Page 1


SPIS TREŚCI

36

Rozmowy 26 Stawiamy na rozwój delikatesów 30 Tłuszcze pełne zdrowia 32 Warto odważnie stawiać na nowości

Rynek pod lupą

84 Chemia gospodarcza i środki higieny osobistej

Ważne sprawy

34 Klienci mają do mnie zaufanie 36 Drugie życie opakowań

78

Unia Europejska dąży do wprowadzenia zakazu wykorzystania wielu jednorazowych produktów plastikowych. Dla producentów,oznacza to niemałą rewolucję – będą musieli opracować ekologiczne zamienniki dla części opakowań oraz zwiększyć w ich produkcji udział surowca pochodzącego z recyklingu. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2021 r. 40 Profil mikroprzedsiębiorstwa w handlu detalicznym w Polsce w 2018 r. 46 Mamy dobrą żywność i umiemy nią dobrze handlować

Kalendarium handlowca

Felieton 8

Trudniej dla hipermarketów i delikatesów

Sieć „Tesco” zaczyna rok 2019 od likwidacji 32 hipermarketów i zwolnienia około 1300 pracowników. Co ciekawe, wśród zwalnianych są nie tylko sprzedawcy, ale aż niemal dwie setki „wyższych” pracowników nadzoru.

50 Luty – cisza przed wiosenną burzą?

52 Tradycja i nowoczesność – na słodko i na słono

Tematy miesiąca

10 Zmiany nie wcześniej niż za rok? 14 Czy liczba sklepów rośnie?

Reportaż

20 Handlowa mozaika Żnina

Niezwykle ważna jest rola przekąsek w odżywianiu człowieka. Oprócz bowiem trzech głównych posiłków, w racjonalnej diecie zdrowego człowieka powinny znaleźć się co najmniej dwie do trzech drobnych przegryzek...

94 Karmy dla zwierząt po sterylizacji

Dlaczego koty lubią ryby?

17 luty – Światowy Dzień Kota

Z wizytą w sklepie

95 Polacy oczekują rozwoju segmentu słodyczy z alkoholem

Sport w FMCG

96 Team w pracy i na trasie

Wskakują do lodu, przechodzą przez ogień, podczas biegu jeden motywuje drugiego do dalszej walki. W minionym roku wspólnie wystartowali w kilkunastu imprezach biegowych, a ich marzeniem jest maraton w Nowym Jorku...

Wydarzenia z branży FMCG 98 Aktualności

70 Mrożony boom

103 Nowości

108 Kampanie i promocje

Sezon na mrożonki jest obecnie w pełnym rozkwicie. Świeżych polskich warzyw i owoców na sklepowych półkach jest jak na lekarstwo, klienci poszukują zatem witamin i smaków, którymi lubią się cieszyć niezależnie od pory roku.

Handlowa mozaika Żnina pozwala dostrzec, jak na jednym rynku obok siebie mogą funkcjonować zarówno niezależne sklepy, placówki spółdzielcze oraz duże 75 Coraz bardziej światowo sieci handlowe. Lokalne władze, chcąc wpłynąć na 78 Tłuszcze roślinne – asortyment pierwszeobraz detalu, starają się wspomóc zwłaszcza tych najgo wyboru mniejszych.

Reklama str. 13

Kącik psa i kota

Półka sklepowa

Rozwój rynku chemii gospodarczej i produktów higieny osobistej opiera się na zapotrzebowaniu na nowoczesne produkty, a aktualne trendy dynamicznie wspierają ten proces.

Porady

112 Nowy/stary leasing auta w firmie. Houston, czy mamy problem? 113 Prawo w pigułce

Reklama str. 59

4

OLIAN MILION GRZEŚKÓW TEASER PORADNIK HANDLOWCA 2019-01-17 57 x 50 mm 14:57:07 spad

PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Reklama str. 53


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Rafał Boruc / rafalb@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl

Bez zmian Wewnątrz numeru poseł Janusz Śniadek jednoznacznie stwierdza, że zmiany w ustawie o handlu nastąpią, ale niezbyt szybko. Nie w  najbliższych tygodniach, a  nawet miesiącach. Jego zdaniem czas nowelizacji przyjdzie dopiero po wyborach parlamentarnych, czyli najprawdopodobniej w przyszłym roku. Trudno bowiem przypuszczać, aby nowo wybrany Sejm od razu za najpilniejszy do rozwiązania uznał problemy handlu. A jeszcze kilka tygodni temu wrzało. Mówiło się o szybkim przeglądzie prawa i  wprowadzeniu dość radykalnych zmian 1 marca br. – dokładnie w pierwszą rocznicę obowiązywania ustawy ograniczającej niedzielny handel. Temperaturę sporu podgrzewały: sondaże, analizy, związki zawodowe, a  także politycy. Zwolennicy poprawek przerzucali się różnorodnymi pomysłami, ale wszyscy mówili o konieczności szybkich i  znaczących korekt, bo „tego oczekują wyborcy”, albo „konsumenci” (znamienne, że nikt nie wspomniał o oczekiwaniach handlowców). W tej atmosferze dialog stawał się niemożliwy, bo każdy mówił „do swoich”, będąc głuchym na argumenty „tamtych”. W efekcie do końca roku zostanie utrzymane status quo. Poseł Śniadek otwarcie przyznaje, że dzisiaj jakiekolwiek próby wprowadzenia zmian wiążą się z  atakiem, a  „osoby, chcące zaszkodzić ustawie, wypuszczają (…) fake newsy, by wywołać niepokój”. Tymczasem handlowcy oraz... gospodynie domowe nieśmiało pytają: dlaczego handlowa jest ostatnia niedziela miesiąca, a  nie pierwsza albo druga? Przecież przed wypłatą kieszenie sporej grupy rodaków zioną pustką, a  już z  pewnością niemało rodzin, zwłaszcza w  mniej zamożnych regionach kraju, przed pierwszym musi oszczędzać. Właściciele mniejszych sklepów, przede wszystkim na wsi i  w  miasteczkach, przyznają, że znacznie większe utargi uzyskiwaliby, gdyby mogli bez przeszkód handlować na początku, a nawet w połowie miesiąca. Pod jego koniec więcej osób kupuje „na zeszyt”, mimo że oficjalnie jest to zabronione. Niestety szansa przesunięcia niedzieli handlowej wydaje się mniej niż iluzoryczna. Tym bardziej, że w przyszłym roku pozostanie siedem takich dni. A może jednak coś się zmieni? Zapraszam do lektury.

REDAKCJA Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Olga Tylińska, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl

RAFAŁ BORUC Redaktor Naczelny

6 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

Trudniej dla hipermarketów i delikatesów

S

ieć „Tesco” zaczyna rok 2019 od liaczkolwiek koncern „Tesco” radzi sobie kwidacji 32 hipermarketów i zwolw Polsce ostatnimi laty gorzej niźli gdzie nienia około 1300 pracowników. indziej, to jednak jego kryzys ma wymiar Co ciekawe, wśród zwalnianych globalny. Od roku 2011 wartość akcji są nie tylko sprzedawcy, ale aż niekoncernu spadła o połowę, zlikwidomal dwie setki „wyższych” pracowwany został sklep internetowy w roników nadzoru. A  wśród likwidowadzinnej Wielkiej Brytanii, a po ujawnych sklepów znajdują się nie tylko nieniu wielkiej afery księgowej firma te z średnich miast, które w polskich wykazała w  2015 roku stratę przewarunkach zaczynają się wyludniać, szło sześciu miliardów funtów! ale także hipermarkety warszawskie Kryzys „Tesco”, podobnie jak (mai łódzkie. Jeśli zważyć, że ledwie pół jący zupełnie inną – lokalną skalę) roku temu „Tesco” ogłaszało likwidakryzys sieci delikatesów „Piotr i  PaJAN MARIA ROKITA cję trzynastu sklepów, a jesienią sprzeweł”, pokazuje przykre skutki błędów daż kolejnych dziewięciu – to widać, że w  zarządzaniu, za które firmy muszą ta sieć na polskim rynku jest dziś w  defensywie. srogo płacić, gdy rynek jest tak silnie konkurenZ  firmy odchodzą także czołowi menadżerowie, cyjny jak obecnie. Poznańskie delikatesy padły bonie kryjący tego, iż nie widzą tam dla siebie perwiem ofiarą własnych złych decyzji lokalizacyjspektyw. A sam szef koncernu David Lewis, pytany nych, oraz przeinwestowania w kosztowne sklepy nie tak dawno przez Reutersa, nie wyklucza wycoz bardzo wysokimi czynszami. Uczciwie przyznaje fania „Tesco” z Polski. to Marek Miętka – obecny szef firmy, który zresztą Menadżerowie „Tesco” skłonni są przypisywać do niedawna odpowiadał za... rozwój hipermarkekryzys firmy ograniczeniom handlu niedzielnego tów „Tesco”. Od jesieni ubiegłego roku firma znalaw Polsce. Lewis mówi: „Znów straciliśmy sporo dni zła się pod zarządem sądowym i również zmuszoroboczych, więc musimy to nadrabiać wzrostem na jest redukować liczbę swoich sklepów. Ale oba efektywności”. Potwierdza w ten sposób, że zakaz przypadki pozwalają także wyraźnie zobaczyć te handlu niedzielnego działa, przynajmniej do pewsilne trendy w  handlu, które najbardziej wpłynęnego stopnia, zgodnie z intencjami jego twórców, ły zarówno na kłopoty globalnego giganta rodem którzy nie kryli przecież, iż chcieli zmniejszyć przez Wielkiej Brytanii, jak i lokalnej poznańskiej siewagę konkurencyjną zagranicznych sieci najwiękci, która przez niemal trzy dekady z sukcesem hanszych hipermarketów. Ale takie łatwe wytłumaczedlowała produktami spożywczymi wysokiej jakonie jest tylko częścią prawdy. Po pierwsze bowiem ści. Statystyki ostatnich lat nie pozostawiają wątkryzys „Tesco” ma znacznie dłuższą historię, niźpliwości. Polscy klienci konsekwentnie przenoszą li ustawa zakazująca handlu niedzielnego, obowiąsię z zakupami do średniej wielkości sklepów dyszująca w  Polsce kontowych, rezygnując zarówno z wielkich hiperod marca 2018 marketów, gdzie na zakupy trzeba tracić ogromną roku. Dziennik ilość czasu, jak i z eleganckich delikatesów, gdzie „Rzeczpospolita” z kolei ceny wydają im się nazbyt wysokie. Z jednej pisał o  „zmierzwięc strony zwiększający się dostęp w dyskontach chu giganta” do żywności „z  wyższej półki” wypłoszył sporą (jak określał „Teczęść polskiej „klasy średniej” z drogich delikatesco”) już w  marsów. Z drugiej zaś, dostępność i wygoda zakupów cu 2017 roku, gdy w „Biedronce” czy „Lidlu” uszczupliła liczbę klienokazywało się, tów hipermarketów, którzy szukali tam dotąd niże z  roku na rok skiej ceny. Nie znaczy to oczywiście, że w tych wawyniki sieci są runkach hipermarkety i delikatesy nie mogą utrzycoraz słabsze. mać się na polskim rynku. Ale tylko tyle, że musi Reklama str. 23 Zaś po drugie, im być teraz po prostu trudniej. ▼

8 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


TEMAT MIESIĄCA

Zmiany nie wcześniej niż za rok? Rafał Boruc: Pod koniec ubiegłego roku głośno mówiło się o bliskiej nowelizacji ustawy o  handlu. Zmiany miałyby dotyczyć kilku kwestii, które budzą ożywioną dyskusję, m.in. placówek pocztowych czy sklepów franczyzowych. W  nowym roku Sejm miał zająć się tymi zagadnieniami, aby na początku marca, czyli rok od wprowadzenia ustawy, poprawki weszły w  życie. Tymczasem sprawa ucichła.

szenie zmniejszeniem obrotów i zwolnieniami ludzi okazało się nieprawdziwe, stąd szuka się nowych argumentów. Zmniejszenie udziału w  rynku oznacza tylko, że obroty w  dużych sklepach wzrosły bardziej niż w  małych. Nie uprawnia to jeszcze do uporczywie powtarzanej tezy, że na ograniczeniach handlu w niedzielę najbardziej ucierpią małe. Obroty rosną wszędzie, tylko w  obliczu dumpingowej poliJanusz Śniadek: Projekt tyki cenowej wielkie sieci wpłynął do Sejmu, ma nadautrzymują swoją przewany numer druku i rozpoczęgę na rynku. To nie jedyło się procedowanie w komina manipulacja. Przytacza sji. Nie wszedł jednak na obsię badania opinii publiczJanusz Śniadek rady plenarne, ponieważ Pan nej, w którym stawia się pyMarszałek zlecił wykonanie tanie o  „całkowity zakaz Poseł PiS, dodatkowych analiz. handlu w  niedzielę”, pomibyły Przewodniczący NSZZ „Solidarność” mo tego, że coś takiego jak Czy to oznacza, że noweli,,całkowity zakaz” nie istzacja ustawy o handlu, za którą mocno optuje „Solinieje. Po pierwsze – obowiązuje ponad 30 wyjątków. darność”, nie nastąpi w najbliższym czasie? Po drugie – w przyszłym roku nadal będzie siedem Kilka zmian, a  raczej niezbędnych korekt ustawy niedziel handlowych. W opinii BAS cytowane są dwa o  handlu, zaproponowanych przez nas jest popierabadania, w  pewnym odstępie czasowym, z  których na przez Solidarność, ale koledzy ze związku chcieliwynika, że ok. 2% więcej ankietowanych (w graniby pójść dużo dalej. Na to w tej chwili nie ma zgody. Pocach błędu statystycznego) opowiada się za przywrótrzeba więcej czasu na rzeczywistą ocenę wszystkich ceniem niedzielnej sprzedaży. W  oparciu o  ten wyskutków ubiegłorocznej regulacji. Okazało się, że nawet nik autor formułuje kategoryczną opinię, że „poparniewielka i potrzebna nowelizacja stała się pretekstem cie dla zakazu spada”. To bardzo wątpliwe. Z analido frontalnego ataku na samą ideę ograniczania hanzy BAS wynika jedynie, że Polacy nie są jednomyślni dlu w niedzielę. Okres zbliżającej się kampanii wyborw kwestii ograniczeń handlu. czej nie sprzyja merytorycznej dyskusji, a więc szanse poprawienia czegoś jeszcze w tej kadencji maleją. Ale z reguły jesteśmy przeciwni ograniczeniom. Tak, to tkwi w naszej naturze, ale trzeba mieć świaBiuro Analiz Sejmowych alarmowało niedawno, że domość, że przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania po„najbardziej dotknięte przez nowelizację będą małe przedniego modelu handlu bez ograniczeń nastąpiły sklepy (…), które i tak – jako jedyne podmioty w hanu nas zmiany kulturowe. Chodzi o spędzanie wolnego dlu detalicznym – w wyniku ustawy odnotowały już czasu przez nas wszystkich, nie tylko o pracowników straty w udziale w rynku”. sklepów. Zakupy zaczęły zastępować sport, rekreację, Czytałem ten dokument. Powiedzieć, że BAS alarturystykę, kino, teatr, wypoczynek z rodziną. Nie bez mowało to przesada. Autor w  niewielkim stopniu powodu kraje Starej Unii wprowadziły u siebie ograodnosi się do samej nowelizacji, raczej bezkrytyczniczenia handlu. My też poszliśmy tą drogą. nie powtarza tezy formułowane przez przeciwników całej ustawy. Lobbing wielkich sklepów przeAle może warto wycofać się z kolejnych ograniczeń, ciwko ograniczaniu handlu w  niedzielę trwa. Straa nawet zliberalizować prawo?

10 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


TEMAT MIESIÄ„CA

11 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


TEMAT MIESIĄCA

Wprowadzając zmiany w trybie kroczącym, daliśmy szanse stopniowego przystosowania się do nich. Na początku stycznia byłem na spotkaniu z władzami Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i  Usług. Podczas spotkania wręczono mi odznakę „Zasłużony do polskiego handlu” z racji wprowadzenia ustawy, która chroni jego interesy. Rada jednoznacznie pozytywnie ocenia skutki nowego prawa. Mówi, że obroty w mniejszych sklepach rosną nie tylko w niedziele, ale także soboty i inne dni, ponieważ część klientów rezygnuje z zakupów w dużych sklepach z powodu zbyt długich kolejek do kas. To ożywia małe osiedlowe palcówki, gdzie można szybko kupić to, czego potrzebujemy. Nie sprawdziły się kasandryczne przepowiednie, że po wprowadzeniu wolnych niedziel zwiększy się bezrobocie, bo sieci zwolnią pracowników. Jest odwrotnie – brakuje rąk do pracy, a płace rosną. Mam nadzieję, że systematyczny wzrost wynagrodzeń dla handlowców sprawi, iż ludzie przestaną odchodzić z  tego zawodu. Możemy jedynie mieć zarzut, że ustawa jeszcze niedostatecznie mocno wspiera mniejsze sklepy.

łecznej, a w ślad za nim Państwowa Inspekcja Pracy, stosują interpretację korzystną dla handlowców. Ona obowiązuje i nic się w tym względzie nie zmieni. Kwestia relacji rodzinnych jest istotna. Jesteśmy otwarci na argumenty, które ułatwią osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzenie sklepu. „Solidarność” chce zakazać niedzielnej działalności sklepów franczyzowych. Tymczasem ta forma działalności ma wiele odcieni. Najczęściej sklep działający we franczyzie, to działający na własny rachunek polski przedsiębiorca, który płaci podatki w Polsce (a nie np. w rajach podatkowych). Nawet jeżeli sieć franczyzowa należy do podmiotu zagranicznego (z  Litwy, Francji, Portugalii czy Niemiec), nie wolno zapominać, że składa się ona z polskich handlowców. Osoby, chcące zaszkodzić ustawie, wypuszczają – nie obawiam się tego powiedzieć – fake newsy, by wywołać niepokój. Zapewniam, że nikt w rządzie i parlamencie nie chce wprowadzać ograniczeń dla sklepów franczyzowych. Wiem, jak one działają, na jakich zasadach. Bardzo cenimy tę formę handlowej aktywności. Sieci poprawiają kondycję mniejszych podmiotów, czasami umożliwiają im przetrwanie na trudnym konkurencyjnym rynku.

A może wprowadzić system mieszany – wybrane niedziele wolne, a w robocze znacznie więcej płacić handlowcom za pracę? Niedzielne ograniczenia mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie rodziny. Więcej czasu spędzamy razem, na czym korzysta gastronomia, kina, teatry czy inne wydarzenia kulturalno-sportowe. Tymi kryteriami kierowały się kraje zachodnie, wprowadzając u  siebie ograniczenia. Odnosimy się do nich. W takiej sytuacji model mieszany nie spełniłby swej roli. Zawsze bowiem znajdą się osoby skłonne do pracy za wyższą stawkę niedzielną, poświęcając życie rodzinne. To jednak rujnowałoby intencję ustawodawcy oddziaływania na społeczeństwo. Pamiętam, kiedy pracowałem jeszcze w  Stoczni Gdynia, po wprowadzeniu dużych dopłat za niedzielne nadgodziny, okazały się one bardzo atrakcyjną formą zwiększenia zarobków.

Przed wprowadzeniem ograniczenia handlu niedzielnego wiele mówiło się o objęciu nim także kanału internetowej sprzedaży. Tymczasem tej dziedziny handlu zakaz nie obowiązuje. Kwestią podstawową, która spowodowała, że handel internetowy w ustawie nie został poruszony był fakt, że w  przeciwnym razie ustawa wymagałyby notyfikacji w  Komisji Europejskiej. To oznaczałoby przesunięcie jej wprowadzenia o rok albo dwa. Trwalibyśmy w zawieszeniu, niepewni, czy otrzymamy zgodę na ograniczenie niedzielnej sprzedaży w sieci. Nie wykluczam, że w przyszłości zajmiemy się także tą działalnością.

Skoro są tacy, co chcą wtedy pracować, niech pracują. Niech pracują, jednak nie niszcząc naszej chrześcijańskiej tożsamości i idei wolnych niedziel. Proszę przekonywać w krajach Starej Unii, że nie mają racji.

Czy nie obawia się Pan, że często wprowadzane zmiany w prawie, zbyt utrudniają pracę handlowcom? Częste zmiany prawa nie są dobre. Ustawa o handlu w niedzielę jest nowa i po raz pierwszy reguluje te obszary. W momencie jej uchwalania byliśmy świadomi, że może wymagać zmian i  poprawek. Po roku rozmawiamy o  drobnej, koniecznej korekcie. Bardziej obawiam się zarzutu, że nie dość szybko poprawiamy takie uchybienia. Kończąc, na rozpoczęty niedawno 2019 rok składam najserdeczniejsze życzenia dla całego środowiska Polskiego Handlu i Gastronomii. Wiele zdrowia i dużych obrotów. ▼

Dzisiaj za ladą może stać jedynie właściciel sklepu, „działający we własnym imieniu i na własny rachunek”. Rozszerzona interpretacja prawa umożliwia wsparcie najbliższej rodziny, pod warunkiem, że te osoby nie są zatrudnione w sklepie. To jednak tylko interpretacja, a nie twardy zapis. Twardy zapis jest w proponowanej nowelizacji. W tej chwili Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Spo-

12 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


TEMAT MIESIÄ„CA

13 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Temat miesiąca

Czy liczba sklepów rośnie? W ostatnich miesiącach przez media i to przeważnie te niezwiązane z branżą FMCG przetoczyła się fala artykułów kreujących apokaliptyczną wizję upadającego rodzimego handlu. Co roku z rynku ma ubywać po kilka tysięcy sklepów, ale czy tak się rzeczywiście stanie?

D

ane o liczbie działających w  Polsce placówek handlowych docierają do opinii publicznej zawsze z  opóźnieniem, bo trudno badać na bieżąco tak skomplikowaną strukturę – strukturę przy tym niezwykle dynamiczną, zmienną. Ciągle przecież jedne sklepy powstają, a  inne ulegają likwidacji, i  to z  różnych powodów, o  czym później. Dostępne dane z  Głównego Urzędu Statystycznego publikowane są co roku, zawsze jesienią. GUS podając liczbę sklepów wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wyróżnia w  interesującym nas obszarze FMCG (żywność oraz chemia gospodarcza i  środki higieny osobistej) dwie podstawowe grupy sklepów: sklepy ogólnospożywcze (75 243) i sklepy specjalistyczne (36 716), na te ostatnie składają się: owocowo-warzywne, mięsne, rybne, piekarniczo-ciastkarskie, z  napojami alkoholowymi oraz z kosmetykami i wyrobami toaletowymi. Zsumowanie poszczególnych grup sklepów daje liczbę blisko 112 tys.

Reklama str. 37

Ponadto oprócz ww. 112 tys. sklepów warto zwrócić uwagę na pozycję „pozostałe” z liczbą sklepów 157 516. Opisując tę grupę sklepów, Jolanta Biernat, Naczelnik Wydziału Handlu Wewnętrznego, z  Departamentu Handlu i  Usług GUS wyjaśnia, że „przy sprzedaży różnorodnego asortymentu może wystąpić sytuacja, że podmiot prowadzi np. działalność wg PKD 4719, tj. pozostała sprzedaż w  niewyspecjalizowanych sklepach, zaliczoną do sklepów pozostałych, ale sprzedaje również żywność, ale nie jest ona asortymentem dominującym”. Stąd śmiało można przyjąć, że spośród ponad 150 tys. sklepów z grupy sklepów „pozostałe” pewna ich część oferuje klientom właśnie żywność, jeśli nie w  pełnym, to w  ograniczonym asortymencie. Wiele takich placówek funkcjonuje na wsiach pod szyldem sklepów wielobranżowych. Z analizy wyników GUS z lat poprzednich można zauważyć spadki w grupie sklepów ogólnospożywczych, ale i wzrosty w grupie tych specjalistycznych. Interesującym zapewne byłoby ustalenie, w jakim stopniu część likwidowanych typowych „spożywczaków” kontynuowała swą działalność dalej w wersji sklepu specjalistycznego, takie rozwiązanie jest częstą odpowiedzią na zaostrzoną walkę z konkurencją. Z  kolei dane agencji badawczej Nielsen, wykorzystywane przy badaniu prasy branżowej, są w  pewnym stopniu zbliżone do wielkości przytaczanych

14 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

przez GUS, choć widoczne są też różnice. Inne jest zwłaszcza nazewnictwo poszczególnych części składowych rynku detalicznego FMCG. GUS skupia się na podziale sklepów, eksponując przede wszystkim ich charakter, jeśli chodzi o rodzaj oferowanego asortymentu. W  przypadku Nielsena czynnikiem priorytetowym jest format sklepu. Warto nadmienić, że Nielsen korzysta z  własnej zastrzeżonej bazy wszystkich sklepów w  Polsce (spis cenzusowy Nielsen Polska). Nielsen pomija niektóre typy placówek handlowych, do których prasa handlowa nie jest dedykowana, np. stacje benzynowe i  kioski spożywcze. Ostatnie dane prezentowane w  badaniu Nielsena z listopada 2018 podają liczbę sklepów 107 tys. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano wzrost o 4 tys. Z szczegółowych danych wynika, że jeśli chodzi o fakt zwiększania się lub zmniejszenia liczby sklepów, zdecydowanie precyzyjniej jest odnosić wnioski do konkretnych typów sklepów, gdyż ich sytuacja jest różna. I tak w ostatnim roku zwiększyła się liczba głównie supermarketów – odpowiada im liczba ok. 6750 (za Nielsen), zwiększyła się też liczba dużych sklepów spożywczych – to populacja ok. 6850 sklepów (za Nielsen). Zmniejszyła się jednocześnie liczba średnich sklepów spożywczych – reprezentuje je ok. 30 000 sklepów (za Nielsen), także małych sklepów spożywczych – jest ich ok. 46 700 (za Nielsen), czy wie-


Temat miesiąca

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

15 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Temat miesiąca

lobranżowych małych – ok. 5800 (za Nielsen). Spośród małych sklepów odnotowuje się wzrost liczby sklepów winno-cukierniczych, które reprezentuje liczba ok. 4900 sklepów (za Nielsen). W puli uwzględniono też powoli rosnące sklepy chemiczne (drug stores), które reprezentuje liczba ok. 6000 (za Nielsen). Po zsumowaniu całości wychodzi 107 000 sklepów. Tyle suche liczby, ale pamiętajmy, że materia – jak już wspomniano – jest niezwykle płynna, i trudno dziś określić precyzyjnie dokładną liczbę placówek handlowych. Niemniej, by realistycznie spojrzeć w  oblicze polskiego handlu, warto przyjrzeć się kilku zjawiskom, które od dłuższego czasu są widoczne. Po pierwsze, porównywanie obecnej sytuacji detalu do tej sprzed kilkunastu lat nie ma sensu. Sklepów od tamtego okresu ubyło – to wynik naturalnych procesów obserwowanych zresztą nie tylko w branży FMCG. Mamy bowiem za sobą fazę dynamicznych wzrostów z lat 90. ubiegłego wieku, gdy dla wielu osób handel był pomysłem na własny biznes. Musiało dojść w  pewnym momencie do nasycenia rynku, na które dodatkowo nałożyła się „inwazja” zagranicznych sieci handlowych – dobrze zorganizowanych, z kapitałem. Doszło wówczas do pierwszej weryfikacji rynkowej. Ten proces trwa zresztą cały czas, Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 69

obecnie przed egzaminem stają sklepy konkurujące z kluczowymi formatami, jak dyskonty, supermarkety proximity czy placówki typu convenience. Pewnie za kilka czy kilkanaście lat rynek w  związku z  rozprzestrzenianiem się nowoczesnych technologii wymusi kolejne zmiany. Po prostu dziś, by na nim pozostać trzeba być elastycznym, szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków. To przecież klient wybiera sklep, w  którym chce robić zakupy i  sprostanie jego oczekiwaniom powinno być drogowskazem dla każdego właściciela. Współczesny klient stał się po prostu wygodny, chce kupować w  miarę blisko swego miejsca zamieszkania, mieć do wyboru paletę ciekawego asortymentu, w  przystępnych cenach, ale za świeży, dobry produkt jest gotów zapłacić więcej. Kto odczyta poprawnie potrzeby lokalnego klienta, doda do tego miłą obsługę, ten może być spokojny o swój byt. Ale skąd się w  takim razie biorą likwidacje części sklepów. Oczywiście trudno utrzymać się na rynku handlowcom, którzy jeszcze kilka lat temu nie mieli w  pobliżu konkurentów, a  dziś otacza ich np. kilka dyskontów. To kwestia dobrej lokalizacji – sieci dokładnie analizują potencjał każdego miejsca handlowego i rzadko się mylą w jego ocenie. Wyjściem jest poszukanie asortymentu, którym nie dysponuje konkurencja, przekształcenie w  sklep specjalistyczny, np. rybny, owocowo-warzywny. Wielu handlowców szuka rozwiązania w ucieczce w objęcia franczyzy, ale nie zawsze jest to gwarancją przetrwania. Szczególnie gdy dotyczy to najmniejszych placówek, bywa że źle zarządzanych, praktycznie od lat nieinwestujących w swój biznes. Bolączką polskiego handlu jest również widoczne zjawisko starzenia się generacji właścicieli sklepów. Kiedyś młodzi, pełni

16 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

zapału, dziś zmęczeni wieloletnią pracą od świtu do wieczora, często bez urlopów, z trudem rozglądają się za następcami – ich dzieci, widząc los rodziców niezbyt chętnie chcą związać swe życie z handlem. Sklep, który nie ma następców, w dodatku poddany zbyt dużej konkurencji, z trudem wiążący koniec z  końcem, po odejściu właścicieli na emeryturę samoistnie ulega likwidacji. To narastający problem i zapewne spory procent znikających z  tego powodu z rynku sklepów. Osobną grupę likwidowanych sklepów stanowią też te, których właściciele borykają się na co dzień z  rosnącymi utrudnieniami w  prowadzeniu biznesu. Z publikowanych już w styczniowym numerze „Poradnika Handlowca” badań Nielsena wynika, że największym zagrożeniem dla osób działających w handlu są rosnące opłaty i  ukryte podatki – skarży się na nie aż dwie trzecie badanych handlowców (67% pytanych), gdy na problemy kadrowe żali się tylko niespełna jedna trzecia z nich (29% pytanych). Pogłębiający się chaos w  materii ustalania prawa, atmosfera tropienia najmniejszych nawet uchybień przez aparat fiskalno-skarbowy, nie sprzyjają budowaniu przychylnego klimatu wokół biznesu. Nie dziwi zatem, że część handlowców z  tego powodu zamyka sklepy lub rozważa ich sprzedaż. Pytani przez Nielsena w tej kwestii w 13% wskazywali na tę opcję. Nadzieję wzbudza informacja, że 24% handlowców deklaruje jednak rozbudowę dotychczasowej placówki, a  12% chce iść nawet krok dalej i  przejąć lub otworzyć kolejne sklepy. To dość spory promyk nadziei na nadchodzącą przyszłość i  osłabienie kasandrycznych wizji wieszczących rychły upadek polskiego handlu. ▼ Jacek Ratajczak


Temat miesiąca

17 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

18 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

19 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


REPORTAŻ

Handlowa mozaika Żnina

Handlowa mozaika Żnina pozwala dostrzec, jak na jednym rynku obok siebie mogą funkcjonować zarówno niezależne sklepy, placówki spółdzielcze oraz duże sieci handlowe. Lokalne władze, chcąc wpłynąć na obraz detalu, starają się wspomóc zwłaszcza tych najmniejszych. Danuta Kowalczyk, Właścicielka dwóch sklepów w Żninie

ŻNIN • Powierzchnia miasta: 8 km2 • Ludność: 14 000 • Stopa bezrobocia w mieście: 10,5% (11.2018 r.) • Liczba sklepów spożywczych w mieście: 35 Źródło: GUS

P Leszek Król, Właściciel sklepu przy ulicy Szpitalnej

Aleksander Kranc, Starszy specjalista w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Żnin

odróż po żnińskim handlu rozpoczynamy w niewielkim sklepie znajdującym się przy głównej arterii komunikacyjnej w  mieście, czyli drodze łączącej Poznań z  Bydgoszczą. – Zajmuję się handlem od 20 lat – mówi Leszek Król, właściciel sklepu spożywczo-przemysłowego przy ul. Szpitalnej. – W  tym czasie znacząco poszerzył się asortyment. Ze względu na większą liczbę obiektów handlowych w  mieście klienci podzielili się – część nadal dokonuje u  mnie zakupów, inni wybierają placówki konkurencji. Staram się przyciągnąć do mojego sklepu poprzez wydłużenie godzin jego otwarcia, częste dostawy świeżych produktów oraz otwieranie sklepu w niedziele. Od zawsze mam czynne w  ostatni dzień tygodnia, a od czasu wprowadzenia ograniczenia niedzielnego handlu zauważyłem większą liczbę klientów dokonujących w  tym

