Page 1


SPIS TREŚCI

36 Koniunktura w handlu

Felieton 8

38 Pokonać upały w placówce handlowej

Kolacja z Internetu

Wywiad

Producent z wizytą w sklepie

10 W Netto skupiamy się na optymalnym i zrównoważonym rozwoju

41 Przyprawy

Kompendium handlowca

14 Budujemy się obok Biedronki

42 Cały świat w jednej kuchni

16 Dopasowujemy asortyment pod konkretne potrzeby danego klienta

46 Procentowe lato – w poszukiwaniu orzeźwienia

Rynek pod lupą

Reportaż

58 W strefie kasy

22 Sudecki handel… z górki i pod górkę

Wydarzenia z branży FMCG 76 Aktualności

Tematy miesiąca

80 Nowości

26 Narodowa wyprawa

84 Kampanie i promocje

28 Hochland Polska: Przed branżą stoją duże wyzwania

Porady

30 Ryzyka związane z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

88 Przegląd form zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym 90 Prawo w pigułce

34 W handlu liczy się zaufanie i sympatia klientów

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz

oraz

oraz

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

.

.

.

Informacja dla celów handlowych str. 7

Informacja dla celów handlowych str. 13

4 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

Informacja dla celów handlowych str. 51


OD REDAKCJI

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Przemysław Tórz / przemyslawt@ poradnikhandlowca.com.pl Magdalena Mirowska (oddział Warszawa) / / magdalenam@ poradnikhandlowca.com.pl

GDY WIEJĄ WICHRY ZMIAN Polacy są narodem przedsiębiorczym, a jakże często sami nie doceniają własnej zaradności i nie wierzą we własne siły. Nie da się ukryć, że inwencja, połączona z silnym instynktem przetrwania to cecha większości krajowych przedsiębiorców, w tym także tych, a może i nawet szczególnie, działających w branży FMCG. A w sytuacjach ekstremalnych radzimy sobie z wyjątkową kreatywnością. Nie da się ukryć, że lubimy nieco ponarzekać na warunki zewnętrzne, że ciężko, że konkurencja, że podatki, że kapryśni klienci. Większość jednak zakasuje rękawy i szuka rozwiązań, bo tkwi w nas duch walki, którego nie tylko przeciwności losu nie zgaszą, a nawet, wręcz przeciwnie, wszelkie trudności stają się zarzewiem do szukania rozwiązań. Spójrzmy choćby na konkurowanie niezależnych rodzimych przedsiębiorców z dyskontami. Gdy dynamicznie rozwijające się sieci zaczęły przejmować lwią część rynku, tu i ówdzie dało się słyszeć utyskiwania: „Jak mamy się utrzymać wobec tak silnej konkurencji?”, „Nie damy rady”, „Zjedzą nas”. Mija nieco czasu, a coraz częściej w rozmowach bezpośrednich z handlowcami słyszymy: „to nie jest nasza konkurencja”, „u nas są inne produkty” i „radzimy sobie”. Jest takie ciekawe przysłowie: „Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki”. Wśród naszych polskich przedsiębiorców widać coraz więcej budowniczych wiatraków – wykorzystują dla siebie ów przysłowiowy wicher zmian. Posiłkują się doświadczeniami wielkich konkurentów, podpatrując nowości, trendy i wprowadzając do swojej oferty taki asortyment, którego z różnych powodów nie uświadczy klient w  wielkim, konkurencyjnym dyskoncie. I  możemy obserwować, jak wzrastają w siłę niewielkie sklepy i to często w bezpośrednim sąsiedztwie znanych sieci dyskontowych. W ofercie mają to, czego nie mogą zaproponować ci wielcy – produkty regionalne, z małych gospodarstw rolnych, lokalnych producentów, urozmaicony wybór warzyw i owoców, większą różnorodność produktów na wagę, takich jak na przykład nabiał lub wędliny, a na dodatek osobisty, uważny i otwarty, bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. I coraz częstszy obrazek to klienci, którzy przy okazji zakupów w tym dużym sklepie, wstępują jeszcze do tego mniejszego, bo on ma to coś, czego ze świecą szukać u większego konkurenta. A znajdują się i tacy, którzy są gotowi podjąć wyzwanie, by sprawdzić swoje siły na większą skalę, tak jak to się dzieje w Leżajsku, o czym piszemy na str. 14. Doceńmy siebie, że w ekstremalnych sytuacjach potrafimy nie tylko sobie radzić, ale i odnaleźć prawdziwe szanse dla siebie. Naszą bronią niech będzie kreatywność w  szukaniu skutecznych rozwiązań. Więcej korzyści ma się z wiatraków, niż z dzielących nas murów.

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Rafał Boruc, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl

OLGA TYLIŃSKA Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO

6 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Millward Brown Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna. Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


FELIETON

Kolacja z Internetu

O

ile ubrania i buty, filmy i  muzykę, ważyć Internetu. Trend corocznego zwięka także sprzęt elektroniczny – większania się w Polsce wartości sprzedaży inszość z  nas wolałaby już kupoternetowej jest bowiem zbyt wyraźny. wać w  Internecie, o  tyle kupuMoże najlepiej widać to po tych klienjąc wyposażenie domu, środki czystotach, którzy w  badaniach przyznają ści, a  zwłaszcza jedzenie – zdecydowasię do niezbyt częstego robienia zakunie nadal preferujemy tradycyjne sklepów – tylko raz na tydzień. To właśnie py. Taki wniosek płynie z badań poróww  tej grupie, ludzi nie muszących ronawczych, przeprowadzonych przez bić codziennych zakupów, albo po promiędzynarodową firmę doradczą PwC. stu nawykłych do robienia zakupów rzaNajwięcej zwolenników ma Internet, gdy dziej, ale za to większych – liczba korzyJAN MARIA ROKITA idzie o zakupy książek, filmów, gier komstających ze sprzedaży internetowej zaputerowych albo muzyki; taką częła ostatnio przewyższać tych, formę preferuje aż 63% wszystktórzy w weekend wsiadają w sakich klientów. Dokładnie odwrotmochód i  jadą do supermarkenie rzecz się ma z  kupowaniem tu. Tacy klienci wyraźnie częściej O ile ubrania i buty, filmy żywności; w tej dziedzinie domisą skłonni korzystać z  internetoi muzykę, a także sprzęt nacja klientów pragnących dokowych stron sklepów dostosowaelektroniczny – większość nywać zakupów osobiście, w tranych do smartfonów i  tabletów, z nas wolałaby już dycyjnych sklepach, sięga aż 68%. niźli z tzw. „aplikacji mobilnych”. Żadna z  tych dwu liczb nie jest I  co najciekawsze dla polskich kupować w Internecie, zaskoczeniem. Filmy, książki czy handlowców – to fakt, że spoo tyle kupując gry – to towary zestandaryzowaśród 32 przebadanych przez PwC wyposażenie domu, środki ne, a już muzykę dość powszechnacji, to właśnie Polacy najczęczystości, a zwłaszcza nie ściągamy po prostu z  sieci. ściej korzystają z  internetowych jedzenie – zdecydowanie Inaczej jest z  kosmetykami, albo porównywarek cen! Krótko móżywnością. Te pierwsze mogą być wiąc, jako ludzie zarazem obrotnadal preferujemy w Internecie podrobione i trzeba ni i nie najbogatsi, szukamy możtradycyjne sklepy. zobaczyć opakowanie, albo nawet liwości zrobienia zakupów najtapowąchać, by wyrobić sobie opiniej. Więc jeśli produkt jest odnię. A już jedzenie wymaga z renotowany na dobrej cenowo poguły nie tylko obejrzenia, ale wzięcia do ręki, sprawzycji przez którąś z popularnych porównywarek cen dzenia daty ważności czy też szczegółowego skła– szansa na jego zakup istotnie się zwiększa. du, choćby po to, Wszystko to oznacza, że jeśli tylko handlowiec jest by wykryć szkow stanie wejść ze swoimi produktami na rynek sprzedliwe dla zdrowia daży internetowej – to otwiera w ten sposób przed firkonserwanty. mą nowe i zapewne rosnące na przyszłość perspekty Pomimo to, wy. Ale dla ogromnej większości handlu spożywczeżaden handlogo – ważniejsza będzie na razie umiejętność przyciąwiec, nawet najgnięcia i utrzymania lojalności klientów w tradycyjmniejszy i  openym sklepie. A tu (jak zawsze) decydująca na rynku rujący wyłącznie jest cena i jakość towaru oraz inteligentny, potrafiący w  branży FMCG nawiązać dobry kontakt z ludźmi sprzedawca. Żeby (czyli produktów zrobić w domu kolację, na razie nie wyciągamy z kieszybko zbywalszeni smartfona z  mobilną aplikacją, ale raczej bienych) – nie powigniemy do najbliższego „spożywczego”. I tak pewnie Reklama str. 92 nien dziś lekcejeszcze długo zostanie. ▼

8 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


SIEĆ

W Netto skupiamy się na optymalnym i zrównoważonym rozwoju

Jacek Ratajczak: Pierwszy się na poprawieniu standarsklep Netto w Polsce podu już funkcjonujących plawstał w 1995 r. w Szczecinie. cówek. Firma ma obecnie ponad 360 sklepów. Jaką koncepcję dalCzy w  ślad za tym przewiszego rozwoju sieci w Polsce dywana jest również budoprzyjęła spółka? Czy odpowa kolejnych magazynów wiada wam trzecia pozycja dystrybucyjnych? Dotychna polskim rynku dyskonczasowe lokalizacje: Motatów? niec k. Szczecina, Domasław Kent Fogh Petersen: W Netk. Wrocławia, Kopytkoto skupiamy się na optymalwo k. Starogardu Gdańskienym i  zrównoważonym rozgo nie będą bowiem w  stawoju. Obecnie najważniejnie efektywnie obsłużyć noszym projektem inwestycyjwych sklepów. Ile sklepów nym jest dla nas remodeling obsługuje jeden magazyn? sklepów, dlatego otwarcia noNetto Polska ma obecnie powych placówek zeszły na nienad 360 sklepów i  trzy cenco dalszy plan. Plan na ten tra logistyczne, nasze możrok zakłada oddanie do użytliwości w  zakresie logistyki ku 10 kolejnych sklepów Netsą zoptymalizowane. Tak jak Kent Fogh Petersen to, ale to oczywiście nie oznamówiłem – mamy plan rozDyrektor Generalny cza, że  rezygnujemy z  dynawoju oparty o  kolejne centra micznego rozwoju w  Polsce. dystrybucyjne, jednak z decyNetto Polska W  kolejnych latach wracamy zją o ich budowie jeszcze czeLaureat tegorocznego Hermesa do  ambitnych założeń inwekamy. w kategorii: OSOBOWOŚĆ HANDLU stycyjnych, które przewidują, że na polskim rynku każdego Czy firma rozważa, poza rozroku przybędzie 40 sklepów Netto. Jeśli chodzi o powojem organicznym, także opcję przejęć innych siezycję – naszym celem nie jest ściganie się z konkurenci handlowych? cją, tylko maksymalna satysfakcja zakupowa klienNie wykluczamy takiego kroku. Dansk Supermarked, tów. Chcemy być pierwsi na tym właśnie polu. właściciel Netto, w czerwcu ogłosił przejęcie 81 placówek dyskontowych duńsko-norweskiej sieci handloCzy Netto będzie aktywnie otwierać sklepy w  rewej Kiwi. To doskonały ruch, który pokazuje, że nawet gionach Polski do tej pory przez sieć niezagospona tak nasyconym rynku, jakim jest Dania, jest jeszdarowanych, zwłaszcza cała ściana wschodnia jest cze miejsce na rozwój. W Polsce potencjał jest znacz„do wzięcia”? nie większy. Na decyzję o powstaniu sklepu w danej lokalizacji wpływa wiele czynników – przede wszystkim ważNetto Polska zatrudnia obecnie ponad 5 tys. osób. na jest odległość od centrum logistycznego. Towar, Czy zmiany na rynku pracy, spadające bezrobocie, który dostarczamy codziennie klientom, musi być konkurencja finansowa ze strony programu Rodziświeży i wysokiej jakości, a więc ta odległość nie na 500+ mają wpływ na obsadę kadrową poszczemoże być zbyt duża. Mamy w planach budowę nogólnych sklepów w sieci? wych centrów logistycznych, także na  wschodzie Od wielu lat wielką wagę przykładamy do atmosfei południu Polski, ponieważ widzimy wielki potenry pracy w naszej firmie, do kultury otwartości, włacjał w  tych regionach, jednak obecnie skupiamy ściwej komunikacji. To są czynniki, które sprawiają,

10 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


SIEĆ

wasze działania w obszarze tzw. odpowiedzialnego biznesu wpływają na lojalność klientów? W  Netto działamy bardzo aktywnie w  obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasi klienci oraz pracownicy widzą to i wspierają, dołączając się do wielu akcji charytatywnych przeprowadzanych we współpracy z naszą siecią. Od wielu lat w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie uczestniczymy w  zbiórkach żywności, organizowanych przez Polską Federację Banków Żywności czy Caritas. Od dwóch lat z fundacją Polskie Wartości organizujemy transport produktów dla naszych rodaków na Litwie. Pomagamy rodzinom hospicyjnym. Przekazujemy karmę schroniskom dla zwierząt i wielu organizacjom troszczącym się o czworonogi. Działamy na rzecz rozwoju sportu – w tym roku odbyła się siódma edycja Netto Mini Mundialu – rozgrywek piłkarskich dla dzieci ze szkół województwa zachodniopomorskiego. W tej imprezie co roku biorą udział setki młodych piłkarzy. Wspieramy zresztą bardzo wiele lokalnych drużyn i  imprez sportowych. Wielkim sukcesem okazała się inicjatywa, którą realizujemy wspólnie ze słynną tyczkarką i olimpijką Moniką Pyrek – fundusz stypendialny „Skok w marzenia” to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Dzięki współpracy z Moniką objęliśmy pomocą finansową 10 bardzo utalentowanych młodych sportowców, w tym Klaudię Siciarz, halową mistrzynię świata w biegu na 60 m przez płotki. Wspieramy także inne inicjatywy Moniki – takie jak na przykład organizacja campu tyczkarskiego dla ponad 200 uczniów z województw zachodniopomorskiego i  lubuskiego. Kolejny projekt CSR, z którego jesteśmy ogromnie dumni, to wybudowanie w miejscowości Lubsko placu zabaw dla dzieci. To nasz drugi plac zabaw, który zrealizowaliśmy we współpracy z lokalną gminą i duńską fundacją Købmand Herman Sallings Fond. Mogę śmiało powiedzieć, że nie ma sklepu Netto, który nie działałby w większym lub mniejszym stopniu na rzecz lokalnych społeczności. W obszarze CSR mamy też wiele planów, ale niestety niektóre z nich – jak na przykład walka z  marnotrawstwem żywności – zależą w  dużym stopniu od obowiązującego w Polsce prawa.

że nawet w czasach trudnej walki o pracownika udaje nam się uniknąć ostrych sytuacji kryzysowych. Całkiem nieźle radzimy sobie z problemami w zakresie zatrudnienia, choć oczywiście nie omijają one także Netto. Mimo to, w poprzednim roku obniżyliśmy rotację. Jest to wielki sukces, zwłaszcza w dobie rynku pracownika. Są regiony, w których musimy włożyć więcej pracy, by przyciągnąć lub zatrzymać ludzi w firmie. Jednak, także jeśli chodzi o aspekt zarządzania zasobami ludzkimi, skupiamy się na działaniach długofalowych, a nie na jednorazowych akcjach. Sieć od 2016 r. przeprowadza remodeling swoich placówek. W  jakim stopniu realizowany przez sieć projekt nawiązuje do zmieniających się trendów zakupowych w naszym kraju? Do tej pory procesem modernizacji objęliśmy około jednej trzeciej sklepów Netto. Nasze plany zakładają, że do końca 2018 roku przejdzie go większość punktów w Polsce. Zwiększenie komfortu zakupowego naszych klientów jest dla nas obecnie najważniejsze. Dlatego też w odnowionych sklepach doświetliliśmy i lepiej wyeksponowaliśmy miejsca ze świeżą żywnością – owocami, warzywami, mięsem, rybami, dodatkowo wprowadziliśmy duże, wygodne i nowoczesne chłodnie na owoce i  warzywa. Ograniczamy liczbę palet na rzecz wygodnych i nowoczesnych regałów. Niektóre z nich, przeznaczone na takie kategorie produktowe jak pieczywo czy kosmetyki, są również podświetlane. Rozszerzamy asortyment – wprowadzamy więcej produktów z kategorii „zdrowa żywność” na naszą Półkę Zdrowia. Przyznam, że jest to ukochane dziecko Netto. Dobierając nowe produkty, słuchamy klientów i śledzimy trendy zakupowe – dzięki narzędziom badawczym, które stosujemy, mogliśmy zwrócić się bezpośrednio do klientów z pytaniem, jakich produktów z kategorii zdrowej żywności najbardziej im brakuje. Ich podpowiedź zainspirowała nas do pracy nad nowym asortymentem i  wprowadzenia w  czerwcu ok. 50 nowych pozycji na Półkę Zdrowia. Na bieżąco monitorujemy też poziom satysfakcji klientów z wprowadzanych przez nas zmian, stąd wiemy, że idziemy w  dobrym kierunku.

Reklama str. 17 h_Pepsico_Lipton_57x50.indd 1

Czy w pomysłach typu podatek handlowy czy wolne od handlu niedziele widzi Pan zagrożenie dla rozwijającego się polskiego rynku FMCG? Nie nazwałbym tego zagrożeniem. Wszystkie działania ograniczające swobodę w handlu są de facto niekorzystne dla gospodarki. Całkiem prywatnie, jako klient, którym także jestem, mogę powiedzieć, że bardzo cieszy mnie możliwość zakupów w niedzielę. Myślę też, że naszym zadaniem jest słuchanie klientów, a jestem przekonany, że oni również lubią robić zakupy w niedzielę.

Koncept Netto Polska opiera się na lokalności. Sieć w ten sposób chce być jak najbliżej swoich klientów, i to nie tylko w sensie dosłownym – lokalizacji. Czy

Dziękuję za rozmowę. ▼

13.06.2017 13:22

12 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


DETAL

Budujemy się obok Biedronki Z prezesem SPOŁEM PSS LEŻAJSK Jerzym WAŃCZYCKIM rozmawia Olga Tylińska

Olga Tylińska: Społem PSS Leżajsk jak wiele innych spółdzielni historią sięga zupełnie innych czasów. W Waszym przypadku można mówić o roku 1941… To dość zaskakująca data… Czy odnaleźliście jakieś dokumenty dotyczące początków działalności? Jerzy Wańczycki: Początki Spółdzielni sięgają czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie jest to rok 1941.W posiadaniu Spółdzielni jest Księga Protokółów z posiedzeń Zarządu z lat 1941-1949.

nych. Spółdzielnia znalazła się w trudnej sytuacji finansowej oraz z  przerostem zatrudnienia, gdyż po likwidowanych placówkach pozostawali pracownicy. Wiązało to się z koniecznością wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom. Wymieniłem tutaj tylko drobną część problemów, które dotknęły spółdzielnie na początku następujących zmian, a  należy wspomnieć o  reformach Balcerowicza, również stwarzających duże trudności. Cały okres lat 90. to walka o  klienta i  utrzymanie się na rynku. Dzięki determinacji ówczesnego Prezesa Zarządu Pana Eugeniusza Mendyka, członków spółdzielni oraz odpowiedzialnej załodze wszystkie te trudności udało się przezwyciężyć.

Początek lat 90. natomiast to dość burzliwy okres w rozwoju spółdzielczości wobec następujących zmian na rynku. Jak to wyglądało w Leżajsku, szczególnie jeśli chodzi o handel detaliczny? Lata 90. jeden z trudniejszych okresów dla spółdzielczości w  ogóle. Spółdzielczość traktowana była po macoszemu. Podejmowane były działania, które mogły doprowadzić do likwidacji tej formy działalności. Spółdzielnia nasza w tym czasie również przeżywała trudne chwile. Reprywatyzacja, wspieranie przez władze handlu prywatnego prowadziło do wypowiadania nam umów najmu lokali, w których do tej pory prowadziliśmy działalność. Zmuszeni byliśmy do likwidacji sklepów i zakładów gastronomicz-

fot. archiwum Społem PSS Leżajsk

Ile dziś działa Waszych sklepów? Jakie to są placówki? Dzisiaj Spółdzielnia okrzepła, a sytuacja jej jest stabilna. Działalność Spółdzielni to prowadzenie handlu detalicznego w 11 sklepach o powierzchni od około 100 m² do około 500 m² oraz piekarni. Sklepów spożywczo-przemysłowych jest 5, jeden mięsny oraz 5 przemysłowych, prowadzących sprzedaż między innymi odzieży, gospodarstwa domowego, chemii gospodarczej, obuwia czy artykułów ogrodniczych. W większości, poza jednym, działalność prowadzimy w lokalach własnych, adoptowanych z np. restauracji, piekarni czy rzeźni i przystosowanych do działalności detalicznej.

Siedziba Spółdzielni Społem PSS Leżajsk

W Waszym posiadaniu, jako spółdzielni, jest grunt w  pobliżu jednego z  silniejszych operatorów dyskontowych na rynku krajowym, w pobliżu Biedronki. Nie boicie się konkurencji? W pobliżu Biedronki posiadaliśmy grunty, które były w  wieczystym użytkowaniu, a  po wykupieniu ich na własność, przystąpiliśmy do prac projektowych i otrzymaliśmy zgodę na budowę dużego sklepu o powierzchni ponad 1000 m². W czerwcu przystąpiliśmy do budowy tego obiektu. Konkurencji nie należy się bać, trzeba ją szanować, a zarazem znajdować sposób na skuteczną odpowiedź na jej działania i tak staramy się robić.

14 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


DETAL

Przez lata wypracowaliście Państwo pewne standardy obsługi, związane z budowaniem lojalności wśród stałych klientów. Czym sklepy spółdzielcze zdobywają sobie stałą grupę klientów? Kim są najwierniejsi Wasi klienci? Przez lata wypracowaliśmy pewne standardy obsługi. Klient ma być obsłużony szybko, profesjonalnie i  z  uśmiechem. Staramy się, aby oferta sprzedażowa była bardzo szeroka, zabezpieczająca potrzeby większości klientów. Klientów przyciągamy własnym pieczywem pieczonym według starych receptur, bez polepszaczy. W  naszych sklepach chleb jest zawsze świeży, realizujemy dostawy pieczywa jeszcze ciepłego. Naszymi wiernymi klientami są mieszkańcy miasta. Znaczącą grupę klientów stanowią też mieszkańcy okolicznych miejscowości, których przyciągamy do swoich sklepów licznymi promocjami, a  szczególnie dostępnością i różnorodnością oferowanych towarów. Jakie są najbliższe plany Spółdzielni w Leżajsku? Jak już wspomniałem wcześniej najważniejszy plan na najbliższy czas to budowa i  otwarcie nowego sklepu oraz dalszy rozwój Spółdzielni.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Jaka, Pana zdaniem, jest przyszłość spółdzielczości w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o  udział spółdzielni w handlu detalicznym? W  ostatnich latach ubywa wiele sklepów. Na pewno są też wśród nich sklepy Społem. Mamy przecież spółdzielnie o  różnej kondycji. Myślę jednak, że ten najtrudniejszy okres spółdzielnie mają już za sobą. Następują procesy integracyjne, łączenie się w  różnego rodzaju sieci i nawiązywane są ściślejsze stosunki z  hurtem. Sądzę, że sklepy społemowskie stanowić będą nadal znaczący procent całego handlu detalicznego. Dziękuję za rozmowę. ▼

15 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


DYSTRYBUTOR

Dopasowujemy asortyment

pod konkretne potrzeby danego klienta

Olga Tylińska: IPSON rozryjnych na pewno należy począł swoją działalność wspomnieć o silnym wpływ  1993 roku. Czym zajwie rynku nowoczesnego – mowała się firma na pohipermarketów, dyskontów czątku swojej działalności itp. Ostatnie lata to czas, i  jak wówczas wyglądała kiedy zwłaszcza sklepy współpraca z  mocno rozdrogeryjne straciły bardzo drobnionym wtedy hanmocno. Większość udziadlem detalicznym w  branłów na rynku w tej branży ży FMCG? przejęły sieci, to jest RosJerzy Plewa: Swoją dziasmann czy Hebe. Jeśli chołalność rozpoczynaliśmy dzi natomiast o  sklepy deod działań w sektorze metaliczne, nastąpił proces dycznym. Pierwszymi nasilnej konsolidacji. Punkty, szymi klientami były apktóre do tej pory działały teki i  szpitale. Ręcznie samodzielnie, przystępuz  żoną pisaliśmy oferty, ją do sieci. Nadal widoczktóre sami dystrybuowaliny jest także trend luźnej Jerzy Plewa śmy, a  potem obsługiwalifranczyzy. Obserwujemy śmy cały proces sprzedaży. również bardzo pozytywny założyciel i wiceprezes Zarządu Kiedy grupa odbiorców zakierunek rozwoju na rynku spółki IPSON czynała rosnąć, stopniowo mniejszych sieci rodzinpowiększaliśmy zespół. Na nych. Są to bardzo dobrze początku działaliśmy głównie na portfolio prozarządzane sklepy detaliczne, które są otwarte duktów marek TZMO S.A. – artykułach higiena współpracę i podejmowanie wspólnych dzianicznych Bella i  materiałach opatrunkowych łań promocyjnych. Matopat. Około 1997 roku poszerzyliśmy kanał sprzedaży o  sklepy detaliczne, które w  naJaki jest obecnie rejon działania Waszej firmy? szej ocenie do tej pory logistycznie są mocno Czy mogą Państwo nieco więcej opowiedzieć rozdrobnione. Pomimo procesów sieciowania o oferowanym asortymencie, szczególnie tym, i centralizacji zakupów, jako dystrybutor docieskierowanym do sklepów i drogerii? ramy do pojedynczych punktów odbioru. Działamy w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i  podlaskim. Stawiamy Jak z Państwa na kompleksową obsługę odbiorców, dlatego naperspektywy sza oferta jest bardzo szeroka pod względem grup zmienił się ryasortymentowych, jak i różnorodności marek. Jenek sklepów steśmy otwarci na dynamiczne zmiany i  nowe detalicznych oczekiwania klientów. Asortyment, który możei drogeryjnych my zaproponować sklepom i  drogeriom to artyprzez te lata? kuły higieniczne, kosmetyki, chemia gospodarM ó w i ą c cza i profesjonalna, materiały do sprzątania, preo  zmianach, paraty na szkodniki, świece, środki dla zwierząt jakie nastąpiły i ogrodu. na rynku sklepów detaliczWśród Waszych partnerów biznesowych jest nych i  drogeReklama str. 31 wielu takich, z którymi współpracujecie od lat

16 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


WYWIAD

17 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


DYSTRYBUTOR

i właściwie razem budujecie dystrybucję wielu kategorii asortymentowych, takich jak na przykład TZMO. Jak w  praktyce wygląda taka ścisła współpraca? Tak to prawda, mamy partnerów, z  którymi pracujemy już od wielu lat. Współpraca opiera się przede wszystkim na stałej komunikacji i podejmowaniu spójnych działań na rynku. Tworząc określone projekty, kładziemy nacisk na profesjonalną i rzetelną obsługę oraz budowanie relacji. Staramy się nie tylko sprzedać produkt, ale również zagwarantować klientowi wsparcie merytoryczne i  marketingowe, które pozwoli mu przyciągnąć większą liczbę klientów końcowych.

fot. archiwum IPSON

Z jakich form sprzedaży mogą korzystać Państwa klienci? Jak wygląda Wasza baza logistyczna? Oferujemy formy sprzedaży dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Przyjmujemy zamówienia telefonicznie, mailowo, przez platformę B2B oraz przedstawicieli handlowych. Realizujemy również zamówienia złożone na miejscu z odbiorem osobistym. Dysponujemy dwoma magazynami, podzielonymi asortymentowo. Korzystamy z każdego typu usług transportowych, aby sprawnie i  bezpiecznie dostarczyć produkty do klienta.

