Poradnik Handlowca 12/2021

Page 1SPIS TREŚCI

6

Felieton

Fatalny splot okoliczności

8 Temat miesiąca

Przedsiębiorcy i handlowcy wspierają akcje charytatywne

10 Wywiad

33 Sport w FMCG

16

Biegnij, Wiesław biegnij!

33

Orkiestra gra po raz trzydziesty

16 Temat miesiąca

Polska – trudny rynek nawet dla gigantów

26 Wywiad z producentem

Rynek wędlin jest niezwykle chłonny – to szansa dla producentów – rozmowa z Mariettą Stefaniak, Członkiem Zarządu ZM Silesia

40 Smak i zapach świąt Święta last minute

54 Rynek pod lupą

Karnawał pełen pyszności

40

75 Nowości 77 Kampanie i promocje 79 Aktualności 80 Poradnik podatkowy

28 Wywiad z producentem

Uproszczona zaliczka – nieoprocentowana pożyczka z budżetu państwa?

Wspieranie ma znaczenie – rozmowa z Patricjusem Zięcikiem, Dyrektorem Marketingu Laundry & Home Care Henkel Polska

81 Prawnik radzi

54

30 Franczyza w FMCG

Jesteśmy grupą niezależnych właścicieli

31 Franczyza w FMCG

Szanujmy dorobek franczyz

Reklama str. 7

36 Puls rynku

Przywrócić blask, czyli ekspresowe sprzątanie po świętach

Rozwój dzięki franczyzie Kalisz – miasto z kupieckimi tradycjami

Kosmetyki anti-aging

50 Porządki

20 Rozmowa 23 Reportaż

34 Twoja drogeria

Reklama str. 9

3 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

Regulacje prawne kwestii wykonywania fotografii na terenie placówek handlowych

82 Prawo w pigułce

Reklama str. 11


OD redakcji

fot. Kuba Wolski

Wiesław Generalczyk Prezes Wydawnictwa i Redaktor Naczelny Poradnika Handlowca

czas podsumowań Postaram się wybrać jak najwięcej dobrych wiadomości zarówno dla Państwa, jak i dla nas. Wiadomo bowiem, że koniec 2021 roku obfituje w większości w te złe. Koronawirus mutuje, stając się coraz groźniejszym, czego konsekwencją mogą być kolejne obostrzenia. Od początku 2022 roku przedsiębiorcy będą płacić wyższe podatki, m.in. w ramach tzw. Nowego Ładu wzrośnie dla nich stawka ZUS. Niepokojem napawa nas również rosnąca w Polsce inflacja, wyższa niż w innych krajach europejskich i najwyższa od 20 lat. Co dobrego czeka nas pod koniec tego roku oraz na początku nadchodzącego? Koniec roku wiąże się ze zwiększeniem obrotów w Państwa sklepach – to bardzo dobra wiadomość. Ma to związek ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że Państwu nie brakuje rzeszy zadowolonych klientów, a producentom wykonanych planów sprzedażowych. Chciałbym się przy tej okazji podzielić jeszcze jedną dobrą informacją, i to zza oceanu. Pod koniec listopada redakcja „Poradnika Handlowca” odbyła służbową podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie m.in. rozmawialiśmy z handlowcami w małych polonijnych sklepach spożywczych, oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Panują tam optymistyczne nastroje, szczególnie przed świętami. Wszędzie towarzyszył nam zapach polskiej kiszki (tak Polonia nazywa kiełbasę) oraz pierogów, które na zapleczu sklepu w Detroit przygotowywały urocze panie pochodzące z województwa podlaskiego. Pozytywne nastroje handlowe za oceanem to dobry znak. Trzecia dobra wiadomość, jaką chciałbym Państwu przekazać, to informacja, że Polacy zdecydowanie preferują zakupy spożywcze w sklepach stacjonarnych i…. bardzo lubią czytać papierowe wydanie „Poradnika Handlowca”. Po 18 latach badań prasy handlowej Trade Readership Monitor (TRM) przeprowadzanych przez firmę NIELSEN, której przy okazji bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę, w tym roku postanowiliśmy wraz z dwoma uznanymi, międzynarodowymi producentami z branży FMCG zlecić badania TRM innej niezależnej, uznanej w świecie amerykańskiej firmie badawczej KANTAR (pracującej od lat również dla sektora FMCG). Badania przeprowadzono na próbie N=1000, metodą wywiadów bezpośrednich w placówkach handlowych. Wszystkie dotychczasowe argumenty naszej konkurencji, że my to tylko NIELSEN, zostały obalone i pozycja „Poradnika Handlowca” jest wciąż niezagrożona. Zdecydowanie utrzymaliśmy miano lidera, z dużą przewagą nad konkurentami. Jesteśmy z tego dumni, ale wiemy, że stoi za tym profesjonalizm, uczciwy druk deklarowanego nakładu, rzetelna dystrybucja, a także ciężka praca. Tym pozytywnym akcentem, który świadczy o tym, że dużym wysiłkiem można wiele zdziałać pomimo trudnych czasów, zapraszam do lektury wyników badań na strony 37-39. Jednocześnie chciałbym życzyć Państwu zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół.

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową:

www.poradnikhandlowca.com.pl oraz na nasz profil w serwisie LinkedIn

4 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


FELIETON

Fatalny splot okoliczności

N

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

atknąłem się niedawno na zapo W Polsce mamy fatalny splot okoliczności, któwiedź rozmowy ze znanym lewiry sprawia, że za jakiś czas inflacja na poziomie cowym publicystą Rafałem Wo5% może nam się wydawać stanem idealnym. siem, w której mowa była o tym, Będziemy mieć szczęście, jeśli nie przekroczyże inflacja jest w porządku. Przyznamy granicy 10%. Po pierwsze – mamy wszystję – samej rozmowy nie przeczytałem, ko to, o czym pisał Hazlitt: potężnie zwiększobo widząc nazwisko Wosia i tak mogłem ną podaż pieniądza, bo rządzący od początku się spodziewać, co się tam znajdzie. Leprowadzą bardzo luźną politykę monetarną, wica jest gotowa uznać wszystkie prawa a zaprojektowane przez nich wielkie prograklasycznej ekonomii za przestarzałe. my redystrybucyjne przesunęły ogromne Inflacja jest dobra (choć nie wiem, zasoby od osób, które byłyby skłonne o jakim poziomie inflacji Woś je raczej oszczędzać czy inwestować mówił – czy 10% będzie wciąż do osób, które je natychmiast wydają. OK?), zadłużanie się w nieskoń Po drugie – mamy ustawę podatkoczoność jest w porządku, a marwą Polskiego Ładu, będącą w istocie twić się przyszłością nie ma co, kolejnym olbrzymim programem rebo jak powiedział patron etatydystrybucji, a więc potężnym impulŁUKASZ WARZECHA sem inflacyjnym. Ten jej aspekt jest zmu John Maynard Keynes – i tak w długim okresie wszyscy w wypowiedziach rządzących całkojesteśmy martwi. wicie pomijany. Ja jednak wolę sięgnąć po klasyka ze strony przePo trzecie – rząd postanowił walczyć z inflacją tak, ciwnej, czyli amerykańskiego publicystę ekonomiczjakby chciał gasić pożar polewając go benzyną. Zanego Henry’ego Hazlitta. W latach 80. napisał on powiadane programy „łagodzenia” skutków wzrostu książkę „Inflacja. Wróg publiczny nr 1” (tytuł orygicen w dużej mierze sprowadzają się do… kolejnych nalny: The Inflation Crisis and How to Resolve It, darmechanizmów redystrybucji, czyli rządowych dopłat mową wersję po angielsku można ściągnąć ze stro(a proszę pamiętać słynne słowa Margaret Thatcher, ny amerykańskiego Instytutu Misesa: mises.org). Hawypowiedziane na konwencji Torysów w Blackpool zlitt już we wstępie przeciwstawiał się widzeniu inflaw roku 1983: „Nie ma czegoś takiego jak pieniądze cji jako jakiegoś dopustu bożego, z którym nie można publiczne. Są jedynie pieniądze podatników”). Przysobie poradzić. Pisał: pominam stwierdzenie Hazlitta: „Obiecują walczyć Politycy w Waszyngtonie mówią o inflacji tak jakprawą ręką z czymś, co wspierali lewą”. by było to jakieś koszmarne zjawisko znikąd, nad któ Po czwarte wreszcie – mamy cały zespół czynnirym nie mają żadnej kontroli – jak powódź, zewnętrzków zewnętrznych, nakładających się na wewnętrzny najazd albo zaraza. […] Jednak tak naprawdę inne, a więc wzrost cen energii, spowodowany nałożeflację sprowadzili nasi przywódcy polityczni swoją niem na nie sztucznych obciążeń, wynikających z euLaciata30_beza-PorHand57x50.pdf 1 30/11/2021 15:16 polityką monetarną i fiskalną. Obiecują walczyć praropejskiego zielonego ładu; ceny surowców, bijące wą ręką z czymś, rekordy (to wciąż częściowo skutek pandemii); ceny co wspierali lewą. ropy na światowych rynkach, związane z polityką To, co nazykartelu OPEC Plus. wają inflacją, jest Inflacja napędzana z tylu stron ma tendencję zawsze i wszędo wymykania się spod kontroli. Powstaje błędne dzie spowodowakoło: wyższe koszty działalności wymuszają podnone przede wszystszenie cen; podnoszenie cen wymusza podwyżki dla kim przez zwiękpracowników; podwyżki dla pracowników to więcej szoną podaż piepieniądza na rynku, a więc wyższe ceny; i tak daniądza i kredytu. lej, i tak dalej. W konsekwencji pieniądz radykalnie W istocie inflacja traci na wartości – bo to właśnie jest istota inflacji, jest zwiększeniem jak argumentował Hazlitt. Radzę zapiąć pasy i popodaży pieniądza myśleć o dobrych metodach inwestowania. Na długi Reklama str. 41 i kredytu. okres. ▼

6 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Żelki i pianki – siła napędowa w kategorii cukierków paczkowanych Potencjał żelek i pianek nieustannie rośnie. Jest to największa kategoria mająca 40% udziałów w segmencie cukierków paczkowanych. Według danych Nielsen1 sprzedaż tej kategorii w cenach detalicznych sięga już 614 mln zł – to o ponad 11% więcej w porównaniu z poprzednim analizowanym okresem. Jak pokazują badania, żelki i pianki są kupowane przez ponad 60% gospodarstw domowych w Polsce2. Jest to stosunkowo nowa kategoria, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, nawet w obliczu obecnej sytuacji związanej z pandemią. Niekwestionowanym liderem rynkowym w żelkach i pianAnna Stróżyńska kach pozostaje marka HARIBO, Marketing Director która jest siłą napędową kategoHARIBO Sp. z o.o. rii i w największym stopniu ją rozbudowuje, odnotowując wzrost sprzedaży o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym3. Żelki – mała przyjemność dla każdego Żelki to segment wyróżniający się wśród słodyczy. Ich jedzenie to wciągająca zabawa, a dodatkowo są poręczne i dyskretne, nie brudzą rąk, znakomicie sprawdzają się w podróży, są idealne do dzielenia się i postrzegane jako mniej kaloryczne niż inne słodycze. To produkty, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem konsumentów we wszystkich grupach wiekowych. Doskonale pokrywają różne potrzeby oraz okazje i świetnie wpisują się w naszą codzienność, a także w rosnący trend konsumpcji w domu spowodowany pandemią. Ze wzglądu na dużą różnorodność, konsumenci chętnie sięgają po żelki w różnych sytuacjach, np. podczas oglądania filmów, jazdy samochodem czy spożywają je jako drobną przekąskę w ciągu dnia. Najpopularniejsze są żelki owocowe, ale obserwujemy dużą dynamikę wzrostu wariantów kwaśnych, które najchętniej wybierają konsumenci w wieku 14-29 lat, poszukujący ciekawych doznań smakowych. Kupujący żelki są również bardzo otwarci na nowości, a dodatkowo podczas zakupów chętnie wybierają także inne słodycze, dlatego warto mieć i rozwijać tę kategorię w sklepie, aby przyciągnąć konsumentów do półki ze słodyczami.

ZLECONY MATERIAŁ PROMOCYJNY

HARIBO – marka, którą kochają konsumenci HARIBO to najbardziej znana marka w kategorii pianek i żelek będąca jej synonimem4. Gdy konsument myśli o żelkach, od razu ma przed oczami HARIBO. Wysoka świadomość marki pozwala utrzymywać najbardziej lojalnych konsumentów i wpływa na decyzje zakupowe przy półce, a co za tym idzie – w największym stopniu przekłada się na realny zakup produktów. HARIBO kojarzone jest w szczególności jako marka różnorodna, innowacyjna oraz dająca konsumentom dziecięcą radość. Jest również postrzegana jako ekspert w kategorii i marka oferująca produkty najwyższej jakości5, co jest obecnie ważnym driverem wzrostu. HARIBO jako marka na przestrzeni lat wyraźnie poprawiła swój profil wizerunkowy.

Konsumenci z najwyższymi częstotliwościami zakupu, wkładający do koszyka produkty HARIBO osiem i więcej razy w ciągu roku, w analizowanym okresie stali się jeszcze bardziej lojalni. Nabywcy żelek HARIBO są bardziej intensywni i szybciej się takimi stają – w analizowanym okresie wolumen na nabywcę (intensywność nabywcy) wzrósł o 16% do 913 gramów6. To, że konsument wybiera HARIBO to nie przypadek. Marka jest ekspertem, uważnie śledzi trendy, poznaje potrzeby i motywacje konsumentów, aby proponować produkty odpowiadające ich oczekiwaniom. Marka świadomie buduje swoją ofertę i wie, jak skutecznie trafiać z nią do nabywców. Celem HARIBO jest zwiększanie penetracji rynku, widoczności oraz częstotliwości zakupu, a także ciągłe rozszerzanie dystrybucji. Żelki są produktem impulsowym, więc ważna jest ich dostępność i dobra ekspozycja w punktach sprzedaży. Dlatego HARIBO zapewnia silne wsparcie marketingowe swoich produktów. Marka przeprowadza akcje w punktach sprzedaży, jest obecna w największych stacjach telewizyjnych ze spotem reklamowym, a także buduje relacje ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Silne więzi z konsumentami, obok jakości produktów, są bowiem dla marki HARIBO priorytetem. Olbrzymia lojalność konsumentów oraz atrakcyjna i zróżnicowana oferta to gwarancja zainteresowania klientów oraz dużej rotacji produktów na półce. Warto więc na bieżąco rozwijać ofertę produktów HARIBO w punkcie sprzedaży.

HARIBO za Nielsen – Panel handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa kategorii żelek i pianek, kategoria: żelki i pianki, okres skumulowany: sierpień 2020- wrzesień 2021 2 HARIBO za GfK Polonia, Panel Gospodarstw Domowych, kategoria: żelki, pianki i pianko-żelki, rynek: Cała Polska, cała populacja gospodarstw domowych, fakt: penetracja, okres: rok 2020 3 HARIBO za Nielsen – Panel handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Sprzedaż wartościowa marki HARIBO, kategoria: żelki i pianki, okres skumulowany: sierpień 2020- wrzesień 2021 4 HARIBO Global Brand Tracking 2021 5 Dane z badania potrzeb i zwyczajów związanych ze spożywaniem żelek, GFK na zlecenie HARIBO, kwiecień 2020 r. 6 HARIBO za GfK Polonia, Panel Gospodarstw Domowych, kategoria: żelki, pianki i pianko-żelki, rynek: Cała Polska, cała populacja gospodarstw domowych, Analiza częstotliwości dla marki HARIBO, okres skumulowany: lipiec 2020 – czerwiec 2021 vs rok 2019 1


Temat miesiąca

Przedsiębiorcy i handlowcy wspierają akcje charytatywne

WOŚP, Szlachetną Paczkę, wydarzenia sportowe czy Domy Dziecka wspierają przedsiębiorcy i handlowcy. Pomagają jak umieją – finansowo, udostępniają swoje powierzchnie wolontariuszom, którzy na ich terenie zbierają datki lub produkty. Te później trafiają do organizacji non profit, a one dalej przekazują je swoim podopiecznym.

C

hoć obecny czas gospodarczo nie należy do łatwych, coraz więcej firm, dobroczynność wpisuje w swoją misję. Koniec roku skłania ich do refleksji, której owocem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. We wszelkiego rodzaju akcje dobroczynne włączają się nie tylko najwięksi gracze na rynku, ale również drobni przedsiębiorcy. To dzięki nim pomoc dostają zarówno duże i wszystkim znane akcje społeczne, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Szlachetna Paczka, ale też mniejsze, lokalne inicjatywy. Na wsparcie mogą liczyć dzieci z Domów Dziecka, osoby starsze i samotne, ale też chore w szpitalach czy hospicjach. Pomoc ta polega nie tylko na wsparciu finansowym, które jest bardzo ważne, ale również przekazywaniu wytwarzanych dóbr, takich jak artykuły spożywcze, czy te pierwszej potrzeby. Nadal odczuwalne skutki pandemii Wiele domów i rodzin nadal zmaga się ze skutkami pandemii COVID-19 i lockdownów, które są jedną z przyczyn rosnącej inflacji będącej na poziomie 6,8% – jednej z najwyższych w Europie. Przez pandemię wiele osób straciło pracę. Ich dochody drastycznie spadły, a co za tym idzie trafili do grupy najuboższych. Chcąc pomóc

tym osobom, jedna z firm nawiązała współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem. Teraz we wspólnej akcji przeciwdziałają kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego. Jest to problem, z którym osoby o niskich dochodach zmagają się od 2020 roku, czyli początku pandemii. Otrzymana pomoc nie tylko odciąży domowy budżet, ale wesprze najmłodszych – zapewniając im między innymi obiady w szkolnych stołówkach. „Człowiek ratuje, nie sprzęt” To zdanie, wypowiedziane zostało przez osoby, które od lat pomagają. Możemy je przeczytać na stronie Szlachetnej Paczki. Jak wynika z „Raportu o biedzie 2021”, który na własne potrzeby przygotowała Szlachetna Paczka, w skrajnym ubóstwie żyje ponad 2 miliony Polaków. W ubiegłym roku dzięki akcji charytatywnej pomoc uzyskało 14016 rodzin, a wartość paczek przekroczyła 51 milionów złotych. Na ten moment na pomoc czeka ponad 12 tysięcy rodzin, a ich ilość stale się powiększa. Pomagają nie tylko wolontariusze i osoby prywatne, ale także sieci handlowe i producenci. Tworzone są specjalne hasła promujące wydarzenie, promocje i konkursy mające na celu zachęcić konsumentów do wzięcia udziału w zbiórce. Pomagać razem ze Szlachetną Paczką możemy na kilka sposobów.

8 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

„Do końca świata i jeden dzień dłużej” Od 30 lat dla potrzebujących gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wiele firm włącza się w tę największą ogólnopolską zbiórkę pieniędzy, z której środki co roku idą na inny szczytny cel. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Jej celem jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W końcu celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowanie życia – najczęściej dzieci. Co roku Fundacja angażuje kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków, którzy zostają wolontariuszami. Sport to same korzyści Sport to nie tylko gwarancja dobrego samopoczucia, ale coraz częściej przyczynia się do późniejszego zaangażowania w dobroczynność. Choć najczęściej słyszy się o organizowaniu biegów na rzecz innych, to firmy wymyślają coraz ciekawsze akcje, stawiając tym samym wysoko poprzeczkę innym. Za przykład może nam posłużyć wydarzenie, w które zaangażowani byli klienci. Robiąc zakupy, w ustalonym wcześniej przedziale czasowym, należało wykonać 10 przysiadów, które zostały później przeliczone na złotówki i przekazane na rzecz potrzebujących. Niejednokrotnie w ten sposób fir-


Temat miesiąca

9 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Temat miesiąca / WYWIAD

my angażowały inne osoby do pomocy m.in. ubogim. Mecze piłki nożnej, maratony – są to dyscypliny sportowe, do których uprawiania zachęca się wszystkich, w tym osoby, którym chce się udzielić pomocy. Kreatywny sposób na pomaganie W akcjach charytatywnych nie chodzi tylko o przekazywanie pieniędzy i organizowanie zbiórek. Dobroczynność jednoczy ludzi i pobudza do działania – także kreatywnego. Pomagają w tym producenci, którzy organizując wydarzenie zachęcają konsumentów do wzięcia udziału nie tylko poprzez kupowanie produktu, ale także nawołują do stworzenia czegoś swojego. Za przykład może nam posłużyć akcja jednej z fundacji o nazwie „Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja”. Główną misją przedsięwzięcia jest inspirowanie dzieci i młodzieży do czynienia dobra. Pierwsze wydarzenie miało miejsce 13 lat temu. Od tego czasu pomoc od tej fundacji otrzymało 430 placówek opiekuńczych na terenie ca-

Aleksandra Brol Specjalista ds. marki Lovela Reckitt Benckiser Poland Nasza współpraca z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy opiera się na wspólnym celu – zapewnieniu bezpieczeństwa od pierwszego dnia życia. To właśnie dlatego Lovela już po raz drugi gra z WOŚP, tym razem wspierając zbiórkę dla zapewnienia najwyżłej Polski. W tym roku, tak samo jak w poprzednim, do zabawy zaproszono dzieci ze świetlic środowiskowych. Zorganizowano dla nich konkurs na zrobienie ozdób świątecznych, które zostaną prze-

szych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W tym roku wprowadzamy nowość – edukacyjny ebook stworzony przez trzy ekspertki: dermatolog dr Lidię Ruszkowską, fizjoterapeutkę Ewę Kowalczyk oraz położną Kasię Płaza-Piekarzewską. Ebook porusza tematy bliskie sercu wszystkich Mam i podpowiada m.in. jak prawidłowo pielęgnować skórę niemowlaka. Całość dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na cel 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo, chcemy zaangażować konsumentów w ogólnopolskim konkursie „Rodzinne chwile pełne miłości”, który startuje już 15. grudnia. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji i wsparcia naszej misji – bycia całym sercem, razem od pierwszego dnia. kazane seniorom. Oprócz prezentów – seniorzy otrzymają zdjęcia grupy, która stworzyła dla nich ten wyjątkowy drobiazg. ▼ Klaudia Walkowiak

Orkiestra gra po raz trzydziesty Dorota Słomczyńska: Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera wiele firm, w tym producenci czy sieci naszej branży. Czy to hojni darczyńcy? Jerzy Owsiak: Hojnymi darczyńcami nazywamy tych, którzy angażują się w nasze bezpośrednie akcje finałowe, np. wszelkiego rodzaju licytacje. Wszyscy oni traktują ten moment wsparcia bardzo emocjonalnie. My natomiast nie traktujemy ich jako element transakcji handlowej, jak wielo-

krotnie próbowano to interpretować przez urzędy skarbowe. Bardzo doceniamy to, że często, licytując przedmiot, firmy płacą za niego dużo wyższą wartość niż w codziennym obiegu. Od wielu lat to funkcjonuje, np. przy licytowaniu jednego ze 100 Złotych Serduszek. Wszyscy wiemy, że wartość kruszcu, a nawet wartość artystyczną tego wyrobu, można dokładnie określić ceną rynkową. Tymczasem kiedy ktoś licytuje jako hojny darczyńca i dokonu-

10 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

je wpłaty np. na kwotę miliona złotych, to wiemy, że to jest właśnie ta emocjonalna wartość. Hojni darczyńcy to także ci, którzy dokonują wpłat na finałowe konto, korzystając np. z eSkarbonki. Kiedy prawie 2 lata temu Fundacja włączyła się w walkę z pandemią, powstał Fundusz Interwencyjny wspierany przez wiele firm. Także wszystkie te firmy nazywamy hojnymi darczyńcami i bardzo dziękujemy im za wsparcie.


XXXXXXXX

11 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


WYWIAD

Mówiąc krótko, każdy może zostać hojnym darczyńcą, wybierając jedną z form wsparcia Fundacji. W poprzednich latach, m.in. na etykietach produktów spożywczych można było znaleźć charakterystyczne czerwone serduszko. Czy w tym roku również będzie można je spotkać na produktach spożywczych? Zupełnie inną formą wsparcia Fundacji jest obrandowanie swoich produktów czy usług naszym serduszkiem. Wtedy, w zależności od umowy, marka jest partnerem, sponsorem albo sponsorem głównym Fundacji. Te działania są bardzo dokładnie sformułowane w naszych umowach i bardzo nam pomagają przy finansowaniu takich zdarzeń, jak Finał czy festiwal Pol’and’Rock. Nasz znak firmowy związany jest z takimi obszarami usług jak bankowość, telefonie komórkowe, a także wybrane marki artykułów spożywczych. Kiedy zawiązujemy umowy z użyciem logotypu, najczęściej także zastrzegamy sobie, że my, czyli nasz dział graficzny, projektuje etykiety czy opakowania danych produktów. Nasze serduszko jest także wykorzystywane bezpłatnie w ramach akcji „Policz się z cukrzycą” – używają go producenci artykułów spożywczych, decydujący się informować na swoich opakowaniach o wymiennikach węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych zawartych w produktach. Wydawałoby się, że wszyscy chętnie będą chcieli z tego korzystać, a jednak tak nie jest. Ciągle wśród producentów jest mała świadomość, że mogą w ten sposób pomagać diabetykom przy codziennym wyborze produktów spożywczych.