20 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

ŻNIN

dniu zakupów – przyznaje detalista. Wieloletnie doświadczenie w handlu posiada również Danuta Kowalczyk, która wraz z  mężem prowadzi dwa obiekty. – Swój pierwszy sklep spożywczy otworzyliśmy przy ul. Kościuszki w  1990 r. Wówczas przy tej ulicy, na długości 800 m funkcjonowało 26 placówek handlowych. Każdy potrafił utrzymać się na rynku. Teraz zostaliśmy sami z tego grona. Przez niemal 30 lat zmieniały się branże oraz właściciele lokali. Mój obiekt znajduje się na rogu ulic Kościuszki


REPORTAŻ

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

21 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

i Pocztowej. Od strony ul. Pocztowej mieliśmy także niewielki sklep rybny, jednak zrezygnowaliśmy z  niego kilka lat temu – oznajmiła pani Danuta. Pomimo zamknięcia jednej z  placówek handlowcy nie ograniczyli swojej działalności na długo. – Aktualnie prowadzimy z mężem dwa sklepy, na ul. Kościuszki, o  powierzchni 150 m 2 oraz na ul. Mickiewicza mają-

produktów, mamy możliwość negocjacji ceny. Nie opieramy się również na jednym dostawcy, wybierając najtańsze możliwości – zaznacza Danuta Kowalczyk. Właścicielka pokusiła się również o porównanie współczesnego handlu z tym w latach 90. XX w. – Kiedyś sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wypełniało się zamówienie i liczy-

Małgorzata Czarniak, Prezes Zarządu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik w Żninie

cy 700 m 2. Drugi z nich istnieje od 2008 r. Uznaliśmy, że tylko przez rozbudowę i  inwestycje możemy konkurować z  sieciami. Mamy dzięki temu więcej klientów, także tych przejezdnych. W prowadzeniu działalności pomaga nam efekt skali – istnieją inne warunki zakupu, a  kupując większe ilości

Reklama str. 39

tykułów Spożywczych i Przemysłowych. – Handlem zajmuję się od 12 lat. W  tym czasie zmieniło się wiele. Pojawiła się sugerowana cena papierosów, co zmniejszyło marżę w tej kategorii asortymentowej. Z  tego względu rozszerzono portfolio oferowanych produktów o chemię gospodarczą. Inne okazują się też gusta konsumentów, większość z  nich zamiast pa-

Ewa Przycka, Sprzedawczyni w Hurtowni Artykułów Spożywczych i Przemysłowych

ło na otrzymanie jak największej ilości towaru. Jeździło się również na giełdy do Poznania lub Bydgoszczy, przywożąc pełen samochód produktów, które łatwo było sprzedać. Trudniejsze było samo zdobycie asortymentu, a teraz sytuacja jest odwrotna. Produkty są dostępne, ale istnieją problemy ze zbytem. Zmieniła się specyfika sprzedaży. Współczesny handel nie okazuje się na tyle łatwy, żeby usiąść przed komputerem i  zamawiać wszystko – trzeba przeglądać oferty i  selekcjonować, co kupić w konkretnej hurtowni, czy istnieje możliwość negocjacji ceny – mówi pani Danuta. Swoimi doświadczeniami związanymi ze żnińskim detalem podzieliła się również Ewa Przycka, sprzedawczyni w  jednej z  filii Hurtowni Ar-

22 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

pierosów kupuje tytoń – przekonuje pracownica hurtowni. Rolnik stawia na inwestycje Mocnym graczem na rynku handlowym w Żninie okazuje się także Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik, co potwierdzają słowa Małgorzaty Czarniak, prezes zarządu. – Aktualnie jesteśmy w  trakcie rozbudowy jednej z naszych placówek. W  każdym roku, w  miarę posiadanych środków finansowych, próbujemy się rozwijać. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpiło otwarcie nowej placówki w Żninie, przy ul. Żytniej. Wcześniej przebudowaliśmy sklep przy ul. Klemensa Janickiego oraz obiekt przy ul. 700-lecia – mówi. Spółdzielnia zajmująca się handlem od daw-


REPORTAŻ

23 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2018


REPORTAŻ

na, łącząc tradycję z nowoczesnością stara się zachować dobry kontakt z klientami. – Rozwijamy się i pokazujemy, że nasze placówki mogą być przyjazne dla kupujących. Inwestujemy w obiekty, ich wygląd i wyposażenie, ale także w  kadry, poprzez szkolenia dla pracowników – informuje prezes zarządu, dodając: – Naszym atutem jest pieczywo, które sami

Market Eska

wypiekamy. Klienci wysoko je oceniają, ponieważ oparte jest na tradycyjnych metodach wypieku. To powoduje, że kupujący regularnie do nas przychodzą. Duża grupa konsumentów dociera do nas z powodu chleba baltonowskiego – kupując go zaopatrują się również w pozostałe produkty. W  ostatnim czasie

Reklama str. 67

inwestowaliśmy w rozwój linii produkcyjnej w naszej piekarni. Wsparcie dla detalistów Lokalne władze chcąc rozwijać miejscowy detal wychodzą z  inicjatywami ułatwiającymi prowadzenie tradycyjnego handlu. – W  2018 r. burmistrz Żnina, Robert Luchowski wyszedł z inicjatywą wspar-

rej zakończenie przewidywane jest do końca I półrocza 2019 r. – mówi Aleksander Kranc, starszy specjalista w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Żnin. Władze miasta starają się również rozwiązywać problemy sygnalizowane bezpośrednio przez handlowców. – Systematycznie otrzymujemy zgłoszenia od przedsiębiorców w spra-

Sklep Emka

cia de minimis, dla nowych przedsiębiorstw. Projekt zakłada, że dany podmiot musi wybudować nowe pomieszczenie lub rozbudować już istniejący budynek, tworząc nowe miejsca pracy. Inicjatywa ma pomagać handlowcom poprzez czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Promujemy handel małoformatowy, dlatego w  projekcie zawarto wyłączenie, że z pomocy mogą skorzystać detaliści w  budynkach o  powierzchni handlowej do 200 m2, muszą być również stworzone minimum 3 miejsca pracy. Projekt został zaprezentowany podczas konferencji we wrześniu 2018 r. Udział w  niej wzięło kilkudziesięciu przedsiębiorców z  terenu gminy. W  tej chwili program znajduje się w fazie konsultacji, któ-

24 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

wie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Staramy się wsłuchiwać w ich głosy – przekonuje przedstawiciel Urzędu Miasta, zaznaczając jednocześnie: – Jeden z detalistów prowadzących swój sklep w centrum miasta zgłaszał problemy z  dostawami. Przy drzwiach do sklepu znajdowały się pasy i samochód z towarem nie mógł tam zaparkować. Udało się nam stworzyć nowe miejsce parkingowe, a  samo przejście dla pieszych zostało przesunięte. W  regulaminie strefy parkowania znajduje się ponadto informacja, że na tym obszarze samochody dostarczające towar bezpośrednio do sklepów mają prawo postoju do 15 minut. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


REPORTAŻ

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

25 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEŃ 2018


Detal

Stawiamy na rozwój delikatesów

Rafał Boruc: 2018 r. dla wiedzieć tylko tyle, że handlu był czasem dość działalność franczyzoburzliwym. Wiele się wa, za którą odpowiadziało. Jaki był to rok dla dam, będzie mieć lepsieci Nasz Sklep? szy wynik niż w 2017 r. Jan Sałata: To był bardzo Szczegóły będą znane dobry rok, w którym znaw swoim czasie. cząco umocniliśmy naszą pozycję na handlowym W  bieżącym roku oborynku. Najbardziej cieszy wiązują jeszcze większe dynamiczny rozwój sieci ograniczenia – niedzielDelikatesy Premium – odna sprzedaż możliwa notowaliśmy tutaj wzrost jest tylko i  wyłącznie o  60 sklepów, natomiast podczas 15 spośród 52 cała sieć powiększyła niedziel. Ponadto być się o  171 nowych placómoże następne miewek. Rozwój sieci Nasz siące przyniosą kolejSklep sprawił, że obne obostrzenia i zmiany rót z  hurtownią Specjał prawne, regulujące niewzrósł o  22% w  stosundzielny handel. „Soliku do poprzedniego roku. darność” chciałaby m.in. Jan Sałata Mam nadzieję, że te doograniczyć działalność bre trendy będą kontynusklepów, działających Prezes Zarządu owane w 2019 r., jak róww  formie franczyzy. Jak Nasz Sklep nież w  latach kolejnych. się Pan odnosi do propoZawirowania na krajonowanych zmian? wym rynku – jak widać – nam nie zaszkodziMam nadzieję, że „Solidarność” już się z  tego ły. Co więcej nawet byłbym skłonny powiedzieć, pomysłu wycofała, bo to najbardziej szkodliże nam w  pewnym sensie sprzyjają. Spadająwy pomysł, o  jakim słyszałem w  ostatnich lace rentowności w  handlu detalicznym skłaniatach. Nie może być tak, iż z jednej strony chce ją przedsiębiorców do przyłączania się do sieci, się małym podmiotom pomagać, a z drugiej zaaby współdziałać w  dużej organizacji i  korzykazać im występowania pod jednym znakiem stać z efektów skali. Staramy się tymi efektami (logotypem). To nieporozumienie. Takie małe dzielić w ten sposób, aby jak najwięcej środków sklepy działają zazwyczaj w  luźnej franczyzie, trafiło do naszych franczyzobiorców, ponieważ gdzie samodzielnie decydują o  dniach i  godzizdajemy sobie sprawę jak ciężko osiągnąć zysk, nach otwarcia sklepów, do tego są samodzielprowadząc pojedynczą lub kilka placówek hannymi podmiotami, które działają pod wspóldlowych i jak ciężka jest to praca. Chodzi o to, nym szyldem, aby można było prowadzić wspólaby wszyscy skorzystali na współpracy. ny marketing, promocje i aby razem realizować umowy producenckie. Pozostawione same sobie Czy może Pan pokusić się o wstępne ubiegłona pewno szybko zniknęłyby z  rynku, a  chyba roczne wyniki finansowe – przychody, ewennie taka jest intencja „Solidarności” i Rządu. tualnie zysk, a także porównanie ich z rokiem 2017? W  jakich regionach sieć Nasz Sklep się najJesteśmy spółką akcyjną, zatem wyniki będą szybciej rozwija? opublikowane po zamknięciu roku obrotowego Sieć najmocniejszą pozycję ma w  wojewódzi każdy, kto będzie zainteresowany będzie mógł twie podkarpackim, gdzie posiadamy ok. 1000 je obejrzeć. Według wiedzy na dzisiaj mogę poplacówek i  największe nasycenie Delikatesami

26 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Rozmowa – cash&carry

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

27 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Detal

należących do sieci Nasz Sklep, a także na nią Premium. W dalszej kolejności – pod względem samą? liczby naszych sklepów – plasują się wojewódz Na samą sieć jako organizację wpływu nie twa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie zauważyłem. Dlaczego? Ponieważ z jednej strooraz śląskie. Jak widać posiadamy placówki ny najmniejsze podmioty zyskały, czyli popraw regionach znacznie oddalonych od siebie, Dywiły swe obroty. Z  kolei te większe i  mające namiczny rozwój odnotowujemy przede wszystpo kilka sklepów straciły. Per saldo zatem trudkim na tych terenach, gdzie najpóźniej rozpono określić wpływ niedziel na całą sieć. częliśmy działalność, czyli w  województwach: dolnośląskim, wielkopolskim Jakie są silniejsze, a  jakie i  zachodniopomorskim, gdzie słabsze strony sieci Nasz jeszcze kilka lat temu nie było Sklep? Muszą takowe istnieć ani jednej naszej placówki. Będziemy się rozwijać z  prostej przyczyny – posiaDocelowo, chcemy aby klienci zarówno organicznie, jak dają je wszystkie podmioty mogli odwiedzać nasze sklepy i w nowych lokalizacjach, gospodarcze. Nad czym muw całej Polsce. Jestem przekow których pojawią się sicie szczególnie popraconany, że tak się stanie. oddziały Specjału. wać? Szczególny nacisk Do naszych mocnych stron Sieć Nasz Sklep stanowi ważbędziemy kłaść na zaliczam z  pewnością partną część Grupy Kapitałowej rozwój Delikatesów nerstwo oraz elastyczność Specjał. Jak funkcjonowanie Premium, których we współpracy z  franczyzow  takim podmiocie wpływa planujemy mieć biorcami. Do tego dodam: dona rozwój firmy? bre kontrakty i kontakty z proMając za sobą jako partnepowyżej 400. ducentami, a także dostawcara dużą organizację hurtową, mi. Ponadto posiadamy doktóra jest w stanie zaopatrzyć świadczoną i  stabilną kadrę sklep spożywczo–przemysłopracowniczą. Nie jesteśmy jednak idealni, dlawy w ok. 50% oferty towarowej, o wiele łatwiej tego musimy jeszcze popracować nad rozpoznasię rozwijać, zwłaszcza gdy działalność hurtowalnością, ujednoliceniem standardów czy inwa jest systematycznie rozwijana i  ciągle poformatyzacją – którą rozpoczynamy od wdrożeszerza się zasięg oddziaływania hurtu. Ponadnia aplikacji mobilnej dla naszych wszystkich to zakup w  przeszłości sieci LD Holding oraz koordynatorów. udziałów w sieci Rabat przyczynił się do zdobycia nowego know how, jak również poprawy waJakie kroki podejmuje Nasz Sklep, aby zachęrunków handlowych. A  dzisiaj skuteczny hancić niezależnych handlowców do współpracy? del opiera się przede wszystkim na umiejętnoBędziemy pokazywać korzyści płynące z uczestściach i wiedzy. nictwa w sieci poprzez wizyty naszych koordynatorów w  niezależnych sklepach. Ponadto bęMiniony rok był pierwszym, kiedy to obowiądziemy się spotykać na targach i  biesiadach zywał zakaz handlu niedzielnego. Jak nowe handlowych, aby poprawiać relacje, jak rówprawo wpłynęło na funkcjonowanie placówek nież budować jeszcze mocniejsze więzi z naszymi dotychczasowymi partnerami. Będziemy się także spotykać z naszymi partnerami i wsłuchiwać się w ich potrzeby, aby wypracować najlepsze rozwiązania. Jakie są plany dotyczące rozwoju sieci jeżeli chodzi o liczbę placówek, formaty czy regiony? Z  pewnością nie zabraknie nam ambicji. Będziemy się rozwijać zarówno organicznie, jak i w nowych lokalizacjach, w których pojawią się oddziały Specjału. Szczególny nacisk będziemy kłaść na rozwój Delikatesów Premium, których planujemy mieć powyżej 400. A o rozwoju w poszczególnych regionach wspomniałem już wcześniej. ▼

28 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Rozmowa – cash&carry

29 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Rozmowa z producentem

Tłuszcze pełne zdrowia Jacek Ratajczak: W jak duDokładnie przeanalizoważym stopniu zmiany trenliśmy media, które najskudów żywieniowych mają teczniej docierają do nawpływ na portfolio produkszych odbiorców. I to zarówtowe Zakładów Tłuszczono do klientów odwiedzająwych „Bielmar”? cych sklepy, jak i  właścicieMarcin Skowron: W  bardzo li placówek handlowych, będużym stopniu. ZT „Bieldących przecież też konsumar” dbają od lat, aby promentami. To przede wszystdukowane przez nas margakim prasa branżowa, prasa ryny czy oleje były zdrowe. konsumencka, akcje billboarPrzykładowo główny składdowe oraz internetowe pornik margaryn – olej rzepakotale społecznościowe. Myślę, wy – jest pozyskiwany metoże dla detalisty ważna jest dą mechanicznego tłoczenia, głównie fachowa prasa branjest olejem bez ekstrakcji cheżowa. Z kolei my jako produmicznej, jednym słowem jest cent we wszystkich tych wyto surowiec najwyższej jamienionych kanałach komuMarcin Skowron kości. Ponadto ZT „Bielmar” nikacji chcemy jak najlepiej produkują swoje margaryprezentować naszą ofertę proWiceprezes Zarządu ny bez mleka w proszku, użyduktową, w  sposób merytoZakłady Tłuszczowe Bielmar te jest wyłącznie naturalnie ryczny akcentując jej zalety. ukwaszone mleko. Oczywiście wytwarzamy nasz asortyment bez konserwanCzy Pana zdaniem w kategorii tłuszczy do smatów, bez sztucznych barwników. Współcześni konrowania warianty smakowe wywalczyły sobie sumenci są coraz bardziej wyedukowani, czytają znaczącą pozycję rynkową? etykiety produktów, poszukują tych z tzw. „czystą Na pewno rośnie znaczenie podkategorii maślanych etykietą” – dlatego musimy rozwijać tę grupę asorsmaków. Sądzę, że jest oczekiwanie na produkty intymentową zarówno wśród margaryn, jak i olejów. nowacyjne w tej grupie, bo od dłuższego czasu nie było praktycznie żadnych rewolucyjnych pomysłów Czy ostatnia nowość skierowana do wegan to też na rynku. Pracujemy nad tym tematem, ale nie tylprzejaw nowych trendów? ko „maślane” warianty smakowe są w centrum naMargaryna Śniadaniowa Wege do smarowania pieszego zainteresowania, chcemy też poszerzyć ofertę czywa, opatrzona europejskim znakiem VEGAN, pozostałych wariantów smakowych. to produkt jak najbardziej wpisujący się w  nowe trendy prozdrowotne, propagujące wegetarianizm W  Polsce w  kategorii olejów roślinnych najpoczy właśnie weganizm. Dodam, że mamy w portpularniejszy jest olej rzepakowy. Wasz olej Befolio również margarynę Zwykłą Wege przeznaskidzki jest znaną i cenioną marką wśród konsuczoną do zastosowań kulinarnych – do pieczenia. mentów. Jakie czynniki zadecydowały o sile tego Oprócz tego ZT „Bielmar” odpowiadają na sezonobrandu? we zapotrzebowania konsumentów – przykładem To na pewno wieloletnia tradycja, wyraźne związostatnio wypuszczona na rynek margaryna Śniaki z naturą. Naszym zdaniem Beskidzki to obecdaniowa Odporność z  witaminą C, cynkiem i  senie najlepszy olej na rynku, dlatego liczymy, że lenem, zapewniająca w  sezonie jesienno-zimowopolski konsument dbający o zdrowie będzie coraz wiosennym skuteczną ochronę przed trapiącymi częściej sięgał po ten produkt. Mamy też świadonas w tym okresie chorobami. mość, że olej jest ważnym produktem w  gospodarstwach domowych i  jego zużycie będzie roW  jaki sposób „Bielmar” wspiera marketingowo sło, stąd musimy cały czas walczyć o  uznanie tego typu produkty? w oczach klientów. ▼

30 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Rozmowa z producentem

Warto odważnie stawiać na nowości Jacek Ratajczak: Czy zmiemy go pod konkretne okazje, niający się obraz rynku deodpowiednio wybierając gatalicznego, zacierające się tunki, smaki czy pojemności. różnice pomiędzy poszczeKrótko mówiąc: alkohol stał gólnymi formatami sklepów się częścią stylu życia. Jeśli są dla CEDC International chodzi o – pozytywne – zaprzesłanką do zmiany straskoczenia, warto wspomnieć tegii sprzedażowej? o  sukcesie wariantów wina Piotr Ćwikliński: OczywiCarlo Rossi, jakie posiadaście śledzimy rozwój i  zmiamy w  ofercie marek imporny na rynku, by na bieżąco towych. Zarówno owocowe reagować, ale nasze główwarianty Refresh, jak i słodne założenie strategiczne poki wariant Concord w  krótzostaje niezmienne. Jako najkim czasie zdobyły ogromną większy podmiot działająpopularność, co pokazuje, cy na rynku mocnych alkoże warto odważnie stawiać holi w  Polsce chcemy, aby na nowości. wartość naszej sprzedaży roPiotr Ćwikliński sła szybciej niż jej wolumen. Które segmenty alkohoPrzez ostatnie lata zrobiliśmy li mocnych na przykładzie Dyrektor Sprzedaży Sell-Out bardzo wiele, by ten cel osiąPaństwa marek będą obecCEDC International gnąć. W  2013 r. CEDC miało nie odgrywać kluczową rolę? 20% udziałów wartościowych Realizując nasz strategiczny na połączonym rynku wódki, whisky i wina – mócel, o którym już wspominałem, w CEDC mocno wiąc obrazowo, trafiała do nas co piąta złotówka rozwijamy segmenty z wyższych półek cenowych, ze sprzedaży tych alkoholi. W ubiegłym roku zwiękczyli premium oraz superpremium w  przypadszyliśmy te udziały niemal dwukrotnie, do ponad ku wódek. Będziemy mocno inwestowali w nowe 37%. Stało się tak za sprawą fantastycznych wzromarki w tych kategoriach, czyli Husarię oraz Żustów sprzedaży naszych wódek, na czele z Żubrówbrówkę Czarną. Podobnie ma się rzecz w  przyką i Soplicą, ale trzeba też pamiętać o kategoriach padku alkoholi importowych, których sprzedaż whisky i wina, w których zanotowaliśmy ogromny zapewnia wysokie marże, zarówno dla producenpostęp. Stałe zwiększanie zyskowności naszego biztów, jak i detalistów. Dobrym przykładem są nanesu nie jest rzecz jasna celem samym w sobie: chcesze marki whisky: Grant’s, Glenfiddich czy Tullamy wypracowywać jak największy zysk i ponownie more DEW, których sprzedaż wzrosła w ostatnim inwestować go w  rynek: rozwijając ofertę o  nowe roku o blisko 15%, czyli więcej niż cały rynek. produkty czy poprawiając serwis i  obsługę sprzedaży, także w  sklepach małoformatowych, prowaCzy segment wódki smakowej nadal będzie cedzonych przez małych i średnich przedsiębiorców. chowała silna dynamika wzrostu, wpływając na rozwój całej kategorii alkoholi? Czy ostatCzego szuka współczesny klient na rynku alkonio dokonała się zmiana w preferencjach smaholi? W jakim kierunku zmierzają jego oczekiwakowych konsumentów odnośnie tej grupy alkonia? Czy jest coś, co Pana zaskoczyło? holi? Uważam, że ogromne znaczenie ma siła marki Wiele wskazuje, że segment smakowy nadal bęoraz stojąca za nią historia, jakość i renoma. Poldzie się rozwijał, w  dużej części napędzając ska ma znakomite tradycje, jeśli chodzi o produkwzrost całej kategorii. Naszym zdaniem, wciąż cję wódek – nieprzypadkowo wśród liderów sprzejest tutaj miejsce do rozwoju. Z tego powodu, pladaży zdecydowanie przeważają rodzime marki. nujemy w tym roku kolejne smakowe nowości, doW ciągu ostatnich dziesięcioleci zmienił się sposób tyczące naszych największych marek, czyli Żukonsumpcji mocnych alkoholi w  Polsce: kupujebrówki i Soplicy. ▼

32 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

33 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Oblicza handlu

fot. Rafał Boruc

Klienci mają do mnie zaufanie

Urszula Plewka Właścicielka sklepu na warszawskim Gocławiu Patryk Łusiewicz: Jak rozpoczęła się Pani przygoda z handlem? Urszula Plewka: Sklep prowadzę wspólnie z mężem od 2005 r., jednak moja przygoda z handlem rozpoczęła się w  1991 r. od pracy w pawilonie na bazarze, gdzie sprzedawaliśmy słodycze. Musiałam zmienić charakter działalności, ponieważ bazar został zlikwidowany. Długo szukaliśmy z  mężem odpowiedniego lokalu na nasz sklep. Znaleźliśmy taki na jednym z  osiedli na Gocławiu. Placówka jest niewielka – liczy 45 m2. Sklep, który z każdej strony jest otoczony blokami, posiada jednak cały asortyment spożywczy. Dlaczego zdecydowaliście się na prowadzenie biznesu w branży handlowej? Zajęliśmy się handlem ze względów finansowych. Na początku lat 90. XX w. rozpoczął się boom na handel, który zaczął prężnie się rozwijać. Gdy rozpoczynaliśmy

działalność, na bazarze nie było w okolicy marketów. W tym okresie detal rozwijał się i było to bardzo dochodowe źródło utrzymania. Teraz sytuacja mocno się zmieniła i  aktualnie jest trudniej. Niewielkim osiedlowym sklepikom ciężko konkurować z  dyskontami. Na rynku panuje duża konkurencja. Nie tylko ze strony obiektów wielkopowierzchniowych, ale również placówek segmentu convenience. Na plus zmieniła się zwiększona dostępność produktów. Gdy rozpoczynaliśmy działalność handlową były problemy z otrzymaniem towaru. Rozpoczynając handel słodyczami, musieliśmy wcześnie rano lub nawet w  nocy ustawiać się w  kolejkę i  oczekiwać za asortymentem. Jeździliśmy daleko po towar – nawet do hurtowni ze słodyczami w Brwinowie. Teraz na rynku funkcjonuje dużo hurtowni, nie trzeba daleko jeździć. Wszystko kupuje się w  jednym miejscu, zaopatrujemy się na giełdzie Bronisze lub Ząbki. Jak wobec tak dużej konkurencji na rynku stara się Pani przyciągać klientów do swojego sklepu?

34 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Staram się sprowadzać taki towar, jakiego nie ma w konkurencyjnych sklepach. Mam część asortymentu dostosowanego nawet pod pojedynczego klienta. W  ofercie posiadam też gotowe wyroby garmażeryjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony kupujących. Mam np. wyszukane wędliny, które trudno znaleźć w innych sklepach. Sprowadzam je nawet spod Zakopanego. Klienci szukają takich towarów, nie tylko wśród wędlin, ale także nabiału, ciast domowych czy gotowych produktów obiadowych, jak kotlety schabowe, gołąbki. Dostawcami są głównie małe firmy, produkujące domowymi metodami na niewielką skalę. Jacy klienci odwiedzają prowadzoną przez Panią placówkę handlową? Przychodzą do mnie głównie osoby starsze, zdarzają się również inni klienci, jak matki z  dziećmi czy młodzież. Przekrój wiekowy jest duży, ale najliczniejsze grono klientów stanowią seniorzy. Nie robią zakupów w  marketach, ponieważ nie odnajdują się w  dużych sklepach. Przychodzą do mnie i robiąc zakupy mogą także porozmawiać. Klienci czują się tutaj doceniani. Każdego znam i  jestem w  stanie mu doradzić. Starsi ludzie oczekują także, żeby polecić im dobry produkt. Mówią, że jak coś im zaproponuję, to na pewno będzie dobre. Mają do mnie zaufanie. Jaki jest Pani stosunek do ograniczenia handlu w niedziele? Nie jestem zwolenniczką zakazu handlu w niedziele, choć sama nie mam otwartego sklepu w  ten dzień, ponieważ prowadzimy rodzinny biznes z  mężem i  synem. Praca wtedy dodatkowo by nas obciążała. Nie mielibyśmy w ogóle dnia wolnego. ▼


XXXXXXXX

35 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Trendy w FMCG

Drugie życie opakowań

Unia Europejska dąży do wprowadzenia zakazu wykorzystania wielu jednorazowych produktów plastikowych. Dla producentów, zwłaszcza tych związanych z branżą FMCG, oznacza to niemałą rewolucję – będą musieli opracować ekologiczne zamienniki dla części opakowań oraz zwiększyć w ich produkcji udział surowca pochodzącego z recyklingu. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2021 r. W dłuższej perspektywie zmiany mają doprowadzić do wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego.

O

bieg opakowań zwrotnych zależy nie tylko od detalistów, ale także producentów oraz samych konsumentów. W dobie coraz większego znaczenia działań proekologicznych, klienci oraz firmy mają świadomość, że przez zwrot opakowań oraz ich segregację walczą o lepsze jutro dla planety. Znaczną część rynku stanowią szklane butelki, ale także producenci wykorzystujący plastik oraz aluminium do puszek mają realny wpływ na funkcjonowanie obiegu zamkniętego surowców. Butelki zwrotne po piwie oraz po niektórych winach owo-

cowych okazują się elementem, z którym muszą mierzyć się wszyscy detaliści. Według badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown połowa Polaków nie oddaje butelek zwrotnych po piwie. Spośród konsumentów, którzy to robią aż 1/3 nie dokonuje tego „zawsze”, ale „często” lub „zazwyczaj”. Producenci starają się stymulować rynek przez zwiększenie kaucji za butelkę z  35 gr do 50 gr. Na taki krok zdecydowali się wszyscy najwięksi gracze rynkowi, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach. Liczba oddanych butelek zwiększyła się o kilkadziesiąt milionów sztuk w skali roku. Okazanie paragonu

Reklama str. 61

Zwracane przez klientów opakowania mogą okazać się jednak problemem dla detalistów, zwłaszcza tych z mniejszych sklepów. Chcąc maksymalnie zwiększyć sale sprzedaży ogranicza się powierzchnie zaplecza, na którym trudno zmieścić dodatkowe skrzynki z pustymi bu-

36 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

telkami. Dlatego w niektórych placówkach stosuje się metodę przyjmowania opakowań zwrotnych tylko za okazaniem paragonu potwierdzającego zakup. Tutaj pojawia się kwestia przepisów, które jasno definiują zachowanie handlowca w  tej sytuacji. Ustawa o  opakowaniach i  odpadach opakowaniowych w artykule 14. informuje, że jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i  na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w  takich opakowaniach, które znajdują się w  ich ofercie handlowej. Zapis ten oznacza, że sklep nie może odmówić klientowi bezpłatnego przyjęcia butelek lub ich wymiany, jeśli pochodzą one od produktu dostępnego w  palcówce. Jeśli klient zażąda kaucji za butelki, dopiero wówczas handlowiec może poprosić o  okazanie dowodu zakupu. Według 53% badanych przez Kantar Millward Brown Polaków, jedną z  podstawowych barier dla zwrotu butelek okazuje się konieczność przechowywania paragonu. Drugą z przeszkód stanowi, podobnie jak w przypadku niektórych detalistów, brak miejsca na przechowywanie pustych butelek. U  części konsumentów problematyczną kwestią jest natomiast odbiór społeczny. Oddawanie butelek budzi czasami negatywne emocje, kojarzy się również z czymś kłopotliwym, a nawet wstydliwym. Jednak wobec coraz większej świadomości społecznej dotyczącej recyklingu opakowań, istnieje szansa, że pogląd ten zmieni się w przyszłości, zyskując bardziej pozytywny wydźwięk. Aby zmotywować klientów do zwrotów w  dużych marketach, pojawiały się automaty, do których można wrzucić butelki po piwie. W zamian za skorzystanie z urządzenia otrzymuje się gotówkę lub bon do wyko-


XXXXXXXX

37 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


fot. Shutterstock.com

Trendy w FMCG

rzystania w markecie, w którym stoi automat. Rozwiązanie takie popularne w  Niemczech i  krajach skandynawskich nie znajduje jednak szerszego zastosowania w Polsce. Dbanie o środowisko Zdaniem 79% Polaków największym motywatorem do oddawania butelek zwrotnych okazuje się dbanie o  środowisko. Wierzą, że ich zachowanie zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach i  pozwala dać drugie życie opakowaniom, doprowadzając do wdrożenia gospodarki o  obiegu zamkniętym. Statystyczna butelka do piwa znajduje zastosowanie około 12 razy, zanim zużyje się i zostanie przetopiona w hucie. Tymczasem do wyprodukowania tony szkła potrzeba 680 kg pisaku szklarskiego, 80 kg wapnia, 180 kg dolomitu, 270 kg sody, oraz 30 kg barwników. Proces ten zużywa również duże ilości wody oraz energii elektrycznej, emituje także do atmosfery tlenki azotu. Natomiast tona szklanej stłuczki pochodzącej z  odpadów hut oraz recyklingu, pozwala zastąpić 1,2 tony nieodnawialnych surowców naturalnych. Pozwala także zmniejszyć zużycie wody, energii i emisję zanieczyszczeń. Browary starają się przekonywać konsumentów do zwra-

cania butelek do sklepów, nie tylko poprzez zwiększenie kaucji, ale także wykorzystując aspekty ekologiczne. Z drugiej strony taka forma marketingu nie tylko przyczynia się do dbania o  Matkę Ziemię, ale niesie ze sobą wymiar ekonomiczny. Odzyskanie butelki po cenie kaucji wynoszącej 50 gr okazuje się tańsze niż zakup nowego opakowania z huty. Ponadto marki wprowadzają długoplanowe zobowiązania dotyczące zwiększania ilości surowca pochodzącego z  recyklingu w używanych przez siebie opakowaniach. Renesans szkła Według szacunków Polskiej Izby Opakowań rynek opakowań szklanych kurczy się w stosunku do wyrobów z  tworzyw sztucznych. Aktualnie w  kraju szkło stanowi około 10-11% rynku. Część producentów zastępuje je plastikiem, który okazuje się tańszy w  produkcji, lżejszy i  łatwiejszy w transporcie. W niektórych przypadkach szkło jest jednak niezastąpione, np. przy alkoholach oraz kosmetykach, zapewniając neutralność wobec produktu. Parlament Europejski poparł rezolucję zakazującą produkcji przedmiotów jednorazowego użytku z  plastiku. Na liście zna-

38 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

lazły się m.in. patyczki higieniczne, sztućce, słomki oraz plastikowe torby foliowe. Nowe regulacje mają wejść w życie w 2021 r. Jednak władze unijne nie poprzestają na tym. W  dalszej perspektywie, do 2025 r. państwa członkowskie będą zobowiązane do ograniczenia produkcji takich wyrobów, jak: pojemniki na kanapki, owoce, warzywa, desery lub lody. Producenci wobec tych zmian będą musieli zmienić opakowania swoich wyrobów. Część wybierze papier i  tekturę (Tetra Pak), inni metal, a  niektórzy szkło. Ograniczanie produkcji tworzyw sztucznych oraz zwrot w kierunku premiumizacji oferty asortymentowej mogą spowodować renesans szklanych opakowań. Na rynku pojawiają się już artykuły, które dla podkreślenia swojej wysokiej jakości oferowane są właśnie w szkle. rPET Nie tylko browarnicy i organy unijne starają się dbać o dobro naszej planety. Inni producenci również widzą problem, jaki niesie ze sobą duże zużycie plastikowych opakowań oraz kwestia ich biodegradowalności. Dlatego największe koncerny, w ramach praktyk z zakresu CSR, określają długoterminowe cele dotyczące zwiększania procentowego udziału materiału pochodzącego z  recyklingu (rPET), w wykorzystywanych butelkach. Dzięki temu firmy chcą przyczynić się do wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Odpowiedzialność producentów widać na przykładzie nowopowstałej organizacji „Alliance to End Plastic Waste” – 30 firm wchodzących w jej skład zamierza zainwestować ponad 1,5 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, by pomóc w  usuwaniu odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska. ▼ Patryk Łusiewicz


XXXXXXXX

39 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w Polsce

Profil mikroprzedsiębiorstwa w handlu detalicznym w Polsce w 2018 r.

