__MAIN_TEXT__

Page 1

BRANŻOWY MIESIĘCZNIK OGÓLNOPOLSKI DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

10/296 XXIV ROK

PAŹDZIERNIK

2017

NAKŁAD KONTROLOWANY 70 000 EGZ.

ISSN 1231-1545

www.poradnikhandlowca.com.pl


SPIS TREŚCI

64

Puls rynku

26 Producenci z branży FMCG

Tematy miesiąca

28 Mam nadzieję, że ta przygoda nigdy się nie skończy 30 Sklepy specjalistyczne – nisza z potencjałem na przyszłość

118

34 Będziemy nadal inwestować w nasze marki i rozwój rynku 35 Wózek sklepowy – estetyczne i wygodne zakupy 36 Walka o towar… na ulicy

Kompendium handlowca 96 Alkohol – co doradzić klientowi

Znajomość savoir-vivre’u może pomóc w sprzedaży alkoholi. Wystarczy nawet podstawowa wiedza, aby doradzić klientowi i zwiększyć obroty kategorii. 110 Ser dobry na zysk – z czym to się sprzeda?

Sery jako jeden z podstawowych produktów nabiałowych zwykle stanowią istotną grupę asortymentową sklepu spożywczego. To kategoria niełatwa w zarządzaniu, tym bardziej że ekspozycja nabiałowa jest dość rozproszona w sklepie. 118 Zaopatrzenie w kawę i herbatę 126 Czystość na topie

Z perspektywy sklepu małopowierzchniowego, chemia gospodarcza jest kategorią dość kłopotliwą. Z jednej strony, półka lub regał przeznaczony na te produkty to konieczność w placówce handlowej chcącej odpowiadać na potrzeby swoich klientów.

Tysiące samochodów osobowych, między którymi cierpliwie przeciskają się mniejsze i większe pojazdy dostawcze. To problem znany w największych polskich miastach, gdzie historyczne śródmieścia obudowano nowymi dzielnicami, a sieć drogowa 134 Poradnik kosmetyczny – higiena intymna powstawała w czasach nieprzystających do dzi136 Przedstawiciel handlowy – przyjaciel siejszego natężenia ruchu. 38 Globalne trendy sprzedaży

Felieton

41 „Wolność Wyboru”

Między styczniem i sierpniem 2017 r. wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT zwiększyły się aż o 20 mld zł, czyli niemal o 1/4 w relacji do ubiegłego roku.

46 Październik w FMCG

8

VAT-owska ofensywa

42 Koniunktura w handlu 48 Organizacja strefy kasy 52 Zakupy z kawą w tle 54 Sklep z zewnątrz – koszty

Wywiad

58 Przykuj uwagę klienta

10 Lewiatan – model franczyzy, który zdał rynkowy egzamin 14 Ja bez pracy żyć nie mogę 18 Szukając nowej formuły biznesu

62 Produkt miesiąca – słonecznik

Rynek pod lupą

22 Krajobraz po burzy

W nocy z 11 na 12 sierpnia nad Polską przeszedł front atmosferyczny, który przyniósł ze sobą nawałnice pustoszące kraj od Gniezna do Gdańska. Poczekaliśmy aż opadną trochę emocje.

138 Asortyment na dziecięce imprezy

Urodziny, imieniny, przyjęcia, Dzień Dziecka, Halloween, roczki i wiele innych uroczystości. Warto przypominać klientom o mniejszych czy większych okazjach do zabawy, żeby zwiększyć sprzedaż.

Wydarzenia z branży FMCG 142 Aktualności 148 Nowości 156 Kampanie i promocje

64 Słodycze i słone przekąski

Reportaż

sprzedawcy

Porady

Polacy chętnie kupują słodycze, ich wybory zmieniają się jed- 160 Lokal mieszkalny a lokal użytkowy – możnak pod wpływem ogólnoświatowych trendów i rosnącej liwość prowadzenia działalności świadomości żywieniowej. Łakocie oparte na czekoladzie naCzęsto spotykaną formą wykorzystania budynku dal generują wysokie obroty. Różnorodność i szybka adaptajest współdzielenie funkcji mieszkalnej z użytkocja do wymagań konsumentów sprawiają ponadto, że kategową, np. na potrzeby prowadzenia sklepu. Aktualnie ria ta ma szansę jeszcze powiększyć udziały w krajowym rynobowiązujące przepisy umożliwiają takie działanie. ku słodyczy. Celpol_PH57x50_SwiatecznyMixer-teaser2017-09-19.pdf 1 2017-09-19 16:18:47 161 Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Reklama str. 16-17

Reklama str. 67

4 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Informacja dla celów handlowych str. 107


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl

Handel w obliczu rosnących kosztów

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl

Handlowcy nie mają w Polsce łatwo. Widoczne jest to pod postacią niesłabnącej od lat presji konkurencyjnej, która wręcz wymusza obniżanie cen. Stąd wielu właścicieli mniejszych placówek z obawą patrzy w przyszłość, bo w takich okolicznościach zmuszeni są zmniejszać i tak niewielką marżę i w tych realiach gwałtownie poszukiwać swojej szansy w zmianie czy to modelu sprzedaży, czy węższej specjalizacji. Na niekorzyść tej grupy handlowców działa też otoczenie makroekonomiczne. Odczuwalny brak rąk do pracy w handlu zderzył się obecnie z rosnącą co roku płacą minimalną. Przy niskiej rentowności ten czynnik zaczyna być istotny. Dziś bowiem pomimo braków kadrowych wielu właścicieli sklepów zastanawia się nie tylko nad zatrudnianiem nowych pracowników (nawet tych zza wschodniej granicy), ale i utrzymaniem tych, którzy jeszcze w handlu pracują. Niektórzy przedsiębiorcy sami wracają „za ladę”, bo nie mają wyboru. Jednak nie tylko problemy personalno-płacowe spędzają im sen z powiek. Niektóre grupy asortymentowe, oferowane do tej pory w typowych spożywczakach, zderzyły się lub zderzą niebawem z nowymi regulacjami. Taki los spotkał już papierosy, a rząd pracuje obecnie nad przepisami dotyczącymi punktów sprzedaży alkoholu. Zmiany dotkną zapewne leki OTC oraz suplementy diety. To na pewno zmniejszy handlowcom obroty. Z drugiej strony rosnąć będą koszty, obok wspomnianych już płac obowiązkowe staną się płatne reklamówki, z których korzysta i zapewne długo jeszcze korzystać będzie wielu klientów. Czy proponowana cena 20 groszy za sztukę odstraszy polskie społeczeństwo, czy trzeba będzie jeszcze podnieść cenę za „foliówkę”, czas pokaże. Wiadomo, że większość handlowców nie weźmie tych kosztów na siebie, a obciąży nimi klienta, co nie zostanie dobrze odebrane. W bardziej odległej perspektywie handlowców czeka też kolejna wymiana urządzeń fiskalnych, na te działające już wyłącznie on-line. Państwo w 100% nie zrefunduje handlowcom wszystkich poniesionych wydatków. Znów trzeba będzie sięgnąć do kieszeni. Taki splot okoliczności to gotowy przepis na kłopoty głównie handlu małopowierzchniowego, bowiem to on z reguły jako pierwszy pada ofiarą odgórnych, niekonsultowanych z tą grupą przedsiębiorców decyzji. Dotychczasowe próby ulżenia doli jej przedstawicielom nie przyniosły efektu, czego przykładem zapominany już powoli podatek handlowy. Jacek Ratajczak Redaktor Naczelny

REDAKCJA Magdalena Mirowska (oddział Warszawa) / / magdalenam@ poradnikhandlowca.com.pl HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Rafał Boruc, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna. Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

6 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

VAT-owska ofensywA

T

rwa ofensywa VAT-owska Maże wrzuciła do kosza paragon na 4 zł teusza Morawieckiego. Niemal i 50 gr, którego klient nie odebrał z jej każdego dnia wicepremier sam ręki. A ponieważ na dodatek nie miała chwali się, albo przez kogoś jest pod ręką dowodu osobistego, inchwalony, z  racji wielkich sukcesów spektorzy sprowadzili dwa raw  ściąganiu VAT-u. Między styczdiowozy policyjne i przez dwie niem i  sierpniem 2017 r. wpływy godziny prowadzili operację budżetowe z  tytułu tego podatku policyjno-skarbową przeciw zwiększyły się aż o 20 mld zł, czywłaścicielce. Niestety warli niemal o 1/4 w relacji do ubieszawska historia ze stoiska głego roku. I  co najważniejsze, z  bakaliami nie jest wyjątstało się to bez jakiejś istotnej kowa. A  jeśli teraz trzy nowe manipulacji stawkami podatsłużby zostaną włączone w ślekowymi. Dla ministra finansów dzenie handlowców, to ilość tataki wzrost dochodów bez podkich szykan zapewne się wyraźwyższania stawek (czego przecież nie zwiększy. Jakaż bowiem nikt nie lubi) – to bez wątpienia może być łatwiejsza praca dla JAN MARIA ROKITA leniwych policjantów czy strażspory sukces. Nic więc dziwnego, że rzecz jest uważana za jedno ników, jak zaczaić się na plaz najważniejszych, jeśli nie w ogócu targowym i czekać, aż jakaś le najważniejsze osiągnięcie dwuletnich rządów pani kupująca ziemniaki albo serek nie odbierze PiS. A na pozór suche, liczbowe dane o ściągalnowydrukowanego dla niej paragonu! ści podatków, partyjna propaganda opatruje but Do tego trzeba dodać plany wprowadzania nymi tytułami w  rodzaju: „Rewelacje Ministerod początku 2018 r. kas fiskalnych on-line, któstwa Finansów, a Kodziarze i Wyborcza w szoku” re samoczynnie mają co dwie godziny przesyłać (to oryginalny tytuł informacji z TV Republika). do Ministerstwa Finansów elektroniczne kopie Teraz Morawiecki planuje (jak podał „Dzienwszystkich wydanych paragonów. Będzie to nie nik Gazeta Prawna”) włączenie policji, straży tylko totalna kontrola nad całym handlem, ale miejskich oraz inspektorów handlowych do konprzed wszystkim uderzenie w  małe tradycyjne troli tego, czy handlowcy wydają paragony fisklepy, które nie poradzą sobie z  nową technoskalne swoim klientom. Do tej pory robili to tyllogią. No i  rzecz jasna – koszty zakupu nowych ko funkcjonariusze skarbówki, a  i  tak niektóre kas. Prezes Polskiej Izby Handlu Waldemar Nourzędy skarbowe znane są nie od dziś z  wyjątwakowski twierdzi, że handel będzie musiał pokowej złośliwonieść z  tego powodu dodatkowe koszty sięgająści wobec kupce nawet 4 mld zł. A do tego wszystkiego resort ców. Swego czafinansów rozpoczął dziwną praktykę straszenia su głośna staróżnych grup podatników przy pomocy specjalła się zrelacjonych ostrzeżeń. Tak np. niedawno wydane zostanowana przez ło „przypomnienie” dla kelnerów o  tym, co im media histogrozi, jeśli przy stoliku restauracyjnym wręczają ria właścicieltzw. „rachunek kelnerski”, a  nie paragon fiskalki stoiska z  bany. Najwyraźniej system ściągania VAT-u  i  konkaliami w  wartrolowania podatników przybiera formy coraz szawskiej „Arbardziej policyjne. A  tak naprawdę jest bardzo kadii”, na którą wątpliwe, aby policyjna opresja wobec małego nałożono 300 zł handlu dała Morawieckiemu jakieś nowe istotne Reklama str. 15 mandatu za to, zyski do budżetu. ▼

8 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


DETAL

Lewiatan – model franczyzy, który zdał rynkowy egzamin

Jacek Ratajczak: Panie Preloterie, etc.). Niezwykle istotzesie, można powiedzieć, na dla franczyzobiorców jest że system franczyzowy również stała aktywność rewdrożony w sieci Lewiaklamowa w ogólnopolskich tan zdał egzamin. Zaufało mediach – w telewizji oraz mu już 3100 sklepów, a obw najpopularniejszych staroty za 2016 rok to ponad cjach radiowych, ponieważ 10 mld zł. Które działania, przekłada się ona na renoPana zdaniem zadecydowamę i wysoką znajomość marły o tym sukcesie? ki przez konsumentów oraz Wojciech Kruszewski: Istotistotnie wpływa na wzrost nie, model franczyzowy Lesprzedaży. Ogromne znaczewiatana, który już od blisko nie mają także umowy oko25 lat tworzymy według włałobiznesowe, które znaczsnej, autorskiej koncepcji, nie obniżają koszty działalspowodował bardzo dynaności sklepów oraz dostęp miczny rozwój naszej sieci, do programów szkolenioa przede wszystkim pozwowych zwiększających komlił na rozkwit zrzeszanych petencje menedżerskie franw niej placówek. Co więcej, czyzobiorców oraz ich prastał się inspiracją i niekiecowników. Wymienione eleWojciech Kruszewski dy wzorem do naśladowania menty stanowią meritum naPrezes Zarządu dla wielu innych polskich sieszej franczyzy i to one w duci handlowych działających żej mierze dają gwarancję, Lewiatan Holding w tym systemie. Trudno wyże franczyzobiorcy Lewiataszczególnić wszystkie działania determinujące sukna mogą skutecznie konkurować na rynku i rozwijać ces naszego systemu franczyzowego. Z całą pewnoswoje przedsiębiorstwa. ścią fundamentalną dominantą jest współtworzenie całego konceptu przez samych franczyzobiorNiezaprzeczalnym atutem Lewiatana jest bogata ców. W naszej sieci kierujemy się zasadą „Prioryteoferta mocno rozpoznawalnych produktów marty naszych franczyzobiorców są naszymi prioryteki Lewiatan. W jaki sposób ten czynnik wpływa tami”, zatem realizowane projekty ukierunkowana potencjalnych franczyzobiorców? ne są na maksymalizację korzyści dla nich samych, Sprzedaż produktów marki własnej Lewiatan stanoco w konsekwencji przekłada się na działania prowi około 4-5% obrotu naszych sklepów. Ich wartość klienckie, bowiem to franczyzobiorcy najlepiej znają sprzedaży systematycznie rośnie, w tempie około oczekiwania klientów. 15% rocznie. Obecnie większość tych towarów to zde Nasza franczyza cechuje się dużą dynamiką cydowani liderzy w sprzedaży ilościowej w swoich transformacji, uwrażliwioną na potrzeby rynku, kategoriach. Jest to dla nas bardzo ważny segment a także na starcia z konkurencją. Dlatego też oferproduktów, dlatego też olbrzymią wagę przykładata, którą proponujemy w ramach pakietu franczymy do jego rozwoju, zwłaszcza w takich obszarach, zowego Lewiatana, ustawicznie podlega procesowi jak: poszerzanie portfolio produktowego, stały i sysposzerzania, modyfikacji i unowocześniania. Do jej temowy monitoring jakości czy atrakcyjność opakogłównych elementów z pewnością należą: gama powań. W początkowym etapie prac nad marką włanad 370 wysokiej jakości produktów marki własnej sną zakładaliśmy liczbę produktów na poziomie 150, w atrakcyjnych cenach, a także szeroki portfel konlecz dziś posiadamy ich już ponad 370. Zwiększetraktów handlowych, zwiększających rentowność nie asortymentu marki własnej w dużej mierze wysklepu czy też wsparcie marketingowe (gazetki promógł rynek. Chcemy bowiem mieć ofertę dostosowamocyjne, plakaty, billboardy, konkursy dla klientów, ną do oczekiwań naszych klientów, by w Lewiatanie

10 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


DETAL

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

11 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


DETAL

fot. Lewiatan Holding

wym Lewiatana. Ich niespełnienie jest równoznaczne z odmową przyłączenia do sieci.

mogli kupić produkty wysokiej jakości w niskich cenach. Towary te umożliwiają skuteczną konkurencję z innymi sieciami handlowymi, a zwłaszcza z dyskontami, oraz w bardzo dużym stopniu wpływają na postrzeganie cenowe naszych sklepów przez konsumentów.

Zapleczem dystrybucyjnym dla sieci Lewiatan są hurtownie Eurocash. W jakim zakresie współpraca z tym operatorem zabezpiecza zatowarowanie placówek sieci? Czy współpracujecie również z innymi hurtowniami? Czy indywidualni franczyzobiorcy sieci mają możliwość samodzielnych zakupów asortymentu od mniejszych dystrybutorów regionalnych czy nawet bezpośrednio od lokalnych producentów, których oferta może być szczególnie atrakcyjna dla ich klientów? Funkcjonowanie w Grupie Eurocash stanowi dla nas niewątpliwy atut, ponieważ oznacza posiadanie zaplecza największego partnera hurtowego w kraju, zapewniającego łańcuch logistyczny kompleksowych dostaw towarów do sklepów, co z kolei pozwala franczyzobiorcom skupić się bardziej na prowadzeniu i rozwoju operacyjnych działań detalicznych. Oczywiście, współpracujemy z innymi dostawcami hurtowymi, a zakupy towarów przez nasze sklepy nigdy nie były i nie są obligatoryjnie wskazane u konkretnego jednego dystrybutora. O wyborze zawsze decyduje franczyzobiorca, kierując się komercyjnymi zasadami wolnego rynku i konkurencyjnością przedstawionej oferty. W jakim stopniu sklepy generujące zyski mogą dodatkowo ten czynnik wzmocnić dzięki przynależności do sieci Lewiatan? Czy umowy okołobiznesowe są integralną częścią pakietu franczyzowego? Umowy okołobiznesowe, jak już wspomniałem, to bardzo ważny element pakietu franczyzowego Lewiatana, ponieważ pozwalają w znaczącej mierze ograniczyć koszty prowadzonej działalności i tym samym zwiększyć rentowość placówek handlowych. Nasi franczyzobiorcy mogą liczyć na tego typu rozwiązania, m.in. w zakresie zakupu energii elektrycznej, ubezpieczeń OC, majątkowych i pracowniczych, usług bankowych, telekomunikacyjnych, płatności elektronicznych, zakupu urządzeń oraz wyposażenia sklepowego, itd. Skala naszej działalności (m.in. 21. miejsce na liście 500 największych polskich przedsiębiorstw wg dziennika „Rzeczpospolita”) sprawia, że jesteśmy kluczowym i strategicznym partnerem dla dostawców, dlatego też uzyskujemy dla zrzeszonych sklepów istotnie korzystniejsze warunki współpracy. Działamy zatem w wielu sferach, świadcząc naszym franczyzobiorcom komplementarną usługę franczyzową, by mogli nie tylko trwać na rynku, ale przede wszystkim dzięki uzyskiwanym korzyściom dynamicznie rozwijać prowadzoną działalność.

Dlaczego, by zostać franczyzobiorcą Lewiatana sklep powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 150 m2? Czy ten warunek jest sztywno przestrzegany? Czy poza tym są jeszcze inne „bariery” wykluczające udział w sieci? Rzeczywiście, do Lewiatana przyłączane są obecnie placówki o powierzchni powyżej 150 m2. Kryterium to zostało zaostrzone kilka lat temu, ponieważ mniejsze sklepy nie były w stanie realizować polityki handlowej sieci, zwłaszcza w zakresie implementacji kontraktów handlowych, utrzymywania oferty produktów marki Lewiatan czy realizacji działań promocyjnych. Poza tym równie ważne kryteria akcesowe, które musi wypełnić sklep, to: stabilna sytuacja finansowa oraz gotowość do wdrożenia rozwiązań określonych w pakieReklama str. 129 cie franczyzo-

Dziękuję za rozmowę. ▼

12 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


WYWIAD

13 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


HANDLOWIEC MIESIĄCA

Ja bez pracy żyć nie mogę Jacek Ratajczak: Od kiedy zaczęła conego przez franczyzodawsię Pani przygoda z handlem? cę asortymentu, czy choćby Danuta Gawlak: Od 1969 r., a do hanod terminów sprzedaży prodlu trafiłam trochę z przypadku, duktów ustalanych przez kobo ukończyłam szkołę odzieżową. lejne gazetki promocyjne. NieMieszkałam wówczas w Kórniku które towary przecież lepiej i przyjechałam z koleżanką do Posię sprzedają, a inne gorzej. znania, bo chciałyśmy się zatrudnić Co wówczas z nimi zrobić! w spółdzielni „Społem” jako krawcowe. Ale zaproponowano mi praGdzie zatem sklep zaopatrucę sprzedawczyni i tak to się zaczęje się w asortyment? ło. Najpierw pracowałam w sklepie Tam, gdzie są korzystne ceny przy ul. Głogowskiej. Później prowaw połączeniu z wysoką jakodziłam placówki handlowe i gastrością, ale nie jestem szczególnomiczne już na własny rachunek, nie przywiązana do konkretw międzyczasie wyszłam za mąż, nego dystrybutora. Tylko pieDanuta Gawlak urodziłam dzieci. Obecny sklep, przy karnia dostarcza nam wczewspółwłaścicielka sklepu ul. Nowina, przejęłam dokładnie śnie rano świeże pieczywo, ogólnospożywczego „Danusia” 30 kwietnia 1979 r. Dziś jest otwarpozostały towar przywożą cow Poznaniu ty przez cały tydzień, choć ja sama dziennie synowie. Sklep nie z uwagi na wiek pracuję tylko trzy gromadzi bowiem za dużych dni w tygodniu. Bo ja bez pracy żyć nie mogę, nie czuzapasów, bo brak miejsca na magazynowanie. Ilość ję się na swoje lata, choć formalnie jestem na emeryzamawianego asortymentu musi być zatem ściśle doturze. Poza tym lubię kontakt z ludźmi. I choć mam pasowana do rotacji produktów. wnuki, to jeszcze nie chcę ograniczyć się do roli typowej babci. Co Pani sądzi o dalszej przyszłości takich handlowców jak Pani? Co może Pani powiedzieć o swoim miejscu pracy? Jest ciężko, obroty się zmniejszyły. Obecnie sama stoSklep prowadzę wspólnie z synem Krzysztofem, ję za ladą i obsługuję osobiście klientów, bo musiea drugi syn Piotr zajmuje się zaopatrzeniem. Oprócz liśmy zmniejszyć zatrudnienie. A są klienci, którzy tego zatrudniam jeszcze trzy pracownice. Niewątplido mnie przychodzili będąc dziećmi, a teraz się dziwym atutem tego miejsca są zlokalizowane w pobliwią, że ja jeszcze prowadzę sklep. To miłe. Co mnie żu przystanki końcowe podmiejskich linii autobusodenerwuje: wcześnie rano wielu klientów kupuje tylko wych. Dlatego pierwszych klientów, udających się dapapierosy i w dodatku płaci kartą, co czyni tę sprzelej w Poznaniu do pracy, mam już przed 5.00 rano. daż praktycznie nieopłacalną. Ale dziś wszyscy chcą I na tego klienta jestem głównie nastawiona. Sporo płacić kartą. Część klientów – zwłaszcza tych okoliczjest też uczniów, ponieważ ceny w szkolnych sklepinych – odebrał nam też położony w pobliżu Lidl. kach są wyższe niż u mnie. Czy synowie przejmą po Pani biznes? Ciężko powiedzieć, bo synowie działają jeszcze w poPani sklep nie łożonej tuż obok mini-cukierni, oferując torty, cianależy do żadsta, drożdżówki i część klientów wymiennie zagląda nej sieci. Czy do obu naszych sklepów. To poszerzenie oferty w raniezależność mach wspólnie prowadzonej działalności, które doto świadomy skonale się sprawdza. wybór? Miałam propoPani motto handlowca? zycje z różnych Dla mnie najważniejszy jest klient, bez niego nie sieciówek, ale ma pracy, można zamknąć sklep. nie chcę być zaReklama str. 73 leżna od narzuDziękuję za rozmowę. ▼

14 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


WYWIAD

15 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


WYWIAD

16 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


WYWIAD

17 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


DYSTRYBUTOR

Szukając nowej formuły biznesu

Olga Tylińska: Kiedy powskazań klientów – tę wstała hurtownia ROBU? ofertę kierujemy zarówno Jak wyglądały początki do klientów indywidualdziałalności firmy, i jak nych, jak i zakładów praewaluowała działalność cy. Kolejną ważną częścią firmy? naszego biznesu są usłuBarbara Mączka: Firma gi sezonowe, np. szeroka ROBU powstała w roku oferta paczek świątecz1992. Od samego początnych kierowana do szkół ku działalności hurtowej, i zakładów pracy. naszym założeniem była kompleksowa obsługa loJak wygląda Wasza baza kalnego rynku w artykulogistyczna i jaki jest ły spożywcze. Dynamiczobecnie rejon działanie rozwijający się ówczenia firmy? Kim są Wasi sny rynek, dawał bardzo klienci? duże możliwości współBaza logistyczna firmy pracy handlowej. Naszą ROBU, to nowoczesny magłówną troską było zagazyn o pow. 2250 m 2 , pewnienie pożądanego 3 samochody ciężaroprzez naszych partnerów we, 6 busów i 3 vany. OpeBarbara Mączka handlowych asortymenrujemy na południowowłaścicielka hurtowni tu. Obecnie oprócz ocze-wschodniej części wojekiwanego na rynku asorwództwa mazowieckiespożywczej ROBU tymentu, bardzo ważnym go oraz północnej części z siedzibą w Woli Rębkowskiej elementem jest skupienie województwa lubelskiesię na utrzymaniu i pozygo. Nasi klienci to główskiwaniu nowych klientów. Wymusza to na nas nie sklepy z kanału tradycyjnego, szkoły, zakłaciągle kurczący się rynek tradycyjny. dy pracy, niezrzeszone stacje paliw oraz gastronomia. Czy możemy dowiedzieć się więcej o oferowanym przez Was asortymencie? W jaki sposób realizujecie swoje dostawy? Nasze portfolio obejmuje produkty spożywcze Bezpośrednio na rynku naszymi klientami opieFMCG. Główne kategorie to: słodycze, produkkuje się trzech przedstawicieli handlowych, któty sypkie, narzy pracują w systemie przedsprzedaży. Dodatpoje, pet food, kowo biuro obsługi klienta prowadzi sprzedaż Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem konserwy telefoniczną. Same dostawy są realizowane polub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. mięsne i rybprzez własny tabor, którym zarządza dział logine, przetwory styczno-magazynowy. Można też dokonać zakuowocowo-wapu w siedzibie firmy. rzywne, nabiał. OferujeCzy przewidujecie Państwo jakieś inwestyPodstawa prawna: my również cje w najbliższej przyszłości? Jakie są plany Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kosze okazjona najbliższą przyszłość? oraz nalne, które Na początku tego roku, ukończyliśmy budoUstawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed kon fekcjonuwę nowej siedziby firmy. Nowoczesny maganastępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. jemy na miejzyn z rampą przeładunkową i chłodnią, duży . Informacja dla celów handlowych str. 103 scu według plac manewrowy prezentują się znakomicie

18 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


fot. Robu

fot. Robu

DYSTRYBUTOR

na polskim rynku FMCG w ciągu ostatnich lat? Jakie są teraz najważniejsze problemy polskiego, niezależnego handlu, z którym współpracujecie? Ostatnie lata, to przede wszystkim konsolidacja dystrybutorów oraz szaleńczy rozwój handlu sieciowego kosztem rynku niezależnego, tradycyjnego. W dalszym ciągu widać ewidentny brak jasnych zasad i strategii podejNa jakie dodatkowe formy Losy dystrybucji mowania ochrony i promocji wsparcia mogą liczyć klienhurtowej w Polsce są rodzimego handlu ze strony ci? Czy któraś z tych form jest ściśle powiązane UOKiK. Upadł projekt podatskierowana do branży FMCG, ku od handlu, który w założea szczególnie do sklepów niezaz istnieniem rynku niu miał wyrównywać szanleżnych? detalicznego. Biznes se rynku tradycyjnego wzglęPrzede wszystkim staramy się być dystrybucyjny dem korporacyjnego. Niew bardzo dobrej komunikacji z natylko wtedy jest zmiernie ważna dla lokalszymi klientami. Nasi przedstawimożliwy, kiedy nego rynku dystrybucyjnego ciele handlowi podczas swoich wibyła ustawa o zakazie sprzezyt u klienta służą doradztwem są odbiorcy. daży „niezdrowej żywności” i pomocą. Wykorzystujemy atuty w szkołach, która doprowamałej firmy, np. w realizacji specydziła do zamknięcia znacznej ficznych zamówień produktowych, liczby sklepików szkolnych. Na szczęście obecnie zleconych przez naszych klientów. Oferujemy gaten proces się odwraca. No i w dalszym ciągu zetki promocyjne, jak również indywidualny sysczekamy na decyzje, co do jasnych zasad handlu tem rabatowy w niedzielę. dla sklepów niezależnych. Jakie są perspektywy samej dystrybucji w tej Nieustanbranży w Polsce? nie pracujemy Losy dystrybucji hurtowej w Polsce są ściśle ponad doskonawiązane z istnieniem rynku detalicznego. Bizleniem naszenes dystrybucyjny tylko wtedy jest możliwy, kiego serwisu dody są odbiorcy. Lokalne hurtownie będą musiastaw. ły znaleźć swój sposób na przetrwanie i rozwój. Już dziś bardzo mocno trzeba szukać nowej forJakie, z pani muły tego biznesu. punktu widzenia, są najważDziękuję za rozmowę. ▼ Reklama str. 23 niejsze zmiany i dają nam i naszym dostawcom olbrzymi komfort pracy, a także stwarzają nowe możliwości. Jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość, to przede wszystkim pracujemy nad rozszerzeniem bazy klientów o nowy obszar lokalnego rynku oraz analizujemy nasze portfolio, szukając możliwości wejścia w nowe kategorie produktowe.

20 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


REPORTAŻ

Krajobraz po burzy Anna Majdak WŁAŚCICIELKA, sklep spożywczy, Popowo Ignacewo

W nocy z 11 na 12 sierpnia nad Polską przeszedł front atmosferyczny, który przyniósł ze sobą nawałnice pustoszące kraj od Gniezna do Gdańska. Poczekaliśmy aż opadną trochę emocje i nie przeszkadzając handlowcom w usuwaniu strat po silnych burzach sprawdziliśmy jak wygląda ich obecna sytuacja.

Gniezno, Września – uszkodzone dachy Marzena Kanarkowska sprzedawczyni, Sklep „Słoneczko”, Mieleszyn

Renata Ogórkiewicz SPRZEDAWCZYNI sklep spożywczy, Mielno

Sylwia Kasprzyk ekspedientka, Sklep spożywczo-przemysłowy „Łukasz”, Zdziechowa

Większość przedsiębiorców w centrum Gniezna cieszyła się, że wiatr nie dokonał wielkich zniszczeń, a prądu brakowało dość krótko, w niektórych miejscach nawet tylko pół godziny. Straty ponieśli handlowcy w Galerii Gniezno, gdzie uszkodzony został dach i trzeba było ewakuować pracowników i klientów. Po ataku nawałnicy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie przez tydzień nie pozwalał na użytkowanie centrum. Obiekt otwarto dopiero, kiedy rzeczoznawcy orzekli, że konstrukcja nie runie. Mniej szczęścia mieli klienci i pracownicy jednej z Biedronek we Wrześni. Tam w sali sprzedażowej zawalił się podwieszany sufit. Zdziechowa – długo bez prądu Największym problemem mieszkańców tej miejscowości był długotrwały brak prądu. – Nawałnice spowodowały liczne straty w okolicy. Na skutek zerwania linii energetycznej, w miejscowości aż do wtorku nie było prądu. Sklep nie ucierpiał, ale braki w dostawie energii były odczuwalne. Mimo wszystko był on czynny, bo posiadamy agregat prądotwórczy – opowiadała Sylwia Ka-

22 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

sprzyk, ekspedientka ze sklepu spożywczo-przemysłowego „Łukasz”. Jak zauważyła, większym zainteresowaniem niż zwykle cieszyła się woda, sprzedawana w dużych, pięciolitrowych butlach. Podobne spostrzeżenia mieli sprzedawcy i właściciele w innych sklepach w tej okolicy. Zwiększony popyt na wodę utrzymywał się jeszcze kilka dni po kataklizmie. Brak prądu oznaczał bowiem, że wiele gospodarstw domowych, z powodu niedziałających hydroforów, miało trudności z dostępem do wody pitnej. Mieleszyn – gmina poniosła straty Siedziba gminy Mieleszyn ucierpiała jednak mniej niż sąsiednie miejscowości. – Nie było prądu przez pół dnia, do soboty. Udało się jednak otworzyć sklep. Ratowałam towar, używając agregatu. Zaobserwowałam zwiększony ruch następnego dnia – powiedziała Marzena Kanarkowska, sprzedawczyni w sklepie „Słoneczko”, należącym do sieci Sklep Polski. Popowo Ignacewo – bez prądu, bez agregatu Właścicielka jedynego sklepu w miejscowości, Anna Maj-


REPORTAŻ

dak również miała kłopot z dostawą energii elektrycznej. Był to dla niej duży problem, ponieważ na wyposażeniu sklepu nie znajduje się agregat. Z tego powodu na przykład lody trzeba było wyrzucić. Prąd uruchomiono dopiero w sobotę po południu. Mielno – odcięte od świata Lasy w okolicach tej miejscowości w dużej mierze przestały istnieć.

Sklep „Słoneczko”, Mieleszyn

prądu spowodował duże problemy – wędliny i nabiał nie nadawały się do dalszej odsprzedaży. Sklep był jednak otwarty. Pracownicy sklepów i ich właściciele odnotowali także inne uciążliwości. Trasa w kierunku Mieleszyna była przejezdna dopiero w niedzielę. Do tego czasu trzeba było jeździć okrężną drogą. Z tego powodu sklep był później otwarty, klienci czekali przed nim. W sobotę nie dotarła tutaj dostawa pieczywa.

Sklep spożywczo-przemysłowy Mielno

Do dzisiaj przy drodze leżą powalone bale. Na myśl przychodzą obrazy pokazywane w telewizji bezpośrednio po nawałnicach. Sklepy ostały się jednak całe, co nie oznacza, że obyło się bez strat. – Po przejściu nawałnicy właściciel sklepu szybko zareagował i kupił agregat prądotwórczy. Mimo tego nie udało się uratować lodów oraz wędlin – opowiadała Renata Ogórkiewicz, sprzedawczyni w miejscowym sklepie. – Sklep był czynny w normalnych godzinach. W miejscowości prawie tydzień nie było prądu. Dużym problemem była nieprzejezdna droga w kierunku Mieleszyna. Powalone na jezdnię drzewa całkowicie zablokowały ruch – tłumaczy nasza rozmówczyni. Drugi sklep spożywczy w tej wsi, również poniósł straty. Brak

Trzeba było uzupełniać samodzielnie zaopatrzenie w Gnieźnie. Widmo kontroli Nawet tam, gdzie obyło się bez większych strat, przedsiębiorcy nie mogli spać spokojnie. Kiedy w świat poszła informacja o przerwach w dostawach prądu w teren ruszyły kontrole inspekcji handlowej i sanepidu. Sprawdzali, jak handlowcy postępują z żywnością wymagającą przechowywania w ladach chłodniczych i zamrażarkach. Kontrole objęły również zaopatrzenie w wodę, a więc wszystko, co na etapie obrotu żywnością, wiąże się z szeroko rozumianą higieną. Szczególnie wzmocniono kontrolę w województwie pomorskim.

24 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Nie stwierdzono jednak nieprawidłowości. Przykładowo Inspekcja Handlowa w Gdańsku swoim rozeznaniem objęła 38 placówek w powiatach człuchowskim, bytowskim, chojnickim, kościerskim i kartuskim. Z ustaleń wynika, że tam zaopatrzenie w sklepach odbywało się na bieżąco, w sposób prawidłowy, ceny podstawowych towarów spożywczych nie zwiększyły się w stosunku do cen obowiązujących przed

Połamane drzewa utrudniły dostawy

nawałnicą, urządzenia chłodnicze w kontrolowanych punktach były sprawne i podłączone do instalacji elektrycznej bądź do agregatów prądotwórczych. Naruszeń nie stwierdził też pomorski Sanepid, który zauważył, że przedsiębiorcy branży spożywczej, u których wystąpiły przerwy w dostawie energii elektrycznej, zamknęli obiekty lub skrócili godziny otwarcia bądź prowadzili sprzedaż ograniczoną do produktów trwałych mikrobiologicznie. Żywność, która uległa rozmrożeniu, w większości lody oraz przetwory mięsne, rybne oraz nabiał, zostały wycofane z obrotu. ▼ Tekst: Patryk Łusiewicz, Olga Tylińska Zdjęcia: Olga Tylińska


REPORTAŻ

25 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2017


PULS RYNKU

„Poradnik Handlowca”: W tym roku mija 25 lat od założenia TEEKANNE POLSKA. Jak z tej perspektywy oceniacie swoje dokonania na polskim rynku? Co udało się osiągnąć, jakie cele stoją przed firmą na kolejne lata? Joanna Fijałkowska: Od założenia TEEKANNE POLSKA w Krakowie minęło już 25 obfitych w sukcesy lat. To czas rozwoju firmy i wzmocnienia produkcji. Udało nam się stworzyć oryginalne, herbaciane kompozycje, które dostarczały Polakom niezapomnianych wrażeń smakowych. W tym momencie kontynuujemy wypracowane przez lata dobre praktyki, nadal rozwijając się na rynku. Nie bez powodu na miejsce nowej siedziby został wybrany teren Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie zapewni sprawną realizację dystrybucji. To właśnie z Małopolski są eksportowane produkty do pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Znacznie większa powierzchnia użytkowa i magazynowa pozwala na lepszą organizację stanowisk pracy oraz daje możliwość zwiększenia parku maszynowego w przyszłości.

