Page 1


SPIS TREŚCI

90

Rozmowy

42 Nie boimy się wyzwań 66 Rozwój małoformatowych sklepów spożywczych otwiera przed nami nowe możliwości

Franczyza w FMCG

110

Sport w FMCG

64 Dla zdrowia i przygody…

Półka sklepowa 72 Zmiany w świecie serów

80 Tłuszczowe trendy rynkowe

31 Współpraca zaczyna się od zaufania

86 Polaków kusi sushi

32 Wybrałem miękką franczyzę i ciągle jestem niezależny!

90 Odkrywać nieznane

34 Nie każdy nadaje się na franczyzobiorcę

Odśwież Swój Sklep

36 W październiku rusza jubileuszowa 10. edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Niezależnych Handlowców

Ważne sprawy

Filiżanka kawy lub herbaty jest w wielu domach codziennym rytuałem. Koneserzy obu tych napojów mogą godzinami opowiadać o ich właściwościach, zaś dla artystów stanowią źródło inspiracji do tworzenia utworów z różnych dziedzin sztuki.

106 Apetyt na mrożonki 132 Kącik psa i kota

Produkt miesiąca 104 Pigwa

30 Niedzielny handel nadal budzi emocje

Felieton

38 W Żabce

8

Kłopot małych handlowców

Podobno decyzję podjęto w ostatniej chwili przed mityngiem PiS-u w Lublinie, i to w gronie ścisłego kierownictwa partii rządzącej.

Tematy miesiąca

10 Co podwyżka pensji minimalnej oznacza dla handlowców? 14 Zapamiętajmy obietnice złożone przez polityków 18 Nadchodzi eParagon 20 Raport KPMG: 37% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce planuje fuzję lub przejęcie

Reportaż

24 Handel w miedzianych barwach

Reklama str. 127

40 150. urodziny Spółdzielni Spożywców „Społem” 46 Koniunktura w handlu 50 Handel silny mocą napędzających go trendów 54 Nowoczesne technologie w handlu – do czego służą i jakie niosą korzyści? 58 Zielone sklepy – czas podnieść rękawicę 70 Trendy na rynku kobiecych artykułów higienicznych

Rynek pod lupą

110 Słodycze i słone przekąski

Przyjemność przede wszystkim, ale na określonych warunkach. Konsumenci stawiają wysokie wymagania kategorii słodyczy i słonych przekąsek...

Wydarzenia z branży FMCG 134 Aktualności 140 Nowości 147 Kampanie i promocje

Kalendarium handlowca 62 Jesień nie musi być smutna

Październik to miesiąc, w którym jesień w pełni pokazuje swe różne oblicza. Bo z jednej strony to piękna i bajecznie kolorowa pora roku, z drugiej w tym miesiącu zdarzają się też deszczowe dni, a nawet pierwsze przymrozki...

Porady

151 Wybory do Sejmu i Senatu w Konstytucji RP 152 Koniec działalności gospodarczej – obowiązki wobec pracownika 153 Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz

oraz

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

.

Informacja dla celów handlowych str. 11

4 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

.

Informacja dla celów handlowych str. 9


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Nikodem Pankowiak / nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl

Tradycja i nowoczesność

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl

Kilka tygodni temu w ciągu 24 godzin miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch skrajnie różnych wydarzeniach, po których nie sposób było nie zadać pytania, dokąd zmierza polski handel i czy aby na pewno jest tylko jedna, właściwa droga, którą powinien podążać. Pierwsze z tych wydarzeń to 150. urodziny Społem, które pokazały, że rodzina spółdzielców wciąż jest silna. Rodzina, w której liczy się tradycja, gdzie na pierwszym miejscu jest klient i bezpośredni kontakt z nim. Drugie, to spotkanie przedstawicieli Żabki z mediami, gdzie zaprezentowano plany rozwoju sieci. I tu zdecydowanie postawiono na nowoczesność – aplikacje dla klientów, sztuczna inteligencja analizująca ich potrzeby i wskazująca lokalizacje dla nowych sklepów. Gdybym miał jednym słowem opisać to, co zobaczyłem, powiedziałbym – „przyszłość”. Ale właśnie, czy przyszłość jest tylko jedna? Czy jest w niej miejsce wyłącznie na jeden, odpowiedni sposób na prowadzenie biznesu? Im dłużej o tym myślę, tym bardziej uważam, że nie. Dopóki nie istnieje tylko jeden typ klienta, dopóty nie będzie istniał uniwersalny, zawsze sprawdzający się sposób prowadzenia sklepu. A że klientów nie brakuje, to i na rynku znajdzie się przestrzeń zarówno dla dynamicznie rozwijającej się sieci, w której sklepach zakupy robimy dosłownie w minutę, jak i dla tych, którzy stawiają na bezpośredni kontakt z klientem i zawsze są gotowi dostosować ofertę do jego potrzeb. Choć wielu konsumentów chce robić zakupy szybko, najlepiej przy samoobsługowej kasie, wciąż nie brakuje takich, którzy cenią sobie uśmiech sprzedawcy i bardziej rodzinną atmosferę podczas robienia zakupów. To bardzo pozytywny sygnał dla branży, bo znaczy, że na rynku jest miejsce dla wszystkich. Niezależni handlowcy nie będą konkurować z dyskontami, a dyskonty wcale nie muszą uśmiercać niezależnych handlowców. Te dwa, wydawałoby się wykluczające się byty, mogą koegzystować. Trzeba tylko uczciwie podchodzić do klienta, rozumieć jego potrzeby – a te w każdym miejscu mogą być inne – i umieć określić swoją tożsamość. Wtedy przyszłość będzie rysować się w jasnych barwach. Nikodem Pankowiak Redaktor Naczelny

Redakcja „Poradnika Handlowca” gorąco zachęca Państwa do wzięcia udziału w wyborach do parlamentu, które odbędą się 13 października. Głosujcie z nami!

REDAKCJA Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Olga Tylińska, Paula Wendland, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Tytuł weryfikowany przez TRM.

Niektórzy ludzie mają przedsiębiorcę za drapieżnego wilka, którego powinno się zabić. Inni widzą w nim krowę, którą należy nieustannie doić. Tylko niewielu rozpoznaje w nim konia, który ciągnie wóz. Sir Winston Churchill

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

6 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

Kłopot małych handlowców

P

odobno decyzję podjęto w ostat Sam koncept PiS-u nie jest nowy, niej chwili przed mityngiem a  Morawiecki od dawna powtarza sloPiS-u  w  Lublinie, i  to w  gronie gan, iż dla jego rządu „Polska w  UE ścisłego kierownictwa partii rzą– to przede wszystkim europejskie dzącej. Są to wprawdzie nieoficjalpłace”. PiS chce zwłaszcza częścione informacje z  centrali PiS-u, ale wego choćby zmniejszenia dysprojasno wskazują na jeden fakt: autoporcji płac pomiędzy polską „ściarem decyzji był Jarosław Kaczyński, ną wschodnią” a resztą kraju. Eksa nie premier, ani kompetentni miperci są tutaj zgodni: najwięknistrowie. Zresztą Jadwiga Emilesze skutki obecna decyzja wywrze wicz – minister przedsiębiorczości właśnie na wschodzie Polski, gdzie nie kryła tego, iż nikt jej przed fakw  najmniejszych firmach średnie tem o  zdanie nie zapytał. Także wi(a  nie minimalne!) zarobki wahaJAN MARIA ROKITA cepremier Gowin dawał publicznie ją się teraz pomiędzy 2,3-2,5 tys. zł. do zrozumienia, iż nie jest entuzjaTam zatem decyzja rządu będzie wystą podjętej decyzji. Zaś o tym, że nawet premier muszać realne podwyżki wynagrodzeń, które Morawiecki był w  tym przypadku jedynie „odmogą stanowić spory kłopot dla małych firm, biorcą”, a nie „autorem” decyzji, świadczy najleborykających się i  tak z  niską rentownością. piej fakt, iż kilka dni po lubelskim mityngu parAle z  perspektywy celów partii rządzącej, idea tyjnym rząd znacząco, ale „po cichu” ograniczył wygląda całkiem dorzecznie. Nie tylko zyskać rozmiar i  skalę tego, co w  Lublinie ogłosił premają mieszkańcy regionów w  większości „prozes partii. pisowskich”, ale też ma się to dziać w imię wy Idzie rzecz jasna o obietnicę skokowego wzrorównywania niesprawiedliwości i  różnic mięstu płacy minimalnej. W  przemówieniu Kadzyregionalnych. czyńskiego miało to być 3 tys. zł już w najbliż Gdy idzie o  handlowców, to trudno będzie szym roku (czyli podwyżka o 33%), ale w wydao  wspólną ocenę decyzji PiS-u, ale już dziś winym 10 września nowym rozporządzeniu rządać, że dla dużych sieci handlowych płaca midu jest to już tylko 2,6 tys. zł (czyli podwyżka nimalna na poziomie 2,6 tys. (a nawet 3 tys, czyo 15%). Nieco paniczne nastroje po stronie bizli w wersji Kaczyńskiego) nie stanowi problemu. nesu, zwłaszcza właścicieli małych firm, wyniMówi o  tym szefowa Polskiej Organizacji Hankały oczywiście z tego, co w Lublinie mówił Kadlu i  Dystrybucji, wskazując, iż sieciówki już czyński. Ale rząd wykazuje jednak sporą daww  ciągu ostatnich dwóch lat musiały podnieść kę realizmu, a co najważniejsze – najwyraźniej płace znacznie powyżej tego poziomu, „nie tylnie jest pod aż tak silną presją szefa partii, aby ko aby pozyskać nowych pracowników, ale nanie mógł dokonywać poważnych korekt ogłaszawet by utrzymać dotychczasowych”. Mówiąc bez nych przezeń planów. Co prawda Kaczyński mówił ogródek: płaca minimalna to naprawdę kłopot o  3 tys. „na komałego handlu, a  ściśle mówiąc – niemal wyniec” 2020 roku, łącznie tzw. „mikroprzedsięborców”. Morawiecco może oznaki najwyraźniej zdaje sobie z  tego sprawę, gdyż czać plan jeszniemal natychmiast potem ogłosił 500-złotową cze jednej podulgę w  składkach ZUS-owskich dla najmniejwyżki płacy miszych firm, oraz utrzymanie (wbrew pierwotnym nimalnej w  trakplanom) dotychczasowych zasad płacenia skłacie roku. Ale dek zryczałtowanych. Wygląda jednak na to, że to zapewne bęte ulgi mogą nie zrekompensować wzrostu koszdzie zależeć tów dla jakiejś grupy małych firm. Ryzykowod skutków, jana pokusa ucieczki w szarą strefę może się stać kie wywrze wtedy alternatywą dla zawieszenia działalności, styczniowa podktóra traci dalszy finansowy sens. To jest ta druReklama str. 17 wyżka. ga „ciemna” strona rządowej decyzji. ▼

8 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


TEMAT MIESIĄCA

Co podwyżka pensji minimalnej oznacza dla handlowców?

fot. BigstockPhoto.com

Zapowiedziana przez Jarosława Kaczyńskiego podwyżka pensji minimalnej odbiła się szerokim echem wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, do których zalicza się większość niezależnych handlowców. Czy są oni gotowi na tak radykalne zmiany?

Wzrost wydatków już od stycznia 2600 zł brutto pensji minimalnej od 2020 roku i niedługo później podwyżka do 3000 zł, która będzie obowiązywać już w roku 2021 – ta złożona przez Jarosława Kaczyńskiego obietnica to chyba najszerzej komentowana propozycja, jaka padła podczas tegorocznej kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu. A to nie koniec, bo zgodnie ze słowami prezesa PiS już w 2023 roku pensja minimalna miałaby wzrosnąć do bagatela 4000 zł brutto, co oznaczałoby niemalże jej podwojenie w ciągu 4 lat. Przedsiębiorcy i ekonomiści mówią niemal jednym głosem – tak duże podwyżki w takim krótkim czasie w wielu przypadkach mogą być zabójcze dla polskich firm. Nie da się ukryć – niezależni polscy handlowcy nie są krezusami i rzadko zatrudniają więcej niż

kilka osób. Ich sklepy często przynoszą dochód, który co prawda pozwala na przeżycie, ale niekoniecznie na inwestowanie w rozwój placówki czy personel. Przy założeniu, że obietnica podwyżki pensji minimalnej zostanie spełniona, handlowiec zatrudniający pracowników zarabiających ustawowe minimum już od 2021 roku będzie musiał wydawać na pensję każdego z nich 750 zł więcej niż obecnie. Taki nagły wzrost wydatków może oznaczać ogromne kłopoty dla sklepu – zwłaszcza, że nie czekają ich wyłącznie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, przed nimi także chociażby wzrost cen prądu. Planowane podniesienie płacy minimalnej będzie mniej odczuwalne dla sieci handlowych, które już teraz kuszą potencjalnych pracowników zarobkami zdecydowanie przekraczającymi 3000 zł brutto. Zmiany dotkną, przynajmniej na początku, niezależnych handlowców z mniejszych miej-

10 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

scowości, gdzie oczekiwania odnośnie pensji są mniejsze niż w miastach, czy też małych, lokalnych hurtowników. Warto zauważyć także, że podniesienie zarobków osób otrzymujących w tym momencie ustawowe minimum, uruchomi prawdziwe podwyżkowe domino. Pracownicy, których pensje obecnie oscylują w granicach 3000 zł brutto, również poproszą swoich przełożonych o podwyżki, wychodząc z założenia, że zasługują na więcej niż zarabiający najmniej. Podwyżka większa niż spodziewana A warto zauważyć, że zaproponowana przez Jarosława Kaczyńskiego podwyżka jest większa nawet od tej, którą postulowała Solidarność. Największy związek zawodowy w Polsce apelował o podniesienie minimalnej pensji do 2520 zł brutto, podczas gdy rząd Mateusza Morawieckiego jeszcze w pierwszej połowie roku miał w planach podwyższenie jej od 2020 roku do poziomu 2450 zł. Wyraźnie widać zatem, że kwota obiecanej przez Jarosława Kaczyńskiego podwyżki mocno odbiega od pierwotnych założeń rządu. Możemy jedynie domniemywać, czy za nową, zaproponowaną kwotą stoją konkretne wyliczenia i dane na temat tego, jak wpłynie ona na polską gospodarkę, czy jest to jedynie efekt wyborczej kampanii.


TEMAT MIESIĄCA

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

11 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


TEMAT MIESIĄCA

Złożenie tak konkretnej obietnicy jest zobowiązujące – jej ewentualne złamanie mogłoby być dla rządu PiS (jeśli ta partia wciąż będzie kierować krajem po wyborach) bardzo kosztowne i natychmiast wykorzystane przez politycznych oponentów. Dlatego handlowcy już teraz powinni przygotowywać się na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, gdzie pensje minimalne zostaną w krótkim okresie drastycznie podniesione. Pragnienie, by Polacy zarabiali więcej, można łatwo zrozumieć i w gruncie rzeczy jest to idea bardzo szlachetna – wszak trudno wyobrazić sobie nowoczesne państwo bez godnych zarobków. Problem w tym, że pomysł tak wysokiej podwyżki pensji minimalnej w tak krótkim okresie (wzrost o niemal 80% w ciągu czterech lat!) nie został z nikim skonsultowany, przedsiębiorcy zostali postawieni przed faktem dokonanym. A przecież nie tylko oni mają swoje uzasadnione wątpliwości.

propozycja” – powiedziała minister. Tak jawne odcinanie się ministra od pomysłów swojego obozu politycznego nie jest sytuacją częstą, dlatego na te słowa szybko zareagował premier Mateusz Morawiecki, twierdząc, że pomysł ten „był uzgodniony z bardzo wieloma resortami” – nie wskazał jednak konkretnych resortów. Jeśli w tym momencie mogły pojawić się wątpliwości co do realizacji tej propozycji, szybko rozwiał je sam Jarosław Kaczyński, który powie-

Rozbieżności nawet w rządzie

dział, że „decyzja na poziomie politycznym zapadła w tej sprawie”, a od tego momentu przedstawiciele rządu i PiS mówili już w sprawie podwyżki jednym głosem. Przynajmniej oficjalnie, bo jak pod koniec września poinformował Onet, wątpliwości w rządzie wciąż nie brakuje. Dziennikarze portalu dotarli do wewnętrznego dokumentu Ministerstwa Finansów – jego autorzy przestrzegają przed tak gwałtowną podwyżką, będącą ich zdaniem „eksperymentem, którego skutki trudno dokładnie oszacować”. Ministerialni eksperci zwracają także uwagę, że planowana na 2023 rok pensja minimalna w wysokości 4000 zł brutto wynosiłaby 75% prognozowanej na wtedy mediany płac, co byłoby sytuacją bezprecedensową. Analitycy ostrzegają także, że zrealizowanie złożonej osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego

Swojego zaskoczenia deklaracją Jarosława Kaczyńskiego nie kryła nawet minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która komentowała ją na antenie TVN24: „To jest rzeczywiście bardzo duży skok. To będzie trudna sytuacja dla małych przedsiębiorców. Nie jest to akurat moja

Reklama str. 155

Handlowiec zatrudniający pracowników zarabiających ustawowe minimum już od 2021 roku będzie musiał wydawać na pensję każdego z nich 750 zł więcej niż obecnie.

Milka_moments_P10_teaser_PH_57x50_DRUK.indd 101.10.2019 14:41

12 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

obietnicy może skutkować wzrostem cen oraz problemami ze znalezieniem pracy dla osób o najniższych kwalifikacjach. Wyższe pensja, większe zyski dla handlowców? Wielu handlowców może stanąć też przed trudnym wyborem – zwolnić pracownika lub zaproponować mu przejście na umowę-zlecenie. Niezależnego handlu nie powinien z kolei dotknąć problem „wypychania” pracowników na własną działalność gospodarczą. Trudno wyobrazić sobie, by ktoś zakładał własną firmę, żeby zostać np. kasjerką. Kolejne zagrożenie, które dotyczy nie tylko właścicieli sklepów, ale także ich klientów, to coraz wyższe ceny produktów spożywczych – już teraz możemy zaobserwować wzrost cen na rynku, wraz z podniesioną płacą minimalną powinien on tylko przyspieszyć. Trzeba też jednak spojrzeć na drugą stronę medalu – wyższe pensje mogą oznaczać, że klienci zostawią w sklepach więcej pieniędzy, co oznacza większe zyski dla handlowców. Pytanie tylko, czy tego momentu doczekają ci handlowcy, którzy nie będą mogli pozwolić sobie na błyskawiczne, wysokie podwyżki dla pracowników. Bo trzeba pamiętać, na co zwracają także uwagę ekonomiści, że podniesienie płacy minimalnej o kilkadziesiąt procent nie sprawi, że całe społeczeństwo wzbogaci się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zwykle ktoś musi ponieść koszty obietnic polityków i w tym przypadku będą to przedsiębiorcy. Część z nich z pewnością poradzi sobie w nowych realiach, ale dla innych może być to spory problem. A co pracownikowi po wyższej pensji, jeśli z powodu jej wprowadzenia może zostać zamknięte jego miejsce pracy? ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

13 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


TEMAT MIESIĄCA

Zapamiętajmy obietnice złożone przez polityków

fot. BigstockPhoto.com

Okres kampanii wyborczej to czas, kiedy politycy składają przeróżne obietnice. Doświadczenie nauczyło już wyborców, aby traktować je z przymrużeniem oka, wszak od zawsze politykom łatwiej było je składać niż później dotrzymywać. Mimo to postanowiliśmy przyjrzeć się programom wyborczym kandydujących do parlamentu partii, z naciskiem na te, które powinny zainteresować handlowców.

N

a początek kilka słów wyjaśnienia. W  poniższym tekście wzięto pod uwagę propozycje zawarte w  oficjalnych programach wyborczych opublikowanych na stronach internetowych komitetów, ponieważ takie propozycje można traktować

Reklama str. 117

poważniej niż często nieprzemyślane, rzucone na szybko pomysły, które padają na wiecach wyborczych czy konferencjach prasowych. Każdy z komitetów miał wystarczająco dużo czasu, aby przedstawić i  przemyśleć swój program, dlatego zamieszczone tam obietnice traktujemy jako wiążące. Przedstawiamy propozycje komitetów wyborczych zgodnie z kolejnością, w jakiej znajdują się na kartach do głosowania. Niestety, do dnia zamknięcia tego wydania „Poradnika Handlowca” na stronie internetowej Konfederacji nie znaleźliśmy propozycji dla przedsiębiorców, a  biuro prasowe komitetu nie odpowiedziało na nasze wiadomości. Z  tego też powodu w  poniższym tekście ograniczamy się do obietnic pozostałych czterech komitetów wyborczych. PSL Koalicja Polska W  programie wyborczym komitetu PSL Koalicja Polska znaleźć możemy rozdział „Rozwój małej i  średniej przedsiębiorczości”. Na niecałych dwóch stronach znajdziemy m.in. obietnicę skrócenia czasu trwania postępowań administracyjnych i  sądowych, aby w przyszłości nie paraliżowały one całej działalności przedsiębiorstwa. Zapowiedziano również ograniczenie ciągłych kontroli i bezustannych zmian w prawie,

14 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

za którymi przedsiębiorcom czasem trudno nadążyć. Niestety nie znalazło się miejsce na rozwinięcie tych pomysłów, więc nie wiemy, w jaki sposób te bariery miałyby zostać zlikwidowane. Są też jednak konkrety. Dla handlowców zatrudniających w  swoich sklepach kilku pracowników już jeden podwładny przebywający na zwolnieniu lekarskim może oznaczać problemy z  organizacją pracy. Dlatego szczególnie powinna ich zainteresować obietnica chorobowego opłacanego przez ZUS. PSL Koalicja Polska postuluje, aby ZUS wypłacał wynagrodzenie przebywającemu na zwolnieniu pracownikowi, poczynając od 15. dnia choroby. Co prawda ta propozycja nie sprawi, że pracownik szybciej wyzdrowieje, ale choć trochę wynagrodziłaby pracodawcy jego nieobecność. W  swoim programie komitet PSL KP diagnozuje też problem, który jego zdaniem dotyczy m.in. właścicieli małych sklepów czy warzywniaków. Chodzi oczywiście o składkę ZUS, która przy niskich przychodach firmy może sprawić, że jej działalność staje się nieopłacalna. Wysoki ZUS to zdaniem komitetu bariera, która często powstrzymuje obywateli przed zakładaniem własnej działalności gospodarczej, dlatego też proponuje, aby mali przedsiębiorcy mogli zdecydować, czy chcą zrezy-


Pożar w firmie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

15 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


TEMAT MIESIĄCA

gnować z odprowadzania całego ZUS-u  – ze wszystkimi tego konsekwencjami – i  opłacać jedynie składkę zdrowotną.

stanowić główny obszar wsparcia ze strony państwa i deklaruje, że zlikwiduje zatory płatnicze – prawdziwą zmorę polskiego handlu.

Prawo i Sprawiedliwość

Lewica

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości to kombinacja informacji o tym, jakie reformy rządząca partia przeprowadziła przez ostatnie 4 lata, a  także jakie cele stawia sobie w  przypadku wygrania kolejnych wyborów. I  tutaj również w  propozycjach dla przedsiębiorców dominuje temat ZUS-u  oraz podatków. Rządząca obecnie partia stawia sobie za cele powiązanie płaconej przez przedsiębiorców składki z  osiąganym dochodem, przy zachowaniu „odpowiedzialności i troski o obecne i przyszłe ich świadczenia”. PiS zapowiada także czterokrotne podniesienie limitu, do którego polskie firmy mogą ryczałtowo rozliczać PIT – miałby on wynieść 1 mln EUR rocznych przychodów. Wg wyliczeń partii rządzącej z  takiego rozwiązania miałoby skorzystać 150 tys. firm. W  swoim programie PiS obiecuje również „wielkie porządkowanie prawa podatkowego”, w  tym uproszczenia, na których mieliby skorzystać najbardziej mali przedsiębiorcy. Nie wiadomo jednak, na czym owe uproszczenia miałyby polegać. Prawo i  Sprawiedliwość obiecuje także, że małe i  średnie przedsiębiorstwa będą Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Informacja dla celów handlowych str.. 25

W swoim, nie da się ukryć, bardzo krótkim programie zamieszczonym na stronie internetowej, Lewica, skupia się bardziej na propozycjach dla pracowników. Wśród obietnic im złożonych można znaleźć m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa pracy poprzez rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy i wynoszący 100% pensji wraz z premiami i dodatkami zasiłek chorobowy. Nikogo nie powinno dziwić, że Lewica więcej miejsca poświęca rozwiązaniom propracowniczym, ale liczba propozycji dla przedsiębiorców – także tych małych – mimo wszystko jest wyjątkowo niewielka. W programie Lewicy znajdziemy rozdział „Pakiet dla rozwoju”, a w nim jedynie cztery propozycje, z czego zaledwie dwie dotyczą bezpośrednio właścicieli firm. Jedną z  nich jest zniesienie ryczałtowego ZUS-u – przedsiębiorcy będą mogli sami wybrać, czy chcą rozliczać się proporcjonalnie do przychodu, czy według starych zasad. Zdaniem Lewicy skorzystać mają na tym przede wszystkim mali przedsiębiorcy. Lewica obiecuje także jednolite interpretacje podatkowe dla całego kraju oraz zapowiada, że całą działalność gospodarczą będzie można rozliczyć przez Internet. Online miałyby być przeprowadzane także wstępne kontrole Urzędu Skarbowego. Dopiero w  przypadku wykrycia problemów jej kolejny etap miałby być przeprowadzany w siedzibie firmy. Koalicja Obywatelska Temat ZUS-u  oraz podatków dominuje także w  programie dla przedsiębiorców autorstwa Koalicji Obywatelskiej, jednak handlow-

16 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

ców szczególnie powinna zainteresować deklaracja o zniesieniu zakazu handlu w niedziele. KO deklaruje przy tym, że wszyscy pracownicy będą mieli zagwarantowane prawnie dwie wolne niedziele w miesiącu. To jedyny program, w którym wprost jest mowa o  przywróceniu niedziel handlowych w Polsce. Koalicja zapowiada także, że dzięki obniżce PIT i  składek na ZUS wzrosną pensje pracowników, zwłaszcza w  mniejszych firmach, a pracodawcy nie będą musieli do tego dokładać. Same składki na ZUS mają być niższe dzięki obliczaniu ich na podstawie wynagrodzenia minimalnego, a nie prognozy przeciętnego wynagrodzenia, jak to ma miejsce obecnie. Takie rozwiązanie ma także ujednolicić system składek na ubezpieczenie społeczne od przedsiębiorców. W  przeciwieństwie do Prawa i  Sprawiedliwości – Koalicja Obywatelska nie zamierza narzucać z  góry wysokości pensji minimalnej, ma ona być uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w  roku poprzednim i  wynosić jego połowę. Tak jak Lewica KO obiecuje także ujednolicenie interpretacji podatkowych oraz mniej uciążliwe kontrole z  urzędów skarbowych. *** 13 października, czyli już za chwilę, przekonamy się, które propozycje spotkały się z  największym uznaniem ze strony wyborców. Oczywiście należy pamiętać, że te powyższe dotyczą wyłącznie przedsiębiorców, a i oni są w  pierwszej kolejności obywatelami, tak więc oferta dla biznesu wcale nie musi być dla nich decydująca. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że zwycięska partia nie będzie małym i średnim firmom, a  przede wszystkim niezależnym handlowcom, rzucać kłód pod nogi. ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

17 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


TEMAT MIESIĄCA

Nadchodzi eParagon Wdrożenie elektronicznych paragonów to nie tylko kolejny element cyfryzacji polskiej gospodarki, ale też udogodnienie dla detalistów oraz konsumentów. Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad legislacją dotyczącą usługi eParagonu. Eksperci są zgodni – rynek jest już gotowy na tę zmianę.

Wygoda dla detalistów i konsumentów Z punktu widzenia konsumenta, wdrożenie eParagonu to naturalny etap cyfryzacji handlu detalicznego i usług. Klient nie otrzyma już do ręki papierowego wydruku, lecz zostanie on zapisany w formie cyfrowej, do której właściciel będzie miał dostęp on-line. To zapewni znacznie większą trwałość paragonów oraz łatwość ich gromadzenia i wyszukiwania, np. pod kątem analizy wydatków, reklamacji czy zwrotów. Nad wdrożeniem w Polsce usługi, która ma za zadanie zastąpić papierowe paragony ich wersją elektroniczną, pracuje m.in. grono ekspertów ds. nowych technologii i finansów wraz z partnerami w obszarze handlu, Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oraz przedstawicielami Przelewy24 – w ramach projektu Platformy Detalistów. – Ogromne zaangażowanie i wsparcie ze strony detalistów jest dla nas sygnałem, jak bardzo taka usługa jest po-

Reklama str. 81

trzebna. Dlatego cieszę się, że rozwiązanie jest już gotowe i przechodzi obecnie testy produkcyjne ­– mówi Robert Łaniewski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Obecnie w Polsce drukujemy ponad 12 miliardów paragonów rocznie (źródło: Visa, 09.2018), co oznacza zużycie ponad 600 000 kg papieru. Gdy uwzględni się wszystkie koszty związane z obsługą wydruków, można stwierdzić, że wdrożenie usługi eParagonów przyniesie detalistom oszczędności. Pieniędzy – za sprawą obniżenia kosztów operacyjnych. Warto dodać, że eParagon pozwoli także na znaczne usprawnienie procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej klientów. eParagon jako element cyfryzacji gospodarki Rządowy projekt umocowania prawnego eParagonu to rozwiązanie, które spełnia wymagania wielu sektorów i realizuje spójną politykę cyfryzacji państwa. Wprowadzenie eParagonu wpłynie korzystnie na ograniczenie tzw. „szarej strefy”, która, jak szacuje Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, powoduje straty budżetu państwa na poziomie 5-10 mld zł rocznie. Rynek i przedsiębiorcy współpracujący w ramach Platformy Detalistów liczą na finalizację prac legislacyjnych, umożliwiających udostępnienie usługi eParagonu w Polsce. Detaliści

18 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

są gotowi dostosować swoje systemy i rozwiązania do ostatecznych ram prawnych oraz zaangażować się w aktywne promowanie usługi eParagonu, aby znalazła jak najszersze grono odbiorców wśród konsumentów. – W pracach nad wdrożeniem nowego standardu obsługi transakcji, w tym usługi eParagonu, współpracujemy na ten moment z sześcioma partnerami z obszaru handlu, w tym: LPP (właściciel m.in. Reserved), SUPER-PHARM oraz Decathlon. Wspólny standard usług pozwoli na wdrożenie rozwiązań na dużą skalę, budując istotną wartość dla konsumentów – podkreśla Cezary Pierzan, odpowiedzialny za prace w ramach Platformy Detalistów. Kluczowe cechy eParagonu Paragon elektroniczny zastąpi konieczność wydruku papierowego i będzie dostępny „od ręki” dla konsumenta. Sposób generowania, przechowywania i udostępniania eParagonów zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz umożliwi zachowanie prywatności kupującego względem sprzedawcy i administracji publicznej. Usługa eParagonu uniemożliwi jednostronną modyfikację treści dokumentu oraz pozwoli na potwierdzenie jego autentyczności zarówno przez konsumenta, jak i przez detalistę, zapewniając ochronę interesów każdej ze stron transakcji. ▼ oprac. Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

19 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


TEMAT MIESIĄCA

Raport KPMG:

37% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce planuje fuzję lub przejęcie Dla nieco ponad połowy małych i średnich przedsiębiorstw podstawowym scenariuszem rozwoju jest sukcesja, tj. przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu. Jednocześnie 4 na 10 respondentów wskazało, iż w ramach planowanego rozwoju swojego biznesu rozważa przeprowadzenie transakcji fuzji lub przejęcia. Plany inwestowania w inne spółki deklaruje 27% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast 11% ankietowanych wyraża chęć sprzedaży spółki w ciągu najbliższych 3 lat – wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. W Polsce KPMG działa od 1990 r. i obecnie zatrudnia ponad 1800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i  Łodzi. W  oparciu o  specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i  znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

F

irmy biorące udział w badaniu KPMG planują różne modele swojego dalszego rozwoju. Najpopularniejszym scenariuszem, dotyczącym przyszłości firmy, deklarowanym przez 56% badanych organizacji jest sukcesja jej posiadania lub zarządzania nią przez kolejne pokolenia. Samą możliwość przekazania firmy kolejne-

mu pokoleniu deklaruje ponad 7 na 10 przedsiębiorstw biorących udział w badaniu. Większość polskich firm prywatnych powstała w pierwszych latach transformacji ustrojowej na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Założyciele tych przedsiębiorstw coraz częściej stoją przed wyzwaniem związanym z przekazaniem sterów młodszemu pokoleniu. Jednocześnie tylko niewielki odsetek sukcesorów jest chętnych i gotowych do przejęcia firmy po rodzicach. W tej sytuacji coraz częściej rozważaną alternatywą może być sprzedaż przedsiębiorstwa do zewnętrznego inwestora. 11% przedsiębiorców w ciągu trzech lat planuje sprzedać swoją firmę Czynniki makroekonomiczne i charakterystyka polskiej gospodarki sprzyjają fuzjom i przejęciom. 28% badanych przedstawicieli małych i średnich firm zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 5 lat kontaktowali się z nimi potencjalni inwestorzy zainteresowani przejęciem prowadzonego bizne-

20 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

su. Tymczasem sprzedaż firmy w ciągu najbliższych 3 lat planuje 11% respondentów badania KPMG. Najczęściej wskazywaną formą sprzedaży spółki deklarowaną przez wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu KPMG, jest jej sprzedaż podmiotowi trzeciemu – wskazuje na nią 56% wszystkich respondentów. Z kolei 11% firm, które zadeklarowały w krótkiej perspektywie czasowej, chęć sprzedaży spółki, najczęściej zamierza zbyć 100% udziałów oraz pozostać w spółce przez maksymalnie 2 lata (46% wskazań), aby wesprzeć inwestora w zarządzaniu przejętą firmą. 27% organizacji wskazało na plany sprzedaży większościowego pakietu oraz pozostanie dotychczasowych właścicieli w spółce jako pasywnych udziałowców lub akcjonariuszy. – Biorąc pod uwagę statystyki transakcji M&A oraz liczbę małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce, których jest ponad 70 tys., można postawić pytanie – dlaczego przy tak dużym odsetku polskich przedsiębiorców ana-


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

21 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


TEMAT MIESIĄCA

Preferowane formy akwizycji

10%

2% 34%

11%

stwami, na który wskazuje 28% respondentów w ciągu ostatnich 5 lat – mówi Aleksandra Karasińska, menedżer w zespole fuzji i przejęć w KPMG w Polsce. Co trzecia firma zakłada rozwój poprzez akwizycje

19% 24% ■ dywersyfikacja ■ wejście do innego kraju ■ konsolidacja sektora, w którym spółka prowadzi działalność

■ integracja łańcucha dostaw ■ nie wiem, trudno powiedzieć ■ żadne

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?”

lizujących możliwość sprzedaży firmy, dochodzi do względnie niewielu transakcji? Tym bardziej, że silne zainteresowanie ze strony inwestorów powinno sprzyjać transakcjom fuzji i przejęć. Pozytywny sentyment po stronie kupujących potwierdza zarówno wysoki odsetek firm zainteresowanych rozwojem przez akwizycje, jak również skala kontaktu ze strony potencjalnych inwestorów z ankietowanymi przedsiębior-

Reklama str. 113

Blisko co trzecia ankietowana firma (27% wskazań) zamierza się rozwijać poprzez akwizycje. Wśród jej preferowanych form przedsiębiorcy biorący udział w badaniu KPMG wskazują przede wszystkim dywersyfikację (34%), wejście na inny rynek (24%) oraz konsolidację sektora, w którym spółka prowadzi działalność (19%). Planując znaczące inwestycje przedsiębiorcy najchętniej skorzystaliby z finansowania bankowego (np. kredytu), na które wskazuje 42% firm lub z własnych środków (38% wskazań). Problematyczne pozyskanie zewnętrznego inwestora Pozyskanie inwestora, a następnie sprzedaż spółki jest skomplikowanym przedsięwzięciem, którego obawiają się przedsiębiorcy. Co druga ankietowana firma wskazała na wyzwania związane z określeniem wartości spółki oraz niepokój związany z utrzymaniem w tajemnicy treści ustaleń z inwestorem przed pracownikami oraz rynkiem. Co trzeci respondent wskazał również na wyzwania związane z ograniczeniem wpływu procesu sprzedaży spółki na działalność operacyjną, dostępność i jakość szczegółowych danych finansowych firmy oraz ustrukturyzowanie transakcji.

22 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

– Jednym z czynników ograniczających liczbę transakcji fuzji i przejęć mogą być obawy związane z koniecznością odpowiedniego przygotowania przedsiębiorstwa do tego procesu, a także szeregiem innych wyzwań, które się z tym wiążą. Blisko 60% badanych firm deklaruje szczególne trudności związane z określeniem wartości spółki i efektywne przeprowadzenie procesu sprzedaży. Według połowy respondentów przygotowania do transakcji powinny zostać zachowane w poufności oraz mieć jak najmniejszy wpływ na działalność operacyjną spółki, na co wskazuje 36% przedsiębiorców – mówi Tomasz Kamiński, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce. 66% przedsiębiorców chce inwestować środki po sprzedaży spółki Rozważając swoją przyszłość po sprzedaży firmy, ankietowani przedsiębiorcy deklarują różnorodne pomysły. Warto podkreślić, że 66% osób po sprzedaży firmy planuje rozwijać nową działalność lub zainwestować otrzymane środki. 28% respondentów chciałoby rozpocząć nową działalność w analogicznej lub zbliżonej branży, z kolei 10% rozważa rozpoczęcie działalności biznesowej w  nowym obszarze. Zainwestowanie uzyskanych ze sprzedaży środków na rynku kapitałowym lub w  nieruchomości deklaruje 28% respondentów biorących udział w badaniu KPMG. Co piąta badana osoba po ewentualnej sprzedaży firmy postanowiłaby nie podejmować żadnej aktywności zawodowej związanej z otwieraniem nowego biznesu. ▼


Rozmowa z producentem

23 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


REPORTAŻ

Handel

w miedzianych barwach

Monika Rogala, żona właściciela sklepu ogólnospożywczego „Wojtal”

Lubin miedzią stoi – miasto położone w województwie dolnośląskim znane jest w całym kraju za sprawą dużych pokładów tego metalu i gospodarki opartej o jego wydobycie i przetwórstwo. Niemniej dynamicznie rozwija się handel, który czerpie duże profity z obecności dużych zakładów przemysłowych w mieście i okolicach.

LUBIN • Powierzchnia miasta: 40,8 km2 • Ludność: 72 581 • Stopa bezrobocia w powiecie: 4,3% (07.2019 r.) Źródło: GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Mirosław Chabowski, Prezes Zarządu Społem Lubin

J

edną z podstaw dobrego funkcjonowania handlu w  danej miejscowości okazuje się obecność dużych przedsiębiorstw. W przypadku Lubina takimi zakładami są kopalnie należące do KGHM. Ich obecność wpływająca w dużej mierze na wysoką siłę nabywczą mieszkańców miasta powoduje, że handel kwitnie, a  swoje placówki mają tutaj niemal wszystkie duże sieci detaliczne obecne w kraju. Przesyt powoduje jednak, że nie dla wszystkich starcza miejsca, o czym przekonały się już takie sieci jak Piotr i Paweł czy Intermarché. Drobny handel pełen wigoru

Maria Gąsior, Sprzedawczyni w sklepie spożywczym „GO-MI”

Ci, którzy wytrzymują mocną konkurencję przyznają, że klimat dla detalu jest w mieście dobry. – Handluje się coraz lepiej. Przez 17 lat pracowałam w  Auchan, a od dwóch lat w tym niewielkim, osiedlowym sklepie. Za-

24 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

LUBIN

uważyłam, że klienci mają coraz więcej pieniędzy. Mimo że żywność drożeje, kupują coraz więcej. Rano sprzedają się głównie pieczywo, słodkie bułki oraz napoje w niedużych opakowaniach. Na drugie śniadanie natomiast jogurty i batony. Wieczorem z kolei produkty na obiad i piwo – tłumaczy Maria Gąsior, sprzedawczyni w sklepie „GO-MI”. Pozytywnie o  kondycji lubińskiego handlu małoformatowego mówi także Krystyna Ratajczyk, sprzedawczyni w  sklepie


REPORTAŻ

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

25 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

spożywczo-przemysłowym „Magdalenka”. Na początku rozmowy zaznacza, że w niedużej odległości znajduje się placówka dyskontowa i kilka niedużych obiektów handlowych, jednak na liczbę klientów nie narzeka. – Ruch panuje przez cały dzień. W  okolicy znajdują się dwie szkoły. Młodzież ucząca się w  nich kupuje głównie batony, bułki, napoje w  butelkach o  niewielkiej pojemności oraz drożdżówki. Ponadto osoby odwiedzające „Magdalenkę” chętnie wybierają mrożonki, szczegól-

przyciąga do placówki jest możliwość zakupu kuponu loterii Totalizatora Sportowego. Przy okazji gry można liczyć na niewielkie zakupy dokonywane przez osoby obstawiające „szczęśliwe cyfry” – wyjaśnia Krystyna Ratajczyk. Niedzielny handel daje korzyści Z silną konkurencją od wielu lat stara się walczyć Monika Rogala, która wspólnie z mężem prowadzi niewielki sklep „Wojtal”. Zaznacza, że pozytywnie na prowadze-

Krystyna Ratajczyk, sprzedawczyni w sklepie spożywczo-przemysłowym „Magdalenka”

nie warzywa na patelnię. Chemia gospodarcza kupowana jest przez klientów, którym czegoś zabrakło – warto więc mieć ten asortyment w placówce. W weekend sprzedaje się z kolei więcej alkoholi. W lecie natomiast lody. Tym, co również

Reklama str. 41

wiadający gustom kupujących. Na sali sprzedaży liczącej niewiele ponad 30 m2 stara się mieć możliwie pełny asortyment. Odwiedzający sklep „Wojtal” nie są zwolennikami nowości, dokonując wyborów marek znanych im od lat. Istnieje jednak możliwość zamówienia produktów, których domagają się klienci. Silna pozycja Społem Dużym graczem posiadającym kilkanaście placówek na terenie

Sklep spożywczy „Alfa” należący do Społem Lubin

nie biznesu wpłynęło ograniczenie handlu w niedziele. – Placówka jest czynna cały czas, również w  niedziele niehandlowe. Rozwiązanie to pomogło niewielkiemu detalowi. W dni z ograniczeniem widać większy ruch. Klienci czasem narzekają, że nie mogą zrobić zakupów w  markecie, ale my mamy dzięki temu rozwiązaniu podwyższony utarg. Odbywa się to jednak kosztem czasu wolnego. Jako właściciele jesteśmy z mężem zmuszeni do czekania ponad trzy tygodnie na dzień urlopu – przyznaje Monika Rogala. Zaznacza jednocześnie, że prowadząc sklep od 25 lat w  tej samej lokalizacji poznała dobrze swoich klientów i  potrafi dobrać odpowiednio asortyment odpo-

26 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

miasta okazuje się lokalne Społem. Obiekty tej sieci funkcjonują na rynku od wielu lat pod nazwami odnoszącymi się do greckiego alfabetu, jak „Omega”, „Alfa” czy „Beta”. Nowe sklepy powstają jednak pod szyldem „Polka”. – Utrzymujemy stałą liczbę placówek – 21, działających na terenie Lubina i Polkowic. W ciągu ostatnich dwóch lat dwie zamknęliśmy, ale w ich miejsce otworzyliśmy dwie nowe, w  lepszych lokalizacjach. Najmniejsze sklepy posiadają sale sprzedaży wielkości kilkudziesięciu metrów. Dwa obiekty są w systemie ladowym – jeden z nich specjalizuje się w  mięsie i  przetworach mięsnych, drugi natomiast w  asortymencie rybnym. Pozostałe sklepy działają w  standar-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


REPORTAŻ

dzie samoobsługowym. Prowadzimy dwa markety o powierzchni 700 m2 każdy – jeden w Lubinie, drugi w Polkowicach – wylicza Mirosław Chabowski, prezes zarządu Społem Lubin. Duża liczba sklepów powoduje, że zatrudnienie waha się w okolicach około 350 osób, głównie kobiet, stanowiących ponad 90% pracowników. Mężczyźni znajdują pracę

Galeria Lubińskie Błonia

głównie w piekarni i dziale technicznym. Wspomniana piekarnia funkcjonuje w  sklepie „Alfa”, będącym sztandarową placówką Społem Lubin. Wypieki na wózkach wjeżdżają bezpośrednio na salę sprzedaży. Największym zainteresowaniem klientów cieszą się przede wszystkim bułki i pieczywo gatunkowe, jak żytnie, orkiszowe oraz bezglutenowe.