Zamówienia składane przez przedstawicieli i telefonicznie są na równym poziomie. Elektroniczna obsługa powoli się rozwija.

Jaki rodzaj zamówień dominuje w Państwa firmie? Czy są to zamówienia przez przedstawicieli handlowych, telefoniczne, elektroniczne?

fot. archiwum IPSON

Na jakie formy wsparcia mogą liczyć klienci? Czy któraś z tych form jest skierowana wyłącznie do branży FMCG? Jakość przedstawienia produktu oraz dynamika i  terminowość działań promocyjnych to jedne z  ważniejszych składowych sukcesu. Dlatego staramy się tworzyć dla klientów indywidualne akcje marketingowe, jak również regularnie proponujemy najlepsze okazje cenowe w comiesięcznych gazetkach. Wspieramy tworzenie ekspozycji i pomagamy w budowaniu struktury sprzedaży. Oferujemy szkolenia oraz dopasowujemy asortyment pod konkretne potrzeby danego klienta. Działania te nie dotyczą wyłącznie branży FMCG. Czy przewidujecie Państwo jakieś inwestycje w najbliższym czasie? Jakie są plany na najbliższą przyszłość? Na pewno stawiamy na rozwój techniczny, automatyzację procesów obsługi klienta oraz sprzedaż przez internet. Dziękuję za rozmowę. ▼

18 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


WYWIAD

19 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


REPORTAŻ

Sudecki Handel… z górki i pod górkę

Joanna i Andrzej Karpińscy sklep spożywczy „Kasia” w Karpaczu

W czerwcu redakcja „Poradnika Handlowca” odwiedziła kilka nadmorskich miejscowości, aby porozmawiać z handlowcami o zbliżającym się sezonie letnim. Tym razem udaliśmy się na drugi koniec Polski, by w znanych z turystyki miejscowościach położonych w Sudetach na własne oczy przekonać się, jak radzą sobie handlowcy w tej części kraju.

Jerzy Ukleja właściciel sklepu „U Jurka” w Karpaczu

Dariusz Kamiński kierownik sklepu „Kaja” należącego do sieci Euro Sklep w Szklarskiej Porębie

Julia Romańska ekspedientka ze sklepu spożywczego w Szklarskiej Porębie

Kiedyś były inne czasy Joanna i Andrzej Karpińscy prowadzą swój sklep spożywczy „Kasia” w  dolnej części Karpacza, w dużej odległości od znanego deptaka, który w  sezonie jest oblegany przez turystów. Mimo to zdecydowali się prowadzić „interes” w tym miejscu. Choć przyznają – nie jest łatwo. Kiedyś było lepiej – wspominają. Sytuacja się pogorszyła po 2000 r., kiedy w niedalekiej odległości zaczęły powstawać dyskonty. W tej chwili działa ich już kilka i  to w  bliskim sąsiedztwie sklepu państwa Karpińskich. – Gdyby nie to, że prowadzimy handel we własnym lokalu, nie zdecydowalibyśmy się na prowadzenie sklepu, w przypadku wynajmu nie dalibyśmy rady – zgodnie mówią. Kiedyś mieli wielu stałych, starszych klientów, którzy niestety poumierali… Musieli zatem znaleźć sposób, by zarabiać. Jeden z pomysłów polega na sprzedaży piw, których nie oferują inni – u nas w większo-

22 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

ści są to czeskie piwa, z reguły niepasteryzowane, w które zaopatrują się głównie w  lokalnych hurtowniach. Ich klienci to przede wszystkim mieszkańcy Karpacza, choć sezon turystyczny w  sudeckich kurortach trwa właściwie cały rok. Pan Andrzej dobrze wspomina śląskich emerytowanych

Jeden z pomysłów polega na sprzedaży piw, których nie oferują inni – u nas w większości są to czeskie piwa, z reguły niepasteryzowane.

górników, którzy przyjeżdżali do Karpacza na wypoczynek i odwiedzali jego sklep. Udało się wtedy zarobić, bo Ślązacy nie korzystali z oferty marketów. Woleli zaopatrzyć się w  piwa w  tradycyjnych sklepach.


REPORTAŻ

Wyżej, lepiej Jedziemy dalej, a właściwie wyżej – do środkowej części Karpacza. Dojeżdżamy do sklepu spożywczego „U Jurka”, znajdującego się przy popularnym punkcie zwiedzania

tokarowe, dlatego przemieszcza się tu dużo osób. Właściciel mówi, że turyści, którzy nocują w okolicznych ośrodkach i  pensjonatach, często odwiedzają jego sklep, kupując pieczywo, napoje, słodycze, produkty na śniadanie.

Sklepy w charakterystycznych budynkach ze spadzistymi dachami

– Kruczych Skałach. Tu nastroje są bardziej optymistyczne, bo wiele jednak zależy od lokalizacji sklepu. Rozmawiamy z Jerzym Ukleją, właścicielem. Mówi nam, że Karpacz w  ostatnich latach odżył – z  roku na rok odwiedza go coraz więcej turystów – w  związku z  tym pan Jerzy jest zadowolony z przychodów sklepu. – Handel związany z  turystyką trwa tu właściwie cały rok – jest przecież Sylwester, są ferie zimowe, Wielkanoc, majówka. Zimą narty, latem piesze wędrówki – wymienia pan Jerzy. – Wtedy miasto się zapełnia – dodaje. Dużym atutem sklepu jest właśnie jego lokalizacja, jest usytuowany niedaleko popularnych szlaków górskich – również tego najbardziej obleganego, na Śnieżkę. W  pobliżu znajduje się także miejsce, skąd odjeżdżają wycieczki au-

Wcześnie rano przychodzą turyści wybierający się na szlaki, ci wybierają artykuły mające zapewnić energię na wędrówkę. Natomiast po powrocie zaopatrują się w produkty na wieczór – dużym zainteresowaniem cieszy się piwo. Przy sklepie jest również postawiona wiata i  stoliki wraz z  krzesłami, gdzie można wypić kawę i  posilić się przed dalszą drogą. Pan Jerzy mówi, że ostatnio dostrzega nową grupę turystów. – Karpacz odwiedzają rodzice z  dziećmi, może być to związane z  wprowadzeniem programu 500 plus. Często widzę jednego rodzica z  dzieckiem, drugi pewnie pracuje. Karpacz to też od lat tradycyjne miejsce wyjazdów integracyjnych, konferencji, seminariów, a ich uczestnicy to również moi klienci – mówi Jerzy Ukleja.

24 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

Śnieżki nie ma, ale handel kwitnie Ruszamy w dalszą drogę, by odwiedzić drugi ze znanych karkonoskich kurortów – Szklarską Porębę. Miejscowość ta jest położona w równie

Ciąg handlowy z widokiem na góry

atrakcyjnym miejscu jak Karpacz – u podnóża karkonoskiego łańcucha – pod Szrenicą, która także jest częstym celem wycieczek turystów. Na początek zaglądamy do sklepu „Kaja” należącego do sieci Euro Sklep. Kierownik sklepu – Dariusz Kamiński mówi, że prawdziwy letni „handlowy boom” zaczyna się tu w  połowie lipca i  trwa do połowy sierpnia. Potwierdza informację, że z roku na rok turystów przybywa. Sprzedaż w okresie letnim wzrasta nawet o  20%. Jednak pan Dariusz od razu dodaje, że bardzo dobre przychody sklep notuje również zimą, szczególnie w lutym – w czasie ferii. Podczas rozmowy dowiadujemy się, że w  Szklarskiej Porębie znajduje się mniej dyskontów niż w Karpaczu, co jest istotne dla właścicieli sklepów tradycyjnych. Punkt, którym kieruje pan Dariusz ma stałą


REPORTAŻ

obsadę pracowników, nie trzeba na sezon zatrudniać dodatkowej kadry, choć tak jak w całej Polsce, o  dobrego pracownika trudno. – Turyści najczęściej odwiedzają sklep w godzinach popołudniowych, kupując słodycze, piwo, lody, chipsy czy

Sklep Kaja w Szklarskiej Porębie

też przekąski. Najczęściej, kiedy schodzą ze szlaku. Sklep jest odwiedzany również chętnie przez turystów w godzinach późno popołudniowych i  wieczornych – informuje nas Dariusz Kamiński. Znajome twarze Kilkadziesiąt metrów dalej zaglądamy do kolejnego sklepu spożywczego. Rozmawiamy z  Julią Romańską – ekspedientką, która mówi nam, że Szklarska Poręba to dobre miejsce do handlu. – Sezon trwa cały rok i  do sklepu zagląda stała grupa klientów. Ekspedientki poznają już turystów, którzy upodobali sobie to miejsce i  przyjeżdżają każdego roku – mówi z uśmiechem pani Julia. ▼ Tekst: Przemys ław Tórz Zdjęcia: Patryk Trzcieliński

25 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Sport w FMCG

Narodowa wyprawa Kto będzie pierwszy? Czy Polacy zdobędą ostatni ośmiotysięcznik zimą? O fascynującym wyzwaniu zdobycia K2 zimą, którego chcą się podjąć jeszcze w tym roku polscy himalaiści, rozmawiamy z panem Krzysztofem Wielickim – polskim wspinaczem, taternikiem, alpinistą i himalaistą.

fot. z archiwum K. Wielicki

ślę, że najważniejszą rolę odegrały tu emocje, a dokładnie ich wielka intensywność.

Olga Tylińska: Wśród naszych Czytelników jest wielu pasjonatów, którzy uprawiają wspinaczkę górską czy choćby kochają górskie wędrówki. Od 15 lat na naszych łamach gościmy rubrykę SPORT w FMCG, w ramach której zachęcamy do zmiany stylu życia na zdrowszy. Piszemy o bieganiu, ale również wiele miejsca poświęcamy innym działaniom sportowym, w tym także tematyce górskiej. Co według Pana mogą odnaleźć w górach także i nasi Czytelnicy – ciężko pracujący handlowcy czy producenci? Krzysztof Wielicki: Wydaje mi się, że każdy może znaleźć jakieś wyzwanie związane z  wysiłkiem,

z aktywnością i  potrzebą realizacji celu lub marzenia. To świetny sposób by się budować, każdy najmniejszy sukces jest etapem do sanacji, szczególnie psychicznej, nie mówiąc o radości z pokonywania własnych słabości – z gór wracamy lepsi, zresetowani. A co Pana, osobiście, zafascynowało w górach? Każdy szuka swojej drogi życiowej. Przez przypadek zetknąłem się ze wspinaniem, ale ten dzień, gdy pokonałem 8-10 metrów na skałce, emocje które mi towarzyszyły, były decydujące. Powiedziałem sobie – to jest to, co chcę robić, ta pasja stała się wyborem drogi życiowej. My-

Chętnym, którzy chcieliby wesprzeć narodową zimową wyprawę na K2, podajemy numer konta. Rachunek Polskiego Związku Alpinizmu: BZ WBK 48150011261211200939060000 z dopiskiem: „zimowa wyprawa K2”

26 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

Dziś jest Pan piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Oprócz Mount Everestu, jest Pan jeszcze pierwszym zimowym zdobywcą Kanczendzongi i  Lhotse. Broad Peak zdobył Pan w ciągu jednego dnia (było to pierwsze na świecie wejście z  bazy na szczyt ośmiotysięcznika w ciągu jednej doby). Zdobył Pan K2. Wytycza Pan nowe szlaki, nowe wyzwania dla innych wspinaczy. Którą z  tych wypraw uważa Pan za wyjątkowo ważną, która budzi najwięcej wspomnień? Wszystkie są ważne, ale najważniejsze to te, które łamią pewne bariery, wnoszące do historii dyscypliny. To oczywiście wejścia zimowe, ale i te solowe bez asekuracji. Najważniejszym wyzwaniem dla mnie było wejście solo na Nanga Parbat, ostatni szczyt 8-tysięczny, który wieńczył Koronę Himalajów. To wyzwanie którego, patrząc z  dystansu, już bym się nie podjął. Byłem sam, bez zespołu, bez wiedzy o górze, o trasie wspinania, w  końcu sezonu, towarzyszyli mi tylko lokalni pasterze. Stanąłem pod Górą… i szybko zdecydowałem, że muszę natychmiast „wejść w  ścianę”, bo inaczej rozsądek każe mi zawrócić. Trzy dni wspinania solo i 1 września 1996 r. byłem na szczycie. Sam, nikogo w  pobliżu, ani w  bazie. Szczęśliwie zjechałem ścianą i na lodowcu jeden z pasterzy wyszedł mi naprzeciw, odbezpieczył kałaszniko-


SPORT W FMCG

wa, strzelił serię w powietrze i poRzeczywiście został ostatni Psychicznie i  fizycznie jesteśmy gratulował mi wejścia. Ja wiedziaszczyt 8-tysięczny niezdobyty gotowi do podjęcia kolejnej prółem, że byłem na szczycie, ale…pazimą. Szanse zawsze są, bo jeśli by. Mamy skład, który jest w  stasterze? Okazuje się, że mieli lunesię nie próbuje, to się nie wchonie zrealizować to wielkie wyzwatę i obserwowali mnie przez 4 dni. dzi. Mamy za sobą 2 próby, a Ronie, chociaż góry są nieprzewidyNiezależnie od tego zabrałem też sjanie jedną. Nikt nie chce już się walne i trzeba mieć sporo pokory. hak, który znalazłem na szczycie mierzyć zimą z K2. Koledzy z EuBudżet niestety nie jest zamknięi  był wygraweroty i pod znakiem zawany, z wyprawy pytania jest realiaustriackiej z  1976 zacja tego przedsięMotto PORADNIKA HANDLOWCA od 2002 r.: roku. Cztery lata wzięcia. Wierzymy później (podczas jednak, że znajdą „Czas odreagować stresy! konferencji w Trensię sponsorzy, któCzas odejść od komputerów! Czas na sport!” to we Włoszech), rzy pomogą zrealiwspominając moje zować jedno z  najwejście pokazałem ważniejszych wyten hak, wtedy spośród publiczropy mówią: K2 dla Polaków. Zazwań światowego alpinizmu, wyności wstał Robert Schauer, który częliśmy od Everestu, więc wypazwania świetnie budującego wizeten hak zostawił na szczycie. Hirunek Polski. da zakończyć na K2. Nikt nie odstoria zatoczyła koło! bierze nam przydomku Lodowi Razem z Czytelnikami „PoradniWojownicy, ale pięknym podsuPrzed Panem kolejne wyzwanie. ka Handlowca” będziemy trzymowaniem byłoby właśnie zdobyTeraz w czerwcu wyrusza kolejmali kciuki za powodzenie tej cie K2. na wyprawa przygotowawcza wyprawy. Mamy nadzieję, że do grudniowej ekspedycji na nieto właśnie Polacy zamkną ten Jak wyglądają przygotowania zdobyty zimą ośmiotysięcznik piękny rozdział zimowej eksplodo takiej wyprawy? Jakie są naj(8611 m) w Karakorum. K2 – to już racji najwyższych szczytów Ziewiększe trudności? Z pewnoostatni, 14. ośmiotysięcznik, dością jest to też niemałe przedsięmi. Panu oraz towarzyszącym tychczas niezdobyty zimą. Jakie wzięcie finansowe i potrzebni są Panu wspinaczom życzymy z casą szanse, by ten ostatni został sponsorzy, aby udało się sfinaliłego serca powodzenia. Dziękuję zdobyty właśnie przez Polaków? zować taką wyprawę? za rozmowę. ▼

Apel Wydawcy „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” Pomagajmy zwierzętom! właścicieli sklepów, restauratorów oraz klientów. Pomoc tym stworzeniom to nie tylko kwestia naszego moralnego kodeksu, ale również – w myśl ustawy Sejmu RP – obywatelski obowiązek. Ustawa o ochronie zwierząt z 1 stycznia 2012 r., Art.  9a. mówi bowiem, że „Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję”. Przy okazji przypominamy numery Policji – 997 i do Straży Miejskiej – 986. Jeśli będą Państwo świadkami zaniechań ze strony powołanych przez Sejm organów, prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Drodzy Państwo Na pewno, podczas podróży po Polsce, czy też w okolicy prowadzonych przez siebie placówek, zauważyli Państwo wiele bezpańskich psów. Ich ilość szczególnie wzrasta w okresie wakacji, gdy właściciele znudzeni swoimi pociechami, porzucają je w lesie, w okolicy szosy, czy też dróg krajowych. W natłoku codziennych problemów, często zapominamy, jak ważne jest nasze wsparcie dla tych częstokroć najwierniejszych przyjaciół. Wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” jest inicjatorem szeregu akcji wspomagających środowisko handlu i gastronomii. Tym razem zwracamy Państwa uwagę na problem bezdomnych i zaniedbanych zwierząt. Skupiska ludzkie – przede wszystkim okolice sklepów oraz punktów gastronomicznych, to miejsca przyciągające zgłodniałe i bezpańskie psy lub koty, które liczą na „ludzki odruch”

Wydawca

27 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Rozmowa z producentem

Hochland Polska: Przed branżą stoją duże wyzwania

Przemysław Tórz: Ostatnio wiele mleczarni ogłasza przejście na produkcję mleka przy użyciu pasz niezawierających GMO. Okazuje się, że jest trochę chaosu w tym temacie. Głównie z punktu widzenia prawnego. Czy może Pan powiedzieć na czym dokładnie polega problem? Peter Knauer: Problem polega przede wszystkim na tym, że obecnie brakuje podstawy prawnej dla jednolitego standardu i – co z tego wynika – jasnego oznakowania wyrobów bez GMO. Został przygotowany przez ministerstwo pierwszy projekt ustawy w tym temacie, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma wspólnego standardu i  oznakowania „GMO free”, a w międzyczasie pojawiają się na rynku najrozmaitsze oznakowania i  deklaracje, co trochę przypomina wyścig, kto lepiej potrafi zasugerować konsumentowi, że on jest ten „najbardziej wolny od GMO”. Patrzę na to z  niepokojem, ponieważ kreując taką ilość różnych deklaracji i  oznakowań w  sytuacji, kiedy dla konsumenta temat jest wciąż trudny, wprowadzamy po prostu chaos i w efekcie deprecjonujemy cały temat – tracąc wszyscy na zaufaniu konsumenta. Przed całą branżą wciąż jest sporo pracy, aby naświetlić konsumentowi temat genetycznej modyfikacji w procesie produkcji żywności, w  sposób wyważony, bez gloryfikacji lub też demonizacji. Sądzę, że ta kwestia jest świetnym polem do popisu dla naszych organizacji branżowych: trzeba zatem jak najszybciej ustalić wspólny standard i korzystać ze wspólnego sposobu

oznakowania. Na tym polu powinniśmy nie konkurować, a współpracować. Czy firma Hochland przewiduje dodatkowe działania wspierające sprzedaż takich produktów bezpośrednio w sklepach? Z pewnością przydałaby się również edukacja samych konsumentów… Na pewno uważamy, że na temat korzyści z konsumpcji mleka od krów karmionych paszami bez GMO powinni wypowiadać się raczej naukowcy z dziedziny żywienia. My, jako producenci wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i  chcemy stworzyć możliwość świadomego wyboru. Dlatego tak nam zależy na wspólnym dla rynku i  jasnym dla konsumenta oznakowaniu. Oczywiście za tym powinien iść transparentny standard i  system kontroli. My od 1 kwietnia tego roku kupujemy mleko tylko od gospodarstw, gdzie krowy są karmione wyłącznie paszami wolnymi od GMO. Jest to wynik wielomiesięcznej partnerskiej współpracy z  naszymi rolnikami i  wspólnego rozwiązywania związanych z tym problemów, jak np. trudna dostępność pasz bez GMO. Hochland ma ponad 650 dostawców mleka – więc było to rzeczywiście ambitne przedsięwzięcie. Ale to tylko pierwszy krok. Deklarowanie pewnego standardu wymaga naszym zdaniem, również odpowiedniej certyfikacji i kontroli przez audyty lub inne metody – inaczej deklaracja pozostaje fikcją. Będziemy więc jako firma przechodzić odpowiednią, niezależną certyfi-

28 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

Peter Knauer Dyrektor Generalny Hochland Polska kację i związane z tym regularne audyty, aby uzyskać status producenta nieużywającego technik genetycznych. Uważam, że kwestia tworzenia takiego standardu i realizacja odpowiedniej komunikacji konsumenckiej, co ten standard oznacza, powinna być przedmiotem działań dla naszych organizacji branżowych – ponieważ będzie to budowało zaufanie konsumenta znacznie efektywniej, niż starania pojedynczych producentów. Dlaczego ważne jest to, by budować świadomość takich produktów? Aby poinformowany konsument mógł podejmować swoją decyzję zakupową w  sposób świadomy. Dzisiaj jedynie niewielka część konsumentów traktuje produkty wolne od GMO jako benefit, za który warto zapłacić więcej. W obszarze tego tematu przed całą branżą stoi duże wyzwanie, aby naświetlić konsumentowi temat genetycznej modyfikacji w procesie produkcji żywności w sposób klarowny i jasny. Przejście na wyroby bez GMO powoduje koszty – i to na wszystkich etapach łańcucha dostaw: u rolnika, który zależnie od swojej bazy paszowej ma wyższe koszty poprzez logistykę, ale także u  przetwórcy, który musi zadbać o stuprocento-


Rozmowa z producentem

wą segregację wyrobów: z i  bez GMO. Do tego dochodzą jeszcze koszty samej komunikacji…

Jakiego rodzaju nowości Hochland przewiduje jeszcze na ten rok? Na rynku już są nasze tegoroczne nowości: Almette z rzodkiewkami oraz Almette ze szpinakiem i  czosnkiem. Pierwszy raz w  naszej komunikacji tak szeroko wykorzystujemy wizerunek celebryty – ambasadorem wprowadzenia nowych smaków Almette jest David Gaboriaud, znany szef kuchni i  autor programów kulinarnych. David Gaboriaud promuje nowe smaki Almette w telewizji, na opakowaniach, w internecie, podczas akcji degustacyjnych w  galeriach handlowych oraz na materiałach POS przy półkach. Będzie także spotykał się ze znanymi blogerami. Wsparcie nowych smaków Almette potrwa od maja do lipca i zagwarantuje dotarcie do 17 mln konsumentów. Aktualnie też wprowadzamy na rynek Nowy Hochland Kanapkowy – kremowy serek twarogowy o  niezwykle wyrazistym smaku. Do wyboru mamy aż 6 smaków: śmietanko-

fot. Hochland Polska

Dlaczego przedstawiciele Hochland Polska zdecydowali się zasilić szeregi członków Polskiej Izby Mleka? Polska Izba Mleka jest jedną z kilku liczących się organizacji, zrzeszających graczy rynkowych związanych z branżą mleczarską. Hochland jest teraz jednocześnie członkiem dwóch z  tych organizacji – i  nie jesteśmy jedyni, którzy mają takie podwójne „obywatelstwo”. Świadczy to moim zdaniem zarówno o  dużym stopniu wspólności interesów tych organizacji, jak i o chęci i potrzebie lepszej współpracy lub nawet konsolidacji reprezentacji naszej branży. Nie ukrywam, że osobiście preferowałbym istnienie jednej, silnej organizacji, reprezentującej producentów i  przetwórców mleka w Polsce. Te cztery organizacje w branży przecież znacznie więcej łączy niż dzieli. Występując wspólnie sprawiliby, że ich głos miałby znacznie większą wagę w instytucjach legislacyjnych, rządowych, ale również unijnych i  międzynarodowych. To może ułatwić życie również gremiom pracującym nad ustawami i innymi aktami legislacyjnymi w  naszej dziedzinie. Lepiej mieć jednego partnera do rozmowy z  wypracowanym wcze-

śniej wspólnym stanowiskiem, a nie – jak to często bywa – z pięcioma różnymi zdaniami… Może na początek wśród mleczarzy udałoby się stworzyć swego rodzaju reprezentacyjne gremium obecnej czwórki organizacji, które będzie przemawiać jednym głosem w kluczowych sprawach branży.

wy, z czosnkiem i ziołami, z ogórkiem i  koperkiem, z  prażoną cebulką, z szynką oraz ze szczypiorkiem. Każdy znajdzie coś dla siebie! Nowy Hochland Kanapkowy to intensywne składniki, wyrazisty smak i wspaniała, kremowa konsystencja. W  czerwcu wystartowała kampania telewizyjna, w której główną rolę otrzymały zabawne kreskówkowe postacie. Spot podkreśla najważniejsze wyróżniki produktu – kremową konsystencję, intensywne składniki z  charakterem, różnorodność smaków. Zaplanowano także kampanię reklamową w prasie fachowej, social mediach, kampanię AdWords oraz ambient. Ale to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliśmy na ten rok z nowości; mamy dużo planów, ale póki co nie zdradzam więcej szczegółów. Jakie plany rozwojowe ma Hochland Polska na najbliższe 2 lata? Zamierzamy zdecydowanie rosnąć – korzystając ze wszystkich możliwych form wzrostu: czyli organicznie, jak również przez możliwości kooperacji przemysłowej. Jeśli chodzi o  pierwszą formę, to najważniejsze są dla nas przede wszystkim świetnie dobrane do konsumenta i  kanału dystrybucyjnego oferty produktowe, szeroka dystrybucja i  jakościowa prezentacja naszej oferty, aktywny udział w kanale Food-Service, ale także partycypacja w segmentach kategorii sera, w których nas jeszcze nie ma – to tylko niektóre z działań stanowiących podstawę naszych planów rozwojowych. Za tym oczywiście powinny iść odpowiednie inwestycje. Dotyczą one zarówno naszych dwóch zakładów produkcyjnych w  Kaźmierzu i Węgrowie, jak i jakościowego wzmocnienia naszych sił sprzedaży i kompetencji rozwojowo-badawczych. I  na pewno będziemy nadal inwestować w  nasze marki! Dziękuję za rozmowę. ▼

29 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Nowe regulacje rynku

Ryzyka związane z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

W dniu 12 lipca br. wchodzą w życie regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 67). Z przepisów ustawy wynika, że będzie miała ona zastosowanie przede wszystkim do dużych podmiotów działających na rynkach produktów rolnych i spożywczych. Podmioty te (zarówno dostawcy, jak i odbiorcy tych produktów) będą musiały podjąć odpowiednie działania dostosowujące ich dotychczasowe praktyki do nowych realiów, które powstaną po wejściu ustawy w życie.

