Page 1

BRANŻOWY MIESIĘCZNIK OGÓLNOPOLSKI DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

11/321

XXVI ROK LISTOPAD

2019

NAKŁAD KONTROLOWANY 70 000 EGZ.

ISSN 1231-1545

www.poradnikhandlowca.com.pl


SPIS TREŚCI

52

Rozmowy

40 Powalczymy o konsumentów wchodzących na rynek

Sport w FMCG

60 Trzeba stawiać sobie nowe cele

64 Działamy kompleksowo, pamiętając o kanałach tradycyjnych

Odśwież Swój Sklep Ważne sprawy

30 Netto walczy o nowych klientów

92

Ostatnie tygodnie i miesiące to okres dużych zmian w sieci Netto – personalnych, wizualnych, ale także tych w ofercie sklepów...

32 Grupy zakupowe – interesująca alternatywa dla franczyzy? 36 Siła rynku ukryta w benefitach 39 Warszawski sklep z potencjałem 52 Relacja z Targów Anuga

Obecne trendy, najnowsze innowacje i wizjonerskie koncepcje żywności przyszłości były w centrum uwagi podczas targów Anuga, odbywających się od 5 do 9 października 2019 r. w Kolonii.

54 Ekologia na stole

Felieton

62 Z wizytą w Armenii – królestwie koniaku

8

Sklepowa rewolucja

Poznań staje się ostatnio europejskim centrum najnowocześniejszych metod handlu. W zeszłym roku jedna z firm otworzyła w grodzie nad Wartą sklep z żywnością ekologiczną,..

Tematy miesiąca

Franczyza w FMCG 43 Targi Franczyza 2019

18 Trendy w branży FMCG. Na co zwrócić uwagę?

Reportaż

22 Perspektywiczny łomżyński handel

Półka sklepowa

68 Przedświąteczne porządki 78 Gwiazdkowy worek prezentowy

Nie jest tajemnicą, że dla większości handlowców okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to czas największych zysków. Świąteczna atmosfera powoduje wzrost zainteresowania większością produktów dostępnych na półkach i w chłodniach...

90 Kącik psa i kota

Rynek pod lupą

92 Święta Bożego Narodzenia

46 Franczyza – jak to robią w innych krajach? 50 Umowa franczyzy – co trzeba o niej wiedzieć

10 Czy sklepy autonomiczne mogą zmienić polski handel? 14 Wynagrodzenie minimalne – co czeka handlowców?

66 Wystartowała jubileuszowa 10. edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Niezależnych Handlowców

Wydarzenia z branży FMCG 138 Aktualności

Kalendarium handlowca

58 Czas jesiennej zadumy może sprzyjać zakupom

Listopad to miesiąc, który pewnie większość Polaków jak najszybciej chciałaby mieć za sobą. Pogoda jest z reguły kapryśna o tej porze roku (chłodno, wietrznie, częste deszcze, a bywa i śnieg), nie nastraja do spacerów, zachęca jednak do spotkań w gronie rodziny czy przyjaciół.

142 Nowości 150 Kampanie i promocje

Porady

153 Zmiany w prawie pracy od 7 września 2019 r. 154 Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Pan tek Cias

oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

NOWOŚĆ

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 11

Reklama str. 37

4 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Reklama str. 115


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

Krótka historia pewnego podatku We wtorek 29 października branżę FMCG obiegła sensacyjna wiadomość – oto minister Jadwiga Emilewicz w porannym wywiadzie dla Radia Zet zadeklarowała wprowadzenie nowego podatku dla supermarketów i hipermarketów. Taka deklaracja musiała wzbudzić konsternację – gdy TSUE wciąż rozpatruje odwołanie Komisji Europejskiej odnośnie planowanego wprowadzenia podatku handlowego w Polsce, tu już pojawiły się plany wprowadzenia kolejnego podatku. Congestion tax, bo o nim mowa, to, jak oświadczyła pani minister, podatek od trudności, jakie wielkopowierzchniowe sklepy tworzą w tkance miejskiej – w ich okolicach zwiększają się korki, muszą przy nich powstać także większe inwestycje drogowe. Wg jej słów już wiosną podjęto rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim o planach wprowadzenia nowego podatku, a sam „podatek korkowy” – jak potocznie się go nazywa ­– „nie budzi żadnych wątpliwości”. Zdaniem minister z pewnością nie zostałby on oprotestowany przez Komisję Europejską – wszak takie rozwiązanie od roku funkcjonuje z powodzeniem w Hiszpanii. W rozmowie padła też ważna zapowiedź odnośnie jego wprowadzenia – gdyby rząd został uformowany wystarczająco wcześnie, mógłby działać już od stycznia. Jeśli to stwierdzenie wywołało popłoch wśród osób zasiadających na najwyższych stanowiskach w sieciach handlowych, to był to popłoch wyjątkowo krótkotrwały – już następnego dnia minister zaczęła wycofywać się ze swoich słów. „Chciałabym uspokoić przedsiębiorców – projektu związanego z jakimkolwiek nowym podatkiem handlowym nie ma w tej chwili, nie jest przygotowany, a zatem nie zaskoczymy handlu detalicznego żadnym nowym obciążeniem od przyszłego roku” – przekazała. Nie pozostaje nam nic innego jak takim słowom przyklasnąć, bo niespodziewane wprowadzanie nowego podatku, bez konsultacji z podmiotami najbardziej nim zainteresowanymi, nie budowałoby wiarygodności rządu w oczach przedsiębiorców. Skoro jednak pani minister zdążyła zapowiedzieć dodatkowe obciążenie dla sieci handlowych, możemy przypuszczać, że coś jest na rzeczy. Ktoś mógłby powiedzieć, że duzi rynkowi gracze na pewno sobie z nim poradzą, a nowy podatek mógłby nieco wyrównać szanse na rynku między nimi, a niezależnymi handlowcami. Ale czy nie lepiej zamiast karać jednych, nagrodzić drugich? Niezależni handlowcy to podstawa polskiego handlu, a  mimo to można odnieść wrażenie, że o nich zapomniano. Dodatkowo, takie pomysły, jak radykalna podwyżka pensji minimalnej w ciągu kilku lat, mogą utrudnić im funkcjonowanie. Mamy nadzieję, że w tej kadencji rząd zamiast tworzyć nowe podatki dla największych graczy, zastanowi się, jak pomóc tym mniejszym. Nikodem Pankowiak Redaktor Naczelny

REDAKTOR NACZELNY Nikodem Pankowiak / nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Olga Tylińska, Paula Wendland, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

6 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

Sklepowa rewolucja

P

oznań staje się ostatnio europejne rynek inteligentnych sklepów szybko skim centrum najnowocześniejbędzie rozwijać się także poza stolicą szych metod handlu. W zeWielkopolski. szłym roku jedna z  firm otwo W porównaniu z konserwatywnyrzyła w  grodzie nad Wartą sklep mi Niemcami czy Francuzami, my Polaz żywnością ekologiczną, który może cy jesteśmy znani z  nieporównypracować 24 godziny na dobę, walnie większego zamiłowania bez obecności subiektów, kasjedo nowości, innowacji i  elekrów i  ochrony, gdyż wszystkie te tronicznych gadżetów. Ta spefunkcje zostały zautomatyzowacyficznie polska cecha będzie ne. Klient wchodzi do sklepu więc pewnie napędzać tempo na kartę, bierze z półek produkrozwoju inteligentnego handlu. ty rozpoznawane przez czujniki Automatyzację sklepów, zwłaszi  płaci przy automatycznej kacza gdy idzie o  handel spożywsie smartfonem albo kartą. Właczy, przyspieszy także polityka ściciel firmy buduje teraz krajorządu PiS, który zaostrza zakazy wą sieć tego rodzaju „sklepów handlu w niedziele i święta. SkleJAN MARIA ROKITA py bezkasowe są bowiem całkiem autonomicznych” (jak zwykło się je ostatnio nazywać). Podobno obojętne na takie zakazy, skopoznańska placówka była w ogóro z  założenia nikt nie musi być le pierwszą tego rodzaju w Europie. Wieść taka w  nich zatrudniony. Więc dla związków zawokrąży uporczywie, choć nie potrafię jej na sto dowych rozwój inteligentnych sklepów oznacza procent sprawdzić. stopniowe zmniejszanie wpływów i  utratę pretekstu, aby nadal zwalczać niedzielny handel. Ale właśnie na naszych oczach ów eksperymentalny sklep jest technologicznie dystansowa Tyle tylko, że nawet najszybszy postęp w  auny przez działający od 2016 r. poznański startomatyzacji handlu nie zlikwiduje tradycyjnych t-up, stworzony przez kilkoro młodych ludzi, sklepów, zwłaszcza średnich i  małych. Więktórzy za swoją misję uznali stworzenie sklepu cej, może nawet paradoksalnie stanowić dla w pełni inteligentnego. To znaczy takiego, który nich pewną szansę. Jeśli sklepy sieciowe będą jest całodobowy, nie zatrudnia żadnych pracowsię z czasem automatyzować, całkiem możliwe, ników, a przede wszystkim nie ma w ogóle kasy. że tradycyjny klient na powrót zacznie szukać Klient bierze towar z  półki naszpikowanej noklasycznych sklepów z  ladą, subiektem i  kasą, woczesną technologią, a  przy wyjściu jego karw których do zrobienia zakupów nie trzeba ani ta kredytowa zostaje automatycznie obciążona. smartfona, ani specjalnej aplikacji, ani nawet Jeszcze niedawno szef tej inicjatywy prezentował karty kredytowej. Gdzie panią za ladą można ideę inteligentnego sklepu na Kongresie FMCG zapytać o to, czym naprawdę różnią się od sie2019. A  już bie różne bochenki chleba, albo która mąka najwkrótce potem lepiej nadaje się na pierogi. Dość prawdopodobfirma otworzyne więc, że szybkiemu postępowi nowoczesnych ła w  rzeczywimetod handlu, będzie towarzyszyć także nawrót stości pierwdo form bardziej konserwatywnych. Zaś cały szy inteligentny handel będzie się wyraźnie dzielił na segmensklep w  prestity, tak by zadowolić klientów w różnym wieku, żowej lokalizacji o  różnych upodobaniach i  różnych nawykach centrum miasta. kulturowych. Nagły i gwałtowny postęp, a z taSłychać, że pokim właśnie mamy dziś do czynienia w  metodobne eksperydach handlu, zawsze bowiem wywołuje sentymenty robią już ment i  wzrost przywiązania do tego co znane, Carrefour i Żabsprawdzone i  wcale nie aż tak całkiem nowoReklama str. 156 ka, więc zapewczesne. ▼

PoradnikHandl_RedBull_IVCover_205x290_5mm_spad.indd 2

18/10/2019 11:40

8 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


TEMAT MIESIĄCA

Czy sklepy autonomiczne mogą zmienić polski handel?

fot. BigstockPhoto.com

Czy zakupy bez sprzedawcy staną się już za chwilę normą? Sieci handlowe coraz chętniej testują nowoczesne rozwiązania, w tym pozbawione obsługi sklepy autonomiczne. Branża obserwuje zachodzące zmiany z zainteresowaniem, ale nikt jeszcze nie wie, jak mieliby na nie zareagować konsumenci.

N

owoczesna technologia na dobre zagościła w naszych życiach i nie ma możliwości, aby ten trend odwrócić. Rachunki opłacamy w kilka sekund przez bankową aplikację w telefonie, a w sklepach nie potrzebujemy już karty, wystarczy nawet zegarek. Maszyny zaczynają zastępować ludzi, a  wszystko staje się coraz bardziej automatyczne. Technologiczna rewolucja nie omija również handlu, kolejne sieci handlowe, ale także niezależni właściciele sklepów wprowadzają nowoczesne rozwiązania w swoich placówkach. Czy klienci są na te zmiany gotowi? Czy za kilka lat handel w Polsce będzie wyglądał zupełnie inaczej? Polscy klienci gotowi na rewolucję?

Coraz częściej docierają do nas informacje o kolejnych sklepach, w których ludzi zastąpiła techno-

logia. Tzw. sklepy autonomiczne testują już m.in. Jeronimo Martins w Portugalii czy Carrefour we Francji. Swoje placówki bez obsługi uruchamiają także firmy do tej pory nie kojarzone z  branżą FMCG, jak np. gigant internetowych zakupów – Amazon. Założenie wszędzie jest mniej więcej podobne – tworzymy naszpikowany technologią sklep, w  którym zakupy będzie robiło się szybko, bez stania w kolejkach i nawet bez wyciągania portfela z  kieszeni, wystarczy telefon i  odpowiednia aplikacja. To wszystko oczywiście będzie odbywało się w nowoczesnych wnętrzach i bez obsługi. Otwartym pozostaje pytanie, jak na taką formę robienia zakupów zareagowaliby klienci. Bo choć Polacy lubią wszelkiego rodzaju nowinki techniczne, są również tradycjonalistami – lubimy widzieć za ladą znajomego sprzedawcę, który będzie w stanie nam pomóc, jeśli takiej pomocy będzie-

10 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

my potrzebować. – Polacy kupują inaczej niż reszta Europy. Co innego się dla nas liczy. Wynika to tak naprawdę z szeregu czynników, ale bez wątpienia jednym z  nich jest fakt, że lubimy robić zakupy w sklepach, gdzie za ladą spotkać możemy znaną nam twarz i, gdzie możemy liczyć na doradztwo. Wydaje się zatem, że choć coraz częściej i głośniej mówi się o sklepach w pełni autonomicznych, to należy mieć na uwadze, że dla wielu z nas, obecność obsługi w sklepie jest absolutną podstawą – twierdzi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash. Dla kogo te sklepy? Przy dyskusji o  tym, czy sklepy autonomiczne mają sens, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, do kogo są one skierowane. Gdy zachwycamy się nowoczesną technologią zastosowaną przy ich tworzeniu, pomyślmy, czy aby na pewno jest ona skierowana do każdego. Profil klienta w Warszawie jest zupełnie inny od tego z  małej miejscowości, np. gdzieś na Podkarpaciu. – Tego typu projekty lepiej sprawdzą się w dużych miastach niż mniejszych miejscowościach czy wsiach. Z  pewnością też bardziej wpiszą się w  oczekiwania młodych konsumentów, którzy mają większą łatwość w  wykorzystywaniu różnego rodzaju nowinek technologicznych w życiu codziennym ­– dodaje Jacek Owczarek.


TEMAT MIESIĄCA

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

11 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


TEMAT MIESIĄCA

Oczywiście nie można dziwić się wielkim graczom, że poszukują nowych rozwiązań na rynku, w końcu kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka – która swego czasu długo zwlekała z wprowadzeniem w swoich sklepach płatności kartą – niedawno rozpoczął w Portugalii testy sklepu autonomicznego. Pingo Done & Go, bo taką nosi nazwę, ulokowany jest na kampusie jednego z uniwersytetów położonego niedaleko Lizbony. Uruchomiona na początku października placówka działa całodobowo i  dominują w  niej marki własne. Do zrobienia w nim zakupów potrzebna jest aplikacja, do której należy podpiąć kartę płatniczą. Za jej pomocą skanujemy kody kreskowe kupowanych produktów lub wykorzystujemy tagi NFC, by automatycznie rejestrować je na naszym koncie. Brzmi to prosto, szybko i przyjemnie, ale czy na pewno każdy odnajdzie się w takiej sklepowej rzeczywistości? Dla wielu osób wcale nie musi być to wygodniejsze rozwiązanie od zwykłego zapakowania zakupów w koszyk i podejścia z  nimi do kasy, gdzie zeskanuje je dla nas sprzedawca. Bo czy konsumentom naprawdę aż tak bardzo zależy na tym, aby móc robić zakupy bez asysty obsługi? Nie wydaje się, aby była to dla nich kluczowa kwestia. Za otwieraniem takich sklepów w  Polsce mogą przemawiać dwie rzeczy – możliwość obejścia ustawowego zakazu

Reklama str. 31

handlu w niedzielę oraz oszczędności na pensjach dla pracowników, co może być szczególnie ważne mając na uwadze planowaną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Z  drugiej strony – stworzenie autonomicznego sklepu to również finansowe wyzwanie. – Koszt takiej technologii jest bardzo wysoki, zatem, żeby tego typu inwestycje miały sens, potrzebna jest odpowiednia skala. Takie rozwiązania będą się pojawiać coraz częściej, ale, żeby rozwinęły się na szeroką skalę, po drugiej stronie muszą być konsumenci w pełni gotowi i chętni do tego, by z niej korzystać na co dzień – dodaje Jacek Owczarek. Czy Amazon pogodzi branżę? W przypadku sklepów autonomicznych można mówić o  zalążkach pewnego trendu – także w  październiku media obiegły informacje o  tym, że tego typu rozwiązania we francuskim mieście Massy testuje Carrefour, a  niedaleko Londynu swój sklep autonomiczny otworzyło Tesco. W tym pierwszym przypadku mowa o zamkniętym, półrocznym okresie, podczas którego dostęp do placówki mają jedynie pracownicy sieci. Za zakupy w Carrefour Flash, bo taką nazwę nosi testowany koncept, będzie można płacić kartą, telefonem (dzięki aplikacji Carrefour Pay) czy przy pomocy technologii rozpoznawania twarzy. Niemal identycznie wygląda schemat w  przypadku sklepu Tesco na londyńskich przedmieściach – wkładamy towary do koszyka i nie musimy płacić za nie przy wyjściu – płatność dokona się sama przez aplikację. Widać wyraźnie, że sieci ścigają się o to, która z nich będzie pionierem w  wykorzystywaniu technologicznych nowinek. Je wszystkie może pogodzić Amazon, który w  Stanach Zjednoczonych otworzył już pierwsze automatyczne sklepy Amazon Go, a teraz szuka możliwości wejścia na rynek eu-

12 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

ropejski – poczynając od Wielkiej Brytanii. Ogromny budżet i rozpoznawalna marka firmy najbogatszego człowieka na świecie – Jeffa Bezosa – pozwalają na snucie mocarstwowych planów. W tym momencie pod szyldem Amazon Go funkcjonuje zaledwie kilkanaście sklepów w  czterech amerykańskich miastach, ale zeszłoroczne zapowiedzi mogą robić wrażenie – 3000 samoobsługowych sklepów do końca 2021 r. Prosta matematyka pokazuje jednak, że od dziś do 31 grudnia 2021 r. Amazon musiałby otwierać ok. 4 takich sklepów dziennie. Do takich deklaracji należy więc podchodzić sceptycznie. Nawet gdyby powyższe zapowiedzi były na wyrost, warto zastanowić się, czy sieci handlowe mają szansę w  starciu z  jedną z  największych firm na świecie? Wygląda na to, że to Amazon posiada obecnie największe know-how w  kwestii sklepów autonomicznych. Z drugiej strony, czy taka stadna pogoń za jak najnowocześniejszymi rozwiązaniami na pewno ma sens? Być może niektóre sieci zyskają zaufanie klientów właśnie tym, że nie będą brały udziału w  technologicznym „wyścigu zbrojeń”. Sklepy autonomiczne zapewne w ciągu kilku lat przestaną być czymś niezwykłym na ulicach miast, ale dla wielu klientów wciąż będzie ważny kontakt ze sprzedawcą, dla którego nie będą wyłącznie zbiorem cyfr. – Choć w  Polsce testuje się już tego typu rozwiązania, i choć mogą być korzystne w  sytuacji, w  której na rynku brakuje rąk do pracy, to nadal z  uwagi na upodobania konsumentów i specyfikę polskiego rynku, sklepy autonomiczne będą potrzebować kilku lat, by stać się powszechnie dostępne. Jednak nadal będą one raczej uzupełnieniem dla punktów detalicznych z obsługą – podsumowuje Jacek Owczarek. ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

13 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


TEMAT MIESIĄCA

Wynagrodzenie minimalne – co czeka handlowców?

Na łamach „Poradnika Handlowca” kontynuujemy temat podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Czy niezależni handlowcy są na nią gotowi i jak na nią zareagowali? Jakie mogą być jej skutki w dłuższej perspektywie?

P

rzedsiębiorcy nie zareagowali pozytywnie na zapowiedź radykalnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia już od przyszłego roku. 2600 zł brutto w 2020 r., rok później 3000 zł brutto, a od 2023 r. aż 4000 zł brutto. Tempo wzrostu tych kwot może robić wrażenie, zwłaszcza że jeszcze kilka miesięcy temu sam rząd postulował podniesienie minimalnej pensji do 2450 zł brutto. Nagła zmiana kursu zaskoczyła wszystkich, także rządzących, co można było wywnioskować choćby po słowach minister Jadwigi Emilewicz, która nieszczególnie ukrywała swoje zdziwienie obietnicą złożoną przez Jarosława Kaczyńskiego. Refleksja przyszła szybko po wyborach – niektórzy z polityków PiS przebąkiwali w wywiadach, że gdyby nie deklaracja tak nagłych podwyżek, otrzymaliby większe wsparcie ze strony przedsiębiorców.

Reklama str. 117

W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzą: • Wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej; • Premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe; • Dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki; • Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne). Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst ujednolicony)

Warto jednak zadać pytanie, kto wspiera przedsiębiorców, gdy ci tego wsparcia potrzebują? Nie bez powodu doroczne, wypracowywane za pomocą dialogu między środowiskami pracowniczymi i właścicieli firm, podwyżki minimalnego wynagrodzenia wahały się w granicach 70-150 zł. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że pomysł podniesienia pensji minimalnej w ciągu roku aż o 350 zł spotkał się z tak dużym oporem – zwłaszcza, że 12 miesięcy później ma według planów dojść do kolejnej, jeszcze większej podwyżki. A przecież na samej pensji się nie kończy – wraz z  jej wzrostem przedsiębiorcy

14 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

będą musieli płacić także coraz wyższy ZUS. Jeśli w 2023 r. faktycznie dojdzie do podniesienia kwoty minimalnego wynagrodzenia do 4000 zł brutto, będzie to oznaczało, że wszystkie koszty pracodawcy związane z  pensją jednego pracownika wzrosną w ciągu 4 lat o ponad 2100 zł! Jak w  tej sytuacji mieliby sobie poradzić niezależni handlowcy, którzy często są właścicielami małych sklepów w  niewielkich miejscowoPrzy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie są uwzględniane: • Nagrody jubileuszowe; • Odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; • Dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; • Dodatki za staż pracy (od 2020 r.). Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst ujednolicony)

ściach? Trudno sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji nie będzie dochodziło do zwolnień pracowników oraz wstrzymania inwestycji, o czym już teraz słychać podczas branżowych spotkań. Pewnym ratunkiem, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców, może być fakt, że w  skład


Pożar w firmie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

15 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


TEMAT MIESIĄCA

Zmiana kosztów pracodawcy w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego: Rok 2019

Wynagrodzenie zasadnicze 2250 zł brutto + składki ZUS 460,81 zł = 2710,81 zł

Rok 2020

Wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł brutto + składki ZUS 532,48 zł = 3132,48 zł

Rok 2021

PLANOWANE wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł brutto + składki ZUS 614,40 zł = 3614,40 zł

Rok 2023

PLANOWANE wynagrodzenie zasadnicze 4000 zł brutto + składki ZUS 819,20 zł = 4819,20 zł

wynagrodzenia minimalnego można wliczać także premie i nagrody – te uznaniowe, jak i regulaminowe. Jeśli dziś pracodawca wypłaca swoim podwładnym np. 2250 zł brutto tzw. „podstawy” oraz premię w wysokości 350 zł brutto, to od przyszłego roku sytuacja wcale nie musi się dla niego zmienić, w końcu jego pracownik będzie otrzymywał w  sumie wymagane przez przepisy 2600 zł brutto. Należy tylko pamiętać, że wszelkie premie powinny być wypłacane jako element wynagrodzenia, a  nie wyróżnienia. Istotną kwestią pozostaje jednak to, czy pracownicy, którzy do tej pory zarabiali po-

Reklama str. 51

wyżej najniższej krajowej, zgodzą się, aby wraz z jej podwyżką ich wynagrodzenia pozostały bez zmian. Może tutaj zadziałać czynnik psychologiczny – mało kogo będą satysfakcjonować zarobki na poziomie minimalnej pensji, jak wysoka by ona nie była. Nie wszyscy mogą także godzić się na ewentualne przejście na umowę-zlecenie, jako że jest ona mniej korzystna dla pracownika. Handlowców nieszczególnie cieszy obniżka PIT z 18% na 17% oraz niższego ZUS-u dla najmniejszych przedsiębiorców.

większości właścicieli sklepów zwyczajnie nie dotyczy. Jest to propozycja dla przedsiębiorstw, których przychody nie przekraczają 10 tys. zł w miesiącu, a dochody nie są wyższe niż 6 tys. zł. Wszelkim inicjatywom pomocy małym firmom należy przyklasnąć, ale trudno nie zadać sobie pytania, gdzie pomoc dla właścicieli niezależnych sklepów. Wśród nich panują obecnie niezbyt optymistyczne nastroje, może zatem pora na jakiś ukłon rządzących w ich stronę? Nakładanie nowych podatków na większą konkurencję nie

Pan Sławomir, właściciel sklepu spożywczego na Podlasiu: Prowadzę nieduży sklep spożywczy w miejscu, gdzie konkurencja jest duża, głównie ze strony dyskontów. Zatrudniam dwie osoby – każdą z nich na pół etatu z uwagi na ich sytuację rodzinną. Podwyżka płacy minimalnej na pewno wpłynie na mój biznes – przez nią będę musiał płacić wyższe podatki i obniżka PIT o 1% mi tego nie zrekompensuje, a przecież dochodzą do tego jeszcze koszty utrzymania sklepu, np. prąd czy szkolenia pracowników. Niedawno zaproponowano obniżkę ZUS-u dla małych przedsiębiorców, ale tak naprawdę chodzi o tych mikro, z przychodami do 10 tys. zł. Ja przy takich przychodach nie byłbym w stanie utrzymać sklepu i pracowników. Nie mam wrażenia, żeby w ostatnich latach mój biznes funkcjonował coraz lepiej. Wręcz przeciwnie – tendencja jest spadkowa. Rozmawiam z moimi kolegami, którzy również nie patrzą optymistycznie w przyszłość. Jak mówią – jeśli będzie trzeba, sami staną za ladą. Ja mam 60 lat, jeszcze 5 muszę utrzymać sklep, już teraz „jadę po kosztach”. Jeśli nie dam rady, pójdę do pracy, a lokal się wynajmie. A jeśli doczekam emerytury, sklep i tak pewnie zostanie zamknięty. Pochodzę z małej miejscowości, dzieci wyjechały do pracy w okolice Warszawy. Czuję się poszkodowany, ponieważ składki na ZUS oblicza się na podstawie średniej pensji krajowej, na którą składają się też wynagrodzenia z dużych miast. Średnie wynagrodzenie na Podlasiu jest zupełnie inne niż w Warszawie czy Poznaniu. Uważam, że ZUS, który płacę, jest za wysoki. Sam lepiej wykorzystałbym pieniądze, które teraz oddaję państwu. Obecnie się rehabilituję, płacę ZUS, składki zdrowotne, przez całe życie byłem dwa razy na kilka dni w szpitalu, a na końcu muszę czekać kilka miesięcy na wizytę u specjalisty albo skorzystać z prywatnej opieki zdrowotnej. W tym momencie jeszcze nie wiem, czy będzie mnie stać na podwyższenie pensji pracownikom, czas pokaże.

Z prostych powodów – obniżka podatku o 1% może nie zrekompensować strat poniesionych przez podwyżkę pensji minimalnej, a naliczanie składki ZUS proporcjonalnie od uzyskiwanych dochodów ogromnej

16 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

rozwiązuje sprawy – skoro mali handlowcy mają płacić za wprowadzane przez rządzących podwyżki, czas na systemowe rozwiązania, które im to ułatwią. ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

17 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


TEMAT MIESIĄCA

Trendy w branży FMCG. Na co zwrócić uwagę?

Podczas ostatniej edycji targów Anuga, która odbyła się w październiku w Kolonii, firma Innova – specjalizująca się w badaniu rynkowych trendów – przedstawiła ranking najciekawszych trendów pojawiających się w branży FMCG. Część z nich możemy zaobserwować na polskim rynku już od jakiegoś czasu, część być może zawita do nas niebawem. Przyjrzyjmy się im wszystkim.

lepiej będą sprzedawać się te produkty, które choć na chwilę będą mogły zabrać klientów w podróż do odległych krajów. 2. Królestwo roślin 1. Klient ciekawy świata W ostatnich latach świat bardzo się skurczył, konsumenci coraz częściej podróżują po świecie, odkrywając nowe miejsca, kultury i… smaki. Według badań rynkowych Innova Market Insights aż ponad 60% konsumentów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii chętnie odkrywa nowe smaki, a  wiatr zmian zawsze przychodzi do nas z zachodu. Dodatkowo każdego roku rośnie sprzedaż produktów, które obiecują kupującym nowe smakowe doświadczenia. W  kolejnych latach ten trend powinien się utrzymać – coraz

Wegetarianizm i weganizm nie są już traktowane jako fanaberia – dziś to wręcz stylu życia, kultywowany przede wszystkim przez młodych ludzi. Dlatego można śmiało powiedzieć, że zaczyna kwitnąć sprzedaż opartych na roślinach. Konsumenci chcą być zdrowsi, przez co spożywają coraz więcej posiłków, w których skład wchodzą owoce i warzywa. Naprzeciw ich oczekiwaniom muszą wychodzić także producenci, którzy uatrakcyjniają swoje portfolio kolejnymi „zielonymi” produktami. Już samo ich opakowanie ma mówić klientom, że mają do czynienia z produktem zdrowszym, opartym właśnie na roślinach. 3. Alternatywa dla wszystkiego

Reklama str. 41

Już co drugi amerykański konsument wskazuje zdrowie jako główny powód zakupów tzw. produktów alternatywnych – te znajdziemy dzisiaj już niemal w każdej kategorii. Nabiał, mięso, pieczywo – dzisiaj konsumenci mogą przebierać w  ofertach i  jeśli ktoś jest np. weganinem nie ma przeciwwskazań, aby jadł

18 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

„mięso”, które jak mięso wygląda i smakuje, ale nim nie jest. 4. Zrównoważony rozwój ważny dla klientów Wraz z  rosnącą świadomością konsumentów odnośnie zmian klimatycznych i  konieczności proekologicznych działań, producenci coraz mocniej akcentują swoje działania na rzecz środowiska. Często jest to właśnie jeden z głównych czynników decydujących o  zakupie produktu. Klienci chcą wiedzieć, że ich wybory nie szkodzą środowisku – wręcz przeciwnie, zależy im np. na tym, aby opakowanie wybranego produktu było biodegradowalne lub mogło zostać poddane recyklingowi,. Równie istotny jest dla nich fakt, aby w  czasie produkcji nie ucierpiała przyroda. Znając poglądy swoich klientów, firmy chętniej inwestują w  technologie, dzięki którym ograniczają swój negatywny wpływ na środowisko. 5. Coraz chętniej kupujemy przekąski Rośnie tempo naszego życia, a wraz z nim popularność przekąsek. Coraz więcej marek serwuje konsumentom swoje znane produkty także w wersji to-go. Z  roku na rok rośnie także popularność zdrowych przekąsek,


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

19 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


TEMAT MIESIĄCA

opartych na warzywach, owocach czy też ryżu. Jak ważny jest to trend widać już także w naszym kraju – w sklepach możemy znaleźć coraz więcej zaspokajających głód produktów w  małych, wygodnych opakowaniach.

kiem odpowiadają także producenci, w ostatnich latach na sklepowych półkach na Zachodzie zaczęło pojawiać się coraz więcej produktów, które już na przodzie opakowania informują konsumentów o zawartości błonnika.

spersonalizowane. Zauważają to także najwięksi gracze na rynku, którzy coraz częściej inwestują w żywnościowe start-upy lub nawiązują z  nimi współpracę. Zrobiły to już m.in. tak uznane marki, jak Danone czy Nestlé.

6. Spersonalizowanie oferty producentów

8. „Czuję się dobrze”

10. Więź z talerzem

Konsumenci są dziś coraz bardziej świadomi i lepiej niż jeszcze kilka lat temu zdają sobie sprawę z tego, jaki wpływ na ich samopoczucie ma właściwe odżywianie. W  czasach, gdy troska o  zdrowie psychiczne jest równie ważna, co o fizyczne, chętniej sięgają oni po produkty, które już na opakowaniu obiecują lepsze samopoczucie po ich spożyciu.

Social media zmieniły w ostatnich latach otaczającą nas rzeczywistość – coraz chętniej sami pozbawiamy się prywatności, informując naszych znajomych o tym, co robimy lub gdzie jesteśmy. Dzielimy się z nimi także informacjami o  tym, co znajduje się na naszych talerzach – szczególnie chętnie robią to zwłaszcza młodzi ludzie, przed którymi media społecznościowe nie mają żadnych tajemnic. Ten trend mogą wykorzystać producenci, nie tylko poprzez tworzenie fotogenicznych produktów, których zdjęciami konsumenci będą się ze sobą dzielić, ale także przez zaangażowanie ich do tworzenia nowych linii produktowych. Tak postąpiła marka Oreo, która zachęcała klientów do wymyślania własnych smaków – wybrane z  nich pojawiły się w  limitowanych wersjach w sklepach w Stanach Zjednoczonych, a  później ogłoszono zwycięski smak. Tego typu działania z pewnością zwiększają zaangażowanie konsumentów i  zacieśniają ich więź z marką.

Coraz większy wpływ na rozwój nowych produktów mają indywidualne potrzeby konsumentów. Producenci wypuszczają na rynek coraz więcej żywności skierowanej do klientów o konkretnych potrzebach. Dieta paleo, ketogeniczna czy też wegańska – oferta tego typu produktów jest coraz szersza, przez co klienci sklepów mogą mieć wrażenie, że została ona dla nich spersonalizowana. Tego rodzaju troska o  konsumentów o  bardziej niestandardowych potrzebach z  pewnością wzbudza większe zaufanie wobec marki. 7. Świeże spojrzenie na błonnik Błonnik powraca jako jeden z  głównych składników produktów żywnościowych – już dziś wg konsumenckiej ankiety Innova Market Insights 44% Amerykanów i  33% Brytyjczyków zwiękph_frackowiak_produkt_131x65.pdf 1 rosną09/10/2019 szyło jego konsumpcję. Na ce zainteresowanie tym składni-

9. Rosnąca rola start-upów Małe start-upy zaczynają mieć coraz większe znaczenie w branży FMCG. Na półkach sklepów regularnie pojawiają się nowe produkty od małych, dopiero rozwijających się marek – przykładem mogą być chociażby kategorie napojów bezalkoholowych oraz piw. To w Polsce, ale podobnie dzieje się także w USA i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z  ankietą przeprowadzoną przez firmę Innova, 2 na 5 konsumentów prefe14:28tam mniejsze marki, ponieruje waż ich zdaniem są one bardziej

Reklama

Przepowiadanie przyszłych trendów może czasem przypominać wróżenie z fusów, jednak wydaje się, że większość z  powyższych faktycznie może na dłużej zagościć na rynku. Handlowcy i  producenci mają jeszcze czas, aby się do nich przygotować, ale już za chwilę konsumenci mogą zacząć weryfikować, którzy z nich spełniają ich oczekiwania. ▼ oprac. Nikodem Pankowiak

20 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


XXXXXXXX

21 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


REPORTAŻ

Perspektywiczny łomżyński handel

Detaliści w Łomży dużą uwagę zwracają na ewolucję, jaką przeszedł handel na przestrzeni lat. Rosnąca konkurencja, zmiana nawyków zakupowych konsumentów oraz rozwój technologiczny są jednymi z ważniejszych zagadnień, z którymi muszą mierzyć się handlowcy. Jolanta Jagielska, Sprzedawczyni w sklepie spożywczym przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego

ŁOMŻA • Powierzchnia miasta: 32,7 km2 • Ludność: 63 092 • Stopa bezrobocia w powiecie: 7,4% (09.2019 r.) Źródło: GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

P Ewa Strynkowska, Kierownik sklepu sieci Lewiatan

Agnieszka Wiśniewska, Sprzedawczyni w sklepie przy ul. Bolesława Prusa

ołożone na Podlasiu miasto znane jest w całej Polsce głównie za sprawą miejscowego browaru, będącego jednym z  największych pracodawców w  mieście i  zatrudniającego niemal 170 osób. Historia tego przedsiębiorstwa sięga 1968 r. Początkowo produkowano piwo głównie na lokalny rynek. Ze względu na rosnące zainteresowanie łomżyńskim piwem nastąpiła rozbudowa zakładu należącego obecnie do koncernu Van Pur. Moce wytwórcze zwiększyły się czterokrotnie, a piwo zagościło w sklepach nie tylko w całej Polsce, ale i  za granicą. Browar wspiera również wiele lokalnych inicjatyw – sponsoruje klub piłkarski ŁKS 1926 Łomża oraz takie wydarzenia, jak Juwenalia czy obchodzone w październiku br. obchody 50-lecia MPK. Miasto będące głównym ośrodkiem zachodniej części województwa podlaskiego stanowi także dobre miejsce dla han-

22 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

ŁOMŻA

dlowców. Obecność placówek wielu sieci oraz niezależnego detalu powoduje napływ klientów z okolicznych miejscowości, którzy przyjeżdżają tutaj na zakupy. Wiele zmian O  tym, jak duże przeobrażenie dokonało się w  łomżyńskim detalu redakcja „Poradnika Handlowca” rozmawiała z  Agnieszką Wiśniewską, sprzedawczynią w  sklepie spożywczo-przemysłowo-monopolowym należącym do Grupy Chorten. – Pracuję w tym miejscu od 20 lat. W tym


REPORTAÅ»

23 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

czasie w największym stopniu zmieniła się technologia. Gdy zaczynałam, na porządku dziennym było korzystanie z  kalkulatora i  wagi szalkowej. Teraz są nowoczesne kasy fiskalne i wagi elektroniczne. Pojawiły się również terminale do płatności bezgotówkowych. Praca w  sklepie to ciągła nauka. Klienci myślą, że stanie za ladą to łatwe zajęcie i  nie zdają sobie sprawy z  tego, jakie umiejętności należy posiadać. Trzeba cały czas się edukować, by sprawnie obsługiwać ku-

tów, cena ma dla nich mniejsze znaczenie. Chcąc sprostać oczekiwaniom osób odwiedzających sklep właściciel stara się zamawiać towar, o który często pojawiają się pytania ze strony stałych klientów – przyznaje detalistka ze sklepu przy ulicy Bolesława Prusa. Kolejnym z  przeobrażeń, na które zwrócono uwagę pozostaje rosnąca konkurencja i związane z  tym zmiany zachodzące w  odwiedzalności punktów handlowych. – Sklep działa w tej loka-

Lewiatan przy ulicy Władysława Reymonta

pujących. W czasie tych 20 lat powiększył się także znacząco asortyment dostępny w sklepach. Ewolucji uległy również nawyki zakupowe klientów. Oczekują oni przede wszystkim wysokiej jakości oferowanych produk-

Browar Łomża

lizacji od 23 lat. Ja pracuję w nim od 10 lat. W  tym czasie handel przeobraził się bez porównania. Kiedyś cały czas w placówce była kolejka, teraz sytuacja wygląda inaczej. Wiele zależy jednak od pory roku. Największy ruch panuje, gdy za oknem jest ładna pogoda – mówi Katarzyna Kosakowska, sprzedawczyni w sklepie sieci ABC. Wabik na klienta

Reklama str. 65

obecnych w innych obiektach. – W sklepie jest szeroki wybór, ponieważ klienci są bardzo wymagający i  często kupują produkty swoich ulubionych marek. Konsumenci mają różne gusta, więc na półkach musi być wiele artykułów – zaznacza na wstępie rozmowy Barbara Grajko, sprzedawczyni w  sklepie spożywczo-przemysłowym „Kubuś”, dodając: – Tym, co głównie wyróżnia placówkę okazuje się oferta produktów świeżych. Właścicielka dużą wagę przywiązuje

Niewielkie placówki chcąc utrzymać stałych klientów i przyciągnąć nowych muszą wyróżniać się na tle konkurencji. Jedną z  najbardziej skutecznych metod okazuje się zaoferowanie pozycji asortymentowych nie-

24 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

do wysokiej jakości oferowanych owoców i warzyw. Ma swoich zaufanych dostawców, zarówno lokalnych, jak i  większych. Kolejną kategorią wyróżniającą sklep od konkurencji jest szeroka półka z wyrobami miejscowych piekarni i  cukierni. Dużą uwagę przywiązuje się również do terminów przydatności do spożycia. Nie ma opcji, by ktoś kupił przeterminowany towar. Szybko reagujemy, gdy zbliża się data graniczna – wówczas organizuje się przecenę i  umieszcza produkt w  strefie kasy. Gwarantuje to zbyt. Chcąc dodatkowo zadbać o  klientów, istnieje także możliwość zamówienia produktów. Gdy ktoś pyta o  jakąś nowość, właścicielka stara się za-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


REPORTAŻ

opatrzyć w nią sklep, tak by przy okazji kolejnej wizyty móc zaproponować poszukiwany wcześniej produkt. Odwiedzający doceniają takie działanie – wyznaje sprzedawczyni w  obiekcie należącym do sieci Eden. Podobną metodę, polegającą na oferowaniu wysokiej jakości produktów świeżych, praktykuje się w  niewielkim obiekcie

Sklep „Alex”

przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego. – Sklep, w którym pracuję od 14 lat, działa w tej lokalizacji od 25 lat. Ze zmian jakie zaszły w tym czasie na lepsze widać dużą liczbę klientów, szczególnie w  okresie letnim. Placówka przyciąga głównie szeroką ofertą owoców i  warzyw, reszta asortymentu znajdującego się na półkach stanowi tylko dodatek. Towar dostarcza-

ny jest z giełdy z Warszawy, której właściciel pozyskuje artykuły spożywcze od okolicznych rolników – wyjaśnia Jolanta Jagielska, sprzedawczyni. Kolejnym ze sposobów na przyciąganie klientów pozostaje przynależność do sieci. Znajome logo na elewacji pozwala zwiększać możliwość przeprowadzania promocji, w  ra-

Sklep „Fenix” należący do Społem Łomża

mach szerszych działań prowadzonych również w innych sklepach. – Wcześniej obiekt funkcjonował pod szyldem Maximix, a od dwóch lat jako Lewiatan. W  prowadzeniu działalności bardzo pomagają promocje realizowane przez sieć. Reklama telewizyjna, gazetki i plakaty z przecenionym towarem zwiększają rotację produktów. Widać większe zainteresowanie klientów artykułami znajdującymi się w promocji – przekonuje Ewa Strynkowska, kierownik marketu Lewiatan. Każdy kupujący jest inny

Reklama str. 69

cji. Dzięki wieloletniej obecności na rynku placówka, w której pracuję, zdobyła szeroką bazę stałych klientów i  na nich opiera swoją działalność – podkreśla Agnieszka Wiśniewska. Mieszkańcy osiedli, dla których mniejsze sklepy stanowią najwygodniejszą i  najszybszą alternatywę zakupową, stanowią też ważne ogniwo w  markecie Lewiatan przy ulicy Księ-

Prowadząc biznes handlowy należy dostosować się do uwarunkowań stwarzanych przez otoczenie. – W okolicy znajduje się kilka innych niewielkich sklepów, ale nie stanowią one dużej konkuren-

26 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

cia Janusza I: – Handluje się różnie, ponieważ sklep położony jest na osiedlu zamieszkiwanym głównie przez osoby starsze i dużo zależy od okresu, w  którym dostają one emerytury. Głównie kupują pieczywo i  nabiał, przeważnie sięgając po produkty z  lokalnych piekarni i  mleczarni – wyjaśnia Ewa Strynkowska. Z  kolei sklep „Kubuś” czerpie korzyści z  klientów będących fanami aktywności fizycznej. – Duży ruch panuje, gdy za oknem jest ładna pogoda. Obok placówki znajduje się kompleks sportowy i osoby korzystające z niego przy okazji dokonują zakupów – tłumaczy Barbara Grajko. Przykład ten unaocznia fakt, że obecność często uczęszczanych obiektów wpływa pozytywnie na prowadzenie handlu w sklepach położonych nieopodal. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


Trade Readership Monitor Nielsen listopad 2019 Jedyne w roku 2019 syndykatowe badanie czytelnictwa prasy handlowej, reprezentatywne dla handlu wielko- i małoformatowego w Polsce, z udziałem międzynarodowych producentów zlecających reklamy w prasie handlowej*

Najnowsze badanie TRM Nielsen Listopad 2019 Rekordowa znajomość prasy handlowej wśród detalistów branży FMCG! „Poradnik Handlowca” najbardziej znanym magazynem prasy handlowej w Polsce! ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) P. A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a?

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=840

70 %

TRM 2019, dane ważone

Poradnik Handlowca

53 %

Wiadomości Handlowe

58 % Handel

20 %

Magazyn Życie Handlowe

39 %

Hurt & Detal

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy. *

Stan do dnia opublikowania wydania Poradnika Handlowca listopad 2019, tj. 4.11.2019 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział w badaniu. Państwa opinie mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia standardów prasy handlowej oraz dokładności pomiaru czytelnictwa pism handlowych w Polsce. więcej na str. 28-29


Trade Readership Monitor Nielsen listopad 2019 Jedyne w roku 2019 syndykatowe badanie czytelnictwa prasy handlowej, reprezentatywne dla handlu wielko- i małoformatowego w Polsce, z udziałem międzynarodowych producentów zlecających reklamy w prasie handlowej*

Najnowsze badanie TRM Nielsen Listopad 2019 „Poradnik Handlowca” najbardziej znanym magazynem prasy handlowej w Polsce! DOTARCIE PISM HANDLOWYCH

(odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Total sklepy w Polsce N=1006

% 48 % 48

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=840

TRM 2019, dane ważone

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

% 58 % 58

% % 38 36 % % 38 36

% % 32 30 % % 32 30

% 20 % 20

% 16 % 16

Po ra

Ha n

W ia

5% Hur 5% Magaz

Po ra

Hur zyn t&D H o e t a l a n d l o w Ż y ci e ś c Ha n i Ha e M a ga H u n dl Po ra H dl o W dnik andel wca iadomoś rt & Deotwe Handlo zyn Życi e al ci H a we Ha n n dlo dl o w we ca

yn t&D H o ś ci e t a l a n d l o w Ż y ci e Ha n e H M a a ga H u n dl Po ra H dl o W dnik andel wca iadomoś rt & Deotwe Handlo zyn Życi e al ci H a we Ha n n dlo dl o w we ca

d ni k

d el

dom

ZNAJOMOSĆ WSPOMAGANA PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) A o których% pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a?

