Page 1


SPIS TREŚCI

Felieton 8

Mądry pomysł na kompromis

24

Rynek pod lupą 54 Powrót do szkoły

To, co łączy te wszystkie „kompromisowe” propozycje, to fakt, iż nie chodzi w nich o wolne niedziele dla pracowników handlu, ale o dogmatyczny zakaz robienia w niedziele biznesu.

Wrzesień jest dość specyficznym miesiącem handlowym. Jego specyfika jest związana z tym, że w części sklepów ruch turystyczny zamiera, a następuje powrót do „codziennej normalności”.

54

Wywiad

10 Siłą Carrefour są różnorodne formaty placówek handlowych

Musimy rozważnie inwestować w nasze sklepy ze względu na zmieniające się otoczenie rynkowe. 14 Do pracy i życia podchodzę z entuzjazmem

16

24 Czynniki budujące lojalność klientów 28 Ekstremalne bieganie – Bieszczadzki Bieg Rzeźnika 30 Dbamy o jakość i partnerskie relacje 35 Z wizytą u producenta

Poradnik Kosmetyczny 36 Pasty dla zębów nadwrażliwych

Często klient pyta sprzedawców, jak walczyć ze swoimi dolegliwościami i jak wybrać dobry produkt. 38 Pasty do dziecięcych ząbków

38

80 Nowości 85 Kampanie i promocje

Kaszuby to piękny region – lasy i jeziora przyciągają turystów z całej Polski. Czekają na nich nieźle zaopatrzone lokalne sklepy.

23 Puls rynku

Nie da się ukryć, że silna i dobrze rozpoznawalna marka jest jednym z podstawowych czynników, decydujących o wyborze konkretnego modelu franczyzowego.

76 Aktualności

16 Handel na Kaszubach… w sezonie i poza sezonem letnim

20 Innowacje i konkurencyjność małych przedsiębiorstw detalicznych

72 Silna marka magnesem dla franczyzobiorców

Wydarzenia z branży FMCG

Reportaż

Tematy miesiąca

Franczyza

Porady

Kompendium

88 Ustawa krajobrazowa i jej wpływ na reklamę 89 Prawo w pigułce

40 W parze z procentami 46 Obiad ze sklepowego koszyka Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Reklama str. 7

Informacja dla celów handlowych str. 43

4 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Reklama str. 59


SPIS TREŚCI

5 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl

„Karać tak, ale bić nie wolno” Czy drobne kradzieże sklepowe, będące dotychczas „ciemną stroną” prowadzenia placówki handlowej, będą mniej dokuczliwe dla handlowców? Wydaje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na liczne, krytyczne głosy przedstawicieli branży postanowiło nieco „przykręcić śrubę” sklepowym złodziejom. W tym bowiem kierunku zmierza projekt zmian w prawie. Zapewne drastycznie nie zlikwiduje zjawiska, ale jest szansa na zmniejszenie liczby kradzieży czy choćby przyhamowanie tendencji wzrostowych. Projekt, który niedawno trafił do konsultacji i  uzgodnień międzyresortowych zmienia zasadę, wedle której określa się, czy kradzież jest wykroczeniem, za co grozi co najwyżej 30 dni aresztu (w praktyce najczęściej niska grzywna), czy już przestępstwem zagrożonym nawet karą do 5 lat więzienia. Do tej pory granicą była wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie 500 zł. Jednak w sytuacji corocznie rosnącej płacy minimalnej rodziłoby to w przyszłości przyzwolenie na coraz wyższe wartościowo kradzieże. Rozzuchwalało to tym samym złodziei czyniących z procederu kradzieży wygodny sposób na życie, a handlowców narażało na coraz wyższe straty. Żartowano, że ci pierwsi kradną z  kalkulatorem w  ręku, by zmieścić się w kwocie zagrożonej mniejszymi sankcjami, a część z nich, gdy kradzież rzeczy przekroczyła nieznacznie ustawowy próg, potrafiła tak przedłużać postępowania, by z początkiem nowego roku popełnione przez nich przestępstwo samoistnie przeistoczyło się w wykroczenie. Ponadto brak scentralizowanej informacji o wcześniejszych postępowaniach dotyczących sprawców niewielkich pojedynczych kradzieży nie pozwalał na sumowanie wykroczeń i orzekanie z tego tytułu wyższych kar. Tę lukę w systemie ma teraz zlikwidować utworzenie elektronicznego rejestru sprawców kradzieży. Sztywny próg oddzielający wykroczenie od przestępstwa ma wrócić do poziomu 400 zł, ale czy to jest sensowne rozwiązanie? Jakie tak naprawdę argumenty przemawiają akurat za tą kwotą? Zdaniem handlowców kradzież zawsze pozostanie kradzieżą i  sprawca powinien ponieść słuszną karę za swój czyn. Oczywiście chodzi też o adekwatną karę, stosowną do winy. Nikomu przecież nie zależy na tak skrajnych zachowaniach, jak te, które ujawnił niedawno Super Express. Przypomnijmy – na nagraniu z monitoringu z grudnia 2015 r. z Wrocławia można było zobaczyć, jak policja traktuje starszą osobę, prawdopodobnie przyłapaną na kradzieży. Policjantka po prostu… pobiła staruszkę, której z torby… wypadł m.in. ogórek. Nie o takie „karanie” przecież chodzi handlowcom. Czy teraz handlowcy przyklasną inicjatywie ministerstwa przywracającej kolejny, choć niższy limit kwotowy? Paradoksalnie tego typu rozwiązania były do tej pory wygodne dla policji, bo lepiej wyglądały statystyki… i złodziei. A najbardziej poszkodowani byli ci, w których kradzież bezpośrednio uderzała. Miejmy nadzieję, że kiedyś role się odwrócą.

REDAKCJA Przemysław Tórz / przemyslawt@ poradnikhandlowca.com.pl Magdalena Mirowska (oddział Warszawa) / / magdalenam@ poradnikhandlowca.com.pl HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Rafał Boruc, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Jacek Ratajczak Redaktor Naczelny

6 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

Mądry pomysł na kompromis

K

iedy rok temu „Solidarność” rozmknąć sklepy tylko na dwie niedziele w każpoczynała kampanię pod hasłem dym miesiącu, albo zezwolić na otwieranie „Niedziela dla rodzin”, pisałem sklepów w niedziele dopiero po godzinie na tych łamach, że przymusowe 13.00. Żaden z  tych kompromisów zamknięcie sklepów w niedziele jest tylnie satysfakcjonował jednak radykalko kwestią czasu. Przeprowadzenie tanie nastawionych związkowców, którzy kiego zakazu obiecał wtedy związkownie chcą niczego innego, jak zobaczyć com zarówno prezes PiS Jarosław Kawszystkie sklepy w niedziele zamknięte. czyński, jak i  premier Beata Szydło. Skołowaciały tym wszystkim rząd pani Zaś inicjatorzy odwoływali się wyraźnie Szydło do tej pory nie jest w stanie jasno do motywacji religijnych („Pamiętaj, abyś powiedzieć, jak zamierza sprawę rozwiąJAN MARIA ROKITA dzień święty święcił”), zyskując w ten spozać, choć wszystkie ostateczne terminy sób poparcie biskupów i  duchona przyjęcie stanowiska Rady Miwieństwa. Wyglądało wtedy na to, nistrów minęły już grubo ponad że argumenty handlowców na tepół roku temu. mat uderzenia w  polskie sklepy, To, co łączy te wszystkie „komTo, co łączy te wszystkie wzrostu kosztów prowadzenia promisowe” propozycje, to fakt, „kompromisowe” działalności i  ryzyka zwolnień iż nie chodzi w nich o wolne niepropozycje, to fakt, pracowników – zostaną zignorodziele dla pracowników handlu, wane. Tak się jednak na szczęście ale o  dogmatyczny zakaz robieiż nie chodzi w nich nie stało, dzięki pozyskaniu przez nia w  niedziele biznesu. Stawia o wolne niedziele handlowców ważnego i wpływoto pod znakiem zapytania uczcidla pracowników handlu, wego sojusznika. W lutym 2017 r. wość hasła: „Niedziela dla roale o dogmatyczny zakaz związkowcy zostali przystopowadzin”. Gdyby bowiem chodzirobienia w niedziele ni przez wicepremiera Mateusza ło o umożliwienie kobietom (staMorawieckiego, który w dość kanowiącym większość pracownibiznesu. tegorycznych słowach oświadków handlu) spędzania niedziel czył, że „całkowity zakaz handlu z  dziećmi czy rodzinnego wyjw niedziele nie wchodzi w grę”. ścia do kościoła, wystarczyłoby Prawdę mówiąc, Morawiecki zrobił to, co było jego zakazać zmuszania pracowników do pracy w każdą obowiązkiem. Dziwne by było, gdyby minister odponiedzielę, bez potrzeby przymusowego zamykania wiedzialny za rozwój milczał wtedy, gdy związkowwszystkich sklepów. Takie odwrócenie sposobu pacy forsują ustawy utrudniające warunki prowadzenia trzenia na sprawę proponuje właśnie teraz sześć orbiznesu i  zwiękganizacji zrzeszających handlowców. Mówią oni tak: szające bezrobono to dobrze, zróbcie poprawkę do kodeksu pracy, cie. Ale od czadającą pracownikom handlu prawo do co najmniej su tamtego sprzedwóch wolnych niedziel w  miesiącu, ale w  zamian ciwu wicepreza to nie zmuszajcie nas do całkowitego zamykania miera rozpoczęsklepów. Po stronie handlowców widać zatem sporą ła się chaotyczna dozę zdrowego rozsądku. Handel godzi się przecież licytacja rozmana nieuchronny w takim razie wzrost swoich koszitych „kompromitów (płatne dwie wolne niedziele), ale chce, by rząsowych” pomydzący porzucili z  kolei swe dotychczasowe doktrysłów. Rozmaici nerstwo w  sprawie niedziel. W  ciągu paru tygodni politycy PiS-u zazobaczymy, czy w  dzisiejszej polskiej sytuacji jest stanawiali się jeszcze miejsce dla takiego rozsądnego i praktyczneReklama str. 11 nad tym, aby zago podejścia. ▼ 7Colian023_Teaser_PH 57x50.indd 1

7/20/17 5:19 PM

8 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


SIEĆ

Siłą Carrefour

są różnorodne formaty placówek handlowych Jacek Ratajczak: Panie Prepermarkety, supermarkezesie, parafrazując słowa ty, sklepy osiedlowe i specjapewnej piosenki można polistyczne oraz sklep internewiedzieć „20 lat minęło jak towy. W  tym roku przeszlijeden dzień”. Jak w  przyśmy do strategii omnikanapadku firmy Carrefour wyłowości, która ułatwi współpada bilans 20-lecia? pracę tych wszystkich, wyGuillaume de Colonges: pracowanych przez nas forZ  całą pewnością to były matów i  zapewni najlepsze bardzo owocne dwie dekady doświadczenia zakupowe dla Carrefour w  Polsce. Poklientom. W  tym celu stwotwierdzi to choćby szybkie rzyliśmy między innymi aplispojrzenie na liczby zwiąkację mobilną Mój Carrefozane z  naszą siecią: prawie ur oraz wdrożyliśmy usługę 900 sklepów w  pięciu uzuclick&collect we wszystkich pełniających się formatach. hiper- i  supermarketach, Co szczególnie istotne, udaa  docelowo także w  skleło nam się zbudować markę, pach franczyzowych. W  ten która jest obecna tam, gdzie sposób łączymy świat zakuoczekują tego nasi klienpów online i  offline. W  raci – od małych sklepów osieGuillaume de Colonges mach strategii omnikanałodlowych i  specjalistycznych, wej wdrażamy również cztePrezes i dyrektor generalny po duże hipermarkety w prery innowacyjne projekty: instiżowych galeriach handlokubator dla start-upów C4 Carrefour Polska, wych. Przez te 20 lat CarreRetail Lab, usługę „SąSiatki” Sieci detalicznej nagrodzonej four dostrzegł i  wyprzedził opartą na ekonomii współHermesem 2017 wiele trendów rynkowych, pracy, koncept Marketplace w kategorii Hermes Specjalny jak choćby ten związany z rooraz usługę płatności mobilsnącą popularnością sklepów nych „Scan&Go”. o mniejszej powierzchni, ale zlokalizowanych bliżej klientów. Teraz mamy już ponad 600 sklepów franCzy widzi Pan szansę na podobną jak w  poprzedczyzowych, otwieramy również liczne supermarkety nich latach dynamikę opartą na rozwoju organiczw nowych formatach, takich jak premium czy urban. nym, czy Carrefour zakłada dalszą ekspansję w wySumą naszych wieloletnich doświadczeń jest takniku przejęć konkurentów rynkowych? że napoleońska strategia komunikacji oparta o pięć Rynek handlu przechodzi konsolidację – w  okrewartości: wybór, jakość, bliskość w relacjach z kliensie ostatnich kilku lat zniknęło z  Polski kilka sieci, tami, dostawcami i  pracownikami, zdrowie jako a  na zajmowanych przez nie powierzchniach hanpodstawa naszej oferty i działań CSR oraz tzw. vadlowych pojawiły się między innymi sklepy Carrefolue for money. ur. Ostatnie przejęcie naszej sieci to sklepy specjalistyczne Galerie Alkoholi sprzed 2 lat. Od tamtej pory W  jakim stopniu dynamiczne zmiany na polskim koncentrujemy się na rozwoju organicznym, choć nie rynku FMCG w  ciągu ostatnich 20 lat wpłynęwykluczamy dalszych akwizycji taktycznych. Szczeły na modyfikację strategii działania Carrefour gólnie dynamicznie rośnie sieć naszych sklepów w Polsce? franczyzowych, o ok. 100 placówek rocznie, każdego Dostrzegając ewoluujące potrzeby klientów rozwiroku otwieramy również ok. 10 supermarketów oraz jaliśmy strategię multiformatową, otwierając hijeden lub dwa hipermarkety. Przede wszystkim roz-

10 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


SIEĆ

fot. Carrefour Polska

padku hipermarketów, których celem była dalsza poprawa efektywności tego formatu, odwrócił spadkowe tendencje dla tej grupy placówek handlowych? Cztery lata temu ruszyliśmy z modernizacją naszych hipermarketów. Obecnie już większość największych placówek handlowych Carrefour przeszła ten proces i  jesteśmy zadowoleni z  efektów. Musimy rozważnie inwestować w nasze sklepy ze względu na zmieniające się otoczenie rynkowe. Przyszłość hipermarketów to przede wszystkim produkty świeże i sezonowe, produkty pakowane zaś częściowo zmigrują do e-commerce. Nasze sklepy w różnych formatach tworzą przemyślany ekosystem, dopasowany zarówno ofertą, jak i lokalizacją do potrzeb klientów. Nasze wyniki analizujemy w ramach poszczególnych ekosystemów, gdzie na danym rynku oferta hiper-, supermarketów i sklepów osiedlowych uzupełnia się.

wijamy jednak cyfrowe kanały sprzedaży, co pozwoli nam dotrzeć do nowych klientów, a także zaproponować im jeszcze więcej różnorodnych produktów.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jak Pan ocenia możliwości rozwoju konceptu franczyzowego realizowanego przez Carrefour w Polsce? Dywersyfikacja formatów w przypadku Carrefour Rynek franczyzy ma wielki potencjał i  wiele niezaPolska okazała się doskonałym posunięciem. Któgospodarowanej przestrzeni. W każre z nich będą decydować o podym województwie lwią część rynzycji firmy na polskim rynku, ku spożywczego stanowią sklepy mając na uwadze obecne trendy niezrzeszone w  jakikolwiek sposób, konsumenckie? a  siłą franczyzy Carrefour są różPrzede wszystkim stawiamy Musimy rozważnie norodne formaty. Posiadamy urozna internet i innowacyjność, dlainwestować w nasze maicone portfolio sklepów, które są tego pracujemy nad ciekawymi sklepy ze względu rozwijane z myślą zarówno o lokalirozwiązaniami z  punktu widzena zmieniające się zacjach miejskich, jak i  mniejszych nia nowoczesnego konsumenmiejscowościach. W ten sposób mota. Chcemy się wyróżnić naszą otoczenie rynkowe. żemy sprostać wymaganiom każdeofertą zarówno w  handlu cyfrogo rynku i potrzebom potencjalnych wym, jak i  w  tradycyjnych sklefranczyzobiorców, którzy wiedzą, że pach, dlatego z jednej strony rozsklepy funkcjonujące z  silnym partwijamy digitalową komunikację nerem mają większe szanse na przetrwanie niż pojez klientem, z drugiej zaś wdrażamy nowe koncepty dyncze, niezależne placówki. w sklepach stacjonarnych. Drugim ważnym trendem jest customer experience. W  tym celu prowadzimy 01061_cz_Jurajska_reklama_siatkówka_teaser_57x50mm.pdf 1 17 lip 2017 10:35:55 Czego życzyć zarządzanej przez Pana firmie do namodernizację starych sklepów – aby zapewnić konstępnego jubileuszu 25-lecia? sumentom jak najlepsze doświadczenia zakupowe Chciałbym się skupić na klasycznych, ale bardzo ważi wysoką jakość nych dla nas życzeniach: zdrowia, szczęścia, pomyślobsługi. Do naności. Zdrowie jest trendem, na który stawiamy nie szych sklepów tylko w  ofercie produktowej, ale także komunikując wróci tylko się z naszymi klientami i sponsorując imprezy sportaki klient, któtowe, takie jak Tour de Pologne. Szczęście to dla nas ry czuje, że zaotwartość na innych, wrażliwość społeczna i chęć podbaliśmy o jego magania, którą realizujemy angażując się w  działapotrzeby. nia CSR. I  wreszcie pomyślność dla naszego biznesu, to dobre relacje z naszymi partnerami, dostawcaCzy proces mi i klientami. Dbając o te trzy aspekty, sprawimy, że wdrożenia noCarrefour będzie rósł przez kolejne lata. wych konceptów handloDziękuję za rozmowę. ▼ Reklama str. 25 wych w  przy-

12 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


HANDLOWIEC MIESIĄCA

Do pracy i życia

podchodzę z entuzjazmem Heidi Handkowska: Z wysię sprzedaż. Kolejna cecha kształcenia jest Pani nadobrego sprzedawcy to umieuczycielką matematyki i  fijętność słuchania, a  w  szczezyki. Ukończyła Pani rówgólności wsłuchiwania się nież podyplomowe studia w  głosy klientów. Uważam, z  zakresu rachunkowości że nie jest sztuką dużo mói  księgowości. Dlaczego wywić, sztuką jest uważnie słubrała Pani pracę w handlu? chać i odpowiednio reagować Elwira Wituska: Często na potrzeby klientów. To klucz po szkole, zamiast bawić się do budowania dobrych rez  rówieśnikami, pomagalacji z  klientami, budowałam mamie w sklepie. Chciania zaufania, a  nade wszystłam być dorosła i tak ważna ko klucz do osiągnięcia sukjak ona. Natomiast, gdy bycesu w sprzedaży. Nie można łam już na studiach, w przezapomnieć także o  pozytywrwie wakacyjnej często ją nym nastawieniu czyli o optyzastępowałam. Po ukońmizmie, który powinien towaczeniu nauki nie było pracy rzyszyć nam każdego dnia. Elwira Wituska w moim zawodzie i postanowiłam kontynuować działalSporym atutem sklepu jest właścicielka sklepu ność. W 2010 r. skorzystałam szeroki wybór asortymenspożywczego w Krynkach z dotacji z Unii Europejskiej. tu np. piwa – około 60 gaPodpisałam umowę z  Urzętunków. dem Pracy o  nowego pracownika w  ramach staZdecydowanie tak. Pomimo, że sklep jest nieduży, żu dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. jego powierzchnia sprzedaży to około 36 m2, to proUważam, że trzeba ludziom pomagać i  dzielić się duktów nie brakuje. Prawie każde wolne miejsce swoim doświadczeniem. Od roku udało mi się pojest zagospodarowane – strefa premium, strefa dla łączyć zawód nauczyciela matematyki w  Zespole dzieci itp. W  towar zaopatruje się głównie w  hurSzkół w  Łukowie z  pracą handlowca. Ale to ciężtowniach w pobliskim Łukowie, a także w Międzykie wyzwanie. Dzień handlowy rozpoczyna się rzeczu i Siedlcach. Krynka jest położona na graniod godz. 6, a kończy o godz. 21. cy dwóch województw: lubelskiego i mazowieckiego – przez to mam większą możliwość wyboru towaru Czy zawód handlowca to zawód dla każdego? i oczywiście cen. Preferuję zawsze produkty świeże Zdecydowanie nie. Dobry sprzedawca powinien odz jak najdłuższą datą przydatności. znaczać się kilkoma ważnymi cechami, które pomogą w lepszym zrozumieniu klientów oraz budowaniu Złota zasada w pracy handlowca to… i utrzymywaniu z nimi dobrych relacji. Po pierwsze …uśmiech, uśmiech i jeszcze raz uśmiech. Praca to wiarygodność. Myślę, że jest to fundament prowahandlowca jest dość stresująca, bo od niego zadzenia jakiegokolwiek biznesu. Nie możemy pozwolić leży jaka będzie sprzedaż, jak sobie poradzi i czy sobie, aby kiedykolwiek to utracić. Bo kto kupi od nas będzie mógł egzystować na rynku w  danej brancokolwiek, jeśli nam nie ufa? Budując swoją markę ży. Dlatego należy stosować odpowiednie zwrow oparciu o wiarygodność mamy w ręku silny arguty grzecznościowe, prezentować zaangażowament, którego być może brakuje konkurencji. Po drunie, szacunek i partnerstwo, dla i wobec każdego gie to profesjonalizm. Profesjonalny sprzedawca nie klienta. Być uprzejmym, niezależnie od panująceboi się wyzwań, a  każde niepowodzenie motywuje go nastroju. Emocje są często złym doradcą w sygo do jeszcze bardziej wytężonej i efektywnej pracy… tuacjach stresowych. oczywiście z korzyścią dla klientów. Po trzecie to pasja do pomagania innym, bo przecież z tym kojarzy Dziękuję za rozmowę. ▼

14 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


WYWIAD

15 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


REPORTAŻ

Handel na Kaszubach…

w sezonie i poza sezonem letnim Mirosława Biesek ekspedientka, Cukiernia Jerzy Kuligowski, Charzykowy

Kaszuby to piękny region – lasy i jeziora przyciągają turystów z całej Polski. Czekają na nich nieźle zaopatrzone lokalne sklepy. Urokliwe miejsce

Teresa Ryduchowska kierowniczka, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Męcikał

Elżbieta Hamerska kierowniczka, sklep sieci Livio, Swornegacie

Redakcja „Poradnika Handlowca” objechała jedno z najbardziej znanych i  pięknych jezior na Kaszubach – Jezioro Charzykowskie. Przy okazji odwiedziliśmy kilka miejscowości wokół niego i  tym, co od razu rzuciło nam się w  oczy, była stosunkowo niewielka liczba nowoczesnych ośrodków wypoczynkowych. Ceni się tu bowiem ciszę i obcowanie z naturą. Wiele osób ma też w tym rejonie swoje domki letniskowe, do których wraca kilka razy w  roku – najczęściej w  miesiące wakacyjne. Na Kaszuby najwięcej turystów przyjeżdża w okresie od maja do połowy sierpnia. Handlowcy z  Kaszub wiedzą o  tym, że sezonu letniego nie można traktować w  podobny sposób, jak traktują go właściciele sklepów w  górach czy nad morzem. Mimo pięknej natury i  bazy rekreacyjnej nie zjeżdża tu aż tak wielu turystów, a  jeśli pogoda jest deszczowa – to trudno ich spotkać w  ośrodkach rekreacyjnych. Najwięcej z  nich przyjeżdża przy okazji takich imprez, jak regaty czy szanty. Większość sklepów zwiększa wówczas asortyment, którym dysponuje w ciągu roku.

16 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Wiedzą, jak przyciągnąć lokalnych klientów Właśnie taką handlową strategię przyjęli właściciele sklepu w miejscowości Charzykowy. Prowadzą tam punkt handlowy – Cukiernia Jerzy Kuligowski. Jednak nie jest to typowa cukiernia, w środku znajduje się pełen asortyment sklepu spożywczego. Mirosława Biesek, która pracuje w  sklepie jako ekspedientka, nie obawia się końca sezonu letniego, ponieważ główni klienci to jednak stali mieszkańcy. Lato i  turyści to tylko „bonus” dla sklepowej kasy. Choć i o stałego klienta tutaj również trzeba walczyć. Pani Mirosława mówi, że Kaszubi mają swoje upodobania zakupowe – inne niż letni turyści – lubią kupować dużo nabiału czy też pieczywa. Dużą konkurencją są sklepy wielkopowierzchniowe w niedalekich Chojnicach. Wielu mieszkańców dojeżdża tam, by zrobić większe zakupy. Trzeba było wymyśleć coś, co będzie konkurencyjne i przyciągnie klientów. W sklepie oprócz asortymentu spożywczego takiego, jak nabiał, pieczywo, słodycze, alkohole, czy napoje, znajduje się bardzo bogata oferta wypieków – z  własnej piekarni właściciela. Przez lata udało się już zbudować bardzo dobrą opi-


REPORTAŻ

nię o lokalnych wypiekach ze sklepu. Po ciasta drożdżowe, serniki, jabłeczniki, makowce, czy ciasta kremowe przyjeżdżają nawet mieszkańcy z  okolicy. Latem sprzedawane są również naturalne lody, którymi zostaliśmy poczęstowani przed dalszą podróżą… Właściciel sklepu ma jeszcze swoje punkty w Chojnicach.

ską. Na początku zapytaliśmy, czy Kaszubi robią zakupy w swoim języku? Okazuje się, że nie – jeśli już się zdarzy – to bardzo rzadko. Natomiast asortyment sklepu nie zmienia się specjalnie po sezonie letnim. Po prostu zmniejsza się jego ilość. Klienci zarówno latem, jak i po sezonie kupują wędliny, nabiał, pieczywo.

Charzykowy – pyszne wypieki można też zjeść na miejscu

Leśnymi drogami… Dalej podążyliśmy wzdłuż wschodniej granicy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Dojechaliśmy do miejscowości Męcikał. Tym, co zwróciło naszą uwagę, była nazwa miejscowości w dwóch językach – polskim i  kaszubskim. W sklepie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska poznaliśmy kierowniczkę Teresę Ryduchow-

Naprzeciwko elewacji sklepu w Swornychgaciach rozpościera się widok na piękne jezioro

Dowiedzieliśmy się, że latem zjeżdża tu wielu turystów. Są to pasjonaci wycieczek rowerowych, kajakarstwa, a także grzybiarze, ale turystów można tu spotkać właściwie cały rok – nawet zimą. Sklep latem otwarty jest dłużej ze względu na zwiększoną liczbę klientów. Kierowniczka zauważa też, że więcej sprzedaje się również jesienią, kiedy okoliczne lasy są oblegane przez grzybiarzy. Dodaje z  uśmiechem, że ta grupa klientów chętnie zaopatruje się w… napoje wyskokowe – dobrze schodzi piwo i różne gatunki wina. Sklep mieści się przy trasie, dlatego klientami są często kierowcy przemieszczający się w różne części regionu. Handlowcy mają swoje sposoby na klientów

Reklama str. 49

To jedna z popularniejszych miejscowości turystycznych w  tym regionie. Przy drodze zatrzymaliśmy się w sklepie sieci Livio. Klienci wychodząc z  niego mają wspaniały widok na jezioro i zacumowane tam łodzie. Udało nam się porozmawiać z kierowniczką sklepu, Elżbietą Hamerską. Akurat w tej miejscowości letnie miesiące przynoszą

Ostatnim celem naszej podróży była miejscowość o dość charakterystycznej nazwie –Swornegacie.

18 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

dużo większe dochody – w sezonie wakacyjnym sprzedaż wzrasta nawet o 100%. Pani Elżbieta potwierdza nam ostatnie wypowiedzi handlowców – sklepy w tym rejonie nie zmieniają specjalnie asortymentu w zależności od pory roku. – W  sezonie wakacyjnym z  hurtowni przyjeżdża czasem dziesięć palet, po lecie tylko jedna – mówi kierowniczka. Zdarza się, że są produkty zamawiane „pod turystów”, ale jest ich niewiele. Zarówno w  sezonie, jak i  poza sezonem bardzo dużą popularnością cieszą się gotowe produkty w  słoikach. W  sklepie znajduje się okazały regał, na którym możemy znaleźć m.in. kuleczki rybne, kurki, maślaki, żurawinę, jak i  różnego rodzaju dżemy i  kompoty. Te produkty bardzo dobrze sprzedają się również poza sezonem letnim. ▼ Tekst: Przemysław Tórz Zdjęcia: Patryk Trzcieliński


REPORTAŻ

19 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Innowacje w handlu

Innowacje i konkurencyjność małych przedsiębiorstw detalicznych

W dzisiejszym turbulentnym otoczeniu i silnej konkurencji przedsiębiorstwa handlowe muszą się zmieniać, aby przetrwać. Oznacza to konieczność wprowadzania zmian w organizacji procesów handlowych, zarządzaniu firmą, komunikowaniu się firmy z otoczeniem, ale także w metodach motywacji pracowników do rozwijania swoich umiejętności i zacieśniania relacji z firmą.