Reklama str. 75

Chcąc zwiększyć atrakcyjność obiektów, sieć podkreśla swoją obecność w mieście przez różne akcje marketingowe. – W  ramach naszej działalności w  ubiegłym roku obsłużyliśmy 3,8 mln klientów. Muszę przyznać, że z  roku na rok jest to coraz większa liczba. Jesteśmy atrakcyjni jakościowo i  cenowo oraz docieramy do klientów me-

placówkach. Po skończeniu edukacji wiedzieli na czym polega praca handlowca. Usiłowaliśmy wspólnie z lokalną szkołą utworzyć klasy handlowe, ale nie doszło to do skutku, ze względu na małą liczbę chętnych – informuje Mirosław Chabowski. Niemniej inwestycje w  kapitał ludzki są najważniejsze, co podkreśla prezes. Nie sposób bowiem

Sklep z artykułami spożywczymi przy ulicy Szkolnej

dialnie poprzez gazetki, billboardy i plakaty. Bez tego nie da się funkcjonować, zwłaszcza w  Lubinie, gdzie komunikacja miejska jest bezpłatna i  często można zobaczyć w autobusach osoby (głównie starsze) z  kilkoma gazetkami promocyjnymi, jeżdżące między sklepami i  kupujące najtańsze produkty – mówi prezes Społem Lubin. Jednym z  wyzwań, z  którym muszą mierzyć się handlowcy w całym kraju są problemy kadrowe. Nie inaczej sytuacja wygląda w  lubińskim Społem. – Część pracowników to stabilna kadra pracująca od lat, istnieje natomiast problem z  pozostałymi. Od pewnego czasu nie ma szkolnictwa zawodowego. Dawniej działały szkoły zawodowe przygotowujące do pracy w handlu, a ich uczniowie mieli zajęcia praktyczne w  naszych

28 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

prowadzić działalności handlowej bez wykwalifikowanej kadry, stojącej „na pierwszej linii” w kontakcie z klientem. – Ponadto inwestujemy w urządzenia i wyposażenie, często energooszczędne. Wiosną otworzyliśmy nowy sklep z  logo „Polka”, wybudowany od podstaw, na intensywnie rozbudowującym się osiedlu. Przejmujemy też lokale po innych handlowcach. Niedawno otworzyliśmy po modernizacji naszą największą, flagową placówkę „Alfa”. Klienci chwalą nas, że usytuowanie asortymentu pozostało bez zmian, co ułatwia zakupy – przyznaje prezes Społem Lubin podkreślając, że sieć bazuje na zaufaniu kupujących, mając również opinię dobrego sprzedawcy mięsa i przetworów mięsnych – w tej kategorii korzystając z wyrobów ponad 20 dostawców. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


Ograniczanie plastiku i zachęcanie do dzielenia się opinią odpowiedzią na oczekiwania klientów

Zlecony materiał promocyjny

Świadomość ekologiczna okazuje się coraz ważniejsza dla Polaków. Wzrasta liczba osób, które przez swoje codzienne nawyki stara się ograniczyć negatywny wpływ na planetę. Z raportu opracowanego dla Ministerstwa Środowiska dotyczącego świadomości i  zachowań ekologicznych mieszkańców Polski wynika, że siedmiu na dziesięciu Polaków korzysta z toreb wielokrotnego użytku, natomiast 52% stara się unikać produktów jednorazowych i nietrwałych. Blisko połowa deklaruje również, że stara się kupować produkty z ekologicznym opakowaniem. Dane te obrazują, jak ważnym ogniwem w  łańcuchu dbania o  naturę okazują się sklepy. Poprzez codzienne dokonywanie zakupów można także realizować proekologiczną postawę. Sieci handlowe, wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom klientów, starają się ułatwiać bycie eko. Wśród działań konsumentów szczególnie na sile zyskuje chęć ograniczania zużycia jednorazowego plastiku. W ramach tych aktywności SPAR Polska zachęca sklepy zrzeszone w  sieci do umożliwienia klientom przynoszenia własnych opakowań, które można wykorzystać przy zakupie produktów na wagę (np. mięsa, wędlin, serów, ryb czy ciast). – Umożliwiając klientom korzystanie z  własnych opakowań wielorazowego użytku, sklepy Spar Polska mogą odpowiedzieć konkretnym działaniem na potrzeby świadomych konsumentów, dla których coraz ważniejszą rolę w  codziennym życiu odgrywa idea zero czy less waste – przyznaje Michał Zych, Dyrektor Marketingu sieci SPAR Polska.

fot. SPAR Polska

Współcześni klienci oczekują nie tylko atrakcyjnych cen i wyglądu sklepu. Oczekują coraz lepszej i przyjaznej obsługi oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Sklepy muszą wykazywać się na tych polach, aby wygrać walkę o lojalność konsumentów.

To nie jedyna z form proekologicznych działań, jaką realizuje sieć. W  ramach szerszej kampanii #grajwzielone prowadzone są działania mające na celu uczulenie konsumentów na problemy związane z nadmiernym zanieczyszczeniem naszej planety. Firma już na początku 2018 r. wprowadziła dla swoich sklepów reklamówki pozwalające na wielokrotne ich użycie oraz dodatkowo zawierające środek powodujący oksy-biodegradację tworzyw sztucznych. Obecnie sieć testować będzie z  wybranymi sklepami zainteresowanie klientów alternatywą dla rozwiązań z tworzyw sztucznych w postaci bawełnianej torby wielokrotnego użytku, torby papierowej oraz wykonanych z  poliestru pochodzącego z recyklingu – wielorazowych worków na owoce i warzywa. Chcąc pozostać otwartym na głosy klientów, sieć SPAR Polska realizuje także inicjatywę „Wyraź swo-

ją opinię i wygraj”, która ma na celu uzyskanie opinii klientów na temat standardów obsługi w  sklepach. Aby uatrakcyjnić akcję, połączona jest ona z  konkursem, w  którym klienci mogą wygrać nagrody związane z  kulinariami, m.in. roboty planetarne, blendery, grille elektryczne czy opiekacze. Taka formuła pozwoli zachęcić konsumentów do dzielenia się opiniami dotyczącymi sklepów SPAR Polska w  ich najbliższej okolicy, a  dzięki nim franczyzobiorcy będą mogli oferować jeszcze lepszy poziom obsługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu można liczyć na obopólne korzyści. Wśród klientów wzbudza się zaufanie i  uświadamia się, że mają realny wpływ na funkcjonowanie sklepu, który odwiedzają codziennie. Natomiast sieci pozwala to poznać oczekiwania i ocenę kupujących, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmian w placówkach.


Niedziele bez handlu

Niedzielny handel nadal budzi emocje

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od marca 2018 roku, jednak nadal wywołuje poruszenie zarówno wśród konsumentów, jak i przedstawicieli handlu. Zdania w każdej z tych grup są mocno podzielone i wynikają z dużych różnic interesów prezentowanych przez uczestników rynku.

W

prowadzeniu nowego prawa w 2018 r. towarzyszyły duże emocje – klienci, niezależni detaliści, sieci, producenci, media – wszyscy zastanawiali się jakie zmiany zajdą w handlowej rzeczywistości. Wieszczono różne scenariusze, przeważnie negatywne. Jak się okazało, „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Funkcjonujące w ubiegłym roku rozwiązanie z dwiema niedzielami handlowymi pozwoliło przystosować się do nowych realiów, choć nie obyło się bez negatywnych komentarzy ze strony klientów oraz nienajlepszych wyników części sieci. Sytuacja jednak ustabilizowała się i wszyscy rynkowi gracze przyzwyczaili się do zmian. W tym roku handlowe są tylko ostatnie niedziele w miesiącu. Od stycznia 2020 r. prawo jeszcze bardziej ograniczy działalność sklepów – otwarte będą one tylko w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie

Reklama str. 133

kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Negatywnie o ograniczaniu pracy obiektów handlowych wypowiada się duża część klientów. Z przeprowadzonego ostatnio sondażu Instytutu Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że jedna trzecia badanych przyznaje, że nie powinno się ograniczać działania sklepów w niedziele. Niewiele mniejsze poparcie (25%) zdobyło opisane powyżej rozwiązanie, które ma wejść w życie od początku 2020 r. Zwolennikami dwóch handlowych niedziel w miesiącu jest 24% respondentów. Najmniej osób opowiedziało się za obowiązującą w tym roku jedną niedzielą handlową – 13%. Podobne wyniki uzyskał instytut ARC Rynek i Opinia. W tym przypadku każda niedziela powinna być handlowa dla 36% respondentów. Niemal połowa (48%) akceptuje z kolei jakąś formę ograniczenia niedzielnego handlu. Innego zdania są natomiast drobni detaliści, którym ustawa pozwala otwierać sklepy, gdy właściciel osobiście stoi „za ladą”. Choć środowisko nie jest w tej kwestii jednomyślne, przeważają jednak zwolennicy takiego rozwiązania, jako główny powód podając wyższe obroty w dni niehandlowe i poprzedzające je. Ponadto pracownicy otrzymali dodatkowy urlop. Wśród głosów niezadowolenia wymienia się z kolei mało czasu wolnego dla właściciela, który chcąc

30 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

handlować w niedziele musi się przygotować na trzy (a w następnym roku często nawet na osiem lub więcej) tygodnie bez dnia wolnego. Części pracowników mniejszych sklepów prawo odbiera także możliwość dodatkowego zarobku w dni niehandlowe. Negatywnie o stosunku do ograniczenia działalności wypowiadają się także sieci. Duża część klientów odwiedza placówki wielkopowierzchniowe w weekendy, robiąc zakupy na najbliższy tydzień. Na skutki wprowadzenia niehandlowych niedziel nie trzeba było wobec tego długo czekać. Porównując wyniki sprzed marca 2018 r. i po tej dacie, widać jak wpłynęło to na duże sklepy. Do dziś w raportach finansowych uwzględnia się wpływ tego prawa na kondycję przedsiębiorstwa. Boleśnie o skutkach przekonało się Tesco, które zamyka w Polsce kolejne swoje placówki i dokonuje zwolnień grupowych „z przyczyn niedotyczących pracowników”. Często wśród powodów takich decyzji wymienia się właśnie ograniczenie handlu. Prawo to wpłynęło również na wydatki marketingowe sieci. Kampanie zachęcające do odwiedzenia sklepu w sobotę i kuszące w tym dniu specjalnymi promocjami są dziś na porządku dziennym, a dzięki ich skuteczności duzi rynkowi gracze powetowali sobie w znacznej mierze brak obrotów w niehandlowe dni. ▼ Patryk Łusiewicz


DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W POLSCE

NUMER

001

PAŹDZIERNIK

2019

Współpraca zaczyna się od zaufania „Poradnik Handlowca” wciąż się zmienia i idzie do przodu, tak jak polska branża FMCG. Podążając za oczekiwaniami branży i obserwując sytuację na rynku, postanowiliśmy stworzyć dla Państwa comiesięczny dodatek nt. franczyzy. Warto mówić o niej więcej, bo jest to ewenement – chyba w żadnym innym kraju nie spotkamy się z dwoma modelami prowadzenia franczyzowego biznesu. Mamy bowiem tzw. franczyzę „twardą”, gdzie handlowiec otrzymuje duże wsparcie od sieci, ale jednocześnie w niewielkim stopniu może decydować o tym, co dzieje się w jego sklepie. Z kolei właściciel sklepu działającego w „miękkiej” franczyzie jest sobie sam sterem, żaglem i okrętem, a franczyzodawca pełni tutaj rolę kompasu, który ma doprowadzić handlowca do celu – odniesienia sukcesu w biznesie, jednocześnie

pozostawiając mu dużą swobodę w podejmowaniu decyzji. I to właśnie na tej „miękkiej” franczyzie skupiliśmy się w pilotażowym wydaniu naszego dodatku. Zapytaliśmy handlowców, którzy swoje sklepy prowadzą właśnie w tym modelu, co cenią w nim najbardziej i dlaczego zdecydowali się właśnie na niego. Wszyscy nasi rozmówcy są zadowoleni z tego, jak funkcjonuje ich biznes i nie widzą powodów do zmian. Ale jest też drugi punkt widzenia – zdaniem dr Marty Ziółkowskiej z SGH, w przyszłości franczyza w Polsce będzie ewoluowała w kierunku „twardej”. W rozmowie z naszą redakcją dr Ziółkowska stawia również sprawę jasno – nie każdy może i nie każdy powinien być franczyzobiorcą. Ta część handlowców, która chce o wszystkim decydować sama, nie powinna dołą-

31 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

czać do sieci franczyzowej. Bo bycie we franczyzie to także umiejętność chodzenia na kompromisy, która wymaga zaufania na linii franczyzodawca-franczyzobiorca. Franczyzobiorca musi wierzyć, że model biznesowy, który otrzymuje, zagwarantuje mu odpowiednie zyski. Franczyzodawca z kolei musi ufać franczyzobiorcy, że ten swoimi działaniami nie wpłynie negatywnie na postrzeganie marki, pod którą prowadzi swój sklep. Wciąż jednak wielu niezależnych handlowców nie ufa sieciom franczyzowym, widzą w nich wielkich graczy, którzy myślą jedynie o własnym zysku. Dlatego każda z sieci powinna robić wszystko, aby taki wizerunek zburzyć i pokazać się w roli partnera zasługującego na zaufanie. Od tego wszystko się zaczyna. ▼ NIKODEM PANKOWIAK


Wybrałem miękką franczyzę i ciągle jestem niezależny! Rozmowa z Longinem Lemańskim, wiceprezesem Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim oraz właścicielem dwóch sklepów franczyzowych w sieci Livio Jacek Ratajczak: Nie jest Pan w branży FMCG debiutantem, w handlu działa od wielu lat. Longin Lemański: Pierwszy sklep otworzyłem w  1990 r., drugi w  2005 r. Oba sklepy mają powierzchnię nieprzekraczającą 50 m 2 , zlokalizowane są w  Rakoniewicach. Jeden jest ogólnospożywczy, drugi to monopolowy, uzupełniony o  asortyment typowo impulsowy. Od 14 lat, czyli od 2005 r. współpracuję z siecią franczyzową Livio. Franczyza w  moim przypadku dotyczy obu sklepów. Ale przed 2005 r., czyli przez kilkanaście lat, był Pan niezależnym handlowcem. Jakie czynniki zadecydowały, że wybrał Pan franczyzę jako sposób działania? Głównym czynnikiem była chęć polepszenia sobie warunków zakupowych, rynek w tym okresie rozwijał się bowiem niezwykle dynamicznie, a konkurencja zagraniczna spowodowała, że takim mniejszym sklepom jak moje było coraz trudniej konkurować cenami. Jednak decydując się na franczyzę musiał Pan w  pewnym stopniu, mniejszym lub większym, zrezygnować ze swej niezależności. Tu muszę stwierdzić kategorycznie, że miękka franczy-

za, w której funkcjonują moje sklepy nie wiąże mi zupełnie rąk. Mogę nadal korzystać z  wypracowanych przez poprzednie lata własnych kanałów zaopatrzenia. W tym przypadku sieć Livio daje „wolną rękę” – po prostu sieć przekazuje mi listę dostawców, z którymi ma wynegocjowane warunki zakupu asortymentu. Ja mogę z tego skorzystać, ale nie muszę. Livio to dla mnie po prostu kolejna opcja – jeśli ich oferta jest lepsza, to ją wybieram. Jestem nadal tak niezależny, jak byłem przed przy-

Stefan Łódka właściciel sklepu sieci ABC w Słupsku (woj. pomorskie) Zdecydowałem się na tzw. miękką franczyzę, ponieważ mam z tego duże korzyści. Jedną z  najbardziej istotnych jest zniżka 7% na towary w hurtowniach. Jestem jednym z najstarszych franczyzobiorców sieci ABC w  Polsce, wspó ł pracuję z nią od 20 lat. W chwili rozpoczęcia wspó ł pracy byłem 127. franczyzobiorcą, teraz jestem drugim lub trzecim z  najdł uższym stażem. Franczyza w  tej formie, która działa w  moim sklepie jest sposobem na zwiększenie konkurencyjności na rynku zdominowanym przez duże sieci handlowe. Kiedyś miałem propozycję wejścia do sieci ABC, skorzystałem i jestem zadowolony.

32 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

stąpieniem do sieci. Działam we własnym imieniu i na własne ryzyko. Muszę sam ciężko pracować, odpowiadając za płynność finansową sklepów, zatrudniać ludzi i  zapewnić im pensje. Ile Pan statystycznie wybiera asortymentu z oferty swojego franczyzodawcy? Powyżej 50% z  oferty Livio, sieci powiązanej z  GK Specjał trafia do moich sklepów, ale korzystam też z  propozycji Eurocashu, Marolu czy np. hurtowni Alti z  Zielonej Góry. Pieczywo mam z  lokalnej piekarni, natomiast warzywa i  owoce z  hurtowni w  Wolsztynie, z  kolei alkohol dostarcza mi aż 4 dostawców. Jednym słowem – pełna dywersyfikacja, brak zależności od jednego dystrybutora. Zresztą co miesiąc dostaję od sieci aktualne oferty z listą dostawców, która przecież też się zmienia. Mogę wówczas planować zakupy z  wyprzedzeniem. Ważne to jest szczególnie w okresach poprzedzających święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Czy Pana zdaniem tego typu franczyza jest skuteczną alternatywą na konkurowanie na obecnym rynku? Czy zatem rodzimi detaliści powinni wybierać model miękkiej franczyzy, bo nadal będą mogli decydować o  rozwoju i  przyszłości swojego sklepu, a  nie być wyłącznie wykonawcą wytycznych z  centrali franczyzodawcy? Zdecydowanie to dobra alter-


natywa. Warto się nią zainteresować. Na dzień dzisiejszy nie widzę lepszej opcji. Poleciłem ją zresztą kilku znajomym handlowcom z mojego zrzeszenia. I są z tego wyboru zadowoleni. Nikt do tej pory nie zrezygnował. Gdyby jednak zaproponowano Panu wariant twardej franczyzy, to czy wybrałby Pan tę formę działania? Odmówiłbym. Widzę tutaj niestety kilka zagrożeń.

Artur Grodzki właściciel Sklepu Spożywczo-Monopolowego „Cypisek” (Groszek) w Zambrowie (woj. podlaskie) Zdecydowaliśmy się wejście do franczyzy, ponieważ dostaliśmy bardzo dobrą, atrakcyjną ofertę. Otrzymaliśmy znakomite warunki zakupowe i możliwość rozwoju oraz narzędzia, które pozwoli ł y nam zostać na rynku i sukcesywnie zdobywać coraz większą liczbę klientów. Sądzę, że bez wspó ł pracy w  ramach sieci zakończylibyśmy już dzia ł alność, którą prowadzimy wspólnie z  żoną od 1992 r. Dzia ł amy w  miękkiej franczyzie, ponieważ jesteśmy niezależni i  możemy sami decydować, jak chcemy tę dzia ł alność rozwijać i  prowadzić oraz gdzie chcemy kupować towar. Jesteśmy lojalni i  staramy się budować renomę sieci Groszek. Mamy dobrowolność, sami decydujemy, w  którym kierunku się rozwijamy. Korzystamy też z  wszelkich narzędzi, które nam sieć udostępnia – mamy w  placówce gazetki z  promocjami, możemy korzystać z opinii doradców, przeprowadzane są też szkolenia. Istnieją oczywiście koszty związane z  funkcjonowaniem w  sieci, ale możliwości, jakie daje miękka franczyza okazują się bardzo korzystne w  stosunku do wysokości ponoszonych nakł adów.

Po pierwsze, ogólnokrajowe akcje zakupowe zupełnie nie uwzględniają lokalnych realiów co do preferencji konsumentów. W twardej franczyzie określone brandy w takich kategoriach, jak np. piwo, wódka, kawa, majonez otrzymywałbym niejako z  rozdzielnika, a z góry wiem, że miałbym problemy z  ich sprzedażą. W miękkim wariancie tego dylematu nie ma, bo to ja decyduję, które produkty na moim terenie najlepiej się sprzedają, bo wiem to z  wieloletniej praktyki. Bywa że kilkanaście kilometrów różnicy między miejscowościami decyduje o tym, że sprzedają się w nich zupełnie inne marki w  danej kategorii. Poza tym w wariancie twardym wystąpienie z  sieci wiąże się z  kosztami, są też opłaty miesięczne, ustawione są limity zakupów. Moim zdaniem, franczyza twarda sprawdza się wyłącznie w  dużych sklepach z  wysokimi obrotami, bo wówczas jest stosowany korzystny kredyt kupiecki i dogodne terminy płatności za towar. Natomiast małe sklepy, jakich jeszcze wiele działa w Polsce, nie są w  stanie osiągnąć takiego pułapu obrotów. Jakie jeszcze profity oprócz wyboru asortymentu są warte wymienienia? Sieć organizuje cykliczne szkolenia dla właścicieli sklepów i  personelu, wydaje biuletyny, regularnie przygotowuje gazetki promocyjne dla konsumentów. Ważna jest rozpoznawalność znaku, ponieważ klienci w  większości polubili „sieciówki” i  doskonale je odróżniają między sobą, wybierając te, które im z  różnych względów odpowiadają. Do tego dodałbym wszelkie preferencyjne ułatwienia, które organizuje sieć, zwłaszcza

33 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Łukasz Klimkiewicz właściciel sklepu „Klimek” (Odido) w Ożarowie Mazowieckim (woj. mazowieckie) Decyzję o przystąpieniu do franczyzy podjęli moi rodzice kilkanaście lat temu. Od czasu przejęcia biznes po rodzicach pięć lat temu, widzę wiele korzyści wynikających ze wspó ł pracy. Pomaga rozpoznawalna w  cał ym kraju marka i  wizualizacja placówki. Regularnie pojawiają się gazetki promocyjne i plakaty. W hurtowni występują też oferty rabatowe na zakup asortymentu. Bardzo wygodne jest to, że franczyza jest bardzo miękka. Umowa okazuje się korzystna, a  koszty związane z  franczyzą są bardzo symboliczne. Nie istnieją żadne „sztywne” zobowiązania. Oczywiście, musimy mieć na pó ł kach produkty z  gazetki, ale to praktycznie wszystko. W  tej miękkiej franczyzie niezależność jest ogromna. Minusem jest utrata wizerunku sklepu rodzinnego. Placówka funkcjonująca niezależnie przez dł ugie lata, po tym jak weszliśmy do franczyzy, jest kojarzona z siecią, a nie rodziną. Większość klientów wie, że to nadal przedsiębiorstwo rodzinne, inni patrzą z  kolei na nas, jak na część wielkiej firmy. Zaufanie dla niektórych może być przez to mniejsze, dla pozostał ych większe, ponieważ musimy utrzymywać standardy sieci.

te pozasprzedażowe: telefony, internet, urządzenia fiskalne, kredyty, ubezpieczenia. Pozwala to właścicielowi sklepu skupić się wyłącznie na zarządzaniu placówką handlową. Ponadto cały czas współpracuje z nami koordynator z ramienia sieci, z  którym na bieżąco można konsultować wszystkie decyzje, czy rozwiązywać problemy. Atutem franczyzy, w  której funkcjonuję jest też brak comiesięcznych opłat licencyjnych. ▼


Nie każdy nadaje się na franczyzobiorcę O rozwoju franczyzy w polskim handlu, powodach, dla których handlowcy decydują się na dołączenie do niej i czy franczyza na pewno jest dla wszystkich – m.in. o tym rozmawiamy z  dr Martą Ziółkowską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nikodem Pankowiak: Jak można scharakteryzować rynek franczyzy w  branży FMCG w Polsce? Czy można zaobserwować na nim jakieś dominujące trendy? Dr Marta Ziółkowska: Rynek franczyzy w Polsce od prawie trzydziestu lat się rozwija – wzrasta liczba jednostek i  systemów franczyzowych. Jest coraz bardziej dojrzały  z  dominacją polskich systemów. Osiem na dziesięć  sieci franczyzowych w Polsce należy do polskich  przedsiębiorców. Co więcej, 85% wszystkich jednostek franczyzowych należy do polskich konceptów.  Na rynku spożywczym rozwijają się  różnorodne formy współpracy. Sieci franczyzowych działających w całości na zasadzie klasycznej franczyzy jest znacząco mniej niż reprezentantów miękkiej franczyzy. Franczyza miękka czy twarda? Która z tych opcji jest lepszym rozwiązaniem dla handlowców? Jakie zalety, a jakie wady mają oba rozwiązania? Termin franczyza miękka został sformułowany na potrzeby wyłącznie polskiego rynku FMCG we wczesnym etapie jego rozwoju, choć nadal stosowany jest taki rodzaj powiązań quasifranczyzowych. Niestety jest to formuła nie dająca

pełni korzyści, jakie wynikają z klasycznej franczyzy. W tzw. miękkiej, franczyzodawca zapewnia biorcy dostęp do towarów i  warunków handlowych (tzw. promocji), z  reguły nie ograniczając franczyzobiorcom dostępu do innych źródeł zaopatrzenia. Natomiast w  formie tzw. twardej oferta franczyzowa jest rozszerzona o  szereg narzędzi zapewniających sprawdzoną (przetestowaną na rynku) wiedzę o tym, jak: sprzedawać, eksponować, promować towar, utrzymywać relacje z  klientami, reklamować własny sklep itp., a  więc cały pakiet franczyzowy. W zamian za wyżej wymieniony transfer know-how franczyzobiorca, pozostając niezależnym przedsiębiorcą, korzysta z wiedzy i doświadczenia dawcy, ekonomiki skali sieci, aby w  ten sposób osiągać lepsze wyniki sprzedaży i  przewagę konkurencyjną. Jednak z  drugiej strony dawca wprowadza: opłaty franczyzowe, jednolity wygląd sklepów, standaryzację jakości oferty i  obsługi, a  także ustala obligatoryjne źródła dostaw (lub udziału w  całości dostaw do sklepu). W  klasycznej franczyzie dawca świadczy na rzecz biorców szeroki wachlarz usług, takich jak: koordynacja warunków handlowych, źródeł zaopatrzenia, zarządzanie asortymentem, mer-

34 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

chandising, działania marketingowe i reklamowe o zasięgu działania całej sieci, integrację informatyczną i  narzędzia zarządzania sklepem, szkolenia i  edukację, badania marketingowe, standardy obsługi klienta, kontroling operacyjny i finansowy sklepu, wdrażanie nowych technologii. Miękka formuła niejako pozostawia przedsiębiorcę samego „na placu boju” z konkurencją. Z drugiej strony jednak wymaga zdecydowanie mniej nakładów finansowych, umożliwiając biorcy uczestnictwo w grupie zakupowej skupionej wokół silnego partnera, np. hurtownika, bez konieczności zawierania długookresowej umowy franczyzowej. Czy można pokusić się o  stwierdzenie, że twarda franczyza odbiera handlowcom możliwość decydowania o własnym sklepie? Czy miękka franczyza jest bezpieczniejszą opcją dla handlowców? Jeżeli ktoś w  pełni rozumie i  akceptuje zasady prowadzenia działalności we franczyzie, będzie znał sens pewnych ograniczeń w  prowadzeniu działalności, które mają na celu zwiększenie obrotów jednostki franczyzowej. Biorca musi być przygotowany na ograniczenie np. wyboru oferty, asortymentu towarów, polityki cenowej, narzucenie standardów, a  także to, że musi poddać się kontroli ze strony dawcy odnośnie realizacji warunków umowy franczyzowej czy ograniczenia do przeniesienia praw do firmy biorcy. Franczyza tzw. miękka


natomiast pozostawia większą niezależność decyzyjną biorcy, ale też zwiększa ryzyko prowadzenia działalności. Czy jednym z  powodów, dla których handlowcy decydują się na dołączenie do franczyzy może być też komfort psychiczny, jaki daje opieka, którą sieć może otoczyć właściciela sklepu? Jakie są inne decydujące czynniki? Nie tylko opieka jest ważna, ale także wyłączność terytorialna, czyli obszar, na którym nie powstaną  kolejne placówki tej samej sieci. Inne istotne czynniki to: parasol ochronny znanej i  rozpoznawalnej marki, lepsza pozycja konkurencyjna na lokalnym rynku, wsparcie merytoryczne i  finansowe. Ponadto, biorcy mogą skupić się na bieżącej działalności, bo resztę zapewnia dawca. Czy handlowcy dołączający do sieci franczyzowej traktują ją raczej jako zło konieczne, czy robią to, ponieważ widzą możliwość rozwoju właśnie poprzez wejście do większej struktury? Jakie zagrożenia dla handlowców może nieść dołączenie do sieci franczyzowej? Franczyzobiorcy doskonale znają zalety uczestnictwa w dobrze zorganizowanym systemie franczyzowym, zapewniającym stałe wsparcie franczyzobiorcom, których traktuje jak partnerów. Biorcy uzyskują także dostęp do rozpoznawalnej marki i marketingu sieci. Istotnym zagrożeniem dla biorców może być nierzetelny czy nieetyczny franczyzodawca, a  także taki dawca, który dąży do posiadania dominującej pozycji wobec biorcy. W jakiej sytuacji odradzałaby Pani dołączenie do sieci franczyzowej, a w jakiej zachęcała do przystąpienia?

Nie każda osoba, która chce prowadzić biznes nadaje się na franczyzobiorcę. Kto się nie nadaje? Ten, kto chce prowadzić całkowicie niezależny biznes bez kontroli dawcy i samemu o wszystkim decydować lub ten, kto chce awansować – we franczyzie to nie jest możliwe. Jednym z  podstawowych założeń franczyzy jest pewne podporządkowanie się wytycznym dawcy i  korzystanie z  jego pakietu franczyzowego, od A do Z. Z tego powodu należy wybrać odpowiedni system

Wzorem krajów zachodnich coraz więcej franczyzobiorców będzie posiadało kilka jednostek tego samego systemu, jak i niekonkurujących ze sobą różnych systemów franczyzowych.

franczyzowy, który sprawnie funkcjonuje na rynku. Jeżeli ktoś chce mieć wsparcie silnej marki i dostęp do sprawdzonego know-how, powinien zostać franczyzobiorcą. Czy sieci franczyzowe są dzisiaj w  stanie skutecznie walczyć o  klienta z  dyskontami? Gdzie mogą one upatrywać swojej szansy? W  szybszym i  bezpośrednim zaspokajaniu potrzeb swoich klientów oraz natychmiastowym reagowaniu na ich preferencje. Ponadto mogą upatrywać przewag w  budowaniu bezpośrednich relacji z  klientem, co w  dyskontach jest nie możliwe oraz w bliskości lokalizacyjnej sklepu.

35 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Jak widzi Pani rozwój franczyzy w FMCG w najbliższych latach? Franczyza będzie ewoluowała w kierunku franczyzy twardej, opartej na sprawdzonym i  dopracowanym pakiecie franczyzowym, a  także znanej rozpoznawalnej marce. Franczyzodawcy będą oferować, poza marką i  dostępem do towarów, także coraz więcej wparcia merytorycznego (knowhow) i  finansowego. Zwiększy się rola komunikacji wewnątrz systemu na linii biorcy-dawca, a  franczyzodawcy będą starali się czerpać innowacyjne pomysły od biorców mających codzienny kontakt z klientami. Prognozuję, iż w  najbliższych latach przyrost liczby sieci i jednostek będzie znacznie mniejszy, co wynika z faktu, iż franczyzodawcy skupią się na budowaniu efektywnych relacji z  dotychczasowymi franczyzobiorcami (np. weryfikacji pakietu franczyzowego) oraz zaktualizują strategie rozwoju jednostek franczyzowych, a  także z  nasycenia rynkowego sieciami franczyzowymi. Jeżeli zaś mówimy o biorcach, wzorem krajów zachodnich coraz więcej franczyzobiorców będzie posiadało kilka jednostek tego samego systemu, jak i  niekonkurujących ze sobą różnych systemów franczyzowych. Zaistnieją także zmiany, jakie już zachodzą we franczyzie w  krajach o  długiej historii franczyzowej, a mianowicie umocnienie relacji dawca-biorcy, wzrost troski o  franczyzobiorców i  ich wyniki finansowe, efektywną wymianę wiedzy na linii dawca-biorcy i pomiędzy biorcami. Franczyzodawcy będą oferować bogate pakiety franczyzowe (finansowanie, pomoc), zachęcające potencjalnych biorców do podjęcia współpracy. ▼


10

ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP

W październiku ruszA JUBILEUSZOWA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz 10 zaprasza naszych czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 9 edycjach konkursu nagrodziliśmy już ponad 100. właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny! Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy oblicze handlu, m.in. w sklepach w Andrychowie, Sanoku, Staninie, Morągu, Grudziądzu i Krzeszowicach. Aby spróbować swojego szczęścia wystarczy, by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”.

Ewa i Jolanta Święszek, sklep Delikatesik w Krzeszowicach, laureatki IX edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep”

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? W konkursie „Odśwież swój sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 150 m 2.

NAGRODY 10. EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP I NAGRODA: • Wyposażenie sklepu o wartości 20 000 zł – ufundowane przez sieć Groszek • Projekt sklepu ufundowany przez sieć Groszek • Regał w strefie kasy ufundowany przez firmę Mars Wrigley • Badanie optymalizacyjne sklepu i regały specjalistyczne ufundowane przez firmę MAGO • Zestaw garnków Prime & zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Waga kalkulacyjna PR-II 15P RS ufundowana przez firmę CAS Polska • Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell II i III NAGRODA: • Zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell POZOSTAŁE NAGRODY: • 37 szt. kalkulatorów SHARP ufundowanych przez firmę Torell • 7. zestawów drobnych sztućców ufundowanych przez firmę Gerlach

ORGANIZATOR KONKURSU:

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE? Na kuponie konkursowym zamieszczonym obok należy wskazać prawidłowe odpowiedzi poprzez wpisanie litery „T” (tak) lub „N” (nie). We wskazaniu prawidłowych odpowiedzi pomocna na pewno będzie lektura „Poradnika Handlowca” oraz naszej strony internetowej www.poradnikhandlowca.com.pl. Wypełniony Kupon Konkursowy należy wysłać na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież Swój Sklep”. WARUNKI KONKURSU Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w październiku br., a zakończy 21 lutego 2020 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niezależna komisja (składająca się z przedstawicieli Sponsorów i redakcji) wyłoni laureatów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach „Poradnika Handlowca” nr 3/2020. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl Zapraszamy!

SpoNSOR GŁÓWNY: SpoNSORZY: 9

36 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP

ZADANIE KONKURSOWE

Wskaż prawidłowe odpowiedzi, wpisując literę „T” (Tak) lub „N” (Nie)

1. Czy za datę narodzin spółdzielczości spożywców w Polsce (pod zaborami) przyjmuje się 1869 rok? 2. Czy sieć Groszek była już sponsorem konkursu „Odśwież Swój Sklep”? 3. Czy supermarkety proximity to sklepy w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy zaspokajające kompleksowo potrzeby klientów? 4. Czy we franczyzie tzw. twardej właściciel sklepu ma dużą swobodę podejmowania decyzji biznesowych? 5. Czy od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele sklepów spożywczych będą zobowiązani wymienić stare modele kas na kasy online? 6. Czy omnichannel to pojęcie obrazujące wielokanałowość sprzedaży, czyli handel zintegrowany wielokanałowo? 7. Czy, jeśli zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie zostanie utracone w danym roku, to prowadzący działalność może ubiegać się o ponowne jego wydanie w następnym roku?

KUPON KONKURSOWY

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” 10 edycja

Nazwa firmy

Imię i nazwisko właściciela Adres sklepu E-mail Powierzchnia sklepu Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora

Tel. kontaktowy:

(podpis i pieczątka sklepu)

W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz max. 2 pozycje) Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież Swój Sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl

37 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


sieci handlowe

W Żabce czas na zmiany

fot. Żabka Polska

Żabka powoli zbliża się do końca trwającego już kilka lat rebrandingu swoich sklepów i stawia na cyfrowe rozwiązania, dzięki którym ma być jeszcze bliżej klientów. Czy wprowadzane zmiany przypadną im do gustu, to wciąż pytanie otwarte.

W

swoich obecnych działaniach Żabka stawia na innowacyjność – w proces digitalizacji zaangażowane jest 10% całej organizacji. W opracowywaniu nowoczesnych rozwiązań, których celem jest udoskonalenie funkcjonowania sklepów sieć współpracuje m.in. z  Microsoftem. Firma inwestuje również w nowe kanały komunikacji z klientami oraz buduje swoje marki własne – głównie w  segmencie dań gotowych i produktów „on the go”. – Przy pomocy takich narzędzi, jak sztuczna inteligencja analizujemy potrzeby i preferencje naszych klientów. Wiemy, że są oni coraz bardziej zapracowani i zabiegani, mają mniej czasu i  wolą przeznaczać go na przyjemności lub inne życiowe obowiązki, niż stać w  kolejkach. Nowy format naszych sklepów jest odpowiedzią na ich potrzeby – powiedziała Anna Grabowska, Wiceprezes Zarządu ds. Ko-

mercyjnych w Żabce. Z  przedstawionego przez nią opisu można wywnioskować, że sieć celuje przede wszystkim w  młodszych klientów, którzy z zakupami potrafią uporać się w mgnieniu oka. Wyraźnie widać to także w działaniach promocyjnych Żabki, która do współpracy zaprosiła grupę Abstrachuje – youtuberów znanych szczególnie wśród młodzieży i tzw. młodych dorosłych. Warto jednak zapytać, gdzie w  tym wszystkim miejsce dla starszej klienteli, często dominującej np. na wielkomiejskich osiedlach – już teraz w naszym kraju mamy ponad 7 milionów emerytów, a  ich odsetek ciągle rośnie. Czy zatem sieci na pewno wyjdzie na dobre tak mocne stawianie wyłącznie na młodych konsumentów? Sieć mocno stawia na uruchomioną w maju aplikację żappka, z której skorzystało już ponad 1,7 mln użytkowników, a  w  planach jest zwiększenie tej liczby do 3 mln. Samo pobranie aplikacji to oczywiście nie wszystko, trzeba jeszcze przekonać klientów do korzystania z niej. Aby to zrobić, należy bezustannie usprawniać jej funkcjonowanie, a z tym wciąż bywa różnie. Przeglądając opinie wystawiane przez jej użytkowników, możemy natknąć się na informacje o niedociągnięciach. Oczywiście nie przekreśla to wysiłków Żabki na tym polu, ale z  pewnością jest sygnałem, że wciąż wiele można poprawić. Swojej aplikacji o  nazwie frappka doczekali się także franczyzo-

38 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

biorcy – pozwala ona m.in. analizować dane sprzedażowe sklepu w czasie rzeczywistym. Cyfrowa rewolucja ma dotknąć także same sklepy ­– już dziś w  ponad 100 z  nich znajdują się systemy ekranów pozwalających na dynamiczną i kontekstową komunikację w placówce, które umożliwiają interaktywną komunikację z klientem i dynamiczną zmianę treści marketingowych. Na II połowę 2020 r. planowane jest zakończenie przeprowadzanej od 3 lat modernizacji sklepów – do tego czasu na szyldach wszystkich placówek sieci powinno gościć „uśmiechnięte” logo. Dodatkowo, z rynku znikną sklepy Freshmarket – zostaną one przekształcone do nowego formatu Żabki. Niewątpliwie Żabka ma szansę wyznaczyć trendy w  handlu, ale jej działania rodzą też kilka pytań. Przede wszystkim, kiedy rynek powie „stop” otwarciom kolejnych sklepów – wygląda na to, że sieć wcale nie chce zwolnić i  będzie dynamicznie się rozwijać, ale czy w tym szaleństwie jest metoda? Już teraz w dużych miastach w  promieniu kilkuset metrów można natknąć się na kilka sklepów Żabki. Czy nie zbliżamy się do punktu, w  którym będzie ich zwyczajnie za dużo? I czy klientów nie zacznie irytować, gdy na każdym skrzyżowaniu w  mieście będzie na nich zerkać – nawet jeśli uśmiechnięte – logo Żabki? ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

39 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Jubileusz „Społem”

150. urodziny

Spółdzielni Spożywców „Społem”

fot. Kancelaria Prezydenta RP

fot. Kancelaria Prezydenta RP

12 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się oficjalna uroczystość z okazji 150-lecia Spółdzielni Spożywców „Społem”. Wzięli w niej udział m.in. spółdzielcy z całego kraju, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych.

Z

gromadzonych gości przywitał Ryszard Jaśkowski – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, a wśród nich znaleźli się m.in. Sekretarz Stanu w  Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, Prezydent Euro COOP Mathias Fiedler, Wiceminister Rodziny, Pracy i  Polityki Socjalnej Kazimierz Kuberski, Pzewodniczący ZO Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski, Przewodniczący Federacji Pracowników Handlu NSZZ Soli-

darność Alfred Bujara oraz prezesi organizacji kupieckich – Jan Rakowski z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i Tadeusz Zagórski z ZPHiU. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym Prezydent napisał m.in.: „Cieszę się, że historyczna nazwa „Społem” nie zniknęła z  polskiego krajobrazu gospodarczego i  że w  nowych już realiach ekonomicznych potrafią Państwo z  sukcesem prowadzić

40 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

prężną działalność. Trwanie tradycyjnych marek, stanowiących świadectwo wielopokoleniowych dokonań Polaków, jest wyrazem patriotyzmu gospodarczego i dbałości o  pielęgnowanie rodzimego potencjału.” Następnie w jego imieniu minister Andrzej Dera odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi panią Annę Tylkowską – Prezes Zarządu „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowani zostali m.in. Helena Gontarz – prezes zarządu PSS „Społem Kielce” oraz Adam Sosnowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej KZRSS „Społem”. Tego wieczoru wręczono także pamiątkowe medale przedstawicielom najstarszych spółdzielni. W  dalszej części uroczystości odczytano listy od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a  Ryszard Jaśkowski przedstawił historyczny rys „Społem”, który zakończył apelem do władz o wprowadzenie ustawy regulującej zasady sprawiedliwego handlu. Na koniec uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać koncertu fortepianowego w  wykonaniu Karola Radziwonowicza, który zaprezentował m.in. dzieła Fryderyka Chopina, oraz skosztować urodzinowego tortu podczas uroczystego bankietu. ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

41 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


DETAL

Nie boimy się wyzwań Jacek Ratajczak: Od kiedy datują się Pana związki z branżą FMCG? Jakie były początki? Stanisław Wołk: Mój związek z  branżą FMCG rozpoczął się w 2000 r. Jak każdy, kto chce stworzyć platformę do sprzedaży mięsa i wyrobów wędliniarskich, poszukiwałem sklepów i  lokali, które spełniałyby moje oczekiwania, czyli przede wszystkim spełniały warunki lokalizacyjne i techniczne. Z czasem rozszerzaliśmy i  wzbogacaliśmy naszą ofertę o artykuły spożywcze, przemysłowe, kosmetyczne. I  tak powstała sieć sklepów, która obecnie działa pod szyldem „Kłodzka Chata”.

asortyment, zakupy samoobsługowe. Z kolei sklep w Kłodzku przy ul. Lutyckiej 21 jest małym marketem o powierzchni 100 m2, również bogato zaopatrzonym i  samoobsługowym. Jest jeszcze sklep w Polanicy Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 1 o powierzchni 200 m2, także znakomicie zaopatrzony i  samoobsługowy.

Atutem sieci jest na pewno bogata oferta wędlin i wyrobów garmażeryjnych. Czy klienci to doceniają? Tak, klienci bardzo chwalą sobie nasze stoiska mięsno-wędliniarskie. Podkreślenia wymaga również fakt, właściciel sieci sklepów „Kłodzka Chata”, W  którym momencie zdeże ogromną część asortylaureat Hermesa Handlowego cydował się Pan na wejście mentu wędlin i  wyrobów w  sklepy detaliczne? Jakie garmażeryjnych produku„Poradnika Handlowca” w 2019 r. czynniki o  tym zadecydojemy we własnym, niewielwały? kim zakładzie produkcyjTak na poważnie, to nie bardzo pamiętam, co mnie nym. Nad jakością czuwają rzemieślnicy z  długim skłoniło do tej decyzji, ale zapewne sprzyjająca kostażem w przetwórstwie i obróbce mięsa. Udało się niunktura, wiara w powodzenie podejmowanych denam zdobyć zaufanie klientów dzięki produkcji tracyzji, wiek oraz struktura organizacji, którą w tym dycyjnej, z  mięs wyselekcjonowanych, kupowanych czasie budowaliśmy w ramach firmy. od ponad 20 lat, od tego samego sprawdzonego, polskiego producenta. Hodowca ten produkuje trzodę Jak dziś wygląda potencjał sieci „Kłodzka Chata”? w cyklu zamkniętym (tzn. od prosiaka do tucznika) Jak duże są poszczególne placówki, ile osób Pan zai  to wszystko w  swoim gospodarstwie rolnym, któtrudnia? re liczy 3000 ha, tworząc pełne zaplecze żywieniowe Obecnie sieć sklepów skurczyła się dość radykaldla produkcji mięsnej. nie z  powodu zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat, głównie z powodu tzw. marketyzaZa co jeszcze klienci – Pana zdaniem – cenią sobie cji w  handlu polskim. Aby przetrwać, musieliśmy zakupy w sklepach pod marką „Kłodzka Chata”? się przekształcać, zamykając mało rentowne plaReagujemy na wszystkie uwagi i  sugestie naszych cówki. Na dzień dzisiejszy potencjał „Kłodzkiej Chaklientów, czy to na temat asortymentu, czy też jakości ty” to „Sam” o powierzchni 1400 m2 i dwie placówoferowanych artykułów i produktów. Również nasza ki o łącznej powierzchni 300 m2. Łącznie zatrudniaoferta warzywno-owocowa, bogaty asortyment, zamy 50 osób. opatrzenie dwa razy w tygodniu, daje gwarancję, że oferta jest świeża. Staramy się też o miłą atmosferę Jaki charakter mają poszczególne Pańskie sklepy? w  przestrzeni sklepu oraz kompetentną i  uprzejmą Sklep w Kłodzku przy ul. Wyszyńskiego 10 to typoobsługę. Cały czas jesteśmy wyczuleni na pojawiająwy supermarket – duża powierzchnia, bardzo bogaty ce się nowe trendy żywieniowe i uzupełniamy ofertę.

Stanisław Wołk

42 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


DETAL

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

43 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


fot. archiwum prywatne

DETAL

Nasza oferta handlowa to m.in. artykuły wrażliwe i o krótkim terminie przydatności do spożycia. Dużym atutem jest też nasza kadra pracownicza. Pracują u nas osoby związane z nami od ponad 20 lat, co przekłada się na duże doświadczenie i świetną jakość świadczonych przez nas usług.

nościowe kosze z artykułami oferowanymi w sklepie. Jeśli nie posiadamy produktu poszukiwanego przez klienta, po zgłoszeniu braku jak najszybciej go uzupełniamy. Ponadto można u nas zakupić kwiaty, zamówić wiązanki, naprawić zamek w  drzwiach samochodu, stacyjkę, dorobić klucz, zapłacić za prąd, gaz, zrealizować inne usługi finansowe.

Mocno akcentujecie także czynnik ekologiczny. W jaki sposób przejawiają się związki „Kłodzkiej Chaty” z modną ostatnio ekologią? Przede wszystkim segregacja odpadów. Zakupiliśmy również belownicę makulatury oraz zgniatarkę odpadów organicznych. Podpisaliśmy umowy i  oczekujemy na dostawę stosownych pojemników, wprowadzamy papierowe torby. Kładziemy duży nacisk na optymalizację zamówień, aby unikać przeterminowania artykułów spożywczych.