57 57 % % 58 59

Sklepy % małoformatowe (tradycyjne) N=846

6% 6% Maga

Ha n

d ni k

W ia

d el

dom

DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Sklepy małoformatowe (tradycyjne) N=846

TRM 2019, dane ważone

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. % 3% 34 Tylko tytuły wysokonakładowe, których 3 % nakład miesięczny wynosi 8 % 4 minimum 60 tys. egzemplarzy. % 34 3343% % % % 38 16 36 % 1 3% 16 5% % 20 W %Mag Hur 5% Po ra Ha n ia d o t & 16 Ha azyn de

d ni k

n d l o Ż y ci moś Deta e ci H a we Ha lM n dlo a ga Hu% Po ra Hanndlow Wia z r w y 6 t H d d & D e e a n d n Ży el c a omo d ni k l o w ci e t al ś ci H Ha n e and dl o w lowMag Ma g Huiar Hure azy PHoarnad Po ra HWacniaa W a t t H H d d d a & n a zyn eol mo o&mDoe del d ni k ś ci H śtcail H ndloDweteal Życiendlowe Życie H a n ni k H a n a a n dlo n dlo dl o w dl o w we we c c

a

% 48

27 % 27

% % 31 29 % 15

l

a

Po ra

4% Po ra

d ni k

Ha n

Ha n

d el

dl o w

ca

W ia

dom

Ma g Ha n a z y n Ży d l o w ci e o ś ci e t al e Ha n dlow e Hur

% 43

Stan do dnia opublikowania wydania Poradnika Handlowca listopad 2019, tj. 4.11.2019 r.

Po ra

d ni k

d ni k

t&D

We wszystkich najważniejszych wskaźnikach dotarcia pism i czytelnictwa, najwyższą pozycję w 2019 roku zajął Poradnik Handlowca zdecydowanie umacniając pozycję lidera. Po sporym wzroście w ostatnim roku we wskaźniku dotarcia pism Poradnik Handlowca utrzymał swój wysoki wynik na poziomie 48% i dużą przewagę nad dwoma kolejnym tytułami z przodującej trójki pism. Warty podkreślenia jest duży dystans między Poradnikiem Handlowca a konkurencją, co z pewnością wyjaśnia wysoki poziom i optymalizacja dystrybucji tego tytułu. Gdy spojrzymy na fakt sięgnięcia po pisma handlowe i ich lekturę, Poradnik Handlowca jest czytany cyklicznie średnio w 43% sklepów w Polsce. Znaczenie prasy handlowej potwierdza wysoki wskaźnik znajomości poszczególnych tytułów. W obecnym roku 83% sklepów potwierdziło otrzymywanie prasy handlowej, co oznacza lekki wzrost rok do roku i jednocześnie jest wysokim osiągnięciem dla branży pism handlowych. Komentarze do wyników: Bartłomiej Strączak, Client Business Partner/Sales Effectivness/Nielsen Polska *

% 43 % 43

% 44

H

Ha n


n dl o

and

wca

low

e

CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO

(odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=840

% 57

TRM 2019, dane ważone

% % 59 59

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

% % 48 48 % 3% 34 3 % % 31% 29

31

% 31

% 16

% 15

4%

4%

Ma g a &azDyen Ż Hand zyn Ży owe talycie lowe cie owe

Po ra

d ni k

HPaonra dedl nik

d ni k

Ha n

d el

dl o w

dom

ca

Total sklepy w Polsce N=1006

Ma g Ha n a z y n Ży d l o w ci e o ś ci e t al e Ha n dlow e

Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

d ni k

HPaonra dedl nik

WHan

% % 44 44

% 13

% 12

4%

Ma g HuMag a HuWr iado WHiaande t & Dmo Hanrt &azDyen Ż Handl zyn Życ doml o ś ci etaślci H dlow talycie owe ie Ha n Ha n a e H n dlo dl o w and dl o w we low ca e ca HPaonra dedl nik

Po ra

d ni k

% 12 4%

H

iaddel H a n o m o ś ci H Ha n dl o w a dl o w ca ca

% % 27% % 27 26 26

4%

Po ra

d ni k

t&D

% 7% % 277% 2 27 2 % 13

Po ra

Sklepy małoformatowe (tradycyjne) N=846

TRM 2019, dane ważone

% % 43 43

5%

Ma g HuMag a HuWr iado WHiaande t & Dmo Hanrt &azDyen Ż Handl zyn Życ doml o ś ci etaślci H dlow talycie owe ie Ha n Ha n a e H n dlo dl o and dl o w we low Hur ca Ha n wca We ia

Po ra

% 48 % % 43 43

% 29

% 15

6%

% 48

4%

Ma g HuMag az H Ha WPoiara HWi Hanrt &azDyen Ży Handl yn Życ dodmnik anaddeol mo urtn&deDl ś ci H d l o w t a l ci e o w e i e oścHi a e t al Ha n a n e H n dlo anddlow dl o w we low ca e ca

METODOLOGIA TRM Nielsen listopad 2019 • jedyne opublikowane w bieżącym roku syndykatowe badanie czytelnictwa prasy handlowej, którego wyniki są reprezentatywne dla pełnego spektrum handlu detalicznego branży FMCG w Polsce, z uwzględnieniem poszczególnych formatów sklepów, również specjalistycznych i dyskontów • maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 p.p. • badanie syndykatowe, w którym po raz ósmy z rzędu uczestniczyli międzynarodowi producenci branży FMCG zamieszczający reklamy w prasie handlowej • wywiady typu face-to-face (z wykorzystaniem winiet oraz okładek czasopism) • w podziale na typy sklepów i regiony wg reprezentatywnej próby (N=1006), wylosowanych z należącej do firmy Nielsen bazy sklepów, która odzwierciedla strukturę panelu handlu detalicznego w Polsce (populacja 105.500 sklepów z wyłączeniem stacji benzynowych, aptek, kiosków spożywczych i wielobranżowych) • respondentami były osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie sklepów • dla jak najbardziej dokładnego oszacowania pozycji pism uzyskane dane zostały przeważone według liczebności sklepów ze względu na dysproporcjonalny dobór próby • zastosowane metody statystyczne gwarantują spełnienie globalnych standardów jakości dotyczących raportowanych wyników • w badaniu brały udział następujące tytuły pism (miesięczniki wysokonakładowe): Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe. Tytuły pism musiały spełniać dwa podstawowe kryteria: 1) tytuł aktualnie zarejestrowany w ZKDP oraz 2) ich miesięczny nakład wynosi min. 60 tys. egz. Więcej slajdów z raportu TRM Nielsen 2019 na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl


Sieci handlowe

Netto walczy

o nowych klientów

fot. BigstockPhoto.com

Ostatnie tygodnie i miesiące to okres dużych zmian w sieci Netto – personalnych, wizualnych, ale także tych w ofercie sklepów. Czyżby duńska sieć zamierzała w niedalekiej przyszłości „postawić się” swoim większym konkurentom?

S

zerokim echem odbiło się objęcie funkcji wiceprezesa i dyrektora operacyjnego w Netto przez Krzysztofa Kamińskiego – przez lata związanego z  Tesco, gdzie odpowiadał m.in. za format hipermarketów w Polsce oraz platformę Tesco EZakupy. Tak duży transfer nie mógł zostać niezauważony przez branżę – już pojawiły się pierwsze głosy, że przejście Kamińskiego do Netto oznaczać będzie rozwój biznesu e-commerce w Polsce. Do tej pory Salling Group – właściciel sieci – rozwijał internetowy handel w  swoim rodzimym kraju – Danii. Zatrudnienie specjalisty

Reklama str. 109

od e-commerce z pewnością nie jest przypadkiem, w  przyszłości spodziewajmy się więcej informacji o planach Netto odnośnie rynku e-commerce. Sieć stawia na nowoczesność – pod koniec zeszłego roku w  Gdańsku otwarto pierwszy sklep w  koncepcie Netto 3.0. W  placówkach tego typu postawiono na wyraźniejszą ekspozycję świeżych warzyw i  owoców, do tego poszerzona została m.in. oferta produktów bezglutenowych i bio oraz produktów to-go. Mająca ponad 370 sklepów sieć planuje, aby do końca tego roku w 100 z nich wprowadzić rozwiązania 3.0, z czego w około 30-40 będzie to pełen koncept – wprowadzenie go w pełni w starszych sklepach będzie możliwe dopiero po ich remodellingu. Kolejną nowością jest wypiek pieczywa na miejscu – do tej pory Netto było znane z tego, że „wpuszczało” na salę sprzedaży zewnętrzne firmy, w tym właśnie piekarnicze, a oferta pieczywa samego dyskontu była raczej skąpa. W sklepach funkcjonujących w  nowym koncepcie wyraźnie czuć skandynaw-

30 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

skiego ducha – ich design wyraźnie nawiązuje do trendów z północy Europy, choćby poprzez zastosowanie wielu drewnianych akcentów. Innymi nowinkami dla klientów są chociażby specjalna strefa z produktami śniadaniowymi czy młynek do kawy, z którego można korzystać nieodpłatnie. Ostatnio poszerzono także ofertę alkoholi – do sprzedaży wprowadzano nowe wina z Półwyspu Iberyjskiego, Włoch i Gruzji. Start nowego konceptu to też wyraźny sygnał dla całej branży – Salling Group widzi dla Netto miejsce na handlowej mapie Polski i  postanawia wykorzystać swoją szansę. Choć w  2017 i 2018 r. otwarto w sumie tylko kilkanaście sklepów, co może nie robić wrażenia, porównując te wyniki ze wzrostami największych konkurentów sieci, to już na lata 2019-2021 zaplanowano w  sumie ponad 100 nowych otwarć. Mogłoby się wydawać, że rynek dyskontów w Polsce został zdominowany przez dwóch dużych graczy, którzy zawładnęli klientelą, także za pomocą szerokich kampanii reklamowych w  mediach. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższych latach Netto będzie próbowało nieco przełamać ten duopol i zawalczyć o serca klientów swoim nowym konceptem. To z pewnością trudne zadanie, ale nie niewykonalne, przez co rywalizacja na rynku dyskontów powinna w najbliższym czasie nabrać rumieńców. ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

31 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


handel w Polsce

Grupy zakupowe

– interesująca alternatywa dla franczyzy? Powodem sięgnięcia przez firmy handlowe po formę grupy zakupowej jest „napięcie” konkurencyjne pomiędzy handlem sieciowym i handlem indywidualnym (niezrzeszonym, działającym w mniejszej skali). W najprostszej postaci grupa firm ustala po prostu, że wedle uzgodnionych zasad firmy dokonywać będą wspólnego zakupu produktów. W większej ilości zakupu upatrując źródło uzyskania niższej ceny, a więc większej siły konkurencyjnej.

Z

azwyczaj na tym jednak się nie kończy, gdyż grupa zakupowa prędzej czy później instytucjonalizuje się i z  zawartego porozumienia zakupowego wyrastają „organy” powstałej grupy. Grupa jako całość penetruje oferty, negocjuje, organizuje taniej logistykę (dostawę, skład), kontroluje jakość i  nadzoruje dostawy, stosunkowo szybko tworzy i zarządza magazynem pośrednim i dostawą do sklepów, kreuje system „samopomocy” w zakresie finasowania obrotu, gwarancji, marketingu itd. W  ten sposób – chcąc, nie chcąc – grupa zakupowa powoli integruje się, zacieśniając dyscyplinę wewnętrzną, z  czasem stając się specyficzną, luźniejszą

Reklama str. 131

co do struktury siecią, która przybiera najczęściej postać poziomego, partnerskiego porozumienia franczyzowego (w Polsce mówi się o grupie kupieckiej). Świetnym przykładem jest tutaj ewolucja takich bytów gospodarczych/firm jak WGS czy Chorten. Nie wyklucza to możności nabrania struktury pionowej, kiedy to znajduje się „patrona” w  postaci silnego hurtownika sieciowego (przykłady można mnożyć pośród partnerów systemu handlowego Eurocash czy Specjał). Grupy zakupowe są zatem ciekawą i skuteczną alternatywą dla kupców chcących zachować w dużym stopniu swą niezależność i  jednocześnie funkcjonować skutecznie na konkurencyjnym rynku. Jest jednak najczęściej tak, że twarde reguły konkurencji wymuszają rozrost reguł i instytucji grupy, przybliżając ją do franczyzy. Integracja i „utwardzanie” się struktury zarządczej grup zakupowych do postaci franczyzopodobnych i  franczyzowych sensu stricte jest najczęściej nieuniknionym kosztem przetrwania firmy rodzinnej na bardzo konkurencyjnym rynku. Bez dyscypliny sieciowej nie sposób bowiem przetrwać poza szczególnymi rynkami ni-

32 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert szowymi. Sądzę jednak, że forma grupy zakupowej będzie obecna na polskim rynku, pomimo spadku liczby sklepów niezależnych. Zasilą ją m.in. ci, którzy zrezygnują z umów franczyzowych i spróbują stworzyć coś od nowa. Sami i u siebie przekonają się jednak, że bez instytucjonalizacji grupy i samoograniczenia dyscypliną sieciową daleko nie „zajadą” – podobnie jak doświadczyły tego i zaakceptowały wraz z sukcesem rynkowym liczne grupy kupieckie. Taka jest po prostu logika rynku i konkurowania na nim w  sytuacji rozwoju silnych organizmów sieciowych o formacie dyskontowym lub tzw. proximity market. Nie da się tego procesu zamrozić. Rynek to dynamiczne miejsce, a siła rynków lokalnych utrzyma i  sieci jednolite własnościowo i  te integrujące drobniejszy detal, także w  postaci utwardzających się grup zakupowych. Można spodziewać się, że zanikanie tradycyjnych hurtowni wesprze ten proces. Mając wyjście w postaci „sprzedania się” do większych systemów hurtowych, spróbują również pozostać na powierzchni zmieniając profil działania. Innymi słowy skierują się w  stronę spróbowania odnalezie-


Oblicza handlu

33 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


handel w Polsce

nia się w roli centrów dystrybucji dla mniejszych grup zakupowych lub franczyz kupieckich. Możliwe są tu bardzo różne rozwiązania własnościowe i  integracyjne. To często niedoceniany model biznesowy, tym bardziej potrzebny, że zarówno hurtownie, jak i  sklepy w grupach zakupowych skłaniają się ku współpracy z HoReCa i lokalną produkcją żywności. Podnoszone argumenty wskazują, że należy ostrożnie podchodzić do przeciwstawiania grup zakupowych franczyzom, przynajmniej poziomym, w  istocie będącym ustrukturowanymi kupieckimi grupami zakupowymi, wypracowującymi swoje zasady dyscypliny sieciowej. Jakby to nieprawomyślnie, w  myśl przyjętych kwalifikacji i podziałów form integracji i konsolidacji niekapitałowych, nie zabrzmiało, to grupa zakupowa jest swoistą, zarodkową formą franczyzy poziomej – kupieckiej. Franczyza zaś taka to nic innego jak mechanizm integracyjny grupy zakupowej obudowany rozwiązaniami stojącymi na straży rosnącej z  konieczności dyscypliny sieciowej. Nieco inaczej jest we franczyzie pionowej, która pozyskuje sklepy (firmy) do swego rynku zaopatrzenia hurtowego i  systemu dystrybucji, niejako kupując zbyt, ale… Wewnętrzny mechanizm obniżenia ceny finalnej i  wsparcia w sklepach systemowych jest przecież ten sam. Z drugiej strony jednak jest tak, że do grupy zakupowej i potem do „płaskiej” franczyzy poziomej wchodzą firmy, które chcą działać razem, a do franczyz pionowych, organizowanych przez wielką dystrybucję i hurt raczej te firmy, które muszą. Jeśli zatem „uchowa” się w Polsce małopowierzchniowy komponent rynku detalicznego (a  tak raczej będzie), to grupy zakupowe będą miały się dobrze, podobnie jak ich formy ewolucyjne. Grupy zakupowe to jednak nie tylko domena sklepów kupiec-

kich. Konkurencyjny rynek detalu do aliansów o charakterze „płaskich” porozumień zakupowych skłania nawet wielkie organizmy handlowe. Najlepszym przykładem jest tutaj początkowo znakomicie rokująca, ale w  ostatecznym rachunku zdemontowana Grupa PL Plus. U jej źródeł znajdujemy wolę sprostania przez supermarkety konkurencji cenowej ze strony sieci dyskontowych i hipermarketowych. Okazało się jednak, że początkowy sukces zrodził problem przywództwa i  spory, co do udziału w kosztach rozwoju grupy – i  tego nie udało się przezwyciężyć. Wbrew porażce strategia dużej grupy zakupowej wykazała swą przydatność w „boju” konkurencyjnym. Jest to doświadczenie pozytywne, do którego słabsze sieci handlowe, głównie o kapitale polskim, powinny wrócić. Szczególnie w  nadchodzącym czasie spowolnienia i  polityki systemowego powstrzymywania ekspansji sieci handlowych. Tym bardziej, że prognozowana dynamika najefektywniejszych konkurencyjnie sklepów dyskontowych ma sięgnąć 8% rocznie w ciągu najbliższych 5 lat. Pomysł budowania synergii konkurencyjnej wielu firm handlowych dotyczy także wielkich globalnych aliansów zakupowych. Sięgają one – jak np. EMD, Coopernic, AMS – po zakupy powyżej 100 mld euro, celując w  największe światowe rynki. Ich potęga obudziła chybioną reakcję UE, planującą zakaz grup zakupowych, jak gdyby organizowali je tylko najwięksi. Na szczęście udało się ją zablokować. Widać wyraźnie, że proces uefektywnienia handlu i  wzmagania potencjału konkurencyjnego przez budowę synergii współpracujących firm dotyczy w  rynku każdego wymiaru i rozmiaru. Świadczy to o  dobrej perspektywie dla grup zakupowych w  nadchodzących dekadach rewolucji technologicznej w handlu on- i offline. ▼

34 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Świadczenia pracownicze

Siła rynku ukryta w benefitach

W momencie historycznie niskiego bezrobocia i rosnącej liczby absolwentów szkół wyższych na rynku, pracodawcy poszukują nowych metod przyciągnięcia pracownika. Atrakcyjne wynagrodzenie przestaje być głównym motywatorem przy wyborze miejsca zatrudnienia. Coraz większą wartość stanowi gwarancja zapewnienia work-life balance, przychylny stosunek przełożonego do pracy zdalnej i wartości społeczne, którymi kieruje się firma.

O

becnie głównym założeniem pracodawcy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu benefitów jest zyskanie lojalności i  stworzenie przywiązania do miejsca pracy. Oczekuje on Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 79

również zwiększenia zaangażowania zespołu. Jest to w pełni zrozumiałe podejście – w momencie niskiego bezrobocia zdobycie nowego kandydata to czasochłonny i  kosztowny proces, tym ważniejsze jest utrzymanie dotychczasowej kadry i  zapewnienie jej oczekiwanych warunków zatrudnienia. Środki, które w innym wypadku zostałyby przeznaczone na wdrożenia i  szkolenia nowego pracownika, mogą trafić do puli zasilającej benefity pozapłacowe, zachęcające do pozostania w firmie. Branża handlowa jest specyficznym środowiskiem, a  benefity pozapłacowe powinny uwzględnić jej szczególny charakter. Niezmiernie ważne jest indywidualne podejście przy jednoczesnym równym traktowaniu pracowników, tak, by ci z  większym stażem nie poczuli się niedocenieni, a  młodzi wykluczeni z systemu. Tylko w ten sposób pracodawca jest w  stanie skutecznie dobrać narzędzia wspierające członków kadry. Przykładowo, przedstawiciel handlowy w  ramach umowy może korzystać ze służbowego samochodu i telefonu w czasie prywatnym. Jednak osoby

36 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

pracujące w sklepie, od których wymaga się fizycznej obecności w pracy, mają zdecydowanie bardziej ograniczone opcje. Rozpatrując różne możliwości należy się zastanowić, czy benefit nie wymaga od pracownika zbyt wiele zaangażowania, co może zupełnie zniechęcić go do skorzystania z dodatku. O ile dofinansowanie do urlopu lub karta żywieniowa pozwolą wykorzystać dodatkowe środki, tak bilety wstępu na wydarzenia kulturalne powinny dawać swobodę w wyborze terminu ich zrealizowania. A to dopiero początek listy zagadnień, które pojawią się podczas budowania systemu benefitów. Jednak dobrze przemyślane propozycje pozwolą oszczędzić czas i  pieniądze wydane na nieskuteczne działania. W  większych zakładach warto pomyśleć o przygotowaniu kilku propozycji, spośród których członkowie kadry wybiorą tę, która będzie najbardziej atrakcyjna, pozwalając im na cokwartalne zmiany. W ten sposób zaobserwujemy, co cieszy się największym powodzeniem, a  co okazuje zbyt uciążliwe – np. regularny udział w kursie językowym, wymagający poświęcania czasu na lekcje i powtarzanie materiału między zajęciami.


Szkoła Główna Handlowa

37 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Świadczenia pracownicze

Jak skutecznie dopasować benefity? Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy będą musieli w najbliższym czasie wykazać się większą wyrozumiałością do łączenia przez pracowników pracy z  nauką. Możliwość zdobywania wykształcenia jest priorytetem dla młodych osób. Pokolenie obecnych 20- i  30-latków coraz częściej swój wolny czas poświęca na dokształcanie, upatrując w  tym szansę rozwoju zawodowego. Takie osoby szczególnie docenią możliwość wcześniejszego kończenia pracy w wybrane dni, które będą mogli poświęcić na uczęszczanie na zajęcia. W  raporcie Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników” aż 35% ankietowanych pracowników wskazało dofinansowanie szkoleń jako ważny czynnik wpływający na wybór pracodawcy. To pozytywna wiadomość, potwierdzająca, że pracownicy poszukują wszelkich możliwości zdobywania umiejętności i  zwiększania swojej wartości na rynku. Jeżeli mamy do czynienia z  pracownikami zmianowymi, kurs językowy czy uczestnictwo w  szkoleniach poszerzających kompetencje, ale odbywających się w  narzuconych godzinach, mogą być niemożliwe do skoordynowania z  harmonogra-

mem pracy. W takim przypadku warto zastanowić się i poszukać innych rozwiązań. Pracownicy na pewno docenią wsparcie finansowe kursów i  pomoc w  zdobywaniu certyfikatów zawodowych. Nie musi to oznaczać organizowania zajęć przygotowawczych przez pracodawcę. Być może możliwe jest zaoferowanie indywidualnych spotkań z  nauczycielem w  trakcie zmiany? Nieobecność pracownika przez dwie godziny w  czasie mniejszego ruchu pozwoli reszcie zespołu przejąć część zadań i  przy odpowiednio zaplanowanej organizacji nie wpłynie negatywnie na całodniowe wyniki. Miejmy na uwadze, że jest to inwestycja w  naszego pracownika i  rzeczy pozornie wydające się uciążliwe zaowocują umiejętnościami, które przełożą się na wzrost efektywności i  pozytywny wizerunek firmy. Prawdziwa wartość benefitów Propozycja kształcenia jest szczególnie wartościowa dla osób, które w  młodym wieku podjęły pracę na cały etat, rezygnując ze szkoły z  powodu kłopotów finansowych. Oczywiście nie każde miejsce pracy może pozwolić sobie na tak zaawansowane działanie, jednak wskazuje to ważny kierunek. Dobrem przedsiębiorstwa są jego pra-

Reklama

38 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

cownicy – bez nich nawet najlepszy towar zostanie niezauważony wśród wielu innych. Uwzględnianie sytuacji życiowej pracownika to ważna kwestia, która nie powinna być obojętna skutecznemu managerowi. Benefity, z których korzystają członkowie rodziny, jak dopisanie małżonka do prywatnego ubezpieczenia medycznego lub zajęcia sportowe dla dzieci, pozwalają odnieść się do faktycznych potrzeb pracownika. Jednak w przypadku rozwiązań angażujących jego rodzinę, należy zachować ostrożność tak, aby nie poczuł się niekomfortowo opowiadając o  swojej sytuacji. Taka propozycja może się sprawdzić w niewielkim gronie, w którym cały zespół ma ze sobą przyjacielskie stosunki. Ponieważ w  małej grupie koszty zapewnienia prywatnej opieki medycznej mogą być zaporowo wysokie dla właściciela, istnieją inne rozwiązania, które pozwolą zadbać o dobry stan fizyczny i psychiczny pracowników – jak doskonale znane świeże owoce w pracy czy karty sportowe. Aby pracownicy odczuli działanie benefitów, należy stworzyć długoterminowy program ich realizacji. Tylko w ten sposób obie strony są w stanie zweryfikować, czy przełożyły się one na polepszenie warunków zatrudnienia i atmosferę w pracy. ▼


Oblicza handlu

Warszawski sklep z potencjałem

fot. Jacek Ratajczak

Ulica Kopińska, w warszawskiej dzielnicy Ochota. W otoczeniu starszych kamienic i nowszych budynków działa niewielki sklep „Dzień Dobry” pana Mariusza Bielaka – handlowca, który zaczął swą przygodę z branżą FMCG stosunkowo niedawno, bo w 2014 r.

S

tało się to zresztą trochę przez przypadek. Mariusz Bielak zakończył bowiem w owym roku etatową pracę w  branży materiałów budowlanych i  musiał zadecydować, co dalej w życiu robić. Na spacerze z żoną i dzieckiem zobaczył niedaleko swojego miejsca zamieszkania pusty lokal do wynajęcia. Niewielki, bo tylko 25 m2, do tego, jak twierdzi, w  „stanie agonalnym”, ale pod wpływem impulsu postanowił wziąć udział w  przetargu. Gdy okazało się, że lokal przyznano właśnie jemu, dopiero wówczas zaczął się zastanawiać nad wyborem branży. – Doszedłem do wniosku, że brakuje tu sklepu, który oferowałby asortyment typowo śniadaniowy, plus dawał możliwość wypicia na miejscu dobrej kawy, „wspomaganej” równie smacznym wypiekiem cukierniczym – przypomina sobie decyzję sprzed lat. Szybko sam wyremontował sklep i postawił na niespotykany w  okolicy

asortyment. Z czasem wypracował sobie renomę, zdobył uznanie w  oczach okolicznych mieszkańców. Obecnie przez jego placówkę przewija się dziennie 300-400 osób. Na pytanie, skąd tak wysokie obroty w miejscu, gdzie trzeba powalczyć o klienta, pan Mariusz odpowiada: – Nie handluję w  ogóle alkoholem, papierosami, jednak znalazłem niszę towarową i  dziś moi klienci mówią, że takiego drugiego sklepu w okolicy nie ma. Główne obroty (ok. 60%, 2500-3000 zł dziennie) właściciel generuje na owocach i warzywach – to magnes przyciągający lokalnych klientów. Dlatego postawił na rozbudowę części owocowo-warzywnej, wyszedł z nią na zewnątrz i podwoił w ten sposób powierzchnię sprzedaży. W  sezonie, który w zależności od temperatury trwa od marca do października Mariusz Bielak oferuje w formule samoobsługi zawsze świeże owoce i warzywa.

39 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

– Pochodzą w 90% z  Rynku Hurtowego Bronisze. To miejsce stwarza mi możliwość optymalnego wyboru, tu w jednej tylko alejce jest kilkudziesięciu producentów. Dlatego tu dokonuję kompleksowych zakupów, sam wybieram towar. Bowiem to ja jestem dla klienta gwarantem jakości produktu, mój klient musi być zadowolony, inaczej go stracę – mówi pan Mariusz. Oprócz owoców i warzyw atutem sklepu przy ul. Kopińskiej jest też pyszne pieczywo, np. Razowiec Marszałkowski sprowadzany z siedleckiej Piekarni Ratuszowej. Kolejny magnes to kącik kawowy – Mariusz Bielak sam uwielbia kawę i to było powodem, że wstawił do sklepu profesjonalny ciśnieniowy ekspres do kawy. Codziennie zawsze jest kilkunastu amatorów małej czarnej, do tego niektórzy spożywają wyroby cukiernicze. Przez 5,5 roku licznik ekspresu pokazał 30 tys. podwójnych espresso, 12 tys. pojedynczych. To dodatkowe obroty 500-800 zł miesięcznie. Pytany o  przyszłość, Mariusz Bielak mówi, że nie martwi się na zapas, a  co będzie – życie pokaże. Podkreśla jednak, że ceni sobie niezależność: – Mam taką naturę, że zawsze niezależność była dla mnie najważniejsza. Wiem, że wiążąc się z jakąkolwiek siecią nie byłbym w  stanie w  100% dostosować się do lokalnego klienta – stwierdza. ▼ Jacek Ratajczak


DETAL

Powalczymy o konsumentów wchodzących na rynek

Jacek Ratajczak: Zapowiadał Pan, Panie Prezesie, w trakcie niedawnych obchodów 17. rocznicy powstania PGS (przypomnijmy, że pierwotnie była to Warszawska Sieć Supermarketów), że będziecie obecni we wszystkich województwach. Kiedy to nastąpi? Michał Sadecki: Obecnie posiadamy blisko 600 sklepów w  11 województwach i  w  krótkim okresie naszym głównym celem jest zwiększenie liczby placówek w tych województwach, w  których jesteśmy obecni. Według naszych analiz właśnie taki rozwój jest uzasadniony biznesowo. Oczywiście już w  dłuższej perspektywie możemy mówić o  ekspansji na cały kraj. Wstępne plany mówią o końcu 2022 r.

Czy sieć PGS rozważa w najbliższej przyszłości uporządkowanie działających w niej brandów? Czy nie korzystniej byłoby pójść w  kierunku ich ujednolicenia? Mamy w planach ujednolicenie naszych marek i  pewien pomysł na działanie w najbliższych kilku latach. Obiecuję, że część założeń ujawnimy już w pierwszym kwartale 2020 r.

Michał Sadecki Prezes Zarządu Polska Grupa Supermarketów

Jakie zatem roczne przyrosty liczby sklepów zakłada Pan w najbliższej przyszłości? Czy planujecie swój rozwój również przez przejęcia innych mniejszych sieci? Czy zdarzają się też rozstania ze słabymi sklepami? Nasz rozwój opiera się głównie na nawiązywaniu współpracy, aliansów strategicznych. W  tym roku sieć poszerzono m.in. o  sklepy na Pomorzu oraz na Mazurach. Planujemy jednak kolejne otwarcia, w tym flagowego sklepu mieszczącego się w Galerii Kupieckiej w Otwocku, o powierzchni sięgającej 1200 m2. Prowadzimy również rozmowy z polskimi przedstawicielami drobnego handlu, w celu poszerzenia siatki naszych placówek. Jeśli chodzi o rozstania, to owszem, od 4 lat następuje ciągła weryfikacja placówek, pod względem jakości ich zarządzania i zdolności ekonomicznych, w tym płynności. Z tym zresztą boryka się większość operatorów franczyzowych w Polsce. Prowadząc własny magazyn, niestety spotykamy się z tym wyzwaniem codziennie.

Rozważacie także wejście w segment sprzedaży hurtowej. Mógłby Pan przybliżyć założenia tego pomysłu? Owszem, są takie plany, jednak wciąż prowadzimy rozmowy i analizujemy sytuację rynkową, dlatego tu również nie chcę mówić o konkretach.

Otwarcie stawiacie jednak na szeroką współpracę z polskimi producentami, ostatnio ze spółdzielniami. Czy to próba zbudowania wspólnej platformy oferującej rodzimym konsumentom dobre jakościowo polskie produkty i tym samym skuteczny sposób na rywalizację z zagranicznymi gigantami? Trzy razy tak! Wspieranie polskiej przedsiębiorczości od wielu lat znajduje się wśród filarów naszej działalności. Współpracujemy już z  kilkoma spółdzielniami – to korzystna kooperacja i  cenne doświadczenie, które – mamy nadzieję – już wkrótce zaowocuje. Natomiast dotychczasowa bliska współpraca z  producentami i  dystrybutorami pozwoliła nam na uruchomienie marek własnych, które są wyjątkowo cenione przez przedsiębiorców zrzeszonych w ramach naszej sieci, ale co ważniejsze przez klientów sklepów PGS. Jaką procentowo wartość marki własne stanowią wśród ogółu asortymentu? Jaki jest przewidywany górny pułap dla private labels w PGS?

40 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


DETAL

41 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


DETAL

w wieku 14-18 lat. Istotną grupą wiekową są też tzw. millenialsi, czyli pokolenie urodzone pomiędzy 1980 a 2000 rokiem, stanowiące już 1/3 siły zakupowej. To jednak specyficzne grupy, wymagające zdecydowanie innych kanałów dotarcia. Mamy w  tym kierunku ambitne plany, które będziemy wdrażać w pierwszym półroczu przyszłego roku.

fot. Polska Grupa Supermarketów

Wcześniej zmieniliście też operatora logistycznego obsługującego operacje magazynowe i transportowe Waszej firmy oraz lokalizację centralnego magazynu. Jak podsumowałby Pan efekty tej zmiany? Zgadza się, jakiś czas temu zmieniliśmy naszego operatora logistycznego. Pozytywne efekty tego posunięcia było widać już w 2018 r., a wygląda na to, że bieżący rok będzie jeszcze lepszy. W 2020 r. planujemy zwiększyć częstotliwość dostaw i  szerokość asortymentu, tak by nasi partnerzy mieli dostęp do najświeższych produktów i  mogli jeszcze lepiej planować swoją sprzedaż.

Marki własne to element długo budowanej strategii Grupy. Marka „O! Dobre. Pewne. Twoje” liczy już ponad 200 produktów w kilkudziesięciu kategoriach i  stale ją rozwijamy – w  ostatnim czasie do tzw. produktów suchych dołączyły m.in. mrożonki, czy świetnie sobie radząca kategoria karm i  akcesoriów dla zwierząt. W  tym roku na rynku zadebiutowała nasza kolejna marka – „Spiżarnia Dworska”, z  wódką klasy mid-premium i  wódkami smakowymi. Do końca roku linia uzupełniona zostanie o wysokiej jakości wędliny, natomiast w  pierwszym kwartale 2020 r. dołączy do niej gama win. Marka „Spiżarnia Dworska” ma skupiać się głównie na specjałach tradycyjnie kojarzonych z typowo polskimi wyrobami. Dziś marki własne stanowią już blisko 6% udziału w sprzedaży. Liczymy jednak, że wartość ta niedługo zostanie podwojona.

Zapowiada Pan również zmiany w wizerunku firmy. Z czym spotkają się klienci, wchodząc do Waszych placówek? W  przyszłym roku czekają nas znaczące zmiany. Już oficjalnie mogę poinformować o nowej identyfikacji wizualnej Top Market. Pojawią się również kasy samoobsługowe w kolejnych lokalizacjach, będące odpowiedzią na rynkowy niedobór pracowników. Planujemy zupełnie nową aplikację mobilną, która będzie jednym z  elementów wspominanej wcześniej reorientacji na pokolenia Z oraz millenialsów. Jeśli chodzi o  asortyment, to zamierzamy poszerzyć wachlarz produktów świeżych i funkcjonalnych oraz wprowadzić markę własną produktów ekologicznych. PGS to grupa przedsiębiorców, która aktywnie reaguje na wadliwie uchwalane prawo, walczy o rozwój sektora MŚP w Polsce. Sam Pan, Panie Prezesie, często wypowiada się publicznie w ważnych dla handlowców kwestiach. Co obecnie jest, Pana zdaniem, największą bolączką w branży? Bolączką branży, z perspektywy polskich przedsiębiorców, są między innymi pozorowane konsultacje społeczne. Rządzący faworyzują duże międzynarodowe podmioty, które stać na prowadzenie skutecznego, zaplanowanego na wielką skalę lobbingu. Nie jest to dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ osoby stanowiące prawo niestety często nie znają mechanizmów rynkowych i  dysponują powierzchowną wiedzą na temat naszej branży. Obiecuję jednak, że Polska Grupa Supermarketów wciąż będzie walczyć o interes drobnych przedsiębiorców i polskiego handlu. ▼

Na innowacyjność współczesnych sklepów wpływa w głównej mierze zastosowanie najnowszych technologii. Na jakie obszary ŻELE DO MYCIA działania w  tej NACZYŃ materii PGS położył szczególny nacisk? Naszym celem jest zawalczenie o  klientów wchod zących na rynek. Mam tu na myśli tzw. www.dishspa.pl pokolenie Z, czyReklama str. 71 li nastolatków

42 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W POLSCE

NUMER

002

LISTOPAD

2019

Targi Franczyza 2019 Tegoroczna, 17. już edycja targów poświęcona systemom franczyzowym miała miejsce w dniach 17-19 października br. w salach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To były 3 dni spotkań, na których zaprezentowano 200 konceptów franczyzowych. Z branży oferującej artykuły spożywcze obecni byli w kolejności alfabetycznej tacy detaliści, jak: Auchan, Biedronka, Carrefour, Eurocash (sieci Duży Ben i Groszek), Intermarché, Żabka. Nie był to zatem pełny przegląd rynku, ale kandydat na przyszłego franczyzobiorcę mógł zapoznać się z różnymi modelami franczyzy i  zapytać na miejscu o  szczegóły oferty. I  na pewno w tym elemencie targi zdały egzamin, bo frekwencja dopisała, stoiska poszczególnych operato-

rów były oblegane, przeprowadzono setki rozmów. Czas pokaże, ile z nich zaowocowało późniejszymi przystąpieniami do sieci. Siecią, która prezentowała aż 4 warianty swojej franczyzy był Carrefour. Były to: miejski pomarańczowy Carrefour

43 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Express Convenience, zielony Carrefour Express Minimarket, Carrefour Express Convenience dedykowany dla właścicieli stacji paliw oraz Globi. – Nasze koncepty cieszą się dużą popularnością, ponieważ każdemu franczyzobiorcy oferują sklep idealnie dopasowany do uwa-


runkowań lokalnych rynku i oczekiwań jego klientów. Największym zainteresowaniem na targach, jak co roku, cieszył się nasz pomarańczowy format Carrefour Express Convenience – zarówno koncept miejski, jak i  dedykowany dla stacji paliw. Obie oferty skierowane są do przedsiębiorców posiadających własne lokale o powierzchni do 250 m 2. Format miejski otwieramy w  lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu, np. w  centrum dużych miast. Z kolei sklepy przy stacjach paliw łączą zalety sklepu convenience – ze względu na trafnie dobrany asortyment oraz stacji paliw – wyjaśnia Michał Florkiewicz, dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska. Obecność na targach ceni sobie również sieć Groszek, bo promuje swój model franczyzy już szósty raz. Atutem sieci jest unikatowy, elastyczny koncept. Gdy rynek zmierza w  kierunku utwardzania franczyzy, polegającego na powielaniu identycznego modelu w  każdej lokalizacji, Groszek proponuje działalność na zasadzie miękkiej franczyzy. – Wierzymy, że to właśnie przedsiębiorcy, którzy z  nami współpracują, mają najlepszą wie-

dzę o tym, czego potrzebują ich klienci. Oferta produktowa sklepu zlokalizowanego w  centrum dużego miasta niekoniecznie bowiem sprawdzi się w  małym miasteczku czy na wsi. Potrzeby klientów tych sklepów są zupełnie różne i nasi franczyzobiorcy potrafią na nie odpowiedzieć – informuje Magdalena Pajor, Dyrektor ds. Sieci Franczyzowych. Aby przystąpić do sieci Groszek, należy dysponować lokalem o  powierzchni minimum 60 m 2 w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Franczyza w sieci Groszek jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć dużą dawkę niezależności w  prowadzeniu własnego biznesu, ale jednocześnie poszukują silnego partnera, który wesprze ich w  kluczowych obszarach. Obecnie w  sieci zrzeszonych jest ponad 1800 sklepów i co roku przybywa prawie 100 nowych lokalizacji. Na Targach Franczyzy prezentowała też oba zarządzane przez siebie szyldy – Intermarché i Bricomarché – Grupa Muszkieterów. – Dzięki udziałowi w  targach każdego roku pozyskujemy nowych franczyzobiorców. Koszt przyłączenia do Grupy i  otworzenia sklepu

44 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

wynosi min. 400 tys. zł. Nie jest to opłata za licencję lub inna opłata na rzecz Grupy, a kapitał początkowy niezbędny do uruchomienia działalności, który od początku pracuje na wyniki prowadzonej spółki – mówi Mirosław Szawerdo, odpowiedzialny w Grupie Muszkieterów za rekrutację i  szkolenia franczyzobiorców i  dodaje: – Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy nową formę współpracy – zakłada ona możliwość dołączenia do nas przedsiębiorcy, który prowadzi sklep pod innym szyldem. Zachęca do tego także Paweł Małyszko, franczyzobiorca posiadający dwa obiekty Intermarché: w  Goleniowie i  w  Nowogardzie. Podkreśla szczególnie innowacyjne rozwiązania: – Idziemy z  duchem czasu, mamy stoiska z  ekologiczną żywnością, produkty świeże najwyższej jakości, własne wędzarnie i rozbiór mięsa. Oferujemy usługę e-commerce, a także wiele innowacyjnych kanałów komunikacji z  klientami. Wszystko w  duchu nowej optymistycznej platformy marki Intermarché, której celem jest inspirowanie do lepszego życia i  zmiany nawyków żywieniowych. Na podbój rynku franczyzy od niedawna nastawia się Jeronimo Martins Polska, które chce, by popularne sklepy sieci Biedronka zaistniały również w tej formule. Obecnie ponad 70 sklepów Biedronka działa w oparciu o umowy partnerskie. Pierwsze zostały otworzone ponad 10 lat temu, niektórzy partnerzy biznesowi sieci mają ich nawet kilka. Teraz Biedronka poszukuje partnerów w modelu stricte franczyzowym, stąd obecność na tegorocznych targach i zachęcanie potencjalnych franczyzobiorców do współpracy. – Przez ostatnie lata koncentrowaliśmy się na dużych mia-


stach, ale obecnie widzimy też potencjał w mniejszych miejscowościach z  3-5 tys. mieszkańców. Wiemy, że jest tam zapotrzebowanie na sklepy naszej sieci. Sale sprzedaży w  tych obiektach będą mniejsze – 500-600 m 2. Zapewnimy zatowarowanie i  wyposażenie sklepu oraz wsparcie marketingowe. Wstawimy też lady tradycyjne, gdzie będziemy oferować mięso, wędliny i  sery – mówi Ewa Micińska-Kochanowska – Dyrektor Rozwoju Biznesu w Jeronimo Martins Polska. Debiutantem na targach jest też sieć Auchan i choć w 14 krajach posiada sklepy franczyzowe, to w  Polsce dopiero teraz startuje z  tym konceptem. Auchan proponuje franczyzę w  trzech wariantach – poczynając od sklepów osiedlowych do 500 m 2 (Moje Auchan), poprzez supermarkety 500-2500 m 2 (Auchan Supermarkety), po obiekty typu hipermarket, powyżej 2500 m 2. Największe zainteresowanie wzbudzą z  pewnością mniejsze placówki. Pierwsza już wystartowała w stolicy w czerwcu br. Stephane Delaunay, Dyrektor ds. Franczyzy z  Auchan Polska jest pełen optymizmu: – Chcemy się rozwijać w  oparciu o  wizerunek i  renomę sieci Auchan w Polsce. Nasz przyszły franczyzobiorca musi się przede wszystkim identyfikować z naszą wizją prowadzenia biznesu. Warunki przystąpienia do franczyzy będziemy uzgadniać z  każdym indywidualnie. Przez 5 lat Auchan ma w  planach 300 sklepów franczyzowych, po połowie obiekty osiedlowe i supermarketowe. Na targach „królem” mniejszych powierzchni jest Żabka, to blisko 6000 sklepów działających w całej Polsce. Sebastian Bielawski, dyrektor ds. rozwoju i wsparcia franczyzobiorców w sieci Żabka mówi, że zamiana

wcześniejszego systemu ajencyjnego na franczyzowy była wynikiem dogłębnej analizy, która wykazała, że franczyza jest skuteczniejszą formą, która zapewni sieci większe tempo wzrostu. W rezultacie tych działań Żabka przyrastała ostatnio w  tempie 600 sklepów rocznie. Atutem Żabki teraz i  w  przyszłości ma być dynamiczne wejście w  nowoczesne technologie, pomagające w efektywnym zarządzaniu i  organizowaniu pracy sklepu. – Chodzi o  mobilne zarządzanie sklepem, o  centrum wsparcia franczyzobiorców, czy też o nowatorskie podejście do serwisu technicznego sklepu – mówi Sebastian Bielawski. Oprócz tego Żabka kładzie szczególny nacisk na usługi dodatkowe: np. obsługa paczek, rachunki, cashback, kawa na wynos, hot dogi. Wkład własny wymagany na początek to tylko 5000 zł, w dodatku Żabka sama wynajduje lokale dla przyszłych franczyzobiorców, ponadto przez pierwsze 6 miesięcy sieć zapewnia przychód gwarantowany w wysokości 15 000 zł. Targi to dla kandydatów na franczyzobiorców niepowtarzalna okazja spotkania w  jednym miejscu wielu firm udzielających licencji i  porówna-