W

śród teoretyków i praktyków biznesu panuje na ogół zgoda, że w  perspektywie najbliższych lat elastyczność działania i  wprowadzanie nowych rozwiązań biznesowych, będą niezbędne dla utrzymania i poprawy pozycji przedsiębiorstwa handlowego na rynku. Elastyczność działania wiąże się z  szybkim dostrzeganiem zmian i  dostosowywaniem się do nich. Natomiast tworzenie nowych rozwiązań biznesowych obejmuje zmiany jakościowe, zarówno o  charakterze kreatywnym, jak i  imitacyjnym, w  sferze technologicznej, organizacji pracy, zarządzania i  marketingu, charakteryzujące się nowością i  oryginalnością w  danym przedsiębiorstwie. Innowacje zajmują szczególne miejsce wśród czynników sukcesu przedsiębiorstw. One też przesądzają o  konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego na rynku, rozumianej jako zdolność do utrzymania lub poprawienia dotychczasowego poziomu konkurencyjności, czyli zdolności do sprzedawania produktów (usług), których ceny, jakość, warunki obsługi klienta są bardziej atrakcyjne od oferowanych przez

konkurentów. Dzięki innowacjom następuje: • lepsze dostosowanie się firmy do otoczenia, • poprawa i unowocześnienie procesów handlowych, • podniesienie jakości obsługi klienta, • wzrost sprzedaży i  konkurencyjności firmy. Wprowadzane innowacje mogą być: • powierzchowne – łatwe do wprowadzenia i  niezbyt kosztowne, • głęboko modyfikujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa – są to najczęściej działania kompleksowe, które przekształcają całą firmę. Zmiany powierzchowne są łatwiejsze do wprowadzenia, ale są też stosunkowo łatwe do skopiowania przez konkurencję, przez co firmie wprowadzającej je przynoszą mniejsze korzyści, gdyż nie pozwalają jej wyróżnić się na rynku przez dłuższy okres. Taki rodzaj zmian często wykorzystywany jest przez małe firmy handlowe. Wprowadzają one innowacje, które dostrzegą u konkurentów, które nie są kosztowne i które łatwo skopiować i zastosować w swojej firmie. Wśród tego rodzaju innowacji można wymienić:

20 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

• modernizację sklepu, polegającą na zmianie aranżacji przestrzeni sklepowej, • rozszerzanie oferty asortymentowej, np. o artykuły świeże, • zmianę sposobu eksponowania produktów na półce (merchandising), • wydłużanie godzin pracy placówki handlowej. Natomiast druga grupa innowacji to zmiany, które zmieniają firmę i przynoszą zwykle wyraźne wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Nie są to innowacje łatwe do skopiowania i  z  reguły wiążą się z dłuższym okresem ich przygotowania i wprowadzenia, a często też sporymi nakładami. Wśród tego rodzaju innowacji można wymienić: • wprowadzenie nowej oryginalnej koncepcji sklepu, • tworzenie oryginalnych koncepcji oferty asortymentowo-usługowej, • rozwijanie efektywnych relacji z innymi podmiotami w łańcuchach tworzenia wartości dla klienta, • nowe formy komunikowania się z klientami. Wprowadzenie nowej koncepcji sklepu jest zmianą zasadniczą. Źródłem idei i  pomysłów w  tym zakresie zwykle są zmiany zacho-


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

21 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Innowacje w handlu

dzące w potrzebach i  preferenmożliwość skorzystania z szybkiecjach zakupowych klientów oraz go zdrowego posiłku „w  drodze”. postęp w  technologii informacyjDlatego street food, dopiero roznej i komunikacyjnej. Dlatego trzewijające się w Polsce, które oparte ba bardzo uważnie słuchać klienbędzie na polskich zdrowych protów, brać pod uwagę ich wszystduktach, często w  wersji wegetakie sugestie, ponieważ wyznaczariańskiej, może stanowić szansę ją oni nowe możliwości i ostateczdla małych sklepów. nie decydują o  sukcesie nowego Innowacyjny model biznesu konceptu. Natomiast postęp techmoże być oparty na innych jeszcze nologiczny będzie przyczyniał rozwiązaniach w  tworzeniu ofersię do digitalizacji sklepów tradyty asortymentowo-usługowej, jak cyjnych (e-wózki, beacony, robomożliwość zakupu zestawu ekoty). Wyniki badania przeprowalogicznych produktów, produkdzonego przez Comarch wspólnie tów diety wegańskiej czy bezgluz  Kantar TNS wśród konsumentenowej, dań gotowych do szybkietów wskazują, że klienci oczekugo przygotowania w domu czy zają wprowadzenia usług cyfrowych kupu produktów regionalnych lub oraz płatności mobilnych. W  Poldań z całego świata. sce 55% ankietowanych konsu Innym innowacyjnym momentów chciałoby kodelem biznesu może być rzystać z  nawigatworzenie nowych forcji w  sklepie, aby matów współpraW Polszybko znaleźć cy z  podmiotami drogę do pow  łańcuchach sce 55% ankietoszukiwanego tworzenia warwanych konsumenproduktu. tości. Są to już tów chciałoby korzy Innowarozwijane sieci stać z nawigacji w sklecyjnym mopartnerskie czy pie, aby szybko znaleźć delem bizfranczyzowe. nesu już jest Alians z  inną drogę do poszukiwahandel elektrofirmą umożlinego produktu. niczny, w  tym wia pozyskanie handel mobilwiedzy i  technolony i  stosowanie dysgii udostępnionej przez trybucji wielokanałowej, partnera. Główne motywy czyli łączenie handlu online i offlizawierania aliansów to: ne. Te różne sposoby udostępnia• dostęp do nowej wiedzy, donia oferty klientom będą się przeświadczeń, technologii, nikać, ponieważ klienci chętnie • lepsze wykorzystanie zasobów szukają informacji o  produktach firmy, w  sieci, ale zakupów dokonują • redukcja kosztów, zwiększenie w sklepach tradycyjnych. Dla podzysków, niesienia konkurencyjności przed• redukcja ryzyka, siębiorstwa detalicznego istotne • możliwość pozyskania nowych będzie stworzenie konsumentowi klientów, możliwości zamówienia towarów • poprawa pozycji firmy na rynpoprzez telefon czy Internet i  odku. biór w sklepie najbliższym miejsca W  handlu detalicznym, rówzamieszkania klienta. nież tym tradycyjnym, zachodzić Inne możliwości stwarza będą głębokie zmiany w  komunina przykład rozwijająca się moda kowaniu się z klientem. Już obecna uliczne jedzenie (street food), nie ponad 80% firm w handlu trabędąca odpowiedzią na coraz dycyjnym korzysta z takich nowoszybsze tempo życia i oczekiwana, czesnych narzędzi komunikowazwłaszcza przez młodych klientów, nia się, jak: e-mail i media społecz-

22 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

nościowe, 60% z SMS-ów, a  16% z aplikacji mobilnych, które umożliwiają spersonalizowane działania wobec obecnych i  przyszłych klientów. Spersonalizowana komunikacja mobilna pozwala na: • pozyskanie nowych klientów, • zwiększenie lojalności klientów i częstotliwości zakupów, • podwyższenie przeciętnego koszyka zakupów, • usprawnienie komunikacji w zakresie operacyjnej obsługi klientów. Obecnie obserwuje się upodabnianie komunikacji z  klientami, wynikające z zacierających się różnic między formatami handlu oraz wykorzystywanie przez poszczególne firmy podobnych instrumentów komunikacji, a  nawet treści komunikatów, którymi najczęściej są: niskie ceny, informowanie i  edukowanie klientów o  produktach będących w  ofercie firmy i  ich pochodzeniu, popularyzacja zdrowego stylu życia. Różnice w  komunikowaniu się przedsiębiorstw z  klientami dotyczą przede wszystkim intensywności komunikacji marketingowej i  stopnia jej synchronizacji z  kluczowymi celami działań marketingowych firmy, w zakresie czego małe firmy detaliczne mają jeszcze wiele do nadrobienia. *** We współczesnym handlu nie wystarczają imitacje innowacji i rozwiązania przypadkowe, a konieczne staje się tworzenie w przedsiębiorstwie warunków sprzyjających innowacjom i systematycznemu ich poszukiwaniu. Chodzi o celowe i zorganizowane poszukiwanie takich zmian, aby mała firma umiała trafnie rozpoznawać to, co pomoże jej przetrwać w burzliwych czasach XXI w. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka prof. IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur


PULS RYNKU

Agnieszka Kępińska Rzecznik prasowy Mondelez Polska

„Poradnik Handlowca”: Mondelēz International uruchomił właśnie Centrum Badań, Rozwoju i Jakości w Bielanach Wrocławskich. Jakie znaczenie w kreowaniu nowych produktów na polski rynek będzie miało centrum? Agnieszka Kępińska: Centrum Badań, Rozwoju i Jakości jest jednym z 3 w Europie i 9 na świecie ośrodków badawczo-rozwojowych w strukturze Mondelēz International. To ważna inwestycja, warta niemal 17 mln dolarów. Naszym celem jest wprowadzanie innowacji w zakresie produktowym i technologicznym dla dwóch głównych kategorii, w których Mondelēz jest liderem – ciastek i czekolady. Tu będą powstawały nowe warianty produktów – Milki czy Oreo – które będą sprzedawane nie tylko na rynku polskim czy europejskim, ale także, mamy nadzieję, na rynkach światowych. W Centrum pracujemy też nad innowacjami w zakresie opakowań, ponieważ wiemy, że to wygląd i format produktu w dużej mierze decyduje o zakupie. Umożliwi nam to zaplecze technologiczne, kuchnie sensoryczne, laboratoria czy przestrzeń do prowadzenia badań focusowych. Dlatego jesteśmy pewni, że w zakresie innowacji, nowych formatów i smaków takich marek jak Milka czy Oreo, nadal będziemy zaskakiwać naszych obecnych konsumentów i pozyskiwać nowych.

„Poradnik Handlowca”: Coraz częściej w sklepach, nawet tych niewielkich, pojawiają się ekspresy do kawy i tworzy się strefy bistro, gdzie można kupić kawę na wynos. Czy w tym zakresie Tchibo Polska też przygotowuje ofertę skierowaną do właścicieli sklepów spożywczych? Bartosz Woźnicki: Kawa towarzyszy Polakom przez cały dzień, co wykorzystują zarówno kawiarnie, jak i sklepy spożywcze – zwykle jest to jednak powiązane z inwestycją, na którą nie może pozwolić sobie każdy sklep – np. zakup profesjonalnego ekspresu. Tchibo Warszawa dotychczas wspierało konsumpcję kawy poprzez sieć własnych kawiarni oraz sprzedaży tradycyjnej kawy, niemniej już w czwartym kwartale zaproponujemy naszym partnerom handlowym program umożliwiający uruchomienie sprzedaży kawy we własnej placówce handlowej z minimalnym poziomem inwestycji i szybką stopą zwrotu. O szczegóły proszę już wkrótce pytać naszych przedstawicieli handlowych.

Grzegorz Kowalik Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Virtu Production

Bartosz Woźnicki Head of Trade Marketing Tchibo Warszawa

„Poradnik Handlowca”: Polacy chętnie kupują dania gotowe, sięgając po nowe, nawet egzotyczne smaki. Jakie nowe produkty z Waszego portfolio są odpowiedzią na ten trend rynkowy? Grzegorz Kowalik: Choć nadal kuchnia polska jest numerem jeden, Polacy coraz chętniej sięgają po klasyki mniej lub bardziej egzotycznych kuchni. Dla szukających nowych kulinarnych doświadczeń Virtu ma bogatą ofertę wyjątkowych produktów. Interesującą odpowiedzią na ten trend jest seria „Kubek na raz”, na którą składają się takie wyraziste potrawy, jak Wołowina po burgundzku z kaszą jaglaną, Kurczak po jamajsku z ryżem Basmati, czy Kurczak w sosie paprykowym z makaronem. Równie oryginalny zestaw smaków z różnych zakątków świata konsumenci znajdą w daniach „Fresh in”. Warto zaznaczyć, że aktualnie testujemy sprzedaż produktów ultra fresh. Jako lider rynku dań gotowych chętnie promujemy nowe, dopiero odkrywane smaki. Jednocześnie stale doskonalimy produkty, które od lat mamy w swojej ofercie. Tak jest w przypadku dań kuchni włoskiej, drugiej, po polskiej, najpopularniejszej w naszym kraju. Wprowadzamy nowe opakowania, uszlachetniamy receptury i dodajemy składniki premium, jak oryginalny ser Grana Padano w daniach z makaronem.

Więcej na stronie: www.poradnikhandlowca.com.pl/kategorie/wywiady

23 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Lojalność klientów

Czynniki budujące lojalność klientów

Czy jest możliwa skuteczna walka o klientów innymi narzędziami niż cena? Jak najbardziej tak! Z badań przeprowadzonych przez KPMG wynika, iż cena nie jest jedynym istotnym powodem wyboru, jakiego dokonują konsumenci, decydując o miejscu zakupu produktów. Przeszło 1/3 kupujących wskazuje „pozytywne doświadczenia”, jako czynnik decydujący o wyborze sklepu.

Maciej Szatkowski starszy menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradczym dla sektora FMCG w KPMG w Polsce

Z

rozumienie oczekiwań i doświadczeń klientów sklepów detalicznych jest szczególnie złożone w  dobie cyfryzacji i  mnogości kanałów komunikacji. Bardzo często doświadczenia kupujących z  danym punktem sprzedaży zaczynają się wcześniej niż sama wizyta w sklepie – obecny konsument nim uda się na zakupy, sprawdza dostępne promocje oraz opinie o produktach czy sprzedawcy. Nowy raport KPMG „Jak budować pozytywne doświadczenia klientów. Analiza wiodących praktyk zarządzania doświadczeniami klientów na rynku polskim” odpowiada na pytania, jak efektywnie można budować lojalność klientów poprzez do-

Piotr Kwiatkowski executive consultant w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce

Analiza doświadczeń klientów w oparciu o Sześć FilarówTM pozwala m.in. sklepom opracować i wdrażać inicjatywy, które mają najmocniejszy wpływ na to, czy klient będzie do nich wracał i polecał swoim znajomym.

starczanie im pozytywnych doświadczeń. W kwietniowym wydaniu „Poradnika Handlowca” poruszono kwestię zachowań

24 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. W Polsce KPMG działa od 1990 r. i  obecnie zatrudnia ponad 1500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i  analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

polskich konsumentów w czasie promocji. W  niniejszym artykule zaprezentujemy podstawy, na których buduje się dobre doświadczenia klientów. Podejście Sześciu FilarówTM doświadczeń klienckich Analiza doświadczeń klientów w  oparciu o  Sześć FilarówTM pozwala m.in. sklepom opracować i  wdrażać inicjatywy, które mają najmocniejszy wpływ na to, czy klient będzie do nich wracał i polecał swoim znajomym. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego w  Polsce na reprezentatywnej


Lojalność klientów

01065_cz_Jurajska_reklama_siatkówka_131x250mm.pdf 1 17 lip 2017 10:32:24

grupie polskich konsumentów pokazują, iż podstawowym filarem, bez którego sklep nie powinien myśleć o budowaniu lojalności jest wiarygodność. Filar wiarygodności Wiarygodność sklepu jest niekwestionowanym fundamentem dobrych doświadczeń klientów w  Polsce. Wyniki badań pokazują, że samodzielny wpływ wiarygodności na skłonność do polecenia marki produktu lub sklepu to aż 22%. Na poziom wiarygodności sklepu wpływ ma przede wszystkim spójność przekazu reklamowego z  faktyczną ofertą sklepową i  zachowaniami personelu sklepów oraz sposoby, w  jaki kierownictwo sklepów reaguje w  nietypowych sytuacjach (np. reklamacje towarów). Klienci sieci handlowych, którzy brali udział w badaniu, wskazywali te punkty sprzedaży jako wysoce wiarygodne, w  których spotkali się z  „kompetentnym sprzedawcą, który poinformował konsumenta o wszystkim, co istotne”, a nade wszystko przekazane informacje okazały się całkowicie zgodne z prawdą. Podchodząc bardzo praktycznie do kwestii wiarygodności z  punktu widzenia sklepu spożywczego, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa obszary: – zarządzanie świeżością produktów – im lepiej zadbamy o  to, by dostarczać swoim klientom świeże wędliny, warzywa czy mięso, tym bardziej będziemy dla nich wiarygodni, – pomoc w wyborze właściwego produktu – im lepiej doradzimy osobom potrzebującym pomocy, tym większą lojalność zbudujemy sobie wśród grona swoich klientów. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

25 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Lojalność klientów

Wpływ Sześciu Filarów w Polsce

TM

Nazwa Filaru

na skłonność do polecenia i lojalność klientów Wpływ na skłonność do polecenia

Wiarygodność

Wpływ na lojalność

22 %

Rozwiązywanie problemów Oczekiwania Czas i wysiłek

21 % 17 % 15 % 17 %

Personalizacja

14 %

Empatia

15 %

16 % 15 % 17 % 15 % 16 %

Źródło: przygotowane na podstawie opinii badania konsumentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG

Warto więc zwrócić uwagę na tych klientów, którzy robią zakupy na zlecenie, np. wybór świeżej wędliny dla dziecka, które mama przysłała do sklepu. Jeżeli nie skorzystamy z tego typu okazji i  pozwolimy maluchowi samemu wybrać, jest duże prawdopodobieństwo, że weźmie produkt, którego jego rodzic nigdy by nie wybrał. Po powrocie z takich zakupów mama dziecka nie będzie miała pretensji do syna czy córki o zły wybór, tylko do personelu sklepu, że „pozwolił” lub co gorsza „wykorzystał” sytuację i sprzedał „małowartościowy” produkt. Dobrym przykładem, zaobserwowanym na polskim rynku, jest zasada przyjęta w  niektórych sieciach handlowych – w  przypadku klientów zamawiających towar on-line dostarczane są najświeższe produkty, jakie znajdują się w  sklepie. W  ten sposób buduje się wiarygodność zakupów w  e-sklepie – kanale, w  którym klienci nie mogą samodzielnie wybrać konkretnych produktów.

dacji klientów jest skuteczne radzenie sobie personelu sklepu z nietypowymi i  przykrymi dla klienta sytuacjami. Emocje i  satysfakcja klienta w  tego typu sytuacjach zależą nie tylko od skuteczności rozwiązania problemu, ale również szybkości reakcji. Warto więc poświęcić trochę czasu i przygotować personel tak, aby prawidłowo reagował na różne, nietypowe sytuacje. Należy również mieć dobrze opracowane procesy przyjmowania reklamacji i… przede wszystkim rozwiązywać problemy naszych klientów w sposób, w jaki sami chcielibyśmy być potraktowani.

Filar oczekiwań U podstaw tego filaru leży prosta zasada – „sprostaj oczekiwaniom swoich klientów”. Tłumacząc ten filar zgodnie z  zasadą prowadzenia sklepu, powinniśmy właściwie rozpoznawać dominujące misje zakupowe swoich klientów i  odpowiednio zarządzać dostępnym asortymentem, układem

fot. Shutterstock.com

Filar rozwiązywania problemów

Należy uczulić personel, aby w przypadku pomyłki przepraszał, warto również, aby kasjerki przy swoich stanowiskach pracy posiadały drobne słodycze, którymi będą mogły „pocieszać” zniecierpliwione dzieci stojące w  kolejce do kasy, a  w  sytuacji zgłaszania reklamacji można byłoby w  jakiś sposób rekompensować klientowi niedogodność, która go spotkała. Klienci potrafią wykazać się dużą dozą empatii – w sytuacji, kiedy personel sklepu wykaże zrozumienie dla ich problemów i  rozwiąże je w  satysfakcjonujący dla klienta sposób, to lojalność i zadowolenie kupujących zazwyczaj wzrasta i niejednokrotnie taki pierwotnie niezadowolony klient, jest później aktywnym ambasadorem sklepu, w którym został „dobrze potraktowany”.

Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnych rekomen-

26 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


M

R

A SKÓRY

IE AT

ZN

DE

B

DL

EBADAN RZ

Y

PIECZN EZ

Y

sklepu oraz we właściwy sposób używać materiałów komunikacyjnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerach majowym i  czerwcowym „Poradnika Handlowca”). Warto również zadbać, aby pozytywnie zaskoczyć ciekawą, często tylko czasową, ofertą produktową, np. produktów lokalnych czy regionalnych. Z pewnością większość dostawców nabiału lub wędlin będzie mogła tego typu wyroby nam zaoferować. W  ten sposób będziemy mogli zaskoczyć pozytywnie dotychczasowych klientów i  prawdopodobnie zyskać nowych, poszukujących różnorodności smaków.

P

Lojalność klientów

O L O GI

C

Najpierw wiarygodność i skuteczne rozwiązywanie problemów Wyniki badania KPMG wykazały istotną korelację pomiędzy poziomami pozytywnych doświadczeń klientów różnych marek i wynikami ekonomicznymi firm (właścicielami pozytywnie ocenianych marek). Firmy, które potrafią odpowiednio zarządzać doświadczeniami swoich klientów, zazwyczaj są liderami w  swoich branżach i  notują z  roku na rok coraz większe wzrosty. Firmy, które nie potrafiły zadbać o  trzy, podstawowe filary, najczęściej muszą wycofać się z  rynku. Dlatego sklepy cieszące się opinią wiarygodnych, spełniających oczekiwania kupujących i  potrafiące rozwiązywać ich problemy zawsze będą mogły liczyć na grono lojalnych i  zadowolonych klientów. Model KPMG opisuje jeszcze dodatkowe trzy filary, na których nowoczesne podmioty budują sposoby wyróżniania się na tle konkurencji. Jednak jak je rozumieć opowiemy już w  kolejnym numerze miesięcznika. ▼ MT_Mola_Sensitive_Phantenol_Press_PH_[131x250]_v1.indd 1

27

PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

2017-07-17 10:15:56


Sport w FMCG

Ekstremalne bieganie – Bieszczadzki Bieg Rzeźnika

fot. archiwum Kompania Piwowarska

Wielu bohaterów naszego cyklu, przedstawicieli polskiego FMCG, wspomina o budzącej się z czasem potrzebie osiągania kolejnych celów życiowych. Niektórzy z nich koncentrują się na osiągnięciu lepszego czasu, inni próbują swych sił w dyscyplinach łączonych, jak triatlon. Inni stawiają na sprawdzenie się w ekstremalnych warunkach. Właśnie tych ostatnich fascynuje najtrudniejszy chyba w Polsce bieg – Bieg Rzeźnika.

W

łaśnie dla takich osób powstały biegi, prowadzone często po niezwykle trudnych, górskich szlakach, a nieraz też w  ekstremalnych warunkach pogodowych. W  Polsce – najsłynniejszymi takimi imprezami są ultramaratony górskie, takie jak właśnie Bieg Rzeźnika w  Bieszczadach, Sudecka Setka w  Sudetach, Bieg 7 Dolin w Beskidzie Sądeckim czy Bieg 7 Szczytów w Sudetach. Genezą tych niezwykle forsownych zmagań w  pięknej scenerii Bieszczad był ponoć zakład dwóch kolegów. Czy da się przebiec czerwony szlak bieszczadzki? Jeśli tak, to w jakim czasie? Z biegu „dla znajomych” zrodziła się coroczna impreza, a dziś możemy

mówić raczej o Rzeźnickim Festiwalu Biegowym, którego tegoroczna edycja odbyła się w dniach 10-17 czerwca.

Lite, dołączane do pakietów startowych oraz pamiątkowe materiały dla zawodników – zdjęcia oraz filmy. Najwytrzymalsi, którzy dobiegli do mety, także mogli liczyć na poczęstunek bezalkoholowym piwem Lech Lite. W biegu wystartował też między innymi Michał Mrowiec, wiceprezes ds. sprzedaży Kompanii Piwowarskiej. W  tym roku w  ramach festiwalu odbyło się aż 13 biegów o różnej skali trudności, odmiennych dystansach i  warunkach na trasach. Trzeba przyznać, że pogoda dodatkowo „uatrakcyjniła” zmagania biegowe, zapewniając uczestnikom jeszcze sporo błota, co po raz kolejny niejako dopisuje się do wizerunku Festiwalu jako imprezy wymagającej od zawodników naprawdę spore-

Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: „Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!”

W biegu brali udział przedstawiciele branży, ale także wśród partnerów imprezy mogliśmy znaleźć wiele firm, reprezentujących branżę spożywczą. W  tym roku jednym z partnerów imprezy była na przykład Kompania Piwowarska, która przygotowała dedykowane biegowi starterpacki Lech

28 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

go wysiłku i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Na biegaczy czekało także sporo nowości. W tym roku na przykład odbył się po raz pierwszy bieg Rzeźnik Enigma. Jak sama nazwa podpowiada to bieg-zagadka, którego trasa nie była podana zawczasu zawodnikom, a dopiero w cza-


Sport w FMCG

sie biegu. Biegaczom nie był znany również dokładny termin startu i jego miejsce (wiadomo jedynie było, że rozpocznie się on między godz. 4:00 a 5:30 z nieznanego punktu znajdującego się w odległości nie większej niż 35 km od Biura Zawodów). Dzień później – 11 czerwca br. miał miejsce już chyba kultowy Bieg Rzeźnika. To 80 kilometrów trasy, deniwelacja D+4840 m/D-4750. W  tym roku na podjęcie wyzwania zdecydowało się aż 1076 zawodników. Dla wyjątkowo wytrzymałych istniała możliwość przedłużenia trasy o dodatkowy odcinek z przewyższeniem ponad 900 m. Zawodnicy, którzy tego dokonali, czyli ukończyli wersję Hardcore, pokonali dystans około 100 km. Na długodystansowców czekały też: Bieg Rzeźnika Ultra 100 (108 km) oraz Bieg Rzeźnika Ultra 140 (145 km) i… Bieg Rzeźnika Ultra 160. W  tym ostatnim, który był niejako przedłużeniem Biegu Ultra 140 udział wzięło zaledwie 10 osób. Mniej wprawni biegacze mogli spróbować swych sił w  I  Biegu Rzeźniczek Intro (28 km), Małym Biegu Rzeźnika (też 28 km), III Biegu Rzeźnika Na Raty (trzy dni, trzy etapy, całość złożyła się na 76 kilometrów trasy). Dla krótkodystansowców przygotowano 3xHON – etapowy bieg alpejski na dystansach: 3500 m, 1600 m, 1100 m. 16 czerwca można było wystartować w  Dwumaratonie Rzeźnika, składającym się z dwóch biegów, każdy na dystansie zbliżonym do maratonu. Na królewskim dystansie odbył się Nocny Maraton Rzeźnika i Dzienny Maraton Rzeźnika. Rzeźnicki Festiwal Biegowy już na stałe wpisał się do najciekawszych imprez biegowych w  Polsce, stanowiąc nie tylko prawdziwe święto biegowe, ale też dla samych biegaczy udział w nim to prawdziwy powód do dumy. ▼

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Olga Tylińska

29 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Rozmowa z producentem

Dbamy o jakość i partnerskie relacje Rozmowa z Czesławem Wojciechem Szczepaniakiem – Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym Browaru Namysłów – zwycięzcy rankingu „Równi w biznesie” w kategorii „Piwo” Czesław Wojciech Szczepaniak Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Browaru Namysłów „Poradnik Handlowca”: Browar Namysłów docenia klientów niezależnego handlu i zachowuje równowagę pomiędzy obecnością w dużych i małych sklepach. Czesław Wojciech Szczepaniak: Jesteśmy obecni zarówno w  sieciach, jak i  w  handlu niezależnym. Nie ma nas jednak w  dyskontach. Uznaliśmy, że sklepy małoformatowe dają nam możliwość dotarcia do innego rodzaju klienta – mającego swoje zwyczaje zakupowe, bo jak wiadomo piwo zalicza się do kategorii produktów kupowanych impulsowo, oraz przez swoją niezależność sklepy te pozwalają na większą, niż w  przypadku współpracy z  sieciami, dywersyfikację ryzyka związanego z  prowadzonym biznesem. Czy z  Państwa perspektywy daje się zauważyć różnice w  piwnych preferencjach klientów sklepów dużych i małych?

