Page 1


SPIS TREŚCI

6

Felieton

Bitwa o podatki

8 Temat miesiąca

Gdzie ten boom na spożywkę w internecie?

8

42 Auto dla handlowca

36

12 Temat miesiąca

Przedsiębiorcy zaczęli spłacać tarczę finansową

20 Reportaż

„Kontynuujemy strategię zyskownego i zrównoważonego wzrostu” – rozmowa z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w firmie Hochland Polska Znamy wyniki konkursu Półka Kibica!

Projekt ustawy uszczelniającej zakaz handlu w niedziele już w Sejmie „Pracownicy handlu powinni mieć wolne niedziele” – rozmowa z Ryszardem Jaśkowskim, Prezesem KZRSS „Społem”

44 Rozmowa z producentem

46 Półka kibica

14 Temat miesiąca 16 Wywiad

Pickup dla handlowca?

48 Twoja drogeria

Pachnie świeżością… na półce z chemią gospodarczą

46

52 Zdrowa żywność

Klient w pogoni za clean label

58 Rynek pod lupą

Powrót do szkoły

Liczy się atmosfera. Handel w Kołobrzegu

82 Aktualności

28 Sieci handlowe

Jak sieci radzą sobie… w sieci?

86 Nowości

32 Oblicza handlu

O zakazie handlu w niedziele raz jeszcze

58

36 Franczyza w FMCG

Kodeks Dobrych Praktyk we franczyzie ujrzał światło dzienne

40 Ekologia w FMCG

Ekologiczne innowacje – sposób na rozwój

92 Kampanie i promocje 96 Prawnik radzi

Wdrożenie elektronicznego systemu ułatwi przedsiębiorcom zawieranie umów o pracę i umów zlecenia

97 Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Reklama str. 11

Reklama str. 13

3 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

Informacja dla celów handlowych str. 23


OD REDAKCJI

fot. Kuba Wolski

WIESŁAW GENERALCZYK PREZES WYDAWNICTWA I REDAKTOR NACZELNY PORADNIKA HANDLOWCA

SZANOWNI CZYTELNICY PORADNIKA HANDLOWCA! Mój kolega, pełniący przez ostatnie dwa lata funkcję redaktora naczelnego naszego pisma, zmienia miejsce zamieszkania, a tym samym pracę. Po wielu konsultacjach podjąłem decyzję o zastąpieniu go na tym stanowisku. Myślę, że z moim doświadczeniem, znajomością branży FMCG oraz wybitnych osób, które przez te lata ją tworzyły i tworzą, wniosę jeszcze nieco ożywczego powiewu w świat prasy handlowej. Z niektórymi z Państwa znam się od ponad 30 lat. Innych, mam nadzieję, będę miał okazję wkrótce poznać osobiście. Rzadko jednak opowiadam, jak to się stało, że w ogóle zainteresowałem się mediami. Doświadczenie z prasą zdobywałem już w czasach stanu wojennego, walcząc o wolność, demokrację, praworządność, wolne media i prawa człowieka. Zajmowałem się wtedy m.in. przerzucaniem prasy podziemnej (m.in. Tygodnik Mazowsze i Obserwator Wielkopolski), na teren dużej fabryki, w której pracowałem. Jedni drukowali ją w ukryciu, inni rozprowadzali. Ryzykowaliśmy wieloletnim więzieniem, choć namiastkę bezpieczeństwa dawał nam Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dziennik Ustaw z 1977 r.). Jednak nic nas młodych nie powstrzymywało, bo marzenie o życiu w wolnej, demokratycznej i europejskiej Polsce było dla nas ponad wszystko. Doświadczenie z tamtych czasów przydało mi się bardzo w czasie, gdy w końcu wywalczyliśmy niepodległość i, nie obawiając się, że Służba Bezpieczeństwa zapuka do drzwi moich i moich przyjaciół o 6 rano, mogłem już w spokoju oddać się pracy w handlu, a potem w mediach. Dzisiaj handlowcy – przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska MŚP, mają inne problemy. Mamy gospodarkę rynkową, możemy posiadać własne sklepy, hurtownie, produkować, ale mamy też obok siebie konkurencję polską i zagraniczną – polscy wydawcy też ją mają. I choć nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli, to uważam, że konkurencja też jest potrzebna. Rodzi się jednak pytanie, czy wszystkim nam umożliwiono kiedyś równe warunki startu? Dlaczego w wolnej Polsce pozwolono sukcesywnie niszczyć polskie sklepy, hurtownie i inne firmy rodzinne? Tak nie stało się w żadnym innym europejskim kraju! Państwo nie wspierało i nie wspiera rodzimych firm, powiedziałbym wręcz, że przeszkadza w ich działalności. Handlowcy, dystrybutorzy hurtowi, restauratorzy, hotelarze, mali i średni producenci (MŚP) oraz większe organizacje, a także media pracujące na rzecz FMCG i HoReCa – to my wszyscy płacimy podatki w Polsce i tu budujemy szpitale, szkoły i inne budynki publiczne, nie na Seszelach czy w innych rajach podatkowych. W zamian za to oczekujemy szacunku i wsparcia ze strony naszego Państwa. Nie chcemy, aby było tak, jak napisał swego czasu na łamach Poradnika Handlowca, były Wiceminister Finansów, profesor Witold Modzelewski: „Prawdą jest, że wobec małych i nieważnych władze skarbowe potrafią być bezwzględne, choć motywy tych działań są niejasne, prawdopodobnie będąc jednak bardzo daleko od działań w imię interesu fiskalnego”. Redakcja Poradnika Handlowca była, jest i będzie blisko właścicieli sklepów i ich problemów. Od wielu lat odbywamy podróże w różne regiony naszego kraju i odwiedzamy nawet najmniejsze sklepy. Rozmawiamy z Państwem na wszelkie tematy, a Państwo opowiadacie nam o swoich bolączkach, konkurentach, problemach dnia codziennego czy kontrolach różnych instytucji. Nadal będziemy się z Państwem spotykać, tak jak w tym miesiącu w Kołobrzegu. Możecie być Państwo pewni, że wraz z zespołem dołożę wszelkich starań, aby każda krzywda wyrządzona handlowcom przez kogokolwiek została opisana na łamach naszego pisma i bądźcie pewni naszego wsparcia w Waszych codziennych trudnych obowiązkach.

4 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


FELIETON

BITWA O PODATKI

O

d czasu gdy prezydent Kwaśniewski swowicy) – to nie jest żadna nowina. Gdyby rząd im wetem zablokował śmiałą obniżobniżał podatki, to opozycja domagałaby się kę i uproszczenie podatków uchwazapewne ich podwyżki, bo taka jest wła włalone przez AWS – nie było dotąd tak śnie absurdalna logika polskiej polityki. Ale zasadniczej batalii podatkowej. Od tamtego prawdziwym paradoksem jest to, że w cza czastarcia upłynęły już przeszło dwie dekady. Dziś sie, gdy szef rządu reklamuje „Polski Ład” role odmieniły się o tyle, że parlamenjako zbawienie kraju i skok w powszech powszechtarna większość (również prawicowa, ny dobrobyt, jak dotąd stanowczo od odjak w roku 1999) chce przeprowarzuca ów plan nie kto inny, jak… wi widzić największą podwyżkę podatków cepremier odpowiedzialny za go godla biznesu w wolnej Polsce. A ściślej spodarkę. Jeśli wierzyć przeciekom rzecz biorąc – próbuje dokonać opez PiS, to na tym tle Jarosław Gowin już tak się skonfliktował z Kaczyń racji wielkiej redystrybucji dochoKaczyńskim i Morawieckim, że obaj ponoć du narodowego, w interesie pańodmawiają od jakiegoś czasu roz stwowej służby zdrowia oraz osób rozmawiania z nim. Jeśli to prawda, starszych. Oba te cele mają zostać sfinansowane przez rosnący byłaby to prawdziwa miara abdług państwa i rosnące podatki surdu relacji na szczytach właJAN MARIA ROKITA od biznesu. Jeśliby najkrócej ująć dzy w naszym kraju. Jednak fak„filozofię” reform budżetowych, tem jest, że szantaż Gowina już nazwanych „Polskim Ładem” – to upraszczając, tak sprawił, iż rząd wprowadza jakąś nową, nieprawwłaśnie wygląda ich prawdziwy sens. dopodobnie skomplikowaną ulgę podatkową, któŻe władza dąży do skokowego wzrostu nakładów ra ma sprawić, iż etatowi pracownicy zarabiający na służbę zdrowia – to oczywiście efekt zarazy, któmiesięcznie mniej niż 11 tys. zł mają nie być stratra sprawiła, iż wszyscy są za, i nikt nie odważa się ni na podwyżce podatków. Wysoką stawką trwająbyć przeciw, pod groźbą społecznego linczu. Choć cego nadal sporu w rządzie jest więc to, czy jakieś mało kto przy tym wierzy, iż dosypanie kolejnych dupodobne rozwiązanie zostanie wprowadzone dla miżych kwot do NFZ cokolwiek zmieni na lepsze dla kro i małych przedsiębiorców. To oczywiste, że sprazwykłych ludzi. Gigantyczne transfery kierowane wa dotyczy wprost również całej społeczności mado pokolenia ludzi starych mają motyw polityczny: łych handlowców. demografia sprawia, że starych w Polsce przybywa, Wicepremier mówi, iż podwyżka podatków udea młodych ubywa, więc wybory na przyszłość będą rzy w tych przedsiębiorców, którzy mają miesięczny wygrywać tylko ci, którzy potrafią zdobyć zaufanie przychód powyżej 6 tys. zł. Powiedzmy szczerze: jeśli tych pierwszych. Motywy reformy nie są więc trudtak jest, to znaczy, że uderzy praktycznie we wszystne do zrozumienia. Kłopot tylko tkwi w cenie, którą kich przedsiębiorców. Gowin dodaje, iż „nie chciałza te dwa cele zapłacić mają polscy przedsiębiorcy. by skończyć swej kariery na sprawie podatków”, ale I w ryzyku spadzaraz potem zapowiada gotowość (drugiej już) proku konkurencyjtestacyjnej dymisji z posady wicepremiera. Związek ności polskiej goPrzedsiębiorców i Pracodawców wyliczył, że uderzespodarki. nie w małe firmy może oznaczać wzrost podatków Wokół tych nawet o 1/3. Wygląda więc na to, że od wyniku bikwestii toczy się twy o podatki zależy przyszłoroczna kondycja mawewnątrz obecłych polskich firm. Tyle tylko, że nawet jeśli Gowin nego obozu włacoś ugra w tej bitwie, to ogromne koszty „Polskiego dzy bitwa o poŁadu” i tak będą musiały być sfinansowane wzrodatki. To, że cały stem długu. Z perspektywy interesów przedsiębiorplan odrzuca kaców – to oczywiście różnica zasadnicza. Ale prawtegorycznie opodę mówiąc, każdy z tych wariantów niesie ryzyko zycja (może zmniejszania inwestycji i gorszej konkurencyjności Reklama str. 15 za wyjątkiem Lepolskiej gospodarki. ▼

6 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


TEMAT MIESIĄCA

GDZIE TEN BOOM

NA SPOŻYWKĘ W INTERNECIE? Eksperci wielokrotnie podkreślali, iż pandemia zmieniła wiele w zwyczajach zakupowych Polaków. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian miała być rosnąca popularność e-grocery. Jak jednak pokazują najnowsze dane GfK, w zapowiedziach wzrostu znaczenia tego kanału sprzedaży więcej było myślenia życzeniowego, aniżeli realistycznego spojrzenia. tor ds. Marketing & Consumer Intelligence w GfK.

fot. BigstockPhoto.com

Złudna miłość do e-grocery

Powrót do sklepów W czasie pandemii wielu Polaków przestawiło się na zakupy przez internet. Niektórzy eksperci wieścili tym samym długofalowe problemy stacjonarnych sieci i bardzo mocne przechylenie handlu w stronę e-commerce. Tymczasem najnowsze badanie GfK „Corona Mood” pokazuje, że konsumenci chętnie powracają do tradycyjnych zakupów, a w niektórych przypadkach stacjonarnie będą kupować nawet częściej niż przed pandemią. Biorąc pod uwagę ten fakt, czy możemy już mówić o tym, że rozwój e-grocery w Polsce wyhamowuje? – Wszystko wskazuje na to, że powolne hamowanie tej kategorii już ma miejsce. Z największym rozwojem e-grocery mieliśmy do czynienia podczas pierw-

szej fali pandemii, czyli podczas tzw. twardego lockdownu. Obawa o zdrowie i bezpieczeństwo była wtedy zdecydowanie największa i  bardzo duży odsetek Polaków decydował się na minimalizowanie bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, zwłaszcza podczas zakupów. Obserwowaliśmy wtedy ponad 100% wzrost zakupów FMCG online w relacji rok do roku. Później rozwój kategorii nieco spowolnił, jednak warto pamiętać, że wartość bazowa była już znacznie wyższa niż kilka miesięcy wcześniej. Aktualnie wydaje się, że nie ma przesłanek do tego, aby dynamika wzrostu powróciła do tej z 2020 r. Choć jak wiemy, w  obecnych bardzo zmiennych i niepewnych czasach, trudno o pewne prognozy i deklaracje – mówi Dominika Grusznic-Drobińska, Dyrek-

8 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

We wspomnianym badaniu „Corona Mood” zapytano Polaków o to, gdzie robili zakupy przed wybuchem pandemii i w jej trakcie, oraz gdzie będą kupować dobra z danej kategorii w przyszłości (przy założeniu, że pandemia wygaśnie). W kategorii FMCG zakupy online (z dowozem lub odbiorem w sklepie) przed pandemią wybierało 8% badanych, w trakcie pandemii było to już 12%, a po zakończeniu zamierza tak robić 6% respondentów. – Można było przypuszczać, że pandemia trwale wpłynie na przyzwyczajenia konsumentów i nawet po zniesieniu obostrzeń duży odsetek nowych nabywców online pozostanie z tym formatem na dłużej. Dane badania „Corona Mood”, ale także to co obserwujemy na co dzień w sklepach, pokazują jednak, że handel stacjonarny w przypadku dóbr FMCG ma się świetnie, a my jako konsumenci najwidoczniej mocno się za nim stęskniliśmy – dodaje Dominika Grusznic-Drobińska. Ta „tęsknota” może być problemem dla wyrastających jak grzyby po deszczu kolejnych rozwiązań ułatwiających robienie zakupów z dostawą do domu. Dla sieci handlowych delivery czy też możliwość odbioru w sklepie zamówienia złożonego wcześniej przez


TEMAT MIESIĄCA

9 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


TEMAT MIESIĄCA

IA

TE

Reklama str. 49

PŁ Y EGO NN

NOLO G CH

internet są tylko częścią znacznie większego biznesu. Kłopot mogą mieć ci, którzy postawili wyłącznie na zakupy w sieci. W największych polskich miastach – przede wszystkim w Warszawie – zaczęły pojawiać się tzw. dark stores. To coraz powszechniejszy w innych państwach format sklepów, których pracownicy mają jedynie skompletować zamówienie online i dowieźć je pod wskazany adres – klient nie ma możliwości zrobienia w takiej placówce stacjonarnych zakupów. Model biznesowy tego typu sklepów zakłada, że zakupy zostaną skompletowane i dostarczone do klienta w ok. 15 minut. Obietnica tak szybkiej dostawy oznacza, że w samej Warszawie każda z marek wprowadzających swoje dark stores musiałaby mieć ich kilkadziesiąt. Wszystkie będą zapewniać, że jest to możliwe, pytanie tylko, czy na zapewnieniach się nie skończy. Wydaje się, że lepszym momentem na start takiego biznesu byłby zeszły rok. Dziś, gdy Polacy wracają do stacjonarnych zakupów, raczkującym firmom może być znacznie trudniej. „Miłość” rodzimych konsumentów do e-grocery mogła być złudna i wynikać jedynie z pandemicznych ograniczeń. – W poprzednim roku staraliśmy się spędzać w sklepach mało czasu i odwiedzać mniej miejsc. Przejawem tej zmiany było także to, że wielu kupujących całkowicie rezygnowało z wyjść do sklepu i korzystało z możliwości, jakie

SZ KŁ

A

dają zakupy online. W tym wypadku oznacza to, że część tych zmian została wymuszona pandemiczną rzeczywistością i trzeba się spodziewać, że kiedy przyjdzie (lub przychodzi) pandemiczna odwilż, to część z tych, którzy faktycznie lubią robić zakupy w świecie fizycznym wróci do starych przyzwyczajeń brutalnie odebranych przez COVID. Tak stało się już w pierwszej połowie 2021 roku, gdzie nie tylko deklaracje, ale także fakty poka-

W kategorii FMCG zakupy online przed pandemią wybierało 8% badanych, w trakcie pandemii było to już 12%,a po zakończeniu zamierza tak robić 6% respondentów.

zują, że wzrost został zatrzymany. Faktycznie zakupy FMCG online w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2021 są wartościowo mniejsze o 4,2% niż te dokonane w  pierwszej połowie  2020 roku. Widać też w danych, że grupa gospodarstw domowych kupujących e-spożywkę w sieci zmalała o  ponad 530 tysięcy. Innymi słowy – ponad pół miliona gospodarstw domowych wróciło do tego co im zabrano – a  więc swobody fizycznego dokonywania zakupów w sklepie – przyznaje Szymon Mordasiewicz, Dyrektor Komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Do przodu, ale wolno Nie oznacza to oczywiście, że dziś nikt nie chce już robić zakupów spożywczych online – nie mamy do czynienia z zupełnym odwrotem konsumentów od tej

10 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

formy ich dokonywania. Przyznaje to także Szymon Mordasiewicz. – Warto podkreślić, że choć w pierwszej połowie 2021 roku zakupy zmalały o te 4% względem roku poprzedniego, to i tak wciąż są o 49% większe niż te dokonane w pierwszej połowie roku 2019. Zatem postpandemiczna odwilż rzeczywiście pozwoliła części kupujących wrócić do odwiedzania sklepów, ale efekt jaki pandemia wywarła na zakupach online, przyspieszając ich rozwój, wciąż utrzymuje się w porównaniu do roku sprzed pandemii – przyznaje ekspert. Problemem dla rynku e-grocery może być zatem nie tyle brak nowych klientów, co znaczne wyhamowanie tempa rozwoju. Już za chwilę może okazać się, iż firm oferujących dostawę zakupów do domów jest więcej niż wymagałoby tego zapotrzebowanie ze strony klientów. Warto także pamiętać o tym, iż przeciętny polski klient wciąż jest dość konserwatywny. Przestrogą dla wszystkich firm startujących dopiero w branży delivery niech będzie historia sklepów Take & Go. Poznański start-up dwa lata temu uruchomił swój pierwszy bezobsługowy sklep w stolicy Wielkopolski, kreśląc przy tym plany rozwoju i zapowiadając otwarcie ok. 20 takich placówek. Skończyło się na dwóch, a dziś w ostatniej z nich, na ul. Półwiejskiej w Poznaniu, klient „z ulicy” nie zrobi już zakupów, placówka zamieniła się w przestrzeń do testowania nowych rozwiązań. Wszyscy ci, którzy zwiastowali przerzucanie się Polaków w coraz większym stopniu na zakupy online i powolne odchodzenie od odwiedzin w sklepach stacjonarnych, powinni zatem zastanowić się, czy tej zakupowej rewolucji nie ogłosili przedwcześnie. Kolejny raz wygląda bowiem na to, że polski konsument wcale na nią nie czeka. ▼ NIKODEM PANKOWIAK


XXXXXXXX

11 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


Temat miesiąca

Przedsiębiorcy zaczęli spłacać tarczę finansową

W poniedziałek 26 lipca beneficjenci Tarczy 1.0 rozpoczęli spłatę części subwencji, która pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR – taką informację przekazał Bartosz Marczuk, Wiceprezes PFR.

D

o tej  pory umorzyliśmy 30,3 mld zł z  kwoty 48 mld przyznanych subwencji. Umarzamy średnio 63% tego, co otrzymały firmy i  biorąc pod uwagę zaawansowanie procesu, pewnie takich proporcji trzeba się spodziewać w  całym procesie umorzeń – powiedział Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Marczuk. Przypomnijmy, w ramach Tarczy PFR 1.0, uruchomionej podczas wiosennej fali pandemii w  ub.r., PFR wypłacił 61 mld zł. Wsparcie trafiło do 348 tys. przedsiębiorstw z  całej Polski, zatrudniających ponad 3,2 mln osób. Celem tego programu pomocowego była ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce oraz pomoc przedsiębiorcom w powrocie na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem. Wielu ekspertów od początku sceptycznie podchodziło do jego głównych załoDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 29

żeń – ich zdaniem zaproponowana przez rząd pomoc nie była wystarczająca. Czas na weryfikację tych stwierdzeń powinien przyjść niebawem, gdy firmy będą musiały odnaleźć się w rzeczywistości bez finansowych tarcz, za to z wystawionym rachunkiem do spłaty

Z 348 tys. firm, które otrzymały wsparcie z pierwszej Tarczy PFR, decyzję o umorzeniu otrzymało 77% przedsiębiorstw.

części otrzymanej subwencji. Bartosz Marczuk poinformował, że po zakończeniu procesu cała umorzona kwota będzie oscylować w  okolicy 40 mld zł, a  ok. 20 mld zł firmy zwrócą do PFR. Ponad 40 tys. firm, zostało uprawnionych do zatrzymania 100% wsparcia – są to  przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte wprowadzonymi w wyniku pandemii ograniczeniami, działające pod  54 kodami PKD. – W  tej  chwili 100-procentowe umorzenia otrzymało już ponad 37 tys. firm – powiedział Marczuk. Z  348 tys. firm, które otrzymały 61 mld zł wsparcia z  Tarczy PFR 1.0, decyzję o  umorze-

12 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

niu otrzymało 77% przedsiębiorstw. Ponad 80% firm zaaprobowało wyliczoną i przedstawioną przez PFR wartość umorzenia, 10% wymagało zmian (np. w wyniku oświadczeń o stratach) i też otrzymały już decyzje, a  dodatkowo ok. 7-8% decyzji jest jeszcze w analizie. Dotyczy to obecnie 20 tys. firm. Jak zapewnia wiceprezes PFR, Fundusz wciąż jeszcze weryfikuje dane, co uzasadnia chęcią ograniczenia negatywnych dla przedsiębiorców decyzji i  sprawdzenia potrzebnych informacji w zewnętrznych rejestrach. Kwotę subwencji, która ostatecznie  pozostanie po  umorzeniu, firmy powinny spłacać w pozbawionych odsetek  24 ratach.  Pierwsi beneficjenci Tarczy PFR 1.0 zaczęli spłatę w  poniedziałek 26 lipca. W  obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowali Tarczę Finansową 2.0, tym razem mniejszą od poprzedniczki. Był to program wsparcia, którego celem była pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Czy ta pomoc ostatecznie okaże się efektywna? Czas pokaże. Warto jednak zauważyć, iż rok po wprowadzeniu tarcz finansowych mających pomóc przedsiębiorcom w kryzysowej sytuacji, rząd planuje nałożyć na nich dodatkowe obciążenia. ▼ Olga Tylińska


XXXXXXXX

13 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


TEMAT MIESIĄCA

PROJEKT USTAWY

USZCZELNIAJĄCEJ ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE JUŻ W SEJMIE

P

Wygląda na to, że Sejm na poważnie zajął się uszczelnianiem zakazu handlu w niedziele. Do parlamentu trafił projekt ustawy, która ma zapobiec postępującemu zmienianiu sklepów w placówki pocztowe.

oselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – tak brzmi pełna nazwa dokumentu, którego wnioskodawcami jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości na czele z Januszem Śniadkiem, byłym przewodniczącym „Solidarności”. Jego złożenie to jeden z ostatnich etapów zaostrzania przepisów o handlu w niedziele. Jego założenia są proste – placówki handlowe korzystające z wyłączenia od zakazu będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności podlegającej wyłączeniu od zakazu i z pozostałej działalności. Czynne będą mogły pozostać zatem wyłącznie te placówki, w których przychody z pocztowej działalności będą stanowić minimum 50%. W praktyce oznacza to zamknięcie wszystkich sklepów obecnie otwartych w niedziele. Oczywiście nowe przepisy nie obejmą sklepów na stacjach paliw oraz tych, w których za ladą stanie właściciel placówki. Prace nad uszczelnianiem zakazu handlu przyspieszyły niedawno – gdy kolejne sklepy jako placówki pocztowe zaczęła otwierać Biedronka, mająca nienajlepsze relacje z władzami w Polsce. Wcześniej, gdy kolejne sieci korzystały z tej furtki, reakcja nie była tak zdecydowana.

Nie wiadomo jednak, czy w Sejmie znajdzie się większość do przegłosowania nowej ustawy. Opory ma koalicjant PiS, Porozumienie – na czele ze swoim liderem Jarosławem Gowinem. O pilną nowelizację przepisów o zakazie handlu w niedziele do Wicepremiera zaapelowała już handlowa „Solidarność” wraz z kilkoma organizacjami przedsiębiorców. Przed-

Nie wiadomo, czy w Sejmie znajdzie się większość do przegłosowania nowej ustawy. Opory ma koalicjant PiS, Porozumienie – na czele z Jarosławem Gowinem.

stawiciele tych organizacji wskazali, że ustawa „jest nieprecyzyjna, co otwiera drogę do ich (przepisów – przyp. red. PH) omijania wbrew intencjom, jakie przyświecały ustawodawcy”. Alfred Bujara, Przewodniczący handlowej „Solidarności”, który jest autorem tego pisma, stwierdził, iż „jedną z kluczowych intencji inicjatywy dotyczącej wprowadzenia ustawowego ograniczenia w handlu w niedziele i święta obok kwestii pracowniczych była również kwestia popra-

14 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

wy kondycji finansowej i zwiększania szans przetrwania na rynku małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, a także firm z sektora usługowego, m.in. z gastronomii i hotelarstwa”. Pod apelem podpisały się Rada Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz takie organizacje, jak m.in. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Handlowców „Kupiec” i Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości Spożywców „Społem”. Prezes tego ostatniego, Ryszard Jaśkowski, w rozmowie z redakcją „Poradnika Handlowca” wyraził przekonanie, że w parlamencie znajdzie się odpowiednia liczba posłów, aby wprowadzić w życie nowe przepisy (więcej na ten temat na kolejnych stronach). Wszystko wskazuje na to, że rządzący tym razem sprawę zakazu handlu w niedziele traktują poważnie. Pod koniec lipca, po długim okresie oczekiwania, Trybunał Konstytucyjny wydał wreszcie (przy dwóch zdaniach odrębnych) wyrok, w którym ogłosił, iż nie jest on sprzeczny z Konstytucją, wbrew twierdzeniom wnioskodawcy – Konfederacji Lewiatan. Czyżby zatem po kilku latach od jego wprowadzenia zakaz handlu miał stać się faktycznym zakazem? ▼ NIKODEM PANKOWIAK


XXXXXXXX

15 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


WYWIAD

„PRACOWNICY HANDLU POWINNI MIEĆ WOLNE NIEDZIELE”

Nikodem Pankowiak: Kiedy Pana zdaniem Sejm zajmie się ustawą uszczelniającą zakaz handlu w niedziele? Wydarzy się to jeszcze w wakacje? Ryszard Jaśkowski: Zapewne na posiedzeniu 11 sierpnia nie da się tego jeszcze procedować, w końcu czekają nas jeszcze dyskusje w komisjach nad poprawkami. Podejrzewam, że wydarzy się to na pierwszym posiedzeniu zaraz po wakacjach i w październiku lub w listopadzie – w zależności od tego, jak długo ustawa będzie leżała w Senacie – do tego uszczelnienia faktycznie dojdzie.

nastąpił dlatego, że nikt przez długi czas nic z tym nie robił.