Maciej Szatkowski starszy menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradczym dla sektora FMCG w KPMG w Polsce

Wojciech Majkowski starszy menedżer w zespole podatków międzynarodowych w KPMG w Polsce

atrząc na zakres wymaganych zmian, obejmujących w szczególności zmiany w  polityce zakupowej, promocyjnej czy rozliczeniowej, należy stwierdzić, że wchodząca w życie ustawa będzie miała istotny wpływ na cały handel spożywczy w Polsce. W niniejszym artykule chcemy wskazać na zagrożenia, jakie widzimy, obserwując proces przygotowań poszczegól-

nych producentów oraz sieci handlowych do wejścia w życie nowych przepisów. Na wstępie należy zauważyć, że ideą leżącą u podstaw uchwalenia nowych przepisów było ułatwienie małym producentom rolnym i  spożywczym wprowadzania swoich wyrobów do dystrybucji w  dużych sieciach handlowych. Nowe przepisy dążą zatem do tego, by w  maksymal-

P

30 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. W Polsce KPMG działa od 1990 r. i  obecnie zatrudnia ponad 1500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i  analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

ny sposób ograniczyć dodatkowe opłaty związane z wprowadzeniem produktów takich podmiotów do oferty sieci handlowych, w  szczególności poprzez ograniczenie kosztów promocji tych produktów. Analiza uzasadnienia do ustawy oraz procesu legislacyjnego wskazuje, że jednym


System komunikacji w sklepie

31 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Nowe regulacje rynku

z założeń przyświecających ustawodawcy było, aby sieci handlowe finansowały działalność promocyjną produktów z  marży osiąganej na sprzedaży tych produktów, bez dodatkowego obciążania tymi kosztami dostawców. Jednak w  praktyce dostawcy są często zainteresowani tym, aby w jak największym stopniu zachować wpływ na sposób prowadzenia marketingu i szukają różnych rozwiązań prawnych pozwalających na uzależnienie wypłaty premii od sposobu realizacji konkretnych działań promocyjnych na rzecz ich towarów i marek. Tu pojawia się pierwsze obserwowane przez nas zagrożenie. W praktyce nowe postanowienia umów lub „zleceń promocyjnych” często zmierzają do tego, aby zabezpieczyć przed zagrożeniami wynikającymi z ustawy dostawców lub sklepy, ale jednocześnie narażają obie strony umowy na nowe ryzyka podatkowe. Przykładowo można wskazać praktykę polegającą na „przemycaniu” czy „ukrywaniu” opłat za działania marketingowe jako dodatkowych rabatów. Takie działania mogą doprowadzić między innymi do stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń na gruncie podatku VAT, ze względu na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe postanowień umów jako częściowo pozornych (co może być szczególnie dotkliwe dla podatników ze względu na wprowadzenie od stycznia

Reklama str. 63

2017 roku wysokich sankcji karnych za nieprawidłowe dokumentowanie transakcji w VAT). Można byłoby uznać, że poruszane kwestie dotyczą przede wszystkim problemów dużych producentów lub sieci handlowych, które stać na sztab doradców podatkowych i  kancelarie prawne, aby skutecznie zabezpieczyć się przed opisanymi powyżej ryzykami, jednak nic bardziej mylnego. Prawdą jest, że u  właściciela pojedynczego sklepu spożywczego kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-

cji w sieciach, czy w małym, pojedynczym sklepie. Będzie on więc zmuszony zmienić sposoby rozliczania usług nie tylko dla dużych sieci handlowych, ale dla wszystkich podmiotów handlowych, z którymi prowadzi współpracę dystrybucyjną. Istnieje zatem realne ryzyko, że nowe regulacje dotkną również, bezpośrednio lub pośrednio, małe podmioty handlowe. Drugim istotnym ryzykiem wynikającym z  wejścia w życie nowych przepisów jest obserwowana przez nas tenden-

Zatem istnieje realne ryzyko, że nowe regulacje dotkną również, bezpośrednio lub pośrednio, małe podmioty handlowe.

mentów raczej się w praktyce nie zjawi, gdyż małe sklepy nie osiągają progu obrotu, powyżej którego będą obowiązywały ograniczenia wprowadzone Ustawą. Jednak, w  przypadku ryzyk podatkowych, takiego progu już nie ma i organy podatkowe mogą zakwestionować przyjęte sposoby prowadzenia rozliczeń pomiędzy sklepami a ich dostawcami. Patrząc na obecną sytuację rynkową należy stwierdzić, że działania promocyjne w  małych sklepach prowadzą głównie duże podmioty produkcyjne. W  zasadzie tylko duże koncerny posiadają rozbudowane zespoły sprzedażowe oraz budżety na prowadzenie działań na poziomie lokalnym. Mamy dodatkowo do czynienia z  sytuacją, w  której podmiot podlegający ustawie jest zmuszony zmienić swoje procedury zlecania i  rozliczania działań promocyjnych tak, by spełnić wymagania nowych przepisów. Jednocześnie taki producent musi również utrzymać jednolity system rozwiązań bez względu na to, czy dotyczy to promo-

32 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

cja do zmiany warunków kontraktowych w kierunku umów typu „net/net” (przekazanie całości budżetów promocyjnych w  cenie produktu). Jest to podejście dosyć ryzykowne dla całego rynku spożywczego w  Polsce. Z jednej strony dalej nie zabezpiecza przed ryzykami podatkowymi, gdyż nie eliminuje całkowicie ryzyka uznania, że umowa ma charakter częściowo pozorny, co może rodzić problemy na gruncie podatku VAT. Z  drugiej strony może doprowadzić do kolejnych fal „wojen cenowych”, które, jak pokazuje nieodległa historia, w swoim finalnym rozrachunku, przede wszystkim uderzają w  mniejsze podmioty handlowe. Powszechne przejście w kierunku umów „net/net” prawdopodobnie doprowadzi w  końcowym efekcie do jeszcze większego wzmocnienia pozycji dużych sieci handlowych, które poprzez przejęcia istniejących placówek oraz nowe inwestycje powiększą swoje udziały kosztem lokalnych sieci handlowych oraz sklepów indywidualnych. ▼


Chemia gospodarcza i kosmetyki

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

33 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Handlowiec miesiąca

W handlu liczy się

zaufanie i sympatia klientów Heidi Handkowska: PomiZatrudnia Pan dwie osoby. Czemo konkurencji w postaci go wymaga Pan od swoich praBiedronki i  Tesco oraz kilku cowników? mniejszych placówek, radzi Uczulam, że każdy klient wymaPan sobie dobrze i nie narzega indywidualnego podejścia. ka na brak klientów… Jeden zaraz po wejściu do skleJanusz Nowicki: Sklep propu szybko decyduje się na zakup wadzę już 17 lat. Wszyscy się produktów, inny z kolei lubi potu znamy. Staram się, aby chodzić po sklepie, zastanowić każdy znalazł coś dla siesię, pomyśleć. bie. Niedaleko mojego sklepu jest szkoła podstawowa. Jak rozmawia Pan z  trudnymi Młodzież w  czasie przerw klientami? w nauce kupuje głównie słoNajważniejsze to zachować spodycze, gumy do żucia, napokój i  nie dać się sprowokować. je i lody. Często stosuję liczne Jeśli trudny klient zobaczy w nas promocje i rabaty, np. rencilustro, to rozmowa stanie się jedści mają zawsze 10% zniżki. ną wielką awanturą, która nie Janusz Nowicki Nie ukrywam także, że poddoprowadzi do rozwiązania prostawowym atutem mojego blemu. Co prawda wyładujemy właściciel sklepu spożywczo-warzywnego sklepu jest spory wybór asorwszystkie złe emocje i  będzie w Poznaniu tymentowy i atrakcyjne ceny nam lżej, ale stracimy klienta. oraz bogata oferta świeżych I  pewnie kilku jego przyjaciół, owoców i  warzyw. Ostatnio wprowadziłem proktórym opowie o  całej sytuacji. Staram się stanąć dukty ekologiczne. po stronie klienta. Okazać mu zrozumienie, nawet jeśli ton wypowiedzi nie jest najmilszy. Czasami kilka Pana sklep nie należy do żadnej sieci. Tak wysoko zwrotów, takich jak „ma Pan pełne prawo być zdenerceni sobie Pan niezależność? wowanym” sprawiają, że klient zauważa po drugiej Miałem kilka propozycji, ale chcę być na swoim i sam stronie człowieka i nie chce już wyżyć się na firmie, decydować o wszystkim. Chcę móc wybrać produktylko w końcu skutecznie rozwiązać swój problem. ty, których szukają nasi klienci, a nie te, które proponuje sieć. Poza handlem jest Pan zapalonym graczem w tenisa ziemnego. Na swoim koncie ma Pan ponad 80 wyGdzie zaopatruje się Pan w produkty? granych turniejów amatorskich. W Makro, na giełdzie rolno-kwiatowej na Franowie Sportem interesowałem się już od dziecka. Ale losy w Poznaniu oraz u lokalnych producentów. tak się potoczyły, że nie zostałem zawodowcem. Mieszkałem poza Poznaniem, gdzie nie było kortów Złota zasada w pracy handlowca to… tenisowych. Do najbliższego miałem prawie 50 km. Nauczyć się słuchać klienta. Nie skupiać się na proGra w  tenisa powoduje, że mam niezłą kondycję. dukcie czy usłudze, ale przede wszystkim na kliencie. Uwalniają się endorfiny, które sprzyjają podejmowaStarać się zrozumieć, czego potrzebuje nasz rozmówniu kolejnych wyzwań. Mam znacznie więcej energii ca. To klient jest w tym procesie najważniejszy. Bez do pracy. Sport daje mi siłę do walki z codziennymi niego nie ma sprzedaży! problemami, pozwala odciąć się od nich i zresetować organizm, abym mógł podjąć kolejną walkę i oczywiCechy idealnego sprzedawcy? ście ją wygrać. Sport to także sposób na odreagowaCierpliwy i  wyrozumiały oraz nieprzenoszący kłonie porażek. To równie ważne. potów domowych do pracy. A  przede wszystkim uśmiechnięty. Dziękuję za rozmowę. ▼

34 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


XXXXXXXX

35 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Szkoła Główna Handlowa

Koniunktura w handlu

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie cyklicznie publikuje dane dotyczące koniunktury w polskim handlu. „Poradnik Handlowca” współpracujący od lat z SGH publikuje co kwartał skróconą wersję aktualnych badań. Niniejsza prezentacja przedstawia wyniki 94. edycji badania i dotyczy II kwartału 2017 r.

K

oniunktura w handlu w II kwartale 2017 r. uległa pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się o 3,8 punktu i obecnie wynosi 3,3 punktu. Jest niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (5,9 punktu w II kwartale 2016 r.), lecz nieco wyższa od średniej dla II kwartału z ostatnich 10 lat (wynosi ona +3 punkty). W  przekroju według wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych, odnotowano spadek wartości wskaźnika dla wszystkich badanych grup przedsiębiorstw; największy, o 7,4 punktu, dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 100 osób, a  najmniejszy, o  1,3 punktu, dla przedsiębiorstw zatrudniających od 21 WRK do Lays17 50 pracowników. Pomiteaser PH 57x50 PROD.pdf mo spadku, wartości wskaźnika

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Informacja dla celów handlowych str. 55

pozostały dodatnie (są równe, odpowiednio: +6,8 punktu i +3,3 punktu). Jedyne ujemne saldo, podobnie jak w poprzednim kwartale, zanotowano dla małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 20 osób (-4,5 punktu w II kwartale vs -0,1 punktu w I kwartale). Poprawę koniunktury zarejestrowano w  przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą hurtową (wzrost wartości wskaźnika koniunktury z  13,5 punktu do 21,2 punktu) oraz w  przedsiębiorstwach prowadzących wszystkie formy sprzedaży (detaliczną, hurtową i mieszaną) – wzrost z 4,3 punktu do 15,9 punktu. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność detaliczną wartość wskaźnika obniżyła się w  ciągu kwartału o 13,9 punktu do poziomu -5,2 1 punktu. 28.06.2017 13:27 Poprawę koniunktury zanotowano w  przedsiębiorstwach działających na wsiach (wzrost wartości wskaźnika z 2,3 punktu do 14,1 punktu) oraz w średnich miastach (z  8,6 punktu do 10,8 punktu). Najniższą i  jedyną ujemną wartość wskaźnika koniunktury (-16,7 punktu) odnotowano dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż w małych miasteczkach. Od początku badań koniunktury w handlu, prowadzonych przez IRG SGH, trzy czynniki niezmiennie ograniczają poprawę sytuacji

36 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

przedsiębiorstw handlowych: konkurencja, wysokie koszty zatrudnienia pracowników i niedostateczny popyt. Tak też było w  mijającym kwartale. W porównaniu z  I  kwartałem 2017 r. zwiększył się odsetek przedsiębiorstw wskazujących na konkurencję (z  73% do 74,8%) jako główną przeszkodę w  rozwoju działalności. Zmniejszył się natomiast odsetek przedsiębiorstw oceniających koszty zatrudnienia pracowników (z 66,7% do 64,6%) oraz niedostateczny popyt (z 56,5% do 55,3%) jako główne bariery rozwoju działalności. Na kolejnych miejscach uplasowały się: zbyt mała powierzchnia sprzedaży, wysokość oprocentowania kredytów oraz ograniczona możliwość uzyskania kredytów. Wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych zwiększyła się w  porównaniu z  I  kwartałem 2017 r. o  38,5 punktu, osiągając poziom 9,4 punktu. Jest wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (o  10,1 punktu). Przewidywania dotyczące najbliższych kilku miesięcy są również optymistyczne; przedsiębiorstwa spodziewają się poprawy swojej ogólnej sytuacji. Ocena ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych powiązana jest z oceną ich sytuacji finansowej. Wartość salda odpowie-


dzi na pytanie o zmianę sytuacji finansowej wyniosła 4,5 punktu i jest o 30,5 punktu wyższa niż kwartał wcześniej oraz o 4,8 punktu wyższa od wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku. Rozkład odpowiedzi jest następujący: 21,2% badanych przedsiębiorstw uznało, że względem I  kwartału 2017 r. ich sytuacja poprawiła się, 62,1% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja nie uległa zmianie, natomiast 16,7% badanych odnotowało jej pogorszenie. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o  wielkość zapasów wzrosła względem minionego kwartału o 26,2 punktu i wynosi 11 punktów. Jest również wyższa od wartości sprzed roku o 17,6 punktu. Złożył się na to następujący rozkład odpowiedzi: 24,5% badanych przedsiębiorstw uznało, że ich zapasy się zwiększyły, 62% nie zadeklarowało żadnych zmian w  ich poziomie, a  13,5% respondentów stwierdziło ich zmniejszenie się. Przewidywany jest spadek poziomu utrzymywanych zapasów w nadchodzących miesiącach. W  ciągu ostatniego kwartału nastąpił wzrost wartości salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zakupów od dostawców krajowych z  -19 punktów do +1,7 punktu. Wartość salda jest wyższa od zanotowanej w  II kwartale 2016 r. o 3,7 punktu. Prognozy na najbliższe miesiące są optymistyczne – przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się dalszego wzrostu zakupów od dostawców krajowych. O  12,5 punktu zwiększyła się w  ciągu kwartału wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zakupów od dostawców zagranicznych (z  poziomu -18,6 punktu do -6,1 punktu). Wartość salda była wyższa od zanotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o  5,9 punktu. Na bieżące saldo złożyły się następujące odpowiedzi: 8,7% responden-

fot. Shutterstock.com

Szkoła Główna Handlowa

tów w II kwartale 2017 r. zwiększyło – w porównaniu z I kwartałem 2017 r. – zakupy od dostawców zagranicznych, 76,5% utrzymało je na dotychczasowym poziomie, natomiast 14,8% zmniejszyło je. Zdaniem przedsiębiorców, w  kolejnych miesiącach sytuacja ulegnie poprawie (wartość salda prognostycznego pozostaje jednak nadal ujemna i wynosi -0,8 punktu). Spadła (o  5,4 punktu) wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości zatrudnienia, do poziomu -17,2 punktu. Rok wcześniej osiągnęła ona poziom -10 punktów. Przedsiębiorstwa spodziewają się spadku zatrudnienia w nadchodzących miesiącach, lecz mniejszego od zanotowanego w II kwartale br. W  II kwartale 2017 r. w  44% przedsiębiorstw handlowych ceny wzrosły w  porównaniu z  I  kwartałem 2017 r., w 49% ankietowanej grupy przedsiębiorców ceny nie zmieniły się, natomiast w 7% obniżyły się. Przedsiębiorstwa spodziewają się dalszego wzrostu cen w kolejnym kwartale. Zwiększył się wolumen sprzedawanych towarów (wzrost wartości salda o  24,3 punktu). Wartość salda osiągnęła poziom -2,8 punktu, nieco poniżej od poziomu odnotowanego w  analogicznym okresie ubiegłego roku (0 punktów). Na obecne saldo złożyły się następujące odpowiedzi:

37 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

22% przedsiębiorstw handlowych uznało, że w II kwartale 2017 r. względem I kwartału 2017 r. wolumen sprzedawanych przez nie towarów zwiększył się, 53,2% respondentów wskazało, iż utrzymał się on na tym samym poziomie, natomiast u  24,8% ankietowanych nastąpił spadek. Przedsiębiorstwa handlowe przewidują dalszy wzrost wielkości sprzedaży w najbliższym kwartale. Od wielu lat na wysokim poziomie utrzymuje się dodatnia wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące wzrostu konkurencji na rynku. W  tej edycji badania utrzymała się ona na zbliżonym poziomie do poprzedniego kwartału i  osiągnęła wartość 38 punktów. Rozkład odpowiedzi jest następujący: 39,2% ankietowanych przedsiębiorstw uznało, że w II kwartale 2017 r. względem I kwartału 2017 r. konkurencja dla nich wzrosła, 59,6% nie zaobserwowało zmiany, a  1,2% respondentów stwierdziło, że konkurencja dla nich zmniejszyła się. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się dalszego wzrostu zagrożenia ze strony konkurencji w  najbliższych miesiącach. ▼ dr Katarzyna Majchrzak Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Lato w FMCG

fot. Shutterstock.com

Pokonać upały

w placówce handlowej

Upalne dni zazwyczaj cieszą tylko tych, którzy przebywają na urlopach. Latem – zwłaszcza przy bardzo wysokich temperaturach – praca może być uciążliwa. Jakie obowiązki ciążą wówczas na pracodawcy? Jak zorganizować pracę personelu zgodnie z wytycznymi BHP w czasie upału? Co zrobić, gdy sklep nie dysponuje profesjonalną klimatyzacją? Postaramy się w tym artykule odpowiedzieć na te pytania. Przepisy ogólne W polskim prawie nie ma przepisów odnoszących się bezpośrednio do obowiązków pracodawcy, które regulują temat upałów. Nie znaczy to jednak, że ogólne przepisy nic nie mówią o podstawowych zasadach w  tym okresie. Oczywiste jest to, że „poważny” właściciel sklepu nie dopuści do sytuacji, w której temperatura w obiekcie handlowym niebezpiecznie przekroczy dopuszczalne normy – choćby z  tego powodu, że odstraszy tym swoich klientów. Spójrzmy zatem, co mówi prawo.

Jaka temperatura w pomieszczeniach? Przepisy prawa pracy nie określają maksymalnej temperatury w  pomieszczeniach. Jednakże w  sytuacji, gdy na stanowiskach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Takie napoje zapewnia właścicielka sklepu z Lublina, choć mówi, że w jej punkcie handlowym nie ma problemu z wysokimi temperaturami. – W  sklepie posiada-

38 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

my klimatyzację, włączamy ją, kiedy na zewnątrz robi się gorąco. Zamykamy wtedy drzwi – w największe upały temperatura jest utrzymywana na poziomie 23 oC. Przed sezonem zawsze robię również przegląd klimatyzacji – mówi Urszula Olczak, właścicielka delikatesów „Grosik” z Lublina. Taki przegląd jest niezwykle istotny, ponieważ regulują to przepisy prawne. Zgodnie z  nimi powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z  zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Ponadto pracodaw-


Lato w FMCG

ca powinien zapewnić odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, aby nie dopuścić do awarii. Przepisy nie regulują jednak sposobu i częstotliwości czyszczenia klimatyzacji. Powinno to się odbywać zgodnie z  zaleceniami producenta urządzenia zamieszczonymi w instrukcji obsługi. Przepisy chronią pracowników Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy, pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom, a  więc osobom posiadającym umowę o  pracę, ale również osobom fizycznym, zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy (chodzi o  osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz np. uczniom odbywającym praktyki. Bardzo ważną informacją jest również to, że istnieje zakaz pracy dla pracowników młodocianych w  pomieszczeniach, w  których temperatura powietrza przekracza 30oC, a wilgotność względna powietrza 65%. Dobrze sobie radzi z upałami pan Tomasz Jerzykiewicz, właściciel sklepu spożywczego w Trzebawiu, choć nie ma klimatyzacji. Sklep jest położony w  części podpiwniczonej i  to sprawia, że jest chłodno i  przyjaźnie latem. – Bardzo sobie chwalę pracę w  tym okresie w  swoim sklepie, temperatura i  wilgotność powietrza jest bardzo przyjazna zarówno dla pracowników, jak i klientów – mówi pan Tomasz. Trzeba zadbać o właściwą cyrkulację powietrza Jest to niezwykle istotne, ponieważ przepisy informują, że istnieją normy dotyczące również m.in. wilgotności. Zgodnie z przepisami pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpiecz-

39 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Lato w FMCG

ne i higieniczne warunki pracy. W szczególności, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i  sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i  nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Okna i  świetliki powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. Choć w  sklepie pani Iwony Słowiok z Wisły klimatyzacja jest zamontowana, korzysta z niej tylko, kiedy jest to niezbędne. W pobliżu sklepu płynie rzeczka, dzięki której jest dobra wilgotność powietrza. – Pracownicy często przewietrzają

sklep, otwierając okna i drzwi – by klienci i  pracownicy czuli się komfortowo – mówi pani Iwona. Trzeba również pamiętać o  tym, że sklep należy wyposażyć w  urządzenia pozwalające na ich otwieranie w  sposób łatwy i  bezpieczny z  poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w  pożądanym położeniu. Gorąco – krótsza praca? Pracodawca może w  oparciu o  przepisy prawne wprowadzić skrócenie norm czasu pracy określonych dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia. Skrócenie norm czasu pracy może polegać na ustanowieniu przerw w czasie pracy wliczonych do czasu pra-

cy lub obniżeniu norm czasu pracy. – Najpierw jednak pracodawca musi ustalić wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnie szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, konsultując go uprzednio z  pracownikami lub ich przedstawicielami oraz zasięgając opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami. Skrócenie czasu pracy może również nastąpić na podstawie decyzji pracodawcy, który ma prawo zwolnić pracowników ze świadczenia pracy, np. podczas upałów. W  żadnym przypadku skrócenie norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika – informuje Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. ▼ Przemysław Tórz

Wiedza, entuzjazm i konsekwencja – moja recepta na sukces z DC

Poradnik Handlowca: Dlaczego wybrał Pan Delikatesy Centrum jako sposób na pracę i życie? Maciej Libera: To się stało dzięki rodzicom. Prowadzili mały sklep spożywczy w  Oleśnie pod szyldem Lewiatan. Od początku im pomagałem. Moje studia także były ukierunkowane na prowadzenie przedsiębiorstwa. Jednak zawsze to powtarzam, że przez 3 lata studiów nie nauczyłem się tyle, co przez 3 miesiące od mojego ojca po otwarciu naszych pierwszych Delikatesów Centrum w Praszce.

Czy przedstawiciel Eurocash Franczyza – dedykowany opiekun jest także wsparciem w codziennej pracy

40 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

w sklepie i w prowadzeniu biznesu? Oczywiście, że tak. To kolejna osoba, która ma dobre pomysły, jak rozwijać nasz biznes. W natłoku spraw związanych z prowadzeniem sklepu zapomina się czasami o  podstawowych rzeczach. Ile razy mój DK przypomniał mi o  jakiejś wydawałoby się drobnostce, a  w  perspektywie czasu była to ważna sprawa. Ze strony doradców doświadczam też dużo pomocy organizacyjnej. Czy zatem Delikatesy Centrum to dobry wybór? Czy rekomenduje Pan ten rodzaj działalności dla młodych ludzi, którzy szukają pomysłu na biznes? Zdecydowanie tak. Tylko nikomu nie polecam tego z marszu, bez zastanowienia, zaplecza, także finansowego oraz kalkulacji. Trzeba też mieć trochę wiedzy handlowej lub opierać się na kimś, od kogo można ją czerpać. Tak jak ja uczyłem się od mojego ojca.

Zlecony materiał promocyjny

Rozmowa z Maciejem Liberą, franczyzobiorcą Delikatesów Centrum Rudniki

Jakie były początki sklepu w Rudnikach? W jakim stopniu i zakresie Eurocash Franczyza była pomocna? Jest to już czwarty z kolei sklep, który uruchamiałem i wydaje mi się, że to otwarcie udało nam się najlepiej. Trochę doświadczenia już się zebrało… Uważam sklep w  Rudnikach za bardzo udany – to jest dobra inwestycja. Zarówno pod względem technicznym, jak i wykorzystania do maksimum potencjału lokalu. Eurocash Franczyza bardzo mi pomogła, dzięki działowi ekspansji i informatyki. Dział ekspansji wiele załatwił w imieniu potencjalnego franczyzobiorcy – fachowców, pozwolenia, umeblowanie, a także cały czas zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów. Informatycy również pomogli w  uruchomieniu sklepu pod względem usprawnienia samej sprzedaży.


Zarządzanie kategorią

PRZYPRAWY Efektywne zarządzanie kategorią wymaga ścisłej współpracy między detalistą a producentem. Zarządzanie kategorią produktów to proces wprowadzania rozwiązań w punkcie sprzedaży, który ma na celu wygenerowanie lepszych wyników ekonomicznych w danej kategorii i dostarczenie dodatkowej wartości (tzw. Shopper value) dla kupującego. Ten skomplikowany proces wymaga ścisłej współpracy między producentami i detalistami i wspólnej pracy nad optymalizacją asortymentu oraz wielkości powierzchni sprzedaży produktów danej kategorii; dopracowania mechanizmów promocyjnych; wprowadzania do sprzedaży nowych produktów oraz płynnej wymiany informacji między partnerami handlowymi.

Ważne jest, aby stymulować wzrost poprzez wprowadzanie nowości produktowych i ofert sezonowych zowania trendów w tej kategorii. Dzięki temu firma ma podstawy do szybkiego reagowania na zmianę preferencji klientów w ramach poszczególnych segmentów – grup produktowych. Jak myśli klient?