Różnice są jak najbardziej dostrzegalne. Klienci, którzy odwiedzają hipermarkety robią zakupy na dłuższy okres czasu, często kupując jednorazowo większe ilości piwa, jak np. czteropaki lub nawet zgrzewki. Za to małe skle-

Patrzymy na współpracę z kontrahentami długofalowo, a nasze działania stanowią odzwierciedlenie tej postawy

py detaliczne odwiedzają konsumenci, którzy cenią sobie zakupy blisko miejsca zamieszkania lub „przy okazji”, np. po drodze z pracy. Kupują wtedy mniejsze ilości, wynikające bardziej z po-

30 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

trzeby chwili niż z planów na cały tydzień. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele sklepów specjalistycznych z  alkoholem, oferujących szeroki wybór piw pochodzących z różnych zakątków Polski. Jaki procent sprzedaży Browaru Namysłów przypada na małe, niezależne sklepy? Nasza firma kieruje do handlu małoformatowego zdecydowaną większość swojej sprzedaży. Dbamy o  dobre relacje zarówno z  hurtownikami, jak i  detalistami. Patrzymy na naszą współpracę długofalowo i  nasze działania stanowią odzwierciedlenie tej postawy. Pierwsze dwa miejsca w  rankingu „Równi w  biznesie” zajęły mniejsze, lokalne browary. Czy wielkość przedsiębiorstwa ma wpływ na podejście do małych, niezależnych sklepów? Bardziej polityka firmy, sposób zarządzania i  przyjęta długo-


PH_131x250_press_q.ai 1 24.07.2017 15:22:53

Rozmowa z producentem

terminowa strategia. W Browarze Namysłów myślimy o  tym, co może się wydarzyć za kilka lub kilkanaście lat, jakie wtedy będą warunki dla handlu i  staramy się rozważać różne scenariusze. Na pewno bardzo pomaga w  tym rozmiar firmy, a  tym samym szybkość i  elastyczność w  działaniu. Naszą współpracę ze sklepami detalicznymi opieramy po części na dobrych relacjach wypracowanych przez przedstawicieli handlowych. Dodatkowo nie posiadamy w portfolio produktów lub opakowań dedykowanych wyłącznie sieciom. Jakie są plany rozwoju Browaru Namysłów? Planujemy dalszy rozwój naszej flagowej i  ogólnopolskiej marki – Namysłów Pils. Wciąż poszerzamy dystrybucję, stale monitorujemy rynek, aby na bieżąco dostosować ofertę do aktualnych potrzeb konsumentów, można więc się spodziewać – jak zresztą co roku – zmian czy nowości. Bardzo istotną, wręcz priorytetową kwestią, jest jakość naszych piw. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Co Państwa zdaniem ma największy wpływ na decyzje zakupowe Polaków dotyczące piwa? W dzisiejszych czasach konsumenci są nieprzewidywalni. To, jak wiele czynników ma wpływ na ich decyzje zakupowe, nawet nie mieści nam się w  głowach. Trudno to usystematyzować. Każdy produkt jest inny, każdy konsument także. Oczywiście cena od zawsze miała i  będzie mieć wpływ na to, co i ile kupujemy. Wciąż widoczne są też sezonowe peaki sprzedażowe, dotyczy to oczywiście lata. Wielu klientów lubi także próbować nowości i  poszukuje smaków odmiennych od tradycyjnych lagerów. Dziękujemy za rozmowę. ▼

31 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


XXXXXXXX

32 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


XXXXXXXX

33 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


VIII

RUSZYŁA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW

Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz VIII zaprasza naszych czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 7 edycjach konkursu nagrodziliśmy już ponad 130 właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny!

Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy już oblicze handlu w sklepach w Andrychowie, Poznaniu, Przywidzu, Sanoku, Krakowie, Staninie i Morągu. Aby spróbować swojego szczęścia, wystarczy by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”.

W konkursie „Odśwież Swój Sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 300 m2.

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE? Na kuponie konkursowym zamieszczonym obok publikujemy kilka sentencji dotyczących zagadnień z branży FMCG. Państwa zadanie polega na wskazaniu prawidłowych odpowiedzi poprzez wpisanie litery „T” (tak) lub „N” (nie). We wskazaniu prawidłowych odpowiedzi pomocna na pewno będzie lektura „Poradnika Handlowca” oraz naszej strony internetowej www.poradnikhandlowca.com.pl. Następnie wystarczy już tylko wysłać wypełniony Kupon Konkursowy na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież Swój Sklep”.

NAGRODY VIII EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP: I NAGRODA:

• • • • • • •

WARUNKI KONKURSU

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Projekt sklepu ufundowany przez sieć Lewiatan Wyposażenie sklepu ufundowane przez EP Projekt & Lewiatan Nowoczesne oświetlenie LED ufundowane przez ECO LIGHT Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan Kasa fiskalna SHARP ER-A285P ufundowana przez firmę Torell Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene Wyposażenie kącika kawowego ufundowane przez Tchibo Coffee Service Polska:

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy 21 września 2017 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po zakończeniu konkursu niezależna komisja (składająca się z przedstawicieli naszej redakcji oraz Sponsorów) wyłoni laureatów. Dla ułatwienia informujemy, że w okresie trwania konkursu na łamach „Poradnika Handlowca” ukażą się teksty redakcyjne związane z zagadnieniami konkursowymi! Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach październikowego wydania „Poradnika Handlowca”. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

- Profesjonalny ekspres do kawy Saeco Phedra Evo Espresso - 5 kg kawy ziarnistej Tchibo + możliwość kontynuacji zakupów z atrakcyjnym rabatem - Komplet materiałów POS wspierających sprzedaż kawy w kąciku kawowym • 10 wózków RABTROLLEY MINI BASIC ufundowanych przez Rabtrolley

POZOSTAŁE NAGRODY:

• Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan • Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież swój sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl

ORGANIZATOR KONKURSU:

SpoNSORZY: Polska Sieć Handlowa

Wyposażenie sklepów

Kompleksowe rozwiązania kawowe dla Firm

ZADANIE I KUPON KONKURSOWY

E-mail Tel. kontakt.:

Powierzchnia sklepu Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora

6. W programie lojalnościowym najważniejsze jest zbieranie punktów 7. W kategorii grillowanych produktów ryby mają coraz mniejszy udział

Tworzywowe wózki sklepowe

Adres sklepu

3. Produkty w strefie kasy powinny mieć zbliżone ceny

5. Codzienny merchandising napojów powinien być obowiązkiem personelu

Kosmetyki

Imię i nazwisko właściciela

2. Puszki i butelki tej samej marki piwa stawiamy osobno

4. Produkty silnie wspierane marketingowo budzą większe zainteresowanie klientów

Urządzenia fiskalne

Nazwa firmy

Wskaż prawidłowe odpowiedzi wpisując literę „T” (tak) lub „N” (nie)

1. Powierzchnia sklepu ponad 50 m2 pozwala na wpro wadzenie modelu samoobsługowego

Oświetlenie LED do obiektów handlowych

(podpis i pieczątka sklepu)

W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz krzyżykiem max. 2 pozycje)

Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.


PRODUCENT FMCG

WAWEL – możemy wdrażać nowe smaki i receptury

Joanna Sztefko Dyrektor Operacyjny Wawel O nowej inwestycji spółki WAWEL rozmawiamy z  Joanną Sztefko, dyrektorem operacyjnym Wawel. Olga Tylińska: Nowa inwestycja w Dobczycach pozwoli firmie nie tylko zwiększyć możliwości produkcyjne, ale i  jednocześnie zostaną zamontowane linie produkcyjne dla nowych asortymentów. Czy może Pani uchylić rąbka tajemnicy, jakie nowości będą tam produkowane? Joanna Sztefko: Faktycznie, nowa inwestycja zwiększyła nasze moce produkcyjne o ok. 20%. Ale naszym celem nie były tylko dodatkowe moce produkcyjne. W wyniku inwestycji uruchomiliśmy zupełnie nową kuchnię, nowe instalacje do przygotowywania mas, możemy wdrażać nowe smaki i  receptury. Pierwszym produktem nowego zakładu jest Mieszanka Krakowska w zupełnie nowej odsłonie smakowej. Już w  chwili obecnej na półki sklepowe trafiają oblane czekoladą galaretki o smaku truskawkowym, gruszkowym, wiśniowym i  owoców leśnych. Z  jednej strony zatem inwestycja przekłada

się na produkcję naszego sztandarowego produktu, znanego od dziesięcioleci, a z drugiej wpisuje się w realizowaną przez nas ideę ciągłego doskonalenia i  wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obecnym portfelu produktów. Liczymy na to, że Mieszanka Krakowska Nowe Smaki podzieli sukces naszych najnowszych słodyczy, takich jak Tofflairs czy Fresh&Fruity. Jakie produkty z obecnego portfolio będą produkowane w  nowym zakładzie? W  chwili obecnej nowy zakład będzie produkował przede wszystkim Mieszankę Krakowską. Również dla potrzeb sprzedaży w systemie Pick&Mix. Cały czas pracujemy jednak nad kolejnymi wersjami naszych słodyczy, więc nowości będzie więcej. Za wcześnie jednak, póki trwają prace technologiczne, aby mówić o szczegółach. Czy firma już teraz, na etapie uruchamiania inwestycji, planuje zwiększenie działań marketingowych nowych produktów? Wszystkie nasze obecne działania podejmowane są zgodnie z dewizą „Czujesz się dobrze, czynisz dobrze”, która zmaterializowała się m.in. w inicjatywie „Dobre Składniki”, zgodnie z którą na rynek trafiają już słodycze o udoskonalonych recepturach – przede wszystkim bez zbędnych dodatków oraz ze zwiększoną zawartością pożądanych w danym wyrobie składników, np. orzeszków czy ziarna kakaowego. To inicjatywa

35 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

pionierska i już z  końcem sierpnia 2017 r. o  „Dobrych Składnikach” będzie głośno. Już teraz można poczytać o szczegółach na stronie www.dobreskladniki.pl. Już niedługo widoczne będą nasze zwiększone działania marketingowe, które zakomunikują nie tyle uruchomienie inwestycji, ile wdrożenie przez nas nowej strategii komunikacji, w centrum której stawiamy dobre samopoczucie i  wrażliwość społeczną oraz znaczących innowacji recepturowych, dotyczących zasadniczo całego naszego asortymentu. Dziękuję za rozmowę. ▼

fot. archiwum Wawel


PORADNIK KOSMETYCZNY

Pasty dla zębów nadwrażliwych Handlowiec powinien mieć podstawową wiedzę na temat produktów, które oferuje swoim klientom. W tym wydaniu naszego Poradnika Kosmetycznego chcemy przybliżyć handlowcom temat nadwrażliwości zębów. Często przecież jest tak, że klient pyta sprzedawców, jak walczyć ze swoimi dolegliwościami i jak wybrać dobry produkt. Warto posiadać taką wiedzę…

fot. Shutterstock.com

jak często i kiedy je szczotkować. Lekarz dentysta może również doradzić, w  jaki sposób jeść potrawy i  pić napoje zawierające kwasy, które są tak częste we współczesnej diecie. Stomatolog prawdopodobnie doradzi również, by swoją dotychczasową pastę zamienić na taką, która jest opracowana specjalnie z przeznaczeniem dla wrażliwych zębów. I tu zaczyna się rola dobrego sprzedawcy. Jaka pasta, jak myć zęby? Czym jest nadwrażliwość zębów Na nadwrażliwość zębów cierpi bardzo dużo ludzi. Specjaliści twierdzą, że to powszechny problem dentystyczny. Pojawia się w  wyniku recesji dziąseł lub zużycia szkliwa. Recesja dziąseł i  zużycie szkliwa mogą zaistnieć wskutek choroby dziąseł lub agresywnego szczotkowania zębów. Na nadwrażliwość zębów najczęściej cierpią osoby od 20. do 50. roku życia. Tworzy się ona, kiedy delikatniejsza, wewnętrzna część zęba, zwana zębiną, zostanie odsłonięta. Kiedy tak się wydarzy, czynniki zewnętrzne – takie jak np. zimne lub gorące napoje – mogą stymulować nerwy znajdujące się we wnętrzu zęba.

Powoduje to krótki, przeszywający ból, typowy dla wrażliwości zębów. Dobrze jest wiedzieć, że problem ten może nasilać się u osób, które jedzą dużo cytrusów, piją gazowane napoje, lubią kwaśne soki i sosy. Składniki takich produktów zmieniają odczyn śliny na kwaśny i  wtedy szkliwo ulega stopniowej demineralizacji. Dentysta też poradzi użycie dobrej pasty Jeśli nasz klient narzeka na niepokojące objawy, warto mu zasugerować, by udał się na wizytę stomatologiczną. Tylko specjalista może postawić właściwą diagnozę. Przy okazji doradzi jak najlepiej dbać o wrażliwe zęby oraz w jaki sposób,

36 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Sprzedawca powinien posiadać podstawową wiedzę na temat past do zębów nadwrażliwych. Dobrze jest, gdy posiada wiedzę na temat poziomu ścieralności. Wskaźnik ten wynosi ok. 30 RDA. Zdarza się, że na opakowaniu nie ma podanej wartości ścieralności, jednak można to zweryfikować na podstawie dotyku odrobiny pasty na palcach. Można się zapytać kupującego, czy w dotychczas używanej paście wyczuwa małe drobinki – to sygnał, że należy zmienić ją na łagodniejszą. Takie specjalistyczne pasty powinny również zawierać związki fluoru. Ich zaletą jest zawartość substancji, które uszczelniają i zamykają kanaliki zębinowe, takie jak na przykład aminofluorki, fluorek cyny lub arginina. Dobra pasta tworzy też warstwę ochronną,


PORADNIK KOSMETYCZNY

uszczelniającą wspomniane kanaliki zębinowe, niwelując działanie kwasów na szkliwo. Składniki, które również są wskazane w składzie takiego specyfiku to związki potasu, które hamują przewodnictwo bodźców bólowych. Handlowiec może również dać kilka wskazówek dotyczących mycia zębów wrażliwych. Chodzi o to, by wiedział, że należy je myć po każdym posiłku ruchami wymiatającymi – od dziąseł do korony zęba. Dobrze jest pamiętać, by szczoteczka była miękka i używana delikatnie. Przy okazji można osobie zainteresowanej pokazać asortyment sprzedawanych szczoteczek z  miękkim włosiem. Ważną zasadą jest również to, by nie myć zębów bezpośrednio po jedzeniu owoców cytrusowych lub piciu kwaśnych soków. Wtedy warstwa ochronna jest po takim posiłku mniejsza, co może doprowadzić do szybszego ścierania się szkliwa. Wtedy najlepiej odczekać przynajmniej godzinę, natomiast wskazane jest, by wypłukać usta wodą. – Szerokie portfolio past Sensodyne zostało stworzone, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby pacjentów z  nadwrażliwością. Wraz ze zmianą nawyków żywieniowych związanych ze spożywaniem dużej ilości owoców, soków owocowych, napojów gazowanych pojawił się problem – kwasowa erozja szkliwa. Sensodyne Proszkliwo dzięki swojej formulacji odpowiada na ten problem, nie uszkadza rozmiękczonego działaniem kwasów szkliwa, sprzyja jego remineralizacji. To doskonały produkt do stosowania na co dzień, zwłaszcza w  okresie letnim, który sprzyja diecie bogatej w kwasy – twierdzi Olga Berger, Manager ds. Marketingu Handlowego GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. ▼ Przemysław Tórz

37 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


PORADNIK KOSMETYCZNY

Pasty do dziecięcych ząbków Sierpień jest miesiącem, w którym myśli się już o przygotowaniach dzieci do szkoły czy przedszkoli. Handlowcy nie powinni zapominać, że powrót do nauki jest również związany z przygotowaniem przedszkolnej czy szkolnej wyprawki, w której powinny znaleźć się niezbędne elementy do właściwej higieny jamy ustnej.

fot. Shutterstock.com

Jest wtedy większa szansa, że właściwe nawyki będą kontynuowane również w późniejszym wieku. Dbając właściwie o zęby mleczne stwarzamy większą szansę, że zęby stałe będą wyrzynać się prosto, będą zdrowe, silne i będą gotowe, by budować zdrowy dorosły uśmiech. Należy jednak pamiętać o  tym, że szkliwo dzieci jest o 50% cieńsze od szkliwa dorosłych. W  związku z tym zęby dzieci potrzebują specjalnej ochrony. Pasta powinna być odpowiednio zaprojektowana Wybór pasty dla najmłodszych dzieci jest niezwykle ważny Z pewnością rodzice dzieci będą szukali odpowiednich dla nich past do zębów. Dobry sprzedawca powinien posiadać podstawową wiedzę na temat past dedykowanych dla najmłodszej grupy odbiorców. Wykazanie się wiedzą na ten temat z  pewnością zaowocuje dobrą sprzedażą, przecież rodzice szczególną wagę przywiązują do tego, żeby ich pociechy posiadały produkty dobre, ale przede wszystkim bezpieczne. By dziecięce zęby były silne i  zdrowe, powinny być szczotkowane przynajmniej dwa razy dziennie. Mycie zębów

Klientowi można zasugerować, że wybór samego opakowania pasty do zębów ma znaczenie.

u dzieci można rozpocząć, kiedy tylko pojawią się u  nich pierwsze mleczaki. Jest to bardzo dobry moment, ponieważ im wcześniej wpoi się u  najmłodszych właściwe nawyki dbania o  higienę jamy ustnej – tym lepiej.

38 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Nie jest tajemnicą, że dzieci uwielbiają słodycze. Pasta dla dzieci powinna więc zapewniać specjalną ochronę przed cukrami. Przy tym jednak, jej smak powinien zachęcać do szczotkowania zębów. Klientowi można zasugerować, że wybór samego opakowania pasty do zębów ma znaczenie. Nie jest łatwo przecież zachęcić dziecko do dwuminutowego mycia zębów, ale jeśli na opakowaniu znajdują się ciekawe bajkowe postacie, wtedy można łatwiej przejść cały ten proces. Wystarczy tylko nawiązać do postaci, która pojawia się na ilustracji i opowiedzieć ciekawą bajkę, z  której będzie wynikać, że ten bohater na pewno


PORADNIK KOSMETYCZNY

regularnie szczotkuje zęby. Nie inaczej jest ze szczoteczkami Handlowiec powinien również posiadać wiedzę na temat szczoteczek, a raczej ich prawidłowego użytkowania. Żeby uniknąć próchnicy u dzieci, należy ją wymieniać co 2-3 miesiące. Natomiast starsze dzieci można zachęcić do używania nici dentystycznych. Tu również działa zasada związana z wyglądem. Jeśli szczoteczka jest zaprojektowana w  sposób ciekawy dla dzieci, wtedy łatwiej jest egzekwować od nich mycie zębów. Sprzedawca może również zasugerować, by malec wybrał sobie szczoteczkę sam. Dziecko, które samo dokonuje wyborów chętniej będzie sięgało po ulubioną szczoteczkę. Na dziecko (i rodzica) trzeba mieć sposób Sprzedawca już po samym zakupie niezbędnych elementów do higieny jamy ustnej, może dać rodzicom kilka wskazówek, jak zachęcić najmłodszych do mycia zębów. Może podpowiedzieć na przykład, że jeśli dziecko nie sięga do lustra, można wtedy kupić mały stołeczek, dzięki któremu będzie mogło obserwować w  lustrze, jak myje zęby. Wtedy można robić „śmieszne minki” i dziecko zapamięta tę czynność, jak fajną zabawę. Sprzedawca może również podpowiedzieć rodzicowi, by ten zgasił światło w łazience i latarką oświetlał ząbki podczas mycia – będzie to świetna frajda dla malucha. Można również zachęcić rodzica czy opiekuna, by ten namówił swoją pociechę do mycia zębów ulubionych misiów czy też lalek. ▼ Przemysław Tórz ph_aquafresh _ 131x250.indd 1

39

PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

31.07.2017 10:02


PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

fot. Shutterstock.com

W parze z procentami Tendencje na rynku alkoholi zmieniają się. Polacy niekoniecznie piją mniej, ale coraz częściej wybierają opcje niskoprocentowe. Mocne trunki stały się charakterystyczne dla uroczystych okazji, świąt i prezentów. Z punktu widzenia handlowca ważne jest, aby alkohole o różnej zawartości procentów znikały z półek, a wraz z nimi artykuły, które doskonale do nich pasują. Czas na foodpairing Eksperymenty i poznawanie smaków, które dotąd nie zawsze były odkryte – takie podejście do jedzenia i picia skutkuje coraz większym zainteresowaniem tematyką kulinarną. Jednym z  jego objawów jest moda na foodpairing, czyli kreatywne komponowanie składników dań i  dobieranie napojów do jedzenia. Przeważnie bazuje ono na podobieństwie aromatów składników, ale nie zawsze, gdyż może opierać się też na kontrastach. Słodki i  kwaśny, słodki i ostry – to tylko niektóre z możliwości. A że nie każdy potrafi dopasować wino do potrawy, nie wspominając już o  mocniejszych alkoholach, dla handlowca ten trend okazać się może bardzo przydatny. Jedna z zasad handlu, które zazwyczaj się sprawdzają, to „razem zna-

czy więcej”. Istotne jest, by w otoczeniu produktów z  konkretnej kategorii znajdowały się artykuły

Mateusz Marciniak Specjalista ds. PR CEDC International Jesienne miesiące mają inną specyfikę pod względem alkoholowych wyborów konsumenckich w po-

40 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

komplementarne, czyli takie, które konsument może nabyć dodatkowo, właściwie „przy okazji”. równaniu z okresem letnim. Konsumenci rzadziej sięgają po lekkie, orzeźwiające alkohole, rośnie za to sprzedaż trunków o większej zawartości procentów. Tradycyjnie, największą popularnością cieszą się wódki czyste, jak lider rynku, Żubrówka Biała; Bols Platinum czy Żubrówka Czarna, pszeniczna, ekskluzywna odsłona tej legendarnej marki. Coraz częściej konsumenci wybierają też czyste wódki z  wytrawnymi nutami smakowymi, np. nowe Żytniówki – Chlebową i Chrzanową. Ze sklepowych półek szybciej znikają też owocowe propozycje Soplicy, a  także coraz popularniejsze alkohole z segmentu brown spirits – szkockie whisky Grant’s, Glenfiddich czy kultowa, grecka Metaxa.


Lato w FMCG

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

41 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

Piotr Dziarski Dyrektor ds. Sprzedaży Stock Polska Kategoria alkoholu niewątpliwie jest kategorią budującą „trafic” w sklepie, w szczególności w tradycyjnych sklepach spożywczych. Ten format sklepów odznacza się największą docelowością zakupu – 54% kupujących przychodzi do sklepu tylko po alkohol, a kolejne 29% głównie po alkohol, a przy okazji po zakup innych produktów. Produkty najczęściej wybierane razem z alkoholem to przede wszystkim napoje, zarówno te gazowane, jak i  wszelkiego rodzaju soki, a także papierosy.

W kategorii alkoholi mogą to być produkty, które w oczywisty sposób kojarzą się z  danym trunkiem, np. chipsy i  piwo, ale handlowcy, którzy chcą wyróżnić swoją placówkę, mogą zadbać o  pełniejsze i  wygodne dla klienta zakupy komplementarne. Na przykład dla klientów, którzy preferują domowe przekąski do piwa dobrym pomysłem będzie wyeksponowanie schłodzonego ciasta francuskiego – to może być baza do różnorodnych wersji słonych i  pikantnych imprezowych dodatków. W przypadku mocnych alkoholi to mogą być przekąski mięsne lub rybne, wyroby garmażeryjne, a także dodatki do drinków czy też porcjowany lód w  zamrażarkach. Słone przekąski relatywnie często kupowane są z  piwem i  cydrem, a sery i oliwki z winem.

Joanna Kwiatkowska Kierownik ds. public relations Corporate Affairs Kompania Piwowarska Tegoroczna jesień to już ostatni moment, by poszukać skarbów w Tyskim. Do 31 października trwa loteria, w której można wygrać złote monety oraz złoto w płynie, czyli piwo Tyskie. Wraz z  nadejściem chłodniejszych dni większym zainteresowaniem cieszyć się będą piwa o  wyższej zawartości ekstraktu i bardziej wyrazistym smaku, które nie tylko orzeźwiają i gaszą pragnienie, ale także dostarczają wyjątkowych doznań smakowych. Tutaj polecamy m.in. Książęce Golden Ale, które swój smak zawdzięcza wykorzystaniu aż 5 odmian aromatycznego chmielu oraz słodu typu Pale Ale, oraz Dębowe Dojrzałe Mocne – piwo dla koneserów, o bogatym smaku i aromacie, ciemnobursztynowej barwie oraz naturalnie wyższej mocy.

W chrupiącym towarzystwie Trudno wyobrazić sobie domową imprezę bez chrupiących przekąsek: chipsów, paluszków, precelków, orzeszków, prażynek, nachosów czy krakersów. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, którzy zdecydowanie dominują w grupie odbiorców tego asortymentu: modne, intensywnie reklamowane produkty doskonale wpisują się w imprezowy klimat, a pikantne smaki dobrze komponują się zarówno z  alkoholem,

42 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

jak i z popularnymi napojami bez procentów. Istotny jest tu także format opakowania – impulsowe małe paczki chipsów i  chrupek oraz pojedyncze słodycze często są kupowane z produktami adresowanymi do dzieci i  młodzieży – lodami impulsowymi, sokami, innymi słodyczami. Przygotowania do imprezy obejmują przede wszystkim duże opakowania – przy szukaniu dodatkowych ekspozycji dla poszczególnych grup przekąsek, np. przy stoisku alkoholowym, powinno więc znaleźć się miejsce dla dużych paczek słonych przekąsek. Planując asortyment, pamiętajmy o  tradycyjnych, powszechnie lubianych smakach, a także nowościach w kategorii chipsów, paluszków, krakersów czy orzeszków. W sklepie nie może zabraknąć najpopularniejszych marek głównych rynkowych graczy. Sprzedawco, pamiętaj o  wydaniu paragonu za alkohol. Mogą wejść nowe przepisy – za brak paragonu może grozić odebranie koncesji! Obostrzenia przepisów można spodziewać się już niedługo. Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości. Za niewystawienie paragonu przy sprzedaży choćby jednej puszki piwa może być odebrana koncesja. Procedura będzie taka, że informacja trafi do gminy, ta natomiast może odebrać koncesję – bez wdrożenia skomplikowanych procedur. W  projekcie przygotowano zapis, że koncesja może być odebrana na 3 lata, w przypadku choćby jednego wykrycia sprzedaży alkoholu poza kasą fiskalną.


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

43 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

Alkohole często są głównym celem wizyty kupujących w sklepie. Współkupowanie alkoholi z  innymi kategoriami mocno zależne jest od typu samego kupującego oraz sezonu. Duża grupa nabywców na-

Pomysłem na optymalne ustawienie tych kategorii może być właśnie cross-merchandising. Jako impulsowe i uzupełniające do alkoholi można zaproponować wszelkie snacki i  przekąski, ale warto także pamiętać o  różnego rodzaju dipach, które, jeśli będą w  pobliżu wspomnianych produktów, mogą wywołać impuls zakupowy. Przygotowując się na „sprzedaż wiązaną” w przypadku kategorii alkoholi, można pomyśleć o specjalnej ekspozycji łączącej napoje, przekąski i dodatki, a  jeśli pozwalają na to warunki lokalowe, to jeszcze o kilku małych, powtórzonych ekspozycjach, np. z chipsami lub nachosami w pobliżu regałów z piwem. Liczy się dobry pomysł Ekspozycja alkoholu to nie tylko odpowiednie ustawienie butelek, przejrzystość kategorii, marek i  oznaczeń cen. Warto pamiętać o  elementach niestandardowych, które same w sobie wydają się niewielkim elementem, ale przyciągają uwagę. Przykładem mogą być

eleganckie drewniane opakowania szlachetnych trunków, kieliszki dołączone do butelek wódki, wyróżniające się i oryginalne kartoniki, nietypowe etykiety, chwytliwe hasła. Konsumenci bardzo często szukają właśnie niestandardowych opcji. Nie mniej ważna jest także rola sprzedawcy – nawet jeśli produkt został już zauważony, podczas rozmowy z  klientem można

mu jeszcze zaproponować coś ekstra, niekoniecznie to, po co udał się do sklepu. Przykładem mogą być alkohole, które stanowią podstawowe elementy popularnych drinków. Produkty z tej grupy szczególnie dobrze sprzedają się w  towarzystwie składników potrzebnych do przygotowania konkretnego koktajlu. Jeśli to ma być mojito, oprócz rumu przydatne okażą się także: syrop cukrowy, limonka, mięta, woda gazowana i kruszony

Istotne jest, by w otoczeniu produktów konkretnej kategorii znajdowały się artykuły komplementarne, czyli takie, które konsument może nabyć dodatkowo, właściwie „przy okazji”.

lód. Dobrze mieć w pobliżu także soki, napoje, energetyki oraz syropy w różnych smakach. Gdy klienci sklepu jednocześnie z  butelką alkoholu nie wkła-

Maria Celka

Sklep Ogólnospożywczy „Cora” Środa Wielkopolska Alkohole coraz chętniej kupowane są w zestawach. W  moich sklepach klienci, którzy kupują wódkę, często dobierają do nich soki. Najczęściej są to napoje w  kartonikach. Dużo sprzedaje się kartoników litrowych lub dwulitrowych. Najchętniej wybierane smaki to pomarańcza, kaktus, czarna porzeczka, czy też pomidorowy. Zdarza się, że w ofercie są produkty łączone np. do wódek są dołączane napoje gazowane lub promocyjne ceny na wybrane napoje w zestawie. Cieszy się to dużym zainteresowaniem wśród klientów. Jeśli chodzi o sprzedaż piwa, często klienci w zestawach dodatkowo kupują chipsy, orzeszki.

