Poradnik Handlowca 07/2022

Page 1


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Spis treści

6 8

Felieton

KPO – rewolucja lub renegocjacja?

8

Temat miesiąca

Wolność gospodarcza w branży FMCG zaczęła się w latach 80. XX wieku

36

16 Wywiad z producentem

Małe sklepy są sercem sprzedaży piwa – rozmowa z Simonem Amorem, Prezesem Zarządu Grupy Żywiec oraz Prezesem Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie

18 Reportaż

Handlowcy w Bełchatowie: sklepy w cieniu kopalni

22 Sieć polska

Powrót do bardziej przemyślanych i zaplanowanych zakupów – Robert Rękas, Prezes Zarządu, Lewiatan Holding

34 Kącik psa i kota Wilczy apetyt

36 Napoje

Orzeźwienie na wyciągnięcie ręki

44 Dania gotowe

Pyszny obiad na skróty

54 Rynek pod lupą Raport alkohole

68 Puls rynku

44

69 Aktualności 73 Nowości 78 Kampanie i promocje 80 Poradnik podatkowy Polski Ład 2.0 część 1

26 Sieć rodzinna

Jakość produktów i indywidualne podejście do klienta

81 Prawnik radzi

54

28 Franczyza w FMCG

FMCG – franczyza ze stałą dynamiką wzrostu

32 Oblicza handlu

Nowa ustawa o wyrobach winiarskich. Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

82 Prawo w pigułce

E-sklepy otwierają punkty stacjonarne

MS_girl-PorHandl57x50.pdf

1

13/06/2022

10:40

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć C

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

M

Y

CM

MY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

CY

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi CMY

oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

K

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Reklama str. 45

Informacja dla celów handlowych str. 59

3 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

Reklama str. 83


OD REDAKCJI

fot. Kuba Wolski

WIESŁAW GENERALCZYK PREZES WYDAWNICTWA I REDAKTOR NACZELNY PORADNIKA HANDLOWCA

ZŁODZIEJE BENEFICJENTAMI INFLACJI ? Czy gwałtownie rosnąca inflacja w Polsce (15,6% za czerwiec 2022 r. według GUS-u), może mieć wpływ na skalę popełnianych kradzieży w sklepach naszej branży? Prawdopodobnie tak, skoro przestępstwem będzie złodziejstwo dopiero powyżej 800 PLN! 5 lat więzienia grozi kobiecie, która kupując w sklepie truskawki i arbuzy, dokonała płatności na kasie samoobsługowej i kilkakrotnie zapłaciła za inny, tańszy produkt (kapustę). Tym sposobem zaoszczędziła 25,30 PLN. Innym przykładem będzie 35-latka robiąca zakupy w jednym ze sklepów w Libiążu, która zamiast śliwek, gruszek oraz mandarynek „nabiła” na kasę grejpfruty, będące akurat w promocji. Klientka chciała zaoszczędzić 10,82 PLN. Podobny los może spotkać 18-latkę z Chorzowa, która postanowiła sama przedłużyć ważność legitymacji szkolnej dwuzłotową monetą, tutaj oszczędność wyniosła 37% ceny biletu. Wartość oszustwa dokonanego przez panie, łącznie nie przekroczyła kwoty 100 PLN. Przypomnijmy, że od kilku tygodni w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem zmiany progu, od którego kradzież jest przestępstwem – z 500 na 800 PLN – a wszystko poniżej tylko wykroczeniem. Wywołuje to protesty wśród handlowców oraz m.in. Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Istnieje duża obawa, że ilość dokonywanych „wykroczeń” znacznie się zwiększy. Dotychczas zuchwałość złodziei nie znała granic. Czego możemy spodziewać się w przyszłości i kto pokryje nasze straty, pytają mnie Czytelnicy. Warto dodać, że za wykroczenie może odpowiadać wyłącznie osoba, która ukończyła 17 lat. Bardzo często kradzieży w sklepach dokonują osoby poniżej tego wieku. Karą zazwyczaj jest: nagana, mandat karny, ograniczenie wolności i bardzo rzadko areszt. Swoje obawy przedstawiła NRZHiU (Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług) w Warszawie: W związku z planowanymi zmianami prawa dotyczącymi nowelizacji przepisów podnoszących próg kwotowy między wykroczeniami a przestępstwami z kwoty 500 PLN na 800 PLN, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie reprezentująca firmy handlowe, negatywnie ocenia te propozycje. Uznanie kradzieży do 800 PLN za wykroczenie, a nie przestępstwo, wpłynie na kilkakrotny wzrost strat ponoszonych przez placówki handlowe. Te proponowane zmiany są jednoznacznie krytycznie oceniane przez przedsiębiorców, którzy wskazują na fakt przerzucania na nich odpowiedzialności za przestępcze czyny, a nie na przestępców. Przesunięcie bariery kwalifikowania kradzieży w odbiorze społecznym i środowisk kupieckich jest nie do przyjęcia.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.poradnikhandlowca.com.pl oraz na nasz profil w serwisie LinkedIn

4 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022FELIETON

KPO – REWOLUCJA LUB RENEGOCJACJA?

U

jawnienie w pierwszej połona ozusowaniu wszystkich umów cywilnowie czerwca listy polskich zoprawnych. Celem ma być „zmniejszenie bowiązań, zawartych w Krafragmentacji rynku pracy”, a opis nie pojowym Planie Odbudowy, wyzostawia wątpliwości: w życie ma wejść wołało szok. Całkowicie zrozumiały. akt prawny, na mocy którego wszystkie Opinia publiczna wiedziała dotychumowy cywilnoprawne mają zostać objęczas, że spór toczy się o sprawę sąte obowiązkiem składkowym, niezależnie downictwa, a konkretnie o trzy szczeod przychodu, obejmującym wszystkie rogółowe warunki, których spełniedzaje ubezpieczenia – emerytalne, rentonia domaga się Komisja Eurowe, chorobowe itd. Termin realipejska. Tymczasem po zatwierzacji jest bardzo bliski: pierwszy dzeniu KPO przez KE okazało kwartał przyszłego roku. Dla rynsię, że blisko 240-stronicowy ku pracy oznaczałoby to rewoludokument zawiera prawie 300 cję, przynoszącą fatalne efekty. warunków oraz celów, jakie Przede wszystkim niepojęty jest mają być wypełnione w konsposób załatwiania sprawy, któŁUKASZ WARZECHA ra nie od wczoraj była przedmiokretnych terminach przez Polskę. Te pierwsze są konieczne, tem zażartych dyskusji i absolutnie żeby pieniądze otrzymać, te nie powinna być forsowana w ten drugie mają być za te pieniądze realizowane. W susposób – najpierw negocjowana w ukryciu, a pomie z Funduszu Odbudowy w formie bezzwrotnej tem przedstawiana jako niepodlegająca już debama do nas trafić około 100 mld zł, czyli raptem cie część KPO. Objęcie wszelkiego rodzaju składjedna piąta rocznych przychodów polskiego bukami ubezpieczeniowymi wszystkich umów cywildżetu. noprawnych bez żadnej granicy przychodu byłoby Warunki, nazywane z angielskiego „kamieniami potężnym uderzeniem w pracodawców, bo znosiłomilowymi”, nie są w dużej części drobne czy marby nawet te ustalenia, które ostatecznie zostały zaginalne. To w ogromnej mierze sprawy dotycząwarte w Polskim Ładzie. ce codziennego funkcjonowania Polaków i mogące Jest też problem z umowami o dzieło, które są mieć na nie przemożny wpływ. Największa awanwyjątkowym i szczególnym rodzajem kontraktu. tura wybuchła – trudno się dziwić – wokół kwestii Nie funkcjonują często w handlu, ale mają znaczezwiązanych z transportem, czyli sprawy podwyższonie dla wolnych zawodów. Gdy po raz pierwszy ponej opłaty rejestracyjnej dla pojazdów spalinowych, jawiły się pomysły ich ozusowania, wskazywano, nałożenia na ich właścicieli specjalnego podatku czy że specyfika tych umów, zwłaszcza ich nieregularwprowadzenia opłat za przejazdy wszystkimi nowyność, uniemożliwia sprawiedliwe obliczenie składmi autostradami i drogami ekspresowymi (4100 km). ki. KPO nie przewiduje jednak wyjątków, a jedTym handlowcy powinni się również zainteresować, nocześnie rząd stwierdza, że ten warunek umów bo sami korzystają w pracy z samochodów, które tao dzieło nie dotyczy. kim obostrzeniom by podlegały, a to znacząco podHandel, w którym umowy cywilnoprawne są niesie koszty prowadzenia działalności. normalne, częste i całkowicie uzasadnione, byłSą jednak w KPO także warunki, mogące mieć by jedną z największych ofiar KPO. Rada jest tewpływ na rynek pracy. Tak jest z wiekiem emeryraz tylko jedna: organizacje branżowe i nawet potalnym, choć tu akurat, wbrew szumowi medialnejedynczy handlowcy nie mogą pozwolić, żeby ta remu, nie ma mowy o jego obowiązkowym podwyżgulacja została zaakceptowana jako coś oczywisteszeniu, a jedynie o wprowadzeniu rozwiązań (m.in. go. Nie chodzi tu tylko o jej opóźnienie – bo taki ulgi podatkowej) promujących pracę po osiągniępostulat już się pojawia – ale o rezygnację z niej ciu tego wieku. w ogóle. Część polityków obozu władzy uważa, że Natomiast na stronie 59. dokumentu pod kowarunki KPO można renegocjować. Trzeba nacidem A71G znajdziemy warunek polegający skać na rząd, żeby to właśnie uczynił. ▼

6 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022TEMAT MIESIĄCA

WOLNOŚĆ GOSPODARCZA W BRANŻY FMCG ZACZĘŁA SIĘ W LATACH 80. XX WIEKU CZĘŚĆ I

31 sierpnia br. będziemy obchodzić 42. rocznicę powstania Solidarności – jednej z pierwszych iskier, które zapewniły Polakom wolność gospodarczą oraz płynne wejście w gospodarkę wolnorynkową. oscyluje w granicach 15% PKB i pogodził nowoczesność zagranicznych firm sieciowych z podejmującymi wyzwanie wolnego rynku sklepami kupieckimi oraz rodzimymi sieciami sklepów. Mamy specyficzny, ale odporny na turbulencje rynkowe, wieloformatowy sektor handlu,

zawierający w sobie możliwości realizacji różnych scenariuszy rozwoju. Jestem przekonany (a utwierdza mnie w tym niedawna rozmowa z Wiesławem Generalczykiem), że warto nie tylko tkwić w teraźniejszości, ale też zapytać o początki, bo wówczas zro-

MARIA ANDRZEJ FALIŃSKI niezależny ekspert

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Z

acznę od tezy przewrotnej: dojrzałość sektora handlu określa nie tyle stopień jego koncentracji, co optymalne z punktu widzenia nabywców rozmieszczenie jego zasobów i chłonność na pieniądz i towar. Dojrzały jest więc rynek niejednolitych formatowo obiektów, nasycony towarami, cieszący zróżnicowaniem ofert. Daje to elastyczność wobec wyzwań i koniunktury, a w efekcie umożliwia bezpieczny rozwój gospodarczy, często wbrew niesprzyjającym okolicznościom. Cechy tej doświadczamy już w Polsce, gdzie handel w ostatniej dekadzie

Sklep ,,Społem’’ – przełom lat 70. i 80.

8 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


TEMAT MIESIĄCA

dziły się zalążki dzisiejszych cech polskiego handlu, głównie jego wszechobecność, znaczona ilością sklepów o bardzo różnym charakterze. Uzyskiwana nowoczesność zrodziła się na różnych powierzchniach i w oparciu o rozmaite zjawiska – tak o przedsiębiorczość, jak i skoncentrowane inwestycje zagraniczne. Trwa do dziś – często gwałtowna – symbioza tych dwóch „żywiołów”. W istocie rzeczy to właśnie handel, jako pierwszy i najszybciej zmieniający się sektor, podjął rękawicę transformacji i najszybciej, wielopostaciowo okrzepł w nowych warunkach. Jak to się właściwie stało? Z historycznego poślizgu kryzysu lat 80. wyrosło społeczeństwo konsumujące – to fakt, ale musiała powstać oferta. I to jest kluczowa kwestia. Jak to się stało, że eksplozja drobnej zrazu przedsiębior-

czości handlowej, zaowocowała powstaniem rynku wystarczająco obiecującego, by weszły weń sieciowe firmy koncernów handlowych? Jak dokonała

Polska stanęła handlem, ale pamiętajmy, że rewolucja ta dokonała się najpierw w sferze FMCG.

się internacjonalizacja handlu wewnętrznego w Polsce, a zarazem nie doszło do anihilacji firm rodzinnych, choć ilość ich spadła i niepomiernie po-

prawiła się jakość? Sektor wypracował specyficzny modus współegzystencji rodzinnego handlu rodzimego (z dominującą rolą rozwiązań franczyzowych), kapitałowej prywatyzacji i modernizacji handlu eksuspołecznionego i całkiem nowego, wieloformatowego zrodzonego z trzech dekad inwestycji zagranicznych. Polska stanęła handlem, ale pamiętajmy, że rewolucja ta dokonała się najpierw w sferze FMCG, obejmując „płomieniem zmiany” inne segmenty sektora. To FMCG stało się kołem zamachowym dla całego rynku detalicznego (także hurtowego, którego dotknę tutaj jedynie „przy okazji” niektórych zagadnień). Nurtuje mnie po prostu pytanie: gdzie tkwił mechanizm tego, że o ile pod koniec lat 80. nieco ponad 11% dochodu narodowe-

Reklama

NAJWIĘKSZE ŚWIATOWE CENTRUM FOODBIZNESU, inspiracji i innowacji

CAŁA ŚWIATOWA WSPÓLNOTA SEKTORA

spotyka się na tym wyjątkowym networkingu

WAŻNE ANIMACJE DOTYCZĄCE CAŁEJ BRANŻY SPOŻYWCZEJ,

INSPIRE FOOD BUSINESS*

odkrywcze analizy i inspirujące idee

Paris

SIALPARIS.COM #SIALParis

10 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


TEMAT MIESIĄCA

go (tak wówczas mierzono) pochodziło z sektora nieuspołecznionego, nie wyłączając rolnictwa, to pięć lat później proporcje się odwróciły. Powstał rynek dóbr konsumpcyjnych, na którym, jak wylicza M. Gazdecki w oparciu o GUS, w 1989 r. było 152 071 sklepów, a pięć lat później (w 1994 r.) już 415 449 – w tym 70% właśnie FMCG. U podstaw legła rewolucja własnościowa i wielka przemiana mentalna, gdyż wybuchła przedsiębiorczość w niespotykanej skali. Gdy w roku 1989 było 27 354 sklepów sektora publicznego (uspołecznione, jak do niedawna mówiono), a 124 717 prywatne, to w roku 1994 sektor publiczny miał już tylko 7533 sklepy, a prywatny 407 916. W procesie tym dokonała się też wielka zmiana asortymentowa, zapoczątkowana i zdominowana przez FMCG: ¾ oferty to były produkty szybko rotujące, codziennego użytku. W czasie, gdy wiele branż sektora produkcji zapisało zapaść, handel zakwitł – co więcej otworzył się na inne rynki. Sytuacja, z grubsza rzecz ujmując, była taka: oficjalny handel, tzw. uspołeczniony po prostu przestał działać: kartki, kolejki, kiepska jakość, zerwana ciągłość dostaw, problemy z logistyką. Nieuspołeczniony to był margines sektora, ok 10% – nie licząc tzw. szarej strefy, czyli sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw chłopskich, uprawy i hodowli „na własny użytek”, czynionej nie tylko na wsi. I nagle stał się cud – z końcem 1988 roku zaczęły się zmiany prawne. Uchwalono zrównującą sektory (prywatny, spółdzielczy i prywatny) tzw. ustawę Wilczka, wiosną zdjęto ograniczenia eksportowo-importowe i uwolniono wewnętrzną wymienialność walut. Do końca roku pojawiło się siedem ustaw uruchamiających prywatyzację, prawo

11 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


TEMAT MIESIĄCA

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Reklama

WSS ,,Społem’’ – przełom lat 70. i 80.

handlowe dotyczące tworzenie firm. Spółdzielnie przystąpiły do modernizacji statutów i racjonalizacji swych zasobów, nie wyłączając likwidacji i przejmowania majątku przez spółdzielców. I… zaczęła się oficjalna transformacja. Na jej czele stanął handel i najszybciej pokazał możliwości wolnego rynku. Oto okazało się, że jest w Polsce żywność, tylko trzeba do niej inaczej sięgnąć, że istnieją możliwości importu – zaopatrzeniowo-konsumpcyjnego, że można inwestować bez mitręgi biurokratycznych pozwoleń i zakazów. Szalała inflacja, ale poza rozwiązaniami systemowymi zaistniała też zwykła ludzka zapobiegliwość. Niemal wszyscy bardzo szybko zrozumieli, że im szybciej kupisz i szybko sprzedasz, by znowu kupić, tym mniej czekasz i mniej tracisz na galopującej hiperinflacji. Nastąpił masowy ruch ku handlowaniu – dziwili się publicyści, skąd ten masowy pęd ku „biznesowaniu”. Ano, właśnie stąd – ze zdrowej kalkulacji, że warto handlować, bo obrót i wchodzenie w posiadanie towaru, by sprzedać, to droga ku przyszłości. Na oczach wszystkich powstawał rynek – czasem śmieszny, czasem patologiczny, ale generalnie działający i wypierający biurokratyczne sterowanie. Owszem, wystąpiła zapaść produkcji artykułów trwałego użytku – dużych i małych, ale tu znowu nowiutki rynek i zmiany polityczne pokazały swą siłę i elastyczność. Z jednej strony na gruzach firm produkcyjnych nastąpił wysyp spółek importowych, ale ich towary były relatywnie drogie dla większości z nas. Co się więc sta-

12 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


KOMENTARZ

13 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


TEMAT MIESIĄCA

Moim zdaniem jednym z najważniejszych czynników, jaki odegrał rolę w Polsce w czasie transformacji i powstawania nowoczesnego sektora handlowego, szczególnie FMCG, była przedsiębiorczość naszych rodaków. Na początku lat 90. podczas licznych podróży miałem okazję naocznie obserwować i porównywać zmiany zachodzące w Polsce i innych krajach, które przechodziły, podobnie jak my, wielkie zmiany strukturalne, w tym własnościowe. Nowa infrastruktura handlowa budowała się w Polsce dużo szybciej i intensywniej niż u naszych sąsiadów. U nas, na „gruzach” (często dosłownych) upadłych spółdzielni, firm państwowych i ich najróżniejszych oddziałów, powstawały natychmiast prywatne sklepy, a najczęściej hurtownie, głównie FMCG. Takiego zjawiska, w takim stopniu, nie widziałem gdzie indziej. Często obserwowałem sypiące się zabudowania poprzednich jednostek „uspołecznionych”, które u nas szybko zamieniały się w siedziby różnych firm handlowych, a za granicą po prostu w ruinę. Inna sprawa, że ogromną część tych „hurtowni”, zwłaszcza na początku ich powstawania, w sumie trudno było zaklasyfikować, jako rzeczywiste miejsce handlu hurtowego, jakie znamy dziś i jakie znane były wtedy na Zachodzie. Pamiętam, jak dość długo musiałem tłumaczyć i wyjaśniać moim kolegom z firmy, co znaczy „hurtownia”, gdy mijaliśmy setki szyldów z napisem: „HURTOWNIA” w czasie objazdów naszego rynku. W sumie, w naszej przedsiębiorczości upatrywałbym jeden z najważniejszych motorów przekształceń, który potrzebował tylko „iskry”, jaką były zmiany instytucjonalne i prawne, aby „odpalić”, a przykładowy Pan Ryszard jest symbolicznym tego potwierdzeniem.

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

STEFAN GOLONKA Prezes w latach 1992-2012 Kraft Foods Polska

ło? – Pojawili się tzw. „Ruscy” i handel bazarowy, opłacalny dla wszystkich stron. Uruchomiło się swoiste koło zapasowe upadającej gospodarki socjalistycznej. Otwarcie granic było rzeczą zbawienną i naonczas optymalną. Najważniejsze rzeczy działy się na płaszczyźnie rodzimej, polskiej. Uruchomił się bowiem masowy proces handlowania produktami FMCG. Bardzo, ale to bardzo różnorodny. Oto najprostsza postać przedsiębiorczości handlowej (i z życia wzięta). Był sobie pan Ryszard, z mojej klatki na warszawskim Ursynowie. Pracowity, pomysłowy, pomocnie życzliwy przy podwórkowych naprawach samochodów, taksówkarz. Radził sobie, więc takiej okazji, jak uwolnienie rynku nie mógł „przegapić”. Jeszcze przed stosownymi ustawami, gdy nieco zelżała czujność naszych celników (a nawet NRD-owskich), zaczął jeździć do Berlina Zachodniego (a i we Wschodnim, nie mówiąc o Wiedniu, bywał – wiem, bo niejedno piwko „z importu” wypiliśmy, nie mówiąc o gorzałce od „krasnoarmiejców”). Szalał ze swoją przyczepką za polskim Fiatem 125 p, ale… niebawem pojawił się Mercedes „Beczka” (oczywiście Diesel, bo kartki), nad granicą czekała doczepiona do firmy „tamtejsza” ciężarówka, by nie gonić kilometrów „osobówką”. Pojawił się wynajmowany magazyn, jaden, drugi, a za rok

Sklep mięsny – Warszawa, przełom lat 70. i 80.

14 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


TEMAT MIESIĄCA

z niewielkim okładem – działka pod Warszawą (i pod granicą), zbudowano magazyn i… Początkowe szampony (i ich esencje – jak mówiono) z berlińskich i wiedeńskich bazarów zamieniły się w szeroki asortyment cytrusów, konserw, jeansu, itd. Powstała firma – i nie było już obrotnego, choć wielkiego jak Waligóra „Grubego Rycha”, ale prezes poważnej spółki handlowej Pan Ryszard. Jeszcze ciekawsze formuły handlowe i okoliczności pojawiły się na ulicznych łóżkach polowych, bazarach, murawach i ławkach stadionów i placów manewrowych upadających fabryk. System się zmieniał, inflacja szalała, miała przestać szaleć, jak zapewniano, ale żyło się trudno, więc… łapano się za handlowanie, czym się dało. Nierzadko z powodzeniem. Krótki czas zmian systemu, nie jest taki sam dla rodzin nie mających co włożyć do garnka, bo dochody w 1991 roku realnie spadły, wedle ówczesnego GUS-u o ok. 25%, więc nie były rzadkością gospodarstwa domowe, gdzie spadały o wiele więcej. Wchodził w życie popiwek, który wprawdzie zwalczał inflację i hamował wypływ pieniądza na rynek, ale był on zabiegiem szczególnie znieczulanym u tych, których zabolał najbardziej. Wiele rodzin pracę w „zapopiwkowanym” zakładzie, w niekompensującej inflacji instytucji publicznej (szkole, urzędzie, uczelni) poczęło łączyć z wystawianiem łóżka polowego, potem szczęk. Niektórzy dochodzili do straganu, pawiloniku, nawet sklepu. Nie wszyscy sięgnęli po sukces, jedni wrócili do pracy najemnej, ale inni nie, stając się przedsiębiorcami „pleno titulo”. ▼ CZĘŚĆ II UKAŻE SIĘ W SIERPNIOWYM WYDANIU

