Page 1


SPIS TREŚCI

8

Rozmowy

20 „Społem” – znaczy razem 46 Będziemy zwiększać dostępność Primavery w handlu tradycyjnym

Półka sklepowa 50 Produkty dziecięce

54 Zielona chemia gospodarcza

Ważne sprawy

16 Zarządzanie polityką cenową w handlu detalicznym

94

30 Tesco – co dalej?

58 Taktyka chemicznej półki

32 Ochrona środowiska – ambitne cele sieci handlowych

80 Słodki interes

38 Nadchodzą zmiany w hurcie FMCG

42 Lojalność konsumencka wobec punktu sprzedaży – jak ją zbudować?

6

Wyrównać szanse

Podatek handlowy przypuszczalnie wejdzie w życie od nowego roku 2020...

Tematy miesiąca 8

Definicji lojalności konsumenckiej jest wiele. W biznesie jest to postawa charakteryzująca się wiernością i uczciwością stron względem siebie. Dla właściciela sklepu lojalny klient to źródło przychodu, które jest zdecydowanie tańsze w utrzymaniu, niż pozyskiwanie nowego klienta.

Odśwież Swój Sklep

31 W październiku ruszy jubileuszowa 10. edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Niezależnych Handlowców

Nadchodzi drożyzna?

12 Kontrola od pola do stołu

66 Alkohole w barwach jesieni

W przypadku hurtu mamy obecnie do czynienia z rozległym procesem zmian i z wyraźnymi, choć przenikającymi się nurtami.

Felieton

Zwrot ku ekologii widać w całym sektorze FMCG. Dotyczy on nie tylko artykułów żywnościowych, ale także chemii gospodarczej. Coraz częściej na sklepowych półkach można dostrzec produkty do zmywania naczyń, szyb oraz mydło opatrzone znakami certyfikującymi je jako wyroby eko.

Kalendarium handlowca

Może jeszcze nie zwracamy na nią takiej uwagi, może jeszcze aż tak nam nie dokucza, ale już tu 36 Handel w jesiennych klimatach jest i stara się, żebyśmy zanotowali jej obecność. Wprawdzie wrzesień to miesiąc jeszcze kalendarzoTo drożyzna. Warunki atmosferyczne, nadchodząwo zaliczany w dwóch trzecich do miesięcy letnich, ce podwyżki cen prądu czy rosnące koszty proto jednak naszym klientom bardziej kojarzy się z jewadzenia działalności gospodarczej – wszystkie sienią. O urlopach zdążyli już oni dawno zapomnieć, te czynniki sprowadzają się do coraz wyższych a dzieci dziarsko od poniedziałku do piątku maszecen na sklepowych półkach. rują z tornistrami do szkoły. .

Słodycze okazują się jedną z najbardziej rozbudowanych kategorii asortymentowych obecnych na sklepowych półkach. Nie utrudnia to producentom dalszego rozszerzania oferty, ponieważ wiedzą oni, jak ogromny potencjał wzrostu sprzedaży tkwi w słodkościach.

92 Kącik psa i kota

Rynek pod lupą 94 Produkty śniadaniowe

W typowym sklepie spożywczym w przypadku kategorii produktów śniadaniowych mamy do czynienia z sumą działań merchandisingowych...

Produkt miesiąca 124 Soja

Wydarzenia z branży FMCG 127 Aktualności 133 Nowości 140 Kampanie i promocje

Porady

144 Prawo do obrony w Konstytucji RP

Reportaż

24 Jedno miasto, kilka obliczy handlu

Sport w FMCG

48 Sport to potrzeba i styl życia

145 Podatek VAT – ulga za długi 146 Prawo w pigułce

NEXT

Reklama str. 9

Reklama str. 13

3 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Reklama str. 103


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Nikodem Pankowiak / nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl

Kolejne utrudnienia

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl

dla Handlowców Czy w Polsce opłaca się dzisiaj być przedsiębiorcą? To pytanie zadaje sobie zapewne coraz więcej prowadzących swoje biznesy osób, ponieważ od stycznia czekają na nich kolejne „niespodzianki”. Ekonomia dzisiaj zdaje się być nieubłagana szczególnie dla małych przedsiębiorców – z powodu wzrostu pensji minimalnej, a co za tym idzie przeciętnego wynagrodzenia, w 2020 r. będą oni zmuszeni płacić ZUS-owi składki o ok. 120 zł wyższe niż w tym roku. Ktoś mógłby powiedzieć, że w dzisiejszych czasach nie jest to kwota rzucająca na kolana i  wysupłać dodatkową „stówkę” z portfela każdy przedsiębiorca powinien być w stanie. Warto jednak spojrzeć na to z innej perspektywy – mówi się o tym rzadko, ale to małe i średnie firmy napędzają naszą gospodarkę. Nie usłyszymy o nich w mediach, bo to nie wielkie korporacje, ale to właśnie przedsiębiorstwa zatrudniające kilka, kilkanaście osób, a czasem i jednoosobowe, są w dużej mierze architektami pozytywnych gospodarczych przemian, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 r. Nikt ich za to nie nagradza, a kolejne rządy wręcz rzucają im kłody pod nogi, bo przecież taki przedsiębiorca jest tylko jednym z wielu. Dużo łatwiej do zapłacenia kolejnego podatku zmusić Jana Kowalskiego niż dużą firmę, która już dawno „wyprowadziła się” na Cypr czy inne Kajmany i dziś może śmiać się w twarz ludziom uczciwie płacącym podatki w kraju. A przecież musi przyjść taki moment, w którym kolejne podwyżki składek sprawią, że prowadzenie biznesu stanie się zwyczajnie nieopłacalne. Wyobraźmy sobie przykładową panią Marię, która prowadzi sklep gdzieś na polskiej prowincji. Pani Maria już dziś nie zatrudnia żadnego pracownika, ponieważ jest to wydatek, na który nie może sobie pozwolić, więc sama stoi za ladą, czasem mogąc liczyć jedynie na pomoc najbliższej rodziny. Takich handlowców przecież w Polsce nie brakuje i dla nich wyższy ZUS, zwłaszcza w połączeniu z nadchodzącą wielkimi krokami podwyżką cen prądu, staje się potencjalnie zabójczy. Choć to „tylko” 120 zł, w skali miesiąca może być to już znaczny procent ich dochodów, co przybliża do granicy opłacalności prowadzenia biznesu. Dlatego też w „Poradniku Handlowca” zawsze będziemy ujmować się za małymi i  średnimi przedsiębiorcami, zawsze będziemy bronić ich praw i głośno protestować, gdy zauważymy, że są one łamane. Mimo zmiany na stanowisku redaktora naczelnego w  naszym piśmie, ta rzecz na pewno się nie zmieni. Nikodem Pankowiak Redaktor Naczelny

REDAKCJA Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Olga Tylińska, Paula Wendland, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

4 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

Wyrównać szanse

P

cie, to sieci „odbiją go sobie” na klientach odatek handlowy przypuszczalnie lub dostawcach. Wedle tej logiki na kogo wejdzie w życie od nowego roku innego zostanie nałożony podatek, a kto 2020. Co prawda projekt resorinny faktycznie go zapłaci. tu finansów zakładał bardzo szybki termin 1 września 2019, ale sprze Ale taka logika może okazać się pozorna przy dzisiejszej sytuacji ciw założyła minister przedsiębiorczopolskiego handlu. Po pierwsze, staści Jadwiga Emilewicz. Jej argumenle zmniejsza się liczba sklepów, ty są aż nadto oczywiste: po pierwa jak pokazuje świeży raport Bisnosze, systemu podatkowego nie zmiede Polska dla „Rzeczpospolitej”, tylnia się w trakcie trwania roku podatko w ciągu ostatniego roku zniknękowego, a po drugie – firmy poczyniło 2300 sklepów spożywczych. Suły już na ten rok jakieś plany dotycząmaryczna liczba „zniknięć” sklepów ce swych finansów, nie uwzględniaJAN MARIA ROKITA różnych branż z sześciu ostatnich lat jąc istnienia takiego podatku. Tak czy jest przerażająca: to aż pół miliona! owak, sztandarowy projekt byłej preCo to oznacza? Że racjonalnie działające państwo mier Beaty Szydło, który w poprzedniej kampajuż dawno powinno przeciwdziałać temu szkodlinii wyborczej nazwała „podatkiem od hipermarwemu procesowi. A jednym z dobrych na to spoketów”, prawdopodobnie w końcu ziści się, choć sobów jest polityka wyrównywania szans pomięze sporym opóźnieniem. Chyba jedyną przeszkodzy wielkimi i małymi, czyli przyznanie premii dą blokującą mogłaby być zmiana wyroku sądu podatkowej dla małych i średnich. Taką premią w Luksemburgu, który w maju odrzucił sprzeciw ma być podatek handlowy, który mieliby płacić Komisji Europejskiej, ale teraz musi wydać wyrok właściciele sklepów osiągających miesięczny przypowtórny, gdyż uparta Komisja złożyła odwołanie. chód 17 mln zł (czyli utarg większy niż pół milioOdchodzący z urzędu szef Komisji Luksemburczyk na dziennie). To mocny argument zwolenników poJean-Claude Juncker próbuje u samego końca swej datku, prezentowany także przez część środowiska władzy pokrzyżować plany nielubianego przezeń handlowców (np. przez Polską Izbę Handlu). polskiego rządu. Co do sensu i skutków podatku handlowego Ale jest też druga ważna cecha dzisiejszego polskiego handlu. To bardzo ostra konkurencja pozdania są podzielone nie tylko wśród polityków między sieciami, które albo walczą pomiędzy sobą (co normalne), ale także wśród reprezentacji hano miano najtańszych, a zarazem najlepszych jakodlowców. Częstochowska posłanka Izabela Leszściowo – jak dyskonty Biedronka i Lidl, albo też czyna z PO walczy z podatkiem na śmierć i życie, walczą o samo przetrwanie na polskim rynku, nazywając go przejawem „cynizmu i dyletanctwa jak wielkie sieci hipermarketów, w których konsePiS-u”. Politykom PO sekunduje Polska Organizakwentnie spada liczba odwiedzin klientów, a wraz cja Handlu i Dystrybucji, i nie ma w tym nic dziwz nią spadają także wyśrubowane niegdyś obroty. nego, skoro zrzesza ona nie kogo innego, jak sklepy Więc chociaż sytuacja – powiedzmy – Biedronki od 2 tys. m2 powierzchni. Prze(wielki sukces) i Tesco (spory kryzys) jest radykalciwnicy uważanie odmienna, to w obu przypadkach bardzo ryzyją, że podatek kownym krokiem byłaby próba przerzucenia koszkrzywdzi wieltów podatku na klientów bądź dostawców. Barkie sklepy, któdziej prawdopodobne, że świetnie prosperujące re często mają dyskonty wkalkulują koszty podatku w swoje plany niższą marżę finansowe, bo je na to po prostu stać. Zaś niektóre od sklepów masieci wielkich hipermarketów, które źle radzą sołych (nawet tylbie na naszym rynku, zastanowią się nad opuszko ok. 1-2%). czeniem Polski. Gdyby się tak stało, to by znaczyło, że podatek handlowy osiągnął swój cel, czyli odroI sugerują, że nabinę zmniejszył dysproporcję szans pomiędzy mawet jeśli podaReklama str. 17 łymi i wielkimi. ▼ tek wejdzie w ży-

6 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


TEMAT MIESIĄCA

Nadchodzi drożyzna?

fot. BigstockPhoto.com

Może jeszcze nie zwracamy na nią takiej uwagi, może jeszcze aż tak nam nie dokucza, ale już tu jest i stara się, żebyśmy zanotowali jej obecność. To drożyzna. Warunki atmosferyczne, nadchodzące podwyżki cen prądu czy rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej – wszystkie te czynniki sprowadzają się do coraz wyższych cen na sklepowych półkach. Czy handlowcy i konsumenci powinni pogodzić się z faktem, że taniej już było?

T

emat cen w sklepach i na bazarach przewijał się w  tym roku w  dyskusjach wyjątkowo często. Konsumenci niejednokrotnie przecierali oczy ze zdumienia, widząc jak podrożały ich ulubione produkty, a politycy wykorzystywali ten fakt, by uderzyć w  swoich przeciwników. Jednego możemy być pewni – o cenach będzie się mówić jeszcze długo i często, bo nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miały one spaść. Nadchodzą podwyżki cen energii Wszyscy szykują się do podwyżek cen prądu, które nieuchronnie czekają nas już w  przyszłym

roku. Rachunki, które będziemy otrzymywali od stycznia niejednego przyprawią o zawrót głowy. Dr hab. inż. prof. nadzw. Tomasz Motowidlak z  Uniwersytetu Łódzkiego w  rozmowie z  Polską Agencją Prasową, przewiduje, że w  2020 r. ceny energii elektrycznej wzrosną nawet o  ok. 20-30% dla gospodarstw domowych i  aż 40% dla przedsiębiorstw. Jak widać, przegłosowana przez Sejm pod koniec 2018 r. specjalna ustawa zamrażająca ceny prądu na rok 2019 tylko na chwilę zatrzymała energetyczny armagedon. Zdaniem prof. Motowidlaka wspomniana ustawa w  żaden sposób nie zapobiegła podwyżkom w kolejnych latach, a na dodatek nie uod-

8 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

porniła naszej energetyki na „generowanie wzrostów” cen energii. Rosnące ceny spowodowane są m.in. coraz większymi kosztami emisji CO2 i nic nie wskazuje na to, aby rząd był w stanie dalej stopować podwyżkę rachunków. Wyższe ceny za prąd mogą uruchomić prawdziwą lawinę – wraz z nimi wzrosną koszty m.in. magazynowania towarów. Producenci zapewne będą chcieli przerzucić przynajmniej część tych kosztów na handlowców, którzy z kolei przerzucą je na klientów. Dlatego wydaje się, że na ten moment powstrzymanie podwyżek cen w sklepach nie jest możliwe. Jeszcze niedawno ceny, np. warzyw i  owoców mogły wzbudzać zdziwienie – jako ciekawostkę podawano informację o cenach m.in. pietruszki. Już za chwilę te anegdotyczne ceny mogą stać się nową rzeczywistością, w której odnaleźć będą musieli się zarówno konsumenci, jak i handlowcy. Taki mamy klimat Oczywiście ceny prądu nie są jedynym winowajcą podwyżek, które zresztą odczuwamy już teraz, gdy stawki za energię pozostają „zamrożone”. Polskich rolników dotknęła susza, przez co zdecydowanie spadła podaż produktów, na które popyt pozostaje niezmieniony. Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i  Gleboznawstwa su-


TEMAT MIESIĄCA

9 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


TEMAT MIESIĄCA

sza rolnicza występuje na obszarze całego kraju i dotyczy wszystkich upraw objętych monitoringiem, w tym roślin strączkowych (ponad 56% powierzchni upraw) i  krzewów owocowych (niemal 62%). Obserwując zachodzące diametralnie na świecie zmiany klimatu, można podejrzewać, że susze będą występowały w  naszym kraju regularnie, tym samym ceny warzyw i owoców wcale nie muszą spaść w najbliższych miesiącach, wręcz przeciwnie. Oprócz klimatu na zewnątrz, nie sprzyja także klimat do prowadzenia biznesu. To kolejny czynnik, który może kryć się za pełzającą drożyzną. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie chcą maleć, wręcz przeciwnie – z roku na rok są coraz wyższe. W  2020 r. odprowadzane do ZUS składki niebezpiecznie zbliżą się do granicy 1500 zł, do poziomu 2450 zł brutto podwyższona zostanie także płaca minimalna. Projekt rozporządzenia w  tej sprawie przygotowało już Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, ale te ustalenia być może ulegną jeszcze zmianie, ponieważ wciąż trwa przeciąganie liny między przedstawicielami pracowników i  przedsiębiorców. Z  jednej strony związki zawodowe postulują podniesienie najniższej krajowej pensji do 2550 zł brutto, a z drugiej organizacje pracodawców sugerują niecałe 2390 zł. Przedsiębiorcy staną zatem przed dylema-

Reklama str. 111

tem – pogodzić się z mniejszymi przychodami, czy może spróbować przenieść dodatkowe koszty na swoich klientów. Podatek dla sieci czy dla konsumenta? W maju tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że rząd Prawa i  Sprawiedliwości może wprowadzić podatek handlowy – tzw. „podatek od hipermarketów”. Choć Komisja Europejska postanowiła odwołać się od tego wyroku, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w  niedalekiej przyszło-

W 2020 r. ceny energii elektrycznej wzrosną nawet o ok. 20-30% dla gospodarstw domowych i aż 40% dla przedsiębiorstw.

ści nowy podatek wejdzie w życie. Głównym celem jego wprowadzenia było uzyskanie dodatkowych przychodów do budżetu od superi hipermarketów oraz sieci dyskontów. Pierwsze szacunki przedstawicieli rządu Beaty Szydło mówiły nawet o 3,5 mld zł dodatkowych pieniędzy w budżecie, później zostały one urealnione do kwoty rzędu 1-1,5 mld zł. Beneficjentem tego rozwiązania miały być sklepy niezależne oraz małe sieci handlowe, będące w  rękach rodzimych przedsiębiorców. Jeśli podatek handlowy ostatecznie wejdzie w życie, może stać się narzędziem do wyrównywania szans między nimi a dużymi sieciami. Dopóki jednak się to nie wydarzy, rywalizacja między nimi

10 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

musi odbywać się „na starych zasadach”. Załóżmy jednak, że podatek zostanie wprowadzony już od stycznia. Sieci wielkopowierzchniowych sklepów staną przed zadaniem nadrobienia straty wynikającej z płacenia nowego podatku. A w jaki sposób najłatwiej to zrobić? Nietrudno się domyślić, że sieci mogą zechcieć podnieść ceny oferowanego asortymentu lub jeszcze raz usiąść do negocjacji z producentami, aby zapewnić sobie obecność ich produktów w swoich sklepach w jeszcze atrakcyjniejszej cenie. Istnieje zatem spore zagrożenie, że koszty nałożonego na sieci handlowe podatku poniosą wszyscy, tylko nie ci, którzy docelowo mieli je ponieść. Rosnące ceny żywności z pewnością martwią konsumentów, ale powinny martwić przede wszystkim rządzących – to one są jednym z głównych powodów postępującej inflacji, która wg wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w  ujęciu rocznym w  sierpniu wynosi 2,8%. To nieco mniej niż w lipcu, kiedy w  ujęciu rok do roku zanotowano wzrost o 2,9%, co było najwyższym odczytem od października 2012 r. Mimo tego istnieją powody do niepokoju – wciąż jest to więcej niż zakładali ekonomiści. Dodatkowo, wszystko wskazuje na to, że wysokie ceny zostaną z  nami na dłużej – tylko w sierpniu wzrosły one o 7% w skali rok do roku! Czy to jednak na pewno wielki powód do niepokoju dla handlowców? Rząd funduje kolejne programy socjalne dla Polaków, dlatego też nic nie wskazuje na to, by konsumenci nie mogli sobie pozwolić na pokrycie większych wydatków w sklepach. Politycy powinni jednak zdawać sobie sprawę z  tego, że taka sytuacja nie może trwać wiecznie, a  pieniądze kiedyś się skończą. Wtedy może nie być już tak kolorowo. ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

11 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


TEMAT MIESIĄCA

Kontrola

od pola do stołu

fot. BigstockPhoto.com

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o nieuzasadnionej obecności pałeczek salmonelli w przyprawach znanego producenta czy też w partii jajek oferowanych przez dużą sieć handlową. Na szczęście dzięki traceability zidentyfikowanie oraz szybkie wycofanie ze sklepów i magazynów niebezpiecznych dla konsumenta produktów staje się możliwe. Sytuacje kryzysowe pokazują, jak ważna jest informacja o produktach na każdym etapie łańcucha dostaw, jej gromadzenie i przepływ oraz dzielenie się najistotniejszymi danymi związanymi z produktem.

P

roducenci, dostawcy, handlowcy – wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym mają obowiązek posiadania systemu identyfikowalności „krok wstecz – krok

Reklama str. 2

naprzód”, umożliwiającego kontrolę nad produktem żywnościowym, w każdym momencie i punkcie jego drogi od „pola do stołu”. Wymóg nie odnosi się jedynie do identyfikacji przez sklepy konsumentów końcowych. Traceability, czyli śledzenie przepływu dóbr w  łańcuchu dostaw jest znane branży spożywczej od wielu lat. Z obszarem tym związane jest nierozerwalnie pojęcie awaryjnego wycofania, czyli zapewnienie przez firmę szybkiej reakcji w  razie konieczności wycofania towaru lub określonej jego partii z  rynku. Lista przyczyn takiego postępowania jest długa: nieuzasadniona obecność w  żywności bakterii, anty-

12 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

biotyków, ciał obcych, np. kawałków szkła, plastiku, metalu, innych substancji szkodliwych dla zdrowia lub życia konsumentów, a także z powodu wykrycia niedeklarowanego na etykiecie składnika alergennego, np. białka mleka krowiego, gorczycy. Różnego rodzaju skażenia żywności zdarzają się co jakiś czas. Tylko w  ostatnim czasie Główny Inspektorat Sanitarny donosił m.in. o  konieczności wycofania z  rynku kwestionowanej partii przyprawy znanej marki ze względu na zatrucie bakterią salmonella, a  także wycofaniu z dużej sieci handlowej partii jajek, na których powierzchni skorupek stwierdzono obecność pałeczek salmonella. Sprawny i dobrze zorganizowany system jest korzystny dla konsumentów, bo służy ich bezpieczeństwu. Jest również użyteczny dla producentów, bo daje im szansę szybkiego działania, ograniczając przy okazji koszty (wycofanie tylko wybranej partii towaru, a nie całego zapasu). Śledzenie żywności wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom, jak również z  dostosowania działalności firm do obowiązujących wymogów Prawa


Pożar w firmie

13 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


TEMAT MIESIĄCA

Żywnościowego UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002). Rozporządzenie dotyczy obligatoryjnego lokalizowania i  śledzenia pochodzenia produktów żywnościowych przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w  branży żywieniowej. Przepisy nakazują monitorowanie wszystkich etapów produkcji i  przetwarzania artykułów żywnościowych, znakowanie produktów w  sposób pozwalający na określenie ich pochodzenia oraz umożliwienie wskazania odbiorców poszczególnych produktów oraz ich partii produkcyjnych. W  celu uzyskania efektów śledzenia, zalecane jest stosowanie unikalnych identyfikatorów jednostek konsumenckich i logistycznych. O  zastrzeżeniach dotyczących produktów handlowcy dowiadują się z  wielu źródeł – od dostawców, z własnych badań laboratoryjnych, od instytucji kontrolnych, czasami także od klientów. Oprócz podmiotów działających na rynku produktów spożywczych, nad bezpieczeństwem żywności czuwają wszystkie inspekcje państwowe, z  dominantą sanitarnej i  weterynaryjnej. Jakość handlową żywności w  obrocie detalicznym kontrolują Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – będąca jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych –

Reklama str. 121

oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna podlegająca ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Polska jako członek Unii Europejskiej przystąpiła do obligatoryjnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union), którego założeniem jest wymiana informacji o  pojawieniu się produktów zagrażających zdrowiu konsumentów. W  GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) funkcjonuje system informacyjny o  produktach niebezpiecznych i  potencjalnych zagrożeniach (Krajowy System Informowania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych – część europejskiego RASFF), w aktualizacji którego udział mają nie tylko instytucje nadzoru państwowego, ale firmy produkcyjne i handlowe. W przypadku zaistnienia konieczności wycofania produktu z rynku, to producent ma za zadanie zidentyfikować wszystkich odbiorców kwestionowanej partii produktu i zwrócić się do nich z  prośbą o  wstrzymanie dystrybucji i  przekazanie jej do magazynu firmy. Natomiast wszyscy kolejni odbiorcy tej partii muszą kontynuować proces jej wycofywania z całego łańcucha żywnościowego. Jak wyjaśnia Elżbieta Otwinowska, główny specjalista Departamentu Komunikacji Społecznej i  Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego: – Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności producent ma obowiązek wycofania kwestionowanej partii produktu od swoich bezpośred-

14 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

nich odbiorców i powiadomienia o tym właściwych władz. Dodatkowo producent ma obowiązek skutecznie i  dokładnie poinformować konsumentów o przyczynach wycofania produktu i w razie konieczności odebrać od konsumentów produkty już im dostarczone. Sieci sklepów, zyskując wiedzę o  konieczności wycofania produktu z  rynku, zwracają się do swoich klientów za pośrednictwem stron internetowych i  plakatów rozwieszanych we wszystkich placówkach handlowych. Podobnie tradycyjni handlowcy powinni w sklepie wywiesić stosowną informację, powiadamiając o fakcie wycofania produktu. Komunikaty przygotowują i rozsyłają do wszystkich sklepów producenci. W  komunikatach pojawiają się apele do konsumentów o wyrzucenie lub zwrócenie zakupionego produktu do placówki handlowej. W  przypadku sieci klienci mogą zwracać produkt w dowolnym sklepie należącym do sieci, niezależnie od miejsca, w  którym był dokonany zakup, bez okazywania paragonu. Klienci otrzymują zwrot w wysokości ceny zakupu. Sieci handlowe najczęściej obciążają producentów nie tylko kosztami wycofania produktu, ale także oczekują dostarczenia towaru wolnego od wad. – Kwestie dochodzenia roszczeń związanych z wprowadzeniem do obrotu niebezpiecznej żywności nie są określone w  przepisach prawa żywnościowego. Właściwe w  tym zakresie są przepisy prawa cywilnego – dodaje Elżbieta Otwinowska, główny specjalista Departamentu Komunikacji Społecznej i  Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wycofanie produktów z obrotu w Polsce nadzorują Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. ▼ Paula Wendland


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

15 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Ceny w handlu

Zarządzanie polityką cenową w handlu detalicznym

Zarządzanie polityką cenową to ważny element w tworzeniu strategii sprzedażowej i marketingowej firmy. Odpowiednio zaplanowane działania i aktywności w obszarze cen towarów zapewniają płynność finansową i rozwój przedsiębiorstwa. Według raportu Global Pricing Survey ponad 80% firm ma problem ze skutecznym kształtowaniem strategii cenowej. To ogromny potencjał, ale i wielkie wyzwanie dla specjalistów.

Z

arządzanie polityką cenową w szeroko pojętym rynku spożywczym rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Wprowadzenie modyfikacji w cenach to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów zareagowania na zmiany na rynku i dostosowanie oferty

Reklama str. 25

do aktualnej sytuacji marki czy sklepu. Nie jest to oczywiście jedyna metoda, jednak przez wiele lat zdążyliśmy już przyzwyczaić się do niej jako pierwszej, po którą sięgają firmy. Jej przykłady obserwujemy przez cały rok, m.in. we wzroście cen produktów sezonowych lub związanych ze świętami. Nieraz stanowi odpowiedź na kryzys wizerunkowy marki – jak w przypadku wadliwych lub niepełnowartościowych produktów, których sprzedaż po niższej cenie jest bardziej opłacalna niż zniszczenie towaru. W innych przypadkach skok cen może wiązać się z udaną i entuzjastycznie odebraną akcją marketingową. Jednak zawsze dąży się do maksymalizacji marży. Warto opracować politykę cenową i następnie konsekwentnie ją wdrażać. Aby to zrobić, należy zidentyfikować obszary z potencjałem dla firmy i przypisać im odpowiedni priorytet – stanowić to będzie fundament skutecznego zarządzania pricingiem. Ważne jest regularne poświęcanie uwagi i przeprowadzanie analiz polityki cenowej, testowanie rozmaitych opcji i ich cykliczne weryfikowanie, a następnie dostosowywanie tych najbardziej korzystnych do panujących warun-

16 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

ków rynkowych. Często jedynym impulsem do zwrócenia się w tę stronę są niezadowalające wyniki, nie gwarantuje to jednak skuteczności na dłuższą metę. Jedynie długotrwałe i konsekwentne działania pozwalają dostrzec problemy i możliwości ich rozwiązania.

Umiejętne przeanalizowanie wszystkich czynników wpływających na sprzedaż pozwoli znaleźć silne i słabe strony dotychczasowej strategii. Kim są klienci i czemu wybierają nasz sklep lub nasze produkty? Co decyduje o jego wartości – jakość, cena, dostępność czy inny czynnik? Polityka cenowa musi być dostosowana do cyklu życia produktu, otoczenia rynkowego i oczekiwań klientów.

Od czego zacząć? Na początek należy wnikliwie rozeznać się w posiadanych w swojej ofercie produktach. Określić cel, jaki chcemy osiągnąć i zaplanować działania marketingowo-sprzedażowe. Kolejnym krokiem jest określenie rentowności produktów


XXXXXXXX

17 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Ceny w handlu

i klientów – prawidłowo przeprowadzona analiza klienta i dobra strategia cenowa pokazuje, jacy klienci przynoszą zyski i wskazuje, jaki przekaz należy skierować do której grupy. Jak dobrać metody, które będą najskuteczniejsze? Tu właśnie niezbędne jest zorientowanie się w posiadanych produktach, które pozwoli dobrać formy sprzedaży. Czy można je „dosprzedawać” albo sprzedawać krzyżowo, a może niezbędne jest odświeżenie części oferty bądź wprowadzenie nowych produktów? W sektorze B2C ważne są atrakcyjne programy lojalnościowe i obsługa klienta. W związku z rozwojem sklepów internetowych i stacjonarnych placówek, w których klienci jedynie odbierają zamówiony towar, liczy się także sprawna dostawa. Czasem okazuje się, że wprowadzenie jednego drogiego produktu spowoduje więcej szkody niż zysku przez wyparcie z rynku produktu tańszego. Warto zwrócić się do specjalisty, posiadającego doświadczenie w zakresie pricingu, który pomoże dobrać skuteczne metody. Strategie zarządzania pricingiem i struktury organizacyjne W przypadku rynku spożywczego przeprowadzana jest

Reklama str. 109

skomplikowana analiza dotycząca strategii cenowej. Głównie bazuje ona na działaniach związanych z tzw. architekturą pack-price-promotion. Obecnie pricing w branży spożywczej często stosowany jest jako element większej strategii mającej na celu poprawę marżowości całego biznesu. Jest to strategia zarządzania przychodami firmy – Revenue Growth Management. Pricing/RGM w branży spożywczej w Polsce zapoczątkowały takie firmy, jak Kompania Piwowarska, PepsiCo, Grupa Żywiec, Coca Cola HBC oraz np. Żabka w obszarze retail.

Dzisiaj praktycznie każdy większy biznes FMCG i retail myśli o optymalizacji polityki cenowej w oparciu o strategię RGM. Jest to również spowodowane spadkiem generycznego wzrostu sprzedaży.

Przez dłuższy czas strategia niskich cen była najczęściej wykorzystywaną w biznesie. Obecnie cena nie gra już decydującej roli w decyzjach zakupowych, więc model polegający na obniżkach przestał być funkcjonalny. Nie tylko dlatego, że nie można obniżać cen w nieskończoność, ale również ze względu na rosnące wymagania klientów względem jakości towarów i usług. Podobnie wygląda kwestia rabatów i promocji – muszą być dobrze przemyślane, aby przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia założonych celów biznesowych, zamiast być utratą zysku. Powinny być skierowane do konkretnej grupy odbiorców i ograniczone czasowo. W Polsce jeszcze niedawno dominował model zarządzania cenami w dwojaki sposób. W jednym przypadku sklep re-

18 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

gularnie przygotowywał promocje, przez co przyzwyczajeni klienci nie chcieli kupować produktów, które nie były przecenione. W drugim ceny zawsze pozostawały bez zmian i w ogóle nie organizowano promocji, zakładając, że dobry produkt obroni się sam. Obie te skrajności nie są dobrym rozwiązaniem. W ostatnich latach sytuacja uległa zmianie na lepsze dzięki specjalistycznej wiedzy z zarządzania pricingiem, która pozwoliła na bardziej świadome podejście do handlu i cen. Struktura działu zarządzania polityką cenową w organizacji może być umocowana w pionie finansowym, sprzedażowym lub marketingowym w zależności od strategii i profilu firmy. W ostatnich latach możemy również zauważyć zwiększający się trend tworzenia działu pricing/RGM bezpośrednio pod Dyrektorem Zarządzającym, co daje takiemu działowi szczególnie silną rolę strategiczną w organizacji. Rekrutacja specjalistów do zespołu pricing/RGM jest dużym wyzwaniem dla działów HR i rekruterów. Jest to spowodowane ograniczoną liczbą kandydatów na rynku z określonymi kompetencjami i profilem. Obecnie od takiego specjalisty oczekuje się kompleksowej wiedzy z obszaru finansów, sprzedaży i marketingu, stąd wielu kandydatów do działu pricing/RGM zaczyna swoją karierę w takich pionach, jak: zarządzanie kategorią, trade marketing, sprzedaż i analiza sprzedaży, prognozowanie czy też kontroling finansowy. Bardzo istotnym elementem są również cechy osobowościowe specjalisty ds. polityki cenowej. Powinien on mieć tzw. „siłę przebicia” oraz umiejętność dobrego komunikowania się ze wszystkimi członkami zarządu swojej organizacji. ▼


Rozmowa z producentem

19 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


DETAL

„Społem”

– znaczy razem Jacek Ratajczak: Panie Prezesie, 150 lat historii „Społem” to brzmi dumnie. Niejedni Wam tej tradycji pozazdroszczą. Ryszard Jaśkowski: Rzeczywiście, mamy 150-letnią historię nieprzerwanej działalności jako Spółdzielnie funkcjonujące we wszystkich większych i mniejszych miastach. Dodam, że coraz częściej otwieramy również swoje sklepy na terenach wiejskich. Spółdzielnie cały czas się modernizują, budujemy także nowe obiekty handlowe, nie tylko zresztą sklepy, ale też zakłady produkcyjne, bary i  restauracje, budujemy nawet galerie handlowe. Wszystko ze środków własnych. Nie mamy żadnych dotacji.

Sytuacja poszczególnych Spółdzielni jest różna. Są takie, które doskonale sobie radzą i osiągają niezłe wyniki, a obok nich są Spółdzielnie z  dużymi problemami. Wszystkie są jednak niezależne. Czy widzi Pan szansę na wyprostowanie tej sytuacji? Tak, to prawda, Spółdzielnie są niezależne i to przede wszystkim sposób zarządzania i  dobre decyzje biznesowe decydowały i nadal decydują o ich obecnej pozycji rynkowej i  stanie ekonomicznym. Wygrały te Spółdzielnie, które inwestowały w swoją przyszłość nie pozbywając się gruntów. Dzisiaj powstają tam nowoczesne Prezes Zarządu KZRSS „Społem” obiekty handlowe. KZRSS KZRSS „Społem” jest laureatem Hermesa „Społem” podejmuje szeHandlowego „Poradnika Handlowca” w 2019 r. reg działań, aby wspieKrajowy Związek Rewizyjrać słabsze ekonomicznie ny Spółdzielni Spożywców Spółdzielnie, organizujemy „Społem” powstał z  inicjatywy samych spółprojekty wspólnych działań handlowych poprawiających rentowność, program lojalnościowy zachęcadzielców w 1991 r. Czy udało się wokół tej organizacji zjednoczyć całe środowisko spółdzielców? jący do zakupów, programy szkoleniowe, wsparcie Jakie są największe osiągnięcia KZRSS „Spow  zakresie informatyzacji Spółdzielni, wspólne załem”? kupy energii elektrycznej i wiele innych. Wspieramy W  Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni również łączenie się Spółdzielni mniejszych z więkSpożywców „Społem” zrzeszonych jest 240 Spółszymi, słabszych z mocniejszymi, bo to jedyna drodzielni, pozostałe (ok. 50) są samodzielne. Wiga, aby uratować majątek i pracę dla wszystkich oraz dzimy jednak rosnącą potrzebę zrzeszania się. wykorzystać efekt synergii zakupowej. W  ubiegłym roku przystąpiło do naszego związCzy do swoich idei zamierzacie przekonać młodsze ku kolejnych 7 Spółdzielni. Do największych osiąpokolenie, czy młodzi garną się do spółdzielczości? gnięć KZRSS należy niewątpliwie zaliczyć stwoCharakter Spółdzielni oraz cele, jakie sobie zawsze rzenie i  wdrażanie ogólnopolskiego programu lostawiali spółdzielcy, miały za zadanie wyzwalać inijalnościowego „Społem znaczy razem” czy powołanie do funkcjonowania Krajowej Platformy Hancjatywę społeczną swoich członków, a także poczudlowej „Społem”, inicjatyw dedykowanych do dziacie odpowiedzialności za wspólny majątek. Wiem, że dzisiaj trudno jest dotrzeć do młodszej części społełań w  obszarze wspólnego handlu. KZRSS „Spoczeństwa z  idealistyczną teorią, ale to się zmienia, łem” prowadzi także wiele innych projektów, tj. podobnie jak z obudzeniem w Polakach patriotyzmu wspólne strony internetowe dla Spółdzielni, utworzyliśmy Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne. gospodarczego. To również szansa dla sklepów „Spo-

Ryszard Jaśkowski

20 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


DETAL

21 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


fot. KZRSS „Społem”

DETAL

łem”, które stają się coraz bardziej popularne wśród młodzieży. Znam przypadek, że w Nowym Jorku otworzono sklep „Społem”. Mamy ofertę uruchomienia sklepów w Londynie. To nie tylko sentyment, ale również dostrzeżenie zmian, które u nas mają miejsce. Spółdzielczość jest doskonałą drogą dla młodzieży, niejednokrotnie zagubionej w gospodarczych zawiłościach obecnego systemu, gwarantuje stabilną pozycję na rynku pracy i daje poczucie bezpieczeństwa zawodowego.

Konsolidacja działań handlowych to w mojej ocenie najważniejsze wyzwanie, które obecnie stoi przed spółdzielczością spożywców. Mam nadzieję, że w  tym roku ruszymy z  umowami handlowymi na szczeblu centralnym. Już nawet duże Spółdzielnie nie uzyskują takich cen od producentów, jak kiedyś. Mniejsze szczególnie oczekują wspólnych działań zakupowych. Zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy nie dojdzie do porozumienia w tym zakresie, to trudno nam będzie pozyskać nowych klientów, zwłaszcza tych młodszych. Ponadto w  podstawowym obszarze działalności, czyli w handlu detalicznym pojawiają się wyzwania dotyczące innowacyjności, konkurencyjności i  podążania za trendami rynkowymi. Spółdzielnie muszą poszukiwać obszarów poprawiających ofertę i  nie zawsze będzie to najlepsza cena. Obecnie wysoki poziom obsługi, różnorodność oferty, serwis i przede wszystkim kategoria produktów świeżych o wysokiej jakości to obszary, które mogą być w Spółdzielniach polem do budowania konkurencyjności. Ponadto oczekujemy zdecydowanie większego wsparcia polskiego handlu ze strony rządzących i parlamentarzystów oraz uchwalenia ustawy o handlu, której bardzo brakuje. Pozostało już tylko niecałe 30% rodzimego handlu z polskim kapitałem. Trzeba ten proces powstrzymać. I wcale nie chodzi o protegowanie polskiego handlu, ale o wyrównanie szans funkcjonowania na trudnym rynku. W  żadnym innym kraju zagraniczny kapitał nie uzyskał bowiem takich przywilejów, jak w Polsce. Dopóki będzie polski handel, dopóty będzie konkurencja, a tego oczekują klienci. Mam nadzieję, że jubileusz 150-lecia „Społem”, który w tym roku obchodzimy, jest zauważany przez społeczeństwo, któremu wiernie służymy na przestrzeni trzech wieków. ▼

Czy „Społem” idzie z duchem czasu i  wprowadza do swoich sklepów nowoczesne rozwiązania, podąża za trendami rynkowymi? Przede wszystkim „Społem” to gwarancja bardzo dobrej obsługi, znajomość upodobań konsumenckich. Posiadamy bogatą ofertę produktów mało przetworzonych, często od lokalnych producentów, mamy własne piekarnie pracujące na starych recepturach, garmażernie oraz ok. 120 restauracji i barów mlecznych. A artykuły świeże stanowią ok. 60% naszego asortymentu. Uważam, że stajemy się coraz bardziej nowocześni. Jesteśmy aktywni na Facebooku, mamy nowoczesną stronę internetową, w  każdym sklepie można płacić kartą, wprowadzamy kasy samoobsługowe, rozszerzamy markę własną m.in. o produkty premium i ekologiczne, których młode pokolenie poszukuje. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tak widoczni reklamowo, jakbyśmy chcieli. Ogólnopolska reklama telewizyjna kosztuje ogromne pieniądze. Będę jednak zabiegał, aby Spółdzielnie zjednoczyły się wzorem innych sieci i połączyły potencjał budżetowy dla ogólnopolskiego budowania wizerunku „Społem”. Jakie najważniejsze zadania stoją obecnie przed ruchem spółdzielczym?

22 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

23 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


REPORTAŻ

Jedno miasto,

kilka obliczy handlu

Ewa Gmińska, właścicielka sklepu przy ogródkach działkowych

Chełmno stanowi przykład miasta ukazującego wiele obliczy handlu. Detaliści posiadający swoje placówki w centrum przyzwyczajeni są do dużego ruchu panującego na deptaku. Ci ze sklepów przy ogródkach działkowych nastawiają się na wczasowiczów. Handlowcy z przedmieścia liczą z kolei na sprawność obsługi stałych klientów idących do pracy lub wracających z niej.