Z wyników badań własnych autorki nad mikrofirmami w handlu detalicznym oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 i 2018 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (obecnie Polski Instytut Ekonomiczny), dotyczących warunków funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych i MŚP wynika, że jest to grupa niejednolita, przy czym dominują firmy rodzinne.

N

ajmniejsze firmy handlu detalicznego mają do 3 osób pracujących i obejmują właściciela i maksymalnie 2 pracujących. Nieco większe firmy handlowe mają 4-7 pracujących, a jeszcze większe mikrofirmy 7-9 osób i są to najczęściej pojedyncze średniej wielkości punkty sprzedaży, a rzadziej małe sklepiki funkcjonujące jako mini-sieć. Mają one często atrakcyjną lokalizację, stanowiącą jeden z  ważniejszych czynników sukcesu firmy. Zdecydowana większość badanych mikrofirm handlowych oceniła, że w  2018 r. warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa nie zmieniły się istotnie w porównaniu z 2017 r., chociaż zauważono:

Reklama str. 55

– że dobra koniunktura w gospodarce i  wzrost dochodów gospodarstw domowych spowodowały wzrost popytu na produkty/usługi skutkujący wzrostem obrotów, – poprawę dostępności kredytów i  innych zewnętrznych źródeł finansowania, co dało potencjalnie korzystniejsze warunki dla inwestowania i wprowadzania innowacji. Tylko niewielka część mikrofirm handlowych dostrzegła pogorszenie w  2018 r. warunków funkcjonowania, które upatrywała przede wszystkim w: – ograniczonej dostępności wykwalifikowanych pracowników (z danych GUS wynika, że na koniec III kwartału 2018 r. w  handlu występowało przeszło 25 tys. nieobsadzonych miejsc pracy), – wysokiej rotacji sprzedawców i kasjerów, – rosnących kosztach zatrudnienia, co podnosiło koszty handlowe. Około 80% właścicieli mikrofirm handlowych uznało, że w  2018 r. poprawiła się konkurencyjność ich przedsiębiorstwa. Za najważniejsze działania mikroprzedsiębiorstw w  celu sprostania konkurencji podano zmiany

40 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

w ofercie asortymentowej (zwiększenie udziału artykułów świeżych, wprowadzenie produktów ekologicznych, „małej gastronomii”) oraz podniesienie na wysoki poziom bezpośredniej obsługi klienta, silnie przyciągającej do danego punktu sprzedaży. Ważnym działaniem były też starania o obniżenie kosztów działalności, świadoma polityka cenowa, zmierzająca do zwiększenia uzyskiwanej marży oraz promocyjne działania marketingowe, których celem było pozyskanie lojalnych klientów. Podjęte działania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprawiało sytuację mikrofirm handlowych na lokalnych rynkach, mimo istniejącej bardzo silnej konkurencji ze strony sklepów dyskontowych oraz wielkopowierzchniowych sieci supermarketów i hipermarketów. Mikroprzedsiębiorstwa handlowe uznały, że w 2018 r. kluczowymi barierami ich rozwoju były: – rosnące koszty zatrudnienia pracowników i wysokie podatki oraz inne obciążenia finansowe, – konkurencja ze strony sklepów dyskontowych i sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, – niewystarczające własne środ-


xxxx

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

41 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


fot. archiwum

Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w Polsce

ki finansowe na rozwój, w tym na nowe technologie wspomagające zarządzanie firmą oraz komunikację z klientem. Spośród barier systemowych za największy problem uznano niestabilność przepisów prawa gospodarczego i niejasny oraz skomplikowany system prawa gospodarczego, wymagający od właściciela mikrofirmy poświęcania zbyt wiele czasu na poznanie skomplikowanych i szybko zmieniających się przepisów regulujących funkcjonowanie firm, kosztem czasu, który powinien być poświęcony na zarządzanie i planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Natomiast za najważniejszą z  barier ogólnogospodarczych uznano niepewność sytuacji gospodarczej, wskazała tak ponad połowa firm handlowych. Ponad połowa mikrofirm handlowych postrzega swoją sytuację finansową korzystnie, m.in. dlatego, że większość z  nich nie zakłada rozwoju firmy poprzez inwestycje, tj. otwieranie nowych punktów sprzedaży, wchodzenie na nowe rynki, wprowadzanie innowacyjnych metod działania itp. Najczęściej podejmowanymi lub planowanymi inwestycjami polskich mikroprzedsiębiorców są działania marketingowe, poprawiające konkurencyjność działalności prowadzonej w  dotychcza-

sowej skali, a rzadziej są to inwestycje świadczące o  chęci rozwoju firmy. Wynika to m.in. z  ograniczonego korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Dominująca część polskich mikroprzedsiębiorców finansuje inwestycje za pomocą środków własnych i  rzadko korzysta z  takich form finansowania, jak kredyt bankowy, środki unijne i leasing. Innowacyjność swych firm handlowych mikroprzedsiębiorcy ocenili korzystnie. Zdecydowana większość uważała, że ich przedsiębiorstwo jest tak samo innowacyjne jak przedsiębiorstwa konkurentów. Czynnikami, które w największym stopniu zadecydowały o  wdrożeniu innowacji w  mikroprzedsiębiorstwach handlowych były: chęć wyróżnienia się wśród konkurentów, istnienie kompetentnych pracowników i  dążenie do minimalizacji kosztów. Częściej niż co piąta firma wskazała, że było to dążenie do podwyższenia efektywności zasobów i procesów handlowych. Wdrażanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach słabo związane jest z poprawą możliwości pozyskania funduszy na wdrożenia innowacji i ze wsparciem udzielanym przez władze administracyjne. Może to oznaczać, że dotychczas wprowadzane przez rząd rozwiązania w tym zakresie są zbyt słabo

42 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

promowane i są niewystarczająco firmom znane lub są to działania zbyt skromne w  stosunku do potrzeb. Upowszechnienie dostępu do wiedzy o wynikach badań naukowych, a  także możliwość współpracy z  pracownikami naukowymi, znalazły się na dalekich miejscach wśród czynników, które mogłyby pobudzić zainteresowanie mikrofirm wdrażaniem innowacji. Zdaniem przedsiębiorców, do wdrażania rozwiązań innowacyjnych skłonić mogą różne zachęty ekonomiczne, gdyż większość rodzimych firm handlowych nie dysponuje kapitałem pozwalającym na finansowanie innowacji ponad niezbędne działania wymuszone konkurencją i wolą przetrwania firmy na rynku. Mik roprzedsiębiorst wa w  handlu detalicznym wprowadzają głównie innowacje organizacyjne, niewymagające dużych nakładów finansowych, ale będące innowacjami stosunkowo łatwymi do skopiowania przez konkurentów. Większość mikroprzedsiębiorstw tworzy innowacje, których podstawowym zadaniem jest pomóc firmie sprostać narastającej konkurencji cenowej i  jakościowej. Tworzą one różne proste rozwiązania funkcjonalne, które można określić jako „kreatywna adaptacja”. Niestety mikrofirmy handlowe najczęściej rezygnują z  innowacji, które mogłyby w  zdecydowany sposób poprawić ich konkurencyjność. Rozwój innowacji w  handlu w  perspektywie 2030 r. będzie – zdaniem mikroprzedsiębiorców – następował pod wpływem przede wszystkim dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych i  komunikacyjnych oraz zmieniających się potrzeb klientów, dla których główną wartością będzie szeroko pojęta wygoda i osiąganie satysfakcji z zakupów. ▼ Urszula Kłosiewicz-Górecka Polski Instytut Ekonomiczny


XXXXXXXX

43 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

44 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

45 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Wokół żywności

Mamy dobrą żywność

i umiemy nią dobrze handlować Środowisko biznesu żywnościowego, jednego z najliczniejszych i najważniejszych dla gospodarki narodowej zderzyło się z – surowym i moim zdaniem przesadnie zgeneralizowanym – raportem NIK nt. dodatków do żywności. Rozgorzał spór i potężni polemiści, a chodzi o organizacje sektorowe i samą Izbę, nie szczędzili sobie przymiotników i interpretacji.

G

ęstość debaty i jej „klimat” pozwalają na pominięcie kolejnego przytoczenia argumentów stron – są one po prostu znane. Sądzę także, że są sprawy ważniejsze niż zajęcie stanowiska w konkretnej sprawie. Tym bardziej, że trudno zgodzić się z argumentami raportu, iż codzienne jadanie jakiegoś produktu mogłoby mieć katastrofalne skutki – na szczęście jadamy w  sposób „wieloproduktowy”, podobnie jak przypisanie biznesowi omijania przepisów i  zasad stosowania dodatków, to sprowadzenie go poza ramy prawne, co jest po prostu nieprawdziwe. Poza tą granicą wszystko jest możliwe, a  prze-

Reklama str. 87 009_Velvet_ konkurs serce_TEASER_druk.indd 1

cież nikt nie zniósł urzędowej kontroli żywności w całym łańcuchu dostawy i łańcuchu technologicznym. I nie wolno tego podważać, tym bardziej w  trybie kontrfaktycznym, czyli „co byłoby, gdyby…” – co raport czyni. Mamy dobrą żywność i umiemy nią dobrze handlować, więc nie podważajmy tego – raczej udoskonalajmy. Otóż moim zdaniem wyszło szydło z worka – istotna nieumiejętność uruchomienia i  sfinalizowania wnioskami dialogu. Eksplodowały oceny i stanowiska, zabłysły emocjonujące przymiotniki i  uniósł się zapaszek niedopowiedzenia w  stylu „coś w  tym jest”. To niestety bardzo polskie. Konfrontacja misji, uniknięcie debaty na kanwie merytorycznej, która przecież pojawiła się – nie sztuką bowiem jest mieć argumenty, ale sztuką jest umieć je zderzyć na forum merytorycznym. Owszem, ważna jest misja kontrolera, ale nie mniej ważna misja producenta/dystrybutora, przedsiębiorcy. I co gorsza, obie strony u podstaw mają stosowne prawo, wiedzę fachową, więc gdzieś coś nie pasuje – moim zdaniem to luka w kulturze dialogu.

17/01/2019 11:39

46 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert

Kochamy hierarchie, szczególnie gdy jesteśmy ważni, a obie strony sporu są przecież ważne i  poważne. W  przypadku sporu o raport o dodatkach w sposób klasyczny zderzają się formalizm uprawnień urzędowych do ochrony prawa i  interesu publicznego z  racją interesu ekonomicznego kraju i  jego obywateli-przedsiębiorców. Tylko rozsądek i dobra wola objawiająca się w dialogu zabezpieczy przed skutkami przesadnych ocen i  ripost. Na uznanie – przynajmniej moje – zasłuży ten, kto pierwszy zaproponuje, by zasiąść za stołem z merytoryczną agendą. Chodzi w istocie rzeczy o idealne, postulowane podejście państwa do rynku i  gospodarowania w  sektorze żywności. Jestem za uzasadnionym praktyką instytucji i firm zaufaniem – ale też za kontrolą. Nie wolno sugerować, że przedsiębiorca z założenia działa w złej wierze, bo nie wolno przecież sprowadzić go do amoralnej mentalności powszechnego oszustwa. Z  powodów moralnych, ale i  z  lęku przed karą oraz eliminacją przez konkurencję stosuje on wiedzę fachową, standardy, receptury, zna minima i maksima sub-


Przyszłość polskiego handlu

47 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2019


stancji dodatkowych, reżimy urządzeń i procedur. Gwarantuje – ryzykując karę i potępienie – powtarzalne bezpieczeństwo produktu, wytwórcy i użytkownika – konsumenta. Daje wiarygodny wizerunek i zaufanie eksporterom. Ten idylliczny obraz nie jest zachętą do pobłażania, ale też nie jest odpowiedzią na negatywne uogólnienia. Chodzi o  powagę państwa i  jego profil moralny – co zaczyna się od ważenia słów i  racji, nieosiągalnego bez dialogu. Wiąże to przedsiębiorcę-obywatela, ale i  urzędnika-kontrolera, któremu ani nie powinno przydarzyć się rzucanie słów „ot tak”, ani też nieuprawniona generalizacja. Weźmy, dla przykładu, pod osąd zwykłego rozsądku tezę, że każdy z nas zjada ok. dwa kilogramy dodatków, co jest ilością szkodliwą itd. Po pierwsze, nawet gdyby tak było, to wśród nich są substancje o różnym stopniu szkodliwości przy przesadnym użyciu, są też substancje zupełnie nieszkodliwe, jak np. witamina C, figurująca na liście substancji-dodatków jako jedno z „E”. Pomińmy jednak wątpliwość co do prawomocnego generalizowania i  zastanówmy się nad pewnym stwierdzeniem „symulacyjnym”, powiedzmy uczenie kontrfaktycznym, w trybie „co byłoby gdyby”. Jak czytamy w rzeczonym raporcie, każdy z  nas spożywając codziennie potrawę X, rocznie zjadałby dwa kilogramy czegoś tam. Finalnie, w  36-milionowym kraju, nawet po odliczeniu seniorów i  dzieci, uzyskujemy zjedzoną hałdę 60 mln kilogramów, czyli ok. 60 tys. ton czegoś tam. Absurd? – a owszem i to pod bardzo ważnym stempelkiem. Na bok idą argumenty, że jedni jedzą mniej, inni więcej, nikt nie je ciągle tego samego itp. Często dobry jest formalizm ekspertyz, ale nie gwałćmy rozsądku – nie lepiej to porozmawiać, uprzednio lub nawet „po”? W  istocie rzeczy chodzi tu o  wizerunek i powagę kraju, realizują-

fot. Shutterstock.com

Wokół żywności

cego swoje funkcje kontrolne wobec gospodarki i biznesu. Jakże się potem bronić przed konkurentami w  obrocie wewnątrzwspólnotowym czy w Azji, zarzucającymi polskim produktom gwałt na rozsądku i jakości, nie mówiąc o bezpieczeństwie konsumpcji. Nie stoi to w  sprzeczności z  obowiązkiem badania skali zjawisk niedobrych, piętnowania ich i karania. Z drugiej strony jednak nagłośnienie i  potępienie powinno dotknąć winnych. W ten sposób dowodzi się precyzji i  efektywności nadzoru nad rynkiem i inspekcjami. Wówczas uzyskuje się efekt prewencyjny – ogólny i konkretny. Sięgając, w świętym nawet oburzeniu, do nieuściślonych uogólnień i symulacji skutek można osiągnąć odwrotny od zakładanego. Mamy ambicję być krajem-eksporterem żywności – realizujemy ją z powodzeniem. Powstają i są sprzedawane w kraju i poza nim miliony ton zróżnicowanej wielokryterialnie żywności. Wchodząc do UE wypracowaliśmy zharmonizowany, skutecznie działający system kontroli i wspierania jakości. Z drugiej strony jesteśmy rynkiem bardzo zróżnicowanym, gdzie koncentracja i nowoczesność sąsiaduje z rozdrobnieniem i  tradycją, a  zdarza się nadal, że i  zapóźnieniem produkcyjno-handlowym. Stabilizuje nasz rozwój, silny i zróżnicowa-

48 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

ny rynek wewnętrzny, a dynamizuje eksport. Potrzebujemy nowoczesnej, nastawionej na współpracę, przewidywalnej polityki sektorowej, by równoważyć „małe z  dużym” i „nowoczesne z tradycyjnym”. Tak jak nie może istnieć masowa dostępność do taniej i  bezpiecznej żywności bez utrzymujących jej właściwości dodatków (jakby wyspecjalizowani w badaniu niektórych substancji eksperci nie wskazywali skutków ad extremis), tak nie jest możliwe zastąpienie przemysłu żywnościowego najlepszą nawet produkcją tradycyjną, bez dodatków. Święty Graal sektora żywnościowego – tania, powszechna i  naturalnie tradycyjna żywność jest jedynie postulatem wskazującym na horyzont – on jest, ale nie można doń dojść. Nie może, jednak – wobec wyzwań współczesności i naszych ambicji – być tak, że z jednej strony zdarzają się „polowania na grzechy” nowoczesnej dystrybucji, a z drugiej strony uogólnione, niepogłębione oceny produkcji i  przetwórstwa żywności – nie do końca zasadne. Tylko dialog i zaznaczanie granic możliwych kompromisów pozwoli uniknąć przekazów skierowanych w próżnię lub wręcz szkodliwych. Mamy deficyt dialogu i jest to jeden z  większych problemów publicznych i gospodarczych. ▼


XXXXXXXX

49 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


LUTY W FMCG

Kalendarium handlowca 1 lutego – Dzień Gumy do Żucia Z takiej okazji można zarówno zaproponować jakąś atrakcyjną promocję cenową, ale i  przedstawić w interesujący sposób pełną ofertę sklepu 2 lutego – Dzień Handlowca Święto Handlowców i  pracowników handlu obchodzone było już w  czasach PRL-u. W  tym roku przypada w  przeddzień niehandlowej niedzieli, więc spora część handlowców będzie mogła uczcić go dniem wypoczynku. 3 lutego – Dzień Ciasta Marchewkowego Ciasto marchewkowe, czyli słodki placek z  tartą marchewką jest szczególnie popularny w  krajach anglosaskich, jednak od jakiegoś czasu staje się popularne także w Polsce. Marchewka mięknie podczas pieczenia, nadając ciastu miękką, gęstą i wilgotną konsystencję. W kuchni polskiej w jednym z  popularnych przepisów na piernik głównym składnikiem jest tarta marchew, jest to tzw. piernik marchwiowy. 4 lutego – Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu Wędliniarskiego Klientom zaproponujmy z  okazji tego dnia kilka ciekawym propozycji od naszych dostawców. Nie zapomnijmy przy tym złożyć życzeń współpracującym z  nami rzeźnikom i  pracownikom przemysłu wędliniarskiego. 5 lutego – Światowy Dzień Nutelli Rzadko kiedy jeden produkt zyskuje taką sławę, że poświęca mu się oddzielne święto. Wykorzystajmy ten dzień i  sprzedajmy rekordową liczbę słoików. 9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy Szkoda przegapić takiej okazji, by nie wypromować obecności wszelkich produktów związanych z pizzą w naszym sklepie, począwszy od gotowych pizz mrożonych,

Luty – cisza przed wiosenną burzą? Luty zazwyczaj to czas uspokojenia handlu. Sporo handlowców narzeka na znaczący spadek obrotów i z niecierpliwością oczekuje na kolejny wzrost sprzedaży w okresie świąt wielkanocnych. Czy w tym roku czeka nas również krótkotrwały okres stagnacji?

W tym roku spokój może być pozorny. Dopiero od zeszłego miesiąca obowiązuje bowiem większy zakres zakazu handlu w  niedziele. Czekają nas znów aż trzy niehandlowe dni, z  jedną handlową niedzielą 24 lutego. O  ile styczeń był niejako odpoczynkiem od konsumpcji po bożonarodzeniowych szaleństwach, o  tyle zmniejszenie zakresu handlu w  niedziele w  lutym, może dopiero wskazać, jak polscy konsumenci reagują na tyle dni wolnych, w które pozbawieni są możliwości niedzielnych zakupów. Czy ruch przełoży się dodatkowo na poprzedzające dni: piątki i  soboty? Jak poradzą sobie z  trzema pracującymi niedzielami właściciele sklepów, którzy zdecydują się samodzielnie stanąć za przysłowiową ladą? Możemy oczywiście gdybać, jednak najlepiej pokaże to czas. Jak zwykle nieco zamieszania w  styczniu i  w  lutym wprowadzają też ferie szkolne. Trzeba wziąć pod uwagę zmiany asortymentowe, szczególnie tam, gdzie rodzice nabywali dla dzieci produkty na tzw. drugie śniadanie w  szkole w postaci gotowych przekąsek, a także w takich lokalizacjach, gdzie głównymi klientami byli uczniowie okolicznych szkół.

50 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Terminy ferii zimowych w lutym 2019: • 21 stycznia-3 lutego 2019 r.: województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie. • 28 stycznia-10 lutego 2019 r.: województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. • 11-24 lutego 2019 r.: województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. W miejscowościach turystycznych, a  szczególnie w  miejscowościach górskich, też zmienia się znacząco struktura zakupów. Z pewnością wpływ zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży odczują również ci handlowcy, którzy prowadzą swoje sklepy w  pobliżu instytucji, organizujących dostępne zimą formy wypoczynku, a  zatem lodowiska, kryte pływalnie, ośrodki sportowe z  ofertą dla dzieci i młodzieży, miejsca półkolonii, itp. Przypomnijmy, w  poniedziałek 28 stycznia z  wakacji do szkół wrócili uczniowie z  województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i  wielkopolskiego, którzy fe-


LUTY W FMCG

rie zimowe mieli jako pierwsi. Natomiast swój wypoczynek (27 stycznia) rozpoczęło ponad 1,3 mln uczniów z 6 367 szkół z czterech województw: zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i  opolskiego. Ferie zimowe trwają (do 3 lutego) także dla ponad 300 tys. uczniów z  województwa podlaskiego i  warmińskomazurskiego. Zaś w  terminie od 11 do 24 lutego wypoczywać będą uczniowie z  województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i  śląskiego. W sumie w tym roku szkolnym w  całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało ponad 4,6 mln uczniów (4 638 564) z  23 598 szkół dla dzieci i  młodzieży. To spora liczba, która może istotnie wpłynąć na strukturę przeciętnych zakupów w sklepach. Poza tym luty zapowiada się dość spokojnie, z wyraźnym ożywieniem w środku miesiąca w związku z Walentynkami. Dobrą prognozą dla handlu jest termin Tłustego Czwartku – przypada on 28 lutego. Niestety – te dni również mają ograniczony wpływ na sprzedaż i dotyczą przede wszystkim słodyczy w  czasie Walentynek, oraz ciast w  postaci pączków i  faworków w Zapusty. 24 lutego czekają nas emocje związane z  91. ceremonią wręczenia Oscarów (nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i  Wiedzy Filmowej) za rok 2018. Uroczystość odbędzie się w  Dolby Theatre w  Hollywood. Niestety gala rozdania nagród rozpocznie się prawdopodobnie, jak co roku, o  godzinie 20:00 czasu lokalnego (czyli o  5 rano czasu polskiego). Niewiele osób będzie w  stanie obejrzeć ją w  czasie rzeczywistym, chociaż może warto tego dnia wprowadzić jakąś promocję na kawę i  napoje energe-

tyczne dla wytrwałych? Czekają nas bowiem nie lada emocje i wypadało by w tym roku wyjątkowo mocno trzymać kciuki. Szanse na Oscara ma bowiem polski film „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego. Tytuł jest nominowany w  aż trzech kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser oraz najlepsze zdjęcia. Jeżeli uda się Polakom otrzymać Nagrody Akademii Filmowej, to możemy spodziewać się, że sporo osób będzie chciało uczcić takie wydarzenie następnego wieczoru. W  lutym warto skoncentrować się już na nadchodzących świętach wielkanocnych. W  tym roku Wielkanoc wypada 21-22 kwietnia. Ten termin zapowiada nie tylko duże szanse na ciepłe święta, ale wziąwszy pod uwagę dość bliski termin majowego wypoczynku może sprawić, że wielu Polaków w  tym roku spędzi wyjątkowo długie wakacje wielkanocno-majowe. Jak bowiem wyliczono, wystarczy wziąć urlop na sześć dni roboczych pomiędzy od 23 kwietnia a 30 kwietnia oraz jeden dzień na 2 maja – a święta mogą się przedłużyć do 16-dniowego wypoczynku! Czy rzeczywiście Polacy odważą się na tak długie urlopy – okaże się już wkrótce. Będzie to miało z pewnością odczuwalny wpływ na handel. Tak, czy inaczej, to właśnie już w  lutym czas na przygotowania przedświąteczne. Warto zorientować się, jakie nowości są przygotowywane na ten czas, z jakimi promocjami wystąpią producenci i dystrybutorzy, a nawet warto już poczynić pierwsze zamówienia. Jeżeli rzeczywiście pogoda dopisze, możemy się spodziewać zwiększonego popytu. Wszakże wiosna budzi do życia nie tylko handlowców, ale też otwiera kieszenie klientów. ▼ Olga Tylińska

spodów z ciasta, gotowych sosów i  przypraw do pizzy. Ofertę można wzbogacić tartym serem i  oddzielnym stoiskiem z  dostępnymi dodatkami. 14 lutego – Walentynki O tym święcie trudno zapomnieć, od lat większość handlowców notuje wzrost zainteresowania słodyczami, kwiatami i innymi drobiazgami, nadającymi się na drobny upominek dla ukochanej osoby. 17 lutego – Światowy Dzień Kota To okazja, by wyeksponować ofertę pokarmu dla zwierząt. Możemy również włączyć się w działania lokalnej Fundacji, wspierającej bezdomne futrzaki. Koty są coraz popularniejsze w naszym kraju, a ich właściciele są gotowi dużo wydać dla swoich pupili. 18 lutego – Dzień Baterii Dziś już trudno sobie wyobrazić życie bez korzystania z  baterii. Z  takiej okazji możemy zaproponować ciekawą promocję. Warto pamiętać, że baterie zaliczają się do odpadów niebezpiecznych, stanowiąc szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nie mogą być wyrzucane na śmietnik wraz z  innymi odpadami komunalnymi. Zgodnie z  przepisami prawnymi, każdy sklep o  powierzchni większej niż 25 m2 sprzedający baterie ma obowiązek przyjęcia zużytych baterii od klientów. 28 lutego – Tłusty Czwartek Tradycyjnie w  ten dzień jada się pączki i faworki (zwane też chruścikami), jednak w  zależności od regionu, spożywa się też tłuste potrawy, jak na przykład golonki.

Luty Popularne imieniny: Marii (2 lutego), Błażeja (3 lutego), Agaty (5 lutego), Doroty (6 lutego), Ludwika (12 lutego), Konrada (19 lutego), Macieja (24 lutego), Piotra (24 lutego) Zakaz handlu w niedziele: 3 lutego, 10 lutego, 17 lutego

51 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

fot. Shutterstock.com

Tradycja i nowoczesność – na słodko i na słono

Niezwykle ważna jest rola przekąsek w odżywianiu człowieka. Oprócz bowiem trzech głównych posiłków, w racjonalnej diecie zdrowego człowieka powinny znaleźć się co najmniej dwie do trzech drobnych przegryzek, których zadaniem jest niedopuszczenie do odczucia nadmiernego głodu, dostarczenie dodatkowej dawki energii oraz uzupełnienie diety w niezbędne substancje. Rynek przekąsek jednak dynamicznie się zmienia – czy należy postawić na klasykę i tradycję, czy podążyć za nowymi trendami w tych kategoriach?

Ewolucja a przekąski Zjadanie przekąsek jest w  pewien sposób wpisane w  biologię człowieka. Okazuje się bowiem, że regularne spożywanie 5 posiłków (trzech głównych i  dwóch w  formie przekąsek) w ciągu dnia sprawia, że organizm, przyzwyczajony do cią-

głego dostarczania odpowiedniej dawki energii i składników odżywczych, potrafi nimi racjonalnie gospodarować. Spożywanie posiłków nie rzadziej niż co 3-4 godziny powoduje, że organizm nie musi nastawiać się na dłuższe okresy głodu i nadmiernie gromadzić zapasów w  postaci tkanki tłusz-

52 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

czowej. A ponadto zbyt długie przerwy pomiędzy posiłkami prowadzą do znacznego spadku poziomu glukozy we krwi, skutkując zmniejszeniem wydolności fizycznej i umysłowej, obniżeniem zdolności koncentracji, a nawet rozdrażnieniem. Dawniej, gdy człowiek nie dysponował wystarczającą ilo-


XXXXXXXX

53 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

Michał Bonecki Brand Marketing Manager Perfetti Van Melle Polski konsument jest coraz bardziej wymagający, a także zaczyna chętniej eksperymentować ze smakami. Dlatego my, jako producent słodyczy, musimy nieustannie dostosować się do zmian na rynku. Wśród konsumentów zyskuje na sile trend kwaśnych smaków i z tego powodu eksplorujemy tę kategorię, wprowadzając takie produkty jak Mentos Sour, żelki Chupa Chups z  posypką czy cukierki Fruittella Cytrusowy Mix. Z myślą o  nastolatkach przygotowaliśmy innowacyjne lizaki Chupa Chups 3D, które dostarczyły mnóstwo zabawy i  spotkały się ze świetnym przyjęciem. Innowacja jest wpisana w DNA naszej firmy, więc mimo że nasze klasyczne produkty cieszą się ciągłą popularnością, staramy się zawsze zaskakiwać Konsumentów nowymi rozwiązaniami.

ścią pożywienia, zwykle jadł w miarę znajdowania pokarmu, tym bardziej, że zazwyczaj nie były to duże ilości jedzenia, a jednak w ten sposób uzupełniał swoją (zazwyczaj mało zróżnicowaną) dietę w  różnorodne, potrzebne mu składniki odżywcze, witaminy i  minerały. Dlatego tak cenne były orzechy, pestki, owoce, jadalne korzenie i  inne, chociaż drobne przysmaki, którymi mógł wzbogacić swój codzienny jadłospis. Ówczesne przekąski

Nasza słabość do słodyczy wynika z uwarunkowań ewolucyjnych. Zazwyczaj smak słodki oznaczał najbardziej wartościowe pożywienie dla człowieka.

zapewniały energię, pozwalającą przeżyć i w miarę sprawnie funkcjonować do czasu, kiedy mógł zdobyć więcej pożywienia. Wcale nie tak daleko odbiegły potrzeby naszych organizmów od tamtych czasów, chociaż, aby zdobyć dziś przekąskę, nie trzeba biegłej znajomości jadalnych roślin, umiejętności ich odszukania i przyrządzenia. Dziś wystarczy po prostu – zajrzeć do najbliższego sklepu. Tu jednak wciąż sięgamy intuicyjnie po smaki, które prowadzą nas do zaspokojenia podstawowych potrzeb organizmu. Mając wiedzę o tym, dobry handlowiec zawsze zadba, by sklep był doskonale zaopatrzony w odpowiednie przekąski. Nie bez powodu też regałami z przekąskami rządzą zasadnicze smaki. Warto sobie przypomnieć, dlaczego ludzie szukają produktów o  określonym smaku w  formie przekąski – prowadzi ich w  danym kierunku, najważniejsza, podstawowa potrzeba organizmu.

Jedzenie słodkości dopinguje nasz mózg do błyskawicznego wydzielania serotoniny. Substancja ta, często nazywana hormonem szczęścia, pomaga się zrelaksować. Nasi klienci sięgną więc po słodkie nie tylko, by zdobyć dodatkowe energetyczne paliwo, ale również wtedy, gdy czują się zestresowani, smutni, gdy mają kiepskie samopoczucie. Innym czynnikiem, który skłania do sięgnięcia po coś słodkiego jest deficyt snu. Osoby niewyspane, a co za tym idzie zmęczone i  rozdrażnio-

Dorota Weres

Słodko

PR Manager Terravita

Nasza słabość do słodyczy wynika z uwarunkowań ewolucyjnych. Zazwyczaj smak słodki oznaczał najbardziej wartościowe pożywienie dla człowieka. Nie tylko chodzi tu o  samą kaloryczność. Cukry są do tego łatwo przyswajalne – energia z nich otrzymana w szybkim czasie może być zużytkowana jako paliwo dla organizmu. Dawniej jednak produkty słodkie były trudne do zdobycia, więc niejako wykształcił się równocześnie mechanizm odczuwania przyjemności w  trakcie ich jedzenia. Ich antydepresyjny charakter – nie ukrywajmy – jest siłą napędową do ich zdobycia i  u  współczesnego człowieka.