15 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


WYWIAD Z PRODUCENTEM

MAŁE SKLEPY SĄ SERCEM SPRZEDAŻY PIWA Klaudia Walkowiak: Przez nej i elektrycznej, jęczmienia ostatnie kilka lat zmagalii słodu, poprzez butelki szklaśmy się z pandemią, później ne i kapsle, aluminium, aż pojawił się podatek cukropo wzrost cen paliw i usług wy, akcyza, a teraz główtransportowych. nym zmartwieniem stała Nie trzeba chyba dodawać, się wojna w Ukrainie, gwałże według danych Głównego townie rosnąca inflacja oraz Urzędu Statystycznego inflacoraz wyższe koszty procja producencka przekroczydukcji i prowadzenia bizneła 23%. Choć średnia cena su. Jak wpłynęło to na ogólpiwa w ostatnich miesiącach ną kondycję branży piwnej? rosła, to w niewystarczająSimon Amor: Kiedy sytucym stopniu, aby pokryć taką acja związana z pandemią inflację kosztów produkzaczęła się stabilizować miecji. Nie jesteśmy też w staliśmy nadzieję, że tegorocznie dłużej ograniczać wpłyny sezon będzie pierwszym wu wzrostu kosztów za popo kilku trudnych latach, mocą wewnętrznych inicjaw którym branża piwna się tyw efektywnościowych czy odbije. Jednak nowe okoliczoszczędnościowych, które SIMON AMOR ności, związane z wybuchem wdrażamy od początku panwojny, sprawiły, że sytuacja demii. Podsumowując, nasze Prezes Zarządu Grupy Żywiec stała się jeszcze bardziej niepiwo będzie droższe. oraz Prezes Związku Pracodawców przewidywalna i niestabilna. Ponadto nie można wykluPandemia miała wpływ czyć, że ze względu na okoPrzemysłu Piwowarskiego Browary Polskie na wiele aspektów, ale poza liczności zewnętrzne i dozamknięciem gastronomii, stępność surowców i matedwa z nich są kluczowe dla naszej branży: pierwszy riałów do produkcji, w przyszłości możemy nie być to nastroje konsumentów, a drugi to zmiany w modew stanie w pełni odpowiedzieć na popyt. Gdyby lu konsumpcji. Nastroje konsumentów pogorszyły się do tego doszło, utrzymywanie i zarządzanie promow czasie pandemii, co wpłynęło negatywnie na sprzecjami nie byłoby możliwe jak dotychczas i moglibyśmy daż piwa. Ponadto w tym czasie Polacy robili więkbyć zmuszeni do dokonywania wyborów i priorytetysze zakupy, ale rzadziej, często zmieniając lokalny zacji zamówień czy naszej oferty. sklep na dyskont. Jeszcze bardziej zainteresowali się ofertą premium – piwami smakowymi, miksami piwWedług danych NielsenIQ piwo bezalkoholowe stanymi i propozycjami 0,0%. Odbiło się to na najwięknowi 6% rynku i nadal utrzymuje wysoką dynamikę szym segmencie piwa (80%), czyli na lagerze, w którewzrostu. Jakie jest Pana zdanie na temat tego ryngo DNA jest częstotliwość zakupu. Dlatego też sprzeku? Czy planujecie ekspansję na rynku piwa bezalkodaż piwa ogólnie spadła, a największy spadek możholowego i jakie nowe produkty zamierzacie wprona było zaobserwować właśnie w przypadku lagewadzić dla swoich klientów? ra. Nowe segmenty na rynku piwa rozwijają się, ale Jako pierwsi w Grupie Żywiec wprowadziliśmy w Polsą one znacznie mniejsze i nie rekompensują spadku sce ofertę 0.0% pod nazwą Strefa Zero – rozpoczęlisprzedaży lagerów. śmy tę rewolucję, kiedy nikt na rynku w nią nie wieNowe podatki, takie jak podwyżka akcyzy czy porzył. To było trudne wyzwanie, ale opłaciło się i jestem datek cukrowy oraz pandemia zapoczątkowały wzrost dumny z tego, że byliśmy pionierami. W ciągu ostatinflacji już kilka lat temu. Wybuch wojny przyspieszył nich kilku lat pojawiła się konkurencja, co przyspieją do niespotykanego dotąd poziomu. Wojna w Ukraszyło rozwój tej kategorii wraz z poszerzaniem oferty inie zakłóciła otoczenie biznesowe na tak wielu poziodostępnej dla konsumenta. Bardzo się cieszę, że ta kamach, że obecnie obserwujemy ogromny wzrost kosztegoria nadal się rozwija. Jest to korzystne dla konsutów w całym łańcuchu wartości – od energii cieplmentów, sprzyja bardziej zrównoważonemu i zdrowe-

16 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


WYWIAD Z PRODUCENTEM

mu stylowi życia. Jest to dobre także dla branży, ponieważ pozwala nam sprawiać, że piwo jest atrakcyjne dla konsumentów i dostosowane do nowych okazji. Potencjał wciąż istnieje, dlatego w tym roku zaprezentowaliśmy nowości 0,0% na naszych kluczowych markach: Żywiec wprowadził wariant Żywiec Jasne Lekkie z subtelną owocową nutą, o nie słodkim, ale orzeźwiającym smaku – Żywiec Lekki Limonż 0.0.% obok wersji alkoholowej. Mamy też dwa nowe warianty Desperadosa: Tropical Twist 0,0,% oraz Virgin Sangre 0,0,% (dostępne w Żabce). Wprowadziliśmy także nowe smaki Warki Radler z odświeżoną recepturą z 20% zawartością soku: mango & pomarańcza oraz jagoda & limonka. Jestem przekonany, że ten sezon znów będzie należał do piw bezalkoholowych. Dane CMR wskazują, że sprzedaż piwa jest największa w sklepach małoformatowych. Czy według Państwa ten trend się utrzyma, biorąc pod uwagę inflację oraz wzrost akcyzy planowany co rok do 2027 r.? Jakie skutki, według Państwa, dla całej branży piwnej, będą miały te czynniki? Małe sklepy są sercem sprzedaży piwa, a piwo jest dla nich bardzo ważne. Pandemia przyspieszyła zmiany, które były widoczne już wcześniej – coraz więcej konsumentów przechodzi do nowych formatów, takich jak dyskonty czy sieci convenience. To właśnie małe, niezależne sklepy ucierpiały w czasie pandemii i widzimy, że ten trend się nasila. Każda zmiana, taka jak podwyżka akcyzy, która wpływa na popyt na piwa, ma wpływ na małe sklepy i mogliśmy to zaobserwować w ostatnich latach. Dostrzegając to zjawisko, Grupa Żywiec we współpracy z firmą technologiczną Comp stworzyła MPlatform, która jest rozwiązaniem opartym na danych, umożliwiającym tradycyjnym sklepom

handlowym generowanie atrakcyjnych ofert promocyjnych skierowanych do ich klientów. Jest to ważne narzędzie dla tradycyjnego handlu detalicznego pozwalające mu skutecznie konkurować na rynku, a nam umożliwia opracowywanie inteligentnych promocji i aktywacji dla naszych marek w oparciu o dane. Widzimy, że sklepy, które z niego korzystają mają wymierne efekty i osiągają lepsze wyniki. Jest to więc sposób na to, by małe sklepy pozostały ważnym kanałem sprzedaży nie tylko piwa. Parlament Europejski zatwierdził system depozytowy, który wkrótce będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej. Trwają również prace nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Jakie wyzwania dla branży niesie ze sobą wprowadzenie tych zmian? Ważne jest abyśmy w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, mieli dobre prawo, które umożliwia efektywny recykling i zamykanie obiegu gospodarki. Od początku prac nad przepisami wprowadzającymi w Polsce dyrektywy odpadowe prowadzimy dialog ze wszystkimi interesariuszami, począwszy od innych producentów, poprzez organizacje pozarządowe, firmy zajmujące się recyklingiem i oczywiście rząd, aby pomóc w stworzeniu skutecznych ram prawnych dla systemu, który byłyby łatwy w użytkowaniu dla konsumentów i korzystny dla ochrony środowiska. Naszym zdaniem będzie to możliwe jedynie wtedy, kiedy powstanie jeden system depozytowy prowadzony przez jednego operatora, działającego w formule non profit, tak aby był samofinansujący się ze sprzedaży zebranego materiału i nieodebranej kaucji. Ważna jest więc własność odzyskanego materiału. W procesie konsultacji pierwszego projektu ustawy o systemie depozytowym do minister-

17 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

stwa wpłynęło blisko 800 uwag. A z konferencji prasowej zorganizowanej ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wiemy, że niektóre z naszych głosów zostały wysłuchane, np. te dotyczące obecności puszek w systemie. Jednak nie widzieliśmy jeszcze nowego projektu, a jak to się mówi: „diabeł tkwi w szczegółach”. Najpierw potrzebujemy jasnych, skutecznych ram dla działania systemu. Kolejnym dużym wyzwaniem będzie współpraca z handlem i konsumentami, tak aby system był znany, zrozumiały i powszechnie wykorzystywany. W przeciwnym razie nie uda nam się osiągnąć założonych celów w zakresie recyklingu. Nie zapominajmy także, że w naszej branży od lat funkcjonuje butelka zwrotna. Blisko połowa naszego piwa trafia do konsumentów w butelkach zwrotnych. Ten system działa i powinien być utrzymany. W 2010 roku Grupa Żywiec zainicjowała coroczny singiel i trasę koncertową „Męskie Granie”. Firma jest również oficjalnym sponsorem Open’er Festival 2022. Jak popularność tych wydarzeń muzycznych przekłada się na wizerunek marki? Piwo jest po to, by łączyć ludzi. Warzenie radości z bycia razem to misja Grupy Żywiec. Dlatego cieszę się, że po pandemii możemy wreszcie dostarczyć konsumentom tych doświadczeń. W ciągu minionych lat Męskie Granie wyrosło na największą markę muzyczną w Polsce i nawet gdy zwiększyliśmy liczbę koncertów, bilety nadal wyprzedają się w kilka godzin. Jestem z tego naprawdę dumny. Takie wydarzenia są bardzo ważne dla naszych marek, żeby budować emocjonalną więź z konsumentami, ale także dla nas jako ludzi. Naprawdę potrzebujemy ponownych spotkań i dobrej zabawy. ▼


REPORTAŻ

HANDLOWCY W BEŁCHATOWIE:

2

SKLEPY W CIENIU KOPALNI Sytuacja na rynku detalicznym w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Mimo to nastroje przedsiębiorców z Bełchatowa są dobre. Jak wygląda handel w sklepach tradycyjnych w tym mieście?

1

3

B

ełchatów, to 56-tysięczne miasto położone w centralnej Polsce w woj. łódzkim. Jest jednym z dwóch najważniejszych miast PiotrkowskoBełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (dominuje tam przemysł wydobywczy, maszynowy i włókienniczy). W mieście o powierzchni bliskiej 35 km2 rozwinięty jest także handel z wieloma punktami usługowymi, jako istotna strefa funkcjonowania miasta.

4

Tradycyjnie, czyli jak najbliżej Przejeżdżając przez Bełchatów, zauważyć można wiele sklepów należących do znanych sieci, jak np. Żabka, Dino, Biedronka czy Lidl. Dla sklepów niezależnych sieci te są dużą konkurencją. Jednak odwiedzani przez nas handlowcy oraz właściciele sklepów tradycyjnych nie tracą nadziei i szukają pozytywnych aspektów prowadzenia bizne-

18 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

1. Sklep „Petrus”, ul. Polna 2. Sklep spożywczo-przemysłowy „Aga”, ul. Czapliniecka 3. Mariola Łuczak, sklep „Tobi”, ul. Grota Roweckiego 4. Społem PSS, Sklep „Lux mini”, ul. Grota Roweckiego


REPORTAŻ

19 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


REPORTAŻ

su. – W pobliżu znajdują się lokale usługowe, dlatego też do południa bywa w sklepie duży ruch. Klienci przychodzą najczęściej po śniadanie w drodze do pracy, ale również zaglądają ci, którzy wracają np. z banku – opowiada sprzedawczyni ze sklepu Społem przy ulicy Pabianickiej. Bazowanie na stałych klientach oraz zakupach impulsowych zdaje się być kluczem łączącym wielu handlowców w tym mieście, o czym mówi również Agnieszka Marczak, właścicielka sklepu przy ulicy Czaplinieckiej. – W okoli-cy nie mamy marketu. Stali klienci, a najczęściej są to emeryci, kupują podstawowe produk produkty jak chleb, masło czy mleko. Dużym zainteresowaniem cieszą się także warzywa i owoce. Z kolei Czesław Ciupa, właściciel sklepu „Petrus” przy ulicy Polnej powiedział: – Kiedyś było tutaj dużo robotników, ludzie stawiali domy. Dzisiaj większość z tych budów stanęła, a ja głównie zarabiałem na nich. W sąsiedztwie mieszkają ludzie, którzy są na emeryturach. Dwa lata temu w pobliżu powstał konkurencyjny market, zatem po większe zakupy klienci przyjeżdżają do mnie sporadycznie – dodaje. Sklep blisko domu staje się wybawieniem przy zakupach im-

BEŁCHATÓW W LICZBACH • Ludność: 56 025 mieszkańców (stan na 31 XII 2021 r.) • Stopa bezrobocia dla miasta – 5% (stan na 31 XII 2020 r.) Dane: GUS

Bełchatów

pulsowych, albo gdy zabraknie podstawowych produktów niezbędnych do przygotowania np. obiadu. Podobnie jest w lokalu przy ulicy Czaplinieckiej. Właścicielka przyznaje, że do sklepu osiedlowego, klienci przychodzą najczęściej po artykuły, których zapomnieli wcześniej kupić i po te, na których im szczególnie zależy. – Średnia wartość paragonu w moim sklepie to około 15 zł. Jednak w dniu, w którym mam dostawę

Reklama

20 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

drobiu i wieprzowiny średnia wartość koszyka wzrasta do minimum 50 zł – mówi Agnieszka Marczak. Sklepy małoformatowe w Bełchatowie starają się walczyć o konsumenwieta na różne sposoby. W wie lu z nich zaobserwowaliśmy świeży chleb prosto z lokalnej piekarni, a także wędliny od tutejszych dostawców. Jak przyznają sprzedawcy, takie praktyki poprzyzwalają choć częściowo przy ciągnąć klientów do tradycyjnych związsklepów spożywczych. – W związ ku z tym, że niedaleko sklepu znajduje się prywatna masarnia raz w tygodniu zaopatruję się w świeże mięso. Poza tym nasi klienci doskonale znają terminarz dostaw i wiedzą, kiedy po co przyjść. Uważam, że mając stałych klientów i znając ich potrzeby, zdecydowanie trzeba stawiać na jakość, a nie na ilość. Sklep, który odpowiada na potrzeby konsumenta ma dla niego większą wartość – mówi Czesław Ciupa, właściciel sklepu „Petrus” i dodaje, że stara się walczyć z sieciami również ce-


REPORTAŻ

Sklep istnieje od 12 lat. Od 3 lat pracuję w nim sama, nie zatrudniam żadnych pracowników. Niedziela jest jedynym dniem na odpoczynek.

AGNIESZKA MARCZAK właścicielka Sklep spożywczo-przemysłowy „Aga” ul. Czapliniecka

Duża część osób, które odwiedzają nasz sklep robi większe zakupy. Przyjeżdżają do nas stali klienci z pobliskiego osiedla. Ciężko jednak określić średnią wartość koszyka zakupowego, ponieważ wzrastają ceny, dlatego to się często zmienia.

ANNA BOROWSKA Społem PSS, Sklep „Lux mini” ul. Grota Roweckiego

nowo, w miarę swoich możliwości. Dokładnie tak samo jak klienci szuka okazji, by znaleźć tańsze produkty. W podobny sposób, dbając o jakość produktów, funkcjonuje sklep „Tobi”, w którym pracuje Mariola Łuczak. Jak sama przyznaje, wyselekcjonowane artykuły zwracają uwagę konsumentów. – Nasi klienci wiedzą, że zawsze kupią u nas świeże produkty i wracają po nie. Najlepiej sprzedają się wyroby wędliniarskie i pieczywo – mówi sprzedawczyni. Podczas naszej wizyty do sklepu dotarła świeża dostawa wędlin, kiełbas i szynek. Obecni w placówce klienci zgodnie stwierdzili, że: „Tutaj są najlepsze wędliny”.

System kaucyjny: przykra konieczność Już niedługo właściciele sklepów o powierzchni powyżej 100 m2, będą musieli przyjmować opakowania w ramach nowego systemu kaucyjnego. Obejmie on jednorazowe butelki na napoje z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 l oraz szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. Takim obowiązkiem zostałby objęty m.in. sklep Społem przy ulicy Pabianickiej w Bełchatowie, choć jak przyznają sami jego pracownicy, nie są na razie na to gotowi. – System kaucyjny może okazać się kłopotliwy, ponieważ nie mamy miejsca na składowanie pustych butelek. Liczymy, że zostanie

21 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

to w jakiś dogodny sposób rozwiązane – podkreśla sprzedawczyni. O nowej propozycji systemu kaucyjnego mówił także w rozmowie z nami Czesław Ciupa, który jak przyznaje popiera wprowadzenie tych przepisów, jednak rozumie, z jakimi problemami będą musieli zmierzyć się właściciele sklepów tradycyjnych. – W niektórych krajach, na przykład w Niemczech, podobny system funkcjonuje od dawna. Mój sklep nie ma 100 m2, dlatego ustawa nie jest dla mnie obowiązkowa. Popieram wprowadzenie pewnych regulacji, aczkolwiek dla wielu handlowców może to być kłopotliwe – opowiada. ▼ MATEUSZ STASIAK, KLAUDIA WALKOWIAK


SIEĆ POLSKA

POWRÓT DO BARDZIEJ PRZEMYŚLANYCH I ZAPLANOWANYCH ZAKUPÓW

Klaudia Walkowiak: Sieć Lenasza nowa komunikacja rewiatan liczy ponad 3200 plaklamowa, nad którą obecnie cówek handlowych prowapracujemy. dzonych przez 2100 niezaPodstawą podejmowania leżnych polskich przedsięwłaściwych decyzji biznesobiorców. Jak w tych trudnych wych jest wiedza i szybka wyczasach firma wspiera swomiana informacji. Stąd inweich franczyzobiorców? stujemy w nowe technologie Robert Rękas: Polska Sieć usprawniające procesy bizneHandlowa Lewiatan od zasowe w naszej sieci – system wsze wspiera swoich franczyCSA 2.0 wzbogacony o anazobiorców na wielu płaszlitykę i system raportowania czyznach. W sferze handloPower BI. W obecnym roku wej, operacyjnej, obniżenia wdrażamy także portal kokosztów działalności, rozwomunikacyjny i zadaniowy Leju inwestycji czy komunikawiatan Biznes, gdzie w jedcji z klientami. Obecnie najsilnym miejscu nasi przedsięniej skupiamy się na wsparciu biorcy mają dostęp do wszystoperacyjnym naszych przedkich informacji niezbędnych ROBERT RĘKAS siębiorców. Mam tu na myśli im do prowadzenia biznesu. przede wszystkim sprawne reOczywiście najbardziej Prezes Zarządu agowanie na zmieniające się odczuwalne są działania Lewiatan Holding uwarunkowania prowadzenia wprost przekładające się biznesu oraz rosnące wyzwana aspekt finansowy, dlatenia rynkowe. Wspieramy też naszych przedsiębiorgo uruchomiliśmy dla franczyzobiorców Fundusz ców w sferze zmniejszania kosztów działalności poInwestycyjny, którego zadaniem jest pomoc w fiprzez np. stałe monitorowanie i negocjacje cen enernansowaniu inwestycji w dostosowanie technologii elektrycznej. Równocześnie propagujemy i inicjugiczne sklepów. Jest on kontynuacją idei pierwszego jemy działania proekologiczne w sklepach, które są funduszu wsparcia naszych franczyzobiorców, któwyrazem dążenia do prowadzenia biznesu w spory uruchomiliśmy na początku pandemii Covid-19. sób zrównoważony, a zarazem przekładają się bezJesteśmy też aktywni w sferze publicznej. Chcemy, pośrednio na widoczne zmniejszenie kosztów. by nasz głos i stanowisko były uwzględniane w leAby zadbać o zaangażowanie i skuteczniejszą kogislacji bezpośrednio dotyczącej sektora handlowemunikację z naszymi klientami, przygotowaliśmy go i przedsiębiorczości – stąd też idea utworzenia dla naszych przedsiębiorców program lojalnościoKomitetu Przedsiębiorców Lewiatana czy inicjatywy „Mój Lewiatan” z aplikacją do bezpośredniej kowy Urodzeni Przedsiębiorcy. munikacji z klientami. W obecnych czasach to cena staje się wyznacznikiem, a my wyraźnie już obserW misję sieci Lewiatan wpisane jest tworzenie wujemy powrót do przemyślanych i dobrze zaplanoprzyjaznych, najlepiej dopasowanych do potrzeb wanych zakupów. I właśnie z tego powodu, w odpoklientów sklepów. Jak udaje się Państwu tę misję wiedzi na potrzeby naszych klientów, optymalizurealizować? Na jakie filary rozwoju stawia sieć? jemy ofertę marki własnej Lewiatan. Wdrożyliśmy Rzeczywiście, tworzenie przyjaznych, najlepiej doteż nowe modele działań promocyjnych – wielopapasowanych do potrzeb klientów sklepów wpisaki i modele promocji warunkowych. Prowadzimy ne jest w misję naszej sieci. Naszą codzienną praszereg akcji marketingowych zachęcających do zacą chcemy spełniać oczekiwania klientów. Wiemy, kupów w naszej sieci. Ponadto w lutym zadebiutoże wybierają oni nasze sklepy, ponieważ wiedzą, że wał nowoczesny koncept sklepu małego formatu „Lemogą w nich znaleźć popularne lokalne czy regionalwiatan w chwilę”. Wkrótce też światło dzienne ujrzy ne produkty, których nie ma w innych sieciach. Po-

22 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


SIEĆ POLSKA

nadto mają wpływ na zaopatrzenie. Nasi przedsiębiorcy niejednokrotnie dodają do oferty poszukiwany przez klientów produkt – wyraźnie na ich życzenie. Siłą Lewiatana są relacje. Tworzymy miejsce, w którym żyjemy, pracujemy i działamy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Blisko naszych klientów, którzy często podkreślają, że w zasadzie wszyscy oferują ten sam asortyment, ale w Lewiatanie sprzedawca zna ich i ich zwyczaje. Rozumie oraz potrafi dostosować się do ich potrzeb, a często jest po prostu sąsiadem klienta. Aby jeszcze lepiej dopasowywać się do potrzeb lokalnych klientów, prowadzimy pilotaż nowego konceptu sklepu detalicznego „Lewiatan w chwilę”. Obecnie działają już 4 takie placówki, a kolejne otworzą się już wkrótce. Do tej pory Lewiatan nie różnicował zasadniczo podejścia do sklepów mniejszego formatu oraz tych działających w segmencie supermarketów. Wraz z nowym konceptem otwieramy się szerzej na współpracę z przedsiębiorcami dysponującymi lokalami o mniejszej powierzchni, a także stwarzamy możliwość remodelingu placówek już funkcjonujących w sieci. Pracując nad koncepcją nowego formatu sklepów, postawiliśmy na wykorzystanie skutecznych przewag obecnych placówek Lewiatana, jednocześnie mając na uwadze to, jak zmienia się otoczenie biznesowe i potrzeby klientów. „Lewiatan w chwilę” to nowy rodzaj sklepów oferujących praktyczne, szybkie a zarazem kompleksowe zakupy. Pracując nad tym projektem, postawiliśmy na bliskość i dopasowanie oferty do potrzeb i preferencji różnych grup lokalnych konsumentów w zależności od otoczenia sklepu. Wyróżnikiem sklepu jest asortyment produktów pochodzący od lokalnych dostawców, natomiast typową ofertę handlo-

POLSKA SIEĆ HANDLOWA

PROWADZISZ SKLEP? SZUKASZ SZANSY NA ROZWÓJ? „Współpraca z siecią Lewiatan to gwarancja sprawdzonego modelu biznesowego, który ciągle się rozwija i odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku.” Ireneusz Wróbel, Właściciel 7 sklepów Lewiatan z terenu Podkarpacia

Jeśli masz perspektywiczny sklep, który chcesz dalej rozwijać oraz: zwiększyć zyski swojego biznesu i korzystać z doświadczeń sprawdzonego partnera poprawić warunki handlowe, a tym samym skutecznie zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na lokalnym rynku zapewnić swojej placówce atrakcyjną wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną oraz funkcjonalną aranżację sali sprzedaży przystąpić do Sieci, skupiającej 3200 sklepów w całej Polsce, które osiągnęły 13,4 mld zł obrotu detalicznego w 2021 r. oraz zatrudniającej blisko 30 000 Pracowników

obniżyć koszty prowadzenia swojej działalności i mieć dostęp do nowoczesnych technologii prowadzenia sklepu regularnie przeprowadzać atrakcyjne promocje dla klientów i reklamować się w największych ogólnopolskich i regionalnych stacjach TV i radiowych przez cały rok

DOŁĄCZ DO SIECI TWORZONEJ PRZEZ 2100 PRZEDSIĘBIORCÓW I PODNIEŚ RENTOWNOŚĆ SWOJEGO BIZNESU! Skontaktuj się z nami już dzisiaj: e-mail: franczyza@lewiatan.pl

POŁĄCZ SWÓJ LOKALNY POTENCJAŁ Z SIŁĄ NAJWIĘKSZEJ SIECI FRANCZYZOWEJ W POLSCE! 23 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


SIEĆ POLSKA

twórczych w stałych, dobry cenach, tzw. TOP-y cenowe, czy modele promocji wielopakowych z atrakcyjną ofertą dla konsumentów.

fot. Lewiatan Holding

Od 2023 roku ma zacząć obowiązywać system kaucyjny, który obejmie puszki o pojemności do 1 l, butelki szklane do 1,5 l oraz butelki plastikowe do 3 l. Ustawa budzi wiele wątpliwości. Jakie są według Państwa największe wyzwania, z którymi będzie musiała zmierzyć się branża, wdrażając system kaucyjny do sklepów? Nasze wątpliwości budzi fakt, że do dyskusji o tak ważnej dla handlu detalicznego ustawie nie zostały zaproszone te firmy, na które przerzucana jest egzekucja i ewentualne koszty ustawy. Nowe przepisy prawne mają wejść w życie w przyszłym roku, a my wciąż nie znamy ich szczegółów. Minister Środowiska i Klimatu w pierwszych dniach czerwca zapowiedział, że system będzie obowiązkowy dla sklepów o powierzchni powyżej 100 m2. Uważamy, że ten zapis w projekcie ustawy nie bierze pod uwagę struktury rodzimego handlu, która jest wyjątkowa na tle Europy. W Polsce mamy ponad 100 tys. małych sklepów. Większość sklepów detalicznych w Polsce to są właśnie małe placówki, w których zwyczajnie nie ma miejsca na tworzenie dodatkowych powierzchni magazynowania surowców wtórnych. O ile jeszcze butelkę PET czy puszkę można zgnieść, o tyle szkła już nie, przy czym warto dodać, że w projekcie ustawy pojawił się zapis mówiący o zbieraniu całych butelek PET, bez ich zgniatania. Zakładamy, że właściciele sklepów będą musieli wydzielić nawet 30 proc. powierzchni handlowej i zatrudnić dodatkowych pracowników do odbierania butelek oraz ich składowania i przekazywania do organizacji odzysku. Spowoduje to wzrost kosztów i utratę przychodów – ponieważ część powierzchni sklepu będzie musiała być wyłączona ze sprzedaży na rzecz magazynowania zwrotnych opakowań. Taki sklep będzie musiał opracowywać i składać raporty o stanie, a także jakości odebranych opakowań. Dopiero na tej podstawie będzie mógł odzyskać kaucje wypłacone klientom. Właściciele sklepów będą w pewnym sensie kredytować system kaucyjny. Jeszcze inną kwestią są problemy związane z higieną. W zbieranych butelkach zwrotnych bardzo często zostają resztki płynów. Będzie zatem o wiele trudniej zachować w placówce handlowej najwyższe standardy czystości i higieny, o jakich mówią obowiązujące przepisy sanitarne. Wszystkie te elementy powodują, że już dziś mamy sygnały od naszych przedsiębiorców, że mniejsze sklepy, które nie będą mogły zrealizować zapisów ustawy, będą w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego uważamy, że do systemu powinny przystępować sklepy o powierzchni powyżej 500 m2, pozostałe tylko na zasadach dobrowolności. ▼

wą uzupełniać będą zróżnicowane od potrzeb danej lokalizacji kategorie produktów gotowych oraz dań łatwych do przygotowania w kilka minut. Nowe sklepy w większości wyposażone zostaną w strefę minibistro, z ofertą dań i ciepłych napojów na wynos. „Lewiatan w chwilę” oferuje również pakiet usług dodatkowych, pozwalających na realizację przy okazji zakupów innych codziennych obowiązków, takich jak zapłacenie rachunków czy odbiór lub nadanie przesyłki. Głównym zadaniem nowego formatu jest ułatwienie życia w każdej chwili dnia. Sytuacja na rynku nie jest łatwa. Jak, biorąc pod uwagę wyciszoną pandemię, wojnę w Ukrainie oraz gwałtownie rosnącą inflację, zmieniły się zachowania konsumentów oraz samych franczyzobiorców? Czy zauważają Państwo jakieś nowe trendy zakupowe? Inflacja, spadek siły nabywczej konsumentów, niepewność związana z przyszłością powodują, że cena stała się zdecydowanie najważniejszym kryterium podejmowania decyzji zakupowych. Tak jak już wspominałem, od kilku miesięcy obserwujemy powrót do bardziej przemyślanych i zaplanowanych zakupów. Przyczyną takiego zachowania jest oczywiście gwałtowny wzrost cen, który powoduje, że konsumenci korzystają z dostępnych możliwości robienia tańszych zakupów spożywczych. Naszą odpowiedzią na oczekiwania klienta jest rozwój marki własnej – przypomnę, że już dziś mamy w jej ofercie ponad 550 produktów. Wdrażamy też programy zapewniające ofertę produktów opinio-

24 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


SIEĆ POLSKA

25 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


SIEĆ RODZINNA

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA Stopniowe rozszerzanie asortymentu, a także rozmowy z konsumentami sprawiły, że nawiązaliśmy z nimi miłe relacje. Dzisiaj ponad 60% naszych klientów, to osoby które przychodzą do nas codziennie – mówi Maciej Bogucki, współwłaściciel Delikatesów Bogucki.