CHEŁMNO • Powierzchnia miasta: 13,9 km2 • Ludność: 18 995 • Stopa bezrobocia w powiecie: 11% (06.2019 r.) Źródło: GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

W centrum

Hanna Lenart, Sprzedawczyni w sklepie „Ewa”

Katarzyna Madeja, Sprzedawczyni w sklepie „U Wojtka”

Odwiedzone przez redaktorów „Poradnika Handlowca” Chełmno jest bardzo charakterystyczną miejscowością. Miasto położone nad Wisłą niedaleko Bydgoszczy góruje nad okolicą dzięki starej części zabudowań położonych na wzniesieniach. Układ geograficzno-urbanistyczny ma duże przełożenie na środowisko handlowe. Centrum stanowi stara część miasta z prostopadłym układem ulic, licznymi ceglanymi zabytkami oraz kamienicami, otoczona murem obronnym. Nie licząc jednej placówki dyskontowej wkomponowanej w parter kamienicy, próżno w tej części szukać dużych obiektów handlowych – dominuje mały format. Jeden ze sklepów, położony przy ulicy Grudziądzkiej, pełniącej funkcję deptaku, prowadzi Wiesław Chojnicki. – Mimo dużej konkurencji w okolicy, na ruch nie mogę narzekać – oznajmia

24 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

CHEŁMNO

na wstępie. Okolice deptaku usiane są obiektami handlowymi i usługowymi. Idąc po zakupy lub chcąc załatwić inne sprawy, duża część mieszkańców kieruje się właśnie w to miejsce. Właściciel obiektu działającego pod szyldem sieci Livio, przekonuje jednak, że praca w handlu do łatwych profesji nie należy. ­– Sklep prowadzę od 30 lat. Przez pierwsze pięć było najlepiej – większym problemem było czasami samo zdobycie towaru, niż jego późniejsza sprzedaż.


REPORTAÅ»

25 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

Od tego czasu wiele się zmieniło. W ostatnich latach nastąpiła poprawa, ze względu na dodatkowe środki jakimi dysponują klienci będący beneficjentami programu 500+. Przekłada się to na zwiększoną sprzedaż w sklepie – przyznaje Wiesław Chojnicki. Sytuację detalistów poprawiła także ustawa ograniczająca handel w niedziele. – Sklep nie jest czynny w ostatni dzień tygodnia, jed-

jąc hurtownie staram się znajdować w niej poszukiwane przez kupujących produkty, ponieważ wiem, że dzięki temu zabiegowi będą odwiedzali mój sklep regularnie – zaznacza pan Wiesław. Przy ogródkach Poza ścisłym centrum miasta, tuż nad brzegiem Wisły ulokowany jest duży kompleks ogród-

Sklep Wiesława Chojnickiego znajdujący się przy deptaku

nak wprowadzenie tego rozwiązania spowodowało zwiększoną sprzedaż w dni poprzedzające. Większy zbyt dotyczy głównie alkoholu, szczególnie piwa – mówi doświadczony detalista, dodając: – Kolejną metodą na zjednanie sobie przychylności kupujących pozostaje zamawianie towaru, o który pytają klienci. OdwiedzaDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 77

letą takiej lokalizacji pozostaje fakt, że w bezpośredniej okolicy funkcjonuje tylko jeden inny sklep spożywczy. Konkurencja nie jest duża, wobec tego działkowicze oraz mieszkańcy północnego przedmieścia miasta często odwiedzają panią Ewę. – Mój sklep jest czynny przez 365 dni w roku. Wielu mieszkańców Chełmna wie o tym i w dni, w które inne obiekty handlowe

Market sieci Intermarché

ków działkowych. Przez cały rok mieszka tam kilkaset osób, jednak wraz z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego napływają urlopowicze. Wówczas zaczyna się okres największych obrotów w niewielkim sklepie Ewy Gmińskiej. – Placówka, którą prowadzę pozostaje czynna przez cały rok, ale obroty zwiększają się wraz z rosnącą za oknem temperaturą. Obiekt znajduje się przy parkingu oraz wjeździe na ogródki działkowe. W ubiegłym roku sezon rozpoczął się już w kwietniu, natomiast w tym roku dobra pogoda utrzymywała się dopiero w czerwcu. Sezon okazuje się niezwykle ważny w prowadzeniu biznesu, ponieważ w pozostałej części roku zyski są zdecydowanie mniejsze – mówi detalistka z Chełmna. Dużą za-

26 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

są zamknięte przyjeżdżają specjalnie do mnie z różnych części miasta na zakupy – podkreśla detalistka z placówki przy Powiślu, dodając: – Jestem właścicielką tego sklepu od pięciu lat. W tym czasie handel zmienił się na lepsze. Z roku na rok notuję coraz wyższe obroty. W prowadzeniu biznesu pomógł program 500+. Od momentu jego wprowadzenia widać zwiększone sumy wydawane na produkty spożywcze. Dla niewielkich detalistów dobre okazały się także niedziele z ograniczeniem handlu – mówi. Tym, co przyciąga do placówki klientów i w pełni odpowiada działkowemu charakterowi sklepu jest znajdujący się obok obiektu niewielki ogródek z ławkami i stolikami, przy których klienci mogą usiąść po zrobieniu zaku-


REPORTAÅ»

27 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2019


REPORTAŻ

pów i część artykułów skonsumować na miejscu. Rozwiązanie takie działa od wielu lat i lokalni klienci zdążyli się do niego przyzwyczaić. Pani Ewa przejmując sklep zastała już ogródek przy placówce. Podążając od działek w kierunku centrum miasta, można trafić do sklepu „U Wojtka”. – W najbliższej odległo-

nie biznesu handlowego ma pogoda. – Ruch w sklepie jest dobry. Sytuacja poprawia się szczególnie w okresie wiosenno-letnim. W niedużej odległości od placówki znajdują się ogródki działkowe. Wiele zależy jednak od pogody – wystarczy kilka chłodniejszych dni lub deszcz, by ruch wyraźnie się zmniejszył. Działkowcy zaopa-

Sklep „Piomar” położony w centrum miasta

ści nie ma dużej konkurencji. Obiekt znajduje się u podnóża wzniesienia prowadzącego do starej części miasta. Wielu klientów nie zawsze ma ochotę iść pod górkę i robią zakupy w placówce, w której pracuję – wyznaje sprzedawczyni, Katarzyna Madeja. Również w tym obiekcie zwrócono uwagę na to, jak duży wpływ na prowadzeDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 79

Na przedmieściu Poza centrum, na rogu ulic otoczonych przez domy jednorodzinne i widniejące nieopodal bloki, znajduje się sklep spożywczy „Ewa”. – Działalność obiektu bazuje na stałych klientach – głównie mieszkańcach okolicznych zabudowań, a więc osobach reprezentujących cały przekrój wiekowy.

Sklep „Adast”

trują się głównie w pieczywo, słodycze oraz alkohol – przeważnie piwo – informuje sprzedawczyni ze sklepu „U Wojtka”. Obecność wczasowiczów stanowi tylko dodatek do prowadzenia biznesu w tym miejscu. Na co dzień obiekt bazuje na zaufaniu lokalnych klientów, ceniących miłą atmosferę i dobrą obsługę. – Klienteli nie stanowią wyłącznie działkowicze. Właściciel dba o stałych kupujących odwiedzających placówkę przez cały rok. Staramy się posiadać w ofercie asortyment dopasowany do ich gustów. Istnieje również możliwość zamawiania produktów pod indywidualne preferencje. W handlu ważne jest utrzymanie możliwie dużej liczby stałych klientów. Jeśli widzą, że są doceniani, chętniej przychodzą – wyjaśnia Katarzyna Madeja.

28 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Na ruch nie mogę narzekać. W najbliższej odległości znajduje się market, poza tym brak innych placówek detalicznych. Markety nie są bezpośrednią konkurencją dla małych sklepów. Do dużych placówek klienci przychodzą na większe, weekendowe zakupy. Małe obiekty są potrzebne na co dzień – idąc do pracy lub wracając do domu nie każdemu chce się przemierzać liczne alejki i stać w długiej kolejce. W niewielkim sklepie jest w stanie zrobić zakupy sprawniej – wyjaśnia sprzedawczyni, Hanna Lenart. W celu jeszcze lepszego reagowania na potrzeby kupujących, półtora roku temu obiekt przeszedł remont – regały zostały wymienione, a sala sprzedaży powiększona. Dzięki m.in. takim zabiegom można polepszyć komfort dokonywania zakupów przez klientów. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


REPORTAÅ»

29 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2019


sieci handlowe

Tesco – co dalej?

fot. BigstockPhoto.com

Problemy Tesco nie są żadną tajemnicą – brytyjska sieć w ostatnich dwóch latach zanotowała na naszym rynku prawie 800 mln zł straty, a teraz w ramach zwolnień grupowych z pracą w niej pożegna się 2 tys. osób. Firma planuje zawalczyć o klienta sklepami w mniejszym formacie – w rozmowach z „Poradnikiem Handlowca” producenci i dostawcy już kilka lat temu zwracali uwagę na potrzebę takich działań.

W

ydawałoby się, że piąte miejsce wśród sieci handlowych z największymi przychodami w  Polsce daje gwarancję sukcesu na rynku. Nic bardziej mylnego – jeśli koszty prowadzenia biznesu są horrendalnie wysokie, same przychody nie wystarczą. Dokładnie taka sytuacja spotkała Tesco w  naszym kraju. Być może zaważyło złe wyczucie czasu? Gdy firma wreszcie „osiadła” na rynku, zaczęła wykazywać zyski, w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie Tesco jest lub było obecne, nastąpiła moda na zakupy w dyskontach. Sytuacja nie jest łatwa dla nikogo. Grupowe zwolnienia, które rozpoczęły się pod koniec sierpnia i potrwają do końca października, dotknęły w  sumie 2 tys. pracowników. Liczba robi wrażenie, ale władze sieci przekonują, że dobro pracowników stawiają na pierwszym miejscu. „Priorytetem dla nas (tj. Tesco – przyp. red.) pozostaje zminimalizowanie liczby osób, które zakończą pracę w Tesco. Jeśli tylko będzie to możliwe, chcemy oferować pracownikom inne stanowiska w naszych strukturach.” – w  liście do pracowni-

ków w serwisie mojetesco.pl pisze Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco w Polsce. „Chcemy zapewnić, że wszystkie osoby, które zakończą pracę w Tesco w ramach procesu zwolnień grupowych, otrzymają odpowiednie wsparcie, w tym także dodatkowe świadczenie ze strony pracodawcy. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy opuszczą naszą firmę, za wszystko, co robili dla naszych klientów przez minione miesiące i lata” – dodaje. Ostatnie lata Tesco w  Polsce to niestety równia pochyła ­– straty idące w setki milionów złotych, zwolnienia, a  teraz też sprzedaż części sklepów wchodzących w  skład sieci. Tylko w  lipcu firma ogłosiła, że osiem dużych hipermarketów, położonych m.in. w Warszawie, Tychach i Bydgoszczy, trafi w nowe ręce. Jaka przyszłość czeka Tesco w Polsce? Firma zamierza postawić na mniejsze formaty i na tym polu walczyć o klienta. – Nasza decyzja, by skupić się na mniejszych formatach sklepów odzwierciedla zmieniające się oczekiwania polskich klientów i  trendy na rynku detalicznym ­– tłumaczył w  komunikacie prasowym Matt Simister, pre-

30 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

zes Tesco w Europie Środkowej. Nasza redakcja przesłała do biura prasowego Tesco pytania, w jakim terminie zostaną przeprowadzone modernizacje części obiektów, polegające na zmniejszaniu sali sprzedaży i czy sieć planuje dalsze ograniczenie liczby placówek w Polsce. Na odpowiedzi czekamy. Martwią się również producenci do tej pory współpracujący z siecią, w końcu zmiany w Tesco mogą oznaczać także problemy dla nich. W końcu zmiana formatu na mniejszy to także potencjalnie mniej miejsca na ich produkty. Dodatkowo, grupowe zwolnienia nie obejmują wyłącznie pracowników najniższego szczebla ­– z pracą żegnają się nie tylko kasjerki czy osoby odpowiedzialne za układanie towaru na półkach, roszady dotykają także kadrę menedżerską. Z  kim rozmawiać o  nowych umowach, warunkach współpracy? Czy osoba, z  którą dziś prowadzimy ustalenia, jutro jeszcze będzie zajmować swoje stanowisko? Niepewność jest duża i  nie wpływa ona dobrze na rozmowy biznesowe. Oczywiście jeszcze nie wszystko stracone, a  firmie należy życzyć powodzenia, wszak większa konkurencja zawsze działa korzystnie na rynek. Próba przejścia na mniejsze formaty niesie za sobą jednak spore ryzyko, ponieważ rynek wydaje się tutaj ugruntowany. Należy mimo to pochwalić Tesco, że w obliczu problemów firma nie składa broni, lecz planuje dalszą walkę o klienta. ▼ Nikodem Pankowiak


10

XXXXXXXX

W PAźDZIERNIKU RUSZY JUBILEUSZOWA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW

Wyższe obroty w sklepie! Większa liczba zadowolonych klientów! Lepsza ekspozycja asortymentu! Zachęcamy do udziału w X jubileuszowej edycji autorskiego ogólnopolskiego konkursu dla niezależnych detalistów branży FMCG „Odśwież Swój Sklep”. „Poradnik Handlowca” wraz z partnerami konkursu w minionych latach całkowicie odświeżył już 9 sklepów spożywczych na terenie Polski. Placówki po remodelingu działają m.in. w Andrychowie, Sanoku, Staninie, Morągu, Grudziądzu i Krzeszowicach. To właśnie Państwa sklep może być następny! Już w październiku opublikujemy kupon konkursowy.

Ewa Święszek, właścicielka sklepu Delikatesik w Krzeszowicach, laureatka IX edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Udział w konkursie był spontaniczny, lubię i często czytam „Poradnik Handlowca”, przeglądając czasopismo zobaczyłam kupon i pomyślałam, że go wypełnię. Nadal nie mogę uwierzyć, że to do mnie uśmiechnęło się szczęście. Po prostu wysłałam odpowiedź na adres redakcji! W wyniku odświeżenia sklepu na sali sprzedaży zrobiło się jasno i przestrzennie. Dzięki nowym regałom na półkach pojawiło się więcej asortymentu. Oblicze sklepu zmieniło również nowe oświetlenie. Dzięki niemu oferowane produkty są lepiej wyeksponowane i bardziej widoczne dla klientów odwiedzających placówkę. Jako właścicielka sklepu jestem najbardziej zadowolona ze zmiany wizerunku pomieszczenia. Wnętrze zmieniło się diametralnie. Klienci również docenili nową przestrzeń placówki. Ich reakcje są bardzo pozytywne, o czym często od nich słyszę. Największą uwagę kupujących przykuwa w wyremontowanym sklepie nowy regał z alkoholem znajdujący się przy wejściu, bezpośrednio za strefą kasy. Odświeżenie placówki wpłynęło również pozytywnie na generowane obroty. Zauważyłam wzrost o ponad 10%, w stosunku do wcześniej osiąganych wyników. Dlatego już dziś zachęcam wszystkich czytelników „Poradnika Handlowca” do udziału w kolejnej, X edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep”, która wystartuje w październikowym wydaniu.

SpONSORZY:

31 31

pORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019 2019


Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

- ambitne cele sieci handlowych

fot. Patryk Łusiewicz / Poradnik Handlowca

Branża FMCG nie może dziś funkcjonować w oderwaniu od ekologii. Wynika to zarówno z prawnych wymogów i regulacji wprowadzanych na poziomie Unii Europejskiej, jak i oczekiwań samych konsumentów. Dlatego sieci handlowe podejmują szereg działań na rzecz ochrony naszej planety.

Symboliczny ołówek, który po zużyciu należy zakopać w doniczce z ziemią, aby po kilku tygodniach zebrać plony, np. bazylii, mięty, lawendy, pomidorów czy słoneczników.

S

ieci handlowe konsekwentnie realizują działania proekologiczne, dążąc do jak najmniejszego wywierania negatywnego wpływu na środowisko, m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii i budowę energooszczędnych sklepów, odpowiedzialne zarządzanie odpadami, a  także współpra-

Reklama str. 85

cę w tym zakresie z  dostawcami i  klientami. Firmy starają się też kształtować prawidłowe postawy konsumentów wobec zagadnień związanych z  ochroną środowiska naturalnego, stwarzając możliwość dokonywania świadomych wyborów. – Wszyscy powinniśmy włączyć się do walki o  przyszłość naszej planety, sieci handlowe również. Naszym zadaniem jest z  jednej strony oddziaływanie na producentów i  wręcz wymuszanie działań proekologicznych, a z drugiej edukowanie klientów w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Naukę powinniśmy rozpocząć od młodego pokolenia, u którego warto wzmacniać odpowiednie nawyki w kierunku poszanowania przyrody, segregowania śmieci, zdrowego trybu życia – uważa Józef Szwab, prezes Społem Zakopane. Stawiając na edukację dzieci, Społem Zakopane wypuściło karty do gry Piotruś Pan, których bohaterem jest Szymonozaur promujący m.in. dbanie o  środowisko. Z  myślą o  ograniczeniu zużycia plastiku i  promowaniu przyjaznych środowisku nawyków zakupowych, sklepy sieci oferują możliwość zakupu produktów na wagę do własnych wielorazowych opakowań. Klienci, którym bliska jest idea less waste lub po prostu chcieliby zacząć robić zakupy w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, mogą zabrać do sklepu swo-

32 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

je opakowania typu pudełka, woreczki, słoiki itp. Podhalańska sieć sklepów poszerza również asortyment jednorazowych naczyń i sztućców o  warianty biodegradowalne oraz ofertę toreb wielokrotnego użytku. Różnorodne działania proekologiczne od lat prowadzi sieć Biedronka. – Wśród nich znajduje się wdrażanie zasad ekoprojektowania czy stosowanie nowoczesnych form opakowań. Zaznaczam, że traktujemy recykling i odzysk jako priorytetowy sposób zagospodarowania wytworzonych przez naszą działalność operacyjną odpadów: w 2018 r. odsetek odpadów przekazanych przez nas do recyklingu wyniósł ponad 91% – podkreśla Sylwia Krzyżycka, dyrektor Działu Ochrony Środowiska w Jeronimo Martins Polska. Sieć m.in. wprowadziła patyczki higieniczne wykonane z  bawełny i  papieru, wyeliminowała plastikowe mikrogranulki z  kosmetyków i  środków czystości, a w tabletkach do zmywarek zastosowała rozpuszczalną folię. W  maju br. do oferty weszła Dobra torba. To pierwsza w Biedronce papierowa torba, wykonana z  papieru w  50% pochodzącego z recyklingu. Z kolei odpady organiczne są selektywnie gromadzone w sklepie, następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy i podlegają dalszemu zagospodarowaniu. Przykładowo z owoców i warzyw wytwarzany


Ochrona środowiska

33 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Ochrona środowiska

jest biogaz do produkcji energii i ciepła, z  produktów mięsnych produkowana jest karma dla zwierząt, a pieczywo trafia do gorzelni, jako surowiec do produkcji alkoholu. – Z końcem czerwca br. w naszej sieci uruchomiliśmy też punkty zwrotu butelek kaucyjnych. Funkcjonują one obecnie w  ponad 2400 naszych sklepach. W zamian za zwrócone butelki klienci otrzymują jednorazowy voucher do wykorzystania przy następnych zakupach lub rabat na zakupy, podczas których klient zwraca butelkę – dodaje Sylwia Krzyżycka z  Jeronimo Martins Polska. Szczególnie dużo środków na rzecz ochrony klimatu sieć wdraża w  placówkach, gdzie można najefektywniej obniżyć emisję CO2. Na dachach licznych sklepów zamontowane zostały instalacje fotowoltaiczne, natomiast od 2016 r. we wszystkich nowych lub zmodernizowanych sklepach wykorzystywana jest energooszczędna technologia oświetlenia LED oraz energooszczędne zamrażarki, które mogą odzyskiwać ciepło generowane podczas chłodzenia. Działania na rzecz ochrony środowiska mają wysoki priorytet również w  sklepach sieci Aldi. – Od wielu lat wdrażamy najwyższe standardy działalności przedsiębiorstw, których celem jest dbałość o  naszą planetę, prowadzimy transparentną politykę produkcyjno-zakupową i  restrykcyjnie przestrzegamy zasad zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że odpowiedzialność za naszą planetę leży zarówno po stronie całego przemysłu, jak i  konsumentów, których edukowanie jest także istotnym aspektem działalności biznesu czy wszelkich instytucji. Po latach szybkiego konsumpcjonizmu, w którym głównym czynnikiem zakupowym była cena, klienci coraz bardziej świadomie i uważnie podejmują decyzje za-

kupowe. W Aldi stawiamy od początku na długotrwałe, sprawiedliwe i  niezawodne relacje handlowe z  dostawcami, którzy podzielają nasze rozumienie jakości i odpowiedzialności, i wspólnie z nami są gotowi dostarczać klientom jakościowe produkty. To dla nas wartość nadrzędna, którą kierujemy się na co dzień na każdym etapie funkcjonowania firmy – komentuje Hubert Iwanowski, Zastępca Dyrektora ds. Jakości i CR Aldi. W  ostatnim czasie sklepy Aldi wycofały ze sprzedaży plastikowe patyczki kosmetyczne, zastępując je ekologiczną alternatywą. Sieć pracuje również nad tym, aby w przyszłym sezonie zastąpić jednorazowe naczynia i sztućce plastikowe wariantami biodegradowalnymi. Aby ułatwić klientom wybór proekologicznych toreb, wprowadzano naturalne torby z juty oraz torby wielokrotnego użytku, które produkowane są ze zużytych butelek PET, zgodnie z racjonalnym wykorzystaniem zasobów. – Sieć Kaufland coraz mocniej angażuje się na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ochrona środowiska jest przy tym jednym z  kluczowych filarów naszej strategii CSR zatytułowanej „Działanie robi różnicę” i  w  tym obszarze od lat podejmujemy szereg działań na różnych polach, przybliżających nas do prowadzenia gospodarki o  obiegu zamkniętym

34 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

i minimalizacji śladu węglowego – zapewnia z kolei Agnieszka Kotlińska, ekspert ds. CSR w sieci Kaufland Polska. Już w 2018 r. sieć wprowadziła strategię w  zakresie redukcji wykorzystania plastiku, zgodnie z którą do 2025 r. w sklepach zużycie tworzywa sztucznego zostanie znacząco zredukowane, a wszystkie opakowania marek własnych będzie można poddać recyklingowi. Dla przykładu jednym z realizowanych projektów w tym zakresie jest wprowadzenie w Polsce skrzynek wielorazowego użytku, wykorzystywanych do transportu, jak również ekspozycji produktów, za który firma otrzymała prestiżową nagrodę „Sustainability in Retail Award”. Szacuje się, że od początku trwania tego projektu zielone skrzynki pozwoliły oszczędzić ponad 6 tys. ton kartonu i aż 5 tys. ton jednorazowych opakowań plastikowych. – Z  kolei aby chronić środowisko naturalne, szczególnie zaś morza, Kaufland już w  2013 r. zdecydował o  niestosowaniu twardych mikrodrobin plastiku w swoich markach własnych, czyli w artykułach kosmetycznych i  produktach do pielęgnacji ciała oraz w  środkach czystości. Warto podkreślić, że w  naszej sieci wdrożona została również norma ISO 50001, czyli jedna z  najlepszych praktyk służących racjonalnemu i  oszczędnemu zarządzaniu energią – dodaje Agnieszka Kotlińska. Wymienione przez nas sieci handlowe nie stają samotnie do walki w obronie środowiska naturalnego. Wiele międzynarodowych firm działających na polskim rynku, jak i  rodzimych przedsiębiorców prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze, że wolność zobowiązuje do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny i ich konsekwencje. ▼ Paula Wendland


XXXXXXXX

35 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


WRZESIEŃ W FMCG

Kalendarium handlowca 15 września – Dzień Opakowań Dzień Opakowań został ustanowiony przez Polską Izbę Opakowań w 2007 r. Warto z tej okazji zastanowić się nad znaczeniem opakowań w życiu współczesnego człowieka i przeanalizować ich oddziaływanie na środowisko naturalne. 20 września – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu z dnia 13 września 2013 r. Można wówczas w sklepie przygotować dla rodziców najmłodszych dzieci, udających się z nimi tego dnia na zakupy, promocyjną sprzedaż słodyczy. 26 września – Światowy Dzień Morza Światowy Dzień Morza to okazja do prezentacji oferty produktów żywnościowych związanych z morzem, czyli postarajmy się w tym dniu zaakcentować np. gotowe dania rybne, konserwy, owoce morza itp. 27 września – Światowy Dzień Turystyki Święto zostało ustanowione w 1979 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Także sklep spożywczy może skorzystać na propagowaniu tego święta – w plecaku turysty jest bowiem miejsce na wiele produktów FMCG z różnych grup asortymentowych. 29 września – Dzień Kawy Polacy lubią pić kawę, z okazji tego święta pokażmy klientom, jak przebogata jest oferta dla kawoszy. Zaryzykujmy i wprowadźmy do sprzedaży marki czy warianty kaw, które rzadziej lub w ogóle nie gościły na naszych pólkach

Handel

w jesiennych klimatach Wprawdzie wrzesień to miesiąc jeszcze kalendarzowo zaliczany w dwóch trzecich do miesięcy letnich, to jednak naszym klientom bardziej kojarzy się z jesienią. O urlopach zdążyli już oni dawno zapomnieć, a dzieci dziarsko od poniedziałku do piątku maszerują z tornistrami do szkoły. Jak handel reaguje na zmieniające się za oknem temperatury i coraz krótsze dni?

Powrót klientów Właściciele sklepów spożywczych zaczynają odczuwać zmiany praktycznie już od 1 września. To przede wszystkim widoczny wzrost liczby klientów w ich placówkach handlowych. Jeśli są one niewielkie, to handlowcy nie mają problemów z rozpoznaniem części swoich stałych klientów, których widywali wcześniej praktycznie codziennie. Warto wówczas zapytać o urlop, czy był udany. Takie zainteresowanie to podtrzymanie więzi łączącej handlowca z okolicznymi konsumentami, którym zapewne będzie miło, że „sam” właściciel sklepu nie traktuje ich anonimowo. Oczywiście ze zrozumiałych względów w dużych placówkach trudno o taką więź. Sklep na pewno we wrześniu wypełni się też najmłodszymi konsumentami. To będą głównie uczniowie, którzy będą go odwiedzać w drodze do i ze szkoły. Warto o tym pamiętać, bo to nasi potencjalni klienci, którzy mogą zostawiać w naszym sklepie swoje kieszonkowe, a kieszonkowe tej grupy ocenia się na około 300 mln zł w skali miesią-

36 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

ca. W kontekście całego rynku to niewiele, ale dla części sklepów dziecko-konsument to łakomy „kąsek”. Zadbajmy zatem o kategorie produktowe, które dzieci kupują najchętniej. To słodycze pod różnymi postaciami, napoje w mniejszych opakowaniach, wszelkie słodkie i słone przekąski. W uprzywilejowanej sytuacji są sklepy zlokalizowane w pobliżu szkół – dla nich szkoła to naturalny potencjał kilkuset klientów, którzy mogą regularnie odwiedzać placówkę handlową, a niewielkie jednostkowe wolumeny sprzedaży pomnożone przez kilkaset, to w przekroju miesiąca całkiem niezły obrót. Stąd warto zainwestować w tę grupę odbiorców. Jak? – głównie dobrać odpowiedni asortyment, a produkty dobrze wyeksponować – kluczem do sukcesu jest bowiem ich widoczność. Najmłodsze dzieci kupują spontanicznie i zawsze wybierają produkt, który widzą. Dopiero te starsze potrafią zapytać sprzedawcę o towar, który nie znajduje się w zasięgu ich wzroku. sprzedawca Oczywiście w przypadku sprzedaży pro-


WRZESIEŃ W FMCG

duktów osobie małoletniej powinien najpierw upewnić się, czy młody konsument chce nabyć właśnie wybrany przez siebie produkt, czy wziął paragon i wydaną resztę. Sprzedawca nie może absolutnie wpływać na decyzje zakupowe dziecka, namawiając je do nabycia produktu, którego ono nie planowało zakupić.

życia są już te z nowych zbiorów, oferta powinna obejmować przynajmniej kilka odmian. Do tego śliwki, gruszki. Często jedząc nawet dużo owoców chętnie sięgamy po te tropikalne, jak banany czy pomarańcze, zupełnie nie doceniając naszych rodzimych. Z warzyw jesienią cenione są marchew, dynia, papryka.

Jesienne menu

Czas przetworów

W sklepach, we wrześniu panuje tradycyjnie wyjątkowe ożywienie wynikające także ze zmiany asortymentu letniego na jesienny. Napoje czy lody będą już wolniej rotować, z racji niższych temperatur do łask wrócą natomiast wyroby czekoladowe, warto nawet przed okresem świątecznym przetestować na klientach wszelkie nowości z kategorii czekolady czy pralin. Wejście konsumentów w rytm praca – szkoła to dla handlowców szansa na większy zbyt dań gotowych, wszelkich przekąsek. W tej grupie produktów widać rosnącą tendencję do konsumpcji dań typu convenience (wygodnych), gdzie nie ma czasu na samodzielne przygotowywanie skomplikowanych posiłków, a sklepowa oferta ma zapewnić szeroką paletę dań zarówno smacznych, jak i szybkich w przygotowaniu. Warto zatem wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta i poszerzyć listę ofertową wybiegającą poza standardową pizzę. Przykładowo, dla bardziej wymagających klientów preferujących dania wegetariańskie czy wegańskie należy też coś z tych „klimatów” umieścić na półce czy w zamrażarce. Nadal wzięciem cieszyć się będą owoce i warzywa. Jesień to przecież najlepszy okres na jabłka – do spo-

Zbliżająca się jesień to też pora intensywnego przygotowywania się do zimy, więc trzeba być gotowym na zwiększone zainteresowanie przetworami. W sklepach spożywczych możemy kupić przetwory o różnych smakach. Należy wyeksponować półki z dżemami, konfiturami czy powidłami. Dla osób, które lubią przetwory domowej roboty warto wzmocnić ofertę cukrów żelujących. Przetwory możemy przygotować na różne sposoby. Występują one w pięciu rodzajach: konfitury, dżemy, powidła, marmolady i galaretka. Każdy smakołyk różni się smakiem, aromatem i sposobem przyrządzania. Koniec lata to również idealny czas na przyrządzanie nalewek ze świeżych, ogrodowych owoców. Jesienią dopadają nas przecież różne infekcje. Domowe nalewki mogą okazać się wówczas skutecznym panaceum na przeziębienie i inne schorzenia. Nalewki działają nie tylko leczniczo, ale także rozgrzewająco. Sprawdzą się zatem idealnie podczas jesiennych wieczorów. Owocowe trunki na bazie alkoholu można również dodawać do ciast i innych deserów. Warto zorganizować pod tym kątem dobrze zaopatrzone stoisko. Dobór owoców zależy od nas. Możemy wybrać jabłka, gruszki, śliwki, maliny, je-

37 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

30 września – Dzień Chłopaka Choć to święto nie jest tak popularne jak Dzień Kobiet, to jednak chłopakom na pewno będzie miło, jeśli w tym dniu otrzymają jakiś prezent – zastanówmy się zatem, co możemy zaproponować z oferty sklepu spożywczego przy okazji tego święta. A może wprowadźmy okazjonalnie drobny asortyment nonfoodowy, z którego panowie będą zadowoleni.

WRZESIEŃ Najpopularniejsze imieniny: Szymona (3 września), Doroty (5 września), Beaty (6 września), Łukasza (10 września), Filipa (13 września), Roberta (17 września), Mateusza (21 września), Zofii (30 września). Zakaz handlu w niedziele: 1, 8, 15, 22 września.

żyny i jagody. Do przyrządzania nalewek wykorzystuje się również aronię oraz owoce czarnego bzu czy pigwy. Sportowe emocje We wrześniu reprezentację Polski w piłce nożnej czekają dwa ważne mecze eliminacyjne do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. 6 września piłkarzy czeka wyjazdowy mecz ze Slowenią, zaś 9 września na PGE Narodowym podejmować będziemy Austrię. Rywalizacja w naszej grupie wkracza jesienią w kluczową fazę, Polska jest aktualnie liderem, ale warto wspomóc reprezentację przed telewizorami. Dla handlowców są to zatem ważne daty. Należy przygotować wówczas sklepy – będzie bowiem zwiększone zapotrzebowanie na piwo, słone i słodkie przekąski. ▼ Jacek Ratajczak


Oblicza handlu

Nadchodzą zmiany w hurcie FMCG

W przypadku hurtu mamy obecnie do czynienia z rozległym procesem zmian i z wyraźnymi, choć przenikającymi się nurtami. Można wyróżnić nurt integracyjny (najpotężniejszy, kreujący wielotysięczne franczyzy małych i średnich formatów handlowych), nurt otwartej, sieciowej sprzedaży wieloasortymentowej – głównie chodzi o cash&carry (C&C). A także trend specjalizacji (tradycyjne niewielkie hurtownie oraz wyspecjalizowane segmenty wielkich systemów hurtowych).

Z

acznijmy od środka. Tam, gdzie C&C jest najważniejszy lub jedyny, nastąpił zwrot ku HoReCa – głównie gastronomii. W ten sposób, gdy liczba sklepów niezależnych się zmniejsza, hurtownie szybko sięgnęły po rynek wart prawie 50 mld zł. Dodajmy, że niemal drugie tyle warta jest produkcja gastronomiczna, w  znacznej części zaopatrująca się w  hurcie – klasycznym i  C&C. W  hurcie nieintegracyjne strategie sprzedażowe nie powiedziały zatem ostatniego słowa. Gasnąca koniunktura zaostrzy niebawem wszystkie sprzeczności, także te wewnątrz grup hurtowych. Warto

Reklama str. 55

zatem – wobec widocznej komplikacji procesów konkurencyjnych w tym segmencie – odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań o perspektywy hurtu w Polsce. Po pierwsze: Jaki będzie los mniejszych hurtowni? Ich głównym elementem strategii będzie specjalizacja. Sprzyja temu nie tyle rynek niezależnych sklepów detalicznych, bo ten będzie zmierzał w  kierunku franczyz i  podobnych, co rozwój gastronomii działów specjalistycznych w  sklepach sieci handlowych (multi-kulti konsumpcyjne, mała gastronomia z handlem gastro „na wynos” itp.). Pod presją konkurencyjną sieci, także integracyjnych, małe hurtownie podążyć muszą za C&C – do HoReCa. Dynamika już ok. 75 tys. obiektów gastronomicznych, wyższe marże i lokalnie generowanie niewielkich zamówień, najlepiej w  postaci uzgodnionego, świeżego półproduktu, nieunikniona współpraca w sieci zamówień i dostaw daje szanse nie tylko halom sieci hurtowych, ale właśnie „małym specjalistom”.

38 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert Przykładem funkcjonowanie lokali sushi, włoskich, staropolskich, wietnamskich itp. Od bardzo tanich do całkiem kosztownych. Konkurencja wymusi też poszukiwanie skali i innego obniżania kosztów – nie powinna zaskoczyć budowa poziomych zrzeszeń hurtowni i szukanie stałego partnera do produkcji specjalistycznej. Chodzi tu o zróżnicowane formy integracji/koncentracji wrastającej w różnej formie w gastronomię, rzemiosło, import. nastąpić otwarcie Musi na nowe perspektywy techniczne. Najlepiej finansowane przez większego partnera-odbiorcę, np. budujący sieć terminali dystrybucyjnych silny sklep internetowy. Najlepsi zaczną pracować w  modelach multi- i  omnichannel, często rezygnując z niezależności. Nie da się już konkurować bez digitalizacji. Wbrew pozorom wynajmowanie swojej infrastruktury i  wykonywanie usługi dla dystrybucji towarów sprzedawanych przez sklepy internetowe może być ciekawym początkiem nowych czasów w  małym hurcie. Udział w  zdalnej sprzedaży hurtowej i  ogólne dostosowanie firm do HoReCa to dwie ścieżki ku przyszłości.


Oblicza handlu

Po drugie: co z hurtem wielkim, sieciowym? Z pewnością główną jego rolą będzie integrowanie rynku mniejszych powierzchni detalu FMCG. Nadchodząca dekoniunktura i  zaostrzenie konkurencji spowoduje przyspieszenie „akcji” konsolidacyjnej detalu, ale… nie jest też wykluczone, że wielkie systemy hurtowe sięgną po firmy produkcyjne. Tym bardziej, że praktyka stosowania i  tworzenia prawa jest skierowana na pewne praktyki wykorzystywania przewag skali w  łańcuchu dostaw. W  warunkach zaostrzonej konkurencji sięgnięcie po własną wytwórczość może pomóc wyjść spod ostrza niekorzystnych polityk i  zarazem utrzymać niskie ceny, tnąc koszty w  ramach „własnych” łańcuchów dostaw. Umocni to pozycję konkurencyjną franczyzobiorców, bo w sposób naturalny obniży ceny. Sądzić można, że procesowi włączania do grup handlowych produkcji podlegać będą głównie firmy średnie. W  każdym przypadku jednak pojawi się silna presja na modernizację i sięgnięcie po instrumenty cyfrowego wsparcia i realizacji sprzedaży. Strategicznie, oprócz wsparcia transferu i  składowania, rewolucją byłoby zdigitalizowanie sprzedaży i zarządzania sklepami integrowanymi przez sieciowy hurt. Podniosłoby to bardzo konkurencyjność małych, zależnych od hurtu powierzchni sieciowych – już są po temu bardzo pozytywne przykłady. Co do procesów koncentracyjnych pomiędzy największymi – nie widać przesłanek do wielkich fuzji. Raczej kontynuację przejmowania średnich, często specjalistycznych grup i  sieci hurtowych, bo to w sumie najtańszy i  najbezpieczniejszy, także ze względów prawnych, sposób realizacji procesu ekspan-

39 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


fot. Eurocash

Oblicza handlu

sji i konsolidacji. Równolegle należy spodziewać się ruchów na rzecz tworzenia własnej sieci dystrybucji i sprzedaży ze strony wielkich firm produkcji FMCG. W  związku z  zaostrzoną konkurencją (zwyżka kosztów, presja cenowa hurtu i  detalu) próbować one mogą tworzenia systemów dystrybucyjnych, być może nawet wspólnie z  firmami logistycznymi. Powstaje jednak pytanie, czy będzie to wejście w hurt sieciowy, czy bardziej bezpośrednio w „swój” detal i dystrybucję. W sytuacji niemożności rezygnacji z dostaw do sieci handlowych, inwestujących w niskie ceny, poziom cen rynkowych dla takich sieci producenckich grozi nierentownością. Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 71

Mało prawdopodobne wydają się więc sieci specjalistyczne uruchamiane przez gigantów sektora produkcji. Dla porządku rozważyć można porozumienia strategiczne z integratorami dużych franczyz, ale to będzie bardziej jeden z  wariantów wprowadzenia produkcji do strategii grup handlowych, niż realizacja sieciowych ambicji producentów. W takim przypadku „aż prosiłby się” o  wejście do systemu duży operator logistyczny, gdyż da mu to bezpieczeństwo i  ciągłość pracy (w  spowolnieniu gospodarczym to cenne). Po trzecie: warto zapytać o format cash&carry Trzeba powtórzyć, że pogłoski o jego zmierzchu są nieco przedwczesne – trawestując Marka Twaina. Nastąpił tu zwrot ku usługom, zaopatrywania produkcji garmażeryjnej i  przede wszystkim gastronomii. To nowe synergie i  rynki – jak pokazują liczby – obiecujące. Aktualnie sprzedaż C&C prowadzona jest z  ok. 300-350 obiektów, najczęściej jako dodatkowa funkcjonalność wobec core businessu, czyli obsługi sieci integrowa-

40 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

nej przez sieciową firmę hurtową. Wszystkie one „przesterowują” się – podobnie jak niektórzy integratorzy – coraz to bardziej ku gastronomii i usługom (np. edukacyjnym wobec swoich klientów). Oczywiście dokonuje się też sprzedaży uzupełniającej dla sklepów integrowanych przez kogoś z  hurtowej konkurencji lub do sklepów niezależnych. Wbrew pochopnym opiniom segment ten ma się dobrze, a  to ze względu na opisany rozwój małej gastronomii, cateringu, produkcji garmażeryjnej itp. I  tak po prostu będzie, bez większego wpływu na ten format hurtowy procesu koncentracji poziomych klientów „niedetalicznych”. Tutaj też trafi prędzej lub później wyzwanie sprzedaży wirtualnej w otoczeniu omni- lub multichannel. Wielkie hale to też są obiekty mogące służyć za terminale przygotowania sprzedaży zdalnej – w  układzie własnym lub usługowym. Trudno też wskazać na jakieś ruchy konsolidacyjne, gdyż C&C po odniesieniu się ku HoReCa funkcjonuje w niszy mającej w zapleczu spokojny wzrost klientów. ▼


Formaty handlu

ZADBAJ O WYŻSZĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W SWOIM SKLEPIE – ZGŁOŚ SWOICH PRACOWNIKÓW NA WARSZTAT AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI EUROCASH! W dobie wysokiej konkurencyjności na rynku handlu detalicznego, lokalne sklepy budują lojalność swoich klientów, zapewniając im wysoki poziom obsługi, miłą atmosferę oraz dostępność ich ulubionego asortymentu – w szczególności produktów świeżych o najwyższej jakości. Dlatego tak ważna jest dbałość o odpowiednie wyszkolenie pracowników sklepów spożywczych – kompetentny pracownik jest dużo bardziej samodzielny i lepiej doradza klientom.

