Page 1


SPIS TREŚCI

40

Rozmowy 22 Od 21 lat nieustannie kreujemy rynek, trendy… 28 Mars Wrigley Confectionery – nadchodzi!

Ważne sprawy

32 Dwa modele sukcesu w biznesie handlowym

112 Domowe konfitury odkrywane na nowo 116 Gotowe na zmiany

Kącik psa i kota

124 Troska o zwierzaka niejedno ma imię

36 Lody Grycan gwarancją sukcesu dla sprzedawcy

82

38 Najważniejsze jest dla nas zaufanie konsumentów 40 Jubileuszowa 20. Gala „Poradnika Handlowca”

10 maja 2018 r. – ta data na długo pozostanie w pamięci uczestników Gali „Poradnika Handlowca”. W trakcie XX Wiosennych Ogólnopolskich Spotkań Czołowych Postaci Świata FMCG i HoReCa w przestronnej poznańskiej Auli Artis hucznie obchodzono jubileusz ćwierćwiecza działalności na rynku prasy handlowej tego zasłużonego tytułu.

56 Bieganie to pasja, której szukałam całe życie

Felieton 8

Zdrowa dieta

Powrót do polityki oszczędności

58 Innowacyjność sfery handlu na tle pozostałych sekcji usług

62 Układ kategorii produktowych dodatkoKażda podwyżka podatków musi niepokoić biznes. wym sprzedawcą w sklepie Tyle tylko, że ta obecna – zaplanowana przez rząd Morawieckiego na rok 2019, dotyczy wąskiej i dość wyjąt- 66 Odśwież Swój Sklep kowej grupy podatników... 68 Kalendarium w czerwcu

Temat miesiąca

10 Ostra dyskusja (anty)alkoholowa

16 W Świdniku skutecznie walczą z wszechobecną konkurencją

W położonym niedaleko Lublina Świdniku prężnie rozwija się handel. Konkurencja okazuje się jednak na tyle duża, że każdy z handlowców stara się znaleźć swój unikatowy sposób na przyciągnięcie klientów. Detalistom pomagają w tym władze miasta zachęcające mieszkańców do robienia zakupów w okolicznych sklepach.

Wydarzenia z branży FMCG 126 Aktualności 131 Nowości 141 Kampanie i promocje

116

72 Poradnik kosmetyczny – Na ratunek dziąsłom 74 Zero wilgoci 76 Ekspresowy obiadek dla malucha 78 Lato z „małą czarną”

Reportaż

Domowi pupile, najlepsi przyjaciele człowieka, czworonożni kompani – zwierzęta domowe określić można na wiele sposobów. Każdy z nich wyróżnia się jednak pozytywnymi przymiotami. Wynika to z faktu, że coraz większa liczba właścicieli psów i kotów traktuje je jak członków rodziny...

Rynek pod lupą 82 Lato w FMCG

Lada moment rozpocznie się kalendarzowe lato. Właściciele sklepów powinni przygotować swoje placówki na tę porę roku. Zmian asortymentowych nie sposób uniknąć, ponieważ wraz ze wzrostem temperatur przyzwyczajenia zakupowe klientów okazują się inne niż w pozostałej części roku. Szczególną uwagę należy zwrócić na lody, napoje oraz produkty świeże.

Porady

144 Zwalczanie phishingu

Z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wzrastający wpływ technologii informatycznych, wzmaga się ryzyko narażenia na ataki cybernetyczne, i jednocześnie rośnie potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Częste stają się ataki oszustwa internetowego metodą phishingu.

145 Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Reklama str. 13

Informacja dla celów handlowych str. 7

4 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Reklama str. 9


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Rafał Boruc / rafalb@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa)

Nowe prawo a przedsiębiorcy Weszła w życie ustawa o RODO. Towarzyszy jej niemałe zamieszanie, by nie powiedzieć chaos, spowodowane problemami z wyjaśnieniem, jak również interpretacją części uregulowań prawnych. Ponadto przed wejściem w życie nowych przepisów pojawiło się wiele firm, które oferowały szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. Niestety część tych podmiotów sama najpierw powinna doszkolić się w  obowiązującym od 25 maja br. prawie. Po kraju – często „w  zastępstwie fachowców” – krążyli samozwańczy eksperci, którzy opowiadali istne banialuki, a kiedy przedsiębiorcy prosili o potwierdzenie usłyszanych wskazówek na piśmie, owi pseudo-eksperci odmawiali, bojąc się kompetencyjnej wpadki. Takie sytuacje zdarzały się nagminnie. Efekt? Przedsiębiorcy, w tym handlowcy, narzekają na niejasne uregulowania oraz ogrom zmian. A żeby było „zabawniej”, tuż po wejściu w życie ustawy o RODO skrzynki mailowe zaczęły się zapełniać kolejnymi ofertami szkoleniowymi i materiałami informacyjnymi. Tymczasem ustawa miała zapobiegać m.in. zalewowi spamem. Skoro mowa o przedsiębiorcach – 21 czerwca mają swoje święto. Jest nim Dzień Przedsiębiorcy, uchwalony przez sejm w 2016 r. Z założenia ustawodawcy święto ma przyczynić się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz przedsiębiorczości. Trudno się jednak spodziewać specjalnego, hucznego świętowania. Dla przedsiębiorców będzie to kolejny dzień ciężkiej pracy. Prawdziwym uhonorowaniem ich pracy powinny być takie zmiany w prawie, jakich oczekują. Zapraszam do lektury. RAFAŁ BORUC Redaktor Naczelny

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna. Tytuł weryfikowany przez TRM.

Dziękujemy za liczne życzenia i gratulacje, które otrzymaliśmy z okazji 25-lecia. Powyżej jedno z nich.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

6 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


FELIETON

Powrót do polityki oszczędności

K

ażda podwyżka podatków musi niezasłynął tu podatek francuski, który wprowapokoić biznes. Tyle tylko, że ta obecdził prezydent Hollande, ale w obliczu ucieczna – zaplanowana przez rząd Moraki milionerów zagranicę i  finansowego fiawieckiego na rok 2019, dotyczy wąska pomysłu, musiał się z niego chyłkiem skiej i dość wyjątkowej grupy podatników. wycofać. W  wersji francuskiej to miał Tych mianowicie, którzy w  przyszłym być jednak twardy socjalizm podatkoroku zadeklarują dochód powyżej 1 miwy, oznaczający faktyczną konfiskatę liona złotych. Jak łatwo policzyć, by taki aż 75% dochodu ludzi najbogatszych. dochód osiągnąć, trzeba średnio miePrzy podatkowej lewicowości Hollansięcznie zarabiać 83 tys. zł. Na pierwde’a Morawiecki wygląda więc na prawszy rzut oka widać, iż nowy podatek nie dziwego liberała i bankiera. Dlatego ledotyczy przygniatającej większości hanwicowcy nazwali już daninę „robieniem dlowców. Może on objąć artystów i sporshow” i „oszustwem rządu”. JAN MARIA ROKITA towców, bankierów i menadżerów dużych Jednak finansowa rzeczywistość firm, część wolnych zawodów, graczy giełpaństwa jest twardsza, niźli slogany ledowych... Rząd szacuje, że uda mu się wyegzekwować wicowców. PiS tak się bowiem rozpędził z rozdawnicnowy podatek od 25 tys. osób, na kwotę 1 mld zł. Jak twem różnych świadczeń i przywilejów, że kontynuzwykle eksperci wątpią w  rządowy optymizm, przeacja takiej polityki nie jest już dalej możliwa. Tymczawidując, że niektórzy spośród najbogatszych (np. grasem matki ludzi upośledzonych, które sparaliżowały cze giełdowi albo wielki biznes) tak będą manipulować w maju pracę parlamentu, domagają się comiesięczkosztami i terminami, aby w przyszłym roku miliononego 500-złotowego świadczenia. Jeśli prawdziwe są wego dochodu nie pokazać. dane, iż w Polsce żyje dziś 5 mln ludzi z jakąś formą Rząd unika nazwy „podatek”, używając anachroupośledzenia fizycznego lub umysłowego – to finansonicznego słówka „danina”. Jak zwał, tak zwał, ale fakwa skala tego żądania sięgałaby astronomicznej kwoty są nieubłagane. Ma rację Związek Pracodawców ty 30 mld zł, przekraczającej całość świadczeń ze słyni Przedsiębiorców twierdząc, iż 4% „daniny” od dochonego programu 500+. Od razu widać więc dwie rzedów milionerów – to nic innego jak nowa, trzecia stawczy. Pierwszą – iż są to żądania absurdalne. Ale i druka podatkowa PIT, czyli w  jakiejś mierze rozmontogą – iż nawet gdyby naprawdę rząd zebrał w 2019 roku wanie słynnej reformy Zyty Gilowskiej, mocno spłasz1 miliard z nowej „daniny” i przeznaczył go w całoczającej podatek dochodowy. Tyle tylko, że nowy trześci na wypłaty dla ludzi upośledzonych, to jest to i tak ci przedział podatkowy sytuowany jest bardzo wysoko kropla wobec skali wysuniętych żądań. A zatem wia(1 mln dochodu), zaś skala progresji jest nikła (tylko 4% ra, iż pomysł „daniny od milionerów” rozwiąże Moradochodu ponad wieckiemu kłopot z wielką „awanturą wokół niepełów milion). Zatem nosprawnych” – jest oparta na iluzji. w niewielkim stop Ten miliard (jeśli to naprawdę będzie miliard) Moraniu „danina” Mowieckiego nie zbawi, bo do zaspokojenia roszczeń, jakie rawieckiego jest PiS w Polsce rozbudził, rząd potrzebowałby nieporówpodobna do idei nywalnie większych pieniędzy. Ale najwyraźniej sytupodatku od najacja finansów państwa powoli staje się taka, że nawet bogatszych, który bardzo skromne formy wsparcia ludzi upośledzonych, od czasu do czajakie rząd zaproponował, wymuszają na nim jakieś su usiłują wpropodniesienie podatków. Widać wyraźnie, że państwo wadzać w różnych nie da rady finansować „z niczego” kolejnych obietnic. krajach lewicowe Być może więc nowy podatek oznacza powrót do więkrządy. W ostatnich szej niż dotąd rozwagi i oszczędności w dysponowaniu latach najbardziej pieniędzmi budżetowymi.. ▼ Reklama str. 11

8 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


TEMAT MIESIĄCA

Ostra dyskusja (anty)alkoholowa

Rafał Boruc: W maju Rada Miasta Poznania dużą większością głosów przegłosowała uchwałę, zakazującą sklepową sprzedaż alkoholu na Starym Mieście. Głosował Pan za czy przeciw temu rozwiązaniu. Grzegorz Ganowicz: Głosowałem za wprowadzeniem zakazu. Czy prowadził Pan kiedyś własną firmę? Tak. W 1990 r. zostałem wspólnikiem prywatnego przedsiębiorstwa. Działalność gospodarczą prowadziłem ok. 20 lat. Wiem do czego Pan zmierza i uprzedzę kolejne pytanie. Zawsze jakiś biznes jest ograniczony istniejącymi przepisami, co do możliwości jego prowadzenia – podatkami, koncesjami, itp. Właściciele całodobowych lub nocnych sklepów sprzedających alkohol na Starym Mieście w Poznaniu posiadają stosowne koncesje, płacą podatki, handlują legalnym towarem i nagle dowiadują się, że muszą

Reklama str. 21

znacznie ograniczyć swą działalność. Nie z dnia na dzień, ponieważ dyskusja na ten temat trwa od kilku lat. Próby ograniczenia sprzedaży alkoholu były podejmowane już wcześniej, tylko nie było właściwej podstawy prawnej, aby je wprowadzić. Teraz ustawa sejmowa stwarza taką możliwość. Prawo nie zabrania całkowicie sprzedaży alkoholu, a ogranicza jedynie dostęp w  określonych godzinach. Możliwość jego kupna w nocy rodzi problem dla osób, które mieszkają w pobliżu sklepów. Radni Sopotu zdecydowali, że sklepowa prohibicja obowiązywać będzie jedynie od 2 do 6. W  innych miastach rozpocznie się o 23, bo duża część sklepów pracuje do tej godziny. Tymczasem w Poznaniu zakaz obowiązywać ma od 22 do 6, czyli w  maksymalnych granicach przewidzianych przez prawo. Dyskusja podczas sesji Rady Miasta na ten temat trwała długo. Propozycja złożona przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka zakładała zakaz od 23. Sam się do niej przychylałem, ale pojawiła się poprawka części radnych, która pod długich dywagacjach za i przeciw została zaakceptowana. Czyli krótko przed zamknięciem sklepu sprzedawca będzie musiał wykonywać dodatkowe czynności – zasłaniać ekspozycję trunków czy przekony-

10 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

fot. archiwum

Rozmowa z Grzegorzem Ganowiczem, Przewodniczącym Rady Miasta Poznania

Grzegorz Ganowicz wać klientów, że mimo iż napoje procentowe stoją na półce, nie można ich sprzedać. Pojawią się sytuacje konfliktogenne. Proponuję, aby w tej sprawie porozmawiał Pan z  członkami rady osiedla Stare Miasto, bo to oni byli źródłem poprawki i zakazu sprzedaży sklepowej już od godziny 22. Oni reprezentują mieszkańców dzielnicy. To sytuacja klasycznego konfliktu między grupami – tymi, którzy sprzedają oraz kupują, a także tymi, którzy chcą w  spokoju mieszkać. Proszę zauważyć, że ten, kto zechce się napić czegoś mocniejszego, nadal będzie mógł to uczynić, ale już w lokalu gastronomicznym. Czy to dobrze, że teraz ludzie idą do sklepu, kupują alkohol i  spożywają go np. na Starym Rynku? Oczywiście, że nie, ale przecież obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w  miejscach publicznych. Osoby, które się do niego nie stosują, łamią prawo i  powinny być karane. Prawa należy przestrzegać, bo inaczej ulega erozji. Trzeba karać tych, którzy na to zasługują, a nie uczciwych przedsiębiorców prowadzących sklepy. Mam wrażenie, że wprowadzając zakaz, włodarze miasta idą na skróty.


XXXXXXXX

11 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


TEMAT MIESIĄCA

Proponuję, aby poszedł Pan do mieszkańców Starego Miasta i im to powiedział. Ciekawe, jak zareagują. Mogę pójść, ale to nie zmienia faktu, że problem nielegalnego spożywania alkoholu pod chmurką powinny rozwiązać odpowiednie służby powołane do pilnowania porządku w miejscach publicznych. Mamy policję, straż miejską, wszędzie obecny monitoring. Nie powinno być problemu z wyłapaniem popełniających wykroczenia, a  następnie z  przykładnym ich ukaraniem i informacją o zasądzonych karach. Systematyczne działanie z pewnością przyniosłoby efekt. Ale w  tym wypadku trzeba by wykonać sporo pracy. Zakaz łatwiej wprowadzić. Pan jednostronnie argumentuje, atakuje, a przecież nie da się ustawić wszędzie policjantów. Mają też inne obowiązki. Poza tym straż miejska działa w określonych godzinach. Radni innych miast – m.in. Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Słupska czy Starachowic nie zdecydowali się na wprowadzenie takiego zakazu. Twierdzą, że zrodziłby on więcej patologii niż korzyści. To ich decyzje i nie wiem, czym były powodowane. Istnieją jednak miasta, które wprowadzają zakaz. Poznań nie stanowi wy-

Reklama str. 35

jątku. Zgodnie z prawem wprowadziliśmy takie, a nie inne zasady i  będziemy się przyglądać efektom, jakie przyniosą. Nie jest tak, że uchwałę wprowadzamy raz na zawsze. Do tej pory Stary Rynek i  okoliczne uliczki były miejscem alkoholowych pielgrzymek z  całego miasta. W  efekcie działa tu najwięcej sklepów całonocnych. Może teraz, gdy oferta zostanie czasowo ograniczona, popyt rozproszy się na inne dzielnice i na Starym Mieście nie będzie tak uciążliwy? Łatwy dostęp do taniego alkoholu stanowi element wspomagający spożywanie trunków. Sprzedaż sklepowa alkoholu w  nocy nie jest zaspokajaniem najpilniejszych potrzeb Przecież np. sklepy z  komputerami w nocy są zamknięte, a ludziom wtedy też się psują komputery. Widocznie właścicielom sklepów komputerowych nie opłaca się nocna praca. W tym wypadku to rynek wymusza zmiany, a nie urzędnicy. Czyli Pańskim zdaniem alkohol powinien być dostępny wszędzie 24 godziny na dobę. Nie wiem, czy wszędzie. Wszędzie pewnie nie ma sensu. Moim zdaniem o  dostępności nie powinni decydować urzędnicy. Handlowcy wprost mówią, że zamknięcie sklepu w  nocy oznacza spadek przychodów o  20 – 25%, a  to doprowadzi do zwolnień pracowników. To czysta demagogia. Zastanawiam się, z  czego żyją handlowcy w  innych krajach Europy, gdzie nie ma nocnych sklepów. Jak egzystują np. w Niemczech, gdzie obowiązuje nawet zakaz handlu w  niedziele. Żyją z oszczędności? Panie Przewodniczący, trudno porównywać polski handel z  niemieckim, ich wartość i  strukturę. Inne są mar-

12 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

że, jak również stan zamożności społeczeństwa. Tam dominują duże sieci, u nas stosunkowo dużą część handlu stanowią małe firmy. Polscy handlowcy na wolnym rynku działają od niespełna 30 lat, a na Zachodzie po wojnie już niemal 75. Do tego na zakazie ucierpią przede wszystkim niewielkie rodzime firmy. Chwytny argument, ale nieprawdziwy. Na moim osiedlu działają małe sklepy i świetnie prosperują. Nie muszą pracować w nocy. Powstają także nowe sklepy, mimo że nieopodal mają konkurencję zagranicznych sieci. Trudno sytuację na Pańskim osiedlu przenosić na cały kraj. Tymczasem twarde dane GUS jednoznacznie pokazują, że od lat liczba małych sklepów w  Polsce maleje. Wprowadzenie nocnego zakazu sytuacji z pewnością nie poprawi. Chce Pan powiedzieć, że sprzedaż alkoholu jest źródłem utrzymania wielu polskich rodzin. To stawianie sprawy na głowie – im więcej alkoholu wypijemy, tym lepiej. Chcę powiedzieć tylko tyle, że właścicieli sklepów nie można karać za to, iż rodacy spożywają alkohol w miejscach publicznych. Od nikogo ze znanych mi handlowców nie słyszałem słowa sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian. Co więcej, sami proponowali ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu. Rozumiem zatem, że przed głosowaniem nad sklepową prohibicją prowadzili Państwo konsultacje społeczne, także z  handlowcami, których obejmie zakaz. Projekt uchwały przygotowywał prezydent Mariusz Wiśniewski, (I  zastępca prezydenta Poznania – przyp. red.) i  on najlepiej Pana poinformuje, jak był przygotowywany i konsultowany.


TEMAT MIESIÄ„CA

13 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Temat miesiąca

Czy mam rozumieć, że Rada Miasta nie zainteresowała się opiniami handlowców, nie chciała poznać ich racji? Radni rozmawiali z mieszkańcami Starego Miasta.

Poznań przyłącza się do zakazu W Poznaniu działa około tysiąca sklepów, w  których można kupić alkohol. Z tego niemal 250 znajduje się na Starym Mieście. W  maju Rada Miasta wprowadziła zakaz sklepowej sprzedaży alkoholu między 22 a 6 w placówkach na terenie tej dzielnicy. Za podjęciem uchwały głosowało 28 radnych, zaledwie 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Ponadto poznańscy urzędnicy pracują nad ustaleniem liczby koncesji na alkohol w centrum miasta.

Ale to jest tylko jedna strona sporu. Musiałby Pan przestudiować, na czym polega samorząd. Jeżeli prezydent miasta prowadzi uchwały to on prowadzi też konsultacje. My dostajemy sygnały od naszych jednostek pomocniczych, np. rady osiedla.

Poznańskie ograniczenie dotyczy placówek handlowych, znajdujących się na obszarze ograniczonym ul. Pułaskiego, Armii Poznań, rzeką Wartą, ul. Królowej Jadwigi, Towarową i mostem Dworcowym. Zdaniem Andrzeja Rataja, radnego PO i szefa rady Osiedla Stare Miasto, w centrum stolicy Wielkopolski jest poważny problem z zakłócaniem bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego przez pijących alkohol po bramach i w ciemnych zaułkach. Uważa on też, że każda dodatkowa godzina ograniczenia sprzedaży alkoholu, to godzina spokoju dla mieszkańców. Mimo dużej przewagi zwolenników zakazu podczas sesji rady, gdy ważył się ostateczny kształt uchwały, panowała gorąca atmosfera. Przeciwnicy takiego rozwiązania podnosili szereg argumentów. Jednym z największych oponentów nocnej prohibicji był Tomasz Lipiński, również radny PO. W jego opinii zakaz od godz. 22. niczego nie zmieni, a jedynie utrudni życie przedsiębiorcom. Z kolei Artur Różański, szef klubu radnych PiS, mówił wprost, iż uchwała uderza właścicieli sklepów, a  nie tych, którzy łamią prawo, pijąc w miejscach publicznych. On sam od 30 lat mieszka w rejonie Starego Rynku. Jest przekonany, że ta uchwała nie rozwiąże problemów tej części Poznania. – Ona karze tych, którzy przestrzegają prawa – przekonuje Artur Różański. Podaje też ciekawy przykład. Nieopodal kamienicy, w  której mieszka, znajduje się sklep spożywczy i pijalnia wódki. Właściciel sklepu wprowadził tanie wino, po czym szybko sam wycofał się z tego, bez zakazu, bo szkodziło to renomie placówki. Ciszę zakłócają natomiast klienci pobliskiej pijalni, którzy wychodzą z alkoholem na papierosa. Artur Różański przewiduje, że jak nie będzie można kupić alkoholu na Starym Mieście, to klienci pojadą do innych dzielnic, a to prosta droga do wprowadzenia zakazu w innych rejonach miasta. Wtedy wrócimy do dawnych czasów, kiedy nawet taksówkarze w bagażniku wozili wódkę, a meliny świetnie prosperowały. ▼

Co musiałoby się stać, aby złagodzić albo znieść zakaz? Musiałby wpłynąć odpowiedni wniosek, do którego przychyliliby się radni. Najpierw jednak będziemy obserwować skutki nowego prawa. Nie chcemy modelować ludzi, by w ogóle nie pili alkoholu. Zamierzamy jedynie ograniczyć prostackie jego spożywanie, które szkodzi mieszkańcom i wizerunkowi całego miasta. Nie chcemy też szkodzić właścicielom sklepów. Działamy w ramach wyższej racji. Mogę też zapewnić, iż nie ma planu, aby zakaz rozszerzyć na całe miasto. Chodzi o  interwencję jedynie w  miejscu, gdzie dolegliwość jest społecznie trudna do zaakceptowania. Dziękuję za rozmowę. ▼

Rafał Boruc Reklama str. 39 h_Pepsico_Lipton Mango_Teaser_57x50.indd 1

08.05.2018 11:44

14

PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


XXXXXXXX

15 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


REPORTAŻ

W Świdniku

skutecznie walczą z wszechobecną konkurencją

Bożena Bereza Sprzedawczyni w sklepie Społem

W położonym niedaleko Lublina Świdniku prężnie rozwija się handel. Konkurencja okazuje się jednak na tyle duża, że każdy z handlowców stara się znaleźć swój unikatowy sposób na przyciągnięcie klientów. Detalistom pomagają w tym władze miasta zachęcające mieszkańców do robienia zakupów w okolicznych sklepach.

ŚWIDNIK • Powierzchnia miasta: 20,35 km2 • Ludność: 39 885 (2016) • Średnie miesięczne wynagrodzenie w branży handlowej: 2956,33 zł brutto (2016) • Stopa bezrobocia w powiecie: 10,2% (12.2017) • Liczba marketów: supermarkety – 9, hipermarkety – 1 Źródło: GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Milena Raczyńska Sprzedawczyni w sklepie przy ul. Racławickiej

Waldemar Jakson Burmistrz Świdnika

Ś

widnik wydaje się idealnym miastem do prowadzenia handlu. Ta niemal 40-tysięczna miejscowość znajduje się blisko stolicy województwa lubelskiego. Dzięki temu detaliści mogą korzystać z bogatej oferty hurtowni i  firm produkcyjnych, ulokowanych w  centrum ekonomicznym regionu. Rozwojowi biznesu sprzyja także nieduża odległość od portu lotniczego, a także usytuowanie w mieście zakładu produkującego samoloty i śmigłowce PZL-Świdnik. Konkurencja z każdej strony Dobry klimat do prowadzenia interesów spowodował, że liczba

16 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

ŚWIDNIK

placówek handlowych w mieście osiągnęła wysoki poziom. Fakt istnienia dużej konkurencji potwierdza każdy z naszych rozmówców. – Handel w Świdniku funkcjonuje dobrze. Prowadzenie działalności utrudniają wysokie ceny, którymi nie sposób konkurować z dyskontami oraz wszechobecna konkurencja. Właściciel stara się jednak


REPORTAÅ»

17 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

przyciągnąć do siebie promocjami i obniżkami cen – powiedziała Milena Raczyńska, sprzedawczyni w sklepie z artykułami spożywczymi przy ul. Racławickiej. Słowa te potwierdziła także Anna Siedlecka-Mielnik, właścicielka sklepu Justyna: – Handel w Świdniku prowadzi się nie najlepiej, co wynika z dużej konkurencji na rynku. W  najbliższej okolicy znajdują się dyskonty, małe sklepy oraz domy han-

nie nowych i zatrzymanie stałych klientów. – Staramy się doceniać osoby kupujące w sklepie regularnie i  oferujemy im możliwość założenia karty lojalnościowej „Społem znaczy razem”. Można przy jej pomocy zbierać punkty, które następnie wymienia się na talony. Klienci chwalą też obsługę – doradzimy i porozmawiamy. Ponadto oferujemy sprzedaż produktów spożywczych z  przepisami, polegającą na oferowaniu kupującym

Ewa Michałczyk – Właścicielka sklepu spożywczego LEM

dlowe. Dzięki temu klienci mają dużo możliwości na zrobienie zakupów – oznajmiła. Wyróżnić się z tłumu Wobec nasycenia lokalnego rynku detaliści muszą szukać indywidualnych sposobów na przyciąga-

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 67

jący okoliczne bloki. Większość z nich przychodzi do mnie codziennie. Staram się im przypominać, co kupowali, by nie zapomnieli o  żadnym z  produktów. Pomimo że sklep znajduje się w centrum miasta, określiłabym jego charakter jako rodzinny – podobnie jak ma to miejsce na wsi. Znam swoich klientów i wiem, jakich produktów potrzebują – podkreśliła właścicielka sklepu „Justyna”.

Sklep spożywczy Justyna, w którym rozmawialiśmy z Anną Siedlecką-Mielnik

produktów, dzięki którym mogą ugotować w swoim domu pyszną potrawę. Sklep jest chwalony również za pieczywo ze spółdzielczej piekarni. Nieustannie pojawiają się nowości asortymentowe. Oferujemy więc świeży, ciepły chleb – nie odpiekany z mrożenia, a  ponadto bułki – szpinakową, warzywną czy jaglaną. Wszystko wypiekane na naturalnym zakwasie – stwierdziła Bożena Bereza, sprzedawczyni w sklepie sieci Społem. Inne rozwiązanie znalazła Anna Siedlecka-Mielnik, której sklep również bazuje na stałych klientach, znajdujących w obiekcie nie tylko potrzebne produkty spożywcze, ale też mogących porozmawiać: – Sklep ma charakter impulsowy. Klientami są głównie ludzie starsi zamieszku-

18 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Nie oglądając się na poczynania konkurencji, odmienny sposób znalazła Ewa Michałczyk: – W mojej placówce handlowej pojawiają się także lokalne towary. Wieloletnia współpraca z  dostawcami pozwala uzyskać niższe ceny oraz rabaty. Dzięki temu mogę zagwarantować swoim klientom atrakcyjne ceny – powiedziała właścicielka sklepu LEM. Władza pomaga detalistom Nie tylko sami handlowcy starają się przyciągać do swoich obiektów klientów. Władze miejskie też wspierają lokalny biznes. – Handel jest jednym z ważniejszych źródeł utrzymania dla mieszkańców naszego miasta – oświadczył Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Chcąc wesprzeć lokalnych


REPORTAÅ»

19 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


REPORTAŻ

przedsiębiorców kilka lat temu wprowadziliśmy miejski program lojalnościowy pod nazwą „Mieszkam w Świdniku – Kupuję w  Świdniku”. Inicjatywa ta łączy mieszkańców i  przedsiębiorców, promując lokalny patriotyzm zakupowy miasta. System rabatowy pozwala na codzienne oszczędności podczas dokonywania zakupów oraz korzystania z  usług rodzimych przedsiębiorców. O  wy-

Sklep Rogalik przy ul. Akacjowej

sokości rabatów decydują indywidualnie podmioty gospodarcze, handlowcy i usługodawcy. Zwykle można liczyć na bonifikatę od 3 aż do 20%. Przedsiębiorcy przystępując do programu zyskują bezpłatną promocję swoich usług i  produktów na terenie całego miasta oraz w Internecie. W Urzędzie Miasta Świdnik bezpłatnie dystry-

Reklama str. 23

buowane są Miejskie Karty Rabatowe. Do programu partnerskiego przyłączyło się już blisko 70 okolicznych przedsiębiorstw i wydano ponad 3 tys. kart – podsumował burmistrz. Ewolucja handlu Detaliści podzielili się również swoimi doświadczeniami dotyczącymi zmian, do jakich doszło

czasie również zmiany na lepsze. Znacząco poszerzył się asortyment. W sklepie muszą być dostępne wszystkie towary. Jednak w celu znalezienia najtańszej oferty zmuszona jestem do wybiórczego kupowania w różnych hurtowniach. Produkty zamawiam też pod klienta. Sonduję rynek, by wybrać asortyment w jak najkorzystniejszej cenie, by również taką zaproponować osobom odwiedzają-

Sklep Prymus przy ul. Modrzewiowej.

na przestrzeni lat w świdnickim handlu. – Od 35 lat jestem związana z  detalem, przez cały ten czas współpracując z siecią Społem. W ciągu tych lat zmienił się głównie asortyment, kiedyś dostępny był tylko przysłowiowy ocet, teraz nastąpiło poszerzenie liczby produktów. W  latach 80. ubiegłego wieku wyłącznie przy okazji świąt można było kupić kawę oraz wędliny, teraz te oraz wiele innych towarów jest dostępnych na co dzień – wyznała Bożena Bereza. Posiadając długoletnie doświadczenie, także Ewa Michałczyk opowiedziała o swoich przeżyciach zawodowych: – Od czasu, gdy rozpoczęłam swoją przygodę z handlem w 1992 r., zmienił się on na gorsze, ze względu na wszechobecną konkurencję panującą w okolicy. Zaszły w tym

20 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

cym mój sklep – oznajmiła właścicielka sklepu LEM. Niedziela pełna nadziei Ograniczenie handlu w niektóre niedziele okazało się, mimo wielu obaw środowiska, pozytywnym zjawiskiem dla części niewielkich detalistów. – Od czasu wprowadzenia nowego prawa sytuacja wygląda inaczej. Poprawiło się. Do mojego sklepu przychodzi w  niedzielę większa liczba klientów – przyznała właścicielka sklepu Justyna. O dobrym wpływie na interesy przekonywała też Ewa Michałczyk: – Obserwuję zwiększony ruch, oprócz stałych bywalców, kupujących w moim sklepie na co dzień, pojawiają się nowi klienci spoza regionu – zakończyła. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


REPORTAÅ»

21 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


DYSTRYBUTOR

TYLKO W PORADNIKU HANDLOWCA!

Od 21 lat nieustannie kreujemy rynek, trendy…

Jacek Ratajczak: Marka Selcy rynek. Z HoReCą współgros Cash&Carry to obecnie pracowaliśmy od samego po18 hal zlokalizowanych w duczątku, jednak nie ukryważych miastach. We wczemy, że w  pierwszych latach śniejszych planach firma depodchodziliśmy do współklarowała finalnie 20 obiekpracy taktycznie. Chcąc jedtów. Czy dynamika zmian nak nieustannie rozwijać firw  dystrybucji na rynku polmę i  nowe kanały dystrybuskim wpłynie na rewizję cji, postanowiliśmy zintensytych założeń? fikować nasze działania właAlexander Orlowski: W  tym śnie w tym obszarze. Myślę, roku nie planujemy już noże warto w tym miejscu podwych otwarć, co jest spowokreślić, że fundament naszej dowane właśnie zmianą nadziałalności stanowią klienszych założeń. Od ponad ci z obszaru FMCG, dostrze20 lat konsekwentnie realizugamy także korzyści płynąjemy własną strategię rozwoce z rozwoju kolejnych kanaju. Dziś 20 hal nie zaspokaja łów: znacznie poszerzyliśmy naszych planów. Pracujemy ofertę towarów, na czym skowłaśnie nad nowym formarzystali wszyscy nasi klienAlexander Orlowski tem marketów, wedle którego ci. Wierzymy, że pozwoli Prezes Transgourmet Polska powstawać będą one w mniejto na jeszcze większe wzroszych miastach. Pierwsze dwa sty i możliwość coraz lepszepojawią się w Słupsku oraz Siedlcach. Jeśli nowy forgo odpowiadania na potrzeby rynku, nawet te najmat się sprawdzi, ilość naszych punktów handlowych bardziej wymagające. w Polsce może wrosnąć do 30 lub nawet 40. Czy związek z segmentem HoReCa nie wpłynął neCzy to zapowiedź wejścia w przyszłości w mniejsze gatywnie na właścicieli sklepów spożywczych, nie gabarytowo obiekty? zmniejszył ich zainteresowania współpracą? Czy Powierzchnia naszych hal jest stała w  całej Polsce, nadal jest to stabilna grupa Waszych klientów? niezmiennie wynosi ok. 10 tys. m2. Nieliczne odstępOdbieramy sygnały, że to wręcz poprawiło nasze relastwa spowodowane są powierzchnią działki czy uwacje z właścicielami sklepów. Od 21 lat jako handlowrunkowaniami technicznymi. Wieloletnia obecność cy nieustannie kreujemy rynek, trendy. Teraz, dzięna rynku, jego znajomość oraz relacje z  naszymi ki temu, że jesteśmy mocniej obecni w sektorze Hoklientami są wyrazem tego, że to dobra decyzja. To, ReCa, mamy możliwość bezpośredniego wskazyważe niektórzy stawiają na rozwój mniejszych formatów, nia, w jakim kierunku podąża moda. Obecnie ludzie uwarunkowane jest tym, gdzie one powstają, jaka jest mocniej interesują się kuchnią, gotowaniem, zdrow tym rejonie siła nabywcza czy struktura klientów. wym trybem życia. Dzięki temu, że współpracujemy z rynkiem HoReCa, doskonale wiemy, jakie produkty Czy mocne świadome wejście w  segment HoReCa zdobędą za chwilę popularność i mamy realną możlii klienta zinstytucjonalizowanego pozwoliło zniwewość dostarczenia ich właścicielom sklepów. Ponadto lować problemy, które trapią obecnie wielu klasyczmamy najszerszy na rynku asortyment owoców i wanych dystrybutorów związanych wyłącznie z branrzyw czy specjalną chłodzoną halę, w której oferujeżą FMCG, np. nasilająca się konkurencja rynkowa, zamy ryby i owoce morza. Za sprawą nowoczesnego systory płatnicze, brak pracowników, presja na utrzytemu dostaw – dzięki platformie logistycznej Transmanie niskich cen, itd.? gourmet Seefood w Bremenhaven w Niemczech – są Chcę wyraźnie zaznaczyć, że dobrze radzimy sobie one dostarczane do naszych hal niemal prosto z porz wyzwaniami, które stawia przed nami wymagajątu. Od samego początku naszej obecności na polskim

22 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


XXXXXXXX

23 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


DYSTRYBUTOR

TYLKO W PORADNIKU HANDLOWCA! ca, który w zeszłym roku otrzymał prestiżową nagrodę dla najbardziej zaangażowanej sieci handlowej na świecie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i  tym samym wyznaczył nam ambitny kierunek, w którym zmierzamy. Teraz dbamy nie tylko o klientów, ale także o środowisko.

fot. Transgourmet Polska

Selgros Cash&Carry jest częścią holdingu Transgourmet. Jakie korzyści osiągnął Selgros dzięki tej fuzji? Częścią holdingu Transgourmet staliśmy się w 2011 r. i przede wszystkim zostaliśmy dzięki temu spółką europejską, ze znacznie większymi możliwościami rozwoju. Jesteśmy obecnie drugim europejskim graczem w obszarze handlu hurtowego. Wymiana informacji, wzajemne obserwowanie trendów, dzielenie się doświadczeniami, to wszystko sprawia, że możemy patrzeć na biznes w dłuższej i szerszej perspektywie, a nie tylko na krótkoterminowe wyniki. Mamy przed sobą wspólną wizję, myśl przewodnią, a nasze cele charakteryzuje codzienna praca i kultura przedsiębiorstwa Transgourmet, co znacząco ułatwia funkcjonowanie.

rynku wyróżniamy się też szeroką ofertą świeżego mięsa, współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy spełniają najwyższe normy europejskie. To elementy naszej oferty, z  których korzystają zarówno klienci FMCG, jak i HoReCa. Ostatnie lata to zmiana wyglądu hal, ujednolicenie stoisk, wprowadzenie wielu ciekawych rozwiązań, które mają przyciągnąć klientów. Które z nich okazały się przysłowiowym strzałem w „10”? Nasze hale miały już przeszło 15 lat, naturalne było, że wymagały odświeżenia. Stale się rozwijamy, stąd zależało nam, aby przestrzenie były nie tylko piękne, ale przede wszystkim, by poprawiły się walory użytkowe. Mogliśmy też reagując na potrzeby rynku inaczej zagospodarować przestrzeń, zmienić ustawienie. Między innymi to właśnie dlatego podwoiliśmy obroty wynikające z handlu owocami i warzywami. Każda kolejna hala jest coraz lepsza i  wprowadzamy w niej nowoczesne rozwiązania. Gdy widzimy, że się one sprawdzają, adaptujemy je również w pozostałych. W naszej ostatniej hali w Warszawie Piasecznie poprzez zastosowanie chłodnictwa wraz z  odzyskiem energii oraz „zielonemu” dachowi udało nam się wdrożyć najnowocześniejsze europejskie rozwiązania w  obszarze zrównoważonego rozwoju. To bardzo ważny temat dla nas, jak i dla naszego udziałowReklama str. 33

Zmieniające się trendy konsumenckie wymagają ustawicznego śledzenia rynku i szybkiego reagowania. Przykładem moda na ekologiczne produkty, czy wprowadzenie do sprzedaży nowoczesnych technologii, jak aplikacja mobilna, zakupy online, zastosowanie QR-codów? Jak firma zareagowała na tego typu zjawiska? Konsekwentnie staramy się wyprzedzać trendy i zaspokajać potrzeby rynku. Dlatego ekologiczne produkty w naszej ofercie mieliśmy już 10 lat temu. Możliwość zakupów online wprowadziliśmy 5 lat temu, a aplikację mobilną niecały rok temu. Od momentu uruchomienia zainstalowało ją ponad 22 tys. naszych klientów. Każdego dnia sprawdzają oni w niej ceny, rabaty czy opisy oferowanych przez nas produktów. Dzięki niej otrzymują promocje dopasowane do swoich potrzeb. Nowi klienci poprzez Selgros Aplikację Mobilną mogą w prosty i szybki sposób założyć swoją Kartę Klienta. Jeszcze w tym roku planujemy wdrożenie kolejnych funkcjonalności, które mają poprawić jakość zakupów. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z naszymi promocjami, do pobierania aplikacji na swoje urządzenia. Korzystając z okazji, chciałbym zauważyć, że 1 lipca tego roku, obchodzimy 21-lecie obecności na polskim rynku. Muszę zaznaczyć, że ten pełen sukcesów okres nie byłby możliwy, gdyby nie lojalność naszych klientów. Serdecznie dziękuję za powierzone nam zaufanie i  motywację do stawiania sobie ciągłych wyzwań. Dziękuję za rozmowę. ▼

24 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


DYSTRYBUTOR

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

25 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


XXXXXXXX

LIDER OD PONAD

20 LAT

*

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANA PRASA SPECJALISTYCZNA WŚRÓD WŁAŚCICIELI PUNKTÓW DETALICZNYCH (DANE W %) N=1000+ Źródło: BPS Consultants Poland Ltd. Badanie wykonane na przełomie 1996/1997 dla Optimus IC Punkty sprzedaży z kasami, za „Poradnik Handlowca” nr 10/1998 s. 4

PORADNIK HANDLOWCA HANDEL

DETAL DZISIAJ AJJ

IN INNE NNE

LIDER BADAŃ DOTARCIA ORAZ CZYTELNICTWA PRASY HANDLOWEJ W POLSCE,

*

PRZEPROWADZONYCH PRZEZ UZNANE INSTYTUTY BADAWCZE M.IN. AC NIELSEN 2002-2017, BPS CONSULTANTS POLAND LTD. 1996/1997, GFK POLONIA 01’2003, KINOULTY RESEARCH 11’1999, MILLWARD BROWN ZA „MAGAZYN ŻYCIE HANDLOWE” NR 12’2014, PBS SOPOT 9’2001, TNS POLSKA ZA „HURT & DETAL” NR 1’2014.

26

PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


XXXXXXXX

W październiku 1993 r. ukazał się numer zerowy

CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (DANE W %) odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ...?

Total sklepy w Polsce – otrzymujący prasę N=815 Źródło: TRM Listopad 2017, dane ważone Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

Światowy lider badań rynkowych

PORADNIK HANDLOWCA WIADOMOŚCI HANDLOWE

HAN N D EL

HURT T & DETAL

MA M A AG GA ZY Z YN Ż ŻYCIE YCIE E HA AND AN ND DLLOW WE E

100% POLSKIEGO KAPITAŁU

27 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Wywiad specjalny

TYLKO W PORADNIKU HANDLOWCA!

Mars Wrigley Confectionery – nadchodzi! fot. Wrigley Poland Sp. z o.o.

Rozmowa z Maciejem Wysockim, DyrektorEM GeneralnyM Wrigley Poland sp. z o.o. oraz LiderEM INTEGRACJI Mars Wrigley Confectionery w Polsce. Maciej Wysocki

Jacek Ratajczak: Wrigley był już spółką zależną Marsa w 2008 r., ale miał dużą autonomię. Dlaczego dopiero niedawno zdecydowano się na pójście o krok dalej? Maciej Wysocki: Faktycznie, to już prawie 10 lat, odkąd Wrigley stał się jednym z  segmentów firmy Mars, Inc. Przez ten czas na wielu dużych rynkach – w tym w Polsce – działały równolegle dwa organizmy prawne operujące w  ramach: segmentu Wrigley oraz Segmentu Czekoladowego Mars. Niejednokrotnie pytano mnie: „Dlaczego nie połączycie się w  jedną organizację? Przecież korzyści skali są oczywiste? ” Odpowiedź nie była paradoksalnie taka prosta, bowiem z  jednej strony decyzje miały związek ze strukturą właścicielską, a z drugiej z faktem, że obydwa segmenty odnoszą od lat sukcesy jako odrębne spółki. Wykupienie przez Mars pakietu akcji spółki Wrigley należących do mniejszościowego udziałowca (Berkshire Hathaway – W. Buffetta) w 2016 r. dało impuls do ponownego rozważenia połączenia Segmentu Czekolady Mars i  Wrigley w jeden globalny biznes. Dzisiaj można powiedzieć, że Mars Wrigley Confectionery jest już na świecie jedną firmą, a w Polsce zmierzamy do finału tego procesu.