Joanna Fijałkowska Trade Marketing Managerr Teekanne Polska

„Poradnik Handlowca”: Marka Sidolux jest znana od lat polskim klientom i ceniona przez nich. Dlaczego zatem Lakma Strefa rusza teraz z szeroko zakrojoną kampanią reklamową swoich wyrobów?

Justyna Kiełkowska Marketing Manager Lakma Strefa

Justyna Kiełkowska: Sidolux jest niekwestionowanym liderem w pielęgnacji podłóg już od wielu lat (LAKMA za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, udział sprzedaży wartościowej i sprzedaży w sztukach w skumulowanym okresie VII 2016-VI 2017, w kategorii Środków do czyszczenia podłóg). Jednak zaszczytne miano lidera z największymi udziałami rynkowymi nie pozwala nam osiąść na laurach. Wręcz przeciwnie: motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania i wytężonej pracy w celu dalszego umocnienia pozycji. Celem kampanii marketingowej jest więc dalsze umocnienie wizerunku marki Sidolux oraz odmłodzenie grupy celowej. Przewidywanie obecnych, jak i przyszłych potrzeb polskiego konsumenta jest podstawowym wyznacznikiem działań firmy. Miano lidera zobowiązuje nas do wyznaczania trendów oraz szybkiego reagowania na potrzeby naszych klientów. Jesteśmy dumni, że Sidolux jest najczęściej wybieranym produktem do podłóg przez miliony rodzin w Polsce. W celu zwiększenia widoczności produktów na okres kampanii przygotowaliśmy szereg działań wspierających dla naszych Partnerów Handlowych.

Więcej na stronie: www.poradnikhandlowca.com.pl/kategorie/wywiady

Nowa odsłona konkursu!

ZGŁOSZENIA OTWARTE DO 15 LISTOPADA 2017 R.

Organizacja Product of the Year powstała w 1987 roku we Francji, dzisiaj to największy na świecie konkurs dla innowacji produktowych, obecny w 40 krajach. W Polsce po 12 latach obecności nadchodzą zmiany – nowy zespół będzie odpowiadał za realizację konkursu zgodnie z międzynarodowymi standardami, odświeżone zostało godło oraz nazwa: Produkt Roku – Wybór Polaków. Badanie przeprowadzi instytut badawczy Nielsen na próbie N=3500.

Philippe Gelder, Prezes Zarządu organizacji Product of the Year

26 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

więcej informacji:

WWW.PRODUKTROKU.PL


Sport w FMCG

Mam nadzieję, że ta przygoda nigdy się nie skończy

Fot.: Archiwum: M. Czerwiński

Bieganie to moja pasja, bieganie jest jak narkotyk, wciąga bardzo, w pewnym momencie nie można już bez niego normalnie funkcjonować – tak o swojej pasji opowiada Maciej Czerwiński, Dyrektor Marketingu spółki PPHU Specjał.

Z

ainteresowanie bieganiem pana Macieja zaczęło się zaledwie cztery lata temu, ale nowa forma rekreacji pochłonęła go całkowicie. – W szkole grałem w koszykówkę, lubię też inne sporty, ale w bieganiu się zakochałem – z entuzjazmem wspomina nasz dzisiejszy bohater. – To miłość odwzajemniona. W zamian dostaję endorfiny, które pozwalają mi zmierzyć się z problemami dnia codziennego i zapewniają spokojny sen. Wcześniej były spacery. Szukałem więc ciekawej trasy, jednak po półrocznych poszukiwaniach i przyzwyczajeniu się do cyklicznego obciążenia, spróbowałem biegania i poczułem że to jest to coś. Mam nadzieję, że ta przygoda nigdy się nie skończy. Dziś pan Maciej biega codziennie, a czasem nawet dwa razy w ciągu doby w czasie weekendów, ale wtedy może pojawić

się tylko jedna istotna przeszkoda. – Musi mi się udać wstać przed moją córeczką… bo wtedy, cóż… wyjście przegrywa z bajkami Disneya – śmieje się nasz biegacz. Sportowcy, którzy wybierają taką formę ruchu, zwykle kierują się różnorodnymi pobudkami. Jedni, aby zmotywować się do treningów, potrzebują wyznaczania sobie określonych celów, związanych z pokonywaniem własnych ograniczeń, chcąc przebiec dłuższy dystans, przekroczyć swój rekord życiowy, czy szukają okazji, aby móc porównać się z innymi w biegach zorganizowanych. Inni wybierają maratony, by poczuć po prostu radość biegania w większej grupie, czerpiąc satysfakcję z dzielenia się wspólną pasją z innymi sportowcami-amatorami. Kolejni potrafią czerpać przyjemność z samego biegania i kontaktu z naturą. Do tej ostat-

teraz tego nie robię. Czerpię przyjemność garściami, podziwiając przy okazji naturę. Rywalizację ograniczam do przypadkowych biegaczy i czasami dla sprawdzenia samego siebie podkręcam tempo. Najważniejsze jednak jest, że podczas biegania czuję się wolny, a umysł staje się czysty. Zwykle pan Maciej biega na dystansie siedmiu kilometrów, ale przyznaje, że jego trasa zawiera kilka dość sporych wzniesień, co daje mu sporo dodatkowej frajdy. Wszelkie wyjazdy są też okazją do pobiegania w nowym terenie. ­– Gdy jestem na wakacjach albo zmieniam otoczenie staram się zawsze wyjść i przebiec co najmniej ten zakładany dystans. Zapytany o sukcesy sportowe, pan Maciej przyznaje – osiągnięcia sportowe raczej były związane z koszykówką. Jeśli chodzi o bieganie to największym moim osią-

Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: „Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!” niej grupy należy nasz dzisiejszy bohater. – Biegam tylko rekreacyjnie, nie potrzebuję w tym zakresie rywalizacji – przyznaje. – Owszem na początku byłem ciekawy jak zachowuje się mój organizm podczas wysiłku, badałem jego parametry, próbowałem z każdym wyjściem biec coraz szybciej,

28 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

gnięciem jest to, że udało mi się przez te cztery lata niemal nieprzerwanie w czasie pogody i niepogody przebiegać zakładany dystans. Jak większość pasjonatów tego sportu, nasz biegacz zauważa coraz więcej pozytywnych stron, związanych z uprawia-


Sport w FMCG

niem tej dyscypliny. – Na pewno, poza zbędnymi kilogramami, które można zrzucić, bieganie pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia, podkręca metabolizm i zapewnia poczucie wolności. Czuję się co najmniej 5 lat młodszy. Ostatnio brałem udział w rodzinnym meczu koszykówki, kondycyjnie nie odbiegałem od moich dwudziestokilkuletnich kuzynów. To bardzo motywuje. Jeśli zaś chodzi o życie zawodowe, to bieganie na pewno pozwala walczyć ze stresem i pomaga rozładować napięcie. W branży FMCG niełatwo znaleźć czas na takie aktywności – to jeden z powodów, dla których wiele osób nie podejmuje nawet próby zmiany stylu życia. Nasz dzisiejszy rozmówca też przyznaje, że niełatwo było tak przeorganizować swój wolny czas. – Trzeba coś poświęcić. Ja skróciłem

czas na sen, biegam wieczorami, zaś rano, tak jak wspomniałem, tylko w weekendy. Często po bieganiu jestem już o godzinie szóstej rano, potem szybki prysznic, a znajomi śmieją się, że obiad jem w porze ich śniadania. Taki tryb pozwala wydłużyć i zintensyfikować dzień wolny. Specjał – mój pracodawca też dba o kondycję naszych pracowników i co tydzień, w niedziele, organizowane są zajęcia sportowe „Specjał dla miasta Rzeszowa”, podczas których można aktywnie spędzić czas. To jest fantastyczna sprawa, że nasz pracodawca widzi potrzebę aktywizacji ruchowej swoich pracowników, przecież zdrowie jest najważniejsze. Zapytany o dalsze plany biegowe i zawodowe pan Maciej odpowiada – Moje plany sportowe… nigdy nie przestać biegać, dopóki zdrowie na to pozwoli. Zawodo-

we… żeby ciągle mieć satysfakcję z tego, co się robi, czerpać przyjemność z finalizacji projektów, a w tym roku było ich wiele. Mam jeszcze jedno marzenie sportowe – chciałbym zaszczepić bieganie mojej rodzinie, marzę o wspólnych biegach, ale moja żona jest niestety dużym śpiochem. Nikt lepiej nie zachęci innych do biegania, jak ktoś, kto sam odnalazł w tej dyscyplinie swoją wielką pasję. Jak zatem zacząć? Nasz bohater proponuje – Rozpocznij, utrzymaj cykliczność przez przynajmniej pół roku, zacznij od samych spacerów, a na pewno tego nie odstawisz. Z tego są same korzyści. Bardzo ważną kwestią jest odpowiedni dobór butów w zależności od wagi i powierzchni, na której się biega oraz wykluczenie przeciwskazań lekarskich. ▼ Olga Tylińska Reklama

29 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Oblicza polskiego handlu

Sklepy specjalistyczne – nisza z potencjałem na przyszłość

Małe powierzchnie handlowe poddane są drakońskim regułom rynku, wystawione na ogromną presję konkurencyjną. To w zasadzie prawda, ale tylko w zasadzie. W Polsce bowiem, pomimo dynamicznego rozwoju dużych powierzchni w firmach sieciowych, małe powierzchnie znalazły bardzo skuteczne nisze rozwojowe, czyli metodę wyjścia spod konkurencyjnego ciosu i zagrożenia marginalizacją.

J

edną ze ścieżek utrzymania się w rynku jest specjalizacja. Na tle wszystkich małych sklepów z żywnością tych specjalistycznych nie jest specjalnie dużo, ale są to bardzo istotni uczestnicy rynku. Te sklepy rzucają wyzwanie tradycji – pozostając w starych formułach handlowych próbują innowacji produktowych, produktowo-usługowych, nowoczesnego marketingu i wielokanałowości zakupu i sprzedaży (internet!). Ale też konkurują z nowoczesnymi systemami deta-

Reklama str. 89

licznymi jakością, oryginalnością, personalizacją oferty, budowaniem interakcji z klientem. Dlatego rośnie ich sprzedaż i rola w świadomości klientów, coraz bardziej poszukujących specyfiki produktowej, cech zdrowotnych, słowem zdefiniowanej jakości. Oczywiście sklepy specjalistyczne podlegają ogólnym procesom rynku małych powierzchni – wchodząc w najróżniejsze formy integracji. Tym niemniej ich specyfika zachowuje dla nich największą dozę niezależności i indywidualnej tożsamości handlowej. Pozostają najlepsi – i to jest widoczne zarówno wśród sklepów zintegrowanych franczyzą i wspólnym brandem specjalistycznym, jak i tych niezależnych, „niewidocznie” zazwyczaj powiązanych umowami partnerskimi czy zakupowymi (koniecznymi ze względu na walkę cenową, koszty, dostęp do informacji rynkowej). Ci najlepsi są podstawą dobrego wizerunku sklepów specjalistycznych – to ostoja

30 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Maria Andrzej Faliński

nowoczesności w tradycyjnym „przebraniu”. Pomimo redukcji ilościowej, tych sklepów nie jest wcale mało, co więcej – przyrastają nowe ich kategorie. Warto popatrzeć na liczby – podpierając się badaniami firmy Bisnode. Jakąś dekadę temu było w Polsce około 9000 sklepów piekarniczych (w znaczącej części związanych z zakładem rzemieślniczym, lokalnie wrośniętym w społeczność klientów). Konkurencja zredukowała te sklepy do liczby 5400 w 2016 r., ale patrząc na jakość sklepów tworzących sieci sprzedające pieczywo i towary cukiernicze, na aneksy kawiarniane, na asortyment i jakość wyrobów można być spokojnym o przyszłość tego segmentu. Po prostu sklepy w tym obszarze rynku odzyskały swą tożsamość, płacąc oczywiście cenę redukcji ilości. Rynek jest surowy, ale dla dzielnych, jak widać, bywa łaskawy. Podobny proces zachodzi w sprzedaży mięsa, choć tutaj rozwój jakościowy (ilość spada – to trwała póki co tendencja) w znacznym stopniu dokonuje się poprzez związek z producentami, organizującymi sprzedaż w sieciach własnych (powiedzmy – outletowych) organizowanych


Dania gotowe

31 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Oblicza polskiego handlu

na różnych zasadach: w obiektach własnych firmy, w obiektach partnerów franczyzowych, ale też w stoiskach własnych na terenie większego obiektu handlowego. Mamy dziś ogromną ofertę mięsną w sieciach, ale… poszukując zakupów zindywidualizowanych, przygotowanych pod dość zróżnicowane oczekiwanie trafiamy zazwyczaj do mięsnego sklepu specjalistycznego (9500 w 2016 r.). Nieco mniej optymistycznie wygląda sprawa ryb (choć zachodzą w ramach ich segmentu podobne do „mięsa” procesy) – tutaj przewaga zakupowa wielkich detalistów, szerokość asortymentu, dostęp do wyspecjalizowanych koncernowych centrów zakupu, producentów i hurtowników w kraju i zagranicą, wreszcie warunki i styl sprzedaży wytworzył ogromną presję konkurencyjną. Z około 2500 sklepów przed dekadą zostało 1100 sklepów wg badania Bisnode, ale zachodzi tu specjalizacja w specjalizacji – rozwijać zaczęła się znowu sprzedaż ryb słodkowodnych, bałtyckich; oferta obejmuje coraz szersze produkty wyrobu rzemieślniczego. Zostali najwytrwalsi i najlepsi – a wobec tendencji konsumenckiej skłaniającej się ku produktom naturalnym, świeżym, o określonym składzie prozdrowotnym przyszłość jest zapewniona. Co więcej – regionalnie pojawiają się nowe formy organizacyjne sprzedaży, związane z sezonem turystycznym, świętami, itp. Chodzi o baza-

Reklama str. 63

ry rybne, stoiska typu śródziemnomorskiego, itp. Powstaje nowa jakość – za lat kilka wróci ilość – głęboko w to wierzę, bo są ku temu przesłanki. Niestety wobec powszechności sprzedaży produktów mlecznych w sklepach ogólnospożywczych dużych i małych, tradycyjna swego czasu „mleczarnia” jest coraz rzadsza. Poza sklepami o profilu regionalnym, przyzakładowo-promocyjnym typowych sklepów nabiałowych jest coraz mniej. Wielcy przetwórcy próbu-

Coraz częstsze jest zjawisko zastępowania tradycyjnych „monopolowych” przez eleganckie, niewielkie sklepy z alkoholem, doradztwem, piśmiennictwem na temat poszczególnych kategorii i gatunków.

ją tworzyć sieci specjalistyczne, ale pomimo znakomitej jakości produktów i promocji, ich ilość i wartość sprzedaży nie jest znacząca, nawet dla twórców systemu – ma ona głównie znaczenie promocyjne, zresztą znakomite. Można mówić o kilkuset sklepach specjalistycznych – oceniam ich ilość na 300-350. Ciekawe zjawiska obserwujemy w rynku alkoholowym – głównie alkoholi mocnych i win. Otóż z jednej strony rośnie sprzedaż masowa w sklepach spożywczych (2/3 rynku to małe sklepy) i wielkopowierzchniowa, ale sprzedaż alkoholi z tzw. wyższej półki to już w znacznym stopniu sklepy specjalistyczne. Ich ilość też lekko spada, ale zarazem podnosi się

32 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

sprzedaż i „premiumizuje” oferta. Można oceniać, że dziś działa ich około 5500 (wobec 5700 z końcem 2015 r.). Zachodzą tu z jednej strony procesy umiędzynarodowienia działalności (związki z podobnymi sklepami zagranicą), z drugiej zaś powstają zróżnicowane formy integracji niezależnych sklepów. Branża ta wytworzyła dzięki sklepom specjalistycznym, powiązanym z gastronomią interesujące formy działalności handlowej, przyczyniając się do cywilizowania obyczajów spożywania i podawania alkoholu w Polsce. Coraz częstsze jest zjawisko zastępowania tradycyjnych „monopolowych” przez eleganckie, niewielkie sklepy z alkoholem, doradztwem, piśmiennictwem na temat poszczególnych kategorii i gatunków. To wielka rola kulturotwórcza, często nie dostrzegana. Powstają też nowe kategorie sklepów specjalistycznych – by daleko nie szukać: sklepy z żywnością azjatycką, wegańską, centra sushi, eko, bio, itp. I nie chodzi wyłącznie o mody czy chwilowe trendy, ale o powiązanie specjalizacji nie tylko z rynkiem i konkurencją, lecz z ogólnym procesem modernizacji kraju i podnoszeniem się poziomu życia. To oznacza, że presja rozwojowa na ten rodzaj handlu nie ma charakteru zanikowego, ale wręcz przeciwnie – kreować będą się w rynku procesy, które pobudzą wzrost roli handlu specjalistycznego. Najbardziej znaczący może okazać się rozwój handlu wielokanałowego i digitalizacja zakupu i zaopatrzenia. Tutaj sklepy specjalistyczne mogą odegrać istotną rolę, nie tyle stając się sklepami internetowymi, co dodając do swej oferty sprzedażowo-obsługowej internet i związane z nim gadżety obsługi klienta – raczej zamożnego. Podsumowując temat sklepów specjalistycznych, można stwierdzić, że wygląda on lepiej niż po prostym obejrzeniu dynamik ilości sklepów mogłoby się wydawać. ▼


Oblicza polskiego handlu

33 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Rozmowa z producentem

Będziemy nadal inwestować w nasze marki i rozwój rynku Rozmowa z Leszkiem Gawłem, Dyrektorem Generalnym CEDC International

Olga Tylińska: CEDC International poznał Pan doskonale, jako długoletni dyrektor sprzedaży. Czy firma pozostanie przy swojej strategii, czy może ma Pan jakiś nowy pomysł na rozwój przedsiębiorstwa? Leszek Gaweł: Dołączyłem do CEDC cztery lata temu, w przełomowym momencie transformacji firmy. Był to fantastyczny czas, który przyniósł nam powrót na pozycję lidera rynku wódki w Polsce. Zyskaliśmy wówczas wiele cennych doświadczeń oraz uruchomiliśmy kluczowe dla rozwoju CEDC procesy. Ukształtował się też zespół wyjątkowych ludzi, który doprowadził firmę do wielkich wyników. Wykorzystaliśmy siłę naszych marek, cieszących się rosnącym powodzeniem. Fundamenty naszego sukcesu są niezwykle stabilne, więc moja wizja przyszłości firmy opiera się na ewolucji, a nie rewolucji. Chcemy umocnić pozycję lidera na połączonym rynku wódek, whisky i wina, budując wartość tych kategorii dla naszych partnerów handlowych. Zakładamy, że wzrost wartości naszej sprzedaży będzie szybszy niż jej wolumen. Będziemy nadal inwestować w marki, rozwijając portfolio dzięki innowacjom i wprowadzając nowe kategorie. Wierzę również, że uda nam się w pełni wykorzystać potencjał rynków międzynarodowych dla naszych produktów, na czele z Żubrówką i Soplicą. Jakie trendy konsumenckie są obecnie najsilniejsze, jeżeli chodzi o alkohole mocne?

Jednym z rynkowych trendów jest niesłabnąca popularność alkoholi smakowych, których sprzedaż rośnie szybciej niż wódek czystych. Innym kierunkiem jest premiumizacja i rozwój wódek z wyższego segmentu, w czym mieliśmy duży udział, wprowadzając w ubiegłym roku z powodzeniem Żubrówkę Czarną. Jako lider rynku mocnych alkoholi w Polsce, chcemy również kreować i wyznaczać kierunki rozwoju całej branży. W tym roku rozwinęliśmy perspektywiczny segment wódek czystych z nutami smakowymi, oferując Żubrówki Białe z Nutą Mięty i Nutą Jałowca, Żytniówkę Chlebową i Chrzanową, jak również Soplicę Uszlachetnioną: Jabłkiem i Śliwką. Wszystkie te nowości są na rynku zaledwie kilka miesięcy, ale pierwsze sygnały, jakie otrzymaliśmy, zarówno od konsumentów, jak i partnerów handlowych, są bardzo obiecujące. Dodam też, że kreowanie i rozwój nowych kategorii nie ogranicza się jedynie do mocnych alkoholi, by wspomnieć chociażby doskonałe przyjęcie, z jakim spotkały się nowe orzeźwiające warianty Carlo Rossi Refresh z naszej oferty marek importowych. Liczymy, że słodkie wino Carlo Rossi Concord, nasza tegoroczna nowość, powtórzy ten sukces. W ostatnim czasie stawiacie konsekwentnie na „odkrywanie na nowo” smaków czy gatunków alkoholi odwołujących się do tradycji staropolskich. Do jakiego klienta jest skierowana ta oferta?

34 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Leszek Gaweł Marka Soplica jest zbudowana na tradycji i najwyższej jakości, sięgającej do dawnych receptur polskich nalewek. Trafiamy z nią w gusta konsumentów, którzy są otwarci na smaki zapomnianych owoców, bo pamiętają domowe nalewki. Dlatego też wprowadziliśmy niedawno na rynek Soplicę Przepalaną, odwołującą się do staropolskich przepisów na przepalanki, czyli alkohole o smaku karmelizowanego cukru. Reakcja konsumentów na ten innowacyjny produkt jest bardzo dobra, co utwierdza nas w dalszych poszukiwaniach ciekawych i oryginalnych smaków. Jaką propozycję ma CEDC dla sprzedawców, szczególnie w mniejszych, niezależnych sklepach? Klienci z kanału tradycyjnego mogą liczyć na stałe wsparcie ze strony naszych sił sprzedaży. Przede wszystkim oferujemy doradztwo w przebudowie półek, co przekłada się na slepszą ekspozycję, szybszą rotację, co oznacza większe zyski dla sklepu. Niezmierne istotne są też materiały promocyjne marek, jak lodówki i ekspozytory, listwy LED czy zawieszki, które przyciągają uwagę kupujących na stoiskach alkoholowych. Wspierając rozwój handlu tradycyjnego, zachowujemy jednocześnie zbalansowaną pozycję we wszystkich kanałach. Dziękuję za rozmowę. ▼


Wyposażenie sklepu

Wózek sklepowy

– estetyczne i wygodne zakupy

Fot. Rabugino Sp. z o.o.

Współczesne sklepy konkurują między sobą nie tylko szerokością asortymentu i cenami poszczególnych produktów. Jednym z ważniejszych elementów, które mogą sprawić, że dana placówka handlowa będzie pozytywnie postrzegana przez klientów są wózki sklepowe.

P

ierwszy wózek sklepowy wynalazł w 1937 r. Sylvan Goldman, właściciel sieci supermarketów w Oklahoma City. Projekt bazował na konstrukcji składanego krzesła. Goldman dodał po prostu do metalowej ramy koła i uchwyty, na których można było umieścić dwa ręczne kosze na zakupy. Dziś większość wózków sklepowych wygląda zupełnie inaczej, a wszechobecny do tej pory metal jest często z powodzeniem zastępowany przez plastik. Ten surowiec stwarza duże możliwości. Wózki tworzywowe wbrew pozorom są bardzo trwałe, ponieważ tworzywa wykorzystane do ich produkcji są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Atutem są też lekkość tworzywa i koła dobrej jakości, które zapewniają wyjątkową zwrotność i łatwość w manewrowaniu. O zaletach tego typu wózków mówi Pa-

weł Kawka, Sales Manager z firmy Rabugino: – Wózki sklepowe Rabtrolley wyróżnia innowacyjny włoski design, są lekkie, estetyczne, praktyczne. W dodatku oferowana szeroka gama kolorystyczna pozwala na doskonałe dopasowanie wózka do stylistyki sklepu. Dużym atutem wózków jest kompaktowe gniazdowanie, dzięki czemu można parkować wózki na stosunkowo niewielkiej powierzchni, zostawiając tym samym więcej miejsca na ekspozycję sprzedawanych towarów. Wózki Rabtrolley są też przyjazne dla środowiska. Modele Eko i All Black są produkowane z użyciem surowców pochodzących z recyklingu. Dla właściciela sklepu ważne jest to, że oferta wózków z tworzywa może zostać dostosowana do wielkości jego placówki handlowej. W ofercie są bowiem wózki o różnej pojemności kosza zakupowego. Można je także „sper-

35 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

sonalizować”, gdyż przewidziano możliwość umieszczenia etykiety z logo sklepu w widocznym miejscu, np. na przodzie kosza, na boku lub na rączce. W ten sposób wózek może stać się doskonałym narzędziem marketingowym wzmacniającym rozpoznawalność sklepowej marki. Istotna jest też odporność na różne temperatury w czasie przechowywania (lato, zima), w przypadku wózków z tworzyw nie istnieje też problem rdzy oraz nie są one atrakcyjne dla złomiarzy. Atutem jest również łatwość czyszczenia, do ich mycia wystarczy woda, a najlepiej sprawdzi się myjka ciśnieniowa. Klienci z kolei zwracają większą uwagę na wspomnianą już łatwość „poruszania się” po sklepowych alejkach wózkiem, a walorem, który szczególnie cenią jest bogata kolorystyka. Ostatnio w modzie są również modele wykonane z poliwęglanu, który nadaje wózkom oryginalny efekt przezroczystości. W Polsce oferuje wózki sklepowe wielu producentów, można tu wymienić takie firmy, jak np. Wanzl, Rabugino, Caddie, Damix. Warto wiedzieć, że odpowiednio dobrany wózek sklepowy to inwestycja, która z pewnością się zwróci. Należy więc przemyśleć zakup tego elementu wyposażenia sklepu, bo może on przesądzić, że klient do placówki tak nowocześnie wyposażonej chętnie będzie wracał. ▼ Jacek Ratajczak


Problemy logistyki

Walka o towar… na ulicy Tysiące samochodów osobowych, między którymi cierpliwie przeciskają się mniejsze i większe pojazdy dostawcze. To problem znany w największych polskich miastach, gdzie historyczne śródmieścia obudowano nowymi dzielnicami, a sieć drogowa powstawała w czasach nieprzystających do dzisiejszego natężenia ruchu.

K

łopoty znane nie tylko w Polsce. Dostawczak, który z braku miejsca siłą rzeczy zatrzymuje ruch na ulicy. Paleciak załadowany do granic możliwości na windzie, która za nic w świecie nie chce poruszać się szybciej, a potem pchanie widlaka do sklepu. Wszystko to przy wtórze wyzwisk i klaksonów kierowców, którzy muszą czekać na możliwość przejazdu. To rzeczywistość wielu przedstawicieli dystrybutorów i producentów, stres nie tylko dla kierowców, ale też pracowników sklepów. Czy to da się zmienić? Wygląda na to, że póki co zmiany idą tylko w złym kierunku. Wiele miast, także tych mniejszych, ogranicza ruch ciężarowy w rejonie centrum. Umożliwiły to wciąż po-

wstające obwodnice. Priorytetem jest dbałość o jakość powietrza oraz komfort mieszkańców, o logistyce zapomina. Łamią prawo Solą w oku lokalnych władz, bo to one wdrażają obostrzenia w ruchu, pozostały mniejsze pojazdy dostawcze. Do tego dochodzą zapędy władz centralnych, do ograniczania ruchu w miastach np. dla samochodów z silnikiem diesla, popularnym napędem flot wielu firm. Efekty braku przestrzeni na wyładunek zostały zmierzone. Badania wykazały, że w samym tylko Wrocławiu 73% wyładunków odbywa się ze złamaniem różnych przepisów [„Podstawy lo-

Magda Chojnowska

Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Łomża Dostawa zamówionych towarów do sklepu często odbywa się w nerwowej atmosferze. Kierowcy przyjeżdżający dużymi samochodami nie mogą wygodnie wjechać na podwórko, z którego jest wejście na zaplecze. W związku z tym zostawiają samochody na chodniku, albo blokują wyjazd tym, którzy stanęli wcześniej w tym miejscu. Sytuacja dodatkowo jest problematyczna, ponieważ mimo oznaczeń zakazujących parkowania pojazdów w tym miejscu, większość osób je lekceważy, wymyślając coraz to bardziej absurdalne wymówki. Dlatego też często odbywają się długie nerwowe dyskusje, co jeszcze bardziej wydłuża czas przyjęcia towaru. Jeżeli chodzi o reakcję policji oraz innych służb porządkowych, osobiście nigdy nie słyszałam, żeby któryś z kierowców otrzymał mandat albo upomnienie. Jeżeli chodzi o reakcje innych kierowców korzystających z drogi lub przechodniów jest ona w większości przypadków pozytywna, kierowcy umożliwiają bezpieczny wjazd i wyjazd na podwórko, przechodnie zatrzymują się. Władze lokalne nie interesują się problemami logistycznymi, każdy musi zadbać o sprawne przyjęcie towaru we własnym zakresie.

36 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

gistyki miejskiej” Jacek Szołystek]. Kierowcy chcąc dostarczyć towar „na czas” stąpają po niepewnym gruncie zmuszeni do naruszania przepisów ruchu drogowego, lokalnych zarządzeń regulujących dostawy w określonych godzinach i tonaż, do tego dochodzą opłaty w parkomatach. Wszystko to za sprawą braku miejsc do wyładunku lub ich niedostosowaniem do realnych potrzeb. Tak bronią się miasta Poszczególne miasta próbują wprowadzać i w tym zakresie ograniczenia. Zasada jest jedna: pozbyć się ruchu samochodowego z centrum. To zmora logistyków i osób odpowiedzialnych za zatowarowanie placówek handlowych. Będący symbolem walki ze smogiem Kraków, dbając o wizerunek wśród turystów wprowadził ograniczenia czasu, w jakim można dokonywać dostaw w rejonie starówki. Docelowo władze chcą ograniczyć udział ruchu samochodowego w mieście do 25% w całej miejskiej komunikacji. Wydzielono strefy, w których możliwe jest parkowanie, ruch z ograniczoną prędkością, wreszcie ruch wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. W ścisłym centrum starówki uregulowano również czas (godziny), w których możliwe jest dokonywanie wyładunku towarów oraz ograniczono ładowność pojazdów, które mogą tego dokonywać.


Problemy logistyki

Płaćcie za pozwolenia Wrocław, jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczął kampanię przeciwko ruchowi pojazdów napędzanych silnikami diesla w centrum. Od lat sukcesywnie eliminował też samochody przekraczające określone tonaże. Dziś restrykcyjnie traktuje poruszanie się po mieście cięższych samochodów, dzieląc miasto na strefy, w których dopuszczalne jest poruszanie się określonych rodzajów pojazdów, tylko na podstawie pozwoleń wydawanych przez magistrat. Dodatkowe ograniczenia stanowią godziny, w których można realizować dostawy. Uzasadnieniem do tego jest przede wszystkim ochrona nawierzchni dróg. Trójmiasto ma Strefę Ograniczonej Dostępności. Zaopatrzenie może tam wjeżdżać w określonych godzinach. W sezonie letnim to czas między 22.00 a 9.00. Żeby jednak móc dotrzeć do placówek, konieczne jest wyrobienie specjalnego pozwolenia dla pojazdu. Wspólne rozwiązanie Tendencje, z punktu widzenia komfortu pracy kierowców i placówek handlowych są złe. Trudno marzyć o przebudowie sieci drogowych w kraju, jednak pewne rozwiązania można zastosować. Starania, aby problem rozwiązać, godząc interesy mieszkańców, detalistów i logistyków, leżeć powinny po stronie władz lokalnych. Satysfakcja mieszkańców w znacznej mierze zależy od sprawnego systemu dostaw i zaopatrzenia handlu. Rozwiązania podpowiada literatura fachowa i dobre wzory z zagranicy. Wymaga to jednak współpracy władz miast oraz firm zajmujących się logistyką i właścicieli sklepów. ▼ Adrian Domański

Untitled-1Mosso Press Ad - PH - Final_druk.indd 1

37

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

28.09.2017 14:24:35


Przyszłość handlu detalicznego

Globalne trendy sprzedaży KPMG systematycznie obserwuje i opisuje trendy zachodzące w handlu detalicznym na całym świecie. Swoje wnioski publikuje w raportach opracowywanych przez międzynarodowe zespoły. Ostatnio ukazała się tegoroczna edycja raportu „Global retail trends 2017”.

Maciej Szatkowski starszy menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradczym dla sektora FMCG w KPMG w Polsce Raport opisuje 5 głównych trendów w handlu detalicznym obserwowanych na poziomie globalnym. Trendy te wynikają z dwóch głównych czynników – skokowego rozwoju technologii oraz wzmacniania pozytywnych doświadczeń klientów. Trend 1 – Zaangażowanie najnowszych technologii do poprawy doświadczeń klienckich Najnowsze technologie pozwalają na zmianę dotychczasowego sposobu obsługi klientów. Obecnie obserwowane udoskonalenia są zazwyczaj wprowadzane z trzech powodów: zwiększenia zaangażowania klientów w  proces zakupów, obniżenia kosztów obsługi lub lepszej znajomości preferencji klienckich. W  chwili obecnej prawie każda z  większych międzynarodowych sieci prowadzi testy nowych rozwiązań, które za kilka lub kilkana-

ście miesięcy mogą stać się standardem w obsłudze klientów. Do najciekawszych testów obserwowanych na świecie na pewno zaliczają się „sklepy bezobsługowe” prowadzone przez Amazon w Stanach Zjednoczonych, gdzie konsumenci wchodzący do sklepu są przez system „dołączani” do swoich kont klienckich Amazon, a następnie system na podstawie zdjęć z kamer sklepowych zapisuje, jakie produkty klient wkłada do koszyka. Płatność za kupione towary odbywa się automatycznie z  chwilą wyjścia klienta z zakupami ze sklepu. Drugim ciekawym testem jest aplikacja z elementami wirtualnej rzeczywistości udostępniana przez duży azjatycki portal internetowy Alibaba. Dzięki technologii VR (ang. virtual reality) klienci mogą oglądać produkty w trzech wymiarach, tak jakby mieli je fizycznie w  rękach. Ciekawy test rozpoczęło również Tesco – w  wybranych sklepach w Polsce klienci mogą pobrać skanery i  samodzielnie skanować produkty, które wkładają do koszyków. Skanery również podpowiadają informacje o  aktualnych promocjach. Po zakończeniu zakupów kasjerka jedynie wczytuje listę zakupionych towarów ze skanera i wybiórczo sprawdza zgodność zakupów z  rachunkiem. Takie podejście wydatnie skraca kolejki i okazuje się dużą atrakcją dla dzieci, które do tej pory nudziły się towarzysząc rodzicom w zakupach.