Zlecony materiał promocyjny

Akademia Umiejętności Eurocash – przepis na sukces sklepu Akademia Umiejętności Eurocash, kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy, zapewnia niezależnym przedsiębiorcom zrzeszonym w sieciach franczyzowych i  partnerskich Grupy Eurocash dostęp do praktycznej i aktualnej wiedzy, dzięki czemu właściciele sklepów są w  stanie efektywnie szkolić swoich pracowników zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Oferta szkoleniowa Akademii Umiejętności Eurocash cały czas rozbudowuje się w odpowiedzi na potrzeby polskich przedsiębiorców i warunki panujące na rynku pracy. Korzysta z niej każdego roku ponad 10 tys. osób! Szkolenia dostosowane do potrzeb pracodawców Aby umożliwić pracodawcom profesjonalne szkolenie pracowników w miejscu pracy, bez potrzeby delegowania ich poza miejsce zamieszkania, Akademia na początku 2019 r. wprowadziła do oferty Warsztat z  trenerem w  sklepie, który prowadzony jest w  wybranych przez przedsiębiorcę: lokalizacji i terminie. Przedsiębiorca może wybrać temat szkolenia spośród szerokiego spektrum zagadnień: od obsługi klienta przez merchandising, minimalizowanie strat i  zarządzanie działami świeżymi, po budowanie i organizację pracy zespołu czy skuteczną komunikację. Jesienią tego roku Akademia uruchamia kolejną nowość – warsztaty „Stoisko mięso-wędliny” i  „Stoisko owoce-warzywa” na poziomie podstawowym i  zaawansowanym. Na poziomie podstawowym pracownicy uczą się, jak optymalnie planować zamówienia, dostosowywać stoisko do sezonowości oraz ograniczać straty. Na wyższym poziomie sprzedawcy pozyskują ekspercką wiedzę produktową oraz dowiadują się, jak budować rentowność tych stoisk oraz generować wyższą sprzedaż.

cy w sklepie, Akademia Umiejętności rozwija nowoczesną platformę edukacyjną www.akademiaeurocash.com.pl, dzięki której przedsiębiorcy mogą bezpłatnie szkolić swoich pracowników online w każdym miejscu i czasie. Na platformie niezależni przedsiębiorcy i  ich pracownicy mają dostęp do ponad 70 kursów e-learningowych (w  tym 11 w jęz. ukraińskim), obejmujących tematyką wszystkie obszary funkcjonowania sklepu. W  tym roku Akademia uruchomiła także telewizję internetową AUE-TV, dzięki której pracownicy i  właściciele mogą oglądać krótkie e-szkolenia i  filmy instruktażowe w  przyjaznej formule. Jesienią uruchomione zostaną także webinaria, czyli seminaria na żywo on-line z udziałem ekspertów rynkowych, które dotyczyć będą m.in. aktualnych zmian w prawie dotyczących przedsiębiorców. Akademia zapewnia także gotowe i praktyczne trzymiesięczne pakiety szkoleniowo-wdrożeniowe dla 5 stanowisk pracy w sklepie, dając jednocześnie pracodawcy możliwość bieżącego kontrolowania postępów pracownika w  jego edukacji. Platforma Akademii to także wygodne źródło wiedzy o aktualnych trendach w handlu, pełne praktycznych wskazówek i nowoczesnych rozwiązań dotyczących zarządzania sklepem. Dowiedz się więcej! Przedsiębiorców zrzeszonych w  sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash zapraszamy do korzystania z bogatych zasobów edukacyjnych Akademii! Więcej informacji udzielają przedstawiciele sieci Grupy Eurocash.

Partnerzy Akademii:

Patronaty:

Możliwość zdobywania praktycznej wiedzy w każdym miejscu i o każdej porze Odpowiadając na braki kadrowe i  ograniczone możliwości starannego wdrożenia nowych pracowników do pra-

41

PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Patronat medialny:


Lojalność konsumenta

Lojalność konsumencka wobec punktu sprzedaży – jak ją zbudować?

Definicji lojalności konsumenckiej jest wiele. W biznesie jest to postawa charakteryzująca się wiernością i uczciwością stron względem siebie. Dla właściciela sklepu lojalny klient to źródło przychodu, które jest – jak wskazuje praktyka – zdecydowanie tańsze w utrzymaniu, niż pozyskiwanie nowego klienta. Szacuje się, że zdobycie nowego klienta może być nawet 6 razy droższe niż utrzymanie obecnego. Dlatego warto budować lojalność konsumencką wobec punktu sprzedaży. Lojalność a nawyk Ważne jest, aby lojalność konsumencką odróżniać od nawyku. Lojalność jest oparta na osobistej więzi konsumenta z  punktem sprzedaży, podczas gdy nawyk oznacza ponawianie zakupów w  tym samym miejscu niejako z  przyzwyczajenia. W  takiej sytuacji klient może szybko zmienić dotychczasowe postępowanie. Utrzymanie klienta przez długi okres jest trudne, gdyż duża gęstość sklepów w  Polsce sprawia, że konsumenci nawet z  ciekawości odwiedzają inne placówki handlowe. Ważne jest, aby klient chciał wracać do wybranego punktu sprzedaży.

Lojalność klienta jest z reguły efektem przekonania się konsumenta, iż dany punkt sprzedaży zaspokaja potrzeby i przynosi pożądane przez konsumenta korzyści. Może też wynikać z wytworzenia się więzi konsumenta z  punktem sprzedaży w  wyniku określonego oddziaływania sklepu na niego (np. miła obsługa przez sprzedawców). A może być też tak, że zakres i warunki świadczonych usług odpowiadają osobowości i stylowi życia konsumenta i to bardzo wiąże go ze sklepem. Warto zatem wiedzieć, że są różne poziomy lojalności konsumenta i  odpowiadające im zachowania. Przedstawia je poniższe zestawienie.

Różne podejścia do lojalności

Poziomy lojalności a zachowanie konsumenta

W literaturze wyróżnia się dwa podejścia do pojęcia lojalności.

Warto podkreślić, że w sytuacji silnej konkurencji w  sfe-

Podejście behawioralne Według tego podejścia lojalnym konsumentem jest taki, który regularnie robi zakupy w danym punkcie sprzedaży. Podejście to zakłada powtarzalność dokonywania wyboru punktu sprzedaży i kupowanych w nim produktów. Powtarzalność wyboru danego sklepu wynika z akceptacji świadczonych usług.

Podejście emocjonalne Według tego podejścia lojalnym konsumentem jest taki, którego zachowanie wynika z przywiązania emocjonalnego. Konsument powtarza wybór punktu sprzedaży i robi to nawet w sytuacji, gdy konkurencja ma atrakcyjniejszą ofertę. Lojalność powoduje, że klient staje się odporny na działania konkurencji.

42 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

rze handlu, sieci handlowe podejmują próby budowania lojalności klientów, eksponując oferowane korzyści ekonomiczne dla klienta. Dla wielu bowiem konsumentów to cena jest kluczowym czynnikiem wyboru miejsca zakupu. Jednak budowanie lojalności opartej przede wszystkim na korzyściach ekonomicznych dla klienta, nie jest dobrym rozwiązaniem. Klient, na którego działania silny wpływ ma motyw ekonomiczny, na ogół szybko zrezygnuje z oferty sklepu, który zaprzestaje takich działań. Dlatego wydaje się, że małe i  średnie przedsiębiorstwa handlowe nie są na przegranej pozycji, jeśli chodzi o  możliwości budowania lojalności klientów. Wprawdzie dysponują mniejszymi możliwościami ekonomicznymi w zachęcaniu klientów do zakupów w  danym miejscu, ale są silnie zakorzenione w  rynku lokalnym. Dobrze znają swoich klientów i  mają możliwość nawiązania z  nimi bezpośrednich przyjacielskich stosunków i przygotowania dla nich spersonalizowanych ofert. W niektórych sklepach wystarczy utrzymać grupę kluczowych klientów, aby pro-


XXXXXXXX

43 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Lojalność konsumenta

Poziom lojalności konsumenta

Zachowanie konsumenta

Nielojalny

Nie ma sprecyzowanego punktu sprzedaży, przy wyborze miejsca zakupu kieruje się wyłącznie dostępnością lub ceną. Klient łatwy do przejęcia przez konkurencję.

Nawykowy

Poziom niezadowolenia nie jest na tyle wysoki, by prowadzić do zmiany sklepu. Dlatego konkurenci muszą starać się, aby zmiana sklepu niosła widoczne korzyści dla klienta.

Kosztami zmiany sklepu mogą być czas, wygoda zakupu, Zadowolony niższe ceny produktów. Obiecującą strategią stosowaną przy wysokich koszprzez konkurentów jest zaoferowanie klientom zachęt finantach zmiany sklepu na sowych, bądź na tyle widocznych korzyści, by uzasadniały inny zmianę sklepu.

Lubiący punkt sprzedaży

Preferencje konsumentów są stymulowane przez pozytywne doświadczenia związane z danym sklepem. Lubienie to jednak nie ma charakteru konkretnego. Konsument nie potrafi sprecyzować przyczyn, które są powodem przywiązania do danego sklepu. Dlatego konkurenci muszą dołożyć starań, aby zachęcić klienta do odwiedzenia innego sklepu.

Odczuwający silne przywiązanie, dumę

Dla tych konsumentów sklep ma istotne znaczenie funkcjonalne i emocjonalne, które przenosi na zachowania innych konsumentów przez swoje rekomendacje. Dla konkurencji jest to trudna sytuacja w pozyskaniu takiego klienta. Konieczne staje się wieloaspektowe działanie, które nie gwarantuje sukcesu.

Jak budować lojalność konsumenta? W handlu podstawą lojalności klienta i  powodem, by nie zmieniać sklepu na inny są pozytywne doświadczenia, wynikające z kontaktów klienta z placówką handlową. Klienci zwracają uwagę nie tylko na to, jakiej jakości są oferowane produkty i  jaką mają cenę, ale także na sposób, w jaki są traktowani. Chodzi o  bliską relację sklepu z klientem, sprawne komunikowanie się z nim i zaspokajanie jego potrzeb w stopniu, który daje mu poczucie, że jest najważniejszy podczas zakupów. Doświadczenie handlowe wskazuje, że jeśli konsument zostanie profesjonalnie obsłużony i będzie zadowolony z transakcji, to istnieje stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo, że ponownie skorzysta z  usług tego samego sklepu, a nawet poleci go swoim znajomym. Dobrze jest również nagradzać stałych klientów. Najczęściej

przybiera to formę programów lojalnościowych, poniżej przedstawiono kluczowe zasady służące budowaniu lojalności klienta. • Klient jest najważniejszy • Wykaż się cierpliwością • Uczciwość • Dotrzymuj słowa • Słuchaj klienta • Reaguj na uwagi klienta • Stwórz stałą relację • Nie stroń od oceny klienta • Rekompensuj pomyłki i niedociągnięcia

i

wprowadzaj

*** Reasumując, budowanie lojalności klienta jest procesem trudnym i wymagającym wielu działań, obejmującym zarówno ofertę asortymentową, tworzenie odpowiednich technicznych warunków zakupu, jak i bezpośredni kontakt sprzedawcy z  klientem. Obecnie ważne jest posiadanie w ofercie wysokiej jakości artykułów świeżych, czy produktów z  rynku lokalnego, bowiem swojskość i lokalność daje klientowi większą możliwość wyboru żywności. Ważne jest też stworzenie odpowiedniej atmosfery w  sklepie poprzez przemyślany dobór urządzeń sprzedażowych i  ich rozplanowanie, dobór barw oraz muzyki. Również bezpośredni kontakt sprzedawcy z klientem powinien potwierdzać, że klient jest najważniejszy i  tworzyć klimat troski o  klienta i jego potrzeby. Najważniejsze jest budowanie przez sklep pozytywnych doświadczeń konsumenta, tworzących relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. ▼ Urszula Kłosiewicz-Górecka Zespół Foresightu Gospodarczego Polski Instytut Ekonomiczny

fot. BigstockPhoto.com

wadzić biznes na zadowalającym poziomie.

• Zaskakuj zmiany

44 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

45 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Rozmowa z producentem

Będziemy zwiększać dostępność Primavery w handlu tradycyjnym

Nikodem Pankowiak: Ryw damskiej torebce. Niebanek wody w Polsce ciągle gatelne znaczenie ma tutaj rośnie, wg szacunków warrównież pogoda oraz rozwój tość sprzedaży detalicznej kanału sprzedaży HoReCa w Polsce może wynieść po– udział małych opakowań nad 6 mld PLN. Jak zamiew całości sprzedaży w lecie rzają Państwo reagować wzrasta 2‑3 krotnie w stona to rosnące zapotrzebosunku do okresu zimowego. wanie? Czy w związku z nim planujecie np. kolejne inweCzy w najbliższym czasie stycje? planują Państwo kolejne Jerzy Giersz: Naszym celem, kampanie promujące wodę który udaje nam się w ostatPrimavera? Do jakiego typu nich latach z powodzeniem konsumenta chcecie za ich realizować, jest wzrost pomocą dotrzeć? udziałów w rynku. Oznacza Nasze działania promocyjto, że musimy stale inwestone opieramy na naszych nawać, aby rosnąć szybciej niż turalnych walorach – Pribardzo dynamiczny przecież mavera pochodzi z jednego rynek wody. z najgłębszych (473 m), naj Nasze działania inwestylepiej izolowanych oraz najDyrektor marketingu i sprzedaży cyjne koncentrują się na moczystszych źródeł w Polsce. Polska Woda dernizacji aktualnie posiaWiek naszej wody oznaczodanych linii produkcyjnych, ny metodą datowania radiozwiększaniu ich efektywności oraz utrzymywaniu węglowego wynosi 3800 lat! Znaczący jest rówstandardów jakościowych na jak najwyższym ponież fakt uzyskania przez Primaverę pozytywziomie. nej oceny przez Centrum Zdrowia Dziecka, jako Strategicznie kontynuujemy też rozbudowę zawody do przygotowywania posiłków dla dzieci kładu produkcyjnego. To nie tylko plan dla nowych i niemowląt. Te właśnie atrybuty będziemy utrzylinii rozlewniczych, lecz przede wszystkim rozbumywać jako najważniejsze elementy komunikacji dowa infrastruktury logistycznej, nowe doki załaz naszymi aktualnymi i potencjalnymi konsumendunkowe i magazyny. Od ponad roku pracujemy tami. już w systemie SAP, który przeniósł nas na nowy, Woda źródlana jest jednym z niewielu artywyższy poziom wsparcia informatycznego. kułów, które mogą być spożywane praktycznie bez żadnych limitów, niezależnie od wieku, płci Woda w Polsce wciąż sprzedaje się najczęściej czy rodzaju wykonywanego przez konsumenta w dużych butelkach. Jak jednak widzą Państwo zajęcia – pozostaje podstawowym i niezbędnym przyszłość mniejszych formatów? składnikiem pokarmowym. Niedostateczna jej Sprzedaż małych opakowań jest bardzo mocno podaż szybko prowadzi do odwodnienia i zwiąskorelowana z naszym zmieniającym się trybem zanej z tym mniejszej wydolności fizycznej, zażycia, coraz więcej czasu spędzamy poza domem, burzeń funkcji poznawczych oraz dolegliwości. jesteśmy bardziej aktywni fizycznie. Te zachowaStąd na pewno bardzo ważne jest budowanie nia pozytywnie wpływają na wielkość konsumpodpowiedniej kultury konsumpcji, którą należy cji opakowań o pojemności do 1 litra, które zdecykształtować już od najmłodszych lat, a która podowanie łatwiej mieć przy sobie – w plecaku, bądź zytywnie zaowocuje w przyszłości. Za pomocą

Jerzy Giersz

46 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Rozmowa z producentem

różnych form przekazu, w tym tych najbardziej dziś popularnych – mediów społecznościowych – będziemy się więc starać dotrzeć do szerokiego spektrum odbiorców, także tych najmłodszych. W jakim segmencie rynku widzą Państwo obecnie największą szansę na zwiększenie swojej sprzedaży? Wszyscy od lat obserwujemy rozwój rynku nowoczesnego, który kształtuje polski rynek. Tym niemniej wierzymy w utrzymanie silnej pozycji również rynku tradycyjnego – lokalnych, osiedlowych sklepów. Ich pozycja, obok rozwoju innych placówek typu „convenience”, będzie miała bardzo mocny wpływ na rozwój sprzedaży, przede wszystkim małych opakowań. Będziemy starać się zwiększyć dostępność Primavery w tego rodzaju placówkach, nie zaniedbując oczywiście naszej obecności w hiper- i supermarketach. Co w Państwa opinii decyduje przede wszystkim o wyborze wody przez konsumentów? Czy główne znaczenie odgrywa tutaj przyzwyczajenie? Jakie jeszcze czynniki mogą mieć na to wpływ? Staramy się utrzymywać właściwy stosunek ceny produktu do jego jakości wiedząc, jak bardzo jest ten element istotny dla konsumenta. Oczywiście nie bez znaczenia jest również siła i rozpoznawalność marki, odpowiednio dobrany przekaz marketingowy oraz właściwa aktywacja produktu w punkcie sprzedaży. Wpływ na wybór danej wody przez konsumenta ma na pewno atrakcyjna jej promocja. Dlatego warto zwracać uwagę, które marki podejmują wysiłek, aby ułatwić konsumentowi wybór poprzez kreowanie okazji do zakupu w korzystnej cenowo promocji. ▼

• BEZ KONSERWANTÓW • BEZ MLEKA • BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW • POLSKI PRODUCENT

PROMOCJE HANDLOWE

47 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

POS

PRASA


SPORT W FMCG

Sport to potrzeba i styl życia

D

la wielu osób przygoda ze sportem rozpoczyna się w okresie dzieciństwa i  wraz z  wiekiem rozwija się, stając się pasją i nieodłącznym elementem życia. – Sport towarzyszy mi od najmłodszych lat, jest wpisany w moje DNA. Już w szkole podstawowej chodziłem do klasy sportowej, gdzie wspaniali nauczyciele wychowania fizycznego wpoili mi ciągłą potrzebę ruchu. W fantastyczny sposób przeprowadzili mnie przez wszystkie dyscypliny i pozwolili mi wybrać coś dla siebie. Wybrałem bieganie. I mniej więcej od 13. roku życia trenowałem biegi średnie. Zabawa przerodziła się w wyczyn, który pozwolił mi zdobyć kilkanaście tytułów Mistrza i  Wicemistrza Polski w  biegach na 800 i 1500 m i być przez kilka lat członkiem kadry i reprezentacji narodowej w  lekkoatletyce – wspomina Wiceprezes Zarządu Specjał. Szkolne doświadczenia związane z uprawnianiem wielu dyscyplin spowodowały zmianę. Potrzeba ciągłego ruchu została, ale była

realizowana w drużynie. – Zafascynowany Michaelem Jordanem grałem amatorsko w  koszykówkę z kolegami, ale tak nas to wciągnęło, że startowaliśmy w turniejach ulicznych, odnosząc nawet małe sukcesy. Dwukrotnie wygraliśmy jako REMI TEAM zawody Adidas Streetball Challenge – wyznaje Remigiusz Czernecki. Kolejną pasją realizowaną razem ze znajomymi okazało się kolarstwo górskie. – Wraz z grupą przyjaciół spotykaliśmy się co weekend i  jeździliśmy po gó-

dzy 60 a 80 km i 2000 do 3000 m przewyższenia – tłumaczy Dyrektor Handlowy Specjał, dodając: – Najważniejszym moim startem był Grand Raid w  Szwajcarii – najstarszy maraton MTB w Europie, gdzie przejeżdżaliśmy przez przełęcze na wysokości 2500 m n.p.m., na których leżał śnieg, a  w  położonych niżej dolinach było 25 stopni Celsjusza. To niezapomniane chwile – mówi. Aktywność fizyczna dla każdego uprawiającego ją, z  czasem staje się pasją i  ważnym elemen-

Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: „Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!” rach, robiąc zawody na każdym podjeździe. Tak nam się to spodobało, że po trzech latach postanowiliśmy założyć drużynę amatorską i startować w najtrudniejszej serii maratonów górskich – Powerade MTB Marathon. Przez 5 lat startów jako Knorr Gorący Kubek MTB TEAM zjeździliśmy polskie góry wzdłuż i  wszerz. To była wspaniała przygoda. Udało się nam drużynowo plasować w pierwszej piątce, co dla amatorów bez wcześniejszej wyczynowej przygody było nie lada sukcesem. Indywidualnie raz byłem piątym góralem w  sezonie w  swojej kategorii wiekowej. Mam na koncie około 20 maratonów MTB, a  każdy tzw. maraton w  MTB to dystans pomię-

48 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

tem dnia. Nie sposób wyobrazić sobie wówczas wolnej chwili bez wysiłku. – Ruch to nie obowiązek czy moda, to potrzeba i styl życia. Biegam, jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, bo lubię, bo to mnie odpręża, rozładowuje stres, daje

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne

Polecam ruch każdemu. Żeby być zdrowym, trzeba się regularnie ruszać i wcale nie trzeba od razu startować w maratonach, tylko robić to dla siebie, nie dla innych… – przyznaje Remigiusz Czernecki, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy w PPHU Specjał.


SPORT W FMCG

Reklama

mi więcej energii do życia, pracy… no i mogę więcej zjeść – uśmiecha się Pan Remigiusz, który w swojej sportowej karierze brał również udział w triathlonach na dystansie olimpijskim. Łączenie pasji z  życiem zawodowym czasem wymaga poświęceń, korekty przyzwyczajeń i… zmiany dyscypliny sportu. – Praca związana z częstą zmianą miejsca pobytu utrudnia trening kolars ki i po wielu latach znów powróciłem do biegania. Początkowo z maratonów MTB przestawiłem się na biegi górskie. Startowałem głównie w półmaratonach, bo na dłuższe biegi trzeba się naprawdę mocno przygotowywać, by nie ryzykować utraty zdrowia. Przez parę lat zaliczyłem kilka półmaratonów i biegów górskich oraz wiele wspaniałych wycieczek biegowych w cieniu szczytów – wyznaje Wiceprezes Zarządu Specjał. Zamiłowanie do gór przejawia się także poprzez uprawianie sportów zimowych, jak narciarstwo i snowboard. Głód sportowej rywalizacji cały czas trwał i dał możliwość powrotu do dyscypliny uprawianej w czasach młodzieńczych. – Postanowiłem po 25 latach spróbować swych sił znów na bieżni, bo jednak nie będąc zawodowym kolarzem czy biegaczem długodystansowym, jak bym nie trenował, to zawsze do podium brakowało. W Polsce świetnie działa Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki, który jest członkiem europejskiej i  światowej organizacji weteranów lekkiej atletyki. Zmieniłem trening i przygotowałem się do halowych Mistrzostw Polski na dystansach 400 i 800 m. Przeczucie mnie nie zawiodło. Dwa lata z rzędu byłem Mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej na 400 m i  2 razy Wicemistrzem na 800 m. Stanie na podium Mistrzostw Polski po 25 latach od zakończenia kariery to wspaniałe uczucie, warte każdej kropli potu na treningach – przyznaje Dyrektor Handlowy Specjał. Jako były zawodowiec oraz absolwent Akademii Wychowania Fizycznego (ponadto ukończył Uniwersytet Ekonomiczny) Remigiusz Czernecki zdaje sobie sprawę, jak ważne dla ludzkiego organizmu są ruch oraz odpowiedni trening. – W maratonach MTB zacząłem startować po 3 latach trenowania kolarstwa górskiego. W półmaratonach górskich po 3 latach trenowania biegów górskich. Nie jest prawdą, że można wstać z fotela i w 3 miesiące przygotować się do maratonu, jak mówią niektórzy „trenerzy personalni”. Pamiętajmy, żeby ambicja i  wyzwania, jakie sobie stawiamy, nie spowodowały utraty zdrowia, nie warto. Przede wszystkim róbmy to dla siebie, dla zdrowia – przekonuje i przyznaje, że obecnie biega 3-4 razy w tygodniu, po 7 do 12 km. – Mam szczęście, że moja żona też kocha bieganie. Śmiejemy się, że to nasz wspólny spacer – 12 km po górach, przez cały czas rozmawiając – konkluduje. ▼

BOGACTWO Z NATURY

Patryk Łusiewicz

49 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: PRODUKTY DLA DZIECI

Produkty dziecięce

fot. BigstockPhoto.com

Szacuje się, że średnie miesięczne wydatki ponoszone na dziecko w okresie niemowlęcym mogą sięgać ok. 1000 zł i rosną wraz z dzieckiem, aż do okresu jego usamodzielnienia się. Sporą część kwoty pozwalającej utrzymać maluchy do trzeciego roku życia pochłaniają wydatki na pieluchy i żywność. Mimo to rodzice nie zawsze mogą liczyć na dobre zaopatrzenie sklepów w produkty dla najmłodszych.

R

ynek produktów dla dzieci podlega wielu zmianom i wciąż może się rozwijać. W  Polsce pozytywny wpływ ma na niego przede wszystkim wzrost świadomości rodziców, a  także zwiększający się poziom zamożności społeczeństwa, rosnące wydatki konsumenckie i  dodatkowy impuls w  postaci świadczeń wychowawczych. Nie można jednak zapominać o czynniku hamującym – dzieci wg prognoz GUS będzie rodziło się w naszym kraju coraz mniej. Rodzice w  trosce o  zdrowie i rozwój swoich pociech starają się wybierać dla nich produkty naj-

lepszej jakości. Jest to więc grupa konsumencka o dużych wymaganiach, a  przeznaczona dla niej oferta najczęściej różni się od produktów dla dorosłych. Kosmetyki, artykuły higieniczne i żywność dla najmłodszych powinny spełniać restrykcyjne normy i być dostosowane do okresu rozwojowego dziecka, by nie narażać wrażliwego organizmu na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. W  odpowiedzi na potrzeby najmłodszych konsumentów, producenci oferują coraz więcej specjalnych artykułów z różnych grup asortymentowych, które przeszły testy i  zostały pozytywnie zaopi-

50 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

niowane przez odpowiednie instytucje. Nie każdy sklep może sobie pozwolić na pełen przekrój oferty dla maluchów, ale brak najbardziej popularnych produktów dla tej wymagającej, lecz sporej grupy odbiorców może z czasem skutkować utratą klientów. Podstawa regału dziecięcego to kaszki, zupy i  dania w  słoiku, pieluchy oraz nawilżone chusteczki. Przydatne okazują się także specjalne kosmetyki dla najmłodszych, zapewniające pielęgnację wrażliwej skóry. Produkty z tych grup ułatwiają życie rodzicom, a handlowcom mogą zapewnić dodatkowe zyski. By tak


Kategorie asortymentowe: PRODUKTY DLA DZIECI

się stało, oferta musi być jednak urozmaicona. Higiena – strefa komfortu i bezpieczeństwa Rynek artykułów higienicznych i  kosmetyków dla dzieci w  Polsce wyceniany jest na ok. 1,5 mld zł. Według firmy badawczej PMR same pieluchy jednorazowe – jako główna kategoria tego rynku – decydują aż o 60% jego wartości. A całości dopełniają nawilżane chusteczki, kremy, oliwki i zasypki. W dzisiejszych czasach wybór pieluszek jest coraz większy, a producenci wciąż udoskonalają swoje artykuły, wszystko po to, by poprawić komfort dzieci i  rodziców. Ci ostatni najczęściej przywiązują się do jednej marki czy grupy produktów, a do eksperymentów podchodzą z nieufnością. Markom o długoletniej tradycji na rynku łatwiej więc walczyć o  zainteresowanie ofertą i wprowadzić nowe rozwiązania. Rodzice są też coraz bardziej świadomi, czytają składy produktów, zastanawiają się nad ich wpływem nie tylko na skórę dziecka, lecz także na środowisko naturalne. Dodatkowo sprawdzają, czy artykuły kosmetyczne i  higieniczne przeznaczone dla najmłodszych wyprodukowane zostały w  oparciu o określone normy (atesty PZH i  pozytywną opinię IMiDz). Cena nie jest czynnikiem bez znaczenia, ale największą rolę podczas zakupów odgrywa zaufanie do marki, a  także wiara w  bezpieczeństwo i  jakość danego produktu. Nawet jeśli rodzice oszczędzają, to nie na artykułach dla dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Producenci, udoskonalając ofertę, wprowadzają nowe rozmiary pieluch jednorazowych dla najmniejszych noworodków i  dzieci starszych, które już noszą je sporadycznie, np. w nocy. Innowacjom podlegają wkłady chłonne, a więc te części pieluszki, które mają kontakt ze skórą i powinny być jak najdłużej suche. Dzięki temu płyn szyb-

51 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: PRODUKTY DLA DZIECI

ko wnika w jej głąb i utrzymuje się z dala od skóry dziecka, co minimalizuje ryzyko podrażnień. W sklepach, w których znajduje się oferta chemii gospodarczej i artykułów higienicznych nie może zabraknąć miejsca na pieluszki jednorazowe. Ważne jednak, by osoby odwiedzające sklep nie musiały szukać potrzebnych produktów, dlatego kluczowa jest właściwa ekspozycja. Im mniejszy lokal, tym cięższe zadanie przed handlowcami. Trudno pokazać wtedy całą gamę produktów, ale można zadbać o  popularne, najlepiej rotujące warianty. W  ofercie powinny więc znaleźć się pieluszki w najmniejszym rozmiarze, dla noworodków, a także te rozmiarze maxi. Aby pozytywnie wpłynąć na sprzedaż, produkty te muszą być wyeksponowane w  widocznym miejscu, np. w strefie z artykułami higienicznymi albo przy regale z produktami dla niemowląt (mleko, kaszki, dania w słoiczkach). Doskonałym uzupełnieniem będzie oferta chusteczek nawilżanych, kosmetyków zapobiegających podrażnieniom, oliwek i kremów. W czasach częstych alergii i problemów skórnych zwiększa się zapotrzebowanie na wysokiej jakości preparaty, odpowiednie do potrzeb wrażliwej skóry dzieci. Mleko i kaszki coraz bardziej specjalistyczne Sporą część kwoty przeznaczonej na jedzenie dla najmłodszych

dzieci rodzice wydają na mleko modyfikowane. Mimo że w ostatnich latach silny jest trend powrotu do natury i  wydłużanie czasu karmienia wyłącznie piersią, mleko modyfikowane wciąż pozostaje ważnym segmentem rynku. Dostępne są już specjalne preparaty, które mogą być podawane dzieciom od 1 miesiąca życia (tzw. mleko początkowe), a  producenci starają się w  jak największym stopniu zbliżyć skład takiego mleka do mleka matki. Coraz częściej także zdarza się, że niemowlęta nie mogą spożywać mleka z  powodu alergii. Producenci próbują odpowiedzieć na potrzeby tych najbardziej wymagających odbiorców, przybywa więc rodzajów mleka specjalistycznego przeznaczonego dla dzieci ze skłonnością do alergii (oznaczone najczęściej symbolem HA). Nie mniej istotny segment rynku produktów dla niemowląt i małych dzieci stanowią kaszki. Przygotowując ofertę, warto jednak wziąć pod uwagę rosnące wymagania rodziców wobec tych produktów. Co ciekawe, dawniej najlepiej sprzedawały się kaszki typowo mleczne, dziś coraz częściej rodzice wybierają produkty bez dodatku mleka, które można przygotować w  zależności od potrzeb, na mleku lub wodzie. Przybywa również wariantów bezglutenowych (proso, ryż, kukurydza), bez dodatku cukru oraz opartych na popularnych ostatnio zbożach, jak kaszka jaglana, owsiana czy orkiszowa. Ekspresowa kuchnia dla maluchów

Reklama str. 87

Udział obiadków w całej kategorii jedzenia dla dzieci jest dość stabilny, wzrosty obserwowane są natomiast w segmencie deserków owocowych. Mamy wprowadzają do dziecięcego menu dania ze słoiczków, gdy maluchy nieco podro-

52 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Beata Waszkiewicz Specjalista ds. Promocji TZMO Global Z pewnością warto zwrócić uwagę na to, w jakim miejscu zlokalizowany jest sklep. Jeśli jest to nowoczesne osiedle, gdzie mieszka sporo młodych ludzi z małymi dziećmi, warto mieć opakowania większe, bardziej ekonomiczne. Z kolei tam, gdzie mieszkają babcie i dziadkowie maluchów, warto zaopatrzyć się w mniejsze opakowania, czy nawet opakowania jednosztukowe tak, by można kupić pieluszkę w sytuacjach awaryjnych. Pieluszki na półce powinniśmy ustawiać zgodnie z rozmiarami, od najmniejszego do największego. Jeśli miejsce na półce na to pozwala, zawsze warto postawić produktu uzupełniające linię danej marki – jak np. podkłady do przewijania czy chusteczki nasączone. To zawsze zwiększa zaufanie rodziców do danej marki

sną, a ich jadłospis wymaga już urozmaicenia. Poza mlekiem modyfikowanym i  kaszkami to właśnie dania gotowe stanowią często podstawę posiłków dzieci, zanim spróbują one tego, co jedzą pozostali członkowie rodziny. Jest to też wygodne rozwiązanie dla rodziców nie tylko podczas wyjazdów – bezpieczny, dobrze zbilansowany posiłek, z  odpowiednimi proporcjami warzyw, mięsa czy ryby, produktów zbożowych, tłuszczu, bez soli, za to z aromatycznymi przyprawami dobranymi do wieku dziecka. Producenci oferują w  tym zakresie wiele nowinek. Z  największą ofertą dań, deserów i  napojów dla najmłodszych konsumentów spotkać się można głównie w hiper- i supermarketach, nie znaczy to jednak, że mniejszy sklep nie może ułatwić życia rodzicom. Aby zachęcić mamy z  dziećmi do odwiedzenia sklepu, warto postawić na ofertę produktów dobrze


Kategorie asortymentowe: PH_nestle_littlesteps_131x250_PROD.pdf DLA DZIECI PRODUKTY

rotujących, urozmaiconą jednak pod względem smaków, wieku dziecka i zgodności z najnowszymi trendami. A tu wiele się dzieje. Ulepszane są receptury, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby najmłodszych, etykiety są coraz bardziej przejrzyste informacyjnie (np. kolory sugerujące produkty bezmleczne), dania dostosowane do wymagań alergików i diety bezglutenowej, a wybór potraw zachęca do próbowania. Coraz częściej w  słoiczkach króluje różnorodność, np. ryba, mięso z  królika, jagnięcina, a w deserkach – egzotyczne owoce, jogurt i sycące zboża. Na rodziców, którzy chcą wprowadzić do jadłospisu dziecka pojedyncze składniki i obserwować reakcję organizmu, czeka cała gama słoiczków z  poszczególnymi warzywami czy owocami, a starsze dzieci mogą już testować potrawy, które nawiązują do „kuchni dorosłych”, np. potrawkę z  drobiowym mięsem, rosołek, spaghetti czy risotto. Przygotowując ofertę gotowych obiadków i  deserów, warto pamiętać o napojach dla najmłodszych, przede wszystkim w postaci soków owocowych i owocowo-warzywnych. Dzieci, które nie są karmione piersią, potrzebują częstego nawadniania, a  także odpowiedniej porcji witamin i  składników mineralnych. Nie zawsze też dopisuje im apetyt – czasami chętniej piją soczki niż zjedzą przetarty owoc lub marchewkę, łatwiej więc w  ten sposób wprowadzać nowe smaki. Napoje dla dzieci i produkty użyte do ich przygotowania obowiązują surowe normy, nie powinny one także zawierać cukru i innych dodatków. Wyeksponowanie kilku wariantów smakowych soków sprawdzonych marek może być odpowiedzią na potrzeby odwiedzających sklep mam, które zastanawiają się nad tym, co  zabrać na spacer z dzieckiem. ▼ C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Beata Woźniak

53 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

1

29.08.2019

09:55


Kategorie asortymentowe: EKOLOGICZNA CHEMIA GOSPODARCZA

Zielona chemia gospodarcza Zwrot ku ekologii widać w całym sektorze FMCG. Dotyczy on nie tylko artykułów żywnościowych, ale także chemii gospodarczej. Coraz częściej na sklepowych półkach można dostrzec produkty do zmywania naczyń, szyb oraz mydło opatrzone znakami certyfikującymi je jako wyroby eko. Widząc ten trend, klienci coraz częściej patrząc na etykiety chcą dostrzegać w składzie naturalne olejki oraz enzymy, czyli składniki przyjazne naszej planecie.

fot. BigstockPhoto.com

Zielony skład

C

oraz więcej osób chce być eko. Zmiana codziennych, rutynowych czynności to najprostszy sposób na zbudowanie nawyków mających pozytywny wpływ na otaczający nas świat. Konsumenci coraz większą wagę przyDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 67

wiązują także do tego, co kupują. Wizyta w sklepie stanowiąca jeden ze stałych punktów w planie dnia jest również okazją do realizacji tego trendu. Krocząc między alejkami uzyskuje się możliwość rozpoznania, jak szeroka jest to już tendencja w FMCG. Produkty spożywcze wszelkiej maści – od pieczywa, przez napoje i słodycze, aż po nabiał – w coraz większej liczbie są dostępne w  wariantach certyfikowanych ekologicznie. Na rynku możemy znaleźć także produkty z  kategorii chemii gospodarczej, które dzięki ograniczeniu zastosowania części związków chemicznych i  zastąpieniu ich naturalnymi składnikami stanowią alternatywę dla osób szukających ekologicznych rozwiązań.

54 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

W przypadku produktów żywnościowych świadomy konsument w  pierwszej kolejności zwraca uwagę na skład podany na etykiecie. Nie inaczej jest w przypadku chemii gospodarczej – także tutaj panuje zasada, że etykieta powinna być „czysta”. Oznacza to ograniczenie lub całkowitą rezygnację z  części związków, takich jak m.in.: fosforany, chlor czy borany. Zastępuje się je substancjami organicznymi, nie mającymi negatywnego wpływu na środowisko. Często są to surowce pochodzenia roślinnego oparte na oleju palmowym pochodzącym z  zrównoważonych upraw, posiadających certyfikat RSPO. Producenci rezygnują ponadto z  syntetycznych enzymów zapachowych i barwników. Używanie naturalnych substytutów zamiast tych wytworzonych w  laboratoriach przyciąga klientów szukających eko produktów. Chęć stosowania zasad dotyczących „czystej etykiety” nie może wpływać negatywnie na jakość oferowanego wyrobu. Ekologiczne płyny do mycia naczyń, podłóg czy szyb nie mogą okazać się mniej skuteczne w usuwaniu zabrudzeń od artykułów z  innych linii produktowych, tego samego producenta. Firmy wytwarzające chemię gospodarczą zdają sobie z  tego sprawę, wobec czego skuteczność eko-wariantów w praktyce


Kategorie asortymentowe: EKOLOGICZNA CHEMIA GOSPODARCZA

okazuje się porównywalna z innymi wyrobami. Producenci chemii gospodarczej oraz kosmetyków nie pozostają również bierni wobec trendu wegańskiego. Eliminują więc ze składu substancje pochodzenia zwierzęcego, jak kolagen, elastyna, keratyna lub wosk pszczeli. Widoczne jest to szczególnie w przypadku kolorowych kosmetyków, ale w kategorii chemii gospodarczej stanowi także wyzwanie, z którym muszą mierzyć się producenci. To kolejny aspekt dotyczący etyki w kontekście praw zwierząt, po obowiązującym od 2013 r. zakazie obrotu na terenie Unii Europejskiej kosmetykami testowanymi na zwierzętach. Wpływ na zdrowie Ograniczenie użycia związków chemicznych ma zbawienny wpływ na planetę oraz na zdrowie samych konsumentów. W dużej mierze jest to związane z  posiadanymi alergiami skórnymi, których przejawy można ograniczyć przez zastosowanie ekologicznych produktów. Często wyroby takie są bowiem hipoalergiczne. Dużą uwagę na skład zamieszczony na etykiecie zwracają także młode mamy. Szukając płynu do płukania ubrań swoich pociech lub płynu do naczyń, którym myją butelkę od mleka, często decydują się właśnie na wyroby posiadające ekologiczne certyfikaty. Coś więcej niż skład Nie tylko podany na etykiecie skład i  skuteczność produktu stanowią o  jego ekologiczności. Niemniej ważne okazuje się opakowanie. W dobie coraz większej świadomości tego, jak duży wpływ na środowisko mają tworzywa sztuczne, coraz więcej osób i  firm zdaje sobie sprawę, że tylko dzięki wspólnemu działaniu jesteśmy w stanie pomóc naszej planecie. Dzięki publikowanym przez producentów działa-

55 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: EKOLOGICZNA CHEMIA GOSPODARCZA

Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop Kilka lat temu w naszej firmie powstał projekt, którego efektem było opracowanie i  wdrożenie do produkcji serii wyrobów chroniących środowisko naturalne sygnowane wspólnym znakiem Eco Line. Jako

niom w zakresie CSR można zobaczyć, jak starają się oni ograniczać ślad węglowy oraz zużycie wody w procesie produkcji. Firmy zobowiązują się także, że zmniejszą zużycie plastiku oraz że przy wytwarzaniu opakowań swoich artykułów zwiększą użycie plastiku pochodzącego z recyklingu. Ponadto materiał, z którego wyprodukowano opakowanie, musi się nadawać do powtórnego przetworzenia. Szeroka oferta Myli się ten, kto myśli, że oferta ekologicznych środków czystości nie jest szeroka. Niegdyś dominowali na rynku niewielcy producenci, a ich wyroby nie były dostępne we wszystkich sklepach. Od kiedy do gry wkroczyli najwięksi potentaci, sytuacja się zmieniła. Na półkach małych i  dużych placówek handlowych zagościły takie produkty, jak m.in.: płyn do mycia naczyń, do urządzeń sanitarnych, szyb, płyn uniwersalny, do czyszczenia kuchni, do WC, do kabin prysznicowych, mydło w  płynie czy tabletki do zmywarek. Słowem, niemal wszystko, czego potrzebuje

pierwsze z tej serii do sklepów trafiły płyn uniwersalny i płyn do naczyń. Produkty te zyskały sympatię konsumentów. Postanowiliśmy zatem poszerzyć serię o  kolejne produkty. Obecnie ekologiczna linia to 7 środków czystości, dzięki którym można wygodnie, i co ważniejsze – nie szkodząc naturze – utrzymywać cały dom w czystości. Oznaczony charakterystycznym kwiatuszkiem asortyment wchodzący w skład serii Eco Line otrzymał także specjalny certyfikat Ecolabel. Znak ten oznacza, że produkty nim sygnowane przed wprowadzeniem na rynek zostały poddane badaniom i  są bezpieczne dla środowiska i konsumenta. Pracujemy nad poszerzeniem serii o dodatkowy ekologiczny asortyment – zarówno na półkę chemiczną, jak i kosmetyczną.

konsument do czyszczenia swojego domu. Wobec rosnącego zainteresowania klientów takimi produktami z czasem jeszcze bardziej rozszerzy się oferta rynkowa. Nie jest również wykluczone, że inni producenci także zdecydują się na wejście na ekologiczną półkę. Z certyfikatem Chcąc unaocznić konsumentom jakość oferowanego produk-

Agnieszka Augustyniak Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Grupa Inco Dbałość o środowisko naturalne jest dla Grupy Inco priorytetem i jedną z kluczowych wartości. Nasz flagowy produkt, płyn do mycia naczyń Ludwik, już w  latach 60-tych posiadał biodegradowalną formułę, wyprzedzając w  tym obszarze nawet wielkich międzynarodowych konkurentów. Idąc za rosnącą świadomością wyzwań środowiskowych, w  ostatnich latach jeszcze silniej angażujemy się

56 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

tu stosuje się logo poświadczające ekologiczny charakter wyrobu. Wśród certyfikatów jakie można zdobyć, jednym z najważniejszych jest EU Ecolabel. Oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej stanowi oficjalne europejskie wyróżnienie przyznawane produktom mającym ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Program jest dobrowolny i  od 1992 r. zachęca wytwórców do przestrzegania zasad ekologii. W  Polsce jednostką certyfikującą, która przyznaje oznakowanie EU Ecolabel jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Podstawą do przyznania certyfikatu są kryteria ekologiczne publikowane jako decyzje Komisji Wspólnot Europejskich. Ustalane są one nie tylko przez ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli państw członkowskich, ale również przez producentów, importerów, sprzedawców hurtowych oraz detalicznych, a  także organizacje ekologiczne i konsumenckie. Kryteria, według których przyznaje się oznaczenie, są weryfikowane co 3-5 lat, tak by odpowiadały aktualnej sytuacji rynkowej. Przyznanie tego certyfikatu uwzględnia nie tylko skład danego wyrobu, ale cały cykl życia. Oznacza to, że oddziaływanie na środowisko musi być w rozwój produktów z obszaru bio i  eko. Zaowocowało to wprowadzeniem w  tym roku na rynek linii Ludwik Ekologiczny, której bezpieczeństwo dla środowiska i  skuteczność zostały potwierdzone certyfikatem EU Ecolabel. Linia oferuje płyn do mycia naczyń, tabletki do zmywarek, płyn do podłóg oraz pianki i  spraye do utrzymania czystości w  kuchni i  łazience. Planujemy dalszy rozwój i  wprowadzanie nowości w tym obszarze, aby dać użytkownikom możliwość dbania o dom i dobro naszej planety poprzez ich codzienne wybory – i to bez kompromisów dla skuteczności produktów.