W

szystko zaczęło się w 2019 roku w miejscowości Łoziska pod Piasecznem. To wtedy Maciej Bogucki, po siedmioletniej współpracy na zasadach franczyzy z jedną z sieci, postanowił wraz ze wspólnikiem otworzyć

pierwsze Delikatesy Bogucki. – Prowadzenie sklepów pod logo innej firmy nauczyło mnie zarządzania. Miałem okazję wiele dowiedzieć się również w dziale rekrutacji, co dzisiaj ułatwia mi dobranie odpowiedniego personelu – mówi nasz rozmówca.

Reklama

26 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

Rozwój sklepów Maciej Bogucki rozwija sieć wraz ze swoim wspólnikiem. Nieocenionym wsparciem jest także rodzina drugiego właściciela, która pomaga przy prowadzeniu placówek handlowych. – Zaczęło się od pierw-


SIEĆ RODZINNA

szego małego sklepu otwartego przy zamkniętym osiedlu w Łoziskach. Już po miesiącu szukaliśmy kolejnej lokalizacji – opowiada. – Znaleźliśmy wówczas sklep, który był zamknięty od ponad 5 lat. Włożyliśmy w jego powstanie dużo pracy i zaangażowania. Nie był to już mały sklepik, a 300-metrowy minimarket – kontynuuje współwłaściciel. Delikatesy Bogucki to obecnie 13 sklepów, jednak w najbliższych miesiącach planowane są kolejne otwarcia. Najmniejsza placówka ma 30 m², a największa prawie 400 m² – Rozwój sieci jest dla nas istotny, ale na początku najważniejsza jest weryfikacja miejsca i możliwości kadrowych. Nic na siłę – mówi Maciej Bogucki.

Relacje z klientem są najważniejsze Kryteria wyboru lokalizacji mogą być różne. Dla właścicieli sieci Delikatesy Bogucki najważniejsza jest lokalizacja, do której podchodzą bardzo indywidualnie. – W większości, ze względu na obszar funkcjonowania naszych sklepów, znamy zapotrzebowanie klienta i jego możliwo-

27 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

ści zakupowe – mówi w rozmowie z nami Maciej Bogucki. Jak udało dowiedzieć się „Poradnikowi Handlowca” sklepy sieci powstają najczęściej w małych miejscowościach. Celem właścicieli jest umożliwienie klientom zakupów szerokiej gamy produktów bez potrzeby wyjazdu do większych miast, czy wielkopowierzchniowych sklepów. Mimo to przedsiębiorcy nie próbują dorównać dużym sieciom handlowym. – Stawiamy na jakość produktów i indywidualne podejście do klienta. Stawiamy na nawiązanie relacji z naszymi klientami i wzbogacamy asortyment według ich potrzeb, czego nie mogą zrobić duże sieci FMCG – dopowiada. ▼ KLAUDIA WALKOWIAK


COMIESIĘCZNY DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W BRANŻY FMCG W POLSCE

NUMER

033

LIPIEC

2022

FMCG – FRANCZYZA ZE STAŁĄ DYNAMIKĄ WZROSTU

DR MARTA ZIÓŁKOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Franczyza w Polsce Rynek franczyzy w Polsce jest coraz bardziej dojrzały i dominują na nim polskie systemy franczyzowe. Osiem na dziesięć sieci franczyzowych w kraju należy do polskich przedsiębiorców. Co więcej, 85 proc. wszystkich jednostek franczyzowych należy do polskich projektów. W branży FMCG w Polsce wyróżniamy wiele różnorodnych konceptów franczyzowych. Jest ich ponad 170, funkcjonują w podbranżach ta-

kich jak: małe i średnie sklepy, sklepy specjalistyczne, sklepy z alkoholem, supermarkety oraz piekarnie. Z roku na rok ich liczba wzrasta. Mamy coraz więcej systemów i tym samym także jednostek franczyzowych, a więc sklepów prowadzonych przez niezależnych prawnie i finansowo biorców licencji franczyzowej. Branża spożywcza rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, co potwierdza fakt,

Osiem na dziesięć sieci franczyzowych w kraju należy do polskich przedsiębiorców.

iż w ostatnim roku właśnie w branży FMCG przybyło najwięcej nowych jednostek franczyzowych. W największym

28 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

stopniu wspomniany rozwój wynikał z zakupu licencji przez właścicieli sklepów dotychczas funkcjonujących pod własnym logo, a więc tzw. franczyzy konwersyjnej. W ten sposób franczyzowy model biznesu przyczynia się do konsolidacji tej branży. Ale także wiele jednostek franczyzowych pojawia się w nowych lokalizacjach, nowi franczyzobiorcy przystępują do dynamicznie rozwijających się sieci spożywczych, także jako multibiorcy, czyli otwierający kolejne jednostki franczyzowe w tej samej sieci. Ubiegły rok był trudny i nieprzewidywalny dla całego sektora FMCG. Problemy logistyczne i transportowe powodowały opóźnienia w dostawach, co skutkowało brakiem realizacji zamówień i nawarstwianiem się problemów. Warto też wspomnieć o gwałtownym wzroście cen i inflacji. Rosnące ceny surowców wywarły głęboki wpływ na politykę cenową we wszystkich segmentach rynku. Mimo tych niesprzyjających warunków wiele firm franczyzowych z rynku FMCG w 2021 i w bieżącym roku radzi sobie doskonale.


Polski rynek był i jest atrakcyjny dla rozwoju systemów franczyzowych, głównie z powodu dużego potencjału, czyli dużej liczby mikro i małych przedsiębiorstw jako potencjalnych franczyzobiorców szukających możliwości rozwoju oraz rosnącego popytu na dobra konsumpcyjne i usługi biznesowe. Franczyzodawcy coraz częściej muszą zabiegać o franczyzobiorców, dlatego decydują się na organizację kampanii zachęcających potencjalnych kandydatów, biorą udział w targach franczyzy i inwestują w reklamę, a przede wszystkim uatrakcyjniają swoje pakiety i wsparcie franczyzowe oferowane biorcom. Ze względu na częściowe nasycenie rynku franczyzowego w dużych miastach nowym trendem jest koncentracja franczyzy w mniejszych miejscowościach.

Rynek franczyzowy charakteryzuje się dynamiką wzrostu, od momentu powstania pierwszych sieci franczyzowych w Polsce. Jednak istnieje pewna granica nasycenia rynku powiązaniami franczyzowymi. Wynika to przede wszyst-

Warto wspomnieć iż przedsiębiorcy decyzję o integracji w przeważającej części oceniają pozytywnie. Stosunkowo wysoko oceniają korzyści z funkcjonowania w sieci.

kim z czynników obiektywnych, takich jak: brak odpowiednich biorców czy opłacalnych lokalizacji. Polski rynek osiągnie tę

skalę w ciągu kilku lat i wtedy nastąpi swoista weryfikacja istniejących konceptów. Pozostaną na rynku jednostki rentowne należące do dobrze zorganizowanych systemów franczyzowych. Franczyzodawcy będą dopracowywali formaty współpracy z franczyzobiorcami, a na rynku pozostaną te koncepty, które zaspokajają potrzeby klientów, zapewniając jednocześnie opłacalność funkcjonowania franczyzobiorcom i franczyzodawcom. Na jakie ograniczenia należy się przygotować we franczyzie w sektorze FMCG? Biorca musi być przygotowany na ograniczenie np. wyboru oferty, asortymentu towarów, polityki cenowej, narzucenie standardów wyposażenia sklepu, godzin otwarcia, jakości obsługi klienta, udziału w szkole-

fot. BigstockPhoto.com

Franczyza to popularny sposób na biznes

29 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


niach, a także musi poddać się kontroli ze strony dawcy odnośnie realizacji warunków umowy franczyzowej czy ograniczenia do przeniesienia praw do firmy biorcy. Przyszłość powiązań franczyzowych na rynku FMCG będzie należała to tych systemów, które będą oferowały atrakcyjne pakiety franczyzowe (tzw. twarda franczyza), a nie tylko

Analizy rynku franczyzy pokazują również potrzebę systematycznego zwiększania zasobów sieci o nowych uczestników.

dostęp do zintegrowanego łańcucha zakupowego (tzw. miękka franczyza). Sieci franczyzowe będą pogłębiały relacje partnerskie z biorcami, oferując im usługi, które będą przyczyniały się do wzrostu sprzedaży oraz renomy systemu franczyzowego. Takie działania zaczyna już wymuszać rynek i konsumenci. Generalizując, cały ry-

nek zmierza do kształtowania więzi współpracy franczyzowej opartych na wzajemnym zaangażowaniu stron, oddalając się od miękkich form franczyzy w branży FMCG. O atrakcyjności franczyzy dla przedsiębiorstw detalicznych rynku FMCG w Polsce przesądzają większe możliwości osiągania korzyści (w stosunku do działalności indywidualnej) odpowiadających wymogom dzisiejszego rynku detalicznego, mianowicie: • redukcja kosztów działalności; • dostęp do atrakcyjnej oferty na rynku; • możliwość wykorzystania nowoczesnych technik i technologii; • wzrost możliwości inwestycyjnych; • zwiększenie przychodów ze sprzedaży; • wzrost siły ekonomicznej i zwiększenie pozycji konkurencyjnej. Warto wspomnieć, iż przedsiębiorcy swoją decyzję o integracji w przeważającej części oceniają pozytywnie. Dostrzegają i stosunkowo wysoko oceniają korzyści z funkcjonowania w sieci. Zalety te głównie dotyczą wzbogacenia i urozmaicenia asortymentu, podno-

szenia standardów obsługi, dostępu do nowoczesnych technik i technologii, lepszej organizacji sklepu, zwiększenia przychodów, a ostatecznie poprawy konkurencyjności ich punktów sprzedaży. Niemniej jednak czasem funkcjonowanie w sieci franczyzowej nie wpływa istotnie na obniżenie ich kosztów działalności, co można w dużym stopniu tłumaczyć brakiem jednolitej polityki zakupowej, w tzw. franczyzie miękkiej. W takich systemach przedsiębiorcy dostrzegają również braki w usługach doradczych w zakresie prawnym i personalnym. Analizy rynku franczyzy pokazują również potrzebę systematycznego zwiększania zasobów sieci o nowych uczestników gwarantujących realizację jej standardów. Przedsiębiorcy dostrzegają również braki w usługach doradczych w zakresie prawnym i personalnym. Z kolei podkreślane korzyści z przynależności do sieci handlowej dotyczą wzbogacenia i urozmaicenia asortymentu, podnoszenia standardów obsługi, dostępu do nowoczesnych technik i technologii, lepszej organizacji sklepu, zwiększenia przychodów ze sprzedaży, a ostatecznie poprawy konkurencyjności ich sklepów. ▼

Reklama

Przejmij działający, rentowny

supermarket Carrefour Zyskowna, bezpieczna franczyza to sprawdzona inwestycja Dowiedz się więcej na: serwiskorporacyjny.carrefour.pl/franczyza/supermarkety-franczyzowe

lub zadzwoń: 505-196-606

30 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


XXXXXXXXX

31 PORADNIK PORADNIKHANDLOWCA HANDLOWCA| |LUTY MAJ 2022 2020


OBLICZA HANDLU

E-SKLEPY OTWIERAJĄ PUNKTY STACJONARNE

Sprzedaż w Internecie odnotowała lekki spadek, czy zatem to koniec boomu na zakupy on-line? To zdecydowane nadużycie, ale coraz więcej danych wskazuje, że unowocześniony handel tradycyjny łapie drugi popandemiczny oddech. Handel stacjonarny i online jeszcze nigdy nie były ze sobą tak powiązane.

R

ok temu świat przecierał oczy ze zdumienia, gdy Mark Zuckerberg roztaczał wizję cyfrowego świata Metaverse. By stał się rzeczywistością, musimy wyposażyć się w okulary VR. Dlatego spółka macierzysta Facebooka, otworzyła pierwszy stacjonarny salon Meta Store w Kali-

fornii, gdzie można kupić m.in. niezbędny ekwipunek, który umożliwia przeniesienie się w wirtualny świat. Amazon, niedawno został największym sprzedawcą ubrań w USA. Skłoniło to firmę Jeffa Bezosa do otwarcia sklepu Amazon Style w Kalifornii. W 2017 r. Bezos stał się także właścicielem

Reklama

32 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

amerykańskiej sieci Whole Foods. Konsekwentnie stara się on łączyć środowisko on-line z tradycyjną sprzedażą. Właściciel przejął 460 sklepów w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Podobnym tropem poszło rok temu Google. Ich śladem idą setki mniejszych firm z branży e-commerce.


OBLICZA HANDLU

Nie przespać okazji do wzrostu Perspektywy dla handlu stacjonarnego polepszyły się po zniesieniu obostrzeń. Pokazuje to majowy raport Mastercard SpendingPulse, wg którego sprzedaż w sklepach stacjonarnych rośnie na większości europejskich rynków. To z kolei zachęca do inwestycji. Z badania firmy doradczej CBRE „EMEA Retail Occupier Survey” wynika, że 57% sieci handlowych zamierza w 2022 r. powiększyć liczbę swoich sklepów stacjonarnych. Co jednak najważniejsze 64% badanych podmiotów twierdzi, że obecność sklepów stacjonarnych zwiększa lokalną sprzedaż online. Polacy są obecnie podzieleni w kwestii zakupów. Badanie platformy analitycznej UCE Research wskazuje, że do codzien-

nych zakupów wybieramy sklepy stacjonarne (tylko 14% osób wolało sklepy internetowe). Internet zyskuje przewagę w przypadku droższych, w tym przemysłowych, rzadziej kupowanych produktów. Jednak dane GUS wskazują, że w kwietniu br. udział sprzedaży detalicznej online wynosił 8,9%, co oznacza spadek o pół punktu procentowego w porównaniu do marca. Połączyć zalety obu form sprzedaży Sklep stacjonarny to wydatki na czynsz, sprzęt i pracowników. Czasem jego funkcja sprowadza się do przymierzania ubrania czy testowania sprzętu, a sam zakup niekiedy odbywa się przez Internet, gdzie klient może porów-

33 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

nać ceny i wybrać ofertę konkurencji. Sklepy internetowe, działające w modelu B2C („business to customer”), pomijają pośredników, co pozwala zaoferować lepsze ceny. Nadal ponoszą jednak koszty związane z obsługą strony i logistyką. Połączeniem obu form sprzedaży jest model omnichannel. Prowadzenie równolegle sieci stacjonarnej i sprzedaży internetowej trudno zbalansować. Mniejsze firmy mogą mieć trudności z pokryciem odpowiednio dużego obszaru swoimi sklepami. Dotyczy to także wspomnianych salonów koncernów Meta, Google i Amazon, które pełnią obecnie funkcję dekoracyjną i testową. ▼ OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁU PRASOWEGO LIGHTBE


WILCZY APETYT Małe porcje pysznej karmy i przekąski zamknięte w wygodnym opakowaniu to zmyślny patent ułatwiający życie właścicielom czworonogów. W podróży, podczas spacerów czy psich treningów takie formaty sprawiają niewiele problemów. Bywają wybawieniem, a przede wszystkim pyszną nagrodą dla pupila!

W

akacje to czas, kiedy chętniej wychodzimy z psiakami na dłuższe spacery. Przemierzamy kilometry, by zabrać ukochanego pupila w komfortowe dla niego miejsca. Wojaże – te bliskie i te dalekie – wymagają skomplikowanej logistyki. Należy skompletować wyprawkę, by zwierzak był odpowiednio zaopiekowany. Prócz wody, przyda się karma w wygodnych saszetkach i smaczki. Psie zakupy

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NOWE DIPY

Obecnie właściciele czworonogów mogą wybierać z niezwykle szerokiej oferty producentów żywności dlaDipy_pomidor-PorHand_teaser57x50.pdf psów i kotów. Najważniej-

Reklama str. 53

sze, aby karma była dopasowana do indywidualnych cech pupila, czyli do jego wieku, wielkości, wagi i rasy oraz specyficznych potrzeb. Najczęściej wynikają one z poziomu aktywności, stanu zdrowia, kondycji sierści, nadwagi czy niedowagi. Ważnym czynnikiem są także preferencje zwierzęcia – karma musi być lubiana i smaczna, po prostu. Kolejnym parametrem, który należy wziąć pod uwagę, jest skład (jak najbardziej naturalny), marka i renoma producenta, cena, dostępność i komfortowe opakowanie. Pamiętajmy, że psy mają naturalną potrzebę gryzienia i żucia. Aby zaspokoić ten nieokiełznany instynkt, warto zain1 23/05/2022 11:43 westować w profesjonalne zabawki i przekąski. Te ostatnie prezentują imponujący wachlarz smaków i rodzajów. Nie tylko zajmą go na długi czas, ale będą stanowić wspaniałą nagrodę, na przykład podczas szkolenia czy spaceru. Naturalny skład Na co zwracać uwagę przy wyborze karmy i przysmaków dla psów? Powinny być bogate w mięso (im większa jego zawartość, tym lepiej) i pozbawione zbędnych dodat-

34 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

ków, jak cukier, sztuczne aromaty i barwniki. Wysokiej jakości przysmaki zawierają przede wszystkim naturalne składniki. Kolejną rzeczą jest konsystencja i forma przekąski. Te większe zajmą pupila na dłuższy czas, te mniejsze sprawdzą się podczas treningu. Wakacje to czas, kiedy klienci częściej wybierają karmę w opakowaniach jednoporcjowych. Są one bardziej komfortowe, jeśli chodzi o przewożenie – można odliczyć potrzebną ilość. Ponadto w czasie wojaży łatwiej jest podać wymierzony posiłek – mamy pewność, że zwierzak otrzymał dzienną dawkę niezbędnych składników odżywczych. Te wszystkie wybory mają wielkie znaczenie, przekładają się przecież na zdrowie i samopoczucie naszego pupila. Coś dobrego na ząb Na rynku dostępne są rozmaite formaty i pojemności artykułów dla zwierząt. Jednym z najbardziej popularnych są saszetki – idealne do codziennego żywienia. Cechą tego typu opakowania jest zawartość jednej pełnej porcji – to niezwykle wygodne rozwiązanie – posiłek bezpośrednio podajemy


KĄCIK PSA I KOTA

swoim pupilom. Jaki typ pożywienia znajdziemy w saszetkach? Fileciki w sosie – jeden z producentów proponuje innowacyjny sposób ich wytwarzania, w wyniku którego powstają włókniste, różnej wielkości kawałki przypominające żywność dla ludzi. Saszetki zawierają do 82% mięsa i składników zwierzęcych. Do wyboru pozostają opcje z galaretką i sosem, z dodatkiem witamin, bez cukru, barwników i konserwantów, w rozmaitych wariantach smakowych. W ofercie sklepu powinny znaleźć się także alucupy. Są to najczęściej pasztety i potrawki w szerokiej palecie smaków. Atutem tego typu opakowania jest łatwe otwieranie i natychmiastowe serwowanie posiłku swojemu pupilowi. Smaczek za łapę Przekąski dla psa dzielą się na rozmaite kategorie. Te treningowe nie tylko mają zmotywować zwierzaka do pracy, ale dodatkowo wzmacniają więź między psem a właścicielem. Są to najczęściej porcjowane elementy suszonych kawałków mięsa. Najczęściej nie zawierają barwników, konserwantów, zbóż ani wzmacniaczy smaków. Na półkach sklepowych znaleźć można także ciasteczka dla psów, miękkie kawałki, paski (np. z kurczakiem czy z wołowiną) i mięsne spiralki. Odrębną opcję stanowią przekąski, które nie tylko dobrze smakują, ale mają właściwości prozdrowotne i działają leczniczo na zęby, stawy i kości czy sierść. Już od kilku lat w Polsce zapanowała moda na czworonoga. Klienci posiadający psa czy kota to najczęściej młodzi ludzie, którzy bardzo poważnie podchodzą do żywienia swoich zwierzaków. Przy okazji zakupów do domu, chętnie sięgną po sprawdzoną karmę lub przysmaki, które uszczęśliwią ukochanego sierściucha. ▼ ANGELIKA DRYGAS

35 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NAPOJE

fot. Bigstock Photo.com

ORZEŹWIENIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Są takie dni, kiedy klienci wchodząc do sklepu, zmierzają pewnym krokiem w stronę… lodówki z napojami. Gdy temperatura sięga zenitu, najważniejszymi produktami stają się zimne napitki, które dają wytchnienie i ochładzają organizm. Czego poszukują konsumenci podczas 35-stopniowego upału?

K

ategoria napojów rośnie wraz ze wzrostem temperatury za oknem. Długi weekend pokazał jak może wyglądać lato 2022. Upały dały się we znaki Polakom, zmuszając ich do szukania ochłody nad wodą lub w klimatyzowanym domu – w obu przypadkach z lodówką pełną schłodzonych płynów. To dlatego topowi producenci stale poszerzają swoje portfolio i starają się trafić w rozmaite gusta konsumentów. Dobra woda portfel rwie W okresie letnim nie możemy zapomnieć o wodzie. To produkt pierwszej potrzeby nie tylko dla dorosłych. Są dzieci, które zostały przyzwyczajone do picia wody od pierwszych miesięcy życia i nie skuszą się na inne kolorowe zamienniki. Woda towarzyszy nam wszystkim już od rana. Są tacy, którzy każdy dzień rozpoczynają od szklaneczki wody z cytry-

PAULINA ROSENBEIGER, DOMINIK PAZGRAT, ADRIAN ROSENBEIGER właściciele Quest Food Woda kokosowa to szybko rozwijająca się kategoria napojów w świecie. Polscy konsumenci również zaczynają doceniać jej funkcjonalność i cechy prozdrowotne. Woda kokosowa to naturalny izotonik. Nawadnia, orzeźwia, wzmacnia odporność, usprawnia trawie-

36 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

nie, dodaje witalności i energii, przeciwdziała procesom starzenia. To produkt idealny dla wegan. Wyjątkowe właściwości wody kokosowej są znane mieszkańcom rejonu Pacyfiku od lat. Teraz picie soku z młodego kokosa jest modne w Ameryce i Europie – głównie za sprawą osób zorientowanych na zdrowie, prowadzących aktywny styl życia. Wzrasta popularność produktów opracowanych na bazie tego magicznego eliksiru. My również rozwijamy naszą markę COCONAUT® w tym kierunku. Prócz naturalnej wody kokosowej, oferujemy jej gazowaną wersję oraz wodę kokosową z dodatkiem soku z arbuza i ananasa NFC. W czerwcu br. wprowadziliśmy na rynek wegański napój kawowy COCOFFEE® fueled by COCONAUT®. Na wodzie kokosowej można zbić kokosy. Jesteśmy tego pewni!