Czy w Pana opinii powinny istnieć wyjątki od zakazu handlu? Jakie byłby Pan, przeciwnik handlowych niedziel, w stanie zaakceptować? Oczywiście, że powinny istnieć i istnieć będą. Stacje benzynowe pozostaną otwarte bez przerwy i w tym wypadku nie ma znaczenia czy za ladą stanie właściciel. Szacuję, że z tysięcy Żabek, które obecnie otwierają się jako RYSZARD JAŚKOWSKI placówki pocztowe, około tysiąc z nich wciąż pozoPrezes stanie otwarty w niedzieKZRSS „Społem” Czy to nie za szybko? Czy lę. Wyjątki są, bo my tą posieci nie powinny mieć więprawką nie zamykamy sklecej czasu, by przygotować się na kolejną zmiapów w niedzielę. Chcemy wrócić do punktu wyjnę? Przypomnijmy, że jednym z głównych arguścia, do momentu, zanim pojawiła się ta ostatmentów Konfederacji Lewiatan, która w sprawie nia poprawka wprowadzająca wyjątek związany handlu w niedziele składała wniosek do Trybuz pocztą. Wszyscy wiedzieli, że ta poprawka jest nału Konstytucyjnego było właśnie to, że vacazagrożeniem dla całej ustawy. Reakcja parlamentio legis było bardzo krótkie. tarzystów i rządu była za wolna – Żabka otworzyła To prawda, ale jestem przekonany, że dla sieci nie swoje sklepy jako pierwsza, ale szybko inni poszli będzie to większy problem i sobie z nim poradzą, za jej przykładem. Dlatego też nie winiłbym wytak jak poradziły sobie kilka lat temu. Tymczasem łącznie jednej sieci. 800 tysięcy ludzi, którzy dzięki tej ustawie mogli nie pracować w niedzielę – dopóki nie zaczęło się Moim zdaniem w ogóle nie można mieć pretensji „pocztowe eldorado” – czeka na uregulowanie tej do sieci handlowych za to, że skorzystały z furtkwestii raz na zawsze. ki, którą ktoś przed nimi otworzył. To były zwykłe biznesowe decyzje… Do października bądź też listopada wciąż jest jedOczywiście dla mnie jest to wina rządu i parlanak bardzo daleko. Nie boi się Pan, że w tym czamentarzystów, że przyglądali się temu, jak to prasie ktoś znów znajdzie sposób na zakaz handlu? wo było obchodzone. Pora jednak z tym skończyć, Nie wierzę, aby tym razem mogło się to udać. Zanam zależy tylko na tym, aby pracownicy handlu pis o przeważającej działalności sprawi, że nie mogli mieć wolną niedzielę. będzie można dalej udawać, że sklepy to placówki pocztowe czy punkty gastronomiczne. Żaden Wspomniał Pan, iż tym razem nie będzie szans sklep nie przekroczy tych 50% przychodu z dziana obejście tych przepisów, ale czy Pana zdałalności tego typu. Gdy pierwsze sieci zamkną niem podczas głosowania projekt uzyska więkw niedziele swoje sklepy z tego powodu, zrobią szość w Sejmie? Jarosław Gowin wciąż nie wyto kolejne – ten „wysyp” placówek pocztowych daje się zwolennikiem zaostrzenia tej ustawy…

16 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


WYWIAD

17 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


WYWIAD

Spotkaliśmy się z Pawłem Kukizem i jego ludźmi. Liczymy także na niektórych posłów Lewicy, w końcu powinna być ona wrażliwa społecznie, oraz wierzymy, że Konfederacja również poprze ten projekt. Rozmawiamy też z posłami PSL-u, zwłaszcza tymi, którzy od dawna wspierają spółdzielczość, oraz przedstawicielami mniejszych kół poselskich. Według moich obliczeń mamy już sporo głosów, nie licząc posłów PiS-u, ponieważ zapewniono nas, że w tym klubie będzie obowiązywała dyscyplina podczas głosowania. Cieszy mnie również, że Premier Mateusz Morawiecki wspiera plan uszczelnienia zakazu handlu.

fot. „Społem”

Czy nie wydaje się Panu, że w kwestii uszczelnienia zakazu handlu wciąż działoby się niewiele, gdyby Biedronka nie zaczęła otwierać swoich kolejnych sklepów w niedzielę? Oczywiście, myślę, że to przelało czarę goryczy. Gdyby Biedronka się nie otworzyła, nikt by się nie zabrał za tak szybkie uszczelnianie. Ta sieć ma jednak nienajlepsze relacje z władzą, dostaje najwięcej kar od UOKiK-u – to na pewno im nie pomogło. Jak jednak możemy przeczytać, wyniki Biedronki wciąż są bardzo dobre, więc trik na placówkę pocztową w przypadku tej sieci oraz innych sieci supermarketów to naprawdę było już zbyt wiele.

może zrobić zakupy także w niedzielę. Inaczej niż w Niemczech czy np. Norwegii, gdzie sklepy w ostatni dzień tygodnia pozostają od dawna zamknięte, a dla obywateli jest to coś naturalnego. Dlaczego zatem postanowiono u nas to zmienić? Właśnie dlatego, abyśmy w większym stopniu upodobnili się do tych państw bardziej ucywilizowanych. Poza tym, w Polsce przez lata handlowcy naprawdę mieli pod górkę. Dobrym przykładem może być okres pandemii, w którym pracownicy handlu byli ogromnie zagrożeni. Nikt nas nie słuchał, gdy krzyczeliśmy o konieczności szczepień handlowców, a teraz z kolei zaczynamy otrzymywać sygnały, że kasjerzy będą obowiązkowo musieli się zaszczepić. Już ponoć jest przygotowany projekt w ramach ustaw covidowych, który o tym mówi.

Czy z perspektywy czasu nadal uważa Pan, że ten zakaz może pomóc małym, niezależnym sklepom? Nam pomógł. Ludzie zdążyli się już odzwyczaić od tego, przerzucili zakupy na piątek, sobotę czy poniedziałek. Ustawa pomaga tym sklepom prywatnym, gdzie w niedzielę za ladą stoi właściciel. Dla nich jednak praca w niedziele przestała być opłacalna, gdy zaczęły otwierać się kolejne Żabki. Niebawem w sklepach franczyzowych za ladą będzie mógł stać wyłącznie właściciel oraz jego najbliższa rodzina – kto nią jest, to również zostanie sprecyzowane przez ustawę. Jeżeli mniejsi, niezależni handlowcy się poświęcą i będą pracować w niedzielę, po uszczelnieniu ustawy zaczną zarabiać. Dla wielu z nich to na pewno będzie ratunek.

I co Pan sądzi o tym pomyśle? Według mnie w tej sytuacji powinni zaszczepić się wszyscy, którzy w pracy mają kontakt z innymi ludźmi. Tymczasem kupujących chroni maseczka, a kasjera pleksa. Instytucje reprezentujące polski handel skierowały do rządzących prośbę, aby osobom zatrudnionym w sklepach pozwolono pracować w plastikowych przyłbicach. Jeden z wiceministrów jednak nie wyraził na to zgody, ponieważ w kraju pojawił się wariant delta. Szkoda, że znów nie rozmawia się z przedstawicielami handlu, a przecież ta branża w czasie pandemii zdecydowanie stanęła na wysokości zadania. Cała branża, która nie zawsze mówi jednym głosem, zgodzi się z tym stwierdzeniem. ▼

Skąd u Pana tak duża niechęć do handlu w niedzielę? Przecież przez wiele lat sklepy były w ten dzień otwarte… Jestem trochę starszy i pamiętam, że jak byłem młodym człowiekiem, wszystkie sklepy w niedzielę bez wyjątku były zamknięte, a w sobotę kończyły pracę już o 13.00. Ale czasy się zmieniły i przez ponad 25 lat wolnej Polski konsument był przyzwyczajony, że

OPRAC. ADRIANNA PAŃCZAK

18 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


REPORTAŻ

LICZY SIĘ ATMOSFERA.

2

HANDEL W KOŁOBRZEGU

W te wakacje, jak co roku, Polacy oraz turyści z zagranicy ruszyli wypoczywać nad Bałtykiem. Postanowiliśmy zatem odwiedzić Kołobrzeg, gdzie obok dużych marketów funkcjonują mniejsze, rodzinne sklepy, często z długim, bo ponad 20-letnim stażem funkcjonowania.

1

3

K

ołobrzeg to nie tylko miasto uzdrowiskowe. Latem pojawiają się tu rzesze turystów, w wakacje również organizowany jest tu Sunrise Festival zrzeszający fanów muzyki elektronicznej. Nasza redakcja odwiedziła to miasto w samym środku sezonu letniego, jednak zamiast skupiać się wyłącznie na handlu w placówkach położonych blisko morza czy innych atrakcji turystycznych, złożyliśmy wizytę tak-

4

że w sklepach osiedlowych i przydrożnych. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się więcej na temat nawyków zakupowych nie tylko osób przyjezdnych, ale także tych mieszkających tu na co dzień. Sprzedawczynie i właścicielki sklepów, z którymi rozmawialiśmy, chętnie opowiadały o pracy zarówno w sezonie urlopowym, jak i poza nim. – Ten rok mogę porównać do roku 2017, kiedy jeszcze sklepy nie mogły być otwarte

20 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

1. Sklep spożywczy przy ul. Mazowieckiej 2

Sklep Aretka przy ul. Wolności

3. Sklep Żaneta przy ul. Trzebiatowskiej 4. Największe sklepy w Kołobrzegu zachęcają zagranicznych turystów do robienia zakupów


REPORTAŻ

21 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

Mamy swoich stałych klientów z osiedla, ale turyści też nas chętnie odwiedzają i wtedy sprzedajemy dużo więcej napojów i alkoholi. Nie podwyższamy cen na sezon czy w trakcie festiwalu Sunrise. W okolicy jest dużo marketów, nawet mniej niż pół kilometra stąd. Przez te 30 lat obserwowałam wiele zmian w handlu. Nie ma co wracać do tego, co było, bo to już nie wróci, trzeba działać. W przyszłym roku ma zostać otwarte w Kołobrzegu duże centrum handlowe i to może stanowić dla nas zagrożenie, ludzie będą tam jeździć chociażby z ciekawości.

BOŻENA SAWICZ właścicielka sklepu abc przy ul. Bałtyckiej

Różnica między ruchem w naszym sklepie poza sezonem turystycznym i w trakcie jest zauważalna. Sporo osób wynajmuje kwaterę na wakacje w okolicy i „doskakuje” do nas po mniejsze rzeczy, ale głównie zaopatrują się w marketach. W okolicy powstają nowe osiedla, więc mamy też bardzo dużo budowlańców, którzy chętnie robią u nas zakupy śniadaniowe – drożdżówki, napoje bezalkoholowe, czasem piwo. Myślę, że okolicznych klientów do robienia zakupów u nas zachęca fakt, że mamy parking i mogą zatrzymać się tutaj autem bez problemu.

AGNIESZKA MUSIAŁ sprzedawczyni w sklepie abc przy ul. Mazowieckiej

w niedzielę, bo teraz coraz więcej marketów omija ten zakaz. Podobno w rządzie planują jakąś ustawę, która ma to zmienić, ale czy rzeczywiście to się uda, tego nie wiadomo. Bardzo lubię rozmawiać ze swoimi klientami i myślę, że na tym bazują takie sklepy jak mój – w marketach nie ma takiej rodzinnej atmosfery – tłumaczy Żaneta Rakowska, właścicielka sklepu Żaneta przy ul. Trzebiatowskiej. Warto rozmawiać Jak widać, przedsiębiorcy dobrze znają swoich klientów i wiedzą, że to właśnie możliwość rozmowy przy codziennych zakupach

często działa na ich korzyść. Właścicielka jednego z odwiedzonych przez naszą redakcję sklepów wyszła z założenia, że klienci lubią mieć dostęp do produktów, które ciężko kupić gdzie indziej. Tak jak w przypadku sklepu Żaneta, również ta placówka położona jest w sporej odległości od plaży, ale turystów nie brak, bo często nocują w okolicy. – W sezonie odwiedzają nas zarówno stali klienci, których znamy, jak i turyści. Nasz sklep jest położony w sporej odległości od wakacyjnych atrakcji, ale noclegi wynajmowane są w całym Kołobrzegu, wszędzie gdzie jest to możliwe. Natomiast turyści zagraniczni trafiają się raczej

22 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

już przy nadmorskich ośrodkach i głównie są to Niemcy. To, czym wyróżniamy się spośród innych sklepów, to większy asortyment oraz lada mięsna. Staramy się zaopatrywać w towar, który nie wszędzie jest dostępny. Ostatecznie jednak dla klienta najważniejsza jest cena – mówi sprzedawczyni w jednym ze sklepów tradycyjnych w centrum miasta. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się, że obowiązujący od 1 stycznia br. podatek cukrowy nie odbił się negatywnie na obrotach odwiedzanych przez nas sklepów. Wszystkie nasze rozmówczynie są co do tego zgodne. – Jeśli chodzi o wpływ podatku cukrowego na sprzedaż


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


REPORTAŻ

tzw. „małpek”, to nie zauważyKOŁOBRZEG W LICZBACH łam w tej kwestii spadku sprzedaży – przyznaje Żaneta Rakow• Powierzchnia miasta: 25,67 km² ska. Nasza kolejna rozmówczyni • Ludność: 46 259 mieszkańców (stan na XII 2019) potwierdza tę obserwację. • Stopa bezrobocia dla powiatu kołobrzeskiego – 5% – Nie odnotowaliśmy spad(stan na XII 2020) ku sprzedaży alkoholi w małych pojemnościach – wręcz przeciwŹródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu nie. Nasz sklep posiada szeroką ofertę alkoholową, w asortymencie mamy sporo madzielę pracujemy w godzinach rek, także tych mniej 8-16, wtedy sama staję za ladą oczywistych. PoKołobrzeg – opowiada Bożena Sawicz, włastawiliśmy w tym ścicielka sklepu abc przy ul. Bałprzypadku na różtyckiej. norodność, bo lubiWłaścicielka sklepu Żaneta my być przygotowarównież może pochwalić się dłuni na wymagania każ-gą obecnością w kołobrzeskim dego klienta. Są tacy, handlu. – Znam swoich klienktórzy mają sprawdzo-tów i widzę czego potrzebują, ne alkohole i przychojuż 22 lata prowadzę ten sklep. dzą po konkretny proMoja placówka usytuowana jest dukt, a są i tacy, którzy w takim miejscu, że nie widać chętnie próbują nowych rzeczy tu za bardzo wpływu turystów i są otwarci na moje podpowiena ruch. W okolicy są działki dzi. Niektóre alkohole sprowaogrodowe i to stamtąd pochodzi dzamy specjalnie dla klientów, większość moich klientów. Przez zwłaszcza gdy informują nas, że ki z kwitnącymi pelargoniami – lata pracy nauczyłam się dzianie mają do czegoś dostępu – tłukwiaty to pasja naszej rozmówłać w ten sposób, że czasem jakiś maczy Agnieszka Musiał, sprzeczyni – które sprawiają, że sklep produkt trzeba wyeliminować, dawczyni w sklepie spożywczym widać już z daleka. Długi staż jeśli się nie sprzedaje – mówi Żaprzy ul. Mazowieckiej. pracy sklepu pozwolił pani Bożeneta Rakowska. nie podzielić się z nami obserwaPoza nadmorskim otoczeLata praktyki cjami na temat handlu w Polsce. niem, wpływ na handel mają – Ten sklep prowadzimy już prateż wydarzenia kulturalne W sklepie abc przy ulicy Bałtycwie 30 lat i na przestrzeni tego oraz budowanie nowych osiekiej powitała nas pani Bożena. czasu muszę powiedzieć, że zdadli mieszkaniowych. Na szczęZostaliśmy zaproszeni do rozmorzały się różne sezony, zarówno ście, mimo obecności supermarwy przy stoliku pod parasolem lepsze, jak i gorsze. Tegoroczny ketów w mieście, mniejszy hanw otoczeniu sklepu. Naszej uwajest dobry, tylko kupujący robią del nadal ma się w Kołobrzegu dze nie umknął fakt, że przed mniejsze zakupy niż kiedyś. Nie całkiem dobrze. Jedni starają się sklepem znajdują się doniczma już tego klienta, który nie pabyć konkurencyjni pod wzglętrzył na cenę. Duży wpływ na tedem ceny w stosunku do dyskongoroczny sezon urlopowy ma też tów, inni z kolei stawiają na probon turystyczny. Ludzie decydudukty, które na pewno się sprzeją się też na urlop teraz, bo boją dadzą. Każdy z odwiedzonych się, że w połowie sierpnia znowu przez nas sklepów wyróżniał się wszystko będzie pozamykane. czymś innym, ale w jednej kwePrzed sezonem turystycznym nic stii wszyscy są zgodni: nigdzie nie zmieniamy, cały rok jesteśmy indziej nie da się połączyć hanotwarci w tych samych godzidlu z rodzinną atmosferą i możnach, od poniedziałku do soboty liwością rozmowy z drugim w godzinach od 6 do 21. Od rana człowiekiem. ▼ przychodzą do nas klienci z poReklama str. 43 bliskich zakładów pracy. W nieADRIANNA PAŃCZAK

24 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


„U NAS NIE MA MIEJSCA NA SPADEK FORMY”

Rozmowa z Piotrem Dziarskim, Dyrektorem Sprzedaży Stock Polska

Lubelska Cytrynówka i Żołądkowa Gorzka z miętą są nadal niekwestionowanymi liderami pod względem sprzedaży wolumenowej. Czy spadek małych formatów oznacza, że konsumenci trwale ograniczyli konsumpcję alkoholu w tych opakowaniach? Konsumenci przede wszystkim docenili atrakcyjność opakowania 500 ml, co przełożyło się na dynamiczny wzrost. YTD jest to aż 12,4%. Stoją za tym czynniki ekonomiczne, ale także społeczne. Polacy zatęsknili za spotkaniami w większym gronie, a popularne dziś „domówki” związane są z większymi pojemnościami. Można zatem wnioskować, że lekki spadek wolumenu sprzedaży małych opakowań może być bezpośrednim efektem post pandemicznych zmian postaw.

ZLECONY MATERIAŁ PROMOCYJNY

Sytuacja w branży alkoholowej zmienia się dynamicznie… Pandemia zmieniła życie nas wszystkich, wpłynęła także na decyzje zakupowe. Konsument bardziej ceni relacje z bliskimi, możliwość celebracji ważnych chwil oraz przywiązuje wagę do jakości produktu. W Stocku obserwujemy trendy i na bieżąco się do nich dostosowujemy. Dzięki temu, mimo iż cała kategoria alkoholi czystych spada – Stock rośnie. Zarządzając cenionymi markami, wspierając partnerów handlowych oraz systematycznie pracując nad wdrażaniem nowości, skutecznie kompensujemy spadek kategorii. Obserwujemy, że kategoria alkoholi smakowych delikatnie rośnie i stanowi obecnie już prawie 28% wolumenu rynku wódki. Stock jest tu w dużej mierze główną siłą napędową – w swoim kolorowym portfolio osiągamy dynamikę 5 razy wyższą niż cała kategoria. Podatek od małych opakowań – czy wywarł on wpływ na zachowania konsumentów? Mała pojemność jest szczególnie istotna dla alkoholi kolorowych. Ten segment jest relatywnie stabilny, choć na przestrzeni ostatniego roku branża obserwuje lekki spadek wolumenu sprzedaży. W zeszłym roku nieco ponad 57% wódek kolorowych stanowiły małe opakowania, aktualnie jest to dokładnie 52,3%. Mimo to nasze marki radzą sobie dobrze. Nie ustrzegliśmy się niewielkich spadków, ale pod względem dynamiki sprzedaży ilościowej prezentujemy się znacznie lepiej niż konkurenci. Nasze produkty w małych pojemnościach

A jak na tym tle wygląda Stock? W Stocku możemy pochwalić się wzrostami na poziomie ponad 21%. Nasz sukces to dostosowanie oferty produktowej do potrzeb konsumenta oraz adaptacja do trendów i preferencji smakowych. Stock nie tylko rozwija kategorię, ale też jest jej realnym akceleratorem. Stock jako jedyny z wiodących graczy rok do roku zyskuje udziały wolumenowe w wódkach smakowych. Imponujący wynik. Czy zdradzi Pan jak osiąga się takie rezultaty? Obserwujemy rynek, wsłuchujemy się w potrzeby konsumentów, odważnie wprowadzamy nowości i stawiamy na dystrybucję. Nasze flagowe produkty, jak Żołądkowa Gorzka z miętą, Lubelska Cytrynówka czy Saska Kawa notują dwucyfrowe dynamiki wzrostowe. Znane marki i lubiane smaki pozwalają na utrzymanie stabilności biznesu. Dokładamy starań, aby były obecne w jak największej liczbie sklepów i odpowiednio wyeksponowane na półkach, ułatwiając wybór kupującym. Nie bez znaczenia są także nowości poparte licznymi badaniami, testami wśród potencjalnych użytkowników, obserwacją trendów nie tylko na rynku alkoholi. Nie ma tu żadnej przypadkowości. Żołądkowa Gorzka Rześka z Limonką czy Lubelska Mango są obecnie najlepiej sprzedającymi się nowościami wprowadzonymi w ubiegłym roku. A jakie Stock ma plany? Nie zwalniamy tempa, nie ma miejsca na spadek formy. Modyfikujemy portfolio, pracujemy nad atrakcyjnością ofert i szybkim wdrażaniem aktywności. Zapowiada się bardzo ciekawa druga połowa roku obfitująca w nowości i wsparcie zarówno dla konsumentów, jak i naszych partnerów.


GALA „PORADNIKA HANDLOWCA” NADCHODZI WIELKIMI KROKAMI Do 30 września i kolejnej edycji Gali „Poradnika Handlowca” coraz bliżej. To prestiżowe wydarzenie, podczas którego ponownie wręczymy statuetki Hermesa najbardziej wyróżniającym się postaciom z branży FMCG, jak zwykle przyciągnie najznamienitszych Gości ze świata producentów, sieci handlowych oraz niezależnego handlu. Ale nie tylko… Podczas organizowanej od ponad 20 lat Gali, najważniejsi przedstawiciele świata FMCG mają okazję spotkać się w znacznie szerszym gronie – tym razem po dłuższej niż zwykle przerwie – oraz podczas wieczornego bankietu porozmawiać w mniej zobowiązującej atmosferze. To wydarzenie jest dla naszych gości również szansą, aby lepiej poznać uczestniczących w nim Gości Specjalnych – przedstawicieli świata sportu, mediów czy polityki. Na przestrzeni lat naszą Galę swoją obecnością zaszczyciło wiele postaci znanych z pierwszych stron gazet. W ostatnich latach byli to m.in. Jerzy Dudek, Dariusz Szpakowski, Tomasz Lis, Robert Makłowicz czy zmarły w 2019 r. reżyser Ryszard Bugajski – twórca objętego przez „Poradnik Handlowca” patronatem medialnym filmu „Układ zamknięty”. Każdy z nich przygotował dla naszych gości interesującą prelekcję, podczas której dzielił się doświadczeniami i ciekawostkami z własnej pracy i kariery, a w trakcie bankietu chętnie rozmawiał z pozostałymi gośćmi.

Ekaterina Belyakova, Przedstawiciel Handlowy w randze Ministra Federacji Rosyjskiej w Polsce (2011 r.)

Gali „Poradnika Handlowca” nie omijali także przedstawicieli świata polityki i dyplomacji. Wielokrotnie w przeszłości Gośćmi Specjalnymi naszego Wydarzenia byli reprezentanci działających w Polsce am ambasad, m.in. Ekaterina Belyakova, przedstawiciel handlowy w randze ministra Federacji Rosyjskiej w Polsce, oraz Sylvain Guiaugué, Pierwszy Radca Ambasady Francji w Polsce i Jean-Louis Buer, Pierwszy Radca ds. Rolnych we francuskiej ambasadzie. Z kolei w 2017 r. Galę odwiedzili Betty Ho, Dyrektor z Hong Kong Economic and Trade Office oraz Maciej Wilk, Dyrektor warszawskiego biura Hong Kong Trade Development Council, który wystąpił z krótką prezentacją zatytułowaną „Hongkong bramą na rynki azjatyckie”. Nazwisko Gościa Specjalnego naszej tegorocznej Gali jeszcze przez chwilę pozostanie owiane tajemnicą. Jesteśmy jednak przekonani, że nie będą Państwo zawiedzeni i kolejny raz usłyszycie wiele fascynujących historii. Do zobaczenia 30 września w Poznaniu!

Betty Ho, Dyrektor z Hong Kong Economic and Trade Office (2017 r.)

Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji oraz m.in. Liverpoolu i Realu Madryt


XXXXXXXX

27 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


SIECI HANDLOWE

JAK SIECI RADZĄ SOBIE... W SIECI?

Wraz z upływem czasu zmieniają się nawyki klientów sieci handlowych. Kiedyś najchętniej sięgano po papierowe gazetki promocyjne i choć te nadal spełniają swoje zadanie, to o tym, co słychać w sieciach handlowych konsumenci coraz częściej dowiadują się… z sieci.

stwa. LinkedIn wspiera także procesy rekrutacyjne. Niedawne działania w mediach społecznościowych zaowocowały m.in. nawiązaniem współpracy z rekordową liczbą praktykantów w ramach tegorocznej edycji programu praktyk letnich – mówi Katarzyna Łosińska-Burdzy, Dyrektor Pionu Rekrutacji i Marketingu Personalnego Kaufland Polska. Na profilach Kaufland Polska w mediach społecznościowych można przeczytać m.in. o innowacjach mających na celu usprawnić działanie marketów, jak np. agregat prądotwórczy. Na LinkedInie znajdziemy z kolei artykuł o rozwoju jednej z praktykantek oraz opis możliwości zrobienia kariery przez studentów i absolwentów. Niedawno do tego serwisu dołączyło także Aldi. Najnowsze posty na profilu tej sieci skupiają się na podejściu do pracowników, stąd informacje o braku okresu próbnego i nacisku, jaki sieć kładzie na proces szkoleniowy i wdrożenie nowego pracownika.

fot. BigstockPhoto.com

Ćwierkanie na temat

G

dy w 2008 zaczęła funkcjonować polska wersja językowa Facebooka, Polacy podchodzili do niego nieufnie. Mało kto spodziewał się wtedy, że social media staną się tak popularne, jak dziś. Sprawdźmy zatem, jak radzą w nich sobie największe sieci handlowe w kraju. Dla zawodowców – Jako firma stawiająca na nowoczesną i skuteczną komunikację sieć Kaufland jest obecna na wielu portalach społecz-

nościowych. Publikowane materiały dostosowujemy do charakterystyki i grupy docelowej każdego kanału. Profil naszej firmy można obserwować w serwisach Facebook, Youtube, Instagram i LinkedIn, a ostatnio również na TikToku. LinkedIn pełni dla nas kluczową rolę w budowaniu wizerunku pracodawcy. Publikujemy w nim treści dot. przede wszystkim rozwoju firmy, polityki personalnej, a także odpowiedzialnego biznesu, często z perspektywy samych pracowników, którzy stoją za sukcesem naszego przedsiębior-

28 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

Na Twitterze nie znajdziemy rozbudowanych artykułów – tutaj liczy się krótka i treściwa wypowiedź. Niektóre sieci handlowe używają Twittera głównie do udostępniania tego, co napisali o nich inni, w wielu przypadkach widać też rezygnację z publikowania nowych wpisów. Są jednak sieci, które informacje na swoich twitterowych profilach udostępniają regularnie. Jedną z nich jest Carrefour Polska – z profilu tej firmy można czerpać informacje m.in. o nowościach w ofercie czy zaangażowaniu sieci w ochronę środowiska. Znajdziemy tam także wiele innych informacji, m.in. o oznaczeniach wartości odżywczych na produktach marek własnych czy też o tym, z jakimi nie-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


SIECI HANDLOWE

doborami żywieniowymi borykają się Polacy. Carrefour wyraźnie stawia na działania wizerunkowe, ale przy okazji próbuje także edukować swoich obserwatorów. Nie tylko selfie Jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie, Instagram, w łatwy sposób pozwala na komunikację z konsumentami. Trzeba jednak pamiętać, że to serwis, w którym jak nigdzie indziej istotna jest estetyka lub ciekawy pomysł na siebie, ponieważ stawia przede wszystkim na obrazy. To także serwis, który w sposób znaczący może skrócić dystans między siecią i klientami, tym samym zachęcając tych drugich do częstszych zakupów. Jednym z takich przykładów może być konto „Biedronkowe. Love”, na którym dwie siostry regularnie publikują zdjęcia produktów Biedronki, dbając przy tym o relacje z odbiorcami – w opisie poza charakterystyką, hasztagami i ceną omawianego produktu znajduje się też zachęta do wypowiedzi odbiorców. – Media społecznościowe są obecnie jednym z najważniejszych kanałów kontaktu z naszymi odbiorcami i cieszymy się, że klienci Biedronki angażują się w promowanie naszej sieci. Pokazuje to, że jesteśmy marką im bliską, a praca, jaką codziennie wkładamy w doskonalenie na-

Reklama str. 61

szej oferty i obsługi jest przez nich doceniana. Dzięki temu, że nasi klienci aktywnie wyrażają swoje opinie na nasz temat w mediach społecznościowych, możemy na bieżąco reagować i przede wszystkim wprowadzać zmiany, których oczekują. Jako Biedronka aktualnie komunikujemy się z użytkownikami za pośrednictwem profili na Facebooku (Biedronka i Praca w Biedronce) oraz LinkedInie (Biedronka), a w przypadku najważniejszych kampanii reklamowych również na Instagramie i TikToku. Dywersyfikacja tych kanałów umożliwia nam szerokie dotarcie i interakcję z tymi, na których najbardziej nam zależy – klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi – mówi Błażej Dębicki, Starszy Menedżer ds. Marketingu Cyfrowego w sieci Biedronka. Social network? Social business! Facebooka, o którym wspomina wyżej nasz rozmówca, zna już każdy. Jego główną cechą jest wszechstronność, bo konto może mieć tam nie tylko osoba prywatna, ale i firma, a możliwość tworzenia grup osób zainteresowanych jakimś tematem pozwala tworzyć nowe społeczności. Na Facebooku klienci też często szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, zdarzają się też sytuacje, że dzięki komentarzowi od klienta pod postem sieci handlowe dowiadują się o jakimś problemie. To także miejsce najlepiej dopasowane do publikowania treści różnego rodzaju – dłuższych form tekstowych, wideo czy zdjęć. Choć zwłaszcza wśród młodszych użytkowników Facebook zaczyna przegrywać konkurencję z innymi serwisami, to nie sposób nie być tu obecnym, bo to wciąż jedno z najlepszych miejsc w internecie do promocji marki. Przykładowo, na swoim profilu sieć Dino informuje

30 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

nie tylko o nowych produktach, przecenach czy aktualnych konkursach. Obecnie wprowadzono tam cykl postów, w których znajdują się przepisy na potrawy z wykorzystaniem owoców i warzyw dostępnych sezonowo. Więcej niż śmieszne filmiki Wśród młodzieży prawdziwym hitem jest obecnie TikTok. Mogłoby się wydawać, że w tym serwisie, gdzie głównym sposobem porozumiewania się są krótkie, często zabawne filmiki, przekazanie jakiejkolwiek treści jest niemożliwe. Nie zraziło to jednak sieci Stokrotka, która na swoim koncie udostępnia np. wideo z układem tanecznym, przepis na niecodzienne frytki czy opowiada o swoich produktach, nawiązując przy tym do aktualnych wydarzeń, jak np. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. – Pomysł zaistnienia Stokrotki na TikToku narodził się na początku 2020 roku. Zauważyliśmy duże zainteresowanie tą aplikacją wśród młodzieży. W czasie, gdy rozpoczynaliśmy naszą działalność, TikTok nie był jeszcze tak popularny wśród sieci handlowych jak dzisiaj. Był to w pewnym sensie eksperyment. Chcieliśmy poznać naszych młodszych klientów oraz pokazać się im z trochę innej, luźniejszej i bardziej nowoczesnej strony – mówi Mirosław Wawryszczuk, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w sieci Stokrotka. – Obecnie social media mają fundamentalny wpływ na rozwój handlu. Sprawnie prowadzone kanały social media zapewniają stały kontakt z odbiorcami. Informowanie o aktualnych promocjach, konkursach, ambasadorach czy nawet dobrze zorganizowany customer suport pomagają budować zaangażowaną grupę klientów – dodaje na koniec nasz rozmówca. ▼ ADRIANNA PAŃCZAK


OBLICZA HANDLU

O ZAKAZIE HANDLU W NIEDZIELE RAZ JESZCZE

Nadeszły wakacje, więc jak szkocki potwór pojawia się zakaz handlu w niedzielę. Pandemia pokazała, że handel jest krwiobiegiem gospodarki i im więcej zagrożeń, tym rola jego rośnie, szczególnie w chwili, gdy zaczyna powstawać ryzyko spadku eksportu (szczęśliwie przezwyciężone). MARIA ANDRZEJ FALIŃSKI niezależny ekspert

P

roblem zakazu handlu w niedzielę powraca do nas w kilku kontekstach, bo i w czasie jednego z kongresów, i w oświadczeniach Związków Zawodowych, i w agendzie (może wokandzie?) Trybunału Konstytucyjnego, w komentarzach medialnych, stanowiskach organizacji i wielu innych przypadkach. Strony sporu w zasadzie nie mają nic nowego do powiedzenia, ale „odgrzewają” sprawę w trosce o prawo, małe firmy, suwerenność, pracownika itd. Tym razem problemem nr 1 jest kwestia luk w prawie i praktyki ich wykorzy-

Reklama str. 79

stywania. Oczywiście, nie brakuje też socjalno-patriotycznego patosu, przeciwstawianego bezwzględności masowego handlu, rodem spoza granic Polski. By było jasne – potwierdzam moje stanowisko: jestem przeciwny zakazowi, a nawet ograniczeniom w formie zapisanej w działającej ustawie. Argumenty wyłożyłem po wielokroć i nie będę ich, w miarę możności, powtarzał. Zwrócę jedynie uwagę na kilka okoliczności. Wiatr w oczy Firmy, głównie operujące na mniejszych powierzchniach (dyskont i mniejsze), rzuciły się w stronę poszerzenia zamykających się rynków, uruchamiając dodatkowe, najczęściej technicznie wspierane kanały sprzedaży i komunikacji. Oznacza to, że potrzebny jest im rynek i jego ekspozycja na klienta, a nie ograniczenia. Jeśli chcemy utrzymać możliwość sprzedawania, to nie wolno nam dusić okazji do tego, skracając czas pracy istotnej części handlu, który szuka nowych możliwości, co widać w różnorodnych posunięciach, np. w aliansach sieci sklepów z dystrybutorami (np. z InPostem czy Pocztą Polską). To nie jest, jeśli w ogóle może być, moment na zabieranie handlowi czasu pracy.