Kategorie asortymentowe: EKOLOGICZNA CHEMIA GOSPODARCZA

ograniczone na wszystkich szczeblach, przez produkcję, pakowanie, transport, aż po utylizację. Dopasować asortyment Rozszerzająca się oferta produktów ekologicznych powoduje, że coraz więcej producentów oferuje ekowarianty popularnych marek oraz całe linie specjalnych wyrobów. Chcąc zagwarantować swoim klientom szeroki wybór, detaliści powinni zapewnić na półkach obok bestsellerów także wersje ekologiczne. Widząc zainteresowanie kupujących produktami spożywczymi oznaczonymi jako bio lub eko, naturalnym wydaje się rozszerzenie asortymentu chemii gospodarczej także w tym kierunku. Przyjąć można jedną z dwóch form ustawienia produktów na półkach. W jednej – obok klasycznych wariantów postawić wersje ekologiczne. Takie rozwiązanie pozwoli dostrzec nowości w  ofercie klientom przyzwyczajonym do zakupu konkretnych marek. Kolejnym rozwiązaniem okazuje się wyraźne oddzielenie asortymentu i  stworzenie „ekologicznej półki”. Produkty znajdujące się na niej, charakteryzować się będą zmienioną komunikacją, w stosunku do standardowych odmian. Wyroby o  zmienionym składzie posiadają opakowania nawiązujące do motywów botanicznych i  budujących skojarzenia ze światem przyrody. Popularne białe i  niebieskie barwy opakowań często zdobią różne odcienie zieleni, wobec czego klient nie będzie miał problemów z szybkim dostrzeżeniem z jakim produktem ma do czynienia. Ponadto widuje się także na opakowaniach napisy informujące że środek czyszczący jest „bezpieczny dla wrażliwej skóry”, „przetestowany dermatologicznie” lub „wolny od alergenów”. ▼ Patryk Łusiewicz

57 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: CHEMIA GOSPODARCZA

fot. BigstockPhoto.com

Taktyka chemicznej półki Półka z chemią gospodarczą i produktami drogeryjnymi obecna jest w niemal każdym sklepie ogólnospożywczym. W zależności od wielkości placówki i preferencji zakupowych klientów przybiera jednak różną postać. Może ograniczać się do kilku podstawowych produktów lub dzięki rozbudowanej ofercie stanowić jedną z najważniejszych kategorii asortymentowych w placówce. Niezależnie od wielkości ekspozycji należy zadbać o to, by w jak najlepszy sposób spełniała ona oczekiwania kupujących.

A

rtykuły z kategorii chemii gospodarczej stanowią asortyment niezbędny w  każdym obiekcie handlowym, niezależnie, czy mówimy tu o markecie, niewielkim sklepie na wsi, czy placówce położonej na wielkomiejskim osiedlu. Mydło, płyn do my-

cia naczyń czy papier toaletowy okazują się absolutnym minimum i must have każdej półki chemicznej. Oferta rynkowa okazuje się bardzo szeroka, istnieje więc wiele możliwości odpowiedniego skomponowania regału, tak by zapewnić bogaty wybór.

58 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Co oferuje rynek? W kategorii chemii gospodarczej wyróżnia się kilka większych grup produktów. Na sklepowej półce z  tym asortymentem powinien znaleźć się minimum jeden produkt każdej z  tych grup. Dzięki temu


Kategorie asortymentowe: MetsaTissue_Mola_Press_PoradnikHandlowca_[131x250]_v1a_PRINT.pdf GOSPODARCZA CHEMIA

zapewni się komfort wyboru klientom. Spośród najpopularniejszych artykułów do sprzątania wyróżnia się płyny do szyb, płyn uniwersalny, do podłóg, do kuchni, spray do mebli, ściereczki przeciw kurzowi oraz mleczko do mebli. Osobną kategorią są tutaj produkty do zmywania ręcznego i zmywarek, a  wśród nich płyn do mycia naczyń oraz tabletki, nabłyszczacz, odświeżacz i sól do zmywarek. W przypadku chemii łazienkowej wyróżnia się kostki do WC (osobne lub w formie zawieszki), żel do czyszczenia WC, środek do udrażniania rur (mogący przybrać postać proszku, granulek, płynu lub żelu), mleczko do czyszczenia, płyn do kabin prysznicowych oraz kostkę do spłuczki. W  sklepie spożywczym nie może zabraknąć także produktów do prania, w tym proszku, kapsułek, płynu do płukania tkanin, wybielacza, odplamiacza i krochmalu. Dużo do zaoferowania mają także producenci odświeżaczy powietrza, m.in.: klasyczny spray, automatyczny spray, elektryczny odświeżacz, świeczki oraz żele zapachowe. Artykułami pierwszej potrzeby są także przybory higieny osobistej, jak szczoteczka i pasta do zębów, nić dentystyczna, antyperspirant (w  formie sprayu, kulki lub sztyftu), płyn oraz sól do kąpieli, szampon, lakier, żel i  guma do włosów, maszynka do golenia (oraz nożyki zamienne), pianka i balsam po goleniu, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, mydło (w  kostce lub płynie) oraz kremy (najpopularniejsze – do rąk, twarzy i balsam do ciała). Detaliści muszą także pamiętać o  – najczęściej wybieranym w  tej kategorii – papierze toaletowym, a także o ręcznikach papierowych. Na półce nie powinno również zabraknąć miejsca na pastę do butów oraz gąbkę do nabłyszczania

1

07/08/2019

Wyjątkowo miękki SoftPillowTM technology

59 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

11:41


Kategorie asortymentowe: CHEMIA GOSPODARCZA

Chemia gospodarcza w Polsce

Słuchanie partnerów i przedstawicieli handlowych to klucz do najlepszych wyników sprzedażowych. To właśnie oni są najbliżej rynku, klientów i doskonale wiedzą, co dokładnie zadziała w której lokalizacji. W jednym miejscu lepiej sprawdzą się standy, w drugim plakaty, w trzecim wystawki promocyjne. Dlatego zawsze poza ogólnie przyjętym planem marketingowo-sprzedażowym, staramy się odpowiadać na wszystkie indywidualne sugestie i wskazówki „z rynku”.

obuwia. Także wybór akcesoriów do sprzątania okazuje się szeroki: gąbki, ścierki, druciaki, chusteczki nawilżające, worki na śmieci, miotła, szufelka,

mop i wiadro. Spośród asortymentu dostępnego w dziale chemii gospodarczej nie powinno zabraknąć również odkamieniacza do czajników, jednorazowych pieluszek, pasty BHP czy wody destylowanej do żelazka. Wyróżnić się z tłumu Chcąc wyróżnić się na tle konkurencji, najwięksi producenci w dużym stopniu skupiają się na działaniach prokonsumenckich, chcąc podkreślić przede wszystkim skuteczność swoich

Źródło: „Branża chemii gospodarczej. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie” ­– Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych, PKO Bank Polski, marzec 2019

produktów oraz budując pozytywny wizerunek marki. Dzięki tym zakrojonym na szeroką skalę działaniom marketingowym, klient udając się do sklepu często wybiera właśnie produkt posiadający znajome logo. W celu jeszcze mocniejszego zwiększenia przekazu, producenci prześcigają się w  stosowaniu na opakowaniach haseł podkreślających walory i  cechy wyrobu. Wobec tego na etykietach detergentów takich, jak proszki do prania, odplamiacze czy kapsułki, pojawiają się na-

fot. BigstockPhoto.com

Tomasz Bizoń Marketing/Wdrożenia Pol-Hun

Rynek środków czystości i środków piorących w  Polsce wygenerował w  2018 r. przychody w  wysokości ponad 1,27 mld euro. Zgodnie z  prognozami przychody te wzrosną do 1,34 mld euro w  2023  r., co  oznacza wzrost średnio o 1,7% rocznie. Największy udział w  rynku ma segment środków piorących, którego sprzedaż w ubiegłym roku w  Polsce wyniosła 0,52 mld euro. W 2018 r. przeciętny Polak wydał na środki

czystości i środki piorące średnio 33,4 euro. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 35,6 euro w 2023 r. Polska jest 10. największym eksporterem branży chemii gospodarczej na świecie, z  udziałem na poziomie 2,7%. W światowym rankingu nasz kraj zajmuje ponadto 11. miejsce pod względem wielkości importu, z udziałem na poziomie 1,9%.

60 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: CHEMIA GOSPODARCZA

pisy „działa już w 30oC”, „chroni kolory”, „niweluje przykry zapach” albo „usuwa plamy”. W  przypadku płynu do mycia naczyń oraz płynów do płukania tkanin często stosuje się hasła „przebadany dermatologicznie”, „idealny dla skóry wrażliwej” oraz „hipoalergiczny”. Na preparatach przeznaczonych do mycia podłóg widnieją z kolei takie napisy, jak „szybki i trwały efekt”, „wygodny” oraz „łatwy w użyciu”. Dobór oferty To, jakie artykuły z  kategorii chemii gospodarczej powinny znaleźć się na sklepowej półce, uzależnione jest od wielkości i  lokalizacji placówki oraz oczekiwań klientów. Dzięki dopasowaniu oferty do tych trzech głównych czynników będzie można osiągnąć dużą rotację towaru, czyli sukces sprzedażowy. Dwoma najczęściej kupowanymi w sklepach ogólnospożywczych produktami chemicznymi są papier toaletowy oraz płyn do mycia naczyń. Niezależnie od wielkości oferty, te dwa produkty muszą się znaleźć na chemicznej półce. Małemu sklepowi nie sposób konkurować liczbą SKU z  drogerią czy marketem, ale mając na uwadze preferencje zakupowe klientów, można zagwarantować im odpowiedni dla nich wybór. Warto postawić w  tym przypadku na wyroby popularnych marek. Dzięki dużej znajomości logotypów będących na rynku od wielu lat zapewni się odpowiedni popyt. Klienci bowiem często są przyzwyczajeni do stosowania produktu określonej marki. Wsłuchiwanie się w  głosy klientów jest niemniej ważne. Gdy kilka osób pyta o  produkt niedostępny w ofercie sklepu, w interesie detalisty jest zakupienie go w  hurtowni i  za-

61 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: CHEMIA GOSPODARCZA

Patrycja Lepek

Sprzedawczyni Sklep spożywczy Groszek Starogard Gdański (woj. pomorskie)

gwarantowanie kupującym szerszej możliwości wyboru. Dzięki temu zaskarbi się sympatię osób odwiedzających sklep, a przy okazji jest to najbezpieczniejsza forma wprowadzania nowości, ponieważ gwarantuje zbyt na określony produkt. Nawet uwzględniając niższą rotację warto sprowadzić do sklepu choćby kilka sztuk, ponieważ w przeciwieństwie do większości produktów spożywczych chemia ma bardzo długi okres ważności. Większość produktów z kategorii chemii gospodarczej i  oferty drogeryjnej dostosowana jest do potrzeb szerokiego grona osób. Ze względu na lokalizację placówki możDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 69

fot. Patryk Łusiewicz

Wszystkie produkty z działu chemii gospodarczej znajdujące się na regale w sklepie sprzedają się bardzo dobrze. Bestsellerem okazują się papier toaletowy oraz płyn do mycia naczyń. Ponadto dużym zainteresowaniem klientów cieszą się produkty do prania – kapsułki oraz proszki, a  także płyny do płukania tkanin. Asortyment w  tej kategorii nie jest stały i  często pojawiają się nowości. To czy dana nowość na dłużej zagości w  sklepie, zależy od zbytu. Jeśli widzimy duże zainteresowanie ze strony klientów, oferta jest rozszerzana. Gdy natomiast towar długo zalega na półkach, nie jest wprowadzany na stałe do sklepu.

Czym Polak myje naczynia? W Polsce rynek produktów do zmywania naczyń wart jest ponad 928 milionów złotych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat sprzedaż wartościowa tych produktów z  roku na rok rosła, a  również dynamika sprzedaży wolumenowej uległa zdecydowanej poprawie. Produkty do zmywania naczyń dzielimy zasadniczo na te do zmywania ręcznego oraz do zmywania w  zmywarkach. Dla produktów do zmywarek na znaczeniu zyskują sklepy chemiczne, z  kolei dla produktów do tradycyjnego zmywania rośnie udział w sprzedaży sklepów mniejszego formatu, poniżej 300 m2 (z wyłączeniem sklepów chemicznych). W  ostatnich latach widać wzrost udziałów zarówno wartościowych, jak i  wolumeno-

liwe są jednak wahania w popycie na niektóre artykuły. Pasta do butów i  gąbki do nabłyszczania obuwia sprawdzą się szczególnie w  sklepach odwiedzanych przez pracowników biurowych. Natomiast pa-

62 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

wych produktów do zmywarek i obecnie przekroczyły one 51% w  ujęciu wartościowym i  23% w  ujęciu wolumenowym w  okresie skumulowanym lipiec 2017 r. – czerwiec 2018 r. Na przestrzeni ostatnich trzech lat widać postępujący wzrost sprzedaży tych produktów, zarówno pod względem wartościowym, jak i  wolumenowym. Produkty do zmywarek obejmują środki do mycia naczyń oraz dodatki, jak sole do zmywarek, czy płyny mające nadać połysk naczyniom i  zabezpieczyć je przed zaciekami. Wśród nich najlepiej sprzedają się środki do zmywania w  postaci tabletek i kapsułek, które łącznie stanowią ponad 83% wartości segmentu i ponad połowę jego wolumenu. Maria W. Kowalska – client consultant, Nielsen

stę BHP można wprowadzić na półkę w obiekcie położonym w dzielnicach fabrycznych oraz na wsiach. W  miejscowościach turystycznych notuje się natomiast większy popyt na przybory higieny osobistej, głów-


Kategorie asortymentowe: CHEMIA GOSPODARCZA

nie za sprawą zapominalskich wczasowiczów, którzy pakując się w  pośpiechu zapomnieli o  szczoteczce lub paście do zębów. Pomóc w sprzedaży Ofertę sklepu powinno się zdywersyfikować ze względu na cenę. Duża część klientów w swoich wyborach kieruje się przede wszystkim markami i  rekomendacjami znajomych. Dla pozostałych liczy się głównie cena. W  grupie tej są zwykle osoby o  najniższych dochodach oraz studenci. Wobec tego zaoferowanie tańszych marek będzie dobrym rozwiązaniem dla detalistów, którzy swoje placówki prowadzą niedaleko akademików. Kolejnym z  rozwiązań zwiększających rotację towaru jest sprzedaż na sztuki. Często w  niewielkich placówkach stosuje się zabieg sprzedaży pojedynczych tabletek do zmywarek, kapsułek do prania oraz rolek papieru toaletowego. Dzięki temu łatwiej będzie można przekonać klientów do wypróbowania nowości pojawiających się na regale. Zarządzanie półką Ustawiając produkty na regale z  chemią gospodarczą i  artykułami drogeryjnymi należy pamiętać, że ciężki asortyment, jak np. proszki do prania w  opakowaniach kilkukilogramowych, powinno umieścić się na niskich półkach, by klient nie musiał dźwigać niepotrzebnego ciężaru na dużą wysokość. Półki znajdujące się w niedużej odległości od posadzki mogą zająć także duże gabarytowo opakowania z  papierem toaletowym lub papierowymi ręcznikami. W  przypadku tych kategorii można umieścić je także na górnych półkach regału,

63 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: CHEMIA GOSPODARCZA

Polska eksportową potęgą papieru toaletowego Papier toaletowy, który był jednym z głównych deficytowych towarów w  PRL, jest obecnie eksportowym hitem Polski – przyznaje Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Według danych „The Observatory of Economic Complexity” (przygotowanych przez „MIT Media Lab”) Polska zajmuje 7. miejsce wśród największych eksporterów papieru toaletowego na świecie. Ten ranking jest jednak krzywdzący dla naszego kraju, gdyż nie pokazuje wpływu importu. Co z tego, że np. USA są czwartym na świecie eksporterem papieru, skoro import przekracza eksport i w rezultacie Amerykanie muszą po-

ponieważ mimo dużych wymiarów są to towary o niewielkiej wadze. Należy na bieżąco śledzić popyt na poszczególne produkty i  nie martwić się mniejszą rotacją wybranego asortymentu. Artykuły chemiczne charakteryzują się bowiem długim okresem ważno-

siłkować się dostawami z Meksyku. Dlatego dużo ważniejszym wskaźnikiem jest eksport netto, czyli różnica pomiędzy eksportem i  importem. Polska w  tym zestawieniu (opracowanym również na podstawie MIT Media Lab) zajmuje 3. miejsce na świecie za Włochami i Szwecją, odpowiadając za 3,5% netto globalnych dostaw papieru toaletowego. A  ile to rolek? Dane Eurostat pokazują, że nasz eksport netto do Unii i poza nią wynosi ok. 80 tys. ton papieru toaletowego rocznie. Zakładając, że kilogram tego higienicznego produktu zawiera ok. 10 rolek, oznacza to, że dostarczamy światu, a  przede wszystkim Niemcom, mniej więcej 800 milionów rolek papieru toaletowego każdego roku.

ści. Rotację asortymentu – jak w przypadku innych kategorii – mogą zwiększyć natomiast oferowane przez producentów materiały POS. Zwrócą one uwagę klientów, co jest szczególnie istotne w  przypadku wprowadzania nowości do placówki.

Mimo że produkty z działu chemicznego sprzedają się na przestrzeni całego roku, występuje także pewna sezonowość. Okresy przed świętami

Nie należy martwić się mniejszą rotacją wybranego asortymentu. Artykuły chemiczne charakteryzują się bowiem długim okresem ważności.

Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą charakteryzują się zwiększonym popytem na niezbędne do przeprowadzenia świątecznych porządków produkty czyszczące oraz odświeżacze powietrza. W tych fragmentach roku rośnie także sprzedaż zestawów kosmetyków. Można więc uatrakcyjnić ofertę stawiając na półkę takie zestawy prezentowe z kosmetykami. ▼ Patryk Łusiewicz

Bożena Szymańska

Żona właściciela Sklep chemiczno-przemysłowy Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Sprzedaż artykułów z działu chemii gospodarczej utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Zdecydowanie najczęściej wybierane są środki czystości, a  wśród nich płyny do podłóg. Ponadto klienci często pytają o  proszki oraz kapsułki do prania. Dużym zainteresowaniem cieszą się także produkty do zmywania naczyń. Płyny oraz tabletki do zmywarek najpopularniejszych marek również notują duży popyt.

64 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

65 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: Alkohole

fot. BigstockPhoto.com

Alkohole w barwach jesieni Piękny koniec lata jeszcze nas rozpieszcza słoneczną i ciepłą pogodą, jednak czas już pomyśleć o sezonie jesienno-zimowym. Wrzesień jest idealnym momentem na modyfikację asortymentu alkoholi w placówce handlowej. Już za chwilę długie i chłodne wieczory oraz jesienna aura wpłyną na decyzje zakupowe konsumentów, którzy w szerokim wachlarzu produktów oferowanych przez producentów i importerów będą poszukiwali mocniejszych, bardziej rozgrzewających i słodkich trunków.

Hity sprzedaży Według przeprowadzonego przez firmę Nielsen badania sprzedaży alkoholu w Polsce w  2018 r., w naszym kraju niekwestionowanym liderem jest piwo. Konsumenci wydali na nie w ubiegłym roku 16,7 mld złotych. Na wysoki wzrost kategorii wpłynęła wysoka temperatura od kwietnia do października oraz Mistrzostwa Świata w  piłce nożnej. Bardzo szybko rosła sprzedaż piwnych spe-

cjalności, a także piw bezalkoholowych. Te ostatnie, z 80% wzrostem sprzedaży, okazały się prawdziwym hitem zeszłego roku. Na kategorię wódki, w której zawierają się też likiery na bazie wódki, konsumenci wydali ponad 11 mld złotych. Przebojem sprzedaży były tzw. „smakowe małpki”, które w ubiegłym roku zwiększyły swoją sprzedaż o prawie 10%. Szturmem zdobyła serca Polaków kategoria whisky – wyda-

66 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

liśmy na nią ponad 2,3 mld złotych. W ubiegłym roku sprzedaż tego trunku wzrosła aż o 11%. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują wina stołowe, głównie w  wersji premium oraz wina musujące z modnymi ostatnio produktami Prosecco i  Cava. Dzięki modzie na drinki typu Spritz zainteresowaniem cieszyły się bittery i  aperitiffy z  kategorii wermutów. Uwagę klientów przyciągały też produkty premium z segmentu brandy.


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

67 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: Alkohole

Hanna Hausman Z-ca Dyrektora ds. Marketingu Henkell Freixenet Polska Początek jesieni to idealny moment na to, aby przypomnieć sobie o wszystkich smakach i  rytuałach, które pomogą nam przetrwać nad-

Mleczne likiery były kolejną stabilną kategorią, w której triumfy święciły produkty premium przy spadającej sprzedaży klasycznych produktów mainstream i  economy. Przebojem kategorii był słony karmel. W  winach deserowych głównym motorem napędowym (prawie 12% wzrostu) sprzedaży były grzańce. Dziesiątkę najchętniej spożywanych przez Polaków alkoholi zamyka rum.

chodzące długie wieczory. Kieliszek ulubionego kremowego likieru czy owocowej nalewki, to idealny towarzysz, kiedy przychodzi nam zmierzyć się z wichurą za oknem. Może tym razem oprócz tradycyjnego kosztowania likierów i  nalewek bez dodatków, warto wypróbować nowe propozycje miksologów, którzy podają je w wielu ciekawych drinkach. U schyłku lata na rynku pojawiła się odświeżona linia likierów Canari – dodatkowo wzbogacona o  dwa nowe smaki. Wybierając spośród Canari Coconut Milk, Pistachio, Tiramisu oraz nowości – Salted Caramel i  Marzipan – z  pewnością nie zabraknie nam bazy do testowania nowych połączeń smakowych umilających nadchodzącą jesień.

ki premium, gwarantujące wysoką jakość produktu, za które są gotowi zapłacić wyższą cenę. Zwracają większą uwagę na pochodzenie i recepturę wytwarzania napoju, a także atrakcyjne opakowanie. Tradycyjnie wybierane są wódki czyste, choć popularne są także wódki sma-

W poszukiwaniu procentów Wraz z  nadejściem chłodniejszych miesięcy rośnie zainteresowanie mocnymi alkoholami. Polacy chętnie sięgają po wód-

Agnieszka Wisełka Brand Manager Jack Daniel’s Brown Forman Przełom lata i jesieni to niewątpliwie okres, w  którym właściciele sklepów powinni przeorganizować półki z  alkoholami w  swoich placówkach. Istotnym jest, aby asortyment, który się na nich pojawi, odpowiadał oczekiwaniom konsumenReklama str. 99

68 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

kowe oraz słodko-gorzkie. Konsumenci doceniają sprawdzone marki, ulubione smaki, ale eksperymentują też z nowościami produktowymi. Charakterystycznym trendem na rynku napojów alkoholowych jest zwrot w  kierunku oferty o  niższej zawartości alkoholu. Na postrzeganie marki przez klientów największy wpływ mają takie czynniki, jak smak, jakość, atrakcyjność opakowania, prestiż oraz cena. W  ostatnich latach, znacząco wzrosła oferta wódek smakowych, które odbiorcy doceniają za bogatą paletę atrakcyjnych smaków, niższą niż w klasycznych wódkach zawartość alkoholu i  niewielkie pojemności butelek. Wysokimi wskaźnikami sprzedaży mogą pochwalić się przede wszystkim propozycje o  smaku wiśni, cytryny, pigwy i  maliny. Natomiast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy lubią mieć wybór, warto uzupełnić asortyment o  kolejne warianty smakowe, np. truskawkowy, artów. Ci zaś jesienią chętniej sięgają po alkohole mocniejsze. Ale żeby zoptymalizować zaopatrzenie sklepu, warto przeanalizować również obowiązujące trendy. Z nich zaś wynika, że stale rosnącym zainteresowaniem cieszą się alkohole z  segmentu premium, w którym największą popularnością cieszy się whisky. Dlatego też warto zadbać o to, aby w nadchodzącym sezonie jej wybór był duży. Dotyczy to zwłaszcza marek znanych i  cenionych za jakość oraz smak. W  ich przypadku istotnym jest, aby w  sklepie dostępne były wszystkie produkty, znajdujące się w portfolio, w tym również nowości, czy edycje limitowane. Dzięki temu można realnie zwiększyć sprzedaż, ponieważ konsument, który chce wydać na whisky więcej pieniędzy, chętniej sięgnie po inne warianty znanej marki, niż drogie i zupełnie mu nieznane.


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

69 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: Alkohole

W sezonie jesiennym konsumenci chętniej sięgają po alkohole o większej zawartości procentów. Tradycyjnie wybierane są wódki czyste, ale równie popularne są też wódki słodko-gorzkie i smakowe, a także trunki z segmentu brown spirits. Dlatego też, wraz z końcem wakacji,

buzowy, żurawinowy, grejpfrutowy, ananasowy, miętowy czy porzeczkowy. Słodki charakter jesieni Jesienią dobrze sprzedają się owocowe nalewki, kremowe likiery, słodkie koktajle, których nawet symboliczny kieliszek pozytywnie nastraja podczas chłodnych wieczorów. W bogatej ofercie likierów odnajdziemy nie tylko nuty owocowe, takie jak np. pigwy, śliwki lub wiśni, ale również obiecujące oryginalne doznania smakowe, propozycje o  smaku mleczka kokosowego, słonego karmelu, marcepanu, deseru tiramisu. Na uwagę zasługują również lubiane przez konsumentów miody pitne, które dzielą się w zależności od stopnia roz-

fot. BigstockPhoto.com

Mateusz Marciniak Koordynator ds. PR CEDC International

właściciele sklepów powinni zdecydować się na zmiany na półkach, eksponując lepiej rotujące w chłodniejszych miesiącach alkohole. Wśród wódek czystych będą to oczywiście Żubrówka Biała, lider polskiego rynku, Bols Platinum, Husaria, Soplica Szlachetna czy hit kategorii superpremium – Russian Standard. Klienci chętnie wybierają również wódki słodko-gorzkie, jak propozycje marki Żytniówka, czy alkohole smakowe, np. nalewki marki Soplica czy smakowe Żubrówki. Polacy coraz częściej kupują też alkohole z segmentu brown spirits, które także powinny znaleźć miejsce na sklepowych półkach – zwłaszcza whisky marki Grant’s czy łagodna, irlandzka Tullamore D.E.W. Istotnym punktem stoiska z  alkoholem powinny być również czerwone, wytrawne wina, np. propozycje marek Dark Horse, Apothic, Frontera czy Concha y Toro.

70 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

71 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: Alkohole

Jesienią szukamy okazji do rozgrzania się i ożywienia szarej aury za oknem. To idealny moment, żeby sięgnąć po wyjątkowe likie-

cieńczenia na półtoraki, dwójniaki, trójniaki i czwórniaki. Można je również podzielić ze względu na sposób doprawienia. Wyróżnia się wówczas miody pitne naturalne, ziołowe, korzenne, ziołowo-korzenne, chmielowe i  owocowe. Ich rozgrzewający charakter zostanie

doceniony wraz ze spadkiem temperatury za oknem. W kręgu „brown spirits” Stale rosnącym zainteresowaniem cieszą się alkohole z  segmentu brown spirits, w  tym whisky. Warto zadbać o  to, aby

w nadchodzącym sezonie jej wybór był duży. Dotyczy to zwłaszcza marek znanych i  cenionych za jakość oraz smak. Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów o  różnym czasie leżakowania, blended albo single malts. Można wybierać pomiędzy whisky szkockimi, irlandzkimi, amerykańskimi czy kanadyjskimi. Swoją popularność whisky opiera na wyszukanym smaku i  wizerunku ekskluzywnego trunku, który jednak staje się coraz bardziej dostępny. Budowaniu kręgu odbiorców sprzyjają festiwale whisky, podróże i  zwiedzanie destylarni, pozwalające odkryć świat legendarnych receptur wytwarzania napoju oraz warsztaty łączące w sobie edukację z degustacją. Popularyzacji trunku służy również wprowadzanie wariantów smakowych, których sprzedaż rośnie szybciej niż klasycznych produktów. Modne alkohole Konsumenci poszukują propozycji światowych marek, będą-

fot. BigstockPhoto.com

Ewelina Łukasiak Junior Communication Manager Stock Polska

ry z portfolio Saskiej, które kuszą głębokimi kolorami i  szlachetnym aromatem dojrzałych owoców. Szczególnie rekomendujemy warianty bazujące na rodzimych składnikach, tj. Saska Pigwa, Saska Śliwka Węgierka, czy Saska Wiśnia z Nutą Rumu – o tej porze roku smakują naprawdę wyjątkowo. Polecamy też nasz prawdziwy hit – Saską Kawę z Nutą Brandy, która niezależnie od pogody zadowoli najbardziej wyrafinowane podniebienia. Tej jesieni warto również zaopatrzyć się w butelki Stock Prestige Vodka z piramidką informującą o wyjątkowym konkursie konsumenckim – co tydzień do wygrania jest 150 przedpremierowych butelek i 2-osobowy wyjazd na Grand Prix do Abu Dhabi.

72 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

73 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: Alkohole

Na rynku alkoholi mocnych wyraźnie zauważamy wzrost sprzedaży produktów premium – jednym z kluczowych kryteriów wyboru wódki jest jej jakość. Ważne jest też atrakcyjne i  eleganckie opakowanie. Rośnie także za-

cych gwarancją wysokiej jakości. Chętnie odkrywają również nowe produkty o wyjątkowym charakterze, pochodzące od niewielkich producentów. Za możliwość degustacji trunku o  wy-

rafinowanych walorach smakowych są gotowi zapłacić wyższą cenę, m.in. w przypadku asortymentu piw rzemieślniczych i regionalnych, win pochodzących z ekskluzywnych winnic, limito-

wanych edycji wódek oraz legendarnych whisky. Wyraźnie widać zainteresowanie odbiorców asortymentem bez procentów, który pozwala cieszyć się ulubionym napojem w każdej okoliczności, bez obawy o  przedawkowanie. Dynamiczne wzrosty sprzedaży notują piwa bezalkoholowe. Uwagę klientów przyciąga również oferta wina pozbawionego procentów. Na kategorię alkoholi oddziałuje moda promująca zdrowe odżywianie. W portfolio producentów pojawiają się propozycje piwa dedykowanego osobom na diecie bezglutenowej, piwa o właściwościach izotonicznych, które pomagają nawodnić organizm i  uzupełnić brakujące składniki, a  także wina pochodzące z  certyfikowanych upraw ekologicznych oraz wódki bio. Piwa z mocniejszą nutą Rynek piwa zmienia się  nie tylko pod względem wielkości, ale przede wszystkim wartości

fot. BigstockPhoto.com

Andrzej Zalewski Dyrektor Marketingu BZK Alco

interesowanie alkoholami smakowymi – konsumenci poszukują nowych i ciekawych propozycji.  Chętnie sięgają również po produkty kraftowe, tj. wytwarzane według oryginalnych receptur czy też metodami rzemieślniczymi. Odpowiadając na oczekiwania konsumentów BZK Alco wprowadza na rynek nowości, m.in. wódkę premium Adam Mickiewicz, a także kolekcję alkoholi dla kobiet SHE. W jej skład wchodzą: wódka czysta oraz likiery o smaku granatu, opuncji figowej oraz kawy z  pomarańczą. Naszą odpowiedzią na popularność produktów kraftowych jest linia alkoholi Wokulski dostępna w  pięciu wariantach: wódka z  surowców bezglutenowych, bimber, pigwa z  whiskey irlandzką, wódka rzemieślnicza i  wódka bio z  żyta ekologicznego.

74 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

75 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: Alkohole

Piotr Rusak Żywiec BTL Manager Grupa Żywiec Rynek piwa zmienia się nie tylko pod względem wielkości, ale przede wszystkim wartości sprzedaży. Zmianie uległy preferencje konsu-

mentów, którzy coraz bardziej zainteresowani są droższymi markami. Dlatego też skupiamy się na wzmacnianiu marek, szczególnie w segmencie premium oraz rozwijamy innowacje w  najbardziej perspektywicznych segmentach rynku takich jak specjalności i  piwa bezalkoholowe. We wzroście wartości sprzedaży marek premium bardzo aktywnie bierze udział Żywiec, który jest liderem piwnych specjalności w  Polsce oraz jedną z  wiodących marek wśród piw bezalkoholowych. W pierwszej połowie br. do sprzedaży wprowadziliśmy Żywiec 0.0% Białe i Żywiec 0.0% IPA Sesyjne, a na początku sierpnia Żywiec Belgijskie ALE, które niewątpliwie przyczynią się  do umocnienia pozycji marki.

Smak czerwonego wina Rynek wina rozwija się dynamicznie, a jego sprzedaż wyraźnie wzrasta. Wybór konsumentów nie opiera się już wyłącz-

fot. BigstockPhoto.com

sprzedaży. Konsumenci chętnie sięgają po droższe marki oraz specjalności. Segment ten zmienia się, rezygnując z niskiej jakości napojów na rzecz produktów o wyjątkowych walorach smakowych. Przebojem na półki sklepowe weszły również bezalkoholowe propozycje. Rekordy sprzedaży biją piwa smakowe. Według agencji badawczej CMR w przeciętnej placówce małego formatu piwa bezalkoholowe i  smakowe zajmują już prawie jedną trzecią miejsca na półkach i  w  lodówkach z  piwem. W  czerwcu tego roku klienci poszukujący piw o  obniżonej zawartości alkoholu lub z  dodatkami smakowymi mieli do wyboru ponad 35 wariantów, z  czego większość stanowiły radlery, czyli mieszanki piw z innymi napojami. Jednak warto pamiętać, że szczyt popularności zwykłych piw smakowych przypada głównie na sezon letni. Natomiast jesienią warto podkreślić w  asortymencie również obecność piwa o  smaku alkoholi mocnych. Jest to oferta skierowana

przede wszystkim do miłośników imprez i spotkań w  gronie przyjaciół, dlatego konsumenci chętnie sięgają po nią przez cały rok. Uwagę przyciągają propozycje o smaku rumu, tequili lub mezcalu – meksykańskiej wódki z agawy. W  zimniejszych miesiącach większym uznaniem cieszą się również piwa cięższe i  bardziej aromatyczne, np. mocne koźlaki, słodkie i  aromatyczne piwa miodowe, esencjonalne portery.

76 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

77 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: Alkohole

dych konsumentów, którzy lubią przełamywać rutynę*** i aktywnie poszukują nowych doświadczeń w  różnych dziedzinach życia.**** Co więcej, są to osoby, które cenią sobie życie towarzyskie, a piwa o smaku alkoholi mocnych to doskonała propozycja na imprezy i  spotkania ze znajomymi. Dzięki temu warianty takie jak Captain Jack czy Captain Jack Pirate Orange z Kompanii Piwowarskiej, doskonale wpisują się w  trendy i  nieustannie zyskują na popularności wśród konsumentów.

Anna Dzierżek Menedżer ds. Zarządzania Marką Kompania Piwowarska Polski rynek piwa przez długi czas zdominowany był przez lagery, ale widzimy, że od paru lat konsumenci szukają urozmaicenia i chętnie próbują różnych, w  tym smakowych, rodzajów piw – deklaruje to aż 64% z nich*. Ma to swoje odbicie w dynamicznym wzroście kategorii piw smakowych – sam segment piw o  smaku alkoholi mocnych urósł wartościowo aż +22% rok do roku**. Jego popularność rośnie przede wszystkim wśród mło-

nie na kryterium barwy trunku, przynależności do słodkich, półsłodkich czy wytrawnych propozycji oraz ceny. Zdecydowanie więcej Polaków, dzięki znajomo-

(* Mintel: Europe 17. Consumer trends 2017; ** Źródło: Kompania Piwowarska S.A. za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże, Średnie, Małe Sklepy Spożywcze, Sklepy Winno-Cukiernicze oraz Stacje Benzynowe), sprzedaż wolumenowa, w okresie skumulowanym od maja 2018 do kwietnia 2019; segment piw o smaku alkoholi mocnych bez marek własnych, definicja segmentów według Kompanii Piwowarskiej; *** Euromonitor International Blog: Claire Moulin, Differentiation Through Flavours: What’s Behind the Success Story of Beer-Hybrid Beverages?; **** Euromonitor International: Alison Angus, Top 10 Global Consumer Trends for 2018 Emerging Forces Shaping Consumer Behaviour;)

ści tematyki winiarskiej, dokonuje bardzo świadomych wyborów i chętnie poszukuje nowych doznań wzrokowych, zapachowych, smakowych, eksperymen-

tując z dostępną na rynku ofertą. Uznaniem cieszą się wina z  tradycyjnych szczepów winorośli, takie jak wyrazisty cabernet sauvignon, zmysłowy merlot, szlachetny shiraz. Klienci często szukają również na półkach sklepów produktów, których próbowali podczas wakacyjnych wojaży. W  listopadzie warto pamiętać o  młodym czerwonym winie pochodzącym z  rejonu Beaujolais na północ od Lyonu we Francji i  zaakcentować jego obecność w  sklepie. Święto Beaujolais Nouveau, kiedy po raz pierwszy oferuje się w  sprzedaży wino z  bieżącego rocznika obchodzone jest w trzeci czwartek listopada (w tym roku jest to 21 listopada). Świętowanie tego dnia było kiedyś lokalną tradycją w barach w Lyonie, ale obecnie moda ta rozpowszechnia się na cały świat. W  jesiennym asortymencie nie powinno zabraknąć aromatycznych grzańców. Na rynku, obok klasycznych odmian, dostępne są grzane wina o smaku piernikowym, miodowym, malinowym, rumowym oraz warianty bezalkoholowe. ▼ Paula Wendland

Alicja Zarzycka

Właścicielka Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Alicja” Starogard Gdański (woj. pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Z działu alkoholi najlepiej sprzedaje się czysta wódka, przeważnie w  butelkach o  pojemności 200 i 500 ml. W weekendy notuje się natomiast większą sprzedaż butelek o  pojemności 700 ml. Popyt na whisky także zwiększa się w weekendy. W przypadku tego trunku wybierane są głównie opakowania 500 i 700 ml najtańszych marek oraz popularne wyroby w cenie około 50-60 zł za butelkę. Z  półki wódek smakowych najwięcej sprzedaje się tych w małych butelkach 100 oraz 200 ml – w  tej kategorii nie ma zdecydowanego lidera jeśli chodzi o smak.

78 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

79 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: SŁoDYCZE

Słodki interes

fot. BigstockPhoto.com

Słodycze okazują się jedną z najbardziej rozbudowanych kategorii asortymentowych obecnych na sklepowych półkach. Nie utrudnia to producentom dalszego rozszerzania oferty, ponieważ wiedzą oni, jak ogromny potencjał wzrostu sprzedaży tkwi w słodkościach. Mnogość wariantów powoduje, że każdy klient jest w stanie znaleźć coś, co będzie odpowiadało jego gustom. Chcąc jak najlepiej dopasować ofertę, detaliści muszą w odpowiedni sposób zorganizować sklepową półkę, co wcale nie jest takie proste.

N

iezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy płci, każdy lubi zafundować sobie chwilę „słodkiego zapomnienia”. Kategoria słodyczy stanowi więc jedną z najważniejszych w  każdym sklepie ogólnospożywczym. Jest to segment o  tyle istotny,

że zajmuje miejsce nie tylko na regałach na sali sprzedaży, ale również w strefie kasy. Mając na uwadze interes klientów (oraz własny), detaliści muszą bacznie śledzić poczynania kupujących, by zapewnić nie tylko szeroką, ale przede wszystkim przejrzystą ofertę łakoci. Jako,

80 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

że segment ten dynamicznie się zmienia, należy również śledzić nowości. Duża aktywność producentów w mediach powoduje, że klientom nie umknie żaden produkt pojawiający się na rynku. Trzeba więc tak zaplanować półkę, by nie zabrakło na niej miejsca na nowości.