Jerzy Owsiak Założyciel i Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomysłodawca i organizator corocznego Finału WOŚP oraz Pol’and’Rock Festival (w latach 1995–2017 Przystanku Woodstock) Większość z naszych, 70 tys. Czytelników, to właściciele sklepów lub franczyzobiorcy, jak często tego typu placówki tworzą Sztaby Skarbon Stacjonarnych lub ustawiają puszki od sztabów w swoim sklepie? Bardzo często i mocno się cieszymy, że świadomość ludzi, którzy mogą mieć wpływ na wynik zbiórki, jest ogromna. Dla nich przygotowujemy specjalne puszki, współpracujemy z dużymi sieciami handlowymi, które wspierają naszą zbiórkę. W przypadku takich puszek, w odróżnieniu od kwesty ulicznej, która trwa tylko jeden dzień, cel można wspierać przez kilka tygodni. Bardzo zapraszamy do kontaktu ze sztabami lub nami wszystkich, którzy chcą taką puszkę postawić w swojej firmie. A tym, którzy z tej opcji już korzystają, bardzo dziękujemy. Wolontariusze to ogromna rzesza młodzieży, która angażuje się w pomoc przy zbiórce pieniędzy

12 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

na Orkiestrę. Wiem, że organizowane są dla nich posiłki. Czy to inicjatywa Fundacji czy oddolna np. sztabów? Moc sztabów jest ogromna, a co za tym idzie – wyobraźnia nieograniczona. Sztaby są świetnie zorganizowane. Regulamin działania jest prosty i jasny, więc wyzwala ogromną aktywność. To członkowie sztabów trafiają do ogromnej rzeszy producentów żywności, kawiarni, restauracji, które chętnie wspierają zbiórkę i organizują jedzenie dla wolontariuszy, za co ogromnie dziękujemy. Tegoroczny Finał jest wyjątkowy. Orkiestra gra od 30 lat. Wiem, że jej hasło brzmi „Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej”. Proszę odpowiedzieć tak szczerze, czy spodziewał się Pan, że tak dużo przedsiębiorców i handlowców zaangażuje się w Orkiestrę? Nie. Od samego początku ludzie żywiołowo reagują na to, co dzieje się w dniu Finału. Od samego początku, oprócz rzeczy przewidywalnych, dzieją się też te nieprzewidywalne, które wywołują nasze zdumienie i uśmiech na twarzach. Od samego początku ludzie nam pomagają – w pojedynkę, w małych grupach czy jako firmy, handlowcy, sklepy. Dziś mówimy o ogromnych sieciach handlowych, wielkich korporacjach i potężnych firmach, ale cały czas ton Fundacji i Finałowi nadają działania oddolne. Orkiestra cały czas jest blisko ludzi, z ludźmi, jest bardzo serdeczna i przyjazna, a przede wszystkim bardzo solidna w swoich działaniach. Od wielu lat utrzymujemy się na szczycie pod względem organizacji z najwyższym zaufaniem społecznym, ale tuż za nami to zaufanie budują organizacje, które również wyrosły w ciągu trzech ostatnich dekad – Fundacja Ani Dymnej, Janki Ochojskiej,


WYWIAD

Ewy Błaszczyk, Szlachetna Paczka. To pokazuje, że nieszablonowe działania, oderwane od instytucjonalizmu i schematów, wygrywają, przynoszą sukces, zadowolenie i szacunek. Bardzo dziękujemy wszystkim handlowcom, którzy zwłaszcza w tym Finale będą razem z nami. W tym roku na Finale obok Lidla pojawi się także Biedronka, grają z nami też m.in. Żabka czy Lewiatan. A to oznacza, że działamy ponad podziałami, za co bardzo dziękujemy. Orkiestra zaczęła grać przed denominacją złotego. Darczyńcy do skarbonek wrzucali wówczas miliony złotych. Pamięta Pan ile udało Wam się zebrać pieniędzy? To brzmi nieprawdopodobnie, kiedy pokazujemy materiały z tamtych lat i mówimy o miliardach! W studiu telewizyjnym tych pieniędzy było tyle, że nie mieliśmy już gdzie ich układać, chodziliśmy po nich, dosłownie. Jakiś sztab np. przywiózł do nas 1,5 miliarda złotych, teraz to 1,5 tysiąca złotych! Po dzień dzisiejszy zapiski z tamtych czasów robią niesamowite wrażenie. Dla przypomnienia wszystkim czytelnikom: w pewnym momencie przeliczyliśmy bardzo solidnie zebrane sumy i one najlepiej pokazują, że Fundacja zapracowała sobie na zaufanie. Pierwszy Finał to zebrane około 2,4 miliona złotych, ostatni – po 29 latach – to 210 milionów złotych. Proszę pamiętać, że zbieramy tylko raz do roku. Przez te 29 razy zebraliśmy 1,5 miliarda złotych, kupując za to ponad 67 tys. urządzeń. Cieszymy się, że zbieramy dużo, ale także zdajemy sobie sprawę, że każdy wynik naszej zbiórki jest fantastycznym osiągnieciem i zawsze wiemy, jak najlepiej wydać każdą złotówkę – złotówkę, o którą dbamy i którą obracamy w ręku 10 razy zanim przeznaczymy ją na zakup sprzętu. A sprzęt wybieramy, kierując się kryterium jakości, a później walczymy o jak najlepszą cenę. ▼ Andante_PH_131x250.indd 1

13

PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

15.11.2021 09:44:59


Abramczyk Sp. z o.o. Ambra Brands S.A.

Aksam Sp. z o.o. Sp. k.

Animex Foods Sp. z o.o.

Aviko B.V.

Bakoma Sp. z o.o.

Alpan Maciej Pankiewicz Sp.J.

CEDC International Sp. z o.o.

Bewa Sp. z o.o.

Celpol Andrzej Lewandowski Sp. J.

Chata Polska S.A.

Colian Sp. z o.o. Czanieckie Makarony Sp. z o.o.

Dobrowolscy Sp. z o.o. Dr Gerard Sp. z o.o.

Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. Flavor Hub Sp. z o.o. Sp. k. Gold Drop Sp. z o.o.

GP Battery Poland Sp. z o.o. Grupa Inco S.A.

Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.

FRoSTA Sp. z o.o. Graal S.A.

Grupa Żywiec S.A.

Kompania Piwowarska S.A. GK Specjał

Madej Wróbel Sp. z o.o.

Celiko S.A.

Herbapol-Lublin S.A.

Dramers S.A.

Drobimex Sp. z o.o. Fazer Confectionery

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

FZZPM w Polsce ZUH „ROBICO” Groszek Sp. z o.o. Haribo Sp. z o.o.

Hochland Polska Sp. z o.o.

Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

Dan Cake Polonia Sp. z o.o. Dawtona Sp. z o.o.

Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k.

Helio S.A.

I.D.C Polonia S.A.

Jawo Sp. z o.o.

GK Specjał

GFS Poland Sp. z o.o. Grupa Chorten Sp. z o.o. Henkel Polska Sp. z o.o. Hortex Sp. z o.o.

Iglotex S.A.

JNT Group S.A. Sp.k.

Intermarché Jurajska S.A.

La Lorraine Polska Sp. z o.o. LAKMA Strefa Sp. z o.o. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.

Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych

LOTTE Wedel Sp. z o.o.

Bartex Bartol Sp. z o.o. Sp.k. Clovin S.A.

Grana Sp. z o.o.

Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. Intersnack Poland Sp. z o.o.

Cedrob S.A.

Euroser Dairy Group Sp. z o.o. Sp. k.

Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A.

FM Logistic Polska

Browar Błonie Sp. z o.o.

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

Eurocash S.A.

Atlanta Poland S.A.

Beauty Brands Concept Sp. z o.o.

Bolton Polska Sp. z o.o. BZK TM Sp. z o.o.

ETi European Food Industries Societate Pe Actiuni

Grupa DROSED

Barilla Poland Sp. z o.o.

Balcerzak Sp. z o.o.

Butcher’s Pet Care Sp. z o.o.

Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o. Diageo Polska Sp. z o.o.

Astra Coffee & More Sp. z o.o.

ARYZTA Polska Sp. z o.o.

Beluga Vodka

Brown Forman Polska Sp. z o.o.

Ambasada Republiki Cypryjskiej – Cypryjskie Centrum Promocji Handlu

Luigi Lavazza S.A.

Lewiatan Holding S.A.

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska „Jogo”

McCain Poland Sp. z o.o.

McCormick Polska S.A.

Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. Sp. k.

Mars Wrigley

Makarony Polskie S.A.

Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.

Życzymy Państwu, by tegoroczne Święta Bożego Narodzenia obfitowały w szczęście, nadzieję i wiarę, w to, że zbliżający się nowy rok będzie pełen sukcesów. Niech święta spędzone z najbliższymi przyniosą ciepło, radość i bliskość. Wydawca i Pracownicy „Poradnika Handlowca”


MTP

MTTargi

Mieszko S.A.

Mondelez Polska Sp. z o.o.

Nałęczów Zdrój S.A.

PepsiCo Poland

Profi S.A.

Nestlé S.A.

NETak Sp. z o.o.

Pamapol S.A.

PASSA Sp. z o.o. Sp. k.

Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. PGZ Kupiec Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.

Piwniczanka Spółdzielnia Pracy

Polska Woda Sp. z o.o.

Mokate Sp. z o.o.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Mokate S.A.

Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o.

Targi Natura FOOD & beECO

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

POHiD

Mleczarnia Turek Sp. z. o.o.

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach

Müller Diary Polska Sp. z o.o. Sp. k. OKI Europe Polska

Millano Group

„Pol-Hun” M.Bielska Sp. j.

PPH Temar Sp. z o.o. Sp. k.

Primavega Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral Sp. j.

Roleski Sp. j.

Polmos Bielsko-Biała S.A.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO”

Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A.

Przetwórstwo Rybne Łosoś Ustka Sp. z o.o. Reckitt Benckiser Poland S.A. Red Bull Sp. z o.o. Raisio Sp. z o.o. Rodowita z Roztocza Sp. z o.o. S.C. Johnson Sp. z o.o. Sokołów S.A. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek Storck Sp. z o.o.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Tarczyński S.A. Terravita Sp. z o.o.

VOG Polska Sp. z o.o.

Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie” Sweet Gallery Sp. z o.o. Sp. k.

Tata Consumer Products Polska Sp. z o.o.

Targi w Krakowie Tetra Pak Sp. z o.o.

Upfield Polska Sp. z o.o.

Suempol Sp. z o.o.

Sertop Sp. z o.o. Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu

The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU (Staropolanka) Wawel S.A.

Wosana S.A.

Wyborowa S.A.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eskport Józef Bałdyga Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Zbyszko Company S.A.

TiM S.A.

VACO Sp. z o.o.

Tan Viet International S.A.

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. TZMO S.A. Van Pur S.A.

Unitop Sp. z o.o. Velvet CARE Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. j.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o.

Zott Polska Sp. z o.o.

Stock Polska Sp. z o.o.

Żabka Polska Sp. z o.o.

Zakłady Mięsne Silesia S.A. Żywiec Zdrój S.A.

Mamy też nadzieję, że w 2022 rok wejdziecie Państwo z siłą, która pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.


TEMAT MIESIĄCA

Polska - trudny rynek nawet dla gigantów

Austriacki Minimal, niemiecki HIT, czy holenderski Albert to tylko nieliczne z zagranicznych sieci marketów i supermarketów, które na przestrzeni ostatnich trzech dekad zmuszone były wycofać się z polskiego rynku. Widać, że polski rynek nie jest łatwy nawet dla doświadczonych graczy na rynku.

rakteryzował się ogromnym popytem konsumpcyjnym. W dużych miastach pojawiło się więc miejsce dla sklepów wielkopowierzchniowych. Wypełnił je zagraniczny kapitał. Zachętą dla niego były korzystne przepisy podatkowe, niskie ceny zakupu czy dzierżawy nieruchomości. Polska ze swojej strony dostarczała mu wykwalifikowaną i stosunkowo tanią siłę roboczą oraz chłonny rynek. Dlatego jak grzyby po deszczu na początku lat 90. XX wieku wyrosły nowoczesne, jak na owe czasy, markety i supermarkety.

fot. BigstockPhoto.com

Pierwsi na rynku

W

połowie października głośnio było o zniknięciu z polskiego rynku sieci Tesco oraz Piotr i Paweł. Na naszych łamach opisaliśmy losy rodzinnej sieci Piotr i Paweł. Była to bowiem ostatnia po Bomi czy Almie, polska firma, która przegrała walkę z konkurencją. To nie jedyne firmy branży FMCG, których wyniki finansowe zmusiły do sprzedaży swoich udziałów, czego efektem było wycofanie się z polskiego rynku. Choć wydawać by się mogło, że branża, która zajmuje się sprzedażą niezbędnych

do życia produktów, powinna świetnie sobie radzić w kraju, który w 1989 roku przeszedł z gospodarki planowej na rynkową. Światowi giganci rynku z wybitnymi menadżerami mieli więc pełne pole do popisu, by wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w organizacji i budowie sieci swoich placówek w Polsce. Tym bardziej, że w pierwszych latach nie mieli żadnej konkurencji. W pierwszych latach przemian powstało bowiem dużo przedsiębiorstw handlowych, ale wyłącznie drobnych. W Polsce brakowało kapitału, a rynek cha-

16 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

Pionierem wśród zagranicznych firm, które zdecydowały się na otwarcie hipermarketów w Polsce, był austriacki koncern Euro-Billa. Już w 1990 roku pod szyldem Billa powstaje supermarket. Kilka lat później Euro-Billa otwiera sieć Minimarket. Jednak koncern nie radzi sobie na polskim rynku. Już dwa lata po otwarciu pierwszych hipermarketów trafiają one w ręce francuskiego Auchan. Ten rebrandinguje je na Elea, by następnie zmienić nazwę na Simply Market, a w 2017 stały się supermarketami Auchan. Minimarkety natomiast przejęła francuska sieć E.Leclerc. Następny był HIT. Sieć należąca do niemieckiej firmy Dohle pierwszy sklep otworzyła w 1993 roku. Jej docelowym rynkiem były duże miasta, w których od podstaw zbudowała 13 obiektów. Choć wydawało się, że w ciągu następnych lat, jedynie umocni swoją pozycję na rynku, zalednie dekadę później odsprzedała swoje placówki brytyjskiej firmie Tesco. Ten lider rynku, szybko rósł w siłę. Rozbudowywał sieć, m.in. odkupując w 2006 roku 145 sklepy Leader Price za 105 mln euro (pla-


XXXXXXXX

17 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


TEMAT MIESIĄCA

Geant Hypernova Jumbo Minimal Plus Real Rema 1000 Tesco

1995-2006 1998-2007 1999-2002 1996-2006 1995-2008 1997-2016 1993-2003 1998-2021

cówki należały do francuskiej firmy Casino). Mogłoby się wydawać, że po tych inwestycjach Tesco ma ugruntowaną pozycję na naszym rynku. I nic jej nie zagraża, tym bardziej, że ma ponad stuletnie doświadczenie, ponad 2000 sklepów w ośmiu krajach na dwóch kontynentach. A jednak w Polsce popadła w tarapaty i była zmuszona sprzedać swoje placówki. Udziały Tesco trafiły do Salling Group, właściciela dyskontów Netto. Ostatni sklep Tesco zniknął z polskich ulic w połowie października. Casino ofertę opierało na produktach własnej marki, noszącą nazwę jak supermarkety, czyli Leader Price. Sklepy ruszyły w Polsce w 2001 roku. W ciągu pięciu lat Casino otworzyło na terenie naszego kraju 220 sklepów. Była również właścicielem hipermarketów Geant, które zlokalizowane były na terenach galerii handlowych. Choć to jedne z najlepszych lokalizacji, które powinny zapewnić sprzedażowy sukces, tak się jednak nie stało. W 2006 roku poszło pod młotek 19 hipermarketów i lokalizacji pod nowe sklepy. Nabył je koncern Metro AG, właściciel hipermarketów Real oraz centrów handlowych M1. W 2012 roku firma popadła jednak w kłopoty finansowe. Zaczęła sprzedawać swoje aktywa. Polskie sklepy sieci Real trafiły w ręce francuskiego Auchan. W ciągu kilku lat nowy właściciel dokonał rebrandingu sklepów znacznie

powiększając swoją sieć. Tym samym Auchan przejęło kolejną z sieci, stając się liderem na rynku Czas Portugalczyków W pierwszej dekadzie X XI wieku z Polski zniknęły również szyldy innych supermarketów, które w pierwszej połowie lat 90. X X wieku spotkać

Do sprzedaży swoich udziałów, czego efektem było wycofanie się z polskiego rynku, sytuacja finansowa zmusiła nawet światowych gigantów.

było można na naszych ulicach. Tak stało się ze 183 supermarketami Albert. Należące do holenderskiej firmy Koninklijke Ahold NV sklepy trafiają w ręce Carrefoura, któ-

ry przebrandował je na sklepy Carrefour Market lub Carrefour Express. Podobny los, w 2003 roku, spotkał dwa hipermarkety Hypernowa. Ich właścicielem od 1998 roku był holenderski Ahold, a wcześniej pospołu należały też do niemieckiej firmy Allkauf. Wówczas nosiły nazwę właśnie tej firmy. Zanim jednak Ahold zniknął z Polski, zdążył otworzyć 27 sklepów. Pięć z nich przedtem działało pod szyldem Jumbo, które otworzyła portugalska firma Jeronimo Martins Polska, dla której flagowym produktem stała się Biedronka. Nie chciała się rozdrabniać i inwestować w inne brandy. W ramach rozwoju Jeronimo Martins w 2008 odkupuje od niemieckiego giganta handlowego – Grupy Tengelmann liczącą 172 placówki sieć Plus Discount. Koncern stać również na zakup 16 norweskich supermarketów Rema 1000, które działały w Polsce od 1993 roku. Te również zostają przekształcone w dyskonty Biedronka. ▼ Dorota Słomczyńska

fot. BigstockPhoto.com

Zagraniczne sieci handlowe, które zniknęły z polskiego rynku

18 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


ROZMOWA

AkAdemiA Umiejętności eUrocAsh promuje zawody handlowca i logistyka w szkołach

Zlecony materiał promocyjny

akademia umiejętności eurocash już od 2017 r. współpracuje ze szkołami branżowymi i technikami w całej polsce. w tym czasie z oferty kierowanej do placówek oświatowych skorzystało ponad 5800 uczniów i nauczycieli! od 2018 r. działania aue na rzecz szkół objęte są honorowym patronatem ośrodka rozwoju edukacji.

2017-2019 obecna była na dniach otwartych w szkołach oraz na targach edukacyjnych. Grupa uczniów i nauczycieli ze szkół współpracujących z AUE wzięła także udział w IV Kongresie Przedsiębiorców Polskiego Handlu w 2019 roku. Sytuacja epidemiczna wymusiła w roku 2020 na AUE zmianę profilu działań dedykowanych dla szkół. Oferta została przebudowana tak, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców bez konieczności wizyt trenerów w placówkach oświatowych. Działania na rzecz szkół zostały przeniesione do sieci, a ich ukoronowaniem są 3 edycje Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych, które zgromadziły przed ekranami w sumie ponad 4700 uczestników z całej Polski! W 2022 r. Akademia Umiejętności poszerzy swoją ofertę dla szkół udostępniając m. in. platformę edukacyjną w specjalnej odsłonie dla uczniów i nauczycieli. Użytkownicy znajdą na niej szereg materiałów, w tym webinaria na żywo, filmy edukacyjne w AUE TV, dostęp do wybranych kursów e-learningowych oraz branżowych artykułów. W przygotowaniu jest także oferta warsztatów dedykowanych dla grona pedagogicznego. W ramach projektu na rzecz promocji zawodów logistycznych i handlowych organizowane będą także kolejne odsłony Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych, a szkoły współpracujące z AUE otrzymają zaproszenia na VI Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu, który odbędzie się we wrześniu. Więcej informacji o Akademii Umiejętności Eurocash można znaleźć na stronie internetowej: www.akademiaeurocash.com.pl lub u przedstawicieli sieci franczyzowych i partnerskich organizowanych przez Grupę Eurocash.

We wrześniu bieżącego roku Akademia Umiejętności Eurocash po raz kolejny uzyskała przedłużenie Honorowego Patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji – tym razem aż do 2024 r. Realizowany przez AUE Projekt na rzecz promocji zawodów sprzedawcy i magazyniera-logistyka w szkołach branżowych oraz technika handlowca i technika logistyka w szkołach technicznych odpowiada na potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe występujące na rynku pracy. W ramach tego projektu Akademia prowadzi szereg aktywności, które mają na celu zachęcać uczniów do nauki na kierunkach handlowych i logistycznych oraz pokazywać im perspektywy rozwoju zawodowego. W latach 2017-2019 trenerzy AUE organizowali w szkołach warsztaty, których tematyka związana była z obsługą klienta, merchandisingiem oraz pracą w sklepie spożywczym. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również prelekcje z okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, których celem było wskazanie młodym ludziom w jaki sposób planować swoją karierę zawodową. Akademia w latach

19 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


ROZMOWA

Rozwój dzięki franczyzie Klaudia Walkowiak: Jesteście Państwo laureatami tegorocznej nagrody Hermesa w kategorii Handel Detaliczny z Tradycjami. Kapituła doceniła Wasz sklep. A czym jest dla Państwa nagroda? Anna Stachowiak: Hermes „Poradnika Handlowca” przede wszystkim jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Miło było zostać docenionym wraz z czołówką branży FMCG. Dodatkowo jest to dla nas impuls, który dodaje nam skrzydeł w dalszym rozwijaniu naszej działalności. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za tę wspaniałą nagrodę.

Anna i Leszek Stachowiakowie

piekarnią pieczywa. Państwa sklep spożywczy działa na zasadzie franczyzy. Dlaczego zdecydowali się Państwo na taki rodzaj współpracy? Leszek Stachowiak: Do franczyzy Chaty Polskiej należymy już od ponad 20 lat. Już wtedy przypuszczaliśmy, że dołączenie do większej grupy przedsiębiorców będzie niosło za sobą więcej korzyści niż działanie typowo indywidualne na rynku. Obserwując rosnące w siłę różnego rodzaju dyskonty oraz zdominowanie rynku przez supermarkety stwierdzamy, że był to dobry krok.

Laureaci Hermesa Jakie były początki Pańw kategorii Handel Detaliczny z Tradycjami stwa działalności w branJakie możecie Państwo ży FMCG? wymienić korzyści płyLeszek Stachowiak: Pierwnące z franczyzowej szym działaczem w branprzynależności Państwa sklepu ży FMCG był mój ojciec, dziado sieci? dek Ani. Zaczynaliśmy od maLeszek Stachowiak: Możemy w tym łego sklepu w naszej miejscowoprzypadku mówić o wielu korzyściach. ści, jednym z niewielu wtedy dostępZaczynając od pomocy przy zatowarowanych. Sklep cieszył się bardzo dużym niu sklepu, po szeroko pojęty zakres merpowodzeniem, ze względu na różnochandisingu czy opieki ze strony Charodny asortyment i ogromne zaangażoty Polskiej. Warto wspomnieć o wsparwanie mojego taty. Na przestrzeni kilciu marketingowym, jak i również rozliku lat udało nam się rozwinąć działalczaniu i wypłacaniu retro. Sieć Chaty ność i powiększyć sklep, a także dołąPolskiej, jako zrzeszona grupa jest czyć do franczyzobiorców Chaty Polw stanie również uzyskać bardziej skiej. Po dołączeniu córki do naszego atrakcyjne ceny u producentów. handlowego świata zdecydowaliśmy się na otwarcie drogerii, która sąsiaduje Czy zdaniem Państwa franczyz Chatą Polską. Duże znaczenie w naza to przyszłość dla polskich szej pracy ma moja żona – Żaneta, któsklepów rodzinnych? ra na co dzień nam towarzyszy i pomaAnna Stachowiak: Naszym zdaga. Ona również prowadzi swoją dzianiem franczyza jest sposobem łalność handlową, która dopełnia nana przyszłość przede wszystkim sze punkty, czyli cukiernię wraz z wydla polskich sklepów rodzinnych. 20 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021fot. Chata Polska

ROZMOWA

Głównym powodem są umowy podpisane z producentami, czego korzyścią są bardziej atrakcyjne ceny, aniżeli indywidualne rozmowy. Dodatkowym atutem jest szeroko pojęty marketing, zaczynając od gazetek promocyjnych, a kończąc na reklamach w radiu czy telewizji.

i terminowość artykułów u nas dostępnych. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę do ekspozycji w sklepie i przede wszystkim do porządku. Na koniec obdarowujemy każdego z klientów uśmiechem i to chyba najważniejsze – żeby klienci wychodzili od nas zadowoleni.

Wspomnieli Państwo o drogerii. Pod jakim szyldem ona działa? Czy prowadzona jest na takich samych zasadach, co Wasz sklep? Anna Stachowiak: Nasza drogeria działa pod indywidualnym logo. Po kilku latach funkcjonowania sklepu zdecydowaliśmy się dołączyć jako partner do sieci detalicznej Blue Stop. Nie jest to typowo koncept franczyzy, co za tym idzie możemy być na swój sposób niezależni w tego typu działalności. Natomiast działanie jest na podobnych zasadach co franczyza. Są to między innymi gazetki promocyjne, atrakcyjniejsze ceny uzyskane od producentów, wsparcie marketingowe czy programy lojalnościowe dla klientów. Jesteśmy także oficjalnym punktem partnerskim sprzedaży produktów firmy Marion, co daje nam możliwość uzyskania konkurencyjnych i korzystniejszych cen dla odwiedzających nasz sklep.