Prowadzi Pan stronę internetową swojej sieci, korzysta z takich narzędzi jak Facebook. W  jakim stopniu ułatwia to kontakt z klientami? Tworząc stronę internetową i  profil na Facebooku, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Na stronie i na profilu umieszczamy bieżące informacje o  promocjach, nowych towarach lub usługach. Zamieszczamy również relacje z  wydarzeń, w których bierzemy udział bardzo często jako sponsor lub darczyńca, ponieważ filantropia towarzyszy nam od początku działalności.

Stawia Pan także na dodatkowe usługi. Na co, oprócz zakupu żywności, może liczyć klient przekraczając progi „Kłodzkiej Chaty”? W naszych sklepach można złożyć indywidualne zamówienie na wyprodukowanie pieczeni, kurczaka, królika, czy na inne danie – jesteśmy otwarci i  nie boimy się wyzwań. Realizujemy również bardzo dużo Reklama str. 85 zleceń na okolicz-

!

ść

wo

No

Czy Hermes „Poradnika Handlowca” był dla Pana zaskoczeniem, jakie znaczenie dla Pana osobiście ma ta nagroda? Zaskoczenie to mało powiedziane, to był szok, że jednak nasza działalność jest dostrzegana, że te starania o zaspokojenie coraz bardziej wyszukanych gustów i oczekiwań konsumenta zostały zauważone i ocenione. Hermes to jakby odpowiednik filmowego „Oskara”. Nasza działalność, jak by nie mówić – na prowincji, opiera się dehumanizacji handlu, większość naszych klientów znamy i mamy bezpośrednie kontakty, nie są dla nas anonimowi. Ponadto staramy się być inni, wyróżniać się wśród zalewu sklepów sieciowych i mamy nadzieję, że to nam się udaje. ▼

44 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Szkoła Główna Handlowa

Koniunktura w handlu

fot. BigstockPhoto.com

„Poradnik Handlowca” od wielu lat współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, m.in. publikując na swoich łamach od samego początku cykliczne wyniki badań dotyczących koniunktury w rodzimym handlu. Informacje zawarte w niniejszym artykule oparte są na wynikach 103. ankietowego badania koniunktury przeprowadzonego przez IRG SGH i dotyczą III kwartału 2019 r.

K

oniunktura w handlu w  III kwartale 2019 r. uległa pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się o 2,8 punktu i obecnie wynosi -1,5 punktu. Jest również niższa od średniej dla III kwartału z  ostatnich 10 lat (wynosi ona -0,1 punktu) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,2 punktu w III kwartale 2018 r.). W  przekroju według wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych, odnotowano wzrost wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 100 osób (z  9,1 punktu do 19,6 punktu) oraz tych, które zatrudniają od 21 do 50

pracowników (z -7 punktów do 0,7 punktu). Duży spadek (o 32,2 punktu) zaobserwowano dla grupy przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 100 osób. W  przypadku małych przedsiębiorstw (do 20 pracowników) wskaźnik koniunktury obniżył się do poziomu -4,8 punktu. W przekroju według rodzaju działalności handlowej pogorszenie koniunktury zanotowały wszystkie grupy przedsiębiorstw, niezależnie od formy prowadzonej działalności. Największy spadek zanotowały przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową (z  8,9 punktu do 0,4 punktu). Pomimo spadku (o  8,1 punktu) dodatnią wartość, na poziomie 2,3 punktu, wskaźnik ko-

46 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

niunktury utrzymał dla przedsiębiorstw trudniących się sprzedażą we wszystkich formach (hurtową, półhurtową oraz detaliczną). Najmniejszy spadek, tj. z -3,3 punktu do -4,5 punktu, odnotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną. Podobnie jak w  poprzednim kwartale była to jedyna grupa z ujemną wartością wskaźnika koniunktury. W  przekroju według miejsca prowadzenia działalności pogorszenie się koniunktury zarejestrowano jedynie dla przedsiębiorstw funkcjonujących w  małych miastach (z poziomu -3,3 punktu do poziomu -22,3 punktu). Najwyższe wzrosty i  dodatnie wskaźniki koniunktury odnotowały z  kolei przedsiębiorstwa funkcjonujące w średnich miastach (o  4,8 punktu) oraz na wsiach (o 2,4 punktu). Od początku prowadzenia badań koniunktury w  handlu przedsiębiorstwa niezmiennie wymieniają trzy czynniki utrudniające jego rozwój: silną konkurencję, wysokie koszty zatrudnienia pracowników i  niedostateczny popyt. Tak też było w III kwartale 2019 r. W porównaniu z II kwartałem 2019 r. wzrósł odsetek ankietowanych przedsiębiorstw wskazujących na wysokie koszty zatrudnienia pracowników


Szkoła Główna Handlowa

(z 69,5% do 74,9%). Spadł natomiast odsetek ankietowanych wskazujących na konkurencję (z  77% do 75,3%) oraz niedostateczny popyt (z  47,9% do 47,5%). W  dalszej kolejności uczestnicy badania wymienili: zbyt małą powierzchnię sprzedaży i magazynów, wysokie oprocentowanie kredytów oraz ich niską dostępność. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o  ogólną sytuację przedsiębiorstw handlowych pogorszyła się w porównaniu z  II kwartałem 2019 r. o  5,4 punktu, osiągając wysokość -4 punktów (niższą od poziomu zanotowanego rok wcześniej o  3,2 punktu). Przedsiębiorstwa spodziewają się poprawy swojej ogólnej sytuacji w najbliższych miesiącach (wartość salda prognostycznego wynosi 2 punkty). Pogorszyła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlowych. Wartość salda pozostała ujemna (-10 punktów) i  niższa od wartości z  III kwartału 2018 r. (o  10,4 punktu). Rozkład odpowiedzi był następujący: 17,6% badanych przedsiębiorstw uznało, że względem II kwartału 2019 r. ich sytuacja finansowa poprawiła się, 54,8% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja nie uległa zmianie, natomiast 27,6% badanych odnotowało jej pogorszenie się. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się dalszego pogorszenia swojej sytuacji finansowej w  kolejnych miesiącach (wartość salda prognostycznego wynosi -1,8 punktu). W  ciągu ostatniego kwartału wartość salda odpowiedzi na pytanie o  wielkość zakupów od dostawców krajowych obniżyła się z  6,8 punktu do -3,6 punktu. Jest również niższa od wartości zanotowanej w III kwartale 2018 r.

47 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


(o 6,6 punktu). Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się wzrostu zakupów od dostawców krajowych w  najbliższym okresie. Wzrosła wartość salda odpowiedzi na pytanie o  wielkość zakupów od dostawców zagranicznych (z  poziomu -7,6 punktu do -2,5 punktu). Pomimo wzrostu pozostała ujemna, lecz wyższa niż w  III kwartale 2018 r. (wówczas -14,7 punktu). Na bieżącą wartość salda złożyły się następujące odpowiedzi: 13% respondentów zwiększyło – w  porównaniu z  II kwartałem 2019 r. – zakupy od dostawców zagranicznych, 71,5% utrzymało je na dotychczasowym poziomie, natomiast 15,5% zmniejszyło je. Zdaniem handlowców, w  kolejnych miesiącach wielkość zakupów od dostawców zagranicznych również się obniży, choć w  mniejszym stopniu (wartość salda prognostycznego wynosi -2 punkty). W ciągu kwartału wielkość zatrudnienia w handlu zmniejszyła się z poziomu -6,6 punktu do -13,9 punktu. Jest zbliżona do poziomu odnotowanego w  analogicznym okresie 2018 r. (wówczas -12,2 punktu). Przedsiębiorstwa planują redukcję zatrudnienia w  najbliższych miesiącach. W  62,2% ankietowanych przedsiębiorstw handlowych ceny wzrosły w  porów-

Reklama str. 93

fot. BigstockPhoto.com

Szkoła Główna Handlowa

naniu z II kwartałem 2019 r., w 32,8% ceny nie zmieniły się, a  w  5% obniżyły się. Uczestnicy badania spodziewają się dalszego wzrostu cen w  następnych miesiącach. Zmniejszył się wolumen sprzedawanych towarów. Wartość salda spadła o 10,4 punktu i obecnie wynosi -9,9 punktu. Jest niższa od poziomu sprzed roku (była wówczas równa -1,3 punktu). Na obecną wartość salda złożyły się następujące odpowiedzi: 18,5% przedsiębiorstw handlowych uznało, że w  III kwartale 2019 r. względem II kwartału 2019 r. wolumen sprzedawanych przez nie towarów zwiększył się, 53,1% respondentów wskazało, iż utrzymał się on na tym samym poziomie, natomiast u  28,4% ankietowanych nastąpił spadek. Przedsiębiorstwa handlowe przewidują spadek wielkości sprzedaży w najbliższym półroczu. Ogólna sytuacja przedsiębiorstw handlowych w  III kwartale 2019 r. została przez nie oceniona jako dobra. Wartość salda odpowiedzi na to pytanie wynosi 8,3 punktu i  jest niższa od 10-letniej średniej o  1,7 punktu. Rozkład odpowiedzi jest następujący: 19,3% badanych przedsiębiorstw

48 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 69,7% za średnią, natomiast 11% za słabą. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się pogorszenia swojej ogólnej sytuacji ekonomicznej w nadchodzącym półroczu (wartość salda prognostycznego jest równa -3,7 punktu). Wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące konkurencji na rynku zmniejszyła się o 16,6 punktu w stosunku do poprzedniego kwartału, osiągając poziom 30,5 punktu. Jest on również niższy od wartości odnotowanej w  analogicznym okresie 2018 r. (wówczas 42,8 punktu). Rozkład odpowiedzi był następujący: 30,9% ankietowanych przedsiębiorstw uznało, że w  III kwartale 2019 r. względem II kwartału 2019 r. konkurencja dla nich wzrosła, 68,7% nie zauważyło zmiany, zaś 0,4% odnotowało jej spadek. W  najbliższym okresie przedsiębiorstwa spodziewają się jednak wzrostu zagrożenia konkurencyjnego. ▼ Katarzyna Majchrzak Instytut Rozwoju Gospodarczego Szko ła G łówna Handlowa w Warszawie


Alkohole równiejsze niż nabiał

Wódki Whisky

Mleko

Jogurty

Serki słodkie i homogenizowane Mleczne desery

Śmietana

Masła i margaryny

Publikowane dane są opracowaniem własnym Eurocash na podstawie posiadanych danych Nielsen

Najwięksi producenci alkoholu i produktów świeżych zostali ocenieni przez analityków Grupy Eurocash w  ramach 3. edycji rankingu „Równi w Biznesie” pod kątem ich strategii wobec małopowierzchniowych sklepów detalicznych. Konsumenci mogą być zadowoleni tylko z wyników w kategorii piwa, wódki i whisky. – Z rankingu jednoznacznie wynika, że na równym traktowaniu klientów wszystkich sklepów najbardziej zależy mniejszym producentom – mówi Pedro Martinho, Członek Zarządu Grupy Eurocash. – Najwięksi producenci najlepsze cenowo oferty zwykle kierują głównie do dyskontów i supermarketów, co powoduje, że klienci osiedlowych sklepów swoich ulubionych produktów nie kupują tam, gdzie mają najbliżej. Co nie oznacza, że udają się po nie do oddalonego sklepu. Często nie kupują ich wcale lub wybierają produkt innego producenta – dodaje. Zjawisko to widać na rynku jogurtów. Podobnie jest z  mlecznymi deserami. Również na rynku masła i margaryny próżno szukać w  czołówce rankingu największych producentów. Równie słabo prezentują się najwięksi producenci śmietany. Jedynym wyjątkiem jest rynek mleka, na którym SM Mlekpol, mimo że jest liderem sprzedaży, znajduje się też w pierwszej trójce rankingu „Równi w Biznesie”. Czołowe miejsca w  rankingu browarów zajmują dwaj najmniejsi z  czołowych producentów piwa: Perła – Browary Lubelskie i  Van Pur. W  porównaniu z  poprzednim rokiem awansował największy gracz na rynku – Kompania Piwowarska (Asahi), który jest trzeci (w 2018 r. był 5.). Ewenementem w  skali całego rankingu jest rynek wódki, ponieważ kolejność producentów w „Równych w Biznesie” niemal pokrywa się z kolejnością na liście największych producentów. Oznacza to, że Roust i  Stock, jako liderzy rynku wódek w Polsce jednakowo traktują wszystkie kanały sprzedaży. Za zrównoważony można też uznać polski rynek whisky, mimo że w rankingu przewodzi Stock, który jest dopiero 5. na liście największych producentów. Jednak niewiele gorsze niż Stock oceny uzyskała cała czołówka rynku, a przede wszystkim Brown-Forman i Pernod Ricard. O miejscu firmy w rankingu zadecydowały punkty przyznane za: poziom cen w różnych kanałach sprzedaży, zrównoważoną dystrybucję, udział rynkowy, kontrybucję do wzrostu oraz dedykowane produkty. Obliczenia dotyczące poszczególnych firm były robione na podstawie posiadanych danych Nielsena za okres czerwiec 2018 – maj 2019, pochodzących z dyskontów, supermarketów i sklepów małoformatowych.

Zlecony materiał promocyjny

Piwo


Oblicza handlu

Handel silny

mocą napędzających go trendów Sektor handlu doszedł do momentu głębokiej zmiany jakościowej. Splotły się zmiany w świadomości klienta, który więcej wie, umie i oczekuje, z nowymi możliwościami i operacjami biznesu. Mówimy o rewolucji strategicznej, technologicznej, operacyjnej sektora handlu i o gwałtownej przemianie relacji handlu ze swym otoczeniem biznesowym.

D

zieje się wiele. Futurystyczne wizje multi i omnichannel sprzed dekady są dzisiejszą codziennością – jako praktyka przodujących i  jako obawa nienadążających firm handlowych. Powstają żywiołowo i są kreowane procesy wywierające znaczący wpływ na sektor. Dzieją się one w  wielkiej skali, choć w  bardzo konkretnych miejscach – sklepach, firmach, na zapleczu dostawczo-usługowym. Widzimy trendy, czyli co…? Myślę, a jest też po temu stosowna lektura, że są to pewne cechy wyróżniające się w jakiejś sferze życia, zauważalne powszechnie i istotnie wpływa-

Reklama str. 107

jące na tę sferę, zmieniające ją – na dobre lub złe, w zależności od poglądu na plusy i minusy tego świata. W  momentach przesilenia, a  taki czas mamy dziś w  handlu polskim i  światowym, trendy zmieniające codzienność wskazują na rychłą odmienną od „dziś” przyszłość. Co będzie z handlem? Osłabi, czy umocni swą pozycję wobec innych branż i  sektorów, czy nie? Dla Polski i jej gospodarki to pytanie kluczowe. Krajowe firmy muszą mieć gdzie kupować i  gdzie sprzedawać, bo nie zastąpi – szczególnie w  nadchodzącej dekoniunkturze – silnego rynku wewnętrznego najdynamiczniejszy nawet eksport, szczególnie w  zakresie towarów FMCG. Wiele silnych eksportem gospodarek, nie doceniając go, doznało bolesnych przebudzeń, np. Japonia. Dziś obserwowane trendy rynku wskazują na progres i  korzystną zmianę, ale kilka skumulowanych błędów wobec sektora może to odwrócić. Popatrzmy więc na zaobserwowane trendy naszego handlu i zawarte w nich „szanse i  niuanse”. Trendy dzisiej-

50 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert

szego rynku FMCG nawiązują do zdrowia, natury, wygody zakupu i płatności, personalnego dopasowania oferty do oczekiwań, także wielokształtności i elastyczności kanałów zakupowych i  komunikacyjnych przed, w  trakcie i  po kupowa-

Imperatyw wygody rozsadza znane modele zakupów, przekierowując je ze sklepu na ekran – i odwrotnie.

niu. Wyniki sprzedażowe rynku wskazują zaś, że z tymi trendami rynek rozwija się dobrze – szybko i wielokształtnie. Pomimo niektórych antyrynkowych rozwiązań regulacyjnych. Na początku roku pojawiło się szereg klasyfikacji i ana-


Oblicza handlu

liz rzeczonych tendencji. Zasugerowano mi, by wrócić do ich opisu i interpretacji, dokonanych na początku roku przez M. Cichecką z  Nielsena. Skorzystałem z tej rady i nie żałuję – to rzeczywiście prosty i instruktywny podział tendencji rynku detalicznego FMCG. Wyróżniła: trend prozdrowotny, trend patriotyzmu zakupowego, personalizowanie ofert, rozwój kanałów z  udziałem e-commerce, trend convenience (wygody zakupu) oraz rosnącą wrażliwość klienta na promocje. Wskazała też na rosnącą rolę nowego kanału detalicznego – sklepów stacji benzynowych, ale to nieco inna historia. Wzmiankowane trendy realizują się we wszystkich segmentach rynku sektorowego, choć w każdym z nich, a nawet w każdym z formatów handlowych realizują się inaczej. Owa „realizacja inaczej” to jednak rzecz nieprosta. Zaistniałe trendy uruchamiają bowiem bardzo zróżnicowane synergie (współwspieranie się tendencji). Dzięki temu zjawisku powstają nowe modele handlowania, oparte o  wielokanałowy system komunikacji i sprzedaży. Czy to w formule multichannel (wiele kanałów do alternatywnego wyboru), czy omnichannel (nieokreślona ilość i  formuła uruchamiania kanałów sprzedażowo-komunikacyjnych, uruchamianych jednocześnie, w  sposób synergiczny najczęściej). Tendencja ta to swoisty trend łączenia trendów poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i  organizacyjnych. Wniosek z  tego wyprowadzam taki, że trendy handlowe nie występują w  izolacji, łączą się i  generują całe wiązki zjawisk i procesów o  zasięgu sektorowym. Gdyby nawet zidentyfikować jeden trend, to nie mając innego, po-

51 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Oblicza handlu

wiązanego z nim, prawdopodobnie popełnialibyśmy błąd przeoczenia go. Spróbujmy oto przepuścić przez pryzmat realiów poszczególnych segmentów i formatów handlowych zjawiska trendu personalizowania ofert, promocji i sprzedaży. W jednym miejscu będzie to powrót do przeszłości, bo przecież personalizacja to relacje osobiste sklepu z  klientem. Ale gdzie indziej, dajmy na to w nowoczesnej sieci wielu sklepów (dużych bądź małych – wielkość ma tu bardzo drugorzędne znaczenie), uruchamia się skomplikowany system indywidualizowanego ofertowania i  promocji. Wykorzystuje on technologie fencingowe (lokalizacyjne i  budujące profile klientów w  wielkich bazach danych o  nich) dla budowy interaktywnej lojalności

klienta wobec sklepu i odwrotnie, co nie mniej ważne. Efekt tu i tu jest ten sam – przekonanie, że to mój sklep, oferujący coś dla mnie. To już się dzieje, co potwierdzają kolejne strategie znanej sieci convenience i  transnarodowej sieci multiformatowej z nowym konceptem hipermarketu. Użyty, metaforyczny pryzmat rzuca od razu też światło na inne trendy. Towarzyszy mu bowiem w sposób oczywisty trend ulegania wygodzie zakupu i  oszczędności czasu, trend skłonności do korzystania z  e-commerce i  rosnącej wrażliwości na promocję. Imperatyw wygody rozsadza znane modele zakupów, przekierowując je ze sklepu na ekran – i  odwrotnie. Nie mówiąc o  pukających do naszych lodówek sieci interne-

Reklama

52 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

tu rzeczy, którym już bardzo niedaleko do nowych algorytmów personalizacji i budowy profilu klienta. Zaspokajanego dzięki sprzedaży omnichannelowej, wzbogacanej interakcjami komunikacyjnymi klientów, handlowców, doradców, np. kulinarnych. Z  góry wiadomo, jakie biznesy handlowe, w  środowisku wielkomiejskim przynajmniej, zdobywać będą pozycję konkurencyjną. Nie wyklucza to innych scenariuszy w  środowisku lokalnym, bardziej tradycyjnych, ale i  tak postulaty, by tworzyć „specjalny” kanał tradycyjnej sprzedaży „furmankowo-targowiskowej” o  krótkim łańcuchu dostawy niosą zawstydzenie i  „skansenizację” handlu w  małych miejscowościach. Pomyślmy tu o  wielotysięcznych franczyzach. Czy


Oblicza handlu

to się komuś spodoba, czy nie – stoi przed nimi wyzwanie szybkiej modernizacji systemu i poszczególnych sklepów. Co z nimi będzie, gdy rynek się zaostrzy (tak zadziała technika i  supertania sprzedaż bezpośrednia), a  daniny publiczne nie pozwolą na zainwestowanie w nowoczesność? Ciekawy jest trend patriotyzmu konsumenckiego. Wyrasta on bardziej niż z  sentymentu, z  prozy trzeźwego wyboru polskich produktów – we wszystkich kanałach sprzedaży. Decydują walory smakowe i zdrowotne. To dobra i potrzebna tendencja, pod warunkiem nienadużywania jej przez politykę i  niezamykania w  kleszczach ustawy gwarantującej znakowaną polskość. Jak bowiem, wskutek ewolucji rynków surowcowych, osiągać ustawową polskość, gdy np. wyrabia się według polskich receptur wędlinę z  importowanego surowca? Efekty naginania tego trendu mogą dać odwrotny od założonego efekt, a nawet ośmieszyć. Zagadnieniem szczególnym jest trend nazwany prozdrowotnym (zdrowotnym). Zdrowie jest silnym motywatorem zakupu, więc rewolucja informacyjno-promocyjna w sposób oczywisty wspiera ten trend. Znowu więc pojawiają się synergie i zachęty do nowych konceptów sprzedażowych. Żywność na rynku niezdrowa być nie może – tak mówi prawo, ale może być zdrowa na nieskończoną ilość sposobów, czego świadomość i  naprężanie kryteriów oceny zrodziło trend i jego synergie. Na przykładzie zdrowia, technologii, personalizacji, ba! – patriotyzmu konsumenckiego i  ich powiązań widać zatem wyraźnie, że rynek ma w  sobie moc napędzających go trendów – nie popsujmy tego. ▼

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Zlecony materiał promocyjny

53 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Innowacje w handlu

Nowoczesne technologie w handlu – do czego służą i jakie niosą korzyści?

Handel detaliczny w Polsce znajduje się obecnie pod presją zmian na rynku pracy (brak pracowników i rosnące wynagrodzenia), narastającej konkurencji w branży, zmian w preferencjach zakupowych klientów oraz automatyzacji i rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Automatyzacja i nowoczesne technologie cyfrowe pozwalają ograniczać niektóre dylematy handlu (np. brak pracowników), ale przede wszystkim tworzą nowe możliwości w zarządzaniu firmą, komunikowaniu się z klientem, świadczeniu usług dla klientów.

T

echnologie cyfrowe niewątpliwie zmieniać będą handel, tym bardziej że z badania Instytutu Oxford Economics, przeprowadzonego w  17 krajach pod kątem obecnych i planowanych inwestycji w  nowe technologie wynika, że przedstawiciele branży handlowej są zdecydowanie bardziej zainteresowani ich wdrażaniem niż przedstawiciele innych sektorów gospodarki. Dwóch na trzech przedstawicieli przedsiębiorstw detalicznych twierdzi, że transformacja cyfrowa jest obecnie kluczowa dla przetrwania ich firmy, a  84% pytanych jest zdania, że stanie się ona priorytetem w ciągu 5 lat. Z kolei z badania KPMG wynika, że: – 75% menedżerów już stosuje zaawansowaną analizę danych do poprawy poziomu dostępności towarów i  zarządzania cenami, – 65% inwestuje w  analitykę

danych, a przewiduje się, że w  2019 r. będzie to udziałem 90% menedżerów, – 41% deklaruje inwestycje w  sztuczną inteligencję i  będzie jej używać do zwiększenia rozumienia potrzeb klientów i poprawy ich obsługi. Można oczekiwać, że pogłębiająca się współpraca skleElementy Sprzęt i urządzenia

pów z dystrybutorami oraz procesy integracji firm detalicznych otworzą nowe możliwości cyfryzacji mikro i  małych firm detalicznych. Współczesny handel bowiem coraz bardziej jest zasilany w cyfrowe technologie, które pozwalają na utworzenie baz danych o dostawcach i klientach i wyOpis

To komputery i różne urządzenia służące do przechowywania danych, komunikacji między sprzętowymi elementami systemu oraz między ludźmi a komputerami.

To ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i  zintegrowanych danych przeznaczonych Oprogramowanie dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w  określonym przez twórcę zakresie. Zasoby ludzkie

Ważne, aby zatrudnione osoby potrafiły skorzystać z nowoczesnych technologii i wykorzystać je dla optymalizacji procesów operacyjnych w punkcie sprzedaży oraz budowania relacji z dostawcami oraz klientami.

Elementy organizacyjne

Są to przede wszystkim procedury i instrukcje ułatwiające korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Elementy informacyjne

Jak np. bazy danych o dostawcach, klientach, które są podstawą dla pogłębionych analiz oferty asortymentowej, zapasów, zachowań zakupowych konsumentów.

54 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Innowacje w handlu

korzystanie ich w zarządzaniu firmą, a  także rozwijanie nowych form handlu (e-commerce i m-commerce) oraz doskonalenie obsługi klienta i wykorzystywanie nowych form komunikacji z klientem. Cyfrowe technologie w  handlu obejmują różne elementy, które tworzą systemy pozwalające na kreowanie wartości dodanej dla firmy oraz klientów. W  ciągu najbliższych dwóch lat prawdopodobnie priorytetem dla firm handlowych, również małych, staną się inwestycje w analitykę Big Data. W przypadku firm detalicznych dynamicznie rośnie potrzeba posiadania zbiorów informacji o  zachowaniach klienta i ich analizy. Wyraźnie widać, że przyszłość detaliści zaczynają dostrzegać w  sile danych o klientach i rozwiązaniach, które pozwolą na szybką i  precyzyjną analizę tych danych oraz pomogą wyciągać właściwe wnioski. Chodzi przede wszystkim o wsparcie informacyjne menedżerów w  podejmowaniu decyzji, pozwalających: – po pierwsze – na optymalne kreowanie takiej struktury oferty asortymentowej, aby w  jak największym stopniu była ona dostosowana do szybko zmieniających się potrzeb klientów, – z drugiej zaś – aby struktura oferty asortymentowej pozwalała maksymalizować poziom marży. Z obserwacji praktyki handlowej wynika, że będzie rosło zainteresowanie: – systemami pozwalającymi na korzystanie z  baz danych, będących wsparciem w  podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących procesów zakupu i sprzedaży (system klasy Enterprise Resource Planning – ERP),

55 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


fot. BigstockPhoto.com

Innowacje w handlu

– systemami pozwalającymi na zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management – CRM). Głównym obecnie celem inwestowania w  transformację cyfrową firmy nie jest dążenie do zwiększenia innowacyjności firmy względem innych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnej technologii dla usprawnienia podsta-

Reklama str. 103

pr_diamant_saszetki_teaser_57x50.indd 1

wowych procesów w handlu (m.in. optymalizacja zapasów, rozwój nowych form komunikacji z  klientem) oraz maksymalizacji marży i  obniżki kosztów handlowych. Ponadto menedżerowie podkreślają, że inwestowanie w  nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jest dobrym startem do rewolucji cyfrowej, która już wkrótce nastąpi w handlu. Ponadto można spodziewać się w handlu detalicznym rosnących nakładów inwestycyjnych w  poprawę i  przyspieszenie obsługi klienta, np. dzięki nowym technologiom zniknie wąskie gardło, jakim jest płatność za zakupy, bowiem odpowiednie czujniki będą skanować karty kredytowe i  pobiorą należną sumę za wybrane towary po wyjściu klienta ze sklepu. Z  wyników badań realizowanych przez różne organi-

27.09.2019 09:54:04

56

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

zacje wynika, że rosnąć będą nakłady inwestycyjne w rozwiązania w  zakresie Internetu Rzeczy (z  ang. Internet of Things – IoT), który wbrew pozorom wcale nie jest internetem „rzeczy”, lecz danych. Polega na połączeniu materialnych przedmiotów ze sobą i  z  internetowymi zasobami za pomocą rozbudowanej sieci komputerowej. Mogą to być moduły wchodzące w skład inteligentnych punktów sprzedaży, obejmujące np. oświetlenie, instalację grzewczą, urządzenia chłodnicze oraz różne czujniki i  ich czytniki itp. To dzięki Internetowi Rzeczy właściciele sklepów lepiej dopasują ofertę asortymentowo-usługową do oczekiwań klientów, a także obniżą koszty handlowe. ▼ dr Urszula Kłosiewicz-Górecka starszy analityk Polski Instytut Ekonomiczny


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

57 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Ochrona środowiska

Zielone sklepy

– czas podnieść rękawicę Czarne scenariusze przyszłości wieszczą nadejście kryzysu klimatycznego, którego skutkiem mogą być susze, powodzie czy problemy z produkcją żywności. Walka o przyszłość naszej planety toczy się tu i teraz, a udział w niej powinniśmy wziąć wszyscy. Choć w handlu to przede wszystkim duże sieci oraz producenci mają zasoby pozwalające na prośrodowiskowe działania, to i niezależni handlowcy, którzy również zabierają głos w tym artykule, mogą dołożyć do nich swoją cegiełkę.

fot. Patryk Łusiewicz / Poradnik Handlowca

W kierunku ekologicznej oferty

Symboliczny ołówek, który po zużyciu należy zakopać w doniczce z ziemią, aby po kilku tygodniach zebrać plony, np. bazylii, mięty, lawendy, pomidorów czy słoneczników.

N

ieracjonalne pozyskiwanie surowców do produkcji, nadmierne wykorzystanie wody i energii elektrycznej, zanieczyszczenia generowane przez transport, wprowadzanie do obrotu ogromnych ilości opakowań, które bezproduktywnie trafiają na wysypiska, gdzie rozkładają się latami – lista zagrożeń dla środowiska naturalnego ze strony branży FMCG jest długa. Dlatego tak ważne są działania w kierunku jego ochrony, podejmowane na szeroką skalę zarówno przez producentów żywności, dystrybutorów, jak i  sieci handlowe. W  szeregach podmiotów walczących o środowisko, nie powinno zabraknąć również niezależnych handlowców.

Rosnące grono osób odpowiedzialnych w gospodarstwach domowych za zakupy spożywcze interesuje się kategorią produktów ekologicznych i naturalnych. Uwagę przyciąga asortyment wyróżniający się nie tylko certyfikatami rolnictwa ekologicznego, ale również międzynarodowymi oznaczeniami, takimi jak np. Fairtrade czy Rainforest Alliance, którego produkcja jest

Jan Dziadowicz właściciel sklepu „U Jana” w Baranowie Staram się ograniczyć ilość toreb foliowych wykorzystywanych w sklepie. Ponadto oferuję klientom tzw. „torby sześciodniowe”, które dzięki swojej biodegradowalności ulegają szybkiemu procesowi rozkładu. Była próba rezygnacji z  reklamówek, ale produkty na wagę, jak np. ziemniaki są w  nie pakowane. Staramy się przekonywać klientów, żeby przynosili własne torby. Dostępne w  sklepie są również ich płócienne odpowiedniki. Osoby odwiedzające regularnie moją placówkę powoli przyzwyczajają się do tego. Widać zmianę nawyków.

58 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Helena Adamiak właścicielka sklepu w Sanoku W moim sklepie przeszłam już na rozwiązania ekologiczne. Stosuję opakowania materiałowe oraz papierowe – w ofercie występują do wyboru woreczki zarówno duże, jak i małe. Torby foliowe zamierzam wykorzystywać tylko do końca roku, informowaliśmy już klientów, że rezygnujemy z reklamówek i  żeby przynosili również własne torby. Kupujący już się przyzwyczaili do tego rozwiązania, a większość z nich była zadowolona z tego kroku.

możliwie jak najmniej uciążliwa dla środowiska. Uznaniem świadomych konsumentów cieszy się oferta pochodząca od lokalnych dostawców, np. warzyw i owoców. Dzięki krótkiej drodze „od pola do stołu” produkty są postrzegane nie tylko jako bardziej świeże i pozbawione substancji chemicznych, gwarantujących długotrwałe przechowywanie, ale również przyjazne środowisku ze względu na minimalizowanie zanieczyszczenia ze strony transportu. Wielu klientów już teraz z rozmysłem wybiera alternatywne odpowiedniki plastikowych produk-


Ochrona środowiska

tów jednorazowego użytku, tzw. Single Use Plastic, czyli np. plastikowe sztućce i naczynia, słomki, patyczki higieniczne. Unijne regulacje ustanowiły całkowity zakaz sprzedaży tych produktów od 2021 roku. Ważnym zadaniem jakie stoi przed handlowcami jest nie tylko podążanie śladem zielonych trendów i  umożliwianie klientom dokonywania świadomych i  odpowiedzialnych wyborów, ale również edukacja i zachęcanie do zmiany stylu życia na bardziej zrównoważony i przyjazny środowisku.

OK AZJA NA SUPER Z YSK !

Loteria kiego 60 lat majonezu kielec

w ię cej na w w w.k ie le

60 000

i wiele innych nagród

PR OMOC JA trwa

od 01.10 .20 19 do

15.12 .20 19

Zero waste Konsumenci szybko zmieniają swoje nastawienie do plastiku, co przekłada się na ich decyzje zakupowe. Oferta rynkowa jest coraz częściej oceniana nie tylko pod kątem smaku i jakości, ale również materiałów zastosowanych do produkcji opakowań. Klienci doceniają bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania np. szklane, papierowe, wytworzone w 100% z recyklingu. Popularność zyskują inicjatywy zachęcające do ograniczania wykorzystania plastiku, m.in. promowanie własnych toreb na zakupy, np. lnianych, papierowych lub z włókniny pochodzącej z recyklowanych butelek PET, płóciennych woreczków na owoce i warzywa. Wraz z  rozpowszechnianiem się idei „zero waste”, promującej styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska, rośnie zainteresowanie zakupami artykułów spożywczych na wagę, które można zapakować do własnego pojemnika wielokrotnego użytku. Pojawiają się różne innowacyjne inicjatywy idące o  krok dalej, np. testowany w  Poznaniu projekt sieci automatów do sprzedaży środków czystości, m.in. szamponu, żelu do prania, płynu

ck i6 0l at .p l

we dla Tw oic h zys kó w: Sil ne ws pa rci e ma rke tin go

TV

INTERNET

OUTDOOR

SK-PH-131x250-JP.indd 1

59

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

POS

PR

Za m ów ju ż dz iś !

PRASA

2019-09-26 12:03:52


Ochrona środowiska

Edyta Krysiuk-Kowalczyk Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Żywiec Zdrój Nikodem Pankowiak: Wspólnie z partnerami działacie, by w 2025 roku osiągnąć powyżej 90% recyklingu butelek PET w  Polsce. Na jakim jesteście etapie w realizacji tego zobowiązania? Edyta Krysiuk-Kowalczyk: Działamy na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki butelek PET i  ich recyklingu w  Polsce w  różnych obszarach, ponieważ wiemy, że wypracowanie rozwiązania wymaga holistycznego podejścia. Właśnie we współpracy z partnerami, prowadzimy działania zmierzające do zwiększenia stopnia odzysku plastikowych opakowań, żeby przygotować polskich konsumentów oraz obecny system zbiórki butelek PET na nadchodzące zmiany. Przykładem takiej współpracy międzysektorowej, która ma na celu edukowanie Polaków w  zakresie odpowiedniego postępowania z  wartościowym tworzy-

do mycia naczyń, ograniczający produkcję śmieci. Klienci chętnie witają propozycje koncentrujące się na ograniczaniu plastikowych toreb, eliminowaniu plastiku z opakowań, wprowadzaniu opakowań biodegradowalnych. W sklepach dobrze widziane są prasy do makulatury, automaty do odbioru butelek. Rośnie poparcie dla różnych wariantów wprowadzania kaucji na opakowania.

wem – butelką PET po napoju – jest kampania „Działaj z imPETem! ”. Projekt został zainicjowany przez czterech producentów branży FMCG, w tym Żywiec Zdrój, a realizowany jest przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. we współpracy m.in. z  podmiotami gospodarującymi odpadami w  gminach. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w  Polsce. W  2018 roku, w  wyniku projektu, zwiększyliśmy ilości zbieranych i  poddawanych recyklingowi butelek PET w  systemie Rekopolu o ok. 30%. 5-litrowe opakowanie wody Żywiec Zdrój już dziś wykonane jest w pełni z  plastiku z  recyklingu (rPET). Czy jest szansa, że Wasze pozostałe produkty doczekają się podobnych opakowań? Wprowadzając pierwszą w  naszym portfolio butelkę 5-cio litrową wykonaną w 100% z rPET, pokazaliśmy, że gospodarka obiegu zamkniętego może być rozwiązaniem. To nasz kolejny krok, po wprowadzeniu w  2018 roku limitowanej serii butelek 50% rPET, w  stałym zwiększaniu ilości surowców pochodzących z  recyklingu w naszych opakowaniach. Działamy jednak wielotorowo. Wierzymy, że przyszłość opakowań to połączenie plastiku z recyklingu i alternatyw dla plastiku. Dlatego w  2019 roku wprowadziliśmy na rynek nowości – krystaliczną, górską wodę Żywiec Zdrój w  szklanej butelce oraz gazowany napój Sparkles w designerskiej, aluminiowej puszce.

Stop marnotrawstwu żywności Jednym z istotnych zagrożeń dla środowiska naturalnego jest również marnowanie jedzenia. W  Polsce co roku wyrzucamy około 9 milionów ton żywności. W całej Unii Europejskiej liczbę tę szacuje się na 88 milionów ton. Wyrzucone artykuły spożywcze to zmarnowane hektolitry wody oraz energii zużytej do ich

60 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

produkcji, transportu, przechowywania. Dodatkowo rozkładająca się żywność emituje do środowiska szkodliwy metan, który według naukowców jest nawet 20 razy bardziej niebezpieczny niż dwutlenek węgla. W Polsce właśnie weszła w  życie ustawa o  przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która nakłada na sprzedawcę obowiązek zawarcia umowy z organizacją pozarządową dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego. Zgodnie z  ustawą sklepy powyżej 250 m2, których połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, będą musiały zawierać z  organizacjami pozarządowymi umowy

na nieodpłatne przekazanie niesprzedanej żywności. Chodzi wyłącznie o żywność wciąż dobrą do spożycia, czyli będącą w  terminie ważności. Dwa lata od dnia wejścia w  życie nowych przepisów dotyczyć one będą jedynie sprzedawców prowadzących sklepy o  powierzchni większej niż 400 m2. Ustawa nakłada również obowiązek prowadzenia w  sklepach kampanii edukacyjno-informacyjnych skierowanych do konsumentów na temat racjonalnego gospodarowania żywnością. Wprawdzie ustawa o  przeciwdziałaniu marnowaniu żywności obejmie większe sklepy i  sieci handlowe, jednak nic nie


Ochrona środowiska

stoi na przeszkodzie wprowadzić niektóre rozwiązania w małej placówce handlowej, której zależy na proekologicznym wizerunku. Jednym z pomysłów może być zaproponowanie produktów – głównie żywności z krótkim terminem przydatności – po znacznie niższej cenie oraz działania edukacyjne. Oszczędzamy energię Wartym podjęcia działaniem na rzecz ochrony klimatu w  placówkach handlowych jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu dwutlenku węgla na środowisko oraz zaoszczędzenie na energii elektrycznej i  cieplnej. Rozwiązaniem, które może to umożliwić jest modernizacja wyposażenia w kierunku bardziej przyjaznych otoczeniu rozwiązań energooszczędnych. Do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną przyczynia się m.in. wprowadzenie do sklepów ekonomicznych źródeł światła, takich jak świetlówki nowej generacji oraz efektywne oprawy LED, które oprócz korzystnego wpływu na otoczenie przekładają się również na oszczędności finansowe. Do segmentów urządzeń sklepowych, w  których dobrze jest wprowadzić zmiany należą zamrażarki i  chłodziarki. Dzięki coraz powszechniejszemu stosowaniu dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego, na co wpływają przepisy wymuszające stosowanie w  chłodnictwie bardziej ekologicznych rozwiązań, instalacje mogą wygenerować więcej ciepła. Nowoczesne modele są w  stanie odzyskiwać ciepło generowane podczas chłodzenia i  ogrzewać pomieszczenia tym samym powietrzem, oszczędzając tym samym energię cieplną i elektryczną. ▼ Paula Wendland

61 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


PAŹDZIERNIK W FMCG

Kalendarium handlowca 1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu Po raz pierwszy Światowy Dzień Wegetarianizmu obchodziliśmy w 1977 r. To okazja dla właścicieli placówek handlowych, aby wzmocnić w tym dniu ofertę wegetariańskiego jedzenia. 4 października – Światowy Dzień Zwierząt Święto zwierzaków ustanowiono w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji. Spójrzmy na półkę z  ofertą dla właścicieli psów i  kotów, w  jaki sposób można ją urozmaicić. 10 października – Światowy Dzień Owsianki Światowy Dzień Owsianki to pomysł szkockiej organizacji charytatywnej Mary’s Meals, która pomaga najbiedniejszym dzieciom i  sierotom. Święto może być okazją, by zwrócić uwagę klientów na ten produkt. 11 października – Światowy Dzień Jaja Zaakcentujmy w tym dniu rolę jajek w  jadłospisie. Postawmy nie tylko na same jajka, ale podpowiedzmy klientom potrawy, w  których można je wykorzystać. 14 października – Dzień Nauczyciela Dzień Nauczyciela to potoczna nazwa Dnia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzonego rokrocznie 14 października. Należy w tym dniu wzmocnić ofertę bombonierek, czekolad. Słodycze bowiem często są wybierane przez uczniów jako prezent dla ulubionego nauczyciela. 16 października – Światowy Dzień Chleba Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy

Jesień

nie musi być smutna Październik to miesiąc, w którym jesień w pełni pokazuje swe różne oblicza. Bo z jednej strony to piękna i bajecznie kolorowa pora roku, z drugiej w tym miesiącu zdarzają się też deszczowe dni, a nawet pierwsze przymrozki. Ta huśtawka pogodowa wpływa nie tylko na samopoczucie klientów, znajduje również swe odbicie w ofercie handlowej sklepu.

Jesienny asortyment Jesienią z uwagi na niższe temperatury i  coraz krótszy dzień o  wiele szybciej niż latem czy wiosną tracimy ciepło z naszego organizmu. Warto w  tym okresie szczególnie zadbać o  dobre funkcjonowanie. Aby jesień nie kojarzyła się z czasem ciągłego chorowania (grypa, przeziębienie, katar), z kiepskim depresyjnym samopoczuciem i  ustawiczną tęsknotą za słońcem, należy zmodyfikować jadłospis. Doświadczony handlowiec powinien zatem w  październiku postawić na produkty pozwalające walczyć z  panoszącymi się wokół bakteriami i wirusami. Gdy spada temperatura, organizm domaga się więcej kalorii, by się rozgrzać i  więcej składników odżywczych, aby skutecznie bronić się przed infekcjami. Jesienna dieta powinna obfitować w rozgrzewające i odżywcze posiłki. Muszą się w  niej znaleźć produkty, w  których w  dużej ilości znajduje się witamina D. Odgrywa ona bowiem ogromną rolę w  podtrzymywaniu sprawności układu odpornościowego. Witaminę D zawierają głównie tłuste

62 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

ryby morskie – najwięcej śledź i makrela, występuje też w  jajach i żółtym serze. Postawmy też w październiku na rozgrzewające organizm zupy. Co ważne, zupy w  zdecydowanej większości są niskokaloryczne. Dzięki temu nie będziemy się martwic o dodatkowe kilogramy, które później trzeba będzie zgubić. Bardzo dobrym dodatkiem do zup jest np. fasola czy soczewica. Październik to również czas aronii, z  której możemy robić nie tylko soki czy syropy lub dżemy. Aronia to także suszone owoce oraz konfitury. Październik to też grzyby… tu oferta jest spora. Suplementy diety Odpowiednio zbilansowana dieta powinna być głównym źródłem składników odżywczych, jednak to może nie wystarczyć. W  takim przypadku wskazane będzie sięgnięcie po suplementy diety, które uzupełnią niedobory. Zwłaszcza gdy dokuczać nam będzie przeziębienie czy jesienne osłabienie. Stąd półka z  tym asortymentem, usytuowana z  reguły w strefie kasy, powinna zdecydowanie preferować preparaty


PAŹDZIERNIK W FMCG

zapobiegające typowym dla tej pory roku przypadłościom lub łagodzące ich skutki. Suplementy diety poprawią odporność, wzmocnią organizm i złagodzą negatywne reakcje na zmiany pogody. Jakie suplementy warto brać jesienią? Witaminę D3, ponieważ ponad 80% Polaków cierpi na niedobór, a objawy związane z  niedoborem pogłębiają się szczególnie w okresie jesienno-zimowym ze względu na niewystarczającą ekspozycję na światło słoneczne. Powoduje to pogorszenie nastroju, spadek odporności, zmęczenie i  senność. Na jesienne niedomagania zaleca się też probiotyki. Okres jesienno-zimowy jest w  ogóle szczególnym czasem, w którym powinniśmy postawić na stałą probiotykoterapię poprzez codzienne przyjmowanie probiotyków w  tabletkach lub spożywanie żywności zawierającej mikroorganizmy (np. kiszonki, fermentowane produkty mleczne). Ponadto jesienią warto suplementować kwasy Omega 3, bo jemy ich stanowczo za mało. Głównym źródłem kwasów Omega 3 w  diecie są ryby i  owoce morza. Kwasy tłuszczowe z  rodziny Omega 3 m.in. regulują poziom trójglicerydów, poprawiają koncentrację, stymulują pracę mózgu, uśmierzają ból, mają również wpływ na naszą odporność. Oświetlenie sklepu jesienią Krótsze dni to niestety większe wydatki na oświetlenie sklepu. Październik to miesiąc, od którego ten czynnik będzie rósł w kosztach. Warto zatem przejrzeć stan sklepowego oświetlenia pod kątem energooszczędności, cały czas pamiętając, że właściwe oświetlenie sklepu pozytywnie wpływa na za-

chowania zakupowe klientów, stąd oszczędności nie mogą się odbić na komforcie zakupów. Jesienią ważne jest ponadto oświetlenie wejścia do sklepu. Wejście musi wyróżniać się na tle elewacji, być dobrze widoczne nawet po zmroku. Wejście można oświetlić w dwojaki sposób – od środka lub za pomocą lamp zewnętrznych. Sklep to również miejsce pracy. Musi zatem podlegać przepisom Kodeksu Pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy mówi, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o  parametrach zgodnych z  Polskimi Normami. Równie ważne Należy pamiętać o  zmianie czasu w  październiku. W  2019 r. czas z  letniego na zimowy przestawimy w  nocy z  soboty na niedzielę (26/27 października). Będziemy zatem spać dłużej, a  handlowcy pracować o  godzinę dłużej, bo ostatnia niedziela jest niedzielą handlową. Dodatkowa godzina może być zatem szansą na dodatkowe zyski dla sklepów. Dla właścicieli placówek handlowych, którzy szukają dodatkowych możliwości zwiększenia obrotów można polecać na stoiskach z  chemią gospodarczą wygospodarowanie miejsca na mini-stoisko ze zniczami. Tego typu oferta w  ostatnich dniach października na pewno zostanie przychylnie przyjęta przez klientów i przy atrakcyjnej cenie nie powinno być problemów ze zbytem. Jeśli pomysł chwyci, warto go powtarzać co roku. ▼ Jacek Ratajczak

63 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

i Cukierników. Chleb to podstawowy produkt w  ofercie każdego sklepu spożywczego. Zadbajmy, by zawsze był świeży, smaczny i  oferowany klientom w wielu wariantach. 24 października – Światowy Dzień Walki z Otyłością Otyłość to choroba cywilizacyjna, Światowy Dzień Walki z Otyłością ma na celu podnoszenie świadomości na temat zapobiegania i leczenia tej choroby. Warto w tym dniu wyeksponować produkty o  zmniejszonej kaloryczności. 25 października – Światowy Dzień Makaronu Światowy Dzień Makaronu ustanowiono w 1995 r. Obecnie na świecie mamy do dyspozycji około 600 gatunków i  kształtów makaronu. A  ile Państwo macie w swoim sklepie, czy nie czas poszerzyć ofertę! 30 października – Święto Napojów Wyskokowych Alkohole to jedna z  najlepiej sprzedających się grup produktowych. Przyjrzyjmy się mimo to naszej ofercie, zawsze bowiem można ją poprawić. Przeanalizujmy najnowsze trendy, wprowadźmy na półki nowości rynkowe.