XXXXXXXX

81 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: SŁoDYCZE

Odpowiadać na trendy Coraz większa liczba osób stara się żyć zdrowo – chodzą na siłownie, sprawdzają etykiety produktów oraz przestrzegają diety. Ostatni z tych elementów nie musi równać się z  rezygnacją ze słodkości. Rosnący trend fit widać już na sklepowych półkach i  w  ofertach producentów. Na rynku pojawiają się zarówno wyroby popularnych marek, o  obniżonej zawartości cukru, z dodatkami owoców lub ziarna oraz nowe linie artykułów wpisujących się w  trend prozdrowotny. Rodzynki, otręby, orzechy, nasiona, ziarna kakaowca lub Wafle impulsowe na polskim rynku Wartość rynku wafli impulsowych na polskim rynku wynosi prawie 905 mln zł. W  przeciwieństwie do całej branży słodyczy, wafle charakteryzują się dużą sezonowością. Jednak największa sprzedaż nie przypada na okresy świąteczne, jak wygląda to w  przypadku kategorii pralin czy tabliczek czekoladowych. Jesień to właśnie czas dla sprzedaży kategorii wafli impulsowych. W  tym okresie zarówno wafle oblewane, jak i nieoblewane czekoladą osiągają największą sprzedaż w ciągu całego roku. Sprzyjają temu dłuższe, chłodniejsze wieczory, jak również powroty na uczelnie, do szkół czy do pracy po okresie wakacyjnym. Wartość sprzedaży z trzech jesiennych miesięcy (tj. wrzesień, październik oraz listopad) stanowi niezmiennie od kilku lat prawie 30% sprzedaży całorocznej kategorii, natomiast miesiące o  najniższej sprzedaży to styczeń i luty. Sprzedaż wartościowa wafli jest podzielona na mały

owoce – każdy z tych dodatków można znaleźć w  słodkich przekąskach. Ich zastosowanie – uwidocznione często na froncie opakowania – ma podkreślać pozytywne właściwości produktu. Osobny segment stanowią batoniki wysokobiałkowe. Dedykowane są one głównie osobom uprawiającym aktywność fizyczną i  stanowią przekąskę umożliwiającą szybkie uzupełnienie niezbędnego po treningu białka. Dostępne do niedawna wyroby firm specjalizujących się w  produkcji odżywek dla sportowców, coraz częściej muszą rywalizować z  batonikami i  duży format mniej więcej po połowie, z delikatną przewagą dla dużego formatu. W przypadku małego formatu (tj. sumy kanałów: małe, średnie i  duże sklepy spożywcze wraz z sieciami chemicznymi, stacje benzynowe, sklepy winno-cukiernicze i kioski) wartościowa lokalizacja sprzedaży wafli to 48,7%. Wafle impulsowe klasyfikowane są pod kątem oblania czekoladą. Wśród wafli większą wartość sprzedaży generują wafle oblewane: stanowią średnio nieco ponad 80% kategorii, podczas gdy wafle bez polewy nieco mniej niż 20% wartości kategorii. Najpopularniejszymi smakami zarówno wśród wafli oblewanych, jak i  nieoblewanych są wciąż wafle o smakach: kakaowym, mlecznym oraz orzechowym, ale wśród czołowych smaków znajdą się również takie, jak wanilia, karmel, nugat czy brownie. Rozwój kategorii wafli w ujęciu wartościowym sterowany jest zarówno przez wafle oblewane, jak i  nieoblewane (kolejno +5,4% i 9%). Źródło: Nielsen

82 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

znanych marek w wersji „high protein”. Na trend prozdrowotny zwracają uwagę również rodzice poszukujący przekąsek dla swoich pociech. Batoniki müsli, produkty pełnoziarniste, zawierające witaminy oraz mało cukru – właśnie w tę stronę kierują swoją uwagę. Handlowcy powinni więc zaproponować wybór w  tym segmencie, zarówno w  strefie przykasowej oraz na głównym regale z łakociami. Kolejnym z  trendów widocznych nie tylko w  kategorii słodyczy, ale także w innych segmentach artykułów spożywczych okazuje się miniaturyzacja. Związane jest to częściowo z  trendem fit. Dzięki zakupowi niewielkiego opakowania klienci mają możliwość kontroli ilości spożywanych smakołyków. Wobec tego przekąski dostępne są coraz częściej w  niewielkich opakowaniach do 50 gramów. Trafić w gusta Często słodkie przekąski wybierane są przez klientów chcących poprawić swój nastrój. Jednak okazji do sięgnięcia po „małe co nieco” jest znacznie więcej, w  końcu często decyzji dokonuje się pod wpływem impulsu. Na półce ze słodyczami powinny znaleźć się więc produkty spełniające oczekiwania różnych grup klientów – wszak każdy lubi słodycze. Dobór asortymentu w  największym stopniu powinien być uzależniony od wieku osób odwiedzających placówkę. Najmłodsi klienci wybierają przeważnie lizaki, gumy, żelki, jajka niespodzianki, batoniki, czyli wszystko, co nie zajmuje dużo miejsca w  plecaku szkolnym. Rozbudowana oferta smakołyków nieczekoladowych powinna znaleźć się więc w  placów-


XXXXXXXX

83 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: SŁoDYCZE

Marek Skomorowski Visibility Manager PVMP Strefa przykasowa to jedno z najważniejszych miejsc w  sklepie. Wszyscy kupujący muszą tam trafić. Dobór asortymentu powinien spełniać potrzeby konsumentów, zarówno dorosłych jak i  dzieci.

kach położonych w niedużej odległości od szkół oraz przedszkoli. Wskazane jest również, by adresowane dla najmłodszych łakocie znajdowały się na wysokości wzroku dzieci. Wybory młodzieży różnią się od tych dokonywanych przez kilkulatków. W  tym przypadku poszukiwane są produkty na szybkie drugie śniadanie – rogaliki, batoniki, wafelki oraz takie, którymi można podzielić się ze znajomymi, np. ciastka. Najszersze spektrum wyboru występuje u dorosłych klientów. Wynika to w  dużej mierze z  faktu, że często kupują

Reklama str. 113

Jest to doskonałe miejsce na produkty impulsowe – cukierki, gumy do żucia, lizaki, batony, wafelki. Wskazanym byłoby, żeby to były produkty najbardziej rozpoznawalnych marek. Jest to gwarantem jakości produktów, a zakupy impulsowe charakteryzują się szybkością działania i decyzję podejmujemy bardzo szybko. Im bardziej znana marka, tym większa pewność, że klient sięgnie po produkt. Jesteśmy producentem bardzo rozpoznawalnych marek produktów impulsowych, takich jak cukierki i  gumy do żucia Mentos, lizaki Chupa Chups, cukierki Fruittella oraz ostatnia nowość w naszej ofercie – cukierki ziołowe szwajcarskiej marki Ricola, i właśnie takie marki zapewnią wysoką efektywność sprzedaży z  miejsc przykasowych.

słodkości nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla dzieci. Chcąc jednak spełnić swoje zachcianki, nie ograniczają się do konkretnych kategorii i decydują na zakup niemal każdego z dostępnych w sklepie produktów z  tej kategorii asortymentowej. Przy okazji odwiedzin znajomych wybierane są ponadto ciastka na wagę oraz bombonierki. Zaznaczyć należy, że w  wypadku tych dwóch segmentów wskazana jest częsta rotacja, by klienci nie znudzili się i  mogli zasmakować nowości. Powiew świeżości Rynek słodyczy okazuje się jednym z  najbardziej dynamicznych, jeśli chodzi o  pojawianie się kolejnych wyrobów. Producenci nieustannie wzbogacają swoje portfolio, wprowadzając, oprócz nowych regularnych wariantów, edycje limitowane. Postępują tak nie tylko rynkowi potentaci, ale także mniejsze firmy. Detaliści zadają sobie często pytanie, jakie nowości

84 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

wprowadzać do oferty swojego sklepu. Rozwiązań jest kilka. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest stawianie na popularne marki. Klient często widząc znajome logo na nowym opakowaniu skieruje swój wybór w  jego stronę. Ustawienie nowości obok regularnych wariantów z  pewnością zwiększy też rotację. Niezaprzeczalnym plusem są też szerokie działania prokonsumenckie realizowane przez dużych producentów wprowadzających nowość na rynek. Budowanie świadomości klientów przy pomocy reklam stanowi gwarancję popytu. Nie tylko działania marketingowe w mediach budują wizerunek. Wsparcie w  miejscu sprzedaży również jest ważne. Służą temu dedykowane materiały POS, jak standy, displaye, hangery czy podajniki grawitacyjne. Nie można również zapomnieć o współpracy z przedstawicielami handlowymi, którzy pomogą w  odpowiednim eksponowaniu produktów na półkach. Kolejnym ze sposobów na wprowadzenie nowości jest – tak popularne w niewielkim formacie – zamawianie pod klienta. Gdy kupujący, który regularnie odwiedza placówkę, pyta o  nowość niedostępną w ofercie sklepu, istnieje możliwość zakupienia jej w hurtowni. Widząc zainteresowanie świeżo wprowadzonym na półki towarem można zdecydować się na pozostawienie go w ofercie. Jest to rozwiązanie o tyle bezpieczne, że sprowadzając dany produkt na prośbę klientów, ma się zagwarantowany na niego popyt, nawet jeśli będzie on generowany przez niedużą część kupujących. Osobną kwestią pozostaje wprowadzanie nowości w  kategorii ciastek oraz cukierków na wagę. Oferta placówek ogranicza się przeważnie do kilku bądź maksymalnie kilkunastu rodzajów produktów z  każde-


Kategorie asortymentowe: ALKOHOLE

85 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: SŁoDYCZE

Magdalena Słomczewska-Klimiuk Product Portfolio Manager ETi W pierwszym roku działalności mieliśmy szansę skonfrontować naszą strategię produktową z  rzeczywistym zainteresowaniem konsumentów konkretnymi marka-

go segmentu. Stanowi to przysłowiową „kroplę w morzu” wobec oferty rynkowej. Pojedynczy producent posiada z  reguły w  swoim portfolio od kilkunastu do kilkudziesięciu rodzajów ciastek oraz cukierków. Korzystanie z  wyrobów tylko jednego wytwórcy wymusza rotację, a przecież producentów jest wielu. Kolejnym z powodów, dla którego warto zmieniać sma-

mi. Dlatego z optymizmem patrzymy na kolejne etapy rozwoju portfolio ETi w Polsce. Wprowadzone niedawno nowości, jak choćby Wanted Nuts Dark, czyli batony z nugatem i  orzechami w  czekoladzie deserowej, przekąski z lodówki Milk Burger czy nowe produkty spod logo Petito – to pierwszy krok w kierunku poszerzenia naszej oferty słodyczy, których głównym wyróżnikiem jest wysoka jakość składników. Planujemy dalsze intensywne inwestycje w  obszarze artykułów premium i  jeszcze w  tym roku chcemy wejść w nowe segmenty. Jednak dynamicznie inwestujemy nie tylko w nasze portfolio, ale i jego promocję, co widać m.in. w toczących się kampaniach Dare i  Wanted – jest to niezbędny element budowania świadomości marki.

ki słodkości są często zmieniające się gusta klientów. Na stałe w ofercie mogą znaleźć się jeden lub dwa bestsellery, pozostałe pozycje asortymentowe można dowolnie zmieniać i śledzić, jak reagują na nie klienci. Niektóre rodzaje można zostawić na dłużej, a  innymi rotować częściej. Może w ten sposób uda się znaleźć nowy bestseller, który zagości na stałe w sklepie? Jeśli han-

dlowiec nie spróbuje, nigdy się o tym nie dowie. Chcąc zwiększyć popyt, można także zastosować zabieg oferowania kilku rodzajów ciastek lub cukierków w tej samej cenie, dzięki czemu klienci będą mogli sami komponować własną mieszankę swoich ulubionych smaków. Pomocnym przy wprowadzaniu nowości okazuje się także umieszczenie ich w strefie kasy. Każdy detalista wie, że dzięki temu zwiększy się rotację asortymentu widocznego dla każdego wykonującego zakupy. Pomocna okazuje się także sugestia sprzedawcy, zachęcającego do zwrócenia uwagi na nowość w  ofercie placówki. Zabieg ten stosuje się przede wszystkim w  przypadku niewielkich słodyczy impulsowych. Sklep sklepowi jednak nierówny i czasami można przy ladzie ustawić także większe opakowania, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości proponowania klientom nowości. Co na półce, a co przy kasie? Jak duża część asortymentu powinna być sprzedawana w  strefie kasy, a  jak duża

Klaudia Przygocka

Sprzedawczyni P.W. Wika Trląg (woj. kujawsko-pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Słodycze sprzedają się bardzo dobrze. Największe zainteresowanie budzą te czekoladowe, niezależnie czy mówimy tu o batonikach, cukierkach albo ciastkach. Wybory konsumenckie różnią się w  zależności od wieku. Dzieci oraz młodzież decydują się przeważnie na lizaki, gumy oraz wafelki. Z kolei dorośli wybierają zdecydowanie więcej ciastek oraz czekolad. Często klienci pytają także o  nowości pojawiające się na rynku. Wówczas istnieje możliwość sprowadzenia towaru dla konkretnego kupującego. Jeśli widoczne jest szersze zainteresowanie produktem, zostaje on włączony do oferty na stałe.

86 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: NABIAŁ

87 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: SŁoDYCZE Reklama

Joanna Jurkowska Marketing Manager Grupa Otmuchów

V Konferencja i Targi Producentów

Marek Własnych 16-17 X 2019 Spotkania producentów z przedstawicielami sieci handlowych Specjalistyczne konferencje i warsztaty Konkurs na opakowanie „Best Private Label Packaging” www.markiwlasne.pl

Swoje produkty zaprezentuje u nas słynny projektant Karim Rashid!

W najbliższych kilku latach stawiamy na rozwijanie bardzo innowacyjnego asortymentu, który będzie odpowiadał na trendy i potrzeby nabywców w perspektywie globalnej. W obszarze dwóch marek, które mamy w portfolio, niewątpliwie będzie to duży przełom zarówno dla organizacji, jak i dla rynku oraz konsumenta. Jesteśmy obecnie na etapie projektowania i  planowania wdrożeń kilku nowych produktów, które już wkrót-

na półce? Czy istnieje „złoty środek”? Na te pytania muszą znajdować odpowiedzi handlowcy przygotowujący ofertę swojego sklepu. Merchandising regału ze słodyczami najlepiej rozpocząć od podziału na produkty czekoladowe i nieczekoladowe. W pierwszej Historia ciastek Ciastka małe, duże, okrągłe, z  kremem czy z  dziurką od zawsze stanowiły obiekt westchnień wszystkich łakomczuchów. Najwcześniejsze wzmianki o nich pojawiły się w czasach starożytnego Rzymu. Apicius jako pierwszy podaje przepis na ich wykonanie: „grube ciasto z  przedniej mąki pszennej ugotować i  rozwałkować, zostawić do wyschnięcia i  stwardnienia, a następnie pokroić je na kawałki i smażyć tak długo, aż stanie się kruche”. Tak przygotowane ciastka podawano z miodem lub pieprzem. W średniowieczu wypiekano wiele innych rodzajów, włączając ciastka kruche, pierniki i pierwsze ciasteczka typu meringue (bezy). W  XVI w. nastała moda na pieczenie ciasteczek i małych naleśników. W XIX w., w czasach Rewolucji Przemysło-

88 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

ce pojawią się na sklepowych półkach. Jeden z produktów, który wprowadzamy pod marką FreeYu już w  październiku, został stworzony we współpracy z  Marcinem Gortatem, który od czerwca tego roku jest naszym partnerem. W  portfolio marki Odra również pojawi się kilka nowości, przede wszystkim chcemy zaskoczyć konsumentów nową odsłoną oryginalnej Chałwy w  limitowanych smakach. W kolejnym roku czeka nas wprowadzenie na rynek kilku produktów, które są innowacyjne na skalę globalną i odpowiadają między innymi na takie trendy jak eko świadomość czy też wygoda konsumpcji oraz customizacja.

z tych grup dominują batoniki i praliny, z kolei w drugiej znajdziemy gumy, żelki, cukierki, lizaki oraz pianki. Ze względu na fakt, że w przypadku części przekąsek czekolada stanowi tylko dodatek – głównie ciastka i  wafelki – można uznać je za część mieszaną i  przewej, zwiększyła się zdolność piekarzy do wyrobu szerszej gamy ciastek słodkich i  słonych. Spowodowane było to po części spadkiem cen cukru i mąki oraz pojawieniem się sody oczyszczonej. Powstały fabryki ciastek. Mimo różnorodności smaków i  kształtów podstawowe składniki nie uległy zmianie. Były to: mąką pszenna z mniejszą ilością protein niż mąka do wypieku chleba, cukier i  tłuszcz – masło lub olej. W  dzisiejszych czasach ciastka to smakołyk, którym delektują się ludzie na całym świecie. W  Wielkiej Brytanii znane są jako „biscuits”, co nie jest bez znaczenia, gdyż słowo to pochodzi od łacińskiego słowa „panis biscouts” oznaczającego „chleb podwójnie pieczony”. Dokładnie w taki sposób pieczono pierwsze ciastka. Źródło: Polbisco


Kategorie asortymentowe: NABIAŁ

89 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Kategorie asortymentowe: SŁoDYCZE

Małgorzata Wieczorek Confectionery Category Specialist Nestlé Istotnymi elementami w zorganizowaniu strefy przykasowej jest odpowiednia ekspozycja, poprawny mix wariantów oraz zapewnienie top marek w  asortymencie. Ekspozycja jest szczególnie istotna, ponieważ 55% zakupów słodyczy impulsowych jest nieplanowana.

dzielić nią wyraźnie różniące się od siebie pozostałe dwie kategorie. Ekspozycja słodkości charakteryzuje się tym, że dzieli się na znajdującą się na regale na sali sprzedaży oraz umiejscowioną w strefie kasy. Przy planowaniu ułożenia produktów na regałowych półkach najczęściej stosuje się ustawienie kategoriami – osobno batoniki, wafelki, czekolady, ciastka, żelki, cukierki czy lizaki. Regułą jest, że na wysokości wzroku i  ręki klienta powinny znajdować się słodycze impulsowe. Wobec tego ciastka, paluszki lub słodkości w większych opakowaniach trafiają na niższe miejsca. Górna półka przeznaczona jest z  kolei na bombonierki, których rotacja w  dużej mierze związana jest z  sezonowością, ale ze względu na inne nieformalne okazje – jak spotkania z  rodziną i  znajomymi – powinny cały rok znajdować się w ofercie. Inną strategię należy przyjąć w  strefie kasy. Ekspozycja

To znaczy, że klient nie kupi produktu, jeśli nie zauważy go podczas zakupów. Warto też zwrócić uwagę na organizacje produktów. W strefie powinny znaleźć się tylko produkty impulsowe i powinny być ułożone wedle marki, aby klient nie miał szansy się pogubić. Kolejną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę to mix produktów. Według danych z Nielsena na II kwartał 2019 roku batony odpowiadają za 50% sprzedaży całej kategorii, a  wafle oblewane za 37%. Dobierając asortyment, warto pamiętać o  przestrzeganiu tych proporcji. Finalnie, na ekspozycji powinny pojawić się najbardziej popularne marki. Przy zakupie impulsowym klient nie ma zbyt dużo czasu na podjęcie decyzji i  chętnie sięga po to, co znane. Nie należy jednak całkiem pomijać nowości, ponieważ są one istotnym czynnikiem wzrostu kategorii.

w tym miejscu jest szczególnie ważna, ponieważ klient spędza w  tej części obiektu najwięcej czasu. Nie można doprowadzić do nadmiernego bałaganu generowanego przez dużą liczbę pozycji asortymentowych umieszczonych na niewielkiej przestrzeni. Najlepiej jest skupić się na niewielkich przekąskach, dzięki temu możliwe będzie umieszczenie dużej liczby sztuk, co z  kolei pozwoli uniknąć częstego uzupełniania braków. Sukces gwarantuje także ograniczenie się do popularnych marek. Widząc znajome logo klient od razu wie, z czym ma do czynienia. Pozwoli mu to szybko wybrać przysmak. Wybór znanych marek pozwala także wykorzystać materiały POS, jak m.in. ekspozytory z lizakami (popularne „jeżyki”) i displaye z gumami. Chcąc zwiększyć popyt na niektóre pozycje asortymentowe, można stosować zasadę cross-merchandisingu. Ustawianie obok siebie na półkach

90 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

produktów komplementarnych pozwoli również usprawnić proces zakupowy klientom. Wobec tego przy regale z kawą i herbatą warto postawić ciastka. Przy produktach śniadaniowych można rozmieścić batoniki müsli i  ciasteczka wielozbożowe lub pełnoziarniste. Natomiast w  niedużej odległości od stoiska monopolowego z  alkoholami mocnymi powinny znaleźć się bombonierki. Sezon na słodkie Sprzedażą wielu kategorii asortymentowych steruje sezonowość. Nie inaczej jest w  przypadku słodkich przekąsek. Wraz z  nastaniem września dzieci wracają do szkoły, a  w  dużych miastach pojawia się na coraz więcej studentów. Spada także temperatura za oknami. Mija czas największej sprzedaży lodów, a  wzrasta popyt na niemrożone przysmaki. Koniec wakacyjnej beztroski powoduje, że na znaczeniu zyskują produkty, które najmłodsi klienci mogą włożyć do plecaka. Warto zawczasu dokonać przeglądu oferowanych produktów, szczególnie w strefie kasy – tak by ułatwić wybór kupującym. Powroty do szkoły to nie jedyny moment, w którym wzrasta sprzedaż słodkości. Podobnie sytuacja wygląda w  przypadku świąt oraz popularniejszych imienin. Właśnie wtedy klienci poszukują przede wszystkim bombonierek. Przy okazji Walentynek, Wielkanocy, Bożego Narodzenia, Dni Babci, Dziadka, Matki czy Ojca można na ladzie w strefie kasy zaprezentować ofertę bombonierek. Na pewno zwiększy to rotację i  pozwoli przypomnieć o  zakupie zabieganym klientom. ▼ Patryk Łusiewicz


Kategorie asortymentowe: SŁoDYCZE

91 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Czym karmić kota seniora? Wiek senioralny rozpoczyna się u kotów po siódmym roku życia. Wówczas zwierzę staje się wyraźnie mniej aktywne, dzięki czemu musi zmienić się jego dieta, by uniknąć rozwoju nadwagi. Wraz z wiekiem zwiększa się także ryzyko wystąpienia chorób. Starsze koty mają mniejszy apetyt ze względu na pogarszającą się kondycję zmysłów węchu i smaku oraz problemy z uzębieniem. Większe zmiany u kotów występują także po przekroczeniu dziesiątego roku życia. Wówczas spada masa mięśniowa zwierzęcia. Należy więc podawać karmy o wysokim indeksie kalorycznym, które jednak nie będą ciężkostrawne, ponieważ zdolności metaboliczne kota ulegają pogorszeniu. Karmy dla kocich seniorów powinny zawierać takie składniki jak luteina, beta-karoten oraz witaminy, co ma opóźniać proces starczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia chorób nerek, pożywienie musi charakteryzować się zmniejszonym poziomem fosforanów. Składniki odżywcze zawarte w odpowiednio zbilansowanej diecie powinny również pomóc w zachowaniu odpowiedniej kondycji stawów.

Karmy uzupełniające dla kotów

Warzywa w psiej diecie

Na rynku występują dwa rodzaje karm – pełnoporcjowa oraz uzupełniająca. Pierwsza z nich charakteryzuje się zbilansowaną porcją niezbędnych składników odżywczych. Natomiast karmy uzupełniające zawierają dużą ilość określonych składników, przez co nie mogą stanowić podstawy diety kota i stosuje się je jako przekąskę lub dodatek do diety. Przyjmuje się, że dawka kalorii z karmy uzupełniającej nie powinna przekroczyć 10% dziennego zapotrzebowania na energię. W przypadku kocich karm pożywienie tego typu przyjmuje przeważnie formę fileta w galaretce. Do grupy pokarmów uzupełniających należą przede wszystkim: przekąski, suplementy (charakteryzujące się podwyższoną ilością witamin w składzie), gryzaki (przede wszystkim dla psów) oraz przekąski funkcjonalne. Te ostatnie dzięki swojemu składowi, kształtowi lub teksturze wpływają pozytywnie na zdrowie zwierzęcia – wśród nich dominują przekąski stomatologiczne, zapobiegające odkładaniu się kamienia nazębnego i przeciwdziałające rozwojowi bakterii.

W karmach dla psów, ze względu na wszystkożerność tych zwierząt występuje więcej produktów pochodzenia roślinnego, niż w pożywieniu dla kotów. Obok mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego główne składniki karm dla psów stanowią zboża oraz warzywa (rzadziej owoce). Dzięki obecności warzyw łatwiej osiąga się uczucie sytości u zwierzęcia. Pozwala to zapobiegać wystąpieniu nadwagi oraz polepsza pracę układu pokarmowego. Jednym z najpopularniejszych dodatków do karm pełnoporcjowych jest marchew. Zawarte w marchwi antyoksydanty niwelują obecność wolnych rodników w organizmie czworonoga. Ponadto warzywo to jest dobrym źródłem witaminy A oraz C. Zbawienny wpływ na psi organizm mają także buraki. Dzięki potasowi, magnezowi, żelazu oraz kobaltowi wzmacnia się układ immunologiczny oraz pokarmowy. Popularnym dodatkiem do karm pozostają także seler oraz pietruszka – zawierają one kompleks witamin ułatwiających trawienie. Warzywa, niezależnie od rodzaju, stymulują wydzielanie enzymów trawiennych – ich konsystencja pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego.

92 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Karma dla zwierząt

93 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Produkty śniadaniowe

▼ Merchandising produktów śniadaniowych – str. 95 ▼ Jak dobrze zacząć dzień od… – str. 100 ▼ Śniadanie na szybko – str. 110 ▼ Recepta na śniadanie – str. 117

94 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

BOGACTWO Z NATURY

Jacek Ratajczak

Merchandising produktów śniadaniowych W typowym sklepie spożywczym w przypadku kategorii produktów śniadaniowych mamy do czynienia z sumą działań merchandisingowych, będących odzwierciedleniem zabiegów w obszarze kilku wiodących grup produktów, składających się na ofertę dobrze zbilansowanego posiłku o tej porze dnia. Czy to zadanie łatwe, czy trudne? Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy właściciel sklepu, bo asortyment śniadaniowy generuje całkiem niezły obrót, stąd warto odpowiednio przygotować stoiska mu dedykowane. Czas zakupów i… czar świeżego pieczywa Produkty śniadaniowe, jak sama nazwa wskazuje spożywane są w początkowej fazie dnia, z reguły tuż po przebudzeniu się. Część konsumentów, zwłaszcza te osoby, które nie muszą spieszyć się do pracy, stawia na wizyty w  sklepie wczesnym rankiem, by zaopatrzyć się w  świeży asortyment. Głównie preferowane jest pieczywo (którego trwałość i tak jest ograniczona), bo w tej postaci po prostu najlepiej smakuje. Dodajmy do tego kuszący zapach ciepłego chleba, bułek czy rogalików roznoszący się wokół stoiska z pieczywem i zbyt mamy zapewniony. Handlowiec powinien zadbać, aby dostawy pieczywa były na czas, w  ilościach dostosowanych do zapotrzebowania jego klientów. Zróżnicowana oferta jest tu mile widziana, oparta z reguły na lokalnych piekarniach. Dodatkowym wsparciem może być poszerzenie asortymentu np. o  drożdżówki – równie chętnie spożywane na śniadanie, warto je zatem ulokować w pobliżu pieczywa. Odnośnie samego stoiska z pieczywem, to regały piekarnicze powinny być zaprojektowane indywidualnie jako odrębny koncept w  całym sklepie. Takie podejście podkreśli specyfikę tego miejsca. Błędem jest brak cen, bo właściciele sklepów uważają, że klienci i tak je znają (przecież kupują codziennie), poza tym cenówki, nawet jeśli już są, to często są wypisywane ręcz-

95 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

nie, co jest mało profesjonalne i wówczas muszą być odpowiednio duże. Najważniejsze obok jakości pieczywa jest utrzymanie ładu i  porządku na regałach z  tym asortymentem, personel co jakiś czas musi kontrolować, czy nie doszło do mieszania produktów ze sobą. W  godzinach porannego szczytu, gdy wiele osób szybko kupuje pieczywo, często dochodzi do takiej sytuacji. Ważne jest wówczas błyskawiczne przywrócenie porządku, czyli estetyczne uło-

żenie bochenków w przezroczystych szufladach, pieczywo musi bowiem cały czas przyciągać wzrok klienta. Personel musi też zadbać o  stałą obecność jednorazowych torebek foliowych czy rękawiczek do sięgania po pieczywo (w  przyszłości pewnie z  uwagi na ochronę środowiska zastąpią je opakowania papierowe pojawiające się już w  wielu sklepach). Powinien także usuwać pieczywo z  widocznymi wadami (zgniecione, popękane, pokruszone).

Ważnym atutem sklepu obok komplementarnej oferty, na którą składają się pieczywo świeże dostarczane z piekarni czy pieczywo chrupkie, które ma swych stałych zwolenników, jest też tzw. mini-piekarnia do własnego odpieku. Rzadko który klient potrafi się oprzeć zakupowi gorącego pieczywa. Dobór asortymentu poza pieczywem Pieczywo to fundament śniadania, jednak na pełnowarto-

OKIEM EKSPERTA Katarzyna Gańko · Brand Manager · HERBAPOL-LUBLIN Na całym świecie, również w Polsce, rośnie popularność zdrowego stylu życia. Coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na to, co jemy i pijemy, ale także na pochodzenie produktów, które trafiają do naszego jadłospisu. Nie dziwi więc, że częściej sięgamy po napary ziołowe, i to niezależnie od pory dnia. Herbatki ziołowe z linii Zielnik Polski marki Herbapol posiada siedemnaście wariantów ziół, które wspierają funkcjonowanie organizmu. Co ważne, wszystkie zioła pozyskujemy wyłącznie od sprawdzonych dostawców, a  następnie badamy we własnych laboratoriach. Dzięki temu mamy pewność, że dostarczamy konsumentom produkt wysokiej jakości, który posiada deklarowane na opakowaniu właściwości. Do śniadania polecam zwłaszcza Dziurawiec, który pozytywnie wpływa na nastrój i samopoczucie.

Dorota Liszka · Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej · Grupa Maspex Przetwory owocowe to bardzo popularny dodatek i składnik w śniadaniowym menu. Właśnie dlatego Łowicz oferuje szereg produktów dopasowanych do potrzeb konsumentów – od konfitur, powideł, przez szeroki wybór dżemów, po wyjątkowe Czekodżemy, stanowiące połączenie owoców z belgijską czekoladą mleczną. Łowicz to także produkty 100% z owoców, w tym także 100% z owoców prozdrowotne oraz Extra Gładkie – przygotowywane specjalnie z myślą o najmłodszych. Najpopularniejsze smaki to te klasyczne, jak kultowy dżem truskawkowy niskosłodzony Łowicz, jednak konsumenci niezwykle chętnie sięgają w tej kategorii po nowości i sezonowe smaki. Właśnie dlatego Łowicz oferuje im cyklicznie limitowane edycje, łączące nieoczywiste składniki – zawsze spotykają się one z dużym zainteresowaniem. Marka poszerza też swoją standardową ofertę – wprowadzone w ubiegłym roku do sprzedaży Czekodżemy to uniwersalne produkty, które sprawdzają się zarówno do śniadań, jak i wykwintnych deserów. LA LORRAINE BAKERY GROUP Polscy konsumenci w porze śniadania najchętniej sięgają po chleby: pszenne, razowe, mieszane. Zaraz po nich są bułki, w których królują klasyczne pszenne kajzerki. Z naszych obserwacji wynika, że ta tendencja na przestrzeni ostatnich lat zmienia się na korzyść produktów wieloziarnistych, żytnich i mieszanych. Dużą rolę w zmianach naszych przyzwyczajeń co do gatunku i rodzaju spożywanego pieczywa odgrywają media społecznościowe, telewizja, w których pojawiają się kampanie promujące różnego rodzaju dodatki spożywcze, np. promocja spożywania większej ilości błonnika czy zastosowanie mąk z  pradawnych zbóż. Takie działania odzwierciedlają potrzeby konsumentów i znajdują swoje odzwierciedlenie na półkach z  pieczywem. Konsumenci są dziś zdecydowanie bardziej otwarci na nowe smaki, eksperymenty kulinarne, a także wpływy różnych kultur, które obserwują w internecie czy podróży.

96 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

97 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

ściowy posiłek składa się wiele innych produktów. Tłuszcze, wędliny, szeroko rozumiany nabiał, warzywa, owoce – oferta śniadaniowa może zająć sporą część sklepu. Do jego właściciela należy przekonanie klienta, aby to właśnie w jego sklepie zrealizował poranne zakupy. Jak to osiągnąć? Należy zwrócić szczególną uwagę na te kategorie śniadaniowe, które są magnesem przyciągającym okolicznych klientów. Dla jednej lokalizacji może to być nabiał z  pobliskiej spółdzielni mleczarskiej, dla drugiej – wędlina z prywatnej masarni, dla trzeciej – świeże warzywa i  owoce od zaprzyjaźnionych rolników. Warto wykorzystać takie atuty, im ich więcej, tym lepiej, tym więcej klientów mamy szansę pozyskać, bo szeptana reklama czyni w tym przypadku cuda. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli już wyrobimy sobie renomę, to cały czas należy dbać o utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów i  zabezpieczyć stałe ich dostawy. Klienta łatwo dziś bowiem stracić, jest kapryśny. Braki towarowe czy

obniżenie jakości zrzuci wyłącznie na barki handlowca, rzadko producenta. Z drugiej strony każdy klient doceni wszelką inicjatywę handlowca, ponieważ lubi nowinki, więc śmiało można wprowadzać nowe pomysły odnośnie poszerzania asortymentu. Także w  produktach

Menu śniadaniowe jest złożone z kilkudziesięciu produktów i może być zmieniane w ciągu roku.

śniadaniowych jest tu szerokie pole do popisu – dowodem liczne mody na zdrową żywność, wszelkie produkty bio, eko itp. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć obecność tych produktów w przestrzeni sklepowej, czasem opowiedzieć klientowi o  ich zaletach, skusić korzystną promocją. W  merchandisingu bardzo wyraźnie widać modę na tworzenie stref tematycz-

nych współpracujących ze sobą kategorii produktowych. Pomysłem na podkręcenie sprzedaży oferowanego asortymentu może być zaproponowanie klientom bloku grupującego ofertę śniadaniową. Zgromadzone w jednym obszarze uzupełniające się produkty śniadaniowe pozwolą klientowi szybciej podjąć decyzję, dla właściciela zaś mogą stanowić szansę na zwiększenie rotacji produktów, które w innych lokalizacjach sprzedawały się gorzej, bo konsument nie kojarzył ich ze śniadaniem. Warunkiem niezbędnym jest to, aby klient miał wszystkie produkty śniadaniowe proponowane w takim wariancie w zasięgu wzroku. Zachęty zakupowe Pomysłem na zwiększenie porannych zakupów może być także przygotowanie specjalnej oferty cenowej dla konstruowanego codziennie w  sklepie tzw. koszyka śniadaniowego. W  skład takiego koszyka muszą oczywiście wchodzić produkty, które są lub mogą być kupowane w  danym sklepie. Ceny w  tym przypadku mogą

Honorata Suska

Sprzedawczyni Sklep spożywczo-przemysłowy Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Zadowalająca sprzedaż dżemów notowana jest niezależnie od pory roku. Trzy najpopularniejsze smaki to w kolejności wiśnia, truskawka oraz czarna porzeczka. Dżem jagodowy ze względu na nieco wyższą cenę cieszy się mniejszym zainteresowaniem. Powidła i marmolady to produkty zdecydowanie bardziej sezonowe. Marmolada – głównie różna – wybierana jest przy okazji wypieku pączków. Z  kolei zwiększony popyt na powidła śliwkowe uwidacznia się w okresie świątecznym oraz przy wypieku rogalików na 11 listopada.

98 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

99 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Joanna Rycharska

Właścicielka P.P.H.U. Kapi Ludzisko (woj. kujawsko-pomorskie)

być ruchome, wybrany produkt dnia może być np. oferowany w o  wiele niższej cenie przy zakupach kilku innych. Zmieniając codziennie „tańszy” produkt, dajemy też klientom powód do robienia częstszych porannych zakupów. Dla stałych, zwłaszcza starszych klientów możemy przygotowywać ich ulubione zestawy śniadaniowe, możemy wcześniej przyjmować zamówienia i  je realizować następnego dnia. W  dobie szybko starzejącego się społeczeństwa tego rodzaju praktyki będą w przyszłości codziennością współczesnych placówek handlowych. Idąc krok dalej, także schorowanym, blisko mieszkającym klientom można już dziś dostarczać zakupy wprost do domu. Wymaga to oczywiście zaangażowanego, sprawnego personelu, bowiem sklep musi cały czas normalnie funkcjonować. Zmienność i regionalizm w asortymencie śniadaniowym Menu śniadaniowe jest złożone z  kilkudziesięciu pro-

fot. Patryk Łusiewicz

Kawa sprzedaje się bardzo dobrze. Duża w tym zasługa przede wszystkim wariantów sypanych, które notują znacznie lepszą rotację, aniżeli kawy rozpuszczalne, zbożowe czy cappuccino. Klienci często wybierają także jednorazowe saszetki 2w1 i 3w1. Spośród herbat kupujący z reguły decydują się na ekspresową, czarną. Z kolei kakao wybierane jest zdecydowanie rzadziej. Popyt w tej kategorii generowany jest po równo – kupowane są zarówno warianty klasyczne, jak i dla dzieci.

duktów i może być zmieniane w  ciągu roku. Pory roku mają bowiem wpływ na dobór menu. Przykładowo inaczej wygląda ono np. wiosennym czasem, gdy klientów nachodzi ochota na określone potrawy i  często równocześnie starają się pozbyć nadmiaru kilogramów zgromadzonych zimową porą. Według medycyny chińskiej nasz organizm wysyła nam w ten sposób znaki, że potrzebuje odciążenia po ciężkostrawnym menu zimowym. Dodatkowo wówczas pojawiają się pierwsze kolorowe, pachnące wiosną warzywa. Warto więc uatrakcyjnić nasze śniadania i  sięgnąć po nowalijki. Czy jest coś lepszego, niż pyszny twarożek ze szczypiorkiem, albo lekka, pełna witamin sałatka? Dopełnieniem zmiennego menu śniadaniowego jest dobrze dobrana oferta produktów regionalnych, bez których wielu konsumentów nie wyobraża sobie kompletnego posiłku. Warto zarezerwować dla nich miejsce w ofercie naszego sklepu, to „pewniaki” gwarantujące przyzwoity zysk. Mogą to być np. lokalne sery, wędliny

100 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

z pobliskiej prywatnej masarni przypominające smakiem te z  dzieciństwa, pyszne dżemy. Postawienie na regionalne przysmaki to obecnie trend w  żywieniu, który ma za sobą coraz więcej zwolenników, którym już „przejadła się” oferta globalnych koncernów i szukają produktów niszowych, za które gotowi są ekstra zapłacić. Osobny regał z  takimi produktami może stać się szansą na odróżnienie się od konkurencji i  poszerzenie grona klientów.

Paula Wendland

Jak dobrze zacząć dzień od…

Dyskusja na temat wyższości napoju z palonych


RYNEK POD LUPĄ

ziaren kawowca nad naparem przyrządzanym z liści i  pąków roślin należących do rodzaju kamelia jest niczym niekończąca się opowieść. Koneserzy obu napojów toczą odwieczną batalię na argumenty o  zaletach filiżanki „małej czarnej” lub „bursztynowego naparu” jako bazy porannego posiłku. Opozycję stanowią zwolennicy owocowo-warzywnych, mlecznych, zbożowych lub ziołowych pozycji w  porannym jadłospisie. Zabawa w kolory Spośród asortymentu klasycznych herbat możemy wybierać pomiędzy tradycyjnym czarnym suszem w  wielu odmianach, jak i  szlachetnym zielonym oraz białym wariantem. Czarna herbata to jeden z  ulubionych naparów Polaków, często postrzegany jako niezbędny składnik codziennej diety. Natomiast ze względu na korzystne działanie na funkcjonowanie organizmu modne staje się spożywanie zielonej herbaty. Nie podlega ona, tak jak jej czarna alternatywa, proceHerbata ekspresowa (w torebkach) – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Lipton Saga Minutka Dilmah Tetley Irving Loyd Tea Golden Assam Teekanne Astra

30,95% 13,71% 7,65% 6,72% 6,00% 3,27% 2,90% 2,49% 2,37% 2,32%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2018 – grudzień 2018

101 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

sowi fermentacji albo podlega mu bardzo krótko, dzięki czemu zachowuje większość chemicznych właściwości świeżych liści, z których została przygotowana. Z  kolei herbata biała jest uważana za najszlachetniejszą. Susz powstaje z  młodych pędów liści, zbieranych zanim dotkną ich pierwsze promienie słońca. Dzięki temu napar ma delikatny kolor oraz łagodny, słodkawy smak, ceniony przez jej wielbicieli. Najrzadziej spotykanym rodzajem tego popularnego napoju jest żółta odmiana, zwana rów-

nież cesarską. Wczesną wiosną zbierane są młode liście drzewa herbacianego wraz z nierozwiniętymi pączkami. Następnie poddaje się je kilkakrotnie procesowi ogrzewania, potem studzenia, a na koniec suszenia. Ten długi proceder wpływa na jej stosunkowo wysoką cenę. Ofertę uzupełniają znane ze swych właściwości leczniczych herbaty czerwone oraz niebieskie (Oolong). W  ofercie handlowej znajdziemy również propozycje naparów nie tylko z  drzewa herbacia-

nego, ale innych roślin. Rooibos – nazywana powszechnie herbatą, okazuje się nią nie być, ponieważ bazę stanowi susz z liści południowoafrykańskiego czerwonokrzewu. Uwagę osób poszukujących ciekawych smaków i aromatów przyciąga Yerba Mate nazywana argentyńskim zielonym złotem, przyrządzana z  ostrokrzewu paragwajskiego. Jej dodatkowy urok tkwi w oryginalnym rytuale parzenia i picia, który pozwala poznać tajemnice krajów Ameryki Południowej.