32 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

Uruchomiony przez pandemię trend zmian i mnożenia się form handlowania modernizuje i utrzymuje w ruchu rynek, dając pracę, PKB czy środki do życia wszystkim, a nawet stymulując eksport. Niech więc nie dziwi, że mnożą się próby omijania bezsensownego zakazu niedzielnego. Złą reakcją na ten sygnał jest święte oburzenie i projekt zaostrzenia, uszczelnienia, skierowany ku utrudnieniu świadczenia dozwolonych usług, np. pocztowych. Związki zawodowe i część środowiska handlowego, pragnąc po raz kolejny podstawić nogę nowoczesnemu handlowi, nie widzi, że „pluje pod wiatr” – szkodząc całemu sektorowi rozwijającemu nowe formy pracy. Z drugiej strony, wiemy przecież nie od dziś, że tak czy owak najlepiej poradzą sobie w konfrontacji z „uszczelniaczami” najsilniejsi gracze. Trzeba być zaradnym Nie ma żadnego skandalu (jak wyrazili się spółdzielcy handlowi) w tym, że lider rynku próbuje skutecznie dogadać się z jednym z największych dystrybutorów „klienckich”, czyli Pocztą Polską. Życzę im sukcesu, bo każdy może sięgać do nowatorskich rozwiązań z zakresu handlu zdalnego, nie tylko elektronicznego,


OBLICZA HANDLU

33 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


OBLICZA HANDLU

co podkreślam. Jakże nie uzupełniać swoich dochodów, kiedy sytuacja do tego zmusza? Krytykom i moralistom poradzę więc: trzeba chcieć szukać pracy, wyprzedzać konkurencję, szukać finansowania (podobno Fundusz Rozwoju tylko czeka na takie projekty) i ruszać do boju, a nie utrudniać życie tym, którzy to robią. Nie ma podstaw do potępienia Poczty Polskiej i Jeronimo Martins Polska oraz do sugestii patriotycznych, bo biznes polityki nie uprawia, a zarabia pieniądze. O czym radzę nie zapominać, bo konkurencja pracuje coraz lepiej. Sprawa relacji rynkowych w Polsce nie jest prosta, podobnie jak w innych rynkach transformujących się. Wielkie firmy transnarodowe mają ewidentną przewagę konkurencyjną. To nie znaczy jednak, że rynek krajowy nie ma miejsca dla naszych firm – z reguły mniejszych lub zupełnie niewielkich, ale znajdujących swoje szanse w różnorodnych formach integracji, niszach rynkowych i specjalizacji – niekoniecznie produktowej, ale np. funkcjonalnej: sklepy typu proximity (np. Dino), supermarket (Stokrotka, do niedawna polska, rozwinęła się i znalazła nabywcę) czy w końcu convenience – radzą sobie i nie biegną na skargę z projektami ograniczeń. Jest ugruntowaną, choć nie najlepszą praktyką, że słabsi gracze

szukają wsparcia w polityce i argumentacji patriotyczno-socjalnej, mając wiele dobrych przykładów łączenia się podobnych firm, z sukcesem. Miesza to walkę polityczną z gospodarką, najczęściej ze szkodą dla tej drugiej. Jakoś to będzie? Sytuację w polskim handlu w istocie i od początku kształtuje problem dostępu do kapitału. Polska po PRL kapitału nie miała i nadal nie ma go w nadmiarze, ale coś tam jednak jest – choćby PFR, czy systemy gwarancji dla banków. Niegdyś do sektora dystrybucji weszli silni inwestorzy, krojąc rynek jak lodołamacze, tworząc firmy i kreując inne w odruchu obronnym. Umożliwiło to powstanie silnych firm produkcyjnych, które zaczęły mieć gdzie sprzedawać. Widać to wyraźnie w sektorze żywnościowym – nie byłoby sukcesu polskiej żywności, gdyby nie szybko wzrastający, nowoczesny w sensie zarządczym i jakościowym rynek odbiorców sektora dystrybucji. Konkurencyjny, wymagający rynek podniósł jakość, skonsolidował produkcję (krajową i zagraniczną z pochodzenia), obniżył ceny, wymusił szybki obrót pieniądza i tym samym otworzył drogę ku rynkom eksportowym dobrze płacącym mocną walutą rynków Zachodniej Europy. Zamiast snuć wizje uciemiężeń za-

Reklama

34 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

barwionych patriotycznymi martyrologiami, pomyślmy – co zaczęłoby się dziać, gdyby efektu tego zabrakło? Mamy tu zatem dwie płaszczyzny problemu niedzielnego. Pierwszą, polityczno-socjalną, którą w piórka walki o niby zagrożoną suwerenność ubierają związki zawodowe i m.in. spółdzielcy (jakby nie prowadzili biznesu). Uspokoję te wątpliwości – Polska jest krajem póki co wolnym, a dopuszczenie handlu w niedzielę nie ma tu nic do rzeczy. I drugą, rynkowo-konkurencyjną, która po prostu szuka form wsparcia w walce konkurencyjnej firm polskich, świadomych nie tylko przewagi kapitałowej konkurencji, ale i własnych przewag, skutecznie stosowanych. Silny głos w tym drugim tonie usłyszeliśmy od reprezentantów polskich sieci na jednym z branżowych kongresów – postulowali oni precyzyjne, niesocjalnie orientowane prawo dot. handlu, odrzucając chwyty wizerunkowe oraz praktyczne konsultacje. Apelowali też do rządzących – interpretuję tu jedną z wypowiedzi – by nie tworzyć silnych, wspartych o kapitał skarbu państwa sklepów sieciowych, bo to kreacja dodatkowej i wspieranej politycznie konkurencji. Woleliby uzyskać gwarantowany, komercyjny dostęp do kapitałów, bez wzbudzania reakcji zagrożonej konkurencji. ▼


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


COMIESIĘCZNY DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W BRANŻY FMCG W POLSCE

NUMER

022

SIERPIEŃ

2021

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

WE FRANCZYZIE UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE Trwało to dość długo, ale ostatecznie się udało – pierwsze sieci handlowe podpisały Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Czy to milowy krok dla rozwoju franczyzowych formatów w naszym kraju? nad Kodeksem. Jego sygnatariusze wyrażają przekonanie, iż osiągnięte rozwiązanie jest możliwie najbliższe takiej uniwersalności”.

fot. BigstockPhoto.com

Pierwsze podpisy już złożone

J

ak można przeczytać w oficjalnym komunikacie inicjatorów i sygnatariuszy dokumentu „Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy to wypracowany oraz sygnowany zarówno przez franczyzobiorców, jak i franczyzodawców dokument, uwzględniający ogromną różno-

rodność środowiska franczyzy jako modelu biznesowego. Jego celem jest zapewnienie ram dla optymalnej współpracy franczyzodawców i franczyzobiorców. Konieczność zapewnienia adekwatności i uniwersalności Kodeksu dla różnych modeli franczyzowych i branż stanowiła największe wyzwanie w pracach

36 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

Ci, którzy podpisali się pod nowym Kodeksem, oczywiście go zachwalają. – Wierzę, że Kodeks Dobrych Praktyk będzie punktem odniesienia dla rynku i przełoży się na doskonalenie współpracy między franczyzobiorcami i franczyzodawcami. Budujemy rynek na zasadach fair play, dlatego tak ważne jest zaprezentowanie reguł na nim panujących w uporządkowany i uzgodniony sposób. Cieszę się, że jako franczyzobiorca miałem możliwość przewodzenia pracom nad Kodeksem od samego początku – mówi Paweł Tracz, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. To właśnie to stowarzyszenie znajduje się w gronie pierw-


szych sygnatariuszy Kodeksu. Oprócz niego swoje podpisy pod deklaracją przystąpienia do Kodeksu Dobrych Praktyk złożyły trzy sieci handlowe – Delikatesy Centrum, Lewiatan i Żabka. Tylko dzięki nim obejmuje on już tym samym ponad 10 tysięcy przedsiębiorstw działających na rynku franczyzy. – Cieszymy się z tej inicjatywy, od kilku lat bowiem intensywnie pracujemy nad podnoszeniem satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z naszą siecią. Cyklicznie za pomocą anonimowych ankiet badamy poziom zadowolenia wśród ponad 6000 przedsiębiorców prowadzących Żabki. Włączenie się w prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy było dla nas naturalną kontynuacją działań już realizowanych w naszej firmie. Naszym celem jest przede wszystkim dobre przygotowanie franczyzobiorców do prowadzenia sklepów dzięki szkoleniom w ramach Akademii Żabki, ale również zapewnienie odpowiednich warunków i narzędzi, jak np. aplikacja Cyberstore, dzięki którym prowadzenie biznesu jest łatwiejsze i w pełni transparentne – mówi Adam Manikow-

ski, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska. Konflikt z Rzecznikiem MŚP? Co ciekawe, prace nad Kodeksem, które trwały już od jakiegoś czasu, dokończono poza zespołem ds. franczyzy działającym przy Rzeczniku MŚP, Adamie Abramowiczu. Ostatecznie nie został on wymieniony w gronie partnerów Kodeksu – znajdziemy tam za to m.in. Polską Organizację Franczyzodawców i Polską Izbę Handlu – ale sygnatariusze i inicjatorzy projektu kurtuazyjnie wspominają o jego udziale w powstaniu tego dokumentu. „Po raz pierwszy przy jednym stole konsultacyjnym spotkała się tak liczna reprezentacja podmiotów działających we franczyzie, zrzeszających te firmy, a także badających ten sektor rynku. Było to możliwe dzięki Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, Panu Adamowi Abramowiczowi. To w ramach Zespołu ds. franczyzy przy Biurze Rzecznika zostały wypracowane założenia do pierwszego w Polsce Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy” – możemy prze-

czytać na stronie internetowej poświęconej Kodeksowi. Już wcześniej można było usłyszeć o napięciu i nieporozumieniach między Rzecznikiem i przedstawicielami franczyzodawców, a jednym z punktów zapalnych w czasie negocjacji była kwestia okresu wypowiedzenia umowy pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Adam Abramowicz zapowiadał, że nie zgodzi się na okres dłuższy niż 3 miesiące, czemu przeciwne były sieci handlowe. Nowy Kodeks ostatecznie nie reguluje dokładnie tego zagadnienia. Możemy przeczytać w nim jedynie, iż „okres wypowiedzenia powinien być proporcjonalny do czasu trwania umowy, tj. okresu, na jaki umowa została zawarta albo okresu, jaki upłynął od zawarcia umowy, lub skali i charakteru nakładów poniesionych przez każdą ze stron umowy w związku z nawiązaniem współpracy, w tym ewentualnych zobowiązań finansowych zaciągniętych w związku z jej nawiązaniem”. Jak stwierdzić, kiedy okres wypowiedzenia umowy jest proporcjonalny do czasu jej trwania? Tego nie wiadomo. Wygląda jednak Reklama

37 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


fot. BigstockPhoto.com

na to, że w kwestii wypowiadania umów zmieni się niewiele. Dla kogo ten Kodeks? Twórcy Kodeksu zapewniają, że inicjatywa jest otwarta dla wszystkich franczyzodawców oraz organizacji zrzeszających franczyzobiorców i zapowiadają, że do listy sygnatariuszy dokumentu z pewnością dołączą kolejne firmy i organizacje. – Kodeks Dobrych Praktyk jest narzędziem uniwersalnym, które pozwala rozwijać synergię w relacjach pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami na zróżnicowanym rynku. Jego formuła sprawia, że może być stosowany w wielu branżach, stąd liczymy na systematyczne poszerzanie grona sygnatariuszy – mówi Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu. O potrzebie stworzenia takiego dokumentu mówiono już od lat. W końcu rynek franczyzowy w ostatnich latach rozwija się w zawrotnym tempie, nie tylko w branży FMCG. – Rynek franczyzowy jest bardzo różnorodny, dlatego Kodeks Dobrych Praktyk uwzględnia mnogość wyzwań

stojących przed ponad 1300 franczyzodawcami i ponad 80 tys. franczyzobiorcami funkcjonującymi w różnych branżach. Cieszymy się, że taki dokument powstał i mamy nadzieję, że przyczyni się on do upowszechnienia dobrych wzorców – mówi Monika Dąbrowska z Polskiej Organizacji Franczyzodawców. O dynamicznym rozwoju franczyzy mówi także dr Marta Ziółkowska z Instytutu Zarządzania SGH. – Franczyza jest obecnie coraz popularniejszym modelem biznesu w wielu branżach na świecie i w Polsce. Główną przyczyną, dla której przedsiębiorcy od lat, niezależnie od sytuacji na rynku, decydują się na współpracę franczyzową, jest osiąganie efektu skali i wykorzystanie mocnych stron tego modelu biznesu, takich jak: synergia, ograniczenie ryzyka, wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku. Małym i średnim przedsiębiorstwom handlowym współpraca z doświadczonymi sieciami o zakorzenionej pozycji rynkowej zapewnia konkurencyjność i rozwój. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu powiązań franczyzowych – szczególnego

38 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

rodzaju więzi gospodarczej, które przynoszą korzyści wszystkim partnerom powiązania. Znaczenie franczyzy najlepiej widać na przykładzie branży spożywczej, gdzie mimo ogólnego spadku udziału sklepów ogólnospożywczych, ich liczba we franczyzie systematycznie rośnie. Warto zwrócić uwagę na fakt innowacyjności powiązań franczyzowych w Polsce oraz ich odporność na negatywne skutki kryzysów gospodarczych – tłumaczy ekspertka ds. franczyzy. Stworzenie Kodeksu to także próba „ucieczki do przodu” przedstawicieli polskiej franczyzy. Branża niewątpliwie liczy, że ta swego rodzaju samoregulacja rynku powstrzyma rządzących przed większym ingerowaniem w relacje między franczyzodawcami i franczyzobiorcami. Ci wysyłali już sygnały, iż nad tym pracują. – Kodeks Dobrych Praktyk to kolejny krok w kierunku profesjonalizacji rynku, edukacji o franczyzie oraz zwiększania bezpieczeństwa obu stron współpracy franczyzowej – podsumowuje dr Marta Ziółkowska. ▼ TADEUSZ SIENKIEWICZ


39 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2021


EKOLOGIA W FMCG

PORADNIK ekoHANDLOWCA

EKOLOGICZNE INNOWACJE – SPOSÓB NA ROZWÓJ

Wieloletnie kampanie ekologiczne i klimatyczne nie pozostają bez wpływu na zachowania konsumentów. Coraz większa grupa klientów sklepów, wybierając artykuły z kategorii chemii gospodarczej czy kosmetyków, analizuje skład produktów, rodzaj opakowania, wpływ na środowisko. To dla przedsiębiorstw z branży silna presja do zmian i zarazem impuls, by nowe rozwiązania wzmocniły ich pozycję na rynku. Przyglądając się wynikom projektu SW Research pod nazwą EKOBAROMETR, który stanowi cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia, można zauważyć, że spora część respondentów jest świadoma znaczenia swoich decyzji zakupowych dla środowiska. Dla Polaków produkt ekologiczny to przede wszystkim taki, który nadaje się do recyklingu (67%), jest wykonany bez szkody dla środowiska (62%)

AGNIESZKA SZATKOWSKA Junior Trade Marketing Manager Henkel Polska Przeciwdziałanie postępującym szkodliwym zmianom klimatycznym spowodowanym wzrostem produkcji i konsumpcji to jedno z wyzwań, których podjęła się firma Henkel. Idea zrównoważonego

i jest całkowicie biodegradowalny (55%). Prawie dwie trzecie osób deklaruje, że wyrzuca opakowarozwoju została włączona do strategii biznesowej i systematycznie wdrażane są kolejne rozwiązania, by do 2025 roku zmniejszyć o 50% zużycie kopalnych tworzyw sztucznych, posiadać 100% opakowań nadających się do ponownego przetworzenia i całkowicie zlikwidować emisję plastikowych odpadów. Od 2019 częścią portfolio jest linia ProNature, obejmująca produkty marek Bref, Clin, Somat i Pur, których formuły oparte są do 99.9% na składnikach naturalnego pochodzenia, a opakowania są nawet w 100% z plastiku z recyklingu i do 50% z plastiku z Plastic Banku, zebranego z plaż i wód przybrzeżnych Haiti. Stopniowo minimalizowany jest negatywny wpływ na środowisko, co potwierdzają certyfikaty EU Ecolabel przyznane ww. markom.

40 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

nie po produkcie higienicznym/ czyszczącym zgodnie z oznaczeniem. Bez wątpienia zainteresowanie tematyką ochrony środowiska i świadomość zmian, jakie zachodzą w przyrodzie w wyniku działalności poszczególnych branż sprzyja wrażliwości ekologicznej podczas zakupów, ale wciąż edukacja Polaków w tym obszarze jest konieczna – spora część społeczeństwa w ogóle nie interesuje się problemem dbałości o dobro naszej planety. Przyjazna chemia W przypadku środków czystości i detergentów do prania szczególną rolę zaczynają odgrywać nowoczesne formuły. Od produktów, które kupowane są regularnie i stosowane na co dzień w każdym gospodarstwie domowym oczekuje się skuteczności i bezpieczeństwa. Na topie są więc łagodne dla skóry środki hipoalergiczne oraz takie artykuły, które mają minimalny wpływ na środowisko naturalne. Największe atuty dla świadomego odbiorcy? Składniki ulegające biodegradacji oraz opakowania dostosowane do procesu recyklingu. W handlu i postawach konsumenckich weganizm kojarzony jest przede wszystkim z sektorem spożywczym. Nurt ten jednak rozpatrywać należy szerzej, jako styl życia. Wykluczając pro-


Ekologia w FMCG

dukty odzwierzęce z diety, konsumenci rezygnują z nich najczęściej całkowicie, dlatego alternatywy „vegan-friendly” pojawiają się też w kategorii chemii gospodarczej i, o wiele częściej, kosmetyków. Podstawą tych nowoczesnych produktów są składniki pochodzenia roślinnego, a wyprodukowane z nich środki czystości i pielęgnacji ciała są bardziej przyjazne dla środowiska niż odpowiedniki pochodzenia odzwierzęcego. Na czym opierają się formuły tego typu preparatów? Mogą to być np. roślinne związki powierzchniowo czynne, emulgatory z oleju kokosowego, kwasy owocowe, olejki eteryczne. Skoncentrowani na zdrowiu i naturze Pandemia nasiliła dodatkowo niektóre tendencje, uświadamiając wielu konsumentom znaczenie zdrowia jako wartości, o którą warto zabiegać na wszelkie możliwe sposoby. Proste formuły oraz składniki pochodzenia naturalnego nie zawsze jednak wystarczą – klienci sklepów, którzy czytają etykiety, analizują i porównują skład, szukają też odpowiednich oznaczeń na opakowaniu. Etykiety środków czystości i kosmetyków wciąż się zmieniają, zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. Ma być „hipoalergicznie”, „o delikatnej formule”, „organicznie” i „eko”. Dla bardziej wtajemniczonych szczególnego znaczenia nabierają certyfikaty ekologiczne oraz wegańskie. Imponujący wzrost sprzedaży notują kosmetyki naturalne i ekologiczne, choć ich udział w rynku jest na razie niewielki. Coraz więcej firm zdaje sobie jednak sprawę, że warto inwestować w innowacyjne rozwiązania, gdyż świadomych klientów przybywa i są oni gotowi zapłacić więcej za produkt spełniający ich wymagania. Kosmetyki i chemia gospodarcza przyjazne środowisku to wciąż kategoria „mło-

da”, z ogromnym potencjałem. O ekspozycję i dostępność tego typu produktów powinni zadbać też detaliści, rozszerzając tradycyjną półkę chemiczną i kosmetyczną. Dla nich to także może być okazja do rozwoju i sposób wyróżnienia oferty na tle innych. Zero waste i drugie życie opakowań Branża chemii gospodarczej oraz kosmetyków nie mogła pozostać obojętna na wyzwanie, jakim jest dla konsumentów sposób życia „zero waste” (zero śmieci) lub przynajmniej „less waste” (mniej śmieci). Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim zredukowanie liczby odpadów, które nie nadają się do ponownego przetworzenia i wykorzystania. Pojedyncze rozwiązania, w wyniku których powstaje opakowanie coraz bardziej przyjazne dla środowiska nie są już czymś wyjątkowym. Celem jest jednak uzyskanie gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym minimalizuje się tworzenie odpadów, a to już kwestia znacznie trudniejsza, na ogromną skalę. Ważne są jednak wszelkie działania zmierzające w dobrym kierunku, jak np. mydła, płyny lub żele w opcjach do uzupełniania, by móc wykorzystać wielokrotnie opakowanie (m.in. testowane automaty do napełniania butelek). I wreszcie zdecydowane ograniczenie produkcji plastiku, wzrost udziału opakowań nadających się do recyklingu i wytwarzanych z recyklatu. Firmy, które postawiły na innowacje ekologiczne wdrażają nowe linie produkcyjne, zmieniają sposób pozyskiwania surowców, przekształcają łańcuchy dostaw towarów, zwracają uwagę na formę utylizacji produktu i starają się wykorzystywać surowce pochodzące z obiegu wtórnego. To nie tylko odpowiedź na potrzeby klientów, lecz także element społecznej odpowiedzialności biznesu. ▼

41 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


AUTO DLA HANDLOWCA

PICKUP

DLA HANDLOWCA?

fot. BigstockPhoto.com

Wybór samochodu dla firmy okazuje się zawsze dużym wyzwaniem, ponieważ pojazd będąc narzędziem pracy musi spełniać się w powierzonej roli jak najlepiej. W handlu najczęściej widuje się furgony dostawcze, ale ciekawą alternatywą dla nich pozostają pickupy.

P

raca detalisty nie należy do lekkich. Dosłownie, ponieważ na swoich barkach trzeba przenosić tony produktów, które trafiają na sklepowe półki, a później do koszyków klientów. Z tymi kilogramami muszą mierzyć się również samochody przewożące towar z hurtowni do placówki detalicznej. Głównymi wymogami stawianymi pojazdom przez handlowców są: duża przestrzeń towarowa, wysoka ładowność oraz niezawodność. Czy pickup jest w stanie spełnić takie oczekiwania? Krótka charakterystyka Niemal wszystkie pickupy dostępne na europejskim rynku są konstrukcjami budowanymi według podobnych zasad – długość

około 5,2-5,3 m, nadwozie oparte na ramie, czterocylindrowy silnik Diesla pod maską i opcjonalny napęd na cztery koła. Ładowność takich aut wynosi zwykle około tony, a szerokość skrzyni ładunkowej umożliwia wstawienie na nią europalety. O ile w przypadku klasycznych aut dostawczych mamy do wyboru kilka długości rozstawu osi, tak w pickupach opcja taka nie występuje. Tutaj dostępne są różne rozmiary kabin, jednak im dłuższa ona jest, tym krótsza skrzynia ładunkowa. Wersja pojedyncza przewidziana jest dla dwóch osób. Występuje ona w podstawowej wersji wyposażeniowej (nielakierowane zderzaki), z najsłabszym silnikiem i tylnym napędem (czasami w opcji dostępny 4x4). Najczęściej stanowi najtańszą po-

42 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

zycję w cenniku. Wyżej znajduje się wariant z przedłużoną kabiną. Posiada on również dwoje drzwi, ale za fotelami kierowcy i pasażera znajduje się dodatkowa przestrzeń mogąca służyć do przewozu towaru lub – dzięki składanym fotelikom – dodatkowych osób. Wersja ta łączona jest seryjnie z napędem obu osi i występuje z bogatszym wyposażeniem standardowym. Opcją najlepiej łączącą zdolności do transportu osób i ładunku jest podwójna kabina. Posiada czworo drzwi, pozwala podróżować 4-5 osobom oraz ma najbardziej luksusowe wyposażenie, pozwalające korzystać z samochodu nie tylko w celach służbowych, ale także prywatnie. Amerykańskie pickupy kojarzą się zwykle z potężnymi benzynowymi silnikami V8. W tych dostępnych w polskich salonach pracują jednak znacznie bardziej ekonomiczne i mniejsze jednostki Diesla o czterech cylindrach i pojemności około 2 litrów. Rozpiętość mocy sięga około 130-210 koni mechanicznych. Dzięki charakterystyce silników o zapłonie samoczynnym (wysoki moment obrotowy), parametry takie umożliwiają bezproblemowe transportowanie tony ładunku i uciąg przyczepy o masie nawet 3,5 tony. Dla polepszenia komfortu, o przeniesienie napędu dbają opcjonalne automatyczne skrzynie biegów. Co przyciągnie handlowca? Specyfika handlu FMCG stawia duże wyzwania pojazdom transportowym. Częste wizyty w hurtowaniach i przewożenie ton produktów spożywczych mocno obciąża samochód. Plusem wysokiego umieszczenia progu i klapy skrzyni ładunkowej jest łatwiejszy dostęp do przewożonego towaru, po który nie trzeba się schylać nadwyręża-


AUTO DLA HANDLOWCA

jąc pleców. Minusem pozostaje tylko klapa w tylnej części i konieczność przenoszenia towarów przez burty przy rozładunku z boku. Dla wielu osób problemem może być nieosłonięta część towarowa, która powoduje oddziaływanie na przewożone produkty warunków atmosferycznych. Odpowiedzią na to są specjalne zabudowy oferowane opcjonalnie w salonach sprzedaży oraz przez firmy zewnętrzne. Ich różnorodność powoduje, że każdy zainteresowany jest w stanie znaleźć najlepiej dopasowaną do jego potrzeb i budżetu wersję. Przegląd rynku Na polskim rynku dostępnych jest kilka modeli pickupów, a wśród nich najwięcej do zaoferowania mają producenci azjatyccy – japońskie: Toyota Hilux, Mitsubishi L200 i Nissan Navara oraz koreańskie: Isuzu D-Max i SsangYong Musso Grand. Ich ceny zaczynają się przeważnie od poziomu około 100 tys. zł netto za podstawowe warianty z pojedynczymi kabinami (nie wszystkie dostępne w takiej opcji). W segmencie tym obecny jest także jeden z liderów rynku aut dostawczych, czyli Ford, z modelem Ranger. Wszystkie wcześniej wspomniane konstrukcje napędzane są czterocylindrowymi silnikami, ale na rynku nie brakuje także aut z większymi jednostkami. Volkswagen posiada w portfolio Amaroka z Dieslem V6. W naszym kraju działa także przedstawicielstwo marki Ram, która oferuje amerykańskiego pickupa – model 1500 napędzanego 400-konnym, benzynowym silnikiem V8 (w opcji fabryczne LPG). Kolejnym egzotykiem dostępnym na rynku jest rosyjski UAZ Patriot Pickup, będący najtańszą propozycją w segmencie. ▼ PATRYK ŁUSIEWICZ

43 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


ROZMOWA Z PRODUCENTEM

„KONTYNUUJEMY STRATEGIĘ ZYSKOWNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU”