44 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

fot. Przemysław Tórz

Marcin Zięć Netious Revenue Institute Chołaściński, Zięć

dal kupuje piwo, wódkę, czy wino, szczególnie z segmentów cenowych ekonomicznych, wraz z  wyrobami tytoniowymi oraz drobną przekąską (kabanosy, słone przekąski). Z  wódką często w  jednym koszyku zakupowym ląduje piwo (z  małymi gramaturami wódek), a także napoje (gazowane oraz soki). W sezonie grillowym kategoria piwa, a  także wódki, jest bardzo często łączona z  brykietem oraz produktami na grilla (mięsa, przyprawy). Te klasyczne połączenia na przestrzeni ostatnich lat powoli ustępują miejsca nowym trendom, związanym z  rozwojem kultury spożywania alkoholu oraz świadomości kulinarnej Polaków. Producenci wina, a także piwa, coraz częściej podpowiadają z  jakimi rodzajami posiłków najlepiej łączyć poszczególne produkty, przez co wpływają na poszerzenie koszyków zakupowych alkoholi o nowe kategorie.


PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

dają do koszyka produktów komplementarnych, np. napojów gazowanych, można ich do tego zachęcić poprzez rozmowę i analizę ich potrzeb. Świetnym pomysłem są też zestawy promocyjne, np. wódka z sokiem albo syropem, gin z tonikiem czy żubrówka z  cydrem. Nie zapominajmy również o  sile przepisów – to one są inspiracją, źródłem niezliczonych pomysłów dla konsumentów spragnionych odmiany i  poznawania nowych smaków – materiały promocyjne wykorzystujące przepisy na drinki to dobry sposób na zwrócenie uwagi klienta na dodatkowe produkty, które potrzebne mu będą, jeśli zakupi konkretny rodzaj alkoholu. A  im bliżej świąt, tym ważniejsze stają się warianty prezentowe. Zwłaszcza w  przypadku whisky obserwowane są znaczące wzrosty sprzedaży propozycji z  wartością dodaną, szczególnie tych ze szklankami. Kieliszki, kufle, szklanki i wszelkie limitowane edycje to także sposób na zatrzymanie wzroku klienta, który prześlizgując się po zapełnionych regałach, szuka czegoś, co się wyróżni. Dlatego ten lub inny gadżet może być impulsem, który właśnie skłoni niezdecydowanych do zakupu. Szalę na rzecz konkretnego produktu może ostatecznie przechylić sprzedawca, doradzając i  prezentując jego zalety. W  sprzedaży komplementarnej w  przypadku alkoholu zapomina się często o produktach niespożywczych. A  jest tu duże pole do uzupełnienia zakupów – otwieracze, korkociągi, słomki, plastikowe kieliszki i kubki, torebki prezentowe do alkoholu. Problem w tym, że klient nie będzie biegał po całym sklepie za takimi drobiazgami, jeśli więc nie będzie ich w pobliżu stoiska z  alkoholem i  w  dodatku w zasięgu wzroku, potencjał tych dodatków może zostać niewykorzystany. ▼

PRZEDSIĘBIORCO, W KTÓREJ Z KATEGORII JESTEŚ NAJMOCNIEJSZY? WSZECHSTRONNOŚĆ

LOKALNOŚĆ

„Mój biznes to nie jeden, ale kilka sklepów. Ryzyko i nowe inwestycje to moja motywacja”.

„Znam te rejony i dbam o to, żeby w moim sklepie dostępne były lokalne produkty”.

Marta, Elbląg

Adam, Olsztyn

ZAANGAŻOWANIE

RODZINNOŚĆ

PRZYJAZNOŚĆ

„Mój sklep ma dla mnie ogromną wartość – to przede wszystkim ludzie, którzy tu pracują i robią zakupy”. Roman, Swarzędz

Jesteś właścicielem sklepu spożywczego?

WALCZ O 40 000 ZŁ I ROZWIŃ SWÓJ BIZNES! Zgłoś swój udział w Plebiscycie Herosi Polskiej Przedsiębiorczości.

Szczegóły i regulamin na:

www.herosiprzedsiebiorczosci.pl

lub pod numerem telefonu: +48 660 624 010 „Dzięki swojej pracy wspieram inicjatywy moich sąsiadów i ich dzieci. Mój sklep to centrum lokalnego życia”.

„Sklep prowadzimy razem z naszym tatą. Łączymy tradycję z nowoczesnością”.

Koszt połączenia taryfikowany zgodnie z ofertą operatora.

Mateusz i Ania, Kozienice

Marcin, Tczew

Beata Woźniak CLT1758_ECA_PoradnikHandlowca_Plebiscyt_Przedsiebiorcy_139x255_v3.indd 1

45

PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

25/07/2017 17:16


Dania gotowe

fot. Shutterstock.com

Obiad ze sklepowego koszyka

Konsumenci sięgają po dania gotowe zawsze wtedy, gdy brakuje im czasu na przygotowywanie posiłków. W tym przypadku oferta „obiadowa” może okazać się ważnym kryterium wyboru sklepu „po drodze”.

G

łodny klient nie chce tracić czasu na szukanie ciekawej propozycji na obiad i dlatego często wybierze ten sklep, który zapewni mu odpowiedni asortyment, który do tego będzie dobrze rozplanowany na półkach i  czytelnie ułożony, zaś samo zrobienie zakupów nie będzie skomplikowane i czasochłonne. To duży walor mniejszych sklepów, bo właśnie one, stawiając na formę convenience okazują się być bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o pomysł na szybki posiłek. Szybkie tempo życia, wzrost zamożności społeczeństwa, brak czasu, praca zawodowa kobiet i chęć do upraszczania sobie życia wymusiły dynamiczny rozwój rynku dań gotowych. Wszystko wska-

zuje na to, że ten trend nie tylko utrzyma się, ale i będzie wymagał od handlowców wygospodarowania w przyszłości większej przestrzeni sprzedażowej na produkty ułatwiające przygotowanie ciepłego posiłku. Dania gotowe, a szczególnie dania w słoikach, były dawniej pewnego rodzaju ratunkiem w nagłych sytuacjach, gdy z pewnych, zwykle niespodziewanych powodów, brakowało czasu lub pomysłu na przygotowanie obiadu. Owszem, gotowe posiłki zabierało się na biwak. Do sklepu po takie produkty zaglądali także mężowie podczas niespodziewanych wyjazdów żon. Jednak kupno dania w  słoiku lub w innej postaci było kiedyś postrzegane jako ostateczność, bo nawet

46 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

panie domu wyjeżdżające na przykład do sanatorium dwoiły się i troiły, by zostawić domownikom odpowiednią ilość przygotowanego wcześniej jedzenia, by przypadkiem rodzina „nie pomarła z  głodu” w czasie ich nieobecności. Wiele się zmieniło od tamtych czasów. Dziś korzystanie z gotowych dań stało się codziennością i już nie jest postrzegane jako coś wyjątkowego. Praca do późnych godzin, rozliczne zajęcia pozazawodowe, zajęcia pozalekcyjne dzieci, na które trzeba je dowieźć lub odprowadzić, wzrastająca liczba osób samotnych to najczęstsze przyczyny, dla których dania gotowe stają się czasem atrakcyjniejszą propozycją niż domowy obiad. Swoje znaczenie ma też wy-


CONVENIENCE

47 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Dania gotowe

Grzegorz Kowalik Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Virtu Production Jako producent dań super convenience przywiązujemy ogromną wagę do tego, by ich opakowania były praktyczne i wygodne w użyciu. Projektujemy je z myślą o potrzebach współczesnego konsumenta, który nie ma ochoty tracić nawet minuty na zmywanie naczyń. Tempo życia sprawia, że coraz bardziej ceni sobie możliwość jedzenia wprost z  opakowania w dowolnym miejscu i czasie. Virtu ma w  ofercie wiele produktów spełniających te oczekiwania. Seria KUBEK NA RAZ oferuje pyszne dania zamknięte w wygodnym kubku. Ich przygotowanie trwa niespełna 2 minuty. Myślimy już o  kolejnych ulepszeniach. To wygodny widelec w  topperze i  opatentowane rozwiązanie w  postaci folii, której nie trzeba przekłuwać przy podgrzewaniu.

goda, którą odkryły w tych produktach panie domu, najczęściej obarczone obowiązkiem nakarmienia domowników. Gospodarstwa domowe są też coraz lepiej wyposażone w  sprzęt AGD, a  szczególnie kuchenki mikrofalowe, frytkownice, urządzenia do przygotowywania dań na parze, nowoczesne kuchenki gazowe czy elektryczne, które pozwalają na bardzo szybkie podgrzanie posiłków. Duże lodówki pozwalają na zakup większych ilości mrożonego lub schłodzonego jedzenia, gwarantując więcej miejsca na ich przechowanie. Nie

mniej ważny jest również fakt, że współcześnie oferowane gotowe dania nie ustępują smakowo domowym posiłkom, a nawet niektóre z nich je przewyższają, bo niełatwo jest uzyskać nieraz tak doskonały efekt w  domowych warunkach bez szczególnych uzdolnień kulinarnych. Domowa pizza nie zawsze będzie miała tak wypieczone, chrupiące ciasto, czy pierwszy raz przygotowywane danie kuchni orientalnej nie udaje się tak dobrze przyprawić, więc nieraz to właśnie gotowe danie potrafi przewyższyć smakiem domowy eksperyment kulinarny. Paradoksalnie trend na szybki, gotowy posiłek w  czasie tygodnia wcale nie przekreśla panującej mody na gotowanie. W  weekend wiele osób może już ze spokojem podelektować się czasem spędzonym w  kuchni podczas samodzielnego przyrządzania mniej lub bardziej wymyślnych dań, jednak w  dni, wypełnione obowiązkami zawodowymi, konsumenci często stawiają na wygodę i możliwość zaoszczędzania czasu, sięgając po szybkie posiłki. Polscy konsumenci nie trzymają się już kurczowo smaków typowych dla kuchni polskiej, coraz częściej sięgają nie tylko po lubiane od lat inspiracje włoskie, ale doceniają również propozycje, nawiązujące do kuchni innych krajów. Popularne stają się dania, wywodzące się z tradycji kulinarnych: chińskiej, indyjskiej, greckiej, francuskiej, meksykańskiej, węgierskiej, rosyjskiej, śródziemnomorskiej, a nawet tajskiej. O ile tradycyjne dania kuchni polskiej konsumenci dobrze znają z  domów rodzinnych, o  tyle potrawy z  krajów bardziej egzotycznych są dla nich ciekawą odmianą. Nie wszyscy czują się na siłach, aby samodzielnie przygotować w  domu orientalny posiłek. Nie każdy ma również możliwości, środki i czas, by podróżować, czy choćby spróbować niektórych dań w  restauracji, więc gotowe dania sta-

48 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

ją się ciekawą i niedrogą odmianą. Możliwość kupienia gotowego dania, odpowiednio już przygotowanego i  przyprawionego wyklucza popełnienie kulinarnej pomyłki, pozwalając w  domowym zaciszu sprawdzić, czy nieznane dotychczas smaki przypadną domownikom do gustu. Taką samą rolę pełnią gotowe sosy do potraw, dzięki którym dodając tylko odpowiedni gatunek makaronu czy ryżu można uzyskać pełnowartościowe danie. Przygotowując ofertę dań gotowych powinno się zwrócić uwagę na włoskie smaki, szczególnie lubiane przez polskich konsumentów, dlatego ważnym uzupełnieniem oferty są makarony w  różnych kształtach, sosy włoskie (a  szczególnie popularny sos boloński, do spaghetti, arrabiata), a także dania mrożone

Nie mniej ważny jest również fakt, że współcześnie oferowane gotowe dania nie ustępują smakowo domowym posiłkom, a nawet niektóre z nich je przewyższają, bo niełatwo jest uzyskać nieraz tak doskonały efekt w domowych warunkach bez szczególnych uzdolnień kulinarnych.

(pizze i lasagne). Wśród tych ostatnich warto zaznaczyć wzrastający udział gotowych dań mrożonych inspirowanych właśnie włoskimi tradycjami kulinarnymi w  postaci makaronów na patelnię. To dość nowa propozycja, która ze względu na łatwość przygotowania została pomyślnie przyjęta przez kupujących.


Dania gotowe

Spora grupa klientów lubi również kuchnię chińską, chociaż trzeba zauważyć, że wiele półproduktów do dań chińskich (takie jak na przykład makarony ryżowe, sojowe, chow mein) dostępne są raczej w większych sklepach, a dość rzadko są wprowadzane do oferty sklepów mniejszych. Pasjonatami kuchni chińskiej bywają częściej młodzi, wykształceni, zamożniejsi klienci, więc warto na tę grupę produktów zwrócić baczniejszą uwagę nawet w  sklepach małoformatowych, ale zlokalizowanych na przykład na nowowybudowanych podmiejskich osiedlach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by na półki nawet dość tradycyjnego sklepu wprowadzić jakiegoś przedstawiciela gotowego dania kuchni azjatyckiej, szczególnie gdy będzie to produkt lubianej marki. Na przykład najsilniej kojarzony z wpływami wschodnich tradycji sos słodko-kwaśny zdobył polskie podniebienia, a kupowany jest nawet przez osoby o dość tradycyjnych upodobaniach. Zazwyczaj łączy się go z  ryżem. Te ostatnie są potrzebne nie tylko do podstawowych dań chińskich, ale także polskich, włoskiego risotto, hiszpańskiej paelli i innych. Ofertę gotowych sosów i  podstawowych baz, takich jak wspomniane makarony, ryże, kasze warto uzupełnić fixami do dań kuchni innych narodów oraz tradycyjnych polskich dań. W  mniejszym sklepie, gdzie nie jesteśmy w stanie przeznaczyć na dania gotowe więcej miejsca, można rozważyć postawienie obok markowych, najlepiej rotujących produktów także ofertę zmieniających się smaków, aby stali klienci znaleźli coś nowego co jakiś czas. W tym przypadku warto również wybrać produkty znanych marek, szczególnie tych wspieranych promocjami czy działaniami reklamowymi w  najpopularniejszych środkach przekazu. Niektóre z takich nowości mogą znacząco ożywić sprzedaż dań gotowych.

49 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Dania gotowe

Aleksandra Trzcińska Dyrektor Marketingu Makarony Polskie W mojej opinii, w  tej chwili najsilniejszy z  segmentów kategorii dań gotowych – dania w słoikach, w najlepszym razie, po odnotowaniu konsekwentnych spadków dynamiki, generowanych w  głównej mierze przez liderów kategorii – ustabilizuje się i  bez większych perspektyw na nagłą ekspansję stanie się polem mniejszych lub większych „przepychanek” między producentami. W  tle zaś będzie trwał rozwój segmentów, które „wyszły” ze słoików i przeniosły się na lekkie tacki i do wygodnych pojemników. Te nowe segmenty kategorii dań gotowych mają przed sobą jak najlepsze perspektywy, ponieważ są doskonałym obszarem realizacji trendów, które jeszcze długo będą organizowały branżę spożywczą – convenience, premiumizacja, prozdrowotność i miniaturyzacja/przekąskowość.

Pomimo wzrastającego udziału dań gotowych inspirowanych innymi kuchniami świata, popularnością cieszą się dania tradycyjnej rodzimej kuchni. Z pewnością na jej stałą popularność ma wpływ nie tylko przywiązanie do znanych smaków, ale również to, że wiele tych dań postrzeganych jest jako potrawy pracochłonne i  wymagające czasu na ich przyrządzenie. Niewiele osób ma chęć samodzielnie lepić pierogi, jeśli w sklepie można nabyć produkt, niewiele ustępujący

pamiętanym z dzieciństwa wyrobom ukochanej babci. Dziś pierogi ruskie, z mięsem, z serem, z owocami znajdziemy w  każdym sklepie i to w postaci mrożonej, nadającej się do dłuższego przechowywania, czy też świeżej. Wystarczy odgrzać je w mikrofalówce, na patelni lub gotować przez kilka minut we wrzątku. Konsumenci nadal chętnie kupują inne narodowe tradycyjne dania, wszelkiego rodzaju kluski z  nadzieniami, pyzy ziemniaczane, placki ziemniaczane, krokiety, paszteciki, naleśniki, które kojarzą się z domową kuchnią. W tym segmencie ważne są również gotowe dania w słoikach, bo i tu króluje kuchnia polska lub potrawy dawno zaadaptowane do jej potrzeb. Klientom można zaproponować takie dania, jak: fasolka po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, gołąbki, pulpety, klopsy, bigos, gulasz, potrawka, strogonow czy zawiesiste zupy. Ofertę warto uzupełnić sosami tradycyjnymi polskimi lub obecnymi w naszej kuchni od lat, a  które są dostępne zarówno jako gotowe wygodne dania w słoikach (myśliwski, grzybowy, pieczarkowy), czy też w postaci sosów w proszku lub w kartonach (na przykład sos beszamelowy, holenderski).

Polscy konsumenci znów zaczynają doceniać zupy, chociaż wiele osób woli unikać męczącego przygotowywania składników, a szczególnie obierania warzyw, dlatego chętnie sięgają na przykład po mrożone zupy. Odpowiednio skomponowaną mieszankę warzyw, ostatnio coraz częściej pakowaną z  kompletem przypraw, wystarczy wrzucić do wrzątku, by otrzymać pożywny i zdrowy posiłek. Zupy są polecane przez specjalistów od żywienia jako doskonałe uzupełnienie codziennej diety w  witaminy, mikroelementy i błonnik. Producenci odpowiadają na ten trend, wprowadzając na rynek nowe, ciekawe propozycje mrożonek, w  postaci zup z  torebkami przypraw i z dodatkami smakowymi, takimi jak prażone pestki dyni, suszone pomidory, grzanki czy ryż. Oprócz tradycyjnych, wciąż popularnych zup takich, jak na przykład pieczarkowa, barszcz ukraiński, fasolowa, kalafiorowa, jarzynowa, itd., można zaproponować klientom zupy o określonych kolorach (z warzyw białych, żółtych lub zielonych). Pragnącym przełamać tradycyjne smaki można zaoferować kompozycje mniej tradycyjne, wywodzące się z kuchni innych narodów. Latem z  pewnością lepiej się będą sprzedawać lekkie zupy,

Sezonowość w kategorii dań gotowych Przy zarządzaniu półką z  gotowymi daniami należy wziąć pod uwagę sezonowość w tej kategorii, która jest coraz bardziej widoczna. W  przypadku Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy promuje się tradycyjne dania, chociaż coraz więcej osób poszukuje czegoś nowego, ale opartego o tradycję. A inne okazje? Można na przykład na Walentynki wybrać kilka ciekawych oryginalnych propozycji i odpowiednio je wypromować w sklepie. Wielu panów chętnie by skorzystało z gotowych, przyrządzonych dań, które nadawałyby się na romantyczną kolację w takim dniu. We Francji pojawiło się na przykład walentynkowe sushi w pudełku w kształcie serca. Można się spodziewać, że i w przypadku naszego krajowego rynku zostaną wkrótce wykorzystane możliwości promocyjne innych ważnych dat w kalendarzu. A nic nie stoi na przeszkodzie, by sklep sam wykorzystał w kategorii dań gotowych większy popyt w czasie takich świąt, jak Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Matki, itp. Innym działaniem wspierającym sprzedaż może być promowanie kategorii w oparciu o pory roku.

50 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Dania gotowe

zimą zaś chętniej konsumenci sięgną po zupy gęste, które mogą stanowić jedyny posiłek. Coraz szersza jest oferta gotowych świeżych zup, które należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Zazwyczaj wymagają one przechowywania w  temperaturze 2-6°C, a po otwarciu trzeba je szybko spożyć. Łatwiejsze w obsłudze są zupy w  kartonach oraz opakowaniach z tworzyw, w postaci wygodnych saszetek, które wystarczy tylko podgrzać – w  garnku lub mikrofalówce. Nie wymagają one przechowywania w niższych temperaturach. Warto zauważyć, że w  tej grupie produktów obok tradycyjnych smaków pojawiają się nowości, na przykład w postaci zup kremów z  ciekawymi dodatkami, podkreślającymi smak zup. W pobliżu saszetek z mokrymi zupami, które umieszcza się często na górze regału, powinny znaleźć się zupy

w najbardziej tradycyjnych opakowaniach: w  słoikach i  puszkach. Chociaż w  polskiej kulturze kulinarnej zupy w puszkach nie zdobyły takiej popularności, jak na przykład po drugiej stronie oceanu, gdzie najsłynniejsza zupa pomidorowa marki Campbell stała się nawet ikoną popkultury, jednak sporą popularnością cieszą się zupy w słoikach. W słoikach najczęściej sprzedawane są gęste zupy tradycyjne takie, jak na przykład grochówka, flaczki, fasolowa, kapuśniak, krupnik, ogórkowa, pieczarkowa, pomidorowa, żurek lub gulaszowa. Nie można też pominąć zup w proszku i tzw. gorących kubków. W tej grupie również pojawiają się nowe smaki, a  producenci chcąc zachęcić do ich kupna, zmieniają receptury i stąd na opakowaniach coraz częściej pojawia się informacja o niestosowaniu sztucznych

Konsumenci nadal chętnie kupują inne narodowe tradycyjne dania, wszelkiego rodzaju kluski z nadzieniami, pyzy ziemniaczane, placki ziemniaczane, krokiety, paszteciki, naleśniki, które kojarzą się z domową kuchnią. barwników lub glutaminianu sodu. Ważnym uzupełnieniem oferty zup są zarówno wszelkiego rodzaju buliony czy kostki smakowe, których tradycyjnie używa się podczas przyrządzania zup. Pamiętajmy też o tradycyjnych dodatkach do zup, jak makarony, szczególnie te przeReklama

51 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


znaczone do zup, jak nitki, zacierki, makaron w formie ryżu, czy drobny makaron w postaci figurek, cyferek, który szczególnie jest lubiany przez dzieci. Uzupełnieniem oferty są koncentraty, z  których można przyrządzić zupę, a  szczególnie koncentrat barszczu, zakwas do żurku, białego barszczu. Po gotowe dania sięgają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Panie częściej kupują produkty znanych producentów, zwracając uwagę na skład i jakość gotowego posiłku. Panowie zwracają uwagę na wielkość porcji i cenę. Do nich właśnie skierowana jest oferta jednego z  producentów, podkreślająca wysoką zawartość białka w produkcie. Dużo gotowych dań kupują też starsze osoby: emeryci i renciści. Wielu z nich jest samotnych, mniej sprawnych fizycznie, więc zakupy, ich zaniesienie do domu oraz późniejsze przygotowanie posiłku ze słoika czy mrożonki jest naprawdę dla nich wygodne, a nieraz i oszczędne, bo „nie opłaca się gotować dla jednej osoby”. Osoby starsze częściej kupują dania o tradycyjnych smakach. Coraz większą grupę stanowią też single, młodsi samotni klienci, zapracowani, ale z  reguły dysponujący zasobniejszymi portfelami. Ta grupa częściej zwraca uwa-

fot. Shutterstock.com

Dania gotowe

gę na żywność funkcjonalną, chętniej sięga po orientalne smaki i jest gotowa wydać więcej pieniędzy na jeden posiłek. Nie należy zapominać również o  studentach, którzy choć zwykle są też bardziej odważni w  szukaniu nowych rozwiązań kulinarnych, to nie zawsze dysponują dużymi kwotami, które chcą przeznaczyć na gotowe dania, więc szukają wersji bardziej ekonomicznych. Przyjrzyjmy się zatem, jaka grupa konsumentów dominuje w danej lokalizacji i w konkretnym sklepie, bo ułatwi to z pewnością rozważne zamówienia towaru. Rynek dań gotowych czeka jeszcze niejedna rewolucja.

Urszula Jagielska

Ekspedientka Sklep Spożywczo-Monopolowy „Słoneczko” w Środzie Wielkopolskiej

fot. Przemysław Tórz

Obserwuję całoroczne zainteresowanie daniami gotowymi. Szczególnie latem dużym wzięciem cieszą się gorące kubki, zupy instant. Mrożonki dobrze się sprzedają cały rok. Dużym zainteresowaniem cieszą się też warzywa na patelni. Bardzo dobrze sprzedają się dania gotowe w słoikach, szczególnie klopsiki, gołąbki. Raczej nie wprowadzam w sklepie wiele nowości związanych z daniami egzotycznymi, ostatnio warzywa na patelni z suszonymi pomidorami. Dania gotowe często kupują zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

52 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Wciąż pojawiają się nowe smaki, nowe opakowania, zwiększa się udział dań świeżych, sprzedawanych z lad chłodniczych. Zagościły tu na przykład już na stałe świeże zupy, a pojawiają się coraz częściej świeże makarony czy pełne trzyskładnikowe dania obiadowe. Można spodziewać się i tu znacznego poszerzenia oferty, bo widać jak coraz bardziej zapełniają się regały chłodnicze, zapraszając do skorzystania z oferty convenience, wygodnych dań gotowych, ale świeżych, o wysokiej jakości, z ograniczonym terminem przechowywania, ale postrzeganych dzięki temu jako zdrowsze, zawierające mniej konserwantów. Moda na zdrowe odżywianie nie pozostawia złudzeń co do zmian czekających rynek. Najbardziej aktywny w  zakupach świeżych dań gotowych jest klient w wieku od 18 do 39 lat, mieszkaniec większego miasta, który decydując się na jedzenie w domu, czy w biurze podczas pracy, właśnie szuka dań świeżych, w  jego mniemaniu zdrowszych i co najważniejsze – jest gotów zapłacić więcej za produkt premium. Trend kierujący zainteresowanie z dań mrożonych na ofertę dań chłodzonych i świeżych obserwuje się już od dawna w  zachodniej Europie. Pojawia się też coraz więcej innowacyjnych rozwiązań w  zakresie opakowań, które


Dania gotowe

pozwalają na dłuższe przechowywanie produktów, jak i przygotowanie, a nawet zjedzenie gotowego dania bezpośrednio z opakowania. Nowym trendem są całe trzyskładnikowe dania gotowe, przeznaczone do ekspozycji w  ladach chłodniczych. Taki gotowy posiłek, który wystarczy podgrzać w  kuchence mikrofalowej, składa się zazwyczaj z  potrawy mięsnej, uzupełnionej na przykład o purée ziemniaczane, ziemniaki, ryż lub makaron oraz porcję warzyw. Wystarczy podgrzać go w  kuchence mikrofalowej. W  zamrażarkach w  innych krajach znajdziemy już sporo takich dań, także tych wpisujących się w  trend prozdrowotny. Mięso jest opiekane na ruszcie, w  dodatkach znajdziemy mniej kaloryczny dziki ryż, zamiast węglowodanowych dodatków większą porcję warzyw, sosy niskokaloryczne, dania mogą być nawet przeznaczone dla wegetarian, czy osób unikających glutenu. Można się spodziewać, że wzorem innych zachodnich krajów takich całościowych gotowych dań będziemy mieli w ofercie coraz więcej i to nie tylko w  postaci schłodzonego posiłku, ale również w postaci mrożonek. Planując zamówienia do sklepu w kategorii dań gotowych trzeba coraz częściej wziąć pod uwagę także zmiany, które następują co do wymagań żywieniowych konsumentów. Coraz więcej wśród naszych klientów wegetarian czy wegan, klienci szukają też dań bez glutenu, bez laktozy i niezawierających alergenów. Wraz ze wzrastającą liczbą zapracowanych, czy samotnych osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe możemy spodziewać się dynamicznie rosnącej oferty rynkowej. Ograniczeniem może być wyłącznie niewielka powierzchnia, jaką handlowcy będą mogli przeznaczyć pod sprzedaż takich gotowych dań. ▼ Olga Tylińska

53 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

Powrót do szkoły ▼ Czas powakacyjnej sprzedaży – str. 55 – str. 56 ▼ Słodko, kwaśno, słono – str. 64

54 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

fot. Shutterstock.com

▼ Co sprzedawca powinien wiedzieć o zdrowym odżywianiu dzieci?