OKIEM EKSPERTA Ewa Jakuć · Brand Manager · Danone Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi w temacie odżywiania i zwracają uwagę na to co kupują, w szczególności swoim dzieciom. Coraz częściej sięgają po produkty z prostym składem, a rodzice chętnie wybierają również po produkty ekologiczne. Dlatego wprowadzamy Danonki BIO - mleczną przekąskę dla dzieci o prostym składzie w dwóch wariantach smakowych: malina i gruszka. Nasza nowość zrobiona jest tylko z 4 składników - mleka, owoców i dodatku cukru trzcinowego pochodzących z ekologicznych upraw i hodowli oraz tylko naturalnych aromatów. Danonki BIO zamknięte są w wygodnej saszetce i mogą być przechowywane do 6h poza lodówką, dzięki czemu można je wrzucić do plecaka dziecka i cieszyć się ich smakiem również poza domem. Piotr Pilarski · Trade Marketing Manager · Indykpol S.A. Śniadanie – zarówno pierwsze, jak i drugie – to najważniejszy posiłek, który dostarcza nam energii na cały dzień. Planując śniadaniowe menu powinniśmy pamiętać, aby było zdrowe, odżywcze, bogate w białko i witaminy. Świadomość konsumentów na temat zdrowego odżywiania stale rośnie, co przekłada się na zainteresowanie produktami bez konserwantów. Indykpol, podobnie jak inni producenci, stawia na rozwój oferty z przetworami wysokiej jakości, z „czystymi” etykietami. Doskonałym przykładem jest linia Samo dobro z produktami bez dodatku konserwantów, o wysokiej mięsności i krótką listą składników. To produkty wyłącznie z mięsa indyczego, które zawiera pełnowartościowe białko, jest niskokaloryczne i polecane przez dietetyków – zatem idealne jako składnik zdrowego i pożywnego śniadania.

Marcin Bałanda · Dyrektor Spółki ds. PR i Komunikacj · Sokołów Sokołów ma szeroki asortyment wędlin w wielu gramaturach, które odpowiadają różnorodnym potrzebom dietetycznym i upodobaniom smakowym. Przy przygotowaniu porannego posiłku liczy się czas – dlatego z myślą o wygodzie konsumentów, proponujemy duży wybór wędlin plastrowanych. Sztandarowymi propozycjami są Szynka Włoska, Szynka Basiuni, Szynka konserwowa, Salami, czy wędliny bez konserwantów z linii Naturrino. W śniadaniowym menu niezwykle popularne są parówki. W naszej ofercie są m.in. parówki Stówki (100% mięsa z szynki wieprzowej), parówki z szynki czy parówki dla dzieci Sokoliki. Przygotowując śniadanie, często sięgamy też po boczek – który idealnie pasuje do jajecznicy, a z plastrów boczku surowego wędzonego szybko przygotujemy chrupiące chipsy.

102 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

103 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Torebka z kamelią Zdecydowana większość amatorów herbacianego naparu preferuje szybkie i  wygodne rozwiązanie, czyli susz w  torebkach, wciąż jednak pozostaje żywa sztuka parzenia herbaty sypanej. Herbaty ekspresowe oferowane na rynku umieszczane są w  saszetkach o  różnych kształtach, m.in. prostokątnych, kwadrato-

wych, okrągłych. Wiele z nich jest wzbogaconych o  przydatne zawieszki, pozwalające wyjąć torebkę bez użycia łyżeczki. Wśród najczęściej wykorzystywanych rozwiązań przeważają prostokątne woreczki na sznurku. Uznanie zdobyły również piramidki, których kształt pozwala na swobodny przepływ wody, dzięki czemu herbata nabiera właściwego aromatu.

Herbaty sypane wciąż jeszcze odgrywają duże znaczenie na polskim rynku. Z jednej strony sięgają po nią osoby wierne ugruntowanym przez lata przyzwyczajeniom, z drugiej strony miłośnicy sztuki parzenia herbaty według tradycyjnych metod i  zwolennicy idei „slow food”. Bez względu na rodzaj, herbatę w  torebkach klient częściej kojarzy z  codziennością i  zaspo-

OKIEM EKSPERTA Aleksandra Szemik-Duda · Category Manager · Zakłady Tłuszczowe Bielmar Zmiana stylu życia i preferencji współczesnych konsumentów jest źródłem pojawienia się na rynku wielu różnych produktów, w tym m.in. produktów do smarowania pieczywa. Trend ten wynika głównie z troski o zdrowie, poszukiwania produktów żywnościowych, którym przypisuje się korzystny wpływ na kondycję, a także z poszukiwania nowych doznań sensorycznych. Z. T. Bielmar odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów, posiada w swojej ofercie zarówno produkty wpisujące się w trend troski o zdrowie, m.in. Śniadaniową WEGE – odpowiadającą na dynamicznie rozwijający się trend wege – produkt posiada certyfikat gwarantujący 100% roślinności; Śniadaniową ENERGY – wzbogaconą witaminami z grupy B, które odpowiadają za prawidłowy metabolizm energetyczny czy Śniadaniową ODPORNOŚĆ – wzbogaconą witaminami i minerałami, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego; jak i trend poszukiwania nowych doznań smakowych – nowość – 3 produkty marki Słoneczna – smaki Grecji, Włoch i Hiszpanii – każda wzbogacona naturalnymi aromatami podkreślającymi charakterystyczne smaki z tych krajów. Rafał Walendzik · Managing Director · Kraft Heinz Poland Pudliszki to jedna z najbardziej cenionych przez Polaków marek spożywczych o prawie 100-letniej tradycji. W naszym asortymencie konsumenci mogą znaleźć wiele produktów obiadowych i śniadaniowych. PEŁEN POMIDOROWEGO SMAKU* ketchup Pudliszki, który idealnie nadaje się do kanapek, NAJSMACZNIEJSZE* dania gotowe oraz koncentrat nr 1 w Polsce**. NOWOŚCIĄ w portfolio Pudliszki jest gęsty i kremowy MAJONEZ, który wzbogaci smak każdego śniadania. Przygotowany z jaj od kur z wolnego wybiegu, nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów. Jego atrakcyjne opakowanie wyróżnia się na półce, a etykieta chroni przed działaniem promieniowania UV. To wszystko sprawia, że jego smak nie jest kwestią przypadku. * badanie konsumenckie 2019,** wartościowo Nielsen MAT Lipiec’19

Magdalena Słomczewska-Klimiuk · Product Portfolio Manager · ETi w Polsce Niewątpliwie rośnie popularność produktów w formacie to go. Żyjemy coraz szybciej, szukamy więc produktów dopasowanych do naszego tempa – takich, po które możemy wygodnie sięgnąć w drodze, w przerwie w pracy czy spakować swoim pociechom do szkoły. W ofercie ETi mamy artykuły, które odpowiadają na tę właśnie potrzebę konsumentów. Z pewnością wpisuje się w nią linia ciastek Adicto Go!, czyli puszyste biszkopty z kremem czekoladowym lub cytrynowym. Te pojedyncze babeczki idealnie sprawdzą się jako przekąska do zjedzenia w biegu czy spakowania do torby. Również produkty marki Milk Burger charakteryzują się wygodnym opakowaniem, które pozwala cieszyć się słodkością w  drodze. Mleczny Burger to połączenie najlepszych składników: delikatnego kremu z dużą ilością mleka w puszystym ciasteczku, dostępne w dwóch wersjach: z mlekiem i miodem oraz z mlekiem i kakao.

104 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

kajaniem podstawowych potrzeb, zaś liściasta przywodzi na myśl ceremonię zaparzania naparu, chwile odpoczynku, spotkania towarzyskie. Emocje związane z postrzeganiem herbaty sypanej skłaniają do sięgania po produkty z segmentu premium. Odkrywamy zioła Interesującym trendem zmieniającym ofertę szeroko rozumianej półki z  herbatą jest rosnące zainteresowanie konsumentów korzystnymi dla funkcjonowania organizmu właściwościami ziół. Wielu z  nich wprowadza napary z  pojedynczych roślin lub specjalnie skomponowane mieszanki do codziennego jadłospisu, czerpiąc wiedzę z książek, czasopism, blogów i  specjalistycznych kursów. W  odpowiedzi na coraz szersze grono świadomych klientów, w  zróżnicowany asortyment herbat ziołowych możemy zaopatrzyć się już nie tylko w  zielarniach i  sklepach ze zdrową żywnością. Na półkach w tradycyjnych i nowoczesnych placówkach znajdziemy nie tylko dobrze znaną miętę, melisę, pokrzywę, lipę, koper włoski i rumianek, ale również szeroki wachlarz ziołowych mieszanek skomponowanych pod kątem konkretnych dolegliwości, takich jak np. chrypka, wysoki poziom cholesterolu, problemy ze snem, kłopoty z sercem, zaparcia. Budzącym zainteresowanie konsumentów i  bogatym w  różnorodne warianty asortymentem są herbaty owocowe, np. malinowa, imbirowa z  pomarańczą i  pigwą, żurawinowa. W  mieszankach często tworzy się również kompozycje łączące właściwości ziół i owoców. Nowością na rynku są herbaty owocowo-ziołowe, które

NAGRODA GŁÓWNA

WIELKA LOTERIA

KULTOWY

FIAT

500weekendów

Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanemkubków

Stylowe kubeczki marki Rosenthal

Kup produkty Mokate za minimum 10 zł, zachowaj paragon* i zagraj na www.loteriamokate.pl PROMOCJA TRWA: 01.09.2019 - 31.10.2019 Szczegóły loterii i regulamin dostępne na www.loteriamokate.pl Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat, organizatorem jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. *Lista produktów objętych promocją znajduje się w regulaminie loterii oraz na www.loteriamokate.pl Zakup produktów za minimum 10 zł musi być na jednym paragonie.

105 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

wystarczy zalać zimną wodą, aby wydobyć z nich bogactwo smaku i aromatu. Dlaczego kawa? Zdecydowanie najchętniej pijamy kawy mielone oraz rozpuszczalne z dodatkiem mleka, słodzone lub po prostu czarne. Znaczącą sprzedaż notuje również segment miksów czyli porcjowanych saszetek lub paluszków z  kawą, cukrem czy mlekiem oraz cappuccino. Otwartość na innowacje sprawia, że producenci chętnie poszerzają paletę kawy w  kapsułkach do ekspresów. Kupują je zwłaszcza ludzie młodzi, którzy cenią sobie wygodę i  czas przygotowania ulubionych napojów. W  przypadku kaw w kapsułkach najwięk-

szym zainteresowaniem cieszą się kawy białe, jak latte i cappuccino. Konsumenci chętnie próbują też kaw smakowych, np. latte waniliowego, karmelowego. Wzrasta zainteresowanie klientów kawą w  ziarnach, a  zwłaszcza produktami premium. Coraz częściej nieobce są nazwy najlepszych kaw świata, takich jak np. indonezyjska Kopi Luwak czy jamajska Blue Mountain. Na ich bardzo wysoką cenę wpływa przede wszystkim wysoka jakość, ale swój udział ma również pięknie opowiedziana historia, która sprawia, że koneserzy są gotowi zapłacić dużo więcej. U  źródeł popularności segmentu premium leży rosnąca znajomość szerokiego wachlarza kaw i  spo-

Ewa Pikuła

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż płatków śniadaniowych i zbożowych w sklepach małoformatowych do 300 m2

Kawa naturalna (mielona/ziarnista) – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Kronung - Jacobs Family - Tchibo Lavazza Finezja - Prima Woseba Premium - MK Cafe Exclusive - Tchibo Gala Cronat Gold - Jacobs Maxwell House

10,47% 7,30% 5,34% 4,64% 3,78% 3,72% 2,40% 2,26% 2,16% 1,76%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2018 – grudzień 2018

sobów jej prawidłowego przyrządzania. Istotne znaczenie ma upowszechnianie się w coraz większej liczbie gospodarstw domowych ekspresu do kawy.

wianym okresie jego produkty wygenerowały blisko 13% obrotu tą kategorią. Wśród najczęściej kupowanych płatków można wymienić Corn Flakes, Cini Minis i Nesquik z oferty Nestlé oraz Mlekołaki z oferty firmy Maspex.

Kategorią, która jako pierwsza przychodzi do głowy, gdy pomyślimy o śniadaniu są różnego rodzaju płatki. Tego typu produkty można znaleźć w ofercie ok. 80% wszystkich sklepów małoformatowych do 300 m2, a półka z tą kategorią liczy średnio ok. 10 wariantów płatków śniadaniowych i ok. 5 rodzajów płatków zbożowych. W sklepach małego formatu klienci najczęściej sięgają po różnego rodzaju smakowe warianty płatków śniadaniowych (np. z miodem, orzeszkami lub czekoladą) – w 2018 r. odpowiadały one za prawie 35% sprzedanych opakowań płatków. Zwykłe kukurydziane płatki bez dodatków osiągnęły w tym czasie blisko 15% udziałów w liczbie sprzedanych opakowań, a płatki owsiane ok. 21%. Całkiem dużą grupę zwolenników posiadają gotowe mieszanki musli (12% opakowań) oraz gotowe owsianki (8%). Niekwestionowanym liderem tej kategorii w sklepach małoformatowych pozostaje Nestlé – w 2018 r. firma odpowiadała za 50% wartości sprzedaży płatków śniadaniowych i zbożowych. Drugim liczącym się graczem jest Maspex, jednak jego udziały są niższe – w oma-

Płatki śniadaniowe i zbożowe

Udziały wartościowe w sprzedaży – producenci (%) Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , I-XII 2018 r.

12,65%

50,1%

4,45% 4,9% 7,4% 7,8% 12,7% ■ Nestlé ■ Maspex ■ Sante

106 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Źródło: CMR

■ PZZ w Stoisławiu ■ Kupiec ■ marki własne ■ pozostałe


RYNEK POD LUPĄ

Bogaty asortyment wariantów naturalnych uzupełniają kawy smakowe, w których konsumenci odnajdą m.in. nuty czekolady, wanilii, mięty, wiśni. Dla znawców sztuki parzenia kawy, którym zależy na świeżości ziaren proponowane są kawy zielone, przeznaczone do samodzielnego palenia. W  związku z  modą na zdrowe odżywianie wzrasta także spożycie kawy bezkofeinowej. W  zależności od upodobań, na sklepowych półkach znajdziemy propozycje bezkofeinowe w  postaci całych ziaren, zmielone lub rozpuszczalne.

Smaczny powrót do szkoły

Bułka Poznańska

Kofeina na szybko Szybkie tempo życia sprawia, że konsumenci szukają gotowych rozwiązań, które mogą spożyć w drodze do pracy. Odpowiedzią na oczekiwania rynku jest z  jednej strony wyposażanie sklepów w  ekspresy do kawy, a z drugiej strony rosnąca oferta zimnych napojów kawowych w  kubkach, puszce czy butelce. W  kategorii kaw mrożonych najlepiej sprzedają się produkty w  opakowaniach o  małej pojemności, wygodnych do spożycia od razu po zakupie lub do zabrania ze sobą. Najpopularniejszym opakowaniem jest kubek, a  na drugim miejscu butelka. Chętnie kupowane są napoje bez laktozy, na odtłuszczonym mleku, bez dodatku cukru. Widoczne jest również zainteresowanie słodkimi napojami z  dodatkiem karmelu. Konsumenci chętnie sięgają po kawy mrożone celem orzeźwienia i  pobudzenia, zwłaszcza w czasie letnich upałów. Ma ona zdecydowanie impulsowy charakter. Zbożowe na topie Alternatywę dla tradycyjnej kawy stanowią napoje zbożo-

Donut w białej polewie z kruszonymi cukierkami, Donut o smaku Truskawkowym, Donut o smaku Czekoladowym

!

ŚĆ O W O

N

Ć! Ś O

W NO

Börek ze szpinakiem

Silne wsparcie marketingowe !!! Promocje

Materiały POS

LA LORRAINE POLSKA, ul. Przemysłowa 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki • tel. (+48 22) 765 92 00 www.llbg.com • www.lalorraine.pl

107 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Prasa Handlowa

Strona www


RYNEK POD LUPĄ

we, które wraz ze wzrostem zainteresowania zdrowym odżywianiem odbudowują swoją pozycję na rynku. Ze względu na brak kofeiny i składniki ułatwiające trawienie, kawy zbożowe mogą być spożywane przez dzieci, kobiety w  ciąży oraz osoby cierpiące na choroby układu pokarmowego. W  asortymencie sklepu popularna zbożówka występuje w  postaci rozpuszczalnej oraz sypkiej ekspresowej – w torebkach do zaparzania lub bardziej tradycyjnej – do gotowania. Uznaniem konsumentów

cieszą się produkty naturalne, będące unikalną kompozycją składników odżywczych, pochodzących z wyprażonych ziaren, m.in. jęczmienia, żyta i  cykorii. W  ofercie dostępna jest zbożówka z nutą waniliową, miodową, karmelową lub czekoladową oraz warianty wzbogacone np. witaminami, wapniem lub magnezem. Na rynku obecne są również propozycje dla osób na diecie bezglutenowej oraz poszukujących produktów ekologicznych.

Z cukrem czy bez? Na sklepowych półkach nie powinno zabraknąć szerokiej palety dodatków do napojów, bez których część konsumentów nie wyobraża sobie porannej filiżanki kawy lub herbaty. Amatorzy „bursztynowego naparu” najczęściej urozmaicają smak napoju cukrem, miodem, syropem owocowym. Do kawy dodawany jest przede wszystkim cukier, miód oraz mleko lub śmietana. W segmencie cukru, oprócz znanych wszystkim białych

OKIEM EKSPERTA Jacek Wyrzykiewicz · PR & Marketing Services Manager · Hochland Polska Coraz mocniej dają się odczuć w kategorii serów trendy promujące naturalną żywność, bez udziału chemii i inżynierii genetycznej. Konsumenci oczekują produktów, które będą w pełni naturalne, a przez to bezpieczne dla zdrowia. Hochland wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i ma w ofercie produkty „wolne” od modyfikacji genetycznych w całym łańcuchu dostaw. Polscy konsumenci dojrzeli, poznali wiele nowych produktów. Pojawiły się nowe segmenty i kategorie produktów, widoczne jest większe zróżnicowanie oferty, wyższa jakość. Prowadzone przez Hochland Polska działania mają charakter edukacyjny i poszerzają wiedzę na temat serów oraz ich wartości odżywczej. Dzięki nim konsument wie lepiej, jak wybrać na półce sklepowej dobry produkt. Božena Stacevičiūtė · Head of Polish Market · Žemaitijos pienas Firma Žemaitijos pienas w swojej ofercie posiada długodojrzewające sery Džiugas, które produkowane są z czterech podstawowych składników: mleka, soli, kultur bakterii kwasu mlekowego, enzymu koagulującego. Do produkcji serów nie używamy żadnych dodatków i konserwantów. Džiugas doskonale nadaje się do spożycia przez wegetarian, ponieważ w procesie produkcji wykorzystywane są enzymy pochodzenia niezwierzęcego. Ser jest bogaty w wapń, magnez. Jest również źródłem łatwo przyswajalnego białka. W Polsce dostępne są sery Džiugas o różnych okresach dojrzewania, od 12 do nawet 120 miesięcy. Najbardziej popularny jest ser Džiugas Mild, dojrzewający 12 miesięcy. Ma przyjemnie pikantny aromat i delikatnie ostry smak. Wyróżnia się kremową barwą, jego tekstura jest zwarta i łatwa do kruszenia. Dzięki swoim walorom polecamy go na pierwsze śniadanie jako dodatek do jajecznicy lub kanapki. Doskonale komponuje się z warzywami i owocami. Beata Debacka · Dyrektor Marketingu · Zott Polska Długo wyczekiwane jogurty Jogobella bez dodatku cukrów i 30% mniej cukrów to idealna opcja dla osób, które ograniczają spożycie cukrów, a także tych, dla których tradycyjny jogurt owocowy jest za słodki. Na stołach wielbicieli jogurtów naturalnych niezmiennie króluje jogurt marki Primo, zawierający jedynie naturalne składniki mleka i żywe kultury bakterii mlekowych. Jogurt naturalny Primo regularnie zdobywa nagrody w konkursach na produkt najczęściej kupowany w swojej kategorii. Jedną z naszych najnowszych propozycji śniadaniowych jest jogurt Jogobella + Superfood, który w swoim składzie zawiera sok z yuzu lub acai oraz (opcjonalnie) siemię lniane. Dodatki te wpisują się we współczesne trendy żywieniowe, a konsumenci doceniają walory smakowe tych produktów.

108 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

kryształków, można znaleźć m.in. cukier brązowy, trzcinowy, trzcinowy muscovado oraz cynamonowy, który jest mieszaniną drobno mielonego cukru kryształu, naturalnego cynamonu i oleju roślinnego. Produkty oferowane są w  różnych rozwiązaniach, m.in. cukier sypki, w  kostkach, w  saszetkach, w  tubie lub w  postaci oryginalnych mieszadełek. W  ofercie znajdziemy również cukier bio. Konsumenci chętnie dodają słodyczy napojom, zastępując cukier syropem trzcinowym, melasą z winogron czy różnego rodzaju miodami (np. lipowy, wielokwiatowy). Doskonale smakują herbaty z  dodatkiem syropu, np. malinowego, wiśniowego, cytrynowego, aroniowego. Świadomi klienci sięgają po kompozycje kojarzące się z korzystnym wpływem na zdrowie, np. malina z kwiatem lipy, malina z melisą, malina z dziką różą. Ważną pozycją w  asortymencie komplementarnym z kategorią kawy są produkty nabiałowe, takie jak śmietanka lub mleko zagęszczone słodzone lub bez dodatku cukru. Producenci wzbogacają ofertę mleka zagęszczonego o kolejne warianty, np. wzbogacone o  magnez czy błonnik lub o  obniżonej zawartości tłuszczu – light oraz wersje smakowe. Śmietanka do kawy to najczęściej produkty, które zawierają od 9 do 12% tłuszczu. Charakterystyczne dla segmentu są małe jednoporcjowe pojemniczki sprzedawane zazwyczaj w zestawie po 10 sztuk. Śniadanie do picia Dla małych i  dużych łasuchów smacznym pomysłem na poranne nawodnienie jest kakao lub czekolada. Doskonałym napojem do śniadania jest również mleko lub jego roślinne alternatywy, np. napoje ryżowe,

109 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Jogurt - deklaracje o najczęściej Spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Jogobella - Zott Jogurt Naturalny - Bakoma Jogurt Naturalny Primo - Zott Grecki - Bakoma 7 zbóż - Bakoma Jogurt Naturalny - Danone Fantasia - Danone Pilos Jogurt Kremowy - Bakoma Jogurt Naturalny - KrasnyStaw

10,07% 6,75% 3,76% 3,69% 3,47% 3,35% 3,26% 2,72% 2,65% 2,42%

Źródło: Kantar, Target Index Group, kwiecień 2018 - marzec 2019

sojowe, owsiane, migdałowe. Konsumenci chętnie sięgają również po jogurty pitne i kefiry oraz soki owocowe i  koktajle (smoothie). Dla wielu osób pierwszym płynem o  poranku jest także woda mineralna lub źródlana, niekiedy podawana z dodatkiem soku z cytryny. Intensywnie rozwija się segment gotowych śniadań na bazie mleka lub jogurtu, ziaren zbóż, orzechów, czekolady, owoców i warzyw.

Paula Wendland

Śniadanie na szybko

Polacy żyją w ciągłym biegu, idei „slow life” hołdują wciąż nieliczni. Dla szerokiego grona konsumentów

liczy się możliwość zakupu gotowych produktów śniadaniowych, które z łatwością można spakować do torebki czy plecaka lub spożyć w drodze do pracy. Dlatego w  asortymencie tak ogromną rolę odgrywa wygodne, funkcjonalne, często innowacyjne opakowanie. W rytmie convenience Dietetycy i  lekarze podkreślają znaczenie śniadania w  codziennym menu, jego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wielu z  nas przyznaje rację ekspertom żywieniowym i  pamięta o  porannym posiłku. Jednak wypełniony niecierpiącymi zwłoki zadaniami harmonogram dnia często narzuca konieczność spożywania śniadań w pracy, na uczelni lub po prostu w  drodze. Czas staje się coraz cenniejszym zasobem, a styl życia bazujący na wielozadaniowości zwiększa zapotrzebowanie na świeże, wartościowe i  uniwersalne produkty, które da się łatwo i szybko wykorzystać. Coraz więcej osób nie ma czasu na zjedzenie śniadania w domu lub przygotowanie porannej przekąski do pracy, dlatego kupują dania gotowe. Zainteresowanie żywnością typu convenience bardzo przyspieszyło i  z  każdym rokiem zyskuje na popularności. Na rynku spożywczym rośnie znaczenie produktów „ready-to-eat” (gotowe do spożycia) oraz „ready-to-drink” (gotowe do picia). Producenci niemal każdej kategorii modyfikują swoją ofertę do zmieniającej się sytuacji, aby sprostać nowym wymogom odbiorców, zarówno wobec jakości proponowanej żywności, formatu opako-

110 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

111 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


fot. BigstockPhoto.com

RYNEK POD LUPĄ

wania, jak i przechowywania bez konieczności zapewnienia dłuższych warunków chłodniczych. Wiele firm spożywczych prześciga się w  pomysłach, jak ułatwić życie i  oszczędzić czas coraz bardziej zabieganym klientom, rozwijając swoje portfolio w  rytmie convenience.

Decydując się na śniadanie poza domem, współcześni konsumenci przede wszystkim oczekują oferty, którą będzie charakteryzowała szybkość i wygoda. Mniej istotna dla nich jest cena. Natomiast liczy się jakość i smak. Chętnie sięgają po produkty spożywcze nie tylko smaczne, ale również zdrowe.

Śniadaniowy zawrót głowy Wizerunek nowoczesnej placówki handlowej, która dba o zabieganych klientów, warto budować stawiając na gotowe dania, które są o wiele bardziej dostępne niż jeszcze kilka lat temu. Producenci w  odpowiedzi na rynkowe trendy sys-

Arleta Ratajczyk

Sprzedawczyni Firma Handlowa Janikowo (woj. kujawsko-pomorskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Nabiał jest jedną z kluczowych kategorii asortymentowych w  sklepie, w  którym pracuję. Największym zainteresowaniem cieszą się jogurty. Wybierane są z reguły warianty o smaku owocowym. Sprzedaż jogurtów naturalnych okazuje się zdecydowanie niższa, zamiast nich klienci kupują np. kefiry lub maślanki. Duży zbyt notuje również mleko, sprzedawane przeważnie w  litrowych opakowaniach. W  ofercie znajdują się także mleka smakowe, w  opakowaniach o mniejszej pojemności. Często klienci kupują także śmietanę – zarówno do kawy, jak i kremówkę oraz kwaśną. Nie mogę narzekać także na sprzedaż sera. Każda odmiana ma swoich zwolenników – żółty, biały czy smażony.

112 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

113 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

tematycznie zwiększają ofertę, poszerzając kategorię śniadaniową o kolejne pozycje. To już nie tylko asortyment kanapek przygotowywanych z  różnego rodzaju chleba lub bułek podanych z mięsem, wędlinami, serami, rybami oraz warzywami czy chętnie wybierana oferta cukiernicza, ale szeroka paleta innowacyjnych rozwiązań. Wybór jest znaczny, dlatego półka w  sklepie dopasowana pod kątem oczekiwań stałych konsumentów, może zaspokoić potrzeby zarówno tradycjonalistów, jak i  poszukiwaczy nowych smaków, mięsożerców i  fanów diety roślinnej, osób stawiających na zdrową żywność lub eliminujących z jadłospisu niektóre alergeny. Uwagę klientów przyciągają kolejne produkty wzbogacające standardową ofertę nabiałową, m.in. segment ready-to-drink breakfast meals (kategoria śniadań do picia). Są to wygodne propozycje gwarantujące szybkie zaspokojenie głodu, które wystarczy wziąć do ręki, wstrząsnąć nimi i  wypić. Powstają przede wszystkim na bazie mleka lub jogurtu, płatków śniadaniowych, ziaren zbóż, orzechów, czekolady, owoców i  warzyw. Firmy, które rozwijają produkcję tych innowacyjnych przekąsek śniadaniowych najczęściej proponują je zamknięte w  butelkach, torebkach z  nakrętkami lub wygodnych kubeczkach. W asortymencie nabiałowym warto postawić również na zróżnicowany wybór deserów mlecznych, a  wśród nich m.in. puddingi, kaszki, kleiki ryżowe, desery twarożkowe typu sernik, jogurtowe, śmietankowe, musy, pianki, koktajle, szejki, kremy mleczno-owocowe. Osobną kategorię deserów mlecznych stanowią desery typu instant, które charakteryzują się długim termi-

114 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

nem przydatności do spożycia, wygodą użycia, a także łatwością przechowywania i  transportu. Desery mleczne cieszą się dużą popularnością zarówno wśród młodych konsumentów, jak i  dorosłych. Mogą oni wybierać spośród produktów o  zredukowanej, a  nawet zerowej zawartości tłuszczu, o  obniżonej zawartości cukrów, wzbogaconych w białka mleka, błonnik, wapń lub inne pierwiastki ważne dla organizmu człowieka, a także witaminy.

Tradycyjne pieczywo chętnie jest zastępowane chrupiącą alternatywą, zwłaszcza pakowaną w niewielkie porcje do wykorzystania podczas jednego posiłku.

Wraz ze zmianą zwyczajów konsumentów popularnością cieszą się również sałatki z dodatkami serowymi lub mięsnymi oraz z  dresingiem i  plastikowymi sztućcami, czyli tzw. lunch boksy, a  także szeroka paleta sałatek warzywnych oraz rybnych przekąsek „na raz”. Tradycyjne pieczywo chętnie jest zastępowane chrupiącą alternatywą (np. waflami ryżowymi, kukurydzianymi, gryczanymi), zwłaszcza pakowaną w niewielkie porcje do wykorzystania podczas jednego posiłku. Czas na przekąskę Intensywne tempo życia sprawiło, iż konsumenci doceniają szeroki wybór przekąsek doskonale odnajdujących się w  roli drugiego śniadania.


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Segment dań gotowych i produktów, które klienci mogą spożyć łatwo i  szybko dynamicznie się rozwija i odgrywa coraz większą rolę w rozkładzie posiłków w ciągu dnia. Przekąskę po śniadaniu spożywa poza domem znaczne grono Polaków. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, warto zadbać o zróżnicowany asortyment, ponieważ przekąski to kategoria, którą rządzi impulsowość. Większość klientów wchodząc do sklepu nie wie jeszcze co wybierze, a decyzję podejmuje dopiero na miejscu. Jednym z istotnych czynników wyboru przekąski jest jej smak. W  ofercie nie powinno zabraknąć tradycyjnych drożdżówek uzupełnionych o  inne propozycje z  asortymentu wyrobów cukierniczych, jogurtów pitnych i  owocowo-warzywnych koktajli, ciastek konfekcjonowanych, saszetek z  płatkami i musli, serków, a także różnego rodzaju batonów i wafelków. W segmencie batonów duży potencjał wzrostu wykazują zwłaszcza warianty prozdrowotne i funkcjonalne. Chętnie wybieranym pomysłem na przekąskę są również niewielkie opakowania parówek, kabanosów, plasterków salami w  wielu różnych smakach, m.in. o  smaku prażonej cebulki, ketchupu, bekonu, śródziemnomorskim oraz plasterków wysuszonej wołowiny lub wieprzowiny stanowiące alternatywę dla ziemniaczanych chipsów. Podsuszane wędliny w wygodnych opakowaniach stanowią nie tylko sycącą i bogatą w białko przekąskę, ale mają jeszcze jedną zaletę – nie trzeba ich przechowywać w warunkach chłodniczych. Szybkość w parze z jakością Istotnym trendem, który kreuje branżę FMCG, w  tym bardzo mocno oddziałuje na charakter kategorii produktów gotowych jest rosnąca świadomość wpływu diety na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Współcześni konsumenci nie tylko chcą szybko i smacznie zjeść, ale coraz większą uwagę przywiązują do jakości składników oraz źródła ich pochodzenia. Chętnie sięgają po produkty z tzw. czystą etykietą, których skład nie stanowi długiej listy kontrowersyjnych dodatków. Dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, wielu producentów modyfikuje receptury swoich produktów, usuwając ze składu przede wszystkim konserwanty, barwniki i  polepszacze strukturalne. Wiele osób zwraca również uwagę na zawartość cukru, często szukając alternatywy w  postaci substytutów wykorzystujących inne substancje słodzące, np. stewię, ksylitol, cukier trzcinowy. Zainteresowaniem cieszy się również asortyment oferujący korzystny wpływ na funkcjo-

115 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

nowanie organizmu, na przykład produkty będące źródłem witamin, składników mineralnych lub bakterii probiotycznych. Uwagę przyciągają produkty bezglutenowe, o obniżonej zawartości tłuszczu, o  obniżonej kaloryczności oraz wyprodukowane na bazie składników naturalnych. Z  roku na rok coraz szersze grono zwolenników ma oferta z  logo zielonego listka gwarantującym zgodność wyrobu z  zasadami rolnictwa ekologicznego. Dzisiejszy odbiorca jest coraz bardziej wymagający, dlate-

go producenci wkładają dużo wysiłku, aby dania convenience były nie tylko łatwe i szybkie do przyrządzenia, ale również, smaczne i  posiadające walory zdrowotne, a  ich wybór był na tyle szeroki, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ważna rola opakowania W kategorii produktów śniadaniowych kupowanych w  drodze do pracy zwraca się uwagę na wygodę opakowania oraz praktyczność transportu da-

nego asortymentu. Ważną cechą opakowań convenience jest mobilność. Konsumenci oczekują rozwiązań nie tylko smacznych i dobrej jakości, ale również łatwych w  obsłudze i  bezpiecznych. Chętnie kupowane są przekąski śniadaniowe, które można przechowywać w  normalnych warunkach bez konieczności zachowania niskiej temperatury. Coraz większego znaczenia nabiera możliwość kontroli porcji, dlatego popularnością cieszą się opakowania ułatwiające porcjowanie lub wykorzy-

OKIEM EKSPERTA Anna Burak · Manager ds. Produktu · Dobrowolscy Przygotowując śniadanie od razu przychodzi nam na myśl pyszna kanapka z plasterkiem świeżej wędliny, sałatką, jajkiem, pomidorem. Taką kanapką można się po prostu najeść. Kanapka to jeden z najpopularniejszych elementów naszej codziennej diety. W wersji na ciepło dominują parówki, szczególnie lubiane przez dzieci. Na kanapkę śmiało możemy polecić produkty z naszej najmłodszej linii produktowej „KUKURYKU Premium”. Są to propozycje wędlin drobiowych szczególnie uwielbianych przez dzieci: pierś z kurczaka pieczona, krakowska drobiowa, pierś po królewsku. Tylko najlepsze mięso z kurczaka, doskonały smak i gładki, jednolity przekrój.

Mariusz Rusin · Prezes Zarządu · Zakłady Mięsne Silesia Kilka lat temu mieliśmy glutenowe szaleństwo. Konsumenci poszukiwali, a producenci wprowadzali do swoich ofert produkty bezglutenowe. Obecnie grupa odbiorców takich produktów zawęziła się głównie do osób chorych na celiakię oraz cierpiących na nadwrażliwość na ten alergen. Natomiast obserwujemy jak z miesiąca na miesiąc kolejni producenci wprowadzają do sprzedaży produkty z tzw. „czystą etykietą”, receptury oparte na naturalnych składnikach, produkty BIO. Wzrost świadomości wśród konsumentów przyczynił się do premiumizacji produktów oraz spowodował zacieranie się segmentu niskiej i średniej półki. Obecnie coraz częściej spotykamy produkty codzienne i te wyższej jakości. Aktualnie zmiany najlepiej widać w mnogości opakowań produktów. W zależności od oczekiwań konsumentów producenci wprowadzają do swojej oferty famillypacki, małe opakowania czy opakowania dzielone-duopacki. Małgorzata Sienkiewicz · Category Manager · Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Na przestrzeni ostatniego roku rozszerzamy dystrybucję oleju Beskidzkiego na obszar całego kraju. Działania naszych przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży wspieramy dodatkowymi aktywnościami. Konsumenci są na bieżąco informowani o aktualnych promocjach – poprzez plakaty czy też cenówki na półkach. Aby zachęcić konsumentów do zwiększonej aktywności organizujemy różnego rodzaju konkursy. W ostatnim czasie w ramach kampanii naklejamy na butelki saszetki z ziołami do sałatek. Pracujemy aktualnie nad opracowaniem zawieszki, która będzie obecna na butelkach i za pomocą której będziemy przekazywać konsumentom wartości oleju Beskidzkiego. Nasze działania wspieramy również digitalowo, poprzez stronę internetową oraz Facebook’a. Wszelkie informacje, spostrzeżenia czy zapytania możemy w ten sposób z konsumentem lub detalistą bardzo szybko przedyskutować.

116 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

stanie tylko części zawartości opakowania podczas gdy resztę można przechować bez utraty świeżości. Na znaczeniu zyskują produkty w opakowaniach typu „otwórz-zamknij” oraz niewielkie porcje „na raz”. Uwagę przyciągają innowacyjne rozwiązania pozwalające spożyć śniadanie bez wykorzystania tradycyjnej zastawy i zestawu sztućców.

Paula Wendland

Recepta na śniadanie

Pajda chleba z obkładem, płatki zbożowe z  mlekiem i  owocami, jajecznica na boczku, naleśniki polane sosem klonowym czy pierożki dim sum – poranny jadłospis na kulinarnej mapie świata zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Upodobania smakowe różnią się w  zależności od regionu, kraju czy kultury. Jednak bez względu na miejsce i  zwyczaje żywieniowe, śniadanie to zdecydowanie najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Zastrzyk energii Dobór produktów i  zwyczaje śniadaniowe ludzi żyjących w różnych krajach są zdecydowanie odmienne. Determinu034-2019_v7dd.indd 1

117

PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

30.08.2019 17:24:26


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

NAJWIĘKSZE TARGI ŻYWNOŚCI W POLSCE 12-14 września 2019

Więcej informacji na temat targów znajdziesz na:

L www.warsawfoodexpo.pl oraz na profilu B warsawfoodexpo Patronat Honorowy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Partner Targów

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Izba Handlu

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Patronat Medialny

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Patronat Branżowy

ją je dostęp do żywności, tradycja i warunki życia. Jednak niezależnie od wpływów kulturowych, śniadanie jest uważane za najważniejszy dla zdrowia i  właściwego funkcjonowania organizmu posiłek. Jego zadaniem jest dostarczenie po nocnym odpoczynku odpowiedniego zastrzyku energii i  składników odżywczych, niezbędnych do całodniowych aktywności. Chińskie przysłowie zachęca, aby śniadanie zjeść samemu, obiadem podzielić się z  przyjacielem, zaś kolację oddać wrogowi. Eksperci od zdrowego żywienia podkreślają, że spożywanie dobrze zbilansowanego śniadania pozytywnie wpływa na wydajność fizyczną i  psychiczną w  ciągu dnia. Natomiast skutki jego bagatelizowania mogą być bardzo poważne i  negatywnie oddziaływać na zdrowie. Pomijając poranny posiłek, obniżamy sprawność umysłową, mamy gorsze samopoczucie w  pracy lub szkole. Efektem są osłabienie, senność, a czasem rozdrażnienie. Brak śniadania spowalnia również przemianę materii oraz sprawia, że w godzinach południowych jemy znacznie więcej i  częściej sięSerki topione - deklaracje o najczęściej Spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Hochland (pozoStałe marki)

12,18%

Mixtett - Hochland Łowicz President Mlekpol Mix Fit - Hochland Sortett - Hochland Bakoma Lactima Kiri

5,66% 4,76% 4,63% 4,58% 4,49% 3,34% 3,31% 3,22% 3,16%

Źródło: Kantar, Target Group Index, kwiecień 2018 - marzec 2019

118 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

Ser żółty - deklaracje o najczęściej Spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Mlekovita Hochland Światowid Włoszczowa OSM Ryki OSM Mlekpol Łowicz OSM President Warmia OStrowia

16,89% 11,12% 9,48% 8,54% 7,09% 6,43% 5,82% 4,40% 4,39% 3,66%

Źródło: Kantar, Target Group Index, kwiecień 2018 - marzec 2019

gamy po nie zawsze zdrowe przekąski. Dietetycy i lekarze przestrzegają przed rezygnacją ze śniadania za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych. Alarmują, że takie działanie może zwiększać ryzyko występowania m.in. chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, cukrzycy i  zespołu metabolicznego. Kanapka na topie Wciąż daleko nam do detronizacji królowej polskich śniadań, czyli kanapki w  wariancie na słodko lub wytrawnym, która bije rekordy popularności. Polacy zmieniają swe upodobania i  wprowadzają do porannych posiłków nowości, substytuty wysokokalorycznych produktów oraz przejmują wzorce typowe dla innych krajów, ale nie jest to na tyle powszechne, aby zagrozić „kanapkowej tradycji”. Konsumenci przygotowując poranny posiłek najchętniej sięgają po pieczywo, które smarują masłem lub margaryną, a  następnie obkładają wędliną, serem i dekorują dodatkiem warzyw. Z  asortymentu bułek i  chleba uznaniem cieszy się pieczywo pszenne, razowe i  mieszane, ale systematycznie rośnie zaintereso-


RYNEK POD LUPĄ

wanie produktami wieloziarnistymi, żytnimi, razowymi. Swoich zwolenników ma również pieczywo chrupkie oraz lekkie, oferowane w wielu różnych wariantach, np. pszenne, żytnie, pełnoziarniste, kukurydziane lub z  dodatkami (np. sezamem, słonecznikiem). Wiele osób chętnie wykorzystuje jako bazę do tworzenia kolorowych kanapek wafle ryżowe, kukurydziane, gryczane, jaglane. W ofercie tej można znaleźć propozycje bezglutenowe, wysokobłonnikowe oraz warianty z  dodatkami, np. solą morską, chia, polewą czekoladową lub jogurtową. W  kategorii śniadaniowej szczególną rolę odgrywają masło i  margaryna. Trendy dotyczące wyboru tłuszczu do smarowania zmieniają się co jakiś czas, w  zależności od wiedzy konsumenta na temat danego produktu, ale także od jego upodobań smakowych czy też od stanu zdrowia. Klientom wiernym smakowi masła producenci proponują szeroki wachlarz produktów, takich jak masło ekstra, śmietankowe, bez laktozy, lekko solone, czosnkowe, ziołowe. W  asortymencie margaryn, oprócz tradycyjnych pozycji, uwagę klientów zdobywają produkty funkcjonalne, wzbogacane w  dodatkowe składniki mające pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Najbardziej popularne są margaryny z  dodatkiem stanoli i  steroli roślinnych przyczyniających się do obniżenia stężenia cholesterolu LDL we krwi. Innymi wariantami produktów funkcjonalnych są margaryny uzupełnione o  dodatkowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, mikroelementy, takie jak potas oraz olejek z  mikroalg morskich będący źródłem kwasów tłuszczowych DHA.