Nikodem Pankowiak: Czy się o krowy, ich bezpieczeńw związku z pandemią zauwastwo i higienę. Hochland żyli Państwo, by zmieniły się Sielski to 3 niepowtarzalne jakieś zachowania konsumensmaki: Klasyczny, Śmietantów jeśli chodzi o kategorie kowy  i Wyrazisty. To równabiałowe? Czy któreś pronież nowe, opatentowane dukty zaczęły np. cieszyć się opakowanie z innowacyjwiększą popularnością? nym systemem zamykania Jacek Wyrzykiewicz: Sytuacja na rzep, które jest unikalna rynku nabiału jest stabilne na polskim rynku – wyna, a sery to nieodłączny elekorzystano w nim o 32% ment posiłków Polaków. Inmniej plastiku, niż przy nawestujemy niezmiennie w obu szych standardowych opanaszych zakładach produkkowaniach do plastrów żółcyjnych w Kaźmierzu i Wętych, a tacka, na której leżą growie. Pandemia nie wpłyplastry sera w 100% naJACEK WYRZYKIEWICZ daje się do recyklingu. Konęła na tempo naszych inwestycji. Mimo pandemii  stratelejna tegoroczna nowość PR & Marketing Services Manager gia firmy się nie zmieniła – Hoto coś dla fanów czekolachland Polska kontynuuje obrady. Cieszymy się z możliHochland Polska ną kilka lat temu strategię zywości zaoferowania konsuskownego i zrównoważonego wzrostu. Nasz bizmentom nowego, czekoladowego wariantu sernes jest ustawiony szeroko, zarówno co do portka Hochland Kanapkowy. Produkt jest dostępfolio, jak i do kanałów sprzedaży. Dla konsumenny w dwóch wariantach: standardowym – 130 g ta bardzo ważne jest zaufanie do marki, do jakoi wersji Mini 120 g. Poszerzając linię serków Kaści produktu, a naszym markom i produktom Ponapkowych o ten słodki wariant, zwiększamy pelacy ufają. Stawiamy przede wszystkim na pyszny netrację kategorii serków twarogowych. Dzięki smak, ale pamiętamy o dodatkowych benefitach niemu docieramy do nowych grup konsumentów i wprowadzamy innowacje dotyczące produktów, – entuzjastów słodkich smaków, nie tylko dzieci. składu i opakowań. Zachowujemy elastyczność w działaniu i zdolność do dynamicznego reagowaNiedawno otworzyli Państwo nowe biuro w Ponia na zmiany sytuacji rynkowej. To pozwala nam znaniu. Skąd ta decyzja? Docelowo jakie działy patrzeć w przyszłość z optymizmem.  mają do niego trafić i ile osób będzie w nim pracować? Na promocji jakich produktów skupiają się PańNowa lokalizacja biura Hochland Polska w komstwo obecnie? Czy konsumenci mogą liczyć pleksie Business Garden przy ul. Pastelowej 12 na wprowadzenie w najbliższym czasie na rynek w Poznaniu funkcjonuje od marca tego roku. np. edycji limitowanych Waszych produktów? W nowej przestrzeni docelowo pracować będzie W tym zabieganym świecie, konsumentom za70 osób. Choć w czasie pandemii praca ma wyleży na wygodnych rozwiązaniach, oraz takich, miar hybrydowy, to nowa przestrzeń Hochland zoktóre są stworzone z myślą o środowisku. Wiestała stworzona z myślą nie tylko o dniu dzisiejdząc na czym najbardziej zależy Polakom, poszym, lecz także o przyszłości stale rozwijającej się wstał wyjątkowy ser żółty w plastrach – Hofirmy. Przestrzeń wyróżnia 15 sal konferencyjnych chland Sielski, produkowany z mleka od polpoświęconych markom Hochland. Każda z nich skich rodzinnych gospodarstw, w których dba jest inna i każda wyraża najważniejsze wartości

44 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


Rozmowa z producentem

społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Jednym z przykładów dobrych praktyk naszej firmy jest opracowanie przez Hochland mapy drogowej dla zrównoważonych opakowań. Firma postawiła sobie cel, aby do roku 2025 opakowania Hochland Polska były w 100% zdatne do recyklingu. Nasze działania zostały też docenione przez niezależnych ekspertów, a firma Hochland otrzymała ostatnio prestiżowe wyróżnienie złoty Laur Klienta 2021 w kategorii Ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle.

firmy Hochland – w tym rodzinność, wiarę w działania zespołowe i bliskość natury. Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz ważniejsza dla firm działających w branży FMCG. Jakie zatem działania odpowiedzialne społecznie podjął Hochland w ostatnich miesiącach? Hochland Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju może pochwalić się wieloma dobrymi praktykami. Mimo trwającej pandemii, która skierowała oczy biznesu na optymalizację kosztów, Hochland pozostał wierny przyjętej strategii i nie zrezygnował z misji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Staramy się wdrażać zupełnie nowe działania, które mają angażować w szczególnie trudnym czasie pandemii. Opublikowany właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przegląd CSR i zrównoważonego rozwoju potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią. W 19. już edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazło się aż 10 dobrych praktyk z Hochland Polska – trzy z zakresu pracy; cztery z zakresu środowisko; jedna z zakresu uczciwych praktyk operacyjnych oraz dwie praktyki z zakresu zaangażowania

Polska jest obecnie szóstym największym producentem sera na świecie. Czy Państwa zdaniem nasz rynek dalej będzie rósł? Na ile możemy zbliżyć się do największych światowych potęg? Ser jest produktem podstawowym, kategoria sera dalej rośnie, a Polska w porównaniu z innymi krajami w Europie jest w rankingach nadal na dalekiej pozycji w stosunku do krajów z najwyższym poziomem konsumpcji tej kategorii. Patrzymy więc nie tylko optymistycznie w przyszłość, ale staramy się sprzyjać temu wzrostowi również poprzez nowe i ciekawe dla konsumentów produkty, które wprowadzamy na rynek. ▼

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

45 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


PÓŁKA KIBICA

KONKURS PÓŁKA KIBICA ZNAMY WYNIKI! Mistrzostwa Europy w piłce nożnej już za nami. Nowymi mistrzami Starego Kontynentu zostali Włosi. Teraz nadeszła pora, aby poznać laureatów konkursu „Półka kibica”.

Redakcja „Poradnika Handlowca” postanowiła docenić zarówno bogaty asortyment znajdujący się na specjalnie przygotowanej półce, ale też kreatywność w zakresie okolicznościo„Półka kibica” to przygotowaski. Termin na ich przysyłanie wego wystroju sklepu. Biorący ny przez redakcję „Poradniupłynął 10 lipca – dzień przed udział w konkursie handlowcy ka Handlowca” i jej partnerów finałowym starciem Włochów kreatywnie podeszli do tematu – specjalny konkurs z okazji Euro z Anglikami. Teraz przyszła niektórzy postawili na kibicow2020. Przypomnijmy, że zadawreszcie pora, aby wybrać skie gadżety, inni – na obecność nie konkursowe polegało przede Laureatów konkursu. wielu marek na półce. Byli wszystkim na przygotoi tacy, którzy w inny, ale waniu w Państwa sklejakże oryginalny sposób pach specjalnej „Półki kipostanowili pokazać, jak bica”, na której powinfutbolowa gorączka przeny znaleźć się produkbiega w ich sklepach. ty szczególnie popularne Wybór nie był łatwy, wśród klientów w trakcie a dyskusje wśród członturniejowych zmagań najków naszej redakcji trwalepszych drużyn z całej ły bardzo długo, jednakże Europy. Dodatkowo naleostatecznie zdecydowaliżało odpowiedzieć na dwa śmy, że główna nagroda – proste pytania: pakiet nagród rzeczowych od wszystkich sponsorów 1. Kto został Mistrzem Eukonkursu – i zwycięstwo ropy w piłce nożnej w 2016 powinno przypaść właroku? ścicielom sklepu Delikate2. Ile drużyn wystąpi podsy Centrum w miejscowoczas Euro 2020? ści Piotrowice. Ostatecznie o sukcesie zwycięzców Podczas gdy reprezenzdecydowały wyraźne piłtanci 24 drużyn narodokarskie akcenty na półce wych podróżowali po caoraz szeroki asortyment, łej Europie i rozgrywadzięki któremu każdy kili swoje mecze w różnych bic mógł znaleźć na niej krajach, nasza redakcja coś dla siebie. Można pootrzymywała wiele intewiedzieć, że przygotowaresujących zgłoszeń konna przez właścicieli plakursowych z całej Pol- Zwycięzca konkursu, sklep Delikatesy Centrum w Piotrowicach.

ORGANIZATOR KONKURSU:

SPONSORZY:

46 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


PÓŁKA KIBICA

Dwa z sześciu wyróżnionych sklepów (od lewej): Sklep Kupiec Ge-es w miejscowości Wilamowice i Sklep Zgoda w miejscowości Turze Pola.

cówki w Piotrowicach półka nie miała – zupełnie jak reprezentacja Włoch na tych mistrzostwach – żadnych słabszych punktów. Każdy z pozostałych wyróżnionych otrzyma pojedynczy zestaw nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów. Wszystkie te sklepy były bardzo blisko zwycięstwa, ale tak samo jak na Euro, mistrz mógł być tylko jeden. Okazja do rewanżu być może trafi się w przyszło-

ści, w końcu najbliższa duża piłkarska impreza – Mistrzostwa Świata w Katarze – startuje już w listopadzie przyszłego roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w I edycji konkursu „Półka kibica”. Serdeczne podziękowania kierujemy także do partnerów naszego konkursu – firm Colian, Grupa Maspex, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, The Lorenz Bahlsen Snack-World oraz Zott. Każda z tych firm

z pewnością towarzyszyła niejednemu kibicowi podczas przeżywania piłkarskich emocji przed telewizorem. Mamy nadzieję, że tegoroczne Euro było dla handlowców udane nie tylko pod względem piłkarskich emocji – choć kiepski występ naszej reprezentacji mógł te emocje na chwilę ostudzić – ale także z powodu zwiększonych obrotów w sklepach. ▼ TADEUSZ SIENKIEWICZ

ZWYCIĘZCY KONKURSU „PÓŁKA KIBICA”: I nagroda (pakiet nagród rzeczowych od wszystkich sponsorów konkursu): • Delikatesy Centrum, Piotrowice II nagroda (pojedyncze zestawy nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów): • Carrefour Express, Kraków • Kupiec Ge-es, Wilamowice • Nasz Sklep, Sadek • Sklep Zgoda, Turze Pola • Sklep spożywczo-przemysłowy, Łątczyn • Sklep ogólnospożywczy, Mikołów

47 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


TWOJA DROGERIA TWOJA DROGERIA

PACHNIE ŚWIEŻOŚCIĄ… NA PÓŁCE Z CHEMIĄ GOSPODARCZĄ W tej kategorii nowości pojawiają się na tyle często, że warto uważnie śledzić rynkowe propozycje, by raz na jakiś czas odświeżyć ofertę. Przyjrzeliśmy się, jakie nowe pomysły na czysty pachnący dom i osobistą higienę mają najbardziej znane marki.

Dezynfekcja W dobie pandemii środki dezynfekujące na stałe zagościły na półkach naszych sklepów. Pierwsze pojawiły się płyny, żele i chusteczki do odkażania rąk, niezwykle przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości umycia dłoni za pomocą wody i mydła. Konsumenci chcieli mieć też pewność, że mają do dyspozycji środki, które rzeczywiście zneutralizują nie tylko wirusa, ale i inne szkodliwe bakterie mogące osłabić układ odpornościowy człowieka.

AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA

Brand Manager Bref/Clin Henkel Polska

W dobie pandemii, priorytetem stała się niezawodność, uniwersalność zastosowania i wygoda użytkowania produktów do czyszczenia powierzchni. Marka Clin idzie o krok dalej, za cel przyjmując wdrażanie

Hasło „dezynfekcja” zagościło również na opakowaniach innych produktów. Mamy zatem produkty wyspecjalizowane do dezynfekcji powierzchni, pozwalające utrzymać sterylną czystość wszelkich powierzchni narażonych na częsty dotyk. Producenci zaproponowali również szereg tradycyjnych środków domowej chemii gospodarczej, które oprócz funkcji usuwających zwykłe zabrudzenia, pozwalają na utrzymanie najwyższych standardów higieny, niszcząc bakterie, grzyby i wirusy. Wśród nich znajdziemy na przykład produkty do mycia podłóg czy mydła. Cie-

rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W portfolio marki dostępne są dwa warianty będące częścią linii ProNature, która jest ukoronowaniem wieloletnich starań firmy Henkel, aby zarówno opakowanie produktu, jak i zawartość nie szkodziły planecie. Clin ProNature oraz Clin ProNature Koncentrat łączą znaną konsumentom skuteczność z minimalnym wpływem na środowisko, co potwierdza formuła w 99,9% ze składników pochodzenia naturalnego oraz przyznany Certyfikat EU Ecolabel. To właśnie na linii ProNature skupi się wsparcie marketingowe w najbliższych miesiącach: przewidziana jest kampania digitalowa, konkursy konsumenckie czy wydarzenia specjalne.

48 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

kawym pomysłem wydaje się być także wprowadzenie proszków do prania z dodatkową formułą dezynfekcyjną. Hipoalergicznie Nie jest tajemnicą, że po produkty dla dzieci sięgają też dorośli, widząc w nich rozwiązanie swoich problemów z wrażliwszą skórą. Alergików (ale też i konsumentów dążących do używania jak najmniej przesyconych „ostrą” chemią) przekonać mogą wszystkie receptury „bez”. Dla tych osób zachętą może być proszek do prania „bez fosforanów”, „bez zeolitów”, „bez chloru” itd. Coraz więcej osób skarży się na alergie i nadwrażliwość skóry, więc chemia gospodarcza promująca się jako hipoalergiczna, dla osób o wrażliwej i skłonnej do podrażnień skórze, będzie coraz częściej gościć na naszych półkach. Równocześnie dla takich osób pojawia się coraz więcej produktów bezzapachowych lub o naturalnych, niedrażniących zapachach. Niektórych irytują bowiem silne perfumy, tak więc trend „niskozapachowy” coraz bardziej uwidacznia się nie tylko w produktach takich jak, proszki do prania czy płyny zmiękczające, ale również w wielu środkach do sprzątania. Skuteczność, multifunkcje i superspecjalizacja Najbardziej cenioną cechą we wszystkich środkach che-


TWOJA DROGERIA TWOJA DROGERIA

49 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


TWOJA DROGERIA

mii gospodarczej jest ich skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. Niełatwo osiągnąć wysoką jakość i efektywność, jeśli jednocześnie klienci żądają innych właściwości produktu. Na przykład proszki (czy kapsułki) mają być nie tylko przyjaźniejsze dla środowiska, ale jednocześnie prać delikatne tkaniny w niskich temperaturach (nawet 20-30 stopni Celsjusza). Detergenty mają do tego usuwać wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia, na przykład z kawy, tłuszczu czy owoców. Do tego mają się całkowicie rozpuszczać, nie pozostawiać smug i osadów na tkaninach, mieć formuły zabezpieczające przed przenoszeniem barwników między tekstyliami i jeszcze chronić pralkę przed kamieniem. Współczesny klient jest wygodny, chce prać wiele kolorowych ubrań na raz, więc systemy ochronne, zapobiegające przenoszeniu się barwników między tekstyliami, które wpierw pojawiły się w ofercie samodzielnych chusteczek do prania tkanin kolorowych, pojawiają się już w formułach samych proszków. Liczy się również funkcja zachowania intensywności (a nawet odświeżenia) barw pranych tekstyliów

MARTA CAŁUS Marketing Manager Lakma Sidolux to marka, która uwielbia rozpieszczać swoich klientów niesamowitymi zapachami, by codzienne obowiązki stały się przyjemnością. W naszych działaniach promocyjnych staramy się więc kreować zupełnie nowe wiczy uzyskanie wyjątkowej bieli w proszkach do prania białych tkanin. Nowe zapachy Jak co roku, obok tradycyjnych, kojarzących się ze świeżością zapachów, pojawiają się nowe kompozycje. Producenci wiedzą, że

50 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

zje aromatów, które dotrą nie tylko do zmysłu węchu, ale przywiodą również na myśl niesamowite wspomnienia i skojarzenia. Tego lata postawiliśmy na inspirację podróżami, chcąc podarować naszym konsumentom coś, czego w ostatnim czasie bardzo im brakuje, bez konieczności wsiadania do samolotu. Do tej pory zrealizowaliśmy już trzy kampanie limitowanych zapachów, oferując aromatyczne produkty czyszczące, wzbogacone naturalnymi olejkami zapachowymi. Szeroka gama produktów w jednej nucie zapachowej idealnie posprząta cały dom, który wypełni się pięknym zapachem powiązanym z np. orientalnym kwiatem japońskiej wiśni, bukietem Prowansji, czy soczystymi owocami gorącej Hiszpanii. zapach detergentu może mieć niebagatelny wpływ na decyzje zakupowe. Trudno się zatem dziwić, że rynek co roku proponuje kolejne zapachowe warianty lubianych marek. Warto je wziąć pod uwagę, dobierając produkty, które ustawimy na półce. Oczywiście – są kategorie, które są mniej po-


TWOJA DROGERIA

datne na „kuszenie” nowym aromatem, jednocześnie inne – tę zmienną różnorodność mają niejako wpisaną w swoją naturę. Zwykle sporo dzieje się w kategorii odświeżaczy powietrza i w płynach do płukania tkanin, ale zaskoczyć może też środek do mycia toalet o zapachu malinowym czy płyn do mycia kabin prysznicowych o zapachu winogronowym. W zapachowych nowościach sporo jest zapachów naturalnych i roślinnych, takich jak mięta, cytryna, lawenda, ale również nowszych – szałwia, bazylia, zielona herbata czy egzotyczne zioła.

Nawet w najmniejszym sklepie trzeba postawić chociażby na małą reprezentację wszelkich, bardzo często używanych środków w gospodarstwach domowych. Gdy w domu skończy się proszek do prania czy płyn do mycia podłóg, klienci przy okazji codziennych zakupów zajrzą właśnie do najbliższego sklepu. Na które produkty należy jednak postawić, gdy brakuje miejsca? Z pewnością klienci będą szukać znanych i reklamowanych marek. Warto zwrócić uwagę, które z nich są szeroko promowane – zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w internecie, a które wprowadzają nowe rozwiązania. Walorem osiedlowego sklepu czy też placówki w mniejszej miejscowości powinna być doskonała znajomość klientów i ich potrzeb, więc zwracajmy uwagę, gdy szukają oni produktów dla dzieci, środków chemii gospodarczej przyjaznej dla stosowanych systemów oczyszczalni przydomowych, szamb, pytajmy się, jak sprawdził się kupiony przez nich produkt. Wszystkie te dane pozwolą nam lepiej skonstruować ofertę, po którą klienci będą chętnie wracać. ▼

UWALNIANIA ZAPACHU PR

ZE

OLGA TYLIŃSKA

51 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

GO

T

HNOLOGI EC

A

Komponowanie oferty

DŁUŻO NE


ZDROWA ŻYWNOŚĆ

fot. Bigstock Photo.com

KLIENT W POGONI ZA CLEAN LABEL Tzw. czysta etykieta zwykle kojarzona jest z brakiem niepotrzebnych substancji i krótkim składem. Konsumenci coraz częściej szukają tak oznakowanych produktów, postrzegając je jako zdrowsze, bardziej naturalne.

T

en trend stawia w niełatwej sytuacji zarówno producentów, jak i  samych sprzedawców. Ci pierwsi szukają ulepszonych receptur i możliwości wykorzystania nowych technologii, by otrzymać wysokiej jakości produkt bez wsparcia dotychczas używanych składników. Trudne zadanie stoi też przed samymi handlowcami, którzy nieraz muszą tłumaczyć np., iż groźnie wyglądający symbol E300 to po prostu zwykła witamina C. Poszukiwanie produktów o  jak najprostszym składzie to spore wyzwanie dla rynku żywnościowego. Nikogo dziś nie dziwi, że klienci coraz częściej wybierają produkt z  pół-

ki, patrząc przy tym na wymienione na opakowaniu składniki. Coraz chętniej w tym celu korzystają ze specjalnych aplikacji, pozwalających sprawdzić, co kryje się pod niewiele mówiącymi nazwami, a  w  mediach społecznościowych i na forach internetowych toczą się długie dyskusje na ten temat. Nie zawsze ta konsumencka wiedza jest w  rzeczywistości pogłębiona. Kupujący jednak żądają nie tylko informacji, że produkt nie zawiera alergenów, rafinowanego cukru, soli, glutenu, konserwantów, sztucznych barwników – skład ma być prosty, krótki, „bez E”, a producenci stają przed problemem, jak zaspokoić te potrzeby. Nie

52 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

każdy produkt bowiem można wypuścić na rynek z tak uproszczoną recepturą, aby zachował na długo nie tylko wysoką jakość, smak, ale przede wszystkim, by zapewniał wysoki poziom bezpieczeństwa dla konsumenta. Oczywiście, coraz nowocześniejsze sposoby przetwarzania żywności pozwalają nieraz na rezygnację ze stosowania wielu dodatkowych substancji, aby zachować wysoką jakość, zapewniając przy tym odpowiednio długi czas przydatności do spożycia, właściwą konsystencję, wygląd, smak, zapach, a nawet odżywczość produktu bez utraty wartości spożywczych, jednak za tym idzie zazwyczaj też cena


DANIA GOTOWE

53 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


ZDROWA ŻYWNOŚĆ

produktu. A klient zwykle nie chce płacić dużo. Detaliści nie wiedzą, jak uświadomić kupującym, że owe „E-składniki” są często stosowane od lat w  domowych kuchniach i  nie niosą zagrożenia dla zdrowia spożywających produkty. Dodatkowo, sprzedawcy nie mają możliwości, by nauczyć się wszystkich nazw i  symboli, aby móc płynnie odpowiedzieć na każde zapytanie klienta. Cleanlabel i clean-eating – owczy pęd czy pomysł na zdrowie? Z  pojęciem clean label blisko związane jest zjawisko tzw. clean-eating, które na polskim gruncie jeszcze nie doczekało się swojej nazwy w pełni oddającej ten trend konsumencki, jednak jest już wyraźnie widoczne w  zachowaniach zakupowych również w naszym kraju. Clean-eating można przetłumaczyć jako „czyste jedzenie”, a  hasztagi #cleaneating (podobnie jak #cleanlabel) osiągają miliony wyświetleń w mediach społecznościowych. Dla jednych ten trend jest rodzajem diety, dla innych zjawiskiem znacznie szerszym, bo pewnego rodzaju silnym ruchem konsumenckim. Podstawą „czystego jedzenia” jest przekonanie, że spożywanie nieprze-

AGATA MATUSEWICZ Senior Brand Manager „Herbapol-Lublin” Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, w naszych herbatkach stawiamy coraz mocniej na proste, przejrzyste składy, bez zbędnych dodatków, zgodnie z ideą tzw. „czystej etykiety”. Przekłada się to nie tylko na jakość, ale również na niepowtarzalny smak produktów. Herbatki owocowe Her-

tworzonej całkowicie żywności (często też niepoddanej obróbce cieplnej) w jak naturalniejszej jego postaci zapewni zdrowie i  pełną sprawność organizmu. Najbardziej zagorzali zwolennicy clean-eatingu dorzucają jeszcze do tego przekonania konieczność rezygnacji z  wielu produktów dotychczas obecnych w  diecie człowieka, na przykład glutenu, niektórych zbóż, mleka i  produktów nabiałowych, mięsa, produktów pochodzenia zwierzęcego, cukru w  każdej postaci i  ilości i  wielu innych składników, w  tym wszelkiego rodzaju barwników, konserwantów, a nawet naturalnych przypraw. Pod wpływem tej idei co chwilę wybuchają mody na kolejne diety eliminacyjne, czy wprowadzanie do diety wszelkich superfoodów. Wydawałoby się, że nie ma nic złego w  poszukiwaniu zdrowia w raw food (surowej i  nieprzetworzonej żywności), sięganiu po surowe dzikie rośliny, unikaniu mięsa, mleka, itp. Jednak clean-eating ma również swoich krytyków. Głosy nawołujące do rozsądnego przyjrzenia się temu rodzajowi diety coraz częściej dotyczą środowiska medycznego, dietetyków oraz osób zajmujących się żywieniem naukowo. Jeden z głównych zarzutów dobapolu zawierają wyłącznie naturalne składniki, m.in. wysoki udział dużych kawałków owoców. W  procesie produkcyjnym nie dodajemy cukru, sztucznych aromatów, barwników czy maltodekstryny. Sprostanie takim wyzwaniom wymaga od nas szczególnej troski m.in. o  staranne opracowanie receptur i  pozyskanie odpowiednich surowców. Jednak konsumenci doceniają naszą jakość, dlatego będziemy kontynuować taką strategię.

54 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

tyczy tego, że promocją cleaneating, które jest szczególnie popularne w mediach społecznościowych, zajmują się osoby niekoniecznie z  odpowiednią wiedzą, a  proponowane przez nich zmiany w żywieniu nie są oparte na rzetelnej, naukowej wiedzy, a  jedynie na własnym doświadczeniu i  bez możliwości sprawdzenia skutków takiego żywienia w  dłuższej perspektywie. A  jednostkowemu doświadczeniu niektórych samozwańczych guru od żywienia i  dobrego samopoczucia często przeczą wyniki badań naukowych, podkreślające, że rezygnacja z określonych składników nie tylko nie przynosi oczekiwanych korzyści zdrowotnych, a  wręcz może szkodzić. Przykładowo, eliminacja produktów nabiałowych, bez dodatkowej suplementacji lub wprowadzenia odpowiednich zastępników do diety, może skończyć się niedoborem wapnia prowadzącego do osteoporozy. Im dieta bardziej ograniczająca, tym powinna być bardziej świadoma, a nawet wprowadzana pod okiem doświadczonego dietetyka, a  nie pod wpływem informacji w  Internecie. Kolejnym aspektem, na który zwracają uwagę lekarze i  inne osoby o  ugruntowanej wiedzy żywieniowej, jest to, że nie zawsze żywność nieprzetworzona równa się żywności zdrowej. Niektóre produkty w  stanie surowym mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, niosąc ze sobą ryzyko problemów z trawieniem, a co gorsza, także ryzyko zepsucia się, zakażeń bakteryjnych, a  nawet chorób pasożytniczych. Dla przykładu surowe jajka mogą być nośnikiem salmonelli. Nie wszystkie konserwanty są złe, a  chemia w  żywności ocaliła wiele ludzkich istnień. Dzisiejsza wiedza pozwala nam też co-


DANIA GOTOWE

55 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


ZDROWA ŻYWNOŚĆ

Nieszczęsne E Często zwolennicy „naturalnego i zdrowego odżywiania się” zwracają uwagę na to, by w  opisie produktu nie występowały lub występowały jak najrzadziej symbole rozpoczynające się na literę „E”. Warto zatem w  tym miejscu wyjaśnić pewne nieporozumienie związane z ich postrzeganiem. Konsumenci niektórych krajów, w  tym także Polacy, kojarzą wspomniane kody jako coś złego, domagając się produktów pozbawionych owych pechowych E, widząc w nich sztuczne dodatki do żywności, które z pewnością im zaszkodzą. Sęk w tym, że numer E to w rzeczywistości kod dodatku do żywności uznanego przez wyspe-

cjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia, zaś sama literka pochodzi od nazwy kontynentu Europa. Obecnie wykaz tych numerów (zwany listą E) jest sporządzany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (wcześniej przez Komitet Naukowy ds. Żywności, Scientific Committee on Food) i dołączany do odpowiedniej dyrektywy Komisji Europejskiej, która podlega zaaprobowaniu przez Parlament Europejski. Warto wiedzieć, że określony dodatek do żywności może być dopisany do listy, gdy spełnia określone warunki – istnieje technologiczna konieczność jego użycia, nie służy on do wprowadzania w  błąd konsumentów i  udowodniono, że jego użycie nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumenta. W  Polsce dopuszczalne ilości dodatków do żywności określają rozporządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

Oznaczenie E powinno stać się synonimem kontroli bezpieczeństwa nad użyciem wszelkich dodatków do żywności – tym bardziej, że wiele z nich jest stosowane od lat. Trzeba jednak przyznać, że choć wszystkie dodatki na liście są zasadniczo bezpieczne, są wśród nich i  takie, które wzbudzają kontrowersje. A właśnie obowiązek umieszczania na etykietach numerów E ma umożliwić konsumentom unikanie produktów, w których są niechciane dodatki do żywności. Z drugiej strony wiele z substancji, oznaczonych owym tajemniczym E to klasyczne, dobrze znane dodatki, które nie tylko są bezpieczne, ale ich obecność może sprzyjać zdrowej diecie. Na przykład E300 to witamina C, E160d to likopen (naturalnie występujący w pomidorach, a chroniący organizm przed licznymi chorobami układu krwionośnego, a  przede wszystkim przed rakiem), zaś E161b to luteina, istotna dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.

fot. Bigstock Photo.com

raz lepiej dostrzec, które dodatki do żywności pozwalają ją nie tylko dłużej i bezpieczniej przygotowywać i  przechowywać, ale też przy tym nie szkodzą. Nie zawsze bowiem czysta etykieta i krótki skład będą synonimem zdrowego odżywiania się.