NAPOJE

ną i obok śniadania do torby czy plecaka pakują butelkę ulubionej wody właśnie. Zabieramy ją na piknik, na zakupy, czy na jogging. Modę na wodę wzmacniają przekazy reklamowe i rady dietetyków, którzy wyliczają całą listę korzyści z jej picia. Piękna cera, szczupła sylwetka, prawidłowo przebiegające procesy trawienne i nie tylko. Konsumenci stawiają na wielopaki wody źródlanej i mineralnej, jednak nie możemy lekceważyć tych doraźnych zakupów, spontanicznych wynikających z potrzeby chwili. W sklepie powinny znaleźć się różne pojemności i warianty: wody gazowane, niegazowane i lekko musujące, mineralizowane i smakowe. Ta ostatnia grupa zmienia swoje oblicze, dostosowując się do wymogów klientów, którzy zwracają uwagę na skład. Jeśli aromaty, to tylko naturalne. Ponadto coraz częściej te produkty nie zawierają cukru, sztucznych słodzików ani konserwantów, gwarantując zerową lub minimalną kaloryczność. Pojawiają się bardzo oryginalne smaki, jak: mandarynka, limonka, mango, rozmaite owoce z cytryną, czy brzoskwinią. Bez dodanego cukru, bez syropu glukozowo-fruktozowego i bez sztucznych barwników – klient dostaje połączenie wody, pysznego soku i witamin w ciekawych smakach, np. truskawka-winogrono-jabłko. Woda smakowa w licznej reprezentacji to wabik na najmłodszych klientów. Kolorowa komfortowa w trzymaniu butelka z niekapkiem to świetne wyjście nie tylko na podróż. Z drugiej strony są osoby, które wybierają marki wody premium, w eleganckich szklanych butelkach. To zapaleni ekolodzy lub wymagający konsumenci z reguły stawiający na droższe produkty z dobrym logo. Tego typu asortyment pasuje także na rozmaite spotkania biznesowe i ważne negocjacje. Interesującym produktem jest naturalnie alkaliczna woda mineralna o wysoPH_131x250mm.indd 1

37

PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

14.06.2022 10:18:53


NAPOJE

kim pH 9,36, która skutecznie nawadnia organizm, dostarczając mu wartościowe składniki. Taka woda w rezultacie daje lepsze trawienie, piękną skórę, zgrabną sylwetkę i poprawia krążenie. Jest niezastąpiona podczas treningów siłowych. Dostępne są także wody witaminowe (mango i cytryna, grejpfrut i aloes, truskawka i cytryna) z magnezem, niacyną, kwasem foliowym, biotyną, witaminami (np. B6, E). Znany producent zdecydował się nawet na membranę pod nakrętką, dzięki której nie dochodzi do ich utleniania. Wyciśnij wszystkie soki Soki, nektary i napoje owocowe cały czas stanowią silną reprezentację w kategorii napojów niegazowanych. Kupujący wybierają je,

ponieważ dostarczają one ważnych witamin i składników odżywczych zawartych w owocach i warzywach, a dzieci uwielbiają ich słodki smak. W ofercie sklepu powinny znaleźć się soki świeżo wyciskane niepasteryzowane, soki 100% tłoczone, a także propozycje z soków zagęszczonych. Są dostępne w kartonach, butelkach, saszetkach, mniejszych kartonikach, z miąższem lub bez. Jeśli produkty mają wyróżnić się spośród całej oferty, by skusić klienta, powinny charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Najczęściej jest to prosta minimalistyczna butelka i nowoczesna grafika. Ostatnio w portfolio topowego producenta pojawiła się zupełnie nowa linia produktów z dobrym i prostym składem: napoje, wody smakowe, ra-

dlery bezalkoholowe, lemoniady. W poręcznych formatach i o ciekawym designie, a co najważniejsze delikatnie słodkie i bez konserwantów, ale bez cukru białego. Są to napoje inspirowane smakiem z dzieciństwa, czyli kompotami (śliwka, truskawka lub rabarbar), orzeźwiająca lemoniada – limonka i cytryna z dodatkiem wody, bez cukru, a także napoje w lubianych smakach: jabłko-mięta, jabłko-wiśnia-granat, pomarańczabrzoskwinia. Modne są połączenia typu: malina-mięta, jabłko-arbuz, mango-limonka. Dla wielu klientów ciekawą opcją są napoje w kartonach, w oryginalnych smakach, jak: mango, zielone banany, kaktus czy granat, a także napoje ekonomiczne w 2-litrowych opakowaniach. Tutaj wygrywają klasyki: smak pomarańczowy, czar-

Reklama

NOWOŚĆ WODA KOKOSOWA

Wegańskie napoje kawowe W 3 SMAKACH MLEKO KOKOSOWE

NAJLEPIEJ SMAKUJĄ SCHŁODZONE W SZKLANEJ BUTELCE

KAWA

ORZEŹWIAJĄCE

CUKIER KOKOSOWY INNE

Wsparcie marketingowe:

internet

social media

ph_questfood_coconaut_cocoffee_205x125.indd 2

influencer marketing

konkursy

23.06.2022 14:56

38 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NAPOJE

na porzeczka, jabłko, jabłko-malina i multiwitamina. Wśród nowości znajdziemy, np. jabłko-mango i jabłko-truskawka. Swoich fanów mają także soki owocowo-warzywne bez dodatku cukru, będące źródłem błonnika, witamin C, E, A oraz beta-karotenu (odpowiada on za zdrową i promienną cerę). Ostatnio soki pomidorowe powróciły w ciekawych odsłonach obok klasycznego – pikantny, a nawet z kwaśną wiśnią. Wśród nowości znajdują się także dwa smaki: burak z truskawką z nutami bazylii i mięty oraz gruszka z pietruszką wzbogacona kolendrą i kurkumą. To zapewne nieocenione źródło błonnika i pożywny napitek pełniący rolę zdrowej przekąski. Naturalne soki warzywno-owocowe w kartonie to spora dawka dziennej porcji warzyw

i owoców. Smaki są równie ciekawe, bo związane z Prowansją, regionem śródziemnomorskim oraz Meksykiem. Oryginalne i smaczne Klienci chętnie sięgają po mrożone kawy i herbaty. Coraz popularniejsze stają się także takie napoje, jak kombucha, czy yerba mate. Ta ostatnia to świetna alternatywa dla kawy. Gasi pragnienie, a do tego rozjaśnia umysł i świetnie smakuje. Napój kombucha z grzyba herbacianego ma bardzo bogaty skład. Zawiera kwasy organiczne, np. octowy, mlekowy, jabłkowy, askorbinowy, witaminy z grupy B, cynk, magnez, wapń, żelazo, kofeinę, białka. Szczyci się właściwościami prozdrowotnymi, jak: odtruwanie organizmu,

wspieranie układu odpornościowego i dobry wpływ na florę bakteryjną, ma także działanie antyoksydacyjne, usprawnia pracę nerek i regenerację wątroby. Pomaga w zwalczaniu otyłości, reumatyzmu i nadciśnienia tętniczego, obniża wysoki poziom cholesterolu. Kolejny ważnym ogniwem w ofercie sklepu jest mrożona herbata, wzbogacona o naturalne aromaty, cechująca się niską wartością kaloryczną, produkowana na bazie certyfikowanych herbat, oczywiście bez konserwantów. Daleko od banału Konsumenci szukają nietuzinkowych smaków i naturalnych składników, takie gwarantuje 100% czystej wody kokosowej z młodego kokosa. To swoisty izotonik uwiel-

Udowadnia,

że nawadnia

Naturalnie!

100% naturalnych składników

Wsparcie marketingowe:

internet

influencer marketing

social media

ph_questfood_coconaut_cocoffee_205x125.indd 3

konkursy

23.06.2022 16:30

39 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NAPOJE

DOROTA LISZKA Manager ds. Komunikacji i Public Affairs Grupa Maspex W okresie letnim dużym zainteresowaniem cieszą się napoje w małych pojemnościach 250 ml i 500 ml, a także napoje gazowane w puszkach 330 ml. W tym roku do rodziny Tym-

biany przez sportowców i zwolenników aktywnego trybu życia, dostępny także w połączeniu z naturalnym sokiem z ananasa, a także w miksie z arbuzem. Smak kokosa zagościł na dobre w sercach Polaków, szczególnie tych stroniących od nabiału, stąd propozycja mokki w wydaniu: kokos z aromatem kawowo-czekoladowym, także w wariancie espresso z kokosową nutą. To spora dawka energii i wegańskie orzeźwienie w sezonie letnim. Kawę w wersji schłodzonej zazwyczaj nabywamy w puszkach i butelkach. Na szczęście pojawia się coraz szerszy wachlarz smaków i opcje z dodatkiem napojów roślinnych. Dla tych, którzy stronią od kawy, warto mieć w zanadrzu (na półce) najpopularniejszą alternatywę, aromatyczne rozpuszczalne napoje na bazie zbóż i cykorii. Nie zawierają kofeiny, są w 100% roślinne, a przy tym bogate w błonnik. Ich prosty skład, wolny od GMO ma wielu zwolenników. Do wyboru pozostaje dużo wersji, jak korzenna czy z figami. Do portfolio dołączyły nowości: rozpuszczalny jęczmień z so-

barku dołączyła także zupełna nowość i innowacja w kategorii SNN – napoje Po Prostu! Ich wyróżnikiem jest prosty skład oraz naturalne składniki. W produktach nie ma również dodatku syropu glukozowo-fruktozowego i innych słodzików. Linia „TYMBARK PO PROSTU” to zatem idealna propozycja dla wielbicieli naturalnych, prostych i nieskomplikowanych rozwiązań. Do sprzedaży trafiły także kultowe lemoniady w butelkach 400 ml oraz wyczekiwane napoje gazowane z linii Tymbark Cytroneta. W ofercie Kubusia znajdziemy nowości – wodę smakową Kubuś Waterrr Gazzz oraz Kubuś Play! Oranżadę. W napojach Kubusia nie znajdziemy dodatku cukru.

kiem z buraka ćwikłowego, dziką różą i imbirem; napój z ciecierzycą z kakao i jęczmieniem o lekko orzechowym smaku; rozpuszczalna kawa zbożowa z kakao i na-

ANNA RADOWICKA PR & Social Media Manager „Herbapol-Lublin” W czasie letnich upałów, konsumenci poszukują przede wszystkim sposobów na szybkie i skuteczne orzeźwienie. W asortymencie Herbapol znajdą ciekawe produkty, które ugaszą pragnienie i zapewnią oczekiwaną rześ-

40 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

pój na bazie kawy zbożowej z mlekiem, przyprawami i miodem. Latem te napoje można przygotować w zaciszu domowym na zimno. W sklepowych lodówkach aż roi się od produktów typu smoothie, napojów proteinowych oraz rozmaitych koktajli mlecznych, które często stanowią pożywną przekąskę w ciągu dnia. Można je komfortowo przenosić z miejsca na miejsce, są dostępne niemal w każdym sklepie, a do tego cieszą się dobrą renomą. Wpisują się świetnie w modę na żywność funkcjonalną, dzięki której organizm otrzymuje wsparcie w harmonijnym funkcjonowaniu. W trendach są wszelkie produkty proteinowe zawierające dużą dawkę białka. Chodzi zwłaszcza o koktajle z białkiem serwatkowym, jogurty pitne z wysoką zawartością białka, skyry, napoje proteinowe. Tego typu produkty skuszą osoby uprawiające sport i będące na diecie. Zainteresowanie proteinami związane jest z potrzebą uzyskania zgrabnej i umięśnionej sylwetki. Proteiny to budulec kość. Warta uwagi jest nasza tegoroczna nowość – herbaLOVE, czyli napoje herbaciano-owocowe, w których połączyliśmy herbaty, owoce i zioła w pięć pysznych kompozycji. Wprowadziliśmy również nowy syrop Cytryna Lemoniadowa, który przywołuje cudowny smak domowej lemoniady z cytryn. Idealne na lato dla całej rodziny są także nasze Herbatki na zimno – niezwykle proste w przygotowaniu, bez cukru i kalorii, w owocowych smakach. Wakacje to również czas, gdy bardziej zwracamy uwagę na dobrą kondycję. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się produkty funkcjonalne, takie jak suplementy diety Big Active – 4 x Super Slim oraz Active Burn czy też te marki Herbapol – Spalanie oraz Odchudzanie.


XXXXXXXX

41 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NAPOJE

fot. Bigstock Photo.com

komórek mięśniowych – niezbędny do wyrzeźbienia masy mięśniowej bez udziału zbyt wielu kalorii. Wyżej wymienione produkty zawierają także sporą ilość wapnia, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów. Producenci stają na przysłowiowych rzęsach, by ulepszać swój asortyment. Za niektórymi koktajlami stoi nowatorska technologia HPP utrwalająca żywność za pomocą wysokiego ciśnienia. Napitki tak produkowane są jeszcze zdrowsze i bardziej wartościowe. Płynne przekąski występują w niebanalnych smakach, są wieloskładnikowe m.in. (dynia, pomarańcza, ananas, mango czy truskawka, malina, marchew, jagoda). Zdrowe piciu! Dużo dzieje się w kategorii napojów dla najmłodszych. Tutaj trend ekologiczny i prozdrowotny jest najsilniejszy. To najczęściej rodzice zwracają uwagę na to, co kupują dla swoich pociech, chcąc oddalić w czasie podawanie produktów z białym cukrem. Wszelkie nektary, soki, napoje i wody smakowe powinny być wolne od słodzenia i oczywiście od konserwantów. Najlepiej jeśli owoce i warzywa pochodzą ze specjalnie kontrolowanych upraw. Są i soczki wzmacniające odporność, musy owocowe, przekąski w rodzaju: drugie śniadanie (musy z ryżem, kaszką manną czy jaglaną i z owocami), wody z sokiem – to cały arsenał produktów, na który łaskawym okiem spojrzy niejeden rodzic znajdujący się w pobliżu sklepu z głodnym lub spragnionym dzieckiem. Oczywiście mowa także o nastolatkach i starszych dzieciach, które z kolei zachwycą się orzeźwiającą lemoniadą (cytryna z maliną, arbuzem lub limonką), a nawet tradycyjną mrożoną herbatą o smaku brzoskwiniowym lub cytrynowym. Dla rodzica pozostanie wariant zielonej o smaku cytrusowym. Ta gama produk-

tów występuje zarówno w butelkach o większych oraz mniejszych pojemnościach, jak i w puszkach. Główne atuty to niska kaloryczność, brak konserwantów, sztucznych dodatków oraz kultowy smak. W tym targecie dobrze czują się także te zdrowsze alternatywy dla popularnych wód smakowych. Połączenie owoców i wody, bez zbędnych dodatków i bez cukru, np. w cytrynowym lub truskawkowym wydaniu. Wrzuć na gaz Aby ugasić pragnienie, nie zawsze wystarczy klasyczny sok czy woda. Niektórzy sądzą, że najlepsze ochłodzenie dają napoje gazowane. W tej kategorii dużą popularność zdobyły napoje energetyczne oraz izotoniczne. Coraz szersza oferta tych produktów otwiera pole do popisu technologom. Wszystko po to, by proponować coraz to bardziej niekonwencjonalne smaki. Napoje gazowane są idealne przy grillowaniu, plażowaniu, podczas różnych letnich spotkań. Na półkach sklepowych pojawiają się owocowe napoje gazowane w puszce z 20% zawarto-

42 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

ścią soku w lubianych smakach: pomarańcza-mango, jabłko-arbuz, cytryna-mięta oraz asortyment ze stylową etykietą i kapslem w szklanej butelce (gruszka, rabarbar lub cytryna). Kolejną ważną grupą są tzw. energetyki, które dzięki wysokiej zawartości kofeiny, tauryny i witamin z grupy B, dają wzmocnienie i oczywiście energię. Są bardzo popularne wśród młodych ludzi. W portfolio kultowych producentów można zaleźć warianty funkcjonalne, np. ze zwiększoną zawartością kofeiny, pozbawione cukru, idealne po alkoholu. W tym przypadku kuszące są same opakowania, przekaz reklamowy i ekspozycja towaru. Dużym powodzeniem cieszą się napoje typu cola, wszelkie oranżady i lemoniady oraz napitki izotoniczne, które uzupełniają utracone podczas spaceru, wysiłku fizycznego czy na skutek upałów składniki mineralne. Nowością są lemoniady musujące w ciekawych miksach: tonik & cytryna, hibiskus & imbir, mięta & cytryna. Tutaj warto wspomnieć o bezalkoholowych propozycjach, które zawierają ekstrakt chmielu na bazie naturalnych składników z po-


NAPOJE

marańczą, jałowcem lub cytryną. Przecież już od kilku sezonów jednym z bardziej palących trendów jest uniknie alkoholu, stąd kategoria piw bezalkoholowych świetnie i prężnie się rozwija. W tej chwili to całkiem pokaźna gama smaków, zachwycające opakowania, nowoczesna komunikacja z odbiorcą – ciekawe spoty reklamowe. Okazuje się, że jest coraz więcej osób, które rezygnują z procentów, a jednak chcą zachować pozory spożywania piwa. Kolorowe, lekkie i wygodne puszki, a także owocowe orzeźwienie to niektóre z atutów tej kategorii. Latem nie może jednak zabraknąć dobrze zaopatrzonej lodówki w rozmaite piwa z procentami. Prócz znanych wszystkim browarów, powinny znaleźć się tam także regionalne rarytasy z małych manufaktur. Piwa niepasteryzowane, pszeniczne, miodowe, orkiszowe, portery, no i oczywiście klasyczne lagery, które są niekwestionowanymi zwycięzcami piwnych rankingów. Najwięcej nowości notują chyba produkty smakowe – tutaj producenci mogą zaszaleć. W tematach letnich dobrze odnajdują się schłodzone cydry, lekkie drinki w butelkach, wina musujące i białe – będące wdzięcznym składnikiem wielu orzeźwiających drinków. Dużą grupę klientów kupujących napoje w formatach impulsowych stanowią osoby aktywne lub spędzające czas ze znajomymi. Spacery, wzmożony wysiłek fizyczny, wycieczki rowerowe, jogging, a także długie biesiady, grillowanie, imprezy plenerowe wzmagają potrzebę gaszenia pragnienia. Woda, napoje, soki, napitki gazowane czy lemoniady to ważni gracze w sezonie letnim proszący się o piękną ekspozycję i dobre zatowarowanie. Jeśli te warunki zostaną spełnione, budżet sklepu wzrośnie w szybkim tempie, czego wszystkim życzymy. ▼ ANGELIKA DRYGAS

43 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


DANIA GOTOWE

PYSZNY OBIAD NA SKRÓTY Gotowe dania obiadowe to palący temat. Asortyment ten powiększa się w szalonym tempie, dostarczając konsumentom nowych wrażeń kulinarnych. Stąd rodzi się potrzeba pogłębienia tematu. Wszystko po to, aby mądrze wybrać produkty do swojego sklepu i zadowolić nie tylko tych najbardziej wymagających klientów, ale jak największą ich ilość.

fot. Bigstock Photo.com

czasu, w dni robocze tego czasu jest relatywnie mniej. Długie godziny pracy, opieka nad dziećmi, chęć rozwijania pasji – to konkretne powody, by skorzystać z gotowych rozwiązań. Dzięki temu, że rynek tych produktów rośnie, konsumenci mogą przebierać w wielu wariantach, co również pozwala wnieść sporo urozmaicenia do ich diety. Z tych opcji korzystają także osoby, które skrupulatnie liczą kalorie, bowiem producenci wyszczególniają na opakowaniu konkretną ich ilość. Zainteresowani mogą przeanalizować również wartość pozostałych istotnych dla odżywania parametrów. Raz, dwa i trzy!

J

eszcze jakiś czasu temu gotowe dania obiadowe kojarzyły się z zupkami chińskimi, ewentualnie pierogami i mrożoną pizzą. Obecnie portfolio największych producentów prezentuje imponującą ilość i jakość produktów, które w bardzo prosty i szybki sposób zmienią się w pyszne i parujące potrawy. Nie od dziś konsumenci poszukują opcji na ekspresowe i wygodne przygotowanie ciepłych dań. To dlatego tzw. „gotowce”, zarówno chłodzone, mrożone, instant, w słoikach, a także w puszkach, nieustannie cieszą się ogromną popularnością. Według danych

Centrum Monitorowania Rynku, w 2021 roku można było znaleźć je w ponad 90% sklepów małoformatowych. Wartość tego asortymentu plasowała się na podobnym poziomie co napoje gorące i tłuszcze. Jest więc o co zawalczyć! Szybko, ale dobrze Dlaczego coraz więcej Polaków decyduje się na dania gotowe? Ta tendencja ma związek ze stylem życia, w którym coraz mniej czasu zostaje na uważne i długie gotowanie. W weekendy i dni wolne od pracy przyrządzamy skomplikowane potrawy wymagające

44 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

Dania gotowe dzielą się na rozmaite kategorie. Są takie, które wystarczy wrzucić do garnka czy mikrofalówki i podgrzać, są wreszcie takie, które pozwalają na kreatywne podejście. Wymagają delikatnego liftingu poprzez dodanie ulubionych składników i dodatków. Wszystkie mają dostarczyć odpowiednich wartości odżywczych. Wciąż wielkim powodzeniem cieszą się mrożonki, które znacznie skracają przygotowania do obiadu, eliminując żmudne krojenie, obieranie i siekanie. Wyporcjowane warzywa wystarczy wrzucić do zupy czy ulubionej potrawy. Co prawda mrożonki warzywne najlepiej sprzedają się w sezonie zimowym, to zważywszy na ceny świeżych warzyw, możemy spodzie-


XXXXXXXX

45 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


DANIA GOTOWE

DARIUSZ SAPIŃSKI Prezes Zarządu Grupa Mlekovita W ofercie Mlekovity znaleźć można szeroki asortyment produktów ułatwiających przygotowanie posiłków, w tym pożywnych obiadów. Polskie śmietany i śmietanki doskonale sprawdzą się do zup i sosów. Zupy serowe, zapiekanki, makarony, fawać się, że wielu konsumentów zdecyduje się na ich zakup także w okresie letnim. Swoje triumfy na pewno święcić będą mrożone potrawy w formie dań makaronowych, ryżowych, a także mieszanek z ziemniakami, jak np. kurczak po meksykańsku, bolognese, kluski z warzywami i mięsem, potrawy azjatyckie, paella, krewetki z dodatkami, lasagne, ryba z warzywami i rozmaite warianty makaronów w kultowych sosach. Wybiorą je osoby, które nie lubią lub nie mają czasu gotować. Przygotowanie wyżej wymieniowych „gotowców” to pestka – nie dosyć, że proces zajmuje od kilku do kilkunastu minut, to przyrządzanie ich jest dziecinnie proste. Dania gotowe skracają także czas samych zakupów – nie trzeba buszować po całym sklepie w poszukiwaniu wielu składników, do koszyka wystarczy włożyć jedną paczkę i gotowe! To także ratunek dla tych, którzy nie umieją gotować i wszelkie czynności związane z przygotowywaniem obiadu wykraczają poza ich

szerowane mięsa – do wielu potraw idealnie sprawdzą się sery, np. Polski z dziurami, Cheddar czy Sokół. Wygodę użytkowania zapewniają sery w formie tartej, w tym w miksach popularnych serów Mozzarella & Cheddar oraz Ementaler & Gouda. Sałatki i przekąski świetnie uzupełnią sery w wiórkach oraz Mozzarella, Salatos i Favita, w tym nowość: Favita do grillowania i sałatek. Jako danie obiadowe lub dodatek do niego znakomicie sprawdzą się sery: pleśniowy La Polle Camembert z sosem żurawinowym czy Gołka mini. Często nieodłącznym elementem obiadu są także desery, do których przygotowania można wykorzystać śmietanki Polskie 30% i 36%, Mascarpone Kuchmistrza, Kajmak Kuchmistrza czy lody Wypasione. umiejętności. Kolejnym daniem, które szybko znika z lodówek, jest to zawierające rybę. Nie każdy potrafi ją przygotować, a topowi producenci wciąż proponują ciekawe rozwiązania. Do wyboru pozostają ryby sauté, w panierce, w sosie z warzywami, z pieca, steki rybne czy w formie uwielbianych przez dzieci paluszków. Tempo życia wciąż rośnie, coraz więcej osób wolny czas planuje na relaks czy towarzyskie spotkania, dlatego codzienne gotowanie staje się zbyt uciążliwe. W tym miejscu warto wspomnieć o mrożonych i nie tylko (słoikowych, w plastikowych kubkach, w proszku, z suszonych warzyw) zupach gotowych, których wybór stale się powiększa. Naturalne składy i estetyczne opakowania działają jak wabik na współczesnego klienta. Kapuśniak, grochowa, pomidorowa, gulaszowa, ogórkowa, ale także indyjska czy tajska – jest w czym wybierać. Do tego repertuaru rozmaitości dochodzą gotowe dania w słoiku czy proszku, np. fasolka po bre-

