Page 8

OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl

Dlaczego handlowiec ma zapłacić za czyjeś zaległości? Rząd chwali się i słusznie, że wzrosła ściągalność podatku VAT i z tego tytułu sytuacja budżetu jest tak dobra, że nie grozi nam w najbliższej perspektywie pogłębiająca się wielomiliardowa dziura, którą straszono przed laty. Gorsze nastroje niestety panują wśród rodzimych przedsiębiorców. Szumnie zapowiadana Konstytucja biznesu rodzi się w  bólach. Sztandarowe przedsięwzięcie resortu rozwoju, jakże istotne dla środowiska przedsiębiorców, utknęło w ministerialnych gabinetach. Miało zawierać tak ważne dla biznesu gwarancje bezpieczeństwa i ochrony w relacjach z urzędnikami oraz zapewniać stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. A to przecież dwie podstawowe przesłanki umożliwiające stabilny rozwój firm, kluczowe w  kontekście planowania ich przyszłości. Przebąkiwano nawet nieśmiało, że prawo przedsiębiorców, wchodzące w skład pakietu Konstytucji biznesu, mające zastąpić krytykowaną ustawę o  swobodzie działalności gospodarczej, będzie nawiązywać do ustawy Mieczysława Wilczka, z jej słynnym „dozwolone jest to, co nie jest zabronione”. Jednak efekt dotychczasowych działań jest taki, że przedsiębiorcy ciągle czekają, co nie zachęca ich do inwestowania. Co gorsza, w takim nastawieniu może ich utwierdzać uchwalanie prawa delikatnie mówiąc postawionego na głowie. Weźmy choćby obowiązującą już ustawę, zgodnie z którą ZUS może domagać się od uczciwej firmy zapłaty zaległych składek za… nie swoich pracowników. Może to nastąpić w sytuacji, gdy nie reguluje ich np. główny kontrahent tejże uczciwej firmy. To tak, jakby składek ZUS nie uiszczała hurtownia FMCG, to można by sięgnąć do kieszeni właściciela sklepu związanego z dystrybutorem umową franczyzową. Paradoks dostrzegło nawet Rządowe Centrum Legislacji, które uznało uprawnienia ZUS za wkraczające w kompetencję sądów, ale widać zwyciężyła pokusa, aby ściągać jak najwięcej pieniędzy. Na dokładkę mamy jeszcze wprowadzone zmiany w  skarbówce i w sądownictwie. A przecież już i tak nie było w tym obszarze łatwo. Jak niedawno pisał „Puls Biznesu”, w ciągu lat 2012-2016 przedsiębiorcy będący w sporze z fiskusem wystąpili o ponad 400 mln zł odszkodowań, a wywalczyli w sądach… niecałe 30 mln zł. Co zatem czeka biznes teraz, gdy zaostrzane są kontrole przedsiębiorstw, gdy na żądanie urzędników banki będą mogły blokować firmowe konta na 72 godziny z opcją przedłużenia nawet do 3 miesięcy? To obraz świata biznesu działający sugestywnie na wyobraźnię przedsiębiorców, pętający to, co w biznesie najważniejsze: kreatywność i szybkość działania. A bez tego trudno marzyć o jakimkolwiek rozwoju.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Magdalena Mirowska (oddział Warszawa) / / magdalenam@ poradnikhandlowca.com.pl HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Rafał Boruc, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna. Tytuł weryfikowany przez TRM.

Jacek Ratajczak Redaktor Naczelny Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach – 18-20.10.2017 r. Generują 50% PKB i tworzą ponad 70% miejsc pracy. Współutrzymują ZUS i wydatnie dokładają się do programu 500+. Pomimo tego napotykają na szereg utrudnień – nie tylko fiskalno-prawnych – w codziennej działalności. Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej mówią: „uwolnić biznes!”

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

8 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2017

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”

Poradnik Restauratora 09/2017  

Poradnik Restauratora wrzesień 2017

Poradnik Restauratora 09/2017  

Poradnik Restauratora wrzesień 2017

Advertisement