56 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


ZDROWA ŻYWNOŚĆ

Warto wiedzieć też, że lista E nie obejmuje dodatków smakowo-zapachowych identycznych z naturalnymi, których zgodnie z prawem unijnym nie trzeba wymieniać, gdy ich stężenie nie przekracza 1% masy produktu. Raczej nie ma szans, żeby nauczyć się całej listy E na pamięć, ale warto znać przynajmniej zakresy numerów listy dodatków do żywności. Wówczas będziemy wiedzieć, że na przykład dodatki E w zakresie 100-199 to barwniki, a E600-699 to wzmacniacze smaku. Prosty (i krótki) skład Bez względu na szkodliwość, neutralność czy zdrowotność wszelkich dodatków do żywności i nasz indywidualny stosunek do sprawy, trend poszukiwania produktów o  niewielkiej liczbie składników jest na tyle silny, że trzeba uwzględniać jego istnienie w planowaniu półki. Producenci ze swej strony też starają się zmieniać receptury, by sprostać zapotrzebowaniu w  tym zakresie. Nie zawsze jest to łatwe, czasem wymusza poważne zmiany w  technologii produkcji, inne sposoby konserwacji, a  nawet wprowadzenie innych form opakowań, by zagwarantować świeżość, wygląd, smak, odpowiednią trwałość i  bezpieczeństwo. W  niektórych kategoriach uzyskanie takiego efektu jest proste i  rzeczywiście eliminacja niepotrzebnych dodatków gwarantuje lepsze walory smakowe, odżywcze i  zdrowotne. W  innych przypadkach produkcja przy takich założeniach może okazać się znacznie bardziej skomplikowana. Im bardziej złożony proces produkcyjny, im więcej etapów i składników (szczególnie tych nietrwałych, wymagających stosowania określonych metod konserwacji), tym uzyskanie takiego wyniku jest trudniejsze. Konsumenci rzadko zdają sobie sprawę, że ów prosty i  wydawałoby się nieskomplikowany skład nieraz znacząco podwyższa koszty produkcji. Dla dystrybutora i  detalisty zaś może łączyć się ze zwiększonymi wydatkami na przechowywanie i  logistykę oraz pilnowaniem terminów przydatności do spożycia. Gdy jednak klient jest skłonny zapłacić za innowacje – musi znaleźć się produkt odpowiadający na jego potrzeby. Na szczęście coraz więcej producentów szuka takich rozwiązań, by produkty z krótkim składem, bez nadmiaru dodatków, nie tylko kusiły etykietą, ale również wysoką jakością i bezpieczeństwem. ▼ OLGA TYLIŃSKA

57 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Powrót do szkoły ▼ NAPOJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – STR. 59 ▼ COŚ NA ZĄB – STR. 62 ▼ ŚNIADANIE DLA UCZNIA – STR. 69 ▼ ZDROWE PRZEKĄSKI – STR. 74

58 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

BEATA WOŹNIAK

Napoje dla dzieci i młodzieży

Wrześniowy powrót do szkół oznacza także powrót pewnej rutyny w sklepach. Zwiększony ruch o stałych porach dnia, określone grupy nabywców i asortyment idealnie dopasowany do ich potrzeb. Uczniowie z pewnością chętniej będą kupować w okolicznych placówkach wszelkiego rodzaju napoje, które mogą wypić pod drodze lub zabrać ze sobą do szkoły. Małe pojemności przede wszystkim W Polsce niemal 80% dzieci w wieku 5-17 lat samodzielnie kupuje artykuły spożywcze. Większość z nich dysponuje własnymi środkami, które najczęściej przeznaczają m.in. napoje (kilka razy w miesiącu). Największym powodzeniem wśród uczniów będą cieszyły się prawdopodobnie napoje gazowane, napoje owocowe, soki oraz woda. Można się także spo-

dziewać rosnącego zainteresowania mniejszymi pojemnościami (do 1 l). Okres pandemii okazał się trudny dla sprzedaży formatów impulsowych, jednak wraz z wzrostem mobilności konsumentów napoje w mniejszych opakowaniach coraz częściej znajdują się w zakupowych koszykach. Tym bardziej, że po wprowadzeniu podatku cukrowego i podwyżkach cen napojów słodzonych, mniejsze puszki i butelki zdecydowanie łatwiej mieszczą się w budżecie, szczególnie takich grup klientów, jak dzieci i młodzież. W ofercie sklepów jest spory wybór produktów, które ugaszą pragnienie i wyróżniają się wygodnym, bezpiecznym opakowaniem, tak by dzieci mogły bez obaw o wylanie zawartości wypić napój np. w drodze do szkoły albo przechować go w plecaku. Na doborze asortymentu do sprzedaży powakacyjnej powinna zaważyć lokalizacja: im bliżej szkoły, tym więcej trzeba przygotować impulsowych napojów owocowych, soków, a także wody mineralnej w małych formatach (do 330 ml). Woda uważana jest za napój idealny – nawadnia, orzeźwia, uzupełnia minerały, nie zawiera kalorii i korzystnie wpływa na przemianę materii. Woda mineralna lub źródlana odpowiednia będzie dla każdego, niezależnie od wieku, na rynku coraz więcej jest jednak produktów kierowanych do młod-

szych grup klientów. Wygodne zamykanie z korkiem ułatwia picie wody w każdej sytuacji, a uwagę dzieci dodatkowo przyciągają kolorowe etykiety, na których występują postacie z bajek lub specjalnie wykreowane na potrzeby marki. Powodzeniem cieszą się też wody smakowe, wśród których popularność zyskały takie smaki, jak truskawka, malina, jabłko, cytryna, limonka. Podobnie jak w przypadku innych kategorii produktów przeznaczonych dla młodszych konsumentów, napoje muszą spełniać oczekiwania i dzieci, i rodziców. Dorośli chętnie kupują dzieciom bogate w witaminy i składniki mineralne soki owocowe lub warzywne oraz napoje owocowe, traktując je jako zdrowe uzupełnienie porannych posiłków i alternatywę dla przekąsek zabieranych do szkoły. Warto przygotować odpowiednią reprezentację tego typu produktów w placówce, pamiętając również o nowościach i wiodących trendach w tym segmencie. Wśród kierowanych do dziecięcego odbiorcy napojów na bazie owoców, coraz więcej stawia na nowy skład bez dodatku cukru. Co lubią najmłodsi? Dla najmłodszych konsumentów względy zdrowotne schodzą z reguły na plan dalszy. Wybierają oni napoje, kierując się modą, ulubionym smakiem, impulsem Reklama

1

SILNE WSPARCIE AKCJI

REKLAMA TV

BILLBOARD

INFLUENCERZY

2

KUPUJ DOWOLNE WODY RODOWITA* ZBIERAJ I REJESTRUJ PARAGONY

PRZEZ OKRES TRWANIA PROMOCJI NA WWW.WILCZKI-RODOWITA.PL

zbierz rodzinkę wilczków rodowita

3 WYSTARCZY 48 BUTELEK ABY OTRZYMAĆ WILCZKA

ZA DARMO!

Więcej o akcji na www.wilczki-rodowita.pl

* Zgłoszenia do programu od 05.07.2021 do 17.10.2021 ** Paragony można dodawać partiami. Regulamin dostępny na stronie www.wilczki-rodowita.pl

59 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

lub po prostu kupują to, co znają z reklam. Chętnie sięgają po produkty tej samej marki, szczególnie z wizerunkiem lubianej postaci na opakowaniu. Z tego powodu warto postawić na towary markowe, ale nie tylko bestsellery typu cola czy oranżada. Coraz bardziej istotne stają się bowiem nowe typy produktów na pograniczu kilku kategorii, np. napoje łączące w sobie zalety wody mineralnej i soków owocowych, które nie zawierają dodanego cukru, słodzików czy innych substancji słodzących. Dzieci i mło-

dzież to także konsumenci napojów izotonicznych i innych produktów funkcjonalnych, np. wody źródlanej z dodatkiem witamin i składników mineralnych czy soków wspierających odporność (np. z dodatkiem cynku, witaminy C i owoców aceroli). Dzieci i młodzież dobrze przyjmują nowinki rynkowe i z otwartością reagują na różnorodne działania komunikacyjne. Nie trzeba ich też zachęcać do udziału w akcjach promocyjnych, zabawach lub konkursach. Marki, których przekaz może trafić zarówno do dzieci,

jak i rodziców, mają zazwyczaj przewagę marketingową. Opierają ją m.in. na różnorodności smaków, atrakcyjności wizualnej, ergonomii opakowania i wartości dodanej. Nowe warianty smakowe to w zasadzie obowiązek w przypadku produktów kierowanych do młodszych odbiorców. Wśród soków, napojów owocowych gazowanych i niegazowanych, funkcjonalnych oraz ice-tea rosnącym zainteresowaniem cieszą się smaki egzotyczne, jak kaktus, mango, limonka, marakuja, arbuz i zielona herbata.

OKIEM EKSPERTA PRZEMYSŁAW SUCHARA · Brand Manager · „Herbapol-Lublin” Syropy do mleka Herbapol-Lublin to wyjątkowa propozycja, która ma wspierać spożycie mleka wśród najmłodszych (po 3. r.ż). Nasz produkt nadaje mleku świetny smak (kakaowy lub truskawkowy), a do tego jest megałatwy w użyciu – wystarczy nalać i zamieszać. To idealne rozwiązanie dla rodziców szukających sposobu na zachęcenie pociechy do picia mleka. Jest to suplement w formie syropu. Polecamy go szczególnie w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju – z uwagi na zawartość witamin i minerałów, takich jak wit. D, która wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości oraz pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu. Nasz nowy produkt zawiera także wit. C i wit. B6 oraz jod i cynk. IWONA GRZYBOWSKA · Prezes Zarządu · OSM Łowicz Temat produktów dedykowanych dla dzieci na śniadanie oraz do kanapek szkolnych jest bardzo bliski naszemu „mleczarskiemu sercu”. Doskonale wiemy, że produkty mleczne są źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, niezbędnego do budowy mocnych kości i zębów, zawierają białko, witaminy oraz składniki mineralne. Nowością zasługującą na uwagę jest Mleko czekoladowe bez laktozy w wygodnym kartoniku 200 ml ze słomką, ponieważ nasz produkt posiada obniżoną zawartość cukru, jest źródłem błonnika oraz witamin A, D, E. Pyszny smak kakao, zdrowa, mleczna przekąska w jednym produkcie. Warto w tym miejscu wspomnieć o szerokiej gamie produktów fermentowanych – Maślanek i Kefirów, które doskonale gaszą pragnienie w upalne dni, a także są pożywne. Ich dodatkowym atutem jest lekkość i niskokaloryczność, gdyż nie zawierają w składzie mleka w proszku. MARIA USZYŃSKA · Junior Brand Manager · Żywiec Zdrój Prawidłowe nawodnienie jest jednym z ważnych czynników wpływających na to, jak nasze dzieci radzą sobie w szkole. Dlatego Żywiec Zdrój, chcąc pomóc rodzicom trochę starszych dzieci przekonać je do picia wody, oferuje opakowania z popularnymi Minionkami w wygodnej, lekkiej butelce, która bez problemu zmieści się do tornistra. Misją Żywiec Zdrój jest zachęcanie Polaków do tego, by pili zdrowiej, dlatego edukujemy o prawidłowym nawodnieniu już najmłodszych konsumentów. W nowym roku szkolnym rozpocznie się 12. edycja naszego programu edukacyjnego kierowanego do przedszkoli „Mamo, tato, wolę wodę! ”, którego celem jest budowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz postaw proekologicznych wśród maluchów. Zdrojek i jego przyjaciele po raz kolejny poprzez zabawę będą zachęcać przedszkolaków do picia wody i dbania o przyrodę.

60 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

61 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

BEATA WOŹNIAK

Coś na ząb

Słodycze oraz słone przekąski zaliczyć można do kategorii produktów impulsowych. Odwiedzający sklep młodsi konsumenci nie zawsze jednak kupują je pod wpływem zachcianki przy kasie. Wielu z nich przychodzi do placówki z zamiarem zakupu batoników, żelków albo chipsów. Niektóre artykuły nabywane są w tej grupie wiekowej okazjonalnie, po inne uczniowie sięgają bardzo często. Słodkie impulsy i powszechne chrupanie Dzieci kochają słodycze i słone przekąski i bardzo chętnie wydają „kieszonkowe” na tego typu produkty. Już od rana dobrze sprzedają się śniadaniowe hity, jak drożdżówki, rogaliki, nadziewane croissanty i słodkie bułki, które na pewno warto wyeksponować. Starannie dobrana oferta sprawdzonych wyrobów sprawia, że świeże, aromatyczne wypieki od razu zwracają uwagę odwiedzających sklep klientów. Młodzi konsumenci kupują oczami i często kierują się w swych wyborach znaną marką lub ciekawym opakowaniem. Podczas zakupów w drodze do szkoły przewagę mają małe formaty słodkich i słonych przekąsek. Batonik, wafelek czy mała paczka chrupek łatwo zmieści się do plecaka, można też zawartość zjeść w drodze. Na jakie produkty postawić? Można sobie pomóc, analizując rynkowe trendy oraz przygląda-

jąc się zachowaniom i potrzebom klientów. Najbezpieczniej oprzeć ofertę na najlepiej rotujących produktach z poszczególnych kategorii słodyczowych: ciastek, herbatników, cukierków, czekolad i batoników, drobnych słodyczy (żelki, lizaki, karmelki) i gum do żucia. Podobnie w przypadku słonych przekąsek – oferta powinna obejmować m.in. popularne chrupki, prażynki, chipsy, krakersy i paluszki, a także orzechy i inne bakalie. Bardzo istotna jest tendencja do zakupów w stylu convenience i posiłków w biegu, która pobudza popyt na przekąski w małych opakowaniach. Warto wygospodarować na półkach i stojakach więcej miejsca na poręczne torebki ze snackami, które można zabrać do szkoły czy na uczelnię. Nie tylko wyroby konfekcjonowane znanych marek cieszą się powodzeniem. Urozmaiceniem przyciągającym uwagę mogą być słodycze sprzedawane na wagę. Zawsze jednak trzeba zadać sobie pytanie – czy warto inwestować w sprzedaż tego typu produktów? W wielu przypadkach okazuje się to dobrym pomysłem i mimo pewnych niedogodności, atrakcyjną propozycją dla mniejszych, niezależnych sklepów. Kategoria towarów sprzedawanych w tzw. ofercie na luz lubi nowości. Są to przeważnie pralinki, wafelki, cukierki i ciasteczka w fantazyjnych kształtach i nowych smakach, także edycje limitowane, dlatego warto sięgać po nowinki. Duży wybór to okazja, by zadbać o wizerunek sklepu jako dobrze zaopatrzonej placówki. Łakocie dobrze dopasowane W przypadku kategorii przekąsek bardzo ważna jest specyfika sklepu i jego lokalizacja. Czy w pobliżu znajdują się przedszkola i szkoły? Czy w okolicy mieszka dużo rodzin z dziećmi? Grupa docelowa konsumentów i ich po-

62 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

trzeby determinują podstawę oferty i wskazują kierunek jej rozwoju. Na przykład młodsze dzieci mają swoje ulubione smaki, zwracają też uwagę na kolorowe opakowania i wszelkie dodatki: kolorowanki, konkursy, gratisy, ulubione postacie z bajek itp. Starsze dzieci i młodzież również kierują się znanym sobie smakiem, ale i skojarzeniami z konkretną marką, dlatego najlepiej przemawiają do nich wyroby reklamowane, modne i wyróżniające się na półce ciekawym opakowaniem. Na przykład, by wzmocnić sprzedaż batoników czy wafli, oprócz klasyki, przydadzą się nowe propozycje, szczególnie z egzotycznym akcentem (kokos, mango, marakuja) oraz w różnych rodzajach polewy czekoladowej (mocno mleczna, gorzka, biała, brownie). Nadal mile widziane są karmel, masło orzechowe, chrupiące dodatki w postaci płatków, ekspandowanych ziaren i orzeszków, a także polewy w owocowych smakach. Warto też zwrócić uwagę na wiodące produkty w wariancie mini – zarówno popularne wafelki, jak i inne łakocie (czekolady, pianki) zyskały miniaturowe wersje impulsowe. W kategorii cukierków nieczekoladowych warto szczególnie wyeksponować torebki do 150 g. Bardzo dobrze sprzedają się też nowinki, np. łączące dwa smaki albo musujące czy mocno kwaskowe nadzienia (kaktus, cytryna, jabłko, winogrona, truskawka, wiśnia). Producenci chętnie wprowadzają też nowe warianty wśród słodyczy opartych na bestsellerowym karmelu, jak np. karmelki z musującym nadzieniem albo warianty w wygodnej formie dropsa. Z kolei w przypadku lizaków, aby wyróżnić się i przyciągnąć wzrok, niezbędne jest ciekawe opakowanie, nietypowy kształt lizaka i wyjątkowy smak (np. lizaki o zróżnicowanej strukturze, musujące, ze strzelającymi posypkami, barwiące język itp.).


RYNEK POD LUPĄ

63 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

W ofercie żelków, pianek i galaretek również nie brakuje nowości oraz propozycji dla młodszych grup wiekowych. Największym powodzeniem cieszą się owocowe smaki, a także cola czy jogurt. Kategorię rozwijają ponadto nietypowe formy, jak np. pianko-żelki czy galaretki nadziewane. Biorąc pod uwagę potrzeby konsumenckie dzieci i młodzieży, w kategorii słodyczy nie można skupiać się tylko na formatach impulsowych. Faktem jest, że dzieci kupują często i wydają jednorazowo mniejsze sumy, ale klasyczne tabliczki czekolady albo opakowania ciastek „do dzielenia się” rów-

nież mogą stanowić atrakcyjną propozycję do zabrania do szkoły. Alternatywą dla klasycznych słodyczy mogą być ciastka lub batony z bakaliami, a także wafle ryżowe i kukurydziane z dodatkiem ekspandowanych kasz i pseudozbóż (np. amarantus, quinoa). Słone atrakcje Przekąski słone kupują głównie młodsi konsumenci – uczniowie i studenci, najczęściej w pobliskich sklepach i dyskontach. Młodzież zazwyczaj sięga po chipsy ziemniaczane, z kolei paluszki i krakersy wybierane są naj-

częściej przez osoby dorosłe oraz dzieci. Chrupki są produktem, który cieszy się powodzeniem w różnych grupach wiekowych. Dzieci i młodzież kupują przede wszystkim snacki w mniejszych i średnich opakowaniach. Co przygotować dla nich z myślą o nowym roku szkolnym? Wybór słonych przekąsek jest tak duży, że w przypadku mniejszych placówek trudno się zdecydować, na jakich markach, smakach i opakowaniach oprzeć ofertę. Wśród chipsów mamy na przykład tradycyjne plasterki, warianty karbowane, w formie frytek, grubsze i cien-

OKIEM EKSPERTA MARIUSZ JAROSZEWSKI · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Jako szkolna przekąska świetnie sprawdzają się wafle i batony, które szybko zaspokajają głód i dodają energii. Polecamy Grześki kakaowe w czekoladzie (36 g), Grześki Mega kakaowe w czekoladzie deserowej (48 g), batony impulsowe Jeżyki classic (30 g) i Goplana Break. Warto zwrócić uwagę także na Grześki MegaBaton – nowość w ofercie marki, dostępny w sieci sklepów Żabka. Do dzielenia się i wspólnego chrupania z rówieśnikami rekomendujemy bitesy w formie Tyci w 5 wariantach: Grześki Tyci, Grześki Tyci w mlecznej czekoladzie, Jeżyki Tyci, Toffino Tyci oraz O! rzeszki Tyci. Dobrym wyborem do szkolnego plecaka będą żelki Miśki 90 g od Jutrzenki oraz Akuku! ZdrOwocki z sokiem owocowym i obniżoną o 30% zawartością cukrów, a także Akuku! VEGE – żelko-pianki vege w trzech smakach: Owocki, Muffinki i LOdoVE. JOANNA OLCZAK · Sales and Trade Marketing Director · ETi Czas powrotu do szkoły charakteryzuje się wzrostem sprzedaży produktów dedykowanych młodszym konsumentom, a rodzice często pozwalają dzieciom samodzielnie wybierać przekąski. Jednym z trendów mających wpływ na zakup produktów jest kontrola porcji i zdrowe składniki. ETi Milk Burger odpowiada na trendy konsumenckie, a jednocześnie jest produktem dedykowanym młodszej grupie smakoszy słodyczy. ETi Milk Burger to słodka chłodzona przekąska zawierająca mleko i miód. Charakteryzuje się unikalnym, okrągłym kształtem nawiązującym do burgera. Technologia produkcji oraz specjalne opakowanie pozwala na zastosowanie 3-miesięcznego terminu przydatności bez użycia konserwantów. Marka ETi Milk Burger planuje również aktywności dedykowane najmłodszym konsumentom w czasie powrotu do szkół w tym roku. JADWIGA MATUSZCZAK · Senior Strategic Cells Deployment Manager Bars · Mars Wrigley Batony, to dodające energii przekąski, które można zabrać ze sobą do plecaka czy torebki. Ogromna większość naszych produktów świetnie odnajduje się w tej roli. Czy to Snickers® – baton pełen orzeszków, karmelu i nugatu, oblany prawdziwą mleczną czekoladą, czy Twix®, który łączy ze sobą przepyszne trzy składniki – chrupiące ciastko, złoty karmel i mleczną czekoladę. Nie wolno zapomnieć też o małych opakowaniach czekoladowych draży M&M’s®, które są jednym z najsłynniejszych słodyczy na świecie od 1941 roku. Ciekawą propozycją są również wprowadzone na polski rynek w zeszłym roku przekąski Be Kind – na sklepowe półki trafiła właśnie nowa linia pełnoziarnistych batonów. Zawierają one minimum 51% pełnego zboża, a w zależności od wariantu także miód i owoce.

64 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

65 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

kie, a spośród smaków: paprykowe, cebulowe, solone, pikantne, z ziołami itp. Podobnie rozbudowana jest oferta paluszków – od klasycznych z solą, makiem czy sezamem, poprzez pikantne o smaku bekonu, cebulki albo chili, aż do słodkich z czekoladą. Ponadto paluszki także cechują się zróżnicowanymi kształtami, by przyciągnąć nowych konsumentów. Dostępne są np. paluszki grube, precelki, talarki lub świderki. Nowych smaków nie brakuje także w ofercie orzeszków, prażynek, nachosów i popcornu, które również chętnie kupowane są jako przekąska między posiłkami.

Producenci coraz częściej wprowadzają nowości nie tylko z myślą o dzieciach i młodzieży, lecz także wymagających rodzicach, którzy czuwają nad zakupami swoich pociech. Delikatne paluszki zawierające mniej soli niż klasyczne propozycje, grzanki z pieczywa z przyprawami, pszenno-żytnie kostki w różnych smakach, kolorowe chrupki kukurydziane, lekko solone krakersy bez sztucznych barwników i konserwantów – wszystko to ma na celu zadowolić świadomych konsumentów. Najbardziej popularne smaki chipsów, chrupek czy nachosów to naturalne solone, papry-

kowe, serowe, wciąż jednak pozostaje spora grupa klientów skłonnych do próbowania czegoś nowego. Warto o nich zabiegać, prezentując ciekawe propozycje, jak np. przekąski wielozbożowe z naturalnymi przyprawami, popcorn o smaku serowo-cebulowym czy suszonych pomidorów i czosnku, chipsy w formie frytek, grubsze i cienkie, z dodatkiem dipów w saszetce. Sezonowo kuszącą opcją mogą być wersje limitowane, jak chipsy o smaku pieczonego kurczaka, salsy czy chorizo. W ofercie orzeszków na uwagę zasługują nie tylko najbardziej popularne, solone i prażone, lecz także warian-

OKIEM EKSPERTA KATARZYNA SKRZYPCZAK · Brand Manager · Haribo Konsumenci żelek są we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci uwielbiają je ze względu na fantazyjne kształty i słodki smak. Po żelki sięgają również dorośli, ponieważ są one kojarzone z przyjemnością i radością. Konsumenci doceniają różnorodność oraz możliwość wyboru spośród wielu wariantów, dlatego Haribo rozwija swoją ofertę, odpowiadając na potrzeby wszystkich grup docelowych. Mamy w ofercie produkty o wyjątkowo miękkiej konsystencji dla najmłodszych, jak Haribo Squidgies, czy warianty kwaśne, po które chętnie sięgają nastolatkowie i młodzi dorośli, jak Miami oraz Wummis Kwaśne. Żelki są popularne, bo wyróżniają się na tle innych słodyczy atrakcyjnymi kształtami, różnorodnymi smakami, nie brudzą rąk, a ich jedzenie to przyjemność i zabawa. To idealna przekąska, którą można mieć zawsze pod ręką. JAKUB KOPCZYŃSKI · Dyrektor Marketingu · Fabryka Cukiernicza Kopernik Młodsi klienci często sięgają po produkty z kategorii impulsowej, chętnie też testują wszelkie nowości rynkowe. W swojej ofercie, Fabryka Cukiernicza Kopernik, posiada produkty idealnie spełniające te potrzeby. Od klasycznych pozycji – Katarzynek w czekoladzie 56 g oraz Wafli Teatralnych w czekoladzie (od sierpnia również w większej gramaturze 50 g), do nowości – takich jak, bardzo dobrze przyjęty przez rynek, Baton Piernikowy z nadzieniem owocowym. Tego lata do portfolio naszych produktów dołączyła również Bagatelka 225 g (5 x 45 g) – kruche i pożywne ciasteczka z rodzynkami, jabłkiem i cynamonem. Zapakowana w 5 indywidualnych pakietów Bagatelka idealnie sprawdzi się jako słodki dodatek do drugiego śniadania. JOANNA DĄBROWSKA · Kierownik Grupy Marek · Storck W przypadku marki nimm2 Śmiejżelki główną grupę odbiorców stanowią dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Doskonałym przykładem produktu stworzonego z myślą o nich jest najnowsza odsłona marki – Śmiejżelki Dżunglaki. Produkt łączy w sobie wszystko, co ważne dla małych smakoszy. Czaruje bogactwem żelkowych postaci i atrakcyjnymi połączeniami smaków. Wydłużone kształty żelków i wyjątkowo elastyczna konsystencja gwarantują natomiast niesamowitą zabawę oraz długą przyjemność żucia. Opakowanie podkreśla klimat dżungli, kusi bogactwem barw i zabawnymi rysunkami zwierząt. Nie zapominamy także o rodzicach, którzy dokonują zakupów i akceptują wybory swoich pociech. Troskliwe mamy przekona zawarta na froncie opakowania informacja o naturalnych sokach owocowych i witaminach, co wyróżnia nimm2 Śmiejżelki na tle konkurencyjnych marek.

66 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

ty w chrupiącej pikantnej skorupce (np. barbecue, cebulka, papryka, ser, chili, wasabi). Kierując ofertę do dzieci i młodzieży, trzeba się liczyć z większym zapotrzebowaniem na małe i średnie formaty opakowań, wygodne do zabrania ze sobą jako przekąski (do 150 g). Najsilniejszym trendem w całej kategorii są jednak coraz mniejsze opakowania (30 g), dzięki którym taka przekąska to mała porcja energii, niewielki wydatek i wygoda. Przekąski mięsne coraz bardziej popularne Wzrost znaczenia produktów w małym opakowaniu, wygodnych do spożycia poza domem sprzyja rozwojowi niektórych grup artykułów, jak np. przekąski mięsne. Wśród nich wyróżnić można gotowe snacki w postaci niewielkich porcji kabanosów, chipsów, beef jerky (suszona wołowina), stripsów (suszone paski szynki), batonów bądź parówek i salami w wersji mini. W bogatej gamie wyrobów wybieranych do zaspokojenia głodu między głównymi posiłkami przekąski na bazie mięsa wciąż zyskują, stając się przykładem tradycyjnych wyrobów w nowoczesnej, dostosowanej do oczekiwań klientów odsłonie (mała porcja, wygodne opakowanie, wysoka zawartość mięsa, bezpieczne przechowywanie). W segmencie tym najczęściej do dziecięcych śniadaniówek kupowane są kabanosy – do wyboru klienci mają poręczne opakowania w różnych gramaturach (najmniejsze to 25 i 50 g), i różne rodzaje (np. kabanosy wieprzowe, drobiowe, cielęce lub z indyka). Nie brakuje też wciąż nowych wariantów smakowych, jak np. pepperoni, bekon. Współczesny konsument tego typu pożywnych przekąsek poszukuje nowości, jest też otwarty na testowanie różnych odsłon znanych mu produktów.

67 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Obszerna kategoria Podczas wybierania słodyczy i słonych przekąsek cena nie jest z reguły najważniejszym kryterium, co oznacza, że ważne jest nie tylko staranne zaplanowanie asortymentu, lecz także jego umiejętne wyeksponowanie. Ekspozycja produktów chętnie kupowanych przez dzieci i młodzież nie jest łatwym zadaniem, gdyż obejmuje artykuły z różnych kategorii. W mniejszym sklepie zdecydowanie warto postawić na małe i średnie opakowania – niewielkie porcje przekąsek

częściej kupowane są przez dzieci i młodzież, gdyż na duże paczki jednorazowo trzeba wydać więcej, a ważne jest także wygodne, mieszczące się w plecaku opakowanie. Samodzielne zakupy młodzieży szkolnej różnią się nieco od młodszej grupy wiekowej. W drodze do szkoły lub podczas powrotu zazwyczaj szkoda czasu na analizę oferty. Produkty, które znajdą się w koszyku, jak np. chrupki, chipsy czy ciastka, są przeważnie wcześniej planowane, ale i tak w strefie kasy znajdzie

się miejsce na nieprzewidziany dodatek, jak np. drobne słodycze czy gumy do żucia. By zaspokoić ciekawość nowych smaków lub opakowań w tej grupie konsumenckiej, warto ofertę urozmaicać na bieżąco, śledząc trendy i eksponując produkty reklamowane. Można też skorzystać ze wsparcia producentów, którym zależy na promowaniu swojej marki wśród dzieci i młodzieży, i dotarciu do konkretnego klienta. Pomocne mogą okazać się np. współpraca z przedstawicielem handlowym, działania w zakresie zarzą-

OKIEM EKSPERTA IZABELA PIASNA · Kierownik ds. Marketingu Handlowego · The Lorenz Bahlsen Snack-World Rodzice wybierając przekąski dla swoich pociech chcą sprawić im radość z chrupania i jednocześnie mieć pewność, że wybór smakołyku będzie odpowiedzialną i możliwie najzdrowszą decyzją. Mając to na uwadze, Lajkonik stworzył wyjątkową linię przekąsek – Lajkonik Junior. Wesołe Literki, Safari, czy też Paluszki Lajkonik Junior to produkty, które powstały z mąki z wyselekcjonowanych ziaren i według starannie dopracowanych receptur. Przekąski Lajkonik Junior nie zawierają barwników, konserwantów, czy dodatku wzmacniaczy smaków, dzięki czemu stanowią pożywną przekąskę. Dzieci doceniają ich łagodny smak, zabawne kształty i zachęcające opakowania. Wszystko to sprawia, że w okresie powrotu do szkół rodzice chętnie sięgają po te produkty i dołączają je do szkolnych śniadaniówek. SVETLANA VNUČKO · Marketing Director · Unitop Na bieżąco obserwujemy i analizujemy trendy rynkowe. W celu ich głębszego zrozumienia i poznania inwestujemy w badania konsumenckie, które pokazują tendencje rynkowe w kategorii naszych kluczowych kategorii produktowych – chałwy i sezamków. Na podstawie badań Omnibus możemy zauważyć pewne zmiany, które zaszły w driverach zakupu w ostatnim czasie. W porównaniu do ubiegłorocznego badania widoczne jest przesunięcie nacisku, jaki konsumenci kładą na smak, skład, naturalność produktu oraz jego dostępność w miejscach, gdzie regularnie dokonują zakupów. Dlatego cieszymy się, że nasze produkty są wciąż wybierane przez konsumentów, którzy doceniają je m.in. ze względu na wysoką jakość i prosty skład.