38 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. W Polsce KPMG działa od 1990 r. i  obecnie zatrudnia ponad 1500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i  analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

Trend 2 – Kontynuacja wzrostu ilości aplikacji i rozwiązań mobilnych To jest trend obserwowany już od kilku lat i ciągle się umacniający. Udział użytkowników korzystających z  Internetu przede wszystkim za pośrednictwem urządzeń mobilnych stale wzrasta, a rozwój technologii sprawia, że ludzie powoli przestają widzieć korzyści z  używania komputerów i  starają się jak najwięcej spraw załatwiać za pośrednictwem tabletów bądź telefonów. Dodatkowo urządzenia mobilne są zawsze „pod ręką” – to sprawia, że często po nie sięgamy w ciągu dnia i na bieżąco możemy korzystać z  różnych serwisów (dzisiejszy, statystyczny użytkownik sprawdza treści na telefonie 85 razy w ciągu dnia – bada-


CYPRYJSKIE ZIEMNIAKI

Zlecony materiał promocyjny

Żyzna czerwona ziemia, bogata w składniki odżywcze, wyjątkowo korzystne warunki klimatyczne, fachowa wiedza oraz zaangażowanie rolników na Cyprze, jak również systematyczne kontrole (całościowe zarządzanie produkcją, specyfikacja Globalgap i inne), to główne czynniki gwarantujące dobrze znaną wysoką jakość cypryjskich ziemniaków. Należy podkreślić, że eksport ziemniaków stanowi ważne źródło zagranicznego dochodu z rolnictwa. Na Cyprze uprawia się wiele odmian ziemniaków, które są eksportowane na rynki europejskie i inne, w trakcie dwóch sezonów. Rozróżniamy: • zimowe zbiory – ziemniaki są uprawiane od końca sierpnia do końca października i eksportowane w okresie od listopada do lutego. • wiosenne zbiory – najważniejsze dla eksportu – ziemniaki są uprawiane pomiędzy listopadem a lutym i eksportowane w okresie od lutego do czerwca. Ziemniaki są dostarczane do sortowni codziennie, zaraz po zbiorach, gdzie są pakowane w worki, w zależności od potrzeb rynko-

wych. Dostępne są worki o wadze od 750 kg do 1250 kg, jak również małe worki z polipropylenu o wadze 20 kg i 25 kg. Ziemniaki są przewożone w kontenerach chłodniczych, statkami towarowymi i innymi środkami transportu w zależności od państwa docelowego. Cypryjskie ziemniaki są uniwersalne i mogą być przyrządzane przez konsumentów na różne sposoby. DOSTĘPNOŚĆ SEZONOWA: OD LISTOPADA DO LIPCA Źródło: Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypryjskiej

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: Cypryjskie Centrum Promocji Handlu Ambasada Republiki Cypryjskiej ul. J. Dąbrowskiego 70 02-561 Warszawa tel.: 00 48 22 854 01 77 fax: 00 48 22 854 01 80 e-mail: ctc@cyprustrade.pl www.cyprustrade.pl


Przyszłość handlu detalicznego

nie Nottingham Trent University). Wszystko to sprawia, że coraz powszechniejsze są opinie, iż żadne rozwiązanie kierowane do powszechnego użytku nie będzie się rozwijało w wystarczającym tempie, jeżeli nie będzie dostępne z poziomu urządzeń mobilnych. Trend 3 – Dostarczanie wartościowych doświadczeń klienckich staje się koniecznością Badania agencji Gartner pokazały, iż 89% kierowników zarządzających branżą marketingową wskazuje doświadczenia klienckie (ang. customer experiences) jako główny obszar osiągania przewagi konkurencyjnej. O  podejściu do badania poziomu zadowolenia klientów oraz budowania na nim swoich przewag konkurencyjnych w  oparciu o  model 6 Filarów pisaliśmy w dwóch ostatnich numerach „Poradnika Handlowca”, dlatego nie będę tutaj wracał do samego podejścia. Ograniczę się tylko do zwrócenia uwagi na zjawisko coraz mocniejszego przenikania się kanałów on-line i  off-line w  procesie zakupu. Najczęściej przejawia się to w postaci zapoznawania i wyboru oferty w  sieci, a  następnie dokonania samego zakupu już w „rzeczywistym” sklepie. Dość ciekawy w  tym obszarze jest test prowadzony w dwóch sklepach znanej sieci handlowej – osoby zarejestrowane w  systemie i  będące w  samym sklepie

Reklama str. 77

lub jego pobliżu mogą podjąć się zadania dostarczenia zakupów swoim sąsiadom, którzy wcześniej złożyli zamówienie na stronie sklepu przez Internet. Dostarczający jest wynagradzany przez sklep bonami na zakupy. Takiego typu testy są prowadzone również przez inne firmy na polskim rynku – wszystkie one bazują na tzw. ekonomii współdzielenia (ang. crowdsourcing). To właśnie na bazie tej idei powstały niezwykle popularne w Polsce i na świecie systemy Uber (podwożenie innych swoim samochodem) oraz Airbnb (podnajmowanie swoich mieszkań w  czasie, gdy z  nich nie korzystamy). Jest więc duża szansa, że i  w  sprzedaży systemy oparte na crowdsourcingu staną się standardem w  obsłudze klientów. Trend 4 – Personalizacja oferty Jest to trend niezwykle już popularny w  Stanach Zjednoczonych i  Europie Zachodniej. Jak wynika z badań KPMG przeprowadzonych w  Polsce w  tym roku, polski konsument ma niższe oczekiwania co do personalizacji oferty niż klienci amerykańscy, brytyjscy czy słowaccy. Niewątpliwie jednak te oczekiwania będą z  czasem silniejsze i  handlowcy muszą coraz bardziej dopasowywać swoje oferty do indywidualnych oczekiwań i preferencji. Aby jednak móc opracowywać „personalne oferty”, detaliści muszą lepiej poznać przyzwyczajenia i oczekiwania swoich klientów. Stąd coraz większe zainteresowanie firm handlowych systemami analizującymi duże zbiory danych. Raport KPMG „Global Consumer Executive Top of Mind 2017” pokazał, że 60% dużych firm działających na rynkach konsumpcyjnych inwestuje swoje środki w rozwój analityki danych, a 41% chce oprzeć swoje systemy o „sztuczną inteligencję”. Ten sam raport wskazuje, że wśród przebadanych firm aż 90% deklaru-

40 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

je znaczące inwestycje w obszary analiz danych zakupowych w ciągu najbliższych 2 lat. Trend 5 – Zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów spoza branż „tradycyjnie” uznanych za handlowe Cztery wcześniej wymienione trendy powodują, iż szeroko rozumiany handel detaliczny przestaje być relatywnie prostym procesem polegającym na dostarczeniu towarów w odpowiednie miejsce, w  odpowiednim czasie, wyłożeniu ich na półki i pobraniu należności za ich sprzedaż. Kilkanaście lat temu to producenci głównie walczyli o miejsca w świadomości klientów, by ich przywiązać do swoich marek. Od jakiegoś czasu również sieci handlowe zaczęły budować swoje marki i walczyć o lojalność nabywców. Wraz z  rozwojem technologii komunikacyjnych, pojawieniu się wielokanałowości oraz sieci społecznościowych walka o  klientów staje się coraz bardziej skomplikowana i  wymaga działań na wielu, często pierwotnie odległych od handlu platformach (np. wspomniany wcześniej crowdsourcing). To oznacza, że również organizacje handlowe muszą się zmieniać i  rozbudowywać swoje zespoły o  specjalistów z  coraz nowszych dziedzin. Patrząc na pięć wymienionych powyżej trendów jestem przekonany, że handel, jaki znamy dzisiaj z  polskich realiów, za 5-7 lat będzie wyglądał inaczej i obecnie widoczne trendy rozwoju sklepów formatów dyskontowych lub proximity niekoniecznie będą dalej wiodącymi. Bardzo możliwe, że za jakiś czas nie szerokość asortymentu, ceny lub liczba punktów sprzedaży będą decydowały o sukcesie, a umiejętność zbudowania silnej i  długoterminowej relacji z nabywcą – czyli obszary, w których jak na razie najbardziej efektywne są małe sklepy prywatne. ▼


ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ

„Wolność wyboru” „Wolność Wyboru” to stworzony przez Wawel koncept sprzedaży samoobsługowej typu Pick & Mix promujący ideę komponowania przez konsumenta swojej własnej mieszanki ulubionych słodyczy oraz degustację nowości. Moduły Wawel pozwalają nie tylko na praktyczne i estetyczne zaprezentowanie wyrobów, ale również

wyjątkową ekspozycję szerokiej oferty produktów na wagę. Dzięki różnym opcjom modułowym, oferta dostosowana jest do wszystkich formatów sklepów, także typu convenience. Wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania znacznie podnosi sprzedaż całej kategorii słodyczy na wagę, buduje lojalność konsumencką oraz wy-

Anna Rieger Kierownik Trade Marketingu Wawel raźnie wpływa na wizerunek sklepów i optymalizację ich przestrzeni. Warto podkreślić, że odmienione wizualnie ekspozytory, z wyraźnym hasłem „Wolność Wyboru”, pozytywnie wpływają na zachowania konsumenckie – nowa komunikacja podkreśla atrybuty i emocjonalne korzyści płynące z tego rodzaju zakupów. Wawel posiada już ponad 3500 modułów Pick & Mix w całej Polsce, w tym także formaty odpowiednie dla sklepów convenience – MINI sklepy „Wolność Wyboru”. ▼

Jak prawidłowo zarządzać kategorią tzw. luzów w kategorii słodyczy? 7 głównych zasad: 1. Najlepsza lokalizacja kluczem do sukcesu – powinna to być aleja ze słodyczami, bo tam luzów szuka konsument i tam też zapada decyzja zakupowa. Dobrą lokalizacją będzie też strefa wzmożonego ruchu, najlepiej tam, gdzie ustawia się kolejka, np. w strefie kasy. 2. Pełne zatowarowanie – ekspozytor musi być zawsze pełny, żeby nie odstraszał klienta, który oczekuje w nim obecności produktów. 3. Odpowiedni planogram – należy umieścić bestsellery na wysokości wzroku, a produkty dla dzieci w zasięgu ręki (najlepiej sprawdzi się pionowy planogram, który wykorzystuje naturalną wędrówkę ludzkiego oka). 4. Optymalna liczba SKU, czyli szeroki wybór asortymentu. 5. Dbałość o ekspozycję – konieczne jest zachowanie czystości samego ekspozytora, jak i jego bezpośredniego otoczenia. 6. Oświetlenie zwiększające atrakcyjność – ciemny mebel będzie słabo widoczny w sklepie, a produkty będą wyglądać nieatrakcyjnie, więc zadbajmy o ich właściwą prezentację. 7. Wsparcie marketingowe – nie zapomnijmy o odpowiednich materiałach POS wspierających produkt w miejscu sprzedaży.

41 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Szkoła Główna Handlowa

Koniunktura w handlu

Informacje zawarte w niniejszym artykule oparte są na wynikach ankietowego badania koniunktury w handlu w III kwartale 2017 r., przeprowadzonego po raz 95 przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W badaniu uczestniczyły 132 przedsiębiorstwa. „Poradnik Handlowca” dzięki wieloletniej współpracy z SGH ma możliwość publikowania skróconej wersji badań.

K

oniunktura w handlu w III kwartale 2017 r. uległa pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się o 6,3 punktu i obecnie wynosi -3 punkty. Jest niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (2,1 punktu w III kwartale 2016 r.) oraz niższa od średniej dla III kwartału z ostatnich 10 lat (wynosi ona -0,4 punktu). W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych, odnotowano spadek wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 100 osób (o 26,9 punktu) oraz dla przedsiębiorstw zatrudniających od 21 do 50 pracowników (o 19,8 punktu). W grupie ma-

Reklama str. 127

łych przedsiębiorstw, zatrudniających do 20 osób, pomimo wzrostu o blisko 2 punkty wartość wskaźnika koniunktury pozostała ujemna. Jedyne dodatnie saldo utrzymało się dla dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 osób. Wartość wskaźnika koniunktury dla tej grupy wzrosła w ciągu kwartału o 21,3 punktu. W przekroju według rodzaju działalności handlowej poprawę koniunktury zarejestrowano jedynie dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną. Jednak pomimo wzrostu wartości wskaźnika koniunktury (z -5,2 punktu do -4 punktów) pozostała ona ujemna. Dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż we wszystkich formach (detaliczną, hurtową i mieszaną) zanotowano spadek wartości wskaźnika koniunktury z 5,9 punktu do -3,1 punktu. Z kolei dla przedsiębiorstw prowadzących działalność hurtową wartość wskaźnika obniżyła się w ciągu kwartału o 18 punktów do poziomu 3,2 punktu. Poprawę koniunktury zanotowano w przedsiębiorstwach działających w dużych miastach (wzrost war-

42 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

tości wskaźnika z 6,8 punktu do 11 punktów). Dla pozostałych grup przedsiębiorstw odnotowano pogorszenie się koniunktury, w tym największe dla wiejskich przedsiębiorstw handlowych (w ciągu kwartału wartość wskaźnika koniunktury obniżyła się o 23,3 punktu). We wszystkich tych grupach wskaźnik koniunktury przyjął ujemną wartość: -12,4 punktu – dla małych miejscowości, -9,2 punktu – dla wsi oraz -2,3 punktu – dla średnich miejscowości. Od początku badań koniunktury w handlu, prowadzonych przez IRG SGH, trzy czynniki niezmiennie ograniczają poprawę sytuacji przedsiębiorstw handlowych: konkurencja, wysokie koszty zatrudnienia pracowników i niedostateczny popyt. Tak też było w mijającym kwartale. W porównaniu z II kwartałem 2017 r. zwiększył się odsetek przedsiębiorstw wskazujących na koszty zatrudnienia pracowników (z 64,6% do 69,9%) jako główną przeszkodę w rozwoju działalności. Zmniejszył się natomiast odsetek przedsiębiorstw oceniających konkurencję (z 74,8% do 74,1%) oraz niedostateczny popyt


XXXXXXXX

43 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


fot. Pixabay

Szkoła Główna Handlowa

(z 55,3% do 52,7%) jako główne bariery rozwoju działalności. Na kolejnych miejscach uplasowały się: zbyt mała powierzchnia sprzedaży oraz ograniczona możliwość uzyskania kredytów. Wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych zmniejszyła się w porównaniu z II kwartałem 2017 r. o 5,2 punktu, osiągając poziom 4,2 punktu Jest jednak wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (o 11,2 punktu). Przewidywania dotyczące najbliższych kilku miesięcy są

Reklama str. 59

ph_zebra_nazwa produktu_teaser_p2.indd 1

optymistyczne; przedsiębiorstwa spodziewają się poprawy swojej ogólnej sytuacji. Pogorszyła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlowych. Wartość salda wyniosła -4,2 punktu i jest o 8,7 punktu niższa niż kwartał wcześniej, a zarazem o 6,9 punktu wyższa od wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku. Rozkład odpowiedzi jest następujący: 20,1% badanych przedsiębiorstw uznało, że względem II kwartału 2017 r. ich sytuacja poprawiła się, 55,6% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja nie uległa zmianie, natomiast 24,3% badanych odnotowało jej pogorszenie się. Podobnie jak w przypadku przewidywań dotyczących ogólnej sytuacji, przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach. W ciągu ostatniego kwartału nastąpił wzrost wartości salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zakupów od dostawców krajowych z 1,7 punktu do 6,7 punktu.

2017-09-25 19:45:54

44

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Wartość salda była wyższa od zanotowanej w III kwartale 2016 r. o 13,4 punktu. Prognozy na najbliższe miesiące są jednak pesymistyczne – przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się spadku zakupów od dostawców krajowych. Pomimo zaobserwowanego w ciągu kwartału wzrostu, wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zakupów od dostawców zagranicznych pozostała ujemna (wzrost z poziomu -6,1 punktu do -5,8 punktu). Wartość salda była wyższa od zanotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 2,5 punktu. Na bieżące saldo złożyły się następujące odpowiedzi: 12% respondentów w III kwartale 2017 r. zwiększyło – w porównaniu z II kwartałem 2017 r. – zakupy od dostawców zagranicznych, 70,2% utrzymało je na dotychczasowym poziomie, natomiast 17,8% zmniejszyło je. Zdaniem przedsiębiorców, w kolejnych miesiącach sytuacja ulegnie pogorszeniu (wartość salda prognostycznego jest nadal ujemna i wynosi -6,7 punktu). Pomimo wzrostu (o 8 punktów) wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości zatrudnienia pozostała ujemna (-9 punktów). Rok wcześniej osiągnęła ona poziom 0,5 punktu. Przedsiębiorstwa spodziewają się dalszego wzrostu zatrudnienia w nadchodzących miesiącach. W III kwartale 2017 r. w 47,2% przedsiębiorstw handlowych ceny wzrosły w porównaniu z II kwartałem 2017 r. (w tym: w 19,4% o więcej procent, w 19,8% o tyle samo procent, a w 8% o mniej procent), w 44,4% ankietowanej grupy przedsiębiorstw ceny nie zmieniły się, natomiast w 8,4% obniżyły się. Przedsiębiorstwa spodziewają


Szkoła Główna Handlowa

się dalszego wzrostu cen w kolejnym kwartale. Zwiększył się wolumen sprzedawanych towarów (wzrost wartości salda o 20,8 punktu). Wartość salda osiągnęła poziom 18 punktów, tj. znacznie powyżej od poziomu odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,2 punktu). Na obecne saldo złożyły się następujące odpowiedzi: 39,3% przedsiębiorstw handlowych uznało, że w III kwartale 2017 r. względem II kwartału 2017 r. wolumen sprzedawanych przez nie towarów zwiększył się, 39,4% respondentów wskazało, iż utrzymał się on na tym samym poziomie, natomiast u 21,3% ankietowanych nastąpił spadek. Przedsiębiorstwa handlowe przewidują dalszy wzrost wielkości sprzedaży w najbliższym kwartale. Od wielu lat na wysokim poziomie utrzymuje się dodatnia wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące wzrostu konkurencji na rynku. W tej edycji badania zwiększyła się ona o 3,6 punktu w stosunku do poprzedniego kwartału i osiągnęła wartość 41,6 punktu. Rozkład odpowiedzi był następujący: 42,4% ankietowanych przedsiębiorstw uznało, że w III kwartale 2017 r. względem II kwartału 2017 r. konkurencja dla nich wzrosła, 56,8% nie zaobserwowało zmiany, a 0,8% respondentów stwierdziło, że konkurencja dla nich zmniejszyła się. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się nieznacznego spadku zagrożenia ze strony konkurencji w najbliższych miesiącach. ▼ dr Katarzyna Majchrzak Instytut Rozwoju Gospodarczego Szko ła G łówna Handlowa w Warszawie

45 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


PAŻDZIERNIK W FMCG

KALENDARIUM HANDLOWCA Ważne daty każdego miesiąca można wykorzystać dla zwiększenia obrotów sklepu. Żeby je wykorzystać, wystarczy o nich pamiętać i nauczyć się na bieżąco reagować na okazje do zwiększenia sprzedaży, które nam dają. Niemal codziennie obchodzimy jakieś święto, o których większość osób nie pamięta, jednak często stoją za nimi grupy społeczne, które warto miło połechtać pamiętając o ich pracy czy roli w społeczeństwie. To może przełożyć się na sprzedaż.

JESIENIĄ OBOWIĄZKOWO NA PÓŁCE Październikowa aura wymusza zmianę diety z letniej na tę dostosowaną bardziej do warunków nadciągających chłodów. Jednocześnie jest to końcówka sezonu zbiorów i czas sięgania przez klientów po „cięższe” produkty spożywcze.

Nie tylko wielkie święta Nie zapomnijcie przypomnieć swoim klientom o okazjach i podsunięciu określonego asortymentu, np.: w okolicy Dnia Wegetarianizmu promujemy produkty wegetariańskie, jeśli takich nie mamy – owoce i warzywa. Zanim stwierdzimy, że w naszym asortymencie nie ma podobnych produktów – sprawdźmy. Często nadal zdarza się, że producenci nie epatują bezmięsnością swoich produktów, a mamy je na półkach. Duże grupy społeczne W okolicy świąt związanych z Dniem Nauczyciela i Edukacji Narodowej słodkie przekąski, czekoladki itp. Pamiętajmy, że DEN jest dla nauczycieli praktycznie dniem wolnym od pracy, a więc promocję należy zacząć wcześniej i kontynuować po święcie, ponieważ w różnych szkołach data obchodów wypada w różnych dniach (po lub przed DEN). Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, to okazja do zwiększenia sprzedaży w mniejszych ośrodkach, asortyment, który warto wyeksponować, jest podobny do tego, który ma zbyt w Dzień Kobiet. W Polsce pracuje około 13 tysię-

Najważniejsze, to zadbać o szybką rotację produktów. Towary popularne w miesiącach ciepłych powinny ustąpić tym, których szukać będą klienci, wraz z nadejściem zimna.

jące walczyć z objawami przeziębień lub grypy. Według danych producentów tych specyfików, to rynek wciąż rosnący, a praktycznie już od września możemy liczyć na stałe wsparcie reklamowe producentów.

Leki OTC Warzywa i owoce Początek chłodów, oznacza sezon na drobne zachorowania, przeziębienia i grypy. Dlatego powinniśmy zadbać o asortyment leków bez recept oraz prawidłową ich ekspozycję. Klientowi należy pokazać przede wszystkim preparaty z kategorii przeciwgorączkowej, pomagające w stanach zapalnych oraz skuteczne w walce z katarem i bólem gardła czy w lekkich stanach zapalnych. Suplementy, to ważna grupa produktów zlokalizowana w rejonie kasy, ewentualnie na regale w szczycie alejki w pobliżu kas. Według ubiegłorocznych badań CBOS, z tych preparatów korzysta 89 procent dorosłych Polaków, miesięcznie wydając na nie niemal 40 złotych. W pierwszej kolejności klienci sięgają właśnie po leki pomaga-

Późnoletnie i wczesnojesienne zbiory owocują zapotrzebowaniem na zebrane produkty rolne: jabłka, gruszki, śliwki, winogrona, żurawinę, borówki czy z bardziej egzotycznych, ale wracających do łask – pigw. Z owoców importowanych, październik należy do banana. Obecny przez cały rok w sklepach jesienią zaczyna świętować tryumfy, bo wtedy na rynek trafiają najlepsze z tych owoców. Zaczyna się też popyt na cytrusy. Dojrzewa rynek warzyw, których zbiory osiągnęły apogeum, jak kojarzona z początkiem jesieni dynia, ale również inne lokalne zbiory: marchew, kapusta czy papryka oraz: brokuły, seler, kalafior,,. Początek jesieni, to czas ziemniaka, jarmuż, buraki, cebula czosnek,.

46 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

MAKIETA_artykuł_spec 2.indd 46

28.09.2017 23:43


PAŻDZIERNIK W FMCG

cy ratowników medycznych i ponad 30 tysięcy strażaków, z których wielu również jest ratownikami. Warto spróbować wykorzystać ten potencjał przypominając o Dniu Ratownika.

W kategorii darów natury, produktem, w który klienci zaopatrują się jesienią są orzechy: włoskie i laskowe. Najbardziej poszukiwane są te świeże, jednak warto przy okazji wzrostu zapotrzebowania na te tradycyjne, zaoferować klientom wybór orzechów, których podaż u dystrybutorów stale rośnie, a klienci lubiący nowości, mogą skusić się także na inne odmiany orzechów.

Święta ekonomiczne

Przetwory Początek jesieni rozpoczyna boom na słodkie przetwory: dżemy i powidła, których spożycie zaczyna rosnąć jesienią. Zaopatrując sklep, powinniśmy zadbać o pewniki w wyborze cenowym, czyli klasyczne smaki, dostępne na każdą kieszeń. Obok nich znajdą się rynkowe nowości. Producenci nie pozwalają się klientom nudzić, wciąż odkrywając przed nimi nowe smaki i ich połączenia. Nowości promowane przez liderów rynku mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Klienci mogą zaufać znanej marce, która proponuje im nowe smaki. Z racji rozpoczynające-

MAŁGORZATA KOSICKA Kierownik marketingu dystrybutora produktów spożywczych MAROL. Początek kalendarzowej jesieni niesie ze sobą wzrost zainteresowania detalistów stuprocentowymi sokami (na przykład jabłkowe i pomarańczowe), zaczyna się też czas popularności syropów owocowych, bakalii i słodyczy, głównie czekoladowych, na które popyt latem był znacznie mniejszy. Zauważamy, że zmiana asortymentu jest związana głównie z czynnikami pogodowymi. Latem, klienci częściej sięgają po napoje orzeźwiające i lody, w okresie jesiennym – kiedy za oknem jest szaro i deszczowo – wybierają czekolady i ciastka.

go się sezonu zimowego, warto zaproponować klientom smaki wzbogacone o składniki pomagające utrzymać właściwą kondycję i wzbogacające dietę o owoce o znanym działaniu przeciw przeziębieniu. Mięso i jego przetwory Wraz z nadejściem jesieni rośnie spożycie mięs przetworzonych i nie. To tendencja ogólnokrajowa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, poza nieprzetworzoną wieprzowiną, której spożycie odrobinę spadło, Polacy jedzą więcej mięsa.

Światowy Dzień Żywności możemy przypomnieć klientom promując większe opakowania, wielopaki popularnych produktów o długim czasie przydatności do spożycia. Żywność, której zakup wiąże się z oszczędnością pożywienia, a więc zmniejszaniem marnowania produktów spożywczych. W ten sam sposób możemy wykorzystać Światowy Dzień Oszczędności. Okres towarzyszący świętom Przełom października i listopada, to cykl świąt wypadających w tym roku w środku tygodnia. Będzie okazją do organizowania przez klientów „długich weekendów”, na które tradycyjnie zaopatrują się tuż przed ich rozpoczęciem. Pamiętajmy o tym w czasie zatowarowania! Okazją do promocji określonego rodzaju produktów będą święta:

Przyprawy Warto przygotować półkę z przyprawami. Tradycyjne potrzebne do przygotowania domowych przetworów, np. z kapusty czy papryk, ale też gotowe dipy i ulepszacze do dań przygotowywanych codziennie. Zbyt znajdą gotowe, rozgrzewające zupy lub fixy do ich przygotowania. Wszystko co pozwala konsumentom wzbogacić smak i zapach przygotowywanych przez nich potraw, które jesienią mają stać się bogatsze. Także produkty i półprodukty potrzebne do obróbki mięs (mąki oraz gotowe panierki). ▼ ADRIAN DOMAŃSKI

• Światowy Dzień Nauczyciela (5.10) oraz Dzień Edukacji Narodowej (14.10) • Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich (15.10) • Światowy Dzień Żywności (16.10) • Dzień Ratownika (19.10) • Światowy Dzień Oszczędności (31.10) • Halloween (31.10) • Wszystkich Świętych (1.11) • Zaduszki (2.11)

Październik W tym miesiącu będzie aż pięć niedziel. W październiku klienci będą szukać prezentów na imieniny: Danuty (1.10), Teresy (3.10), Marii (7.10), Jadwigi (10.10), Tadeusza (28.10).

47 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

MAKIETA_artykuł_spec 2.indd 47

28.09.2017 23:53


Strefa kasy

Organizacja strefy kasy Jakie boksy kasowe i regały najlepiej sprawdzą się w strefie kasy? Ile miejsca powinien mieć klient, by bez problemów poruszać się z koszykiem czy wózkiem? Jak personel powinien dbać o asortyment w strefie kasy, na co zwrócić szczególną uwagę? Jak ważna jest kwestia wydawania pieniędzy (problemy z drobnymi)? Dobre odpowiedzi na te pytania i ich praktyczna realizacja w placówce handlowej może przynieść wymierne zyski w sklepie. jego ważność. Wszystko – zarówno boksy, regały i asortyment muszą tworzyć harmonijną całość.

fot. Shutterstock.com

Wysokomarżowe produkty w strefie kasy

Dopieszczone miejsce Strefa kas jest ważnym, strategicznym obszarem funkcjonowania każdego sklepu. To w tym miejscu bardzo często klient decyduje się na dodatkowy zakup produktów, a dzięki temu sklep może pochwalić się wzrostem obrotów. Nie przypadkowo miejsce to na-

Reklama str. 111

zwane zostało „złotą strefą”, dlatego musi być bardzo dobrze zorganizowane, tak – by klient, który zrealizował już całą listę planowanych zakupów – uległ chwili słabości i wrzucił do koszyka dodatkowe produkty. O tym, że strefa kasy jest jednym z kluczowych miejsc w sklepie handlowcy doskonale wiedzą. W wielu sklepach miejsce to jest szczególnie „dopieszczone”. Nie może dojść do sytuacji, że strefa kasy jest niezaplanowana, czy też zapełniona meblami o różnych gabarytach. Organizując strefę kasy, należy pamiętać o podstawowych zasadach. Po pierwsze, artykuły zawsze muszą być poukładane. Po drugie, trzeba stworzyć wrażenie dużego wyboru i obfitości oferowanych produktów, należy więc na bieżąco dokładać towar i sprawdzać

48 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Ważne jest, aby strefa ta była przemyślana, dobrze zaprojektowana i zatowarowana w odpowiednie produkty. Należy dopilnować, aby w strefie kasy były wystawione produkty wysokomarżowe, ponieważ klient nie do końca zwraca w tym miejscu uwagę na cenę, dokonuje zakupu pod wpływem odruchu, chwili oraz bez większego namysłu. Strefa ta jest więc idealnym miejscem na towary tzw. impulsowe. Producenci bardzo często rywalizują o tę lokalizację dla swoich produktów, ponieważ asortyment umieszczony przy kasie świetnie rotuje, osiągając bardzo wysokie wzrosty sprzedaży. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzić z przeładowaniem strefy kas, ponieważ może przynieść to efekt odmienny od zamierzonego, gdyż utrudni zauważenie produktu. Jak zorganizować boksy? Boksy kasowe powinny być dostosowane do wysokości mebli, powierzchni taśmociągu oraz części do odbierania zakupów, tak aby całość tworzyła przestrzeń jak najbardziej wygodną dla klientów. Boksy z długimi taśmociąga-


Strefa kasy

49 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Strefa kasy

mi są bardziej uniwersalne, ponieważ mogą obsłużyć większą liczbę klientów i mieszczą więcej produktów, co usprawnia obsługę i skraca czas oczekiwania. Regały w strefie kasowej są dobierane tak, aby nie zasłaniać kasy i nie utrudniać dostępu do taśmociągu. Eksponowany na nich towar powinien być odpowiednio oznakowany, zróżnicowany i łatwy do wyjęcia. Warto zwrócić uwagę na to, żeby boksy kasowe były na tyle duże, by klient mógł swobodnie się w ich sąsiedztwie poruszać. Ponadto istotna jest odpowiednia długość taśmy, która umożliwia klientowi wyłożenie szczególnie dużych zakupów, a także wielkość zasobnika zakasowego, ponieważ wpływa ona na komfort przy pakowaniu. Dodatkowo ważną rolę w strefie kasy pełnią regały wchodzące w strefę impulsową. Chodzi o to, by oferta produktów impulsowych była odpowiednio dobrana, zarówno pod względem asortymentu, jak i jego ceny. Drobne i karty lojalnościowe w strefie kasy Pracownicy obsługujący kasy muszą zadbać o wystarczającą ilość drobnych monet do wydawania reszty. Aby uniknąć opóźnień, należy regularnie rozmieniać pieniądze i zasilać kasy w bilon. Jednocześnie wszystkie sklepy powinny akceptować płatności kartami. Dodatkowo klienci powinni mieć możliwość skorzystania przy kasach z oferty programów lojalnościowych czy promocji. Umiejętności komunikacyjne sprzedawcy mają w tym przypadku ogromne znaczenie, ponieważ ma on ogromny wpływ na decyzje zakupowe klientów. Warto więc zainwestować w dodatkowe szkolenie personelu, który wraz z dobrze przygotowaną strefą kasy z pewnością wygeneruje większe zyski. ▼ Adrian Domański

• Asortyment, estetyka i ekspozycja – klucz do idealnej strefy kasy Blisko 90% konsumentów zwraca uwagę na produkty w strefie kasy, podczas gdy 68% deklaruje, że czas spędzony w kolejce jest przyjemniejszy, gdy ma możliwość zakupu lub oglądania produktów w niej dostępnych. Ta strefa to ważne miejsce w sklepie, przez które przechodzi każdy kupujący. To tam również najczęściej dokonywane są zakupy impulsowe, które generują dla sklepu dodatkową, tzn. nieplanowaną wcześniej przez kupującego, sprzedaż. • Co więc zrobić, by stworzyć atrakcyjną strefę kasy? Na to pytanie szukał odpowiedzi jeden z liderów produkujących słodycze impulsowe. Dzięki wsparciu instytutu IPSOS na zlecenie Wrigley Poland przeprowadzono badanie wśród klientów wiodących hiper- i supermarketów, dyskontów oraz sklepów typu convenience. Respondentom przedstawiono zdjęcia różnych typów/różnego rodzaju zabudowy kasy i poproszono o ewaluację ich mocnych i słabych stron. Oceny osiągane przez poszczególne kasy znacząco się różniły. Najwyżej oceniona przez kupujących została zabudowa w sklepie Intermarche w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1b, która oferowała estetyczną strefę kasy z właściwym asortymentem, który był prawidłowo wyeksponowany. Duże znaczenie dla respondentów miał również wygląd oraz funkcjonalność samego stelaża. Najgorzej oceniane były zarówno te strefy kasy o zbyt zróżnicowanym, jak i zbyt ubogim asortymencie. • Co oznacza dla klientów „właściwy” asortyment? Słowo „właściwy” oznacza ten, którego konsument oczekuje. W badaniu sprawdzono również, jakie produkty, według konsumentów, powinny znajdować się w strefie kasy. Niekwestionowanym liderem są gumy do żucia (wskazane przez ponad 80% respondentów) oraz batony (prawie 70%), które w każdym modelu biznesowym zajęły dwa pierwsze miejsca. „Estetyczna, strefa kasy ma wyjątkowe znaczenie dla kupujących w każdym modelu biznesowym” – mówi Jan Tarachowicz, Dyrektor ds. Aktywacji Marki w Wrigley Poland. „Zabudowanie strefy kasy atrakcyjnymi stelażami, które w przejrzysty sposób eksponują produkty najbardziej popularnych kategorii i produktów impulsowych, powoduje, że czas spędzany w kolejce do kasy staje się po prostu przyjemniejszy. Z perspektywy detalistów odpowiednie wykorzystanie strefy kasy pomaga w osiągnięciu oczekiwanego zwrotu z przestrzeni handlowej. Może przyczyniać się do wzrostu koszyka zakupowego poprzez odpowiednie wykorzystanie produktów impulsowych dzięki większym zakupom rzeczywistym w stosunku do zaplanowanych” – dodaje. Tezę tę również potwierdza badanie IPSOS – 65% badanych przyznało, że atrakcyjna strefa kasy skłania ich do kupowania produktów, których zakupu wcześniej nie planowali. * źródło: IPSOS Grudzień 2016; Preferencje Kupujących dotyczące strefy kasy w różnych modelach biznesowych

Sklep Intermarche w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1b

50 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kącik kawowy w sklepie spożywczym

51 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kącik kawowy w sklepie

Zakupy z kawą w tle Każda dodatkowa usługa w sklepie spożywczym na współczesnym, bardzo konkurencyjnym rynku FMCG, to wyróżnik, dzięki któremu klienci mogą zapamiętać właśnie nasz sklep. Takim wyróżnikiem dla sklepów spożywczych stały się ostatnio kąciki kawowe, które zakłada coraz więcej placówek handlowych.

W

łaściciele sklepów dostrzegli drzemiący potencjał w tej formie sprzedaży kawy. Rosnąca popularność „małej czarnej” sprawia bowiem, że smakosze tego napoju chcą mieć dostęp do niego w różnych miejscach. Dlatego kącik kawowy świetnie sprawdzi się również w sklepie spożywczym np. w trakcie porannych zakupów – wielu klientów chętnie złapie w ten sposób zastrzyk energii przed rozpoczęciem pracy, bo w domu nie było na to czasu. A jeśli napój można kupić i wypić po wyjściu ze sklepu – to oferta jest kompletna. Nie bez znaczenia jest też cena, za kubeczek kawy w sklepie zapłacimy znacznie mniej niż w kawiarni. Dlatego jest spora grupa osób, która właśnie przychodzi do sklepów z kawiarenkami nie tylko na zakupy, ale właśnie na kawę. Warto więc wykorzystać ten trend, tak modny w wielu europejskich krajach. Przyszłościową formą są ekspresy automatyczne, posiadające duże, czytelne przyciski, umożliwiające prosty wybór ulubionej kawy. Urządzenie powin-

no być łatwe w obsłudze, ponieważ w sklepie spożywczym zazwyczaj obsługują je sami klienci. Taki ekspres musi oferować najpopularniejsze rodzaje napojów, czyli espresso, cappuccino i latte. Klienci oczekują bowiem atrakcyjnej oferty w zakresie zarówno kaw ziarnistych, mielonych, jak i rozpuszczalnych. Uzupełnieniem powinien być asortyment dodatkowy dla konsumentów, którzy chcą kupić kawę na wynos, czyli kubeczki (najlepiej w kilku pojemnościach), mieszadełka, cukier w saszetkach itp. W przypadku serwowania kawy na miejscu trzeba oczywiście zapewnić klientom odpowiednie warunki do jej spożycia. To właśnie przewidywana dzienna ilość wydawanych porcji kawy oraz powierzchnia przeznaczona przez handlowca pod kącik kawowy zadecydują o zakupie lub dzierżawie – bo taka opcja jest często wybierana – odpowiedniego urządzenia z dostępnych modeli. Wysokość dzierżawy wynika zaś z rodzaju i ilości kawy zamawianej przez klienta, rodzaju ekspresu, długości trwania kontraktu oraz oczekiwanego zakresu obsługi.