45 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

nia ich ofert. W ten sposób w  trakcie bezpośrednich rozmów można przeanalizować wszystkie za i  przeciw, by później podjąć decyzję i zadeklarować chęć przystąpienia do wybranego przez siebie konceptu. Tak to widzi wieloletni organizator i  pomysłodawca Targów Franczyza firma PROFIT system, bo zaczynała skromnie od 6 uczestników, by „dobić” do 200. A  w  samej branży FMCG franczyza to dziś znacząca siła, wiodące sieci zrzeszają nawet po kilka tysięcy placówek handlowych. – W  handlu FMCG trend wchodzenia we franczyzę będzie się nasilał. Ubywa sklepów niezależnych, stąd rośnie atrakcyjność franczyzy. Dla mnie jako doradcy najważniejsze jest jednak to, aby obie strony, czyli zarówno franczyzodawca, jak i  franczyzobiorca skorzystały po zawarciu umowy. Potwierdzają to zresztą nasze badania, z  których wynika, że po 3 latach od wejścia w  system franczyzowy na rynku działa ponad 90% firm, które zdecydowały się na ten model – stwierdza Michał Wiśniewski, dyrektor działu doradztwa we franczyzie PROFIT system. ▼ Tekst, zdjęcia: Jacek Ratajczak


Franczyza – jak to robią w innych krajach? Już w poprzednim numerze „Poradnika Handlowca” wspominaliśmy, że to, jak funkcjonuje franczyza w Polsce jest prawdziwym ewenementem na skalę europejską. Z jednej strony mamy koncepty, gdzie franczyzobiorca musi dostosować się do odgórnie narzuconych reguł, których należy ściśle przestrzegać, a z drugiej mamy sieci, którym zależy przede wszystkim na tym, aby handlowcy robili zakupy w ich hurtowniach, za to nie wtrącają się w politykę prowadzenia sklepu. A jak wygląda to w innych krajach? Na potrzeby tego artykułu zajrzeliśmy do czterech państw, by rzucić okiem na to, jak funkcjonują w nich sieci franczyzowe. Na dalekiej Północy W Finlandii 75% systemów franczyzowych należy do krajowych firm, pozostałe 25% – do zagranicznych. Są to liczby zbliżone do innych krajów europejskich, także Polski. Ich dochody z roku na rok są coraz wyższe – szacuje się, że w  2019 r. ich dochody wzrosną o nieco ponad 7% w stosunku do 2018 r. W samym handlu FMCG funkcjonuje 13 sieci, jednak nie wszystkie z nich działają w modelu franczyzy. Z 8 operatorów franczyzowych działających w tym kraju, tylko dwóch posiada zagraniczny kapitał, a  jednym z  nich jest norweski Reitan Group, właściciel sklepów convenience R-kioski – największej sieci sklepów franczyzowych w Finlandii, która dziś liczy ponad 500 placówek i funkcjonuje tak, jak sklepy, które w Polsce zaliczylibyśmy

Informacja dla celów handlowych str. 83

do tzw. „twardej” franczyzy. Ogólnie rzecz biorąc, rynek FMCG w Finlandii można uznać za bardzo spokojny i stabilny – od lat sytuacja na nim wygląda podobnie i nie należy raczej spodziewać się dramatycznych zmian. Nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek niezależności handlowców działających we franczyzie – to właściciele sieci decydują o wszystkim. Po drugiej stronie oceanu, gdzie panuje równie zimny klimat, Kanadyjskie Stowarzyszenie Franczyzowe chwali się, że firmy franczyzowe w tym kraju zatrudniają – pośrednio i  bezpośrednio prawie 2 miliony osób. Co ciekawe, na liście 10 największych franczyzodawców w Kanadzie nie ma ani jednej sieci sklepów z  branży spożywczej – dominują na niej marki z branży gastronomicznej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy mogą być uwarunkowania geograficzne – Kanada to drugie największe państwo na świecie, z liczbą obywateli zbliżoną do Polski i klimatem, który nie należy do najlżejszych. Zorganizowanie efektywnego łańcucha dostaw w  takich warunkach może być wyjątkowo trudne. Stąd też duża obecność sieci działających tylko w wybranych rejonach – ich powierzchnia i tak przekracza wielkość niejednego państwa. Franczyza w branży FMCG nie odgrywa tam zna-

46 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

R-kioski to sieć sklepów convenience i zarazem największy franczyzodawca w fińskiej branży FMCG.

czącej roli, jest raczej uzupełnieniem niż znaczącym elementem branży spożywczej. Główne sieci handlowe nie operują w modelu franczyzowym. Kto rządzi na Wyspach? Bardziej skomplikowana jest sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie największym franczyzodawcą jest SPAR – nie tylko biorąc pod uwagę branżę FMCG. Obecnie sieć ma już ponad 2400 sklepów i patrząc na liczbę placówek dwukrotnie przebija McDonald’s – naj-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Sieć SPAR jest wiodącym franczyzodawcą w branży FMCG zarówno w Austrii, jak i Wielkiej Brytanii.

popularniejszą sieć fast foodów na świecie. Przechadzając się jednak po ulicach brytyjskich miast zdecydowanie częściej będziemy mogli zobaczyć sklepy z logo Co-op – liczącej ponad 4000 placówek sieci sklepów, którą w niewielkim uproszczeniu można byłoby porównać do polskiego Społem, z  tym że jest to wielobranżowa spółdzielnia konsumencka. To przy okazji największe tego typu przedsiębiorstwo na świecie. Brytyjski rynek zdominowany jest przez supermarkety – z  pochodzącym z  tego kraju Tesco na czele. Warto podkreślić, że choć samo Tesco nie prowadzi swoich placówek w modelu franczyzowym, to od 2003 roku kontroluje sieć One Stop, której 180 z ponad 900 sklepów działa właśnie jako franczyza. Uprawnione będzie stwierdzenie, że w  branży FMCG w  Zjednoczonym Królestwie franczyzie daleko jest do odgrywania decydującej roli. – Franczyzobiorcy w  Wielkiej Brytanii nie mają wiele możliwości, jeśli chodzi o  podejmowanie decyzji w  sklepie, który prowadzą. Sieci handlowe chcą, aby marki, pod którymi działają dane sklepy, były spójne, chociażby w kwestii oferowanych produktów i ich

jakości czy przygotowanych dla klientów promocji, ale oczywiście, poszczególne sieci mogą delikatnie różnić się od siebie pod tym względem – mówi Patrick Hulbert, PR & Communications Manager w British Franchise Association (Brytyjskie Stowarzyszenie Franczyzowe). Te słowa mogą wyjaśniać poniekąd, dlaczego brytyjski rynek wygląda tak, a nie inaczej – duzi gracze otwierają kolejne supermarkety, pomijając franczyzobiorców, a  mali handlowcy często decydują się na niezależność. Na franczyzowym poletku dominuje SPAR, zostawiając konkurencję daleko w  tyle, co nie powinno dziwić – na brytyjskim rynku ta marka jest obecna od ponad 60 lat. Warto też zauważyć, że sieci franczyzowe w  Wielkiej Brytanii niechętnie się integrują i  wymieniają doświadczeniem – do Brytyjskiego Stowarzyszenia Franczyzowego należy zaledwie 1/3 franczyzodawców w tym kraju. Austria najbliżej Polski Jeśli przy porównywaniu obu tych krajów weźmie się pod uwagę skalę, można śmiało stwierdzić, że w Austrii franczyza jest znacz-

48 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

nie popularniejsza niż w Wielkiej Brytanii. W całym kraju funkcjonuje ponad 400 konceptów franczyzowych z różnych branż, z czego – wg raportu Austriackiego Stowarzyszenia Franczyzowego (ASF) – niemal 15% działa właśnie w branży spożywczej. Co ciekawe, ze słów Barbary Steiner, sekretarz generalnej ASF, można wysnuć wniosek, że austriackiemu rynkowi franczyzy w  FMCG jest trochę bliżej do polskiego niż tym w  innych krajach. – Wszystko zależy od modelu, jaki obierze sobie franczyzodawca, ale niektórzy z nich pozwalają, by część decyzji, tę mniejszą, podejmowali franczyzobiorcy. Większa i  ważniejsza część jest jednak narzucana z góry. Oczywiście szczegóły są zawsze uregulowane w umowie i mogą się różnić w zależności od sieci. Uważam, że nasi franczyzodawcy znaleźli złoty środek między niezależnością właściciela sklepu a  narzucanymi odgórnie regulacjami – przyznaje. Analizując, jak wyglądają systemy franczyzowe w  innych krajach łatwo dojść do wniosku, że polscy detaliści mają prawdziwe szczęście – mogą stawiać na pełną niezależność, mogą wejść pod skrzydła franczyzodawcy, który pozwoli im podejmować wiele decyzji odnośnie tego, co dzieje się w  sklepie lub zdecydować się na współpracę z siecią, która wszystkimi kluczowymi zagadnieniami zajmie się sama, oferując przy tym większe wsparcie m.in. w kwestiach marketingu. Taka panująca na rynku różnorodność to dla handlowców prawdziwy skarb – mogą przebierać w  ofertach i  różnych modelach prowadzenia biznesu. Jeśli jeden okaże się dla nich niesatysfakcjonujący, nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować swoich sił w innym. Franczyzobiorcy w innych krajach takich możliwości nie mają. ▼ Nikodem Pankowiak


Umowa franczyzy

– co trzeba o niej wiedzieć Złożenie podpisu pod umową franczyzy wiąże się z długoterminową współpracą oraz często niemałą inwestycją finansową. Umowa franczyzy jest skomplikowaną umową, m.in. ze względu na fakt, że należy do tzw. umów nienazwanych, co oznacza, że żaden akt prawny nie określa definicji franczyzy. Obowiązuje zasada swobody umów sformułowana w Kodeksie Cywilnym w  art. 353. Umowa franczyzy w  bardzo szczegółowy sposób powinna regulować, na czym polega zasadnicza współpraca. Czyli do czego zobowiązuje się franczyzobiorca względem franczyzodawcy (np. zakup towarów do odsprzedaży wyłącznie od franczyzodawcy lub wskazanych dostawców) oraz jakich działań może od franczyzodawcy wymagać (np. szkoleń, promocji). Im bardziej precyzyjnie zostaną określone w  umowie kwestie wzajemnych praw i  obowiązków, tym mniejsza szansa na ewentualne późniejsze spory.

Karina Korczyńska Prawnik, doradca we franczyzie PROFIT system

Długotrwałe zobowiązanie

daży, bądź jeszcze inny, np. w sieciach franczyzowych fryzjerskich możliwe jest naliczanie opłaty bieżącej w zależności od liczby stanowisk do obsługi klienta. Umowa musi również wskazywać, jakie inne koszty ponosi franczyzobiorca, m.in. koszty adaptacji lokalu, zakupu towarów, szkoleń, audytów, itd. W  tym jednak wypadku umowy franczyzowe nie precyzują wielkości wydatków. Dlatego też franczyzobiorca powinien we własnym zakresie zebrać i policzyć wszelkie koszty i przekalkulować opłacalność biznesu. Ograniczenie konkurencji

Do standardu należą postanowienia umowne nakładające na franczyzobiorcę ograniczenia w prowadzeniu działalności konkurencyjnej w trakcie i po rozwiązaniu umowy. Bywają systemy, które ich nie zawierają – zwykle w branży handlowej, gdy współpraca opiera się głównie na unikalnym produkcie. Jeśli postanowienia o zakazie konkurencji są wpisane do umowy, trzeba pamiętać, że nie mogą obowiązywać dłużej niż jeden rok po rozwiązaniu umowy. Wprowadzenie dłuższego okresu czasu jest niezgodne z prawem.

Istotną kwestią jest czas obowiązywania umowy – określony czy nieokreślony (inaczej bezterminowy). Od tego bowiem zależy, w jaki sposób będzie można rozstać się z  franczyzodawcą. Umowy zawierane na czas określony silniej wiążą strony, ponieważ wcześniejsze rozwiązanie umowy będzie bardzo ograniczone. Zwykle jest związane z poważnymi naruszeniami zasad współpracy przez jedną ze stron, których zaistnienie uprawnia drugą stronę do wypowiedzenia umowy w  trybie natychmiastowym. Możliwość rozwiązania umowy terminowej powinna być zagwarantowana dla każdej ze stron, choć zwykle franczyzobiorca ma w  tym zakresie mniejsze uprawnienia. Umowę bezterminową można rozwiązać w każdym czasie po upływie okresu wypowiedzenia, którego długość jest określona w umowie.

Kary umowne Należy zwracać uwagę na możliwość nakładania kar umownych przez franczyzodawcę i ich wysokość. Nałożenie kar umownych powinno być przewidziane tylko w sytuacjach wyjątkowych, za np. naruszenie zasady poufności, zakazu konkurencji czy działanie na szkodę sieci. To, co powinno zaniepokoić franczyzobiorcę, to fakt zbyt rozległego katalogu kar umownych, w szczególności gdy są przewidziane za naruszenia drobnych spraw proceduralnych. Kary umowne nie mogą być zastrzeżone za naruszenie zobowiązań pieniężnych, czyli niewnoszenie bądź zaleganie z opłatami franczyzowymi czy innymi opłatami. ▼

Inwestycja finansowa W zamian za przekazane know-how, logo i  wsparcie ze strony franczyzodawcy, franczyzobiorcy wnoszą stosowne opłaty. Najczęściej są to opłaty: wstępna, bieżąca i marketingowa. Ważna jest ich wysokość oraz sposób naliczania – kwotowy lub jako procent od sprze-

50 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Targi Anuga 2019

Relacja z targów Anuga Obecne trendy, najnowsze innowacje i wizjonerskie koncepcje żywności przyszłości były w centrum uwagi podczas targów Anuga, odbywających się od 5 do 9 października 2019 r. w Kolonii. Po raz kolejny impreza udowodniła, że jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży FMCG. Nie mogło więc zabraknąć tam redakcji „Poradnika Handlowca”. W tegorocznej edycji udział wzięło 7590 firm ze 106 krajów, które zajęły 284 000 m² powierzchni wystawienniczej. Wśród nich było 738 wystawców z Niemiec i 6852 z zagranicy. Swoją obecność silnie zaakcentowały również polskie firmy. W pawilonach można było zobaczyć stoiska najważniejszych producentów, m.in. soków, kawy, branży mięsnej czy sektora mleczarskiego. Przez pięć targowych dni wydarzenie odwiedziło ponad 170 000 osób z 201 krajów. Wśród odwiedzających targi Anuga znaleźli się przedstawiciele największych sieci handlowych i gastronomicznych. Reprezentowani byli wszyscy ważni gracze, czyli najwięksi detaliści FMCG, jak Walmart, Costco Wholesale, The Kroger Co., Metro AG, Edeka, Grupa Rewe, Penny i  Grupa Schwarz. Swoją obecność podkreślili także Amazon, E.Leclerc, Mercadona oraz Migros. Pośród kupców odwiedzających targi Anuga w tym roku największy wzrost odnotowano wśród reprezentantów firm z takich krajów, jak m.in. Wielka Brytania, Holandia, Polska, Brazylia, Japonia, USA i Rosja.

Anuga to nie tylko brama do globalnego świata żywności i napojów. Dzięki zróżnicowanemu programowi wydarzeń specjalnych, takich jak Anuga Horizon 2050, targi stały się w tym roku, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, inkubatorem nowych impulsów dla przemysłu spożywczego. W  czasie kongresów NEWTRITION X, E-Grocery Congress@Anuga i Innovation Food Conference (iFood), w których udział wzięli prelegenci z całego świata, oferowano obszerną pulę nowych informacji na temat trendów, możliwości rynkowych, nowych technologii i  cyfryzacji branży. Ponadto przedstawiono trendy obejmujące np.: roślinne produkty zastępujące mięso, alternatywne produkty białkowe oparte na grochu, fasoli lub owadach oraz nowo interpretowane warianty produktów z konopi. Kolejna edycja targów Anuga odbędzie się tradycyjnie za dwa lata – 9-13 października 2021 r. ▼ korespondencja własna zdjęcia: Wojciech Generalczyk, Michał Bobrowski

52 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Targi Anuga 2019

53 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Ochrona środowiska

Ekologia na stole

fot. Patryk Łusiewicz / Poradnik Handlowca

Mimo iż w Europie udział produktów ekologicznych w rynku spożywczym jest znacznie większy niż w Polsce, również na naszym gruncie powoli zachodzą zmiany. Kolejne sklepy i sieci handlowe wzbogacają asortyment o żywność z ekologicznym certyfikatem. Oferta nie jest już postrzegana jako fanaberia właściciela placówki handlowej, lecz konsekwencja ewoluujących oczekiwań konsumentów, którzy chcą mieć wybór. Wraz z rozwojem „zielonych” trendów detaliści coraz wyraźniej muszą na nie odpowiadać.

Symboliczny ołówek, który po zużyciu należy zakopać w doniczce z ziemią, aby po kilku tygodniach zebrać plony, np. bazylii, mięty, lawendy, pomidorów czy słoneczników.

Eko oferta Polski rynek żywności ekologicznej oceniany jest na około 1 mld zł. Wciąż jest to niewiele w porównaniu do analogicznego rynku niemieckiego czy francuskiego. Jednak branża ekologiczna rozwija się dynamicznie, a wśród prognoz na najbliższe lata zdecydowanie przeważają te optymistyczne. Na jej dobrą passę pracują m.in. wzrost świadomości konsumentów, wyższe zarobki, moda na większą dbałość o stan środowiska naturalnego oraz dostępność produktów z  „zielonym certyfikatem”. W  ciągu ostatnich kilku lat średnioroczne tempo wzrostu sprzedaży w  branży utrzymywało się na poziomie dwucyfrowym i  według opi-

nii ekspertów, nic nie wskazuje na to, aby miało ono ulec w najbliższym czasie spowolnieniu. Dzięki szerokiej ofercie żywności ekologicznej i  zdefiniowanym oczekiwaniom klientów nastąpiło zróżnicowanie kanałów dystrybucji. Obecnie pośrednikami detalicznymi nie są już wyłącznie sklepy specjalistyczne, ale coraz bogatszy asortyment możemy spotkać w  tradycyjnych sklepach spożywczych, a  przede wszystkim w  placówkach wielkopowierzchniowych i dyskontach. Sieci handlowe, widząc duży potencjał rozwoju rynku produktów rolnictwa ekologicznego, postawiły sobie za cel upowszechnienie produktów bio i systematycznie rozbudowują ofertę o  kolejne pozycje z  kategorii spożywczych, kosmetycznych i  chemii gospodarczej. Zwiększa się udział ekologicznych wariantów w portfolio marek własnych. Produkty oznaczone certyfikatem zielonego liścia nie są już kierowane wyłącznie do wąskiej grupy świadomych i  zamożnych klientów. Przestały być traktowane jako segment premium, a  ich często tylko nieznacznie wyższa cena nie zniechęca do zakupu.

54 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Jarosław Brudnicki Dyrektor Zakupów POLOmarket Do tej pory sieć sklepów POLOmarket oferowała klientom produkty ze zdrowej półki na zasadzie in-out. Wsłuchując się w oczekiwania klientów, śledząc bieżące trendy i zmiany w nawykach żywieniowych, zauważyliśmy rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną. Stąd nasza decyzja o wprowadzeniu do stałej oferty produktów bio. Obserwacje, jakie do tej pory poczyniliśmy przy okazji cyklicznych ofert bio oraz analiza trendów rynkowych pokazują nam, że zainteresowanie zdrowymi produktami nie słabnie. Konsumenci sięgają po nie coraz częściej i chętniej, nawet jeśli muszą zapłacić za nie nieco więcej. Ma na to wpływ rosnąca świadomość w kwestii zdrowego stylu życia.


Ochrona środowiska

Ważne oznaczenie Uczestnicy rynku żywności ekologicznej wskazują na wciąż niską wiedzę konsumentów, m.in. w strefie odróżniania certyfikowanych produktów od ich zamienników posługujących się chwytliwymi sloganami nawiązującymi do korzystnych właściwości dla zdrowia człowieka lub środowiska. W  Unii Europejskiej wszystko, co nazywamy żywnością ekologiczną, kwalifikuje się jako produkt rolnictwa ekologicznego. Jeżeli w nazwie produktów występują takie określenia jak „eko”, „bio”, „organiczny” oznacza to, że podlegają one adekwatnym przepisom. Określenia te są równoważne. Gwarancją, że produkt został wykonany zgodnie z  kryteriami produkcji ekologicznej jest unijny certyfikat zielonego liścia. System kontroli obejmuje wszystkie etapy, począwszy od produkcji, poprzez przechowywanie, przetwarzanie, po dystrybucję. Osobnym segmentem w  asortymencie są produkty z  etykietą Fairtrade, cieszące się coraz większą popularnością również w  Polsce. Powstają one z  surowców pochodzących z  krajów tzw. globalnego Południa. Wśród standardów systemu, który wydaje certyfikaty, oprócz kryteriów godziwej płacy, równouprawnienia kobiet i  mężczyzn, zakazu pracy dzieci i  odpowiednich warunków pracy, znajdują się również zalecenia ochrony środowiska. Ponad połowa produktów Fairtrade ma jednocześnie certyfikat żywności ekologicznej. Z  sondażu IMAS Agri, w  którym zbadano opinię Polaków na temat pojęcia Fair Trade (sprawiedliwy handel) wynika, że co najmniej po-

55 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Ochrona środowiska

Izabela Matulka Raisio Healthy Foods Division Finlandia to kraj, który Polakom kojarzy się z dziewiczą przyrodą, tysiącami krystalicznie czystych jezior, bezkresnymi połaciami lasu i zapierającymi dech krajobrazami. Te cuda natury są w Finlandii zachowane niemal w nienaruszonym stanie głównie dzięki temu, że dla Finów ekologia to nie kolejny z modnych trendów, lecz element codziennego stylu życia. W takim niezwykłym otoczeniu, z powietrzem które nie zaznało smogu, prowadzone są uprawy owsa stanowiącego podstawę zdrowej diety Finów. Z tego właśnie powodu odpowiedzialność za środowisko naturalnie wpisuje się w sposób działania fińskiej Grupy Raisio. Misją firmy jest „Żywność dla zdrowia, serca i ziemi”, a jednym z filarów strategii sformułowanej na lata 2019 – 2023 jest „Plan na dobrą żywność”. Dotyczy on między innymi eliminacji plastiku ze wszystkich opakowań produktów Raisio i zastąpienie go materiałami nadającymi się do recyklingu. Już w 2018 roku 90% produkcji było neutralne dla środowiska pod względem emisji CO2. Ponadto niemal 70% produktów firmy jest zdrowszym wyborem w swoich kategoriach. Raisio korzysta wyłącznie z własnych lub certyfikowanych surowców, bez modyfikacji GMO, które pozyskiwane są ze zrównoważonych źródeł, bez uszczerbku dla środowiska naturalnego.

wierzchowną jego znajomość deklaruje 19% Polaków. Częściej są to mężczyźni (21%), osoby młodsze (aż 41% osób w wieku 18-24 lata) oraz osoby z wykształceniem wyższym (33%). Natomiast wśród badanych, które zetknęły się z  nazwą Fair Trade, bardzo dobrą znajomość pojęcia deklaruje 43% osób. W  tej grupie

znalazły się przede wszystkim kobiety (46%), osoby ze starszej grupy wiekowej (51% osób w wieku 35-65 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (50%). Analizując wyniki, nasuwa się wniosek, że młodsze pokolenie oraz mężczyźni częściej spotykają się z  określeniem Fair Trade, jednak to kobiety i  osoby dojrzałe zazwyczaj sprawdzają, co dokładnie kryje się pod tym pojęciem. Rośnie grono ekoentuzjastów Z  każdym rokiem, coraz więcej klientów szuka na sklepowych półkach żywności ekologicznej, produkowanej z  poszanowaniem wartości zrównoważonego rozwoju. Na ich

decyzje zakupowe wpływa szereg czynników, m.in. większa wiedza odnośnie wpływu nieprawidłowego menu na zdrowie, coraz częściej diagnozowane nietolerancje i alergie pokarmowe oraz świadomość oddziaływania produkcji artykułów spożywczych na środowisko. Zmiana preferencji konsumentów podyktowana jest również licznymi kampaniami promującymi zdrową żywność, programami kulinarnymi w  telewizji podkreślającymi wagę tego co jemy,

56 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

modą na wprowadzanie diet prozdrowotnych do codziennego jadłospisu. Ekologia jest aktualnie bardzo popularnym tematem w mediach, więc nic dziwnego, że ponad połowa Polaków wyraża chęć sięgania po produkty ekologiczne. W  przypadku niektórych kategorii, m.in. mięsa i  wędlin, pieczywa oraz produktów mlecznych (mleko, sery, jogurty) popyt przewyższa podaż. Z  raportu agencji badawczej IMAS International „Żywność ekologiczna w  Polsce 2018” wynika, że Polacy mają wysoki poziom świadomości i  wiedzy na temat ekożywności. Większość z nich ma spontaniczne skojarzenia z  takimi produktami, z  których połowa odpowiada unijnej definicji. Zazwyczaj ekożywność kojarzona jest z  uprawami bez sztucznych nawozów oraz z odpowiednim chowem zwierząt (30%), brakiem sztucznych dodatków, takich jak konserwanty, aromaty, barwniki, chemia, antybiotyki (24%). Cztery piąte dorosłych Polaków poszukuje informacji na temat oferty z  zielonym liściem. Ich źródłem jest przede wszystkim Internet (65%) oraz opinie znajomych lub rodziny (32%). Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzona została segmentacja konsumentów uwzględniająca postawy wobec żywności ekologicznej. Z  przeprowadzonych analiz wynika, że rynek można podzielić na cztery segmenty klientów: ekoentuzjastów – najlepiej zorientowanych w  temacie, ekosceptyków, wrażliwych cenowo oraz prorolniczych – preferujących zdrową żywność bezpośrednio od rolnika, lokalnego dostawcy lub z własnego ogródka, która jest dla nich synonimem żywności ekologicznej. ▼ Paula Wendland


Ochrona środowiska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

57 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


LISTOPAD W FMCG

Kalendarium handlowca 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych Dzień ten kojarzy się ze zniczami, z grobami bliskich osób, w tym dniu udajemy się całymi rodzinami na cmentarz i  nawiedzamy groby naszych rodziców, przyjaciół, krewnych, znajomych. Zwyczajowo od lat jest to dzień wolny od handlu. 7 listopada – Dzień Kotleta Schabowego Dla sklepów posiadających stoisko mięsne to okazja, by wzmocnić w tym dniu sprzedaż tego popularnego mięsa, a  przy okazji wspomóc jeszcze kilka innych produktów, bo schabowy lubi towarzystwo. 8 listopada – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania ustanowiono w 2007 r. Celem święta jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych (i  nie tylko), dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, informowanie o  konsekwencjach złej diety. W  dodatku obecnie mamy „modę” na zdrowe żywienie. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości Święto państwowe w  Polsce, obchodzone corocznie dla upamiętnienia odzyskania w  tym dniu niepodległości po 123 latach zaborów. To dzień wolny od pracy, sklepy także w  tym dniu są nieczynne. 13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych Jeśli posiadamy w  ofercie naszego sklepu rozbudowaną kategorię dań gotowych, to warto w  tym dniu promować właśnie sprzedaż placków. To niedrogie danie można spożywać z  różnymi dodatkami, na wiele sposobów.

Czas jesiennej zadumy może sprzyjać zakupom

Listopad to miesiąc, który pewnie większość Polaków jak najszybciej chciałaby mieć za sobą. Pogoda jest z reguły kapryśna o tej porze roku (chłodno, wietrznie, częste deszcze, a bywa i śnieg), nie nastraja do spacerów, zachęca jednak do spotkań w gronie rodziny czy przyjaciół. A jak spotkania, to i zakupy…, bo jedzenie i picie to ich nieodzowny towarzysz. Jesienne menu Jesienna słota może stać się sprzymierzeńcem handlowców, klienci bowiem zamiast przebywać na świeżym powietrzu, z dala od ludzkiego zgiełku, wybiorą zacisze domowe. Ta opcja – często praktykowana w  większym gronie – przypomina nieco „wakacyjnego” grilla, z tym że ten jesienny to zupełnie inne menu. W listopadzie wybieramy potrawy czy też pojedyncze produkty, które pomogą rozgrzać organizm, dodadzą mu niezbędnej energii i zahartują naszych klientów w walce z przeziębieniami czy grypą. zatem uwa Zwróćmy gę na asortyment składający się z  rozgrzewających zup, kremów itp. i  uzupełnijmy go. Doskonałym wyborem będą także kasze, zwłaszcza te, które są termicznie ciepłe, jak np. orkiszowa. Nic też tak nie rozgrzewa, jak odpowiednia mieszanka przypraw dodana do posiłków. Stąd półka z  przyprawami obowiązkowo musi zawierać tymianek, bazylię, oregano, rozmaryn. Wspomagać dania można też gałką muszkatołową, kminkiem, majerankiem. Dobrze jest także wzbogacić ofertę o korzenie imbiru i świeżej kurkumy – to idealny dodatek do rozgrzewających napojów, sosów czy nawet soków. Natomiast do porannych

58 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

owsianek można dodawać cynamon, kardamon lub sproszkowaną laskę wanilii. Listopad to również czas, kiedy na talerzach powinny często pojawiać się warzywa rosnące w gruncie, takie jak marchew, pasternak, rzepa i  seler. Dlaczego? Ponieważ pod wpływem zimna zawarta w nich skrobia zamienia się w cukier, co poprawia ich smak. Gdy dopadnie choroba Aby uchronić się przed „modnymi” w  tym miesiącu przypadłościami, jak przeziębienie, warto w sklepie wesprzeć naturalne witaminy w  postaci np. cytryn czy kiszonek ofertą suplementów diety lub leków bezreceptowych. Preparaty przeciw typowo jesiennym dolegliwościom są cenioną przez część klientów alternatywą zapobiegającą chorobom. A  gdy już przydarzy się grypa, wówczas oprócz przymusowego pobytu w  łóżku warto poprosić rodzinę o zakup w najbliższym sklepie nie tylko wspomnianych wcześniej cytryn, ale też i miodu, żurawiny. Wzrośnie też popyt na herbaty, syropy lub soki oparte na naturalnych owocach. Właściciel sklepu powinien zapewnić obecność tych produktów w  ofercie swojej placówki handlowej.


LISTOPAD W FMCG

Do łask wróciły słodycze W listopadowe dni wiele osób chętniej sięga po małe słodkie co nieco, które – co udowodniono naukowo – zdecydowanie poprawia nastrój, chroniąc skutecznie przed jesienną chandrą. Zatem półka ze słodyczami powinna wrócić do łask i obfitować praktycznie we wszystkie podstawowe grupy słodyczy. Klienci bacznie będę przyglądać się ofercie szczególnie w  kluczowych kategoriach. Czekolady, batony czekoladowe, wafelki, ciastka muszą odzwierciedlać to, co jest najlepsze aktualnie na rynku. Znane brandy, zwłaszcza liderzy rynku w  poszczególnych segmentach powinni być motorem napędowym sprzedaży – należy organizując półkę zagwarantować im najlepsze miejsce. Ale różnorodna oferta musi zaspokoić różne oczekiwania konsumenta – od propozycji niewielkiej słodyczy impulsowej będącej przysłowiową przekąską na raz, po większe opakowania doskonałe na poobiedni deser w gronie znajomych przy kawie. Ważne daty 1 listopada, 11 listopada, Andrzejki – to dni nierozłącznie związane z  listopadem. Warto zadbać o  odpowiednie zatowarowanie sklepu bezpośrednio przed nimi. W te dwa pierwsze wymienione handel zresztą ma „wolne”, stąd cały impet zakupowy wystąpi wcześniej, w  przypadku zaś Narodowego Święta Niepodległości dojdzie jeszcze niehandlowa niedziela, co spotęguje efekt. Przygotujmy się zatem na zwiększoną obecność klientów. To od nas zależy, czy wyjdą z  naszego sklepu zadowoleni. Wskazane zadbanie o podstawową ofertę, jak w każdy inny dzień, ale oczywiście zwielokrotnioną. Andrzejki zaś zapewne wygenerują większy popyt na wszelkiego rodzaju alkohole oraz słone i słodkie przekąski. Pamiętajmy, że w listopadzie kończą się też eliminacje do Mi-

strzostw Europy w piłce nożnej. Mecze z Izraelem na wyjeździe (16 listopada) i Słowenią na PGE Narodowym (19 listopada) to miliony kibiców przed telewizorami, którzy zechcą świętować awans naszej drużyny. To okazja na większe obroty, tychże samych produktów co w przypadku popularnych Andrzejek. Rozgrzewka przed świętami Bożego Narodzenia Wielu handlowców traktuje koniec listopada jako pierwszy test oferty świątecznej, choć w tym terminie rzadko kto z klientów robi zakupy na Boże Narodzenie. Polacy obok Włochów lubią zostawiać to na ostatnią chwilę, ale na pewno część rodaków zwróci uwagę zwłaszcza na nowości, szczególnie produkty z  dłuższym terminem przydatności. Dla właściciela placówki handlowej dobra rotacja takiego asortymentu to będzie sygnał, że warto w grudniu wstawić go na półki w liczniejszej obsadzie. Można też już powoli budować nastrój świąteczny stopniowo wprowadzając do oferty produkty znanych producentów, z których większość traktuje święta jak najlepszy okres na zarobek. Dziś już nie dziwią w  listopadzie opakowania bezpośrednio nawiązujące do zbliżających się świąt, część konsumentów lubi takie produkty szybciej kupić, bo propozycja bardzo się podoba i ulegają pokusie, do czego zachęcić może promocyjna cena. Bez ryzyka warto jednak wzmocnić ofertę chemii gospodarczej w  naszym sklepie. Zakupy i  przygotowania do świąt poprzedzi bowiem w wielu polskich domach wielkie sprzątanie. Polki będą kupować preparaty do czyszczenia wszystkiego, co znajduje się w domu – oferta wsparta np. mopami, ściereczkami powinna szybko rotować. ▼ Jacek Ratajczak

59 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

19 listopada – Światowy Dzień Toalet Chociaż Dzień Toalet to inicjatywa podjęta przez Światową Organizację Toaletową, a jej celem jest podwyższenie standardów ubikacji publicznych na świecie, nie zaszkodzi, jeśli zorganizujemy w  tym dniu promocję na produkty do ich czyszczenia i  środki wspomagające utrzymanie czystości. 24 listopada – Dzień Buraka Warto docenić to warzywo przynajmniej w  Dniu Buraka. Ma ono bowiem bardzo pozytywny wpływ na organizm człowieka, m.in. na układ krwionośny, nerwowy, pokarmowy, odpornościowy czy hormonalny. Zaprezentujmy też, ile jest wariantów popularnych buraczków w naszej ofercie. 29 listopada – Andrzejki Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się w  grudniu adwentem. Przypadają zawsze 29 listopada, choć imieniny Andrzeja są dzień później. Warto wzmocnić kategorię alkoholi oraz słodkich i  słonych przekąsek.

LISTOPAD Najpopularniejsze imieniny: Jerzego (2 listopada), Karola (4 listopada), Marcina (11 listopada), Marka (16 listopada), Tomasza (18 listopada), Katarzyny (25 listopada), Andrzeja (30 listopada). Zakaz handlu w niedziele: 3, 10, 17 listopada. Ponadto sklepy nieczynne będą w święta państwowe: 1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych) oraz 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).


SPORT W FMCG

Trzeba stawiać sobie nowe cele

D

ecyzja, mimo że spontaniczna, nie była pochopna. Po serii sukcesów odniesionych w biegach ulicznych, m.in.: zdobycie Korony Półmaratonów Polskich i Korony Maratonów Polskich, start w  berlińskim maratonie, czy osiągniecie wyniku 3:10 na dystansie 42,195 km, przyszła kolej na następne wyzwania. Okazja na spróbowanie sił w  biegu górskim trafiła się bardzo niespodziewanie. – Po okresie intensywnych startów w  zawodach ulicznych musiałem ze względów zdrowotnych poddać

Reklama str. 85

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne

Nie wszystko w życiu można zaplanować. Niespodziewany telefon z zapytaniem o udział w liczącym 80 km biegu górskim zdziwi każdego. Mimo że do startu pozostały raptem 3 tygodnie, Andrzej Jalowski, Dyrektor Operacyjny hurtowni PHUP Gniezno, nie zastanawiał się długo i zdecydował się podjąć wyzwanie. W ten sposób rozpoczął swoją przygodę z ultramaratonami.

się operacji prawej nogi, co mocno wpłynęło na dalsze plany sportowe. Po długiej przerwie powróciłem do treningów, ale z mniejszą niż wcześniej intensywnością – bez startów. Wówczas zadzwo-

w ogólnie „dobrym stanie”. To był ten moment, który dał mi wiarę, że jeszcze można postawić sobie nowe cele, które – wydałoby się – są zupełnie poza zasięgiem. Zmagania z samym sobą na dystansie 80 km, przyrodą przy konieczności współpracy z  parterem, były dodatkową trudnością. Trasa okazała się bardzo wymagająca. Znajdowały się na niej przeszkody naturalne, takie jak m.in. luźne kamienie, gałęzie, korzenie, strumienie i rzeki – podkreśla biegacz. Wyczyn ten zapoczątkował przygodę z  biegami górskimi na długich dystansach. Mimo wielu sukcesów w  zawodach

Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: „Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!”

nił znajomy, że jego partner z Biegu Rzeźnika nabawił się kontuzji i zaproponował mi zastąpienie go. To był twardy orzech do zgryzienia, ale moja decyzja była szybka (na 3 tyg. przed startem) – biegniemy – wspomina Andrzej Jalowski dodając: – Dużo czytałem o tym, więc z dużym szacunkiem i  obawą podszedłem do zadania. Zmagania w dzikiej, trudnej bieszczadzkiej scenerii udało się ukończyć w  15:26, czyli w  limicie oraz – co najważniejsze –

60 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

ulicznych, właśnie z rywalizacją na szlakach okalających szczyty związany jest jeden z  momentów największej sportowej chwały w  życiu Andrzeja Jalowskiego. – Najbardziej wyjątkowym dla mnie startem pozostaje ultramaraton Bieg 7 Dolin, który rozgrywa się w  Krynicy Górskiej na dystansie 100 km. Była to moja pierwsza „setka” w  górach i  prezent na 50. urodziny. Dystans zaliczony w 14:36 ­­– przyznaje pracownik PHUP Gniezno. Plany na na-


SPORT W FMCG

stępny rok okazują się bardzo ambitne i dotyczą udziału w  dwóch legendarnych festiwalach biegowych. – Chciałbym zaliczyć Rzeźnika Ultra oraz jeżeli się uda wygrać losowanie, start w zawodach Ultra-Trail du Mont-Blanc na dystansie CCC [Courmayeur-Champex-Chamonix, 101 km ­– przyp. red.] – mówi sportowiec-amator, który nie rezygnuje z biegów ulicznych i  marzy również o  starcie w nowojorskim maratonie. Stawianie przed sobą nowych wyzwań okazuje się nieodłącznym elementem każdej pasji. W  przypadku aktywności fizycznej ważny jest osiągany wynik, ale z czasem powinno się zrewidować oczekiwania. – Cele zmieniają się z upływem czasu. Na początku to systematyczne poprawianie rekordów życiowych, o co stosunkowo łatwo w pierwszych startach. Z czasem okazuje się to coraz trudniejsze, aż wreszcie – czas na mecie już nie odgrywa dominującej roli. Kontuzja oraz kategoria wiekowa zmuszają do weryfikacji planów. Dziś celuję w ukończenie zawodów w zdrowiu, poznanie nowych ludzi oraz uwolnienie endorfin. Po każdych zawodach bardzo boli, ale następnego dnia zaczyna się myślenie co, gdzie i z kim następnym razem pobiegnę – wyznaje ultramaratończyk. Zamiłowanie do sportu nie ogranicza się jedynie do dyscyplin biegowych. – Od jakiegoś czasu zacząłem dzielić pasję biegową z zainteresowaniem kolarstwem szosowym. Dużo godzin i kilometrów spędziłem już w tym roku na drodze. Udało się nawet zaliczyć ultramaraton na rowerze, czyli trasę Gniezno-Sopot tj. 304 km. Było to możliwe wyłącznie dzięki solidarnej współpracy kilku osób – to sól aktywności fizycznej – wyjawia sportowiec z  PHUP Gniezno, podkreślając jednak, że nie traktuje tego jak przygotowania do zawodów triathlonowych. ▼ Patryk Łusiewicz

61 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Poradnik Handlowca w podróży

Z wizytą w Armenii – królestwie koniaku

Reklama str. 125

Nikodem Pankowiak

62 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

fot. Urszula Wszelaka

ne muzeum i dowiedzieć się więcej o  samym trunku, który, jak się okazało, może być wytwarzany wyłącznie na terenie Armenii, a  jego produkcja musi odbywać się wg ściśle określonych norm. Cała tajemnica tkwi w  ormiańskich winogronach, zbieranych we wrześniu i październiku, które następnie kładzie się na specjalnych prasach śrubowych, gdzie ugniata się je w  bardzo delikatny sposób – tak, aby nie uszkodzić nasion. Koniak przechowywany jest później w dębowych beczkach wykonanych z  minimum 70-letnich drzew. To jeden z  sekretów produkowanego od ponad 130 lat trunku, którego smak zachwycał w przeszłości rosyjskich carów. Przy okazji konferencji odbyła się także uroczystość złożenia kwiatów przy memoriale, który został poświęcony pamięci ofiar ludobójstwa Ormian w 1915 roku, a  jej uczestnicy wzięli również udział w sadzeniu drzewek przed ormiańskim centrum sportu. Kolejna okazja do takiego spotkania będzie miała miejsce już za rok, podczas kolejnej edycji konferencji i  wręczenia nagród Aurora, gdzie ponownie uhonorowane zostaną osoby, którym nie jest obojętny los ludzi żyjących w najbardziej doświadczonych przez konflikty miejscach na ziemi. ▼

fot. Urszula Wszelaka

P

odczas weekendowego wyjazdu do stolicy Armenii – Erywania – nasza redakcja mogła wziąć udział m.in. w ceremonii przyznania nagród Aurora, wręczanych osobom zasłużonym w  niesieniu pomocy humanitarnej, oraz towarzyszącej jej konferencji. W  tym roku grant w  wysokości miliona dolarów otrzymał Mirza Dinnayi, który pomógł ponad 1500 ofiarom terroru ze strony Państwa Islamskiego. Oprócz niego wyróżnieni zostali także Zannah Bukar Mustapha z Nigerii oraz Huda AI-Sarari z  Jemenu. Na zakończenie konferencji wszyscy jej uczestnicy wzięli udział w charytatywnym koncercie Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Valery’ego Gergieva w Teatrze Mariinsky oraz specjalnej kolacji charytatywnej w  Muzeum Ararat. Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję zwiedzić wspomnia-

fot. Urszula Wszelaka

Mówiąc Armenia, trudno nie pomyśleć o koniaku Ararat – wytwarzanym z białych winogron już od 1887 roku. Klasyczne ormiańskie brandy podczas konferencji jałtańskiej komplementował podobno sam Winston Churchill. To właśnie na zaproszenie tej kultowej marki nasza redakcja gościła w październiku w Armenii.


Innowacje w handlu

63 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Rozmowa z producentem

Działamy kompleksowo,

pamiętając o kanałach tradycyjnych Nikodem Pankowiak: Jesteśmy W jaki sposób informowajuż coraz bliżej finału 4. edycji li Państwo o swojej akcji proloterii Almette. Czy są Państwo mocyjnej? Który z  kanałów zadowoleni z jej odbioru? okazał się najskuteczniejszy? Rafał Masiak: Ogólnopolska loLoteria Almette zawsze otrzyteria Almette każdego roku jest muje bardzo silne wsparcie wyczekiwana przez naszych marketingowe i  sprzedażokonsumentów i partnerów hanwe. Tegoroczne działania obdlowych. To akcja, która z edyjęły zarówno kampanię w TV cji na edycję cieszy się coraz i  prasie branżowej, działania większą popularnością. Lotepublic relations, jak i szerokie ria, oprócz celów sprzedażoaktywności w digitalu, współwych, realizuje także cele wizepracę z  TOP influencerami runkowe. Towarzyszy jej idea, oraz dedykowane ekspozycje która zwraca uwagę na zbyt w  punktach sprzedaży. Dziaszybkie tempo, w jakim żyjemy łamy kompleksowo, pamiętai promuje styl życia bliski natując o  tzw. kanałach tradycyjrze i  jej rytmowi. Konsumennych. Informacje na temat loRafał Masiak ci zmęczeni miejskim chaosem, terii są komunikowane na mamają silną potrzebę „zatrzymateriałach  POSM, a  dla wybraDyrektor Marketingu nia się” i ucieczki do natury. Dlanych klientów przygotowaHochland Polska tego główną nagrodą w  naszej ne zostały dedykowane aktyloterii jest wyjątkowy drewniany wacje odsprzedażowe. Trudno domek u podnóża Tatr – wymarzone miejsce do takiewskazać jeden kanał, który oceniamy jako najskuteczgo właśnie oderwania się od codziennego pędu. niejszy. Siłą naszych działań jest ich różnorodność, a o efektywności naszej komunikacji świadczy impoCzy tego typu akcje promocyjne pozytywnie wpłynująca liczba zgłoszeń oraz wyniki sprzedażowe. wają na sprzedaż produktu w dłuższej perspektywie   czy raczej po zakończeniu okresu promocji wraca ona W komunikacji z konsumentem mocno stawiają Pańna swój stały pułap? Jak wyglądała liczba zgłoszeń stwo na naturę. Jakie zatem działania proekologiczne w porównaniu do poprzednich lat? prowadzi Hochland obecnie, a jakie planują Państwo W okresie trwania promocji, marka oczywiście notuwdrożyć w niedalekiej przyszłości? je wyraźne wzrosty sprzedaży związane bezpośredPrzywiązujemy ogromną wagę do jakości surownio z mechanizmem loterii – każdy, kto kupi serek Alców i ich pochodzenia, stawiamy na lokalność, dbamette lub Mini Almette w czasie trwania loterii, może łość o dobrostan zwierząt i rozwiązania sprzyjające zarejestrować unikalny kod z  opakowania na strośrodowisku. Równie ważne są dla nas kwestie ekonie www.almette.pl lub wysyłać SMS. Dwa lata temu logiczne, stanowiące kluczowy punkt w naszej straw akcji wzięło udział prawie 500 000 osób! To wynik tegii zrównoważonego rozwoju. W tym obszarze sięo 18% lepszy niż w I edycji. Tendencja jest zdecydowagamy np. po rozwiązania gwarantujące redukcję zunie wzrostowa. W ubiegłym roku zgłoszeń było o 13% życia wody, energii oraz ilości generowanych opakowięcej. Teraz – spodziewamy się rekordu! Tego typu wań czy emisji gazów cieplarnianych poprzez ograakcje są motorem napędowym sprzedaży produktu niczenie transportu. Optymalizujemy zarządzanie w perspektywie całorocznej i patrzymy na to w ujęodpadami, redukujemy ilość materiałów wykorzyciu całościowym. Długofalowym efektem loterii jest stywanych do produkcji opakowań, korzystamy z odbudowanie pozytywnych relacji z marką i jej wysoka nawialnych źródeł energii. Naszym celem strategiczrozpoznawalność. To przekłada się na wybór produknym jest obniżanie wpływu na środowisko o  1,5% tu przy półce – po Almette z roku na rok sięga coraz rocznie. Krok po kroku, konsekwentnie realizujemy więcej osób. te założenia. ▼

64 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Rozmowa z producentem

65 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


10

ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP

WYSTARTOWAŁA JUBILEUSZOWA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz 10 zaprasza naszych czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 9 edycjach konkursu nagrodziliśmy już ponad 100. właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny! Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy oblicze handlu, m.in. w sklepach w Andrychowie, Sanoku, Staninie, Morągu, Grudziądzu i Krzeszowicach. Aby spróbować swojego szczęścia wystarczy, by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”.