JUSTYNA SIEWIERSKA · Category Marketing Manager · Dr. Oetker Desery Dr. Oetkera uprzyjemnią powrót do szkoły, zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Jesienią chętnie sięgamy po desery i małe dania na ciepło. Na śniadanie przed szkołą świetnie sprawdzi się owsianka z chia My Natural Day. Idealną propozycją na popołudnia spędzane w domu z dziećmi, będą pożywne, klasyczne budynie Dr. Oetkera, przygotowywane na mleku, na 4 porcje. Świetnie sprawdzą się również desery do kubeczka Słodka Chwila, które są smaczne i szybkie w przygotowaniu. Owocowe kisiele, kremowe budynie oraz pożywna kaszka manna i mleczny ryż to pomysł na przekąskę w ciągu dnia. Teraz Słodka Chwila wprowadza aż trzy nowości: Budyń o smaku słonego karmelu z solą morską, Kaszkę mannę z owocami leśnymi oraz Kaszkę mannę czekoladową z belgijską czekoladą, którą polubią również dzieci.

68 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

dzania strefą impulsową albo akcje marketingowe na terenie placówki. Ważne jest także wyposażenie w narzędzia wspierające sprzedaż: wobblery, hangery, standy, stojaki i naklejki. Na przykład wykorzystanie stojaków na drobne artykuły w strefie kasy pomaga optymalnie rozplanować ułożenie produktów szybko rotujących w zasięgu wzroku odbiorcy. W mniejszych sklepach można też skorzystać z takich technik optymalizujących sprzedaż, jak np. wzajemnie się uzupełniające ekspozycje tematyczne (np. szkolna, śniadaniowa, weekendowa).

BEATA WOŹNIAK

Śniadanie dla ucznia

Chociaż uczniowski jadłospis staje się coraz bardziej urozmaicony, najpopularniejsze szkolne śniadanie to wciąż kanapki, np. z szynką i serem. Powodzenie mają też jogurty, mleczne napoje, parówki oraz jajka. Śniadanie dzieci bywa najczęściej odzwierciedleniem posiłków rodziców, powstaje jednak z produktów, z których przynajmniej część kierowana jest do młodszych konsumentów. Regularne posiłki dostarczają dzieciom i młodzieży potrzebnej energii i składników do prawidłowego rozwoju organizmu. Są przy tym jednym z niezawodnych sposobów, by uniknąć znużenia i spadków koncentracji podczas zajęć lekcyjnych. Dobrze zaplanowany jadło-

69 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

spis uwzględnia takie rozłożenie posiłków w czasie, by przerwy między nimi nie były dłuższe niż 3-4 godziny. To pierwsze śniadanie powinno być bardziej pożywne i dostarczać ok. 2025% potrzebnej energii, na drugie przypada ok. 10%. Coraz częściej podkreśla się rolę spożywania śniadań przez dzieci, szczególnie ich pozytywny wpływ na rozwój, obniżenie ryzyka rozwoju otyłości oraz poprawę zdolności uczenia się. Do przygotowania zdrowego porannego posiłku wystarczają zazwyczaj najpopularniejsze, łatwo dostępne produkty. Może to być pieczywo, mleko, sery żółte i twarogowe, jogurty, jajka, dże-

my, wędliny, masło i margaryna, płatki zbożowe. Każdy, kto potrzebuje urozmaicenia codziennego menu lub wymaga diety eliminacyjnej (np. bez glutenu, bez cukru) może sięgnąć po artykuły specjalistyczne na półkach ze zdrową żywnością. Kategoria produktów śniadaniowych wciąż się rozwija, oferując coraz większy wybór artykułów, nadal jednak w śniadaniowym menu Polaków, niezależnie od wieku, dominują kanapki. Dzięki różnorodnym dodatkom zyskują one jednak całkiem nowy charakter – już nie tylko wędlina, dżem i ser podawane są do pieczywa, ale także pasty warzywne, twarogowe lub jajeczne, słod-

kie kremy orzechowe albo pikantne przetwory rybne. Śniadaniowy niezbędnik Przygotowując ofertę z myślą o powrocie uczniów do szkoły, warto postawić na optymalny wybór produktów, dzięki którym klienci bez problemu przygotują dzieciom zdrowe, urozmaicone posiłki do zjedzenia w domu lub do pudełek na wynos. Analizując zestaw najczęściej wchodzących w skład uczniowskiego menu produktów, trzeba uwzględnić różne rodzaje pieczywa. Dzieci uwielbiają mleczne bułki, rogaliki drożdżowe, croissanty, bagietki, ale coraz częściej także

OKIEM EKSPERTA TOMASZ KLIŚ · Dyrektor Handlowy · Incola Wakacje 2021 dobiegły końca i rozpoczyna się rok szkolny. Incola przygotowała dla rodziców dzieci na diecie bezglutenowej sporo możliwości żywieniowych, zwłaszcza w kontekście powrotu do szkoły. W szerokim portfolio znajdziemy bułki śniadaniowe, kajzerki, bułki ziarniste, chałki, czy ulubione przez konsumentów, ostatnio wprowadzone na rynek Bajgle. Nic tak nie cieszy rodziców, jak bezpiecznie zjedzony w szkole posiłek pociechy z celiakią. Nasza firma od wielu lat pracuje nad jakością wyrobów i praca ta zaowocowała produktami już nie tylko bezpiecznymi, ale i smacznymi, po które chętnie sięgają całe rodziny. Jestem głęboko przekonany, że wrześniowe posiłki z użyciem produktów marki Incola będą „Po Prostu Pyszne” i uśmiech na twarzach zarówno rodziców, jak i dzieci gościł będzie każdego dnia. KATARZYNA KOCZYK · Head of Customer and Category Development & Sales Support · ZT Kruszwica Chcemy, by posiłek wsuwany do plecaków naszych pociech, był wartościowy i zjadany ze smakiem. Warto zastąpić zwierzęce tłuszcze zdrowszymi roślinnymi. Jeśli kanapkę posmarujemy margaryną Optima Neuro, bogatą w olej z mikroalg morskich, dostarczymy młodemu organizmowi cennego kwasu DHA, który pomoże sprawnie funkcjonować mózgowi i zmęczonym wpatrywaniem się w książki i ekrany oczom, pozytywnie wpłynie na koncentrację oraz wyniki w nauce. Pieczywo możemy również posmarować przepysznymi warzywnymi pastami Wawrzyniec, dostępnymi w wielu smakach, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. Podajemy dziecku w ten sposób warzywa, czyli jeden z głównych składników zdrowo zbilansowanej diety, a wyrazisty smak pasty powoduje, że kanapka jest zjadana znacznie chętniej niż ta z surowymi jarzynami.

ANDRZEJ KOWALSKI · Dyrektor Sprzedaży i Marketingu · JBB Bałdyga JBB Bałdyga posiada w swojej ofercie wiele produktów, które sprawdzą się na pierwsze i drugie śniadanie naszych „milusińskich” – tych najmłodszych, i tych trochę starszych. Na domowe, rodzinne śniadanie polecam drobiowo-wieprzowe kiełbaski śniadaniowe, które smakują wyśmienicie na zimno i na gorąco – ze świeżym pieczywem, musztardą, ketchupem lub chrzanem. Niesłabnącą popularnością wśród młodszych konsumentów cieszą się nasze Polanki, bez fosforanów i glutaminianu sodu. Z kolei dla fanów nowości mamy gorącą letnią premierę – kiełbaski z serem, które można zabrać ze sobą do szkoły i schrupać na przerwie! Dla każdego coś smacznego!

70 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

71 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

w menu najmłodszych pojawia się pieczywo pełnoziarniste, razowe oraz mieszane. Podstawowy asortyment to także najpopularniejsze płatki zbożowe (kukurydziane, owsiane, pełnoziarniste, orkiszowe), a także kasza, ryż i makaron, które umożliwiają przyrządzenie dań sycących, bogatych w węglowodany. Dzieci chętnie wybierają na śniadanie szybkie w przygotowaniu, chrupiące musli, crunchy oraz płatki, które idealnie komponują się z mlekiem, jogurtem lub owocami. Mleko dostępne powinno być w rozmaitych wersjach (UHT, świeże, mikrofiltrowane, o zróżnicowanej zawartości tłuszczu – dla dzieci nawet 3,8%) oraz wygodnych i bezpiecznych opakowaniach (m.in. kartoniki ze słomką 200 ml lub kartony i butelki 1 l). Nie można zapominać o potrzebach najmłodszych konsumentów, którzy bardzo chętnie sięgają po mleko smakowe, np. waniliowe, kakaowe czy truskawkowe. Uzupełnieniem dziecięcego jadłospisu w zdrowe składniki będą też jogurty, kefiry i serki homogenizowane, a także sery białe, twarożki kanapkowe, sery żółte i topione. Dla tych, którzy nie wyobrażają sobie śniadania bez kanapki, ważnym dodatkiem będzie masło

lub margaryna. Masło, które jest tłuszczem mlecznym – naturalnym, lekkostrawnym i bogatym w witaminy A, D i E polecane jest szczególnie dla młodszych dzieci. Krok w kierunku młodego konsumenta Duże zainteresowanie asortymentem śniadaniowym w placówkach handlowych dodatkowo wpływa na jego rozwój. Rośnie wybór produktów spożywczych, ale zmieniają się też oczekiwania konsumentów wobec tego typu oferty. Z jednej strony najmocniejszym punktem asortymentu śniadaniowego stają się popularne marki, z drugiej natomiast coraz więcej miejsca na półce zajmują wyroby regionalne lub rynkowe nowinki z grupy eko i bio. Współczesny odbiorca rozważa zalety konkretnego opakowania przed zakupem pod kątem bezpieczeństwa, komfortu, wielkości dopasowanej do plecaka itp. Oferta przygotowana z myślą o powrocie uczniów nie może opierać się tylko na popularnych produktach z tzw. kategorii śniadaniowych. Producenci już jakiś czas temu zauważyli potencjał kryjący się w artykułach kierowa-

Reklama

72 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

nych do młodszych grup konsumentów. Z myślą o dzieciach i ich potrzebach pojawiają się ciekawe propozycje urozmaicające codzienne menu. Mogą to być towary bardzo atrakcyjne także z punktu widzenia handlowca, gdyż wyróżniają się specjalnym opakowaniem przyciągającym uwagę. Rynek produktów dla dzieci wciąż się rozwija. Sporą grupę stanowią tu reprezentanci nabiału, np. jogurty, serki homogenizowane i desery mleczne, a także różnego rodzaju sery i twarożki. Ciekawym akcentem oferty mogą być wędliny kierowane do dziecięcego odbiorcy (szynka, polędwica, wyroby drobiowe, kabanosy). Wciąż pojawiają się nowe linie parówek i kiełbasek z szynki w atrakcyjnych kolorowych opakowaniach. Jednak nie tylko walory wizualne etykiety mają znaczenie, lecz także hasła i informacje, mające na celu zachęcenie rodziców do zakupu. Najczęściej komunikowana jest niska zawartość tłuszczu, brak substancji wzmacniających smak albo brak konserwantów. Na jakie produkty dedykowane dzieciom postawić w ofercie? Na kanapki idealne będą wędliny, szczególnie szynki, polędwice i wyroby drobiowe, a także sery


RYNEK POD LUPĄ

żółte i topione (plasterki w kształtach zwierząt lub serowe paski). Dla starszych dzieci i młodzieży ciekawą opcją mogą być wygodne przekąski w postaci kabanosów w kolorowych, zwracających uwagę opakowaniach. Sposobem na ożywienie kategorii przetworów rybnych może być zaoferowanie past i sałatek, wśród których znajdują się również te kierowane do młodszych dzieci, w kolorowych opakowaniach, z delikatnymi przyprawami i mniejszą zawartością soli. W kategorii nabiału rodzice i dzieci na pewno skuszą się na serki kanapkowe, a także jogurty, serki homogenizowane i napoje mleczne bogate w wapń i witaminy. Nie można zapominać o tak lubianych przez dzieci śniadaniach na słodko. Dżemy, konfitury, masła orzechowe i kremy czekoladowe to w ofercie sklepu punkty obowiązkowe. Tu jednak także zachodzą zmiany –rodzice coraz częściej przyglądają się składom, zwracają uwagę na jakość dżemów i konfitur oraz chętnie wybierają wygodne opakowania o niewielkiej gramaturze. Sprzedać więcej Tuż przed pierwszym szkolnym dzwonkiem oferta śniadaniowa powinna już przyciągać uwagę klientów i przypominać im, że dzięki konkretnym produktom, powakacyjna zmiana organizacji dnia może być łatwiejsza. Dzieci i młodzież to grupa odbiorców chętnie sięgająca po produkty wspierane marketingowo, można więc przyjrzeć się nowościom na nadchodzący sezon, które producenci sygnalizują zazwyczaj jeszcze w wakacje (nowe smaki jogurtów, kolejne wersje płatków śniadaniowych). Warto skorzystać w pełni z potencjału kategorii, także w zakresie przydatnych i modnych obecnie akcesoriów do pakowania posiłków. Mogą to być na przykład plastikowe lub sili-

73 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

Beata Sobańska

właścicielka sklepu spożywczego w Barcinku

konowe pudełka z przegródkami na przekąski, słoiki na jogurt czy sałatkę, torebki i kubki termiczne, termosy, bidony, pojemniki do koktajli czy śniadaniowe torebki. Dzięki nim można stworzyć ciekawą ekspozycję tematyczną i zachęcić klientów do zakupów komplementarnych.

BEATA WOŹNIAK

Zdrowe przekąski

Mimo że dzieci i młodzież rzadko zwracają uwagę na prozdrowotne walory produktów, wielu rodziców stara się jednak kształtować postawy konsumenckie swoich pociech. Decydując o tym, co dzieci zabierają ze sobą do szkoły np. na drugie śniadanie, w bogatej ofercie przekąsek zawsze znajdą te bar-

fot. Olga Tylińska

Dzieci chętnie same kupują różnego rodzaju przekąski, zarówno słodkie, jak i słone. Dobrze sprzedają się chrupki kukurydziane, orzechowe i prażynki ziemniaczane. Rzadziej sięgają po klasyczne chipsy ziemniaczane. Powodzeniem cieszą się też słone paluszki, ale te w wersji dla juniorów, z mniejszą ilością soli. Dla młodszych klientów mamy też orzeszki w panierce, ale też te w wersji łagodniejszej. Dzieci unikają bowiem bardziej pikantnych smaków i nie lubią zbyt dużej ilości soli. Oczywiście popularnością cieszą się też słodkie przekąski, szczególnie żelki i lizaki, a dopóki jest ciepło – koniecznie musi być w sklepie odpowiedni wybór lodów. Widać też coraz większy wpływ rodziców, którzy coraz uważniej kontrolują, co dzieci jedzą.

dziej pożywne, naturalne, pozbawione zbędnych składników. Wzorowe śniadanie Rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest bardzo intensywny, dlatego ich sposób żywienia powinien być dostosowany do wymagań organizmu, czyli aktualnego zapotrzebowania na poszczególne składniki odżywcze. Aby posiłek można było uznać za wartościowy, musi on zawierać produkty spożywcze z różnych grup, jak np. pełnoziarniste artykuły zbożowe, owoce i warzywa, zdrowe tłuszcze czy mleko i nabiał zasobne w wapń. Zdrowe śniadania i przekąski można skomponować z najpopularniejszych, ogólnie dostępnych w sklepie artykułów, jak pieczywo, kasza, mleko, jogurt, jajka, sery, wędliny, płatki zbożowe. Kto jednak chciałby urozmaicić nieco jadłospis lub też dostosować go do wymagań diety eliminacyjnej (bez glutenu, bez cukru, bez mięsa czy bez mleka) może skorzystać z artykułów specjalistycznych, oferowanych na półkach z żywnością funkcjonalną i dietetyczną. Do dyspozycji, nawet w niewielkich sklepach,

74 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

jest coraz większa gama produktów. Mogą to być np. kremy z orzechów, musy owocowo-warzywne, napoje roślinne, karob zamiast kakao, różnego rodzaju pasty, a także przekąski bezglutenowe: herbatniki, płatki, chrupki itp. Asortyment się zmienia Kategoria produktów śniadaniowych jest bardzo urozmaicona i wciąż się rozwija. Najistotniejsze z obserwowanych zmian dokonują się pod wpływem silnych trendów, które pozornie mogłyby się wzajemnie wykluczać. Jeden to dążenie do wygody i szybkiej konsumpcji, drugi – moda na zdrowe i świadome jedzenie. Kiedy jednak dwie wiodące tendencje łączą siły, powstają zaskakujące rozwiązania, które mogą być odpowiedzią-kompromisem na potrzeby konsumentów. Dzieci rzadko jedzą obfite, tradycyjne śniadania, nie w każdej sytuacji jest to też możliwe (krótkie przerwy szkolne, brak czasu, mało miejsca). Najlepiej sprawdzają się wówczas przekąski, które powinny być źródłem energii, cennych składników odżywczych, a także zaspokajać głód między głównymi posiłkami. W sklepach, szczególnie typu convenience, małe,


RYNEK POD LUPĄ

75 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

RENATA JAKUBOWSKA

Analityk CMR www.cmr.com.pl Piramida zdrowego żywienia W marcu 2021 roku w sklepach małoformatowych do 300 m2 produkty bez laktozy odpowiadały za 2,9% wartości sprzedaży spośród wszystkich produktów mlecznych. W pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż wartościowa tego rodzaju produktów wzrosła o około 13%. Produkty bez laktozy można było spotkać w 6 na 10 sklepów małoformatowych do 300 m2 sprzedających produkty mleczne, a średnio do wyboru konsumenci mieli 5 różnych wariantów tego rodzaju produktów. W marcu 2020 roku w sklepach małoformatowych za połowę wartości sprzedaży produktów bez laktozy odpowiadało mleko. W badanym okresie liderem pod względem wartości sprzedaży produktów mlecznych bez laktozy była Mlekovita, natomiast na drugim miejscu uplasował się Hochland. Ważnymi graczami w tym segmencie są również firmy Piątnica i Zott. Najpopularniejszą pojemnością mleka zarówno w wersji bez laktozy, jak i zwykłego pozostaje 1 l. W marcu 2021 roku w sklepach małoformatowych litrowe opakowanie mleka bez laktozy kosztowało ponad 4 zł, czyli prawie 30% więcej niż wynosi średnia cena 1 l zwykłego mleka. W dalszym ciągu jest to znacznie niższa cena w porównaniu do roślinnych zamienników mleka, gdzie litrowe opakowanie takiego produktu w marcu 2021 roku kosztowało ponad 10 zł. W marcu 2021 roku najczęściej kupowanymi produktami bez laktozy w sklepach małoformatowych do 300 m2 były Wydojone Mleko Bez Laktozy (1 litr) od SM Mlekovita oraz Ser Gouda bez laktozy od Hochlandu. Produktem uważanym za korzystnie wpływający na zdrowie mogą być również batony zbożowe. Produkty tej kategorii wydają się zdrowszą alternatywą dla tych klasycznych, czekoladowych. Kategoria batonów zbożowych, mimo że uważana za idealną do zabrania do szkoły czy pracy, dodającą energii, jednak maleje pod względem udziałów wartościowych i wolumenowych. Sprzedaż wolumenowa batonów zbożowych w pierwszym kwartale roku 2021 spadła o około 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównymi graczami na rynku batonów zbożowych są marki Bakalland, Nestlé Nesquick, Nestlé Cini Minis, Nestlé Chocapic, Oshee czy też Sante Crunchy. Najczęściej wybieranym produktem z kategorii batonów zbożowych był baton zbożowy Nestlé Nesquik Calcium w torebce 25 g. Batony zbożowe dostępne były średnio w 40% sklepów małoformatowych do 300 m2. O najszerszą dystrybucję zadbał producent Nestlé, którego produkty dostępne były średnio w prawie 75% sklepów sprzedających tę kategorię. Średnia cena jaką konsument musiał zapłacić za baton zbożowy to 1,70 zł. Konsumenci zakupując batony zbożowe najczęściej podczas jednych zakupów do koszyka wkładali 1-2 sztuki. Spada również liczba dostępnych wariantów na sklep. W pierwszym kwartale roku 2021 wyniosła ona ponad 4.

Za kolejną prozdrowotną kategorię można uznać nasiona i bakalie. Sprzedaż bakalii, przekąsek (w tym m.in. słonecznika, rodzynek, śliwek czy moreli) pozostaje stabilna, analizując sprzedaż wolumenową w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu do roku ubiegłego. Spośród całej kategorii bakalii największe udziały wartościowe notuje segment słonecznika – ponad 60% całej kategorii bakalii. Potem kolejno plasują się – rodzynki, śliwki i żurawina. W kategorii bakalii, poza głównymi potentatami, takimi jak Mirasol, Sonpex czy Bakalland ogromne znaczenie przypisuje się produktom marek własnych, które w pierwszym kwartale 2021 r. stanowiły ponad 12% udziałów wartościowych tej kategorii. Bakalie znajdziemy średnio w 8 sklepach na 10 małego formatu. Najszerszą dystrybucję odnotowują rodzynki oraz słonecznik dostępny w około 60-70% wszystkich placówek tego formatu. Średnia cena jaką konsument musiał zapłacić za opakowanie rodzynek, to nieco ponad 3 zł, zaś za opakowanie słonecznika trzeba było zapłacić około 2,80 zł. Z kolei średnia cena opakowania jagód goji to ponad 13 zł. Konsument mógł wybierać średnio spośród 7 różnych wariantów bakalii w sklepie małoformatowym do 300 m2. W przypadku ziaren, do których włączamy m.in. siemię lniane, ostropest, chia czy quinoa, w pierwszym kwartale 2021 r. cała kategoria odnotowała niespełna 4% wzrost sprzedaży wartościowej. Najszerszą dostępnością spośród wszystkich segmentów cieszyło się siemię lniane, które można było spotkać średnio w co trzecim sklepie małego formatu w badanym okresie. Średnia cena jednostkowego opakowania siemienia lnianego wyniosła około 3,60 zł, a konsument średnio miał do wyboru 1-2 warianty tego produktu. Najwyższe udziały w tej kategorii osiągnęła firma Sante, która była odpowiedzialna za niespełna połowę sprzedaży kategorii ziarna, a na paragonach najczęściej pojawiało się Siemię Lniane Sante w torebce 400 g.

Batony zbożowe – udziały wartościowe producentów sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 03’2021

16% 43%

8%

10%

23% ■ Nestlé ■ Bakalland ■ Oshee Ltd

76 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

Źródło: CMR

■ Sante ■ pozostali


RYNEK POD LUPĄ

77 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

czaj większych zastrzeżeń. Urozmaiceniem śniadaniowego menu mogą być ponadto sałatki w wygodnych pudełkach, a także pasty warzywne, jak hummus, pasta ze słonecznika albo z soczewicy. Powodzeniem jako przekąski cieszą się też tortille, które można zawinąć z dodatkiem serów, jajek, warzyw, ryb lub wędlin lub też kupić gotowe, np. wypełnione sałatkami, farszem mięsnym typu gyros albo curry.

wygodne dania na wynos zajmują ostatnio coraz więcej miejsca. Jest to asortyment zróżnicowany, bogaty w nowości i innowacyjne rozwiązania pod względem składu i opakowań. Rodzice niechętnie przystają na klasyczne słodkie czy słone przekąski zamiast śniadania, ale takie propozycje, jak batoniki zbożowe z orzechami czy rodzynkami, herbatniki z pełnoziarnistej mąki, wafle ryżowe, jaglane lub orkiszowe, praktyczne saszetki z płatkami zbożowymi, jogurty, musy, serki i desery mleczne w poręcznych kubeczkach, paczkowane przekąski serowe „na raz”, a także kabanosy i podsuszane kiełbaski w niewielkich opakowaniach nie budzą zazwy-

Receptura i opakowanie Zmiany postrzegania żywności przez konsumentów są coraz bardziej zauważalne i mają wpływ na handlową ofertę. Ro-

śnie świadomość, że produkty spożywcze w znaczący sposób wpływają na zdrowie. Objawia się to m.in. unikaniem jednych składników, a poszukiwaniem innych, np. spada zainteresowanie produktami wysokotłuszczowymi, z dużą zawartością cukru, a rośnie sprzedaż artykułów bezglutenowych, bez dodatku cukru albo bez laktozy. Na czasie są wyroby wysokobiałkowe (np. jogurty greckie i islandzki skyr, batoniki proteinowe). W oczach wymagających konsumentów największą wartość przedstawia oferta, w której wygoda idzie w parze z walorami zdrowotnymi. W asortymencie śniadaniowym dla dzieci ważny jest za-

OKIEM EKSPERTA BEATA WIĄCEK · Brand Manager · Euroser Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami Goat Farm w okresie Back to School. Rodzice decydują się na wybór naszych produktów, ponieważ stanowią one wartościowy dodatek do zbilansowanej diety. Flagowy produkt marki ser półtwardy w plastrach, to produkt w pełni naturalny powstały w 100% z koziego mleka, z czystym składem, nie zawiera konserwantów, ani innych dodatków. Jest bogaty w witaminy i składniki mineralne, m.in. witaminę A i wapń, dlatego jest idealną propozycją dla najmłodszych oraz tych bardziej wymagających konsumentów. W tym roku naszą ofertę rozszerzyliśmy o unikalny ser w plastrach kozio-owczy, powstały z myślą o codziennych śniadaniach. Dzięki połączeniu dwóch pełnowartościowych rodzajów mleka, uzyskaliśmy produkt smaczny z natury. MAŁGORZATA CEBELIŃSKA · Dyrektor Handlu · SM Mlekpol Rozpoczęcie roku szkolnego to dla rodziny zmiana trybu dnia. W tym okresie zauważamy zwiększone zainteresowanie asortymentem nabiałowym. Serki śmietankowe Łaciate znakomicie sprawdzają się do szybkiego przygotowania pożywnego śniadania. Natomiast ulubione sery żółte Polaków, czyli Edam i Gouda, wybierane są do preferowanych przez dzieci kanapek czy tostów. Dzięki zawartości wapnia, fosforu, cynku, witamin A, B12 i wielu istotnych mikroelementów, zapewniają najmłodszym prawidłowy rozwój. Kultowe serki homogenizowane Rolmlecz z krówką (waniliowe, czekoladowe, truskawkowe) oraz fermentowane produkty „on the go”, takie jak jogurty pitne Milko, chętnie pakowane są do plecaka jako odżywcza i zdrowa przekąska. Rodzice doceniają ich prosty skład, natomiast dzieci różnorodne smaki. DR MAŁGORZATA BOGDAN · Specjalista ds. Komunikacji · Zott Polska Produkty mleczne są ważnym komponentem diety dzieci i młodzieży ze względu na cenne składniki odżywcze występujące w mleku. I choć mleko nie zawsze jest spożywane chętnie, to dzieci uwielbiają Monte. Szeroki wachlarz produktów rodzinnej marki Monte idealnie sprawdza się jako przekąska podczas szkolnej przerwy. Oprócz klasycznych deserów mlecznych ze względu na poręczne opakowanie „to go” do dziecięcych lunch boxów często trafiają napoje Monte Drink oraz mleczne kanapki Monte Snack i Monte Snack White. W ostatnich tygodniach Zott Polska poszerzył ofertę mlecznych kanapek o nowy produkt Zott Trio, który między dwiema warstwami jasnego biszkopta kryje mleczne nadzienie w aż trzech smakach: truskawkowym, waniliowym i czekoladowym.