PAŹDZIERNIK Najpopularniejsze imieniny: Teresy (3 października), Justyny (7 października), Franciszka (10 października), Małgorzaty (17 października), Łukasza (18 października), Ireny (20 października), Urszuli (21 października), Filipa (22 października), Marcina (24 października), Iwony (27 października), Tadeusza (28 października), Przemysława (30 października). Zakaz handlu w niedziele: 6, 13, 20 października.


SPORT W FMCG

Dla zdrowia i przygody…

fot. archiwum prywatne

Bieganie traktuję prozdrowotnie, jako coś polepszającego jakość mojego życia. Jako środek ułatwiający poradzenie sobie ze stresem, wyzwaniami (ale też przykrościami) życiowymi … Jest częścią mojego stylu (prze)życia – wyjawia Andrzej Pawłowski, który wiele lat pracował dla sieci drogerii Rossmann.

U

Na szczycie Tofana de Rozes (3225 m n.p.m.) w Dolomitach – lipiec 2019 r.

fot. archiwum prywatne

prawianie sportu – niezależnie od dyscypliny – okazuje się znakomitą możliwością na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia. Wiek, płeć czy zawód nie mają w  tym przypadku znaczenia. Zdrowy ruch na świeżym powietrzu jest wska-

Na trasie Międzynarodowego Maratonu Syberyjskiego w Omsku – sierpień 2019 r.

gody musisz rozłożyć odpowiednio siły (czasem „przedefiniować projekt”), aby finalnie znaleźć się na mecie – wyjaśnia Andrzej Pawłowski. Chcąc czerpać przyjemność ze sportu nie trzeba być wyczynowcem. Często bowiem pasję do regularnego ruchu kształtuje się od najmłodszych lat. Często powrót do aktywności fizycznej oznacza także przypomnienie sobie dawnych chwil, gdy wspólnie z kolegami spędzało się czas na lekcjach wychowania fizycznego lub na pobliskim boisku. – Nigdy nie uprawiałem sportu wy-

Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: „Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!”

zany zarówno dla pracowników hurtowni, sklepów, biur czy centrów logistycznych. – Gdy startuję, nie przywiązuję wielkiej wagi do wyniku – w moim wieku już nie będę ich polepszał. Wystarczy mi, gdy jestem w  połowie stawki biegaczy. A  poza tym przebiegnięcie maratonu, to taki skrócony kurs menedżerski. Najpierw definiujesz sobie „projekt”, rozpisujesz na zadania, określasz listę środków niezbędnych do realizacji, robisz harmonogram i musisz być konsekwentny. W  końcu stajesz na starcie. I tutaj w zależności od twojej dyspozycji dnia, czy po-

64 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

czynowo, natomiast piłkę kopałem od czasu, gdy nauczyłem się chodzić. W szkole średniej dużo grałem w  piłkę ręczną i  koszykówkę. Gdy rozpocząłem pracę w  handlu, wiele czasu zacząłem spędzać w aucie, często spałem w  hotelach. Aby nie zgnuśnieć, zacząłem zabierać z  sobą zestaw do biegania. Ten sport można uprawiać wszędzie i (prawie) w  każdych warunkach. Tak mi zostało do dziś – tłumaczy pasjonat aktywności fizycznej. Treningi biegowe spowodowały rozwój fascynacji, dzięki której można było przeżyć niesamowite


SPORT W FMCG

Reklama

przygody i zwiedzić różne zakątki świata. – Na pierwsze zawody biegowe zapisałem się od razu na 10. Poznań Maraton w roku 2009, mając z tyłu głowy, że jeżeli trzeba będzie zejść z  trasy, to dojadę taksówką do domu, ponieważ w tym mieście mieszkam. Dobiegłem jednak bez problemów. Zacząłem planować kolejne starty w maratonach w różnych miastach Europy, a ostatnio biegłem nawet na Syberii – wspomina maratończyk-amator. Jak sam przyznaje, nie zależy mu na zbieraniu „koron” maratonów i stara się wybierać miejsca i zawody według swoich indywidualnych upodobań. Zapytany o start, który najbardziej zapadł mu w pamięć wymienia wyjątkowe zawody w  Szkocji. – W  2018 roku przebiegłem z kolegą Dramathon, czyli crossową trasę maratońską poprowadzoną szkockimi bezdrożami między dwiema słynnymi destylarniami whisky Glenfiddich i Glenfarclas. Wszyscy na luzie, żadnej presji na osiągniecie wyniku, a na mecie zamiast medalu kilka „małpek” renomowanych marek whisky – uśmiecha się pan Andrzej. Przygoda z  bieganiem pozwoliła również na poznanie nowych ludzi oraz zacieśnienie więzów z kolegami z pracy. – Na co dzień biegam sam. Natomiast decydując się na maraton, czy półmaraton lubię wystartować z kimś znajomym. Kilka lat temu znalazło się w  pracy kliku pasjonatów maratonu, którzy grupą wyjeżdżali corocznie na jakiś start w Europie. Stało się to dla nas fajną przygodą. Chociaż stojąc w tłumie na starcie jest się zawsze otoczonym uśmiechniętymi, życzliwymi ludźmi, którzy „zarażają” się wzajemnie pozytywną energią. Jesteśmy wtedy wspólnotą, chociaż często widzimy się pierwszy i ten jedyny raz. W Rzymie na starcie maratonu w promieniu 3 metrów naliczyłem przedstawicieli 7 krajów, robiących sobie na pamiątkę wspólne zdjęcia – komentuje Andrzej Pawłowski, który planuje starty w zawodach w Australii i Afryce. Nie ogranicza się jednak wyłącznie do biegania. Upodobał sobie również góry, które eksploruje zarówno w lecie, jak i w zimie. – Moją pasją jest kwalifikowana turystyka wysokogórska. Lubię trasy w pobliżu alpejskich czterotysięczników, szczególnie w  Szwajcarii. Uwielbiam pokonywać via ferraty w  Dolomitach i podziwiać niesamowite panoramy tych gór. Tatry, Karkonosze, Bieszczady – to „oczywista oczywistość”! W  zimie jeżdżę na nartach zjazdowych. Lubię austriackie i włoskie stacje narciarskie, ale za najpiękniejsze uważam trasy w okolicach szwajcarskiego Zermatt, gdzie prawie z każdego miejsca widać słynny Matterhorn – przyznaje sportowiec-amator. Marzenia związane z  tą pasją sięgają znacznie wyżej. Andrzej Pawłowski chciałby się bowiem wybrać na trekking w Himalaje. ▼

BOGACTWO Z NATURY

Patryk Łusiewicz

65 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Rozmowa z producentem

Rozwój małoformatowych sklepów spożywczych otwiera przed nami nowe możliwości Nikodem Pankowiak: Z firmą stosunkowo nowym, przypuszBrown-Forman jest Pani zwiączać można, że nadal będzie zana od lat, a teraz objęła Pani się rozwijała, ponieważ będzie funkcję Dyrektora Generalneto naturalna odpowiedź na pogo. Co ta zmiana oznacza dla trzeby konsumentów. Dlatego Państwa firmy oraz Waszych też spodziewać się można, że partnerów biznesowych? Czy w  najbliższym okresie będziePaństwa klienci i partnerzy bizmy nadal obserwowali wzrost nesowi powinni spodziewać się kategorii whisky z  segmentu raczej rewolucji czy kontynuacji premium i super premium. obranych wcześniej działań? Bibianna Konieczna-Sano: Od Jakie czynniki kształtują wypoczątku swojej obecności bory konsumentów w  katew  Polsce Brown-Forman kongorii whisky? Wydaje się, że centruje się na budowaniu siljuż nie tylko cena decyduje nej pozycji swoich marek na ryno zakupie… ku. Proces ten opieramy o  bliKwestię czynników decyduską współpracę z naszymi partjących o  wyborze konkretBibianna Konieczna- nej whisky rozpatrywać nalenerami biznesowymi oraz wiarygodną komunikację z konsumen-Sano ży z dwóch perspektyw. Z jedtami. To najważniejsze elemennej strony mamy grupę konsuGeneral Manager ty strategii, dzięki którym dynamentów, która dopiero poznaBrown-Forman Polska micznie się rozwijamy. Dlatego je świat tej kategorii, ma pewteż zmiana na stanowisku Geneną wiedzę na jej temat, ale ciąral Managera nie przyniesie rewolucji. Będziemy kongle jeszcze nie jest to wiedza, która pozwala swobodsekwentnie realizowali dotychczasową strategię roznie poruszać się po owym świecie. Takie osoby, decywoju firmy. W  praktyce oznacza to, że skoncentrujedując się na zakup whisky, często kierują się znajomomy się na rozwijaniu współpracy z naszymi partneraścią marki – wybierają te znane, albo polecone przez mi biznesowymi, równocześnie kontynuując działania, kogoś. Z drugiej strony mamy konsumentów, którzy dzięki którym konsumenci nadal będą poznawać świat mają ogromną wiedzę na temat whisky, zarówno tę naszych marek oraz trendów odpowiedzialnej kondotyczącą sposobów jej tworzenia, jak i najnowszych sumpcji. Systematycznie będziemy też wzbogacali swoświatowych trendów. To zaś sprawia, że ich wybory je portfolio o nowe produkty super premium, umacniapodyktowane są głównie jasno sprecyzowanymi oczejąc tym samym naszą pozycję w tym segmencie. kiwaniami i nie decyduje o nich cena, a raczej smak czy specyfika produktu. Jak widzą Państwo przyszłość rynku alkoholi mocnych, w tym whisky, w Polsce? Czy kolejne lata będą Waszym sztandarowym produktem jest niewątWaszym zdaniem przynosiły wzrost sprzedaży tej pliwie Jack Daniel’s, ale macie też w  swojej ofercie kategorii? szkockie marki, takie jak GlenDronach i  BenRiach. Ostatnie lata przyniosły dość istotne zmiany na rynku Jak zamierzacie wspierać ich sprzedaż w  najbliżalkoholi w  Polsce. Dzisiaj konsumenci zdecydowanie szych miesiącach? częściej gotowi są wydać więcej na dobry jakościowo Najbliższe miesiące są niezwykle ważne dla wszystalkohol. Trend premiumizacji dotyczy zarówno wódkich naszych marek, ponieważ przed nami okres poki, jak i whisky, a jego wymiernym efektem jest wzrost przedzający święta. To czas, w  którym konsumensprzedaży produktów z segmentu premium i super preci szczególnie chętnie sięgają po alkohole z segmenmium. Najdynamiczniej w obu tych segmentach rozwitu premium, często przeznaczając je na prezent. Dlaja się whisky, która odnotowuje dwucyfrowe wzrosty. tego sprzedaż naszych alkoholi będziemy wspieraA ponieważ popularność tej kategorii jest zjawiskiem li intensywnymi działaniami marketingowymi. Do-

66 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Rozmowa z producentem

bór wykorzystywanych narzędzi dostosowany będzie zarówno do kanałów dystrybucji, jak i specyfiki grupy, do której chcemy dotrzeć z naszą ofertą. W przypadku szkockich single malt będą to działania wspierające dotychczasową strategię, która koncentruje się na budowaniu widoczności oraz dostępności naszych produktów w  punktach sprzedaży. Równocześnie, rozwijając sieć dystrybucji, będziemy stwarzali konsumentom szansę na poznanie świata szkockich whisky, organizując bezpośrednie spotkania degustacyjne oraz szkolenia prowadzone przez naszego Super Premium Brand Ambassadora. Sklepy ogólnospożywcze czy monopolowe – gdzie widzicie większy potencjał do sprzedaży swoich produktów w sklepach niezależnych? Rozwój małoformatowych sklepów spożywczych oraz specjalistycznych – monopolowych, otwiera przed nami nowe możliwości. Kluczem do pełnego wykorzystania ich potencjału jest precyzyjne zrozumienie konsumentów i  ich potrzeb zakupowych w  specyficznych kanałach. Konsumenci w  sklepach ogólnospożywczych często kupują alkohole przy okazji innych zakupów i sięgają głównie po marki doskonale im znane. Dlatego też w tego typu placówkach będziemy koncentrowali się na silniejszym zaznaczeniu obecności portoflio Finlandia Vodka oraz Jack Daniel’s. Inaczej jest w  przypadku specjalistycznych sklepów monopolowych. Klienci udają się do nich celowo, w  poszukiwaniu oryginalnych, często unikalnych alkoholi, za które gotowi są płacić więcej. Są to zatem miejsca o ogromnym potencjale do sprzedaży naszych alkoholi z  segmentu super premium. Tak więc, aby w  pełni wykorzystać tę szansę, będziemy zwiększali swoją widoczność w tego typu sklepach. ▼

TV

POS INTERNET

PAKIETY DLA SKLEPÓW

DODATKOWE EKSPOZYCJE

170_2019_Velvet_loteria 10000_reklama Poradnik Handlowca_23_09druk.indd 1

67

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

MATERIAŁY

23/09/2019 09:41


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

Trendy na rynku

kobiecych artykułów higienicznych

fot. Shutterstock.com

Rynek kobiecych artykułów higienicznych podlega ustawicznym zmianom, jednak gdy polskie przedstawicielki płci pięknej nadal zastanawiają się, co jest wygodniejsze – podpaska czy tampon, rynki bogatych krajów zachodniej Europy, USA, Kanady czy Australii zaczynają ewoluować w kierunku rozwiązań ekologicznych, przyjaznych naturalnemu środowisku.

P

olskie kobiety przechodzą przez rynek higieny intymnej w trybie przyspieszonym. Od niedawna mogą się cieszyć obfitym bogactwem oferty – podpaski, wkładki, tampony praktycznie na każdą okoliczność stały się ogólnie dostępne. Zarówno zwolenniczki tradycyjnych rozwiązań, jak i panie bardziej skłonne do eksperymentów – każda z  nich bez trudu może znaleźć coś dla siebie. Są produkty dla osób prowadzących aktywny tryb życia (łącznie z wizytą na basenie), dla kobiet dbających o zewnętrzny wygląd (tu sprawdziły się np. ultracienkie podpaski), z drugiej strony dostępne są rozwiązania dla kobiet zmagających się z  obfitymi miesiączkami. Podpaski, jak i  tampony mają swoje zalety i wady związane z  ich użytkowaniem – w  Pol-

sce jednak kobiety częściej wybierają podpaski zamiast tamponów. Czy taka tendencja może się utrzymać przez dłuższy czas? Wydaje się, że na razie tak, podpaski zresztą można kupić praktycznie wszędzie, także w sklepie spożywczym, czy na stacjach benzynowych itp. Obecnie produkcja podpasek opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach i  innowacyjnych technologiach, podczas gdy tampony nie podlegały aż tak „rewolucyjnym” zmianom. Zderzenie się z problemami ochrony środowiska każe jednak spojrzeć na całą kategorię z  zupełnie innej perspektywy. Wystarczy powiedzieć, że klasyczna podpaska rozkłada się 500 lat, choć jej historia sięga zaledwie… 1890 r., a  kilkanaście lat później wyprodukowano pierwszy tampon. Produkty te zmieniały się z  biegiem lat, stawały się bezpieczniejsze, bardziej praktyczne, zapewniając kobietom komfort w  „tych dniach”. Niska cena, globalizacja spowodowały masowe zużycie liczone zapewne w  miliardach sztuk. Jak wynika z  danych ok. 700 tys. wkładek, 2,5 mln tamponów, 1,4 mln podpasek spłukiwanych jest codziennie w toalecie. Czy to już sygnał, że czas pomyśleć nad zmianami i  producenci muszą dostosować się do nowych oczekiwań rynku. Zapewne nie nastąpi to jeszcze te-

70 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

raz, niemniej czynione są próby znalezienia alternatywnych rozwiązań. W 2018 r. zadebiutowały np. majtki menstruacyjne, ich podstawową zaletą jest wielokrotność użytkowania. Jedna

Agnieszka Andrzejewska Specjalista ds. Promocji Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego TZMO Od wielu lat systematycznie pracujemy nad doskonaleniem jakości naszych produktów – śledzimy rynkowe trendy, starając się dostarczać konsumentom wyroby odpowiadające zmieniającym się gustom i oczekiwaniom. Zapewniamy naszym klientkom produkty o wysokiej jakości, w pełni „oddychające” (posiadające paroprzepuszczalną folię spodnią, pozwalającą skórze oddychać), pozbawione lateksu, testowane dermatologicznie. Dbamy o to, aby marka Bella kojarzyła się klientkom z  produktami bezpiecznymi i  przygotowanymi w  trosce o  zdrowie intymne kobiet.


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

para jest w stanie zastąpić ponad 100 tamponów, czy też podpasek. Mankamentem jest to, że majtki trzeba jednak prać. Producent zapewnia, że wystarczą na 2 lata. Innym rozwiązaniem są tzw. kubeczki menstruacyjne, które zostały wprowadzone na rynki światowe już kilka lat temu. Niestety w Polsce na razie nie przyjęły się. To wykonany z silikonu zbiorniczek na krew menstruacyjną, mający kształt kieliszka do czerwonego wina. Taki kubeczek trzeba „opróżniać” mniej więcej 3-4 razy dziennie, myje się go w ciepłej wodzie z mydłem lub w  przeznaczonym do tego płynie myjącym. Wydaje się godnym polecenia „przyborem higienicznym”, ale raczej przeznaczonym dla określonej grupy kobiet, których charakter pracy pozwala na swobodną wymianę kubeczka. Czas przydatności do użycia jest tu bardzo długi i wynosi ok. 10 lat. Najbardziej zbliżona do klasycznych podpasek jest podpaska wielorazowa, gdzie w  roli głównej występuje bardzo chłonny wkład z bambusa. Podpaska zapinana jest na metalowe zatrzaski. Podpaski wielorazowe zaprojektowane są na ok. 3-5 lat użytkowania, są warianty na dzień i na noc. Trudno przesądzić, kiedy powyższe rozwiązania przyjmą się, część z nich wymaga sporej dyscypliny, aby zachować produkt w czystości. Czy współczesna kobieta przyzwyczajona do rozwiązań wygodnych, praktycznych wygospodaruje na to dodatkowy czas? Chyba większe szanse powodzenia mają warianty ekopodpasek czy eko-tamponów zaprojektowane w taki sposób, aby nie podrażniać skóry i jednocześnie wykonane wyłącznie z certyfikowanych, naturalnych materiałów. ▼ Jacek Ratajczak

71 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: SERY

Zmiany w świecie serów

fot. BigstockPhoto.com

Sery to wciąż jeden z głównych składników śniadań Polaków, klienci chętnie kupują je w sklepach. Dlatego też handlowiec powinien dobrać odpowiednie propozycje w ofercie sklepu, w której muszą znaleźć się zarówno produkty od największych rynkowych graczy oraz te od mniejszych, okolicznych producentów.

R

ynek serów to obecnie koegzystencja kilku uzupełniających się trendów i zjawisk im towarzyszących. Z  jednej strony dobrze sprzedają się tradycyjne, od lat znane rodzaje serów – od popularnych spożywanych masowo po te z  grupy premium, z  drugiej są sery regionalne, specyficzne dla danego regionu, choć i  te niekiedy z triumfem przebijają się na stoły w  całej Polsce. Do tego modne sery w rodzaju mozzarelli czy fety, które przestały już być egzotyką. Tę mieszankę ustawicznie wzbogaca gama nowości cyklicznie pojawiających się na rynku. Całości dopełniają zjawiska, które w rynku serów dają niektó-

rym z nich przewagę konkurencyjną wynikającą z różnych czynników. Sery „on the go” Brak czasu to bolączka XXI w. Życie w  biegu automatycznie przenosi się również do sfery konsumpcji „żywności”. Wzrasta zapotrzebowanie na produkty, które szybko można skonsumować w  „każdych warunkach”. I  nie dotyczy to wyłącznie dań obiadowych, ale też innych posiłków w ciągu dnia czy nawet drobnych przekąsek. W  przypadku kategorii serów preferowane są zatem produkty wygodne, w  praktycznym,

72 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

łatwym do podzielenia opakowaniu, które konsument może zabrać ze sobą, jednak z gwarancją, że serowa propozycja na przekąskę, drugie śniadanie czy lunch zachowa w  niestandardowych warunkach wysoką jakość. Nawet twarogi jako jedna z  ostatnich kategorii uzupełniły grupę wyrobów wygodnych, stawiając na opakowania typu „otwórz-zamknij”. Również modne ostatnio serowe przekąski wpisują się w silny trend poszukiwania przez konsumentów wygody użytkowania produktu, stąd cieszące się dużą popularnością, nie tylko zresztą wśród dzieci i młodzieży, paluszki serowe. Głównie funkcjonują jako


Kategorie asortymentowe: SERY

sycące małe co nieco na szkolnej przerwie, czy alternatywa dla słonych przekąsek na młodzieżowej imprezie. Osobną grupę stanowią sery w formie grubych plastrów. Taki ser jest doskonały np. do przygotowania tostów na śniadanie czy burgerów na „poważniejszy” posiłek. Popularność tego typu dań pociąga oczywiście za sobą wzrost sprzedaży serów. Generalnie sery plasterkowane zarówno z  opcją „otwórz/zamknij”, jak i  we flow-packu (plastry w  foliach) to produkty, które szybko zdobyły popularność w Polsce. Zdecydowanie wyparły z rynku sery w kawałkach, a także wpłynęły na sery sprzedawane na wagę w sklepach. Reasumując, produkty convenience food – żywność wygodna to kategoria produktów o  bardzo dużym potencjale sprzedażowym, gwarantująca w  przyszłości stabilne obroty. Bezpieczne opakowanie jednostkowe, wygoda użytkowania w  połączeniu z  „dobrym składem” to nie tylko w  przypadku serów klucz do sukcesu. „Wagowa” nisza Zdecydowana większość oferty serowej jest konfekcjonowana, ponieważ współczesny klient tego oczekuje. Sprzedaż na wagę stanowi jednak jeszcze alternatywne rozwiązanie poszukiwane przez konsumentów i część sklepów korzysta z tej szansy na zwiększenie obrotów. Mowa tu o sprzedaży serów żółtych, pleśniowych, smażonych, czy twarogów. Zainteresowanie tą formą sprzedaży jest uzależnione m.in. od typu sklepu, lokalizacji i preferencji klientów. Mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich są w  większym stopniu skłonni do sięgania po sery w opakowaniach niż konsumenci z  obszarów wiejskich, u których współczynnik nieufności do innowacji oraz do zapako034-2019_v8dd.indd 1

73

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

19.09.2019 07:36:25


Kategorie asortymentowe: SERY

wanych artykułów świeżych jest znacznie wyższy. Sery na wagę są chętnie umieszczane na liście zakupów także przez zwolenników idei „slow food”, którzy przy wyborze kierują się niskim stopniem przetworzenia, tradycyjnym wyglądem i wrażeniem świeżości. Taki konsument traktuje opakowanie jako synonim dużego stopnia przetworzenia i sztuczności. Innowacyjne rozwiązania nie znajdują uznania również wśród osób kierujących się podczas zakupów przede wszystkim ceną. Zwracają oni większą uwagę na sam produkt, oczekując możliwości nabycia go za jak najniższą cenę, co w pełni wówczas zaspokaja opcja zakupu na wagę. Opcja sprzedaży na wagę sprawdza się też w  ofercie produktów silnie regionalnych. Regionalne przysmaki doskonale wtedy uzupełniają ofertę nabiałową w  sklepie, uwzględniając

przyzwyczajenia smakowe kupujących, a także ich przywiązanie do tradycji. Dlatego w procesie zatowarowania sklepu dobrze jest uwzględnić produkty, o  które najczęściej pytają stali klienci, stąd w ofercie nie powinno zabraknąć szerokiej galanterii nabiałowej proponowanej przez okręgowe spółdzielnie mleczarskie i  lokalnych przetwórców mleka. Z kategorii serów są to produkty charakterystyczne dla danego regionu. Wyróżniają się one nie tylko specyficznymi, opracowywanymi przez wiele pokoleń recepturami i  technikami produkcji, ale przede wszystkim niepowtarzalnymi walorami smakowymi. Mimo wyższych niż przeciętne cen, produkty regionalne znajdują jednak coraz szerszą rzeszę swoich amatorów. Sukces oscypka, bryndzy czy wielkopolskiego smażonego sera pozwala przypuszczać, że ta grupa produk-

Małgorzata Cebelińska Dyrektor Handlu SM Mlekpol

familijnych. Pierwszym wyborem konsumentów są sery w plastrach w  opakowaniach 150-gramowych. W  ofercie Mlekpolu znaleźć można sery zarówno typu holenderskiego i  szwajcarskiego oraz te z  dodatkami smakowymi w  różnych gramaturach. Opakowania naszych serów muszą być funkcjonalne dla konsumentów i  zapewniać bezpieczeństwo oraz jakość produktu. Coraz częściej konsumenci zwracają uwagę również na aspekt ekologii opakowań, co jest dla nas ważnym elementem tworzenia nowych produktów i wdrażania ich na rynek. Powołany przez SM Mlekpol w Grajewie Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego wspiera nasze działania, prowadząc prace badawczo-rozwojowe dotyczące produktów mleczarskich oraz opakowań.

Obserwujemy wzrost sprzedaży serów dojrzewających. Konsumenci coraz częściej cenią nie tylko smak i jakość serów żółtych, ale także wygodę. Polacy najczęściej sięgają po sery konfekcjonowane, dlatego plastry i  kostki oferujemy w gramaturze już od 100 g aż do 1 kg – w tzw. opakowaniach

74 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: SERY

Dariusz Sapiński Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Nieustannie obserwujemy trendy rynkowe oraz potrzeby i oczekiwania naszych konsumentów, odpowiadając na nie nowymi pozycjami w naszym asortymencie. Jedną z widocznych obecnie tendencji jest spożywanie produktów bez laktozy, w związku z czym rynek tych produktów ma znaczny potencjał rozwoju. Dodatkowo zainteresowanie klientów produktami regionalnymi wykorzystują również duże firmy mleczarskie, które biorą przykład z mniejszych przedsiębiorstw i urozmaicają swoją ofertę o produkty o podobnym charakterze.

tów cały czas rośnie. Tylko w ostatnim roku wprowadziliśmy do naszej oferty w kategorii serów serki homogenizowane Polskie, a teraz wprowadzamy na rynek Favitę bez laktozy. Rośnie także kategoria premium, dlatego do znanego i lubianego sera Księżan Old dołączyliśmy cały szereg serów długodojrzewających w linii Diamenty Konesera. W sumie tylko w pierwszej połowie 2019 r. wprowadziliśmy już 46 nowości w 8 kategoriach produktowych – wszystko w odpowiedzi na postępującą bardzo szybko zmianę trendów i preferencji naszych konsumentów. Najmocniej stawiamy na trendy prozdrowotne, zachęcając do zmiany nawyków żywieniowych na takie, które wspierają zdrowie.

dlu. Widoczne jest to bowiem nie tylko w dużych formatach handlu, przykładowo sprzedaż kategorii serów twarogowych, któ-

Przede wszystkim natura Współczesny klient coraz częściej czyta etykiety produktów. Bombardowany zewsząd komunikatami, że powinien się zdrowo odżywiać, wysoko stawia poprzeczkę oferowanym mu wyrobom. Sery muszą być bez zagęstników, barwników i konserwantów! Dostarczać organizmowi wyłącznie to, co naturalne i w dodatku musi to być pyszne. Przed producentami zatem ogromne wyzwanie – zaoferować klientom sery zgodne z ich oczekiwaniami. Poprzeczka została zawieszona wysoko. Trend prozdrowotny zawitał praktycznie do wszystkich rodzajów serów i  formatów han-

Magdalena Rzepińska Marketing Specialist Euroser Dairy Group Nabiał jest jedną z podstawowych kategorii w sklepie spożywczym, a główną rolę w segmencie gra ser, który staje się czymś więcej niż tylko składnikiem kanapki i coraz czę-

76 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

re zawsze były uważane za produkt naturalny w sklepach małoformatowych do 300 m2 raportowana przez CMR w 2018 r. wzrosła w stosunku do 2017 r. o ok. 9% w  wartości sprzedaży i  ok. 5% w wolumenie sprzedaży. To jednak sery podpuszczkowe napędzają wzrost całego rynku. Naturalność w  tym segmencie oznacza pójście w  kierunku produktów premium. W cenie są sery długodojrzewające, oferowane zarówno w blokach, jak i konfekcjonowane w plastrach, w opakowaniach gwarantujących dłuższy czas przechowywania. Także w kategorii serów topionych zmieniana jest technologia produkcji, z produktu usuwa się niekorzystne dodatki, wdraża nowe warianty smakowe. Ta kategoria zupełnie nie przypomina tej sprzed lat. Zwiększająca się popularność zdrowego trybu życia powoduje, że organiczne produkty żywnościowe znajdują coraz więcej zwolenników, a  „czysta etykieta” będzie przyszłością rynku. Trend ten wymaga ze strony przemysłu mleczarskiego stosowania tradyściej pojawia się jako element wykwintnych potraw, sałatek, czy też jako samodzielne danie w postaci deski serów. Dlatego klienci chętnie wybierają produkty premium, pozwalające na urozmaicenie codziennego menu. Co roku obserwujemy rozwój kategorii serów premium – w której Euroser Dairy Group jest specjalistą i może pochwalić się bogatą ofertą. Przyrosty w tej kategorii są bardzo wysokie, jako lider niezmiennie wybierany jest długodojrzewający ser Old Amsterdam, dużym zainteresowaniem cieszą się również sery francuskie, takie jak Fourme d’Ambert, Morbier czy Comte oraz angielskie, np. Blue Stilton.


Kategorie asortymentowe: SERY

cyjnych receptur, ale połączonych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Pójście w  kierunku „eko” nie może bowiem oznaczać drastycznego spadku produkcji i  równie drastycznego wzrostu cen. Z  drugiej strony, mając na uwadze bogacenie się polskiego społeczeństwa, trend „czystych etykiet” będzie się rozwijał. W dodatku atrybut „naturalny” jest jednym z najczęściej używanych nośnych haseł w  marketingu żywnościowym, co sprawia, że sery z  taką etykietą po prostu dobrze się sprzedają, są postrzegane jako smaczniejsze, zdrowsze. Serowa egzotyka trzyma się mocno Podczas, gdy jeszcze do niedawna na polskich stołach królowały sery tradycyjne – żółte i  białe, dziś sery, które swoim rodowodem wywodzą się z  innych krajów, zachwycają rodzimych konsumentów oryginalnymi smakami i  powoli zaczynają grać znaczącą rolę w menu polskich konsumentów. W grupie tzw. serów egzotycznych nie sposób nie wspomnieć o fecie, produkowanej z mieszanki pasteryzowanego mleka owczego z  mlekiem kozim lub tylko z  mleka owczego. Feta ma greckie korzenie, a  sama nazwa jest obecnie zastrzeżona dla określonej grupy wyrobów. Mocna jest też pozycja mozzarelli. To z  kolei smakołyk pochodzący z  południowych Włoch, najczęściej spotykana forma produktu to kulka zanurzona w serwatce, ale w niektórych placówkach handlowych znajdziemy też małe kuleczki, idealne do sałatek, szaszłyków czy koreczków. Warto także wspomnieć o niekwestionowanym królu deserów i  składniku kremu do tortów – serku mascarpone, który wyrabia się ze śmietanki. Osobną grupą serów, które na dobre podbiły podniebienia

77 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: SERY

Polaków są sery pleśniowe. W tej grupie mamy sery typu camembert, brie, sery typu limburger, sery z  przerostem niebieskiej lub zielonej pleśni, jak gorgonzola, Roquefort czy polski Lazur. Sery te różnią się między sobą pod względem: smaku (niektóre są np. wyraźnie słodsze i łagodniejsze, mogą w  nich nawet być wyczuwalne nuty owocowe i kwiatowe) i konsystencji/faktury (od kremowych po kruche), a  także rodzaju mleka, z  jakiego są produkowane. W  portfolio serów pleśniowych, które pomimo dłuższej obecności na polskim rynku ciągle postrzegane są jako towar „z wyższej półki”, konsumenci mogą znaleźć wiele oryginalnych smaków. Są tu m.in. produkty z  dodatkiem ziół, pieprzu, papryki, grzybów czy orzechów. Pomieszajmy w serach… Kolejny trend to chęć swobodnego komponowania posiłków. W kategorii serów w odpowiedzi na ten trend i nowe potrzeby odbiorców zaznacza swą obecność na rynku gama serków w opako-

Aneta Będkowska Marketing Manager Sertop Polacy lubią gotować, jednak szybkie tempo życia zmusza ich do korzystania z gotowych rozwiązań kulinarnych. Jako producent serków topionych doskonale wpisujemy się w bieżące potrzeby konsu-

Jacek Wyrzykiewicz PR & Marketing Services Manager Hochland Polska Sprzedaż produktów z czystą etykietą rozwija się i  jest duża szansa, że trend ten będzie się dalej rozszerzał. Konsumenci są dziś bardziej świadomi, a przez to coraz bardziej wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Pod marką Almetwaniach dwukomorowych, gdzie w mniejszej komorze umieszczono dodatek, najczęściej owoce, a  z  warzyw m.in. szczypiorek, ogórek, koperek. To właśnie dobór smaku jest głównym czynmentów i tworzymy produkty, które można zarówno wykorzystać w domowej kuchni, jak też przygotować z nich posiłek „na wynos”. Kluczem jest tutaj opakowanie, bowiem zupełnie inne oczekiwania mają wielodzietne rodziny, a zupełnie inne osoby mieszkające samodzielnie, które nie są w stanie oszacować, czy w danym dniu będą jadły w domu, czy zjedzą jakąś przekąskę w drodze. Właśnie z myślą o tych drugich konsumentach stworzyliśmy nasze krążki z trójkątnymi porcjami serka topionego do zjedzenia „na raz” oraz serki topione w plastrach, zapakowane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie bez użycia noża. Ich dodatkowym atutem jest stosunkowo długi okres przydatności do spożycia, co sprawia, że nic się nie marnuje.

78 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

te rozpoczęliśmy kilka lat temu rewolucję, promując „czysty” wizerunek marki. Kontynuując naszą strategię poszliśmy krok dalej i nastąpiła optymalizacja receptur, po której sery żółte Hochland nie zawierają konserwantów, antybiotyków i  tłuszczów roślinnych, są jednocześnie bogatym źródłem wapnia, o  czym informujemy naszych konsumentów także na opakowaniach naszych produktów. W następnym kroku wprowadziliśmy na rynek kolejną grupę wyrobów z  czystą etykietą – nowe sery topione Hochland, które zyskały nową, poprawioną recepturę eliminującą konserwanty. Hochland znakuje swoje produkty ze szczególną starannością, często wykraczając ponad obowiązujące normy i standardy. nikiem napędzającym sprzedaż. Oprócz smaków klasycznych można też spotkać bardziej oryginalne smaki. Zauważalny jest również wśród produktów nabiałowych trend do obniżania jednostkowej masy produktów. Ma to związek ze zmianami demograficznymi. Rodziny wielodzietne to dziś wyjątek, przeważają małżeństwa z  jednym dzieckiem. Dużo jest osób samotnych i to nie tylko w grupie seniorów. Do tego typu klienta należy zatem dostosować objętość opakowania. W  opinii ekspertów rynek w  przyszłości będzie dodatkowo zmierzał w  kierunku opakowań spersonifikowanych, uwzględniających indywidualne potrzeby klienta. A te są inne w przypadku seniora mającego problemy zdrowotne, czy młodej osoby aktywnie uprawiającej sport. Ekspozycja serów O sukcesie w kategorii serów decyduje nie tylko dobór asorty-


Kategorie asortymentowe: SERY

Merchandising serów wg Catman Polska • Serki śmietankowe do smarowania pieczywa W tej grupie królują dwa typy opakowań: stożkowe i pudełkowe. Klienci są przyzwyczajeni do tego, że towar jest ustawiony, biorąc pod uwagę właśnie te typy opakowań. Idealnym miejscem do ekspozycji jest niska, wysunięta półka mebla chłodniczego. • Sery żółte W sprzedaży samoobsługowej ten segment rozwija się bardzo dynamicznie, ale też wymaga dodatkowych ekspozytorów w ladzie, tak aby sery plastrowane się nie przewracały, a ich front był odpowiednio eksponowany. Sery w kawałkach powinny być eksponowane na dolnych półkach i układane jedne na drugich. • Sery topione Drobne opakowania są tu trudne do czytelnej ekspozycji. Stąd też lepiej prezentują się okrągłe opakowania zbiorcze. • Sery pleśniowe Na tej półce znajdują się często sery importowane, głównie rodem z Francji i Włoch. Zachowujemy klasyczne standardy: na górze – sery z importu, na dole – znane w Polsce marki, a na najniższej półce – produkty najtańsze. mentu, ogromne znaczenie ma także ekspozycja tej grupy produktów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w przypadku serów mamy do czynienia z wieloma ich rodzajami. Duże bloki serów powinny być przekrojone – klient musi widzieć przekrój danego gatunku. Odsłoniętą część produktu trzeba jednak odpowiednio zabezpieczyć folią spożywczą, tak by ser nie wysychał. Sery powinny być opisane, klient musi wiedzieć, co kupuje, bardzo ważne są także czytelne cenówki. Jeżeli chodzi o obsługę, to przede wszystkim należy zadbać o  odpowiednią wiedzę pracowników. Sprzedając różne gatunki serów, osoby bezpośrednio obsługujące klientów muszą znać różnice między poszczególnymi grupami czy gatunkami serów, aby doradzić klientowi. Pamiętajmy też, że klienci w  przypadku serów mają różne gusta – jedni wolą kupić produkt w kawałku, inni preferują ser pokrojony w plasterki przez sprzedawcę. W tym ostatnim przypadku końcówki serów obowiązkowo powinny być sprzedawane jako krojone bądź taniej jako ser „na pizzę”. ▼ Jacek Ratajczak

79 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: TŁUSZCZE

fot. BigstockPhoto.com

Tłuszczowe trendy rynkowe Kategoria tłuszczy żółtych okazuje się bardzo wrażliwa, nie tylko ze względu na zapewnienie odpowiedniej temperatury przechowywania tych produktów, ale także ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w preferencjach zakupowych konsumentów.

S

egment ten dzieli się na produkty pochodzenia zwierzęcego, do których zaliczamy masło, te pochodzenia roślinnego, czyli margarynę oraz miksy tych dwóch tłuszczy. Wybór jednego z tych wyrobów podyktowany jest różnymi priorytetami wśród kupujących. Część Polaków zmieniając swoje nawyki żywieniowe stara się eliminować z  diety tłuszcze zwierzęce – sięgają oni więc po margarynę. Produkty pochodzenia roślinnego wybierane są również ze względu na wygodę – przechowywane w lodówce masło zyskuje twardą konsystencję i staje się trudne do rozsmarowania, w przeciwieństwie do margaryny pozostającej miękką. W  kategorii tłuszczy żółtych wielu klientów ma swoje ulubione marki i  kierując się w  stronę lodówki konsument wie, po jaki

produkt sięgnie. Myli się jednak ten, kto twierdzi, że producenci nie angażują się we wprowadzanie nowości na sklepowe półki. Klienci mimo przywiązania do konkretnych brandów cenią sobie personalizację, dlatego najwięksi rynkowi gracze w segmencie margaryn często debiutują wariantami z dodatkami – dostępnymi w  stałej lub limitowanej wersji. To nie tylko śmietanka, masło, jogurt, sól czy oliwa z oliwek, ale także elementy uzupełniające recepturę o  prozdrowotnym charakterze. Maślana ruletka Masło jest produktem bardzo wrażliwym, nie tylko na warunki przechowywania, ale również duże wahania cen. W  okresach wzrostu cen na sklepowych półkach, często o  wyborze destyna-

80 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

cji zakupowej decyduje właśnie koszt zakupu kostki lub osełki masła. Wówczas w materiałach promocyjnych placówek handlowych na pierwszym miejscu co rusz można zobaczyć promocje związane właśnie z  tym produktem. – Zakładamy, że w kolejnych miesiącach w kierunku wzrostu spożycia masła będzie oddziaływać prognozowany przez nas spadek jego ceny – przyznaje Jakub Olipra, ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska. W najnowszej analizie przygotowanej przez ekspertów z tego banku zwrócono uwagę na spadek cen masła przy jednoczesnym wzroście cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Obecnie różnica cen wynosi ok. 150 euro/100 kg wobec 481 euro/100 kg we wrześniu 2017 r. Ekonomiści Credit Agricole podkreślają, że obser-


XXXXXXXX

81 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: TŁUSZCZE

Joanna Goszczyńska-Wronkowska Brand Manager Flora Upfield Polska Obserwujemy wzrost popularności diet wegetariańskich i wegańskich. Konsumenci coraz częściej poszukują produktów z  roślinnym składem. Ponadto coraz częściej ci, którzy nie chcą wprowadzać do jadłospisu aż takich restrykcji, ograwowane w  ostatnich kwartałach wysokie ceny tłuszczu mlecznego względem białka były zjawiskiem przejściowym i  w  kolejnych kwartałach różnica cen powróci do średnich poziomów obserwowanych przed 2016 r., czyli do rozbieżności wynoszącej ok. 100 euro/100 kg. Dobry skład W  dobie coraz większej świadomości konsumenckiej dużego znaczenia nabierają artykuły żywnościowe wykazujące pozytywny wpływ na organizm ludzki. Jednym z segmentów rynku, w którym producenci są bardzo aktywni w tej dziedzinie okazują się margaryny. Produkt ten, ze względu na roślinne pochodzenie, niemal nie zawiera cholesterolu. Ponadto jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i  Omega-6 wykazujących dobre działanie na układ krążeniowy. Na opakowaniach często komunikowane są takie przekazy, jak: bezlak-

niczają spożycie mięsa i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego w  swojej codziennej diecie. Odpowiedzią na potrzeby tych konsumentów są tłuszcze roślinne, w  tym wysokiej jakości margaryny do smarowania pieczywa. Flora Original i  Flora Light to 100% roślinne i dobre dla serca produkty, których receptury oparte są na kompozycji trzech cennych olejów: słonecznikowego, lnianego i  rzepakowego. Dlatego też zawierają niezbędne dla naszego organizmu kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6. Dzięki temu pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi i zachować serce w dobrej kondycji. Flora Original oraz Flora Light – obie są odpowiednie dla wegan, dodatkowo Flora Light nie zawiera laktozy. tozowy, bezglutenowy, wegański czy wegetariański. W  komunikacji marketingowej w  segmencie margaryn prozdrowotnych podkreśla się natomiast obecność steroli i stanoli roślinnych. Związki te skutecznie zmniejszają poziom cholesterolu LDL oraz częściowo blokują wchłanianie cholesterolu przyjmowanego z  pokarmem. To dobra al-

Izabela Matulka Brand Manager Raisio Konsumenci coraz częściej, ze względów zdrowotnych, wybierają różnego rodzaju diety eliminacyjne. Na popularności zyskują m.in dieta wegetariańska, wegańska, bezglutenowa, czy bezlaktozowa. Wzrasta więc znaczenie produktów specjalistycznych i funkcjonalnych również wśród margaryn. Benecol® słucha konsumentów i wraz z rosnącym za-

82 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

ternatywa nie tylko dla osób mających problemy zdrowotne, ale również dbających o swoją sylwetkę. Różna gramatura Margaryna od masła różni się nie tylko składem, ale także gramaturą oferowanych na rynku opakowań. W  przypadku margaryny oraz miksów rozpiętość wagowa waha się z  reguły w  granicach 250-1000 gramów. Różnicą jest również samo opakowanie produktów do smarowania– masło występuje przeważnie w  postaci kostek oraz osełek owiniętych papierem, natomiast margaryna pakowana jest w  pudełka. Najpopularniejsze margaryny mają przeważnie między 450, a  500 gramów. W  największych opakowaniach dostępnych w sklepach (1000 g) sprzedawane są warianty ekonomiczne. W przypadku masła oferowane są kostki o  wadze 200 gramów, natomiast osełka jest większa – 300 gramów. Te dwie gramatury stanowią znaczną część sprzedaży, jednak na rynku pojawiają się także mniejsze warianty, liczące 100 lub 125 gramów. W  ramach szeroko pojętej miniaturyzacji opakowań produktów spożywczych w  chłodniach coraz łatwiej znaleźć także masła

potrzebowaniem na produkty bez laktozy wprowadza na rynek wariant BEZ LAKTOZY w charakterystycznym dla tej kategorii produktów fioletowym kolorze. Nowości pojawiły się w sklepach już we wrześniu i  zasilą zarówno półkę margaryn funkcjonalnych, jak i  strefę BEZ LAKTOZY. Warto wspomnieć, że nowy Benecol bez laktozy dodatkowo jest w  100% wegański, co pozwoli osobom na diecie roślinnej skutecznie obniżyć poziom cholesterolu.