Czy macie w planach dalszy rozwój firmy? Na czym miałby on polegać? Anna Stachowiak: Bardzo spodobał nam się nowy rodzinny projekt, który niedawno stworzyliśmy. Mówię tutaj o cukierni-wypiekarni. Myślimy o powiększeniu ilości punktów z tą ofertą. Na ten moment jednak chcemy skupić się w 100% na tym, co posiadamy, aby jeszcze bardziej to uefektywnić i udoskonalić, tak aby każdy klient wychodził od nas coraz bardziej zadowolony. ▼

fot. Chata Polska

Co sprawia, że klienci po tylu latach nadal do was wracają? Leszek Stachowiak: Według mnie jest to bezpośredni kontakt z klientem i wyczucie jego potrzeb. Staramy się spełnić każdą prośbę klienta w przypadku zatowarowania. Zachęcamy ich również promocjami, do których już się przyzwyczaili. Dbamy o świeżość

22 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


REPORTAŻ

Kalisz – miasto

2

z kupieckimi tradycjami Kalisz to miasto wyjątkowo uprzejmych sprzedawców, którzy z ogromnym szacunkiem podchodzą do potrzeb klientów. Czy właśnie dlatego sklepy tradycyjne są tak chętnie odwiedzane?

1

3

T

ym razem redakcja „Poradnika Handlowca” wybrała się do Kalisza. Miasta, które już od XIII wieku ma tradycje kupieckie. Kaliszanie handlowali nie tylko na terenie całej Wielkopolski, ale również za granicą, m.in. z Niemcami. To miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce słynie nie tylko z handlu. Jest tu wiele miejsc kultury: teatrów, muzeów i filharmonii. Nie bez powodu

4

to właśnie w Kaliszu odbywają się dwa duże festiwale – Kaliskie Spotkania Teatralne – najstarszy polski festiwal teatralny oraz Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych, cieszący się ogromną popularnością. Czy odbywające się w mieście wydarzenia mają wpływ na lokalny handel oraz jak wyglądają przygotowania przedsiębiorców z branży FMCG do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – na te pyta-

23 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

1. Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Górnośląska 7 2. Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Górnośląska 7 3. Iwona Jakubek, sprzedawczyni, ul. Łódzka 9 4. Sklep Efekt, ul. Ułańska 9


REPORTAŻ

Są klienci, którzy przychodzą do nas tylko po bułkę i jogurt, ale są też tacy, którzy wydają u nas kilkaset złotych. Dzieje się tak głównie w okresie świąt.

Monika Walczak sprzedawczyni sklep Efekt ul. Ułańska 9

Jesteśmy otwarci w każdą niedziele i święta – od godziny 9.00 do 18.00. W te dni zawsze za ladą stoi szefostwo. Wszyscy tutaj dbamy o naszych klientów.

Marta Kucharska sprzedawczyni sklep spożywczo-monopolowy ul. Górnośląska 7

nia odpowiedzieli nam właściciele sklepów oraz sprzedawcy. Handel z tradycjami Spacerując ulicami miasta częściej od znanych sieci handlowych mijamy tradycyjne sklepy spożywcze, a także firmy działające w systemie franczyzowym, jak Żabka czy supermarkety Spółdzielcze Społem. Sieci handlowe często wygrywają nierówną walkę ze sklepami tradycyjnymi, jednak w Kaliszu właściciele i pracownicy dobrze sobie z nimi radzą. – Nasz sklep działa ponad 20 lat, a od 12 obok mamy jeden ze sklepów sieciowych. Nie uważamy, że jest to dla nas konkurencja. Klienci cenią nas za fachową obsługę i różnorodność w asortymencie. Bierzemy pod uwagę wszystkie sugestie klientów, dlatego zamawiamy każdy produkt, na któ-

rym im zależy. Sklep sieciowy ma ograniczone możliwości w zatowarowaniu. Nie ma możliwości, by zamówić produkty z niezależnych hurtowni– mówi Emilia Kotarbińska, właścicielka sklepu Efekt przy ulicy Ułańskiej. To nie jedyny sklep w mieście z tak długim stażem. Sklep spożywczo-monopolowy przy ulicy Górnośląskiej istnieje od kilkudziesięciu lat. Jak udało nam się dowiedzieć – właściciel zaczynał od pracy w marketach, a następnie otworzył własny sklep. Obecnie ma ich 6. W czym tkwi sekret Do kaliskich tradycyjnych sklepów spożywczych zaglądają nie tylko osoby starsze. Co rusz widzimy młode, uśmiechnięte osoby. Tuż obok sklepu jest szkoła. Młodzież przychodzi do niego regu-

24 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

larnie, dlatego sprzedawczynie dobrze wiedzą z czego składa się ich koszyk zakupowy. – Mamy przemiłych, stałych klientów. Mieszkają w okolicy. Najwierniejszym jest pan, który ma 102 lata. Przychodzi do nas po masło z domkiem na etykiecie, maślankę i cytryny. Kiedyś odwiedzał nas codziennie. Teraz przychodzi raz, a czasem dwa razy w tygodniu. Podpiera się laseczką, często nas zagaduje, opowiada o młodości, dzieli się własnym doświadczeniem i udziela rad. Budzi ogromny podziw oraz szacunek nie tylko ekspedientek, ale innych klientów – starszych i młodszych, bo są różni – mówi Monika Walczak, sprzedawczyni w sklepie Efekt. Miła profesjonalna obsługa to nie jedyny sposób na przyciągnięcie klientów. W każdym z odwiedzanych przez nas miejsc uwagę przyciągają półki po brze-


REPORTAŻ

gi zastawione produktami. – Lista naszego asortymentu jest bardzo długa. Trudno nam je zliczyć. Nie wszystkie produkty mamy wystawione na półkach. Nie mamy jakiegoś specjalnego klucza, pod który je zamawiamy. Najczęściej słuchamy naszych klientów. W hurtowniach zdarza nam się też wybierać produkty w promocyjnych cenach. Robimy to dla nich, by byli zadowoleni i częściej nas odwiedzali – opowiada Marta Kucharska, sprzedawczyni w sklepie spożywczo-monopolowym na ulicy Górnośląskiej. Jaką sumę średnio zostawiają tu klienci? – Trudno mi powiedzieć. Zdarzają się klienci zostawiający zaledwie 30 groszy, kupując tylko zapałki, ale mamy też paragony na 100 czy 200 zł – dodaje pani Marta. Tak długa i konkurencyjna lista asortymentowa to zasługa właściciela sklepu przy ulicy Górnośląskiej, który w hurtowniach stara się znaleźć produkty w promocji. Jest też mistrzem negocjacji. Udaje mu się wytargować świetne ceny. Dzięki temu w jego sześciu sklepach pojawiają się czasowe promocje. Chcąc powiadomić o nich klientów, drukuje i rozwiesza w witrynach sklepowych plakaty. Jak udało nam się dowiedzieć – najczęściej promocje trwają do wyczerpania zapasów, ale jeśli nie uda się wszystkiego sprzedać promocja jest przedłużana, a produkt trafia na następny plakat. Jest to jeden ze sposobów na przyciągnięcie klientów, ale także troska o stałych klientów. Do Kalisza przyjeżdża się także w celach turystycznych. Choć nasze rozmówczynie nie zauważają wzmożonego handlu podczas trwania festiwali, to potwierdzają, że zaglądają do nich osoby z innych części kraju. Najczęściej wtedy pytają o lokalne

KALISZ w LICZBACH • Powierzchnia miasta: 69,42 km² • Ludność: 99 106 mieszkańców (stan na 31 XII 2020 r.) • Stopa bezrobocia dla miasta – 3,4% (stan na IX 2021 r.) Źródło: GUS

Przygotowania do świąt

Kalisz

produkty, czy regionalne przysmaki. – Jednym z przysmaków są Andruty Kaliskie. Te lekko słodkie, cienkie wafle wypieka się w Kaliszu od początku XIX wieku. Zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych i regionalnych. Bezpośrednio dostarcza nam je producent. Są warte swojej ceny. Mamy je w opakowaniach po 5 lub 10 sztuk. Najlepiej sprzedają się te drugie – opowiada Iwona Jakubek, sprzedawczyni w sklepie przy ul. Łódzkiej. Z regionu dostarczane jest pieczywo i ciasto. Właściciele zadbali m.in. o wafle w czekoladzie pochodzące z kaliskiej wytwórni założonej w 1892 roku. Od lokalnych producentów pochodzi również nabiał. W mieście od lat 80. XX wieku działała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska i choć kilka lat temu została przejęta przez OSM Łowicz to pochodzące z niej jogurty, twarogi czy śmietany nadal królują na listach zakupów tutejszych klientów.

25 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W sklepach zaczęły się przygotowania do najbardziej gorącego okresu w handlu. W zamrażarkach miejsce lodów zajmują tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami oraz ryby. Powodzeniem cieszą się sery, majonezy, marchewka z groszkiem do sałatek i grzyby. – Często zamawiamy produkty na życzenie klientów. Szczególnie teraz w okresie świąt Bożego Narodzenia panie pytają o sery do ciast – najczęściej te w pudełeczkach mielone – zauważa pani Iwona. W okresie karnawałowym nie możemy zapomnieć o alkoholach, które często towarzyszą nam podczas hucznych zabaw i spotkań ze znajomymi. Ich kolekcji w sklepach spożywczych w Kaliszu nie powstydziłby się żaden supermarket. – Mamy duży wybór alkoholi. Ich asortyment nie zmienia się jakoś szczególnie na Sylwestra i karnawał. Jedynie pojawiają się wina musujące. Mimo to, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie się w danym okresie najlepiej sprzedawać. Na pewno na wybór klientów mają wpływ promocje – sprzedajemy wtedy produkty, których bez obniżki ceny nikt by nie kupił. Zaobserwowaliśmy, że w ostatnim czasie coraz częściej klienci sięgają po smakowe wódki. Dlatego staramy się mieć ich duży wybór – podkreśla Marta Kucharska. ▼ tekst, zdjęcia: Klaudia Walkowiak


WYWIAD Z PRODUCENTEM

Rynek wędlin jest niezwykle chłonny – to szansa dla producentów

Dorota Słomczyńska: Jak ka w diecie. Niebawem będzieprzetwórcy mięsa radzą somy mogli opowiedzieć o szczebie z problemami branży hogółach, niemniej bazą pozodowlanej? stają dla nas produkty oparMarietta Stefaniak: Prote na mięsie z kurczaka i wieblemy jakie dotykają branprzowinie. żę hodowlaną, w tym przede wszystkim ASF i ptasia grypa, Jakie czynniki wpływasą ogromnymi wyzwaniami ją na decyzje konsumentów dla tego sektora. Przekładają w kwestii spożywania wysię m.in. na ograniczenie eksrobów mięsnych i co kreuje portu, brak opłacalności hotrendy? dowli, czy upadające gospoW kontekście makroekonodarstwa. Produkcja wędlin micznym na wybory konsujest z hodowlą nierozerwalnie mentów wpływ ma szereg związana i nie ma co ukryczynników, od sytuacji ekonować, że branża wędlin je odmicznej, po uwarunkowana czuwa. Problemy dostawców społeczne i kulturowe. Warto mają dla nas bardzo duże znajednak patrzeć nie tylko z perMarietta Stefaniak czenie, ale przy sprawnym zaspektywy demograficznej, ale rządzaniu jesteśmy w stanie i okazji konsumenckich, czyli Członek Zarządu skutecznie radzić sobie z tą syokoliczności wyboru produkZakłady Mięsne Silesia tuacją. Wędliny, tak jak chytów. To one mogą nam bardzo ba wszystkie branże, zależą dużo powiedzieć o tym, dlaczeprzede wszystkim od konsumentów, a oni chętnie sięgo konsument podejmuje określone decyzje zakupogają po nasze produkty. Kluczowe pozostaje więc zawe. Dużą rolę w kreowaniu trendów na polskim rynpewnienie dostaw surowca. Dzięki temu, że jesteśmy ku wędliniarskim odgrywają sieci handlowe. Coraz częścią Grupy Cedrob warunek ten jest spełniony. Jeczęściej widzimy też bardziej świadomych konsumensteśmy w stanie zagwarantować kontrahentom dotów, którzy dokładnie wiedzą na jaki produkt i dlaczestępność naszych produktów na półce, a dzięki progo chcą się zdecydować. W ogóle rynek wędlin w Poldukcji prowadzonej w pięciu zakładach, zrealizować sce jest niezwykle chłonny, co daje producentom dozamówienia w dużej skali. skonałą okazję do kreowania nowych potrzeb konsumenckich i oferowania rozwiązań, których klient naDużo mówi się o diecie wegańskiej, wegetariańskiej, wet po kategorii wędlin się nie spodziewa. Dlatego też a ostatnio też fleksitariańskiej. Jak popularność wprowadzamy innowacje, pokazujemy nowe okazje tych diet wpływa na zakłady wędliniarskie? dla znanych już produktów. W tym roku jako pierwPrzede wszystkim ważne jest, żeby dieta była zróżnisi w branży zaoferowaliśmy precooked na grilla i rozcowana i zawierała wszystkie potrzebne dla człowiepoczęliśmy pakowanie produktów w folię antybakteka wartości odżywcze. Mięso dostarcza części z nich. ryjną zawierającą jony srebra, co jest naszą odpowieNa rynku dostępnych jest coraz więcej produktów wedzią na czasy pandemii. A przede wszystkim zaczęligańskich i wegetariańskich, jednak wciąż nie dominuśmy budowę półki wędlin drobiowych premium. ją one na półkach sklepowych czy w torbach z zakupami. Produkty mięsne i generalnie odzwierzęce staCzego oczekują obecnie konsumenci wędlin? nowią znaczną część naszego koszyka zakupowego. Nasze badania pokazują, że trzema kluczowymi poChoć jesteśmy firmą wędliniarską, która już od 30 lat wodami wyboru danej wędliny są kolejno smak, jadziała na rynku, to na pierwszym miejscu postrzegakość i cena. Oczywiście znaczenie ma też szereg inmy siebie jako producenta żywności. Dlatego w naszej nych elementów, a sam proces decyzyjny jest barofercie pojawi się coraz więcej odpowiedzi na trend dziej złożony, niemniej wspomniane czynniki zarówfleksitarianizmu i potrzebę dywersyfikacji źródeł białno w przypadku wędlin drobiowych, jak i wieprzo-

26 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


WYWIAD Z PRODUCENTEM

wych są punktem wyjścia. Wśród oczekiwań konsumentów można wskazać rosnące zainteresowanie produktami z czystą etykietą, bez ulepszaczy, fosforanów, barwników czy też glutaminianu monosodowego. Popularnością cieszą się tradycyjne polskie smaki, często tłumaczone na język wygody, jak na przykład myśliwska w plastrze. Swoich fanów zyskują wędliny drobiowe. Nasze marki, Cedrob i Duda, wprost na te trendy odpowiadają. Grupa Cedrob to największy producent mięsa w Polsce należący do polskiego kapitału. Do tej pory firma skupiała się na sprzedaży mięsa, ale nie rozwijała marek wędlin. Jakie zmiany zachodzą w grupie? W ostatnich latach Zakłady Mięsne Silesia stały się jednym z głównych graczy na rynku wędlin. Pozwolił na to proces sukcesywnego rozwoju mocy produkcyjnych i portfolia produktów. Posiadamy obecnie pięć wyspecjalizowanych zakładów wytwórczych, a nasze produkty są obecne praktycznie we wszystkich największych sieciach handlowych oraz w handlu tradycyjnym, HoReCe i foodservice. Ogólnopolskie kampanie reklamowe marek handlowych to potwierdzenie wdrażania strategii rozwoju przetwórstwa Grupy Cedrob. Jesienią rozpoczęliśmy kampanie promocyjne marek Cedrob Z Kurnej Półki oraz Duda Nasze Polskie. Stworzyliśmy animowaną postać Pana Koguta, który jest strażnikiem zdrowego odżywania się, a zarazem brand hero marki Cedrob z Kurnej Półki. Wykorzystując z kolei nieco abstrakcyjne poczucie humoru, podkreślamy, że linia produktów Nasze Polskie marki Duda to wizytówka rodzimych smaków, z których jesteśmy dumni od pokoleń. A to dopiero początek, ponieważ przed nami kolejne kroki w rozwoju, jak chociażby w obszarze convenience z linią „Gotowe z półki”. ▼

ŚWIĘTA TO W SKRÓCIE… PYSZNE JEDZENIE.

TAK, JAK NASZE KULTOWE WĘDLINY.

KULTOWE WĘDLINY I KIEŁBASY SUCHE, KTÓRYCH SIĘ NIE ODMAWIA OD 30 LAT

27 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


WYWIAD Z PRODUCENTEM

Wspieranie ma znaczenie Dorota Słomczyńska: w społeczeństwie świaCzas świąt, to czas dziedomości problemu, jakim lenia się z najbardziej pojest zjawisko fast fashion, trzebującymi. W jaki spoa także zachęceniu Polek sób i w jakiego typu aki Polaków do tego, by kucje angażuje się Państwa powali mniej ubrań i trofirma? skliwie dbali o te, które już Patricjus Zięcik: Święposiadają. Z pomocą przyta skłaniają nas do więkchodzi tu formuła Perwolszej uważności na drugielu, która nie tylko usugo człowieka, jednak idea wa zanieczyszczenia i platroski i solidarności przymy z ubrań, ale także wyświeca nam przez cały gładza zniszczone włókrok. Społeczne zaangana tkanin, zwiększa ich żowanie Henkla stanowi elastyczność i zapobiega integralną część naszej utracie wytrzymałości. odpowiedzialności. DlaDodatkowo połączyliśmy tego też decydujemy się siły wspólnie z progranieść pomoc tam, gdzie mem Top Model, by zwróbiznes pojawia się rzadcić uwagę na problem konPatricjus Zięcik ko, a potrzeba szczególnesumpcjonizmu w przemygo wsparcia jest ogromna. śle modowym i zachęcić Dyrektor Marketingu Laundry & Home Care Od kilku lat wspieramy do bardziej zrównoważoHenkel Polska osoby w kryzysie bezdomnego podejścia w tym teności, prowadzone mięmacie. Program został wydzy innymi przez markę Persil. W ramach tej emitowany 3 listopada na antenie TVN. Uczestinicjatywy chcemy dać każdemu prawo do czynicy mieli za zadanie znaleźć ubrania w second stych i zadbanych ubrań. W tym celu, wspólhandach i uszyć z nich pełną stylizację dla swonie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Aljego partnera. Wspierali ich w tym polscy proberta i Fundacją Społecznie Bezpieczni, otwojektanci, którzy pokazali, w jaki sposób dać rzyliśmy w zeszłym roku, w Gdańsku, pierwszą nowe życie starym ubraniom. Pralnię Społecznie Odpowiedzialną Persil. Oso by w kryzysie bezdomności mogą uprać w niej Jakie jeszcze dodatkowe zadania czekały swoje ubrania, koce czy okrycia. Wkrótce plana uczestników projektu? nujemy otworzyć nową lokalizację. Kupując naDodatkowym zadaniem było stworzenie hasła sze produkty, konsumenci mogą w realny spopromującego ideę slow fashion, które najwiersób przyczynić się do powstawania kolejnych niej będzie odzwierciedlać DNA marki Pertakich inicjatyw. woll – troskę o ubrania i środowisko naturalne. Na wygranych czekała profesjonalna sesja zdjęPoza działaniami charytatywnymi, duży naciowa, którą mieliśmy przyjemność zorganizocisk kładziecie Państwo na edukację. Część wać. Zdjęcia z sesji oraz z backstage’u opublitego typu akcji skierowana jest do osób dokował magazyn Viva!. rosłych. Mam tu na myśli ostatnią inicjatywę. Dodatkowo na stronie viva.pl pojawiły się Podjęliście współpracę z programem Top Morównież artykuły na temat akcji #RethinkFadel. Jaka idea przyświeca temu projektowi? shion x Top Model. Można znaleźć w nich m.in. Kampania #RethinkFashion, czyli „Przemyśl porady dotyczące dbania o ubrania, by jak najna nowo modę z Perwoll” jest świeżą interpredłużej nam służyły, a także wywiad ze zwytacją naszego znanego hasła „Nowa? Nie, wyciężczyniami sesji zorganizowanej przez Perprana w Perwollu”. Zachęcamy w niej do odpowoll, w którym to Dominika i Nicole opowiewiedzialnej konsumpcji mody, w której liczy się działy o projekcie oraz o zrównoważonej monie ilość, a jakość. Zależy nam na zbudowaniu dzie. ▼

28 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


POradnik podatkowy

29 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


COMIESIĘCZNY DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W BRANŻY FMCG W POLSCE

NUMER

026

GRUDZIEŃ

2021

Jesteśmy grupą niezależnych wŁaścicieli jest interes właścicieli sklepów, z którymi współpracujemy. I choć mamy już struktury w całej Polsce, to negocjując umowy z producentami, zawsze chodzi o to, by nasze sklepy uzyskały jak najlepsze warunki handlowe.

Rozmowa z Moniką Kosz-Koszewską Dyrektorem marketingu i rzecznikiem prasowym Grupy Chorten

Czy franczyza była od razu w Państwa planach rozwoju? W gruncie rzeczy nie jesteśmy franczyzą, nie używamy też słowa sieć – jesteśmy po prostu grupą partnerską niezależnych właścicieli. Łączy nas wspólne logo i akcje promocyjne, działania marketingowe skierowane do konsumentów, ale kupcy pozostają niezależni w budowa-

Co oferują Państwo swoim kooperantom? Dajemy im przede wszystkim bezkonkurencyjne warunki handlowe, jeśli chodzi o rozliczenia retro, ponieważ dzielimy się zdecydowaną większością korzyści, które uzyskujemy dzięki efektowi skali u producentów. Inwestujemy w wygląd zewnętrzny sklepów. Stale też pracujemy nad atrakcyjnymi promocjami dla klientów i rozwijaniem asortymentu marki własnej, aby

fot. BigstockPhoto.com

Dorota Słomczyńska: Dziś pod Waszym szyldem działa ponad 2200 sklepów partnerskich. Jak Państwo zaczynali działalność na polu sektora FMCG? Monika Kosz-Koszewska: Gdy zakładaliśmy Grupę Chorten, tworzyło ją 13 właścicieli 20 placówek na Podlasiu. Zależało nam na tym, by stworzyć coś dla siebie, na własnych warunkach, a nie na zasadach dyktatu. Do chwili obecnej w naszej grupie najważniejszy

niu swojego biznesu. Nie narzucamy im polityki cenowej do całego asortymentu czy wielkości zamówień. To nas właśnie różni od konceptów franczyzowych.