119 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Kolejne popularne smarowidła, chętnie komponowane z pieczywem, pochodzą z  asortymentu nabiałowego – serki kanapkowe, topione, twarogowe oraz z kategorii wędlin – pasztety, wątrobianki czy metki. Na uwagę zasługuje coraz szersza oferta różnego rodzaju past bazujących m.in. na rybach, jajkach, warzywach. Wiele osób preferujących wytrawne kanapki, często dla urozmaicenia sięga również po słodkie dodatki. Uznaniem cieszą się miody, kremy czekoladowe lub orzechowe oraz szeroka paleta dżemów, konfitur, powideł. Do ulubionych smaków owocowych przetworów należą truskawkowy, brzoskwiniowy, wiśniowy oraz czarna porzeczka. Zwolennicy mięsnych kanapek mają szeroki wybór asortymentu doskonale komponującego się z pieczywem, m.in. różnego rodzaju szynki, polędwice i inne wędzonki, kiełbasy suche, salami, salcesony, mielonki oraz znajdujące coraz więcej zwolenników wędliny długodojrzewające. Warto pamiętać, że podobnie jak w wielu kategoriach spożywczych, także w  przypadku wędlin konsumenci coraz częściej kierują się podczas dokonywania zakupu jakością, a  nie ceną wyrobu i  zadbać o  wysoką jakość oferty wędliniarskiej. W  ofercie śniadaniowej nie sposób zapomnieć o szerokiej reprezentacji serów chętnie wykorzystywanych na kanapki, grzanki lub tosty. Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, należy uzupełniać podstawowy asortyment serów twarogowych, kanapkowych, homogenizowanych, topionych, żółtych, pleśniowych o nowości wprowadzane na rynek przez duże koncerny i lokalnych producentów. Popularność zdobywają sery długodojrzewające, w tym pleśniowe oraz stanowiące alternatywę dla produktów z mleka krowiego – sery kozie i owcze. Planując zaopatrzenie sklepu w  produkty śniadaniowe należy pamiętać o niezwykle istotnych dodatkach wzbogacających smak kanapek i  niektórych ciepłych potraw, takich jak majonez, ketchup, musztarda i różnego rodzaju sosy. Warto dać wybór klientom, którzy chętnie sięgają nie tylko po uznane i reklamowane na rynku marki, ale również tradycyjne produkty regionalne. Ciepło-zimno W dni wolne od pracy, kiedy dysponujemy większą ilością czasu o  poranku, na polskich stołach często goszczą również śniadania na ciepło, na przykład jajecznica, omlet, parówki lub kiełbaski, naleśniki z  polewą. Chcąc budować wizerunek placówki nadążającej za aktualnymi trendami, dobrze jest pamiętać, że coraz więcej osób wybiera jaja z  wolnego wybiegu (cy-

120 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

fra 1) i jaja ekologiczne (cyfra 0). Uwagę przyciągają też jaja przepiórcze, które mogą spożywać bez ograniczeń osoby posiadające alergię na białko jaja kurzego oraz z podwyższonym cholesterolem. Ograniczenie asortymentu wyłącznie do jaj z chowu klatkowego (cyfra 3) może spowodować, że klient zrezygnuje z  zakupów i poszuka innego sklepu.

Charakterystycznym żywieniowym trendem jest powrót do naturalności. Konsumenci poszukują produktów z dodatkiem składników zawartych w owocach, warzywach, nasionach i ziarnach.

W porannym jadłospisie często pojawiają się również lubiane przede wszystkim przez dzieci parówki oraz kiełbaski drobiowe lub wieprzowe. Rodzice podejmując decyzję o  zakupie parówek dla swoich pociech szukają asortymentu podkreślającego na etykiecie wysoką zawartość mięsa oraz brak sztucznych barwników, dodatku fosforanów, sztucznych konserwantów i  wzmacniaczy smaku. Asortyment rozwija się w  kierunku parówek „smakowych” – z  serem, ze szczypiorkiem, z papryką. Sporym powodzeniem, szczególnie wśród młodszego pokolenia Polaków, cieszą się płatki zbożowe i musli łączone z mlekiem, jogurtem, napojem roślinnym oraz owocami. Producenci poszerzają portfolio o  kolejne pozycje, zaskakując innowacyjnymi rozwiązaniami. W ofercie znajdziemy płat-

121 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

fot. BigstockPhoto.com

Reklama

ki zbożowe z różnymi dodatkami, np. miodem, cynamonem, czekoladą, owocami, orzechami, karmelem. Ukłonem w kierunku osób będących na diecie eliminującej gluten lub laktozę są bezglutenowe warianty płatków śniadaniowych oraz szeroka paleta napojów roślinnych, np. ryżowych, sojowych, migdałowych oraz artykuły nabiałowe bez laktozy. Orientalne przysmaki Współcześni Polacy podróżują nawet do bardzo odległych zakątków świata, a  kulinarne inspiracje przenoszą do swojej kuchni urozmaicając poranne menu. Do eksperymentowania zachęcają również liczne programy telewizyjne prezentujące inne kultury i ich upodobania żywieniowe, artykuły w  czasopismach czy festiwale i  targi promujące smaki z różnych regionów. W odpowiedzi na oczekiwania klientów, którzy lubią mieć wybór i chcą być zaskakiwani, coraz częściej w sklepach pojawiają się regały z produktami reprezentującymi kuchnie świata lub okresowe akcje promujące tradycje kulinarne konkretnego kraju lub regionu. Największy wpływ na wygląd półek w  polskich placówkach handlowych ma kuchnia śródziemnomorska, głównie włoska, hiszpańska i grecka. Dużą popularnością w ostatnich latach cieszy się też kuchnia japońska, meksykańska i  chińska. W  sklepach coraz częściej pojawiają

122 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

się również produkty wykorzystywane do przyrządzania tradycyjnych potraw arabskich, indyjskich i tajskich. W  kategorii śniadaniowej warto zaakcentować przede wszystkim obecność serów pochodzących z  różnych regionów Europy, np. grecką fetę, włoską mozzarellę i parmezan, francuski roquefort i camembert oraz zdobywające polskie podniebienia regionalne wędliny długodojrzewające, np. szynka parmeńska, szwarcwaldzka czy serrano. Uwagę klientów przyciągnie również oferta pieczywa nawiązująca do mniej lub bardziej egzotycznych zwyczajów kulinarnych, m.in. francuskie croissanty i bagietki, włoskie ciabatty, meksykańskie tortille. Rosnącą popularnością cieszą się pasty do smarowania, np. hummus przyrządzany z  gotowanych i  przetartych nasion ciecierzycy lub innych roślin strączkowych mający swoje korzenie na Bliskim Wschodzie.

AMAZING

COLOGNE, 05. – 09.10.2019

Śniadanie na diecie Polacy są coraz bardziej świadomi wagi, jaką powinno się przywiązywać do porannego posiłku. Zmienia się też sposób postrzegania żywności i jej wartości odżywczych. Dzisiaj jedzenie to nie tylko produkty, które zaspokajają głód, ale w  bardzo określony sposób wpływają na nasze zdrowie. Zwiększa się zainteresowanie żywnością funkcjonalną, wyrobami ekologicznymi. Wiele osób szuka asortymentu wpisującego się w  dietę wegetariańską, bezglutenową, o  obniżonej zawartości tłuszczu lub cukru. Klienci zwracają również baczniejszą uwagę na etykiety, na długość listy składników oraz zawartość podejrzanych dodatków do żywności. Często unikają żywności z  dodatkiem konserwantów lub innych chemicznych polepszaczy. Charakterystycznym żywieniowym trendem jest powrót do naturalności. Konsumenci poszukują produktów z  dodatkiem składników zawartych w  owocach, warzywach, nasionach i  ziarnach. Odkrywane na nowo są zboża starożytne (np. orkisz, samopsza, płaskurka) będące doskonałym źródłem błonnika, białka oraz kwasów tłuszczowych, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych zbóż zawierających gluten. W  zwyczajach zakupowych widać powrót do świeżego asortymentu, który jest jak najmniej przetworzony. Konsumenci chętnie sięgają po produkty świeże, przechowywane wyłącznie w warunkach chłodniczych, które w  ich oczach są bardziej korzystne dla zdrowia. Popularność zdobywa oferta pochodząca od mniejszych lokalnych producentów, która nie wymaga długiego transportu. ▼

Meet old and new friends. Priceless networking since 1919.

Secure admission tickets at www.anuga.com/tickets Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j. ul. Bagatela 11 lok. 7 00-585 Warszawa Tel. +48 22 8488000 +48 22 8488011 info@koelnmesse.pl

123

Anuga_2019_Anzeige_Poradnik_Handloowca_101x250mm_PL.indd 1

PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019

09.08


fot. BigstockPhoto.com

Produkt miesiąca

S

SOJA

oja to rodzaj roślin z rodziny bobowatych. Obejmuje 16 gatunków, z których największe zastosowanie ma soja warzywna, która jest pospolitą rośliną uprawną. Główne rejony uprawy to: Ameryka Północna (środkowe dorzecze Missisipi), Azja (Nizina Mandżurska, Nizina Chińska, Dolina Jangcy). Ameryka Południowa (Nizina La Platy, północno-wschodnia Brazylia). Soja ma bardzo duże wymagania, potrzebuje dobrych, żyznych gleb i dużego nasłonecznienia. Soja, podobnie jak groch, fasola, soczewica czy ciecierzyca, należy też do grupy roślin strączkowych. Na ich tle wyróżnia się jednak wyższą wartością odżywczą. Jest jedynym strączkowcem, który zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy i do tego ma w sobie najwięcej białka. Ma niską zawartość cholesterolu i tłuszczów nasyconych, za to wysoką błonnika, wapnia, magnezu czy witaminy B6. W krajach azjatyckich ziarna soi były i są uznawane za podstawowy i najważniejszy składnik kuchni orientalnej, jednak w Europie i Stanach Zjednoczonych przez wiele lat służyły wyłącznie do produkcji pasz zwierzęcych i oleju jadalnego. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku doceniono skład soi, a produkty z  soi na stałe weszły do menu nie tylko wegetarian. Obecnie są nieodzownym składnikiem zdrowego żywienia. Ziarna soi m.in. korzystnie wpływają na pracę serca, przeciwdziałają powstawaniu nowotworów (zwłaszcza raka piersi) oraz zapobiegają osteoporozie i łagodzą objawy menopauzy. Specjaliści do spraw żywienia tłumaczą, że 50 g ziarna sojowego zastępuje półtorej szklanki mleka krowiego lub 150 g wołowiny. Soję można wykorzystać do przygotowania zup, gulaszy, past kanapkowych czy sałatek. W sklepach dostępne są także gotowe produkty na bazie soi, takie jak: mleko, sosy, makaron, kotlety, olej czy mąka. Z mleka sojowego robi się wegański ser – tofu.

Z egzotycznych potraw Polacy interesują się też tempeh, czyli „mięsem” ze sfermentowanych ziaren soi, które ma postać sprasowanych bloków czy pastą miso, gdzie miesza się ze sobą gotowaną, zmieloną soję z rozgotowanym ryżem. Pasta miso ma wiele zastosowań: przyprawia się nią ryby, mięso, warzywa, tofu, rozmaite sosy, marynaty i dressingi oraz słynną zupę miso – jeszcze do niedawna codzienny posiłek Japończyków. ▼ Oprac. JR

O SOJE MIO

Składniki: • 2 łyżeczki Inki karmelowej • 50 ml gorącej wody • 200 ml napoju Sojowego Inka • ok. 20 ml sosu karmelowego

Przygotowanie: Do wysokiej szklanki wlewamy sos karmelowy. W rondelku podgrzewamy napój roślinny Sojowy Inka, jednak nie doprowadzamy do wrzenia. Przy pomocy spieniacza ubijamy napój na gęstą pianę. Przelewamy go po łyżeczce do szklanki tak, aby nie połączył się z  warstwą karmelu. Inkę karmelową zalewamy gorącą wodą i  dobrze mieszamy. Przy pomocy łyżeczki wlewamy ją powoli do napoju Sojowego Inka tak, aby utworzyły się warstwy (uzyskamy to w  momencie gdy Inka będzie bardziej gorąca od napoju Sojowego Inka). Wierzch dekorujemy sosem karmelowym. Przed wypiciem dobrze jest wymieszać wszystkie warstwy.

124 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Produkt miesiąca

125 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2018


„Herbapol-Lublin” S.A. - 70 lat tradycji i doświadczenia

nych, zielonych, białych i funkcjonalnych oraz drugie miejsce w kategorii dżemów. Portfolio lubelskiego producenta obejmuje dwie wiodące marki – Herbapol oraz Big-Active, którą „Herbapol-Lublin” przejął 8 lat temu. Wiedza i wieloletnie doświadczenie firmy i jej pracowników pozwalają tworzyć wyjątkowe, inspirowane naturą produkty, które co roku otrzymują liczne nagrody branżowe. To właśnie innowacyjna oferta produktowa, odpowiadająca na ciągle zmieniające się trendy konsumenckie, jest jednym z kluczowych czynników sukcesu lubelskiego producenta. W jubileuszowym roku takie podejście zaowocowało wprowadzeniem Herbatki na zimno – herbatki owocowej w torebkach, którą wystarczy zalać zimną wodą, by uzyskać gotowy do spożycia napój. Również w 2019 roku „Herbapol-Lublin” jako pierwszy wprowadził do sprzedaży funkcjonalne napoje ziołowe, dostępne w dwóch wariantach: Skrzyp Uroda i Detox Pokrzywa. Na sklepowych półkach pojawiła się także linia produktów Herbapol BIO. „Herbapol-Lublin” od lat stawia na naturalność i wysoką jakość swoich produktów: zioła pozyskiwane do produkcji herbatek ziołowych z linii Zielnik Polski po-

chodzą wyłącznie od zaufanych dostawców i badane są w laboratoriach firmy. Przywiązywanie niezmiennie dużej wagi do jakości produktów potwierdzają także certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, BRC, HAACP czy EKO. „Herbapol-Lublin” nie tylko czerpie z natury, ale również nagradza tych, którym jest ona szczególnie bliska. Herbapol Esencja Natury to wyróżnienie przyznawane osobom ze świata kultury, nauki czy sportu, którzy w swoim życiu inspirują i kierują się właśnie naturą. W gronie laureatów jest m.in. prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Kinga Rusin, Krystyna Czubówna czy Aleksander Doba. W tym roku nagrody zostaną przyznane już po raz 11. ▼

Zlecony materiał promocyjny

fot. „Herbapol-Lublin” S.A.

Chęć odtworzenia po wojnie polskiej tradycji zielarstwa dała początek niezwykłej historii firmy, którą na przestrzeni lat pokochały pokolenia. Mimo licznych zmian, jakie zachodziły w kraju w ostatnich dziesięcioleciach, „HerbapolLublin” S.A. pozostał w pełni polską organizacją. Dzięki licznym inwestycjom, w ostatnich latach firma wzbogaciła się o innowacyjne linie technologiczne oraz systemy zarządzania, zatrudniając aktualnie blisko 600 osób. Produkty znajdujące się w ofercie firmy zajmują pierwsze miejsce w kategorii syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, czerwo-

fot. „Herbapol-Lublin” S.A.

„Herbapol-Lublin” S.A., jeden z największych polskich producentów herbat, dżemów i syropów, obchodzi jubileusz 70-lecia. Firma powstała 1949 roku jako „Centrala Zielarska” z oddziałem w Warszawie i wybranych miastach Polski. Przez ostatnie 70 lat firma stała się największą grupą zielarską w kraju i liderem w kluczowych dla siebie kategoriach produktowych. Jednak „Herbapol-Lublin” nie zwalnia tempa - nieustannie się rozwija, inwestuje, wprowadza nowe kategorie produktowe, z sukcesem łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością.


AKTUALNOŚCI

Mariusz Chrobot nowym Dyrektorem Generalnym CEDC International Z początkiem sierpnia Mariusz Chrobot został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego CEDC International. W swojej nowej roli będzie odpowiadał za wszystkie aspekty działalności firmy w Polsce: planowanie strategiczne i zarządzanie markami własnymi i agencyjnymi, a także produkcję i łańcuch dostaw, marketing, finanse, HR i PR. Mariusz Chrobot jest absolwentem wydziału ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpoczął na początku lat 90. XX wieku w Polsce, w United Distillers, Diageo i Polmosie Józefów. W 2001 roku dołączył do Bols Premium jako Dyrektor Komercyjny, a następnie Dyrektor Generalny na Węgrzech. Po przejęciu CEDC przez Roust, odpowiadał za rozwój biznesu Grupy na Węgrzech oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co zaowocowało znakomitymi wynikami marek Royal, Jägermeister, Bols, Russian Standard, Żubrówka czy Gancia.

Nowy Dyrektor Generalny w Brown-Forman Polska Biba Konieczna-Sano została nowym Dyrektorem Generalnym Brown-Forman w Polsce. Zastąpiła na tym stanowisku Ricardo Cupido, który objął stanowisko Regionalnego Dyrektora Zarządzającego w krajach rozwiniętej Azji (Regional Managing Director, Developed Asia). Biba Konieczna-Sano dołączyła do BrownForman 16 lat temu i w tym czasie zajmowała różne stanowiska w organizacji firmy, m.in. Dyrektora Marketingu w Polsce, w krajach bałtyckich i Rosji. W 2011 r. przeprowadziła się do Louisville, gdzie została Szefową Sztabu Prezesa ds. Marketingu (Chief of Staff to the Chief Marketing Officer). W 2013 r. dołączyła do North America Region jako Dyrektor Marki (Group Brand Director) Grupy Bourbonów i Whiskey, a w 2015 r. dołączyła do Globalnego Zespołu Jack’a Daniel’sa. W 2018 r. Biba Konieczna-Sano wróciła do Europy, aby objąć stanowisko Dyrektora Marketingu w nowo powstałym regionie Europejskim, z siedzibą w Amsterdamie.

Znajdź przepis na sukces... ...dzięki rozwiązaniom oznakowań firmy OKI dla branży detalicznej Od supermarketów po mniejsze, niezależne sklepy detaliczne – zapełnione półki muszą mieć wyraźne, przyciągające wzrok oznakowania wpływające na decyzje dotyczące zakupów i zwiększające wartość koszyka. Rozwiązania oznakowań firmy OKI dla branży detalicznej umożliwiają sprzedawcom żywności i napojów drukowanie na żądanie podstawowych materiałów wizualnych, w tym etykiet cenowych, plakatów, banerów dwustronnych, wobblerów reklamowych, gondoli, wystaw promocyjnych i wielu innych.

Aby poznać przepis na sukces, odwiedź stronę www.oki.pl/retail

© 2019 OKI Europe Ltd

Print Smart, Print OKI Reklama

127 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


AKTUALNOŚCI

Loteria „Lato z Topazem” rozstrzygnięta To już koniec loterii „Lato z Topazem”. Przez ponad 2 miesiące rozdano setki nagród, w tym leżaki ogrodowe, bony na zakupy w sieci Topaz, hulajnogi elektryczne i 65” telewizory. W końcu przyszła pora na najważniejsze losowanie. Wszyscy zadawali sobie pytanie, do kogo tym razem trafi nagroda główna – samochód marki Opel? Tym razem los uśmiechnął się do przesympatycznej rodziny z Bartkowa Starego. Największym szczęśliwcem loterii okazał się pan Aleksander, który aż do momentu oficjalnego przekazania samochodu w salonie dealera firmy Opel w Siedlcach, nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Przyznał, że wielokrotnie brał udział w różnych loteriach, a szczęście uśmiechnęło się do niego właśnie w sieci sklepów, której placówkę ma na co dzień blisko swojego domu. W odbiorze nagrody panu Aleksandrowi towarzyszyli żona oraz dzieci.

Międzynarodowe Targi Biznes-Żywność-Medycyna-Auto Flota Rzeszów 2019 W dniach 6-7 listopada 2019 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbędzie się XXII edycja Targów Biznes-Żywność-Medycyna-Auto Flota Rzeszów 2019 r. Wydarzenie organizowane jest przez GK Specjał oraz sieci franczyzowe: Nasz Sklep, Livio i Rabat Detal. Na 16 tys. m2 wystawi się ok. 300 firm z kraju i z zagranicy. W G2A Arenie będzie można zobaczyć oferty dystrybutorów artykułów spożywczych, firm ubezpieczeniowych, banków, firm działających w branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, telekomunikacyjnej, firm zajmujących się wyposażeniem i aranżacją wnętrz: sklepów, hurtowni, biur, lokali gastronomicznych. Równocześnie z Targami odbędzie się Kongres: „Dokąd zmierza Polski Handel? ”, który zgromadzi ekspertów, liderów opinii oraz kluczowe postacie w polskim handlu, w tym przedstawicieli kierownictw największych koncernów i firm rynku FMCG.

III Ogólnospożywcze Targi Grupy Chorten Ponad 100 wystawców już 19 września br. zapełni Stadion Miejski w Białymstoku podczas III Ogólnospożywczych Targów Grupy Chorten. Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten posiada blisko 1700 placówek partnerskich w 11 województwach. – W ostatnim wydarzeniu organizowanym specjalnie z myślą o współpracujących z nami detalistach, uczestniczyło ponad 1500 osób, wśród których byli kupcy, producenci i dystrybutorzy. W tym roku liczymy także na olbrzymie zainteresowanie, zwłaszcza, że w naszej części Polski nie ma większego przedsięwzięcia, na którym producenci mają okazję do prezentacji szerokiej oferty rynkowej i innowacji produktowych, a właściciele sklepów mogą dokonać większych zamówień w atrakcyjnych cenach – mówi Krzysztof Pakuła, prezes zarządu Grupy Chorten.

Reklama

128 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


AKTUALNOŚCI

Największe Targi Franczyzy w Europie Środkowo-Wschodniej W dniach 17-19 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się Targi Franczyzy. To 3 dni spotkań, 200 konceptów franczyzowych i 7 tysięcy przedsiębiorców zainteresowanych otwarciem własnej firmy pod znaną marką. Swój pomysł na firmę prezentują tu przedstawiciele znanych marek z kraju i zagranicy, którzy aktywnie szukają przyszłych franczyzobiorców. Odwiedzający mają do wyboru licencje sieci franczyzowych z kilkunastu branż. Targi to okazja do bezpośrednich spotkań z przyszłymi partnerami biznesowymi i możliwość pogłębienia wiedzy o franczyzie podczas Forum Szkoleniowego. Przez trzy dni przedsiębiorcy mają okazję przeprowadzić dziesiątki rozmów, na podstawie których zdecydują o wyborze najlepszego partnera do współpracy. Podczas indywidualnych rozmów na stoiskach kandydaci na franczyzobiorców dowiedzą się, co zapewniło sukces rynkowy oferowanego konceptu, jaka jest wymagana kwota inwestycji i na jaki rodzaj wsparcia może liczyć przedsiębiorca, decydując się na współpracę z franczyzodawcą.

Wypij kawę od Żabki na molo w Międzyzdrojach Molo to zdecydowanie jeden z punktów rozpoznawczych Międzyzdrojów. Położone w środkowej części plaży, niedaleko amfiteatru, przyciąga rzeszę turystów. Wejście na obiekt prowadzi przez pasaż handlowy, w którym funkcjonuje nowy sklep Żabka. Rozszerzenie zakresu usług jest naturalnym kierunkiem rozwoju tej sieci. W tym roku firma uruchomi 600 nowych sklepów, co pozwoli na dotarcie z ofertą do nowych grup konsumentów. Nowoczesny format sklepów odpowiada na potrzeby zabieganych klientów chcących zrobić szybkie zakupy na śniadanie, obiad czy kolację. Dużą popularnością cieszy się także oferta Żabka Café ze świeżo mieloną kawą czy ciepłymi przekąskami, jak np. hot dogi. Z tego powodu sklepy można znaleźć w lokalizacjach gwarantujących duże natężenie ruchu, jak osiedla, centra handlowe, w pobliżu węzłów komunikacyjnych, jak metro w Warszawie. W tym roku Żabka otworzyła swoje placówki m.in. na Kazimierzu – jednej z najpopularniejszych dzielnic Krakowa, na Rynku w Krakowie czy właśnie przy molo w Międzyzdrojach. Żabka stawia również na rozwój sklepów sezonowych, które w okresie letnim funkcjonują w wielu nadmorskich kurortach.

„Polagra” – więcej niż targi 30 września w Poznaniu rozpocznie się największe wydarzenie kierowane do branży spożywczej i sektora Horeca. Jak zapowiada się tegoroczna edycja targów Polagra Food, Polagra Tech oraz Polagra Gastro/Invest Hotel? Targi „Polagra” dla producentów żywności, restauratorów, przedstawicieli placówek handlowych, dostawców maszyn i urządzeń dla sektora spożywczego i gastronomicznego są okazją, by poznać nowości, skonfrontować ofertę z oczekiwaniami klientów i nawiązać nowe kontakty handlowe. Takie możliwości daje także tegoroczna ekspozycja zlokalizowana na terenie całych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystawie będą towarzyszyć wydarzenia specjalne. W programie m.in. szkolenia na temat wymogów dotyczących oznakowania produktów, trendów konsumenckich i ich wpływu na półkę sprzedażową. Będzie można zagłębić się także w świat „foodowego” influencer marketingu. W eksperckim gronie odbędzie się też dyskusja na temat perspektyw rozwoju produktów roślinnych. Spotkania w pawilonie sektora HoReCa odbywać się będą z kolei na tle konkursów i pokazów kulinarnych. Gastronomiczne serce targów zabije najmocniej podczas 19. finału Kulinarnego Pucharu Polski. Targom POLAGRA FOOD, POLAGRA TECH i POLAGRA GASTRO/ INVEST HOTEL towarzyszą w tym roku targi TAROPAK. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje jeden bilet!

129 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


AKTUALNOŚCI

fot. Shutterstock.com

Handel zyskał na niedzielnym zakazie Według danych GUS, na które powołuje się portal money.pl, duże przedsiębiorstwa handlu detalicznego (zatrudniające powyżej 50 osób) w I półroczu 2019 r. zwiększyły swoje zyski netto o 27%(czyli 727 mln zł), natomiast przychody okazały się o 7% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z rejestru REGON wynika z kolei, że liczba firm, które zajmują się handlem detalicznym na koniec lipca br. była o 17 placówek większa niż rok wcześniej. To pierwszy przypadek od dłuższego czasu, gdy nie zanotowano spadku. Tendencję wzrostową w polskim handlu widać również w raporcie Ministerstwa Finansów będącym listą największych podatników w Polsce, których wartość przychodu za 2018 r. przekroczyła 50 mln euro. Wpływy do budżetu państwa z CIT od handlu detalicznego wzrosły w ubiegłym roku o 217 mln zł, do kwoty 2,1 mld zł. Według danych z I półrocza br. wpływy z CIT zwiększyły się rok do roku o 162 mln zł, do 867 mln zł. Mimo „utraty 8 dni handlowych” w stosunku do 2018 r., raportowanych przez Jeronimo Martins, sprzedaż w pierwszej połowie br. wzrosła o niemal 9%. EBITDA zwiększyła się z 407 mln euro rok temu, do 428 mln euro. Dobre wyniki osiągnęła także Grupa Eurocash – w pierwszym półroczu sprzedaż detalu zwiększyła się o prawie 36% rok do roku, do 2,83 mld zł. EBITDA segmentu detalicznego w drugim kwartale 2019 r. przekroczyła 77 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 wyniosła ponad 39 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Źródło: „Zakaz handlu w niedziele. Sklepy jednak nie straciły. Zyski w górę” Jacek Frączyk, money.pl

Herosi Eurocash: setki pomysłów na innowacje w niezależnym handlu W pierwszym etapie konkursu „Herosi Innowacyjności” Grupy Eurocash niezależni przedsiębiorcy prowadzący sklepy detaliczne zgłosili 661 pomysłów na innowacyjne zmiany w swoich punktach handlowych lub ich otoczeniu. Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, aż 303 zgłoszono w kategorii „Stawiam na praktyczne rozwiązania”. W kategorii „Inwestuję w technologię” spłynęło 196 wniosków, a 162 przedsiębiorców zgłosiło pomysł na działania w ramach obszaru „Zmieniam świat lokalnie”. Wyniki Herosów Innowacyjności ogłoszone zostaną 24 września podczas Kongresu Akademii Umiejętności Eurocash. Organizator konkursu zamierza nagrodzić jednego przedsiębiorcę nagrodą w wysokości do 100 000 złotych, a trzech kolejnych laureatów kwotami do 50 000 złotych. Pozostałych 50 laureatów ma szansę na dofinansowanie swojego projektu do 15 000 złotych każdy.

Carrefour inwestuje w rozwój franczyzy W II kwartale 2019 roku Carrefour Polska otworzył 30 nowych sklepów franczyzowych o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2. Ekspansja sklepów Carrefour jest ukierunkowana przede wszystkim na duże miasta. W tych lokalizacjach sieć rozwija zarówno model Carrefour Express convenience z pomarańczowym logo, jak i Carrefour Express minimarket z zielonym logo. Szyld GLOBI jest z kolei rozwijany w małych miastach i na terenach wiejskich. Rośnie także liczba sklepów Carrefour Express convenience przy stacjach paliw. Format ten liczy już ponad 50 sklepów. Sieć zapowiada, że ze względu na jego duży sukces tempo otwierania nowych sklepów będzie utrzymywane. Od lutego tego roku Carrefour otwiera sklepy na stacjach paliw we współpracy z firmą UNIMOT, która prowadzi kilkadziesiąt stacji pod marką AVIA. Obecnie pod szyldem Carrefour działa ok. 600 sklepów franczyzowych.

130 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


AKTUALNOŚCI

25. Pol’and’Rock Festival Za nami jubileuszowa, 25. edycja festiwalu Pol’and’Rock (wcześniej Przystanek Woodstock). Tradycyjnie w pierwszy weekend sierpnia (1-3.08) do Kostrzyna nad Odrą przyjechały setki tysięcy ludzi z różnych krajów, by wspólnie przeżywać niezapomniane chwile podczas jednego z największych festiwali muzycznych w Europie. Na scenach pojawiły się gwiazdy krajowego oraz światowego formatu, a wśród nich m.in.: Kult, Skunk Anansie, Agnieszka Chylińska, Lordi czy Ziggy Marley. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć także przedstawicieli świata FMCG. Przemierzając festiwalowe pole można było dostrzec logotypy takich firm, jak Kompania Piwowarska (Lech Premium), Red Bull, Coca-Cola oraz Lidl. „Najpiękniejszy Festiwal Świata” – jak często nazywa się Pol’and’Rock – był również świętem dla wszystkich miejscowych detalistów. Setki tysięcy osób dokonywało niezbędnych zakupów w sklepach, przed którymi kolejki widoczne były od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora.

Jesienne edycje Targów Regionalnych Rabat Detal W tym roku odbędą się kolejne edycje targów regionalnych sieci Rabat Detal liczącej już ponad 1700 sklepów na terenie całej Polski. W terminie 3-4 października będzie miała miejsce edycja targów dla Regionu Wielkopolska, następnie 24-25 października odbędzie się edycja targów dla Regionu Dolny Śląsk, a w dniach 14-15 listopada sieć planuje edycję targów dla Regionu Śląsk. Specjalnie przygotowany katalog targowy zawierać będzie oferty, ceny, promocje oraz pakiety zakupowe. Targi tradycyjnie będą okazją do spotkania kupców z producentami współpracującymi z siecią i z dystrybutorami. W każdej edycji targów uczestniczyć będzie kilkudziesięciu producentów. Z tej okazji dla uczestników przygotowano atrakcyjne oferty promocyjne oraz specjalne pakiety zakupowe.

Sprzedaż SPAR Polska odnotowuje wzrost w I półroczu 2019 r. Sieć SPAR Polska raportuje wzrost w pierwszej połowie roku o 5,56% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., pomimo zawirowań wokół marki. Warto zwrócić uwagę, że sieć odnotowała wzrost o 5,56% LfL mimo jedynie jednej handlowej niedzieli w miesiącu w porównaniu z dwoma niedzielami, podczas których obowiązywał zakaz handlu w analogicznym okresie 2018 r. Pomimo trwającego w tle sporu dotyczącego licencji SPAR na polskim rynku, SPAR Polska kontynuował otwarcia nowych sklepów: dwóch w Krakowie, Janowie Lubelskim czy Ciągowicach. Firma realizowała także działania w celu dodatkowego wsparcia sprzedaży targetując konsumentów, organizując m.in. kolejny program znaczkowy z rabatami, loterię czy oferując sklepom nowy program lojalnościowy dla klientów z nagrodami w postaci bonów do placówek sieci.

INNOWACYJNE OPAKOWANIA DLA TWOJEJ ŻYWNOŚCI Tel.: +48 601 920 959

Reklama

131 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


AKTUALNOŚCI

Perfumeria Sephora Janki z nową lokalizacją Wraz z rozbudową i modernizacją Centrum Handlowego Janki, ruszyła perfumeria Sephora w nowej lokalizacji i odsłonie. Na wszystkich odwiedzających perfumerię większą o blisko 100mkw. czekało mnóstwo niespodzianek. Sephora w Centrum Handlowym Janki obecna jest już od 20 lat. To właśnie wraz z debiutem marki w Polsce, jeden z pierwszych salonów otwarto w tej lokalizacji. Wraz z modernizacją samego centrum handlowego perfumeria zmienia swoje położenie – znajduje się obecnie nieopodal wejścia głównego. Inwestycję zrealizowano w nowym koncepcie sieci, który powstał między innymi w efekcie konsultacji z młodymi konsumentami. Na klientów Sephora czeka kilkanaście tysięcy produktów światowych marek kosmetycznych, profesjonalne porady i usługi. Sephora Janki zyskała m.in. 6-stanowiskowy, makijażowy Beauty Hub, strefę dedykowaną konsultacjom pielęgnacyjnym, a także strefę zapachów niszowych.

Nowy wymiar komunikacji w sklepach Kaufland W sklepach Kaufland instalowane są nowoczesne nośniki informacyjne – Digital Signage. Nowe ekrany umożliwiają personalizowanie reklam i informacji kierowanych do klientów. Wyświetlacze dostępne są już w 41 lokalizacjach i będą wdrażane w kolejnych marketach. Nowoczesne ekrany Digital Signage stanowią doskonałe uzupełnienie wykorzystywanych do tej pory nośników informacji. Umożliwiają przede wszystkim spersonalizowanie reklamy i informacji oraz dopasowanie jej do potrzeb sieci, danego regionu czy nawet pojedynczego marketu Kaufland. Wyświetlane elementy są dostosowywane do miejsca, w którym umieszczony jest dany ekran. Przed wejściem klienci mogą z łatwością zapoznać się z aktualną ofertą sieci oraz obejrzeć najnowsze kampanie reklamowe. W dalszej części marketu rozlokowanych jest kilkanaście kolejnych ekranów przybliżających ofertę pobliskich regałów, zaś opuszczając market, kupujący znajdą wyświetlacz z ofertą na nadchodzący tydzień.

Nowa Prezes Zarządu Natura Dnia 1 sierpnia 2019 r. stanowisko Prezes Natura Sp. z o.o. objęła Barbara Goździkowska. Do Zarządu firmy – jako Wiceprezes Zarządu – dołączył także Daniel Rogiński. Barbara Goździkowska jest liderką i menedżerką z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i marketingu, rozwoju i wdrażaniu strategii biznesowej. Przez ostatnie 25 lat była związana z Avon Cosmetics Polska, gdzie kolejno zajmowała stanowiska: VP CEE commercial marketing, VP marketing EMEA i VP commercial marketing Central Europe. W kwietniu 2015 r. objęła stanowisko dyrektor generalnej Avon Cosmetics Polska, przejmując odpowiedzialność za zarządzanie firmą w Polsce i krajach bałtyckich. Zbudowała od podstaw i z sukcesem rozwinęła markę Avon. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie transformacji cyfrowej, rozwoju biznesu, zarządzania organizacją na wszystkich szczeblach, a także dogłębną znajomość rynku kosmetycznego i FMCG. Ukończyła szereg szkoleń w zakresie neuromarketingu, zarządzania zmianą, komunikacji oraz strategicznego przywództwa.

132 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


NOWOŚCI

Teo® Sterile dla dorosłych kotów po zabiegu sterylizacji lub kastracji

Nowe czekolady marki Wawel

Koty po zabiegu sterylizacji lub kastracji wymagają od nas szczególnej troski. Mogą pojawić się skłonności do tycia oraz problemy z nerkami. Teo® Sterile uwzględnia te wymagania. Zbilansowany poziom minerałów pozwala zachować zdrowe drogi moczowe. Naturalny błonnik zapewnia dobre trawienie. Wysokiej jakości białko sprawia, że karma jest dobrze przyswajalna, co wpływa na trawienie, a tym samym utrzymanie prawidłowej masy ciała. Więcej na www.teokarma.pl

W nowym sezonie Wawel przygotował dla konsumentów pyszne nowości: Czekoladę PrzySmak Studencki w dwóch odsłonach: mleczną i gorzką. Obie z dużą zawartością smacznych dodatków: orzeszków arachidowych, rodzynek, galaretek. Kolejnymi nowościami do smakowania będą: hit na rynku – czekolada z galaretką – Mieszanka Krakowska o smaku malinowym, Czekolada M!chałki z Wawelu Kokosowe – z chrupiącym nadzieniem pełnym orzeszków arachidowych i kokosa oraz Czekolada M!chałki z Wawelu Klasyczne – w nowej, zmienionej szacie graficznej.

Kontakt: Pupil Foods Sp. z o.o., tel. 62 762 13 67

Kontakt: Wawel SA, tel. 12 254 21 10

Džiugas w plastrach

Nowy, wygodny karton Tymbarku

Już od lipca w sieciach handlowych dostępny jest ser twardy Džiugas w plastrach 150 g, do produkcji którego nie używa się żadnych dodatków i konserwantów. Ser twardy Džiugas w plastrach 150 g nie zawiera laktozy oraz doskonale nadaje się do spożycia również przez wegetarian. Ma przyjemnie pikantny aromat i delikatnie ostry smak. Doskonale nadaje się na śniadanie.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, ulubiony sok Tymbarku można wypić dosłownie „do ostatniej kropli”. Tymbark jako lider na rynku soków i nektarów oferuje nie tylko najlepszą jakość i pyszne smaki, ale i wygodę oraz nowoczesne podejście do produktów. Właśnie dlatego marka wprowadziła innowacyjne, wygodne i poręczne opakowania. Kształt nowego kartonu oraz umiejscowienie korka w górnej jego części daje możliwość wylewania z niego soku lub nektaru do ostatniej kropli! Ułatwia też otwieranie oraz nalewanie zawartości bez rozchlapywania.

Kontakt: AB Žemaitijos pienas, tel. 00 370 682 20 175

Kontakt: MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k., tel. 33 873 15 99

Chałwa Odra w dwóch wyjątkowych smakach

Nowość! Płatki Nestlé z nadzieniem

Chałwa od Odry teraz dostępna w nowych, wyjątkowo kuszących smakach do wyboru. Solony karmel oraz gorzka czekolada ze skórką pomarańczy to smaki, które z pewnością zasmakują szerokiemu gronu konsumentów, a ciekawe opakowanie i odmłodzona, oryginalna szata graficzna sprawią, że po najnowszy smakołyk Odry sięgną również najmłodsi amatorzy słodyczy!

Już teraz w sprzedaży nowość – płatki z nadzieniem od Nestlé. Doskonale znane marki w zupełnie nowej odsłonie: Nestlé Lion Wildcrush, Nestlé Nesquik Cocoacrush i Nestlé Cini Minis Crazycrush. Charakteryzuje je doskonałe połączenie przepysznego nadzienia zamkniętego w chrupiącym płatku. Jest to znakomita propozycja zarówno dla fanów standardowych smaków Nesquik, Cini Minis, Lion, jak i dla osób, chcących spróbować zupełnie nowej alternatywy. Nowości dostępne w dwóch praktycznych formatach: 150 g i 350 g.

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

Kontakt: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o., tel. 56 610 41 00

133 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


NOWOŚCI

Nowe Lion 2GO

Śmietana Bio Bakoma Śmietana jogurtowa Bio to idealna propozycja dla wszystkich ceniących sobie naturalność i najwyższą jakość. Ciesz się czystym, naturalnym smakiem i jedwabistą, gładką konsystencją. Gramatura 180 g.

