Page 1


8

Felieton

Jan maria Rokita

Przywileje dla dobrej żywności

K

rótko przed Bożym Narodzeniem wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił plany na 2017 rok co do funduszów unijnych. Sytuacja nie jest dla rządu łatwa, gdyż – jak wynika z raportu NIK – gospodarowanie unijnymi dotacjami idzie w  ostatnim roku nie najlepiej, a  kiepsko jest zwłaszcza z  zaawansowaniem umów o  dofinansowanie przedsiębiorców. Morawiecki tłumaczył, że przychodząc rok temu do Ministerstwa Rozwoju nie zastał tam żadnych przygotowanych umów. Nowa ekipa nie miała zatem łatwego zadania: musiała się ścigać z czasem, bo unijne fundusze mają bardzo ścisłe ramy czasowe, w  których muszą być zagospodarowane, pod rygorem zwrotu do unijnej kasy. Tymczasem wicepremier uczynił sztandarem swojej polityki skokowy wzrost inwestycji. Nic więc dziwnego, że zależy mu na tym, aby unijne fundusze jak najszybciej mogły się znaleźć w rękach przedsiębiorców. Temu właśnie służyć mają uproszczenia, jakie Morawiecki chce wprowadzić do procedur ubiegania się o  pieniądze unijne. Nie od dziś w  Polsce wiadomo, że procedury te są nadal długotrwałe i  piekielnie zbiurokratyzowane. Już dobrych parę lat temu krakowski zespół prof. Jerzego Hausnera publikował na ten temat ciekawy raport, dowodzący, jak często unijne fundusze są wydatkowane bezsensownie tylko dlatego, że urzędnikom nie chodzi o ich biznesowy sens, ale o  ścisłość papierków, załączników i  rubryczek. Jeśli więc Morawieckiemu naprawdę zależy na tym, by fundusze były pożyteczne dla gospodarki, to nie może on akceptować takiego podejścia, w myśl którego ścisłe dopełnienie formalnych warunków jest najlepszą gwarancją otrzymania dotacji. Zapowiadane na rok 2017 zmiany mają choć trochę ograniczyć ów biurokratyczny formalizm.

Najrozsądniejsza zmiana polegać ma na tym, iż wszystkie wnioski o fundusze unijne będą mogły być przez autorów poprawiane, i  to nawet na etapie zawierania samej umowy o dofinansowanie. Do tej pory jest bowiem tak, iż w niektórych programach raz złożonego wniosku nie wolno już w  ogóle poprawiać (jakby to był jakiś kupon postawiony w Lotto), w innych zaś można to zrobić ewentualnie tylko jeden raz. W tym ostatnim przypadku skutek bywa taki, że kosztem straty czasu, sił i pieniędzy, wszystkie wnioski doprowadzane są w  końcu do formalnej perfekcji, tylko po to, by zaraz potem… 90% z  nich zostało odrzucone. Jeśli więc w  ogóle taką pracę „formalną” trzeba wykonać, to warto to robić tylko w  przypadku tych wniosków, które wygrały konkurs i  będą finansowane. Inna nowość Morawieckiego zakłada, że konkursy grantowe będą nie tylko czasami (jak do tej pory), ale zawsze dzielone na etapy, tak aby ktoś, kto nie zdąży się przygotować do złożenia wniosku w pierwszym terminie, nie był już z góry przegrany, ale mógł wystartować jeszcze do drugiej transzy. Handlowcy nie są co prawda tą grupą przedsiębiorców, która szczególnie korzystałaby z funduszów unijnych. W strategii Morawieckiego pojawia się jednak jeszcze jedna nowość, która dla niektórych może okazać się interesująca. Ministerstwo Rozwoju postanowiło bowiem wytypować 11 branż gospodarki, które mają zasługiwać na szczególne wsparcie państwa, gdyż – jak mówi wicepremier – będą dla Polski „branżami przyszłości”. W  tej „jedenastce” został umieszczony sektor żywności o wysokiej jakości. Wynikałoby więc z tego, że nie tylko producenci dobrego, „nieśmieciowego” jedzenia, ale także kupcy sprzedający takie produkty, będą mogli liczyć na pierwszeństwo przy rozdziale wszelakiej pomocy, także funduszów unijnych. Może okazać się za jakiś czas, że była to tylko obietnica bez pokrycia. Ale jest też szansa na to, że takie „uprzywilejowanie” skłaniać będzie całą branżę spożywczą do produkowania i sprzedawania coraz lepszej i  coraz zdrowszej żywności. Jako konsument byłbym tym bardzo zainteresowany! 