46 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

tońsku, leczo, dania z cieciorką i soczewicą, czy mieszanki na bazie kaszy jaglanej i gryczanej. Nowe i niespotykane Dania gotowe przedstawiają niezwykłe bogactwo smaków, często niedostępnych dla przeciętnego konsumenta ze względu na skomplikowane wykonanie i użycie niekonwencjonalnych składników (np. przypraw). Ich obecność na półkach w polskich sklepach, pozwala na poznawanie przysmaków z kuchni całego świata. Dania pochodzące rodem z Japonii, Włoch, Hiszpanii, Ameryki, krajów arabskich czy azjatyckich są często wybierane przez kupujących. Dzięki tak szerokiej ofercie klienci mogą samodzielnie przygotować egzotyczne obiady we własnym domu. Nie każdego stać na częste wizyty w restauracji – dobrze zaopatrzone sklepy mogą stanowić pomost między rezygnacją z niekonwencjonalnych dań a wizytami w lokalu gastronomicznym. Przecież w portfolio dań gotowych królują te najczęściej wybierane w restauracjach, jak: frytki, pizze czy dania kuchni tajskiej. Nikogo już nie zdziwi obecność w sklepowej lodówce dania curry (w wersji wege i z mięsem), tikka masala czy butter chicken. To niezwykle czasochłonne potrawy, na przygotowanie których potrzeba nie tylko czasu, ale i sporej ilości składników. Jak u mamy Niesłabnącą popularnością cieszą się wszelkie dania z mąki, które przysparzają konsumentom znaczne trudności, a do tego są czasochłonne i gwarantują nieporządek na blacie kuchennym. Nie każdy ma czas, by zrobić pierogi, pyzy, kluski śląskie, uszka, kartacze, knedle, krokiety czy kopytka. Poza tym nie każdy ma takie zdolności manualne. Polacy uwielbiają tego typu potrawy, z senty-


XXXXXXXX

47 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


DANIA GOTOWE

Dominika Skrzypczak

sprzedawca Żabka, ul. Generała Sikorskiego, Dębienko

mentem do nich podchodzą, ponieważ przypominają im babcine i mamine dania z dzieciństwa. Najczęściej spotkamy je w formie dań mrożonych lub chłodzonych – umieszczonych na tackach. Wystarczy wsypać je do wrzątku i gotowe! Pojawiły się także pierogi bezglutenowe i wegańskie, których wykonanie należy do jeszcze trudniejszych. Warto urozmaicić półkę z tego typu daniami o pozycje przeznaczone dla osób pozostających na diecie eliminującej laktozę, gluten, nabiał czy mięso. Pamiętajmy także o najmłodszych i spieszących się do domu mamach, które nie zawsze mogą przygotować w domu pełnowartościowy posiłek. Stąd popularność klusek ze słodkim nadzieniem, które przydadzą się na kolację czy podwieczorek. Niekoniecznie fit Nie wszyscy liczą kalorie. Są i tacy, którzy raz w tygodniu pozwalają sobie na tzw. cheat meal, czyli odbiegający od dietetycznego – posiłek na miarę fast foodu! To wszelkiego rodzaju mrożone pizze, zapiekanki, bagietki, lasagne, frytki, czy ziemniaki w formie łódeczek i talarków, które wystarczy włożyć do nagrzanego piekarnika. Są sy-

fot. Klaudia Walkowiak

Codziennie rano otrzymujemy dostawę świeżych kanapek i do godziny 10 rano połowa z nich jest już sprzedana. Podobnie jest z panini. Często klienci kompletują sobie śniadanie i do wymienionych wcześniej produktów dokupują kefiry, czy jogurt pitny – naturalny lub owocowy. Powodzeniem cieszą się także gotowe dania instant. Klienci przychodzą po bułkę i często dobierają do niej gorący kubek. Często decydują się na gotowe dania w słoikach. Przychodzą i mówią, że nie chce im się dzisiaj gotować obiadu. Na takie okazje idealnie sprawdzą się posiłki, które wystarczy podgrzać, zalać gorącą wodą lub skomponować posiłek z kilku różnych, gotowych produktów spożywczych.

cące i lubiane niemal przez każdego. Umilą także przyjęcia, nie tylko dla dorosłych. Można je zaliczyć do kategorii „guilty pleasure”, czyli produktów, które dają prawdziwą przyjemność konsumpcji bez względu na składniki i znikomą wartość odżywczą. Zielono mi Są takie dania, które wymagają dołożenia zdrowego dodatku w postaci sałaty. Zresztą sezon letni to świetny moment na to, by wręcz zajadać się tego typu posiłkami. Z tego powodu w sklepie nie może zabraknąć gotowych mieszanek i rozmaitych sałat, które posłużą jako baza do stworzenia zielonego arcydzieła. Niezwykle modne są… młode listki zielonych warzyw. Zawierają dużą dawkę witamin, minerałów i aminokwasów. Są niskokaloryczne i mogą stanowić odżywczą przekąskę samą w sobie. Na rynku pojawiły się niecodzienne połączenia: batavii zielonej i czerwonej (do koziego sera, papryki, wędlin czy łososia), mix rukoli i lattughino rosso (do kanapek, makaronów czy pizzy), kombinacja roszponki i tango rosso (do warzywnych past, pesto i zdrowych koktajli), mix mi-

48 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

zuny i pieprznego w smaku musztardowca (do zup i sosów, dań azjatyckich). Do wyboru w wariantach: delikatnym, aromatycznym, łagodnym i intensywnym. Oczywiście wzięciem cieszą się (i cieszyć będą) sałaty: masłowa, lodowa, dębolistna (lekko orzechowa i nieco pikantna), batawska o karbowanych zielono-fioletowych liściach, a także szpinak, który pasuje nie tylko do sałatek, ale i do dań na ciepło: zup, makaronów, zapiekanek, naleśników czy pierogów. Wszystkie te zielone liście wystarczy połączyć z pomidorem, ogórkiem, oliwą z oliwek i fetą, aby otrzymać wartościowy posiłek. Nabiał na posterunku Czasami brakuje czasu na przyrządzenie sosu czy innego ważnego składnika dania, który może być dla wielu osób problematyczny. Warto wtedy sięgnąć po gotowe sprawdzone patenty. W sezonie letnim zwiększa się zapotrzebowanie na nabiał, który ze względu na wysoką zawartość białka, może służyć jako zamiennik mięsa. Twarogi to także źródło łatwo przyswajalnego wapnia i białka. Kultowe młode ziemniaczki z gzikiem to podstawa, nie tylko w re-


DANIA GOTOWE

49 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


DANIA GOTOWE

ANNA WOOD Kierownik Marketingu Grupa Producentów Warzyw Primavega Wprowadzając na rynek innowacyjną w kategorii markę POLE DO POPISU, zachęcamy konsumentów do odkrywania zupełnie nowych doznań

jonie Wielkopolski. Dobrej jakości ser biały przyda się do jego samodzielnego przygotowania. Ważne, aby ser pochodził ze sprawdzonej mleczarni. Coraz więcej klientów bada składy wyeksponowanych produktów, wybierając te powstające z najwyższej jakości mleka od krów wypasanych na łąkach z czystych i nieskażonych terenów, jak np. Warmia i Mazury. Liczą się wyłącznie naturalne składniki. Do gzika potrzeba także naturalnie ukwaszonej śmietany lub/i jogurtu naturalnego. W sezonie letnim dobrze jest bazować na prostych daniach z użyciem maślanki. Mizeria, chłodniki lub po prostu maślanka do picia gwarantuje zdrowe orzeźwienie. Jest lekkostrawna, reguluje metabolizm, nazywana jest naturalnym probiotykiem. Klienci wiedzą o tym doskonale. Świetnym dodatkiem są gotowe dipy – zimne sosy przyrządzane na bazie jogurtów naturalnych. Stanowią urozmaicenie i zdrowy dodatek do warzyw, wędlin, mięs, a nawet krakersów. Na przykład dip typu crème fraîche z czosnkiem i ziołami pasujący do mięs z grilla i warzyw; dip śmietanowy

smakowych oraz wprowadzenia świeżości do swoich przyzwyczajeń żywieniowych. Stawiamy na edukację, aby odmienić postrzeganie warzyw zielonych jako wyłącznie dodatku do potraw. Świeże warzywa prosto z upraw gruntowych powinny stać się gwiazdami na talerzach Polaków! Rolą nowej marki jest bycie przewodnikiem w tej kulinarnej podróży, inspirowanie do eksperymentów i przełamywanie rutyny w kuchni. POLE DO POPISU to wyróżniające się w swojej kategorii produkty: najlepsze i najświeższe zielone warzywa, które dają konsumentom przyjemność płynącą z doskonałego smaku i satysfakcję ze zdrowego sposobu żywienia.

z karmelizowaną cebulką i cheddarem do zapiekanek, makaronów i sałatek; dip z pomidorami, papryką i chili do przygotowywania ostrych sosów i egzotycznych potraw, ale także do gulaszu, czy chrupkich przekąsek (jak: grissini, nachosy, pieczywo chrupkie). Lato w puszce Gotowe posiłki ułatwiają życie wielu rodzin, są także komfortowe dla osób, które zaczynają życie na tak zwaną własną rękę (studentom, młodym ludziom pracującym w dużych miastach z daleka od bliskich). Dania gotowe są niezastąpione także w podróży, podczas pobytu na kempingu czy w apartamencie, ponieważ są tańsze niż potrawy serwowane w restauracji. Czasem wystarczy wejść do sklepu, żeby w ciągu pół godziny nasycić się ciepłą i smaczną potrawą. Menu wakacyjne nie musi być skomplikowane, w czasie letnich wojaży liczy się przede wszystkim potrzeba wartościowego nasycenia. Priorytetem staje się wygoda i oszczędność czasu, dlatego warto przerzucić się

50 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

na produkty paczkowane, oczywiście od uznanych producentów. Szczególnie w kontekście grillowania konsumenci poszukują gotowych paczek z zamarynowanymi już kiełbasami, kaszankami, szaszłykami, zarówno w pikantnych, jak i w orientalnych przyprawach, do tego gotowe burgery i gyros. Warto wprowadzić do oferty zestawy kiełbas i mięs konfekcjonowanych, pod warunkiem bezpiecznych i estetycznych opakowań, które dodatkowo zachęcą klientów. Producenci najczęściej oferują wyroby na tackach aluminiowych, które wystarczy wrzucić na ruszt lub do piekarnika. Takie gotowe porcje są niezwykle proste w przygotowaniu i gwarantują wyśmienity smak. Dopełnieniem będą świeże sałatki i surówki w komfortowym opakowaniu, które wystarczy położyć na biesiadnym stole i gotowe! Potrzeba matką wynalazku Jak to się zaczęło? Zanim do sklepów i na stoły trafiły zbilansowane dania gotowe w puszkach, słoikach czy pudełkach, ktoś musiał je wymyślić. Ich powstanie wiąże się z mniej przyjemną kwestią, a mianowicie wojną. Chodziło o zaopatrzenie żołnierzy w wygodne i wartościowe racje żywnościowe. Ponoć już w XIX wieku dostarczano walczącym puszki z posiłkami. Kolejnym krokiem były racje żywnościowe MRE (Meal, Ready-to-Eat) używane w Siłach Zbrojnych USA. W czasie II wojny światowej w Ameryce rozwinęła się linia przemysłu spożywczego przygotowująca właśnie tego typu produkty – lekkie opakowania zawierające skondensowany posiłek, np. dehydratyzowany. Kolejne konflikty, a zwłaszcza wojna w Wietnamie, zmobilizowała producentów do wymyślania jeszcze doskonalszych technologii. Lata 50. przyniosły rozwój rynku dań gotowych, które były skierowane do przeciętnego konsumen-


DANIA GOTOWE

ta. Za ich pomysłodawcę uważa się markę spożywczą Swanson. Gdy w 1953 r. po Święcie Dziękczynienia w sklepach pozostało sporo indyków, firma przerobiła je na gotowe posiłki na aluminiowych tackach. Wydarzeniu towarzyszyła kampania reklamowa, stąd w pierwszym roku produkcji Swanson sprzedał 10 milionów porcji mięsa z ziemniaczanym purée i warzywami. Wkrótce moda na gotowe dania zaczęła przyjmować się w Europie, co zbiegło się z emancypacją kobiet. „Gotowce” dały alternatywę, odciągnęły gospodynie domowe od gotowania, umożliwiając im rozwój osobisty na zupełnie innych polach. Pojawienie się innowacyjnych sprzętów kuchennych i urządzeń, jak lodówki z zamrażalkami czy kuchenek mikrofalowych dodatkowo wzmocniły te procesy. Podsumowanie Dania gotowe to sposób na smaczny zdrowy posiłek bez bałaganu w kuchni. Klienci coraz częściej decydują się na spożywanie „gotowców” ze względu na brak uciążliwego i żmudnego sprzątania po konsumpcji. Rynek dań gotowych w Polsce notuje dynamiczny rozwój – w 2021 r., wykluczając produkty mrożone, wart był 2,6 mld zł. Pokazał to raport PMR „Handel produktami food to-go w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”. Konsumenci, wybierając dania gotowe, czytają listę składników i sięgają po te produkty, które pozbawione są ingredientów z charakterystyczną literką E. Brak wzmacniaczy smaku, syropu glukozowo-fruktozowego, utwardzonych tłuszczów roślinnych, skrobi modyfikowanej i maltodekstryny to ogromne atuty. Takie pozycje z półek znikają najszybciej. Jednymi z największych fanów tego typu dań są weganie i wegetarianie. To dlatego w sklepie nie może zabraknąć m.in. wegeburgerów, cur-

51 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


DANIA GOTOWE

DOROTA GRABOWSKA Kierownik Marketingu SM Mlekpol Latem do obiadu chętnie dołączamy napoje fermentowane, by gasiły pragnienie. Mają one wiele zastosowań, np. Maślanka Mrągowska znakomicie sprawdzi się jako marynata do mięs. W czasie upałów uwielbiane ry bez mięsa czy falafela. Jak wynika z badania PMR osoby pozostające na diecie, która wyklucza produkty odzwierzęce i nabiał znacznie częściej niż ogół badanych sięgają po dania gotowe (78% vs. 64%). Dodatkowo, liczby te dotyczą młodszych grup wiekowych – to młodzi ludzie najczęściej decydują się na tego typu dietę. Według badań wybierają oni świeże sałatki, dania kuchni świata, a także zupy. Stąd stały wzrost tej kategorii produktów. Producenci wciąż śledzą tendencje i chcą wpasować się w gusta konsumentów, proponując im ciekawe nowości. W każdym sklepie powinny znaleźć się wskazówki prowadzące do oferty skierowanej do wegan i wegetarian właśnie. Z badań PMR przeprowadzonych na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r. wynika, że wciąż najczęściej kupowaną kategorią dań gotowych są wyroby garmażeryjne (pierogi, krokiety, naleśniki). Sięgają po nie osoby mieszczące się w grupie wiekowej 25-34 lata, w przeciwieństwie do osób poniżej 25 lat. Okazuje się także, że popularność dań gotowych ro-

przez Polaków są zupy na zimno: orzeźwiające chłodniki Mlekpol i Sokólski. Dobrze smakują z gotowanymi młodymi ziemniakami, jajkiem lub pieczywem. Konsumenci sięgają również po sery żółte, które wykorzystują do popularnych obiadowych dań, np. pizzy czy zapiekanki. Do ich przygotowania idealnie sprawdza się również tarta mozzarella od SM Mlekpol. Coraz częściej wybierają także Dipy śmietanowe typu crème fraîche, które z powodzeniem wykorzystywane są do przygotowania różnych propozycji obiadowych, takich jak: makarony, grillowane dania, a nawet zupy. Wystarczy już niewielka ilość tego produktu, aby nawet tradycyjnym potrawom nadać świeżości i niepowtarzalnego smaku. śnie wraz z wielkością miejsca zamieszkania. W większych miastach notuje się większą gotowość do ich zakupu. W jakiej formie spotkamy dania gotowe? Przetwory warzywne w słoikach, warzywa w puszkach, mrożonki – pizza, zapiekanka, mieszanki warzyw, zupy, potrawy, kluski, dania przygotowane w oparciu o fix, gotowe sosy w słoikach, potrawy garmażeryjne lub kupowane na tackach do odgrzania, sosy przygotowane

WIKTORIA JAROMA Marketing Manager Dawtona Dawtona to znana, polska firma obecna na rynku od ponad 30 lat. Pracujemy w systemie zintegrowanej produkcji, co oznacza, że mamy pełną kontrolę nad jakością naszych produktów – od momentu zasiewu, przez zbiór, produkcję i dystrybucję. Dlatego nasze produkty wyróżnia jakość i smak. Sosy Dawtona mają dobry skład i nie zawie-

52 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

z proszku, dania w słoikach, gotowe zupy przygotowane z proszku w torebkach, do gotowania, gotowe zupy instant typu „gorący kubek”, dania w kubkach do zalania wrzątkiem, gotowe zupy w kartonach i w słoikach. Produkty te znajdują się w stałej ofercie większości sklepów spożywczych. Doskonale wpisują się w upodobanie Polaków do tradycyjnych i klasycznych potraw oraz smaków. Wielu konsumentów deklaruje, że preferuje kuchnię domową niż dania typu fast food. Kolejnym trendem żywieniowym jest health & nutrition. To nic innego jak lansowanie prozdrowotnych właściwości jedzenia. Na szczęście ta moda coraz częściej wpisuje się także w kategorię dań gotowych, idzie to w parze z rosnącymi oczekiwaniami co do ich wysokiej jakości. Dania gotowe to w pełni zbilansowane propozycje na smaczny obiad. Daleko im do tłustych fast foodów. Dzięki nim klienci zyskują na czasie i mogą cieszyć się relaksem, spędzaniem wolnych chwil z rodziną czy rozwijaniem pasji. To wygodne rozwiązanie na miarę XXI wieku, kiedy to wielu z nas goni swój przysłowiowy ogon, a przy tym ma ambicje, by delektować się pożywnym posiłkiem każdego dnia. ▼ ANGELIKA DRYGAS

rają konserwantów. Do wyboru mamy aż 12 smaków, idealnych do makaronu, ryżu lub kaszy. W naszej ofercie można znaleźć oryginalne smaki, takie jak sos tajski czy sos tikka masala, jak również klasyczne smaki, np. sos boloński z bazylią czy sos spaghetti z cebulą. Warto zwrócić uwagę, że sosy Dawtona to idealny posiłek dla całej rodziny – nasz słoik to aż 550 g sosu, czyli średnio 10% więcej niż większość dostępnych na rynku sosów na ciepło.


XXXXXXXX

53 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

Raport alkohole ▼ MNIEJ PROCENTÓW, WIĘCEJ ORZEŹWIENIA – STR. 55 ▼ MOCNE AKCENTY W OFERCIE – STR. 62

54 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

BEATA WOŹNIAK

Mniej procentów, więcej orzeźwienia

Dobra oferta alkoholi w sklepach dostosowuje się do wymagań sezonu. Latem wybory konsumentów zmieniają się pod wpływem pogody i charakteru wakacyjnych imprez, a właściciele placówek handlowych starają się odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania klientów. Im cieplej za oknem, tym bardziej kolorowa, owocowa i orzeźwiająca powinna być gama lekkich napojów alkoholowych. Trunki idealne na lato są delikatne, orzeźwiające, nie zaszkodzi też odrobina finezji. Miesiące wakacyjne to dobry czas na zmiany wizerunku sklepowych półek z alkoholem. Najwięcej miejsca powinny zająć na nich te napoje, które cieszą się popularnością w sezonie i generują większe obroty. Istotnym czynnikiem pozostaje wsparcie marketingowe. Lato to najlepszy czas na ciekawe kampanie – mnogość wydarzeń kulturalnych i sportowych sprzyja wyjątkowej komunikacji z odbiorcą, a działania promujące nowości i edycje limitowane stają się bardziej efektywne, gdy nie brakuje okazji do testowania. Latem handlowcy stawiają sprzede wszystkim na piwa i napoje wywodzące się z piwnego nurtu, a więc radlery, shandy i piwa bezalkoholowe. Doskonale radzą sobie również inne grupy alkoholi lekkich: wina spokojne i musujące, a także napoje RTD. Okres upałów to dla

handlu orzeźwiającymi napojami dodatkowy bonus, dlatego warto eksponować w lodówkach także najpopularniejsze propozycje z procentami. W mniejszych placówkach rośnie wtedy sprzedaż mniejszych pojemności – wygoda w transporcie, poręczny format i bezproblemowe testowanie różnych wariantów smakowych to cechy, które, mimo rosnących cen małych formatów, wciąż zapewniają zainteresowanie konsumentów. Piwna oferta coraz większa Sezon piwny w pełni, a ciepła i słoneczna pogoda już od majówki sprzyja sprzedaży tego alkoholu. Producenci, mimo nie najlepszych danych z rynku, jak co roku rozbudowują w tym czasie portfolio, proponując kolejne nowinki. I chociaż rok 2021 był trzecim z rzędu notującym spadek konsumpcji piwa w Polsce, a w I kwartale br. sprzedaż tego trunku zmniejszyła się o ok. 4 proc. w ujęciu ilościowym rok do roku, Polacy mogą w tym sezonie spróbować kilkudziesięciu piwnych nowości. Segmentem, który traci systematycznie od kilku lat, są lagery, szczególnie w mocniejszych wersjach, stanowiące znaczącą większość całego rynku. Pozycja piw jasnych i ciemnych dolnej fermentacji o zrównoważonej budowie słodowo-chmielowej, pochodzących z najbardziej znanych browarów, jest wciąż na polskim rynku mocna, ale potrzeby konsumentów zmieniają się. Dziś już klasyczne piwa o intensywnym pełnym smaku, złocistym kolorze i delikatnej goryczce przemawiają tylko do części amatorów tego trunku. Wprawdzie doskonale wpisują się w zwyczaje biesiadowania, grillowania i śledzenia sportowych rozgrywek, ale klienci coraz częściej zwracają się w kierunku produktów za-

55 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

pewniających ciekawe doznania smakowe. To okazja dla piwnych rozmaitości: warianty niepasteryzowane, pszeniczne, miodowe, orkiszowe, marcowe, portery i koźlaki są dla pasjonatów piwa ciekawym urozmaiceniem. Wytrawni piwosze nie wahają się także sięgać po trunek droższy, są zazwyczaj otwarci na testowanie nowości premium, a także cenią wyroby browarów rzemieślniczych. Handlowcy, proponując klientom w okresie letnim więcej marek, rodzajów i smaków (w różnych przedziałach cenowych) mają więc szansę pozyskać nowe grupy klientów. Zawsze warto zaprezentować trochę nowinek: na przykład ciekawym akcentem w ofercie okazać się mogą niepasteryzowane lekkie lagery, wpisujące się w trend odkrywania delikatniejszych smaków. Na rynku są też dostępne opcje łączące tradycyjnego lagera z piwem pszenicznym. Niskoprocentowe i smakowe Wyższe temperatury za oknem sprawiają, że konsumenci, jeśli wybierają napoje alkoholowe, skłaniają się ku tym lżejszym. Piwo współgra z klimatem wakacyjnych imprez na powietrzu i doskonale pasuje do potraw z grilla, słynie też z właściwości orzeźwiających, tak pożądanych podczas wakacyjnych upałów. Klienci, dla których poszerzenie kategorii o nowe piwa Wódka czysta: marki spożywane najczęściej [RS] Finlandia Biały Bocian Żubrówka Biała Krupnik Soplica Stock Żołądkowa Czysta de Luxe

8,15% 5,84% 5,75% 4,44% 4,09% 4,07% 3,13%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021


RYNEK POD LUPĄ

ROMAN SZYMANDA

i ok. 75% w wartości sprzedaży piwa w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Drugą lokatę spośród piwnych podkategorii zajmują piwa mocne, które obecnie utrzymują dość stabilne udziały ok. 12% zarówno pod kątem wartościowym, jak i wolumenowym. Wspomnieć jednak należy o grupie piw bezalkoholowych, które od 2018 roku podwoiły swoją sprzedaż i w roku 2020 wyprzedziły piwa smakowe. W tej kategorii, zwłaszcza latem, sporo się dzieje, na pewno warto spojrzeć na dostępne już od wiosny nowości.

www.cmr.com.pl Rynek piwa w Polsce – kanał sklepów małoformatowych do 300 m2 Powiedzieć o piwie, że jest ważną kategorią w handlu detalicznym, to oczywistość. Wystarczy wspomnieć, że kategoria ta wg badań CMR w ostatnim okresie stanowi około 12% wartości sprzedaży w kanale sklepów małoformatowych do 300 m2 i osiąga ponad 24% udziału w liczbie transakcji. Kanał małych sklepów jest dla piwa najważniejszy, porównując go w ostatnim okresie do kanału supermarketów 301-2500 m2, gdzie dane CMR wskazują 3,5% udziału piwa w wartości sprzedaży i ok. 12% w liczbie transakcji. Pamiętajmy jednak, że najwyższe wyniki piwo osiąga w miesiącach letnich, a im wyższe temperatury, tym lepszy wynik. Na przykład w lipcu 2021 w sklepach małoformatowych piwo osiągnęło 13% udziału w wartości sprzedaży i ponad 26% udziału w liczbie transakcji. Największą podkategorią piwa jest w Polsce – a także w sklepach małoformatowych – grupa lagerów. Lagery to ponad 79% udziału w wolumenie

lekkie w różnych smakach jest opcją godną uwagi, to przede wszystkim ludzie młodzi, przyzwyczajeni do takich dodatków, jak sok czy lemoniada. Przyjemność konsumpcji staje się istotnym czynnikiem wyboru napojów podczas letnich spotkań towarzyskich, a nowości smakowe wyczekiwane są u progu każdego sezonu. W okresie, kiedy zapasy trzeba uzupełniać regularnie, bo braki w asortymencie zniechęcają klientów i działają na niekorzyść sklepu, można liczyć na zyski w kategorii, bazując na liderach sprzedaży – markach, które konsumenci cenią od lat. Warto jednak urozmaicić ofertę ciekawostkami z browarów regionalnych. Piwa lekkie, niskoprocentowe, o orzeźwiającym smaku, od kilku lat powiększają grono zwolenników, zabierając też coraz więcej miejsca na sklepo-

Średnia ilość produktów w ofercie sklepu – porównanie okresu 5’2021-4’2022 vs. 5’2020-4’2021 sklepy małoformatowe do 300 m 2

108,1 102,8

PIWO TOTAL

42,0 39,4

Lagery

Mocne

9,3 9,4 20,0 17,1

Smakowe

21,7 19,6

Bezalkoholowe

13,0 14,6

Specjalności Shandy & Radler

Źródło: CMR

5,3 6,8 ■ MAT 04’22

wych regałach i w lodówkach, proporcjonalnie do popularności segmentu. Jakie smaki proponują producenci? W zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie: wielbiciele owocowego orzeźwienia mają do wybo-

Indywidualizacja dotyczy nie tylko preferencji smakowych, lecz także takich cech, jak brak glutenu czy oryginalność opakowań.

ru jabłko, grejpfrut, ananas, jagody, malinę, wiśnię, żurawinę, rabarbar, gruszkę, papaję, mango, limonkę lub cytrynę, nie brakuje też propozycji nawiązujących do deserów, jak tiramisu, czekolada, karmel, kawa.