McCormick posiada także wiedzę o tzw. drzewie decyzyjnym, czyli sposobie myślenia klienta w trakcie procesu zakupowego. Jest to schemat, jaki McCorZachowania konsumenckie, znamick przygotowuje na podjomość marek, stawie badań konsumenckich, kategorii i trendów i który ilustruje różne pozioNajbardziej kompleksowe dane my podejmowania decyzji przez na temat zachowań konsumentów klienta. Drzewa decyzyjne dla w poszczególnych kanałach rynposzczególnych kategorii proku w Polsce mają detaliści. Natoduktów mogą się znacznie różmiast producenci tacy jak McCornić. McCormick z marką wiomick, właściciel marek KAdącą KAMIS w kategorii MIS i Galeo, dysponują przypraw i musztard, w przeciwieństwie szczegółową wiedzą Kluczowe do detalisty, jest na temat marek, kajest takie w stanie przewitegorii produktów dobranie asortydzieć, na podstai zachowań kupumentu i dopasowanie wie jakich kryjącego w punkgo do danego formatu teriów kupujący cie sprzedaży. sklepu, aby kupujący dokonuje wyboru To lider danej kaznalazł to, czego w poszczególnych tegorii odpowiaszuka kategoriach. da za jej kształtowa Wiemy, że w przynie. W kategorii przypadku zakupów planopraw na polskim rynku wanych kupujący poszukuje liderem jest McCormick. Ekskonkretnej marki, albo segmentu percka wiedza firmy McCormick przypraw. Co więcej, przyprawy wynika z obserwowania i progno-

41 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

Andrzej Odzioba Dyrektor Sprzedaży McCormick Polska, właściciela marek KAMIS i Galeo to kategoria rutynowa, na którą zmiany cen półkowych wprowadzane przez detalistów nie mają dużego wpływu. Należy też pamiętać, że w kategorii przypraw produkty nie są substytucyjne, czyli majeranek nie zastąpi ziół prowansalskich. Kluczowe jest takie dobranie asortymentu i dopasowanie go do danego formatu sklepu, aby kupujący znalazł to, czego szuka. Nowości i oferta sezonowa Kupujący w kategorii przypraw są także otwarci na nowe smaki i poszukują inspiracji, dlatego ważne jest, aby stymulować wzrost poprzez wprowadzanie nowości produktowych i ofert sezonowych. A w kategorii przypraw wyróżniamy pięć kluczowych sezonów: Wielkanoc, sezon grillowy, okres przygotowywania przetworów, tzw. „Powrót do szkoły” i święta Bożego Narodzenia. Ważne jest zatem przygotowanie sklepu na te najważniejsze sezony w ciągu roku. ▼


SMAKI ŚWIATA

fot. Shutterstock.com

Cały świat w jednej kuchni Pomimo że Polacy najbardziej cenią sobie rodzime gotowanie, to jednak coraz bardziej popularne stają się potrawy z innych zakątków świata.

Z

coraz częstszych wojaży przywozimy nie tylko pamiątki i zdjęcia, ale także kulinarne wspomnienia, które później próbujemy odtworzyć po powrocie do domu. Na rosnące zapotrzebowanie na egzotyczne potrawy oraz produkty wpływa także panująca obecnie moda na gotowanie, a także duża popularność programów i  blogów propagujących sztukę kulinarną oraz zdrowe odżywianie. Polscy konsumenci stają się coraz bardziej skłonni do eksperymentowania w  kuchni, otwierają się na nowe smaki i style gotowania. Nie bez znaczenia jest także fakt, że potrawy kuchni śródziemnomorskiej czy azjatyckiej uznawane są za zdrowsze i bardziej dietetyczne niż te, które są podstawą naszej rodzimej sztuki kulinarnej, a trendy prozdrowotne i  fit są obecnie niezwykle silne na polskim rynku.

Aleksandra Trzcińska Dyrektor Marketingu Makarony Polskie Wytwarzanie makaronu jest częścią bogatej tradycji kulinarnej w Polsce. Nasze domowe wyroby makaronowe przeznaczane były od zawsze przede wszystkim do zup, a zwłaszcza cotygodniowego zestawu obowiązkowego niemal każde-

42 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

go Polaka – rosołu i pomidorowej. Tymczasem rośnie znaczenie makaronów typu włoskiego, stosowanych do drugich dań, lecz nasze zainteresowanie drobnymi formami makaronu, często wałkowanymi i jajecznymi, wcale nie maleje – właśnie ze względu na dobrze ugruntowaną tradycję spożywania zup z  kluskami. Taka kondycja asortymentu makaronowego zdradza dwa ogromne potencjały, które wróżą jak najlepsze perspektywy dla rozwoju kategorii makaronów w  Polsce. Marka Makarony Polskie widzi w  tej perspektywie swoje słuszne miejsce, dlatego mamy w naszym portfolio zarówno tradycyjne makarony jajeczne do zup, jak również wiele form krótkich i długich typu włoskiego, a  także staramy się wciąż zaskakiwać naszych konsumentów nowymi produktami, takimi jak makarony prozdrowotne, dietetyczne, czy smakowe.


SMAKI ŚWIATA

Rosnące zainteresowanie konsumentów kuchniami świata wpływa na wiele kategorii na rynku żywności – producenci i dystrybutorzy stale poszerzają swoje oferty i wprowadzają nowości produktowe, aby zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na bardziej ekscytujące smaki. Detaliści stają więc przed coraz trudniejszymi wyborami, jeśli chodzi o  dobór asortymentu w  sklepach, warto jest zatem przyjrzeć się bliżej temu trendowi, aby móc lepiej z jego pomocą zwiększyć sprzedaż. Rzymskie wakacje W Polsce od lat ulubioną kuchnią europejską jest ta włoska, w której królują makarony podawane z  różnego rodzaju sosami. Oferta w  tym segmencie rynku jest bardzo szeroka z uwagi na dużą różnorodność ich kształtów i rodzajów – klienci najczęściej wybierają spaghetti, tagliatelle oraz penne, ale także canelloni, fussilli i  lasagne znalazły swoich miłośników. Oprócz podstawowych wersji pszennych, producenci proponują także makarony kolorowe: czerwony z  dodatkiem pomidorów, zielony ze szpinakiem oraz ostatni hit – czarny makaron z dodatkiem sepii z mątwy. Na rynku jest także coraz szersza oferta przeznaczona dla osób dbających o linię oraz zdrowe odżywianie, czyli makarony pełnoziarniste. Pojawiają się także wersje owsiane, gryczane czy orkiszowe. Makarony rotują dobrze przez cały rok i warto zadbać o  ich bogaty asortyment na półce. W  większych placówkach można go rozszerzyć o makarony świeże na tackach – spaghetti, ravioli i tortellini. W  bliskim sąsiedztwie regału z  makaronami warto jest umieścić inne produkty konieczne do przygotowania włoskich potraw, takie jak oliwę z  oliwek extra virgin, suszone pomidory,

43 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


SMAKI ŚWIATA

Sławomir Grochal Key Account Manager Hilcona Polscy konsumenci są tradycjonalistami. Większość gotowych dań mącznych to pierogi i kluski. Jeśli już trafia się konsument poszukujący nowych smaków, a  trafia się on przeważnie w  dużych aglomeracjach miejskich, sięga przede wszystkim po kuchnię włoską. Na pierwszym miejscu znajdują się zatem nasze Tortelloni, Ravioli, Gnocchi. Na fali zainteresowania nowymi smakami, głównie dzięki ich popularyzacji w programach kulinarnych, wprowadziliśmy na rynek polski i  z  powodzeniem sprzedajemy dania kuchni meksykańskiej, greckiej i  tajskiej. Jeśli miałbym określić kierunek, w jakim będą poszukiwać nowości konsumenci w  Polsce, to bez wątpienia jest to kuchnia marokańska i azjatycka. Niekwestionowaną królową kuchni zagranicznych pozostanie kuchnia włoska, ale czeka nas bardzo ciekawy okres, w  którym wszystkie inne potrawy i  dania gotowe będą z  kuchnią śródziemnomorską rywalizowały.

oliwki, kapary, ocet winny i balsamiczny. Kuchnia włoska to także aromatyczne sosy. Osoby zafascynowane kulinariami zazwyczaj poświęcają więcej czasu na przygotowanie potraw od podstaw, warto więc zaoferować im szeroki wybór produktów na bazie pomidorów – passaty, przeciery w  butelkach lub kartonikach, puszkowane pomidory, bez skór-

ki a także pomidory z dodatkami (oliwą, czosnkiem, ziołami, oliwkami). Oprócz sosów, znajdą one zastosowanie także przy tworzeniu takich potraw, jak bruschetta, lazania czy pizza. Bardziej zabiegani klienci chętnie natomiast wybiorą gotowe sosy w słoikach, np. bolognese, napoli, carbonara, czerwone i zielone pesto lub fixy pozwalające na przygotowanie ulubionych potraw w szybki i mało skomplikowany sposób. Przyprawy we włoskiej kuchni to konieczność – producenci mają w  swoich ofertach monoprzyprawy, takie jak bazylia, oregano, tymianek, estragon czy suszony czosnek oraz mieszanki przypraw, dedykowane poszczególnym daniom czy sosom do makaronów i sałatek. Myśląc o ofercie „włoskiej”, nie można także zapominać o serach – zarówno do potraw słonych, jak i  deserów. Popularna mozzarella dostępna jest w dużych kulach, w formie wiórków oraz w opakowaniach zawierających mniejsze kulki. Dostępne są także wersje light oraz wędzone, a także z dodatkiem ziół lub pepperoncini. Parmezan, głównie z przeznaczeniem jako dodatek do potraw z makaronów oraz pizzy, można oferować klientom w  formie kawałków lub gotowych do posypania wiórków. Wielbiciele włoskich łakoci będą poszukiwać w sklepowych ladach chłodniczych serów ricotta oraz mascarpone, które są bazą deserów takich, jak tiramisu czy pannacotta. Nie tylko Italia Także pozostałe kraje śródziemnomorskie są atrakcyjne dla Polaków nie tylko turystycznie, ale i  kulinarnie. Z  wypraw w  tamte rejony nasi rodacy przywożą także upodobanie do greckich, hiszpańskich i  bałkańskich specjałów. Tym, czego nie może zabraknąć w  asortymencie sklepowym, szczególnie latem, jest ser feta

44 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

oraz jego polskie zamienniki produkowane na bazie mleka krowiego. To bardziej popularna, a zarazem tańsza wersja niezbędnego składnika sałatki greckiej, która na stałe wpisała się w  jadłospisy wielu Polaków. W  ofercie producentów znajdują się sery w tradycyjnej formie bloczka, jak również w formie krojonej w zalewie z oleju lub zalewie solankowej, także w wariancie z przyprawami i dodatkami – z  oregano i  bazylią, z czosnkiem i pietruszką, z suszonymi pomidorami i chilli, a także wersje light i bez laktozy. Innym popularnym produktem regionalnym jest wywodzący się z Grecji i Cypru ser halloumi, który zyskał na popularności dzięki rosnącemu trendowi wegetariańskiemu i często wykorzystywany jest podczas grillowania dla urozmaicenia dań warzywnych, dlatego warto jest mieć go w ofercie, szczególnie w okresie letnim. Na rynku dostępny jest ser w wariantach naturalnym, z chilli oraz z ziołami. Greckie czy bałkańskie potrawy konsumenci często urozmaicają greckimi tzatzikami, które są dostępne w  formie gotowego sosu, do którego wystarczy zetrzeć ogórek i można cieszyć się jego mocnym czosnkowym smakiem, jak i  w  formie mieszanki przypraw, którą należy zmieszać z  jogurtem. Coraz popularniejsze stają się także gęste jogurty typu greckiego, idealne właśnie jako dodatek do sosów i sałatek. Przygotowanie niektórych potraw śródziemnomorskich jest nieco bardziej skomplikowane i  czasochłonne niż włoskich makaronów, warto jest zatem zatowarować chłodziarkę gotowymi produktami mrożonymi, takimi jak gyros, paella, ratatouille, risotto, dzięki którym klienci szybko przygotują daną potrawę. Warto jest je umieścić obok gotowej pizzy mrożonej, która jako najpopularniejszy produkt w  tej kategorii pomoże zwrócić na nie uwa-


SMAKI ŚWIATA

gę. Jeśli starczy miejsca, warto jest tam także umieścić mrożone owoce morza (szczególnie krewetki), które często towarzyszą południowym potrawom. Orientalne fascynacje Od wielu lat stale rośnie także popularność kuchni azjatyckich – chińskiej, japońskiej, a ostatnimi czasy także tajskiej i  hinduskiej. To, co łączy regionalne propozycje z  Orientu, to wykorzystanie ryżu i makaronu, przypraw korzennych, produktów sojowych, owoców morza oraz warzyw. Różnorodność potraw ze względu na kraj, a  nawet region jest bardzo duża i przekłada się na mnogość produktów dostępnych w  ofertach dystrybutorów – są to zarówno oryginalne produkty sprowadzane z Azji, jak i  wytwarzane przez rodzimych producentów. Podstawą wielu azjatyckich potraw jest ryż. Biały długoziarnisty na stałe wpisał się już w polski jadłospis, a tym samym w asortyment sklepowy, który warto jednak rozszerzyć o  ryż basmati, paraboiled, brązowy czy jaśminowy. Producenci wprowadzili do swojej oferty także ryż służący do przygotowania sushi. Mniej popularne wśród konsumentów, ale odznaczające się rosnącą popularnością są azjatyckie makarony, szczególnie ryżowy i sojowy, które można przygotować na wiele sposobów – gotowane, smażone na patelni lub w woku. Do przygotowania orientalnych potraw konieczne są także takie produkty, jak sos sojowy, sos chilli, mleko kokosowe, grzyby mun, kiełki fasoli mung, trawa cytrynowa, pasta miso. Niezmiernie popularne są gotowe mieszanki warzyw chińskich. Na ich bazie można przygotować np. sajgonki, zupę warzywną z mlekiem kokosowym czy pad thai. Aromatyczne azjatyckie dania wymagają także użycia przypraw. Ko-

lendra, cynamon, imbir, kurkuma, szafran, chilli, zielony pieprz oraz curry są dostępne w ofertach producentów, podobnie jak i mieszanki przypraw zawierające charakterystyczne da poszczególnych kuchni składniki. Bardziej zabiegani klienci poszukiwać zapewne będą gotowych sosów, które są dostępne w  słoikach, saszetkach oraz w  postaci fixów. W  ofercie producentów można znaleźć zarówno popularne od dłuższego czasu chińskie sosy pięć smaków oraz słodko-kwaśny, jak i nowsze propozycje takie, jak sosy na bazie zielonego i czerwonego curry, tikka masala, jalfrezi czy balti. Oddzielną kategorią jest bardzo popularne ostatnimi czasy sushi – klienci poszukują tej potrawy zarówno w formie gotowej (oferowanej przez producentów w  zestawach w  wielu opcjach), jak i  chcą ją przygotowywać samodzielnie. Dystrybutorzy przygotowali więc zarówno komplety zawierające ryż do sushi, wodorosty nori, pastę wasabi, sezam, imbir marynowany, ocet ryżowy, sos sojowy, pałeczki i maty, jak i możliwość zakupienia wszystkich tych produktów osobno. To jednak propozycja raczej dla większych sklepów w dużych miastach lub placówek, specjalizujących się w kuchniach świata, chociaż warto uważnie przyglądać się, jak się ten trend rozwija. Chrupiąca egzotyka Światowe smaki znalazły także swoje miejsce wśród słonych przekąsek. Od kilku lat dużym powodzeniem cieszą się kukurydziane chrupki tortilla, które przybyły do Europy z  Meksyku – obecnie dostępne w  wariantach naturalnym, solone oraz o  smaku serowym. Sklepy mające je w swoim asortymencie powinny także zadbać o  obecność na półkach pasujących do nich dipów – łagodnego guacamole, ostrego salsa oraz serowego. Mniej kaloryczną al-

45 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

ternatywą może być wywodzący się z Egiptu hummus, który może służyć jako przekąska lub dodatek do kanapek – producenci oferują opcje o smaku klasycznym, pomidorowym, paprykowym, sprzedawane osobno lub w  opakowaniach zawierających kilka smaków. Producenci chipsów, podążając za międzynarodowymi trendami proponują obecnie słone przysmaki w  dotychczas niespotykanych wariantach, takich jak ostre chilli, pepperoni, salsa czy curry. Wielbiciele ostrego japońskiego chrzanu do sushi mogą się także delektować orzeszkami ziemnymi w  otoczce z  ciasta o smaku zielonego wasabi. Gotowe wprost ze sklepu Sklepy znajdujące się w  pobliżu biur czy popularnych traktów komunikacyjnych mogą zyskać wielu klientów, wprowadzając do swojej oferty dania gotowe – przygotowane do podgrzania w  kuchence mikrofalowej lub wymagające zalania wodą. Wśród takich lunchowych propozycji dużą popularnością cieszą się dania orientalne w  postaci świeżych zup, lunch-boxów z makaronem lub ryżem (dostępne także w  wersjach bezglutenowych, wegańskich oraz light) oraz wspomniane wcześniej sushi, a  także tortille i  chilli con carne wywodzące się z  tradycji kuchni meksykańskiej. Dostępne są także dania inspirowane kuchnią hinduską (z  curry) czy turecką (falafel, hummus) oraz poręczne sałatki sprzedawane w  komplecie z  jednorazowymi sztućcami. Segment dań convenience rozwija się szybko i  często pojawiają się na tym rynku ciekawe nowości, warto jest zatem śledzić innowacje i  na bieżąco dostosowywać asortyment ,o  ile pozwala na to powierzchnia sklepu. ▼ MagdaLENA Mirowska


Alkohole

fot. Shutterstock.com

Procentowe lato

– w poszukiwaniu orzeźwienia W sezonie letnim rynek alkoholi przechodzi dość znaczące zmiany związane nie tylko z wyższymi temperaturami, ale także z panującymi wśród konsumentów modami. Sezonowe fluktuacje przechodzą zarówno najbardziej popularne kategorie, jak piwo, wino i wódka, ale także te, które podczas chłodniejszych miesięcy cechują się o wiele mniejszą sprzedażą. Preferencje klientów przesuwają się latem w stronę alkoholi lżejszych, a zarazem bardziej orzeźwiających, które najczęściej spożywane są mocno schłodzone.

Z

miana stylu życia oraz sposobów spędzania wolnego czasu wpływają także na zmianę kultury picia alkoholu – jego moc przestaje być czynnikiem decydującym o zakupie, a  na pierwszy plan wysuwają się smak oraz jakość. Konsumenci są bardziej skłonni do eksperymentów i  poznawania nowych smaków i jednocześnie spożywają o  wiele więcej alkoholu niż w  pozostałych

miesiącach, stąd wysyp nowości, który następuje w okresie letnim. Oferta wakacyjna zależy od wielkości i położenia sklepu, są jednak kategorie, które zawsze trzeba mieć na półkach. Piwne rewolucje Najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród polskich konsumentów od lat pozostaje piwo, którego sprzedaż wy-

46 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

raźnie rośnie w miesiącach letnich. Połowa rocznej sprzedaży piwa realizowana jest od maja do września – sezon piwny zaczyna się wraz z  pierwszym długim weekendem. Im cieplej – tym sprzedaż jest wyższa, chociaż jeśli temperatury zaczynają przewyższać 30 stopni, mniej chętnie sięga się po alkohol. Najchętniej klienci zaopatrują się w sklepach małoformatowych, dzięki czemu piwo od-


Alkohole

powiada za jedną czwartą obrotu tego rodzaju placówek. Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na rynku piwa wynikające ze zmieniających się preferencji konsumentów. Polscy piwosze wprawdzie nadal najczęściej gaszą pragnienie tradycyjnym lagerem, jednak coraz częściej sięgają po trunki o innych właściwościach: smakowe, piwne specjalności, piwa o  niższej zawartości alkoholu oraz bezalkoholowe. Na rynku można zaobserwować trend odchodzenia od piw mocnych – jest to wynikiem zmiany gustów konsumentów oraz rosnącego zainteresowania aktywnym stylem życia, którego częścią jest umiarkowane spożycie alkoholu. Jasne pełne nadal dominuje w  strukturze sprzedaży i  stanowi trzon oferty producentów, jednak rosnące zainteresowanie konsumentów innymi odmianami tego trunku powoduje poszerzanie się piwnej oferty dostępnej na rynku szczególnie w  okresie letnim, kiedy to sprzedaż rośnie i  wprowadzanych jest najwięcej nowości. W  sezonie letnim zwiększonym zainteresowaniem cieszą się piwa smakowe: aromatyzowane oraz beer-miksy, czyli połączenie piwa z sokiem lub lemoniadą (radlery i  shandy). Są to z  reguły napoje o  mniejszej zawartości alkoholu, lżejsze, pozbawione charakterystycznej piwnej goryczki, dzięki czemu odpowiadają gustom konsumentów poszukujących przede wszystkim orzeźwienia podczas letnich upałów. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele wariantów tych trunków. Klienci mogą wybierać pomiędzy różnorodnymi smakami – zarówno prostymi, jak jabłko, limonka, grejpfrut, wiśnia, śliwka czy malina, jak i bardziej złożonymi, jak mali-

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

47 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Alkohole

na z granatem, kwiat bzu z  limonką, gruszka z chilli, jabłko i  trawa cytrynowa czy czarna porzeczka z  limonką. Dostępne są także wersje nawiązujące swoim smakiem do innych alkoholi, takich jak tequila czy drink mojito. Osoby kupujące tego typu piwa lubią eksperymentować i poznawać nowe, czasem bardzo zaskakujące smaki. Głównymi kryteriami wyboru piwa są jego smak, marka, gatunek oraz jakość. Zawartość alkoholu nie jest już czynnikiem decydującym o  podjęciu decyzji zakupu. Następuje premiumizacja rynku – klienci szukają ponadprzeciętnej jakości i  niepowtarzalnego smaku. Wielbiciele złotego trunku są coraz bardziej zaznajomieni z piwną kulturą, otwarci na innowacje i chętnie poznają różne style piwne. Stąd wynika rosnąca popularność piwnych specjalności – piw pszenicznych, niepasteryzowanych, porterów, marcowych, IPA, APA oraz piw kwaśnych. Szczególnie wielu nowych konsumentów zdobyło piwo pszeniczne dzięki lekkiemu, rześkiemu smakowi z lekką cytrusową lub bananową nutą. Stale rośnie zainteresowanie piwami niestandardowymi, ciekawymi i  niszowymi, warzonymi na bazie starych tradycyjnych receptur browarniczych. Koncerny piwne podążają za tym trendem, oferując konsumentom szeroki wachlarz takich piw, tym bardziej, że mają coraz większą konkurencję ze strony małych browarów lokalnych i rzemieślniczych. Piwa pochodzące od mniejszych producentów zdobywają popularność dzięki ciekawym recepturom i oryginalnym smakom, takim jak na przykład piwo pszeniczne z sokiem brzozowym czy lekkie pszeniczne i  wędzone piwo w  stylu grodziskim. Letnia oferta piw rzemieślniczych

Grzegorz Łaptaś Dyrektor PwC Polska

Kategoria alkoholi jest konsumowana w momentach celebracji, relaksu i przyjemności. Bogacenie się społeczeństwa będzie sprzyjać wzrostom wydatków w takich okazjach. Dlatego spodziewamy się lekkiego wzrostu kategorii łącznie, co będzie wynikało bardziej z efektu ceny i miksu produktowego niż wolumenu. W piwie spodziewamy się stabilnej konsumpcji, która dziesięć

składa się z setek ciekawych propozycji zarówno dla miłośników lagerów, jak i  wielu innych stylów piwnych. Ofertę producentów dopełniają piwa bezalkoholowe i  niskoalkoholowe, które znajdują coraz szersze grono nabywców, szczególnie wśród osób prowadzących aktywny tryb życia, uprawiających sport oraz kierowców. Ten segment rynku rozwija się bardzo dynamicznie i pojawiają się na nim nowe propozycje, jak piwo o  obniżonej kaloryczności czy bezalkoholowe piwo smakowe o  aromacie limonki z miętą, które dołączyło do niskoalkoholowych wariantów napoju o  smaku grejpfruta z żurawiną, tiramisu, czy karmelu.

48 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

lat temu bardzo szybko urosła do jednego z najwyższych poziomów na świecie. Podkategoria piw lekkich i  smakowych, dedykowana kobietom, jest niedoreprezentowana i  może wzrastać szybciej. Możemy do niej umownie zaliczyć również cydry, które mają podobną funkcję. Nadal coraz popularniejsze będą produkty o pozycjonowaniu rzemieślniczym, choć prawdziwe browary rzemieślnicze mają jednocyfrowy udział w rynku i nie spodziewamy się, żeby dramatycznie on wzrósł (trudno im budować masową dystrybucję). W  mocnych alkoholach spodziewamy się dalszego urozmaicania konsumpcji, czyli odejścia od czystej wódki w stronę alkoholi brązowych i produktów przeznaczonych do konsumpcji w  koktajlach. Będzie to budowało kategorię wartościowo. W  winach spodziewamy się wzrostu świadomości konsumenta i coraz częstszych wyborów konkretnego szczepu i kraju pochodzenia pod kątem konkretnej okazji. Tym samym powinien spadać wolumen najtańszych win, kupowanych pod kątem ceny i zawartości alkoholu. Powinno to poprawiać miks produktowy w kategorii.