Marka Lion wychodzi naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów wprowadzając linię batonów Lion 2GO. Te nowe przekąski to batony z całych orzeszków ziemnych, przepysznej żurawiny i soczystych rodzynek z kremowym karmelem i wyśmienitą mleczną czekoladą. Batony będą dostępne w dwóch pysznych smakach: Peanut i Chocolate. Od końca sierpnia marka Lion planuje także silną kampanię telewizyjną i digitalową wspierającą warianty Lion 2GO oraz dedykowane, impaktowe materiały POS. Kontakt: Nestlé Polska S.A., tel. 22 325 25 25

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Nowe środki czystości

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Ewidentnie ten rok, jest rokiem środków do czyszczenia w firmie Pol-Hun. Linia Splash od General Fresh, tylko w 2019 powiększyła się, aż o trzy nowe pozycje: Płyn do mycia szyb (formuła z octem), Płyn do pielęgnacji mebli, Płyn do powierzchni ceramicznych, a każda z nich spotkała się z gorącym przyjęciem przez rynek i klientów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

.

Nowość! Elektryczny odświeżacz powietrza marki Glade®

Peanut Butter i Toffee&Peanuts – nowe czekoladki od E.Wedel

Nowy Glade® Electric to nowoczesny i estetyczny design. Urządzenie dyskretnie wpisuje się w wystrój każdego wnętrza. Ten produkt to również ukłon w stronę natury – zapach oparty na olejkach eterycznych, zamknięty jest w wytrzymałej butelce, przeznaczonej do recyklingu. Zastosowana w nim technologia pozwala na pełną kontrolę nad uwalnianiem zapachu tak, by mógł trwać jak najdłużej – nawet do 100 dni!

W ofercie E.Wedel pojawiły się nowe czekoladki w dwóch smakach: Peanut Butter oraz Toffee&Peanuts. Nowości doskonale łączą oryginalną wedlowską czekoladę i rozpływające się w ustach nadzienie. Peanut Butter to czekoladki oblane czekoladą białą karmelową, w środku których znajduje się jednowarstwowe nadzienie z orzeszków arachidowych. Wariant Toffee&Peanuts oblany mleczną czekoladą zawiera natomiast dwie warstwy nadzienia – na dole masę orzechową z kawałkami orzeszków ziemnych i płynne toffee na górze.

Kontakt: SC Johnson Sp. z o.o., tel. 0 801 111 211

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

134 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


NOWOŚCI

Trufle Odra

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Marka Odra wprowadza do swojej oferty nowe smaki trufli. Limitowana edycja będzie dostępna w dwóch, wyjątkowych wersjach do wyboru – wykwintnej wiśniówki oraz wybornego, orzeźwiającego likieru pomarańczowego. Trufle oblane są pyszną, deserową czekoladą i mają niepowtarzalny aromat. Bez wątpienia przypadną do gustu amatorom wyrazistych i nietuzinkowych smaków! Trufle od Odry to wyjątkowe cukierki, idealne do celebrowania wspólnych chwil w gronie najbliższych.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

.

Teo® Czteropak saszetek Junior

Bakoma Premium dwuwarstwowy w słoiczku

Karma Teo® Junior dzięki unikalnej recepturze wspomaga prawidłowy wzrost, zdrowy rozwój kości i mózgu. Jest źródłem wszystkich niezbędnych minerałów, których potrzebuje organizm małego kota do 12 miesiąca życia. Kawałki karmy zanurzone w pysznym sosie zostały przystosowane wielkością do rozmiaru szczęk kociąt. Małym kotom z pewnością zasmakuje Teo®. Więcej na www.teokarma.pl

Bakoma Premium dwuwarstwowy to wyjątkowy jogurt. Pod kremowym jogurtem znajdziemy soczyste owoce tworzące razem apetyczną deserową kompozycję. Premiowy charakter produktu podkreśla unikalne, szklane opakowanie 150 g. Dostępny w szerokiej gamie popularnych smaków.

Kontakt: Pupil Foods Sp. z o.o., tel. 62 762 13 67

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Odświeżacze powietrza General Fresh

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Odświeżacz powietrza Mini Spray od General Fresh w nowej odsłonie. Już we wrześniu klienci będą mogli zakupić długo wyczekiwany wariant – Mini Spray urządzenie + 3 zapasy! Gamę zapachową otwiera mix bardzo popularnych zapachów: Tropikalne lato, Owoce leśne, Jesienny ogród.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

135 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


NOWOŚCI

Batony proteinowe FreeYu z Marcinem Gortatem!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Batony proteinowe z wizerunkiem koszykarza Marcina Gortata, to kolejny efekt współpracy partnerskiej między jednym z najbardziej znanych polskich sportowców a marką FreeYu. Limitowane batony białkowe sygnowane nazwiskiem Marcina Gortata pojawią się na rynku w dwóch smakach – solony karmel oraz malina&jagody goji. To idealna przekąska dla osób, które chcą szybko coś przekąsić, a jednocześnie dostarczyć dużej ilości energii i składników odżywczych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

.

Majonez Pudliszki – Nowość

Monte Angry Birds 2

Do rodziny Pudliszek dołącza nowa kategoria –Majonez. Majonez Pudliszki jest gęsty, kremowy i ma doskonały łagodny smak. Posiada tylko niezbędne składniki. Produkowany jest bez konserwantów, sztucznych barwników i aromatów. Jaja używane do produkcji Majonezu Pudliszki pochodzą od kur z wolnego wybiegu. 100% przebadanych konsumentów potwierdziło, że smak Majonezu Pudliszki spełnił bądź przewyższył ich oczekiwania*.

Na opakowaniach dwukomorowego deseru Monte z ciasteczkami maślanymi pojawiły się szaty graficzne z bohaterami „Angry Birds 2 Film”, a do wielopaków deseru Monte i mlecznej kanapki Monte Snack dołączone zostały tatuaże z bohaterami filmu – w ośmiu wystrzałowych wzorach. We wrześniu i październiku edycja Monte Angry Birds 2 będzie dodatkowo wspierana reklamą telewizyjną, online i kinową.

Źródło: Nielsen, Badanie konsumenckie styczeń 2019 POLSKA, Grupa badawcza 99 konsumentów

Kontakt: HJ Heinz Polska Sp. z o.o., tel. 65 572 82 00

Kontakt: Zott Polska Sp. z o.o., tel. 71 377 43 16

Kurczak gotowany z Kurnej Półki

Nowy Pawełek Duo od E.Wedel

W tej historii jest tylko jeden bohater – Polski Kurczak. Wszystko zaczyna i kończy się tak: kurczak, przyprawy i sól peklująca. Nie ma tu miejsca dla glutaminianu sodu, fosforanów czy barwników. Dużo białka i lekkostrawne mięso to jedyne, co tu znajdziecie. Kurczak gotowany z Kurnej Półki to doskonała wędlina drobiowa, w której składzie znajdziesz aż 90% fileta z kurczaka! Jeśli to jeszcze za mało, w ofercie marka ma również doskonałą kiełbasę: Krucha z Kurnej Półki to aż 122 g mięsa z kurczaka na 100 g produktu.

We wrześniu do oferty kultowych batonów Pawełek od E.Wedel dołączy nowość: Pawełek Duo. To unikalne połączenie dwóch rodzajów oryginalnej wedlowskiej czekolady: od spodu gorzkiej, od góry – białej karmelowej. W pięciu kostkach batona zamknięto aksamitne, rozpływające się w ustach nadzienie czekoladowe. Produkt dołącza do standardowej oferty Pawełków, w której dostępne jest aż pięć różnych smaków: czekoladowy, śmietankowy, advocat, toffee oraz caffe latte. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Kontakt: Zakłady Mięsne Silesia S.A., tel. 32 731 10 00

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

136 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


NOWOŚCI

Nowość Danonki BiO

Nowość: Knoppers Black & White

Prosty skład, certyfikat BiO i lokalne smaki – oto czego poszukują dziś konsumenci. Najnowsza propozycja Danonków idealnie wpisuje się w te potrzeby. Danonki BiO zrobione są z mleka, owoców i dodatku cukru trzcinowego pochodzących z ekologicznych upraw i hodowli oraz tylko naturalnych aromatów. Najnowsze Danonki mają dwa smaki: malinowy i gruszkowy, a zamknięte są w praktycznej saszetce i mogą być przechowywane do 6 h poza lodówką, dzięki czemu są świetną przekąską również poza domem.

Po limitowanej edycji wafelka o smaku rajskiego kokosa – bardzo dobrze przyjętej przez konsumentów – marka Knoppers wprowadza kolejną nowość. Knoppers Black & White to pyszne połączenie chrupiących ciemnych wafli kakaowych, kremu nugatowego z orzechami laskowymi, kruszonych ciasteczek i kremu mlecznego. Ofercie limitowanej towarzyszyć będzie silne wsparcie marketingowe marki Knoppers, które obejmuje: reklamę wizerunkową w TV, kampanię kinową, kampanię VOD oraz dodatkowe lokalizacje w punktach sprzedaży.

Kontakt: Danone Sp. z o.o., tel. 22 860 82 00

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Nowość – kabanosy EAT’N’GO od Sokołowa

Paluszki serowe Cheesupers Paluszki serowe Cheesupers to produkt skierowany do młodszych konsumentów. Wyróżnia go zabawna, kolorowa grafika oraz proste składniki. W opakowaniu znajdują się 4 oddzielnie zapakowane paluszki serowe, z odrębną grafiką na każdym z nich. Produkt jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: miętowej i różowej, aby zapewnić możliwość wyboru ulubionego opakowania naszym najmłodszym konsumentom. Serowe paluszki Cheesupers to zdrowa przekąska, będąca źródłem wapnia i białka, więc idealnie nadają się jako uzupełnienie drugiego śniadania do szkoły.

Sokołów wprowadza nową propozycję przekąskową, która pozwoli cieszyć się wyjątkowymi smakami, inspirowanymi podróżami. Kabanosy EAT’N’GO wyróżnia wysoka jakość oraz oryginalne zestawienia przypraw. W nowej linii dostępnych jest pięć rodzajów kabanosów: hiszpańskie, indyjskie, malajskie, meksykańskie i tajskie. Powstają z wysokiej jakości surowca i wyróżnia je wysoka mięsność. Są dostępne w sieci własnej (Delikatesy Sokołów, hurtownie) oraz Top Market – Sklepy Doroty, Delikatesy Dwójka.

Kontakt: Euroser Dairy Group Sp. z o.o. Sp.k., tel. 22 101 14 46

Kontakt: Sokołów S.A., tel. 25 640 82 00

Enchantimals – Nowa seria zabawek dla dziewczynek!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Kinder Niespodzianka powraca po wakacjach i zaprasza do świata Enchantimals. Enchantimals to grupa wyjątkowych kochających zwierzęta dziewczynek, mieszkająca w fantastycznym, pełnym przygód i dobrej zabawy świecie. Każda z bohaterek posiada swojego, przypominającego ją wyglądem i charakterem zwierzęcego przyjaciela. Zabawka z serii już od września w co 4. różowej Kinder Niespodziance!

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

137 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


NOWOŚCI

Nowości od Dr Gerard

Grecki Bio

W tegorocznej, jesiennej ofercie Dr Gerard, znajdą się aż dwie nowości: nowy orzechowy smak kultowych Pryncypałek oraz Mafijne Brownie. Pierwsza z nich to połączenie dwóch najpopularniejszych smaków: mlecznej czekolady i orzecha laskowego z przepysznym wafelkiem od Dr Gerard. Drugi to mocno czekoladowa, jedyna na rynku podwójna markiza, która smakiem przypomina popularne ciasto Brownie. Oba produkty, idealnie sprawdzą się przy filiżance kawy czy herbaty nie tylko w długie, zimne, jesienne wieczory.

Jogurt Bakoma Grecki Bio ma wyjątkowo kremową konsystencję i jest niezwykle gęsty. To idealna baza do wszelkich sosów i dipów – także do greckiego sosu Tzatziki. Jest również wyśmienity do deserów, sałatek i potraw z grilla. Jogurt Grecki Bio to propozycja dedykowana wszystkim ceniącym sobie najwyższy poziom jakości. Dostępny w funkcjonalnym opakowaniu 180 g.

Kontakt: Dr Gerard Sp. z o.o., tel. 22 722 46 46

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Nowość! Börek ze szpinakiem

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Börek to wywodząca się z Turcji słona przekąska, która cieszy się także dużą popularnością na Bałkanach oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Jego wyjątkowy smak wiąże się ze sposobem przygotowania delikatnego ciasta yufka, którego środek wypełnia się farszem. Choć istnieje wiele wariacji na temat przygotowania farszu, w jednym z najbardziej tradycyjnych wariantów börek serwowany jest z nadzieniem ze szpinaku. W takiej formie – ze szpinakiem oraz dodatkiem sera feta, jest teraz dostępny w ofercie La Lorraine.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: La Lorraine Polska Sp. z o.o., tel. 22 765 92 30

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Batony owocowo-warzywne w edycjach limitowanych

3 nowe warianty Słonecznej Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” prezentują nowości w swojej ofercie: Słoneczna smaki Hiszpanii – zawiera naturalne aromaty jalapeno, czosnku i pomidora, Słoneczna smaki Włoch – aromaty pomidora i bazylii, zaś Słoneczna smaki Grecji posiada naturalny aromat marynowanej oliwki oraz dodatek greckiej oliwy z oliwek. Produkty zawierają 60% tłuszczu, a także witaminy A, D i E. Są pozbawione soli, konserwantów oraz sztucznych barwników.

FreeYu, marka oferująca funkcjonalne przekąski, w ramach współpracy z Marcinem Gortatem, wprowadza na rynek pierwsze produkty sygnowane nazwiskiem słynnego koszykarza. W limitowanej ofercie znalazły się m.in. wegańskie batony warzywno-owocowe Vital w dwóch smakach – burak z truskawką oraz marchewka z pomarańczą. Batony Vital są w 100% naturalne, wegańskie, mają delikatną konsystencję, a znajdujący się w nich cukier pochodzi wyłącznie ze składników.

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

138 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


NOWOŚCI

Nowość – Bakuś z ciasteczkowymi literkami

Zawijana z indyka

Bakuś jogurt waniliowy to nie tylko zdrowa mleczna przekąska dla dzieci, ale również moc zabawy dzięki ciasteczkom – literkom z topera. Dzięki nim rodzice mogą w sprytny i „pyszny” sposób uczyć swoje dzieci alfabetu. Produkt dostępny w ulubionym przez dzieci smaku – waniliowym. Jego konsystencja jest gładka i aksamitna. Nowy Bakuś sprawdzi się jako sycąca przekąska w ciągu dnia.

Zawijana z indyka to wędzona, aromatyczna kiełbasa o wysokiej zawartości mięsa, wyłącznie z indyka (87%), które zawiera pełnowartościowe białko, jest niskokaloryczne i polecane przez dietetyków. To lekka kiełbasa, doskonała do spożycia zarówno na ciepło, jak i na zimno. Zawijana z indyka to produkt bezglutenowy, dostępny wyłącznie na wagę.

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Kontakt: Indykpol S.A., tel. 89 526 21 05

Nowe napoje roślinne od Inki

FreeYu Energy

Firma Grana wprowadza na rynek nowości w kategorii napojów roślinnych jako doskonałą odpowiedź na potrzeby konsumentów szukających produktów o wartościowym i odżywczym składzie. Nowa linia napojów roślinnych łączy w sobie naturalność oraz dobroczynny wpływ na organizm. W ofercie firmy każdy znajdzie coś dla siebie spośród 3 różnych wariantów smakowych: sojowego, owsianego oraz ryżowego. Zaletą produktów jest prosty skład oraz atrakcyjne i czytelne opakowanie, na którym znajduje się komunikacja sposobu użycia poszczególnych wariantów smakowych.

FreeYu wprowadza do swojej oferty nowe batony sygnowane przez Marcina Gortata, polską gwiazdę NBA. FreeYu Energy to limitowana edycja batonów owocowych z orzechami i daktylami oblanych gorzką czekoladą (70% kakao). Dostępne są w dwóch smakach – malinowym i pomarańczowym, każdy zawiera ponad 70% owoców i orzechów.

Kontakt: Grana Sp. z o.o., tel. 12 277 17 00

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

Doskonały smak z samego serca Podkarpacia

Goat Farm – Sery kozie z Natury Gama serów kozich Goat Farm to propozycja dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się doskonałym smakiem i cenią sobie dodatkowe zalety produktu. Sery kozie to produkty o prostym składzie, z mleka od kóz, które wypasane są przez większą część roku na zielonych łąkach. Sery Goat Farm dostępne są w nowych, innowacyjnych opakowaniach typu „koperta”, dzięki którym ser nie obsycha. W gamie znajdują się różne warianty smakowe w plastrach oraz kawałkach, których nie może zabraknąć na półce sklepowej.

Parówki słoneczne firmy Dobrowolscy od lat cieszące się bardzo dużym powodzeniem wśród konsumentów, zyskały nowe, bardziej funkcjonalne opakowania. Kiedyś dostępne tylko na wagę z lady tradycyjnej, a już dzisiaj można nabyć w opakowaniach o gramaturze 250 g. Opakowania parówek wieprzowych i parówek drobiowych pod marką „Słoneczne podkarpackie” oprócz mnóstwa pozytywnej energii, podkreślają lokalny charakter: piękno okolicy, naturalność. www.dobrowolscy.pl

Kontakt: Euroser Dairy Group Sp. z o.o. Sp.k., tel. 22 101 14 46

Kontakt: Dobrowolscy Sp. z o.o, tel. 14 666 20 00

139 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

ETi European Food Industries

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

ETi wystartowało z szeroko zakrojoną promocją marki Dare – wyjątkowego połączenia kruchego wafelka i intensywnie kakaowego kremu w czekoladzie deserowej. W kampanii reklamowej pod hasłem „Drapieżnie pyszny. Dziko czekoladowy” podkreślone są unikalne walory smakowe wafli i odważny charakter marki. Działania potrwają do 15 października i obejmą emisję spotów w telewizji i VOD, materiały promocyjne w prasie i internecie, aktywacje dla konsumentów, a także atrakcyjne wsparcie ekspozycji w sklepach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Hochland Polska

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific

Już 1 września startuje czwarta edycja Wielkiej Loterii Almette, w której do wygrania będzie całoroczny, w pełni wyposażony dom z widokiem na Giewont. Dodatkowo codziennie będą losowane nagrody o wartości 7 x 1000 zł. Drewniany dom z widokiem na Giewont już jesienią stanie w Zębie – najwyżej położonej miejscowości w Polsce. Miejsce jest wyjątkowe, znajduje się w samym sercu Tatr, w sąsiedztwie Gubałówki, Kościeliska i Krupówek.

W tym roku płatki śniadaniowe Nestlé świętują swoje 25-lecie w Polsce. Z tej właśnie okazji marka organizuje ogólnopolski konkurs konsumencki pod hasłem „Śniadaniowe Wspomnienia”. W ramach konkursu konsumenci mogą pokazać na zdjęciu swoje śniadaniowe wspomnienie z dawnych lat lub sprzed chwili i grać o ponad 700 atrakcyjnych nagród! Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 1.08.2019 do 31.10.2019. Szczegóły i Regulamin dostępne na stronie www.nestle-cereals.com/pl/25lat.

Grupa Inco

Colian

Marka Ludwik stworzyła innowacyjną linię wysoce skutecznych i w pełni ekologicznych produktów. Produkty są przyjazne dla środowiska i użytkowników: nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych, ulegają biodegradacji, nie zawierają barwników. Kartoniki i butelki w 100% nadają się do recyklingu. Linia produktów Ludwik Ekologiczny spełnia bardzo wysokie wymagania ekologiczne, jakościowe i zdrowotne, co zostało potwierdzone certyfikatem ekologicznym EU Ecolabel. www.ludwikekologiczny.pl

Od września do końca listopada potrwa loteria „Złotobranie” Solidarności. W puli nagród codziennie czekają złotówki na kartach przedpłaconych, a w wielkim finale złoty samochód – Toyota Yaris. Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić dowolne, konfekcjonowane opakowanie pralin Śliwka Nałęczowska lub Złota Wiśnia, zachować paragon, a następnie zarejestrować go na stronie www.zlotobranie.pl lub wysyłając SMS-a. Loteria jest szeroko wspierana w telewizji, Internecie i prasie. W punktach sprzedaży ustawiono dedykowane materiały POS i standy.

140 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Dr Gerard

La Lorraine

Zakończono pracę nad nowym muralem w Międzyrzecu Podlaskim. Grafika o powierzchni ponad 100 m2 ozdobiła jedną ze ścian budynku firmy Dr Gerard przy ulicy Radzyńskiej. Mural został wyłoniony w drodze konkursu o charakterze otwartym – swoich sił mogli spróbować zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Autorem zwycięskiej, utrzymanej w komiksowej stylistyce, koncepcji jest Dorota S. z Krakowa. Mural został wykonany przez firmę Ideamo, która od wielu lat zajmuje się artystycznym malowaniem ścian dla marek takich jak Spotify, Reebok, Wedel czy Pepsi.

We wrześniu marka La Lorraine wspierać będzie sprzedaż produktów idealnych na drugie śniadanie do szkoły lub pracy. Dzięki materiałom POSM dystrybuowanym w sklepach handlu tradycyjnego eksponowane będą produkty śniadaniowe. Klasyczna bułka poznańska to podstawa pożywnego i smacznego śniadania dla całej rodziny. Świetną propozycją na drugie śniadanie okażą się też donuty w wariantach: z polewą czekoladową, z polewą truskawkową lub kruszonymi cukierkami. Wielbiciele wytrawnych przekąsek mogą się natomiast skusić na nowość w ofercie La Lorraine – börek ze szpinakiem.

Jacobs Douwe Egberts

Zott Polska

Marka nr 2 w segmencie kaw mielonych** – Prima ruszyła z silną kampanią wspierającą kawę rozpuszczalną „Prima rozpuszczalna – przekona Cię smakiem”. Od września planowane jest silne wsparcie w telewizji, Internecie oraz w sklepach. Prima rozpuszczalna dostępna jest w wariantach: Classic i Crema. Smak Primy rozpuszczalnej dostosowany jest do preferencji smakowych Polaków i doceniło go aż 98% próbujących! *. *Test konsumencki, Zymetria dla Jacobs Douwe Egberts, łączna próba dla 2 wariantów: 287 osób. **Jacobs Douwe Egberts za Nielsen: Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Sklepy spożywcze, Duże/Średnie/Małe, Sklepy Winno-cukiernicze, Stacje benzynowe, Sieci Chemiczne, Kioski), Panel Handlu Detalicznego, udziały wolumenowe za okres: lipiec 2018 – czerwiec 2019, kategoria: kawa mielona.

We wrześniu rusza kampania out of home promująca linię jogurtów Jogobella + Superfood. Na billboardach i citylightach pojawi się reklama promująca nowe smaki wprowadzone na rynek w kwietniu tego roku. Wyjątkowe kombinacje smaków truskawki i yuzu oraz jagody i acai, dostępne również w wersji wzbogaconej o siemię lniane, wpisują się w aktualne trendy żywieniowe i zostały entuzjastycznie przyjęte przez konsumentów.

Nestlé Polska

FRoSTA

Zupełnie nowe mleko następne dla maluszków po 6. miesiącu. Dostarcza dziecku niezbędne składniki odżywcze, dzięki którym maluszek może radośnie i zdrowo się rozwijać. Zawiera m.in. żelazo* dla rozwoju poznawczego oraz wapń* i witaminę D* dla mocnych kości. Zostało stworzone przez ekspertów Nestlé w oparciu o 150 lat doświadczenia w żywieniu najmłodszych. 

Od października FRoSTA rozpoczyna silną kampanię reklamową w telewizji, radiu i Internecie, która wspierać będzie Złote paluszki rybne, Rybę z pieca po włosku oraz Mexican Chicken. Spoty emitowane będą w największych stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w Internecie. Konsumenci będą mieli okazję spróbować produktów podczas eventów Hot&Cold FRoSTA Food Truck. Marka zagości również w największych miastach Polski, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków i Poznań w kampanii na citylightach.

*Zawartość zgodnie z przepisami prawa

141 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Zott Polska

Indykpol

Podczas wrocławskiej edycji charytatywnej imprezy biegowej Business Run, 8 września br. zawodnicy będą mogli spróbować najnowszego jogurtu naturalnego marki Primo, stworzonego specjalnie z myślą o osobach prowadzących zdrowy tryb życia i uprawiających aktywność fizyczną. Produkt przyciąga wzrok grafitową wstążką z informacją o wysokiej zawartości białka – 12 g w kubeczku.

W połowie sierpnia Indykpol rozpoczął akcję konsumencką promującą parówki Jedyneczki – produkt z mięsa najwyższej jakości, specjalnie stworzony z myślą o najmłodszych. Kupujący Jedyneczki mają szansę wygrać bilety do kina na najnowsze przygody sympatycznych nielotów pt. „Angry Birds 2”. Akcja będzie wspierana przez Indykpol głównie kampanią internetową i materiałami POS. Jedyneczki w trakcie promocji, czyli od 12.08.2019 do 20.10.2019, będą dostępne w atrakcyjnych dla dzieci, promocyjnych opakowaniach. Szczegóły na www.jedyneczkipromocja.pl

Ferrero Polska Commercial

Grupa Inco

Tic Tac – marka ma już 50 lat, a jej podróż trwa dalej! W loterii urodzinowej do wygrania są kultowe gadżety z pięciu dekad: voucher na okulary, aparaty Polaroid, voucher na zegarki Casio, konsole do gry i czytnik eBooków. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić dowolne opakowanie Tic Tac lub Tic Tac GUM i zarejestrować paragon na www.tictac.pl. Kampania będzie szeroko wspierana w mediach: TV, radio, outdoor i materiały POS. W Internecie dodatkowo cykl minihistorii „Dekady świeżości”! Filmy będą dostępne na stronie www.tictac.pl oraz na VOD i YouTube.

Poczuj Eksplozję świeżości z perełkami zapachowymi Ludwik! Perełki wyróżniają się innowacyjną formułą, intensywnym zapachem oraz łatwym dozowaniem. Perełki rozpuszczają się podczas prania i uwalniają intensywny zapach, który przenika i otula włókna tkanin. Dostępne w 2 wariantach zapachowych: kwiatowa świeżość oraz tropikalny raj.

ZT Bielmar

Mars Wrigley 2 IX rozpoczęła się 7. edycja programu edukacyjnego Dziel się Uśmiechem, organizowanego przez firmę Mars Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Program obejmuje co roku 100 tys. dzieci w wieku 5-13 lat w szkołach podstawowych w całej Polsce. Podczas lekcji uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę na temat odpowiedniej higieny jamy ustnej, w tym roli bezcukrowej gumy w profilaktyce próchnicy. Otrzymują również materiały edukacyjne oraz zestawy składające się ze szczotki, pasty oraz bezcukrowej gumy. Więcej informacji: www.mojorbit.pl

1 września ruszyła kampania produktowa i wizerunkowa marki Śniadaniowa pod hasłem „Wybierz swój smak”. Śniadaniowa jest znana na polskim rynku od 28 lat i jest w 100% marką polskiego producenta. Śniadaniowa otrzyma wsparcie wizerunkowe w postaci 600 tablic bilboardowych rozmieszczonych na terenie całej Polski, w kilkunastu tytułach prasy konsumenckiej oraz w internecie i w social mediach. W punktach sprzedaży produkty otrzymają wsparcie w postaci materiałów POS, gazetek handlowych oraz różnorodnych działań promocyjnych.

142 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Metsa Tissue

ETi European Food Industries

Marka Mola wystartowała w sierpniu z kampanią telewizyjną linii produktowej premium – Mola Sensitive. Nowy spot filmowy komunikuje miękkość i delikatność 3-warstwowych papierów toaletowych. Nowością jest unikalne tłoczenie na papierze w postaci miękkich poduszeczek, uzyskanych dzięki Technologii Softpillow™, która sprawia, że papier toaletowy jest miękki, miły w dotyku i wytrzymały. Kampania w największych ogólnopolskich stacjach: TVN i Polsat oraz kanałach tematycznych potrwa do 30 września.

Wanted, flagowa marka czekoladowych batonów od ETi, po raz kolejny gości w telewizji w nowej odsłonie kampanii „Wybierz smak swojego buntu”. W ramach działań promocyjnych, które rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia i potrwają do 6 października, w telewizji i VOD emitowane są spoty ze znanym już bohaterem – gorylem zabawnie szykującym się na spotkanie. Dodatkowo marka jest wspierana promocją w internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz w punktach sprzedaży, gdzie m.in. odbędą się samplingi produktów.

Pol-Hun

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Już po raz kolejny firma Pol-Hun i marka General Fresh wspierają schroniska górskie PTTK. W tym roku aż 12 placówek PTTK zostało obdarowanych przez markę General Fresh produktami chemii gospodarczej, kubkami z limitowanej kolekcji, gadgetami, a wszystko po to, by promować ideę spędzania wspólnego czasu z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi. Akcja „Wyrusz na szlak 2019” ciągle silnie wspierana jest w mediach społecznościowych, a fani marki, którzy aktywnie śledzą fanpage General Fresh na Facebook’u będą mieli okazję wygrać atrakcyjne nagrody.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Wawel

Mokate

Marka Wawel współpracuje z organizatorem cyklu ekstremalnych biegów z przeszkodami Runmageddon. Wawel wspiera zawodników w trakcie wydarzeń owocowymi galaretkami Fresh & Fruity, które pozwalają szybko uzupełnić zasoby energii. Produkty znajdują się w specjalnie przygotowanej strefie regeneracyjnej. Dodatkowo, w trakcie biegów ekipa Pomocnej Dłoni Wawel wspiera uczestników na wymagających przeszkodach. Od wakacji na wszystkich galaretkach Fresh & Fruity znajdziesz rekomendację Runmageddon.

Od września rusza kolejna edycja Wielkiej Loterii marki Mokate. Wystarczy kupić produkty Mokate za minimum 10 zł, w okresie od 01.09.2019. do 31.10.2019 r. w dowolnym sklepie, zachować paragon i wejść na stronę www.loteriamokate.pl oraz odkryć swoją e-zdrapkę. Codziennie do wygrania stylowe kubeczki Rosenthal, a co tydzień luksusowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Mercure w Zakopanem. Nagrodą główną jest kultowy samochód osobowy –Fiat 500. Akcja wspierana będzie w social mediach oraz w punktach sprzedaży poprzez dedykowane ekspozytory i materiały POS.

143 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Wokół konstytucji RP

Prawo do obrony w Konstytucji RP Każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, przysługuje prawo do obrony na wszystkich jego etapach. Prawo to jest fundamentalną zasadą procesu karnego w demokratycznym państwie prawnym. Art. 42. 2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

P

rawo do obrony dotyczy wszelkich etapów postępowania: począwszy od wszczęcia (przedstawienia zarzutów), aż do jego prawomocnego zakończenia, a także postępowań po uprawomocnieniu się wyroku. Aby wzmocnić to prawo, zostało ono podniesione do rangi zasady konstytucyjnej wyrażonej w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Dodatkowo prawo do obrony należy powiązać z określoną w art. 42 ust. 3 zasadą domniemania niewinności, która obowiązuje aż do prawomocnego wyroku. Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji RP przyznaje oskarżonemu prawo do obrony osobiście lub przez ustanowionego obrońcę. Oskarżony ma prawo do uczestniczenia w każdym stadium postępowania, ma zatem możliwość wpływania na prowadzone postępowanie dowodowe. Prawo do obrony gwarantuje korzystanie przez oskarżonego z pomocy obrońcy wybranego przez niego samego albo powołanego z urzędu. Ustanowienie obrońcy nie wyklucza jednoczesnej obrony przez samego oskarżonego. Minimalne prawa oskarżonego, które powinny być przestrzegane w prawie wewnętrznym, zostały też określone w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., a w szczególności w art. 6 zawierającym zbiór podstawowych praw oskarżonego gwarantujących mu minimalny zakres prawa do obrony. W polskim kodeksie postępowania karnego zasada prawa do obrony została uregulowana w art. 6 i obejmuje swoim zakresem zarówno prawo do obrony osobistej, jak i formalnej.

Obrona jest jedną z funkcji procesowych, jej zadaniem jest uzyskanie dla oskarżonego najkorzystniejszego rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu. Oskarżony wyposażony jest w prawo do składania wyjaśnień i w prawo do milczenia, może więc, na podstawie art. 175 § 1 k.p.k., bez podania powodów, odmówić odpowiedzi na pytanie lub w ogóle składania wyjaśnień, a skorzystanie z tej możliwości nie może być poczytywane za okoliczność obciążającą. Nie można też żądać od oskarżonego wyraźnego oświadczenia, że odmawia wyjaśnień, gdyż nie musi on tłumaczyć swego stanowiska. Dla zapewnienia realności prawa do obrony k.p.k. przewiduje w art. 300 obowiązkowe pouczenie podejrzanego, już przed jego pierwszym przesłuchaniem po przedstawieniu zarzutów, o podstawowych uprawnieniach umożliwiających obronę. Pouczenie takie jest konieczne także na rozprawie po odczytaniu aktu oskarżenia (art. 386 k.p.k.). Prawo do obrony zakłada obowiązkowy udział oskarżonego w rozprawie w trybie zwykłym (art. 374 § 1 k.p.k.) oraz możliwość jego udziału we wszystkich czynnościach dowodowych postępowania sądowego (art. 390 § 1 k.p.k.), zapewnia mu prawo udziału w posiedzeniach sądu (art. 339 § 5 k.p.k., art. 341 § 1 k.p.k., art. 343 § 5 k.p.k., art. 354 pkt 2 k.p.k.), w tym i odwoławczego (art. 464 k.p.k.). Kodeks zakłada możliwość prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego nawet w trybie zwykłym (art. 375‑377 k.p.k. i art. 390 § 2 k.p.k.), ogranicza też jego udział, jeżeli jest pozbawiony wolności, w rozprawie apelacyjnej, z tym że zapewnia wówczas jego reprezentację przez obrońcę (art. 451 k.p.k.). Korzystanie z instytucji procesowych składających się na prawo do obrony stanowi uprawnienie oskarżonego, z którego może on korzystać bądź też nie. Natomiast uniemożliwienie korzystania z tych praw stanowi naruszenie zasady prawa do obrony. Podsumowując, należy stwierdzić, iż zasada prawa do obrony ma szczególne znaczenie na gruncie prowadzonych procesów sądowych. ▼ Oprac. Jacek Ratajczak

144 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


PRAWNIK RADZI

PODATEK VAT – ULGA ZA ZŁE DŁUGI

I

Prowadząc działalność handlową, warto pamiętać, że podatnik VAT, któremu nabywca nie płaci za nabyte towary bądź usługi, ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi. Polega ona na korekcie podstawy opodatkowania i podatku należnego.

niego naczelnika urzędu skarbostotą ulgi jest obniżenie zadeklarowanego podatku VAT wego, podając kwoty korekty oraz przez wierzyciela z jednoczedane dłużnika. snym pozbawieniem dłużnika Z prawem wierzyciela do ulgi skoprawa do odliczenia podatku VAT, relowany jest obowiązek dłużnika którego w rzeczywistości nie zapłado korekty odliczonej kwoty podatcił. Ulga ma więc służyć wierzycieku wynikającej z niezapłaconej faklom i mobilizować dłużników do tertury, w rozliczeniu za okres, w któminowych płatności za nabyte towarym upłynął dziewięćdziesiąty dzień ry lub usługi, ograniczając zatory od dnia upływu terminu płatności tej płatnicze. faktury. Obowiązek ten nie istnieje, Warunki umożliwiające skorzyjeżeli dłużnik uregulował należność stanie z ulgi na złe długi są następunajpóźniej w ostatnim dniu okresu JAROSŁAW jące: rozliczeniowego, w którym upłynął KURZAWSKI • nieściągalność należności zostaten ostatni dzień od dnia upływu terradca prawny ła uprawdopodobniona, tj. nie zominu płatności, a także w przypadKancelaria QLEGAL ku, gdy dłużnik jest w trakcie postęstała uregulowana lub zbyta w jawww.qlegal.pl powania restrukturyzacyjnego, upakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni dłościowego lub w likwidacji. Jeżeli zapłata nastąod dnia upływu terminu płatności; • sprzedaż została dokonana na rzecz podmiopi po złożeniu deklaracji podatkowej obejmującej tu zarejestrowanego jako podatnik  VAT  czynkorektę podatku należnego i podstawy opodatkony, niebędącego w trakcie postępowania rewania, aktualizuje się obowiązek zwiększenia podstawy oraz kwoty podatku należnego. strukturyzacyjnego, upadłościowego lub w li Prawo wierzyciela do skorzystania z ulgi oraz kwidacji; • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaraobowiązek dłużnika do korekty odliczonego podatcji podatkowej, w której dokonuje się korekty, ku VAT dotyczy także przypadku, gdy niezapłacona została tylko część należności. W takiej sytuacji wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, a dłużnik nie jest w trakmodyfikacja w zakresie podatku VAT będzie procie postępowania restrukturyzacyjnego, upaporcjonalna do zapłaconej części. dłościowego lub w likwidacji; Warto wspomnieć, że Naczelny Sąd Admi• od daty wystawienia faktury dokumentującej nistracyjny zwrócił się do TSUE o wyjaśnienie sprzedaż nie upłynęły 2 lata, licząc od końca w przedmiocie, czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w prawie krajowym reguroku, w którym została wystawiona. Przed nowelizacją (obowiązuje od 1 stycznia lacji dopuszczającej możliwość skorzystania z ulgi 2019 r.), wierzytelność była uznawana za nieściąna złe długi pod warunkiem, że w dacie wykonagalną dopiero po upływie 150 dni. Obecnie okres nia usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatten został skrócony do 90 dni. Wierzyciele mogą kowej w celu skorzystania z tej ulgi: skorzystać z prawa do ulgi znacznie wcześniej. Skorzystanie z ulgi na złe długi następuje po– dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji; przez złożenie korekty, co może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wie– wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako porzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. datnicy VAT czynni. Stanowisko korzystne powinno oznaczać możliWierzyciel, wraz z korektą, powinien złożyć zawość dokonania korekty i odzyskanie podatku. ▼ wiadomienia o  tej korekcie do właściwego dla

145 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


PRAWO W PIGUŁCE

Zmiany w sprawie zawierania uproszczonych porozumień cenowych APA Nowe regulacje dotyczące zawierania tzw. uproszczonej APA (uAPA) zostaną wprowadzone z opóźnieniem. Pierwotnie zmiany miały zostać wdrożone już z początkiem lipca br., ale Ministerstwo Finansów zdecydowało się ostatecznie na wyłączenie planowanych przepisów do odrębnego procedowania. W ramach dalszych prac rozważone zostaną m.in. uwagi zgłaszane podczas konsultacji publicznych. Chodzi np. o kwestie związane z rozwiązaniami alternatywnymi wobec uproszczonych porozumień cenowych. ▼

Wzór świadectwa pracy do zmiany Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza kolejny raz zmodyfikować pomocniczy wzór świadectwa pracy. Każda strona wzoru zostanie wyposażona w domyślny stały fotokod (kod QR). Kod będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły bez ponoszenia dodatkowych kosztów skanować i odczytywać fotokody. Rozporządzenie wejdzie w życie 7 września 2019 r. ▼

Kasy fiskalne 2019 Podatnik używający kas (online, z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) jest obowiązany do wyboru oraz korzystania z usług podmiotu prowadzącego serwis, widniejącego w wykazie serwisantów, który jest opublikowany i na bieżąco aktualizowany. Wykaz prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP MF, w postaci elektronicznej. Jest to wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów). Wykaz zawiera dla konkretnego serwisanta numer jego identyfikatora oraz listę typów kas, do których posiada uprawnienia wraz z datą (przy każdym typie) ważności uprawnienia dla tego typu kasy. ▼

MPiT szykuje ułatwienia dotyczące firm i formalności spadkowych Resort przedsiębiorczości i technologii zaproponował wprowadzenie nowego mechanizmu tymczasowego wykonywania praw w spółkach handlowych (praw oraz obowiązków wspólnika w przypadku spółki osobowej, akcji w spółce akcyjnej, udziałów w spółce z o.o.) – jeszcze przed zakończeniem formalności spadkowych. Proponowane rozwiązania nie naruszałyby zasad dziedziczenia praw wspólników spółek handlowych i byłyby spójne z przepisami Kodeksu spółek handlowych dzięki wykorzystaniu instytucji wspólnego przedstawiciela współuprawnionych, która jest już w Kodeksie przewidziana (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej). Lista planowanych ułatwień obejmuje również m.in. wprowadzenie możliwości tymczasowego zarządzania udziałem małżonka w przedsiębiorstwie w przypadku śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – w tym celu wykorzystywany ma być mechanizm powołania specjalnego zarządcy. Kolejna projektowana nowość to możliwość zbycia ułamkowej części „udziału spadkowego” w spółce osobowej, jeśli przewiduje to umowa spółki. Takie działanie wymagać będzie zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. ▼

Koszty uzyskania przychodów zostaną wyraźnie podwyższone Zryczałtowane koszty przychodów pracowników zostaną zwiększone ponaddwukrotnie – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął rząd. Zmiany będą skutkować obniżeniem kosztów pracy i zostaną wprowadzone razem z obniżką standardowej stawki PIT z 18 do 17%. Projekt noweli zakłada podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których jest mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Aktualnie koszty te wynoszą od 111,25 zł do 2502,56 zł, a po zmianach będzie to od 250 zł do 5400 zł. ▼ Spółki z o.o. będą mogły swobodnie korzystać z wideokonferencji Do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone zostaną przepisy wyraźnie pozwalające na przeprowadzanie zgromadzeń wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji). W projekcie wskazano, że nowe przepisy będą neutralne technologicznie, co oznacza, że podmioty będą miały swobodę w wyborze konkretnego środka technologicznego do przeprowadzenia wideokonferencji. ▼

Zasady dokonywania wpłat na PFRON zostaną złagodzone Zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą łagodniejsze. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowano likwidację skokowego wzrostu opłat i wdrożenie mechanizmu płynnej zmiany wysokości składki. Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo zostanie przeprowadzona z początkiem 2020 r. ▼

146 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


PRAWO W PIGUŁCE

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

147 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2019


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 09/2019  

Poradnik Handlowca wydanie 09/2019

Poradnik Handlowca 09/2019  

Poradnik Handlowca wydanie 09/2019

Advertisement