Jakie znaczenie dla globalnego rynku ma połączenie segmentu czekolady firmy Mars z Wrigley i jak wpłynie na polski rynek, czy w istotny sposób go zmieni? Mars Wrigley Confectionery stało się jednym z  największych graczy w  kategorii słodyczy na świecie, a na wielu rynkach będzie w TOP 3 największych producentów – także w Polsce. Z jednej strony to powód do dumy, ale z drugiej strony to jeszcze większa odpowiedzialność za rozwój i przyszłość kategorii słodyczy (confectionery) i  przekąsek. Jako Mars Wrigley Confectionery będziemy robić to, co do tej pory, czyli starać się dawać powody do uśmiechu naszym konsumentom, partnerom handlowym oraz naszym Współpracownikom. Nadal będziemy rozwijać nasz asortyment, usprawniać współpracę i działać w sposób zaangażowany społecznie. Jako zjednoczony zespół Confectionery będziemy to robić lepiej i szybciej. Czy proces połączenia został już definitywnie zakończony? Połączenie z  reguły poprawia sytuację obu podmiotów, w  myśl strategii win-win. Jak poradzono sobie ze strukturami, które dla oszczędności należało ujednolicić i uprościć?

28 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Maciej Wysocki dołączył do Wrigley Poland w 2004 r. Początkowo kierował działem sprzedaży i  logistyki rynkowej, a  następnie zajmował się rozwojem biznesu w wybranych państwach europejskich. Od początku 2010 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Wrigley Poland. W  międzyczasie, w  latach 2014-15, powierzono mu także przygotowanie i  wdrożenie strategii dotyczącej rozwoju dystrybucji firmy na tzw. rynkach wschodzących poza Europą. Od 2017 r., w  związku z  planowanym połączeniem Wrigley oraz Segmentu Czekolady Mars, jest odpowiedzialny za kierowanie tym procesem w  Polsce. Zanim rozpoczął przygodę z  Wrigley, pracował m.in. w  Procter & Gamble i Reckitt Benckiser.

Od samego początku nie chodzi tutaj o oszczędności, ale o możliwości. Mówiąc to, mam na myśli zarówno możliwości rozwoju zawodowego dla Współpracowników, jak i możliwości rozwoju kategorii słodyczy i  przekąsek. Porównując je bowiem do sytuacji w  krajach zachodnich, nietrudno dostrzec ogromny potencjał, jaki drzemie w  Polsce. Chcemy być motorem napędowym tego wzrostu. W tym procesie ogromną rolę


Wywiad specjalny

TYLKO W PORADNIKU HANDLOWCA!

Czy połączenie będzie miało bezpośredni wpływ na asortyment produkowany przez oba podmioty? Czy zaistniała potrzeba uporządkowania portfolio obu firm? Nieustannie pracujemy nad optymalizacją naszego portfolio. Ten proces jest niezależny od połączenia. Marki takie, jak Snickers®, Orbit®, M&M’s®, Skittles®, Twix® czy Juicy Fruit® zaliczane są na świecie do grupy zwanej „ikonami” i chcemy, aby tak pozostało. Nasze wysiłki będą skierowane na to, aby – poprzez dostępność na sklepowych półkach – polscy konsumenci mieli zapewniony wybór wtedy, gdy mają ochotę na swoją ulubioną słodycz. Oczywiście, nie spoczywamy na laurach i szukamy nieustannie sposobów, by nowymi pomysłami pozytywnie zaskakiwać naszych konsumentów. Ostatnio głośno było na świecie o  umowie partnerskiej, jaką zawarł Mars Inc. z firmą KIND®. Osobiście upatruję w tym ogromny potencjał, także dla naszego rynku. Czy nowy podmiot zmieni strategię działania odnośnie kanałów dystrybucji dla swoich marek? Które formaty handlu w  Polsce są obecnie dla Was kluczowe? Znaczną część naszej oferty stanowi asortyment zaliczany do tzw. „impulsu”. Niezmiennie kluczowa będzie dla nas superekspozycja w  sklepie wsparta odpowiednim poziomem reklamy. Chcemy być tam, gdzie są nasi konsumenci, a  oni kupują zarówno w  tzw. handlu zorganizowanym, w  internecie, jak i  w  dziesiątkach ty-

sięcy niezależnych punktów handlowych. Przez wiele lat wyznaczaliśmy swego rodzaju standard zarówno w poziomie dostępności produktów, jak i w jakości ekspozycji. Nie widzę więc tutaj potrzeby drastycznych zmian. Po prostu nadal „RobiMY Swoje”. Czy dynamika zmian w poszczególnych segmentach handlu w Polsce ma wpływ na kształtowanie tych relacji? Oczywiście, że ma. Zmieniają się potrzeby konsumentow, inne potrzeby mają też poszczególne segmenty handlu. Niemniej jednak pewne podstawy są stałe. Konsument chce otrzymać najwyższej jakości produkt w  odpowiedniej cenie, a partnerzy handlowi chcą – oprócz oczywiście godziwego zarobku – aby kupujący odwiedzający ich sklepy, mieli dobre wrażenia z  poczynionych zakupów i wracali w to samo miejsce na kolejne. Interesujące jest także dość szybko zmieniające się otoczenie prawne, a szczególnie legislacja dotycząca handlu w niedzielę. Ciekawy jestem zwłaszcza, jakie będą jej konsekwencje dla małych sklepów, które mają wciąż ogromny udział w  liczbie wszystkich transakcji detalicznych w  Polsce. Z pewnością obecna dynamika rynku wymaga od wszystkich uczestników gry rynkowej dużej

elastyczności i niemal ciągłej gotowości do zmian. Jaką firma ma wizję współpracy z  handlowcami? Jakim zapleczem przedstawicieli handlowych będzie dysponował nowy podmiot? Dysponujemy Najlepszymi Przedstawicielami Handlowymi. I  mówię to absolutnie poważnie. Gdyby zsumować lata doświadczeń zawodowych, jakie mają wszyscy nasi ludzie w  tzw. Field Force, byłoby to pewnie w okolicach 1000 lat! Te tysiąc lat doświadczenia, połączone z kompetencjami w  rozwoju merchandisingu i sprzedaży sprawia, że moja wiara w  sukces jest ogromna. A  gdy obserwuję na co dzień energię, jaka drzemie w naszych ludziach, to ta wiara zamienia się niemal w pewność. Czy w kontaktach z handlem fakt powstania tak dużego gracza nie będzie budził obaw po stronie słabszych partnerów detalicznych? Nie czujemy się jak „duży gracz”. Na rynku słodyczy i  przekąsek (nie tylko tych słodkich) jest kilka podmiotów, które wielkością są zbliżone do nas – choćby Ferrero czy Mondelez. Ciekawie jest też patrzeć na kategorie szerzej, analizując, co robi w aspekcie im-

fot. Mars Polska Sp. z o.o.

odgrywają niezmiennie nasze wspaniałe zakłady produkcyjne w Janaszówku (obok Sochaczewa) i Poznaniu. Nie chciałbym więcej mówić na tematy wewnętrznych procesów i struktur. Nie chcę ułatwiać życia naszym konkurentom. Mogę tylko powiedzieć, że „ŁączyMY siły” i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.

Na pierwszym planie Fabryka produktów czekoladowych Mars Polska w Janaszówku

29 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Wywiad specjalny

fot. Wrigley Poland Sp. z o.o.

TYLKO W PORADNIKU HANDLOWCA!

Fabryka bezcukrowych gum i miętusów Wrigley w Poznaniu

pulsu np. marka Frito Lay. Jedno jest pewne – dla Mars Wrigley Confectionery nie ma mocniejszych i słabszych partnerów detalicznych. Chcemy współpracować na zasadach wzajemności ze wszystkimi sklepami, które będą zainteresowane sprzedażą najwyższej jakości produktów znajdujących się w  naszym portfolio czekolady, gum, miętusów i cukierków owocowych. Czy konsumenci w ogóle zauważą efekt połączenia? W jaki sposób się o tym dowiedzą? Nasze plany związane z  połączeniem nie powinny być w  żaden sposób odczuwalne dla konsumentów, zwłaszcza na tym etapie. Na sklepowych półkach nadal będą oni mogli znaleźć batony Snickers®, gumy Orbit®, draże czekoladowe M&M’s® i  pozostałe nasze marki. W  ciągu najbliższych miesięcy z  pewnością wzmocnimy naszą ofertę w  tzw. segmencie „okazjonalnym”, czyli produktów, którymi celebrujemy ważne dla nas momenty. Mamy mnóstwo pomysłów na to, jak sprawić, aby życzenia urodzinowe lub podziękowania wywoływały uśmiech na twarzach zarówno tych, którzy je składają, jak i tych, którzy je odbierają. Najbliższa przyszłość zapowiada się naprawdę obiecująco. Czy popularyzacja zdrowego odżywiania powiązana z ograniczeniem spożycia m.in. cukru będzie mieć istotny wpływ na przyszłość rynku słodyczy? Czy Mars

Wrigley Confectionery wypracował strategię na taki wariant rozwoju rynku? Zdrowy tryb życia, którego elementem jest zbilansowana dieta, już ma duży wpływ na rozwój wielu kategorii spożywczych – nie tylko słodyczy. Jako globalna firma, której produkty docierają do konsumentów na całym świecie, nieustannie szukamy rozwiązań, które jeszcze lepiej odpowiedzą na ich zmieniające się preferencje. Zmodyfikowaliśmy receptury wielu naszych słodyczy na całym świecie w celu znaczącego obniżenia zawartości tłuszczów trans oraz tłuszczów nasyconych. Wprowadzamy również ograniczenia w  odniesieniu do naszych słodyczy, aby nie zawierały więcej niż 250 kcal na rekomendowaną porcję spożycia. Innym przykładem działania w  tym obszarze jest – wspomniane już wcześniej – partnerstwo z  firmą KIND® działającą w  segmencie przekąsek naturalnych w  USA. Pamiętajmy, że słodycze mogą być przyjemnym urozmaiceniem zdrowej zbilansowanej diety, która jest z kolei jednym z  podstawowych elementów zdrowego trybu życia. Można rzec, że objął Pan stery giganta spożywczego w Polsce. Jakiego typu to dla Pana wyzwanie? Czy zmieni Pan miejsce zamieszkania z  Poznania na Warszawę? Nie lubię określenia „gigant”. Prawdą jest jednak, że w  Polsce zainwestowaliśmy bardzo duży kapitał zarówno w  fabrykę asor-

30 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

tymentu czekoladowego, jak i fabrykę gum oraz miętusów. Nasze zakłady są znane poza granicami kraju, a  jako Polacy możemy być dumni, że produkty z  Janaszówka (gm. Sochaczew) i z Poznania są obecne w blisko 100 krajach na całym świecie. Zarządzanie biznesem na rynku polskim to dla mnie wyróżnienie i  odpowiedzialność. Jest to również niepowtarzalna szansa na współtworzenie organizacji czerpiącej z silnych fundamentów przeszłości obydwu spółek i na pracę ze wspaniałą grupą ludzi. Odnośnie mojego miejsca zamieszkania mógłbym odpowiedzieć: wczoraj Warszawa, dzisiaj Poznań, jutro znowu Warszawa. Dosłownie (śmiech). Myślę, że w  miarę upływu czasu konieczność fizycznej obecności – choć nadal niesamowicie ważna – będzie ewoluować. Już dziś, dzięki technologii rzeczywistości rozszerzonej („augumented reality”), mamy możliwość kontaktu z  osobą znajdującą się w  dowolnym miejscu na świecie, odnosząc wrażenie, jakbyśmy byli tuż obok niej. Warto w tych dziedzinach uczyć się od wchodzących coraz odważniej na rynek pracy „Millenialsów”. Dla nich – nie tylko dzięki internetowi – świat jest dosłownie w  zasięgu ręki. Już za chwilę to właśnie oni będą nadawali ton w  firmach i  przejmowali stery. Sam jestem ciekaw, gdzie będę mieszkał, gdy to nastąpi (śmiech). Dziękuję za rozmowę. ▼


XXXXXXXX

31 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Oblicza handlu

Dwa modele sukcesu w biznesie handlowym

Handel jest kluczem do polskiej transformacji i rozwoju rodzimej gospodarki. Trzymajmy zatem głowę wysoko, bo nasz sektor jest i długo pozostanie ważny i to nie tylko w tabelkach, ale i w tym, co być może ważniejsze, czyli w sferze wartości i mentalności.

S

ięgnąć zatem trzeba głębiej do etosu handlu, definiowanego i docenianego jako czynnik społeczny przez największych socjologów i filozofów, światowych i rodzimych. Wystarczy wskazać na R. Mertona, ale i  M. Ossowską, na M. Webera i  L. Krzywickiego, na N. Eliasa, ale też na S. Czarnowskiego – i  wielu innych. Wikipedia proponuje (tym razem trafnie), by mówiąc „etos” mieć na myśli „realizowany i  obowiązujący w  grupie społecznej, społeczności czy kategorii społecznej zbiór idealnych wzorów kulturowych (ideałów), jasno określonych. Dzięki zaangażowaniu w realizację tych wzorów zachowań uwidaczniają się wartości danej grupy oraz kształtuje się oraz odtwarza styl życia”. Dodam (idąc śladem N. Eliasa), Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 70-71

że etos to także styl pracy i relacji międzyludzkich oraz specyficznych sposobów organizowania się w firmach i poza nimi, w imię podzielanych ideałów. Patrząc trzeźwym okiem, nie sposób zadać pytania: etos handlu czy etosy handlu? I chyba więcej przemawia za drugim sformułowaniem – etosy. Sektor nasz bowiem to splot różnych nie tylko struktur, ale i sposobów myślenia; wręcz odmiennych kultur gospodarczych, zrośniętych ze sobą, ale przecież nie tożsamych. Wszedł on w transformację przynajmniej poprzez dwie formuły znalezienia się w  wolnym rynku, który wybuchł w końcu lat 80. XX w. Z jednej strony realizował się model sukcesu przedsiębiorcy, zakładający wiarę w pracę i powodzenie osobiste. Tutaj spełniał się sukces rodzimego self-made-man’a, który nikomu niczego nie zawdzięcza – haruje i  dochodzi do swego sklepu, hurtowni, wreszcie sieci. Model od początku widoczny i pochwalany społecznie, choć jedynie niektórym szczęście dopisało, a i ryzyka nie były tajemnicą. Z drugiej jednak, i to równolegle, wykreował się model sukcesu jako skutku otwarcia się Polski na światową gospodarkę, na handel nowoczesny, którego wówczas nie było u  nas. Dokonywał się on poprzez udział w  wysoko

32 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert

zorganizowanej, przybyłej z zewnątrz strukturze korporacyjnej. Tutaj pokornie trzeba było się nauczyć firmy i zadań oraz poddać się bezosobowym mechanizmom. Po prostu wejść w  nowy świat – na początku nieznany i obcy. Obecnie oba światy trwają i  radzą sobie, to nasza specyfika sektorowa. W  pierwszym przypadku wspólne mianowniki sukcesu kreowała inicjatywa i  upór w dążeniu do celu. Ducha tego pomysłu na nowe czasy wyśpiewał prezydentowi USA zespół Braci Golców – „tam gdzie jest to kretowisko, będzie moje San Francisco”. Z drugiej strony drzwi do nowej rzeczywistości wprowadzały nas w świat managerski, sformalizowany i profesjonalnie zorganizowany – dla myślących tradycyjnie często bezduszny. Tu sukces przychodził w  sposób odmienny od dotychczasowych doświadczeń i wyobrażeń, z całą pewnością też był nierodzimy. Przynosiły go pokora wobec Nowego Świata i upór, świeżo nabyte i docenione kompetencje, a  także przyjęcie nieznanych form dyscypliny i  poświęcenia. Poświęcenia rzeczy ważnych – prywatnych i  rodzimych, gdyż dla niemałej licz-


Oblicza handlu

by osób był zaniechaniem dotychczasowych tożsamości i staniem się kimś innym, nowym – w  dobrym i  złym tego słowa znaczeniu. Poświęcenie to owszem nieźle wynagradzano, ale codzienny trud i ryzyko przegranej w postaci utraty stanowiska tworzyły mentalności i  wartościowania wyobcowujące z wielu środowisk. Tak czy inaczej dokonało się zderzenie dwóch niejako tworzących się kultur gospodarowania i  pracy w  biznesie. Powiedzmy, dwóch głównych etosów handlowych w ramach jednego, tworzącego się od podstaw, sektora gospodarki. Powstały dwa modele sukcesu w  biznesie handlowym – dziś już nie tak ostro odróżniające się krajowym i  zagranicznym pochodzeniem (wiele osób z  firm zagranicznych przeszło do krajowych i  odwrotnie też), ale nadal zauważalne. Patrząc od czysto ludzkiej strony widzimy dwa wzorce sukcesu: inaczej doświadczanego, inaczej osiągniętego, inaczej odbieranego społecznie, ale sukcesu, bo cały handel jest sektorem dla Polski bardzo ważnym. Na różne sposoby w Polsce się „handluje”, ale zawsze jest to dokonywanie zakupu i  sprzedaży oraz obsługa konsumenta i klienta biznesowego. W tym zamyka się „bycie handlowcem”, czyli główna tożsamość ekonomiczna naszego sektora – jesteśmy nim, bez względu na specjalność zawodową i  wielkość oraz pochodzenie firmy.

Reklama str. 79

Mamy też dwa wiodące wzorce osobowe człowieka sukcesu – managera i przedsiębiorcy. Bliskie sobie, lecz bynajmniej nie tożsame. Chcą wprawdzie tego samego – sukcesu firmy, ale różnią się statusem własnościowym i  trybem podejmowania obowiązków: z wewnętrznego przekonania lub z  zakresu obowiązków, nadzorowanych przez przełożonych. A to spora różnica – także w sposobie myślenia i wartościowania. Miarą sukcesu i  osią każdego systemu wartości w  handlu jest skuteczność sprzedaży i  zakupu oraz efektywne obsłuże-

Handel to – powie przedsiębiorca – indywidualizm i osobista odwaga, by stanąć wobec mechanizmów rynku i konkurencji.

nie towaru i klienta – każdy tego chce i to jest podstawa. Z tego bierze się siła konkurencyjna, ale też podstawy handlowej reputacji i  wizerunku. Nie można jednak zapomnieć o innych niż pragmatyczne wartościach ludzi handlu. W  nich ujawniają się liczne ideały i  odniesienia społeczne oraz hierarchie, etos handlowy (etosy handlowe) to bowiem dużo więcej niż samo gospodarowanie. Popatrzmy np. na niektóre elementy psychologii zawodu. Handel to – powie przedsiębiorca – indywidualizm i  osobista odwaga, by stanąć wobec mechanizmów rynku i konkurencji. Owszem, odpowie manager z  wielkiej firmy, ale handel to zespołowe, jak w armii zorganizowane, współdziała-

34 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

nie zespołu ku firmowemu sukcesowi. Ja jednostka, „indywiduum”, w zasadzie nie konkuruję, a robię jedynie wszystko, by firma skutecznie konkurowała. Chodzi w  zasadzie o  te same wartości gospodarcze – obaj chcą „dobrze handlować”, ale jakże inaczej jest to przeżywane. „Tu” sukces firmy zrównany jest z  sukcesem osobistym, „tam” sukces firmy odniesiony do obowiązku służbowego i wielości jego autorów, w sposób często bezosobowy. To oczywiście było uproszczenie, ale zaznaczona różnica pozwala lepiej zrozumieć logikę sporów publicznych świata korporacji handlowych i handlu zwanego tradycyjnym lub z niego się wywodzącym. Tym bardziej widać ową różnicę, gdy sięga się do genezy firm – rodzimej bądź zewnętrznej. Firmę rodzimą, pozbawioną na początku dostępu do wielu instrumentów konkurowania, w tym głównie do „gotowego” kapitału i  know how, wyrastającą z  wieloletniego powolnego budowania skali handlowej i  pozycji, przenika tradycyjny etos kupiecki i  osobisty stosunek do działalności (nawet wtedy, gdy osiągnie standardy korporacyjne). Z  kolei firmę międzynarodową, a  więc o  rodowodzie zewnętrznym (nawet wbrew politykom wewnętrznym „ocieplającym” klimat pracy) przenikają odpersonalizowane cechy gospodarki umasowionej, stechnicyzowanej, precyzyjnie skalkulowanej. W  tle kulturowym bardzo licznych i mniejszych firm rodzimych (lub o  rodzinnej genezie – przejęcia) zawsze będzie to powód do traktowania „przybyszów” jako elementu „nie naszego”. Dopóki jest to pewien rys kultury sektora, podwójny etos – nie ma sprawy, to dodaje rynkowi kolorytu i urozmaica konkurencję. Prawdziwe problemy powstają, gdy sprawa zaczyna się upolityczniać i pojawiają się pomysły na dyskryminowanie, ale… to już zupełnie inny temat. ▼


Zatrudnienie w handlu

35 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2018


Rozmowa z producentem

Lody Grycan

Rozmowa z Wojciechem Kwestorowskim, Dyrektorem Handlowym Grycan – Lody od pokoleń

Jacek Ratajczak: Tradycyjne czy innowacyjne smaki lodów? Jak kształtowana jest w tym obszarze strategia firmy Grycan? Wojciech Kwestorowski: Budujemy strategię w  oparciu o  dwie obserwacje – polski konsument jest tradycjonalistą, z  drugiej strony jest coraz bardziej otwarty na nowości. Mimo tego, że Polacy najchętniej sięgają po smaki klasyczne: lody waniliowe, bakaliowe, truskawkowe czy czekoladowe, od czasu do czasu ciągnie ich także ku smakom innowacyjnym i oryginalnym. W naszej stałej ofercie nigdy nie zabraknie tradycyjnych bestsellerów, których obecność w bonetach i zamrażarkach jest gwarancją sukcesu dla sprzedawcy. Jednocześnie równolegle staramy się wprowadzać na rynek smaki nietuzinkowe, takie jak np. lody kokosowe, pomarańcza i migdał w czekoladzie czy śliwka w  czekoladzie, które nie tylko stanowią doskonałe urozmaicenie naszej oferty, ale również świadczą o naszym kunszcie w kreowaniu smaków. W  jakim stopniu tegoroczne Wasze nowości odzwierciedlają trendy rynkowe w  kategorii lodów? Konsumenci coraz bardziej świadomie podchodzą do wybieranych produktów. Istotna jest dla nich wysoka jakość składników, cenią także lokalnych, polskich producentów. Dlatego też

w tym sezonie, znacznie silniej niż w  latach ubiegłych, pragniemy podkreślić sposób, w jaki powstają nasze lody. Od lat stawiamy na składniki najwyższej jakości, takie jak świeża śmietanka kremówka 30%, doskonałej jakości owoce wykorzystywane do sorbetów czy ręcznie selekcjonowane dodatki, pochodzące od sprawdzonych dostawców. Rzemieślnicze metody produkcji i  tradycyjne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie to sekret smaku naszych lodów. Co więcej, wszystkie produkowane przez nas lody są bezglutenowe – zarówno te tradycyjne na bazie śmietanki kremówki 30%, sorbety z  owoców, jak i  lody jogurtowe. Aby zwiększyć świadomość naszych konsumentów w  tym zakresie, począwszy od tego sezonu na opakowaniach lodów familijnych, wprowadzamy zieloną ikonę przekreślonego kłoska – oznaczenie „bez glutenu”. Czy lody przeznaczone do sprzedaży w  sklepach detalicznych przechodzą najpierw weryfikację w lodziarniach firmowych? Owszem, nasza dynamicznie rozwijająca się i  licząca już ponad 150 lokali sieć lodziarni firmowych jest kanałem, w którym możemy przekonać się o  preferencjach konsumentów. To właśnie w  naszych lokalach firmowych mamy możliwość bezpo-

36 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

WOJCIECH KWESTOROWSKI

fot. GRYCAN – Lody od pokoleń

gwarancją sukcesu dla sprzedawcy

średniego kontaktu z klientem. Możemy obserwować, które smaki cieszą się największym powodzeniem. Do witryn w  lodziarniach trafia co roku kilka bardzo ciekawych, innowacyjnych smaków, które poddawane są naszym wewnętrznym testom konsumenckim. Jeśli dany smak cieszy się wyjątkowym powodzeniem – widzimy dla niego potencjał na rynku detalicznym. Czy oferta lodów „impulsowych”, o  najmniejszych gramaturach będzie sukcesywnie powiększana, czy firma Grycan nadal bazować będzie głównie na opakowaniach od 500 ml wzwyż? Nasza oferta lodów impulsowych – lody waniliowe, truskawkowe, czekoladowe, Sorbet z Malin i  Sorbet z  Mango w  kubeczkach 125 ml z dołączoną łyżeczką – co roku spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony detalistów, jak i konsumentów. Ten sukces zachęca nas do myślenia o rozwoju tej kategorii o kolejne smaki pochodzące z naszej listy bestsellerów. Niemniej, z racji tego, że jesteśmy liderem ryku lodów familijnych, nasza strategia rozwoju nadal będzie się koncentrować na tym segmencie. Dziękuję za rozmowę. ▼


Prawo dla przedsiฤ™biorcรณw

37 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Rozmowa z producentem

Najważniejsze jest dla nas

zaufanie konsumentów

Jacek Ratajczak: W jaki sposób w  dobie szybko zmieniających się trendów czy braku autorytetów, firmie Nivea Polska udało się obronić swą pozycję wśród klientów? Filip Mielczarek: NIVEA jest marką, która bliskość i  troskę ma od ponad 100 lat w  swoim DNA. Obserwujemy, jak zmieniają się trendy, ale często sami je wyznaczamy. Poza naszym flagowym kremem NIVEA mamy na koncie: pierwsze mleczko do ciała (1963 r.), wykreowanie całej nowej kategorii produktów do pielęgnacji przeciwsłonecznej (1975 r.), wprowadzenie kosmetyków pielęgnacyjnych dla mężczyzn (lata 80.), pierwszy antyperspirant, który chroni ubrania przed plamami (2011 r.). To wszystko nasze innowacje. Ale najważniejsze jest dla nas zaufanie, jakim obdarzają nas konsumenci. Co roku otrzymujemy jego dowody, uzyskując wyróżnienia w  różnych plebiscytach. Ale dowodem na to zaufanie są też codzienne decyzje zakupowe i to, że ludzie wybierają NIVEA. To nasz sukces i powód do dumy. Jak procesy demograficzne wpłyną na rozwój kluczowych grup asortymentowych na przykładzie portfolio Nivea Polska? Obserwując zachodzące zmiany demograficzne, wprowadziliśmy linię kremów do twarzy NIVEA Urban Skin dedykowaną miesz-

kańcom miast, a także trzy nowe warianty zapachowe kultowego kremu NIVEA Soft, które mają na celu przyciągnięcie młodszego konsumenta do kategorii poprzez zabawę zapachem i tworzenie indywidualnego wariantu. Z  drugiej strony, patrząc przyszłościowo, polskie społeczeństwo będzie coraz starsze, dlatego nie zapominamy o  tej grupie społecznej i  specjalnie z  myślą o  niej stworzyliśmy przeciwzmarszczkowe kremy do twarzy z jasną segmentacją wiekową, aby ułatwić wybór odpowiedniego kosmetyku. Czy stosowanie wirtualnych aplikacji doradzających wybór konkretnego kosmetyku zrewolucjonizuje sprzedaż kosmetyków? Czy ten model komunikacji z klientem może skutecznie zastąpić fachową poradę sprzedawcy, jako eksperta przy zakupie produktu? Fachowa porada sprzedawcy w  punkcie sprzedaży nadal jest najbardziej wiarygodnym i  cenionym źródłem informacji dla Kupującego. Potencjał aplikacji wirtualnych widzimy w sklepach wielkoformatowych, gdzie dostęp do doradcy jest ograniczony, a  oferta produktowa bardzo szeroka. Ponadto aplikacje są wykorzystywane, aby spersonalizować ofertę poprzez np. udzielenie dodatkowych rabatów dla użytkowników danej aplikacji. W  dobie digitalizacji aplikacje stają się pierw-

38 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

fot. NIVEA Polska

Rozmowa z Filipem Mielczarkiem, Dyrektorem Sprzedaży NIVEA Polska

FILIP MIELCZAREK szym źródłem informacji o produktach i  ofertach sprzedażowych dla Kupujących, jednak nigdy nie zastąpią porady eksperta w punkcie sprzedaży. Jak w  dobie social mediów najefektywniej komunikować w placówce handlowej nowości rynkowe? Czy klasyczne formy typu materiały POS mają jeszcze swą siłę oddziaływania? W  dzisiejszych czasach musimy działać SMART, czyli wykorzystywać wszystkie dostępne media, gdyż każde z  nich spełnia inną rolę. Pamiętajmy, że ponad 70% decyzji zakupowych jest podejmowanych w  placówce handlowej, dlatego siła oddziaływania materiałów POS jest nadal bardzo duża. Kluczowe jest, aby komunikat w  social media i  punkcie sprzedaży był spójny. Przykładem spójnej i efektywnej komunikacji jest obecna kampania antyperspirantów NIVEA Dry, gdzie przełożyliśmy globalną kampanię digitalową ze znaną influencerką Anną Skurą na materiały POS w  punkcie sprzedaży. Dzięki temu Kupujący z  materiałów POS jest przekierowywany do akcji digitalowej i odwrotnie. Dziękuję za rozmowę. ▼


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Jubileuszowa 20. Gala

„Poradnika Handlowca” Korespondencja własna

Fotografie: Magdalena Mirowska, Monika Klapiszewska, Zbyszko Zalewski, Nikodem Pankowiak, Krzysztof Napieralski

10 maja 2018 r. – ta data na długo pozostanie w pamięci uczestników Gali „Poradnika Handlowca”. W trakcie XX Wiosennych Ogólnopolskich Spotkań Czołowych Postaci Świata FMCG i HoReCa, w przestronnej poznańskiej Auli Artis hucznie obchodzono jubileusz 25-lecia działalności na rynku prasy handlowej tego zasłużonego tytułu.

Michał Kuczkowski Delikatesy RIBENA

Wiesław Generalczyk Prezes Wydawnictwa Poradnik Handlowca Rafał Boruc Redaktor Naczelny Poradnika Handlowca

Rekordowa frekwencja podczas Gali 2018

Andrzej Nowacki właściciel sklepu rolno-spożywczego w Grodzisku Wlkp.

Kazimiera Węglarz właścicielka 6 sklepów w sieci SPAR

Daniel Grabka Dyrektor Zakupów Netto Polska Sp. z o.o. Wojciech Skoczylas Dyrektor Biura Rozwoju Sprzedaży Pozapaliwowej PKN Orlen S.A. Ewa Borowska Dyrektor Generalna Eurocash Franczyza Sp. z o.o.

Galę poprowadził znany komentator sportowy Maciej Kurzajewski

40 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Ronan Martin Wiceprezes Carrefour Polska Sp. z o.o.

Mariusz Wojtasiński Dyrektor ds. Rozwoju Marki Własnej POLOmarket (odbierał nagrodę za Jarosława Brudnickiego)

Hanna Dublaga handlowiec z Poznania

Jerzy Dudek gość specjalny Gali, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, Liverpoolu oraz Realu Madryt


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele wiodących zagranicznych i krajowych firm: Prezesi, Dyrektorzy – reprezentujący znanych producentów, sieci handlowe, handel niezależny oraz dystrybutorów. Śmiało można powiedzieć, że frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania – do Poznania, pomimo niekiedy dużych odległości, przybyło tego dnia ponad 300 przedstawicieli branży FMCG (goście „Poradnika Handlowca”) oraz HoReCa (goście drugiego tytułu Wydawnictwa – „Poradnika Restauratora”). Uroczystą Galę poprowadził znany dziennikarz telewizyjny Maciej Kurzajewski. Na wstępie zgromadzonych gości powitał Prezes Wiesław Generalczyk, który od 25 lat z ogromnym zaangażowaniem realizuje swą misję – wspiera i edukuje słowem pisanym handlowców działających na polskim rynku. O historii tytułu wspomniał w swym wystąpieniu były redaktor naczelny Jacek Ratajczak, natomiast Rafał Boruc – obecny redaktor naczelny gazety skupił się na aktualnych dokonaniach. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli Jerzy Dudek – legendarny bramkarz polskiej reprezentacji oraz Liverpoolu i Realu Madryt oraz wybitne osobowości gastronomii – Giancarlo Russo i Theofilos Vafidis. Jak co roku, w części oficjalnej nagrodzono wyróżniających się handlowców oraz sieci handlowe. Statuetki Hermesów „Poradnika Handlowca” 2018 otrzymali:

Beata Porowska Sales Director Poland Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.

Beata Jankowiak Commercial Director Jeronimo Martins Polska S.A.

Peter Knauer Dyrektor Generalny/ /Prezes Zarządu Hochland Polska Sp. z o.o.

– w kategorii OGÓLNOPOLSKA SIEĆ DETALICZNA – Delikatesy Centrum,

Paweł Grzegorek Dyrektor Dywizji Colian Sp. z o.o.

Wiesław Generalczyk Prezes Wydawnictwa Poradnik Handlowca

Waldemar Mirocha Prezes Zarządu GH PL Plus Sp. z o.o.

Paweł Szcześniak Chief Executive Officer Vitana a.s.

Ronan Martin Stephane Chief Operational Tikhomiroff Officer/Wiceprezes Managing Carrefour Polska Director Sp. z o.o. Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o.

Wojciech Skoczylas Dyrektor Biuro Rozwoju Sprzedaży Pozapaliwowej PKN Orlen S.A. Artur Jankowski Dyrektor Sprzedaży/ /Członek Zarządu Nestlé Polska S.A.

Marek Kopyto Country Manager Poland Unilever Polska Sp. z o.o.

Michał Milewicz General Manager Red Bull Sp. z o.o.

Ewelina Jarosińska Wiceprezes Zarządu Obszary Centralne Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.

Krzysztof Szponder Wiceprezes Zarządu – Zakup Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.

– w kategorii HANDEL NOWOCZESNY Z TRADYCJAMI – Kazimiera i Jan Węglarz z Wodzisławia Śląskiego, właściciele 6 sklepów SPAR oraz Andrzej Nowacki, właściciel Sklepu Rolno-Spożywczego z Grodziska Wielkopolskiego, – w kategorii REGIONALNA SIEĆ DETALICZNA – Delikatesy Ribena,

Jan Kolański Prezes Colian Sp. z o.o.

Ewa Mączyńska Dyrektor ds. Personalnych Helena VP HR GomesMagdalena Carlsberg -Małecka Ciesielska Polska Tomasz Bławat Starszy Prezes Zarządu Dyrektor Działu Sp. z o.o. Negocjator Carlsberg Polska Sprzedaży Strategiczny Wrigley Poland Sp. z o.o. Eurocash S.A. Sp. z o.o. Jacek Ratajczak Z-ca Redaktora Naczelnego Poradnik Handlowca

Tomasz Suchański Dyrektor Generalny/ /Prezes Zarządu Żabka Polska S.A.

41 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Milada Hamanowska Kierownik Działu Kolonialnego/ Purchasing Manager of Ambient Netto Sp. z o.o.

Daniel Grabka Dyrektor Zakupów Netto Sp. z o.o.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

– w kategorii INNOWACYJNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FMCG – PKN Orlen S.A., – w kategorii OSOBOWOŚĆ HANDLU – Daniel Grabka (Dyrektor Zakupów Netto Polska), Jarosław Brudnicki (Dyrektor Zakupów i Członek Zarządu POLOmarket) oraz Ronan Martin (Wiceprezes Carrefour Polska), – SPECJALNEGO HERMESA „Poradnika Handlowca” otrzymała Hanna Dublaga, właścicielka sklepu spożywczego z Poznania, której sklep został zamknięty w wyniku wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Po raz pierwszy w 25-letniej historii „Poradnika Handlowca” statuetki Hermesów wręczono również producentom, a nagrodzonych wyłoniono, opierając się na wynikach przeprowadzonej pośród przedstawicieli handlu niezależnego specjalnej ankiety. Doceniono w ten sposób wkład wielu firm i ich kluczowych marek w rozwój branży. To był spontaniczny wybór handlowców; mamy nadzieję, że kolejny tak „okrągły” jubileusz będzie najlepszą okazją, by w przyszłości uhonorować również tych producentów, których w tym roku nie wskazali przedstawiciele środowiska. Wyróżniliśmy tych wytwórców, którzy od lat dostarczają swoje wyroby do sklepów w całej Polsce. Tym samym doceniamy wysiłek producentów w trudnej walce rynkowej. Następne wyróżnienie otrzymają jednak dopiero za ćwierć wieku, a handlowcy już za rok. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na uroczysty bankiet. Gwiazdą wieczornej części Gali był zespół rewii Viva, znany m.in. z występów podczas Euro 2012 w Poznaniu oraz Shakin’Dudi, legenda polskiego swingu i bluesa.

Zbigniew Dyśko Chairman of the Board Froneri Polska Sp. z o.o.

Evangelos Evangelou Prezes Zarządu Herbapol-Lublin S.A.

Maciej Gierdal Commercial Director Central & Eastern Europe Farm-Frites International Bv Sp. z o.o.

Sławomir Głodek Dyrektor Handlowy Herbapol-Lublin S.A.

Ewa Borowska Dyrektor Generalna Eurocash Franczyza Sp. z o.o.

Dariusz Stolarczyk Prezes Zarządu Eurocash Serwis Sp. z o.o.

Łukasz Majcherski Sales Director Traditional Trade Wawel S.A.

Dariusz Tadeusz Czarniecki Orłowski Dyrektor Marketingu Prezes Zarządu/CEO Wawel S.A. Wawel S.A.

Maciej Herman Prezes Zarządu Lotte Wedel Sp. z o.o.

Paweł Osiadacz TM & Business Development Department Manager Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

Janusz Idczak Robert Gorczyca Managing Country Sales Director Poland Manager & Baltics Ferrero Polska Mondelez Polska Commercial Sp. z o.o. Sp. z o.o.

Przemysław Pokorski Dyrektor Sprzedaży GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Bartłomiej Sędłak National Sales Director Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o.

Beata Jankowiak Commercial Director Jeronimo Martins Polska S.A. Bartosz Bobrzyk Sales Director – Grocery Mars Polska Sp. z o.o.

Przemysław Dawidiak National Key Account Manager Red Bull Sp. z o.o.

42 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Paweł Maciejewski Sales Manager Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.

Tadeusz Leszczyński Operations Director Jeronimo Martins Polska S.A.

Jerzy Kubicki Integration and Transition Leader Mars Wrigley Confectionery Wrigley Poland Sp. z o.o.

Sławomir Jaszczyszyn Dyrektor Handlowy MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k. (Maspex)

Magdalena Rohde-Krempa Wiceprezes Zarządu Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Michał Milewicz General Manager Red Bull Sp. z o.o.

Jakub Krasicki Head of Field Sales Force The Kraft Heinz Company

Krzysztof Jakubczak Director/Country Manager SC Johnson Sp. z o.o.

Rafał Wróblewski Dyrektor ds. Rozwoju Klientów Danone Sp. z o.o.

Michał Mrowiec Vice President Sales Kompania Piwowarska S.A.

Marcin Celejowski Dyrektor Sprzedaży/ Członek Zarządu Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.

Marek Theus Prezes Zarządu MerCo Sp. z o.o.

Artur Starek General Manager La Lorraine Polska Sp. z o.o.

Maciej Dąbrowiecki General Manager Poland/ /President of the Board Storck Sp. z o.o. Urszula Szeszycka Prezes Zarządu PHUP Gniezno

Jacek Łowigus General Bartosz Manager Woźnicki Head of Trade Poland & Baltics Marketing Tchibo Tchibo Warszawa Warszawa Sp. z o.o. Sp. z o.o.

Ewa Borowska Dyrektor Generalna Eurocash Franczyza Sp. z o.o.

Alfred Kubczak Dyrektor Ds. Korporacyjnych Żabka Polska S.A.

Robert Gruszczyński Sales Director Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Tomasz Stark Dyrektor Sprzedaży Krajowej National Sales Director Nestlé & General Mills Cereal Partners Poland Toruń-Pacific

Mariusz Witkowski Dyrektor Sprzedaży PHUP Gniezno

Jacek Słota CO-Owner Umbos Beverages OÜ

Jerzy Roguski Dyrektor Handlowy Żabka Polska S.A.

Rafał Boruc Redaktor Naczelny Poradnik Handlowca

Leszek Bać Prezes Zarządu BAĆ-POL S.A.

Maciej Igliński Dyrektor Sieci Sklep Polski

Stefan Jakubski B2B Dyrektor Handlowy Europa Centralna i Wschodnia ZT Kruszwica S.A.

Paweł Pankiewicz Właściciel Alpan Maciej Pankiewicz Sp. j.

Sebastian Łykowski Sales Manager Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp.k. Jan Kolański Prezes Colian Sp. z o.o.

Sławomir Grochal Country Manager Hilcona Feinkost GmbH

Andrzej Olszówka Dyrektor Handlowy Storck Sp. z o.o.

Armen Papazjan Dyrektor Generalny SCA PR Polska Sp. z o.o.

Piotr Walczak Prezes Zarządu/ /Dyrektor Generalny Lactalis Polska Sp. z o.o. Rafał Wróblewski Dyrektor ds. Rozwoju Klientów Danone Sp. z o.o.

Łukasz Kolański Prezes Manufaktura Goplana Sp. z o.o.

Sławomir Paszkiewicz Market Director Poland PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Michał Piłat Dyrektor Sprzedaży Zott Polska Sp. z o.o.

Piotr Domański Marketing and Customer Marketing Associate Manager SC Johnson Sp. z o.o.

Piotr Michaś National Sales Marcin Skowron Director Sell-In Wiceprezes Wyborowa S.A. Zarządu/Dyrektor Pernod-Ricard ds. Sprzedaży i Marketingu ZT Bielmar Sp. z o.o.