52 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

W ramach tego ostatniego elementu najlepiej, jeśli producent urządzenia nie tylko je montuje, programuje, ale też cały czas gwarantuje serwis, który polega na regularnych przeglądach, wymianie filtrów wody, naprawie usterek oraz gdy zachodzi taka potrzeba, zapewnieniu ekspresu zastępczego. – Nową ofertę Tchibo Coffee Service wyróżnia przede wszystkim to, że właściciel sklepu nie ponosi żadnych wydatków związanych z zakupem bądź dzierżawą profesjonalnego ekspresu do kawy, ani też produktów do przygotowywania gorących napojów. Wszystko to w ramach współpracy zapewnia Tchibo. Rozliczenie odbywa się za faktycznie sprzedane porcje. Nowy koncept biznesowy to atrakcyjna, przyciągająca uwagę zabudowa ekspresu oraz bogate menu gorących napojów. Wystarczy, że właściciel sklepu udostępni ok. 1 m2 powierzchni na ulokowanie systemu oraz umożliwi jego podłączenie do bieżącej wody i prądu. W mniejszych sklepach spożywczych stosuje się ekspresy bez stałego podłączenia do wody, w zamian za to z pojemnikiem, który na bieżąco może być uzupełniany – informuje Paweł Tuliński, Dyrektor Zarządzający Tchibo Coffee Service Polska, firmy oferującej i instalującej ekspresy w wielu placówkach handlowych. ▼ Jacek Ratajczak


XXXXXXXX

53 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Estetyka placówki handlowej

Sklep z zewnątrz – koszty

Jak cię widzą, tak cię piszą. To stare polskie przysłowie można wykorzystywać w wielu sytuacjach, także w przypadku sklepów. To, jak prezentuje się obiekt może albo zachęcić, albo odstraszyć potencjalnych klientów.

W

ygląd jest bardzo ważną kwestią. Wzbudza zaufanie i pomaga w nawiązywaniu kontaktów. Jest także wyznacznikiem sukcesu i dobrej samooceny. Ważna jest przy tym oryginalność, czyli chęć odróżnienia się od innych. Przykuwanie uwagi pozwala zapamiętać i zainteresować ludzi. Właśnie na ten mechanizm powinni zwrócić uwagę właściciele sklepów. Sklepy sieciowe lub franczyzowe mają z góry narzucone wytyczne dotyczące wyglądu. Tu rodzi się pole do popisu dla pozostałych. Prowadząc niezależny biznes można spowodować, że sklep będzie niepowtarzalny i zadziała na klientów jak magnes. Podstawa to świeża i czysta elewacja

Nie sposób uzyskać dobry efekt bez tego. Wszelkie kasetony, witryny czy markizy to tylko dodatki, które nie są w stanie zatuszować plam, pęknięć czy odpada-

Reklama str. 85

jącego tynku. Koszty odmalowania elewacji kształtują się w okolicach 20 zł/m2, licząc bez materiałów. Farba fasadowa to z kolei ok. 20-25 zł/l. To najtańsza opcja odświeżenia sklepu z zewnątrz. Nie zawsze da się to jednak zrobić i niezbędne jest tynkowanie. Jak podaje portal cozaile.pl, w przypadku tynku grubowarstwowego to ok. 20 zł/m2 za materiały oraz 20-30 zł/m2 kosztów robocizny. Z kolei do tynków cienkowarstwowych należy doliczyć 10 zł/m2, w kategorii materiałów i wykonania. Jednak to dopiero początek. Zadbana elewacja to jakby czysta kartka, która jest podstawą do dalszego działania. Materiał na ściany W celu urozmaicenia wyglądu można pomyśleć o tym, co zamontować na ścianie frontowej. Jedną z opcji są cegły klinkierowe. Koszt ich zakupu waha się w okolicach 100 zł w górę za metr kwadratowy. Robociznę trzeba liczyć w granicach 45 zł/ m2. Równie trwałym, ale dającym zupełnie inny efekt materiałem wykończeniowym jest kamień. Można wybierać wśród wielu rodzajów kształtów i faktur. Cena jest podobna do wykończenia klinkierem. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie desek lub winylu. Drewno jest jednym z najstarszych materiałów do ochrony elewacji. Najlepsze do tego są świerk i sosna, ze wzglę-

54 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

du na dużą zawartość żywicy, która chroni deski przed wilgocią. Jak podaje portal remontuj.pl cena wykończenia elewacji w ten sposób waha się w granicach 50385 zł/m2, w zależności od użytego materiału. Jeśli chodzi o oblicówki winylowe, koszt także zaczyna się od minimum 50 zł/m2, z uwzględnieniem kosztów materiałów i robocizny. Oryginalne może okazać się zamontowanie metalowych płyt. Do jasnej ściany pasować będzie polerowane aluminium lub stal, z ciemnymi elewacjami i cegłą znakomicie komponują się metale kolorowe, jak miedź, brąz czy mosiądz. W tym przypadku, podobnie jak z drewnem, można postawić na gotowe produkty i rozwiązania lub samemu zaopatrzyć się w materiały, co będzie tańsze. Jest to jednak drogie rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi o metale kolorowe. Kasetony i litery Gdy już ma się elegancką elewację, należy pomyśleć o nazwie i logo sklepu. W tym celu należy udać się do studia reklamy. Cena w dużej mierze jest kwestią indywidualną, zależną od wielkości, rodzaju oraz wysokości, na jakiej będą one zamontowane. Wartość liter zaczyna się od ok. 200 zł, za wielkość 30 cm. Koszty zmieniają się w zależności od czcionki, podświetlenia, materiału wykonania i liczby kupionych liter. Przy rozmiarze 100 cm jest to już w granicach 700 zł. Do tego trze-


Estetyka placówki handlowej

ba doliczyć montaż. W zależności od firmy jest to uzależnione albo od wielkości zamówienia, albo jest to ustalona stawka godzinowa. Jak podaje Planet studio cena montażu to 250 zł/h. W przypadku pracy na wysokości dodatkowo trzeba do tej kwoty doliczyć ok. 100 zł/h za wynajem urządzenia z koszem.

pularnymi rodzajami są koszowa lub półokrągła. Ceny zależne są od długości oraz wysięgu. Za najmniejsze, metrowe, płaci się od ok. 1200 zł, wraz z montażem. Na stronie internetowej e-markizy.pl koszt metrowej markizy półokrągłej, z montażem to ok. 1800 zł. Nadruk jest dodatkowo płatny.

Markizy

Witryna

Jest to element coraz rzadziej wykorzystywany przez właścicieli sklepów. Poza aspektem dekoracyjnym pełni także funkcję ochronną. W przypadku deszczu markizy dają możliwość złożenia lub rozłożenia parasolki przed wejściem lub po wyjściu ze sklepu. Mogą również być elementem reklamowym, poprzez umieszczenie na nich nazwy sklepu. Najbardziej po-

To jeden z najważniejszych elementów, który rzuca się w oczy klientom. Od jej wyglądu w dużym stopniu zależy, czy dana osoba będzie chciała wejść do sklepu, czy nie. Najpopularniejszą metodą zagospodarowania jest oklejenie szyb. Istnieje wiele firm specjalizujących się w tym. Jak podaje portal montazreklam24.pl cena samego wydruku to ok. 50 zł/m2, do tego do-

chodzi montaż, w cenie co najmniej 30 zł/m2. Koszt uzależniony jest od rodzaju folii, wielkości witryny oraz wysokości, na jakiej się ona znajduje. Warto pomyśleć też o jej oświetleniu. W branży FMCG najlepiej sprawdzą się światła ledowe, ponieważ nie nagrzewają się, przez co nie szkodzą produktom spożywczym. Ceny na stronie salonled.pl zaczynają się od 14 zł/m za taśmy ledowe oraz 15 zł/m za listwy montażowe. Znakomitym dopełnieniem witryny może być gablota zawieszona na ścianie. Można w niej umieścić informacje o promocjach, co dodatkowo zachęci do odwiedzenia sklepu. Zakup wiąże się z wydatkiem minimum 350 zł za najmniejsze, mające wymiary 50 × 70 cm. ▼ Patryk Łusiewicz Reklama

55 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


VIII

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW VIII edycja konkursu „Odśwież Swój Sklep” organizowanego przez „Poradnik Handlowca” rozstrzygnięta!

Laureatami głównej nagrody zostali Państwo Mirela i Rafał Glanert, właściciele Sklepu Spożywczo-Przemysłowego z Grudziądza. Gratulujemy! Rozstrzygnięcie ósmej edycji konkursu „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” odbyło się 26 września br. w siedzibie redakcji „Poradnika Handlowca”. Spośród ponad tysiąca nadesłanych kuponów komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli firm: • Lewiatan – Adam Imielski, Kierownik Działu Promocji i Wizerunku • EcoLight – Łukasz Cieszyński, Menadżer ds. Sprzedaży • Rabtrolley – Paweł Kawka, Sales Manager

• Lirene – Paweł Chreptowicz, Szef Rynku Tradycyjnego • Tchibo – Sławomir Burzych, District Sales Manager Tchibo Coffee Service Polska • Torell – Sebastian Bruzdewicz, Regionalny Menadżer Sprzedaży • BPiR Generalczyk Sp.J. – wydawca „Poradnika Handlowca” (Michał Bobrowski – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Jacek Ratajczak – Redaktor Naczelny), wyłoniła 10 laureatów, których listę publikujemy poniżej.

Przedstawiciele komisji konkursowej. Od lewej stoją: Michał Bobrowski, Łukasz Cieszyński, Paweł Kawka, Sławomir Burzych, Adam Imielski, Jacek Ratajczak, Paweł Chreptowicz, Sebastian Bruzdewicz.

Redakcja dziękuje wszystkim naszym Czytelnikom, którzy wzięli udział w konkursie, zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnych. Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy również sponsorom i firmom z branży FMCG za wsparcie konkursu. Wkrótce na łamach „Poradnika Handlowca” zaprezentujemy wyniki pracy sponsorów w sklepie Państwa Glanert.

Komisja dzwoni pogratulować laureatom

LAUREACI: I miejsce: Mirela i Rafał Glanert z Grudziądza, Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Glanert” II miejsce: Krzysztof Borkowski z Grabowa, Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Krzyś” III miejsce: Tadeusz i Marianna Klepczarek z Łodzi, Sklep Spożywczy BRAT IV miejsce: Małgorzata Knitter z Pinczyna, Sklep Spożywczo-Przemysłowy V miejsce: Lucyna Skrzyniarz z Dąbrowy Tarnowskiej, Sklep Ogólnospożywczy VI miejsce: Irena Poniatowska z Złotoryi, Sklep ABC VII miejsce: Anita Zielińska z Libiąża, Sklep Spożywczy „Awa” VIII miejsce: Halina Piotrowska z Malborka, Sklep Spożywczy IX miejsce: Rafał Bungo z Gorlic, FHU Bungo X miejsce: Jadwiga Wierzbicka-Król z Iwkowa, Delikatesy Centrum

ORGANIZATOR KONKURSU:

SpoNSORZY: Polska Sieć Handlowa

Wyposażenie sklepów

Kompleksowe rozwiązania kawowe dla Firm

Oświetlenie LED do obiektów handlowych

Urządzenia fiskalne

Kosmetyki

Tworzywowe wózki sklepowe


Mirela i Rafał Glanert

Sklep spożywczo-przemysłowy w Grudziądzu Mirela i Rafał Glanert prowadzą sklep spożywczo-przemysłowy w Grudziądzu. Sklep nie należy do żadnej sieci handlowej. Oferuje pełen asortyment spożywczy plus artykuły chemii gospodarczej oraz artykuły papiernicze. Oprócz państwa Glanert pracuje jeszcze jedna sprzedawczyni. Sklep działa przez cały tydzień, prowadząc sprzedaż w tradycyjny sposób, czyli zza lady. Placówkę otworzył w 1989 r. ojciec właściciela Andrzej, pan Rafał w 1993 r. przejął po ojcu pałeczkę, choć miał być „budowlańcem”, ale to właśnie handel od zawsze działał na niego niczym magnes. A pani Mirela już przed ślubem prowadziła sklep drogeryjny, jednak konkurencja dużych sieciówek spowodowała wycofanie się z tego biznesu i później zaczęła pracować razem z mężem. – Wielka radość, niesamowita. Pochwaliłem się rodzinie, ale ciągle czułem nutkę niepewności, czy to jest prawda. Sklep dwa razy już powiększałem, ale ciągle zastanawiam się nad samoobsługą, być może teraz na takie rozwiązanie się zdecyduję. Przydałoby się też nowoczesne oświetlenie ledowe, specjalistyczne regały czy nowe lady. Powoli dociera do mnie, że mogę spełnić żony i moje marzenia – mówi szczęśliwy Rafał Glanert, wspominając swoją pierwszą reakcję na wygraną w konkursie „Odśwież Swój Sklep”.

NAGRODY VIII EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP: I NAGRODA: • Projekt sklepu ufundowany przez sieć Lewiatan • Wyposażenie sklepu ufundowane przez EP Projekt & Lewiatan • Nowoczesne oświetlenie LED ufundowane przez ECO LIGHT • Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan • Kasa fiskalna SHARP ER-A285P ufundowana przez firmę Torell • Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene • Wyposażenie kącika kawowego ufundowane przez Tchibo Coffee Service Polska: - - -

II NAGRODA • Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene • Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan III NAGRODA • Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene • Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan IV – X NAGRODY • Kosz upominkowy z kosmetykami marki Lirene

Profesjonalny ekspres do kawy Saeco Phedra Evo Espresso 5 kg kawy ziarnistej Tchibo + możliwość kontynuacji zakupów z atrakcyjnym rabatem Komplet materiałów POS wspierających sprzedaż kawy w kąciku kawowym

• 10 wózków RABTROLLEY MINI BASIC ufundowanych przez Rabtrolley

PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIE KONKURSU Zadanie konkursowe polegało na wpisaniu liter T (TAK) lub N (NIE) przy sentencjach dotyczących branży FMCG

1. Powierzchnia sklepu ponad 50 m2 pozwala na wprowadzenie modelu samoobsługowego

T

2. Puszki i butelki tej samej marki piwa stawiamy osobno

N

3. Produkty w strefie kasy powinny mieć zbliżone ceny

T

4. Produkty silnie wspierane marketingowo budzą większe zainteresowanie klientów

T

5. Codzienny merchandising napojów powinien być obowiązkiem personelu

T

6. W programie lojalnościowym najważniejsze jest zbieranie punktów

N

7. W kategorii grillowanych produktów ryby mają coraz mniejszy udział

N


Nowe technologie w handlu

Przykuj uwagę klienta Nowoczesne technologie w służbie sprzedaży to już nic zaskakującego. Jak zwrócić uwagę klienta w sytuacji, kiedy znakomita większość z nich decyzje zakupowe podjęła jeszcze przed wejściem do sklepu?

fot. Shutterstock.com

to dobra kasa. To dziś prawdziwe serce sklepu, usprawniające jego obsługę. Kasy z prostych rejestratorów sprzedaży stały się kombajnami wspierającymi pracę placówek handlowo-usługowych. Inwestując w te podstawowe urządzenia niezbędne w każdym sklepie, mamy wybór między prostymi urządzeniami a wielofunkcyjnymi kasami fiskalnymi, współpracującymi z wagami, portami płatniczymi czy komputerami. Inwestując w te zawansowane urządzenia, zyskujemy partnera w pracy, dzięki któremu w każdej chwili jesteśmy w stanie poznać aktualne obroty, stany magazynowe. Stworzyć raporty, które pozwolą planować zaopatrzenie i przypomną o obowiązkach

O

ile producenci prześcigają się w pomysłach na ciekawe opakowania, a specjaliści od merchandisingu dwoją się i troją, aby zatrzymać klientów jak najdłużej między sklepowymi półkami, o tyle klienci nie zawsze zwracają na to uwagę. Kasy przyspieszają obsługę Z pomocą handlowcom przychodzą nowoczesne technologie. W handlu jest coraz więcej elektroniki i nie powinniśmy się przed nią bronić. Wszystkie udogodnienia, które usprawniają naszą pracę powinny być witane z zadowoleniem. Podstawa

Piotr Klepczarek Dyrektor Regionalny na Europę Środkową Zebra Technologies Śmiało można stwierdzić, że w sektorze handlu detalicznego panuje ogromna konkurencja,

58 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

dodatkowo rywalizację o udział w rynku mocno podgrzewa dynamiczny rozwój e-handlu. Równocześnie rozwój nowych technologii sprawia, że coraz wyższe wymagania przed sklepami stawiają klienci. Te dwa czynniki przekładają się na rosnące zainteresowanie właścicieli sklepów rozwiązaniami informatycznymi. Inwestycja w takie narzędzia, jak m.in. urządzenia mobilne umożliwiające samodzielne skanowanie, tablety czy komputery mobilne oznacza dla sklepów szereg korzyści: optymalizację kosztów i procesów zarządzania danymi, większą wydajność personelu, wzrost sprzedaży oraz podnoszenie poziomu obsługi klienta.


XXXXXXXX

59 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Nowe technologie w handlu

Maciej Burzyński Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Torell W ostatnich latach obserwujemy inwazję urządzeń dotykowych w systemach sprzeda-

ży. Oprócz estetyki stanowiska sprzedaży są inne powody, by podążać w tym kierunku. Najważniejszy to intuicyjna obsługa, co pozwala na skrócenie czasu szkolenia nowego, często się zmieniającego personelu. Brak ograniczeń w postaci wymiarów klawiszy pozwala na konstrukcję przyjaznego interfejsu użytkownika, który zmniejszy zmęczenie kasjera i znacznie ograniczy pomyłki. Ważna jest także oszczędność cennego miejsca na stanowisku sprzedaży dzięki stosowaniu zintegrowanych rozwiązań POS. Dotykowa koncepcja stanowiska sprzedaży nie obędzie się bez sprzętu. Z naszej oferty polecamy niezawodne POS BR AVO i drukarki fiskalne EPSON TM-T801FV, które sprostają każdemu wyzwaniu.

Reklama

60 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

podatkowych. Do tego działają „bez prądu”, wyposażone we własne akumulatory są odporne na przerwy w dostawach energii. Ekrany podnoszą sprzedaż Te rozwiązania są znane m.in. z dużych sieci handlowych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby cyfrową komunikację wykorzystać w mniejszych placówkach. Oczywiście w skali odpowiednio dopasowanej do naszego sklepu. W minimalnej wersji może to być tablet na specjalnym uchwycie zamontowany przy stanowisku kasowym. W większej monitor zainstalowany tak, aby wymusić kontakt wzrokowy klienta z prezentowaną na nim ofertą. Podchodząc do tego rozwiązania, pamiętajmy jednak, że


Nowe technologie w handlu

Reklama

W handlu jest coraz więcej elektroniki i nie powinniśmy się przed nią bronić.

czas pracy profesjonalnych monitorów reklamowych jest praktycznie nieograniczony, zaś montaż do celów reklamowych tradycyjnego telewizora czy tabletu wiąże się z ograniczeniem czasu jego pracy, zgodnie z zaleceniami producenta. Obarczone to też jest dodatkowymi kosztami (opłata RTV). Monitory, które możemy stosować są dostępne szeroko we wszelkich typach sklepów z elektroniką. Możemy postawić na samodzielny zakup lub oddać się w ręce fachowców od tego rodzaju promocji. Dostarczą dostosowany do naszych potrzeb monitor z oprogramowaniem. Jeśli zdecydujemy się na ekran dotykowy, możemy dodatkowo dać klientom możliwość przeglądania oferty. To na pewno spodoba się zwłaszcza młodszemu pokoleniu, warto zatem o tym pamiętać, zamieszczając na ekranie odpowiednio dostosowany do tego nośnika asortyment. Ważna jest treść Treści reklamowe możemy przepleść innymi informacjami, jak aktualna pogoda czy przepisy kulinarne na dania, do których składniki można kupić w naszym sklepie. O czym musimy pamiętać? O treściach zawartych na monitorze. Ważne, aby sama oferta była dobrze przygotowana i miała charakter animacji. Ruchomy obraz skuteczniej przykuwa wzrok klienta. Pomaga też podjąć decyzję zakupową. Decydując się na montaż monitora bądź monitorów reklamowych musimy zadbać o wartościowe treści, dostosowane do ich rozmiarów i możliwości percepcji klientów. Dobre jakościowo materiały mogą dostarczyć przedstawiciele producentów towarów, które mamy na półkach, albo powinniśmy zlecić ich wykonanie profesjonalistom. Źle wykonana reklama może nie zadziałać, albo nawet dać efekt przeciwny do oczekiwanego. Musimy również pamiętać o aktualizowaniu ofert tak, aby prezentowane na monitorach treści nie „opatrzyły” się klientom. ▼ Adrian Domański

61 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


B

SŁONECZNIK

ylina nazwą i kształtem kwiatów kojarzona z gwiazdą naszego układu planetarnego, w Ameryce Południowej, z której przybył do Europy w Średniowieczu, był otoczony czcią wynikającą z jego podobieństwa do Słońca. Być może Indianie zauważyli, że oprócz skojarzenia z kształtem, tak jak ono, jest źródłem witaminy D. Zanim trafił do jadłospisów, musiał zostać zaakceptowany przez Europejczyków, bowiem jego pochodzenie i kult, którym był otoczony, nasuwało im skojarzenia z pogaństwem. Kiedy w końcu zaczęto go uprawiać dla jego nasion, zaczęła się jego kariera w kuchni. Kariera, która słusznie nie ma końca. Ziarna słonecznika mają bowiem w sobie wszystko czego potrzeba, żeby być produktem popularnym. Zacząć należy od formy jego konsumpcji. Jedzenie wysuszonych nasion w nieprzetworzonej formie (suszony w łupinach), po prostu wciąga. Łuskany (suszony lub prażony) wymusza sięganie po niego pełnymi garściami. To najważniejsze jego cechy. Kolejne, to właściwoDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć ści zdrowotwyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem ne. Słoneczlub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. nik jest przebogaty w witaminy, składniki mineralPodstawa prawna: ne, pożądane Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości kwasy tłuszi przeciwdziałaniu alkoholizmowi czowe z grupy oraz omega, węgloUstawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. wodany, błon. nik oraz białInformacja dla celów handlowych str. 163

fot. Shutterstock.com

Produkt miesiąca

ko. Gdyby rozwinąć listę witamin (poza wspomnianą – D), i wymieniać ich właściwości, można byłoby stworzyć cykl artykułów na temat jego wpływu na organizm ludzki. W literaturze fachowej i na portalach traktujących o zdrowiu, fachowcy prześcigają się w wyliczaniu jego zbawiennych właściwości.

Ciasteczka owsiane ze słonecznikiem, pestkami dyni i siemieniem lnianym • 4 szklanki płatków owsianych • 1,5 szklanki mieszanki Kresto Słonecznik, Pestki Dyni, Siemię Lniane • 1 szklanka mąki pszennej • 2 łyżeczki proszku do pieczenia • 1 szklanka cukru • 1 kostka margaryny • 4 jajka Margarynę roztapiamy i odstawiamy do ostudzenia. Mieszankę nasion prażymy na suchej patelni do lekkiego zrumienienia i odstawiamy, aby przestygła. W misce mieszamy płatki, mieszankę nasion, mąkę z proszkiem oraz cukier. Dodajemy roztopioną margarynę oraz rozbełtane jajka i całość mieszamy (najlepiej ręką). Dłonią nabieramy porcję masy, formujemy kulkę wielkości orzecha włoskiego, lekko ją spłaszczamy i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia (ciasto jest bardzo klejące i dobrze jest lepić kulki zimnymi rękami). Ciasteczka układamy w niewielkich odstępach gdyż tylko trochę rozchodzą się na boki. Pieczemy ok. 20-25 minut w 180 stopniach.

62 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Produkt miesiąca

Udowodniono, że dzięki bogatemu składowi te niepozorne ziarenka mogą pomagać nawet w leczeniu i profilaktyce niektórych odmian raka. Udowodniono, że dzięki obecności w nim kwasu linolowego, jest znakomitym wsparciem w profilaktyce (hamuje rozwój komórek nowotworowych) raka. Kwas ma szczególnie dobre działanie w przypadku zapobiegania nowotworom sutka, płuc, skóry (czerniak) i jelita grubego. Skupiając się na jego właściwościach smakowych, można powiedzieć, że jest niezastąpiony. w kuchni. W dodatku wszechstronny. Poza jego konsumpcją bezpośrednią, stanowi doskonały dodatek, do… wszystkiego. Genialnie sprawdza się w sałatkach, jako składnik panierek do ryb i mięs. Jest lubianym dodatkiem do wyrobów piekarniczych oraz do ciast. Kiełki tych nasion podkręcą smak każdej kanapki. Kreatywni cukiernicy dodają go do ciast, kucharzom służy za zamiennik orzeszków piniowych używany do przyrządzenia pesto. Zastosowań i kompozycji smakowych, do których można używać nasion świętej rośliny Inków są setki. To naprawdę obowiązkowy element każdej diety. No właśnie. Ziarna słonecznika zawierają sporo tłuszczu, a mimo to są polecane Czy wiesz, że… • Słonecznik zawdzięcza swoją nazwę temu, że przez cały dzień odwraca się ku Słońcu • Tłoczony ze słonecznika olej używa się w ramach kuracji oczyszczającej organizm • Jedzenie ziaren wspiera pracę mózgu. Wspierają go zawarte w nim witaminy z grupy B (w tym kwas foliowy) ▼ oprac.: Adrian Domański

63 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Słodycze i słone przekąski ▼ Czekoladowe inspiracje – str. 65 ▼ Wafle, ciastka i cukierki – siła w różnorodności – str. 70 ▼ Słone przekąski – str. 86 ▼ W słodyczowej branży wcale nie tak słodko – str. 92

64 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

fot. Shutterstock.com

▼ Siła opakowania – między premium a impulsem – str. 80


RYNEK POD LUPĄ

Beata Woźniak

Czekoladowe inspiracje

Polacy chętnie kupują słodycze, ich wybory zmieniają się jednak pod wpływem ogólnoświatowych trendów i rosnącej świadomości żywieniowej. Łakocie oparte na czekoladzie nadal generują wysokie obroty. Różnorodność i  szybka adaptacja do wymagań konsumentów sprawiają ponadto, że kategoria ta ma szansę jeszcze powiększyć udziały w krajowym rynku słodyczy. Wartość rynku słodyczy w Polsce szacowana jest na ok. 13 mld zł. W branży istotnych jest kilka segmentów, ale największy udział, bo aż 50% posiadają wyroby czekoladowe. Rynek jest dość stabilny i nasycony, a przed nim kilka istotnych wyzwań w  najbliższych latach. W kolejnym roku można się spodziewać większej liczby marek premium oraz wzrostu zainteresowania słodyczami, które współgrają z trendami prozdrowotnymi. To właśnie rosnące oczekiwania konsumentów są z  jednej strony problemem, z  drugiej zaś szansą dla producentów słodyczy. Muszą oni zwracać coraz większą uwagę na ogólnoświatowe trendy, które polscy konsumenci dość szybko przyjmują i  wdrażają w  codziennych zakupach. Zmiana zachowań konsumenckich i  nawyków żywieniowych objawia się przede wszystkim budzącą się świadomością dotyczącą zdrowego żywienia. Kierując się tymi oczekiwaniami, producenci coraz częściej wprowadzają na rynek wyroby opar-

te na składnikach naturalnych, bez sztucznych substancji, wzbogacone zdrowymi dodatkami, jak np. bakalie. Polacy zwracają też coraz większą uwagę na jakość słodyczy, co sprzyja premiumizacji poszczególnych marek. Liczą się lepszej jakości składniki, a w przypadku wyrobów czekoladowych może to oznaczać zwiększanie zawartości kakao bądź użycie selekcjonowanego surowca z certyfikowanych upraw. Jakim trendom podlega branża czekoladowa? Coraz częściej do głosu dochodzą produkty premium, wyroby prozdrowotne, z  wysokiej klasy surowców oraz wyroby łączone: różne rodzaje czekolady w  jednej tabliczce, eksperymenty ze smakami i  dodatkami, jak bakalie, przyprawy, cia-

Preferencje w grupie czekolad skupiają się głównie na wyrobach mlecznych oraz nadziewanych, których różnorodność wersji wciąż się zwiększa.

steczka, owoce, karmel i wiele innych… Wybór jest coraz większy, ale i zainteresowanie czekoladą nie słabnie. Trudno się dziwić – w  końcu to królowa wszystkich słodyczy. Innowacje w krainie różnorodności Czekolada mleczna, deserowa, gorzka,  biała, tabliczki i  batoniki z  różnymi dodatkami, wafelki oblane czekoladą, praliny, cukierki nadziewane, bakalie w czekoladzie – kakao jako surowiec bazowy w produkcji słodyczy to w zasadzie nieskończone możliwości smaków i  wariantów. To także okazja, by zadowolić gusta pol-

65 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Batony czekoladowe – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Snickers Pawełek Lion Mars Twix 3 Bit Bounty Bajeczny Milky Way Kinder Mleczna Kanapka

12,90% 7,13% 5,91% 5,63% 5,26% 4,94% 4,83% 3,67% 2,64% 2,10%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, kwiecień 2016-marzec 2017

skich konsumentów, których zdecydowana większość uważa, że obecny asortyment słodyczy mógłby być bardziej urozmaicony. Możemy więc spodziewać się, że na podbój rynku gotowe będą wciąż nowe smaki, odświeżone opakowania, sezonowe warianty i edycje limitowane. Nawet sposoby dystrybucji słodyczy poddają się zmianom: rosnące grono bardziej wymagających konsumentów oczekuje, że niektóre łakocie można będzie kupić w  sklepach ze zdrową żywnością lub specjalistycznych. Oprócz klasycznych, dobrze znanych klientom propozycji, na uwagę i  miejsce w  sklepie zasługują różnego rodzaju innowacje, których w  segmencie czekoladowym nie brakuje. Niedawno mieliśmy bestsellerowe kombinacje oparte na karmelu i  czekoladzie, np. z  solą lub masłem orzechowym, a  już w  kolejce czekaCzekolada w tabliczkach – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Wedel Milka Wawel Alpen Gold Goplana Nussbeisser Lindt Terravita Kinder Chocolate Schogetten Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, kwiecień 2016-marzec 2017

28,10% 19,72% 11,50% 10,92% 7,61% 4,22% 3,19% 3,09% 2,56% 2,55%


RYNEK POD LUPĄ

Kinga Koczułow

ty w kategorii batonów to Snickers w opakowaniu 50 g (w sierpniu 2017 r. pojawiał się na co dziesiątym paragonie z batonami), 3 Bit Classic 46 g oraz Kinder Bueno White 39 g.

Centrum Monitorowania Rynku Batony w sklepach małoformatowych do 300 m2 Batony mają w  ofercie niemal wszystkie sklepy małoformatowe do 300 m2. Półka z tymi łakociami jest całkiem szeroka – w sklepach małoformatowych w sierpniu 2017 r. konsument mógł wybierać spośród około 15 różnych rodzajów batonów. Najwyższą średnią liczbę wariantów na sklep osiąga Mars – około 6 SKU. Największe udziały w  sprzedaży batonów w  sklepach małoformatowych do 300 m2 mają firmy Mars i  Ferrero. Jak wynika z  danych CMR, w  okresie od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. odpowiadały one łącznie za prawie 60% wartości sprzedaży batonów w tym formacie placówek. Najszerszą dystrybucję mają produkty z oferty firm Mars, Ferrero oraz Nestlé – znajdują się w sklepach, które były odpowiedzialne za niemal cały obrót kategorią batonów. Liderem wśród marek jest Snickers, który w sierpniu 2017 r. odpowiadał za około 17% wartości sprzedaży kategorii. W okresie od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. klienci sklepów małoformatowych na zakup batonów wydawali jednorazowo średnio 2,9 zł. Najchętniej wybierane warianją takie pomysły, jak kompozycje smaków warzyw i czekolady (jarmuż, awokado, marchew), różowa czekolada, a nawet słone chipsy w  czekoladzie. Łączenie różnych smaków i  faktur w  jednym produkcie stanie się strategią coraz bardziej powszechną, nie bez znaczenia będą również odpowiedzi na bardziej spersonalizowane potrzeby różnych grup klientów, np. czekolady odpowiednie dla diety wegańskiej czy bezcukrowej. Takie ciekawostki to dodatkowe udogodnienie i  wabik na wymagających klientów, podstawowe zyski to jednak wciąż segment, który wymaga szczególnej uwagi – słodycze czekoladowe na prezent, do dzielenia się oraz oferta impulsowa. Każdą z nich trzeba dostosować nie tylko do gustów klientów, lecz także do zasobności ich portfela, pojawiających się w sezonie okazji oraz zmieniających się trendów.

Batony – udziały producentów w wartości sprzedaży (%)

Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , wrzesień 2016 r.-sierpień 2017 r.

19,5 % 35,7 %

11,1 %

11,1 % 22,6 % ■ Mars ■ Nestlé ■ pozostałe

Sklep z czekoladą Asortyment zaliczany do kategorii czekolady, pomimo swojej różnorodności nie należy do produktów pierwszej potrzeby, jednak jest to towar, po który sięga coraz więcej klientów. Dążenie do przyjemnej konsumpcji przeważa wciąż nad argumentami żywieniowymi, a coraz większa reprezentacja wysokiej jakości wyrobów dodatkowo skłania do zakupu wahających się konsumentów. Niemal każda placówka handlowa: hipermarket, supermarket, delikatesy czy sklep osiedlowy musi mieć na półkach oraz w strefie przykasowej bogatą ofertę słodyczy czekoladowych. Tabliczki, batoniki, bomboniery, ciastka i  wiele innych łakoci oprócz codziennych podstawowych zakupów z łatwością wpadają do koszyków, niezależnie od wieku i zasobności portfela klientów.

66 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

■ Ferrero ■ Wedel

Jak wykorzystać w sklepie niesłabnące zainteresowanie wyrobami czekoladowymi? Preferencje w grupie czekolad skupiają się głównie na wyrobach mlecznych oraz nadziewanych, których różnorodność wersji wciąż się zwiększa. Przyszłość może jednak należeć do gorzkiej czekolady – o ile najmłodsi wciąż preferują słodki mleczny smak, dorośli konsumenci coraz częściej próbują wariantów od 60% do nawet 90% zawartości kakao, doceniając jej właściwości – mniejszą ilość cukru i  brak dodatkowych tłuszczów w  składzie. Wśród wyrobów czekoladowych dużym zainteresowaniem konsumentów cieszą się również praliny i bombonierki oraz impulsowe batoniki, które powinny znaleźć się przede wszystkim pod ręką i na wysokości wzroku przy finalizowaniu zakupów. Dobra cena, wsparcie reklamowe, atrakcyjne opakowa-


RYNEK POD LUPĄ

67 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Kinga Koczułow

koszyku z wafelkami. Dużą popularnością cieszyły się też Grześki z nadzieniem kakaowym 48 g oraz Knoppers.

Centrum Monitorowania Rynku Wafelki impulsowe w sklepach małoformatowych do 300 m2

Wafelki impulsowe – udziały producentów w wartości sprzedaży (%)

Przynajmniej jeden rodzaj wafelków impulsowych ma w ofercie prawie każdy sklep małoformatowy do 300 m2. Średnio w  placówkach tego formatu w sierpniu 2017 r. klienci mogli wybierać spośród około 15 różnych rodzajów wafelków. W tym czasie na paragonach znajdowały się średnio niemal 2 opakowania wafelków, a średnia wartość transakcji z zakupem wafelków impulsowych wynosiła około 2,5 zł. Wielbiciele tego rodzaju słodyczy najchętniej sięgają po wafelki w czekoladzie – w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. były one odpowiedzialne za prawie 85% sprzedaży wszystkich wafelków. Najwięcej wafelków impulsowych w sklepach małoformatowych sprzedaje Mondelez (z marką Prince Polo), który w omawianym okresie miał prawie 30% udziałów w wartości sprzedaży. Kolejne miejsca zajmują Colian (marka Grześki) i I.D.C. Holding (Góralki). W sierpniu 2017 r. klienci najczęściej wkładali do koszyka Prince Polo Classic XXL 50 g – ten wariant pojawiał się w co ósmym nie i nowości smakowe to mocna strona tego asortymentu. W  wyrobach czekoladowych premium istotne jest podkreślanie naturalności i  miejsca pochodzenia składników. Produkty wyróżniające się smakiem, jakością i naturalnością zdobywają uznanie, dlatego nie tylko mniejsze zakłady rzemieślnicze, ale i znane marki chętnie eksperymentują, łącząc oryginalne smaki, dodając bakalie, przyprawy, herbatę, kawę, alkohol, owoce sezonowe itp.

Reklama str. 113

Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , wrzesień 2016 r.-sierpień 2017 r.