Ewa i Jolanta Święszek, sklep Delikatesik w Krzeszowicach, laureatki IX edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep”

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? W konkursie „Odśwież swój sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 150 m 2.

NAGRODY 10. EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP I NAGRODA: • Wyposażenie sklepu o wartości 20 000 zł – ufundowane przez sieć Groszek • Projekt sklepu ufundowany przez sieć Groszek • Regał w strefie kasy ufundowany przez firmę Mars Wrigley • Badanie optymalizacyjne sklepu i regały specjalistyczne ufundowane przez firmę MAGO • Zestaw garnków Prime & zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Waga kalkulacyjna PR-II 15P RS ufundowana przez firmę CAS Polska • Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell II i III NAGRODA: • Zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell POZOSTAŁE NAGRODY: • 37 szt. kalkulatorów SHARP ufundowanych przez firmę Torell • 7. zestawów drobnych sztućców ufundowanych przez firmę Gerlach

ORGANIZATOR KONKURSU:

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE? Na kuponie konkursowym zamieszczonym obok należy wskazać prawidłowe odpowiedzi poprzez wpisanie litery „T” (tak) lub „N” (nie). We wskazaniu prawidłowych odpowiedzi pomocna na pewno będzie lektura „Poradnika Handlowca” oraz naszej strony internetowej www.poradnikhandlowca.com.pl. Wypełniony Kupon Konkursowy należy wysłać na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież Swój Sklep”. WARUNKI KONKURSU Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w październiku br., a zakończy 21 lutego 2020 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niezależna komisja, składająca się z przedstawicieli Sponsorów i redakcji, wyłoni laureatów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach „Poradnika Handlowca” nr 3/2020. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl Zapraszamy!

SpoNSOR GŁÓWNY: SpoNSORZY: 9

66 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP

ZADANIE KONKURSOWE

Wskaż prawidłowe odpowiedzi, wpisując literę „T” (Tak) lub „N” (Nie)

1. Czy za datę narodzin spółdzielczości spożywców w Polsce (pod zaborami) przyjmuje się 1869 rok? 2. Czy sieć Groszek była już sponsorem konkursu „Odśwież Swój Sklep”? 3. Czy supermarkety proximity to sklepy w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy zaspokajające kompleksowo potrzeby klientów? 4. Czy we franczyzie tzw. twardej właściciel sklepu ma dużą swobodę podejmowania decyzji biznesowych? 5. Czy od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele sklepów spożywczych będą zobowiązani wymienić stare modele kas na kasy online? 6. Czy omnichannel to pojęcie obrazujące wielokanałowość sprzedaży, czyli handel zintegrowany wielokanałowo? 7. Czy, jeśli zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie zostanie utracone w danym roku, to prowadzący działalność może ubiegać się o ponowne jego wydanie w następnym roku?

KUPON KONKURSOWY

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” 10 edycja

Nazwa firmy

Imię i nazwisko właściciela Adres sklepu E-mail Powierzchnia sklepu Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora

Tel. kontaktowy:

(podpis i pieczątka sklepu)

W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz max. 2 pozycje) Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież Swój Sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl

67 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

fot. BigstockPhoto.com

Przedświąteczne porządki Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia kategoria chemii gospodarczej ma swoje przysłowiowe 5 minut. Zdecydowanie wzrasta w tym okresie popyt na wszelkie środki do dbania o czystość w domu, a i w czasie samych świąt preparaty z tej grupy zadbają chociażby o czystość kuchenki czy piekarnika.

Z

ainteresowanie kategorią chemii gospodarczej wzmacnia mocny przekaz reklamowy w massmediach przypominający konsumentom o  zbliżających się świętach. To szansa dla obrotnych handlowców, ale i  wskazówka, by przyj-

rzeć się uważnie, jak w naszym sklepie prezentuje się kategoria chemii gospodarczej. Czy należy ją wzmocnić, poszerzając ofertę, czy też „zaatakować” klienta tuż przed świętami wprowadzanymi na rynek nowościami. Zwłaszcza, że w tym ostatnim przypadku mo-

68 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

żemy liczyć ze strony producenta na wspierające produkt akcje promocyjne. Dodatkowo atrakcyjnie wyeksponowany asortyment, w równie atrakcyjnej cenie może stać się w okresie przedświątecznym motorem napędowym całej kategorii.


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

Czas porządków Wprawdzie do świąt jeszcze wiele czasu, ale doświadczenia z lat ubiegłych podpowiadają, że o ile zakupy żywności Polacy zostawiają praktycznie na ostatni tydzień tuż przed Wigilią, to środki chemiczne kupują nieco wcześniej, bo czas na gruntowne porządki przypada z reguły raczej na pierwszą połowę grudnia. W  samych zaś hurtowniach, zwłaszcza tych o  profilu chemiczno-kosmetycznym, świąteczna oferta zaczyna gościć zdecydowanie szybciej. Już wczesną jesienią regały dystrybutorów wypełniają produkty w limitowanych wersjach nawiązujące opakowaniem czy zapachem do świąt, a  także in-

W związku z rosnącym popytem na produkty ekologiczne warto ofertę wzbogacić właśnie o tego rodzaju asortyment. To z pewnością pozwoli wyróżnić sklep na tle konkurencji.

nowacyjne nowości. Apogeum sprzedaży w detalu to koniec listopada i pierwsza połowa grudnia, później można o  „chemii” na pewien czas zapomnieć. Kolejny zdecydowanie większy pik sprzedażowy nastąpi przed Wielkanocą. Wnioski z  tego płynące są dla handlowców czytelne. Po pierwsze – towar czeka na nich w  hurtowniach, po drugie – klienci z  reguły kupują „chemię” przed żywnością i  robią to bez pośpiechu charakterystycznego dla zakupów żywności. Łatwiej jest zatem reagować na ich po-

69 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop Ekologiczne środki czystości to produkty, które firma Gold Drop oferuje swoim klientom na porządki przedświąteczne. Dzięki temu w domach będzie czysto, przyjemnie i zadbamy też o  środowisko naturalne. Produk-

trzeby, gospodarować zapasami, bo przecież nie zdarzy się sytuacja, że jednego dnia zostanie wykupiony cały asortyment np. płynów do mycia podłóg. Po trzecie – i niezwykle ważne dla handlowców – „chemia” ma bardzo długi okres przydatności, nie zepsuje się, stąd „przestrzelenie” zapotrzebowania nie grozi stratą produktu, a  jego zbyt po prostu przesunie się nieco w  czasie. To samo z nowościami – jeśli od razu nie przypadną naszym klientom do gustu, to zakup kilku/kilkunastu sztuk nie

ty z serii Eco Line zostały wyprodukowane zgodnie ze standardami eco, są to produkty wysokiej jakości, bardzo wydajne, skuteczne w działaniu oraz bezpieczne dla skóry. Ponadto mają bardzo ładne delikatne i świeże zapachy. W skład serii wchodzą: płyn uniwersalny, płyn do naczyń, mydło w  płynie, płyn do szyb, płyn do czyszczenia kuchni, płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych, płyn do toalet. Oznaczony charakterystycznym kwiatuszkiem asortyment, wchodzący w  skład serii Eco Line otrzymał specjalny certyfikat Eco Label przyznawany w  Polsce przez PCBC. Znak ten oznacza, że produkty nim sygnowane zostały poddane przed wprowadzeniem na rynek wszystkim koniecznym badaniom i są bezpieczne dla środowiska i konsumenta.

spowoduje dużego zamrożenia kapitału w towarze. Reasumując, z jednej strony stawiajmy na sprawdzone produkty, z drugiej obserwujmy ry-

Aleksandra Dudek Brand Manager Lakma Strefa W 2019 r. Lakma Strefa wprowadziła do oferty nowości, po które zdecydowanie warto sięgnąć podczas przedświątecznych porządków. Do szybkich porządków polecamy uniwersalne ściereczki nawilżane, które uzupełniły bogatą linię preparatów do Reklama str. 123

70 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

nek, co oferuje – odpowiednio dawkując nowości swoim klientom. Szeroki wachlarz produktów Kategoria chemii gospodarczej proponuje bardzo szeroki wachlarz produktów niezbędnych podczas domowych porządków. Ponadto w ofercie handlowej co rusz pojawiają się nowe produkty z niemal wszystkich kategorii chemicznych. Co powinno zatem znaleźć się na półce jako „żelazny” asortyment, nawet w  sklepach, które na co dzień nie nastawiają się na duże obroty w tej grupie produktów, ale traktują „chemiczną” półkę jako konieczne uzupełnienie całej oferty sklepowej. Na pewno warto mieć asortyment liderów rynkowych (produkty markowe), by klienci mieli poczucie, że znajdą na półce produkty znane i  rozpoznawalne oraz także po to, by otrzymać wsparcie ich producentów w  akcjach promocyjnych. Wia-

mebli Sidolux M. Wyróżniająca się na rynku duża szmatka, wykonana z wysokiej jakości włókniny perforowanej, zdecydowanie usprawni sprzątanie i  będzie pomocą w  nagłych wypadkach, których trudno uniknąć, gdy przy stole zbiera się cała rodzina. W  przygotowaniu podłóg do okresu jesienno-zimowego warto postawić na sprawdzone preparaty Sidolux do ochrony nabłyszczania oraz specjalistyczne produkty Sidolux Expert do pielęgnacji podłóg, które dostępne będą również w  powiększonej pojemności. Dla osób ceniących sobie naturalne sposoby na sprzątanie Lakma oferuje 100% naturalne preparaty do czyszczenia różnych powierzchni pod marką Sollux Organic. We wrześniu do sklepów trafiła również nowa linia żeli do mycia naczyń Sidolux DISH SPA.


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

domo, że znani producenci inwestują w kampanie reklamowe w  mediach oraz akcje PR-owe skierowane do konsumentów, których celem jest doprowadzenie do maksymalnej rozpoznawalności ich marek na rynku. A  tak prezentowane produkty zdecydowanie lepiej się sprzedają. Porządki przedświąteczne to szansa na sprzedaż wielu grup z  chemii gospodarczej. To nie tylko preparaty uniwersalne (głównie płyny), ale przede wszystkim produkty specjalistyczne dedykowane konkretnym powierzchniom, przeznaczone np. do mycia okien, podłóg, kafelków czy mebli. Ostatnio producenci z  sukcesem przekonują klientów, że zarówno do każdego pomieszczenia, jak i  do różnych rodzajów powierzchni, potrzebujemy innego typu preparatów. „Specjaliści” w cenie Każde z  domowych pomieszczeń ma przydzielonych swoich „specjalistów”, którzy z  powodzeniem rozprawią się z brudem i  zadbają o  idealną czystość. Przykładowo z  tłuszczem, przypaleniami pojawiającymi się w  kuchni doskonale poradzą sobie wysokiej jakości mleczka, płyny, spraye i  żele, które przede wszystkim nie matowią i  nie odbarwiają czyszczonych powierzchni, za to nadają im piękny połysk i  zabezpieczają przed powstawaniem kolejnych zabrudzeń. Z kolei WC i łazienka to pomieszczenia, które wymagają regularnej i  profesjonalnej pielęgnacji. Z pomocą przychodzą producenci rozmaitych specyfików, którzy cały czas unowocześniają ich formuły, a najczęściej kupowanymi preparatami są te, które potrafią poradzić sobie z osadami z kamienia, rdzy i  mydła oraz innymi zabrudze-

71 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

Myśląc o nowych produktach, staramy się planować trzy, cztery kroki do przodu przewidując zachowania rynku. Dzięki temu udaje nam się błyskawicznie re-

niami osiadającymi na umywalkach, brodzikach, wannach, prysznicach, a także elementach ze stali nierdzewnej i  powierzchniach chromowanych. Najlepiej sprawdzają się wygodne w  użyciu spraye, mleczka oraz proszki w różnych wariantach zapachowych, które bardzo łatwo się spłukują, nadają połysk i  nie rysują czyszczonych powierzchni. W  kategorii środków do czyszczenia muszli prym wiodą wysokiej jakości płyny i żele posiadające właściwości wybielające i  dezynfekujące, usuwające nieprzyjemne zapachy, drobnoustroje i mikroorganizmy. W  utrzymaniu właściwej higieny w toalecie pomogą również rozmaite zawieszki i kostki do WC. Przystępując natomiast do sprzątania pokoi, najlepiej zaopatrzyć się w środki specjalistyczne, gdyż każda z  czyszczonych powierzchni wymaga wyjątkowego potraktowania. W  zwalczaniu kurzu pomocne mogą okazać się rozmaite pianki i spraye, które delikatnie czyszczą, nadają połysk i nie pozostawiają smug. W  tej grupie

produktowej znajdziemy zarówno specyfiki do metalu, szkła, plastiku i sprzętu RTV, jak również te przeznaczone tylko i wyłącznie do mebli drewnianych. Na sklepowych półkach nie może też zabraknąć profesjo-

nalnych płynów do mycia podłóg, zarówno powierzchni niedrewnianych, takich jak panele, kamień i terakota, czy tych do powierzchni drewnianych. W dziale z chemią gospodarczą

Środki czystości do sprzątania łazienki: • płyn do czyszczenia luster i szyb • płyn do czyszczenia łazienek • płyn do czyszczenia fug • żel do WC • płyn do czyszczenia kabin prysznicowych • preparat do usuwania kamienia i rdzy • płyn do czyszczenia pralki

warto również zapewnić odpowiedni asortyment do czyszczenia dywanów i wykładzin, które konsumenci przeważnie czyszczą „od święta”.

fot. BigstockPhoto.com

Tomasz Bizoń Marketing i wdrożenia produktów Pol-Hun

agować na nowe potrzeby klientów, tworząc komplementarne linie produktowe. Jedna z nich – linia Splash – czyli specjalistyczne produkty pomagające utrzymać czystość w  domu, biurze, zakładzie pracy, to idealny przykład takiego myślenia. Tylko w  tym roku uruchomiliśmy produkcję 4 nowych pozycji sygnowanych logiem Splash: Płyn do mycia okien (formuła z octem), Płyn do mycia mebli, Płyn do czyszczenia powierzchni ceramicznych, nowe Płyny do czyszczenia pralki. Każda z nich z powodzeniem towarzyszy naszym klientom podczas codziennych porządków, dlatego tym bardziej powinna się znaleźć w świątecznych planogramach wszystkich sklepów z chemią gospodarczą.

72 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

Nie można też zapomnieć o preparatach do czyszczenia powierzchni szklanych. Tu na plan pierwszy wybijają się okna. Ich mycie w  grudniu nie należy do najprzyjemniejszych zajęć, ale z  pomocą specjalistycznych preparatów można sobie z  tym problemem poradzić. Jednym z  głównych czynników decydujących o  zakupie środka czystości z tej grupy jest niezmiennie oczekiwanie konsumentów odnośnie efektów jego działań czyszczących. Liczy się jak najdłuższy brak kurzu i brudu na wyczyszczonych powierzchniach, „błysk” widoczny gołym okiem, brak smug, antystatyczność, ładny zapach, łatwość użycia, czyli rozprowadzenia na powierzchni oraz ergonomiczne opakowanie. W cenie jest ostatnio oferowanie produktów, których skład oparty jest na naturalnych składnikach, nieszkodliwych dla środowiska naturalnego. Jak eksponować „chemię”? W  okresie przedświątecznym, gdy obroty na kategoriach chemicznych będą wyższe, należy większą uwagę poświęcić ekspozycji. Zdaniem Piotra Ignaczaka, eksperta z firmy Catman, ułożenie produktów w  tej kategorii jest w gruncie rzeczy bardzo proste ze względu na dwa parametry: gabarytowość produktu oraz jego funkcjonalność. Uwzględniając wielkość produktów oraz ich ciężar posługujemy się w  tym wypadku zasadą, że im cięższy i większy produkt, tym bardziej ustawiamy go na niższych półkach. Mając zagospodarowane dolne i górne półki, pozostaje nam ułożyć pozostałe produkty w  środkowej strefie regału, kierując się zasadą, że w  głównej mierze tę kategorię kupują kobiety i to właśnie do nich powinna „przemawiać” ekspozycja.

73 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


fot. BigstockPhoto.com

Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

Środki czystości do sprzątania kuchni: • płyn do czyszczenia mikrofalówki • płyn do czyszczenia lodówki • odkamieniacz • płyn do czyszczenia zmywarki • preparat do udrażniania rur • mleczko do czyszczenia płyty kuchennej i piekarnika • preparat usuwający tłuszcz i przypalenia • spray do czyszczenia powierzchni kuchennych

na produkty, które muszą być w sklepie, a  środkową na produkty pierwszej potrzeby. Oczywiście należy pamiętać, aby półka z chemią nie sąsiadowała bezpośrednio z kategoriami spożywczymi, a zwłasz-

fot. BigstockPhoto.com

Z kolei układając asortyment pod kątem funkcjonalności można podzielić regał na produkty przeznaczone np. dla ciała i  te do mieszkania – te drugie powinno się wówczas umieszczać na dolnych półkach. Dolną część regału w ogóle warto przeznaczyć

cza z takimi grupami asortymentowymi, jak owoce, warzywa, wędliny i mięsa czy nabiał. Najlepiej zlokalizować ją w pobliżu artykułów gospodarstwa domowego oraz papierowych artykułów higienicznych. Nie musi to być lokalizacja charakteryzująca się dużym natężeniem ruchu klientów, ponieważ większość produktów z kategorii jest kupowana w sposób planowy i klient sam odnajdzie stosowne stoisko. Bywa, że w  okresie przedświątecznym część sklepów decyduje się na dodatkowe ekspozycje, aby wzmocnić siłę oddziaływania asortymentu na klienta. Takie rozwiązania są szczególnie pomocne przy wprowadzaniu na rynek nowości. Zazwyczaj nie zajmują zbyt dużo miejsca, a  dają wymierny efekt finansowy. Niektórzy producenci wspierają w  ten sposób swoje produkty, kontaktując się bezpośrednio ze sklepami bądź poprzez współpracujących z nimi dystrybutorów. Po-

74 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

Ułożenie produktów

Ułożenie produktów na półce musi być dla klienta logiczne. Grupujemy je w bloki asortymentowe. Najczęściej ustawiamy obok siebie podobny asortyment, np. produkty bezpośrednio związane z praniem − proszki, żele, płyny do prania, płyny do płukania, do wybielania, do odplamiania; czy asortyment do czyszczenia, który dzielimy na grupy zgodnie z miejscem użycia (środki do czyszczenia kuchni, łazienki, toalety, uniwersalne). Przy większej powierzchni półki możemy poszerzyć ofertę o inne grupy komplementarne, np. kostki zapachowe, środki do udrażniania rur, itp. Pomiędzy nimi można umieścić płyny do mycia naczyń lub płyny uniwersalne. Z kolei asortyment artykułów higienicznych w  małych i  średnich sklepach powinien odpowiadać możliwościom zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego. Klienci przyzwyczaili się także, że większe pojemności, gramatury znajdą na dolnych półkach regałów sklepowych, natomiast droższe produkty w  górnych częściach regałów.

dobną rolę pełnią też gazetki promocyjne z dedykowaną ofertą, wydawane przez hurtownie czy sieci handlowe, które znacznie ułatwiają klientom podejmowanie decyzji. W  sąsiedztwie artykułów z kategorii chemii gospodarczej warto też wygospodarować trochę miejsca na dodatkowe akcesoria, niezbędne przy świątecznych porządkach. Klienci z pew-

75 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

fot. BigstockPhoto.com

ria do sprzątania nie należą do pierwszoplanowych produktów związanych ze zbliżającymi się świętami, jednak zalecane jest tuż przed boomem zakupowym odpowiednie wyeksponowanie tej kategorii, aby klient zauważył ja w trakcie robienia zakupów. A  odpowiednio dobrany asortyment powinien właścicielowi sklepu zapewnić właściwą rotację. Znając zaś zamiłowanie zwłaszcza Polek do gruntownych porządków, warto przynajmniej w  okresie przedświątecznym pokusić się o  przyzwoitą reprezentację środków czystości na sklepowych półkach. ▼ Jacek Ratajczak

nością docenią ten gest, bo nie będą musieli tracić czasu na szukanie np. ścierek czy worków na śmieci w innych placówkach. W ofercie mogą również znaleźć się np. mopy. Niezbędnym „pomocnikiem” będą też oczywiście ręczniki papierowe, które świetnie sprawdzają się podczas mycia okien, luster czy wycierania kurzu. Tu najważniejsza jest chłonność i  wydajność, dlatego klienci preferują wielowarstwowe ręczniki oraz duże rolki. *** Wprawdzie kategoria chemii gospodarczej i  akceso-

Łącząc różne metody badawcze: analizę danych sprzedażowych, grupy fokusowe, komentarze ekspertów, badanie Omnibus oraz wywiady internetowe Nielsen zbadał szczegółowo obecność trendu eko/naturalności w branży kosmetycznej i  chemii domowej. Z  tegorocznego raportu „Home & beauty loves eco” wynika, że prawie 40% Polaków zwraca uwagę na kwestie ekologii i naturalności w  trakcie zakupów i  są to nie tylko młodzi mieszkańcy dużych miast, ale również ci pochodzący z obszarów wiejskich i  będący w  średnim wieku. Eko oznacza dla nich dbanie o zdrowie, więc w pierwszej kolejności sięgają po produkty spożywcze o  takim pochodzeniu, a  później stopniowo rozszerzają swoje zainteresowania na kategorie kosmetyczne i chemiczne. Sprzyjają temu narodziny dziecka, kwestie zdrowot-

Reklama str. 111

76 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

ne lub wpływ najbliższego otoczenia. Znaczenie ma również rosnąca popularność trendu eko i coraz częstsze informacje w mediach. Wiadomo również, jakie produkty eko Polacy wybierają najczęściej. W przypadku chemii gospodarstwa domowego są to środki do czyszczenia szyb oraz środki czystości. Kim są Polacy kupujący produkty ekologiczne i  naturalne? Jak okazuje się z  raportu Nielsena, motywacje kupujących mogą być różne. Są to pragmatycy wybierający zdrowe odżywianie i analizujący składy, naturalni idealiści chętnie podejmujący inicjatywy na rzecz środowiska oraz lokalni tradycjonaliści zwracający uwagę na pochodzenie produktów. Wszyscy oni przyznają, że praktykują „małe gesty” takie, jak: korzystanie z  toreb wielokrotnego użytku, oszczędzanie wody i energii, segregacja śmieci czy picie wody z kranu. Ale niektórzy rezygnują też ze spożycia mięsa lub wytwarzają produkty ekologiczne w własnych domach.


XXXXXXXX

77 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


świąteczne prezenty

Gwiazdkowy

fot. BigstockPhoto.com

worek prezentowy Nie jest tajemnicą, że dla większości handlowców okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to czas największych zysków. Świąteczna atmosfera powoduje wzrost zainteresowania większością produktów dostępnych na półkach i w chłodniach. Prócz artykułów wykorzystywanych do przygotowywania świątecznych potraw, w ofercie każdej placówki handlowej powinien znaleźć się także asortyment prezentowy.

D

la wielu osób okres bożonarodzeniowy okazuje się najważniejszym w roku. W  radiu słychać świąteczne hity, w  telewizji pojawiają się filmy o  tematyce gwiazdkowej, a na każdym kroku widać świąteczne iluminacje – niezależnie, czy znajdujemy się na ulicy, w urzędzie, czy sklepie. Dla detalistów końcówka roku oznacza najbardziej intensywny czas, do którego należy się w odpowiedni sposób i  z  dużym wyprzedzeniem przygotowywać, by osiągnąć sukces sprzedażowy. Jak pokazują dane CMR dotyczące sprzedaży w  sklepach małoformatowych do 300 m2 w grudniu 2018 r., śred-

nia wartość koszyka zakupowego okazała się o 7% wyższa w  skali roku oraz o 12% miesiąc do miesiąca, osiągając 16,7 zł. Zaznaczono, że wartość transakcji rośnie, ponieważ do koszyków zakupowych trafia więcej produktów, a  odwiedzający sklepy częściej sięgają po większe opakowania i artykuły z wyższej półki cenowej. Na kilka dni przed świętami (oraz Sylwestrem) wydatki rosną jeszcze bardziej i średnia wartość produktów znajdujących się na jednym paragonie przekraczała wówczas 20 zł. Oprócz oferowania w  tym czasie podstawowych artykułów, z  których przygotowuje się świą-

78 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

teczne wiktuały, nie powinno zabraknąć także innego, typowo gwiazdkowego asortymentu. Kilka grup produktowych dostępnych w sklepach spożywczych cieszy się bowiem w okresie przedświątecznym zwiększonym zainteresowaniem klientów z  uwagi na dodatkowy atut – nadają się na gwiazdkowy prezent. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim alkohole premium oraz te w zestawach prezentowych, ponadto słodycze, kawy, herbaty oraz kosmetyki. Procenty z kokardą Wybierając się z wizytą do rodziny lub znajomych w czasie świąt, nie


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

79 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


świąteczne prezenty

Ewelina Łukasiak Junior Communication Manager Stock Polska Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, który w wyjątkowy sposób chcemy spędzać w  gronie rodziny i  przyjaciół. Na ten okres w  roku polecamy przede wszystkim zestawy świąteczne, które doskonale sprawdzą wypada przyjść z  pustymi rękoma. Konsumenci często – zamiast usilnie głowić się nad oryginalnym podarkiem – sięgają po sprawdzone rozwiązania i kierują swą uwagę w  stronę półki z  alkoholami w pobliskim sklepie. Whisky, brandy, koniak, wino, wódka, tequila, rum czy wermut – oferta większości placówek handlowych okazuje się na tyle szeroka, żeby zadowolić gusta niemal każdego. Ma to odzwierciedlenie w danych rynkowych. Według CMR w grudniu ubiegłego roku sprzedaż whisky w sklepach małoformatowych

Reklama str. 127

się jako elegancki prezent pod choinkę, a także dopełnią spotkania przy wspólnym stole. Konsumentom proponujemy nowość w  naszym portfolio – pełną aromatów Żołądkową Kolonialną, która powróciła do swoich wódczanych korzeni, wprowadzając dwa smaki w wersji premium – z Nutą Whiskey i z Nutą Brandy, oba warianty są dostępne w zestawach z  piersiówkami. Klientom polecamy także nową, limitowaną edycję wódki Stock Grand Prix Prestige, która wyróżnia się eleganckim, inspirowanym motorsportem, designem butelki – idealnie sprawdzi się jako prezent dla wszystkich fanów motoryzacji i  nie tylko. W dedykowanej puszcze prezentowej dostępna jest także wódka Amundsen. wzrosła o  50% w  skali miesiąca, natomiast wódki o 20%, większym zainteresowaniem cieszyły się również wina stołowe. O tym, jak ważna dla niewielkich placówek detalicznych jest sprzedaż alkoholu wiedzą wszyscy. W przeciągu całego roku asortyment ten stanowi jedną z  najważniejszych kategorii generujących dużą część obrotów. Wobec tego należy szczególną uwagę poświęcić właśnie półce alkoholowej, by przyciągała ona nie tylko bestsellerami obecnymi w  ofercie na co dzień, ale również nowościami z wyższej półki cenowej i zestawami prezentowymi. Producenci mocnych trunków okazują się bardzo kreatywni, jeśli chodzi o  zestawy prezentowe. Klasyką gatunku są butelki – przeważnie o pojemności 0,5 lub 0,7 l – z dedykowanymi szklankami lub kieliszkami z logo marki. Przeważnie występują w  okazjonalnych kartonikach, ale nie brakuje też zestawów w drewnianych skrzynkach lub na specjalnych stojakach. Coraz częściej pojawiają

80 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

się również warianty w butelkach o nietypowym kształcie. Detaliści powinni zainteresować się także wprowadzeniem do oferty edycji limitowanych trunków popularnych marek, które nawiązują opakowaniem nie tylko do motywów świątecznych, ale również do historii firmy lub tekstów kultury. Zestawy prezentowe to ważny element na półce alkoholowej, ale oprócz nich nie należy pomijać innych kategorii. W dobie premiumizacji rynku artykułów spożywczych, wybierając trunki zwraca się uwagę na wysoką jakość, niepowtarzalny smak oraz przyciągające wzrok opakowanie. Wielu producentów wprowadza więc na rynek droższe warianty popularnych marek, tak by klient przywiązany do kupowania swojego ulubionego produktu mógł skosztować go w innej odsłonie. Handlowiec znając preferencje zakupowe swoich stałych klientów może więc dodatkowo zwracać ich uwagę na wersje z wyższej półki cenowej. Wszak kupujący skłonni są do przeznaczania większych kwot na artykuły spożywcze, szczególnie w  okresie przed Bożym Narodzeniem. Rozszerzenie oferty powinno iść w parze ze zmianami w ułożeniu produktów na półkach. W centralnej części regału powinny znaleźć się wódki w  butelkach o  najpopularniejszej pojemności 0,5 l. Obok produktów z  segmentu mainstream należy ustawić warianty premium. Można się także pokusić o zmniejszenie liczby face’ów popularnych wódek, kosztem tych droższych, co dodatkowo przyciągnie uwagę klientów. Od jesieni wzrasta sprzedaż alkoholi „kolorowych”, czyli whisky, koniaku, brandy oraz likierów, które powinny znaleźć się na regale powyżej wódki. Najwyższe półki przeznaczone są na zestawy prezentowe oraz butelki o dużej pojemności. Jak wynika z raportu „Zakupy świąteczne 2018” przygotowanego przez Deloitte, Polacy lubią kupować prezenty na ostatnią chwi-


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

81 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


świąteczne prezenty

Arkadiusz Słota Senior Brand & Digital Manager Stock Polska Święta Bożego Narodzenia to okres, kiedy poszukujemy wyjątkowych produktów i częściej wybieramy te z wyższej półki. Na trend premiumizacji i oczekiwania konsumentów idealnie odpowiada wódka lę. Zachowanie takie zadeklarowało 27% respondentów, którzy przyznali się do nabywania podarków w okresie od 15 do 24 grudnia. Warto więc dodatkowo skupić uwagę klientów na alkoholach prezentowych. Ponadto należy w okolicy regału przygotować ekspozycję z torebkami na upominki, które na pewno będą się cieszyły zainteresowaniem klientów.

Orkisz. To wyjątkowa propozycja w naszym portfolio, która, dostępna w zdobionej tubie, doskonale sprawdzi się jako elegancki prezent, ale również jako uzupełnienie uroczystego, świątecznego stołu. To produkt craftowy – powstaje w niewielkich ilościach z prapszenicy orkisz. Jej wyjątkowe, delikatne walory smakowe docenią osoby, które przywiązują wagę do tradycji i lokalności, a także wyrafinowanego smaku i najwyższej jakości surowca i produkcji. Tym, co dodatkowo wyróżnia wódkę Orkisz, jest elegancka, smukła butelka zaprojektowana zgodnie z duchem premiumizacji i minimalizmu. Produkt będzie dostępny także w eleganckiej tubie prezentowej. Dla każdego coś słodkiego Kolejną z kluczowych pozycji asortymentowych, którą – w  przeciwieństwie do alkoholu – mogą cieszyć się osoby w  każdym wieku, pozostają słodycze. Prym wiodą tutaj szczególnie te czekoladowe. Nabywane są one nie tylko przy okazji regularnego dokonywania codziennych zakupów, ale rów-

nież z myślą o odwiedzinach krewnych i znajomych oraz obdarowaniu nimi najbliższych. Trend ten potwierdzają dane CMR. W grudniu 2018 r. wydatki na praliny były o 80% wyższe miesiąc do miesiąca, a  sprzedaż czekoladowych figurek zwiększyła się o 160%. W  grudniu nietrudno znaleźć okazję do wyrażania wzajemnie miłości i  przywiązania. Na początku miesiąca świętuje się bowiem Barbórkę i Mikołajki, które można uczcić łakociami. Nim zasiądzie się przy rodzinnym, wigilijnym stole przychodzi również czas firmowych imprez. Przed Sylwestrem również kupuje się słodkie prezenty. Ze wspomnianego wcześniej raportu Deloitte wynika, że wśród podarunków, jakie Polacy spodziewają się zobaczyć pod choinką, na drugim miejscu znalazły się właśnie słodycze. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku upominków, jakimi chce się obdarować najbliższych – tutaj słodkości okazały się trzecim najczęstszym wyborem. Wobec powyższego, rozbudowanie oferty w  placówce handlowej powinno nastąpić w  kierunku rozszerzenia asortymentu bombonierek, pralinek i  zestawów z  czekoladkami. Klien-

Małgorzata Remiszewska Sprzedawczyni Sklep monopolowy „Lord” Łomża (woj. podlaskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Alkohol prezentowy sprzedaje się bardzo dobrze. Sklep, w którym pracuję, w dużej mierze bazuje właśnie na tego typu artykułach. W czasie poprzedzającym Boże Narodzenie asortyment dodatkowo jest poszerzany. Jedną z najbardziej rozchwytywanych pozycji pozostaje whisky. Przeważnie klienci decydują się na zakup zestawów ze szklankami w cenie do około 100 zł. Z podobnej półki cenowej wybierane są również wódki prezentowe. Przed świętami sprzedaje się także więcej win. Kupowane są z reguły warianty półsłodkie i półwytrawne. Na wina słodkie decydują się głównie młodzi ludzie, przed 30. rokiem życia.

82 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

83 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


świąteczne prezenty

Małgorzata Infeld Senior Brand Manager Brown-Forman Polska Tradycyjnie, jak co roku, Finlandia® Vodka przygotowała atrakcyjną ofertę świąteczną, która idealnie wpisuje się w oczekiwania konsumentów, poszukujących doskonałej jakości alkoholu, dostępnego w eleganckich opakowaniach lub zestawach prezentowych. Niewątpliwie uwagę konsumentów zwrócą biały kartonik oraz tuba, które skrywają doskonałą, perfekcyjnie zbalanci idąc w odwiedziny do bliskich, bądź kompletując gwiazdkowe paczki często będą sięgać właśnie po droższe pyszności. Należy więc zwrócić szczególną uwagę kupujących na te artykuły, ustawiając je nie tylko na wyższych półkach, ale również w  mniejszych wersjach, także na wysokości wzroku i  w  zasięgu ręki. Górną część regału powinny zająć przede wszystkim klasyczne bombonierki w dużych opakowaniach. Poniżej znajduje się miejsce na ich mniejsze odpowiedniki oraz praliny. Na środkowych półkach, obok klasycznych tabliczek czekolady o  gramaturze 100 g, szczególnie wyeksponowane poPorHandl_Mosso_57x50_teaser.pdf 1 winny być także ich większe warianty.

Sprawdź! www.SzefSmaku.pl

Reklama str. 107

sowaną w smaku wódkę. Oba opakowania inspirowane są fińskim designem. Na obu pojawiają się również elementy symbolizujące naturę, jednoznacznie kojarzące się z mroźną Finlandią, jedynym miejscem na świecie, gdzie tworzona jest Finlandia® Vodka. Na sklepowej półce, w okresie przedświątecznym, nie powinno zabraknąć również naszego zestawu, w którym obok Finlandia® Vodka znajdują się dwa kieliszki. To niewątpliwie propozycja, po którą sięgną konsumenci poszukujący ciekawego i oryginalnego prezentu. Herbaciane propozycje Kolejną z kategorii asortymentowych, którą uwzględnia się przy zakupach prezentowych, jest herbata. Produkt ten zyskuje coraz większą popularność. Duża część społeczeństwa deklaruje, że wypija minimum jedną herbatę dziennie. Najpopularniejszymi wariantami są bezsprzecznie zielona, klasyczna czarna, earl grey, owocowe, pu erh oraz rooibos. Poszerzająca się wiedza społeczeństwa na temat zaparzania wywaru oraz rosnące zainteresowanie egzotycznymi i  niecodziennymi wariantami powodują, że na rynku pojawia się coraz więcej nowości. W okre17.10.2019 21:23 sie świątecznym dodatkowo oferowane są specjalne, okazjonalne warianty w  dużych opakowaniach oraz ilustrowanych puszkach. Przy okazji zimy, w  portfolio producentów znajdują się także limitowane edycje herbat rozgrzewających z  nutami cynamonu, anyżu, goździków i  owoców cytrusowych. Na półkach warto również wyeksponować warianty liściaste, które posiadając status produktu klasy premium okazują się dobrą opcją dla poszukujących pomysłu na prezent. Gdy wśród klientów sklepu znajduje

84 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

się wielu miłośników naparu z liści herbaty, można zastanowić się nad wprowadzeniem do sklepowego asortymentu także ekspozytorów. Drewniane lub metalowe pudełka z przegródkami na różne rodzaje herbaty szczególnie w okresie świąt mogą się cieszyć zainteresowaniem kupujących. Prezentowe propozycje powinny pojawić się na sali sprzedaży najpóźniej na początku grudnia, by klienci mieli czas, by dokładnie zapoznać się z rozszerzoną ofertą placówki. Działanie prosprzedażowe warto zintensyfikować przy okazji przypadającego 15 grudnia Dnia Herbaty. Warto wówczas nakłaniać klientów do zakupu właśnie tego produktu, przy okazji organizując promocje cenowe lub w miarę możliwości również ekspozycję w strefie kasy. Planując ułożenie na regale z  herbatą, należy pamiętać nie tylko o  podziale według rodzaju, ceny i  producenta, ale przede wszystkim miejscu na sali sprzedaży. Przy bardzo rozbudowanym asortymencie klienci potrzebują czasu na podjęcie decyzji. Herbaty nie powinny znajdować się więc w  przejściu, by odwiedzający sklep mieli komfortowe warunki na przemyślenia, który wariant wybrać. Swoboda zagwarantuje większe wydatki czynione na zakup artykułów z tej kategorii. Coś dla kawoszy Kawa, podobnie jak herbata, okazuje się dobrym wyborem prezentowym. Przeważająca większość społeczeństwa nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki „małej czarnej”. Żadna wizyta znajomych lub rodziny nie może obejść się bez zaproponowania gościom kawy. Towarzyszy nam ona codziennie, a święta są dobrą okazją by obdarować nią innych. Mielona, rozpuszczalna, cappuccino, zbożowa, w  ziarnach, w  kapsułkach do ekspresu ­– wariantów okazuje się wiele i każdy klient powinien


Kategorie asortymentowe: xxxx

85 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


świąteczne prezenty

Mateusz Marciniak Koordynator ds. PR CEDC International Tradycyjnie najważniejszą kategorią alkoholi mocnych jest wódka czysta. Podążając za rynkowymi trendami, w placówkach detalicznych wspierać będziemy sprzedaż naszej pszenicznej wódki z segmentu sumieć w sklepie zapewniony komfort wyboru. Będąc nastawionymi na spotkania z  najbliższymi oraz chcąc obdarować innych, zwiększonym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim droższe marki. Na pierwszym planie powinny znaleźć się więc przede wszystkim flagowe produkty renomowanych producentów. Jako znakomity materiał na prezent sprawdzą się wa-

per premium, Żubrówki Czarnej, i jej wariantów leżakowanych w beczkach z drewna dębowego i jesionowego. Dodatkowo, planujemy wsparcie sprzedaży marki Russian Standard, rosyjskiej wódki numer 1 w segmencie premium. Doskonałymi propozycjami na święta, które powinny znaleźć się na sklepowych półkach, są również alkohole z kategorii brown spirits – szkockie whisky Grant’s i Glenfiddich czy legendarny, amerykański burbon marki Wild Turkey. W okresie Bożego Narodzenia konsumenci chętnie sięgają również po wino, jak np. wytrawne propozycje marek Apothic i Dark Horse, hiszpańskie wina marki Torres czy pochodzące z Chile wina Casillero del Diablo. rianty limitowane w okazjonalnych puszkach, a także w dużych, szklanych pojemnikach. Regał z  kawą powinien znaleźć się w  placówce handlowej w  sąsiedztwie ekspozycji z  herbatą. Kolejnym naturalnym działem, kojarzonym z  czarnym napojem pozostają słodycze. Dzięki temu łatwiej będzie można skompletować „wyprawkę” podczas

wizyty w sklepie, przed pójściem w odwiedziny do rodziny lub znajomych. Kosmetyczne zestawy Nie tylko producenci alkoholi i słodyczy łączą swoje produkty w zestawy podarunkowe. Rozwiązanie to spopularyzowane jest również w branży kosmetycznej. Jak pokazują badania rynkowe właśnie kategoria kosmetyków i perfum okazuje się jednym z  najpopularniejszych wyborów prezentowych. Z  ubiegłorocznej edycji Barometru Prividenta wynika, że co piąty uczestnik badania chciałby zostać obdarowany właśnie perfumami lub kosmetykami. W grupie tej znajduje się więcej kobiet niż mężczyzn. Podobne wnioski płyną z analizy firmy Deloitte. W kategorii podarków, jakie najbardziej spodziewa się zobaczyć pod choinką, artykuły kosmetyczne znalazły się na pierwszym miejscu. Natomiast na pytanie: Jakimi upominkami zamierzamy obdarować najbliższych? Respondenci odpowiadali także, że perfumami i kosmetykami – taki wybór okazał się drugim najpopularniejszym wskazaniem. Powyższe wyniki wskazują detalistom, na co powinni zwró-

Anna Rzepnicka

Sprzedawczyni Sklep „Siemowit” Wizna (woj. podlaskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Alkohol sprzedaje się bardzo dobrze. Największy obrót generuje wódka czysta. Przy okazji zakupów świątecznych wybierane są przeważnie butelki o pojemności 0,7 litra. Poza popularnymi markami, także warianty premium znajdują nabywców. Zestawy prezentowe wybierane są rzadziej, ale ich sprzedaż wzrasta przed Bożym Narodzeniem. Po whisky sięgają głównie osoby przejeżdżające przez moją miejscowość. Sklep znajduje się przy drodze łączącej Białystok i Łomżę, więc na liczbę podróżnych nie mogę narzekać. Oprócz alkoholi mocnych, kupujący wybierają również wina.

86 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Kategorie asortymentowe: kuchnie świata

87 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


świąteczne prezenty

Agnieszka Wisełka Brand Manager Brown-Forman Polska W okresie przedświątecznym Jack przygotowuje oryginalne, często limitowane, zestawy prezentowe. W tym roku przygotowaliśmy propozycję, która przypadnie do gustu fanom naszej marki oraz tym, którzy dopiero wkraczają w jej świat. Jest nią

cić uwagę przy przygotowywaniu regału chemiczno-kosmetycznego do przedświątecznej gorączki zakupowej. W tym przypadku warto postawić na sprawdzone marki, które cieszą się największym zainteresowaniem. Oddzielenie wariantów dla kobiet i mężczyzn zapewni największą czytelność ekspozycji, a ustawienie na wysokości wzroku klienta przykuje jego uwagę i pozwoli zwiększyć rotację. Zaletą posiadania w  ofercie kosmetycznych zestawów prezentowych

SOS

PIEKIELNIE OSTRY,

ROZGRZEWA AŻ MIŁO. Reklama str. 137

pozostaje fakt, że nie zawsze posiadają one na opakowaniach motywy bożonarodzeniowe, a długi termin ważności zwiększa szansę na sprzedaż towaru przy okazji innych świąt.