30 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


sklepy mogły zawalczyć o konsumenta. Coraz większy nacisk stawiamy także na szkolenia dla właścicieli i personelu sklepów, by mogli odnosić większe korzyści dzięki dobrej organizacji placówki. Dajemy im także gotowe rozwiązania marketingowe. Sasanka to koncept Grupy Chorten skierowany do detalistów, zwłaszcza z niewielkich miejscowości. Na jakich warunkach sklepy mogą do niego przystąpić? Wspólnie z właścicielami sklepów, którzy z nami współpracują, decydujemy o tym, czy sklep ma potencjał, by pracować pod logo Chortenu, czy też Sasanki. Chodzi o spełnienie konkretnych parametrów, w kwestii choćby wielkości placówki, jej lokalizacji i możliwości sprzedaży. ▼

Szanujmy dorobek franczyz Najbardziej spektakularnym efektem funkcjonowania franczyzy w Polsce jest utrzymanie się w rynku mniejszych obiektów handlowych i ich rozwój, wbrew kasandrycznym projekcjom, że zanikną one wraz z dalszym rozwojem handlu wielkopowierzchniowego. Mniejsze powierzchnie (poniżej 400 m2) stanowią zdecydowaną większość sieci franczyzowych i podobnych (np. partner-

skich). Obiekty te, wbrew pesymistycznym opiniom zdołały stanąć do konkurencji z najefektywniejszymi sieciami jednolitymi własnościowo i rozwijać się. Utrzymały i rozwinęły typ zakupów, który jest możliwy i efektywny właśnie w nich. Mało tego, wykreowała się struktura formatów i modeli biznesowych – nowoczesny sklep convenience, tradycyjny sklep „za rogiem”, proximity market (sklep osiedlowy), specjalistyczne sklepy z kwalifikowanym jakościowo i kulturowo towarem (regionalnym, tradycyjnym, i in.), nastąpiła restytucja sklepu kolonialnego – trudno powiedzieć jakie jeszcze formy i formaty handlowania tu powstaną. W pojedynkę działając sklepy te szybko spełniłyby pesymistyczne prognozy, ale w formule integracji sieciowej, żyją i rozwijają się. OczywiReklama

31 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


ście ceną jest ograniczona niezależność i podleganie dyscyplinie integratora, dodatkowe koszty, ale skoro bardzo konkurencyjny rynek ewoluuje, a małe powierzchnie wraz z nim, to chyba jest to aktualnie najefektywniejsza postać funkcjonowania małego sklepu. Spełniają nadal zapotrzebowanie na szybkie zakupy codzienne, na lokalne specjały spoza wielkiego przemysłu żywnościowego i nie tylko, stają się – dzięki swym integratorom tym czynnikiem, który rewolucje technologiczną (w tym e-commerce) wprowadza pod strzechy, czyli w rynki lokalne. U podstaw tego sukcesu, niełatwego przecież, obarczonego także uwikłaniem w najróżniejsze koncepcje polityczne odnoszące się do handlu, tkwi wielki wysiłek integratorów, czyli najczęściej firm hurtowych, poszerzających kontrolowany przez siebie fragment rynku detalicznego. To kluczowa rola, choć relacje są asymetryczne i nierzadko trudne. Myśl więc, że należy je ustabilizować np. zakazując pewnych praktyk, jest słuszna – właśnie ze względu na przewagę integratora wobec integrowanych firm wchodzących do systemu franczyzowego ze swym majątkiem. Ale praktyki patologiczne wokół i w trakcie realizacji umów przytrafiają się obu stronom. Nie może być więc tak, że w relacji tej powstaje przywilej strony słabszej, podcinający nogi komuś, kto nie dość, że wykłada kapitał, to jeszcze wspiera, udostępnia marki korzyści skali (np. marki własne, pozycja negocjacyjna w uzyskiwaniu dobrej ceny od dostawców), gwarantuje jednolity design uwypuklający siłę rynkową marki handlowej. Bez integracyjnego wysiłku, także finansowego franczyzodawcy, sieci te nie powstałyby. On też musi mieć prawne gwarancje opłacalności i bezpieczeństwa swej decyzji bu-

dowy sieci. Korzyści muszą być więc obopólne, bo inaczej sieci franczyzowe zaczną „więdnąć” i upadać. Uczestnictwo w nich nie jest socjalnym ratowaniem zagrożonych, czy szukających nowych szans małych firm handlowych, ale relacją biznesową. Kontraktem biznesowym, który wymaga dyscypliny i hierarchii zarządczej, więc walka o przyzwoitość w zawieraniu kontraktów jest jak najbardziej zasadna, ale musi obejmować obie strony. Nie może być tak, że równoważenie pozycji obu stron uprzy-

Franczyza podtrzymuje handlowy proces w rynkach lokalnych. To bardzo ważne w dobie procesów koncentracyjnych – przejęć i fuzji.

wilejowuje jedną z nich i pozwala np. na korzystniejsze warunki zrywania umowy franczyzowej. Podobnie jak nie jest dopuszczalna praktyka poszerzania zakresu obowiązków lub płatności niemal z dnia na dzień. A takie wątki pobrzmiewają w kolejnych projektach ustawy franczyzowej. Szanujmy więc integratorówfranczyzodawców. To oni przecież uruchamiają zdecydowanie tańszy, co nie znaczy łatwiejszy, proces koncentracyjny dla małych sklepów. Wprowadzają je w świat ekonomiki skali i pozwalają łączyć zalety tradycyjnego handlu i lokalności – miejskiej lub wiejskiej – z przewagami firm sieciowych. W układzie tym uczestnicy systemu biorą udział w procesie koncentracji poprzez zintegrowanie odrębnych własnościowo i formalnie sklepów. To daje elastycz-

32 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

ność i ochronę w procesach, które poza systemem integrującym niosłyby ryzyko, najczęściej wcześniej, czy później nie do przezwyciężenia. I na koniec: nie zapominajmy, że franczyza podtrzymuje handlowy proces w rynkach lokalnych. To bardzo ważne w dobie ogólnokrajowych i międzynarodowych procesów koncentracyjnych – przejęć i fuzji. Korzysta z produktów tego rynku, lokalnej kultury konsumpcyjnej, pozwala tworzyć konstrukty w układzie konsolidacji pionowej. Konsolidacja pionowa, pomimo szeregu wątpliwości, które uzasadniają najczęściej przypadki konsolidowania się parterów o niewspółmiernych potencjałach – firm małych z dużymi – nie musi być ryzykowna. Podczas gdy mały producent wiąże się z wielkim dostawcą, co często prowadzi do uzależnienia i eksploatacji partnera, to porównywalni partnerzy mogą wypracować właściwy, korzystny sposób współfunkcjonowania. W rynku lokalnym, sklepy mniejsze, nieistotne, czy zintegrowane we franczyzie, czy nawet samodzielne, łącząc się umową handlową lub w układzie współwłasności wzajemnie gwarantują sobie pozycję w rynku. Nie są przecież rzadkością lokalne układy rzemieślników i handlowców, czy dystrybutorów. Z drugiej strony poprzez integratora sklep w środowisku lokalnym jest istotną częścią rynku krajowego lub regionalnego, a poprzez elastyczne zarządzanie relacjami w otoczeniu lokalnym stanowi istotny element tożsamości ekonomicznej swego miasta, ulicy, regionu. Doceńmy to i nie psujmy „nad-regulacyjnymi” projektami legislacyjnymi, co niestety zdarza się przy forsowaniu rozwiązań korzystnych dla określonych środowisk, regionów, czy nawet produktów. ▼ Andrzej Maria Faliński


SPORT W FMCG

BIEGNIJ, WIESŁAW BIEGNIJ!

Wiesław Generalczyk w 2006 r. startował w maratonie w Nowym Jorku. Kolejną przygodę z maratońskim bieganiem po amerykańskiej ziemi zaliczył na egzotycznych Hawajach w 2008 r. oraz Chicago w 2013 r. Najbardziej prestiżowy start w Bostonie przypadł na rok 2014 i to właśnie finisz tej imprezy zapewnił wydawcy „Poradnika Handlowca” medal World Marathon Majors (ukończenie 6 najbardziej prestiżowych biegów świata – Berlin, Londyn, Nowy Jork, Tokio, Chicago i Boston). Choć już nie w formie maratońskiej, jako wielki entuzjasta biegania Wiesław Generalczyk trenował także w Badwater w Dolinie Śmierci czy Santa Monica w Kalifornii. Teraz do kolekcji biegowych lokalizacji Wydawca „Poradnika Handlowca” dołożył także kultowe miejsce z filmu „Forrest Gump” – położone w stanie Utah nieopodal Monument Valley – gdzie bohater filmu zakończył swój transamerykański bieg. Być jak Forrest Gump „Forrest Gump” to film o nieodgadnionych wyrokach losu oraz przewrotności życia. I choć dla sa-

Drodzy Czytelnicy, piszcie do nas jak Wam udaje się pogodzić czas na pracę i sport. redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

fot. Zbyszko Zalewski

Na granicy dwóch stanów – Arizony i Utah znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych widoków na Monument Valley, zwany również punktem widokowym Forresta Gumpa. Swoją oficjalną nazwę zyskał dopiero w 1994 roku, kiedy do kin trafił ten kultowy film. Podczas służbowej wizyty naszej redakcji w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której odwiedziliśmy wiele sklepów polonijnych, Wiesław Generalczyk, redaktor naczelny „Poradnika Handlowca”, z zamiłowania propagator biegania, posiadacz medalu World Marathon Majors, znalazł czas, by przebiec odcinek trasy Forresta Gumpa.

mego Forresta Gumpa, ten ekstremalny bieg był jedynie wynikiem impulsu, to dla wielu milionów biegaczy, którzy każdego dnia zakładają adidasy, jest uosobieniem

ciwwskazań medycznych. To jest ważne w walce ze schorzeniami – zachęca specjalista urolog doktor Krzysztof Twardosz z Prywatnej Lecznicy Certus w Poznaniu.

Warunki do treningu nie były łatwe, bo miejsce to położone jest na wysokości ponad 1500 m n.p.m., ale krajobraz i „kultowość” miejsca dodawały mi sił. W Momument Valley kręcono nie tylko „Forresta Gumpa”, ale także słynne westerny z udziałem Johna Wayne’a czy Johna Forda. Biegać w tak legendarnym miejscu to czysta przyjemność. Wiesław Generalczyk, Redaktor Naczelny „Poradnika Handlowca”

wolności, sposobem na odreagowanie stresu, czy poprawą samopoczucia na skutek wytwarzających się endorfiny, czyli hormonu szczęścia. Jest również sposobem walki o zdrowie. – Wszyscy powinniśmy uprawiać sport. Handlowcy, biegajcie zarówno zdrowi, jak i chorzy na raka, serce – o ile nie ma prze-

33 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

Od blisko 20. lat motto „Poradnika Handlowca” brzmi: Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na sport! A więc w drogę nasi Czytelnicy. Zakładajcie adidasy i biegajcie – po lesie, polnych drogach czy parkach. Bo zdrowie jest najważniejsze. ▼ Klaudia Walkowiak


Twoja drogeria Twoja drogeria

Kosmetyki ANTI-AGING W każdym sklepie branży FMCG powinien znaleźć się regał drogeryjny, który ułatwi klientkom dostęp do odpowiednich produktów pielęgnacyjnych, zarówno tych do codziennej higieny, jak i specjalistycznych.

S

tarzenie się skóry polega m.in. na spowolnieniu metabolicznej aktywności komórek, jest spowodowane mniejszymi zdolnościami regeneracyjnymi oraz większą podatnością na stres. Czynniki te mają nie tylko podłoże genetyczne, ale także zewnętrzne, jak na przykład promieniowanie UV, czy wewnętrzne, jak nieodpowiednia dieta. Choć jest to proces naturalny, to poprzez prowadzenie odpowiedniego stylu życia oraz stosowanie dobrze dobranej dla naszej skóry pielęgnacji możemy go spowolnić. I właśnie tym potrzebom wychodzą naprzeciw producenci kosmetyków. A co za tym idzie szeroka gama tego typu produktów trafia na rynek. Warto zatem zadbać, by kosmetyki ANTI-AGING znalazły się w naszym asortymen-

Joanna Stefaniak Senior Brand Manager Lirene Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Nikt nie zna potrzeb kobiet lepiej niż… one same. Właśnie dlatego Lirene tworzą kobiety – ekspertki, kierujące się pasją do odkrywania i opracowywania innowacyjnych

cie. Co zatem wybrać na sklepową półkę? Cera dojrzała charakteryzuje się między innymi utratą jędrności i nawilżenia, opadającymi kącikami ust i oczu, czy pojawieniem się zmarszczek mimicznych. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej ilości kolagenu, elastyny oraz wody. Widoczne niedoskonałości są prawdziwym utrapieniem kobiet, o czym powinni wiedzieć handlowcy i tym samym zapewnić im dostęp do odpowiednich produktów. Klientki przy wyborze kosmetyków kierują się wieloma różnymi czynnikami, takimi jak skład, reklama, czy opinia innych osób. Nie oznacza to jednak, że konsumentki wybierając kosmetyk, nie zdecydują się na nowość. Odpowiednia pielęgnacja skóry powinna składać się z trzech formuł kosmetyków. Szczególne miejsce w asortymencie Lirene od lat zajmują produkty dedykowane skórze dojrzałej. Do jej właściwej pielęgnacji idealnie sprawdzą się kremy z najnowszej serii Lirene Formuła Anti-Aging. Każdy z kremów ma działanie dopasowane do różnych typów cery dojrzałej: suchej, naczynkowej, normalnej czy mieszanej. Spektakularne efekty działania są zasługą połączenia odmładzających właściwości ekstraktu z sekwoi (jednego z największych i najstarszych drzew świata) oraz pielęgnacyjnych korzeni: imbiru, lukrecji, żeń-szenia czy kurkumy. W rezultacie cera odzyskuje pierwotną witalność, jędrność i zdrowy wygląd.

34 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

kroków: oczyszczenia, nawilżenia i odżywienia. Właściwie oczyszczenie cery usuwa stare komórki naskórka, poprawia krążenie i przygotowuje do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Z kolei odpowiednie nawilżenie pozwoli zadbać o prawidłową gospodarkę wodną cery, a odżywienie jej polega na uzupełnieniu niedoboru witamin i minerałów. Wyróżniamy kilka typów skóry, dlatego kobiety, będące wymagającymi konsumentami, będą szukać produktów odpowiednich dla swojej cery. Jako handlowcy powinniśmy zadbać o szeroką gamę tego typu preparatów. Dobrze, by zaopatrzyć się w kompletne serie tego typu kosmetyków pochodzące od jednego producenta, dbając o to, by zakres cenowy był zróżnicowany. Podstawowa wiedza na temat tego czego potrzebuje cera dojrzała przyda się osobom pracującym w sklepie, ale także ich właścicielom, aby móc zapewnić odpowiednie zatowarowanie sklepu. Innego produktu będzie szukać klientka, która dopiero zauważyła u siebie pierwsze niedoskonałości, a innych ta u której są już one bardziej widoczne. Warto zatem mieć w asortymencie odpowiednie produkty. Co powinien zawierać kosmetyk, który uchroni kobiety przed pierwszymi oznakami starzenia? Przede wszystkim powinny być to produkty zawierające składniki o działaniu nawilżającym, regulującym oraz stymulującym. Należą do nich między innymi witamina C, kwas hialuronowy, witamina E, a także koenzymy Q10. ▼ Klaudia WalkowiakPULS RYNKU

Wino musujące przestało być trunkiem sezonowym – Polacy wybierają je przez okrągły rok. Jakie są tego przyczyny? Kategoria win musujących intensywnie się rozwija i od kilku lat odnotowuje systematyczne wzrosty. Kiedyś był to trunek serwowany podczas specjalnych okazji, dla podkreślenia wyjątkowości chwili, a pik sprzedażowy dla tej kategorii występował jedynie w okresie świąteczno-noworocznym. Kilka lat temu natomiast konsumenci odkryli orzeźwiający charakter wina musującego i zaczęli sięgać po nie w sezonie letnim, co spowodowało skokowy wzrost ich sprzedaży. Obecnie wina musujące chętnie pijamy jako aperitif, solo lub jako element koktajli. Sprzyjającym dla konsumpcji win musujących było z pewnością wyjście z lockdownu, które spowodowało rozluźnienie w kontaktach towarzyskich. Jakie wina musujące cieszą się popularnością wśród Polaków? Kategorię tę z pewnością otworzyło prosecco, które wciąż jest jednym z najpopularniejszych win musujących. Klasyczne wina musujące wciąż mają się doskonale, jednak Polacy poszukują wciąż nowych smaków i chętnie sięgają po nowości. Stąd ostatnio obserwujemy wzrost zainteresowania winami aromatyzowanymi – lekkimi, słodkimi, niezobowiązującymi i zgodnymi z profilem smakowym Polaków. Warto zwrócić uwagę, że z doskonałym przyjęciem spotykają się wina musujące do serwowania w sposób niekonwencjonalny, np. z kostkami lodu, jak Monte Santi ICE czy w nowatorskich opakowaniach, jak np. puszki. Aromatyzowane wina musujące – hitem sprzedażowym… Polacy lubią słodkie trunki, jest to nasze pokoleniowe dziedzictwo, którego nie powinniśmy się wstydzić. Po wina aromatyzowane statystycznie częściej sięgają kobiety, które chętniej niż mężczyźni piją wina półsłodkie i słodkie. Dużym zainteresowaniem cieszą się koktajle na bazie win musujących, jak np. Bellini, Rossini czy Mimosa z linii Monte Santi Smoothsecco.

Z jakim wynikiem kończą Państwo ten rok, czy odczuliście skutki pandemii? Odnotowaliśmy dobre wskaźniki wzrostu sprzedaży we wszystkich kanałach. Gorzej wygląda to od strony zyskowności biznesu – ciśnienie kosztowe wzrosło znacznie, kończymy rok pozytywnym wynikiem, który jednak wypada gorzej niż spodziewaliśmy się jeszcze na jego początku. Udało nam się obronić udziały rynkowe. Wprowadziliśmy z powodzeniem kilka nowych produktów. Pomyślnie zrealizowaliśmy kolejną edycję „Loterii Almette – EKO Dom z własnym SPA”. Przeprowadziliśmy duże inwestycje w naszych zakładach. Kontynuujemy ścieżkę digitalizacji i automatyzacji biznesu. Przeszliśmy kolejny rok pandemii bez strat ludzkich i ciężkich przebiegów chorób. Jakie mają Państwo plany na przyszłość? Chcemy dalej się rozwijać. Chcemy wprowadzić na rynek nowy produkt i robić to, co umiemy najlepiej: wzmacniać nasze marki. Kontynuujemy plany inwestycyjne w zakładach produkcyjnych i w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając jeszcze bardziej aspekty zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności jako pracodawca. Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na produkty żywieniowe. Starają się jeść zdrowiej i proekologicznie. Czy Państwa oferta uwzględnia te trendy konsumenckie? Wprowadzamy innowacje dotyczące produktów, ich składu i opakowań. Mieliśmy udane starty nowego sera żółtego „Sielski” oraz czekoladowego wariantu popularnego sera „Kanapkowy” w innowacyjnym opakowaniu, ze znacznie niższym udziałem plastiku. Wcześniej z powodzeniem wprowadziliśmy sery twarogowe Almette bez laktozy, a także Hochland, Naturalnie, że pyszny! To ser kremowy, które zawiera wyłącznie naturalne składniki. Eliminacja tzw. dodatkowych składników to znaczący trend w branży spożywczej. Coraz ważniejszy jest zrównoważony rozwój. Konsumenci bardziej świadomie dokonują wyboru. Chcą tego, co dobre dla natury, klimatu i świata. Dlatego przywiązują wagę do opakowań, sposobu wytwarzania i dobrostanu zwierząt. Dla konsumenta bardzo ważne jest zaufanie do marki i produktów. I dlatego mamy rzesze odbiorców.

36 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

Święta last minute

fot. Bigstock Photo.com

Magiczna aura Bożego Narodzenia każdemu może kojarzyć się z czymś innym. Rodzinne spotkania, dom pachnący piernikami, potrawy znane z dzieciństwa, niepowtarzalne dekoracje i dźwięki muzyki. Niezależnie jednak od stopnia przywiązania do świątecznej tradycji, w większości polskich domów jej elementy wciąż są zachowywane.

N

ajwyraźniej widać to w zestawie dań pojawiającym się na wigilijnym i świątecznym stole. Choć pole na eksperymenty w kulinariach zawsze jest duże, w tym szczególnym okresie konsumenci najczęściej stawiają na sprawdzone rozwiązania. W handlu przejawia się to nagłym wzrostem popytu na wybrane produkty, wpisujące się w tradycyjny model świętowania, i nieco mniejszym za-

interesowaniem kategoriami, które najlepiej sprawdzają się na co dzień (np. oferta typowo impulsowa). Detaliści starają się jednak zagwarantować kupującym pełen przekrój asortymentu, z akcentem na potrzeby związane z organizacją świątecznych spotkań. Ważna jest także gwiazdkowa atmosfera w placówce, którą można wyczarować przy pomocy dekoracji, ekspozycji tematycznych, degustacji oraz muzyki, itp.

40 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

Na świątecznym stole Chociaż Boże Narodzenie przypada 25 grudnia, Polacy świętują już dzień wcześniej. Mniej lub bardziej tradycyjna wigilijna kolacja wciąż jest bardzo ważna jako okazja do rodzinnych spotkań. Tego dnia w wielu domach na uroczysty posiłek podaje się postne potrawy. Są to najczęściej ryby w różnej postaci, barszcz czerwony z uszkami lub pierogami, łazanki, zupa


XXXXXXXX

41 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


fot. Bigstock Photo.com

SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

grzybowa, kapusta z grzybami, a z deserów kompot z suszonych owoców, piernik, makowiec oraz sernik. Słodkim akcentem mogą być także czekoladki i cy-

Małgorzata Cebelińska Dyrektor Handlu SM Mlekpol Potrzeby konsumentów zmieniają się na przestrzeni lat, jednak niezmienne pozostają oczekiwania wobec bezpieczeństwa produktów, ich wysokiej jakości oraz tradycji. Po-

trusy. Potraw zgodnie z tradycją powinno być 12, ale różnie z tym dziś bywa. Ich lista może też się zmieniać w zależności od regionu. Na przykład na Poprzez podjęte inwestycje oraz zmiany materiałów opakowaniowych dbamy również o środowisko naturalne, co niewątpliwie wpisuje się w trendy konsumenckie. SM Mlekpol od początku funkcjonowania na rynku realizuje swoją misję z poszanowaniem tych potrzeb, dlatego zwłaszcza w obliczu pandemii jesteśmy naturalnym wyborem Polaków. Naszym rodakom zapewniamy nie tylko szeroki wybór asortymentu, ale również gwarantujemy niepowtarzalny smak poszczególnych wyrobów. Konsumenci doceniają, że produkty Mlekpolu powstają wyłącznie na bazie mleka pochodzącego od rodzimych, lokalnych i sprawdzonych dostawców.

42 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

morzu i na Kaszubach królują dania rybne: zupy, pierogi z rybnym farszem albo rozmaite warianty potraw ze śledzi. Na Podlasiu spróbować można kutii, czyli pszenicy z miodem, makiem i bakaliami, a daniem typowo wielkopolskim są makiełki – przyrządzane z maku, bakalii oraz makaronu lub pieczywa. Tradycyjne przepisy na domowe specjały okazują się inspirujące dla producentów, którzy rozbudowują portfolio na korzyść potraw nawiązujących do rodzimych zwyczajów kulinarnych. Klienci, którzy mają zbyt mało czasu na długotrwałe przygotowania, mogą udać się do pobliskiego sklepu po odpowiednie produkty. Wówczas mają gwarancję, że zaskoczą swoich gości wyśmienitymi daniami, które w smaku przypominają potrawy podawane w domu rodzinnym. Na świątecznych stołach pojawiają się nie tylko efekty kulinarnych wyzwań. Nie mniejszą


SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

wagę w wielu domach przywiązuje się do wystroju. Eleganckie nakrycia, serwetki z gwiazdkowym motywem, olejki eteryczne i świeczki zapachowe potrafią wyczarować odpowiednią atmosferę. Jednym ze zwyczajów jest też umieszczanie sianka pod obrusem. Warto zatem zadbać o to, by w sklepie oprócz wyboru niezbędnych produktów spożywczych znalazło się też miejsce na dodatki i dekoracje. Ryby – nie tylko walory smakowe Dania rybne można przyrządzać na różne sposoby – urozmaicone odpowiednio dobranymi dodatkami, doskonale prezentują się na świątecznych półmiskach. Ryby cenione są nie tylko ze względu na walory smakowe. Coraz częściej podkreśla się ich korzystny wpływ na zdrowie, szczególnie ze względu na bogactwo niezbędnych dla organizmu kwasów tłuszczowych (omega-3) i witamin. Największym powodzeniem od lat cieszy się karp, na świąteczny stół trafiają też śledzie, mintaje, dorsze, pstrągi i sandacze, a ostatnio także coraz bardziej popularny

łosoś. Jednym z wiodących dań jest karp smażony. Dziś nie trzeba jednak spędzać wielu godzin na przygotowaniu dań rybnych. W sklepach są dostępne opiekane kawałki w słoikach, zalane oliwą lub octem, z dodatkiem przypraw, ziół, warzyw, grzybów, dzięki którym zyskują niepowtarzalny smak.

Coraz częściej podkreśla się korzystny wpływ ryb na zdrowie, szczególnie ze względu na bogactwo kwasów tłuszczowych (omega-3) i witamin. Dlatego warto je mieć w swoim asortymencie.

Popularnym wigilijnym przysmakiem są śledzie. Konsumenci, którzy zrezygnują z samodzielnego przygotowania dania ze śledziem w roli głównej i postanowią skorzystać z gotowej oferty, mają w czym wybierać. Są to m.in. klasyczne śle-

dzie zawijane z ogórkiem i cebulą, śledzie w rozmaitych sosach, produkty faszerowane grzybami, buraczkami, śliwkami. Osoby preferujące pikantniejsze dania mogą wybrać śledzie z dodatkiem papryczki chilli, czosnku. Ciekawym uzupełnieniem świątecznego menu są sałatki rybne, zawierające w składzie np. tuńczyka, łososia, wędzonego pstrąga. W gorączce przedświątecznych zakupów rozchwytywane są też dania rybne mrożone, jak filety zapiekane w różnych sosach, z warzywami, z serem albo w chrupiących panierkach. Dobrym rozwiązaniem, szczególnie często kupowanym dla młodszych konsumentów, będą także paluszki rybne. Oprócz potraw tradycyjnych warto zwrócić uwagę na nowinki, które coraz śmielej przenikają do polskich domów. Owoce morza, paluszki surimi, sushi – poszukiwacze oryginalnych smaków lubią inspirację kuchnią innych regionów i chętnie wprowadzają do menu nowe elementy. Zupy i dania mączne W świątecznym zestawie potraw nie może zabraknąć tradycyjnej Reklama

TRZEJ KRÓLOWIE ŚWIĄTECZNEGO STOŁU

43 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

Reklama

Maciej Gierszewski Product Manager Terravita Okres świąteczny to jeden z najważniejszych okresów dla branży słodyczy. Największym powodzeniem w tym czasie cieszą się

zupy. Niektóre, jak barszcz, zupa grzybowa, a także zupa rybna co roku pojawiają się na wigilijnym stole. Przygotowanie barszczu czerwonego wymaga nieco czasu, szczególnie jeśli chciałoby się np. marynować buraczki, które następnie będą użyte do ugotowania zupy. Dla zwolenników komfortowych rozwiązań i dla zapracowanych, któ-

Dariusz Sapiński Prezes Zarządu Grupa Mlekovita Sięgając po produkty marki Mlekovita, nasi klienci mają pewność wyboru najwyższej jakości polskich produktów, niezbędnych do przygotowania potraw i prze-

44 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

oczywiście figurki Mikołajów, w różnych rozmiarach i smakach. Szczególnie dużą popularność w tym sezonie zyskują nasze wyjątkowe na tle rynku Mikołaje smakowe. Aby ekspozycja produktów okazjonalnych była skuteczna, muszą one być wyraźnie oddzielone od pozostałych produktów z kategorii, dlatego też z myślą o tym powstała koncepcja, aby ujednolicić opakowania naszych czekolad i stworzyliśmy design w kolorach jednoznacznie kojarzących się ze świętami. Jeżeli chodzi zaś o świąteczne figurki, to od lat dostarczamy je w charakterystycznych czerwonych kontenerach, z których łatwo zbudować przyciągającą oko ekspozycję zarówno na szczytach alejek, jak i na wyspach.

rzy chcieliby uniknąć mozolnego gotowania i obierania buraków, w sklepach czekają koncentraty i gotowe zupy w słoikach, butelkach, kartonach, puszkach oraz praktycznych plastikowych opakowaniach. Wygodnym rozwiązaniem są także zupy mrożone, które przed podaniem wystarczy gotować od kilku do kilkunastu minut (barszcz, grzybokąsek. Największą popularnością w okresie świątecznym cieszą się składniki tradycyjnych wypieków i potraw bożonarodzeniowych, w tym masło Polskie i klarowane, mleko Wypasione, śmietanki i naturalne śmietany Polskie, twarogi sernikowe Hanusi i Na Polski Stół, Mascarpone Kuchmistrza czy Kajmak Kuchmistrza. Na popularną deskę serów najczęściej trafiają sery pleśniowe: La Polle Camembert, Brie czy Polish Bleu, a także Cheddar, Sokół, Polski z dziurami czy sery długodojrzewające z linii Diamenty Konesera. W sałatkach królują zaś sery Favita, Salatos i Mozzarella. Co ważne, bazę dla wielu dań i wypieków w naszej ofercie znajdą również osoby nietolerujące laktozy.


SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

Katarzyna Skrzypczak Brand Manager Haribo Grudzień to czas, kiedy konsumenci częściej kupują żelki, traktując je jako drobny upominek lub dodatek do prezentów. Bardzo po-

Uszka najczęściej przygotowuje się z nadzieniem grzybowym i stanowią one idealny dodatek do czerwonego barszczu. Zainteresowaniem konsumentów cieszą się wyroby faszerowane szpinakiem, mozzarellą, niektórzy wybierają też wersję z mięsem. W okresie przedświątecznym w ofercie powinny znaleźć się ponadto łazanki z kapu-

fot. Bigstock Photo.com

wa). Składniki naturalnego pochodzenia, suszone warzywa, zioła i przyprawy zapewniają piękny kolor oraz smak domowej potrawy. Szczególnej uwagi w świątecznej ofercie sklepów wymagają dania mączne: pierogi, uszka, krokiety, kluski, łazanki. Co ważne, tego typu wyroby cieszą się opinią czasochłonnych i wymagających odpowiednich umiejętności. Dlatego dostępny w placówkach handlowych asortyment powinien być zróżnicowany i odpowiadać na różne potrzeby odbiorców (wybór marek, smaków, formatów opakowań). Pierogi i uszka konsumenci mogą nabyć w wersji mrożonej, schłodzonej na tackach albo „na wagę”. Grudzień, szczególnie okres tuż przed Wigilią, to najlepszy czas na sprzedaż pierogów z kapustą i grzybami leśnymi lub pieczarkami, a także pierogów ruskich, wariantów na słodko z serem i rodzynkami oraz makiem. Aby produkt spełnił oczekiwania konsumentów, wiele firm oferuje go w dużych opakowaniach – od 300 gramów do 2,5 kilograma.

45 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

pularne są w tym okresie limitowane świąteczne warianty, takie jak HARIBO Winterhelden – owocowe żelki w kształcie zwierzątek czy HARIBO WinterMix – świąteczna kompozycja żelek owocowych z piankami. Żelki to popularny prezent chętnie wybierany przez konsumentów ze wszystkich grup wiekowych, a ich różnorodna oferta daje możliwość wyboru ulubionego wariantu. Są idealne do dzielenia się i doskonale wpisują się w rosnący trend konsumpcji w domu spowodowany pandemią. O ich dużej popularności świadczy również to, że konsumenci sięgają po nie przy różnych okazjach, np. podczas oglądania filmów, jazdy samochodem lub też spożywają je jako przekąskę w ciągu dnia.

stą, łazanki z makiem oraz cała gama krokietów nadziewanych farszem z kapusty i grzybów lub z mięsa. Urozmaicona oferta dań mięsnych Aromatyczne i soczyste potrawy mięsne to zazwyczaj podstawa świątecznych spotkań. Dominują dania z wieprzowiny, szczególnie z szynki, karkówki, schabu, żeberek oraz polędwicy. Coraz częściej doceniana jest wołowina i jagnięcina, z których można przygotować doskonałe pieczenie i gulasze, a także delikatny i chudy drób. Amatorzy dań mięsnych podczas świąt szczególnie lubią powroty do kulinarnych tradycji, dlatego chętnie wybierają dziczyznę z dodatkiem aromatycznych grzybów i ziół. Warunkiem soczystej i smacznej pieczeni jest odpowiednie przygotowanie, najczęściej w postaci marynaty. Można ją przyrządzić samodzielnie, ale dobry wybór produktów do marynowania w sklepach zachęca do skorzystania z udogodnień. Po wtarciu gotowej mieszanki


SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

Reklama

Emil Dzianok Dyrektor Handlowy Jawo Polacy w znacznej większości są tradycjonalistami i to nie zmienia się od lat. Na świąteczne stoły wybieramy najchętniej pierogi z kapustą i grzybami czy pie-

rogi z grzybami. Nasi klienci w tym okresie również chętnie kupują uszka z grzybami, z kapustą i grzybami, czy z pieczarkami. Popularność tych produktów potwierdza wielkość sprzedaży w ostatnim kwartale roku. Musimy też pamiętać o regionalnych potrawach wigilijnych, bo np. do gamy produktów świątecznych na wschodzie Polski wpisują się też pierogi ruskie. Nasze pierogi wyróżniają się na rynku nie tylko tym, że są wciąż ręcznie robione, ale również wysoką jakością i czystymi etykietami. Dbamy o to, by w składzie wszystkich naszych produktów były tylko dobre surowce od sprawdzonych dostawców, bez zbędnych sztucznych dodatków.

w mięso, można je piec lub dusić, a potrawa zyska wspaniały aromat i soczystość. Jeszcze szybszym sposobem jest kupno gotowego produktu zapakowanego w folię do pieczenia. W tym asortymencie bestsellerami okazują się schab z owocami, np. ze śliwką lub z żurawiną oraz świąteczna szynka. Za prawdziwy rarytas uchodzą pieczone pasztety z mięsa wieprzowego, z gęsi, indyka, kaczki albo królika, przygotowywane z dodatkiem grzybów,

żurawiny, śliwki, suszonych pomidorów, rozmarynu czy zielonego pieprzu. Świąteczne spotkania przy stole to także śniadania i kolacje, podczas których podawane są m.in. wędliny. Z tego powodu warto urozmaicić ofertę stoiska mięsnego i wędliniarskiego o produkty z wyższej półki, wyselekcjonowane pod względem smaku i składu. Najpopularniejsze w tym okresie są szynki oraz kiełbasy wyprodukowane z wysokiej jakości surowca, lekko wędzone, wy-

Marek Kapica Prezes Zarządu SDM Wieluń

W polskich domach jednym z tradycyjnych ciast jest sernik. Na liście zakupowej przed świętami nie może zabraknąć Twarogu kanapkowo-sernikowego Mój Ulubiony. Sekretem udanego wypieku sernika jest Twaróg, wyprodukowany tylko ze śmietanki. Nie wymaga mielenia, ucierania oraz dodatku masła. Duże znaczenie ma jakość kupowanego twarogu. Klienci często sięgają po asortyment o lepszym składzie, nawet jeżeli jego cena jest wyższa.

46 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

Karolina Sadłocha

właścicielka Super Sklepu Groszek Wojnowice

twarzane tradycyjnymi metodami, z dodatkiem aromatycznych przypraw. Na zyski można liczyć także z wyrobów dojrzewających i podsuszanych (kiełbasy, szynki, kabanosy), które mają dodatkowo tę zaletę, że termin przydatności do spożycia jest wydłużony w porównaniu z innymi wędlinami. Aromat domowego ciasta Na świątecznym stole nie może zabraknąć ciast. Najpopularniejsze z nich to makowiec, sernik, keks oraz piernik. Wśród drobnych wypieków królują pierniczki, muffinki, ciastka

fot. Martyna Płaczek

W naszym sklepie największą popularnością cieszą się batoniki czekoladowe – sięgają po nie dzieci chodzące do pobliskiej szkoły lub pracownicy z okolicznych firm. To małe produkty, które często dobiera się do większych zakupów jako przekąskę. Wśród klientów królują sprawdzone marki, mają swoje ulubione smaki, po które głównie sięgają. Często sugerują się również promocjami. W naszym asortymencie proponujemy szeroką gamę czekolad – od tradycyjnych mlecznych i gorzkich po nowości z nadzieniami owocowymi lub wytrawnymi. Klienci sięgają najczęściej po truskawkowe, karmelowe i orzechowe. Sezon na słodkie i słone przekąski pojawia się najczęściej wraz z rozpoczynającą się jesienią. Sprzedajemy bardzo dużą ilość chipsów o smaku zielonej cebulki i papryki, słone paluszki i krakersy.

Warto wydzielić specjalny fragment regału na słodkie dekoracje: perełki, posypki, kolorowe lukry, ozdoby do ciast i barwniki spożywcze.

kruche oraz drożdżowe rogaliki. W sklepie klienci powinni mieć spory wybór takich podstawowych produktów do przygoto-

wania słodkich smakołyków, jak: cukier, kandyzowana skórka z cytryny i pomarańczy, wiórki kokosowe, aromaty do ciast, kakao, lukier, proszek do pieczenia, drożdże, cukier wanilinowy, żelatyna, polewy, przyprawy (m.in. wanilia, goździki, cynamon, kardamon). Regał z dodatkami do ciast powinien być na bieżąco uzupełniany produktami niezbędnymi do wykonania rozmaitych mas i kremów (kisiel, budyń, galaretki) i produktami gotowymi (np. masa makowa, kajmakowa i czekoladowa). Tego typu składniki są świetnym urozmaiceniem tradycyjnych wypieków. Serniki Reklama

47 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

Anna Mielcarek

ekspedientka Sklep spożywczy Chata Polska Kwilcz

fot. Martyna Płaczek

Słone przekąski to produkty bardzo popularne w okresie świąt Bożego Narodzenia. Trudno sobie wyobrazić przyjęcie domowe bez chipsów, paluszków i orzeszków. Niezmiennie popularnością cieszą się chipsy paprykowe czy cebulowe, ale oprócz tradycyjnych sprawdzonych smaków konsumenci chętnie próbują nowości. Ostatnio duże zainteresowanie jest chipsami Lay’s Max. Występują one w popularnych smakach jak: serowo-cebulowym, paprykowym i kebabowym. Natomiast przy wyborze słonych paluszków klienci wybierają produkty, które znają. Również klienci dopytują o różnego rodzaju krakersy. Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Walorczyk, Anna Mielcarek, Katarzyna Konieczna.

z dodatkiem maku czy kajmaku mogą zaskoczyć gości, a czekoladowa masa świetnie się sprawdzi do dekoracji nieodzownych na święta pierniczków i pierników. Poza wspomnianym asortymentem, warto wydzielić specjalny fragment regału na słodkie dekoracje: perełki, posypki, kolorowe lukry, ozdoby do ciast i barwniki spożywcze. Niekwestionowanym hitem przedświątecznej oferty są cia-

Andrzej Kowalski Dyrektor Sprzedaży i Marketingu JBB Bałdyga Święta to czas tradycji i wielopokoleniowych spotkań przy wspólnym stole. Dlatego słowo „tradycja” znajduje również odzwierciedlenie

sta w proszku, dlatego ich wybór warto starannie przemyśleć. Są to też idealne produkty do zaoferowania klientowi szukającemu rozwiązania typu „last minute”. Nieudany biszkopt czy sernik tuż przed świętami, większa liczba gości, obawa o efekt końcowy, chęć zaoszczędzenia czasu – wszystko to wpływa na powodzenie tego typu asortymentu. I jeszcze jeden ważny czynnik, czyli jakość. Oferta miksów w ofercie JBB Bałdyga. Jesteśmy firmą rodzinną z polskim kapitałem i od lat stawiamy na sprawdzone, tradycyjne smaki, lubiane przez naszych klientów. Staramy się, aby nasza oferta była jak najszersza (aktualnie to ponad 200 produktów), regularnie wypuszczamy na rynek nowości, jednak Boże Narodzenie to taki wyjątkowy okres, kiedy Polacy, siadając do świątecznego śniadania, wybierają dobrą szynkę, kruchą wędzoną kiełbasę, pachnące wędzonki czy naturalne pasztety. W tym roku polecamy uwadze naszych klientów m.in. schab, boczek oraz szynkę z linii produktów „Nasza Wędzarnia”. Te wędliny będą również promowane w naszej świątecznej kampanii w Internecie.

48 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

do ciast jest coraz bardziej różnorodna, smak nawiązuje do tradycyjnych domowych wypieków, a skład z roku na rok zmienia się na lepsze. Największe szanse na powodzenie mają produkty, smaki i opakowania, które bezpośrednio kojarzą się ze świętami: babki, pierniki, biszkopty, keksy oraz serniki to już klasyka. Urozmaiceniem mogą być ciasta czekoladowe, babeczki w wersji klasycznej, miniaturowej, brownie, czarne – mocno czekoladowe, waniliowe, z kroplami czekolady itp. Na półce z ciastami instant nie może zabraknąć także propozycji dla amatorów ciast kremowych (np. krówka, beza, karpatka) oraz dla miłośników tradycyjnych smaków (ciasta drożdżowe i kruche). Niewątpliwie atrakcyjną ofertę stanowią tego typu produkty z gratisami, np. miks do wypieku pierniczków z foremkami lub dodatkami do ozdabiania albo z akcentami kierowanymi do dzieci (gadżety z bohaterami bajek). Słodkie co nieco Łakocie małe i duże powinny być jednym z najważniejszych elementów oferty świątecznej


SMAK I ZAPACH ŚWIĄT

Reklama

w każdym sklepie spożywczym. Prezenty, szczególnie dla najmłodszych, rzadko przygotowywane są bez udziału tabliczki czekolady, okazjonalnych figurek, pierniczków, pralinek, żelków czy chociażby lizaka albo gum owocowych. Oferta rynkowa okazuje się tak bogata, że kupujący mogą wybierać wśród najróżniejszych wielkości, kształtów, smaków oraz przedziałów cenowych. Dla niektórych, np. edycji limitowanych czekolad i pięknych gwiazdkowych figurek, konieczne będzie wyjątkowe miejsce w ofercie. Markowe słodkości w bożonarodzeniowej odsłonie lub też nowinki rynkowe, które wyróżniają się specjalną szatą graficzną albo kształtem nawiązującym do motywów gwiazdkowych wymagają dobrej ekspozycji – nie mogą pozostać niezauważone. Okres przedświąteczny sprzyja sprzedaży czekolad, pralin i cukierków, niemałym zainteresowaniem cieszą się także pierniki. Warto pomyśleć również o orzechach i suszonych owocach w czekoladzie gorzkiej, mlecznej lub białej. Poza specjalnymi edycjami, popularne słodycze dostępne w sprzedaży przez cały rok w grudniu zyskują dodatkowe akcenty graficzne – na etykietach pojawiają się gwiazdki, choinki oraz bałwanki. Rozgrzewające napoje Na wigilijnym stole oprócz wspaniałych dań pojawiają się też napoje, które ze względu na porę roku podawane są zazwyczaj na ciepło. Oprócz tradycyjnego kompotu z suszonych owoców, powodzeniem cieszą się przede wszystkim kawy i herbaty, idealne na chłodne grudniowe wieczory. Napoje te często urozmaicane są dodatkiem cynamonu, przyprawy do pierników, gałki muszkatołowej, mleka, konfitury, cytrusów lub miodu. Warto uzupełnić półkę z kawą i herbatą produktami komplementarnymi, co pomoże zwiększyć sprzedaż. Obowiązkową pozycją w sklepie w grudniu są suszone śliwki, jabłka, morele czy gruszki oraz aromatyczne przyprawy, jak chociażby goździki, wanilia, kardamon czy cynamon. Planując ofertę uwzględniającą potrzeby zabieganych klientów w okresie przedświątecznym, warto stawiać na propozycje, które otrzymują silne wsparcie marketingowe. To one wybierane są chętnie i często. Nie bez znaczenia jest także atrakcyjny stosunek ceny do jakości. Dodatkowo uwagę konsumentów przyciągają „prezenty” – mogą to być typowo świąteczne gadżety, jak np. foremki do pieczenia, przepisy kulinarne czy akcesoria do dekoracji. ▼ Beata Woźniak

49 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Porządki

Przywrócić blask,

czyli ekspresowe sprzątanie po świętach Świąteczne spotkania, sylwestrowe zabawy, odwiedziny gości małych i dużych – to wszystko może zmienić dom lub mieszkanie nie do poznania. Nagle okazuje się, że mamy do czynienia z górą brudnych naczyń, lepiącą się podłogą, opadającym z choinki igliwiem oraz plamami na dywanach lub tapicerowanych meblach.

S

przątanie nie należy do lubianych czynności, a już szczególnie mało atrakcyjne wydają się porządki przed świętami i po świętach. Najpierw należy tak przygotować mieszkalne wnętrza, aby były nie tylko czyste, lecz także funkcjonalne

Po świętach szczególna rola przypada preparatom usuwającym uporczywe plamy oraz pielęgnującym i konserwującym podłogi oraz meble.

i komfortowe dla domowników i gości. Następnie po zakończonym świętowaniu rozpoczyna się mycie naczyń, wyrzucanie dwa razy więcej śmieci, zdejmowanie ozdób świątecznych i odkurzanie oraz czyszczenie rozmaitych powierzchni: podłóg, kafelków, dywanów i mebli. Na szczęście na rynku nie brakuje środków, które mogą znacznie ułatwić i przyspieszyć proces porządkowania przestrzeni. Dla klientów sklepów kluczowa jest dostępność – zarówno uniwersalne, jak i spe-

cjalistyczne preparaty powinny znaleźć się w ofercie każdej placówki, choć nie zawsze musi być to bardzo duży wybór. Czasami wystarczy zadbać o dobrą reprezentację, czyli kilka wiodących, docenianych przez konsumentów produktów idealnych do przywrócenia czyszczonym powierzchniom blasku bez nadmiernego wysiłku. Przygotowując ofertę, warto zastanowić się, czy większość powinny stanowić środki dedykowane konkretnym powierzchniom lub służące do czyszczenia określonych urządzeń, czy produkty uniwersalne, idealne dla osób, które chcą nieco oszczędzić i nie

Tomasz Chmielewski Marketing Manager Bolton Polska Naszym produktem do zadań specjalnych, jakim niewątpliwie są przedświąteczne porządki, jest Meglio Lemon. Żółty płyn Meglio usu-

50 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

dysponują większą przestrzenią do przechowywania kolejnych pojemników. Do wyspecjalizowanych produktów, niewątpliwie przydatnych podczas większych porządków, zaliczyć można środki do mycia różnego rodzaju powierzchni, m.in. pielęgnacji drewna i paneli, prania dywanów, czyszczenia kamienia i rdzy, usuwania przypaleń czy pleśni, czyszczenia szyb i luster oraz armatury i kafelków. Po świętach szczególna rola może natomiast przypaść preparatom usuwającym uporczywe plamy (z obrusów, mebli tapicerowanych, dywanów) oraz pielęgnującym i konserwująwa tłuste plamy i przywraca blask najbardziej zanieczyszczonym powierzchniom. Pozostawia świeży, cytrynowy zapach. Jest uniwersalny i łatwy w użyciu. Do sprzątania łazienki polecamy natomiast Meglio Odkamieniacz. Klienci cenią skuteczność obu tych produktów. Na poradnikowych forach internetowych polecają sobie nasze produkty, podkreślając ich niezawodność. Dowodem zaufania do Meglio jest także Laur Konsumenta, przyznany nam w tym roku. Rok 2021 był dla nas wyjątkowy – zainwestowaliśmy w silne działania marketingowe, dzięki którym odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 50%. I nie jest to nasze ostatnie słowo. Kolejny rok to plan na umocnienie naszej pozycji rynkowej.


Porządki

51 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Porządki

Monika Suwała Brand Manager Bref/Clin Dział Marketingu Laundry & Home Care Henkel Polska Przedświąteczne porządki to gorący okres sprzedażowy dla chemii gospodarczej. Jest to czas, w którym Polacy stawiają na sprawdzo-

cym podłogi oraz meble (płyny, olejki, pasty i woski). Od czasu do czasu, gdy sytuacja wymaga zmierzenia się z konkretnym problemem, klienci poszukują także takich produktów, jak np. udrożniacze do rur, środki do mycia szyb kominkowych, lodówek, kuchenek indukcyjnych, emulsje do czyszczenia srebra itp. Spośród preparatów specjalistycznych są też takie do codziennego użytku, kupowane dość często, jak środki do utrzymania czystości toalety, czyli płyny i żele czyszcząco-dezynfekujące oraz różnego rodzaju zawieszki, krążki, plastry lub kostki, które chronią przed osadzaniem się kamienia, likwidują osady i odświeżają. Wybierając z kolei do oferty produkty uniwersalne, warto wziąć pod uwagę coraz większe oczekiwania klientów – preparat powinien ładnie pachnieć, być skuteczny, wydajny oraz znajdować się w praktycznym opakowaniu. Na szczególną uwagę zasługują wspierane marketingowo środki przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z różnych powierzch-

ne środki czystości, liderów kategorii – tak by w tym gorącym okresie nic ich nie zaskoczyło. Dlatego tak ważne jest, by w ofercie znalazły się topowe, przetestowane już produkty. W tym roku z myślą o gorących sezonach firma Henkel już w czerwcu poszerzyła portfolio marki Bref, wprowadzając linię Bref Brilliant Gel All-in-1. Dzięki wczesnemu wprowadzeniu nowości na rynek, produkt zdobył już szeroką dystrybucję i zaufanie konsumentów. Bref Brilliant Gel to pierwsza żelowa zawieszka premium o kompleksowym działaniu all-in-one: utrzymuje toaletę w czystości, zapobiega osadzaniu się zabrudzeń, zapewnia długotrwały zapach i pozostawia olśniewający połysk przy każdym spłukaniu.

ni zmywalnych: płyny, mleczka oraz proszki. Powodzeniem cieszą się produkty wzbogacone o olejki aromatyczne i składniki pielęgnujące. Spotkania przy stole z rodziną i znajomymi oznaczają większe niż zwykle ilości naczyń do pozmywania. W wielu domach uporanie się z tym problemem ułatwiają zmywarki, ręczne zmywanie nie zo-

Tomasz Bizoń Marketing i Wdrożenia Produktów Pol-Hun Bo życie jest za krótkie, żeby je sobie komplikować, dlatego warto sięgnąć po najnowsze pozycje od General Fresh – Piankę do czyszcze-

52 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

stało jednak w pełni zastąpione przez mechaniczne. Doskonałe właściwości myjące, skuteczność w usuwaniu tłuszczu, połysk oraz brak zacieków na naczyniach to ważne czynniki decydujące o zakupie płynów do mycia naczyń. Coraz więcej pojawia się też środków łagodnych dla skóry, w których receptury wzbogacane zostały wyciągami roślinnymi, olejkami i kompleksem witamin. Zwolennicy zmywania mechanicznego również nie mogą narzekać na dostępność ciekawych produktów w postaci detergentów, soli oraz płynów nabłyszczających, a asortyment ten uzupełniają preparaty do czyszczenia zmywarek oraz odświeżacze. Jeśli nie mamy w sklepie dużo miejsca na pełen przekrój środków z tej grupy, najlepiej postawić na wielofunkcyjne tabletki i kapsułki, których formuła zapewnia walkę z tłuszczem, usuwanie zabrudzeń, połysk oraz oszczędność wody i energii. Ich wielką zaletą jest kompaktowość oraz komfort używania. ▼ Beata Woźniak

nia i pielęgnacji mebli oraz Piankę do mycia szyb i luster. Tradycyjnie już firma Pol-Hun i marka General Fresh stawiają na nowoczesne rozwiązania, zabójczą skuteczność, łatwą aplikację i cenę zapewniającą odpowiednią marżę na półce (i to przy pojemności 300 ml!). W sklepie trzeba zrobić wszystko, by maksymalnie wykorzystać każde miejsce handlowe. Miejsca przykasowe niekoniecznie muszą być poświęcone szeroko rozumianej „spożywce”. Seria pochłaniaczy zapachów Arola od General Fresh – zapewnia marżę, niską cenę zakupu, a ich niewielkie rozmiary pozwolą na ekspozycję w każdym, najmniejszym nawet sklepie. Dlatego polecamy przyjrzeć się wszelkiego rodzaju pochłaniaczom.


Przewidujemy i reagujemy na zmieniające się potrzeby konsumentów. Stock kontynuuje strategię wzrostu w 2022 r. Rozmowa z Piotrem Dziarskim, Dyrektorem Sprzedaży Stock Polska

Jak nowe regulacje prawne wpłynęły na kategorię wódki? 2021 rok był pełen wyzwań dla kategorii alkoholowych. Z jednej strony branża wódczana już drugi rok z rzędu musiała zmierzyć się z dodatkowym podatkiem – tym razem od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml. Z drugiej zaś był to nadal rok w cieniu pandemii COVID-19, która nie pozostała bez wpływu i na nasz rynek. Te elementy spowodowały ewolucję zachowań konsumenckich. Na rynku zauważalny jest spadek wolumenu małych opakowań przy wzroście pojemności 500 ml i wyższych. Jednak to nie uchroniło całej kategorii wódki przed spadkami i rok do roku traci wolumen o 3,6%*. Konsumenci rzadziej sięgają w 2021 roku po wódkę czystą, której wolumen zmalał, a wódki smakowe znaczą coraz więcej w koszyku wódek.

ZLECONY MATERIAŁ PROMOCYJNY

*Stock za NielsenIQ – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Food), sprzedaż wolumenowa, okres: MAT SEPT 2021, kategoria: wódki

Na to wszystko nałożyła się jeszcze nieoczekiwana informacja o podwyżce akcyzy w 2022. Wprowadziło to kolejną rewolucję pod koniec 2021, a co za tym idzie zmusiło całą branżę do zmiany założeń i planów rozwojowych na 2022 rok.