Na chłodno Wysokie temperatury sprzyjają sprzedaży piwa, szczególnie schłodzonego – produkty ze sklepowej lodówki sprzedają się siedmiokrotnie lepiej niż te z  półki. Warto jest zatem na bieżąco uzupełniać stany w  urządzeniach chłodniczych, szczególnie na korzyść liderów sprzedaży i  wspieranych marketingowo nowości, nie zapominając także o klientach mających bardziej niszowe upodobania. Na półkach warto zaprezentować jak najszerszy asortyment piw z różnych segmentów cenowych i  gatunkowych. Aby dać klientowi poczucie, że ma z czego wybierać, ekspozycja powin-


Alkohole

na pokazywać podział na piwa butelkowe oraz w puszce, jasne, ciemne i specjalistyczne. Kolejne kryteria to marka, cena (droższe wyżej, tańsze niżej), wielopaki (na dolnych półkach). Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie piw smakowych oraz rzemieślniczych – dobrze jest wydzielić odrębne strefy dla tych produktów i  uporządkować je według poszczególnych marek oraz stylów piwnych. W  sklepie sprawdzą się sprzedażowe ekspozycje czasowe wsparte materiałami POS oraz wystawki na podłodze i ekspozytory danej marki, które warto ustawić w  strategicznych miejscach, takich jak wejście czy kasy. W  okresie grillowym warto jest także umiejscowić część asortymentu pasującą do tego typu okazji w  okolicach działu z wędlinami i mięsem oraz w pobliżu sprzętu grillowego (tacki, węgiel drzewny). Należy także pamiętać o  dobrym oznaczeniu promocji cenowych – bez takiej komunikacji promowane piwo będzie się sprzedawać słabiej.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

In vino veritas Drugie miejsce wśród letnich alkoholi najczęściej wybieranych w lecie przez Polaków zajmuje wino, którego sprzedaż w  małych i  średnich sklepach ciągle rośnie. Konsumenci spożywają go coraz więcej i  coraz bardziej się na nim znają. Coraz mniejszą rolę przy wyborze gra cena, bardziej liczy się natomiast apelacja czyli region pochodzenia wina oraz jego marka. Największe zainteresowanie budzą wina z Chile, Hiszpanii, Włoch, Francji i Nowej Zelandii, ale klienci otwierają się także na mniej popularne rejony świata, jak Portugalia, Mołdawia czy Gruzja. Klienci przy wyborze wina kierują się także ich doborem do potraw – w se-

oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

49 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Alkohole

Karolina Przygońska Trade Marketing Manager Detal Tradycyjny Stock Polska W okresie letnim (czerwiec – sierpień) obserwujemy zmniejszenie odsprzedaży w wódkach czystych w stosunku do poprzednich 3 miesięcy roku, co może wskazywać na fakt, że konsumenci spożywają produkty z tej kategorii w postaci drinków. Należy pamiętać, że okres letni to czas wyjazdów plenerowych, urlopów, więc częstotliwość spożycia napojów alkoholowych raczej wzrasta. Przy wysokich temperaturach większe znaczenie ma jednak orzeźwienie i  smak, niż moc trunku. W  tym roku Stock Polska przygotował nową propozycję dla poszukujących nowych doznań smakowych: Chłodnik na bazie polskiej ikony alkoholi mocnych Żołądkowej Gorzkiej Tradycyjnej. Przygotowanie Chłodnika Żołądkowej Gorzkiej jest bardzo proste, a  składniki to: Żołądkowa Gorzka 40 ml, sok z cytryny 40 ml, syrop cukrowy 10 ml, kruszony lód i woda gazowana do uzupełnienia.

zonie letnim szczególnie popularne są trunki pasujące do lekkich sałatek, drobiu, serów, a także do grillowanych mięs i warzyw. Latem najczęściej wybierane są wina białe i  różowe, które podawane mocno schłodzone, charakteryzują się lekkością i  świeżością oraz zapewniają orzeźwienie w  gorące dni. Są to zarówno wina półwytrawne,

jak i półsłodkie, coraz więcej sprzedaje się także win wytrawnych, natomiast sprzedaż ciężkich win słodkich latem spada. W  szczególnie polecanych na lato rześkich winach można odnaleźć cytrusowe aromaty, nuty owoców egzotycznych, malin i  truskawek. To między innymi portugalskie Vinho Verde (lekko gazowane, młode i świeże), Sauvignon Blanc (zarówno francuskie, jak i  pochodzące z  Ameryki Północnej i  Południowej, Australii lub Nowej Zelandii) oraz niemiecki Riesling o kwiatowym aromacie, a także francuskie Chardonnay. Często wybierane są także lekkie wina czerwone, które doskonale komponują się z  potrawami z  grilla. W  przypadku bardzo dużych upałów można odejść od zasady podawania go w  temperaturze pokojowej i  serwować je lekko schłodzone. Do karkówki z grilla pasują wina lekko kwaskowe np. Pinot Noir, z wołowiną świetnie komponują się wina Bordeaux oraz czerwone portugalskie, a z kiełbasami współgrają wina lżejsze – Valpolicella, Merlot, natomiast wyraźniejsze australijskie wina Shiraz dopełniają smaku grillowanego drobiu. Niezmienną popularnością, szczególnie wśród klientek, cieszą się wermuty, które służą jako baza do lekkich dwuskładnikowych drinków i często kupowane są razem z pasującym do nich napojem gazowanym typu tonik. Na rynku pojawiły się także napoje na bazie wina spokojnego lub musującego z  dodatkiem soków z owoców, takich jak truskawki, melon, mango, arbuz, brzoskwinia czy owoc granatu. Produkty te wpisują się w trend poszukiwania przez konsumentów nowych smaków i lżejszych alkoholi oraz stanowią bardziej elegancką alternatywę dla piw smakowych i  cydrów. Koktajle są dobrą propozycją na letnie

50 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

upały – charakteryzują się niską zawartością alkoholu, wyraźnie owocowym smakiem i dużą dozą słodyczy. Przebojem ostatnich lat okazały się wina musujące, a  szczególnie pochodzące z  Włoch perliste prosecco, które stało się siłą napędową tej kategorii. Dzięki niemu napoje alkoholowe z  bąbelkami przestały się Polakom kojarzyć wyłącznie z  celebrowaniem ważnych uroczystości rodzinnych czy z  noworocznymi toastami. Wina tego typu dzięki swojej kwaskowatości i  owocowym nutom świetnie nadają się na lato, podawane mocno schłodzone są bardzo orzeźwiające i  lekkie, pasują do większości potraw i  mogą także służyć jako aperitif. Popularność jakościowych win musujących, takich jak prosecco, hiszpańska cava czy włoskie lambrusco stale rośnie, natomiast spada sprzedaż alkoholowych napojów musujących z  najniższej półki cenowej. Jakościowe wina musujące występują w  wersjach bardziej wytrawnych lub słodkich, różnią się między sobą także siłą musowania. Frizzante to wino o  niskiej zawartości dwutlenku węgla, perliste (np. Moscato, niektóre Vinho Verde) – zawiera bąbelki pochodzenia naturalnego, nadające przyjemnie orzeźwiający delikatny charakter. Spumante to wino w  pełni musujące. Do tej kategorii należą szampan, prosecco i  cava. Latem wina te mogą być także podawane w  drinkach na przykład z  dodatkiem mocno schłodzonego soku pomarańczowego. Na rynku są także dostępne mniejsze butelki prosecco o pojemności 200 ml, które są odpowiedzią na potrzeby konsumentów i  świetnie się sprawdzają w przypadku mniejszych kameralnych spotkań.


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

51 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Alkohole

Joanna Kwiatkowska Kierownik ds. public relations Corporate Affairs Kompania Piwowarska Z naszych obserwacji wynika, że piwa smakowe obecnie są chętnie wybierane na okazje towarzyskie w  tzw. mieszanym gronie, a  zatem przestały być domeną kobiet. To z kolei wymagało od nas zmiany myślenia o  ich smaku. Współcześni konsumenci oczekują piwa słodszego, ale nie nazbyt słodkiego. Sama słodycz i związany z tym jednowymiarowy, „płaski” smak to za mało, by zachęcić konsumenta do sięgnięcia po piwo. Musi być to koncept bardziej przemyślany, niejako „podkręcony” ciekawą nutą. Dlatego w rodzinie Redd’sa mamy lekko cierpką Żurawinę, a ponadto Jabłko z Trawą Cytrynową, Gruszkę z  Chili i  Malinę z  Granatem – wszystkie trzy z  przełamującym słodycz, intrygującym elementem smakowym. Trzy z  nich od niedawna są dostępne w  eleganckiej, przezroczystej butelce, która eksponuje apetyczną zawartość.

Wino na półce Eksponując kategorię wina należy pamiętać o tym, aby każdy gatunek stał oddzielnie, a  kolorów wina nie wolno mieszać na półce. Droższe wina powinny znaleźć się na górnych półkach, a  tańsze na dolnych, na wysokości wzroku powinny znaleźć się wina ze śred-

niego segmentu cenowego tzn. 15-30 zł oraz popularne letnie propozycje jak wina musujące (szczególnie prosecco). Półki powinny zostać czytelnie i wyraźnie opisane – klienci wtedy szybciej i  łatwiej dokonają wyboru. Warto jest także przeszkolić personel w  zakresie znajomości poszczególnych gatunków wina, ich pochodzenia, sposobu serwowania oraz dopasowania do potraw. W  okresie letnim szczególną uwagę należy zwrócić na nowości oraz najbardziej popularne w  tej kategorii trunki, których część warto jest umieścić w  lodówkach, co na pewno ożywi sprzedaż. W jabłku siła Najmłodszą i nadal dynamicznie się rozwijającą kategorią na polskim rynku napojów alkoholowych jest cydr, czyli lekki i świeży trunek produkowany ze sfermentowanego soku jabłkowego. Jest on szczególnie popularny w  sezonie letnim z  uwagi na orzeźwiający smak oraz niską zawartość alkoholu (od 2 do 7%). Na rynku pojawiają się nowe warianty tego napoju, dzięki którym producenci chcą ożywić sprzedaż. Oprócz najpopularniejszej wersji podstawowej, klienci mogą spróbować cydru wytwarzanego z  gruszek (perry) lub z  dodatkiem śliwek, cydru niefiltrowanego, napoju z  domieszką miodu, cynamonu czy soków owocowych, a  także połączenia cydru z  owocowymi kulkami o smaku limonki, jagody lub maliny. Producenci mają w  swoich ofertach również napoje jednoodmianowe z takich jabłek, jak Antonówka, Jonagold, Ligol i  Idared. Cydr ceniony jest przez konsumentów między innymi za swój charakterystyczny słodki smak oraz lekkość, ale

52 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

także osoby lubiące bardziej wytrawne lub nieco mocniejsze napoje znajdą coś dla siebie wśród dostępnych rynkowych propozycji. Cydry dostępne są zarówno w butelkach o  pojemności jednego litra, jak i  w  mniejszych poręcznych buteleczkach 0,33 l. Popularność tego lekkiego alkoholu sprawiła, że na rynku pojawiło się wiele odmian i  marek produkowanych zarówno przez dużych wytwórców, jak i  małe firmy. Klienci przy wyborze cydru coraz częściej zwracają uwagę na sposób produkcji, czy jest to produkt naturalny, zrobiony ze świeżo tłoczonego soku, czy z koncentratu. Istotna jest też regionalność i  pochodzenie produktu, które w  opinii konsumentów podkreślają jego autentyczność i jakość. Jabłkowa półka Bezpośrednim konkurentem cydru jest o wiele lepiej sprzedająca się kategoria piw smakowych, stąd warto jabłkowe specjały umieścić na półce w pobliżu słodkich napojów piwnych. Pomoże to zwrócić uwagę kupujących na te produkty, a  jednocześnie klient będzie miał większy wybór. Należy przy tym pamiętać o  uporządkowaniu półki i  wyraźnym podziale produktów ze względu na rodzaj (czyste, perry, z  domieszkami) oraz markę, a  także ustawić większe ilości produktu obok siebie, tak aby ta kategoria była lepiej zauważalna. Cydry sprzedawane w  mniejszych butelkach można umieścić w  lodówkach – podniesie to na pewno ich sprzedaż. Moc i smak Mimo że wakacyjne temperatury nie sprzyjają sprzedaży


Alkohole

mocniejszych alkoholi, powoli zanika sezonowość sprzedaży wódek. Wpływ na to ma głównie rosnąca popularność letnich drinków i koktajli – moda na kolorowe mieszanki alkoholi, soków i  syropów podbija letnią sprzedaż wódek. Jest to szczególnie zauważalne w  segmencie wariantów smakowych, których sprzedaż przewyższa tę z segmentu wódek czystych. Jest to widoczne zarówno wśród produktów z  niższej półki cenowej, gdzie dominują zakupy alkoholu o smaku cytrynowym, wiśniowym i miętowym w mniejszych butelkach o  pojemności 100 i  200 ml, jak i  wśród wódek ze średniej i wyższej półki, sprzedawanych w  butelkach o  większych pojemnościach. Polacy coraz częściej wybierają dobre jakościowo wód-

ki z wyższej półki, dzięki czemu segment premium na tym rynku rośnie. Wzrosło znaczenie jakości trunku oraz atrakcyjności jego opakowania, cena zaczyna odgrywać mniejszą rolę. Ulubionymi smakami w  tym segmencie rynku są grejpfrut, limonka, pomarańcza i żurawina, które świetnie komponują się ze składnikami popularnych letnich drinków. Podążając za tym smakowym trendem, producenci wprowadzają nowe warianty swoich produktów na rynek – dostępny asortyment jest olbrzymi, a  konsumenci mogą wybierać pomiędzy smakami kokosa, jeżyny, mango, ananasa, limonki z  miętą, arbuza, granatu, wanilii i  dziesiątków innych. Także portfolio smakowych wódek ekonomicznych stale się powiększa. Latem

klienci szukają smaków świeżych, orzeźwiających, kojarzących się cytrusami i owocami sezonowymi. Ciekawą nową propozycją w  niezmiennej od lat kategorii wódek czystych jest wódka gazowana. Ta innowacja stanowi odpowiedź producentów na nowe zachowania konsumentów – otwartość na nowości i  poszukiwanie zaskakujących produktów. Produkt sprawdza się zarówno w  drinkach, jak i  w  czystej postaci, podawany z lodem. Szczególną kategorią są gotowe drinki (RTD, czyli ready to drink) produkowane na bazie mocnych alkoholi (wódki, rumu, tequilli, whiskey) z domieszką soku lub napoju typu cola. Jest to oferta skierowana głównie do młodych dorosłych, która daje

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

53 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Alkohole

Urszula Wójtowicz

Ekspedientka w sklepie „DEX” w Jeleniej Górze

Czas upalnych, letnich dni skłania konsumentów do sięgania po orzeźwiające, smakowe alkohole. Ogromną popularnością cieszą się wina i napoje o lekko musującym profilu i owocowym aromacie, np. Carlo Rossi Refresh. Obserwujemy również rosnącą popularność wódek czystych z nutami smakowymi. Takie wódki, jak Żubrówki Białe z nutami mięty lub jałowca czy nowości Soplicy Szlachetnej – Soplice Uszlachetnione Śliwką lub Jabłkiem cieszą się coraz większym popytem wśród amatorów mocniejszych alkoholi, którzy szukają też delikatnego profilu smakowego. Polacy chętnie przygotowują również nieskomplikowane, orzeźwiające koktajle, jak np. klasyczny włoski Aperol Spritz, na bazie Aperolu i prosecco marki Gancia.

możliwość spróbowania wielu odmian drinków podczas jednej imprezy, bez konieczności zaopatrywania się we wszystkie potrzebne składniki. Mimo letniej zmiany w strukturze sprzedaży, wódki czyste i  smakowe nadal stanowią największą wartościowo kategorię wśród alkoholi mocnych. Na dalszym miejscu uplasowała się whiskey, która spożywana jest zarówno w formie czystej, na lodzie, jak i w drinkach z napojami typu cola. Po-

dobnie rum wybierany jest często jako baza dla wciąż modnych koktajli, takich jak Cuba Libre czy Mojito. W przypadku wyboru alkoholi gatunkowych z wyższej półki liczy się przede wszystkim marka (a co za tym idzie – jakość) oraz wygląd butelki, cena przy zakupach tych alkoholi nie gra dużej roli. Mocne na półce Najchętniej kupowane latem przez klientów warianty należy umieścić w  lodówce, szczególnie wódki smakowe o  mniejszych pojemnościach, które są spożywane „w  plenerze” oraz gotowe drinki. Asortyment alkoholi mocnych, szczególnie wódek czystych i  smakowych jest bardzo szeroki, stąd należy szczególną uwagę zwrócić na kompozycję tych półek i  uporządkowanie produktów w  taki sposób, aby zwrócić uwagę klientów na te produkty, które w  sezonie letnim są kluczowe dla sprzedaży. Wódki, które są odpowiedzialne za większość obrotu, powinny więc zostać umieszczone w  centralnej części ekspozycji na wysokości wzroku. Ustawienie butelek powinno odzwier-

54 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

fot. Patryk Trzcieliński

Mateusz Marciniak Specjalista ds. PR CEDC International

W naszym jeleniogórskim sklepie sprzedaje się dużo alkoholu, każdego rodzaju, niezależnie od pory roku. Bardzo dużo sprzedaje się piwa. Jest grupa klientów, która kupuje jedno piwo, zdarzają się klienci, kupujący nawet po dwanaście sztuk. Dobrze sprzedaje się również wino i wódka. Jeśli chodzi o wódki bardzo dużo sprzedaje się butelek o małych objętościach. Jest grupa klientów, którzy patrzą na cenę, kupują najtańsze alkohole, zdarzają się też klienci szukający bardziej wyszukanych smaków. Jeśli chodzi o piwa w sklepie, to najlepiej sprzedają się najtańsze oraz piwa mocno reklamowane w mediach.

ciedlać podstawową segmentację ze szczególnym podziałem na produkty 0,5 litra i więcej oraz produkty 100 i 200 ml (te mogą znaleźć się na półce poniżej). Centralną część powinny zajmować wódki mainstream oraz premium, a  kluczem ułożenia powinna być cena za butelkę 0,5 l. Asortyment należy pogrupować markami, żeby poprawić widoczność i umożliwić klientowi szybkie znalezienie poszukiwanego wariantu. Im droższy produkt, tym wyższą półkę powinien zajmować. Whiskey i  inne alkohole z  segmentu „brown spirits” (koniaki, brandy, rumy) należy umieścić w  najbardziej widocznym miejscu ponad wódkami białymi premium, tym bardziej, że ich ciekawe opakowania stanowią element dekoracyjny półki. Aby w pełni wykorzystać potencjał sprzedażowy tego niezwykle bogatego asortymentowo segmentu rynku, należy sprawnie reagować na oczekiwania klientów, uważnie obserwować trendy i śledzić nowości, a także umiejętnie komponować asortyment, korzystając ze wsparcia urządzeń chłodniczych. ▼ Magdalena Mirowska


Alkohole

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

55 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


VIII

RUSZYŁA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz VIII zaprasza naszych czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 7 edycjach konkursu nagrodziliśmy już ponad 130 właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny! Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy już oblicze handlu w sklepach w Andrychowie, Poznaniu, Przywidzu, Sanoku, Krakowie, Staninie i Morągu. Aby spróbować swojego szczęścia, wystarczy by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”. fot. Patryk Trzcieliński

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? W konkursie „Odśwież Swój Sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 300 m2.

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE? Na kuponie konkursowym zamieszczonym obok publikujemy kilka sentencji dotyczących zagadnień z branży FMCG. Państwa zadanie polega na wskazaniu prawidłowych odpowiedzi poprzez wpisanie litery „T” (tak) lub „N” (nie). We wskazaniu prawidłowych odpowiedzi pomocna na pewno będzie lektura „Poradnika Handlowca” oraz naszej strony internetowej www.poradnikhandlowca.com.pl. Następnie wystarczy już tylko wysłać wypełniony Kupon Konkursowy na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież Swój Sklep”.

WARUNKI KONKURSU Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy 21 września 2017 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po zakończeniu konkursu niezależna komisja (składająca się z przedstawicieli naszej redakcji oraz Sponsorów) wyłoni laureatów. Dla ułatwienia informujemy, że w okresie trwania konkursu na łamach „Poradnika Handlowca” ukażą się teksty redakcyjne związane z zagadnieniami konkursowymi! Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach październikowego wydania „Poradnika Handlowca”. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

ORGANIZATOR KONKURSU:

Maria Dumkiewicz – Jestem bardzo zadowolona z metamorfozy w moim sklepie. Zmiana miała miejsce 4 miesiące temu i od tego czasu obroty wzrosły o ok. 30%. Najważniejszą zmianą jest wystrój wnętrza i to, że stał się samoobsługowy. To ostatnie nasi klienci bardzo sobie chwalą. Zrobiło się też jakby bardziej przejrzyście. Nowy wystrój podoba się mnie, i co najważniejsze, klientom. Chwalą również jego funkcjonalność. Śledzę każdą edycję konkursu „Odśwież swój sklep”. Brałam w nim udział od samego początku, choć należę do osób, które myślą, że nigdy nic nie wygrają. A tu proszę, udało się! Dlatego wszystkich pracujących w handlu namawiam do udziału w Waszym konkursie. Zachęcam ich, aby się do Was zgłaszali i byli cierpliwi. Ja byłam cierpliwa – pisałam do „Poradnika Handlowca” 7 lat. Pytania nie są trudne, każdy sobie z nimi poradzi. Dlatego zachęcam gorąco każdego handlowca – zgłaszajcie się do konkursu „Odśwież swój sklep”. Maria Dumkiewicz, laureatka VII edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep”

NAGRODY VIII EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP: I NAGRODA: • Projekt sklepu ufundowany przez sieć Lewiatan • Wyposażenie sklepu ufundowane przez EP Projekt & Lewiatan • Nowoczesne oświetlenie LED ufundowane przez ECO LIGHT • Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan • Kasa fiskalna SHARP ER-A285P ufundowana przez firmę Torell • Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene • Wyposażenie kącika kawowego ufundowane przez Tchibo Coffee Service Polska: - Profesjonalny ekspres do kawy Saeco Phedra Evo Espresso - 5 kg kawy ziarnistej Tchibo + możliwość kontynuacji zakupów z atrakcyjnym rabatem - Komplet materiałów POS wspierających sprzedaż kawy w kąciku kawowym

• 10 wózków RABTROLLEY MINI BASIC ufundowanych przez Rabtrolley POZOSTAŁE NAGRODY: • Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan • Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene

SpoNSORZY: Polska Sieć Handlowa

Wyposażenie sklepów

Kompleksowe rozwiązania kawowe dla Firm

Oświetlenie LED do obiektów handlowych

Urządzenia fiskalne

Kosmetyki

Tworzywowe wózki sklepowe


ZADANIE KONKURSOWE

Wskaż prawidłowe odpowiedzi wpisując literę „T” (tak) lub „N” (nie)

1. Powierzchnia sklepu ponad 50 m2 pozwala na wprowadzenie modelu samoobsługowego 2. Puszki i butelki tej samej marki piwa stawiamy osobno 3. Produkty w strefie kasy powinny mieć zbliżone ceny 4. Produkty silnie wspierane marketingowo budzą większe zainteresowanie klientów 5. Codzienny merchandising napojów powinien być obowiązkiem personelu 6. W programie lojalnościowym najważniejsze jest zbieranie punktów 7. W kategorii grillowanych produktów ryby mają coraz mniejszy udział

KUPON KONKURSOWY

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” VIII edycja

Nazwa firmy

Imię i nazwisko właściciela Adres sklepu E-mail Powierzchnia sklepu Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora

Tel. kontaktowy: (podpis i pieczątka sklepu)

W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz max. 2 pozycje) Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież swój sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl


RYNEK POD LUPĄ

▼ Merchandising strefy kasy – str. 59 ▼ Strefa kasy… to powierzchnia dla wybranych produktów – str. 62 ▼ Klient w strefie kasy – str. 68 ▼ Okiem eksperta – str. 72

58 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

fot. Shutterstock.com

W Strefie kasy


RYNEK POD LUPĄ

Przykład nr 1. Regał przykasowy w sklepie samoobsługowym

Gumy

OTC/ /Witaminy

Cukierki funkcjonalne

Piotr Ignaczak Catman Group

Merchandising strefy kasy

Strefa kasy jest dla niektórych detalistów miejscem, które powoduje przyspieszone bicie serca. Z jednej strony, potrafi przynieść ok 7-8% obrotu sklepu, i  aż do 15% marży. Z  drugiej, organizacja tej strefy wymaga bardzo dużej ilości nakładu pracy. W  tym właśnie miejscu walczą ze sobą dwie przeciwstawne siły: żądza pieniądza oraz organizacyjne lenistwo. W  zależności od tego, która siła wygra, tak jest postrzegany sklep, a w związku z tym, takie są jego wyniki. Kto jest klientem docelowym w strefie przykasowej? Zapewne większość z Państwa odpowie, że wszyscy, ponieważ każdy klient musi dotrzeć do kasy i  zapłacić za wcześniej wybrane produkty. Nic bardziej mylnego. To prawda, że wszyscy klienci muszą zapłacić, ale… nie wszyscy są w takim samym stopniu podatni na zakupy impulsowe. Badania konsumenckie definiują kilka grup, które są kluczowe dla efektywności strefy przykasowej. Główną grupą konsumencką są osoby młode, w  przedziale wieku od kilku do 25 lat. Dla nich właśnie dedykowana jest oferta w  postaci

Baterie Draże

Prezerwatywy Batony Batony

Wafle

Golarki

Przykład nr 2. Regał przykasowy w sklepie ladowym

Gumy

OTC/ /Witaminy

Cukierki funkcjonalne

Draże

Batony

Wafle

Prezerwatywy

gum, batonów, cukierków. Kobiety bez względu na wiek, kupujące zarówno dla siebie oraz dzieci zainteresowane są głównie produktami OTC, oraz pełną gamą słodyczy. Następnie mężczyźni 25-50, którzy najczęściej kupują papierosy, baterie, prezerwatywy, golarki oraz gumy do żucia. Najmniej podatną grupą na zakupy w strefie kasy są osoby starsze, zainteresowane głównie produktami OTC, i niestety... papierosami. Radzimy! • Popatrzeć na kasę jak na oddzielny sklep, do którego przychodzą wybrani klienci • Zdefiniować, do których głównie grup klientów chcemy dotrzeć z ofertą produktową

59 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

• Przeprowadzić analizę sprzedanych produktów pod kątem nie tylko obrotu, ale również generowanej marży złotówkowej W jaki sposób zagospodarować strefę kasy, by klienci mieli poczucie spełnienia zakupowego? Jednym z  pomysłów na efektywną strefę kasy jest przydział przestrzeni dla poszczególnych kategorii produktów. Warto nie tylko popatrzeć co, ale również gdzie oraz w  jakiej ilości umieścić na regałach przykasowych. Z  jedną kategorią zazwyczaj nie ma problemu co do jej eksponowania, są to papierosy, które wymagają specjalnych ekspozytorów. Pozosta-


RYNEK POD LUPĄ

Grzegorz Ejchart

Centrum Monitorowania Rynku Sprzedaż gum do żucia w sklepach małoformatowych Sklepy małoformatowe do 300 m2 stanowią ważny kanał dystrybucji dla gum do żucia. CMR, dysponując danymi transakcyjnymi z kilku tysięcy sklepów, poddał analizie ponad 300 SKU gum oferowanych przez około 30 producentów i dostępnych w różnych opakowaniach i gramaturach. Analiza sprzedaży za pierwsze cztery miesiące roku 2017 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego pokazuje, że sprzedaż gum do żucia w sklepach małoformatowych nieznacznie wzrosła w  ujęciu wartościowym (+1%), równocześnie odnotowaliśmy spadek sprzedaży o prawie 2% w ujęciu ilościowym. Widoczna jest silna sezonowość kształtująca sprzedaż kategorii; sprzedaż rośnie od stycznia, swoje maksimum osiąga w  maju i  czerwcu, a  następnie spada. Na rynku działa wielu graczy, ale sprzedaż tej kategorii zdominowała firma Wrigley z  markami Orbit, Airwaves, Winterfresh, Juicy Fruit. Liderem jest marka Orbit z  udziałem rynkowym w  ujęciu wartościowym bliskim 70%. Średnia miesięczna liczba transakcji (w  okresie styczeń- kwiecień 2017 r.) zakupu gum w kanale sklepów małoformatowych wynosiła 8,2 mln. Kategoria charakteryzuje się impulsowym modelem zakupu. 9 na 10 klientów kupujących gumy do żucia sięga po jedno opakowanie. W sklepach małoformatowych sprzedaż gum do żucia rozkłada się w miarę równomiernie między wszystkie dni tygodnia, ale najwięcej transakcji z tą kategorią raportuje się

łe kategorie możemy rozplanować w taki sposób, by zaspokoić oczekiwania poszczególnych grup klienckich. Wszystko to będzie zależało od lokalizacji sklepu, jego możliwości (rodzaj kasy) oraz od struktury sprzedaży. Przedstawiamy Państwu przykłady rozplanowania regału przykasowego, który zawiera większość kluczowych kategorii produktów (str. 59). Radzimy! • Dobrać szerokość ekspozycji poszczególnych kategorii do jej obrotu

w piątki. W dobowym rozkładzie sprzedaży widoczny jest wzrost liczby transakcji w godzinach porannych, przed pracą i szkołą. W  typowym sklepie (w  analizowanym kanale dystrybucji) notuje się w  skali miesiąca około 100 transakcji z gumami. Kategoria gum do żucia charakteryzuje się powszechną dostępnością, a najwyższy wskaźnik dystrybucji numerycznej osiągają marki Orbit (w kwietniu 2017 r. miało ją w  ofercie 99% sklepów małoformatowych prowadzących sprzedaż tej kategorii) i  Winterfresh (89%). W  okresie od sierpnia 2016 do kwietnia 2017 widoczny był silny wzrost dostępności marki Juicy Fruit, która w  kwietniu dostępna była już w prawie 30% sklepów. Gumy do żucia – udziały marek w wartości sprzedaży sklepy małoformatowe do 300 m 2 , styczeń-kwiecień 2017

9%

1% 5%

17 %

68 %

■ Orbit ■ Winterfresh ■ pozostałe

• Szczególną uwagę zwrócić na produkty o niewielkiej wielkości • Skoncentrować się na produktach markowych • Eksponować nowości, ale… tylko te, które posiadają duży udział w reklamach Jak zorganizować strefę kas, by klienci mieli poczucie szczęśliwości? Przy organizowaniu strefy przykasowej należy brać pod uwagę następujące czynniki, które wpływają na poczucie zadowo-

60 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

■ Airwaves ■ Juicy Fruit

lenia klientów. Po pierwsze – wygoda przemieszczania się. Nie zagracać alejki, stawiając dodatkowe (nadmiarowe) standy producentów, którzy… koniecznie chcą być w tej strefie sprzedaży – to podstawa. Po drugie, nie przesadzać z ilością produktów, które chcemy sprzedać. W tym przypadku warto kierować się zasadą, że mniej marek o  większej rozpoznawalności, znaczy efektywniej. Po trzecie, wszystkie produkty mają być w  „niskich cenach jednostkowych”. Nie oznacza to wcale, że mają Państwo mieć niską marżę, o nie, nie! Chodzi o to, by produkty


RYNEK POD LUPÄ„

61 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


RYNEK POD LUPĄ

nie przekraczały pewnej magicznej, impulsowej ceny, np. 10 złotych. Jeden drogi produkt potrafi odwieść klientów od zakupów nieplanowanych. Po czwarte, zapewnić personelowi możliwość błyskawicznego uzupełniania towarów (dostępność produktów i dostęp do ekspozytora). Radzimy! • Udrożnić ruch klienta poruszającego się zarówno z koszykiem, jak i z wózkiem. • Poprzez wygodę ekspozycji i  dostępność produktów wpływać pozytywnie na energię klienta, który w strefie przykasowej „jedzie już na ostatnich bateriach”. • Zadbać o  wygodę personelu w  zakresie wykładania towarów.