W odpowiedzi na trendy rynkowe już od początku 2017 roku postanowiliśmy zmodyfikować recepturę czekolad marki Terravita pod kątem oczekiwań konsumentów. Poszukują oni produktów z jak najprostszym składem, pozbawionych wszelkich dodatków, z  których można zrezygnować w procesie technologicznym. We wrześniu 2017 roku wprowadziliśmy pierwsze produkty w nowej masie czekoladowej z  wyższą zawartością kakao, naturalnymi aromatami (wanilia), bez E476 i zbędnych dodatków: czekolady mleczne z 35% kakao oraz Choco Sticki mleczny i  gorzki. Od tego czasu wszystkie nowości, czyli linia czekolad Chocola!, czekolady Classic oraz czekolady 250 g mają nowe, uszlachetnione receptury.

54 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

55 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

Elżbieta Madaj

Sprzedawczyni Odido Stęszew (woj. wielkopolskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Ciastka cieszą się zainteresowaniem klientów przez cały rok. Spośród tych na wagę wybierane są przeważnie maślane, kruche z cukrem, z marmoladą lub z nadzieniem, z reguły krówkowym. Klienci decydują się najczęściej na zakup około 40 dag ciasteczek. Wybierane są również warianty paczkowane. W  tym przypadku większym zainteresowaniem cieszą się produkty w czekoladzie oraz markizy, przekładane, a także maślane.

ne mogą poprawić swoje samopoczucie za pomocą spożycia węglowodanów prostych – zapewniają one krótkotrwały, ale dość silny natychmiastowy zastrzyk energii. Warto o tym pamiętać, bo zawsze można zaproponować zaspanemu lub smutnemu klientowi coś słodkiego. Konkretny apetyt na czekoladę może również być spowodowany niedoborem magnezu, który łatwo jest uzupełnić, sięgając po ten smaczny produkt z kakao.

właśnie chrupanie. Szczególnie, jeśli łączy się ono z określoną przyjemnością. Po słone przekąski sięgają również osoby, którym… brakuje wody. Wiadomo, że sól zatrzymuje wodę w  organizmie. Wiele osób pijących niewiele wody lub tracących ją z powodu choroby, czy nadmiernego pocenia chętnie sięga po słone paluszki, krakersy, solone orzeszki. Może to okazać się

Słono i chrupko

Osoby pijące niewiele wody lub tracące ją z powodu choroby czy nadmiernego pocenia chętnie sięgają po słone paluszki, krakersy, solone orzeszki.

Jeżeli chodzi o słone czy ostre przekąski, które można schrupać – są eksperci, którzy uważają, że w  tym przypadku nie tylko chodzi o  smak, ale również o  samą czynność chrupania. Dietetyczka hollywoodzkich sław, Kimberly Snyder, uważa nawet, że dzięki tej czynności odreagowujemy silne emocje. Przeżuwanie i chrupanie porównuje ona do uderzeń w  ścianę – działa podobnie – rozładowuje stres. Trzeba przyznać, że nie ma lepszego sposobu na rozluźnienie, napiętych ze stresu szczęk, jak…

bardzo ważne w czasie choroby – w przypadku biegunki czy wymiotów i związanego z tym odwodnienia, słone przekąski mogą wspomóc powrót organizmu do odpowiedniego poziomu wody w  organizmie. Ape-

56 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

tyt na słone może też towarzyszyć osobom, stosującym dietę niskowapniową. Ograniczając spożycie nabiału i mięsa obniża się bowiem poziom wapnia we krwi, a spożycie sodu może, choć czasowo podnieść ten poziom. Inni badacze uważają, że po słone przekąski sięgają również osoby z  niedoborem potasu i żelaza. Ostro Po przekąski o  piekącym ostrym smaku sięgają zazwyczaj amatorzy innych egzotycznych potraw, suto przyprawianych pieprzem, chilli, ostrą papryką, sosem tabasco, czy harrisą. Chociaż czasem może to świadczyć o  niedoborze cynku, to warto przede wszystkim pamiętać, że zawarte w  takich przekąskach substancje, odpowiedzialne za ich smak, np. kapsaicyna, są odpowiedzialne za wyjątkowe doznania kulinarne, oscylujące gdzieś na granicy przyjemności i bólu. Ostre przyprawy konserwują jedzenie, ale też pozwalają walczyć z  bakteriami chorobotwórczymi. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że do-


Słodycze i słone przekąski

datek chilli, pieprzu czy czosnku do potrawy zmniejsza ilość drobnoustrojów chorobotwórczych o 75 lub nawet więcej procent. Sam czosnek uważa się za naturalny antybiotyk, zaś zawartej w chilli kapsaicynie przypisuje się działanie antynowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwbólowe, termoregulacyjne i przeciwzapalne. Po ostre przekąski mogą też sięgać osoby odchudzające się. Uważa się, że kapsaicyna wspomaga proces odchudzania, zmniejszając apetyt, kontrolując przetwarzanie węglowodanów i przyspieszając tempo spalania tłuszczu w  organizmie. Zarówno pieprz, jak i chilli wspomagają proces trawienia, podkręcając rozleniwiony metabolizm. Osoby z  niskim ciśnieniem często intuicyjnie sięgają po przekąski ostro przyprawione, gdyż podnoszą one ciśnienie, przyspieszając pracę serca, podnosząc temperaturę ciała i dodając w ten sposób energii.

Wszystko co najlepsze może być... ... jeszcze doskonalsze! Unikalny format i bogactwo smaku! • 18 porcjowanych czekoladowych kostek z wysuwaną tacką. • Szczelna, aluminiowa folia. • Aż 15 odmian smakowych

Dark Chocolate

Praliné Noisettes

for Kids White Chocolate

Caramel Brownie

Oat Cookies Smak Roku

Alpine Milk Chocolate with Hazelnuts

Black & White Trilogia Noisettes

Alpine Milk Chocolate

Stracciatella Trilogia Strawberry

Latte Macchiato

! Nowość

YoghurtStrawberry

Dark Chocolate with Cocoa & Hazelnuts

Kwaśno Ten smak coraz częściej pojawia się w przekąskach. Polubili je nie tylko dorośli, ale również dzieci. Kwaśne żelki, lody, batoniki, cukierki. Zazwyczaj mówi się, że apetyt na kwaśne związany jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na witaminę C. Kwaśne produkty (kapusta kiszona, owoce cytrusowe) mają zazwyczaj wysoką zawartość tej witaminy. Czy to sygnał od organizmu, że czas wzmocnić odporność? Co ciekawe, w  polskiej kuchni kwaśne smaki pojawiają się szczególnie często zimą, kiedy pilnie potrzebujemy dodatkowego wzmocnienia organizmu. Dodatek kwasów będzie też zachęcał do sięgnięcia po takie przekąski osoby, które mają

Smak roku 2019: Oat Cookies Wyjątkowa gratka dla wszystkich miłośników oryginalnych połączeń smakowych. Drobiny ciasteczek owsianych zatopione w delikatnej czekoladzie mlecznej.

Intensywne wsparcie reklamowe i promocyjne! • Ogólnopolskie telewizyjne kampanie reklamowe. • Ogólnopolskie kampanie reklamowe w sieci kin. • Stała obecność w prasie, PR, lokowanie produktu. • Liczne akcje samplingowe, degustacje, animacje. • Wyjątkowa aktywność w mediach społecznościowych (ponad 120 tys fanów na FB!).

57 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

Mariusz Jaroszewski

Kierownik Działu Zarządzania Kategorią Colian Od dłuższego czasu mocno zauważalny jest zwrot ku naturalnym składnikom oraz trend cle-

problemy z trawieniem wskutek niedostatecznej ilości enzymów trawiennych, czy też zaburzeń wydzielania kwasu solnego. Ponadto produkty kwaśne ułatwiają wchłanianie żelaza i wapnia. Gorzko Wydawałoby się, że trudno z  premedytacją sięgnąć po ten smak. A jednak. Ewolucja prze-

an label (czysta etykieta). To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoką jakość i przejrzystość w  produkcji spożywczej. Konsumenci uważnie czytają etykiety i  aktywnie zgłaszają swoje zastrzeżenia. Chętnie sięgają po sprawdzone marki słodyczy, za którymi idzie renoma i tradycja, takie jak Śliwka Nałęczowska Solidarności. Równocześnie, aktywnie poszukują nowych rozwiązań, nieoczywistych połączeń smakowych. Staramy się uważnie obserwować rynek i reagować na jego potrzeby. W  odpowiedzi na trend ograniczania kaloryczności spożywanych produktów, obniżyliśmy zawartość cukrów w  wybranych żelkach Akuku! aż o 30%, dodając więcej soku owocowego.

konała nas, że zazwyczaj nie warto jeść gorzkich produktów, gdyż mogą nam zaszkodzić lub być po prostu niejadalne. Jednakże okazuje się, że czasem sięgamy po gorzkie przekąski, takie jak gorzka czekolada, czy produkty na bazie niesłodzonej kawy. Także dodatek gorzkiego alkoholu z łagodzącym słodkim smakiem znajduje sporo amatorów. Słone przysmaki z dodatkiem lek-

ko gorzkawych ziół, takich jak np. oregano czy rozmaryn też znajdują swoich zwolenników. Okazuje się, że jedzenie potraw z goryczką, chociaż czasem mogą działać moczopędnie i  przeczyszczająco, przede

Odczucia smakowe kształtują się przede wszystkim w dzieciństwie, a polscy konsumenci z sentymentem sięgają ze sklepowych półek znane im opakowania.

wszystkim ma działanie przeciwzapalne i odkażające. Gorzkie przekąski mogą regulować pracę jelit, wyciszyć, uspokoić serce (chyba, że zawierają kofeinę) i przywrócić równowagę procesów trawiennych. Renoma i tradycja Wiedząc, jakie pobudki kierować mogą naszymi klientami

Jolanta Marek

Właścicielka Mati Strykowo (woj. wielkopolskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Cukierki sprzedają się bardzo dobrze przez cały rok. Najbardziej w gusta klientów trafiają krówki oraz cukierki do ssania. Warianty czekoladowe cieszą się mniejszym zainteresowaniem, spośród nich z reguły kupowane są śliwki oraz z nadzieniem kakaowo-orzechowym. W  ofercie posiadam dużą liczbę smaków, więc każdy klient jest w  stanie wybrać odpowiadającą mu opcję. Staram się również rotować często asortymentem tak, by pojawiały się nowości. Jeżeli chodzi o ilość kupowanych cukierków, dużo zależy od ceny oraz potrzeb klientów – niektórzy decydują się na zakup nawet kilograma, natomiast przy droższych wariantach wybierane są nawet pojedyncze sztuki.

58 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

59 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

Paulina Polubiec

Junior Brand Manager Tablets, PL, Mondelez Europe Firma Mondelez nie tylko odpowiada na stale zmieniające się trendy, ale również wyznacza nowe, proponując unikalne połączenia smakowe oraz niecodzienne formy słodyczy. Produkty marki Milka od lat cieszą się wielką popularnością. Polacy pokochali najdelikatniejszy smak czekolady Milka, stworzonej z alpejskiego mleka, zarówno w  wersji klasycznej, jak i  z  dodatkami. W  odpowiedzi na duże zainteresowanie konsumentów kategorią oraz rosnącą popularność portfolio produktów Milka & Oreo, w  tym roku wprowadziliśmy kolejny, mocno czekoladowy wariant – Milka Oreo Choco, czyli mleczną czekoladę Milka z  pokruszonymi ciastkami Oreo z  nadzieniem o smaku kakaowym.

z pewnością będziemy w stanie zaproponować im odpowiedni rodzaj przekąski. Uzbrojeni bowiem w wiedzę będziemy świadomi, co zaproponować osobie zaspanej, odchudzającej się, zestresowanej, czy też pozbawionej energii. Wiemy, jakie smaki mogą zaspokoić mały apetyt na „co-nieco”, jednak czy należy postawić bardziej na klasykę, czy też przekąski nowoczesne, modne, reklamowane, innowacyjne. Odpowiedź nie jest w tym względzie jednoznaczna. Dobrze sprzedaje się zarówno klasyka, ale Polacy równie chętnie sięgają po przekąski innowacyjne. Co ważniejsze, wskutek wzrastających wymagań konsumentów i  rosnącej wiedzy o  odżywianiu, także renomowane marki postawiły na zmiany w  swoich recepturach, unowocześniając je i dostosowując do potrzeb konsumentów. Sprawdzone marki słodyczy czy też ostrzejszych przekąsek, za którymi idzie renoma i  tradycja wciąż znajdują wierne grono swoich nabywców. Nie wszyscy podążają bowiem za modą i  jeśli decydują się na zakup określonego pro-

duktu, chcą, by ten smakował „jak za dawnych lat”. Nie zapominajmy, że odczucia smakowe kształtują się przede wszystkim w dzieciństwie, a  polscy konsumenci z sentymentem sięgają ze sklepowych półek po znane im opakowania. W  ten sposób chcą zapewnić sobie powrót do dzieciństwa, wspomnień związanych z  ich jedzeniem, oczekują zatem sprawdzonego i dobrze im znanego smaku. Są produkty, które są niezmienne i  właśnie tej stałości oczekują klienci. Zwykle niekoniecznie dobrze są nawet przyjmowane zmiany opakowań, gramatury, kształtu, chyba, że są to serie limitowane, często nawiązujące do charakteru „vintage”. W  tej grupie znajdziemy zarówno najbardziej znane marki słodyczowe, batony, czekolady, cukierki, ale również przekąski słone, takie jak krakersy, paluszki, itd. Pamiętajmy, że w międzyczasie dorosło nam już kolejne pokolenie, więc upodobanie do retro przekąsek nie dotyczy już tylko produktów czasu „modnych smaków z  PRLu”, ale również słodyczy, które pojawiły się 20 lat temu, już w nowej rzeczywistości. Tzw. milenialsi i  postmile-

Jacek Korczak

Właściciel Livio Strykowo (woj. wielkopolskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Z regału ze słodkościami klienci najczęściej wybierają batoniki, głównie wafelki w czekoladzie. Ponadto przy okazji różnych świąt większym zainteresowaniem cieszą się bombonierki oraz większe tabliczki czekolady. Rzadziej klienci sięgają po cukierki, zarówno te paczkowane, jak i na wagę.

60 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

61 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

Grzegorz Sobociński

Kierownik Biura Zarządu i Marketingu HELIO

Przygotowując półkę z przekąskami, warto pójść z  duchem czasu wychodząc poza utarte schematy i  zaproponować w  widocznym miejscu produkty odpowiadające na realne potrzeby konsumentów – czyli zdrowe bakalie. Wraz z modą na bycie fit, eksplodowała moda na bakalie doskonale wpisujące się w  zdrowy tryb życia. Nic dziwnego, wszak są prawdziwą bombą pozytywnych wartości odżywczych, a do tego kuszą smakiem. Szczególnie w tym kontekście polecam produkty z  linii HELIO Natura, które charakteryzują się brakiem konserwantów, a  także produktami o obniżonej zawartości soli, cukru i tłuszczu, dzięki czemu legitymują się znakiem „Czytaj skład poleca”. Co ważne z punktu widzenia detalisty – ich sprzedaż wspierana jest od lat intensywnymi kampaniami promocyjnymi, w tym w TV.

nialsi też już mają swoje sentymenty smakowe i chętnie wracają do smaków własnego dzieciństwa.

ników alergennych, czy mających szkodliwy wpływ na określoną grupę konsumentów, takich jak gluten, sól, itp.

Idzie nowe

Naturalne składniki, trend Eko i vege w słodyczach? Tak!

Jednocześnie rynek przekąsek dynamicznie się rozwija, odpowiadając na wciąż zmieniające się trendy. Polski konsument staje się coraz bardziej świadomy i wyedukowany, a  jednocześnie jest gotowy przeznaczyć i  większą kwotę pieniędzy na bardziej wartościowy, w  jego mniemaniu, produkt. Równolegle nauka o  odżywianiu generuje nową wiedzę o  żywieniu, w  tym także jedzeniu przekąsek. Coraz więcej osób czyta etykiety, zwraca uwagę, jakie składniki zostały użyte podczas wytwarzania. Swoje znaczenie zdobywa nawet ergonomiczne, poręczne opakowanie, które na przykład można zamknąć wielokrotnie. Chętnie widziane są nowe nieznane dotychczas składniki, nieraz bardzo egzotyczne, nowe smaki, zaskakujące połączenia, a  także dodatki, które zwykłą przekąskę przekształcą w  nowy funkcjonalny produkt, wzbogacony na przykład o witaminy, błonnik, itd. W innych produktach docenione są przez rynek próby obniżenia lub całkowitej redukcji skład-

Polscy konsumenci przekąsek coraz częściej sięgają po produkty, zawierające naturalne składniki. W cenie są na przykład całe orzechy, prawdziwe wiórki kokosowe, prawdziwy karmel, miód, czekolada o  wysokiej zawartości kakao,

Wraz z rosnącą liczbą wegetarian w naszym kraju zwiększa się też liczba oferowanych produktów, nie zawierających na przykład tłuszczy zwierzęcych, jajek i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. itp. Coraz bardziej wypełnia się półka z  przekąskami ekologicznymi i bio. Po te produkty szczególnie chętnie sięgają młodzi rodzice, chcąc zapewnić zdrową przyszłość swoim dzieciom. Prężnie rozwija się kategoria bakalii. Dobrze widziane

Reklama

Poznaj pełną ofertę na

moreso.pl

62 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

63 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

w sklepie są zarówno bakalie sprzedawane na wagę, ale również te, sprzedawane w  opakowaniach różnych gramatur. Coraz więcej osób sięga po bakalie z certyfikatami eko i bio. Zapewne niedługo zainteresowaniem zaczną się też cieszyć produkty fair trade. Wraz z rosnącą liczbą wegetarian w  naszym kraju zwiększa się też liczba oferowanych produktów, nie zawierających na przykład tłuszczy zwierzęcych, jajek i  innych produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak na przykład żelatyna. Dziś już sprzedawcę nie powinno dziwić pytanie, czy dany produkt jest vege. Szacuje się, że prawie 10%. młodych ludzi już jest na diecie wegańskiej lub wegetariańskiej, zaś w  ciągu najbliższych 10 lat trzech na czterech klientów sklepów będzie ludźmi z pokolenia milenialsów i generacji Z, a ich decyzje zakupowe wpłyną na cały rynek spożywczy. Przekąski z coraz czystszą etykietą Chociaż wydawałoby się, że przekąski kupowane są zazwyczaj pod wpływem impulsu, jednak i tu coraz bardziej liczy się tzw. „czysta etykieta”. Konsumenci coraz bardziej stawiają na wysoką jakość i  przejrzystość w  produkcji spożywczej. Nie chcą kupować produktów

z konserwantami, niepotrzebnymi dodatkami, substancjami sztucznymi, wzmacniającymi smak. Młodsze pokolenie nie tylko aktywnie czyta etykiety, ale korzysta również ze specjalnych aplikacji, pozwalających zeskanować kod kreskowy produktu, by potwierdzić, że nie zawiera on substancji, uważanych za szkodliwe. Pojawiają się strony internetowe, na których można się podzielić uwagami na temat składu produktu, czy polecić produkt „wolny od określonych składników”, a  nawet porównać produkty, by wybrać ten o najcenniejszym składzie. W  przekąskach też powoli następuje rewolucja – producenci decydują się na zmianę receptur, by uczynić swoje etykiety jak najbardziej przejrzystymi i  czytelnymi dla konsumentów. Wraca się do naturalnych aromatów, przypraw tworząc nowe receptury, by spełniały one oczekiwania kupujących. Dobrym przykładem niech tu będzie rezygnacja z  E476, obniżenie zawartości cukru, wybór czekolady o wyższej zawartości kakao, wybór lepiej akceptowanych tłuszczy w  przekąskach, ograniczenie soli, itd. Producenci coraz bardziej świadomie rezygnują z  syropu glukozowo-fruktozowego, zmniejszają ilość cukru, a  nawet zastępują go zdrowszymi alternatywami. Coraz szersza jest też oferta ograniczająca sól w przekąskach. Na przykład dostępne są coraz częściej orzeszki ziemne bez soli. Zgodnie z  trendami na rynku także w tej kategorii pojawiają się coraz częściej przekąski bez glutenu czy laktozy. Nowe smaki i zaskakujące połączenia

Reklama

Dla grupy konsumentów znudzonych tradycyjnymi smaka-

64 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Krzysztof Dłuźniewski

Brand Manager marki belVita Mondelez Polska

Na rynku przekąsek widać coraz większe zainteresowanie ciastkami pożywnymi. Dla konsumentów ważny jest już nie tylko smak, ale także właściwości i skład produktu. Produkty belVita mogą być składnikiem pysznego zbilansowanego śniadania, ale doskonale sprawdzą się także w  roli samodzielnej przekąski, idealnej do zjedzenia w  biegu. Szczególnie polecamy naszą ubiegłoroczną nowość – miękkie ciastko belVita Soft Bakes, które do tej pory dostępne było w wersji żurawinowej i bez dodatków. W tym roku do naszego portfolio dołączyły kolejne dwa warianty: belVita Soft Bakes Filled z  nadzieniem czekoladowym oraz truskawkowym. BelVita Soft Bakes ma w  składzie pełne ziarno i  aż 5 rodzajów zbóż, jest źródłem witamin, składników mineralnych oraz błonnika, a jej unikalna receptura zapewnia pyszny smak i energię na wiele godzin.

mi producenci też mają swoje niespodzianki. Wśród nich często są dzieci i nastolatkowie, którzy są gotowi spróbować całkiem nieznanych smaków lub też niestosowanych dotychczas połączeń. Wraz z  modą na programy kulinarne budzi się chęć próbowania i testowania nowych produktów, nieraz bardzo egzotycznych. Nie tylko młodzi ludzie sięgają po prze-


XXXXXXXX

65 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


ph_drGerard_Pryncypalki_101x250POP.pdf 1 23.01.2019 13:14:54

Słodycze i słone przekąski

Reklama

Magdalena Słomczewska-Klimiuk

Product Porfolio Manager ETi w Polsce

Polscy konsumenci są otwarci na nowości, wręcz poszukują nowych doznań smakowych. Portfolio ETi, z którym zadebiutowaliśmy w ubiegłym roku i które dynamicznie rozwijamy, doskonale wpisuje się w  tę potrzebę świeżości. Ogromny nacisk stawiamy na innowacyjne tekstury naszych słodyczy, które pozytywnie zaskoczą konsumenta. Polacy wybierają również coraz lepsze składniki. To dlatego widzimy rosnące zainteresowanie marką batonów ETi Wanted, które oferują całe orzechy, prawdziwe wiórki kokosowe czy ciągnący się karmel. Batony dostępne są także w opakowaniach do dzielenia się – odpowiadają tym samym na kolejny istotny trend. Coraz chętniej dzielimy się bowiem chwilą przyjemności z najbliższymi.

kąski, po których spodziewają się niespodziewanych doznań smakowych. Dziś już nikogo nie dziwi połączenie czekolady i ostrych przypraw albo łączenie smaków słodkiego i słonego. Pewną nowością jednak jest z pewnością modne zestawienie orzeszków z  karmelem i  solą, znane dotychczas na przykład z lodów. Na popularności zyskują również przekąski z  egzotycznych i  nieznanych ogółowi owoców czy roślin. Zastosowanie w  przekąskach fig, daktyli, żurawiny, owoców goji zachęca osoby stawiające na zdrowy styl życia do kupna tych przekąsek. Superfoods coraz lepiej się sprawdzają nie tylko jako produkty samodzielne, ale jako składnik przekąsek, zarówno słodkich, jak i słonych. Pojawiają się też nowe, innowacyjne przekąski, jak na przykład z  suszonych owoców chlebowca, które mają szansę zdobyć rynek jako zdrowa i naturalna przekąska, zapewniająca też odpowiednią dawkę błonnika. Wydaje się, że do łask wraca zainteresowanie kokosem. Produkty z  dodatkiem wiórków kokosowych zaczynają się coraz częściej poja-

66 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


XXXXXXXX

67 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Słodycze i słone przekąski

Reklama

wiać, nieraz w zaskakujących połączeniach, jak na przykład migdały, oblane chrupiącym karmelem z  wiórkami kokosowymi. Zaś zyskujące na popularności słodko-słone masło orzechowe trafiło wraz z  chrupiącym ciasteczkiem do mlecznej czekolady. Swoich miłośników mają praliny z  alkoholem. To przekąska dla dojrzałych konsumentów, świetnie sprawdzająca się też w  postaci prezentu. Zmiany, które są widoczne na rynku samych alkoholi (wzrost zainteresowania alkoholami smakowymi i nalewkami) coraz częściej widoczne są też… na rynku słodyczy. Klientom możemy zaproponować nie tylko praliny o smaku wódki, ale też whisky, brandy, a  nawet likieru malinowego czy cytrynowego. Nowe kształty i opakowania Czasem, aby zaskoczyć konsumenta, wystarczy nieco zmienić opakowanie, dodając mu nowego wyglądu lub funkcjonalności. Bywa, że jest to opakowanie, pozwalające na wielokrotne otwieranie i  zamykanie (świetnie sprawdzające się na przykład w  przypadku bakalii). Innym razem dodatkowe wewnętrzne opakowanie, dzielące przekąski na porcje, a  jednocześnie pozwalające zachować produkt w doskonałym stanie, zanim nadejdzie czas na kolejną porcję. Ta możliwość łatwego podzielenia produktu na mniejsze porcje nie tylko pozwala na dłuższe i  bezpieczne przechowanie „na później”. Przekąskami lubimy się dzielić, z  rodziną, ze znajomymi, przyjaciółmi. Nawet batony dostępne są też w opakowaniach do dzielenia się – coraz chętniej konsumenci chcą się podzielić

68 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

chwilą przyjemności z najbliższymi, czy poczęstować ich nowym, właśnie odkrytym smakiem. Nowe formy promocji Coraz więcej firm decyduje się też na innowacyjność w zakresie promocji swoich produktów, szczególnie jeśli te kierowane są do najmłodszych czy też nastoletnich odbiorców. Wykorzystuje się social media, ale na znaczeniu zyskują również popularni wśród młodzieży influencerzy: celebryci, piosenkarze, blogerzy a nawet youtuberzy. Do jeszcze młodszych klientów skierowane są interaktywne strony produktów, zapewniające cieka-

Możliwość łatwego podzielenia produktu na mniejsze porcje nie tylko pozwala na dłuższe i bezpieczne przechowanie. Przekąskami lubimy się dzielić, z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi.

wą rozrywkę, gry, a nawet nagrywa się piosenki i  umieszcza na Youtubie. Oczywiście korzysta się jednocześnie z  klasycznych metod promocji za pośrednictwem prasy, radia i  telewizji, czy materiałów POS w  miejscu sprzedaży, jednak handlowcy powinni być przygotowani, że dla sporej grupy młodszych konsumentów coraz atrakcyjniejsze są innowacyjne kanały przekazu. Tym bardziej warto śledzić informacje ze strony producentów, zamieszczane na przykład w  prasie handlowej, informujące o nowych metodach wykorzystywanego marketin-


Słodycze i słone przekąski

gu. Nie zawsze bowiem można w tym zakresie skorzystać z  pomocy dobrze poinformowanego przedstawiciela młodszego pokolenia. FIT przekąski i przekąski funkcjonalne Bardzo silnym trendem na rynku przekąsek stają się przekąski fit. Osoby dbające o  zdrowie, trenujące intensywnie sport i  utrzymujące odpowiednią zdrową dietę, coraz częściej szukają również w  najbliższych im sklepach przekąsek fit, nadających się do uzupełnienia codziennego jadłospisu. Świetnie w  tej roli sprawdzają się bakalie, a  szczególnie suszone owoce i  orzechy. Coraz szersza jest też oferta gotowych batonów czy ciastek, bogatych w  węglowodany złożone, całe orzechy, czy suszone owoce, a także przekąski w całości złożone z  orzechów, migdałów, owoców, nasion chia i innych zdrowych składników. Od jakiegoś czasu coraz częściej na półki sklepów trafiają również przekąski wysokobiałkowe, dotychczas sprzedawane jedynie w  specjalistycznych sklepach. To cenne uzupełnienie diety dla osób aktywnych fizycznie. Oprócz batonów proteinowych, pewną nowością w  masowym handlu są batony energetyczne, które zawierają też uzupełniające dietę witaminy, czy minerały, takie jak na przykład magnez. Kolejną substancją cieszącą się popularnością jest błonnik, którego zazwyczaj mamy mało w  diecie. Ponadto możemy znaleźć batony z  inuliną, guaraną, L‑karnityną, żurawiną i  innymi, wzbogacającymi żywność składnikami. ▼

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Olga Tylińska

69 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Kategorie asortymentowe: Mrożonki

Mrożony boom

fot. Shutterstock.com

Sezon na mrożonki jest obecnie w pełnym rozkwicie. Świeżych polskich warzyw i owoców na sklepowych półkach jest jak na lekarstwo, klienci poszukują zatem witamin i smaków, którymi lubią się cieszyć niezależnie od pory roku. W ofertach producentów odnajdziemy także dania mączne, rybne, pizze, zupy czy gotowe mieszanki na patelnię.

R

ynek produktów mrożonych rozrasta się od kilku lat w bardzo szybkim tempie. Dynamicznie rośnie sprzedaż, a  asortyment poszerza się stale o  nowe warianty i  kategorie. Warto zatem trzymać rękę na pulsie i śledzić uważnie trendy oraz nowości pojawiające się w  tym bardzo zróżnicowanym segmencie rynku. Kategoria mrożonek może stać się jednym z  czynników budujących lojalność klientów i  przyciągających ich do placówki handlowej, a co za tym idzie – przynoszącym spore zyski. Kluczem do sukcesu będzie znajomość potrzeb klientów sklepu i  odpowiedni dobór asortymentu.

Magdalena Lipińska Category Marketing Manager Dr. Oetker Polska Do bogatego portfolio pizz mrożonych Dr. Oetkera dołączają dwie nowości: Feliciana Speciale oraz Feliciana Pollo Ricotta. Pizza Feliciana, jak z prawdziwej włoskiej pizzerii, wypieczona jest na cienkim i  chrupiącym cieście z  delikatnie grubszymi brzegami. Dodatek zakwasu nadaje ciastu oryginalnej konsystencji i smaku, a całość jest obłożona typo-

Zmiany, zmiany Dzięki rosnącej świadomości konsumentów w dziedzinie zdrowego odżywiania oraz akcjom infor-

70 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

wo włoskimi składnikami. Feliciana Speciale to intensywnie „mięsna” kompozycja salami i delikatnej szynki, uzupełniona pieczarkami, dodatkiem przypraw i  mieszanką serów. Feliciana Pollo Ricotta to tradycyjny włoski smak pieczonego kurczaka z kremowym sosem ricotta z dodatkiem papryki, szpinaku i  mieszanką serów. Nowe Pizze Feliciana są doskonałą okazją na uzupełnienie oferty produktów mrożonych o coraz bardziej popularną wśród Polaków pizzę na cienkim spodzie.

macyjnym producentów, mrożonki zyskały nowe życie. Nie są już postrzegane jako produkt drugiej kategorii, gorszy od swoich odpowiedników. To już nie tylko zło ko-


XXXXXXXX

71 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Kategorie asortymentowe: Mrożonki Reklama

nieczne w sezonie jesienno-zimowym – 70% gospodarstw domowych korzysta z tych produktów przez cały rok. Zmienia się powoli model prowadzenia domu i przygotowywania posiłków. Nie gotuje się już dań na kilka następnych dni, za to bardziej ceniona jest możliwość urozmaicenia menu i  podawania codziennie innej potrawy. Polacy zakupy robią więc częściej i bliżej swoich domów. Chętniej odwiedzają osiedlowe sklepy w  poszukiwaniu potrzebnych składników oraz inspiracji. Na zdrowie Biorąc pod uwagę najbardziej istotne tendencje panujące wśród współczesnych konsumentów, mrożonki okazały się strzałem w dziesiątkę. Wpisały się idealnie w  trend związany ze zdrowym stylem życia i dbaniem o kondycję. Mrożone warzywa mono, mieszanki i  owoce pozbawione są konserwantów, polepszaczy oraz wszelkich innych sztucznych substancji, więc zadowolą nawet najbardziej zagorzałych zwolenników naturalnych produktów. Składniki mrożonek są zbierane w  najbardziej korzystnym momencie ich rozwoju, a  zaawansowana technologia mroźnicza pozwala zatrzymać w  nich wszystkie niezbędne substancje odżywcze, witaminy i  minerały oraz zachować niepowtarzalny smak letnich i jesiennych zbiorów. Czysta etykieta i niska kaloryczność to argumenty, które przemawiają także do osób dbających o sylwetkę. Bez problemu Łatwe i  szybkie do przygotowania mieszanki, warzywa z makaronem, kaszą czy ryżem, gotowe dania mączne czy zupy to odpowiedź na rosnące tempo życia oraz trend wygody (convenience). Nie ma potrzeby gotować wszystkich potraw od podstaw, kiedy można zaoszczędzić cenny czas i wrzucić wcześniej obrane, przyprawione, a często i wstępnie obrobione termicznie produkty do garnka lub na patelnię. Klasyczne propozycje, takie jak mrożone frytki czy pizza cieszą się niesłabnącym powodzeniem ze względu na łatwość przygotowania. Gotowy posiłek możemy mieć na stole o wiele szybciej, niż gdyby był tworzony od podstaw. Te produkty są szczególnie popularne wśród osób zwracających uwagę na cenę. Dla smakoszy Gotowe dania kuchni polskiej i  regionalnej dają możliwość posmakowania potraw, których nie bylibyśmy w  stanie sami przygotować ze względu na brak umiejętności lub odpowiednich składników. Czy będą to pierogi, knedle jak u babci czy przysma-

72 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Kategorie asortymentowe: Mrożonki

ki Dalekiego Wschodu, które zapamiętaliśmy z wakacji, mrożonki oferują szeroki wachlarz możliwości powrotu do kulinarnych wspomnień. Popularność kuchni etnicznych (azjatyckiej, hiszpańskiej, francuskiej, karaibskiej) sprawiła, że potrawy z tych rejonów szybko potrafią znikać z  bonet. W  mrożonkach wiele inspiracji znajdują także osoby pasjonujące się kuchnią, które na fali mody na gotowanie eksperymentują, mieszają smaki i chętnie korzystają z nich jako półproduktów. Idzie nowe Kategoria mrożonek to rynek bardzo tradycyjny, gdzie bestsellerami od wielu lat pozostają te same produkty: marchewka z  groszkiem, mieszanka chińska, bukiet warzyw, zupa kalafiorowa czy pierogi z mięsem. Z drugiej strony to segment, w  którym zachodzą olbrzymie zmiany – doskonalone są receptury i  opakowania, pojawia się także wiele interesujących nowości. Do gotowych dań z  ryżem, ziemniakami czy makaronem dołączyły ostatnio propozycje z różnymi rodzajami kasz: gryczaną, bulgur i  z  pęczakiem. Dania inspirowane zarówno kuchnią polską, jak i europejską, dają możliwość szybkiego i łatwego przygotowania ciekawych i  mniej kalorycznych posiłków. Klasyka w nowej odsłonie Osoby dbające o zdrowie i formę mogą także skorzystać z nowych wariacji na temat frytek. Pojawiły się warianty o obniżonej kaloryczności przygotowywane bez tłuszczu, a także z innych warzyw niż ziemniaki: batatów, dyni, marchewki czy korzenia pietruszki. Popularność zyskują także warzywa przygotowane na parze, gotowe do odgrzania w kuchence mikrofalowej.