XXXXXXXX

83 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: TŁUSZCZE

Aleksandra Szemik-Duda Category Manager ZT Bielmar Weganizm rozwija się dynamicznie. Trend ten z niszowej mody przeobraża się w  styl życia, gdzie głównym założeniem jest ograniczenie lub rezygnacja z  produktów odzwierzęcych. Tendencja do ograniczania mięsa w  diecie ma bezpow opakowaniach „na raz”, których zawartość wystarcza na przygotowanie jednej lub dwóch kanapek. Na możliwości zaoferowania niewielkich opakowań powinni skupić się przede wszystkim detaliści, których palcówki odwiedzane są w godzinach porannych, przez osoby idące do pracy. Reklama dźwignią handlu W kategorii tłuszczów żółtych występuje duży dyskurs w aktywności reklamowej, co związane jest z realiami rynkowymi. Masło charakteryzuje się dużym regionalizmem – wybierane są często wyroby lokalnych mleczarni. W stosunku do margaryny, występuje także relatywnie mało marek o ogólnopolskim zasięgu. Stąd nieduża częstotliwość reklam w  krajowych mediach. Inaczej sytuacja wygląda w segmencie tłuszczy roślinnych. Nakłady przeznaczane na promocję są dużo większe – reklamy widoczne są we wszystkich rodzajach mediów, jak telewizja, prasa, internet czy outdoor. Dzia-

średnie przełożenie na sklepowe półki. W wielu placówkach detalicznych można spotkać specjalnie wyznaczone miejsca z  żywnością przeznaczone dla wegan i  wegetarian. Margaryna to głównie produkt do smarowania pieczywa i  trend wegański „zafundował” tej kategorii konkurencję, m.in. w postaci humusu czy różnorodnych past warzywnych. ZT Bielmar największy polski producent margaryn, odpowiada na silnie rozwijający się trend konsumencki jakim jest weganizm i  oferuje Śniadaniową WEGE. Jej receptura oparta jest na wysokiej jakości olejach i  tłuszczach roślinnych, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego i składniki te nie są używane w procesie produkcyjnym, co potwierdza Europejski znak jakości V-Label VEGAN. łania te wspierane są również często konkursami i loteriami konsumenckimi. Producenci zapewniają także nośniki zwiększające rozpoznawalność marki w  placówkach detalicznych, dzięki dedykowanym materiałom POS. Handlowcy w  łatwy sposób mogą więc zakomunikować swoim klientom obecność nowego wariantu ich ulubionej margaryny. Merchandising lodówkowy Dokonując ułożenia kategorii tłuszczów żółtych w lodówce należy pamiętać nie tylko o podziale na masło i  margarynę, ponieważ w ramach tych dwóch głównych podkategorii także występują artykuły o różnym przeznaczeniu. Podział półki powinien dotyczyć produktów, z  jednej strony do pieczenia i smażenia, a z drugiej do smarowania. W  pierwszej z  tych kategorii wyróżnia się przede wszystkim margaryny twarde dostępne w kostkach oraz masło klarowane. Dużo szerszy jest segment produktów do sma-

84 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

rowania – uwzględnia się tutaj takie główne grupy, jak margaryny miękkie, prozdrowotne lub z dodatkami, miksy, masła – klasyczne oraz z  dodatkowymi składnikami. W ramach takiego podziału można również zastosować segmentację cenową, mając na uwadze wrażliwość klientów na wahania cen tych artykułów. Wobec tego handlowcy powinni stosować zasadę, że im wyżej, tym drożej. Na półkach umieszczonych w dolnej części lodówki znajdą się więc warianty ekonomiczne i najtańsze marki. Wyżej jest miejsce na bestsellery, a  na górnych półkach należy postawić droższe propozycje asortymentowe. Takie ustawienie zapewni czytelność i pozwoli skrócić klientom proces decyzyjny. Wobec coraz szerszego trendu prozdrowotnego można również pogrupować osobno produkty o  pozytywnych dla organizmu ludzkiego właściwościach. Te z obecnymi w składzie sterolami i stanolami roślinnymi, a także wegańskie, bezlaktozowe lub bezglutenowe. Zwiększająca się liczba konsumentów z  nietolerancjami pokarmowymi oraz stosujących diety eliminacyjne doceni dodatkowy dział. Chcąc dodatkowo zwiększyć rotację można zastosować cross merchandising. Produkty do smarowania w znacznej mierze wybierane są przy kompletowaniu koszyka śniadaniowego. Dział z pieczywem powinien znaleźć się więc w jednym ciągu komunikacyjnym z  lodówkami z  margaryną i  masłem. Wobec zbliżających się powoli Świąt Bożego Narodzenia większym popytem będą cieszyć się tłuszcze do pieczenia i smażenia. Dobrym pomysłem może okazać się zorganizowanie wyspy lub chociaż zawieszenie hangerów z dodatkami do pieczenia w postaci proszków, cukru wanilinowego czy aromatów do ciast. ▼ Patryk Łusiewicz


XXXXXXXX

85 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: kuchnie świata

Polaków kusi sushi Stając się obywatelami świata, sięgamy nie tylko po turystyczne wrażenia, ale również otwieramy się na egzotykę, której możemy doświadczać jednym z najbardziej czułych zmysłów – smakiem. Potrawy kuchni włoskiej, meksykańskiej, japońskiej czy chińskiej coraz częściej rywalizują o miejsce na polskich stołach z tradycyjnym menu.

fot. BigstockPhoto.com

Przepis na wakacyjne wspomnienia

Fiesta smaków Polacy wykazują silne przywiązanie do swojej kuchni. Jednak polski konsument jest również otwarty na nowości, lubi eksperymentować i poszukuje inspiracji w recepturach innych narodowości. Zainteresowanie klientów sklepów asortymentem obejmującym surowce i półprodukty służące do przyrządzania potraw różnych kuchni narodowych czy regionalnych zwiększa się z każdym rokiem. Wpływ na to ma nie tylko większa częstotliwość wyjazdów w  różne zakątki naszej planety, ale również moda na samodzielne gotowanie, powszechna dostępność książek i poradników o tej tematyce, programy kulinarne w  telewizji, a  także licz-

nie organizowane warsztaty gotowania i festiwale dla miłośników jedzenia. O  wyniki sprzedaży oferty mniej lub bardziej orientalnych specjałów dbają również sami handlowcy, organizując akcje tematyczne promujące konkretne tradycje kulinarne i  charakterystyczne dla nich produkty w  placówkach handlowych. W  budowaniu szerszego grona odbiorców pomaga również wprowadzanie do stałego wyposażenia sklepów dodatkowych regałów, które są dedykowane ekspozycji asortymentu nawiązującego do potraw z różnych stron świata. Ich obecność, z jednej strony oswaja klientów z często obcobrzmiącymi nazwami produktów, z  drugiej – kusi obietnicą nowych doznań smakowych.

86 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Klienci coraz częściej poszukują w sklepach zarówno dań gotowych pozwalających zapoznać się z  tradycyjnym smakiem konkretnego kraju lub regionu, jak i  specjalistycznych produktów pozwalających na własne eksperymenty jedzeniowe z oryginalnymi recepturami. Największym uznaniem cieszą się specjały kuchni  włoskiej, meksykańskiej, japońskiej, tajskiej i chińskiej oraz amerykańskiej. Polacy lubią również potrawy greckie, arabskie i hiszpańskie. Ciekawią ich klasyczne przysmaki wywodzące się z kulinarnych tradycji francuskich, bałkańskich, wschodnio-europejskich. Handlowcy zwracają uwagę na zależność popytu na produkty służące do przyrządzania potraw z różnych stron świata od popularności destynacji wakacyjnych wyjazdów. W  tym roku, według danych Polskiej Izby Turystyki, o palmę pierwszeństwa na liście najczęściej odwiedzanych państw walczyły Grecja i  Turcja. Wśród polskich turystów zainteresowaniem cieszyły się też Bułgaria, Hiszpania i Egipt oraz Tunezja i Albania. Bardzo chętnie odwiedzane były również takie kraje, jak Włochy i Chorwacja. Egzotyczna ekspozycja Wzrost zainteresowania Polaków egzotycznymi smakami doskonale odzwierciedlają często spo-


Kategorie asortymentowe: kuchnie świata

tykane, już nie tylko w delikatesach i  sklepach specjalistycznych, ale również mniejszych placówkach handlowych, regały dedykowane kuchniom świata. Gama artykułów jest bardzo szeroka, obejmuje takie kategorie, jak na przykład przyprawy i dodatki kulinarne, tłuszcze roślinne, kawy, herbaty, słodycze i słone przekąski, makarony, desery, przetwory owocowe lub warzywne, artykuły nabiałowe, wyroby wędliniarskie, napoje, a także dania gotowe. Rosnąca popularność asortymentu oferującego produkty etniczne to już nie tylko domena dużych aglomeracji. Coraz częściej kategorie reprezentujące kuchnie narodowe dobrze sprzedają się bez względu na region czy wielkość miejscowości. Na budowanie atrakcyjnej oferty produktów wywodzących się z  konkretnych krajów wpływa również rosnąca liczba imigrantów w  Polsce, m.in. z  Ukrainy. Uznaniem klientów cieszą się półki z ukraińskimi przetworami, słodyczami, słonymi przekąskami i  innymi produktami spożywczymi. Odbiorcą tego asortymentu są nie tylko nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy, ale również polscy konsumenci ciekawi nowych smaków i receptur. Buon appetito! Cały świat, w  tym również Polskę zawojowała kuchnia rodem ze słonecznej Italii, wykorzystująca dużą ilość warzyw, w tym pomidorów, oliwek i czosnku, przyprawy takie jak oregano, bazylia, estragon, tymianek, rozmaryn, makaron, oliwę z oliwek, ryby i owoce morza oraz legendarny parmezan. Na półce sklepowej, wśród produktów nawiązujących do włoskich tradycji, warto zaakcentować makarony niezbędne do przygotowania niezwykle popularnych dań – spaghetti, lasagne, cannelloni, a  także obecność różnych sosów i przetworów na bazie pomiAAAA .indd 1

87

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

2019-09-23 12:23:17


Kategorie asortymentowe: kuchnie świata

Damian Podawca Marketing Manager Barilla Poland Polacy chętnie wyjeżdżają poza granice kraju, dużą popularnością cieszą się również programy telewizyjne oraz blogi łączące podróżowanie z elementami gotowania. W  efek-

cie konsumenci częściej decydują się na eksperymentowanie podczas gotowania w domowym zaciszu. Kluczem do przygotowania smacznych i efektownych potraw są wysokiej jakości składniki. Te najświeższe dają gwarancję głębokiego smaku oraz przybliżają nas do regionu, z  którego się wywodzą. Wiele potraw popularnej u nas w kraju kuchni włoskiej bazuje na najwyższej jakości makaronach i  sosach. Warto sięgnąć po produkty firmy Barilla, w  których odnajdziemy najlepsze składniki pochodzące z Włoch. W  Polsce dostępne są makarony w  wielu wariantach i  kształtach, pozwalające na przygotowanie różnorodnych potraw. Połączone z sosami Barilla tworzą doskonały włoski duet!

dorów oraz oliwy. Z zainteresowaniem spotka się asortyment serów, m.in. parmezan, mozzarella, gorgonzola, mascarpone oraz wyroby wędliniarskie, takie jak słynna szynka parmeńska. Obowiązkową pozycją dla łasuchów będą tradycyjne desery, np. tiramisu, panna cotta. Bogactwo smaków oferuje też kuchnia grecka, z której popularnością wśród klientów będą cieszyły się m.in. oliwa z oliwek, ser feta, tzatziki oraz kuchnia hiszpańska ze słynną szynką serrano, kiełbasą chorizo i  oliwkami. W  asortymencie nawiązującym do francuskich tradycji kulinarnych znajdziemy m.in. sery pleśniowe oraz żółte, oryginalne wyroby wędliniarskie i przetwory, takie jak np.: mus z wątróbki, pasztet z kaczki, kiełbasa sucha z d’Ardeche, a także francuskie musztardy i sosy.

wielu konsumentów. Chętnie odkrywamy tajemnice smaku dań chińskich, indyjskich, japońskich, indonezyjskich, tajskich, wietnamskich. W ofercie azjatyckich specjałów uwagę klientów sklepu przyciągną m.in. pędy bambusa, kiełki soi, kiełki fasoli mung, grzyby mun, trawa cytrynowa, olej sezamowy, mleczko kokosowe, a także makaron ryżowy. Klientom, którym marzy się kulinarna podróż do odległej Japonii, warto zaproponować m.in. składniki niezbędne do przyrządzenia popularnego sushi – od ryżu, octu ryżowego, glonów nori do różnorodnych dodatków, warzyw, sosu sojowego, wasabi. Z  kolei fanom kuchni bliskowschodniej można polecić hummus, falafel, chleb pita, a także słodką baklawę i wytwarzaną z masy sezamowej chałwę w różnych smakach.

Smak Orientu

Salsa na ostro

Dużą popularnością w naszym kraju cieszą się różnorodne potrawy wywodzące się z  Azji. Ich bogactwo smaków i  indywidualny charakter w zależności od kraju pochodzenia receptury docenia

Z ciekawością eksperymentujemy ze sztuką kulinarną Meksyku, łączącą tradycje Indian i  wpływy hiszpańskich konkwistadorów. Chętnie wprowadzamy do naszego menu burrito (farsz

88 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

mięsny z warzywami zawinięty w placek tortilli), guacamole (gęsty sos na bazie awokado), quesadilla (2 placki tortilla przełożone warzywami i żółtym serem), chili con carne (danie jednogarnkowe oparte na papryce chili, czerwonej fasoli i  mielonej wołowinie), zupę z czarnej fasoli czy taco (tortilla z  mąki kukurydzianej z  farszem mięsno-warzywnym). Ze składników niezbędnych podczas gotowania najpopularniejszych dań meksykańskich warto podkreślić obecność na sklepowych półkach gotowych tortilli, kukurydzy, różnych odmian fasoli, papryki, awokado, salsy oraz innych pikantnych sosów. Wypowiedź Przedstawiciela

firmy TAN-VIET INTERNATIONAL

Polacy coraz chętniej decydują się na podróże w odległe azjatyckie strony, nie ograniczając się już tylko do własnego kraju czy Europy. Otwierają się na nowe kultury oraz lokalne potrawy, a  zdobyte doświadczenia przemycają do codziennego życia. Zainspirowani nowopoznanymi smakami, próbują odtworzyć azjatyckie dania w  swojej kuchni. Nie są to skomplikowane potrawy, lecz kluczem do sukcesu są wysokiej jakości składniki, które pozwalają na uzyskanie prawdziwie azjatyckiego charakteru. Bardzo często podstawą takich dań jest makaron ryżowy. Marka TaoTao w  swojej ofercie posiada kilka rodzajów makaronów, które świetnie sprawdzą się jako baza przy tworzeniu azjatyckich wariacji. Warto również wspomnieć, że makarony TaoTao są uniwersalne i można je wykorzystywać również w kuchni tradycyjnej. Kolejnymi produktami, które nadadzą potrawom orientalny charakter są sosy sojowe TaoTao oraz sosy chili TaoTao. Wystarczy zaledwie kilka łyżeczek, aby odmienić smak zwykłego dania i przenieść się w kulinarną podróż do odległej Azji.


Kategorie asortymentowe: kuchnie świata

Szczypta egzotyki Niezwykle ważną rolę w przyrządzaniu potraw odgrywają przyprawy. Wiele dodatków z  odległych regionów świata przez lata ugruntowało swoją obecność w przepisach kuchni polskiej i niekiedy ich egzotyczne pochodzenie wręcz umyka naszej uwadze. Chętnie wykorzystujemy oregano, bazylię, rozmaryn, kolendrę, ziele angielskie, paprykę. Jednak wciąż są mało znane przyprawy, których obecność na półkach i wagę podczas kulinarnych eksperymentów warto podkreślić, m.in. specyficzną dla kuchni indyjskiej mieszankę garam masala, przyprawę pięciu smaków popularną w  kuchni chińskiej, zatar – kompozycję przypraw wywodzącą się z kuchni arabskiej lub adobo – mieszankę idealną do potraw kuchni meksykańskiej.

Produkty ze świata zamieszały również w ofercie tak popularnej przyprawy do wielu potraw, jaką jest sól. Obecnie konsumenci oczekują większego wyboru niż jeszcze kilka lat temu i interesują się nie tylko produktami pochodzącymi z krajowych kopalni i warzelni, ale również solą hawajską czy peruwiańską oraz propozycjami pochodzącymi z  dalekich Himalajów. Nasi goreng po polsku Oprócz oryginalnych towarów importowanych, m.in. z  Francji, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Tajlandii, Chin czy Japonii, na sklepowych półkach coraz częściej pojawia się oferta dań gotowych lub półproduktów polskich firm spożywczych. Producenci w  odpowiedzi na zainteresowanie odbiorców egzotycznymi potrawa-

mi chętnie uzupełniają już istniejące linie produktowe o nowe smaki. W  asortymencie pojawiają się propozycje mrożonych warzyw na patelnię, m.in. po włosku, hiszpańsku, meksykańsku, grecku oraz mrożone dania gotowe – tradycyjna hiszpańska paella, nasi goreng czyli kurczak po indonezyjsku, ryba z  pieca po włosku, indonezyjskie danie bami goreng, włoska lasagne, wegańskie chili con quinoa w  meksykańskim stylu. Szeroki wybór produktów wzorujących się na potrawach etnicznych oferują również marki sosów, dań instant, przetworów warzywno-owocowych, przypraw, słodkich i  słonych przekąsek, artykułów nabiałowych, sałatek, a także napojów bezalkoholowych. ▼ Paula Wendland Reklama

89 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

fot. BigstockPhoto.com

Odkrywać nieznane Filiżanka kawy lub herbaty jest w wielu domach codziennym rytuałem. Koneserzy obu tych napojów mogą godzinami opowiadać o ich właściwościach, zaś dla artystów stanowią źródło inspiracji do tworzenia utworów z różnych dziedzin sztuki. Bogaty asortyment obu kategorii zachęca konsumentów do podróży, podczas której mogą delektować się smakiem napojów z różnych stron świata.

Arabika miesza się z robustą Kawa pochodzi z  Abisynii (obecnie Etiopii), gdzie do dziś jeszcze naturalnie rosną drzewa kawowca. Wraz z  rozwojem handlu, kupcy przetrans-

portowali ją przez Morze Czerwone do Arabii, gdzie początkowo ze sfermentowanych owoców produkowano napój zwany qishr, wykorzystywany do celów religijnych, a później w  medycynie. Z  czasem

90 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

odkryto, że z palonych ziaren kawowca można sporządzić znakomity napój, który zdobył uznanie na wszystkich kontynentach. Większość upraw światowych kawy stanowi mająca


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

rozległą paletę smaków i charakteryzująca się delikatnością arabika. Jej plantacje muszą być położone na wysokości od około 1000 m do 2000 m nad poziomem morza i wymagają gleb o niskim pH oraz klimatu, w którym panuje wieczne lato. Tak zwany „pas kawowy” jest położony pomiędzy Zwrotnikiem Raka a  Zwrotnikiem Koziorożca. W  portfolio producentów znajdziemy m.in. delikatne, lekko cytrusowe w  smaku odmiany z  Afryki, klasyczne orzechowo-czekoladowe ziarna z  Ameryki Południowej i Środkowej oraz ciężkawe i  ziemiste arabiki azjatyckie. Drugim gatunkiem kawy jest robusta. Jej plantacje mogą być położone w  bardziej przystępnych rejonach, na wysokości już od około 200 m nad poziomem morza. Jest to kawa odporna na różne choroby, łatwiejsza w uprawie, a  co za tym idzie – tańsza. Robusta jest kawą gorzką, ziemistą i  prostą w  swym bukiecie aromatyczno-smakowym, ale ma za to większą zawartość kofeiny niż arabika, co sprawia, że chętnie jest wykorzystywana w mieszankach. Robustę często używa się także do produkcji kaw rozpuszczalnych. Ziarniste, mielone, rozpuszczalne … Kawa to napój spożywany codziennie przez większość Polaków. Zdecydowanie najchętniej pijamy kawy mielone oraz rozpuszczalne z  dodatkiem mleka, słodzone lub po prostu czarne. Konsumenci mają coraz większą wiedzę nie tylko o rodzajach kawy, ale różnych sposobach jej parzenia i chętnie eksperymentują. Producenci podążając za rosnącymi oczekiwaniami odbiorców

91 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

Aromat kawy jest cudowną i wdzięczną bazą do bogatych smakowo eksperymentów. Natomiast musimy podkreślić, że w ciągu całego roku największą popularnością wśród kaw deserowych, takich jak cappuccino, niezmiennie

oferują szeroką paletę produktów z plantacji położonych w wielu regionach świata, o  zróżnicowanym stopniu wypalenia ziaren, dedykowa-

nych różnym metodom przyrządzania napoju. W ofercie handlowej królują kawy mielone i kawy rozpuszczalne, znaczącą sprze-

daż notuje segment miksów i cappuccino. Dzięki upowszechnieniu się ekspresu do kawy w  wyposażeniu gospodarstw domowych oraz modzie na alternatywne sposoby parzenia zwiększyło się zainteresowanie kawą w ziarnach, w  tym również produktami z  wyższej półki. Jednym z  przejawów wzrostu kultury picia kawy w  Polsce jest rosnące spożycie nowych i  innowacyjnych propozycji asortymentowych, do których zaliczają się m.in. kawy w  kapsułkach. W  przypadku tego segmentu największe uznanie budzą kawy białe, jak latte i  cappuccino. Wielu zwolenników, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy cenią sobie wygodę i  czas przygotowania ulubionych napojów, mają mixy kawowe czyli porcjowane saszetki lub paluszki z  kawą, cukrem czy mlekiem. Wzrasta także spożycie kawy bezkofeinowej. Na sklepowych półkach znajdziemy

fot. BigstockPhoto.com

Agnieszka Janikowska Marketing & Trade Marketing Manager Mokate

cieszą się standardowe smaki. Są one sprawdzone, bliskie gustom Konsumentów, doskonale wpasowują się w stałe rytuały „zasłużonej przerwy” czy chwili przyjemności, odpoczynku i  relaksu. Królują tu smaki waniliowe, śmietankowe, czekolady belgijskiej, orzechowe czy słodkiego karmelu. Prym wiodą także sezonowe smaki, będące hitem w  określonych miesiącach. Latem są to owocowe nuty malin, pachnących jagód, truskawek, akcenty kwiatowe, np. aromatycznej róży, jaśminu, intensywnej bergamotki. Do opcji mrożonych kaw smakowych doskonale pasuje smak „ciasteczkowy” lub słonego karmelu. Zimową porą urzekają nas rozgrzewające aromaty przypraw – kardamonu, imbiru, szafranu czy nawet kurkumy. Pojawia się smak piernika, pistacji, prażonych migdałów, rumu bądź whisky.

92 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


XXXXXXXX

93 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

Beata Gostyńska Dyrektor ds. Sprzedaży Poznańska Palarnia Kawy Astra Kawa to element stylu życia. Dostarcza energii, integruje, uświetnia spotkania i ważne chwile. Konsumenci w Polsce są coraz bardziej świadomi i wymagający. Poszukują nowości przede wszystkim w  segmencie kawy ziarnistej, ponieważ

kawę bezkofeinową w postaci całych ziaren, zmieloną lub rozpuszczalną. Ciepło-zimno Na stacjach benzynowych, ale również coraz częściej w  sklepach klienci mogą delektować się kubkiem świeżo palonej kawy z  ekspresu. Alternatywą dla ciepłego napoju jest rosnąca oferta kaw mrożonych, po które konsumenci chętnie sięgają celem orzeźwienia i  pobudze-

w domu chcą przygotować kawę jak w  ulubionej kawiarni. Z  drugiej strony, będąc w ciągłym biegu, potrzebują kawy w wygodnym, łatwym w użyciu i małym opakowaniu. Uważnie przyglądamy się tym trendom i  dopasowujemy do nich swoje portfolio. W przypadku kawy ziarnistej poszerzyliśmy markę Astra Łagodna. Po kawie Tradycyjnej i  Espresso, przyszedł czas na nowość – Astra Łagodna Crema. Ma aksamitne body i  przyjemny aromat z  nutami orzechowo-miodowymi. Nawet w  domowym ekspresie daje możliwość uzyskania niezwykle gęstej, jedwabistej pianki. Z kolei obserwując rozwój produktów convenience wprowadziliśmy na rynek pierwszą kawę mieloną w saszetce 10 g – idealną na jeden kubek kawy. Świetnie sprawdzi się w  pracy, na wyjeździe czy na pikniku.

nia. Najpopularniejszym opakowaniem jest kubek, w dalszej kolejności butelka. Ciekawym produktem jest kawa w  butelce z  możliwością zakręcenia i spożycia na raty. Kawy mrożone znajdziemy również w puszkach. Oprócz tradycyjnych smaków, klienci chętnie sięgają po napoje bez laktozy, na odtłuszczonym mleku, bez dodatku cukru. Widać również duże zainteresowanie słodkimi napojami z  dodatkiem karmelu. Kawa mrożona ma zdecydowa-

Reklama

94 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

nie impulsowy charakter, dlatego na sklepowej półce znajdziemy wyłącznie propozycje w wygodnych opakowaniach o małej pojemności, które łatwo spożyć od razu po zakupie. Doskonała na letnie upały kawa na zimno to również propozycja producentów napojów kawowych gotowych do zalania zimnym mlekiem oraz moda na cold brew coffee, czyli kawę „parzoną” na zimno. Tę coraz częściej promowaną w kawiarniach nowość, ale spotykaną również na sklepowych półkach, przyrządza się ze zmielonych ziaren kawy, które zalewa się wodą o  temperaturze pokojowej i  zostawia na kilkanaście godzin (większość przepisów podaje 12 godzin), a  potem filtruje. Jest to zupełnie inny proces chemiczny niż tradycyjne parzenie kawy, który skutkuje tym, że napój ma zupełnie inny profil smakowy i  jest prawie całkowicie pozbawiony kwasowości. Najlepiej do tej metody nadają się kawy średnio palone o  niewielkim stopniu zmielenia. Smak legendy Bogaty asortyment kategorii pozwala na odnalezienie odpowiadającego oczekiwaniom produktu w  różnych grupach


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

cenowych. W segmencie kawy widać znaczny wzrost zainteresowania kawami z  wyższej półki. Wśród najlepszych kaw świata często wymieniane są indonezyjska Kopi Luwak czy jamajska Blue Mountain. Dzięki wysokiej jakości oraz intrygującej historii, koneserzy są gotowi zapłacić wyższą cenę za możliwość jej degustacji. O  wyjątkowości Kopi Luwak decyduje specyficzny proces produkcji. Zwierzątka zwane luwakami zjadają ziarna kawy, a następnie je wydalają. Dopiero po tym procesie ziarna są myte, czyszczone i  wypalane. W  przypadku jamajskiej „numer jeden” na wysoką ocenę wpływa nie tylko jej doskonały smak, który zawdzięcza doskonałym warunkom, w  jakich jest uprawiana, ale również fakt, że drogę z plantacji do palarni pokonuje zapakowana w  drewniane beczułki, a nie w jutowe worki. Uznanie koneserów znajdują również kawy określane mianem „specialty coffee”, wyselekcjonowane przez producentów arabiki, pochodzące często z  niewielkich plantacji położonych w  miejscach ,gdzie panuje idealny do uprawy kawowca mikroklimat. Są to kawy nieprzemysłowe, uprawiane tradycyjnymi metodami, ręcznie zbierane i  obrabiane, „dopieszczone” na każdym etapie swojego powstawania. Do segmentu specialty zaliczają się kawy, które zdobyły 80 lub więcej punktów w 100 – punktowej skali SCAA (Specialty Coffee Association of America). Zbożowa alternatywa Wraz z  rosnącym trendem na zdrowe odżywianie, modna staje się kawa popularnie zwana „inką”. Nie zawiera kofeiny, a  jej składniki ułatwiają trawienie, dlatego chętnie sięgają

95 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

po nią dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby układu pokarmowego. Na sklepowej półce zbożówka występuje w  postaci rozpuszczalnej oraz sypkiej ekspresowej – w torebkach do zaparzania lub bardziej tradycyjnej – do gotowania. Uznaniem cieszą się produkty naturalne, będące kompozycją składników odżywczych, pochodzących z  wyprażonych ziaren jęczmienia, żyta, cykorii, orkiszu. Producenci proponują również zbożówkę z nutą miodową, karmelową, czekoladową lub kawę zbożową z  czekoladą i  malinami oraz wersje funkcjonalne zawierające m.in. dodatek magnezu, wapnia, witamin, błonnika. Odpowiedni produkt dla siebie znajdą osoby na diecie bezglutenowej. Na rynku pojawiła się kawa zbożowa ze specjalnym certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i  na Diecie Bezglutenowej, w której procesie produkcji gluten został oddzielony i usunięty. Ukłonem w kierunku klientów przywiązujących wagę do ekologii są propozycje, których recepturę oparto

na składnikach pochodzących z certyfikowanych upraw. Kawa w sąsiedztwie Kawa jest ważną kategorią w  asortymencie sklepu, która nie tylko przyciąga klienta, ale również pozycjonuje placówkę w  jego oczach. Konsument chętnie wróci do miejsca, gdzie może zaopatrzyć się w  swoje ulubione produkty, dlatego dobierając asortyment warto wcześniej odkryć jego potrzeby i  oczekiwania. Najszerszą ofertę warto zaproponować z przedziału cenowego, który odpowiada większości zainteresowanych. Oprócz podziału cenowego należy brać pod uwagę także podział kaw ze względu na rodzaj: mielone, rozpuszczalne, ziarniste, „miksy kawowe”, cappuccino oraz kapsułki. W  ten sposób ułatwi się klientowi szybkie znalezienie interesującego go produktu. Najwięcej miejsca należy przeznaczyć dla kaw mielonych i  rozpuszczalnych, gdyż to na nich opiera się biznes kawowy. W przypadku niewielkiej ilości miejsca na półce, warto skoncentrować się

na liderach rynkowych. Wskazane jest też znaleźć miejsce na nowości rynkowe, zwłaszcza te, które są sprzedawane pod znaną marką i mają silne wsparcie reklamowe. Bardzo ważne jest nie tylko przejrzyste rozplanowanie asortymentu wewnątrz kategorii, ale również odpowiednie umiejscowienie kawy w  sklepie. Najkorzystniejszą lokalizacją jest ustawienie produktów w pobliżu ekspozycji dóbr o  podobnej funkcjonalności, takich jak herbaty, kakao oraz jak najbliżej kategorii komplementarnych, np. słodyczy. Produkty premium warto prezentować na osobnych stojakach przy stoisku z alkoholem oraz w  pobliżu droższych gatunków słodyczy, np. czekolad, natomiast kawy podstawowe przy regale z pieczywem. Uzupełniające ekspozycje impulsowych miksów sprawdzą się również w strefie kasowej. W  przypadku produktów kawowych można pomyśleć o  budowaniu dodatkowych ekspozycji przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą, kiedy to kategoria notuje sezonowe wzrosty sprzeda-

Sławomir Makowski

Kierownik zmiany Market Lewiatan Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Niezaprzeczalnie największym zainteresowaniem osób odwiedzających sklep cieszy się kawa sypana. Wybierane są przeważnie produkty popularnych marek w opakowaniach o  gramaturze 250 g. Ponadto kupowane są także kawy zbożowe. W  przypadku saszetek zarówno warianty „3 w  1”, jak i „2 w 1” notują podobny wolumen sprzedaży. Reagując na sygnały płynące od producentów oraz klientów wprowadzane są także nowości, uatrakcyjniające ofertę placówki.

96 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


XXXXXXXX

97 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


fot. BigstockPhoto.com

Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

ży. Klienci skłonni są przeznaczyć w tym czasie więcej środków na zakup kawy niż zwykle i  dlatego warto skupić się na produktach z  cenowo wyższej półki. W  tym czasie dobrze jest zadbać o  nowe miejsca sprzedaży w  najbardziej ruchliwych miejscach, pamiętając o  zapewnieniu odpo-

Anna Justyniarska PR – Digital Manager Herbapol – Lublin Herbatki ziołowe to naturalny sposób wsparcia organizmu. Dlatego przy wyborze konkretnego produktu ważna jest wysoka jakość suszu, dzięki której może

wiedniej komunikacji za pomocą materiałów POS. Nie tylko kamelia Czarna herbata jest jednym z ulubionych naparów Polaków. Wielu konsumentów postrzega ją jako niezbędny element codziennej diety, choć on spełnić deklarowane funkcje. W herbatkach ziołowych z linii Zielnik Polski znajdziemy zioła pozyskiwane od sprawdzonych dostawców, które badamy we własnych laboratoriach. Najpopularniejszym wariantem jest Mięta, która wspomaga trawienie i przyczynia się do odprężenia organizmu. Jeśli chodzi o herbatki owocowe, konsumenci od lat są wierni przede wszystkim herbatce malinowej z linii Herbaciany Ogród marki Herbapol. 100% naturalnych składników i  wyjątkowo intensywnie owocowy smak to cechy charakterystyczne wszystkich herbatek z  tej linii. W sezonie jesienno-zimowym zachęcam do spróbowania tegorocznej nowości: Imbir z  pomarańczą i pigwą.

98 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

jednocześnie coraz chętniej eksperymentuje z herbatą zieloną, czerwoną lub białą. Znaczące udziały w  rynku mają również herbaty owocowe, ziołowe oraz Earl Grey. Tradycyjna herbata w polskich domach to najczęściej napój bez dodatków, ewentualnie urozmaicony o cytrynę, miód lub cukier. Zdecydowanie rzadziej pojawia się w nim mleko, imbir czy syrop owocowy. Spośród asortymentu klasycznych herbat klienci mogą wybierać pomiędzy tradycyjnym czarnym suszem w  wielu odmianach, jak i  szlachetną zieloną oraz białą herbatą. Zielona herbata to moc zapachów i  eksplozja smaku, a  jej spożywanie staje się bardzo modne ze względu na korzystne działanie na funkcjonowanie organizmu. Ta najstarsza z  herbat ma swoich miłośników na całym świecie, a prawdziwi smakosze opanowują do perfekcji sztukę jej parzenia. Uznanie zdobywa również herbata biała, której susz powstaje z  młodych pędów liści, zbieranych zanim dotkną


XXXXXXXX

99 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

W ostatnim czasie konsumpcja herbaty czarnej maleje, stanowiąc jednak w dalszym ciągu blisko połowę spożycia. Żadna inna kategoria herbat od lat nie przekracza 15% tych udziałów. Ze wzglę-

ich pierwsze promienie słońca. Dzięki temu napar z niej przyrządzony ma delikatny kolor oraz łagodny, słodkawy smak, ceniony przez jej wielbicieli. Najrzadziej spotykanym rodzajem herbaty jest żółta odmiana, zwana również

cesarską. Młode liście drzewa herbacianego wraz z nierozwiniętymi pączkami zbierane są wczesną wiosną. Następnie poddaje się je zabiegowi fermentacji nieenzymatycznej, czyli kilkukrotnie ogrzewa, potem studzi, a  na koniec

suszy. Ten długi proces wpływa na jej stosunkowo wysoką cenę. Asortyment uzupełniają herbaty czerwone oraz niebieskie (Oolong), poszukiwane ze względu na swoje właściwości lecznicze. Na półce z herbatami znajdziemy również propozycje z innych roślin. Jedną z nich jest południowoafrykański czerwonokrzew, z którego suszonych liści przygotujemy popularną herbatę rooibos. Dla osób poszukujących oryginalnych smaków i  aromatów ciekawym doświadczeniem jest przyrządzana z  ostrokrzewu paragwajskiego Yerba Mate. Dodatkowy urok nazywanego argentyńskim zielonym złotem naparu tkwi w intrygującym rytuale parzenia i picia. Uwagę klientów przyciągają również zioła i  ich korzystne dla funkcjonowania organizmu właściwości. Asortyment ten coraz mocniej rozpycha się na sklepowej półce, prezentując bardzo szeroki wybór herbat ziołowych. W ofercie znajdziemy nie tylko dobrze znaną miętę, melisę,

fot. BigstockPhoto.com

Paweł Sikora Group PR Manager Mokate

du na stałe poszerzanie gamy produktów i urzeczywistnianie preferencji smakowych konsumentów, każdy znajduje swój ulubiony produkt – sezonowo zmieniając smaki. Strukturę sprzedaży kreuje przede wszystkim podaż – oferta jaką dostarcza punkt sprzedaży. Producent w  połączeniu z  silnym kanałem sprzedaży jest w  stanie spowodować ruchy w  danej kategorii, pod warunkiem przedstawienia ciekawej, zwłaszcza innowacyjnej oferty. Odpowiedzią LOYD, na potrzeby wymagającego klienta, oczekującego zaskoczenia – jest niewątpliwie seria Warming Tea, powstała na bazie owoców, przypraw i  miodu. Pięć niezwykle aromatycznych herbatek rozgrzewających w idealnie skomponowanych niecodziennych wariantach smakowych.

100 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

pokrzywę, lipę, koper włoski i rumianek, ale również różne ziołowe mieszanki dedykowane konkretnym dolegliwościom, takim jak np. chrypka, wysoki poziom cholesterolu, problemy ze snem, miażdżyca, cukrzyca, kłopoty z  sercem, trądzik, zaparcia, zgaga. Asortyment uzupełniają herbaty owocowe oraz owocowoziołowe. Ekspresowe górą Zdecydowana większość amatorów herbacianego naparu preferuje szybkie i  wygodne rozwiązanie, czyli herbatę ekspresową. W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, producenci proponują herbaty w  torebkach o różnych kształtach, m.in. prostokątnych, kwadratowych, okrągłych. Wiele z nich posiada przydatne zawieszki, które pozwalają wyjąć torebkę bez użycia łyżeczki. Wśród wykorzystywanych rozwiązań dominują prostokątne woreczki na sznurku. Popularność zdobyły również torebki – piramidki. Na sklepowej półce, obok popularnych ekspresowych rozwiązań, wciąż duże znaczenie odgrywają herbaty sypane. Chętnie sięgają po nią osoby wierne ugruntowanym przez lata przyzwyczajeniom, miłośnicy sztuki parzenia herbaty według tradycyjnych metod i  zwolennicy idei „slow life”. Herbatę w  torebkach klienci częściej kojarzą z  codziennością i  zaspokajaniem podstawowych potrzeb, natomiast specjalna ceremonia zaparzania herbaty liściastej i towarzysząca jej atmosfera zachęcają do zwolnienia tempa życia i delektowania się chwilą przyjemności. Emocje związane z przygotowywaniem naparu z  sypanych liści drzewa herbacianego inspirują do sięgania po produkty z oferty premium.

101 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

Józef Krzeptowski

Kierownik Gama-Delikatesy Społem Zakopane Zakopane (woj. małopolskie)

Ważna lokalizacja Asortyment herbat przede wszystkim należy dobierać pod kątem preferencji zakupowych i zasobności portfela klientów oraz umiejscowienia sklepu. Ekspozycję można uporządkować ze względu na rodzaje herbat – czarne, earl grey, zielone, czerwone, owocowe oraz ziołowe. W ramach poszczególnych podkategorii warto zastosować podział na segmenty cenowe. Najwyżej położone półki oraz te na wysokości wzroku klienta najlepiej przeznaczyć na produkty premium i te ze średniego zakresu cenowego. Najtańsze marki powinno się umieścić najniżej. W  przypadku tak zbudowanego regału znaczenie ma również

Reklama str. 129

gramatura produktu. Produkty o większej gramaturze powinny być umieszczane niżej od tych mniejszych. Jeśli chcemy, aby klient był zadowolony z zakupów, to powinniśmy dać mu szansę na dokonanie świadomego wyboru, dlatego też półka z  herbatą powinna być ustawiona w miejscu umożliwiającym kupującemu chwilę refleksji i zapoznanie się z informacjami dotyczącymi miejsca pochodzenia herbaty, sposobu zbioru, miejsca i  sposobu paczkowania, smaku i aromatu. Ważny jest również wybór najbliższego sąsiedztwa dla herbat, ponieważ należą one do produktów higroskopijnych, które jeżeli są nieszczelnie zapakowane chłoną z otoczenia wilgoć i obce zapachy. Półki z herbatą powinny znaleźć się w  pobliżu produktów komplementarnych, a  więc takich, które uważane są przez klientów jako uzupełnienie herbaty. Zazwyczaj kategoria ta umiejscowiona jest w  pobliżu słodyczy, kawy oraz innych napojów. Oprócz podstawowej półki z herbatami warto stworzyć dodatkowe ekspozycje, np. umieścić ziołowe mieszanki na półce ze zdrową żywnością lub w sąsiedztwie parafarmaceutyków i  witamin.

102 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

fot. Paula Wendland

Lokalizacja sklepu wymusza asortyment impulsowy. Znajdujemy się przy Krupówkach. Nasze obroty zależą od ruchu turystycznego. Zaopatrują się u nas turyści z  Polski i  zagranicy oraz okoliczni mieszkańcy. Konsumenci zdecydowanie chętniej sięgają po zdrową żywność. Często przed zakupem czytają etykiety i sprawdzają skład produktu. Klienci zainteresowani zdrową żywnością są gotowi zapłacić wyższą cenę za spełnienie ich oczekiwań. W asortymencie kawy największą popularnością cieszą się impulsowe opakowania, takie jak kawy 2 w 1, 3 w 1. Uwagę przyciągają małe opakowania kawy mielonej 100 gram lub niewielkie słoiki z kawą rozpuszczalną. Dobrze sprzedają się mleczne napoje kawowe w kubkach. To jest nowy produkt, dość drogi, ale klienci chętnie kupują na spróbowanie. Popularne są klasyczne smaki i produkty bez laktozy. W kategorii herbaty konsumenci głównie sięgają po małe opakowania herbat ekspresowych. Dobrze sprzedają się herbaty zielone. Widzimy też zainteresowanie owocowym asortymentem, natomiast zioła do zaparzania sprzedają się sporadycznie.