Beata Woźniak

Strefa kasy… to powierzchnia dla wybranych produktów

Kasy są miejscem zwieńczenia zakupów i punktem podejmowania ostatnich, często impulsowych decyzji. Tu właśnie handlowcy starają się zwrócić uwagę klienta i zyskać dodatkowe źródło dochodu dla sklepu. Jak efektywnie korzystać z potencjału strefy kasy? Dobrze urządzona strefa przykasowa to nie tylko sposób na zwrócenie uwagi klienta podczas stania w kolejce, lecz także szansa na zwiększenie wartości zakupów poszczególnych

osób. Szacuje się, że umieszczanie produktów przy kasie daje wzrost sprzedaży od 20 do nawet 50%, problem w tym jednak, że nie wszystkie dobra nadają się do tego typu ekspozycji. W  większych sklepach samoobsługowych za obszar strefy kasy uznawana jest aleja między kasami a  pierwszą linią regałów – produkty tam oferowane zwykle umieszczane są na stojakach tuż przy kasie. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w placówkach z obsługą zza lady. Tu tak naprawdę oferta impulsowa może znajdować się na całej jej długości, a oprócz typowych przykasowych kategorii są tam też najczęściej wybrane nowości i  asortyment

Strefa kasy powinna być ponadto pewnego rodzaju wizytówką sklepu, dlatego tak ważne jest jej właściwe zagospodarowanie

wymagający rekomendacji lub informacji ze strony sprzedawcy. Zarówno w placówkach handlu nowoczesnego, jak i  tradycyjnego, obszar kas to miejsce, w  którym klienci spędzają trochę czasu, czekając, aż zapłacą za zakupy. Ten czas to doskonały moment, by dodać coś jeszcze do koszyka, coś, o czym się nie pamiętało lub nie pomyślało, planując sprawunki. Ograniczona powierzchnia stref przykasowych sprawia, że z punktu widzenia detalistów bardzo istotny staje się optymalny dobór asortymentu i jego przejrzysta ekspozycja. Miejsce na wagę złota Specjaliści zalecają: jeśli nie mamy dużo miejsca do dyspo-

62 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

Baterie (także do ładowania) – deklaracje o najczęściej używanych markach w grupie celowej 15-75 lat Duracell Energizer Panasonic Philips Akumulatory GP Varta Kodak Sony PowerLife Supercell Wonder

12,81% 8,62% 8,31% 4,98% 4,12% 4,03% 3,61% 3,03% 2,32% 0,94% 0,74% 0,44%

Źródło: Millward Brown, Target Group Index, styczeń 2016-grudzień 2016

zycji, zbyt bogaty wybór towarów nie jest dobrym rozwiązaniem i może sprawić, że klient nie podejmie decyzji o  zakupie. Lepiej postawić na atrakcyjną ekspozycję. Poza tym niewielka powierzchnia strefy kasy to miejsce przede wszystkim dla małych formatów opakowań i  niskiej ceny. Konsumenci najczęściej wybierają produkty popularnych marek, znane z  reklam, polecane przez innych, a  ostatnio także zyskujące opinię smacznych i zdrowych. Strefa kasy powinna być ponadto pewnego rodzaju wizytówką sklepu, dlatego tak ważne jest jej właściwe zagospodarowanie. Uporządkowana, z widocznymi cenami, jasno oddzielonymi kategoriami i  łatwym dostępem do produktów, będzie zachęcać do zakupu. Wyeksponowanie odpowiedniego asortymentu jest więc tutaj kluczowe. Nie będzie sprzyjać sprzedaży w  tym miejscu wymieszanie artykułów z różnych kategorii, nadmiar materiałów wspierających sprzedaż czy niewyraźne, mylące oznaczenia cenowe. Nie można również liczyć na dobry obrót, jeśli produkty na stojakach kasowych zasłonięte zostaną koszykami, torbami foliowymi i kartonami. Klienci rzadko wykazują determinację w poszukiwaniu produktów przy kasie, bo nie są to planowane zakupy. Jeśli coś jest pod ręką lub


RYNEK POD LUPÄ„

63 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


RYNEK POD LUPĄ

Grzegorz Płaza

Sklep Wielobranżowy w Paszowicach

na wysokości wzroku, na pewno jest większa szansa, że znajdzie się w koszyku. Czas na produkty impulsowe Sprawdzonym rozwiązaniem w  strefie kasy jest umieszczanie tam najlepiej rotujących produktów, zwanych impulsowymi (czyli kupowanymi pod wpływem chwili). Jest to przede wszystkim drobny asortyment: gumy do żucia, batony i  wafle, cukierki i  żelki, lody oraz słodkości i napoje w niewielkich opakowaniach kierowane głównie do dzieci. Jest to ponadto bardzo dobre miejsce na zachęcenie klientów do zakupu produktów z innych kategorii, np. baterii, gazet, zapalniczek, prezerwatyw oraz leków OTC, dla których często regały przykasowe pozostają jedynym miejscem sprzedaży. Zakupem impulsowym nazywa się zakup nie planowanej wcześniej rzeczy, dokonywany pod wpływem odruchu, chwili oraz bez większego namysłu. Zakupy tego rodzaju są typowe np. dla kategorii słodyczy. Poziom decyzji impulsowych jest przeważnie zdecydowanie wyższy, jeśli nabywca nie ma ograniczonych środków przeznaczonych na zakupy.

fot. Patryk Trzcieliński

Po produkty impulsowe najczęściej sięgają dzieci. Głównie kupują gumy do żucia, dorośli również po nie sięgają. Dobrze sprzedają się także lizaki. Sam decyduję, jakie produkty umieszczę w tej strefie, nie korzystam w tym przypadku z porad innych. Nie ukrywam, że blisko kasy umieszczam produkty, na które mam dobrą marżę. Są one w zasięgu ręki. Teraz największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszą się gumy o smaku arbuzowym, a także Kinder niespodzianki. Polegam również na nowościach i  staram się je wprowadzać, i to się opłaca.

By zwiększyć ten poziom, większość sklepów stara się przyciągnąć dodatkowo uwagę klientów w strefie kasy i  wpłynąć na powstanie impulsu do zakupu. W  czym tkwi sukces produktów impulsowych? Przede wszystkim w cenie. Klient, przeznaczając na dodatkowy zakup niewielką kwotę (np. do 5 zł), nawet jeśli tego nie planował,

Zakupem impulsowym nazywa się zakup nieplanowanej wcześniej rzeczy, dokonywany pod wpływem odruchu, chwili oraz bez większego namysłu.

nie odczuwa podczas płacenia rachunku wielkiego dyskomfortu, natomiast dla detalisty każdy dodatkowy zakup w strefie kasy to zysk, ponieważ leżą tam głównie produkty wysokomarżowe. Warto jednak pamiętać, że dobra impulsowe są drobne i tanie, a regały przy kasie powinny stanowić dodatkowe miejsce ich sprzedaży, dla-

64 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

tego musi się tam znaleźć tylko najlepiej rotujący asortyment. Do tego grona zaliczyć można m.in. papierosy, baterie, parafarmaceutyki, prezerwatywy, alkohol, drobne zabawki, długopisy, zapalniczki. Przede wszystkim nie powinno w nim zabraknąć artykułów spożywczych, jak przekąski słone, napoje, słodycze (batony, gumy do żucia, wafelki, czekoladowe jajka, lizaki), a  w  sezonie letnim – lody. W przypadku produktów impulsowych pamiętajmy, że oprócz niskiej ceny i  małego opakowania, dla klienta liczy się nie tyle informacja o produkcie, co jego dostępność na wyciągnięcie ręki. Każde kilka metrów więcej to mniejsza szansa na zakup, a  poziom lojalności wobec konkretnych marek w  tym miejscu nie ma takiego znaczenia, jeśli cokolwiek utrudnia dostępność. Dlatego tak ważne jest wspieranie sprzedaży przez kampanie reklamowe w  mediach, działania na rzecz budowania i utrwalania świadomości poszczególnych marek oraz przemyślana ekspozycja. Słodka pokusa i nie tylko Szacuje się, że strefa kasy może przynosić nawet kilkakrotnie


RYNEK POD LUPĄ

większy zysk niż pozostałe części sklepu, co stanowi przeważnie 4-5% obrotu placówki. Jest to miejsce przede wszystkim dla słodyczy impulsowych, czyli w  praktyce tych, które można zjeść od razu po ich zakupie.  Do kategorii tej zalicza się głównie batony (najczęściej sprzedawany produkt w  strefie przykasowej), gumy do żucia, wafle, cukierki, lizaki itp. Część z  nich odznacza się sezonowością – w  okresie jesienno-zimowym rośnie znaczenie słodyczy czekoladowych, latem dominują orzeźwiające cukierki i  pastylki oraz małe porcje lodów w kubeczkach i  na patyku. Słodycze impulsowe są bardzo ważną kategorią szczególnie dla małych sklepów – tu klient przeważnie nie stoi długo w  kolejce, na decyzję ma kilka-kilkanaście sekund, a  w  takim czasie cena schodzi na dalszy plan, uwaga

skupia się natomiast na produkcie. Ponadto takie produkty, jak batoniki, wafelki, minitabliczki czekoladowe traktowane są jako przekąska szybko zaspokajająca głód i dodająca energii. Podobnie odbierane są wszelkie zbożowe ciasteczka, krakersy i słone przekąski w  małych opakowaniach, które również powinny znaleźć się w  strefie kasy. Najlepsze propozycje do takiej ekspozycji to produkty kupowane przez dużą liczbę osób, niezależnie od wieku, w  dodatku w sposób nieplanowany. Wszystkie te warunki spełniają gumy do żucia i  pastylki w  różnych smakach, które od lat są hitem sprzedaży w  tzw. złotej strefie. W przypadku tych kategorii, aby zapobiec półkowym brakom, najlepiej przeznaczyć większą ilość miejsca na najlepiej rotujący produkt. Poza tym warto wyeksponować nowości – sklep,

który je posiada, jest dobrze postrzegany przez klientów. A inne kategorie? W strefie kasy obroty mogą dodatkowo zwiększać takie grupy produktów, jak papierosy, leki OTC, sezonowo repelenty, a przez cały rok (choć najbardziej w okresach przedświątecznych i w wakacje) – baterie. W  przypadku tych ostatnich lokalizacja ekspozycji jest bardzo ważna, nie mniej istotne jest marketingowe wsparcie ze strony producentów. Budowanie świadomości marki i  jej rozpoznawalność dają gwarancję, że zainteresowanie tymi produktami nie spadnie, a co się z tym wiąże, będą się dobrze sprzedawać. W  przypadku większości wymienionych kategorii warto wykorzystać ich specyfikę i  impulsowy charakter, zachęcając klientów do zakupu także w innych, dodatkowych miejscach w sklepie. Reklama

65 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


RYNEK POD LUPĄ

Monika Polak Trener Wewnętrzny Akademii Umiejętności Eurocash

Strefa kasy to miejsce, które nie tylko kojarzy się z zakończeniem przez klienta wizyty w  sklepie po zapłaceniu rachunku. To obszar, w którym placówka handlowa może zarobić dodatkowe pieniądze i  to zdaniem ekspertów niemałe. Jak zatem stworzyć wzorcową strefę kasy? Które produkty są w niej niezbędne? Od czego zależy dobór asortymentu w tym obszarze? Jak umiejętnie sterować ruchem klientów w tym miejscu? Strefa kas jest ostatnim miejscem w  sklepie, gdzie można jeszcze wpłynąć na zwiększenie koszyka zakupowego. Wyeksponowanie towaru zależy przede wszystkim od ilości miejsca, które w strefie kas jest mocno ograniczone, dlatego też ważne jest, by regały, displaye miały niewielki rozmiar, a  produkty były łatwo dostępne dla klienta. Podstawowy błąd to niezaplanowanie strefy kasy. Miejsce to nierzadko traktowane jest jak strefa wyprzedaży produktów zalegających i  z  krótkim terminem przydatności do spożycia. Dodatkowo często ustawia się tu różnego rodzaju stojaki, odbiegające od siebie kolorystycznie i o różnych gabarytach. Efekt końcowy to wrażenie bałaganu z  nieodpowiednio dobranym asortymentem. Umieszczenie produktu przy kasie może zwiększyć jego sprzedaż, od 20% do 50%, ale żeby to nastąpiło asortyment musi być odpowiednio dobrany. Na tak niewielkiej powierzchni powinny się znaleźć produkty w  małych opakowaniach sprawiaJak zyskać zainteresowanie Chociaż kupno produktów impulsowych zachodzi pod wpływem chwili, bez odpowiedniej zachęty klient przejdzie przez strefę kasy obojętnie. Dlatego tak ważny jest optymalny dobór systemów ekspozycji towarów w  tym miejscu. Wielkość sklepu jest tu kluczowa, ma także wpływ na decyzje dotyczące grup towarów i  marek tam prezentowanych. W  mniejszych sklepach przy kasach umieszczane są głównie najdrobniej-

jące wrażenie produktu taniego, który można spożyć „od razu”. Najlepiej sprzedają się przy kasie: gumy do żucia, batony, wafelki, lizaki, słone przekąski (w małych opakowaniach). Nie powinno się zapominać, że w  doborze asortymentu duże znaczenie ma pora roku i  okazjonalne wydarzenia, np. Dzień Ojca. To tutaj umieszczenie w okresie letnim zamrażarek z lodami czy lodówek z napojami o pojemnościach nie większych niż 0,5 l spowoduje większe zainteresowanie klienta. W  strefie kas mamy największą szansę, aby wzbudzić w kliencie dodatkowy impuls zakupowy – ponad 70% klientów kupuje pod wpływem impulsu! Nieplanowane Kupowane często Mała gramatura

Sięganie odruchowo, impuls Znane marki, nowości Produkt do spożycia „na miejscu”

Dobór asortymentu wywołującego impuls zakupowy. Należy pamiętać, aby wyeksponowane produkty były widoczne, łatwo dostępne i miały czytelną, aktualną cenę. Zbyt duży wybór asortymentu spowoduje, że klient będzie miał utrudniony wybór, więc w tym przypadku nie sprawdzi się zasada „im więcej tym lepiej”. Miejsce ekspozycji musi być czyste i powinno zapewniać swobodne poruszanie się z wózkiem lub koszykiem. Należy zadbać o to, aby kupujący stojąc w  kolejce widział jak największą część ekspozycji za ladą i miał dostęp do płatnych reklamówek, toreb ekologicznych i na mrożonki.

sze produkty, na które nie trzeba wygospodarować dużo miejsca, a ich siła przyciągania uwagi klienta jest i  tak spora. Pojemne stojaki przykasowe, kosze i  lodówki to domena sklepów wielkopowierzchniowych. Zawsze jednak planując okolice kas, warto wziąć pod uwagę zasadę, że klient powinien zaopatrzyć się tam w jak najwięcej dóbr w  jak najkrótszym czasie. Na co zwracać szczególną uwagę? Produkty przede wszystkim muszą być widoczne – można ten efekt uzyskać dzięki metalo-

66 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

wym stojakom, na których rzędami umieszczane są np. słodycze, gumy do żucia, baterie itp. W miarę możliwości warto jednak zagospodarować tę gorącą strefę dodatkowymi ekspozycjami w  mniej typowy sposób. Wszystko to jednak musi być przejrzyste i  wygodne dla klienta, bo dyskomfort zazwyczaj szybko staje się widoczny w wynikach sprzedaży. Różnego rodzaju stojaki, niedopasowane do siebie stylem i  rozmiarami, nieodpowiedni dobór asortymentu, bałagan w ustawieniu,


RYNEK POD LUPÄ„

67 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


RYNEK POD LUPĄ

zbyt mało miejsca na produkty impulsowe – to najczęstsze problemy utrudniające klientowi decyzję o zakupie. Warto także pamiętać, że złota strefa jest zbyt cenna, by umieszczać tam produkty o  niskiej rotacji i  niewielkiej marży. Jak powinny być ułożone artykuły? Przede wszystkim kategoriami, w  sposób czytelny, z  bezpośrednim dostępem dla kupującego. Klienci, którzy mają ochotę na coś słodkiego, chcą wymienić baterie w dziecięcej zabawce lub nabyć lek przeciwbólowy „do torebki”, prawdopodobnie nie będą poszukiwać tych produktów lub przeciskać się, by je sięgnąć. Warto też pamiętać, aby takie dobra impulsowe, jak słodycze i  gumy do żucia, były w  zasięgu ręki nie tylko osób dorosłych. Ważne są także odpowiednie meble w  strefie kasy – zbliżonej wielkości, w  dopasowanej do otoczenia kolorystyce, ładnie eksponujące towary. Można w tej kwestii skorzystać z doświadczenia przedstawicieli producentów. W sklepach samoobsługowych sprawdzają się najczęściej stojaki wolnostojące, natomiast w mniejszych ekspozytory przeznaczone do umieszczenia przy ladzie. Zawsze najważniejsze jest jednak, by produkty w strefie kasy były skierowane przodem do klienta, miały czytelną informację o  cenie i  nie były zasłonięte.

Beata Woźniak

Klient w strefie kasy

Aby klienci oczekujący przy kasach dokonali impulsowych zakupów, ułożenie towarów w tym miejscu i  odpowiedni dobór asortymentu musi sprzyjać szybkiej decyzji. Jest o co zabiegać, bo regularne wydatki kupujących w tzw. złotej strefie w  skali miesiąca generować mogą dodatkowe przychody. Kiedy poszukiwania w strefie ekspozycji dobiegają końca, kupujący zmierzają do kasy. Proces finalizacji zakupów może jednak oznaczać kolejne wydatki dla klienta – umiejętne zaaranżowanie strefy kas sprawia, że oczekujący tam zwracają uwagę na produkty, których wcześniej nie znaleźli albo o których nie pomyśleli, a w tym momencie chcieliby je mieć. Obszar przy kasach jest więc strategicznym miejscem, do którego każdy klient w końcu trafia, spę-

dzając tam na tyle dużo czasu, by podjąć dodatkowe decyzje zakupowe. Strefa oczekiwania kusi, przyciąga wzrok i wysyła komunikat: „kupuj szybko, to tylko drobiazgi”, a wielu konsumentów ulega słabości, wykraczając poza zakupową listę. Te tzw. impulsowe sprawunki w  strefie kasy mogą stanowić nawet ok. 5 proc. przychodów placówki handlowej, dlatego warto przygotować to miejsce tak, by klient komfortowo i niemal niezauważalnie zwiększył wartość transakcji. Pamiętajmy, że nie przychodzi on do sklepu, by robić zakupy impulsowe, więc jeśli li-

Warto także zwrócić uwagę na sezonowość, np. zimą umieszczać w strefie kasy więcej produktów czekoladowych, a latem dbać o odpowiednią ilość lodów czy małych formatów napojów.

czymy na dodatkowe zyski, musimy zachęcać osoby odwiedzające placówkę do nieplanowanych wydatków odpowiednim zaaranżowaniem przestrzeni i ekspozycją towarów. Nie ma wówczas dużo czasu na zastanowienie się, czy

Reklama

P RODUKT BEZGLUTENOWY www.celiko.com.pl

68 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

www.sklepceliko.pl


RYNEK POD LUPÄ„

69 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


RYNEK POD LUPĄ

dany produkt jest dobry – szacuje się, że decyzja zapada w ciągu zaledwie 20 sekund. Dlatego tak wiele zależy od odpowiedniego przygotowania strefy kasy. Jak klient podejmuje decyzje

Dzieci zazwyczaj nie mają cierpliwości, nie rozumieją nagłego zwolnienia tempa zakupów i oczekiwania na finalizację transakcji. To dla nich doskonała okazja, by zwrócić uwagę na wszystko, co nieprzypadkowo znajduje się w zasięgu ich wzroku.

tów konkretnych marek, odpowiedniego wyboru smaków i wyróżnienie nowości oraz artykułów promowanych, można liczyć na zwiększenie obrotów ze strefy kasy. Ale wszystko z  umiarem, bo im mniejszy sklep, tym większa powinna być koncentracja dobrze rotujących produktów

fot. Pixabay.com

Droga, jaką przechodzi konsument, zanim zdecyduje się na zakup konkretnych produktów może się różnić, tak jak różnią się od siebie pod wieloma względami kupujący, ale pewne mechanizmy zostały zbadane i opisane przez specjalistów. Warto przyjrzeć się drzewu decyzyjnemu rysującemu się przy okazji kupowania słodyczy impulsowych, które stanowią jedną z  najważniejszych grup produktowych w strefie kasy. Szacuje się, że w  przypadku wyboru drobnych łakoci ważniejsze niż cena są powody zakupu (uświadomione lub nie) oraz konkretny asortyment, który zwraca uwagę klienta. Wyróżnia się zwykle dwa powody zakupu słodyczy: dla siebie i do podzielenia się. Te pierwsze reprezentowane są m.in. przez batony, wafelki, małe opakowania ciastek, lizaki, do drugiej grupy natomiast należą: draże, żelki, pastylki i cukierki. Gumy do żucia zwykle ku-

powane są dla siebie, ale wygodne opakowania sprawiają, że są również idealne do częstowania. O dalszej decyzji klienta decydują kolejno: marka, smak i cena. Dbając o ekspozycję największych hi-

70 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017

i mniejsza dodatkowych materiałów, które przesłonią ekspozycję. Zakupy muszą trwać Przyglądając się zakupom z punktu widzenia marketingowego, można porównać je do pewnego rodzaju spektaklu, w którym kupujący nie zawsze w pełni świadomie uczestniczy. Czeka na niego wiele udogodnień i  specjalnie zaprojektowanych rozwiązań, dzięki którym zakupy trwają odpowiednio długo i  kończą się w  miejscu zaplanowanym tak, by jeszcze można było zwiększyć wartość koszyka. Miejsce to jest tym ważniejsze dla handlowców, im większe zyski przynosi w stosunku do zajmowanej powierzchni. Od kilkunastu sekund do kilku minut oczekiwania na finalizację zakupów może więc wiele zmienić, pod warunkiem że wykorzystamy drzemiącą w klientach skłonność do zakupów „last minute”. Kluczowe są w  tym wypadku: wykorzystanie odpowiednich produktów, atrakcyjna ekspozycja oraz rozwiązania wspierające sprzedaż. Strefę kasy uznaje się za miejsce idealne do sprzedaży artykułów: • personalizowanych – na konkretne produkty mogą się skusić pewne grupy klientów stale odwiedzające placówkę (np. napoje w  małych pojemnościach i  słodycze w  pobliżu szkoły); • dyskretnych – strefa kasy daje możliwość pewnej dyskrecji, która pomaga niektórym klientom w zakupach (np. prezerwatywy); • małych i  niedrogich (łatwo wpadają do koszyka i  nie rujnują budżetu); • nowości (szczególnie te reklamowane mogą skłonić do zakupów bez większego zastanowienia). Niektóre podziały produktów uwzględniają z  kolei miejsca ekspozycji, np.: • produkty, które są tylko w strefie kasy (np. gumy do żucia, pa-


RYNEK POD LUPÄ„

71 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


RYNEK POD LUPĄ

pierosy, leki OTC, baterie), • produkty, które są dodatkowo eksponowane przy kasie (słodycze, słone przekąski, lody, napoje), • produkty, które rzadko są w najbardziej widocznych miejscach, ale można je kupić przy kasie (zapalniczki, doładowania telefonu, bilety, prezerwatywy). Warto także zwrócić uwagę na sezonowość, np. zimą umieszczać w  strefie kasy więcej produktów czekoladowych, a  latem dbać o odpowiednią ilość lodów czy małych formatów napojów. Duży potencjał impulsowy mają też wszelkie święta. Wielka-

noc, Boże Narodzenie, Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Matki itp. to dobry czas na tematyczną ekspozycję w okolicach kas i promocje związane z tymi okazjami. Komfort sprzyja wydatkom Analizując proces zakupów, zwraca się uwagę nie tylko na dobór asortymentu, lecz także na wpływ środowiska, w  którym znalazł się klient, a więc wnętrza sklepu. Jako jeden z ważniejszych elementów fizycznych placówki można uznać rozplanowanie przestrzenne. Kształty regałów, kierunek przejścia między nimi czy sposób

ustawienia kas to główne czynniki decydujące o wygodzie przemieszczania się kupujących. Na ich zachowanie wpływa także długość przejść między półkami z produktami. Okazuje się, że kiedy przejścia są zbyt krótkie, konsumenci wchodzą tam tylko wtedy, gdy mają zamiar kupić coś zaplanowanego. A co z impulsami? Wraz z  obniżeniem się komfortu klienta szanse na takie zakupy spadają, dlatego szczególnie w  mniejszych sklepach trzeba przemyśleć, z jakich produktów zrezygnować, na które postawić i co zrobić, by przestrzeń przy kasach zachęcała klientów do dodatkowych za-

OKIEM EKSPERTA Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Wafle to wraz z gumami i batonami najchętniej kupowane produkty impulsowe. Sięga po nie co piąty klient, dokonujący zakupu słodyczy w strefie przykasowej. W idealnej strefie przykasowej nie może więc zabraknąć bestsellerów sprzedażowych w rankingu wafli: Grześki kakaowe w czekoladzie 36 g oraz Grześki Mega kakaowe w czekoladzie deserowej 48 g. Doskonałym rozwinięciem tej silnej marki są jedyne na rynku wafle bez czekolady o strukturze gofra Grześki Gofree 33 g. Aż 25% klientów twierdzi, że oczekuje na kasie szerszej propozycji wafli, dlatego ofertę warto uzupełnić o nowatorskie i smaczne wafle Familijne 2GO 20 g. Na koniec propozycja specjalnie dla najmłodszych – Jutrzenka Miśki 90 g, czyli kultowy impulsowy produkt z bardzo dynamicznie rosnącego segmentu żelków.