43 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Michał Krygier Foods Director Unilever Polska Sp. z o.o.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Jesteśmy wierni logo SPAR Jacek Ratajczak: Jak rozpoKazimiera Węglarz: W poczęła się Państwa przygoda łowie lat 90. zauważyliśmy, z handlem? że klienci chcą robić zakuJan Węglarz: Pierwsza styczpy w  większych sklepach, ność z działalnością handloktóre mają szeroki asortywą miała miejsce w  1989 r., ment. Pierwszy supermargdy próbowałem handlu okaket otworzyliśmy w  1997 r. zjonalnego. W  czasie transw  Rybniku pod logo SPAR. formacji ustrojowej na poW  tamtym czasie SPAR daczątku lat 90. otworzyliśmy wał nam silne międzynaroz  żoną sklep ze słodyczadowe logo oraz wiedzę, jak mi przy rynku w  Wodzisłaprowadzić sklepy większego wiu Śląskim, a  niedługo poformatu. Rozumieliśmy już tem sklep ogólnospożywczy wtedy, że działanie na włao  powierzchni 100 m 2 sali sną rękę bez wsparcia ludzi sprzedaży na osiedlu Piaz większym doświadczeniem stów, także w  Wodzisławiu oraz wiedzą praktyczną nie Śląskim oraz kolejny podobma przyszłości. Widzieliny sklep na osiedlu X X X-leśmy także potencjał w  koncia w tym mieście. Ze wzglęsolidacji i zrzeszaniu się różKazimiera i Jan du na to, że widzieliśmy ponych sklepów pod jednym Węglarz tencjał w  działalności hanlogo. Do dziś jesteśmy wierni laureaci tegorocznego Hermesa „Poradnika Handlowca” dlowej, uznaliśmy z  żoną, że logo SPAR i pomimo różnych to będzie właściwa dla nas sytuacji każdy kolejny sklep w kategorii „Handel nowoczesny z tradycjami” droga zawodowa i  postanootwieraliśmy pod tym logo wiliśmy się w nią mocno zaangażować. Na ten i dalej otwieramy. Ostatnie nasze otwarcie to suwybór nie miały wpływu ani tradycje rodzinne, permarket Eurospar w Wodzisławiu Śląskim-Koani wykształcenie. koszycach, który rozpoczął swoje funkcjonowanie we wrześniu 2017 r. Jest to nasz 6. supermarket. Kiedy podjęliście Państwo decyzję, że to nie bęDziałanie pod jednym logo daje nam możliwości dzie jednak jeden sklep, tylko sieć przynajmniej unifikacji placówek handlowych, prowadzenia kilku placówek? ich w  podobny sposób, stosowania tych samych Kazimiera Węglarz: Po otwarciu pierwszego procedur. Dzięki temu realnie ograniczamy koszsklepu, w 1990 r. zauważyliśmy, że jest duże zaty. Jeżeli chodzi o  handlową stronę tego rozwiąpotrzebowanie na placówki handlowe i postanozania, to także się ona opłaca, np. dzięki silnemu wiliśmy to wykorzystać, otwierając kolejne sklepromowaniu marki własnej, prowadzeniu jednopy. Powiększanie potencjału handlowego dawało litej polityki promocyjnej czy cenowej. nam większe możliwości. W późniejszych latach otwieranie kolejnych sklepów pozwalało popraCzy wstępując do sieci SPAR robiliście wiać warunki handlowe u  dystrybutorów i  proto ze świadomością, że będziecie franczyzoducentów oraz być bardziej rozpoznawalną marbiorcą nr 1 tej sieci? Jakie to uczucie? ką. Chciałabym zaznaczyć, że gdyby polskie firJan Węglarz: Tak, mieliśmy tę świadomość. Bymy w  latach 90. miały te same możliwości kreliśmy bardzo z tego powodu zadowoleni, że taka dytowe co zachodnie, to moglibyśmy się jeszcze znana światowa sieć wchodzi do Polski i  że szybciej i prężniej rozwinąć. to my jesteśmy jej pierwszą placówką. Znając supermarkety SPAR z  wizyt na Zachodzie mieliDlaczego przy wyborze franczyzodawcy zdecyśmy nadzieję, że nasze sklepy tutaj będą zapewdowali się Państwo na sieć SPAR? niały klientom podobną wygodę zakupów.

44 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

fot. Wegar

Jaki charakter ma rynek, na którym działają Wasze sklepy? Na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę, zaspokajając potrzeby lokalnych klientów? Kazimiera Węglarz: Nasze sklepy prowadzimy na Śląsku, gdzie konkurencja jest bardzo duża, a klienci niesamowicie wymagający. Swoją uwagę skupiamy głównie na szerokości asortymentu oraz na jakości produktów świeżych. Niestety nie jesteśmy w stanie uniknąć wojny cenowej, którą prowadzą zagraniczne sieci, ale chcemy pokazać, że w  sklepach prowadzonych przez nas także można zaopatrywać się w konkurencyjnych cenach, szczególnie jeżeli chodzi o asortyment mięsno-wędlinarski, warzywno-owocowy czy nabiał. Jednakże cena to nie wszystko. Bardzo ważna jest jakość i  świeżość produktów. Dlatego w  naszych sklepach zwracamy na to baczną uwagę.

w tym formacie, ponieważ daje on większe możliwości aranżacyjne i ekspozycyjne dla sprzedawcy i większą wygodę zakupów dla klientów.

Jesteśmy dumni, iż w tym roku Hermes w kat. Handlu nowoczesnego z tradycjami trafił do Państwa Węglarz, pierwszych Franczyzobiorców Spar w Polsce! Wyróżnienie to jest potwierdzeniem, jak lokalni polscy przedsiębiorcy dzięki zrzeszeniu z innymi właścicielami sklepów pod jednym logo mogą efektywnie budować pozycję polskiego handlu w starciu z zagraniczną konkurencją, nawet w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych.

Jak zareagowaliście Państwo na wprowadzenie zakazu handlu w wybrane niedziele miesiąca? Czy jest to dla Was problem? Jan Węglarz: Zareagowaliśmy spokojnie. Klient potrzebuje czasu, aby wyrobić sobie nowe nawyki zakupowe. Mamy nadzieję, że sprzedaż rozłoży się na inne dni tygodnia. Jedyną zmianą, którą wprowadziliśmy jest przedłużenie godzin otwarcia placówek handlowych w soboty o jedną godzinę – do 21.00.

Leszek Bać PREZES SPAR POLSKA

Co Państwo sądzą o przyszłości takich handlowców jak Wy, czy obecnie mają szansę skutecznie konkurować na rynku? Kazimiera Węglarz: Bardzo wierzymy, że handel prowadzony przez polskie rodzinne firmy będzie się prężnie rozwijał. Oczywiście stoją przed nami duże wyzwania. Musimy na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się trendów zakupowych i nie odstawać od konkurencji. Bez pomocy operatorów franczyzowych jest to ciężkie do osiągnięcia, dlatego trzeba się jeszcze bardziej konsolidować, aby dać odpór ekspansji dużych sieci handlowych takich, jak Biedronka czy Lidl.

Wasze placówki działają w standardach wypracowanych przez sieć SPAR. Czy sieć elastycznie podchodzi do zmieniających się z czasem potrzeb lokalnego konsumenta? Kazimiera Węglarz: Oczywiście, że tak. W dzisiejszych czasach bez szybkiej reakcji na zmieniające się dynamicznie tendencje nie bylibyśmy w stanie skutecznie konkurować. Prowadząc sklepy, cały czas obserwujemy naszych klientów i staramy się odpowiadać na ich potrzeby, wprowadzając zmiany w  asortymencie, czy w  wizualizacji naszych sklepów, wielokrotnie korzystając przy tym z wiedzy kierowników operacyjnych SPAR czy pracowników marketingu.

Jakie znaczenie dla Państwa ma przyznanie statuetki Hermesa „Poradnika Handlowca”? Kazimiera Węglarz: Bardzo cenimy sobie tę nagrodę. Cieszymy się, że po tylu latach pracy doceniono naszą działalność. Ta nagroda jest dla nas motywacją do jeszcze cięższej pracy i rozwoju firmy, którą prowadzimy. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie.

Macie Państwo sklepy w formacie zarówno EUROSPAR, jak i SPAR. Jakie są podstawowe różnice w funkcjonowaniu obu typów sklepów? Jan Węglarz: Podstawowym kryterium, czy sklep nosi logo SPAR czy Eurospar jest wielkość sali sprzedaży. Od otwarcia supermarketu Eurospar w Ustroniu w 2012 r. o powierzchni 1000 m2 zdecydowaliśmy się otwierać kolejne sklepy już tylko

Dziękuję za rozmowę. ▼

45 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Jan Kania Wiceprezes Zarządu Rabat Detal Sp. z o.o.

Marek Theus Prezes Zarządu MerCo Sp. z o.o.

Krzysztof Czyżewski Wiceprezes ds. Handlu Bakoma Sp. z o.o.

Michał Sadecki Prezes Zarządu PGS Sp. z o.o.

Grzegorz Zych Wiceprezes Zarządu, Maciej Szczepaniak Dyrektor ds. Sprzedaży Country Director i Marketingu Poland, Head of Polish Dobrowolscy Leadership Team Member Sp. z o.o. of Central Europe ExecTeam Diageo Polska Sp. z o.o.

Iwona Doktorowicz-Dudek Wiceprezes ds. Marketingu Kompania Piwowarska S.A.

Michał Mrowiec Vice President Sales Kompania Piwowarska S.A.

Robert Gruszczyński Sales Director Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Cezary Górczak Dyrektor ds. Hurtu i Detalu Kanał Tradycyjny Helio S.A.

Mariusz Wojtasiński Dyrektor ds. Rozwoju Marki Własnej POLOmarket Sp. z o.o.

Robert Siemiński Prezes Zarządu Chata Polska/ /Grupa Marol

Bartosz Żelazny Członek Zarządu Grupa Mokate

Michał Błaszczyk Business Development Manager Wyborowa S.A. Pernod Ricard

Karolina Karolczak Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami i Zakupów Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Bartosz Woźnicki Head of Trade Marketing Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Maciej Stoiński Prezes Zarządu Piotr i Paweł S.A.

Beata Porowska Sales Director Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.

Janusz Żuchowski Dyrektor Sprzedaży Barilla Poland Sp. z o.o.

Jakub Krasicki Head of Field Sales Force The Kraft Heinz Company

Andrzej Kondys Senior Director Market Development Circle K Polska Sp. z o.o. Dorota Weres PR Manager Terravita Sp. z o.o.

Andrzej Izraelski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Lewiatan Holding S.A.

Waldemar Topolski Managing Director Artyza Polska Sp. z o.o.

Andrzej Nowacki Właściciel sklepu Laureat Hermesa Poradnika Handlowca

Agnieszka Łuczak Kierownik Działu Obsługi Klienta Terravita Sp. z o.o.

Wojciech Generalczyk Dyrektor Zarządzający Poradnik Handlowca

Ireneusz Klukowski Dyrektor Operacyjny Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. Sp. k.

Sławomir Paszkiewicz Market Director Poland PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Krzysztof Stojanowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Dystrybucji Hortex Sp. z o.o.

Michał Bobrowski Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Poradnik Handlowca

Jarosław Plewa Dyrektor Sprzedaży Regionu Północ PPL Koral, Józef Koral Sp. j.

Nikodem Pankowiak Specjalista ds. Sprzedaży Poradnik Restauratora

46 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

AndrzejPawłowski Dyrektor ds. Sprzedaży Rossmann SDP Sp. z o.o.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Grzegorz Białek Sales Director Poland FRoSTA Sp. z o.o.

Robert Ogór Prezes Zarządu Ambra S.A.

Piotr Dziarski Dyrektor Sprzedaży Stock Polska Sp. z o.o.

Joanna Dolęga-Semczuk Członek Zarządu/ /Dyrektor ds. Handlu i Logistyki Henkell & Co. Polska Sp. z o.o.

Jan Sałata Dyrektor Generalny PSH Nasz Sklep S.A.

Sławomir Kubik Właściciel Delikatesy Kubik Wielbłąd Kubik

Maciej Włodarczyk Prezes Zarządu Iglotex S.A.

Arnold Łoszczyński Indirect Customers Manager Nestlé Polska S.A.

Paweł Dziubiński Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Aksam Sp. z o.o Sp.k.

Paweł Wojciechowski Commercial Director Poland, CEE, Scandinavia FRoSTA Sp. z o.o.

Krzysztof Stępnowski Krajowy Kierownik Sprzedaży Terenowej Lotte Wedel Sp. z o.o.

Jacek Słota CO-Owner Umbos Beverages OÜ

Tomasz Miśkiewicz Prezes Zarządu TBM Sp. z o.o. Jarosław Baczyński Członek Zarządu /Dyrektor Marketingu Prymat Sp. z o.o.

Marta Jarzynka Dyrektor Handlowy Rabat Detal Sp. z o.o.

Hrvoje Mikulcić Dyrektor Marketingu Podravka Polska Sp. z o.o.

Krzysztof ChamierGliszczyński Krajowy Kierownik ds. Gastronomii Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.

Marcin Celejowski Dyrektor Sprzedaży/ /Członek Zarządu Marcin Strzelecki             Żywiec Sprzedaż General Manager i Dystrybucja Raisio Sp. z o.o. Sp. z o.o.

Jan Kania Wiceprezes Zarządu Rabat Detal Sp. z o.o. Rafal Chrzanowski Dyrektor Handlowy Zbyszko Company S.A.

Eryk Antosiak TT/MT Planning Manager Nivea Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf

Sławomir Aplas Dyrektor ds. Sprzedaży TBM Sp. z o.o.

Piotr Midor Paweł Dyrektor Dziubiński Generalny/ Dyrektor Managing Director Handlowy Jolanta Winiarz Aksam Aksam Dyrektor Regionu Sp. z o.o Sp.k. Sp. z o.o Sp.k. Makro S.A.

Marcin Bojanowicz Dyrektor Marketingu Zbyszko Company S.A.

Waldemar Mirocha Prezes Zarządu GH PL Plus Sp. z o.o. Robert Okoński Sales Director/ /Dyrektor Krajowej Sieci Dystrybucji Wawel S.A.

Hubert Wichowski Dyrektor Handlowy Grupy Marol Chata Polska/ /Grupa Mar-ol

Krzysztof Suchy Dyrektor Działu ds. Kluczowych Klientów Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Paweł Grzegorek Dyrektor Dywizji Colian Sp. z o.o.

Jerzy Dudek Łukasz Kolański Prezes Manufaktura Goplana Sp. z o.o.

Jan Kolański Prezes Colian Sp. z o.o.

47 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Paweł Maciejewski Sales Manager Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.

Grzegorz Jankowski Commercial Director Van Pur S.A.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Beata Jankowiak Commercial Director Jeronimo Martins Polska S.A.

Adrian Porowski Właściciel SPAR Opole

Iga Krzywdzińska SPAR Opole

Michał Kuczkowski Właściciel Delikatesy Ribena

Andrzej Maria Faliński Niezależny Ekspert

AndrzejBurzyński Członek Zarządu Bewa Sp. z o.o.

Małgorzata Cebelińska Sales Director SM Mlekpol

Paweł Osiadacz TM & Business Development Department Manager Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

Piotr Domański Marketing and Customer Marketing Associate Manager SC Johnson Sp. z o.o.

Wiesław Generalczyk Prezes Wydawnictwa Aleksandra Poradnik Handlowca Generalczyk Poradnik Handlowca Karolina Karolczak Dyrektor ds. Współpracy Wojciech Grochowski z Partnerami i Zakupów Kierownik Sodexo Benefits and Rewards dz. Klientów Kluczowych Services Polska Sp. z o.o. SM Mlekpol

Krzysztof Jakubczak Director/ Country Manager SC Johnson Sp. z o.o.

Robert Gorczyca Country Sales Manager Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

Marek Kulpa Board Member/Co-Owner Grupa Producentów Amazis Sp. z o.o.

Przemysław Dawidiak National Key Account Manager Red Bull Sp. z o.o. Paweł Głowniak Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor Handlowy Bakalland S.A.

Bartosz Woźnicki Head of Trade Marketing Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Rafał Wróblewski Dyrektor ds.Rozwoju Klientów Danone Sp. z o.o. Jan Sałata Dyrektor Generalny PSH Nasz Sklep S.A.

Przemysław Gostkiewicz Commercial Strategy and Efficiency Director Central Europe and Nordics Danone Sp. z o.o.

Marcin Dera Zastępca Dyrektora Trade Marketingu ds. HoReCa Heidi Handlowska Transgourmet Redaktor Naczelna Polska Sp. z o.o. Poradnik Restauratora

Marek Moczulski Prezes Zarządu Bakalland S.A. Rafał Masiak Dyrektor Marketingu Hochland Polska Sp. z o.o.

Beata Klimczak MadonisSp. z o.o.

Jerzy Klimczak Prezes Zarządu MadonisSp. z o.o.

Andrzej Kuzebski Dyrektor Sprzedaży Tan-Viet International S.A.

Piotr Janiec CEO Lisner Sp. z o.o.

Danuta Wingert Prezes TORELL – Danuta Wingert i Wspólnicy Sp.j.

Łukasz Wingert Właściciel Surf Burger

Tomasz Siemiątkowski Dyrektor Makroregionu Nałęczów Zdrój S.A.

Sławomir Kostrzewa Kierownik ds. Rynku Gastronomicznego Hochland Polska Sp. z o.o.

Leszek Rodak Dyrektor Handlu i Marketingu Polska Woda Sp. z o.o.

Paweł Tuliński   Managing Director Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o.

48 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Jan Leja                Sales Director Storck Sp. z o.o.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Maciej Gierdal Commercial Director Central & Eastern Europe Farm-Frites International Bv Sp. z o.o.

Tomasz Benkowski Brand Manager-Retail CEE Aviko Sp. z o.o.

Piotr Rombel Szef Sprzedaży i Marketingu – Polska Aviko Sp. z o.o.

Katarzyna Mikołajczak Specjalista ds. Sprzedaży Poradnik Handlowca

Bogumiła Specht Trade Marketing Manager Poland Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.

Andrzej Burzyński            Tomasz Rewerelli             Marketing & Sales Director - Consumer Brand Członek Zarządu Sofidel Poland Sp. z o.o. BEWA Sp. z o.o

Aleksandra Generalczyk „Poradnik Handlowca”

Bartłomiej Pacynko Kierownik Sprzedaży Makroregionu TZMO S.A.

Justyna Wojciechowska Specjalista ds. Sprzedaży Poradnik Handlowca

Robert Klebański Dyrektor ds. Sprzedaży Browar Namysłów Sp. z o.o.

Jarosław Wiącek Dyrektor Sprzedaży Terenowej McCormick Polska S.A.

Tomasz Bławat Prezes Zarządu Carlsberg Polska Sp. z o.o.

CezaryJasiński Dyrektor Zarządzający Marka Sokołów – Service Sp. z o.o. Sp.k.

Paweł Dziubiński Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Aksam Sp. z o.o Sp.k.

Jakub Ziemkowski Koordynator Sprzedaży VOG Polska Sp. z o.o.

Paweł Paskudzki Krajowy Kierownik Sprzedaży Haribo Sp. z o.o.

Marek Wesołowski Dyrektor Handlowy/ Wiceprezes Zarządu GK Specjał

Andrzej Lewandowski Właściciel Firmy Zakłady Cukiernicze Celpol Sp.j.

Wojciech Lewandowski

Małgorzata Siuda Specjalista ds. Sprzedaży Poradnik Handlowca

Piotr Wrotyński North-Eastern Europe Managing Director Unilever Food Solutions

Piotr Midor Dyrektor Generalny/ /Managing Director Aksam Sp. z o.o Sp.k.

Hubert Hozyasz Prezes Zarządu CMR Sp. z o.o.

Krzysztof Wróblewski Wiceprezes Zarządu Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych

Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop Sp. z o.o.

Czesław Krężołek Z-ca Dyrektora Handlowego Gold Drop Sp. z o.o.

ZuzannaCierniewska-Jaszkiewicz Kierownik Centrum Dystrybucyjnego Cash&Carry w Kościanie SM Mlekovita

49 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Hanna Dublaga Handlowiec

Dariusz Kozak Dyrektor Handlowy SM Spomlek


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Laureaci nagrody Hermesa

Od lewej: Wiesław Generalczyk, Prezes Wydawnictwa • Aksam Sp. z o.o. sp.k., Paweł Dziubiński, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu • Ambra S.A., Robert Ogór, Prezes Zarządu • Aviko Sp. z o.o., Piotr Rombel, Szef Sprzedaży i Marketingu – Polska • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., Irek Sudnik, Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu • Aviko Sp. z o.o., Tomasz Benkowski, Brand Manager – Retail CEE • Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Krzysztof Suchy, Dyrektor Działu ds. Spraw Kluczowych Klientów • Bakalland S.A., Marek Moczulski, Prezes Zarządu • Dobrowolscy Sp. z o.o., Grzegorz Zych, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu • Bartex – Bartol Sp.j., Bogdan Bartol, Prezes Zarządu • Bakoma Sp. z o.o., Krzysztof Czyżewski, Wiceprezes ds. Handlu • Diageo Polska Sp. z o.o., Maciej Szczepaniak, Country Director Poland, Head of Polish Leadership Team Member of Central Europe ExecTeam • Browar Namysłów Sp. z o.o., Robert Plebański, Dyrektor ds. Sprzedaży • Carlsberg Polska Sp. z o.o., Tomasz Bławat, Prezes Zarządu • Barilla Poland Sp. z o.o., Janusz Żuchowski, Dyrektor Sprzedaży • Zakłady Cukiernicze Celpol Sp.j., Andrzej Lewandowski, Właściciel Firmy • FRoSTA Sp. z o.o., Paweł Wojciechowski, Commercial Director Poland, CEE, Scandinavia • Nestlé & General Mills Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, Tomasz Stark, Dyrektor Sprzedaży Krajowej National Sales Director • Colian Sp. z o.o., Jan Kolański, Prezez Zarządu • Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Piotr Bobrycki, Executive Marketing & R&D Manager • Danone Sp. z o.o., Rafał Wróblewski, Dyrektor ds. Rozwoju Klientów • Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., Robert Gorczyca, Country Sales Manager • Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k., Andrzej Malinowski, Dyrektor Zarządzający • Froneri Polska Sp. z o.o., Zbigniew Dyśko, Chairman of the Board • Rafał Boruc, Redaktor Naczelny, Poradnik Handlowca

Od lewej: Wiesław Generalczyk, Prezes Wydawnictwa • Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. Sp.k., Ireneusz Klukowski, Dyrektor Operacyjny • Grupa Inco S.A., Michał Dworak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Chemii Gospodarczej, Kosmetyków, Produktów Leczniczych i Nawozów • LOTTE Wedel Sp. z o.o., Maciej Herman, Prezes Zarządu • Lisner Sp. z o.o., Piotr Janiec, CEO • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Przemysław Pokorski • Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., Beata Porowska, Dyrektor Sprzedaży • Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Marcin Celejowski, Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu • Gold Drop Sp. z o.o., Liliana Ćwik, Manager ds. Marketingu • Haribo Sp. z o.o., Paweł Paskudzki, Krajowy Kierownik Sprzedaży • Helio S.A., Cezary Górczak, Dyrektor ds. Hurtu i Detalu Kanał Tradycyjny • The Kraft Heinz Company, Jakub Krasicki, Head of Field Sales Force • Henkell & CO. Polska Sp. z o.o., Joanna Dolęga-Semczuk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Logistyki • Herbapol – Lublin S.A., Evangelos Evangelou, Prezes Zarządu • Hochland Polska Sp. z o.o., Peter Knauer, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu • Hortex Sp. z o.o., Krzysztof Stojanowski, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Dystrybucji • Indykpol S.A., Jerzy Wasilewski, Dyrektor Zarządzający Sprzedaży, Marketingu i Logistyki • Iglotex S.A., Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu • Lakma Strefa Sp. z o.o., Aleksandra Dziedzina, Specjalista ds. Marketingu i PR • Intersnack Poland Sp. z o.o., Mateusz Ficner, Brand Manager • PPL Koral, Józef Koral Sp.j., Jarosław Plewa, Dyrektor Sprzedaży Regionu Północ • Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, Krzysztof Wróblewski, Wiceprezes Zarządu • Kotányi Polonia Sp. z o.o., Cezary Tąder, Dyrektor Generalny • Rafał Boruc, Redaktor Naczelny, Poradnik Handlowca • Kompania Piwowarska S.A., Michał Mrowiec, Vice President Sales

50 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

25-lecia „Poradnika Handlowca”

Od lewej: Wiesław Generalczyk, Prezes Wydawnictwa • Red Bull Sp. z o.o., Michał Milewicz, General Manager • Polska Woda Sp. z o.o., Leszek Rodak, Dyrektor Handlu i Marketingu • McCormick Polska S.A., Jarosław Wiącek, Dyrektor Sprzedaży Terenowej • Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., Bogumiła Specht, Trade Marketing Manager Poland • Mars Polska Sp. z o.o., Bartosz Bobrzyk, Sales Director – Grocery • Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k., Magdalena Rohte-Krempa, Wiceprezes Zarządu • Międzychód Nowicka Sp.j., Krzysztof Kusztal, Dyrektor Handlowy • Nivea Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, Eryk Antosiak, TT/MT Planning Manager • Grupa Mokate, Bartosz Żelazny, Członek Zarządu w Grupie Mokate • Oshee Polska Sp. z o.o., Dariusz Gałęzewski, Prezes Zarządu • Mondelez Polska Sp. z o.o., Janusz Idczak, Managing Director Poland & Baltics • Nałęczów Zdrój S.A., Tomasz Siemiątkowski, Dyrektor Makroregionu Zachód • Nestlé Polska S.A., Artur Jankowski, Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu • Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp.k., Sebastian Łykowski, Sales Manager • Pfeifer & Langen Marketing, Paweł Maciejewski, Sales Manager • PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o., Marek Marcinkiewicz, Marketing Manager • Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o., Stephane Tikhomiroff, Managing Director • ZPC Otmuchów S.A., Marcin Kukliński, Dyrektor ds. Zakupów • Prymat Sp. z o.o., Jarosław Baczyński, Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu • Podravka Polska Sp. z o.o., Hrvoje Mikulcić, Dyrektor Marketingu • Raisio Sp. z o.o., Marcin Strzelecki, General Manager

Od lewej: Wiesław Generalczyk, Prezes Wydawnictwa • Terravita Sp. z o.o., Dorota Weres, PR Manager • Tchibo Warszawa Sp. z o.o., Jacek Łowigus, General Manager Poland & Baltics • SM Mlekovita, Zuzanna Cierniewska-Jaszkiewicz, Kierownik Centrum Dystrybucyjnego Cash&Carry w Kościanie • SM Mlekpol, Małgorzata Cebelińska, Sales Director • SC Johnson Sp. z o.o., Krzysztof Jakubczak, Director/Country Manager • Sofidel Poland Sp. z o.o., Tomasz Rewerelli, Marketing & Sales Director – Consumer Brand • Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, Dariusz Kozak, Dyrektor Handlowy • Marka Sokołów Service Sp. z o.o. Sp.k., Cezary Jasiński, Dyrektor Zarządzający • Storck Sp. z o.o., Maciej Dąbrowiecki, General Manager Poland President of the Board Storck Sp. z o.o. • Stock Polska, Piotr Dziarski, Sales Director • Stovit Group Sp. z o.o., Zbigniew Marczak, General Manager • TZMO S.A., Barłomiej Pacynko, Kierownik Sprzedaży Makroregionu • TATA GLOBAL BEVERAGES Polska Sp. z o.o., Jaromir Pawlik, Dyrektor Generalny • Wyborowa S.A. Pernod Ricard, Michał Błaszczyk, Business Development Manager • TBM Sp. z o.o., Tomasz Miśkiewicz, Prezes Firmy • Unilever Polska Sp. z o.o., Marek Kopyto, Country Manager Poland • Zott Polska Sp. z o.o., Michał Wójcik, Dyrektor Aktywacji Sprzedaży • Wawel S.A., Robert Okoński, Sales Director/Dyrektor Krajowej Sieci Dystrybucji • VOG Polska Sp. z o.o., Jakub Ziemkowski, Koordynator Sprzedaży • Wrigley Poland Sp. z o.o., Magdalena Ciesielska, Dyrektor Działu Sprzedaży • ZT Kruszwica S.A., Stefan Jakubski, B2B Dyrektor Handlowy Europa Centralna i Wschodnia • Zbyszko Company S.A., Marcin Bojanowicz, Dyrektor Marketingu • Tan-Viet International S.A., Andrzej Kuzebski, Dyrektor Sprzedaży • Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., Marcin Skowron, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

51 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Artur Ryczkowski

Piotr Urbański District Sales Manager Teekanne Polska Sp. z o.o.

Janusz Żuchowski Dyrektor Sprzedaży Barilla Poland Sp. z o.o.

Piotr Bobrycki Executive Marketing/R&D Manager Dr. Oetker Polska Sp. z o.o Maria Leśniewska Kierownik Biura Poradnik Handlowca

Cezary Tąder Dyrektor Generalny Kotanyi Polonia Sp. z o.o.

Bogdan Bartol Prezes Zarządu Bartex - Bartol Sp.j.

Katarzyna Generalczyk Poradnik Handlowca

Jerzy Dudek

Mariusz Wojdon Właściciel firmy doradczej dla FMCG

Marcin Kukliński Dyrektor ds. Zakupów ZPC Otmuchów S.A.

Agnieszka Ochniak Szef editor Papaja.pl

Jerzy Wasilewski Dyrektor Zarządzający Sprzedaży, Marketingu i Logistyki Indykpol S.A.

Bartłomiej Strączak Client Business Partner ACNielsen Polska Sp. z o.o.

Michał Dworak Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Chemii Gospodarczej, Kosmetyków, Produktów Leczniczych i Nawozów Grupa Inco S.A.

Dariusz Dzieja Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Poradnik Handlowca

Krzysztof Kusztal Dyrektor Handlowy Międzychód Nowicka Sp.j.

Michał Wójcik Katarzyna Mikołajczak Dyrektor Aktywacji Sprzedaży Specjalista ds. Sprzedaży Zott Polska Sp. z o.o. Poradnik Handlowca

Teodor Bryk Dyrektor Handlowy Lactalis Polska Sp. z o.o.

Katarzyna Bojanowicz Export Manager Zbyszko Company S.A.

Robert Gruszczyński Sales Director Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Aleksandra Dziedzina Specjalista ds. Marketingu i PR Lakma Strefa Sp. z o.o.

Cezary Górczak Dyrektor ds. Hurtu i Detalu Kanał Tradycyjny Helio S.A.

Marcin Skowron Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu ZT Bielmar Sp. z o.o.

Maciej Górecki Dyrektor Sprzedaży ZT Bielmar Sp. z o.o.

Andrzej Odzioba Prezes Zarząd/ /Dyrektor Generalny Wosana S.A.

Marek Wesołowski Dyrektor Handlowy/ /Wiceprezes Zarządu GK Specjał

52 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Justyna Wojciechowska Specjalista ds. Sprzedaży Grzegorz Marciniak Poradnik Handlowca Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży ZPSiH Frąckowiak Sp.j.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Katarzyna Noga Marketing Manager B2B ZT Kruszwica S.A.

Stefan Jakubski B2B Dyrektor Handlowy Europa Centralna i Wschodnia ZT Kruszwica S.A.

Ireneusz Kierpiec Sales Director Central Europe & Romania Zott Węgry

Przemysław Gostkiewicz Commercial Strategy and Efficiency Director Central Europe and Nordics Danone Sp. z o.o.

Jaromir Pawlik Dyrektor Generalny Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o.

Karolina Karolczak Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami i Zakupów Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Irek Sudnik Dyrektor Generalny/ Prezes Zarządu Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.

Tadeusz Zagórski Prezes Zarządu NRZHiU

Zbigniew Marczak General Manager Stovit Group Sp. z o.o.

Jacek Ratajczak Z-ca Redaktora Naczelnego Poradnik Handlowca

Tadeusz Pankowski Wiceprezes Zarządu NRZHiU

Wiesław Generalczyk Prezes Wydawnictwa Poradnik Handlowca

Ryszard Szatkowski Wiceprezes Zarządu Campió Food Sp. z o.o.

Andrzej Malinowski Dyrektor Zarządzający Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k.

Wojciech Buczak Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu Volvo Car Poland Sp. z o.o.

Jacek Czauderna General Manager Hello Coffee Sp. z o.o. Olga Tylińska Redaktor Poradnik Handlowca

Małgorzata Więch Dyrektor ds. Rozwoju/Członek Zarządu Partnerski Serwis Detaliczny S.A.

Mariusz Latos

Monika Kośnik Kierownik Działu Marketingu Partnerski Serwis Detaliczny S.A.

Bożena Tomaszewska Dworzysko

Ryszard Tomaszewski Prezes Zarządu Provincja Sp. z o.o. Katarzyna Bugajewska Bank PKO BP

Ireneusz Dudek Legendarny Shakin Dudi

Mateusz Ficner Brand Manager Intersnack Poland Sp. z o.o. Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop Sp. z o.o.

Maria Leśniewska Kierownik Biura Poradnik Handlowca

Agnieszka Woźnowska Sales Manager HoReCa & Modern Trade Farm Frites International B.V.

Robert Sowa Mistrz Kulinarny

Zbyszko Zalewski Dyrektor OrganizacyjnoAdministracyjny Poradnik Handlowca Krzysztof Napieralski Kierownik ds. Dystrybucji Poradnik Handlowca

Tomasz Chechliński Kierownik Sprzedaży/ /Sales Manager PRPH Kandy

Marek Kucharski Bank PKO BP

53 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Jarosław Baczyński Członek Zarządu /Dyrektor Marketingu Prymat Sp. z o.o.


GALA PORADNIKA HANDLOWCA

Jubileuszowy tort

Komisja konkursowa Biura Promocji i Reklamy Generalczyk Sp.J. w składzie:

Mionetto Prosecco od firmy Henkell & Co.

Michał Bobrowski – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Rafał Boruc – Redaktor Naczelny Zbyszko Zalewski – Dyrektor Organizacyjno-Administracyjny wśród uczestników (handlowców) ankiety na Produkt 25-lecia, wyłoniła laureatów, którzy otrzymają od redakcji Poradnika Handlowca markowe tablety multimedialne. Gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnych ankietach i konkursach naszego miesięcznika.

Strefa Zero Grupy Żywiec S.A.

Laureaci: Irina Matusiak, Aleksandrów Łódzki Anetta Wojtowicz, Brzozów Ewa Rychel, Zaleszany Krzysztof Wąsik, Świdnica

Nowość Tic Tac GUM od firmy Ferrero

Bar Stock

Ireneusz Dudek z zespołem

Wino dostarczyła firma Ambra S.A.

Napoje wystawiły firmy: Colian, Maspex, Pepsico, Zbyszko Company, Żywiec Zdrój

Oferta piw bezalkoholowych Grupy Żywiec

Cukierki Werther’s Original od firmy Storck

Wino dostarczyła firma TIM S.A.

Woda Żywiec Zdrój WYSTAWCY:

54 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Gumy Orbit firmy Wrigley


XXXXXXXX

55 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


SPORT W FMCG

Bieganie to pasja,

Odkąd biegam czuję, jak bym dostała nowe, drugie życie. To przekłada się też na moje funkcjonowanie w pracy i w domu. Im więcej biegam, tym bardziej poznaję siebie i swój organizm. Uprawianie sportu nauczyło mnie wiele, przede wszystkim pewności siebie i cierpliwości – przyznaje Agnieszka Kowalczyk, Customer Group Controller w Nestlé Polska.

P

osiadanie własnej pasji poumożliwia również lepszą organibiegaczka, po czym dodała: – Biewinno dostarczać przede zację. – Wykorzystuję swoje pokłagam tak, jak mi w sercu gra, nigdy wszystkim radości. Pody energii najlepiej jak mogę. Dzięnie zrobiłam żadnego planu trezwala oderwać się od szaki temu mam większą motywację, ningowego. Stawiam sobie cele, rej codzienności i nabrać nowych żeby spełniać nie tylko swoje bieczęsto ambitne, ale realne i  dążę sił oraz zapomnieć o całym świegowe marzenia, ale żeby po prodo ich spełnienia całą sobą. Ukłacie. Takie podam jednostki trenindejście uosabia gowe, które mają mnie dzisiejsza bodo tego zbliżyć, dużo haterka. – Bieczytam, słucham i  obMotto Poradnika Handlowca od 2002 r.: ganie jest dla serwuję swoje samopo„Czas odreagować stresy! mnie strzaczucie, to pozwala też Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!” łem w  dzieuniknąć tzw. wypalesiątkę. Mogę nia i  cieszyć się z  tego, wyjść na treco robię. Wcale nie znaning, kiedy tylczy że sobie folguję, ko mam na to ochotę, dopasować stu, na co dzień lepiej żyć i nie bać wręcz przeciwnie – powiedziała. go do napiętego planu dnia i rozsię wyzwań oraz podejmowania Bieganie dla przyjemności nie ładować stres. Bieganie to czas, decyzji. Stałam się bardziej zorgaoznacza jednak mniejszych ambiw  którym mogę pobyć ze swoimi nizowana – oznajmiła. cji. Nasuwa się wręcz myśl, że romyślami i je poukładać – mój czas Przy okazji startów w  zawobienie tego, co naprawdę się kocha, wolny od zmartwień, kiedy oddydach i  osiągania coraz lepszych wyzwala niedostrzegalne pokłacham pełną piersią i czuję że żyję – wyników nie należy jednak zapody motywacji, uwidaczniające się przekonuje pani Agnieszka. Pasja minać o tym, że sam udział powiw osiąganych wynikach. – Najbarnien dostarczyć radości, a  dobiedziej cieszą mnie rezultaty z  magnięcie do mety okazuje się nagroratonu. Szybko okazało się, że jedą. – Od lat dziecięcych staram się stem typem wytrzymałościowca, pokonywać swoje słabości, nigdy im dłuższy dystans, tym czułam nie lubiłam, gdy coś mnie ogranisię lepiej, ale pierwsze lata treninczało. W  bieganiu podoba mi się gu nauczyły mnie, że co za szybta rywalizacja z samym sobą, poko, to niezdrowo. Swoje trzeba wykonywanie własnych granic. Zdebiegać, zanim rozpocznie się starcydowanie czerpię radość z bycia ty w maratonach. Mam duży szaszybszą, ale nie za wszelką cenę. cunek do tego dystansu i nie będę Pasja to nie zawód, więc staram go biegać częściej niż raz, dwa się ją w  sobie pielęgnować, brać razy do roku. Do tej pory przebieudział w zawodach tylko dla tzw. głam tylko i aż 6, w tym dwa razy fanu lub w  drużynie – oznajmiła poniżej 3 godzin. Najlepszy wynik Reklama str. 115

56 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

fot. archiwum

której szukałam całe życie


SPORT W FMCG

Reklama

2:55:22 uzyskałam w Maratonie Warszawskim w 2017 roku – podkreśliła pani Agnieszka, dodając: – W październiku 2017 roku z ciekawości wystąpiłam w Biegnij Warszawo, kończąc rywalizację na piątym miejscu, pobiegłam odważnie i zrobiłam życiówkę 38 minut i 36 sekund. W pierwszych latach biegania patrzyłam na wynik dziewczyn łamiących 40 minut, bałam się o tym marzyć. Trudno mi było zbliżyć się przez 4,5 roku nawet do wyniku 45 minut na 10 km. Patrzyłam na statystyki, chyba zboczenie zawodowe, bo w pracy też cały czas coś liczę. Podejrzewam, że ten cel zakorzenił się w moim sercu już w 2011 roku, gdy zaczynałam biegać, a uwierzyłam w jego realizację w 2015 roku. Postępując krok po kroku, byłam coraz szybsza, bo kto nie próbuje, ten potem żałuje. Tymi małymi kroczkami, nawet jak jest pod górkę, jesteśmy w stanie dużo osiągnąć – to największa lekcja z biegania, którą wykorzystuję na co dzień, w pracy i w domu – stwierdziła biegaczka z Nestlé. Jednym z  największych wyzwań i  zarazem sukcesów w sportowej karierze pani Agnieszki był udział w  Wings for Life. Bieg, w  którym meta, będąca samochodem pościgowym, goni uczestników rozgrywany jest na niemal całej kuli ziemskiej. W Polsce corocznie odbywa się w  Poznaniu. Jego idea łączy ludzi z różnych zakątków świata, którzy wspólnie zbierają pieniądze dla osób niemogących biegać – z urazami rdzenia kręgowego. – Mimo kalkulatorów i szacunków swojej formy, bieg ten okazuje się dużo trudniejszy niż maraton. Tu łatwiej odpuścić, zwłaszcza że często biegnie się samemu, wokół pól, zostając samym ze swoją głową. Rok temu biegałam po raz pierwszy, szło dobrze mimo wymagającej trasy, ale już na 38 kilometrze walczyłam ze ścianą, myślałam że nie dobiegnę do dystansu maratonu. Ale przegoniłam myśli i  powalczyłam, chociaż ponad 42 kilometrów wcześniej żadna kobieta na trasie w Poznaniu nie przebiegła. Przewalczyłam kryzys, maraton został pokonany, potem kolejne kilometry. Ostatnie 1,5 km było ciekawym uczuciem, wiedziałam, że goniący samochód się zbliża i  z  jednej strony pragnęłam końca, z  drugiej chciałam jeszcze uciec i  przyspieszyć, jak tylko go zauważyłam za plecami. Mój wynik 45,6 km i czwarte miejsce wśród kobiet w Poznaniu. W tym roku też wystartowałam – byłam piąta. Forma i pogoda nie pozwoliły mi poprawić wyniku, ale nie poddaję się i  jeśli tylko zdrowie pozwoli za rok też spróbuję swoich sił – przyznała maratonka. Wygranie tych zawodów jest największym biegowym marzeniem pani Agnieszki. Zwycięstwo umożliwiłoby jej wystartowanie w kolejnej edycji imprezy w dowolnym mieście na świecie, w którym rozgrywa się bieg. Redakcja trzyma kciuki, żeby udało się to zrealizować! ▼ Patryk Łusiewicz

57 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Handel a innowacje

Innowacyjność sfery handlu na tle pozostałych sekcji usług

W artykule przedstawiono wybrane wyniki z badania ilościowego na temat funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych, przeprowadzonego na potrzeby Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – PIB, na przełomie listopada i grudnia 2017 r. wśród przedstawicieli kadry menedżerskiej przedsiębiorstw usługowych na ogólnopolskiej próbie 1000 podmiotów funkcjonujących niemal we wszystkich sekcjach PKD tworzących sektor usług, w tym w 319 firmach handlowych.

B

lisko 45% przedstawicieli firm sektora usług uznało, że sekcja usług, w której funkcjonują jest średnio innowacyjna, a  niecała 1/3 oceniła ją jako mało inno-

wacyjną. Tylko ¼ podkreślała, że sekcja, w której funkcjonują jest bardzo innowacyjna. Innowacyjność sekcji handel uzyskała w  opinii menedżerów słabsze oceny niż większość pozo-

stałych sekcji usługowych. Ocena ta wynika w znacznej mierze z  dominującej w  handlu grupy niezależnych małych przedsiębiorstw, które w  warunkach ostrej konkurencji ze strony sie-

Innowacyjność branży wg sekcji usługowych w % Handel, naprawa poj. samochodowych Transport i gospodarka magazynowa

15%

43,3%

20,5%

41,7%

28,9%

Zakwaterowanie i gastronomia

33,3%

46,2% 39,5% 77,3%

Informacja i komunikacja

22,7%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

21,4%

50%

Obsługa rynku nieruchomści

20,5%

53,8%

Działalność profesjonalna i naukowa Administrowanie i działalność wspierająca Edukacja

25,6%

0%

25,6% 21,7%

30%

22,5% 20,5%

47,5%

43,2% 42,1%

Kultura, rozrywka i rekreacja

28,6%

52,7%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Pozostała działalność usługowa

31,6%

36,4% 34,2%

23,7%

52%

28% 12,6%

20%

52,9% 20%

40%

34,5% 60%

80%

100%

■ branża jest bardzo innowacyjna ■ branża jest średnio innowacyjna ■ branża jest mało innowacyjna

58 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


xxxx

59 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Handel a innowacje

Rodzaje innowacji wprowadzonych w 2017 r. wg sekcji usług w % Handel, naprawa poj. samochodowych

26,3 % 24,1 %

9,7 %

Transport i gospodarka magazynowa

22,6 %

26,3 %

Zakwaterowanie i gastronomia

47,4 %

15,8 % 15,8 %

45,5 %

Informacja i komunikacja

59,1 %

36,4 %

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

56,8 %

35,7 % 35,7 %

21,4 % 23,8 %

Obsługa rynku nieruchomści

44,9 % 47,4 %

12,8 % 17,9 % 27,9 % 26,4 % 24 % 23,3 %

Działalność profesjonalna i naukowa

Administrowanie i działalność wspierająca

32,5 % 35 %

15 % 20 %

Edukacja

34,1 %

18,2 % 22,7 %

47,7 %

53,9 %

27,6 % 23,7 % 34,2 %

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Kultura, rozrywka i rekreacja

24 %

60 % 64 %

32 %

24,1 % 20,7 % 12,6 % 25,3 %

Pozostała działalność usługowa

0%

10%

■ Informacje organizacyjne ■ Informacje marketingowe

ci handlowych i w  sytuacji niskich marż nie mają środków na wdrażanie innowacyjnych technologii, w  tym w  zakresie wyposażenia firmy czy komunikacji z klientem.