19,4 % 29,5 %

12,7 %

16,7 % 21,7 % ■ Mondelez ■ I.D.C. Holding ■ pozostałe

Świąteczne ożywienie Czekolada i wyroby na jej bazie to idealny produkt okazjonalny. Praliny w formie bombonierek i duże tabliczki czekolady najlepiej sprzedają się w  okresach przedświątecznych oraz przed Dniem Matki, Dniem Kobiet, Walentynkami czy Dniem Babci. Powodzeniem cieszą się zarówno dobrze znane produkty, jak i nowe wersje, np. nowe smaki popularnych marek pralin i czekoladek. Niesłabnące zainteresowanie budzą eleganckie słodkości premium przeznaczone na specjalne okazje, np.: śluby, komunie, imieniny, itp. Z  kolei perspektywa zbliżających się świąt Bożego Narodzenia na pewno wprowadzi spore ożywienie w  kategorii w  sezonie jesienno-zimowym. Warto odpowiednio wcześnie zamówić słodycze czekoladowe idealne na przedświąteczną sprzedaż i wyeksponować przyciągające wzrok nowości. Klienci chętnie sięgają po ze-

68 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

■ Colian ■ Nestlé

stawy figurek, czekoladowe bombki, pojedyncze mikołaje, choinki, gwiazdki lub bałwanki. Ciekawym urozmaiceniem mogą być też produkty okazjonalne na wagę. Dzięki takiej ofercie klienci mogą dopasować zakupy słodyczy do swoich potrzeb, a kolorowe pralinki czy ciasteczka w  różnych kształtach dodatkowo mają też impulsowy charakter. Przed świętami należy zadbać także o  pierniki w  czekoladzie. Tu panuje wielka różnorodność w  zakresie kształtów, nadzienia, polewy czy rodzaju opakowania, atrakcyjna może być również oferta pierników przeznaczonych do powieszenia na choinkę. Popularne są też kruche korzenne ciasteczka w  polewie czekoladowej lub z  różnymi nadzieniami w  kształcie bałwanków, reniferów, gwiazdek itp. Przygotowując „zimowe” zatowarowanie, oprócz przeznaczenia słodyczy (na prezent, do dzielenia się, na okazje, do ozdoby), warto


RYNEK POD LUPĄ

69 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Podgórska

właścicielka Sklep ogólnospożywczy „Beata” Chludowo

wziąć również pod uwagę stopień zasobności portfela odwiedzających sklep klientów oraz pozycjonowanie marek, które będą podstawą oferty. Produkty z oferty świątecznej zawsze dobrze rotują – głównie ze względu na atrakcyjne opakowania i  niecodzienny charakter. Postawić warto wtedy przede wszystkim na praliny oraz produkty typowo sezonowe, specjalnie przygotowane na czas przedświąteczny. Konsumenci kupują je przeważnie na prezenty. Opakowania bombonierek premium są z reguły bardzo eleganckie i bogato zdobione – wyroby niektórych marek co roku przystrajane są w nowe, innowacyjne i nawiązujące do bieżących trendów opakowania. Żeby sezon jesienno-zi-

Reklama str. 119

fot. Patryk Trzcieliński

Z działu słodycze największym zainteresowaniem klientów cieszą się batony, produkty z cukierni oraz rogaliki. Klienci często decydują się też na tradycyjne wafelki w czekoladzie. Najwięcej słodyczy kupowane jest wcześnie rano przez dzieci w drodze do szkoły. Sprawdzają się tradycyjnie lubione marki i produkty, ale wprowadzam też nowości z tego segmentu, szczególnie gdy pytają o nie klienci. Zamówienia realizuję w hurtowni sieci Eurocash lub u niezależnego hurtownika.

mowy przyniósł zyski zarówno producentom, jak i handlowcom, asortyment proponowany klientom powinien być urozmaicony i naprawdę wyjątkowy.

Beata Woźniak

Wafle, ciastka i cukierki – siła w różnorodności

Mimo że wśród słodyczy od lat królują wyroby czekoladowe, inne grupy produktowe mogą być praktycznym uzupełnieniem oferty. Wafle, ciastka i cukierki można sprzedawać zarówno w  opakowaniu, jak i na wagę – trzeba jednak podjąć decyzję o doborze asortymentu. W  przypadku niewielkiego sklepu pogodzenie urozmaiconej oferty z  wymogami lokalowymi wydaje się najtrudniejszym zadaniem. 70 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Czekoladowe tabliczki i praliny to nie wszystko – jest spore grono wielbicieli słodyczy, które nie mają w składzie kakao lub jest ono w zasadzie niewielkim dodatkiem smakowym, jak to zwykle bywa w  przypadku ciastek czy wafelków. To ważny asortyment szczególnie w  mniejszych sklepach, gdzie klienci przyzwyczajają się do pewnych produktów i ze względu na nie zaglądają do sklepu. Bardzo często zdarza się, że podczas porannych zakupów, np. do nabiału czy pieczywa dołączą ulubione wafelki, kruche ciasteczka czy cukierki, zazwyczaj nieplanowane i kupione pod wpływem impulsu. Jest to asortyment różnorodny i  bardzo atrakcyjny do sprzedaży – można go bowiem zaoferować zarówno w  formie pakowanej, jak też na wagę. W przypadku konfekcjonowanych słodyczy trzeba podjąć decyzję dotyczącą formatów opakowań. Czy proponować przede wszystkim opakowania mniejsze, impulsowe czy też duże, rodzinne, do dzielenia się? W ten sposób można uniknąć problemów z  wprowadzaniem produktów o  rozmaitych wymiarach opakowań, zyskać więcej miejsca na półce i lepiej wyeksponować towar, a klienci będą wiedzieć, czego spodziewać się w sklepie.


RYNEK POD LUPĄ

71 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Wafle w czekoladzie (pakowane pojedynczo) – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Grześki Prince Polo Princessa Góralki Kinder Bueno Knoppers Kit-Kat Kinder Country Teatralny Elitesse

18,05% 17,36% 9,60% 7,96% 4,28% 3,99% 3,56% 1,91% 1,84% 1,42%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, kwiecień 2016-marzec 2017

Dobierając zatem asortyment, oprócz wielkości opakowania należy wziąć pod uwagę kolejne bardzo ważne czynniki, jakimi są rotacja oraz udziały rynkowe. Marki cieszące się największą popularnością powinny być reprezentowane przez szerszą gamę produktów, natomiast na te słabiej rotujące wystarczą dwa, a czasami nawet jeden produkt. W  przypadku paczkowanych ciastek, wafelków i cukierków ich ilość w sklepie powinna być dostosowana do wielkości danego segmentu. Pamiętajmy również o nowych trendach – w segmencie ciastek i cukierków pojawiają się coraz częściej specjalnie przygotowane propozycje dla dzieci.

Na zakup tego typu słodyczy poświęca się z reguły mało czasu, stąd ekspozycja powinna być przygotowana tak, aby zainteresować odwiedzających sklep i  ułatwić im znalezienie produktu. Najlepiej rozpoznawalna marka wśród ciastek czy cukierków na pewno przyciągnie wzrok. Podobnie w  przypadku wafli impulsowych – decyzje zapadają szybko, więc by klient zaspokoił „zachciankę na coś słodkiego”, produkt musi być doskonale widoczny, tak, by ciężko było się oprzeć takiej okazji. Jak sprzedać drobne słodycze, jeśli z  różnych powodów nie możemy wykorzystać potencjału strefy przykasowej? Na przykład cukierki i żelki w niewielkich opakowaniach powinny znaleźć się wtedy wśród cukierków nieczekoladowych na niższych półkach, co zapewni łatwiejszy dostęp do produktu. Sprzedaż na wagę – anachronizm czy nowe możliwości? Kiedy wydawało się, że sprzedaż słodyczy „luzem” odchodzi już w przeszłość i zaczyna kojarzyć się głównie z  czasami PRL-u, wszyscy uczestnicy rynku: konsumenci, producenci i handlowcy zaczęli

odkrywać zalety takiej formy oferowania produktu. Zamiast łączyć ją z pustymi półkami i dość ubogą ofertą z dawnych lat, współcześnie eksponuje się takie zalety, jak różnorodność, bogactwo smaków, kształtów i  rodzajów słodyczy na wagę, podkreślając przy tym dowolność kompozycji dla klienta. Planując zatowarowanie placówki, warto pamiętać o  ciastkach, wafelkach i  cukierkach na wagę. Jeśli decydujemy się na szerszą ofertę takich produktów, dajemy klientom dodatkowe możliwości: opcję tworzenia rozmaitych mieszanek smakowych, decyzję o wyborze dowolnej gramatury i… okazję do skosztowania za każdym razem nowych smaków. Trudno się Ciastka paczkowane – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Wafle Familijne - Jutrzenka Pryncypałki - Dr Gerard Biszkopty z galaretką oblane czekoladą - Wedlove Petit Beurre - Jutrzenka Pierniki Toruńskie - Kopernik Pierniczki Alpejskie - Wedel Katarzynki - Kopernik Kokosowe - Krakuski BelVita Deserowe - Krakuski

7,33% 4,14% 3,41% 3,02% 2,99% 2,93% 2,68% 2,66% 2,30% 2,17%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2016-czerwiec 2017

Jacek Bałęczny

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Miłkowo

fot. Patryk Trzcieliński

Ciastka na wagę kupują głównie ludzie starsi. Młodzież częściej sięga po batoniki, jak Grześki czy Góralki. Klienci najczęściej kupują po 20-30 dag ciastek, przeważnie nie ograniczając się do jednego rodzaju i sięgając po 2 lub 3 gatunki. Staram się często zmieniać asortyment i oferować różne smaki. Największą popularnością cieszą się nadziewane, kruche ciasteczka, rurki ajerkoniakowe oraz wafelki. Przy okazji weekendu zwiększa się też sprzedaż rogalików w opakowaniach i drożdżówek.

72 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

73 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Mariola Nowaczyńska

właściciel Sklep spożywczo-przemysłowo-monopolowy Uchorowo

więc dziwić, że kategoria towarów sprzedawanych w tzw. ofercie na luz jest jedną z szybciej rozwijających się propozycji z asortymentu słodyczy. I choć do niedawna głównym zainteresowanym był handel tradycyjny, potencjał tego rodzaju sprzedaży dostrzegły też placówki handlu nowoczesnego, wprowadzając bogatą ofertę pralin, ciastek i cukierków. Jak eksponuje się ten asortyment? W  większych placówkach są to z  reguły zbiorcze kartony 5-7 kg ustawione na firmowych standach, małe sklepy korzystają przeważnie z  mniejszych opakowań obecnych na ladzie lub tuż za nią. Klienci korzystający z formy sprzedaży słodyczy na wagę cenią sobie to, że mogą ulubione wyroby kupić nieco taniej, gdyż nie płacą za opakowania, z kolei detalistom brak jednostkowych opakowań umożliwia uzyskanie większej marży. Klienci nie są również zobowiązani do wydania konkretnej kwoty na paczkę ciastek czy cukierków, gdyż sami decydują, ile wydać jednorazowo i jaką porcję kupić. Zwracają oni również uwagę na ogromną różnorodność oferty na wagę i możliwości dowolnych kompozycji.

fot. Patryk Trzcieliński

Cukierki na wagę mam od początku, odkąd prowadzę sklep. Cukierki na wagę kupują przeważnie dorośli. Ulubione gatunki moich klientów to miętowe, mleczne, irys, toffi i owocowe. Aby zwiększyć sprzedaż, często zmieniam asortyment. Klienci najczęściej kupują około 20-30 dekagramów cukierków. Dzieci częściej wybierają cukierki w opakowaniach lub batoniki.

Klienci ulegający impulsom zakupowym mogą w ostatniej chwili, tuż przy kasie zdecydować się na porcję słodkości. Najczęściej są to zakupy weekendowe, do sobotniej i niedzielnej kawy, a przeciętnie jednorazowo kupowane jest ok. 200 g słodyczy, choć są i  tacy, którzy kupują większe porcje. Spośród

Planując zatowarowanie placówki, warto pamiętać o ciastkach, wafelkach i cukierkach na wagę.

produktów na wagę największym zainteresowaniem cieszą się ciastka i wafle, coraz bogatszy wybór cukierków i  częste promocje przyciągają odbiorców także do tego segmentu. Niższe, atrakcyjne ceny odgrywają wciąż bardzo ważną rolę – konsumenci, którzy kupują słodycze dość regularnie, ale w niewielkich ilościach zwracają uwagę na cenę i wszelkie promocje w kategorii.

74 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

W asortymencie sprzedawanym luzem również nie może zabraknąć nowości, a  na rynku wciąż pojawiają się nowe pralinki, cukierki i  ciasteczka w  fantazyjnych kształtach i nowych smakach, a  także edycje limitowane i  okolicznościowe. Coraz większy wybór mają amatorzy ciastek (biszkoptowe, nadziewane, babeczki, pierniki, z  galaretką, w  kształcie misiów itp.) oraz cukierków (owocowe, miętowe, musujące, czekoladowe, krówki itp.), asortyment rozszerzają także producenci wafli, wzbogacając je o nowe nadzienia, smaki i gramatury. Czy sprzedaż na wagę ma minusy? Dla handlowców będą to problemy z  przechowywaniem i  ekspozycją – opakowania zbiorcze zajmują sporo miejsca, słodycze trzeba eksponować i przechowywać w odpowiednich warunkach – po otwarciu opakowania zbiorczego trudno jest zachować walory smakowe, świeżość, kruchość i  aromat produktów. Pewnym udogodnieniem mogą być udoskonalone opakowania z etykietą „otwórz-zamknij” i inne praktyczne rozwiązania. Planując zatowarowanie placówki, warto przyjrzeć się ofercie producentów i zaproponować wysokiej jakości wyroby,


RYNEK POD LUPĄ

75 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Michał Bliźniak PwC|Strategy|Vice Director

Widoczna poprawa koniunktury gospodarczej i dochodów konsumentów powinny sprzyjać wzrostowi spożycia słodyczy per capita. Może to być szczególnie widoczne w rodzinach, gdzie dotychczas niedobory finansowe ograniczały konsumpcję na bardzo niskim poziomie. Natomiast średnie ceny tych produktów będą prawdopodobnie rosły w tempie zbliżonym do inflacji, chyba że pojawią się istotne trwałe zmiany cen surowców używanych do produkcji, np. masła czy cukru. Wpływ na wzrosty w poszczególnych grupach asortymentowych będą miały cztery główne trendy występujące wśród konsumentów. Po pierwsze, stale rośnie grupa „smart shoppers”, czyli inteligentnych klientów. Głównym kryterium zakupu nie jest dla nich cena, ale jej stosunek

które odpowiedzą na różne potrzeby klientów. Jeśli słodycze dobrze rotują w placówce, oferta „luzem” może być skutecznym sposobem na powiększenie zysków z tej kategorii.

do wartości. Trend ten będzie prawdopodobnie sprzyjał wzrostowi sprzedaży w segmencie marek własnych premium. Produkty te są oferowane głównie przez wiodące sieci dyskontów, często w ramach akcji tematycznych i krótkoterminowej obecności promocyjnej. Po drugie, w sytuacji gdy coraz więcej osób prowadzi intensywny styl życia, rośnie zapotrzebowanie na „convenience”, czyli wygodę. To z kolei pozytywnie wpływa na sprzedaż mniejszych opakowań oraz produktów mogących zastąpić np. tradycyjne śniadanie. Produkty te często pojawiają się w strefach przykasowych zarówno w ofercie małych sklepów convenience, jak i większych marketów. Po trzecie, rosnąca świadomość właściwości zdrowotnych i pochodzenia produktu skłania ludzi do spożywania zdrowszej żywności. To wpływa na dynamiczny wzrost kategorii zdrowych przekąsek, gdzie znajdziemy produkty BIO, o obniżonej zawartości cukru czy bezglutenowe. Coraz bardziej widoczne i popularne są także słodycze funkcjonalne, czyli na przykład batony wysokobiałkowe i energetyczne. Po czwarte, nie bez znaczenia pozostaje odwieczna potrzeba podarowania sobie chwili przyjemności, jaką może być zjedzenie ciastka. Producenci prześcigają się w oferowaniu nowych produktów, szczególnie w obszarze nietradycyjnych smaków. Wydaje się, że konsumenci będą pozytywnie reagować na ciekawe innowacje, także te sezonowe i tematyczne, jak na przykład czekolady z grejpfrutem czy biszkopty z cukinią.

Kategoria słodyczy bardzo rozwinęła się w ostatnich latach, poddając się nowym trendom i  zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Na bazie klasycznych rozwiązań powsta-

76 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

ło mnóstwo nowych kombinacji smakowych, a innowacje w dziedzinie kształtów, składu i opakowań wciąż zaskakują odbiorców, przyzwyczajając ich do tego, że mogą spodziewać się nowinek rynkowych dość regularnie. Naturalność i funkcjonalność Sklep, który zatrzymał się w czasie i oferuje tylko produkty znane od lat, może przegapić szansę na większe zyski. Z  oferty, na której wychowały się pokolenia wcale nie trzeba rezygnować: krówki, irysy, toffi, klasyczne wafelki, ciastka petit beurre czy biszkopty to wciąż popularny asortyment, wśród słodyczy jest jednak tak wiele wersji, kombinacji i możliwości, że oferując więcej, można zyskać nowych klientów, w  tym szczególnie cenne dla sklepu osoby, które lubią eksperymentować ze smakami i testować nowości.

Oferta słodyczowa powinna być zbudowana na podstawie analizy rynkowych trendów, obserwacji zachowań i potrzeb konsumentów.

Jednym z bardziej spektakularnych trendów jest naturalność i  funkcjonalność, co szczególnie sprzyja rozwojowi segmentu cukierków, doprowadzając do urozmaicenia asortymentu. Pojawiają się kolejne ciekawe propozycje wzbogacone ekstraktami z  ziół czy witaminami. Funkcjonalne dodatki szczególnie wpisały się w segment cukierków kierowanych do dzieci – jeśli zawierają porcję witamin albo większość składników pochodzenia naturalnego, ro-


RYNEK POD LUPĄ

77 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Maria Rudy Trener Wewnętrzny Akademia Umiejętności Eurocash

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, iż sklepy małoformatowe są wypierane z rynku przez dyskonty. Warto zauważyć, że w kategorii słodyczy z dyskontami zdecydowanie wygrywają sklepy małoformatowe. Wynika to z faktu, iż rynek słodyczy w tych właśnie sklepach jest kilkukrotnie większy niż w przypadku dyskontów. Cztery największe segmenty rynku słodyczy to czekolady, cukierki i lizaki, słodkie wypieki oraz batony. Czekoladowe zakupy są o blisko 30% większe w sklepach detalicznych niż w dyskontach, cukierki i lizaki to aż 50% większa wartość, a batony są liderami tych różnic, gdyż wartość ta bliska jest 65% (Eurocash za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Small Format, Dyskonty, sprzedaż wartościowa w okresie XI 2014 – IX 2016 kategorii czekolada, batony, cukierki, lizaki i słodkie wypieki). Aby jeszcze lepiej wykorzystać tę kategorię, nie możemy zapomnieć o kilku prostych zasadach ekspozycji słodyczy. Jedną z takich zasad jest ustawienie bombonierek na najwyższej półce regału. Produkty te najczęściej są najdroższe, a dodatkowo wielkość opakowań jest większa niż pozostałych produktów w ramach tej kategorii. Przeciętny klient jest przyzwyczajony do tego, że na najwyższej półce może odnaleźć towar „podarunkowy”, gdyż najczęściej w tym celu kupujemy bombonierki i praliny. Kolejną półkę powinny zajmować czekolady. Jeżeli sklep jest małego formatu wystarczy, aby posiadał w swojej ofercie dwie marki podstawowe plus jedną wspierającą oraz jedną

dzicom łatwiej zdecydować się na zakup takich łakoci. Duży potencjał ma również grupa wielbicieli słodyczy fit i light, którzy nie chcą całkowicie rezygnować ze słodkości, ale jeśli mają wybór, sięgną po wyroby odtłuszczone, niezawierające konserwantów oraz lżejsze, mniej kaloryczne wersje ulubionych wyrobów. Warto zwrócić uwagę na ten asortyment – przyciąga wprawdzie bardziej wymagających klientów, ale jest też droższy i wysokomarżowy.

ekonomiczną/niszową. Wraz ze wzrostem powierzchni sklepu warto, aby posiadał w swoim asortymencie więcej brandów, jednak istotne jest, aby dwie marki były główne. Czekolady warto ułożyć w poziomie, ewentualnie przy braku miejsca dopuszczalne jest ustawianie ich pionowo. Oczywiste wydaje się być, że front opakowania powinien być skierowany do konsumenta. Półka ta powinna: • znajdować się na wysokości wzroku, • posiadać produkty rozłożone wg kryterium marki, • mieć ułożone czekolady od lewej do prawej – wg kryterium od najgorszej jakościowo (najmniejsza zawartość kakao) do najlepszej, • posiadać w swoim asortymencie również czekolady nadziewane. Niższe półki powinny zajmować ciastka w mniejszych opakowaniach, również warto tu kierować się zasadą dwóch podstawowych marek. Następnie marki rozłożyć w odpowiedniej kolejności. Bardzo często zdarza się, że producent posiada w swojej ofercie materiały POS pomagające wyróżnić markę na tle konkurencji. Materiały te przyciągają wzrok – warto zapytać dostawcę, czy może wspomóc sprzedaż w naszym sklepie, właśnie poprzez taki element. Na samym dole półki powinny znaleźć się produkty o największej gramaturze. Aczkolwiek niektórzy eksperci rynku twierdzą, że warto na najniższych półkach stawiać towary najbardziej impulsowe – produkty dla dzieci, batony, draże czy żelki w kolorowych opakowaniach. Towar wtedy znajduje się w zasięgu ręki dziecka. Pamiętajmy również o dodatkowych ekspozycjach w okresach, gdzie słodycze podarunkowe sprzedają się najlepiej. W kalendarzu możemy wyróżnić kilkanaście dni w roku, gdzie ta kategoria bardzo wzrasta. Ważne daty to: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, w maju Komunie Święte, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Mikołaj oraz Gwiazdka.

Prozdrowotne nowinki zawitały szczególnie do ciastek, które mają wersje wyprodukowane z pełnoziarnistej mąki i  naturalnych składników, jak otręby, nasiona, orzechy, rodzynki, kakao, sezam. Takie przekąski, które nie dostarczają organizmowi nadmiernej ilości cukru i  tłuszczu, są wciąż na topie dla sporej grupy klientów. Nie można również zapominać o  konsumentach unikających niektórych składników w  diecie. Szczególnie zyskują

78 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

na popularności wyroby pozbawione glutenu, a słodycze tego typu oferuje coraz więcej marek. Umiejętne połączenie klasyki i  nowinek rynkowych może być korzystnym miksem zarówno dla klientów sklepu, jak i detalistów. Biorąc pod uwagę specyfikę placówki i  potrzeby odwiedzających ją konsumentów, handlowcy mogą zdecydować, na korzyść jakiego asortymentu rozwinąć ofertę, by powiększyć zyski.


RYNEK POD LUPĄ

79 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Beata Woźniak

Siła opakowania – między premium a impulsem

Słodycze zawsze przyciągały klientów interesującym opakowaniem. Dotyczy to wszystkich grup produktów, w równym stopniu dużych bombo-

nier, jak i drobnych wafli impulsowych. Zmiana gustów i  preferencji konsumentów na tym polu jest ostatnio widoczna – liczą się nowoczesna stylistyka, wygoda i  bezpieczeństwo. W branży FMCG opakowanie odgrywa bardzo ważną rolę – w zależności od sytuacji może zdecydować o  przewadze, pomóc wyróżnić produkt, wpłynąć na jego sukces lub porażkę na rynku. Marki, które chcą zostać zauważone i walczyć o swoją pozycję powinny na bieżąco śledzić nowinki i szukać takiej formy, która tra-

fi do jak największej grupy odbiorców i przekona ich do siebie. Niebanalne opakowanie daje możliwości wyrazistego zaprezentowania marki i  produktów w  otoczeniu konkurencji, ale w sposób silnie przyciągający uwagę klientów. Projektowanie opakowań, zwłaszcza dla kategorii słodyczy, jest wymagające, gdyż w odpowiedzi na ciągłe oczekiwanie innowacji produkty te zmieniają się nieustannie: wprowadzane są nowe rodzaje, smaki, kombinacje, czasami zaskakujące kształty. Edycje limitowane na święta i inne okazje to także dodatkowe wyzwania dla twórców opakowań – wyróżnić się jest bowiem coraz trudniej…

OKIEM EKSPERTA Aleksander Batorski · Prezes Zarządu · Fabryka Cukierków „Pszczółka” Od kilku lat słodycze sprzedawane luzem cieszą się większym zainteresowaniem, niż te paczkowane. Kupując produkty „na wagę” klienci sami decydują, ile cukierków chcą kupić, nie ogranicza ich gramatura opakowania. Dodatkowo, często mają możliwość komponowania własnej mieszanki. Jeśli cukierek występuje w kilku wariantach smakowych, mogą wybierać konkretny, który najbardziej przypadł im do gustu. Większy popyt na cukierki konfekcjonowane zaobserwować możemy w okresach świątecznych, kiedy tradycyjne opakowania zyskują nową, okazjonalną szatę graficzną. Klienci chętniej sięgają wtedy po tego typu słodycze, ponieważ idealnie sprawdzają się, jako słodki prezent gwiazdkowy. Agnieszka Wójcik · Category Management Specialist · Mars Chocolate Poland Produkty impulsowe najlepiej eksponować w kilku miejscach w sklepie, np. na kasie, na półce i dodatkowych narzędziach ekspozycyjnych. W ten sposób zwiększamy widoczność i prawdopodobieństwo wytworzenia bodźca do zakupu. W przypadku dużej rozpiętości wielkości opakowań, tak jak w kategorii Bite Size, sens ma podział asortymentu wg wielkości opakowań między lokalizacje kasa/półka. Opakowania o małych gramaturach – dla siebie – układamy przy kasie, a opakowania do dzielenia się, o gramaturze powyżej 125 g, kładziemy na półkę obok innych produktów konsumowanych na podobną okazję, np. tabliczki czy czekoladowe cukierki. Efektywność sprzedaży kategorii z każdej lokalizacji w sklepie podnosi: tworzenie bloków produktów tej samej marki, w ramach marki podział na smaki i gramatury. Adam Dypczyński · Key Account Manager · VOG Polska Najnowsze propozycje marki Kresto to kompozycje pysznych i pełnych dobroczynnych właściwości ziaren. Idealnie sprawdzą się w roli przekąsek, jak i dodatku do dań. W ofercie znajduje się aż 5 mieszanek o różnorodnych smakach: słonecznik – pestki dyni, słonecznik – pestki dyni – jagody goji, słonecznik – pestki dyni – orzeszki pinii, słonecznik – pestki dyni – siemię lniane, słonecznik – pestki dyni – siemię lniane – sezam. Wszystkie wersje dostępne są w opakowaniach 50 g i 300 g. Produkty te stanowią odpowiedź na stale rosnące wśród konsumentów zainteresowanie świadomym odżywianiem. Dzięki najwyższej jakości mieszanek, a także szerokiemu zakresowi ich wykorzystania produkt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród klientów. Nie muszą już oni bowiem kupować każdego z opakowań ziaren osobno, co stanowi nie tylko wygodę, ale i możliwość oszczędności.

80 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

81 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Drażetki/groszki – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat M&M’s Jutrzenka Skittles Skawa Lila Stars - Milka Maltikeks Maltesers Filutki Smarties Inne

5,58% 3,75% 3,07% 2,58% 1,87% 1,39% 1,39% 0,87% 0,66% 0,29%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2016-czerwiec 2017

Słodycze zmieniają szatę Klienci kupujący słodycze mają coraz większe wymagania dotyczące opakowań, szczególnie w grupie słodyczy z wyższej półki, przeznaczonych na prezenty, specjalne okazje itp. Przybywa osób, które doceniają nowoczesną stylistykę i  niebanalne formy, modne są także przyciągające uwagę zdobienia. Tradycyjne „bomboniery kwiatowe” mają jeszcze zwolenników, ale dużo bardziej cenione są nowatorskie rozwiązania o ciekawym kształcie i atrakcyjnej, nowoczesnej grafice. Przyglądając się trendom w opakowaniach nowości w kategorii słodyczy na rynkach zachodnich, zaobserwować można zainteresowanie graficzną, niemal surową formą – fonty coraz częściej imitują odręczne pismo, a  grafika inspirowana jest motywami retro (proste, odręczne rysunki). Hitem są pastelowe kolory, doskonale komponujące się z subtelnymi napisami. Na początku trend ten charakteryzował małe rzemieślnicze firmy, dziś już staje się widoczny także wśród wiodących producentów słodyczy. Elegancki minimalizm to kolejna odsłona nowoczesnych opakowań – szczególnie w ofercie premium. Charakteryzuje go niewielka liczba elementów, najczęściej zredukowanych do najprostszych form. Kolory wykorzystywane są bardzo oszczędnie. Pudełka i  torebki są wysokiej jakości. Na przykład delikatna bibuł-

ka z subtelnym nadrukiem logo umieszczona w  pudełku pralinek podkreśla wyjątkowy charakter produktu i wpływa na jego postrzeganie jako luksusowego. Ważne jest także, aby kształt opakowania był dostosowany do wielkości oraz do typu produktów. Widoczne przez okienko rozsypane praliny nie zrobią dobrego wrażenia na kliencie. Kolejny trend to łączenie elementów graficznych na opakowaniu w  taki sposób, aby powstała tzw. historia wizualna oddziałująca na emocje konsumenta i wywołująca u  niego konkretne skojarzenia. W  historiach tego typu wykorzystywane są z reguły mocne, wyraziste formy oraz intensywne, nasycone kolory. Podobnie radzą sobie z przyciąganiem uwagi klienta marki typowo impulsowe i kierowane do dzieci lub młodzieży. Layouty opakowań słodyczy dla najmłodszych to doskonały przykład wykorzystania barw

Największe szanse na odniesienie sukcesu i podniesienie zysków sklepu mają produkty w opakowaniach z grafiką okazjonalną, szczególnie w okresach obfitujących w święta i spotkania towarzyskie.

jako narzędzia w komunikacji. Ciepłe kolory: odcienie czerwieni, pomarańczy i żółtego kojarzą się z optymizmem, energią i dziecięcą radością, a także, jak twierdzą specjaliści, pobudzają apetyt i  wpływają na szybkie podejmowanie decyzji. Stwarzając opakowania, kreuje się historie, chwytliwe hasła, sympatycznych bohaterów, a nawet kilka różnych postaci na potrzeby jednego produk-

82 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Cukierki do żucia/gumy rozpuszczalne – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Mentos Mamba Haribo Fruittella Maoam Chupa Chups Zozole - Mieszko Frugo Śmiejżelki - Nimm2 Żujki - Nimm2

5,93% 4,95% 3,50% 1,87% 1,51% 1,30% 1,24% 1,24% 1,17% 1,17%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2016-czerwiec 2017

tu, by w ten sposób rozróżnić poszczególne smaki. Ta tzw. personalizacja opakowań to zabieg, który może bardzo korzystnie wpłynąć na sprzedaż produktu. Wygodne i bezpieczne Nawet najlepsze wyroby stracą swoje walory, jeśli sprzedawane będą w  niskiej jakości opakowaniu. Dlatego musi być ono dostosowane do rodzaju produktu, a także uwzględniać jego specyfikę. Ochrona smaku i aromatu to jedna z  podstawowych funkcji. Wyznacznikiem przydatności do spożycia jest data ważności, jako jedna z  najważniejszych informacji, obok składu produktu, dlatego musi znaleźć się na opakowaniu. Niewłaściwe przechowywanie oraz wpływ takich czynników zewnętrznych, jak: wysoka temperatura, wilgoć, ekspozycja na słońce mogą powodować szybką utratę walorów słodyczy. Ich właściwe przechowywanie pomoże zachować jakość i pozwoli dłużej cieszyć się smakiem i aromatem. Ze słodyczy najbardziej wrażliwe na nieprawidłowe warunki przechowywania są produkty czekoladowe oraz ciastka. Czekolady są dodatkowo wymagające, gdyż pochłaniają nieprzyjemny zapach błędnie dobranej farby czy lakieru użytych do produkcji opakowania. Przed uszkodzeniami mechanicznymi z  kolei chroni towar opakowanie wierzchnie, ale tylko wtedy,


RYNEK POD LUPĄ

83 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

gdy jest odpowiednio dopasowane. Wysypywanie się zawartości, możliwość obtłukiwania czy zgniecenia słodyczy to najczęstsze problemy, gdy ten wybór nie jest optymalny. W przypadku cukierków wygodnym rozwiązaniem są indywidualne owijki typu flowpack. W sytuacji, gdy coraz więcej osób prowadzi aktywny styl życia i narzeka na brak czasu, rośnie zapotrzebowanie na opakowania typu „convenience”, czyli wygodne. W  dodatku wielkość słodyczy maleje: czekoladki w  minitabliczkach, żelki w saszetkach „na raz”, herbatniki w opakowaniach do kieszonki. W  przypadku np. ciastek, wafelków i  herbatników wpływa

to znacząco na popularność małych opakowań, szczególnie tych produktów, które mogą zastąpić tradycyjne śniadanie. W ofercie ciastek możemy więc dostrzec zainteresowanie mniejszymi, wygodnymi opakowaniami typu on-the-go, które są doskonałe do szybkiej konsumpcji w drodze, w pracy lub w szkole. Wyroby w najmniejszym rozmiarze mogą oznaczać świetny interes nie tylko dla producentów, ale też handlowców. Co z asortymentem sprzedawanym luzem? Oprócz coraz wyraźniejszego rozdrobnienia gramatur słodyczy w zbiorczych opakowaniach wyraźnie rysu-

je się kierunek zmian, szczególnie w przypadku ciastek, w stronę segmentu większych paczek (do 1 kg) – coraz częściej oferujący słodycze na wagę producenci mają też w ofercie takie większe opakowania, które miałyby być przejściem z oferty luzem do opakowań ekonomicznych. Czynnik opakowania Dobierając asortyment słodyczy, warto wziąć pod uwagę potencjał sprzedażowy opakowań i ich przeznaczenie, a  także cechy, na które w  pierwszej kolejności zwraca uwagę konsument. Największe szanse na odniesienie sukce-

OKIEM EKSPERTA Ilona Kania · Specjalista ds. marketingu handlowego · TBM W odpowiedzi na stale rosnącą w siłę społeczność graczy nasza firma wprowadziła rynkową innowację – pierwsze chrupki kukurydziane w kształtach nawiązujących do przycisków gamepadów o smaku papryki i fromage. Produkt został stworzony z myślą o fanach gier komputerowych oraz we współpracy z nimi, w efekcie czego stworzyliśmy pierwszą przekąskę dla graczy. Obecnie rozpoczęliśmy aktywną kampanię promującą nową linię produktową. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy dwóch czołowych YouTuberów – Rezigiusza i Izaka, którzy gromadzą na swoich YouTube’owych kanałach miliony fanów. Ponadto jesteśmy partnerem największych targów gier komputerowych w Polsce- PGA 2017, a hitem naszej strefy będzie możliwość spotkania się z Rezim. Zapraszamy po autograf oraz do degustacji! Krzysztof Dłużniewski · Brand Manager Lubisie & Belvita · Mondelez Polska Produkty dla najmłodszych powinny być atrakcyjne nie tylko pod względem formy, ale także składu, bo świadomi rodzice przykładają do tego coraz większą wagę. Dlatego najmłodszym polecamy Lubisie – pyszne ciastka biszkoptowe bez konserwantów i sztucznych barwników. Lubisie wyróżnia także unikalny kształt misia oraz mięciutki biszkopt skrywający pyszne nadzienie. Do wyboru jest kilka wariantów smakowych: czekoladowy, mleczny, jogurtowo-bananowy, truskawkowy i owoców leśnych. W tym sezonie polecamy Lubisie z musem ze świeżych owoców, m.in. z moreli czy owoców leśnych. Są one dostępne w małych, poręcznych opakowaniach, dzięki temu Lubiś będzie odpowiednią przekąską do spożycia poza domem.

Mariusz Jaroszewski · Kierownik Działu Zarządzania Kategorią · Colian Dzisiaj atrakcyjna forma wizualna opakowania to za mało, coraz częściej musi ono też posiadać walory funkcjonalne. Rola opakowania na półce jest nieco inna niż jego rola przy kasie. Na półce ważne jest, żeby było widoczne, estetyczne, szybkie i łatwe do wyłożenia oraz by zabezpieczało właściwy zapas adekwatny do rotacji produktu. W strefie przykasowej najważniejsze, aby kartonik z produktem swobodnie mieścił się w coraz mniejszych stelażach impulsowych, a jednocześnie dobrze eksponował markę. Colian, podążając za tymi trendami rynkowymi, stara się sprostać oczekiwaniom klientów i dostosowuje do nich swoje opakowania. Nowe opakowania ekspozycyjne będą miały m.in. Grześki, Familijne 2GO, żelki Jutrzenka Miśki i Akuku!.