56 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

■ MAT 04’21

Na rynku piwa, podobnie jak w wielu innych branżach, widać postępującą indywidualizację. Dla konsumentów, którzy interesują się wpływem poszczególnych produktów na zdrowie, pojawia się coraz więcej ofert. W przypadku dość kalorycznego piwa nie jest łatwo zyskać punkty u osób pozostających na różnego rodzaju dietach, np. niskokalorycznych, bezglutenowych, a także konsumentów zainteresowanych składem i procesem powstawania napojów, ale nie jest to niemożliwe. Indywidualizacja dotyczy nie tylko preferencji smakowych, lecz także takich cech, jak brak glutenu czy oryginalność opakowań. Od nowoczesnej oferty oczekuje się przede wszystkim informacji dotyczących wartości odżywczej oraz pełnego składu. Mile widziane są także ciekawostki dotyczące metod wytwarzania. Opcją dla węższej grupy konsumen-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

tów, którzy nie mogą pić tradycyjnego piwa, gdyż nie pozwala im na to dieta, są piwa bezglutenowe. Podczas produkcji piwa na etapie zacierania część białek ze zbóż ulega rozkładowi, jednak do brzeczki przedostaje się spora część białek frakcji glutenowej, przez co zwykłe piwo nie jest produktem bezglutenowym. Dlatego po etapie fermentacji piwo poddawane jest dalszej specjalnej obróbce polegającej na dodaniu odpowiednich enzymów rozbijających łańcuchy białkowe na krótsze. Ten proces oraz filtracja zmniejszają zawartość glutenu w piwie. Produkty objęte międzynarodową licencją ze znakiem przekreślonego kłosa zawierają mniej niż 20 ppm glutenu w gotowym wyrobie. Bliżej napojów gazowanych Ostatnio najpopularniejszą grupę napojów z mniejszym udziałem procentów (2%) reprezentują radlery i shandy, czyli miksy piwa z lemoniadą, dostępne w wielu smakach. Wyróżnia je lekka sło-

dycz oraz delikatnie słodowy posmak, który nie pozostawia wątpliwości, że napój powstał na bazie piwa. Radlery i shandy cenione są nie tylko za ciekawe smaki, lecz także właściwości orzeźwia-

Oprócz rosnącej popularności piw niskoprocentowych oraz miksów, mocną pozycję mają także piwa 0%.

jące. Podawane po schłodzeniu często towarzyszą letnim imprezom. Taką formę wybierają najczęściej ludzie młodzi, ponieważ jest to dla nich ciekawa alternatywa dla tradycyjnych piw. Letnie smaki to m.in. jabłka, gruszki, jeżyna, czarny bez, czarna porzeczką z limonką, granat z pomarańczą, cytrusy i miód, pomarańcza, limonka, cola, jeżyna.

Oprócz rosnącej popularności piw niskoprocentowych oraz miksów, nie sposób pominąć zjawiska, jakim jest coraz mocniejsza pozycja piw bezalkoholowych. Gwarantują one orzeźwienie i ugaszenie pragnienia bez obawy o konsekwencje, które wiążą się ze spożyciem alkoholu, ich smak nawiązuje jednak do piwnej tradycji. Oprócz najlepiej rotujących w segmencie 0%, klasycznych i owocowych, pojawiają się też wersje pszeniczne, ciemne, z goryczką. Co ciekawe, do bezalkoholowej reprezentacji dołącza ostatnio cała rzesza radlerów, które cechy piwne łączą ze smakami owoców tropikalnych albo orzeźwiających lemoniad. Wśród smaków mamy np. cytrynę, grejpfruta z pomarańczą, jabłko z miętą, wiśnię z pigwą, rabarbar z truskawką, a także ciemne cytrynowe (radler warzony na ciemnym piwie). Wobec boomu na piwne napoje bez procentów trudno się dziwić, że kolejne browary kie-

OKIEM EKSPERTA EWELINA ŁUKASIAK · Communication Manager · Stock Polska Lato to czas, w którym konsumenci najchętniej sięgają po lekkie, orzeźwiające alkohole smakowe. Cytrusy świetnie sprawdzają się podczas upałów, dlatego w tym roku Lubelska rozszerzyła swój kultowy cytrynowy smak o dwa warianty: Cytrynówkę z maliną oraz Cytrynówkę z marakują. Drugą, ale nie mniej atrakcyjną, propozycją są nowości w portfolio Żołądkowej Gorzkiej Rześkiej, która w zeszłym roku okazała się prawdziwym hitem sprzedażowym. Żołądkowa Gorzka Rześka Arbuz z Limonką i Marakuja z Melonem to innowacyjne i niespotykane dotąd smaki, które sprawdzą się serwowane samodzielnie, a także w formie koktajli. Lato to także idealny czas dla zwolenników bąbelkowych trunków, dla których również przygotowaliśmy coś nowego. Stock Prosecco Brut Nature, czyli bardziej wytrawna odsłona dotychczasowego Prosecco, będzie świetnym uzupełnieniem spotkań w ciepłe, letnie wieczory. NATALIA PIECHA · Specjalista ds. marketingu Carlo Rossi · CEDC Latem konsumenci poszukują nowych orzeźwiających propozycji, które umilą im wakacyjne spotkania. Carlo Rossi jako lider w kategorii wina w Polsce (źródło: CEDC za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food) Sprzedaż wolumenowa w litrach, w okresie V 2021 – IV 2022, kategoria: Wino, segment: Wina stołowe i aromatyzowane) odpowiada na te potrzeby. W tym roku przygotowaliśmy specjalną wakacyjną ofertę, którą wzbogaciliśmy o nowość Carlo Rossi Refresh Watermelon Moscato. Produkty z linii Refresh nadają pełni orzeźwienia w ciepłe dni i są dostępne w uwielbianych przez konsumentów smakach. Carlo Rossi Refresh Watermelon Moscato swój przyjemny słodki smak zawdzięcza winogronom ze szczepu Moscato, a także naturalnym aromatom dojrzałego arbuza. Świetnie sprawdzi się dobrze schłodzone lub z dodatkiem lodu.

58 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

rują do konsumentów ofertę obfitującą w owocowe atrakcyjne smaki i przyciągające wzrok opakowania. Zwolennicy tego typu wyrobów zwracają uwagę na rosnącą jakość i wybierają je jako alternatywę nie tylko dla alkoholi, lecz także słodkich napojów gazowanych. Mocnym punktem oferty piwa lekkiego, miksów piwa z lemoniadą bądź bezalkoholowych piw i radlerów jest niewątpliwie cała gama smaków, które są kuszące dla młodych konsumentów. Wino na letnie wieczory Polacy piją więcej wina i jest to produkt coraz lepszej jakości. Niektórzy sięgają po nie jedynie na wyjątkowe okazje, inni delektują się nim na co dzień. Wino doskonale podkreśla smak lekkich potraw podczas wakacyjnych imprez, może być dopełnieniem codziennych posiłków, uprzyjemnia też letnie wieczory np. w ogrodzie czy na tarasie. Wbrew pozorom re-

strykcje związane z pandemią COVID-19 nie wpłynęły negatywnie na sprzedaż tego trunku – skoro nie można było delektować się lampką wina w restauracji, częściej niż zwykle kupowano je do konsumpcji w domach.

Lato to doskonały czas dla wina różowego, które w tym czasie obowiązkowo powinno znaleźć się w ofercie sklepu.

Pod względem spożycia, wiedzy i skali produkcji daleko nam do krajów typowo winiarskich, gdzie są to elementy wieloletniej tradycji, ale Polacy, m.in. dzięki podróżom, otwierają się na ciekawostki, zarówno w zakresie produktów, jak i informacji o ich wytwarzaniu.

Warto zadać sobie pytanie, co w okresie letnim sprzedaje się najlepiej, by przygotować optymalną ofertę dla jak największej grupy odbiorców. Biorąc pod uwagę kraje, z których pochodzą wina, pod względem wartości spośród wszystkich krajów eksportujących ten trunek do Polski przeważają Włochy. Polacy uwielbiają włoskie wina musujące oraz wina czerwone z południowej części kraju. Chętnie kupowane są też produkty z Niemiec, Francji i Hiszpanii, a ostatnio hitem są wyroby portugalskie. Podróże sprzyjają także odkrywaniu ciekawych propozycji winiarskich m.in. z Rumunii, Bułgarii, Węgier, Gruzji, Mołdawii czy Chorwacji, grono oddanych zwolenników mają także produkty z Nowej Zelandii, Australii i USA. Lato to doskonały czas dla wina różowego, które w tym czasie obowiązkowo powinno znaleźć się w ofercie sklepu. Lekkość, owocowy aromat

OKIEM EKSPERTA DOROTA LISZKA · Manager ds. Komunikacji i Public Affairs · CEDC Linia Cytrusówka Rajska to produkty, które są odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Wprowadzając na rynek kolejne warianty Rajskiej, kierujemy się trendami rynkowymi, takimi jak potrzeba orzeźwiających smaków, które można próbować na spotkaniach ze znajomymi. Obserwując zachowania konsumenckie tworzymy innowacyjne i zbalansowane propozycje smakowe. Nowość Rajska Cytryna to spełnienie oczekiwań konsumentów, którzy sięgają po to, co znane i lubiane w nowoczesnym i egzotycznym wydaniu. Rajska Cytryna to połączenie dwóch odmian cytryn słodkiej i kwaśnej, co tworzy doskonały balans smaku. Początkowa kwaskowatość, przechodzi w słodkie wykończenie. Nasze nowości często wprowadzamy na rynek w okresie letnim, kiedy więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu i szukamy orzeźwienia. Dlatego też rekomendujemy Rajską Cytrynę na nadchodzący okres wakacyjny. ANDRZEJ ZALEWSKI · Dyrektor Marketingu · BZK ALCO Latem nasi klienci stawiają na dwie grupy produktów. Pierwsza ma na celu wprowadzenie świeżości i orzeźwienia, czyli tak nieodłącznych elementów sezonu. Tym samym ogromną furorę robią drinki, a z naszej perspektywy najbardziej porządnymi markami są te będące najlepszymi bazami. Chodzi m.in. o gin „9 Bridges”. Z drugiej strony w obiegu są również mocniejsze podstawy, a więc wódki. W tej kategorii możemy pochwalić się ogromną popularnością „Mickiewicza” – marki w dwóch wydaniach: leżakowanej i nieleżakowanej. Drugą grupą produktów, które notują swój peak w okresie letnim, są alkohole smakowe. Te z kolei, reprezentowane głównie przez likiery, świetnie sprawdzają się na spotkaniach towarzyskich szczególnie damskiej części klienteli. W tych zawodach bezapelacyjnie wygrywa marka „SHE”.

60 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

Halina Marciniak sklep spożywczy Będlewo

i orzeźwiające właściwości najlepiej sprawdzają się właśnie podczas upałów. Latem można delektować się również schłodzonym szampanem bądź winem musującym. W ofercie nie może więc zabraknąć włoskiego prosecco czy hiszpańskiej cavy, po które Polacy sięgają ostatnio coraz chętniej, także jako element popularnych koktajli, np. z sokiem pomarańczowym czy limonką. Ciekawą propozycją na lato mogą być wina owocowe, wśród których coraz mocniejszą pozycję zdobywają wyroby lokalne, wytwarzane z rodzimych plonów. W ciągu ostatnich lat segment ten zmienił się w istotny sposób – aromatyczny, wydobywający smak różnorodnych owoców napój powstaje na bazie tradycyjnych receptur, z doskonałych surowców. Wśród win owocowych dominują wyroby z gruszek, malin, jeżyn, porzeczek i jabłek, są też takie warianty, jak: aronia, jarzębina, dzika róża i truskawka. Winiarskie metamorfozy Oferta win zmienia się pod wpływem obowiązujących trendów –

fot. Klaudia Walkowiak

Alkohol u nas w sklepie sprzedaje się cały rok. Jednak w okresie letnim większym zainteresowaniem cieszą się piwa, szczególnie smakowe. Jeśli zaś chodzi o alkohole mocne to sprzedajemy zarówno duże, jak i małe pojemności. Ci sami klienci raz kupują wódkę smakową, a później przerzucają się na tradycyjną, białą. Po wina częściej sięgają panie. Największą popularnością cieszy się Carlo Rossi. Nasz sklep jest położony w dobrej lokalizacji, dlatego bazujemy na klientach stałych, ale również przejezdnych.

kojarzone do tej pory z alkoholami mocnymi małe pojemności zaznaczają swą obecność również na rynku winiarskim. Dotyczy to szczególnie win musujących, które są dla konsumentów okazją, by spróbować nowych smaków i rodzajów napojów lub symbolicznie uczcić jakieś wydarzenie lampką wina. Warto także zwrócić uwagę na trend zmniejszonej zawartości procentów, który obejmuje również wino. Tu także rekordy popularności biją opcje bezalkoholowe. Takie rozwiązanie cenią nie tylko kierowcy – każdy, kto nie może lub nie chce spożywać alkoholu ma możliwość uczestniczyć w świętowaniu bez procentów, delektując się smakiem i aromatem napoju. Oprócz win musujących, wersje bezalkoholowe powstają także wśród idealnych jako aperitivo (wstęp do popołudniowych i wieczornych spotkań) wermutów, kuszących kompozycją wytrawnych ziół i soczystych owoców. W wyrobach tych nie ma sztucznych składników, aromatów czy glutenu, można ich używać także do drinków, np. z tonikiem z dodatkiem lodu.

61 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

Drinki z pomysłem Lato to czas imprez, hucznych wesel i spotkań w ogrodzie czy na tarasie z rodziną i znajomymi. To także dobry moment na eksperymentowanie w kuchni i w domowym barku. Nowym recepturom na pyszne ciasta i lekkie sałatki towarzyszą przepisy na letnie drinki. Koktajle to bardzo popularny punkt wakacyjnych imprez – kolorowe, owocowe i orzeźwiające, zawsze robią wrażenie na zaproszonych gościach. Drinki na lato wymagają dobrej jakości składników, wyjątkowej oprawy i orzeźwiających dodatków, jak kostki lodu, mrożone owoce, liście mięty czy melisy. Rosnąca temperatura za oknem szczególnie pobudza popyt na napoje o smakach owocowych i owocowo-ziołowych, dlatego dobrze w tym okresie sprzedają się napoje Wino: marki spożywane najczęściej [RS] Carlo Rossi Fresco Tokaj Sophia El Sol

22,81% 7,58% 6,17% 4,75% 4,57%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021


RYNEK POD LUPĄ

RTD. Konsumenci cenią wygodę, poręczność oraz wybór ciekawych smaków. Dostępne są różne kombinacje alkoholi, np. drinki na bazie czystej lub smakowej wódki, wina, rozmaitych likierów, rumu lub whisky. Powstają wówczas najbardziej znane koktajle, jak też zupełnie nowe kompozycje. Wśród smaków w ofercie nie może zabraknąć owocowych hitów, jak arbuz, mojito, żurawina czy limonka. Popularność tych produktów rośnie, ponieważ młodsi konsumenci szukają napojów wygodnych i innowacyjnych, łączących różne kategorie. Ważna jest także, współgrająca z aktualnymi trendami, niska zawartość alkoholu w drinkach RTD. Odpowiedzią rynku jest coraz większa liczba opcji, zarówno w kompozycjach gatunkowych, jak i smakowych.

Beata Woźniak

Mocne akcenty w ofercie

Wraz z porą roku upodobania Polaków w kwestii wyboru alkoholu zmieniają się – konsumenci szukają ciekawych połączeń i nietuzinkowych smaków. To także czas imprez okolicznościowych, jak np. wesela, podczas których tradycyjnie podaje się mocniejsze trunki. I choć trendy sprzyjają napojom lekkim i z mniejszą zawarto-

ścią procentów, wśród mocnych alkoholi są takie, których pozycja wydaje się niezagrożona. Przygotowanie oferty na lato z kategorii alkoholi wysokoprocentowych wymaga przede wszystkim uwzględnienia specyfiki sezonu, zmieniających się oczekiwań klientów, a także sytuacji na rynku związanej ze wzrostem cen. Mocniejsze alkohole są doskonałym uzupełnieniem kolorowych, letnich drinków. Różne kombinacje rodzajów i smaków oraz atrakcyjne sposoby podania zachęcają do testowania nowych napojów. Nie można także zapominać o trunkach czystych, spożywanych z dodatkiem lodu, które są chętnie wybierane właśnie w cieplejsze dni.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

62 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

Oprócz różnorodności na półce z segmentem mainstream, gdzie powinny znaleźć się kluczowe marki zapewniające większość obrotu, warto zadbać o przygotowanie propozycji wyróżniających ofertę, np. mniej popularne, ale zyskujące na znaczeniu alkohole, wyroby kraftowe, regionalne, produkty premium. Polacy coraz częściej zwracają uwagę na jakość: pochodzenie i sposób wytwarzania trunku, a także atrakcyjne opakowanie. Zmieniające się trendy – zarówno te sezonowe, jak i bardziej trwałe wpływają na rynek napojów wyskokowych w Polsce i w dużym stopniu go urozmaicają. Wódka czysta na różne okazje Wódka czysta towarzyszy konsumentom podczas świętowania i chwil spędzonych w towarzystwie. Alkohol ten, spożywany najczęściej w kieliszkach, odpowiednio schłodzony i podany, tradycyjnie wiąże się z celebrowaniem rozmaitych okazji i wznoszeniem toastów. Szeroki wybór wódek czystych, białych powinien obejmować znane marki i wieloletnią jakość kojarzoną z tradycją. Eleganckie butelki sprawiają, że produkty te doskonale nadają się również na prezent. Na co dzień konsumenci wciąż sięgają po alkohole z segmentu ekonomicznego, ale rośnie zainteresowanie wódką czystą z wyższej półki, produktami z bogatą historią oraz udokumentowaną jakością (np. wódki bio z ekologicznego surowca). Ci klienci sklepów, którzy nabywają alkohole na prezent lub na imprezy, są przeważnie zdecydowani wydać więcej na produkt dobrej jakości. Przybywa też pasjonatów interesujących się różnymi rodzajami alkoholi – zapoznają się oni z historią wódki jako wyrobu produko-

wanego tradycyjnie z żyta, jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta albo ziemniaków. Testowanie smaków W miesiącach letnich wzrasta wprawdzie popyt na napoje alkoholowe, ale nie rośnie zainteresowanie procentami. To dobra okazja, by rozbudować ofertę alkoholi smakowych (nazwę wódka mogą nosić te o zawartości alkoholu ponad 37,5%), dla których nastał właśnie najlepszy czas w roku. W tej grupie produktów Polacy przyzwyczaili się już do nowinek i chętnie testują kolejne smaki. Wiśniówki i cytrynówki wciąż należą

W przypadku grupy alkoholi smakowych i aromatyzowanych szczególnie warto zadbać o różnorodność rodzajów i pojemności, eksponując klasykę i nowe propozycji.

do najpopularniejszych w ofercie, ale ciekawych propozycji jest coraz więcej. Wśród smaków idealnych na lato wyróżnić można malinę, pomarańczę, żurawinę i grejpfrut, a także ananas, mango, pigwę, mandarynkę, dziką różę, poziomkę, czereśnię czy miętę. Coraz bardziej atrakcyjna staje się też gama nalewek, których popularność jako trunku sięga XVI w. Nazwę zawdzięczają one procesowi „nalewania” spirytusu na składniki. Podstawą dzisiejszych nalewek są przede wszystkim owoce sezonowe i zioła, a wśród smaków odnaleźć można m.in. aronię, pigwę, czarną porzeczkę, orzech, wanilię.

64 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

Z kolei słodkie likiery to doskonała baza do tworzenia smakowitych, kolorowych drinków, są też popularnym dodatkiem do ciast, deserów czy kawy. Dodaje się do nich zazwyczaj cukier lub miód, aromaty, wyciągi i destylaty roślinne, soki owocowe i olejki eteryczne, występują też w połączeniu z mlekiem, śmietanką, winem. Letnia oferta likierów, może zadowolić zwolenników nie tylko klasyki (ajerkoniaki, likiery kawowe i czekoladowe), lecz także orzeźwiających owoców, jak melon, truskawka, liczi. W przypadku grupy alkoholi smakowych i aromatyzowanych szczególnie warto zadbać o różnorodność rodzajów i pojemności, eksponując klasykę i nowe propozycje oraz wykorzystując promocje do wzmocnienia sprzedaży. Whisky wciąż odkrywana Zmiany w kulturze konsumpcji alkoholu w Polsce dokonują się powoli, ale są widoczne. Podróże, testowanie trunków z różnych zakątków świata, poznawanie rozmaitych sposobów serwowania i łączenia z potrawami – wszystko to wpływa na zainteresowanie zarówno nowościami, jak i produktami z tradycją i renomą. Whisky jest w Polsce coraz popularniejsza, na razie w wariancie tzw. blended, gdyż większość osób odkrywających „szkocką” wybiera ten gatunek ze względu na niższą cenę oraz bardziej neutralny smak i aromat. Odmiana jęczmienna – single malt – jest poszukiwana zazwyczaj przez zaawansowanych amatorów tego alkoholu. Zwolennicy whisky podkreślają, że to wyrób różnorodny, doskonały do tworzenia kompozycji z serwowanymi potrawami i przekąskami. Można go podawać m.in. do serów, grillowa-


RYNEK POD LUPĄ

nej wołowiny, wędzonych ryb. Whisky kusi więc różnorodnością smaków, kolorów i aromatów, przyciąga wzrok atrakcyjnym opakowaniem, wzbudza zainteresowanie swoją historią i tradycją wytwarzania, zachęca także do eksperymentów ze sposobem picia i podawania (np. z lodem, wodą źródlaną, w koktajlach). Wśród polskich konsumentów widać nie tylko zainteresowanie szkocką whisky, lecz także amerykańską i irlandzką, których dostępność w sklepach poprawia się z roku na rok. Klienci najczęściej sięgają po butelki 0,7 l, chętnie wybierana jest też pojemność 0,5 l.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Ofensywa ginu Warto zauważyć wzrost zainteresowania rodzimych odbiorców ginem. Alkohol ten wyróżnia dość wyrazisty, gorzki smak, wynikający ze sposobu pozyskiwania – gin powstaje z destylacji zacieru z dodatkiem jagód jałowca. Zaczęło się w Niderlandach, gdzie mocny jałowcowy napitek zalecano jako środek na różne dolegliwości. Jego nazwa brzmiała wówczas „genievre”. Po pewnym czasie gin zyskał popularność także w Anglii za sprawą żołnierzy, którzy wrócili z niderlandzkiej wojny 80-letniej. To właśnie w Wielkiej Brytanii zaczęto skracać nazwę tego trunku, aż utrwaliła się forma „gin”. Najczęściej podaje się go w połączeniu z tonikiem – jest to jeden z najpopularniejszych drinków

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

65 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


fot. Bigstock Photo.com

RYNEK POD LUPĄ

na świecie. Ogólnoświatowy trend wzrostu zainteresowania ginami potwierdza coraz większa dostępność różnorodnych marek i nowych wariantów smakowych. Walka o klienta owocuje kolejnymi, barwnymi i aromatycznymi wersjami jałowcówek, jak np. truskawka, zielona herbata, limonka i cytryna lub borówka amerykańska. Popularność ginu rośnie za sprawą jego zdolności do ciekawych połączeń – można komponować drinki z sokami owocowymi, np. żurawinowym, ananasowym, mango, pomarańczowym, spotyka się również połączenia ginu z likierem owocowym lub winem musującym. Możliwości jest mnóstwo. Rum, tequila i inne specjalności Wśród alkoholi mocnych widać coraz większe zainteresowanie rumem. Na jego korzyść, podobnie jak w wypadku whisky, przemawia ciekawa histo-

ria, jakość oraz uniwersalność kompozycji. Dobre mieszanki powstają nie tylko z innymi alkoholami w słynnych drinkach, rum spotykany jest też w kawie, czekoladzie, wypiekach,

Ogólnoświatowy trend wzrostu zainteresowania ginami potwierdza coraz większa dostępność różnorodnych marek i nowych wariantów smakowych.

słodyczach i lodach. Rumy białe są zazwyczaj lekkie, idealne do drinków cytrusowych, orzeźwiających (np. mojito). Rumy typu spiced to odmiana wzbogacona o przyprawy, najczęściej korzenne. Tego typu trunek dobrze spisuje się w cięższych drinkach, jest też

66 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

czasami serwowany z colą. Z kolei rumy brązowe przez pewien czas starzone są w beczkach dębowych, co nadaje im delikatności oraz aromat orzechowo-karmelowy. Mogą być one np. bazą egzotycznych drinków. Do niszowych kategorii w koszyku alkoholowym w Polsce należy tequila, ale jej popularność rośnie. Ten meksykański napój według tradycji powinien zawierać od 35 do 55% alkoholu i powstawać ze sfermentowanego soku z agawy niebieskiej. Zdecydowaną większość gatunków tequili można pić w formie shotów lub dodając ją do drinków. W ofercie alkoholi mocnych, niezależnie od pory roku, nie może zabraknąć koniaku – szlachetnego, bursztynowego winiaku produkowanego z winogron. Jego amatorzy podkreślają, że tym wyjątkowym trunkiem można się delektować po posiłku, pijąc go bardzo powoli, najczęściej bez dodatków, ewentualnie z lodem. ▼


RYNEK POD LUPĄ

DRUKOWANA PRASA HANDLOWA SKUTECZNYM NARZĘDZIEM KOMUNIKACJI

PREFEROWANA FORMA WYDANIA WSZYSTKICH TYTUŁÓW PRASY HANDLOWEJ

PRASA HANDLOWA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI

Czy drukowana prasa handlowa jest skutecznym narzędziem komunikacji?