Reklama str. 81

44,9 %

33,3 %

20,5 % 12,8 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

■ Informacje procesowe ■ Informacje produktowe

Znaczenie innowacji dla rozwoju pozycji przedsiębiorstwa handlowego uzyskało również niską ocenę. Tylko niecałe 6% menedżerów uznało, że innowacje mają bardzo duże znaczenie dla pozycji firmy handlowej na rynku, a blisko 65% wyraziło przekonanie, że znaczenie innowacji jest nieistotne dla pozycji firmy na rynku (wpływ nieznaczny lub praktycznie nieistniejący). Opinia menedżerów na temat niskiej innowacyjności przedsiębiorstw handlowych znalazła potwierdzenie w niewielkim odsetku przedsiębiorstw handlowych, które deklarowały wprowadzenie w  2017 r. innowacyj-

60 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

nych rozwiązań. Firm handlowych, które wprowadziły innowacje organizacyjne (26,3%), marketingowe (24,1%), procesowe (9,7%) i produktowe (22,6%) było znacznie mniej w  porównaniu z  innymi sekcjami usługowymi. W  badaniu podjęto próbę identyfikacji czynników, które w największym stopniu zadecydowały o  wdrożeniu innowacji w przedsiębiorstwach w 2017 r., funkcjonujących w  poszczególnych sekcjach usług. W  zasadzie we wszystkich sekcjach były to te same czynniki. Należały do nich: • Chęć wyróżnienia firmy na tle konkurentów, bowiem w  przypadku silnej konkurencji istotną kwestią staje się poszukiwanie wyróżników, trudnych do kopiowania przez inne firmy. Innowacje są nimi. • Dążenie do minimalizacji kosztów, co jest szczególnie ważne wobec narastających trudności w  pozyskaniu pracowników do handlu, 80% w tym o odpowiednich kwalifikacjach. Innowacje w postaci automatyzacji czy nawet robotyzacji mogą pomóc w  ograniczaniu kosztów handlowych i  logistycznych, podobnie jak wprowadzanie inteligentnych urządzeń handlowych, które pozwalają ograniczać zużycie energii i  dobrze wpisują się w ochronę środowiska naturalnego. • Kompetentni pracownicy, co trzeba pozytywnie ocenić, gdyż w  usługach często to kreatywność pracowników decyduje o  innowacyjnych rozwiązaniach w  zakresie organizacji pracy czy w sferze marketingu (np. nowoczesne kanały komunikowania się z klientami). Interesujące wyniki przyniosła analiza czynników, któ-


Handel a innowacje

re mogłyby skłonić przedsiębiorstwa usługowe do bardziej intensywnego wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Najważniejsze, praktycznie we wszystkich sekcjach usługowych, okazały się względy finansowe. W przypadku przedsiębiorstw handlowych były to wg kolejności: • ulgi w  podatkach związane z wdrażaniem innowacji, • uproszczenie dostępu do funduszy unijnych/strukturalnych, • uproszczenie dostępu do funduszy strukturalnych w Polsce.

Blisko 45% przedstawicieli firm sektora usług uznaje, że sekcja usług, w której funkcjonują, jest średnio innowacyjna.

W innych sekcjach usługowych wśród czynników, które zachęciłyby firmy do wdrażania innowacji, wymieniano również ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz większy popyt na rynku krajowym na innowacyjne usługi. Natomiast niepokojący jest brak wskazań na takie czynniki proinnowacyjne, jak możliwość współpracy z organizacjami naukowymi czy dostęp do wiedzy o  badaniach naukowo-badawczych, których wyniki można zastosować w  firmie. Potwierdza to ograniczoną współpracę sfery nauki i praktyki gospodarczej. ▼ Urszula Kłosiewicz-Górecka

61 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Ekspozycja produktów

Układ kategorii produktowych dodatkowym sprzedawcą w sklepie

W majowym wydaniu „Poradnika Handlowca” zajmowaliśmy się 4 głównymi „misjami zakupowymi”, które opisują powody, dla których klienci przychodzą do sklepów spożywczych. Opisaliśmy misje „Zakupów robionych na zapas”, „Zakupów codziennych”, „Zakupów nagłych” oraz „Zakupów impulsowych”. Wyjaśnialiśmy, jak oferowanym asortymentem efektywnie odpowiedzieć na każdą z tych misji. W tym artykule chcielibyśmy zaprezentować, jak odpowiednim układem ekspozycji produktów wykorzystać każdą z tych misji, aby maksymalizować swoje sprzedaże.

Maciej Szatkowski Starszy Menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradczym dla sektora FMCG w KPMG w Polsce

W

przypadku sklepów o większych p ow ier z ch n i a ch , do których konsumenci przychodzą robić duże zakupy (dominująca misja „zakupów na zapas”), podstawowe grupy asortymentowe – pieczywo, nabiał, mięso i  wędliny oraz napoje powinny być tak rozmieszczone na półkach, aby klientów przeprowadzić po całej powierzchni i „dać im szansę” na przejście obok każdej innej kategorii produktowej. Konsument przychodzący robić „zakupy na zapas” ma zdecydowa-

nie więcej czasu niż w trakcie „zakupów codziennych” oraz jest przygotowany do zabrania większej liczby produktów. Ponadto często też jest przygotowany na wydanie większej niż zazwyczaj kwoty pieniędzy – w końcu przyszedł zrobić zapasy. Jest to więc idealny moment, by „zaproponować mu” inne, niż planował zakupy. Dlatego też bardzo często duże hipermarkety najpierw „każą nam” przejść przez strefę odzieży, RTV, kosmetyków, zanim dotrzemy do stref spożywczych. Osoby zarządzające układem sklepu rozumieją doskonale, że gdyby układ sklepu był odwrotny, to klient z  pełnym koszykiem i  ze świadomością, że zebrał już wszystkie zaplanowane wcześniej produkty, mniej będzie skłonny rozglądać się po innych kategoriach – z ciężkim koszykiem klient już jest myślami przy kasie i  zastanawia się, jak zapakuje te wszystkie produkty do samochodu. Za to klient dopiero wchodzący do sklepu jest jeszcze otwarty na oferty spoza planowanej listy i  ma czas, by „skorzystać z okazji”. Trochę odwrotnie niż w sklepach z dominującą misją

62 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

„zakupów na zapas”, powinny być ułożone sklepy realizujące przede wszystkim „zakupy codzienne”. One powinny od wejścia sprawiać wrażenie „odpowiedniego miejsca do szybkich zakupów”. Klient robiący codzienne, rutynowe zakupy ma z definicji mniej czasu i  przykłada mniejszą wagę do samej realizacji tych zakupów. Dlatego bardzo często sklepy typu „proximity” czy „osiedlowe” na samym wejściu lokują stoiska z  warzywami

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. W Polsce KPMG działa od 1990 r. i  obecnie zatrudnia ponad 1800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i  analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.


XXXXXXXX

63 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


fot. Shutterstock.com

Ekspozycja produktów

i owocami – produktami nabywanymi przez nas codziennie, bo zależy nam na ich świeżości. Potem klienta prowadzi się w głąb sklepu po kolejnych „codziennych” kategoriach – nabiał, pieczywo, aż do lad z mięsem i  wędlinami. Klient nie ma poczucia, że właśnie przeszedł na koniec sklepu, idąc po ścieżce „swoich” codziennych produktów. I teraz następuje najważniejszy moment – klient zrealizował rutynową listę, obniżyła mu się koncentracja… i  może wracać do kasy. W  tym momencie właśnie

Reklama str. 101

„przypadkowo” wejdzie w strefę promocyjną, gdzie dookoła zaczynają do niego „krzyczeć okazje”. Zaczyna wówczas działać prosty mechanizm myślenia – zadanie wykonałem, to w końcu mogę coś ekstra kupić. Ciekawym przypadkiem punktu handlowego, który wykorzystuje wyżej opisany mechanizm, aby maksymalizować swoją misję „zakupów impulsowych” lub „zakupów nagłych” są stacje benzynowe. Podstawowym powodem, dla którego zjawiają się tam klienci jest zakup paliwa. Badania pokazują, że 80% osób wchodzących do sklepu przy stacji benzynowej porusza się w  tzw. „fast line”, czyli drogą bezpośrednio od wejścia do kasy. Ich celem jest zapłacenie za paliwo i  kontynuowanie podróży. Dlatego wzdłuż tej linii i na wprost od wejścia bardzo często ustawiane są impulsowe produkty spożywcze (napoje, chipsy, batony) oraz od jakiegoś czasu również stoisko z ciepłymi prze-

64 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

kąskami (np. dania typu hot-dog). Projektujący układ stacji wiedzą, że klient już zrealizował cel (zatankował auto) i teraz idzie uregulować rachunek. Do kasy z  reguły stoją 1-2 osoby, więc spokojnie ma czas, aby rozejrzeć się na boki i… poczuć głód oraz pragnienie – a wokoło ma pełny wybór napojów i przekąsek. Podobnie działają sklepy, wystawiając w  bezpośrednim sąsiedztwie kas stojaki z  batonami, gumami do żucia, napojami i cukierkami. Klienci czekający w  kolejkach do kasy są dużo bardziej skłonni poświęcić czas na przeglądanie najbliższych półek – w  końcu nie mają innego, ciekawszego zajęcia. A na tych półkach tuż obok czekają „małe porcje” smacznych produktów w  niskich cenach jednostkowych – ich kupno to przecież niewielki wydatek i  niewielka porcja kalorii. Nawet, jeżeli sami jesteśmy odporni na takie pokusy, to przecież bardzo często chodzimy na zakupy z  dziećmi – a  w  takich przypadkach to raczej nie ma już szans na uniknięcie zakupu – dzieci dużo bardziej od dorosłych są zdeterminowane, aby „zdobyć” właśnie w danym momencie „wymarzony” batonik czy lizaka. Niewątpliwie więc tak samo, jak w  przypadku asortymentu, układ sklepu jest silnie powiązany z misjami zakupowymi, jakie dominują wśród klientów naszego punktu sprzedaży. Warto więc dokładnie przemyśleć, po co konsumenci przychodzą do naszego sklepu i  odpowiednio zaplanować układ sali sprzedażowej. A  jest o  co walczyć, bo w  zależności od badań produkty nieplanowane, na zakup których konsument zdecydował się już w trakcie zakupów, stanowią w  polskich koszykach między 10% a 30%. ▼


Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta

fot. SPAR Polska

Pani Marzena Dobrowolska otworzyła swój sklep w Daleszycach we wrześniu 2015 r. Podczas rozmowy nie ukrywa, że brała pod uwagę również innych franczyzodawców, ale to ostatecznie właśnie SPAR dał jej szansę, więc wybrała tego partnera. – Duże znaczenie miało dla mnie to, że SPAR w naszym kraju jest reprezentowany przez polski kapitał, podobały mi się również warunki współpracy. Co ciekawe, tu – w Daleszycach, w niewielkiej przecież miejscowości, logo SPAR było mniej znane, raczej kojarzone głównie przez tych, którzy wyjeżdżali za granicę. Teraz już wszyscy kojarzą nasze logo, a ja jestem bardzo zadowolona ze współpracy, bo z  doświadczenia wiem też, że w tej sieci franczyzobiorca nie zostaje sam w razie problemów. Tu obu stronom zależy na dobrej współpracy – wspomina pani Marzena. – Pamiętam, jak sprowadziłam się tutaj. Nowy był nie tylko sklep, także ja byłam nową osobą dla moich klientów. Bardzo zależało mi, żeby w sklepie było czysto, żeby klienci wchodząc do środka, mówili „WOW”. Kocham ludzi i zależało mi, żeby była tu odczuwalna pozytywna energia. Zawsze witałam się z klientami, nawet jeśli przychodzili kolejny raz tego samego dnia. Dziś mam ogromną satysfakcję, bo mam spore grono uśmiechniętych, lojalnych klientów i z dumą mogę powiedzieć, że nasz SPAR to jeden z lep-

fot. SPAR Polska

Zlecony materiał promocyjny

Nie wystarczy tylko rozpoznać, jakie wymagania mają klienci. Sympatię i lojalność klientów zyskamy, wyprzedzając ich potrzeby. To jednak jest możliwe tylko wtedy, gdy lokalny przedsiębiorca bacznie obserwuje rynek, jest otwarty na nowe trendy i ma w sobie dość odwagi, by postawić stopę na nowym gruncie. Tak jest w przypadku Pani Marzeny, która zdecydowała się zaoferować klientom swojego sklepu SPAR możliwość zamawiania dostaw przez telefon.

szych sklepów w okolicy. W  codziennej pracy pomagają mi córka i syn. Mam już godnych następców. Daleszyce to rzeczywiście niewielka miejscowość w  południowej Polsce w aglomeracji kieleckiej. W wielu dużych miastach właściciele sklepów zastanawiają się, czy rentowna może być usługa dostawy zakupów do domów klientów. Pani Marzena wyszła jednak z innego założenia: „A może to się przyda naszym klientom? ” Właśnie wrócił z Anglii syn pani Marzeny, więc wspólnie szukali pomysłu na rozwój oferty. Postanowili zaoferować swoim klientom możliwość zamawiania produktów przez telefon, w  tym z opcją dostawy. Okazało się, że pomysł się powoli przyjmuje, szczególnie chętnie z  tej możliwości korzystają mieszkający nieco dalej od sklepu, zamawiający produkty potrzebne do zorganizowania jakiejś domowej uroczystości, itp. – Po-

mysł wdrożyliśmy we wrześniu ubiegłego roku, więc jeszcze trudno mówić o jakimś spektakularnym sukcesie, ale to również dla nas forma reklamy. Samochód ma logo SPAR, więc jest także formą mobilnej promocji naszego sklepu i sieci. Dostarczamy nim również warzywa i owoce z  giełdy towarowej. Zależy nam, aby nasi klienci mieli zawsze wybór dobrych i świeżych produktów, bo choć nie zarabia się dużo na tych produktach, to jednak jest to oferta przyciągająca uwagę. Zdarza się też, że starszej osobie, mieszkającej w pobliżu sklepu, dostarczymy jakiś cięższy towar, jak na przykład ziemniaki. Robimy to gratis, bo uważamy, że to też forma reklamy – mówi pani Marzena. Okazuje się, że można usługę dowozu towarów wprowadzić nawet w mniejszej miejscowości, znajdując swój sposób i oferując indywidualne podejście do klienta i  poznanie jego potrzeb, zamiast formy e-sklepu, która okazuje się być ograniczeniem dla niektórych klientów potrzebujących dostaw, np. osób starszych. A co na to partner biznesowy? SPAR Polska z uwagą i życzliwością przygląda się doświadczeniu franczyzobiorczyni, a  jej inicjatywy zostały docenione. W  2017 r. pani Marzena została uhonorowana Złotym SPARem w kategorii SPAR Express.


IX

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW

W lipcu * rozpocznie się IX Edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW Marzysz o odświeżeniu swojego sklepu? Przydałby się remont? Nowe meble? Nowe wyposażenie? A może chciałbyś wiedzieć, jak zmienić funkcjonalność sklepy, by zwiększyć obroty? Weź udział w nowym konkursie „Odśwież swój sklep na wiosnę!” Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz IX zaprasza naszych Czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 8 edycjach konkursu nagrodziliśmy już blisko 140 właścicieli sklepów z całej Polski! Może w tym roku szczęście uśmiechnie się do Ciebie? Potrzeba tak niewiele! Wystarczy by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”. A potem liczyć na łut szczęścia w losowaniu. Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy już oblicze handlu w sklepach w: Andrychowie, Poznaniu, Przywidzu, Sanoku, Krakowie, Staninie, Morągu oraz Grudziądzu. W tej edycji przygotowujemy kolejne niespodzianki! „Utargi wzrosły znacząco, planowanie dostaw towarów jest

prostsze” – Krystyna Skupień, laureatka I edycji. „Obroty w moim sklepie wzrosły średnio o blisko 20% miesięcznie, pomimo licznej konkurencji. Klienci chętniej do mnie zaglądają, pozyskaliśmy zresztą przy tej okazji wielu nowych, którzy wcześniej omijali mój sklep” – Hanna Dublaga, laureatka II edycji. „Doradzam właścicielom sklepów wzięcie udziału w kolejnym konkursie, bo kto nie bierze udziału, ten nie wygrywa” – Ewa Dyduła laureatka III edycji. „To pierwsza wygrana w moim życiu. Byłam w szoku, gdy się dowiedziałam o wygraniu konkursu. Wygrałam przysłowiowy los na loterii. Dlatego pragnę zachęcić wszystkich niezależnych handlowców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Naprawdę warto!” – Helena Adamiak, laureatka IV edycji. „Zachęcam handlowców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Dzięki wprowadzo-

nym zmianom obroty mojego sklepu wzrosły o kilkanaście procent” – Anna Stawiarska, laureatka V edycji. „Państwa konkurs śledziłam od pierwszej edycji, biorąc w nim co roku udział. Zadawane pytania osobom pracującym w handlu nie powinny sprawić większych trudności. Dlatego wszystkich handlowców gorąco zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji, bo każdy może wygrać, a ja jestem tego najlepszym przykładem” – Bogumiła Ostrysz, laureatka VI edycji. „Śledzę każdą edycję konkursu „Odśwież swój sklep”. Brałam w nim udział od samego początku, choć należę do osób, które myślą, że nigdy nic nie wygrają. A tu proszę, udało się!” – Maria Dumkiewicz, laureatka VII edycji. „Na początku trudno mi było w ogóle uwierzyć w wygraną, myślałem, że ktoś ze znajomych zrobił mi kawał” – Rafał Glanert, laureat VIII edycji.

Weź udział w nowej IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Odśwież swój sklep” i zyskaj szansę zmiany wizerunku Twojej placówki handlowej • Może właśnie Twój sklep odświeżymy na wiosnę 2019? • Wyższe obroty w sklepie! • Większa liczba zadowolonych klientów! • Lepsza ekspozycja asortymentu! * W lipcowym numerze zamieścimy pierwszy kupon konkursowy.


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


CZERWIEC W FMCG

Kalendarium handlowca 1 czerwca – Dzień Dziecka, Święto Bułki, Światowy Dzień Mleka Dzień Dziecka z pewnością wywrze wpływ na obroty w  sklepie. Pomyślmy o  jakichś dodatkowych atrakcjach dla dzieci, a  wówczas czas świętowania można przedłużyć na cały weekend 1-3 czerwca, a  nawet cały tydzień. 1 czerwca to również Święto Bułki, więc warto zadbać szczególnie wtedy o  ekspozycję oraz sprzedaż tych wypieków. Na ten dzień przypada też światowy Dzień Mleka, który można uczcić jakąś zachętą do zakupu tego jednego z  najpożywniejszych płynów. 2 czerwca –Dzień Sąsiada Może uda nam się namówić okolicznych mieszkańców do świętowania tego dnia? Z drugiej strony – pamiętajmy w tym dniu nie tylko o sąsiadujących z nami innych przedsiębiorstwach handlowych czy usługowych, ale przede wszystkim – naszych klientach – sąsiadach. 12 czerwca – Dzień Stylisty Paznokci O  tym dniu powinni pamiętać pracownicy drogerii oraz sklepów, prowadzących sprzedaż kosmetyków kolorowych. To dobry pretekst do wydatniejszego zaprezentowania oferty lakierów, zmywaczy do paznokci, odżywek, itp. 18 czerwca – Międzynarodowy Dzień Sushi Sushi staje się bardziej popularnym daniem w  naszym kraju. Współcześnie w  ofercie mamy do dyspozycji zarówno gotowe zestawy sushi, jak i wiele półproduktów do sporządzenia tego japońskiego dania. Dzień Sushi, odpowiednio zaplanowany wcześniej, może zwiększyć sprzedaż produktów azjatyckich i zachęcić do ich spróbowania tych mniej zdecydowanych.

Czerwiec – wakacyjnie i mundialowo

Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni – powiada staropolskie przysłowie. Kto odpowiednio wcześnie przygotował się do lata, zadbał o sezonową zmianę asortymentu, ten zaczyna zbierać owoce swojej pracy.

Chociaż dopiero pod koniec miesiąca następuje przesilenie letnie na półkuli północnej, jednak pod względem meteorologicznym uznawany w Polsce za miesiąc letni. Z  pogodą jednak bywa różnie i  nieraz czerwiec potrafi zaskoczyć ulewnymi deszczami czy znacznym ochłodzeniem, jednak tegoroczne prognozy na razie przynajmniej wskazują, że z pogodą w czerwcu nie ma być źle. Według przewidywań meteorologów pogoda w  czerwcu ma sprzyjać wypoczynkowi i spacerom, gdyż zapowiada się dość ciepły i  raczej słoneczny miesiąc ze znikomą ilością opadów, jednak pod koniec miesiąca prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze z  piorunami. Początek miesiąca może być chłodniejszy, niż upalne zakończenie maja. W drugiej połowie czerwca słupek rtęci znów powędruje jednak wyżej. Jeśli prognozy te się sprawdzą, należy się spodziewać dużych wzrostów sprzedaży asortymentu letniego: wód, napojów, lodów, produktów na grilla, lżejszych dań gotowych, itp., tym bardziej, że w czerwcu zaczną się wakacje dla uczniów szkolnych. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  szkołach w tym roku odbędzie się 22 czerw-

68 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Warto pamiętać, że 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawstwa. Może wśród naszych klientów mamy Honorowych Dawców Krwi? Krew jest bezcenną substancją, a w  Polsce krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i  bezpłatnego oddawania krwi. Światowy Dzień Krwiodawcy, ang. World Blood Donor Day to święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie w dniu urodzin Karla Landsteinera, który w  1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Może warto z  tej okazji włączyć się w inicjatywy wspierające ideę krwiodawstwa w  Polsce? Przykładowo w  ramach Akcji Dawcom w  Darze aktywni honorowi dawcy krwi mogą również liczyć na zniżki w schroniskach, hotelach, ale również w sklepach i  punktach usługowych. Jeśli bliska jest nam idea krwiodawstwa, możemy również zachęcić pracowników do oddawania krwi. Dla przykładu od lat Grupa Muszkieterów, zrzeszająca sieci Intermarché i Bricomarché wraz z  Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje kampanię „Zbieramy krew dla Polski”. Być może ciekawym pomysłem będzie też włączenie się w  działania edukacyjne i  promowanie produktów „krwiotwórczych”, zachęcając klientów do spożywania (i  kupowania) tych, które wpływają na poprawę jakości krwi, a  zatem zawierających żelazo, witaminy: C, B2, B12, A i E.


CZERWIEC W FMCG

Małgorzata Kosicka Kierownik Sprzedaży i Trade Marketingu MAROL Czerwiec to czas pikników, spotkań przy grillu. To coraz cieplejsze dni, w które spotykamy się w  gronie znajomych i  bliskich. To idealny czas na posiłki na powietrzu. W  tym czasie przebojem są napoje chłodzące – zarówno gazowane, jak i  niegazowane. Dużym zainteresowaniem cieszy się woda, soki, piwo oraz produkty pozwalające przygotować grill. Wzrasta zapotrzebowanie na dodatki grillowe – sosy, keczupy, przyprawy, itp. W  czerwcu obchodzimy Dzień Ojca, mamy też zakończenie roku szkolnego, a  co się z  tym łączy większy popyt na słodkie upominki – bombonierki, czekolady i praliny. Zbliżają się ważne wydarzenia sportowe – piłkarskie mistrzostwa. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się wówczas szybkie przekąski – chipsy, krakersy, paluszki, orzeszki.

ca. Jest to piątek, więc można się spodziewać weekendowego świętowania zakończenia szkoły i rozpoczęcia ferii letnich (23 czerwca – 31 sierpnia). Wcześniej, bo 15 czerwca kończą się zajęcia na uczelniach, jednak letnia sesja egzaminacyjna potrwa od 16 do 29 czerwca. Ta informacja powinna zainteresować właścicieli sklepów, zlokalizowanych w pobliżu domów studenckich oraz akademików. Warto zadbać o  produkty, sprzyjające koncentracji w czasie nauki, jak i świętowaniu egzaminów.

W czerwcu czekają nas też ważne wydarzenia sportowe, które będą miały znaczący wpływ na obroty w  niejednym sklepie. Od 16 czerwca do 29 czerwca trwać bowiem Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Mecz otwarcia odbędzie się 14 czerwca o  godz. 14:00 czasu polskiego na stadionie Łużniki w Moskwie. Największy ruch związany będzie oczywiście z  rozgrywkami polskiej drużyny. 19 czerwca (wtorek) o godzinie 17.00 rozegrany zostanie mecz Polska-Senegal, 24 czerwca (niedziela) o  20.00 spotkanie drużyn Polski i Kolumbii, zaś 28 czerwca (czwartek) o godzinie 16.00 polska drużyna zmierzy się z  reprezentantami Japonii. Jak zwykle, w takich okolicznościach, należy liczyć się z  dużym ruchem w  sklepach przed meczami, w czasie przerw, a  także po meczach. Oczywiście bardziej zapobiegliwi przygotują się do zakupów znacznie wcześniej, ale w  tym okresie szczególnie warto zadbać o  zaopatrzenie „okołomundialowe”. W  tym miesiącu pokazują się kolejne krajowe nowalijki, owoce i warzywa, o których ekspozycję należy szczególnie zadbać. Są to m.in.: agrest, maliny, morele, porzeczki, truskawki, wiśnie, rabarbar, fasolka szparagowa, kapusta, kalarepa, ogórki, grzyby, czosnek, rukola, sałata, seler, szczaw, ziemniaki. ▼ Olga Tylińska

23 czerwca – Noc Kupały/ Noc świętojańska To święto obchodzone było kiedyś tradycyjnie w nocy związanej z  przesileniem letnim, jednak dziś większość imprez plenerowych odbywa się w Noc Świętojańską, czyli wigilię św. Jana. Sklepy w  pobliżu imprez plenerowych powinny być przygotowane na zwiększony ruch. Może z  tej okazji zorganizować jakąś promocję kuchni słowiańskiej, a więc opartej na kaszach, roślinach strączkowych? 21 czerwca – Polska – Dzień Przedsiębiorcy Pamiętajmy zarówno o  naszych kontrahentach, ale również sprawmy sobie jakąś drobną przyjemność. 23 czerwca – Dzień Ojca To kolejna okazja, o  której handlowcy nie powinni zapominać. 27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień Walki z Cukrzycą Jak promować ryby i  produkty rybne? Ich zdrowotnymi właściwościami. Zaprośmy klientów do rybnych zakupów. Dzień Walki z Cukrzycą może być okazją do promowania produktów, przeznaczonych dla diabetyków? Sprawdźmy, czy mamy w ofercie produkty przeznaczone dla nich. Szacuje się, że w  Polsce na cukrzycę choruje już około 3 mln ludzi, więc wśród naszych klientów może być sporo osób, borykających się z tym problemem.

CZERWIEC

fot. Shutterstock.com

Najpopularniejsze imieniny: Małgorzaty (10 czerwca), Antoniego (13 czerwca), Justyny (16 czerwca), Jana (24 czerwca), Piotra i Pawła (29 czerwca) Zakaz handlu w  niedziele (poza określonymi wyjątkami): 10 i 17 czerwca

69 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


XXXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

70 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

Na ratunek dziąsłom 12 maja obchodzony był Europejski Dzień Zdrowych Dziąseł. Niestety Polacy nie mieli raczej powodów do świętowania – stan polskich dziąseł jest alarmujący. A okazuje się, że w większości lżejszych przypadków może pomóc sprzedawca, proponując zastosowanie odpowiedniego produktu ze sklepowej półki.

O

Przede wszystkim, aby dobrze ile bolesne, nadwrażliwe sprzedać odpowiedni pakiet proi krwawiące dziąsła są duktów, zapobiegających parodonnieprzyjemną dolegliwotozie, warto uspokoić klienta, że ścią, o  tyle bardziej przyto częsty problem. – Problem zwiąkre mogą być następstwa osłabiozany z dolegliwościami dziąseł donych dziąseł. Nie wgłębiając się tyka aż 44% populacji Polski, a tylza bardzo w  medyczne zawiłości ko 26% przyznaje, że boryka się problemów z  dziąsłami – zdrowe z problemem – jest to tylko 11% pemają różowy kolor, mocno przynetracji kategorii, co wykazuje sillegają do zębów, a  błona śluzowa ny potencjał do jej wzrostu i mówi jest lśniąca. W czasie mycia, nitkoo  potrzebie zwiększania świadowania czy jedzenia zdrowe dziąsła mości Polaków, jak ważne jest dbanie krwawią. Jeśli jest inaczej – nanie o dziąsła i do jakich konsekwenleży dodatkowo zadbać o zęby, aby cji doprowadzić może lekceważeuniknąć paradontozy, a wraz z nią nie tego problemu – zauważa Anna utraty zębów. Demko, Shopper Activation Mana A  przecież zwykle zapaleger, GlaxoSmithKline Consumer nie dziąseł jest procesem odwraHealthcare. calnym! Wystarczy zmienić na Podstawą higieny problemawyki higieniczne, zastosować odtycznych dziąseł są przede wszystpowiednie produkty podczas cokim pasty specjalistyczne, które są dziennego mycia zębów. Tu właznacznie skuteczniejsze niż zwyśnie zaczyna się rola sprzedawpasty, a czyszczą nie gorzej niż reklama Zywiec Zdroj male formaty PH teaser 57x50 v1.aikłe 1 2018 cy, który będzie potrafił doradzić inne. – Jak wskazują badania, poklientowi zalecaną pastę. strzegany brak właściwości czyszczących jest jedną z głównych barier zakupu past specjalistycznych na krwawiące dziąsła. Nowa pasta do zębów parodontax Ultra Clean powstrzymuje krwawienie dziąseł oraz pozostawia w całej jamie ustnej uczucie intensywnej czystości i  świeżości– zwraca uwagę Anna Demko. Pasty pomagają usuwać bakteryjną płytkę nazębną, a  specjalna formuła zapobiega gromadzeniu się jej na powierzchni zęReklama str. 99

72 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

bów. Ponadto mają silne działanie antybakteryjne i pomagają zachować szczelność połączenia zębów i dziąseł. W ofercie znajdziemy także pasty specjalistyczne, które nie tylko wspomagają leczenie dziąseł i  zapobiegają wystąpieniu poważniejszych schorzeń, ale również pozwalają wybielić zęby, czy zapewnić bardzo świeży oddech. O zawartych w paście składnikach mówi Anna Demko – Pasta parodontax Ultra Clean zawiera wyjątkowe połączenie: maksymalnej dawki wodorowęglanu sodowego, który usuwa płytkę nazębną i pomaga powstrzymać krwawienie dziąseł, krzemionki, która zapewnia doskonałe czyszczenie, specjalnie opracowanego smaku z  wysoką zawartością składników dających poczucie chłodu, by dawać odczucie intensywnej czystości, tj. mentol i eucalyptol. Dzięki temu pasta parodontax Ultra Clean jest najlepiej smakującą pastą z bazowego portfolio parodontax. Pasty warto uzupełnić dodatkowymi produktami z danej linii, takimi jak płyny do płukania i zalecane szczoteczki. Te ostatnie są odpowiednio miękkie, by nie ranić nadwrażliwych dziąseł, ale potrafią usunąć nagromadzoną pomiędzy szczotkowaniami płytkę nazębną. ▼ OLGA TYLIŃSKA


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

73 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Pieluszki jednorazowe

Zero wilgoci Zanim dziecko nauczy się korzystać z nocnika, zużyje ok. 5000 pieluszek. Na szczęście jednorazowych, a więc przynajmniej zaoszczędzi rodzicom dodatkowych wydatków na środki piorące.

fot. Shutterstock.com

Oczywiście te dla noworodków i najmłodszych dzieci są nieco sztywniejsze, bo one i tak większość czasu spędzają w pozycji leżącej. Noworodkowi zaraz po urodzeniu można też kupić pieluszkę

P

ieluszka jednorazowa towarzyszy maluchom już od wielu lat, przechodząc w całej swej historii swoisty proces rewolucji technologicznej, zapewne jeszcze niezakończony, bo naukowcy nie powiedzieli ostatniego słowa i  produkt ciągle udoskonalają. Ten wynalazek uwolnił jednak kobiety od codziennego prania pieluszek. Autorkami pomysłu niezależnie od siebie były po II wojnie światowej Amerykanka Marion Donovan i Brytyjka Va-

Reklama str. 91 Niech_uniosa_cie_marzenia-teaser 57x50.indd 1

lerie Hunter--Gordon. Na masową skalę wprowadziła go na rynek w 1961 r. firma Procter & Gamble, a nazwa Pampers od tego czasu jednoznacznie kojarzy się z tym asortymentem. Od lat 60. do dziś pieluszka przeszła szereg zmian. Począwszy od materiałów, z  których jest wykonana, a  kończąc na rozwiązaniach funkcjonalnych, np. zapięcia na rzepy. Pieluszki są dostosowane do wieku dziecka, czyli można je używać od pierwszych chwil zaraz po urodzeniu, aż po moment, w  którym dziecku… nie będą już potrzebne. Producenci na opakowaniach zawsze określają wagę dziecka w  kilogramach, stosując zazwyczaj kilka przedziałów, tak że rodzice z łatwością dobiorą pieluszkę pod aktualne potrzeby swojego dziecka. Poza tym dzięki elastycznym rzepom pieluszki w  jednym rozmiarze pasują na różne wagowo dzieci w tym samym wieku. Dopasowaniu sprzyja też marszczony pas taliowy z tyłu pieluszki.

24/05/2018 13:45

74 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Agnieszka Andrzejewska Specjalista ds. Promocji Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego TZMO Nowe pieluszki Bella Baby Happy z systemem Flexi Fit to zapewnienie dziecku wyjątkowej swobody ruchów. Specjalne elastyczne boki pozwalają na lepsze dopasowanie pieluszki do ciała dziecka, aby jej zakładanie stało się jeszcze łatwiejsze. Pieluszki Bella Baby Happy niezmiennie gwarantują optymalną ochronę przed wilgocią, a  ich chłonność i delikatność daje każdemu dziecku poczucie najwyższego komfortu. Wszystkie pieluszki Bella Baby Happy są produkowane z  naturalnych i  bezpiecznych materiałów (m.in. nie są bielone chlorem elementarnym, nie zawierają lateksu, nie mają nanoszonych żadnych syntetycznych zapachów), są w pełni oddychające.


Pieluszki jednorazowe

ze specjalnym wycięciem na gojący się pępek. Starsze maluchy muszą już mieć pieluszkę bardziej miękką, bo zaczynają siadać czy raczkować. Natomiast dzieciom już chodzącym, które ciągle są w ruchu, poleca się praktyczne pieluchomajtki. Współczesne pieluszki stanowią wbrew pozorom produkt naszpikowany innowacyjnymi rozwiązaniami. W celu uniknięcia odparzeń używa się specjalnych materiałów, a folia nowej generacji jest oddychająca. Granulat, dzięki któremu dziecko może siusiać w  pieluszkę i czuć suchość, to poliakrylan sodu, który pochłania 400 razy tyle wody, ile sam waży. Maluchom o  wrażliwej skórze dedykowane są pieluszki nasączone ochronnym balsamem. Rodzice preferują również pieluszki idealne na noc, czyli zdolne pochłonąć dużo wilgoci, żeby dziecko miało sucho do samego rana. Niektórzy producenci proponują inne pieluszki dla chłopców, inne dla dziewczynek. W  tych pierwszych wkład chłonny przesunięty jest do przodu, a w pieluszkach dziewczęcych jest usytuowany bardziej centralnie. W jakim kierunku podąży rynek pieluszek jednorazowych? Na pewno nadal ten asortyment będzie podlegał rygorystycznym normom, którymi objęte są produkty dla najmłodszych, na pewno testowane będą surowce jeszcze szybciej i  lepiej wchłaniające wilgoć, czy rozwiązania jeszcze precyzyjniej pokazujące na bieżąco „zużycie” pieluszki. Na rynkach krajów bogatych, czy rozwijających się jak Polska rodzice z  reguły decydują się na zakup sprawdzonych, znanych od lat marek. Stąd z czasem pojawi się inne wyzwanie – wyprodukowanie taniej, masowej pieluszki przyjaznej środowisku naturalnemu. Bo skoro wymyślono już pieluszki do pływania, to wszystko jest możliwe. ▼ Jacek Ratajczak

75 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


PRODUKTY DLA DZIECI

Ekspresowy obiadek dla malucha

fot. Shutterstock.com

Kiedy dziecko trochę podrośnie, coraz częściej do jego menu mamy wprowadzają dania ze słoiczków. Obok mleka modyfikowanego to właśnie dania gotowe dla najmłodszych stanowią podstawę żywienia dzieci, zanim nie przejdą one na dorosłą dietę. Warto zwróci uwagę na nowe wymagania, jakie stawiają tej kategorii klientki – mamy.

C

zas domowych przecieranych zupek dla najmłodszych konsumentów odchodzi do historii. Oczywiście – zdarzają się mamy albo i babcie, które dla maluszków samodzielnie przygotowują obiadki, jednak wygoda i  szybkość, jaką oferują nowoczesne propozycje rynkowe są nie do przecenie-

NAPÓJ

ZYSKAŁ FUNKCJE Reklama str. 97

nia. Rodzice doceniają też możliwość dostosowania kupowanych produktów do indywidualnych potrzeb dziecka w danym wieku. To znacznie upraszcza prawidłowe żywienie najmłodszych, gwarantując odpowiednie dobranie posiłku dla konkretnego malucha. Chociaż najszersza oferta dań, deserów oraz soków dla dzieci jest dostępna przede wszystkim w nowoczesnym kanale dystrybucji, czyli w  hiper- i  supermarketach, jednak także mniejszy sklep ma wiele do zaoferowania dla współczesnych mam. Chociaż siłą rzeczy półka z produktami musi być ograniczona, jednak mniejszy sklep jest zazwyczaj po drodze, można do niego zajść w drodze ze spaceru i co nie mniej ważne – nie marnować zbyt wiele czasu, zbyt cennego dla wielu mam, aby tracić go na zakupy. Warto więc poświęcić moż-

76 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

liwie dużo miejsca na te produkty, zmieniając często ofertę dań gorzej rotujących i zachęcając młode mamy do zakupów. Warto zwrócić uwagę, że producenci systematycznie odświeżają ofertę, zarówno by zaspokoić gusta rodziców, jak i  najmłodszych, kierować się ku pewnym zauważalnym trendom, jak i  urozmaicając ofertę, by dać dziecku możliwość próbowania różnych smaków. Ulepszane są również same receptury, tak by jak najlepiej zaspokoić potrzeby żywieniowe dzieci. Warto co jakiś czas przyjrzeć się tej półce, by znalazły się tam zarówno najlepiej rotujące produkty, ale również wprowadzane przez producentów i reklamowane nowości. Niezwykle ważne, aby przystosowywać też ofertę dla dzieci w różnym wieku, tak by każda mama miała atrakcyjny wybór słoiczków. Zdrowe i naturalne Dziś dania w słoiczkach są już postrzegane nie tylko jako wygodne, ale i zdrowe. W czasach, kiedy pojawiały się pierwsze dania, darzono je jeszcze nieraz nieufnością, obawiając się zawartych w  nich konserwantów i  barwników. Dziś świadome mamy wiedzą, że receptury są przygotowywane przez specjalistów, a sposób konserwacji dań nie zaszkodzi młodemu konsumentowi. Wierzą też, że półprodukty użyte w czasie produkcji po-


PRODUKTY DLA DZIECI

chodzą ze specjalnie kontrolowanych upraw. Dziś dania w słoiczkach dla niemowląt są postrzegane tak pozytywnie, że wykształciła się nawet swoista moda na tzw. dietę słoiczkową… dla dorosłych. Ufają oni, że dania te są tak zbilansowane odżywczo, że można się dzięki takim daniom nawet odchudzać. Oprócz tzw. Czystych etykiet warto też zwrócić uwagę, że producenci coraz bardziej dostosowują się do wymogów nowoczesnej, zdrowej kuchni dla dzieci. Mamy więc do dyspozycji dania bez dodatku cukru, soli, potrawy nie zawierające dodatku jaj kurzych (ze względu na alergie), ale także dania bezmięsne. Coraz częściej w  słoiczkach goszczą też takie składniki jak ryba, mięso z królika, jagnięcina, cielęcina czy kleik jaglany lub owsiany. W  deserkach znajdziemy egzotyczne owoce, ale producenci oferują coraz szerszy wybór dań dla dzieci z  ograniczeniami zdrowotnymi. Mamy zatem produkty bez mleka, bez laktozy, bez glutenu. Wiele mam chętnie sięga także po produkty, mające odzwierciedlenie w  smakach „dorosłej kuchni”, stąd duża popularność dań w  słoiczkach typu gulasz, potrawka, rosołek, spaghetti, a  nawet… schab ze śliwką.

Smak zysku

pamięta się

latami!

Przypomnij swoim Klientom smak dzieciństwa! Silne wsparcie marketingowe

Nie zapominajmy o sokach Niezwykle ważną kategorią dla dzieci są gotowe soki, zarówno owocowe, jak i  owocowo-warzywne. Dzieci potrzebują znacznie częstszego nawadniania, a ponadto wielu witamin i składników mineralnych, które właśnie najlepiej podać w tej formie. Warto pamiętać, że soki dla dzieci i produkty do nich użyte muszą spełnić bardzo surowe normy, znacznie bardziej rygorystyczne, niż w przypadku soków dla dorosłych. Nie zawierają one cukru ani innych dodatków, są naturalnie mętne. Często sięgają po nie także dorośli. ▼

PR

INTERNET

PRASA

POS

PROMOCJE

Rozwijaj zyski dzięki produktom Bobo Frut!

Zamów już dziś! Dołącz do nas na Facebooku! fb.com/bobofrut

Olga Tylińska Bobofrut_Prasa_131x250_prod.indd 1

77

PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

29.05.2018 14:30


Kategoria Kawa

Lato z „małą czarną” Wprawdzie Polska nie należy do potentatów w spożyciu kawy, ale dla liczących się producentów to ciągle gwarantujący stabilne dochody rynek. Stąd nie boją się inwestować nad Wisłą i liczą, że zainteresowanie „małą czarną” przełoży się na wzrost sprzedaży kategorii. Podobne życzenia wyrażają handlowcy, którzy bacznie przyglądają się zmianom rynkowym, by szybko na nie zareagować na sklepowych półkach.

niem są zaparzacze do kawy czy dzbanki z filtrem. To zainteresowanie przekłada się równocześnie na zakupy kaw ziarnistych z grupy premium. Konsument chce bowiem raczyć się w  domowym zaciszu rów-

fot. Shutterstock.com

Mariusz Kuc Kierownik ds. Strategii, Planowania i Marketingu Sprzedażowego Jacobs Douwe Egberts PL

Dokąd zmierza rynek? Już rok 2017 przyniósł na rynku kawy sporo zamieszania, ponieważ ceny surowca gwałtownie poszły w górę. Ten rok nie zapowiada na razie ruchów

Twoja Śniadaniowa w nowym opakowaniu !