4,5 V (3LR12). Warto zaproponować także baterie pastylkowe/guzikowe w kilku rozmiarach. Przeglądając oferty producentów, handlowcy powinni skupić się przede wszystkim na wyborze renomowanych marek. Tylko takie zapewnią dużą efektywność – klienci nie chcą bowiem, by ich sprzęty szybko się rozładowały. Warto również zaopatrzyć placówkę w wielopaki popularnych wariantów AAA i AA – szczególnie w  tym okresie roku powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem kupujących. Znając przyzwyczajenia zakupowe osób odwiedzających sklep, można również wprowadzić na salę sprzedaży w  okresie przedświątecznym akumulatorki typu AAA i AA oraz ładowarki do nich. Baterie pakowane są głównie w  niewielkie opakowania, wobec tego miejsce zapewniające najlepszą rotację tego towaru stanowi strefa kasy. Producenci zdają sobie z  tego doskonale sprawę, dlatego w  ofercie niemal każdego z  nich znajdują się dedykowane wieszaki. Dzięki ich kompaktowym rozmiarom w obrębie kasy praktycznie każdego sklepu można łatwo zaadaptować ekspozytor.

Energia musi być

Kosze prezentowe

Jednymi z mniej oczywistych, a  ważnych, nie tyle ze względu na prezentowy charakter, co po prostu nieodłączny element wielu podarków, są baterie. Sprzęty elektroniczne oraz zabawki bardzo często zasilane są właśnie bateriami. Nie zawsze producenci zapewniają je w zestawie ze sprzętem, więc zapobiegliwi klienci wolą kupić je dodatkowo, by uniknąć ewentualnego rozczarowania, gdy po rozpakowaniu prezentu nie można go użyć, ponieważ brakuje zasilania. Najpopularniejszymi wariantami, które powinny znaleźć się w ofercie sklepu są „paluszki” typu AAA i  AA, grubsze wersje typu C i  D, a  także większe 9V oraz

Dysponując odpowiednio dużym zapleczem oraz posiadając szeroką bazę stałych klientów, można zaproponować im usługę przygotowania koszy prezentowych. Rozwiązanie to powinno przekonać kupujących z różnym budżetem – wiadomo bowiem, że w sklepach dostępne są produkty z wielu półek cenowych, a  zawartość zestawu prezentowego uzgadniana jest indywidualnie. W  jego skład powinny wejść wszystkie wymienione powyżej kategorie produktowe, ale nie należy się ograniczać. Wcześniej powinno się również uzgodnić kwestię dekoracji koszyka, aby trafić w gust odbiorcy. ▼

Świąteczny Kalendarz od Jacka. Tworzą go 24 okienka, za którymi kryje się 21 miniaturek różnych wariantów rodziny Jack Daniel’s, każda o pojemności 50 ml. Trzy pozostałe okienka skrywają w sobie prezenty – kieliszek z logo Jack’a, miarkę barmańską oraz breloczek. Proponujemy też Jack Daniel’s Tennessee Whiskey w metalowych opakowaniach – z samą whiskey lub w zestawie z dwoma szklankami. Polecamy także zestaw, który tworzy wyjątkowe trio – klasyczny Jack, jego łagodniejsza strona, czyli Gentleman Jack oraz bardziej wyrazisty Single Barrel. Trzy warianty whiskey dostępne będą w eleganckiej walizce. Warto również zwrócić uwagę na Jack Daniel’s Tennessee Honey w zestawie z dwiema szklankami.

88 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Patryk Łusiewicz


XXXXXXXX

89 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Która karma lepsza? Odkąd na rynku pojawiła się sucha i mokra karma dla zwierząt, nastąpił podział na zwolenników jednego i  drugiego produktu. Na pytanie, która z  nich okazuje się lepsza dla czworonogów, nie ma jednoznacznej odpowiedzi – wiele zależy bowiem od różnych predyspozycji dietetycznych psów i kotów.

nie powinno zabraknąć w diecie warzyw. Preferencje żywieniowe dotyczące suchej lub mokrej karmy uzależnione są od konkretnego zwierzęcia. Gdy pupil okazuje się zwolennikiem wariantu suchego, występuje u  niego zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Mokra karma stanowi z kolei dobrą alternatywę dla psów seniorów mających problem z  uzębieniem. Należy przy okazji zwrócić uwagę na skład podawanej karmy, ponieważ starsze zwierzęta mają mniejsze zapotrzebowanie na tłuszcze i białko.

Koty ze względu na swój łowny charakter są przede wszystkim mięsożercami. Większość substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ich organizmów pochodzi właśnie z produktów pochodzenia zwierzęcego. Inaczej wygląda to natomiast u  psów, które – podobnie jak ludzie – są wszystkożerne. Wobec tego w diecie tych zwierząt nie powinno zabraknąć pożywienia pochodzenia roślinnego.

Niezależnie, czy mówimy o karmie suchej, czy mokrej, dla psa lub kota, wspólną cechą jest obecność w niej włókna pokarmowego. Jest ono niezbędne dla kotów w  całym okresie ich życia, ponieważ wspomaga przemieszczanie się po przewodzie pokarmowym kul włosowych tworzących się w żołądku. Dla psów jej znaczenie rośnie wraz z wiekiem, ze względu na rosnące wówczas problemy z układem pokarmowym.

Będąc stworzeniem łownym koty przyzwyczajone są do jednego dużego posiłku w ciągu dnia, który zapewni im wszystkie składniki odżywcze. Wobec tego mokra karma pod względem zawartości mikroelementów okazuje się najbardziej podobna do naturalnego pokarmu kotów. Ponadto w porównaniu do wariantu suchego zawiera większą ilość wody, co również ma duże znaczenie, ponieważ koty większość wody pozyskują właśnie z pokarmu. Duża część właścicieli mruczków stosuje metodę podawania dwóch posiłków dziennie i  zapewniania stałego dostępu do suchej karmy. Stanowi to dobre rozwiązanie kociej diety, ponieważ obecność suchego pożywienia wpływa pozytywnie na kondycję jamy ustnej zwierzęcia. Ze względu na charakterystyczną teksturę ściera ona płytkę bakteryjną z kocich kłów. Należy jednak pamiętać, że w  przypadku podawania karmy suchej niezbędny jest stały dostęp do wody, by nie dopuścić do chorób nerek i układu moczowego swego pupila.

Producenci karm umieszczają na etykietach informacje o dawkowaniu oraz kaloryczności swoich wyrobów. Dane dotyczące dziennej dawki zakładają, że zwierzę je wyłącznie daną karmę, natomiast wielkość porcji uzależniona jest od rodzaju pokarmu – suchego lub mokrego. Właściciele powinni uważnie zapoznać się z  tą informacją, ponieważ suche pożywienie, ze względu na mniejszą obecność wody, ma bardzo skoncentrowaną formułę. Wobec tego czasami nawet niewielka porcja może być wystarczająca dla pupila. Osobną kwestią pozostaje również dieta zwierząt po sterylizacji. Zabieg ten powoduje u czworonoga duże zmiany w gospodarce hormonalnej, a  występujący wówczas wzrost apetytu może przekładać się na większe ryzyko wystąpienia nadwagi. Karma musi więc posiadać zbilansowany skład, który zapewni odpowiednią dawkę energii i ograniczy wzrost masy tłuszczowej oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób m.in. nerek, na co narażone są szczególnie koty.

U psów liczba posiłków powinna być zwiększona do 2-3 dziennie, a u mniejszych ras nawet do 6. W  przypadku tych czworonogów ilość składników odżywczych pozyskiwanych z  produktów pochodzenia zwierzęcego okazuje się mniejsza,

90 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Karma dla zwierząt

91 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Święta Bożego Narodzenia

▼ Świąteczny stół pod lupą – str. 93 ▼ Słodycze pod dyktando czekolady – str. 107 ▼ Przepis na ciasto – str. 118 ▼ „Świąteczny” merchandising – str. 128 ▼ Święta będą droższe – str. 133

92 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Paula Wendland

Świąteczny stół pod lupą Święta Bożego Narodzenia są obchodzone wyjątkowo uroczyście w naszym kraju. Większość potraw przygotowujemy samodzielnie według sprawdzonych przepisów, jednak coraz częściej skłaniamy się do korzystania z dań gotowych lub choćby półproduktów, które przy niewielkim wysiłku pomagają wyczarować kulinarne arcydzieła. Polacy są raczej konserwatywni co do pozycji w  świątecznym menu i  spożywają ustalone tradycją potrawy. Warto jednak pamiętać, że nie obowiązuje jeden kanon wigilijnego jadłospisu, a w zależności od regionu Polski i  indywidualnych preferencji smakowych, serwuje się różne dania.

Magia na talerzu Polacy to w zdecydowanej większości tradycjonaliści, kultywujący świąteczne zwyczaje przekazywane z  pokolenia na pokolenie, takie jak np. przestrzeganie postu, dekorowanie choinki, dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, siano pod obrusem, dzielenie się opłatkiem, obdarowywanie się nawzajem prezentami, śpiewanie kolęd czy uczestnictwo w pasterce. Wigilijne menu różni się w zależności od regionu. Wszędzie jednak tradycja nakazuje, aby na stole pojawiło się 12 potraw. W  religii chrześcijańskiej potrawy symbolizowały 12 apostołów. Natomiast według wierzeń ludowych nawiązywały do liczby miesięcy w  roku. Dania są przygotowywane głównie z  ziaren maku, zbóż, miodu, grzybów oraz ryb. Dawniej pokładano nadzieję, że spożycie w  przeddzień Bożego Narodzenia symbolicznych potraw zapewni domownikom zdrowie oraz obfite zbiory. Ryby w  świątecznym menu miały znaczenie religijne, przypominające o  chrzcie, zmartwychwstaniu i  nieśmiertelności, a w symbolice ludowej były

Konserwy i przetwory rybne (filety rybne w oleju, w sosach, marynatach itp.) – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Lisner Graal Neptun Superfish Big Fish Łosoś-Ustka King Oskar Rio Mare Nautica Seko

19,52% 10,19% 8,24% 7,64% 4,20% 4,16% 4,01% 3,32% 3,10% 3,07%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

atrybutem płodności i rodzącego się życia. Zjedzenie ryby podczas wieczerzy wigilijnej było gwarancją zdrowia i  dostatku, karpia – obfitości i siły. Często obecny na stołach śledź nawiązywał zaś do postu i wyczekiwania. Zwyczaj niejadania mięsa związany był z  prastarym wierzeniem, że człowiek i  zwierzę stanowią jedną rodzinę. W  ten magiczny wieczór przemawiano do zwierząt domowych i częstowano je potrawami wigilijnymi. Panowało też powszechne przekona-

Marzena Piwowarska Właścicielka P.H.U. Ryb-Pol Łomża (woj. podlaskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Przed świętami Bożego Narodzenia ryby sprzedają się bardzo dobrze pod każdą postacią. Największe zainteresowanie ze strony klientów obserwuję w kategorii filetów mrożonych. Tutaj niezaprzeczalnym faworytem okazuje się miruna, a dalej sandacz oraz dorsz. Osoby dokonujące zakupów w moim sklepie często decydują się także na wybór różnych rodzajów śledzia – zazwyczaj płatów solonych, wariantu w marynacie oraz całych tuszek. Notuję również zwiększony popyt na sałatki rybne oraz koreczki śledziowe.

93 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż produktów rybnych w sklepach małoformatowych do 300 m2 Jak pokazują dane CMR, ponad 90% sklepów małoformatowych do 300 m2 ma w swojej ofercie przynajmniej jeden produkt z  tej kategorii. Najczęściej w tym formacie placówek można znaleźć konserwy rybne oraz przetwory rybne (śledzie i inne ryby w zalewach, koreczki, sałatki rybne), trudniej dostępne są natomiast pasty rybne oraz mrożone dania rybne. W okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. klienci typowego sklepu małoformatowego mogli wybierać spośród 10 wariantów konserw rybnych, 10 rodzajów przetworów rybnych i 3 różnych past rybnych. Najważniejszymi segmentami tej kategorii są konserwy rybne i przetwory rybne, które łącznie odpowiadają za ponad 90% wartości sprzedaży. Sprzedaż produktów rybnych w sklepach małoformatowych odznacza się wyraźną sezonowością. Liczba paragonów, na których pojawiają się przetwory rybne, a także konserwy i pasty rybne rośnie zwykle w marcu i kwietniu, w tygodniach poprzedzających Wielkanoc. Różnego rodzaju przetwory rybne są nieodłącznym elementem Wigilii, dlatego drugi szczyt ich sprzedaży przypada na grudzień. Grudzień to także miesiąc, w którym wyraźnie rośnie sprzedaż ryb mrożonych. W  kategorii konserw rybnych w  sklepach małoformatowych najlepiej radzi sobie firma Graal – w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. miała ona niespełna 20% udziałów w  wartości sprzedaży. Na kolejnych pozycjach uplasowały się firmy Thai Union Poland z marką King Oskar oraz Łosoś Ustka. W omawianym okresie klienci sklepów małoformatowych najwięcej wydawali na Filety z makreli w sosie pomidorowym King Oskar oraz tuńczyka w kawałkach firmy Graal. W kategorii przetworów rybnych największą popularnością cieszą się produkty firmy Lisner, które w  omawianym okresie pojawiały się na niemal co drugim paragonie z  tą kategorią i  odpowiada-

nie, że zwierzęta w tę noc mówią ludzkim głosem. Ziarno zbóż oraz wypieki z mąki miały zapewnić pomyślność w  nadchodzącym roku. Samo zboże uznawane było za źródło życiodajnej mocy. Kapustę wiązano z  siłą sprawia-

ły za prawie 40% wartości sprzedaży. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy Seko, Graal i Kapitan Navi. W  okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. do koszyków klientów najczęściej trafiały wyroby firmy Lisner: Śledzik na Raz z dodatkiem cebuli w opakowaniu 100 g, Śledzik na Raz w śmietanie 100 g oraz Filety Śledziowe w sosie śmietanowym 280 g. W grudniu dużą popularnością cieszą się jednak przetwory w  większych opakowaniach, jak np. Filety śledziowe w oleju a’la Matjas w opakowaniu 220 g czy Filety Wiejskie w oleju z cebulką (600 g) z oferty firmy Lisner. Firma Lisner nie ma sobie równych również w kategorii past rybnych – w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. produkty pod marką Pastella odpowiadały za ok. 60% udziałów w wartości sprzedaży past. W omawianym okresie największą popularnością cieszyły się Pastella z Łososia ze szczypiorkiem, Pastella z tuńczyka i Pastella z makreli.

Przetwory rybne

Udziały producentów w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , VII 2018 r. - VI 2019 r.

39,1%

39,5%

4,4%

4,8%

■ Lisner ■ Seko ■ Kapitan Navi

jącą, że po zimowym uśpieniu cała przyroda ponownie odrodzi się na wiosnę. Groch chronił przed chorobami, a w połączeniu z  kapustą gwarantował urodzaj. Grzyby według wierzeń ludowych posiadały magiczną moc i  ułatwiały nawią-

94 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

12,2%

Źródło: CMR

■ Graal ■ pozostali

zywanie kontaktów ze światem zmarłych. Natomiast potrawy z miodu miały zapewnić biesiadnikom przychylność sił nadprzyrodzonych. Z kolei mak przynosił pomyślność i  bogactwo, dlatego nie mogło go zabraknąć na wigilijnym stole.


RYNEK POD LUPÄ„

95 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Natalia Mączyńska Client Business Partner Nielsen Polska

Rynek dań gotowych oferuje coraz większą różnorodność oferty – dostępne są zarówno produkty mrożone, chłodzone, jak i z półki. W sumie rynek ten jest wart 2,7 mld PLN (dane za okres październik 2018 – wrzesień 2019), z  czego ponad połowę stanowią dania chłodzone z  lodówki. Rynek dań gotowych odnotowuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży (+15% rok do roku), w  czym główny udział mają dania chłodzone. Oferta dań gotowych, które mogą wzbogacić świąteczne menu, obejmuje zarówno gotowe zupy i  koncentraty zup (barszcz czerwony i  grzybowa), pierogi (mrożone lub chłodzone), gotowy bigos. Gotowe pierogi oraz uszka odnotowują coroczny wzrost sprzedaży w grudniu – dotyczy to zarówno produktów mrożonych, jak i  chłodzonych. Pierogi chłodzone są segmentem rozwijającym się dynamicznie (+18% rok do roku) i chętnie kupowanym jako szybki po-

Kolejną ważną pozycją na liście potraw przepełnionych symboliką był kompot z suszu – gruszki zapewniały długowieczność, jabłka – miłość i zdrowie, natomiast suszone śliwki odpędzały złe moce.

Warto pamiętać, że w okresie przedświątecznym konsumenci częściej i chętniej sięgają po produkty typu premium, za których wysoką jakość są gotowi zapłacić wyższą cenę.

siłek przez cały rok. Jednak w 2018 r. 11% całej rocznej sprzedaży pierogów wygenerowano w grudniu (w przypadku uszek ponad 2/3 rocznej sprzedaży). Pierogi mrożone notują mniej dynamiczny wzrost (+7% rok do roku), ale również są chętnie wybierane w okresie przedświątecznym – w grudniu 2018 r. sprzedano 16% całorocznej sprzedaży produktów z tej kategorii. Polacy przekonali się już do kupowania zup gotowych. Zupa i koncentrat barszczu czerwonego to produkty wybitnie sezonowe, których szczyt sprzedaży przypada na grudzień. Podobnie zupa grzybowa, a zwłaszcza koncentrat, jest chętniej wybierana w  ostatnim miesiącu roku. W 2018 r. w grudniu zakupiono 1/3 całej rocznej sprzedaży barszczu czerwonego oraz 1/5 rocznej sprzedaży zupy grzybowej. Gotowy bigos nie jest bardzo popularnym daniem gotowym, ale w  grudniu jest kupowany równie chętnie co w  szczycie sezonu wakacyjnego, więc część konsumentów zdaje się korzystać z  tej opcji na święta. Pakowane śledzie nie są typowym daniem gotowym, ale stanowią one bardzo wygodną opcję dla gospodyń domowych pozwalającą znacząco skrócić przygotowanie potraw świątecznych. Kategoria ta notuje sezonowy wzrost sprzedaży w  grudniu – w  2018 r. na ten miesiąc przypadło 14% rocznej sprzedaży (a  w  przypadku śledzi solonych prawie 40%).

Barszcz czy zupa rybna? Na wigilijnym stole obowiązkowo pojawia się zupa, bez której znaczna część Polaków nie wyobraża sobie świątecznego menu. W niektórych domach jest serwowana nawet w  kilku wersjach, aby zaspokoić apetyty wszystkich biesiadników. W zależności od rodzinnych tradycji może to być barszcz z  postnymi uszkami lub pasztecikami, zupa grzybowa, zupa rybna lub migdałowa, a  nawet piernikowa. By sprostać wyzwaniu, klienci często poszukują na sklepowych półkach półproduktów lub dań gotowych reprezentujących kategorię. Producenci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferują szereg wariantów przede wszystkim

96 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Mrożone, pakowane paluszki, filety i kostki rybne – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w gospodarstwach domowych Frosta Lisner Superfish Neptun Laguna Royal Greenland Dal Pesca

16,86% 10,18% 7,19% 6,73% 4,62% 1,70% 0,71%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

najpopularniejszych zup – czerwonego barszczu oraz zupy grzybowej. To pozycje, których nie może zabraknąć na sklepowej półce. Szeroki wachlarz kulinarnych pomysłów na zupę z torebki, kartonu lub puszki po-


RYNEK POD LUPĄ

Producenci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferują szereg wariantów przede wszystkim najpopularniejszych zup – czerwonego barszczu oraz zupy grzybowej. zwala odnaleźć wiele inspiracji do szybkiego przyrządzenia świątecznych potraw. Konsumenci używają ich zarówno jako gotowego przepisu na pyszną zupę, jak i niezawodną bazę do dalszych kulinarnych eksperymentów. Popularne są również sposoby na barszcz przyrządzony na bazie płynnego koncentratu, który wystarczy rozcieńczyć wodą i podawać z ulubionymi dodatkami. Natomiast doskonałym pomysłem na wyczarowanie w  zaledwie kilka chwil pachnącej i  smacznej zupy grzybowej są mrożone produkty proponowane przez różnych producentów. Z  kategorii mrożonek pomocnych w przygotowaniu wigilijnej zupy, których nie powinno zabraknąć w  asortymencie przed świętami są także barszcz ukraiński, włoszczyzna, grzyby. Król karp W Polsce trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez potraw z  karpia. To właśnie ten gatunek na stałe wpisał się w  świąteczne zwyczaje. I  choć coraz częściej wigilijne menu wzbogacają inne gatunki ryb, np. sandacz, mintaj, dorsz, łosoś, tilapia, szczupak, pstrąg, sola, nie mają one szans w  ry-

a pk ro k i , so ie m ie k ls po ze ps le aj N Najlepsze mięso od lokalnych hodowców, szczypta regionalnych smaków z różnych rejonów Polski. Oto przepis na wyśmienite produkty marki „Polskie rarytasy”

TYLKO POLSKIE MIĘSO

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

97 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

REGIONALNE RECEPTURY

POLSKIE SMAKI


RYNEK POD LUPĄ

walizacji o palmę pierwszeństwa z rodzimym karpiem. Karp hodowany jest w Polsce od XII w. Jego sprowadzenie z  południa Europy zawdzięczamy mnichom, którzy rozpoczęli hodowlę tej ryby na potrzeby klasztorów – w  tym czasie połowa dni w  roku była dniami postnymi, a  konsumpcja karpia rozwiązywała problemy aprowizacyjne zakonników. W  późniejszych wiekach karp gościł na najznamienitszych stołach koronowanych głów, a dziś jest

nieodłącznym elementem bożonarodzeniowego menu. W świątecznym asortymencie nie może jednak zabraknąć również innych ryb, których Polacy w tym okresie jedzą najwięcej. Zainteresowaniem cieszą się ryby świeże, wędzone, mrożone. Klienci chętnie sięgają po gotowe filety, które wystarczy przyprawić i  podsmażyć przed podaniem. Swój udział w obrotach mają również produkty panierowane dla dzieci. Coraz więcej sprzedaje się gotowych produktów, któ-

re nie wymagają czasochłonnych przygotowań, np. rolmopsy z cebulą, filety śledziowe w  różnych sosach, sałatki, ryby w  puszkach, wyroby garmażeryjne. Dużym zainteresowaniem cieszy się asortyment propozycji ze śledzia, w  różnych postaciach – zarówno filety śledziowe, które można wykorzystać do przygotowania posiłków według własnego pomysłu, jak i  gotowe sałatki śledziowe, ryby opiekane czy ryby w  olejach lub sosach.

OKIEM EKSPERTA Anna Burak · Manager ds. produktu · Dobrowolscy Dbając o świąteczny nastrój i wyrafinowany smak oferujemy wachlarz naszych najlepszych wyrobów z dwóch linii: POLSKIE RARYTASY i BRACIA DOBROWOLSCY. POLSKIE RARYTASY to najlepsze mięso od lokalnych hodowców, szczypta regionalnych smaków z różnych rejonów Polski. W skład linii wchodzą następujące produkty: szynka i polędwica, boczek pieczony, pasztetowa i piecuch. Produkty te charakteryzują się wysoką zawartością polskiego mięsa. Z kolei linia BRACIA DOBROWOLSCY to szeroka gama wyjątkowych produktów marynowanych w zalewie, przygotowanych jedynie z naturalnych składników, tradycyjnie wędzonych na drewnie owocowym. Szynka i Schab marynowany od braci, Kiełbasa kruchutka podsuszana od braci, Szynkowa tradycyjna z Wadowic czy Rolada z boczku pieczona. Mamy nadzieję, że moc wyjątkowego smaku wędlin otulonych delikatnym aromatem dymu pomoże poczuć magię świąt i przywoła dawne czasy. Ewelina Ostrowska · Category and Customer Development Manager · ZT Kruszwica Nieodzowny w kuchni będzie odpowiedni olej, potrzebny do przyrządzania wielu świątecznych dań. W okresie Bożego Narodzenia obserwujemy zwiększone zainteresowanie olejem Kujawskim z pierwszego tłoczenia, a także Kujawskim 3 ziarna, który idealnie nadaje się do ciepłych zastosowań. Konsumenci wówczas często sięgają po produkty, których rzadziej używają na co dzień. Od lat zwiększa się zainteresowanie olejem Kujawskim lnianym tłoczonym na zimno, stosowanym przede wszystkim do tradycyjnego świątecznego śledzia. Drugim olejem świetnie komponującym się ze śledziami jest wprowadzony w tym roku na rynek olej Kujawski z lnianki (rydzowy) tłoczony na zimno. Święta to również festiwal tradycyjnych wypieków, dlatego zwiększoną popularnością wśród klientów cieszą się margaryny do pieczenia. Produktem niezbędnym w każdej kuchni w okresie przedświątecznych przygotowań jest margaryna „Palma z Kruszwicy”. Dorota Liszka · Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej · Grupa Maspex Przedświąteczny czas bywa wymagający – prezenty, przyjęcie gości, porządki i oczywiście gotowanie. Mając dużo na głowie, wielu z nas potrzebuje odciążenia choćby w niektórych kwestiach – dlatego tak świetnie na święta sprawdzają się gotowe bożonarodzeniowe rozwiązania. Krakus co roku dba o to, by uroczyste rodzinne świętowanie smakowało przepysznie. Nasz Barszcz czerwony powstaje na zagęszczonym soku z buraków i nie zawiera konserwantów. Jego doskonalona przez lata receptura sprawia, że ma wyrazisty i zdecydowany, a jednocześnie aksamitny smak. Wystarczy podgrzać i dodać ulubione specjały – uszka, paszteciki, warzywa – by zyskał prawdziwie świąteczny charakter. Podobnie do koncentratów Krakusa wystarczy dodać wodę i ulubione dodatki, by w wygodny sposób przygotować aromatyczną, świąteczną zupę. Efekt? Zawsze smakowity! A  oszczędzamy tak cenny, zwłaszcza w okresie świątecznym, czas.

98 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPÄ„

99 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Mięsna uczta Wigilia zwyczajowo obfituje w dania postne, jednak w  kolejnych dniach królują już potrawy mięsne z  drobiu, wieprzowiny, wołowiny. Uznaniem cieszą się delikatesy, które nie na co dzień goszczą w  menu, m.in. gęsina, kaczka, perliczka oraz dziczyzna. Klienci przyrządzają dania mięsne według rodzinnych przepisów, ale wybierają również specjalnie przygotowane i  przyprawione mięsa, któ-

re wystarczy włożyć do piekarnika, np. schab ze śliwką, szynka czy rolady z kurczaka, karkówka piernikowa z dodatkiem miodu, kolendry, goździków i  imbiru, filet z  perliczki w  przyprawach, filet z  kaczki z  jabłkiem, pierś lub noga z  gęsi. Dzięki gotowym produktom można zaoszczędzić czas spędzony w  kuchni i  nie obawiać się o  końcowy rezultat. Z oferty wędliniarskiej zdecydowanie najlepiej sprzedają się różne wędzonki, szynki,

Cezary Furmanowicz Dyrektor Marketingu Transgourmet i Selgros Cash&Carry

pasztety i wyroby tradycyjne. Uznaniem cieszą się produkty o  bardziej wyrafinowanym smaku, dzięki którym możemy poczuć wyjątkowy charakter świątecznego menu. Warto pamiętać, że w okresie przedświątecznym konsumenci częściej i  chętniej sięgają po produkty typu premium, za których wysoką jakość są gotowi zapłacić wyższą cenę. Sprawdzoną propozycją w ofercie będą produkty wytwarzane z  wysokiej jakości składników, jednocześnie pozbawione fosforanów, sztucz-

czy woblery produkty sezonowe mają zapewnioną specjalną ekspozycję, tuż przy wejściu do hali sprzedaży. Jak co roku liczymy też na nasz wykwalifikowany i doświadczony personel, którego zadaniem jest zaopiekowanie się i doradzanie naszym klientom. W  okresie świąt ich pomoc jest szczególnie ważna na stoiskach ze świeżymi rybami i owocami morza.

Rozmowa z Cezarym Furmanowiczem, Dyrektorem Marketingu Transgourmet i Selgros Cash&Carry Jacek Ratajczak: Od kiedy oferta na święta Bożego Narodzenia jest dostępna w Waszych hurtowniach? Cezary Furmanowicz: Jak co roku, do świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy się z  dużym wyprzedzeniem. Dla branży to najważniejszy czas w  roku – Polacy uwielbiają świąteczne zakupy, przygotowania, a  później długi czas celebrowania. W  Selgros Cash&Carry oferta świąteczna jest dostępna już w listopadzie. Starannie pracujemy nad naszym asortymentem, na który szczególnie w tym okresie, w znacznej mierze składają się produkty typu in&out. Wyraźnie jest to zauważalne w kategorii słodyczy, gdzie niektóre produkty można zakupić tylko raz w roku. Rok do roku widzimy też coraz większe zainteresowanie produktami premium. Dla klientów te produkty są gwarancją wysokiej jakości, a ta w okresie świątecznym jest szczególnie ważna. Czy oferta jest dodatkowo wspomagana na terenie hurtowni? Na czym polega to wsparcie? Nie tylko przed świętami, ale przez cały rok w  halach Selgros prowadzimy komunikację, która wspiera nasze promocje i  oferty specjalne. Oprócz materiałów POS takich, jak plakaty

Za pomocą jakich kanałów komunikacyjnych oraz narzędzi promocyjnych zachęcacie klientów do świątecznych zakupów? Okres bezpośrednio poprzedzający święta to dla nas czas wzmożonej komunikacji. Chcemy z wyprzedzeniem zapewnić naszych klientów, że w naszych halach znajdą wszystkie produkty niezbędne do przygotowania świątecznych spotkań oraz że spełnimy nawet najbardziej wyszukane marzenia dotyczące prezentów. Standardowo, z naszą specjalną ofertą można zapoznać się w gazetkach promocyjnych, na naszej stronie internetowej, w  newsletterze oraz oczywiście w  mediach społecznościowych i telewizji. Czy hurtownie w  okresie bezpośrednio poprzedzającym święta zmieniają organizację pracy pod kątem zwiększonej obsługi klientów? Nasza kadra jest doskonale przygotowana do okresu bezpośrednio poprzedzającego święta. Na polskim rynku jesteśmy obecni już prawie 23 lata, co pozwoliło nam poznać przyzwyczajenia i zachowania konsumentów. Dzięki temu doskonale potrafimy odpowiedzieć na ich potrzeby nie tylko ofertą, ale także poprzez naszą organizację. W  grudniu wydłużamy również do 22:00 godziny otwarcia naszych hal.

100 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

nych barwników oraz substancji zagęszczających i powstające na bazie tradycyjnych receptur wędliniarskich. Uwagę klientów przyciągną również produkty regionalne z  innych krajów europejskich, np. szynka parmeńska, szwarcwaldzka, kiełbasa chorizo. Jednym z najlepszych pomysłów na zwiększenie obrotów jest wprowadzenie do sprzedaży oferty wyrobów garmażeryjnych. Klienci chętnie skuszą się na gotowe przekąski nie tylko w  postaci galantyny z  kurczaka, schabu ze śliwką, porcji tatara, ale również karpia w  galarecie czy ryby po grecku. Czas pierogów i uszek W  święta tradycyjne ziemniaki ustępują miejsca produktom na bazie mąki. Pierogi, uszka, łazanki, knedle towarzyszą wówczas zupom, daniom mięsnym lub jak np. pierogi z  farszem mogą być spożywane osobno. Poszukiwanymi przez klientów produktami są przede wszystkim uszka z  grzybami, uszka z  kapustą i  grzybami, a  także pierogi z  kapustą i grzybami oraz pierogi ruskie. W sklepie nie może zabraknąć podstawowych składników na ciasto i farsz. Cenioną mąką do przygotowania ciast wymagających kleistości i  łatwości formowania jest mąka pszenna typ 450 oraz typ 500. Z  kolei do farszu klienci będą poszukiwali przede wszystkim kiszonej kapusty oraz suszonych grzybów. Można postawić również na półprodukty i  zaproponować gotowe ciasto francuskie, po które sięgną amatorzy delikatnych pasztecików z  nadzieniem, podawanych do zupy. Atrakcyjną alternatywę dla czasochłonnego lepienia tradycyjnych pierogów stanowi szeroka gama produktów go-

101 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

towych. Producenci potraw mącznych proponują duży wybór mrożonek oraz wyrobów oferowanych na tackach, dających więcej możliwości sposobu przyrządzenia – gotowane, na parze, smażone na patelni. W grudniu najlepiej sprzedają się różnego rodzaju warianty z  kapustą i  grzybami. Jednak w ślad za postępującymi zmianami w  kulinarnych preferencjach konsumentów rośnie zainteresowanie nowymi smakami. Warto też pamiętać o konsumentach poszukujących pro-

pozycji bezglutenowych, ekologicznych. Bez dodatków się nie obejdzie Zwiększone zainteresowanie pod koniec roku notują również wszelkiego rodzaju dodatki kulinarne jak majonezy, musztardy, sosy, octy, dresingi. Bez nich wiele potraw straciłoby swój wyjątkowy smak i charakter. Poszukiwanym bohaterem drugiego planu jest zdecydowanie majonez, będący składnikiem wielu świątecz-

nych sałatek i dań rybnych, jak choćby „śledzie pod pierzynką”. Klienci poszukują w  tym czasie dużych opakowań i chętnie sięgają zarówno po klasyczne smaki, jak również nowe warianty, np. majonez z czosnkiem, kwasami Omega 3, o obniżonej zawartości tłuszczu. Nie bez znaczenia przy wyborze asortymentu z tej kategorii pozostaje przywiązanie do renomowanych marek oraz regionalizacja. Wysoką sprzedaż notują musztardy oraz sosy majonezo-

OKIEM EKSPERTA Marek Rogoża · Dyrektor Marketingu · Iglotex Największym zainteresowaniem klientów w okresie świątecznym cieszą się pierogi i uszka z kapustą i grzybami lub z farszem grzybowym oraz zupa grzybowa. To niewątpliwie najbardziej pożądany asortyment w okresie świątecznym i nie może go zabraknąć w zamrażarkach. Konsumenci coraz częściej zaczynają rozumieć, że mrożenie to naturalny i bezpieczny sposób przechowywania żywności, który pozwala zachować wartości odżywcze produktów. Zakup mrożonego produktu pozwala też zaoszczędzić sporo czasu, który jest szczególnie cenny podczas przygotowań do świąt. A jakość produktów mrożonych jest bardzo wysoka, w naszej marce PROSTE HISTORIE próżno szukać konserwantów, sztucznych barwników czy wzmacniaczy smaku. PROSTE HISTORIE to prosty skład i naturalne składniki. Anna Jackowicz · Dyrektor Marketingu · Profi Nieodzownym elementem świątecznego menu jest oczywiście aromatyczny, klarowny barszcz czerwony, w naszej ofercie dostępny m.in. w opakowaniu typu softpack o pojemności 450 ml. Absolutną nowością, którą przygotowaliśmy specjalnie z myślą o świętach, jest Barszcz czerwony 1 litr w kartonie z poręcznym zamknięciem na klips. Pozwala ono podgrzać dowolną ilość barszczu, a resztę wygodnie przechowywać w lodówce. Na świątecznym stole często gości także zupa grzybowa, którą konsumenci bez trudu znajdą w ofercie zup Profi, teraz nie tylko w nowym opakowaniu, z nowym logotypem, ale i z lepszą recepturą. Doskonałym dodatkiem staną się również pasztety z linii Premium w wersji klasycznej, ze śliwką, żurawiną lub grzybami leśnymi, a także Pasztety Dworskie z dziczyzną – kaczką, dzikiem, jeleniem czy królikiem. Mariusz Rusin · Prezes Zarządu · Zakłady Mięsne Silesia Polacy kochają święta tradycyjne i rodzinne. Święta Bożego Narodzenia to czas, który przeznaczamy na spotkania z rodziną czy przyjaciółmi. Chcąc celebrować ten wyjątkowy okres w roku, na spotkania świąteczne zaopatrujemy się w mięsa oraz wędliny lepszej jakości, niż te, które jemy na co dzień. Dlatego w okresie przedświątecznym handlowcy powinni w większym stopniu skupić się na wędlinach z półki premium, takich które charakteryzują się unikalnością receptur inspirowanych tradycją oraz klasycznym smakiem. Warto wymienić tutaj Szynkę doskonałą w smaku, Kindziuka oraz linię pieczonych wysokomięsnych pasztetów sygnowaną brandem Duda Specialite. Sympatykom wędlin drobiowych z pewnością do gustu przypadnie nasza tegoroczna nowość, linia wędlin z Kurnej Półki. To wędliny marki Cedrob o prostym składzie, tylko przyprawione mięso z kurczaka plus sól peklująca. W ofercie mamy Kurczaka gotowanego, Pierś delikatną, Krakowską, Pasztet, Kiełbasę z piersią oraz Kruchą z Kurnej Półki. Cały czas pracujemy nad nowymi produktami, które już niebawem pojawią się w sprzedaży.

102 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

we, np. tatarski czy czosnkowy, które nie tylko poprawiają smak wyrobów mięsno-wędliniarskich, ale często są nieodzownym składnikiem dań rybnych. W świątecznym asortymencie nie powinno również zabraknąć chętnie serwowanych do mięsnych pieczeni i  wędlin na zimno przetworów owocowych. Z zainteresowaniem klientów powinny spotkać się takie propozycje, jak: żurawina idealnie komponująca się z  wędliną, jarzębina podkreślająca smak dziczyzny czy borówka stanowiąca doskonały dodatek do drobiu. Poszukiwane mieszanki Bożonarodzeniowe potrawy wymagają szerokiego wachlarza różnorodnych przypraw. Na liście grudniowych zakupów z  pewnością znajdą się takie pozycje, jak np. pieprz, liście laurowe, ziele angielskie, mielony kminek, papryka, koperek, majeranek, pietruszka, kolendra, tymianek, owoce jałowca, stanowiące doskonały dodatek do dań mięsnych, rybnych, warzywnych. Warto postawić na ofertę mieszanek przypraw dedykowanych różnym potrawom, po które chętnie sięgają osoby nielubiące wyzwań stawianych przez tradycyjne receptury lub chcące zaoszczędzić trochę czasu. Uwagę przed świętami z  pewnością przyciągną specjalistyczne przyprawy do ryb, wieprzowiny, indyka, kurczaka, gęsi, kaczki, dziczyzny, bigosu i potraw z kapusty, pasztetu, grzańca, barszczu czerwonego oraz jeszcze bardziej doprecyzowane pod kątem konkretnych gatunków ryb mieszanki, np. dedykowane potrawom z karpia, pstrąga, łososia. Cenne minuty z długotrwałego procesu przyrządzania świątecznych potraw można też zaoszczędzić dzięki gotowym marynatom do mięs, które w szerokiej gamie można znaleźć w portfolio producentów. Przyprawą, której nie może zabraknąć w sklepie jest sól. Oczekiwania konsumentów względem tego dodatku zdecydowanie wzrosły, dlatego warto poszerzyć asortyment soli kuchennej o  modną sól himalajską, morską, a także sole smakowe, np. ziołową, czosnkową. Składnikiem, który jest nieodłącznym elementem polskiej tradycji wigilijnej są suszone grzyby. Obok niezwykle popularnych oraz cenionych borowików i podgrzybków, można zaproponować również tańsze gatunki grzybów, np. maślaki lub koźlarze. Ważne tłuszcze Do przygotowania wielu świątecznych potraw podstawowym składnikiem i  dodatkiem są ole-

103 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Wioleta Walczak

Sprzedawczyni Sklep spożywczo-przemysłowy Święciec (woj. wielkopolskie)

je. Bez nich trudno sobie wyobrazić smażenie ryb, duszenie mięs, przygotowywanie sałatek, kremów czy domowych

fot. Patryk Łusiewicz

Asortyment świąteczny zaczyna pojawiać się na półkach w sklepie już na początku listopada. Największym zainteresowaniem cieszą się słodycze związane ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem – czekolady, ciastka oraz pierniki. Wzrasta także sprzedaż ryb i  przetworów rybnych. Ryby w puszkach, słoikach i sałatki dostępne są w placówce w okresie całego roku, ale szczyt sprzedaży tej kategorii produktowej niewątpliwie przypada na grudzień.

majonezów. Warto być przygotowanym na zwiększone obroty. Producenci oferują różnorodne oleje, m.in. rzepako-

wy, słonecznikowy, lniany, rydzowy, z pestek winogron. Szeroki wybór prezentuje również oliwa z  oliwek, doskonała

Reklama

Przyprawy jednorodne/ /mieszanki (inne niż sól i pieprz) – deklaracje o najczęściej używanych markach w grupie celowej 15-75 lat Kamis Prymat Knorr Vegeta – Natur Kotanyi Galeo Appetita Asta Cykoria Herbes

26,20% 24,48% 15,62% 8,55% 6,25% 4,68% 4,53% 4,53% 4,39% 2,84%

Źródło: Kantar, Target Group Index, kwiecień 2019 - czerwiec 2019

104 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

do przygotowywania świątecznych sałatek, przystawek ze śledzia, sosów i marynat. Obok klasycznego masła, rosnącym zainteresowaniem cieszy się modne masło klarowane o wszechstronnym zastosowaniu w przygotowywaniu potraw. Jego zaletą jest nieobecność białka i laktozy oraz wysoki punkt dymienia, co oznacza, że może być ono w szerszym zakresie stosowane do przygotowywania potraw w wysokich temperaturach. Do łask wraca smalec polecany do smażenia i  pieczenia w  wysokich temperaturach. W  ofercie znajdziemy smalec wieprzowy, gęsi oraz kaczy. Wraz ze wzrostem liczby osób preferujących dietę roślinną większym zainteresowaniem cieszy się również margaryna wegetariańska polecana do gotowania, smażenia i pieczenia. Kompot z suszu to nie wszystko W  trakcie wieczerzy wigilijnej i  świątecznych obiadów, obok tradycyjnego kompotu z  suszonych owoców, na stole pojawiają się ciepłe i  zimne napoje. Planując asortyment warto pamiętać, że jest to wyjątkowy czas, kiedy konsumenci chętnie sięgają po produkty z  wyższej półki. Dlatego w ofercie kawy i herbaty powinny pojawić się propozycje z  segmentu premium, sygnowane uznaną na rynku marką. Uwagę klientów przyciągną chętnie wybierane na prezent opakowania ekskluzywne oraz te z grafiką nawiązującą do bożonarodzeniowych motywów. Skutecznym bodźcem do podjęcia decyzji zakupowych będą warianty zimowe kuszące rozgrzewającym charakterem i zapachem świąt, np. receptury herbat nawiązujące smakiem do tradycyjnych trunków i  nalewek, wykorzystujące aromatyczne przyprawy korzenne, owocowe nuty smakowe śliwek, malin, pigwy, pomarańczy oraz miodu. Ofertę warto też uzupełnić o limitowane smaki syropów wzbogacających smak gorących napojów. Wśród licznych propozycji uwagę przyciągną propozycje o smaku np. pomarańczy z goździkami i cynamonem, imbirowym, dzikiej róży lub pigwy. Nie można zapomnieć o  szerokiej palecie soków i nektarów oraz innych napojów gazowanych i tych bez bąbelków. Klienci kuszeni licznymi promocjami chętnie kupują wielopaki swoich ulubionych produktów. Ich uwagę przyciągają także sezonowe propozycje nawiązujące do tradycyjnie zimowych smaków, np. suszonych śliwek czy jabłka z cynamonem oraz bezalkoholowe grzańce. Czas intensywnych działań marketingowych Producenci na długo przed końcem grudnia przygotowują świąteczną ofertę, pracując nad jej szatą gra-

105 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

BOGACTWO Z NATURY


RYNEK POD LUPĄ

Joanna Bytner Dyrektor marketingu Chata Polska

W okresie przedświątecznym wielu producentów organizuje w  naszych sklepach liczne degustacje. Klienci chętni korzystają z  tego typu promocji. Degustacje szczególnie stosowane są dla nowych produktów, gdyż w ten sposób najłatwiej przekonać konsumentów do oferty. Z uwagi na wzmożony ruch w  sklepach, największe

ficzną oraz wsparciem marketingowym. Efektem tych działań jest szeroki wachlarz bożonarodzeniowych propozycji zachęcających do zakupu atrakcyjnymi recepturami, funkcjonalnymi opakowaniami oraz widocznymi działaniami reklamowymi. Klienci chętnie sięgają po produkty znane z mediów, sprzedawane w  cenach promocyjnych, z  dodatkiem atrakcyjnych gadżetów lub książek kucharskich. Przywiązanie konsumentów do tradycji i obawa przed eksperymentowaniem z  nieznanymi

efekty sprzedażowe osiągamy w piątki i  soboty oraz przed świętami. Najchętniej degustowanymi produktami są produkty nabiałowe, wędliniarskie, soki, kawy i  słodycze. Ostatnio często w naszych sklepach można degustować produkty garmażeryjne. Sprzedaż w  momencie akcji wzrasta o kilkaset procent w stosunku do okresu poprzedniego. Degustacje są również jednym z  elementów eventów otwarciowych. W  danym czasie klienci zapoznają się z naszą marką własną oraz produktami lokalnymi, głównie świeżymi, z  kategorii wędliny i  pieczywo. Jednak największą gwarancją dobrej sprzedaży jest osoba promująca produkt, która nie tylko zna asortyment, ale jeszcze potrafi zachęcić do jego spróbowania i zakupu.

Doskonałym pomysłem na zwiększenie obrotów jest również wprowadzenie do sprzedaży oferty wyrobów garmażeryjnych. wcześniej produktami sprzyja renomowanym markom, które co roku notują w okresie przed-

świątecznych zakupów ogromne zainteresowanie. Ważnym z punktu widzenia handlowców elementem działań marketingowych, podejmowanych przez producentów, są akcje promocyjne w  miejscu sprzedaży. Chcąc wyróżnić się na tle konkurencji, firmy proponują różnorodne materiały POS, np. ekspozytory, plakaty, wobblery, wystawki paletowe. Uwagę konsumentów przyciągają akcje promocyjne z  udziałem hostess, umożliwiające testowanie nowych wariantów produktów.