Krzysztof Dłużniewski · Brand Manager Lubisie & Belvita · Mondelez Polska W najbliższym sezonie szczególnie polecamy przekąski o intensywnych owocowych smakach. Lubisie proponują najmłodszym pyszne i pożywne biszkoptowe ciasteczka nadziewane musem ze świeżych owoców. Wśród oferowanych wariantów znajdziemy m.in. mus z moreli, truskawek oraz owoców leśnych. Lubisie w kształcie misia są wyjątkowo atrakcyjne nie tylko pod względem formy, ale także składu, do którego rodzice przykładają coraz większą wagę. Delikatne ciasteczka powstają wyłącznie z najwyższej jakości składników, nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników. Ciasteczka dostępne są w poręcznych małych opakowaniach, dzięki czemu mogą towarzyszyć w dowolnym miejscu codziennych zabaw.

Iga Pacut · Junior Category Manager · Wawel Najlepiej rotującymi produktami Wawelu w strefie kas są produkty impulsowe, które oferujemy w naszym portfolio. Są to przede wszystkim batony, które występują w wielu lubianych przez konsumentów smakach: toffi, adwokat, krówka czy mleko z tubki, a od niedawna również Wafelki Bez Dodatku Cukru o gramaturze 30 g. To ciekawa propozycja pod względem smaku i formy w coraz szerszej linii produktów Bez Dodatku Cukru firmy Wawel. Kruche i lekkie Wafelki Bez Dodatku Cukru to połączenie dużej ilości pysznego nadzienia z kruchym waflem, gwarantujące pełnię smaku bez dodatku cukru. Występują w 2 smakach: waniliowym oraz kakaowym. Warto podkreślić, że atrakcyjne dla konsumenta produkty impulsowe powinny mieć odpowiedni rozmiar – idealny do torebki czy plecaka, wyróżniać się na półce poprzez swój oryginalny design oraz występować w smakach uwielbianych przez konsumentów.

72 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


RYNEK POD LUPĄ

kupów. Tym bardziej, że na podstawie oglądu tego miejsca nierzadko klient wyrabia sobie opinię o całej placówce. A że konkurencja w  strefie kas jest bardzo duża, a miejsca w niej zwykle jest zbyt mało, sprawdzone i  skuteczne systemy wspierające sprzedaż oraz umiejętne i niezbyt przeładowane wykorzystywanie materiałów POS mogą wpłynąć na wyróżnienie produktu i  przyczynić się do decyzji o zakupie. Dziecko w roli głównej Przy kasie szczególną aktywnością konsumencką wykazują się najmłodsi. Dzieci zazwyczaj nie mają cierpliwości, nie rozumieją nagłego zwolnienia tempa zakupów i  oczekiwania na finalizację transakcji. To dla nich doskonała okazja, by zwrócić uwagę na wszystko, co nieprzypadkowo znajduje się w  zasięgu ich wzroku. Repertuar zachowań jest nieograniczony, od delikatnego i żmudnego powtarzania chęci zakupu lizaka, gumy do żucia czy żelków, poprzez głośne marudzenie, aż do prawdziwych koncertów. Początkowo rodzice zwykle dzielnie odmawiają lub udają, że nie słyszą próśb, co wywołuje kolejne, silniejsze reakcje i często kończy się jednak dodatkowym zakupem. I  chociaż handlowcy mogą się cieszyć, że do koszyków wpadają kolejne produkty, warto pamiętać, że nie wszystkie z  nich cieszą się równie dużym zainteresowaniem najmłodszych i  nie wszystkie zyskają aprobatę rodziców. Na pewno znajdą nabywców słodkie drobiazgi kierowane do dzieci, znane z  reklam i  akcji promocyjnych, produkty w  niskich cenach idealne do zakupów „last minute” oraz artykuły pozycjonowane jako zdrowsze alternatywy dla tradycyjnych słodkich lub słonych przekąsek: małe opakowania orzeszków, soki i  musy owocowe, cukierki funkcjonalne, żelki albo pełnoziarniste ciasteczka. ▼

73 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


„Herosi nowoczesnej przedsiębiorczości” cz. 4 „Lokalność”

TOWAR Z PIERWSZEJ RĘKI Fazę fascynacji żywnością z zagranicy mamy już za sobą. Na nowo pokochaliśmy polskie produkty i chcemy je widzieć na swoich stołach. Na to zapotrzebowanie najlepiej odpowiadają małe sklepy, którym łatwiej o dobry kontakt z lokalnymi producentami. O tym, jak się to robi, opowiada Grzegorz Kaźmierczak, właściciel dwóch sklepów ABC. Historia sklepów spożywczych z Kościana w woj. wielkopolskim mogłaby właściwie być opowieścią o polskim handlu w  pigułce. Grzegorz Kaźmierczak wspomina, że swój pierwszy sklep spożywczy otworzył w  samym centrum miasteczka w 1993 r. Zaczynał w  lokalu zaadaptowanym po dawnych pomieszczeniach biurowych. Przez lata sklep prosperował świetnie, ale z  czasem upadek miejscowych zakładów i stopniowe ograniczanie możliwości parkowania w  centrum miasta spowodowały, że klientów było coraz mniej. Sam Kościan zmieniał się powoli w  „sypialnię”, z której ludzie dojeżdżali do pracy głównie do oddalonego o  50 km Poznania i  rzadko zaglądali do centrum miasteczka. Pan Grzegorz musiał więc podążyć za swoimi klientami. Sześć lat temu, niedługo po tym, jak w nieodległym Lesznie powstała hurtownia Eurocash, postanowił, że przeniesie swój biznes na jedno z  kościańskich osiedli i odtąd zacznie działać w sieci ABC. Decyzja okazała się trafna. Wkrótce potem po sąsiedzku, w miejscowości Nowe Oborzyska, otworzył kolejny sklep, również ABC. Sposobem na zaskarbienie sobie sympatii klientów stała się współpraca z  siecią franczyzową, pozwalająca na utrzymanie wysokiej ja-

kości i konkurencyjnych cen. Strzałem w  dziesiątkę okazała się również decyzja o  sprzedaży produktów od lokalnych dostawców – takiej oferty często próżno szukać w  dużych marketach. Prosto ze źródła Choć sama idea prowadzenia sklepów na franczyzie zasadza się na korzystaniu z  asortymentu pochodzącego z hurtowni swojej sieci, nie przekreśla to wcale współpracy z innymi dostawcami. Pan Grzegorz mógłby długo wymieniać działających w najbliższej okolicy producentów, których produkty trafiają na półki jego sklepów. Są to na przykład mleczarnie – Mlekovita w Kościanie, w któ-

rej zaopatruje się w mleko, i mniejsza w Kurowie, skąd dostaje bardzo dobre sery wiejskie. Jego chleb pochodzi z kościańskiej gminnej spółdzielni, a słodkie pieczywo z małej lokalnej piekarni. Na półce z  przetworami króluje Frykas – producent konserwowanej żywności i  gotowych dań, które powstają raptem parę kilometrów od sklepu pana Grzegorza. Niedługą drogę do sklepowych półek przebyły też surówki Jurga, miejscowe wędliny i  naturalnie świeże warzywa, które zwykle kupowane są bezpośrednio od rolników działających w okolicy. Pan Grzegorz podkreśla, że o postawieniu na lokalność decydują nie tyl-

Nowoczesny i prężny biznes

Mocne relacje z klientami

Multiformatowość

Rodzinne sklepy

Lokalne produkty

Zgrany zespół

Autorem cyklu jest:

Zlecony materiał promocyjny

Co wyróżnia Herosów Nowoczesnej Przedsiębiorczości:


CZĘŚĆ Z SER 4 II

ko względy ekonomiczne, lecz także solidarność lokalnych przedsiębiorców. Jak mówi: „Musimy współpracować i nawzajem się wspierać, żebyśmy wszyscy utrzymali się na rynku i mogli się rozwijać”. Słoiki dla kierowców Lokalnych produktów z  niezależnych źródeł nie trzeba specjalnie długo szukać. Najczęściej „same” trafiają do sklepu pana Grzegorza. Osoby zajmujące się ich dystrybucją pukają do drzwi i  proponują nawiązanie współpracy, z  początku zwykle na próbę. Zanim pan Grzegorz się na nią zgodzi, sprawdza producenta. Najlepszymi testerami okazują się jednak klienci. Regionalne produkty są bardzo dobrze przyjmowane, co widać po tym, jak szybko znikają z  półek, i  słychać przede wszystkim w rozmowach z zadowolonymi kupującymi. Pan Grzegorz, który podczas każdej wizyty w swoim sklepie stara się rozpoznać potrzeby i  preferencje klientów (niekiedy też staje za ladą), podkreśla, że miejscowe pochodzenie produktów coraz częściej uważane jest za atut. Dzięki takiemu „wywiadowi środowiskowemu” wie, że nie musi w  żaden sposób oznaczać lokalnych wyrobów specjalnymi nalepkami ani umieszczać ich na osobnej półce, tak jak robią to supermarkety. Klienci bowiem doskonale je znają. Na przykład obiady w słoikach od Frykasa cieszą się znakomitą renomą wśród pracowników firm transportowych, których w okolicach Kościana działa całkiem sporo. Kierowcy ruszają w trasy do Niemiec lub dalej i cenią sobie możliwość zaoszczędzenia na stołowaniu się w krajach Eurolandu. Wolą też postawić na domowe dania, które znają już od dawna.

Ekologia i patriotyzm w jednym Moda na lokalną żywność kojarzy się często z dużymi miastami, gdzie na specjalnych imprezach sprzedaje się produkty „od rolnika” – po kilkakrotnie wyższych cenach ze względu na ich ekologiczną markę. Doświadczenia pana Grzegorza dowodzą jednak, że lokalne nie musi być droższe od globalnego i  masowego, a  klientom z  niewielkiego Kościana także zależy na kupowaniu polskich produktów. Podkreśla, że zaopatrywanie się w hurtowniach Eurocashu, który opiera się na ofercie polskich producentów, daje gwarancję, że na półki sklepów ABC trafią towary wyprodukowane w Polsce. W oczach klientów jest to duża zaleta, a  fakt, że mogą znaleźć tu również warzywa z  własnego województwa czy nawet gminy, daje dużą przewagę nad dyskontami, podającymi drobnym drukiem obok ceny marchewki, że wyrosła ona dwa tysiące kilometrów stąd. Można zastanawiać się, czy takie podejście klientów to lokalny patriotyzm, czy raczej ekologiczna postawa. Pan Grzegorz zauważa, że to prawdopodobnie praktyczne rozumowanie łączące jedno i  drugie. Jego zdaniem ludzie mają sentyment do tego, co swoje, do świeżych smaków, które pamiętają z  dzieciństwa. Jednocześnie zdają sobie doskonale sprawę, że transportowanie żywno-

ści na dalekie dystanse wymaga zastosowania chemicznych konserwantów, które psują jej smak, a przy tym nie są obojętne dla zdrowia. Tymczasem polska żywność, szczególnie latem, przyjeżdża do sklepu niemal prosto z pola. W ostatnich tygodniach klienci pana Grzegorza entuzjastycznie przyjęli pojawienie się młodych polskich ziemniaków. Wciąż są one droższe od śródziemnomorskich, ale cieszą się dużo większym powodzeniem niż ziemniaki z Grecji czy Hiszpanii. Podobnie jest z  sezonowymi owocami, jak czereśnie, dla których klienci momentalnie zapominają o  egzotycznych pomarańczach czy kiwi. Sprowadzając je od miejscowych sadowników, pan Grzegorz ułatwia mieszkańcom Kościana odnalezienie ulubionych smaków lata na własnym osiedlu, dzięki czemu nie muszą szukać ich na podejrzanych ulicznych straganach. Od niedawna pan Grzegorz rozważa też rozbudowę sklepu w  Kościanie i  poszerzenie asortymentu. Całkiem możliwe, że postawi na jeszcze większą obecność lokalnych produktów w swojej ofercie, aby wpasować się w nowy trend na kupowanie lokalnej żywności. Jak bowiem sam przyznaje: „Nowości w  handlu trzeba wprowadzać co chwilę, bo kiedy się człowiek nie rozwija, to znaczy, że się cofa”.

W NASTĘPNYM ODCINKU RODZINNOŚĆ czyli o wielopokoleniowych biznesach


AKTUALNOŚCI

Centrum Innowacji Ferrero w Singapurze Firma Ferrero ogłosiła oficjalne otwarcie Centrum Innowacji Ferrero w Singapurze. Jest to pierwszy taki ośrodek firmy w Azji. Został zlokalizowany w samym sercu jednego z czołowych światowych ekosystemów innowacji. Zadaniem nowego Centrum jest umocnienie pozycji Ferrero jako globalnego lidera innowacji. Ośrodek obejmie kilka strategicznych innowacyjnych funkcji z zakresu zdrowia i żywienia, badań i rozwoju w dziedzinie nowych surowców oraz produktów, analizy zachowania konsumentów oraz działań koncepcyjnych.

Szkoła Główna Handlowa uruchomi studia podyplomowe dla partnerów i franczyzobiorców Grupy Eurocash Szkoła Główna Handlowa uruchomi pierwszą edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” dla klientów Grupy Eurocash. Zajęcia mają rozpocząć się od października 2017 roku. Wezmą w nich udział przedstawiciele sieci franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash oraz ich pracownicy – łącznie 45 osób. To pierwsze w  Polsce studia podyplomowe dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem detalicznym dedykowane przedsiębiorcom zrzeszonym w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash.

Mondelēz International otworzył Centrum Badań, Rozwoju i Jakości Mondelēz International otworzył 7 czerwca 2017 roku w Bielanach Wrocławskich – Centrum Badań, Rozwoju i Jakości. Inwestycja warta blisko 17 mln USD to jedno z najnowocześniejszych centrów globalnej sieci ośrodków badawczo-rozwojowych firmy. W Centrum będą prowadzone prace nad nowymi recepturami słynnych marek czekolady i ciastek, takich jak Milka, Oreo, Alpen Gold, Lubisie i wielu innych. Spółka w tej części Polski ma już trzy zakłady produkcyjne: dwa w Skarbimierzu i jeden w Bielanach Wrocławskich, zatrudniające łącznie ponad 2300 osób. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Mondelēz International, polscy politycy, władze lokalne i uznani naukowcy krajowych instytucji naukowo-badawczych.

Święto Mleka 18 czerwca na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem już po raz dziesiąty odbył się Światowy Dzień Mleka w Polsce, czyli Ogólnopolskie Święto Mleka z Mlekovitą. Impreza ta, której partnerem organizacyjnym była Grupa Mlekovita, miała na celu promować mleko i produkty mleczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Coroczny Światowy Dzień Mleka w Polsce był także okazją do wręczenia wyróżnień specjalnych przyznanych przez Prezesa Zarządu Grupy Mlekovita Dariusza Sapińskiego. Podziękowania za dotychczasową współpracę odebrał m.in.: Wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” Wiesław Generalczyk oraz Jacek Romanowski prezes Polska Press Białystok. Gratulacje wyróżnionym złożył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju wsi, Jacek Bogucki.

76 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


AKTUALNOŚCI

Sukces Targów Centralnych Rabat Detal Targi Centralne Rabat Detal, które odbyły się 19-20 czerwca w Hotelu Gołębiewski w Wiśle można zaliczyć do niezwykle udanych. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, partnerom, sponsorom i współorganizatorom. W tym roku na targach gościło ponad 630 osób i ponad 70 wystawców. Podczas części bankietowej wręczono wyróżnienia, podziękowania i nagrody. Tegorocznym hasłem targów był „Biznes, Sport, Zabawa”. Gwiazdą wieczoru i konferansjerem był Krzysztof Skiba wraz z przedstawicielem zespołu muzycznego MGI Music. Na imprezie nie mogło zabraknąć znanych gości sportowych, pojawił się m.in. Michał Matyja – dwukrotny mistrz Europy w siatkówce na śniegu, byli obecni sportowcy klubu Piast Gliwice oraz przedstawiciel Pałacu Brzeźno Golf&Spa. Atrakcją dodatkową był pokaz Cyr Wheel – niezwykłe akrobacje w kole zaprezentował światowej klasy artysta Patryk Niekłań. Podczas Targów rozlosowano ponad 100 nagród – m.in. rower marki Kross, tablety, produkty AGD, biżuterię Apart i biżuterię Ada Plus. „Poradnik Handlowca” objął wydarzenie swoim patronatem.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

77 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


AKTUALNOŚCI

Targi w Gdańsku bardzo udane! W Gdańsku sukcesem zakończyły się Targi POLFISH, MLECZNA REWIA i FOODEXPO. Uczestniczyło w nich 170 wystawców z 15 krajów świata, czołówka polskich producentów, przetwórców i importerów produktów rybnych, wiodące polskie zakłady mleczarskie, 5 tysięcy branżowych zwiedzających. W Gdańsku odbywały się również seminaria naukowe. FOODEXPO to największe targi spożywczo-gastronomiczne w Polsce północnej. Następna edycja Międzynarodowych Targów Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH, Targów Spożywczo-Gastronomicznych FOODEXPO i Targów Mleczarstwa MLECZNA REWIA odbędzie się za dwa lata, w terminie: 29-31.05.2019 r. „Poradnik Handlowca” objął wydarzenie swoim patronatem.

Kongres Gospodarki Polskiej i 15-lecie Kongregacji Przemysłowo-Handlowej 21 czerwca 2017 r. w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się XIV Kongres Gospodarki Polskiej. Wzięło w nim udział 170 uczestników. Organizatorami kongresu byli Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, która obchodziła na nim swe 15-lecie, Instytut Europejskiego Biznesu i Klub Nowoczesnego Biznesu. O dokonaniach KPH opowiedział jej prezes dr Jan Rakowski, który wspomniał polityków krajowych i samorządowych, którzy przez te 15 lat pomagali kupcom i polskiemu handlowi. Na kongresie odbyła się interesująca debata o wyzwaniach stojących obecnie przed małymi i średnimi polskimi firmami sektora handlowego, prowadzona przez Jerzego Krajewskiego, dyrektora Instytutu Europejskiego Biznesu. Niniejszym chcielibyśmy pogratulować pięknego jubileuszu Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Czwarta edycja Targów ReDI 7-8 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się czwarta edycja Targów ReDI. Bardzo duże zainteresowanie Polską przełożyło się w tym roku na rekordową obecność ponad 40 nowych marek handlowych, które interesują się otwarciem swoich placówek nad Wisłą. W czwartej edycji targów ReDI uczestniczyło niemal 400 przedstawicieli sieci handlowych i usługowych obecnych na polskim rynku. ReDI to jedna z niewielu okazji w roku, kiedy zarządcy, deweloperzy i usługodawcy centrów handlowych mogą spotkać tak szeroki wachlarz najemców. Nie dziwi zatem fakt, że podczas targów zostało podpisanych kilka umów najmu w centrach handlowych. Oprócz reprezentantów marek europejskich, w ReDI wzięli udział goście z USA, Ukrainy i Turcji. Polska Rada Centrów Handlowych już teraz rozpoczęła zabiegi o pozyskanie przedstawicieli nowych marek w piątej edycji ReDI 2018. Celem organizatora jest pobicie tegorocznego rekordu i skierowanie zainteresowania mocniej w stronę brandów i dystrybutorów obecnych w Europie oraz ekspandujących z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

78 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


AKTUALNOŚCI

79 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


NOWOŚCI

Pozwól się zabrać do Świata Przyjemności Bueno!

Drobisie w nowych opakowaniach! Linia Drobisie firmy Drobimex obejmuje dedykowane najmłodszym w 100% drobiowe, licencjonowane produkty bezglutenowe. Niedawno te uwielbiane przez dzieci wędliny uzyskały nowe, radosne i podkreślające ich zalety opakowania. Dodatkowo już od sierpnia linię poszerzy kolejny produkt w plastrach: Drobisiowa Szyneczka, dostępna w opakowaniu o wadze 100 g. Więcej informacji na stronie: www.drobisie.pl.

Kinder Bueno to pyszny batonik z aksamitnym i lekkim orzechowym nadzieniem w kruchym wafelku oblanym delikatną, rozpływającą się w ustach, mleczną czekoladą. W jednym opakowaniu znajdują się dwa oddzielnie zapakowane batoniki. Kinder Bueno. Pozwól się rozpieszczać. Kontakt: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

Kontakt: Drobimex Sp. z o.o., tel. 91 464 72 32/68

Benecol w mniejszym opakowaniu

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Znany i lubiany przez konsumentów Benecol o smaku masła teraz dostępny również w mniejszym opakowaniu dedykowanym do sklepów tradycyjnych. Marka Benecol jest obecna na polskim rynku już 15 lat i posiada najszerszą ofertę produktów do smarowania obniżających cholesterol – od Benecol classic i o smaku masła dostępnych w 2 gramaturach 400 g i 225 g, po wersje z oliwą z oliwek, lekki oraz Benecol max z najwyższą zawartością składnika aktywnego – stanoli roślinnych.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Raisio Sp. z o.o., tel. 22 398 39 96

.

Jupik Lucky Fruit – nowość dla najmłodszych

Nowa szata graficzna całego portfolio Jacobs

W tym sezonie Jupik wprowadził do oferty nowość – Jupik Lucky Fruit w kartoniku 200 ml. Produkt został dodatkowo wzbogacony wapniem i kompleksem 10 witamin, m.in. A, C, B, nie zawiera konserwantów i wyróżnia się wysoką zawartością soku owocowego. Produkt dostępny jest w trzech wariantach smakowych: Pomarańcza-Marchew-Cytryna, Truskawka-Jabłko-Kiwi, Wiśnia-Pomarańcza-Banan. Nowego Jupika Lucky Fruit wyróżnia atrakcyjna dla maluchów szata graficzna z postaciami z najnowszej kreskówki „Gru, Dru i Minionki”.

Jacobs, lider na rynku kawy w Polsce*, pierwszy raz od wielu lat zmienia szatę graficzną swoich opakowań. Nowa szata graficzna pozwoli konsumentom z większą łatwością odnaleźć swoja ulubioną kawę na sklepowych półkach. Nowe portfolio staje się też bardziej spójne zarówno w obrębie segmentów jak i poszczególnych wariantów. W sklepach produkty w nowej szacie graficznej pojawiają się stopniowo od czerwca 2017 roku. *Jacobs Douwe Egberts za Nielsen: Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze, Średnie Sklepy Spożywcze, Małe Sklepy Spożywcze, Sklepy Winno-cukiernicze, Stacje benzynowe, Sieci Chemiczne), Panel Handlu Detalicznego, udziały wartościowe, okres styczeń - grudzień 2016, kategoria: kawa.

Kontakt: Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., tel. 22 278 75 00

Kontakt: Hoop Polska Sp. z o.o., tel. 24 361 70 00

80 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


NOWOŚCI

Tchibo Black & White Crema – kawowe marzenie z pianką

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Idealne proporcje, aksamitna Arabika, wyrazista Robusta, a do tego delikatna, złota pianka – kawa rozpuszczalna typu crema Black ’N White Crema to nowość od Tchibo, która aromatyczny smak dopełnia wyjątkową pianką. Tchibo Black ’N White Crema łączy delikatny aromat i puszystą kawową piankę. Jednak mimo swojej delikatnej natury, nowość od Tchibo zachowuje bardzo aromatyczny charakter. Tchibo Black ’N White Crema do sklepów trafi w lipcu, w słoikach 180 g.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Tchibo Warszawa Sp. z o.o., tel. 801 080 016

.

Dwa sosy, wiele dań z Łowiczem!

Butelka z dzióbkiem od Żywiec Zdrój

Dwa nowe sosy w ofercie marki Łowicz to innowacyjna, a zarazem unikalna propozycja. Stanowią one alternatywę dla sosów pomidorowych utożsamianych dotychczas z tą kategorią produktową. Dwa warianty – ciemny i jasny sos, to zupełna nowość na rynku! Choć całkiem odmienne, oba uniwersalne i zachęcające do inspirowania się różnorodnymi smakami. Na bazie każdej z nowości Łowicza można przygotować niezliczoną ilość ciekawych dań! Cena sugerowana na półce to ok. 3,80 zł za słoik 335 g.

Na rynku pojawił się właśnie nowy produkt od Żywiec Zdrój stworzony z myślą o najmłodszych. Butelka o pojemności 330 ml ze Zdrojkiem – wodnym superbohaterem na etykiecie, posiada wygodny „dzióbek”. Dzięki unikalnemu kształtowi łatwo utrzymają ją w dłoni nawet młodsze dzieci. Charakterystyczne opakowanie, bohater znany wielu przedszkolakom z edukacyjnych lekcji realizowanych w ramach programu „Mamo, Tato, wolę wodę! ” i ciekawy kształt butelki z pewnością pomogą zachęcić dziecko do picia wody i kształtować zdrowe nawyki.