RYNEK POD LUPĄ

Piotr Ignaczak Catman Group

Czas powakacyjnej sprzedaży

Wrzesień jest dość specyficznym miesiącem handlowym. Jego specyfika jest związana z tym, że w  części sklepów ruch turystyczny zamiera, a  następuje powrót do „codziennej normalności”. Druga specyfika jest związana z  faktem, że w  sklepach w  okolicach szkół i  przedszkoli, jedną z  kluczowych grup konsumenckich są dzieci i młodzież, która zachowuje się właśnie jak turyści, którzy zakupy chcą zrobić szybko, nawet bardzo szybko. W  jaki sposób przygotować sklep pod kątem uwzględniania potrzeb młodych klientów? Zacznijmy od tego, by zrozumieć młodych konsumentów. • Na czym im zależy i  jak w  związku z  tym dopasować się do ich oczekiwań? Jeszcze do niedawna mało kto z  handlowców brał na poważnie tę grupę konsumencką. „Przecież oni kupują tylko produkty impulsowe, a średni paragon to raptem parę złotych. Na dodatek są nieprzewidywalni, niecierpliwi oraz robią dużo zamieszania na półkach”. Z takimi opiniami spotykaliśmy się pracując z handlowcami, którzy nierzadko prowadzą swój

biznes detaliczny od kilkunastu lat. A przecież młodzi konsumenci to trzecia siła nabywcza na rynku. Codziennie podążają utartymi ścieżkami prowadzącymi obok sklepów osiedlowych, które są dla nich nierzadko jedynym przystankiem w  drodze do lub ze szkoły, w  których mogą wydać otrzymane kieszonkowe. Dlatego warto o  nich zadbać rozumiejąc, czym się kierują podczas zakupów. Oto siedem zasad, którymi się kieruą młodzi klienci. – Po pierwsze, zakupy mają być szybkie. – Po drugie, poszukiwany towar ma być widoczny i łatwo dostępny. – Po trzecie, zmiana produktu jest jak najbardziej wskazana, pod warunkiem, że inny produkt się czymś wyróżnia. – Po czwarte, produkt markowy jest bardziej ceniony od tego, którego nikt nie zna. – Po piąte, produkt bez cukru, to produkt niepełnowartościowy. – Po szóste, produkt bez soli, jest niesmaczny. – Po siódme cena nie odgrywa roli, jeśli produkt jest modny. • Jaki w związku z tym dobrać asortyment dla młodych klientów? Asortyment dla dzieci można podzielić wg trzech kryteriów. Po pierwsze – ze względu na smak, czyli produkty słono-słodkie i  bezsmakowe. Drugi sposób podziału – produkty w  formie stałej oraz płynnej. Równie ważny jest tu rodzaj opakowania. Czy tego chcemy, czy nie, zarówno plastik, jak i  puszka wygrywa ze szkłem. Po trzecie – produkty śniadaniowe i pozostałe. Te trzy podziały powinny stymulować detalistów zarówno do doboru, jak i  sposobu ekspozycji produktów dla dzieci i  młodzieży. Ważne jest również podejście rodziców do zakupów pod kątem alergii lub nietolerancji pokarmowych – produkty bez laktozy i glutenu to w tym przypadku podstawa.

55 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Radzimy! • Posiadać w ofercie produkty naturalne. • Dobierać produkty o znanych markach, które przyciągają młodych klientów do sklepu, oraz takie, które mają ciekawe, niestandardowe opakowanie. • Posiadać w  ofercie zarówno produkty luzem, w  małych, jak i  dużych opakowaniach oraz różne pojemności. • Jak zorganizować sklep oraz stworzyć ekspozycję, aby młody konsument dokonał szybkiego zakupu? Pamiętajmy, że młody klient jest szybki, niecierpliwy, rozkojarzony oraz podatny na błyskotki i niestandardowy rodzaj opakowania. Można te zasady przenieść na dostępność i rodzaj eskpozycji. W jaki sposób zadbać o potrzebę szybkich zakupów? Większość produktów należy umieścić w strefach jak najbliżej wejścia/wyjścia. Każdy metr do pokonania i każda sekunda zakupów się liczy. Im szybciej, tym lepiej. Co zrobić, by młody konsument nie stracił cierpliwości? Po pierwsze – ma być perfekcyjna dostępność produktów, a  po drugie – kasa ma działać błyskawicznie. Rozkojarzonego młodego konsumenta można ukierunkować na zakup produktu, sprzedając produkty na dodatkowych ekspozycjach oraz standach producentów, umieszczanych w takich miejscach, które znajdują się na ścieżce jego poruszania się po sklepie. Postrzeganie u  młodych ludzi jest w pewien sposób inne niż u  osób dorosłych. Dorosły klient potrafi ocenić produkt pod kątem: ładny – przydatny. Młode osoby kierują się bardziej wyglądem opakowania oraz oświetleniem. Podświetlone półki czy standy oraz kształty wykraczające poza standard potrafią naprawdę zdziałać cuda sprzedażowe. Warto również pomyśleć o  wydzieleniu w  sklepie (specjalnie dla rodziców), strefy „zdro-


RYNEK POD LUPĄ

wych przekąsek i impulsów”. Jest to coraz częściej stosowany mechanizm ekspozycji, który wpływa pozytywnie na dobry wizerunek sklepu. Jeszcze ważniejsze jest to, że taka strefa przynosi bardzo duże korzyści finansowe, ze względu na znacząco wysokie marże dochodzące do 60%, jakie stosuje się na produkty znajdujące się w tej strefie.

Beata Woźniak

Co sprzedawca powinien wiedzieć o zdrowym odżywianiu dzieci?

Radzimy! • Wyraźnie w sklepie pokazać dwie strefy zakupowe produktów słono-słodkich, ze szczególnym uwzględnieniem strefy kasy oraz strefy dodatkowych ekspozycji. • Strefę kasy potraktować jako wizytówkę sklepu do budowania wizerunku „sklep przyjazny oraz dbający o  zdrowie dzieci”, umieszczając w tej strefie jak najwięcej produktów naturalnych. W  ten sposób zyska się wdzięczność matek, a co za tym idzie ich lojalność do robienia zakupów w  tym sklepie. • Dublować ekspozycję soków, napojów oraz wody bezsmakowej o  mniejszej pojemności. Uwzględniać potrzebę gaszenia pragnienia płynami ciepłymi i zimnymi.

Co ma wspólnego wiedza o zdrowym odżywaniu dzieci i  młodzieży z  pracą handlowca? Okazuje się, że sporo. Wakacje rządzą się swoimi prawami, ale niestety szybko mijają. A  za progiem rok szkolny i  codzienna krzątanina związana z  pracą, szkołą, zakupami i  posiłkami. Coraz bardziej świadomi rodzice starają się zadbać o  zbilansowany jadłospis dzieci. Tym bardziej docenią więc sklep, w  którym nabyć można niezbędne grupy produktów oraz wykorzystać ciekawe pomysły na szybkie i  smaczne śniadania.

Z jednej strony wymagania zdrowej diety, z  drugiej permanentny brak czasu i  dążenie do wygody. Czy to da się pogodzić? Rynek reaguje na obie z tych tendencji, oferując całą gamę udogodnień i robiąc krok wstecz z  maksymalnego przetwarzania żywności w kierunku natury i  ekologii. A  właściwie krok naprzód, bo zdrowsze i  bardziej naturalne produkty to więcej cennych składników odżywczych dla organizmu. Dzieci i młodzież to grupa wymagająca szczególnego dostosowania ich diety do zmieniających się wymagań ustroju. Istotne są tu konkretne fazy okresu dojrzewania, tempo wzrastania i zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze na różnych etapach. Naiwnością byłoby sądzić, że dzieci same wybiorą to, co dla nich najlepsze – wówczas w wielu przypadkach można by spodziewać się słodyczy zamiast śniadania i chipsów na podwieczorek. Słodki i słony to smaki, które niezmiennie kuszą młodych konsumentów, a obfitość i łatwa dostępność produktów sprzyjają zmianom zwyczajów żywieniowych. Nie ilość, ale jakość Posiłki dzieci nie muszą być dietetyczne, pozbawione tłuszczu, zło-

Anna Przewoźniczek

P.H. „KARAD BIS” w Środzie Wielkopolskiej

fot. Patryk Trzcieliński

W ofercie sklepu znajduje się wiele artykułów, które kupują dzieci w drodze do szkoły. Tym bardziej, że sklep mieści się w niedalekiej odległości od szkoły. Bardzo dobrze sprzedają się soki smakowe w mniejszych butelkach. Rzadziej wody niesmakowe. Dobrze sprzedają się również wszelkiego rodzaju wafelki i batony. Z półek znikają też chipsy, orzeszki. Dużym zainteresowaniem cieszą się również napoje energetyczne. Uczniowie najczęściej robią zakupy po szkole. Kluczową cechą w sprzedaży produktów uczniom jest odpowiednie podejście do nich.

56 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

57 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

żone z produktów light, za to ich podstawą powinny być dobrej jakości, wartościowe składniki, dostarczające rozwijającemu się organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje w  odpowiednich ilościach. Zalecenia żywieniowców zmieniły się ostatnio na korzyść warzyw i owoców, które zdecydowanie najczęściej powinny gościć na talerzu, i  to z  przewagą tych pierwszych. Można je podawać w  formie surówek, sałatek, past, kiszonek, koktajli i soków. Bardzo ważną grupą w dziecięcym jadłospisie są produkty zbożowe (pieczywo, płatki, kasze, makarony, musli itp.), które dostarczają energii w  postaci węglowodanów złożonych, mają też sporo błonnika, witamin i minerałów. Właściwej mineralizacji kości sprzyja z  kolei wapń, którego dobrym źródłem są mleko i  nabiał (jogurty, kefiry, sery), a także ryby i  konserwy rybne. Przynajmniej do jednego posiłku powinny być spożywane również wybrane produkty z grupy obejmującej mięso, wędliny, drób, ryby i  jaja, dostarczające pełnowartościowego białka i łatwo przyswajalnego żelaza, na które zapotrzebowanie wzrasta szczególnie u  dziewcząt w  wieku 13-18 lat. W zdrowym jadłospisie nie powinno też zabraknąć tłuszczów, zwłaszcza wysokiej jakości olejów, które są źródłem niezbędnych dla prawidłowego rozwoju nienasyconych kwasów tłuszczowych. Posiłki można wzbogacać dodatkiem niewielkich ilości masła i  margaryn miękkich, olejów tłoczonych na zimno, oliwy z  oliwek, orzechów, siemienia lnianego itp. Warto pamiętać, że nieco inne są wymagania żywieniowe dziecka w  wieku przedszkolnym, następnie wczesnoszkolnym, a  inne dorastającej młodzieży. Z wiekiem rosną potrzeby organizmu związane z  ilością m.in. dostarczanej energii, wapnia, żelaza i  niektórych witamin, różnicują się one także u  dziewczynek i  chłopców. Starsi uczniowie potrzebują więc

więcej pełnoziarnistych produktów zbożowych, chudego nabiału, warzyw i owoców. Śniadanie jest ważne Regularne posiłki dostarczają dzieciom niezbędnej energii i  składników odżywczych, a  zarazem pozwalają uniknąć spadku koncentracji, bólów głowy i znużenia. Najlepiej rozplanować je w czasie tak, by przerwy między nimi nie były dłuższe niż 3-4 godziny, przy czym pierwsze śniadanie powinno dostarczać ok. 20-25% potrzebnej energii, a drugie – ok. 10%. Spożywanie śniadań wspiera harmonijny rozwój dzieci i  młodzieży, obniża ryzyko rozwoju otyłości, ma także korzystny wpływ na skupienie się i zdolności uczenia się.

Optymalna oferta przygotowana z myślą o powrocie uczniów do szkoły powinna obejmować duży wybór produktów, umożliwiających przygotowanie zdrowych, urozmaiconych posiłków w domu i zapakowanie do szkoły przekąsek w wygodnych opakowaniach.

Prawidłowo zbilansowane śniadanie można przygotować, wykorzystując najpopularniejsze, ogólnie dostępne w sklepie produkty, w  tym pieczywo, mleko, sery żółte i twarogowe, jogurty, jajka, dżemy, wędliny, masło i  margarynę, płatki zbożowe. Wzbogacić codzienne menu mogą artykuły specjalistyczne, oferowane na półkach ze zdrową żywnością.

58 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Płatki śniadaniowe – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Corn Flakes - Nestlé Musli - Nestlé Corn Flakes - Lubella Fitness - Nestlé Nesquik - Nestlé Bakalland Cheerios - Nestlé Musli - Sante Cini Minis - Nestlé Mlekołaki - Lubella

7,00% 3,29% 2,74% 2,58% 2,50% 2,37% 2,32% 2,28% 2,21% 2,05%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, kwiecień 2016-marzec 2017

Mimo rozwoju grupy produktów śniadaniowych, w polskich domach wciąż królują kanapki, które jednak zmieniają się, zyskując coraz więcej wersji dzięki różnorodnym dodatkom. Już nie tylko wędlina, dżem i ser, ale także rozmaite pasty warzywne, rybne lub jajeczne stanowią dobre towarzystwo dla pieczywa. Dzieci i  młodzież chętnie sięgają też po ciepłe posiłki: parówki, tosty, jajecznica, naleśniki i omlet to podstawa śniadaniowego menu, choć ostatnio zyskują też owsianki i płatki zbożowe z mlekiem lub jogurtem. Drugie śniadanie to zazwyczaj małe słodkie przekąski, np. desery mleczne, drożdżówki, rogaliki, maślane bułki, batoniki i  ciasteczka zbożowe. Słodkie i  słone przekąski to produkty, które nie powinny zbyt często pojawiać się w dziecięcym jadłospisie, kuszące smakołyki trudno jednak zupełnie wyeliminować z  diety. Na rynku tych artykułów coraz więcej można znaleźć propozycji, które są nie tylko źródłem pustych kalorii, lecz także pożytecznych dla zdrowia składników. Wśród takich przekąsek na dziecko czeka wybór orzechów, suszonych owoców, owocowych chipsów, pełnoziarnistych chrupek, krakersów itp. Dopasować ofertę do potrzeb Optymalna oferta przygotowana z  myślą o  powrocie uczniów do szkoły powinna obejmować duży wybór produktów, umożli-


RYNEK POD LUPĄ

59 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

Centrum Monitorowania Rynku Sprzedaż wody dla dzieci w sklepach małoformatowych do 300 m2 Jak pokazują dane CMR, wody butelkowane to jedna z najczęściej kupowanych kategorii w sklepach małoformatowych do 300 m2. Wody w małych opakowaniach, kupowane często z myślą o dzieciach, stanowią ważną część tej kategorii – w omawianym okresie na co piątym paragonie z wodą czystą i na niemal połowie (45%) paragonów z wodą smakową można było znaleźć butelki o pojemności do 0,5 l. W  czerwcu 2017 r. przynajmniej jedną butelkę wody czystej o pojemności do 500 ml można było kupić w 98% sklepów małoformatowych, a woda smakowa w małych butelkach była dostępna w 92% takich placówek. Klienci sklepów małoformatowych mogli wybierać średnio spośród 25 różnych rodzajów wód czystych i 12 wód smakowych, z czego odpowiednio około 8 i  6 wariantów stanowiły wody w butelkach i pojemności do 500 ml. Najwięcej wody czystej w sklepach małoformatowych sprzedają firmy Nałęczów Zdrój (m.in. marka Cisowianka) i  Żywiec Zdrój – w  okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. miały odpowiednio 22% i 17% udziałów w wolumenie sprzedaży. W ujęciu wartościowym liderem jest Żywiec Zdrój (około 24%), za nim plasują się Nałęczów Zdrój i Muszynianka. Najpopularniejszymi wariantami wody skierowanej do dzieci były w tym czasie Kubuś Waterrr w opakowaniu 500 ml i woda Żywiec Zdrój w półlitrowej butelce z dzióbkiem. Sprzedaż wód smakowych w  sklepach małoformatowych do 300 m2 zdominowały dwie firmy – Żywiec Zdrój (prawie 50% udziałów w wolumenie sprzedaży wód smakowych w okresie lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.) i  Maspex z  marką Kubuś (około 21% udziałów). W  ofercie wód smakowych również nie brakuje produktów skierowanych do najmłodszych konsumentów – oprócz wspomnianego już Kubusia na półkach można znaleźć m.in. wody smakowe Jupik, Frutek czy Grapcio. wiających zrobienie zdrowych, urozmaiconych posiłków w domu i  zapakowanie do szkoły przekąsek w  wygodnych opakowaniach. Gdyby handlowiec miał przygotować w  sklepie żelazny zestaw najczęściej wchodzący w  skład uczniowskiego menu, nie może w  nim zabraknąć pieczywa, płatków zbożowych, kaszy, ryżu i makaronu, które umożliwiają przy-

W okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. najczęściej do koszyków trafiała woda Kubuś Waterrr o smaku truskawkowym w półlitrowej butelce (pojawiła się na 9% paragonów z tą kategorią), ale tuż za nią uplasowały się wody Żywiec Zdrój w opakowaniu 1,5 l o  smaku truskawkowym, cytrynowym i jabłkowym. W pierwszej dziesiątce najlepiej rotujących produktów znalazły się również m.in. butelki wody Kubuś Waterrr w  opakowaniach 500 ml o  smaku malinowym, jabłkowym i  cytrynowym oraz wody Żywiec Zdrój o  smaku truskawkowym i cytrynowym o pojemności 0,5 l. Dane transakcyjne gromadzone przez CMR pokazują, że w sklepach małoformatowych do 300 m2 dużą część wody w  małych, poręcznych opakowaniach sprzedaje się w godzinach porannych. W trakcie roku szkolnego 2016/2017 aż 12% transakcji zakupu wody smakowej w butelkach do 500 ml odnotowano między 7.00 a 8.00. Do szkolnych tornistrów często trafia też woda czysta w małych butelkach – co trzynasty paragon z tego typu produktami zaraportowano tuż przed pierwszym dzwonkiem. Wody czyste – udziały marek w wolumenie sprzedaży

sklepy małoformatowe do 300 m 2 , lipiec 2016-czerwiec 2017 r.

22,4 %

38,2 %

17,3 % 5%

5,7 %

■ Cisowianka ■ Muszynianka ■ Kropla Beskidu

rządzenie sycących, bogatych w węglowodany dań. Młodsi konsumenci chętnie wybierają na śniadanie szybkie w przygotowaniu, chrupiące musli, crunchy oraz płatki, które można podawać z  mlekiem, jogurtem lub owocami. Mleko powinno być dostępne w rozmaitych wersjach (UHT, świeże, mikrofiltrowane, o  zróżnicowanej zawartości tłuszczu –

60 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

11,4 % ■ Żywiec Zdrój ■ Nałęczowianka ■ pozostałe

dla dzieci nawet 3,8%) oraz w wygodnych i bezpiecznych opakowaniach (m.in. kartoniki ze słomką 200 ml lub kartony i butelki 1 l). Najmłodsi chętnie wybierają mleka smakowe, np. waniliowe, kakaowe czy truskawkowe. Bazą dziecięcego jadłospisu są też jogurty, kefiry i  sery, w  tym sery białe i twarożki kanapkowe, jak i doskonałe do pieczywa i to-


RYNEK POD LUPĄ

61 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

stów sery żółte, topione czy kremowe. Jeśli podstawą śniadania jest kanapka, to oczywiście trudno wyobrazić ją sobie bez masła lub margaryny. Żywieniowcy dla dzieci do 3. roku życia zalecają masło, które jest tłuszczem mlecznym – naturalnym, lekkostrawnym i bogatym w  witaminy A, D i E. Starsze dzieci i młodzież mogą już smarować pieczywo wysokiej jakości tłuszczami roślinnymi. Oprócz tradycyjnych produktów śniadaniowych, przy zatowarowaniu warto zwrócić uwagę na asortyment wyrobów kierowanych do dzieci i  młodzieży. Rynek ten wciąż się rozwija, jest więc w  czym wybierać, a  producenci oferują coraz więcej artykułów, które już samym opakowaniem komunikują grupę odbiorców. Są to przede wszystkim jogurty, serki homogenizowane i desery mleczne, a także różnego rodzaju sery i twarożki, ponadto wędliny (szynka, polędwica, wyroby drobiowe, kabanosy). Wciąż pojawiają się nowe, dedykowane młodszym konsumentom parówki w atrakcyjnych kolorowych opakowaniach, jednak opakowanie to podkreśla dodatkowo inne walory produktu, mające przekonać rodziców do zakupu, np. zawartość tłuszczu, brak substancji wzmacniających smak czy niektórych konserwantów. Wyroby produkowane z dobrej jakości mięsa i niezawierające zbędnych, potencjalnie szkodliwych składników mają większe szanse powodzenia wśród świadomych odbiorców. O  tym, że ryby odgrywają ważną rolę w  jadłospisie dziecka nie trzeba już nikogo przekonywać, dlatego w  sklepie nie może zabraknąć propozycji urozmaicających posiłki i  stanowiących alternatywę dla mięsa, np. past i przetworów rybnych, także tych dedykowanych dzieciom, z łagodnymi przyprawami i mniejszą zawartością soli. Nie zapominajmy także o śniadaniach na słodko – uwiel-

62 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Serki śmietankowe do smarowania pieczywa – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Almette - Hochland 12,22% Łaciaty 7,17% Kanapkowy - Hochland 7,03% Twój smak - OSM Piątnica 5,52% Bieluch 5,21% Mlekovita 5,07% Kremowy - Turek 4,53% President 4,26% Ostrowia 4,17% Turek (pozostałe marki) 3,40% Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, kwiecień 2016-marzec 2017

biają je szczególnie dzieci w wieku szkolnym: dżemy, konfitury, masła orzechowe i kremy czekoladowe to obowiązkowy punkt śniadaniowej oferty. Klienci zwracają coraz częściej uwagę na jakość wyrobów oraz atrakcyjność opakowania. Segment convenience dynamicznie się rozwija Dla handlowców, niezależnie od wielkości placówki, istotna jest informacja, że rośnie w  siłę grupa produktów, które można zabrać ze sobą ze sklepu i  zjeść poza domem. Dlatego obok tradycyjnych śniadaniowych propozycji, łatwe w  transporcie, przechowywaniu i spożyciu artykuły powinny stanowić ważny punkt oferty, wzmocniony szczególnie wraz z  nadejściem roku szkolnego. Przekąski są dodatkowym źródłem energii, ale też ich zadaniem jest zaspokajać głód między głównymi posiłkami, a  dla wielu osób małe dania „na wynos” to okazja do przyjemnej konsumpcji bez wysiłku i  przygotowań. Asortyment ten nie należy do jednorodnych – znaleźć tu można produkty z  różnych kategorii, które łączy niewielka objętość i  praktyczne opakowanie. Mogą to być np. batoniki lub herbatniki bakaliowe, pełnoziarniste ciastka, wafle ryżowe, saszetki z  płatkami i  musli, jogurty, serki i  de-


RYNEK POD LUPĄ

63 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

sery mleczne w poręcznych kubeczkach, paczkowane przeBeata Woźniak kąski serowe, musy jogurtowe i  owocowe, a  także podsuszane kiełbaski i  kabanosy w  niewielkich opakowaniach. Do zaSłodko, kwaśno, brania do szkoły idealnie nadasłono ją się też pitne jogurty, koktajle, kefiry i inne napoje mleczne, które mogą być pożywnym drugim śniadaniem. Aby uczniowskie posiłki, zarówno te w domu, jak i w szkoDzieci kochają słodycze. Pole, były zdrowe, sycące i  uroztrzebują dużo energii, któmaicone, konsumenci potrzeburą zwykle szybko zużywają, ją zróżnicowanego, wysokiej jawięc chętnie sięgają po różnekości asortymentu. Znając przego rodzaju przekąski. Starsze ważające na rynku tendencje dzieci i  młodzież coraz częi  obserwując wybory zakupowe swoich klientów, warto zadbać ściej zwracają się w  kierunku o  ofertę, która umożliwi zaprasłonych chrupek, krakersów, cowanym rodzicom i  zmierzaorzeszków, chipsów i  paluszjącym do szkoły dzieciom znaków, które cieszą się powolezienie w  sklepie niezbędnych dzeniem niezależnie od pory produktów. OSM_SIERPC_Reklama_PH_205x125spad 5.pdf 1 27/07/2017 13:12

roku.