Jak na tym tle wypada Stock Polska? Uważnie obserwujemy tendencje i zmiany rynkowe i reagujemy na nie. Potrafimy dzięki temu, mimo zmiennej sytuacji makroekonomicznej, efektywnie realizować swoje założenia. Rok do roku rośnie nam wolumen sprzedanych butelek – mocno wspieramy kategorię i to dzięki nam spada ona mniej. W przypadku wódek smakowych, gdyby nie nasze działanie prawdopodobnie teraz mówilibyśmy o spadku kategorii. Kolejny rok z rzędu rosną nasze udziały rynkowe. Wpływ na to mają dobrze dobrane nowości, które pozwalają dobudować wolumen. Dzięki tej strategii dbamy nie tylko o kategorię, ale również wspieramy dostawców i partnerów. Rynek oraz nasze wyniki potwierdzają, że dobrze odpowiadamy na zmieniające się gusta naszych konsumentów. Jak zachowa się kategoria w przyszłym roku? W związku z tym, że na horyzoncie mamy nadchodzącą podwyżkę akcyzy, rosnącą presję inflacyjną, coraz wyższe koszty energii i półproduktów – przewidujemy istotny wzrost cen produktu na półce. Po ostatniej podwyżce na małych formatach kategoria wyhamowała, a wręcz zaczęła spadać – aktualna sytuacja ekonomiczna spowoduje dalszy spadek wolumenu kategorii i ponowną zmianę zwyczajów zakupowych konsumentów. Kategoria wódki cechuje się dużą wrażliwością cenową i przewidywanie tego, jak konsumenci zareagują na podwyżkę cen jest trudne. Można się spodziewać największej fluktuacji w segmentach ekonomicznych i mainstreamowych. Wzmocni to trend premiumizacji, dlatego alkohole z droższych segmentów będą warte obserwowania. Czego możemy się spodziewać po firmie Stock Polska w nowym roku? Plany Stock Polska pozostają niezmienne niezależnie od sytuacji makroekonomicznej. Myśląc o konsumencie i jego potrzebach, nadal będziemy realizować wdrażanie innowacji i nowości. W najbliższej przyszłości można się spodziewać od nas ciekawych nowych propozycji. Pomimo, że kategoria alkoholowa mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami, wierzymy, że dzięki naszym nowościom i konsekwentnym realizowaniu założonej strategii zarówno firma Stock, jak i cała kategoria odczują to mniej. To dzięki naszym konsumentom uzyskaliśmy tak dobre wyniki w 2021 r. i wierzymy, że nasze propozycje w kolejnym roku znów trafią w gusta kupujących.


RYNEK POD LUPĄ

Karnawał

pełen pyszności

▼ Imprezowe trunki – str. 55 ▼ Kulinarne przeboje na karnawał – str. 67

54 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Imprezowe trunki

duktów. Należą do nich napoje alkoholowe, kupowane zarówno przez gospodarzy karnawałowych zabaw, jak i przez zaproszonych gości.

Koniec roku i początek następnego to okres obfitujący w okazje do świętowania. Najpierw sylwestrowa noc, potem kilkutygodniowy czas karnawału. Zakładając, że Polacy nadal chętnie organizują imprezy w domach, można spodziewać się ożywienia w handlu niektórymi grupami pro-

Koniec przedświątecznej gorączki zakupów nie oznacza, że w handlu nic się nie dzieje. Po kilkudniowym świętowaniu trzeba skupić się na przygotowaniach do okresu, w którym klienci będą zaopatrywać się na przyjęcie gości. Od 31 grudnia, we wszystkie styczniowe weekendy po ostatki w lutym można spodziewać się większego ruchu przy stoiskach z żywnością i napoja-

Beata woźniak

mi. Warto mieć wtedy w sklepie wszystko, co jest potrzebne do zorganizowania domówki. Rozważne zarządzanie asortymentem i wykorzystanie potencjału poszczególnych kategorii to przepis na udany karnawał w handlu. Jedną z tych kategorii są napoje alkoholowe, stanowiące w sylwestrowym i karnawałowym menu równie istotny element co przekąski. Wzrost sprzedaży alkoholu obserwowany jest już w grudniu, kiedy to rozmaite trunki trafiają na świąteczny stół i sylwestrowe imprezy. Uwagi wymagają niemal wszystkie grupy napojów z procentami, z akcen-

OKIEM EKSPERTA Beata Maciejczak · Brand Director Prestige&Strategic International Brands · Wyborowa Preferencje konsumentów nieustannie się zmieniają, nasi odbiorcy są otwarci na nowe smaki, chętnie sięgają po innowacje produktowe. Trend premiumizacji sprawia, że produkty prestiżowe są częstym wyborem zakupowym, zwłaszcza w okresie karnawału i celebracji Nowego Roku. W okresie świąteczno-noworocznym wśród konsumentów można zaobserwować wzmożone zainteresowanie kategorią szampanów z naszego portfolio, takimi jak G.H.Mumm oraz Perrier-Jouët. Popularnością cieszą się także edycje limitowane alkoholi premium w świątecznych zestawach, np. Chivas Regal 12YO.Z zainteresowaniem spotykają się również koktajle na bazie whisky, rumu i ginu. Świetnie w tej kwestii sprawdzają się Ballantine’s 7 YO Bourbon Cask Finish, smakowe wersje whiskey Jameson oraz gin Beefeater w butelce z nową szatą graficzną. Natalia Baszkiewicz · Junior Customer Activation Manager · Diageo Polska Marki z portfolio DIAGEO są znane i lubiane na całym świecie. Konsumenci postrzegają je jako kultowe i mają pewność, że za każdą butelką stoi jakość, tradycja i niepodważalnie wyjątkowy smak. Taki jest bestseller na całym świecie w kategorii rumów: Captain Morgan Spiced Gold. Z nutami wanilii, brązowego cukru i przyprawami jest idealny na zimę, serwowany na lodzie lub w koktajlu Captain & Cola. Staramy się zachwycać nowościami, dlatego na zimę wprowadziliśmy limitowaną edycję Captain Morgan Sliced Apple z nutami jabłek i przypraw korzennych. Także inne marki z naszego portfolio gwarantują jakościowe doznania w prostych koktajlach. Na karnawał polecamy limitowaną serię whisky Johnnie Walker ICON’s, jak również giny Tanqueray London Dry oraz cytrusowe smaki w Tanqueray Flor De Sevilla i Gordon’s Sicilian Lemon. Janusz Arentowicz · Dyrektor Sprzedaży · JNT Group Tegoroczne imprezy karnawałowe, podobnie jak w roku ubiegłym, będą miały nieco bardziej kameralny charakter. To z kolei wpłynie na zachowania konsumenckie związane ze spożywaniem wina. Na pewno niezmiennie królować będą wina musujące, które zwyczajowo towarzyszą szampańskiej zabawie. Z oferty JNT Group polecam te, które idealnie wpasowują się w gust smakowy Polaków, np. stanowiące symfonię delikatnej słodyczy i bąbelków Monte Santi Msecco i Mdolce, o pysznym owocowym posmaku Monte Santi Fragolino i Monte Santi Fruttisecco czy wyśmienite, kolekcję światowej sławy koktajli na bazie wina musującego Monte Santi Smoothsecco. Z kolei podczas spotkań w gronie rodziny czy przyjaciół doskonale sprawdzają się bardzo popularne ostatnio wina z Nowego Świata, jak np. chilijskie Lazy Wheel.

55 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

tem na mocniejsze alkohole z wyższej półki cenowej. Jak przygotować odpowiednią ofertę napojów alkoholowych, aby klienci byli zadowoleni? Biorąc pod uwagę fakt, że miejsca w placówce przeważnie nigdy nie jest za wiele, oferowanie mnóstwa wariantów dla wielu grup konsumentów może się nie sprawdzić. Warto jednak spróbować dostosować proponowany asortyment do oczekiwań najczęściej odwiedzających placówkę klientów potencjalnie zainteresowanych daną kategorią. Istotnym czynnikiem będzie tu wiek, styl życia, a także wszelkie zapytania i uwagi w rozmowach z obsługą sklepu. Można także postawić na nowinki serwowane przez znane marki – w czasie karnawału mają one szansę trafić do większego grona osób. Liczy się ponadto atmosfera zabawy – jeśli uda się wyczarować w placówce odpowiedni klimat poprzez dekoracje i imprezowe gadżety, można liczyć na zainteresowanie artykułami niezbędnymi podczas organizacji domówek. Pomocne mogą być też promocje: szklanki czy kieliszki w gratisie, zestawy, atrakcyjne opakowania, edycje limitowane – wszystko to ma za zadanie przyciągnąć uwagę klienta.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Mocna reprezentacja Podstawa prawna:

Dla wielu uczestników imprez, zarówno tych organizowanych w klubach, jak i w domach, alkohol jest ważnym punktem karnawałowej zabawy. Widać to we wzrostach sprzedaży w tym okresie, szczególnie w kategorii alkoholi mocnych. Niektóre trunki w grudniu i styczniu sprzedają się zdecydowanie lepiej niż w pozostałych miesiącach, czemu sprzyja atmosfera świętowania i chłód za oknem. Konsumenci chętnie sięgają zwłaszcza po marki premium. Wódki czyste w tradycyjnej mocno schłodzonej formie, w kieliszkach, towarzyszą najczęściej imprezom przy bogato zastawionym stole z daniami na ciepło i przekąskami, wśród których nie brakuje zwyczajowo serwowanych z tym trunkiem śledzików, galaret, flaczków i tatarów. Z kolei wódki smakowe jako nieco słabsze i zazwyczaj dość słodkie, nie wymagają zakąsek czy dodatkowych napojów. Są natomiast łatwe w serwowaniu i łagodne w smaku, dlatego ich zwolenników przybywa, szczególnie w młodszych grupach wiekowych. W dodatku okres zimowy sprzyja sprzedaży wódek gorzkich i słodko-gorzkich, zyskują także takie smaki, jak cytrusy, malina, żurawina, wiśnia i wariacje z korzennymi akcentami. Wśród nowości królują natomiast smaki egzotyczne, jak mango, marakuja, granat, a także owoce z dodatkiem czekolady (np. wiśnia z gorzką czekoladą).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

56 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

Wódka: marki spożywane najczęściej [RS] Finlandia Żubrówka Biała Biały Bocian Krupnik Soplica Stock Żubrówka Żołądkowa Gorzka Bols Vodka Wyborowa Żołądkowa Czysta de Luxe Absolut Vodka Absolwent Pan Tadeusz Luksusowa

8,58% 5,74% 5,27% 4,93% 4,53% 4,26% 3,69% 3,52% 3,13% 3,12% 2,75% 2,67% 2,35% 2,27% 1,94%

Źródło: Kantar, Target Group Index, kwiecień 2020–marzec 2021

Na stołach oprócz wódki w karnawale coraz częściej pojawiają się też whisky, gin i rum, które mogą być podstawą do przygotowania atrakcyjnych drinków. Wśród „brown spirits” dobrze rotują też brandy, koniaki i bourbony. Klienci wybierający trunek typowo imprezowy nie kierują się atrakcyjnością opakowania, jak w przypadku zakupów przedświątecznych – teraz bardziej liczy się znana marka. Zmiany w stylu spożycia alkoholu w Polsce widać nie tylko w większym upodobaniu do wersji smakowych. Polacy coraz chętniej sięgają po kok-

tajle na bazie wódki, whisky lub ginu. Popularność zyskują też produkty o mniejszej zawartości alkoholu i delikatniejszym smaku, np. słodko-kwaśne, orzeźwiające drinki. W karnawałowej ofercie nie może więc zabraknąć niskoprocentowych produktów w postaci gotowych drinków, najchętniej kupowanych przez młodszych klientów, którzy cenią spontaniczną zabawę, atrakcyjne smaki i wygodę serwowania. Piwo w zimowej odsłonie Chociaż piwo jest zdecydowanie najczęściej kupowanym al-

OKIEM EKSPERTA Grzegorz Chojnacki · Prezes · BZK ALCO Preferencje konsumentów zależą od pory roku oraz sezonów na imprezy okolicznościowe. Dla przykładu wiosna jest okresem niejako przejściowym, ponieważ wczesne miesiące nie zwiastują dużych wydarzeń plenerowych, ale już dla przykładu maj to czas spotkań rodzinnych. Wtedy też sporym zainteresowaniem cieszą się likiery oraz wódki (głównie debiutująca w zeszłym roku Dzika Kaczka), co przekłada się również na sezon weselny – wtedy notujemy wyraźne zainteresowanie właśnie tym segmentem. Należy także pamiętać o letnich festiwalach i eventach branżowych – wówczas prym wiodą bazy pod drinki – m.in. gin 9Bridges. Jesień i zima z kolei to momenty specyficzne, ponieważ zwiastujące powrót do przestrzeni zamkniętych. Wtedy notujemy znaczne zainteresowanie whisky – Beaver Lodges oraz Good Hills.

Agnieszka Boryś · PR Manager · CEDC International Mężczyźni najczęściej wybierają smaki i produkty, które są im znane. Największą popularnością cieszą się czyste wódki – Żubrówka Biała, a także marki z wyższych segmentów cenowych, jak Żubrówka Czarna, wódka super premium. Obserwujemy również duże zainteresowanie alkoholami z segmentu brown spirits. Najpopularniejsze są szkockie whisky, jak np. Grant’s. Dużym zainteresowaniem u obu płci cieszą się alkohole smakowe – Rajska Cytrusówka i szeroka gama Soplic smakowych, wraz z linią Soplic Deserowych, które mogą być wykorzystywane jako składniki koktajli i ciast. Przez kobiety wybierane są najczęściej alkohole o łagodniejszym profilu smakowym, np. Carlo Rossi Refresh z szeroką gamą owocowych smaków, ale też wina Carlo Rossi czy Apothic. Gancia Prosecco oraz Aperol, z których można przygotować koktajl Aperol Spritz, to też częsty wybór pań. Ewelina Łukasiak · Communication Manager · Stock Polska Karnawał to czas zabawy i świętowania, a jego wyjątkowa atmosfera sprawia, że częściej decydujemy się na produkty z wyższej półki. Ostatnio intensywnie rozwija się rynek win musujących, wraz z prosecco, bez których ciężko wyobrazić sobie toasty. Z naszego portfolio polecamy Stock Prosecco Treviso oraz wariant Rose, które można znaleźć w dwóch opakowaniach: 750 oraz 200 ml. Poszukującym nowych wrażeń smakowych, polecamy z kolei nowości od Stock Prestige – Mango oraz Marakuja, które dzięki egzotycznym owocowym nutom przeniosą uczestników zabawy w tropikalne rejony świata. Warto zadbać także o klasykę dla koneserów mocniejszych trunków, czyli jakościową wódkę czystą. W tej roli świetnie sprawdzi się Amundsen, który nada się zarówno do shotów, jak i jako baza do domowej miksologii.

58 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

koholem w sklepach małego formatu, okres jesienno-zimowy nie należy do najlepszych dla tej kategorii. Sylwestrowo-noworoczne zabawy i domówki wiążą się jednak z wzrostem zainteresowania tym trunkiem, który ma wielu zwolenników nawet wtedy, gdy za oknem mróz. Producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzając sezonowe smaki i edycje limitowane (np. piwa „świąteczne”, „grzane”). W komunikacji widać wyraźnie akcent na moc oraz kojarzące się z zimą, rozgrzewające smaki: cynamon, goździki, kardamon, wanilia, miód. Na karnawałowe imprezy kupowane są zazwyczaj klasyczne lagery i piwa ciemne, czasami też piwa premium, zwolenników mają piwne specjalności i wyroby rzemieślnicze. Ważną grupą są piwa smakowe i radlery, które po letnim skoku zainteresowania, w karnawale zyskują ponownie. Warto postawić w tym okresie na opakowania typu multi-pack, oceniane jako wygodniejsze w transporcie przy większych zakupach jednorazowych, przeważnie też atrakcyjniejsze cenowo. Lżejsze piwa, radlery i wersje bezalkoholowe w atrakcyjnych smakach mają powodzenie przede wszystkim wśród młodych konsumentów (pomiędzy 18. a 24. rokiem życia), którzy w większości bawią się na domówkach. Najczęściej wybierany przez nich alkohol to właśnie piwo, w dalszej kolejności shoty, wino i gotowe drinki w butelkach. Warto pamiętać o silnym trendzie na piwa bez procentów, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród konsumentów już od kilku lat. Przybywa też smaków i rodzajów – można wybrać piwo o smaku limonki z miętą, pomelo, mango, pomarańczy, są też na rynku lagery czy piwa pszeniczne, które nie zawierają alkoholu.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Dobry czas dla wina Sprzedaż win rośnie w okresach przedświątecznych, przed sylwestrem i w karnawale. Trunek ten jest idealny do świętowania, towarzyszy więc rozmaitym imprezom. W dodatku Polacy pokochali wino i piją je nie tylko od święta, co wiąże się ze skłonnością rodzimych konsumentów do próbowania nowych smaków oraz inspiracjami kulinarnymi z południowych regionów Europy. Pandemia ograniczyła konsumpcję wina w lokalach gastronomicznych, ale już w domowym zaciszu sytuacja wyglądała inaczej. Dużo czasu w domach, eksperymenty kulinarne, wspólne gotowanie – wszystko to sprzyjało sprzedaży wina do posiłków i na towarzyskie spotkania w niewielkim gronie rodziny i znajomych. Szczególnie chętnie kupowane

60 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

Wino: marki spożywane najczęściej [RS] Carlo Rossi Fresco Tokaj Sophia El Sol Egri Bikaver Jacob’s Creek Baron de France Witosha Cambras Celebro Romantico Bondgeronde Sutter Home Barefoot

23,03% 7,70% 6,35% 4,89% 4,44% 3,23% 2,76% 2,12% 2,00% 1,56% 1,33% 1,30% 1,27% 1,19% 1,08%

Źródło: Kantar, Target Group Index, kwiecień 2020–marzec 2021

są wyroby marek znanych i lubianych. Na sprzedaż wartościową w tej kategorii wpływają także droższe segmenty, takie jak szampany, wina musujące, prosecco, cava. Polscy konsumenci gustują w trunkach półwytrawnych oraz półsłodkich, ale coraz chętniej sięgają po wytrawne, wciąż poszerzając wiedzę na temat zasad łączenia wina z potrawami. Jeśli wziąć pod uwagę kolor, najchętniej pijemy wina czerwone, na drugim miejscu plasują się wina białe, a kolejne są różowe, które ostatnio zyskują na popularności. Karnawał to dobry okres do sprzedaży wina, ale pla-

Polscy konsumenci gustują w trunkach półwytrawnych oraz półsłodkich, ale coraz chętniej sięgają po wytrawne, poszerzając wiedzę na temat zasad łączenia wina z potrawami. cówki handlu tradycyjnego nie powinny nadmiernie rozbudowywać oferty. Wino to towar wyjątkowy – przepełnienie półek anonimowymi butelkami może skutkować dezorientacją

OKIEM EKSPERTA Przemysław Pawlak · Senior Brand Manager · Stock Polska Wódka Beluga to absolutnie unikalny produkt na rynku. Kiedy nasi gorzelnicy zabrali się do tworzenia tego trunku, nie było mowy o pójściu na jakiekolwiek skróty. Krystalicznie czyste szkło butelki, elegancki design i zdobienie w postaci ręcznie wykonanego symbolu Beluga sprawia, że kiedy konsument bierze do dłoni butelkę naszej wódki od razu czuje, że obcuje z produktem wyjątkowym. Otwierając butelkę, nie znajdziemy standardowej zakrętki, a prawdziwy korek. Po otwarciu butelki nie poczujemy charakterystycznego ostrego zapachu wódki, a delikatny i subtelny, wypełniony aromatami użytych ziół. Składniki to największy nasz skarb. Odpowiednia kompozycja syberyjskich ziół w połączeniu z wodą artezyjską i naturalnie fermentowanym słodem odpowiada za głęboki i delikatny smak.

Tomasz Pawlicki · Senior Brand Manager · Ambra Brands Sezon karnawałowy w branży win musujących to zawsze czas nowości i ciekawych trendów. Z jednej strony mamy znane, wybierane na sylwestra marki, takie jak Dorato czy CIN&CIN, z drugiej strony rośnie oferta ciekawych propozycji, jak wina smakowe czy bezalkoholowe. Szczególnie ten drugi trend zasługuje na uwagę ze względu na duży potencjał społeczny, który pokazuje branża piwa. Polscy konsumenci szukają bezalkoholowych opcji, dzięki którym mogą w pełni uczestniczyć w imprezie czy toaście sylwestrowym i nie czuć się wykluczonymi, kiedy nie piją alkoholu. Także trend bycia „fit”, poszukiwania opcji niskokalorycznych zwiększa zainteresowanie winami musującymi bez alkoholu – mają one znacząco niższą wartość energetyczną niż te alkoholowe. Patrycja Sikorska · Menedżer PR i marketingu strategicznego · TiM Święta to wyjątkowy czas. Nasza oferta bożonarodzeniowa w sektorze win to produkty, które będą dopełnieniem dań serwowanych podczas spotkań. Ten czas kojarzy nam się z winami białymi, wytrawnymi, które podkreślą smak ryb oraz czerwonymi, wytrawnymi idealnie korespondującymi z mięsami sezonowymi. Wina słodkie i półsłodkie to doskonały dodatek do ciast. Karnawał to szaleństwo, paleta barw i możliwości. Nieodłącznym elementem karnawałowych imprez i spotkań są bąbelki, to właśnie wina musujące królują podczas bali. Moda na włoskie Prosecco czy hiszpańską Cavę nie przemija. Oczywiście wina spokojne również pojawiają się na karnawałowych stołach. Polacy lubią mieć wybór, dlatego warto zapewnić klientowi dostęp do szerokiej gamy, aby mógł znaleźć produkt idealny dla siebie.

62 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

Jakub Hornik

Analityk danych sprzedażowych www.cmr.com.pl W Sylwester i karnawał stawiamy na mocne trunki Koniec starego i początek nowego roku, to czas karnawałowych zabaw i zimowych wyjazdów na narty. Odzwierciedla to struktura sprzedaży alkoholu. Podczas tego okresu prym wiodą trunki, których zadaniem jest działanie rozgrzewające co skutkuje wzrostem znaczenia alkoholi wysokoprocentowych. Według danych CMR, w sklepach małoformatowych do 300 m 2 alkohole wysokoprocentowe w grudniu notują sprzedaż wyższą średnio o 30% niż w innych miesiącach. Zdecydowanie najważniejszą kategorią pośród alkoholi mocnych są wódki, które odpowiadają za ok. 80% sprzedaży. Niezmiennie najczęściej wybieraną przez Polaków wódką pozostaje Żubrówka Biała – zgodnie z danymi CMR więcej niż co czwarta butelka wódki czystej w sklepach małoformatowych do 300 m 2 ma na sobie etykietę właśnie tej marki. Innymi wódkami, które często trafiają w okresie okołoświątecznym na stoły Polaków są Żołądkowa Gorzka Czysta de Luxe czy Stock Prestige. Podczas świąt częściej niż zwykle decydujemy się na większe pojemności kupowanych butelek wódki – tradycyjna polska gościnność nie pozwala na to, żeby którykolwiek z gości wyszedł ze spotkania z poczuciem niedosytu. Również amatorzy whisky przeżywają podczas świąt swoiste eldorado, gdyż sprzedaż tego alkoholu wzrasta podczas przerwy świątecznej o ponad 50% w porównaniu do pozostałych miesięcy. Według danych CMR, w przeciętnym sklepie małoformatowym do 300 m2 znajdziemy średnio ok. 12 wariantów whisky. Podobnie jak w przypadku wódek, również dla whisky obserwujemy wzrost znaczenia większych pojemności

i problemami z wyborem. Lepiej postawić na najważniejszych graczy na rynku i w razie potrzeby pomóc klientom dobrać odpowiedni trunek. Najchętniej kupowane są wina do 35 zł, ale warto mieć coś specjalnego dla bardziej wymagających klientów. Karna-

kupowanych butelek (700 ml i więcej) w okresie okołoświątecznym. Najczęściej wybieranymi przez Polaków markami whisky są szkockie blendy, czyli Ballantine’s oraz Grant’s. W przypadku brandy również widoczna jest szczególna rola grudnia w całości sprzedaży tego rodzaju alkoholu. Podczas gdy sprzedaż najpopularniejszych tańszych marek tego trunku, takich jak Pliska, Budafok czy Słoneczny Brzeg, jest stosunkowo podobna na przestrzeni całego roku, tak w okresie bożonarodzeniowym nawet dwukrotnie zwiększa się sprzedaż bardziej prestiżowych brandy, które mogą być wówczas kupowane w charakterze prezentu. Do marek premium najchętniej wybieranych przez Polaków zalicza się Metaxa, Hennessy czy Ararat. Podczas okresu okołoświątecznego nie można zapominać o winach, które ze względu na swoje zróżnicowanie służą różnym celom konsumpcyjnym. W pierwszej części okresu świątecznego, kiedy Polacy spotykają się głównie w gronie rodzinnym, królują wina stołowe. Według danych CMR, w sklepach małoformatowych do 300 m 2 w okresie tym znajdziemy średnio ok. 25 wariantów win stołowych. Sytuacja zmienia się jednak już w następnym tygodniu, kiedy podczas Sylwestra chcemy w hucznym nastroju pożegnać stary rok i przywitać nowy. Ciężko wyobrazić sobie tradycyjne odliczanie do północy bez lampki wina musującego w dłoni, których to sprzedaż w ostatnim tygodniu grudnia jest nawet pięciokrotnie wyższa niż w pozostałych tygodniach roku. Kategorią wina bardzo mocno kojarzoną ze świętami i zimą są też oczywiście rozgrzewające nas w mroźne dni grzańce. Sprzedaż tych trunków jest wyjątkowo mocno sezonowa – w miesiącach zimowych może być nawet 30-krotnie wyższa niż latem. W okresie zimowym grzańce możemy znaleźć w około 50% sklepów małoformatowych do 300 m 2 , a zdecydowanie najpopularniejszą marką pozostaje Grzaniec Galicyjski, który odpowiada za około 70% wolumenu sprzedaży grzańców.

wał to także świetny czas dla sprzedaży win musujących i szampanów. Tu wszelkie zaskakujące propozycje i nowinki dodadzą ofercie atrakcyjności, np. coraz większą popularnością cieszą się produkty będące połączeniem wina musującego z naturalnym sokiem

64 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

z owoców albo wina musujące bezalkoholowe w różnorodnych wariantach smakowych. Zimową porą warte uwagi są bez wątpienia propozycje sezonowe, po które klienci chętnie sięgają i przed Gwiazdką, i w karnawale. Prym wiodą tu grzańce (połączenie


RYNEK POD LUPĄ

Alkohole mocne (whisky, bourbon): marki spożywane najczęściej [RS] Ballantine’s Jack Daniels Johnnie Walker Grant’s Jim Beam Chivas Regal Jameson Black & White Dark Whisky Glenfiddich Famous Grouse Passport Old Smuggler J&B Dewar’s

9,43% 7,80% 5,70% 4,83% 3,64% 1,70% 1,43% 1,20% 1,02% 0,93% 0,88% 0,72% 0,72% 0,68% 0,64%

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Źródło: Kantar, Target Group Index, kwiecień 2020–marzec 2021

wina z korzennymi przyprawami). Podaje się je na ciepło, z dodatkiem owoców cytrusowych. Grzane wino słynie z właściwości rozgrzewających i często towarzyszy typowo zimowym imprezom na powietrzu, jak kuligi i ogniska.