Reklama str. 87

na podobną skalę. Utrwaleniu ulega jednak wewnętrzna struktura rynku kawy. Rośnie znaczenie kawy ziarnistej i kawy w  kapsułkach. Kawa ziarnista to powrót do tradycyjnego modelu picia kawy. Już nie szybko przygotowywana i  w  pośpiechu wypijana, ale przyrządzana i  spożywana z  należytą uwagą, wręcz niekiedy celebrowana. Ma to oczywisty związek ze zwiększonym popytem na ekspresy ciśnieniowe. Coraz więcej gospodarstw posiada bowiem na wyposażeniu te urządzenia, które są coraz tańsze, a  to prosty sposób, by kawie przywrócić dawny blask. Jeszcze tańszym rozwiąza-

78 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Na rynku kawy od kilku lat widoczny jest trend premiumizacji. Konsumenci chcą pić lepszą kawę, coraz częściej przygotowaną ze świeżo zmielonych ziaren. Zainteresowanie kawami ziarnistymi wciąż więc rośnie, ale również w segmentach kawy mielonej i  rozpuszczalnej klienci chętniej sięgają po produkty o  lepszej jakości. Oferta Jacobs Douwe Egberts w  pełni wspiera nasilające się trendy. Pod koniec ubiegłego roku została wprowadzona nowa gama kaw ziarnistych Jacobs, których sprzedaż szybko wzrasta. Oferta została poszerzona również o  mniejsze opakowanie kawy ziarnistej Jacobs Krönung – 250 g, które doskonale sprzedaje się w  mniejszych sklepach. Nowe kawy Jacobs Barista (Crema i  Americano), właśnie wprowadzone na rynek, kierowane są do konsumentów szukających najwyższej jakości wśród kaw rozpuszczalnych.


Kontrola firmowych samochodรณw

79 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Kategoria Kawa

Robert Szpisak Kierownik ds. Kluczowych Klientów Segafredo Zanetti Poland Kawa towarzyszy Polakom każdego dnia, kawę pijemy kilka razy dziennie, a poranny rytuał picia kawy to jeden z  najważniejszych elementów dobrze rozpoczętego dnia. Polski konsument w  dalszym ciągu najchętniej wybiera kawę mieloną, która po zakończeniu I  kwartału 2018 r. ma udział wartościowy sprzedaży 48,1% wg badań AC Nielsen na zlecenie Segafredo Zanetti Poland, natomiast jej udział spada rok do roku -0,9%. Ten trend, który jest zauważany od dłuższego czasu, powoduje, że konsumenci chętniej sięgają po kawę ziarnistą, której udziały w  sprzedaży rosną i wynoszą 10%. Espresso czy cappuccino nieodmiennie kojarzy się z kawą w stylu włoskim, dlatego segment włoskich kaw ilościowo rośnie 1,5%.

nie smakowitym napojem, jaki serwują mu w kawiarniach, bistrach czy na stacjach benzynowych. Kawy w  kapsułkach to wprawdzie koncept nienowy, ale ostatnie dokonania w tej materii, zwłaszcza z  ciągle poszerzającą się ofertą różnorakich wariantów to dla smakoszy kawy interesująca alternatywa i  przekonują się do niej coraz liczniejsi zwolennicy małej czarnej. Kapsułki są popularne wśród młodszego pokolenia,

gdzie pokusa eksperymentowania jest znacznie większa niż wśród tradycyjnych kawoszy. Oczywiście kawa mielona, zwłaszcza marki znanych producentów, rozpuszczalna czy miksy kawowe nie odchodzą do lamusa, ale aktualne trendy nie wpływają w tak widoczny sposób na te podkategorie, aby nastąpiły radykalne zmiany w  portfolio producentów. Generalnie nadal wartościo-

Dane Euromonitora wskazują, że wartość rynku kawy w Polsce przekroczyła 5 mld zł, a prognozy na najbliższe lata przewidują stały wzrost o ponad 1% rocznie.

wo dominować będzie sprzedaż przede wszystkim kawy mielonej i w  nieco mniejszym wymiarze rozpuszczalnej, jednak dynamika przyrostów premiować będzie kawy ziarniste i kapsułkowe. Czy kawa letnią porą smakuje inaczej? Spożycie kawy nie podlega sezonowym wahaniom. To napój, który cieszy się powodzeniem przez cały rok. Jednak podział rynku na kawę świeżą (ziarnistą i mieloną) i kawę rozpuszczalną (instant) pozwala zauważyć rysującą się dominację kawy „prawdziwej”. Czy ten trend nie ulega zmianie latem, gdy rośnie spożycie lodów, deserów owocowych, ciastek, czy wówczas kawa w  formie np. mocnego espresso nie

ustępuje miejsca wariantom lżejszym typu cappuccino czy latte? Z punktu widzenia właściciela sklepu oferującego kawę sygnały z  rynku pozwalają na odpowiedni dobór asortymentu. Półka z kawami powinna odzwierciedlać dotychczasową sprzedaż kategorii połączoną z  uwzględnieniem aktualnych zmian. Zatem mocny segment kaw mielonych, uzupełniony o  silną reprezentację kaw ziarnistych i  to z  tendencją do produktów z  grupy premium. W  ogóle premiumizacja w  obszarze kaw ziarnistych oraz mielonych to nasilająca się tendencja – wielu klientów jest gotowych więcej zapłacić za produkt z wyższej półki, gwarantujący niezapomniane wrażenia smakowe. To zjawisko dociera również do mniejszych placówek handlowych. Natomiast kawy kapsułkowe w  sklepie małopowierzchniowym to dziś jeszcze rzadkość, jednak do tej grupy produktów warto zachęcać,

W sklepie samoobsługowym kawa należy do kategorii napojów gorących. Najlepszym sąsiedztwem są słodycze lub artykuły śniadaniowe.

na próbę proponując klientom sprawdzoną markę. Należy postawić też na modne kawy bezkofeinowe czy zbożowe, mające swoich stałych klientów. Jednym słowem, różnorodność i ukłon w  stronę no-

Wygraj z Poradnikiem Handlowca oryginalną piłkę z autografem Jerzego Dudka! str. 140


Kategoria Kawa

winek rynkowych, połączone z wyczuciem zwyczajów zakupowych lokalnego klienta, to klucz do sukcesu. Kawa ze „spożywczaka” Część placówek detalicznych z powodzeniem do oferty wprowadza kawę z  ekspresu oferowaną na wynos. To model charakterystyczny dla sieciowych sklepów, najczęściej typu convenience, zlokalizowanych w  najruchliwszych punktach miast. Ale zjawisko upowszechnia się – właściciele liczą bowiem, że klient, który zajrzy do ich placówki handlowej, z  czasem przekona się do zakupu po niewygórowanej cenie smacznej gorącej kawy na miejscu, w sklepie. A jeśli zasmakuje mu ona tam, to dobrze mieć ją też w ofercie na półce. Taka degustacyjna zachęta najlepiej działa na konsumenta. Minikawiarnia w  sklepie proponująca różne warianty kawy może okazać się swoistym motorem napędowym do sprzedaży kategorii. Część znanych producentów oferuje sklepom na korzystnych warunkach profesjonalne ekspresy do kawy, zapewniając asortyment i serwisowanie. To również pomysł na uatrakcyjnienie sprzedaży, ponieważ picie kawy na mieście to zwyczaj kultywowany przez coraz większą grupę Polaków. Badanie Cafe Monitora ARC Rynek i Opinia z maja 2017 r. pokazuje, że 83% rodaków robi to kilka razy w  miesiącu lub częściej, a  głównymi motywami wyboru sklepu spożywczego jako miejsca, gdzie konsumenci kupują kawę na wynos, są: przystępna lokalizacja, możliwość kupienia kawy po drodze, dobra jakość kawy oraz atrakcyjna cena. ▼ Jacek Ratajczak

81 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Lato w FMCG Patryk Łusiewicz

Przygotuj sklep na lato

py produktowe handlowcy powinni zwrócić odpowiednią uwagę, rozszerzając w swoim sklepie letnią paletę towarów. Powierzchnia każdej placówki ma jednak swoje ograniczenia, więc należy przy okazji zmniejszyć ekspozycję innych pozycji dostępnych na półkach. Gaszenie pragnienia

Lada moment rozpocznie się kalendarzowe lato. Właściciele sklepów powinni przygotować swoje placówki na tę porę roku. Zmian asortymentowych nie sposób uniknąć, ponieważ wraz ze wzrostem temperatur przyzwyczajenia zakupowe klientów okazują się inne niż w pozostałej części roku. Szczególną uwagę należy zwrócić na lody, napoje oraz produkty świeże. Ważnym aspektem przy przygotowaniach placówki handlowej do okresu letniego jest odpowiedni merchandising, czyli wzmocnienie kluczowych w  tym czasie kategorii asortymentowych. Lody, produkty na grilla, woda, napoje, piwo, produkty świeże – owoce i  warzywa, właśnie na te gru-

W okresie wiosenno-letnim dużo czasu spędza się na świeżym powietrzu. Wycieczki rowerowe, spacery, wypady nad jezioro czy rzekę oraz prace w ogródku lub na działce – wszelkie formy aktywności sprzyjają wzmożonej konsumpcji. Detaliści szczególnie powinni rozszerzyć paletę oferowanych napojów. Odpowiednie nawodnienie, przy okazji wysokich temperatur panujących za oknem okazuje się kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Warto więc rozbudować w tym czasie oferowany w sklepie asortyment, zwłaszcza o małe pojemności butelek oraz puszki, które łatwo można zmieścić w torebce, plecaku lub uchwycie na bidon w rowerze. Gaszenie pragnienia okazuje się tylko jednym z dwóch głównych powodów sięgania po napoje i  wody. Drugi stanowi chęć ochłodzenia się. Należy więc pa-

82 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

miętać o odpowiedniej ekspozycji produktów w  chłodziarkach. Gdy pozwala na to metraż sklepu, można także dostawić dodatkową lodówkę. Niezależnie jednak od tego, jaką ilość sprzętu chłodniczego posiada się na wyposażeniu, ważne jest odpowiednie kontrolowanie stanu towaru w  ich wnętrzu. Sukcesywne niwelowanie braków asortymentowych pozwoli uniknąć sytuacji, w  której klient sięgając po napój z lodówki, otrzyma towar w  temperaturze pokojowej.

Upały potrafią być szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale także produktów spożywczych. Czekolada, wyroby cukiernicze czy tłuszcze źle znoszą wysokie temperatury.

Jednym z najpopularniejszych napojów w  okresie letnim okazuje się piwo. Jego sprzedaż w  dużej mierze uzależniono od letniej aury. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się


RYNEK POD LUPĄ

popyt na złocisty trunek. Każdy handlowiec wie, że powinien zadbać o odpowiedni merchandising tej grupy asortymentowej. Również tutaj ważne okazuje się dbanie o  zachowanie odpowiedniej temperatury przechowywania produktów. Często chmielowy napitek stanowi komplementarny fragment oferty produktów związanych z grillowaniem. Można więc przygotować przy regale z  piwem miejsce na podpałkę, przyprawy lub węgiel/brykiet. Sezon na świeżość Przy przygotowywaniu sklepu do okresu letniego nie sposób pominąć działu z produktami świeżymi – owocami i warzywami. Sezon na najpopularniejsze w  kraju owoce zaczyna w maju lub czerwcu. Właśnie wtedy pojawiają się na rynku truskawki, wiśnie, maliny czy porzeczki. Na sklepowych półkach zobaczyć można też świeże warzywa – ogórki, pomidory, kapustę, szparagi czy rabarbar. Część właścicieli niewielkich placówek handlowych, chcąc powiększyć powierzchnie swoich sklepów, decyduje się na ekspozycję darów natury przed wejściem. Dzięki temu w łatwy sposób można zachęcić przechodniów, którzy skuszeni smakowitym widokiem dojrzałych owoców i  warzyw, przekroczą próg sklepu, robiąc w  nim zakupy. Nie wszyscy handlowcy, zwłaszcza ci mający swoje placówki w centrach dużych miast, mają jednak możliwość wystawiania skrzynek przed swoim sklepem. Wówczas jedyną możliwość rozszerzenia asortymentu daje ograniczenie ekspozycji tych produktów, które w lecie sprzedają się słabiej, m.in. mrożonych warzyw lub czekoladowych słodyczy.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Walka z temperaturą i owadami Upały potrafią być szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale także produktów spożywczych. Czekolada, wy-

83 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Lody deserowe/rodzinne – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w gospodarstwach domowych Algida (pozostałe marki) Koral Grycan Carte D’Or - Algida Zielona Budka (pozostałe marki) Familijne - Augusto Rolada - Cassie Sorbet - Zielona Budka Manhattan - Nestlé Viennetta - Algida

13,12% 8,70% 8,14% 6,95% 4,89% 4,87% 3,28% 2,57% 2,52% 2,26%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, styczeń 2017-grudzień 2017

Lody na patyku lub w innych małych opakowaniach – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Algida Big (Trio, Milk, Bambi, Fruit, Toffi) Magnum Koral Zielona Budka Milka Grand Kaktus Augusto Cortina Twister Guliwer

12,83% 7,48% 6,50% 5,92% 4,98% 3,07% 2,79% 2,55% 1,80% 1,33% 1,33% 1,29%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, styczeń 2017-grudzień 2017

roby cukiernicze czy tłuszcze źle znoszą wysokie temperatury. Należy więc ograniczyć oddziaływanie na nie promieni słonecznych. Odpowiedni komfort termiczny można zagwarantować przez zainstalowanie w sklepie klimatyzacji. W zależności od wielkości powierzchni handlowej jej cena może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zapewni ona lepsze warunki do przechowywania żywności, ale także zwiększy komfort robienia codziennych zakupów przez klientów. Jeżeli w  sklepie już zainstalowano klimatyzator, zawczasu warto dokonać jego przeglądu. Lepiej nie zwlekać z  tą czynnością, ponieważ gdy nastaną upały i  będzie on musiał pracować na wysokich obrotach, łatwiej

o awarię, której można uniknąć, jeśli jeszcze przed sezonem zajmą się klimatyzatorem serwisanci. Wysoka temperatura niesprzyjająca przechowywaniu żywności, nie okazuje się jedynym problemem handlowców o  tej porze roku. Muszą oni walczyć również z owadami, najczęściej w postaci much i os, które przyciągają słodkie wypieki. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się ze sklepu niechcianych gości okazje się lampa owadobójcza. Koszt zakupu takiego urządzenia wynosi kilkaset złotych. Okazuje się to jednak środkiem doraźnym w sytuacji, gdy owady już pojawiły się w sklepie. W miarę możliwości powinno się nie dopuścić owadów do wnętrza obiektu. Pomocne mogą okazać się siatki z zatrzaskiem magnetycznym montowane w drzwiach lub na oknach. Koszt ich zakupu oraz instalacji nie powinien przekroczyć kilkudziesięciu złotych. Chłodzenie produktów Letnią porą z  uwagi na wysokie temperatury wzrasta rola urządzeń chłodniczych w  sklepie, nie tylko tych chłodzących przestrzeń handlową, ale przed wszystkim produkty. Rośnie przecież sprzedaż lodów, napojów czy piwa. Należy więc dostosować liczbę chłodziarek i  lodówek do powierzchni sklepu. Mierzmy przy tym siły na zamiary. Posiadanie minimum jednej lodówki do napojów i  zamrażarki z  lodami stanowi obowiązkowe wyposażenie każdej, nawet najmniejszej placówki detalicznej. Wówczas całe dostępne w  zamrażarce miejsce powinny zająć lody, wypierając mrożonki. W niemal każdym sklepie istnieje możliwość zaaranżowania przestrzeni w  taki sposób, by zmieściła się tam dodatkowa chłodziarka. Wystarczy ograniczyć przestrzeń poświęconą na produkty notujące mniejszy popyt w  okresie letnim. Dbając

84 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

o wygodę klientów, można przy chłodziarkach zawiesić torby izotermiczne, które zapobiegną rozmrożeniu lodów, podczas drogi ze sklepu do domu. Niezależnie od ilości chłodziarek, należy zadbać o ich stan techniczny oraz odpowiedni wygląd. Gruntowne czyszczenie okazuje się absolutnym minimum. W  przypadku urządzeń przechowywanych przez większość roku na zapleczu i wstawianych do sklepu tylko w  czasie lata, warto też sprawdzić, czy poprawnie działa agregat. Warto również znaleźć czas na skontrolowanie, czy oklejenie nie jest podarte, a uchwyty połamane. Pogoda może zaskoczyć Oprócz wysokich temperatur, lato kojarzy się również z  gwałtownymi burzami i nawałnicami. Ubiegłoroczne anomalia pogodowe wyrządziły wiele szkód, także detalistom, o  czym pisaliśmy na łamach miesięcznika. Warto więc zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami wynikającymi z przerw w dostawie energii. Koszt zakupu agregatu prądotwórczego to minimum 800 zł. W zależności od poboru energii, wydajność oraz moc agregatu muszą być dopasowane do wielkości placówki handlowej. Wydatek związany z  jego zakupem, zwłaszcza dla niewielkich detalistów może okazać się wysoki, ale pozwoli uniknąć jeszcze większych strat asortymentowych. O  rozmrożenie lodów czy skwaśnienie nabiału w letnie upały nietrudno. Innym rozwiązaniem, pomocnym w  sytuacji, gdy doszło już do zniszczenia towaru jest ubezpieczenie. Przy okazji ubezpieczania sklepu oraz jego wyposażenia, warto w umowie zaznaczyć klauzulę przepięcia lub rozmrożenia. Nie nadwyręży ona budżetu, jej wysokość to raptem kilkadziesiąt złotych, przy limicie sumy ubezpieczenia na poziomie 2,5 tys. zł.


RYNEK POD LUPĄ

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

85 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Beata Woźniak

Wakacje to czas, aby o siebie zadbać

Jak wynika z raportu Kantar TNS „Aktywność fizyczna Polaków 2017”, chcemy być szczupli, wysportowani, aktywni…, ale do światowych fit liderów sporo nam jeszcze brakuje – w zestawieniu tym Polacy zajęli 22. pozycję. Jeśli już jednak ktoś decyduje się na zmianę trybu życia na zdrowszy, ma to miejsce zazwyczaj wiosną i latem. Oferowana w  sklepie żywność może w tych zmianach pomóc lub je utrudnić. Dlatego tak ważne jest zwracanie przez właścicieli sklepów uwagi na różne aspekty zachowań konsumenckich. Czasami odwrót klientów od danej placówki i  zainteresowanie inną nie wynika z konkurowania ceną, ale z  braku konkretnego typu produktów w danym punkcie. Letnia oferta powinna być lekka, smaczna, zapewniająca szybkie przygotowanie nieskomplikowanych po-

traw. Musi się w niej znaleźć miejsce na typowy convenience food, idealny do szkoły, pracy czy na wycieczkę. I  koniecznie z  uwzględnieniem mody na produkty zdrowe, eko i bio – bez nich trudno dziś sobie wyobrazić, że bardziej wymagający klienci znajdą w  sklepie coś dla siebie, dlatego jeśli warunki lokalowe na to pozwalają, można tego typu asortyment wyeksponować na osobnym regale. Istotną rolę odgrywa tu reklama – podkreślenie konieczności zmiany stylu życia latem na zdrowszy, to przekaz, któremu poddaje się coraz więcej odbiorców. Warto więc wykorzystać marketingowe wsparcie producentów, by zwiększyć sprzedaż. Wzmocnienie oferty w stylu fit Już wiosną zmiana zwyczajów żywieniowych konsumentów staje się widoczna także w  koszykach z  zakupami. Mało kto ma wówczas ochotę na tłuste i ciężkie potrawy, a  kuchnia staje się orzeźwiająca i pełna świeżych warzyw. Posiłki mają dzięki temu mniej kalorii, za to więcej cennych składników odżywczych. Letnie śniadania to zazwyczaj lekkie pieczywo, chleb chrupki, wafle ryżowe, owsianki, kasze oraz płatki zbożowe i  musli, które można nabyć również w  wariantach porcjowanych, do spożycia poza domem (wygodne saszetki lub pudełka z  różnymi dodat-

Reklama

86 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

kami). Bardzo dobrze sprzedają się także zbożowe batoniki, które nierzadko są dla amatorów lekkiej diety alternatywą dla słodyczy. Do produktów zbożowych doskonale pasują wyroby mleczne, które w letniej odsłonie prezentują się licznie i okazale. Prym wiodą lekkie i orzeźwiające jogurty naturalne oraz owocowe, kefiry i  maślanki, zsiadłe mleko, twarożki oraz serki kanapkowe. Nowością coraz bardziej widoczną na sklepowych półkach jest skyr, czyli jogurt typu islandzkiego z 0% tłuszczu i wysoką zawartością białka. Wśród produktów skierowanych do najmłodszych popularnością cieszą się desery mleczne i jogurtowe, budynie, galaretki, kaszki, a także batoniki i pitne jogurty, traktowane jako wygodna przekąska lub napój. Kanapki uważane są za zdrowe, pożywne i  wciąż stanowią podstawę codziennego menu Polaków. Doskonale nadają się też do zabrania do pracy, na wycieczkę czy górską wędrówkę. Ważne jest jednak, by kanapkowe składniki dostępne w  sklepach były na tyle różnorodne i  wysokiej jakości, by spełnić wymagania różnych grup klientów. Tę różnorodność widać chociażby na przykładzie tłuszczów do smarowania pieczywa – oprócz tradycyjnego masła klienci mogą wybierać w coraz większej ofercie margaryn oraz miksów. Wysokiej jakości miękkie margaryny kub-


RYNEK POD LUPÄ„

87 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

fot. Shutterstock.com

Dobra kuchnia w każdych warunkach

kowe produkowane są na bazie olejów: rzepakowego i słonecznikowego z  niewielkim dodatkiem olejów tropikalnych, dzięki czemu są doskonałym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wiele z tych produktów ma obniżoną zawartość tłuszczu (niektóre nawet do 40%), mogą być natomiast wzbogacane w różne bioaktywne składniki, takie jak np. sterole roślinne czy witaminy. Dla świadomych, dbających o zdrowie konsumentów interesujące mogą okazać się innowacyjne produkty do smarowania pieczywa z dodatkiem olejów tłoczonych na zimno: rzepakowego, lnianego czy z pestek dyni. W  składzie tego typu margaryn nie ma też zazwyczaj sztucznych wzmacniaczy smaku czy barwników.

Reklama str. 95

Nie można zapominać o owocach i  warzywach, które królują w sezonie letnim. Większość osób chętnie przygotowuje rozmaite sałatki, a ci, którym brakuje czasu, decydują się na gotowe rozwiązania. Warto więc wyposażyć ladę chłodniczą w praktyczne pudełka z  różnorodnymi kompozycjami z dodatkiem sosów na bazie oliwy, oleju lub jogurtu naturalnego. Na potrzeby klientów starają się odpowiedzieć również producenci sałatek i  konserw rybnych – pojawia się coraz więcej smaków i rodzajów, bazujących m.in. na śledziu, tuńczyku i łososiu czy paluszkach krabowych. Dla dań lekkostrawnych i mniej kalorycznych z każdym rokiem trzeba wygospodarować więcej miejsca na półkach – w  poszczególnych kategoriach, także w  tradycyjnym, typowym dla polskiej kuchni menu, można znaleźć wersje odchudzone, dietetyczne, a coraz częściej wegetariańskie i  wegańskie. Na półkach powinna znaleźć się np. ciecierzyca w  sosie pomidorowym, drobiowe klopsiki, mięsno-warzywne pulpety, potrawki z  indykiem i  kurczakiem, a na kanapki: mięsa w sosie własnym, pasztety drobiowe, pasty warzywne i hummusy oraz różnego rodzaju rybne specjały.

88 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Gdy za oknem rośnie temperatura, przygotowywanie posiłków może stać się męczące. Poza tym wiele osób zmienia latem nawyki żywieniowe pod wpływem wakacyjnych wojaży. Imprezy, biwaki, grillowe biesiady czy zagraniczne wyjazdy kuszą, by zrezygnować z rutyny i zamiast tradycyjnych posiłków sięgnąć po dania ekspresowe, które wymagają tylko podgrzania. Trudno się więc dziwić, że w handlu w tym okresie dynamicznie rośnie popyt na wszelkie wygodne rozwiązania. Nie dotyczy to tylko punktów zlokalizowanych w strefie atrakcyjnej turystycznie, lecz także osiedlowych lub wiejskich sklepików. Na co warto postawić w  tym sezonie? Konsumenci spodziewają się urozmaiconej oferty szczególnie w  kategorii produktów gotowych i dań błyskawicznych. Zupy instant lub gotowe (w saszetkach, pudełkach i słoikach), sprytne pomysły i dodatki do wykorzystania (ekspresowe sosy do makaronu i  ryżu), zestawy z  kaszą i  warzywami, a  także dania gotowe: warzywa strączkowe w  sosach, gołąbki, pulpety, lecza, bigosy i flaczki. Nie zapominajmy także o mrożonej pizzy, burgerach i  frytkach, gdyż kuchnia wakacyjna nie musi być wyrafinowana – szybko i smacznie to podstawowe wymagania. Trzeba jednak przyznać, że dania gotowe poddane zostały w  ostatnich latach sporym zmianom, co zapewne ucieszy klientów kierujących się w  swych wyborach modą na zdrowie. Coraz więcej jest na rynku produktów, które pozbawione są takich składników, jak glutaminian sodu, MOM czy konserwanty, a do ich przygotowania używa się starannie wyselekcjonowanych surowców i naturalnych przypraw. Polacy preferują tradycyjne smaki, np. wśród zup będzie to fasolowa, grochowa, żurek, po-


RYNEK POD LUPÄ„

89 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

midorowa, ogórkowa, gulaszowa, kapuśniak i krupnik, ale i  bardziej egzotyczne rodzaje błyskawicznych zup w kubkach i saszetkach mogą znaleźć nabywców. Dania instant stanowią w  zależności od potrzeby przekąskę, rozgrzewający napój, a  nawet pożywny posiłek. O tym, czy stawiać na sprawdzone pomysły, czy zaryzykować nowości najlepiej zdecydować po analizie preferencji konkretnych grup klientów odwiedzających sklep. Na pewno warto wziąć pod uwagę trend convenience w  opakowaniach dań gotowych – już nie trzeba przekładać zawartości ze słoików do garnka, gdyż tacki, miseczki lub kubki nadają się do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych, a posiłek można zjeść bezpośrednio z opakowania. Porcja energii zawsze pod ręką Latem żywienie wczasowiczów i  turystów nie zawsze przebiega według jednego schematu. Lokale gastronomiczne, własny prowiant, przekąski do plecaka, dania gotowe lub kuchnia pod chmurką – możliwości jest mnóstwo. Odpowiednie przygotowanie placówki oznacza wybór produktów dla różnych grup wiekowych. Atrakcyjne posiłki na drogę to podstawa. Jeśli są to kanapki, oprócz gotowych propozycji sandwichów w  wygodnych opakowaniach, warto zaoferować różnorodne konserwy turystyczne w puszkach, mięsa w słoikach, pasztety, paczkowane wędliny i sery oraz pasty kanapkowe warzywne, warzywno-mięsne i rybne. Nie każdy na wakacyjne wyprawy zabiera pełnowartościowe posiłki – dla sporej grupy klientów wystarczą energetyczne przekąski, najlepiej w wygodnych pojedynczych opakowaniach. Prym wiodą tu herbatniki, batoniki, gorzka i  mleczna czekolada, bakalie itp. Dla naj-

młodszych kuszącą perspektywę zawsze stanowią drobne słodycze: żelki, cukierki, gumy do żucia, wafelki itp. Z kolei aktywni i dbający o linię turyści mogą zdecydować się na batoniki energetyczne, m.in. na bazie płatków, bakalii i suszonych owoców. Tego typu przekąski w praktycznych opakowaniach warto wyeksponować w  strefie przykasowej, podobnie jak nowości w sferze smaków czy formatów. Bardzo ważne w kategorii przekąsek jest opakowanie, które powin-

Nie każdy na wakacyjne wyprawy zabiera pełnowartościowe posiłki – dla sporej grupy klientów wystarczą energetyczne przekąski, najlepiej w wygodnych pojedynczych opakowaniach.

no być szczelne, lekkie i wytrzymałe, zwiększając komfort konsumpcji w  podróży lub w  trudniejszych warunkach. Z grillowym akcentem Sezon grillowy w Polsce trwa zazwyczaj od majówki do późnej jesieni i  mocno wpływa na rotację kilku grup asortymentowych. By jednak upodobanie konsumentów do potraw z rusztu przełożyło się bezpośrednio na zyski konkretnego sklepu, konieczne jest odpowiednie przygotowanie oferty z  uwzględnieniem preferencji odbiorców. Czy tematyka grilla może działać jak magnes? Jeśli propozycja jest urozmaicona, atrakcyjna wizualnie i dobrze opracowana informacyjnie, zazwyczaj

90 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

przyciąga uwagę klientów. Ofertę najlepiej przygotować i dla zwolenników tradycyjnych smaków (kiełbasy, kaszanki, karkówka, szaszłyki), i  tych otwartych na testowanie nowości (inspiracje z kuchni świata). Warto szczególnie zaakcentować asortyment grillowy, który można zabrać na weekendowy wyjazd – tu interesująca mogłaby być oferta produktów paczkowanych, szczególnie marek cieszących się zaufaniem zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnie. Niewątpliwym ułatwieniem dla spragnionych odpoczynku wczasowiczów będą gotowe zestawy produktów przyprawionych lub marynowanych, nadające się od razu do obróbki termicznej. Oprócz jakości samego wyrobu, szczególnie istotne są takie cechy opakowań, jak estetyka, bezpieczeństwo przechowywania, łatwość otwierania i  zróżnicowana gramatura. Z  myślą o  grillowych tematach w sklepie można wzbogacić także ofertę marynat i  dodatków, wśród których nie powinno zabraknąć propozycji klasycznych (musztarda, ketchup, majonez, sos czosnkowy i tatarski), i tych bardziej oryginalnych (musztardy z dodatkiem curry, chili, miodu, orientalne marynaty, ketchupy z ziołami, sosy słodko-pikantne, egzotyczne, curry, sojowe, rybne, z  kolendrą, limonką itp.). Tu także wygodne opakowanie to podstawa, dlatego latem przede wszystkim powinno się eksponować dodatki kulinarne w praktycznych, plastikowych tubkach, umożliwiających bezpieczny transport i łatwe dozowanie. Bez dobrych przypraw nie ma udanego grilla, oprócz sporej reprezentacji przypraw jednorodnych klienci mogą więc poszukiwać specjalnych mieszanek, wytwarzanych w wariantach dedykowanych konkretnym rodzajom mięsa czy wybranym potrawom.


RYNEK POD LUPÄ„

91 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Beata Woźniak

Kosmetyki na lato

W przypadku oferty kosmetyków na sezon letni trudno zakładać skuteczne konkurowanie sklepów spożywczych z drogeriami. Mamy tu zupełnie inną skalę sprzedaży i  dostępności asortymentu. Nie oznacza to jednak, że nie warto inwestować w półkę chemiczno-kosmetyczną. Klienci nie zawsze mają czas i ochotę, by po niezbędne produkty udawać się do specjalistycznych sklepów. Konsumenci nierzadko podczas zakupów spożywczych w najbliższym sklepie uzupełniają braki w artykułach chemiczno-kosmetycznych, tym bardziej że placówki te są często dłużej otwarte niż specjalistyczne i mogą być prawdziwym ratunkiem dla zapominalskich. Artykuły ze wspomnianego działu stanowią nie tylko asortyment dodatkowo zwiększający obrót, lecz także akcent przyciągający uwagę odwiedzających sklep klientów. Nie bez powodu opakowania większości kosmetyków są tak miłe dla oka – ich rolą jest kusić i skłaniać do zakupu. Letnia oferta szczególnie wyróżnia się pod tym względem i  może przynieść właścicielowi dodatkowy zysk, warto jednak zaproponować konsumentom wybór w co najmniej kilku najważniejszych grupach produktowych. Na co postawić w sezonie? Mimo że są to artykuły niezbędne cały rok, wszelkie dane wskazują, że to właśnie latem najlepiej sprzedają się dezodoranty, antyperspiranty, żele pod prysznic oraz kosmetyki chroniące przed promieniami UV. Nie można również zapominać o preparatach i akcesoriach do depilacji. Najlepiej, by asortyment był dopasowany do możliwości lokalowych, otoczenia sklepu, profilu odwiedzających sklep klientów i ich preferencji. O tej porze roku warto również zaoferować kosmetyki w miniopakowaniach, które przydają się podczas wakacyjnych wyjazdów. Odświeżanie półki Latem, gdy temperatury przekraczają czasami 30°C, potrzeba świeżości rośnie i  wymaga odpowiednich środków. Zwiększa się więc sprzedaż żeli pod prysznic, dezodorantów i  antyperspirantów. Te pierwsze

92 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

sprzedają się dobrze przez cały rok, ale w chłodniejszych miesiącach ustępują nieco miejsca na półce płynom do kąpieli. Konsumenci oczekują od tych produktów przede wszystkim wydajności, jakości w  dobrej cenie, zwracają też uwagę na kompozycję zapachową i ostatnio coraz częściej na zastosowane składniki. Nastawienie na świeżość powoduje, że latem zdecydowanie lepiej sprzedają się żele energetyczne o  aromatach cytrusowych, morskich, ziołowych, owocowych i  kwiatowych. Najlepiej zaoferować znane, wspierane marketingowo marki i  wykorzystać promocje cenowe. Z podobnych powodów jak kosmetyki pod prysznic, znikają z  półek dezodoranty i  antyperspiranty – w tej kategorii warto postawić na produkty, które mają opinię skutecznych, delikatnych i niebrudzących ubrań. Dobrze również, by klient mógł wybrać, czy będzie to spray, sztyft czy kulka. Latem lepiej sprzedają się też kosmetyki do stóp (kremy, peelingi, dezodoranty, sole). Wysoka temperatura wzmaga problemy typu opuchlizna czy nadmierna potliwość stóp; konsumenci rano chętniej sięgają po środki profilaktyczne, a po całym dniu po te przynoszące ulgę.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Promienie pod kontrolą

.

Słońce i plażowanie to dla wielu osób niezbędny element dobrego wypoczynku. Ale coraz większa świadomość konsumentów nie pozwala im beztrosko traktować tematu opalania. Narażenie skóry na długotrwałe i  silne promieniowanie UV skutkuje najczęściej oparzeniami słonecznymi, co w  dłuższym czasie sprzyja starzeniu się skóry. Rezygnacja z  ochrony przeciw UV wiąże się też z  ryzykiem chorób skóry, w tym szczególnie niebezpiecznego czerniaka. Na szczęście coraz więcej Polaków pamięta, by przed wakacjami zaopatrzyć się w  balsamy czy mleczka z ochroną SPF.

93 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Najlepiej sprzedają się zwłaszcza te o faktorach 15-25, wyższe natomiast warto zaproponować klientom o skórze wrażliwej oraz dzieciom, dla których dostępne są specjalne mleczka i ochronne kremy, najczęściej wodoodporne. Dla osób mniej rozsądnie korzystających z  uroków słońca niezbędny okaże się kosmetyk po opalaniu, który zastosowany po powrocie z plaży przyniesie ulgę – złagodzi podrażnienia i nawilży skórę. Najlepiej zaoferować klientom preparaty w małych, podróżnych opakowaniach (między 50 ml a  100 ml), które idealnie sprawdzają się podczas weekendowych wypadów i  w  czasie nieco dłuższych wypraw. Placówki w  miejscowościach wypoczynkowych w  sezonie powinny natomiast wprowadzić kosmetyki tego typu w jednorazowych saszetkach. Warto też nieco uniezależnić się od pogody i  wprowadzić do oferty chociaż podstawowy asortyment kosmetyków zapewniających efekt opalenizny (samo-

opalacze, balsamy i olejki brązujące, „rajstopy w sprayu”, kremy BB do ciała itp.) – popularnością cieszą się one szczególnie na początku lata oraz podczas deszczowych dni. Pamiętajmy, że ekspozycja ma tu ogromne znaczenie. Kosmetyki przeciwsłoneczne należą do produktów impulsowych, powinny być więc dobrze widoczne, a nawet przypominać o zakupie. Gładka i bez cellulitu Sezon letni to najlepszy moment, by wyeksponować produkty umożliwiające uzyskanie gładkiej i  jędrnej skóry. Wysoka temperatura za oknem i więcej odsłanianego ciała sprawiają, że wzrasta sprzedaż produktów do depilacji – na rozświetlonej promieniami słońca skórze wszelkie niedoskonałości stają się jeszcze bardziej widoczne. W przypadku tego asortymentu styl życia współczesnej kobiety sprzyja rozwiązaniom oszczędzającym czas i  zapewniającym jak największą wy-

godę. Klientki poszukują więc metod szybkich, skutecznych i bezbolesnych. W  zaciszu własnego domu Polki preferują golenie mechaniczne, ale są też zwolenniczki wosków, plasterków lub kremów do depilacji. Większość kobiet decydujących się na samodzielny zabieg wybiera jednorazową maszynkę. To z kolei powoduje wzrost sprzedaży preparatów ułatwiających golenie, szczególnie pianek i  żeli. W  przypadku kosmetyków do depilacji, ważnym aspektem stała się dodatkowa pielęgnacja skóry dzięki wzbogaceniu receptur o  składniki odżywiające i nawilżające. Mają one za zadanie zredukować czas zabiegu do minimum, wydłużyć efekt gładkiej, przyjemnej w  dotyku skóry, chronić ją przed podrażnieniami i  odżywić. Kolejnym segmentem, który od wiosny do jesieni cieszy się zwiększonym zainteresowaniem jest gama produktów do ujędrniania i  walki z  cellulitem. Żele, kremy, balsamy i mleczka dzięki substancjom aktywnym (np. kofe-

OKIEM EKSPERTA Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Doskonałym remedium na spadki sprzedażowe kategorii słodyczy w okresie letnim jest postawienie na produkty waflowe czy żelki. Sprzedaż wafli familijnych rośnie w sezonie wakacyjnym średnio o 9%, a żelków o ponad 6%. Polecamy: lekkie i chrupiące wafelki impulsowe o strukturze gofra Grześki Gofree; a także pożywne, indywidualnie pakowane wafelki Familijne 2GO idealne do konsumpcji poza domem. Na powietrzu doskonale sprawdzą się Familijne wafle Gofrowe. Rekomendujemy też żelki Akuku! w nowej odsłonie – świetnie smakują, a także zapewniają frajdę i zabawę. Sprzedażowy sukces gwarantują: Akuku! Charakterne Miśki, Akuku! Te nadziane Owocki, Akuku! Te nadziane Pyszczki czy Akuku! Charakternie Kwaśne Miśki, oraz nowości: Akuku! ZdrOwocki, Akuku! Wąż-Paje, zawierające o 30% mniej cukrów przy zachowaniu mocy soku. Joanna Olczak · Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu · ETi European Food Industries Największą wartością jest dla nas sprawianie radości naszym konsumentom, dzieląc się z nimi naszym unikalnym smakiem i innowacyjnym produktem. Latem zachęcamy do zakupu naszego bestsellera – Herbatników Puf – pokrytych pianką marshmallow z kolorowymi granulkami o różnych smakach (m.in.: czekolada, kokos, truskawka). Każdy herbatnik przedstawia zabawną postać, która fascynuje młodych konsumentów i zmienia ich w oddanych fanów. W swojej ofercie ETi posiada również inne produkty świetnie pasujące do letniej atmosfery: ciastka Kombo, które zadowolą nawet najbardziej wymagających dzięki oryginalnej teksturze i kombinacji smaków, herbatniki Tea Biscuits oraz chrupiące krakersy Crax w różnych wariantach smakowych. Różnorodność ich kształtów i struktur sprawia, że są idealnym kompanem na każdą okazję.

94 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPÄ„

95 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

ina, l-karnityna, wyciągi roślinne) wygładzają i ujędrniają skórę. W  przypadku kosmetycznej oferty na lato ważniejsze od szczegółowości i  nadmiernego rozbudowania oferty będzie jej dopasowanie do potrzeb klientów. W asortymencie tym liczy się wsparcie marketingowe producentów, niezbędne są więc działania wspierające sprzedaż, m.in. promocje cenowe, gratisy, działania PR w  internecie, prasie, a  także w  TV. Kolejnym ważnym czynnikiem jest atrakcyjna ekspozycja i  przyciągające wzrok opakowania. Nie należy również bać się nowości, szczególnie tych prezentowanych w obrębie znanych marek – lato to dobry czas, by wypróbować żel pod prysznic o nowym, świeżym zapachu lub dezodorant, który kusi poręcznym opakowaniem i zapowiedzią 24-godzinnej skuteczności.

Patryk Łusiewicz

Procentowa letnia ochłoda

Wielkimi krokami zbliża się kalendarzowe lato, dla handlowców okres ten charakteryzuje się wzmożoną sprzedażą dwóch grup asortymentowych – lodów oraz napojów, także tych alkoholowych.

Gdy za oknem temperatury znacznie przekraczają granicę 20 stopni Celsjusza, klienci sklepów szukają

skutecznych metod ochłody. Duża część z nich sięga po lody, inni kierują się w stronę napojów zawierających alkohol. Lato w przeciwieństwie do innych pór roku zdominowane jest w tej kategorii asortymentowej przez piwa oraz trunki o niskiej zawartości alkoholu i często owocowym smaku. Wypijane przeważnie w  schłodzonej postaci stanowią zwłaszcza dla niewielkich placówek handlowych główne źródło dochodu w  czasie lata. Trendy na rynku jednak z  roku na rok ewoluują i  zmieniają się. Detaliści chcąc zagwarantować sobie jak najwyższe obroty muszą dokonywać właściwych wyborów, by w gąszczu nowości rynkowych nie przegapić tych, które będą dominowały w danym sezonie. Królowie lata Alkoholem świętującym największe triumfy w  czasie lata okazuje

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

96 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPÄ„

97 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

się rokrocznie piwo. Złocisty trunek zadomowił się w niemal każdej placówce handlowej w  kraju, w większej lub mniejszej ilości. Dostępny przez cały rok, właśnie w  czasie upałów okazuje się najczęściej wybierany przez klientów spośród wszystkich napojów procentowych. Wszak większość, spośród niemal 100 litrów piwa wypijanych statystycznie przez przeciętnego Polaka, konsumowanych jest właśnie w tym czasie. Wybierane jest ono przede wszystkim ze względu na jego walory smakowe oraz z uwagi na to, że dobrze gasi pragnienie.