Andżelika Kamińska

Sprzedawczyni Sklep spożywczo-przemysłowy Helenów Pierwszy (woj. wielkopolskie)

fot. Patryk Łusiewicz

W grudniu panuje zwiększony ruch, co związane jest ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. W tym czasie sprzedaje się duża ilość produktów potrzebnych do przygotowania sałatek – warzywa w puszkach, czyli groszek, kukurydza i fasola, ponadto sosy, jak musztarda, ketchup oraz majonez, a także olej. Rośnie również zainteresowanie przyprawami, głównie tymi do wypieków, więc cynamonem i przyprawą korzenną. Przy okazji klienci kupują inne produkty do pieczenia ciast, w tym dużo dżemów i marmolady na nadzienia.

106 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

PorHandl_Mosso_131x250.pdf

1

17.10.2019

21:00

Paula Wendland

Słodycze pod dyktando czekolady

Wraz z początkiem listopada duch Bożego Narodzenia zakrada się do sklepów, by z  każdym dniem coraz mocniej podkręcać gorączkę świątecznych zakupów. Na sklepowych półkach pojawiają się adwentowe kalendarze, figurki czekoladowych Mikołajów, pierniczki, chlebki marcepanowe oraz kuszący świąteczną formą i  grafiką bogaty asortyment czekolad, pralin, cukierków i  ciastek. Oferta producencka co roku zaskakuje różnorodnością i innowacyjnymi pomysłami. Nielicznym klientom udaje się przejść obok słodyczy obojętnie, dlatego tak ważną kategorię warto uzupełnić o  kolejne pozycje i  stosownie wyeksponować.

Sprawdź! www.SzefSmaku.pl

SZEROKIE WSPARCIE MARKETINGOWE

W świątecznej „sukience” Dział słodyczy w okresie bożonarodzeniowych zakupów zasługuje na szczególne zaangażowanie ze strony właścicieli sklepów. O  tym, jakie produkty wybrać spośród bogactwa różnorodnych czekolad, bombonier, cukierków, pierników i  ciastek, aby zainteresować wszystkich klientów, zazwyczaj podpowiada doświad-

PRASA KONSUMENCKA

STRONA WWW

KAMPANIA FACEBOOK I GOOGLE

PAKIETY DLA SKLEPÓW

EKSPOZYCJE

107 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

czenie handlowe i sami zainteresowani. Wielu detalistów stawia w  tym gorącym okresie na sprawdzone marki, z długoletnią tradycją na rynku oraz wyszukane słodycze z  segmentu premium, w  przekonaniu, że z  pewnością usatysfakcjonują odbiorców. Do asortymentu chętnie wprowadzają opakowania i  produkty nawiązujące smakiem, kształtem i  szatą graficzną do świątecznych motywów. Ważna jest oprawa, która swoim charakterem podkreśla wyjątkową jakość produktu.

Opakowania wypełnione cukierkami lub czekoladowymi pralinami w kształcie choinek, bałwanów czy reniferów pojawiają się na rynku sezonowo. Pożądaną cechą słodyczy przyciągających wzrok klientów świąteczną grafiką jest możliwość „rozebrania” po sezonie i  kontynuacji sprzedaży na półce w  standardowej szacie graficznej. Dlatego też znaczna część producentów opakowuje swoją ofertę w  sezonowe nakładki, które bez trudu można zdjąć. Dzięki tej strategii handlowcy nie muszą obawiać

się zwiększonych zamówień np. na bomboniery z gwiazdkowym motywem. Wielu handlowców kieruje się także poziomem działań marketingowych producenta, licząc na wykreowanie potrzeby posiadania konkretnej słodkości za pomocą reklamy. Jest to bardzo intensywny czas, w  którym firmy stawiają na silne wsparcie produktów w  kampaniach telewizyjnych, radiowych, prasowych i  kinowych, za pośrednictwem Internetu i portali społecznościowych. Wykorzystują różnego rodzaju zachęty w postaci pro-

OKIEM EKSPERTA Dominika Igielińska · Koordynator Komunikacji Marketingowej · LOTTE Wedel Pomimo faktu, że Polacy są raczej otwarci na nowości produktowe, obserwujemy, że w okresie przedświątecznym wybierają jednak tradycyjne słodycze – zarówno dla siebie, jak i dla bliskich na prezent lub dodatek do niego. Dlatego staraliśmy się tak przygotować tegoroczne portfolio, by każdy znalazł w nim coś, co lubi. Wedlowskie słodycze wzbogaciliśmy o pyszne dodatki, m.in. cząstki pomarańczowe (np. czekolada mleczna z cząstkami pomarańczowymi i ciasteczkami 220 g), żurawinę i bakalie (obecne w czekoladzie gorzkiej z żurawiną i bakaliami 220 g) czy smaki korzenne i herbatniki (np. czekolada Cookie Korzenny 290 g). Dużą popularnością cieszą się także nasze kultowe produkty, np. dekorowane Ptasie Mleczko® (waniliowo-cynamonowe lub waniliowo-czekoladowe) czy też Baryłki 300 g z nadzieniem w 5 smakach: Advocat, Irish Cream, Whisky, Mojito oraz Cherry. Magdalena Słomczewska-Klimiuk · Product Portfolio Manager · ETi W okresie świątecznym ogromną popularnością cieszą się produkty czekoladowe, które odnotowują wtedy największe wzrosty sprzedaży. Dlatego w tym czasie stawiamy na nasze najpopularniejsze słodycze z tej kategorii, takie jak czekoladowe batoniki Wanted, wafle Dare w intensywnej w smaku polewie z ciemnej czekolady oraz przekąski dla najmłodszych – Petito. Wszystkie linie są dostępne w opakowaniach do dzielenia się, które doskonale sprawdzą się jako słodki prezent świąteczny, dzięki większej gramaturze i możliwości dzielenia się słodkościami podczas wspólnego świętowania. W tym okresie konsumenci chętnie wybierają też warianty w specjalnych opakowaniach, dlatego do naszej oferty wprowadziliśmy czekoladki Petito w większej torebce z wizerunkiem zimowego bałwanka.

Dorota Weres · PR Manager · Terravita W ofercie świątecznej Terravita jest duży wybór czekolad w zróżnicowanych gramaturach. Linia czekolad 105 g to tabliczki mleczne z drażetkami, w opakowaniu z okienkiem w kształcie choinki, w trzech wersjach kolorystycznych. Ze względu na atrakcyjne dodatki i świąteczną, kolorową grafikę te czekolady dedykujemy najmłodszym. Kolejna propozycja to tabliczki mleczne 90 g z motywem świątecznym nie tylko na opakowaniu, ale również na czekoladzie. W okresie świątecznym nie może zabraknąć na półce dużych, tzw. prezentowych formatów czekolad. Przygotowaliśmy okazjonalne 250 g czekolady z wizerunkiem Mikołaja: mleczną w dwóch wariantach kolorystycznych oraz mleczną z fistaszkami. Warto dodać, że wszystkie czekolady świąteczne są przygotowane w recepturze bez oleju palmowego i E476.

108 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPÄ„

109 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Urszula Ludwicka

Sprzedawczyni Sklep spożywczo-przemysłowy „Mars” Konin (woj. wielkopolskie)

mocji cenowych, sprzedaży łączonej produktów komplementarnych wspartych rabatem cenowym. Chętnie wprowadzają do przestrzeni sprzedażowej funkcjonalne ekspozytory i inne materiały promocyjne. Dobrą praktyką jest również możliwość degustacji pożądanych w  świątecznym koszyku zakupowym czekolad, ciastek lub cukierków, zwłaszcza tych o  oryginalnym lub limitowanym smaku. Słodkie inspiracje W  miesiącach listopad – grudzień słodycze notują znaczne wzrosty sprzedaży i  pozwalają na osiągnięcie atrakcyjnych zysków. O  ich sukcesie decyduje wszechstronność kategorii, której produkty sprawdzają się nie tylko w  charakterze gwiazdkowego prezentu czy słodkiej przekąski w świątecznym menu, ale również doskonale odgrywają rolę ozdób choinkowych. Wiele słodyczy ma charakter sezonowy. Jednak ich obecność na sklepowej półce jest obowiązkowa. Dysponują magiczną mocą przyciągania, budzą pozytywne emocje u klien-

fot. Patryk Łusiewicz

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia bardzo dobrze sprzedają się słodycze. Poszerzony asortyment z opakowaniami odwołującymi się do motywu gwiazdkowego pojawia się w  sklepie już na początku listopada. Uwagę klientów przyciągają wówczas właśnie te słodycze. Wzrasta sprzedaż zestawów prezentowych oraz czekoladowych figurek. Większa liczba kupujących sięga także po bombonierki i duże tabliczki czekolady. Sprzedaż słodyczy świątecznych trwa do Sylwestra, następnie są one przeceniane.

tów i sprawiają, że zakupy stają się wyjątkowe. Przykładowo ważne miejsce w  asortymencie zajmują czekoladowe figurki proponowane przez producentów w  różnych kształtach, gramaturach i smakach. Do najpopularniejszych należą różnego rodzaju wariacje na temat wyglądu Świętego Mikołaja. Producenci prezentują nie tylko stereotypowe podejście do jego wizerunku, ale proponują też bardziej innowacyjne pomysły na przedstawienie tej historycznej postaci. Najczęściej spotykane figurki są odlewane z  mlecznej czekolady, rzadziej z  gorzkiej, ale w  ofercie znajdziemy również Mikołaje o  smaku toffi, pomarańczowym, orzechowym. W  ofercie nie sposób pominąć urzekających kolorami słodkości idealnych do dekorowania bożonarodzeniowego drzewka, takich jak czekoladowe bombki, piernikowe ludziki, cukrowe laski czy obiecujących słodkie chwile przyjemności figurki świątecznych symboli – reniferów, choinek, bałwanków, aniołków. Uwagę przyciągną również chętnie kupowane z myślą o dzieciach piernikowe

110 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

domki do samodzielnego składania i dekoracji oraz kalendarze adwentowe. Ich atutem są nie tylko wyjątkowe doznania smakowe, ale również gwarancja dobrej zabawy. Czekoladowe bestsellery Do zdecydowanych hitów Bożego Narodzenia należą wyroby z  czekolady. Popularność zdobyły nie tylko wykwintne praliny i  klasyczne tabliczki, ale i cała plejada wyjątkowych pomysłów na wykorzystanie ziaren kakaowca – cukierki, figurki, lizaki, drażetki. Dużym zainteresowaniem cieszą się bakalie oblane czekoladą – białą, mleczną lub deserową. W ofercie znajdziemy znane i  lubiane pozycje, takie jak np. śliwki, wiśnie, rodzynki, agrest, migdały, orzechy laskowe, orzechy arachidowe oraz sporadycznie spotykane na rynku produkty, m.in. żurawinę, owoce goji, morwy, jagody inkaskie, daktyle, figi, kandyzowany imbir, orzechy brazylijskie czy orzechy nerkowca. Klienci chętnie sięgają po słodycze znanych i  cenionych marek na rynku. W  poszukiwaniu jakości stawiają


RYNEK POD LUPÄ„

111 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

na zakup asortymentu z najwyższej półki. W  podjęciu decyzji o  wyborze konkretnego produktu pomagają świąteczne motywy wkomponowane w szatę graficzną opakowania, smaki kojarzące się z  zimową porą roku oraz formaty idealnie sprawdzające się jako prezent. W  przypadku czekoladowych tabliczek popularne są duże opakowania X XL, natomiast w  segmencie pralin nie tyle liczy się gramatura opakowania, co jego wyjątkowy charakter.

Wśród smaków nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia odnajdziemy m.in. kompozycje czekolady z dodatkiem smaku pieczonego jabłka, suszonej śliwki, skórki pomarańczowej, piernika ze śliwką, marcepanu, cynamonu. Jednak nie można zapomnieć o  klasyce gatunku, czyli czekoladzie mlecznej, gorzkiej, z  orzechami czy nadzieniem truskawkowym. Dla konsumentów szukających oryginalnych pomysłów na czekoladę, warto wprowa-

dzić na sklepową półkę jej warianty m.in. z cząstkami wiśni i  chili, z  orzechami i  słonym karmelem, nadzieniem o  smaku brownie, z  cząstkami miętowymi, z  drobinkami kawy i  ziarna kakaowego, z  kawą i  kardamonem, z  pomarańczą i  chili, z  migdałami i  wiórkami kokosowymi. Sprawdzonym asortymentem w  placówce handlowej będą słodycze łączące w  jednej recepturze smak karmelu i  czekolady, niekiedy z  dodatkiem orzechów. W  segmencie

OKIEM EKSPERTA Klaus Roppel · Prezes · Drobimex Świąteczny okres to wyjątkowy czas zarówno dla konsumentów, jak i sprzedawców. Każdy chce przygotować wyjątkową potrawę, którą zaskoczy najbliższych i trafi w ich podniebienia. Na święta i  karnawał zdecydowanie najczęściej przygotowuje się mięso z kurczaka. Aromatyczny, pieczony w całości idealnie wkomponuje się na świąteczny stół jako danie główne. Natomiast elementy z kurczaka w odpowiednio dobranych przyprawach jako bankietowe przekąski. Mięso drobiowe swą wyjątkowość zawdzięcza wysokiej zawartości białka i stosunkowo niskiej zawartości tłuszczu. Dzięki czemu może być spożywane przez każdą grupę konsumencką, nawet z ograniczeniami dietetycznymi. Andrzej Lewandowski · Właściciel · Celpol Kolekcja ciastek bożonarodzeniowych jest największą z  4 kolekcji wyrobów okazjonalnych jakie w  swojej ofercie posiada firma Celpol. Składa się z 14 pozycji, wśród nich są Mikołaje, Aniołki, Reniferki, Dzwoneczki i  różnego rodzaju gwiazdki. Linie tych wyrobów przykuwają wzrok konsumentów charakterystycznymi dla tych świąt wzorami. Warto zaznaczyć że Choinki i Bałwanki sprzedają się już od 30 lat w niezmienionej formie. Niektóre ze wzorów wraz z postępem techniczno – technologicznym zastępujemy wyrobami bardziej atrakcyjnymi wizualnie lub smakowo, jak np. Dzwoneczki. Co kilka lat uruchamiamy nowe wzory śledząc zmiany na rynku świątecznych symboli. W tym roku premierę ma „Ciastuś”. Niezwykle smaczne i urokliwe ciasteczko. Wszystkie wzory są obecnie dostępne w gramaturach „luz”, paczka 500g i 200g. Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Na zbliżające się święta polecamy nasz bestseller – kolekcję 9 figurek świątecznych o smaku karmelowym w czekoladzie Goplana. To rynkowy numer 1 pod względem wartości sprzedaży w kategorii sezonowych figurek nadziewanych (Colian za Nielsen, Cała Polska, Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Małe, Średnie i Duże Sklepy Spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy Winno-Cukiernicze, I.2018 – XII.2018). Atrakcyjna grafika z wizerunkiem Mikołaja, renifera i bałwanka sprawia, że są one chętnie wybierane na drobny prezent. Interesującą nowością w tegorocznej ofercie Colian jest też Złoty Kuferek Solidarności. Poręczne opakowanie zawiera ponad 700 g mix produktów, tj.: Śliwka Nałęczowska, Złota Wiśnia, Złoty Orzech, Czekoladki z Klasą i Mleczna Krówka. W tym roku praliny Solidarności (Złota Wiśnia, Złoty Orzech i Śliwka Nałęczowska) oferujemy także w edycji limitowanej w oryginalnych puszkach z ażurowym motywem i bilecikami na personalizowaną dedykację. Puste puszki można wypełnić światełkami led i stworzyć oryginalne lampiony na świąteczne stoły.

112 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPÄ„

Reklama

113 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Hanna Brzostek

Właścicielka Sklep spożywczo-przemysłowy „U Hanny” Ostrów Mazowiecka (woj. mazowieckie)

pralin warto pamiętać o popularnych truflach oraz czekoladkach nadziewanych alkoholem, smakowymi kremami, orzechami. Owocowe słodkości Konsumenci szukają w  świątecznym asortymencie nie tylko wyrobów z  czekolady. Dla dzieci, ale i  starszych łasuchów warto zaproponować szeroki wybór bardzo popularnych żelek i  pianek w  swych standardowych formach oraz limitowanych wersjach wpisujących się charakterem w  atmosferę świąt. Chętnie kupowane żelki kuszą ciekawymi kształtami, a także tak pożądanymi przez rodziców atrybutami, jak obecność naturalnych koncentratów owocowych, witamin. Asortyment sklepu można wzbogacić o  różnego rodzaju cukierki, również te kupowane na wagę, gumy rozpuszczalne w  świątecznych opakowaniach, lizaki w  kształcie Mikołaja lub choinki, galaretki owocowe. Istotny jest szeroki wybór i  atrakcyjna oferta świątecznych wersji, które zachęcą

fot. Patryk Łusiewicz

Słodycze sprzedają się dobrze przez cały rok – przed okresem poprzedzającym święta Bożego Narodzenia klienci zmieniają w dużym stopniu preferencje w wyborze asortymentu. Wówczas w ofercie pojawiają się np. czekoladowe figurki i klienci kupują je przy okazji dokonywania codziennych zakupów, ale skala sprzedaży nie okazuje się bardzo duża. W przypadku bombonierek i innych słodyczy prezentowych nie zauważam wyraźnie dużej różnicy w wielkości sprzedaży.

do słodkich zakupów. Dodatkowym magnesem, który warto wykorzystać w placówce handlowej są różnego rodzaju atrakcyjne ekspozytory oferowane w  tym gorącym okresie przez producentów, np. stojaki

Istotny jest szeroki wybór i atrakcyjna oferta świątecznych wersji, które zachęcą do słodkich zakupów.

do lizaków w kształcie drzewka lub słoje na kolorowe cukierki i  gumy rozpuszczalne. Nie tylko przyciągną one uwagę klientów swym świątecznym charakterem, ale również ułatwią uporządkowanie ekspozycji kategorii słodyczy. Korzenny charakter w cenie Boże Narodzenie kojarzy się z korzennym aromatem i smakiem piernika. Doskonałym pomysłem na przystrojenie choinki oraz świątecznego stołu są ciastka i pierniki, zarów-

114 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

no te wykrawane i wypiekane samodzielnie, jak i  proponowane przez producentów. W  handlowej ofercie można spotkać m.in. niezwykle dekoracyjne ciastka oraz pierniki w kształcie choinek, gwiazdek, bałwanów, reniferów, bombek, dzwoneczków, aniołków i piernikowego ludzika, które swym charakterem doskonale wpisują się w atmosferę świat. W  tym szczególnym okresie konsumenci chętniej sięgają po wyroby nawiązujące smakiem lub aromatem do zimowej atmosfery. Oprócz różnego rodzaju pierników lukrowanych, czekoladowych, z  nadzieniem lub bez, zainteresowaniem cieszą się również ciastka imbirowe, cynamonowe, czekoladowe. Ważnym uzupełnieniem są ciastka nadziewane marmoladą, biszkopty z  galaretką, tradycyjne herbatniki, waflowe rurki z  kremem. W  bogatym wachlarzu słodkości można znaleźć miejsce także na innowacyjne propozycje, które mogą przyciągnąć uwagę i  zachęcić do zakupu swym oryginalnym charakterem, np. herbatniki pokryte puszystą pianką marshmallow z kolorową posypką.


RYNEK POD LUPÄ„

115 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż batonów i wafelków impulsowych w sklepach małoformatowych do 300 m2 Jak pokazują dane CMR, trendy prozdrowotne, nawoływanie do ograniczania cukru w diecie i rozwój oferty zdrowych przekąsek nie zaszkodziły sprzedaży tradycyjnych czekoladowych batonów i wafelków, ponieważ ich sprzedaż w sklepach małoformatowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.) była o ok. 10% wyższa niż rok wcześniej. Sprzedaż tych produktów, podobnie jak wszystkich słodyczy czekoladowych, najniższa jest latem, kiedy apetyt na słodkości duża część klientów zaspokaja lodami, wyraźnie zaczyna jednak rosnąć jesienią. Klienci sklepów małoformatowych często wówczas kupują większą ilość batonów i wafelków. Prawie co druga osoba kupująca wafelki wkłada do koszyka dwa lub więcej opakowań tych produktów, podobnie jest też w przypadku batonów – co trzecia osoba sięgająca po batony kupuje od razu dwa lub więcej tego typu produktów. Bardzo często batony i wafelki są ze sobą współkupowane – na co 10. para-

gonie z wafelkiem pojawia się również baton czekoladowy, a na co 12. paragonie z batonem – wafelek. Trudno znaleźć sklep małoformatowy o powierzchni do 300 m2, który nie miałby w ofercie ani jednego batonika czy wafelka. W zależności od pory roku klienci takiej placówki mają do wyboru ok. 3033 wariantów batonów i wafelków, przy czym zwykle oferta batonów jest o kilka wariantów szersza niż wafelków. Liderem sprzedaży wafelków impulsowych w sklepach małoformatowych jest firma Mondelez z marką Prince Polo – w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. odpowiadała ona za 31% wartości sprzedaży tej kategorii. Jej główni konkurenci to firmy Colian (Grześki), I.D.C. Holding (Góralki) i Nestlé z marką Princessa. W ostatnich 12 miesiącach na paragonach w sklepach małoformatowych najczęściej pojawiały się wafelki Prince Polo Classic XXL 50 g, Grześki o smaku kakaowym w opakowaniu 50 g, Góralki o smaku mlecznym oraz Knoppers. O ile czołówka najlepiej sprzedających się marek wafelków od lat pozostaje ta sama, to w kategorii batonów w ubiegłym roku doszło do małego przetasowania – baton Knoppers podbił serca konsumentów i uplasował się w trójce najpopularniejszych marek obok Kinder Bueno i Snickersa.

Wafelki impulsowe

Batony

Udziały marek w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , VII 2018 r. - VI 2019 r.

Udziały marek w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , VII 2018 r. - VI 2019 r.

16,1%

51,6%

31,1%

15% 11,1%

6,9%

10,7% 11,3%

■ PrincePolo ■ Grześki ■ Góralki

9,5% 23,9%

6,9%

Źródło: CMR

5,9%

■ Nestlé Princessa ■ Knoppers ■ pozostali

■ Kinder ■ Snickers ■ Knoppers

116 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Źródło: CMR

■ KitKat ■ Wedel Pawełek ■ pozostali


RYNEK POD LUPÄ„

117 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Jerzy Kurtas

Mąż właścicielki Sklep spożywczo-przemysłowy „Deta” Konin (woj. wielkopolskie)

Dla wszystkich łasuchów W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, którzy z  różnych względów rezygnują z  obecności glutenu w  swojej diecie, warto poszerzyć asortyment o  produkty niezawierające tego alergenu na liście składników. Jeszcze nie tak dawno oferta słodyczy bezglutenowych była mocno ograniczona. Obecnie, wraz z  rozwojem trendów podkreślających rolę żywienia w  życiu człowieka, a  także modą, ale i  potrzebą wprowadzania różnego rodzaju diet eliminacyjnych oraz większym zainteresowaniem recepturą i  sposobami wytwarzania produktu, charakter kategorii słodyczy ulega zmianom. To już nie tylko pojedyncze propozycje oznaczone symbolem Przekreślonego Kłosa, którego obecność na opakowaniu gwarantuje bezpieczną żywność bezglutenową, ale również szeroka gama słodyczy ekologicznych oraz wegańskich. Wiele z nich spełnia wszystkie te wymagania. Klienci zwracają też uwagę na certyfikat Fairtrade, który

fot. Patryk Łusiewicz

Przed świętami Bożego Narodzenia zwiększa się sprzedaż większości produktów dostępnych w sklepie. Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszą się wówczas artykuły niezbędne do przygotowania tradycyjnych świątecznych potraw. Notuję wtedy dużą sprzedaż wędlin, grzybów, przypraw oraz kapusty kiszonej. Ponadto w okresie przedświątecznym poszerzany jest asortyment w kategorii słodyczy. Wprowadzane są m.in. droższe cukierki czekoladowe oraz ciastka, wszak w  tym czasie łatwiej przekonać klienta do zakupu produktów w wyższej cenie.

pojawia się m.in. na czekoladach. Jego obecność potwierdza, że wytwórca stosuje się do standardów Sprawiedliwego Handlu. Słodycze wpisujące się w kategorię zdrowej żywności znajdziemy już we wszystkich segmentach, począwszy od szerokiej plejady wariacji na temat czekolady, adwentowych kalendarzy, przez owocowe cukierki, drażetki, żelki, gumy rozpuszczalne, kończąc na bogatym wyborze ciastek. Wpływ na decyzje zakupowe konsumentów coraz częściej mają informacje zawarte na etykietach. Za wyborem konkretnego produktu przemawia prosty skład, naturalne składniki, brak dodatków o  kontrowersyjnym charakterze, mniejsza lub zerowa zawartość cukru. Dlatego wiele osób robiąc świąteczne zakupy zwróci uwagę m.in. na czekolady, lizaki czy ciastka o obniżonej kaloryczności. Ich dodatkowe zaakcentowanie w  ofercie wzmocni wizerunek placówki podążającej za współczesnymi trendami.

118 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Paula Wendland

Przepis na ciasto

Zapach świątecznych wypieków otulający dom tuż przed Bożym Narodzeniem wprowadza magiczną atmosferę, z której niewielu chce rezygnować. W  poszukiwaniu idealnego makowca, piernika lub korzennych ciasteczek, których smak obudzi miłe wspomnienia rodzinnych spotkań przy choince, jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwań. Choć nie zawsze wystarczy czasu na ich realizację. Dlatego ofertę sklepu warto dopasować zarówno pod kątem osób lubiących samodzielne popisy kulinarne, jak i  konsumentów stawiających na szybkie i  proste rozwiązania.


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Magia świąt Księga bożonarodzeniowych przepisów obfituje w przekazywane z  pokolenia na pokolenie rodzinne receptury korzennych pierników i miodowników, zawijanych makowców i strucli, delikatnych ciast drożdżowych, bakaliowych keksów, puszystych serników, dekoracyjnych pierniczków i  kruchych ciasteczek. W  wielu domach, mimo pośpiechu towarzyszącego gorączce przedświątecznych przygotowań, nie może być mowy o pominięciu tradycyjnych wypieków. Choć często wymagają one długotrwałych zabiegów, a lista składników nie czyni ich najtańszym rozwiązaniem, nie sposób zawieść oczekiwania rodziny i gości, rezygnując z ich przygotowania. Dla osób podejmujących wyzwanie zmierzenia się z  dawnymi przepisami nie powinno zabraknąć w  sklepie niezbędnych podczas pieczenia ciast produktów: mąki, cukru, jaj, tłuszczy, proszku do pieczenia, drożdży, maku, bakalii, sera twarogowego, aromatów do ciast, posypek itp. Z  drugiej strony długa lista spraw do załatwienia „na wczoraj” i zegar nieubłaganie odmierzający czas do pierwszej gwiazdki skłaniają w kierunku poszukiwania gotowych rozwiązań, które choć trochę ułatwią organizację świątecznego menu. Z  pomocą zabieganym konsumentom wychodzą producenci oferujący szeroki wachlarz różnych ciast w proszku, w  tym również tradycyjnych świątecznych pozycji. Najprostsze przepisy zalecają wymieszać produkt z wodą i olejem oraz włożyć do nagrzanego piekarnika i ciasto gotowe. Receptury są mniej lub bardziej czasochłonne i  wymagają dodania różnej ilości składników uzupełniających, jednak zdecydowanie można na nich oszczędzić cenne minuty. Ciasta w  proszku, dzięki dobrej jakości i  efektowi powtarzalności zdobyły wielu zwolenników i  są postrzegane jako atrakcyjna alternatywa dla klasycznych przepisów. Podstawowe składniki W  okresie przedświątecznym największym zainteresowaniem konsumentów cieszy się mąka pszenna tortowa (typ 450), która ze względu na swą lekkość jest idealna do przygotowania różnego rodzaju ciast. Do wypieków doskonale sprawdzą się również takie mąki, jak krupczatka, poznańska i wrocławska (typ 500), które są najbardziej uniwersalne. Mąka luksusowa (typ 550) oraz tzw. bułkowa (typ 650) polecane są m.in. do wypieku ciast drożdżowych. Tradycyjne przepisy kuchni polskiej bazują przede wszystkim na mące pszennej. Jednak ze względu na coraz powszechniejszą w społeczeństwie celiakię oraz nietolerancję glutenu poszukiwane są mąki pozbawione tego alergenu.

119 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

W odpowiedzi na oczekiwania rynku warto poszerzyć ofertę również o  mąki wykorzystywane do wypieków przez osoby na diecie bezglutenowej, m.in. kukurydzianą, ryżową, gryczaną, jaglaną, z  ziaren amarantusa oraz specjalne mieszanki do konkretnych zastosowań, np. do ciasta biszkoptowego,

do ciasta drożdżowego. Klienci decydując o wyborze konkretnej marki mąki zwykle kierują się przyzwyczajeniem i rodzinną tradycją lub względami zdrowotnymi. Obowiązkowym składnikiem wypieków jest cukier. Obok powszechnie stosowanego cukru białego, uznanie zdobywają pro-

pozycje z trzciny cukrowej. Można również zaproponować cukier brązowy, który dzięki dodatkowi aromatycznej nuty karmelu świetnie nadaje się do pieczenia ciast i  pierników, kruchych i  korzennych ciasteczek z  miodem, orzechami lub migdałami. Uwagę osób liczących kalorie przyciągnie z  pewnością ksylitol, zwany

OKIEM EKSPERTA Grzegorz Sobociński · Kierownik Biura Zarządu i Marketingu · Helio Do świątecznych bestsellerów zaliczyłbym m.in. suszone śliwki, skórki pomarańczowe, orzechy czy mieszanki owoców suszonych do kompotu wigilijnego. Jest to też szczytowy sezon dla mas makowych HELIO, które od lat są prawdziwym magnesem dla konsumentów. Co ważne, w tym czasie konsument zwraca większą uwagę na jakość, skład, niż cenę. Jest to przecież czas kiedy Polacy niezależnie od portfela nie żałują środków na świąteczne uczty. Kiedyś rarytasem były mandarynki czy czekolada, dziś są nim produkty zdrowsze od innych, z czystą etykietą, znane z mediów, np. bakalie bez konserwantów HELIO Natura, czy masy HELIO produkowane bez konserwantów, glutenu czy oleju palmowego. Są to unikalne atuty, które budują wizerunek zdrowej marki, a przy tym nie kolidują z tradycją i przyzwyczajeniami, dzięki czemu wypadają rewelacyjnie w testach konsumenckich. Małgorzata Adamowska-Branicka · Product Manager · Dr. Oetker Polska Święta to wyjątkowy czas pieczenia i dekorowania pierniczków. W tym roku jak zwykle przygotowaliśmy kilka produktowych niespodzianek dla starszych i młodszych klientów. Dotychczasowa oferta Pisaków poszerzyła się o Pisak Czarny oraz Pisaki Pastelowe, idealne do stworzenia np. jednorożca czy tęczy. Ofertę posypek uzupełnia nowy zestaw mixu dekoracji ze słodkimi białymi jednorożcami. Poza tym na rynku pojawią się puszyste pianki Mini Marshmallows, idealne do dekorowania słodkości. Nieodzownym dodatkiem do świątecznych ciast jest kakao. W linii „Ze świata natury” wprowadziliśmy dwa rodzaje kakao: pierwsze w Polsce Czarne Kakao Intense do mocno czarnych wypieków oraz Ciemne Kakao o intensywnym brązowym kolorze i głębokim smaku. Zarówno Linia „Ze świata natury” oraz Pierniczki i Dekoracje wsparte będą silną kampanią medialną w TV, internecie i prasie. Jakub Ziemkowski · Terenowy Kierownik Sprzedaży · VOG Polska Święta Bożego Narodzenia to okres spotkań rodzinnych, przy których wszyscy zasiadają przy stole i wspólnie ucztują. Tradycją jest spożywanie różnego rodzaju ciast i potraw, które w swojej recepturze zawierają szeroko rozumiane bakalie (orzechy, migdały, owoce suszone). Bardzo ciężko jednoznacznie stwierdzić, które z tych produktów są w tym okresie najbardziej popularne. Duży regionalizm, jeżeli chodzi o dania oraz tradycje danego regionu wpływa na potrawy serwowane w tym okresie. Jedno jest pewne, iż podczas świąt Bożego Narodzenia na naszych stołach spotykamy wiele produktów, w których dużą rolę, jeżeli chodzi o wartości smakowe, odgrywają wszelkiego rodzaju orzechy, migdały, owoce suszone i oczywiście mak. Beatrycze Grela · Marketing Director · Südzucker Polska Klienci bardzo pozytywnie odbierają specjalne ekspozycje przygotowane z myślą o zbliżających się świętach. Doceniają fakt, kiedy w jednym miejscu mogą zakupić wszelkie potrzebne rzeczy, np. do przygotowania świątecznych wypieków. Konsumenci często inspirują się eksponowanymi produktami, wybierając nowości czy artykuły, których wcześniej nie znali. Warto wyjść naprzeciw potrzebom klientów, ułatwiając i dodatkowo uatrakcyjniając im proces zakupowy. Cukier Królewski dostarcza na rynek cukry przeznaczone do wypieków i dekoracji, na które warto szczególnie postawić w okresie świątecznym. Klasycznym produktem do ozdabiania jest cukier puder. W tej kategorii warto polecić jedyny taki na rynku cukier puder w młynku. Klienci docenią również możliwość wyboru dodatkowych produktów, np. cukru drobnego, perlistego czy naszej rafinady, której nie może zabraknąć na świątecznych wypiekach.

120 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPÄ„

121 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Natalia Rudnicka

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż ciast w proszku w sklepach małoformatowych do 300 m2 Jak wskazują dane CMR, ciasta w proszku w pierwszej połowie 2019 r. były sprzedawane w 35% sklepów małoformatowych do 300 m2. Klienci sklepów osiedlowych mogą wybierać spośród średnio 2,5 wariantów ciast w proszku. Najbardziej znaczącym producentem ciast w proszku jest Dr. Oetker, który od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. generował 41,2% obrotu. Duże znaczenie mają również tacy producenci, jak: Bakalland, który w tym okresie generował 32,9% obrotu oraz Food Care – 17,7%. W sprzedaży ciast w proszku występują dwa najważniejsze okresy w ciągu roku: czas letni oraz czas świąteczny – zarówno Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc. Wśród ciast w proszku pod względem udziałów wartościowych w sprzedaży największe znaczenie mają serniki – Sernik Błyskawiczny na zimno Delecta (Bakalland), Sernik na Zimno Dr. Oetker oraz Sernik błyskawiczny Gellwe (Food Care). Najchętniej ciasta te kupowane są w okresie letnim, a w czerwcu 2019 r. odpowiadały za ok. 65% udziałów wartościowych. Warto zwrócić uwagę na średnią cenę za opakowanie ww. ciast w omawianym okresie (czerwiec 2019 r.), ponieważ była niemal identyczna, oscylowała w okolicach 5,00 zł. Należy podkreślić, że produkty te mają taką samą wielkość – ok. 195 g. W okresie świąt Bożego Narodzenia rośnie sprzedaż pierników w sklepach małoformatowych

również „cukrem brzozowym”, który jest stosowany jako alternatywa białego cukru. Tradycyjnie jest pozyskiwany z kory brzozy, jednak coraz częściej rówCiasta z proszku – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Dr. Oetker Delecta Winiary Gellwe Deco Morreno

6,85% 3,71% 2,46% 2,41% 1,89%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

do 300 m2. Największą popularnością cieszy się Piernik Kętrzyński (Majonezy Kętrzyn). W 2018 r. widać wzrastającą konkurencję w pierniku oferowanym przez Delecta Duża Blacha Piernik, mimo że jego udziały były prawie o połowę mniejsze od udziałów Piernika Kętrzyńskiego, to jednak można zauważyć wzrastający trend. Średnia cena za opakowanie Piernika Kętrzyńskiego jest stosunkowo stała i waha się pomiędzy 8,00 a 9,00 zł za opakowanie (750 g). Ciasta w proszku

Udziały producentów w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , VII 2018 r. - VI 2019 r.

8,2% 32,9%

17,7%

41,2%

Źródło: CMR

■ Bakalland ■ DrOetker

nież z kukurydzy. Ksylitol jest tak samo słodki jak cukier biały, ale o 40% mniej kaloryczny. Polecany jest diabetykom ze względu na niski indeks glikemiczny, co oznacza, że po jego spożyciu poziom cukru i insuliny we krwi podnosi się bardzo powoli, bez gwałtownych skoków. Można go stosować do ciast za wyjątkiem wypieków drożdżowych, ponieważ sprawia, że zaczyn drożdżowy nie pracuje i ciasto nie wyrasta. W  okresie przed świętami warto zadbać o  szerszy asortyment cukru, proponując klientom nie tylko klasyczne kryształki używane na co dzień, ale przede

122 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

■ Food Care ■ pozostali

wszystkim doskonale sprawdzające się przy wypiekach – cukier puder oraz cukier o drobnej granulacji. W  segmencie cukru pudru dostępne są również propozycje z  aromatem waniliowym oraz z dodatkiem suchego syropu glukozowego do przygotowywania w łatwy sposób polew na wypieki. Z  kolei cukier trzcinowy muscovado znajdzie zastosowanie w  pieczeniu ciemnych ciast i pierników. Ofertę można wzbogacić idealnymi do dekorowania cukrami o  grubych kryształach oraz wygodnymi młynkami z cukrem pudrem. W przypadku szerokiego grona klientów preferują-


RYNEK POD LUPĄ

cych żywność ekologiczną warto pokusić się o wprowadzenie do sprzedaży cukru trzcinowego lub kokosowego z  oznaczeniem bio. Często poszukiwanym dodatkiem jest również cukier smakowy. Do najbardziej popularnych należą waniliowy oraz wanilinowy, ale w ofercie można również znaleźć cynamonowy, migdałowy, kokosowy oraz cukier ze skórką pomarańczową lub skórką cytrynową. Ważną świąteczną kategorią są tłuszcze. W przepisach na różnego rodzaju ciasta i  ciasteczka najczęściej zalecane jest dodanie do pozostałych składników odpowiedniej ilości masła lub margaryny do pieczenia. Wraz z rosnącą popularnością diety roślinnej klienci coraz częściej poszukują na półkach margaryny wegańskiej, bez laktozy, o  którą warto uzupełnić ofertę tłuszczy do pieczenia. Wśród rynkowych propozycji znajdziemy również warianty ekologiczne. Wiele receptur zaleca dodanie do ciasta oleju, dlatego jego obecność na sklepowej półce jest obowiązkowa. Oprócz oleju rzepakowego, słonecznikowego, z  pestek winogron, klientom można zaproponować również olej kokosowy, ryżowy. Większość tradycyjnych receptur na świąteczne wypieki wymaga też dodania jajek. Silny jest trend odchodzenia od jajek z chowu klatkowego, tzw. trójek. Sklepy powoli wycofują ten asortyment ze swoich półek. Klienci z pewnością docenią większy niż na co dzień wybór jajek zarówno z  chowu ściółkowego (kod 2), na wolnym wybiegu (kod 1), jak i  jajka pochodzące z  produkcji ekologicznej (kod 0). Można pokusić się również o  wprowadzenie jajek od kur zielononóżek, które mają w przybliżeniu o ok. 30% mniejszą zawartość cholesterolu niż jaja innych ras kur, mniej alergenów oraz lepszy stosunek kwasów tłuszczowych omega 3 do kwasów omega 6. Jajka te są

123 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Robert Kaliszewski

Współwłaściciel Art-Rob Konin (woj. wielkopolskie)

wprawdzie droższe, ale postrzegane jako zdrowsza alternatywa, dlatego mogą zachęcić do zakupu klientów, którzy poszukują na święta tego co najlepsze. Obowiązkowe dodatki Niezbędne w placówce handlowej są oczywiście takie produkty, jak proszek do pieczenia, soda oczyszczona, drożdże piekarskie świeże lub instant, a także wszelkiego rodzaju kremy, budynie i  galaretki oraz aromaty, zwłaszcza wanilio-

fot. Patryk Łusiewicz

Jedną z kluczowych grup asortymentowych w okresie przedświątecznym są produkty do pieczenia. Klienci przeważnie wybierają podstawowe artykuły, jak mąka, jajka, cukier, proszek do pieczenia czy cukier wanilinowy. Kupujący wymagają również innych pozycji w ofercie, wobec tego rozszerza się ją. Na półkach pojawia się wówczas więcej bakalii oraz aromatów do ciast. W sklepie zaopatrują się głównie klienci, którzy zapomnieli kupić jakiegoś produktu podczas większych zakupów, wobec tego asortyment musi być możliwie szeroki, by spełnić ich wymagania.

wy, migdałowy, cytrynowy, pomarańczowy, rumowy, śmietankowy i arakowy. W segmencie budyni prym wiodą smaki: waniliowy, śmietankowy, czekoladowy. Uznaniem konsumentów cieszą się też gotowe masy wykorzystywane do pieczenia tradycyjnych świątecznych ciast, np. makowa poszukiwana przez amatorów makowców, strucli i  tortów makowych oraz mielony twaróg chętnie kupowany przez wielbicieli sernika. Na rynku, oprócz klasycznej masy makowej, są dostępne produkty

Reklama

124 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

z dodatkiem bakalii, miodu. Uwagę klientów może przyciągnąć również masa orzechowa z  kawałkami orzeszków, masa kajmakowa oraz szeroki wybór różnych wariantów masy krówkowej, które znajdują zastosowanie w  wielu smacznych recepturach. Warto również zaakcentować obecność na półce kakao, a dla alergików karobu w proszku, czyli mielonych strąków chleba świętojańskiego, który jest doskonałym substytutem kakao oraz czekolady. Wśród poszukiwanych przez


RYNEK POD LUPĄ

klientów produktów na pewno znajdą się gotowe polewy czekoladowe i lukry, a  także posypki oraz inne elementy dekoracyjne do zdobienia świątecznych wypieków. Na sklepowej półce powinny znaleźć się m.in. polewy z czekolady mlecznej, białej i deserowej oraz o smaku toffi. Chętnie kupowane są wygodne rozwiązania, takie jak np. kremy do dekorowania w postaci saszetki z wymiennymi końcówkami, które umożliwiają wykonanie fantazyjnych ozdób, polewy w postaci innowacyjnych pastylek czy pisaki z kolorowymi kremami, dzięki którym zabawa w  dekorowanie pierniczków i ciastek jest dostępna nawet dla najmłodszych cukierników. W  wielu domach świąt nie będzie bez aromatycznych miodowników, pierników i  pierniczków. Do ich wypieku niezbędny jest miód, dlatego już zawczasu (ciasto na piernik w zależności od przepisu musi odstać kilka tygodni w  lodówce) warto uzupełnić asortyment o  propozycje dopasowane pod różne receptury. Amatorom słodkości można zaproponować miód akacjowy, będący najsłodszym polskim miodem. Bardziej stonowanej słodyczy ciastom nadadzą miody wielokwiatowy i  rzepakowy. Natomiast doskonałym pomysłem na wzmocnienie intensywnie korzennego smaku piernika jest dodanie miodu gryczanego. Świąteczne wypieki wymagają również wielu przypraw. Można postawić na gotowe mieszanki, np. do piernika, ciasteczek korzennych, sernika. Jednak wielu klientów będzie zainteresowanych pojedynczymi przyprawami, takimi jak np.: cynamon, goździki, anyż, gałka muszkatołowa, imbir, kardamon, kurkuma, ziele angielskie. W  tym magicznym czasie osoby robiące zakupy poszukują również bardziej wyrafinowanych przypraw, nadających ciastom wyjątkowego charakteru. Dla nich można wprowadzić

125 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

na sklepowe półki wanilię w laskach lub w  postaci pasty, korę młodych gałązek cynamonowca, całe nasiona muszkatołowca korzennego, gwiazdki anyżu. Czas na bakalie Bardzo dużym zainteresowaniem konsumentów w  okresie przedświątecznym cieszą się bakalie, będące składnikiem różnego rodzaju serników, makowców, keksów, pierników i  korzennych ciasteczek. Ich sprzedaż w tym gorącym okresie wyraźnie wzrasta. Ziar-

na maku i masy makowe, wiórki kokosowe, migdały, orzechy włoskie i  laskowe, nerkowce oraz suszone owoce, takie jak figi, żurawina, morele, rodzynki czy śliwki oraz wędzone śliwki, skórka pomarańczowa – to pewne pozycje na przedświątecznych listach zakupów. Wraz z  modą na przywiązywanie większej wagi do tego co jemy i wpływu żywności na funkcjonowanie organizmu i  zdrowie, konsumenci docenią ofertę suszonych owoców bez substancji konserwujących w postaci dwutlenku siarki (E220) i  sorbinia-

nu potasu (E202) oraz ekologiczne warianty. Klienci wybierając markę konkretnego produktu zwracają uwagę na jakość, która zapewni im sukces w przygotowaniu świątecznego menu. Istotną rolę odgrywa też cena oraz wielkość opakowania. Producenci w  odpowiedzi na rosnące oczekiwania odbiorców oferują bakalie w różnych formach. Wśród osób poszukujących gotowych rozwiązań z uznaniem spotkają się orzechy tarte, mielone, w  płatkach, w  słupkach oraz gotowe kompozycje bakalii dedykowane

OKIEM EKSPERTA Justyna Słota · Specjalista ds. wizerunku i promocji · ROS-SWEET Święta Bożego Narodzenia to istotny dla naszej kategorii okres sprzedażowy. Tradycyjne słodkie wypieki to wciąż pomimo zmieniających się trendów niezmienny element świątecznego stołu. Wykorzystywane w tym okresie suszone śliwki, żurawina, rodzynki, orzechy włoskie czy mak to produkty, których nie może zabraknąć na żadnej sklepowej półce.

