Page 20

HANDLOWIEC MIESIĄCA

Najważniejsza jest wiarygodność i zaufanie

Jacek Ratajczak: Od kiedy Głównie bardzo niskie ceny datuje się Pana „przygoda w pobliskich marketach. z  handlem”? Dlaczego wyBywało, że kupowałem brał Pan ten rodzaj działalasortyment w  cenie wyżności? szej w  hurtowni, niż widRyszard Olejnik: W  2004 r. niała ona na półce w  dyszacząłem odnajmować pokoncie. W  takiej sytuacji wierzchnię pod biuro usług nie mam szans. Moim zdapłatniczych w  sklepie poniem warto, by hurtowdobnym do mojego, ale nie bardziej zainteresowapo 2 latach sklep został zliły się takimi niezrzeszonykwidowany. Musiałem przemi handlowcami jak ja. Jest nosić tę działalność w  inne nas przecież wielu, jednak lokalizacje, dlatego wziąłem hurtownicy są zainteresokredyt i  zacząłem budować wani współpracą głównie w  2012 r. własny pawilon z  własnymi sieciami franhandlowy. Z początku świadczyzowymi, którym oferuczyłem w  nim tylko usługi ją atrakcyjne ceny. Liczy się Ryszard Olejnik płatnicze, a  resztę podnajefekt skali – im więcej zamowałem. Gdy najemca ofemówień, tym lepiej. Próbowłaściciel sklepu rujący produkty ekologiczwałem też wstąpić do grupy w Łodzi Olechowie ne nie dał rady, sam zdecyzakupowej, ale na przeszkodowałem się na handel. Podzie stanął… zbyt mały mestawiłem głównie na alkohole z uzupełniającą ten traż. Niestety nie mam sklepu o  wymaganej poasortyment ofertą żywności. Niestety życie zwerywierzchni minimum 100 m 2. fikowało mój pierwotny zamysł. W  dodatku handluje Pan alkoholem, a  wokół Dlaczego Pańskie plany uległy weryfikacji? sklepów oferujących ten asortyment często jest Okazało się, że w handlu ciężko zaplanować przyniesprzyjający klimat, np. skargi mieszkańców szłość. Budowa pawilonu trwała prawie 2 lata i już na hałasy, burdy, za co właściciel nie może przew tym okresie otworzyło się obok Netto, a gdy zacież odpowiadać? cząłem handlować, wyrósł nagle Lidl, a później doNiestety, w społeczeństwie pokutuje mylne wyobraszła jeszcze Biedronka. Z  początku nie odczułem żenie, że sklepy oferujące alkohole generują woodpływu klientów i  spadku obrotów. Ale po kilku kół siebie tylko patologię, a  moim zdaniem teraz miesiącach było już to wyraźnie widać. Szczególnie jest spokojniej niż przed laty. Klienci sięgają główzimą, gdy „siadła” sprzedaż piwa. To nie był zresznie po trunki niskoprocentowe. U mnie np. 70% obtą tylko mój problem. Konkurencji nie wytrzymało rotów generuje piwo. Dobrze sprzedają się również 7 sklepów oferujących w pobliżu artykuły spożywmniejsze pojemności mocniejszych alkoholi, stąd cze. Sam musiałem mocno ograniczyć rozbudowamankamentem jest np. brak małych pojemności ną ofertę żywności, bo nie byłem konkurencyjny w dobrze rotującej kategorii whisky, ich obecność cenowo, oraz zmienić asortyment alkoholi na taki, znacznie moim zdaniem zwiększyłaby sprzedaż. którego klient nie mógł kupić w pobliskich dyskonNie każdy przecież kupuje od razu butelkę 0,7 l. tach. Do tego dołączyły problemy kadrowe – kolejne zatrudniane pracownice zachodziły w ciążę, na paJakie jest Pana motto handlowca? pierze pracowały, ale w sklepie ich nie było. Najważniejsza jest wiarygodność i zaufanie w stosunku do klientów i partnerów biznesowych. Co Pana najbardziej irytuje w prowadzeniu działalności handlowej? Dziękuję za rozmowę. ▼

20 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2017

Poradnik Restauratora 09/2017  
Poradnik Restauratora 09/2017  

Poradnik Restauratora wrzesień 2017

Advertisement