W zależności od pory roku należy jednak dostosować oferowane na półkach warianty do panujących gustów. W  zimie częściej kupowane są mocne, gorzkie odmiany, natomiast w  lecie osoby decydujące się na zakup tego napoju sięgają po warianty z mniejszą liczbą procentów oraz radlery i  piwa smakowe. Sprzedaż wersji „owocowych” uzależniona jest w największym stopniu od pogody. Wystarczy kilka chłodniejszych dni z  opadami deszczu, by zauważyć zmniejszony popyt na te gatunki piwa. Ich popularność

od kilku lat utrzymuje się jednak na stabilnym poziomie. Klienci nie decydują się jednak tylko na zakup napitku z pianką. Gotowe drinki, cydry, alkohole gazowane, wina o  smaku egzotycznych owoców oraz coraz popularniejsze prosecco, wybierane częściej przez płeć piękną, okazują się ciekawą alternatywą dla piwa. Zwłaszcza wobec trendu niskoalkoholowego panującego od niedawna na rynku. Klienci odwracają się od klasycznej „czystej” w  stronę napojów zawierających niewielką zawartość alkoholu. Wynika to z  coraz większej

OKIEM EKSPERTA Andrzej Rutkowski · Dyrektor Generalny · Perła-Browary Lubelskie Piwo Perła Jasne Rześkie to nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie konsumentów piwami o niższej zawartości alkoholu. Ten trend dostrzegamy szczególnie wśród najmłodszych konsumentów, w wieku 18-24 lat. Nowy produkt stanowi doskonałe uzupełnienie portfolio marki Perła. Dzięki niewielkiej zawartości alkoholu jest to piwo świetnie nadające się do spożycia w ciągu dnia, np. w czasie spotkań, posiłków czy innych nieformalnych sytuacji.

Katarzyna Wronka · Kierownik ds. Aktywacji Klienta · Żywiec Zdrój Mimo że popyt na wodę trwa cały rok, w sezonie letnim obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie – szczególnie w przypadku małych formatów, których sprzedaż rośnie aż dwukrotnie*. W lecie spędzamy więcej czasu na zewnątrz, więc poręczna butelka bardzo się przydaje. Dlatego w opakowaniu 0,5 l, Żywiec Zdrój zapewnia nie tylko wodę niegazowaną, lecz i inne napoje, m.in. niedawno wprowadzone: Lemoniadę i Green Tea, obie dostępne w różnych smakach i formatach. Dodatkowo w okresie letnim bardzo ważne jest zapewnienie dostępności produktów schłodzonych. Konsument szuka orzeźwienia i chętnie wybiera napoje z lodówki. Sezon letni to dla nas moment wielu aktywności. Przygotowujemy m.in impulsowe materiały POS, których wprowadzenie przyciąga konsumentów i przekłada się na szybszą rotację produktu na sklepowej półce. Ponadto wiele produktów z naszej oferty ma jeszcze mocniejsze wsparcie marketingowe (reklama TV, OOH czy digital). *dane rynkowe CMR, średni wolumen wody sprzedawany przez sklep (05-08’17 vs 01-02’17 i 11-12’17), dynamika 210%.

Katarzyna Paszczuk · Młodszy Kierownik Marki · Van Pur Marka Łomża w bieżącym sezonie rozszerzyła portfolio o  nowy wariant – Łomża 0,0% to piwo o pełnym smaku, jednak pozbawione alkoholu. To dokładnie 100% piwa i 0,0% alkoholu. W ramach wsparcia sprzedaży w placówkach handlowych przygotowany został szereg materiałów POS oraz dedykowana kampania pod hasłem „Kto powiedział, że... prawdziwe piwo musi mieć alkohol”. Wsparcie produktu obejmuje szerokie spektrum działań – TV, kino, OOH, digital, online video, www, social media oraz prasa. Oprócz nowego wariantu w placówkach handlowych wspieramy także całe portfolio, w tym oczywiście nasz flagowy produkt – Łomża Jasne.

98 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPÄ„

99 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Anna Ozorkiewicz Sprzedawczyni P.H.U. „Zielonowo” Lubasz

dojrzałości polskiego rynku. Konsumenci otwierają się na nowe smaki i doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu. Producenci już zauważyli ten trend, rozszerzając swoje portfolio produktowe. Teraz przyszła kolej na handlowców, którzy muszą wybierać spośród oferty rynkowej, dostosowując ją do wymogów odwiedzających ich placówki klientów. Trend niskoprocentowy Od pewnego czasu uwidacznia się coraz większe zainteresowanie polskich klientów piwami niskoalkoholowymi oraz bezalkoholowymi. Trend ten ma odzwierciedlenie w ofercie produktowej zarówno tych największych, koncernowych browarów, jak i tych mniejszych, regionalnych, a  nawet kraftowych. Konsumenci złocistego trunku doceniają jego smak i  właściwości orzeźwiająco-chłodzące, niekoniecznie będąc zainteresowanymi zawartością alkoholu w  składzie piwa. Ta tendencja wynikać może również z faktu, że mając dużą świadomość tego, co się je i pije oraz chcąc żyć aktywnie i zdrowo, wiele osób decyduje się na rezygnację lub ograniczenie spożywania alkoholu. Ich zainteresowanie wzbudzić mogą

fot. Patryk Łusiewicz

Piwo sprzedaje się dobrze przez cały rok, jednak w zależności od pory roku zmieniają się preferencje klientów. W okresie letnim często decydują się na zakup radlerów oraz piw smakowych. W ostatnim czasie pojawiło się w  tym segmencie dużo nowości, które staramy się zapewnić klientom. W  ofercie znajdują się także piwa bezalkoholowe. Odwiedzający sklep kupują również mocniejsze alkohole. Wódki smakowe wybierane są przeważnie w butelkach 200 ml w wariantach cytrynowym lub wiśniowym. Ponadto w czasie upałów odnotowuję wzmożoną sprzedaż napojów oraz energetyków.

właśnie warianty bezalkoholowe. Kategoria ta odnotowała największy wzrost sprzedaży spośród wszystkich rodzajów piwa w poprzednim sezonie. Popyt kształtuje podaż, więc coraz większa liczba popularnych marek występuje w wersji 0 procent. Obniżanie poziomu alkoholu widoczne jest również w przypadku radlerów i piw smakowych. W  swojej naturze okazują się one lekkimi napojami, często jednak producenci wypuszczają też wersję bezalkoholową. W trend ten wpisują się nie tylko producenci piwa, ale również innych napojów procentowych. Gotowe drinki miały niegdyś przeważnie 5-6% zawartości alkoholu. Teraz coraz częściej widuje się je w wersji maksymalnie 3,5%. Prosto z lodówki Zaproponowanie klientom odpowiedniej oferty produktowej okazuje się dopiero połową sukcesu. Chcąc ochłodzić się w upalne dni, konsumenci sięgają przeważnie po zimne napoje. Wynika to z faktu, że często spożywa się trunki na łonie natury, np. na działce lub w ogrodzie. Nie zawsze ma się wtedy dostęp do lodówki, a  zimne napoje dłużej zachowują świeżość, nie nagrzewając się szybko.

100 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Zadbanie o odpowiednią temperaturę sprzedawanego asortymentu okazuje się więc niezwykle istotne. Należy również dostosować ofertę produktów umieszczonych w chłodziarkach do trendów rynkowych. Portery i piwa w wariantach ekonomicznych muszą ustąpić miejsca radlerom, piwom smakowym oraz niskoalkoholowym. Obok schłodzonego piwa warto też postawić osobną chłodziarkę z  mocniejszymi alkoholami. Trend niskoalkoholowy nie oznacza, że klienci całkowicie odwrócili się od wyrobów spirytusowych. Ewoluuje jednak kultura ich spożywania. Zamiast shotów wypijanych z  kieliszków, widać zwrot w  kierunku drinków. W  przypadku tej grupy asortymentowej konsumenci otwierają się na nowe smaki, wobec tego często sięgają po mniejsze pojemności – 100 ml lub 200 ml. Przy okazji można również proponować kupującym napoje pasujące do wybieranych alkoholi. Wszak osoba decydująca się na zakup np. wódki o  smaku orzechowym nie musi wiedzieć, że znakomicie łączy się ona z… mlekiem. Pod względem podaży różnych wersji smakowych małe warianty nie


RYNEK POD LUPÄ„

101 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


fot. Shutterstock.com

RYNEK POD LUPĄ

ustępują większym, czasami nawet je przewyższając. Warto więc obok popularnych butelek o pojemności 500 ml, postawić w  chłodziarkach ich małe odpowiedniki, chociażby w najpopularniejszych smakach, takich jak: cytrynowy, pomarańczowy czy żurawinowy. W  najbliższej odległości od chłodziarki z  wyrobami spirytusowymi można postawić osobną z  napojami, stanowiącymi produkty komplementarne. Tutaj również różnorodna oferta okazuje się kluczem do sukcesu – warianty gazowane lub niegazowane, soki i  nektary. Dla każdego powinno się znaleźć coś odpowiedniego. Oprócz znanych propozycji o  smaku np. pomarańczy lub jabłka, warto również wprowadzić inne, mniej popularne wersje i miksy. Przydatne przy tworzeniu drinków okazują się też syropy owocowe, a  także świeże owoce – cytryna, limonka, pomarańcza czy ananas. Warto zwrócić na nie uwagę klientów zainteresowanych tworzeniem własnych kompozycji smakowych z dodatkiem alkoholu.

Produkt komplementarny stanowią też słomki lub woreczki do lodów. W większych placówkach handlowych można zainwestować w niewielką zamrażarkę z lodem w kostkach. Raz na cztery lata Piłkarski mundial raz na cztery lata gromadzi znaczną część społeczeństwa przed telewizorami. Sportowe emocje rozgrzewają tym bardziej, że na rosyjskich boiskach swoje mecze rozgrywać będzie reprezentacja Polski. Klimat mistrzostw widać coraz bardziej na ulicach i  w  sklepach. Producenci żywności prześcigają się w proponowaniu swoich wyrobów w  opakowaniach w  biało-czerwone barwy. Częstą praktyką okazują się również konkursy, w których do wygrania są akcesoria kibicowskie oraz wyjazdy na mecze. Znaczna część takich promocji dotyczy piwa, które dla wielu kibiców okazuje się nierozerwalnym atrybutem pomagającym przeżywać piłkarskie emocje. Detalistom w  przygotowaniu ich placówek handlo-

102 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

wych do zbliżających się mistrzostw świata pomagają sami producenci. Znaczna ich część ma w ofercie materiały POS wspomagające sprzedaż wybranego asortymentu. Nie samym piwem jednak kibic żyje, więc warto też zwrócić uwagę na przekąski, które powinny znaleźć się możliwie blisko regałów ze złocistym trunkiem. Chipsy, paluszki, oraz słone orzeszki są naturalnym produktem komplementarnym dla każdej osoby chcącej kibicować swojej ulubionej drużynie przed telewizorem. Piłkarskie mistrzostwa nie są jedynym powodem, dla którego klienci sięgają po piwo. Wzrost sprzedaży odnotowywany jest także ze względu na sezon grillowy. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez SW Research, z  którego wynika, że smakosze piwa najchętniej spożywają je oglądając telewizję lub podczas spotkań z  rodziną. Rozpoczynający się w  maju i  trwający do września okres jedzenia na świeżym powietrzu wzmaga popyt na napój z pianką.


RYNEK POD LUPĄ

Beata Woźniak

Bez wody i napoju ani rusz

Napoje, najlepiej odpowiednio schłodzone, to jedna z kategorii produktowych stanowiących podstawę letnich utargów w  sklepie. Sprzedaż tego asortymentu w dużym stopniu zależy od pogody, decydujące są jednak takie czynniki, jak dobre zaopatrzenie placówki i dopasowanie asortymentu do potrzeb odbiorców.

Lato, nawet bez długotrwałych upałów, oznacza wzrost zainteresowania wszelkimi napojami, które nie tylko gaszą pragnienie, ale i dobrze smakują lub orzeźwiają. Produktów z tej grupy po prostu nie może zabraknąć w  sklepie, dlatego właściciel powinien zorganizować sobie miejsce na butelki, kartony i  puszki nie tylko w  obszarze sprzedażowym, ale także na zapleczu. W  przypadku mniejszego sklepu trudno codziennie na bieżąco uzupełniać asortyment. Drugą, nie mniej istotną kwestią jest odpowiedni wybór wśród coraz większej liczby produktów – jak to zrobić, by klienci byli zadowoleni, a  sklep notował wysokie obroty? Sezon wakacyjny, szczególnie w  lokalizacjach chętnie odwiedzanych przez turystów, oznacza więcej pracy i  potrzebę maksymalnej mobilizacji. W mniejszych sklepach warto ko-

rzystać z technik optymalizujących sprzedaż, np. ekspozycji sezonowych lub tematycznych, które uzupełniałyby się, przyciągając uwagę klientów. Ważne jest także zróżnicowanie oferty napojów pod względem smaków, rodzajów i  pojemności, przy czym nie może zabraknąć marek znanych i  wspieranych marketingowo. Lato to także czas wyjątkowy pod kątem potrzeb klienta: przy zakupie napoju liczy się wygoda, funkcjonalność i  orzeźwienie, warto więc postawić na atrakcyjne, wygodne opakowania z  praktycznymi rozwiązaniami (korki-niekapki zapobiegające rozlaniu się napoju, kartoniki z  zakrętkami z  możliwością ponownego zamknięcia oraz inne udogodnienia). Nie mniej ważna jest oferta „prosto z  lodówki” dla tych, którzy podczas upałów potrzebują natychmiastowego orzeźwienia. Reklama

103 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Warto też wspomnieć o skrajnie różnych formatach, które w tym czasie mogą być najbardziej poszukiwane – to typowo impulsowe małe napoje oraz ekonomiczne wielopaki i kilkulitrowe pojemności kupowane np. na imprezy przy grillu. Woda znika z półek Konsumenci coraz bardziej doceniają wodę, która nie tylko gasi pragnienie, ale też doskonale nawadnia, orzeźwia i  uzupełnia składniki mineralne, nie dostarczając przy tym kalorii. Woda butelkowana cieszy się coraz większym zaufaniem Polaków – wzrost sprzedaży w tej kategorii jest większy niż w całym segmencie napojów bezalkoholowych. Wybór produktów na rynku także rośnie, dlatego w  każdym sklepie ważne jest pojawienie się obowiązkowych „wodnych” propozycji oraz ich systematyczne uzupełnianie. Najtrudniejszy element to dostosowanie oferty do preferencji odwiedzających sklep klientów: na półce znaleźć się powinny najpopularniejsze marki wody źródlanej i mineralnej, wody gazowane, niegazowane i musujące, a także najchętniej wybierane w tym okresie formaty opakowań. Jeśli oferta ma zadowolić jak największe grono odbiorców, warto mieć coś również dla amatorów wody smakowej (najlepiej rotują smaki truskawkowy, cytrynowy i jabłkowy). Biorąc pod uwagę fakt, że na popularności zyskują produkty dla dzieci, warto zaproponować wody dla najmłodszych, naturalne i  smakowe. Najlepiej gdy będą to produkty w  niewielkich, wygodnych opakowaniach, wyposażonych w  korek z  niekapiącą wylewką. Dla dzieci znaczenie ma również atrakcyjna szata graficzna opakowania i zapadająca w pamięć marketingowa otoczka (lubiany bohater, konkursy, gratisy, chwytliwe hasła itp.). Nie tylko w  przypadku produktów skierowanych do najmłod-

104 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

szych bezpiecznym krokiem jest postawienie na marki reklamowane w mediach, warto jednak pamiętać, że dorośli konsumenci mają swoje przyzwyczajenia i np. wody regionalne, które cieszą się zaufaniem, na pewno powinny znaleźć się na półce. Z kolei sklep, do którego często zaglądają klienci z  zasobniejszym portfelem, może zainwestować w  marki premium i kilka propozycji wód importowanych w eleganckich szklanych butelkach.

W mniejszych sklepach warto korzystać z technik optymalizujących sprzedaż, np. ekspozycji sezonowych lub tematycznych.

A nowości? Tu najwięcej dzieje się w segmencie wody z sokiem, zarówno w propozycjach uniwersalnych, jak i tych skierowanych tylko do najmłodszych. Prosty skład: woda plus sok owocowy jako produkt inspirowany naturą wzbudza zainteresowanie szczególnie tych konsumentów, którzy lubią napoje smakowe, ale nie chcą pić tych słodzonych. Coraz więcej smaków Dobrym pomysłem na przyjemne orzeźwienie w  upalne dni mogą być mrożone herbaty i  kawy. W  przypadku ice tea na półce lub w  lodówce znaleźć powinny się najpopularniejsze smaki, np. cytrynowa, brzoskwiniowa, truskawkowa, malinowa, miętowa, a  także z  aloesem i  z  jaśminem. Coraz więcej z nich ma zredukowaną zawartość cukru i dostarcza niewiele kalorii w porównaniu z  innymi napojami smakowymi. Zamiast filiżanki gorą-


RYNEK POD LUPĄ

cej kawy latem, konsumenci chętnie wybierają jej wersję schłodzoną, którą można nabyć gotową w puszkach lub przygotować błyskawicznie z poręcznej saszetki, wykorzystując zimne mleko lub wodę. Warto pamiętać, że saszetki z kawą frappe jako produkt impulsowy najlepiej sprzedają się w strefie kasy. Młodsi konsumenci zdecydowanie wolą słodki smak i owocowe napoje. Z  kolei rodzice coraz częściej wolą kupić dla nich produkty naturalne, które w  składzie mają soki, naturalne słodziki i ekstrakty z owoców, a cukru jak najmniej. Podobnymi kryteriami kierują się też coraz bardziej świadomi klienci, szukając napoju dla siebie. Co wybrać z bogatej rynkowej oferty? W podstawowej wersji powinny się tu znaleźć soki świeżo wyciskane niepasteryzowane (koniecznie w  lodówce), soki 100% niezawierające żadnych dodatków, soki otrzymywane z  soków zagęszczonych, przecierowe, naturalnie mętne i  klarowne, a  także jako uzupełnienie nektary, napoje produkowane na bazie soków itp. Polacy wciąż najchętniej wybierają takie smaki, jak jabłko, pomarańcza, marchewka i  banan, popularność zyskują jednak też nowe kompozycje, w których pojawiają się np. winogrona, kiwi, truskawki, ananasy, maliny, gruszki czy brzoskwinie. Wśród napojów niegazowanych warto więc zwrócić uwagę na owocowe warianty o  wyrazistym charakterze i  oryginalnych smakach, w  ciekawych, nowoczesnych opakowaniach. Przygotowując ofertę na sezon letni, nie można pominąć bogatej reprezentacji napojów gazowanych, które dość mocno poddają się sezonowości sprzedaży. Wakacje to czas dla nich idealny ze względu na liczne imprezy, wyjazdy i inne okazje. Podstawę mogą stanowić napoje typu cola, następnie oranżady i  lemoniady w różnych smakach. JUR_003-18_PRASA_poradnik-handlowy_131x250.indd 1

105

PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

25.05.2018 13:21


RYNEK POD LUPĄ

Napoje z funkcją na usługach impulsu Lato to czas krótszych i dłuższych podróży, podczas których szczególnie kierowców dopada senność i znużenie. Niektórzy preferują kawę, inni wolą sięgać po napoje energetyzujące, które pobudzają i likwidują uczucie zmęczenia. Towar ten musi być jednak łatwo dostępny i  widoczny zaraz po wejściu do sklepu, gdyż rzadko jest to zakup planowany, okazuje się natomiast artykułem pierwszej potrzeby w danej chwili. Dodatkowo napoje te mogą latem przyciągać młodszych odbiorców ze względu na wyraziste smaki i atrakcyjne opakowania. Dobrze zaopatrzona placówka powinna więc mieć w  ofercie co najmniej kilka rozpoznawalnych przez

klientów marek i najpopularniejsze smaki energetyków. Z kolei konsumenci spędzający aktywnie czas na świeżym powietrzu to zawsze okazja dla handlowców, by zwiększyć ruch przy regałach z  napojami funkcjonalnymi. Na przykład izotonikami, które uzupełniają utracone podczas wysiłku fizycznego składniki, mają też za zadanie dostarczenie porcji energii uwalnianej stopniowo z  zawartych w  produkcie węglowodanów. Wybór tego rodzaju produktów jest coraz większy, na pewno warto jednak skupić się na wersjach fit dla dbających o linię oraz napojach uniwersalnych, dostarczających witamin i  minerałów. Dobrym wyborem będą wiodące marki, najbardziej popularne smaki i niewielkie pojemności, np. puszki i plastikowe

butelki o ergonomicznych kształtach, które bez problemu można zapakować do plecaka lub sportowej torby. Warto zaznaczyć, że napoje energetyzujące i  izotoniczne nie wyczerpują tematu napojów funkcjonalnych, a  jedynie stanowią wycinek rynku w tej kategorii. Jeśli warunki lokalowe na to pozwalają, można zaproponować klientom napoje o konkretnym działaniu prozdrowotnym (wspomagające trawienie, poprawiające koncentrację, dbające o linię itp.). Są to często produkty z  pogranicza różnych kategorii, np. woda mineralna z  dodatkiem owoców, ziół, specjalnie dobranych witamin i  składników mineralnych albo napoje owocowe czy herbaty ekspresowe lub mrożone, wspierające konkretne funkcje organizmu.

OKIEM EKSPERTA Sebastian Śmiałkowski · Członek Zarządu · Fruit Ocean Podstawą dla efektywnej ekspozycji produktu w miejscu sprzedaży jest sam produkt. Wyróżniająca na tle konkurencji etykieta zwiększa na pewno jego zauważalność, co tym samym pozwala zoptymalizować koszty, jakie przeznaczamy na dodatkowe materiały wsparcia sprzedaży. W przypadku napojów funkcyjnych CLIC, wyrazistość i czystość etykiety sprawia, że cała oferta mocno „wybija” się z półki. Niezmiernie ważne jest także ulokowanie produktów w odpowiedniej dla nich kategorii. Natomiast jeżeli jest to nowa kategoria, powinna być wyraźnie oznaczona. Konsument nie może mieć wątpliwości, czy butelka po jaką sięga zawiera napój izotoniczny, energetyzujący czy też taki, którego główną funkcją jest zaspokajanie bardzo konkretnej potrzeby.

MagdalenA Koszela · Senior Brand Manager · Colian Sezon letni to czas zwiększonej aktywności fizycznej, podróży czy spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu. Najlepiej rotują wtedy napoje w impulsowych formatach, które konsumenci chcą mieć zawsze pod ręką, aby „tu i teraz” móc ugasić pragnienie. W swoim portfolio posiadamy Oranżadę Hellena w puszce 250 ml, butelce PET 400 ml i szklanej butelce 275 ml z kapslem twist-off. Osobom, które bardziej zwracają uwagę na kaloryczność produktów, oferujemy białą Oranżadę Hellena FIT w puszce 250 ml. Dzięki dodatkowi stewii, proponujemy napój o obniżonej zawartości kalorii (o 30%), zachowując przy tym oryginalny, niepowtarzalny smak Oranżady. Drugą kategorią, którą polecamy naszym konsumentom w upalne dni są napoje niegazowane z linii Hellena Family+ w impulsowych formatach, z 20% dodatkiem soku owocowego – zielone jabłuszko, jabłko-owoce leśne oraz jabłko-gruszka. Aldona Rogulka-Biskowska · Brand Manager · Jurajska Popyt na wodę trwa cały rok, jednak okres letni to czas jej największej konsumpcji. Spowodowane jest to zarówno zwiększonym pragnieniem związanym z upałem, ale także trendem zdrowego i aktywnego stylu życia. Dla Jurajskiej najważniejszym produktem w ofercie jest właśnie woda mineralna idealnie wspierająca Polaków w ich letnich aktywnościach. W ofercie firma posiada produkt dla każdej grupy odbiorców. Do naszych najmłodszych konsumentów skierowana jest Jurajska Junior – woda średniozmineralizowana w wygodnym opakowaniu, a nakrętka niekapek ułatwia użytkowanie. Dla kobiet stworzona została Jurajska YOU&ME w pojemności 0,33 l, która idealnie mieści się w damskiej torebce. Podczas letnich aktywności idealnie sprawdzi się Jurajska Sport w pojemności 0,7 l i zamknięciem typu sportcup. Jurajska to woda czerpana ze skał bogatych w wapń i magnez, idealnie orzeźwia i gasi pragnienie, gwarantując zbalansowane nawodnienie podczas letnich upałów i aktywności.

106 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

Ciekawostką w tym segmencie są coraz bardziej zróżnicowane formaty, np. puszki 250 ml, butelki 300 ml, butelki 1 l itp.

wych grup produktów to dobry sposób, by zyskać uznanie klientów. Sezonowe zasilanie

Produktem, który warto mieć zawsze w ofercie, są baterie. Dobry czas na taki asortyment trwa cały rok, gdyż liczne urządzenia używane w  domach i  nie tylko Bohaterowie drugiego nie mogłyby funkcjonować bez dodatkowego zasilania. Oprócz planu okresów okołoświątecznych, które wyróżniają się większym popytem na baterie ze względu na wysokie pozycje różnego rodzaju sprzętów w  rankingach prezenŻywność, napoje i  kosmetyki towych, warto też zwrócić uwato najważniejsze grupy asorgę na letnią specyfikę. W okresie tymentowe związane z  sezowyjazdów weekendowych i  wanem letnim. Wakacje generukacyjnych wzrost sprzedaży tego ją jednak o  wiele więcej konasortymentu nie powinien dziwić 180523_TBM_lapsy_konkurs_prasaPH_205x125_q.ai 1 23.05.2018 14:17:50 sumenckich potrzeb, dlate– większość klientów zaopatrugo wzmocnienie i  zaakcenje się w baterie na zapas, bo najtowanie w  sklepie dodatkoprawdopodobniej potrzebne oka-

Beata Woźniak

Baterie (także do ładowania) – deklaracje o najczęściej kupowanych markach w grupie celowej 15-75 lat Duracell Energizer Panasonic Philips GP Varta Akumulatory Kodak Sony Supercell PowerLife Wonder

11,26% 8,22% 7,75% 5,30% 4,15% 3,74% 3,13% 2,88% 2,34% 0,96% 0,93% 0,40%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, styczeń 2017-grudzień 2017

żą się np. do aparatu fotograficznego, latarki albo elektronicznych odstraszaczy owadów. Ale nie wszyscy o tym pamiętają, dlatego w  czasie podróży lub w  miejscu docelowym udają się po baterie do najbliższego sklepu. Jakie rodzaje ogniw dominują? Na rynku dostępnych jest kilReklama

107 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

ka, ale do najpopularniejszych należą ogniwa cynkowo-węglowe i alkaliczne. Podstawa sklepowej półki to baterie najczęściej kupowane, czyli tzw. „paluszki” (oznaczone literami AAA i  AA). To dzięki nim działa najwięcej drobnych sprzętów, np. zabawki, piloty do urządzeń, spieniacze do mleka, elektryczne szczoteczki do zębów itp. Rośnie również zapotrzebowanie na baterie guzikowe, powszechne w  najmniejszych urządzeniach i  niektórych zabawkach. Coraz więcej sprzętów działa na baterie

specjalistyczne, wzrasta też zainteresowanie akumulatorkami, czyli bateriami wielokrotnego użytku, choć te ostatnie jako rozwiązania droższe kupowane są raczej w większych placówkach. W  przypadku baterii klienci w  swych wyborach kierują się zazwyczaj marką, ale cena również ma znaczenie, dlatego jeśli zdecydujemy się w sezonie letnim na bardziej rozbudowaną półkę, można zastanowić się nad podziałem oferty baterii na kategorie cenowe, by każdy zaintere-

sowany mógł znaleźć produkty na miarę swoich potrzeb. Baterie jako towar impulsowy powinny być dobrze wyeksponowane, najlepiej w strefie przykasowej. Na komary i ból głowy Pobyt latem w  lesie, nad jeziorem czy na działce zawsze związany jest z ryzykiem uciążliwych ataków kleszczy i owadów. Większość osób skarży się na meszki oraz komary, których ukąszenia dają się we znaki natychmiast. Z roku na rok coraz większą pla-

OKIEM EKSPERTA Beata Ptaszyńska-Jedynak · Dyrektor ds. Komunikacji · Carlsberg Polska Trendy na rynku piwa są stabilne. Dominującą pozycję mają lagery – ok. 73% udziału. W sezonie konsumenci chętniej sięgają po piwa smakowe – schłodzone doskonale orzeźwiają. W 2017 r. zanotowały wzrost o 1,1%, ich udział w rynku piwa to 7,5%. Wzrost tej kategorii jest częściowo zależny od pogody i ciekawych nowości. Już na początku sezonu 2018 widzimy, że nasze nowości – Okocim Radler Truskawka i Somersby Watermelon – to smaki, które przypadły konsumentom do gustu. Bezapelacyjnym liderem wzrostów, choć z niskiej bazy, są piwa bezalkoholowe – chętnie pite w sezonie i poza nim. Wpisują się w trend odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i  zbilansowanego, aktywnego życia. Ich sprzedaż od 2015 r. do 2017 r. wzrosła wolumenowo o 72%. Sezon letni to też dobry czas na piwne specjalności, które coraz bardziej doceniamy. W 2017 r. sprzedano ich o 16,9% więcej niż w 2016 r. Mamy nadzieję, że słoneczna pogoda sprawi, że będzie to dobry sezon.

Dawid Olszak · Kierownik ds. Marketingu Handlowego · Nestlé Waters Odpowiednie rozmieszczenie produktów w kategorii wód, szczególnie w nadchodzące upalne dni, ma ogromne znaczenie dla wielkości sprzedaży. Pamiętajmy o podstawowych zasadach merchandisingu. Jasny podział kategorii na wielkości opakowań, poziomy cenowe i marki, pozwoli kupującemu szybko odszukać produkt. Ekspozycja powinna być odpowiedzią na misję zakupową klientów. Najczęstszą misją jest uzupełnienie zapasów wody w domu. Ekspozycja powinna umożliwić jak najłatwiejszy dostęp do ciężkich wielopaków z wodą 1,5 l, czyli znajdować się jak najniżej. Kolejnym typem jest kupujący pod wpływem impulsu. Najważniejsza jest szybkość zakupu i dostępność małego formatu wody, poniżej 1 litra, którym jednorazowo będzie mógł ugasić pragnienie. Formaty te powinny znaleźć się w pobliżu kas lub na ekspozycjach dodatkowych. Kupujący dokonują również zakupu pod wpływem impulsu jaki dają im dzieci. Dlatego produkty w specjalnych dedykowanych dla nich opakowaniach, takie jak Nestlé Pure Life Kids 0,33l, warto umieszczać na poziomie wzroku i w zasięgu rąk najmłodszych. Klaudia Krupicz · Brand Manager marki Soplica · CEDC International W okresie letnim obserwujemy zwiększoną sprzedaż lżejszych, owocowych i orzeźwiających alkoholi. Detaliści powinni więc dostosować swoją ofertę do trendów rządzących rynkiem. Marka Soplica dla amatorów tradycyjnych, polskich smaków przygotowała nowość – Soplicę Jabłkową, która z pewnością przypadnie do gustu polskim konsumentom. Tajemnica jej lekko kwaskowatego smaku tkwi w kombinacji dojrzewających w słońcu, a następnie długo macerowanych polskich jabłek i polskiego spirytusu. Inne smaki Soplicy, jak np. Soplica Mirabelkowa czy klasyczna Soplica Wiśniowa, podawane zwłaszcza w schłodzonej formie, również będą idealną propozycją na czas letnich upałów. Mogą też posłużyć za wspaniałą bazę do prostych drinków, np. zmieszane z orzeźwiającym sokiem lub napojem gazowanym.

108 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

gą stają się także kleszcze, z tym że skutki ich ukąszeń nie zawsze są od razu widoczne i  odczuwane, mogą natomiast powodować groźne choroby. Coraz bardziej świadomi klienci zdają sobie sprawę, że najłatwiej zadbać o  bezpieczeństwo swoje i  osób najbliższych, stosując preparaty odstraszające insekty. Pierwsze cieplejsze tygodnie to dobry moment, by asortyment repelentów w sklepie uzupełnić, oferując oprócz tych znanych i  sprawdzonych także rynkowe innowacje. Środków odstraszających owady i  kleszcze używać można bowiem w  różnych formach, np. aerozolu, atomizera, żelu, pianki, kremu, sztyftu, chusteczki, plastra, a  nawet opaski z aromatycznymi olejkami. Jak to działa? Składniki aktywne zabezpieczają skórę najczęściej na kilka godzin, a w razie potrzeby aplikację należy powtarzać. Problemem może okazać się skóra wrażliwa i  alergiczna oraz delikatna skóra dzieci. Z  pomocą przychodzi jednak natura, która ma w  swym repertuarze takie składniki, jak zioła i olejki eteryczne. Naturalne, łagodne preparaty, w  których wykorzystuje się odstraszające owady właściwości składników roślinnych (m.in. eukaliptus, lawenda, cytryna, goździki, mięta) mogą być kierowane do najbardziej wymagających klientów. Kompozycje przeznaczone dla najmłodszych mają najczęściej skład pozbawiony barwników i  substancji zapachowych, co dodatkowo minimalizuje ryzyko podrażnień. Pamiętajmy, że choć środków zapobiegawczych nie brakuje, nie zawsze można ustrzec się przed owadzim intruzem. Lato jest więc okresem rosnącej popularności produktów łagodzących ukąszenia owadów i  kleszczy – kremów, aerozoli i środków chłodzących w żelu, które przynoszą ulgę w  dokuczliwych objawach, łagodzą obrzęk i świąd oraz przyspieszają gojenie. Klienci cenią przede

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

109 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


RYNEK POD LUPĄ

wszystkim skuteczność i wybierają marki, do których się przekonali lub znają je z reklam. Oprócz działań informacyjnych, zaprezentowanie towaru na firmowych displayach może dodatkowo zachęcać do nabycia preparatu. Nie tylko repelenty warto wyeksponować w  tym okresie, lecz także wszelkie doraźnie pomagające środki na różne dolegliwości, czyli leki OTC do wakacyjnej apteczki. Wśród nich mogą być preparaty przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe, łagodzące skutki choroby lokomocyjnej, zmniejszające objawy związane z alergią, a także działające przeciwzapalnie. Dobrym pomysłem jest także umieszcze-

nie w pobliżu kasy podręcznych i  praktycznych zestawów plastrów turystycznych.

Baterie jako towar impulsowy powinny być dobrze wyeksponowane, najlepiej w strefie przykasowej.

W przypadku tego typu asortymentu zdarza się, że klient specjalnie udaje się do sklepu, by nabyć np. plastry lub środki odstra-

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż baterii paluszków w sklepach małoformatowych do 300 m2 Baterie elektryczne mają znikomy udział w obrotach sklepów małoformatowych do 300 m2, mimo to większość tego typu placówek decyduje się na włączenie ich do asortymentu, by dać klientom możliwość sięgnięcia po nie, np. przy okazji zakupów spożywczych. Baterie sprzedają się przez cały rok, ale zdecydowanie najwięcej transakcji z tą kategorią notuje się w grudniu, ponieważ często są one niezbędnym uzupełnieniem zabawek i innych urządzeń kupowanych na prezent gwiazdkowy dla najbliższych. Największą popularnością niezmiennie cieszą się baterie typu paluszki – odpowiadają one za ok. 80% wartości sprzedaży baterii w  sklepach małoformatowych. Warto odnotować, że wciąż częściej do koszyków trafiają paluszki typu AA, przy czym w grudniu ich przewaga jest nieco większa niż w pozostałych miesiącach. Jak pokazują dane CMR, w całym 2017 r. w sklepach małoformatowych do 300 m2 udziały cieńszych wariantów (AAA) zarówno w wartości sprzedaży, jak i  w  liczbie transakcji baterii paluszków wynosiły ok. 40%. Klienci małoformatowych sklepów spożywczych mogą wybierać średnio spośród 3 wariantów paluszków. Najszerszą dystrybucję udało się zbudować markom Varta i  Duracell. Od lat lide-

szające owady, dużo częściej jednak bywa, że decyzja podejmowana jest pod wpływem impulsu podczas wędrówki po sali sprzedażowej. Tym bardziej o potrzebie dobrego wakacyjnego zaopatrzenia warto konsumentom przypominać atrakcyjną i  przejrzystą ekspozycją. Wypoczynek bez stresu Luz, spokój i  brak obowiązków. O  takim wypoczynku marzy większość z  nas, dlatego latem niewielu jest chętnych do zaangażowania się w  skomplikowane kulinarne wyzwania i  wykwintne przyjęcia. Swojskie grille, spotkania przy ogniskach, biwaki,

rem sprzedaży baterii paluszków w tym formacie placówek jest firma Varta – w 2017 r. odpowiadała ona za 25% obrotów kategorią. Na kolejnych miejscach znalazły się firmy Energizer i Panasonic, a tuż za podium uplasował się Duracell. Pod względem liczby transakcji dwa pierwsze miejsca należą do marek Varta i Panasonic – w minionym roku produkty tych firm pojawiały się na co piątym paragonie z bateriami typu paluszki. Baterie paluszki

Udział producentów w wartości sprzedaży; sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 2017 r.

25 %

28 %

17 %

14 % 16 %

Źródło: CMR, 2017 r.

■ Varta ■ Energizer ■ Panasonic

110 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

■ Duracell ■ pozostali


RYNEK POD LUPĄ

kempingi, rowerowe wycieczki i piesze wędrówki zdecydowanie sprzyjają swobodnej wakacyjnej atmosferze i  prostym posiłkom. Dla właścicieli sklepów oznacza to, że pewne grupy produktów zyskają na znaczeniu w sezonie letnim i  warto zadbać o  ich odpowiednią reprezentację oraz ekspozycję w placówce handlowej. Na pewno na większą sprzedaż można liczyć w takim asortymencie uzupełniającym, jak niewielkie grille i naczynia jednorazowe, tacki aluminiowe, zapałki czy zapalniczki, węgiel drzewny i podpałki na grilla. Relaks na świeżym powietrzu to najczęściej rezygnacja z tradycyjnych akcesoriów kuchennych na rzecz takich, które lepiej sprawdzają się poza domem. Klienci decydują się więc na zakup naczyń jednorazowych z plastiku lub papieru, plastikowych sztućców i tacek, a także jednorazowych obrusów, serwetek i ręczników papierowych, dzięki którym posiłki spożywane pod chmurką będą podane w  higieniczny sposób, a pozostawienie po sobie porządku zajmie kilka minut. Co w pierwszej kolejności powinno się znaleźć w dobrze zaopatrzonym sklepie? Oprócz typowo sezonowych propozycji warto nastawić się na sprzedaż artykułów, które dobrze rotują cały rok, a wakacyjna klientela w drodze do miejsca wypoczynku i już u celu dodatkowo wpłynie na wyniki sprzedaży. Decydująca powinna być jednak specyfika konkretnej placówki, jej lokalizacja oraz klienci. Biorąc pod uwagę te czynniki, można zastanowić się nad własnym pomysłem na nowy asortyment. W  zależności od miejsca, natężenia ruchu i  określonych grup odbiorców w  miejscowościach turystycznych mogą to być np. pocztówki, mapy, a w okolicach jezior czy pól kempingowych – latarki w  wersji mini, butelki z  filtrami do wody, multifunkcyjne zestawy narzędzi, różne rodzaje baterii i  akumulatorów czy większy wybór zapalniczek. ▼

111 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Zdrowa dieta

Domowe konfitury odkrywane na nowo

fot. Shutterstock.com

Robienie domowych konfitur staje się czynnością bardziej hobbystyczną niż wymuszaną rzeczywistą potrzebą przygotowania zapasów na zimę. Oczywiście, zdarzają się tacy klienci, którzy mając nadmiar owoców, czy warzyw z własnego ogrodu, decydują się je przetworzyć, aby nie zmarnować tych produktów żywnościowych. Jednak coraz większą popularnością cieszy się zabawa w odkrywanie nowych smaków – dżemów i konfitur XXI wieku.

Już nie zimowe zapasy Przed laty domowe przetwórstwo owoców i warzyw związane było z potrzebą wykorzystania uzyskanych we własnym zakresie produktów żywnościowych. Solenie,

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 147

kiszenie, marynowanie czy zagęszczanie za pomocą cukru były najpopularniejszymi metodami konserwacji żywności. A przecież trzeba było jakoś poradzić sobie z nawałem produktów rolnych czy ogrodowych w  czasie ich plonowania. W naturze – sezon na dane owoce lub warzywa trwał bardzo krótko, a chciano w jakiś sposób zatrzymać ich smak i odżywcze składniki na miesiące zimowe i wczesnowiosenne, zanim będzie można uzupełnić dietę świeżymi produktami. Dziś mamy do dyspozycji owoce i  warzywa, importowane z  cieplejszych krajów przez cały rok, a nowoczesne uprawy cieplarniane zapewniają nam znacznie dłuższe plonowanie wielu roślin. Współczesne

112 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

metody przechowywania żywności także zrewolucjonizowały rynek. Głęboko mrożone warzywa i owoce zapewniają dłuższe zachowanie smaku, a  nawet wartości odżywczej. Do historii odeszła zatem starodawna spiżarnia, wypełniona skrzętnie zaprawianymi przez zapobiegliwe gospodynie domowe piklami, marynatami, dżemami, konfiturami, galaretkami, kiszonkami, do której sięgało się w trudne, zimowe dni. Owszem, nadal zdarza się, że w  przydomowym ogrodzie obrodzą śliwy, porzeczki, czy wiśnie, a  zbiory są za duże, jak na potrzeby danej rodziny. Wówczas właśnie przydaje się dawna wiedza, przekazywana z  pokolenia na pokolenie, jak zaprawić ogórki, przygotować rewelacyjny dżem czy powidła. Coraz częściej też możemy zaobserwować pewien renesans domowego przetwórstwa. Po słoiczki sięgają niekoniecznie właściciele sadów czy ogrodów, pełnych owoców. Nastaje moda na nowoczesne „konfiturowanie”. Na nowo Ten swoisty trend ma swoje źródło nie tylko w  kulinarnych fascynacjach, ale często jest niejako wymuszony przez poszukiwanie alternatyw w  postaci prze-


Zdrowa dieta

tworów, przystosowanych bardziej do potrzeb konkretnych grup konsumentów. Jedni szukają produktów mniej słodzonych, inni chcą uniknąć sztucznych barwników, konserwantów czy alergenów. Określenie „domowy” staje się synonimem zdrowia, stylu slow food, czymś, czym można się pochwalić przed znajomymi. Podobnie jak w modnych ekstrawaganckich restauracjach, na domowych stołach też ma się pojawiać coś wyrafinowanego, niebywałego, niespotykanego. A co najważniejsze – współczesne produkty do konserwacji żywności pozwalają znacznie skrócić te procesy, zapewnić doskonały efekt, bez ryzyka „że się nie uda”, uczynić przygotowanie przetworów mniej pracochłonnym, a także pozwalają bardziej kontrolować produkt pod względem słodkości, kaloryczności, a nawet gęstości.