Podstawa prawna:

Kusząca oferta

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Wybór alkoholi na rynku jest ogromny, a karnawał to czas, który warto wykorzystać jak najlepiej. Nie musi to jednak wiązać się z ofertą całego przekroju wyrobów alkoholowych w każdej grupie cenowej. Pomocne może być zorientowanie się, od czego zależy wybór trunku na zbliżające się imprezy i czego poszukiwać będą klienci sklepu. Nie bez znaczenia są także postępujące od kilku lat zmiany w kulturze picia alkoholi, które obserwujemy szczególnie wśród ludzi młodych. Grupa ta jest z natury bardziej podatna na nowinki smakowe i gatunkowe, dlatego dostępny asortyment należy uzupełniać zgodnie z preferencjami klientów. Oprócz podstawowej oferty alkoholi mocnych, głównie w większych pojemnościach, w tym okresie warto wyekspo-

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

65 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Patryk Dzieków

Ekspedient Market Irena Pniewy

nować produkty, które mogą być bazą dla drinków. Polacy coraz chętniej sięgają po koktajle i testują nowe smaki. Młodsi konsumenci rzadziej poszukują wyrafinowanych alkoholi – idealna oferta dla nich to popularne marki lagerów, piwa smakowe i radlery oraz RTD. Nie będą

fot. Martyna Płaczek

W okresie przedświątecznym – przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem zwiększamy w sklepie ofertę wódki z segmentu premium. W tym okresie klienci zwracają większą uwagę na prezencję produktu. Kierują się także renomą. Duże znaczenie ma też samo opakowanie. Niekoniecznie z motywami świątecznymi, ważne by było eleganckie i łatwe do zapakowania w formie podarunku. Duży wpływ na atrakcyjność produktu mają również dołączone do alkoholu wartościowe gratisy. Szczególnym powodzeniem cieszą się także wersje limitowane. Przełom roku to także najlepszy okres dla alkoholi tzw. brown spirits. Najczęściej klienci kupują butelki 0,7 l – Ballantine’s Finest, Johnie Walker Red Label oraz Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.

dla nich kuszące produkty, które są zbyt drogie, preferowane są natomiast marki, oferujące różnorodność smaków i atrakcyjne opakowa nie. Większym obrotom w kategorii sprzyja atmosfera, którą można wyczarować dzięki umiejętnemu wykorzystaniu

motywów karnawałowych. Tematyczne serwetki, ozdobne torebki prezentowe, baloniki, papierowe czapki, trąbki czy serpentyny będą świetnym uzupełnieniem głównej oferty. To także miły akcent przypominający o tym, że zbliża się czas świętowania.

OKIEM EKSPERTA Milena Uhrová · Senior Brand Manager · Bel Spośród serów, które firma BEL oferuje polskim konsumentom, moim zdaniem największym powodzeniem cieszy się ser KIRI w porcjach. Jest to produkt wytwarzany w Polsce, z najwyższej jakości składników, według unikatowej receptury, która łączy naturalny twaróg (77%) z pyszną polską śmietanką. Walory smakowe i odżywcze, a także wygodna forma oddzielnie zapakowanych kostek, które można zjeść osobno lub rozsmarować na kromce chleba, sprawiają, że przekąska jest lubiana zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. Wiele osób, które sięgają po KIRI w porcjach. pamięta ten wyjątkowy smak z dzieciństwa i wciąż darzy zaufaniem nasz produkt. Firma BEL natomiast dokłada nieustannych starań, by tego zaufania nie zawieść.

Jacek Wyrzykiewicz · PR & Marketing Services Manager · Hochland Polska Hochland ma w swojej ofercie mnóstwo hitów, które są idealnym elementem każdej deski serów sprawdzającej się w karnawale. Jednym z nich jest kremowy ser twarogowy Hochland Creamland będący najlepszym rozwiązaniem na karnawał. Ma szerokie zastosowanie i bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Produkt jest gotowy do użycia, ma uniwersalny smak i gładką konsystencję. To świetna propozycja do przekąsek i deserów, łatwo łączy się z innymi składnikami. Doskonała smarowność i stabilność czyni go dobrym serem także do sushi. Hochland Creamland jest także idealnym serem do kanapek, past twarogowych oraz serników. Ponadto, w swojej ofercie mamy także duży wybór serów pleśniowych i żółtych, które idealnie sprawdzą się, jako przekąski.

66 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Beata Woźniak

Kulinarne przeboje na karnawał

Karnawał to czas zabawy do białego rana. Uczestnicy różnego rodzaju imprez chętnie sięgają po przekąski, a napoje alkoholowe dodatkowo zaostrzają apetyt. Najważniejszym zadaniem dla organizatorów domówek staje się zatem przygotowanie urozmaiconego poczęstunku, najlepiej niewielkim kosztem, ale z pomysłem.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Dobre jedzenie to ważny punkt programu karnawałowej imprezy. Większość Polaków, szczególnie w okresie pandemii, zamiast szykować się na wielkie bale, świętuje w gronie przyjaciół i rodziny. Dla handlu oznacza to, że pieniądze zaoszczędzone na noclegi, dojazdy, eleganckie stroje czy bilety mogą zostać w dużym stopniu przeznaczone na zakupy żywności i napojów. Co kupujemy przede wszystkim? Na pewno do wyczarowania imprezowego menu przydadzą się: mięso, wędliny, ryby, sery, warzywa oraz owoce. Równie ważne okazują się rozmaite gotowe przekąski, które sprawiają, że organizacja domówek staje się szybka i bezproblemowa. Potencjał sprzedażowy tego okresu warto wykorzystać optymalnie, rozpoznając potrzeby klientów.

Podstawa prawna:

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Mięsne delikatesy

.

Biesiadowanie za bogato zastawionym stołem to wciąż ulubiony sposób świętowania dla sporej części Polaków. Nie bez znaczenia jest także rodzaj podawanego alkoholu – jeśli na imprezie dominuje wódka, tradycyjne dania zdecydowanie lepiej się sprawdzają niż lekkie przekąski. W menu spodziewać się można m.in. golonki, bigosu, tatara, mięsnych galaret, pieczonych szynek i żeberek. Popularne są również gotowane lub smażone kiełbaski, a wśród dodatków nie może zabraknąć musztardy, chrzanu, majonezu i keczupu. Po północy klasyczny repertuar może wzbogacić się jeszcze o flaczki, barszczyk z krokietami bądź pożywną zupę gulaszową. Nie każdy jednak ma tyle czasu, by przygotowywać cały zestaw tradycyjnych dań. Najlepiej sprawdzają się wtedy nieskomplikowane propozycje, jak kabanosy, wykorzystywane jako składnik koreczków czy deski wędlin albo jako samodzielna przekąska, spo-

67 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

rym zainteresowaniem cieszą się także wędliny dojrzewające, które coraz częściej goszczą na imprezowych stołach jako element kanapek, tartinek, grzanek, roladek lub koreczków. Amatorzy szybkich, ale niebanalnych przekąsek chętnie wykorzystują kiełbaski i parówki do zapiekanych roladek w cieście kruchym lub francuskim. Rybne rozmaitości Ryby to popularny składnik menu na towarzyskie spotkania. W zasadzie tylko sposób podania decyduje, czy danie rybne będzie zakąską do wódki, czy propozycją na kolację z lampką dobrego wina. Na karnawałowych domówkach sprawdzają się doskonale zarówno potrawy z ryb przygotowane samodzielnie, np. z filetów bądź tuszek, jak też gotowe dania i przetwory, które można od razu podawać na stół. Producenci wciąż wzbogacają portfolio o kolejne propozycje, np. opiekane kawałki ryb w słoikach, sałatki, pasty i ryby w sosach lub po grecku. Rozwija się też gama produktów mrożonych do zapiekania i smażenia, wśród nich np. filety z warzywami, serem, z ziołami, w cieście i z chrupiącą panierką. Na imprezy nierzadko wybierane są pikantne przysmaki, np. śledzie z dodatkiem papryczki chili i czosnku. Na szczególną uwagę zasługują ryby w oleju, w pomidorach, tuńczyk i łosoś sałatkowy, a także owoce morza. Nie można również zapominać o rybach wędzonych, które są popularnym składnikiem sałatek, past, kanapek i innych karnawałowych przekąsek. Miej sery pod ręką Imprezy to doskonała okazja do wykorzystania bogactwa serowego asortymentu i testowania oryginalnych połączeń smakowych, jak np. sery z orzechami lub owocami. Produkty te dodatkowo zyskują na znaczeniu wraz z winem, świetnie komponują się szczególnie w wytrawnymi trunkami. Najlepiej prezentują się podane na desce – taka przekąska to dekoracyjny element stołu i urozmaicenie menu. Najlepiej, aby na desce znalazły się różne gatunki sera: pleśniowy, typu brie, sery żółte ostre i delikatne, słodki ser krowi, kozi ostry i owczy słony. Jako dodatki podaje się np. pieczywo, krakersy, paluszki, wytrawne ciasteczka, a także owoce, oliwki, pikle lub bakalie. Sery pleśniowe, żółte i serki topione wykorzystywane są też jako składnik farszów, zapiekanek, tostów, zup, sosów i dipów, a serki kanapkowe okazują się niezastąpione przy tworzeniu tartinek, kanapek itp. Nie można zapominać także o serach typu feta – obowiązkowym składniku sałatek.

68 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

69 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Moc warzyw Polscy konsumenci chętnie korzystają z rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić czas, mają jednocześnie duże oczekiwania dotyczące jakości i składu pojawiających się na rynku produktów. Podobnie jest w przypadku składników do sałatek, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko podczas karnawałowych spotkań. Szczególnie poszukiwane mogą być warzywa konserwowe

oraz różnego rodzaju mieszanki, np. do sałatki tradycyjnej jarzynowej lub meksykańskiej. Z kolei pikle, oliwki, kapary świetnie sprawdzają się jako samodzielne przystawki podczas kameralnych imprez. Z dodatków wzmocnienia asortymentowego wymagać będą na pewno: majonez, jogurt naturalny, wysokiej jakości olej i oliwa, a także sosy sałatkowe w torebkach i słoiczkach. Warto też przygotować ofertę dla zwolenników gotowych sałatek – tu li-

Jakub Hornik

Analityk danych sprzedażowych www.cmr.com.pl Słone przekąski – sylwester i karnawał Największą kategorią słonych przekąsek nie tylko w grudniu i karnawale są chipsy. Odpowiadają one za około 50% wartości sprzedaży. Druga w kolejności to chrupki. Ich udziały wartościowe są nieco niższe niż 20%. Natomiast orzeszki oraz słone paluszki, precle, talarki to dwie kategorie, na które wydawana jest średnio około co dziesiąta złotówka. Udziały krakersów, prażynek, popcornu czy chrupek chlebowych są już zdecydowanie niższe. Na szczęście w zimowe, chłodne dni nie trzeba daleko szukać słonych przekąsek, można je znaleźć praktycznie w każdym sklepie. Jak podaje CMR również największe kategorie słonych przekąsek charakteryzują się wysoką dostępnością przekraczającą 90% (dystrybucja numeryczna). Szykując imprezę karnawałową najwięcej trzeba się nachodzić za chrupkami chlebowymi – konsument znajdzie je w co drugim sklepie. Wybór słonych przekąsek jest bardzo duży, tak że każdy znajdzie coś dla siebie – w sklepie małoformatowym do 300 m2 w okresie sylwestrowokarnawałowym można znaleźć przeciętnie około 67 różnych wariantów. Około 26 chipsów, 15 chrupek i 10 orzeszków, a popcorn to już tylko 4 warianty. I to właśnie popcornu kupowanych jest najwięcej opakowań podczas jednej transakcji. W grudniu 2020 roku było to około 1,6 sztuki. Drugą kategorią pod tym względem są krakersy 1,4 sztuki, z kolei prażynek i chrupek chlebowych kupowanych jest najmniej – 1,2 sztuki. Najdroższe w kategorii słonych przekąsek jest przeciętne opakowanie chipsów, zakup jednej pacz-

czy się atrakcyjny smak i wygodne opakowanie. Najpopularniejsze rodzaje to sałatka jarzynowa, gyros, grecka, cezar, z tuńczykiem i łososiem. Coś do chrupania Młodsi uczestnicy karnawałowych imprez przeważnie nie przykładają wagi do wykwintnego menu. Czasami wystarczą łatwo dostępne i nieskomplikowane przekąski, by bawić się

ki to wydatek ponad 5 złotych (a jego średnia waga to około 130 g). Nieco tańsze jest opakowanie orzeszków – wydatek związany z ich zakupem nie przekracza 5 złotych, przy czym jest ono lżejsze (średnia waga w grudniu 2020 roku wynosiła 107 g). Zdecydowanie tańsze jest opakowanie chrupek, średnio kosztuje ono 3 złote. Z analizowanej kategorii jest ono najlżejsze, około 90 g. Z kolei słone paluszki, precle, talarki to te słone przekąski, które w przeliczeniu za jednostkę wagi są najtańsze. Zakup 100 g produktów z tej kategorii w karnawale kosztuje około 1 zł 80 gr. Zdecydowanym liderem wśród słonych przekąsek w sklepach małoformatowych jest Frito Lay. Według danych CMR około co druga złotówka wydawana jest na produkty tego producenta. Lorenz, wicelider posiada udziały wartościowe oscylujące wokół 13%. Udziały każdego z trzech kolejnych graczy (Lajkonik Snacks, Intersnack, Aksam) to około 4-5%. Podobna sytuacja dotyczy liczby dostępnych wariantów. „Najszerszą półkę” posiada Frito Lay, w sklepie możemy znaleźć około 28 wariantów dostarczonych przez tego producenta. Lorenz to 13 wariantów. Z pozostałej trójki najwięcej dostępnych wariantów w grudniu 2020 było od Intersnack. Produktem o największych udziałach wartościowych w całej kategorii w czasie sylwestra 2020 (grudzień 2020) były chipsy Lay’s Zielona Cebulka 140 g. Liderem wśród chrupek były Star Snaki Maczugi; ketchup 80 g. Orzeszkami o największych udziałach były Nic Nac’s 125 g. Wśród paluszków na czele znajdowały się Paluszki Beskidzkie; z solą 300 g. Największe udziały wartościowe w pozostałych kategoriach należały odpowiednio do: krakersy: Lajkonik Krakersy Super słone 180 g, popcorn: Star Popcorn 95 g, prażynki: Star Prażynki bekonowe 130 g, chrupki chlebowe: 7 Days Bake Rolls Pizza pizza 160 g.

70 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

71 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Angelika Piechocka-Hoły Ekspedientka Sklep spożywczy „Anna” Chełmno

do rana. Młodzież słynie przede wszystkim z upodobania do słonego smaku, co skutkuje intensywnymi działaniami promocyjnymi ze strony producentów wiodących marek chipsów, paluszków czy orzeszków oraz pozycjonowaniem swoich wyrobów jako atrakcyjnej formy poczęstunku na spotkaniach towarzyskich. Polscy konsumenci co-

raz chętniej wybierają wyraziste smaki słonych przekąsek, ostatnio zwracają też uwagę na skład produktu, warto więc tak przygotować ofertę, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prym wiodą chipsy, postrzegane jako idealne towarzystwo do piwa i schłodzonych napojów gazowanych. Najchętniej kupowane są tradycyjne, proste plasterki,

fot. Martyna Płaczek

Sprzedaż alkoholi jest na stabilnym poziomie, niezależnie od okresu w roku. Oczywiście weekendy charakteryzują się dużą sprzedażą w kategoriach alkoholowych, wówczas kupowane są większe pojemności wódek czystych i smakowych. Wódki czyste o pojemności 0,5 i 0,7 l generują około 75% obrotu. Natomiast wśród wódek kolorowych prym wiodą małe pojemności 100 i 200 ml. Niezastąpiona od lat jest Lubelska (cytryna i grejpfrut), chociaż klienci coraz częściej wybierają Żołądkową Gorzką (limonka z miętą). Natomiast nowości smakowe kupowane są by zaspokoić czystą ciekawość. Sprzedaż marek premium zwiększa się, kiedy klienci zaczynają kupować droższe alkohole na prezent czy na zabawy karnawałowe. Popularnością cieszą się alkohole pakowane w ozdobne pudełka, często z wartością dodaną w postaci szklanki do drinków czy kieliszków.

popularność zyskują też produkty o bardziej zróżnicowanych kształtach, np. karbowane albo w formie frytek. Wśród smaków wybór jest ogromny, warto postawić jednak na najpopularniejsze (solone, paprykowe, serowe, bekon) i ewentualnie modne nowinki lub edycje limitowane. Dla amatorów lżejszych wersji słonych przysmaków dostępne są, m.in. chipsy pie-

OKIEM EKSPERTA Katarzyna Koczyk · Head of Customer and Category Development & Sales Support · Bunge Polska Wawrzyniec to zdrowe, smakowicie skomponowane pasty warzywne, doprawione naturalnymi przyprawami. Można je stosować zarówno na ciepło, jak i zimno. W okresie sylwestrowo-karnawałowym świetnie się sprawdzą jako niezastąpiony dodatek do przekąsek. Mogą grać pierwsze skrzypce podczas przyjęć i spotkań towarzyskich. Są chętnie stosowane jako dip do chrupiących warzyw, chipsów i nachosów lub zapiekane w cieście francuskim. Można nimi posmarować wrapy, naleśniki i mini kanapki lub upiec z ich dodatkiem wytrawne muffinki albo imprezowe pizzerinki. Pomysłów można gromadzić bez liku, a wszystkie równie pyszne i efektowne. Konsumenci doceniają wszechstronne i łatwe zastosowanie past, ich naturalność, roślinne pochodzenie. Nie bez znaczenia jest to, że pasty inspirują ich do kulinarnych eksperymentów. Paulina Westerby · Junior Brand Manager · Euroser Odpowiadając na oczekiwania konsumentów marka Grikios, wyselekcjonowała z najlepszej oferty rynkowej antipasti Campio i połączyła je pod wspólną marką Grikios by Campio. W ten sposób jej portfolio zostało wzbogacone o siedem rodzajów Antipasti nadziewanych smakiem, w tym dwa produkty skierowane do konsumentów nietolerujących laktozy. Antipasti by Campio to idealna przekąska, która nie tylko pięknie zaprezentuje się na świątecznym czy karnawałowym stole, ale i przywoła wspomnienia gorących śródziemnomorskich wakacji. Biorąc pod uwagę fakt, że Grecja była w tym roku jedną z najchętniej wybieranych destynacji wakacyjnych, to ciekawa półka sklepowa z produktami inspirowanymi pełną smaku i słońca kuchnią grecką, będzie dobrym pomysłem.

72 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

73 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

czone, z dodatkiem oliwy z oliwek, z ziołami czy mniejszą ilością soli. Zmienia się także oferta paluszków, oprócz klasycznych z solą, makiem czy sezamem pojawiają się takie smaki, jak bekon, cebulka, ser i pomidory albo papryka. Warto pamiętać też o orzeszkach, które często serwowane są jako przekąska do piwa – oprócz klasycznych solonych i prażonych konsumenci mają do wyboru warianty w chrupiącej pikantnej skorupce (np. barbecue, cebulka, papryka, ser, chili, wasabi). Nowych smaków nie brakuje również w asortymencie nachosów i popcornu, które z roku na rok zyskują na popularności. Dla tych konsumentów, którym trudno zdecydować się na jeden rodzaj przekąsek, idealne będą miksy – kilka rodzajów orzeszków, chipsów lub krakersów w jednym opakowaniu lub mieszanka różnych gatunków przekąsek. Z kolei z myślą o dzieciach producenci przygotowali wiele specjalności: delikatne, kruche paluszki zawierające mniej soli niż produkty standardowe, chlebowe grzanki, pszenno-żytnie miniaturowe kostki, chrupki kukurydziane w rozmaitych wariantach i formach, a także lekko solone krakersy, bez sztucznych barwników i konserwantów.

Bez procentów, ale ze smakiem Podczas świątecznych i karnawałowych imprez napoje pojawiają się obowiązkowo, w różnych wersjach. Mogą być gazowane, niegazowane, na zimno, na ciepło, w drinkach i solo. Warto w tym czasie wyeksponować zarówno propozycje o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i najciekawsze nowości smakowe. W styczniu gorączki zakupów w skali przedświątecznej nie możemy się spodziewać. Kolejne fale pandemii, duży wzrost cen większości artykułów i poczucie niepewności sytuacji – to wszystko sprzyja raczej zaciskaniu pasa niż nadmiernym wydatkom. Ale wśród produktów spożywczych można liczyć na pewniaki, które i tak znajdą się w koszykach, szczególnie tuż przed weekendami. Świąteczne i karnawałowe spotkania towarzyskie w tym roku ponownie odbędą się w większości w domach, status niezbędnych artykułów zyskają więc napoje, bez których trudno byłoby zorganizować poczęstunek dla gości. Nadchodzi dobry czas dla soków, nektarów, lemoniad, oranżady, coli i rozmaitych napojów niegazowanych, które będą idealne nie tylko do ugaszenia pragnienia. Wiele z nich doskonale sprawdzi się jako składnik różnorodnych drinków i koktajli.

Wybór na rynku jest jednak ogromny, co sezon pojawiają się nowości, w dodatku preferencje klientów zmieniają się pod wpływem najnowszych trendów dzielonych z innymi kategoriami, jak żywność czy napoje alkoholowe. Moda na określone drinki sprawia, że nagle poszukiwane są m.in. smaki miętowe, limonkowe, mango, marakuja, kaktus czy kokos. Z klasycznych i wciąż najczęściej wybieranych propozycji nie może zabraknąć napojów typu cola, oranżad i lemoniad oraz soków i napojów owocowych o smaku jabłka, pomarańczy, czarnej porzeczki, multiwitaminy i grejpfruta. Jeśli wśród klientów sklepu przeważają ludzie bardzo młodzi, można zaproponować więcej ciekawych kompozycji smakowych, np. jabłko z miętą albo rabarbarem, pomarańcza z jabłkiem i marakują. Alternatywą dla soków, napojów owocowych i wód smakowych są orzeźwiające herbaty mrożone, które można wykorzystać także do coraz popularniejszych drinków bezalkoholowych. Ciekawie przyrządzone i pięknie podane, będą ozdobą stołu podczas spotkań z przyjaciółmi i znajomymi. Warto pamiętać, że nikt nie lubi przepłacać, ale jednocześnie coraz większa grupa klientów wyznaje zasadę, że podejmując gości, należy wybierać jak najlepsze produkty. ▼

OKIEM EKSPERTA Aleksandra Głuchowska · Członek Zarządu Odpowiedzialna za Marketing i Innowacje · Bracia Sadownicy Karnawał to czas zabawy, również dla nas – całej naszej sadowniczej rodziny. Po zbiorach jabłek, które kończymy wraz z upływem października, mamy wreszcie czas na chwilę odpoczynku od pracy w sadzie i świętowanie. Nam najlepiej świętuje się w towarzystwie Musującego jabłka. Jesteśmy dumni z tego produktu, bo udowadniamy, że napój z bąbelkami może być zdrowy! My, jak zawsze, postawiliśmy na prostotę – sok, wodę i … bąbelki. Nic więcej. Bez dodatku cukru, bez sztucznych aromatów i bez konserwantów. Idealna wersja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Właśnie dla tych starszych konsumentów polecamy połączenie naszego Musującego jabłka z ginem czy rumem. Właśnie z myślą o takich duetach stworzyliśmy dwa limitowane smaki – Musujące jabłko z imbirem oraz Musujące jabłko z limonką.

74 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


NOWOŚCI

Mleczko do prania Lovela Baby – już od pierwszych dni życia

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

W tym roku, po raz kolejny na sklepowych półkach znajdziemy limitowaną edycję produktów Lovela, stworzonych z okazji współpracy marki z Fundacją WOŚP. Lovela od blisko 20 lat wspiera mamy w praniu dziecięcych ubranek, oferując hipoalergiczne mleczka do prania zarówno kolorów, jak i bieli. Dzięki delikatnej i przetestowanej dermatologicznie formule, są one bezpieczne dla skóry dziecka już od pierwszych dni życia oraz posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Reckitt Benckiser Poland S.A., tel. 22 333 31 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Tradycja i nowoczesność pełne smaku

Pasztet Profi w puszce metalowej – 160 g

Klasyczne smaki, które wszyscy znamy oraz nowoczesne połączenie dla koneserów smaku. Tak można określić nowe mrożone produkty marki Poltino. Dwie zupy z tradycyjnej kuchni polskiej – zupa grochowa i fasolowa (z boczkiem) oraz nowy wariant warzyw na patelnię – z ciecierzycą. Te trzy wyśmienite, inspirujące propozycje pozwolą szybko przygotować obiad, który zadowoli wszystkich ceniących prawdziwą, pełną smaku kuchnię. Warto sprawdzić je już teraz i przekonać się, jak smakuje przyjemność.