Asortyment warto dopasowywać do sezonu sprzedażowego. W okresie jesienno – zimowym rozbudowywać ofertę, by w okresie późnej wiosny zacząć ją ograniczać, traktując herbatę czarną jako bazę produktową. Słodkie zachcianki O  gustach się nie dyskutuje. Dla konserwatywnych koneserów wyłącznie naturalny smak i  aromat kawy i  herbaty jest do przyjęcia, natomiast wszelkie pomysły na jego udoskonalenie są z  góry skazane na porażkę. Jednak wielu konsumentów jest wiernych swoim ugruntowanym przez lata przyzwyczajeniom lub w  poszukiwaniu nowych doznań chętnie sięga po różnego rodzaju dodatki i  wzbogaca nimi smak kawy lub herbaty. Najczęściej wykorzystywanym dopełnieniem napojów jest cukier. W ofercie rynkowej nie są to już wyłącznie znane wszystkim białe kryształki, ale również coraz popularniejsze wśród klientów propozycje cukru brązowego, trzcinowego, trzcinowego muscovado oraz cynamonowego, który jest mieszaniną drobno mielonego cukru kryształu, naturalnego cynamonu i oleju roślinnego. Dla świadomych klientów, poszuku-


Kategorie asortymentowe: KAWA I HERBATA

jących ekologicznych rozwiązań, wprowadzono różne cukry w wariancie bio. Produkty są oferowane w  różnych postaciach, m.in. cukier sypki, w  kostkach, w  saszetkach, w  tubie lub w  postaci oryginalnych mieszadełek. Konsumenci oczekują szerokiego wachlarza możliwości, które pozwolą im na optymalny wybór, zgodnie z  preferowaną dietą, stylem życia czy chwilową zachcianką. Dlatego warto wprowadzić na sklepowe półki również alternatywę dla cukru, która znacznie poszerzy asortyment dodatków. Konsumenci chętnie dodają słodyczy napojom, zastępując cukier syropem trzcinowym, melasą z  winogron, syropem z agawy czy różnego rodzaju miodami (np. lipowy, wielokwiatowy, akacjowy, wrzosowy). Doskonałym dodatkiem do herbaty i  kawy są również syropy. W przypadku herbaty popularny jest syrop o smaku m.in. malinowym, wiśniowym, cytrynowym, aroniowym oraz kompozycje maliny z kwiatem lipy, maliny z melisą, maliny z dziką różą. Amatorzy mlecznych kaw smakowych, np. cafe latte czy latte macchiato chętnie sięgają po syropy o smaku słonego karmelu czy wanilii. Ważną pozycją w asortymencie komplementarnym z  kategorią kawy są produkty nabiałowe, takie jak śmietanka lub mleko zagęszczone słodzone lub bez dodatku cukru. Producenci wzbogacają ofertę mleka zagęszczonego o kolejne warianty, np. wzbogacone o magnez czy błonnik lub o  obniżonej zawartości tłuszczu – light oraz wersje smakowe. Coraz częściej pojawiają się warianty mleka i śmietanki bez laktozy. Klienci intensywniej szukają zamienników produktów zwierzęcych, dlatego rośnie zainteresowanie roślinnymi alternatywami mleka, m.in. takimi napojami jak ryżowy, migdałowy, sojowy. ▼ Paula Wendland ph_diamant_saszetki_131x250.indd 1

103

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

25.09.2019 10:41:02


fot. BigstockPhoto.com

Produkt miesiąca

N

PIGWA

iektóre źródła podają, że pigwa to najstarszy owoc świata, uprawiano ją już bowiem w czasach starożytnych i  to znacznie wcześniej niż jabłoń. Z tego powodu uważa się, że to właśnie pigwa, a nie jabłko była owocem, który biblijna Ewa podała Adamowi do skosztowania w raju. Pigwa (nie mylić z pigwowcem, bo to częsty błąd) jest rośliną pochodzącą z krajów azjatyckich. Jej owoce są żółte, jednak nie nadają się do spożycia na surowo z  uwagi na specyficzny kwaśny smak i  twardość. Pigwa posiada bardzo dużą ilość witamin C, A, B6, tiaminę oraz kwas foliowy. Dodatkowo owoce pigwy są bogate w substancje czynne takie, jak: garbniki, pektyny, olejek eteryczny, czy cukry. Posiadają również substancje mineralne: miedź, fosfor, żelazo, wapń, potas, cynk, sód. Zawarty w  pigwie błonnik (w  postaci pektyn) znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu organizmu z  toksyn i  niepożądanych substancji przemiany materii. Owoce natomiast działają bakteriobójczo, więc sprawdzają się np. przy łagodzeniu podrażnień skóry. Przetworzona pigwa obniża poziom złego cholesterolu i cukru. Powinny ją stosować również osoby, które cierpią na niestrawność, nieżyt żołądka i jelit. Przetwory z  pigwy wykorzystuje się głównie w okresie wzmożonych zachorowań na grypę i przeziębienie. Bardzo popularne są miody, dżemy, marmolady, powidła, kompoty, soki, nalewki i wina z pigwy. W  okresie jesienno-zimowym dodatek pigwy do herbaty stanowi doskonały zamiennik dla popularnej cytryny. Herbata z pigwą w połączeniu z przyprawami – cynamonem, goździkami, świeżym imbirem, stanowi rozgrzewający napój. Pigwa dobrze łączy się również z jabłkami i gruszkami, ananasem czy mango. Obecność pektyn pozwala na użycie owoców pigwy do żelowania rozmaitych przetworów. Czasem dodaje się pigwę do dań mięsnych, co nadaje daniu szczególny charakter. Pigwę należy przechowywać w  odosobnieniu od innych owoców. Jest to związane z  wydzielanym przez nią etylenem. Substancja ta jest odpowiedzialna za szybsze dojrzewanie. Dodatkowo owo-

ce pigwy wydzielają bardzo silny aromat, co również nie sprzyja przechowywaniu ich z innymi gatunkami. Przechowywać je można przez kilka tygodni w chłodziarce. ▼ Oprac. JR

Sakiewki z drobiowym udkiem i pigwą • udko z kurczaka • kilka ziaren czarnego i różowego pieprzu, kilka ziaren kolendry • sól morska gruboziarnista • 2 listki laurowe, 2 ziarna ziela angielskiego, 2 gałązki świeżego rozmarynu • natka pietruszki wraz z łodyżkami, 1 łodyga selera naciowego • 1 marchewka, kawałek pora, 1 czerwona cebula • owoc pigwy • syrop o smaku pigwy marki Herbapol • oliwa z oliwek lub olej rzepakowy • sakiewka wykonana z rękawa do pieczenia Sposób przygotowania: 1. W moździerzu utrzyj sól i ziarna pieprzu. Powstałą mieszanką natrzyj udko z kurczaka. 2. Do sakiewki włóż: obraną i  pokrojoną w  krążki marchew, pokrojony seler naciowy, listki laurowe, ziarna ziela angielskiego, natkę pietruszki, kilka ziaren kolendry, kawałek pora, obraną i pokrojoną w ćwiartki czerwoną cebulę, kawałki owocu pigwy uprzednio podlane syropem o  smaku pigwy oraz dwie gałązki świeżego rozmarynu. Całość skrop oliwą i dodaj udko z kurczaka. 3. Zawiąż sakiewkę i potrząśnij nią tak, aby warzywa i zioła dobrze rozprowadziły się dookoła kurczaka. Następnie połóż ją na blaszce i od góry nakłuj szpilką kilka dziurek. Dzięki temu nie pęknie ona podczas pieczenia. 4. Piekarnik rozgrzej do 200 stopni (góra-dół bez termoobiegu) i piecz około 60-70 minut.

104 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Produkt miesiąca

105 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2018


Kategorie asortymentowe: MROŻONKI

Apetyt na mrożonki

fot. BigstockPhoto.com

Jesień i zima to czas, gdy dostęp do świeżych warzyw i owoców staje się trudniejszy. Konsumenci nie rezygnują jednak z tych wartościowych składników codziennej diety i chętnie korzystają z produktów mrożonych.

W

ostatnich kilku latach obserwujemy tendencję wzrostową na rynku mrożonek, zwiększa się więc zainteresowanie polskich konsumentów tego typu produktami. Z raportu Gemius z 2019 r. wynika, że blisko 70% gospodarstw domowych w  naszym kraju używa mrożonych warzyw i owoców do przygotowywania posiłków. Obniżające się temperatury i  coraz mniejszy wybór świeżych warzyw i  owoców na targowiskach i w sklepach sprawią, że w najbliższych miesiącach sprzedaż tego typu produktów będzie rosnąć.

marchewka z groszkiem jest również stałym punktem obiadowego zestawu. W  mrożonej ofercie nie może zabraknąć popularnych zup, szczególnie jarzynowej, barszczu ukraińskiego, ogórkowej, grzybowej czy fasolowej. Nie tylko jednorodne warzywa znajdują nabyw-

To się sprzedaje Polacy są coraz bardziej świadomi zalet zdrowego odżywiania, co niewątpliwie sprzyja konsumpcji warzyw i owoców. Trudno byłoby dostarczyć późną jesienią i zimą odpowiednią ilość witamin i składników mineralnych bez wykorzystania produktów mrożonych i przetworów. Do typowego polskiego menu najlepiej pasują warzywa jednorodne, jak marchew, fasola szparagowa i  kalafior,  brokuły, szpinak, buraki, ale

Paweł Wojciechowski Członek zarządu, Dyrektor handlowy na Polskę i Europę Centralną FRoSTA Klienci chętnie wybierają produkty, które nadążają za tempem ich życia – dania szybkie i  wygodne w  przygotowaniu. Ważnym kryterium wyboru produktu jest smak, ale konsumenci chcą więcej i oczekują idącego w ślad za nim natural-

106 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

ców, gdyż mieszanki kuszą konsumentów bogactwem zestawów i różnorodnością smaków. Trzeba zapewnić konsumentom wybór, np. bukiety jarzyn, mieszanki sałatkowe, mieszanki uniwersalne (np. włoszczyzna), warzywa na patelnię lub do konkretnych nego, prostego składu, bez dodatków do żywności. To prozdrowotne podej-ście ma również odzwierciedlenie w codziennym menu – z badań przeprowadzonych przez FRoSTĘ* wynika, że co najmniej raz w  tygodniu na zakup ryb decyduje się 43% wszystkich kupujących mrożone produk-ty spożywcze. Na popularności zyskują również produkty roślinne, wegetariańskie. FRoSTA proponuje szeroki wybór gotowych dań z rybą, np. Rybę z pieca z sosem włoskim. Naszymi bestsellerami są Mexican chicken, czyli ryż z kurczakiem i warzywami oraz hiszpańska Paella. Mamy również propozycje wegeta-riańskie: Warzywne curry z  batatami oraz Wok mango curry. * Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research w marcu 2019


XXXXXXXX

107 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Kategorie asortymentowe: MROŻONKI

Monika Chmielewska

Kierownik Market Lewiatan Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

stylów gotowania (chińska, meksykańska, węgierska, włoska, hiszpańska). Pizza, ryba z frytkami, a może pierogi? W sklepowej zamrażarce nie może zabraknąć propozycji dań gotowych zarówno dla miłośników tradycyjnych obiadów, jak i  amatorów fast foodów. A że jakość dań gotowych wciąż się poprawia, poprzez udoskonalenia składu produktów i walorów smakowych, postrzeganie tego typu asortymentu zmienia się zdecydowanie na plus. W  ofercie pierogów, kopytek czy knedli klienci mają swoich faworytów: ulubione marki i  smaki,

fot. Patryk Łusiewicz

Dużą część sprzedaży produktów mrożonych stanowią wyroby marki własnej. Spośród nich największym zainteresowaniem cieszą się zupa jarzynowa oraz włoszczyzna. Mrożone warzywa doceniane są przez klientów kupujących produkty na wagę. W sklepie mamy oddzielną chłodziarkę przeznaczoną na nie. W  ofercie dostępne są zarówno mieszanki, jak i  pojedyncze rodzaje, m.in. kalafior. Na wagę klienci mogą również kupić frytki. Spośród gotowych dań prym wiedzie bezsprzecznie pizza. Znając zamiłowania klientów, staramy się mieć w ofercie ich ulubione marki i rodzaje. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wzrasta także popyt na zapiekanki, stanowiące szybki obiad dla dzieci, po powrocie z lekcji.

dzięki którym nie muszą ryzykować nieudanego obiadu. Warto słuchać klientów i obserwować rotację artykułów z tej grupy, by postawić na najlepsze produkty idealnie trafiające w gusta odwiedzających sklep. Podstawa to pierogi ruskie, z mięsem oraz z  kapustą i  grzybami, można też urozmaicić ofertę wyrobami na słodko, np. z  serem lub truskawkami. Wśród ekspresowych dań gotowych coraz większym zainteresowaniem cieszy się pizza. Najprościej postawić w  tej kategorii na rynkowych liderów i znane marki. Firmy specjalizujące się w produkcji pizzy mrożonej wciąż poszerzają ofertę

– oprócz propozycji na grubszym cieście, z takimi dodatkami jak salami, szynka, pieczarki, sos pomidorowy lub czosnkowy czy różne rodzaje serów, pojawiają się warianty nawiązujące smakiem i wyglądem do pizzy typowo włoskiej, z cienkim ciastem na zakwasie. W  mniejszych sklepach wiejskich czy osiedlowych lepiej sprzedają się gramatury mniejsze, np. pizza 250 g lub kupowana dla 2 osób – 300-350 g i podobnie jest w  przypadku frytek, które niezmiennie cieszą się powodzeniem wśród konsumentów. Najpopularniejsze są klasyczne frytki proste i  karbowane, ale w  propozycjach producentów znaleźć można takie ciekawostki, jak krokiety w kształ-

Reklama

www.mateodebica.com.pl

Poradnik Handlowca_bezglutenowe 26.09.19_2.indd 1

108 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

27.09.2019 15:17:16


Kategorie asortymentowe: MROŻONKI

cie kulek, łódeczki ziemniaczane, ćwiartki ziemniaków ze skórką czy talarki. Na ekspresowy obiad idealnie nadają się również mrożone dania rybne, a wśród młodszych konsumentów prym wiodą paluszki, które są też często sposobem rodziców na przekonanie dzieci do zjedzenia porcji ryby. Można je smażyć na patelni lub piec w piekarniku, a  wybór wariantów gwarantuje dopasowanie do różnych gustów (paluszki z filetów, w panierce wielozbożowej, pikantne meksykańskie). Warto również zwrócić uwagę na ofertę mrożonych dań rybnych do zapiekania z  warzywami, serem lub w aromatycznych sosach – to doskonała propozycja na obiad lub kolację dla wymagających konsumentów, którzy nie przepadają za panierowanymi potrawami i szukają lżejszych propozycji na szybki posiłek.

W stronę oferty idealnej W  sklepach spożywczych nie ma zbędnych produktów, dlatego każdy kawałek przestrzeni handlowej musi być dobrze wykorzystany. Warto przemyśleć zatowarowanie zamrażarek pod kątem potrzeb swoich klientów i  specyfiki placówki. Asortyment tam oferowany musi opierać się na najlepiej rotujących produktach.  Od preferencji odbiorców zależy, czy eksponowane będą większe opakowania, czy warianty mini. Znaczenie ma także charakter impulsowy zakupu produktów mrożonych – ochota na zupę ogórkową, pizzę czy frytki może pojawić się pod wpływem przejrzenia zawartości sklepowej zamrażarki. Dlatego przy braku miejsca dużą rolę odgrywa wsparcie marketingowe konkretnej marki. Kampanie telewizyjne

i prasowe, liczne eventy, konkursy z  nagrodami czy wysoka aktywność na portalach społecznościowych  procentują często podczas decyzji zakupowych skojarzeniami z konkretnym opakowaniem. Nie tylko jakość mrożonek decyduje o ich dobrej sprzedaży, lecz także dostępność w  punktach sprzedaży detalicznej. To wprost idealna kategoria do zakupów blisko miejsca zamieszkania. Klienci nie zawsze zamierzają spożyć produkt zaraz po zakupie, a zdają sobie sprawę, że w hipermarketach trudno zrobić ekspresowo sprawunki, trzeba też doliczyć czas na dojazd. Obawa przed przerwaniem łańcucha chłodniczego często skłania ich do nabycia mrożonek w pobliskim sklepie. Czy znajdą tam to, czego szukają? ▼ Beata Woźniak Reklama

www.chlodnia-bialystok.com.pl

chłodnia 3.indd 1

109 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

01.10.2019 18:18


RYNEK POD LUPĄ

Słodycze i słone przekąski

▼ Pokusa nie do odparcia – str. 111 ▼ Przekąski „na diecie” – str. 118 ▼ Opakowanie języczkiem u wagi – str. 124 ▼ Merchandising kategorii słodycze i słone przekąski – str. 128

110 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

Paula Wendland

Pokusa nie do odparcia Przyjemność przede wszystkim, ale na określonych warunkach. Konsumenci stawiają wysokie wymagania kategorii słodyczy i słonych przekąsek. Chcąc sprostać oczekiwaniom, producenci koncentrują się na poszerzaniu portfolio o  kolejne warianty smakowe i  formaty, modyfikowaniu receptur obecnych w ofercie produktów i ich opakowań oraz wprowadzaniu na rynek nowych, często bardzo innowacyjnych marek. Nadal silny jest trend premiumizacji oraz wzrostu popularności zdrowszych i wygodniejszych wersji przekąsek. Kierunek premium Rynek słodyczy i  słonych przekąsek dynamicznie się rozwija i  za-

chęca do zakupów bogactwem asortymentu na każdą okazję, szerokim wachlarzem innowacji pod kątem formatów i zawartych składników, a także zaskakującą ofertą nowości produktowych i kolejnych wariantów smakowych uznanych marek. W kategorii słodyczy numerem jeden są ciastka, w dalszej kolejności czekoladowe tabliczki, pralinki, cukierki i  lizaki oraz batony, wafle, gumy do żucia, drażetki, chałwa i sezamki. Bardzo intensywnie rozwijającą się kategorią są batony musli i specjalistyczne. Z kolei słone przekąski to przede wszystkim chipsy, chrupki, popcorn, orzechy oraz słone wypieki, np. krakersy, paluszki, precelki. Do głównych powodów sięgania po przekąski należą przemożna ochota na coś smacznego lub potrzeba dostarczenia dodatkowej dawki energii. Konsumenci chętnie jedzą słodycze lub słone przekąski podczas spotkań towarzyskich. Traktują je również jako doskonałe antidotum na zły nastrój oraz alternatywę tradycyjnego posiłku. Polacy stają się coraz bardziej wymagający i oczekują wyższej jakości kupowanych produktów. Premiumizacja na rynku słodkich przekąsek widoczna jest

Ciastka paczkowane – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Delicje szampańskie - LU Wafle Familijne - Jutrzenka Jeżyki - Goplana Pryncypałki - Dr Gerard Pieguski Pierniczki Alpejskie Biszkopty Wedlove Petit Beurre - Jutrzenka Kokosowe - Krakuski Pierniki Toruńskie - Kopernik

9,16% 7,33% 6,42% 4,63% 3,97% 3,57% 3,13% 2,86% 2,80% 2,64%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

wśród wszystkich kategorii z wyjątkiem drażetek. Analitycy rynku oceniają, że kategoria przekąsek premium ma przed sobą dobre perspektywy, choć tempo jej rozwoju będzie skorelowane przede wszystkim z tempem wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. Wysokie wymagania odnośnie jakości wyrobów są również powiązane z  silnym trendem prozdrowotnym, który kreuje ofertę zarówno słodkich, jak i słonych przekąsek. Moda na zdrowe odżywianie, nurt ekologiczny i coraz wyższa świadomość konsu-

Monika Szczerbiak

Sprzedawczyni Sklep spożywczy Garaż Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

W kategorii słodyczy często wybierane są wafelki w  czekoladzie oraz batoniki z  mlecznym nadzieniem. Ponadto dużym zainteresowaniem klientów cieszą się lizaki oraz paczkowane markizy z nadzieniem czekoladowym. W segmencie czekolad prym wiodą mleczna, gorzka oraz z całymi orzechami laskowymi. Natomiast najmłodsi klienci z reguły kupują rogale, które traktują jako przekąskę idealną na drugie śniadanie w  szkole. Ponadto dzieci wybierają jajka-niespodzianki oraz batoniki mleczne z lodówki.

111 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

mentów dotycząca składu ulubionych smakołyków i ich właściwości sprzyjają wprowadzaniu na rynek nowości, za których wysoką jakość klienci są gotowi zapłacić wyższą cenę. Lubimy nowe doznania Czynnikiem sterującym rozwojem poszczególnych kategorii są nowości. Producenci słodyczy zachęcają konsumentów do sięgnięcia po swoje produkty poprzez wprowadzanie nowych smaków, formatów produktowych czy ma-

rek. Nic dziwnego – aż 83% Polaków mówi „tak” nowościom na półkach sklepowych – wynika z analizy ETi European Food Industries, przeprowadzonej wspólnie z agencją badawczą SWResearch. Niemal połowa konsumentów (47%) deklaruje, że raczej chętnie sięga po nowe produkty, a ponad jedna trzecia (36%) robi to „zdecydowanie chętnie”. W tej drugiej grupie liczniejsze są kobiety (41%), które odważniej podchodzą do eksperymentowania z  nowościami spożywczymi niż mężczyźni (31%).

Według badania najskuteczniejszą reklamą słodyczy jest rekomendacja znajomych. Ponad 40% badanych decyduje się sięgnąć po słodką przekąskę, której wcześniej nie znało dzięki poleceniu bliskich. Polacy uwielbiają także akcje promocyjne. Oferty specjalne to druga najbardziej wpływowa forma działań, na którą wskazuje niemal 40% badanych. Popularnym czynnikiem, który jest w stanie zachęcić klientów do spróbowania nowej słodkości jest także atrakcyjne opakowanie, a dopiero na czwartym

OKIEM EKSPERTA Tomasz Preś · Sales Operations Leader Merchandising · Mars Wrigley W każdym z miejsc usługowo-handlowych, bez względu na model biznesowy, odpowiednio wyeksponowana strefa kasy odgrywa kluczową rolę w generowaniu dodatkowych zysków dla ich właścicieli. Strefa kasy wpływa także na wrażenie, jakie klient wyniesie ze sklepu, dlatego warto zwrócić uwagę na jej estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie. Jako Spece od Kasy z ponad 20-letnim doświadczeniem dbamy o to, aby asortyment był zawsze dostępny i dobrze widoczny, a eksponowane produkty były tymi najbardziej popularnymi w kategorii produktów impulsowych. Nasze ekspozycje charakteryzuje czytelny planogram dla każdej kategorii, wyznaczony przez estetyczne naklejki. Natomiast stelaże warto wyposażyć w topery oraz dodatkowe boczne elementy, komunikujące benefity marek. Produkty przy kasie powinny być także niczym nie przysłonięte i poukładane według potrzeb konsumenckich. Dominika Igielińska · Koordynator Komunikacji Marketingowej · E.Wedel W tym roku w naszej ofercie pojawiła się linia lodów E.Wedel na patyku. Wejście w nową kategorię było dla nas ważnym krokiem, stanowiącym kontynuację kierunku obranego przez markę na początku działalności. Zgodnie z nim przykładamy ogromną wagę do wykorzystywanych surowców, jak i utrzymania wysokich standardów na każdym etapie produkcji. To innowacyjne rozwiązanie – lody w ofercie producenta słodyczy – spotkało się z pozytywnymi opiniami konsumentów. Teraz, w sezonie jesiennym, kiedy rzadziej sięgamy po mrożone pyszności na patyku, polecamy ofertę lodów E.Wedel w kubełkach, w trzech, klasycznych wariantach: waniliowym, truskawkowym i czekoladowym. Czwarty smak, karmelowy, przypadnie zaś do gustu fanom słodko-słonych połączeń. Kubełki dostępne są w szerokiej dystrybucji, w opakowaniu o pojemności 460 ml.

Dorota Weres · PR Manager · Terravita Ofertę czekoladowych tabliczek kreuje przede wszystkim trend prozdrowotny. W kategorii czekolad dotyczy nie tylko składników, smaków i receptur, ale także szaty graficznej i rodzajów opakowań. Polscy konsumenci starają się żyć zdrowiej, prowadzą aktywny tryb życia, uprawiają różne dyscypliny sportu, poszukują produktów zdrowszych, dobrej jakości. Czekolady Terravita zaspokajają te potrzeby, dostarczając pozytywnej energii do działania. Zmieniają się również preferencje dotyczące opakowania, obserwujemy powrót do tradycyjnych papierowych obwolut, opakowań łatwiejszych do recyklingu. Dlatego od 2017 r. modyfikujemy ofertę i sukcesywnie wprowadzamy czekolady w nowej recepturze, czyli z wyższą zawartością kakao, naturalnymi aromatami (wanilia), bez E476 oraz zbędnych dodatków. Nasze nowości w portfolio tabliczek: linia Clasic i czekolady 250 g Terravita są tego najlepszym przykładem.

112 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

113 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

Ewa Pikuła

transakcji, natomiast warianty o większych gramaturach stanowią niewielki odsetek sprzedaży tej kategorii. Czekoladę pod marką własną sieci handlowej lub dystrybutora oferowało w tym czasie w ok. 2/5 placówek małego formatu i odpowiadała ona za ponad 8% udziałów w liczbie transakcji.

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż czekolad w sklepach małoformatowych do 300 m2 Według danych CMR w marcu 2019 r. słodycze stanowiły 4,7% całkowitego obrotu w  sklepach małoformatowych do 300 m2 oraz pojawiały się na co 7. paragonie. Do jednych z najpopularniejszych słodyczy należy czekolada, którą w tym czasie można było znaleźć w prawie każdej placówce małego formatu. W przeciętnym sklepie osiedlowym klient może wybierać z  ponad 20 różnych wariantów czekoladowych tabliczek, z  czego najwięcej miejsca zajmują produkty mleczne. Sprzedaż czekolady odznacza się dużą sezonowością – najlepsze miesiące dla tej kategorii to marzec oraz listopad-grudzień. Najpopularniejszym wariantem nadal pozostaje czekolada mleczna, która w okresie kwiecień 2018 – marzec 2019 uzyskała prawie 80% wartości sprzedaży czekolady. Produkowana przez firmę Mondelez Milka utrzymała w omawianym okresie pozycję lidera i była odpowiedzialna za ok. 1/3 obrotów tej kategorii. Flagowym produktem marki jest mleczna czekolada Alpine Milk w opakowaniu 100 g i średniej cenie 4,07 zł. Największym konkurentem Milki jest marka Wedel z Czekoladą Gorzką 100 g, za którą trzeba zapłacić ok. 3,66 zł. Najczęściej wybierane przez klientów są tabliczki 100-gramowe, które odpowiadają za 2/3 liczby miejscu plasuje się reklama w telewizji. Interesującym jest fakt, że gazetki promocyjne dużo lepiej sprawdzają się wśród kobiet niż wśród mężczyzn. W  kontekście nowości decyzje zakupowe często opierają się o  dotychczasowe doświadczenia z  marką. Dlatego dla grupy konserwatywnych konsumentów, dla których marka ma największe znaczenie w przypadku wyboru słodyczy, producenci proponują klasyczne produkty w  nowych wersjach i smakach. Ciastka na topie Do często wybieranych segmentów słodyczy należą ciastka. Stanowią one ponad jedną trzecią ca-

Czekolada

Udziały marek w liczbie transakcji Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , IV 2018 r. - III 2019 r.

10% 4%

41%

6% 8% 9% 22% ■ Mondelez ■ Wedel ■ Wawel

łego koszyka słodkich przekąsek w Polsce. W szerokim wachlarzu propozycji klienci mogą wybierać między maślanymi herbatnikami, oblanymi czekoladą biszkoptami z  galaretką, kruchymi ciastkami oferowanymi z różnymi dodatkami, m.in. czekoladą, orzechami, bakaliami, owocami oraz markizami, ciastkami zbożowymi czy piernikami z  owocowym nadzieniem. Z  każdym rokiem zyskują na znaczeniu produkty bezglutenowe, których oferta wraz z  rosnącym zainteresowaniem klientów wyraźnie zwiększa swój udział w  półce sklepowej. Dzięki prozdrowotnym trendom na rynku rozwija się asortyment wyprodukowany z  pełnoziar-

114 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Źródło: CMR

■ Total MW ■ Ferrero ■ Millano ■ pozostałe

nistej mąki, naturalnych składników, wzbogacany w witaminy i minerały. Uwagę przyciągaCukierki do żucia/gumy rozpuszczalne – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Mentos Mamba Haribo Fruit-tella Frugo Maoam Chupa Chups Śmiejżelki - Nimm2 Fritt Zozole - Mieszko

5,40% 4,29% 3,35% 2,27% 1,84% 1,83% 1,69% 1,42% 1,20% 1,15%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019


RYNEK POD LUPĄ

115 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

Drażetki/groszki – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat M&M’s Skittles Jutrzenka Skawa Maltikeks Maltesers Grześki Tyci Smarties

5,49% 2,96% 2,37% 2,25% 1,76% 1,69% 1,19% 0,58%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

Czekolada w tabliczkach – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Wedel Milka Wawel Alpen Gold Goplana Nussbeisser Lindt Kinder Chocolate Terravita Schogetten

24,70% 20,39% 11,72% 7,71% 6,91% 4,11% 3,57% 3,16% 2,60% 2,30%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

ją receptury o obniżonej zawartości tłuszczu oraz cukru. Szukając miejsca na rynku, producenci sięgają po innowacyjne pomysły, np. ciastka probiotyczne. Kochamy czekoladę Spożycie czekolady w  Polsce jest znaczne i  wciąż rośnie. Czekoladowe tabliczki są drugą największą kategorią, zarówno pod względem wartości, jak i  wolumenu i  wyprzedzają praliny stanowiące trzecią największą kategorię słodyczową. Półki sklepowe uginają się pod bogatym asortymentem i różnorodnością czekoladowych tabliczek, przy czym największą popularnością cieszy się czekolada mleczna, dalej gorzka, a  podium zamyka czekolada bia-

ła. Wśród tabliczek wysoką dynamiką sprzedaży charakteryzuje się odmiana gorzka. Konsumenci przypisują jej zdolność opóźniania starzenia się organizmu oraz usprawniania koncentracji i zwalczania uczucia zmęczenia, stąd postrzegają ją jako ten zdrowszy wariant. Czekolada gorzka charakteryzuje się wysoką zawartością kakao, dzięki czemu jest naturalnym źródłem magnezu oraz niższą zawartością cukru, przez co jest preferowana przez osoby starające się ograniczać go w diecie. Producenci dostrzegli potencjał w ciemnych czekoladach i w ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele nowości, kuszących konsumentów poszukujących nowych smaków. Oferta czekolad gorzkich jest bardzo zróżnicowana i  obejmuje tzw. pełne tabliczki z różną zawartością kakao, a także takie, w któ-

poznawalne jest pojawiające się na opakowaniach oznaczenie Fairtrade, wskazujące na produkty pochodzące ze Sprawiedliwego Handlu. Popularność zdobywają także wyroby o niestandardowych kształtach. Zainteresowaniem klientów cieszą się również praliny, zarówno konfekcjonowane, jak i te sprzedawane na sztuki. Bomboniery nie są już postrzegane wyłącznie jako prezent na specjalne okazje, ale traktowane jako „słodka chwila przyjemności”, znajdując miejsce w  koszyku codziennych zakupów. Konsumenci cenią wyroby czekoladowe z domieszką toffi, owocowe, alkoholowe, orzechowe, waniliowe, śmietankowe, ale ich uznanie znajdują również nietypowe kompozycje smakowe z różnymi dodatkami i  nadzieniami, np. marcepan z  szampanem czy popularny ostatnio karmel z  solą morską. Impulsy w natarciu

Premiumizacja na rynku słodkich przekąsek widoczna jest wśród wszystkich kategorii z wyjątkiem drażetek.

rych czekolada występuje w połączeniu z  różnymi dodatkami, np. słonym karmelem, bakaliami, cząstkami miętowymi czy skórką pomarańczy. W  ostatnim czasie bardzo dynamiczny wzrost zanotowały również wersje nadziewane, które kuszą swoich odbiorców różnorodnością i  oryginalnymi smakami nadzienia. Konsumenci czekolady chętnie sięgają po produkty premium i  innowacyjne smaki. Fani smakołyku częściej zwracają uwagę także na jakość i  pochodzenie czekolady. Coraz bardziej roz-

116 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Odpowiadają na oczekiwania klientów pragnących szybkiego i łatwego zaspokojenia głodu lub poprawienia humoru. Coraz więcej osób żyje aktywnie i  stawia na zbilansowaną dietę, nie rezygnując przy tym z  przyjemności i  bogatych doznań smakowych. Producenci podążając za aktualnymi trendami oferują smakołyki w mniejszym formacie tak, aby z  jednej strony ograniczać ilość spożywanego cukru, soli lub tłuszczu, przy równoczesnym zagwarantowaniu wygodniejszej konsumpcji. Na ekspozycjach w  strefie przykasowej i  specjalnych stojakach dominują batony, wafle, lizaki, gumy rozpuszczalne oraz do żucia, drażetki, mini-opakowania słonych przekąsek, np. orzechy, ziarna i  mieszanki bakaliowe w  formie „na raz”. Jednym z  najszybciej rosnących segmentów impulsowych są batony muesli i  specjalistyczne (np. prote-


RYNEK POD LUPĄ

117 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

Batony czekoladowe – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Snickers Pawełek Mars Lion Twix Bounty 3 Bit Bajeczny Milky Way Danusia

11,55% 6,01% 5,21% 4,92% 4,73% 4,51% 3,67% 3,48% 2,29% 2,16%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

Wafle w czekoladzie (pakowane pojedynczo) – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Prince Polo Grześki Princessa Góralki Kinder Bueno Knoppers Kit-Kat Teatralny Kinder Country Nesquik

17,23% 17,09% 9,11% 6,40% 4,82% 4,08% 3,90% 2,15% 2,09% 1,52%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

inowe) zdobywające szeregi wiernych konsumentów. Słone innowacje Nowe pomysły na rozwój produktów obserwujemy też w kategorii słonych przekąsek. Na jej charakter wpływają innowacyjne receptury, niespotykane dotąd smaki, wariacje na temat kształtu i przyciągające uwagę formaty opakowań. Wśród słonych przekąsek prym wiodą chipsy, paluszki, orzeszki i chrupki. Ofertę uzupełniają m.in. krakersy, precelki, prażona kukurydza oraz asortyment na bazie ryżu. Wśród ulubionych smaków chipsów dominują klasyczne i  te

o smaku papryki. Jednak konsumenci lubią eksperymentować, dlatego w  ofercie można znaleźć wiele zaskakujących często smaków inspirowanych polską tradycją (czosnek, szynka wiejska, wędzony boczek) oraz kuchniami świata (wasabi, papryka piri piri, amerykańskie żeberka z  grilla, teksański stek). Nowymi wariantami smakowymi zachęcają do zakupów m.in. chrupki, prażynki, orzeszki, paluszki. Innowacyjność przejawia się również w  nowych sposobach wypiekania, kształtach oraz fakturach powierzchni chrupiących przysmaków. Ukłonem w  kierunku zwolenników zdrowego odżywiania są chipsy, paluszki, chrupki czy inne słone przekąski wyprodukowane z  naturalnych składników, z  obniżoną zawartością tłuszczu, soli. Dobrze widziane są również produkty wzbogacane sprzyjającymi zachowaniu zdrowia dodatkami. W tym segmencie pojawiają się także całkiem nowe, nieznane wcześniej propozycje, np. przekąski w  postaci kabanosów oraz suszonego mięsa. Nowościom produktowym na rynku sprzyja uznana marka, do której klienci mają zaufanie.

Paula Wendland

Przekąski „na diecie”

Oczekiwania konsumentów względem zerowej lub obniżonej zawartości tłuszczu, cukru, niektórych kontrowersyjnych składników w produktach i  moda na zdrowe odżywianie zmieniają charakter 118 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

asortymentu artykułów spożywczych. Rynkowym trendom ulega również kategoria słodyczy i słonych przekąsek. Klienci wciąż chętnie sięgają po ulubione przysmaki dla samej przyjemności zjedzenia, jednak baczniej przyglądają się informacjom zawartym na etykiecie. Swój wybór coraz częściej uzależniają od prostej receptury, dodatkowych bonusów, obecności certyfikatów ekologicznych i Fairtrade. Na zdrowie! Zwiększone zainteresowanie ekologią, weganizmem, wpływem jedzenia na zdrowie i funkcjonowanie organizmu zmuszają producentów słodkich i  słonych przekąsek do ciągłych poszukiwań i  wprowadzania innowacji, aby nadążyć za oczekiwaniami rynku. Wspólnym mianownikiem produktów obu kategorii stają się takie atrybuty, jak transparentne i  czyste receptury, naturalne składniki, brak dodanego cukru, niższa zawartość tłuszczu i  soli, bezpieczeństwo i wygoda. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i chcą się zdrowiej odżywiać, ale równocześnie, co należy podkreślić, nie chcą rezygnować z przyjemności, jaką czerpią z jedzenia łakoci. Dlatego tak często poszukują produktów dobrej jakości w  niewielkich porcjach, gwarantujących zaspokojenie potrzeby bez poczucia winy. Wielu odbiorców chętnie sięga po produkty obiecujące dodatkowe korzyści dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz żywność, której składniki pochodzą z  certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Ich uwagę przyciągają produkty bezglutenowe, o  obniżonej zawartości tłuszczu, o obniżonej kaloryczności oraz wyprodukowane na bazie składników naturalnych. Za ulu-


RYNEK POD LUPĄ

biony smakołyk będący z jednej strony kwintesencją przyjemności, a  z  drugiej spełniający oczekiwania wysoko ustawionej poprzeczki, klienci są gotowi zapłacić wyższą cenę.

NOWOŚĆ

PROTEIN ALMONDS

Probiotyk w bonusie Znacznym potencjałem rozwoju charakteryzuje się wciąż raczkująca na polskim rynku żywność funkcjonalna. Jej zadaniem oprócz podstawowej funkcji odżywienia organizmu jest poprawienie stanu zdrowia, samopoczucia oraz profilaktyka przeciwdziałania różnym dolegliwościom, m.in. zaburzonej równowadze mikrobiologicznej układu pokarmowego, obniżonej odporności. W kategorii słodkich i słonych przekąsek innowacyjnym produktem zawierającym w  swoim składzie probiotyki, czyli wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów o  potwierdzonym badaniami szczególnie korzystnym wpływie na mikroflorę jelitową, są ciasteczka z  funkcją symbiotyczną. Zawarte w nich probiotyki i prebiotyki poprawiają funkcjonowanie układu pokarmowego oraz wspierają odporność. Konsumenci są również zainteresowani rosnącą paletą propozycji z dodatkiem witamin lub składników mineralnych. Dodatkowy, witaminowy bonus jest istotny nie tylko dla osób przykładających baczną uwagę do swojego codziennego menu, ale również dla wielu rodziców decydujących o zakupach przekąsek dla swoich pociech. W  ofercie znajdziemy produkty wzbogacone o  witaminy, takie jak np. cukierki, lizaki, żelki, gumy. Rośnie również grono odbiorców żywności proteinowej, dlatego na sklepowe półki trafia coraz więcej nowych produktów zawierających oświadczenie o  „wysokiej zawartości białka”. Zainteresowanie tym asortymentem

Innowacyjne połączenie pysznych migdałów i aksamitnej, gorzkiej czekolady 86% z dodatkiem białka serwatkowego WPC 80. Każde opakowanie zawiera aż 10 gramów pełnowartościowego białka!

www.beraw.pl

119 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

wiąże się m.in. z aktywnym stylem życia i  powszechnym uprawianiem różnych dyscyplin sportowych oraz z  modą na weganizm i pochodne diety eliminującej z jadłospisu składniki odzwierzęce. Dla fanów roślinnego jadłospisu ważne jest źródło pochodzenia białka, dlatego coraz częściej białko z mleka czy serwatki jest zastępowane białkiem roślinnym, a na batonach pojawiają się oznaczenia „dla wegan”. Co ciekawe, batony i  inne produkty funkcjonalne w  formacie impulsowym stają się dostęp-

ne nie tylko na półce ze zdrową żywnością, ale również zaczynają wypierać konwencjonalne słodycze ze strefy przykasowej. Diety eliminacyjne – to nie problem Firmy dostrzegają również roślinne trendy na rynku i wychodzą naprzeciw konsumentom, którzy decydują się na zmiany. Popularność diety wegańskiej oraz wegetariańskiej zachęca do wprowadzania na sklepowe półki produktów bez surowców pochodze-

nia zwierzęcego. Wybór słodyczy dla wegan staje się coraz bogatszy. Klienci mogą liczyć na propozycje z segmentu m.in. czekolad, cukierków, żelków, ciastek, batonów, chrupek i chipsów. Receptury do korekty Producenci stawiając sobie za cel stworzenie smacznych słodyczy z  dobrym składem, które spełnią oczekiwania wymagających konsumentów, szukają innowacyjnych rozwiązań. Jedna z  firm opatentowała technikę przerabia-

OKIEM EKSPERTA Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Popyt na poszczególne kategorie słodyczy w dużej mierze kształtuje okazja spożycia. W przypadku wafli impulsowych wyraźnie widać, że dominują formaty większe (Mega, XXL), a w ostatnim czasie także multipacki, np. Grześki 9+1. Równie chętnie konsumenci sięgają po słodycze do przegryzania, snakowania (trend „convenient snacking”), będące szybką, małą przekąską w podróży, w pracy czy w domu. W tę okazję spożycia idealnie wpisują się Grześki Tyci czy batony Goplana Break. Rodzinnemu podjadaniu w większym gronie, podczas wspólnych wieczorów czy wyjazdów, towarzyszą z reguły wafle Familijne, którymi łatwo się podzielić. W segmencie pralin poszukiwane są produkty idealne na prezent – wysokiej jakości, cenionej marki, takiej jak np. Śliwka Nałęczowska, wyróżniające się eleganckim i stylowym opakowaniem. Bartłomiej Kubacki · Senior Sales Activation Manager · PepsiCo Poland Amatorzy przekąsek poszukują produktów z mniejszą zawartością soli i cukru, mniej kalorycznych, wyprodukowanych z lepszej jakości składników – już parę lat temu zaproponowaliśmy Polakom chipsy pieczone LAY’S OVEN BAKED, a w tym roku odświeżyliśmy ich formułę, dzięki czemu zawierają o 50% mniej tłuszczu od chipsów tradycyjnych. Krakersy, słone paluszki, chipsy, chrupki czy orzeszki – wszystkie te przekąski mają swoich wiernych fanów, którzy rzadko sięgają po coś innego. A jednak w ubiegłym roku udało nam się z sukcesem wprowadzić na rynek rozpoznawalną na całym świecie markę DORITOS, reprezentującą kategorię tzw. tortilla chips. I kupujący pokochali ją równie mocno, jak my. Co kilka miesięcy organizujemy atrakcyjne konkursy, a w sklepach pojawiają się limitowane edycje naszych przekąsek, szykujemy też moc atrakcji na nadchodzące Euro 2020! Małgorzata Wieczorek · Confectionery Category Specialist · Nestlé Przy niewielkiej powierzchni sklepu należy zadbać o odpowiednie zróżnicowanie asortymentu. Najbardziej kluczowy będzie tutaj dostęp zarówno batonów, jak i wafli. Ponieważ większość zakupów słodyczy impulsowych jest nieplanowana, warto stawiać na znane marki i popularne warianty tak, aby ułatwić klientowi podjęcie decyzji. Nie należy jednak zapominać o nowościach, które są ważnym czynnikiem wzrostu kategorii. Jeśli mamy dostęp do informacji, kiedy planowane jest silne wsparcie reklamowe danego produktu, warto się w niego zaopatrzyć, ponieważ reklama ma znaczenie w przypadku wzrostu popytu na dany produkt.

120 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

121 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

Cezary Furmanowicz Dyrektor Marketingu Transgourmet i Selgros Cash&Carry

Słodycze to w okresie ostatniego kwartału w roku jedna z  ulubionych kategorii naszych klientów. Wyniki sprzedaży tych produktów wyraźnie sugerują, że po upalnych miesiącach powraca nam ochota na czekolady czy ciastka, konsumowane do kawy i  herbaty podczas długich wieczorów. Na osiągane rezultaty ma również wpływ, iż czwarty kwartał obejmuje najważniejszy sprzedażowo czas w  roku – Święta Bożego Narodzenia. W tym okresie największą część asortymentu stanowią właśnie słodycze. W znacznej mierze składają się na niego także produkty typu in&out, czyli

nia białego miąższu, który okrywa ziarna kakaowca, w puder będący naturalnym słodzikiem i  w  ten sposób produkuje czekoladę, która jest słodka, ale nie zawiera białego, rafinowanego cukru. Do tej pory miąższ okrywający ziarno traktowany był jako odpad przy produkcji czekolady. Część producentów słodyczy popierając ideę ochrony dobrostanu zwierząt hodowlanych rezygnuje z wykorzystania w recepturach jaj pochodzenia klatkowego, oznaczonych cyfrą 3 i  zastępuje je jajami z wolnego wybiegu. Do kontrowersyjnych składników wielu słodyczy należy również olej palmowy. Dlatego część firm eliminuje olej palmowy z produktów w swoim portfolio, zastępując go np. olejem kokosowym, olejem rzepakowym oraz olejem słonecznikowym lub korzysta w produkcji z oleju z certyfikowanych źródeł (RSPO). Modne certyfikaty Konsumenci zwracają większą uwagę również na pochodzenie produktu. Na rynku w ostat-

takie, które można zakupić tylko raz do roku – specjalne bombonierki, czekolady czy skomponowane na tę okazję zestawy. Zauważamy, że w okresach jesienno-zimowych nasi klienci poszukują produktów premium. Chcąc mieć gwarancję smaku, kupują produkty wysokiej jakości. Sięgają po znane marki, jednak coraz częściej znajdują w sobie odwagę, by skuszeni wyższą jakością, poznać markę dotąd sobie nieznaną. Oprócz premiumizacji z  każdym rokiem obserwujemy także wzrastającą wśród konsumentów świadomość. Coraz chętniej zapoznają się oni z etykietami produktów oraz czytają je ze zrozumieniem. Ułatwiają to również producenci, którzy upraszczają swoje etykiety oraz podkreślają dobry skład. Klienci częściej dziś wybierają produkty z  obniżoną zawartością cukru, czy też sięgają po zamienniki tradycyjnych słodkości – zdrowe, słodkie przekąski. Jesteśmy przekonani, że trend ten będzie wzrastać, dlatego stale poszerzamy swoją ofertę zdrowych batonów czy słodyczy multifunkcyjnych.

nich latach pojawiła się szeroka gama słodyczy z certyfikatem ekologicznego rolnictwa, który daje gwarancję, że produkt zawiera składniki pochodzące z  ekologicznych upraw. Uznaniem odpowiedzialnych

Na rynku w ostatnich latach pojawiła się szeroka gama słodyczy z certyfikatem ekologicznego rolnictwa, który daje gwarancję, że produkt zawiera składniki pochodzące z ekologicznych upraw.

społecznie i świadomych konsumentów cieszy się także asortyment z międzynarodowym znakiem certyfikacyjnym Fairtrade. Gwarantuje on cenę minimalną oraz specjalną premię przyznawaną drobnym rolni-

122 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

kom i pracownikom w  krajach rozwijających się. Fairtrade przyczynia się w sposób zrównoważony do poprawy warunków pracy i życia producentów z tych krajów. Zainteresowanie tą ofertą wiąże się z  poszukiwaniem przez odbiorców wysokiej jakości. W  wielu przypadkach produkty wytworzone według zasad Sprawiedliwego Handlu pochodzą z ekologicznych składników. Oznaczenia handlowe typu np. Fairtrade oraz logo produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej – „zielony liść”, są dużym ułatwieniem dla konsumentów, stanowiąc prostą wskazówkę do rozpoznawania jakości produktów i ich pochodzenia. Czas wyzwań Produkty o  obniżonej kaloryczności, oparte na naturalnych składnikach lub wzbogacane korzystnymi dla organizmu dodatkami „rozpychają się” na półkach z asortymentem słodyczy i  słonych przekąsek. Moda na eksperymentowanie z  różnego rodzaju dieta-


RYNEK POD LUPĄ

123 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

mi, m.in. rosnące zainteresowanie produktami pochodzenia roślinnego oraz programy edukacyjno-kulinarne zachęcają do zmian nawyków żywieniowych. Jednak nie wszystkie niezależne sklepy tradycyjne mogą pozwolić sobie na aktywne podążanie za rynkowymi trendami. Niewielka powierzchnia sprzedaży czy konserwatywna klientela nie zachęcają do wprowadzania rewolucyjnych zmian w asortymencie. Czy zatem można pozostać obojętnym na zmiany w  ofercie produktów z  grupy słodyczy i słonych przekąsek? Analitycy rynku spożywczego zapewniają, że moda na zdrowe odżywianie i coraz większa świadomość konsumentów na temat ochrony środowiska nie przeminą, a  wręcz będą się rozwijać, stawiając przed producentami i handlowcami kolejne wyzwania.

Paula Wendland

Opakowanie języczkiem u wagi

Bardzo ważną rolę w wyborze słodyczy i słonych przekąsek odgrywa opakowanie. Uwagę klientów przyciągają atrakcyjna grafika, oryginalne, wygodne w  użyciu i  funkcjonalne rozwiązania. Blisko 80% decyzji zakupowych zapada w  miejscu sprzedaży i  większość z nich ma charakter impulsowy. To właśnie opakowanie często decyduje o tym, jaką konsument podejmie decyzję zakupową.