84 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

85 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Anna Jakulian

sprzedawczyni GS Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wargowo

su i podniesienie zysków sklepu mają produkty w  opakowaniach z grafiką okazjonalną, szczególnie w  okresach obfitujących w  święta i  spotkania towarzyskie. Nie muszą to być wyroby najdroższe, ale ważne, by przyciągały wzrok i  kojarzyły się z  jakością. Najatrakcyjniejsze formaty opakowań to przede wszystkim bomboniery w kartonowych pudełkach, słodycze premium w metalowych puszkach oraz opakowania specjalne, np. w  nietypowym kształcie lub z limitowanej edycji. W  zależności od możliwości placówki produkty te mogą być promowane za pomocą dodatkowych ekspozytorów, wysp, standów czy materiałów POS. Pa-

fot. Patryk Trzcieliński

Ze słonych przekąsek w naszym sklepie największym zainteresowaniem cieszą się chipsy. Kupują je przede wszystkim dzieci. Ich wybór najczęściej pada jednak na te większe, ekonomiczne opakowania. Dzieci mają ograniczony budżet, a chcą za swoje kieszonkowe dostać jak najwięcj ulubionych przekąsek. Najmłodsi wybierają spośród smaków chipsy o smaku: ketchupu, sera oraz papryki i cebulki. To smaki, które królują.

miętajmy również o tym, że nawet gdy produkty w  standardowych opakowaniach prezentowane są na półce, ofertę można uzupełnić ich impulsową wersją, np. blisko kasy mogą znaleźć się dodatkowo ciastka w 30-gramowych opakowaniach. Bardzo ważnym segmentem do ekspozycji są słodycze kierowane do dzieci. Przy wciąż powiększającym się wpływie najmłodszych na decyzje zakupowe dorosłych liczy się nie tyle cena produktu czy konkretny smak, ale właśnie opakowanie. O  tym trzeba pamiętać, ustawiając słodycze dla młodszych konsumentów tak, by na pewno zwrócili na nie uwagę.

Magdalena Mirowska

Słone przekąski

Chrupiące smakołyki towarzyszą konsumentom przy wielu okazjach – podczas domowych imprez, wypraw za miasto, w szkole i w pracy, w trakcie przerwy na kawę czy wieczornego relaksu przed telewizorem. Asortyment produktowy kategorii słonych przeką-

Reklama

Por_hand_Fantazje_205x62_5.indd 1

2017-09-26 20:25:07

86 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

87 PORADNIK HANDLOWCA | SIERPIEŃ 2017


RYNEK POD LUPĄ

sek jest bardzo zróżnicowany, a sam segment dynamicznie się zmienia i rozwija w odpowiedzi na panujące na rynku trendy oraz nowe potrzeby konsumentów. Podstawowym czynnikiem przy zakupie słonej przekąski jest jej smak. Mimo przywiązania do ulubionych produktów, amatorzy chrupiących przysmaków lubią eksperymentować – są otwarci zarówno na nowe smaki, jak i kształty. Niezmiennie od wielu lat liderem sprzedaży w  tej kategorii są chipsy ziemniaczane, a  szczególnie te o  smaku zielonej cebul-

ki i papryki. Obok tych klasycznych wersji można jednak znaleźć wiele nowych wariantów inspirowanych zarówno polską tradycją (czosnek, rozmaryn, szynka wiejska, wędzony boczek, koper, masło z  solą, smażony ser), jak i bardziej egzotycznymi składnikami i  smakami zarówno warzywnymi, jak i mięsnymi (wasabi, papryka piri piri, papryka chili, ser fromage, amerykańskie żeberka z grilla, teksański stek, kebab z cebulką i afrykańskie danie chakalaka). Nowe warianty smakowe pojawiają się także w drugiej najpopularniejszej grupie słonych przekąsek, czyli wśród chrupek kuku-

rydzianych i prażynek. Obok kierowanych głównie do najmłodszych konsumentów wersji naturalnych oraz owocowych, na półkach sklepowych możemy odnaleźć również wersje nawiązujące do smaków orzechów, keczupu, pizzy oraz sera. Chrupki dostępne są także w dużej gamie kształtów – w tradycyjnej formie walców, ale także frytek, płatków, przestrzennych figur, spiral, a także bohaterów kreskówek oraz zwierzątek. Poszerza się też gama smakowa paluszków, krakersów, precelków, talarków oraz krążków chlebowych. Oprócz tradycyjnych wersji paluszków z  solą, makiem czy sezamem, konsumenci mogą wy-

OKIEM EKSPERTA Dorota Piwowarska · Category Manager · WAWEL Wzrost świadomości konsumentów w zakresie zdrowego żywienia objął już także kategorię słodyczy – zwracają coraz większą uwagę na ich skład, ceniąc sobie naturalność składników i ich pochodzenie. Marka Wawel wykreowała nowy trend w kategorii słodyczy, wdrażając pionierski projekt Dobre Składniki, w ramach którego zmianom uległy receptury wszystkich naszych produktów. Zrezygnowaliśmy z użycia zbędnych dodatków, sztucznych aromatów czy barwników, postawiliśmy na wysokiej jakości ziarno kakaowca i certyfikowaną lecytynę (bez GMO). Coraz bardziej widoczny na rynku słodyczy jest także trend patriotyzmu konsumenckiego, który skłania Polaków do preferowania przysmaków produkowanych w Polsce. Wzrost oczekiwań konsumentów przejawia się także w zjawisku premiumizacji, widocznym zarówno w warstwie składników i surowców wyższej jakości (np. wysoka zawartość kakao), jak i w zakresie coraz bardziej funkcjonalnych i estetycznych opakowań czy też poszukiwania nowych i nietuzinkowych połączeń smakowych. Magdalena Kołodziejska · PR Manager · LOTTE Wedel W Polsce i na świecie wciąż rośnie świadomość konsumentów. Dotyczy ona jakości produktów, ich składu, pochodzenia surowców, jak i zasad zrównoważonej produkcji. Sądzę, że nawet sposób wytwarzania żywności staje się coraz ważniejszy, zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i kupujących. Zależy nam na zaufaniu konsumentów, z tego względu wprowadzamy nowe formaty czekolad, edycje limitowane, produkty z dedykowaną danym okazjom szatą graficzną czy nietypowe połączenia smakowe. Z pewnością klienci doceniają to, iż wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i wprowadzamy innowacje produktowe. Chcemy przez to podziękować tym, którzy nam zaufali i od lat uwielbiają oryginalną wedlowską czekoladę. Justyna Słota · młodszy specjalista ds. wizerunku i promocji · ROS-SWEET W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość konsumentów dotycząca zdrowego odżywiania. Wielu producentów chcąc wpisać się w aktualne trendy musiało nie tylko poszerzyć swoją ofertę, ale nawet zmodyfikować już istniejącą. Ważne stały się nie tylko cena i opakowanie, ale przede wszystkim jakość, pochodzenie oraz skład produktu. Wprowadzając na rynek markę MORESO chcieliśmy, żeby w naszym portfolio nie zabrakło produktów, które spełnią oczekiwania nawet bardzo wymagających klientów. Stworzyliśmy więc linię przekąsek QUICK SNACK z solą himalajską opartych wyłącznie na dwóch składnikach i prażonych bez dodatku tłuszczu.

88 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

bierać spośród produktów doprawianych cebulką, kminkiem, ziołami prowansalskimi, bekonem i pikantnymi przyprawami. Pojawiły się na rynku także paluszki w  zmienionej formie – bardzo cienkie, bardzo grube oraz oblewane polewą kakaową. Rozszerzenie gamy smaków nie ominęło też segmentu orzeszków ziemnych – tradycyjnym wersjom prażonym z  solą i  bez, towarzyszą na półkach warianty pikantne z  papryką lub mieszanką o aromacie barbecue lub słodkie oblewane miodem. Popularnością cieszą się też orzeszki w panierkach smakowych z chilli czy wasabi. Innowacyjny smak jest kluczową cechą w  przypadku zakupu popcornu do przygotowania w domu w kuchence mikrofalowej lub na patelni. Przez wiele lat produkt ten oferowany był w wersji z solą oraz z masłem, obecnie producenci uzupełnili swoją ofertę o  inne warianty: karmel, karmel z  cynamonem, red chilli, toffi, żółty ser oraz cynamon z jabłkiem. Nie tylko chrupiące Do rozwoju rynku słonych przekąsek przyczynia się nie tylko stale poszerzająca się gama smaków i kształtów chrupiących przysmaków, ale także pojawiające się w  tym segmencie zupełnie nowe produkty. Dobrym przykładem jest kategoria przekąsek mięsnych w postaci kabanosów oraz suszonego mięsa. Konsumenci mogą wybierać obecnie spośród wachlarza kabanosów w  poręcznych opakowaniach w  formacie przekąskowym 50 g i 80 g. Oferowane są one w  różnych wersjach smakowych, zarówno tradycyjnym wieprzowym oraz drobiowym, jak i  bardziej wyszukanych takich, jak wołowina, chilli, ser z orzechem włoskim, zielony pieprz czy czosnek. Ciekawą propozycją jest produkt w wersji muesli, z dodatkiem ziaren pszenicy, orzechów, żurawi-

89 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

ny oraz nasion słonecznika i dyni. Produkty te początkowo były kierowane do klientów zainteresowanych przekąskami z  wysoką zawartością protein, jednak znajdują one coraz szersze grono odbiorców zwracających uwagę na jakość składników oraz markę. Pojawiły się również pierwsze warianty produktu popularnego na zachodzie – suszonego mięsa typu jerky, zarówno wołowego, jak i  wieprzowego. Jest to bezglutenowy produkt wysokobiałkowy o  niskiej zawartości tłuszczu, który może stanowić uzupełnienie codziennej diety. Dzięki niewielkiej gramaturze oraz sposobowi przygotowania poprzez długotrwały proces suszenia (nie wymaga przechowywania w  warunkach chłodniczych), może z  powodzeniem towarzyszyć osobom wybierającym się na dłuższe wyprawy rowerowe, piesze i wędkarskie.

Zdrowsze podjadanie Szczególnie moda na zdrowe odżywianie i bycie fit przyczyniła się ostatnimi czasy do rozszerzenia gamy wariantów oraz pojawienia się całkiem nowych propozycji na rynku. Polacy coraz uważniej czytają etykiety i zwracają uwagę na skład i jakość produktów spożywczych. Ten trend widoczny jest także w  upodobaniach konsumentów dotyczących kategorii przyjemnościowej, jaką są słone przekąski. Polacy nadal lubią podjadać między posiłkami, jednak wolą, aby te przyjemności były mniej „grzeszne”. Podążając za tym trendem, producenci wprowadzają na rynek nowe warianty wyrobów, w których ograniczają lub całkowicie eliminują zawartość soli i  tłuszczy, sztucznych barwników i konserwantów. Na rynku pojawiły się zatem pieczone chipsy ziemniaczane,

Do rozwoju rynku słonych przekąsek przyczynia się nie tylko stale poszerzająca się gama smaków i kształtów chrupiących przysmaków, ale także pojawiające się w tym segmencie zupełnie nowe produkty.

których kaloryczność oraz zawartość tłuszczu jest niższa niż tych produkowanych tradycyjnie. Wielbicieli znalazły także chrupki z pełnego ziarna kukurydzy, zawierające większą ilość błonnika, kierowane do najmłodszych chrupki z kaszą jaglaną oraz pełnoziarniste paluszki z  mąki żytniej i  paluszki z solą morską, ziołami i czosnkiem.

OKIEM EKSPERTA Andrzej Lewandowski · Współwłaściciel · Celpol Zróżnicowanie oferty ciastek powoduje zwiększenie grona konsumentów. Dywersyfikacja polega z jednej strony na produkcji różnych ciast, np. herbatników, wafli, z drugiej na tworzeniu wielu smaków, kolorów, kształtów w oparciu o te ciasta lub na bazie łączenia ich. Jednak nawet uzyskanie efektu poszerzenia grupy odbiorców nie do końca gwarantuje sukces, gdyż ze względu na zmienność nastrojów spowodowaną np. porą roku, świętami można ich stracić. Wychodząc naprzeciw tym trendom, firma Celpol proponuje szeroką gamę ciastek kruchych, suchych, polewanych i nadziewanych, pierników oraz biszkoptów, uzupełnianą o oferty sezonowe. Dzięki prawie 30-letniej tradycji udało się nam skonfigurować park maszynowy, aby możliwe było tworzenie wciąż nowych wzorów na różne okazje. Ewelina Haraburda · Kierownik Produktu Bakalland · Bakalland Przekąskowość wpisana jest w nasz codzienny tryb życia. Współczesny konsument żyjąc w biegu nie tylko spożywa przekąski w formie przyjemnej przegryzki, ale bardzo często zastępuje nimi również posiłki. Idealne przekąski są nie tylko pożywne, ale również zdrowe. Kategoria bakalii świetnie wpisuje się w te trendy, a oferta Bakalland zawiera zarówno klasyczne wydania mixów bakaliowych, jak np. popularna Mieszanka studencka (dostępna w opcjach 50 g, 100 g oraz 200 g), ale też nowość na rynku w postaci Mieszanki orzechów 100 g. Swoje produkty kierujemy również do młodszej grupy konsumentów, proponując im innowacyjne mixy bakaliowe Koko Loko, O! Żesz Sezam, Love Las, Cud Miód i Słona Ona w wygodnym opakowaniu 50 g. Dorota Weres · PR Manager · Terravita Zdrowe, naturalne, dobrej jakości – takie produkty cieszą się coraz większym uznaniem konsumentów. Zgodnie z  prozdrowotnymi trendami zdecydowanie częściej wybieramy czekoladę z  dużą ilością kakao. Linia gorzkich czekolad 70% kakao Terravita spełnia takie wymagania i została dobrze przyjęta. Jednak nie wszyscy preferujący zdrowy tryb życia są wielbicielami gorzkiej czekolady. Im dedykujemy nowości – Czekolady mleczne 35% kakao, w wyjątkowej jakości. Istotnym trendem jest również popularność przekąsek, które można zjeść w biegu, na szybko, niekolidujących ze zdrowym trybem życia. Nasza propozycja to Choco Sticks – dwie pełne i dwie nadziewane czekoladki, mała dawka energii w wygodnym formacie.

90 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

ph_intersnack_przysnacki_131x250_27-09-2017_Q_DRUK.pdf 1 2017-09-27 17:52:22

Sukcesem rynkowym okazały się pełnoziarniste pieczone krakersy dostępne w kilku smakach słonych i słodkich oraz popcorn do przygotowania w kuchence mikrofalowej, w  wersji naturalnej, tzn. bez soli i masła. Trend prozdrowotny przyczynił się do zwiększenia popularności orzechów i  ziaren, postrzeganych przez konsumentów jako źródło witamin, minerałów i błonnika, a  co za tym idzie – zdrowsza alternatywa dla słonych przekąsek. Klienci mogą obecnie wybierać spośród zdrowych propozycji: orzeszków ziemnych prażonych bez tłuszczu czy soli, pestek dyni i słonecznika z dodatkiem soli himalajskiej, prażonych migdałów, ziaren z  siemieniem lnianym czy jagodami goji. Ten segment rozwija się najszybciej, podobnie jak asortyment naturalnych przekąsek z  suszonych owoców i  warzyw: z  jabłek, marchewki, buraków, a  nawet z topinamburu. C

M

Y

Słona półka

CM

MY

Kategoria przekąsek, zarówno słonych, jak i słodkich, jest jedną z najbardziej dochodowych w sklepie małopowierzchniowym, warto jest więc zadbać o  odpowiednią ekspozycję oraz szeroki asortyment w placówce handlowej. Absolutne minimum oferty sklepowej stanowią oczywiście najbardziej popularne w  tym segmencie chipsy ziemniaczane, paluszki oraz chrupki kukurydziane, jednak jeśli pozwala na to powierzchnia handlowa, warto jest również utrzymywać w  ofercie pozostałe kategorie, które pomimo mniejszej popularności też znajdują swoich nabywców. Dobrą strategią jest różnicowanie asortymentu pod względem ceny, gramatury oraz marki. Obecność na półkach produktów premium oraz segmentu średniej półki i ekonomicznego, przyciągnie więcej klientów i nie pozwoli na nadanie łatki sklepu specjalistycznego. Oczywiście należy kierować się lokalizacją sklepu – im grupa klienCY

CMY

K

91 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ PH_72x250_v3_press_q.ai 1 25.09.2017 15:13:51

Reklama

tów jest bardziej zróżnicowana (lokalizacja miejska), tym gama asortymentowa może być szersza. W przypadku lokalizacji wiejskiej, osiedlowej, należy obserwować klientelę i dobierać produkty do ich zapotrzebowania. W  ostatnich latach nastąpiła zmiana modelu konsumpcji słonych przekąsek – wcześniej były one kupowane głównie na spotkania i  imprezy domowe, obecnie towarzyszą konsumentom także w podróży, w szkole czy podczas lunchu. Zjawisko to ma wpływ na popularność mniejszych gramatur. Nadal popularne są duże gramatury, ale rośnie również popyt na mniejsze i  poręczne opakowania, które mieszczą się w  uczniowskim plecaku lub torebce. Oprócz dedykowanej półki czy regału ze słonymi przekąskami, warto je także umieścić w pobliżu produktów komplementarnych, dzięki czemu można wydatnie zwiększyć sprzedaż. Małe impulsowe paczki chipsów warto lokalizować w pobliżu soków i napojów dla dzieci i młodzieży oraz działu z  gotowymi kanapkami spożywanymi na drugie śniadanie. Duże opakowania mogą znaleźć swoich nabywców w  pobliżu działów z piwem, mocnymi alkoholami oraz napojami gazowanymi. Półka z paluszkami i  krakersami może być zorientowana na półki z kawą i herbatą lub z  piwem. Mniejsze opakowania sprzedadzą się w  strefie impulsowej przy kasach oraz na stojakach. Produkty fit warto umieścić w  dziale ze zdrową żywnością, a przekąski mięsne na ekspozytorach w dziale mięsnym czy w pobliżu kas. Warto pamiętać także o  drugich miejscach sprzedaży w  postaci „krawatów” na regały oraz standów ekspozycyjnych. Odpowiednia ekspozycja produktów uwzględniająca cenę, gramaturę oraz produkty komplementarne przyczyni się do zwiększenia rotacji słonych przekąsek oraz przyciągnie większą grupę zadowolonych klientów.

92 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Chipsy/snacki/chrupki – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Lay’s płaski Lay’s Max Top Chip’s (Biedronka) Lay’s - Prosto z pieca Crunchips Lay’s Strong Cheetos Wiejskie Ziemniaczki Lay’s Appetite Star Chips

6,97% 5,60% 5,11% 4,61% 4,32% 3,61% 3,01% 3,01% 2,01% 1,92%

Źródło: Kantar Millward Brown, Target Group Index, lipiec 2016-czerwiec 2017

Marek Przeździak Prezes Zarządu Polbisco, Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych

W słodyczowej branży wcale nie tak słodko

„Poradnik Handlowca”: Jak Pan ocenia obecną sytuację firm „słodyczowych” działających w Polsce? Gdzie tkwią zagrożenia dla branży? Marek Przeździak: Na rynku krajowym obserwujemy stabilizację. Kluczowy dla rozwoju branży słodyczy jest eksport. I  tu przede wszystkim upatrywane są wzrosty. W związku ze stabilizacją krajowego popytu sytuacja producentów, zwłaszcza tych mniejszych, uległa znacznemu pogorszeniu.


RYNEK POD LUPĄ PH_72x250_v2_press_q.ai 1 25.09.2017 16:07:55

Reklama

Dzieje się tak nie tylko ze względu na utrzymujący się na niskim poziomie popyt, ale także na coraz silniejszą pozycję sieci handlowych, dla których mniejsze firmy nie są równorzędnymi partnerami. Tymczasem rola i udziały sieci handlowych w rynku stale rosną, kosztem handlu tradycyjnego. Polbisco postuluje zapewnianie jednakowych warunków dużym i małym placówkom handlowym. Nie chcemy dopuścić do tego, aby uprzywilejowana pozycja wielkich sieci pogłębiała nierównowagę między producentami i  dystrybutorami. Sytuacji nie ułatwia także ekspansja słodyczy z Ukrainy. Ich napływ sprawia, że krajowi producenci, zwłaszcza małe i  średnie firmy mają coraz trudniej. Ceny produktów zza wschodniej granicy są od 30% do 40% niższe od tych z  zakładów w  Polsce. Żaden z  polskich producentów nie jest w stanie z nimi konkurować. Otrzymujemy sygnały, że nasi producenci stają przed faktem utraty zamówień na produkty, ale też kontraktów na produkcję marek własnych ze względu na niskie ceny producentów ukraińskich. Jednocześnie docierają do nas informacje na temat niskiej jakości, jak również nieprawidłowości w  ich oznakowaniu. Sytuacja ta jest niekorzystna dla całej polskiej branży czekoladowo-cukierniczej. Wielu zwłaszcza małych i średnich producentów krajowych może nie sprostać tak agresywnej konkurencji i stanie przed faktem likwidacji swojej firmy. Zagrożeniem związanym z napływem tańszych wyrobów, często dużo gorszej jakości, jest to, że zniechęcają konsumentów do określonych wyrobów bez względu na ich pochodzenie. Jako organizacja reprezentująca polski przemysł czekoladowo-cukierniczy, zwróciliśmy się z ww. problemami do władz oraz służb urzędowej kontroli żywności, a  także do europarlamentarzystów z prośbą o pomoc w ich roz-

wiązaniu. Walczymy z nasilającymi się inicjatywami, które skutkują dyskryminacją określonych kategorii żywności, w szczególności słodyczy. Zwalczając wyroby cukiernicze nie wspomina się o tym, że są one źródłem spożywanego w całym pożywieniu cukru. Z badań wynika, że w Polsce przy spożyciu ok. 40 kg cukru per capita, z wyrobów czekoladowych pochodzi zaledwie ok. 3 (trzy) kg! Czym innym jest zachęcanie do bilansowania diety i  umiarkowanego spożywania słodyczy, a innym postulowanie całkowitego ich eliminowania. Informujmy rzetelnie o wartości odżywczej wszystkich produktów. W  jakim stopniu wpływ na kondycję finansową i przyszłość firm mają aktualne trendy widoczne na światowym rynku słodyczy? Które grupy asortymentowe będą, motorem wzrostów rynku? Z  badania przeprowadzonego przez firmę KPMG w 2014 r. wynika, że 91% badanych kupuje słodycze. Każda z kategorii ma wiernych konsumentów. Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się czekolady, praliny oraz żelki. Duża grupa sięga po batony oraz ciastka zarówno z  czekoladą, jak i  bez. Konsumenci szkają też słodyczy o  obniżonej zawartości cukru i/lub mniejszej kaloryczności, z dodatkiem witamin, z wyższą zawartością błonnika i  bakalii (wyroby ciastkarskie). Mając powyższe na uwadze, producenci starają się zaspokoić gusta wszystkich konsumentów. Polacy są otwarci na nowe smaki i  receptury, stąd rynek produktów innowacyjnych będzie na pewno rozwijał się i może stać się motorem wzrostów. Oczywiście nie należy się spodziewać, że z  rynku znikną słodycze tradycyjne. Modyfikacja składu ma też określone granice. Z  jednej strony są przepisy określające precyzyjnie skład wyrobów czekoladowych, z  drugiej w  produktach naszej branży nie zawsze ze względów tech-

93 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

Centrum Monitorowania Rynku Słone przekąski w sklepach małoformatowych 300 m2 Słone przekąski to jedna z najczęściej kupowanych kategorii produktów w sklepach małoformatowych do 300 m2 – chipsy, chrupki, orzeszki, bakalie, słone paluszki czy krakersy można znaleźć w prawie co dwudziestym koszyku. W lipcu 2017 r. słone przekąski można było kupić w 99% wszystkich sklepów małoformatowych, przy czym prawie każdy z nich miał w ofercie słone paluszki, chipsy, chrupki i orzeszki. Na półkach 80% placówek tego formatu pojawiały się w tym czasie orzeszki, a w 75% dostępne były krakersy i popcorn. Oferta słonych przekąsek w przeciętnej placówce małego formatu obejmuje średnio około 60 wariantów. Najwięcej miejsca na półce zajmują chipsy (w lipcu 2017 r. klienci mogli wybierać średnio spośród 23 wariantów) i chrupki (14 wariantów). Średni jednorazowy wydatek na słone przekąski w tym formacie sklepów to 4,1 zł. Sprzedaż chipsów w sklepach małoformatowych zdominowały dwie firmy – Frito Lay (z markami Lay’s, Star Chips) i Lorenz (Chrunchips, Wiejskie Ziemniaczki) – które w okresie od stycznia do lipca 2017 r. odpowiadały łącznie za 93% wartości sprzedaży chipsów. W omawianym okresie najczęściej na paragonach z tą kategorią pojawiały się chipsy Lay’s Max Zielona Cebulka w opakowaniu 140 g (około 7% udziałów w liczbie transakcji) oraz Lay’s Papryka w opakowaniu o takiej samej gramaturze. Firma Frito Lay zajmuje również pierwsze miejsce pod względem udziałów w wartości sprzedaży chrupek – w pierwszych siedmiu miesiącach br. odpowiadała ona za prawie 58% wartości sprzedaży tej kategorii w sklepach małoformatowych. Najpopularniejsze marki w tym segmencie to właśnie produkty firmy Frito Lay: Cheetos, Mr Snaki, Twistos, ale swoich wiernych fanów mają też Monnologicznych da się obniżyć bez konsekwencji zawartość cukru czy tłuszczu. Składniki te mają bowiem nie tylko wpływ na smak produktu, ale także na teksturę i barwę, wydłużają okres trwałości oraz zapewniają bezpieczeństwo i  odpowiednią jakość produktów spożywczych. W  modyfikacjach składu producenci mu-

ster Munch (Lorenz) oraz Przysnacki (Intersnack). W omawianym okresie najczęściej do koszyków trafiały Cheetos Ketchup w opakowaniu 85 g (ponad 5% udziałów w liczbie transakcji) oraz Cheetos Pizzerini w torebce 85 g. Wśród najczęściej wybieranych wariantów chrupek znalazły się również m.in. Cheetos Spirale Cheese & Ketchup, Cheetos Ketchup oraz Star Twistos Texas Grill. W segmencie słonych paluszków, precli i talarków najlepiej sobie radzą firmy Lajkonik Snacks (40% udziałów w wartości sprzedaży w okresie styczeń-lipiec 2017 r.) i Aksam (około 36%). Najczęściej kupowane warianty tego typu słonych przekąsek to Paluszki Beskidzkie z solą w opakowaniu 70 g i 300 g z oferty marki Aksam – w omawianym okresie każdy z nich występował na około 9% paragonów z tą kategorią. W zestawieniu najlepiej sprzedających się produktów z tej kategorii znalazły się również paluszki słone Lajkonik w opakowaniach 200 g i 70 g oraz Paluszki Beskidzkie o smaku sera i cebuli (220 g). Chipsy – udziały producentów w wartości sprzedaży

Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , styczeń‐lipiec 2017 r.

7,3 % 72,3 %

20,4 %

■ Frito Lay

szą więc uwzględnić te czynniki i zapewnić, aby oprócz odpowiedniej jakości zdrowotnej i  handlowej zaspokoić również oczekiwania konsumentów w zakresie smaku. Dalszy rozwój europejskiego, w  tym polskiego, rynku słodyczy zależeć będzie m.in. od cen surowców. I  tu kluczowe wyda-

94 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

■ Lorenz

■ pozostałe

je się zniesienie kwotowania produkcji cukru w UE, które nastąpiło 30 września br. Przewidywany jest spadek cen tego surowca, co dla producentów słodyczy będzie korzystne. Ale czy tak się stanie będzie zależało od wielu czynników, w tym od produkcji światowej, wielkości plonów buraka cukrowego w UE. ▼


RYNEK POD LUPĄ

95 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kategoria – alkohole

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Alkohol

fot. Shutterstock.com

– co doradzić klientowi Adrian Domański

Doradź klientowi alkohol do posiłku

Znajomość savoir-vivre’u może pomóc w sprzedaży alkoholi. Wystarczy nawet podstawowa wiedza, aby doradzić klientowi i zwiększyć obroty kategorii. Polskie gusta w temacie picia alkoholu ulegają w ostatnich latach przemianie, wiedzą o tym sprzedawcy, zmie-

niając asortyment na półkach z trunkami. Trafia na nie więcej produktów Premium oraz lżejszych alkoholi. Towar rotuje w zależności od pory roku. Czy to ewolucja, czy powrót do normalności? Już nie tylko spożywanie słabszych alkoholi, ale i wybór właściwego trunku, do konkretnych sytuacji, posiłków i potraw, staje się rzeczą dobrze widzianą. Jeśli tak, to każdy sprzedawca oferujący alkohole powinien doradzić klientowi, często nadal zagubionemu, w rosnącym asortymencie. Podstawową wiedzą na ten temat jest umiejętność doradzenia co do rodzaju, a także kolejności serwowania napojów wyskokowych do posiłków. Niezależnie od tego, czy klient szuka wsparcia przy okazji świąt czy rodzinnego

96 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

obiadu, główne zasady są znane od wielu lat. Aperitif Na początek powinno się serwować aperitify. Alkohol na „otwarcie” może być winem, jeśli ma spełnić swoją rolę, to klientowi powinniśmy doradzić alkohol lekki. Może nim być wino słodkie, młode wino wytrawne albo likierowe. Do podania nadaje się też nieco mocniejszy włoski Aperol lub Martini z tonikiem. Generalnie w tej roli sprawdzają się alkohole mocno aromatyzowane, ziołowe (sherry, wermuty), bo ich zadaniem jest rozbudzenie apetytu. Jeśli czujemy się na siłach, możemy doradzić prosty koktajl. Pamiętajmy jednak, że ich przyrządzanie to prawdziwa sztuka


CONVENIENCE

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

97 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kategoria – alkohole

Joanna Nowakowska Marketing Manager marki Żubrówka, CEDC International CEDC stale wsłuchuje się w głos konsumentów, identyfikując nowe trendy i zaskakując konsumentów kolejnymi wprowadzeniami. Ten rok również obfitował w innowacje z oferty alkoholi mocnych. Nasza legendarna marka, Żubrówka, wpisała się w zupełnie nowy trend wódek czystych z nu-

i lepiej nie narazić się klientowi, nie trafiając w jego smaki. Warto korzystać z przepisów serwowanych przez producentów alkoholi, często zamieszczają je na opakowaniach lub etykietach butelek. Przy zakupie przez klienta aperitifu warto pamiętać, aby zaproponować wybór trunków. Panie chętniej decydują się na smaki bardziej słodkie lub delikatnie ziołowe, panowie preferują te wytrawne. Do naszej kultury wraca tęsknota za starymi obyczajami, warto więc przypominać o zapomnianym nieco aperitifie. Problem z nim jest taki, że ten rodzaj alkoholu, a nawet sposoby jego serwowania różnią się w zależności od kraju czy regionu Europy. Znane przykłady: w Niemczech może to być ajerkoniak, we Francji koniak, w Polsce w literaturze można znaleźć przykłady podawania kieliszka wódki

Posiłek

tami smakowymi. Żubrówka Biała z nutą mięty i Żubrówka Biała z nutą jałowca to dwa zupełnie nowe produkty z linii Żubrówki Białej, absolutnego numeru jeden polskiego rynku wódek czystych, wzbogacone o nuty znanych smaków, tradycyjnie wykorzystywanych od lat w produkcji alkoholi. Te dwa wprowadzenia przetarły jednocześnie szlak dla kolejnych marek z naszej oferty: Żytniówki i Soplicy. Obie również wpisały się w ten trend rynkowy, wprowadzając nowe warianty: Żytniówki Chlebową i Chrzanową, oraz Soplice Uszlachetnione Jabłkiem i Śliwką. Alkohole tych wszystkich trzech marek są idealną propozycją do posiłków, wspaniale podkreślając smak potraw. Są także znakomitym dodatkiem do każdej biesiady w gronie przyjaciół i znajomych – zwłaszcza podawane w shotach, ale również jako baza oryginalnych kompozycji smakowych w drinkach.

przed posiłkiem panom, a paniom likieru. Propozycji aromatycznych alkoholi jest jednak tak wiele, że w zależności od gustu klienta i rodzaju przyjęcia, na który się zaopatruje można zaproponować mu cały szereg alkoholi.

Aperitif zasadniczo powinno się wypić, zanim goście zasiądą do stołu. Kiedy już się przy nim znajdą, pytaniem klienta, z którym możemy się spotkać jest „jakie wino do…”. No właśnie. Jeśli klient decyduje się na jedno wino, które poda do głównego dania, to zerknijmy na etykietę, na której producenci często podpowiadają przeznaczenie swojego produktu, wskazując z czym dany trunek będzie się dobrze komponował. Jeśli chce różne wina, przypomnijmy że wina serwuje się od lżejszego (do przystawek) do cięższego (dania główne). Reszta jest kwestią doboru właściwego rodzaju win do serwowanych potraw. Nie powinno ich być jednak więcej niż trzy rodzaje do posiłku. Wino jest ostatnio w bardzo dobrym tonie, pamiętać jednak trzeba, że nie jest jedynym trunkiem, który możemy zaproponować do posiłku. Do dań gorących można zaproponować wytrawne wódki lub… whisky. Zwyczaj picia wódki w czasie posiłków, naznaczony negatywnie przez

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

98 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kategoria – alkohole

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Deser Zastanawiając się nad wyborem alkoholu do deseru, nie mamy aż tak wielu dylematów. Nasza propozycja musi odzwierciedlać zasadę „do słod-

99 PORADNIK HANDLOWCA | WRZESIEŃ 2017

INFORMACJA DLA CELÓW HANDLOWYCH

lata zabijania dobrych tradycji konsumpcji wódki, można odbudować przez odpowiednie podanie tego alkoholu. Wódka dobrze podana, we właściwej temperaturze i eleganckich kieliszkach, pita jako dodatek wspierający serwowane smaki, może uatrakcyjnić nawet eleganckie przyjęcie. Zapewne wiele osób kręci z niedowierzaniem głowami, kiedy czyta o podawaniu do posiłku whisky, jednak jeśli w naszym kraju udało się zaszczepić już tak dużo kulinarnych obyczajów, będących jeszcze dekadę temu uznawanymi za niemożliwe do przyjęcia w Polsce, to dlaczego nie whisky? Ten alkohol serwuje się przede wszystkim w jej ojczyźnie – Szkocji. I idąc tym tropem należy szukać kompozycji smakowych, do których chcemy zaproponować serwowanie gościom szklaneczki tego aromatycznego trunku. Jeśli na stole ma się pojawić wołowina, dziczyzna czy rzadko u nas serwowana baranina lub aromatyczne ryby (np. śledzie), w ślad za nimi może też pojawić się whisky. Ostatnie miejsce na naszej liście, ale nie mogło go na niej zabraknąć, zajmuje piwo. Ulubiony napój alkoholowy Polaków utarło się podawać do dań grillowanych. Jednak odpowiednio podane, do właściwych dań, nie będzie ujmą nawet na wystawniejszych przyjęciach. Jeśli w menu znajdują się takie tradycyjne potrawy, jak golonka, to może być nawet pozycją oczekiwaną przez gości naszego klienta.


Kategoria – alkohole

nować. I tak do deserów lodowych sprawdzą się lekkie słodkie wina, do wyrazistych ciast i ciastek – likiery, albo ciężkie, słodkie czerwone wina. Digestif

Magdalena Brzezińska Kierownik Działu Korporacyjnego Grupa Żywiec W tym roku rozszerzyliśmy ofertę wariantów Żywca o Amerykańskie Pszeniczne, które łączy pszeniczną lekkość oraz aromaty amerykańskich odmian chmielu. Na rynku pojawił się także nowy wariant piwa Heineken o niższej zawartości alkoholu – Heineken 3. Z myślą o wielbicielach radlera wprowadziliśmy nowy smak Warki Radler malina z cytryną. Obecnie oferujemy piwa w kilkunastu różnych stylach. W zależności od aromatu i smaku nasze piwa mogą być komponowane z rozmaitymi daniami. Do kuchni śródziemnomorskiej pasują piwa pszeniczne, Żywiec APA zagwarantuje paletę doznań miłośnikom kuchni Tex-Mex’a Żywiec Porter doskonale łączy się z deserami.

kiego – słodkie”. Wybór likierów, nalewek, a nawet lekkich wódek smakowych jest szeroki, podobnie jak win i alkoholi na ich bazie stworzonych. Tu wybór należy już do klienta, który najlepiej wie, co poda i kogo zaprosi. Wystarczy wskazać właściwy dział czy półkę ze słodkimi alkoholami. Ważne, aby klient wiedział, że alkohol, który wybierze nie może kontrastować ze słodyczą deseru, musi się z nim kompo-

Jeśli posiłek nie ma kończyć przyjęcia, a goście naszego klienta zostają dłużej, warto zaproponować mu puentę tego spotkania – digestif. Da to możliwość przedłużenia spotkania w miłej atmosferze. Ma też pomóc w trawieniu spożytego posiłku. Klasykiem jest włoska gorzka wódka Fernet-Branca. Doskonale zastąpi ją rodzima orzechówka. Może to jednak być inny alkohol, który mamy na półkach, a spełnia warunek wyrazistości. Oczywiście także w tym przypadku wypada zaproponować klientowi wybór, choćby ze względu na wspomnianą wcześniej płeć naszych gości. Panowie chętniej zasiądą do rozmowy z koniakiem, whisky czy brandy w ręku, panie ze słodkim wyrazistym likierem.