Znane od dekad, idealnie smarowne i bogate w smaku pasztety Profi nr 1 w Polsce* to doskonała propozycja do kanapek na śniadanie i kolację. Konsumenci mogą wybierać spośród aż 16 ulubionych wariantów smakowych, m.in. klasycznego firmowego, uwielbianego przez najmłodszych z pomidorami, z pieczarkami czy z papryką. Wszystkie pasztety Profi pozbawione są konserwantów, a swą trwałość zawdzięczają jedynie szczelnemu opakowaniu i wymagającym procesom produkcji. *Profi nr 1 w Polsce: Profi za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, rynek: cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, w okresie skumulowanym Marzec’20 – Luty’21, kategoria: Pasztet

Kontakt: HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., tel. 17 240 42 00

Kontakt: Profi S.A., tel. 62 732 12 50

Majonez Delikatesowy z Charakterem

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W kuchni, jak w życiu, liczy się temperament, a my, Polacy – jak wiadomo – mamy go pod dostatkiem. Dlatego Roleski wprowadza Majonez Delikatesowy z Charakterem – wyrazisty, lekko ostry, pozostawiający delikatnie słodki posmak w ustach. Na jego niepowtarzalność składają się jaja od kur z dobrego chowu, wysokiej jakości olej rzepakowy, wyselekcjonowane przyprawy z kurkumą na czele oraz legendarna musztarda Roleski. Majonez Delikatesowy z Charakterem dostępny jest w słoikach o pojemności 260 g, 385 g oraz 765 g, stacjonarnie i na www.roleski.dodomku.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Roleski Sp.J., tel. 14 631 35 00

.

75 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


NOWOŚCI

Babybel® Protein

Sięgnij do korzeni pielęgnacji z Lirene Formuła Anti-Aging

Babybel® Protein to nowość, która wpisuje się w aktualne trendy żywieniowe. Produkt łączy w sobie zalety pysznej przekąski serowej z dużą porcją białka. Szczególnie polecany wszystkim entuzjastom zdrowej diety i aktywnego trybu życia. Dzięki wysokiej zawartości białka i niskiej zawartości tłuszczu*, Babybel® Protein stanowi idealne, zbilansowane źródło białka i energii, dlatego jest odpowiedni przed wysiłkiem fizycznym, w jego trakcie lub po nim.

U każdej kobiety skóra starzeje się inaczej, w zależności od jej typu, potrzeb czy stylu życia. Dlatego ekspertki Lirene opracowały nową linię FORMUŁA ANTI-AGING przeznaczoną do różnych typów cery dojrzałej: suchej, naczynkowej, mieszanej czy normalnej. Jej skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe to efekt połączenia pielęgnacyjnych właściwości korzeni z odmładzającym ekstraktem z sekwoi olbrzymiej. Kremy działają ujędrniająco, przywracają prawidłowy poziom nawilżenia, tak aby zapewnić pierwotną witalność cery.

* 25% białka i tylko 12% tłuszczu w porcji

Kontakt: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., tel. 801 121 111

Kontakt: Alpan Maciej Pankiewicz Sp.j., tel. 22 510 29 00

Kurczak Polski Certyfikowany

Piernikowe Wafle Familijne – limitowana nowość na święta

Kurczak Polski Certyfikowany jest chowany w wyselekcjonowanych kurnikach bez użycia antybiotyków. Karmiony jest paszą roślinną na bazie całych ziaren zbóż, minerałów i witamin, z dodatkiem ziół. Dzięki temu jest odporny na wszelkie choroby. Dobrostan kurczaka jest na ponadstandardowym poziomie. Ma więcej miejsca w kurniku oraz zapewnione obiekty do dziobania i skakania. To produkt całkowicie polski, jego cechy potwierdza certyfikat niezależnej jednostki Centrum Jakości AgroEko. Kurczak Polski Certyfikowany jest dostępny w postaci tuszki oraz elementów: filet, skrzydła, ćwiartka, udo, podudzie – pakowane w map.

Familijne to jedne z najpopularniejszych wafli na polskim rynku słodyczowym. W okresie przedświątecznym do rodziny 10 smaków dołączyła nowość w ofercie limitowanej – Familijne o smaku piernikowym. Chrupiące wafelki przełożone kremem z charakterystyczną piernikową nutą są dostępne w dużych opakowaniach 450 g, idealnych do dzielenia się z bliskimi. Rodzinna paczka wafli Familijne to przekąska w sam raz do podjadania w świąteczne dni. Nowy produkt jest dostępny w ofercie limitowanej od połowy listopada w wybranych sklepach. Mus je schrupać… zanim znikną! Więcej informacji na www.familijne.pl.

Kontakt: Roldrob S.A. - Grupa DROSED, www.drosed.pl

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Specjały z Zakopanego

Pasztet na okrągło

Przysmak Góralski i Miniprzysmak Góralski są odpowiedzią Mlekovity na tren­dy rynkowe i rosnące oczekiwania konsumen­tów związane z poszukiwaniem szybkich przekąsek w wygodnej formie. To sery w formie kulek, które swój nietuzinkowy smak i aromat zawdzięczają pochodzeniu oraz pro­cesowi naturalnego wędzenia. Idealnie nadają się na deskę serów, jako składnik szaszłyków, także opiekanych, czy do wykwintnych sałatek. Doskonałe jako przekąska na sylwestrowe i karnawałowe spotkania.

Pasztet na okrągło JBB Bałdyga wziął swoją nazwę od oryginalnej, okrągłej formy, w której jest sprzedawany, w opakowaniu ok. 1,5 kg. To wysokiej jakości pasztet wieprzowy, który świetnie smakuje ze świeżym pieczywem (np. razowym chlebem), podany na liściu sałaty, z ogórkiem małosolnym lub sosem żurawinowym. Choć został wprowadzony do oferty JBB Bałdyga niedawno, znalazł już grono swoich fanów i stał się stałym bywalcem rodzinnych imprez. Nie może go też zabraknąć na świątecznym stole.

Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, tel. 86 27 58 200

Kontakt: Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Import-Eksport J. Bałdyga, tel. 29 764 15 00

76 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


KAMPANIE I PROMOCJE

Bolton Polska

Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu

Odtłuszczacz Meglio Lemon – żółty płyn usuwa tłuste plamy i przywraca blask najbardziej zanieczyszczonym powierzchniom. Pozostawia świeży, cytrynowy zapach. Jest uniwersalny i łatwy w użyciu. Spray z łatwością wnika w trudno dostępne zakamarki, a jego uniwersalność sprawia, że można go stosować na wielu powierzchniach. Sprzątanie z Meglio jest szybkie, proste i skuteczne. Butelka Meglio powstała w 50% z plastiku z recyklingu, w 100% nadaje się do ponownego recyklingu. Produkt otrzymał Laur Konsumenta 2022.

Twarożki i twarogi stanowią istotny składnik w naszej diecie. Twarożek kanapkowo-sernikowy Mój Ulubiony ze Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu to naturalne bogactwo białka, bez konserwantów, bez sztucznych barwników. Wszyscy którzy cenią sobie smak, zainspirowani są naturą oraz zwracają uwagę na skład – to produkt właśnie dla nich. W składzie tylko śmietanka i kultury bakterii fermentacji mlekowej.

Zakłady Mięsne Silesia

Reckitt Benckiser Poland

Smak wędlin to jeden ze znaków rozpoznawczych polskiej kuchni. Marka Duda, od 30 lat obecna na rynku, podkreśla jego rolę w nowej kampanii reklamowej linii produktów „Nasze Polskie”. Produktowymi bohaterami kampanii „Tak Kultowe” są kiełbasy: myśliwska i żywiecka. Jak wynika z badań Nielsena, myśliwska Dudy to najchętniej wybierana myśliwska w Polsce, od teraz dostępna także w wersji plastrowanej oraz przekąskowej. Z kolei żywiecka to nasza duma dostępna zarówno w batonie, jak i w plastrach. Reklamowane wędliny opakowane są w nowoczesną folię z powłoką antybakteryjną z jonami srebra. Gwarantuje ona bezpieczeństwo i funkcjonalność produktów.

Podczas 30. Finału WOŚP marka Lovela z dumą zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W tym roku, po raz kolejny na sklepowe półki trafią limitowane mleczka do prania Lovela, na których znajduje się czerwone serduszko WOŚP! Wszyscy chcący zasilić cel zbiórki, już od 15 grudnia na Allegro kupić będą mogli pełen wskazówek e-book o rodzicielstwie, stworzony we współpracy z dermatologiem, położną oraz fizjoterapeutką dziecięcą!

Hochland Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Już od 15 lat Hochland Polska przygotowuje specjalny kalendarz, którego myśl przewodnia związana jest z filozofią i strategią firmy. W ubiegłym roku tematem było zero waste, w tym 12 wyjątkowych zdjęć ilustruje ideę zrównoważonego rozwoju. Autorami zarówno pięknie wykonanych fotografii, jak i ciekawych opisów, są Pracownicy Hochland Polska. „Pracownicy”, „Wzrost”, „Efektywność”, „Digitalizacja” i „Zrównoważony Rozwój” – to pięć filarów strategii spółki Hochland, która chce rozwijać swój biznes w zgodzie z naturą i społeczeństwem. Ten ostatni filar to jednocześnie temat przewodni tegorocznego Kalendarza Hochland Polska na 2022 rok.

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

77 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


KAMPANIE I PROMOCJE

SM „Mlekpol” w Grajewie

Roldrob S.A. - Grupa DROSED

„Wszyscy lubią Łaciate” – marka prezentuje nową ideę kreatywną za pomocą działań digital, kampanii TV oraz na YouTube. Szczególną uwagę zwraca na to, by konsumenci, wybierając Łaciate, odnaleźli w nim smak dzieciństwa, spokoju i naturalności. Celem działań jest utrzymanie wysokiej świadomości marki i zaangażowanie odbiorców w jej historię. W spocie występują sympatyczni zwierzęcy bohaterowie, którzy odpowiadają na pytanie: „Dlaczego wszyscy lubią Łaciate?” i w zabawny sposób odkrywają najważniejsze wartości produktu.

Marka Drosed wystartowała w listopadzie z kampanią reklamową. Pan Drosed proponuje chrupiące co nieco. W roli głównej produkty panierowane – pyszne polędwiczki i nuggetsy, idealne na szybki posiłek dla całej rodziny. Kampanii telewizyjnej towarzyszą działania w internecie i przy półce. Kurczę, ale to dobre! www.drosed.pl

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Poznaj nową linię Lirene ACID POWER – profesjonalne kwasy kosmetyczne do domowej pielęgnacji! To unikalne połączenie 7% kwasów z łagodzącym hydrolatem, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo 7 dni w tygodniu! Specjalistyczne formuły pozwalają na wielokierunkową, ale jednocześnie bezpieczną odnowę skóry – bez podrażnień. Kosmetyki przyspieszą wymianę naskórka, zredukują niedoskonałości i przebarwienia, zmniejszą widoczność zmarszczek, tak aby skóra każdej kobiety była pełna blasku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Bałdyga

Mlekovita W grudniu Mlekovita startuje z ogólnopolską kampanią telewizyjną, podczas której promowane są produkty niezbędne podczas świątecznych przygotowań: masło klarowane i masło Polskie. Mlekovita pojawia się przy najpopularniejszych produkcjach telewizyjnych. Produkty objęte kampanią dostępne są w sprzedaży zarówno hurtowej, jak i detalicznej w tym w uruchomionym przed ubiegłorocznym Bożym Narodzeniem sklepie internetowym www.mlekovitka.pl. Komunikacja marketingowa marki Mlekovita, obok obecności w telewizji, skupia się również na aktywności w mediach społecznościowych i na stronie internetowej producenta.

Konsumenci chętnie wracają dziś do tego, co tradycyjne, naturalne, kojarzące się z dawnymi smakami, często z dzieciństwem, wizytami na wsi. Dobrze pamiętają tamte wędliny – świeże, pachnące, pozbawione zbędnych dodatków. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Bałdyga stworzył serię wędlin Nasza Wędzarnia, która cieszy się dużym powodzeniem przed świętami i jest mocno promowana w tym okresie. W jej skład wchodzą boczek, szynka i schab – wyprodukowane według autorskiej receptury JBB Bałdyga, bez użycia fosforanów i dodatków wzmacniających smak.

78 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe Targi Biznes-Żywność-Medycyna-Auto Flota Rzeszów 2021 3-4 listopada 2021 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, odbyła się X XIV edycja Targów Biznes-Żywność-MedycynaAuto Flota Rzeszów 2021 r. Wydarzenie zorganizowane zostało przez GK Specjał oraz sieci franczyzowe: Nasz Sklep, Livio i Rabat Detal. W G2A Arenie w Jasionce koło Rzeszowa można było zobaczyć oferty dystrybutorów artykułów spożywczych, firm ubezpieczeniowych, banków, firm działających w branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, telekomunikacyjnej, firm zajmujących się wyposażeniem i aranżacją wnętrz: sklepów, hurtowni, biur, lokali gastronomicznych. „Poradnik Handlowca” objął patronat medialny nad wydarzeniem.

III Edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji 24-25 listopada 2021 roku odbył się III Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Tegoroczną edycję zrealizowano w formule hybrydowej – odbyło się tradycyjne spotkanie w hotelu The Westin Warsaw, a także online. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji to wydarzenie, które wspiera handel w podążaniu za ciągłymi zmianami w branży retail, wprowadza innowacyjne pomysły i rozwiązania na polski rynek, ale przede wszystkim jest katalizatorem jego rozwoju. „Poradnik Handlowca” objął patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. . Informacja dla celów handlowych

79 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


PORADNIK PODATKOWY

Uproszczona zaliczka

– nieoprocentowana pożyczka z budżetu państwa? Po wprowadzeniu Polskiego Ładu wybór formy opodatkowania na 2022 r. dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej, gdzie wspólnicy podlegają opodatkowaniu PIT będzie wyzwaniem jak nigdy dotąd.

P

logiczna, dla 2022 r. uwzględniamy owyższej analizie poświędane za 2020 r. lub za 2019 r., gdy cę kolejny artykuł, w aktuza 2020 r. nie wykazano dochodu lub alnym wydaniu Poradnika był on w zbyt niskiej wysokości. chciałbym skupić się na roz Decyzja o wyborze uproszczonej zawiązaniu w postaci uproszczonej zaliczki na 2022 r. lub jakikolwiek inny liczki, która jest dostępna zarówno dla powinna być poparta dokładną anaosób opodatkowanych podatkiem PIT lizą prognozowanego wyniku podatna zasadach ogólnych lub podatku likowego, ponieważ obowiązuje ona niowym, jak i dla podatników CIT. przez cały rok podatkowy. Wyjątek Uproszczona zaliczka nie stanowi wprowadzono jedynie dla małych ponowego rozwiązania, jednak w 2022 r. datników w 2020 r. z uwagi na pandemoże okazać się wyjątkowo korzystna mię Covid. dla wielu Czytelników. Podatek za 2020 r. wyniósł 150.000 zł, Na czym ona polega w praktyce? dr Artur przez część roku w ogóle nie wystęMianowicie jest to zaliczka wpłacapował obowiązek opłacania zaliczek, na miesięcznie w standardowym terKłopotowski z uwagi na wybór uproszczonej zaminie do 20 dnia następnego miesiąKancelaria Doradcy liczki i brak statusu małego podatnica, jednak nie jest wyliczana na podPodatkowego ka, co miesiąc u Pana Mariana istniał stawie dochodu osiąganego od początdr Artur Kłopotowski obowiązek wpłaty na konto Urzędu ku roku tylko w stałej wysokości przez Skarbowego kwoty 83.333 zł. cały rok podatkowy. Przykład: Dochód Spółki CZT22 za 2020 r. wyniósł Dla podatników CIT wylicza się ją jako 1/12 po15.526.316 zł, podatek 2.000.000 zł. datku wykazanego w zeznaniu składanym w poprzed Prognozowany dochód na 2022 r. 50.000.000 nim roku podatkowym lub w zeznaniu złożonym dwa zł, prognozowany podatek 9.500.000 zł. Miesięczna lata prędzej, jeżeli w pierwszym przypadku nie wykakwota uproszczonej zaliczki: 166.667 zł. W styczniu zano podatku. 2022 r.nastąpi finalizacja dużego kontraktu, dochód Przykładowo: Spółka XYZ1 wykazała w zeznaniu 20.000.000 zł, wysokość zaliczki opłacanej na ogólrocznym za 2020 r. złożonym w marcu 2021 r. podanych zasadach 3.800.000 zł, spółka wpłaci do Urzętek w wysokości 50.000 zł. du Skarbowego jedynie 166.667 zł. Decyzję o wybo W sytuacji opłacania uproszczonej zaliczki rze uproszczonej zaliczki należy podjąć przed termina 2022 r., kwota zaliczki wyniosłaby miesięcznie nem opłacenia pierwszej zaliczki w danym roku (dla 4.170 zł (50.000 zł/12). większości podatników jest to 20 lutego), jednakże nie Podatnicy CIT, których rok podatkowy przyjęty występuje już obowiązek zawiadomienia o tym fakdo wyliczenia uproszczonej zaliczki trwał krócej lub cie Urzędu Skarbowego w powyższym czasie. Obecdłużej niż 12 kolejnych miesięcy mogą wpłacać zalicznie zawiadomienia dokonuje się dopiero po zakończeki w wysokości podatku, przypadającego proporcjoniu roku w zeznaniu PIT-36/36L, CIT-8. nalnie na każdy miesiąc tego roku, którego dotyczy I właśnie w zeznaniu rocznym okaże się czy nadzeznanie. płacaliśmy w trakcie roku zaliczki i otrzymamy ich Przykładowo: Rok trwał 15 miesięcy – podatek zwrot, czy zgodnie z prawem wpłacaliśmy niższe zado wyliczenia uproszczonej zaliczki dzielimy przez 15. liczki i dopiero kilka miesięcy po zakończeniu roku Dla podatników PIT sposób wyliczenia zaliczdopłacimy należny podatek bez złotówki odsetek. ▼ ki jest bardziej skomplikowany, ale zasada jest ana-

80 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


PRAWNIK RADZI

Regulacje prawne kwestii wykonywania fotografii na terenie placówek handlowych

Upowszechnienie korzystania z telefonów komórkowych z wbudowanymi aparatami fotograficznymi wysokiej jakości, powoduje sytuacje, w których to klienci placówek handlowych coraz częściej wykonują w nich zdjęcia, lub nagrywają filmy. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia regulacji prawnych w tej kwestii.

P

tem znamiona naruszenia przepiroblematyka zdjęć w sklesów prawa. W przypadku zauważepach jest z pewnością złonia przez pracowników lub ochrożona i niejednoznacznę placówki takich działań, uprawna. Dużo zależy od tego, nione byłoby zwrócenie takiej osoco i w jaki sposób jest na nich dobie uwagi, lub też uprzedzenie inkumentowane. Nie istnieją obecnych klientów placówki o tym faknie regulacje prawne, które wprost cie, np. gdyby zdjęcia były robione zabraniają fotografowania w miejz ukrycia. scach publicznych, jak również Do rozważenia pozostaje takw publicznie dostępnych placówże kwestia ujawnienia tajemnikach, takich jak np. sklepy wielcy przedsiębiorstwa, na którą czękopowierzchniowe. Istnieją przesto powołują się właściciele placósłanki, by sklepy traktować właTomasz wek handlowych. W tym kontekśnie jako takie miejsca. KorzyLisewski ście należy podkreślić, że tajemsta z nich nieokreślona liczba nieRadca Prawny nicę przedsiębiorstwa stanowią zidentyfikowanych osób i są one Kancelaria zgodnie z ustawą o zwalczaniu niemiejscami powszechnie dostępRadcy Prawnego uczciwej konkurencji, m. in. infornymi. W zakresie fotografowania Tomasz Lisewski macje techniczne, technologiczne, produktów i ich cen na własny użyorganizacyjne przedsiębiorstwa lub tek, w sprawie wypowiadał się kilinne informacje posiadające warkukrotnie UOKiK, który dopusztość gospodarczą, które jako caczał takie praktyki. Uzasadniano łość lub część nie są powszechnie to tym, że konsument musi mieć znane albo nie są łatwo dostępne. prawo porównania cen, a zabraOznacza to, że fotografowanie pronianie mu tego (w tym poprzez zaduktów i ich cen nie stanowi ujawnienia tajemkazywanie robienia zdjęć) można uznać za nienicy przedsiębiorstwa, jako że są one powszechuczciwą praktykę rynkową. nie znane. Co innego jednak, jeżeli w placówce Sprawa komplikuje się, jeżeli na zdjęciach handlowej pojawią się osoby, które będą utrwazostałby uwieczniony wizerunek innych klienlać dane poufne (dokumenty, maszyny, przyjętów lub obsługi placówki handlowej. Zgodnie te rozwiązania) na zapleczu, w magazynie, czy bowiem z art. 81 ustawy o prawie autorskim w pomieszczeniach dostępnych tylko dla persoi prawach pokrewnych, co do zasady rozponelu. W takim wypadku pojawia się ryzyko, iż wszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia w istocie dochodzi do próby naruszenia tajemosoby na nim przedstawionej. Wizerunek okrenicy przedsiębiorstwa i wówczas upoważnione ślonej osoby traktowany jest również pod wzglęosoby powinny podjąć odpowiednie kroki majądem prawnym jako dana osobowa i dobro osobice na celu przerwanie takich działań. ▼ ste. Utrwalanie wizerunku, za pomocą fotografii osoby lub grupy osób bez ich zgody nosi za-

81 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021


PRAWO W PIGUŁCE

Ustawa dotycząca ułatwień w handlu dla rolników trafi do prezydenta Nowe przepisy mają zachęcić rolników do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw rolnych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników trafi do podpisu prezydenta. Ustawa była inicjatywą posłów Kukiz-15. Celem nowych przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach między innymi poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy samorząd udostępniałby miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty. ▼

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA, REDAKTOR NACZELNY Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl Z-CY DYREKTORA DS. SPRZEDAŻY Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl DZIAŁ SPRZEDAŻY Katarzyna Generalczyk, tel. 605 862 267 kasiag@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Martyna Płaczek / martynap@poradnikhandlowca.com.pl Jakub Przynoga /jakubp@poradnikhandlowca.com.pl

FPP apeluje o prewencyjne kontrole skarbowe Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaapelowała do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego o uchwalenie instytucji prewencyjnych kontroli skarbowych w związku z ogromnymi zmianami podatkowymi wprowadzanymi od stycznia 2022 roku przez Polski Ład. Jest to największa nowelizacja podatkowa od 30 lat, zmieniająca przepisy aż 26 ustaw. Tylko kontrole prewencyjne – na wniosek podatnika, zakończone wytycznymi, a nie karami – zapewnią przedsiębiorcom bezpieczeństwo prawne i fiskalne oraz uchronią obie strony przez destrukcyjnymi, wieloletnimi procesami sądowymi. Osiągnięcie oczekiwanych efektów reformy podatkowej Polskiego Ładu będzie zależało od skłonności przedsiębiorców do korzystania w praktyce z nowych instrumentów i zachęt, które zostały przewidziane w jej ramach. Polskie firmy chętnie skorzystają z nowych instrumentów wsparcia inwestycji i innowacji, ale niezbędna do tego jest jasna i przewidywalna wykładnia nowego, głęboko zmienionego prawa. Aby tak się stało, potrzebny jest dodatkowy mechanizm pozwalający przedsiębiorcom na bezpieczne stosowanie przepisów Polskiego Ładu, w postaci kontroli podatkowej na wniosek podatnika. ▼

REDAKCJA Dorota Słomczyńska – z-ca redaktora naczelnego / / dorotas@poradnikhandlowca.com.pl Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl Beata Woźniak / beataw@poradnikhandlowca.com.pl Klaudia Walkowiak / klaudiaw@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) urszulaw@poradnikhandlowca.com.pl

Zmiany w akcyzie – elektronizacja ewidencji Zmiany w akcyzie to nie tylko wyższe ceny papierosów i alkoholu, ale także elektronizacja ewidencji. Podczas posiedzenia rządu miał zostać poruszony projekt ustawy o zmianach w podatku akcyzowym, w tym kwestia opóźnienia o rok elektronizacji dokumentów. Elektronizację ewidencji i innych dokumentów przewidziano na 1 stycznia 2022 roku. Aby jednak firmy mogły się do niej odpowiednio przygotować – rząd będzie rozważał przesunięcie rozporządzenia o rok – na 1 stycznia 2023 roku. Opóźnienie wydłuży przedsiębiorcom pozwolenie na prowadzenie ewidencji w formie papierowej. ▼

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam oraz informacji dla celów handlowych. Materiałów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku oraz zmiany ich tytułów. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Szczegółowy regulamin publikacji na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

Stała współpraca: Łukasz Warzecha, Piotr Gajdziński, Andrzej Maria Faliński, Rafał Boruc, Tadeusz Sienkiewicz DYREKTOR ADMINISTRACJI I MARKETINGU Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl Asystentka Działu ADMINISTRACJI I Marketingu Zuzanna Rutkowska, zuzannar@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, CMR, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Tytuł weryfikowany przez TRM (2002-2020)

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

82 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2021

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

(2021)

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.