Reklama

64 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

Aby zaspokoić gusta najmłodszych, oferta słodyczowa powinna być zbudowana na podstawie analizy rynkowych trendów, obserwacji zachowań i potrzeb konsumentów. Oprócz wyrobów konfekcjonowanych wspieranych marketingowo marek, ciekawym urozmaiceniem jest asortyment sprzedawany na wagę. Czy warto inwestować w sprzedaż tego typu produktów? Mimo pewnych niedogodności i  wymagań związanych z powierzchnią, to może być atrakcyjna propozycja dla mniejszych niezależnych sklepów, dająca im konkurencyjną przewagę. Kategoria towarów sprzedawanych w tzw. ofercie luzem jest jedną z szybciej rozwijających się z  asortymentu słodyczy. Pamiętajmy jednak, że w  produktach sprzedawanych na wagę nie może zabraknąć nowości. Pojawiają się na rynku pralinki, wafelki, cukierki i ciasteczka w fantazyjnych


RYNEK POD LUPĄ

Ilona Abramowicz Trener Wewnętrzny Akademii Umiejętności Eurocash

Koniec lata to okres, kiedy w sklepach zaczyna się nowy sezon – „powrót do szkoły”. Półki sklepowe zapełniają się artykułami szkolnymi i biurowymi, dedykowanymi dla dzieci i młodzieży. Dodatkowe ekspozycje zachęcają do kupna zeszytów, kredek, farb czy piórników. Zmiany asortymentowe nie powinny się jednak ograniczać wyłącznie do tej kategorii. Również popyt na artykuły spożywcze ulega w tym sezonie znaczącym zmianom. Dzieci i  młodzież to wymagająca grupa klientów. Dobór asortymentu jest utrudniony, ponieważ o rotacji danego produktu decyduje nie tylko gust potencjalnego konsumenta, ale również opinia o produkcie i zasobność portfela rodzica. W okresie jesiennym wzrasta sprzedaż pieczywa oraz przekąsek słodkich i słonych, które są popularną alternatywą dla tradycyjnych kanapek, zabieranych przez dzieci do szkoły. Warto zadbać o zapewnienie klientom szerszego wyboru tych produktów. Nie należy przy tym zapominać, że od kilku lat stopniowo wzrasta popyt na pieczywo razowe i  ciem-

kształtach i nowych smakach, także edycje limitowane, dlatego oprócz pewniaków, które mają już stałych klientów, warto sięgnąć po nowe smaki. Coraz większy wybór czekoladowych pralin, ciastek oraz cukierków to okazja do wzmocnienia wizerunku sklepu jako dobrze zaopatrzonej placówki. A śniadaniowe hity, jak drożdżówki, rogaliki i  słodkie bułki? Na tym polu także można zyskać – sprawdzone produkty, cieszące się dobrą opinią, popularne wśród dzieci i młodzieży warto wyeksponować – nawet jeśli nie ma na nie zbyt dużo miejsca przy ladzie, to starannie dobrana oferta wystarczy, by świeże, kuszące wypieki zwróciły uwagę klientów. Dzieci i  młodzież kupują oczami, dlatego większość produktów może być eksponowana w  stre-

ne, co jest związane z obecnie panującym na rynku trendem zdrowego odżywiania. Klienci kupują świadomie i chcą swoim pociechom zapewniać pełnowartościowe posiłki. Warto zatem pod tym kątem przeanalizować asortyment w  ladzie nabiałowej i mięsno-wędliniarskiej. Klienci będą wybierać sery żółte i topione oraz wędliny kanapkowe, w tym szynki o wyższej zawartości mięsa, chude, bez przerostów tłuszczu lub wędliny drobiowe. Dzieci z jednej strony nie tolerują nudy w jedzeniu, z drugiej – mają swoje przysmaki, z których niechętnie rezygnują. Jest to grupa ulegająca modom i reklamom, stąd bardzo ważne jest śledzenie trendów i nowości oraz wychodzenie im naprzeciw. Według badań słodycze to produkty, na które uczniowie najczęściej wydają kieszonkowe od rodziców. W dalszej kolejności znajdują się jogurty i przekąski typu chipsy, jeszcze dalej – wyroby piekarnicze, wędliny (np. kabanosy) oraz fast foody. Dużą część zakupów dzieci w wieku szkolnym stanowią również napoje – nie należy więc zapominać o mniejszych pojemnościach, które są lekkie i zmieszczą się w plecaku. Artykuły dedykowane dzieciom warto umieszczać na niższych półkach regału, co zapewni im widoczność i swobodny dostęp kupujących. Nie można przy tym zapominać o strefie kasowej, gdzie produkty impulsowe, w tym słodycze, odnotowują największą sprzedaż. Dolne półki w tej strefie powinny wypełniać przede wszystkim popularne przekąski i napoje w niewielkich pojemnościach.

fie przykasowej. Mniej odporni na zachcianki młodzi ludzie lubią spontaniczne zakupy i nierzadko kierują się w  swych wyborach znaną marką lub cieka-

Oferta słodyczowa powinna być zbudowana na podstawie analizy rynkowych trendów, obserwacji zachowań i potrzeb konsumentów.

wym opakowaniem. Małe formaty słodkich i słonych przekąsek z  reguły wygrywają, szczególnie podczas zakupów w  drodze

65 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

do szkoły. Batonik albo niewielkie paczki chrupek, ciastek, żelków nietrudno zmieścić do plecaka czy zjeść w drodze. Z punktu widzenia właściciela sklepu bardzo ważne jest więc odpowiednie ich wyeksponowanie i wybranie do tej niewielkiej powierzchni sprzedażowej takich propozycji, które na pewno wzbudzą zainteresowanie. Szybko rotujące i atrakcyjne wizualnie Przygotowując ofertę w  przypadku kategorii przekąsek, warto wziąć pod uwagę lokalizację sklepu i jego specyfikę – czy przedszkola i szkoły są w pobliżu, czy w okolicy mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi itp. Zarówno w asortymencie soków i napojów, jak i słodyczy oraz słonych przekąsek naj-


RYNEK POD LUPĄ

Wafle w czekoladzie (pakowane pojedynczo) – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Grześki Prince Polo Princessa Góralki Kinder Bueno Knoppers Kit-Kat Kinder Country Teatralny Elitesse

18,05% 17,36% 9,60% 7,96% 4,28% 3,99% 3,56% 1,91% 1,84% 1,42%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, kwiecień 2016-marzec 2017

ważniejsza jest grupa docelowa konsumentów i ich preferencje. Dobrze dopasowany asortyment przekąsek i napojów to pod-

stawa, dlatego najlepiej kierować się gustem klientów, np. młodsze dzieci zwracają przede wszystkim uwagę na kolorowe opakowania i bonusy: kolorowanki, konkursy, gratisy, ulubione postacie z  bajek itp. Starsze dzieci i  młodzież dokonują najczęściej wyborów, kierując się smakiem i skojarzeniami z  konkretną marką, dlatego produkty reklamowane, modne i wyróżniające się na półce będą dla nich optymalną propozycją. Co powinno stanowić podstawę oferty? Nie może w niej zabraknąć najlepiej rotujących produktów z  poszczególnych kategorii: napojów w mniejszych formatach i  wygodnych opakowaniach

Sylwia Neska

Centrum Monitorowania Rynku Kremy czekoladowe i orzechowe do smarowania W  sklepach spożywczych, małoformatowych do 300 m2 jesienią, we wrześniu, październiku co roku rosną kategorie dedykowane dzieciom rozpoczynającym rok szkolny: batony, wafelki impulsowe, paczkowane rogaliki, wody w  impulsowych opakowaniach czy kremy czekoladowe i orzechowe do smarowania. Rok do roku (MAT czerwiec 2017 vs MAT czerwiec 2016) kategoria słodkich smarowideł do pieczywa wzrosła o około 11%, a za ten wzrost w głównej mierze odpowiadały kremy czekoladowe. W 2017 r. (styczeń-czerwiec 2017) w 3 na 4 sklepy konsument mógł znaleźć kremy czekoladowe i orzechowe, zazwyczaj stawał przed wyborem spośród około 4 produktów tego typu. Jeszcze rok wcześniej półka tej kategorii była o 1 wariant węższa. Obecnie bardzo dynamicznie rośnie segment masła orzechowego – rok do roku liczba transakcji wzrosła o około 30%. Nie bez znaczenia jest tu trend zdrowego odżywiania. W ciągu ostatnich miesięcy czołowi producenci masła orzechowego promowali produkty w 100% złożone z orzechów – bez zbędnych dodatków i konserwantów. Niezmiennie liderem kremów czekoladowych i orzechowych jest Nutella – jednak z roku na roku wchodzący na rynek nowi gracze uszczuplają udziały Ferrero. Najbardziej znacząco wpłynął na sytuację na rynku Wedel, który wdrożył czekotubki 50 g oraz kremy wedlowskie. Dosyć szybko obie te linie produktowe zyskały uznanie konsumentów i pozwoliły Wedlowi w czerwcu 2017 r. osiągnąć już ponad

Batony czekoladowe – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Snickers Pawełek Lion Mars Twix 3 Bit Bounty Bajeczny Milky Way Kinder Mleczna Kanapka

12,90% 7,13% 5,91% 5,63% 5,26% 4,94% 4,83% 3,67% 2,64% 2,10%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, kwiecień 2016-marzec 2017

(wody, lemoniady, napoje owocowe gazowane i niegazowane, soki), ciastek, herbatników, cukierków, czekolad i  batoników, drob-

1/4 wartości sprzedaży słodkich kremów do smarowania. W rankingu rotacji dla czerwca 2017 r. w sklepach spożywczych małoformatowych do 300 m2 czołowe miejsca zajmowały SKU lidera – Nutella w pojemnościach 350 g i  230 g, a  zaraz za nimi Wedel czekotubka kakaowo-orzechowa 50 g. Najlepiej rotującym masłem orzechowym było Sante 350 g. W czerwcu 2017 r. średnia wartość transakcji z masłem orzechowym wynosiła około 13 zł i patrząc na poprzednie lata jest ona o ponad 10% wyższa niż w poprzednim roku. Mają na to wpływ wprowadzane produkty o  wyższej jakości (100% orzechów) oraz nowe warianty, np. masła migdałowe. Kremy czekoladowe i orzechowe sklepy małoformatowe do 300 m 2 , czerwiec 2017 r.

15,6 % 3,2 %

55,6 %

4%

21,6 %

■ Nutella ■ Sante Go On! ■ pozostali

66 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

■ Wedel ■ Felix


RYNEK POD LUPĄ

67 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

nych słodyczy (żelki, lizaki, karmelki) i gum do żucia. Słone przekąski także mają duże grono zwolenników, dlatego oferta powinna obejmować m.in. chrupki, prażynki, chipsy, krakersy i paluszki oraz orzechy i inne bakalie. Już wśród samych chipsów wybór jest tak duży, że w  przypadku mniejszych sklepów trudno się zdecydować, na jakie marki, smaki i opakowania postawić. Są to tradycyjne plasterki oraz warianty o zróżnicowanych formach i smakach (np. karbowane, w formie frytek, grubsze i  cienkie, paprykowe, cebulowe, solone, pikantne, z  ziołami itp.). Podobnie rozrasta się oferta paluszków – to już nie tylko klasyczne wersje z  solą, makiem czy sezamem,

ale też pikantne, np. bekon, cebulka, chili) albo słodkie, np. z czekoladą. Identycznie jak w segmencie chipsów, paluszki także eksperymentują z kształtami, by zainteresować konsumentów – są na rynku m.in. grubsze warianty, a także precelki, talarki lub świderki. Nowe smaki oferują także producenci orzeszków, prażynek, nachosów i popcornu, które również chętnie kupowane są przez dzieci i młodzież. W mniejszym sklepie zdecydowanie warto postawić na mniejsze i  średnie opakowania – niewielkie porcje przekąsek częściej kupowane są przez dzieci i  młodzież, gdyż na duże paczki jednorazowo trzeba wydać więcej, a ważne jest także wygodne, w ra-

zie potrzeby mieszczące się w plecaku opakowanie. Zdrowie i przyjemność – poszukiwania kompromisu Słodkie i słone przekąski oraz rozmaite słodzone i gazowane napoje z zasady traktuje się jako dodatek. Coraz bardziej świadomi konsumenci interesują się ponadto składem produktów, a producenci ten trend wciąż eksploatują, proponując soki z  owoców zamiast cukru w  napojach, wersje o  zredukowanej zawartości soli i tłuszczu w  segmencie słonych przekąsek, czy też słodycze słodzone stewią. Eliminacja zbędnych dodatków i  rozwój asortymentu w  kierunku lżejszych wariantów ar-

OKIEM EKSPERTA Jagoda Słup · Category Manager · Wawel We wrześniu na półkach sklepowych nie może zabraknąć przynajmniej kilku produktów z szerokiej oferty Wawelu, np. czekoladki Milkizz – dostępnej w mini formacie, z nadzieniem o smaku mleka z tubki. Poręczna forma i niepowtarzalny smak czekoladki, czynią z niej idealną przekąskę. W przypadku produktów skierowanych do dzieci, należy wspomnieć o Krówce Mlecznej, czyli delikatnych, ręcznie robionych cukierkach o wyjątkowym, tradycyjnie mlecznym smaku. Niesłabnącą popularnością wśród najmłodszych cieszy się także kultowa Mieszanka Krakowska, która jest teraz dostępna również w opakowaniu o gramaturze 150 g i czterech nowych smakach. Najwyższej jakości galaretki z sokami owocowymi są produkowane na bazie agaru i jak większość produktów z oferty Wawelu mogą poszczycić się znakiem Dobre Składniki – zawierają soki owocowe i naturalne aromaty, brak w nich za to barwników, a czekolada, którą oblewane są galaretki nie zawiera E476.

Aldona Rogulka-Biskowska · Brand Manager · Jurajska Jurajska w trosce o najmłodszych i satysfakcję rodziców w swojej ofercie posiada produkt, który idealnie wpasowuje się w trend zdrowego odżywiania i jest nieodzownym elementem towarzyszącym dziecku w szkole. Naturalna Woda Mineralna Jurajska Junior ABC posiada mineralizację na poziomie 500,33 mg/l, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego spożycia przez dzieci, jest dla nich całkowicie bezpieczna i zdrowa. Niezwykle ważnym elementem, zwłaszcza dla rodziców, są certyfikaty potwierdzające jakość produktu. Jurajska Junior posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka co potwierdza jej idealny skład. Dla dzieci bardzo ważny jest wizerunek produktu. Młody konsument „wybiera produkt oczami” – na etykietach Jurajskiej Junior znajdują się znane i lubiane przez najmłodszych literki telewizyjnego alfabetu – bohaterowie edukacyjnych programów ABC. Anja Daniszewski · Specjalista ds. Komunikacji · ZOTT Polska Do marek stworzonych przez firmę Zott specjalnie z myślą o dzieciach zaliczają się Monte oraz tegoroczna nowość – Milk Tiger. Wiemy z doświadczenia, że rodzice mają ogromny wpływ na dietę swoich pociech i chcą dla nich jak najlepiej. Z tego też względu w naszych markach dziecięcych staramy się wyjść naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom również rodziców. Prowadzone na rynku badania wskazują na pewne trendy w tym kontekście: rodzice stawiają przede wszystkim na dobry smak, naturalne pochodzenie oraz jakość produktu, natomiast dzieci kierują się bardziej kwestią „dobrej zabawy” bądź „frajdy” z posiłku. Z tego też powodu Zott jako firma stara się dopasować swoją ofertę również do wymagań wizualnych najmłodszych konsumentów. I właśnie w tym miejscu dochodzą do głosu nasze sympatyczne maskotki Montiego oraz Tygryska, reprezentujące marki Monte oraz Milk Tiger.

68 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

69 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

OKIEM EKSPERTA Jakub Tyczyński · Młodszy Kierownik ds. Rozwoju Kategorii · Żywiec Zdrój Żywiec Zdrój chcąc wspierać rodziców w budowaniu nawyku picia wody u dzieci szkolnych wprowadza do swojej oferty kolejną nowość: produkty z bohaterami filmu „Emotki”. Wierzymy, że produkt zdobędzie popularność i zachęci młodzież do częstszego sięgania po wodę każdego dnia. Bohaterowie filmu „Emotki” zagoszczą również na produktach smakowych. Produkty z limitowanej edycji dostępne są w butelkach o pojemności 500 ml. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1,89 zł (woda źródlana) oraz 2,39 zł (warianty ze smakiem). Przełom sierpnia i września to również czas powrotów do przedszkola. Żywiec Zdrój posiada w swojej ofercie także produkty dedykowane dla młodszych dzieci: krystaliczną górską wodę źródlaną w opakowaniu o pojemności 330 ml z wizerunkiem Elsy, Anny i Olafa z „Krainy Lodu”. Od lipca na sklepowych półkach znaleźć można również wodę w butelkach o pojemności 330 ml z praktycznym dzióbkiem i kultowym bohaterem programu „Mamo, Tato, wolę wodę” – Zdrojkiem. Justyna Słota · Młodszy specjalista ds. wizerunku i promocji · ROS-SWEET Nasza nowa linia przekąsek MORESO QUICK SNACK z solą himalajską to absolutnie obowiązkowa pozycja każdej sklepowej półki. Produkty z najnowszej linii są zdrowszą alternatywą dla wysoko przetworzonych snacków – prażynek, chipsów i batonów. W składzie przekąsek znajdują się prażone bez tłuszczu ziarna, pestki lub orzechy oraz bogata w minerały sól himalajska. Produkt jest doskonałym źródłem magnezu, fosforu i potasu, pierwiastków, które wspomagają pracę mózgu. Małe i poręczne opakowanie typu „on-the-go” mieści się w każdym plecaku, torebce, a nawet kieszeni. Przekąskę można zabrać ze sobą wszędzie. Dzięki optymalnej gramaturze produkty QUICK SNACK można zjeść na przerwie lub w drodze do szkoły. Beata Łosiak · PR Manager · Grupa Hortex W okresie jesienno-zimowym rośnie sprzedaż bardziej gęstych i sycących soków przecierowych na bazie marchwi i banana, np. Hortex Leon. Do sklepików szkolnych dla dzieci polecamy nowe soki marchwiowo-owocowe i koktajle owocowe Hortex Leon bez dodatku cukru w plastikowych butelkach oraz soki owocowe 100% ScoobyDoo w wygodnych kartonikach z zakrętką, a dla młodzieży soki tłoczone Hortex (Jabłko, Jabłko z mango oraz Jabłko z porzeczką) oraz klasyczny sok jabłkowy i pomarańczowy w wygodnych plastikowych butelkach 300 ml. Sklepy poza szkołami, oprócz powyższego asortymentu, dobrze by uzupełniły swoją ofertę o produkty Hortex Leon w wygodnych kartonikach z zakrętką o pojemności 200 ml w 3 funkcjonalnych formułach: mocne kości, rozwój i odporność. Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Koniec wakacji wszystkim niezależnie od wieku osłodzą wafelki Grześki, których nie mogą sobie odmówić zarówno dzieci, jak i dorośli. Właśnie z myślą o uczniach, marka przygotowała konkurs „Grześki do szkoły wracają, plecaki rozdają”, w którym do wygrania jest 1000 fantastycznych, wysokiej jakości plecaków. W powakacyjnej ofercie sklepu nie może więc zabraknąć Grześków, które nie tylko zaspokoją apetyt, dodadzą energii i pysznie smakują, ale także są bardzo chętnie kupowane. Grześki to marka numer 2 w segmencie wafli impulsowych, a Grześki kakaowe w czekoladzie 36 g i 48 g (mega) to odpowiednio 2. i 3. najlepiej sprzedający się wafelek na polskim rynku. Dużą popularnością cieszą się także jej nowe propozycje Grześki Gofree 33 g z wafelkiem o gofrowej strukturze. Krzysztof Dłużniewski · Brand Manager Lubisie & Belvita · Mondelez Polska W asortymencie Mondelēz International znajdują się produkty odpowiednie zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Najmłodszym proponujemy Lubisie. W tym sezonie szczególnie polecamy przekąski o intensywnych owocowych smakach – na przykład pyszne i pożywne Lubisie z musem ze świeżych owoców, m.in. z moreli, truskawek oraz owoców leśnych. Lubisie wyróżniają się nie tylko atrakcyjną dla dzieci formą, ale także składem – bo wiemy, że rodzice przywiązują do tego dużą wagę. Dlatego Lubisie powstają wyłącznie z najwyższej jakości składników, nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników. Młodzieży nastoletniej polecamy z kolei belVitę, która może być elementem zbilansowanego śniadania i urozmaiconej diety, co w kontekście wzrostu świadomości żywieniowej Polaków, ma szczególne znaczenie. BelVita jest dostępna w wielu wariantach smakowych i podobnie, jak Lubisie, jest zapakowana w poręczne opakowanie, które łatwo zabrać ze sobą do szkoły czy na podwórko.

70 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

tykułów spożywczych powinna także znaleźć odzwierciedlenie w ofercie sklepu. Warto więc zaproponować alternatywę – świadomość konsumentów, że mają wybór i  mogą kupić dla swoich dzieci produkt zdrowszy, na pewno pozytywnie wpłynie na wizerunek placówki. Które produkty wygrywają batalię w  pozycjonowaniu jako „przekąski z  dodatkową wartością”? Mogą to być m.in. gorzka czekolada, bakalie i  słodycze z  nich wykonane, chałwa, żelki, galaretki oraz cukierki z  witaminami i  dodatkiem soków, a  także ciastka pełnoziarniste lub batoniki zbożowe z bakaliami. Spośród słonych smaków bardziej wymagający klienci skłaniają się do chipsów pieczonych o  obniżonej zawartości soli i  tłuszczu, zainteresowaniem cieszą się też pełnoziarniste paluszki, orzeszki lub migdały bez soli itp. Podobnie jest w przypad-

Ale konsumenci liczą nie tylko na poprawę składu czy zdrowe dodatki, lecz także na bezpieczeństwo i funkcjonalność opakowania.

ku gumy do żucia bez cukru, powszechnie ocenianej jako przydatna do ochrony zębów przed działaniem szkodliwych czynników. Warto wspomnieć także o produktach pełnoziarnistych, gdyż w świadomości żywieniowej osób zainteresowanych zdrową dietą zajmują one coraz istotniejsze miejsce. Wyroby z mąki pełnoziarnistej, a  także zawierające płatki owsiane, otręby, pestki dyni i słonecznika, mak, sezam oraz orzechy wzbogacają jadłospis dziecka

i dostarczają mu cennych składników, m.in. węglowodanów złożonych, błonnika, witamin z grupy B oraz magnezu. Alternatywą dla klasycznych słodyczy mogą być więc ciastka lub batony z  bakaliami, wafle ryżowe i kukurydziane z dodatkiem kasz i pseudozbóż (np. amarantus, quinoa). Również przekąska w postaci bakalii: orzechów, migdałów i  suszonych owoców, choć kaloryczna, może być sycącym i wartościowym posiłkiem. Ale konsumenci liczą nie tylko na poprawę składu czy zdrowe dodatki, lecz także na bezpieczeństwo i  funkcjonalność opakowania. Zdecydowanie, nie tylko wśród rodziców, ale też dzieci i  młodzieży, przeważają wybory związane z wygodą, np. butelki, torebki i kubeczki typu „otwórz – zamknij”, które umożliwiają dłuższe zachowanie świeżości i łatwą konsumpcję poza domem. ▼ Reklama

ph_ros-sweet_moreso _ 205x125.indd 1

71 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

24.07.2017 18:54


Franczyza

Silna marka

magnesem dla franczyzobiorców

K

Nie da się ukryć, że silna i dobrze rozpoznawalna marka jest jednym z podstawowych czynników, decydujących o wyborze konkretnego modelu franczyzowego. taliśmy kilku przedstawicieli znanych sieci franczyzowych, co ich marka może zaoferować partnerom biznesowym, decydującym się na podjęcie współpracy z silnym franczyzodawcą. – We franczyzie marka ma kluczowe znaczenie. Ta o mocnej i stabilnej pozycji rynkowej, szeroko rozpoznawalna i pozytywnie kojarzona, to jeden z  najważniejszych czynników decydujących o  sukcesie sklepu. To ona zapewnia rozpoznawalność wśród klientów, a co za tym idzie zwrot zainwestowanych w  biznes środków. SPAR wywołuje w  świadomości klientów skojarzenie łączące produkty i  usłu-

fot. archiwum Żabka

iedy przedsiębiorca decyduje się na zmianę modelu swojej działalności gospodarczej lub po prostu w ogóle rozpoczyna działalność i  szuka stabilnego partnera w  biznesie, na którego doświadczeniu mógłby się oprzeć – to właśnie siła marki jest jednym z najważniejszych kryteriów, które bierze się pod uwagę. Od tego bowiem, czy klienci rozpoznają szyld konkretnej sieci, jaki mają do niej stosunek, zależy przyszłość sklepu. Liczy się nie tylko rozpoznawalność danego logo, ale też wizerunek, jaki dany partner biznesowy wypracował przez lata. Zapy-

Żaneta Łągiewka prowadzi sklep Żabka w Myszkowie: – Na moją decyzję o przyłączeniu się do Żabki, oprócz aspektów finansowych, miała wpływ także rozpoznawalność tej marki. Na zaufanie klientów trzeba nieraz bardzo długo czekać, praca pod znanym szyldem pozwala skrócić tę drogę. W Żabce mam pewność, że w moim sklepie pojawią się klienci, którzy o nowych produktach, usługach czy promocjach dowiedzą się z mediów, np. reklamy w telewizji. W prywatnym sklepie byłoby to niemożliwe.

72 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

gi z konkretnym systemem franczyzowym. Dodatkowo dołączenie przez sklep do znanej franczyzy jest doskonałym sposobem na optymalizację kosztów. Franczyzobiorca w ramach pakietu franczyzowego SPAR otrzymuje już ugruntowaną pozycję firmy w  świadomości klientów, pod szyldem rozpoznawalnym w 44 krajach na świecie, a  tym samym zyskuje spójną, wyrazistą markę, oraz know-how. SPAR, jako marka globalna i  największa na świecie sieć franczyzowa, działająca na rynku międzynarodowym już 85 lat, pozyskująca partnerów na kolejnych rynkach międzynarodowych, jest doskonałym przykładem na to, że rozpoznawalna marka to silna pozycja firmy na rynku, gwarantująca ciągły rozwój oraz pozyskiwanie grona stałych, lojalnych klientów – mówi Michał Zych, Dyrektor Marketingu, SPAR Polska. Z  kolei Anna Jarzębowska, Rzecznik Prasowy Żabka Polska zauważa: – Każdego dnia sklepy Żabka odwiedza średnio 2 mln klientów, a  99% polskich konsumentów deklaruje znajomość naszej marki. Wśród nich są także przyszli franczyzobiorcy, dla których znany szyld jest gwarancją sukcesu, zapewnia bowiem zaufanie i  sympatię klientów już na starcie. Na siłę Żabki składa się jednak nie tylko rozpoznawalne logo, ale także pewność oferty produktowo-usługowej uzyskiwana za pomocą jednolitych dla całej sieci standardów. To dzięki nim w  każdym sklepie Żabka,


Franczyza

konsument może znaleźć swoje ulubione produkty i usługi ułatwiające codzienne życie. Nieważne, czy odwiedzi nasz sklep podczas wakacji w  nadmorskiej miejscowości, czy w  drodze do lub z pracy – zawsze znajdzie to, czego w  danej chwili potrzebuje, zawsze w  dogodnych godzinach funkcjonowania. Te aspekty wraz z siłą komunikacji marketingowej realizowanej przez Żabkę, stanowią ważny sygnał dla potencjalnego franczyzobiorcy, wskazują na to, że prowadzenie sklepu pod szyldem Żabki się opłaca. Silna i rozpoznawalna marka jest – obok dobrze dobranego asortymentu, sprawnej logistyki i  stałego wsparcia dla franczyzobiorcy – jednym z czterech filarów franczyzy z Carrefour. – Silna globalna marka oznacza, że firma ma ugruntowaną pozycję, popartą doświadczeniem zdobywanym przez wiele lat na rynkach na całym świecie. Przy wyborze franczyzy jest to o tyle istotne, że przekłada się na skuteczność konceptów biznesowych oferowanych przez franczyzodawcę. Znana marka świadczy także o skutecznym marketingu oraz o tym, że firma stale inwestuje w  rozwój nowoczesnych narzędzi wsparcia sprzedaży. Wiedza o najnowszych trendach i rozwiązaniach w branży, którą franczyzodawca dzieli się z  franczyzobiorcą, pozwala temu drugiemu skutecznie odpowiadać na coraz to nowe oczekiwania rynku i  klientów. Pozytywny wizerunek i rozpoznawalność marki franczyzodawcy oraz ogólnopolskie kampanie reklamowe w mediach przekładają się z kolei na napływ klientów do placówek franczyzowych działających pod szyldem franczyzodawcy. Dla franczyzobiorcy silna marka franczyzodawcy oznacza więc większe szanse na sukces – podkreśla Marek Lipka, dyrektor ds. sklepów convenience, Carrefour Polska. ▼ Olga Tylińska

73 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


„Herosi nowoczesnej przedsiębiorczości” cz. 5

Z rodziną najlepiej wychodzi się… w biznesie Około 70% przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne, choć duża część z nich nie określa swojej działalności w ten sposób. Istnieją jednak przedsiębiorcy, którzy nie boją się tej etykietki i są wręcz dumni, że ich interes płynnie przechodzi w ręce kolejnego pokolenia. Do takich należą pan Krzysztof Stasiewicz i jego syn Artur, którzy w Częstochowie wspólnie prowadzą sklep Lewiatan. Z początku była to klasyczna polska przygoda z  biznesem. Pan Krzysztof Stasiewicz po dłuższym pobycie na Zachodzie wrócił w latach 90. do kraju, by spróbować sił jako niezależny przedsiębiorca. Otworzył nieduży sklepik „Joanna” na jednym z częstochowskich osiedli. W  2011 r. uznał, że pora wypłynąć na szerokie wody. Jego plany były jasne i odważne – sklep miał powiększyć się aż czterokrotnie, a  jego oferta poszerzyć do nawet 5 tys. artykułów. Wymagało to jednak zaangażowania większych sił w kierowanie biznesem i dlatego w historii firmy pojawił się kolejny bohater – 24-letni wówczas Artur, syn pana Krzysztofa. Tym samym ich małe przedsiębiorstwo dołączyło do grona ponad 2 milionów polskich firm, których współwłaściciele są spokrewnieni. Wsparcie partnera i ciężka praca Przez kilka pierwszych lat sklep funkcjonował w  ramach jednej z  sieci franczyzowych, która jednak z  roku na rok podupadała. Pan Krzysztof podjął więc decyzję o zmianie szyldu. Kolejną ważną datą w  historii sklepu stał się rok 2014, kiedy to panowie Stasiewiczowie rozpoczęli współpracę z  siecią Lewiatan. Z  dzisiejszej perspektywy oceniają, że był

to właściwy krok. Pan Artur ceni tę franczyzę za silną markę własną, która jest bardzo dobrze rozpoznawalna i kojarzy się z  wysokiej jakości produktami w  atrakcyjnych cenach. Chwali również organizowane przez Lewiatana działania promocyjne, takie jak wydawana dwa razy w  miesiącu gazetka ze specjalną ofertą, reklamy radiowe, konkursy czy obecna akcja „Daj się skusić”. Choć dyskonty często oferują tańszy towar, produkty z jego sklepu – pochodzące z  hurtowni Eurocashu – mają wyższą jakość, co pozwala mu zachować konkurencyjność. Znalezienie dobrego partnera biznesowego to jednak dopie-

ro początek drogi do sukcesu, a w  jego osiągnięciu niezbędna jest wytrwała, ciężka praca. Czasem spotyka się opinie, że kierowanie małą firmą nie przedstawia specjalnej trudności, skoro wspólnie z  jej założycielem zajmuje się tym często jego żona, rodzeństwo czy dzieci. Pan Artur podkreśla, że takie przekonanie jest błędne, a  osoby, które je podzielają, zwykle same zamykają firmę niedługo po jej otwarciu. Wyjaśnia też, że prowadząc mały rodzinny biznes, jest się praktycznie przez cały dzień w  pracy, co kosztuje nieraz dużo wyrzeczeń i  nerwów. Jednak, jak zapewnia pan Artur, kiedy lubi się swoją firmę, jej prowa-