Także wielbiciele pizzy mogą wybierać spośród propozycji z egzotycznymi składnikami lub na cieście różniącym się od tego, które można przygotować w  domu lub kupić w  pizzerii. W ofertach producentów można znaleźć pizze inspirowane daniami etnicznymi, takimi jak turecki kebab, greckie tzatziki, francuski fromage czy tajskie curry, a także ze spodami wykonanymi z  regionalnego pieczywa (chleb naan czy pita). Wprowadzona została także pizza nawiązująca do tradycyjnych włoskich wzorców: na cienkim chrupiącym cieście z domieszką zakwasu, grubszymi brzegami i mieszanką oryginalnych dodatków. Powroty i debiuty Dzięki mrożonkom do łask zaczęły wracać także warzywa, które do tej pory cieszyły się mniejszym uznaniem z uwagi na długi proces przygotowania albo niedostępność na polskim rynku. I tak, przez lata nielubiany szpinak stał się bestsellerem i  składnikiem wielu ciekawych potraw. Na polskie stoły powracają dynia, bób czy jarmuż, a  także duży wybór mrożonych ziół. Coraz więcej jest też propozycji dla osób, które rezygnują lub ograniczają spożycie mięsa. Nowe, czasami zaskakujące zestawienia warzyw i przypraw pozwalają przygotować zbilansowany posiłek, a klienci mogą cieszyć się smakiem marchewki z  imbirem i  pietruszką, pasternaku z trybulą, brukwi z ziemniakami i tymiankiem czy kalarepy z dzikim czosnkiem. Żeby klient był zadowolony Większość konsumentów ceni sobie szybkość, wygodę oraz walory zdrowotne mrożonek, które mogą stać się magnesem przyciągającym różnorodną klientelę do sklepu. Tymi produktami są

73 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Damian Szklanny Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Hortino ZPOW Leżajsk Rosnące tempo życia, coraz większe wymagania klientów w zakresie innowacji produktowych, a także dbałość o zdrowie klientów, były inspiracją do stworzenia nowej linii produktów mrożonych POLTINO. „KASZA Z  PATELNI” to idealny duet kasz i  warzyw, doprawionych specjalnie skomponowaną mieszanką przyprawową. W  skład linii wchodzą takie produkty, jak: „BULG UR Soczewica & Szpinak”, „GRYCZANA Pieczarki & Groszek”, „PĘCZAK Soczewica & Brokuły”. Produkty zapakowane w 450 g formacie wagowym. Do ich przygotowania potrzebna jest tylko patelnia i kilka minut wolnego czasu. Naturalne pochodzenie warzyw z terenów południowowschodniej Polski, niski stopień ich przetworzenia, przedłużenie trwałości produktów poprzez zamrażanie, to tylko niektóre z elementów, które decydują o tym, że produkty POLTINO są zdrowe i bezpieczne, a przygotowywanie posiłków staje się czystą przyjemnością.

zainteresowani zarówno zabiegani single, jak i kobiety gotujące codziennie dla swoich rodzin, seniorzy ceniący prostotę przygotowania oraz lubiący eksperymentować pasjonaci gotowania. Warto zatem zapewnić różnorodność produktów oraz ich dostępność, tak żeby każdy klient mógł znaleźć jak najwięcej pozycji ze swojej listy zakupów. Ekspozycja mrożonych produktów


Kategorie asortymentowe: Mrożonki

zależy oczywiście od wielkości sklepu, ilości i powierzchni zamrażarek. Sklepy, które posiadają jedną czy dwie bonety, powinny skupić się na najlepiej rotujących wariantach najpopularniejszych marek, najlepiej z  dwóch półek cenowych. Osiedlowe sklepy, do których klienci zaglądają w  drodze do domu w  poszukiwaniu produktów pozwalających na szybkie przygotowanie posiłku, powinny przeznaczyć ok. 30% ekspozycji mroźniczej na mrożone warzywa, mieszanki warzywne i zupy. Powoli zanika sezonowość sprzedaży, należy więc zadbać także o  całoroczną dostępność najpopularniejszych indeksów, wzmacniając asortyment mrożonych warzyw i  owoców w  okresie od października do kwietnia, a produktów mącznych – w okolicy świąt. Nie można zapomi-

nać również o pizzy i  frytkach, a w czwartki i piątki – o rybach. Odpowiednio dobrany asortyment, zarówno pod kątem zmian pór roku, jak i  upodobań klienteli sklepu, a  także zapewnienie ciągłej dostępności produktów mogą znacznie podnieść zyski ze sprzedaży. O tym nie można zapomnieć Należy także przestrzegać podstawowych zasad dotyczących przechowywania i  ekspozycji, żeby zachować standardy bezpieczeństwa oraz zmaksymalizować rotację w  strefie mrożonek. Koniecznością jest utrzymanie stałej temperatury -18 stopni C przez cały czas oraz niewyłączanie prądu na noc. Należy też cyklicznie kontrolować sprawność bonet oraz szczelność ich zamknięcia, aby nie dopuścić do rozmrożenia

Reklama

74 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

towarów. Należy również pilnować ułożenia produktów, ponieważ nieporządek w zamrażarce powoduje dłuższy czas otwarcia drzwiczek przez klientów, którzy muszą się „przekopywać” przez stos opakowań w  poszukiwaniu potrzebnego wariantu. Regularnie należy także sprawdzać daty przydatności do spożycia produktów w dolnych warstwach zamrażarek i te z  krótszymi terminami układać na górze. Produkty należy układać przodem do kupujących, zapewniając widoczność nazw i  marek – te, których nie widać na pierwszy rzut oka, po prostu się nie sprzedadzą. Przy ograniczonej powierzchni ekspozycyjnej mrożonki należy ułożyć markami, a w drugiej kolejności segmentami wewnątrz marek. ▼ Magdalena Mirowska


Kuchnie świata

Coraz bardziej światowo

fot. SHutterstock.com

Pomimo, że nadal największą popularnością cieszą się dania rodzimej kuchni, Polacy coraz chętniej wypróbowują potrawy z innych zakątków świata. Podróżujemy coraz częściej i coraz dalej, otwierają się przed nami możliwości spędzenia wakacji w bardzo egzotycznych miejscach. Z zagranicznych wojaży przywozimy także wspomnienia smaków i zapachów tamtejszych kuchni, znajomość nietypowych składników i pomysłów na gotowanie.

N

a rosnące zapotrzebowanie na egzotyczne potrawy oraz produkty wpływa też moda na gotowanie oraz duża popularność programów i  blogów propagujących sztukę kulinarną oraz zdrowe odżywianie. Polscy konsumenci stają się coraz bardziej skłonni do eksperymentowania w  kuchni. Potrawy kuchni śródziemnomorskiej czy azjatyckiej uznawane są za zdrowsze i  bardziej dietetyczne niż ciężkie polskie dania, a  trendy prozdrowotne i  fit są obecnie niezwykle silne na naszym rynku. Rosnące zainteresowanie konsumentów kuchniami świata wpływa na wiele kategorii na rynku żywności – producenci i  dystrybutorzy stale poszerzają swoje oferty i wprowadzają nowości produktowe, aby zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na bar-

dziej ekscytujące smaki. Detaliści stają więc przed coraz trudniejszymi wyborami, jeśli chodzi o dobór asortymentu w  sklepach, warto jest zatem przyjrzeć się bliżej temu rynkowi, aby móc lepiej z jego pomocą zwiększyć sprzedaż. Coraz bardziej egzotycznie Żeby podążać za tym trendem, nie wystarczy trzymać się produktów, które ugruntowały swoją pozycję na polskim rynku. Obowiązkowymi pozycjami w sklepowym asortymencie stały się już jakiś czas temu greckie sery feta i  haloumi, angielski cheddar, włoskie makarony, meksykańskie tacos czy słoikowe lub mrożone dania gotowe inspirowane potrawami z  Indii, Afryki i  Azji. Polacy zajadają się nie tylko przysłowiowym kebabem i pizzą, ale chcą czegoś wię-

75 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

cej, co pozwoli im poeksperymentować w kuchni. Rośnie popularność kuchni azjatyckich – chińskiej, japońskiej, a także tajskiej i hinduskiej. W  tych potrawach wykorzystuje się różne rodzaje ryżu, makaronów, przypraw korzennych, produktów sojowych, owoców morza oraz warzyw. Różnorodność potraw ze względu na kraj, a nawet region jest bardzo duża i przekłada się na mnogość produktów dostępnych w  ofertach dystrybutorów – są to zarówno oryginalne towary sprowadzane z Azji, jak i wytwarzane przez rodzimych producentów. Niezbędne dodatki Oprócz gotowych propozycji, warto postawić na egzotyczne składniki. Obecnie panuje moda na sushi, a zupy ramen i pho to hity ostatniego sezonu. Warto zatem na półce „Kuchnie świata” umieścić składniki służące ambitnym domowym kucharzom do przygotowania azjatyckich potraw takich, jak mleczka i olej kokosowy, ocet ryżowy, trawa cytrynowa, fasola mung czy pędy bambusa. Swoich amatorów znajdą także wyszukane ryże oraz makarony, zarówno suche, jak i mokre – sojowy, ryżowy, chow mein, soba czy gryczany. Klienci poszukują też produktów stanowiących bazę konkretnych dań. Różnorodne pasty, sosy sojowe, rybne i ostrygowe, sos teriyaki czy przypra-


Kuchnie świata

Ryszard Szatkowski V-ce CEO Campió Food Bardzo mocno rozwija się trend prozdrowotny. Klienci chętniej kupują produkty bez konserwantów, sztucznych barwników czy zagęszczaczy, ze zmniejszoną zawartością soli oraz bez glutenu. Bardzo popularne stają się towary z tzw. czystą etykietą (Clean Label). Klienci coraz chętniej eksperymentują z przepisami orientalnymi, wprowadzając do swojej kuchni już nie tylko popularne sosy chili czy sojowe, ale również sos Sriracha czy sos Teriyaki. Natomiast mleczko kokosowe stało się praktycznie produktem codziennego użytku. Odchodzi się od produktów niezdrowych, np. takich z użyciem oleju palmowego.

wy takie, jak kolendra, imbir, curry, serca palmy, kurkuma znajdą swoje zastosowanie w niejednej kuchni. Przy planowaniu asortymentu trzeba jednak pamiętać o  wybieraniu produktów z  długą datą przydatności do spożycia. Będą one bowiem sprzedawać się raczej wolno, ale warto w nie zainwestować z uwagi na wysoką marżę. Dla zabieganych Większość Polaków jednak nie ma czasu na przygotowywanie skomplikowanych dań od podstaw. Dlatego popularnością cieszą się gotowe mieszanki warzyw chińskich, na których podstawie można przygotować np. sajgonki,

zupę warzywną z mlekiem kokosowym czy pad thai. Bardziej zabiegani klienci poszukiwać będą także gotowych sosów, które są dostępne w  słoikach, saszetkach oraz w postaci fixów. Warto wprowadzić nowe bardziej wyszukane propozycje do oferty, np. dania z  często ostatnio odwiedzanych krajów takich, jak Tajlandia czy Kuba. Najprostszą do przygotowania propozycją są obecnie dania niemrożone przeznaczone do podgrzania w  kuchence mikrofalowej lub piekarniku. Nie wymagają żadnych dodatkowych zabiegów poza usunięciem wieczka czy papierowej owijki. Szczególnie dobrze w  tej formie sprawdzają się wyraziste potrawy hinduskie na bazie ryżu i ostrych sosów, meksykańskie chilli con carne oraz wszelkiego rodzaju pierożki (chińskie, gruzińskie) i włoskie makarony z sosami. Gotowe wprost ze sklepu Rosnącą dynamicznie kategorią dań gotowych jest sushi, które ostatnimi laty podbiło serca i  podniebienia Polaków. Nie jest już postrzegane jako danie luksusowe, a  bardziej jako zdrowa potrawa, którą można spożywać na co dzień. Na rynku obecnie jest kilka firm oferujących gotowe zestawy różnej wielkości, od drobnych pojedynczych przekąsek po opakowania dla 2-3 osób. Wprowadzając świeże sushi do asortymentu, należy pamiętać o krótkich terminach przydatności i unikaniu zestawów z rybami surowymi. Bardziej standardową propozycją są meksykańskie tortille i tureckie kebaby, gotowe do zjedzenia na zimno lub po krótkim podgrzaniu. W tej kategorii popularne są także zdrowe i  niskokaloryczne sałatki warzywne inspirowane kuchnią grecką, francuską i  włoską. W  asortymencie można także znaleźć bardziej pożywne wa-

76 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

rianty z makaronami, ryżem, kaszą bulgur oraz z sosami. Trudny wybór Wybierając asortyment produktów kuchni regionalnych należy pamiętać nie tylko o tym, które z  nich cieszą się największym powodzeniem wśród Polaków, ale także w  jaki sposób wybierają oni produkty do przygotowania egzotycznych potraw. W  tym przypadku liczy się głównie rozpoznawalna znana marka oraz związana z  tym jakość, cena gra rolę drugorzędną. Klienci zwracają uwagę również na czynniki zdrowotne – wybierają produkty mniej przetworzone, niezawierające konserwantów ani sztucznych barwników, coraz częściej wybierają opcje light lub bezglutenowe. W tym segmencie klienci uważnie czytają etykiety, porównują produkty, lubią mieć wybór – warto zatem im to umożliwić, oferując jak najszerszy asortyment. Jeśli wielkość placówki nie pozwala na duże zatowarowanie, warto poszerzyć wachlarz dostępnych marek i wariantów kosztem ilości poszczególnych produktów. Warto też zwrócić uwagę na produkty oryginalne, sprowadzane z krajów pochodzenia – to warianty droższe, ale generujące wyższą marżę. Duże znaczenie w  doborze ma także znajomość otoczenia, w  którym funkcjonuje sklep oraz jego klientów. Młodsi konsumenci, idący za modą na gotowanie i lubiący eksperymentować, będą bardziej skłonni poszukiwać produktów do samodzielnego przygotowania dań, osoby starsze zwrócą większą uwagę na mrożonki i produkty gotowe. W mniejszych miejscowościach warto postawić jedynie na najbardziej popularne produkty, w większych miastach z powodzeniem sprzedają się bardziej wyszukane propozycje czy składniki do przyrządzania bardziej skomplikowanych potraw.


Kuchnie świata

Ekspozycja Jeśli wielkość placówki na to pozwala, warto przeznaczyć osobne półki czy regał na kuchnie świata i ustawić asortyment zgodnie z podziałem na poszczególne kraje czy regiony, należy także rozmieścić te produkty w  innych miejscach (np. półki z  sosami, przyprawami, warzywami, przy ladzie z mięsem), tak by zmieścić jak najwięcej różnych rodzajów produktów kilku producentów oraz wspomóc komplementarne zakupy. Jeśli placówka nie jest zbyt duża, warto ustawić produkty kuchni regionalnych w pobliżu powiązanych z  nimi dobrze rotujących indeksów, takich jak makarony czy ryże. Pomoże to zwrócić uwagę na przykład na oliwkę z oliwek, przyprawy czy sosy i zwiększyć koszyk zakupowy. Klienci często kupują egzotyczne składniki czy dania spontanicznie, kierując się ciekawością i chęcią wypróbowania czegoś nowego. Warto zatem dać im tę możliwość. Jak przyciągnąć uwagę? Właściciele sklepów mogą skorzystać z  oferowanych przez producentów i  dystrybutorów stojaków, displejów i materiałów POS – dzięki nim produkty będą bardziej widoczne, a  ekspozycja – atrakcyjniejsza. Niektórzy dystrybutorzy oferują sklepom doradztwo w  zakresie doboru asortymentu, ekspozycji oraz organizacji akcji degustacyjnych, które pomagają w wypromowaniu produktów z kategorii kuchnie świata. Warto dodatkowo oznaczyć półki czy regał, na którym klienci mogą znaleźć egzotyczne potrawy i  składniki. Atrakcyjności mogą dodać także cykliczne akcje tematyczne połączone z degustacjami, dzięki którym kupujący będą mogli poznać nietypową ofertę sklepu. ▼ Magdalena Mirowska

77 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Rynek tłuszczów roślinnych

Tłuszcze roślinne

fot. Shutterstock.com

– asortyment pierwszego wyboru Tłuszcze roślinne – bez tego asortymentu trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych. Gotowanie, pieczenie, smażenie, przygotowywanie sałatek i kanapek – wszystko to wymaga użycia tłuszczów. Coraz częściej są to tłuszcze pochodzenia roślinnego, bo polscy konsumenci, choć nie bez oporów, podążają za modą na zdrowy styl życia.

W

iele osób dbających o zdrowie jest przekonanych, że tłuszcz to samo zło – przyczynia się do powstawania chorób i  otyłości. Obecnie badania wykazują, że zarówno tłuszcz zwierzęcy, jak i  roślinny jest pożądany w diecie człowieka, istotne są natomiast proporcje, jakość i  sposób wykorzystania tego składnika. Jeśli zjadamy tłuszczu zbyt dużo i  niewłaściwie go dodajemy do potraw (nie każdy nadaje

się np. do smażenia), nie wyjdzie nam to na zdrowie. Jedno jest pewne – diety niskotłuszczowe zalecane są tylko w wybranych jednostkach chorobowych (np. problemach z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym), a osoby zdrowe powinny w codziennym jadłospisie dostarczać ok. 30% energii z  tłuszczów. Stanowią one bowiem jeden z  głównych składników błon komórkowych, umożliwiają przyswajanie z  pożywienia witamin A, D, E, K, zapew-

78 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

niają prawidłową pracę komórek układu nerwowego i mózgu oraz chronią siatkówkę oka. Najcenniejsze są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które muszą być dostarczane w pożywieniu. Ponadto tłuszcz używany w  kuchni i  zawarty w produktach spożywczych odgrywa ważną rolę w  przygotowywaniu posiłków, wydobywając ich smak i aromat. Dlaczego więc do tłuszczu przylgnęła etykietka niezdrowego produktu? Jednym


Rynek tłuszczów roślinnych

z powodów jest kaloryczność – to najbardziej skoncentrowane źródło energii zawiera dwa razy więcej kalorii niż węglowodany czy białka. Ale nadmiar tkanki tłuszczowej to nie jedyna konsekwencja diety zbyt bogatej w  tłuszcz. Przewaga kwasów tłuszczowych nasyconych i  udział w  diecie tłusz-

Paulina Midor

Junior Category Manager Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sekretem udanych wypieków są produkty sprawdzone, a w  przypadku tych do pieczenia zwłaszcza margaryny na bazie wysokiej jakości tłuszczu roślinnego. Zarówno w  przypadku wypieków, jak i kremów, margaryna powinna dobrze łączyć się z  innymi składnikami, co zapewni odpowiednią strukturę gotowego wyrobu. Istotną cechą margaryny jest zdolność napowietrzania – im lepsza, tym większa pewność, że przygotowane na jej bazie kremy będą puszyste i  delikatne. W  ofercie ZT Bielmar najchętniej wybieranym produktem do pieczenia jest margaryna Palma o zawartości 80% wysokiej jakości tłuszczu, z  dodatkiem naturalnego ukwaszonego mleka. Na uwagę zasługuje również nasza nowość dedykowana młodszej grupie docelowej – Zosia Mistrzyni wypieków, o zawartości 72% tłuszczu, której receptura bazuje na najwyższej jakości olejach i tłuszczach roślinnych. Produkty te doskonale sprawdzają się w  różnego rodzaju wypiekach, gwarantując ich doskonały smak i aromat.

• BEZ KONSERWANTÓW • BEZ MLEKA • BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW • POLSKI PRODUCENT

PROMOCJE HANDLOWE

79 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

POS

PRASA


Rynek tłuszczów roślinnych

Adam Dypczyński

Key Account Manager VOG Polska

W ostatnich latach nawyki żywieniowe Polaków ulegają dużym zmianom i  zauważyć można silny trend w kierunku zdrowego odżywiania. Przekłada się to nie tylko na sposób przyrządzania dań i  urozmaicony jadłospis, ale również kwestię wyboru produktów. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, dokładnie czytają skład i stawiają na jakość. Dotyczy to nie tylko głównych składowych potraw, ale coraz częściej również dodatków, takich jak np. olej. Kierunek ten przekłada się również na zwiększony popyt tego typu produktów w  naszym portfolio. Zauważalne jest z roku na rok zwiększone zainteresowanie naszym olejem Rapso, który tłoczony jest bez jakichkolwiek środków chemicznych, bez ekstrakcji i  charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów omega 3 i 6 oraz witamin.

danie, drugie śniadanie i kolację, rynek tłuszczów do smarowania ma duże znaczenie dla całej kategorii. Skład, smak, cena, kampanie marketingowe i  prozdrowotne to najważniejsze czynniki determinujące konsumenckie wybory. Spożycie masła jest w  Polsce dość stabilne i nic nie wskazuje na to, by miało się nagle załamać, jest jednak spora grupa klientów, dla których z  różnych powodów (m.in. cena, konsystencja, względy zdrowotne, diety wegańskie, bezlaktozowe, mniejsza kaloryczność) tłuszcze roślinne do smarowania są bardziej atrakcyjne.

roślinnych, konsumenci chętnie kupują różnorodne warianty smakowe, np. margaryny o smaku maślanym, solone, jogurtowe, z  cebulką. Z  kolei w  przypadku mieszanek masła z  tłuszcza-

Spożycie masła jest dość stabilne i nic nie wskazuje na to, by miało się załamać, jest jednak spora grupa klientów, dla których tłuszcze roślinne do smarowania są bardziej atrakcyjne.

Margaryny i miksy Skoro na wybór tłuszczów używanych w  kuchni Polacy poświęcają coraz więcej uwagi, warto dopasować ofertę do potrzeb klientów, tak by mogli odnaleźć na półce produkty dobrej jakości w jak najlepszej cenie. Oprócz klasycznej margaryny do smarowania pieczywa dostępnej w  kubkach, która powinna stanowić kompozycję wysokiej jakości olejów i tłuszczów

mi roślinnymi, np. olejami palmowym, słonecznikowym i rzepakowym albo z  lnianki duże znaczenie mają walory smakowe – produkty te w smaku przypominają masło, charakteryzują się jednak łatwiejszą smarownością i wyższą zawartością cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych niż tłuszcz mleczny. W ofercie są miksy w kubeczkach i w kostkach.

czów trans może przyczynić się do miażdżycy i chorób serca. Rywalizacja o kanapki

fot. Shutterstock.com

Polacy, kupując produkty spożywcze, stają się coraz bardziej wymagający. Dotyczy to także kategorii tłuszczów. Konsumenci oczekują, by były one wysokiej jakości, naturalne, nie zawierały konserwantów i barwników. Około 97% osób smaruje pieczywo, a że kanapki są często spożywane na śnia-

80 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Rynek tłuszczów roślinnych

Ale w kategorii tłuszczów roślinnych można znaleźć także reprezentantów żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która ma wyjątkowe wartości odżywcze i  prozdrowotne. Poza suplementacją witaminami, niektóre produkty wzbogacane są sterolami i stanolami roślinnymi, które, jak potwierdzają badania, działają profilaktycznie w  przypadku problemów ze „złym” cholesterolem LDL i  miażdżycą. Margaryny te świetnie nadają się do smarowania pieczywa, a jednocześnie wzmacniają efekty specjalistycznej diety. Segment ten wydaje się bardzo perspektywiczny w  sytuacji, gdy zagrożenie miażdżycą dotyczy coraz większej grupy konsumentów i często zaczyna się już w młodym wieku. Warto również pamiętać o  klientach, którzy są na różnego rodzaju dietach – bez laktozy, niskotłuszczowej, wegańskiej – dla nich specjalne produkty będą doskonałym wsparciem w codziennych zmaganiach z  dietą i  pozwolą przygotować pełnowartościowe posiłki. Sekret udanych wypieków Tłuszcz jest obowiązkowym składnikiem ciast, tortów, ciasteczek, kremów. Wypieki z  jego dodatkiem są smaczniejsze, bardziej wilgotne, mają odpowiednią konsystencję, a  kremy są puszyste i  delikatne. Okazuje się, że Polacy mają swoje przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o  tłuszcze cukiernicze – najpopularniejsze wciąż są margaryny twarde w  kostkach. Silne trendy prozdrowotne decydują jednak o tym, że rynek tego typu produktów zaczyna się przeobrażać. Ze względu na takie właściwości, jak wysoka temperatura dymienia, klasycznym

81 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Rynek tłuszczów roślinnych

Małgorzata Sienkiewicz

Category Manager Zakłady Tłuszczowe Bielmar

Olej rzepakowy rafinowany nadaje się do procesów kulinarnych takich, jak smażenie, pieczenie, gotowanie oraz do przygotowania sałatek, majonezów i sosów. Olej rzepakowy jest tłuszczem najdłużej utrzymującym świeżość spośród dostępnych na rynku tłuszczy kuchennych. Jest również neutralny smakowo i zapachowo, dzięki czemu można go stosować do różnych potraw. Podczas smażenia wysoka temperatura nie wpływa na te właściwości i olej pozostaje neutralny. Ze względu na wysoką temperaturę dymienia polecany jest do smażenia frytek i pączków. Metoda pozyskania oleju jest bardzo ważna dla otrzymania czystego i  dobrego produktu. W  przemyśle stosuje się dwie metody pozyskania oleju: metodę tłoczenia i  późniejszej ekstrakcji wytłoków oraz tłoczenia na prasach głębokiego tłoczenia, które stosuje ZT Bielmar i  w  taki sposób pozyskuje olej do produkcji swoich margaryn czy rozlewu oleju w butelki pod brandem Beskidzki. Olej pochodzący tylko z tłoczenia jest lepszy jakościowo od ekstrahowanego, może być rafinowany w  łagodniejszych warunkach. A  to wszystko wpływa na smak i wartości zdrowotne oleju.

tłuszczom do wypieków zagrażają niektóre oleje (kokosowy, rzepakowy, ryżowy) oraz masło klarowane. Dlatego w margarynach w  kostkach dominuje tendencja do redukcji udzia-

łu tłuszczu palmowego i kwasów tłuszczowych nasyconych. Receptury coraz częściej oparte są na wysokiej jakości olejach i  tłuszczach roślinnych, bez konserwantów oraz sztucznych barwników. Choć różne są indywidualne preferencje i  przyzwyczajenia, do pieczenia można również polecać klientom oleje, które wykazują dużą odporność na wzrost temperatury i dzięki temu nie powstają podczas obróbki termicznej szkodliwe substancje. Najlepiej nadają się do tych celów oleje rafinowane: kokosowy, rzepakowy czy ryżowy, które można wykorzystywać do pieczenia w  temperaturze ok. 180°C. Delikatniejsze oleje tłoczone na zimno można polecać konsumentom do surówek, sałatek i past kanapkowych. Olejowe bogactwo Przygotowując ofertę z kategorii tłuszczów roślinnych, warto pamiętać, że dla polskich konsumentów olej rzepakowy jest podstawowym produktem używanym do przygotowania różnorodnych posiłków na ciepło i  na zimno. Jako jeden z  najzdrowszych spośród wszystkich olejów roślinnych nadaje się do smażenia, pieczenia, duszenia oraz przygotowywania sałatek i  sosów. Dzięki sporemu udziałowi jednonienasyconych kwasów tłuszczowych nie zmienia swoich właściwości podczas podgrzewania. Ponadto ułatwia przyswajanie witamin i jest bogatym źródłem antyoksydantów, które zapobiegają uszkodzeniom komórek wywoływanym przez szkodliwe wolne rodniki oraz opóźniają starzenie się organizmu. Często kupowany jest również olej słonecznikowy, który dobrze sprawdza się w przypadku potraw gotowanych i du-

82 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

szonych, a także do stosowania na zimno. Jego największe zalety to spora zawartość witaminy E oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Uznawana niezmiennie za zdrową i  bezpieczną dieta śródziemnomorska wykorzystuje przede wszystkim oliwę z  oliwek i  olej z  pestek winogron. Konsumenci cenią ją

Przygotowując ofertę z kategorii tłuszczów roślinnych, warto pamiętać, że dla konsumentów olej rzepakowy jest podstawowym produktem do przygotowania różnorodnych posiłków na ciepło i na zimno.

za działanie prozdrowotne, korzystny skład kwasów tłuszczowych, charakterystyczny smak i kolor oraz wysoką zawartość antyoksydantów. Dowiedziono, że regularne jej spożywanie obniża poziom tzw. złego cholesterolu, wpływa na obniżenie ciśnienia krwi i tym samym zapobiega chorobom układu krążenia. Z tego powodu wielu Polaków przekonuje się do diety śródziemnomorskiej z dużą ilością warzyw, ryb i właśnie oliwy z  oliwek. Ta z  pierwszego tłoczenia (extra virgin) ma najwyższą jakość, a zatem jest najcenniejsza dla zdrowia. Najlepiej spożywać ją na surowo i  przechowywać w  chłodnym, ciemnym miejscu. Na polskim rynku oliwa z  oliwek występuje też w  bardzo wielu odmianach smakowych, które różnią się między sobą barwą lub zapachem, dużą popularnością


Rynek tłuszczów roślinnych

Reklama

wśród konsumentów cieszą się też oliwy aromatyzowane, np. z bazylią, czosnkiem lub chili. Ostatnio do łask wracają rodzime oleje pozyskiwane tradycyjną metodą, np. olej lniany, powstający ze starannie wyselekcjonowanych nasion lnu. Jest on doskonałym dodatkiem do sałatek, surówek, gotowanych warzyw i wszelkich potraw na zimno. W swoim składzie posiada wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które odgrywają rolę w  uregulowaniu ciśnienia krwi, usprawniają pracę mózgu, poprawiają stan skóry, włosów i paznokci. Świetnym dodatkiem do sałatek, sosów i past jest także olej z  pestek dyni o  charakterystycznym, ciemnobrązowym kolorze, orzechowym smaku i  składzie bogatym w  wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Do potraw kuchni orientalnej konsumenci poszukują przede wszystkim olejów ryżowego i  sezamowego – pierwszy nadaje produktom chrupkość, a  drugi charakterystyczny, lekko orzechowy smak. Miejsce ma znaczenie Ekspozycja ułatwiająca klientom odnalezienie produktów to w  przypadku tłuszczów bardzo ważny element wzmacniania sprzedaży. Można je podzielić na te, które mogą być ustawione na półkach oraz takie, które wymagają przechowywania w  lodówkach. Na regałach możemy ustawić oliwy oraz oleje, najlepiej z  zachowaniem kolejności od produktów droższych do najtańszych (od lewej do prawej lub od góry do dołu). Zacząć należałoby od oliwy z  oliwek, następnie mogą być oleje: kokosowy, z pestek winogron, z pestek dyni, olej ryżowy, oleje smakowe i  aromatyzowane, potem oleje słonecznikowe i  rzepakowe, na końcu produkty uniwersalne. Oleje uniwersalne w  dużych opakowaniach powinny znaleźć się na dolnej półce (w  większym sklepie można uznać je za osobny segment i przeznaczyć więcej miejsca). Oleje i oliwy mogą być ustawione w pobliżu makaronów, przypraw, konserw, mięsa i wędlin. Tłuszcze roślinne wymagające warunków chłodniczych można ustawić w  sąsiedztwie serów żółtych i  topionych oraz ryb. Dla klientów przejrzysta będzie kolejność: miksy, margaryny, masło, masło smakowe (np. solone, czosnkowe, ziołowe), margaryny funkcjonalne, margaryny do pieczenia, twarde tłuszcze do smażenia i tłuszcze w sprayu. Miksy, szczególnie te w kostkach, nie powinny sąsiadować z  masłem, gdyż dla klientów może to być mylące. ▼ Beata Woźniak

83 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


RYNEK POD LUPĄ

Chemia gospodarcza i środki higieny osobistej

fot. Shutterstock.com

Jacek Ratajczak

Trendy – skutecznie, wydajnie, bezpiecznie, ekologicznie

Rozwój rynku chemii gospodarczej i produktów higieny osobistej opiera się na zapotrzebowaniu na nowoczesne produkty, a aktualne trendy dynamicznie wspierają ten proces. W ich wyniku w ciągu ostatnich lat półki sklepowe wzbogaciły się np. o ekologiczne detergenty, wielofunkcyjne preparaty do zmywania

naczyń, bezpieczne dla skóry środki do czyszczenia różnorodnych powierzchni czy wyroby higieniczne neutralizujące zapachy. Producenci nie powiedzieli jednak ostatniego słowa, w większości segmentów trudno wręcz mówić o stabilizacji, cały czas wprowadzane na rynek są nowe produkty, a część z  nich z  powodzeniem przechodzi swój debiut i  zdobywa popularność wśród konsumentów. Na rynku coraz bardziej perspektywiczna jest asortymentowa specjalizacja, wychodząca naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, którzy oczekują środków nie tylko ekspresowo działających i skutecznych, ale przede wszystkim najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu. W  tym też kierun-

84 PORADNIK PORADNIK HANDLOWCA HANDLOWCA | STYCZEŃ | LUTY 2019 2019

ku podążają aktualne trendy rynkowe, podlegające w ostatnim okresie nie tyle radykalnym przeobrażeniom, a raczej

Szacuje się, że w 2020 r. około 50% populacji w krajach wysoko rozwiniętych będzie miało alergię. Półka na produkty „eko” z grupy chemiczno-kosmetycznej to szansa na zwiększenie obrotów sklepu.

kontynuowaniu poprzednich zmian, wzbogacanych obecnie o kolejne innowacyjne rozwiązania.