Jaką formę wydania wszystkich tytułów prasy handlowej woli Pan/i otrzymywać w sklepie?

Total sklepy w Polsce, otrzymujący prasę N=770

Total sklepy w Polsce, N=1006

86%

74%

Tak

Tylko papierowe tradycyjne wydanie

jest umiarkowanym lub bardzo skutecznym narzędziem

15%

Trudno powiedzieć

10%

Nie, nie jest skutecznym narzędziem

11%

5%

Tylko wydanie internetowe (e-wydanie)

Nie wiem, trudno powiedzieć

TRM listopad 2020

TRM grudzień 2021 67 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


PULS RYNKU

Jednym z celów działalności SM Mlekpol jest umacnianie pozycji lidera na rynku mleczarskim. Jakie kroki podejmujecie Państwo, aby ten cel osiągnąć? Od zawsze siłą naszej Spółdzielni są ludzie, którzy ją tworzą. Pozycję lidera i rozwój od ponad 40 lat zawdzięczamy właśnie wspólnej pasji i zaangażowaniu wszystkich naszych właścicieli – dostawców mleka oraz pracowników. W 13 nowoczesnych zakładach produkcyjnych tworzymy znane i cenione przez Polaków i zagranicznych konsumentów wyroby mleczarskie. Do ich produkcji stosujemy mleko pochodzące z najczystszych regionów Polski, innowacyjne technologie i unikalne receptury. Sytuacja na rynku nie jest łatwa. Jakie największe wyzwania stoją dzisiaj przed branżą mleczarską? Polski sektor spożywczy, a w szczególności branża mleczarska, stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami. Zawirowania na światowych rynkach w głównej mierze są efektem wojny w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję. Co więcej, wciąż musimy zmagać się z zaburzeniami łańcuchów dostaw, spowodowanymi pandemią. Mierzymy się także z najwyższą od lat inflacją, rosną ceny energii, surowców oraz transportu. Obserwujemy, że spirala kosztów, które ponoszą codziennie przedsiębiorcy – w tym producenci mleka – oraz konsumenci, nabiera rozpędu. Dla SM Mlekpol głównym wyzwaniem jest zapewnienie rolnikom adekwatnego do potrzeb wynagrodzenia za surowiec oraz utrzymanie trendu rosnącej produkcji mleka w naszym kraju. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy wydajność gospodarstw również będzie się zwiększać. Zmiany pokoleniowe sprawiają jednak, że rolników zainteresowanych produkcją mleczną ubywa. Jako SM Mlekpol tym bardziej chcemy, aby mleczarstwo było dla dostawców korzystne finansowo, co pomoże nadal rozwijać w Polsce tę gałąź gospodarki. Co sprawia, że produkty Mlekpolu są tak popularne wśród konsumentów? Szczególnie istotne jest dla nas poszanowanie dla tradycji produkcji żywności, dlatego czerpiemy z bogactwa regionów, a nasze flagowe produkty wytwarzamy, kładąc duży nacisk na czysty i prosty skład. Śledzenie trendów, otwartość na nowe wyzwania i stałe poszerzanie oferty produktowej sprawia, że Polacy chętnie sięgają po swoje ulubione marki, jak Łaciate, Maślanka Mrągowska, Rolmlecz czy Mazurski Smak. Reklama

68 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


AKTUALNOŚCI

Naczelnik Poczty z Pacanowa kandydatką do nagrody Hermesa „PH” i „PR” w kategorii „Osobowość Handlu” „Poradnik Handlowca” oraz „Poradnik Restauratora” postanowił przedstawić Kapitule „Hermesa Handlowego” Agnieszkę Głazek, Naczelnik Poczty Polskiej w Pacanowie jako kandydatkę do wyróżnienia w kategorii „Osobowość Handlu”. Od lat misją obu magazynów jest wspieranie niezależnych handlowców i restauratorów, a także wyróżnianie tych, którzy swoją postawą dają przykład innym, realizując niezwykle istotne misje społeczne i etyczne. Warto podkreślić, że Pani Naczelnik z Pacanowa, reprezentuje nie tylko operatora pocztowego — wieloletniego dystrybutora „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora”, ale także środowisko handlowców, bo w ostatnich latach każda placówka Poczty stała się miejscem sprzedaży licznych produktów impulsowych z branży FMCG (m.in. batoników, napojów, bombonierek, baterii etc.). W drugim tygodniu czerwca br. Naczelnik Poczty Polskiej w Pacanowie skonfrontowała się z Michałem Cieślakiem, byłym już Ministrem w KPRM, który odwiedził jej placówkę pocztową. Pani Agnieszka Głazek zdecydowała się zadać trudniejsze pytania rozmawiając z politykiem m.in. o „drożyźnie”. Odważna postawa Pani Naczelnik, szczególnie w tych trudnych czasach, jest godna naśladowania, dlatego została ona nominowana do nagrody.

Dagmara Piasecka Ramos nową Dyrektor Generalną i Prezes Zarządu PepsiCo Polska 4 lipca 2022 roku Dagmara Piasecka Ramos obejmie stanowisko Dyrektor Generalnej i Prezes Zarządu PepsiCo Polska. Dagmara Piasecka Ramos posiada międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Przez ostatnie 20 lat pracowała w Philip Morris, gdzie rozwijała karierę w obszarze marketingu, sprzedaży, transformacji, strategii wzrostu oraz cyfryzacji. Od 1 czerwca 2018 r. funkcję Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu PepsiCo Polska pełnił nieprzerwanie Michał Jaszczyk. W roli Dyrektora Generalnego w Europie Centralnej Michał Jaszczyk będzie odpowiedzialny za współpracę z partnerami biznesowymi na siedmiu rynkach – austriackim, czeskim, węgierskim, słowackim, bułgarskim, czarnogórskim oraz serbskim. Jako Wiceprezes ds. Rozwoju i Transformacji Rynków Franczyzowych odpowiadać będzie za ponad 20 rynków w całej Europie.

Lubelski ALDI nagrodzony w 21. edycji konkursu architektonicznego Kryształowa Cegła w kategorii Obiekty Handlowe Budynek ALDI w Lublinie, przy al. Spółdzielczości Pracy 68 zajął II miejsce w kategorii Obiekty Handlowe, w architektonicznym konkursie Kryształowej Cegły organizowanym przez lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Kryształowe Cegły to nagrody dla najlepszych inwestycji budowlanych po obu stronach granicy Unii Europejskiej, przyznane w dziewięciu kategoriach. W konkursie oceniano architekturę, jak i wpisanie obiektu w przestrzeń publiczną, jakość wykonania oraz wykorzystane technologie. Sklep w Lublinie ma lekką, funkcjonalną architekturę – nowoczesną i zupełnie nieprzypominającą innych dyskontów. Budynek został doceniony m.in. za nowoczesne rozwiązania, takie jak przeszklenia zachęcające do spokojnych zakupów w jasnej, przyjaznej i komfortowej atmosferze. Funkcjonalnie budynek podzielono na dwie strefy – odpowiadające dwóm kondygnacjom. Na parterze znajduje się strefa sklepu, a na piętrze powierzchnie biurowe. Wejście do obiektu także przemyślano w sposób funkcjonalny – na każdy poziom wchodzi się od innej strony.

69 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


AKTUALNOŚCI

Nowa generacja innowacyjnej Fibre Bottle w testach u polskich konsumentów W lipcu 2022 r. na polskim rynku pojawi się 1200 innowacyjnych butelek Fibre Bottle jako część największego testu konsumenckiego tego produktu organizowanego przez Grupę Carlsberg. Łacznie 8000 butelek Fibre Bottle z piwem Carlsberg trafi do konsumentów z ośmiu rynków Europy Zachodniej: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz z Polski. Testy na tak szeroką skalę pozwolą Grupie Carlsberg zebrać informacje na temat doświadczeń konsumentów z Fibre Bottle. Wyniki posłużą do opracowania finalnego opakowania nowej generacji. Polscy konsumenci będą je mogli wygrać w konkursach organizowanych przez markę Carlsberg w mediach społecznościowych, a także za pośrednictwem innych aktywności marketingowych. Ważnym kamieniem milowym przy tworzeniu butelki Fibre Bottle było opracowanie jej wewnętrznej wyściółki z polimeru PEF pochodzenia roślinnego. Za innowację jest odpowiedzialny partner Grupy Carlsberg – firma Avantium, wiodący ekspert w dziedzinie chemii odnawialnej. PEF jest wytwarzany w całości z surowców naturalnych, jest kompatybilny z systemami recyklingu tworzyw sztucznych i może też ulec degradacji w przyrodzie, jeśli nie trafi do recyklingu. PEF ma jeszcze jedną istotną funkcję – pełni rolę skutecznej bariery pomiędzy piwem a zewnętrzną obudową z włókna drzewnego, chroniąc piwo – jego smak i nagazowanie – lepiej niż konwencjonalne opakowania PET.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

70 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


AKTUALNOŚCI

„Zielone” zmiany w polskich zakładach Wyborowa Pernod Ricard W ostatnich latach Wyborowa Pernod Ricard systematycznie wdraża w swoich zakładach zmiany i technologie, które znacząco przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Redukcja energii termicznej o 40% dzięki modernizacji technologii rektyfikacji, produkcja butelek w 30% ze szkła z recyklingu, ograniczenie zużycia wody i papieru – to tylko niektóre przykłady zmian wprowadzonych przez Wyborowa Pernod Ricard w zakładach produkcyjnych w Polsce. Grupa Pernod Ricard realizuje plan działań w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju do roku 2030 „Good Times from a Good Place”, uwzględniający kwestie zużycia materiałów, oczekiwania konsumentów czy wsparcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W Polsce przykładem takich działań są zmiany wprowadzane w ostatnich latach w zakładach Poznaniu i Zielonej Górze oraz w biurze w Warszawie.

Monika Kolaszyńska nową prezes Super-Pharm Z początkiem czerwca stanowisko nowej prezes Super-Pharm Poland objęła Monika Kolaszyńska, związana z firmą od 2020 r. Nowa CEO przez ostatnie dwa lata pracowała jako Commercial Director, pełniła również funkcję Członka Zarządu Super-Pharm. Monika Kolaszyńska ma ponad 10-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu produktami i kategoriami w handlu, kierowała bezpośrednio zespołami projektowymi w wielokulturowym środowisku biznesowym. „Ogromnie się cieszę, że mogę poprowadzić tak unikalny koncept, jakim jest Super-Pharm. Połączenie apteki, drogerii, perfumerii i optyka w jednym miejscu to rzeczywiste wyzwanie” – komentuje swoją nową rolę Monika Kolaszyńska. „Moim nadrzędnym celem jest koncentracja na realizacji potrzeb naszych klientów, w oparciu o strategię omnichannelowego rozwoju. Chciałabym również kontynuować i wzmacniać pozycję Super-Pharm jako świetnego pracodawcy – co potwierdziły również wyniki rankingu Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2022, gdzie w kategorii handlu detalicznego zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce” – dodaje.

Męskie Granie 2022 wystartowało w Poznaniu! Tegoroczna edycja Męskiego Grania wystartowała 24 czerwca w Poznaniu. Nowa rozbudowana formuła przyniosła fanom aż dwa dni muzycznych emocji. Od debiutantów na scenie Radia 357, przez młode gwiazdy na Scenie Ż, po największe gwiazdy z Kortezem, Dawidem Podsiadło, Darią Zawiałow i Krzysztofem Zalewskim na czele. Poznańska Cytadela była miejscem inauguracji tegorocznej trasy koncertowej Żywiec Męskie Granie w nowej mocno poszerzonej formule. Dzień pierwszy przyniósł występ największej gwiazdy polskiej sceny muzycznej – Dawida Podsiadło, który zaprezentował energetyczny set, grając aż cztery starsze hymny męskiego grania („Elektryczny”, „Wataha”, „Początek” oraz „Ciebie też bardzo” w duecie z Darią Zawiałow), a także dwie premierowe piosenki z zapowiadanej na jesień nowej płyty. Nie mniej emocji wzbudził występ Darii Zawiałow, która wspólnie z gitarzystą Rubensem wykonała premierowo utwór „Wszystko ok”.

71 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


AKTUALNOŚCI

Kaufland stawia na nowoczesne narzędzie rekrutacyjne Osoby ubiegające się o pracę w sieci Kaufland już teraz mogą korzystać z nowego, interaktywnego rozwiązania – chatbota ułatwiającego proces rekrutacji. Od momentu uruchomienia wirtualnego asystenta przy jego pomocy złożono już ponad 90 aplikacji. Wśród zalet, które posiada wirtualny asystent Kala, można wymienić przede wszystkim zdolność do interakcji z człowiekiem, oszczędność czasu, a także możliwość szybkiego wyszukiwania ofert pracy i innych informacji o firmie. Nowe narzędzie to odpowiedź na postępujący rozwój technologii i zmieniające się podejście Polaków do procesów rekrutacyjnych – według badań blisko 66% z nich nie miałoby nic przeciwko, gdyby przy ich rekrutacji do pracy wykorzystano sztuczną inteligencję. Asystent rekrutacji – chatbot Kala, którego imię nawiązuje do nazwy sieci, po raz pierwszy został wprowadzony w Niemczech, skąd wywodzi się Kaufland. Polska jest trzecim krajem w Europie, zaraz po Rumunii, w którym wdrożono tę metodę.

Kolejne urodziny w Grupie Eurocash – Euro Sklep kończy 25 lat! Związana z Grupą Eurocash sieć Euro Sklep świętuje w tym roku 25. urodziny. W 1997 r. założyło ją kilkunastu przedsiębiorców z Podbeskidzia, a dziś – z liczbą ponad 460 nowoczesnych placówek, gronem lojalnych klientów i mocną marką własną – to jedna z najmocniejszych sieci franczyzowych na południu Polski. W dodatku taka, która w ostatnich miesiącach mocno się rozwija. Placówki Euro Sklepu można znaleźć w 11 województwach. Odwiedza je każdego dnia ok. 200 tys. klientów, którzy szukają w nich produktów pierwszej potrzeby. Z okazji 25. urodzin sieć opracowała nową strategię pozycjonowania na rynku i hasło: „Z myślą o Tobie”, które podkreśla jej lokalny charakter oraz bliskie i wieloletnie relacje z klientami. W ramach tych działań przygotowano też nową identyfikację wizualną wnętrza sklepów.

POLAGRA 2022 zbliża się wielkimi krokami Najważniejsze w Polsce wydarzenie branży spożywczej i sektora HoReCa odbędzie się od 26 do 28 września w Poznaniu. Oprócz bogatej eskpozycji – składającej się z salonów FOOD, FOODTECH i HORECA – będzie obfitować w wydarzenia towarzyszące. – Targi POLAGRA, które odbyły się w październiku 2021 roku udowodniły, że branża spożywcza i sektor HoReCa potrzebują spotkań na żywo – zauważa Dariusz Wawrzyniak, dyrektor grupy produktów Grupy MTP. Przez trzy dni w Poznaniu nie zabraknie szkoleń dla przedstawicieli szeroko rozumianej branży spożywczej i gastronomicznej oraz debat eksperckich. Drugi raz odbędzie się również kongres POLAGRA EXPORT MEETING, skierowany przede wszystkim do producentów polskiej żywności oraz firm i instytucji wspierających jej eksport. Na tegoroczną edycję targów powraca również Kulinarny Puchar Polski. W finale jego 20. edycji zmierzą się najlepsi kucharze w Polsce. „Poradnik Handlowca” objął patronat medialny nad wydarzeniem.

72 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NOWOŚCI

W czerwcu 2022 roku nasi Czytelnicy testowali: Verbena ziołowe cukierki bez cukru W związku z nasilającym się trendem zdrowego odżywiania i odpowiedzialnego stylu życia, a co za tym idzie z zapotrzebowaniem ze strony konsumentów, w portfolio marki Verbena pojawiły się cukierki ziołowe bez dodatku cukru. Znane konsumentom smaki: dzika róża i imbir dostępne są teraz w nowej odsłonie: bez dodatku cukru, słodzone stewią.

Kontakt: I.D.C. Polonia S.A., tel. 12 270 35 40, www.verbena.pl Marta Ślusarczyk

Nasz Sklep, Sadek 172 Zachęcam do wypróbowania nowych produktów Verbena. W naszym teście najlepiej wypadły cukierki imbirowe – mają ciekawy ziołowy smak. Plusem jest brak cukru w składzie. Jest to produkt, do którego chętnie wrócę. Produkt odpowiedni dla osób na diecie bezglutenowej oraz wegan. Polecamy każdemu, opakowanie zawiera ok. 20 cukierków.

Krzysztof Borowski

KRZYŚ, Krośniewicka 1, Grabów Bardzo cieszymy się, że mogliśmy rozdawać naszym klientom cukierki Verbena o smaku dzikiej róży i imbiru. Osoby, które otrzymały torebki z produktami znały już inne warianty z szerokiej gamy proponowanych przez tę firmę smaków, dlatego z chęcią odbierały upominki. Jak wiadomo, imbir pobudza apetyt, więc miejmy nadzieję, że będzie to apetyt na cukierki VERBENA.

K. Nowacki

ODIDO, Wałycz Cukierki Verbena zebrały same pozytywne opinie wśród klientów mojego sklepu. Wskazywali oni przede wszystkim na takie cechy charakterystyczne produktu, jak: subtelny i owocowy smak, a także klasyfikowali je jako odświeżające oddech. Testujący klienci zwracali także uwagę na poręczne opakowanie cukierków i określili je jako: „w sam raz do damskiej torebki”.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Lato ze śmietaną Łaciatą smakuje na 100%

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Łaciata to prawdziwa śmietana: 100% naturalna, 100% gęsta, 100% kwaśna, 100% tradycyjna i 100% polska. Z tych 5 faktów narodziła się idea kreatywna kampanii: Łaciata to śmietana na 100%! Tego lata w kulinarnej Łaciatej Akademii trwa jej słodkokwaśna odsłona. W inspiracyjnych filmikach konsumenci poznają pyszne, słodkie owocowe przepisy, przełamane kwaśnym smakiem śmietany, np. lody z mango i marakują, zapiekane nektarynki, czy panna cotta z bazylią. Wszystkie kulinarne propozycje dostępne są na stronie: www.smietanalaciata.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”, tel. 86 273 04 00

.

73 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NOWOŚCI

Biała herbata Figa i Kwiat Wiśni od „Herbapol-Lublin”

Z Dipami śmietanowymi typu crème fraÎche jest smaczniej!

Biała herbata to prawdziwa perła wśród wszystkich innych. Urzeka delikatnością, a w połączeniu z owocami czy płatkami kwiatów, jej smak zyskuje jeszcze bardziej finezyjny charakter. Big Active tworzy wyjątkowe kompozycje z wysokiej jakości liści herbaty i ciekawych dodatków. Teraz w kolekcji białych herbat tej marki pojawiła się oryginalna nowość – Figa i Kwiat Wiśni. Jej subtelny smak i zachwycający aromat spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających koneserów. Herbata jest dostępna w wersji ekspresowej, co pozwala szybko i wygodnie przygotować pyszny napar.

Dipy śmietanowe typu crème fraiche są pełne smaku i gotowe do spożycia, co zaakcentowane zostało w nowej kampanii SM Mlekpol „Razem smaczniej”. Jej celem jest zaprezentowanie wygody zastosowania dipów, wskazanie dodatków, z jakimi warto te produkty łączyć oraz wyszczególnienie sposobów ich spożywania, jako że dipy mogą być nie tylko składnikiem różnego rodzaju potraw, ale też dodatkiem doskonałym zarówno do polewania, jak i do maczania wielu dań i przekąsek. Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”, tel. 86 273 04 00

Kontakt: „Herbapol-Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

COCOFFEE® fueled by COCONAUT®

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Wegańskie napoje COCOFFEE® to kawowo-kokosowa nowość na polskim rynku w trzech smakowych wariantach: espresso, cappuccino i mocha. Stanowią idealne połączenie ekstraktu kawowego z orzeźwiającą wodą kokosową COCONAUT®, aksamitnym mlekiem kokosowym i delikatną słodyczą cukru kokosowego. Nie zawierają glutenu ani laktozy, otrzymały wegański certyfikat V-Label. Są roślinną, zdrową alternatywą dla „klasycznych” napojów kawowych. Zapewniają energię i orzeźwienie nie tylko w upalne, letnie dni!

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Quest Food Sp. z o.o., tel. 502 194 741

.

Królewski cukier z buraków cukrowych

Pole do popisu – nowatorska marka w kategorii warzyw zielonych na polskim rynku

Flagowy produkt marki Cukier Królewski dostępny jest w nowej odsłonie, która jeszcze mocniej podkreśla jego w pełni naturalne pochodzenie oraz lokalny proces produkcji. Wizualnej metamorfozie towarzyszy inna zaskakująca zmiana – nowa nazwa. Pierwsza do dystrybucji trafiła limitowana, konkursowa edycja „cukru z buraków cukrowych”. W ramach konkursu marka zachęca do pieczenia, przetwarzania i dzielenia się. Standardowa wersja na stałe zastąpi czerwoną paczkę 1 kg.

Grupa Producentów Warzyw Primavega wchodzi na rynek z nową marką warzyw zielonych – POLE DO POPISU. Nazwa marki motywuje konsumentów do poszukiwania nowych rozwiązań kulinarnych, odkrywania smaków i przeżywania doznań sensorycznych. POLE DO POPISU prezentuje przed konsumentem ciekawe oblicze zielonych warzyw, pokazując ich pełnię smaku, świeżości i bogactwo inspiracji. Marka zachęca do zmiany postrzegania warzyw i potraktowania ich jako podstawy ciekawych, zdrowych i urozmaiconych posiłków.

Kontakt: Südzucker Polska S.A., tel. 12 261 80 00, www.cukier-krolewski.pl

Kontakt: Primavega Sp. z o.o., tel. 23 306 70 00

74 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NOWOŚCI

Pitne nowości bez laktozy od marki Łaciate

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W ofercie produktów bezlaktozowych SM Mlekpol pojawiły się dwa nowe smaki jogurtów pitnych pod marką Łaciate. To doskonała propozycja nie tylko dla osób z nietolerancją mlecznego cukru. Ciekawe zestawienie jabłko-gruszka przywodzi na myśl polski sad. Smak naturalny to natomiast idealny wybór dla tych, którzy szukają zdrowej przekąski z czystym składem. Łaciate jogurty pitne bezlaktozowe powstają z najlepszego polskiego mleka, są źródłem witamin i mikroelementów. www.mlekpol.com.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”, tel. 86 273 04 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Super Body Active skyr

Crunchips w klimacie Chill & Grill

To gęsty jogurt typu islandzkiego o kremowej konsystencji. Dostępny w ekonomicznym opakowaniu w 3 wariantach smakowych: naturalnym, z truskawkami oraz z brzoskwinią i marakują. Jest doskonały jako samodzielna, pożywna przekąska, niezastąpiony także jako składnik deserów i dodatek do płatków czy musli. Wariant naturalny można z powodzeniem wykorzystać do sałatek i dipów. Skyr należy do kategorii żywności funkcjonalnej, o właściwościach prozdrowotnych i wysokiej wartości odżywczej – to produkt niskokaloryczny, o 0% zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości białka.

Na sklepowych półkach można już znaleźć Edycję Limitowaną Crunchips Chill & Grill. To dwa nowe, letnie smaki: Soczyste Skrzydełka oraz Pikantne Barbecue. Nawiązujące do popularnych dań grillowych chipsy idealnie wpisują się w klimat wakacyjnych spotkań z przyjaciółmi. To, co je wyróżnia to obniżona zawartość soli. Produkty mają tyle samo smaku co tradycyjne Crunchips i zarazem 25% soli mniej. Kontakt: The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., tel. 61 865 97 00

Kontakt: Mlekovita, www.mlekovita.com.pl

Ręcznik Velvet Mega Pack – długi, chłonny i wytrzymały

Dawtona – Sos spaghetti z cebulą

Ręcznik Velvet Mega Pack jest długi, chłonny i wytrzymały. Niezastąpiony w kuchni! Idealnie nadaje się do osuszania warzyw i owoców, przygotowywania posiłków, gotowania i pieczenia. Posiada atest PZH potwierdzający bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością. Cztery bardzo długie rolki mają aż po 100 listków każda, są wydajne i bardzo wygodne podczas wszelkich prac w domu. Wyprodukowany ze 100% celulozy pochodzącej z certyfikowanych lasów i kontrolowanych źródeł, aby dbać o środowisko naturalne.