Małe co nieco to nie grzech Dynamicznie rozwija się asortyment łakoci w wersji „mini”, które doskonale wpisują się w trend convenience. Wiele znanych marek słodyczy oferowanych dotychczas w większych opakowaniach wzbogaca portfolio o mniejsze warianty, które łatwo można schować do kieszeni i zjeść „po drodze”. Miniaturyzacja stanowi ukłon w kierunku konsumentów, którzy żyją w  coraz większym pośpiechu i  szukają wygodnych sposobów na dostarczenie organizmowi dodatkowej porcji energii. Oprócz opakowań w formacie „to go” popularne są przekąski, pozwalające na podzielenie się nimi z rodziną lub przyjaciółmi. Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci i  młodzieży, które bardzo cenią sobie taki model konsumpcji. W  kierunku dużych rozmiarów rozwija się segment m.in. czekolad, wafelków, ciastek, chipsów. Producenci wprowadzają do port-

OKIEM EKSPERTA Justyna Słota · Specjalista ds. wizerunku i promocji · Ros-Sweet Cały czas poszukujemy, testujemy, analizujemy trendy i możliwości rozwoju naszego portfolio. Nasz model biznesowy pozwala nam na wchodzenie w różne, całkiem odmienne kategorie produktowe. Ważne jest jednak to, aby nasze nowe produkty połączone były spójnymi elementami ściśle związanymi z misją marki, która w dużej mierze oparta jest na wygodzie użycia. Cały czas dążymy do tego zarówno poprzez formę poręcznych opakowań z zastosowaniem strunowego zamknięcia oraz za pomocą optymalnej gramatury. Tworzymy przekąski, które są alternatywą dla tradycyjnych chipsów oraz słodyczy.

Andrzej Lewandowski · Właściciel · Celpol Niezauważalną pozytywną stroną sprzedaży ciastek na wagę jest wpływ tego rodzaju wyrobów na ochronę coraz bardziej zanieczyszczonego środowiska naturalnego. W dobie automatyzacji lub wręcz aktualnie robotyzacji procesów produkcji ciastek, producenci mają możliwość bezkosztowego zmniejszania jednostkowej wagi wyrobu. Dzięki czemu mogą istotnie zwiększyć zyski. Ujemną stroną tego procesu jest wprowadzenie na rynek coraz większej ilości materiałów opakowaniowych. Stosowane obecnie folie są trudno degradowalne. Ciastka na wagę wprowadzają na rynek często ponad 100-krotnie mniej materiałów opakowaniowych, a głównym jest tektura, która jest w 100% przetwarzana ponownie. Wyroby te śmiało mogą otrzymać tytuł „ekologicznego wyrobu”.

124 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

folio nowe gramatury ulubionych produktów, często kupowanych przy okazji wspólnego oglądania wydarzeń sportowych, imprez i spotkań w  większym gronie. Dlatego w  sklepach warto proponować nie tylko standardowe rozmiary słodyczy i słonych przekąsek, ale również ich wersje XL i XXL. Bohaterowie bajek liderami sprzedaży Kupujemy przede wszystkim oczami, dlatego zadaniem opakowania jest działanie na psychikę konsumenta, aby zachęcić go do wyboru produktu spośród konkurencyjnej oferty. Bardzo podatne na bodźce wizualne są dzieci, które w  sklepie działają impulsowo. Podejmując decyzje zakupowe, zwracają uwagę przede wszystkim na atrakcyjne i  przyciągające wzrok opakowanie, charakteryzujące się kolorową grafiką lub zamieszczonym wizerunkiem ulubionych bohaterów bajek, filmów, gier oraz znanych z  reklam tzw. „brand heroes”. Producenci zapewniają, że opakowania z  popularnymi postaciami można zamawiać w ciemno, gdyż zawsze znajdą zainteresowanie gru-

py fanów. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i obserwować aktualne trendy, gdyż dzieci mimo iż mają swoje ulubione marki i bohaterów, zmieniają je dużo szybciej i częściej niż ich rodzice. Dla najmłodszych konsumentów ważna jest nie tylko wartość wizualna produktu, ale również gwarancja dobrej zabawy. Dlatego uwagę przyciągają opakowania, które można wykorzystać już po zjedzeniu smakołyków, np. do zorganizowania gry, kolorowania, przechowywania lub przytulania. Mikołaje i zajączki walczą o klienta Korespondujące z  okazją opakowanie bardzo dobrze sprzedaje słodycze wybierane na prezent. Klienci doceniają elegancką stylistykę, a  także ciekawe formy i  przyciągające uwagę zdobienia. W  przypadku „produktów z  misją”, jednymi z najbardziej pożądanych cech oprawy słodkiej zawartości są adekwatne do okazji motywy oraz dopasowana kolorystyka. I  tak w  przypadku świąt Bożego Narodzenia rządzą mikołaje, aniołki, renifery, bałwany oraz paleta barw w  białej, czerwonej,

złotej i niebieskiej tonacji. Z  kolei Wielkanoc na opakowaniach kojarzy się z  kurczakami, zającami, malowanymi jajkami oraz dominacją takich kolorów, jak żółty i zielony.

Właściciele sklepów cenią sobie możliwość zdjęcia okolicznościowych nakładek po sezonie sprzedaży i pozostawienie na półce produktu ze standardową szatą graficzną.

Silny wpływ na wygląd półki ze słodyczami mają również inne okazje w kalendarzu, np. chętnie świętowane Walentynki, które zachęcają do zakupu słodyczy w kolorze czerwonym, czy coraz powszechniej obchodzone Halloween z  pomarańczowo-czarną kolorystyką i  motywami jak z horroru. Projektanci opakowań nawiązują również do Dnia Matki, Pierwszej Komunii oraz Dnia Reklama

125 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

Anna Anasik Client Consultant Nielsen Polska

Rynek słodyczy i słonych przekąsek – analiza W ciągu ostatnich 12 miesięcy do lipca 2019 r. Polacy kupili 407,6 mln kg słodkich przekąsek. W zależności od okazji, a także osobistych preferencji, konsumenci mogą wybierać z różnych kategorii, wśród których znajdziemy: wafle impulsowe, ciastka kruche, cukierki i  lizaki, batony czekoladowe, ciasta gotowe do spożycia, tabliczki czekoladowe, praliny, figurki sezonowe, drażetki, batony musli, a  także chałwę i sezamki. Wartość rynku słodkich przekąsek rośnie i w okresie sierpień 2018 – lipiec 2019 był on wart 12,69 mld PLN. Polacy stają się coraz bardziej wymagający i  oczekują coraz wyższej jakości kupowanych produktów, za które są skłonni zapłacić wyższą cenę. Premiumizacja na rynku słodkich przekąsek widoczna jest wśród wszystkich kategorii z wyjątkiem drażetek, dla których to w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia cena za opakowanie – jaką płacili kupujący – spadła. Kruche ciastka są najpopularniejszym segmentem słodyczy zarówno w ujęciu wolumenowym, jak

Babci lub Dziadka. Klienci chętnie kupują opakowania dedykowane konkretnym okazjom, a właściciele sklepów cenią sobie możliwość zdjęcia okolicznościowych nakładek po sezonie sprzedaży i pozostawienie na półce produktu ze standardową szatą graficzną. Czysta etykieta Konsumenci zwracają uwagę nie tylko na kwestie wizualne, lecz także coraz częściej oczekują opakowań z  przyjaznych środowisku materiałów oraz przejrzystych informacji o produkcie. Transparentne etykiety na opakowaniach, zaprojektowane w  jak najbardziej czy-

i wartościowym. Stanowią one ponad jedną trzecią całego koszyka słodkich przekąsek w Polsce. Druga największa kategoria, zarówno pod względem wartości, jak i  wolumenu, to tabliczki czekoladowe, które wyprzedzają praliny będące trzecią największą kategorią słodyczową pod względem wartości. Wśród tabliczek czekoladowych na popularności wśród kupujących zyskuje przede wszystkim ciemna czekolada. W ujęciu wartościowym jest ona najszybciej rosnącym segmentem wśród czekolad. Producenci dostrzegli potencjał ciemnych czekolad i w ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele nowości, kuszących konsumentów poszukujących nowych smaków. Moda na zdrowe odżywianie sprzyja rozwojowi zdrowszych alternatyw dla tradycyjnych słodkich przekąsek. Batony muesli pod względem wartości są najszybciej rosnącym segmentem na rynku słodyczy (+16,3% rok do roku). Choć pod względem wolumenu są one dalej najmniejszą kategorią, to widzimy znaczny wzrost zainteresowania segmentem, w okresie sierpień 2018 – lipiec 2019 Polacy kupili o ponad 330 ton więcej batonów muesli niż rok wcześniej. Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (jako suma kanałów: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże, Średnie i  Małe Sklepy Spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy Winno-Cukiernicze), Rynek Confectionary: wafle impulsowe, ciastka kruche, cukierki i lizaki, batony czekoladowe, ciasta gotowe do spożycia, tabliczki czekoladowe, praliny, figurki sezonowe, drażetki, batony musli, chałwa i sezamki, okresy skumulowane: sierpień – lipiec 2018 & sierpień – lipiec 2019, Sprzedaż wartościowa (PLN), sprzedaż wolumenowa (kg).

telny sposób, są odpowiedzią na oczekiwania klientów, dla których ważne jest świadome spożycie w oparciu o  zalecenia żywieniowe. Poszukują oni danych nie tylko na temat wartości kalorycznych, ale również obecności wartościowych składników odżywczych oraz ograniczenia lub eliminacji składników niepożądanych, np. sztucznych aromatów i  barwników, substancji konserwujących. Krótka lista składników, postrzegana jako bardziej naturalna i  zdrowa, staje się z  roku na rok coraz ważniejszym czynnikiem, który decydująco wpływa na wybór produktu.

126 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

Przyjemność na wagę W duchu „zero waste”, popularność zyskują produkty na wagę, które można zapakować do własnego pojemnika. Szeroki wachlarz ciastek i ciasteczek oraz wafelków, paleta cukierków, czekoladowe praliny, te wszystkie słodkości w opakowaniach pozwalających na sprzedaż luzem oferuje coraz większe grono producentów. Klienci cenią przekąski sprzedawane luzem ze względu na niższą cenę w stosunku do konfekcjonowanych słodyczy i słonych przekąsek. Ważna jest dla nich możliwość zakupu porcji indywidualnie dopasowanych do chwilowych potrzeb, zwłaszcza w  kontekście mody na zdrowe odżywianie.


RYNEK POD LUPĄ

127 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

Jacek Ratajczak

Merchandising kategorii słodycze i słone przekąski

Kategoria słodyczy i słonych przekąsek przyciąga uwagę klientów głów-

nie w okresach przedświątecznych, przed popularnymi świętami typu Dzień Kobiet, dzień Matki czy popularnymi imieninami. Wówczas generuje największe obroty. Niemniej w  pozostałych okresach roku warto zadbać o  jej optymalne zatowarowanie, bo po produkty z tej grupy sięga wiele osób. Warto zatem odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania związane z optymalnym zapre-

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż gum do żucia w sklepach małoformatowych do 300 m2 Trudno znaleźć małoformatowy sklep spożywczy, który nie miałby w  ofercie ani jednego wariantu gumy do żucia. Niska cena za opakowanie i niewielkie rozmiary oraz estetyczne dyspozytory sprawiają, że produkty te najlepiej sprawdzają się w strefie przykasowej. Jak pokazują dane CMR, po gumę do żucia sięga średnio co 50. klient odwiedzający sklepy małoformatowe do 300 m2. Bardzo często zakup tego typu produktów jest jedynym powodem wizyty w pobliskiej placówce, o czym może świadczyć fakt, że na niemal co czwartym paragonie z  gumami do żucia nie występują żadne inne produkty. Z uwagi na małe opakowania, gumy nie zajmują dużo miejsca, dlatego nawet niewielkie sklepy mogą pozwolić sobie na dość szeroką ofertę tych wyrobów. Klienci sklepów małoformatowych mogli wybierać średnio spośród 13-14 wariantów gum. W  kategorii gum do żucia od lat niepodzielnie rządzi firma Wrigley – w 2018 r. jej udziały wyniosły prawie 90%. W poprzednich latach udziały lidera były jeszcze wyższe, jednak w ostatnim roku w kategorii gum do żucia pojawiło się kilku innych graczy, ale Wrigley utrzymał swoją dominującą pozycję. Żadnej z nowych marek nie udało się także wspiąć na podium okupowane niezmiennie przez marki Orbit, Airwaves oraz Winterfresh z oferty Wrigley. W grudniu 2018 r. klienci sklepów małoformatowych do 300 m2, podobnie jak w  poprzednich

zentowaniem obu wyżej wymienionych kategorii w placówce handlowej. Gdzie konkretnie zlokalizować regały z  asortymentem słodyczy i  słonych przekąsek w  sklepie, aby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał? Jak zbudować ekspozycję poszczególnych kategorii? Gdzie i kiedy warto tworzyć dodatkowe miejsca ekspozycji? Czy warto przy tej okazji korzystać ze specjalnych ekspozytorów promocyjnych producentów? Gdzie umiejscowić w placówce stoisko ze sprzedażą produktów na wagę? Pytań jest sporo – odpowiedzi na nie

miesiącach, najczęściej sięgali po gumę Orbit Spearmint 14 g (pojawiła się na 16% paragonów z gumami). Na kolejnych miejscach w zestawieniu najlepiej rotujących produktów znalazły się gumy Airwaves Cassis + Vitamin C 14 g, Orbit Peppermint 14 g. Niezmiennie największą popularnością cieszą się gumy miętowe – odpowiadają za ponad 60% wartości sprzedaży, ok. 1/3 obrotów generują warianty owocowe, grupę wiernych fanów (szczególnie wśród dzieci) mają również gumy balonowe, często oferowane w nietypowych opakowaniach i kształtach.

Gumy do żucia

Udziały głównych marek w wartości sprzedaży Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 2018 r.

2%

10%

8%

64%

16%

Źródło: CMR

■ Orbit ■ Airwaves ■ Winterfresh

128 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

■ Halls ■ pozostałe


RYNEK POD LUPĄ

pozwolą lepiej zarządzać „słodkim” i „słonym” asortymentem. Lokalizacja stoisk Jeśli powierzchnia sklepowa na to pozwala, słodycze warto zaprezentować jako odrębne grupy produktowe przynajmniej w  dwóch lokalizacjach. Główną ekspozycję – klasycznie na standardowych półkach, druga lokalizacja to strefa kasy – tutaj umieszczamy mniejsze gabarytowo słodycze w  cenie do kilku złotych za sztukę. Decydujące znaczenie dla tej drugiej lokalizacji ma nie tylko dobór asortymentu, ale i jego ekspozycja, dlatego nie należy gromadzić przesadnie dużo towaru przy kasie, bo to może utrudnić wybór, a  klient ma w  tym miejscu mało czasu na podjęcie decyzji. To jednak dobra lokalizacja dla klientów „zapominalskich” oraz dla dzieci, które nawet w ułamku sekundy potrafią wypatrzeć dla siebie jakąś drobną przekąskę. Gdy stanowisko kasowe jest połączone z  ladą, wówczas można ustawić na niej np. ekspozytory z lizakami (popularne „jeżyki”), displaye z gumami do żucia i  słodyczami w  opakowaniach, tzw. krawaty ze słonymi przekąskami. Kategorię słodyczy najlepiej umieszczać przy takich kategoriach, jak: soki/napoje, kawa/ herbata, natomiast słone przekąski najlepiej sytuować przy piwie lub napojach. Układ „słodkiej” i „słonej” półki Na regałach dobieramy asortyment kategoriami, czyli osobno bomboniery i  czekolady, osobno batoniki, wafelki, cukierki i  ciastka czekoladowe, itd. W obrębie poszczególnych grup dokonujemy kolejnych podziałów na producentów, smaki,

129 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


RYNEK POD LUPĄ

fot. Paula Wendland

tymencie paczkowanym, ale mamy również cukierki i pralinki na wagę. Oferta jest zróżnicowana, a klienci doceniają możliwość zakupienia kilku sztuk lub większej ilości w zależności od potrzeb.

Helena Gąsienica kierownik sklepu Podhale Społem Zakopane przy ul. Krupówki w Zakopanem Słowacy i Węgrzy kochają krówki Paula Wendland: Jakie słodycze cieszą się popularnością konsumentów? Helena Gąsienica: Bardzo dobrze sprzedają się niewielkie formaty batoników oraz czekolady. Wielu klientów poszukuje słodyczy, które z jednej strony szybko zaspokoją głód i dodadzą energii, a z drugiej strony łatwo będzie je zapakować do plecaka. W koszyku dominują impulsowe produkty, natomiast duże opakowania sprzedają się sporadycznie. Popularnym wyborem turystów, którzy wybierają się na górskie szlaki są tradycyjne tabliczki czekolady, przede wszystkim gorzkie warianty tego smakołyku. W ostatnich latach zauważyłam wzrost zainteresowania asortymentem podążającym za modą na zdrowe odżywianie oraz żywnością ekologiczną. Klienci chętnie kupują batoniki zbożowe oraz produkty z ekologicznym certyfikatem. Bazujemy na asor-

gramatury. Tak skomponowany blok ze słodyczami pozwoli naszemu klientowi na poznanie całościowej oferty, a przejrzysty układ ułatwi szybki wybór. Podobnie sprawa ma się ze słonymi przekąskami, gdzie występuje również wiele grup asortymentowych obok wiodących chipsów czy paluszków. Z  reguły produkty droższe umieszcza się wyżej, np. bomboniery jako produkty z  grupy premium wybierane najczęściej na prezent, natomiast wiodącą w  słodyczach kategorię czekolad lokuje się na wysokości wzroku, a produkty typu batoniki, wafelki, cukierki o zdecydowanie mniejszej gramaturze klient powinien po-

Sklep Podhale jest odwiedzany przez turystów z całego świata. Czy zauważyła Pani różnice w preferencjach smakowych ze względu na narodowość klientów? Jesteśmy placówką typowo turystyczną ze względu na lokalizację przy jednej z  najliczniej odwiedzanych ulic Zakopanego. W tym roku mamy gości z całego świata. Wiele osób przyjechało z krajów arabskich i chętnie próbuje naszych słodyczy. Z asortymentu na wagę ogromną popularnością cieszą się polskie krówki. Amatorami tych słodkości są przede wszystkim turyści ze Słowacji i Węgier. To ich ulubiony przysmak. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie proponujemy do wyboru klasyczne produkty oraz szeroki wachlarz wariantów smakowych. Najchętniej kupowaną marką są Krówki Żywieckie. Co jest przebojem asortymentu słonych przekąsek? Zdecydowanie chipsy, które sprzedajemy w  bardzo dużych ilościach. Zwolennikami chrupiących przekąsek są przede wszystkim dzieci. W tym segmencie nie zauważyłam wyraźnego rozgraniczenia na małe i duże opakowania, jak w przypadku słodyczy, gdzie dominują produkty impulsowe. Klienci kupują wszystkie formaty opakowań w zależności od zapotrzebowania. Głównym kryterium wyboru jest smak. Jednak trudno powiedzieć, jaki wariant należy do ulubionych, ponieważ klienci chętnie sięgają zarówno po klasyczne propozycje chipsów, jak i nowości smakowe. W koszyku konsumentów królują chipsy, ale dobrze sprzedają się również paluszki i precelki.

szukiwać na dolnych półkach. W obu kategoriach należy dodatkowo przestrzegać kilku Chipsy/snaki/chrupki – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Lay’s płaski Lay’s z pieca Lay’s Max Top Chip’s (Biedronka) Crunchips Lay’s Karbowane/ /Appetite Cheetos Wiejskie Ziemniaczki Lay’s Strong Lay’s Stix

7,91% 5,14% 4,97% 4,19% 4,15% 3,47% 3,24% 3,15% 3,13% 1,59%

Źródło: Kantar, Target Group Index, lipiec 2018 - czerwiec 2019

130 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019

podstawowych zasad. Produkty jednej marki powinny stać koło siebie. Produkty droższe powinny być umieszczane zawsze od lewej strony. Liderzy rynkowi powinni zajmować najlepsze miejsca. W przypadku kategorii słonych przekąsek ułożenie produktów w  tej kategorii powinno dodatkowo uwzględniać realizowaną marżę złotówkową. Dodatkowe miejsca ekspozycji W okresach przedświątecznych warto wzmocnić ofertę szczególnie słodyczy, dedykując tej grupie produktów dodatkową powierzchnię ekspozycyjną w sklepie. Tego typu wspar-


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

cie przyda się zwłaszcza nowościom – indywidualne stoisko pozwoli wówczas wyróżnić produkt, który nawet oznaczony jako nowość na standardowym regale może zginąć wśród wielu innych. Takie specjalne standy z nowościami często dostarczają sami producenci, korzystając z  tego typu „pomocy” znacznie podwyższamy szanse na sprzedaż wybranego asortymentu. Takie

Kategorię słodyczy najlepiej umieszczać przy takich kategoriach, jak: soki/napoje, /kawa/herbata, natomiast słone przekąski najlepiej sytuować przy piwie lub napojach.

wydzielone mini-stoiska powinny być oddalone od miejsc, w których realizuje się podstawowa sprzedaż kategorii, najlepiej w  strefie sklepu oddalonej od kasy, w tej lokalizacji, na finiszu zakupów, raczej trudno liczyć na sprzedażowy sukces. Należy też pamiętać, żeby dodatkowym stoiskiem nie spowodować zatorów komunikacyjnych, które utrudnią klientom dostęp do innych produktów. Moda na „luzy” Większość sprzedaży w  obu opisywanych kategoriach to asortyment w  opakowaniach. Od tych najmniejszych, z reguły lokalizowanych w strefie kasy, po gramatury czekolad, batonów i wafli w formacie XXL, nie pomijając przy okazji dość sporych rodzajów opako-

wań z pralinami. Konfekcjonowany asortyment słodyczy dominuje w handlu, jest wygodny, praktyczny, zarówno dla handlowców, jak i klientów. Niemniej istnieje pewna grupa sklepów, która stawia na sprzedaż słodyczy luzem, na wagę. Ta forma ma nadal swoich zagorzałych zwolenników i choć występuje w mniejszości, to część właścicieli sklepów potrafi czerpać z niej profity. Odbiorcy słodyczy luzem cenią sobie przede wszystkim niższą cenę ulubionego smakołyku w  porównaniu z  konfekcjonowanymi wariantami oraz możliwość dostosowania gramatury produktu do posiadanych w  momencie zakupu zasobów finansowych. Ma to znaczenie w przypadku dzieci, których kieszonkowe jest niewielkie. Równie ważna – ale dotyczy to już ogółu klientów – jest możliwość dowolnego komponowania niepowtarzalnych mieszanek, dostosowanych do indywidualnych preferencji smakowych kupującego. Zatem decydując się na sprzedaż luzem powinniśmy zagwarantować klientowi wybór różnych rodzajów cukierków czy ciastek. Podstawowym problemem z  wprowadzeniem do asortymentu słodyczy luzem jest konieczność wygospodarowania dodatkowej powierzchni na sali sprzedaży, gdzie można byłoby odpowiednio wyeksponować wyroby. Ponadto z  reguły taką sprzedaż obsługuje bezpośrednio sprzedawca, tylko większe placówki handlowe proponują samodzielny wybór słodyczy na wagę, czasem ich zważenie z wyceną. W tym przypadku ważne jest czytelne oznaczenie cenowe poszczególnych towarów. A  także pilnowanie, aby nie doszło na stoisku do wymieszania słodyczy różniących się ceną czy smakiem. ▼

131 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Merchandising karm dla zwierząt Ustawienie na regale karmy dla psów i kotów okazuje się bardzo złożoną czynnością, z powodu nie tylko wielkości placówki, ale również szerokości oferowanego na rynku asortymentu.

na także pod względem smaku. W ramach produktów jednej marki dobrym rozwiązaniem jest także uszeregowanie ich etapami życia zwierząt – od młodego, przez dorosłego, po seniora.

Ze względu na zapach karm, stoisko tego typu nie może znaleźć się w każdym miejscu sklepu – niewskazane by było przy pieczywie, natomiast umiejscowienie go w sąsiedztwie regału chemicznego jest lepszym rozwiązaniem.

Rotację towaru zwiększy się, stosując odpowiedni facing – produkty tego samego rodzaju w ilości minimum trzech sztuk powinny być ustawione na półce obok siebie, by skuteczniej przyciągać wzrok klientów. Wszak większość osób chcąc kupić przysmak dla swojego pupila wie, jakiej karmy szuka. Warto również postawić na materiały POS, którymi dysponują producenci. Ekspozytory i podajniki pomagają uatrakcyjnić ofertę i okazują się niezastąpione przy wprowadzaniu nowości do oferty. W celu zwiększenia popytu można także zawiesić dodatkowe hangery z saszetkami na części regału, przy której znajdują się karmy suche.

Niezależnie od rozmiarów półki z karmą dla zwierząt podstawą odpowiedniego ułożenia jest rozdzielenie produktów dla kotów i  psów. Następnie należy skupić się na grupowaniu artykułów według producentów i  marek. W  dalszej kolejności powinno się osobno ustawić karmy suche (w kartonach i workach) oraz mokre (w puszkach, na tackach i  w  saszetkach). Kolejnym kryterium okazuje się wielkość opakowania – tutaj postępuje się podobnie jak w przypadku innych kategorii asortymentowych, czyli duże gabarytowo i ciężkie produkty stawia się na półkach znajdujących się blisko posadzki ­– im wyżej, tym produkt może być mniejszy. Na wysokości wzroku i  w  zasięgu ręki klienta powinny znajdować się przede wszystkim bestsellery oraz marki premium. Grupować moż-

Marzena Parol, Nestlé Purina Petcare Poland

Chcąc urozmaicić półkę z karmą dla zwierząt nie powinno ograniczać się do oferty tylko jednego producenta. Zaoferowanie większej liczby wariantów zwiększy ruch na stoisku. Problemem w tym przypadku może być nieduża wielkość placówki. Gdy przestrzeń nie pozwala na szeroką ekspozycję można ograniczyć liczbę tzw. „face’ów”, rozszerzając liczbę marek od różnych producentów.

Układając półkę z karmą dla zwierząt niezwykle istotne jest uwzględnienie procesu decyzyjnego. Zachowanie podziału na karmę dla kotów i psów, następnie rozdzielenie jej na segmenty karmy mokrej i suchej w podziale na marki sprawia, że klienci robią zakupy szybciej, a sam proces zakupowy jest intuicyjny i przyjemny. Wielkość ekspozycji poszczególnych segmentów oraz dostawców jest determinowana przez kilka czynników m.in.: rotację produktów oraz udziały danych producentów w całym rynku. Na półce nie powinno zabraknąć bestsellerów, takich jak saszetki mokrej karmy dla kota Felix. Jednocześnie należy pamiętać, że właściciele kotów i psów lubią mieć wybór. Dlatego warto w swoim asortymencie uwzględnić produkty kilku marek. Obok Felixa dużą popularnością w portfolio Purina cieszą się produkty Gourmet, Purina One czy Friskies, które warto uwzględnić w ofercie sklepu.

132 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Karma dla zwierząt

133 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2019


AKTUALNOŚCI

Największe Targi Franczyzy w Europie Środkowo-Wschodniej W dniach 17-19 października w  Pałacu Kultury i  Nauki w Warszawie odbędą się Targi Franczyzy. To 3 dni spotkań, 200 konceptów franczyzowych i  7 tysięcy przedsiębiorców zainteresowanych otwarciem własnej firmy pod znaną marką. Swój pomysł na firmę prezentują tu przedstawiciele znanych marek z kraju i zagranicy, którzy aktywnie szukają przyszłych franczyzobiorców. Odwiedzający mają do wyboru licencje sieci franczyzowych z kilkunastu branż. Targi to okazja do bezpośrednich spotkań z przyszłymi partnerami biznesowymi i możliwość pogłębienia wiedzy o franczyzie podczas Forum Szkoleniowego. Przez trzy dni przedsiębiorcy mają okazję przeprowadzić dziesiątki rozmów, na podstawie których zdecydują o wyborze najlepszego partnera do współpracy. Podczas indywidualnych rozmów na stoiskach kandydaci na franczyzobiorców dowiedzą się, co zapewniło sukces rynkowy oferowanego konceptu, jaka jest wymagana kwota inwestycji i na jaki rodzaj wsparcia może liczyć przedsiębiorca, decydując się na współpracę z franczyzodawcą.

I Kongres Nowoczesnej Dystrybucji „Przyszłość – wspólne wyzwania” Dnia 18 listopada 2019 r. w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre odbędzie się I Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Kongres to prestiżowe wydarzenie, które skupi w jednym miejscu kadrę zarządzającą sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji. W wydarzeniu weźmie udział aż 15 międzynarodowych sieci handlowych, których prezesi, jako prelegenci, wyznaczą strategiczne kierunki działania na najbliższe lata. Obecność ponad 100 kupców największych sieci handlowych będzie okazją do rozmów na temat potencjalnej współpracy. Rada Programowa, w której skład weszli prezesi koncernów handlowych i firm przemysłu przetwórczego oraz wybitni ekonomiści, potwierdza znaczenie wydarzenia i wpływ obu sektorów na polską gospodarkę. Udział najwyższego szczebla kadry zarządzającej będzie szansą na podzielenie się know-how, najlepszymi praktykami biznesowymi i określenie czynników sukcesu firm na polskim rynku. Kongres jest ważną inicjatywą służącą propagowaniu zrównoważonego rozwoju i rosnącym oczekiwaniom wobec liderów biznesu.

V Ogólnopolskie Forum Uczestników i Partnerów Handlowych PGZ Kupiec Dnia 24 października br., w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem odbędzie się V Ogólnopolskie Forum Uczestników i  Partnerów Handlowych Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec. Jest to jedno z  ważniejszych wydarzeń z  życia PGZ Kupiec. Corocznie kontrahenci z  różnych branż prezentują w formie stoisk wystawienniczych swoje produkty i usługi szerokiej grupie uczestników rynku. W tegorocznej edycji Forum swój udział potwierdziło blisko 350 osób, które będą mogły zapoznać się z ofertą prezentowaną na 80. stoiskach wystawienniczych. Równocześnie z częścią wystawienniczą odbędą się wykłady o tematyce związanej z funkcjonowaniem polskiego handlu oraz konferencja prasowa z udziałem właścicieli sklepów i zarządem Grupy PGZ Kupiec. Rozstrzygnięty zostanie także piąty plebiscyt „Złoty Dukat Kupca”, w trakcie którego wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach: Sklep Roku 2019, Producent Roku 2019 i Dystrybutor Roku 2019.

134 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


AKTUALNOŚCI

Nowy Dyrektor Marketingu w Wyborowa Pernod Ricard Craig van Niekerk z dniem 1 września 2019 r. objął stanowisko Dyrektora Marketingu w Wyborowa Pernod Ricard. Będzie on podlegał Fabrice’owi Audan, Prezesowi Zarządu Wyborowa Pernod Ricard i Pernod Ricard Central Europe i będzie także członkiem Zarządu Pernod Ricard Central Europe. Nowy Dyrektor Marketingu będzie odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii marketingowych dla wszystkich marek obecnych w portfolio Wyborowa Pernod Ricard. Craig van Niekerk ukończył studia na Wydziale Handlu na Uniwersytecie w Johannesburgu. Posiada bogate doświadczenie zarówno w marketingu marek, jak i marketingu sponsorskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla wiodących na świecie marek z koncernu Coca-Cola oraz projektów sponsorskich, jak m.in. FIFA World Cup. Zastąpił on Marka Thorne’a, który został nominowany na stanowisko Wiceprezesa ds. Sprzedaży w Corby Spirits and Wine w Kanadzie.

Nowy Dyrektor Zarządzający Mondelēz International w Polsce i Krajach Bałtyckich Mondelēz International ogłosił zmianę na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Polski i Krajów Bałtyckich. Od 1 października br. funkcję tę pełni Marcin Dobrock. Nowy Dyrektor Zarządzający związany jest z Mondelēz International od 10 lat. Przez ostatnie dwa lata pełnił rolę Dyrektora Kategorii „Meals” na Europę Południową. Przez blisko dekadę związany był z europejską centralą Mondelēz International w Szwajcarii, gdzie zarządzał regionalnym zespołem ds. innowacji w Kategorii Czekolady oraz działem licencjonowania. W nowej roli zastąpi dotychczasowego Dyrektora Zarządzającego, Janusza Idczaka. Marcin Dobrock to doświadczony manager europejskiej branży FMCG z ponad 15-letnim stażem zawodowym. Zdecydowaną większość swojej kariery zawodowej spędził pracując w międzynarodowym środowisku w Europie, Azji, Ameryce czy na Bliskim Wschodzie. Pracował m.in. rok we Włoszech oraz pół roku w krajach Ameryki Południowej.

Dwoje nowych dyrektorów wzmocniło Grupę Muszkieterów We wrześniu pracę jako Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi rozpoczęła Adriana Kiwak. Posiada ona ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych międzynarodowych organizacji. Współtworzyła politykę personalną, prowadziła coaching managerów, zarządzała projektami związanymi z rozwojem pracowników oraz usprawnieniem pracy managerów, odpowiadała także za procesy HR w organizacji. Mariusz Dudek objął w sierpniu br. nowopowstałe stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Sieci Franczyzowej. Odpowiada za budowę trwałego systemu przyłączania do Grupy funkcjonujących sklepów zarówno spożywczych, jak i branży „dom i ogród”. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży handlu spożywczego, a w poprzednich miejscach pracy zajmował takie stanowiska, jak Dyrektor Działu Ekspansji czy Dyrektor Operacyjny. Zatrudnienie nowych dyrektorów jest powiązane z dalszą transformacją biznesu Grupy Muszkieterów w Polsce oraz planami rozwoju i powiększania grona właścicieli sklepów działających w ramach Grupy.

135 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


AKTUALNOŚCI

Jesienne edycje Targów Regionalnych Rabat Detal W tym roku odbywają się kolejne edycje targów regionalnych sieci Rabat Detal liczącej już ponad 1700 sklepów na terenie całej Polski. W terminie 3-4 października miała miejsce edycja targów dla Regionu Wielkopolska, która odbyła się w  Hotelu Atut**** w  Licheniu Starym. W  dniach 24-25 października odbędzie się z kolei edycja targów dla Regionu Dolny Śląsk, a w dniach 14-15 listopada sieć planuje edycję targów dla Regionu Śląsk. Specjalnie przygotowane katalogi targowe zawierają oferty, ceny, promocje oraz pakiety zakupowe. Targi tradycyjnie są okazją do spotkania kupców z producentami współpracującymi z siecią i z dystrybutorami. W każdej edycji targów uczestniczy kilkudziesięciu producentów. Z tej okazji dla uczestników przygotowano atrakcyjne oferty promocyjne oraz specjalne pakiety zakupowe. Oprócz biznesowych walorów targów, które dominują w pierwszej części każdego wydarzenia, spotkania uzupełniają części wieczorne przeznaczone na zabawę integracyjną oraz wymianę doświadczeń z innymi franczyzobiorcami.

Nabiał powinien równać do alkoholi W 3. edycji rankingu „Równi w Biznesie” niemal cała czołówka producentów nabiału składa się z  mniejszych graczy. Na rynku jogurtów wygrywa Mlekovita, mlecznych deserów – OSM Czarnków, a  serków słodkich i  homogenizowanych – OSM Krasnystaw. Lider rynku masła i margaryny – Mlekovita w rankingu jest 8. Słabo prezentują się najwięksi producenci śmietany: OSM Piątnica i Zott. Na rynku mleka wyróżnia się Mlekpol, który jako lider sprzedaży, znajduje się też w czołówce rankingu. W rankingu browarów równą ofertę dla wszystkich kanałów sprzedaży mają: Perła – Browary Lubelskie, Van Pur i największy gracz Kompania Piwowarska. Kolejność producentów wódki niemal pokrywa się z kolejnością na liście największych dostawców – z Roust i Stock na czele. Zrównoważony jest polski rynek whisky, na którym oprócz Stock (5. na liście największych producentów) dobre oceny uzyskali liderzy rynku: Brown-Forman i Pernod Ricard. Obliczenia analityków Grupy Eurocash były robione na podstawie danych Nielsena za okres czerwiec 2018 – maj 2019.

Polska Grupa Supermarketów świętowała 17. urodziny W dniu 6 września br. Polska Grupa Supermarketów świętowała swe 17. urodziny. Impreza nawiązująca tematycznie do klimatów filmowych związanych z Bollywood odbyła się w Hotelu Double Tree by Hilton. Na zaproszenie Zarządu PGS licznie przybyli właściciele sklepów sieci oraz współpracujący z nią producenci z branży FMCG. Prezes PGS Michał Sadecki witając gości nawiązał do początków sieci sięgających 2002 r. Powstała ona z inicjatywy warszawskich kupców, początkowo jako Warszawska Grupa Supermarketów. Dynamiczny rozwój i poszerzenie obszaru działania zaowocowały nie tylko zmianą nazwy, bowiem obecnie PGS zrzesza blisko 600 sklepów w 11 województwach. Michał Sadecki jest przekonany, że jeszcze w tym roku bariera 600 sklepów zostanie „złamana”, a sklepy sieci znajdą się w kolejnych dwóch województwach, natomiast obroty sieci na koniec 2019 r. powinny przekroczyć 3,5 mld zł. PGS, zdaniem prezesa, rozwija się systematycznie, stawiając głównie na jakość, a nie na ilość placówek handlowych.

136 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


AKTUALNOŚCI

Transgourmet i Selgros Cash&Carry odkrywa kulinarne talenty Dnia 20 września odbył się pierwszy półfinał konkursu kulinarnego organizowanego przez Transgourmet i Selgros Cash&Carry. Uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi musieli przygotować danie, którego obowiązkowymi składnikami były: kaczka, dynia i suszone śliwki. Dwa najlepsze zespoły zakwalifikowały się do listopadowego finału w Instytucie Kulinarnym Transgourmet, w którym stawką jest wartościowe stypendium, staż w restauracji Senses oraz reprezentacja Polski w konkursie Les Chefs en Or w 2020 roku w Paryżu, w kategorii juniorów. Do kulinarnych zmagań w łódzkim Gastronomiku stanęło 5 dwuosobowych zespołów. Uczniowie mieli 100 minut na wybranie składników oraz przygotowanie konkursowego dania. Jury, w składzie: Bartosz Peter, Kapitan Narodowej Reprezentacji Polski Kucharzy i Ekspert w Instytucie Kulinarnym Transgourmet, Maciej Hippler z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, Teresa Rzeźnik z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi oraz Marek Chruścielewski, dyrektor hali Selgros Cash&Carry Łódź-Rokicińska, przyznało wyróżnienia dla dwóch najlepszych zespołów. I miejsce zajęli Jacek Darnowski i Jakub Sobczak, którzy zaserwowali pierś z kaczki z krokietem z kaczki i śliwek, purée z dyni z tymiankiem i fondant z dyni wykończone chipsem z buraka oraz oliwą rozmarynową. II miejsce przypadło Wiktorowi Miksie oraz Bartoszowi Gorgolowi, którzy przygotowali gołąbki z kaczki z piklowaną dynią oraz kluski kładzione w maślanej emulsji. Zwycięzcy szkolnych eliminacji zmierzą się podczas finału w Instytucie Kulinarnym Transgourmet w Piasecznie, który odbędzie się 20 listopada.

Carrefour nawiązuje współpracę z Total Carrefour Polska nawiązał współpracę z kolejnym dużym międzynarodowym graczem obecnym na polskim rynku stacji paliw, firmą Total Polska. Partnerzy będą współpracować przy otwarciach franczyzowych sklepów Carrefour Express Convenience na stacjach paliw marki Total w całej Polsce. Carrefour Polska aktywnie inwestuje w  rozwój swoich sklepów franczyzowych w  formacie convenience. Jednym z  bardziej dynamicznie rozwijających się konceptów Carrefour są sklepy znajdujące się na stajach paliw. Koncept łączy w sobie zalety sklepu convenience Carrefour, takie jak dopasowana oferta, świeże produkty, innowacyjne usługi okołozakupowe oraz wygodę stacji paliw: ich dobre położenie, a także godziny otwarcia. Sklepy franczyzowe przy stacjach paliw wpisują się w najnowszy trend zakupowy Polaków. Specjalnie dobrany asortyment, lokalizacja, a  także dostępność 24/7 sprawiają, że format ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów i bardzo szybko rozwija się na rynku. Obecnie pod szyldem Carrefour działa ok. 600 sklepów franczyzowych, w tym blisko 60 sklepów zlokalizowanych na stacjach paliw.

137 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


AKTUALNOŚCI

E.Wedel świętował Dzień Czekolady Dnia 4 września przypadał Międzynarodowy Dzień Czekolady. Z tej okazji marka E.Wedel zaprosiła do swojej fabryki dziennikarzy, aby mogli zobaczyć, jak wygląda proces produkcji oryginalnej wedlowskiej czekolady. Wzięli oni także udział w wyjątkowych warsztatach dekorowania tabliczek pod okiem Joanny i Janusza Profusów – Mistrzyni i Maestro Czekolady E.Wedel. Świętowali jednak nie tylko goście fabryki, ale także pracownicy, którzy mieli okazję spróbować nowości produktowych, przygotować czekoladowe gofry, a także rozwiązać quiz pt. „Jak brzmi czekolada? ”.

BIOEXPO Warsaw Premiera Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO Warsaw otworzy nową erę dla branży bio w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W terminie 11-13 października 2019 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy odbędą się największe w Polsce targi tylko dla branży bio. Wszystko będzie w jakości bio, eko, organic i naturalnej, Fairtrade, Demeter. BIOEXPO Warsaw to nowe wydarzenie w Polsce dedykowane branży żywności i produktów ekologicznych, które stanowi idealne narzędzie promocji dla całego sektora bio produktów. Udział w tegorocznej edycji potwierdziło blisko 200 firm z Polski, Włoch, Niemiec, Holandii, Grecji, Sri Lanki czy Bangladeszu – oferujących szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które zostaną zaprezentowane w sześciu strefach tematycznych: food&drink, beauty&cleaning, biolife, ekotech, bioagro i supporting bodies. Producenci, dystrybutorzy przedstawią tylko produkty certyfikowane. Każdy odwiedzający Targi będzie miał szansę także uczestniczyć w trzydniowym Kongresie BIOEXPO, podczas którego kompleksowo zostanie podjęta tematyka rolnictwa i żywności ekologicznej, organicznych i naturalnych kosmetyków oraz środków czystości.

Grupa Eurocash nagrodziła 54 innowacje zgłoszone przez przedsiębiorców Znamy już zwycięzców akcji „Herosi Innowacyjności”. 54. nagrodzonych przedsiębiorców otrzyma łącznie 1 mln zł na wprowadzenie zmian w swoim sklepie lub jego okolicy. Nagrodę w kategorii do 100 tys. zł zdobył projekt „Delikatesy GO” zgłoszony w kategorii „Inwestuję w technologię”, a trzy nagrody do 50 tys. zł trafiły do innowacji mających na celu umożliwienie klientom zakupów online oraz rewitalizację sklepu i jego otoczenia. Z kolei w kategorii do 15 tys. zł nagrodzonych zostało aż 50 projektów – 33 z obszaru tematycznego „Zmieniam świat lokalnie”, 11 z „Stawiam na praktyczne rozwiązania” oraz 6 z „Inwestuję w technologię”. Pełna lista zwycięskich innowacji wraz z ich opisami znajduje się na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl.

138 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


NOWOŚCI

We wrześniu 2019 roku nasi czytelnicy testowali: batoniki Petito Pops Petito Pops to jeden z flagowych produktów ETi dla dzieci. Ta niewielka porcja słodkości łączy wysokiej jakości czekoladę mleczną, białą i deserową z chrupiącymi kuleczkami. Dzięki małej gramaturze i dobrym składnikom produkt doskonale wpisuje się w najnowsze trendy, dając rodzicom możliwość kontrolowania ilości cukru spożywanego przez ich pociechy. Petito charakteryzuje się też atrakcyjną formą podania – ma kształt słodkiej pandy, dzięki czemu uwielbiają go najmłodsi. Kontakt: ETi European Food Industries, tel. 501 740 203 Anna Bejnarowicz Sklep Jantar; Stegna

Testerami paluszków czekoladowych ETI Petito były osoby w różnym wieku. Klienci stwierdzili, że produkt jest bardzo smaczny. Osoby wybierające Petito dla swoich dzieci sprawdziły skład widoczny na opakowaniu przyznając, że jest odpowiedni dla ich pociech. Często pytano o dostępność słodkiej przekąski w stałej ofercie sklepu.

Magda Chojnowska Sklep Spożywczo-Przemysłowy; Łomża

W mojej opinii pełnomleczne paluszki czekoladowe ETI Petito są z pewnością ciekawą przekąską dla grupy najmłodszych klientów mojego sklepu. Nietypowa i przyciągająca wzrok forma graficzna sprawia, że produkt jest łatwo zauważalny na półce. Dzieci z zaciekawieniem po niego sięgają. W kwestii smaku nie słyszałam negatywnych opinii na jego temat. Pyszny mix ciemnej i białej czekolady sprawił, że produkt ten zdecydowanie przypadł do gustu najmłodszym. Paluszki czekoladowe ETI Petito z pewnością będą cieszyć się dobra sprzedażą w moim sklepie.