RYNEK POD LUPĄ

Detergenty do prania – deklaracje o najczęściej używanyCh markaCh w gospodarstwaCh domowyCh Vizir Persil (proszek) Ariel (proszek) Persil (żel) Ariel (płyn) Bryza E Color Perwoll (płyn) E do białego Bonux Perła Woolite Dosia

17,09% 15,22% 11,44% 10,50% 6,66% 6,53% 6,30% 4,83% 3,94% 3,03% 2,92% 2,62%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017 – wrzesień 2018

Płyny do płukania tkanin – deklaracje o najczęściej używanyCh markaCh w gospodarstwaCh domowyCh Lenor Silan Płyn E Płyn K Lovela Jelp FF Sofin Global Biały Jeleń Booster

33,96% 16,61% 6,80% 3,83% 2,97% 2,64% 2,59% 2,33% 2,07% 1,93%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017 – wrzesień 2018

Szybko, wydajnie i skutecznie Pierwszoplanową rolę odgrywa nadal szybkość, wydajność i  skuteczność działania zakupionego preparatu. Po prostu czasu na sprzątanie mamy coraz mniej, gruntowne porządki robimy w zasadzie dwa razy do roku przed świętami, stąd najlepszy jest produkt, który nas w  porządkach wyręczy. Z  kolei w  przypadku prania charakterystycznym trendem jest wprowadzanie do oferty skoncentrowanych środków piorących, dzięki którym do pojedynczego cyklu prania potrzeba mniej preparatu, co w konsekwencji nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce

na przechowywanie produktu, ale zmniejsza też zużycie substancji chemicznych i odpadów pochodzących z opakowań. Podobnie funkcjonuje segment środków czyszczących, który jest niezwykle dynamiczny pod względem zastosowanych receptur czy form podania preparatów (mleczka, aerozole, żele itp.), a i skuteczność w  duecie z  wydajnością jest tu szczególnie ceniona. Dostępne są głównie specjalistyczne produkty obejmujące szerokie spektrum właściwości czyszczących dla różnych materiałów takich, jak m.in. stal nierdzewna, chrom, emalia, glazura, co daje możliwość zastosowania preparatu w  kuchni, łazience, toalecie. Osobną grupę stanowią produkty przeznaczone do pielęgnacji mebli, dywanów czy czyszczenia okien i innych powierzchni szklanych. Gama oferowanych rozwiązań naprawdę może zadowolić – problemem handlu jest często niemożność zaprezentowania pełnej oferty na sklepowej półce. Natomiast w  obszarze preparatów higieny osobistej (podpaski, wkładki, tampony) zmieniające się wymagania rynku mobilizują producentów do poszukiwania nowych rozwiązań w  dziedzinie kształtów, dodatkowych zabezpieczeń, przyjaznych ciału materiałów. Ciągle rozwija się grupa wyrobów higienicznych wzbogaconych kompozycjami zapachowymi, wyciągami z  roślin czy wpisujących się w  modny nurt „powrotu do natury”. W ekologicznym uścisku Osobną grupę produktów sukcesywnie poszerzających portfolio i  notujących ustawiczny rozwój stanowią preparaty przeznaczone dla osób o wrażliwej skórze, czy wręcz alergików, a  także te mocno akcen-

85 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Chusteczki higieniczne – deklaracje o najczęściej używanyCh markaCh w grupie celowej 15-75 lat Velvet Regina Apsik Soft & Easy Mola Foxy Zewa Aha No1 Bella Softis - Zewa

14,01% 9,21% 7,38% 7,17% 6,70% 5,68% 4,68% 4,61% 3,35% 3,24%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017 – wrzesień 2018

tujące swe ekologiczne posłannictwo. Nie dziwi zatem, że delikatne proszki, płyny i żele do prania oraz płyny do płukania tkanin zdominowały przede wszystkim półkę z  asortymentem przeznaczonym dla dzieci, choć coraz częściej hipoalergiczna oferta adresowana jest do szerszego grona użytkowników. Dodatkowo konsumenci w procesie decyzyjnym nie tylko przywiązują wagę do wpływu produktu na zdrowie, ale również na środowisko naturalne, stąd zwiększająca swój udział w  rynku gama ekologicznych rozwiązań, m.in. pozwalających na zmniejszenie dozowania detergentu oraz obniżanie temperatury prania. Reklamy nowoczesnych preparatów gwarantują skuteczne pranie już w bardzo niskich temperaturach. Podobnie w  przypadku preparatów do ręcznego zmywania zainteresowanie konsumentów budzą nie tylko receptury oparte na innowacyjnych formułach, które pozwalają na większą wydajność i  skuteczność w  walce z  zabrudzeniami, ale też receptury wzbogacone o  witaminy i  dodatki, których zadaniem jest ochronne i  odżywcze działanie na skórę dłoni, a także preparaty wprost wpisujące się w  nurt ekologiczny akcentują-


RYNEK POD LUPĄ

Maria W. Kowalska Client Consultant Nielsen

Chemia gospodarcza obejmuje produkty do czyszczenia i do pielęgnacji – w  tym do zmywania naczyń ręcznie i  w  zmywarce, do czyszczenia szyb, do czyszczenia i  pielęgnacji różnych powierzchni, odświeżacze powietrza, środki do mycia toalet – oraz produkty do prania – detergenty do prania, płyny do płukania, dodatki do prania i  środki do czyszczenia samych pralek. Rynek ten jest wart w  Polsce prawie 5,8 mld zł i  urósł w  ostatnim roku o  ponad 4%, porównując skumulowany okres XII’17-XI’18 do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Największą sprzedaż wartościową notują detergenty do prania, najmniejszą zaś środki do czyszczenia szyb. Obie te kategorie, po wcześniejszych spadkach sprzedaży wartościowej, w ostatnim roku odnotowały pozytywny trend. Najważniejszym kanałem sprzedaży dla chemii gospodarczej jest rynek wielkoformatowy, w  którego skład wchodzą hipermarkety, supermarkety i  dyskonty. Dyskonty odpowiadają za około 40% wartości sprzedaży zarówno produktów do czyszczenia oraz pielęgnacji, jak i  do prania. W  obu przypadkach odnotowały też największą pozytywną zmianę sprzedaży. W  rankingu wartości sprzeda-

ce dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Specjalista potrzebny od zaraz Narasta również zainteresowanie preparatami specjalistycznymi. Przykładowo w segmencie detergentów liczy się już nie tylko czyste pranie, ale oferta dodatkowych funkcji. W  przypadku środków do prania to m.in. zapewnienie ochrony kolorowej odzieży, czy przywrócenie pierwotnej bieli tkaninom. Natomiast płyny

ży na drugim miejscu dla artykułów do czyszczenia i pielęgnacji plasują się sklepy chemiczno-kosmetyczne, a  dla środków do prania hipermarkety. Dbając o  nasze gospodarstwa domowe, w  coraz większym stopniu kierujemy się wygodą. W  związku z  tym w  kategoriach chemicznych widać wyraźny wpływ trendu convenience. W  detergentach do prania spada sprzedaż proszków na rzecz kapsułek, ale również żeli do prania, wśród których najlepiej sprzedającymi się są te w  nowoczesnej, bardziej skoncentrowanej formule, obiecującej większą wydajność i  skuteczność. W  parze idzie też utrzymujące się zainteresowanie chusteczkami zapobiegającymi zafarbowaniu ubrań podczas prania, które wystarczy wrzucić do bębna, co ma zapobiec sytuacji, w której nasza ulubiona bluzka zabarwi się od zawieruszonej kolorowej skarpetki. W zakresie samego sprzątania dużych powierzchni widać wzrost sprzedaży produktów uniwersalnych, przeznaczonych do dowolnego pomieszczenia, co ułatwia zarówno wybór samego produktu, jak i  jego przechowywanie. W ostatnim roku dynamicznie również urosła sprzedaż produktów uniwersalnych do sprzątania w  formie chusteczek, zarówno wolumenowo, jak i wartościowo. Chusteczki zyskują również na znaczeniu wśród produktów do czyszczenia toalet. Mimo spadku sprzedaży całej kategorii odświeżaczy powietrza, rosnącą popularnością cieszą się te automatyczne, a  także odświeżacze w  formie kulek, które pełnią nie tylko funkcję zapachową, ale też ozdobną.

do płukania, oprócz nadania tkaninom miękkości i świeżego zapachu, powinny sprawić, iż odzież po ich użyciu będzie się mniej elektryzowała i gniotła. Również segment środków przeznaczonych do zmywania mechanicznego rozwija się przede wszystkim w  oparciu o  rozwiązania oparte na szerokim spektrum funkcjonalności. Popularność zdobywają produkty, które oferują nie tylko samo mycie naczyń, ale również szeroki wachlarz dodatkowych funkcji, np. nadawanie połysku, ochrona szkła

86 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

i stali nierdzewnej przed matowieniem, zapobieganie ponownemu osiadaniu zabrudzeń na naczyniach i  filtrach zmywarki. Z  uznaniem osób odpowiedzialnych za sprzątanie kuchni spotkały się również nowoczesne preparaty do czyszczenia piekarnika i  grilla, które usuwają najtrwalsze przypalenia, zapieczony tłuszcz i  zadymienia z  czyszczonych powierzchni oraz płyny do mycia lodówek i kuchenek mikrofalowych. W  dynamicznie rozwijającym się segmencie ręczników


RYNEK POD LUPÄ„

87 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


RYNEK POD LUPĄ

Bartosz Bolecki Starszy Analityk Handlu Detalicznego PMR

Prognozy wskazują, że już w 2019 r. rynek chemii gospodarczej czeka nieznaczne spowolnienie. W  kolejnych latach wzrost rynku powinien utrzymywać się w przedziale 1-2%. Rynek chemii gospodarczej jest stosunkowo nasycony, dlatego za jego wzrost odpowiadają przede wszystkim dwa czynniki: wzrost cen środków czystości i innych artykułów chemicznych oraz wybór przez konsumentów droższych, lepszych jakościowo lub bardziej innowacyjnych produktów. Potencjał wzrostu wielkości rynku (pod względem ilości sprzedawanych produktów) jest bardzo mocno ograniczony, co pokazuje zwłaszcza dynamika rynku w latach 2016-2017. Chociaż w  tamtym okresie wprowadzony został program Rodzina 500+, który spowodował znaczący wzrost dochodu rozporządzalnego najuboższych gospodarstw domowych, to nie

papierowych producenci udoskonalają swoją ofertę, wprowadzając na rynek ręczniki kilkuwarstwowe, o zwiększonej chłonności i  wytrzymałości, dłuższe niż standardowa rolka, a  także specjalne produkty dedykowane do czyszczenia różnych powierzchni. Natomiast w  asortymencie papieru toaletowego kierunek zmianom nadają wymagania stawiane produktom przez użytkowników dotyczące grubości, zapachu, nadruku, wielkości opakowań. Z  kolei innowacyjne rozwiązania w  ofercie chusteczek higienicznych to m.in. produkty nasączone łagodzącym balsamem. Kluczowe dla producentów staje się przekonanie klientów do swoich produktów, a  to w  czasach większej świadomości konsumenckiej można uzyskać przede wszystkim innowacyjnością, udoskona-

przełożyło się to na wyższe wydatki na artykuły chemii gospodarczej. Coraz większą rolę na rynku odgrywa kwestia wygody użytkowania produktu. Dlatego rosnącą popularnością cieszą się produkty w formie skondensowanej (kapsułek, tabletek), które są znacznie lżejsze od produktów w  formie sproszkowanej lub płynnej. Np. w  kategorii środków piorących dynamicznie rośnie udział kapsułek do prania, kosztem przede wszystkim proszków. Wygodę można rozumieć także jako korzystanie z urządzeń ułatwiających wykonywanie domowych obowiązków. Z  danych GUS wynika, że w  2017 r. 32% gospodarstw domowych w Polsce wyposażonych było w zmywarki, o  12 p.p. więcej niż 5 lat wcześniej. Automatycznie przekłada się to na wzrost sprzedaży produktów takich, jak tabletki czyszczące czy sól do zmywarek. W  nadchodzących latach te kategorie będą rosnąć wraz z poziomem wyposażenia gospodarstw domowych w nowoczesne urządzenia. Ponieważ Polacy coraz bardziej dbają o  jakość mieszkania wzrostów można spodziewać się także w  kategoriach zawieszek zapachowych i odświeżaczy powietrza (zwłaszcza tych w estetycznych formach – kulek, kryształków czy płatków).

laniem receptur w kierunku zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa, inteligentnymi rozwiązaniami wspierającymi ochronę środowiska naturalnego, poprawą ergonomii opakowań i komfortu stosowania.

JaCek Ratajczak

Co, gdzie, dlaczego kupujemy?

Wprawdzie artykuły z kategorii chemii gospodarczej i środków higieny oso88 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

bistej nie należą do podstawowego asortymentu, w który zaopatrują się konsumenci w  czasie codziennych zakupów, to jednak są niezbędnym dopełnieniem oferty sklepu. Na pewno część handlowców słyszała o  zasadzie Pareto. Brzmi ona następująco: „20% produktów w  placówce handlowej daje 80% sprzedaży, podczas gdy pozostałe 80% tylko 20%”. W skład tychże 20% wchodzą artykuły z kategorii chemii gospodarczej i  środków higieny osobistej. Oczywiście i  w  tym przypadku można zauważyć różnice w obrotach na poszczególnych grupach produktów. Są grupy, które generują je na przyzwoitym poziomie (porównywalnym nawet z  niektórymi produktami żywnościowymi), ale


RYNEK POD LUPĄ 18-01-0001_Lirene_Folacyna_PoradnikHandlowca_131x250.pdf

Ręczniki papierowe – deklaracje o najczęściej używanyCh markaCh w gospodarstwaCh domowyCh Regina Mola Foxy Velvet Classic Soft & Easy Zewa Lambi Lotus No1 Bella

12,29% 11,31% 10,45% 9,91% 3,84% 3,80% 2,86% 2,76% 2,21% 1,73%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017 – wrzesień 2018

Papier toaletowy – deklaracje o najczęściej używanyCh markaCh w gospodarstwaCh domowyCh Velvet Regina Mola Foxy Classic Soft & Easy Zewa Finezja Lambi No1 Bella

16,04% 14,32% 13,31% 9,01% 6,00% 4,45% 3,57% 3,28% 2,55% 2,17%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017 – wrzesień 2018

są też i takie, które rzadziej rotują. Doświadczony handlowiec musi precyzyjnie ustalić te zależności i  na podstawie obserwacji obrotów zorganizować półkę z asortymentem. Musi też tę półkę cyklicznie monitorować. Co Polacy kupują najczęściej? Dominują produkty, które używa się w  gospodarstwach domowych najczęściej, praktycznie codziennie, czyli płyny do ręcznego mycia naczyń, worki na śmieci, papier toaletowy czy ręczniki papierowe. Równie często konsumenci zużywają preparaty do dbania o czystość takich pomieszczeń, jak kuchnia, łazienka czy toaleta. Także preparaty do prania i płuka-

89 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

1

24/01/2019

16:10


RYNEK POD LUPĄ

Podpaski – deklaracje kobiet o najczęściej używanyCh markaCh Bella Naturella Always Libresse Inne

10,41% 7,82% 6,93% 3,03% 0,98%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017– wrzesień 2018

Tampony – deklaracje kobiet o najczęściej używanyCh markaCh OB Naturella Tampax Bella Inne

7,48% 2,48% 1,53% 1,49% 0,76%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017 – wrzesień 2018

nia to stała pozycja na paragonach sklepowych. Taki asortyment powinien stanowić rdzeń stoiska – w miarę możliwości przestrzennych oferta powinna być urozmaicona, czyli reprezentowana przez kilka propozycji z  każdej z  wymienionych grup asortymentowych. Sezonowe piki sprzedażowe Handlowcy oferujący zwłaszcza rozbudowany asortyment

chemii gospodarczej szczególnie cieszą się na okresy przedświąteczne, bowiem dwa razy w roku: przed Wielkanocą i  Bożym Narodzeniem odczuwalnie rosną obroty. Wzrasta popyt na środki do czyszczenia nie tylko różnych powierzchni w  mieszkaniach, ale też na preparaty do mycia okien, mebli, dywanów. Często jest to okazja do sięgnięcia po specjalistyczne środki do usunięcia kamienia z baterii, rdzy, czy przypaleń z  piekarnika, udrożnienia rur. W  okresie letnim wzięciem cieszą się środki do czyszczenia grilli.

osiedlowych. Jednak większe opakowania czy to proszków do prania czy papieru toaletowego klienci kupują zwykle w marketach czy dyskontach. W  mniejszych, osiedlowych sklepach asortyment o dużych gabarytach spotkamy rzadziej z  racji szczupłości powierzch-

20% produktów w placówce handlowej daje 80% sprzedaży, podczas gdy pozostałe 80% tylko 20%

Gdzie na zakupy? Czas, gdy Polacy szturmowali hipermarkety, by zaopatrzyć się taniej w ofertę chemii gospodarczej, kupując często na zapas asortyment w  większych, bo bardziej opłacalnych cenowo opakowaniach powoli mija. Dziś zaglądamy tam rzadziej, a  cenowo atrakcyjne propozycje można spotkać w  dyskontach czy dobrze zaopatrzonych sklepach

Teresa Stachnio Wiceprezes Zarządu Drogerie Jasmin

System franczyzowy, jakim są Drogerie Jasmin Spółka z o.o. umożliwia niezależnym handlowcom skupionym w  tym systemie lepszą komunikację z konsumentami. Komunikacja ta jest możliwa przy wykorzystaniu standardowych działań, jakimi są gazetki, plakaty i  pismo lifestylowe „Stylowy Jasmin”, dostarczane bezpośrednio do skrzynek pocztowych potencjalnych konsumentów. Ważna jest również reklama w  social mediach takich, jak Facebook czy Instagram. Spółka współpracuje z  blogerkami, które dzie-

ni sprzedażowej. Tu dominuje podstawowa oferta, choć zdarzają się już sklepy odważnie stawiające na rozbudowany asortyment. Nadal też niesłabnącym zainteresowaniem Polaków cieszą się specjalistyczne drogerie oferujące konsumentom szeroką ofertę asortymentu zarówno chemii gospodarczej, jak i środków higieny osobistej. Atutem tej grupy sklepów

lą się opinią o produktach sprzedawanych w naszych drogeriach, jednocześnie zachęcając do zakupów. W  ten sposób docieramy do prawie milionowej rzeszy naszych konsumentów. Ponadto każdy zrzeszony handlowiec może skorzystać z gotowego layoutu, który można pobrać ze strony głównej Drogerii Jasmin. Kolejnym ważnym elementem jest oferta asortymentowa – cenione są zwłaszcza marki własne naszego dystrybutora PGD Polska, których oferujemy około 600, liczy się także oferta warunków promocyjnych dla konsumentów, tu najważniejszy jest program lojalnościowy obsługiwany systemowo – w Drogeriach Jasmin jest to ZenCard. Co ważne – sieć pomaga handlowcom w  zwrotach lub zamianie asortymentu na lepiej rotujący, co daje franczyzobiorcy poczucie bezpieczeństwa. Równie istotne jest też logo i  wizualizacja zewnętrzna i  wewnętrzna, spójna dla wszystkich obiektów, budująca rozpoznawalność marki w rynku.

90 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


RYNEK POD LUPĄ

ników w internecie na forach poświęconych tematyce dbania o czystość mieszkania.

JaCek Ratajczak

fot. Shutterstock.com

Udany biznes drogeryjny

jest także profesjonalna obsługa – klient może się zapytać o produkt, poradzić, co nie zawsze jest osiągalne w obiektach wielkopowierzchniowych. Ponadto chemię gospodarczą w  ostatnim okresie czasu kupujemy analogicznie jak pozostałe produkty branży FMCG. Czyli po sąsiedzku, blisko domu, ale w  sklepie który gwarantuje atrakcyjny poziom cen oraz dostępność ulubionych produktów. A  najlepiej, jeśli zakupów chemii gospodarczej można dokonać przy okazji kupowania innych produktów. Kryteria wyboru produktu Konsumenci przede wszystkim zwracają uwagę na skuteczność działania produktu, Wkładki higieniczne – deklaracje kobiet o najczęściej używanyCh markaCh Discreet Bella Panty Naturella Carefree Libresse Inne

6,85% 5,84% 5,73% 5,08% 2,24% 1,63%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, październik 2017 – wrzesień 2018

ta cecha jest zawsze na pierwszym miejscu. Ważna jest także marka, a w dalszej kolejności cena. Kupujący zdecydowanie częściej sięgają po preparaty specjalistyczne, choć spora część preferuje środki uniwersalne, mające kilka zastosowań, z  reguły tańsze niż specyfiki specjalistyczne. Są one idealnym rozwiązaniem dla osób dysponujących ograniczonym budżetem. Opakowania tych produktów są z reguły większe. Klienci cenią sobie również firmy oferujące pod jedną marką produkty służące do różnorodnych zastosowań, i to w wielu wariantach zapachowych. Czy kształt produktu to ważny czynnik w  procesie zakupu? W  tym elemencie kupujący poszukują rozwiązań ułatwiających stosowanie produktu, zwłaszcza jego aplikację do miejsc trudno dostępnych. Na decyzję zakupową wpływać też może samo opakowanie produktu. Skuteczna reklama w  mediach pozwala klientowi zapoznać się z  nim odpowiednio wcześniej – wówczas łatwiej będzie odszukać promowany produkt na półce. Zachętą mogą być także pozytywne opinie wymieniane przez użytkow-

91 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Rynek chemii gospodarczej cechuje stabilizacja, choć obraz zwłaszcza detalicznych handlowców oferujących ten asortyment jest zróżnicowany – obok dużych sieci klienci korzystają z oferty mniejszych uczestników rynku. Dobrze zorganizowane stoisko to obecnie standard w  większości sklepów oferujących asortyment FMCG. Podział asortymentu Asortyment chemiczny i  artykułów higienicznych można podzielić na trzy grupy: • Chemia ciężka, do której należą m.in.: proszki i  płyny do prania, płyny do płukania, odplamiacze, płyny do naczyń i  do okien, preparaty do zmywarek, środki czystości do WC oraz odświeżacze. • Chemia lekka, do której zaliczają się m.in.: pianki, żele, odżywki, szampony do włosów, dezodoranty, żele i  pianki do golenia, mydła i  żele w  płynie, mydła w kostkach, kremy, balsamy, pasty do zębów. • Higiena, w  której znajdziemy: chusteczki higieniczne, tampony, płyny do higieny


RYNEK POD LUPĄ

intymnej, wkładki, podpaski, papier toaletowy. Produkty ze wszystkich trzech grup warto w sklepie umieścić w niedalekiej odległości od siebie, najlepiej w sąsiedztwie artykułów przemysłowych, przy kasach lub prasie. Asortyment ten nie powinien się znaleźć obok większości kategorii spożywczych, zwłaszcza tych wrażliwych na zapa-

chy, jak pieczywo, owoce, lada z wędlinami czy nawet herbata. Ekspozycja jest natomiast neutralna przy takich produktach, jak woda, napoje, puszki i słoiki z gotowym jedzeniem. Pomocna reklama Z  punktu widzenia detalisty istotne jest również odpowiednie wyeksponowanie no-

wości i rzetelna informacja na temat zalet oferowanych wyrobów. Handlowcy mogą tu liczyć na wsparcie producentów – reklamy produktów chemii gospodarczej i  artykułów higienicznych należą do najliczniejszych, szczególnie w prasie i w telewizji. Właściciele sklepów mogą ponadto korzystać z materiałów POS oraz promocji i akcji samplin-

OKIEM EKSPERTA Małgorzata Szczutowska · Category Manager · Velvet CARE Papiery w opakowaniach 8 rolek to zdecydowanie największy segment w  sprzedaży papieru toaletowego. Segment ten od lat cieszy się uznaniem tysięcy konsumentów. Konsumenci stają się jednak coraz bardziej wymagający, poszukują wygody i wysokiej jakości. Szczególnie na zakupach z małym koszykiem kupujący doceniają benefit opakowań z wygodną rączką i skłania ich to do wyboru danego produktu. Podążając za tymi rosnącymi wymaganiami, Velvet CARE jako zdecydowany lider w kategorii wprowadził pod koniec ubiegłego roku odświeżone portfolio w największym segmencie papieru toaletowego: 3-warstwowych papierach w opakowaniach 8 rolek. Od teraz ulubione papiery Polaków w  zupełnie nowej odsłonie na półkach sklepowych w  odświeżonych opakowaniach „chwytających za serce”!

Agnieszka Andrzejewska · Specjalista ds. Promocji · Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego · TZMO Innowacyjność, wysoka jakość i bezpieczeństwo stosowania – to cechy od lat niezmiennie cenione przez kobiety, którymi powinny charakteryzować się artykuły z kategorii higieny kobiecej. Podpaski Bella Ideale StaySofti to ukłon w  kierunku kobiet poszukujących tych wyróżników. Unikatowe pokrycie StaySofti, o podwójnej strukturze połączonych włóknin sprawia, że podpaska jest niezwykle delikatna oraz zapewnia uczucie naturalności. Ultracienka i idealnie miękka podpaska Bella Ideale dostępna jest w dwóch wariantach: normal oraz night (polecana na noc oraz przy bardzo obfitych miesiączkach). Najlepszym świadectwem wysokiej jakości i dopasowania do potrzeb klientów są nagrody przyznawane poszczególnym produktom marki Bella – podpaski Bella Ideale StaySofti w ubiegłym roku zwyciężyły w konkursie Qltowy Kosmetyk 2018 w kategorii Higiena intymna.

Tomasz Bizoń · Marketing i Wdrożenia Produktów · Pol-Hun Produkty z naszego portfolio w kategorii chemii gospodarczej cechuje wysoka innowacyjność powiązana z najnowszymi trendami. Warto wymienić np. Tri-Force Dynamic – zawieszkę do WC połączoną z kostką do spłuczki – zapach, higiena i barwienie wody w  jednym; Ochronny Olejek do WC – nie tylko zabezpiecza muszlę przez zabrudzeniem, ale co najważniejsze, chroni domowników swoim zaawansowanym systemem „99% protect”; Płyn do czyszczenia płyt ceramicznych i  INOX – łatwy w dozowaniu, efektywny, ekonomiczny, a przy tym bezpieczny dla czyszczonych powierzchni; Nurek Splash na zimną wodę – stanowi idealne połączenie skuteczności i bezpieczeństwa użycia.

92 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Dla punktów handlu tradycyjnego, w szczególności lokalnych sklepów spożywczych (w których oferta chemii gospodarczej ma charakter uzupełniający), najważniejsze jest odpowiednie dostosowanie asortymentu do siły nabywczej i oczekiwań lokalnych klientów, tj. wybór produktów w odpowiednich segmentach cenowych.

gowych, które umożliwiają przetestowanie konkretnego produktu, co wzmacnia sprzedaż oraz buduje lojalność klienta wobec marki oraz sklepu. Przepis na udany biznes drogeryjny Co zrobić, aby utrzymać się na rynku? To pytanie nurtuje zwłaszcza handlowców otwierających specjalistyczną placówkę oferującą wyłącznie artykuły chemii gospodarczej, higieniczne, kosmetyki. W  przypadku właścicieli niezależnych sukces zależy od braku ewentualnych konkurentów, od własnej inwencji w  pozyskiwaniu atrakcyjnego asortymentu, od wprowadzenia większej ilości marek niszowych, reasumując – od zbudowania portfolio pod oczekiwania lokalnego konsumenta. W  przypadku wyboru konceptu franczyzowego – podobnie jak w  typowej „spożywce” właściciele zyskują bonusy w  postaci upustów cenowych na produkty (choć część asortymentu stanowią marki własne sieci lub współpracującego z nią dystrybutora), ujednolicone standardy wizualizacji zewnętrznej, pomoc w  ułożeniu asortymentu, akcje promocyjne i szkolenia dla personelu. Bez względu na logo sklepu współczesny klient ceni sobie jego dogodną lokalizację (atutem przestronny parking) oraz wygodę i  przestronność podczas zakupów. Bardzo dużą zaletą jest także zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która będzie pomocna w zakupach, posiadała wiedzę o sprzedawanych produktach, będzie na bieżąco z trendami rynkowymi. ▼

93 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Karmy dla zwierząt po sterylizacji Sterylizacja powoduje u czworonoga duże zmiany w gospodarce hormonalnej. Wzrost apetytu może przekładać się na większe ryzyko wystąpienia nadwagi. Karmy dla zwierząt po sterylizacji muszą więc posiadać zbilansowany skład, który zapewni odpowiednią dawkę energii i ograniczy wzrost masy tłuszczowej. Karma taka musi również zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób m.in. nerek. Na rynku dostępnych jest wiele pokarmów dla zwierząt po sterylizacji, które można podzielić na dwie większe grupy: o zwiększonej zawartości włókna oraz o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Pierwsza z nich charakteryzuje się dodatkową ilością błonnika, co zapewnia większe uczucie sytości i poprawia pracę jelit. Natomiast karmy niskotłuszczowe wzbogaca się większą ilością węglowodanów, które charakteryzują się mniejszą kalorycznością niż tłuszcze. Ponadto pożywienie dla wysterylizowanych kotów i psów może zawierać także L-karnitynę, będącą substancją przyspieszającą spalanie tłuszczu.

Dlaczego koty lubią ryby?

17 luty – Światowy Dzień Kota

Ryby są doskonałym źródłem tłuszczu, który dla kotów jest głównym źródłem energii. Ponadto tłuszcz okazuje się znakomitym nośnikiem smaków i zapachu. Dla kotów szczególnie ważna jest zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), jak omega-3 i  omega-6. NNKT nie jest samodzielnie wytwarzane przez koci organizm, nie jest także przekształcane z innych tłuszczy. Wobec tego jedynym źródłem tych kwasów tłuszczowych pozostaje dieta. Olej rybny wpływa również pozytywnie na wzrok, zapobiega sztywnieniu stawów, pozwala również na prawidłowy rozwój układu nerwowego u  kocich płodów i  kociąt. Ryby stanowią też doskonałe źródło niezbędnego w diecie białka. Ryby są bogate w składniki mineralne, jak wapń i fosfor. Pierwiastki te mogą w  większych ilościach prowadzić do problemów z  układem moczowym i  nerkami. Dlatego zaleca się, żeby zdrowym kotom serwować rybę nie częściej niż 1-2 razy w  tygodniu. Niektóre gatunki ryb zawierają enzym tiaminazę, która niszczy witaminę B1, dlatego ryby takie należy gotować przed podaniem kotu.