Paulina Midor · Junior Category Manager · Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Okres przedświąteczny to szczególny czas z punktu widzenia producentów tłuszczów do pieczenia. Pamiętajmy, że w  tym czasie zwiększa się znacznie koszyk zakupowy, również wśród tej kategorii produktów. Konsumenci poszukują tłuszczów sprawdzonych, gwarantujących udane, świąteczne wypieki. Nie ma tutaj miejsca na eksperymentowanie, dlatego właściciele sklepów powinni zwrócić szczególną uwagę na produkty, które cieszą się największym uznaniem wśród konsumentów i planując ekspozycje sklepowe zwiększać ich widoczność poprzez dodatkowe wystawy. Wpływa to na wzrost zainteresowania konsumentów danym asortymentem, a co za tym idzie większą rotacją produktów. W okresie przedświątecznym szczególnie polecamy jeden z najchętniej kupowanych produktów do pieczenia ciast z portfolio ZT „Bielmar”- Palmę o zawartości 80% wysokiej jakości tłuszczu, bez konserwantów, z dodatkiem naturalnego mleka ukwaszonego. Marta Rybkowska · Product Manager · Dr. Oetker Polska Dr. Oetker nieustannie inspiruje i zachęca konsumentów do otwartości na nowe smaki i kulinarne wariacje. Wachlarz dodatków do pieczenia z naturalną wanilią: Laska wanilii, Cukier z wanilią, Ekstrakt naturalny oraz Pasta Intense z wanilii Bourbon z Madagaskaru doskonale sprawdzi się w ciastach oraz deserach, nadając im wyjątkowy, naturalny smak. Dzięki linii Ze świata Natury możemy ulubionym ciastom nadać bardziej szlachetne nuty smakowe, a jednocześnie kreować i wypróbowywać nowoczesne przepisy zawierające te nowoczesne dodatki. Na przedświątecznej półce sklepowej nie może zabraknąć także klasyków: Cukru wanilinowego, Proszku do pieczenia, Aromatów, Przyprawy korzennej, Sernixu, Drożdży instant czy Śmietan-fixu. Do nowoczesnych, wyjątkowych ciast polecamy także Masę śmietanową Matcha & Limonka z naturalną, japońską zieloną herbatą Matcha oraz Masę śmietanową Słony Karmel z karmelkami.

126 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

konkretnym wypiekom, np. mieszanka keksowa. Wartym zaakcentowania na sklepowych półkach pod koniec roku jest również sezonowy produkt, jakim jest susz wigilijny na kompot. Ten zdrowy napój, skomponowany z suszonych owoców, m.in. gruszki, moreli, śliwki i jabłka, jest idealnym dopełnieniem wigilijnego stołu, nie tylko doskonale gasząc pragnienie, ale również wspomagając trawienie. Ciasto na szybko Ważną pozycję w  świątecznym asortymencie zajmują gotowe mieszanki do wypieku ciast dla osób, którym brak czasu lub kulinarnych umiejętności. Oferta z  roku na rok staje się coraz bardziej różnorodna i  zachęca do eksperymentów łatwością wykonania, oszczędnością czasu i  bardziej przewidywalnym rezultatem. Ciasta z torebki cieszą się popularnością i zaufaniem konsumentów. Ich wizerunek przez lata znacznie się poprawił, a  użycie w  kuchni nie stanowi już ujmy na honorze dumnej gospodyni domowej. Z kolei zarzuty dotyczące składników przypominających tablicę Mendelejewa wraz z ewolucją receptur straciły uzasadnienie. W  ofercie warto umieścić propozycje nawiązujące do bożonarodzeniowych tradycji, np. pierniki i pierniczki, babki, serniki. Jednak na sklepowej półce dobrze jest zaproponować przynajmniej kilka rodzajów ciast, aby dopasować ofertę zarówno pod oczekiwania amatorów tradycyjnych smaków, jak i poszukiwaczy nieszablonowych pomysłów w świątecznym menu. Producenci rekomendują m.in. biszkopty, ciasta kruche, czekoladowe i  drożdżowe. Dla dzieci oraz starszych łasuchów zachętą do zakupów będzie bogaty wybór babeczek, np. cze-

127 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Margaryny do smażenia/ /pieczenia – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w gospodarstwach domowych Kasia Palma/Palma deserowa Mleczna/Zwykła Delma Do pieczenia Rama Maryna Planta Domowa Słoneczna

18,27% 7,00% 6,40% 4,73% 3,77% 3,56% 2,70% 2,56% 2,22% 1,54%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

koladowe, dyniowe, marchewkowe, waniliowe, brownie karmelowe z czekoladą, jogurtowe. W ofercie znajdą dla siebie propozycje również osoby na diecie bezglutenowej, np. babeczki z  płatkami czekolady, sernik na zimno, babka czekoladowa, ciasto biszkoptowe, ciasto drożdżowe. Uwagę w  tym okresie na pewno przyciągną propozycje rodzinne, czyli opakowania XXL i  formaty na dużą blachę. Do istotnych czynników wpływających na decyzję o  zakupie należy przede wszystkim znana i  sprawdzona marka, do której konsumenci mają zaufanie oraz cena, stopień trudności wykonania produktu, czas potrzebny na przygotowanie ciasta, ilość uzyskanych porcji oraz liczba składników, które trzeba dodatkowo dokupić. Ważna marka W  okresie przedświątecznym klienci są zazwyczaj konserwatywni w  swoich wyborach. Najczęściej kupują produkty sprawdzone, od lat wpisane w rodzinne tradycje kulinarne, które gwarantują udane wypieki. Chętnie sięgają po renomowane marki, natomiast z  obawą podchodzą do nowych produktów. Jednak

nie wszystkie nowości w ofercie rynkowej są skazane na porażkę. Planując świąteczny asortyment, warto zwrócić uwagę na nowe warianty produktów lubianych przez konsumentów marek w  bardziej funkcjonalnych opakowaniach, ułatwiających ich wykorzystanie w kuchni. Z zainteresowaniem powinny spotkać się również innowacyjne receptury podkreślające z jednej strony obecność naturalnych składników, a  z  drugiej – brak środków konserwujących, sztucznych barwników i  syropu glukozowego oraz ekologiczne propozycje znanych producentów. Zdecydowanie częściej do koszyka zakupów trafiają też produkty wyróżniające się atrakcyjną ceną przy zachowaniu do-

na decyzje zakupowe mają intensywne działania promocyjne w miejscu sprzedaży oraz atrakcyjne wizualnie i  przyciągające wzrok ekspozytory.

Jacek Ratajczak

„Świąteczny” merchandising

Ważną pozycję w świątecznym asortymencie zajmują gotowe mieszanki do wypieku ciast dla osób, którym brak czasu lub kulinarnych umiejętności.

Święta Bożego Narodzenia od lat generują największe obroty w skali roku w placówkach handlowych oferujących klientom żywność. Potencjał tych świąt jest ogromny, dlatego właściciele sklepów muszą się do nich odpowiednio przygotować. Od tego, w jaki sposób spełnią oczekiwania swoich klientów zależeć będzie, w  jakich nastrojach zakończą rok 2019.

brej jakości, a także umożliwiające oszczędność dzięki zaopatrzeniu się w  zestaw kilku produktów lub oferujące dodatkowe korzyści w  postaci przydatnych podczas kulinarnych zmagań ze świątecznym menu gadżetów w postaci np. blachy, książki z przepisami, foremki itp. Uwagę przyciągają propozycje mające silne wsparcie kampanii reklamowych w mediach tradycyjnych i  nowoczesnych oraz wykorzystujących współpracę z influencerami w mediach społecznościowych oraz poparte reklamą outdoorową. Istotny wpływ

Jak zatem maksymalnie wykorzystać potencjał zbliżających się świąt. Kiedy rozpocząć do nich przygotowania, jak zaplanować zaopatrzenie, na jaki asortyment postawić, jak go następnie ustawić na sali sprzedażowej, czy zadbać o świąteczny wystrój i świąteczną atmosferę? Odpowiedź na te pytania będzie swoistą wskazówką, podpowiedzią, jak osiągnąć sukces, a jakich błędów unikać. Dziś już bowiem nie wystarczy wstawić sztuczną choinkę przy wejściu i  liczyć na inwazję klientów. Na sukces zakupowy składa się bowiem wiele czynni-

128 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

ków: asortyment, ceny, obsługa, wystrój itd. W okresie przedświątecznych zakupów warto także oddziaływać na wszystkie zmysły konsumenta. Warto też poznać, jakimi kryteriami kierują się klienci wybierając produkty, które później zagoszczą na wigilijnych stołach? Do startu gotowi Kiedy w sklepie zasygnalizować klientom, że święta zbliżają się, a  my jesteśmy do nich gotowi? Czy z  każdym dniem nasze zaangażowanie powinno rosnąć? Stawiając na asortyment ściśle powiązany ze świąteczną specyfiką, już od listopada można zacząć wygospodarowywać miejsce w magazynie dla produktów o dłuższym terminie przydatności. Czasem tak wczesny zakup powiązany jest z niższą, promocyjną ceną, więc jeśli sklep dysponuje odpowiednią powierzchnią, to jest to wariant pozwalający osiągnąć dodatkowe zyski. stopniowo Wprowadzając na półki świąteczne produkty, należy jednocześnie ograniczyć czasowo asortyment, który słabiej rotuje. Dzięki takim działaniom unikniemy chaosu związanego z  wymianą dużej części towaru tuż przed samymi świętami. Zbyt późne wstawienie oferty świątecznej na półki i do lad chłodniczych może nas narazić na straty. Możemy wtedy liczyć tylko na spóźnialskich klientów, robiących zakupy na ostatnią chwilę, cała reszta ominie nasz sklep. Warto jednak pamiętać, że niezależni handlowcy mają tę przewagę nad „sieciowcami”, że to oni podejmują sami decyzję o  rozpoczęciu świątecznej sprzedaży, w sieciach natomiast zapadają one w centrali i są często wynikiem umów zawartych z dystrybutorami czy bezpośrednio z producentami. Reasumując, najlepiej zacząć „grudniowe żniwa”, bo tak okre-

129 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Grądzka

Sprzedawczyni Delikatesy „Omega” Jedwabne (woj. podlaskie)

ślany jest ten czas, nie za wcześnie, aby nie zniechęcić klientów, ale i nie za późno, aby ich nie stracić. Warto poobserwować, co robi konkurencja, ale też przypomnieć sobie, jak postąpiliśmy rok, dwa wcześniej. Wnioski z  ubiegłych lat pozwolą nam przynajmniej uniknąć popełnionych wówczas błędów. Można też porozmawiać z wybranymi klientami (z różnych grup konsumenckich) i  zapytać, czego by oczekiwali w  tym roku od sklepu pod kątem asortymentu. Ryby, pierniki i… Prawidłowy dobór asortymentu z reguły bywa gwarancją sukcesu, ale często z uwagi na ograniczoną powierzchnię sprzedażową i  magazynową właściciel musi jednak dokonać dodatkowej selekcji, co zaoferować klientom. Specyfika świąt Bożego Narodzenia „wymusza” jednak zwiększoną obecność kilku kluczowych kategorii asortymentowych. Przyjęło się, że to święta „rybne”, stąd warto pokusić się w  ofercie o  większą paletę ryb pod różną postacią. Czyli nie tylko karp i  śledź, ale np.… owoce morza. Z dań mącznych obowiązkowo pierogi, uszka, łazan-

fot. Patryk Łusiewicz

W kategorii słodyczy sprzedaż nieznacznie wzrasta w grudniu. Przez klientów wybierane są głównie czekolady w  różnych wariantach smakowych, a  także cukierki na wagę. W  ofercie pojawiają się również okazjonalne figurki i bombki czekoladowe oraz zestawy prezentowe, ale cieszą się one umiarkowanym zainteresowaniem osób odwiedzających placówkę. Lepiej rotują „ptasie mleczko” oraz niewielkie zestawy czekoladek.

ki. Z kategorii słodyczy wskazana szeroka reprezentacja czekolad, pierników, ale i  gotowych ciast z proszku, do tego produkty, bez których nie powstanie żadna babka, makowiec czy sernik. To wiele produktów, w  niskich cenach jednostkowych, jed-

Wprowadzając stopniowo na półki świąteczne produkty, należy jednocześnie ograniczyć czasowo asortyment, który w danym momencie słabiej rotuje.

nak jest ich wiele i sumaryczny zakup przez pojedynczego klienta jest już kwotą znaczącą. Z kolei z  alkoholi należy obowiązkowo wzmocnić półkę z ofertą premium – wódki, whisky, markowe wina są nie tylko ozdobą świątecznych stołów, ale i dobrym pomysłem na prezent. Warto zatem zaopatrzyć się w  okolicznościowe edycje alkoholi w prezentowych opakowaniach, często

130 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

z różnymi dodatkami, np. szklaneczkami do drinków. Oczywiście wymieniono kluczowe kategorie, oprócz tego sklep nawet w tak ważnym okresie musi zapewnić ten sam asortyment, co na co dzień. Sztuką jest to wszystko pomieścić na ograniczonej powierzchni. Najważniejsze, to zapewnić maksymalną dostępność produktów u  dostawców – sytuacja braków towarowych w  tym okresie nie ma prawa się zdarzyć. Jak to poustawiać? Zapewnienie sobie asortymentu przez cały czas świątecznego handlowania to tylko część zadania. Towar musi jeszcze przyciągnąć uwagę klienta. A  trudno na czas przedświątecznej gorączki zakupowej zmieniać układ stoisk, część klientów kupuje bowiem „na pamięć” i  wszelkie radykalne zmiany mogą przynieść odwrotny od zamierzonego efekt. Bezpieczniej, gdy zachowując dotychczasowy układ ofertę mogą wesprzeć dodatkowe osobne stojaki ekspozycyjne czy standy reklamowe. Powtórzenie tego samego asortymentu nie jest błędem, a  prezentacja w  dwóch lokalizacjach


RYNEK POD LUPĄ

na pewno wzmocni sprzedaż danego produktu. Nie mogą one jednak przeszkadzać klientom w zakupach. Z  kolei na półce warto odpowiednio wyeksponować produkty w  opakowaniach świątecznych, czy limitowane wersje przygotowane przez producentów specjalnie z  myślą o Bożym Narodzeniu. Ponadto wybierając asortyment pamiętajmy, że klienci na święta szerzej otwierają portfele, stąd należy koniecznie na półkach postarać się o większą paletę produktów premium. Czyli wyeksponujmy lepiej nie tylko droższe alkohole, ale i kawy, herbaty, słodycze. Degustacje, promocje, usługi dodatkowe Degustacje zawsze pełniły rolę zachęty skłaniającej do zakupu proponowanego w  placówce handlowej produktu, w  ten sposób klient mógł już na miejscu przekonać się o  jego walorach. Darmowa próbka stawała się swoistym barometrem preferencji konsumenckich. Również w  okresie przedświątecznym to nadal najlepsza forma, aby przekonać niezdecydowanych klientów. Szczególnie dotyczy to nowości, które przed świętami wbrew pozorom trudniej sprzedać, bo klienci są w  tym czasie bardziej „tradycjonalistami” i  większość boi się ryzyka związanego z  zakupem niesprawdzonych towarów. Warto zatem, jeśli mamy takie możliwości, zainwestować w  miejsce na sali sprzedaży z degustacją i w osobę, która przez kilka godzin zachęcać będzie do zakupu. Często degustacje wsparte są przez producentów specjalnie przygotowanymi na tę okazję stoiskami i  materiałami reklamowymi. Wówczas dodatkowo wzrasta siła oddziaływania towaru na klienta.

131 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

storia – dziś ma być wygodnie, czyli blisko, szybko i cały potrzebny asortyment powinien znajdować w  jednym sklepie, nawet jeśli nie jest duży. Cena odgrywa już też nieco mniejszą rolę, choć nadal jest ważna, ale przede wszystkim liczy się jakość. Na świątecznym stole chcemy mieć bowiem smaczne, wysokiej jakości produkty, które spożyjemy sami lub podamy naszym gościom. Natomiast na pewno dobrym posunięciem może być oferta dodatkowa w  postaci zapewnienia naszym klientom np. realizacji zamówień świątecznych ciast czy wyrobów rybnych, mięsno-wędliniarskich, garmażeryjnych. Taka kooperatywa z zaprzyjaźnioną cukiernią czy masarnią to okazja nie tylko na dodatkowe zyski, ale szansa na zaskarbienie sobie wdzięczności klientów, którzy zaoszczędzony w  ten sposób czas przeznaczą na inne działania.

fot. BigstockPhoto.com

Z kolei promocje w  okresie przedświątecznym nie powinny być nadużywane. Ten czas ma służyć wygenerowaniu jak największych (to najlepszy miesiąc w  roku przebijający wszystkie inne pod względem obrotów) zysków. Można zatem niewielką część asortymentu „poświęcić” na promocje, czy nawet zacząć na zachętę sprzedaż przedświąteczną od nich, zwłaszcza produktów będących nowościami. W  pozostałych przypadkach mamy obowiązek „zarabiać”. Polacy zresztą znani są z  tego, że nie oszczędzają na zakupach przed świętami, wprawdzie narzekają na rosnące ceny, ale kupują z  roku na rok coraz więcej. Z  reguły nie analizują szczegółowo wszystkich cen w  sklepie i  nie porównują ich z  konkurencyjnymi placówkami. Ponadto czas, gdy robiło się jedne wielkie zakupy w  obiekcie wielkopowierzchniowym to hi-

132 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

Nie tylko asortyment Co jeszcze może przyciągnąć do naszego sklepu konsumenta? Wiele się mówi o świątecznej atmosferze, stąd pomimo oczywistości tych prawd, warto także zadbać o  tę stronę sprzedaży. Świąteczne ozdoby, przyjemne zapachy czy muzyka (kolędy) zachęcają do zakupów. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek i wykorzystywać te czynniki z umiarem. Ich przesyt może bowiem zamiast zachęcać – zniechęcić. Ważnym aspektem jest też przemyślane oświetlenie wnętrza sklepu, eksponujące produkty, na których sprzedaży najbardziej nam zależy. Organizacja świątecznej pracy Tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie stanowią zawsze wyzwanie zarówno dla właścicieli sklepów, jak i  ich pracowników. Właściciel musi zadbać o atrakcyjny asortyment, zabezpieczyć jego dostawy, nie dopuścić do braków. Natomiast uprzejmość i  szybkość obsługi, życzliwość i  perfekcjonizm – to cechy, które w  tym okresie sprzedaży powinien posiadać personel w sklepie. Mimo zwiększonego ruchu (czasem nawet trzeba będzie wydłużyć godziny pracy) musi być uśmiechnięty, musi potrafić doradzić niezdecydowanemu klientowi. Należy też odpowiednio wcześniej zrobić przegląd sprzętu sprzedażowego, ponieważ awaria np. lady chłodniczej w tym okresie to katastrofa handlowa. Podobnie rzecz ma się z samochodem dostawczym, który odgrywa pierwszorzędną rolę w  strategii przedświątecznej sprzedaży, ponieważ eksploatowany będzie o  wiele intensywniej niż w  innych miesiącach roku.


RYNEK POD LUPĄ

Patryk Łusiewicz

Święta będą droższe

Okres od ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia upłynął pod znakiem rosnących cen żywności. Zbliżający się coraz szybciej grudzień i związana z tym gorączka zakupowa powodują, że klienci oraz detaliści z  jeszcze większą uwagą śledzą ceny artykułów spożywczych. Tegoroczne święta z  całą pewnością będą droższe od ubiegłorocznych, jednak najwyższą dynamikę wzrostu cen mamy już za sobą. Polacy nie oszczędzają w  czasie świąt bożonarodzeniowych, co najlepiej ukazują wyniki badań dotyczących wydatków gwiazdkowych. Z raportu „Zakupy świąteczne 2018”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że w ubiegłym roku na prezenty, żywność oraz spotkania z  najbliższymi przeznaczyliśmy średnio 1168 zł, co oznaczało 6% wzrost w skali roku. Największą część tej kwoty (45%) pochłaniały prezenty – 532 zł. Niewiele mniejsze były wydatki na żywność – 44% budżetu i 511 zł. Z kolei na spotkania z  rodziną i  znajomymi statystycznie przeznaczało się 125 zł, co stanowiło 11% całkowitych wydatków. Dla handlowców równie ważną informacją płynącą z  badania jest fakt, że Polacy bardzo często przekraczają założony na wydatki świąteczne budżet. Do takiego zachowa-

Polski producent 80% zawartości tłuszczu Zawiera ukwaszone mleko Bez konserwantów

Silne wsparcie sprzedaży:

POS

WWW

FACEBOOK

PRASA

133 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

nia przyznało się aż 53% respondentów. Ukazuje to prawidłowość, że pomimo częstego przygotowywania listy zakupów, świąteczna podróż między sklepowymi alejkami ma jednak charakter impulsowy. Bożonarodzeniowych zakupów nie sposób jednak przygotować bez listy, ze względu na ich skalę. Czasami trudno przypomnieć sobie wszystkie 12 potraw znajdujących się na tradycyjnym, wigilijnym stole, a każde z tych dań przygotowuje się z kilku lub nawet kilkunastu składników. Nawet skrupulatnie przygotowując

listę produktów do kupienia można przecież o czymś zapomnieć. Wobec tego klienci często kupują na zapas. W  swoich wyborach z  reguły kierują się ku artykułom oraz markom najbardziej przez siebie cenionym. Rzadko decydują się wtedy na eksperymenty. Główni sprawcy wzrostu Przez ostatnie miesiące wskaźnik inflacji utrzymuje się na poziomie znacznie powyżej 2%. Obserwowany wzrost cen napędzany jest głównie przez kategorię artykułów spożywczych. –

Według danych GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych we wrześniu 2019 r. wzrosły o  6,3% rok do roku (w  tym żywności o  6,8% w  skali roku) wobec wzrostu o  7,2% rok do roku w sierpniu 2019 r. Oczekujemy, że dynamika cen żywności może wyhamowywać stopniowo do końca 2019 r., jednak prawdopodobnie nie spadnie poniżej 5%. Za wzrosty cen odpowiadać będą przede wszystkim podwyżki cen mięsa oraz owoców – przyznaje Mariusz Dziwulski, ekspert z  Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

OKIEM EKSPERTA Maria Gulczyńska · Zastępca Dyrektora Marketingu · Herbapol-Lublin Przed świętami warto, by na półce z herbatami konsument bez trudu znalazł najpopularniejsze warianty z każdej kluczowej kategorii: herbaty czarne, owocowe, ziołowe, zielone. Nie może więc zabraknąć herbaty czarnej Big-Active Pure Ceylon: zbierana i pakowana na Cejlonie wyróżnia się wyjątkowym smakiem bez zbędnych dodatków. W sezonie zimowym chętniej sięgamy po herbatki owocowe; w szczególności polecam numer jeden na rynku, Malinę z linii Herbaciany Ogród. Równie dużą popularnością cieszą się herbatki ziołowe – najchętniej wybieraną jest Mięta z linii Zielnik Polski. Kolejną dużą kategorią są herbaty zielone. W ofercie marki Big-Active znajdziemy nieoczywiste połączenia smakowe, które uprzyjemnią czas świątecznych spotkań. W tym okresie warto też mieć w ofercie herbatki funkcjonalne, takie jak Trawienie marki Herbapol czy Zioła Mnicha na pracę jelit. Paweł Sikora · Group PR Manager · Mokate Wielkimi krokami zbliża się do nas najcudowniejsza atmosfera świąt. Zimowo-świąteczny czas sprawia, że intuicyjnie wybieramy takie miejsca i produkty, których specyfika wprowadza nas w melancholijną, pachnącą cynamonem i imbirem atmosferę. Nie sposób wyobrazić sobie zimowych dni bez filiżanki rozgrzewającej herbaty, która znakomicie sprzyja spotkaniom z rodziną i przyjaciółmi. LOYD podąża za magią tych momentów, zamykając ulotne chwile w torebce herbaty. Linia Warming Tea to niezwykle aromatyczne herbatki rozgrzewające w pięciu idealnych wariantach smakowych, których tajemnica tkwi w odpowiedniej kompozycji owoców, przypraw, ziół, a nawet miodu. Pozwól, by w zimowej atmosferze Twój dom wypełnił się magią. Weronika Grzybowska-Janik · Brand Manager · Zbyszko Company W okresie Bożego Narodzenia szczególną popularnością cieszą się napoje gazowane w dużych pojemnościach. Zbyszko Company dedykuje swoim dotychczasowym i nowym konsumentom napoje w zwiększonych pojemnościach i co ważne w tej samej cenie sprzedaży. Konsumentom ceniącym orzeźwiające, soczyście owocowe smaki polecamy serię napojów Zbyszko 3 Owoce gazowane w pojemności 1,75 l – w tym 250 ml GRATIS, natomiast w przypadku konsumentów preferujących wyraziste, bąbelkowe orzeźwienie idealnie sprawdzi się Polo Cockta 2 l – w tym aż 500 ml GRATIS. W okresie przedświątecznym będziemy wspierać napoje z serii Zbyszko intensywną digitalową kampanią oraz konkursami konsumenckimi prowadzonymi w Social Mediach.

134 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Podobne przewidywania ma Jakub Olipra, ekonomista z Credit Agricole Bank Polska. – Prognozujemy, że ceny żywności przed świętami Bożego Narodzenia będą przeciętnie ok. 6% wyższe niż przed rokiem. Najsilniejszy, kilkunastoprocentowy wzrost cen zostanie odnotowany w  przypadku cen owoców i  warzyw, co wynika z  ich mniejszych zbiorów ze względu na tegoroczną suszę. W  przypadku owoców do obniżenia zbiorów przyczyniły się również wiosenne przymrozki – tłumaczy ekonomista z  Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska, dodając: – Konsumenci więcej zapłacą także za mięso, szczególnie za wieprzowinę. Jest to związane z  deficytem mięsa wieprzowego na świecie ze względu na znaczący spadek pogłowia świń w Chinach spowodowany rozprzestrzenianiem się ASF [afrykańskiego pomoru świń – przyp. red.] w tym kraju – podkreśla. Z  przedwynikowego szacunku zbiorów przygotowanego przez GUS we wrześniu br. wynika, że produkcja wszystkich głównych owoców i  warzyw okazała się niższa niż ubiegłoroczna. Zbiory warzyw gruntowych oszacowano na blisko 3,8 mln t, czyli o ponad 8% mniej w  stosunku do nienajlepszych wyników z  ubiegłego roku. Uwzględnione osobno zbiory ziemniaków GUS oszacował na niższe o  11% w  skali roku, czyli 6,7 mln t. – W wyniku kolejnej obniżki zbiorów warzyw w  kraju oczekiwane są dalsze wzrosty ich cen, choć prawdopodobnie skala podwyżek będzie mniejsza niż przed rokiem. W  kierunku spadków oddziaływać będzie znacząco lepsza produkcja w  pozostałych krajach UE (np. ziemniaków lub cebuli) – mówi Ma-

135 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


RYNEK POD LUPĄ

Beata Kaczorek Consumer and Shopper Director Nielsen Connect w Polsce

Już od początku grudnia 3/4 polskich kupujących prowadzi rejestr planowanych zakupów spożywczych o charakterze świątecznym, notując kolejne pozycje na liście zakupowej. Są takie kategorie produktowe, dla których to grudzień jest głównym źródłem rocznego obrotu. Przykładem takich kategorii są produkty czekoladowe, mak czy dodatki do ciast. Ważną rolę w procesie zakupowym będą pełnić gazetki. 1/3 kupujących czerpie z nich inspirację przy zakupach świątecznych. Bardzo istotną rolę pełnią również świąteczne promocje. Dla niektórych kategorii udział sprzedaży promocyjnej sięga w tym okresie roku prawie 50%.

riusz Dziwulski z PKO Banku Polskiego. Znacznie gorzej wyglądała sytuacja w  przypadku owoców. Zbiory z drzew GUS ocenił na ok. 3,4 mln t – niższe o  jedną czwartą od ubiegłorocznych. Produkcja jabłek, gruszek, śliwek, wiśni i  czereśni okazała się niższa o  nie mniej niż 20%. Ze względu

na przymrozki i suszę płody owoców z  krzewów owocowych w  sadach i  plantacjach jagodowych oceniono na niespełna 0,5 mln t, czyli o  ok. 18% mniej niż w  2018 r. – Przyspieszą wzrosty cen detalicznych w  kategorii owoce. Wskutek zmniejszenia zbiorów w kraju oraz z uwagi na niską bazę statystyczną w  2018 r., wzrosty cen detalicznych owoców na koniec 2019 r. mogą być co najmniej kilkunastoprocentowe – prognozuje ekspert Zespołu Analiz Sektorowych PKO Banku Polskiego. Ze względu na znacząco niższą podaż nie dziwią więc duże różnice w cenie poszczególnych owoców i  warzyw w  stosunku do tych obserwowanych przed zeszłorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Portfele polskich konsumentów dotknie rozprzestrzeniający się w  Chinach wirus afrykańskiego pomoru świń. Szacuje się, że w  wyniku tej choroby pogłowie świń w  tym kraju zmniejszy się w tym roku o  minimum 100 mln sztuk, czyli o  25%. Sytuacja cenowa w kraju, będącym największym producentem oraz konsumentem wieprzowiny na świecie, powoduje wzrosty cen na lokalnym rynku o  20% miesiąc do miesiąca. Sytuacja okazuje się na tyle poważna, że władze Chin uwalniają strategiczne rezerwy, by wymusić spadek cen na rynku. – Z uwagi na znaczące ograniczenie podaży wieprzowiny na świecie, głównie za sprawą Chin, we wrześniu detaliczne ceny mięsa wzrosły o  6,8% rok do roku, z  czego mięsa wieprzowego o  12,9% rok do roku. Prawdopodobnie do grudnia podwyżki nasilą się. Oczekujemy, że ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w czwartym kwartale 2019 r. będą wyższe o  ponad 30% w  skali roku. Z  dru-

136 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

giej strony niewielkich zmian w poziomie cen można oczekiwać w  przypadku drobiu oraz wołowiny – tłumaczy Mariusz Dziwulski. Zboża i cukier też na plusie Droższe okażą się również w  czasie tegorocznych świąt produkty zbożowe. – Spodziewamy się ograniczenia dynamiki cen tych produktów, w  tym pieczywa, do czego przyczynią się niższe ceny zbóż w sezonie 2018/2019. W kierunku wzrostów wciąż oddziaływać będą jednak rosnące koszty pracy oraz energii – mówi ekspert z  PKO Banku Polskiego. Obniżka cen zbóż związana jest z wyższymi tegorocznymi plonami. Z szacunków GUS

Polacy bardzo często przekraczają założony na wydatki świąteczne budżet. Do takiego zachowania przyznało się aż 53% respondentów.

wynika, że rok do roku zbiory zbóż w Polsce wzrosły o  8%. Nie zatrzyma to jednak w  pełni obserwowanego na sklepowych półkach wzrostu cen artykułów zbożowych. – Kilkuprocentowe wzrosty cen odnotujemy najprawdopodobniej w  przypadku pieczywa oraz ryb i owoców morza – prognozuje Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska. Jedną z najważniejszych kategorii produktowych w okresie bożonarodzeniowym pozostają słodycze. Za nie również klienci będą musieli więcej zapłacić. – W  porównaniu do ubiegłego roku podrożeją wyroby


RYNEK POD LUPĄ

cukiernicze i słodycze, głównie za sprawą silnego wzrostu cen cukru – wskazuje ekonomista z Credit Agricole Bank Polska. Jednym z  powodów wzrostu cen okazują się niższe krajowe zbiory buraków cukrowych w aktualnym sezonie. Nie wszystko zdrożeje Większość produktów, jakie znajdą się w świątecznym koszyku będzie droższa niż w 2018 r., jednak pozostają kategorie, których ceny nie zmienią się w skali roku lub okażą się nawet tańsze niż w ubiegłym. – Ceny produktów mlecznych ukształtują się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Tańsze niż przed rokiem będą natomiast oleje i tłuszcze, głównie za sprawą obniżających się światowych cen masła – przyznaje Jakub Olipra. Podobne prognozy ma również drugi z ekspertów: – Prawdopodobnie konsumenci zapłacą mniej za produkty z kategorii oleje i  tłuszcze, głównie za sprawą tańszego masła. Lepsze zbilansowanie światowego rynku tego produktu w  2019 r. doprowadziło do spadków jego cen w  stosunku do wysokich poziomów w  latach 2017-2018. We wrześniu 2019 r. ceny detaliczne masła obniżyły się o 8,8% rok do roku – wyjaśnia Mariusz Dziwulski. Zbiory rzepaku i  rzepiku GUS oszacowało na ok. 2,3 mln t, czyli o  ok. 4% więcej od ubiegłorocznych. Jednak patrząc z perspektywy rynku światowego, w  aktualnym sezonie zbiory będą niższe w  porównaniu z  ubiegłorocznymi. W  kierunku spadku cen będą jednak oddziaływały takie czynniki, jak duże zapasy oraz zmniejszony popyt związany z  rozwojem ASF w  Chinach, co skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem ze strony branży paszowej. ▼

137 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


AKTUALNOŚCI

Informacja dla celów handlowych

Grupa Carlsberg pracuje nad „papierową” butelką Grupa Carlsberg ogłosiła, że jest bliżej stworzenia pierwszej „papierowej” butelki – Green Fibre Bottle. Podczas Szczytu Burmistrzów Miast C40 w Kopenhadze zaprezentowano dwa nowe prototypy butelek z  włókna roślinnego. Są one wykonane z  włókien drzewnych pozyskanych z  odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Opakowania mają specjalną wewnętrzną powłokę, dzięki której butelki mogą być napełniane piwem i w pełni nadają się do recyklingu. Jeden z prototypów ma cienką powłokę wewnątrz z tworzywa sztucznego PET pozyskanego z recyclingu, a drugi w 100% biodegradowalną powłokę z bioplastiku PEF. Oba prototypy posłużą do testów, aby sprawdzić właściwości barierowe poszczególnych materiałów. Carlsberg rozpoczął projekt, mający na celu opracowanie butelki na piwo wykonanej z włókna drzewnego, w 2015 r.

10-lecie współpracy Dr. Oetkera i Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce Firma Dr. Oetker Polska wspiera działalność Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce nieprzerwanie od 2009 r. W ramach programu #WspieramyRodzinySOS Dr. Oetker przeznaczył dotychczas prawie 2,5 miliona złotych, a kwota ta jeszcze w tym roku zostanie przekroczona. Ideą programu #WspieramyRodzinySOS jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z Wiosek Dziecięcych harmonijnego rozwoju oraz wyrównanie ich szans w zdobywaniu wykształcenia. 10-lecie programu „Wspieramy Rodziny SOS” świętowano w ostatni weekend wakacji w Krakowie podczas MeetUp Polska – największej imprezie YouTuberskiej w Polsce. Następnie, zgodnie z tradycją, grupa pracowników firmy Dr. Oetker w ramach wolontariatu odwiedziła SOS Wioskę Dziecięcą w Karlinie, by i tam uczcić jubileusz współpracy.

V Ogólnopolskie Forum Uczestników i Partnerów Handlowych PGZ Kupiec Dnia 24 października br. w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem odbyło się V Ogólnopolskie Forum Uczestników i  Partnerów Handlowych Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec. Jest to jedno z  ważniejszych wydarzeń z  życia PGZ Kupiec, na którym kontrahenci z  różnych branż prezentowali w formie stoisk wystawienniczych swoje produkty i usługi szerokiej grupie uczestników rynku. Na Forum złożyły się część targowa, wykłady na temat polskiego handlu oraz rozstrzygnięcie piątej edycji plebiscytu Złoty Dukat Kupca w trzech kategoriach: Producent Roku 2019, Dystrybutor Roku 2019 oraz Sklep Roku 2019. W  tej ostatniej kategorii nagrodę wręczał osobiście Prezes naszego Wydawnictwa Wiesław Generalczyk, a zwycięzcami okazali się Edyta i  Mirosław Loska, właściciele sieci 11 sklepów Emi Market, zatrudniający 170 osób. Redakcja „Poradnika Handlowca” składa laureatom gratulacje i życzy dalszych sukcesów. Polska Grupa Zakupowa Kupiec skupia obecnie ponad 250 sklepów zlokalizowanych na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i łódzkiego. Założycielami i głównymi udziałowcami PGZ Kupiec są właściciele sklepów wchodzących w jej struktury.

138 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


AKTUALNOŚCI

XXX Targi Wielobranżowe PHUP Gniezno W dniu 18 października br. w  hali widowiskowo-sportowej w  Gnieźnie przy ul. Sportowej 3 odbyły się XXX Targi Wielobranżowe zorganizowane przez PHUP Gniezno. Z  każdą kolejną edycją Targów wzrasta liczba wystawców, w tegorocznych swą ofertę produktową oraz usługową prezentowało ponad 150 wystawców. Dopisała również frekwencja – Targi odwiedziło blisko 1000 osób, w tym ok. 600-700 właścicieli sklepów, w zdecydowanej większości prowadzących placówki handlowe w sieci franczyzowej Sklep Polski (sieć miała też swoje osobne stoisko na Targach). Na wydarzeniu byli również obecni przedstawiciele innych sieci detalicznych oraz kanału hurtowego. Z reguły to osoby i firmy na co dzień współpracujące z dystrybutorem PHUP Gniezno. Atrakcją Targów była reprezentatywna dla branży FMCG, aktualna oferta rynkowa wzmocniona dodatkowo w tym dniu wysokim upustem cenowym na zamówione w trakcie Targów produkty. Bonusem były również atrakcyjne gwarantowane nagrody za zakup towaru o określonej wartości (m.in. telefony, hulajnogi elektryczne, a nawet samochód Toyota Aygo) oraz cykliczne loterie dla zwiedzających. Wielu producentów z racji zbliżających się świąt prezentowało też swoje nowości rynkowe dedykowane na ten czas.

Jesienna edycja Targów Regionalnych Rabat Detal Za nami dwa wydarzenia w ramach tegorocznej edycji Targów Regionalnych – jesień 2019. Spotkanie dla regionu wielkopolskiego odbyła się w dniach 3-4 października w Hotelu Atut w Licheniu, natomiast impreza dla regionu dolnośląskiego została zorganizowana w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie w dniach 24-25 października. Głównym celem wydarzeń było spotkanie o  charakterze biznesowo-integracyjnym. Formuła targowo-konferencyjna powoduje, że uczestniczący w wydarzeniu handlowcy mają szansę nie tylko zakupić produkty w promocyjnych cenach, ale również dzięki obecności specjalistów dokonać wymiany wiedzy. – W styczniu tego roku sieć liczyła ponad 1300 placówek, aktualnie ich liczba wynosi ponad 1900. Widać więc, że sieć dynamicznie się rozwija i przyłączają się do niej nie tylko niezależni detaliści, ale także mikrosieci lokalne oraz stacje paliw. Pod koniec roku zamierzamy przekroczyć liczbę 2000 placówek partnerskich – powiedział Marek Szybalski, prezes sieci Rabat Detal. Ostatnie wydarzenia w  ramach tegorocznych Targów Regionalnych Rabat Detal odbędzie się w dniach 14-15 listopada dla Regionu Śląsk.

10 MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA SKLEPÓW

EXHIBITION & CONFERENCE

EXHIBITION & CONFERENCE Targom towarzyszą

RETAIL CONGRESS

2019

2019 Organizator

2019 2019

www.retailshow.pl

20-21.11.2019 EXPO XXI Warszawa Reklama Reklama_RS2019_205x83.indd 1

139 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019

24/10/19 13:39


AKTUALNOŚCI

I Kongres Nowoczesnej Dystrybucji „Przyszłość – wspólne wyzwania” Dnia 18 listopada 2019 r. w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre odbędzie się I Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Kongres to prestiżowe wydarzenie, które skupi w jednym miejscu kadrę zarządzającą sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji. W wydarzeniu weźmie udział aż 15 międzynarodowych sieci handlowych, których prezesi, jako prelegenci, wyznaczą strategiczne kierunki działania na najbliższe lata. Obecność ponad 100 kupców największych sieci handlowych będzie okazją do rozmów na temat potencjalnej współpracy. Rada Programowa, w której skład weszli prezesi koncernów handlowych i firm przemysłu przetwórczego oraz wybitni ekonomiści, potwierdza znaczenie wydarzenia i wpływ obu sektorów na polską gospodarkę. Udział najwyższego szczebla kadry zarządzającej będzie szansą na podzielenie się know-how, najlepszymi praktykami biznesowymi i określenie czynników sukcesu firm na polskim rynku. Kongres jest ważną inicjatywą służącą propagowaniu zrównoważonego rozwoju i rosnącym oczekiwaniom wobec liderów biznesu.

Jubileusz 70-lecia firmy „Herbapol-Lublin” Dnia 17 października wręczono nagrody Herbapol Esencja Natury. W kategorii „Natura i świat” uhonorowana została Joanna Pajkowska, żeglarka oraz ratowniczka morska. W kategorii „Natura i sport” nagrodę otrzymał Andrzej Bargiel, narciarz wysokogórski i himalaista. W kategorii „Natura i smak” statuetka została przyznana Agnieszce Maciąg, dziennikarce i blogerce. W kategorii „Natura i styl życia” nagrodę otrzymał Tomasz Kozłowski, miłośnik sportów ekstremalnych, z zawodu i wykształcenia mówca motywacyjny. W kategorii „Natura i muzyka” statuetka powędrowała do Meli Koteluk, wokalistki i laureatki trzech Fryderyków. Kapituła Nagrody Herbapol Esencja Natury przyznała w tym roku również Nagrodę Specjalną. Otrzymała ją Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie i została połączona ze świętowaniem obchodów 70. Jubileuszu firmy „Herbapol-Lublin”.

Wiele wymiarów i smaków sukcesu Najnowsza kampania „Success is a blend” zainicjowana przez markę Chivas mówi o ludziach odważnie sięgających po swoje marzenia i pokazuje, że każdy z osobna jest wyjątkowy, a razem tworzą niepowtarzalny blend. Każdy mały krok, który robimy w kierunku realizacji swoich marzeń i każde potknięcie, które pozornie od nich oddala – to wszystko składa się na sukces. Dla Chivas Regal sukces nigdy nie jest jednowymiarowy. W kampanii „Success is a blend”, jej ambasadorami zostały trzy wyjątkowe osoby: aktor Maciej Musiał, aktorka Magdalena Cielecka oraz dziennikarz i podróżnik Jarosław Kuźniar. Co ich łączy? Niewątpliwie są ludźmi sukcesu. W ich dokonaniach szukamy recept i wskazówek, w ich historiach – definicji sukcesu i jego składowych. W październiku zasiedli na kanapie u Kuby Wojewódzkiego w jego restauracji Niewinni Czarodzieje 2.0, aby w ramach projektu „Success is a blend” porozmawiać o tym, jakie elementy składają się na sukces i co się za nim kryje.

140 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


AKTUALNOŚCI

Prawie 5,7 mld zł obrotów Grupy Muszkieterów po III kwartałach 2019 r. Konsekwentnie przeprowadzana transformacja przyniosła po trzech kwartałach 2019 r. efekt w postaci kolejnego wzrostu obrotów supermarketów i stacji paliw Intermarché oraz sklepów Bricomarché. Obroty w  wysokości prawie 5,7 mld zł, jakie Grupa Muszkieterów zanotowała w  okresie od stycznia do września bieżącego roku, są potwierdzeniem znaczenia niezależnego handlu oraz dobrym prognostykiem na przyszłość. Sieć Intermarché, wraz z  przymarketowymi stacjami paliw zamknęła III kwartały 2019 r. obrotami w  wysokości blisko 3,8 mld zł. W ostatnich miesiącach sieć otworzyła kolejne trzy stacje paliw pod szyldem Intermarché: w Działdowie, Gorzowie Wlkp. oraz Przemkowie. W przypadku ostatniej lokalizacji do dyspozycji mieszkańców miasta oddany został także sklep oferujący blisko 10 tys. artykułów. Udane III kwartały odnotowały również supermarkety Bricomarché. Obroty sieci z sektora „dom i ogród”, wyniosły blisko 1,9 mld zł i były wyższe o ponad 11% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Kaufland wprowadza wielorazowe woreczki na owoce i warzywa Do woreczka z tkaniny zamiast do jednorazowej torebki. Kaufland oferuje swoim klientom nowy sposób na pakowanie świeżych owoców i  warzyw. Od 10 października 2019 r. we wszystkich marketach sieci Kaufland w Polsce dostępne są wielorazowe woreczki na owoce i warzywa. Opakowanie zawiera dwa woreczki na zakupy w cenie 2,99 zł. Wielorazowe woreczki są wykonane z tkaniny i mogą być bez problemu prane w  pralce. Ich wprowadzenie ma przyczynić się do dalszej redukcji plastiku – woreczki mają w istotnym stopniu zastąpić tzw. zrywki, cienkie torebki foliowe, które często po jednokrotnym użyciu są wyrzucane. Z  wyliczeń wynika, że zastąpienie „zrywek” woreczkami może przyczynić się do ograniczenia wykorzystania plastiku nawet do 445 ton w skali roku. Wprowadzenie woreczków wielorazowego użytku to kolejny element strategii CSR Kaufland „Działanie robi różnicę”, która obejmuje szereg inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Grupa Chorten z pierwszymi sklepami na Śląsku i w Małopolsce W ostatnich tygodniach Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten rozszerzyła swój zasięg na kolejne województwa, zatrudniając nowych menadżerów odpowiedzialnych za rozwój regionu. Za współpracę ze sklepami w  Małopolsce i  Podkarpaciu odpowiada Grzegorz Mazur, natomiast za województwa śląskie i opolskie – Małgorzata Stec. Już udało im się wcielić do grupy pierwsze punkty handlowe należące do niezależnych właścicieli w miejscowości Kryg w województwie małopolskim i Skoczów – w śląskim. W obu przypadkach są to specjalistyczne sklepy alkoholowe z szerokim wyborem alkoholi świata i piw. Obecnie Grupa Chorten, wywodząca się z Podlasia i licząca już 1765 placówek, działa w 14 regionach. Oprócz wspomnianych, także w mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, dolnośląskim, lubuskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Krzysztof Pakuła, prezes zarządu Grupy Chorten zapowiedział, że w przyszłym roku Grupa planuje osiągnąć zasięg ogólnopolski.