Poradnik Handlowca | styczeń 2017


Działania marketingowe wspierające sprzedaż

mentu – pozwoli to zaoszczędzić w przypadku tańszych produktów, natomiast dobrze prezentujący się wydruk wysokiej jakości zbuduje spójną całość z resztą narzędzi marketingowych dla produktów premium. Skuteczną metodą pozyskania klientów jest program lojalnościowy. Zaoferowanie kart do zbierania naklejek, czy pieczątek, uprawniających do otrzymania bezpłatnego produktu, gadżetu lub rabatu po wielokrotnym nabyciu określonego towaru to narzędzie bardzo popularne, zwłaszcza w  barach szybkiej obsługi, czy kawiarniach. Ostatnio zyskało ono na znaczeniu również w sieciach handlowych. Z łatwością tego typu rozwiązanie można wdrożyć również w mniejszych sklepach. Nieograniczone możliwości marketingowe stwarza Internet. Obecnie trudno sobie wyobrazić, aby sieć detaliczna nie zadbała o posiadanie funkcjonalnej witryny w  sieci. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z narzędzi online również przy mniejszej skali sprzedaży. Dysponując niewielkimi nakładami, można stworzyć profil na portalu społecznościowym. Służy on do utrzymywania ciągłego kontaktu z  użytkownikami poprzez udostępnianie nie tylko atrakcyjnych ofert, ale i  informacji związanych tematycznie z  asortymentem sklepu. Przykładem takiego działania może być opublikowanie na profilu sklepu alkoholowego ciekawostek dotyczących np. dnia św. Patryka, którym może, ale nie musi towarzyszyć rabat na określone marki piwa. Ciekawą możliwością uzyskania korzyści marketingowych, jak i alternatywnych strumieni przychodów jest rozszerzenie zakresu działalności sklepu o  usługi dodatkowe. Na popularności zyskują obecnie punkty odbioru przesyłek kurierskich zlokalizowane właśnie w  niewielkich sklepach lub punktach usługowych. KreuPoradnik Handlowca | styczeń 2017

ją one dwojaką możliwość uzyskania przychodów. Po pierwsze – współpraca z operatorem przesyłek dostarcza bezpośrednich korzyści finansowych w  postaci opłat za pośrednictwo w realizacji usług. Po drugie – stwarza szansę rozszerzenia bazy klientów sklepu. Osoby, które odwiedzą placówkę w  celu odebrania przesyłki, mogą dokonać w  sklepie zakupów. Należy pamiętać, że istotnym czynnikiem powodzenia takiego przedsięwzięcia są odpowiednie godziny otwarcia sklepu – na tej usłudze skorzystają najbardziej placówki czynne do późnych godzin wieczornych bądź całodobowe, które stanowią realną alternatywę w  stosunku do standardowych usług kuriersko-pocztowych. Atrakcyjną propozycją dla sklepów spożywczych są dodatkowe usługi gastronomiczne. Dużą popularnością cieszą się szczególnie punkty z hot-dogami, zapiekankami oraz kawą. W  przypadku sklepów oferujących świeżą żywność z  wyższej półki godne rozważenia jest uruchomienie punktu restauracyjnego. Taka usługa towarzysząca np. sklepowi z  mięsem lub owocami morza stanowi świetną okazję do degustacji oferowanych produktów. Klient może wówczas spróbować kilku rodzajów towaru i  zakupić większą ilość tego, który najbardziej przypadnie mu do gustu. Jak widać, zarządzający małym sklepem może przy odrobinie kreatywności znaleźć liczne sposoby na promocję swojej działalności i  tym samym zwiększenie przychodów. Pamiętajmy jednak o funkcji, jaką w procesie zakupowym pełni personel sklepu. To właśnie sprzedawcy odgrywają kluczową rolę w budowaniu zaufania klienta – muszą zatem podtrzymywać pozytywne odczucia wykreowane przy użyciu przytoczonych wcześniej narzędzi. Nie należy pominąć kwestii ich odpowiedniego przygoto-

wania do pracy. Wskazane jest zadbanie o odpowiednie stroje dla zespołu, zgodne z  główną identyfikacją graficzną placówki. Nie mniej istotne zadanie stanowi odpowiednie przeszkolenie w  zakresie komunikacji z klientem. Mile widziana jest aktywna postawa sprzedawcy proponującego zakup dodatkowych towarów do koszyka skomponowanego przez klienta. Należy jednak uczulić pracowników, aby nie nadużywali tego elementu komunikacji. Personel powinien zapewnić czas na samodzielne przemyślenie zakupów przez osobę odwiedzającą placówkę, jednocześnie pozostając stale do dyspozycji w  przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Innowacją wprowadzoną przez pewną zagraniczną sieć handlową jest zaproponowanie koszyków sklepowych w różnych kolorach, w zależności od tego, czy klient preferuje samodzielne zakupy, czy oczekuje asysty pracownika sklepu. Takie kompromisowe rozwiązanie posłuży lepszemu dostosowaniu sposobu obsługi klienta do jego potrzeb i  zwiększy efektywność pracy personelu. 