Adrian Domański

Półka z alkoholem prezentowym

Ostatnia deska ratunku dla klientów szukających prezentu last minute, z okazji zapomnianych imienin czy niespodziewanych okazji: czekoladki dla pań i alkohol dla panów. 100 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

O ile w świecie słodyczy sprawa jest prostsza, o tyle z alkoholami bywa różnie. Idealnie byłoby mieć określony wybór whisky, wódek czy win nadających się na upominki. Nowości uznanych marek Żeby nie narażać się na ryzyko, że kosztowny trunek zostanie nam długo na półce, warto śledzić rynek i stawiać na nowości sprawdzonych marek. Jeśli zaopatrzymy się w zapas właśnie wypuszczonej na rynek szkockiej whisky od cenionego producenta, łatwo podpowiemy klientowi, jaki trunek wybrać na prezent. Zresztą znający się na temacie klient sam wybierze markową nowość. Smakosz doceni nowe nuty smakowe, zapachowe, dodatkowo dobre whisky pakowane są najczęściej w dodatkowe, stylowe opakowania: kartony lub inne pojemniki, a to dodaje takiemu upominkowi szyku. Na półce dobrze też prezentować się będzie opakowanie, do którego producent dołożył gustowne szklaneczki, często towarzyszące promocji nowego alkoholu na rynku. Warto zadbać o podobny asortyment na półce z alkoholami prezentowymi. Podobnie jest z winami. Dobrze, jeśli na półce znajdują się wina ozdobnie pakowane. Zawsze na czasie są wina w gustownych skrzynkach. Na półce ładnie też wyglądają zestawy z kieliszkami. Przede wszystkim zaś do asortymentu „prezentowego” powinny trafić wina z kategorii premium, np. wina z regionów znanych z produkcji doskonałych win, koniecznie posiadające apelację potwierdzającą ich pochodzenie (produkcję i rozlewanie). Docenią to smakosze szukający trunku dla osób znających się na winach.


Napoje energetyczne i izotoniczne

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

101 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kategoria – alkohole

Czesław Wojciech Szczepaniak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Browar Namysłów Flagową marką Browaru Namysłów jest linia piw Namysłów. Obejmuje ona cztery różnorodne smakowo warianty, każdy z nich warzony jest z wykorzystaniem otwartych kadzi fermentacyjnych. Oprócz klasycznych, tradycyjnych pilsów i  lagerów, jak Namysłów Pils czy Na-

Oryginalne opakowania Warto też śledzić nowości rynkowe producentów, którzy stawiają na oryginalność opakowania. Są wśród nich tacy, którzy specjalizują się w przykuwaniu uwagi klientów co-

mysłów Niepasteryzowane, marka oferuje również piwne specjalności jak na przykład Namysłów Ciemne Typu Irlandzkiego, warzone z pięciu słodów o wyjątkowo kremowym smaku z lekko wyczuwalnym chmielowym aromatem. Posiada ono głęboką barwę z  wybijającymi się refleksami. Jest piwem górnej fermentacji. Warto również sięgnąć po Namysłów Białe Pszeniczne, piwo typu belgijskiego, orzeźwiające i zamglone, które posiada białą, gęstą i długo utrzymującą się pianę. Jest piwem niefiltrowanym górnej fermentacji. Delikatne, aksamitne, owocowe, zawiera w  składzie kolendrę i  skórkę pomarańczy curaçao. Dzięki swojej delikatności piwo to doskonale uzupełnia wszystkie potrawy przygotowane z ryb i owoców morza, nadając daniom lekkiej i  rześkiej kwasowości (tutaj również sprawdzi się piwo ciemne). Dodatkowo świetnie łączy się z warzywami i grillowanymi serami oraz doskonale podkreśla smak drobiu.

raz to ciekawszymi opakowaniami. Przodują w tym producenci wódek. Intrygująca oprawa, butelka w nietypowym kształcie (dostępne są: beczułki, broń, czaszki, a nawet… ule), elementy z drewna czy skóry. Niektórzy wykazują się

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

102 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

przy tym poczuciem humoru, co doceniają klienci szukający prezentów na takie okazje, jak okrągłe rocznice urodzin czy imprezy typu wieczory kawalerskie itp. Czasami zaś wystarczy nietypowy rozmiar butelki. Duże opakowania rzucają się w oczy i chętnie są wybierane na prezenty. Akcesoria Podstawowym dodatkiem do sprzedaży alkoholi są torebki, które możemy sprzedawać do pakowania trunków. Warto zaopatrzyć się w nie w różnych wzorach, odpowiednich dla kobiet i mężczyzn. Dobrym dodatkiem nadającym się na upominki pasujące do napojów alkoholowych będą też zestawy czy niezbędniki kelnerskie.

Adrian Domański

Jak zarobić więcej na piwie po sezonie?

Po sezonie grillowym warto zastanowić się nad poszerzeniem półki przysmaków dla piwoszy, aby zwiększyć sprzedaż kategorii. Szeroka propozycja przekąsek może być szansą na zwiększenie obrotu przy okazji sprzedaży piwa. Niemal wszyscy Polacy pytani o wybór napoju do grilla wymieniają na pierwszym miejscu piwo. Nic dziwnego, że sezon grillowy wiąże się z większą sprzedażą zarówno złoci-


Napoje energetyczne i izotoniczne

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

103 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kategoria – alkohole

sada to zadbać o właściwe wyłożenie tej kategorii. na półce Merchandising

Małgorzata Hincman Strategic Projects Manager Brown-Forman Polska Whisky to jedna z najdynamiczniej rosnących kategorii alkoholi mocnych w  Polsce. Szczególne miejsce zajmują w  tym segmencie alkohole produkowane w  Szkocji, a  wśród nich single malt whisky. W  odpowiedzi na ten trend firma Brown-Forman Polska, postanowiła wzbogacić swoje portfolio o  trzy doskonałe, Single Malts Glendronach – whisky produkowana w  jednej z  najstarszych destylarni w  Szkocji, dojrzewająca w beczkach po najlepszych sherry Oloroso i  Pedro Ximenez, zapewniającym jej elegancki, złożony i  doskonale zrównoważony charakter. BenRiach – jedyny Single Malt z rejonu Speyside, destylowany w  trzech odmiennych stylach – whisky dymna, bez nuty dymnej i  potrójnie destylowana. Słynie z eksperymentalnych połączeń beczek stosowanych w  trakcie procesu leżakowania. Glenglassaugh – to whisky słodowa o cechach typowych dla regionu Highland. Charakteryzuje ją uwodzicielski, nadmorski wdzięk.

stego trunku, jak i produktów dedykowanych do tej formy gotowania. Wiadomo jednak, że sezon grillowy jest w Polsce krótki i czas „grillowych żniw” dla handlowców szybko się kończy. Co wówczas? Pierwsza za-

Jesienią, w zależności od powierzchni, jaką dysponujemy, pamiętamy o podstawowych zasadach. Piwa eksponujemy w firmowych lodówkach, na paletach, wyspach i na półkach. Kierujemy podziałem ze wzglądu na opakowania (butelki i puszki), dbając o to, aby wielopaki znajdowały się w ekspozycji najniżej, a pojedyncze opakowania wyżej. Wszystko przy zachowaniu podziału na piwa jasne, ciemne i specjalistyczne. Kiedy kończą się ciepłe dni zmniejszamy półkę piw typu owocowe i inne lekkie ich odmiany, szczególnie popularne, jako napoje chłodzące. Ustępują one miejsca piwom cięższym, wyrazistym o większej zawartości ekstraktu, mocniejszym. Ważne jest, aby na półce znalazły się produkty browarów, które nasi klienci zawsze kupują, ale też to, żeby dać poczucie posiadania wyboru. Wtedy stały klient może na zasadzie reakcji na nowość – wyjść ze sklepu z dodatkowymi zakupami w postaci (dobrze wyeksponowanych) premier z browarów. Jeśli latem, warunki cross-merchandisingu, dodatkową sprzedaż robiły grille, węgiel drzewny i podpałki oraz wszystko co z grillowaniem związane, zastanówmy się jak skierować uwagę klienta do innych działów, w których dokonają dodatkowych zakupów. Jakie mogą to być produkty? Sery Utarło się, że najlepszą przekąską do piwa są chipsy, orzeszki czy paluszki. Ten asortyment jest absolutnie niezbędny. Pamiętać należy, że wraz

104 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

ze zmianą kultury picia piwa, klienci mający do wyboru szeroki asortyment piw, zmieniają także swoje upodobania kulinarne. Chętnie próbują nowych smaków. Okazuje się również, że już ponad połowa Polaków (dane statystyczne zawarte w artykule pochodzą z raportu ARC Rynek i Opinia dla Kompanii Piwowarskiej) sięga po piwo do kolacji, a godziną, o której najczęściej sięgają po nie jest 19.30. To idealny czas na przekąskę. Piwoszom warto zatem zaproponować wybór serów, w serwowaniu tej grupy produktów do piw przodują nasi

Kiedy kończą się ciepłe dni zmniejszamy półkę piw typu owocowe i inne lekkie ich odmiany, szczególnie popularne, jako napoje chłodzące. Ustępują one miejsca piwom cięższym, wyrazistym o większej zawartości ekstraktu, mocniejszym.

południowi sąsiedzi, z ich menu na półki sklepowe trafiły np. słone warkocze serowe. Wytrawni smakosze piwa jedzą do niego ser camembert. W Czechach ser ten marynuje się z przyprawami przed spożyciem. Za naszą południową granicą jego jedzenie do piwa bywa całym rytuałem. Chrupiące przekąski W tej kategorii produktów znajdują się także paluszki serowe. Również bardzo rozpowszechnione za naszą połu-


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

105 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kategoria – alkohole

Krzysztof Kaczmarek dyrektor sprzedaży Regionu Południe Kompania Piwowarska Sezon jesienno-zimowy to w naturalny sposób zmiana preferencji piwoszy: odejście od orzeź-

dniową granicą. Możemy jednak zaproponować klientom coś bardziej egzotycznego. Dostępne na polskim rynku są przekąski, po które klienci sięgną chociażby z ciekawości, albo na fali mody, np. popularne w Korei, Japonii czy Tajlandii chipsy z prażonych alg morskich. Wybór różnych ich rodzajów jest już dostępny u dystrybutorów. Mimo szerokiego asortymentu produktów z różnych regionów świata, taka kulinarna ciekawostka na półce ze słonymi przekąskami sama w sobie może być atrakcją. Bardziej znaną propozycją, którą możemy lokować w dziale dla poszukujących przekąsek piwoszy, są chipsy krewetkowe. Są dostępne w dwóch wersjach: gotowe prażynki oraz do samodzielnego przyrządzenia. Suszone mięso Surowe suszone mięso dopiero zaczyna zdobywać podniebienia Polaków, jednak ta kategoria przekąsek warta jest zauważenia. Sięgną po nią nie tyl-

wiających, gaszących pragnienie lagerów, piw nisko- i bezalkoholowych, smakowych oraz piwnych miksów na rzecz piw bardziej ekstraktywnych, bogatszych i intensywniejszych w smaku. Z myślą o tym należy zadbać o odpowiedni asortyment sklepu i ułożenie półki. Jasne pełne nadal powinny mieć silną reprezentację, ale warto rozszerzyć ofertę piw mocnych i specjalności o takie pozycje, jak Dębowe Dojrzałe Mocne czy Książęce Golden Ale. Jednak nie tylko ekspozycja na półce ma znaczenie – trzeba pamiętać także o tym, że również w chłodniejszych porach roku konsumenci chętnie sięgają po zimne piwo z lodówki.

ko osoby relaksujące się z butelką piwa (Polacy zdecydowanie bardziej wolą tę formę spożycia piwa niż picie go z kufli czy szklanek), ale przy okazji również osoby dbające o zdrowy styl życia. Najpopularniejsza jest suszona wołowina. Przysmak polecany ze względu na wysoką zawartość białka i niewielki udział tłuszczu w masie całkowitej tego produktu. W tej kategorii produktów w dystrybucji są również produkty z suszonego mięsa wieprzowego oraz indyczego. Chipsy z tego rodzaju produktów są wzbogacane przyprawami, często także oprócz suszenia podwędzane. Na pograniczu kategorii przekąsek chrupiących i suszonych z mięsa są chipsy z różnego rodzaju kiełbas. Gotowy produkt jest przez producentów suszony w plastrach. Kiełbaski Wymienieni przy okazji proponowania serów Czesi tradycyjnie serwują do piwa też kiełbasę, podobnie do konsumpcji piwa podcho-

106 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

dzą Niemcy. Przez cały rok podają tradycyjnie przyrządzane kiełbasy. Po sezonie grillowym dobrze mieć na półce wybór kiełbas i kiełbasek dedykowanych miłośnikom złotego napoju. W roli przekąski na pewno dobrze sprawdzą się zarówno te wędliny, jak i wszelkiego rodzaju kabanosy w szerokiej gamie smaków.

Adrian Domański

Piwo mocną kategorią

Polscy konsumenci często sięgają po ten złocisty trunek, nawet poza letnim sezonem. W umiarkowanych ilościach ma on także walory zdrowotne, o czym świadczą badania nad klasycznymi trunkami. Dobroczynne właściwości najpopularniejszego alkoholu w Polsce wskazują zwłaszcza klienci poszukujący piw rzemieślniczych oraz niszowych marek znanych producentów, oferujących smaki nieco inne niż najlepiej sprzedające się, pasteryzowane piwa jasne. W dyskusjach na temat spożycia piwa padają nawet porównania do działania podobnego do czerwonego wina. To akurat z powodu zawartych w piwie przeciwutleniaczy, ograniczających procesy starzenia się. Oczywiście, zarówno w tym, jak i innych przypadkach, wszystko zależy od rodzaju piwa. Wymieniony przykład jednego z pozytywnych wpływów piwa na organizm ludzki najsilniejszy jest


Dziecko konsument

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

107 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Kategoria – alkohole

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

w przypadku piw ciemnych. Jasne również zawierają te składniki, ale w mniejszej ilości. Zdrowsze niepasteryzowane Piwa zawierają spore ilości witamin i składników mineralnych, które mają dobroczynny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Z zasady jednak więcej ich znajdzie się w piwach niepasteryzowanych, ponieważ proces podgrzewania „wypłukuje” część z nich. Na szczęście, praktycznie każdy browar posiada w swoim portfolio piwa warzone tą metodą, nie ma więc kłopotu, aby zaopatrzyć sklep w piwa tego typu. To tych gatunków szuka coraz większa grupa klientów roz-

smakowanych w mniej znanych gatunkach piw. Zachować młodość Do czego przyczyniają się składniki zawarte w piwie? Wspomniane działanie antyoksydacyjne udowodnili naukowcy z Waszyngtonu. Kilka lat temu ich włoscy koledzy dowiedli zbawiennego działania piwa na serce. Dokładna przyczyna spożycia codziennej dawki tego płynu nie jest znana, wiadomo, że wysoko chmielone trunki dostarczają organizmowi polifenoli, które pomagają obniżać poziom cholesterolu. Swój wkład w odkrywanie innych właściwości piwa, niż przyjemne spędzanie czasu ze znajomymi, mieli też fińscy naukowcy. Nie od dziś wiadomo, że piwo poprawia pracę układu moczowego. Skandynawowie udowodnili, że jego spożycie zmniejsza ryzyko powstania kamieni nerkowych. Finowie wspólnie ze szwedzkimi naukowcami odkryli działanie piwa w profilaktyce i leczeniu alzheimera oraz demencji starczej. Działanie lecznicze

Reklama str. 131

W procesie warzenia piwa wytwarza się w nim tetracyklina,

108 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Piwo pełne, niepasteryzowane w 100 g zawiera: Witaminy • tiamina (wit. B1) – 0,005 mg • ryboflawina (wit. B2) – 0,025 mg • niacyna (wit. B3 , PP) – 0,513 mg • witamina B6 – 0,046 mg • kwas foliowy –6g • witamina B12 – 0,02 g Minerały • wapń – 4 mg • żelazo – 0,02 mg • magnez – 6 mg • fosfor – 14 mg • potas – 27 mg • sód – 4 mg • cynk – 0,01 mg Na podstawie United States Department of Agriculture za: www.poradnikzdrowie.pl

naturalny antybiotyk. W postaci leku wspiera walkę z chorobami skóry, np. trądzikiem. To jej działaniu zawdzięczamy wiedzę o tym, że lecznicze działanie piwa ludzkość zauważyła przynajmniej dwa tysiące lat temu. Brytyjscy naukowcy zajmujący się chemią oraz antropologią stwierdzili duże stężenia tego antybiotyku w kościach ówczesnych Nubijczyków. Okazało się, że w tamtych czasach piwo powszechnie stosowano jako… lek.


Kategoria – alkohole

Przeciw otyłości Poszukiwania naukowych dowodów na to, co mówią klienci zaopatrujący się w piwa, zawiodły nas do Holandii. Tam przebadano kilkadziesiąt tysięcy osób, efektem tego było stwierdzenie, że spożycie piwa obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę. Tu warto poznać ciekawostkę, która wiąże się z mitem tycia w wyniku spożywania piwa. Tę wiedzę zawdzięczamy szwajcarskim naukowcom z Lozanny. Dowodzą oni mianowicie, że piwo może… zapobiegać otyłości. To sprawka zawartej w nim substancji o nazwie rybozyd nikotynamidu, która ma takie działanie. Przy okazji wyjaśnijmy skąd u największych piwoszy problem z otyłością? Wiąże się to z pobudzeniem łaknienia. Po wypiciu tego trunku w organizmie gwałtownie podnosi się poziom cukru, który równie szybko spada wywołując uczucie głodu.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Po treningu Z kolei Hiszpanie przeprowadzili ciekawy eksperyment na… studentach. Poprosili ich o intensywny wysiłek na siłowni. Kiedy ćwiczący rozgrzali się do około 40 stopni, podano im wodę i ciemne piwo. Okazało się, że szybciej ustabilizowała się temperatura studentów chłodzących się piwem. Znane jest też działanie na mięśnie. Piwo pomaga na zakwasy. Oczywiście, stoją za tym zawarte w nim składniki (witaminy B), jeśli dodatkowo powstało na bazie wody mineralnej – efekt gwarantowany.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Piwo uspokaja Piwo jest bogate w witaminy z grupy B, dostarcza je organizmowi w – chciałoby się napisać – najbardziej nieinwazyjny z możliwych sposobów. Witaminy odpowiadają między innymi za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Szczególnie dużo jest w nim witamin B1, B2, B6 i B12. Każda z nich pomaga w funkcjonowaniu organizmu. Na przykład B1 wpływa dobroczynnie na kości i pracę układu sercowo-naczyniowego. B2 jest zbawienna dla wzroku, poprawia kondycję paznokci i włosów. B6 wpływa na ciśnienie krwi, uczestniczy w procesach produkcji białek i hemoglobiny w ciele człowieka. Podobnie witamina B12, która bierze udział m.in. w wytwarzaniu czerwonych krwinek w szpiku. Szyszki chmielu wykorzystywane do produkcji wszystkich piw zawierają lupulinę, naturalny środek uspokajający. Ten sam surowiec jest wykorzystywany w medycynie do produkcji tabletek pomagających zasnąć i leczyć nerwice. ▼

109 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Produkty XXXXXXXX komplementarne

Ser dobry na zysk

fot. Shutterstock.com

– z czym to się sprzeda?

Sery jako jeden z podstawowych produktów nabiałowych zwykle stanowią istotną grupę asortymentową sklepu spożywczego. To kategoria niełatwa w zarządzaniu, tym bardziej że ekspozycja nabiałowa jest dość rozproszona w sklepie. Jednak w połączeniu z innymi produktami uzupełniającymi może znacząco podnieść obroty.

W

arto pamiętać, że rzadko klient przychodzi do sklepu po jeden produkt. Wiele osób kupuje pod wpływem chwili, skojarzeń, zachęty atrakcyjną ekspozycją, wskazaniem, które produkty świetnie współgrają ze sobą, a czasem szukając na półkach inspiracji na smaczny obiad, czy świetnie zestawiony inny posiłek. Odpowiednia ekspozycja, czy umiejętnie wprowadzana akcja promocyjna nawet na terenie małego sklepu może znacząco wpłynąć na sprzedaż określonej kategorii, a dodatkowo zachęcić klienta do włożenia do koszyka innych, dodatkowych produktów. Czy taką „sprzedaż wiązaną” można zastosować do kategorii serów? Ze względu na konieczność prezentowania serów w urządzeniach chłodniczych wydaje się to być trudne, jednak nie jest całkowicie niemożliwe.

Jacek Wyrzykiewicz PR & Marketing Services Manager Hochland Polska Sery najlepiej sprzedają się w otoczeniu innych serów. Oczywiście można w ich sąsiedztwie lokować inne kategorie produktowe, chociażby przykładowo pieczywo, warzywa czy wino, ale może to mieć miejsce najczęściej w ramach

110 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

okresowej ekspozycji promocyjnej, w celu zwiększenia atrakcyjności i sprzedaży, a także ewentualnej inspiracji do wykorzystania serów w zestawieniu z innymi produktami. Jednak najbardziej kluczowa w sprzedaży jest zawsze atrakcyjna ekspozycja i regularne uzupełnianie braków towarowych. Stała dostępność pełnej oferty asortymentowej wsparta dodatkowo atrakcyjnymi kampaniami marketingowymi najefektywniej przyciąga potencjalnego konsumenta. A o ekspozycję serów trzeba dbać na bieżąco! Uporządkowana ekspozycja serów to warunek jej atrakcyjności, a co za tym idzie – zainteresowania klienta. Uporządkowaniu oferty mogą służyć wdrożone przez Hochland Polska jakiś czas temu podstawki do regałów chłodniczych, zaprojektowane oddzielnie dla każdej grupy asortymentowej lub specjalne kartony ekspozycyjne.


XXXXXXXX

111 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Produkty komplementarne

Aneta Będkowska Marketing Manager Sertop Serek topiony to nieodłączny element śniadaniowego menu, który ma swoje stałe miejsce w koszyku zakupowym już od wielu lat. Z ja-

kimi produktami można połączyć jego sprzedaż? Z pewnością ze świeżym pieczywem oraz warzywami, które są składnikami domowych, pysznych kanapek, a także z makaronami, ponieważ serki topione są często wykorzystywane jako baza do domowych sosów do makaronów i zapiekanek. Inna sytuacja jest w przypadku masła klarowanego – produktu, który wprowadzamy aktualnie na półki sklepowe. Ze względu na swój prozdrowotny charakter jest to produkt znany coraz większej grupie konsumentów. Klienci doceniają także jego walory użytkowe w kuchni (np. możliwość smażenia w wysokiej temperaturze). Samo jego umiejscowienie w pobliżu tradycyjnego masła wystarczy, aby dobrze rotował i, aby konsument zwrócił na niego uwagę.

Przede wszystkim klienci kutymentu i produktów im towarzypują wzrokiem, więc podstawową szących powinna być wizualna OSM_SIERPC_Reklama_PH_205x125spad 5.pdf 1 27/07/2017 13:12 formą prezentacji serowego asorpropozycja podania. Zwykle dąży Reklama

112 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

się do maksymalnego zapełnienia witryny chłodniczej, by klientowi zapewnić wgląd w ofertę serów w danej podkategorii, np. serów żółtych i stworzyć wrażenie obfitości. Warto jednak rozważyć, czy szczególnie, gdy możemy dany produkt zaproponować w cenie promocyjnej lub wprowadzamy nowy produkt (lub w odnowionym opakowaniu) nie poświęcić jednak części powierzchni ekspozycyjnej na podanie niejako gotowej propozycji prezentacji, którą dodatkowo można co jakiś czas (nawet codziennie) zmieniać. Podstawowe pytanie – w jakim celu klient kupuje dany produkt? W pierwszej kolejności trzeba sobie uświadomić, do jakich celów w ogóle klienci kupują tę kategorię produktów i odpowiednio tę


Produkty komplementarne

wiedzę zaprezentować. Oto kilka propozycji. Kanapka z chrupkiego pieczywa z żółtym serem zachęci do wspólnego kupowania zarówno plastrów sera, jak i określonego pieczywa. Pięknie zaprezentowany plaster żółtego sera, przybrany koperkiem, położony na chrupkim pieczywie zachęci do kupowania nie tylko podstawowego produktu, więc przyda się informacja, że dany gatunek dostępny jest na półce z pieczywem lub jeszcze lepiej – możemy na ladzie chłodniczej powyżej takiej propozycji umieścić kilka opakowań chrupkiego pieczywa. Obie te kategorie będą wzajemnie napędzać swoją sprzedaż, budząc odpowiednio sprzęgnięte ze sobą skojarzenia, które możemy jeszcze wzmocnić, proponując klientowi wydrukowane przepisy bardziej skomplikowanych dań. Efekt możemy jeszcze bardziej spotęgować, proponując po prostu degustację. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym gatunkom i rodzajom sera, próbując znaleźć równie atrakcyjne połączenia, które wzmocnią wzajemną sprzedaż produktów komplementarnych, jak i znacząco wpłyną na kreowanie wizerunku „sklepu z pomysłem”, który będzie odwiedzany nie tylko z potrzeby, ale też jako miejsce przyjazne i inspirujące podczas codziennych zakupów. Bez parmezanu nie ma pizzy Do najtwardszych, o najmniejszej zawartości wody w suchym produkcie należą sery typu włoskiego. Zazwyczaj zawierają mniej niż 30% wody, dlatego są tak twarde, że nie kroi się ich, a ściera za pomocą tarki i w takiej postaci używa jako przyprawy do dań. Dojrzewają też najdłużej – od roku do nawet trzech lat. Mają często zwarty miąższ bez dziur o pikantnym smaku. W postaci handlowej często sprzedawane są już drobno starte. Parmezan (wł. Parmi-

113 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Produkty komplementarne

Ewa Gromadzka Kierownik Marketingu SM MLEKPOL w Grajewie SM MLEKPOL w swojej ofercie ma wyroby mleczarskie większości kategorii tego segmentu produkcji spożywczej. Jest więc nie tylko

giano-Reggiano) to właśnie podpuszczkowy ser twardy typu włoskiego. Jest chętnie używany jako przyprawa do wielu włoskich dań, szczególnie do pizzy, zapiekanek, spaghetti, zupy cebulowej. Do podstawowych produktów komplementarnych w tym przypadku możemy zatem zaliczyć np. gotowe spody do pizzy, sosy i inne przyprawy, makarony, gotowe ciasta francuskie i na tarty. O ile nie zawsze możemy sobie pozwolić na pokazanie w tym przypadku gotowego dania lub jego imitacji, to możemy pokusić się o pokazanie atrakcyjnego zdjęcia oraz podanie autorskiego przepisu, który może być nawet w najbardziej ekonomicznej wersji w formie gotowej receptury skserowanej i dokładanej do zakupów w formie gratisu. Szwajcarskie dziury z winem Sery typu szwajcarskiego zalicza się również do serów twardych, jednak nie są tak twarde, jak wspomniany wyżej parmezan, a czas ich dojrzewania jest znacznie krótszy. Od serów typu szwajcarskiego oczekuje się ładnych okrągłych lub owalnych, regular-

słynne mleko Łaciate, ale też gama śmietan i śmietanek, serków kremowych do smarowania, napojów fermentowanych. Proponujemy także wyborne masło ekstra i mixy do smarowania, twarogi, sery topione i sery dojrzewające. Stała obecność na półce sklepowej różnorodnych kategorii wyrobów jednego producenta wspiera się wzajemnie pod warunkiem, że producent, jego marki i poszczególne wyroby cieszą się uznaniem i zaufaniem konsumenta. Podstawą sukcesu jest więc najwyższa jakość wszystkich wyrobów. Sprzedaż wyrobów SM MLEKPOL wspieramy permanentnie. Dbamy o odpowiednią ekspozycję naszych produktów, zapewniamy bogatą paletę produktową. Czynnie włączamy się w zarzadzanie półką.

nie rozmieszczonych dziur, nawet wielkości czereśni. Klasycznym szwajcarskim oryginalnym serem (chociaż bez dziur) jest gruyére. Bardziej „szwajcarski” z wyglądu jest ementaler, dojrzewający 2-14 miesięcy. Nadaje się na deskę serów, a także jako dodatek do innych potraw, np. do zapiekanek, makaronów, warzyw, grzybów, mięsa i pieczywa, do przystawek i fondue oraz zupy cebulowej. Te sery można wykorzystać też jako sery do topienia, grillowania i gotowania. Pomysłem na prezentację może być np. taca z serami, przybrana owocami (np. winogrona) w towarzystwie wina, które w tym przypadku może być tym produktem, który doczeka się większej sprzedaży, jeżeli wyraźnie zaznaczymy, gdzie ten gatunek i w jakiej cenie jest dostępny na terenie sklepu. Sałatka serowa z oliwkami Typ angielski reprezentowany jest przez ser cheddar. To ser twardy, otrzymywany z kruszonej wcześniej dojrzałej masy. Taki ser kształtuje się niejako na nowo, soli, prasuje w formach, a następnie pozwala dalej dojrzewać przez

114 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

2-3 miesiące. Taki proces nazywa się nawet czedaryzacją. Sery typu angielskiego nie mają dziur, mają ostry, nieco kwaskowaty smak i zwykle formowane są w duże cylindry. W porównaniu do dość tłustego ementalera (45% tł. w suchej masie), ser cheddar jest znacznie bardziej dietetyczny, bo zawiera ok. 25% tłuszczu. Aby poznać bogactwo jego smaku, należy degustować go w postaci niewielkich kosteczek lub plastrów, ale jest również idealny do zapiekania, do sufletów, a także do sałatek czy

Patrycjusz Majchrowicz V-ce Prezes ds. Handlu i Marketingu Spółdzielnia Mleczarska Ryki W naszej ofercie dla klienta indywidualnego znajdują się dwie grupy produktów. To sery w blokach i plastrach. W wachlarzu obu grup mamy ser Rycki Edam, Rycki Edam Light, Rycki Edam Wędzony, Gouda, Masdaam czy obecny wśród serów w blokach, a od niedawna nowość w grupie plastrów – ser Cezar. Wszystkie wyróżniają się wyjątkowym smakiem, ale również nowoopracowaną szatą graficzną opakowań, na której w specjalnej formie piktogramów wskazujemy na wszystkie dobre cechy naszych produktów. Od lat systematycznie poszerzamy naszą ofertę wśród serów w plastrach. To ukłon w kierunku klientów m.in. dyskontów. Dzięki temu docieramy z naszą ofertą do szerszego grona odbiorców.


Produkty komplementarne

makaronów, można poddawać go marynowaniu. Możemy zaproponować np. sałatkę z takim serem i oliwkami, odpowiednio akcentując możliwość zakupienia od razu opakowania oliwek. Koreczki serowe z piklami Sery typu holenderskiego są zwykle serami twardymi lub półtwardymi. Ich klasycznymi reprezentantami są edam i gouda. W serach młodszych miąższ powinien być nieco kwaskowaty, w starszych bardziej pikantny. Oczka (dziury) powinny być rozmieszczone rzadko i nie powinny być większe od grochu. Najbardziej znana jest gouda, która dojrzewa dość krótko, zwykle 6 tygodni, chociaż za najsmaczniejsze uważa się dłużej dojrzewające (nawet 18 miesięcy) odmiany, które uzyskują bardziej pikantny smak i wyrazisty zapach. Produkuje się je w kształcie cylindrów lub bloków. Do polskich serów typu holenderskiego należą ser edamski, gouda, podlaski, liliput, puławski, zamojski. Tego typu ser to zarówno doskonały ser stołowy, jak i deserowy, wspaniale komponujący się z owocami i winem. Najlepszy na śniadanie, świetny na przekąski i do zapiekania. Bardzo dobrze się ściera. Doskonale smakuje z chrupkim pieczywem i dżemem z pigwy. Stopionym serem można polewać jarzyny, cielęcinę oraz drób. Taca z koreczkami z kostek sera (którymi przy okazji można zachęcić do degustacji) może zawierać wszelkiego rodzaju pikle czy wspomniane wcześniej oliwki. W tym przypadku świetnie może się sprawdzić sprzedaż wszelkiego rodzaju marynat, pikli, marynowanych grzybów, itp. Ser i marynaty rybne Sery typu szwajcarsko-holenderskiego należą do serów półtwardych lub twardych i są nieco ostrzejsze w smaku niż sery typu

115 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Produkty komplementarne

Sery są kategorią produktów podstawowych, najczęściej kupowanych podczas codziennych misji zakupowych. Sery białe, żółte oraz do smarowania zazwyczaj są konsumowane na śniadanie lub na kolację, jako jeden ze składników po-

holenderskiego. Nie poddaje się ich prasowaniu, dojrzewają już po 1-2 miesiącach. Oczka bardziej przypominają nieregularne szczeliny międzyziarnowe. Do serów tego typu produkowanych w Polsce możemy zaliczyć np. sery: tylżycki, trapistów, warmiński, mazurski, żuławski, myśliwski czy salami. Są świetne na przekąski i kanapki. Podawane z owocami i jarzynami, a dojrzałe z marynowanymi rybami. Dobrze się topią, można je używać do sosów i makaronów. Ciekawą propozycją może być kanapka z serem z marynowanym śledziem, a przy okazji ustawmy na ladzie kilka słoików ze śledziami lub obok w chłodni pudełka z marynowanymi rybnymi koreczkami, nadającymi się na dodatek do kanapki. Wędzone sery z orzechami Pewną polską specjalnością wydają się być sery wędzone, czyli sery półmiękkie lub półtwarde, poddane wędzeniu. Tak przygo-

towywane są np. rolada ustrzycka, ser zamojski lub gryficki. Taki ser może również stanowić samodzielne danie – podany z winogronami i orzechami. Poza pokazaniem odpowiedniej propozycji, można klientom zaproponować opakowania odpowiednich bakalii, np. orzechów włoskich.

Pomysłów tyle co dziur w serze szwajcarskim Oczywiście to zaledwie kilka propozycji i to opartych na kategorii serów żółtych. Ważne, by szukać inspiracji w przepisach, sposobach podawania serów, by próbować znajdować nowe połączenia smakowe, które na tyle zaciekawią klientów, że zachęcą ich nie tylko do spróbowania nowych zestawień, ale przede wszystkim do kupienia danego gatunku sera i dodatkowych produktów. Można również w miarę możliwości rozważyć odwrotną, dodatkową ekspozycję. Żółte sery umieścić w ladach chłodniczych obok innych produktów, tam, gdzie zwykle się ich nie spodziewamy, aby wzmocnić ich sprzedaż. W tym przypadku świetnie mogą się sprawdzić gotowe opakowania serów w plastrach, które zainspirują tych, którzy np. zaczynają zakupy od gotowej bazy: spodu do pizzy, ciasta francuskiego, mieszanek sałat. Okazuje się, że sery mogą być doskonałym pomysłem na uatrakcyjnienie oferty, a co niemniej ważne – skłonić klientów do większych zakupów. ▼ Olga Tylińska

Barbara Słodowa

sprzedawca, P.H.U. „Zielonowo” Lubasz

Z segmentu serów, najlepiej sprzedaje się ser żółty na wagę. Klienci kupują przeważnie 2030 dag zarówno w całości, jak i w plastrach. Wśród gatunków prym wiedzie rycki edam, następnie gouda i morski oraz salami i królewski. Serki do kanapek klienci wkładają do koszyka przeważnie w sezonie letnim. Uzależnione jest to od smaków. Na wiosnę jest to najczęściej smak śmietankowy, a także nowości pojawiające się w tym czasie na rynku, np. smak rzodkiewki czy suszone pomidory. W tej kategorii najlepiej sprzedają się produkty marek Hochland i Łaciate. Zainteresowaniem cieszą się też wyroby regionalne z położonej niedaleko mleczarni OSM Czarnków. Najważniejszymi z nich są serek wiejski i gzik.