Słodkie nade wszystko? Cukier jest jednym z najbardziej znanych konserwantów. Nadal cukrzy się owoce – spotykamy je jako produkty kandyzowane. Długotrwałe gotowanie czy smażenie z dodatkiem cukru pozwalało uzyskać z  owoców smaczną konfiturę, powidła, marmoladę, dżem, syrop lub galaretkę. Oprócz poszukiwanego słodkiego smaku, wysoka zawartość cukru blokuje rozwój drobnoustrojów i  zapobiega zepsuciu. Wielu kuchennych hobbystów eksperymentuje nie tylko z  miodem, ale i  z  innymi rodzajami cukru – trzcinowym, brązowym, ksylitolem i słodzikami. Pektyny jako składnik Oprócz cukru w  procesie przygotowywania przetworów słod-

kich swój udział miały pektyny. To właśnie one odpowiadają za odpowiednią gęstość i konsystencję wszelkich owocowych słodkości. Dawne gospodynie wiedziały, że z  niektórych owoców bardzo trudno otrzymać na przykład konfiturę, jeśli nie domiesza się do nich owoców o wyższej zawartości pektyn, aby uzyskać odpowiednią zawiesistość ostatecznego produktu. Dodatek pektyn jest bardzo pożądany w  przygotowaniu konfitur z  owoców, które zawierają ich z natury mniej. Takie są na przykład truskawki, jeżyny, jagody, rabarbar, dziki bez, brzoskwinie, czereśnie, gruszki i figi, które łatwiej dadzą się zakonserwować i  zachowają więcej smaku i  innych walorów. Zdolność żelowania pektyn w  środowisku kwaśnym jest uzależniona też od ilości cukru. Doświadczone gospoReklama

113 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Zdrowa dieta

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Cukry i fiksy żelujące w sklepach małoformatowych do 300 m2 Cukry żelujące i fiksy ułatwiające przygotowanie domowych przetworów to kategoria, która pojawia się na paragonach w  sklepach małoformatowych właściwie tylko przez kilka ciepłych miesięcy. Najwięcej transakcji z zakupem tego typu produktów notuje się w czerwcu – w szczycie sezonu na truskawki. Z danych CMR wynika, że w 2017 r. prawie 40% całorocznych wydatków klientów sklepów małoformatowych na środki do żelowania trafiło do kas właśnie w czerwcu. Produkty te pojawiają się na paragonach również w kolejnych miesiącach (aż do października), kiedy dojrzewają inne owoce sezonowe. Latem większość sklepów małoformatowych do 300 m2 wprowadza środki skracające czas przygotowania dżemów i konfitur do swojej oferty. W lipcu 2017 r. przynajmniej jeden wariant cukru lub fiksu żelującego można było kupić w 57% wszystkich takich placówek. Wybór tego typu produktów w typowym sklepie osiedlowym nie jest jednak zbyt szeroki – nawet w szczycie sezonu na półce można znaleźć średnio tylko 2-3 warianty. Jak pokazują dane CMR, tylko na co trzecim paragonie można znaleźć jedno opakowanie cukru lub

dynie wiedziały więc jakie owoce ze sobą łączyć oraz ile dodać cukru by uzyskać najbardziej pożądany efekt. Dziś środki żelujące to przykład produktu, który unowocześnia, ułatwia i znacznie

fiksu żelującego. Najczęściej klienci sklepów małoformatowych kupują od razu większą ilość środków żelujących, a średnia liczba opakowań na transakcję wynosi 2,6. Osoby zaopatrujące się w sklepach małoformatowych w środki ułatwiające przygotowanie przetworów wyraźnie preferują fiksy żelujące w małych opakowaniach, które dodaje się do owoców i cukru. Mniejszą popularnością cieszą się natomiast gotowe cukry żelujące – w sklepach małoformatowych mniej niż 10% sprzedawanych produktów z tej kategorii stanowią mieszanki cukru i środka żelującego. Cukry i fiksy żelujące

Udział producentów w wartosci sprzedaży; sklepy małoformatowe do 300 m 2 , 2017 r.

6,5% 9,5%

20% 64% Źródło: CMR, 2017 r.

■ Dr Oetker ■ Bakalland

przyspiesza przyrządzanie domowych słodkich przetworów. Krótszy okres przygotowywania dżemów, konfitur, galaretek pozwala na polepszenie smaku, gdyż owoce zachowują lepiej swój naturalny smak,

Reklama

114 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

■ Pfeifer & Langen ■ pozostali

kolor oraz wartości odżywcze, które zwykle znikają podczas długotrwałego podgrzewania. Za uzyskanie szybszych efektów odpowiedzialne są właśnie naturalne pektyny, zawarte w produkcie, a  które gwarantują od-


Zdrowa dieta

powiednią konsystencję. Mniejszą kaloryczność mogą zapewnić mieszanki żelujące lub nowość tego sezonu – cukier żelujący, w którym część cukru została zredukowana i zastąpiona naturalnym środkiem słodzącym – ekstraktem ze stewii. Nowoczesność pozwala na fantazję Warto wiedzieć, że współczesne produkty do przetworów owocowych nie tylko ułatwiają i skracają czas niezbędny do ich przygotowania, ale i pozwalają uzyskać efekty, o których nawet nie marzyły nasze prababki. Mieszanki żelujące pozwalają na przyrządzenie dżemów czy konfitur z  owoców, z których dawniej nie można było ich uzyskać ze względu na niską zawartość pektyn. Można znacznie obniżyć słodkość przetworów. Można łączyć owoce, które wcześniej nie zżelowałyby się odpowiednio. A co nie mniej ważne – krótszy okres przygotowania pozwala zachować świeższy smak, barwę, a nawet odżywczość produktu. Zazwyczaj bowiem dłuższe gotowanie czy smażenie pozbawiało wielu tych cech. Sprzedać więcej Aby wzmocnić sprzedaż produktów żelujących, warto wyeksponować stoisko „przetworowe”. Dobry sprzedawca powinien mieć też wystarczającą wiedzę, dlaczego i  jak wykorzystywać produkty żelujące (bez cukru), mieszanki żelujące (zawierające cukier, cukier trzcinowy czy stewię). Dobrym pomysłem jest też włączenie do sprzedaży atrakcyjnych słoików, wieczek, naklejek na słoiki. Bardzo często domowe wyroby stają się wdzięcznym upominkiem dla najbliższych. ▼ Olga Tylińska

115 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Zdrowa dieta

fot. Shutterstock.com

GOTOWE NA ZMIANY Segment dań gotowych od kilku lat przeżywa okres dynamicznego rozwoju – producenci co roku wprowadzają do swoich portfolio nowości i innowacje, udoskonalają receptury oraz opakowania, pojawia się także coraz więcej graczy na rynku. Dzięki temu konsumenci mogą wybierać z bogatej oferty produktowej, a detaliści są w stanie zapełnić półki regałów i chłodziarek ciekawymi propozycjami dla coraz szerszej rzeszy zwolenników takiej żywności.

J

eszcze niedawno dania gotowe kojarzyły się z tradycyjnymi polskimi wyrobami w słoikach czy na tackach, takimi jak: pulpety, fasolka, pierogi lub popularnymi szczególnie wśród studentów zupkami w proszku. Obecnie dzięki rozwojowi tej kategorii dostępna jest znaczna liczba wariantów smakowych i  opakowaniowych, a  grono konsumentów stale się powiększa. Z  tego powodu nie można za-

pominać o wprowadzeniu takiej oferty do asortymentu placówki handlowej.

Zmieniający się styl życia oraz struktura rodziny wpływają na rosnącą popularność dań gotowych.

116 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Konsument zmienny jest Zmieniający się styl życia oraz struktura rodziny wpływają na rosnącą popularność dań gotowych. Mimo panującej mody na gotowanie, rośnie grupa konsumentów, którzy nie chcą spędzać swojego cennego czasu w kuchni – wolą spożytkować go na wypoczynek, uprawianie sportów, spotkania z  przyjaciółmi i  rodziną. Ro-


fot. Shutterstock.com

Zdrowa dieta

snące tempo życia w miastach powoduje, że coraz częściej poszukiwane są rozwiązania, które pozwalają na szybkie i  wygodne przygotowanie posiłków, a co za tym idzie, trend rynkowy związany z  wygodą konsumpcji (convenience) rośnie na znaczeniu. Zabiegani Polacy zamiast tradycyjnych kanapek do pra-

cy coraz chętniej kupują produkty, które mogą szybko odgrzać w kuchence mikrofalowej (na przykład zupy w  kubkach, dania obiadowe czy wyroby garmażeryjne) lub zjeść na zimno (gotowe sałatki i surówki, małe gramatury sushi, mieszanki owocowe, desery, smoothie czy jogurty z  owocami). Popularne są produk-

ty przekąskowe, jednorazowe i jednoporcjowe, przeznaczone do spożycia podczas krótkiej przerwy w pracy lub na ulicy. Coraz więcej jest gospodarstw jedno- i  dwuosobowych, które odchodzą od cotygodniowych dużych zakupów na rzecz krótkich, ale częstych wizyt w  osiedlowych sklepach. Szeroki wachlarz dań

Ewelina Białkowska

Sprzedawczyni Market Lubasz (sieć Lewiatan) Lubasz

fot. Patryk Łusiewicz

Dania gotowe w słoikach sprzedają się bardzo dobrze. Wszystkie dostępne w asortymencie rodzaje notują dobre wyniki sprzedaży, są wśród nich pulpety, flaki, klopsy oraz gołąbki. Klienci zwykle decydują się na zakup wariantów pikantnych. Do oferty sklepu wprowadzane są także nowości produktowe. Dużym zainteresowaniem osób odwiedzających sklep w ostatnim czasie cieszyła się fasolka z boczkiem. Wzrost sprzedaży w tym segmencie widać w  okresie letnim. Ludzie nie chcą stać w kuchni i przygotowywać obiadów, więc decydują się na zakup gotowych dań. Osobami często sięgającymi po te produkty są także turyści odwiedzający miejscowość w czasie wakacji.

118 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Zdrowa dieta

Reklama

gotowych pozwala zrezygnować z regularnego przygotowywania posiłków, a  także daje możliwość testowania nowych smaków i  eksperymentowania z nowościami. Klienci mogą wybierać spośród wieloskładnikowych pełnych obiadów do odgrzania w mikrofalówce lub w piekarniku, wyrobów mrożonych (warzywa na patelnię, mieszanki z makaronem lub ryżem), garmażeryjnych oraz dań jednogarnkowych oferowanych w słoikach. Jakość na pierwszym miejscu Dużą barierą rozwojową dla segmentu było zdobycie zaufania konsumentów oraz zmiana powszechnego przekonania o  wątpliwej jakości dań gotowych, które były do niedawna uznawane za niezdrowe i gorsze od posiłków od początku przygotowywanych w domu. Producenci zwracają więc szczególną uwagę na podążanie za trendami zdrowotnymi panującymi na rynku i dzięki nowym możliwościom technologicznym są w  stanie oferować nabywcom produkty pełnowartościowe, wytwarzane bez użycia sztucznych składników, a mimo to dłużej utrzymujące świeżość oraz wartości odżywcze. Rosnąca świadomość konsumentów wymusza na producentach eliminację ze składu wyrobów zbędnych środków konserwujących, sztucznych barwników i  polepszaczy smaku. Na rynku pojawiły się zatem produkty nie tylko pozwalające oszczędzić czas, ale będące także elementem zbilansowanej diety – dania gotowe, wymagające jedynie podgrzania lub dokończenia procesu gotowania czy też świeże porcjowane warzywa i owoce. Dużą popularnością, szczególnie w  sezonie wiosenno-letnim, cieszą się produkty dietetyczne, o obniżonej kaloryczności i zawartości tłuszczu oraz cukru lub zawierające składniki prozdrowotne, które wspomagają odchudzanie (lekkie sałatki na bazie warzyw i serów, świeże desery jogurtowe z domieszką chia czy zupy-krem przeznaczone dla osób dbających o  sylwetkę). W odpowiedzi na rosnącą popularność diet wykluczeniowych, pojawiły się produkty wegetariańskie i  wegańskie, dania bez laktozy oraz bezglutenowe, posiadające certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Wraz z  rosnącym dochodem gospodarstw domowych maleje wpływ ceny na decyzje zakupowe Polaków – są oni w stanie wydać więcej na produkty o wyższej jakości i sygnowane marką, do której mają zaufanie. Zwiększa się zatem popularność droższych produktów premium, a także wyrobów lokal-

119 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Zdrowa dieta

nych, tradycyjnie postrzeganych jako lepsze jakościowo (szczególnie w przypadku artykułów garmażeryjnych czy mięsnych). Producenci zachęcają do kupna swoich wyrobów już nie niższą ceną, a  listą naturalnych składników oraz deklaracjami o  braku konserwantów, glutaminianu monosodowego, GMO, mięsa oddzielanego mechanicznie czy jaj z chowu klatkowego. Letnie smaki Sezon letni sprzyja popularności dań gotowych. Ze względu na dostępność świeżych owoców i  warzyw spada wprawdzie popyt na dania mrożone, ale za to rośnie sprzedaż potraw spod znaku „fit” z  uwagi na zbliżający się okres wakacyjny. Dłuższe i  cieplejsze dni wypełnione dodatkowymi za-

jęciami, takimi jak: wycieczki rowerowe, spacery, wypady za miasto czy pikniki, dodatkowo ograniczają czas, który konsumenci poświęcają na prace domowe, w tym gotowanie.

Producenci zachęcają do kupna swoich wyrobów już nie niższą ceną, a listą naturalnych składników oraz deklaracjami o braku konserwantów.

Szybkie i wygodne w  przygotowaniu dania gotowe sprawdzają się jako alternatywa posiłków przygotowywanych od podstaw. W  tym cza-

Reklama

120 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

sie pojawiają się także sezonowe nowości i serie limitowane, np. zupy owocowe z dodatkiem makaronu, ryż z  jabłkami i  cynamonem czy wyroby mączne z owocami (naleśniki, pierogi). Czas wyjazdów turystycznych, biwakowania oraz wypraw na ryby jest korzystny dla rotacji dań gotowych w  słoikach i  w  konserwach, szczególnie w  sklepach małoformatowych, znajdujących się w  pobliżu ośrodków turystycznych oraz skupisk ogródków działkowych. Wskutek popularności takiego sposobu spędzania wolnego czasu oraz weekendowemu biesiadowaniu pod chmurką, pojawiło się wiele dań z  przeznaczeniem na grilla. W  ofercie producentów znaleźć można szeroki wachlarz ciekawych pro-


Zdrowa dieta

pozycji takich jak przyprawione i marynowane mięsa w różnorodnych zalewach, szaszłyki mięsne i  mięsno-warzywne czy smakowe kiełbasy. Dzięki temu klienci mogą szybciej i  wygodniej przygotować imprezę na świeżym powietrzu, a  także dłużej cieszyć się czasem wolnym. Mimo że Polacy preferują raczej tradycyjne, rodzime potrawy, okres letni sprzyja też zwiększonej chęci do eksperymentowania z  nowymi smakami. Powracający z  letnich wypraw Polacy (lub ci marzący o takich wyjazdach) skłonni są do wypróbowania bardziej egzotycznych wariantów. Producenci proponują zarówno dania znane, takie jak chili con carne z mięsem wołowym i ryżem, spaghetti bolognese, kurczak w  sosie słodko-kwaśnym z ryżem, jak i te mniej popularne – sajgonki warzywne i mięsne, kurczak po marokańsku, anchois w  tempurze, panierowane krewetki czy dania w stylu indyjskim. Dodatkowo otwierają się przed konsumentami możliwości poznania smaków z  różnych zakątków świata, których nie mieliby możliwości spróbować ze względu na nieznajomość receptur lub niedostępność składników. Bardziej przywiązanym do tradycji klientom można zaproponować połączenie znanych polskich smaków z  elementami kuchni świata – ciekawe dodatki (kasza bulgur, egzotyczne przyprawy – kumin, imbir, kardamon, kurkuma, bataty, nasiona czarnuszki czy ser mozzarella) sprawiają, że nawet znane rodzime potrawy nabierają nieoczywistego smaku. Dania gotowe na półkach Rosnąca popularność dań gotowych wszelkiego rodzaju powoduje konieczność poszerze-

121 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Zdrowa dieta

Magdalena Białek Trade Marketing Hilcona Hilcona Feinkost GmbH Dania gotowe na rynku polskim od lat cieszą się popularnością. Zmieniają się upodobania konsumentów. Dawniej ta kategoria głównie kojarzyła się z jedzeniem zabieranym na wakacje tzw. biwakowym, pakowanym w słoiki i puszki. Jednak widać na półkach sklepowych transformację. Regały ze słoikami kurczą

nia sklepowego asortymentu o produkty z tego segmentu. Planując zatowarowanie należy przede wszystkim uwzględnić otoczenie sklepu i dostosować je do jego klientów. W  mniejszych miejscowościach warto przeznaczyć więcej miejsca na zupki instant w torebkach, dania zalewane w  kubkach oraz gotowe potrawy w słoikach ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych polskich. Wariantów, takich jak: bigos, fasolka po bretońsku, gołąbki, pulpety czy flaki.

ną uwagę na ich terminy przydatności do spożycia – w tym wypadku ułożenie zgodnie z  zasadą FIFO („pierwsze weszło-pierwsze wyszło”) jest szczególnie ważne. Należy też zwrócić uwagę na ekspozycję – dania gotowe powinny mieć latem przewagę półkową nad mniej popularnymi kategoriami. W celu zwiększenia widoczności produktów warto jest zadbać o  atrakcyjne materiały POS oraz ekspozycję produktów w dodatkowych lokalizacjach (wystawki paletowe, końcówki regałów w  głównych alejkach, stojaki ekspozycyjne). Dodatkowo można zwiększyć rotację produktów dzięki atrakcyjnym promocjom, pakietom produktowym oraz akcjom degustacyjnym. Poza wyborem najlepiej rotujących produktów topowych marek, warto zwrócić uwagę na nowe propozycje i  dodatkowo poszerzyć oraz zróżnicować asortyment Detaliści operujący w miejscoo  nowości, a  także edycje limitowościach wypoczynkowych powane, które ożywią sprzedaż. Nawinni pamiętać o  propozycjach leży zdawać sobie sprawę, że kliendla turystów oraz wielbicieli grilci często kupują kilka produktów lowania. Handlowcy w  dużych podczas jednej wizyty, np. obiamiastach mogą postawić na niedy na kilka dni. Poszerzenie asorco droższe dania lunchowe do odtymentu pomoże zatem zwiękgrzewania w  pracy oraz produkszyć wartość koszyka zakupowety spożywane w  biegu, a  także Dostęp treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć go. Dobrze dobrany asortyment na propozycje pełnych dańdoobiaoraz ciekawa ekspozycja pozwolą dowych oraz mącznychwyłącznie do spożypodmioty zajmujące się produkcją, obrotem zwiększyć obroty oraz uatrakcyjwania w  domu. Należy lub przy tym handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. pamiętać, że dania chłodzone nanić sklep w oczach klientów. ▼ leży przechowywać w  regałach chłodniczych oraz zwracać baczMagdalena Mirowska się na rzecz gotowych rozwiązań kulinarnych z lodówki lub zamrażarki. Polacy są zabiegani. Lubią gotować, ale nie za bardzo lubią spędzać dużo czasu w kuchni. Dlatego poszukują pomocników lub wręcz gotowców, jednak zwracając uwagę na jakość i smak tego, co jest w opakowaniu. I tu miła niespodzianka. Kojarzące się do niedawna ze składem rodem z tablicy Mendelejewa dania gotowe dzisiaj potrafią zaskoczyć składem. Jest tam coraz mniej polepszaczy i utrwalaczy. Takie są właśnie propozycje od marki Hilcona. Lista składników ograniczona do niezbędnego minimum, świeże produkty. A wszystko skomponowane w ulubiony smak Polaków, czyli dania z kuchni włoskiej. Spaghetti Bolognese i Carbonara to nasi faworyci. Dzięki unikalnemu sposobowi podgrzania możemy przez chwilę poczuć się, jakbyśmy byli we włoskiej restauracji, a nie własnym domu.

Reklama

Podstawa prawna:

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

oraz

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

122 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Troska o zwierzaka niejedno ma imię

Domowi pupile, najlepsi przyjaciele człowieka, czworonożni kompani – zwierzęta domowe określić można na wiele sposobów. Każdy z nich wyróżnia się jednak pozytywnymi przymiotami. Wynika to z faktu, że coraz większa liczba właścicieli psów i kotów traktuje je jak członków rodziny. Chcą więc dla nich jak najlepiej, także pod względem kupowanego dla nich pożywienia.

W

wypadku niektórych kategorii asortymentowych w branży FMCG, także w  ofercie karm dla psów i kotów widać trend premiumizacji. Coraz większa liczba producentów obok klasycznych linii produktowych wprowadza także submarki premium, przeznaczone dla osób, które mniej zwracają uwagę na cenę, a  bardziej na jakość tego, czym karmią swoich pupili. Zwrot w kierunku jakości oferowanych karm widać również w  przekazach reklamowych. Coraz częściej swoim charakterem odwołują się one do unikatowości oferowanych wariantów smakowych. Chcąc posiadać w swojej placówce handlowej możliwie pełen przekrój karm występujących na rynku, nie sposób pominąć tej niszy, która ma szanse na wzrost w  najbliższych czasie. Wzrost gospodarczy i bogacenie się społeczeństwa powodują, że ludzie są w stanie przeznaczać większe sumy pieniędzy na swoich czworonożnych ulubieńców. Zaproponowanie klientom szerokiego wyboru karm dla zwierząt z  segmentu premium może skutkować większym zainteresowaniem tą częścią asortymentu. Kupujący szukający nowości rynko-

wych mogą zdecydować się na ich zakup. Gdy dany rodzaj karmy zasmakuje pupilowi, jego właściciel może zacząć regularnie dokonywać zakupu takiego towaru. Wprowadzenie nowości asortymentowych poparte musi być wymogami lokalnego rynku. Karmy segmentu premium najlepiej będą się sprzedawać w sklepach, do których ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przychodzą osoby relatywnie młode. Wynika to z faktu, że osoby z tej grupy wiekowej są najbardziej świadome tego, co jedzą. Często się ruszają i żyją zdrowo, chcąc zapewnić swojemu zwierzakowi również zbilansowaną dietę i odpowiednią dozę aktywności fizycznej. Przekładają oni swoje nawyki żywieniowe na pupili, chcąc dla nich jak najlepiej. Nie oznacza to jednak, że w  obiektach, do których przychodzi inna klientela wprowadzenie na półki droższych wariantów karm dla zwierząt będzie błędem. Należy jednak dostosowywać szerokość oferty do możliwości zakupowych kupujących. Dywersyfikacja oferty od wariantów ekonomicznych aż po premium, dotyczy także segmentu karm dla zwierząt. Osoby nabywające jedzenie dla swo-

124 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

ich pupili kierują się w jego wyborze różnymi przesłankami – dla jednych ważna okazuje się cena, dla innych skład, a dla pozostałych sympatia do konkretnej marki. Detaliści muszą mieć ten fakt na uwadze, jak również kwestię posiadania przez swoich klientów konkretnego zwierzaka – kota lub psa. Stosowanie zbilansowanej diety to niejedyny aspekt, na jaki muszą zwrócić uwagę właściciele czworonogów. Szczególnie w  okresie letnim zadbanie o  odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne. Tak jak w  wypadku ludzi, także u  zwierząt gwarantuje to prawidłowe funkcjonowanie. Wysokie temperatury panujące za oknem stanowią wyzwanie dla pokrytych sierścią ciał czworonogów. Nie tylko właściciele psów i  kotów mogą zadbać o  ich komfort w  czasie upałów. Mogą im w tym pomóc także handlowcy. Wystawienie przed sklepem miski z  wodą praktycznie nic nie kosztuje, a  może polepszyć wizerunek placówki w oczach miłośników zwierzaków oraz pomóc samym pupilom w  przetrwaniu letniego skwaru. ▼ Patryk Łusiewicz


125 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


AKTUALNOŚCI

Wiosenny Dzień Handlowca sieci Specjał

fot. materiały prasowe

25 maja w Rezydencji Alabaster w Rzeszowie odbyła się piąta edycja Dnia Handlowca, organizowanego przez rzeszowski oddział Specjału oraz sieć franczyzową Nasz Sklep. Słoneczna aura sprzyjała transakcjom– padały kolejne rekordy sprzedaży. Część handlową poprzedziło posiedzenie Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zebranie franczyzobiorców PSH Nasz Sklep. Na targach produkty zaprezentowało ponad 100 producentów branży FMCG. Największe obroty zrealizowały: Maspex, Jacobs Douwe Egberts, Polmos Bielsko-Biała, Carlsberg Polska czy Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Promocjom i ofertom targowym towarzyszyły degustacje. Powodzeniem cieszyły się stoiska, na których częstowano daniami z grilla oraz lodami. Odwiedzający mogli skorzystać z porad dietetycznych i wykonać analizę składu ciała, przeprowadzaną na stoisku Centrum Medycznego Medyk. Częstowano tam także koktajlami warzywno-owocowymi. Była też akcja „Bezpieczne Wakacje – nie bój się ratować życia innym! ” – tak PCRM przeprowadziło pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po południu na terenach zielonych obiektu odbył się Piknik Rodzinny dla pracowników GK Specjał oraz klientów. Dzieci świetnie się bawiły na dmuchańcu oraz brały udział zabawach organizowanych przez animatorkę.

126 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


AKTUALNOŚCI

BOBO FRUT świętuje 50-lecie Pierwsza butelka soku BOBO FRUT Jabłko, banan i marchewka powstała w  rzeszowskiej fabryce Alima w  1968 r. Alima stała się w  ten sposób pierwszym w Polsce zakładem z oddziałem produkcji soków i przetworów przeznaczonych specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Produkty szybko zyskiwały popularność. W  1978 r. polscy rodzice mogli już wybierać spośród 17 rodzajów soków. Jednocześnie stały się one towarem deficytowym – w latach 70. i 80. zapotrzebowanie na nie znacząco przewyższało możliwości produkcyjne rzeszowskiej fabryki. Dziś marka świętuje 50. urodziny. W tym czasie w Polsce urodziło się ponad 25 mln dzieci i każdemu z nich soki BOBO FRUT starały się towarzyszyć w pierwszych latach życia. Deficytowe kiedyś produkty są już teraz, na szczęście, znacznie łatwiej dostępne, chociaż nie zmniejszyło to ich popularności.

17 maja br. Lubella, należąca do Grupy Maspex, uruchomiła nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowy o wartości 130 mln zł. Inwestycja objęła: budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z  infrastrukturą techniczną i  instalacją nowoczesnej linii produkcyjnej oraz budowę zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Nowoczesne centrum logistyczne pomieści na 12 poziomach składowania blisko 26 tys. miejsc paletowych. Poza swoją wielkością, centrum imponuje także stopniem zaawansowania technologicznego, głównie nowoczesnych systemów automatycznych, dzięki którym m.in. palety od początku są identyfikowane i w zautomatyzowanym procesie transportu trafiają na miejsce składowania. Inwestycja przyczyni się do wzbogacenia lubelskiego rynku pracy – w  nowym kompleksie produkcyjnym zatrudnienie znalazło 60 osób, firma rozwija też współpracę z lokalnymi partnerami. W  sumie od 2003 r., czyli od wejścia Lubelli w  skład Grupy Maspex, firma zainwestowała ponad 400 mln zł. Rozwijano obszar produkcyjno-logistyczny i  rozbudowywano zaplecze surowcowe. Dzięki temu Lubella może produkować 170 tys. ton produktów zbożowych rocznie i  pomieścić w swoich magazynach 40 tys. palet.

Targi sieci Rabat Detal 15-16 czerwca br. w hotelu „Gołębiewski” w  Wiśle franczyzowa sieć detaliczna Rabat Detal organizuje dla swoich franczyzobiorców oraz współpracujących z  siecią producentów targi handlowe. Sieć liczy już ponad 1100 sklepów, działa w trzech formatach: sklepy monopolowe, ogólnospożywcze i  convenience. Powierzchnia poszczególnych placówek handlowych jest zróżnicowana: od 30 m 2 po 200 m 2. W ramach prowadzonej franczyzy sklepy nie tracą swej samodzielności. Coroczne targi to dla właścicieli sklepów okazja do zapoznania się z  ofertą producentów oraz możliwość hurtowych zakupów na preferencyjnych warunkach. „Poradnik Handlowca” jest patronem medialnym targów.

127 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Lubella uruchomiła kompleks produkcyjno-logistyczny


AKTUALNOŚCI

Targi Polagra Food Tegoroczna edycja targów Polagra Food, odbywająca się po raz pierwszy w wiosennym terminie, zgromadziła 170 wystawców z 16 krajów. Na targach można było zapoznać się m.in. z ofertą branży mleczarskiej, były one również okazją do promocji polskiego mięsa. Z producentami tego sektora rozmawiano na stoisku Związku Polskie Mięso, a o najnowszych trendach i kierunkach rozwoju pojawiających się w branży dyskutowano podczas Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i  Kuchmistrzostwa. To spotkanie uzupełniły pokazy kulinarne, których tematyką przewodnią było mięso wieprzowe. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się stoisko China Alkoholic Association, a także stoisko Jorge Group – dystrybutora hiszpańskich szynek długo dojrzewających. Nie zabrakło także producentów słodyczy, miodów, przetworów owocowo-warzywnych oraz dystrybutorów ryb i owoców morza. W targach udział wzięło 3221 przedstawicieli branży spożywczej. Wśród nich znaleźli się m.in. reprezentanci takich firm handlowych, jak: Jeronimo Martins Polska, Eurocash, Carrefour, Intermarche, Auchan, Piotr i Paweł, Społem, Transgourmet Polska, Żabka. Na targach obecnych było również wielu zagranicznych dystrybutorów żywności zaproszonych w ramach programu Hosted Buyers. Targom towarzyszyło wiele szkoleń i prelekcji, dedykowanych zarówno producentom żywności, jak i jej dystrybutorom. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie na temat zasad znakowania żywności. Eksperci, którzy pojawili się na scenie targowej, poruszyli ponadto zagadnienia związane z zachowaniami współczesnych konsumentów, optymalizacją produkcji i sprzedaży oraz dotyczące oczekiwań konsumentów wobec standardów obsługi. Wzorem lat poprzednich odbyła się również gala wręczenia znaków Poznaj Dobrą Żywność. „Poradnik Handlowca” był patronem medialnym targów.

Wsparcie marketingowe: Telewizja Internet Prasa POS Sampling

Reklama

128 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2018


AKTUALNOŚCI

Polska premiera Beluga Epicure by Lalique Pierwsza butelka Beluga Epicure z nowej limitowanej wersji, właśnie trafiła do Polski i od razu znalazła nabywcę. Z okazji polskiej premiery – Stock Polska – dystrybutor Beluga Epicure by Lalique, 50. piętro apartamentowca przy ulicy Złotej 44 na jeden wieczór zamienił w wytworną restaurację, w której Robert Sowa serwował dania inspirowane wódką Belugą. Ponad 100 gości, ze świata biznesu, sztuki i mediów delektowało się między innymi: kremem z rukwi wodnej z płatkami wędzonego jesiotra oraz białym kawiorem ze ślimaka i dorszem atlantyckim ze szparagami z sosem ze skorupiaków, wszystko oczywiście w towarzystwie różnych odmian Belugi (Allure, Transatlantic, czy Gold Line). Butelka Beluga Epicure wyszła spod rąk artystów z manufaktury szkła i biżuterii Lalique. Zaprojektowana w secesyjnym stylu, przedstawia enigmatyczną nagą kobietę otoczoną kłosami pszenicy. Wyprodukowano jedynie 1000 sztuk butelek.

Heineken zaprasza na festiwalowe lato Tego roku z Heinekenem zagrają trzy najgorętsze polskie festiwale. Muzyczne lato przywitaliśmy 1 czerwca na Orange Warsaw Festival, drugim przystankiem będzie wyjątkowy i  od lat wspierany przez markę Heineken, największy polski płatny festiwal Open’er Festival w  Gdyni (28.06-01.07), a  trzecim Kraków Live Festival (18-19.08). To będzie wyjątkowo muzyczny czas! Marka Heineken zaprasza fanów na koncerty największych światowych gwiazd. W  Warszawie zagrają Sam Smith i oryginalna Florence & The Machine, w Gdyni posłuchamy legendarnych Gorillaz, Depeche Mode czy Bruno Mars, natomiast w Krakowie zobaczymy m.in. Kendrick’a Lamar’a, który zdobył już niezliczoną liczbę nagród Grammy. Z  myślą o  widzach, którzy chcą w  pełni cieszyć się  muzycznymi doznaniami i  dłużej zachować świeżą oraz otwartą głowę, Heineken wprowadził na festiwale wariant niskoalkoholowy – Heineken 3 oraz tegoroczną nowość piwo bezalkoholowe Heineken 0.0. Będzie je można spożywać nie tylko w wyznaczonych strefach gastronomicznych, ale także bliżej wydarzeń na scenie. Obecność wariantu niskoalkoholowego i  bezalkoholowego na festiwalach wpisuje się  w  nowe trendy wśród młodych. Jak wynika z  badań przeprowadzonych przez Canvas8 odpowiedzialna konsumpcja staje się wśród nich coraz modniejsza. Z okazji wyjątkowego muzycznego lata Heineken wprowadza też limitowaną wersję festiwalowych butelek.

Niedzielny zakaz handlu uderzył w wyniki sprzedaży detalicznej GUS opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej w kwietniu. Wzrost o  4,6% okazał się najniższy od października 2016 r. Eksperci rynkowi przewidywali wyniki na poziomie 7,5-8%. Spadek sprzedaży w  stosunku do marca br., w  którym osiągnięto wynik 9,2%, wynika z  efektu kalendarzowego oraz zmian spowodowanych ograniczeniem handlu w niedziele. Przesunięcie wielkanocne sprawiło, że większość zakupów dokonywanych z  okazji świąt zostało zrealizowanych w marcu. Na fakt ten nałożył się efekt wprowadzenia ograniczenia handlu w  niedziele – w  kwietniu wszystkie sklepy mogły być otwarte tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Nie dziwi więc, że największy spadek sprzedaży dotknął kategorii artykułów żywnościowych.

129 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Pomagajmy zwierzętom

Apel Wydawcy „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” Pomagajmy zwierzętom!

Drodzy Państwo Na pewno, podczas podróży po Polsce, czy też w okolicy prowadzonych przez siebie placówek, zauważyli Państwo wiele bezpańskich psów. Ich ilość szczególnie wzrasta w okresie wakacji, gdy właściciele znudzeni swoimi pociechami, porzucają je w lesie, w okolicy szosy, czy też dróg krajowych. W natłoku codziennych problemów, często zapominamy, jak ważne jest nasze wsparcie dla tych częstokroć najwierniejszych przyjaciół. Wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” jest inicjatorem szeregu akcji wspomagających środowisko handlu i gastronomii. Tym razem zwracamy Państwa uwagę na problem bezdomnych i zaniedbanych zwierząt. Skupiska ludzkie – przede wszystkim okolice sklepów oraz punktów gastronomicznych, to miejsca przyciągające zgłodniałe i bezpańskie psy lub koty, które liczą na „ludzki odruch” wła-

ścicieli sklepów, restauratorów oraz klientów. Pomoc tym stworzeniom to nie tylko kwestia naszego moralnego kodeksu, ale również – w myśl ustawy Sejmu RP – obywatelski obowiązek. Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z 1 stycznia 2012 r., Art. 9a. mówi bowiem, że „Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję”. Przy okazji przypominamy numery Policji – 997 i do Straży Miejskiej – 986. Jeśli będą Państwo świadkami zaniechań ze strony powołanych przez Sejm organów, prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl Wydawca

Reklama

130 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

Czteropak saszetek Teo® Junior

Śmietany Łaciate od SM Mlekpol

Nowy produkt polskiego producenta, w nowoczesnym, wygodnym i estetycznym opakowaniu. Idealne rozwiązanie żywieniowe dla kociąt do 12 miesiąca życia, które wykazują wysokie zapotrzebowanie na energię, proteiny, witaminy i składniki mineralne. Receptura karmy wspomaga prawidłowy wzrost, zdrowy rozwój kości i mózgu. Kawałki Teo® Junior zatopione w sosie charakteryzuje optymalna wielkość, dopasowana do rozmiaru szczęk młodych kociąt oraz wysoka przyswajalność przez organizm. Więcej na www.teokarma.pl

Naturalne śmietany Łaciate – delikatne, organicznie ukwaszone. Śmietanka i żywe kultury dobroczynnych bakterii mlekowych to jedyne składniki produktu. Śmietany Łaciate mają tradycyjny smak polskiej, wiejskiej kwaśnej śmietany. To idealne dopełnienie potraw gorących i zimnych. Śmietany Łaciate dostępne są w trzech wariantach tłuszczowych: 12%, 18% i 22%, w kubkach o dwóch pojemnościach: 180 g i 330 g. Produkt powstał z najwyższej klasy polskiej śmietanki z mleka od krów skarmianych paszami bez GMO. Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”, tel. 86 273 04 00

Kontakt: PUPIL Foods Sp. z o.o., tel. 62 762 13 67

Nowa linia Nivea Men Deep

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Nowa linia Nivea Men Deep z aktywną formułą na bazie czarnego węgla, stworzona specjalnie dla mężczyzn, którzy nie boją się wyzwań. Wszystkie produkty z serii Nivea Men Deep łączy przyjemny zapach ciemnego drewna. W skład linii Nivea Men Deep wchodzą: Antiperspirant spray 150 ml, 250 ml, Antperspirant roll-on 50 ml, Deep Żel do golenia 200 ml, Pianka do golenia 200 ml, Woda po goleniu 100 ml, Żel do mycia twarzy i zarostu 100 ml, Clean Żel pod prysznic do ciała, twarzy i włosów 250 ml, 500 ml, Szampon rewitalizujący.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Nivea Polska Sp. z o.o., tel. 61 874 62 00

.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz

oraz

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

.

.

131 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

W maju 2018 roku nasi czytelnicy testowali: Żelki jak SMOK z Wawelu Doskonałe dla dzieci i dorosłych owocowe Żelki jak SMOK to zupełnie nowa propozycja w ofercie marki Wawel. Są dostępne w czterech wariantach: owocowe, kwaśne, jogurtowe oraz z sokami owocowymi i w aż 11 różnorodnych kształtach. Żelki wpisują się w pionierską inicjatywę marki Wawel – Dobre Składniki – i nie zawierają barwników oraz sztucznych aromatów. Innowacyjne opakowanie typu push pop zastosowane w Żelkach jak SMOK zapewnia łatwe otwarcie na boku, stabilne ustawienie oraz wygodę w częstowaniu produktem. Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10 Marta Pacałowska

Nasz Sklep; Szydłowiec Innowacyjne opakowanie „Żelków jak SMOK” marki Wawel zaskoczyło naszych klientów. Wybór szerokiej gamy smaków zadowolił głównie tych najmłodszych. Produkt ustawiony przy strefie kasy, bardzo przyciągał uwagę osób odwiedzających sklep, swoim oryginalnym, kolorowym opakowaniem. „Żelki jak SMOK” marki Wawel na stałe zagoszczą na sklepowych półkach w mojej placówce handlowej, gdyż cieszą się one dużym zainteresowaniem klientów.

Dariusz Pawłowski


Sklep Spożyczo-przemysłowy; Bobolice Po wprowadzeniu do mojego sklepu owocowych „Żelków jak SMOK” od Wawelu zauważyłem duże zainteresowanie klientów tym produktem. Docenili oni smak wariantów kwaśnego, jogurtowego i z sokami. Zwrócili również uwagę na opakowanie przyciągające wzrok oraz łatwy sposób jego otwierania.

Halina Dudek

Sklep Wielobranżowy; Nałęczów „Żelki jak SMOK” od Wawelu były miłym zaskoczeniem smakowym dla klientów sklepu. Najbardziej polubili oni warianty kwaśne oraz jogurtowe, ale pozostałe również były pozytywnie recenzowane przez kupujących.

Jogurty 7 zbóż – prosty skład

Nowość Jacobs Barista Edition! Jacobs, uznany lider segmentu kaw rozpuszczalnych w Polsce* przedstawia Nowość – Jacobs Barista Edition! Odkryj niezwykłą kompozycję kawy rozpuszczalnej z drobno zmielonymi ziarnami. W ofercie znajdziemy klasyczną kawę Jacobs Americano, która urzeka szlachetnym aromatem i głębią zbalansowanego smaku oraz propozycję dla wielbicieli aromatycznej kawy zwieńczonej delikatną pianką – Jacobs Crema. Kawa Jacobs Barista Edition, cieszy smakiem i aromatem kawy jak z kawiarni bez wychodzenia z domu!

W czerwcu pojawią się na półkach nowe Jogurty 7 zbóż – prosty skład. Prosty skład oznacza, że zawierają one tylko niezbędne składniki. To wyjątkowa kompozycja 7 gatunków pełnych ziaren zbóż: pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa, ryżu, gryki i prosa. W połączeniu z dojrzałymi owocami i delikatnym mlecznym jogurtem tworzą lekką i wartościową przekąskę, w której cukier trzcinowy dodany jest tylko dla smaku. Bez barwników, aromatów i sztucznych konserwantów. Bakoma 7 zbóż. Po prostu, z pełnymi ziarnami zbóż!

* JDE za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, rynek: Cała Polska (jako suma rynków: hipermarkety, supermarkety, dyskonty – metoda CSSI, duże/średnie/małe sklepy spożywcze, sieci chemiczne, sklepy winno-cukiernicze, stacje benzynowe), udział wartościowy, okres styczeń-grudzień 2017, kategoria: Kawa rozpuszczalna.

Kontakt: Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., tel. 22 278 75 00

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

132 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

Nowe Beskidzkie Paluchy – Chrupnij na zdrowie!

Smaki Słońca marki Herbapol

Firma Aksam, producent marki Beskidzkie, wprowadziła do swojej oferty dwa nowe produkty. Beskidzkie Paluchy z dodatkiem Spiruliny oraz nasion Chia, to zdrowsza alternatywa dla słonych przekąsek. Produkty zostały opracowane na recepturze Paluchów Wielozbożowych z solą morską, przez co ich chrupkość pozostaje niezmienna. Nowe Beskidzkie Paluchy dostępne są w opakowaniach o gramaturze 100 g. Grafika opakowań nawiązuje do najważniejszych wartości marki Beskidzkie.

Firma Herbapol – Lublin przygotowała specjalną, limitowaną edycję syropów Smaki Słońca w czterech wariantach smakowych idealnych na lato. W nadchodzącym sezonie firma proponuje syropy o smakach: mango i ananas, rabarbar i truskawka, cola oraz kiwi. Oprócz niestandardowych połączeń smakowych, syropy Smaki Słońca to także radosna, mocno kolorowa i typowo letnia szata graficzna, która przyciągnie wzrok nie tylko najmłodszych konsumentów. Pojemność: 420 ml.

Kontakt: Aksam Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 842 97 00

Kontakt: Herbapol – Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

Mega soczyście-owocowa nowość – Akuku! ZdrOwocki

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Do rodziny żelków Akuku! dołączyła kolejna soczyście owocowa propozycja. Nowe Akuku! ZdrOwocki to żelki w super owocowych kształtach, o sześciu mega smakach i intensywnych kolorach. ZdrOwocowy zawrót głowy gwarantowany za sprawą smaków: ananasa, truskawki, maliny, marakui, limonki i pomarańczy. Akuku! ZdrOwocki to aż 30% mniej cukrów przy zachowanej mocy soku. Akuku! nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników. W każdej paczce ukrył się sympatyczny niebieski Akuk o smaku gumy balonowej. Akuku! Owocuje zaskoczeniem!

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

.

Nowość Jusico

Manhattan 2018 – nowe smaki i nowe pojemności lodów!

Jusico to nowa marka napojów owocowych dla dzieci przygotowanych na bazie naturalnej wody mineralnej „Jurajska” i wzbogaconych sokami owocowymi. Do wyboru oferta 3 oryginalnych wariantów smakowych: jabłko-brzoskwinia-mięta, malina-jabłko-granat oraz gruszka-jabłko-cytryna. Niepowtarzalny charakter serii podkreśla poręczna butelka o pojemności 330 ml oraz szata graficzna prezentująca „zawadiacko” wyglądające owoce, będące towarzyszami letnich zabaw. Napoje już dostępne w ofercie Jurajskiej.