Idealny sos do makaronu? Tylko sos do spaghetti Dawtona z cebulą, gęsty i prawdziwie pomidorowy. Sos Dawtona ma dobry skład – bez konserwantów i ulepszaczy, za to z dodatkiem cebuli dla podkreślenia smaku. Gęstość sosu Dawtona wynika po prostu z jego naturalności – 100 g produktu powstało aż z 144 g pomidorów! Jest on tak dobry, bo pomidory to nasza specjalność. Rozkoszuj się aromatycznym smakiem sosu do spaghetti Dawtona z cebulą, bez konserwantów. Smacznego!

Kontakt: Velvet Care Sp. z o.o., tel. 22 461 27 00

Kontakt: Dawtona Sp. z o.o., tel. 22 731 54 11

75 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NOWOŚCI

PreVital dla kotów

Ser Favita w plastrach 150 g

Zgodnie z najnowszymi trendami w żywieniu kotów, marka PreVital przygotowała wyjątkową ofertę w postaci 4 prostych, bezzbożowych receptur. Każda z nich zamknięta jest w wyjątkowym, aseptycznym kartoniku Tetra recart® łatwym w użytkowaniu i zatrzymującym zapach karmy w środku opakowania. Nowy kartonik zajmuje o 10-20% mniej miejsca na półce. W ofercie są mięsne kawałki w aromatycznym sosie lub galaretce i aż 100% białek pochodzenia zwierzęcego. Prevital Tetra recart® to nowoczesny sposób karmienia wybrednych kocich smakoszy.

Znany i lubiany ser Favita teraz dostępny jest w zupełnie nowej odsłonie: w delikatnych, wygodnych plastrach. Oferowany w trzech wyjątkowych wariantach: chrzanu z koperkiem, szpinaku z czosnkiem i papryki, które wyśmienicie smakują samodzielnie lub ze świeżym pieczywem i warzywami. Favita w plastrach pasuje nie tylko do kanapek – można go wykorzystać również do przygotowania przekąsek, sałatek czy przystawek. Atrakcyjne graficznie opakowanie z praktyczną możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania gwarantuje świeżość smaku i aromatu aż do ostatniego plastra.

Kontakt: Partner in Pet Food Sp. z o.o., tel. 22 569 24 10

Kontakt: Mlekovita, www.mlekovita.com.pl

Nowość! Jeżyki Coolki

Ręcznik Velvet Ultra Strong

Marka Jeżyki rozszerza portfolio, wprowadzając do oferty nowość w kategorii pralin: Jeżyki Coolki Milk oraz Jeżyki Coolki Dark. Wyjątkowe waflowe pralinki zostały skąpane w aksamitnej czekoladzie i obsypane karmelizowaną posypką z orzechów. Wygodne do konsumpcji formaty – torba stabilo 140,4 g dostępna w dwóch wariantach: z czekoladą mleczną (MILK) i deserową (DARK) oraz impulsowy 3-pack dla wersji w czekoladzie mlecznej, idealnie sprawdzą się do dzielenia w gronie najbliższych, jak i do indywidualnej konsumpcji. Jeżyki Coolki to słodkie pralinki, które można chrupać na okrągło!

Ręcznik Velvet Ultra Strong to grube, 3-warstwowe listki o doskonałej wytrzymałości, świetnie chłoną wilgoć i mogą być używane również na mokro. Idealnie sprawdzą się w kuchni podczas przygotowywania posiłków, gdyż dzięki specjalnej technologii produkcji skutecznie odsączają tłuszcz z potraw. Produkt posiada atest PZH potwierdzający bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością. Wyprodukowany ze 100% celulozy pochodzącej z certyfikowanych lasów i kontrolowanych źródeł, aby dbać o środowisko naturalne.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00, www.colian.com

Kontakt: Velvet Care Sp. z o.o., tel. 22 461 27 00

Owsianka od Lubelli

Limitowana edycja galaretek od Wawel

Najnowszy spot marki Lubella prezentuje Owsiankę w pouchu – sposób na idealną przekąskę, którą z łatwością można zabrać na wycieczkę rowerową czy schować do torebki. To nie tylko wygodne opakowanie, ale przede wszystkim zamknięty w nim smak domowej owsianki bez dodatku cukru. Zawartość pełnego ziarna oraz pyszny owocowy smak sprawiają, że usta same układają się w „uuu jaka dobra”, będące hasłem przewodnim tej kampanii. Działania kampanijne są prowadzone w mediach, digitalu oraz social mediach i wspierane przez działania influencerów. Spot jest prezentowany także na ekranach bankomatów.

Galaretki nadziewane Fresh & Fruity Exotic – to limitowana edycja galaretek o egzotycznych smakach z delikatnym, półpłynnym nadzieniem z sokami owocowymi. Nie zawierają substancji konserwujących, barwników oraz sztucznych aromatów. Smaki dostępne w tropikalnej edycji to: mango-marakuja, liczi-marakuja, mandarynka-granat, papaja granat.

Kontakt: Grupa Maspex Sp. z o.o., tel. 33 870 84 96, e-mail: maspex@maspex.com

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

76 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


NOWOŚCI

Nowe cukierki nimm2 Słoneczny Sad

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Kultowe cukierki nimm2 z pysznym nadzieniem i witaminami, teraz w nowej odsłonie! Tym razem w torebce znaleźć można ulubione smaki Polaków: wiśnię i czarną porzeczkę – słodkie i aromatyczne jak owoce prosto z sadu. Wyjątkowa propozycja dla prawdziwych smakoszy! Cukierki oferowane są w torebkach o wadze 90 g i w wygodnych opakowaniach impulsowych o wadze 50 g.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

.

Nowe smaki – znana jakość. Mój Ulubiony – Twarożek Kanapkowy

Krakersy Dukat od Sofio Do oferty Sofio wkracza nowa pozycja od marki Grona – krakersy Dukat. Są to delikatnie, przyjemnie chrupiące krakersy o lekko słonawym smaku. Produkt ma podłużny kształt, przypominający połączenie trzech dukatów. Wielką zaletą produktu jest to, że w środku opakowania 244 g krakersy są dodatkowo pakowane po 4 szt. w przezroczystą folię. Jedno opakowanie zawiera 8 zestawów krakersów. Na polskim rynku produkty marki Grona kojarzone są przeważnie z ciastkami francuskimi. Jesteśmy pewni, że krakersy Dukat również dobrze siebie zarekomendują.

SDM w Wieluniu, właściciel marki Mój Ulubiony, przygotował nową linię Twarożków kanapkowych, które nie zawierają skrobi, mleka w proszku oraz stabilizatorów. Nowe produkty wyróżnia wysoka jakość oraz prosty skład. Dostępne są w opakowaniach 125 g i 150 g. Konsumenci niezmiennie najchętniej sięgają po klasyczne smaki i w nowej ofercie SDM w Wieluniu jest 6 wariantów smakowych: rzodkiewka, chrzan, szczypiorek, zioła ogrodowe, wanilia oraz pomarańcza. Kontakt: Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu, tel. 43 843 31 11

Kontakt: Sofio Sp. z o.o., www.sofio.pl

Nowy smak GiOTTO

Prażynki krewetkowe Vifon

Mleczny krem zamknięty w chrupiącej waflowej kuleczce otoczonej kruszonymi ciasteczkami maślanymi – to definicja nowego smaku pralin w rodzinie produktów GiOTTO opracowanych zgodnie z oryginalną włoską recepturą, które stanowią idealny dodatek do kawy. Opakowanie GiOTTO zawiera cztery mniejsze paczki, łącznie 36 pralinek. Kawa? Tylko z GiOTTO.

Prażynki krewetkowe Vifon to nowość, której nie może zabraknąć podczas letnich spotkań na łonie natury. Łagodne lub pikantne, a także o orientalnym smaku curry lub wasabi – jest w czym wybierać. Prażynki Vifon idealnie wpasowują się w wakacyjne grillowanie, wypady za miasto, pikniki i inne towarzysko-rodzinne spotkania. Prażynki doskonale smakują w połączeniu ze słodko-pikantnym sosem chili TaoTao, który nadaje im nowego charakteru z nutką pikanterii.

Kontakt: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

Kontakt: TAN-VIET International S.A., tel. 58 692 90 00

77 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


KAMPANIE I PROMOCJE

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”

Aksam

Desery z maślanką od momentu pojawienia się na rynku wzbudzają zainteresowanie konsumentów. Intrygujące połączenie nowoczesnych smaków wymaga nieszablonowej komunikacji i zwracających uwagę kreacji. Dlatego w tegorocznych działaniach SM Mlekpol zachęca do spróbowania tych ciekawych zestawień, które kryją się w kolorowych opakowaniach. Kampania wyróżnia się nowoczesną i angażującą formą, która podkreśla wysoką, bo aż 60% zawartość maślanki w składzie. Działania marki obejmują szeroko zasięgową kampanię internetową oraz telewizyjną.

Aksam wraz z rozpoczęciem sprzedaży swojego najnowszego produktu – Beskidzkie Baciarki, startuje z wakacyjnym konkursem! Do wygrania m.in. rower górski czy kosze piknikowe z zestawem upominków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia z dowolnym produktem Beskidzkie podczas aktywności i dodanie go w komentarzu pod postem na Facebooku Beskidzkie wraz z odpowiedzią na pytanie: „Gdzie Beskidzkie smakują najlepiej?”. Czas trwania konkursu: 15.07-18.08.2022 r. Więcej informacji na: beskidzkie.com

Rodowita

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

15 czerwca 2022 r. ruszyła ogólnopolska aktywacja konsumencka marki Rodowita z Roztocza. Podobnie jak w roku ubiegłym konsument za zakup produktów Rodowita może otrzymać pluszowego wilczka Rodowita. W tym roku wilcza rodzinka powiększyła się o 2 nowe postaci: baletnicę oraz piłkarza i liczy w tym roku 6 wilczków. Do rozdania jest aż 18 tysięcy wilczków. Promocja trwa do połowy września. Marka przygotowała silne wsparcie mediowe dla akcji: reklama TV, reklama na billboardach i autobusach, reklama w internecie, social media oraz komunikacja w sklepach.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Primavega

Sertop

POLE DO POPISU – nowa marka świeżych warzyw od Primavega wraz ze wprowadzeniem na rynek rozpoczęła silną kampanię marketingową. Działania obejmują social media, digital, prasę, a także influencer marketing i PR. W komunikacji marka zachęca do odkrywania różnorodności smaków, nawiązuje do pochodzenia swoich produktów i dłuższej świeżości wynikającej z niemycia warzyw przed pakowaniem. POLE DO POPISU jest przewodnikiem po świecie kulinariów i inspiruje konsumentów do eksperymentowania.

W dniu 20 maja br. w Hucie Paprockiej w Tychach odbyła się konferencja „Jakość Tradycja” zorganizowana w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez firmę Sertop, na której zaprezentowano produkty objęte Certyfikatem „Jakość Tradycja” oraz omówiono działania zrealizowane w ramach poddziałania: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Na konferencji zaprezentowano produkty oznakowane tym certyfikatem – Złoty Ementaler oraz Gouda. System ten wyróżnia tych producentów, którzy posiadają w swojej ofercie produkty z co najmniej 50-letnim rodowodem w tradycyjnie wytwarzany sposób.

78 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


KAMPANIE I PROMOCJE

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”

Pfeifer & Langen

Maślanka Mrągowska to bogactwo smaku i wartości odżywczych, a konsumenci mogą docenić nie tylko jej walory, ale też zgarnąć atrakcyjne nagrody pieniężne. Pysznie i na bogato to cykl loteryjny trwający od 13.06 do 7.08.2022 r. Aby mieć szansę na wygraną, należy kupić dowolny smak Maślanki Mrągowskiej, a paragon zarejestrować w formularzu na stronie www.loteria.maslankamragowska.pl. Do wygrania nagrody pieniężne: 6 x 10 000 zł, 16 x 1000 zł, 240 x 100 zł.

Pfeifer & Langen wzbudził największe zaciekawienie. Ponad 150 000 zwiedzających odwiedziło jedną z największych imprez rolniczych w rejonie Mazowsza – DNI POLA 2022 w Płońsku. Nagroda z rąk MODR Warszawa została przyznana m.in. za kreatywny projekt stoiska, moc atrakcji oraz przekazanie specjalistycznej wiedzy i rozwiązań dla plantatorów buraka cukrowego. Pokazano m.in. produkty marki Diamant, ale też wysłodki marek Tofi i Tofi Horses. Zadbano o pokazy gotowania na żywo, konkursy z nagrodami czy darmową watę cukrową i atrakcje dla dzieci.

The Lorenz Bahlsen Snack-World

QUEST FOOD

Pojawienie się na rynku nowej Edycji Limitowanej Crunchips Chill & Grill wsparte jest kampanią digital o szerokim zasięgu. Reklamy pojawią się w aplikacjach e-commerce (Blix i Frisco), oraz największych serwisach gamingowych (Twitch), a także na platformach premium (Spotify). W ramach wsparcia reklamowego zaplanowano spot, który emitowany będzie na YouTube oraz jako reklama video na portalach: Facebook, TikTok i Twitter.Działania reklamowe prowadzone są także na portalach Facebook i Instagram, m.in. w formie konkursu. Ponadto, w punktach sprzedaży na terenie całej Polski, pojawią się atrakcyjne materiały POS.

COCONAUT® to wiodąca marka wody kokosowej, która od 5 lat pomaga konsumentom zadbać o odpowiednie nawodnie organizmu. Ten naturalny izotonik zyskuje popularność wśród osób chcących prowadzić zdrowy, aktywny styl życia. Marka nie ustaje jednak w wysiłkach, by dalej edukować klientów. Na swoich profilach w mediach społecznościowych komunikuje, że COCONAUT® świetnie nawadnia, orzeźwia i pełni wiele prozdrowotnych funkcji. Ponadto regularnie organizuje konkursy dla swoich obserwatorów. W lipcu rusza kolejny – tym razem związany z 5-leciem obecności marki na rynku.

Dawtona

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”

Dawtona 1 lipca rozpoczyna bardzo silną kampanię TV i promocję sosów na ciepło. Działania te są przedłużeniem kampanii Dawtona na kategorię ketchup i będą trwały do końca lipca. Kampania obejmuje reklamę w TV, kampanię wizerunkową online, działania social mediach oraz działania z influencerami. Komunikacja podkreśla dobry skład sosów Dawtona i skupia się na promocji sosów w kontekście dużej, rodzinnej porcji – 550 g.

Do miłośników żółtego sera skierowana jest nowa odsłona kampanii reklamowej SM Mlekpol pod hasłem „Natura dobrego sera”. Dzięki powstałemu alfabetowi dobrego smaku poznają oni najpopularniejsze gatunki serów, a także dowiedzą się więcej na temat ich walorów oraz naturalnego pochodzenia. Malownicze kreacje z przyrodą w tle pojawią się w szerokiej kampanii internetowej, prasie, social mediach, a także w największych stacjach telewizyjnych.

79 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


PORADNIK PODATKOWY

POLSKI ŁAD 2.0 część 1

Od 1 lipca br., z pewnymi wyjątkami wchodzi w życie ustawa wprowadzająca wiele zasadniczych zmian do przepisów z jesieni poprzedniego roku nazwanych potocznie Polskim Ładem.

W

dawca zdecydował się na likwidabieżącym numerze przedcja karkołomnej konstrukcji, której stawię Państwu pokrótce celem było złagodzenie wzrostu obczęść z nich, a kontynuciążeń związanych z brakiem możacja nastąpi w kolejnym liwości odliczania składki zdrowotwydaniu Poradnika Handlowca. nej. Decyzja ta szczęśliwie spowo1. Obniżenie stawki podatku PIT duje, że nie będziemy musieli się z 17% na 12%. zmierzyć z ulgą dla klasy średniej Redukcja dotyczy wszystkich osób w zeznaniach rocznych za 2022 r. opodatkowanych według skali poSama konstrukcja ulgi plus zmiany datkowej, a więc zarówno przedz początku stycznia, później wprosiębiorców, składających zeznawadzone do ustawy PIT wieściły nie PIT-36 oraz płacących zaliczki ogromny stopień skomplikowalno„PIT-5”, jak i przykładowo osób zaści oraz potencjalnego ryzyka błędu trudnionych na podstawie umów DR ARTUR przy wyliczaniu prawidłowej kwoty o pracę, umów o dzieło czy też renpodatku. cistów oraz emerytów. KŁOPOTOWSKI Powyższe zmiany nie dotyczą osób Abstrahując od negatywnej Kancelaria Doradcy opodatkowanych podatkiem liniozmiany wprowadzonej wraz z PolPodatkowego wym, tutaj m.in. stawka 19% pozoskim Ładem 1.0, a więc całkowidr Artur Kłopotowski artur.klopotowski@akpodatki.pl stała bez zmian. tej likwidacji możliwości odlicza4. Odliczenie składek na ubezpienia składki na ubezpieczanie zdroczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowotne od zaliczki/podatku, tutaj zmiana oczywiwanych podatkiem liniowym. ście pozytywna powoduje realne obniżenie stawki Dla tej grupy osób wprowadzono możliwość zalipodatku o prawie 30%. czania do kosztów uzyskania przychodów lub poZmiana wchodzi od pierwszego lipca, ale mniejszania dochodu (gdy na koniec roku wychow praktyce obejmie również miesiące od styczdzi dochód, sposób odliczenia podobnie jak przy nia do czerwca 2022 r., tym samym w zeznaniach składkach na ubezpieczenie społeczne daje taki rocznych składanych w 2023 r. nie będzie podziasam efekt podatkowy) kwotę opłaconych składek łu na stawkę 17% i 12%, całość dochodów w pierwprzez przedsiębiorcę lub osoby z nim współpracuszym progu wynoszącym 120 000 zł objęta zostające do łącznej wysokości 8700 zł w skali roku. nie nową niższą stawką. 5. Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 2. Zredukowanie kwoty zmniejszającej podatek. dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem Wynika to wprost z faktu obniżenia stawki ewidencjonowanym lub kartą podatkową. w pierwszym przedziale skali podatkowej i pozoW przypadku „ryczałtowców” wprowadzono możstawienia kwoty wolnej obowiązującej od 2022 r., liwość pomniejszania przychodów o 50% zapłacotym samym 30 000 zł pomnożone razy 12% daje nych składek na ubezpieczenie zdrowotne przednam 3600 zł, zamiast 5100 zł. Oznacza to zmianę siębiorcy oraz osób z nim współpracujących. czysto techniczną, w innym przypadku, aby zachoJeszcze inaczej potraktowano osoby opłacająwać dotychczasową kwotę zmniejszającą należałoce kartę podatkową, tutaj z kolei będzie można by zwiększyć kwotę wolną. pomniejszać podatek wynikający z decyzji Urzę3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. du Skarbowego o 19% zapłaconej składki zdroW pewien sposób zmiana ta jest spowodowana obwotnej. ▼ niżeniem stawki podatku, w zamian za to ustawo-

80 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


PRAWNIK RADZI

NOWA USTAWA O WYROBACH WINIARSKICH. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 7 marca 2022 roku weszła w życie nowa ustawa o wyrobach winiarskich z dnia 2 grudnia 2021 roku. Celem jej implementacji do porządku prawnego miało być przede wszystkim wprowadzenie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej przez producentów wina, uproszczenie dokumentacji oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nowe przepisy mają stanowić odpowiedź na zmiany dotykające rynek wina w Polsce i Europie.

W

ki ponownego wpisu do rejestru po wyśród najważniejszych, pod daniu decyzji o zakazie wykonywania względem prawnym, zmian działalności. należy przywołać z pewnoPrzepisy ustawy określają również ścią ujednolicenie przepiwymagania dotyczące prowadzenia sów dotyczących wymogów produkewidencji winnic. Wpis do ewidencji bęcyjnych i znakowania fermentowanych dzie odbywał się na wniosek plantatonapojów winiarskich (ustawa w art. ra winorośli złożony na formularzu. In2 i 3 wprowadza szereg szczegółowych formacje zawarte w ewidencji mają być definicji w tym zakresie, a w art. 5 kapublikowane na stronie internetowej tegorie fermentowanych napojów wiKOWR. Zarówno ewidencja, jak i reniarskich), określenie oraz uproszczejestr przedsiębiorców, o którym mowa nie zasad wpisu do rejestrów przedpowyżej, będą prowadzone w systesiębiorców wyrobów winiarskich, TOMASZ mie informatycznym i umożliwią doutworzenie elektronicznego obiegu LISEWSKI stęp do nich instytucjom kontrolnym, dokumentów pomiędzy określonymi Radca Prawny ale także np. producentom wina, poszuw ustawie instytucjami kontrolnymi Kancelaria kujących informacji o uprawach krajoczy uproszczenie certyfikacji wina odRadcy Prawnego wych. mianowego i wina rocznikowego. Tomasz Lisewski t.lisewski@kancelarialisewski.pl Ustawa powierza KOWR szereg inUjednolicone zasady wpisu przednych działań, w tym w szczególności siębiorców do rejestru działalności regromadzenie informacji na temat progulowanej zawarto w rozdziale 3 ustaducentów wina, zbieranie danych dowy. Wskazuje on obowiązki, które retyczących zbiorów winogron do wyalizować musi przedsiębiorca i wyrobu wina, produkcji wina oraz zapamogi, które musi spełnić, aby uzyskać sów wina, nadawanie kodu podmiowpis. Ma on odbywać się na podstatom butelkującym wina, producentom, importerom wie wniosku złożonego na formularzu udostępniooraz dostawcom wpisanym do rejestru, o którym nym na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnicmowa powyżej, przetwarzanie powyższych danych twa (KOWR). Zostaje on dokonany w terminie 7 dni oraz ich udostępnianie instytucjom kontrolnym. od dnia złożenia stosownego wniosku przez przedW ustawie określona została także organizasiębiorcę. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie docja rynku wina, m.in. poprzez ustalenie kompetencji kona wpisu przedsiębiorcy do rejestru w tym termii uprawnień organów kontrolnych takich jak: Wojenie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, a jedwódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolnocześnie przedsiębiorca nie był wzywany do uzupełno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektor Ochrony Ronienia braków, może on rozpocząć działalność gospoślin i Nasiennictwa, Minister właściwy do spraw ryndarczą jedynie po uprzednim zawiadomieniu o tym ków rolnych (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Dyrektora Generalnego KOWR na piśmie. Ustawa reNowa regulacja to efekt konieczności dostosowaguluje także takie kwestie jak m.in. tryb postępowania prawodawstwa krajowego do aktualnych wymonia w razie śmierci, rozwiązania albo przekształcegów Unii Europejskiej. ▼ nia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, czy warun-

81 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022


PRAWO W PIGUŁCE

Partnerem rubryki jest:

Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Nowy projekt ustawy dotyczący wdrożenia tzw. dyrektyw work-life balance 6 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy mający na celu implementacje dwóch dyrektyw związanych z tzw. work-life balance. Państwa członkowskie UE mają czas na implementację dyrektyw do 2 sierpnia 2022 r. ▼ Rozwiązania dla pracowników będących rodzicami: 1. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do: • 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka; • 43 tygodni – w przypadkach porodu mnogiego. 2. Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny lub osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga wsparcia ze względów medycznych. Wniosek pracownika będzie musiał być złożony przynajmniej 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym. W okresie tego zwolnienia pracownik ma zachować prawo do połowy wynagrodzenia. 3. Skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego z 24 miesięcy do 12 miesięcy liczonych od dnia narodzin dziecka. 4. Uelastycznienie organizacji pracy na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do 8. roku życia. ▼ Inne proponowane zmiany: 1. Dodatkowe 15 minut przerwy w pracy dla pracowników pracujących dłużej niż 9 h i kolejne 15 min dla pracujących dłużej niż 16 h. 2. Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę formy zatrudnienia na taką, która ma bardziej przewidywalne lub bezpieczniejsze warunki pracy. Nie będzie to dotyczyło pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. W przypadku odmowy, pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę nieuwzględnienia wniosku. 3. Szkolenia pracowników (w przypadku, gdy pracodawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia) niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy odbywać się będą na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy. 4. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Wyjątkiem od tej zasady będzie zawarcie umowy o zakazie konkurencji. ▼

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA, REDAKTOR NACZELNY Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl Z-CY DYREKTORA DS. SPRZEDAŻY Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl DZIAŁ SPRZEDAŻY Katarzyna Generalczyk, tel. 605 862 267 kasiag@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Jakub Przynoga / jakubp@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Angelika Drygas / angelikad@poradnikhandlowca.com.pl Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl Beata Woźniak / beataw@poradnikhandlowca.com.pl Klaudia Walkowiak / klaudiaw@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) urszulaw@poradnikhandlowca.com.pl Stała współpraca: Łukasz Warzecha, Andrzej Maria Faliński, dr Artur Kłopotowski, mec. Tomasz Lisewski, Tadeusz Sienkiewicz DYREKTOR ADMINISTRACJI I MARKETINGU Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI I MARKETINGU Anna Stelmaszczyk, annas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, CMR, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Angelika Drygas Druk: Walstead, ul. Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam oraz informacji dla celów handlowych. Materiałów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku oraz zmiany ich tytułów. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Szczegółowy regulamin publikacji na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

Kontrola alkomatem w zakładzie pracy Pracodawca będzie mógł przeprowadzić badania trzeźwości pracowników, jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości nie będzie mogła naruszać godności i innych dóbr osobistych pracownika. Wprowadzenie kontroli trzeźwości będzie ustalane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie lub obwieszczeniu (gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie ma obowiązku ustalania regulaminu). Należy określić w szczególności grupy pracowników objętych kontrolą, sposób przeprowadzania badań, częstotliwość oraz rodzaj używanego urządzenia. ▼

82 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2022

Tytuł weryfikowany przez TRM (2002-2020)

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

(2021)

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


PRAWO W PIGUŁCE

83 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2021