Od 2006 r. święto to obchodzi się w Polsce, jednak jego korzenie sięgają 1990 r. Właśnie wtedy we Włoszech koty doczekały się swojego międzynarodowego święta. Dzień wszystkich mruczków okazuje się nie tylko hołdem dla jednego z  najpopularniejszych zwierząt domowych na planecie. Inicjatywa ta ma również na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomnych i  głodujących kotów. Z  okazji tego święta na terenie całego kraju organizowane są happeningi, które mają podkreślić znaczenie kotów w  życiu społecznym oraz zwrócić uwagę na bezdomność zwierząt. Detaliści również mogą włączyć się we wspólne świętowanie. We współpracy z  lokalnym schroniskiem można zorganizować tego dnia zbiórkę karmy lub zachęcać klientów do adopcji kociaka. Dobrym pomysłem jest ponadto inne zaaranżowanie strefy kasy ­– część asortymentu wymienić na niewielkie saszetki z  przysmakami dla kotów. W  celu zwiększenia rotacji w tej kategorii można również uświadamiać klientów, że w ten dzień obchodzi się święto ich pupili.

94 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ

Polacy oczekują rozwoju segmentu słodyczy z alkoholem

Dorośli konsumenci w Europie oczekują od producentów słodyczy rozwoju wyrobów z dodatkiem alkoholu. Wśród badanej grupy Polacy stanowią najsilniejszą reprezentację, która chętnie widziałaby rozszerzenie oferty czekoladowej o warianty alkoholowe, stanowi ją aż 58% respondentów (dane: raports.mintel.com).

fot. Mieszko S.A.

Dynamicznie rozwijający się segment pralin alkoholowych jest idealną okazją do zwiększenia obrotów sklepu oraz zaspokojenia potrzeb coraz bardziej wymagającego konsumenta. Odpowiedzią na potrzeby konsumentów jest oferta likworów Mieszko, która nawiązuje do smaków znanych i cenionych przez koneserów trunków takich, jak whisky, brandy oraz wódka. Praliny z tej linii są idealnym rozwiązaniem do spożycia na co dzień, jak i  okazjonalnie, gdy wręczamy pudełko pralin jako prezent na szczególną okazję. Różnorodność okazji spożycia likworów wymaga szczególnego podejścia do eksponowania tego rodzaju pralin w sklepowej przestrzeni. Asortyment powinien znaleźć się na standardowej półce ze słodyczami w  otoczeniu marek ekskluzywnych. Warianty powinny zawsze stać obok siebie, przodem – z widoczną etykietą, tworząc blok jak najlepiej dostępny dla konsumenta. Szczególnym atutem opa-

95 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

Katarzyna Lewandowska Trade Marketing Manager Mieszko kowań likworów jest grafika pozioma i pionowa, która pozwala w sposób elastyczny dostosować się do wielkości małej przestrzeni na półce, a  co za tym idzie uniknięcia podstawowego błędu w eksponowaniu produktów, ustawiając je jak książki. Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy oferty, należy pamiętać o  zadbaniu o  dodatkową ekspozycję likworów podczas kalendarzowych świąt takich, jak np. Dzień Babci i  Dziadka, Dzień Ojca, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Święta Bożego Narodzenia – w tym okresie produkt powinien być dostępny dla kupujących również poza standardowym miejscem ekspozycji, np. w  strefie przykasowej, w  miejscach przeznaczonych do ekspozycji produktów promocyjnych. Mieszko w okresach zwiększonego zapotrzebowania na praliny udostępnia dodatkowe materiały marketingowe takie, jak schodki ekspozycyjne czy standy zwiększające widoczność, a co za tym idzie odsprzedaż. ▼


SPORT W FMCG

Team w pracy i na trasie Wskakują do lodu, przechodzą przez ogień, podczas biegu jeden motywuje drugiego do dalszej walki. W minionym roku wspólnie wystartowali w kilkunastu imprezach biegowych, a ich marzeniem jest maraton w Nowym Jorku. Rafał Sadowski i Adrian Szydłowski z Grupy Chorten tworzą zgrany team nie tylko w pracy, bo niemal codziennie zaczynają wspólny trening wcześnie rano.

N

fot. archiwum prywatne

liśmy brudni, przemarzliśmy, ale a dobre bakcyla bie Rafał Sadowski, który takprzeżyliśmy i  nie zraniliśmy się, gów z  przeszkodami że od najmłodszych lat grał wręcz przeciwnie. Już w czerwcu połknęli w  2016 r., kiew  piłkę nożną, swój pierwszy tego samego roku byliśmy na Rundy po raz pierwszy pobieg w  teamie Chortenu zaliczył mageddonie w Ełku, gdzie bieglibiegli w Runmageddonie, ale Raw 2015 r. w ramach imprezy Funśmy przy upalnej pofał i Adrian znają się już godzie. Tu każda przeod czasów szkolnych, szkoda w  wodzie była z  boiska. – Kiedyś dzieulgą – wspomina pan ci zamiast siedzieć przed Adrian. W  tym prekomputerem i  smartfoMotto Poradnika Handlowca mierowym sezonie ponem, grały w  piłkę. Już od 2002 r.: biegli jeszcze w  duw  latach 90. zacząłem „Czas odreagować stresy! ecie w  imprezie Hero treningi na sali, by utrzyCzas odejść od komputerów! Run w  Ogrodniczkach, mać dobrą kondycję Czas na bieganie!” a podczas biegu na Pubiegałem też przełaje styni Błędowskiej zdopo lesie. Ruch towarzybyli tytuł weterana Runszył mi do końca liceum, mageddonu. na studiach miałem krót Chcąc utrzymać dobrą konką przerwę, ale zawsze aktywdacji Białystok Biega. Gdy do firdycję, wspólnie trenują przynajność fizyczna była dla mnie ważmy w 2016 r. dołączył Adrian Szymniej cztery razy w  tygodniu na – opowiada Adrian Szydłowdłowski, na poważnie zaintereski, kierownik Działu analiz i roz– biegi interwałowe, crossfit oraz sowali się ekstremalnymi biegatak zwane dłuższe wybieganie. liczeń w Grupie Chorten. mi. – Zaczęliśmy czytać w  interNajchętniej po lasach, ponieważ necie o  biegach z  przeszkodami, Podlasie, gdzie mieszkają pozwaprzeglądaliśmy informacje o  imla im czerpać energię z  natury. prezach i  temat nas zainteresoTrenują przed pracą, zaczynając wał. Pomyśleliśmy, że spróbujewcześnie rano. – Pogodzenie pamy swoich sił w  Runmageddosji z pracą, rodziną i innymi obonie w  Zabrzu i  tak w  kwietniu wiązkami nie jest łatwe. Biegamy 2016 r. po raz pierwszy pobiegliw każdej wolnej chwili, pora roku śmy wspólnie – mówi Rafał Sanie gra żadnej roli. Spędzamy dowski, dyrektor ds. analiz, rozwspólnie 8 godzin w  pracy, plus liczeń i  systemów IT w  Grupie treningi i  wyjazdy na zawody. Chorten. Można powiedzieć, że przebywa Pierwszy start był niezapomy ze sobą więcej niż z  żonami, mnianym doświadczeniem – przy które wypominają nam to czasem niskiej temperaturze pokonali kilw żartach. Bieganie spowodowakanaście kilometrów przez błoto ło, że nasza znajomość przerodzii  powęglowe hałdy. – Przeszkody Sportowcy po zakończeniu Runmageddonu Ultra w Myślenicach ła się w przyjaźń. Na trasie jeden były dla nas zupełną nowością. By-

96 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


SPORT W FMCG

pomaga drugiemu, motywujemy się wzajemnie do dalszego wysiłku, możemy na sobie polegać – przyznają jednomyślnie biegacze. Z każdym rokiem i  kolejnym biegiem stawiają sobie coraz wyżej poprzeczkę. – Biegając, myślimy zwykle o tym, aby skończyć trasę, by nie nadszedł kryzys. Mimo trudów staramy się podchodzić do tego optymistycznie, bo inaczej nie zobaczylibyśmy mety. Bieg okazuje się czasem na wyciszenie i uporządkowanie własnych spraw w głowie. Stawiamy sobie coraz większe wymagania, chcemy być szybsi i precyzyjni w pokonywaniu przeszkód, tak budujemy charakter i  samodyscyplinę – opowiada Adrian Szydłowski. Jego największym sukcesem jest wynik z ubiegłorocznego Runmageddonu w Ełku, gdzie zajął 4. miejsce w biegu Classic w  klasyfikacji open. Przebiegł 12 km naszpikowanych przeszkodami w ciągu 1 godziny i 21 minut. – Za swoje największe osiągnięcie uważam ukończenie w 2018 r. górskiego Runmageddonu Ultra w  Myślenicach na dystansie 46 km i z 150 przeszkodami – podkreśla z kolei Rafał Sadowski, dodając: – To było trudne fizycznie wyzwanie. W minionym roku udało nam się także po raz pierwszy pokonać wszystkie przeszkody podczas Hero Run w Szelmencie i nie stracić opaski „Legend”. Ubiegły rok zamknęliśmy z kilkunastoma imprezami na koncie, ale nasze największe marzenie stanowi maraton w Nowym Jorku – przyznaje biegacz. Na najbliższe miesiące pracownicy Chortenu mają także ambitne plany. Zimą startują w  Biegu Pamięci Sybiru, potem m.in. w zawodach Wilczym Szlakiem w  Supraślu. – Wiemy już, że klasycznej majówki z grillem u nas nie będzie, ponieważ zamierzamy trenować i  startować w  Runmageddonie w  Ełku, a  następnie już 5 maja w 7. PKO Półmaratonie w Białymstoku. Ale dla nas biegi to przyjemność, nie trenujemy dla pieniędzy, jesteśmy amatorami robiącymi to wyłącznie dla własnej satysfakcji – śmieją się zawodnicy z Grupy Chorten. ▼

Wydawca „Poradnika Handlowca” uhonorowany w styczniu 2019 r. medalem za ukończenie World Marathon Majors Wiesław Generalczyk, Wydawca „Poradnika Handlowca”, „Poradnika Restauratora” i  „Handlowca” został uhonorowany najcenniejszym medalem dla amatorów za ukończenie World Marathon Majors. World Marathon Majors to cykl największych maratonów na świecie, który można nazwać „pucharem świata w  maratonie”, odbywający się w  sześciu dużych światowych metropoliach. Wiesław Generalczyk ukończył je wszystkie w kolejności: Berlin (2002), Londyn (2003), Nowy Jork (2006), Chicago (2013), Tokio (2014) i Boston (2014). Do tej pory wg londyńskiego Abbott World Marathon Majors udało się to zaledwie ponad 3 tys. ludzi na świecie, w  tym kilkunastu Polakom. Przygoda Wiesława Generalczyka z bieganiem zaczęła się w 1981 r. w stanie wojennym. Biegi, początkowo na krótkich dystansach, były formą odreagowywania stresów nieustannie towarzyszących działalności w opozycji antykomunistycznej. Z upływem lat pokonywane dystanse wydłużały się, w  końcu przyszedł czas na półmaratony i  maratony. Najpierw w Polsce, później zagranicą. Wiesław Generalczyk opowiadając o swej pasji zawsze podkreślał, że bieganie pomaga mu w pracy zawodowej, często w czasie zmagań ze zmęczeniem fizycznym na trasie biegu ma najlepsze pomysły biznesowe. Niestety obecnie nie może już biegać tak intensywnie jak przed laty, ponieważ od dłuższego czasu zmaga się z chorobą nowotworową, ale stara się biegać krótkie dystanse. Warto także wspomnieć, że ostatni ze swych maratonów, ten najstarszy, najbardziej prestiżowy – w Bostonie, zdołał ukończyć na tydzień przed ciężką operacją. Cały czas zachęca na łamach „Poradnika Handlowca” w rubryce „Sport w FMCG” do czynnego uprawiania sportu, najlepiej biegania, które nie wymaga dużych nakładów finansowych, a daje wiele radości i spokoju, co zdecydowanie pomaga w walce z rakiem!

Patryk Łusiewicz

97 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


AKTUALNOŚCI

Carrefour podsumował 2018 rok we franczyzie Carrefour dynamicznie inwestuje w rozwój swojej oferty franczyzowej w  Polsce. Na koniec ubiegłego roku, w  ramach 3 oferowanych przez Carrefour konceptów sklepów osiedlowych: Carrefour Express Convenience, Carrefour Express Minimarket oraz Globi, działało ok. 600 placówek handlowych. W 2018 r. sieć otworzyła 101 nowych sklepów w  tych formatach. W  ubiegłym roku sieć zaproponowała nowe formy współpracy: sklep franczyzowy dla właścicieli stacji paliw (obecnie ponad 30 nowych sklepów otwartych we współpracy z 3 operatorami stacji paliw) oraz nową formę ajencji (32 sklepy, w tym 19 otwartych w nowym koncepcie w  2018 r.). Sieć postawiła także na rozwój oferty i  usług w  sklepach franczyzowych, m.in. wprowadzając kasy samoobsługowe, testowana jest także usługa Click & Collect, która daje klientom sieci możliwość odbierania produktów niespożywczych zamówionych na platformie Carrefour.pl, w sklepie stacjonarnym.

Kaufland nagradza zaangażowanie swoich pracowników Z marcem 2019 r. sieć Kaufland wprowadza nowy dodatek motywacyjny, którym objęci będą pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Dodatek ma na celu motywowanie personelu do zwiększenia jego dyspozycyjności i frekwencji w pracy. Za pełną obecność zgodną z obowiązującym rozkładem czasu pracy pracownik otrzyma 400 zł brutto dodatku miesięcznie. Pracownicy, którzy z  różnych względów opuścili do dwóch dni pracy w miesiącu otrzymają natomiast połowę tej kwoty, przy czym na obniżenie dodatku nie będą wpływały ani okresy urlopu wypoczynkowego, ani usprawiedliwione zwolnienia od pracy uwzględnione w rozporządzeniu przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska przyznała, że proponując nowy dodatek sieć chce docenić tych pracowników, którzy wyróżniają się dużą dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy.

Lewiatan rośnie mimo ustawy ograniczającej handel Ustawa o zakazie handlu w  niedzielę w  zasadniczy sposób wpłynęła na rozwój handlu detalicznego i kondycję firm handlowych w Polsce. Zdaniem prezesa zarządu Lewiatan Holding S.A. Wojciecha Kruszewskiego nie zostały osiągnięte intencje ustawodawcy o ochronie małych i średnich sklepów. Jak wskazuje, wprowadzone regulacje mają ważny walor prospołeczny, jednak w  aspekcie biznesowym okazały się korzystne głównie dla największych sieci dyskontowych i  przede wszystkim stacji paliw. Mimo tej sytuacji Polska Sieć Handlowa Lewiatan zamknęła rok 2018 dobrymi wynikami, jednak wolniejszym tempem wzrostu sprzedaży niż w poprzedzających dwóch latach. Szacunkowe obroty sieci wyniosły 12,5 mld zł, tj. 9% wzrostu do ubiegłego roku, podczas gdy w poprzednich dwóch latach przyrastały rokrocznie o około 11%. W ujęciu LfL obrót detaliczny wzrósł o ponad 3,2%, a liczba zrzeszonych sklepów przekroczyła 3200.

98 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


AKTUALNOŚCI

Ponad 200 stacji MOYA w całej Polsce Sieć stacji paliw MOYA posiada ponad 200 stacji w niebieskich barwach. Realizacja strategicznego celu firmy pozwoliła jej wyznaczyć kolejny ­– do końca 2023 r. w ramach sieci ma pojawić się 350 stacji paliw. MOYA to obecnie szósta największa sieć paliw w Polsce. Stacje sieci, obecne we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach, oferują pełną gamę usług: od sprzedaży paliwa, przez koncept gastronomiczny Caffe MOYA, sklep z  produktami pod własną marką, aż po ofertę dla klientów biznesowych i program flotowy MOYA firma. W 2018 r. sieć powiększyła się o 40 stacji, pozyskano również nowego inwestora w postaci funduszu Enterprise Investors.

Certyfikat BREEAM-In-Use dla kolejnych obiektów Ceetrus Polska Centrum Handlowe Auchan Gdańsk i Centrum Handlowe Auchan Hetmańska w  Białymstoku otrzymały prestiżowe certyfikaty BREEAM-In-Use z  oceną bardzo dobrą w  kategorii Asset Performance oraz Building Management. Dokumenty potwierdzają, że w centrach handlowych stosowane są rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w zakresie funkcjonowania budynku, jak i sposobu zarządzania nim. Wśród obiektów zarządzanych przez Ceetrus Polska do tej pory certyfikat BREEAM-In-Use posiadały Galeria Bronowice w Krakowie i podwarszawska Galeria Łomianki. Certyfikat ten jest jednym z najważniejszych w Europie systemów oceny budynków, w tym nieruchomości komercyjnych. W trakcie weryfikacji analizowane są parametry techniczne budynków i sposób zarządzania nimi.

99 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


AKTUALNOŚCI

Kostrzyńskie Centrum Dystrybucyjne Biedronki zmodernizowane Po dwóch latach rozbudowy i modernizacji Centrum Dystrybucyjne sieci Biedronka w  Kostrzynie, w  województwie wielkopolskim, zostało oddane do użytku. Kostrzyńskie centrum stało się jednym z  najbardziej nowoczesnych i  przyjaznych dla środowiska tego typu obiektów w Europie. Centrum Dystrybucyjne zaopatruje ponad 150 sklepów Biedronka, położonych w promieniu 120 km. Zatrudnia ponad 350 osób. W związku z rozbudową powstało 25 dodatkowych miejsc pracy. Powierzchnia całego magazynu wynosi 23 800 m2, w tym 7258 m2. to powierzchnia magazynów chłodniczych i mroźniczych. Obiekt został także wyposażony w 14 doków przeładunkowych. Powstał również nowy trzykondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 3165 m2. Inwestycja objęła także modernizację znajdującej się na terenie centrum myjni samochodowej, budowę własnej stacji paliw wraz z wagą najazdową dla pojazdów ciężarowych.

SPAR podsumował sprzedaż za 2018 r. Sieć SPAR Polska skończyła 2018 r. obrotem przekraczającym 1,12 mld zł netto, osiągając wzrost o 7,89% w  porównaniu z  2017 r., pomimo negatywnego wpływu zakazu handlu w  niedziele. Sprzedaż LfL wzrosła o 2,32%. SPAR Polska kontynuował rozwój sieci, otwierając sklepy we wszystkich trzech formatach, z  którymi jest obecny na rynku, tj. SPAR Express (mniejsze sklepy do 200 m2), SPAR (supermarkety proximity) oraz EUROSPAR (supermarkety pow. 1000 m2). Sieć zgodnie z zapowiedziami planuje znaczący wzrost dynamiki otwarć nowych sklepów w najbliższych latach, intensyfikując działania mające na celu zachęcić do dołączenia do swojego systemu franczyzowego kolejnych niezależnych przedsiębiorców oraz zwiększając obecność swoich szyldów w  segmencie convenience oraz stacji paliwowych, umacniając przy tym pozycję także w segmencie proximity.

Reklama

100 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019

O

NP

ROMO C

500 zł

NY YJ

K UP

X I E DYC JA


AKTUALNOŚCI

Remigiusz Czernecki Wiceprezesem Zarządu Specjał Od stycznia 2019 r. Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Handlowego w PPHU Specjał i odpowiedzialny jest za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy. Remigiusz Czernecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończył Zarządzanie i Marketing, a także ukończył dwa kierunki Nauczycielski i Trenerski na AWF w  Katowicach. Posiada również tytuł naukowy doktora z  dziedziny Teorii Treningu. Nowy Wiceprezes Grupy Kapitałowej Specjał ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie handlu i dystrybucji FMCG, a także w  zarządzaniu, w  szczególności w  optymalizacji procesów operacyjnych, konsolidacji i  restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ostatnio był Wiceprezesem Zarządu Hortex Holding, gdzie odpowiadał za zbudowanie kanału dystrybucji bezpośredniej, będąc równocześnie Prezesem Zarządu REN –dystrybutora żywności mrożonej i lodów.

Tesco zamyka 32 sklepy Tesco poinformowało o planach zamknięcia 32 nierentownych sklepów. To część planu zmniejszania kosztów operacyjnych i poprawy konkurencyjności i zyskowności polskiego biznesu. Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska przyznał, że sieć stale analizuje swoje placówki i  podejmuje odpowiednie decyzje, gdy nie ma możliwości poprawy rentowności sklepów. Według niego to decyzje trudne, ale niezbędne w sytuacji, gdy straty generowane przez niektóre sklepy wpływają negatywnie na poziom zyskowności całej firmy w Polsce. Dyrektor podkreślił jednocześnie, że zostanie zapewnione odpowiednie wsparcia dla pracowników, których dotyczyć będzie ten proces. Wśród sklepów, które zostaną zamknięte znajdują się obiekty w takich lokalizacjach, jak m.in. Bytom Tarnogórska, Częstochowa Sabinowska, Grudziądz Wyspiańskiego, Łódź Natalii, Piła Wyspiańskiego, Polkowice Młyńska, Toruń Wapienna, Warszawa Sosnkowskiego, Wodzisław Śląski 26 Marca.

Reklama

101 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


AKTUALNOŚCI

Nowoczesna stacja 4.0 sieci LOTOS Punkt ładowania samochodów elektrycznych, ekologiczne rozwiązania, odświeżony projekt wnętrza. To wszystko czeka na kierowców na najnowocześniejszej stacji sieci LOTOS przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie. Właśnie tam koncern testuje wszystkie technologiczne nowinki, począwszy od sklepu, przez punkty ładowania „elektryków”, aż po zasilanie stacji z odnawialnych źródeł energii. Efektem pracy projektantów było ujednolicenie palety barw oraz charakteru mebli, wyeksponowanie towaru poprzez odpowiednie jego oświetlenie. Podniesiono także estetykę, standard wykończenia oraz walory użytkowe sklepu i pozostałych pomieszczeń. Na stacji wprowadzono nowoczesne rozwiązania zmniejszające obciążenie środowiska. Na budynku i wiacie znajdują się panele fotowoltaiczne. Sklep na stacji został wyposażony w tzw. System Digital Signage. Oprócz monitorów nad kasami, które przedstawiają aktualną ofertę sklepową i gastronomiczną, jeden z ekranów zamontowany został w strefie kącika kawowego.

Intermarché wybrało agencję dla opracowania nowej koncepcji marketów W wyniku przeprowadzonego przetargu, sieć Intermarché zdecydowała się na skorzystanie z usług holenderskiej agencji JosDeVries. Firma będzie odpowiadać za stworzenie kompleksowej koncepcji oferty marketów spożywczych Intermarché oraz zaprojektowanie sklepu realizującego założenia marki należącej do Grupy Muszkieterów. Argumentem, którym sieć Intermarché kierowała się przy wyborze zwycięzcy przetargu było usystematyzowane podejście agencji do planowania przyszłej koncepcji handlowej sieci supermarketów spożywczych. Rozwiązania proponowane przez JosDeVries wpisują się w strategię marki Intermarché, a dodatkowo pozwolą klientom zdobywać pozytywne mikrodoświadczenia w trakcie procesu zakupowego. Tomasz Walkowiak, członek Zarządu ds. Marketingu w Intermarché mówi, że wybór firmy pomoże opracować koncepcję handlową dla marketów spożywczych, tak by kompleksowo realizowała założenia marki Intermarché w ramach nowej platformy.

fot. Pixabay

Otwarto Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności Wsparciem w rozwiązywaniu sporów powstałych wokół reklamacji artykułów spożywczych jest Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności (CPRSŻ). To pierwszy w  Polsce i  jedyny w  Europie podmiot uprawniony, który specjalizuje się wyłącznie w rozwiązywaniu sporów dot. żywności. CPRSŻ powstało przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Zasady prowadzenia postępowania przez CPRSŻ są odformalizowane. Spór może zostać rozwiązany przy użyciu platformy internetowej, przez którą można złożyć wniosek i  przedstawić swoje racje. CPRSŻ zostało wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Znajduje się też w wykazie podmiotów ADR Komisji Europejskiej i zostało zarejestrowane na platformie ODR prowadzonej przez KE. Oznacza to, że może pośredniczyć w  rozwiązywaniu sporów krajowych i transgranicznych w UE.

102 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


NOWOŚCI

Chupa Chups Mini Mega Kiss Kiss

Nowe Płatki Nestlé

W tym roku Walentynki mogą być wyjątkowo całuśne dzięki Chupa Chups Mini Mega Kiss Kiss! 10 klasycznych lizaków zamkniętych w mega kapsule to aż 10 okazji do sprawienia radości ukochanej osobie. Niezwykłe opakowanie w brokatowe buziaki to świetny sposób na pokazanie ogromnej miłości z okazji Święta Zakochanych. Dzięki Chupa Chups Mini Mega Kiss Kiss Twoje uczucia zostaną zauważone 14 lutego. Lizaki 120 g, RSP 31,99 zł.

Już teraz w sprzedaży nowość – płatki z nadzieniem od Nestlé. Doskonale znane marki w zupełnie nowej odsłonie: Nestlé LION WILDCRUSH, Nestlé NESQUIK COCOACRUSH i Nestlé CINI MINIS CRAZYCRUSH. Charakteryzuje je doskonałe połączenie przepysznego nadzienia zamkniętego w chrupiącym płatku. Jest to znakomita propozycja zarówno dla fanów standardowych smaków NESQUIK, CINI MINIS, LION, jak i dla osób, chcących spróbować zupełnie nowej alternatywy. Nowości dostępne w dwóch praktycznych formatach: 150 g i 350 g.

Kontakt: Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o., tel. 22 711 85 00

Kontakt: CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o., tel. 801 166 122

Nowość – Men shake proteinowy

Walentynki z Mieszko

Bakoma wprowadza na rynek nowy produkt adresowany do mężczyzn. Men shake proteinowy to produkt wysokobiałkowy, produkowany bez dodatku cukru. Białko pomaga w utrzymaniu odpowiedniej masy mięśniowej i zapobiega nadmiernemu przybieraniu na wadze, pozwala odbudowywać proteiny oraz intensyfikuje przemianę materii. Men shake proteinowy dostępny jest w trzech smakach – truskawkowym, waniliowym i czekoladowym.

Święto zakochanych to czas miłosnych wyznań! Ofertę standardowych produktów marki Mieszko uzupełniają nowe formaty opakowaniowe TOPowych w portfolio marki pralin: Cherrissimo Classic 104 g i Amoretta Desserts 83 g. To eleganckie, prezentowe i niezobowiązujące warianty idealne na Walentynki, które sprawią, że Ten Dzień będzie naprawdę słodki, a co najważniejsze – pełen miłości. www.mieszko.pl

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Kontakt: Mieszko S.A., tel. 22 105 54 00

Sertop – Złoty Ementaler także w plastrach 130 g

Jogobella – słynna z wyboru

Ser topiony Złoty Ementaler w plastrach 130 g to jeden z najnowszych produktów firmy Sertop z Tychów, producenta wyśmienitych serów topionych i smażonych. Nowa linia serków obejmuje również takie popularne smaki, jak Gouda oraz Cheddar. Są to produkty wysokiej jakości wyprodukowane na bazie starannie wyselekcjonowanych surowców. Nie zawierają konserwantów i aromatów. Są źródłem wapnia. Każde opakowanie typu otwórz – zamknij zawiera 8 plasterków pojedynczo pakowanych. Doskonałe na ciepło, jak i na zimno.

Temat zawartości cukru w produktach spożywczych nie od dziś polaryzuje konsumentów. Mając na uwadze ich różnorodne potrzeby, marka Jogobella wprowadziła dwie nowe linie produktów: Jogobella 30% mniej cukrów, czyli min. 30% mniej cukrów niż w podobnych jogurtach owocowych dostępnych na rynku oraz Jogobella bez dodatku cukrów, która zawiera tylko naturalnie występujące cukry. Jogurty te są dostępne w regularnej sprzedaży od listopada 2018 r.

Kontakt: Sertop Sp. z o.o., tel. 32 217 48 08

Kontakt: Zott Polska Sp. z o.o., tel. 71 377 43 16

103 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


NOWOŚCI

Familijne XXL – w dużej paczce lepiej

Olej Beskidzki

W lutym br. na sklepowe półki trafiła edycja limitowana wafli Jutrzenka Familijne. Najpopularniejsze warianty w asortymencie marki – wafle Familijne o smaku kakaowym oraz Familijne o smaku śmietankowym będą dostępne w formacie XXL (450 g) do wyczerpania zapasów. Familijne to niekwestionowany lider* rynku wafli rodzinnych w Polsce. Ta lekka przekąska dla całej rodziny, idealna do dzielenia się z innymi, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród konsumentów niezależnie od wieku.

Olej Beskidzki to czysty olej rzepakowy, otrzymany w 100% z polskich nasion rzepaku wolnych od GMO. Beskidzki jest olejem z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno, posiada wysoką zawartość NNKT oraz Omega 3, która pomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu we krwi. Olej odpowiada za dostarczenie witamin A, D, E i K, których człowiek nie jest w stanie sam wytworzyć, a których źródłem są tłuszcze.

*Colian za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, rynek: Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże Sklepy Spożywcze z sieciami chemicznymi, Średnie sklepy spożywcze i Małe Sklepy Spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzynowe, Kioski), skumulowana sprzedaż wartościowa dla produktów markowych w subkategorii Wafle familijne w kategorii Ciastka i wafle, okres: grudzień 2017-listopad 2018.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

Chusteczki Velvet

Trójwymiarowy Danonek

Chusteczki Velvet zostały wzbogacone o dodatkową warstwę miękkiej bibułki i stały się niezwykle miękkie i wytrzymałe. A pudełka i paczuszki otrzymały nową, niezwykle różnorodną i ciekawą szatę graficzną. Zmienione chusteczki uniwersalne Velvet w pudełkach składają się z trzech warstw miękkiej bibułki, natomiast chusteczki higieniczne Velvet w paczuszkach stają się czterowarstwowe. Dzięki zmianie technologii chusteczki uzyskały też nowe, eleganckie wytłoczenia brzegowe.

Danonek zaprasza wszystkie przedszkolaki do wspólnych morskich przygód! Do opakowań promocyjnych dołączone zostały magnesy, na których Danonek przedstawia aż 16 różnych stworzeń. Każdy z magnesów jest możliwy do zeskanowania w aplikacji Shazam, w której to ukazane zostaną scenki z przygodami Danonka z udziałem morskich zwierząt – i to w 3D! Ta kampania to szansa na pobudzenie dziecięcej ciekawości i doskonałe wsparcie dla rodziców, którzy chcą zainteresować dzieci morzem i życiem, które skrywa.

Kontakt: Velvet Care Sp. z o.o., tel. 22 461 27 00

Kontakt: Danone Sp. z o.o., tel. 22 860 82 00

Satino jogurt z owocami i kuleczkami czekoladowymi

Pryncypałki 128 g Pryncypałki 235 g to wafelki, które zdobyły serca wielu wielbicieli słodkości. Kruche podłużne wafelki wypełnione puszystym kremem oraz oblane wyborną czekoladą to idealny dodatek do kawy, herbaty, jak i deseru. Pryncypałki są najczęściej wybieranym produktem w kategorii wafli w czekoladzie w opakowaniach familijnych.* Dlatego też w tym roku do familijnej paczki Pryncypałki 235 g dołącza nowy, poręczny format – Pryncypałki 128 g. Małe i poręczne opakowanie doskonale sprawdzi się w dowolnym miejscu, nie tylko w domu.

Konsumenci stale poszukują nowych i smacznych deserów. Satino proponuje kremowy, idealnie gładki jogurt waniliowy z warstwą soczystych owoców na spodzie kubeczka oraz toperem z kuleczkami ryżowymi w czekoladzie. To jedyny taki produkt na rynku. Jest to idealna słodka przekąska w ciągu dnia, zarówno w pracy jak i w domu. Dostępne smaki: jagoda w jogurcie waniliowym, gruszka w jogurcie waniliowym, marakuja i mango w jogurcie waniliowym.

* Dr Gerard za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, Średnie i Małe sklepy spożywcze, Kioski, Sklepy winnocukiernicze, Stacje Benzynowe, sprzedaż wartościowa i ilościowa, w okresie skumulowanym Kwiecień 2017 – Marzec 2018, kategoria: Wafle w czekoladzie, z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych i produktów impulsowych.

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Kontakt: Dr Gerard Sp. z o.o., tel. 22 722 46 46

104 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


NOWOŚCI

Dwie nowości w portfolio pizz Dr. Oetkera

Autentyczna receptura

Do bogatego portfolio pizz mrożonych Dr. Oetkera dołączają dwie nowości: Feliciana Speciale oraz Feliciana Pollo Ricotta. Pizza Feliciana wypieczona jest na cienkim i chrupiącym cieście z delikatnie grubszymi brzegami. Dodatek zakwasu nadaje ciastu oryginalnej konsystencji i smaku. Feliciana Speciale to kompozycja salami i delikatnej szynki, uzupełniona pieczarkami, dodatkiem przypraw i mieszanką serów. Feliciana Pollo Ricotta to smak pieczonego kurczaka z kremowym sosem ricotta z dodatkiem papryki, szpinaku i mieszanką serów.

Śmietany Primo firmy Zott wyróżniają się idealnie kremową konsystencją. Ich wyjątkowa receptura to wyłącznie naturalne składniki mleka i żywe kultury bakterii. Nie zawierają substancji zagęszczających i skrobi modyfikowanej. Powstają z mleka od krów karmionych paszami bez GMO. Śmietana 18% w kubeczku 330 g – niezbędnik w tradycyjnej polskiej kuchni.