Marka Manhattan zaskoczy swoich fanów w sezonie 2018 aż czterema nowymi smakami – Manhattan White Chocolate Pistachio i Chocolate Orange w pojemności 1,4 l oraz Manhattan Maple Walnuts Cocoa i Coffee Caramel w linii American Specialities 1 l. Ponadto klasyczne smaki lodów Manhattan – Vanilla Chocolate, Vanilla Strawberry, Cream Bluberry oraz Sunny Orange – pojawią się w nowych, pomniejszonych formatach 180 i 500 ml. Znajdź swój ulubiony smak lodów Manhattan i ciesz się nimi, gdzie tylko chcesz!

Kontakt: Jurajska Sp. z o.o., tel. 34 313 73 30

Kontakt: Froneri Polska Sp. z o.o., tel. 17 788 55 01

133 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

Olej Beskidzki

Oranżada Hellena zamknięta… w nadziewanej galaretce

Olej rzepakowy uznawany za jeden z najbardziej wartościowych olejów. Nie zawiera cholesterolu, posiada najwięcej cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, a także kwasy omega-6 we właściwych, najkorzystniejszych dla organizmu człowieka proporcjach. Beskidzki można stosować na surowo, do sałatek, surówek lub jako składnik dressingów i sosów, a przede wszystkim doskonale nadaje się do smażenia. Olej Beskidzki nie zawiera konserwantów, jest z pierwszego tłoczenia bez ekstrakcji chemicznej, filtrowany przed konfekcjonowaniem w jednolitrowe butelki.

Do rodziny marki Hellena dołączyły Galaretki nadziewane Hellena o smaku oranżady. Stanowią połączenie miękkiej galaretki z orzeźwiającym nadzieniem. Do wyboru są dwie wersje galaretek: wariant czerwony – czerwone i żółte galaretki oraz wersja biała – białe i żółte galaretki, wszystkie inspirowane oryginalnym smakiem Oranżady Hellena. Galaretki nie zawierają glutenu, tłuszczu ani żelatyny, dlatego są idealnym produktem dla osób poszukujących produktów bezglutenowych oraz wegetarian. Nowości są już dostępne w dystrybucji.

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Nowości od Jacobs

Ptasie Mleczko® w nowych smakach na lato! Obecnie w ofercie kultowych pianek Ptasie Mleczko® znajduje się 7 smaków. Portfolio w sezonie letnim wzbogacono o dwa nowe warianty – sorbet mango i kokosowy. Delikatne, orzeźwiające pianki zostały oblane białą, kruchą wedlowską czekoladą. Letni klimat odzwierciedlają również opakowania nowych pianek Ptasie Mleczko®. Ich wyjątkowy design przykuwa wzrok feerią barw oraz egzotycznymi motywami rodem z tropikalnych wakacji.

Jacobs, lider na rynku kawy w Polsce*, odświeża swoje portfolio w segmencie kawy w saszetkach, stawiając na nowe opakowania, jak i na nowości. W maju do portfolio Jacobs dołączyły dwa nowe produkty – Jacobs Latte 3in1 oraz kawa Krönung w saszetce. Nowe portfolio jest zróżnicowane zarówno jeśli chodzi o smak, jak i poziom rekomendowanych cen. Ze względu na atrakcyjne rekomendowane ceny, kawa Jacobs w saszetkach to szansa na dodatkowe spontaniczne zakupy, zwłaszcza w strefie przykasowej. *JDE za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, rynek: Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, supermarkety, dyskonty – metoda CSSI duże/średnie/małe sklepy spożywcze, sieci chemiczne, sklepy winno-cukiernicze, stacje benzynowe), udział wartościowy, okres styczeń-grudzień 2017, kategoria: Kawa (mielona, rozpuszczalna, ziarnista i kapsułkowa).

Kontakt: Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., tel. 22 278 75 00

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

Frupp Smoothie z owoców liofilizowanych – Nowość

Sery OSM Łowicz w nowej odsłonie

Frupp Smoothie to wysokiej jakości, orzeźwiający i wartościowy napój z owoców liofilizowanych z dodatkiem nasion. Jest idealny na śniadanie, lunch lub jako dodatek do innych posiłków. To produkt bezglutenowy, bez dodatku cukru, z wysoką zawartością błonnika. Można go przygotować na wodzie, mleku, jogurcie lub soku. W ramach linii Frupp Smoothie dostępne są 3 warianty smakowe: borówka-porzeczka-len, chia-ananas-marakuja oraz jagoda-malina-len.

OSM Łowicz przedstawia ser w plastrach w nowej odsłonie! Opakowania o gramaturze 150 g to ulubiona forma konfekcjonowanego sera żółtego w opinii klientów. To porcja, która idealnie wystarcza na wspólny rodzinny posiłek. Łatwo się też przechowuje, ponieważ opakowanie posiada funkcję otwórz/zamknij. Nowa szata graficzna zachęca apetycznymi aranżacjami, jasnymi kolorami i regionalnym motywem, który jest spójny z resztą produktów łowickich. Dostępne smaki to Gouda, Edamski, Salami, Ementaler i Tylżycki.

Kontakt: Celiko S.A., tel. 61 871 27 00

Kontakt: OSM w Łowiczu, tel. 46 830 36 00

134 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

Chrupki Bingo Orzechowe – edycja mundialowa

Orzechowo-owocowe nuty w Selezione Arabica od Segafredo

Już za chwilę wielkie emocje! Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 tuż, tuż! To niezwykłe wydarzenie dla każdego prawdziwego kibica, na które warto się dobrze przygotować! Z tej okazji, ZPC Otmuchów przygotowały specjalną, mundialową edycję znanych na rynku i lubianych przez konsumentów orzechowych chrupek kukurydzianych Bingo! Design nowego opakowania nawiązuje do sportowego wydarzenia roku. Paczka Kibica łączy emocje piłkarskie z dobrą zabawą. Waga 80 g, cena na półce 1,39 zł.

Nowa kawa w ofercie Segafredo Zanetti, Selezione Arabica to mieszanka ziaren Arabiki pochodzącej z plantacji w Ameryce Środkowej i Południowej. Kawa jest jasno palona, dzięki czemu kusi owocowo-kwiatowym aromatem, a czekoladowo-orzechowy posmak zadowoli wszystkich miłośników kawy lubiących espresso o autentycznym włoskim smaku i idealnej jasnobrązowej cremie. Opakowanie wyróżnia się nowoczesnym designem i kolorem, a dodatkowo znajdują się na nim informacje dotyczące smaku, poziomu palenia kawy oraz możliwych sposobach przygotowania.

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

Kontakt: Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o., tel. 14 615 41 00

Herbaty białe marki Big-Active

Wanted

Herbata biała to jedna z najmniej przetworzonych herbat o delikatnym, lekko kwiatowym smaku i licznych korzyściach. Marka Big-Active powiększyła swoje portfolio o dwa nowe warianty smakowe tego naparu. Herbata biała o smaku jaśminu oraz herbata biała o smaku brzoskwini i kwiatu pomarańczy to intrygujące mieszanki, które dzięki dodatkowi kwiatów i owoców nadają naparowi niepowtarzalnego i intrygującego charakteru. Herbaty zapakowano w przezroczyste torebki typu LookBag™ w opakowaniach po 20 torebek.

To połączenie nowoczesnej tekstury, różnych struktur i wyjątkowego smaku. Małe porcje czekolady sprawiają, że nie można im się oprzeć. Wyśmienity baton oblany mleczną czekoladą dostępny jest w trzech wariantach smakowych: z płatkami pszennymi, kukurydzą i wiórkami kokosowymi, z płatkami pszennymi, kukurydzą i karmelem lub karmelem i orzechami. Produkt dostępny w Grupie Eurocash.

Kontakt: Herbapol – Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

Kontakt: ETi European Food Industries, tel. 501 740 203

Tri-Force Dynamic

Śniadaniowa nowości

W zeszłym roku Pol-Hun (General Fresh) wprowadził na rynek z sukcesem nowe kostki do wc pod marką Force – „Tri-Force Dynamic”. Tri-Force Dynamic skutecznie usuwają kamień, dbają o higieniczną czystość oraz barwią wodę (na zielono – w wersji leśnej i na niebiesko – w wersji morskiej). Zachęcona wynikami sprzedażowymi firma Pol-Hun postanowiła poszerzyć gamę o wersję lawendową – Tri-Force Dynamic „Lavender Power”, która barwi wodę na fioletowo.

Linia margaryn marki Śniadaniowa została poszerzona o nowe produkty. Śniadaniowa Gold to doskonałe połączenie wysokiej jakości olejów roślinnych i naturalnego masła (ponad 7%). Śniadaniowa Energy to źródło witamin B1, B2, B6 i B12, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Oba warianty są źródłem witamin A, D i E oraz nie zawierają konserwantów. Wyjątkowy smak, aksamitna konsystencja i wysoka jakość to atuty doceniane przez konsumentów.

Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

Wkrótce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Zdobądź 135 z „Poradnikiem Handlowca” Mistrzostwo… Sprzedaży! PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

Herbaty zielone marki Big-Active

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Znana z dużych kawałków owoców, barwnych płatków kwiatów, innowacyjnych mieszanek i egzotycznych smaków marka Big-Active wprowadza na rynek zieloną herbatę z limonką i mandarynką oraz zieloną herbatę Earl Grey z bergamotką. Pierwsza z nich to połączenie zielonej herbaty z orzeźwiającymi cytrusami, w sam raz na ciepłe dni. Dla koneserów herbaty zielonej idealną propozycją jest aromatyczna Big-Active z bergamotką. Każda z herbat marki Big-Active znajduje się w przezroczystej torebce typu LookBag™. Opakowanie mieści 20 torebek.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Herbapol – Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

.

Crax

Milka Peanut&Caramel

Firma ETi lubi sprawiać radość swoim konsumentom. Dlatego stworzyła ETi Crax. To idealny kompan na każdą okazję. Chrupiące krakersy mają nie tylko różne kształty, ale przede wszystkim różne warianty smakowe. Każdy znajdzie coś dla siebie. ETi Crax są bardziej serowe, bardziej pikantne i intensywnie ziołowe. Jeżeli ktoś miałby ochotę na miks smaków, warto spróbować także ziołowo-pomidorowych i ziołowo-serowych. Zabawa zaczyna się z Crax. Chrupnij sobie radość! Produkt dostępny w Grupie Eurocash.

W 2017 roku Milka wprowadziła na rynek nowe, odświeżone portfolio batonów i wafli. Każdy produkt odpowiada na inne potrzeby konsumentów, dzięki czemu nowości Milka docierają do szerokiej grupy odbiorców. We wrześniu do ekipy 5 wyjątkowych batonów Milka dołączył rewelacyjny Milka Peanut&Caramel. Nowy baton to delikatna czekolada Milka pełna orzeszków ziemnych zatopionych w nadzieniu karmelowym. Ponadto kawałki orzeszków ziemnych i ryżowych chrupek zanurzone są w pysznym kremie z orzeszków ziemnych.

Kontakt: ETi European Food Industries, tel. 501 740 203

Kontakt: Mondelez Polska S.A., tel. 22 857 10 00

Mizeria z koperkiem – Grześkowiak

Activia – jogurty do picia z siemieniem lnianym

Mizeria w odsłonie marki Grześkowiak – to kompozycja chrupiącego ogóreczka oraz kremu śmietanowego, wzbogacona o aromatyczny, wiosennie zielony koperek. Wyjątkowość smaku tworzą starannie wyselekcjonowane warzywa oraz rodzinna, sprawdzona od pokoleń receptura – takie połączenie jest gwarancją smacznego dodatku do tradycyjnego obiadu oraz plenerowego piknikowego grilla. Zakochaj się w jej delikatności!

Activia wprowadza nowe warianty produktów – w portfolio marki zagoszczą jogurty do picia ze zbożami i siemieniem lnianym w dwóch owocowych smakach: mango i ananas oraz gruszka i kiwi. Activia z siemieniem lnianym to propozycja dla wszystkich zabieganych osób, które chcą dbać o dobrze zbilansowaną dietę, ale trudno im znaleźć odpowiednią propozycję pomiędzy głównymi posiłkami. Activia z siemieniem lnianym to ikona nowej identyfikacji wizualnej marki. Nowa Activia z siemieniem lnianym dostępna jest w poręcznej butelce 280 g.

Kontakt: Grześkowiak (Świeże i Zielone Sp. z o.o. Sp.k.), tel. 61 819 00 41

Kontakt: Danone Sp. z o.o., tel. 22 860 82 00

136 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

Nowość – Parodontax Ultra Clean

Skuteczne czyszczenie zębów to uniwersalna potrzeba konsumencka, także wśród osób, którym krwawią dziąsła. Nowa pasta do zębów Parodontax Ultra Clean usuwa płytkę nazębną i pomaga powstrzymać krwawienie dziąseł oraz pozostawia w całej jamie ustnej uczucie intensywnej czystości i świeżości. Dodatkowy benefit pasty to dobry smak. Parodontax Ultra Clean to najlepiej smakująca pasta Parodontax w bazowym portfolio marki. Kontakt: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., tel. 22 576 90 00

Teo® Sterile dla dorosłych kotów po zabiegu sterylizacji i kastracji Koty po zabiegu sterylizacji i kastracji wymagają od nas szczególnej troski. Mogą pojawić się skłonności do tycia oraz problemy z nerkami. Teo® Sterile to specjalna karma dla tych właśnie zwierząt. Starannie wyselekcjonowane surowce z polskich gospodarstw są źródłem wysokiej jakości białka, naturalnego błonnika oraz witamin i minerałów zapewniających dobre trawienie i wspierających drogi moczowe. Więcej na www.teokarma.pl Kontakt: PUPIL Foods Sp. z o.o., tel. 62 762 13 67

Naturalna Woda Mineralna Jurajska You&Me Naturalna Woda Mineralna Jurajska You&Me – stworzona dla kobiet dbających o zdrowie i regularne nawodnienie organizmu. Mieści się w torebce, więc jest zawsze pod ręką, idealnie sprawdza się na spacerze, w drodze do pracy. Jurajska You&Me to woda średniozmineralizowana o niskiej zawartości sodu. Wydobywana z głębi skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nieprzepuszczalna warstwa iłów i dolomitów chroni głęboko ukryte źródła wody przed wszelkimi zanieczyszczeniami. Jurajska posiada Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka. Kontakt: Jurajska Sp. z o.o., tel. 34 313 73 30

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Nowość E Aromatherapy

Owocowe Smaki Lata od Dr Gerard

Nowa linia E Aromatherapy to połączenie atrakcyjnych zapachów oraz siły usuwania plam. Malezyjska Orchidea i Drzewo Sandałowe to kompozycja, która pobudzi Twoje zmysły dzięki romantycznemu akcentowi kwiatów orchidei oraz bazie opartej na wyrafinowanym zapachu piżma oraz drzewa sandałowego. Wariant Lawenda z Prowansji i Jaśmin to orzeźwiająca cytrusowa kompozycja zrównoważona bogatym aromatem lawendy, rozmarynu i jaśminu, otulona bazą zapachu drewna zapewni Ci uczucie luksusu oraz ukoi zmysły.

Pryncypałki to najczęściej wybierany produkt w kategorii wafli w czekoladzie w opakowaniach familijnych.* W tym roku firma Dr Gerard, przygotowała wyjątkową limitowaną edycję, w dwóch nowych wariantach smakowych. Pierwszy z nich to przepyszny smak Koktajlu Truskawkowego. Drugi inspirowany jest Lemoniadą Cytrynową. Obydwa smaki wyróżnia nie tylko kolor, ale również wafelek z pełnego ziarna oraz dodatek naturalnych soków owocowych.

Kontakt: Henkel Polska Sp. z o.o., tel. 22 565 60 00

Kontakt: Dr Gerard Sp.z o.o., tel. 22 722 46 46

* Dr Gerard za Nielsen- Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, Średnie i Małe sklepy spożywcze, Kioski, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje Benzynowe, sprzedaż wartościowa i ilościowa, w okresie skumulowanym Kwiecień 2017 – Marzec 2018, kategoria: Wafle w czekoladzie, z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych i produktów impulsowych.

Wkrótce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – to doskonały 137 czas na reklamę. Wspomóż sprzedaż produktów swojej firmy! PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


NOWOŚCI

Nowość: Knoppers kokosowy – limitowana edycja na lato!

Napój zyskał funkcje! Clic to produkt innowacyjny, który otwiera nową kategorię – napojów funkcyjnych. Napój odpowiada na indywidualne potrzeby, zaspokajane przez konkretne funkcje znajdujących się w nim składników. Każdy z produktów posiada inny wyróżnik, tj. Clic Vitality poprawia odporność, Calorie Burn wspomaga redukcję, a Active sprawdza się doskonale w momencie zwiększonego wysiłku fizycznego i umysłowego. Poznaj Clic! www.clic.pl

Po limitowanej edycji Knoppers truskawkowo-jogurtowy marka Knoppers rozszerza swoją ofertę o nowy letni wariant. Knoppers kokosowy łączy w sobie pyszny smak rajskiego kokosa z klasycznymi składnikami od Knoppersa. Ofercie towarzyszy silne wsparcie marketingowe, które obejmuje: reklamę TV z nowym 10-sekundowym spotem informującym o nowości, współpracę z influencerkami oraz materiały POS w punktach sprzedaży.

Kontakt: Fruit Ocean Sp. z o.o., tel. 661 462 649

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Chrupanie w retro klimacie!

Kibicuj z Helio!

Marka Łapsy rozszerzyła portfolio o nowości: orzeszki ziemne solone w 3 gramaturach, oraz popcorn do mikrofalówki w 2 wersjach smakowych: solonym oraz maślanym. Produkty te sprawdzą się idealnie przy trwających Mistrzostwach, a design opakowań przywoła wspomnienia minionych czasów, jakże dobrych dla polskiej piłki nożnej. Premiera nowości wsparta zostanie kampanią marketingową z loterią paragonową oraz działaniami w punktach sprzedaży. www.tbm.info.pl, www.promocjalapsy.pl, www.facebook.com/kultoweprazynki

Nowa, limitowana edycja bakalii Helio została przygotowana specjalnie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018. W skład serii Helio Bakalie Kibica wchodzą: Orzeszki Ziemne Solone 300 g + 20% Gratis oraz wyjątkowa kompozycja orzechów i rodzynek – Mieszanka Studencka 100 g + 25% Gratis. Smaczne i zdrowe Helio Bakalie Kibica pasują do każdego rodzaju napojów i są świetną alternatywą dla słodyczy. To idealne przekąski do chrupania i kibicowania w gronie rodziny oraz przyjaciół, dlatego nie może ich zabraknąć podczas mistrzowskich rozgrywek!

Kontakt: TBM Sp. z o.o., tel. 41 265 42 72

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Nowy żel Persil 360° Complete Clean

Letnie smaki Twarogu Delikatnego

Nowa 40% bardziej skoncentrowana formuła żelu Persil 360° Complete Clean dla perfekcyjnie czystego prania (w stosunku do poprzedniej formuły żelu Persil). Nowa formuła zawiera więcej mocy w każdej kropli i zapewnia przyjemną, długotrwałą świeżość, a także niezwykły blask Twojej odzieży, zapobiegając jej szarzeniu nawet po wielu praniach. Pomimo tak skutecznej siły prania, jest równocześnie łagodna dla tkanin. Wszystko czego potrzebujesz do perfekcyjnych rezultatów w usuwaniu plam.

Lato to czas, kiedy w naszej kuchni pojawiają się lekkie i zdrowe potrawy. Inspirując się letnimi smakami z naszego ogródka, marka Président wprowadziła 3 nowe warianty Twarogów Delikatnych. Każdy z nich to połączenie znanych i lubianych warzyw z delikatnym twarożkiem. Aromatyczny czosnek, dojrzałe w słońcu pomidory i pachnące zioła to składniki, które znajdziemy w letnich smakach Twarogu Delikatnego Président. Nowe warianty smakowe wejdą na stałe do portfolio rodziny Twarogów Delikatnych.

Kontakt: Henkel Polska Sp. z o.o., tel. 22 56 56 000

Kontakt: Lactalis Polska Sp. z o.o., tel. 22 376 08 00

138 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Segafredo Zanetti Poland

Storck

Selezione Arabica to jedna z czterech rodzajów mieszanek kaw z linii Selezione. Całą gamę Selezione tworzą: Espresso, Crema, Arabica oraz Organica (100% Bio). Linia Selezione to mieszanki kaw premium, które powstały ze starannie wyselekcjonowanych odmian Arabiki i Robusty. Każda z nich ma inny profil sensoryczny i sposób wypalenia ziaren.

Nowe nimm2 Śmiejżelki Happies – Takie małe! Takie fajne! nimm2 Śmiejżelki Happies to pyszne owocowe żelki o zabawnych kształtach, z naturalnymi sokami i witaminami. Niewielki rozmiar pojedynczych żelków sprawia, że można jeść 2-3 na raz, mieszając smaki. Radość smakowania i owocowa zabawa dla każdego, niezależnie od wieku! A przy tym superatrakcyjna oferta – aż 130 g w cenie torebki 90-100 g. Produkt będzie silnie wspierany w mediach (TV, kina, internet, outdoor) oraz punktach sprzedaży.

OSM Łowicz

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Rusza kampania nowego mleka łowickiego. Spot wprowadza widza w świat trzech bohaterek, które podczas codziennych zdarzeń napotykają niezwykłe sytuacje. Czasem jest to niespodzianka, czasem pozytywne skojarzenie lub ulotna chwila – zawsze jednak towarzyszą temu kolory z folklorystycznego motywu, który jest obecny na wszystkich opakowaniach łowickich produktów. Z łowickim mlekiem codzienność nabiera barw. Hasło kampanii to „Niezwykłe mleko. Twoje łowickie.” Spoty będą emitowane w TV i w Internecie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Froneri Polska

Piwniczanka

Sezon 2018 to drugi rok kampanii lodów Manhattan pod hasłem „Ważne z kim!”. Komunikacja marki Manhattan przypomina konsumentom o przyjemności płynącej z jedzenia lodów w dobrym towarzystwie i pokazuje, że sposobów na jedzenie lodów jest niezliczenie wiele. Markę wspierać będą znani influencerzy. Kampania widoczna będzie w telewizji online, na YouTubie, w social mediach. Szukaj nas na facebooku/instagramie pod nazwą „Manhattan – ważne z kim”!

50-lecie Piwniczanki to wyjątkowy czas na świętowanie! Chcąc podziękować smakoszom Piwniczanki za wspólne lata, firma przygotowała dla nich wyjątkową akcję promocyjną – loterię urodzinową. Każdy będzie mógł wziąć udział w zabawie i wygrać mnóstwo nagród. Kody promocyjne ze specjalnych butelek Piwniczanki należy zarejestrować na stronie 50lat.piwniczanka.pl. Przez trzy miesiące, co dwa tygodnie będzie do wygrania 50 nagród, w tym rowery, deskorolki elektryczne, wizyty w SPA i szereg innych, a nagrodą główną jest Fiat 500x crossover. Loteria trwa od 14 maja do 19 sierpnia.

139 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. . KONKURS

Znajdź szczegół reklamy

– Hermesy 25-lecia

KUPON KONKURSOWY Marzec 2018 2011 Czerwiec

Nr strony.................. Nazwa produktu................................................

Edycja specjalna

Znajdź 3 reklamy wykorzystujące logotyp „Hermesa 25-lecia Poradnika Handlowca” w bieżącym wydaniu Poradniku Handlowca. Wypełnij kupon konkursowy, wpisując numer strony, w nazwę produktu, dane kontaktowe, wyślij na nasz adres i wygrywaj cenne nagrody, m.in. oryginalne piłki z autografem Jerzego Dudka!

...............................................................................

Nr strony.................. Nazwa produktu................................................ ...............................................................................

Nr strony.................. Nazwa produktu...............................................

...............................................................................

Nazwa firmy/właściciela......................................... Imię i nazwisko........................................................... Adres sklepu................................................................ .........................................................................................

Nr telefonu................................................................... e-mail ...........................................................................

Odpowiedzi można przesyłać również drogą mailową na adres zsr@poradnikhandlowca.com.pl

pieczątka sklepu

Na rozwiązania czekamy do 13.07.2018 r.

KONKURS ZNAJDZ SZCZEGOL_1/2_ 06/2018.indd 1

140 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w związku z konkursem.

18-05-29 13:32


KAMPANIE I PROMOCJE

Jurajska

Marka Grześkowiak

W maju wystartowała komunikacja wody mineralnej marki Jurajska. Intensywna kampania obejmuje spoty telewizyjne, działania w Internecie i social mediach oraz aktywności na poziomie punktu sprzedaży. Celem komunikacji jest zwiększenie zaufania do marki Jurajska jako wody mineralnej czerpanej ze skał bogatych w wapń i magnez, powstałych miliony lat temu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nowi bohaterowie marki – para Dinozaurów – przedstawiają konsumentom bogactwo świata marki Jurajskiej.

Aktywnie i zdrowo – to sprawdzona recepta na udany odpoczynek pod chmurką. Będzie on smaczniejszy w towarzystwie surówek Grześkowiak, skomponowanych specjalnie z myślą o wielbicielach dań grillowanych. Lekkość i orzeźwiający aromat sosów jogurtowych – z dodatkiem czosnku lub koperku – pozwolą skutecznie przegonić kusząco słodkie lenistwo, zamieniając je w aktywną zabawę w rodzinnym gronie.

Fruit Ocean

Lactalis Polska

Clic to marka innowacyjna, która tworzy zupełnie nową kategorię. Napoje funkcyjne Active, Vitality i Calorie Burn nie należą do grupy napojów izotonicznych czy energetycznych. Zaspokajają bardzo indywidualne potrzeby konsumentów. Rozpoczął się już pierwszy etap kampanii, w którym komunikacja przeznaczona jest dla segmentu B2B. Niebawem ruszą także działania online, kierowane do konsumentów – osób młodych, które lubią się wyróżniać.

Marka Président to m.in. produkty takie, jak serki pleśniowe Camembert i Brie, Twarogi sernikowe oraz Twarogi Delikatne. W tym roku do portfolio Twarogów Delikatnych dołączą nowości w letnich wariantach smakowych. Producent ma nadzieję, że podobnie jak jeden z dotychczasowych hitów sprzedażowych – Twaróg Delikatny z Rzodkiewką, przypadną do gustu konsumentom. W ramach wsparcia komunikacyjnego marki Président przygotowano spoty telewizyjne, kampanie w social mediach oraz promocje konsumenckie.

CPP Toruń-Pacific

Pol-Hun

Już teraz pod hasłem „Chrupnij śniadanko” specjalna oferta skierowana do małych sklepów! Ulubione płatki śniadaniowe Nestlé dostępne w nowej, mniejszej gramaturze. Nestlé Nesquik 125 g, Nestlé Cini Minis 125 g, Nestlé Cookie Crisp 125 g oraz Nestlé Lion 140 g to idealna propozycja na szybkie, łatwe i wygodne śniadanie lub po prostu „na spróbowanie”. Dzięki przystępnemu, mniejszemu formatowi konsumenci mogą zabrać je także ze sobą i cieszyć się śniadaniem gdziekolwiek mają na to ochotę.

Pol-Hun powiększa gamę zapasów do automatycznych odświeżaczy powietrza General Fresh – Arola. Od maja tego roku firma wprowadziła na rynek trzy zupełnie nowe zapachy: Green Delight (o zapachu świeżego prania i zielonego jabłka), Morning Freshness (o zapachu świeżego prania i bzu) oraz Spring Garden (o zapachu magnolii). Wprowadzeniu nowości towarzyszyć będzie silna kampania internetowa oraz wsparcie POS.

Wkrótce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Zdobądź z „Poradnikiem Handlowca” Mistrzostwo… Sprzedaży!


KAMPANIE I PROMOCJE

Celiko

Maspex Wadowice

Producent żywności opartej na naturalnych składnikach – firma Celiko – rozszerza linię owoców liofilizowanych pod marką Frupp o liofilizowaną malinę. Jest to pyszna, chrupiąca i pożywna przekąska do spożycia bezpośrednio po otwarciu opakowania lub jako dodatek do deserów, ciast, jogurtów i napojów. Dzięki zastosowanemu procesowi liofilizacji została zachowana większość składników odżywczych. Produkt w 100% z owoców, bezglutenowy.

W kolejnej odsłonie kampanii prezentującej „Dziecięce Standardy” marka Kubuś podpowiada, gdzie znaleźć 100% owoców – „bo to nie wszystko jedno, co je Twoje dziecko”. Najnowszy spot Kubusia podkreśla siłę dobrego składu. Kubuś Mus to pożywna, naturalna przekąska – przetarte owoce i warzywa bez dodatku cukru, stanowiące źródło cennego błonnika i codzienną porcję witamin. Jest to idealny produkt dla dzieci na drugie śniadanie lub przekąskę w czasie dnia pełnego zabawy. Mus w wygodnym, lekkim i bezpiecznym opakowaniu to doskonała propozycja do śniadaniówki, plecaka, na spacer czy na szkolną wycieczkę.

Zakłady Tłuszczowe Bielmar

Cenos

Wiele śniadań, jedna Śniadaniowa – to hasło reklamowe marki Śniadaniowa. Wraz z odświeżeniem opakowania sztandarowego produktu Śniadaniowa Klasyczna, w czerwcu startuje kampania produktowa i wizerunkowa. Marka otrzyma wsparcie wizerunkowe w postaci 600 tablic billboardowych rozmieszczonych na terenie całej Polski, w kilkunastu tytułach prasy konsumenckiej oraz w social mediach. W punktach sprzedaży produkty otrzymają wsparcie w postaci materiałów POS, gazetek handlowych oraz różnorodnych działań promocyjnych.

Konkurs „Poznaj kuchnię mistrzów” trwa w okresie 18.05-22.06. Wystarczy, by konsument kupił 2 dowolne produkty marki Cenos, wysłał SMS-a z hasłem kończącym zdanie: „Mistrzowski smak to….”. Co tydzień, spośród zgłoszeń jury konkursowe wybierze 30 najlepszych, które zostaną nagrodzone rodzinnymi zestawami kibica. Na zakończenie akcji zostanie wybranych 5, które zostaną nagrodzone voucherami podróżnymi o wartości 5000 zł. Na potrzeby konkursu przygotowano liczne materiały POS oraz silne wsparcie w mediach i prasie. Szczegóły: www.cenoskonkurs.pl

TBM

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

15 maja 2018 r. ruszyła loteria promocyjna marki Łapsy, w której do wygrania są retro nagrody: personalizowane koszulki lub zestaw piłkarzyków. Na fanów Łapsów czeka też Fotokreator Retro Kibica, w którym swoje zdjęcie będzie można przerobić na fotkę piłkarza. Komunikacja promocji obejmuje media społecznościowe, kampanię display, reklamę w prasie i aktywności w punktach sprzedaży. Organizatorem loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. Regulamin na www.promocjalapsy.pl

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

142 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


KAMPANIE I PROMOCJE

Herbapol-Lublin

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W maju i czerwcu trwa kampania reklamowa marki Herbapol, promująca syropy owocowe z linii Owocowa Spiżarnia. Zrealizowana pod hasłem „I dzień smakuje lepiej! ” reklama przypomina konsumentom, że syropy marki Herbapol, które wyróżniają się intensywnie owocowym smakiem i aromatem, mogą towarzyszyć wszystkim członkom rodziny przez cały dzień. Reklama emitowana jest w największych stacjach telewizyjnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Colian

Grupa Otmuchów

Cudze chwalicie, swego nie znacie – kampania Oranżady Hellena. Od marca do czerwca b.r. trwa kampania reklamowa marki Oranżada Hellena, która swoim zasięgiem obejmuje największe stacje telewizyjne. Celem kampanii jest budowanie siły brandingu marki oraz podkreślenie oryginalnego smaku Oranżady Hellena, polskości i tradycji. Wszystkie działania sprzedażowe w punktach handlowych (dodatkowe ekspozytory, materiały POS) są spójne wizerunkowo z komunikatem TV.

Chałwa marki Odra została wyróżniona Hermesem 25-lecia „Poradnika Handlowca” w ramach ogólnopolskiego głosowania detalistów – handlowców branży FMCG. Chałwa z Odry to efekt połączenia ponad 60-letniej tradycji oraz wielkiej pasji do cukiernictwa. Od zawsze wyrabiana jest z tą samą pasją i dbałością o najwyższą jakość. W ofercie znaleźć można chałwę waniliową, mleczną, fantazyjną i bakaliową. To czysta przyjemność i wyjątkowa słodycz, która razem smakuje najlepiej. Waga: 65 g, cena na półce 1,89 zł.

Nestlé Infant Nutrition

Danone

Nie ma chyba Polaka, który nie zna smaku soków i nektarów dla najmłodszych Bobo Frut. Marka świętuje właśnie 50 lat istnienia i urządza urodzinowe atrakcje. Przez te 50 lat swojej historii soki były stale udoskonalane. Zmieniły się także etykiety, jednak wielu dorosłych, którzy wychowali się z marką Bobo Frut, pamięta opakowania z początków produkcji. By przywołać w ich pamięci beztroskie czasy dzieciństwa, w 50-tą rocznicę powstania marki Bobo Frut na półki trafiło 6 smaków z Jubileuszową etykietą.

W czerwcu na sklepowych półkach pojawią się promocyjne opakowania Danonków z letnimi gadżetami: kolorowymi patyczkami do przygotowania lubianych przez dzieci mrożonych serków. W ramach wsparcia sprzedaży planowany jest wakacyjny sampling produktów wśród osób wypoczywających nad Bałtykiem. Pod koniec czerwca w kilkunastu nadmorskich miejscowościach pojawi się danonkowy food truck, w którym dzieci będą mogły otrzymać mrożone Danonki. Wsparciem dla aktywacji będzie również kampania w TV i mediach społecznościowych, a także materiały POS w sklepach.

143 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


PRAWNIK RADZI

Zwalczanie phishingu Z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wzrastający wpływ technologii informatycznych, wzmaga się ryzyko narażenia na ataki cybernetyczne, i jednocześnie rośnie potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Częste stają się ataki oszustwa internetowego metodą phishingu.

P

nia i oszustw związanych z bezgotówolega on w swej istocie na wykowymi środkami płatniczymi. Dyłudzaniu danych poufnych (harektywa zmierza do ujednolicenia desła, informacje na karcie krefinicji przestępstw internetowych, dodytowej, dane kont bankoprecyzowania zakresu jurysdykcji, wych), wykorzystując podszywanie usprawnienia współpracy wymiaru się przez sprawcę pod np. zaufane insprawiedliwości. Akt ten ma zapewnić stytucje, administratora, znane portaskuteczne podstawy prawne do ścigale, banki. Sprawca wchodzi w kontakt nia tego typu przestępstw, neutralz ofiarą za pomocą przesłania np. fałne pod względem technologicznym. szywych powiadomień czy komunikaNa skutek wprowadzenia dyrektywy tów łudząco podobnych do tych poposzerzeniu ma podlegać wiedza spochodzących od prawdziwego nadawłeczeństwa w zakresie technik wykocy. Następnie dane mogą zostać wyJAROSŁAW rzystywanych do realizacji oszustw, korzystane do kradzieży np. środków KURZAWSKI w  tym właśnie phishingu czy skimpieniężnych, poprzez logowanie z wyRadca prawny mingu. Jednak, co najistotniejsze, korzystaniem pozyskanych w  efekcie Kancelaria Radców usprawnieniu ulegną procedury obejataku danych. Może także dochodzić Prawnych s.c. Borys Nowaczyk, mujące dochodzenie i  ściganie tego do blokowania dostępów do poszczeJanina Nowaczyk, typu przestępstw. gólnych usług. Łucjan Zawartowski Problem w  zakresie phishingu zo Oczywistym jest, że o własne bezwww.krp.home.pl stał dostrzeżony przez praktyków pieczeństwo przy korzystaniu z  sysznacznie wcześniej. Podejmowane były choćby retemów teleinformatycznych należy zadbać przede komendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla wszystkim we własnym zakresie. Problematyka zopodmiotów branży finansowej, sugerujące umożstała jednak dostrzeżona również przez krajowego liwienie sprawnego przekazywania przez klientów legislatora oraz na poziomie UE. Aktualnie trwainformacji o atakach opartych o technikę phishinją prace nad projektem ustawy o  krajowym systegu. Zalecenie uwzględniało także realizację informie cyberbezpieczeństwa. Przepisy mają za zadamacji o zagrożeniach związanych z takimi działanie m.in. przeciwdziałać przestępstwom phisinniami oraz wskazanie sposobów zabezpieczania. gu. W  opinii przedstawicieli władzy wykonawczej Należy pamiętać, że problem nie jest wirtualny. wspomniane działania przestępcze utrudniają rozZgodnie z komunikatem Rady w 2013 r. przez oszuwój jednolitego rynku treści cyfrowych. Jako cyberstwa związane z bezgotówkowymi środkami płatnibezpieczeństwo rozumieć należy odporność systeczymi utracono 1,44 mld EUR. Każdego roku obymów informacyjnych na wszelkie działania naruwatele UE otrzymują ok. 36 mld wiadomości typu szające poufność, integralność, dostępność i autenphishing. W uzasadnieniu do projektu polskiej ustatyczność przetwarzanych danych lub związanych wy wskazuje się, że w 2016 r. do CERT Polska przyz nimi usług oferowanych przez te systemy. Jednopadki phishingu zgłaszano 722 584 razy. Pozytywcześnie jednak przepisy nakładać będą dodatkowe nym aspektem jest próba wyjścia naprzeciw probleobowiązki na dostawców usług informatycznych. matyce cyberbezpieczeństwa. Istnieje jednak oba Również UE zajęła się zagadnieniem. W  dniu wa, że w tych zmaganiach ustawodawstwo będzie 9 marca 2018 r. Rada UE przyjęła stanowisko zawsze o kilka kroków z tyłu. ▼ co do dyrektywy w  sprawie zwalczania fałszowa-

144 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


PRAWO W PIGUŁCE

Ostrzejsze kary za fałszowanie faktur Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości pakiet zaostrzający kary ma mieć przede wszystkim efekt odstraszający. Planowane zmiany dotyczą zarówno pospolitej przestępczości i  ciężkich zbrodni, jak i przestępczości o charakterze gospodarczym. Z  wyższymi karami będą musieli liczyć się m.in. fałszerze faktur. W  przypadku fałszowania faktur na dużą skalę (o  wartości ponad 10 mln zł) sądy mają orzekać kary w  wymiarze od 5 do 25 lat więzienia. Obecnie funkcjonują kary od 5 do 15 i  25 lat pozbawienia wolności. Zwiększeniu ulec mają także kary za łapówki. Aktualnie za przyjęcie łapówki w wysokości ponad 200 tys. zł grozi od 2 do 12 lat więzienia. Po zmianach przyjęcie korzyści majątkowej na poziomie ponad 1 mln zł będzie wiązać się z  groźbą kary od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Zakłada się ponadto okre-

ślenie w Kodeksie karnym nowych rodzajów przestępstw, związanych z tworzeniem tzw. piramid finansowych, kradzieżami kart płatniczych oraz włamaniami na konta internetowe. ▼ Ministerstwo Finansów reaguje na problemy z CIT-8 Niebawem wejdzie w  życie Rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczące wydłużenia terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i  zakończył przed 1 marca 2018 r. W tych przypadkach podatnicy będą mieć czas na złożenie zeznania do końca czerwca br. W  praktyce chodzi o  podatników składających formularze CIT-8, CIT-8A oraz CIT-8B. ▼

Niniejszym informujemy, pragnąc podtrzymać dotychczasowe doręczanie czasopisma „Poradnik Handlowca”, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” spółka jawna z siedzibą ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań. Jeśli nie chcą się Państwo zgodzić na przetwarzanie Waszych danych przez Administratora, możecie w łatwy sposób wyrazić tę wolę, wysyłając pismo na adres: Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” spółka jawna z siedzibą ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mail na adres: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl Odpowiedź wskazana wyżej będzie skutkować usunięciem Państwa danych (z zastrzeżeniem możliwości przetwarzania danych, wynikających z obowiązku prawnego Administratora lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust.1 „c” i „f” RODO). Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Jako administrator danych, wskazujemy, że w naszej firmie za takie dane przyjmuje się: np. Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres. Państwa dane, w  ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z  dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z  Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykony

wania, a w  przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Państwa dane będzie przetwarzał Administrator danych, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Waszych danych i  ich przetwarzania przez nas: a) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, b) Prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, c) prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora. W  każdym momencie mogą Państwo edytować Wasze preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie. Informujemy jednocześnie, iż Administrator ma prawo przetwarzać Wasze dane niezależnie od Waszej zgody w oparciu o wykonanie obowiązku prawnego lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, lub (np. w terminach do końca okresu przedawnienia wynikających z przepisów ZUS, przepisów podatkowych lub upływu potencjalnych roszczeń z zawartych umów – art. 6 ust. 1 „c” i „f” RODO).

145 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


PRAWO W PIGUŁCE

Monitoring przewozu towarów Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia określającego towary, których przewóz powinien być objęty systemem drogowego i kolejowego monitoringu. Nowe przepisy będą dotyczyć m.in. olejów roślinnych oraz alkoholu etylowego. Monitoring ma objąć te towary, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg albo objętość jest większa niż 500 l. ▼

ślone zostaną też zadania nowego organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Nowa ustawa będzie dotyczyć szeregu służb i organów państwowych, w  tym m.in. policji, sądów i  Krajowej Administracji Skarbowej. Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ▼ Młodociani pracownicy Jak wynika z  Kodeksu pracy, pracownikiem może być osoba mająca ukończone 18 lat. Przepisy uwzględniają jednak także pracowników młodocianych, czyli osoby w  przedziale wiekowym 16-18 lat. Już z  początkiem września 2018 r. dolna granica wieku zostanie obniżona do 15 lat. Osoby takie można będzie zatrudniać zarówno w formule przygotowania zawodowego, jak i  przy pracy zarobkowej – mogą to być jednak jedynie tzw. prace lekkie. Wykaz takich prac powinien być zaakceptowany przez okręgowego inspektora pracy i przez lekarza medycyny pracy, a młode osoby powinny przed podjęciem zatrudnienia zapoznać się z  prawami oraz obowiązkami dotyczącymi rozpoczynanej pracy. ▼

Ochrona danych osobowych – rząd szykuje kolejną ustawę Przepisy dotyczące tzw. rozporządzenia RODO zostaną uzupełnione ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w  związku z  zapobieganiem i  zwalczaniem przestępczości. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do rozwiązań przewidzianych w  dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z  uzasadnieniem projektu, głównym celem nowej ustawy będzie określenie dopuszczalnych celów przetwarzania danych osobowych, zakresu przedmiotowego i  podmiotowego tego aktu, a  także definicji danych osobowych i  innych pojęć. W  nowej ustawie okreReklama

Sparen Sie 15% im Vergleich zum Messeticket vor Ort und bestellen Sie Ihr Ticket unter: www.sialparis.com

Wejściówk a z rabatem

-15% przed 20.09.201

8*

Paryż

www.stockfood.com

Conception:

Światowe spotkanie nowatorskich produktów spożywczych

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:

© Images by

Międzynarodowe Targi Francuskie Andrzej Bereda, promopol@it.pl | tel. 22 815 64 55

W W W. S I A L PA R I S . C O M #SIALParis

SIAL, a subsidiary of Comexposium Group

146 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


PRAWO W PIGUŁCE

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

147 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2018


Poradnik Handlowca 06/2018  

Poradnik Handlowca wydanie czerwiec 2018

Poradnik Handlowca 06/2018  

Poradnik Handlowca wydanie czerwiec 2018

Advertisement