Nowoczesny i prężny biznes

Mocne relacje z klientami

Multiformatowość

Rodzinne sklepy

Lokalne produkty

Zgrany zespół

Autorem cyklu jest:

Zlecony materiał promocyjny

Co wyróżnia Herosów Nowoczesnej Przedsiębiorczości:


CZĘŚ Z SERĆ 5 II

dzenie daje też dużą satysfakcję. On sam mieszka bezpośrednio nad swoim sklepem, a ze swoim ojcem spędza większą część dnia. Powoduje to, że tematy związane z  firmą poruszane są u  nich non stop, nawet przy wigilijnym stole. Sam stara się jednak odłączyć od nich choćby na krótki czas. Uprawia sport (najchętniej biega), co pozwala mu przynajmniej przez chwilę nie myśleć o  interesach. Więcej niż miejsce pracy Istotnym powodem, dla którego rodzinne zarządzanie małym biznesem sprawdza się najlepiej, jest, zdaniem pana Artura, zaufanie. Nie mniej ważna jest też dobra znajomość charakteru i  zwyczajów wspólnika. Ludzie, którzy się świetnie dogadują i  znają od lat, będą lepiej prowadzić działalność niż obce osoby z różną motywacją i  często odmiennym podejściem do biznesu związane tylko umową. Na kimś z  rodziny można zawsze polegać i  poprosić go o  wszystko – wyjaśnia pan Artur. Dodaje też, że w ten sposób firma staje się wspólnym dobrem, o które się bardziej dba. Okazuje się to ważne w  momencie, gdy przychodzi czas na poszerzenie skali działalności i konieczne jest zaangażowanie w nią nowych osób. Powstaje wtedy groźba zaprzepaszczenia dorobku lat pracy przez źle zgrany zespół. W  przypadku pracy z członkami rodziny ryzyko to jest dużo mniejsze. Nie jest jednak tak, że wszystkie możliwe stanowiska w sklepie Krzysztofa i Artura obsadzone są osobami o tym samym nazwisku. W  ich sklepie pracują dwie kie-

rowniczki zupełnie z nimi niespokrewnione, które zajmują się rekrutacją pozostałych pracowników i  organizacją ich bieżących zajęć. Oni sami skupiają się na realizowaniu zamówień towaru i nadzorowaniu pracy. Pan Artur zauważa jednak, że dla zatrudnianych przez niego osób sklep to przede wszystkim miejsce pracy i  źródło utrzymania, podczas gdy dla niego i jego ojca jest praktycznie całym życiem. Z pokolenia na pokolenie Kilka lat temu, w czasie gospodarczej recesji, w  mediach pojawiły się informacje, że rodzinne przedsiębiorstwa są bardziej odporne na kryzys, bo ich właściciele myślą o firmie jak o wspólnej własności, za którą wszyscy są odpowiedzialni. Nie podejmują więc wielu ryzykownych decyzji, za to chętnie inwestują w  rozwój. Skupiają się nie tylko na szybkich zyskach, ale również na wieloletniej perspektywie. Pan Artur zauważa, że szczególnie w  jego branży sukces przychodzi zwykle powoli. Wciąż spłacają z ojcem kredyt zaciągnięty kilka lat temu na rozbudowę sklepu. Jednak, jak opowiada, dołączając do firmy ojca, znał już specyfikę tego biznesu. Miał też dużo swobody i możliwość wy-

brania innego zawodu. Dopiero w czasie studiów doszedł do wniosku, że chciałby kontynuować to, co zaczął jego ojciec. Od momentu podjęcia współpracy dogadują się bardzo dobrze, a  on sam widzi, że jako współwłaściciel firmy związał się z nią praktycznie na całe życie. Czuje też, że gdy jego ojciec zdecyduje się przejść na zasłużoną emeryturę, on sam będzie w stanie sprostać wyzwaniu prowadzenia sklepu samodzielnie. Pan Artur opowiada też, że z  rodzinnego domu wyniósł sumienność i  szacunek do pracy, a  także znajomość wartości każdego zarobionego grosza. Dziś przenosi to podejście na grunt biznesowy. – Człowiek i  jego biznes to praktycznie całość. Wszystko jest podporządkowane temu miejscu. Każde potknięcie, każda niedoskonałość przyprawia o  ból głowy – mówi pan Artur. Jego zdaniem dzięki takiej postawie udaje mu się prowadzić biznes jak najlepiej. Dbać, by artykuły dobrej jakości były dostępne w atrakcyjnych cenach, świeże i  dobrze wyeksponowane. To zaangażowanie zawsze będzie dawało mu przewagę nad anonimowymi supermarketami wielkich sieci.

W NASTĘPNYM ODCINKU - ZGRANY ZESPÓŁ czyli o tym, że sukces to pochodna współpracy i przyjazności


AKTUALNOŚCI

Selgros świętuje dwudziestolecie działalności w Polsce 1 lipca br. Redakcja Poradnika Handlowca i Poradnika Restauratora uczestniczyły w obchodach 20-lecia działalności w Polsce Selgros Cash&Carry i Transgourmet. Impreza odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas niej  wystawiło się wiele firm z branży FMCG i nie tylko.  Był to festyn rodzinny, zorganizowany  z ogromnym rozmachem. Pojawiły się dwie sceny, na których można było zobaczyć m.in. Małgorzatę Ostrowską, zespół Kombi, zespół UK Legends (dawny Smokie). Organizator zadbał nie tylko o moc atrakcji dla dzieci i dorosłych, ale również o doskonały poczęstunek – w trakcie imprezy można było spróbować produkty przygotowane przez takich producentów jak: Prymat, Unilever, Hilcona, Tarczyński, Carlsberg, Mondelez, Sokołów, Delonghi, Mlekpol, P&G. Firma w 1997 roku otworzyła pierwszą halę w Polsce – Selgros Cash&Carry w Poznaniu. Po tym sukcesie postawiono na kolejne inwestycje. Początkowo planowano otwarcie pięciu obiektów – obecnie działa nie tylko 17 hal samoobsługowych, ale także Centrum Dystrybucyjne Transgourmet dedykowane branży HoReCa oraz Akademia Kulinarna. Od 2015 roku Selgros Cash&Carry z centralnym biurem w Poznaniu jest częścią holdingu Transgourmet, którego udziałowcem jest druga co do wielkości w Europie szwajcarska grupa handlu artykułami spożywczymi – COOP. W październiku otwarta zostanie nowa hala Selgros w Mysiadle pod Warszawą. Będzie to 18. punkt handlowy firmy w Polsce. Firma od początku dba o to, by zapewniać możliwie najszerszy asortyment, a zwłaszcza produkty świeże. Hale sprzedażowe wyposażone są we własne punkty rozbioru mięsa, specjalnie wydzielone powierzchnie z owocami i warzywami oraz nowoczesne stoiska, przystosowane do sprzedaży ryb i owoców morza.

Ciekawie, smacznie i profesjonalnie – podsumowanie szkolenia dla sprzedawców Szkolenie dla sprzedawców na temat wołowiny, jej ekspozycji oraz właściwych technik sprzedaży odbyło się w dniach 17-18 lipca na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego na warszawskim Wawrze. Rozpoczęło się oficjalnym powitaniem uczestników oraz cyklem trzech wykładów prowadzonych przez ekspertów specjalizujących się w produkcji mięsa wołowego wysokiej jakości, ekspertów do spraw systemu produkcji QMP (Quality Meat Program) oraz wybitnych znawców polskiego i zagranicznego rynku mięsa wołowego. W  dalszej części szkolenia uczestnicy mieli okazję przypatrywać się poszczególnym czynnościom mistrza kuchni Grzegorza Kazubskiego, w  zakresie przygotowywania mięsa wołowego. W  drugiej z  grup ekspertem był Edward Nowak – wybitny specjalista ds. ekspozycji mięsa w ladzie tradycyjnej. Po trzygodzinnych warsztatach wszyscy uczestnicy spotkali się w ogrodzie na kolacji, w trakcie której mieli okazję spróbować znakomitych dań z polskiej wołowiny najwyższej jakości z certyfikatem QMP. Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od zajęć praktycznych  w takiej samej formie, jak pierwszego dnia, natomiast zakończył krótką sesją wykładową. Zainteresowanie szkoleniem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na spotkaniu pojawiła się większa liczba osób niż planowano. Organizatorami szkolenia byli Członkowie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

76 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


AKTUALNOŚCI

FUTURE PRIVATE LABELS 2017 Wydarzenie FUTURE PRIVATE LABELS 2017 odbędzie się w dniach 25-26 października na terenie Targów Kielce, organizowane jest po raz czwarty. W tym roku impreza będzie przebiegać pod hasłem innowacji, realizowanych przez właścicieli marek własnych, na poziomie produktów i nowoczesnych narzędzi strategicznych. Wydarzenie łączy targi producentów marek własnych, konferencję pełną ekspertów, także tych zagranicznych, oraz szkolenia i konkurs na opakowanie. W czasie FPL odbędzie się Wystawa Produktów Innowacyjnych segmentu FMCG. To możliwość zaprezentowania oferty producentów, a także przegląd działań sieci w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań asortymentowych. Ideą programu FUTURE PRIVATE LABELS w Targach Kielce jest tworzenie w Polsce wspólnej platformy wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń. Wydarzenie oferuje przegląd trendów raz nowatorskich konceptów z całego świata.

Lidl głównym sponsorem Poznań Open W dniach 15-23 lipca na kortach Parku Tenisowego Olimpia w Poznaniu odbył się turniej tenisowy Poznań Open. Lidl, jako sponsor główny turnieju, po raz kolejny wspierał tenisistów. Podobnie jak w latach ubiegłych, firma przekazała produkty spożywcze, w tym świeże owoce z Ryneczku Lidla oraz wodę Saguaro na rzecz uczestników turnieju. Ponadto w strefie gastronomicznej można było degustować wina z oferty Lidla. Na poznańskich kortach zagrały wschodzące gwiazdy rankingu ATP. W finale Rosjanin Aleksiej Watutin w trzech setach pokonał Argentyńczyka Guido Andreozziego. Przez pierwsze osiem lat impreza była rozgrywana pod nazwą Porsche Open, a od 2012 roku sponsorem tytularnym turnieju jest Miasto Poznań. W turnieju głównym wystąpiło sześciu Polaków. m.in. Jerzy Janowicz, Kamil Majchrzak oraz Michał Dembek.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

77 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


AKTUALNOŚCI

Oranżada Hellena – partnerem Festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę 21-23 lipca br. Gdańsk zamienił się w polską stolicę muzyki i tańca w czasie kolejnej edycji Festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę! Partnerem tegorocznej odsłony muzyczno-tanecznego święta była Oranżada Hellena. Gdańsk Dźwiga Muzę to jedyny w Polsce i drugi w Europie, międzynarodowy Festiwal, który w całości poświęcony jest kulturze niezależnej i promuje utalentowanych twórców z kręgu muzyki, tańca i street artu. W tym roku na scenie na Placu Zebrań Ludowych wystąpili znani polscy muzycy, m.in.: Bednarek, KęKę, Ten Typ Mes, Kult, Organek i  Fisz Emade Tworzywo. Oprócz koncertów, na uczestników czekają inne mega atrakcje – warsztaty taneczne z udziałem doświadczonych, znanych choreografów oraz „bitwy” (Hip hop, house, Freestyle, beatbox, pop ping, breakdance). Na evencie odbyły się także zawody Streetball, prezentacje sztuki graffiti, warsztaty Graffiti Jam i strefa chilloutu. Wspieranie Festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę 2017 to kolejne działanie Oranżady Hellena, promujące główne wartości marki – międzypokoleniowość, radość i spontaniczność. Dzięki tego rodzaju inicjatywom, dociera ona do wielu młodych ludzi, wzmacniając swój wyrazisty, pozytywny wizerunek.

Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu Wydarzenie odbędzie się 26 września 2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w  Katowicach. W tym roku Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu będzie poświęcony tematyce związanej z psychologią biznesu. Do udziału w Kongresie zapraszani są właściciele sklepów oraz pracownicy. Mówcy Kongresu będą przybliżać tematy bardzo ważne dla przedsiębiorców – będą odpowiadać m.in. na pytania, jak stworzyć dobrą firmę i prowadzić dobre życie? Jak wyznaczać sobie cele i wyrobić w sobie nawyk ich realizacji? Jak w efektywny sposób organizować swój czas i efektywnie zarządzać zespołem? Jak wykorzystać w pełni pojawiające się szanse i dlaczego czasem warto pójść pod prąd? Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak warunkiem udziału jest potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11.08.2017 r.

250. sklep Chaty Polskiej 22 lipca br. w Zielonej Górze sieć otworzyła kolejny sklep. Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem Zarządu Chaty Polskiej,  lokalnych władz,  właścicieli sklepu – Państwa Iwony i Roberta Matuszaków, gości oraz klientów zainaugurowały pierwszy dzień 250. sklepu sieci. Nowy sklep jest już czwartym sklepem tych samych właścicieli w sieci Chata Polska. Mieszczący się przy ulicy Zielonogórskiej 32 sklep ma powierzchnię 210 m 2. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem licznych atrakcji, promocji i  degustacji. Zaraz po otwarciu rozpoczął się Jarmark Regionalny, który był doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą sklepu oraz z najlepszymi i najsmaczniejszymi propozycjami regionalnych i  lokalnych producentów przygotowanymi specjalnie na dzień otwarcia. Chata Polska to sieć sklepów ogólnospożywczych prężnie rozwijająca się od 1997 roku i obecna dziś na terenie siedmiu województw.

78 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


WYPOSAŻENIE SKLEPU

LED-owa rewolucja

fot. Eco Light LED

Oświetlenie jest bardzo ważnym elementem wyposażenia sklepu spożywczego wpływającym w sposób istotny na komfort zakupów. Właściwie dobrane światło to nie tylko możliwość odpowiedniej prezentacji towarów na półkach, ale często dodatkowy impuls decydujący o ich zakupie.

S

tąd właściciele placówek handlowych powinni w sposób profesjonalny podejść do tego zagadnienia, warto zatem przemyśleć nie tylko ilość i  rozmieszczenie opraw oświetleniowych, ale również jakość światła emitowanego przez oprawy. W  ostatnich latach coraz popularniejsze jest wykorzystanie diod LED jako źródła światła i  choć sama dioda ma już ponad 50 lat, to oświetlenie LED jest technologią przyszłości, która przebojem wkracza do placówek handlowych. Które elementy zadecydowały o sukcesie LED-ów? W zgodnej opinii fachowców głównie energooszczędność tego źródła światła. Dla porównania: zwykła żarówka z dostarczanej energii wyemituje tylko 5-10% światła podczas, gdy oprawa ledowa osiąga aż 80-95%. – Stosując oświetlenie LED jesteśmy w  stanie generować oszczęd-

ności na poziomie 50-65%, w odniesieniu do oświetlenia konwencjonalnego. Gdy dodatkowo mamy możliwość zastosowania inteligentnego sterowania, oszczędność energii może sięgnąć nawet 85% – twierdzi Łukasz Cieszyński, Menedżer ds. Sprzedaży Eco Light LED. Dodajmy do tego niespotykaną żywotność: w  przypadku markowych LED-ów utrzymuje się ona na poziomie 100 tysięcy godzin (ok. 11 lat ciągłego świecenia)! Diody nie przepalają się zresztą jak klasyczne żarówki, tylko powoli, stopniowo świecą coraz słabiej. Właściciel sklepu ma zatem sporo czasu na wymianę. Z  pozytywów warto jeszcze dodać wysoki indeks oddawania barw (CRI). To oświetlenie jest też bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i  niską temperaturę. A dla osób dbających o środowisko naturalne ważna jest informacja, że do produkcji

79 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017

LED-ów nie wykorzystuje się żadnych metali ciężkich. W jakim zakresie oświetlenie LED można wykorzystać w  placówkach handlowych oferujących żywność? Które grupy asortymentowe mogą najbardziej skorzystać na zastosowaniu tej technologii? Najbardziej zyskuje mięso, pieczywo, warzywa, ryby, nabiał, alkohole. Odpowiednio rozmieszczając oprawy można przy pomocy światła przyciągnąć uwagę klientów do wybranych produktów, np. do produktów będących aktualnie w  promocji, czy też podkreślić naturalne kolory oferowanego asortymentu. Zaletą tej technologii jest też elastyczność w  wyborze opraw, można je stosować zarówno jako oprawy pojedyncze lub dowolnie łączyć w  linie świetlne. – Liniowe łączenie opraw wykorzystywane jest z reguły jako oświetlenie ogólne. Najczęściej stosowane w  alejkach między regałami, oprawy montowane osobno, wykorzystuje się natomiast jako doświetlenie danego asortymentu, np. wysp warzywnych lub jako oświetlenie akcentujące – objaśnia Łukasz Cieszyński, Menedżer ds. Sprzedaży Eco Light LED. Warto też zastanowić się nad inwestycją w  system inteligentnego sterowania oświetleniem, który nie tylko oszczędza energię, ale pozwala np. ściemniać lub rozjaśniać wybrane strefy sklepu w zależności od pory dnia, natężenia ruchu konsumentów. Już teraz w niektórych hipermarketach wykorzystuje się dedykowane dla klientów aplikacje na telefon, które łącząc się z oprawami świetlnymi przez bluetooth, mogą służyć jako nawigacja oraz przekazywać informację o promocjach, gdy klient jest w pobliżu danych produktów. Za kilka lat taki sposób komunikacji z  klientem może stać się standardową procedurą, nieomijającą też mniejszych sklepów. ▼ Jacek Ratajczak


NOWOŚCI

Smooth Ice bananowo-jagodowe

Nowość! Jogurt Bakoma BIO do picia

W sezonie 2017 „Anita” Grzegorz Mordalski rozszerza gamę lodów o kolejne z dużym udziałem owoców. Po dużym sukcesie w 2016 owocowych lodów na patyku Smooth Ice (truskawka oraz mango-marakuja) w tym sezonie firma wprowadziła smak bananowo-jagodowy, który ma powtórzyć rewelacyjne wyniki sprzedaży. Seria Smooth Ice to lody bez glutenu, bez tłuszczu i bez aromatów, za to z dużym udziałem owoców – nowy smak to 15% przecieru bananowego i 12,5% przecieru jagodowego. Więcej informacji: www.anita.pl, anita@anita.pl

Bakoma BIO to jogurty tylko ze składników posiadających certyfikat BIO, co jest gwarancją upraw bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów oraz, że nie były genetycznie modyfikowane, a pasza krów pochodzi z własnej produkcji gospodarstw ekologicznych. Co jeszcze wyróżnia te jogurty to prostota składu. Bakoma BIO to tylko trzy składniki: jogurt, owoce i cukier trzcinowy. Nowe Jogurty BIO do picia występują w 3 wariantach smakowych, tj. truskawka, jagoda, morela.

Kontakt: P.P.Ch. i P.R.S. „Anita”, tel. 43 841 36 64

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Jurajska Sport

Kulinarne podróże z „Męską Rzeczą”

Nowa Jurajska Sport w poręcznej, lekkiej butelce i ze specjalnym korkiem-dzióbkiem, ułatwia złapanie „szybkiego łyka” podczas każdej aktywności. W formacie pasującym do damskiej dłoni i pojemności 0,7 l, bez problemu zmieści się do każdej torebki, plecaka czy torby treningowej. Wydobywana w najczystszych rejonach Polski – na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, woda „Jurajska” jest nie tylko krystalicznie czysta i bogata w minerały, ale także wyjątkowo smaczna. Pojemność: 0,7 l. Cena: ok 1,49 zł.

Marka „Męska Rzecz” firmy Stoczek Natura połączyła wszystkie swoje dania z tzw. kuchni świata w jeden subbrand pod nazwą „Uczta Podróżnika”. W skład linii weszły dobrze znane: Kurczak po Chińsku, Tex-Mex oraz a’la Kebab, jak również nowe Kiełbaski w sosie po Bawarsku. „Ucztę Podróżnika” wyróżniają unikalne smaki i niepowtarzalne receptury, a także ciekawy design etykiet. Dzięki nowoczesnemu wizerunkowi marka ma nadzieję przyciągnąć w większej mierze młodszego, bardziej skłonnego do eksperymentów konsumenta.

Kontakt: Jurajska Sp. z o.o., tel. 665 270 157

Kontakt: Makarony Polskie S.A., tel. 17 875 30 10

ABRALINE – czysty, markowy filet w podwójnej ochronie

Nivea Linia Q10plusC

Filety ABRALINE to przełom w sprzedaży ryb mrożonych. Dzięki temu, że każdy filet zapakowany jest osobno, sprzedaż najsmaczniejszych gatunków ryb możliwa jest teraz w każdym sklepie. Indywidualna podwójna ochrona fileta zabezpiecza go przed utlenianiem, dotykaniem oraz ogranicza rybny zapach do minimum.

Linia Q10plusC pozwala komórkom skóry wchłaniać 50% więcej tlenu w ciągu nocy. Działa energetyzująco dzięki wyjątkowemu połączeniu Q10 z czystą witaminą C – pierwsza taka formuła na rynku. Chroni przed stresem środowiskowym i gwarantuje lepszą ochronę przed stresem oksydacyjnym, przywracając zmęczonej skórze energię po nieprzespanej nocy. Redukuje również drobne zmarszczki (widoczna redukcja zmarszczek po 4 tygodniach).

Kontakt: Abramczyk Sp. z o.o., tel. 52 344 56 77

Kontakt: Nivea Polska Sp. z o.o., tel. 61 874 62 00

80 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


NOWOŚCI

Feliciana Dr. Oetker

Oranżada Hellena w proszku

Firma Dr. Oetker wprowadza na rynek wyjątkową pizzę, inspirowaną włoskimi recepturami, znanymi z włoskich pizzerii. Feliciana Dr. Oetkera to pierwsza pizza mrożona wzorowana na włoskich pizzach. Sekret niepowtarzalnego smaku Feliciany to cienkie i chrupiące ciasto z dodatkiem zakwasu. Całość wzbogacają pysznie skomponowane składniki, zioła i sosy. Pizza Feliciana została przygotowana bez dodatku wzmacniaczy smaków i bez barwników. Pizza dostępna jest w czterech wersjach smakowych skomponowanych na wzór tradycyjnych włoskich receptur. Cena pizzy to 8,50 zł.

Słodkie wspomnienia dzieciństwa powracają! Oranżada Hellena w proszku w kultowej czerwonej odsłonie oraz słonecznym, żółtym wariancie, wprowadzają bardzo radosny i beztroski klimat. Tak jak kiedyś – można przygotować z nich orzeźwiający napój o kultowym, landrynkowym smaku lub… zjeść Oranżadę prosto z torebki! Oranżada Hellena w proszku dostępna jest w saszetkach 18 g – można ją zabrać ze sobą i cieszyć się chwilami słodkiej przyjemności w każdych okolicznościach.

Kontakt: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., tel. 58 511 91 99

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Innowacja roku – Non Stop Gaming

Mola Sensitive Panthenol

Już w sierpniu na rynku pojawi się nowość stworzona specjalnie dla fanów gier – zarówno tych komputerowych, jak i na konsole. Non Stop Gaming to pierwszy produkt z kategorii przekąsek dedykowany właśnie dla tej grupy konsumentów, o innowacyjnym kształcie chrupek, wzorowanym na przyciskach gamepadów w dwóch najpopularniejszych smakach: papryka i fromage. Premiera nowości wsparta zostanie aktywną kampanią na YouTube we współpracy z idolem graczy – ReZim, promocją w mediach społecznościowych, materiałami POS oraz działaniami w punktach sprzedaży.

Mola Sensitive Panthenol to najwyższej jakości biały papier toaletowy z delikatnym zapachem. Jest wzbogacony balsamem z Panthenolem. Panthenol znany jest ze swoich kojących, ochronnych i pielęgnujących właściwości. Dzięki trzem warstwom nowy papier Mola Sensitive Panthenol jest nie tylko miękki, ale i wytrzymały. Przebadany dermatologicznie. Kontakt: Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., tel. 77 541 93 89

Kontakt: TBM Sp. z o.o., tel. 41 265 42 72

Klasyczny smak w nowoczesnych połączeniach

Quick Snack od Moreso

Tymbark wciąż nie przestaje zaskakiwać i wprowadził do swojej oferty dwa ciekawe, owocowe połączenia z czarną porzeczką w roli głównej. Tradycyjny smak czarnej porzeczki Tymbark połączył z egzotycznymi owocami. W wygodnych, rodzinnych formatach (kartonach 1 l) pojawiły się dwie nowości: nektar Czarna Porzeczka-Mango oraz nektar Czarna Porzeczka-Banan. Dwie wyjątkowe propozycje to klasyka w nowoczesnym, oryginalnym wydaniu – zasmakuje fanom nietypowych owocowych połączeń, jak również sympatykom znanych i sprawdzonych smaków.

Produkty Quick Snack to najnowsza propozycja od marki Moreso. Pyszne i innowacyjne przekąski zapakowane są w jednoporcjowe opakowania typu „on-the-go”. W ofercie znajdują się m.in. prażone bez tłuszczu z dodatkiem soli himalajskiej migdały, ziarna słonecznika i polskie pestki dyni. Produkty z linii Quick Snack wyróżnia wysoka jakość oraz nowoczesne i przyciągające uwagę opakowania. Więcej informacji o produktach i marce znajduje się na stronie www.moreso.pl.

Kontakt: MW-GMW Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 873 10 80

Kontakt: ROS-SWEET Sp. z o.o., tel. 17 860 51 55

81 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


NOWOŚCI

Mieszanka Krakowska z silnym wsparciem i wersją limitowaną!

Orzeźwiająca alternatywa. Tymbark Ice Tea w nowej formie

Limitowana wersja Mieszanki Krakowskiej to cztery apetyczne smaki – truskawka, gruszka, wiśnia i owoce leśne. Galaretki nie zawierają substancji konserwujących, barwników, tłuszczu palmowego ani żadnych sztucznych dodatków. Nowe torebki o gramaturze 150 g są idealnym opakowaniem dla małych sklepów i do strefy kasy. Warto zadbać o ich dostępność, bo Wawel przygotował szereg działań mediowych wspierających nową odsłonę klasycznego produktu – spot TV, konkursy radiowe, działania PR i digital oraz materiały POS.

Znane i lubiane Tymbark Ice Tea zyskały zupełnie nowy charakter dzięki zmianie opakowań! Najbardziej owocowe herbaty zostały zamknięte w ergonomicznych butelkach z wyrazistymi, nowoczesnymi etykietami. Linia Tymbark Ice Tea to cztery unikalne napoje, które gwarantują doskonały smak czarnej i zielonej herbaty w orzeźwiającej, owocowej wersji. Wyrazisty design etykiet podkreśla pyszny mix herbaty z owocami, a funkcjonalny kształt butelek zapewnia wygodę. Fani kultowych hasełek Tymbarku znajdą je również po odkręceniu na nakrętkach.

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

Kontakt: MW-GMW Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 873 10 80

Nowe etykiety produktów Żywiec Zdrój dla dzieci

Ekspresowa Odżywka Regenerująca Nivea Hairmilk

W różnych modelach telefonów „mieszka” kilkaset emotikonów. Właśnie nim poświęcona jest animowana komedia „Emotki. Film”, która wkrótce zadebiutuje na ekranach kin. Film ma szansę stać się jednym z największych przebojów kinowych roku. Już od sierpnia bohaterów filmu będzie można zobaczyć na produktach Żywiec Zdrój skierowanych do młodszych konsumentów marki. Pojawią się one zarówno na opakowaniach wody niegazowanej, jak i wariantów smakowych (poziomki i jabłka) o pojemności 500 ml ze sportowym korkiem.

Nivea Ekspresowa odżywka regenerująca do włosów o cienkiej strukturze Hairmilk z naturalnymi proteinami mleka pielęgnuje i odbudowuje każdy kosmyk włosów, bez ich obciążania. Włosy zyskują wspaniały wygląd i zupełnie nowe życie. Odżywka głęboko pielęgnuje włosy i ułatwia ich rozczesywanie. Formuła mlecznej odżywki zawiera proteiny mleka oraz Eucerit®, dzięki czemu włosy natychmiast odzyskują blask i stają się bardziej sprężyste. Odżywka chroni przed uszkodzeniami termicznymi, zwiększa objętość włosów i zapobiega ich łamaniu się.