Kontakt: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., tel. 58 511 91 99

Kontakt: Zott Polska Sp. z o.o., tel. 71 377 43 16

Daktyle suszone Kresto

Odważ się na nowy smak

Daktyle suszone Kresto wyprodukowane są z najwyższej jakości owoców daktylowca. Poddawane są procesowi suszenia i próżniowemu pakowaniu, dzięki czemu nie zawierają żadnych konserwantów i substancji chemicznych, a swoje walory zachowują przez długi czas. Dodatkowo opakowanie wyposażone jest w specjalne zamknięcie umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie. Daktyle suszone zawierające dużą dawkę cukrów prostych, potasu i błonnika stanowić mogą pożywną przekąskę i źródło zdrowej energii.

Nowe wafle Dare od ETi powstały z myślą o prawdziwych miłośnikach ciemnej czekolady. To niepowtarzalna kombinacja delikatnego wafelka i aksamitnego kakaowego kremu zatopionych w najlepszej jakości gorzkiej czekoladzie. Każdy kęs pobudza wszystkie zmysły poprzez intensywne czekoladowe nuty i harmonię zaskakujących tekstur. Batony dostępne są w 50 g porcjach idealnych na chwilę słodkiej przyjemności. Kontakt: ETi European Food Industries, tel. 501 740 203

Kontakt: VOG Polska Sp. z o.o., tel. 46 835 14 40

Classic nowa linia czekolad Terravita

„Domowe wypieki” Moreso – zamiast tradycyjnej mąki

Classic to linia czekolad nawiązujących do tradycyjnego jej wizerunku w papierowej obwolucie. Seria Classic zawiera 8 tabliczek 100 g, w tym 4 pełne z dodatkami i 4 nadziewane: Mleczna, Orzech Laskowy, Kokosowa, Caramel Latte, Jogurtowo-Truskawkowa, Jogurtowo-Malinowa, Mięta-Limonka oraz Tiramisu. Czekolady pełne nie zawierają innych tłuszczów niż kakaowy, emulgatora E476 i innych zbędnych dodatków. Nadziewane również nie zawierają E476, a do nadzień wykorzystano tłuszcz z certyfikatem RSPO (zrównoważone uprawy palmy olejowej).

W ramach najnowszej linii produktów marki Moreso „Domowe wypieki” na rynku pojawiły się tarte orzechy włoskie, tarte orzechy laskowe, tarte migdały naturalne oraz mak mielony. Sypka i delikatna konsystencja produktów sprawia, że mogą one być stosowane jako zamienniki tradycyjnej mąki. Opakowania zawierają z tyłu przepisy na pyszne biszkopty i ciastka. Wszystkie produkty są w 100% naturalne. Produkty dostępne w opakowaniach 200 g.

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 12 01

Kontakt: Ros-Sweet Sp. z o.o., tel. 17 860 51 55

105 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


NOWOŚCI

Nowe smaki Herbacianego Ogrodu

Czy można podarować ukochanej osobie coś więcej niż serce?

Firma „Herbapol-Lublin” wprowadziła do oferty swoich herbatek owocowych z linii Herbaciany Ogród dwa nowe warianty smakowe: Truskawka z poziomką oraz Imbir z pomarańczą i pigwą. Pierwszy z nich to intensywnie owocowe połączenie ulubionego przez Polaków smaku truskawki ze słodką poziomką. Z kolei herbatka o smaku imbiru z dodatkiem pomarańczy i pigwy ma wyrafinowany charakter i lekko korzenny, przyjemny smak. Oba warianty dostępne są w ofercie całorocznej. Opakowanie zawiera 20 torebek.

Subtelny smak orzechowo-kremowego nadzienia Praliné zamknięty w mlecznych czekoladkach w kształcie serca The Belgian to unikalna propozycja dla konsumentów poszukujących odpowiedniego prezentu dla ukochanej osoby. Charakterystyczne opakowanie z czerwoną kokardą podkreśla wyjątkowość czekoladek, czyniąc je idealnym wyborem na podarunek.

Kontakt: Herbapol-Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

Kontakt: Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o., tel. 22 711 85 00

Satino z bitą śmietanką 4 x 70 g

Nowość od Pol-Hun

Płyn do czyszczenia płyt ceramicznych i stali nierdzewnych Splash to rewolucja w domowych porządkach! Koniec z uporczywymi do usunięcia plamami, odciskami palców, zaciekami. Łatwość aplikacji, skuteczność, obłędnie różowy kolor – sprawią, że nowy produkt od General Fresh stanie się przyjacielem każdej Królowej domu.

Teraz dwuwarstowe desery Satino dostępne w wielopaku. W każdym kubeczku znajduję się warstwa doskonałego kremu oraz delikatna bita śmietanka. Podziel się gęstym i sycącym deserem ze swoimi bliskimi i spędzaj z nimi chwile pełne słodyczy. Dostępne smaki: ciemna czekolada z bitą śmietanką oraz czekolada-orzech z bitą śmietanką. Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Kontakt: „Pol-Hun” M. Bielska Sp. j., tel. 669 870 700

Nowe popcorny Helio

Wyjątkowy skład, uniwersalne zastosowanie

W bogatej gamie produktów Helio pojawiły się kolejne – gorące nowości w pikantnym wydaniu! Nowe Popcorny Helio to doskonała przekąska dla fanów ostrzejszych smaków. Wieczór ze znajomymi, seans filmowy, rodzinne spotkanie? Popcorn Pikantny i Mega Ostry Helio to rozwiązanie idealne – smaczny i łatwy w przygotowaniu. Wystarczy otworzyć opakowanie, wyciągnąć papierową torebkę, włożyć ją do mikrofalówki i po kilku minutach cieszyć się pikantnym lub mega ostrym smakiem.

Przyprawa do mięs i Przyprawa warzywna do potraw to nowe propozycje od marki Appetita, oparte na autorskich recepturach Ewy Wachowicz. Harmonijne kompozycje najwyższej jakości ziół, przypraw i warzyw zostały stworzone na bazie soli morskiej. Nie zawierają glutaminianu sodu, konserwantów ani barwników. Uniwersalny charakter przypraw sprawia, że znajdą one zastosowanie w każdej kuchni. Nowoczesne opakowania ze strunowym zamknięciem gwarantują dłuższą świeżość produktów.

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

106 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


NOWOŚCI

Zosia Mistrzyni wypieków

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Receptura produktu oparta jest o wysokiej jakości oleje i tłuszcze roślinne. Zosia Mistrzyni wypieków to produkt o zawartości 72% tłuszczu, który nie zawiera konserwantów oraz sztucznych barwników. Doskonale sprawdza się w różnego rodzaju wypiekach, zapewniając im doskonały smak i aromat, a przygotowywanym na jej bazie kremom nadaje wyjątkową puszystość i delikatność.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Super owocowa nowość 2019!

Landliebe – proste, naturalne produkty mleczne

Gdy zimą trudniej o świeże owoce, warto sięgnąć po ich suszone odpowiedniki, które dostępne są przez cały rok. Świetnym przykładem jest w 100% naturalna linia bakalii bez konserwantów HELIO Natura. W jej skład wchodzą naturalnie zdrowe owoce suszone, m. in. nowość, niespotykana dotąd na polskim rynku, Jackfruit suszony HELIO Natura – egzotyczne owoce suszonego chlebowca, które stanowią doskonałe źródło naturalnej energii! Zawierają dużą dawkę błonnika, który reguluje pracę układu pokarmowego.

Quest Food ma przyjemność przedstawić Landliebe. Prostota i naturalność przeważają przy wyborze produktów, konsumenci unikają wysoko przetworzonej żywności. Landliebe oferuje całą gamę pysznych jogurtów: naturalnych, spakowanych w 150 g kubeczki z dodatkiem owoców, i smakowych w 500 ml szklanych słojach. Są proste, bez dodatków i konserwantów. Dowiedz się więcej o naturalnie pysznych produktach: www.questfood.pl/pl/kontakt/

Kontakt: Helio S.A., tel. 22 725 71 81

Kontakt: Quest Food Sp. z o.o., tel. 61 666 13 20

Nowość Poltino: Warzywa w Duecie z Kaszą

Milka Oreo

Kasze powracają do łask i coraz częściej goszczą na naszych stołach. Na rynku pojawiła się nowa linia dań „Kasze z patelni”. Marka Poltino przygotowała idealne połączenie warzyw z kaszami oraz przyprawami w saszetkach. Stworzono w ten sposób pożywny, pełnowartościowy posiłek. Produkty dostępne w 3 wariantach smakowych: Kasza Gryczana Pieczarki & Groszek, Bulgur Soczewica & Szpinak, Pęczak Soczewica & Brokuły. Dania gotowe w 10 min., zaskakują smakiem i aromatem. Opakowanie 450 g.

Delikatna czekolada Milka i oryginalne ciasteczka Oreo to idealnie zgrana para. Do tej pory uwielbiane przez konsumentów połączenie dostępne było w trzech wariantach: Milka Oreo 100 g, Milka Oreo 300 g oraz Milka Oreo Sandwich 92 g. W tym roku do portfolio dołączyła nowość – Milka Oreo Choco 100 g, czyli najbardziej czekoladowy wariant w rodzinie Milka & Oreo. Milka Oreo Choco to najdelikatniejsza czekolada Milka stworzona z alpejskiego mleka z pokruszonymi ciastkami Oreo i nadzieniem o smaku kakaowym.

Kontakt: HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., tel. 17 240 42 00

Kontakt: Mondelez Polska S.A., tel. 22 857 10 00

107 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Herbapol-Lublin

Mieszko

Z początkiem lutego startuje kampania reklamowa wspierająca linię herbatek ziołowych Herbapol Zielnik Polski. Marka po raz kolejny przypomina, że bogate w benefity herbatki ziołowe możemy pić niezależnie od pory dnia i miejsca: napar z ziół wypity rano, w trakcie intensywnego dnia w pracy czy podczas wieczornego spotkania to doskonały sposób na to, by nasz dzień smakował lepiej! Kampanię zobaczymy w największych stacjach telewizyjnych.

Mieszko został oficjalnym sponsorem TeleKamer Tele Tygodnia 2019! Marka prowadzi kampanię reklamową w social mediach pod hasłem „#zablysnijzMieszko na czerwonym dywanie”. W ramach aktywności, na FB Mieszko powstała specjalna aplikacja, która zachęca fanów marki do udziału w konkursie. Nagroda główna jest naprawdę wyjątkowa. Jest nią zaproszenie na oficjalną Galę TeleKamer Tele Tygodnia wraz z karnawałową metamorfozą, która sprawi, że wygrany poczuje się na czerwonym dywanie Gali jak gwiazda!

Colian

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Marka Familijne wystartowała z kampanią reklamową pod hasłem „Mus je schrupać”. Działania realizowane dla wafli Familijnych Gofrowych potrwają do połowy marca br. w telewizji i kanałach digitalowych. Komunikacja podkreśla rodzinny charakter marki oraz najmocniejsze atrybuty produktu – apetyczną kruchość wafelka i kremowe nadzienie w formie musu, którym nie sposób się oprzeć. Emisje spotów reklamowych zaplanowano w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych (TVP, Polsat, TVN, stacje tematyczne). Marka będzie promowana także w Internecie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Hochland Polska

ETi

19 lutego startuje ogólnopolska loteria Hochland z okazji 25 lat obecności marki na polskim rynku. W urodzinowej akcji do wygrania będą bardzo atrakcyjne nagrody – 5 samochodów Jeep Renegade oraz codzienne nagrody pieniężne. Loteria potrwa do 15 kwietnia. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić ser Hochland z etykietą promocyjną i zarejestrować widniejący na niej kod na stronie www.loteria-hochland.pl Odbiór wygranej będzie możliwy po okazaniu etykiety promocyjnej z kodem. Losowanie nagród głównych zaplanowane jest na 7 maja 2019 r.

ETi startuje z drugą odsłoną kampanii „Obudź w sobie buntownika”. W ramach promocji czekoladowych batonów Wanted przewidziana jest emisja spotów w telewizji oraz działania w internecie, a także akcje specjalne z siecią kin Cinema City oraz sponsoring goryla Wikinga z warszawskiego zoo. Batony Wanted to wyjątkowe połączenie doskonałych składników w najwyższej jakości mlecznej czekoladzie. Dostępne są w trzech wersjach smakowych: z całymi orzechami, ciągnącym się karmelem oraz prawdziwymi wiórkami kokosowymi.

108 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Colian

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Śliwka Nałęczowska ogłasza drugą edycję konkursu Design by Śliwka Nałęczowska. Pasjonaci designu i grafiki mają za zadanie zaprojektować nadruk na puszkę pralin, będący interpretacją hasła „Śliwka Nałęczowska – polski specjał na prezent. Idealny upominek z Polski”. Przewodniczącą jury została aktorka i miłośniczka designu, Małgorzata Socha. Na zwycięzców czekają wysokie nagrody finansowe i zapasy pralin. Zgłoszenia można przesyłać od 1 lutego do 20 marca przez www.designbysliwkanaleczowska.pl

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Landliebe

Pol-Hun

Produkty Landliebe nigdy nie przychodzą same. Dołączają do nich najlepsze marketingowe działania wspierające, aby zapewnić wielki sukces. Media społecznościowe, akcje w sklepach, degustacje, promocje i reklama zewnętrzna razem, perfekcyjnie wzmacniają markę. Wszystkie działania wspierające oparte na przemyślanych strategiach i testowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Quest Food www.questfood.pl/pl/kontakt/

Rok 2019, to z pewnością będzie rok Pol-Hun. Na rynku już pojawiły się dwie nowości produktowe, a kalendarz wdrożeń zapowiada się imponująco. Wszyscy właściciele sklepów, hurtowni, dystrybutorzy powinni bliżej przyjrzeć się nowemu Nurkowi Splash, zarówno na ciepłą, jak i zimną wodę oraz Płynowi do czyszczenia płyt ceramicznych i INOX. Ich premiery rynkowe zostały nie tylko wsparte materiałami POS, ale i atrakcyjnymi promocjami (o szczegóły warto się zwrócić do lokalnych przedstawicieli handlowych).

Hochland Polska

Velvet Care

Rozpoczęła się nowa kampania Almette – 100% przyjemności, którą poczujesz wszystkimi zmysłami. Delikatność, puszystość, 100% naturalnych składników – to wyjątkowe benefity serków Almette, które dają wielowymiarową przyjemność dla wszystkich zmysłów. Nowy spot reklamowy pokazuje, w jaki sposób serek Almette rozpieszcza wszystkie zmysły. Pojawia się w nim motyw bajki „Czerwony Kapturek”, który został tu wykorzystany w lekkiej formie i służy podkreśleniu zmysłów, którymi można poczuć Almette.

18-go lutego ruszy ogólnopolska loteria papieru toaletowego Velvet 8 rolek „Przytul misia, albo dwa!” Codzienne do wygrania jest aż 150 puszystych misiów w dwóch wariantach biały albo rumiankowy – tak, jak warianty papieru Velvet. Mechanizm jest wyjątkowo prosty – wystarczy kupić dowolny 8-rolkowy papier Velvet, zarejestrować zakup na stronie i sprawdzić wygraną! Promocja będzie wspierana mediowo w radio, internecie oraz w sklepach. Szczegóły na stronie velvetakcja.pl.

109 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Sokołów

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Salami Sokołów zostało najwyżej ocenione przez polskich konsumentów, w teście wędlin salami, przeprowadzonym przez Polski Instytut Badań Jakości. W badaniu zostały poddane ocenie najbardziej popularne marki dostępne na polskim rynku. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa konsumentów, którzy zostali poproszeni o ocenę najczęściej kupowanych marek salami. Z listy niemal 20 marek, konsumenci wybrali 6 najbardziej popularnych – wśród nich Salami Sokołów. Badani konsumenci wysoko ocenili jego świeżość, smak, jakość składników, brak „chemicznych ulepszaczy”.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Red Bull

Nestlé Polska

Tyler „Ninja” Blevins przyjedzie do Polski! Twórca najpopularniejszego kanału na platformie Twitch zagra w Warszawie z grupą 500 szczęśliwców podczas specjalnego wydarzenia Ninja’s Night Shift. Wielkie granie z Ninją odbędzie się w marcu (dokładna data i miejsce zostaną ogłoszone wkrótce). Oprócz możliwości zagrania z Tylerem, aktywacji gamingowej Red Bulla towarzyszy także promocja konsumencka, w której do wygrania są cenne nagrody. Co więcej, po raz pierwszy w historii wizerunek osobowości ze świata gamingu znalazł się na puszce Red Bulla w Polsce.

Mamy każdego dnia inspirują ekspertów Gerber, by tworzyli dla ich maluszków jeszcze smaczniejsze, bardziej wartościowe i urozmaicone dania. Teraz marka chce jeszcze lepiej wsłuchać się w ich głos. Od 1 lutego do końca marca trwać będzie konkurs Gerber „Słuchamy Mamy” z atrakcyjnymi nagrodami dla konsumentów. Promocja będzie wspierana intensywną kampanią reklamową w mediach tradycyjnych i internetowych.

Wawel

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Wawel ruszył z największą kampanią reklamową w swojej historii. Działania komunikują zalety modułów sprzedażowych Wolność Wyboru, podkreślając jak wygodnie i łatwo można dzięki nim skomponować ulubioną mieszankę słodyczy luzem na każdą okazję. Przygotowano m.in. spoty TV, kampanię w internecie oraz wsparcie w sklepach. Słodycze Wawelu wyeksponowane w nowoczesnych ekspozytorach to obowiązkowy element dobrego sklepu – systemy są już w 4000 placówek w Polsce!

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

110 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


KAMPANIE I PROMOCJE

Dr. Oetker Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

14. stycznia br. ruszyła nowa reklama Słodkiej Chwili Dr. Oetkera – Razem Fajniej. Nowa reklama łączy w sobie emocjonalny przekaz – razem fajniej z komunikacją różnych okazji spożycia deserów, grup odbiorców i szerokiego portfolio produktów. Silnym Key visualem są spersonalizowane kubki, a dodatkowym wyróżnikiem znany utwór „Everlasting love” w specjalnej aranżacji. Słodka Chwila jest numerem 1 na rynku*.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Jacobs Douwe Egberts PL

VOG

Marka Prima ruszyła z silną kampanią wspierającą kawę rozpuszczalną „Prima rozpuszczalna – przekona Cię smakiem”. Już od lutego planowane jest silne wsparcie w telewizji, Internecie oraz w sklepach. Prima rozpuszczalna dostępna jest w wariantach: Classic i Crema. Smak Primy rozpuszczalnej dostosowany jest do preferencji smakowych Polaków i doceniło go aż 98% próbujących!*.

Olej rzepakowy marki Rapso to produkt w 100% czysty i naturalny, szczególnie polecany do stosowania w nowoczesnej kuchni. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do sałatek, majonezów, surówek i dipów, ale również przy smażeniu, pieczeniu, duszeniu i gotowaniu. Dodatkowo posiada w swoim składzie niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które działają przeciwzapalnie i przeciwmiażdżycowo. Uniwersalne zastosowanie i prozdrowotne właściwości sprawiają, że olej marki Rapso wybierają osoby, które pragną odżywiać się w sposób świadomy, zdrowy i naturalny.

*Test konsumencki, Zymetria dla Jacobs Douwe Egberts, łączna próba dla 2 wariantów: 287 osób

Storck

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Z okazji Walentynek i Dnia Kobiet firma Storck przygotowała edycję pralin merci 250 g i 400 g ozdobionych pięknym sercem. Każde opakowanie zawiera wyśmienitą kolekcję najlepszych pralin: kompozycję 8 smaków w czekoladzie mlecznej i deserowej. Pyszne, doskonałe na prezent – w najlepszy sposób pozwolą podziękować ukochanej osobie za to, że jest – merci, że jesteś tu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

111 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


PRAWNIK RADZI

Nowy/stary leasing auta w firmie. Houston, czy mamy problem? Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Przełom roku to zwykle okres wprowadzania nowych przepisów. W zasadzie przedsiębiorcy powinni być do tego przyzwyczajeni, bo dzieje się tak od wielu lat, że ustawodawca nie szczędzi nowelizacji przepisów, które wchodzą w życie z początkiem nowego roku, a ogłoszone zostały pod koniec poprzedniego.

T

mochodu, a sam leasing – jak tego wyak się niestety działo u  progu maga Ordynacja – jest przecież z róż2019 r. Po niespełna miesiącu nych przyczyn ekonomicznie uzasadprac w  Sejmie (a  przecież moniony. gło być jeszcze krócej), opubliko Zwracam uwagę, że prawodawca powano w  Dzienniku Ustaw nowe przezwolił na kontynuowanie leasingu zapisy, które radykalnie zmieniły reguwartego w 2018 r. na dotychczasowych ły gry, co do leasingowania samochozasadach. Spójność i prawodawcza kondów firmowych (ustawa z dnia 23 paźsekwencja wymagają, że jeśli daje się dziernika 2018 r. o  zmianie ustawy podatnikom taką możliwość, to trzeba o podatku dochodowym od osób fizyczdać ją realną, a  nie iluzoryczną. Przynych, ustawy o  podatku dochodowym pomnieć przecież wypada, że od mood osób prawnych oraz niektórych inmentu ogłoszenia nowych, omawianych nych ustaw). dr Artur przepisów do ich wejścia w życie, minął Jedni zdążyli zawrzeć umowę leIgliński raptem miesiąc (odliczając okres świąasingu jeszcze na starych zasadach, Adwokat teczno-noworoczny). Ustawodawca dał inni nie. Wszelako ci pierwsi niekoKancelaria Adwokatów zatem przedsiębiorcom bardzo mało niecznie śpią spokojnie, bowiem z rozwww.iglinski.pl czasu na podjęcie decyzji i  zawarcie maitych stron, w tym Ministerstwa Fiewentualnej umowy (w końcu przecież nansów, podnoszą się głosy, że w odna znaczące kwoty), a gdzie tu jeszcze zmieścić dostaniesieniu do umów przewidujących odroczoną dostawę samochodu. Jest takie powiedzenie, kto daje i odwę samochodu firmowego można wykorzystać klaubiera … My prawnicy mówimy ładniej w takiej sytuacji zulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Czy te głoo  konstytucyjnej zasadzie państwa prawnego. Ta zasy słusznie budzą obawę? Moim zdaniem nie. Ale zajsada wymaga m.in., aby skutków gorączki legislacyjmijmy się tym pokrótce. nej nie próbować przerzucać na podatników i nie ob Zacznijmy od … podstaw, czyli od przypomnieciążać ich konsekwencjami krótkich terminów, w któnia samej klauzuli. Otóż, odnosi się ona do sztuczrych poruszał się/przewidział ustawodawca. Wreszcie, nego sposobu działania, czyli – jak definiuje to sama czy naiwnością będzie przywołanie tu apelu J.M. RoOrdynacja podatkowa – nie takiego, które wybiera kity, który – na łamach „Poradnika Handlowca” (PH liktoś, działający rozsądnie – z  uzasadnionych przystopad 2018) – upominał się o stosowanie przez orgaczyn ekonomicznych – i kierujący się zgodnymi z prany skarbowe [przewodniej] zasady z Ordynacji podatwem celami, który zastosowałby ten sposób działakowej, tj. rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnia w dominującej mierze. Brzmi to nieco skomplinika? kowanie, ale odnieśmy to praktycznie do umowy Pośród noworocznych zmian jest i ta, że zagościleasingu. Co jest jej zasadniczym celem? Otóż nie łem na łamach Poradnika i  miło mi Państwa powiuniknięcie opodatkowania, tylko możność korzystatać w gronie – ufam krytycznych, ale i życzliwych czynia z samochodu – po opłaceniu zwykle miesięcznej telników. Tych, którzy chcieliby się ze mną podzielić raty, który to samochód pod pewnymi warunkami uwagami, propozycjami tematów lub w innych spramoże przejść na własność leasingobiorcy przy zawach, zapraszam do kontaktu: artur.iglinski@adwokończeniu umowy. Pierwszorzędnym i ostatecznym katura.pl ▼ celem w/w  leasingu jest możność korzystania z  sa-

112 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Prawo w pigUłce

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza zmiany uszczelniające system podatkowy Szeroki pakiet modyfikacji w Kodeksie karnym skarbowym ma pozwolić na lepsze zabezpieczenie państwa przed stratami związanymi z  unikaniem opodatkowania i wyłudzeniami zwrotów podatku. Przepisy wymagają dostosowania do współczesnych realiów oraz zmieniających się metod działalności przestępczej. Temu służyć ma duża nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego, która obejmie ponad 20 różnych zmian. Przykładowo, górna granica kary grzywny w  postępowaniu mandatowym zostanie podwyższona z dwukrotnej do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przewidziano również m.in. wydłużenie z 3 do 4 lat okresu przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych oraz wprowadzenie penalizacji zachowania poprzedzającego nabycie nielegalnych wyrobów akcyzowych. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ▼

harbour. Eksperci Business Centre Club tłumaczą, że rozwiązanie to dotyczy m.in. prostych form finansowania dłużnego udzielanego pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowy mechanizm ma w założeniu zapewniać podatnikowi ochronę przed szacowaniem przez organ podatkowy wysokości oprocentowania. Kolejną korzyścią jest zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych, które wynikają z konieczności przestrzegania regulacji w sprawie cen transferowych. Podobne rozwiązanie dotyczy też usług o niskiej wartości dodanej. ▼ Konstytucja (łac. constituo, czyli ustanawiać) – to ustawa zasadnicza, która jest najważniejszym aktem normatywnym w państwie i posiadająca najwyższą moc prawną. Określa podstawy ustroju politycznego i społeczno--gospodarczego, kompetencje organów państwowych oraz ich organizację, ponadto ustanawia główne prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja posiada trzy charakterystyczne cechy, wyróżniające ją spośród innych aktów prawnych, a którymi są: jej szczególna treść, najwyższa moc prawna, oraz szczególny tryb jej zmiany. Redakcja zamierza w przystępnej formie przedstawić czytelnikom wykładnię wybranych artykułów Konstytucji, aby spopularyzować wiedzę o Ustawie zasadniczej. W kolejnych numerach „Poradnika Handlowca” przedstawimy podstawowe regulacje zawarte w przepisach Konstytucji, a dotyczące w szczególności: praw pracowniczych, fundamentalnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji funkcji opiekuńczej Państwa, prawa do Sądu oraz pierwszeństwa ratyfikowanych umów międzynarodowych przed Konstytucją, w przypadku ich zbiegu. Począwszy od numeru marcowego opiszemy artykuł 65: 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. 2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. 3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa. 4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa. 5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. W następnych miesiącach opiszemy artykuły 66, 67 i zakończymy na artykule 91. ▼

Zatory płatnicze Z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że średnio dwie na trzy firmy, które czekają na płatność od partnera biznesowego przeszło 60 dni, nie dostają potem całej należności. Przeciętnie firmy tracą w ten sposób co czwartą złotówkę z przeterminowanej kwoty. Dane pokazują, że kilkumiesięczne oczekiwanie na płatności kończy się pozytywnie jedynie dla jednej trzeciej przedsiębiorstw. Całość należności opóźnianej przez przeszło 60 dni uzyskuje średnio ok. 37% badanych firm. W zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorcy odzyskują jedynie część należnej im zapłaty. ▼ Raportowanie schematów MDR Z początkiem 2019 r. w życie weszły nowe regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). Resort finansów pracuje obecnie nad szczegółowymi objaśnieniami w sprawie tych przepisów. Spore wątpliwości budzi kwestia obowiązku posiadania procedury wewnętrznej. Okazuje się, że obowiązek ten nie będzie dotyczyć tylko spółek doradztwa podatkowego. Przepisy odnoszące się do raportowania MDR wprowadzono w związku z unijnymi wymogami. Raportowanie schematów pozwoli administracji skarbowej na większy dostęp do danych na temat potencjalnie agresywnego planowania podatkowego czy też związanych z  nim nadużyć. Ministerstwo Finansów liczy, że zmiany w prawie zniechęcą też podatników do wdrażania uzgodnień mogących stanowić unikanie opodatkowania. ▼ Ceny transferowe z nowym uproszczeniem Od 2019 r. przepisy dotyczące cen transferowych obejmują również mechanizm upraszczający typu safe

113 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


PRAWO W PIGUŁCE

Będzie łatwiej o profil zaufany Uzyskanie tzw. profilu zaufanego będzie łatwiejsze i stanie się możliwe także przy użyciu profilu osobistego – wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotowano w Ministerstwie Cyfryzacji. Zgodnie z projektem wprowadzona zostanie możliwość samodzielnego potwierdzenia (uzyskania) profilu zaufanego przy użyciu profilu osobistego, czyli środka identyfikacji elektronicznej, który zawiera dane potwierdzane przez certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszczony w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną. Jednocześnie za pomocą profilu osobistego można będzie przedłużać ważność posiadanego profilu zaufanego. Pakiet zmian obejmuje też możliwość składania podpisu zaufanego przy użyciu profilu osobistego. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 4 marca 2019 r. ▼ Komornicy już na nowych zasadach Z początkiem 2019 r. w życie weszły dwie nowe ustawy dotyczące komorników sądowych oraz kosztów komorniczych. Rząd zapowiedział również wydanie nowej interpretacji ogólnej, zgodnie z którą wykonywane przez komorników sądowych czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami, komornicy nie będą mogli koncentrować się już wyłącznie na zysku. Pod uwagę brane mają być także dobro interesu publicznego, wymiaru sprawiedliwości i  państwa. Nowe przepisy mają też ograniczać pojawiające się do tej pory nadużycia. Wprowadzono również np. wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego – komornicy, którzy obecnie nie mają takiego wykształcenia, będą mieli ponad 7 lat na jego zdobycie. Komornicy będą też składać oświadczenia majątkowe na zasadach analogicznych do sędziów. W praktyce Ministerstwo Sprawiedliwości uzyska większe uprawnienia nadzorcze i  kontrolne. Przykładowo, możliwe stanie się podejmowanie z urzędu działań prowadzących do usunięcia danego komornika z zajmowanego stanowiska w sytuacji rażącego naruszenia prawa. ▼ Przedsiębiorcy mają wątpliwości w  sprawie zmian dotyczących samochodów osobowych Nowe regulacje dotyczące użytkowania samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności budzą nadal sporo wątpliwości. Przedsiębiorcy apelują do Ministerstwa Finansów o  wyjaśnienia dotyczące niektórych kwestii. Kontrowersje budzi np. mieszane użytkowanie samochodu osobowego w kontekście limitu opłat w przypadku umów zawartych do 31 grudnia 2018 r. Eksperci nie mają pewności, czy w sytuacji użytkowania jednocześnie biznesowego i  prywatnego opłaty serwisowe, które dotyczą zawartych przed 2019 r. umów leasingu/wynajmu długoterminowego,

stanowić mają koszt uzyskania przychodów w wysokości 100%. Podobne wątpliwości budzi też m.in. kwestia tego, w jaki sposób podatnik powinien ustalić wartość przedmiotu leasingu na potrzeby wprowadzonych zmian, jeśli dany pojazd nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. ▼ Deklaracje VAT na nowych zasadach Planowane przez rząd zmiany dotyczące deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT) powinny zostać wprowadzone nie wcześniej niż w lipcu 2020 r. – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Aktualna wersja projektu nowelizacji zakłada tymczasem, że nowe regulacje wejdą w życie już z początkiem lipca 2019 r. Zgodnie z projektem przygotowanym w Ministerstwie Finansów, składane do tej pory przez podatników pliki JPK_VAT i deklaracje podatkowe VAT mają zostać zastąpione nową strukturą jednolitego pliku kontrolnego. W założeniu te rozbudowane pliki będą stanowić równocześnie rozliczenie w podatku, a ich przesyłanie powinno być zbliżone do przesyłania obecnych plików JPK_VAT. Nowe pliki obejmą m.in. dane z ewidencji, deklaracji VAT, a także dodatkowe informacje służące do analizy ryzyka podatkowego. ▼ Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z podpisem prezydenta Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). W nowym rejestrze ujawniane będą m.in. dane osób, wobec których prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Podobnie będzie z osobami, względem których prowadzono egzekucję, która została umorzona z powodu bezskuteczności. Większość nowych regulacji wejdzie w życie z  początkiem 2020 r. Zgodnie z  ustawą, KRZ będzie rejestrem prowadzonym przez resort sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Nowy rejestr będzie jawny, a z danymi objętymi treścią obwieszczeń będzie mógł zapoznać się każdy użytkownik internetu. Ustawodawcy zapewniają, że w  efekcie utworzenia KRZ zwiększone zostanie bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a  nadzór będzie sprawniejszy. ▼ Kodeks postępowania cywilnego – ważne zmiany dla firm Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany będą dotyczyć m.in. przedsiębiorców. Jedną z  istotniejszych zapowiedzi jest przyspieszenie i usprawnienie postępowań w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy. Zalecany termin dla takich spraw wyniesie nie więcej niż 6 miesięcy. ▼

114 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


PRAWO W PIGUŁCE

115 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2019


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 02/2019  

Wydanie 02/2019

Poradnik Handlowca 02/2019  

Wydanie 02/2019

Advertisement