zanim nie ureguluje się zaległości. To może spowodować, że część osób nie będzie miała prawa do zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa. ▼

122 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


Poradnik Handlowca 02/2018  

Poradnik Handlowca luty 2018

Poradnik Handlowca 02/2018  

Poradnik Handlowca luty 2018

Advertisement