Deloitte to jedna z wiodących firm doradczych w kraju i na świecie, świadcząca usługi profesjonalne w następujących obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego, technologicznego oraz marketingowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego. Swoim klientom oferuje usługi najwyższej jakości, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 200 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach. Zespół konsultingu strategicznego specjalizuje się w doradztwie z zakresu polityki cenowej i budowania długoterminowej strategii firmy opartej na efektywnej sprzedaży, marketingu i zarządzaniu HR.

37


Z historii polskiego handlu

towych, jak i detalicznych zmieniło diametralnie nasz rynek i  jak na te zmiany zareagowała Mlekovita? Wejście do Polski zagranicznych operatorów z  branży FMCG nie pozostało bez wpływu na nasz rynek. Ich olbrzymia skala działalności pozwoliła konkurować cenami i  ofertą, co dodatkowo wspierały nieproporcjonalnie większe nakłady na marketing, niż mogli sobie na to pozwolić krajowi operatorzy. Dla producentów, w  tym MLEKOVITY, otworzyły się szersze niż wcześniej możliwości dystrybucji, co wpłynęło na dynamiczniejszy rozwój firmy: jej bazy surowcowo-produktowej, linii technicznych i  technologicznych, powierzchni magazynowych oraz logistyki. Które z doświadczeń z lat 90. uważa Pan za kluczowe dla późniejszego dynamicznego rozwoju Mlekovity? Historia MLEKOVITY w  latach 90. to właściwie cała dekada kluczowych wydarzeń. To wówczas m.in. uruchomiono produkcję popularnego sera Favita (1994) oraz pierwszą linię do produkcji mleka UHT w opakowaniach kartonowych (1995), oddano do użytku nowy obiekt produkcyjny wraz z linią do produkcji produktów UHT: śmietanki, mleka smakowego i  mleka zagęszczonego (1997), przejęto większościowy pakiet akcji w  Spółce w  Morągu (1997), uzyskano certyfikat ISO 9001 oraz utworzono pierwszy Oddział Dystrybucyjny w Chrzanowie (1998), a także uruchomiono pierwszą i jedyną w Polsce linię do produkcji bezwodnego tłuszczu mlecznego – masła klarowanego (1999). Do dziś Favita, mleko UHT, czy masło klarowane są jednymi z  topowych produktów MLEKOVITY, a  rozpoczęta przez firmę w  latach 90. koncentracja i konsolidacja mleczarstwa wyznaczyły trend dla Poradnik Handlowca | styczeń 2017

całej branży. Niemniej najbardziej kluczowym momentem dla przedsiębiorstwa były początki tego dynamicznego rozwoju w latach 90. i  podjęcie decyzji o  wyróżnieniu ówczesnej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w  Wysokiem Mazowieckiem spośród innych podobnych firm, co nastąpiło w  1992 r. poprzez nadanie nazwy MLEKOVITA i opracowanie logo oraz wprowadzenie ich jako brandu na szaty graficzne produktów, by wyroby oznaczone tą marką mogły pojawić się na sklepowych półkach. Moment powstania tej koncepcji jest tym istotniejszy, iż wyznaczył drogę do naśladowania dla innych spółdzielni mleczarskich w  Polsce, a  firmie z  Wysokiego Mazowieckiego otworzył drzwi do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Jak ważna – Pana zdaniem – jest tradycja, dobre wzorce sprzed lat dla budowania wizerunku firmy wśród konsumentów? Historia, dobre wzorce sprzed lat i  tradycja przedsiębiorstwa mają duże znaczenie dla budowania wizerunku firmy wśród konsumentów, ponieważ Polacy w  dużym stopniu są przywiązani do tradycji. Cenią marki za wysoką jakość i  wieloletnią tradycję – marka staje się autentyczna ze względu na to, że wytwarzane przez nią produkty powstają od lat, a  receptury są przekazywane z  pokolenia na pokolenie. Produkty mleczarskie są zaś wyrobami o wyjątkowej tradycji – konsumenci cenią innowacyjność, ale w  przypadku podstawowych produktów takich, jak mleko, masło, czy sery ważna jest dla nich stała wysoka jakość i  przywiązanie do marki doświadczonej w  produkcji ich ulubionych wyrobów. Jak w tej sytuacji bezkolizyjnie połączyć dawne tradycje mleczarstwa z  nowoczesny-