141 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

W październiku 2019 roku nasi czytelnicy testowali: Mola Elégance Oceanic, Romantic i Botanic Mola Elégance to wysokiej jakości, biały, 3-warstwowy papier toaletowy. Jego eleganckie, subtelne zdobienia i delikatny zapach świetnie sprawdzą się w każdej łazience. Mola Elégance posiada też unikalne tłoczenie, które sprawia, że papier jest niezwykle miękki i miły w dotyku. Dostępny w 3 nowych wariantach zapachowych: Oceanic (morski), Romantic (słodkie, egzotyczne kwiaty), Botanic (świeże kwiaty & melon). Opakowanie zawiera 8 rolek. Kontakt: Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., tel. 77 541 93 89 Marta Nejman Sklep spożywczo-przemysłowy

Ostrów gm. Celestynów Już na pierwszy rzut oka produkt Mola Elégance przyciąga eleganckim kolorowym opakowaniem. Kolejnym atutem okazują się wzory na papierze, dostępne w kilku wariantach, które można dopasować do wystroju swojej łazienki. Delikatny zapach na pewno dodatkowo zmotywuje klientów do zakupu. Mola Elégance z pewnością zadowoli tych konsumentów, którzy dbają o każdy szczegół w swoim domu.

Ewa Rychel Sklep Spożywczy “JAGA”

Zaleszany Papier Mola Elégance to najwyższej jakości biały papier toaletowy o delikatnym zapachu. Klienci testujący serię Romantic podkreślali jej delikatność i estetykę. W swoich opiniach przyznawali, że to najwyższej jakości trójwarstwowy, wyjątkowo miękki i delikatny dla skóry produkt. Ze względu na posiadany minimalistyczny wzór papier toaletowy sprawia wrażenie bardziej eleganckiego i atrakcyjniejszego wizualnie od innych produktów. Ważna dla klientów była również łatwość otwierania opakowania. Jestem przekonana, że warto mieć ten artykuł w swojej ofercie.

Halina Dudek Sklep Spożywczy

Czesławice gm. Nałęczów Papier Mola Elégance wzbudził bardzo duże zainteresowanie ze strony klientów odwiedzających mój sklep. Chętnie korzystali z możliwości wypróbowania produktu w domu. W swoich opiniach często zwracali uwagę na opakowania zachęcające do zakupu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Kalendarz Adwentowy w ofercie E.Wedel

Ludwik Ekologiczny

Na słodkie, przedświąteczne oczekiwanie, E.Wedel poleca nowość w swoim portfolio – Kalendarz Adwentowy. W opakowaniu ze świąteczną grafiką, każde okienko skrywa pyszną Buźkę Krówkę – pralinkę z mlecznej czekolady z nadzieniem w dwóch wersjach smakowych: mlecznym i orzechowym, z chrupkami zbożowymi w obu wariantach i różnymi minami krówki na każdej pralince. Kalendarz Adwentowy dostępny jest w gramaturze 194 g. Sugerowana cena produktu wynosi 19,99 zł.

Innowacyjna linia wysoce skutecznych i w pełni ekologicznych produktów marki Ludwik poszerzyła się o płyn do szyb i luster. Produkt jest przyjazny dla środowiska i użytkowników: nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych, ulega biodegradacji, nie zawiera barwników. Butelka w 100% nadaje się do recyklingu. Ludwik Ekologiczny płyn do mycia szyb i luster spełnia bardzo wysokie wymagania ekologiczne, jakościowe i zdrowotne, co zostało potwierdzone certyfikatem ekologicznym EU Ecolabel. www.ludwikekologiczny.pl

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

Kontakt: Grupa Inco S.A., tel. 22 586 51 00

142 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

Złoty Ementaler – serek topiony z tradycjami

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Tradycja wytwarzania serka topionego Złotego Ementalera sięga lat 70-tych, kiedy powstał Zakład Wytwórczy Sertop w Tychach. Wykonany na bazie sera ementalskiego, charakteryzuje się łagodnym słodkawo-orzechowym smakiem. Pakowany w formie kostki zawierającej 100 g produktu, w krążki 140 g składające się z 8 pysznych, trójkątnych porcji serka oraz nowość – pakowany w formie plastrów 130 g. Złoty Ementaler to produkt, który warto mieć w każdej lodówce. www.sertop.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Sertop Sp. z o.o., tel. 32 217 48 08

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Mak każdemu w smak

Quick Choco – polskie pestki dyni w belgijskiej czekoladzie

Mak mielony marki BackMit za sprawą swoich właściwości – nie wymaga dodatkowego płukania, namaczania i wielokrotnego mielenia, przyspiesza przyrządzanie najpopularniejszych makowych specjałów, przez co stanowi niezastąpiony składnik tradycyjnej polskiej kuchni. Doskonały smak i wysoka jakość to tylko niektóre z jego licznych walorów. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że mak marki BackMit jest doskonale oczyszczonym w 100% naturalnym produktem, bogatym w niezbędne dla zdrowia witaminy.

Zaskakująca i nieoczywista, taka właśnie jest nowa czekoladowa przekąska od marki Moreso. Quick Choco to pochodzące z polskich upraw pestki dyni oblane belgijską czekoladą. Produkt dostępny jest w wersji z czekoladą mleczną oraz ciemną z dodatkiem soli himalajskiej.

Kontakt: VOG Polska Sp. z o.o., tel. 46 835 14 40

Kontakt: Ros-Sweet Sp. z o.o., tel. 17 860 51 55

Terravita – Czekolady pełne orzechów

Świąteczne inspiracje od Prostych Historii

W październiku Terravita wprowadziła na rynek nowe czekolady z orzechami, zwane popularnie „Okienkiem”. Linia zawiera trzy warianty smakowe po 100 g: Mleczna z całymi orzechami laskowymi, Mleczna z całymi orzechami nerkowca, arachidowymi i laskowymi, Gorzka (70% kakao) z całymi orzechami laskowymi. Tabliczki są opakowane w kartonik z nowoczesną grafiką i okienkiem eksponującym orzechy. Doskonałą jakość czekolad gwarantuje receptura bez tłuszczów innych niż kakaowy, bez E476 oraz zbędnych dodatków. www.terravita.pl

Bożonarodzeniowe potrawy kojarzą się z dzieciństwem, beztroską, ciepłem domowego ogniska i tą niepowtarzalną atmosferą, na którą czeka się przez cały rok. Barszcz z uszkami czy ryba po grecku na bazie włoszczyzny ciętej to dania, bez których trudno wyobrazić sobie świąteczne ucztowanie. Przygotowanie Świąt z produktami marki Proste Historie jest niezwykle przyjemne, a wyjątkowy smak potraw urzeknie wszystkich gości. Proste Historie – dzielmy się nimi przy świątecznym stole. www.prostehistorie.com.pl

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 15 10

Kontakt: Iglotex S.A., tel. 58 582 42 59

143 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

Ferrero na Święta

Attis mydełko w kostce 100 g w nowej odsłonie

Kolejny rok z rzędu Ferrero, producent marki Kinder, poszerza portfolio o nowe warianty produktów świątecznych. Wśród nich konsumenci znajdą kolorowe kalendarze adwentowe kryjące smakołyki od Kinder w każdym okienku. Nowe warianty pluszowych zabawek i opaski z rogami reniferów w zestawach Kinder sprawdzą się jako prezenty dla najbliższych. Mikołaje, Aniołki, Kinder Serce czy Kinder Niespodzianka z zawieszką, uzupełnią świąteczne dekoracje domu, stołu czy choinki. Kinder – zobacz Święta oczami dziecka.

Toaletowe mydło z lanoliną Attis creamy wzbogacono o prowitaminę B5, ponadto zawiera glicerynę i lanolinę – które nawilżają i zapobiegają wysuszaniu skóry. Myśląc o środowisku, zastąpiono dotychczasową folię papierem. Wszystko to, aby zaoferować klientowi mydło dobrej jakości w konkurencyjnej cenie. Mydełko testowane dermatologicznie.

Kontakt: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o, tel. 18 337 61 37

Ludwik płyn do szyb i luster

Puddingi Bez deka mleka 180 g „Puddingi Bez deka mleka” to idealna propozycja dla tych, którzy lubią oddać się odrobinie słodkiej przyjemności. Ta lekka, kremowa przekąska dostępna jest w dwóch wariantach smakowych: waniliowy z pokruszoną laską wanilii oraz czekoladowy. Te bezmleczne desery są odpowiednie dla wegan, co potwierdza przyznany im certyfikat V-label. Ponadto nie zawierają soi oraz glutenu. Jakość produktów potwierdza duży, polski producent – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu.

Ludwik płyn do mycia szyb i luster z dodatkiem alkoholu skutecznie czyści szyby, lustra i inne powierzchnie szklane. Dzięki Clean & Shine Express System płyn skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając czyste powierzchnie bez zacieków i smug. Jego specjalna formuła chroni przed ponownym osadzaniem się zabrudzeń, pozwalając cieszyć się idealną czystością na dłużej. Pozostawia przyjemny świeży zapach. Kontakt: Grupa Inco S.A., tel. 22 586 51 00

Kontakt: OSM w Łowiczu, tel. 46 830 36 00

Jogurty z Mascarpone

Milka na święta

Idealne połączenie delikatnego jogurtu z dodatkiem serka mascarpone, dzięki któremu uzyskano kremowy smak i obłędną konsystencję. Niebanalne połączenia dostępne są w 4 wariantach smakowych: malina-żurawina-słonecznik, śliwka-chia, brzoskwinia-mango-siemię lniane oraz wiśnia-papryka chili. Jogurt z mascarpone to wykwintny, mleczny deser, który zadowoli najbardziej wymagające podniebienia.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Milka co roku przygotowuje specjalną ofertę produktów sezonowych. W nadchodzące święta nie zabraknie nowości: najlepiej sprzedający się kalendarz adwentowy w segmencie produktów sezonowych w Polsce*, Kalendarz Adwentowy Milka 200 g pojawi się w dwóch odświeżonych wersjach graficznych do wyboru, do portfolio marki dołączy również Kalendarz Adwentowy Milka & Oreo 286 g, pełen słodkich niespodzianek z kultowymi kakaowymi ciasteczkami Oreo.

Kontakt: OSM w Łowiczu, tel. 46 830 36 00

Kontakt: Mondelez Polska S.A., tel. 22 857 10 00

* Kalendarz Adwentowy Milka 200 g to najlepiej sprzedający się kalendarz adwentowy w segmencie produktów sezonowych w Polsce pod względem sprzedaży wartościowej. * Mondelez Polska za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze wraz z sieciami chemicznymi, Średnie i Małe sklepy spożywcze, Stacje benzynowe, Kioski; sprzedaż wartościowa w segmencie produktów sezonowych typu kalendarz adwentowy w okresie lipiec 2018-grudzień 2018.

144 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

Nowa gama zapachowa

Ser smażony z wapniem Frąckowiak z Granowa (ZPSiH) poleca innowacyjny Ser smażony z wapniem. To jedyny ser smażony na rynku, który dzięki unikalnym dodatkom prozdrowotnym w postaci naturalnej skorupki jaj kurzych oraz witamin K, D oraz lizyny jest naukowo udowodnionym bogatym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Instytut Chorób Cywilizacyjnych rekomenduje go wszystkim konsumentom celem zapobiegania lub nawet leczenia odwapnienia kości i zębów. Produkt łączy w sobie tradycyjny smak sprzed lat z niezbędnymi składnikami prozdrowotnymi.

Wyjątkowo popularna seria produktów czyszczących do pralki i zmywarki doczekała się powiększenia gamy zapachowej. Od teraz Płyn do czyszczenia pralki dostępny jest w trzech zapachach: morskim, cytrusowym i oryginalnym, a Płyn do czyszczenia zmywarki oferowany jest w wersji o zapachu: oryginalnym, cytrusowym i miętowym.

Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

Kontakt: Frąckowiak S.j., tel. 61 447 21 61

Nowość w Eko – rodzinie Helio!

Czarne babeczki Dr. Oetkera

W 100% naturalnej linii bakalii bez konserwantów Helio Natura pojawiła się kolejna Eko nowość – Orzechy włoskie pochodzące z polskich upraw ekologicznych (certyfikat PL-EKO-07). To zdrowa, pożywna Eko fit przekąska Helio Natura, która jest źródłem cennych składników odżywczych wspomagających prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Eko Orzechy włoskie Helio Natura zawierają m.in. potas, fosfor, magnez, miedź, cynk i foliany. Ponad połowę opakowania stanowią całe połówki orzecha włoskiego, których charakterystyczny wygląd i smak zaakcentuje każdą potrawę, zarówno wytrawną, jak i słodką.

Najczarniejsze z czarnych babeczek, w dekoracyjnych czarnych foremkach uwodzą intensywnie czekoladowym smakiem. Czarną barwę, pyszny, czekoladowy smak i wilgotną konsystencję zawdzięczają unikalnej recepturze z czarnym kakao i dużą ilością kropelek czekolady. Kartonik zawiera mix do babeczek, kropelki czekoladowe i 12 czarnych foremek. Czarne Babeczki nie zawierają barwników, oleju palmowego, syropu glukozowego i substancji konserwujących. Cena na półce: ok. 8,50 zł.

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Kontakt: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., tel. 58 511 91 99

NaturMisie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Paróweczki z kurcząt to produkt dedykowany w szczególności najmłodszym, pełen zalet. Wyróżniają się brakiem barwników, glutaminianu monosodowego i fosforanów. W składzie znajduje się aż 84% mięsa z kurcząt oraz susz z owoców aceroli. Bezglutenowy produkt o unikalnym kształcie zaciekawi każdego malucha. Paróweczki są wyprodukowane bez osłonki i nadają się do spożycia zarówno na ciepło, jak i na zimno. Więcej informacji na: www.drobimex.pl

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Drobimex Sp. z o.o., tel. 91 464 72 32/68

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

145 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

Nowość ściereczki nawilżane Sidolux M

Chłodzone ziemniaczki – nowość od Aviko

Nieoczekiwana wizyta gości? Maluch przy stole? Bałagan w samochodzie? Gdy potrzebne jest szybkie działanie, warto mieć pod ręką uniwersalne ściereczki nawilżane Sidolux M – nowość w ofercie Lakma Strefa. Ściereczki Sidolux to połączenie doskonałej jakości włókniny z ultra skutecznym płynem czyszczącym. Aktywny płyn usuwa brud i kurz nie pozostawiając nieestetycznych smug, a przyjemna, cytrynowa kompozycja zapachowa doskonale odświeża pomieszczenie. Idealne do drewna, MDF, plastiku, stali i szkła. Dostępne w opakowaniu 30 sztuk.

Aviko wprowadza nowe produkty w kategorii produktów świeżych – chłodzone ziemniaczki w trzech wersjach: bez skórki, ze skórką oraz bez skórki z koperkiem. To idealny dodatek do obiadów, zdrowych domowych sałatek, a także szybkich przekąsek. Sposoby na różnorodne przygotowanie ziemniaczków można znaleźć w książeczce z inspiracjami dań i przepisów stworzonymi specjalnie dla Aviko przez znaną i lubianą Cristinę Catese. Książeczka jest dołączona do każdego opakowania.

Kontakt: Lakma Strefa Sp. z o.o., tel. 32 435 31 88

Kontakt: Aviko Sp. z o.o., tel. 58 662 43 00

Terravita na święta

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Na Boże Narodzenie Terravita przygotowała ofertę okazjonalnych słodyczy. Tabliczki mleczne z drażetkami, w opakowaniu z okienkiem w kształcie choinki, to propozycja na upominek świąteczny dla najmłodszych. Linia świąteczna zawiera również czekolady mleczne 90 g z motywem świątecznym na tabliczce oraz czekolady dużego formatu 250 g. Obowiązkową pozycją oferty są czekoladowe Mikołaje. Linię świąteczną uzupełniają Choco Sticki – czekoladki w zimowej szacie graficznej w dwóch wariantach smakowych: mlecznym i pomarańczowym, jako propozycja słodkiej przekąski.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 15 10

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Finuu bez laktozy

Teo® Mini, dla dorosłych psów ras małych i miniaturowych

Finuu bez laktozy to pierwszy na rynku premium miks z wysoką zawartością masła (47%), który nie zawiera laktozy. To nowoczesny produkt, który powstał z samych naturalnych składników i jest połączeniem masła bez laktozy oraz lekkich olejów z rzepaku i lnianki. Jest także naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. Nowe Finuu idealnie sprawdza się do smarowania pieczywa oraz ciepłych zastosowań kulinarnych.

Odpowiednio zbilansowana, pełnoporcjowa karma Teo® Mini dla psów dorosłych ras małych i miniaturowych (do 10 kg). Produkt o wysokiej wartości odżywczej, wzbogacony zestawem niezbędnych witamin i minerałów, pokrywających zapotrzebowanie psów na energię oraz zapewniających zdrową skórę, sierść i zęby. Kształt i wielkość granulek są odpowiednio dobrane do uzębienia psów małych ras. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach smakowych: bogata w drób, bogata w wołowinę; w gramaturze 1,5 kg. Więcej na www.teokarma.pl

Kontakt: ZT „Kruszwica” S.A., tel. 52 353 52 02

Kontakt: PUPIL Foods Sp. z o.o., tel. 62 762 13 67

146 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

Pączek E.Wedel

Twaróg półtłusty 500 g

Pączek E.Wedel to propozycja dla wszystkich miłośników czekoladowych słodkości. Unikalna kompozycja najwyższej jakości składników i oryginalnej, wedlowskiej czekolady zachwyci dzieci i dorosłych. To pełne słodyczy połączenie doskonałego, pączkowego ciasta z nadzieniem znanym z kultowego produktu marki E.Wedel – czekoladowej Czekotubki. Całości dopełnia wyjątkowa dekoracja z wedlowską, mleczną czekoladą i delikatnymi płatkami czekolady. Pączek nie zawiera konserwantów i tłuszczów utwardzonych.

Twaróg półtłusty, sernikowy, trzykrotnie mielony w formie batonu o masie 500 g. Wyróżnia się jednolitą konsystencją i czystym mlecznym smakiem tradycyjnego, wiejskiego twarogu. Dzięki dokładnemu zmieleniu idealnie nadaje się na bazę do sernika, naleśników, pierogów, past czy na kanapki. Jakość i tradycyjny smak potwierdzone zostały certyfikatem „Jakość Tradycja”.

Kontakt: Stokson Sp. j. Henryk Stokłosa i Wspólnicy, tel. 32 241 19 30

Kontakt: OSM w Łowiczu, tel. 46 830 36 00

Cukier Biały Cukier Królewski 1 kg

Barszcz czerwony Profi w kartonie Barszcz czerwony Profi w wygodnych kartonowych opakowaniach z zamknięciem na klips to łatwe przechowywanie i możliwość podgrzania takiej ilości, na jaką mamy akurat ochotę. Świetnie doprawiony i niezwykle aromatyczny cechuje się prostym, czystym i naturalnym składem. Podstawą receptury jest sok z buraków ćwikłowych (aż 57%), który dopełnia słodycz soku z polskich jabłek. Starannie dobrane proporcje przypraw i ziół sprawiają, że gotowy Barszcz czerwony Profi ma smak idealnego, tradycyjnego, domowego barszczu wigilijnego. www.profi.pl

Jeszcze więcej królewskiej czerwieni na torebce Cukru Królewskiego! Marka wprowadza na rynek nowe opakowanie, na którym mocno podkreśla lokalność produktu i jego całkowicie naturalne pochodzenie. Każdy kilogram cukru białego zawierać będzie również specjalny znak z hasłem „Z polskich buraków, od lokalnych rolników”.

Kontakt: Südzucker Polska S.A., tel. 12 261 80 00

Kontakt: Profi Sp. z o.o., tel. 62 732 12 50

Edycja limitowana syropów

Babeczki Kokosowe z Celpolu

Na sezon jesienno-zimowy marka Herbapol proponuje edycję limitowaną syropów w wyjątkowej, limitowanej szacie graficznej, która z pewnością przykuje uwagę konsumentów. Syropy niezmiennie urzekają intensywnym smakiem i aromatem; w tegorocznej edycji limitowanej znajdziemy następujące warianty: Imbir, Dzika róża, Pigwa oraz Pomarańcza z goździkami i cynamonem. Ostatni smak dostępny jest wyłącznie w ofercie firmy „Herbapol-Lublin”. Syropy z dodatkiem witamin D i C dostępne są w pojemnościach 420 ml.

Do sprzedaży trafiły już w październiku „Babeczki Kokosowe” – to połączenie kruchego biszkopta z delikatną śmietankową masą. Dodatkowo są nadziewane musem gotowanym na naturalnych malinach. Wyrób w ten sposób uzyskuje wspaniały smak. Wykończenie wyrobu białą czekoladą z wiórkami kokosowymi przypomina o nadchodzących zimnych klimatach. www.celpol.com.pl Kontakt: Zakłady Cukiernicze „Celpol”, tel. 43 675 29 52

Kontakt: „Herbapol – Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

147 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

Twarożek Domowy Łowicz 200 g

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Twarożek domowy to idealne połączenie łowickiego twarogu i śmietanki. Dzięki temu uzyskana została jednolita konsystencja i smak znany z domowego zacisza. Doskonały jako przekąska, dodatek do sezonowych owoców, warzyw czy konfitur. Wyprodukowany z polskiego mleka, zawiera tylko naturalne składniki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: OSM w Łowiczu, tel. 46 830 36 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Figurki świąteczne

Masa makowa Helio

Goplana poleca swój coroczny bestseller – Figurki świąteczne o smaku karmelowym w czekoladzie. To aktualny numer 1 w Polsce pod względem wartości sprzedaży w kategorii sezonowych figurek nadziewanych*. Kolekcja 9 figurek z wizerunkami Mikołaja, renifera i bałwanka to idealny słodki drobiazg do paczki dla dzieci lub ozdoba świątecznego stołu. *Colian za Nielsen, Goplana Figurki nadziewane o smaku toffee 30 g są marką o najwyższej sprzedaży wartościowej wśród produktów markowych w kategorii sezonowych figurek nadziewanych, Cała Polska (Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Małe, Średnie i Duże Sklepy Spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy Winno-Cukiernicze), I.2018 – XII. 2018.

To szybki i prosty sposób na udane świąteczne wypieki! Gotowa, bezglutenowa masa do ciast to bestseller firmy Helio. Wytwarzana jest według sprawdzonej, tradycyjnej receptury z najwyższej jakości surowców. Jest naturalnie smaczna, odpowiednio słodka i aromatyczna oraz ma dobrze zblinasowane proporcje bakalii, rodzynek i skórki pomarańczowej. Masa Makowa Helio uhonorowana została licznymi nagrodami, m.in. Złotym Laurem Konsumenta, bo nie zawiera konserwantów i glutenu, dlatego rekomendowana jest dla osób z celiakią oraz na diecie bezglutenowej.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Teo® Pełnoporcjowa karma mokra w sosie dla dorosłych kotów

Mini Spray

Czteropack saszetek to szeroka różnorodność smaków. Dzięki temu nasz Pupil ma szanse spróbować wielu różnych opcji, a jego dieta jest bardziej urozmaicona. Karma składa się w 100% z naturalnych składników, a odpowiednio dobrane proporcje witamin i niezbędnych minerałów zapewniają zdrowy rozwój Pupila. Pełnoporcjowa karma mokra w sosie stanowi poręczną porcję na raz. Produkt dostępny jest w różnych wariantach smakowych, w gramaturze 4 x 100 g. Więcej na www.teokarma.pl

Klienci w całej Polsce pokochali „multipaki”. W odpowiedzi na oczekiwania rynku, firma Pol-Hun postanowiła przygotować jeden z najbardziej popularnych odświeżaczy właśnie w takiej formie: Mini Spray, bo o nim mowa, oferowany teraz jest w wersji z trzema zapasami o zapachu: Tajemniczy ogród, Owoce leśne i Tropikalne lato. Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

Kontakt: PUPIL Foods Sp. z o.o., tel. 62 762 13 67

148 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


NOWOŚCI

Pasztet z Kurnej Półki

Splash od General Fresh Linia Splash od General Fresh – to specjalistyczne produkty do czyszczenia, dzięki którym porządek nabiera innego wymiaru nie rujnując przy tym domowego budżetu. Warto wykorzystać ten czas, aby uzupełnić asortyment chemii domowej. W żadnym sklepie nie powinno zabraknąć sprawdzonych bestsellerów, takich jak: Płyny do czyszczenia kuchni, łazienki, mycia szyb, ale i nowości: płynu do pielęgnacji mebli oraz płynu do czyszczenia powierzchni ceramicznych.

W tej historii jest tylko jeden bohater – Polski Kurczak. Wszystko zaczyna i kończy się tak: kurczak, przyprawy i sól. Nie ma tu miejsca dla glutaminianu sodu, fosforanów czy barwników. Dużo białka i lekkostrawne mięso to jedyne, co tu znajdziecie. Pasztet z Kurnej Półki to 102 g mięsa z kurczaka oraz 12 g wątroby z kurczaka na 100 g produktu. Doskonały do kanapek oraz jako przekąska.

Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

Kontakt: Zakłady Mięsne Silesia S.A., tel. 32 731 10 00

Cukry pudry Diamant w nowych opakowaniach!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W szerokim portfolio marki Diamant znajdują się cukry pudry różniące się gramaturą, opakowaniem oraz nutą smakową. Przed Bożym Narodzeniem pojawiły się one w atrakcyjnej, nowej odsłonie. Będzie można je kupić w różnej gramaturze: 500 g, 400 g, 250 g oraz różnych rodzajach opakowań, np. funkcjonalnej tubie ułatwiającej posypywanie ciasta równomierną warstewką czy cukier puder z aromatem waniliowym w wygodnym kartoniku 250 g. Na froncie nowych opakowań w pastelowych ramkach różnego koloru komunikowany jest benefit każdego cukru.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Diamant, tel. 61 846 35 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Zbyszko seria 3 Owoce gazowane

Złoty Kuferek Solidarności

Zbyszko Company zwiększa pojemność napojów z serii 3 Owoce gazowane na 1,75 l – w tym 250 ml gratis! Należy podkreślić, że wraz ze wzrostem pojemności o 250 ml cena sprzedaży nie ulega zmianie. Dodanie gratisowej pojemności ma na celu mocniejsze wyróżnienie produktu w rynku, wzrost zainteresowania wśród nowych i obecnych konsumentów, a tym samym zwiększenie rotacji na półce. Dodatkowo produkty w okresie przedświątecznym otrzymają wsparcie marketingowe w postaci intensywnej kampanii digitalowej oraz konkursów konsumenckich prowadzonych na profilach marki.

Złoty Kuferek Solidarności to doskonały, gotowy prezent. Poręczne opakowanie w formie prezentowego kuferka zawiera ponad 700 g mix produktów tj.: Śliwka Nałęczowska, Złota Wiśnia, Złoty Orzech, Czekoladki z Klasą w dwóch smakach (Pistachio, Choco Choco) oraz Mleczna Krówka.

Kontakt: Zbyszko Company S.A., tel. 48 383 11 00

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

149 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Storck

Lakma Strefa Pod hasłem „Pełne wSPAniałości” firma Lakma rusza w listopadzie z kampanią digitalową dla nowej marki żeli do mycia naczyń Sidolux dish spa. Kampania wizerunkowa obejmie odsłony na najpopularniejszych portalach internetowych, współpracę z influencerami oraz szerokie działania w mediach społecznościowych (Youtube, Facebook, Instagram). Na okres kampanii producent przygotował także wsparcie w miejscu sprzedaży, obejmujące między innymi dodatkowe ekspozycje, promocje cenowe i sampling.

Toffifee jest marką, która od wielu lat stara się scalać całe rodziny i jest częścią magicznej, świątecznej atmosfery. 11 listopada startuje silna kampania telewizyjna z dedykowanym 30” świątecznym spotem, emitowanym w głównych stacjach telewizyjnych i stacjach tematycznych oraz w Internecie na platformie VOD. Świąteczne ekspozycje i dedykowane materiały POS ułatwią odnalezienie atrakcyjnej oferty Toffifee w sklepach.

Ferrero Polska Commercial

Dr. Oetker Polska

Wprowadzeniu oferty limitowanej Kinder, będzie towarzyszyć silne wsparcie mediowe – w tym, kampania telewizyjna oraz OOH. Dodatkowo, specjalnie na tę okazję zorganizowane zostaną animacje z hostessami w sklepach. Interesującym elementem kampanii na Boże Narodzenie będzie strona internetowa www.kinder.pl, gdzie w zakładce poświęconej świętom Bożego Narodzenia, będzie można znaleźć inspiracje skierowane do rodziców, którzy szukają pomysłów na wspólną świąteczną zabawę z dziećmi.

Od listopada aż do świąt Bożego Narodzenia linia dodatków do pieczenia „Ze świata natury” Dr. Oetkera będzie wspierana silną kampanią TV w największych stacjach ogólnopolskich i tematycznych. Reklama promuje waniliowe produkty: Cukier z wanilią, Naturalny ekstrakt i Pastę waniliową Intense z wanilii Bourbon z Madagaskaru oraz Laskę wanilii z Wysp Pacyfiku. Tajemniczy świat wanilii oraz sprawdzone przepisy odkrywamy na www.oetker.pl, a także w szerokim internecie, na największych blogach kulinarnych i w mediach społecznościowych.

Balcerzak

Colian

Firma Balcerzak ruszyła z nową odsłoną kampanii reklamowej, w której przedstawia konsumentom szeroki asortyment wędlin, idealnych na każdą okazję. Kampania ma wzmacniać wiarygodność marki Balcerzak, której produktami z przyjemnością i dumą można dzielić się z bliskimi podczas wspólnych biesiad i spotkań. Hasłem obecnej akcji reklamowej jest „Kroi się coś wyjątkowego…” – dzięki swojej wieloznaczności odnosi się zarówno do samych wędlin, jak i miłych okoliczności ich konsumpcji. Intensywna kampania będzie prowadzona w TV oraz internecie do końca tego roku.

Praliny Złota Wiśnia, Złoty Orzech i Śliwka Nałęczowska Solidarności na święta są dostępne w edycji limitowanej w unikalnych puszkach z delikatnym, ażurowym motywem. Tworzą spójną kolekcję trzech wzorów, opatrzonych bilecikiem z miejscem na personalizowaną dedykację dla obdarowywanej osoby. Puszki mogą służyć także za element dekoracji wnętrza. Wypełnione na przykład światełkami led zyskają drugie życie, jako świąteczny lampion.

150 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Balcerzak

LOTTE Wedel

Atrakcyjną promocję dla klientów detalicznych przygotował producent wędlin Balcerzak. Kupując przynajmniej 10 opakowań produktów promocyjnych u wybranych dystrybutorów hurtowych, klient otrzymuje 10% rabatu. Akcja dla detalistów prowadzona jest równolegle z intensywną kampanią reklamową dla konsumentów w TV, zatem warto zadbać o zatowarowanie i ekspozycję marki Balcerzak w punktach sprzedaży. Akcja trwa od 12 do 19 listopada, szczegóły u dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.

Od listopada na sklepowych półkach pojawią się bożonarodzeniowe słodycze od marki E.Wedel. Fani oryginalnej wedlowskiej czekolady znajdą ją m.in. w czekoladzie gorzkiej z żurawiną i bakaliami czy w kuli Mieszanki Wedlowskiej. Niezmiennie, jako forma słodkiego, drobnego podarunku, marka E.Wedel poleca kultowe już produkty: Torcik Wedlowski dekorowany białą czekoladą oraz delikatne, dwuwarstwowe pianki Ptasie Mleczko® o smaku waniliowo-cynamonowym. Ofertę świąteczną wspierać będzie kampania telewizyjna, outdoorowa, działania w social mediach oraz PR.

Celpol

Diamant Przed tegorocznym okresem świątecznym Diamant (lider w kategorii cukier puder *) planuje promocję cukrów pudrów pod hasłem „Słodycz w nowym opakowaniu”. Planowana jest kampania reklamowa w prasie handlowej oraz intensywny digital marketing w mediach społecznościowych i publikowanie interesujących wideoprzepisów z wykorzystaniem cukrów Diamant w nowej szacie graficznej.

Kolekcja ciastek bożonarodzeniowych firmy Celpol składa się obecnie z 14 wzorów. W tym roku jest ona szeroko reklamowana w prasie handlowej. Dla dużych odbiorców przygotowano dodatkowe opusty ilościowe. Firma wprowadza wciąż nowe wyroby przyciągające wzrok swoim świątecznym wyglądem dla pozyskania szerokiego grona handlowców.

* Pfeifer & Langen za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, cała Polska jako suma rynków: hipermarkety, supermarkety bez dyskontów, dyskonty, duże sklepy spożywcze + sieci chemiczne, średnie sklepy spożywcze, małe sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski sprzedaż ilościowa w tonach, w skumulowanym okresie JAN-DEC 2018 w kategorii Cukier i asortyment cukrowy.

Mars Wrigley

Grupa Maspex

Celebrations to nie tylko pudełko czekoladek na formalne okazje – to przede wszystkim pudełko sprzyjające wspólnej zabawie. W środku znajdziesz mix ulubionych smaków najsłynniejszych marek Mars Wrigley. W charakterystycznym czerwonym opakowaniu znajdują się cukierki: Snickers®, Mars®, Twix®, Bounty®, Milky Way Crispy Rolls®, Maltesers® oraz Dove®. Opakowanie Celebrations jest gotowe do świętowania – otwórz, postaw na stole i ciesz się ulubionymi smakami razem z bliskimi.

Lubella przygotowała kolejną wyjątkową promocję, tym razem dedykowaną licencji ,,Kraina lodu” Disneya. W promocyjnych opakowaniach płatków Lubella można znaleźć dwie naklejki z bohaterami filmu. Dodatkowo w sprzedaży pojawiły się dwa unikalne, limitowane produkty: płatki o kształcie bałwanków i gwiazdek o smaku białej czekolady oraz płatki o kształcie reniferów o smaku mlecznej czekolady.

151 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Terravita

Drobimex

Przez cały listopad Terravita prowadzi akcję promocyjną nowych czekolad połączoną z konkursem dla konsumentów. Reklamy dostępne w outdoorze oraz Internecie zachęcają do udziału w rywalizacji pomiędzy fanami mlecznej i gorzkiej czekolady. Akcja wspiera debiut na rynku gorzkich czekolad o ulepszonym składzie, które dołączą do mlecznej linii Classic w papierowych, odpowiednich do recyklingu opakowaniach. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, w tym najnowszy iphone oraz vouchery na zakupy na www.sklep.terravita.pl.

Szynka Wędzona z Kurcząt to produkt o unikalnym smaku i 95% mięsa z piersi kurczaka. Trudno wyobrazić sobie uroczyste przyjęcie świąteczne bez szynki wędzonej. Delikatny aromat wędzenia i starannie dobrane przyprawy sprawiają, że szynka jest krucha, soczysta i smakuje wyśmienicie. Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością białka i niską zawartością tłuszczu. Dostępny jest w dwóch wariantach: 800 g oraz 1200 g. Więcej na: www.drobimex.pl

Aviko

LOTTE Wedel

Najlepsze frytki to chrupiące frytki! Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcyjnej dla frytek Aviko z linii Super Crunch, Super Long, Skinny Fries są one zawsze ekstra chrupkie zarówno przygotowane we frytkownicy, jak i w piekarniku. Dlatego w nowej kampanii Aviko daje na nie Gwarancję Chrupania oraz przypomina, że wszystkie frytki Aviko powstają wyłącznie z najlepszych odmian ziemniaka i na bazie oleju słonecznikowego. Kampania będzie równolegle wspierana działaniami w mediach społecznościowych oraz promocją w Internecie.

Zainteresowanie e-sportem rośnie w szaleńczym tempie. Dla wielu dziedzina ta to także wartościowy biznes. Tymczasem w graniu chodzi przede wszystkim o przyjemność. Właśnie dlatego marka E.Wedel postanowiła uprzyjemnić graczom czas gry. W ramach współpracy z GRYonline ruszyła ponownie z projektem Wedel Up!. Aktywacja polegać będzie na partnerstwie dwóch turniejów: Friendly Fire oraz TeamFight Tactics, napędzanych pozytywną energią Wedel Up!.

Colian

Helio

Śliwka Nałęczowska Solidarności w limitowanej ofercie świątecznej jest dostępna w trzech formatach prezentowych – ozdobnej puszce z ażurem (ok. 19,99 zł/op. 190 g), eleganckiej damskiej torebce (ok. 20 zł/op. 250 g) oraz klasycznej owalnej puszce z kokardą (ok. 25 zł/op. 250 g). Od lat doskonały prezent z klasą na każdą okazję.

Bakaliowa marka Helio od lat prowadzi wyróżniające się na tle branży kampanie medialne promujące wizerunek zdrowej marki – na co dzień i od święta. Linia bakalii bez konserwantów Helio Natura czy unikalne masy do ciast Helio bez glutenu i tłuszczu palmowego to bestsellerowe produkty polskiego producenta, których sprzedaż w kluczowym dla branży okresie przedświątecznym co roku wspierana jest intensywną kampanią reklamową prowadzoną w wysokozasięgowych kanałach komunikacji.

152 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


PRAWNIK RADZI

Zmiany w prawie pracy od 7 września 2019 r. W sobotę 7 września br. weszła w życie – istotna dla przedsiębiorcy-pracodawcy – nowelizacja Kodeksu pracy. Podstawowym założeniem jest doprecyzowanie przepisów o nieprecyzyjnej interpretacji, rozszerzenie ochrony prawnej pracowników i ułatwienie im dochodzenia roszczeń pracowniczych. Najważniejsze zmiany obejmują przepisy antydyskryminacyjne, mobbing, świadectwa pracy, szczególne uprawnienia dla członków najbliższej rodziny.

W

nia do sądu pracy z żądaniem wydania prowadzono otwarty kaświadectwa pracy w sytuacji, gdy pratalog przesłanek dyskrycodawca uchybił swojemu obowiązkominacyjnych. Osiągnięwi. Natomiast w przypadku, gdy prato to poprzez wykreślenie codawca nie istnieje albo z  innych w art. 113 i 183 a Kodeksu pracy sforprzyczyn wytoczenie przeciwko niemu mułowań „a  także bez względu na”. powództwa o zobowiązanie go do wyW  konsekwencji uznaje się, że każde dania świadectwa pracy byłoby nienieuzasadnione obiektywnymi przymożliwe, pracownikowi będzie przyczynami nierówne traktowanie prasługiwało prawo wystąpienia do sądu cowników będzie stanowiło dyskrymipracy z żądaniem ustalenia uprawnienację. Katalog przyczyn dyskryminania do otrzymania świadectwa pracji określony w ww. przepisach stanocy. Dodatkowo nieterminowe wydanie wi aktualnie katalog otwarty. JAROSŁAW świadectwa pracy pracownikowi zo Nowelizacja zmienia także brzmieKURZAWSKI stało objęte sankcją grzywny od 1000 nie przepisu dotyczącego mobbingu. radca prawny do 30 000 zł. Konsekwencją powyżOd 7 września pracownik będzie mógł Kancelaria QLEGAL szych zmian jest wprowadzenie noweżądać – odmiennie niż dotychczas – www.qlegal.pl go wzoru świadectwa pracy. odszkodowania za sam fakt doznania mobbingu, bez konieczności nastąpienia skutku Istotną zmianą w Kodeksie pracy jest rozszerzew postaci rozwiązania umowy o pracę. nie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyń Nowelizacja wprowadza szereg zmian dotycząskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Z  powyższych cych świadectwa pracy. Zgodnie z  nową regulacją uprawnień będzie mógł aktualnie skorzystać prapracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi cownik-członek najbliższej rodziny (art. 1751 pkt 3 świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustaKodeksu pracy – np. dziadek, babcia, rodzeństwo). nie stosunku pracy. Dopiero, jeśli z  przyczyn obiekZ powyższym powiązane są zmiany w zakresie przytywnych wydanie świadectwa pracy w  powyższym znania tym pracownikom szczególnych uprawnień. terminie nie byłoby możliwe, pracodawca ma prawo Przykładowo pracodawca nie będzie mógł rozwiądoręczyć pracownikowi świadectwo pracy (np. za pozać z takim pracownikiem umowy o pracę w trakśrednictwem operatora pocztowego) w terminie 7 dni cie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskieod rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. go lub rodzicielskiego (art. 177 § 5 Kodeksu pracy). Wydłużony został termin na wystąpienie do pra Nowelizacja rozstrzyga też wątpliwości w zakrecodawcy z  wnioskiem o  sprostowanie świadectwa sie przedawnienia roszczeń. Zmieniony przepis art. pracy – z 7 do 14 dni. W przypadku, gdy pracodaw292 Kodeksu pracy wprost wskazuje, że jeśli dana ca nie uwzględni wniosku o sprostowanie, pracowstrona zamierza powołać się na przedawnienie rosznik będzie mógł w terminie 14 dni skierować sprawę czenia, musi podnieść w sprawie stosowny zarzut. Reasumując, należy pamiętać o  znowelizowado sądu pracy (dotychczas 7 dni). Do Kodeksu pracy wprowadzono także zupełnie nych przepisach w realiach stosowania Kodeksu pranowe przepisy – dotyczą one możliwości wystąpiecy przez pracodawcę. ▼

153 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


PRAWO W PIGUŁCE

Nowe przepisy dotyczące zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Resort finansów znowelizuje rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Przepisy mają zostać dostosowane do zmian ustawowych dotyczących uwierzytelniania zaświadczeń doręczanych w  formie dokumentów elektronicznych. Dotychczas zaświadczenia doręczane w formie dokumentu elektronicznego były uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Konieczne jest jednak umożliwienie organowi podatkowemu podpisywania zaświadczeń doręczanych w formie dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. ▼ Ranking konkurencyjności systemów podatkowych W  najnowszym rankingu pn. „International Tax Competitiveness Index 2019” Polska zajęła dopiero 35. miejsce (przedostatnie), co oznacza spadek o trzy pozycje w ciągu roku. Ranking przygotowywany przez amerykański think tank Tax Foundation obejmuje kraje członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i pokazuje, które systemy podatkowe są najbardziej przyjazne biznesowi i inwestycjom. Analiza obejmuje kilka głównych kategorii, które dotyczą opodatkowania przedsiębiorstw, podatków konsumpcyjnych, opodatkowania nieruchomości oraz podatków dochodowych od osób fizycznych. ▼ Nowe przepisy w  sprawie opodatkowania samochodów osobowych Resort finansów zamierza skuteczniej walczyć z  nieprawidłowościami w  opodatkowaniu samochodów osobowych. Przygotowany w  ministerstwie projekt zmian w ustawie akcyzowej przewiduje m.in. nowe regulacje uderzające w  mechanizm, w ramach którego z krajów Unii Europejskiej sprowadza się samochody osobowe i  rejestruje je jako samochody ciężarowe lub specjalne. Zmiany w prawie powinny wejść w życie 1 stycznia 2020 r. ▼ Powrót do zwolnienia z podatku VAT Uciążliwości związane z  rozliczaniem podatku VAT skłaniają coraz większą grupę podatników, prowadzących działalność w  niewielkim rozmiarze, do skorzystania z  możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego z  podatku VAT. Taka możliwość istnieje na podstawie art. 113 ust. 1 1, który stanowi: „Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z  tego zwolnienia, może, nie wcześniej

niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z  tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.” ▼ Stawki podatków i opłat lokalnych w górę Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. (M.P. poz. 738) i są wyższe w porównaniu z 2019 r. o 1,8%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w  I  półroczu 2019 r. w  stosunku do I  półrocza 2018 r. W  ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 1,6%. ▼ Raportowanie danych przed sporymi zmianami W maju 2020 r. do Krajowej Administracji Skarbowej trafią pierwsze rozliczenia VAT w ramach nowej struktury JPK_VDEK. Nowe rozwiązanie będzie pozwalać na raportowanie w jednym pliku danych z deklaracji VAT oraz obecnego JPK_VAT. Firmy powinny myśleć już o odpowiednim przygotowaniu się do planowanego wdrożenia nowych wymogów. W  efekcie zmian raportowaniem objęte zostaną także dodatkowe elementy. Chodzi m.in. o typ dokumentu zakupu i sprzedaży, a także kod grupy towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży. ▼ Rekordowo duża liczba zmian w prawie podatkowym W ostatnich 4 latach – w okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r. – posłowie nowelizowali ustawę o  PIT ponad 70 razy. Jak podkreślają eksperci, procesy legislacyjne pokazały, że ustawodawcy często nie mają jasnego celu działań – świadczyć mają o  tym m.in. głębokie zmiany w  projektach rządowych już na etapie prac sejmowych. Tak było np. z ustawą o podatku handlowym. ▼ Zawieszenie działalności a ZUS W  okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i z własnej woli opłacać na nie składki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie ma innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z  tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia wykonywanej w czasie zawieszenia działalności). Nie ma jednak możliwości dobrowolnego opłacania składek chorobowej i wypadkowej. ▼

154 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


PRAWO W PIGUŁCE

155 PORADNIK HANDLOWCA | LISTOPAD 2019


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 11/2019  

Poradnik Handlowca wydanie listopad 2019

Poradnik Handlowca 11/2019  

Poradnik Handlowca wydanie listopad 2019

Advertisement