Kontakt: Żywiec Zdrój S.A., tel. 801 101 110

Kontakt: Nivea Polska Sp. z o.o., tel. 61 874 62 00

Grand Chia

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Smaczną i zdrową nowością przygotowaną przez firmę Sokpol są soki pod marką Grand w postaci płynnej przekąski. Grand Chia to soki wieloowocowe z nasionami Chia, które posiadają 7 właściwości zdrowotnych: omega 3, magnez, wapń, żelazo, błonnik, antyoksydanty, 100% naturalne. Wygodne opakowanie szklane o pojemności 200 ml jest idealne do wypicia „na raz”. Dostępne są dwa smaki: Grand sok jabłko-ananas-guawa-cytryna i Grand jabłko-pomarańcza-mango-marakuja.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Sokpol Sp. z o.o., tel. 34 313 72 60

.

82 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


NOWOŚCI

Nivea Silk mousse

Nowość od Popcrop

Jedwabisty mus do mycia ciała pod prysznic Nivea o zapachu rabarbaru i maliny pielęgnuje skórę dzięki ekstraktom z naturalnego jedwabiu, pozostawiając ją miękką i gładką. Dzięki formule lekkiego piankowego musu pozwala na przyjemną pielęgnację i wystarcza na 2 razy dłużej niż tradycyjne produkty. Rekomendowana cena detaliczna to 13,99 zł za 200 ml.

Piramidki kukurydziane z czarnuszką to nowy, bezglutenowy produkt z bardzo zróżnicowanym składem, charakteryzujący się dużą wartością odżywczą. Dzięki dodaniu ziaren czarnuszki, zyskały oryginalny, lekko korzenny aromat. Skład: kukurydza, ryż brązowy, quinoa, kasza jaglana, czarnuszka 1%, sól himalajska. Więcej informacji na www.popcrop.pl

Kontakt: Nivea Polska Sp. z o.o., tel. 61 874 62 00

Kontakt: Popcrop, tel. 509 319 054

Bohaterowie „Krainy Lodu” wracają na opakowania wody Żywiec Zdrój

nimm2 Śmiejżelki TropikAry

Żywiec Zdrój, chcąc wspierać rodziców w budowaniu nawyku picia wody u dzieci, wprowadził kolejną odsłonę produktów dla najmłodszych. W lipcu, ze względu na ogromną popularność, na sklepowych półkach ponownie pojawiły się wody w opakowaniach z wizerunkami bohaterów uwielbianej przez dzieci „Krainy Lodu”. Produkty z limitowanej serii dostępne są w butelkach o pojemności 0,33 l. Ich wielkość i kształt doskonale pasuje do dziecięcych rąk. Sugerowana cena: 1,89 zł.

Tropikalna nowość od nimm2 to niezapomniana zabawa i mnóstwo owocowej frajdy. Bajecznie kolorowe żelki w kształcie egzotycznych papug zapraszają w podróż do świata tropikalnych smaków takich, jak ananas, grejpfrut czy marakuja. Jak wszystkie produkty pod marką nimm2 Śmiejżelki TropikAry zawierają naturalne soki owocowe i witaminy. Dostępne w opakowaniach o wadze 90 g. Marka nimm2 Śmiejżelki jest silnie wspierana w TV, kinach, internecie oraz punktach sprzedaży.

Kontakt: Żywiec Zdrój S.A., tel. 801 101 110

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Zioła prowansalskie Galeo – nie tylko do sałatki

Veroni active Vitamin Water Veroni active Vitamin Water to nowość dla aktywnych i chcących zadbać o swoje zdrowie osób. Dostępne w dwóch wariantach, o smaku cytrynowo-pomarańczowym, z dodatkiem magnezu i o smaku granatu, z dodatkiem kolagenu z cynkiem. Napoje Vitamin Water nie zawierają sztucznych barwników i substancji konserwujących, a dzięki zawartości kompleksu witamin z grupy B, skutecznie wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego.

Ta wyjątkowa kompozycja, której korzenie sięgają francuskiej Prowansji, powinna znaleźć się w każdej kuchni. Jest niezwykle uniwersalna – nadaje smaku i aromatu zarówno sałatkom, daniom na bazie warzyw, zupom, twarogom, jak i potrawom mięsnym. Dodatkowo pomaga zastąpić sól. W propozycji od Galeo znajdziemy aż 8 ziół, których wytrawny smak przywodzi na myśl wykwintną i równocześnie prostą kuchnię, bazującą na produktach wysokiej jakości. Każde z nich ma swoje charakterystyczne właściwości, które razem tworzą wyjątkowy efekt. Kontakt: McCormick Polska S.A., tel. 22 717 19 00

Kontakt: Zbyszko Company S.A., tel. 47 383 11 00

83 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


NOWOŚCI

DIX Professional Express Cleaner * Kominek * Kuchenka * Grill.

Tymbark Jabłko-Aloes

Innowacyjna, mocna formuła sprawia ze płyn działa już w 5 minut w przypadku najtrudniejszych przypalonych czy przypieczonych zabrudzeń, jednocześnie nie niszcząc ani nie rysując czyszczonych powierzchni. Płyn można stosować do czyszczenia kuchenek, zadymionych szyb piekarników, blach piekarniczych jak również kominków, szyb kominkowych oraz grilli. Usuwa najtrwalsze przypalenia, zadymienia i sadzę. Produkt dostępny jest w butelce z rozpylaczem, co znacznie ułatwia jego zastosowanie. Pojemność 500 ml, cena: ok. 8,86 zł.

Tego lata Tymbark szerzy miłość do orzeźwienia o unikalnym smaku. W ponad 6 tysiącach bankomatów i na nośnikach cityboard w największych polskich miastach promowana jest nowość marki – napoje Tymbark Jabłko-Aloes. To wyjątkowe połączenie to idealny smak na lato. Kampania informuje o nowej linii smakowej napojów Tymbark, dostępnej nie tylko w formatach butelkowych 250 ml, ale również 500 ml i 2 l oraz w kartonie 1 l. Propozycja ta przygotowana została z myślą o wszystkich szukających nowości i nastawionych na ciekawe doznania smakowe.

Kontakt: Gold Drop Sp. z o. o., 18 337 61 37

Kontakt: MW-GMW Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 873 10 80

Lody i czekolada – połączenie idealne

Piramidki Popcrop

Marka E.Wedel we współpracy z firmą Koral stworzyła limitowaną edycję lodów na patyku Grand. Smaki produktów nawiązują do popularnych deserów: Tiramisu oraz Panna Cotta. Ten pierwszy wariant to połączenie smaku serka mascarpone oraz sosu o smaku tiramisu, zaś Grand Wedel Panna Cotta to porcja lodów z musem malinowym. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa polewa z wedlowskiej czekolady. W wersji zmrożonej, czekolada ma aksamitną, kruchą konsystencję, która rozpływa się w ustach. Limitowana edycja lodów Grand to idealne połączenie ochłody i pysznej czekolady.

Piramidki Popcrop wypiekane są bez dodatku tłuszczu, wzmacniaczy smaku, konserwantów, barwników, czy aromatów, dzięki czemu jest to produkt w 100% naturalny, idealnie wpasowany w aktualne trendy żywieniowe. Stanowią idealny dodatek do spotkań w towarzystwie, jak również mogą pełnić pełnowartościowy posiłek dla dzieci, dorosłych i wszystkich dbających o zdrowy tryb życia. Dostępne są w 5 różnych wersjach. Więcej na www.popcrop.pl

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

Kontakt: Popcrop, tel. 509 319 054

Oranżada Hellena Fit w puszce

Grześki Tyci – Dziecku odmówisz?!

Oranżada Hellena Fit to znakomita propozycja dla wszystkich miłośników aktywnego stylu życia, którzy nie chcą rezygnować ze słodkich przyjemności. W lekkiej odsłonie kultowego napoju, dzięki dodatkowi stewii, kaloryczność obniżona jest aż o 30% w porównaniu z klasyczną Oranżadą marki Hellena. Oranżada Hellena Fit orzeźwia i skutecznie gasi pragnienie, zachwycając oryginalnym, landrynkowym smakiem. Oranżada Hellena Fit dostępna jest zarówno w formacie impulsowym – wygodnej puszce 250 ml, jak i w rodzinnym formacie 1,25 l.

Do oferty marki Grześki dołączyły wafelki w nowym formacie. Limitowane Grześki Tyci to mini wafelki przekładane kremem kakaowym w czekoladzie deserowej. Nowe wafelki sprawdzą się jako słodka przekąska do chrupania. Będą doskonałe zarówno do samodzielnego przegryzania, jak i do dzielenia z rodziną lub znajomymi. Grześki Tyci sprawią, że chwil codziennej przyjemności i beztroski będzie jeszcze więcej.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

84 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Mondelez

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Marka Belvita specjanie dla swoich konsumentów przygotowała aktywację zachęcającą do kreatywnej zabawy „Lato na Śniadanie”. Przewidziane nagrody to 50 blenderów KitchenAid lub jeden z 300 koszy z owocami od Lokalnyrolnik.pl. Przedsięwzięcie będzie komunikowane w systemie wsparcia 360, wspomagając je reklamą Dzień Dobry z Belvitą, partnerstwem z TVN, kampanią na Facebooku, materiałami POS oraz PR-em w prasie lifestylowej.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Grupa Maspex

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Z napojami Tymbarku orzeźwienie od lat łączy się z dobrą zabawą. Teraz te emocje możemy przeżywać jeszcze częściej. Kapsel Tymbarku zyskał nową, niesamowitą umiejętność – nauczył się odczytywać zdjęcia w Internecie! Zabawa z FunBotem opiera się na technologii sztucznej inteligencji. Dzięki innowacyjnemu algorytmowi wirtualny Kapsel Tymbarku zyskał umiejętność bystrego komentowania tego, co zobaczy na fotografiach.A przy okazji można wygrać też fantastyczne wakacyjne nagrody! Konkurs będzie trwał do 20 sierpnia br.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Hochland Polska

Celiko

Już 24 września Kaźmierz pod Poznaniem, siedziba firmy Hochland Polska – stanie się areną biegowego święta. Trwają zapisy na 5 Hochland Półmaraton Doliną Samy, Pyrlandzka Dycha oraz Nordic Walking. W tym roku wszyscy uczestnicy będą mieli przyjemność pokonać tamę w Radzynach. Pyrlandzka Dycha i marsz Nordic Walking będą biec i maszerować tą samą trasą. Start przewidziano na ulicy przy hali sportowej Gimnazjum w Kaźmierzu. Więcej szczegółów na temat V Hochland Półmaratonu dostępnych jest na stronie http://hochlandpolmaraton.pl/

Celiko od lat specjalizuje się w produkcji żywności bezglutenowej. W ramach rozszerzenia i odświeżenia linii bezglutenowych ciast i mieszanek do samodzielnego wypieku wprowadziło na rynek Muffiny bezglutenowe. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach: Muffiny klasyczne oraz Muffiny czekoladowe z kremem budyniowym. Muffiny Celiko łączą prostotę przygotowania ze znakomitym smakiem. Są także świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

85 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Colian

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

We wrześniu marka Solidarność rozpoczyna akcję promocyjną Śliwkobranie Złotobranie. Konsumenci w sklepach będą mogli znaleźć Śliwkę Nałęczowską, m.in. na ekspozycjach komunikujących owocowość i naturalność produktu. Przygotowano też loterię, w której do zdobycia będą złocone zawieszki. Loteria otrzyma wsparcie medialne: działania w Internecie obejmą kampanię displayową, w wyszukiwarkach SEM, aktywności w blogosferze oraz serwisach Facebook i Instagram. Zaplanowano też sponsoring popularnych programów telewizyjnych.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Jurajska

Makarony Polskie

Woda mineralna „Jurajska” już od ponad 20 lat z dumą nosi tytuł „Oficjalnej Wody Polskiej Siatkówki”. W związku z odbywającymi się latem w Polsce Mistrzostwami Europy w piłce siatkowej mężczyzn, marka zaplanowała szereg działań promocyjnych podkreślających swoje zaangażowanie w volleyball. Jurajska będzie towarzyszyć kibicom w ramach animacji na stoiskach przy okazji wszystkich meczów turnieju oraz w social mediach. Jednocześnie wody w nowej, sportowej szacie graficznej otrzymały wsparcie promocyjne w placówkach handlowych i poprzez reklamę zewnętrzną.

Portfolio klasycznych makaronów marki Makarony Polskie w nowej, odświeżonej wizerunkowo i ulepszonej pod względem receptury odsłonie, zostało poszerzone o nowe, modne produkty. Marka oferuje spaghetti niteczkę „3 minuty” – wersję spaghetti o dwukrotnie krótszym czasie gotowania. Rynek makaronów do zup nadal stanowi połowę wolumenu całej kategorii, stąd w linii zadebiutowały wstążki „bogactwo polskich zup” – wersja klasycznej nitki, lecz „na bogato”, bardziej treściwie, dla tych, którzy lubią poczuć makaron w swojej zupie.

Zbyszko Company

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Popularny napój ROKO teraz dostępny w nowej, jeszcze bardziej odlotowej odsłonie. Zmieniona grafika bazuje na dynamicznym połączeniu wizerunku zwierząt ze zdjęciami owoców, tworząc wizję oryginalnego smaku, przepełnionego energią natury. Nowe ROKO jest dostępne w 4 wersjach smakowych – orange, green, black i red. Każda z nich charakteryzuje się innym wizerunkiem dzikiego zwierzęcia na froncie, który podkreśla, że ROKO to napój z pazurem skierowany do młodych, chcących się wyróżnić osób.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

86 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Żywiec Zdrój

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

W okresie od 14 sierpnia do 1 października (lub do wyczerpania zapasów) całe portfolio wód niegazowanych Żywiec Zdrój, w tym produkty dla dzieci, objęte jest konkursem konsumenckim. Każdy, kto dokona zakupu za łączną kwotę 30 zł, będzie miał możliwość wygrania pluszowej maskotki – Zdrojka. Dodatkowo na kanale Disney Junior emitowany jest teledysk z wodnym superbohaterem, który jest częścią kampanii wspierającej zarówno program edukacyjny „Mamo, Tato, Wolę Wodę”, jak i portfolio dziecięce Żywiec Zdrój. www.zgarnijpluszaka.pl

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Colian

Sokołów

Z okazji początku roku szkolnego marka Grześki organizuje akcję pt. Grześki wracają do szkoły. Realizowana od 15 sierpnia do 15 września promocja konsumencka uzyska wsparcie w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Akcji towarzyszyć będą aktywności telewizyjne i dodatkowe ekspozycje w punktach sprzedaży (stojaki, podesty, palety). Przewidziano także nowości: limitowane Grześki Tyci w czekoladzie deserowej. Kultowe Grześki kakaowe w czekoladzie marka zaoferuje w multipacku 7+1 gratis, a Grześki MINI w kartoniku 20 sztuk.

Sokołów po raz kolejny został partnerem Marcin Gortat Camp – akcji, której ideą jest promowanie aktywności fizycznej. To cykl treningów koszykarskich z udziałem dzieci i młodzieży, których organizatorem jest fundacja polskiego zawodnika grającego w barwach Washington Wizards – Marcina Gortata. W tym roku impreza obchodzi jubileusz 10-lecia. Campy są imprezą dwudniową i składają się z Campu dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz standardowego Marcin Gortat Camp i JR NBA Clinic.

TBM

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

W sierpniu startują aktywności reklamowe marki Non Stop, promujące najnowszy produkt – chrupki kukurydziane Non Stop Gaming. Po raz pierwszy marka wchodzi w świat vlogosfery i YouTube, rozpoczynając kampanię z czołowym Youtuberem – ReZim. Promocja będzie obejmować product placement na kanale idola nastolatków, a także prowadzony przez niego konkurs konsumencki z atrakcyjnymi gamingowymi nagrodami! Więcej informacji na fanpage’u: https://www.facebook.com/nonstopypl/

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

87 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


PRAWNIK RADZI

Ustawa krajobrazowa i jej wpływ na reklamę

Od 11 września 2015 r. obowiązuje tzw. ustawa krajobrazowa (ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu). Regulacja ma na celu ustabilizowanie estetyki przestrzeni publicznej. Wprowadzone zostały nowe kompetencje, sankcje, uporządkowano terminologię. Zmiany w długiej perspektywie odczuwalne będą zwłaszcza dla przedsiębiorców reklamujących prowadzoną działalność.

U

jednolicone zostały definidzeń reklamowych. Opłata będzie płatcje m.in. reklamy, tablicy reklana, jeżeli na nieruchomości lub obiekmowej, urządzenia reklamowecie budowlanym znajdują się tablice lub go, szyldu, ale także krajobrazu. urządzenia reklamowe. W ustawie okreRozumienie reklamy na gruncie tych ślono stawki maksymalne oraz zasady przepisów jest szerokie, a dotyczy upoustalania opłat. Stawka stała nie może wszechniania w  jakiejkolwiek formie przekroczyć 2,50 zł dziennie, a  stawka wizualnej informacji promującej osoby, zmienna 0,20 zł od 1 m2 dziennie. przedsiębiorstwa, towary, usługi, przed Podmiot umieszczający tablicę reklasięwzięcia lub ruchy społeczne. mową lub urządzenie reklamowe nie Rady gminy wyposażone zostały zgodnie z  przepisami uchwały podlega karze pieniężnej wymierzanej w drodze w  prawo – wykorzystywane przez codecyzji przez wójta (burmistrza, prezyraz więcej gmin – do ustalenia w formie JAROSŁAW denta). W  przypadku braku możliwouchwały zasad i  warunków sytuowaKURZAWSKI ści ustalenia podmiotu umieszczającenia obiektów małej architektury, tablic Radca prawny reklamowych, urządzeń reklamowych, go kara obciąża właściciela, użytkowniKancelaria Radców szyldów, ale również ogrodzeń. W takiej ka wieczystego, posiadacza samoistnePrawnych s.c. Borys Nowaczyk, uchwale wskazane zostaną możliwe gago nieruchomości lub obiektu budowlaJanina Nowaczyk, baryty, standardy jakościowe oraz manego. Wysokość kary ustala się jako iloŁucjan Zawartowski teriały wykonawcze. Gmina może zoczyn pola powierzchni służącego do ekswww.krp.home.pl stać podzielona na obszary, w  rapozycji reklamy oraz 40-krotności mach których obowiązywać mogą uchwalonej stawki zmiennej opłaodmienne zasady reklamowe. Rada ty. Mimo, że wejście w życie uchwagminy ma możliwość nałożenia ły nie jest obligatoryjne, to źródło Gmina może zostać obowiązku dostosowania już istniedodatkowego dochodu będzie stapodzielona na obszary, jących obiektów do nowych zasad nowiło zachętę dla gmin. w ramach których i warunków, jednak w terminie nie Warto nadmienić, że wproobowiązywać mogą odkrótszym niż 12 miesięcy od wejścia wadzony został również zakaz staw życie uchwały. Osoby zainteresowiania w pasie drogowym reklam mienne zasady reklamowe wane nie powinny być zaskoczone imitujących znaki i sygnały drogowprowadzeniem uchwały. W  toku we oraz urządzenia bezpieczeńprac nad nią wójt (burmistrz, prezydent) ma obowiąstwa ruchu drogowego. Zabronione jest umieszczanie zek zamieszczenia ogłoszenia o pracach nad projektem reklam poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem uchwały oraz zebrania uwag, które są następnie rozpaparkingów i  miejsc obsługi podróżnych. Zainteresotrywane. wani stanem regulacji na obszarze konkretnej gminy W  przypadku obowiązywania w  gminie opisamogą zasięgnąć informacji w urzędzie gminy. Warto nej wyżej uchwały, rada gminy może wprowadzić taksprawdzić także BIP gminy lub wojewódzki dziennik że opłatę reklamową od tablic reklamowych lub urząurzędowy. ▼

88 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Pracodawcy postulują podniesienie kwoty wolnej od podatku Podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę powinna towarzyszyć zmiana dotycząca kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT – twierdzą Pracodawcy RP. Dalsza poprawa sytuacji osób o niskich zarobkach nie jest możliwa przy stosowaniu kolejnych skokowych podwyżek wynagrodzenia minimalnego, ponieważ Polska doszła już do miejsca, w  którym dalsze podnoszenie płacy minimalnej będzie wypychać część pracowników z rynku pracy. Pracodawcy RP postulują ograniczanie klina podatkowego dla niskich wynagrodzeń. Obecnie klin ten należy bowiem do najwyższych wśród wszystkich krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

cza to masowe bankructwa firm, utratę miejsc pracy oraz niższe wpływy do ZUS i z tytułu podatków do budżetu państwa. Kodeks pracy do zmiany Prezydencka kancelaria opublikowała projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Głównym założeniem planowanych zmian jest ułatwienie korzystania z  niektórych uprawnień pracowniczych. Wśród przygotowanych zmian znalazło się m.in. wprowadzenie w odniesieniu do mobbingu możliwości dochodzenia od pracodawcy odszkodowania również wtedy, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale w efekcie działań o  charakterze mobbingu poniósł konkretne szkody. Planowane jest też wydłużenie z  7 do 14 dni terminu na wystąpienie do pracodawcy z  wnioskiem dotyczącym sprostowania świadectwa pracy i  skierowanie żądania sprostowania do sądu pracy. Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną regulacje jasno wskazujące, że pracownik – w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy – ma prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o  zobowiązanie pracodawcy do wydania tego dokumentu.

Projekt zwiększający ochronę pracowników Rząd przyjął projekt nowelizacji, w którym zakłada się wprowadzenie zmian dotyczących roszczeń pracowników niewypłacalnych przedsiębiorstw. Zgodnie z projektem możliwa stanie się wypłata należnego danemu pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, kiedy ustał stosunek pracy, lecz również za rok poprzedzający. W  projekcie przewidziano także m.in. wydłużenie okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy. Taki okres zostanie wydłużony z  9 do 12 miesięcy. Po nowelizacji przepisów ochrona roszczeń pracowniczych obejmie również – zatrudnionych u  pracodawcy – małżonków, dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka, rodziców, macochę, itp. Do tej pory takie osoby były wyłączone z ochrony.

Spóźnione płatności Aż 78% firm otrzymuje płatności za towary/usługi nawet po 30 dniach od terminu – wynika z „Europejskiego Raportu Płatności 2017”, który przygotowała firma Intrum Justitia. Obecnie ponad połowa polskich przedsiębiorstw jest zmuszona do akceptacji dłuższych terminów, a  w  przypadku 13% respondentów czas oczekiwania na płatność wynosi do 60 dni. Jak wskazują autorzy raportu, do głównych przyczyn opóźniania płatności należą trudna sytuacja finansowa kontrahentów oraz celowe opóźnienia. Rzadziej przyczynami są mało efektywne procedury administracyjne klientów i spory w sprawie dostarczanych towarów/usług.

Biznes przeciwko nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Przedsiębiorcy krytykują najnowszą nowelizację ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi przede wszystkim o to, że inspektorzy ZUS będą mogli w sposób arbitralny wydawać decyzje ustalające płatnika składek – w  przypadku firm nadużywających w  przeszłości prawa oraz firm dających zlecenia osobom już opłacającym gdzie indziej składki. W  tym drugim przypadku ZUS otrzyma prawo do ustalenia innego płatnika i  uznania zawartych umów za nieważne. Gospodarczymi i  społecznymi konsekwencjami obowiązywania ustawy będzie konieczność korygowania przez firmy wstecz nie tylko składek do ZUS, ale wszystkich deklaracji PIT, CIT, VAT. Ozna-

Stawka za skanowanie dokumentów Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które określi wysokość opłaty za sporządzenie kopii dokumentów papierowych w formie elektronicznej (skanów) udostępnianych przez organy podatkowe. Stawka ta wynosić będzie 0,4 zł za jedną stronę zeskanowanego dokumentu. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, określone obecnie opłaty wynoszą 0,6-1,2 zł i odnoszą się do kopii papierowych, dlatego opłata za skanowanie powinna być odpowiednio niższa. ▼

89 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Ustawa o ustroju sądów powszechnych Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustrój sądów powszechnych. Ustawa ta (budząca poważne wątpliwości konstytucyjne) wprowadza zasadnicze zmiany w działalności sądów, silnie wzmacniając pozycję Ministra Sprawiedliwości, dając mu ogromne uprawnienia. Do najważniejszych z  nich należy możliwość odwoływania i powoływania prezesów wszystkich sądów powszechnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że ten zapis całkowicie podporządkowuje środowiska sędziowskie Ministrowi Sprawiedliwości będącemu jednocześnie Prokuratorem Generalnym. Zgodnie ze zmianami, prezesi sądów (powołani przez Ministra Sprawiedliwości), będą mogli przenosić podległych sobie sędziów do dowolnych wydziałów. Chociaż przeniesienie takie będzie wymagać zgody sędziego, to biorąc pod uwagę tzw. „wyjątki” (gdzie zgoda nie jest wymagana), de facto będzie ona iluzoryczna. W ten sposób Minister Sprawiedliwości będzie miał pośrednią kontrolę nad pozostałymi sędziami. Ponadto prezes sądu będzie mógł ograniczyć sędziemu dodatek funkcyjny, czyli uznaniowo obniżyć mu pensję. Wprowadzona nowa zasada losowego przydziału spraw sędziom, która miała zapobiegać manipulowaniu składem sędziowskim, może zostać ominięta – z losowania można będzie bowiem zrezygnować, kiedy sprawa będzie podlegać tzw. sędziemu pełniącemu dyżur, a grafik dyżurów ustalać mają wybrani przez Ministra Sprawiedliwości (a zarazem Prokuratora Generalnego) prezesi sądów. Taka sytuacja może stwarzać pokusę doboru wybranych sędziów do wybranych spraw (organizacje społeczne już zapowiadają, że będą monitorować przebieg prowadzonych spraw sądowych pod kątem przestrzegania przez składy orzekające zasady niezawisłości). Ponadto minister będzie mógł wysłać sędziego na przymusową emeryturę – ta zmiana budzi wątpliwości z punktu widzenia art. 180 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym sędziowie są nieusuwalni. Zaniepokojone zmianami są też firmy technologiczne, bowiem Minister Sprawiedliwości będzie mógł pozbawić firmę informatycz-

ną autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, gdy wymaga tego ważny interes państwa lub dobro wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że minister może pozbawić firmę informatyczną autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, który jest np. wykorzystywany przez sądy. Firma może zostać pozbawiona praw autorskich nawet na 20 lat. Obawy budzi brak precyzyjnych ustaleń w przypadku procedury wywłaszczenia oraz to, że prawo może działać wstecz. Nowe przepisy uderzają w firmy z branży IT, co kłóci się ze wspieraniem modnej idei start-upów mających być trampoliną dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Od stycznia koniec z wydawaniem darmowych reklamówek? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o  zmianie ustawy o  gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi. Według nowego projektu od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie będą mogły być oferowane za darmo w  punktach sprzedaży. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Wprowadzona zostanie dodatkowa opłata za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłata recyklingowa), która będzie doliczona do obowiązującej już ceny takiej torby albo będzie podstawową opłatą za torbę. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w  tej jednostce, będzie musiał pobrać opłatę recyklingową od nabywającego taką torbę. Opłata recyklingowa obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie. Wskazana w  ustawie maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za jedną lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Jednak stawka obowiązująca będzie określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska. ▼

13. Spotkania z Filmem Górskim

13. Spotkania z Filmem Górskim to międzynarodowa impreza filmowo – outdoorowa dla miłośników gór i  sportów ekstremalnych.  To wydarzenie w szczycie sezonu odbywa się w miejscu o największym potencjale dla przemysłu czasu wolnego w Polsce, czyli w Zakopanem, na Górnej Równi Krupowej. Festiwal organizowany przez Stowarzyszenie Spotkania z  Filmem Górskim odbędzie się w tym roku w dniach 30.08-03.09. Najważniejsze punkty programu to m.in. światowe i  polskie  premiery najlepszych filmów górskich  z  kilkunastu krajów, pokazy znakomitych filmów archiwalnych pozyskanych dzięki współpracy z TVP Historia, wycieczka bez programu w stylu retro prowadzona przez góralskich przewodników z udziałem kapeli góralskiej i aktorów z Teatru Witkacego w Zakopanem oraz wiele spotkań tematycznych. Patronat nad imprezą objął „Poradnik Handlowca”.

90 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 08/2017  

Poradnik Handlowca sierpień 2017

Poradnik Handlowca 08/2017  

Poradnik Handlowca sierpień 2017

Advertisement