Tomasz Sozański Sklep Spożywczy Nikola; Tarnów

Paluszki czekoladowe ETI Petito zostały bardzo pozytywnie ocenione przez testujących klientów. Docenili opakowanie, jak i przede wszystkim walory smakowe. Mocno czekoladowy smak okazał się bardzo zachęcający. Najbardziej zadowoleni byli uczniowie pobliskiej szkoły, dla których paluszki czekoladowe stanowiły słodką przekąskę w drodze z lekcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Ciasteczka Verbena – Nowość

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Marka Verbena, doskonale znana z ziołowych cukierków, wprowadza nową kategorię – pyszne ciasteczka. Jak przystało na markę Verbena, firma dołożyła wszelkich starań, aby jakość składników użytych do wypieku ciasteczek była jak najwyższa. I dlatego upieczono je z 3 różnych rodzajów mąk, postarano o wysoką zawartość błonnika i wzbogacono minerałami, witaminami i kwasami Omega 3. Ciasteczka Verbena są oferowane w 3 smakach – z rokitnikiem i z pomarańczą, z żurawiną i z czarnym bzem oraz z lawendą i z borówkami.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: I.D.C. Polonia S.A., tel. 22 548 40 50

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

140 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


NOWOŚCI

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

BIO zioła marki Herbapol

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Linia produktów BIO marki Herbapol powiększa się o herbatki ziołowe. Nowe BIO herbatki, które posiadają certyfikat Ekogwarancji, zawierają składniki pochodzące z polskich, ekologicznych plantacji. Dzięki temu każda filiżanka ziołowego naparu to smak czystej natury! W ofercie marki dostępne są dwa warianty: Mięta i Melisa. BIO herbatki ziołowe marki Herbapol dostępne są w wariantach sypanych. Opakowanie Mięty zawiera 40 g, a Melisy 30 g produktu.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: „Herbapol – Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Loyd Herbata czarna Earl Grey Lemon i Orange

Najnowszy Ford Transit

Jedna z wiodących herbat w portfolio marki Loyd – herbata ekspresowa Earl Grey w okrągłych torebkach do zaparzania – w dwóch nowych orzeźwiających wydaniach: Loyd Earl Grey o smaku cytryny oraz Loyd Earl Grey o smaku pomarańczy. Earl Grey Classic, wzbogacono cytrusowymi nutami, nadając tej klasycznej herbacie zaskakująco świeże smaki, które mają szansę zyskać nowych zwolenników tego rodzaju herbat. Dostępne opakowania: smak cytrynowy (20 i 60 torebek), smak pomarańczowy (60 torebek). www.loydtea.pl

Nowy Ford Transit o ładowności 2 ton oferuje przedsiębiorcom wyższe wskaźniki efektywności, przy zużyciu paliwa obniżonym nawet o 7%, oraz nowe, szersze możliwości komunikowania się. Dostępny po raz pierwszy w tym segmencie łagodny układ hybrydowy (mild hybrid – mHEV), oparty na silniku Diesla (w tym modelu dostępny jako opcja), dodatkowo zwiększa efektywność w ruchu miejskim, wymagającym częstego zatrzymywania się i ruszania z miejsca, obniżając spalanie o kolejne 8%. www.ford.pl

Kontakt: Mokate S.A., tel. 33 854 91 00

Kontakt: Ford Polska Sp. z o.o., tel. 22 522 27 27

Kurczak gotowany z Kurnej Półki

Kultowa chałwa w wersji na wynos

W tej historii jest tylko jeden bohater – Polski Kurczak. Wszystko zaczyna i kończy się tak: kurczak, przyprawy i sól peklująca. Nie ma tu miejsca dla glutaminianu sodu, fosforanów czy barwników. Dużo białka i lekkostrawne mięso to jedyne, co tu znajdziecie. Kurczak gotowany z Kurnej Półki to doskonała wędlina drobiowa, w której składzie znajdziesz aż 90% fileta z kurczaka! Jeśli to jeszcze za mało w ofercie marka ma również doskonałą kiełbasę: Krucha z Kurnej Półki to aż 122 g mięsa z kurczaka na 100 g produktu.

Grupa Otmuchów wprowadza do sprzedaży limitowaną edycję jednego ze swoich sztandarowych produktów. Mowa o chałwie, która dostępna jest teraz w nowych smakach i opakowaniach. Na rynku właśnie pojawiły się dwa nietuzinkowe warianty tego produktu: solony karmel oraz gorzka czekolada z pomarańczą. Poza modnymi smakami nowości wyróżniają się poręcznymi opakowaniami w przyciągającej wzrok szacie graficznej. Zawierają one 40-gramową porcję chałwy, przeznaczoną do konsumpcji na raz.

Kontakt: Zakłady Mięsne Silesia S.A., tel. 32 731 10 00

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

141 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


NOWOŚCI

Nowość „Kasze z patelni” Poltino

Velvet Intima

Kasze powracają do łask i coraz częściej goszczą na naszych stołach. Przedstawiamy nową linię dań „Kasze z patelni”. Marka Poltino przygotowała idealne połączenie warzyw z kaszami oraz przyprawami w saszetkach. Stworzono w ten sposób pożywny, pełnowartościowy posiłek. Produkty dostępne w 3 wariantach smakowych: Kasza Gryczana Pieczarki & Groszek, Bulgur Soczewica & Szpinak, Pęczak Soczewica & Brokuły. Dania gotowe w 10 min., zaskakują smakiem i aromatem. Opakowanie 450 g.

Nawilżany papier toaletowy Velvet wyznacza nowy standard higieny, zapewniając czystość i świeżość na co dzień. W maju 2019 na rynku pojawiła się zupełna nowość, stworzona z myślą o kobietach. Velvet Intima, wzbogacona w kwas mlekowy, prebiotyki, inulinę, panthenol oraz wyciąg z aloesu, to funkcjonalny produkt 2w1, który sprawdzi się również jako chusteczki do higieny intymnej. Produkt przebadany dermatologicznie i ginekologicznie. Rekomendowana cena detaliczna: 6,99 zł za opakowanie (42 listki).

Kontakt: HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., tel. 17 240 42 00

Kontakt: Velvet Care Sp. z o.o., tel. 22 461 27 00

Kresto orzechy laskowe prażone

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Dbać o urodę, o zdrowy organizm, pamiętać o codziennej porcji niezbędnych witamin, a przy tym jeść tak, by czuć się lekko to spore wyzwanie. Tymczasem, w naturze występują orzechy laskowe, które pomagają w realizacji tego celu. Nazywa się je nawet eliksirem młodości. Są bogate w witaminę E – posiadają jej najwięcej ze wszystkich odmian orzechów. Ponadto zawierają w sobie kwas foliowy, dlatego też są idealne dla kobiet w ciąży lub tych starających się o dziecko. Orzechy laskowe są także bogate w witaminy C, B, K oraz magnez, potas, wapń i żelazo.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: VOG Polska Sp. z o.o., tel. 46 835 14 40

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Terravita – Dobry pomysł na prezent

Śniadaniowa Odporność

Czekolady Terravita 250 g to świetna propozycja na prezent, na każdą okazję. Do linii zawierającej trzy tabliczki: Mleczną, Mleczną z prażonymi migdałami i kokosem oraz Gorzką z żurawiną dołączyły nowe, atrakcyjne smaki: Mleczna z Orzechami laskowymi, Mleczna Pomarańczowa i Mleczna z Bakaliami. Ich receptura nie zawiera innych tłuszczów niż kakaowy, emulgatora E476 oraz zbędnych dodatków. Elegancka grafika na opakowaniu jest dodatkowym atutem linii czekolad 250 g, podkreśla ich upominkowy charakter.

Produkt idealnie wpisuje się w czas jesienno-zimowy, kiedy dbamy o wzmocnienie odporności naszych organizmów. Śniadaniowa Odporność to źródło witamin A, B6, B12, C, D oraz cynku i selenu – które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo produkt wzbogacony jest ekstraktem czosnku oraz zawiera witaminę E. Zaletą tego produktu jest jego wysoka jakość i wyjątkowe walory smakowe oraz brak konserwantów. Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 15 10

142 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


NOWOŚCI

Edycja limitowana syropów

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Na sezon jesienno-zimowy marka Herbapol proponuje edycję limitowaną syropów w wyjątkowej, limitowanej szacie graficznej, która z pewnością przykuje uwagę konsumentów. Syropy niezmiennie urzekają intensywnym smakiem i aromatem; w tegorocznej edycji limitowanej znajdziemy następujące warianty: Imbir, Dzika róża, Pigwa oraz Pomarańcza z goździkami i cynamonem. Ostatni smak dostępny jest wyłącznie w ofercie firmy „Herbapol-Lublin”. Syropy z dodatkiem witamin D i C dostępne są w pojemnościach 420 ml.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: „Herbapol – Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Wiśnia i chili – nowość w kolekcji czekolad premium od E.Wedel

Nowe kawy ziarniste Mokate

Do wyjątkowej kolekcji czekolad premium od E.Wedel dołączyła Czekolada Gorzka z cząstkami wiśni i chili. Nowość stanowi idealne połączenie oryginalnej wedlowskiej czekolady z wyjątkowymi dodatkami. Głęboki smak czekolady to zasługa wyselekcjonowanego kakao z Ghany, który podkreślają cząstki wiśni i wytrawny charakter chili. Produkt, tak jak pozostałe z linii premium, dostępny jest w eleganckim, białym kartoniku, a jego wyróżnikiem jest unikalna, cienka tabliczka, której kształt zwiększa doznania smakowe. Gramatura: 100 g. Sugerowana cena: 7,99 zł.

Mokate wprowadza na rynek nowe kawy ziarniste. Dedykacja towarzysząca tej linii „Dla Kawoszy od Kawoszy” podkreśla mistrzowsko dobrane mieszanki, zachwycające jakością i przyjemnymi bukietami smakowymi. Idealny stan wypalenia ziaren zapewnia własna palarnia kawy. Kawa Mokate dostępna jest w eleganckich opakowaniach 500 g i 1 kg, w 3 wariantach: Delicato (o niskiej kwasowości i czekoladowym smaku), Classico (100% Arabica, o średniej kwasowości i owocowo-kwiatowym aromacie) i Espresso (intensywna kawa o niskiej kwasowości).

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

Kontakt: Mokate Sp. z o.o., tel. 32 434 97 00

Sery Formagia – we włoskim stylu

Doritos

Formagia to gama serów zainspirowana włoską tradycją. W portfolio marki znajdują się sery miękkie, jak mozzarella, mascarpone, ricotta oraz sery twarde, dostępne teraz w wersji tartej oraz w kawałku 180 g zapakowanym w kartonik. Sery twarde Formagia długo dojrzewające mają bogaty smak i kruchy rozpływający się w ustach miąższ. Delikatny owocowy aromat serów idealnie będzie się komponował na desce serowej oraz jako dodatek do dań na gorąco i na zimno, np. do makaronów, zapiekanek, pizzy, czy sałatek.

Doritos to nie jest zwykły chips. To nachos nr 1* na świecie! Jego legendarny kształt, intensywny smak i niezwykła chrupkość przełamują schematy i pokazują czym jest prawdziwy Boldness! Doritos to marka dla młodych i odważnych dostępna w trzech wariantach smakowych: ostre Hot Corn, serowe Nacho i paprykowe Taco! *Źródło: Euromonitor International Limited; Packaged Food Edycja 2019; Nachos zgodnie z definicją Tortilla Chips, w ujęciu wartościowym, wszystkie kanały sprzedaży, dane za 2018 r.

Kontakt: Euroser Dairy Group Sp. z o.o. Sp. k., tel. 22 101 14 46

Kontakt: PepsiCo Poland, tel. 22 670 70 70

143 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


NOWOŚCI

Złota Wiśnia Solidarności w nowej szacie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Wiśnie w likierze Solidarności zmieniły szatę graficzną opakowań. Teraz czekoladowe praliny Złota Wiśnia zachwycają czerwono-złotym designem i nowoczesną estetyką. Idealnie wpasowują się w kategorię pralin prezentowych na każdą okazję, reprezentując segment premium. Złota Wiśnia w nowej (i starej) szacie graficznej bierze udział w loterii konsumenckiej „Złotobranie”, w której do wygrania są nagrody pieniężne oraz złoty samochód. Szczegóły akcji na www.zlotobranie.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Produkty do czyszczenia

Nowość! Benecol® bez laktozy

Zbliża się czas przedświątecznych porządków. Linia Splash od General Fresh – to specjalistyczne produkty do czyszczenia, dzięki którym porządek nabiera innego wymiaru, nie rujnując przy tym domowego budżetu. W żadnym sklepie nie powinno zabraknąć sprawdzonych bestsellerów, takich jak: Płyny do czyszczenia kuchni, łazienki, mycia szyb, ale i nowości: płyn do pielęgnacji mebli, INOX.

Tuż po wakacjach, czyli w okresie powrotu konsumentów do rutyny i zdrowej diety, na półki trafił nowy produkt pod marką Benecol® – Benecol® bez laktozy. Dzięki charakterystycznej dla kategorii produktów bez laktozy kolorystyce opakowania, będzie łatwy do znalezienia w sklepowej lodówce. Szczególnie, że zasili zarówno regularną półkę margaryn funkcjonalnych, jak również dedykowaną strefę „bez laktozy”. Nowość zawiera 2 g stanoli roślinnych/30 g produktu, które skutecznie obniżają poziom cholesterolu.

Kontakt: „Pol – Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

Kontakt: Raisio Sp. z o.o., tel. 22 398 39 96

Świąteczne nowości z Celpolu

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Na nadchodzący gorący okres w handlu firma Celpol proponuje odbiorcom kolejny świąteczny wyrób „Pan Ciastek”. To ciasteczko o cynamonowo-korzennym smaku uzupełnione kolorowymi dekoracjami wykonanymi z kremu toffi, które czynią ubiór Pana Ciastka wyjątkowo eleganckim. Wielkość opakowania: luz 1,4 kg, paczka 200 g. www.celpol.com.pl

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Zakłady Cukiernicze „Celpol”, tel. 43 675 29 52

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

144 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


NOWOŚCI

Odświeżacze Arola

Limitowana edycja Akuku! ZdrOwocków na zimę

W ofercie General Fresh pojawiła się nowa pozycja w kategorii odświeżaczy Arola. Odpowiedź na oczekiwania klientów i sklepów, czyli wielopak Mini Spray. Mini Spray Three senses to zestaw 3 zapachów i urządzenia w wygodnym i estetycznym opakowaniu.

Na sezon zimowy Jutrzenka przygotowała edycję limitowaną bestsellerowych żelków Akuku! ZdrOwocki. Opakowania wyróżnia motyw śnieżynek i postać brand hero marki w pasiastym szaliku. Akuku! ZdrOwocki to soczyście owocowe żelki z sokiem (20%) i obniżoną o 30% zawartością cukrów. Bez sztucznych aromatów, barwników i substancji konserwujących. W każdej paczce znajduje się mix żelków w 6 owocowych smakach. Niespodzianką dla konsumentów są niebieskie żelki o smaku gumy balonowej w kształcie bohatera marki. W sprzedaży od października br.

Kontakt: „Pol – Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Cukier w saszetkach Diamant

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Marka Diamant ma w ofercie saszetki z cukrem trzcinowym i z cukrem białym, w opakowaniach zbiorczych o różnej gramaturze – od niewielkich kartoników 0,5 kg przez większe 1 kg, worki 3 kg po duże kartony 5 kg. Na wszystkich opakowaniach wyraźnie komunikowana jest informacja, że w saszetkach znajduje się łatwo rozpuszczalny, specjalnie segregowany cukier drobny. Zapewnia to szybkie i dokładne rozpuszczenie się porcji cukru w gorących napojach (kawie, herbacie, kakao).

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., tel. 61 846 35 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nowe Lion 2GO

.

Żywiec Zdrój

Marka Lion wychodzi naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów, wprowadzając linię batonów Lion 2GO. Te nowe przekąski to batony z całych orzeszków ziemnych, przepysznej żurawiny i soczystych rodzynek z kremowym karmelem i wyśmienitą mleczną czekoladą. Batony będą dostępne w dwóch pysznych smakach: Peanut i Chocolate. Od końca sierpnia marka Lion planuje także silną kampanię telewizyjną i digitalową wspierającą warianty Lion 2GO oraz dedykowane, impaktowe materiały POS.

Krystaliczna górska woda źródlana Żywiec Zdrój, tworzona przez naturę w sercu Żywiecczyzny, jest naturalnie filtrowana przez piaskowce magurskie, a odpowiednia kompozycja składników mineralnych nadaje wodzie Żywiec Zdrój delikatny smak, który sprawia, że stanowi idealne dopełnienie różnorodnych dań. Od maja br. produkt dostępny jest również w szklanych butelkach. Finalny projekt szklanej butelki został bardzo wysoko oceniony przez konsumentów, którzy uznali, że pasuje do marki Żywiec Zdrój, jest nowoczesny, elegancki i dopasowany do premium miejsc.

Kontakt: Nestlé Polska S.A., tel. 22 325 25 25

Kontakt: Żywiec Zdrój S.A., tel. 801 101 110

145 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


NOWOŚCI

Nowość! Czekolady merci

Profi – Rosołek z kurczakiem i ryżem

We wrześniu firma Storck wprowadziła na rynek nowy produkt pod marką merci. Jest to linia czekolad w pięciu wyśmienitych wariantach smakowych: kawowo-śmietankowa, orzechowo-migdałowa, mleczna, gorzka 72% kakao oraz z nadzieniem marcepanowym. W każdym opakowaniu znajdują się cztery indywidualnie zapakowane minitabliczki. W połowie października rusza ogólnopolska kampania telewizyjna i internetowa, program degustacyjny w punktach sprzedaży oraz atrakcyjne ekspozycje produktu w sklepach.

Inspirowany tradycyjną, polską kuchnią, wyjątkowy i pożywny Rosołek z kurczakiem i ryżem Profi powstał na bazie najbardziej popularnej z domowych zup. Dzięki zamianie makaronu na ryż stanowi pyszną, ale także bezglutenową wersję rosołu. Jego podstawą jest wywar warzywno-mięsny z marchwi, selera, cebuli i kurczaka. Kawałki delikatnego mięsa i warzyw oraz przyprawy sprawiają, że smakuje, jak domowa zupa. Rosołek z kurczakiem i ryżem to jedna z aż 17 zainspirowanych polską tradycją kulinarną zup gotowych Profi, wśród których każdy znajdzie swoją ulubioną.

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Kontakt: Profi Sp. z o.o., tel. 62 732 11 00

Flora. 100% roślinna. Dobra dla serca

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Receptura oparta na kompozycji trzech cennych olejów, zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega-3 i 6 oraz 100% roślinny skład – tym charakteryzują się dwa warianty produktów marki Flora: Flora Original oraz Flora Light. Produkty rekomendowane są wszystkim dbającym o zdrową dietę i styl życia. Flora Original oraz Flora Light są odpowiednie dla wegan i nie zawierają konserwantów, dodatkowo Flora Light nie zawiera laktozy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Upfield Polska Sp. z o.o., tel. 22 570 60 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Sidolux Dish SPA

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Ultra skuteczne, skoncentrowane żele do mycia naczyń marki Sidolux zostały stworzone, by spełniać wszystkie oczekiwania ułatwiając i uprzyjemniając codzienne mycie naczyń. Linia Aroma Boost łączy w sobie najwyższą skuteczność i piękny, intensywny zapach. Produkty Ultra Care z dodatkiem gliceryny ułatwią zmywanie wszystkim tym, którzy borykają się z problemem przesuszenia dłoni. Wzmocniona formuła Sidolux Dish Spa Strong z kompleksem aktywnych enzymów bez trudu usunie nawet najbardziej uporczywy tłuszcz, pozostawiając naczynia czyste i lśniące. www.dishspa.pl

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Lakma Strefa Sp. z o.o., tel. 32 434 92 30

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

146 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

WSP „Społem”

Ferrero Polska Commercial

Majonez Kielecki – flagowy produkt WSP „Społem” obchodzi w tym roku 60-lecie obecności na rynku. Z tej okazji firma zorganizowała loterię pod nazwą „Odkryj naszą tradycję – Majonez Kielecki”. Klienci, którzy od października zakupią słoik Majonezu Kieleckiego z ukrytym kodem do e-zdrapki będą mogli wygrać: jedną nagrodę główną w wysokości 60 000 złotych, 18 najnowszych Thermomixów TM6 i aż 1 800 nagród pieniężnych po 100 złotych. Loteria potrwa od 1 października do 15 grudnia 2019 roku.

Tic Tac – marka ma już 50 lat, a jej podróż trwa dalej! W loterii urodzinowej do wygrania są kultowe gadżety z pięciu dekad: voucher na okulary, aparaty Polaroid, voucher na zegarki Casio, konsole do gry i czytnik eBooków. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić dowolne opakowanie Tic Tac lub Tic Tac GUM i zarejestrować paragon na tictac.pl. Kampania będzie szeroko wspierana w mediach: TV, radio, outdoor i materiały POS. W Internecie dodatkowo cykl minihistorii „Dekady świeżości”! Filmy będą dostępne na stronie tictac.pl oraz na VOD i Youtube.

Hochland Polska

Mondelez Polska

Kaźmierz pod Poznaniem gościł setki sportowców podczas zawodów biegowych Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha. Sponsorem Głównym tego wydarzenia od siedmiu lat jest firma Hochland Polska, której siedziba znajduje się właśnie w Kaźmierzu. W tym roku impreza odbyła się 29 września. Stowarzyszenie KAŹMIERZ organizując zawody biegowe Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha każdorazowo stara się przybliżyć lokalną historię gminy Kaźmierz. Trasa jest niezwykle malownicza, prowadzi w większości odcinkami gruntowymi wśród pól i lasów, ale ma też spore przewyższenie na zaporze w Radzynach.

W drugiej połowie 2019 roku Milka wprowadziła na rynek nowe praliny Milka Moments w czterech wariantach: Oreo, Toffee Wholenut, Almond Caramel, oraz Mix czyli mieszanka różnych smaków czekoladek. Teraz pojawi się także zupełnie nowy wariant Almond Caramel – praliny z kawałkami migdałów i nadzieniem karmelowym. Wprowadzeniu Milka Moments na rynek towarzyszy silne wsparcie mediowe oraz sprzedażowe, a także akcje samplingowe na terenie całej Polski.

Pol-Hun

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna:

General Fresh przedstawia świeżość w nowej odsłonie – Odświeżacz elektryczny na blistrze. Doskonale znane i popularne elektryczne odświeżacze powietrza Arola od General Fresh od teraz oferowane są w nowym, przejrzystym i łatwym w ekspozycji opakowaniu – blistrze.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

147 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Balcerzak

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Firma Balcerzak ruszyła z nową odsłoną kampanii reklamowej, w której przedstawia konsumentom szeroki asortyment wędlin, idealnych na każdą okazję. Kampania ma wzmacniać wiarygodność marki Balcerzak, której produktami z przyjemnością i dumą można dzielić się z bliskimi podczas wspólnych biesiad i spotkań. Hasłem obecnej akcji reklamowej jest „Kroi się coś wyjątkowego…” – dzięki swojej wieloznaczności odnosi się zarówno do samych wędlin, jak i miłych okoliczności ich konsumpcji. Intensywna kampania będzie prowadzona w TV oraz internecie do końca tego roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

FRoSTA

Celpol

1 października rozpoczęła się kampania FRoSTY, która potrwa do połowy grudnia. Spoty emitowane w radiu i telewizji są nową odsłoną kampanii „Mówimy jak jest”. Filmy eksponują mocne strony produktów FRoSTY – brak dodatków do żywności i domowy smak potraw. W kreacji zobaczymy Złote Paluszki Rybne, Mexican Chicken i Rybę z pieca po włosku. W kampanii online promowane będą też: Vegetable Curry, Warzywa na patelnię toskańskie oraz Noodles and chicken. Za key visual kampanii odpowiada Agencja Promocyjno – Reklamowa Smolar, zaś za zakup mediów – ZenithOptimedia.

Efekt ubiegłorocznej kampanii reklamowej ciasteczek „Hallowen” firmy Celpol przerósł oczekiwania. W związku z tym firma w tym roku wznowiła intensywną reklamę tej linii wyrobów w prasie handlowej. Ponadto producent przydziela dodatkowe opusty dla dużych odbiorców.

Grupa Maspex

Segafredo 16 września ruszyła 3. edycja kampanii promującej włoską markę kawy Segafredo Zanetti. Kampania obejmuje produkty linii premium Selezione. Oprócz reklamy telewizyjnej, linia Segafredo Selezione będzie wspierana działaniami digital oraz konkursem konsumenckim. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę: voucher na szkolenie „Home Barista”, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować kawę w domu. Dodatkowo w każdym tygodniu będzie można wygrać zapas kawy ziarnistej Segafredo Selezione.

Lubella oferuje gamę płatków śniadaniowych dla dzieci – naturalnie bez syropu glukozowego i bez oleju palmowego. To najlepsze ze zboża – przypomina nowa kampania marki, jednocześnie informując, że do oferty dołączyła nowość: Duo Caramel. Udoskonalona receptura płatków dla dzieci Lubella to wynik konsekwentnego podążania marki za oczekiwaniami konsumentów i dbałości o najwyższą jakość. Szerokie działania, oprócz kampanii telewizyjnej i VOD, mają także swoją odsłonę w postaci kampanii digitalowej i komunikacji PR oraz wsparcia w punktach sprzedaży.

148 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Colian

Hochland Polska

Od września do końca listopada potrwa loteria „Złotobranie” Solidarności. W puli nagród codziennie czekają złotówki na kartach przedpłaconych, a w wielkim finale złoty samochód – Toyota Yaris. Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić dowolne, konfekcjonowane opakowanie pralin Śliwka Nałęczowska lub Złota Wiśnia, zachować paragon, a następnie zarejestrować go na stronie www.zlotobranie.pl lub wysyłając SMS-a. Loteria jest szeroko wspierana w telewizji, Internecie i prasie. W punktach sprzedaży ustawiono dedykowane materiały POS i standy.

W niedzielę 15 września na węgrowskim rynku odbyło się Mazowieckie Święto Chleba i Sera, którego sponsorem już trzeci raz z rzędu była firma Hochland Polska. W programie imprezy znalazły się m.in.: konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, na najsmaczniejszą potrawę z serem Hochland, jarmark rękodzieła. Było też rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze ogrody i balkony w Węgrowie, dwugodzinny koncert lokalnych talentów wokalnych i tanecznych, a także koncerty zaproszonych zespołów.

Velvet Care

Balcerzak

Loteria Velvet Na wszystko, co kochasz! Graj o nagrodę główną 100 000 zł. Dodatkowo codziennie masz szansę wygrać jedną z nagród pieniężnych 10x100 zł. Wystarczy od 1 października do 9 grudnia kupić dowolny produkt marki Velvet i zarejestrować dowód zakupu na stronie loteriavelvet.pl. Od razu dowiesz się czy wygrałeś 100 zł. Każde prawidłowo zarejestrowane zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody głównej 100 000 zł. Szczegóły i regulamin dostępne na loteriavelvet.pl

Atrakcyjną promocję dla klientów detalicznych przygotował producent wędlin Balcerzak. Kupując przynajmniej 10 opakowań produktów promocyjnych u wybranych dystrybutorów hurtowych, klient otrzymuje 10% rabatu. Akcja dla detalistów prowadzona jest równolegle z intensywną kampanią reklamową dla konsumentów w TV, zatem warto zadbać o zatowarowanie i ekspozycję marki Balcerzak w punktach sprzedaży. Akcja trwa od 9 do 23 października, szczegóły u dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.

Benecol®

Terravita

Marka Benecol® po raz pierwszy została wprowadzona w Finlandii w 1995 roku. Polskim konsumentom pomaga w walce z cholesterolem już od 17 lat. Produkty Benecol® jako jedyne zawierają opatentowany składnik – Stanole Roślinne w ilości o 25% wyższej niż wcześniej – 2 g w dziennej porcji, zgodnie z rekomendacją towarzystw medycznych. Stanole roślinne zostały uznane za 1 z 10 największych innowacji żywieniowych na świecie, a ich skuteczność potwierdza ponad 80 badań klinicznych.

Seria Classic zawiera 8 tabliczek 100 g, w tym 4 pełne z dodatkami i 4 nadziewane. Czekolady pełne nie zawierają innych tłuszczów niż kakaowy, emulgatora E476 i innych zbędnych dodatków. Nadziewane również nie zawierają E476, a do nadzień wykorzystano tłuszcz z certyfikatem RSPO (zrównoważone uprawy palmy olejowej). Tabliczki Classic w papierowej obwolucie z nowoczesną grafiką i szlachetnymi wykończeniami nawiązują do tradycyjnego wizerunku czekolady. Opakowania nadają się w 100% do recyklingu.

149 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Ferrero Polska Commercial

Nestlé Purina Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli kotów, marka Friskies przygotowała saszetki karmy dla kota w nowej przyciągającej wzrok i zachęcającej do zakupu szacie graficznej. Saszetka zawiera optymalną ilość karmy, a pojedynczy zgrzew saszetki ułatwia wydobycie z niej karmy do ostatniego kąska.

Loteria „Karnawał w Wenecji w Blasku Ferrero”. Rusza kolejna odsłona promocji Złoty Miesiąc Ferrero, w której na konsumentów czeka karnawał nagród. Nagrody główne to 5 podróży do Wenecji w czasie karnawału 2020 r. Pozostałe nagrody to 500 kart przedpłaconych oraz 50 voucherów podróżnych Lot Travel. Loteria ma silne wsparcie: TV, VOD, Internet, Social Media, POS. Okres zgłoszeń do loterii: 01.10-31.10.2019. Więcej na: www.loteria.ferrerorocher.pl

Tan-Viet International

Żywiec Zdrój

Marka Vifon ugruntowała sobie w Polsce i na świecie pozycję silnego i zaufanego brandu. Celem marki jest dostarczanie produktów wysokiej jakości, wpisujących się w dzisiejsze trendy, ale zachowujących tradycję smaków. 5 września rozpoczęła się kampania digitalowa (Facebook, YouTube) promująca Vifon brand film, w którym firma przekazuje, że tradycja jest fundamentem, który pozwala iść do przodu, rozwijać się w dowolnym kierunku, dlatego dołożono wszelkich starań, aby wnieść tradycyjne smaki do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Żywiec Zdrój z kampanią edukacyjną #dożółtegokosza! Prawidłowe segregowanie, wrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników to proste czynności, które realnie przyczyniają się do ochrony środowiska. Żywiec Zdrój razem ze znanymi osobami, którym bliski jest temat ekologii, takimi, jak Joanna Krupa, Michał Piróg, czy Ania Dereszowska zachęca, by zmiany zacząć już dziś. W ramach kampanii edukacyjnej, której towarzyszy hashtag #dożółtegokosza, marka inspiruje do modyfikacji codziennych nawyków i tłumaczy, jak w prosty sposób przyczynić się do zmniejszenia ilości plastiku w otoczeniu.

Ros-Sweet

Storck

Marka Moreso dołączyła do grona dostawców internetowej platformy hurtum.pl, która łączy producentów i hurtownie ze sklepami spożywczymi, sektorem HoReCa oraz właścicielami stacji benzynowych. Współpraca Moreso z platformą hurtum.pl to kolejny ważny krok w budowaniu dystrybucji produktów marki za pomocą kanału e-commerce. Moreso w swojej ofercie posiada naturalne orzechy, suszone owoce, ziarna i pestki, a także zdrowe przekąski, m.in. prażone orzeszki, ziarna słonecznika czy oblane czekoladą polskie pestki dyni.

Na wrzesień i październik firma Storck przygotowała edycję pralin merci w specjalnej szacie graficznej. Opakowania czekoladek 250 g ozdobione zostały ciekawymi rysunkami, a także tekstami wyjątkowych podziękowań: „ZA POMOC”, „ZA TWÓJ UŚMIECH”, „ZA TO, ŻE JESTEŚ”. Czekoladki merci, jako słodki podarunek, w najlepszy sposób pozwolą podziękować bliskiej osobie za jej pomoc, uśmiech i za to, że po prostu jest. Sprzedaż wsparta będzie kampanią internetową, a także materiałami POS w sklepach.

150 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Wokół konstytucji RP

Wybory do Sejmu i Senatu w Konstytucji RP W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Konstytucji RP zajmiemy się regulacjami prawnymi dotyczącymi wyborów do Sejmu i Senatu. W artykułach 96-101 Konstytucji omówiono szczegółowo tę problematykę. Art. 62 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Weź udział w wyborach. Twój głos jest ważny – decyduje o przyszłości Polski!

N

ajbliższe wybory parlamentarne w Polsce w  2019 r. zostały zarządzone na 13 października przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory przeprowadzone zostaną na podstawie kodeksu wyborczego. Obywatele Polski uprawnieni do głosowania wybiorą w  nich 460 posłów i 100 senatorów. Kodeks wyborczy to ustawa z  dnia 5 stycznia 2011 r. regulująca prawo wyborcze w  Polsce. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, przepisy o  warunkach ich ważności i przepisy karne za wykroczenia i niektóre przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 r. Prawo wyborcze to ogół przepisów prawa i  norm prawnych regulujących proces wyborów, na który składają się m.in. rozstrzygnięcia w zakresie ordynacji wyborczej i  takich kwestii, jak np.: tryb zgłaszania kandydatów, tryb przeprowadzania wyborów, warunki ważności wyborów, zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej. Najczęściej termin „prawo wyborcze” stosowany jest jako uprawnienie do głosowania. Wyróżnia się wówczas czynne i bierne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) to prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa. W  Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom pol-

skim, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), a którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) albo Trybunału Stanu i nie są ubezwłasnowolnieni. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) to prawo do kandydowania. W Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu (czyli prawo bycia wybranym na posła) ma każdy obywatel polski mający czynne prawo wyborcze (czyli prawo wybierania), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i  wynosi 30 lat. Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być „izbą rozsądku”, powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne. Wybory poprzedza kampania wyborcza, czyli ogół środków masowego przekazu (plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, wiece, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię. Kampania wyborcza rozpoczyna się formalnie z  dniem ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. Wówczas obowiązuje tzw. cisza wyborcza, czyli okres, w którym pod groźbą kary zabroniony jest jakikolwiek sposób agitacji. Z założenia cisza wyborcza ma być czasem, w którym obywatele, po kampanii, mogą zastanowić się, jakiego chcą dokonać wyboru. Zakazem objęte są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i  telewizyjne z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat, czy naklejanie plakatów. Zabronione jest także publikowanie sondaży wyborczych. W  Polsce (od 1991 r.) cisza wyborcza rozpoczyna się o północy w dniu poprzedzającym dzień głosowania, a kończy się po zakończeniu głosowania (po zamknięciu lokali wyborczych). ▼ Oprac. Jacek Ratajczak

151 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


PRAWNIK RADZI

Koniec działalności gospodarczej – obowiązki wobec pracownika Konieczność zakończenia prowadzonej działalności nie stanowi przyjemnej perspektywy, niemniej warto mieć przygotowany scenariusz także na taką ewentualność. Aktualne ustawodawstwo przewiduje różne instytucje prawne, skutkujące formalnym zamknięciem biznesu. Regularnie w tym kontekście pojawiają się pojęcia – upadłość oraz likwidacja. Mimo odmiennego charakteru, zmierzają do zakończenia działalności podmiotu. Przyjrzyjmy się zatem stawianym przed przedsiębiorcą obowiązkom, związanym ze wspomnianą ewentualnością.

Z

gowości, sporządzeniu spisów i wyakres działań do przeprokazów, wyrejestrowaniu ze stosowwadzenia zawsze zalenych rejestrów (np. VAT), skupimy się żeć będzie od formy prona obowiązkach wobec pracowników. wadzonej działalności, jej Przede wszystkim należy podkrefaktycznych rozmiarów, posiadanego ślić, że przeprowadzenie postępowamajątku, typu problemu doskwierająnia upadłościowego lub likwidacji nie cego biznesowi, ilości zatrudnionych jest równoznaczne z  zakończeniem pracowników oraz wielu innych czynstosunków pracy z  pracownikami. ników. Środki działania należy dobieZ tego względu pracodawca powinien rać adekwatnie i we właściwym czawypowiedzieć umowy lub rozwiązać sie, by wyłączyć ryzyka narażenia się je za porozumieniem stron. Preferenna odpowiedzialność lub powiększecje, jakie przewidział w  tym zakrenia straty z  prowadzonej działalnoJAROSŁAW sie ustawodawca, wskazane są w art. ści. Istotnym jest właściwe reagowaKURZAWSKI 361, 411 Kodeksu pracy. W przypadku nie, by nie utracić realnego wpływu radca prawny umów o pracę zawartych na czas niena bieg wydarzeń, np. w sytuacji, gdy Kancelaria QLEGAL określony lub na czas określony prato wierzyciel jako pierwszy podejmie www.qlegal.pl codawca może, w  celu wcześniejszeakcję przeciwko przedsiębiorcy. go rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzy Przede wszystkim należy wybrać procedumiesięcznego wypowiedzenia, maksymalnie do jedrę, zgodnie z  którą realizowane będzie „zamykanego miesiąca. Pracownikowi przysługuje wówczas nie biznesu”. Może się to odbywać w  ramach poodszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za postępowania upadłościowego. Upadłość ogłasza się zostałą część okresu wypowiedzenia. w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacal W  razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji ny, tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wyprzez pracodawcę nie stosuje się przepisów dotycząmagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się cych obowiązku konsultacji wypowiedzenia umodomniemanie, że jeżeli opóźnienie przekracza trzy miesiące, mamy do czynienia z niewypłacalnością. wy z  zakładową organizacją związkową, przepisów ochrony przedemerytalnej i ochrony w trakcie W stosunku do spółek opisanych w Kodeksie spółek usprawiedliwionej nieobecności pracownika w prahandlowych zastosowanie mogą znaleźć działania cy. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pralikwidacyjne, które zmierzają do zakończenia biecodawca może także wypowiedzieć umowę o pracę żących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelnozawartą z pracownikiem w okresie ciąży lub urlopu ści, wypełnienia zobowiązań i  upłynnienia majątmacierzyńskiego oraz z  pracownikiem korzystająku spółki. W  niniejszym opracowaniu, pamiętając o  procym z urlopu wychowawczego. Natomiast w przywadzeniu stosownych postępowań (upadłość, lipadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą rozwiązanie umów z prakwidacja), rozliczeniu podatków, zamknięciu księ-

152 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


PRAWNIK RADZI / PRAWO W PIGUŁCE

cownikami powinno nastąpić do momentu wykreślenia z CIDG. Pomimo wyżej opisanych preferencji dotyczących rozwiązywania stosunków pracy w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy, w  pozostałym zakresie proces zwolnień przebiega standardowo. Pracodawca powinien zwrócić uwagę na przepisy prawa pracy dotyczące urlopów. W przypadku, gdy zwalnianemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia albo wypłacić ekwiwalent pieniężny. Jeśli firma zatrudniała poniżej 20 osób, pracownikom nie przysługują odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Przepisy te nie znajdują zastosowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia. Natomiast w każdym przypadku pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy, a  także wyrejestrować zwolnionego pracownika z ZUS. Należy również pamiętać, że ustawodawca nakłada na podmioty, które zakończyły działalność wiele obowiązków związanych z archiwizacją dokumentacji kadrowo-księgowej. Konieczność przechowywania dokumentacji służy przede wszystkim zachowaniu informacji dotyczących byłych pracowników i  ma umożliwić odtworzenie przebiegu zatrudnienia, co może mieć decydujący wpływ na przysługujące im świadczenia. Ponadto celem obowiązku archiwizowania dokumentacji jest także zapewnienie organom publicznym i  instytucjom (np. podatkowym) dostępu do dokumentacji źródłowej. Od 1 stycznia 2019 r okres przechowywania został skrócony z 50 do 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentów dotyczy pracowników (i) zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.; (ii) zatrudnionych w latach 1999 a  2019, pod warunkiem, że pracodawca złożył do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz raport informacyjny (ZUS RIA). Wtedy okres 10 lat biegnie od końca roku, w którym złożono raport informacyjny. Jak wskazuje powyższe, zakończenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z ustaniem obowiązków i kosztów z  nią związanych. Istotne jest zatem podejmowanie dobrze planowanych działań wyprzedzających. Wyłącznie w  taki sposób przedsiębiorca będzie w stanie przejść przez proces zamykania biznesu bezpiecznie i skutecznie. ▼

MRPiPS zamierza zmodyfikować m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował projekt rozporządzenia, w którym przewidziano zmodyfikowanie m.in. wzorów imiennego raportu ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zmiany zaczną obowiązywać z początkiem 2020 r. Korekty są bezpośrednio związane ze zmianami wdrażanymi na poziomie ustawowym. Chodzi m.in. o wprowadzenie obowiązku opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) razem ze składką na Fundusz Pracy. W  efekcie do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodane zostaną odpowiednie opisy. Z  kolei nowe przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wprowadzają zmiany rozszerzające zakres danych wykazywanych w  imiennym raporcie ZUS RCA. ▼ Ministerstwo Finansów szykuje nowe przepisy w sprawie struktur hybrydowych Resort finansów przedstawił kolejny projekt zmian w ustawach podatkowych. Nowe regulacje mają m.in. dostosować polskie prawo podatkowe do unijnych przepisów w  sprawie rozbieżności w  kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. dyrektywa ATAD 2). Większość nowych przepisów wejdzie w życie z  początkiem 2020 r. Zmiany w  ustawie o  podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) mają w  założeniu przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikowaniu struktur hybrydowych, wykorzystywanych przez korporacje międzynarodowe do stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Przepisy dyrektywy ATAD 2 obejmują różnice między systemami opodatkowania firm w  krajach członkowskich i  nakazują wdrożenie rozwiązań, które będą skutkować odmową zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów albo nakazem zaliczenia kwoty do przychodu. ▼ Ulga B+R (badania + rozwój) cieszy się coraz większą popularnością Ulga podatkowa B+R obowiązuje od 2016 r. i oferuje preferencję podatkową w  postaci obniżenia podstawy opodatkowania o  nakłady, które są ponoszone na projekty B+R. Jak wynika z  najnowszych statystyk opublikowanych przez resort finansów, liczba podmiotów korzystających z ulgi wzrosła o niemal 200% rok do roku, podczas gdy kwota odliczeń od podatku zwiększyła się trzy razy. Celem wprowadzenia preferencji jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności noszącej znamię innowacyjności oraz zachęcenie przedsiębiorców do odważniejszego poszukiwania potencjału biznesowego w  działalności związanej z  prawami własności intelektualnej. Pozwala to na skorzystanie z preferencyjnej stawki 5% (zamiast standardowej stawki 19%), w odniesieniu do dochodów, które będą stanowiły kwalifikowane prawa własności intelektualnej. ▼

153 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


PRAWO W PIGUŁCE

Doręczenia pism z organu podatkowego osobom fizycznym Zagadnienia związane z doręczeniami pism przez organy podatkowe są bardzo istotne. Regulowane są szczegółowo przez przepisy Ordynacji podatkowej. Często wykazanie, że organ podatkowy nie doręczył pisma w sposób i w terminie przewidzianym przepisami, jest podstawą do wzruszenia decyzji, wznowienia postępowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego. Pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju. Pisma mogą być także doręczane w  siedzibie organu podatkowego, w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata – adresatowi lub osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji. ▼ Nowe kasy mobilne nie zagwarantują bezpieczeństwa Nowe kasy rejestrujące (fiskalne) w  formie oprogramowania mogą prowadzić do nadużyć i nie będą gwarantować bezpieczeństwa – ostrzega Business Centre Club. Organizacja postuluje dalsze rozwijanie systemu kas rejestrujących online. Nowe regulacje, które pozwolą na stosowanie kas mobilnych na smartfonach i tabletach, mają wejść w życie w 2020 r. W projekcie przygotowanym w  Ministerstwie Finansów przewidziano, że nowe kasy mobilne będą stanowić alternatywę dla używanych obecnie kas sprzętowych. Jak ocenia BCC, wprowadzenie kas mobilnych będzie oznaczać w praktyce przerzucenie na przedsiębiorców pełnej odpowiedzialności za sprawność kas opartych na oprogramowaniu. ▼ Ministerstwo Finansów szykuje sporo zmian w przepisach akcyzowych Resort finansów zamierza wprowadzić pakiet zmian w  przepisach akcyzowych. Głównym celem ma być dalsze uszczelnianie obrotu wyrobami akcyzowymi. Za istotną zmianę eksperci uznają plan wprowadzenia centralnej e-rejestracji podatników akcyzowych. Obecnie podatnik zamierzający prowadzić działalność w zakresie wyrobów akcyzowych musi rejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym, a cały proces odbywa się w tradycyjnej formie. Pełna elektronizacja miałaby objąć ewidencję wyrobów akcyzowych i  składanie akcyzowych deklaracji podatkowych. W efekcie podatnicy nie mieliby już np. możliwości korzystania z tradycyjnych form. ▼ „Biała lista” Od 1 września br. podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy. Nowe rozwiązanie co do zasady ma ułatwić weryfikację kontrahentów i  tym samym zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Jednakże w  ocenie

większości podatników „biała lista” bardziej służy fiskusowi niż przedsiębiorcom. Pojawiają się obawy, że podatnicy mimo rzetelnego płacenia podatków w nowej rzeczywistości są mniej bezpieczni. Pomimo obciążenia ich dodatkowymi uciążliwymi obowiązkami, wzrasta ryzyko zakwestionowania ich rozliczeń podatkowych. ▼ Faktura tylko do paragonu z NIP Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i  usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy będzie groziła sankcja w  wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. ▼ Czy każdy zakup musi być ujęty w ewidencji VAT? Celem ewidencji VAT (tak zakupu, jak i  sprzedaży) jest gromadzenie danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę cel ewidencji określony w  ww. przepisie nie istnieje obowiązek ujmowania w  ewidencji zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu VAT oraz takich, od których nie służy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powołany przepis nakazuje bowiem ujmować w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usług związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi. ▼ Obowiązkowy split payment coraz bliżej Większość nowych przepisów dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) wejdzie w życie już 1 listopada br. – wynika z nowelizacji podpisanej przez prezydenta. Niektóre regulacje, w tym np. te dotyczące sankcji odnoszących się do braku płatności w ramach split payment, zaczną z  kolei obowiązywać z  początkiem 2020 r. Zgodnie z wprowadzanymi przepisami, obowiązkowy split payment będzie odnosić się tylko do transakcji dokonywanych między podatnikami (relacje b2b), które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Chodzi o transakcje udokumentowane fakturą, gdzie kwota ogólnej należności przekracza 15 tys. zł brutto. Z  obowiązku stosowania split payment wyłączone zostaną należności wynikające z  faktur dokumentujących transakcje realizowane w  ramach umów o  partnerstwie publiczno-prywatnym – jeśli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie. ▼

154 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2019


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 10/2019  

Poradnik Handlowca wydanie 10/2019

Poradnik Handlowca 10/2019  

Poradnik Handlowca wydanie 10/2019

Advertisement