mi technologiami nastawionymi na maksymalny efekt? Nowoczesne technologie pozwalają nie tylko na powstawanie nowych, innowacyjnych, wcześniej nieznanych na rynku produktów, ale przede wszystkim na utrzymanie wysokiej jakości produktów tradycyjnych. W MLEKOVICIE każdą zarobioną złotówkę przeznaczamy na rozwój firmy, nie na konsumpcję, ponieważ żyjemy w  epoce wiedzy i  informacji, a  te wraz z  postępem technicznym są czynnikami decydującymi o  efektywności produkcji. Sprawne zarządzanie to zaś element, który otwiera nowe horyzonty przed firmą – w dzisiejszych czasach nie można przestawać inwestować, ponieważ maszyna, która jeszcze niedawno była szczytem techniki, dziś jest już przestarzała i  mniej efektywna, co szybko obniża efektywność produkcji. Chcąc otrzymać maksymalny efekt, trzeba umieć znaleźć złoty środek i  połączyć tradycję z  nowoczesnością. Nam się to znakomicie udaje, o  czym świadczy bogaty asortyment ponad 800 produktów, wśród których znajdują się zarówno tradycyjne produkty mleczarskie – mleko, masło, sery twarde i  miękkie, śmietany i  śmietanki, napoje fermentowane – smaczne i  niezbędne w  prawidłowej, zdrowej codziennej diecie, jak i  cała gama nowych, innowacyjnych produktów o  szczególnych właściwościach zdrowotnych, np.: fermentowany napój serwatkowy DarPRO+, produkty pozbawione cukru mlecznego – laktozy: sery, mleko, twaróg i  serek wiejski dla osób nietolerujących laktozy oraz diabetyków, Super Body Active – mleczny napój o wysokiej zawartości białka przeznaczony dla osób aktywnych i  uprawiających różnorodne sporty. Dziękuję za rozmowę. 

41


Kasy online a zmiany w polskim handlu detalicznym

promocyjnymi. Integracja systemów, wykorzystująca otwarty kanał komunikacji oraz dodatkowe oprogramowanie kas, pozwoli na uruchamianie różnego rodzaju platform komunikacji między organizatorami promocji a właścicielami sklepów. Już za parę lat, gdy właściciel sklepu będzie chciał uruchomić w  swoim sklepie „super ofertę”, która jest właśnie promowana w środkach masowego przekazu, wystarczy, że wykorzysta możliwości oprogramowania nowych kas. Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji zawnioskuje o  zgodę na uruchomienie danej promocji u  organizatora – po jej otrzymaniu kasy będą automatycznie gotowe do realizacji danej promocji zgodnie z jej regulaminem. Właścicielowi pozostanie jedynie zakomunikowanie swoim klientom, że aktualna promocja jest dostępna również w danym punkcie sprzedaży, podczas gdy aplikacja kasy sprzężona z  serwerami organizatora promocji będzie odpowiedzialna za pozostałe czynności. Po upływie okresu promocyjnego system zakończy sprzedaż promocyjną, sprawdzi, ile sprzedano produktu w ramach danej aktywności, zafakturuje koszty promocji i przygotuje zlecenie wypłaty należności za promocje na konto bankowe, którego numer właściciel wskazał przed promocją jej organizatorowi. Badania trendów konsumenckich prowadzone przez KPMG w  kilkunastu krajach pokazują, iż klienci coraz częściej oczekują oferty dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb. Dlatego też producenci dużych i  masowych marek już od jakiegoś czasu budują zindywidualizowaną komunikację ze swoimi konsumentami, głównie za pośrednictwem sieci społecznościowych, z  roku na rok chętniej lokując tam swoje budżety promocyjne. Według analiz upowszechnienie systemów kasowych online spowoduje skokowy wzrost promoPoradnik Handlowca | styczeń 2017

cji „szytych na miarę” pod konkretnego konsumenta i realizowanych za pośrednictwem punktów handlowych. Właściciele sklepów, którzy uruchomią u siebie dedykowane oprogramowanie (np. ściągając je z sieci, analogicznie do instalowania aplikacji na telefonach komórkowych) będą mogli uczestniczyć w  programach promocyjnych dla klientów. W  ten sposób, nie wydając ani złotówki na reklamę, systemy promocyjne będą wskazywały ich sklepy, gdzie za zakup danych produktów konsumenci otrzymają przygotowaną „tylko dla nich” nagrodę (np. możliwość bezpłatnego obejrzenia filmu, który „polajkowali” dzień wcześniej na Facebooku). Upłynie jednak trochę czasu, zanim rynek usług promocyjnych rozwinie się aż do takiego stopnia. Już dziś jest to ogromna szansa dla operatorów sieci lokalnych. Reprezentując kilka tysięcy punktów sprzedaży, mogą oni zacząć efektywnie rozwijać swoje systemy kasowe, by wkrótce udostępniać tego typu rozwiązania promocyjne i usługi dodane dla członków swoich franczyz. Operatorzy sieci mogą jednocześnie odegrać kluczową rolę w  pozyskaniu dodatkowego finansowania dla przeprowadzenia operacji wymiany urządzeń kasowych, czekającej ostatecznie wszystkich właścicieli sklepów. Rozbudowa systemu sprzedażowego o  elementy innowacyjne może być podstawą do otrzymania ulgi podatkowej na badania i rozwój oraz do skorzystania z  jednego z  programów pomocowych wspierających innowacyjność. W ostatnich latach niektórzy przedsiębiorcy skorzystali z  takiej szansy współfinansując w  ten sposób rozwój swoich systemów sprzedażowych. Pojedynczemu właścicielowi sklepu zapewne nie będzie się opłacało przechodzić całej procedury aplikacyjnej, jednak operator

reprezentujący kilkaset, czy kilka tysięcy podmiotów zdecydowanie powinien rozważyć taką opcję wsparcia finansowego. Prawdopodobnie upowszechnianie możliwości „online’owego uzgadniania promocji” jest warunkiem koniecznym, by promocje „szyte na miarę” trafiały również do „handlu tradycyjnego”. Obecnie niewiele firm stać na pokrycie wysokich kosztów związanych z uruchomieniem i rozliczeniem tego typu działań w  kilkunastu tysiącach sklepów. Jednak, gdy sieci lokalne uruchomią systemy kas online u  swoich franczyzobiorców, główni gracze FMCG chętnie zainwestują w  tego typu promocje w  tym kanale. Sieć franczyzowa, która jako pierwsza zaoferuje system wraz z  programem finansowania zakupu nowoczesnych urządzeń kasowych i  zbuduje masę krytyczną sklepów z  kasami online, może zdobyć poważną przewagę konkurencyjną i  skokowo zwiększyć liczbę punktów w  swojej franczyzie. 

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. W  Polsce KPMG działa od 1990 r. i  obecnie zatrudnia ponad 1500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w  zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i  promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i  bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

57


58

Sytuacja polskiego sektora MŚP

Wspierajmy małe firmy,

bo płacą podatki w Polsce!

Skąd wziął się cud gospodarczy Niemiec po II wojnie światowej? Dlaczego po polskich drogach jeździ nadspodziewanie dużo aut z czeskimi rejestracjami? Najkrótsza odpowiedź na te dwa pozornie niezwiązane z sobą pytania brzmi tak samo: ponieważ nasi sąsiedzi postawili na rozwój małych oraz średnich firm. Tymczasem w Polsce drobni przedsiębiorcy borykają się z różnorakimi przeszkodami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mimo ciągłych obietnic żaden rząd w ostatnim ćwierćwieczu nie przedstawił kompleksowego programu rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Rafał Boruc

N

a początek garść danych, ukazujących stan posiadania oraz kondycję małych i średnich firm w  Polsce. Z  blisko 1,8 mln przedsiębiorstw 99,8% stanowią podmioty, zatrudniające do 50 osób. Około pół miliona z nich prowadzi działalność handlową. Sektor MŚP wytwarza ponad dwie trzecie PKB, generując miejsca pracy dla ok. 70% wszystkich zatrudnionych. Pod względem liczby małych i  średnich firm zajmujemy 6. miejsce w Unii Europejskiej. Jednak jeśli tę liczbę odniesiemy do populacji, okazuje się, że na 1000 rodaków przypada 40 podmiotów, co daje nam 19. lokatę we Wspólnocie. Ów wskaźnik pokazuje znacznie niższe nasycenie gospodarki przedsiębiorczością w porównaniu ze średnią unijną. Tym samym widać znaczny potencjał do wzrostu. Dane Eurostatu wskazują też na niższy niż w  krajach UE poziom rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w  tworzeniu PKB, mierzony udziałem w  wartości dodanej brutto. Związane jest to z  relatywnie mniejszą liczbą tych podmiotów. Polska firma generuje mniejszą wartość dodaną brutto niż takie samo przedsiębiorstwo

w krajach UE. Niemniej najlepsze wyniki pod tym względem osiągają firmy zatrudniające do 10 pracowników, które przynoszą około dwóch trzecich wartości analogicznego przedsiębiorstwa w krajach UE. Od krajów starej UE najbardziej odbiegają natomiast mikrofirmy, wypracowujące wartość dodaną brutto niewiele wyższą ponad połowę przeciętnego odpowiednika w  państwach zachodnich. Powodem tych niekorzystnych statystyk jest nie tylko dość znaczne zapóźnienie polskiej gospodarki względem Europy Zachodniej, ale także stojące na drodze do poprawy sytuacji niekorzystne prawo gospodarcze. Dla każdego przedsiębiorcy najważniejsze są dwie kwestie – szeroko pojęte przyjazne otoczenie gospodarcze (legislacja, podatki, sprawność instytucji państwowych, wsparcie państwa) oraz jego stabilność, a tym samym przewidywalność. Czyli cyfry są ważne, ale liczy się też klimat. Po pierwsze – podatki. Z najwyższą stawką podatku PIT, wynoszącą 32%, Polska znajduje się na 20. miejscu w Unii pod względem wysokości tej dani-

ny. Ten podatek płaci znaczna część najmniejszych firm, również handlowych. Na pierwszy rzut oka miejsce w rankingu wygląda nienajgorzej. Niższe podatki są tylko w  8 krajach. Szkopuł w  tym, że to kraje na podobnym poziomie rozwoju co Polska. Znacznie niższa stawka podatkowa wśród krajów o  skali progresywnej obowiązuje w Czechach (22%), natomiast w  Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i Estonii obowiązują stawki liniowe – najwyższa na Łotwie (23%), a  najniższa w Bułgarii (10%). Ponadto należy wziąć pod uwagę: wysokość kwoty wolnej od podatku, wysokość progów podatkowych, czy możliwość stosowania ulg podatkowych, a  także składki na ubezpieczenia społeczne. Te dwa pierwsze aspekty nie zmieniają się w Polsce od lat (ostatnie zmiany dotyczą wyłącznie osób zarabiających bardzo mało), co oznacza, że w  miarę rozwoju gospodarczego większa liczba podatników wchodzi w  wyższy próg podatkowy. W  krajach, gdzie obowiązują wyższe niż w  Polsce stawki podatkowe, istnieją też znacznie wyższe kwoty wolne od podatków. My mamy jedną z  najniższych w  Unii. Poradnik Handlowca | styczeń 2017


Sytuacja polskiego sektora MŚP

Na pierwszym miejscu znajduje się Cypr z kwotą 19,5 tys. euro (ok. 90 tys. zł, czyli w Polsce już drugi próg podatkowy). Druga w  zestawieniu Finlandia oferuje kwotę wolną od podatku 16,1 tys. euro, a Wielka Brytania ok. 13,5 tys. euro. Dla porównania w Polsce ta kwota wynosi zaledwie ok. 750 euro. Co więcej, jak zapowiada rząd, od 2018 r. dla lepiej zarabiających – zatem także części przedsiębiorców – zostanie zniesiona. Ponadto dla pełności obrazu trzeba przypomnieć, że wiele wskazuje na to, iż właściciele małych firm stracą możliwość płacenia 19% liniowego podatku CIT. Rząd zdecydowanie zakomunikował, że zostanie on zniesiony od 2018 r. Wprawdzie rząd odchodzi od koncepcji jednolitego podatku, ale z ust rządzących polityków nie padło zapewnienie o rezygnacji z likwidacji podatku liniowego dla firm. Pora teraz wyjaśnić, skąd tak wiele na naszych drogach aut z czeskimi tablicami rejestracyjnymi. Południowi sąsiedzi robią wiele, by polscy przedsiębiorcy u nich zakładali firmy, a tym samym tam odprowadzali podatki. Czynią to coraz skuteczniej. W  2014 r. Polacy zarejestrowali w Czechach 314 spółek prawa handlowego. Rok później przybyło kolejnych 1914 firm. Widać silną tendencję wzrostową, która znajduje odzwierciedlenie na polskich ulicach. Skąd ten boom? Powodów jest kilka. W  Czechach przedsiębiorca bez problemu może odliczać całość VAT, związaną z  wszystkimi kosztami używania służbowego samochodu (paliwa, napraw, przeglądów, itp.). W Polsce teoretycznie również, ale wiąże się to z  prowadzeniem skomplikowanej buchalterii i naraża firmę na niemal pewną kontrolę skarbową. W efekcie większość firm w  kraju korzysta z  możliwości odliczania połowy wartości VAT. U  południowych sąsiadów nie Poradnik Handlowca | styczeń 2017

trzeba płacić akcyzy, czyli 18,6% wartości auta z silnikiem o  pojemności ponad dwóch litrów. Polska jest jedynym krajem w  Unii, który ma taki podatek. Zatem rejestrując firmę w  Czechach, przy kupnie auta od razu można zaoszczędzić nawet jedną trzecią jego wartości. Założenie firmy w  Czechach warto też rozważyć z  powodu niższych składek na ubezpieczenia społeczne i  emerytalne, a  także możliwości odliczenia kosztów w  wysokości 60% dochodu. W efekcie po rozliczeniu dochodu, wynoszącego równowartość 5 tys. zł w  kieszeni polskiego podatnika zostaje 3060 zł, a czeskiego – ok. 4200 zł. Wiele do życzenia pozostawia szybkość orzekania polskich sądów w  sprawach gospodarczych. W przypadku małych firm często decyduje ona o  być albo nie być. Tymczasem przeciętny okres postępowania w  sprawach gospodarczych w  Polsce wynosi około 2 lat. Wprawdzie w porównaniu z  1000 dni dekadę wcześniej widać poprawę, nadal jednak taka długość trwania procedur stawia nasz kraj pod koniec rankingów. W  Europie, zarówno wśród krajów członkowskich UE (niezależnie zresztą, czy mówimy o tzw. państwach zachodnich, czy krajach tzw. byłego bloku wschodniego), jak i wśród byłych krajów ZSRR, czas ten z  reguły nie przekracza 100 dni. Najkrócej postępowanie trwa w krajach Beneluksu. W  Holandii na rozstrzygnięcie sprawy wystarcza mniej więcej miesiąc. Niszczącej gospodarkę niesprawności polskiego sądownictwa nie można tłumaczyć dziedzictwem socjalizmu, gdyż w  Armenii na orzeczenie sądowe czeka się 65 dni, a na Litwie – 74. Ważne jest również wsparcie państwa. Przykładem modelowego rozwiązania są w tym wypadku Niemcy. Tamtejszy cud gospodarczy lat 50. i  60. w  dużej mierze był możliwy dzięki roz-

wojowi drobnej i średniej przedsiębiorczości. Zachodni sąsiedzi stworzyli odpowiednie systemy pomocowe dla sektora MŚP w  formie kredytów, czy poręczeń majątkowych. Do dzisiaj wykorzystywane są fundusze pochodzące z  czasów planu Marshalla. Jak to możliwe? To bardzo proste – przyznaje się je w ramach pomocy zwrotnej. Tym samym pieniądze ciągle są wykorzystywane na pomoc, a  równocześnie nie znikają. Gdyby były darowane, nie szanowano by ich. Oprócz form wsparcia materialnego, niemieckie przedsiębiorstwa mogą liczyć także na pomoc prawną. Przykładem mogą być instytuty działające przy wyższych uczelniach, które we współpracy z  izbami handlowo-przemysłowymi zajmują się badaniem barier rozwojowych dla rodzimego biznesu. Wszyscy razem pracują nad rozwiązaniem tych problemów. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób tworzą krwioobieg każdej dobrze rozwiniętej gospodarki. Od ich kondycji zależy rozwój ekonomiczny. W  najnowszym raporcie Doing Business, który stanowi światowe zestawienie najbardziej przyjaznych krajów dla małych i średnich firm, Polska lokuje się na 32. miejscu. Przez kilka lat awansowała z  drugiej pięćdziesiątki. To duża poprawa, ale nadal wiele można zdziałać w  klimacie gospodarczym, bo chociaż sama atmosfera wokół biznesu jest niewymierna, to już skutki jej złej jakości, jak najbardziej łatwo wyliczyć. O  ile ucieczka firm z  Polski za granicę jest korzystna dla przedsiębiorców, o tyle z punktu widzenia interesów naszego państwa – nie, ponieważ oznacza wyprowadzanie kapitału za granicę oraz ubytki w  naszym budżecie. Poza tym ambitne rankingi mają to do siebie, że trudno w  nich awansować, a łatwo się spada. 

59


Aktualności

Food Market Court

Food Market Court to trzydniowe specjalistyczne targi spożywcze, skierowane do profesjonalistów z branży, specjalizujących się w  produkcji, zakupie i  sprzedaży żywności. Targi odbędą się 7-9 marca 2017 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Wystawie towarzyszą trzy dni branżowych spotkań biznesowych producentów żywności z kupcami z sieci handlowych z Polski i z zagranicy: • 7 marca 2017 r. Meat Market – III edycja spotkania dostawców mięsa i wyrobów mięsnych z kupcami, • 8 marca 2017 r. Food Convenience – II edycja spotkania dostawców dań gotowych z kupcami, • 9 marca 2017 r. Pow-er – I edycja spotkania dostawców przetworów owocowo-warzywnych z kupcami. Spotkania te to jedyna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, przedstawienia oferty, oraz rozmowy z  przedstawicielami największych sieci handlowych takich, jak: Biedronka, Auchan, Carrefour, Tesco, Piotr i  Paweł. Szczegółowe informacje dotyczące udziału i  rejestracji są dostępne na stronie www.foodmarketcourt.pl oraz bezpośrednio u organizatora.

Konferencja MLEKOVITY

Konferencja zorganizowana przez MLEKOVITĘ 2 grudnia 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem pokazała, że obrana strategia oparta na dwóch filarach: jakości i innowacyjności w pełni się sprawdziła. MLEKOVITA będąc liderem rynku jest obecnie kreatorem modelu nowoczesnego biznesu mleczarskiego. W 2016 r. na inwestycje wydała prawie 200 mln zł. Firma może przerabiać ponad 6,5 mln litrów mleka dziennie, a w związku z budową Fabryki Proszków Mlecznych (wartość tej inwestycji to 300 mln zł), której ukończenie zaplanowane zostało na czerwiec 2017 r., przewidywane jest zwiększenie produkcji jeszcze o  ok. 3 mln litrów dziennie. MLEKOVITA może pochwalić się bardzo szerokim wachlarzem produktów, których aktualnie wytwarza ponad 800. Surowce i opakowania pozyskiwane są wyłącznie od wiarygodnych i zaakceptowanych dostawców, w zakresie pozyskiwania mleka firma ściśle współpracuje z dostawcami poprzez fachowe doradztwo oraz organizowanie szkoleń, aby zapewnić najwyższą jakość surowca. Gwarantuje to jednolitą i powtarzalną najwyższą jakość produktów oraz ich bezpieczeństwo zdrowotne. Asortyment oferowany przez MLEKOVITĘ jest rozpoznawalny i doceniany nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Rozwój procentuje również liczbą nowych produktów oferowanych każdego roku konsumentom, przykładowo w 2016 r. na rynek wprowadzono 31 produktów w 8 kategoriach. – Wszystkie te działania pozwalają umacniać pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz utrzymać dynamiczny wzrost wartości marki MLEKOVITA. Celem naszej firmy jest bowiem bycie jedną z największych na rynku europejskim, a rosnąca z roku na rok siła marki sprawia, że jest coraz bardziej znana i lepiej rozpoznawana – podkreśla Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński. Na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw Rzeczpospolitej, rankingu opublikowanego 24 listopada 2016 r., MLEKOVITA okazała się liderem w branży mleczarskiej, w całym zaś zestawieniu zajęła 90. miejsce.

Nowy supermarket Piotr i Paweł w Pruszczu Gdańskim

142. supermarket sieci Piotr i Paweł został otwarty w  Pruszczu Gdańskim w Centrum Handlowym Victory i jest pierwszą placówką sieci Piotr i Paweł w tym mieście. Nowy sklep ma powierzchnię 925 m2. Sklep jest czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00 od poniedziałku do soboty, natomiast w niedzielę od 9.00 do 20.00. Obecnie Piotr i Paweł posiada supermarkety w całej Polsce, w każdym województwie.

Poradnik Handlowca | styczeń 2017

79


Kampanie i promocje

Hochland Polska

Kalendarz „Hochland NATURA” to 12 unikatowych zdjęć przypisanych kolejnym miesiącom w roku, wykonanych przez pracowników Hochland Polska w ramach 10. edycji konkursu fotograficznego. Najciekawsze prace i finalistów wyłoniła komisja jurorów. Zdjęcia zostały wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., w różnych lokalizacjach, np. na wsi, w lesie, podczas treningu rowerowego, w sąsiedztwie pola kwitnącego rzepaku, podczas zabawy dzieci w ogrodzie, w naturalnym i zimowym otoczeniu Kaźmierza. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyło zdjęcie pod tytułem „Hochlandowy rower w polu rzepaku”, które wykonał Radek Jurkowski, Brand Manager w Dziale Marketingu.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

OSM Łowicz

OSM w Łowiczu od stycznia 2017 r. rusza z akcją promocyjną Serka homogenizowanego waniliowego 350 g. Jest to serek o lekkiej, gładkiej, kremowej konsystencji, w ulubionym waniliowym smaku. Zwraca uwagę atrakcyjne, rodzinne opakowanie z wyciętą łezką, przez którą widać zawartość produktu. Serek można wykorzystać do bezpośredniego spożycia, a także do wypieków ciast, deserów, naleśników, racuchów, itp. Jest to produkt świeży, bez konserwantów. Kampania promocyjna będzie realizowana w prasie handlowej, na fanpage’u: Łowickie. Mleczne inspiracje, w prasie kobiecej i w czasopismach dla rodziców.

Herbapol - Lublin

Owocowe syropy Herbapol wraz z nadejściem chłodów debiutują w nowej, jeszcze bardziej atrakcyjnej odsłonie. Nowe etykiety przyciągają wzrok grafikami soczystych owoców, regionalnymi motywami oraz jasną kolorystyką. Syropy z linii Owocowa Spiżarnia o smakach znanych z dzieciństwa zawierają witaminę C i są pozbawione konserwantów oraz barwników. Odświeżona została cała gama 18 wariantów smakowych, wśród których znajdziemy tradycyjne smaki, takie jak malina, truskawka czy żurawina, oraz te niestandardowe, takie jak pomarańcza czy cytryna.

Poradnik Handlowca | styczeń 2017

Colian

Początek roku obfituje w dni, sprzyjające wyrażaniu ciepłych uczuć. Dzień Babci, Dziadka, Zakochanych i Kobiet to idealne sposobności do okazania dowodów miłości i wdzięczności. Jako upominki dla najbliższych doskonale sprawdzą się eleganckie bombonierki z pralinami Goplany i Solidarności. Wsparciem sprzedaży dla handlowców w okresie Dni Babci, Dziadka, Zakochanych i Kobiet będą specjalne standy, umożliwiające budowanie ekspozycji produktów. Standy z hasłem „Dla Najbliższych Sercu” przyciągną uwagę konsumentów, ułatwią im wybór produktów, a ponadto dadzą impuls do zakupów. Na opakowaniach wybranych produktów znajdą się okolicznościowe nakładki.

S.C. Johnson

Marka Mr Muscle® jest pewna swojej jakości. Dlatego w nowej akcji promocyjnej zapewnia zwrot pieniędzy każdemu, kto będzie niezadowolony z efektów działania produktu. Wystarczy wypełnić formularz, dołączyć dowód zakupu wraz z opakowaniem produktu i wysłać na adres organizatora promocji. Szczegóły na www.MrMuscleSatysfakcjaGwarantowana.pl

87


Poradnik Handlowca 01/2017  
Poradnik Handlowca 01/2017  

Poradnik Handlowca wydanie styczeń 2017

Advertisement