78 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

79 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


RYNEK POD LUPĄ

równo skład produktu, jak i opakowanie, znaczenia nabrały też naturalność z krótką listą składników oraz brak chemicznych dodatków. Producenci starają się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, dostosowując receptury swoich przekąsek (np. wędliny dla dzieci bez konserwantów, z obniżoną zawartością soli) oraz dostosować opakowania i gramaturę do potrzeb klientów (porcje „na raz”, opakowania „otwórz-zamknij”). Na kolejnych płatkach, herbatnikach zbożowych, musli, serkach i jogurtach pojawiają się hasła „bez dodatku cukru”, albo „bez utwardzonych tłuszczów”. W kategorii śniadaniowej nabierają znaczenia ponadto wyroby „eko” i „bio”. Mimo że produkty tego typu kupuje na razie mniej niż połowa Polaków, zainteresowanie nimi wciąż rośnie. Innowacje mile widziane Rodzice świadomi znaczenia dla zdrowia odpowiednich wyborów konsumenckich i nawyków żywieniowych zwracają uwagę na wszelkie ulepszenia składu i innowacje mające na celu uzyskanie produktu jak najbardziej naturalnego, a przy tym nowoczesnego. Z zainteresowaniem spotyka się więc używanie soków i ekstraktów z owoców zamiast cukru w napojach, zmniejszanie

zawartości soli i tłuszczu w kategorii słonych przekąsek, czy też brak utwardzonych tłuszczów i mniej cukru w słodyczach. Trend na produkty light zmienia także uczniowskie menu, gdyż rodzice wolą kierować się zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, stawiając na lżejsze wersje popularnych artykułów. Warto zapewnić im odpowiednią reprezentację w ofercie – analiza składu na etykiecie coraz częściej wpływa na decyzje przy sklepowej półce i nawet w przypadku towarów impulsowych, jak batoniki czy chrupki, wygrać może kompromisowe rozwiązanie, czyli mniej kalorii, mniej cukru albo tłuszczu i jednocześnie dobry smak. Warto dodatkowo wyeksponować te produkty, których notowania rosną wśród dorosłych, ale są też lubiane przez dzieci i młodzież. Mogą to być np. bakalie w czekoladzie, żelki, galaretki oraz cukierki z witaminami i dodatkiem soków, a także ciastka pełnoziarniste lub batoniki zbożowe z bakaliami. Wśród przekąsek słonych wymagający klienci wybierają zazwyczaj chipsy pieczone o obniżonej zawartości soli i tłuszczu, chrupki i krakersy wielozbożowe, pełnoziarniste paluszki oraz orzeszki lub migdały. Na uwagę zasługują też linie bezcukrowe lub „fit”

Reklama

80 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

w obrębie znanych marek słodyczy: na rynku są m.in. przekąski z pełnego ziarna pszenicy, owsa lub jęczmienia, z wysoką zawartością węglowodanów złożonych, które nie powodują tak szybkiego wzrostu poziomu glukozy, jak cukry proste. Jako lekka przekąska poszukiwane jest też chrupkie pieczywo i inne wyroby pełnoziarniste, np. ciastka lub batony z dodatkiem bakalii z wysoką zawartością błonnika, wafle ryżowe, z kaszy jaglanej albo orkiszu, piramidki zbożowe itp. Niezmiennie popularne i zazwyczaj dobrze przyjmowane przez rodziców są ponadto gumy do żucia bez cukru, w dużej mierze za sprawą opinii, że nie przyczyniają się do rozwoju próchnicy, a poprzez pobudzenie wytwarzania śliny, chronią zęby przed działaniem szkodliwych kwasów. Dla świadomych klientów, wpływających też na dziecięce postawy konsumenckie, wybierane produkty powinny wyróżniać się składem, praktycznością opakowania i  innowacyjnością.  Oczekiwania wobec przekąsek wciąż rosną, ponieważ odbiorcom zależy nie tylko na mniejszej kaloryczności czy zdrowych dodatkach. Liczą oni na modyfikację składu, przede wszystkim na zamianę mniej korzystnych dla zdrowia składników na te bardziej pożądane. ▼


RYNEK POD LUPĄ

81 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


AKTUALNOŚCI

Intermarché rozwija koncept Power W pierwszej połowie bieżącego roku sieć Intermarché otworzyła trzy nowe sklepy w koncepcie Power – w Poznaniu, Piekarach Śląskich i Miliczu oraz przeprowadziła modernizację trzech już istniejących obiektów – w Śremie, Szczecinku i Oleśnicy. – Koncept Power to urzeczywistnienie idei, która przyświeca nam od początku istnienia sieci Intermarché w Polsce. Zależy nam, aby proces robienia zakupów przebiegał jak najsprawniej i aby nasi klienci mieli jak najszerszy dostęp do oferty produktów świeżych oraz kulinarnych inspiracji – mówi Benjamin Ferte, Członek Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché. Grupa Muszkieterów może też pochwalić się 4,2 miliardami złotych obrotów w pierwszym półroczu 2021 r. – Tak solidne wyniki potwierdzają mocne fundamenty biznesowe obydwu sieci zarządzanych przez Grupę – Intermarché i Bricomarché. Jednak podchodzimy do nich z ostrożnością, mając na uwadze, iż od marca zeszłego roku nasza baza była mocno obciążona przez pandemię COVID-19 – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

Nowe sklepy sieci Lewiatan na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku Od początku roku Polska Sieć Handlowa Lewiatan uruchomiła 114 nowych placówek handlowych. Niedawno powstały cztery nowe sklepy sieci: w Kluczborku, Zębowicach, Obornikach Śląskich i w Jemielnicy. Sklepy otwarte są sześć dni w tygodniu, a także w niedziele handlowe, wyjątkiem jest sklep w Kluczborku, który zaprasza na zakupy siedem dni w tygodniu. We wszystkich sklepach klienci znajdą wybór artykułów od lokalnych dostawców. Oferta Lewiatana w Zębowicach została uzupełniona o owoce i warzywa od tamtejszych rolników. – Nasza sieć od ponad roku prowadzi projekt Wybieram lokalne, wspierający produkty pochodzące od regionalnych producentów i dostawców. Tworząc ofertę naszych sklepów zlokalizowanych w regionie Opolszczyzny i Dolnego Śląska, gdzie kuchnia tradycyjna cieszy się dużą popularnością, staraliśmy się wykorzystać potencjał najbliższej okolicy – mówi Adrian Damski, Prezes Zarządu Spółki Regionalnej Lewiatan Opole. Na koniec 2020 roku w PSH Lewiatan zrzeszone było ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 000 pracowników. Łączne obroty w 2020 roku przekroczyły 14,2 mld zł.

ZAPRASZA

4 - 6 .1 0. 202 1 Podczas targów pierwsza edycja kongresu POLAGRA EXPORT MEETING, dedykowana promocji polskich przedsiębiorców działających na rynku spożywczym. Kongres POLAGRA EXPORT MEETING Projekt współfinansowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. sto lat dobrze zaprojektowanych wydarzeń

pol a gra.pl

Reklama

82 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


AKTUALNOŚCI

TZMO – podwójny Jubileusz 70/30 W 2021 roku firma TZMO obchodzi swój podwójny Jubileusz: 70-lecie przedsiębiorstwa Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych oraz 30-lecie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA. 13 sierpnia 1991 roku pracownicy firmy utworzyli spółkę akcyjną TZMO SA, która wykupiła majątek przedsiębiorstwa od Skarbu Państwa. To był przełomowy moment historii firmy. „– Uwierzyliśmy, że czas zmian ustrojowych, jakie zaszły na przełomie lat 80. i 90. w Europie Środkowo-Wschodniej, otwiera nowe drogi rozwoju i tylko od naszej determinacji zależy, jak te możliwości wykorzystamy. Zdecydowaliśmy się zmierzyć z naszymi marzeniami o silnym przedsiębiorstwie, które z sukcesem konkuruje na rynkach świata” – mówi Jarosław Józefowicz, Prezes Zarządu TZMO SA od 1991, a Dyrektor TZMO w latach 1981-1991. Dziś w skład Grupy TZMO wchodzi 56 spółek, zlokalizowanych w 18 krajach świata: Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Francja, Indie, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, USA, Węgry. Nasze produkty docierają do Klientów żyjących w 80 państwach. Międzynarodowy zespół pracowników liczy ponad 8000 osób.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

83 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


AKTUALNOŚCI

Biedronka modernizuje centrum dystrybucyjne w Wojniczu W centrum dystrybucyjnym Biedronki w Wojniczu nastąpiło wbicie symbolicznej pierwszej łopaty w  związku z modernizacją obiektu. Przebudowa potrwa jeszcze 12 miesięcy. Koszt inwestycji to ponad 69 milionów złotych. W magazynie chłodniczym nastąpi wymiana technologii chłodniczej na taką, która jest w pełni ekologiczna i  przyjazna środowisku. Zamontowane zostaną lodówki i chłodnie wykorzystujące w pełni neutralny dla środowiska naturalny gaz CO2. Stara instalacja korzystająca z freonu zostanie zlikwidowana. – Centra dystrybucyjne są kluczowym elementem w systemie logistycznym sieci Biedronka. Od wielu lat magazyn w Wojniczu jest dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności, tworząc stabilne miejsca pracy, a jego modernizacja pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zastosowanie przyjaznej środowisku technologii, a także na zwiększenie efektywności dostaw do naszych sklepów, by klienci mogli cieszyć się świeżymi produktami w ich pobliskiej Biedronce – mówi Krzysztof Kołodziej, Dyrektor Operacyjny regionu Wojnicz.

Kaufland podsumowuje rok finansowy 2020 Miniony rok obrotowy był dla sieci Kaufland dobry pod względem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 11 miliardów złotych. Detalista zapłacił blisko 770 milionów złotych podatków, opłat i innych danin, w tym ok. 100 milionów złotych podatku CIT odprowadzonego przez wspólników. W podanym okresie Kaufland przeznaczył na  rozwój w  Polsce ponad pół miliarda złotych. W 2020 r. firma zatrudniła ponad 2600 osób. Detalista zamontował kasy samoobsługowe w kolejnych sklepach, dzięki czemu z możliwości bezkontaktowej obsługi mogą już korzystać klienci ponad 120 placówek Kaufland. Sieć wspólnie z Paybackiem wdrożyła również nową funkcję geolokalizacji na urządzeniach mobilnych, dzięki której klienci w prosty sposób zyskują informacje o aktualnych promocjach bezpośrednio w sklepie. Kaufland otworzył się również na rozwiązania z zakresu e-commerce, umożliwiając klientom zdalną rezerwację produktów za pośrednictwem click & collect. Dzięki współpracy z Everli w ponad 30 miastach można także zakupić produkty sieci z dostawą do domu.

Reklama

84 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


AKTUALNOŚCI

Pierwsze otwarcie Aldi w Bełchatowie 21 lipca swoje progi dla klientów otworzył pierwszy sklep Aldi w Bełchatowie, zlokalizowany przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 6. – Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas Aldi nie było obecne. Dzięki temu będziemy mogli docierać do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki. To właśnie dla nich codziennie dbamy o zachowanie świeżości i jakości. W naszych sklepach każdy znajdzie coś dla siebie zarówno podczas codziennych zakupów, jak i spontanicznych wizyt. Wierzymy, że Aldi spotka się z entuzjastycznym przyjęciem, stając się ulubionym sklepem klientów zarówno ze względu na jakość asortymentu, jak i komfort zakupów – mówi Łukasz Krzyżowski, Kierownik Sprzedaży Aldi Polska. Klienci odwiedzający nowy sklep sieci mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych promocji na wszystkie produkty marek własnych Aldi. Dodatkowo w trakcie świętowania klienci mieli szansę skorzystać również z sięgającego nawet do 50% rabatu na produkty spożywcze oraz artykuły dla domu i rodziny.

Nowy Spar Mini w Świdniku Do sieci Spar dołączył nowy sklep w formacie Spar Mini w Świdniku. Sklep prowadzony jest przez niezależnych partnerów detalicznych – to ich 5. placówka w tej sieci. Sieć zapowiada, że poszukuje kolejnych lokalizacji dla swoich sklepów, a niedawno zakończyła także rebranding dwóch supermarketów działających wcześniej pod szyldem sieci Piotr i Paweł – w Poznaniu i Gdańsku. – Zauważamy, że od czasu pandemii klienci zwiększyli zakupy w sklepach lokalnych, blisko domu i zaczęli zwracać jeszcze większą uwagę na jakość produktów. To akurat mocne strony sieci Spar. Dlatego chcemy otwierać działające z sukcesami sklepy praktycznie w każdej lokalizacji. Nie prowadzimy ekspansji wyłącznie w dużych miastach, skupiamy się również na mniejszych miejscowościach, a także na wsiach. Nawet niewielkie miasteczka są w stanie przyjąć nie jeden, lecz np. dwa sklepy Spar. Jest to możliwe, gdyż Spar ma nad innymi sieciami handlowymi istotną przewagę – jaką jest możliwość prowadzenia sklepu w wielu formatach, dostosowanych do tego, aby zaspokajać różne potrzeby zakupowe konsumenta – podkreśla Wayne Hodson, Prezes Zarządu Wasz Sklep Spar.

POLOmarket otwiera kolejne sklepy Zgodnie z zapowiedzią, sieć POLOmarket nie ustaje w rozwoju i regularnie otwiera kolejne supermarkety. 21 lipca klientów przywitał zupełnie nowy sklep w Golinie (woj. wielkopolskie), w piątek otwarty zostanie wyremontowany sklep w Brzozówce (woj. kujawsko-pomorskie). Nowy supermarket w Golinie, tak jak wszystkie otwarte w ostatnim czasie sklepy, został zaprojektowany zgodnie z najnowszym konceptem sieci POLOmarket. Nowoczesne systemy chłodzenia i wyposażenie sklepu mają kluczowe znaczenie dla świeżości i jakości sprzedawanego asortymentu. Wygodny parking i atrakcyjna lokalizacja pozwalają natomiast na bezpieczne i szybkie zakupy. Wyremontowany obiekt w Brzozówce przywita klientów ponownie już 23 lipca. Poza generalnym remontem sali sprzedaży i nowym wyposażeniem, zyska także nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Sieć POLOmarket otwiera regularnie nowe i zmodernizowane obiekty. W najbliższych miesiącach zaplanowała otwarcia sklepów m.in. w Koszalinie, Szczecinie, Smolcu, Sieradzu i Ostrowie Wielkopolskim.

85 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


NOWOŚCI

W lipcu maju 2021 2017 roku nasi czytelnicy testowali: Góralki Oryginał Hot Chocolate Góralki Oryginał HOT CHOCOLATE to ciemne wafelki przekładane pysznym kakaowo-czekoladowym kremem w obwodowej polewie kakaowej. Góralki HOT CHOCOLATE to jeszcze więcej czekoladowego smaku – to cztery warstwy chrupiących wafelków i więcej pysznego kremowego nadzienia. Wyjątkowy wafelek o smaku gorącej czekolady jest idealny o każdej porze i w każdej sytuacji. Góralki Oryginał HOT CHOCOLATE to edycja limitowana, dlatego ich opakowanie będzie wyróżniać się na półce.

Kontakt: I.D.C. Polonia S.A, tel. 12 270 35 40 Helena Adamiak

Sklep Rolno-Spożywczy Helena, Sanok Opinie zebrane od kupujących są bardzo pozytywne. Uznają oni, że wafelki są mocno czekoladowe, zmysłowe, ale nie za słodkie. Wafelek okazuje się bardzo chrupiący. Część osób testujących produkt przyszło kolejnego dnia, by go kupić. Z niecierpliwością czekam więc, by wprowadzić go do oferty mojego sklepu.

Dawidowski Stanisław

Sklep spożywczo-przemysłowy, Ełk Góralki Hot Chocolate okazują się oryginalnym i bezkonkurencyjnym produktem. To wspaniały wafel z prawdziwym, czekoladowym kremem. Głęboki i intensywny smak czekolady zostaje w pamięci na długo. Degustatorzy wystawili bardzo pozytywne opinie – nie mogą doczekać się, kiedy wafelek ten pojawi się na stałe w ofercie mojego sklepu.

Tomasz Sozanski

Sklep Nikola Hurt Detal, Tarnów Klienci chętnie częstowali się wafelkami Góralki Hot Chocolate i byli bardzo zadowoleni po degustacji. Stwierdzili, że wafelki są bardzo smaczne. Każda z testujących je osób przyznała, że są wyjątkowo smakowite.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Nowe smaki kultowych precelków od Beskidzkie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Do portfolio marki Beskidzkie dołączyły dwa nowe smaki kultowych precelków, o smaku serowo-cebulowym oraz z sezamem. Tak jak wszystkie produkty Beskidzkie, również nowości zawdzięczają swój wyjątkowy smak tradycyjnej recepturze i wyselekcjonowanym składnikom. Dodatkową zaletą jest poręczne opakowanie, które zmieści się w torebce lub w plecaku. Wszystko to, by zgodnie z obietnicą marki, nieść radość z chrupania.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Aksam Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 842 97 00

.

86 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


NOWOŚCI

Kolejne warianty chałwy od Unitop

Nowość Goat Farm ser kozio-owczy w plastrach 100 g

Marka Unitop wprowadza do swojego asortymentu kolejne warianty smakowe ręcznie wyrabianej chałwy. Torcik chałwowy z pistacjami (400 g) to doskonała propozycja słodkiej przekąski dla całej rodziny, a dzięki estetycznemu opakowaniu doskonale sprawdzi się jako upominek z okazji urodzin czy imienin. Oferta Unitop poszerzyła się również o baton chałwowy z dodatkiem pistacji oraz baton chałwowy o smaku słonego karmelu, który coraz chętniej poszukiwany jest przez konsumentów w ofercie słodyczy.

Marka Goat Farm rozszerzyła swoje portfolio o unikalny ser kozio-owczy w plastrach. Podczas procesu topienia serek nabiera oryginalnej, miękkiej i jednocześnie elastycznej struktury. Goat Farm kozio-owczy to produkt o delikatnej, mlecznej barwie i subtelnym aromacie. Po skosztowaniu zaskakuje delikatnym i przyjemnym smakiem. Jego kremowa konsystencja urozmaici codzienne kanapki, lekkie sałatki i deski serów. Oryginalny smak, który pokochają najbardziej wymagający konsumenci.

Kontakt: Unitop Sp. z o.o., tel. 42 636 96 34

Kontakt: Euroser Dairy Group Sp. z o.o. Sp.k., tel. 22 101 14 46

Müllermilch Energy – energia pełna smaku i witamin

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Jak dobrze zacząć dzień? Sięgnąć po ekstrakt z moringi, kofeinę oraz witaminy B1, B2, B6 i B12 – najlepiej jednocześnie! Wszystkie te, pobudzające nasze umysł i ciało, składniki znajdują się w nowym, mlecznym napoju od Müllera. Müllermilch Energy to idealna propozycja na śniadanie lub przekąskę, gdy potrzebujemy naturalnej energii, pobudzenia i koncentracji. Dostępny w dwóch wariantach smakowych: czekolada+moringa i biała czekolada+moringa.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp.k., tel. 61 841 83 82

.

Nowości od Haribo

Nowy Bref Brilliant Gel All-in-1: czystość, która lśni!

Nowości Haribo to propozycje, które ucieszą dużych i małych wielbicieli żelek. Są wśród nich Haribo Squidgies o wyjątkowo miękkiej konsystencji i owocowo-mlecznych smakach, Haribo Happy Pixies – owocowe żelki, które przybrały kształt uroczych skrzatów, wyróżniające się miękkością i specjalną recepturą odpowiednią dla wegetarian, co sygnalizuje certyfikat V-Label na opakowaniu. Wśród wariantów kwaśnych pojawiły się Haribo Miami Kwaśne o wegańskim składzie potwierdzonym certyfikatem Vegan oraz Haribo Wummis Kwaśne o wyjątkowo orzeźwiającym smaku.

Marka Bref znów poszerza swoje portfolio zawieszek toaletowych i wprowadza innowacyjną linię Bref Brilliant Gel All-in-1. To pierwsza żelowa zawieszka premium o kompleksowym działaniu all-in-one: utrzymuje toaletę w czystości, zapobiega osadzaniu się zabrudzeń, zapewnia długotrwały zapach i pozostawia olśniewający połysk przy każdym spłukaniu. A dzięki nowoczesnej żelowej formule pozwala na do 20% więcej spłukań*. Bref Brilliant Gel to najbardziej zaawansowana zawieszka toaletowa Bref, a jednocześnie odpowiedź firmy Henkel na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami z segmentu premium.

Kontakt: Haribo Sp. z o.o., tel. 22 836 11 92

Kontakt: Henkel Polska Sp. z o.o., tel. 22 565 60 00

*W porównaniu z Bref Power Aktiv

87 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


NOWOŚCI

Verbena cukierki ziołowe Rokitnik z wit. C i D

Krakersy Mini

Marka Verbena wprowadza do swojej linii produktowej nowość – Cukierki Verbena rokitnik z ekstraktami z roślin oraz witaminami C i D, które wspierają odporność. Rokitnik to prawdziwa bomba witaminowa. Można go nazwać magazynem pełnym dobrodziejstw. W jego owocach znajduje się blisko 200 substancji, które mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Wykorzystywane są na wiele sposobów. Nie tylko na co dzień w kuchni, ale także w kosmetyce i medycynie.

Krakersy Mini to wyjątkowa linia przekąsek Lajkonika, składająca się z trzech wariantów: Solonego, Sera z Cebulką, oraz Czerwonej Papryki. Wyjątkowy smak i chrupkość Mini Krakersów oraz rozmiar na jeden kęs sprawiły, że produkt zdobył uznanie na rynku. Dowodem na to jest złoty medal w kategorii Słonych Przekąsek przyznany linii produktowej w wyniku ogólnopolskiego badania konsumenckiego Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2021. Kontakt: The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., tel. 61 865 97 00

Kontakt: I.D.C. Polonia S.A., tel. 12 270 35 40

Nitka Krótka Walcowana 250 g Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Oferta marki Czaniecki powiększyła się o nowy produkt – 5-jajeczna Nitka Krótka Walcowana 250 gram. Produkt ten posiada wiele nowych i istotnych właściwości, które wpłyną na jego wysoką sprzedaż. Długość nitki – dostosowana do sugestii konsumentów. Nowoczesna oraz odświeżona grafika – przyciąga wzrok oraz zachęca do zakupu. Optymalizacja opakowania jednostkowego – zajmuje mniej miejsca na półce sklepowej. Optymalizacja opakowania zbiorczego – karton ekspozycyjny, idealny przy promocjach paletowych.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Czanieckie Makarony Sp. z o.o., tel. 33 827 11 25

.

Bułki ze słonecznikiem – bez glutenu i laktozy!

Müllermilch Protein – porcja protein bez dodatku cukru

Do szerokiej oferty produktów Incola, dołączyły niedawno bułki ze słonecznikiem. W jednym opakowaniu znajdują się dwie, puszyste bułki z chrupiącą posypką z ziaren słonecznika. Przyjazne dla osób ograniczających alergeny w diecie – są wolne od glutenu, laktozy, pszenicy i soi. Do wszechstronnego zastosowania – na śniadanie, kolację, o każdej porze dnia.

Müllermilch Protein – mnóstwo mleka, mnóstwo smaku, mnóstwo protein! Teraz dostępny także w wersji bez dodatku cukru. Zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry, a w każdej butelce znajduje się aż 26 g białka. Idealny dla każdego, kto dba o formę. W sprzedaży od lipca w dwóch kultowych smakach: czekoladowym i bananowym.

Kontakt: GFS Poland Sp. z o.o., tel. 33 333 90 92

Kontakt: Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp.k., tel. 61 841 83 82

88 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


NOWOŚCI

Mentos Vitamins Gum

Chwyć i w drogę

Mentos Vitamins to innowacyjne na polskim rynku bezcukrowe gumy do żucia o smaku owoców cytrusowych, których wyjątkowa receptura wzbogacona jest o witaminy wspomagające zdrowy tryb życia i zwiększenie odporności organizmu dzieci i dorosłych. Cztery drażetki gum Mentos Vitamins zapewniają 25% dziennego zapotrzebowania na witaminę B6, korzystnie wpływającą m.in. na pracę układu immunologicznego, witaminę C, podnoszącą odporność organizmu oraz witaminę B12, odpowiadającą m.in. za procesy psychiczne, prawidłowe funkcjonowanie pracy mięśni, a także wzrost kości.

Tegoroczną nowością od OSM Łowicz jest nowy format opakowania Kefirów i Maślanek, a mianowicie butelka 500 ml – idealny format do wypicia na raz, zabrania ze sobą do pracy, na drogę – na spacer, do samochodu, na wycieczkę. Butelka zaprojektowana z dużą starannością – chwytny, poręczny kształt, kompaktowa wysokość. Dzięki mniejszej pojemności opakowania ulubione łowickie produkty zawsze pod ręką, bez obaw, że część produktu zostanie niewykorzystana.

Kontakt: Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o., tel. 22 711 85 00

Kontakt: OSM w Łowiczu, tel. 46 830 36 72

Sertop – Cheddar w plastrach 130 g Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Serek Cheddar 130 g to jeden ze smaków serków topionych z grupy plastrów, firmy Sertop z Tychów, producenta wyśmienitych serów topionych i smażonych. Są to produkty wysokiej jakości wyprodukowane na bazie starannie wyselekcjonowanych surowców. Nie zawierają konserwantów i aromatów. Są źródłem wapnia. Sery topione w plastrach inspirują zarówno w tradycyjnej kuchni, jak i w nowoczesnym gotowaniu. Idealne do przygotowania zup i sosów, jak i zapiekania na tostach czy sandwiczach.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Sertop Sp. z o.o., tel. 32 217 48 08

.

Nowe Snickers Creamy Peanut Butter i Twix White

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Snickers Creamy Peanut Butter to kremowe połączenie pysznego masła orzechowego i karmelu z kawałkami orzechów, oblane mleczną czekoladą. Creamy to jeszcze więcej przyjemności w uwielbianym batonie. Jego opakowanie podkreśla orzechową zawartość, a przedzielona na pół forma pozwala cieszyć się nim dwa razy. Twix to ciastko, karmel i czekolada w jednym – a właściwie dwóch – batonikach. Do kultowego batonika dołącza na stałe nowy wariant smakowy – biała czekolada. Jest to popularny wariant czekolady w Polsce, uwielbiany przez konsumentów. Twix wchodzi więc cały na biało, idealnie wpisując się w przekąskę do popołudniowej kawy.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Mars Polska Sp. z o.o., tel. 22 595 50 00

.

89 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


NOWOŚCI

Nowe nimm2 Śmiejżelki Dżunglaki – dłuuugie i pyszne

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Nimm2 Śmiejżelki Dżunglaki to wesoła paczka smakowitych mieszkańców żelkowej dżungli. Alpaka, żyrafa i mnóstwo innych zwierzaków w trzech podwójnie owocowych smakach. Wydłużone kształty żelków i elastyczna konsystencja gwarantują niesamowitą zabawę w rozciąganie i zawijanie oraz długą przyjemność żucia. Jak wszystkie produkty z rodziny nimm2 – Śmiejżelki Dżunglaki zawierają naturalne soki owocowe i witaminy, pozbawione są natomiast sztucznych barwników i konserwantów. Produkt dostępny jest w opakowaniu 90 g. Nowy wariant Śmiejżelków uzyska silne wsparcie w mediach oraz punktach sprzedaży.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

.

Nowe smaki – znana Jakość. Mój Ulubiony – Twarożek Kanapkowy

Unitop rozszerza ofertę sezamków

SDM w Wieluniu, właściciel marki Mój Ulubiony, przygotował nową linię Twarożków kanapkowych. Twarożki nie zawierają skrobi, mleka w proszku oraz stabilizatorów. Nowe produkty wyróżnia wysoka jakość oraz prosty skład. Powstają z najwyższej jakości mleka od lokalnych dostawców. Produkty dostępne są w opakowaniach 125 g i 150 g. Konsumenci niezmiennie najchętniej sięgają po klasyczne smaki i w nowej ofercie SDM w Wieluniu jest 6 wariantów smakowych: rzodkiewka, chrzan, szczypiorek, zioła ogrodowe, wanilia oraz wyczekiwana na rynku pomarańcza.

Amki TO GO bez dodatku cukru to propozycja dla konsumentów, którzy chcą wyeliminować cukier z codziennej diety, a jednocześnie nie chcą rezygnować ze swoich ulubionych przekąsek. Amki TO GO z kokosem – pyszne połączenie klasycznego smaku sezamków z aromatem wiórków kokosowych. Dzięki temu znajdą miłośników nie tylko wśród pasjonatów egzotycznych podróży. Produkt jest odpowiedni dla wegan, nie zawiera glutenu i cechuje się wysoką zawartością błonnika.

Kontakt: Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu, tel. 43 843 31 11

Kontakt: Unitop Sp. z o.o., tel. 42 636 96 34

Czekolady gorzkie z dodatkami

Nowości od marki Jean Marc

Z okazji słodkiego jubileuszu, 170-lecia marki E.Wedel, do portfolio czekolad gorzkich dołączyły dwie pyszne nowości, tabliczki z dodatkami. Oferta E.Wedel wzbogacona została o czekoladę gorzką z orzechami laskowymi i arachidowymi, a także czekoladę gorzką z malinami oraz z chrupiącymi wafelkami. Ich wyjątkowy smak to zasługa wyselekcjonowanego kakao z Ghany, starannie dobranych dodatków oraz doświadczenia i wiedzy wedlowskich czekoladników, którzy czuwają nad recepturami słodkości E.Wedel.

Marka Jean Marc postanowiła w tym sezonie rozszerzyć swoje bogate portfolio wód toaletowych. Wprowadziła cztery nowe zapachy: dla Niej i dla Niego. Idiome skomponowany jest dla zmysłowej i intrygującej kobiety, Enjoy to wybór dla pełnych energii i wolności kobiet, które pragną czerpać z życia jak najwięcej. Dla dojrzałych i pewnych siebie mężczyzn producent przygotował Focus on You, a Your Mind dedykowany jest młodym mężczyznom, którzy wolą wytyczać swoje własne szlaki. Poznaj nowe propozycje i odkryj swój nowy zapach.

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

Kontakt: Dramers S.A., tel. 61 624 55 00

90 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


NOWOŚCI

Limitowana edycja produktów Sidolux

Batony Na Dobre

Soczyste, długo dojrzewające w hiszpańskim słońcu pomarańcze, aromatyczna woń kwiatów granatu, kojąca lawenda w połączeniu z mydłem marsylskim, a może subtelny kwiatowy aromat i słoneczne nuty świeżości niczym z Lazurowego Wybrzeża? Zaproś do swojego wnętrza limitowaną edycję produktów Sidolux inspirowaną podróżami do najpiękniejszych zakątków świata. Produkty w nowych, pięknych odsłonach graficznych z pewnością przykują uwagę nie tylko swoimi zapachami. Oblicza czystości są różne – sprawdź, który z zapachów pasuje do Ciebie najbardziej.