Kontakt: MW-GMW Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 873 10 80

Kontakt: Żywiec Zdrój S.A., tel. 801 101 110

Galaretki z agarem Celiko

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Celiko rozszerzyło swoją ofertę w zakresie bezglutenowych galaretek o wyjątkowy produkt – galaretki z agarem. Zawierają one agar (substancję żelującą pochodzenia roślinnego) zamiast żelatyny oraz wolno przyswajalne węglowodany. Ze względu na swój skład są idealne dla wegetarian, wegan, osób stosujących dietę bezglutenową lub dbających o linię. Dobrze nadają się do przygotowywania deserów, ciast i żelek. Produkt dostępny w 2 smakach: ananasowo-pomarańczowym i truskawkowym.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Celiko S.A., tel. 61 871 27 00

.

81 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


NOWOŚCI

Mozzarella Si: kuleczki i kulka 125 g

Veroni active Vitamin Water

To połączenie polskiej tradycji z prawdziwym smakiem włoskiej mozzarelli. Posiada unikatowy smak nieobecny jak dotąd na naszym rynku. Mozzarella powstaje w procesie miarodajnego rozciągania, ugniatania masy serowej, aż do uzyskania elastycznej konsystencji. W procesie produkcji Mozzarella zakwaszana jest podpuszczką i przechowywana w zalewie solankowej. Okres przydatności to 18 dni, co daje gwarancję naturalnych składników. Ma delikatny, kremowy, lekko słodkawy smak.

Veroni active Vitamin Water to nowość dla aktywnych i chcących zadbać o swoje zdrowie! Dostępna w 2 wariantach, o orzeźwiającym smaku cytrynowo-pomarańczowym, z dodatkiem magnezu i o smaku słodkiego granatu z dodatkiem kolagenu z cynkiem. Nie zawiera sztucznych barwników i substancji konserwujących! Dzięki zawartości kompleksu witamin z grupy B (niacyna, biotyna, kwas foliowy, witamina B6 i B12) napoje Veroni active wspierają prawidłowe utrzymanie funkcji psychologicznych oraz funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego.

Kontakt: Bianco Latte Polska Sp. z o.o., tel. 539 598 970

Kontakt: Zbyszko Company S.A., tel. 47 383 11 00

Żółta Oranżada Hellena

Grześki Tyci – Dziecku odmówisz?!

W tym sezonie na rynku zadebiutowała żółta Oranżada Hellena w puszce 250 ml, butelce PET 400 ml oraz szklanej butelce z kapslem twist-off o poj. 275 ml. To napoje skierowane do wszystkich miłośników musującego orzeźwienia i kultowego, landrynkowego smaku oranżady. Dzięki nowoczesnym, wygodnym formatom z oryginalnym designem, nowa Oranżada Hellena jest doskonałą propozycją również dla młodych i dynamicznych osób, które porcję orzeźwienia „na jeden łyk” chcą mieć zawsze przy sobie.

Do oferty marki Grześki dołączyły wafelki w nowym formacie. Limitowane Grześki Tyci to mini wafelki przekładane kremem kakaowym w czekoladzie deserowej. Nowe wafelki sprawdzą się jako słodka przekąska do chrupania. Będą doskonałe zarówno do samodzielnego przegryzania, jak i do dzielenia z rodziną lub znajomymi. Grześki Tyci sprawią, że chwil codziennej przyjemności i beztroski będzie jeszcze więcej.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

„Pełna Micha” – prawdziwy męski obiad

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Z myślą o wielbicielach pysznych polskich zup marka Męska Rzecz firmy Stoczek Natura uzupełniła ofertę o linię „Pełna Micha” w słoikach o pojemności 500 g. To linia dobrze doprawionych zup na gęsto, z mięsną wkładką, wśród których zadebiutowały pomidorówka, grochówka, krupnik i żurek. Porządna porcja gęstej zupy to idealny obiad, który dostarczy prawdziwemu facetowi cennej energii i siły do działania na dłużej. O nowości w marce „Męska Rzecz” zapytaj przedstawiciela firmy Makarony Polskie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Makarony Polskie S.A., tel. 17 875 30 10

.

82 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


NOWOŚCI

Letnia odsłona pianek Ptasie Mleczko® od E.Wedel!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Po zeszłorocznym sukcesie, powraca limitowana edycja pianek Ptasie Mleczko® do mrożenia. W tym roku obejmuje ona dwa warianty: Frappe o smaku schłodzonej kawy z mlekiem oraz Strawberry Shake, czyli truskawkowy koktajl! Delikatne pianki Ptasie Mleczko® od E.Wedel będą doskonałą ochłodą w trakcie letnich upałów i osłodzą każde podniebienie. Najlepiej mrozić je w zamrażarce przez około dwie godziny. Nowa sezonowa odsłona ulubionych przez Polaków słodkości z pewnością sprawdzi się jako smakołyk umilający letni odpoczynek lub spotkania w gronie znajomych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

.

Nowości od Zielonej Budki

Attis economy mydło w płynie

Firma Zielona Budka, podążając za największymi inspiratorami, czyli Klientami, w tym roku do oferty familijnych Lodów ze smakiem 1000 ml wprowadziła lody kojarzone ze słoneczną Italią. Chodzi oczywiście o lody Mascarpone, urozmaicone sosem z owocami leśnymi. Jest to Smak Roku 2017 Zielonej Budki. Druga nowość – Karmel z solą – w tym sezonie dostępny jest także w lodach litrowych. Trzecią nowością linii są lody w smaku Ciasteczkowe z sosem malinowym. Oznaką charakterystyczną lodów są efektowne i apetyczne rozety widoczne po otwarciu opakowania.

Firma Gold Drop poszerzyła asortyment o mydło w płynie pod marką Attis economy. Dostępne są dwie wersje kolorystyczno-zapachowe: Delicate i Fruity. Mydło w płynie delikatnie myje i pielęgnuje. Produkt jest przebadany dermatologicznie. Poj. 5 l, cena: ok. 15 zł.

Kontakt: Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o., tel. 17 788 55 20 lub 36

Kontakt: Gold Drop Sp. z o. o., tel. 18 337 61 37

ABRALINE – czysty, markowy filet w podwójnej ochronie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

To co do tej pory było zarezerwowane tylko dla stoisk rybnych, dzisiaj możliwe jest także na stoiskach ogólnospożywczych. ABRALINE to każdy filet zapakowany indywidualnie w folię, co umożliwia sprzedaż ryb bez dodatkowo wydzielonych miejsc. Ten system pakowania, pozwala przechowywać filety w zamrażarce wraz z innymi produktami spożywczymi. Skutecznie oddziela je od pozostałego asortymentu, zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi oraz zapewnia brak wysuszki i ubytków. I Ty możesz sprzedawać filety rybne!

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Abramczyk Sp. z o.o., tel. 52 344 56 77

.

83 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Indykpol

Grupa Maspex Wadowice

Parówki Indykpolki to pierwszy produkt Indykpol, który pojawił się na rynku w szacie graficznej zgodnej z nowym systemem identyfikacji wizualnej, który obejmie produkty zarówno w ladzie tradycyjnej, jak i samoobsługowej. System ma zapewnić bardzo dobrą widoczność opakowań oraz spójność z innymi produktami Indykpol w sklepie.

Lubella niedawno wprowadziła do swojej oferty makarony w formach MINI. Aby przedstawić je konsumentom, marka poświęciła im najnowszą, szeroką kampanię reklamową. Lubella MINI zostaną zaprezentowane w spotach telewizyjnych, na nośnikach outdoorowych oraz w Internecie. Makarony Lubella MINI stanowią doskonałą bazę do odkrywania kolejnych kulinarnych inspiracji. Z Lubellą makaron można jeść na obiad, albo jako deser. Możemy też bawić się smakiem i wzbogacić swoje posiłki o różnorodne warzywa.

Nivea Polska 1 lipca rusza akcja Nivea „Pielęgnuj letnie wspomnienia”, która ma na celu zachęcenie Polaków do dzielenia się letnimi wspomnieniami z najbliższymi poprzez podarowanie im spersonalizowanego kremu Nivea z dowolnie wybranym zdjęciem. Mechanizm akcji jest prosty – wystarczy kupić produkty Nivea za min. 20 zł w dowolnie wybranym sklepie w terminie 01.06-31.07.2017, zalogować się na stronie www.nivea.pl, zarejestrować zakup i wgrać dowolnie wybrane zdjęcie. Co tydzień 5 000 pierwszych, poprawnych zgłoszeń otrzymuje spersonalizowany krem Nivea!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Makarony Polskie

Zbyszko Company

Makarony Polskie przedstawiają nową odsłonę swojego kluczowego asortymentu. Linia klasycznych makaronów w 400-gramowych opakowaniach zyskała nowy, odświeżony wizerunek, a co ważniejsze – nową recepturę. Owocem intensywnych prac rozwojowo-badawczych jest idealnie zbalansowana proporcja pszenicy durum do zwyczajnej, która pozwala marce zaproponować w pełni nowoczesny produkt w bardzo korzystnej cenie. Nowa receptura daje możliwość ugotowania makaronu zarówno al dente, po włosku, jak i tradycyjnie po polsku, do zupy – i obie wersje są przepyszne!

Legendarny napój ROKO pojawił się na półkach w zupełnie nowej, jeszcze bardziej odlotowej odsłonie, w której grafika bazuje na nowoczesnym i dynamicznym połączeniu wizerunku zwierząt ze zdjęciami owoców tworząc wizję oryginalnego smaku przepełnionego energią natury! Nowe ROKO będzie dostępne w czterech wersjach smakowych – ORANGE, GREEN, BLACK I RED, a każda z nich z innym wizerunkiem dzikiego zwierzęcia na froncie, który podkreśla, że ROKO to napój z pazurem skierowany do młodych, chcących się wyróżnić ludzi.

84 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Zielona Budka (Mielec) 1 czerwca ruszyła emisja spotu reklamowego Zielonej Budki promującego linię Lody ze Smakiem w złotych opakowaniach 1000 ml. Spot będzie można obejrzeć przez dwa miesiące w telewizji ogólnopolskiej w takich stacjach, jak: TVP, Polsat, TVN oraz na kanałach tematycznych tychże stacji. Reklamy nie zabraknie także na serwisach typu VOD w internecie. Marka, poza silnym wsparciem w telewizji, będzie wspierana również w prasie oraz serwisach społecznościowych.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

TBM

PepsiCo

19 czerwca wystartowała crosspromocja marki Tygryski, organizowana wspólnie z Bałtowskim Kompleksem Turystycznym. Akcja, w której nagrodą za zakup produktów marki Tygryski są bilety do JuraParku Bałtów, będzie organizowana w wybranych sklepach sieci Lewiatan oraz Top Market, zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Promocja potrwa do 23 lipca i wsparta zostanie aktywnościami w punktach sprzedaży, materiałami POS oraz kampanią w mediach społecznościowych.

Letnie miesiące w całej Polsce upłyną pod znakiem Wyzwania Smaku! Ruszyła kolejna edycja legendarnej kampanii Pepsi, w której konsumenci, świetnie się bawiąc, zdecydują czy bardziej smakuje im Pepsi czy inny napój typu cola. Do podjęcia wyzwania i wspólnej zabawy będzie w tym roku zachęcał przebojowy prezenter telewizyjny Filip Chajzer. Kampania 360° obejmuje działania reklamowe w telewizji, na portalach internetowych, w mediach społecznościowych, a także działania na nośnikach zewnętrznych (OOH) oraz materiały w punktach sprzedaży (POS).

Colian Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W lipcu startują aktywności reklamowe marki Familijne, promujące indywidualnie pakowane wafelki Familijne 2GO, które stanowią idealną przekąskę do dzielenia i wygodnej konsumpcji poza domem. Działania obejmą sponsoring wybranych programów telewizyjnych, kampanię radiową, internetową i w social media. Przewidziano reklamę outdoorową, w tym outdoor cinema. Zaplanowano sampling produktów podczas eventów plenerowych oraz wsparcie handlowe w punktach sprzedaży w postaci materiałów POSM.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

85 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Celiko Celiko od lat specjalizuje się w produkcji żywności bezglutenowej. W ramach rozszerzenia i odświeżenia linii bezglutenowych ciast i mieszanek do samodzielnego wypieku wprowadziło na rynek Muffiny bezglutenowe. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach: Muffiny klasyczne oraz Muffiny czekoladowe z kremem budyniowym. Muffiny Celiko łączą prostotę przygotowania ze znakomitym smakiem. Są także świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Mars Polska Szefunio, Żyleta, Boski i Księżniczka – to właśnie oni zapraszają do wakacyjnej zabawy podczas nowej aktywacji konsumenckiej marki M&M’s®. Każde opakowanie z zabawnym napisem to wspaniała okazja do podzielenia się smakołykiem z bliską osobą – rodziną, przyjaciółmi czy kolegami w pracy. Akcja wsparta jest silną kampanią prowadzoną w telewizji oraz mediach społecznościowych. M&M’s® to idealna przekąska na gorące dni, ponieważ rozpływają się w ustach a nie w dłoni, dlatego tego lata nie może ich zabraknąć w Twoim sklepie!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Żywiec Zdrój Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Nowy Żywiec Zdrój ze Smakiem powstał z miłości krystalicznie czystej wody i smaku owoców. To udoskonalona forma znanego od lat napoju. Wprowadzenie na rynek Żywiec Zdrój ze Smakiem wspiera kampania reklamowa w telewizji i mediach społecznościowych. Od końca czerwca w czołowych stacjach telewizyjnych oglądać można kopię reklamową podkreślającą walory produktu, w której opowiedziana została historia miłości pomiędzy kroplą krystalicznie czystej wody a owocem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

86 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Zott Polska W ciągu 20 lat istnienia marki, Jogobella podbiła nie tylko półki sklepowe, ale także serca licznych konsumentów, którzy stali się jej wiernymi i lojalnymi fanami. W ramach jubileuszu 20-lecia urodzin Jogobelli, firma Zott zorganizowała konkurs konsumencki, w którym nagrodami były sztabki złota z najwyższą próbą 999,9. Zwycięzcom przekazano w sumie 20 sztabek złota, ważących po 100 g. Firma Zott Polska jest niezmiernie wdzięczna swoim konsumentom za ich lojalność i zaangażowanie oraz składa podziękowania wszystkim, którzy złożyli marce Jogobella „życzenia warte złota”.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Zapraszamy do konkursu Poradnika Handlowca „Znajdź szczegół reklamy” Tylko u Nas!

Kolejna edycja Konkursu już wkrótce! Podajemy poprawne rozwiązanie konkursu „Znajdź szczegół reklamy” (maj 2017). Wartościowe nagrody ufundowane przez firmy: 1. Zakłady Cukiernicze „Celpol” (str. 87 Dziecięcy ciasteczkowy świat), 2. Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych (str. 63, Sery pleśniowe), 3. Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp. k. (str. 53, Müllermilch). 1. Mar-Mac-Pol Jarosław

2. Sieć Sklepów „1” Aleksandrów Łódzki

3. Delikatesy u Tomasza Stargard Szczeciński

4. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Małomice

5. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „SASIN” Kamień Pomorski

6. Sklep Spożywczo-Monopolowy Września

7. Sklep Rolno-Spożywczy Zduńska Wola

8. Artykuły Spożywcze Chorzów

9. Handel Hurtowy i Detaliczny Art. Spożywczymi i Przemysłowymi, Tomaszów Maz.

87 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


PRAWNIK RADZI

Przegląd form zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym

Niewielu przedsiębiorców może pochwalić się współpracą z kontrahentami regulującymi wszystkie zobowiązania w terminie. Tematykę zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym uznać zatem należy za aktualną w każdym czasie. Warta jest ona regularnego utrwalania, zwłaszcza, że zdarza się korzystać z tej wiedzy w sytuacjach nagłych, przy podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych.

I

cielem. Przedmiotem zastawu mogą stotą wykorzystania konkretbyć także prawa. Istotnym warunnego zabezpieczenia jest dokiem ważności zastawu jest wydaprowadzenie do optymalnej nie rzeczy zastawnikowi lub uzgodochrony interesów przedsięnionej osobie trzeciej. Warto zadbać biorcy. Nie bez znaczenia pozostao zawarcie umowy na piśmie z datą ją jednak inne czynniki, w tym czas pewną, gdyż zastaw będzie skuteczi  koszty ustanowienia, wartość stony wobec wierzycieli zastawcy. Wysunku zabezpieczanego, relacja łąodrębniono także inne formy zastacząca z  kontrahentem. Warto przywu, w tym zastaw rejestrowy. pomnieć grupę popularnych rodza Weksel, stanowiący rodzaj papiejów zabezpieczeń wierzytelności, ru wartościowego, to tani i wygodny wzmacniających szansę zaspokojesposób odzyskiwania należności, ale nia wierzyciela w  obrocie gospodarJAROSŁAW nie stanowi zabezpieczenia przy nieczym. KURZAWSKI wypłacalności dłużnika. Osoba po Hipoteka, będąca podstawowym Radca prawny siadająca prawa do weksla sprawnie zabezpieczeniem rzeczowym na nieKancelaria Radców może dochodzić zaspokojenia w  poruchomości, to nic innego jak obciąPrawnych s.c. Borys Nowaczyk, stępowaniu sądowym i  egzekucyjżenie prawem nieruchomości w celu Janina Nowaczyk, nym. Weksel ma formę pisemną i, dla zabezpieczenia oznaczonej wierzyŁucjan Zawartowski swej ważności, musi zawierać okretelności. Z  wykorzystaniem hipoteki www.krp.home.pl ślone elementy, w  tym podpis wywierzyciel może dochodzić zaspokostawcy. Popularność zachowują weksle in blanco, jenia z nieruchomości bez względu na to, czyją staczyli niezupełne w  chwili wystawienia. W  takim ła się własnością, i z pierwszeństwem przed wiewekslu uzupełnia się m.in. sumę wekslową, termin rzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. płatności. Zasady uzupełnienia weksla in blanco Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księregulują porozumienia wekslowe. Weksle in blandze wieczystej. Hipoteka zabezpiecza tylko wieco znajdują zastosowanie przy wierzytelnościach rzytelności pieniężne. Hipoteka jest instrumeno  początkowo nieustalonej wartości albo mogątem pewnym, ponieważ daje szanse zaspokojenia. cych powstać w przyszłości. Po stronie minusów odnotować należy czas i koszt Powyższe propozycje stanowią jedynie część wymagane do ustanowienia hipoteki. popularnych sposobów wykorzystywanych dla po Zastaw, analogicznie jak hipoteka, zabezpiecza lepszenia sytuacji wierzyciela. Często, dla pełnej oznaczoną wierzytelność, a wierzyciel, zasadniczo, ochrony interesów warto skorzystać z  więcej niż może dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez wzglęjednej metody. Zawsze natomiast należy dobierać du na aktualnego właściciela i z pierwszeństwem rozwiązania adekwatne do stosunku podstawoprzed wierzycielami osobistymi tegoż właściciela. wego, ponieważ opisywane instytucje realizować Odmiennie niż powyżej – zastaw obejmuje wyłączmają określone funkcje służebne, które nie zostanie rzeczy ruchome. Do ustanowienia zastawu poną spełnione przy niecelnej selekcji. ▼ trzebna jest umowa między właścicielem a wierzy-

88 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Pracodawcy postulują podniesienie kwoty wolnej od podatku Podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę powinna towarzyszyć zmiana dotycząca kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT – twierdzą Pracodawcy RP. Dalsza poprawa sytuacji osób o niskich zarobkach nie jest możliwa przy stosowaniu kolejnych skokowych podwyżek wynagrodzenia minimalnego, ponieważ Polska doszła już do miejsca, w którym dalsze podnoszenie płacy minimalnej będzie wypychać część pracowników z  rynku pracy. Pracodawcy RP postulują ograniczanie klina podatkowego dla niskich wynagrodzeń. Obecnie klin ten należy bowiem do najwyższych wśród wszystkich krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

kowanego suszu przez podmiot magazynujący go poza składem podatkowym oraz nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego (hipoteki na nieruchomości). Kodeks pracy do zmiany Prezydencka kancelaria opublikowała projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Głównym założeniem planowanych zmian jest ułatwienie korzystania z niektórych uprawnień pracowniczych. Wśród przygotowanych zmian znalazło się m.in. wprowadzenie w odniesieniu do mobbingu możliwości dochodzenia od pracodawcy odszkodowania również wtedy, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale w efekcie działań o  charakterze mobbingu poniósł konkretne szkody. Planowane jest też wydłużenie z  7 do 14 dni terminu na wystąpienie do pracodawcy z  wnioskiem dotyczącym sprostowania świadectwa pracy i  skierowanie żądania sprostowania do sądu pracy. Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną regulacje jasno wskazujące, że pracownik – w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy – ma prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o  zobowiązanie pracodawcy do wydania tego dokumentu.

Projekt zwiększający ochronę pracowników Rząd przyjął projekt nowelizacji, w którym zakłada się wprowadzenie zmian dotyczących roszczeń pracowników niewypłacalnych przedsiębiorstw. Zgodnie z  projektem możliwa stanie się wypłata należnego danemu pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, kiedy ustał stosunek pracy, lecz również za rok poprzedzający. W  projekcie przewidziano także m.in. wydłużenie okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy. Taki okres zostanie wydłużony z  9 do 12 miesięcy. Po nowelizacji przepisów ochrona roszczeń pracowniczych obejmie również – zatrudnionych u pracodawcy – małżonków, dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka, rodziców, macochę, itp. Do tej pory takie osoby były wyłączone z ochrony.

Spóźnione płatności Aż 78% firm otrzymuje płatności za towary/usługi nawet po 30 dniach od terminu – wynika z „Europejskiego Raportu Płatności 2017”, który przygotowała firma Intrum Justitia. Obecnie ponad połowa polskich przedsiębiorstw jest zmuszona do akceptacji dłuższych terminów, a w przypadku 13% respondentów czas oczekiwania na płatność wynosi do 60 dni. Jak wskazują autorzy raportu, do głównych przyczyn opóźniania płatności należą trudna sytuacja finansowa kontrahentów oraz celowe opóźnienia. Rzadziej przyczynami są mało efektywne procedury administracyjne klientów i spory w sprawie dostarczanych towarów/usług.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy pakiet tytoniowy Krajowa produkcja zostanie objęta monitoringiem i nadzorem zarówno w  odniesieniu do upraw tytoniu, jak i  późniejszego obrotu. Do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzone zostaną m.in. przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży suszu połączonej z  dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem przez rolnika. Osoby trzecie mają też całym swoim majątkiem odpowiadać za zobowiązania podmiotu, który powinien złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Jednocześnie górna granica zabezpieczenia ryczałtowego – składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące firmę zagraniczną – zostanie zmniejszona z 30 do 15 mln zł. Przewidziano również wprowadzenie obowiązku ewidencji nieopodat-

Stawka za skanowanie dokumentów Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które określi wysokość opłaty za sporządzenie kopii dokumentów papierowych w formie elektronicznej (skanów) udostępnianych przez organy podatkowe. Stawka ta wynosić będzie 0,4 zł za jedną stronę zeskanowanego dokumentu. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, określone obecnie opłaty wynoszą 0,6-1,2 zł i  odnoszą się do kopii papierowych, dlatego opłata za skanowanie powinna być odpowiednio niższa. ▼

89 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Wypowiedzenie umowy zlecenia Umowa zlecenia może zostać rozwiązana bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Jeżeli strony chciałyby takowy ustanowić, powinno to nastąpić w treści umowy (taki zapis można do niej wprowadzić także aneksem). Art. 746 Kodeksu cywilnego wskazuje, że wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Okres, na jaki zawarto umowę lub przez jaki jest ona już wykonywana, nie ma przy tym znaczenia. Wypowiedzenie dokonane przez zleceniodawcę pociąga za sobą konieczność zwrócenia zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w  celu należytego wykonania zlecenia, oraz w razie odpłatnego zlecenia – wypłaty części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom zleceniobiorcy. Uprawnienie do wypowiedzenia zlecenia może zostać w umowie ograniczone, jednak niedopuszczalne jest całkowite wykluczenie możliwości rozwiązania tej umowy w taki sposób.

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne Od 1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania na weryfikację interpretacji przez sąd. Nowe przepisy dotyczące wnoszenia skarg mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r. Przedsiębiorcy za uproszczeniem systemu podatkowego Obecnie aż 92% przedsiębiorców popiera pomysł upraszczania systemu podatkowego. Aktualnie obowiązujące regulacje uznawane są za nieprzyjazne, niezrozumiałe oraz skomplikowane. Niemal połowa ankietowanych (41% wskazań) opowiada się za wprowadzeniem liniowego systemu podatkowego, a  podatek progresywny popiera mniejsza część badanych (17% wskazań). Większość ankietowanych (niemal 90%) pozytywnie ocenia pomysł wprowadzenia systemu opartego na podatku wyliczanym jako procent od sprzedaży. Równie dużym poparciem cieszy się idea wdrożenia stałego podatku od funduszu płac. Badanie „Przedsiębiorcy o podatkach” zostało przeprowadzone przez firmę Maison&Partners na przełomie marca i  kwietnia br. Wzięło w  nim udział 464 przedsiębiorców.

Będzie łatwiej odzyskać środki z błędnego przelewu Do polskiego prawa wprowadzone zostaną dodatkowe przepisy, które pozwolą na odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem błędnego numeru rachunku płatniczego. Obecnie w  niektórych sytuacjach odwrócenie błędnego przelewu jest w praktyce niemożliwe. Nowe zasady przewidują, że w przypadku błędnego przelewu dana osoba będzie mogła zgłosić sprawę do instytucji finansowej, za pośrednictwem której dokonano przelewu. Następnie w czasie 3 dni instytucja ta ma zawiadomić podmiot, który niesłusznie otrzymał pieniądze, że powinien zwrócić je w ciągu 30 dni. Jeżeli taki podmiot nie odda pieniędzy, to instytucja przekaże poszkodowanej osobie dane na jego temat. To z kolei otworzy drogę do wejścia na drogę sądową.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy pakiet tytoniowy Krajowa produkcja zostanie objęta monitoringiem i nadzorem zarówno w  odniesieniu do upraw tytoniu, jak i  późniejszego obrotu. Do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzone zostaną m.in. przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży suszu połączonej z  dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem przez rolnika. Osoby trzecie mają też całym swoim majątkiem odpowiadać za zobowiązania podmiotu, który powinien złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Jednocześnie górna granica zabezpieczenia ryczałtowego – składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące firmę zagraniczną – zostanie zmniejszona z  30 do 15 mln zł. Przewidziano również wprowadzenie obowiązku ewidencji nieopodatkowanego suszu przez podmiot magazynujący go poza składem podatkowym oraz nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego (hipoteki na nieruchomości). ▼

Jeden przelew do ZUS Na indywidualne rachunki składkowe wpłacane będą składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem.

90 PORADNIK HANDLOWCA | LIPIEC 2017


Poradnik Handlowca 07/2017  
Poradnik Handlowca 07/2017  

Poradnik Handlowca wydanie 07/2017

Advertisement