Page 12

DETAL

Tam, gdzie… handlują „Poziomki”

Jacek Ratajczak: Od kieturalnych – po prostu zady sieć „Poziomka” dziabrakło następców dla hanła na polskim rynku i w jadlowców, którzy przeszli kich województwach? Czy na emerytury. Młodzi luw  najbliższej perspektydzie niestety dziś nie garwie przewidywana jest ną się do handlu, tylko nieekspansja na kolejne woliczni wybierają ten zajewództwa? wód. Ponadto sklepy, które Marek Wawrzak: Sieć się zamykały były najsłabz  powodzeniem funkcjosze ekonomicznie. Dziś nuje na polskim rynku mimo mniejszej liczby od ponad 15 lat. Obecnie sklepów możemy pochwaliczy 121 sklepów i  dzialić się takim samym pozioła na terenie trzech wojemem obrotów, jak w  roku wództw. Ponad 40% skleubiegłym, czyli te placówpów pochodzi z  terenów ki, które działają, dobrze województwa mazowiecsobie radzą na trudnym kiego (dawne radomskie), przecież rynku. Sprawdzakolejno nieco mniej działa my wiele parametrów i obna obszarze województwa serwujemy, że oprócz obświętokrzyskiego, a  reszrotów zwiększa się też meMarek Wawrzak tę uzupełniają placówki traż sklepów, poprawia się prezes sieci sklepów „Poziomka” handlowe z  województwa jakość obsługi, ekspozycja lubelskiego. Jeśli chodzi jest profesjonalna, i co baro planowany rozwój sieci, to w tej chwili nie jedzo ważne – zwiększyły się marże na oferowasteśmy zainteresowani ekspansją na inne obszanych produktach, głównie na pakietach promory. Powody są prozaiczne. Koordynując dostawy cyjnych w dedykowanych akcjach sieci. z  wielu współpracujących z  nami firm, trudno byłoby nam zapewnić satysfakcjonującą dystryKtóre elementy z  modelu franczyzowego rebucję poza dotychczasowy teren działania. Dla alizowanego przez „Poziomkę” można uznać nas przede wszystkim najważniejsza jest jakość za kluczowe, wyróżniające wasz model spośród – 100% promowanego przez sieć asortymentu wielu funkcjonujących na rynku? powinna znaleźć się na półkach u naszych franNajważniejsze, moim zdaniem, są cykliczne akczyzobiorców, a  ci z  kolei mają gwarancję, że cje promocyjne czy gazetkowe przygotowywane towar przez nas oferowany będzie szybko rotodla wszystkich sklepów sieci. Świadczy o tym zawał. Warto w tym miejscu dodać, że część firm ufanie klientów do oferowanych przez nas proprodukujących żywność właśnie dzięki współduktów, a  dobrze dobrany asortyment to przepracy z  nami poszerzyła swój zasięg działania cież klucz do sukcesu sklepu. I to nie zawsze ten i  zwiększyła obroty. To dzięki sieci „Poziomka” najtańszy, ponieważ konsumenci są gotowi zakiedyś zaistnieli, a  teraz są znaczącymi graczapłacić nieco więcej za lepszą jakość, czego najmi na rynku. lepszym przykładem są wędliny. Robimy też w sklepach bardzo dużo wspólnych akcji markeNiedawno sieć przeżywała jednak ciężkie chwitingowych, przyciągających klientów do placóle. Czym spowodowany był spadek liczby sklewek „Poziomki”. pów? Czy udało się przezwyciężyć tę tendencję? Kiedyś sieć rzeczywiście liczyła 163 sklepy. SpaCzy przy dzisiejszym nadmiarze reklam kliendek liczby placówek handlowych w  większości ci jeszcze pozytywnie reagują na wasze dziaspowodowany był zamknięciami z przyczyn nałania?

12 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2017

Poradnik Restauratora 09/2017  
Poradnik Restauratora 09/2017  

Poradnik Restauratora wrzesień 2017

Advertisement