Na Dobre to nowa linia batonów od marki E.Wedel, która zawiera wysokiej jakości, starannie dobrane składniki, takie jak pasta daktylowa, inne suszone owoce, jak: maliny, banany, brzoskwinie i pomarańcza (w zależności od SKU). Produkty te są źródłem błonnika, który pozytywnie wpływa na organizm. Całość została oblana oryginalną czekoladą gorzką, która gwarantuje wyjątkową przyjemność smaku. Nowość to doskonała propozycja dla osób ceniących pyszne przekąski.

Kontakt: Lakma Strefa Sp. z o.o., tel. 32 435 31 88

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

SmakoWita Owsiana Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

To pierwszy na polskim rynku w 100% roślinny produkt do smarowania pieczywa z dodatkiem ekstraktu z owsa i znakiem V-Label. SmakoWita „owsiana” jest świetną odpowiedzią na rosnącą popularność diet wegetariańskiej i wegańskiej. Jej skład oparty jest na bazie naturalnych olejów i tłuszczów roślinnych. Stanowi doskonałą ofertę dla konsumentów poszukujących produktów, które swoim składem i wartościami odżywczymi wspierają nie tylko smaczne, ale również zdrowe wybory.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: ZT Kruszwica S.A., tel. 52 353 52 02

.

Kiełbaski z serem

Kiri® Przekąska

Firma JBB Bałdyga wprowadza do sprzedaży nowość – Kiełbaski z serem. To wyjątkowa przekąska – zarówno na ciepło, jak i na zimno, która świetnie nadaje się na grilla, stanowiąc ciekawą alternatywę dla tradycyjnych kiełbas, ale także może stać się ulubionym przysmakiem śniadaniowym naszych milusińskich, a od września – hitem szkolnego lunchboxa! Dodatkową zaletą Kiełbasek z serem JBB Bałdyga jest brak osłonek, dzięki czemu mogą trafić na stół od razu po wyjęciu z opakowania.

Sekret wyśmienitego smaku Kiri® Przekąska to zasługa unikalnej receptury z wyjątkowo wysoką zawartością twarożku o najwyższej jakości. Kiri® Przekąska towarzyszy mamom i dzieciom, dzieląc z nimi radosne chwile spędzane razem. Kiri® Przekąska jest świetnym połączeniem serka, jako źródła wapnia, i paluszków, również w wersji pełnoziarnistej. Mała i poręczna Kiri® Przekąska to doskonały pomysł na drugie śniadanie zarówno w pracy, jak i w szkole. Dostępna w pojedynczych opakowaniach lub w 3-packu.

Kontakt: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga, tel. 29 764 15 00

Kontakt: Alpan Maciej Pankiewicz sp.j., tel. 22 510 29 00, www.alpan.pl

91 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


KAMPANIE I PROMOCJE

Nutella®

Abramczyk

Za sprawą ogólnopolskiej akcji „Nutella kocha Polskę” Nutella® pomaga odkryć wyjątkowe miejsca. We współpracy z PTTK firma wyselekcjonowała 16 wyjątkowych miejsc, które trafiły na etykiety. Zeskanuj kod QR znajdujący się na etykietach i odkryj filmowe przewodniki po związanych z nimi atrakcjach. Poza tym już od 2 sierpnia możesz podzielić się z Nutellą swoim ulubionym miejscem i wygrać wakacyjne nagrody. Ale to nie wszystko – możesz zamówić pamiątkowe etykiety z ulubionego miejsca w kraju, które zostaną wydrukowane i dostarczone na wskazany przez Ciebie adres całkowicie bezpłatnie.

Od maja ruszyła Wielka Promocja panierowanych produktów rodzinnej firmy Abramczyk. Kapitańskie, Admiralskie, Komandorskie i Bosmańskie, paluszki, steki i kostki rybne oraz smakowite krewetki – wszystkie w nowej, złocistej panierce. Chrupiące zarówno z patelni, jak i z piekarnika. Szczegóły promocji na specjalnej stronie: panierowane.pl! Zbieraj kupony i zgarniaj atrakcyjne nagrody! Promocja trwa do 31.08.2021 r.

Colian

Tchibo

Do końca sierpnia potrwa wakacyjna loteria marki Familijne pod hasłem „Mus je schrupać i wygrać”. Codziennie konsumenci mają szansę na wygraną pieniężną oraz upominki produktowe. Wystarczy kupić dwa dowolne rodzaje Wafli Familijne i zarejestrować paragon na stronie www.familijne.pl. Spośród wszystkich zgłoszeń, w wielkim finale akcji, zostanie rozlosowana nagroda główna w wysokości 50 tys. zł. W puli do wygrania czekają także produkty i vouchery na zakup słodyczy, osiągalne bez konieczności rejestracji paragonu. Regulamin loterii udostępniono na stronie familijne.pl. Akcja jest szeroko komunikowana w mediach i punktach sprzedaży w ramach nowej platfomy „Mus je schrupać… zanim znikną! ”.

Lato w pełni, a razem z nim ochota na zimne napoje. W związku z tym Tchibo przygotowało wyjątkową akcję: przy zakupie dwóch dowolnych kaw rozpuszczalnych Tchibo, klient otrzymuje szklankę deserową w prezencie. Aż prosi się ona o przygotowanie w niej pysznego deseru, którego bazą mogą być najnowsze pozycje kaw rozpuszczalnych w portfolio Tchibo: Barista Classic, delikatna i łagodna lub Barista Espresso dla miłośników intensywniejszego smaku. Inspirację na przepis można z łatwością znaleźć na tchiboblog.pl.

Perfetti Van Melle

OSM Łowicz

Trwa ogólnopolska kampania reklamowa Mentos Yes to Fresh, dedykowana klasycznym cukierkom oraz gumom do żucia. Realizowana przez firmę Perfetti Van Melle kampania obejmuje media (online, social media, TV) oraz akcje promocyjne w punktach sprzedaży dla konsumentów. Yes to Fresh, czyli aktualne hasło marki nawiązujące do jej korzeni widoczne jest również na wszystkich materiałach POS marki – ekspozytorach, stojakach i materiałach promocyjnych Mentos.

20 czerwca w muzyczną trasę po Polsce wyruszyła „Wakacyjna Trasa Dwójki”, a wraz z nią w roli sponsora głównego OSM Łowicz. Podczas koncertów, które odbywają się w 10 miastach, na scenie pojawi się m.in. Enej, Cleo, Zenek Martyniuk, Sławomir, Classic, Pectus, Rafał Brzozowski oraz gwiazdy zagraniczne Alexandra Stan, czy Alvaro Soler. Trasa trwa do końca sierpnia 2021 r. Jest to kolejne wydarzenie zaplanowane w tym roku przez OSM Łowicz, który konsekwentnie realizuje objęty kierunek działań marketingowych oparty o kompleksową strategię wypracowaną w 2020 r.

92 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


KAMPANIE I PROMOCJE

ETi

Henkel Polska

Słodki powrót do szkoły! Loteria ETi Dare „Odważ się spełniać marzenia” rozpocznie się 16.08. i potrwa 8 tygodni. Aby wziąć udział wystarczy kupić produkty ETi Dare wafle, wafle bez oblewy czy czekolady, za minimum 10 zł i zarejestrować paragon na stronie etibonus.com/pl. Nagroda główna to 50 000 zł, przez 56 dni do wygrania jest dzienna nagroda: 1 000 zł. Loteria będzie wspierana kampaniami: telewizyjną, radiową, OOH, digital oraz materiałami POS. Odważ się grać, odważ się spełniać marzenia!

Odkryj innowacyjną, żelową zawieszkę Bref Brilliant Gel All-in-1 i ciesz się lśniąco czystą toaletą oraz wspaniałymi nagrodami! Do końca sierpnia trwa Brylantowa Loteria Bref. Wystarczy kupić dowolną zawieszkę Bref Brilliant Gel, zarejestrować dowód zakupu na brylantowaloteria.pl i wziąć udział Brylantowej Loterii Bref. Na zwycięzców czekają trzy olśniewające brylanty inwestycyjne, sześć wyjątkowych telewizorów Samsung The Frame oraz sześćdziesiąt modnych smartwatchy Samsung Galaxy Watch Active.

Haribo

OSM Łowicz

W dniach od 16 sierpnia do 15 listopada br. Haribo organizuje aktywację „Oglądaj #zradością”. W sprzedaży pojawią się promocyjne opakowania Złotych Misiów i Starmix z nadrukowanymi wewnątrz kodami umożliwiającymi obejrzenie dowolnego filmu na platformie Chili. Mechanizm aktywacji jest prosty i jednocześnie atrakcyjny dla konsumentów. Wystarczy kupić 1 promocyjne opakowanie Haribo, by od razu cieszyć się kodem na wybrany film. Aktywacji towarzyszyć będzie intensywna kampania reklamowa obejmująca TV, OOH, social media, prasę handlową i aplikacje gazetkowe. W punktach sprzedaży pojawią się dedykowane akcji materiały POS.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu w dniu 7 lipca otworzyła kolejny sklep firmowy pod szyldem „Łowiczanka”. Zlokalizowany jest on w Kutnie, tuż przy własnym Zakładzie Produkcyjnym, przy ul. Toruńskiej 22. Oficjalnie otwarcie rozpoczęło się o godz. 9:00. Prezes OSM Łowicz Iwona Grzybowska przecięła symboliczną wstęgę i zaprosiła zgromadzonych gości do środka nowoczesnego sklepu. Prezes Zarządu towarzyszyli również: Wiceprezes Łukasz Siewierski, członkowie rady nadzorczej oraz rolnicy i oczekujący na otwarcie klienci. Nie zabrakło również Prezesa Zakładu Zorina Sp. z o.o., spółki należącej do OSM Łowicz, Tomasza Frąsiaka.

PepsiCo Poland

I.D.C. Polonia

Wystartowała najnowsza letnia kampania Pepsi pod hasłem: „Sięgnij po więcej!”. Marka zachęca do zerwania z nudą i schematami, w tym podejmowania spontanicznych działań w towarzystwie innych i znakomitego smaku Pepsi. Celem marki jest wywołanie pozytywnych emocji i pokazanie odważnego, inspirującego świata, który może zaoferować konsumentom o wiele więcej, jeśli tylko zdecydują się wyjść ze swojej bańki i podążać za swoimi pasjami. Kampania, obejmująca kreacje w TV oraz mediach społecznościowych, potrwa przez całe lato.

Najbliższa kampania marketingowa marki Góralki, która rozpocznie się we wrześniu, będzie poświęcona przede wszystkim wafelkom Góralki Hot Chocolate. Kampania będzie prowadzona szeroko wieloma kanałami. Poza reklamą telewizyjną, Góralki będą obecne na nośnikach outdorowych i w prasie. Zintensyfikowane działania będą prowadzone także w social mediach i w internecie. Planowane są również aktywności trade marketingowe. Więcej na www.wafelkigoralki.pl

93 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


KAMPANIE I PROMOCJE

Hochland Polska

Colian

Marka Kanapkowy firmy Hochland wystartowała z akcją edukacyjną dla rodziców i dzieci dotyczącą gier wideo. W ramach kampanii influencerzy stworzą dla swoich widzów Masterklasy – materiały edukacyjne rozwijające wartościowe umiejętności w grach. Aby wziąć udział w Masterklasach, należy śledzić media społecznościowe następujących twórców: Doknes, Dealereq, Holm, Junajted, Przemek Best Games, Farell i Marvecc. W ramach kampanii odbędzie się też webinar dla rodziców o grach wideo, podczas którego eksperci rozwieją wątpliwości i odpowiedzą na pytania rodziców dotyczące pasji ich dzieci.

Do szkolnego plecaka marka Grześki poleca swoje największe hity. Grześki Tyci w czekoladzie deserowej 120 g to uwielbiane przez konsumentów w każdym wieku kultowe wafle Grześki w formie bitesów „na jeden kęs”. Tyci wafelki z kremem kakaowym, oblane czekoladą deserową są idealną przekąską do podjadania podczas przerwy między lekcjami i dzielenia się z kolegami! Grześki kakaowe w czekoladzie 36 g to chrupiący wafelek przełożony aksamitnym kremem kakaowym i oblany deserową czekoladą, który od lat podbija serca doskonałym smakiem i najwyższą jakością. Świetny wybór na każdą okazję.

ZT Kruszwica

Rodowita Z początkiem lipca producent naturalnej wody mineralnej Rodowita z Roztocza wprowadził na rynek promocję konsumencką, w której za zakup produktu można otrzymać pluszowe wilczki Rodowitej. Rodowita przygotowała dla konsumentów aż 4 wzory pluszaków, które stanowią wilczą rodzinkę. Promocja trwa do połowy października. Wilczyca, strażniczka źródła jest symbolem marki Rodowita, obecnym także w jej logo i podkreślającym pochodzenie marki prosto z dzikiej natury i teraz każdy jej konsument może otrzymać wybranego wilczka. Promocja jest wspierana od lipca – komunikacją w mediach ogólnopolskich i społecznościowych oraz w sklepach.

Kampania Kujawski z polskiego rzepaku. Celem akcji jest podkreślenie, że Kujawski powstaje z naszego polskiego rzepaku i tym samym zawłaszczenie „pola rzepaku” jako unikalnego assetu marki. Kampania wzmacnia główne filary marki – naturalność i polskość. W ramach kampanii prowadzone są liczne działania mediowe angażujące konsumentów.

La Lorraine Polska

Bel Polska

Na okres powrotu do szkoły La Lorraine Polska przygotowała kampanię promującą donuty Donut Worry Be Happy. Pod hasłem „WIEDZA PRAKTYCZNA tego nie dowiesz się w szkole” zaplanowane są aktywności w mediach społecznościowych. W punktach sprzedaży pojawią się dodatkowe ekspozycje i materiały POS. W wybranych sklepach przy zakupie 3 donutów konsumenci będą mogli odebrać zeszyt przy kasie. Kampania potrwa do końca października.

Od 23.08. Bel Polska startuje z konkursem „Back to school heroes. Wygraj 1 z 1000 superplecaków z limitowanej kolekcji MARVEL!”. Kupując dwa dowolne z trzech wymienionych produktów: Kiri® Przekąska 35 g i/lub Kiri® 6P 100g Naturalny i/lub MINIBABY® 4P 80 g (4 x 20 g), rejestrując paragon i wykonując zadanie konkursowe konsumenci będą mogli wygrać jeden z 1000 superplecaków z limitowanej kolekcji Marvel. Działania promocyjne będą prowadzone w punktach sprzedaży. Konkurs kończy się 30.09.2021 roku.

94 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


KAMPANIE I PROMOCJE

Mars Wrigley

Aksam

Nie zapomnij o Snickersie! Już na jesieni rusza duża loteria, w której konsumenci mogą wygrywać 100 złotych co 15 minut i 1000 złotych codziennie. Udział w promocji jest bardzo prosty – wystarczy zakupić dowolny baton Snickers i zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie Snickers.pl. Promocją objęty jest również nowy wariant Snickersa Creamy Peanut Butter, który łączy w sobie pyszne masło orzechowe, karmel, kawałki orzechów i mleczną czekoladę. Promocja będzie trwać od 16. sierpnia do 30. września.

Ruszyła wakacyjna aktywacja dla marki Beskidzkie Misiaki, promująca chrupiące przekąski dla najmłodszych! Kampania trwa od 19.07 do 12.09.2021. W tym czasie na profilu facebook Beskidzkie będą ukazywać się ciekawostki na temat polskich regionów. Kampania powiązana jest z aktywacją konsumencką, w której można zdobyć nagrody – rodzinny pobyt w górach oraz zestawy zabawek w kształcie zwierzaków. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup min. 2 produktów marki oraz wykonanie zadania. Dodatkowo pojawią się e-booki z przygodami, filmy na YouTube oraz dedykowana piosenka autorstwa Alicji Janosz. Więcej informacji: facebook.com/Beskidzkie

Incola

Unitop Firma Unitop kontynuuje kampanię „Aktywne wakacje z Amki Snacks”, w której zachęca do aktywności podczas wakacji oraz do wprowadzenie zdrowszych alternatyw tradycyjnych słodyczy do codziennej diety. W ramach kampanii Unitop wspiera wydarzenia sportowo-rodzinne, które odbywają się w Polsce. Uczestnicy zawodów w pakietach otrzymają m.in. słodkie przekąski od Unitop – Amki TO GO, Amki Superfoods oraz chałwę. Kampania „Aktywne Wakacje z Amki Snacks” jest wspierana poprzez działania PR oraz digital.

Od 1.08.2021 r. ruszyła akcja promująca bezglutenowe makarony Incola i potrwa aż do końca września. Wariacje makaronowe to nieskończona ilość pomysłów na szybkie dania. Każda osoba, która kupi jeden, dowolny makaron Incola i zarejestruje paragon na stronie www.incola.com.pl, otrzyma kod rabatowy do wykorzystania w wybranych sklepach. Kampania promuje również smaczne i proste przepisy obiadowe z użyciem makaronu.

The Lorenz Bahlsen Snack-World Najbardziej imprezowa marka chipsów zmienia swoje opakowania! Już wkrótce każdy z wariantów smakowych Crunchips wystąpi w szacie o unikalnym dla siebie kolorze. Ułatwi to konsumentom nawigację przy półce i pozwoli na szybkie odnalezienie ulubionych chipsów. Dodatkowo na froncie paczki obok nowego logo Lorenz umieszczone zostały specjalne ikony, które w jasny i klarowny sposób komunikują benefity produktu, takie jak np. użycie oleju słonecznikowego w procesie produkcji. Jest Crunchips, jest impreza!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

95 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


PRAWNIK RADZI

WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU UŁATWI PRZEDSIĘBIORCOM ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ I UMÓW ZLECENIA

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło niedawno plany dotyczące powstania systemu teleinformatycznego, który miałby znacznie uprościć obecne formalności związane z zawieraniem przez niektórych przedsiębiorców określonych typów umów.

Z

pieczenie społeczne, zaliczki podatkogodnie z projektem przewe, jak również wysokość wynagrodzepisów, miałoby to pozwonia, jakie należy wpłacić pracownikolić mikroprzedsiębiorcom, wi na konto. Możliwe ma być także wyrolnikom, a także osobom stawianie przez pracownika wniosków fizycznym, zatrudniającym pracowurlopowych oraz naliczanie i rozliczaników lub zleceniobiorców, na zawienie urlopu udzielonego pracownikowi. ranie umów o pracę i umów zlecenia W systemie przechowywana ma być dow oparciu o rządowy portal internekumentacja pracownicza, w sposób zatowy. Podmioty te obecnie obciążapewniający zachowanie poufności, inteją m.in. obowiązki zgłoszenia pracowgralności, kompletności oraz dostępnonika/współpracownika do ZUS, obsłuści tej dokumentacji przez cały okres zaga korespondencji z ZUS, naliczanie trudnienia. składek na ubezpieczenie, wyrejestroKRZYSZTOF Portal praca.gov.pl umożliwiać bęwywanie z ZUS, a także naliczanie poGRĄCKI dzie, zgodnie z projektem, zawieranie datku dochodowego. Celem projektu Radca Prawny jedynie prostych, nierozbudowanych jest zmniejszenie tych uciążliwych forKancelaria umów o pracę i zlecenia w najbardziej malności, a zarazem dostarczenie noRadcy Prawnego popularnych sytuacjach. W związku wego narzędzia, które usprawni cały Tomasz Lisewski z tym faktem, szablony dostępne online proces zawierania umów. mają być mało elastyczne i nie dawać Projekt ustawy ma na celu udowielu możliwości dla stron co do kształstępnienie systemu teleinformatycznetowania łączącego je stosunku prawnego umożliwiającego zawieranie umów go. Tytułem przykładu, szablon umowedług gotowych szablonów. Dostęp wy o pracę ma zawierać w swojej tredo tego systemu będzie zapewniości dane co do stron umowy, rodzaju ny użytkownikom po zalogowaniu się umowy, daty zawarcia umowy, rodzaju pracy i miejza pomocą profilu zaufanego. Rozszerzeniu ma ulec sca jej wykonywania, wynagrodzenia, wymiaru czatakże samo zastosowanie profilu zaufanego właśnie su pracy oraz terminu jej rozpoczęcia. Jeśli strony do celów zawierania umów o pracę i umów zlecenia. umowy będą chciały rozbudować jej treść, wówczas Do systemu teleinformatycznego zostaną wprowadzobędą musiały zawrzeć umowę w tradycyjnej pisemne gotowe do wypełnienia wzory umów o pracę oraz nej formie przewidzianej w Kodeksie Pracy lub Koumów zlecenia, które będą udostępniane wszystkim deksie Cywilnym. osobom zainteresowanym, co usprawni przebieg caCelem omawianego projektu ustawy ma być ograłego procesu. niczenie szarej strefy poprzez dostarczenie nowePowyższy plan wiąże się z wyposażeniem istgo, prostego narzędzia dla osób, które w normalnych niejącego aktualnie portalu praca.gov.pl w dodatkookolicznościach zrezygnowałyby z zawarcia umowy we funkcje. Poza zawieraniem umowy poprzez wyze względu na nadmiar formalności. Jednocześnie, pełnienie jej szablonu, możliwe mają być m.in. zgłowydaje się to być dobre rozwiązanie dla osób, które szenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społeczinteresuje w miarę proste uregulowanie wzajemnych nych i Krajowej Administracji Skarbowej czy rozliczastosunków, przy minimalnym obciążeniu dodatkowynie zawartych umów z tymi instytucjami. System telemi obowiązkami. ▼ informatyczny ma wyliczać zarówno składki na ubez-

96 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


PRAWO W PIGUŁCE

Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r. Z początkiem lipca 2021 r. weszły w  życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej – Prosta spółka akcyjna. Umowa spółki PSA nie podlega podatkowi od czynności cywilno-prawnych. Od 1 lipca 2021 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych regulują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA), tj. nowej spółki kapitałowej. Stało się to na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655 ze zm.). PSA według założeń projektodawców ma przyczynić się do ułatwienia podejmowania i  prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej w przypadku wszystkich rodzajów inwestorów, a w szczególności tzw. start-upów. PSA, tak jak pozostałe spółki kapitałowe, zobowiązana jest do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. ▼

Rozpoczęła się spłata subwencji PFR — Tarcza 1.0 Kwotę subwencji, która pozostanie po umorzeniu, firmy powinny uiścić w banku w 24 ratach bez żadnych odsetek, a pierwsi beneficjenci Tarczy PFR 1.0 zaczęli spłatę w poniedziałek 26 lipca. Wiceprezes PFR powiedział, że z 348 tys. firm, które otrzymały 61 mld zł wsparcia z Tarczy PFR 1.0, decyzję o  umorzeniu otrzymało już 265 tys., czyli 77% przedsiębiorstw. Zaznaczył, że 82% firm zaaprobowało wyliczoną i  przedstawioną przez PFR wartość umorzenia, 10% wymagało zamian (np. w wyniku oświadczeń o stratach) i też otrzymały już decyzje, a dodatkowo ok. 7-8% decyzji jest jeszcze w analizie. Dotyczy to obecnie 20 tys. firm. W ramach Tarczy PFR 1.0, uruchomionej podczas wiosennej fali pandemii w ub.r., PFR wypłacił 61 mld zł. Wsparcie trafiło do 348 tys. przedsiębiorstw z  całej Polski, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników. ▼ W przygotowaniu ustawy zmieniające rynek pracy Wiceminister rozwoju, pracy i  technologii Iwona Michałek, która rozmawiała z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku, przypomniała, że MRPiT jest w trakcie przygotowywania czterech ustaw zmieniających rynek pracy. – Rozmawialiśmy o  dwóch najważniejszych ustawach. Pierwsza to ustawa o wspieraniu zatrudnienia, która ma zastąpić obecnie funkcjonującą, która ma już 18 lat i dawno trzeba było ją zmienić. Było kilka nowelizacji, ale obecnie w czasie pandemii rynek pracy bardzo się zmienił i musimy dostosować ustawę do nowych warunków – wskazała. Druga konsultowana ustawa – jak mówiła Michałek – dotyczy zatrudniania cudzoziemców. – Wszyscy przedsiębiorcy w całej Polsce mówią jednym głosem: trzeba uprościć zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, ponieważ wszystkim pracodawcom brakuje rąk do pracy, a będzie brakowało jeszcze bardziej – oceniła. ▼

Uwłaszczenie także dla przedsiębiorcy Ministerstwo Rozwoju poinformowało właśnie o pracach nad nowelą ustawy o  gospodarce nieruchomościami. Formuła posiadania gruntu zmieni się we własność również pod nieruchomościami komercyjnymi. Przygotowany projekt ma pozwolić użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom, stać się właścicielami gruntów. Uwłaszczenie ma być odpłatne i nastąpić z mocy prawa. Resort rozwoju zakłada, że projekt kolejnej ustawy uwłaszczającej zostanie przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2022r. ▼ Reformy kosztem lepiej zarabiających Polaków Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia Polskiego Ładu. Zyskać mają najmniej zarabiający. Stracą ci, których dochody przekroczą 12,8 tys. zł brutto miesięcznie. Próg skali podatkowej zostanie podniesiony z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, dzięki czemu więcej osób zapłaci 17% PIT. Podatku mają w ogóle nie płacić osoby z minimalnym wynagrodzeniem oraz dwie trzecie emerytów i rencistów. Wzrośnie za to składka na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy z  podatkiem limitowym nie skorzystają z  kwoty wolnej. Ministerstwo zachęca, by przeszli na skalę podatkową, która umożliwia m.in. rozliczenie z małżonkiem, albo na ryczałt. Od 2022 r. ryczałt ma być dodatkowo obniżony. Zapowiedziano również, że ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną wynoszącą jedną trzecią stawki ryczałtu. ▼

Firmy łamiące obostrzenia nie zapłacą kar Kary nakładane na przedsiębiorców, którzy działali mimo rządowych obostrzeń, coraz częściej są uchylane. Umarzane są zarówno administracyjne kary pieniężne, jak i grzywny nakładane w postępowaniu wykroczeniowym. Rafał Karbowniczek z  zespołu postępowań spornych w  kancelarii DZP wyjaśnia, że prowadzenia działalności gospodarczej można zakazać tylko po wprowadzeniu jednego z przewidzianych w Konstytucji stanów nadzwyczajnych. Tymczasem restrykcje w  Polsce były wprowadzane na mocy rozporządzenia. ▼

97 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021


PRAWO W PIGUŁCE

Wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem” będzie karane W Ministerstwie Finansów zakończyły się prace nad pakietem uszczelniającym podatki. Zakres nowej regulacji jest szeroki, bo dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT, ale także składek na ubezpieczenia społeczne, podatków od osób fizycznych, a także VAT. Poza walką z unikaniem opodatkowania przez firmy zagraniczne czy też polskie firmy z  zagranicznymi oddziałami, w ramach pakietu uszczelniającego Ministerstwo Finansów wprowadza rozwiązania ułatwiające walkę z szarą strefą. Mają one m.in. przeciwdziałać wypłacaniu przez pracodawców części lub całości wynagrodzeń „pod stołem”, a więc bez opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i bez podatków. Do działań uszczelniających system podatkowy ministerstwo zalicza też rozwiązania, które już istnieją, bądź ewentualnie już są wprowadzane. Kolejnym projektem, który już został zapowiedziany, jest tzw. podatnik bezgotówkowy, czyli rozwiązanie, które będzie premiować podatników przyjmujących płatności bezgotówkowe. ▼ Sprzedawcy będą informować o cenie sprzed obniżki? Zgodnie z  projektem nowelizacji ustawy o  prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, który obecnie znajduje się na etapie opiniowania, sprzedawcy będą informować o cenie sprzed obniżki. Dotyczyć to będzie zarówno produktów, jak i  usług. Chodzi o  wskazanie najniższej ceny z  ostatnich 30 dni. – Najczęstsze nieprawidłowości, z jakimi UOKiK spotyka się w kontekście sezonowych wyprzedaży, to anulowanie zamówień, wprowadzanie w błąd co do warunków wyprzedaży oraz tworzenie pozorów atrakcyjności promocji, podczas gdy cena jest taka sama lub nawet wyższa, niż w czasie regularnych zakupów — poinformował Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK cytowany w  komunikacie Urzędu. - Przygotowywane zmiany prawne, implementujące tzw. dyrektywę omnibus, mają wyeliminować sytuacje, w których sprzedawcy sztucznie zawyżają ceny towarów czy usług tuż przed zastosowaniem obniżek, aby później zachęcać nas do zakupów rzekomo wysokim rabatem – wskazał Chróstny. W komunikacie Urzędu przypomniano, że jeśli przedsiębiorca nierzetelnie informuje o cenach, Inspekcja Handlowa może zastosować sankcje do 20 tys. zł, a w przypadku powtarzających się nieprawidłowości do 40 tys. zł. ▼ Wsparcie dla prowadzących sklepiki szkolne Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne będą mogli liczyć na wsparcie ZUS – świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Wnioski o zwolnienie ze składek i postojowe można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS. Tam również ZUS zamieści informację o statusie wniosku. Wnioski o umorzenie składek (RDZ-SK dla sklepików szkolnych oraz RDZ-M dla pilotów wycieczek i przewodników) będzie można złożyć do końca września. ▼

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA, REDAKTOR NACZELNY Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl Z-CY DYREKTORA DS. SPRZEDAŻY Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 605 862 267 kasiag@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Nikodem Pankowiak – redaktor prowadzący / / nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl Beata Woźniak / beataw@poradnikhandlowca.com.pl Adrianna Pańczak / adriannap@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) urszulaw@poradnikhandlowca.com.pl Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Rafał Boruc, Tadeusz Sienkiewicz DYREKTOR ADMINISTRACJI I MARKETINGU Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl ASYSTENTK A REDAKCJI I DZIAŁU MARKETINGU Zuzanna Rutkowska, zuzannar@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, CMR, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam oraz informacji dla celów handlowych. Materiałów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku oraz zmiany ich tytułów. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Szczegółowy regulamin publikacji na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl Tytuł weryfikowany przez TRM

98 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2021

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 8/2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded