Page 1

XXI ROK

)

STYCZEŃ

2014

NAKŁAD KONTROLOWANY 70 000 EGZ.

t

( ej w lo nd ha

13 ea y 1 1 ur rod 20 La g ia 20 XI Na ed u en ls M ok ie R N

y as pr

01/251

r de Li

BRANŻOWY MIESIĘCZNIK OGÓLNOPOLSKI DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

ISSN 1231-1545

w w w.poradnikhandlowca.com.pl


Ręczniki papierowe

Jakość na której możesz polegać!

• docenione przez konsumentów prestiżową nagrodą Złoty Laur Konsumenta 2013 • wysokiej jakości, innowacyjne produkty ze 100% celulozy • szeroka oferta asortymentowa – produkty do zadań zwykłych i specjalnych

Zadbaj już dziś, aby ręczniki Regina były zawsze obecne w Twoim sklepie. REGINA NAJDŁUŻSZY RĘCZNIK • REGINA NAJDŁUŻSZY RĘCZNIK Z NADRUKIEM • REGINA PREMIUM • REGINA SUPER CLEAN • REGINA BOBINONE • REGINA RĘCZNIK WIELOFUNKCYJNY • REGINA BŁYSK DELITISSUE Sp. z o.o. • ul. Mleczarska 31 • 06-400 Ciechanów • www.regina.eu


4

spis treści

14

32

38

50

Badania prasy handlowej „Poradnik Handlowca” umocnił pozycję lidera na rynku prasy handlowej w Polsce

3

Felieton

Cz y taj nas tak że na: w w w.por adnikhandlowca.com.pl

Codziennie nowe infor macje!

Ma być lepiej…

8

Wywiad 10

Reportaż

36

Kosmetyki w sklepie osiedlowym – nowe trendy (Konkurs z okazji Dnia Kobiet)

37

Walentynki ożywiają handel

38

Aktualności

46

Nowinki techniczne

49

Produkty nabiałowe

50

Kompendium handlowca

Niezależni gostyńscy handlowcy dotrzymują kroku dużym marketom

14

Mrożonki − witaminy przez cały rok Karnawał – dobry okres dla handlowców Więcej sprzedać − więcej zyskać

18

4 koła biznesu

Handel w Polsce Rok 2013 w ocenie handlowców

Puls rynku Producenci branży FMCG

22

Auto z rocznika 2013 po atrakcyjnej cenie − dlaczego nie?

66 68 74

80

Tajemnice marki

Tematy miesiąca

Tymbark – po prostu „Kochaj życie”

Handlowcy liczą na konkretne wsparcie przedsiębiorczości w Polsce

24

Nigdy nie chciałem być wielki, chciałem być najlepszy!

26

Klienta trzeba zachęcić przede wszystkim jakością 28 30

Ring i biznes mają bardzo wiele wspólnego

32

Koniunktura w handlu

34 Reklama str. 17

81

Nowości Informacje o produktach

82

Kampanie i promocje Z rynku

Rodzimi złodzieje wciąż są bezkarni w Polsce i coraz bardziej bezczelni również w Niemczech

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Cypr – nie tylko wyspa Afrodyty

Rynek pod lupą

„Delikatesy Jabłuszko” − zawsze świeżo, zawsze zdrowo

Reklama str. 17

68

86

Porady Zmiany w prawie pracy w 2014 r.

Reklama str. 17

90


6

od redaktora naczelnego

Nielsen i Millward Brown

wskazują na „Poradnik Handlowca” jako numer 1 prasy handlowej w sklepach FMCG w Polsce w 2013 r.

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

JACEK RATAJCZAK

S

tyczeń to miesiąc podsumowań, zwyczajowo robi się w nim bilans minionego roku, a jednocześnie planuje przyszłość. Dla „Poradnika Handlowca” ubiegły rok był rokiem znaczących sukcesów. Był to przede wszystkim rok jubileuszowy – obchodziliśmy 20 lat obecności naszego tytułu na rynku prasy handlowej. Ponadto koniec roku zamknęliśmy „okrągłą” liczbą 250 wydanych numerów gazety. Co warte podkreślenia, w całej swej historii nigdy nie łączyliśmy wydań, wychodzimy regularnie, niezależnie od liczby zamieszczanych reklam. Również w tym roku będziemy nadal do Państwa docierać, dziękując jednocześnie za okazane zaufanie. To bowiem dzięki Wam, naszym wiernym Czytelnikom, „Poradnik Handlowca” po raz kolejny został liderem w badaniach przeprowadzonych przez firmę Nielsen w listopadzie 2013 r. Ponadto inne badanie zamówione przez konkurencyjny tytuł „Magazyn Życie Handlowe” i opublikowane (http://www.zyciehandlowe.com/pliki/doatrcie_do_sklep_19.jpg), a przeprowadzone przez instytut badawczy Millward Brown (listopad 2013 r.), plasuje „Poradnik Handlowca” na pierwszym miejscu zarówno w dotarciu pism handlowych do sklepów FMCG, jak i w czytelnictwie. Wyniki te są dla nas potwierdzeniem, że zarówno treści prezentowane na łamach „Poradnika Handlowca”, jak i sposób jego dystrybucji zdały egzamin. Sukces cieszy, zwłaszcza w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w obszarze środków masowego przekazu. Cieszy, ponieważ handlowcy ciągle cenią sobie tradycyjną, drukowaną wersję gazety. Bo nie jest prawdą, że każdy czytelnik, który od 20 lat czytał nasz tytuł w tym wariancie, zacznie nagle czytać go tylko w wersji cyfrowej. Ta wersja może istnieć równolegle, głównie dla osób chcących powrócić do pewnych treści. Zresztą czytelnik w sieci poszukuje z reguły krótkich, aktualnych wiadomości z danego dnia. I tego typu informacje zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Do podobnych wniosków doszli już wcześniej w USA – kolebce internetu. Amerykańscy konsumenci (45%) i marketingowcy (55%!) wskazali na prasę drukowaną jako najbardziej efektywny nośnik reklamowy (badanie „Click Here: The State of Online Advertising” wykonane w październiku 2012 r. przez firmę badawczą Edelman Berland na zlecenie firmy Adobe). Rozpoczynając nowy 2014 rok dziękujemy zatem wszystkim naszym Czytelnikom za wybranie naszego tytułu jako źródła rzetelnej informacji o rynku FMCG w Polsce. Oby ten kolejny rok sprawił, że zmiany w handlu w naszym kraju przełożą się na rozwój Państwa placówek handlowych, zapewniając godziwe obroty i zyski oraz uznanie w oczach klientów. A za rok – miejmy nadzieję − w równie optymistycznej atmosferze będziemy snuć dalsze plany… Źródła informacji, które pomagają podjąć decyzję o zakupach do sklepu Które z poniższych źródeł informacji pomagają Panu/i podejmować decyzje o zakupach do sklepu?

przedstawiciel handlowy producenta

65% 41%

prasa handlowa

28%

TV

26%

Internet

klienci

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk, tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Heidi Handkowska (szef działu on-line)/ / heidih@poradnikhandlowca.com.pl Rafał Sterczyński / rafals@poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Rafał Boruc, Paula Wendland DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA DYREKTORA SPRZEDAŻY I MARKETINGU Anita Kubiak, tel. (61) 851 92 41 / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Mariusz Szczepankiewicz, tel. (61) 850 19 33 mariuszsz@poradnikhandlowca.com.pl Maciej Twardowski / maciejt@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@poradnikhandlowca.com.pl Beata Kaźmierczak / beatak@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKiK, Catman Group, Millward Brown Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Flash Press Media, SXC.hu, iStockphoto.com, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

9%

billboard

5%

radio

4%

Total sklepy – otrzymujący prasę N = 824

Źródło: Nielsen, TRM listopad 2013, dane ważone Poradnik Handlowca | styczeń 2014

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Tytuł weryfikowany przez TRM,

18%

prasa codzienna, czasopisma

WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


8

felieton

Jan maria Rokita

Ma być lepiej… tym roku Polska będzie się rozwijać trochę szybciej, niźli ostatnimi czasy. Pomiędzy ekonomistami w tej mierze panuje zgoda. A nawet zdarzyło się ostatnio tak, że zagraniczne instytucje finansowe podniosły nam prognozy wzrostu gospodarczego troszkę powyżej oficjalnych prognoz rządowych. Nie oznacza to bynajmniej jakiejś perspektywy szybkiego przełamania ubiegłorocznego impasu. Lecz jeśli istotnie wzrost zbliżać się będzie do poziomu 3%, to musi to być – najpóźniej koło połowy roku – zauważalne w Państwa sklepach. To przypuszczenie potwierdza tzw. „barometr zatrudnienia”, który corocznie bada parę setek polskich przedsiębiorców, pod kątem ich planów zatrudniania bądź zwalniania ludzi i porównuje z takimi samymi badaniami zagranicą. Okazuje się, że przygniatająca większość z nich nie planuje, w pierwszych miesiącach 2014 r., zmian zatrudnienia w swoich firmach. Ale spośród tych, którzy takie zmiany jednak planują – wyraźna większość myśli raczej o zatrudnianiu, niźli o zwalnianiu. Taki wynik polskiego barometru okazał się tym razem najlepszy w całej Unii Europejskiej, co zagranicą przedstawiane jest jako koronny dowód nieustannego optymizmu polskiego biznesu. Tak jak w latach ubiegłych – handel (zarówno detaliczny, jak i hurtowy) jest znowu w ścisłej czołówce branż najbardziej optymistycznych pod względem zatrudnienia. Co ciekawe – te dobre biznesowe nastroje mają swój polski biegun na Dolnym Śląsku. Tymczasem europejski biegun pesymizmu lokuje się we Włoszech. Wyraźnie zdołowani włoscy przedsiębiorcy myślą tylko o następnych cięciach i zwolnieniach w swoich firmach. Wszystko to wyglądałoby – zwłaszcza dla handlowców – całkiem nieźle, gdyby nie jedna chłodna prognoza. Na przełomie roku spadł

W

Reklama str. 27

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

o pół punktu tzw. „wskaźnik przyszłej inflacji”, co wskazuje, iż w 2014 r. ceny będą rosnąć bardzo powoli. To może się wydać zaskakujące, skoro po zakończeniu długotrwałej dekoniunktury, tak producenci, jak i handlowcy chcieliby co nieco podnieść „zmrożone” ostatnio ceny. Tymczasem większość pytanych o to menadżerów planuje utrzymywać w najbliższych miesiącach ceny na dotychczasowym poziomie, albo nawet nadal je lekko obniżać. Krótko mówiąc: na rynku ciągle silna pozostanie obawa, że klienci nie mają jeszcze pieniędzy, a nawet, jeśli ich mają już ciut więcej, to pod wpływem kryzysu boją się je wydawać. Wyjątkiem będą ceny żywności, które w tym roku będą rosnąć. Ale nawet one – jak mówią ekonomiści – tylko „w tempie umiarkowanym”. Kłopoty małych i średnich handlowców nadal zwiększać będą rosnące jak grzyby po deszczu supermarkety i centra handlowe. W 2014 r. ich liczba będzie rosnąć w szybkim tempie, ale przede wszystkim już nie w największych metropoliach (wyjątkiem będzie Łódź), ale głównie w miastach średniej wielkości. W ciągu roku liczba nowo otwartych centrów sięgnie co najmniej 25, a są nawet takie miasta, w których należy się spodziewać inauguracji więcej niż jednego giganta (np. Lublin). W Polsce jest już dziś najwięcej wielkich sklepów w całej Europie Środkowej, co nasz handel różni radykalnie np. od Węgier, gdzie jest ich niewiele, a polityka państwa wykazuje dbałość o utrzymanie klasycznego zawodu kupca oraz tradycyjnego modelu małego i średniego handlu. Mimo to wszystko, ma jednak być lepiej, niż w gospodarczo zimnym roku 2013. Jak słusznie mówi przedsiębiorca pan Andrzej Blikle – w małej firmie, a zwłaszcza w firmie rodzinnej, „jeśli przychodzi trudny okres, właściciele zastawiają własny majątek i pracują po 12 godzin dziennie, przez 7 dni w tygodniu, by firma nie przestała istnieć”. Wygląda na to, że mogę Państwu odpowiedzialnie życzyć, aby w 2014 r. przynajmniej takiej konieczności już nie było..


10

wywiad

| „Delikatesy Jabłuszko”

fot. Firma GBM Mierzejewski Grzegorz

„Delikatesy Jabłuszko” − zawsze świeżo, zawsze zdrowo

Nikodem Pankowiak: W jakich okolicznościach narodził się pomysł stworzenia sieci sklepów delikatesowych pod szyldem Jabłuszko? Czy już na początku działalności planował Pan, że sklepów będzie więcej?

G rzegorz M ierzejewski: Na pomysł organizowania nowej sieci sklepów miało wpływ kilka czynników, m.in. okrągłe urodziny, które nastrajały ref leksją i były podsumowaniem mojego dotychczasowego życia zawodowego oraz dotychczasowego doświadczenia. Od samego początku, kiedy narodził się pomysł, planowałem utworzenie sieci sklepów, otwierając w pierwszych latach jeden sklep kwartalnie.

Reklama str. 25

Jaka jest powierzchnia Pańskich sklepów, ile osób Pan zatrudnia?

Obecnie, po trzech latach działalności firma posiada 12 sklepów zlokalizowanych w Rzeszowie, Łańcucie, Chmielniku i Nowej Dębie. Są to sklepy o powierzchni od 100 do 350 m². Na ten moment zatrudniamy w firmie ponad 100 osób. W jaki sposób dba Pan o wizerunek swojej sieci? Jak przekonuje Pan klientów, że

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

_Herbapol_syropy_teaser_50x50mm+5mmSPAD.indd2013-12-20 1 15:17:51

Na pytania Nikodema Pankowiaka odpowiada Grzegorz Mierzejewski, właściciel zarządzający siecią sklepów „Delikatesy Jabłuszko”

to właśnie w „Delikatesach Jabłuszko” powinni robić zakupy?

Logo sklepów „Delikatesy Jabłuszko” zawiera hasło „Zawsze świeżo, zawsze zdrowo” – to główna myśl przewodnia naszej pracy i z tą myślą utożsamiamy się, spełniając oczekiwania klientów.

W naszych planach jest stworzenie regionalnej sieci sklepów. Do 2020 r. planujemy uruchomić 50 sklepów w formatach takich, jak dotychczas. Jaką Pan przyją ł strategię skutecznego konkurowania z dużymi sieciami franczyzowymi lub dyskontami?

Systematycznie informujemy naszych klientów o przeprowadzanych promocjach poprzez gazetki reklamowe, reklamy radiowe, billboardy i plakaty. Oferujemy klientom dodatkowy asortyment, różny od asortymentu znajdującego się w sieciach dyskontowych czy franczyzowych. Delikatesy kojarzą się wszystkim z produktami markowymi; sklepem, w którym konsumenci większą wagę przywiązują


12

wywiad

| „Delikatesy Jabłuszko”

fot. Firma GBM Mierzejewski Grzegorz

w rozmowach z przedstawicielami hurtu czy bezpośrednio z producentami może Pan liczyć na wynegocjowanie korzystniejszych warunków współpracy?

„Delikatesy Jabłuszko” w Rzeszowie przy ul. Krzyżanowskiego

W towary świeże zaopatrujemy się przede wszystkim u producentów, natomiast w mięso i wędliny w regionalnych zakładach mięsnych w województwie podkarpackim. Owoce i warzywa dostarczają nam rolnicy z okolic Rzeszowa oraz giełda sandomierska, gdzie wybieramy towar najwyższej jakości produkowany głównie w województwie świętokrzyskim. Pozostały asortyment nasz dział handlowy kupuje bezpośrednio od producentów lub poprzez hurtownie. Zapewne posiadanie kilkunastu sklepów w sieci powoduje większe zainteresowanie się nami przedstawicieli producentów, a to stwarza możliwość wynegocjowania dobrych warunków handlowych. Sieć „Delikatesów Jabłuszko” właśnie otworzyła swoją dwunastą placówkę handlową. Jak wyglądają Pańskie plany na przyszłość? Czy przewiduje Pan dalszą rozbudowę sieci?

fot. Firma GBM Mierzejewski Grzegorz

W naszych planach jest stworzenie regionalnej sieci sklepów. Do 2020 r. planujemy uruchomić 50 sklepów w formatach takich, jak dotychczas.

Stoisko mięsne w sklepie w Chmielniku

Reklama str. 65

do dobrej jakości asortymentu niż do cen. Czy w przypadku Pańskich placówek ta diagnoza jest trafna?

W naszym asortymencie oczywiście znajdują się przede wszystkim produkty bardzo dobre jakościowo. Posiadamy również towary, które przyciągają klientów ceną. Gdzie Pan zaopatruje się w asortyment? Czy z racji posiadania kilkunastu placówek

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Jak z Pańskiej perspektywy wygląda ocena sytuacji niezależnego handlu w Polsce oraz możliwości jego rozwoju?

W mojej ocenie zarówno w Polsce, jak i na całym świecie dochodzi do zbyt dużej i zbyt szybkiej globalizacji handlu, przemysłu i usług. Osobiście nie odbieram tego jako zjawiska dobrego dla społeczeństwa. Globalizacja doprowadzi do poważnych napięć społecznych. Na tle tych czynników polski niezależny handel do tej pory dobrze sobie radził. Jak będzie dalej, czas pokaże. Są trzy drogi, które może wybrać każdy polski przedsiębiorca. Pierwsza − sprzedać własną działalność i myśleć, co robić dalej. Druga − przyłączyć się do jednej z sieci franczyzowych i stracić swoją niezależność oraz trzecia − prowadzić sklepy pod własną marką, licząc na pomoc i zrozumienie producentów oraz dystrybutorów, którzy dzięki takim sklepom sami zapewnią sobie większe bezpieczeństwo i dalszy rozwój. Dziękuję za rozmowę. 


14

reportaż

| Konkurencja w handlu

Niezależni gostyńscy handlowcy dotrzymują kroku dużym marketom

1

2

3

W Gostyniu w ostatnich latach otworzyło się wiele placówek wielkopowierzchniowych – Biedronka, Tesco, Lidl, Netto, Intermarché, Carrefour czy Dino. Lokalny niezależny handel musi zatem ostro walczyć, aby dotrzymać kroku dużym sklepom. Przykładem tych, którym się to udaje, są handlowcy z centrum miasta. Tekst: Heidi Handkowska Zdjęcia: Rafał Sterczyński

a terenie miasta i gminy Gostyń zarejestrowanych jest 2065 podmiotów gospodarczych. Najwięcej przedsiębiorców zajmuje się handlem detalicznym. Średnie zatrudnienie w sklepach gostyńskich jest na podobnym poziomie, jak w innych miastach w Polsce. Poziom tego wskaźnika świadczy o tym, że przedsiębiorstwa handlowe w Gostyniu są w większości małymi firmami. Klienci, dokonując wyboru sklepu, najczęściej kierują się bliską lokalizacją (60,1% klientów), niską ceną (46,8% klientów) oraz dużym wyborem towarów (32% klientów). Natomiast 46,5% mieszkań-

N

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

ców opowiada się za współistnieniem obu form handlu: wielkopowierzchniowego i małopowierzchniowego. Argumentują oni to najczęściej tym, że obie formy handlu są potrzebne ze względu na konkurencję korzystną dla klientów, stwarzając możliwość dokonania wyboru miejsca zakupów oraz tym, że artykuły pierwszej potrzeby kupowane są blisko miejsca zamieszkania, a większe zakupy zwykle w hipermarkecie. Wschodnie tereny miasta graniczą z monumentalną bazyliką z kompleksem zabudowań klasztornych, zwanym Świętą Górą, która stała się regionalnym centrum turystyki religijnej i pielgrzym-

1. Pani Edyta, sprzedawca ze sklepu mięsno-wędliniarskiego na popularnym deptaku handlowym 2. Sklep spożywczy pod patronatem Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu 3. Mikołaj Kaczmarek, sprzedawca ze sklepu spożywczo-przemysłowego kowej. Odbywają się tu znane festiwale pieśni religijnej. Uroczystości gromadzą wówczas w pobliżu klasztoru tłumy ludzi. Korzystają na tym okoliczni kupcy. Główne ulice handlowe w mieście to strefa ścisłego centrum. Na tzw. deptaku handlowym znajduje się od ponad 20 lat sklep ogólnospożywczy, w którym od 17 lat pracuje Grażyna Pietrzak. Placówka ta wyróżnia się wyjątkowo estetycznym ustawieniem towarów na półkach. – W okresie, gdy odbywa się Festiwal Musica Sacromontana zaobserwowałam 30% wzrost obrotów. Zainteresowaniem cieszą się głównie słodycze, lody i napoje. Turyści szukają też marek regionalnych i dlatego staramy się wyraźniej je ekspono-


Konkurencja w handlu |

reportaĹź

15

Poradnik Handlowca | czerwiec 2013


17 16

reportaż

| Konkurencja w handlu

4

5 wać w chłodziarkach. Podstawą są tu bowiem produkty z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Śremie. Natomiast codziennie możemy liczyć na klienta, który mieszka niedaleko. Nasi klienci przez lata przyzwyczaili się, że można kupić u nas produkty markowe. Doceniają je za jakość, za którą wolą często więcej zapłacić. Zaobserwowałam, że gostynianie są coraz bardziej świadomymi konsumentami. Dokonując zakupów, sprawdzają datę ważności produktu i jego cenę, a także często porównują ze sobą różne marki, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę. Uważam, że trzeba być otwartym na sugestie klienta, a podstawowym warunkiem pozyskania stałych klientów jest wzbudzenie ich zaufania i sympatii. Poza tym w małych sklepikach kupujemy rzeczy potrzebne, a w marketach kuszeni promocjami wrzucamy do koszyka wiele rzeczy

4. Ulica 1 Maja, główna ulica handlowa w mieście 5. Grażyna Pietrzak sprzedaje w sklepie ogólnospożywczym już 17 lat 6. Gostyński rynek – to tutaj mieści się Ratusz Miejski

Reklama str. 23

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

VC HAFA poradnik handlowca TEASER 50x50.indd 1 12/20/13 3:34 PM

niekoniecznie pierwszej potrzeby. Moment zastanowienia przychodzi dopiero przy kasie – mówi pani Grażyna Pietrzak, sprzedawca. Z kolei Mieczysław Domachowski, prowadzący sklep mięsno-wędliniarski twierdzi, że pomimo licznej konkurencji dobrze sobie radzi. Od 23 lat z powodzeniem zaopatruje okolicznych mieszkańców. Nie ukrywa, że podstawowym atutem jego sklepu jest spory wybór asortymentowy. W większość produktów zaopatruje się w miejscowych hurtowniach. – Głównym polem walki konkurencyjnej w handlu są ceny. Duże sklepy lub sieci zaopatrują się bezpośrednio u producenta lub w centrum logistycznym i mogą negocjować ceny zaopatrzeniowe. Drobny kupiec musi korzystać z pośredników hurtowych, wtedy ceny zaopatrzeniowe są wyższe. Różnica sięga 10‑20%, a nieraz więcej. Właściciel małego sklepu nie wygra rzecz jasna z marketami pod względem niskich cen czy dostępnego asortymentu, ale może być bezkonkurencyjny co do jakości świadczonych usług. Miejscowi klienci lubią bowiem indywidualną obsługę, przyzwyczajają się

6 do sklepu, znają personel po imieniu, a sprzedawczynie znają ich. W małym miasteczku to ogromny atut. Poza tym żadna placówka detaliczna w mieście nie ma tak bogatej i dobrej oferty mięsnej. 90% towarów w moim sklepie to produkty z tzw. wyższej półki – mówi pan Mieczysław. Parę metrów dalej znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy. Istnieje dopiero niecały rok, ale ma już rzesze stałych klientów. – Mocne strony sklepu to przede wszystkim rozbudowany asortyment słodyczy i kaw, dostosowany pod potrzeby klienta, wyszukane towary, a także uznane i lubiane firmy, jak np. Storck, Ferrero czy Wedel. Często to właśnie klienci podsuwają nam pomysły, co musimy mieć w sklepie. Do każdego kupującego staramy się podchodzić indywidualnie i zapamiętać, co ostatnio kupował i jakiej marki. Uważam, że klientowi trzeba doradzić, powiedzieć, co się ma nowego, co jest teraz droższe, a co tańsze, co lepiej smakuje. Poza tym dużym plusem placówki na pewno jest także lokalizacja w tzw. ciągu handlowym – mówi Mikołaj Kaczmarek, sprzedawca. 


Konkurencja w handlu |

reportaĹź

17

Poradnik Handlowca | czerwiec 2013


18

HANDEL W POLSCE

Rok 2013

Oprac. Jacek Ratajczak

w ocenie handlowców Początek kolejnego roku to dla wszystkich firm najlepsza okazja do podsumowania działań mających miejsce w poprzednim roku. W Polsce na rynku FMCG w 2013 r. wiele się wydarzyło. Redakcja „Poradnika Handlowca” postanowiła zapytać o ocenę ubiegłego roku przedstawicieli różnych segmentów tego rynku.

trategia biznesowa Carrefour, lidera wielkiej dystrybucji w Europie i drugiego największego detalisty na świecie, opiera się na rozwoju multiformatowym. Carrefour w Polsce sukcesywnie realizuje strategię, mającą na celu umacnianie pozycji na rynku. Od 2011 r. priorytetem jest rozwój sieci franczyzowej i utrzymanie wysokiej dynamiki otwarć. W połowie grudnia ubiegłego roku otworzyliśmy 400. sklep franczyzowy w Polsce, który jest zarazem 100. sklepem w Warszawie. To najlepszy dowód, że koncept franczyzowy sieci odpowiada na oczekiwania właścicieli małych sklepów, oferując im to, czego oczekują ich klienci. Wielu franczyzobiorców Carrefour nie ogranicza się do jednej placówki handlowej, ale zadowoleni z partnerskiej współpracy otwierają kolejne. W 2013 r. Carrefour w Polsce konsekwentnie realizował także strategię rozwijania i dopasowywania oferty asortymentowej do potrzeb klientów. Mając na uwadze istotną rolę, jaką odgrywają w prowadzeniu działalności handlowej sklepy wielkopowierzchniowe, Carrefour podjął działania modernizacyjne swoich placówek. Inwestycje dotyczą zmian w koncepcji organizacji zarówno hipermarketów, jak i supermarketów. Nowoczesna, estetyczna organizacja działów, czytelna komunikacja cen i asortymentu to główne elementy wprowadzonych zmian. Rok 2014 to kolejny rok, w którym nasze działania koncentrować się będą na dalszym umacnianiu pozycji firmy w Polsce. Chcemy umocnić naszą pozycję lidera największego detalisty w Europie i stać się najchętniej odwiedzaną, najbardziej cenioną i lubianą przez klientów siecią handlową w Polsce.

S

ok 2013 był trudnym rokiem, wielu dużych detalistów odnotowało spadki obrotów. Jednocześnie konsumenci jasno potwierdzili, że hiper- i supermarkety nie są ulubionym formatem Polaków i w tej chwili małe i średnie sklepy są drugim na rynku, po dyskontach, najszybciej rosnącym segmentem. Z naszego punktu widzenia był to kluczowy rok, by wszyscy gracze na rynku uświadomili sobie to, co mówimy od lat. Od samego początku stawialiśmy na przedsiębiorczość Polaków oraz małe formaty i konsekwentnie wspieramy naszych franczyzobiorców, by wygrali na rynku. Niestety, mamy jeszcze przykłady producentów, którzy faworyzują dyskonty i dużych detalistów. Jedno z najważniejszych wydarzeń 2013 r. to decyzja British American Tobacco, aby rozpocząć własną dystrybucję. Myślimy, że jest to szkodliwe dla rynku, ponieważ wielu mniejszych dystrybutorów papierosów będzie bankrutowało, pozbawionych 20‑30% obrotu bez możliwości obniżenia kosztów. Naszą odpowiedzią razem z firmą Kolporter było połączenie naszych biznesów tak, by zapewnić synergię i większy zasięg, które pozwolą nam efektywnie działać w nowej rzeczywistości. Rok 2013 był dla nas rokiem integracji Tradis w strukturze Eurocash, która będzie kontynuowana w 2014 r. Obrót z sieciami franczyzowymi mocno się rozwijał w tym roku, a klienci odczuli poprawę warunków, jakie Eurocash mógł im dostarczać dzięki większej skali. Właśnie w tak trudnym roku jeszcze bardziej ważna była nasza inwestycja w „MEGALOTERIĘ – po sąsiedzku”. Pierwszy raz wszystkie sieci franczyzowe i partnerskie Eurocash brały razem udział w wielkiej akcji promocyjnej − największej w historii polskiego handlu.

R

Pedro Martinho

Członek Zarządu · Grupa Eurocash

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Jean Anthoine

Prezes Zarządu · Carrefour Polska


HANDEL W POLSCE

2013 r. mieliśmy do czynienia z dotkliwym spowolnieniem gospodarczym, z drugiej zaś strony z zaostrzeniem się walki konkurencyjnej. Dla Grupy Kapitałowej Specjał był to rok wyraźnie udany, zwiększyliśmy sprzedaż, zrealizowaliśmy szereg zamierzeń inwestycyjnych rozpoczętych w roku poprzednim. Sprzedaż w nowych oddziałach, przede wszystkim na Pomorzu, spełniła nasze oczekiwania, podobnie jak działania zmierzające do poszerzenia oferty handlowej o tłuszcze, nabiał i wyroby alkoholowe. Obecnie są one już dostępne we wszystkich oddziałach naszej firmy. Udało się również przeprowadzić skuteczną reorganizację struktur Grupy i zbudować nowoczesne zaplecze logistyczne, które zapewni nam nowe możliwości rozwojowe. Swoistym zwieńczeniem naszych działań było podpisanie umowy i jej finalizacja w sprawie kupna masy upadłościowej Rabatu Service, w tym przede wszystkim spółki LD Holding zarządzającej sieciami franczyzowymi eLDe, Livio i Sieć 34. Ogólnopolska Grupa Kapitałowa Specjał, kontrolowana w 100% przez polski kapitał, zarządza obecnie największą polską siecią sklepów detalicznych FMCG, na którą składa się ponad 3800 sklepów (eLDe, Sieć 34 i Livio – łącznie 1300 placówek oraz Nasz Sklep, Delikatesy Sezam, Lubazo – 2500 sklepów). Stworzyliśmy w trudnych warunkach bazę dla dalszego rozwoju Grupy w 2014 r.

19

W

Krzysztof Tokarz

Prezes Zarządu · Grupa Kapitałowa Specjał

ak dowodzą dane z końca 2013 r., Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się sieci handlowych. Zrzeszamy obecnie ponad 2800 sklepów, wśród których jest 257 supermarketów, a łączny obrót za rok 2012 w wysokości ponad 7,6 mld zł stawia nas w czołówce organizacji handlowych nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej. Spośród wielu zrealizowanych w 2013 r. przedsięwzięć, jednym z najistotniejszych było wdrożenie systemu analitycznego w obszarze tzw. bussines inteligence opartego na architekturze Oracle oraz systemu SAP do obsługi księgowej i magazynowej. Kontynuowaliśmy także projekt rebrandingu placówek handlowych, a nową wizualizację wdrożyliśmy już w ponad 1700 placówkach naszej Sieci, dzięki czemu zyskały one nowocześniejsze oblicze i stały się atrakcyjniejszymi dla klientów. Zdecydowanie także wzbogaciliśmy i uatrakcyjniliśmy ofertę promocyjną kierowaną do konsumentów. Wyróżniała nas ponadto szeroka aktywność reklamowa w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Efektem konsekwentnych inwestycji w wizerunek marki Lewiatan były otrzymane prestiżowe wyróżnienia: „Złoty Laur Konsumenta 2013” oraz godło „Dobra Marka 2013: jakość, zaufanie, renoma”. Kolejny powód do dumy to także wyniki osiągnięte w 2013 r. – sprzedaż produktów marki własnej Lewiatan oraz produktów zarządzanych centralnie wzrosła o kilkanaście procent w porównaniu do 2012 r. Znacznie zwiększyła się także liczba dużych placówek zrzeszonych w Lewiatanie. W 2013 r. pozyskaliśmy ponad 36 supermarketów oraz 190 dużych sklepów.

J

Wojciech Kruszewski

Prezes Zarządu · Lewiatan Holding

19-20.03.2014 r.

Hotel Courtyard by Marriott Warszawa www.retail-conferences.com

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE BRANŻY HANDLOWEJ I FMCG! Tu nie powinno zabraknąć żadnej liczącej się firmy! Wśród prelegentów przedstawiciele m.in.: Grupa Kapitałowa Specjał I Piotr i Paweł I Profi Rom Food Romania I X5 Retail Group Russia I Polska Grupa Supermarketów I Alma Market I Tesco Polska ITM ENTREPRISES France I Chata Polska I Grupa Muszkieterów I Intersport I Kaufland Polska Markety I Netto I Grupa Tradis I Jeronimo Martins Group Kefirek I Stokrotka I NOMI I Makro Cash & Carry Polska I Polbita I Organic Farma Zdrowia I Intermarche I Lewiatan Holding I Dayli| Polska Poradnik Handlowca styczeń 2014


20

HANDEL W POLSCE

ok 2013 to kontynuacja zadań na rzecz poprawy warunków działania firm mikro i małych. W trudnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy zrzeszeni w strukturach Naczelnej Rady dostosowywali zadania swoich firm do oczekiwań konsumentów i szybko reagowali, poprzez wdrażane środki innowacji, na potrzeby rynku. Na ogół z niewielkimi zasobami finansowymi i ludzkimi, stale podnosząc kwalifikacje, podążali za trendami konsumpcyjnymi. Podejmowanie właściwych decyzji w wyborze strategii powodowało, że działalność firm była często efektywna i przynosiła dochody. NR skupiała uwagę na kwestiach związanych z tworzeniem dobrego i przyjaznego firmom prawa, warunkach do prowadzenia firm, uproszczeniu systemu podatkowego, reformie rynku pracy. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były m.in. kwestie dot. spraw związanych z prowizją za obsługę transakcji kartami płatniczymi, identyfikacji towarów w kasach rejestrujących, planowanego przesunięcia bariery kwalifikowania kradzieży w sklepach z 250 do 1000 zł, metkowania produktów w sklepie, wspierania akcji „Wolna Niedziela”. Udział w debatach, konferencjach, sympozjach, z udziałem Prezydenta RP, u Ministra Gospodarki, współpraca z eurodeputowanymi i posłami RP, wieloma organizacjami gospodarczymi i pracodawców, były okazją do dyskusji w obszarze nowych programów wsparcia przedsiębiorców. Także działania integrujące środowisko, takie jak spotkania okolicznościowe, pielgrzymka na Jasną Górę, uroczystości z okazji Dnia Kupca, udział w konkursach i aktywne w tych przedsięwzięciach uczestnictwo przedsiębiorców zrzeszonych w NR, stanowiły ważny czynnik rozwojowy organizacji.

R

Tadeusz Zagórski

Prezes Zarządu · NRZHiU

hociaż był to trudny rok dla społemowskiego handlu, mogę powiedzieć, że kończymy go z umiarkowanym zadowoleniem. Za sukces trzeba uznać utrzymanie przez spółdzielczość spożywców „Społem” dotychczasowej pozycji na rynku FCMG. Nasze wstępne szacunki wskazują, że przychody spółdzielni w 2013 r. będą minimalnie zmniejszone od tych z 2012 r. i zamkną się ogólną kwotą około 7 mld zł. Potwierdzeniem pozycji „Społem” na rynku jest ogłoszony ostatnio w dzienniku „Rzeczpospolita” ranking najcenniejszych polskich marek, gdzie marka „Społem” utrzymuje wysoką 24. pozycję na 330 kwalifikowanych i 13. w kategorii handel. Miniony rok to także otwarcia nowych i zmodernizowanych obiektów handlowych, powiększająca się sieć sklepów pod wspólnymi szyldami Lux oraz Gama, a także zwiększenie liczby klientów korzystających z programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”. Znacząco wzrosła sprzedaż towarów pod marką własną, wprowadzonych do spółdzielni przez naszą spółkę Krajową Platformę Handlową Społem. Za sukces trzeba uznać zadowalającą kondycję finansową większości naszych spółdzielni, które oceniane są jako rzetelni płatnicy w kontaktach handlowych z producentami i dystrybutorami. Rok 2013 to także niepewność co do projektów nowych rozwiązań prawnych w ustawie Prawo spółdzielcze, które mogą powodować przechodzenie ze spółdzielczej formy na spółki prawa handlowego. Oceniając miniony rok chcę jednocześnie podziękować naszym klientom, którzy zaufali „Społem” – najstarszej polskiej sieci handlowej, liczącej już 145 lat – a także zarządom i pracownikom 260 spółdzielni spożywców „Społem” zrzeszonych w Związku za sumienną i rzetelną pracę w 2013 r.

C

Jerzy Rybicki

Prezes Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”

Rok 2014 zapowiada się w polskim handlu równie ciekawie, jak ubiegły. Zapewne w najbliższych miesiącach otrzymamy odpowiedź na podstawowe pytania: • Które formaty handlu w 2014 r. będą się najszybciej rozwijać? • Czy rynek będzie się coraz bardziej koncentrował, czy będziemy świadkami kolejnej nasilającej się rywalizacji pomiędzy sieciami detalicznymi? • Czy proporcje pomiędzy kanałem nowoczesnym i tak zwanym tradycyjnym ulegną zmianie? • Czy niezależni właściciele sklepów obronią swą pozycję? W jednym z kolejnych numerów „Poradnika Handlowca” odpowiemy na te pytania. Poradnik Handlowca | styczeń 2014


22

puls rynku

✔ Najważniejszymi markami Perfetti Van Melle są Mentos i Chupa Chups. Właśnie te marki będą kluczem do sukcesu w 2014 r. ✔ Dostarczamy detalistom rozmaite narzędzia, w tym firmowe stojaki, aby asortyment Perfetti Van Melle zawsze był w zasięgu ręki konsumentów. ✔ Zawsze staramy się dostosować nasze ekspozytory i stojaki do indywidualnych potrzeb danego sklepu lub sieci. ✔ Posiadamy również narzędzia ekspozycyjne dla sklepów prowadzących sprzedaż zza lady, m.in. wąska wersja tzw. drzewka z lizakami Chupa Chups, która zajmuje bardzo małą powierzchnię, a pozwala na zmieszczenie aż 120 lizaków.

Krzysztof Jakubczak

✔ We wszystkich krajach, w których dostępne są produkty Perfetti Van Melle dzieci zawsze pozytywnie reagują na nasze słodkości.

Dyrektor Zarządzający Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. ✔ Nasze cele na najbliższe lata to dalszy dynamiczny rozwój oparty na budowaniu relacji oraz doradztwie sprzedażowym. ✔ Dostrzegliśmy na rynku potrzebę, która przejawiała się w poszukiwaniu przez konsumentów nowych propozycji smakowych, zamkniętych w tradycyjnych formatach dań – pierogach, naleśnikach, a także krokietach. ✔ Choć regionalizm to obecnie ogromna szansa, szczególnie w dobie znacznej migracji społeczeństwa, nie zapominamy o tym, że tradycyjna polska kuchnia nadal pozostanie bardzo silna. ✔ Dalszy rozwój opakowań będzie opierał się na innowacjach oraz maksymalnym ułatwieniu konsumentom korzystania z produktu. ✔ Niezależni detaliści to dla nas bardzo istotna grupa, którą traktujemy indywidualnie.

Grzegorz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Virtu Sp. z o.o.

✔ Wprowadzanie innowacyjnych produktów wysokiej jakości leży u podstaw działalności firmy McCormick. ✔ Wejście na rynek convenience, którego dokonaliśmy na początku 2013 r., było największą inwestycją poczynioną przez McCormick od czasu nabycia firmy Kamis. ✔ Jeśli chodzi o popularność dań typu fix, każdy konsument znajdzie coś odpowiedniego dla siebie w naszej szerokiej gamie produktów. ✔ W zależności od przyszłych potrzeb konsumentów i w odpowiedzi na ich oczekiwania będziemy inwestować w markę Galeo, która uzupełnia ofertę marki Kamis.

Olivier Touzalin

Prezes Zarządu McCormick Polska S.A.

✔ Popularność naszych przypraw do potraw kuchni włoskiej znajduje również odzwierciedlenie w dużej rotacji tych produktów na sklepowej półce.

Więcej na stronie: w w w.poradnikhandlowca.com.pl/w y wiady/lista Poradnik Handlowca | styczeń 2014


Wydarzenie |

moim zdaniem

23

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


24

tematy miesiąca

| Przedsiębiorczość w Polsce

Handlowcy liczą na konkretne wsparcie przedsiębiorczości w Polsce Według danych GUS Polska znajduje się w grupie krajów mogących w UE pochwalić się najwyższą dynamiką obrotów w handlu detalicznym. W 2012 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wyniosła 676 mld zł i była o 4,6% wyższa niż w 2011 r. Z tego wartość żywności i napojów bezalkoholowych to 185,6 mld zł, a napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych – 60,7 mld zł. Jacek Ratajczak

W

yniki za 2013 r. GUS poda w późniejszym terminie. Z pro‑ gnoz wynika jednak, że mimo symptomów spowolnienia gospodarczego i słabej dynamiki wzrostu całej gospodarki, handel i tym razem będzie odgrywał pierwszoplanową rolę. W do‑ datku kolejne lata mają już być zdecydowanie lepsze. Stwarza to dla całej branży FMCG szansę na dalszy rozwój. Kto skorzysta najbardziej? Zdaniem specjali‑ stów największe wzrosty będą generować segmenty dyskontów oraz handlu opartego na mniej‑ szych formatach sklepów. W tym Celpol_reklamaPH-Walentynkowa_50x50_2014.pdf 1 2013-12-18 15:32:37 drugim przypadku procentuje błyskawiczne dostosowanie się Reklama str. 39 do zmieniają‑ cych się trendów na rynku, ponie‑ waż dziś Polacy rzadziej zaglą‑ dają do obiek‑ tów wielkopo‑ wierzchniowych, po prostu chcą zrobić zakupy jak najbliżej miejsca zamiesz‑ kania. Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Tę zmianę w lot zrozumieli przedsiębiorcy będący właścicie‑ lami małych i średnich placówek handlowych i to zarówno siecio‑ wych (głównie franczyzowych), jak i niezależnych. A ponieważ są oni bardziej elastyczni od dużych konkurentów, szybciej przystoso‑ wali się do innych reguł gry. Po‑ nadto tradycyjnie wysoką jakość obsługi, stawianie na codziennie świeży asortyment, wzmocnili ciągle poszerzanym pakietem usług dodatkowych. Aby przedsiębiorstwa handlowe należące do sektora MŚP mogły nadal skutecznie konkurować na rynku, muszą jednak nieustannie inwestować we własny rozwój. – Prawie siedemdziesiąt kilka procent polskiego PKB tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa. Tylko one są dynamiczne i dają miejsca pracy w naprawdę dużym rozmiarze i to na nich, a nie na kilku wielkich koncernach oparta jest gospodarka naszego kraju – podkreśla Andrzej Sa‑ dowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. Sytuacja prawna i eko‑ nomiczna małych i średnich przedsiębiorstw może stwarzać istotną barierę dla ich rozwoju. Dlatego potrzebne są systemowe rozwiązania, które będą popierać przedsiębiorczość. Handlowcy muszą poczuć wsparcie ze strony polityków. Płacąc podatki w swo‑ jej Ojczyźnie i wspierając w ten sposób budżet państwa, oczekują zmiany nieżyciowych przepisów utrudniających działalność go‑ spodarczą, zminimalizowania in‑ gerencji państwa w zarządzanie firmą, np. poprzez ograniczenie kontroli, wprowadzenia ułatwień kredytowych, ograniczenia kosz‑ tów pracy czy wreszcie uchwa‑ lenia podatków zapewniających

funkcjonowanie na rynku, a nie eliminujących część podmiotów gospodarczych z tegoż rynku. Kraje, które zdecydowały się na wsparcie własnego small businessu nie żałują tej decyzji. Niskie stawki podatków CIT są przykładowo w Irlandii (12,5%), na Węgrzech (10%). W Szwecji w ubiegłym roku obniżono staw‑ kę z 26,5% do 22% i tym śladem zapewne pójdzie coraz więcej unijnych państw. W Polsce stawka CIT wynosi 19%, czyli nie należy do najwyż‑ szych, jednak aby przyciągnąć nowe inwestycje i rozruszać rynek jest mało konkurencyjna. Handlowcy ciągle stanowią łatwy cel dla fiskusa, a ostatnia zapowiedź nowelizacji ordynacji podatkowej budzi uzasadnione obawy, że to znowu głównie oni i podobni im drobni przedsię‑ biorcy odczują jej skutki. Do nie‑ dawna przecież państwo było zupełnie bezradne wobec unika‑ nia płacenia podatków w Polsce przez duże spółki, z reguły znane korporacje – dopiero ostatnio na fali ogólnoświatowych tenden‑ cji (nagłaśnianych w kraju przez niektóre odważne polskie media) próbuje się porządkować kwestię rajów podatkowych. Ale dopóki ci najmniejsi nie odczują na wła‑ snej skórze, że uregulowania prawne obowiązują jednakowo wszystkie podmioty, dopóty za‑ pewnienia władz będą traktowa‑ ne z niedowierzaniem. W myśl starej zasady: „Po czynach ich poznacie”, dziś nie wystarczy już przypomnieć sobie o przedsię‑ biorcach w roku wyborczym i ponownie zadeklarować zmia‑ ny. Dziś trzeba dotrzymywać złożonych obietnic i tego w tym rozpoczynającym się nowym roku od osób dzierżących stery władzy oczekujemy. 


Radź sobie z konkurencją! |

tematy miesiąca

25

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


26

tematy miesiąca

| Pomóż handlowcom!

Nigdy nie chciałem być wielki, chciałem być najlepszy!

fot. Michał Bobrowski

nie podawały składu i pocho‑ dzenia. Ja to zrobiłem, w ten sposób przekonałem do moich wyrobów konsumenta i moja herbata najpierw 20 lat temu podbiła rynek w Australii i No‑ wej Zelandii, a dziś jest znana i ceniona na całym świecie.

Od lewej: Merrill J. Fernando (założyciel firmy Dilmah), Tomasz Witomski (Prezes Zarządu Gourmet Foods Sp. z o.o., firmy dystrybuującej markę Dilmah w Polsce), Dilhan C. Fernando (syn Merrilla J. Fernando)

Na pytania Michała Bobrowskiego odpowiada Merrill J. Fernando, założyciel firmy Dilmah

Michał Bobrowski: Dlaczego herbata jest dla Pana taka ważna w życiu? Merrill J. Fernando: W moim kraju herbata była kiedyś głównym filarem gospodarki, decydowała o jej obliczu, choć dziś już tak nie jest. Dla mnie herbata to czysta natura. Nie byłbym choć w połowie tak szczęśliwy, gdybym wybrał inny zawód. Proszę wyobra‑ zić sobie pracę w pięknym krajobrazie, niebieskie niebo i wszędzie zielone pola... tysiące akrów i pracownicy ręcznie zrywający liście herbaciane. Herbata staje się czarna dopiero później, w fabryce po około 18 godzinach. Ciekawe, że dawniej herbata gościła tylko w królewskich pałacach, póź‑ niej w aptekach jako lekarstwo na praktycznie każdą chorobę. Dziś jest ogólnie dostępna. Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Mam nadzieję, że właściciele małych sklepów zauważą szansę w inwestowaniu w firmy, które są zorientowane na jakość, to jest ich przyszłość.

Czy w obecnych warunkach rynkowych, rozpoczynając ten sam biznes osiągnąłby Pan taki sam sukces? W dzisiejszych czasach zdecy‑ dowanie nie. Na szczęście za‑ czynałem we właściwym czasie. Jestem w biznesie herbacianym od 63 lat. Dawniej firmy her‑ baciane były w rękach mniej‑ szych przedsiębiorców, były to przeważnie firmy rodzinne. Każdy w łańcuchu dostaw był zadowolony, a właściciel marki miał przyzwoity zysk. Kon‑ kurowano przede wszystkim jakością. Około 20‑30 lat temu duże firmy weszły na rynek i zaczęły wchłaniać te mniejsze, z czasem przejęły kontrolę nad rynkiem i sprawiły, że herbata stała się niestety po prostu tylko towarem.

Można powiedzieć, że Pański sukces pochodzi z pasji. To prawda, dzisiaj ludzie często nie mają już takiego podejścia do pracy, do jakości. Przedsię‑ biorcy często są gotowi zwięk‑ szać zyski kosztem właśnie jakości. Ja tego nie robię. Nigdy nie chciałem być wielki, chcia‑ łem być najlepszy! Nasz sukces pozwala nam pomagać osobom biednym i niepełnosprawnym nie tylko w naszym kraju. Gdy‑ byście mnie zapytali, co uwa‑ żam za swoją największą satys‑ fakcję w życiu, to to, że mogę pomagać biednym, tym, którzy nie są w stanie sobie pomóc sami. Dlatego dziękuję każde‑ mu Polakowi, który wybiera markę Dilmah, bo to znaczy, że wspiera filozofię, jaka za nią stoi i daje nadzieję tym, którzy jej szczególnie potrzebują.

Pan jednak się obronił? W tej sytuacji jedynym wyj‑ ściem było wypełnienie luki stworzonej przez międzynaro‑ dowe firmy. Zauważyłem, że fir‑ my te na opakowaniach herbat

Dziś jednak trudno zarobić, ludzie szukają tanich towarów, często ma to wpływ na obniżanie jakości. Jak handlowcy powinni w tej sytuacji reagować?


Pomóż handlowcom! |

tematy miesiąca

27

Dobra herbata na świecie powinna kosztować około 10 do‑ larów za 100 torebek, wówczas jest gwarancja 100% jakości, ale kosztuje około 2 dolary. Dys‑ kontowanie sprawia, że wszyst‑ ko leci w dół, kraj ubożeje, traci też system podatkowy. Rozma‑ wiam szczerze z handlowcami, którzy mówią mi, że ludzie chcą kupować taniej i taniej. I pytają mnie, jak można wyjść z tego impasu. Odpowiadam − po prostu nie proponujcie na wszystko najniższych cen. Postawcie na jakość. Mam nadzieję, że właściciele małych sklepów zauważą szansę w in‑ westowaniu w firmy, które są zorientowane na jakość, to jest ich przyszłość. Czy jest Pan nadal czynnie zaangażowany w tworzenie herbat? Cały czas uczestniczę w tym procesie. Mamy kilkaset plantacji, a każda z nich produkuje kilogramy herbaty. Teraz nie jestem zaangażowany w proces „blendingu” już tak bardzo jak kiedyś, ale ciągle wszystko nadzoruję, oglądam kilkaset rodzajów herbaty i pilnuję, żeby standardy były zachowane. Mój syn też to robi. W biznesie musisz robić wiele rzeczy osobiście. Czy ma Pan swoją ulubioną herbatę Dilmah? Wykreowałem herbatę zwaną Ceylon Supreme z regionu Dimbulla. Herbata ta wywodzi się od tej, którą w 1860 r. pili szkoccy plantatorzy, nazywali ją wtedy Scottish Breakfast, mocna, idealna na rozpoczęcie dnia. Potem została przemia‑ nowana na English Breakfast. Obecnie English Breakfast to tylko nazwa, często używana. Dlatego ja nazwałem ją Ceylon Supreme – ma wszystko co naj‑ lepsze w herbacie. Dziękuję za rozmowę.  Poradnik Handlowca | styczeń 2014


28

tematy miesiąca

| Radź sobie z konkurencją!

Klienta trzeba zachęcić przede wszystkim jakością

fot. archiwum prywatne

Marta Kamińska z wykształcenia co prawda jest chemikiem, ale praca w handlu to jej pasja. Wspólnie z mężem od 1998 r. prowadzi sklep ogólnospożywczy „Mini Market” w Lublinie. Choć niedaleko działają konkurencyjne placówki, zupełnie się nimi nie przejmuje, koncentrując się na prowadzeniu własnego sklepu. Heidi Handkowska

andel w Lublinie jest bardzo roz‑ drobniony, jednak niewielkie, rodzinne skle‑ py spożywcze nie znikają. Miejscowi handlowcy starają się bowiem do klientów podchodzić indywidualnie. Codzienny kontakt pozwa‑ la im na dostosowanie się do ich oczekiwań. – Dzisiaj w większości sklepów jest

H

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

ten sam asortyment, dlate‑ go staramy się wprowadzać zawsze coś nowego na półki. Pomaga nam w tym prasa branżowa, np. „Poradnik Handlowca”, skąd czerpiemy informacje o najnowszych trendach rynkowych. Oglą‑ damy też reklamy w TV. Klienta trzeba zachęcić przede wszystkim jakością. Ceny mamy średnie, bo ich nie zawyżamy, stawiamy bar‑ dziej na obrót niż na marżę. Mamy też sprawdzonych dostawców, np. pomidory bierzemy od 15 lat od tego samego ogrodnika. Często do producentów jeździmy osobiście. Musimy wiedzieć, skąd pochodzi towar, który sprzedajemy. Zwłaszcza, że mamy bardzo rozbudowany dział owocowo-warzywny – mówi współwłaścicielka sklepu.

Nie warto sprzedawać towaru wątpliwej jakości, bo klient kupi go raz i więcej nie wróci, a swoje niezadowolenie przekaże innym osobom. Pani Marta dba o dobrą atmosferę w firmie, bo prze‑ kłada się ona według niej na kontakty personelu z klientami. Dlatego klienci są obsługiwani z uśmiechem, mogą liczyć na pomoc i po‑ radę. Na wszelkie uwagi i su‑ gestie ze strony kupujących ekspedientki natychmiast reagują. – Klienci obecnie

bywają nieco rozpieszcze‑ ni, dlatego łatwo ich zrazić do sklepu niekompetentną obsługą czy niekulturalnym zachowaniem. Stałą prakty‑ ką jest u nas sprowadzanie towarów na indywidualne zamówienie – mówi pani Kamińska. Placówka na Kalinowsz‑ czyźnie wyróżnia się wyjątko‑ wo estetycznym ustawieniem towarów na półkach. Dużym plusem na pewno jest też loka‑ lizacja – osiedle mieszkaniowe oraz fakt, że sklep funkcjonuje w tym miejscu od lat. Czynny jest od godz. 7.00 do godz. 21.30. – Około 70% klienteli to stali bywalcy. Dla jednego przywozimy ulubiony biały ser, a dla drugiego odkładamy chleb. Taki sklep jak nasz, aby zyskać stałe i liczne grono klientów musi być dobrze za‑ opatrzony. Najlepiej jest mieć wybór w każdym asortymen‑ cie – stwierdza pani Marta. Właścicielka sklepu aktywnie uczestniczy w pro‑ wadzeniu placówki handlo‑ wej. – Musimy wiedzieć, jacy ludzie do nas przychodzą, ja‑ kie są ich zwyczaje, dochody i czego oczekują. Nie warto sprzedawać towaru wątpliwej jakości, bo klient kupi go raz i więcej nie wróci, a swoje niezadowolenie przekaże innym osobom. Klienci do‑ ceniają nasz sklep, zwłaszcza starsze osoby, bowiem u nas każdy może liczyć na to, że sprzedawca zawsze doradzi, który produkt kupić, czy znajdzie to, czego osoba ku‑ pująca potrzebuje. Po prostu znamy swoich klientów i wie‑ my, po co przychodzą. Nikt nie jest anonimowy – dodaje pani Marta. 


Radź sobie z konkurencją! |

tematy miesiąca

29

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


30

tematy miesiąca

| Gorący temat

Rodzimi złodzieje wciąż są bezkarni w Polsce i coraz bardziej bezczelni również w Niemczech – swój proceder zaczynają w naszych sklepach od przysłowiowego batonika

Złodzieje nauczeni w Polsce bezkarności i przede wszystkim fachu są solą w oku niemieckiej policji. Kradną niemal wszystko, a „juma” oznaczająca wypady naszych rodaków na „darmowe”, przygraniczne zakupy jest coraz bardziej powszechna. Spektakularne incydenty z udziałem polskich złodziei, choć dotyczą zaledwie garstki naszych rodaków, to jednak psują ogólny wizerunek kraju i jego uczciwych obywateli. Co więcej, ponosimy tego gorzkie konsekwencje, bo za Odrą nie jesteśmy traktowani na równi z innymi nacjami. Potwierdza to niedawne wydarzenie, kiedy dwóch polskich inżynierów zostało brutalnie poturbowanych przez niemiecką policję na autostradzie w pobliżu Berlina. Mężczyźni zostali pobici i zakuci w kajdanki, trafili do aresztu, a dopiero po przesłuchaniu zostali ostatecznie zwolnieni bez jakichkolwiek zarzutów. Ucierpieli w wyniku pomyłki niemieckiej policji. Rafał Sterczyński

statnie statystyki Komendy Głównej Policji odnotowały ponad 230 tysięcy przypadków tzw. kradzieży cudzej, a ich sprawcy wykryci zostali tylko w co trzecim przypadku. Zło‑ dzieje kradną przede wszyst‑ kim w centrach handlowych (14 364), sklepach i butikach (9609), hurtowniach (1212), restauracjach (8547), ale także w zakładach usługowych, po‑ Reklama str. 43 ciągach, domach wypoczynko‑ Spróbuj nowej wych i hotelach. W przypadku edycji limitowanej kradzieży Milka! z włamaniem, policja odnoto‑ wała 8229 takich przypadków w sklepach i butikach, 1033 w centrach handlowych,

O

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Teaser_50_50mm Milka Love.indd 1

13-12-19 10:21

1069 w magazynach, hurtow‑ niach i składach, 3099 w restau‑ racjach, pubach i barach. Ta niechlubna statystyka dowodzi, że kradzież stała się normą. Szczególnie handlowcy naliczają coraz większe straty związane z „promocjami”, na które złodzieje wyruszają już nie tylko do dużych marke‑ tów, ale także do rodzinnych, niewielkich sklepów. Nie odstrasza ich nawet monito‑ ring, który jest instalowany w niemal każdej placówce. Bo złapanie złodzieja na go‑ rącym uczynku i podanie go policji na tacy w postaci nagrania zarejestrowanego w sklepie, wcale nie gwarantu‑ je, że będzie on ukarany. Nic więc dziwnego, że złodzieje grają na nosach właścicieli sklepów, bo grożą im tylko sankcje za wykroczenie. Śmie‑ ją się w twarz handlowcom i wychodzą ze sklepu obła‑ dowani darmowym towarem.

Co więcej, złodzieje w Polsce są coraz bardziej zuchwali. Na początku grudnia dwóch zamaskowanych sprawców zastraszyło sprzedawczynię w Poznaniu, grożąc jej przed‑ miotem przypominającym pistolet i żądając utargu. Była to już druga, podobna kradzież na osiedlu Jana III Sobieskie‑ go w Poznaniu w ciągu kilku miesięcy. Polskie prawo toleruje ten niecny proceder, nasilający się nie z biedy, ale właśnie z powodu niskiej szkodliwości czynu. Zmiany w Kodeksie Karnym zmieniły pojęcie wykroczenia. Jest nim kradzież, której wartość nie przekracza 400 zł, a czyn, którego skutkiem jest szkoda powyżej tej kwoty to dopiero przestępstwo. Takie liberalne zmiany powodują katastrofalne skutki społeczne, ponieważ znacznie więcej drobnych kradzieży


Gorący temat |

będzie karanych łagodniej niż przedtem. Pojawiają się już opinie ekspertów mówiące o tym, że nowe prawo jest swoistym przyzwoleniem na działania nieakceptowane społecznie i szkodzące wszystkim obywatelom. Zresztą mówi się także, że zmiana ta tylko poprawi policyjne i prokuratorskie statystyki, bo handlowcy o lepszej ochronie przed złodziejami mogą w aktualnej sytuacji prawnej tylko pomarzyć. W niezamierzony sposób nowe prawo zachęca do popełniania przestępstw przez niski wymiar kary. Bo przecież to właśnie kary „zawodowi złodzieje” boją się najbardziej i to strach przed nią stanowi nierzadko największy środek zapobiegawczy. Brak reakcji powoduje, że już nie tylko polscy przed‑ siębiorcy-handlowcy muszą zmagać się ze złodziejstwem i paserstwem swoich rodaków, ale również nasi niemieccy sąsiedzi. Tereny przygraniczne to dla nich (oraz innych nacji z Europy Wschodniej) swoiste Eldorado, bo Niemcy nie są przyzwyczajeni do zamyka‑ nia garaży i szop na klucz, a nierzadko pozostawiają także sprzęt używany w gospodar‑ stwach domowych w pobliżu miejsca zamieszkania. Od mo‑ mentu wejścia Polski do strefy Schengen wszystko, co jest łatwo dostępne, staje się więc łupem złodziei. Na niemiec‑ kim pograniczu giną zatem, jak podaje „Gazeta Wyborcza”: narzędzia rolnicze, kosiarki do trawy, sprzęt budowlany, so‑ lary, mosiężne tablice na cmen‑ tarzach, dzwony w kościołach ewangelickich, włazy kanaliza‑ cyjne, rowery, wózki dziecięce, a nawet zwierzęta hodowlane: świnie, krowy i drób. Można więc śmiało powiedzieć, że złodzieje kradną wszystko to,

co nie jest zabezpieczone. Wy‑ chodzą z założenia, że ukraść można wszystko, bo jest to dla nich tak samo dostępne, jak „darmowy, promocyjny towar” w polskim sklepie. W ślad za tymi bezkar‑ nymi kradzieżami idą inne, znacznie poważniejsze. Według niemieckich statystyk aż 70% złapanych złodziei samochodów to Polacy. O na‑ szych rodakach jest więc coraz głośniej za granicą, ale nie jest to popularność, o którą zabie‑ gamy. Spektakularne kradzie‑ że powodują, że nieprzychylny wizerunek Polaka jest przykry dla tych wszystkich, którzy przebywają za granicą. Spo‑ tykają się tam z odrzuceniem, niesmakiem i upokorzeniem, a nawet strachem przed jaki‑ mikolwiek kontaktami. Nie sprzyja to także przyjazdom obcokrajowców do naszego kraju, bo nie czują się w nim bezpiecznie. Niedawne wydarzenia, o których pisano w wielu zagra‑ nicznych i krajowych mediach, pokazują zuchwałość rodzi‑ mych złodziei. Jednym z nich było znalezienie przez policję na parkingu we Włocławku czwartego z pięciu luksusowych aut marki Bentley, które zostały skradzione z największych w Europie salonów Bentleya przy ulicy Kurfuerstendamm w Berlinie. To jednak nie jedy‑ ny przypadek kradzieży, który przynosi ujmę większości Pola‑

tematy miesiąca

31

ków. Nie dalej, jak dwa mie‑ siące temu, nasz rodak został wydalony z Holandii za popeł‑ nienie 4 kradzieży w sklepach. Jego nazwisko pojawiło się także 66 razy w systemach policyjnych. A ponad rok temu Polacy w Niemczech skradli auta, w których znajdowały się trumny z ciałami. • Złodziej, który systematycznie kradnie w wielu sklepach, ale za kwotę mniejszą niż 400 zł w jednym punkcie, nadal ma czyste konto. Popełnia tylko wykroczenie, a nie przestępstwo. Nie ma żadnego ogólnopolskiego rejestru wykroczeń, który pozwalałby na postawienie mu jakichkolwiek zarzutów, bo kradzieże nie są sumowane. Nie zachodzi tutaj przypadek przestępstwa ciągłego. • Tylko 47% należności za kary administracyjne i mandaty to dobrowolne wpłaty, 23% ściąganych jest po uruchomieniu postępowań egzekucyjnych, a 30% nie udaje się w ogóle wyegzekwować. Okazuje się więc, że co trzecia kara pieniężna w naszym kraju nie jest ściągana. Jak długo musimy jeszcze znosić upokorzenia związane z działalnością naszych rodaków, która wpływa na bardzo negatywny obraz Polski i Polaków w świecie? To pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi, ale apelujemy, aby nasz rząd i parlamentarzyści, zamiast łagodzić prawo (osławione 400 zł), znaleźli sposób na złodziejstwo, łobuzerię, chuligaństwo, jazdę po pijanemu i przede wszystkim rażąco niską karalność wynikającą z kwalifikacji czynu jako wykroczenie, która uczy łatwego „zarobku” nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. 

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


32

tematy miesiąca

| Sport w FMCG

fot. Grupa Maspex Wadowice

Ring i biznes mają bardzo wiele wspólnego

Dariusz Tiger Michalczewski

Specjalny wywiad dla „Poradnika Handlowca” – na pytania odpowiada legenda światowego boksu Dariusz Tiger Michalczewski

Reklama str. 5

„Poradnik Handlowca”: Zapewne sport w Pana życiu nadal odgrywa znaczącą rolę. W jaki sposób legendarny Tiger dba na co dzień o kondycję fizyczną? Wiemy, że biega Pan dla zdrowia, m.in. będzie uczestniczyć w lutowym XII Zimowym Biegu Trzech Jezior w Trzemesznie.

Dariusz Mi-

chalczewski:

Jestem uzależ‑ niony od sportu. Uprawiając zawodowo sport przez kilkana‑ ście lat, nawet po zakończeniu kariery, nie Poradnik Handlowca | styczeń 2014

można tak po prostu przestać być aktywnym. Codziennie biegam po kilka kilometrów, co jakiś czas biorę udział w maratonach. Bardzo chętnie wezmę udział również w Biegu Trzech Jezior i po raz kolejny odwiedzę Trze‑ meszno. Dodatkowo regularnie ćwiczę w moim fitness clubie Tiger Gym. Tworzymy obecnie sieć klubów, wkrótce otwieramy piątą siłownię w Trójmieście. Jakiś czas temu wziąłem udział w wyścigu amatorów podczas Tour de Pologne, w wakacje grałem w koszykówkę razem z Marcinem Gortatem. Ostatnio byłem nawet kapitanem drużyny w piłce ręcznej podczas pożegna‑ nia Artura Siódmaka, co było dla mnie wyjątkowym przeżyciem, ponieważ to niezwykły człowiek. Chodzę również na basen razem z moim najmłodszym synkiem Dareczkiem. Staram się, aby on również był aktywny od naj‑ młodszych lat. Który ze sportów – oprócz oczywiście boksu i biegania – szczególnie cieszy się Pana zainteresowaniem?

Jestem wielkim fanem piłki nożnej. Kiedyś nawet miałem zostać piłkarzem. Myślę, że gdy‑ by nie boks, to byłbym całkiem niezły w piłce nożnej. Aktywnie kibicuję naszej reprezentacji, chodzę na mecze Lechii Gdańsk. Podczas Euro 2012 otrzymałem honorowy tytuł Przyjaciela Euro 2012. Zawsze staram się wspierać naszych piłkarzy, nawet jeśli ostatnio nie mają sukcesów. W ostatnim czasie da się zauważyć duże zainteresowanie sportami walki w Polsce. Boks rekreacyjny trenuje wielu aktorów, ale także biznesmenów związanych zawodowo z branżą

FMCG. Co wnosi boks w nasze życie?

Bardzo się cieszę, że coraz więcej osób chce trenować sporty walki, bo np. boks to dyscyplina, która kształtuje charakter, uczy wytrwałości, mobilizacji, pokory oraz szacunku dla drugiego czło‑ wieka. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to najcięższa dyscyplina sportowa. Co ważne, jak już młodzież się mocno zmęczy treningiem na sali, to później nie będzie szukała emocji na ulicy. Myślę, że ludzi pociąga w boksie adrenalina i rywalizacja. Jest to sport indywidualny, do ringu wychodzisz zupełnie sam. I od razu następuje dokładna weryfikacja umiejętności. Jeśli się człowiek odpowiednio nie przy‑ gotuje lub opuszcza systematycz‑ ne treningi, to ring szybko wery‑ fikuje wszystkie niedoskonałości. Dlatego też boks uznawany jest za bardzo ciężką dyscyplinę, ale dzięki temu ringowe zwycięstwa tak dobrze smakują. Jest Pan założycielem Fundacji „Równe Szanse”. Podopiecznymi Fundacji są nie tylko młodzi bokserzy, ale również młodzież uprawiająca inne dyscypliny sportu. Dzięki pomocy nabierają wiary we własne siły i możliwości.

Tak, jestem niezwykle szczęśliwy mogąc pomagać potrzebują‑ cej, utalentowanej młodzieży. Kiedyś ktoś mi w ten sam sposób pomógł, dzięki czemu mogłem zostać Mistrzem Świata. Więc teraz w ten sam sposób chcę spłacić swój dług pomagając innym. Jakiś czas temu roz‑ szerzyliśmy zakres dyscyplin i obecnie pomagamy pływakom, lekkoatletom, piłkarzom oraz pięściarzom. Czasami wielkie talenty ograniczane są przez


Sport w FMCG |

brak środków i brak możli‑ wości trenowania. Uważam, że to jest nie fair, dlatego chcę ze wszystkich sił pomagać, jak tylko mogę. Wspieram również tych mniej utalentowanych, którzy naprawdę chcą w sporcie coś osiągnąć. Kupujemy sprzęt sportowy, fundujemy stypendia, organizujemy akcje charytatyw‑ ne i sportowe. Moja Fundacja też wychowuje i uczy szacunku dla innych. Często organizujemy spotkania z dzieciakami z róż‑ nych ośrodków wychowawczych, czy poprawczaków. Poprzez swoją postawę chcę im pokazać i udowodnić, że życiowy sukces leży tak naprawdę w ich rękach i z odpowiednim podejściem nie ma rzeczy nieosiągalnych. Przydomek Tiger postanowił Pan następnie wykorzystać w biznesie. Dlaczego wybór padł na napój energetyzujący?

Każda kariera sportowa kie‑ dyś się kończy, ale dorobek, który wywalczyło się w sporcie

może być później dalej wyko‑ rzystany. Dlatego pod koniec kariery sportowej postanowiłem zarejestrować oznaczenie Tiger. Zrobiłem to przede wszystkim z myślą o późniejszej działalno‑ ści biznesowej. Filozofia marki Tiger Energy Drink była spójna z filozofią mojego życia. Marka ta bezpośrednio korzystała z mo‑ ich kompetencji – siły, energii, sukcesu i wysokiej jakości. Uwa‑ żam, że te cechy idealnie pasują do napoju energetyzującego. Obecnie napoje Tiger sprze‑ daje firma Maspex Wadowice, która posiada wyłączną licencję na używanie oznaczenia TIGER. Jestem zadowolony z dotychcza‑ sowej współpracy. Uważam, że siła marki Tiger cały czas wzrasta dzięki bardzo dobrze prowadzo‑ nej strategii marketingowej oraz silnej dystrybucji Maspeksu. Dziś oprócz popularnego energetyku pod marką Tiger pojawiły się również kosmetyki. To jednak trudny zmienny rynek, kierujący

tematy miesiąca

33

się chwilowymi modami. Czy ten pomysł ocenia Pan jako równie udany, czy w przyszłości jeszcze Pan nas zaskoczy kolejnym produktem?

Cały czas myślimy o rozwoju i możliwości wprowadzania nowych produktów z oznacze‑ niem Tiger do kolejnych kate‑ gorii produktowych. Kosmetyki to interesujący projekt, ale wyma‑ ga jeszcze dużo czasu i pracy, np. w dystrybucji. Czy cechy charakteru, które prezentował Pan w ringu pomagają Panu obecnie w osiąganiu sukcesów w biznesie?

Oczywiście, ring i biznes mają bardzo wiele wspólnego. Poza umiejętnościami i talentem niezbędna jest gra fair play. Za‑ wsze walczyłem czysto, zarówno podczas moich walk, jak i teraz w biznesie. Dodatkowo bardzo przydaje się wytrwałość, opano‑ wanie i cierpliwość. Dziękujemy za rozmowę. 

Poradnik Handlowca | listopad 2013


34

tematy miesiąca

| Szkoła Główna Handlowa

fot. archiwum

Koniunktura w handlu

Jednym z wiodących w kraju ośrodków prowadzących badania koniunktury gospodarczej jest Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Obecne, prezentowane przez „Poradnik Handlowca” opracowanie przedstawia 80. edycję badań koniunktury w polskim handlu wewnętrznym i dotyczy jej przebiegu w IV kwartale 2013 r. dr Katarzyna Majchrzak Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

oniunktura w handlu w IV kwar‑ tale 2013 r. w stosunku do III kwartału 2013 r. uległa niewielkiej poprawie. W ciągu kwartału wartość wskaźnika koniunktury zwiększyła się o 0,2 punktu i obecnie wynosi -4,5 punktu. Wskaźnik ko‑ niunktury w IV kwartale 2013 r. jest również wyższy w porów‑ naniu do wartości sprzed

K

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

roku (wyniosła ona bowiem -9,7 punktu). W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnio‑ nych, w stosunku do ubiegłego kwartału odnotowano wzrost wartości wskaźnika w grupie przedsiębiorstw zatrudniają‑ cych do 20 osób (z -9,7 punktu do -9 punktów) oraz w grupie przedsiębiorstw zatrudniających od 21 do 50 osób (z -10,8 punktu do -8,5 punktu). W przedsię‑ biorstwach większych zatrud‑ niających od 51 do 100 osób oraz powyżej 100 osób odnotowano w ciągu kwartału spadki war‑ tości wskaźnika. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 100 osób, pomimo zaobserwowanego spadku (z 10,6 punktu do 6,3 punktu), wskaźnik ten pozostał dodatni. Najniższa wartość wskaźnika (-9 punktów) została odno‑ towana dla przedsiębiorstw handlowych zatrudniających do 20 osób.

W IV kwartale 2013 r. w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw uważających: konkurencję (z 76,8% do 75,1%), niedostateczny popyt (z 63,7% do 59,4%) oraz koszty zatrudnienia pracowników (z 61,6% do 58,6%) jako główne czynniki ograniczające rozwój. Poprawę koniunktury w stosunku do ostatniego kwartału zaobserwowano dla przedsiębiorstw funkcjonują‑ cych w handlu hurtowym oraz mieszanym (hurtowo-deta‑ licznym). Największy wzrost

− o 15,6 punktu − odnotowano dla przedsiębiorstw zajmują‑ cych się handlem hurtowym. W IV kwartale wskaźnik dla tej grupy wynosił +9,3 punktu. W handlu detalicznym, podob‑ nie jak w minionym kwartale oraz rok wcześniej, wskaźnik koniunktury pozostał ujemny (obecnie -9,1 punktu). W przy‑ padku przedsiębiorstw prowa‑ dzących działalność mieszaną (hurtowo-detaliczną) wskaź‑ nik wzrósł w ciągu kwartału o 1,6 punktu i osiągnął wartość dodatnią (+0,5 punktu). Wartość wskaźnika ko‑ niunktury w przekroju według wielkości ośrodków, w których działają przedsiębiorstwa handlowe zwiększyła się w ciągu ostatniego kwartału dla przed‑ siębiorstw funkcjonujących w małych i średnich miastach (odpowiednio z -14,9 punktu do -3,6 punktu oraz -6,3 punktu do +1,8 punktu). Z kolei najniższą wartość -17,5 punktu odnotowano dla przedsiębiorstw funkcjonujących na wsiach. W przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących w dużych miastach odnotowano najwięk‑ szy spadek wskaźnika w ciągu kwartału (z +9,2 punktu do -3,2 punktu). Od początku badań ko‑ niunktury permanentnie cztery główne czynniki ograniczały polepszenie sytuacji przedsię‑ biorstw handlowych: konku‑ rencja, koszty zatrudnienia pra‑ cowników, niedostateczny popyt oraz wysokość oprocentowania kredytów. W IV kwartale 2013 r. w stosunku do poprzedniego kwartału wzrósł odsetek przed‑ siębiorstw uważających wyso‑ kość oprocentowania kredytów (z 11,6% do 12,2%) za czynnik ograniczający rozwój. Zmniej‑ szył się natomiast odsetek przedsiębiorstw uważających: konkurencję (z 76,8% do 75,1%),


Szkoła Główna Handlowa |

tematy miesiąca

35

niedostateczny popyt (z 63,7% do 59,4%) oraz koszty zatrud‑ nienia pracowników (z 61,6% do 58,6%) jako główne czynniki ograniczające rozwój. Saldo odpowiedzi na pyta‑ nie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlo‑ wych zmniejszyło się w stosun‑ ku do poprzedniego kwartału o 3 punkty i osiągnęło wartość -9,4 punktu. Ocena ogólnej sytu‑ acji przedsiębiorstw handlowych przełożyła się na ich sytuację fi‑ nansową. Zarejestrowano ujem‑ ne saldo odpowiedzi na pytanie o zmianę ich sytuacji finansowej w wysokości -14,7 punktu. Było ono o 9,9 punktu wyższe niż przed kwartałem i o 5,5 punktu niższe niż przed rokiem. W ciągu ostatniego kwarta‑ łu odnotowano spadek poziomu zakupów od dostawców krajo‑ wych z poziomu -1,5 punktu do -10,5 punktu. Wartość salda była nieznacznie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (-11,1 punktu). O 7,4 punktu w skali kwartału zwiększyło się saldo zakupów od dostawców zagranicznych (do poziomu -12,5 punktu). Jest to poziom zbliżony do analogicz‑ nego okresu ubiegłego roku (wy‑ nosiło wówczas -12,3 punktu). Wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące zatrudnie‑ nia wzrosła o 15,4 punktu w sto‑ sunku do minionego kwartału oraz o 3,3 punktu w stosunku do sytuacji sprzed roku. Pomi‑ mo wzrostu, saldo pozostaje negatywne i wynosi obecnie -10,9 punktu. W IV kwartale 2013 r. w stosunku do III kwar‑ tału, w 42,6% przedsiębiorstw handlowych ceny wzrosły, w 50,3% nie zmieniły się, natomiast w 7,1% obniżyły się. Pomimo, iż w ostatnich trzech miesiącach wzrósł wolumen sprzedawanych towarów (o 7,6 punktu), aktualne saldo pozostało ujemne (-12,1 punktu). W ciągu roku wartość salda zwiększyła się o 9,8 punktu.  Poradnik Handlowca | styczeń 2014


36

tematy miesiąca

| Korespondencja własna

fot. iStockphoto.com

fot. Justyna Wojciechowska

Cypr – nie tylko wyspa Afrodyty

Ser Halloumi

Oliwki przed tłoczeniem

Polakom Cypr kojarzy się głównie jako atrakcyjny cel wakacyjnych wypraw. Republika Cypryjska ma do zaoferowania dużo więcej, to także eksporter wielu jakościowych produktów spożywczych. Nikodem Pankowiak

odczas naszej wizyty w tym pięknym kraju mogliśmy poznać pro‑ dukty, z których Cypryjczycy są szczególnie dumni. Ziemniaki bardzo dobrej jakości, cytrusy, szeroki wybór ziół, produkty nabiałowe na czele z serem Halloumi oraz słynna oliwa z oliwek – oto flagowe produkty cypryjskiego eksportu. Cypryjscy producenci są szczególnie dumni z sera Hal‑ loumi – spożywanego w około

fot. Justyna Wojciechowska

P

Drzewa oliwne Poradnik Handlowca | styczeń 2014

40 krajach na 5 kontynentach − chętnie akcentując jego uni‑ wersalność. Ten niezwykły ser nie tylko nie topnieje podczas grillowania, ale spożywać go można także w wersji surowej lub smażonej. Używany jest również jako dodatek do omle‑ tów oraz starty, do makaronów. Ser Halloumi w 2000 r. został zarejestrowany jako Community Collective Trademark w Unii Europejskiej oraz jako Certifi‑ cation Trade Mark w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo‑ nych i na Cyprze. Do produkcji sera używa się owczego lub koziego mleka, które może, ale nie musi być wymieszane z kro‑ wim mlekiem. Halloumi nadal wyrabiany jest starą, tradycyjną metodą – ciepły ser ręcznie umieszcza się w formie nadającej mu charakterystyczny kształt. Cypr słynie także z dosko‑ nałej oliwy z oliwek. Dzięki wizytom w przedsiębiorstwach zajmujących się jej produk‑ cją mogliśmy na własne oczy przekonać się, dlaczego jest to produkt tak doskonały. Sezon zbiorów oliwek rozpoczyna się na końcu października i trwa do lutego. Aby otrzymać 1 litr oliwy, potrzeba 5 kg oliwek. Zebrane oliwki muszą od razu trafić do miejsca tłoczenia, ponieważ ich przerobienie musi odbyć się w ciągu 24 godzin

od momentu zebrania. Pro‑ ces przerabiania trwa około godziny – w tym czasie liście zostają mechanicznie oddzielone od owoców, które następnie są myte i przetłaczane. Większość odwiedzanych przez nas firm bezpośrednio od rolników pozyskuje oliwę, która po sprawdzeniu, jeśli speł‑ nia wymagania odnośnie jakości, zostaje zabutelkowana i sprze‑ dawana pod konkretną marką w sklepach. Wielu rolników pro‑ dukuje oliwę także do własnego użytku. Dla Cypryjczyków bar‑ dzo ważny stał się rozwój oliwy organicznej – drzewa oliwne nie są wówczas spryskiwane żadny‑ mi chemikaliami, co skutkuje mniejszymi zbiorami, ale wyższą jakością produktu. Cypryjska oliwa z oliwek pierwotnie, około 4000 lat temu, używana była jako paliwo w hutnictwie, co udowodniła włoska archeolog Maria Rosaria Belgiorno, natomiast do kon‑ sumpcji zaczęto ją używać około 1000 r. p.n.e. Dziś ten znany na całym świecie produkt używany jest w kuchni nadzwy‑ czaj często i jest podstawowym składnikiem diety śródziem‑ nomorskiej. Dzięki cypryjskiej tradycji możemy cieszyć się jego najwyższą jakością, potwierdzo‑ ną wieloma międzynarodowymi nagrodami. 


Konkurs z okazji Dnia Kobiet |

tematy miesiąca

37

Kosmetyki w sklepie osiedlowym – nowe trendy Piotr Ignaczak Catman Group

d wielu lat w kosmetykach damskich widać coraz większe zmiany zarówno w ilości i ro‑ dzaju asortymentu, jak i miejscach sprzedaży. Wniosek może być tylko jeden. Polskie kobiety chcą się czuć coraz bardziej kobieco i wymagają od produ‑ centów większego wyboru oraz jakości. Kobiety stają się bardziej świadome w wyborze kosmetyków. Już nie tylko marka, jakość czy cena decydują o wyborze produktów. Ważne jest również, czy produkty są ekologiczne, zdrowe dla skóry oraz czy pochodzą od rodzimych producentów. Praktycz‑ nie wszystkie kategorie kosmetyków coraz bardziej zaznaczają swoją obecność na kobiecej półce z kosme‑ tykami. W jaki sposób sprostać wymaganiom konsumen‑ tek, prowadząc mały sklep osiedlowy? Specjalistyczne drogerie, sklepy wielkopowierzchniowe oraz nowocze‑ sne apteki potrafią motywować klientki do zakupu. Jednak nie należy zapominać, że sklep osiedlowy posiada dwie kluczowe przewagi. Po pierwsze, jest blisko. Po drugie, właściciel doskonale zna swoje klientki. Dlatego właśnie warto rozważyć posiadanie „Kącika dla Pań”, w którym klientki mogłyby znaleźć te produkty, które im są najbardziej potrzebne. Mi‑ nimalny wybór w takich kategoriach, jak: pielęgnacja twarzy, kosmetyki kolorowe oraz zapachowe, opie‑ rający się na produktach marek popularnych (niska

O

i średnia cena) oraz większy wybór w kategoriach: preparaty do włosów, preparaty myjące oraz do hi‑ gieny jamy ustnej, powinien być dobrą mieszanką asortymentową. Bardzo ważne jest, by: • Produkty z tej kategorii były szczególnie widoczne, dlatego specjalna strefa w postaci regału i półek lub specjalistycznego ekspozytora powinna znajdować się w miejscu, gdzie klientki będą miały więcej przestrzeni, a co za tym idzie, więcej czasu na wybór i podjęcie decyzji. • Asortyment w zakresie cen mieścił się na poziomie niższym i średnim. Co oznacza dostępność produktów z marek popularnych. Produktów drogich i superdrogich klientki poszukują w sklepach specjalistycznych. • Asortyment był dedykowany dla kobiet dojrzałych o ugruntowanych preferencjach i niskiej potrzebie poszukiwania nowości. Prowadząc w sprzedaży tę kategorię warto pamię‑ tać, że produkty te podlegają bardzo dużej sezonowo‑ ści sprzedaży. Ponadto takie dni, jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki czy Walentynki są doskonałą okazją do większej sprzedaży. Posiadając specjalną strefę „Kącik dla Pań”, przed tymi świętami sklep jest w stanie ściągnąć również bardzo dużą grupę męż‑ czyzn, którzy mając ograniczony czas i świadomość produktową, będą poszukiwać prostego wyboru (mała ilość asortymentu) oraz zaprzyjaźnionego doradztwa od właściciela sklepu – co kupić dla swoich ukocha‑ nych kobiet? 

Dzień Kobiet z Poradnikiem Handlowca

Zachęcamy Państwa do świętowania Dnia Kobiet wspólnie z Poradnikiem Handlowca! Wszystkie PANIE zapraszamy do udziału w konkursie, w ramach którego można wygrać bardzo atrakcyjne zestawy kosmetyczne ufundowane przez partnerów naszej akcji. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie związane z treścią artykułu (powyżej). Wszystkich PANÓW natomiast zachęcamy do składania życzeń za pośrednictwem „Poradnika Handlowca” z okazji Dnia Kobiet Paniom, z którymi na co dzień pracujecie. Najciekawsze życzenia zostaną uhonorowane nagrodami oraz opublikowane na łamach „Poradnika Handlowca”! Odpowiedzi na pytanie konkursowe można wysyłać na adres Redakcji Poradnika Handlowca za pomocą kuponu konkursowego, który publikujemy obok. Odpowiedzi oraz życzenia możecie Państwo przesłać także drogą mailową na adres: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl (w tytule maila proszę wpisać „Dzień Kobiet”, w treści maila proszę wpisać zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu na Dzień Kobiet). Rozwiązanie akcji w wydaniu marzec 2014. Partnerzy akcji:

Dzień Kobiet z Poradnikiem Handlowca Odpowiedz na pytanie: Czy produkty kosmetyczne podlegają bardzo dużej sezonowości sprzedaży?

TAK

NIE

Imię i nazwisko:

Nazwa i adres sklepu:

Telefon: Adres Redakcji: „Poradnik Handlowca”, BPiR Generalczyk sp. j., ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w związku z konkursem Poradnik Handlowca | styczeń 2014 Wypełnij, wytnij i wyślij kupon na adres redakcji.


38

tematy miesiąca

| Walentynki

Walentynki ożywiają handel następuje stagnacja obrotów, a co za tym idzie – zysków. Dzień Świętego Walentego z całym swoim ideologicz‑ nym optymizmem jest jakby początkiem nowego, lepszego okresu dla handlu. W tym dniu w sklepach, zwłaszcza spożywczych, nie brakuje klientów, którzy nie żałują pieniędzy na słodkości dla ukochanej osoby. Wszystko i wszyscy zdają się mówić „Kocham Cię”, więc także nastroje z obu stron lady są odpowiednie do sytuacji. Zadowolony jest kupujący, bo za chwilę darując komuś serduszkową czekoladę, ciasteczka czy lizaka wyzna uczucie, zadowolony jest również handlowiec, któremu rosną zyski. fot. iStockphoto.com

Wydaje się, że dopiero minęły Święta Bożego Narodzenia, a tu już niedługo Walentynki – najsympatyczniejsze, a także najsłodsze ze świąt przyjętych z Zachodu. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że w ten dzień zakochani najczęściej obdarowują się słodkościami. Czekoladki, ciasteczka, lizaki, a nawet alkohole w butelkach w kształcie serduszek to towary, które 14 lutego najszybciej znikają ze sklepowych półek. Beata Marcińczyk

alentynki na dobre zadomowiły się już w naszej kulturze. To jedyny taki dzień w roku, kiedy poświęcamy czas ukochanej osobie. To świę‑ to niezwykle romantyczne, specyficzne, ale podobnie jak wszystkie inne skomercjalizo‑ wane. Już na kilka dni przed Walentynkami w wystroju sklepowych witryn dominuje barwa miłości, czyli czerwień. Wszędzie królują serduszka

W

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

i amorki – na kartkach pocz‑ towych, wśród słodyczy, a na‑ wet alkoholi. Dzień Świętego Walentego po prostu taki jest: słodki, pachnący czekoladą i malinami. Ma kojarzyć się z miłością. Jak można zarobić na miłosnych wyznaniach? Czym zaskoczyć, jak pomóc konsumentowi? Błogosławiony Walenty

Handlowcy powinni mu od dawna składać dary. Nie jest tajemnicą, że po około‑ świątecznych wzrostach sprze‑ daży, w styczniu i w lutym

Andrzej Lewandowski Właściciel Celpol Firma Celpol jako nieliczna z firm ciastkarskich posiada w swoim portfolio rozbudowaną ofertę Walentynkową. Kolekcja ta tworzona przez ponad 20 lat ugruntowała sobie silną i stałą pozycję u odbiorców ciastek. Wyroby na Dzień Zakochanych wytwarzane są w trzech różnych technologiach: • Ciasteczka Miłosne – to maślane, kruche herbatniki z wygrawerowanym napisem LOVE i posypane lśniącymi kryształkami cukru; • Walentynki – to wyrób w kształcie serca, wypełniony przepyszną, pomarańczową galaretką; • Amorki i Buziaczki – to ciasteczka zwieńczone serduszkiem wykonanym z białej czekolady. Różnorodność oferty pozwala na dotarcie do szerokiego grona nabywców. Linia ciastek Walentynkowych jest co kilka lat modernizowana i uzupełniana o nowe ciekawe wyroby.


Handel przygraniczny |

tematy miesiÄ…ca

39

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


40

tematy miesiąca

| Walentynki

Magdalena Plak Koordynator ds. Marketingu Vobro Walentynki, a także Dzień Kobiet, to doskonała okazja do sprawienia bliskiej osobie radości. Obdarowanie tego dnia bombonierką to nie tylko miła niespodzianka, ale również wykorzystanie czekolady jako jednego z najlepszych afrodyzjaków. Na naszych klientów czeka bogata gama czekoladek, najczęściej w kształcie serca, w specjalnych opakowaniach. Są tam nie tylko kreacje sercowe, kwiatowe, z pięknymi kokardami, ale także ze świątecznymi zwrotami „I love you”, „For you”, „W tym szczególnym dniu”, „Najlepsze życzenia”. Idealną Walentynkową propozycją firmy Vobro są czekoladki w kształcie serca nadziewane wiśnią w likierze – Love & Cherry. W ofercie znajdziemy również wyśmienite bombonierki Frutti di Mare w kształcie owoców morza nadziewane kremem o smaku toffi, orzechowym, mlecznym i kakaowym.

Dorota Weres PR Manager Terravita Z myślą o klientach, którzy poszukują słodkich upominków na Walentynki lub inne wyjątkowe okazje, Terravita przygotowała linię produktów „Tylko dla Ciebie”. Oprócz czekoladowych serduszek w złotej i czerwonej folii, znajdują się w niej czekoladowe propozycje na słodki podarunek: czekoladka „Tylko dla Ciebie” 18 g oraz dwie czekolady dużych formatów 225 g: z wierszem „Pytania” i mleczna z kokosem. Nowością w ofercie jest Bombonierka Czekoladowe praliny z wiśnią i likierem 165 g. Wszystkie produkty ze względu na eleganckie opakowanie z dedykacją „Tylko dla Ciebie” świetnie podkreślą wyjątkowość okazji.

Reklama str. 73

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Co więcej, Walentyn‑ ki ewoluują w dobrym dla handlowców kierunku. Z roku na rok obdarowywanych słodkościami jest coraz więcej osób. Święty Walenty patronuje już nie tylko zakochanym, ale tak, jak to było w pierwszych wiekach, także przyjaciołom, rodzinom. Drobne su‑ weniry w tym dniu mające świadczyć o lojalności, przyjaźni dają sobie po prostu wszystkie bli‑ skie osoby.

Okazuje się, że od 1992 r., kiedy to po raz pierwszy w Polsce Harlequin zachęcił nas do świętowania Dnia Za‑ kochanych, jego zwolenników jest coraz więcej. 14 lutego, jako dzień składania sobie życzeń i wyznań, wyprze‑ dza wielu dotychczasowych „liderów” świętowania, jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca, a nawet Dzień Matki i... Wielkanoc (wg danych TNS OBOP). Z sercem do klienta

Jak dobrze wykorzystać Dzień Zakochanych w han‑ dlu? Już na kilka dni przed 14 lutego należy zadbać o odpowiedni wystrój – za‑

równo witryny sklepowej, jak i półek z kategoriami dedyko‑ wanymi zakochanym, a więc przede wszystkim ze słody‑ czami w kształtach serc albo w opakowaniach w serduszka i kwiaty z napisami Kocham Cię, I love You, Dla Ciebie, For You i podobnymi. Pamię‑ tać przy tym należy, że kolor czerwony silnie oddziałuje na ludzką psychikę, a więc zalecane jest korzystanie z niego z umiarem. W tym przypadku mniej znaczy lepiej. Wystarczy zastoso‑ wać mieszankę – w elemen‑ ty dekoracyjne w postaci czerwonych serduszek wpleść złote lub srebrne. W fantazyj‑ nie, gustownie przybranym sklepie każdy klient będzie czuł się dobrze – ten, który przyszedł tylko po codzienne zakupy, i ten, który myśla‑ mi już jest przy ukochanej osobie. Wielu handlowców stara się wyróżnić i przyciągać klientów promocjami. W Jó‑ zefowie, w jednej z sieci skle‑ pów, pary robiące w tym dniu zakupy otrzymywały drobny upominek. Obniżono także ceny na kilka „walentynko‑ wych” produktów. Pozwoliło to na osiągnięcie kilkupro‑ centowego wzrostu sprzedaży. Wiele placówek handlowych przygotowuje specjalnie w tym okresie konkursy dla zakochanych klientów, w któ‑ rych wygrać można słodko‑ ści, dobre alkohole, a nawet kolację dla dwojga czy inną, atrakcyjną niespodziankę. Jednak najbardziej rozkochanym miastem jest Chełmno, które uroczyście obchodzi Dzień Zakocha‑ nych już od 2001 r. Tam bowiem, w jednym z ko‑ ściołów przechowywane są relikwie Świętego Walentego. W przygotowanie walentyn‑ kowej oprawy miasta aktyw‑ nie włączają się mieszkańcy,


Strategie zarządzania placówką handlową |

tematy miesiąca

41

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


42

tematy miesiąca

| Walentynki

Małgorzata Chojnacka Brand Manager Milka Mondelez Polska Milka to marka zachęcająca do okazywania uczuć, dlatego przy ważnych świętach zawsze przygotowujemy dla naszych konsumentów coś specjalnego. Tak jest również przy okazji Walentynek. W tym roku oferujemy całą gamę słodkości, przede wszystkim „I love Milka”, dostępną w gramaturach 110 g i 137,5 g. „I love Milka” 137,5 g to pyszna pralinka wypełniona nadzieniem migdałowym z kawałkami orzechów laskowych. W ofercie znajduje się jeszcze pralinka „Milka Thank you” 120 g z nadzieniem kakaowym. Poza prezentowymi pralinami są jeszcze czekolady prezentowe 250 g: mleczna i mleczna z orzechami laskowymi w eleganckim kartonikowym opakowaniu. W tym roku oferta została też poszerzona o edycję limitowaną trzech tabliczek o smakach gruszki, śliwki oraz pomarańczy. Czekolady dostępne są w nowoczesnych, wyróżniających się na półce opakowaniach. Tabliczki o gramaturze 100 g z pewnością znajdą wielu fanów ich owocowego smaku.

a przede wszystkim han‑ dlowcy, którzy przyozdabiają witryny okolicznościowymi serduszkami. Dla nich wła‑ dze miasta przygotowują też konkurs. Piekarze i cukier‑ nicy pieką specjalne bułeczki z lubczykiem, które tu także są symbolem miłości i coraz częściej bywają podarkiem. Wszystkie te działania mają służyć jednemu celowi – skuszeniu, za sprawą strza‑ ły Amora, klientów do przyj‑ ścia i zrobienia zakupów.

Królowa czekolada

Co jest najważniejsze w Dniu Świętego Walente‑ go? Na pewno na sklepo‑ wej półce musi się znaleźć galanteria czekoladowa, jak czekoladki o małej gramatu‑ rze. Bywają one najczęściej kupowane jako uzupełnie‑ nie dla bukietu kwiatów, prezentu w postaci bielizny osobistej czy walentynkowej kartki. Drugą kategorią, której nie może w tym dniu zabraknąć są większe czeko‑

lady w opakowaniach opa‑ trzonych okolicznościowymi napisami. Wielu producen‑ tów oferuje także zestawy okolicznościowe, jak np. ku‑ bek z wyznaniem miłości, z dołączonym maleńkim pluszakiem albo czekoladką. To także towar, który może znaleźć nabywców. Przygotowując ofertę walentynkową nie można zapomnieć o różnego rodza‑ ju ciasteczkach w kształcie serc. Najlepiej w czekolado‑ wej polewie albo dodatkowo z czerwonym nadzieniem. Dla tych sprzedawanych na wagę warto pokusić się o odpowiednie opakowanie z napisem-wyznaniem albo choćby czerwoną wstążeczkę. Pamiętać przy tym należy, że w Dniu Świętego Walentego wyznania miłości czynią swoim mamom dzieci, a te raczej nie dysponują du‑ żymi środkami finansowymi. Warto więc i dla nich mieć przygotowaną ofertę. – W fo‑ lię przewiązaną papierową kokardką pakujemy po jed‑ nym ciasteczku w kształcie serduszka i to właśnie po nie najczęściej przychodzą dzie‑ ci – mówi Sylwia Miklosz,

Elżbieta Hegenbarth

Co roku w Walentynki dobrze sprzedają się czekoladki Merci, Toffifee, praliny Raffaello, Ptasie Mleczko czy czekolady Milka, Alpen Gold lub Lotte Wedel. Zawsze mamy w ofercie także lizaki serduszka, które są dodatkiem do prezentu na Dzień Zakochanych. W tym okresie nie można zapomnieć również o odpowiednim wyeksponowaniu tych produktów. Bomboniery w walentynkowych opakowaniach, czekolady i praliny umieszczamy w widocznym miejscu. Dobrym pomysłem jest także ułożenie tego typu słodkości w zasięgu wzroku i ręki klienta, aby ułatwić mu wybór. Jeżeli po Walentynkach na półkach zostaną nam słodkości w serduszkach czy czerwonych opakowaniach, to nie martwimy się. Tego typu produkty są idealne na prezent dla bliskiej osoby na każdą okazję. Poradnik Handlowca | styczeń 2014

fot. Rafał Sterczyński

Sprzedawca Sklep Spożywczy w Opalenicy


Prawo na co dzień |

tematy miesiąca

43

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


44

tematy miesiąca

| Walentynki

Magdalena Kołodziejska Rzecznik Prasowy LOTTE Wedel Z myślą o wyjątkowych okazjach i niezwykłych osobach, marka Wedel przygotowała dla swoich konsumentów słodki prezent – bombonierkę WedLOVE. Dwuwarstwowe praliny w kształcie serduszek zachwycają oryginalnym smakiem i uroczym wyglądem. Na mlecznej poduszce z chrupiącymi płatkami karmelowymi ułożony jest słodki, rozpływający się w ustach karmel, a całość otula niepowtarzalna wedlowska mleczna czekolada. WedLOVE została stworzona, aby okazywanie uczuć i wyrażanie emocji stało się prostsze. Bombonierka WedLOVE jest dostępna w sprzedaży od stycznia 2014 r.

Dorota Piwowarska Manager ds. Marketingu Wawel Na wyjątkowe okazje firma Wawel przygotowała serię pięciu produktów „Dla Ciebie” w okolicznościowej szacie graficznej z motywem serca i róży. Są synonimem tradycji, elegancji oraz jakości, dlatego idealnie sprawdzą się w roli walentynkowego podarunku. W ofercie bombonierki 430 g z kremowymi nadzieniami: krówkowym, czekoladowym i adwokatowym; ozdobne pudełeczko z kolekcją mini-czekolad 20 g: Malaga, Kasztanki, Tiki Taki, Mleczna oraz Gorzka, a także duża czekolada Tiramisu.

Dominik Żelazek Dyrektor ds. Sprzedaży Wódek Wytwórnia Wódek i Spirytusu Toruń/ /PUH Chemirol Z portfolio produktów Wytwórni Wódek i Spirytusu w Toruniu wszystkim zakochanym zdecydowanie polecam likiery Mia Amore. Dostępne są one w dwóch smakach: Porzeczkowym z nutą wanilii oraz Malina&Wiśnia z nutą czekolady. Karafka w kształcie serca z pięknym szklanym korkiem, barwy trunków oraz uwodzicielskie słodkie zapachy i wyjątkowe smaki przywołują na myśl wyjątkowe chwile. Likiery Mia Amore to esencja miłości zamknięta w butelce. Zachęca do wyrażania najpiękniejszych uczuć i obdarowywania nimi ukochanej osoby. To idealny pomysł na wyjątkowy upominek z okazji Walentynek.

pracownica sklepu ogólno‑ spożywczego w Lęborku. – Trochę nas to kosztuje, głównie czasu, ale miło jest popatrzeć na szczęśliwe dziecko, które za zaoszczę‑ dzoną złotówkę kupi kocha‑ nym rodzicom czy dziadkom prezent – dodaje. Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Alkohole dla zakochanych

W tym dniu wielu konsumen‑ tów decyduje się także na za‑ kup wyjątkowych alkoholi. Są w tej gamie szampany i wina musujące, są wina przede wszystkim czerwone i modne ostatnio różowe, ale warto

także zwrócić uwagę na to, że coraz częściej pojawiają się alkohole w specjalnych opakowaniach – w butelkach w kształcie serc albo z odpo‑ wiednio zaprojektowanymi etykietami. Jakie smaki prefe‑ rujemy w czasie romantyczne‑ go wieczoru? Każdy ma swój ulubiony, ale na pewno z miłością kojarzą się najczę‑ ściej, oprócz czekolady, także słodka malina, słodko-cierpka wiśnia, a także wanilia czy inne egzotyczne warianty, jak kokos, kawa czy kakao albo migdały. Wsparcie profesjonalistów

Przygotowując sklep do dnia Świętego Walentego, w któ‑ rym pokładamy nadzieję na wzmożony ruch i wyższe obroty, spróbujmy wesprzeć się wskazówkami profesjo‑ nalistów. Inspiracji można poszukać u dużych konkuren‑ tów. Wybrać takie elementy, które nie będą wiele kosz‑ towały, a ich montaż i de‑ montaż będzie stosunkowo łatwy. Mogą to być po prostu czerwone baloniki w kształcie serc, albo papierowe łańcuchy z czerwonych serduszek powy‑ cinane z kolorowego papieru. Wielkim wsparciem są także materiały POS, o których producenci myślą wcześniej niż handlowcy. Warto zorien‑ tować się, co z takich materia‑ łów przydałoby się w naszej placówce racjonalnie planując ich ulokowanie. Uzupełnie‑ niem może być też odpowied‑ ni uniform dla personelu – w dniu Świętego Walentego sprzedawcy mogą być ubra‑ ni w czerwone stroje, albo choćby mieć w klapach czy koszulkach wpięte brosze-pla‑ kietki z serduszkiem. Całość na pewno złoży się na sympa‑ tyczny odbiór placówki u kon‑ sumentów, a być może przez to także na większe zakupy. 


Walentynki |

tematy miesiąca

45

Monika Frank Dietetyk Mój Dietetyk Poznań

Według Syreniusza (1613 rok) afrodyzjaki „mężom sił dodają, niemoc usuwają”. Wielu roślinom, przyprawom, produktom pochodzenia zwierzęcego czy daniom przypisuje się pobudzające działanie na organizm. Wśród nich jest również kakao, które już Aztekowie uznali za pokarm bogów dany śmiertelnikom na Ziemi przez boga o imieniu Quetzalcoatl, owoce kakaowca zawierają substancję wpływającą na zmianę nastroju i powodującą stany uniesienia. Ciekawostką jest to, że czekolada jednocześnie może uspokajać swoim zapachem. Badania psychologiczne pokazały, że spośród wielu zapachów artykułów spożywczych, tylko czekolada tak wyraźnie oddziałuje na ludzki mózg, wpływając na jego fale związane ściśle z koncentracją uwagi. Z punktu widzenia wartości odżywczej najbardziej wartościowe są czekolady gorzkie i deserowe, które zawierają od 50 do 70% miazgi kakaowej, a ich pozostałe składniki stanowią tłuszcz kakaowy i cukier oraz różne dodatki smakowe. Czekolada gorzka ma w swym składzie duże ilości składników mineralnych, w 100 g zawiera 2 mg żelaza, 580 mg potasu, 165 mg magnezu, 244 mg fosforu, 42 mg wapnia i niewielkie ilości witamin. Najsilniejszym afrodyzjakiem może być czekolada z chili. Chili to przyprawa coraz częściej dodawana do czekolady, przyspiesza puls, dodaje odwagi, rozpala, pozwala uwierzyć w siebie. Aztekowie stosowali chili z powodzeniem przez pięć tysięcy lat.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


46

tematy miesiąca

| Aktualności

Podwójne świętowanie w Carrefour Polska

13 grudnia 2013 r. Carrefour Polska otworzył 400. sklep fran‑ czyzowy w Polsce, który jest jednocześnie 100. sklepem fran‑ czyzowym w Warszawie. W ciągu trzech lat dynamicznego rozwoju udało się opracować koncept, który jest dostosowany do potrzeb polskiego klienta. Dlatego wielu franczyzobiorców Carrefour nie ogranicza się do jednej placówki handlowej, ale zadowoleni z partnerskiej współpracy otwierają kolejne. Tak właśnie jest w przypadku właściciela jubileuszowego sklepu, dla którego to już trzeci Carrefour Express. Jubileuszowy sklep położony jest w samym centrum stolicy. Nowa placówka handlowa ma nowoczesny wystrój oraz gwarantuje klientom dostosowany do ich potrzeb asortyment. 400. sklep działa pod pomarańczowym logo Carrefour Express convenience. Sklepy tego typu są w 100% samoobsługowe i oprócz produktów pierwszej potrzeby oferują dodatkowe usługi, np. możliwość zrobienia ksero, opłacenia rachunków czy doładowania telefonu.

VI edycja Targów Expo Sweet

18‑20 lutego br. w warszawskiej hali przy ul. Marsa 56c odbędzie się VI edycja Targów Expo Sweet. Restauratorzy i właściciele kawiarni znajdą tam sprzęty i surowce zaprojektowane specjalnie z myślą o specyfice ich lokali – barowe maszyny do produkcji lodów i jogur‑ tów mrożonych, surowce umożliwiające bardzo proste i niewymaga‑ jące żadnej wiedzy, wykonanie deserów monoporcjowych, opracowa‑ ne tak, aby można je było trzymać w zamrażarce całymi tygodniami bez utraty jakości oraz całą paletę innych produktów, które mogą doskonale sprawdzić się w restauracji czy kawiarni. Nie bez powodu wielu cukierników czy piekarzy przerabia swoje sklepy na kawiar‑ nie. Wykorzystują efekt synergii, wzmacniania sprzedaży jednego asortymentu, drugim uzupełniającym. Targi rozpoczynają się 18 lutego br., a na 19 lutego jest zaplanowany konkurs, który współorganizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni – Mistrzostwa Polski w przygotowaniu deseru na talerzu. Do udziału w zawodach mogą zgłaszać się kucharze i restauratorzy, a wygrać można cenne nagrody, w tym 5000 zł za pierwsze miejsce. Kto zaś nie czuje się na siłach, by konkurować w mistrzostwach powinien przynajmniej zobaczyć to wydarzenie, bo tylko tu prezentowane są wszystkie światowe nowości na nadchodzący sezon. Jeśli więc chcemy wyprzedzić konkurencję, a klientów mile zaskoczyć, to Expo Sweet z pewnością dostarczy nam wielu możliwości. Wstęp na imprezę jest bezpłatny po dokona‑ niu rejestracji on-line na www.exposweet.pl.

Już 6000 sklepów w sieci abc

6 grudnia 2013 r. Grupa Eurocash świętowała otwarcie 6000. sklepu pod szyldem abc „po sąsiedzku”. Placówka ta znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 71 w Warszawie. W tym dniu na klientów sklepu czekały m.in. specjalne konkursy, degustacje, pokazy kulinarne oraz atrakcje dla dzieci, takie jak: malowanie twarzy, przygotowywanie ozdób świątecznych, czy możliwość zrobienia zdjęcia z Mikołajem/Lwem z Wesołej Rodzinki. Od początku 2013 r. sieć sklepów abc powiększyła się już o ponad 600 pla‑ cówek. Jest jedną z najszybciej rosnących sieci franczyzowych w Polsce.

Efekt parasolki Efekt parasolki – sytuacja, w której bardziej znany produkt firmy ułatwia sprzedaż innych, mniej znanych produktów tej firmy, m.in. dzięki wspólnej ekspozycji. Poradnik Handlowca | styczeń 2014


Aktualności |

tematy miesiąca

47

Poradnik Poradnik Handlowca Handlowca || listopad styczeń 2014 2013


48

tematy miesiąca

| Aktualności

Czy będą wolne niedziele w handlu? Do Sejmu trafiła kolejna obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Tym razem ponad 100 tysięcy Polaków podpisało się pod projektem nowelizacji Kodeksu pracy zakazującym pracy w niedzielę. Redakcja „Poradnika Handlowca” będzie uważnie śledzić los tej inicjatywy i zbierać opinie handlowców dotyczące tej kwestii.

Nagroda od firmy Tchibo Warszawa w ramach konkursu „Odśwież Swój Sklep”

Maria Dumkiewicz prowadzi sklep spożywczo-przemysłowy w Morągu już 21 lat. W IV edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep” zorganizowanego przez „Poradnik Handlowca” zajęła II miejsce i otrzymała od fir‑ my Tchibo Warszawa ekspres Cafissimo na kapsułki. – Ką‑ cik gastronomiczny, w którym klienci mogą napić się kawy z pewnością uatrakcyjnia nie tylko ofertę sklepu, ale także korzystnie wpływa na odbiór placówki przez klientów. Codzienna wizyta w moim sklepie stała się dla niektórych stałych klientów rytuałem. Przyciąga ich zapach świeżo parzonej kawy. Myślę, że w okresie letnim będzie to także duża atrakcja dla turystów odwiedzających naszą miejsco‑ wość – mówi pani Maria.

Procter & Gamble – kolejna inwestycja w Polsce i nowe miejsca pracy

5 grudnia 2013 r. „Poradnik Handlowca” uczestniczył w konferencji prasowej firmy Procter & Gamble z okazji ogłoszenia najnow‑ szej inwestycji, czyli otwarcia Europejskiego Centrum Planowania i Logistyki P&G. Spotka‑ nie, które odbyło się w Warszawie było także okazją do podsumowania 20 lat inwestycji P&G w Polsce. W konferencji udział wzięli m.in.: Werner Geissler – Vice Chairman G&P Global Operations, Marek Kapuściński – Vice Prezy‑ dent i Prezes Zarządu P&G w Polsce i Europie Centralnej oraz Yannis Skoufalos – Global Product Supply Officer. Europejskie Centrum Planowania i Logistyki P&G w Warszawie odpowiada za kompleksowe zarządzanie łańcu‑ chem dostaw w 100 krajach, od planowania surowców, aż po dostarczenie gotowego produktu do odbiorcy. Dzięki temu produkty będą mogły szybciej i sprawniej trafiać do detalistów, a finalnie do konsumentów. – Warszawa była optymalną lokalizacją dla nowego Centrum ze względu na nasze wcześniejsze inwestycje w kraju, bliskość do pozostałych rynków, sprzyjający klimat inwestycyjny stworzony przez polskie władze oraz dostęp do dobrze wykształconych i utalentowanych pracowników – wyjaśnia Yannis Skoufalos, Global Product Supply Officer P&G.

Przejęcia Grupy Kapitałowej Specjał

18 grudnia 2013 r. w Gdańsku doszło do zawarcia umowy, na podsta‑ wie której Polska Sieć Handlowa „Nasz Sklep” Spółka Akcyjna nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Rabat Service S.A. w upadłości likwidacyjnej, w tym m.in.: spółkę LD Holding Spółka Akcyjna z sie‑ dzibą w Jastrzębiu Zdroju zarządzającą sieciami franczyzowymi eLDe, Livio, Sieć 34 oraz centrum w Pruszczu Gdańskim, sklepy własne na Pomorzu oraz akcje i udziały w innych spółkach. Transakcja została zamknięta, a cena sprzedaży zapłacona w całości. Grupa Kapitałowa Specjał od lat konsekwentnie realizuje strategię przejęć, rozbudowując poprzez przyczółki hurtowe sieć detaliczną „Nasz Sklep”, liczącą już ponad 2500 sklepów franczyzowych.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


Nowinki techniczne |

tematy miesiąca

Pierwsza drukarka fiskalna EPSON na polskim rynku

Regał firmy ABM

ABM wpro‑ wadził do sprzedaży nowy regał na warzywa, który wystę‑ puje w dwóch szerokościach 68 cm i 134 cm i wysokości 213 cm. Regał jest regałem wolnostoją‑ cym, a podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Regały można rów‑ nież ustawiać obok siebie w dowol‑ nej ilości, a całość tworzy zgrabny zestaw. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne płyty: grusza polna oraz klon. W komplecie są boki z lustrami, 3 półki podświetlane ledami, panel oświetlenia z grafiką, kosze wiklinowe, szuflada dolna oraz tabliczki cenowe do pisania kredą.

Drukarka fiskal‑ na EPSON TM-T801FV to najnowsza i pierwsza na polskim rynku drukarka fiskalna firmy EP‑ SON – światowego lidera w dziedzi‑ nie produkcji drukarek POS. Tym, co wyróżnia ją spośród konku‑ rencji, to przede wszystkim możliwość instalacji dwóch rodzajów papieru (57 mm lub 80 mm), wydruk faktur VAT, praca urządzenia przy rozładowanym akumulato‑ rze, modułowa budowa, która zapewnia łatwy dostęp serwisanta do podzespołów urządzenia, możliwość zdalnego odczytu danych za pomocą programu serwisowego, a także nowoczesny bar‑ dzo cichy mechanizm drukujący z opcją „wrzuć i pracuj” wraz z automatycznym obcinaczem w standardzie. Drukarka Epson dostępna jest u dilerów firmy Torell na terenie całej Polski.

5 lat

ZDANIEM UŻYTKOWNIKÓW NAJLEPSZE KASY NA RYNKU kasa z kopią elektroniczną

gwarancja na pamięć fiskalną

ER-A237P

ER-A277PS

najczęściej kupowana kasa SHARP

współpracuje z wagą i czytnikiem kodów kreskowych

tt

po odliczeniu

999PLN*

ce na de t. 16 99

PL N

po odliczeniu

Sieć dystrybucji i serwisu w całej Polsce www.torell.pl TORELL Sp.J. 83-000 Pruszcz Gdański ul. Obrońców Wersterplatte 5 tel. + 48 58 773 99 00 e-mail: handel@torell.pl

699PLN*

ce na de t. 13 49

PL N

ODDZIAŁ LUBLIN tel. + 48 81 746 95 00 e-mail: lublin@torell.pl

po odliczeniu

899PLN*

ce na de t. 15 99

ODDZIAŁ GDAŃSK tel. + 48 58 554 17 91 e-mail: gdansk@torell.pl

PL N

ODDZIAŁ WARSZAWA tel. + 48 22 492 66 83 e-mail: oddzial.warszawa@torell.pl

** Ceny netto. Termin obowiązującej promocji znajdziesz na www.torrel.pl * Odliczenie dotyczy nowych podatników rozpoczynającychsprzedaż za pośrednictwem kas fiskalnych

ER-A285P

49

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


50

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

Produkty nabiałowe, czyli produkty pochodzenia mlecznego, to bardzo bogata kategoria, na którą składają się wyroby spożywane przez każdego z nas na co dzień. Tradycja picia mleka sięga zamierzchłych czasów, ale oprócz tego napoju w czystej postaci, spożywamy również wiele produktów wyrabianych na jego bazie, jak sery, jogurty, kefiry, czy desery mleczne. Piotr Ignaczak, Paula Wendland

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

fot. iStockphoto.com

Produkty nabiałowe


Produkty nabiałowe |

Piotr Ignaczak Catman Group

Merchandising produktów nabiałowych Produkty nabiałowe są kluczową, a zarazem „trudną” grupą produktów w sklepie osiedlowym. Są to produkty pierwszej potrzeby, po które do sklepu przychodzi co drugi klient, jednocześnie są to produkty wrażliwe na temperaturę i rotację, co oznacza, że trzeba poświęcić im specjalną uwagę zarówno przy ich doborze, jak i przechowywaniu. Dobór asortymentu

Dobór asortymentu jest bardzo ściśle związany z preferencjami zakupowymi klientów mieszkających w pobliżu sklepu. Ważne jest zatem nie tylko to, jakie produkty sklep ma do zaoferowania, lecz również to, w jakich cenach detalista je posiada. Kolejnym czynnikiem utrudniającym zarządzanie asortymentem nabiałowym są coraz szybciej zmieniające się trendy. Klienci chętnie sięgają po produkty o obniżonej zawartości tłuszczu (sery i jogurty typu light lub 0%) oraz ekologiczne. Innym kryterium wyboru stają się produkty gotowe do spożycia oraz ułatwiające przechowywanie poprzez system „otwórz – zamknij”. Wzrasta również sprzedaż tzw. nabiału funkcjonalnego, czyli takiego, który dostarcza cennych substancji i ma właściwości prozdrowotne – tutaj możemy wyróżnić chociażby produkty mające zwiększać odporność organizmu (np. jogurty z probiotykami). Warto także wspomnieć, że produkty nabiałowe zaczynają konkurować z innymi segmentami, m.in. ze słodyczami. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju puddingi i desery mleczne, które klienci traktują jako znacznie zdrowsze niż słodycze i chętnie po nie sięgają. Nie należy też zapominać o coraz bardziej rozwijającym się rynku serów pleśniowych.

Najczęstsze błędy w doborze asortymentu: • Zbyt rozbudowana kategoria produktów innowacyjnych – powoduje to brak miejsca ekspozycyjnego na produkty podstawowe oraz przeterminowywanie się produktów. Skutkiem jest zwiększenie strat.

rynek pod lupą

51

• Asortyment zbyt drogi lub zbyt tani – konsekwencją takiej polityki asortymentowej jest utrata klientów. Skutkiem jest spadek sprzedaży. • Asortyment zbyt ograniczony rodzajowo – konsekwencją jest utrata klientów z zasobniejszym portfelem. Skutkiem jest zmniejszenie marży.

Rozwiązaniem powyższych problemów jest systematyczna praca analityczna pod kątem swojego sklepu i odpowiedź na pytania: • Jaka jest w sklepie dzienna sprzedaż produktów nabiałowych? • W jakich odstępach czasu sprzedają się produkty z listy TOP oraz te, o które klienci pytają najrzadziej? • O jakie produkty najczęściej pytają klienci oraz jakie produkty posiada konkurencja? • Jak sezonowość (dni tygodnia, miesiąca, święta, pora roku) wpływa na rotację produktów? Tylko w ten sposób detalista optymalnie wykorzysta potencjał kategorii, którą kupuje w sklepie osiedlowym co drugi jego klient. Przechowywanie produktów nabiałowych

Produkty nabiałowe należy przechowywać w ladach lub regałach chłodniczych, zapewniających temperaturę od +1oC do +6oC, z wyjątkiem mleka UHT oraz mlecznych napojów w kartonikach, które mogą być przechowywane do 25oC. Warto przypomnieć, że zbyt wysoka temperatura prowadzi w wielu produktach do fermentacji, a zbyt niska do ich zamrożenia, co powoduje, że zmieniają konsystencję oraz tracą wartości odżywcze. W przypadku posiadania chłodni na zapleczu, należy pamiętać o ciągłej kontroli temperatury oraz dbałości o kontrolę terminów przydatności do spożycia. Najczęstsze błędy w przechowywaniu nabiału (szczególnie w sezonie letnim): • Opuszczanie żaluzji oraz wyłączanie w nocy regału chłodniczego w celach oszczędności. Często może się zdarzyć, że będą to pozorne oszczędności, biorąc pod uwagę straty wynikające ze złej jakości produktów i niezadowolenia klientów, którzy stracą zaufanie do sklepu. • Brak dostatecznej kontroli nad terminem przydatności do spożycia. Nabiał to głównie produkty z krótkim terminem, co oznacza, że podstawową zasadą jest umieszczanie ich w regale chłodniczym zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Inaczej mówiąc, produkty z krótszym terminem powinny zajmować pierwsze szeregi na półce w regale. Przy produktach z bardzo krótkim terminem należy stosować „głębokie” obniżki cenowe w celu jak najszybszego wyprzedania tych produktów, ponieważ producenci bardzo rzadko akceptują zwrot towaru.

Poradnik PoradnikHandlowca Handlowca || grudzień styczeń 2014 2013


52

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

Przykładowa ekspozycja produktów nabiałowych REGAŁ CHŁODNICZY Półka 1

Półka 2

SERKI I PRODUKTY KOZIE

REGAŁ ZWYKŁY

SERY BIAŁE FETA

JOGURTY

SERY DO SMAROWANIA

DESERY

SERY TWAROGOWE

ŚMIETANY I ŚMIETANKI

SERY PLEŚNIOWE

Półka 3 SERY TOPIONE Półka 4

Półka 5

MLEKO UHT 0,5

SERY ŻÓŁTE WĘDLINA PACZKOWANA

MLEKO UHT 2 SERY MOZZARELLA

KEFIR I MAŚLANKA

MASŁO/MARGARYNA/MIXY

MLEKO W BUTELKACH

MLEKO UHT 3,2

Źródło: Catman Group

Ekspozycja produktów nabiałowych

Nabiał dobrze jest ustawić obok następujących grup produktów: pieczywa oraz innego asortymentu śniadaniowego. Rozsądne planowanie powierzchni ekspozycyjnej, tym bardziej, że zazwyczaj jest ona niewielka, to podstawa pracy świadomego detalisty. Dlatego warto pamiętać o następujących zasadach: • Produkty w dużych opakowaniach układamy na niższych półkach chłodziarek, małe na wyższych. • Produkty ustawiamy przede wszystkim podkategoriami (jogurty, śmietany, sery, itp.), a dopiero w dalszej kolejności markami. • Produkty w podkategoriach ustawiamy według zasady − droższe z lewej strony, a tańsze z prawej. • Produkty regionalne oraz niszowe powinny być umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonej strefie. • Produkty o niższej zawartości tłuszczu powinny znajdować się z prawej strony, a z wyższym z lewej. • Produkty typu UHT nie wymagają chłodzenia i mogą zająć miejsce obok chłodziarek. Najczęstsze błędy ekspozycyjne skutkujące stratą sprzedaży: • Ustawianie produktów dostawcami, markami, bez podziału na podkategorie. Takie ustawienie utrudnia precyzyjne zarządzanie asortymentem na półce. • Zbyt mała ilość produktów na półce w regale chłodniczym. Powoduje to niechęć klientów do zakupów: mała ilość = brak wyboru. • Wszystkie produkty ustawiane po tzw. jednej „twarzyczce”. Powoduje to braki towarowe na półce produktów najszybciej rotujących.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Paula Wendland

Innowacyjny nabiał W odpowiedzi na zainteresowanie konsumentów artykułami wpisującymi się w nurt zdrowego odżywiania, producenci coraz chętniej umieszczają w palecie produktów mleczarskich linie artykułów o obniżonej kaloryczności oraz z wartością dodaną w postaci witamin, kwasów omega czy składników przywracających energię. Wielu przetwórców mleka obok produktów standardowych posiada w swojej ofercie również asortyment specjalnie dedykowany określonym grupom odbiorców. Rynek nabiału kształtują różnego rodzaju trendy, będące odpowiedzią na zmiany zachodzące w zachowaniach konsumentów, a z drugiej strony wpływające na ich decyzje zakupowe. Producenci stając do wyścigu o miejsce na sklepowej półce, kreują nowe podkategorie, oferują oryginalne warianty smakowe oraz wygodne i poręczne opakowania. Nośnikami nowych trendów są w dużej mierze jogurty i desery mleczne, a także różne segmenty serów. Szeroka paleta innowacyjnych produktów w tych kategoriach mocno oddziałuje również na pozostałe grupy asortymentowe. W kierunku zdrowia

Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego odżywiania oraz moda na zdrowy styl życia kierują uwagę konsumenta na artykuły


Produkty nabiałowe |

rynek pod lupą

53

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


54

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

Mleko − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w gospodarstwach domowych Łaciate Mlekovita Łowickie Zambrowskie Krasnystaw Piątnica Białe Hej Rolmlecz Kościan

26,6% 16,3% 9,0% 4,6% 3,7% 3,7% 3,0% 2,6% 2,4% 2,1%

Źródło: Millward Brown, Target Group Index, październik 2012-wrzesień 2013

Kefir − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Krasnystaw Bakoma Piątnica Zott Mlekovita Danone Łowicz Włoszczowa Kościan Bieluch

7,7% 6,3% 5,7% 4,9% 4,7% 3,6% 3,1% 2,8% 2,5% 1,7%

Źródło: Millward Brown, Target Group Index, październik 2012-wrzesień 2013

Jogurt − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Jogobella − Zott Serduszko − Zott Jogurt Naturalny − Zott Gratka − Danone 7 zbóż − Bakoma Jogurt Naturalny − Bakoma Activia − Danone Jogobella do picia − Zott Fantasia − Danone Bakuś − Bakoma

13,8% 6,1% 6,1% 5,4% 4,9% 4,4% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5%

Źródło: Millward Brown, Target Group Index, październik 2012-wrzesień 2013

Desery mleczne − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Monte − Zott Deser z koroną − Zott Belriso − Zott Serduszko Pudding − Zott SMAKiJA − Campina Müller Mikuś − Bakoma Satino Deser − Bakoma Kaszka Manna − Czarnków Sonata − Bakoma

4,4% 3,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2%

Źródło: Millward Brown, Target Group Index, październik 2012-wrzesień 2013

nabiałowe, niezwykle ważne dla organizmu człowieka ze względu na swoje właściwości. Duży wpływ na kształtowanie popytu na nabiał ma moda na diety, w tym niezwykle popularną dietę białkową. Wciąż zwiększa się zainteresowanie produktami niskokalorycznymi. Konsumenci chcą być zgrabni i starają się zdrowo odżywiać. Producenci w odpowiedzi na te oczekiwania oferują m.in. asortyment z obniżoną zawartością tłuszczu, Poradnik Handlowca | styczeń 2014

słodzony alternatywnymi dla cukru produktami, np. ekstraktem z liści stewii. Przykładowo firma Bakoma oferuje szereg smaków jogurtów Premium Frutica, w których biały cukier zastąpiono cukrami wyłącznie z owoców oraz jogurty pitne Twist 0%. Producent Zott Polska ma w swojej ofercie szeroką gamę smaków jogurtów Jogobella light o niskiej zawartości tłuszczu i bez dodatku cukru. Wagę segmentu produktów o obniżonej zawartości tłuszczu mocno akcentuje Mleczarnia Turek, oferując w linii Figura sery pleśniowe Turek Figura Camembert i Brie oraz twarożki Turek Świeży Figura. W portfolio Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy znajdziemy linię niskokaloryczną skupiającą szeroki wachlarz produktów mlecznych: Kefir 0% Lekki, Twaróg Wiejski Lekki, serek Twój Smak Lekki z Jogurtem, Serek Wiejski Lekki. Wśród prekursorów poszerzania asortymentu o produkty o obniżonej kaloryczności jest również firma Hochland, która oferuje sery topione Fit w plastrach i w krążkach. Spółdzielnia Mleczarska Spomlek w popularnej serii Serenada ma także wariant Gouda Lekka o obniżonej zawartości tłuszczu. Produkt ten zawiera aż o 30% tłuszczu mniej niż tradycyjny żółty ser. Wartość dodana

Uwagę konsumentów przyciąga rosnąca oferta nabiału funkcjonalnego, np. produkty mające zwiększać odporność organizmu, z dodatkiem szczepów bakterii odpowiedzialnych za równowagę w układzie pokarmowym, czy składników mających za zadanie obniżenie cholesterolu. Wielu producentów idzie w kierunku prozdrowotnym, wprowadzając na rynek produkty z dodatkami witamin, minerałów, probiotyków, mających korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Firma Danone oferuje produkty z wartością dodaną pod markami Actimel i Activia. Napoje mleczne Actimel zawierają szczep bakterii Lactobacillus casei oraz witaminy, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, natomiast jogurty, jogurty do picia i owsianki Activia mają wspomagające trawienie bakterie ActiRegularis. Firma Zott Polska posiada w swoim portfolio m.in. jogurty i napoje Jogobella Regularis, a także napoje Jogobella Lactobacillus casei o właściwościach probiotycznych, zawierające bakterie Lactobacillus casei Prophylactis 3, które korzystnie wpływają na układ odpornościowy organizmu. Ciekawą propozycją są sery pleśniowe wzbogacone o aktywne probiotyczne bakterie LA-5® oraz BB-12® oferowane przez Spółdzielnię Mleczarską Lazur.


Lato w sklepach FMCG |

rynek pod lupÄ…

55

Poradnik Handlowca | listopad 2012


56

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

Dla dzieci i sportowców

Aneta Będkowska Kierownik Biura Marketingu i Współpracy z Klientem Sertop Od lipca 2012 r. do asortymentu naszych serów topionych dołączył Oscar – serek topiony dla dzieci w wersji naturalnej oraz z produkowaną na specjalne zamówienie szyneczką. Każda porcja serka to dodatkowa dawka wapnia, który jest tak ważny w procesach rozwojowych najmłodszych konsumentów. Ponadto produkt nie zawiera konserwantów ani żadnych sztucznych barwników. I to jest bardzo istotny argument, który decyduje, że rodzice chętnie sięgają po ten produkt dla swoich pociech. Najmłodsi konsumenci doceniają delikatny smak serka oraz atrakcyjne, kolorowane opakowanie, które przyciąga wzrok dzieci na półkach sklepowych.

Jarosław Gabinecki Kierownik Marketingu Handlowego Milkiland EU Obecne trendy odzwierciedlają styl życia współczesnych klientów ceniących zarówno tradycyjne smaki, jak i funkcjonalność opakowań, np. typu otwórz – zamknij. Wprowadzone przez nas pod marką Ostrowia sery żółte łączą wygodę konsumpcji z trendem w kierunku naturalnych, polskich wyrobów. Naszym flagowym produktem jest serek śmietankowy Ostrowia, który jest bardzo popularny i ceniony przez kilka pokoleń Polaków. Utożsamiany jest z tradycją i naturalnością, a dzięki lekko odświeżonym opakowaniom przekonuje do siebie ciągle nowych konsumentów.

Grażyna Janowicz Dyrektor Handlowy Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku Zmieniający się styl życia, świadomość zdrowia mają coraz większe znaczenie przy wyborze produktów. Świadomi klienci wybierają świeżość. Widzimy spadek mleka UHT na rzecz świeżego. Częste podróże wpłynęły na poszukiwania nowych smaków. Coraz lepiej sprzedają się: mascarpone, mozzarella, jogurty greckie. Szybkość życia, brak czasu na przygotowanie posiłku wpływa na wybór produktów wygodnych, w funkcjonalnym opakowaniu np. owsianka, jogurty z płatkami. Uznaniem cieszą się produkty regionalne i ekologiczne.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Producenci przeważnie poszukują rozwiązań dla szerokiej rzeszy konsumentów. Jednak rosnące zapotrzebowanie na przetwory mleczne skłania ich do poszerzania oferty o produkty profilowane pod kątem odbiorcy. Obszarem szczególnego zainteresowania firm są najmłodsi. To właśnie tej grupie konsumentów starają się wyjść naprzeciw, proponując szeroki wachlarz przetworów mlecznych w atrakcyjnych smakach i opakowaniach. Chcąc przekonać dzieci oraz rodziców do swojego asortymentu, producenci kładą nacisk przede wszystkim na zdrowie (mocne kości, produkty bez konserwantów, formuła zrównoważonego rozwoju) oraz zachęcają do wspólnej zabawy poprzez konkursy i gry edukacyjne. Ważną rolę odgrywają także kampanie społeczne skierowane do dzieci i ich rodziców. Niezawodnym magnesem, przyciągającym uwagę najmłodszych, jest opakowanie, a zwłaszcza takie jego atrybuty, jak kolorowa szata graficzna, motywy z bajek i reklam, ciekawy kształt. Firma Bakoma poleca markę Bakuś, pod którą można znaleźć m.in. serki w różnych opakowaniach z dodatkiem wapnia, witaminy D oraz kwasów DHA omega-3, jogurty z żelkami, musy owocowe, mleczka smakowe. W ofercie znajdują się również desery mleczne Mikuś. Producent Danone natomiast zachęca do spróbowania produktów pod marką Danonki: jogurtów, jogurtów do picia, serków wzbogaconych w witaminę D, kakao z wapniem, a także jogurtów i jogurtów do picia Disney oraz waniliowego jogurtu Zakręcony Mix z dodatkiem drażetek. W asortymencie firmy Sertop do grupy wyrobów dla dzieci należą serki topione Oscar w dwóch wersjach smakowych – naturalnej i z szynką. Z innych grup docelowych np. specjalną ofertę dla mężczyzn wprowadziła na rynek firma Bakoma. Panów zachęca do spróbowania jogurtów oraz jogurtów do picia 7 zbóż Men, które zostały przygotowane z myślą o ich potrzebach w zakresie odżywiania. Tradycja kontra nowe smaki

Polacy w znacznej części są tradycjonalistami, jeżeli chodzi o artykuły nabiałowe, jednak wciąż rośnie grono konsumentów oczekujących nowych doznań smakowych. Producenci testują oryginalne rozwiązania, łączą różne smaki w jednym produkcie, wprowadzają nowe dodatki. Dynamicznie zmienia się gama produktów zwłaszcza w kategorii jogurtów. Obok najbardziej lubianych smaków – truskawkowego oraz brzoskwiniowego, na sklepowych półkach można spotkać wiele zaskakujących propozycji. Bakoma proponuje m.in. jogurt Twist o smaku żurawinowym, melona, zielonej herba-


Produkty nabiałowe |

rynek pod lupą

57

ty, jabłkowo-porzeczkowym, malinowo-cytrynowym, a także jogurt 7 zbóż Men o smaku ananasowo-mandarynkowym oraz jagodowo-porzeczkowym z dodatkiem ziaren dyni i słonecznika. Danone ma w szerokiej gamie smaków m.in. jogurt Ale Pitny ananasowo-kokosowy, melonowo-truskawkowy, jogurt kremowy biszkoptowy. Innowacje to nie tylko połączenie nietypowych smaków, ale i włączenie oryginalnych dodatków, jak np. kolagen. Rynek serów świeżych jest dość konserwatywny, jednak i tu zdarzają się innowacje takie, jak wprowadzanie nietypowych smaków, np. pochodzących z różnych części świata, nowych konsystencji lub form produktów. W segmencie serów żółtych, czy pleśniowych pojawiają się nowe gatunki i warianty smakowe (np. Turek Aksamitny camembert z morelami czy Turek Aksamitny camembert z żurawiną – produkty Mleczarni Turek), a także innowacyjne sposoby konfekcjonowania produktu. Podobne zmiany następują w bardzo dynamicznej kategorii serów topionych. Ekspozycja

Kategoria produktów nabiałowych odgrywa w sklepie spożywczym ważną rolę. Od tego, gdzie i ile miejsca poświęcimy na wyeksponowanie towaru, zależeć będzie obrót. Większość asortymentu wymaga niskiej temperatury przechowywania. W zależności od wielkości sklepu i możliwości aranżacyjnych można zaprezentować towar w jednym lub kilku regałach chłodniczych. Chcąc ułatwić klientowi wybór, produkty powinny być podzielone na podkategorie: mleka i śmietany, kefiry i maślanki, jogurty i desery mleczne, twarogi, sery pleśniowe, żółte, topione. W asortymencie oprócz dobrze rotujących i znanych Poradnik Handlowca | maj 2013


58

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

marek, nie powinno zabraknąć również produktów innowacyjnych. Zwłaszcza produktów mających silne wsparcie marketingowe, gdyż coraz szersza grupa konsumentów jest gotowa zapłacić wyższą cenę za dodatkowe korzyści. Jeżeli powierzchnia placówki handlowej umożliwia zbudowanie specjalistycznego stoiska z serami, warto pomyśleć o takiej inwestycji. Nabiał dobrze jest umieścić w sąsiedztwie komplementarnych kategorii, takich jak np. pieczywo, płatki śniadaniowe, dżemy, dodatki do potraw.

Paula Wendland

Regionalne przysmaki Przyciągająca uwagę ekspozycja nabiału w placówce handlowej to nie tylko szeroka reprezentacja markowych produktów, mogących pochwalić się ogólnopolską dystrybucją, ale również akcent regionalny pod postacią wytwarzanych na znacznie mniejszą skalę tradycyjnych specjałów. Budując ofertę nabiałową w sklepie, warto wziąć pod uwagę następujące czynniki: lokalizację placówki i poziom zamożności okolicznych mieszkańców, przyzwyczajenia smakowe kupujących, a także ich przywiązanie do tradycji i otwartość na innowacyjne rozwiązania. W procesie zatowarowania sklepu dobrze jest uwzględnić produkty, o które najczęściej pytają stali klienci, marki charakteryzujące się silnym wsparciem reklamowym, a także odważnie stawiać na nowości rynkowe. Półka z nabiałem powinna odzwierciedlać aktualne trendy rynkowe – zainteresowanie konsumentów artykułami wpisującymi się w nurt „health and wellness” czy popularność wygodnych i funkcjonalnych opakowań (np. typu „otwórz-zamknij”). W asortymencie sklepu obok marek ogólnopolskich dużych firm mających spore udziały w rynku, m.in. Bakoma, Danone, Hochland, Mleczarnia Turek, Mleko-

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Grzegorz Marciniak Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży ZPSiH Frąckowiak Produkty regionalne lub tradycyjne zaczynają mieć w wielu sklepach status nowości mimo, że w istocie rzeczy są znane konsumentom od wielu lat. Zajmują czołowe miejsce na półce jako magnes, który swą jakością, smakiem, tradycją i wyjątkowym charakterem spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających gustów. Sytuacja ta nie jest tak zauważalna w regionie, z którego pochodzą, gdyż tam i tak jest na nie znaczący popyt, ale w pozostałych regionach zyskują wyraźnie na znaczeniu. To jeden z najszybciej rozwijających się kierunków w preferencjach spożywczych konsumenta.

Marta Tomaszewska Dyrektor Marketingu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek Poszukiwanie autentyzmu jest niezwykłym trendem, który coraz mocniej rozpowszechnia się w różnych branżach. W dobie masowych produkcji i standaryzacji − wyrób oryginalny, ręcznie produkowany, czy opakowany staje się mocno poszukiwany. Konsumenci mający dziś coraz szerszą wiedzę o produkcie, przy zakupie sera zwracają uwagę na m.in. pochodzenie surowca, produktu, doświadczenie w wytwarzaniu, opowieści o twórcach i ich pasji. Konsument poszukuje wiarygodności, upewnienia, że markom może zaufać. vita, Mlekpol, Sertop, Spomlek, Zott i innych dysponujących bogatym portfolio, nie powinno zabraknąć szerokiej galanterii nabiałowej proponowanej przez okręgowe spółdzielnie mleczarskie i lokalnych przetwórców mleka. W ofercie obok mleka, śmietany, napojów fermentowanych, deserów mlecznych, twarogów i różnych rodzajów sera często można spotkać produkty charakterystyczne dla danego regionu. Wyróżniają się one nie tylko specyficznymi, opracowywanymi przez wiele pokoleń recepturami i technikami produkcji, ale przede wszystkim niepowtarzalnymi walorami smakowymi. Jednocześnie należy pamiętać, że to, co stanowi mocną stronę nabiałowych produktów regionalnych, w szczególności specyficzne techniki ich


Produkty nabiałowe |

rynek pod lupą

59

produkcji, jest jednocześnie jedną z głównych przeszkód do zwiększenia udziału w rynku. Priorytet zachowania pierwotnego specyficznego charakteru produktu nie pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technologii przy zwiększaniu produkcji i zmiany jej charakteru na masowy. Wierność tradycyjnemu sposobowi wytwarzania w znaczny sposób wpływa również na koszty, co wprost przekłada się na konieczność podniesienia ceny. Jednakże mimo wyższych niż przeciętne cen, produkty regionalne znajdują coraz szerszą rzeszę swoich amatorów doceniających ich wyjątkowy smak i oryginalność. Promocją tradycyjnej, ale także zdrowej żywności, opartej na sprawdzonej recepturze, zaliczanej do produktów regionalnych zajmuje się m.in. organizacja Slow Food. W ramach podejmowanych działań promocyjnych zachęca ona m.in. do produkowania serów, które obecne były na terenach Polski w okresie przedwojennym, np. sery z Wiżajn, z Korycina, sery smażone z Wielkopolski, sery kozie i owcze z Beskidu Niskiego, tzw. łemkowskie. Część polskich specjałów dziedzictwa serowarskiego uzyskało ochronę prawną w ramach Unii Europejskiej poprzez przyznanie im Chronionego Oznaczenia Geograficznego. Do grupy produktów regionalnych, które uzyskały oznaczenie należą m.in. wielkopolski ser smażony, ser koryciński swojski, oscypek, bryndza podhalańska czy redykołka. W Europie na liście chronionych przysmaków z innych państw są m.in. grecka feta, hiszpański calabres, angielski cheddar, francuski camembert, roquefort czy brie oraz włoskie sery parmigiano reggiano, grana padano, gorgonzola. Duża popularność regionalnych specjałów w inPoradnik Handlowca | styczeń 2014


60

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

Elwira Kaźmierczak

Właściciel Sklep spożywczo-przemysłowy w Lubiniu

fot. Rafał Sterczyński

Okres ważności mlecznych produktów jest zazwyczaj długi, więc mogę śmiało zamawiać różnego rodzaju nowości. Metodą prób i błędów dowiaduję się, co jest na topie, a czego klienci z pewnością nie kupią. Zauważyłam, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na walory odżywcze produktów i przywiązują większą wagę do zdrowego odżywiania. Dlatego zwiększa się popyt na jogurty naturalne o małej zawartości tłuszczu i bez cukru. Zimą oprócz jogurtów warto mieć w ofercie serki homogenizowane oraz różne desery na bazie budyniu, kaszki czy ryżu. Rodzice najchętniej kupują swoim pociechom Monte w poczwórnym opakowaniu. Dobrze sprzedają się także Bakusie z Bakomy, wśród których powodzeniem cieszą się smaki waniliowy i czekoladowy. Olbrzymi wpływ na zakup tej kategorii mają reklamy.

Serki śmietankowe do smarowania pieczywa − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Almette − Hochland Kanapkowy − Hochland Bieluch Mlekovita Twój smak − OSM Piątnica Kremowy − Turek Ostrowia Świeży − Turek President Włoszczowa

14,6% 8,9% 5,9% 5,5% 5,0% 4,8% 4,2% 3,2% 2,8% 2,5%

Źródło: Millward Brown, Target Group Index, październik 2012-wrzesień 2013

Serki topione − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Hochland (pozostałe marki) Mixtett − Hochland Mlekpol Sortett − Hochland Mlekovita (pozostałe marki) President Mif Fit − Hochland Tercett − Hochland Serek Mazowiecki − Mlekovita Sertop Tychy

23,5% 8,0% 5,0% 4,9% 4,8% 4,8% 4,4% 4,4% 4,1% 3,6%

Źródło: Millward Brown, Target Group Index, październik 2012 − wrzesień 2013

nych państwach europejskich pozwala przypuszczać, że kategoria ta ma znaczny potencjał również w Polsce. Przykładem rozwoju produktu kiedyś regionalnego, a dzisiaj obecnego w coraz większej części kraju jest Wielkopolski Ser Smażony, który posiada Chronione Oznaczenie Geograficzne. Produkt ten także dzięki promocji produktów regionalnych w ramach programów unijnych stwarza sobie pole do rozwoju na terenie całego kraju. Wytwarzają go m.in. ZPSiH Frąckowiak, OSM Top-Tomyśl, OSM Czarnków, OSM w Śremie, OSM w Kowalewie-Dobrzycy, firma TOP z Chodzieży. Powrót klientów do tradycyjnych segmentów kategorii nabiałowej i zainteresowanie produktami regionalnymi Poradnik Handlowca | styczeń 2014

wykorzystują również duże firmy, które biorą przykład z mniejszych przedsiębiorstw i urozmaicają swoją ofertę o produkty o podobnym charakterze i to we wszystkich grupach asortymentowych. Nowe Plastry Twarogowe oferowane przez Hochland łączą wygodę konsumpcji z trendem w kierunku tradycyjnych, polskich smaków. Sertop posiada w swej ofercie ser smażony Domowy i Delikatesowy oraz sery topione Domowy Smak – wyroby nawiązujące do produktów wytwarzanych przed laty. W kategorii serów żółtych oryginalne sery długodojrzewające proponuje Spółdzielnia Mleczarska Spomlek. Sery oznaczone marką „Old Poland” (Bursztyn, Szafir, Rubin, Grand Radamer i Grand Gouda) są wytwarzane w oparciu o tradycyjne receptury. Swój sukces zawdzięczają doskonałemu mleku i unikatowym warunkom dojrzewania oraz codziennemu wysiłkowi osób odpowiedzialnych za ich ręczną pielęgnację. Paula Wendland

„Otwórz – zamknij” zrewolucjonizowało rynek Produkty nabiałowe zamknięte w coraz bardziej funkcjonalnych opakowaniach zdobywają uznanie konsumentów. Liczy się przede wszystkim wygoda w użyciu, trwałość, funkcja komunikacyjna. Na rynku pozostają jednak kategorie, które skutecznie bronią się przed konfekcjonowaniem całej dostępnej oferty. W przypadku wyrobów sztuki serowarskiej innowacyjne opakowania idą w parze z alternatywną sprzedażą na wagę.


Produkty nabiałowe |

rynek pod lupą

61

„Niemy sprzedawca”

W przypadku przetworów mlecznych opakowanie staje się często kluczowym czynnikiem w procesie wyboru, ponieważ komunikuje takie cechy produktu, jak smak, konsystencję, jakość, cenę, przez co ułatwia powzięcie decyzji zakupowej. Wśród coraz większej liczby narzędzi promocyjnych opakowanie jest również bardzo istotnym elementem pozwalającym wyróżnić produkt na półce i skutecznie rywalizować z konkurencją. W opinii specjalistów jego rola jest szczególnie ważna na etapie wprowadzania na rynek nowości. Może być najlepszą reklamą, bo w ciągu zaledwie kilku sekund jest w stanie przekonać do siebie przechodzącego obok półki klienta. Widząc nowy produkt na półce konsument najpierw zwróci uwagę na opakowanie, a dopiero potem przeanalizuje jego zawartość. Mając do wyboru porównywalne marki, prawdopodobnie wybierze tę o atrakcyjniejszym wyglądzie. Natomiast w przypadku przemyślanego zakupu, mimo iż bardziej liczy się sam produkt, opakowanie nadal może mieć istotne znaczenie, o ile oferuje wartość dodaną.

Przyjemność to nasza specjalność od 1935 roku

„Otwórz – Zamknij”

W większości kategorii nabiałowych opakowanie zmienia się wraz z rozwojem technologicznym, rynkowymi trendami i oczekiwaniami konsumentów. Producenci szukają innowacyjnych rozwiązań, chcąc przyciągnąć uwagę odbiorców, jednak często równolegle oferują produkty nabiałowe w tradycyjnych opakowaniach. Nowości potrafią szturmem zdobyć rynek, czasem wyprzedzają rynkowe trendy i muszą poczekać na bardziej sprzyjający moment. Zdarza się, że nie mają wystarczającej siły przebicia, aby zastąpić istniejące sposoby.

Uznana jakość marki Turek teraz w nowej odsłonie!

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


62

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

Agnieszka Świątek

Kierownik Sklep wielobranżowy w Jerkach

fot. Rafał Sterczyński

Od pewnego czasu klienci kupując ser zwracają uwagę na producenta i na rodzaj, np. sera żółtego. Sery żółte kupuje ponad 90% klientów. Klienci chętnie kupują sery, zarówno w kawałkach, jak i paczkowane w plasterkach. Oczywiście wśród serów na wagę zawsze cieszą się zainteresowaniem klientów te, które akurat są w promocyjnej cenie. Natomiast prawdziwi smakosze wybierając sery kierują się zaufaną marką, jak Hochland czy Spomlek. Wśród innych rodzajów serów klienci ufają marce Turek, Président, Valbon, Lazur czy Patros. Staramy się także urozmaicać ofertę, wprowadzamy nowości. Ostatnio dużym powodzeniem cieszy się serek kanapkowy Almette z kolorowym pieprzem.

Kategoria Mleko UHT Mleko smakowe UHT Kefiry

Wartość sprzedaży Wielkość sprzedaży w 10 000 zł w 1000 kg/l Zmiana% Zmiana% Październik 2012Październik 2012rok rok -Wrzesień 2013 -Wrzesień 2013 do roku do roku 135 222 1,7 579 873 0,6 6 265

28,8

10 290

23 738

-2,0

59 699

-1,3

206 995

-3,8

302 805

-2,8

smakowe

161 814

-5,6

223 147

-5,2

naturalne

45 181

3,1

79 658

4,6

Desery mleczne

40 097

-3,2

36 926

-8,1

Serki homogenizowane Sery

88 147

0

84 602

-1,0

508 935

1,6

310 170

0,8

topione

57 800

0,5

30 350

1,6

pleśniowe

29 153

1,9

9 316

3,0

żółte

187 954

2,4

90 524

-0,4

białe

234 028

1,2

179 981

1,2

117 353

2,2

155 551

0,4

pasteryzowana

97 245

3,5

135 862

2,1

UHT

20 108

-3,8

19 689

-9,4

Jogurty

Śmietana

52,1

Źródło: Nielsen. Dane pochodzą z badania Panelu Handlu Detalicznego.

Jacek Wyrzykiewicz PR & Marketing Services Manager Hochland Polska Opakowania są w kategorii serów bardzo ważne, często odgrywają kluczową rolę, z jednej strony są nośnikiem informacji, ale z drugiej także wyróżnikiem rynkowym. Tak jest w przypadku charakterystycznych opakowań serów Almette, których forma skopka jest zastrzeżona. Liczy się dobra grafika oraz walory praktyczne i użytkowe. Nasze opakowania serów żółtych typu otwórz − zamknij były jednymi z pierwszych na rynku, sprawdziły się i stały się pewnym odniesieniem i pomysłem dla innych producentów. Także opakowania serów topionych w pudełkach z praktycznym zamknięciem są zauważalne na półce sklepowej i znakomicie sprawdzają się w domowej kuchni.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Szczególnie dobrze przyjmowane są innowacje wygodne w użyciu. Znaczną popularność zdobywają produkty oferowane w wygodnych opakowaniach, umożliwiających zachowanie świeżości produktu oraz wielokrotne otwieranie i zamykanie. W tym kierunku zmierza m.in. polski rynek serów. Opakowania typu otwórz − zamknij, oferowane do niedawna tylko w segmencie serów żółtych, dziś z powodzeniem sprawdzają się także w przypadku serów topionych i twarogów. Zainteresowaniem cieszą się sery zamknięte w pudełkach umożliwiających ich lepsze przechowywanie. Wprowadzenie innowacyjnych opakowań często stymuluje rozwój całej kategorii (np. mleko w kartonie), a czasem też tworzy nowe kategorie (m.in. jogurt pitny w zakręcanej butelce). Liczy się funkcjonalność

Konsumenci przede wszystkim przywiązują wagę do jakości, trwałości i ceny produktu oraz jego dostępności. Ważnym elementem, którego znaczenie będzie rosło jest także opakowanie. Różnorodne innowacje w tej dziedzinie są dostępne na coraz szerszą skalę, a nowoczesne opakowania stają się coraz częściej jednym z ważniejszych czynników determinujących zakup. W opinii konsumentów opakowanie nabiału powinno gwarantować jakość, świeżość i odpowiednią higienę. Zdrowie i bezpieczeństwo ma dla nich olbrzymie znaczenie, dlatego opakowanie musi umożliwiać identyfikację źródła pochodzenia produktu i producenta, ma być także hermetyczne i odporne na przypadkowe otwieranie. Taką funkcję spełnia np. opakowanie typu MAP, nazywane także opakowaniem z gazem ochronnym lub z atmosferą ochronną – po eliminacji powietrza zostaje ono napełnione częściowo lub całkowicie gazem ochronnym (ponowne gazowanie). Następnie opakowanie jest zgrzewa-


Produkty nabiałowe |

rynek pod lupą

63

ne hermetycznie. Szczelne folie zapewniają, że atmosfera gazów ochronnych nie ujdzie z opakowania i że otaczające powietrze nie przedostanie się do wnętrza. Gazy ochronne o specyficznym składzie i koncentracji hamują w opakowaniach z atmosferą ochronną rozmnażanie się mikroorganizmów, redukują procesy utleniania, chronią suche produkty przed wilgocią, wrażliwe produkty przed deformacją, a krojone produkty takie jak sery przed sklejaniem się. Tego typu opakowania zastosowała m.in. firma Milkiland EU, nowy właściciel zakładu w Ostrowii Mazowieckiej, udostępniając w tej formie konsumentom sery plastrowane pod marką „Ostrowia”. Jednak nowoczesne opakowanie dla żywności nie spełnia już wyłącznie funkcji ochronnej. Konsumenci oczekują od niego nie tylko ochrony produktu przed czynnikami zewnętrznymi podczas transportu i sprzedaży, ale także funkcjonalności. Wygoda użytkowania przejawiająca się w łatwości otwierania, możliwości ponownego zamknięcia, ergonomicznym kształcie, trwałości zastosowanych materiałów wpływają na wizerunek marki. Ważną rolę odgrywa ogólna atrakcyjność produktu, na którą pracują m.in. szata graficzna, a także umiejętność zaspokojenia potrzeby komunikacyjnej. Charakterystycznym trendem w branży nabiałowej jest coraz większa ilość informacji pojawiających się na opakowaniach, dotyczących nie tylko zawartości i terminu przydatności do spożycia, ale również przepisów na wykorzystanie produktów w kuchni. Powoli rośnie również świadomość ekologiczna konsumentów, co w przypadku opakowań przekłada się na wykorzystywanie zasobów odnawialnych w produkcji. Poradnik Handlowca | styczeń 2014


64

rynek pod lupą

| Produkty nabiałowe

prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Żakowska Zastępca Dyrektora ds. Naukowych COBRO − Instytut Badawczy Opakowań Zgodnie z opracowaniem „2012 badanie przyszłych trendów w opakowaniach” magazynu Packaging World i DuPont, czynnik wygody jest dziś identyfikowany przez klientów jako istotny, a jego znaczenie przez najbliższe 10 lat będzie się utrzymywać. Wygoda może być tu rozumiana wielorako. Przede wszystkim jako dopasowanie opakowania do zmieniających się cech i stylu życia konsumenta: zmniejszanie porcji z myślą o małych gospodarstwach domowych, ułatwianie użycia przez osoby starsze, których liczba w społeczeństwie wzrasta, czy dopasowanie do szybkiego trybu życia – opakowania do podgrzewania żywności w kuchenkach mikrofalowych, moduły podgrzewania czy chłodzenia. Na wagę?

Większość oferty nabiałowej jest konfekcjonowana, ponieważ współczesny klient oczekuje produktów w estetycznych oraz funkcjonalnych opakowaniach. Jest jednak kategoria, w której sprzedaż na wagę stanowi alternatywne rozwiąza-

nie, wcale nie tak rzadko poszukiwane przez konsumentów. Mowa tu o serach żółtych, pleśniowych, smażonych, twarogach i innych dziełach sztuki serowarskiej. Zainteresowanie tą formą sprzedaży jest jednak uzależnione m.in. od typu sklepu, lokalizacji i preferencji klientów. Mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich są w większym stopniu otwarci na nowe rozwiązania w temacie opakowań niż konsumenci z obszarów wiejskich, u których współczynnik nieufności do innowacji oraz do zapakowanych artykułów świeżych jest znacznie wyższy. Sery na wagę są chętnie umieszczane na liście zakupów także przez zwolenników idei „slow food”, którzy kierują się niskim stopniem przetworzenia, tradycyjnym wyglądem i wrażeniem świeżości. Tego rodzaju konsument traktuje opakowanie sceptycznie, jako synonim dużego stopnia przetworzenia i sztuczności. Innowacyjne rozwiązania nie znajdują uznania również wśród osób kierujących się podczas zakupów przede wszystkim ceną. Zwracają oni większą uwagę na sam produkt, oczekując możliwości nabycia go za jak najniższą cenę, dlatego bardziej doceniają proste opakowania, wykonane z najtańszych materiałów. 

Marek Stelmaszuk jest odpowiedzialny w grupie Milkiland za technologie produkcyjne i receptury. Związany jest z Grupą Milkiland od 2007 r. Pod jego kierownictwem rozpoczęto produkcję serów gatunkowych takich, jak gouda, camembert, roquefort i gorgonzola. Pracę w branży mleczarskiej rozpoczął w Polsce w 1991 r. jako technolog serów w OSM Górowo Iławeckie. Zdobył duże doświadczenie pracując kolejno w spółkach Warmia Dairy Sp. z o.o. Lidzbark Warmiński, Rhodia Food-Biolacta (w Polsce, Rosji i Kazachstanie) i CSK Food Enrichment (w Polsce, na Litwie i Ukrainie). „Poradnik Handlowca”: Jaki jest Pana sposób na stworzenie dobrego sera? Marek Stelmaszuk: Produkcja serów jest procesem skomplikowanym i złożonym, dlatego na jakość końcowego produktu wpływa wiele elementów. Głównym czynnikiem jest mleko wykorzystywane do produkcji sera. Musi być czyste, o odpowiednich parametrach, wolne od bakterii chorobotwórczych i antybiotyków oraz pochodzić od zdrowych krów. Ważne są również kultury mleczarskie, czyli szczepy pożytecznych bakterii, które mają wpływ na dalsze etapy produkcji. Oczywiście odpowiednie urządzenia i dojrzewalnie także składają się znacząco na jakość produktu końcowego. Kluczowym czynnikiem jest również doświadczenie serowara. Jak długo pracuje Pan jako serowar i gdzie udało się Panu zdobyć doświadczenie? Co należy zrobić, by zostać serowarem? Jako serowar pracuję od 1991 r. Najwięcej nauczyłem się w Górowie Iławeckim w małym serowarskim zakładzie, gdzie wytwarzano ser bardzo dobrej jakości. Ser produkowaliśmy w parafinie, przez co uzyskiwał fantastyczny smak. Aby zostać dobrym serowarem, myślę że tak, jak w każdej profesji trzeba polubić to, co się robi, no i oczywiście zdobyć wykształcenie mleczarskie. W jakich warunkach i przez jaki czas należy przechowywać ser, aby uzyskać jego idealny smak? To wszystko zależy od tego, jaki ser chcemy uzyskać. Warunki, w jakich dojrzewają sery wpływają na proces biochemiczny, co z kolei przekłada się na końcowy rezultat, czyli smak, aromat i konsystencję. Sery dojrzewają bardzo różnie − od miesiąca do dwóch lat. Skąd pochodzi mleko, którego używa Pan do produkcji serów? W jaki sposób sprawdzana jest jego jakość? Oczywiście od krowy! :) Budujemy swoją bazę surowcową głównie na Mazowszu, tutaj posiadamy doskonałe warunki do produkcji dobrej jakości mleka. Jakość mleka badana jest na kilku etapach: u dostawcy, na przyjęciu surowca w zakładzie i podczas prowadzonych operacji technologicznych. W jaki sposób odróżnić ser wysokiej jakości od tego z niższej półki? Krótko mówiąc, po oczkach − na ile są regularne, jakiej wielkości i jakiego kształtu. Zwracamy też uwagę na wygląd i barwę oraz konsystencję i zapach. Musimy sobie zdawać sprawę, że różnorodność serów jest duża i każdy rodzaj sera ma swoją specyfikę. Konsumenci w większości są mało świadomi i kupują po prostu tzw. ser „żółty”. Dziękujemy za rozmowę. Poradnik Handlowca | styczeń 2014


Święta Bożego Narodzenia |

rynek pod lupą

65

Poradnik Handlowca | październik 2013


66

kompendium handlowca

| Mrożonki

Mrożonki − witaminy przez cały rok Sezon na mrożonki potrwa do wiosny, ale jak przekonują fachowcy, mrożone warzywa i owoce powinny być spożywane przez cały rok. Szczególnie, jeśli pochodzą od producentów, którzy dbają o jakość surowca, bo mrożonki to łatwy sposób na uzupełnienie witamin. Rafał Sterczyński

ie od dziś wiadomo, że mrożenie jest jed‑ nym z najmniej inwazyjnych, bezpiecznych i zalecanych sposobów na zachowanie jako‑ ści, smaku, wyglądu i walorów odżywczych niemal wszystkich produktów. Innymi słowy, to, co się da zamrozić jest znacznie lepsze niż to, co znajdziemy zimą na warzywniczych i owocowych półkach. − Re‑ alizujemy szereg działań, które pozwalają zapewnić stabilną produkcję w naszych fabrykach. Rokrocznie podlegamy audytom pod kątem certyfikacji IFS, BRC, ISO, MSC, zdobywając najwyższe noty. Sta‑ rannie dobieramy surowce do naszych produktów, bo to one gwarantują niezawodną jakość wyrobów FRoSTY. Ponadto posiadamy restrykcyjny system kontroli naszych dostawców, który przewiduje sys‑ tematyczne audyty dopuszczające ich do współpracy z nami. Kontrolujemy wszystkie partie produktów opuszczające naszą fabrykę. Rozmawiamy z naszy‑

N

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

mi konsumentami i nieustannie ulepszamy nasze receptury – powiedziała Aleksandra Wysocka, Kierownik Działu Marketingu FRoSTA Sp. z o.o. − Skrupulatna weryfikacja jakościowa rozpoczyna się już u dostawców surowca, gdzie kontrolowane są plantacje, prowadzone instruktaże i szkolenia dla rolników. Kolej‑ ne etapy to kontrola surowca dostarczanego do zakładu oraz kontrola międzyoperacyjna produkcji i końcowa produktu gotowego. Na‑ cisk kładziemy także na szkolenia pracowni‑ ków w zakresie przepisów prawa. Wdrażamy nowoczesne linie i urządzenia do produkcji. Przykładem takiego działania jest nowa uni‑ katowa w skali naszego kraju linia do przero‑ bu warzyw wykorzystująca tzw. technologię krystalizacji. Pomocą w spełnieniu wymagań


Mrożonki |

jakościowych i zapewnieniu zachowania bezpieczeństwa żywności są utrzymywane w zakładzie systemy: ISO 9001, ISO 22000, IFS i BRC – informuje z kolei Jerzy Si‑ dor, Prezes Zarządu Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. Producenci dwoją się i troją, aby zabezpieczyć taką gamę swoich wyrobów, która zadowoli klientów. Jednak rynek jest dość hermetyczny, jeśli chodzi o wprowadzane nowości, bo sami konsumen‑ ci zachowują w stosunku do nich pewien dystans. − Nowości długo adaptują się na rynku. Zanim więk‑ szość konsumentów kategorii dokona pierwszego zakupu, nie wspominając o drugim, upływa sporo czasu. Nowo‑ ści wprowadza się dłużej. Aviko w najbliższym czasie będzie wspierać niedaw‑ no wprowadzane nowości, czyli grateny ziemniaczane z serem ementaler oraz z ty‑ miankiem i rozmarynem czy RAS − paluszki ziemniacza‑ ne oraz frytki Mama’s fries. W planach mamy kolejne wprowadzenia w zakresie nowoczesnego sposobu na ziemniaka – mówi Tomasz Benkowski, Aviko Retail Brand Manager CEE. Po warzywach to piz‑ za zajmuje drugie miejsce wśród dań mrożonych. Niemal każdy Polak się‑ ga po pizzę mrożoną. Jest to produkt lubiany zarówno przez dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Największe jednak spożycie notuje się wśród młodzieży. Konsu‑ menci chętnie spożywają pizzę mrożoną przez cały rok. Wynika to z faktu, że jest to produkt łatwy i szybki do przygotowania. Pizza jest też produktem socjalnym, towarzyskim, więc tym bardziej idealnie nadaje się również na spotkania

kompendium handlowca

67


68

kompendium handlowca

| Mrożonki / Asortyment na karnawał

w gronie znajomych czy rodziny. − Zgod‑ nie z prowadzonymi przez nas badaniami preferencji konsumenta, jednoznacznie możemy stwierdzić, że Polacy preferują pizze na grubszym cieście, bogato obło‑ żone. Zdecydowanie najbardziej popu‑ larnymi smakami wśród pizz mrożonych są warianty z mięsem, głównie z szynką. Coraz częściej konsument poszukuje też pizz o bardziej zróżnicowanym i bogatym obłożeniu, w którym jednak głównym składnikiem jest nadal mięso – informuje Joanna Olender, Senior Product Manager w Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. Niezależnie, czy na naszych stołach znajdą się mrożone warzywa, czy pizza, ważne jest to, że mrożenie jest metodą, która w największym stopniu zapobiega utracie witamin oraz pozwala zachować wyjściowe cechy użytych składników: wartości odżywcze, sprężystość, atrakcyj‑ ny wygląd. Warzywa i owoce mrożone są pełnowartościowymi produktami, które można kupić przez cały rok i przygotować dużo łatwiej i szybciej niż produkty świeże. Są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie mają czasu lub chęci na przy‑ gotowywanie posiłków każdego dnia. Warto wybierać asortyment sprawdzonych producentów, którzy zagwarantują wysoki poziom technologiczny produkcji i najlep‑ sze źródło surowca. − Mrożenie jest metodą, która w naj‑ większym stopniu zapobiega stratom wita‑ min w żywności, np. straty witaminy C są stosunkowo niewielkie i wynoszą 20%. Dla porównania − w syropach tracimy średnio 75%, w kompotach i dżemach powyżej 35%. Mrożone owoce tracą witaminę A tylko w 5‑10%, a mrożone warzywa w 20‑30%. Stra‑ ty witamin B1 i PP są też znacznie mniejsze, niż obserwuje się to przy innych metodach przetwarzania żywności. Różnice w smaku potraw przygotowanych z mrożonych warzyw przy zastosowaniu sugestii producenta są praktycznie niewyczuwalne – powiedziała Elżbieta Szymonik, Marketing Manager w Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. Wciąż jednak za mało jemy mrożonek, zastępując je suplementami diety, a to błąd – mówią dietetycy. Statystyczny Polak zjada ok. 150 kg warzyw i owoców rocznie, natomiast Grek ok. 400 kg. Aby zmienić tę niechlubną dla nas statystykę, musi‑ my częściej sięgać po mrożonki. To tylko pozytywnie odbije się na naszym zdrowiu. Smacznego!  Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Karnawał – dobry okres dla handlowców Karnawał to czas intensywnej zabawy, spotkań z przyjaciółmi, a co za tym idzie, większych wydatków. W jaki sposób mogą skorzystać na tym handlowcy? Nikodem Pankowiak

raz z pożegnaniem starego roku i przywita‑ niem nowego rozpoczyna się karnawał – okres szampańskiej zabawy zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. Nie jest to stracony okres także dla handlowców – wiele karnawałowych imprez odbywa się obecnie w domach, więc powinni oni zadbać o to, by móc zaoferować klientom odpowiedni asortyment produktów. Nie chodzi tu wyłącznie o alkohol, ale także o wszelkiego rodzaju przekąski.

W

Alkohol – najważniejszy produkt w karnawale

Mimo sporych wydatków ponoszonych w okresie przed‑ świątecznym, Polacy chętnie biorą udział we wszelkiego


Asortyment na karnawał |

kompendium handlowca

69

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


70

kompendium handlowca

| Asortyment na karnawał

Joanna Gemza Brand Manager MV Poland Karnawał dla handlu alkoholami to bardzo ważny okres. Szczyt sprze‑ dażowy tej kategorii produktowej przypada na okres przedświąteczny. To czas, w którym konsumenci kupują alkohol głównie na prezenty, a także, aby w gronie rodziny i przyjaciół celebrować spotkania. W karnawale motywacją do zakupów alkoholi jest zabawa z przyjaciółmi. Konsumenci poszukują alkoholi, które są doskonałą bazą do drinków. Pod tym względem prym wie‑ dzie kategoria wódki, coraz częściej z segmentu Premium, taka jak Stumbras Centenary czy Stumbras Pure oraz jej wersje smakowe – Stumbras Żurawina (Cranberry) i Stum‑ bras Pigwa (Quince). Najbardziej wymagający konsumenci sięgają również po produkty z segmentu Super Premium, jak ekskluzywna Beluga Noble.

rodzaju karnawałowych imprezach. Coraz więcej z nich odbywa się w domach, dzięki czemu handlowcy mogą liczyć na większe zyski ze sprzedaży – zwłaszcza alkoholu. W swojej ofercie warto pamiętać także o najmłodszych, którzy uwielbiają bezalkoholowe szampany i wszelkiego rodzaju gazowane i niegazowane napoje. Dorośli mają do dyspozycji szeroki asortyment wódek, win, piw i pozosta‑ łych alkoholi, co pozwala im na dokonanie najlepszego wy‑ boru. Karnawał to dla nich doskonały moment na zabawę przy wyśmienitym jedzeniu i alkoholu. Warto zadbać o to, aby w sklepowym asortymencie posiadać także produkty wyższej jakości, ponieważ w tygodniach poprzedzających Wielki Post kupujący sięgają po nie chętniej. W tym roku święta wielkanocne będziemy obchodzić wyjątkowo późno, przez co dłuższy będzie sezon karnawałowy, podczas

Dominik Żelazek Dyrektor ds. Sprzedaży Wódek Wytwórnia Wódek i Spirytusu Toruń/ /PUH Chemirol Karnawał to czas świętowania, zabawy oraz wydarzeń wyjątko‑ wych, jak np. wesele. Niezależnie od tego, czy przygotowywana jest huczna impreza, czy niewielkie spotkanie w gronie przyjaciół, powodzeniem cały czas cieszą się wódki czyste Toruńska i Sukces oraz ich odmiany smakowe. Na przyjęcia weselne konsumen‑ ci wybierają Toruńską Limited Edition, wódkę łagodną w smaku, opartą na najlepszej jakości spirytusie i krystalicznie czystej wodzie z pokładów kredowych. Na przyjęcia w domu konsumenci coraz częściej sięgają po trunki smakowe, jak np. BeLive Kaktus&Limonka – 27% vol., które przygotowane są do bezpośredniej de‑ gustacji. Z kolei alkohole mocne z półki premium, takie jak Toruńska Strong Collection, czy Toruńska Z Grodu Kopernika, wybierane są jako podarunek dla gospodarza przyjęcia. Dla Pań doskonałym pomysłem na prezent jest likier śmietanowy Armonia lub aromatyczny likier owocowy Mia Amore.

którego handlowcy mogą poprawić swoje wyniki sprzedaży. Właśnie w okresie karnawału większym powodzeniem cieszą się alkohole z wyższej półki – produkty kategorii premium częściej goszczą na naszych stołach podczas towarzyskich spo‑ tkań. Najczęściej wybierana przez konsumentów pozostaje wódka, z coraz popularniejszymi wa‑ riantami smakowymi, jak żurawina czy cytryna. Swoich zwolenników z pewnością znajdą także ta‑ kie alkohole, jak whisky czy koniak – cieszące się w naszym kraju rosnącym powodzeniem. Dzięki

Kamil Urbański

W okresie karnawału klienci doceniają dobre alkohole. Dominuje kategoria whisky. Najczęściej kupowaną marką whisky jest Ballantines i Jack Daniel’s. Coraz częściej klienci dopytują o bour‑ bony, zwane także amerykańską whisky. W tej kategorii najlepiej sprzedaje się marka Jim Beam. Spośród brandy najchętniej wybieraną marką jest brandy Stock – Stock 84 i Brandy Original. Co ważne, w okresie karnawału producenci przy‑ gotowują produkty w promocyjnych, okazjonal‑ nych opakowaniach, zawierające wartość dodaną, co przyczynia się do wzrostu ich sprzedaży. Dodatkowo często mamy dobre ceny na tego typu alkohole, czym przyciągamy klientów. Nato‑ miast koniak jest najmniej popularny ze względu na cenę, np. koniak Martell ok. 140 zł. Poradnik Handlowca | styczeń 2014

fot. Rafał Sterczyński

Sklep monopolowo-tytoniowy „Tabakierka” Psarskie


Asortyment na karnawał |

nim organizowane spotkanie towarzyskie nabie‑ rze dodatkowej klasy. Nie należy również zapomi‑ nać o szampanach oraz winach musujących, które w ciągu najbliższych tygodni będą osiągać dużo lepsze wyniki sprzedaży niż w innych porach roku. W tym okresie warto zastanowić się nad poszerzeniem oferty do kilku marek i smaków. Nie należy także zapominać o miłośnikach win, których w naszym kraju nie brakuje – zwłaszcza kobiety upodobały sobie ten trunek. To handlow‑ cy mają za zadanie przedstawienie im bogatej

kompendium handlowca

71

lub tymi w eleganckich opakowaniach, przyciągającymi wzrok i wyróżniającymi się na sklepowej półce. Oczywiście najpopularniejszym napojem alkoho‑ lowym w Polsce wciąż pozostaje piwo. Gdy konsumenci przygotowują lub wybierają się na spotkanie ze znajomymi, większym powodzeniem cieszą się popularne cztero-, sze‑ ścio-, a nawet ośmiopaki – jest to rozwiązanie poręczniejsze podczas robienia zakupów, ale korzystniejsze również z ekonomicznego punktu widzenia. Dla klientów ważny jest także rodzaj opakowania – handlowiec powinien posia‑ dać ofertę zarówno dla zwolenników puszek, jak i butelek.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. oferty win półsłodkich, słodkich, półwytrawnych i wytrawnych, zarówno czerwonych oraz białych i różowych. W przypadku braku wystarczającej oferty, warto poprosić o opinię firmy zajmujące się na co dzień dystrybucją alkoholi na polskim rynku. Trunki z wyższej półki nie tylko spraw‑ dzają się doskonale podczas karnawałowej zaba‑ wy, to także doskonały podarunek, gdy udajemy się z wizytą do znajomych. W takim przypadku warto zainteresować się ofertą alkoholi z dodatka‑ mi, np. w postaci szklanki (rozwiązanie szcze‑ gólnie popularne wśród producentów whisky)

.

Należy także pamiętać o zaopatrzeniu sklepu we wszelkie rodzaje piw – jasne, ciemne i szczególnie popularne wśród kobiet − piwa smakowe. Warto pamiętać o rosnącej na ryn‑ ku pozycji piw pochodzących z browarów regionalnych, aby nie popełnić błędu i nie ograniczyć swojej oferty jedynie do produktów pochodzących od czołowych koncernów. Niektórych konsumentów może także zainteresować oferta drinków RTD, czyli gotowych do spożycia drinków o niskiej zawartości alkoholu. W tej kategorii największym powodzeniem cieszą się sprawdzone rozwiązania – drinki cytrusowe na bazie najpopularniejszych alkoholi, czy też whisky połączona z colą. Poradnik Handlowca | styczeń 2014


72

kompendium handlowca

| Asortyment na karnawał

Zuzanna Szymańska Marketing & PR Director Amazis.net

Artur Klęczar Dyrektor Marketingu Aksam

Potwierdza się rosnące zainteresowanie Polaków winami wysokojakościowymi. Świadczą o tym dane rynkowe oraz sys‑ tematyczny rozwój ofert czołowych polskich sieci handlowych, uzupełniających propozycje półkowe o jakościowe wina spokojne i musujące, nierzadko pochodzące z niedostępnych wcześniej re‑ gionów. Sprzedaż wina w Polsce rośnie, ale warto też zaznaczyć, że współczesny konsument jest świadomym klientem, stawiają‑ cym na jakość w dobrej cenie. Z oferty Amazis.net największą po‑ pularnością w sezonie karnawałowym cieszą się wina musujące produkowane metodą charmat – białe Bohemia Sekt demi sec oraz różowe Bohemia Sekt rose demi sec. Z win spokojnych zain‑ teresowaniem cieszy się producent Habánské sklepy, białe wino Ryzlink rýnský oraz czerwone Zweigeltrebe, a także Château Bzenec – białe Chardonnay oraz czerwone Frankovka.

Podczas karnawału klienci poszukują sprawdzonych przekąsek w większych opako‑ waniach. W związku z tym właśnie powiększyliśmy naszą ofertę o Beskidzkie Krakersy o smaku sło‑ nym, najpopularniejszym wśród polskich konsu‑ mentów, które dostępne są w dużym opakowaniu 180 g. Przyzwyczailiśmy już klientów do najwyższej jakości produktów marki Beskidzkie, dlatego teraz tak chętnie sięgają po nasze nowości. Przewiduje‑ my również wzrost sprzedaży Beskidzkich Palusz‑ ków i Beskidzkich Chipsów, zwłaszcza w dużych opakowaniach, ponieważ – ze względu na ogromne zainteresowanie – jest to dla nich jeden z najlep‑ szych okresów sprzedażowych w roku.

Coś na ząb Z tego powodu handlowcy powinni zastanowić Karnawałowe zabawy nie mogą jednak ograniczyć się tylko się nad poszerzeniem wyboru w tych kategoriach. i wyłącznie do alkoholu. W przypadku spotkań organizo‑ Warto także pomyśleć nad tym, aby w ofercie wanych z mniejszą „pompą”, jako doskonałe rozwiązanie znalazły się również sery i wędliny typu premium, sprawdzą się wszelkiego rodzaju słone przekąski. Nie po które konsumenci sięgają częściej, gdy chcą wy‑ chodzi tu jedynie o paluszki, ale także o krakersy, chipsy, wrzeć odpowiednie wrażenie na swoich gościach. nachosy (możliwe do kupienia z dipami), precelki, orzeszki, Sery pleśniowe, brie, czy camembert na pewno itp. Także w tej kategorii klienci stawiają chętniej na więk‑ zadowolą podniebienia nawet najbardziej wybred‑ sze, bardziej ekonomiczne opakowania, dlatego to właśnie nych osób. Nie należy także zapominać o wszel‑ na nich właściciele sklepu powinni oprzeć swoją ofertę w tej kiego rodzaju sałatkach, także tych, które można kategorii. Warto pamiętać także o mieszankach słonych od razu zakupić w wersji gotowej. Niektórzy przekąsek typu paluszki, talarki i precelki. Nie należy konsumentów być może chcieli zaskoczyć Dostęp do ztreści publikowanych w będą tym miejscu mogą mieć zapominać o słodyczach. Gusta klientów są przeróżne, swoich gości i postawią na nieco bardziej oryginal‑ wyłącznie sięnóżki. produkcją, obrotem dlatego warto posiadać w swojej ofercie wszelkiego rodzaju nepodmioty produkty,zajmujące jak np. zimne ciastka, czy czekoladki. Mimo mroźnej pogody za oknem, lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. popularnością cieszą się również lody, które z dodatkami, Karnawał dla najmłodszych np. kawałkami owoców, doskonale sprawdzają się jako W okresie karnawału nie tylko dorośli lubią spę‑ deser. dzać czas na wyśmienitej zabawie. Także najmłod‑ Natomiast jako przekąski doskonale zdają egzamin si, często wzorując się na swoich rodzicach, chcą różnego rodzaju wędliny oraz sery. W okresie karnawału organizować kinderparty dla swoich rówieśników. organizatorzy towarzyskich spotkań często serwują swoim Często zdarza się, że gdy w jednym pokoju dorośli gościom odpowiednio udekorowane deski wędlin i serów. bawią się w swoim towarzystwie, ich pociechy

Podstawa prawna: Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

.


Asortyment na karnawał |

kompendium handlowca

73

obok urządzają własną impre‑ zę. Każde dziecko choć przez chwilę chciałoby się poczuć jak dorosły, np. pijąc szampana. Oczywiście w przypadku naj‑ młodszych alkohol nie wchodzi w grę, jego doskonałym zamien‑ nikiem są owocowe szampany bezalkoholowe. W przypadku innych napojów nie ma wielkich różnic między dziećmi a doro‑ słymi, należy jednak pamiętać, że mały konsument często bywa bardziej wymagający od tego dorosłego. Podczas karnawałowych imprez dziecięce menu opiera się głównie na słodyczach, warto więc dokładnie sprawdzić, czy w ofercie sklepu znajdują się ta‑ kie produkty, jak czekolady, cia‑ steczka, żelki i chrupki. Jedną z atrakcji zabawy dla najmłod‑ szych mogą być takie gadżety, jak trąbki, kolorowe czapeczki, czy konfetti. Umieszczenie takich produktów w sklepowej ofercie może zwrócić uwagę naj‑ młodszych i ich rodziców, dzięki czemu nie będą oni zmuszeni do poszukiwania ich w innych, specjalistycznych sklepach. *** Właściciele placówek handlo‑ wych mogą spodziewać się, że w najbliższych tygodniach największym zainteresowaniem ze strony konsumentów będą cieszyły się produkty, które często widywane są na stołach podczas spotkań towarzyskich. Odpowiednio dobrany asorty‑ ment może sprawić, że kupujący chętniej będą odwiedzać nasz sklep podczas zakupów. Okres karnawału to dla sprzedawców czas wytężonej pracy, ale przy‑ gotowując się do niego wcze‑ śniej, mogą oni liczyć na szybkie i satysfakcjonujące zyski. Warto zatem po raz ostatni dokonać oceny własnego asortymentu, aby swoją ofertą móc zadowolić nawet najbardziej wybrednych klientów.  Poradnik Handlowca | styczeń 2014


74

kompendium handlowca

| Preparaty do zmywania naczyń

Więcej sprzedać − więcej zyskać Największe znaczenie wśród środków czystości oferowanych przez placówki handlowe mają preparaty do prania oraz do zmywania naczyń. Niesłabnącym zainteresowaniem klientów cieszą się tradycyjne płyny, żele i balsamy do zmywania ręcznego, ale rośnie też sprzedaż środków do zmywarek. Ta kategoria, zwłaszcza w postaci tabletek, zaskakuje wielofunkcyjnością. Beata Marcińczyk

ategoria środków do zmywania naczyń jest kate‑ gorią kluczową dla każdej placówki handlowej. Klienci są nią zainteresowani z niemal równym natężeniem przez cały rok. Nieznaczne wzrosty sprzedaży występują w okresach okołoświątecznych. Co roku na pol‑ skim rynku sprzedaje się ponad 100 mln litrów wszyst‑

K

Magdalena Stankiewicz-Kanarek Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju Produktowego Chemii Gospodarczej Grupa Inco Ostatnie 6 lat było bardzo ważne dla Ludwika, który rozwinął się zarówno pod względem rozwiązań technologicznych, opako‑ waniowych oraz zyskał wiele nowych wariantów zapachowych. Połączenie tradycyjnej skuteczności Ludwika z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi pozwoliło nam stworzyć: Ludwik balsam do mycia naczyń z olejkiem arganowym oraz Ludwik balsam do mycia naczyń z olejkiem jojoba. Wspieramy swoje produkty licznymi działaniami promocyjnymi: na poziomie sklepów wygodnymi i nowoczesnymi displayami oraz duopackami (tabletki do zmywarek + płyn do mycia naczyń gratis). W 2013 r. przeprowadziliśmy dwie kampanie reklamowe w TV. Kampania promująca Ludwik All in one Ultimate Power tabletki do zmywarek miała na celu uświadomienie konsumentom, że marka Ludwik jest ekspertem nie tylko w ręcznym, ale również w automatycz‑ nym zmywaniu naczyń. W IV kwartale 2013 r. zrealizowaliśmy kampanię reklamową płynów i balsamów do mycia naczyń Ludwik. Od 1 I 2014 r. w ogólnopolskich stacjach TV przeprowadzimy kolejną, silną kampanię tabletek Ludwik, dzięki czemu sprzedaż, a zarazem zysk, jaki sektor handlu osiąga na naszych produktach będzie jeszcze większy. Poradnik Handlowca | styczeń 2014

kich produktów do zmywania naczyń, a wartość tej sprzedaży to około 550 mln zł. Lwią część tej kwoty stanowią środki uzyska‑ ne ze sprzedaży detergentów do ręcznego mycia naczyń. Wydaje się, że mimo rosnącej sprzedaży urządzeń do zmywania, wciąż w większości pol‑ skich domów jednak zmywa się naczynia ręcznie. Nawet jeśli w użyciu jest zmywarka, to w trosce o dokładność mycia czy połysk wiele gospodyń unika zmywania w niej np. kieliszków, kubków po herbacie, kosztownych zastaw. Jednak i tym wymaganiom starają się sprostać producenci środków do zmywania mechanicznego, wpro‑ wadzając na rynek preparaty coraz doskonalsze − delikatne dla porcelany i jej zdobień, ale sku‑ teczne i, co ważne dla szerokiej grupy odbiorców, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Zaufanie dla sprawdzonej marki

Środki do mycia naczyń to kategoria, którą w swojej ofercie ma część sklepów tradycyjnych. Tu wyraźnie widać, że konsumenci przywiązani są przede wszystkim do sprawdzonych marek. Rynek płynów do mycia ręcznego naczyń zdecy‑ dowanie podzielony został przez takich producen‑ tów, jak: Grupa Inco − producent marek Ludwik i Lucek, Henkel (marka Pur), Procter&Gamble (marka Fairy), Gold Drop (marka Gold Cytrus) oraz PZ Cussons (marka Morning Fresh) i Col‑ gate-Palmolive (marka Ajax).


Preparaty do zmywania naczyń |

kompendium handlowca

75

Warto zauważyć, że kon‑ sumenci przy zakupie kierują się przede wszystkim sku‑ tecznością środka w zakresie usuwania tłuszczu z zabru‑ dzonych powierzchni, a także wydajnością. Przy zakupach kalkulują opłacalność. Stąd wielu konsumentów woli wybrać sprawdzony, marko‑ wy środek, jego nową wersję, np. zapachową, zamiast dać się skusić na produkt nieznany, po‑ zornie korzystniejszy cenowo. Kalkulacja zakupów środków do mycia naczyń odzwiercie‑ dlana jest również w pojem‑ ności kupowanych opakowań w tej kategorii. Zdecydowanie najczęściej, na co wskazały ostatnie badania Nielsena, kon‑ sumenci wybierają opakowania duże, o pojemności od 750 ml do 1 litra. Niecałe 20% sprzeda‑ ży płynów do zmywania naczyń stanowią produkty w butelkach 250‑500 ml, a tylko 0,5% − pro‑ dukty sprzedawane w pojemni‑ kach do 250 ml. Te wyniki wyraźnie wska‑ zują, że konsumenci dokonują świadomego i bardzo przemy‑ ślanego zakupu, starając się wybrać jak najbardziej korzyst‑ ną finansowo dla nich opcję. Jednak w przypadku klientów sklepów małych, tradycyjnych proporcje te ulegają zasadni‑ czym zmianom. Konsument kupujący kilka najpotrzeb‑ niejszych towarów, które musi zanieść sam do domu, wybiera mniejsze, bo lżejsze opakowa‑ nie. Ekonomia jednak i tu do‑ skonale działa, bo najczęściej wybierane są pojemności około 0,5 litra − zwłaszcza te opakowania, które mają wgłę‑ bienie ułatwiające uchwycenie butelki. Nowości − wzbogacona formuła i silne działanie

Producenci zauważają też, że polscy konsumenci otwarci są na nowe propozycje zapacho‑ we środków do mycia naczyń Poradnik Handlowca | styczeń 2014


76

kompendium handlowca

| Preparaty do zmywania naczyń

Michał Szparaga Brand Manager, Laundry & Home Care Henkel Polska Tabletki do zmywarek Somat Gold o nowej, wyjątkowo skutecznej formule z Aktywa‑ torem Namaczania działają już od chwili uruchomienia cyklu zmywania. Pozwala to usunąć z naczyń trud‑ ne i zaschnięte zabrudzenia bez konieczności ich wcześniejszego namaczania. Aktywne składniki produktu wnikają w zabrudzenia, rozbijając je od wewnątrz. Udoskonalony Somat Gold daje sobie radę z najbardziej uciążliwymi zabrudzeniami, w szczególności po przypalonych ziemniakach czy zaschniętych resztkach ma‑ karonu, zapewniając nieskazitelną czystość garnkom, sztućcom, patelniom, zawsze i bez zbędnego wysiłku.

Małgorzata Mejer Rzecznik Prasowy Procter&Gamble Fairy to sposób na idealnie czyste naczynia. Fairy, wiodąca marka płynów do zmywania, posiada obecnie w swoim port‑ folio 8 wariantów zapachowych w 3 liniach: Basic, Sensitive i Platinum. Gęsta formuła i wysoka zawartość składników aktywnych sprawiają, że płyn z łatwością usuwa nawet trudny tłuszcz. W połowie 2013 r. marka zaprezentowała nowość – ta‑ bletki do zmywarek, które zadbają nie tylko o czystość naczyń, ale także samego urządzenia. Ulepszona technologia Fairy Platinum sprawia, że zmywarka lśni czystością, podobnie jak umyte w niej naczynia. Rok 2014 będzie dla marki kontynuacją działań rozpoczętych w 2013 r.

i niemal co roku wprowadzają nowości z wachlarza nut owocowych, egzotycznych (cytryna, grejpfrut, granat, pomarańcza i wiele innych), a także proponując prepa‑ raty wzbogacane wyciągami roślinnymi działającymi Piotr Ignaczak Catman Group

ochronnie na delikatną skórę dłoni (rumianek, aloes). Firma Gold Drop postawiła na zapachy świeżej cytryny i jabłka z miętą. Płyn Fairy produkowany przez Procter&Gamble niedawno przyjemnie zaskoczył konsumentów zapachami granatów i czerwonej pomarańczy. Ludwik nato‑ miast wyszedł naprzeciw oczekiwaniom zwłasz‑ cza kobiet, bo w jego składzie pojawiły się jojoba oraz olejek arganowy, składniki doskonale znane i cenione w branży kosmetycznej. Henkel pokusił się o wprowadzenie na rynek płynów Pur o zapa‑ chu kwiatu pomarańczy i cytryny, a balsam Pur dbający o Dłonie i Paznokcie wzbogacony został o wapń. Dzięki wciąż poszerzanej gamie produkty de‑ dykowane ręcznemu zmywaniu naczyń, nawet przy użyciu zimnej wody, sprawiają, że czynność ta, nie przez wszystkich lubiana, staje się bardziej przyjem‑ na choćby za sprawą delikatnych, miłych woni. Dla posiadaczy zmywarek

Dzięki temu, że grono osób posiadających zmy‑ warki do naczyń wciąż w Polsce rośnie, wyraźnie wzrasta także sprzedaż preparatów do tych urzą‑ dzeń. Są one oferowane pod różnymi postaciami. Najczęściej są to tabletki wzbogacane o coraz to nowe funkcje, a także proszki, granulki i płyny oraz substancje nabłyszczające. Uzupełnieniem tej kategorii są preparaty służące utrzymaniu urządzenia myjącego w dobrej kondycji, jak sole, środki do czyszczenia zmywarek, odkamieniacze oraz zawieszki zapachowe niwelujące przykre wonie. Konsumenci najczęściej wybierają środki o szerokim spektrum działania, a więc tabletki, których podstawowa funkcja usuwania zabru‑ dzeń i tłuszczu z naczyń uzupełniona została o nabłyszczanie, czy przyjemny zapach.

„Poradnik Handlowca”: Z jakich środków częściej korzystają konsumenci? P iotr Ignaczak: Płyny, żele i balsamy do zmywania ręcznego to podstawa tej kategorii. W związku z tym w sprzedaży nie powinno zabraknąć tych produktów. Drugim segmentem są środki i preparaty do zmywarek, które nabierają szcze‑ gólnego znaczenia w okresie przedświątecznym, bo im większe zmywanie, tym więcej sprzedaje się produktów z tej podkategorii.

Jakie produkty wybierają najczęściej klienci? W tej kategorii produktów rywalizację o klienta zdecydowanie wygrywają pro‑ dukty o wysokiej jakości, a tę posiadają produkty markowe. Zazwyczaj prosty test „bańki powietrznej” mówi wiele o jakości produktu. Jeśli chodzi o pojemność (450‑1000 ml), sprzedaż zależna jest od regionu i lokalizacji sklepu. Czy dla osoby zmywającej zapach i wpływ środka na skórę dłoni ma znaczenie? Cytryna, pomarańcza, grapefruit, aloes, rumianek, lawenda, truskawka, owoce cytrusowe, jabłko − to tylko niektóre zapachy obecne na rynku. Bez wątpienia klienci mają w czym wybierać. Co do dbałości o dłonie. Obecnie większość produktów wzbogacona jest kompleksem witamin A, E, F, H oraz wyciągami z roślin, mającymi działanie ochronne i odżywcze dla skóry rąk. Ze swojej strony rekomenduję jednak zmywanie w rękawiczkach. Chemia znajdująca się w produktach nie jest środkiem pozytywnie wpływającym na skórę bez względu na to, czy ładnie pachnie, oraz czy posiada witaminy. Wyjątkiem są niektóre środki do zmywania z grupy ekologicznych. Dziękujemy za rozmowę. Poradnik Handlowca | styczeń 2014


Preparaty do zmywania naczyń |

kompendium handlowca

77

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


78

kompendium handlowca

| Preparaty do zmywania naczyń

Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop Firma Gold Drop jest producentem szerokiej gamy domowych środków czystości, w tym m.in. płynów do mycia naczyń pod marką Gold Cytrus i Eco Line. Ofertę poszerzyliśmy o serię żeli z witaminami Gold Cytrus. Żele te posiadają udoskonaloną, dwa razy silniejszą formułę znanych już doskonale naszym klientom płynów do naczyń Gold Cytrus. Skuteczne w działaniu, bezwzględne dla tłuszczu, nadają umytym naczyniom wysoki połysk, bez smug i zacieków. Doskonale się pienią, a ich gęsta formuła pozwala na ekonomiczne wykorzystanie płynu. Ponad‑ to są obojętne dla środowiska oraz wzbogacone o dodatkowe właściwości, jak witaminy i gliceryna, która chroni i pielęgnuje dłonie. Produkt jest przetestowany dermatologicznie. Żele z witaminami proponujemy w trzech przyjemnych zapachach: świeżej cytryny, jabłka z miętą oraz balsam mleko i miód z nutą zielonej herbaty. Klientom bardziej wymagającym proponujemy rewelacyjny ekologiczny płyn do naczyń z serii ECO LINE, super skuteczny, o delikatnym zapachu zielonej herbaty. Posiada on certyfikat Ecolabel przyznawany wyrobom spełniającym euro‑ pejskie kryteria ekologiczne.

Rynek w tej kategorii produktów podzielony został właściwie przez trzy marki: Finish, Somat i Ludwik. Nie znaczy to jednak, że inni producenci nie walczą o klientów. Przykładem jest firma Gold Drop, która proponuje nową serię produktów pod marką Gold Cy‑ trus, która zawiera tabletki do zmywarek multi action oraz nabłyszczacz. Tabletki Gold Cytrus multi action dzięki specjalnie dobranym enzymom skutecznie eli‑ minują przyschnięte i przypieczone zabrudzenia z po‑ wierzchni naczyń, a zawarty w tabletkach aktywny tlen ułatwia usuwanie osadów z herbaty i kawy. Natomiast składniki zmiękczające wodę chronią zmywarkę przed

osadzaniem się kamienia. Z kolei nabłyszczacz do zmywarek o zapachu cytrynowym, dzięki zastosowaniu niskopieniących detergentów zwilża powierzchnię, redukuje osadzanie się pary, przyśpiesza wysychanie mytych naczyń oraz nadaje im krystaliczny połysk. Na rynku co jakiś czas pojawiają się nowo‑ ści, których celem jest przede wszystkim jak najwyższa skuteczność. Wielofunkcyjna tabletka Ludwik, o zapachu cytrusowym, zapewnia czy‑ stość naczyń i sztućców, blask, a także, zdaniem producenta Grupy Inco, chroni szkło i stal nierdzewną przed matowieniem oraz zabezpie‑ cza zmywarkę przed osadzaniem się kamienia. Funkcja zmiękczania wody pozwala na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie składników myjących, a enzymy są aktywne już w 30°C. Ciekawą propozycję ma również firma Henkel i jej marka Somat. Pod tą marką znajdziemy znane i cenione przez konsu‑ mentów wielofunkcyjne tabletki Somat Gold i Multi 7 Effect, czy Somat Soda. Na uwagę zasługuje nowa linia dodatków 3 x Action: środek do czyszczenia − usuwający tłuszcz i kamień nawet z urządzeń takich, jak filtry i dysze zmywarki; sól − skutecznie zmiękczają‑ ca wodę; nabłyszczacz − dbający o to, by na na‑ czyniach nie pozostawały zacieki, a w końcu także odświeżacz zapachu − który wystarcza na kilkadziesiąt cykli zmywania naczyń. Asortyment, który należy doceniać

Właściciele placówek handlowych, zwłaszcza tych tradycyjnych, pamiętać powinni, że rynek środków do zmywania naczyń charakteryzu‑ je się dużą stabilnością popytu. Niewielkie

Anna Madej

O wyborze danego produktu – płyny, żele czy balsamy do zmywania naczyń – decyduje przede wszystkim skuteczność w usuwaniu tłuszczu i innych zabrudzeń, a także wydajność. Klienci zwracają również uwagę na zapach oraz dodatkowe właściwości, takie jak ochrona i pielęgnacja skóry. Z zapachów najlepiej sprzedają się cytrynowy i miętowy. Pod względem wielkości opakowań największą popularnością cieszą się butelki 1 litr, na które przypada ponad połowa sprzedaży. Nasi klienci są otwarci także na wszelkie nowości i gotowi przeznaczyć nawet nieco większą kwotę na ich zakup. Muszą mieć jednak pewność, że detergent spełni ich wysokie oczekiwania. Zaobserwowałam, że coraz większą popularnością cieszą się preparaty do zmywa‑ rek. Mocną pozycję zajmują tu tabletki do zmywarek – zarówno klasyczne, jak i wielofunkcyjne. Poradnik Handlowca | styczeń 2014

fot. Rafał Sterczyński

Właściciel Sklep drogeryjny w Łodzi


Preparaty do zmywania naczyń |

kompendium handlowca

79

wzrosty sprzedaży pojawiają się przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, a spowodowane są ogólnym trendem robienia porządków oraz przyjmowania gości. Preparaty, które najczęściej kupowane są przez konsumen‑ tów to płyny do mycia naczyń, a także żele i balsamy, gwa‑ rantujące skuteczne pozbycie się zabrudzeń, przyjemnie pachnące i chroniące delikat‑ ną skórę dłoni. Detergenty tej kategorii są wciąż gwarantem rotacji i zysków dla handlow‑ ca, zwłaszcza, że ich sprzedaż i promocja nowości warianto‑ wych wspierana jest zazwyczaj silną reklamą tv, a w sklepach displayami. Uzupełnieniem półki z detergentami przeznaczony‑ mi do mycia naczyń powinny być środki przeznaczone do zmywania naczyń w zmy‑ warkach oraz wszelkie inne preparaty, których celem jest dbałość o dobry stan technicz‑ ny tych urządzeń. Co prawda z informacji udostępnianych przez producentów zmywarek wynika, że w Polsce jedynie 20% gospodarstw domowych korzysta ze zmywarek do na‑ czyń (w Niemczech 70%). Dla handlowców ważna jednak bę‑ dzie informacja, że jeśli ktoś już zdecydował się na taki zakup, to będzie o zmywarkę dbał w sposób szczególny. Nie ograniczy się tylko do zakupu wielofunkcyjnych tabletek. Na pewno w trosce o długi żywot urządzenia i w celu zminimalizowania kosztów ewentualnych napraw kupo‑ wać będzie także sól. Przy‑ pomnijmy, że po pralkach i telewizorach zmywarka to najczęściej kupowane urządzenie z kategorii AGD. Można więc przypuszczać, że także nabywców preparatów do mechanicznego mycia naczyń z roku na rok będzie coraz więcej.  Poradnik Handlowca | styczeń 2014


80

4 koła biznesu

Auto z rocznika 2013 po atrakcyjnej cenie − dlaczego nie? Rafał Sterczyński

fot. Ford Motor Comp any

Dealerzy i koncerny rozpoczęli wyprzedaż samochodów z rocznika 2013. Niskie ceny, promocyjne wyposażenie i różne dodatki uprzyjemniające eksploatację pojazdów to tylko kilka atutów realizowanych właśnie ofert w wielu punktach sprzedaży. Ale uwaga, trzeba się śpieszyć, bo limit aut z rocznika 2013 jest oczywiście ograniczony. o, że sprzedaż samochodów będzie realizowana do wyczerpania zapasów powoduje, że oferta nabiera specjalnego charakteru, szczególnie jeśli porównać ceny wyprzedawanych aut z tymi sprzed kilku miesięcy. Warto dodać, że wysokie rabaty podlegają jeszcze negocjacjom. Sprzedawcy kuszą także promocyjnymi pakietami, które dotyczą wyposażenia, ale również ubezpieczeń OC, AC i NNW. To jednak nie wszystko, bo kupując obecnie nowy pojazd można otrzymać za darmo także komplet opon letnich lub zimowych. − Marka Volkswagen Samochody Użytkowe rozpoczęła wyprzedaż samochodów wyprodukowanych w 2013 r. Rabat na wszystkie modele wynosi 15%. Oprócz rabatów kwotowych, dodatkowo na życzenie klientów, za kwotę 1 zł każdy samochód może być objęty przedłużoną gwarancją, która w sumie będzie obowiązywała przez 4 lata. Alternatywnie do dodatkowej gwarancji klienci mogą wybrać pakiet przeglądów na 36 miesięcy (ograniczony przebiegiem 120 000 km) – powiedział Marcin Kamiński, Dyrektor

T

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Sprzedaży marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Ceny aut i związane z nimi rabaty uzależnione są nierzadko od oferty każdego dealera i nie są takie same w całym kraju. Zatem propozycja kupna może być różna w różnych salonach. Co ciekawe, oferta polskich koncernów i dealerów stała się łakomym kąskiem dla naszych zachodnich sąsiadów, bo w Niemczech nie ma co liczyć na tak atrakcyjne promocje. A tylko dlatego, że Niemcy już dawno doszli do wniosku, że auto, które ma w dowodzie rocznik 2013 lub 2014, to wciąż to samo, bardzo dobre auto. Tam liczy się data pierwszej rejestracji, a polscy sprzedawcy zachęcają do zakupu właśnie takiego i przede wszystkim nowego pojazdu, który można nabyć na raty lub w leasingu. Dodatkowo polskie salony chętnie biorą w rozliczeniu samochody używane lub pomagają klientowi w ich odprzedaży. − Jako importer polecamy oczywiście nabycie nowych aut ze względu na gwarancję jakości, a także możliwość optymalnego doposażenia pojazdu według indywidualnych potrzeb. Tylko

w naszych aktualnych modelach oferujemy najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa oraz rozwiązania czyniące jazdę bardziej ekonomiczną i prostszą. Niemniej, dla klientów bardziej czułych na koszty zakupu pojazdu, oferujemy również samochody używane w ramach naszego programu Mercedes-Benz Used1 – powiedział Aleksander Rzepecki, Public Relations Product Communication Mercedes-Benz Commercial Vehicles. Kupując samochód w salonie, klient otrzymuje również gwarancję zakupu. W przypadku jakiejkolwiek usterki, pojazd naprawiany jest na koszt producenta. Co więcej, nie ma obowiązku corocznych przeglądów technicznych, ponieważ w przypadku nowych aut, można go wykonywać raz na kilka lat. Z ofertą, która pojawia się tylko raz w roku wychodzi także Peugeot, który oferuje m.in. rabaty, kredyt 4 x 25%, czy atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy. Równie ciekawie wygląda oferta rabatowa Fiata, który przyciąga klientów kredytem pod ciekawą nazwą, ale i korzystnymi warunkami, innymi słowy „Kredytem Miód-Malina”. To oferta na zakup z 0% wpłatą na okres nawet do 96 miesięcy. W ofercie autoryzowanych salonów sprzedaży są także pojazdy używane. Klient kupując takie auto otrzymuje pełną historię pojazdu, a także gwarancję jakości. Zatem handlowcu, zajrzyj do autoryzowanych salonów i znajdź atrakcyjną ofertę dla siebie, bo zakup pojazdu z rocznika 2013 daje konkretne oszczędności. 


tajemnice marki

81

Tymbark

fot. Grupa Maspex Wadowice

– po prostu „Kochaj życie”

Tajemnice marki Soki, nektary i napoje Tymbark są znane i cenione przez miliony konsumentów nie tylko w Polsce, ale w ponad 30 innych krajach na całym świecie. Dzięki sympatii, jaką darzą je konsumenci, Tymbark jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek. Warto wiedzieć, że na 10 Polaków aż 9 dobrze zna Tymbark (źródło: Millward Brown SMG/KRC, badania trackingowe, luty 2012), a w prestiżowym Rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii „Najbardziej wartościowe marki w branży napojów bezalkoholowych” Tymbark po raz trzeci został uhonorowany tytułem najmocniejszej marki napojowej w Polsce. Co jednak najważniejsze i najcenniejsze, Tymbark to marka, z którą związane są niezwykłe wspomnienia, miłe przeżycia i niezapomniane emocje. Jest uczestnikiem codziennych zdarzeń, a także niezwykłych chwil w życiu swoich konsumentów. Tymbark od samego początku działalności buduje swoją pozycję poprzez innowacyjność i elastyczność w reagowaniu na nowe wyzwania rynkowe, kreuje trendy i wyznacza nowe kierunki rozwoju. W szerokiej ofercie marki każdy znajdzie coś dla siebie. Tymbark to także najsilniej wspierana reklamowo marka w swojej kategorii. Można ją zobaczyć i usłyszeć praktycznie wszędzie i przez cały rok. Firma wykorzystuje również nowe, innowacyjne formy komunikacji z konsumentem i dąży do tego, aby ta komunikacja była przez konsumenta traktowana jako dialog, a nie jako przekaz. Dzięki temu marka jest bardzo bliska także młodym konsumentom. Jej profil na polskim Facebooku ma już ponad milion fanów i stał się numerem 1 pod tym względem w kategorii FMCG, a gra mobilna Kapsel Run, która nawiązuje do kultowych kapsli

bije rekordy popularności − ma już ponad 300 tysięcy pobrań aplikacji, a użytkownicy zagrali w nią już ponad 7 milionów razy. Radość bycia razem − przesłanie „Kochaj życie” towarzyszy Tymbarkowi już od dekady. Kampanie pokazują radość życia oraz radość z bycia razem i cieszenia się z najwyższej jakości prawdziwie naturalnych soków, nektarów i napojów. Kampanie Tymbarku również edukują i zachęcają, aby konsumenci wzbogacali swoją dietę o owoce i warzywa, a szklanka soku może być pierwszą z pięciu zalecanych im porcji na dobry początek dnia. Tymbark od wielu już lat aktywnie wspiera również szereg inicjatyw na rzecz dzieci, w których promuje zdrowy tryb życia, dbałość o ochronę środowiska, a także spełnia dziecięce marzenia. Turniej „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, którego firma jest głównym sponsorem od 7 lat to największy nie tylko w Polsce, ale także w Europie turniej piłkarski dla dzieci. Czy wiesz, że... Tylko w 2013 r. zagrało w TurTymbark to także wyjątkowe nieju prawie 185 000 dzieci. kapselki − co minutę prawie Artykuł przygotowany w oparciu o materiały przysłane przez Grupę Maspex Wadowice.

200 osób czyta hasełko spod kapsla Tymbark.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


83 82

nowości

, W grudniu 2013 nasi czytelnicy testowali: Anna Madej Sklep Spożywczy Łódź

Testowane sery z rodziny Hochland Twarogowy w dwóch odmianach: plastry i krążki, wzbudziły wśród klientów ogromne zainteresowanie. Bardzo pochlebne opinie dotyczyły zarówno formy, jak i smaków testowanych produktów. Klienci podkreślali przede wszystkim walory smakowe obu rodzajów serów oraz formę, która pozwala na łatwe przygotowanie np. kanapek dla dzieci do szkoły. Zarówno plastry, jak i krążki to doskonały składnik kanapek. Niektóre opinie zawierały pytania dotyczące kolejnych smaków w tej linii produktów. Podsumowująco można stwierdzić, że testowane produkty zostały doskonale przyjęte przez klientów.

Nowy Hochland Twarogowy! Hochland wprowadza dwa nowe, ale odwołujące się do dawnej tradycji, segmenty serów twarogowych. Innowacyjna rodzina serów Hochland Twarogowych w plastrach łączy w sobie pyszny, naturalny smak i nowoczesną formę, dostępna jest w kilku wariantach smakowych: naturalnym, z chrzanem oraz z cebulką i szczypiorkiem, także z pieprzem. Z kolei Hochland Twarogowy w krążkach produkowany jest na bazie naturalnego twarogu, ma prawdziwie twarogowy, wyrazisty smak, atutem jest smarowalna konsystencja. Sugerowana cena w krążku 3,49 zł; w plastrach 3,59 zł. Kontakt: Hochland Polska Sp. z o.o., tel. 61 292 91 00

Natalia Hubacz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tyńczyk Legnicki

Sery twarogowe Hochland bardzo przypadły naszym klientom do gustu. Docenili wygodę opakowania, atrakcyjną szatę graficzną i odpowiednie porcje. Klienci podkreślali naturalny, wyrazisty i bardzo dobry smak serków. Cena została oceniona jako odpowiednia.

Tomasz Sikoń Sklep Familjny Tojo Brzeg

Nowy produkt Hochland – ser twarogowy przykuwa uwagę wiosennym kolorem opakowania. Wygląd smakowitego serka z cebulką i szczypiorkiem kusi oraz zachęca do zakupu. Estetyczne walory zdecydowanie wyróżniają ten produkt na tle konkurencji. Klienci mojego sklepu chwalili serek za jego aksamitny smak. Ponadto nie mogą się doczekać, kiedy produkt na stałe trafi do oferty naszej placówki. Jestem przekonany, że warto mieć go w swoim sklepie, ponieważ zapewni zyski, a sprzedaż innych serków Hochland również wzrośnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Czekolady Maxi Smak Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Na początku 2014 r. do sprzedaży trafią czekolady nadziewane marki Wedel „MAXI Smak”, które miały swoją premierę w roku 2013. Tabliczki łączące w sobie słodycz mlecznej czekolady i orzeźwiający, owocowy smak nadzienia, tak bardzo przypadły do gustu miłośnikom wedlowskich produktów, że już w styczniu ponownie pojawią się na sklepowych półkach. Opakowania tabliczek wyróżniają się żywą i energiczną kolorystyką, a owocowe smaki intrygują i zachęcają do spróbowania. Czekolady w formie 100-gramowych tabliczek będą dostępne w dwóch smakach znanych z ubiegłego roku: cytrynowym i porzeczkowym oraz nowym arbuzowo-melonowym. Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, listopad 2013 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Anity Kubiak na adres anitak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | styczeń 2014


nowości

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Linia słodyczy „Tylko dla Ciebie” od Terravity „Tylko dla Ciebie” to linia słodyczy przygotowana z myślą o klientach, którzy poszukują upominków podkreślających romantyczne chwile i wyjątkowe okazje, jak Walentynki czy Dzień Kobiet. Oferta zawiera produkty w okazjonalnej szacie graficznej – dwie czekolady w opakowaniu z płatkami róż i dedykacją: „Tylko dla Ciebie”: czekoladka mleczna 18 g, czekolada mleczna z kokosem 225 g. W ofercie nie mogło zabraknąć czekoladowych serduszek 18 g oraz tabliczki „Pytania” 225 g – czekolady mlecznej z czerwoną różą i wierszem na złoconym opakowaniu. Nowością w ofercie jest bombonierka Czekoladowe praliny z wiśnią i likierem 156 g. Kontakt: Eurovita Sp. z o.o., tel. 61 822 15 10

Barbie w różowej Kinder Niespodziance! Teraz w nowej, różowej Kinder Niespodziance kultowe zabawki Barbie! To kolejna seria lubianych przez dziewczynki postaci w kolorowych stylizacjach i z pomysłowymi dodatkami. Urocze figurki Barbie zabiorą do świata fantazji i niekończących się zabaw. Do zebrania 8 wyjątkowych zabawek. Te oraz wiele innych zabawek dostępnych jest w nowej ofercie różowej Kinder Niespodzianki. Wprowadzeniu nowej serii towarzyszyć będzie kampania telewizyjna oraz animacje w punktach sprzedaży. Kontakt: Ferrero Polska Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

83

Walentynkowe nowości od Milki Milka jest marką, która stara się stale odpowiadać na potrzeby swoich konsumentów. Dlatego na magiczny okres walentynkowy przygotowała edycję limitowaną 3 tabliczek o soczystych, lubianych smakach – gruszki, śliwki oraz pomarańczy. Czekolady dostępne są w nowoczesnych, wyróżniających się na półce opakowaniach, dzięki czemu stają się idealnym prezentem dla bliskiej osoby na wszelkie okazje. Tabliczki o gramaturze 100 g z pewnością znajdą wielu fanów ich owocowego smaku. Kontakt: Mondelez Polska S.A., tel. 22 857 10 00

Beskidzkie Krakersy – chrupiąca nowość! Marka Beskidzkie poszerza swoją ofertę przekąsek słonych o kolejny, niezwykle smaczny produkt: Krakersy! Wyjątkowo chrupiące, o naturalnym smaku z pewnością zaspokoją wymagania osób w każdym wieku. Świetnie sprawdzą się w połączeniu z innymi dodatkami: nadają się zarówno na słone, jak i słodkie kanapki, są też nieodłącznym elementem każdej imprezy. Beskidzkie Krakersy rozpoznasz po nowoczesnych opakowaniach o ciepłej kolorystyce, uzupełnionej naturalnymi elementami. Obecnie na rynku Krakersy dostępne są w gramaturze 180 g. Kontakt: Aksam Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 842 97 00

Serduszka WedLove Marka Wedel przygotowała dla swoich konsumentów słodki prezent na początek nowego roku, bombonierkę WedLove. Została ona stworzona z myślą o wyjątkowych chwilach, w których pragniemy powiedzieć bliskim osobom coś miłego. Początek roku obfituje w takie okazje, jak Święto zakochanych, czy Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet… Czekoladki w pięknym opakowaniu doskonale sprawdzą się w takich chwilach. Bombonierka WedLove będzie dostępna w sprzedaży od początku 2014 r. Gramatura bombonierki: 117 gramów. Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, listopad 2013 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Anity Kubiak na adres anitak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | styczeń 2014


84 85

nowości

Nowość – Frutti di Mare 90 g Zwolennicy marki Frutti di Mare będą zapewne zachwyceni pojawieniem się na rynku ich ulubionych pralin w nowej gramaturze. Bombonierka Frutti di Mare 90 g, w której kryją się wyjątkowe praliny w kształcie owoców morza, nadziewane kremem o smaku toffi, orzechowym, mlecznym i kakaowym. Bombonierka dostępna będzie w dwóch szatach graficznych: klasycznej i nowoczesnej. Eleganckie i atrakcyjne opakowanie doskonale sprawdzi się, jako słodki upominek na każdą okazję. Kontakt: Zakłady Produkcji Cukierniczej "VOBRO", tel. 56 498 26 39

Nie tylko karp na święta – inspiracje od FRoSTY Na uroczysty świąteczny obiad idealnie sprawdzi się Ryba z pieca FRoSTY (16-18 zł za 400 g), dostępna w trzech wariantach smakowych – z sosem bordelaise, włoskim lub sosem z brokułów. Inną ciekawą propozycją na wyjątkową kolację jest Łosoś po francusku FRoSTY (14-16 zł za 300 g) zapieczony w chrupkim cieście francuskim, wzbogacony został dodatkiem szpinaku ze śmietaną. Kolejną propozycją od FRoSTY, która będzie się atrakcyjnie prezentować nie tylko na wigilijnym stole, jest ryba po grecku przygotowana z użyciem Filetów rybnych FRoSTY z mintaja, morszczuka lub dorsza (14-16 zł za 300 g). Kontakt: FRoSTA Sp. z o.o., tel. 52 360 67 01

Oferta od serca – Wawel na wyjątkowe okazje

Cukier puder trzcinowy DIAMANT Niezwykle puszysty i delikatny doskonale nadaje się do wypieków, kremów i egzotycznych deserów. Jest niezastąpiony do przygotowania smacznych polew i lukrów o złocistej barwie i charakterystycznym trzcinowym posmaku. Cukier puder trzcinowy DIAMANT jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swój smak, ale i unikalność. Funkcjonalne strunowe opakowanie cukru pudru trzcinowego umożliwia jego higieniczne i długie przechowywanie, chroniąc jednocześnie produkt przed wilgocią, zanieczyszczeniem oraz utratą puszystości, sypkości i lekkości. Sugerowana cena detaliczna: 4,99 zł/300 g. Kontakt: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., tel. 61 846 35 21

Pierrot i Bajeczny – nowe produkty

Wedel wychodząc naprzeciw potrzebom swoich konsumentów, od początku 2014 roku, wprowadzi produkty marek Pierrot i Bajeczny w zupełnie nowej odsłonie. Znane dotychczas smaki, dostępne jako cukierki z Mieszanki Wedlowskiej, batony oraz 100-gramowe tabliczki, teraz zyskują formę pralin oraz dużych 290 gramowych czekolad. Pierrot to czekolada nadziewana z orzechami arachidowymi, a Bajeczny pełen jest wafelków i orzeszków. Bombonierki Pierrot oraz Bajeczny to doskonały pomysł na niezobowiązujący prezent, zaś duże tabliczki będą pyszną przekąską nawet dla większego grona osób. Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

Rożki z Celpolu

Firma Wawel poleca swoje produkty na wyjątkowe okazje. Oferta od serca to produkty w wyjątkowej szacie graficznej, które świetnie sprawdzą się jako słodki upominek na Dzień Babci czy Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet czy po prostu jako podarek, który osłodzi chwilę z przyjaciółmi i dopełni celebrację ważnego jubileuszu. Do wyboru bombonierki 430 g: z kremowym nadzieniem krówkowym, czekoladowym i adwokatowym. W ofercie także ozdobne pudełeczko z kolekcją mini czekolad 20 g: Malaga, Kasztanki i Tiki Taki, Mleczna i Gorzka. a także wyborna duża czekolada Tiramisu. Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

Celpol powiększył ofertę wyrobów ciastkarskich o nowy interesujący wyrób „Rożki”. Rożki pieczone są z mas ciastkarskich zawierających bardzo dużo sezamu, co w efekcie tworzy wyrób o niepowtarzalnym smaku chałwy, a napowietrzanie ciasta gwarantuje, że po wypieku ciasteczka „Rożki” są niezwykle delikatne i rozpływają się w ustach. Dodatkowo, aby wzmocnić barwę smakową ciastka są podlewane czekoladą i zdobione paseczkami białej czekolady. Dostępne opakowania: luz 1,7 kg, paczka 200 g. Kontakt: Zakłady Cukiernicze „Celpol”, tel. 43 675 29 52

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, listopad 2013 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Anity Kubiak na adres anitak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | styczeń 2014


nowości

Syropy Funkcjonalne Herbapol Syropy funkcjonalne Herbapol to idealna propozycja dla osób dbających o zdrowie, poszukujących produktów smacznych, a zarazem pożytecznych. To unikalne połączenie pysznych owoców i składników aktywnych wspierających organizm. Herbapol, marka z 65-letnią tradycją, gwarantuje najwyższą jakość i funkcjonalność syropów. Dostępne 4 warianty w promocyjnym opakowaniu 10% gratis (300 + 30 ml): Odporność i ochrona – Czarny bez z dziką różą, Wzmocnienie i witalność – Dzika róża z tarniną, Balans i wyciszenie – Gruszka z melisą i głogiem, Odporność na stres i zmęczenie – Żurawina z magnezem i cytryńcem. Kontakt: „Herbapol - Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

Karma sucha RAFI Classic 3 kg Tej zimy do oferty karm suchych Doliny Noteci dołączy nowość RAFI Classic 3 kg. Karma wytwarzana jest z najlepszej jakości składników, zawiera w sobie kwasy tłuszczowe OMEGA-3 i OMEGA-6 korzystnie oddziałowujące na skórę oraz sierść pupila. Nie zawiera barwników, konserwantów ani aromatów. Karma sucha RAFI Classic 3 kg dostępna jest w dwóch wariantach smakowych: z drobiem oraz z wołowiną. Kontakt: Zakład Produkcji Karmy dla Zwierząt „Dolina Noteci”, tel. 25 797 27 02

Serki kremowo-śmietankowe Ostrowia Serki kremowo-śmietankowe Ostrowia to idealne połączenie kremowej, rozpływającej się delikatnie w ustach, konsystencji z tradycyjnym polskim smakiem. Do standardowej, dobrze znanej konsumentom gamy serków Ostrowia proponujemy nowe, wyjątkowe smaki w limitowanej edycji: tzatziki i śródziemnomorski. Nowe, inne od dotychczasowych smaki w nowym designie i nowym, wygodniejszym opakowaniu zbiorczym skuszą konsumentów do spróbowania serków Ostrowia. Kontakt: Ostrowia Sp. z o.o., tel. 22 417 08 40

85

Bohaterowie Disneya w Kinder Niespodziance! Teraz w Kinder Niespodziance bohaterowie, którzy od pokoleń towarzyszą dziecięcym zabawom! Nowe figurki z serii Mickey Mouse & Friends zaskakują humorem i dają podstawę doskonałej zabawy. Do zebrania cała drużyna: Mickey Mouse, Kaczor Donald, Minnie Mouse, Goofy, Daisy i reszta. Nowa kolekcja dostarczy dzieciom wiele radości! Te oraz wiele innych zabawek znajdziesz teraz w Kinder Niespodziance. Wprowadzeniu nowej serii towarzyszyć będzie kampania internetowa, ekspozycje w sklepach i materiały POS, a także animacje w punktach sprzedaży. Kontakt: Ferrero Polska Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

Odświeżone Poltino z nowymi produktami! Nową grupę dań gotowych stworzono ze starannie wyselekcjonowanych, najwyższej jakości składników. Grupę tę stanowi 5 wyjątkowych 600 gramowych kompozycji smakowych, tj.: Gryczotto z kurczakiem, Penne ze szpinakiem w sosie serowym, Kebab z warzywami, Makaroni z kurczakiem, Tortellini z warzywami i sosem pieczarkowym. Te ciekawe, smaczne potrawy to pełnowartościowe i kompletne dania gotowe – idealna propozycja dla tych, którzy cenią czas oraz dobry smak. Kontakt: HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., tel. 17 240 42 00

Mon Cheri i Raffaello dla zakochanych Nadchodzą Walentynki, dzień gorących uczuć, czułych wyznań i serdecznych chwil. Z tej okazji Ferrero przygotowało limitowaną edycję swoich wyśmienitych pralin Mon Cheri i Raffaello, których słodycz została skryta w przepięknych okolicznościowych opakowaniach – z motywem tulipana oraz w kształcie serca. Tak podarowane specjały – wykwintne Mon Cheri z kuszącą zanurzoną w likierze czereśnią lub subtelne kokosowe Raffaello z migdałem w aksamitnym kremie – w pełni wyrażą każde, nawet najbardziej nieśmiałe uczucie... Kontakt: Ferrero Polska Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, listopad 2013 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Anity Kubiak na adres anitak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | styczeń 2014


86

nowości

Kinder Bueno Mini – nowość od Kinder Bueno

Marka Kinder Bueno wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wprowadzając na rynek wersję MINI ich ulubionego batona w poręcznym opakowaniu. Kinder Bueno Mini to pojedynczo zapakowane porcje chrupiącego wafelka, delikatnego kremu i jedwabiście mlecznej czekolady, które wprost rozpływają się w ustach. Kinder Bueno Mini jest idealne do dzielenia się z najbliższymi. Wprowadzenie produktu będzie wsparte ogólnopolską kampanią billboardową i telewizyjną, reklamą w internecie, kinie oraz bogatymi animacjami i materiałami POS w punktach sprzedaży. Kinder Bueno Mini będzie dostępne na rynku od stycznia 2014 r. Kontakt: Ferrero Polska Sp. z o.o., tel. 22 550 50 00

Nowe unikalne połączenia smakowe czarnych herbat Big-Active Energetyzująca Pigwa&Granat, orzeźwiająca Cytryna&Mango, zmysłowa Malina&Acai oraz subtelna mieszanka EarlGrey&Cytrusy to unikalne połączenia smakowe nowych herbat czarnych aromatyzowanych marki Big-Active. Mieszanki zawierają w sobie wszystko, co w herbacie najlepsze – złocisto-czerwony napar cejlońskiej herbaty czarnej, owoce pełne smaku oraz barwne płatki kwiatów. Kolorowe kompozycje zostały zapakowane w przezroczystą saszetkę „LOOK BAG”, dzięki której na Twoich oczach listki rozwiną się, odkrywając jakość i pełnię swojego smaku! Kontakt: „Herbapol - Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

kampanie i promocje ZPC Vobro

Firma Vobro już od wielu lat przygotowuje dla swoich klientów ofertę walentynkowych bombonierek. Idealną Walentynkową propozycją firmy Vobro są czekoladki w kształcie serca nadziewane wiśnią w likierze – Love & Cherry. W walentynkowej ofercie znajdziemy również eleganckie bombonierki Frutti di Mare w kształcie owoców morza nadziewane kremem o smaku toffi, orzechowym, mlecznym i kakaowym. Oferta obejmuje też bombonierki Cherry Paradise – bombonierka kryjąca w sobie czekoladki nadziewane wiśnią w likierze.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

Sery żółte Ostrowia

Sery żółte Ostrowia to dzieło mistrzów serowarstwa. Ich kremowa konsystencja oraz bogactwo smaków zadowoli nawet największych koneserów. Sery Ostrowski i Ostrower to powrót do tradycji serowarstwa mleczarni w Ostrowi. Są to tradycyjne smaki pamiętane przez klientów w nowym wydaniu i wysokiej jakości. Ostrowski jest serem typu holenderskiego, natomiast Ostrower jest to ser typu szwajcarskiego z klasycznymi, dużymi dziurami. Dostępne są w blokach oraz plastrowane w opakowaniach typu otwórz-zamknij. Kontakt: Ostrowia Sp. z o.o., tel. 22 417 08 40

Chusteczki higieniczne Velvet w nowej odsłonie

Velvet odświeżył linię chusteczek higienicznych. W nowej odsłonie pojawiły się znane chusteczki Velvet Original oraz chusteczki zapachowe Velvet Aroma podkreślające benefity, jakie niesie aromaterapia. Zupełną nowością są chusteczki Velvet Radość, które łączą w sobie orzeźwiającą moc cytrusów i bergamotki. W nowej odsłonie występują również chusteczki Velvet dla dzieci. Kolorowe, wesołe wzory Velvet Kids powstały specjalnie po to, by zachęcić dzieci do samodzielnego dbania o czystość. Kontakt: Velvet Care Sp. z o.o., tel. 22 461 27 00


kampanie i promocje

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

87

Grupa Maspex Wadowice

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

ZC Celpol

Grupa Maspex Wadowice oraz prowadzone przez nią programy społeczne dla dzieci: „Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, a szczególnie program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” zostały uhonorowane nagrodą „Rakiety Biznesu” Tauron. Jest to ogólnopolski plebiscyt, w którym przyznawane są nagrody dla najbardziej efektywnych firm, ocenianych w czterech kategoriach: Partnerstwo, EKO – Trendy, Człowiek z Energią oraz Biznes w Służbie Społecznej. Partnerami medialnymi przedsięwzięcia są magazyny Forbes oraz Newsweek.

Hochland Polska

Celpol producent ciastek wprowadza na swoje wyroby Walentynkowe dla średnich i dużych odbiorców dodatkowe rabaty, które zintensyfikują stopę zysku w bardzo krótkim okresie czasu. Szeroki przekrój cenowy oferty pozwala dotrzeć do dużej grupy odbiorców wyrobów okazjonalnych. Firma gwarantuje również bardzo szybkie dostawy pod konkretne zamówienia.

Do końca lutego br. potrwa kampania reklamowa Almette z kolorowym pieprzem. Obejmuje ona kilka mediów równocześnie: TV sponsoring, advertoriale w wybranych tytułach prasowych, PR, kampanię internetową, książeczki z inspiracjami Almette za zakup produktu u wybranych klientów, a także Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć materiały POS w punktach sprzedaży. Komuwyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem nikacja ta ma na celu zapoznać konsumentów lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. z nowym wariantem smakowym Almette oraz podkreślić, iż wariant Almette z kolorowym pieprzem stanowi doskonałą inspirację do niekończących się eksperymentów kulinarnych.

Podstawa prawna:

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


88 89

kampanie i promocje

Grupa Maspex Wadowice Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Mobilna gra przygotowana przez Tymbark, z myślą o wszystkich zwolennikach urządzeń mobilnych i fanach wirtualnej rozrywki, bije rekordy popularności! Jak dotąd pobrano ją już ponad 300 000 razy! Ta rekordowa liczba pobrań, to jeden z najlepszych wyników wśród gier brandowych na polskim rynku. Kapsel Run, to wyjątkowo rozbudowana gra zręcznościowa, jej bohaterem jest popularny Kapsel, który przemierza miasto, omijając przeszkody i zdobywając przydatne bonusy. Gra jest unikalną propozycją, która łączy w sobie rzeczywistość ze sferą mobile i online. Poza świetną, emocjonującą zabawą, na użytkowników czeka także specjalny konkurs facebookowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Velvet Care

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

Najnowsza odsłona chusteczek uniwersalnych tej najlepiej znanej marki. Od teraz dostępne w nowych bardzo atrakcyjnych opakowaniach, których graficzną inspiracją była natura. Każde opakowanie to aż 130 2-warstwowych chusteczek, które są dostępne w 6 różnych wariantach opakowań.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Lotte Wedel

Polacy pokochali Ptasie Mleczko® za połączenie kruchej wedlowskiej czekolady i ukrytej w niej lekkiej, rozpływającej się pianki. Dzięki unikalnej recepturze, wedlowskie Ptasie Mleczko® jest od lat najchętniej wybieranym przez Polaków słodkim przysmakiem, który towarzyszy im na co dzień i od święta. Aby każdy z konsumentów mógł cieszyć się ich smakiem jeszcze dłużej, marka Wedel stworzyła innowacyjne rozwiązanie. W opakowaniu pianek znajdować się będą dwie tacki produktu, a każda z nich zostanie zamknięta elegancką folią, która pozwoli zadbać o jakość i świeżość słodyczy.

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


Zapraszamy do konkursu Poradnika Handlowca – „Znajdź szczegół reklamy”

Tylko u Nas!

KUPON KONKURSOWY

Znajdź 3 reklamy w bieżącym wydaniu Poradnika Handlowca, z których pochodzą poniższe fragmenty. Wypełnij kupon konkursowy, wpisując numer strony, nazwę produktu, dane kontaktowe, wyślij na nasz adres i wygrywaj cenne nagrody ufundowane przez sponsorów!

1 Nr strony..................

Marzec2014 2011 Styczeń

Nazwa produktu............................................... ..........................................................................

2 Nr strony..................

Nazwa produktu............................................... ..........................................................................

3 Nr strony..................

Nazwa produktu............................................... ..........................................................................

Nazwa firmy/właściciela........................................ Imię i nazwisko....................................................... Adres sklepu............................................................

1

.................................................................................. Nr telefonu............................................................. e-mail .....................................................................

2

pieczątka sklepu

3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w związku z konkursem.

Na rozwiązania czekamy do 14.02.2014 r.

Podajemy poprawne rozwiązanie konkursu „Znajdź szczegół reklamy” (listopad 2013). Wartościowe nagrody ufundowane przez firmy: 1. Energizer Group Polska Sp. z o.o. (str. 117 kup promocyjne produkty), 2. Wawel S.A. (str. 15 świąteczna oferta Wawel), 3. Roleski Sp.J. (str. 75 oferta produktowa), zostaną przesłane na adresy poniższych laureatów: 1. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Pogódki

2. Sklep Spożywczo-Warzywniczy Lublin

3. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Ślemień

4. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Legionowo 7. Sklep Spożywczy „Nowy Świat” Dobrzyca

5. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Ciche 8. Sklep mięsny „BYK” Stryków

6. Sklep Chemia Gospodarcza „Hanka” Tczew 9. Sklep Spożywczo-Monopolowy Wodnik Szczecin

Poradnik Handlowca | styczeń 2014


90

porady

| Prawnik radzi

Zmiany w prawie pracy w 2014 r. W styczniu 2014 r. weszły w życie zmiany w prawie pracy, które dotyczyć będą zarówno pracodawców, jak i pracowników. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich. edną z istotniejszych zmian jest podwyższenie płacy minimalnej – od 1 stycznia 2014 r. wynosić będzie 1680 zł brutto. Wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę musi stanowić co najmniej 80% płacy minimalnej, tj. 1344 zł brutto miesięcznie. Konsekwencją zmiany wynagrodzenia minimalnego jest także zmiana (zwiększenie) wysokości składek uiszczanych przez przedsiębiorców do ZUS oraz wysokości świadczeń dla pracowników naliczanych na podstawie wysokości płacy minimalnej. Dla przedsiębiorców podwyższenie płacy minimalnej oznacza wzrost składki ZUS dla nich samych – w przypadku przedsiębiorców działających na rynku krócej niż dwa lata podstawa wymiaru składek stanowi bowiem 30% kwoty wynagrodzenia minimalnego, dla przedsiębiorców prowadzących działalność dłużej, wysokość składek zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które zgodnie z prognozami również wzrośnie. Wzrost płacy minimalnej oznacza także wzrost świadczeń pracowniczych kalkulowanych na jej podstawie. Należą do nich m.in.: maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, dodatek za pracę w porze nocnej, wysokość odszkodowania dla pracownika w związku z naruszeniem zasady równego traktowania przy zatrudnieniu, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój. Kolejna zmiana dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Od stycznia 2014 r. wszyscy pracodaw-

J

dr Grzegorz Borowski, radca prawny Kancelaria Prawna Borowski i Wspólnicy

Poradnik Handlowca | styczeń 2014

cy otrzymają dofinansowanie w takiej samej wysokości, niezależnie od tego, czy firma działa jako zakład pracy chronionej czy nie. Niektóre ze zmian prawa pracy obowiązujących od stycznia 2014 r. mogą mieć istotny wpływ na wysokość kosztów pracowniczych ponoszonych przez pracodawcę. Zmianą korzystną dla pracodawców jest możliwość stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, przerywanego czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy. Wydłużony okres rozliczeniowy może być stosowany w każdym systemie pracy, o ile jest uzasadniony przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Pracodawca jest uprawniony do przekazania pisemnego lub elektronicznego rozkładu czasu pracy na co najmniej jeden miesiąc, przy czym powinien poinformować pracownika o takim rozkładzie na co najmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem jego stosowania. Przy planowaniu rozkładu czasu pracy należy pamiętać o obowiązujących nadal normach dotyczących minimalnej długości dobowego wypoczynku dla pracownika, jednak ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. W drodze porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników pracodawca może wprowadzić przerywany czas pracy. Dotychczas taki system pracy mógł być wprowadzony jedynie w układzie zbiorowym pracy. Pracodawcy powinni pamiętać także o tym, że w 2014 r. nadal obowiązują nowe zasady dotyczące łącznego czasu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, które wynoszą obecnie 52 tygodnie, a w przypadku urodzenia dwójki dzieci – 65 tygodni. W 2014 r. pracodawca będzie zobowiązany pracownikom pracującym w ramach pięciodniowego tygodnia pracy udzielić dwóch dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w sobotę (3 maja i 1 listopada). 


Prawnik radzi |

porady

91

xxxxxx Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Obowiązek ten ciąży na każdym pracodawcy niezależnie od tego, ile osób zatrudnia, czy też w jakiej formie organizacyjnej działa. Kodeks pracy wymienia trzy kategorie pracowników, w stosunku do których pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Są to: • pracownicy objęci systemem zadaniowego czasu pracy, • pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, • pracownicy otrzymujący ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej. Pod pojęciem zadaniowego czasu pracy należy rozumieć sytuację unormowaną w art. 140 Kodeksu pracy, gdy pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny na wykonanie powierzonych pracownikowi zadań. Natomiast pojęcie pracowników zarządzających zakładem pracy obejmuje pracowników, którzy w ramach zakresu swoich obowiązków kierują jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych (por. art. 128 § 2 Kodeksu pracy). Pracodawca powinien prowadzić dla każdego pracownika odrębnie kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. W przypadku pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy zajęciach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest jednak dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. Przepisy nie precyzują długości okresów, na jakie powinna być prowadzona ewi-

dencja czasu pracy. Biorąc pod uwagę fakt, iż ewidencja czasu pracy jest prowadzona w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia, które zgodnie z przepisami prawa pracy powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu, w praktyce większość pracodawców prowadzi miesięczną ewidencję czasu pracy. Pracodawca może jednak dowolnie określić okres, w jakim prowadzi ewidencję. Ponadto warto pamiętać, że ewidencja czasu pracy służy także rozliczaniu przeciętnego tygodniowego czasu pracy w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy ma istotne znaczenie nie tylko dlatego, by właściwie ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika. Należy pamiętać, że w przypadku sporu z pracownikiem, to na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia rzeczywistego czasu pracy pracownika (w tym pracy w godzinach nadliczbowych). W przypadku nierzetelnie prowadzonej ewidencji sąd może dać wiarę zeznaniom świadków bądź też zapiskom pracownika w zakresie jego pracy w godzinach nadliczbowych. Ponadto nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy bądź też jej brak stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Należy pamiętać także o tym, że pracownik ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z ewidencją swojego czasu pracy, a pracodawca na żądanie pracownika ma obowiązek mu ją udostępnić. 

dr Grzegorz Borowski, radca prawny Kancelaria Prawna Borowski i Wspólnicy

Poradnik Handlowca | listopad 2013


Poradnik Handlowca 01/2014  

Poradnik Handlowca wydanie styczeń 2014

Poradnik Handlowca 01/2014  

Poradnik Handlowca wydanie styczeń 2014

Advertisement