116 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

fot. Patryk Łusiewicz

Marcin Zięć Netious Revenue Institute Chołaściński, Zięć

siłku. W związku z tym bardzo często w koszyku zakupowym tej kategorii znajdują się takie produkty, jak pieczywo, masło, mleko, wędliny czy jajka. Zawsze warto eksponować te produkty w bliskim sąsiedztwie, jako gotową propozycję podstawowych posiłków w ciągu dnia. Warto pamiętać, że kategoria serów oferuje swoim bogactwem cały wachlarz inspiracji kulinarnych i jest przez konsumentów łączona zarówno z warzywami (feta, sery pleśniowe jako składniki sałatek), makaronami i mięsami (sery pleśniowe jako baza do sosu) oraz przetworami owocowymi (oscypek, sery pleśniowe), będąc często głównym bohaterem dania. Komplementarna ekspozycja wszystkich tych kategorii jest praktycznie niemożliwa, więc dużo skuteczniejszą taktyką zwiększania sprzedaży jest rekomendacja przez personel sklepu, oparta na dobrej znajomości właściwości poszczególnych rodzajów sera.


XXXXXXXX

117 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Napoje gorące

fot. Shutterstock.com

Zaopatrzenie w kawę i herbatę

Rynek bez przerwy dostarcza nowości w najpopularniejszych kategoriach ciepłych napojów. Jakie produkty powinniśmy mieć na półkach, aby zarobić na modzie na kawy i herbaty?

N

ajpopularniejszym ciepłym napojem Polaków jest kawa, żeby było ciekawiej, dodać należy, że jest tak… od kilkuset lat. Polacy stali się kawoszami niemal natychmiast po poznaniu smaku naparu z ziaren kawowca. Herbatę nauczyli się pić dopiero pod zaborem rosyjskim. Zewnętrzne wpływy nadal kształtują nasze

gusta, a to sprzyja wzrostowi sprzedaży i  ogólnemu rozwojowi rynków tych napojów. Klasyczne smaki kaw Zaopatrując się w  kawy musimy jednak pamiętać, że Polacy w większości są jednak tradycjonalistami, a więc na naszej półce z  kawami obowiązkowo muszą znaleźć się produkty zna-

118 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

ne. Znane oznacza również znane w regionie, w którym prowadzimy działalność. Inną „tradycyjną” kawę wybierają bowiem poznaniacy, inną warszawiacy czy gdańszczanie. Obok nich muszą znaleźć się znane marki oraz cieszące się coraz większą popularnością kawy w  różnych odmianach (najpopularniejsze to arabica i robusta). To klasyki, które klienci preferują.


XXXXXXXX

119 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Napoje gorące

Z drugiej strony są smakosze, którzy na pakowane kawy patrzą niechętnie, a jeśli już, to wybierają ziarna mniej znane statystycznym konsumentom, najczęściej do samodzielnego mielenia. To asortyment, który wymaga osobnego podejścia, odpowiedniej ekspozycji, no i  wiedzy na temat kaw. Klient zaopatrujący

Sylwia Mokrysz Prokurent Mokate Gdy za oknem robi się deszczowo i zimno popularne stają się „Grzańce Loyd” – wysokiej jakości herbata czarna z różnymi przyprawami, sokami itp., oraz z domieszką alkoholu zamkniętego w mikrokapsułkach. Doskonałe na rozgrzewkę są również herbaty owocowo-ziołowe Loyd Warming Tea (z aromatycznymi, rozgrzewającymi przyprawami), a na poprawę humoru np.: Loyd „Lipa o smaku cytryny z miodem” czy LOYD „Rumianek o smaku karmelowym”. Gdy dopadnie nas przeziębienie, pomóc może herbatka funkcjonalna Loyd – recepta na zdrowe gardło. Znajdujące się w niej macierzanka, koper włoski, anyż i tymianek wpływają na prawidłowe funkcjonowanie gardła, krtani i strun głosowych.

Obok nich warto zaopatrzyć się w kawy smakowe (to kawy, które w  procesie prażenia zostały nasączone wodą z  olejkami nadającymi im odpowiedni aromat). Mogą to być kawy waniliowe, czekoladowe, toffi, z aromatami alkoholi, kokosa i  wielu innych nut. Taki asortyment stanowi ciekawe dopełnienie półki z kawami, a rosnąca ich popularność, może dać dodatkowe źródło zysku dla sklepu.

Pierwsza w Polsce kawiarnia powstała w 1724 r. w Warszawie. Szybko zbankrutowała. Popularność kawy jednak szybko rosła i w XIX w. w stolicy było około 100 kawiarni.

się w te produkty najczęściej uważa się za specjalistę – sam komponuje mieszanki odmian różnych kaw i  na pewno będzie wymagał indywidualnego podejścia. Decyzję o  wejściu w  ten asortyment musi więc poprzedzić solidne przygotowanie sklepu i personelu. Utarło się, że w dziale kaw jest miejsce na przeżywające drugą młodość, po latach zapomnienia, kawy zbożowe. Warto wykorzystać trend wzrostu tego naturalnego produktu i zadbać o jego obecność na półce. Herbaty mają zadania Herbata to drugi z  najpopularniejszych ciepłych napojów Polaków. Zasada zaopatrzenia się w nią jest podobna, jak w  przypadku kawy. Na półce klienci powinni znaleźć wybór znanych marek, których zbyt gwarantują przyzwyczajenia

120 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

konsumentów, ale też stałe akcje promocyjne producentów. Herbaty na półce możemy podzielić, nie jak kawę – ze względu na smaki, ale na rodzaje. Napary, które należy wprowadzić do sprzedaży możemy sklasyfikować jako klasyczne, aromatyzowane czy funkcyjne. Herbata klasyczna to w rozumieniu klienta czarna herbata bez żadnych dodatków, którą powinniśmy mieć w  wyborze zarówno cenowym, w  formie klasycznego suszu pakowanego luzem oraz w  najpopularniejszej formie, czyli torebkach do zaparzania. Napary aromatyzowane, występujące częściej luzem niż w torebkach, to herbaty wzbogacone suszem kwiatowym, z owoców, ale także olejkami, jak najpopularniejsza z  tych gatunków – aromatyczna Earl Grey, z dodatkiem olejku z bergamotki.

Pierwsza pisemna wzmianka o herbacie na ziemiach polskich pochodzi z 1662 r. Wiadomo, że rodakom nie od razu przypadł do gustu jej smak. Później „zioło” zaczęto spożywać jako napój leczniczy.

Wreszcie, napary funkcjonalne w formie herbat. Występują zarówno w torebkach, jak pakowane luzem. To herbaty wzbogacone o składniki wspierające organizm. Na przykład herbata z  limonką bogata w  witaminę C, ale nie tylko. Często nie są to herbaty w klasycznym rozumieniu, ale są to napary ziołowe, mające


Napoje gorące

wspierać różne funkcje organizmu. U producentów i  dystrybutorów znajdziemy całą gamę tych naparów, od odchudzających, przez wzmacniające, po poprawiające krążenie. Jeśli dodamy do tego klasyczne napary z  mięty, melisy czy kopru, na potrzeby handlu nazywane „herbatami z…”, uzyskujemy pełen obraz tego, czego nasi klienci mogą szukać na półce z herbatami. Herbaty na zdrowie Obok leków dostępnych bez recepty, herbatki lecznicze i uodporniające to chętnie kupowane produkty jesienne. Wybierają je osoby stawiające na naturalne środki wspierające organizm. Ilość rodzajów tych naparów jest dość szeroka. Czym kierować się szukając ziół na półkę? W zależności od tego, jak bardzo chcemy rozbudować ten dział sprzedaży, możemy wybierać spośród gamy produktów od różnych producentów, zapewniając klientom wachlarz cenowy lub dobrać asortyment pod względem właściwości. Udział na półce Jakie herbaty postawić na półce? Ciągle rosnąca podaż przy zamówieniu towaru każe włączyć światło ostrzegawcze. Istotnym czynnikiem jest marka oraz funkcjonalność i naturalność. Tak, jak Polacy dali wiarę producentom co do działania odchudzającego różnego rodzaju herbat i naparów, tak tradycyjnie wierzą w ich działanie wzmacniające, rozgrzewające czy przeciwzapalne lub lecznicze w przypadku przeziębień. Ostatnim, ale może najważniejszym, kryterium jest udział herbat funkcyjnych w rynku. Nadal najpopularniejszymi rodzajami herbat są tradycyjne – czarne. Na herba-

121 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Napoje gorące

Największą część rynku niezmiennie stanowią herbaty czarne, choć w ostatnim czasie obserwujemy niewielkie spadki tej kategorii na rzecz herbatek ziołowych i funkcjonalnych. W 2016 roku wprowadziliśmy do portfolio nowość – herbatę czarną Big-Active Pure Ceylon oraz herbatę Big-Active Pure Ceylon Earl Grey, które są zbierane i pakowane na Cejlonie. Są to produkty o najwyższej jakości: nie zawierają zbędnych aromatów i sztucznych dodatków, co jest odpowiedzią na potrzeby wymagającego, świadomego konsumenta. Herbaty czarne są dostępne w opakowaniach 25, 50 i 100 torebek oraz w wariancie liściastym 100 g. W najbliższym czasie będziemy kontynuować prace nad rozwojem tej kategorii i jej dostępnością.

ty funkcyjne możemy zgodnie z tą wiedzą przeznaczyć do kilkunastu procent powierzchni wystawienniczej, pamiętając jednocześnie o gwarancji zapewnienia różnorodności. Herbata jest zdrowa Najprostszym wyborem jest zagwarantowanie wyboru herbat, które same w sobie posiadają zbawienne właściwości

Natalia Lijewska

Sprzedawca Sklep Spożywczo-przemysłowy „Pod Lipą” Lubasz

Kawa i herbata to najlepsze produkty do sprzedaży. U nas w sklepie lepiej się sprzedają kawy rozpuszczalne, sypane trochę mniej. Z herbat granulowana albo ekspresowa. Sprzedaż jest bardzo dobra. Po saszetki kawy 2 w 1 lub 3 w 1 klienci sięgają rzadziej, przeważnie kupują je rano przed pójściem do pracy. Wśród kaw zbożowych prym wiedzie Inka.

dla organizmu. Ich działanie udowodnili naukowcy. Przede wszystkim herbaty, to antyoksydanty. Królową wśród nich jest herbata biała. Pomaga w walce z cholesterolem, wzmacnia kości, przeciwdziała osteoporozie. Udowodniono jej działanie w kierunku obniżenia ciśnienia krwi. To tylko jeden z przykładów. Oprócz tej szlachetnej odmiany, dostępne są herbaty żółta, czerwona, i oczywiście najpopularniejsza czarna czy świętująca obecnie swoje pięć minut –herbata zielona. Herbaty z dodatkami W tej kategorii herbat możemy postawić na wysokiej ja-

fot. Patryk Łusiewicz

Anna Justyniarska PR-Digital Manager Herbapol-Lublin

kości odmiany różnych herbat wzbogacone naturalnymi dodatkami, dzięki którym klienci zyskują odporność lub mogą podreperować zdrowie. To „zwykłe” herbaty, których skład wzbogaca się suszem ziół lub innych dodatków. Znajdziemy więc herbaty z żeńszeniem, którą mają właściwości wzmacniające siły witalne. Doskonałe na jesień są herbaty z imbirem (często także z nutą cytrynową), rozgrzewające w chłodne jesienne dni. Podobnie, jak herbaty z malinami. Doskonała na chłodne dni będzie herbata z rokitnikiem, źródłem witaminy C i wielu innych witamin, a także mikroelementów, jak żela-

Yerba mate – południowoamerykański napar z ostrokrzewu paragwajskiego. Zaparzany wodą o temperaturze około 85 stopni. Herbata o charakterystycznym smaku, której właściwości urosły do rozmiaru legendy. Ze względu na rosnącą popularność, producenci przygotowują jej wersje smakowe, aby zwiększyć jej spożycie. Jest bogata w magnez, mangan, potas. Z racji mody na nią została poddana szerokim badaniom. Wskazuje się na jej właściwości co do poprawy koncentracji i pamięci oraz szereg innych pozytywnych wpływów na organizm.

122 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Napoje gorące

zo, mangan i bor, stosowanym w medycynie ludowej od pokoleń. Podobnie herbata z czystkiem, wspierającym odporność o działaniu przeciwzapalnym. Lista herbat z dodatkami jest długa. Ważne, żebyśmy dokonując wyboru asortymentu pamiętali o warunku docelowej efektywności produktów. Napary Obok herbat i herbat z dodatkami, ważnym działem (w zależności od możliwości ekspozycyjnych) jest dział naparów, czyli popularnych herbatek ziołowych. Te napoje nie są herbatami, bo do ich stworzenia nie posłużyły żadne jej odmiany. Mogą to być zioła lub susze różnych roślin, których działanie lecznicze udowodniono. Przykładem tej ostatniej kategorii mogą być „herbatki” z liści malin, lipy, z czarnego bzu, a nawet jarzębiny. Wybierając asortyment na półkę, warto korzystać z wytycznych dotyczących zaufanych receptur, z których korzystają nasi klienci. Na rynku pojawiają się różne mieszanki ziół. Pewnikami będą te naturalne napary, których składniki są znane i używane przez klientów, chociażby dzięki wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Napoje instant Uzupełnieniem półki napojów ciepłych będą napoje rozpuszczalne. Zarówno kawa (espresso, latte czy wybór kaw typu cappuccino oraz kawy zbożowe), jak herbatki (klasyczne, a także owocowe, cytrynowe) dostępne w  szerokim wachlarzu smaków. W  ich przypadku obowiązuje zasada podobna, jak w  klasycznych napojach. Na półce muszą się znaph_BIGACTIVE_BLACK TEA_131x250_VOL4.indd 1

123

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

2017-09-26 11:35:05


Napoje gorące

ta mogą przykuć te z dodatkami witamin i minerałów. Urozmaicenie półki z  tą kategorią produktów będą coraz popularniejsze napoje rozpuszczalne z orzechów oraz ziaren zbóż.

Bogdan Wicher

Właściciel Firma handlowo-usługowa „Wicher” Lubasz

Z działu kaw klienci często sięgają po marki premium. Dobrze sprzedają się one zarówno w wersji sypanej, jak i rozpuszczalnej. Częstym wyborem są też tańsze propozycje. Znajdują się również osoby ceniące kawę zbożową, głównie marki Inka. Jeśli chodzi o herbaty tutaj prym wiedzie klasyczna czarna. Klienci sięgają także po miętę i herbatę zieloną.

leźć klasyki kupowane przez wszystkich wielbicieli tych napojów, ale warto ją wzbogacić o nowości i smaki, które mogą zainteresować klientów. Po-

fot. Patryk Łusiewicz

Dodatki do herbaty

dobnie, jak w przypadku herbat, w tej kategorii rynek proponuje, na przykład napoje funkcjonalne. W  sezonie jesienno-zimowym uwagę klien-

Reklama

124 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Najpopularniejszym dodatkiem do herbaty w Polsce jest cukier i cytryna, ewentualnie sok malinowy, albo miód, kiedy sięgamy po nią w ramach kuracji w zimne miesiące. Co najwyżej w czasie wyprawy w góry zdarza nam się skosztować naparu wzmocnionego aromatycznymi dodatkami i alkoholem. Specyficzną rolę odgrywa w Polsce herbata nazwana bawarką, czyli z dodatkiem mleka. Zwyczaj mieszania herbaty z zimnym mlekiem przy-


Napoje gorące

Reklama

W sezonie jesienno-zimowym uwagę klienta mogą przykuć te z dodatkami witamin i minerałów. Urozmaicenie półki z tą kategorią produktów będą coraz popularniejsze napoje rozpuszczalne z orzechów oraz ziaren zbóż.

wędrował do Polski, jak podpowiada jego nazwa – z Niemiec. W naszej kulturze utarło się, że ten napój jest podawany kobietom w ciąży, w celu poprawienia produkcji pokarmu dla mającego się narodzić dziecka. Jest to mit, który pokutuje w naszym kraju od pokoleń. Faktem jest zaś, że ta mało popularna forma spożycia herbaty, na zachodzie Europy jest popularną formą podania tego napoju. Najbardziej rozpowszechniona jest w Wielkiej Brytanii. Tam odrobinę ciepłego mleka zalewa się zaparzoną herbatą. Brytyjczycy zwyczaj ten zapożyczyli od Hindusów. W Indiach dodaje się też do naparu przyprawy z kardamonem czy imbirem i cynamonem. Chińczycy, którzy picie herbaty uczynili narodowym obyczajem, mają niezliczone metody zaparzania herbat różnych gatunków z różnymi dodatkami, sztukę tę opanowali do perfekcji, łącząc napar z najdziwniejszymi dodatkami. Specjalnością chińską są herbaty – kwiaty rozkwitające po zalaniu wrzątkiem. To dzieło ludzkich rąk. Kwiaty tworzy się ze specjalnie dobieranych gatunków herbat. Swoje tradycje mają także kraje azjatyckie. Najbardziej specyficznym napojem jest napar przygotowywany przez Mongołów. Herbatę sprasowaną zaparza się bardzo długo i dodaje do niej masło z mleka i serwuje o każdej porze dnia. W podobny sposób przygotowują herbatę Tybetańczycy. Dodają do niej jeszcze mleko zwierząt, które hodują, m.in. jaków. ▼ Adrian Domański

125 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


CHEMIA XXXXXXXX GODPODARCZA

CZYSTOŚĆ NA TOPIE

fot. Shutterstock.com

Z perspektywy sklepu małopowierzchniowego, chemia gospodarcza jest kategorią dość kłopotliwą. Z jednej strony, półka lub regał przeznaczony na te produkty to konieczność w placówce handlowej chcącej odpowiadać na potrzeby swoich klientów.

A

rtykuły te znajdują zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym więc doskonale rotują, a jednocześnie posiadają długi okres przydatności. Z drugiej strony, kategoria ta jest niezwykle obszerna, wybór produktów jest bardzo bogaty, co nie pozwala w pełni wyeksponować pełnego wachlarza asortymentowego na ograniczonej powierzchni. Silna konkurencja w postaci sklepów specjalistycznych oraz hipermarketów dodatko-

wo komplikuje efektywne zarządzanie tą kategorią. Warto jednak poświęcić jej więcej uwagi szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, który jest okresem wzmożonych porządków zarówno z uwagi na aurę, jak i powoli zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Aby to zrobić należy najpierw dobrze poznać kategorię, trendy w niej panujące oraz czynniki, którymi kierują się konsumenci przy zakupie produktów z poszczególnych segmentów.

126 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Nowoczesne pranie Produkty do prania dobrze rotują przez cały rok, a wymagania klientów wobec detergentów stale rosną, dzięki czemu jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się segment rynku. Konsumenci poszukują już nie tylko środków, które upiorą ubrania, ale także nadadzą im miękkość, świeży zapach, usuną plamy, zapomogą szarzeniu i mechaceniu lub pomogą w zachowaniu kolorów. Najpopularniejsze do nie-


CHEMIA GODPODARCZA

dawna w tym segmencie rynku tradycyjne proszki, zaczynają ustępować płynom oraz kapsułkom. Przy wyborze produktu coraz bardziej liczy się skuteczność, wygoda używania oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań. Klienci wierni są ulubionym markom o ugruntowanej pozycji na rynku, ale jednocześnie nie pozostają obojętni na promocje cenowe. Do prania białego nadal najczęściej wybierane są proszki cieszące się wśród klientów opinią najbardziej skutecznych. Jednak do prania ubrań kolorowych, czarnych lub delikatnych chętniej używane są płyny i kapsułki, które łatwiej się wypłukują, nie pozostawiają zacieków i są delikatniejsze dla tkanin. Pojawiły się na rynku także produkty łączące zalety różnych form środków do prania, jak kapsułki piorące zawierające żel i proszek do prania. Następuje specjalizacja produktów – poszczególne środki przeznaczone są do konkretnych zadań (pranie poszczególnych kolorów czy rodzajów tkanin, pranie w niskich temperaturach, usuwanie uporczywych plam) lub konkretnych użytkowników (pranie ubrań dla dzieci lub alergików). Widać także dążenie do wielozadaniowości – detergenty spełniają coraz więcej funkcji poza samym praniem, zawierają dodatkowe substancje zmiękczające i pielęgnujące, nadające zapach, usuwające plamy i bakterie, co wpływa na spadek popularności płynów do płukania oraz odplamiaczy. Sporą popularnością cieszą się także produkty wspomagające, takie jak chusteczki przeciwko farbowaniu tkanin czy mydełka odplamiające, te jednak kupowane są sporadycznie, ponieważ zuży-

127 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


CHEMIA GODPODARCZA

W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek płyn czyszczący Ludwik all purpose cleaner. Płyn przeznaczony jest do czyszczenia wszystkich powierzchni zmywalnych w całym domu. Wygodny w użyciu, skutecznie usuwa zabrudzenia, pozostawiając czyste i lśniące powierzchnie. Nie wymaga spłukiwania. Pozwala w prosty i szybki sposób wyczyścić każdą powierzchnię, nawet szkło.

wają się bardzo powoli, a sam zakup należy do impulsowych. Wszechobecny trend proekologiczny znalazł także odbicie w tym segmencie rynku – środki do prania ulegają kompaktyzacji – mniejsza ilość produktu wystarcza na większą ilość prań, opakowania stają się coraz mniejsze i lżejsze. Ogranicza to negatywny wpływ detergentów na środowisko naturalne, a także wpływa na wygodę zakupu, użytkowania i przechowywania produktów, które stają się coraz mniejsze i lżejsze. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na popularność środków piorących w kapsułkach i tabletkach, które są łatwe w dozowaniu, nie wymagają dużo miejsca do przechowywania i często są uzupełnione o dodatkowe substancje zapachowe i zmiękczające. Jest to zjawisko, które warto wziąć pod uwagę, planując asortyment chemii gospodarczej w placówce małopowierzchniowej – produkty te zajmują mniej miejsca na półce, a klienci chętniej je kupią niż duże i ciężkie paczki proszku czy butelki z płynem, a zakupu mogą dokonać codziennie bez konieczności

udawania się do hipermarketu. Dobrym pomysłem może być także sprzedaż kapsułek na sztuki, dzięki stosunkowo niskiemu kosztowi, ci z klientów, którzy kierują się przy zakupie głównie ceną będą bardziej skłonni do zakupu i wypróbowania nowości. Zmywanie pod kontrolą Drugą grupą asortymentową, której nie może zabraknąć nawet na najskromniejszej półce z chemią gospodarczą są środki do zmywania naczyń. Coraz większa popularność zmywarek powoduje wzrost zapotrzebowania na detergenty w nich używane, jednak wciąż najpopularniejsze są płyny do zmywania ręcznego. Klienci wybierając te produkty kierują się głównie skutecznością oraz zapachem, coraz większego znaczenia nabierają także dodatkowe aspekty ich używania – hiperalergiczność, pielęgnacja skóry dłoni czy naturalność substancji wykorzystanych do produkcji płynu. Płyny do mycia naczyń wciąż są udoskonalane – pojawiają się nowe warianty zapachowe oraz receptury wzbogaco-

ne witaminami, minerałami oraz środkami pielęgnacyjnymi, takimi jak aloes i rumianek czy substancjami do tej pory używanymi przy produkcji kosmetyków, takimi jak ole-

Klienci wybierając te produkty kierują się głównie skutecznością oraz zapachem, coraz większego znaczenia nabierają także dodatkowe aspekty ich używania – hiperalergiczność, pielęgnacja skóry dłoni czy naturalność substancji wykorzystanych do produkcji płynu.

jek arganowy czy olejek jojoba. Także w tym segmencie rynku można zaobserwować zjawisko kompaktyzacji – producenci wprowadzają środki coraz bardziej wydajne, pozwa-

Anna Stachowiak

Współwłaścicielka Drogeria Owińska

W dziale chemii gospodarczej wprowadzamy nowości tylko reklamowane. Jeśli jest zainteresowanie klientów, produkt jest utrzymywany w sklepie. W tej kategorii najczęściej pojawiają się płyny do podłóg oraz do płukania. Gorzej przyjmują się nowe produkty wśród płynów do mycia naczyń – tu klienci stawiają na znane marki i ewentualnie jak pojawia się nowy zapach – wtedy są skłonni go kupić, by wypróbować. Najczęściej sprzedajemy płyn Ludwik o zapachu miętowym. Po nowości częściej sięgają młodzi ludzie, ale coraz częściej w drogerii zjawiają się osoby starsze i pytają o produkty, których reklamy widzieli w telewizji. W drogerii już pojawiają się artykuły świąteczne, jak zestawy kosmetyków, idealne na prezent.

128 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

fot. Olga Tylińska

Magdalena Bonder Brand Manager GRUPA INCO


CHEMIA GODPODARCZA

lające na ich mniejsze zużycie, ale jednocześnie nie zapominają o głównym kryterium wyboru, czyli skuteczności. Dzięki temu konsumenci mogą kupić płyny zawierające enzymy lepiej usuwające tłuszcz oraz zaschnięte zabrudzenia ze skrobi (ziemniaków, ryżu, makaronu). Pomimo iż sprzedaż preparatów do zmywania jest w miarę stała w ciągu roku, to ulega sezonowemu wzrostowi w okresie świątecznym – warto jest więc powiększyć asortyment w tym czasie. Na półce z tymi środkami dobrze jest umieścić także produkty uzupełniające, takie jak gąbki do zmywania, rękawice gumowe w różnych rozmiarach czy szczoteczki do usuwania przypalonych resztek z naczyń kuchennych. Zmywarki pozwalają na oszczędność czasu i wody, znalazły się więc w wielu domach osób, które cenią sobie wygodę oraz ekologiczny aspekt ich używania. Na rynku dostępnych jest wiele środków zarówno myjących (tabletki, żele, proszki, płyny nabłyszczające), jak i konserwujących samo urządzenie i przedłużających jego żywotność (sole do zmywarki, odświeżacze). Nowocześni konsumenci posiadający zmywarki poszukują siły myjącej oraz wygody stosowania, więc chętniej kupują środki spełniające kilka funkcji. Na rynku można więc znaleźć wielozadaniowe produkty w formie tabletek, które nie tylko myją naczynia, ale także nabłyszczają szkło, zapobiegają zaciekom, przyspieszają wysychanie naczyń, zmiękczają wodę, usuwają osad i chronią zmywarkę. W sklepach tradycyjnych detergenty do zmywarek kupowane są sporadycznie, decydując się na ten asortyment warto więc jest go dobrze wyeksponować oraz po-

129 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


CHEMIA GODPODARCZA

Iwona Ewert-Staniewska właściciel PHU „1001” Lubasz

stawić na rynkowe bestsellery jakimi są preparaty wielofunkcyjne. Podłoga na medal Środki do prania ubrań i zmywania naczyń stanowią ponad 70% sprzedaży całej kategorii chemii gospodarczej. Pozostałe segmenty mają w niej o wiele mniejszy udział, i mimo że takich zakupów się VELVET Giga rolki giga Zyski dokonuje PH 205x83 1.pdf głównie w super- i hipermarketach, to warto jest rozsze-

1

fot. Patryk Łusiewicz

Chemia gospodarcza cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów. Jeśli chodzi o płyny do mycia klienci w ich przypadku nie kierują się konkretnym zapachem, sprzedają się wszystkie dostępne w sklepie, ale markami, do których przyzwyczaili się klienci. Płyny do podłóg to także „chodliwy” towar. Tutaj sprzedają się zwłaszcza Sidolux, Ludwik i Tytan.

rzyć oferowany asortyment także o inne produkty, szczególnie późną jesienią i wiosną. Zakupy takie mają raczej charakter interwencyjny – dokonywane są „na szybko”, kiedy zabraknie ich podczas dokonywania porządków lub kiedy nie ma czasu na długą wyprawę do sklepu. Półki należy więc zatowarować produktami wiodących marek, bestsellerami i szeroko reklamo29.09.2017 12:29 wanymi nowościami w małych lub średnich opakowaniach.

Dobrym wyborem mogą być uniwersalne płyny i koncentraty do mycia podłóg, które nie ustępują jakością płynom wyspecjalizowanym, a znajdą więcej nabywców niż preparaty dedykowane i pozwolą zaoszczędzić miejsce na półce sklepowej na inne artykuły. Środki te charakteryzują się wydajnością i stosunkowo niską ceną, która może zachęcić klientów, a największą popularnością cieszą się preparaty w butelkach o pojemności jednego litra. Najważniejszym czynnikiem wyboru produktu pozostaje jego skuteczność, ale konsumenci zwracają także uwagę na zapach środków myjących. Dzięki temu poza tradycyjnymi aromatami sosny czy cytryny, na rynku można znaleźć takie nietypowe warianty, jak olejek magnoliowy, jaśmin ze skórką pomarańczową, migdał, japońska wiśnia, kwiat pomarańczy czy mydło marsylskie. Klienci wybierają płyny o atrakcyjnych, długo utrzymujących się świeżych zapachach, które sprawdzają od razu w sklepie. Receptury środków uniwersalnych ulegają niewielkim ulep-

Reklama

GIGA rolki GIGA zyski Niech Twój biznes rośnie z liderem!

Velvet markowym

1

nr

w segmencie GIGA rolek!*

*Velvet Care za Nielsen - udział wartościowy w segmencie ręcznik 1-rolkowy (Giga) w kategorii ręczników papierowych z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych, Cała Polska z Dyskontami (Discounters Premium Read - scanning), (suma rynków: hipermarkety, supermarkety bez dyskontów, Dyskonty (Discounters Premium Read) - scanning, sklepy chemiczne, sklepy spożywcze, kioski, stacje benzynowe), maj 2016-kwiecień 2017

130 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


CHEMIA GODPODARCZA

szeniom (jak np. dodanie silikonu dla lepszego rozprowadzenia po mytej powierzchni), natomiast producenci dążą do uatrakcyjnienia wizualnego opakowań. Jeśli pozwoli na to wielkość sklepu, asortyment można rozszerzyć także o środki wyspecjalizowane, przeznaczone do konkretnych powierzchni (paneli, drewna, terakoty), a także preparaty do prania dywanów i usuwania plam z tkanin meblowych. Środki myjące w postaci płynów, emulsji, past oraz koncentratów posiadają oprócz właściwości myjących, także inne właściwości poszukiwane przez konsumentów: nabłyszczają, chronią podłogi przed powstawaniem czarnych smug, ograniczają osadzanie się kurzu. Popyt na środki do czyszczenia podłóg rośnie wraz z pogorszeniem aury oraz zbliżaniem się sezonu świątecznego. Czysty i pachnący dom Artykułem niezbędnym w każdym domu jest płyn do mycia szyb, który także powinien znaleźć się w dobrze zaopatrzonym dziale z chemią gospodarczą. Asortyment w tym zakresie nie musi być szeroki – wystarczy na półce umieścić po jednym produkcie z segmentu ekonomicznego i najtańszego w gramaturze 500 ml. Konsumenci wymagają od tych preparatów głównie skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń oraz wygody użytkowania, dlatego receptury tych preparatów często zawierają alkohol lub ocet, które skutecznie odtłuszczają czyszczone powierzchnie i niwelują zanieczyszczenia. Producenci pracują nad składem oferowanych środków wzbogacając je o składniki, które zwiękSCJ_Glade_Jesien2017_PH_Modul_131x250_170921_01o.indd 1

131

PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

22/09/17 10:24


CHEMIA GODPODARCZA

Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop Coraz większą popularnością na rynku chemii gospodarczej cieszą się ekologiczne środki czystości. Ważne jest już nie tylko, by produkt przyjemnie pachniał, był skuteczny i bezpieczny dla skóry, ale także to, czy został wyprodukowany zgodnie ze standardami eco, czyli takimi, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też firma Gold Drop wdrożyła projekt, którego efektem było opracowanie i  produkcja serii wyrobów chroniących środowisko naturalne pod nazwą Eco Line. Jako pierwsze z  tej serii do sklepów trafiły płyn uniwersalny i  płyn do naczyń. Obecnie w swojej ofercie posiadamy dodatkowo mydło w  płynie, płyn do szyb, płyn do czyszczenia kuchni oraz dwa produkty czyszczące – do urządzeń sanitarnych i  toalet. Dzisiaj ekologiczna linia środków czystości to 7 wyjątkowych produktów, dzięki którym bez problemu można wygodnie, i co ważniejsze nie szkodząc naturze, utrzymywać cały dom w eko-czystości.

szają ich efektywność, niwelują powstawanie smug oraz powodują wolniejsze osadzanie się brudu i kurzu. Środki stosowane w łazienkach do kabin prysznicowych oraz luster dodatkowo spowalniają zaparowanie powierzchni oraz chronią szybę przed powstawaniem osadów z wapnia. W tej kategorii od lat najpopularniejsze są płyny w sprayu z dwufunkcyjnym spryskiwaczem pozwalającym na aplikację w formie mgiełki lub piany, która spływa powoli z pionowych powierzchni. Asortyment środków do czyszczenia kuchni i łazienek jest niezmiernie szeroki ze względu na ich formę

oraz różnorodność rodzajów pielęgnowanych powierzchni. Umieszczenie ich wszystkich w dziale chemii gospodarczej w sklepie małopowierzchniowym graniczy z niemożliwością. Postawić należy zatem na bestsellery liderów rynku, sprawdzone marki oraz najkorzystniejsze promocje cenowe, warto też zwrócić uwagę na produkty uniwersalne, służące do mycia większości powierzchni. Producenci oferują preparaty w postaci mleczek, żelów, sprayów, pianek oraz nasączanych chusteczek, dzięki ich unowocześnionym formułom można łatwo i skutecznie doczyścić kuchenną i łazienkową armaturę, kafelki, wannę, umywalkę i zlew, blaty i meble, a także kuchenki gazowe, płyty elektryczne i piekarniki. Na rynku dostępne są także wyspecjalizowane środki wybielające czy zapobiegające powstawaniu pleśni oraz osadzaniu się osadów z wapnia. W pobliżu preparatów z tej kategorii warto jest umieścić produkty komplementarne, takie jak gąbki, ściereczki na rolkach, worki na śmieci oraz niezbędne w każdym domu ręczniki papierowe. Najpopularniejsze są warianty usprawniające sprzątanie i prowadzenie domu – specjalnie profilowane gąbki, wytrzymałe worki na śmieci z wiązaniem lub taśmą ściągającą, ręczniki papierowe o zwiększonej chłonności i objętości. Oddzielną kategorię tworzą preparaty do czyszczenia toalet – są to głównie żele i zagęszczone płyny, które czyszczą i dezynfekują muszlę klozetową oraz kostki i zawieszki zapewniające miły zapach i bieżącą dezynfekcję. Rosnące oczekiwania klientów przyniosły innowacje w tym segmencie – oprócz czyszczenia, pro-

132 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

dukty te także zwalczają nieprzyjemne zapachy, wybielają oraz usuwają kamień. Producenci konkurują między sobą wprowadzając nowe warianty opakowań pozwalających na wygodną aplikację w miejscach trudno dostępnych oraz niwelujących kontakt skóry zarówno z produktem, jak i czyszczonymi powierzchniami. Głównymi kryteriami wyboru tych środków są skuteczność oraz bezpieczeństwo (właściwości dezynfekujące i bakteriobójcze), a także intensywny miły zapach.

W pobliżu preparatów z tej kategorii warto jest umieścić produkty komplementarne takie jak gąbki, ściereczki na rolkach, worki na śmieci oraz niezbędne w każdym domu ręczniki papierowe.

Dopełnieniem asortymentu są coraz bardziej popularne w polskich domach odświeżacze powietrza występujące w wielu formatach, takich jak produkty w sprayu, urządzenia samoczynnie lub automatycznie wyzwalające zapach, zawieszki, świeczki, olejki oraz pałeczki zapachowe. Najbardziej popularnym wariantem są aerozole, a jednocześnie dominują wciąż świeże morskie, leśne oraz kwiatowe zapachy, to w tym niezwykle dynamicznie rozwijającym się segmencie wciąż pojawiają się innowacje polegające na wprowadzaniu no-


CHEMIA GODPODARCZA

wych form rozpylania przyjemnych aromatów. Producenci wprowadzają na rynek także wyroby w nowych atrakcyjnych opakowaniach oraz o zaskakujących połączeniach zapachowych, takich jak świeże pranie, japoński ogród, drzewo sandałowe i jaśmin czy czarna jagoda. Chemia na półce Pomimo że dostępnego miejsca może być mało, warto zatowarować dział chemii gospodarczej we wszystkie podstawowe kategorie, stawiając głównie na małe pojemności produktów uznanych marek oraz na nowości, które są widoczne w przekazach reklamowych. Można także poszerzyć asortyment o produkty z cenowego przedziału ekonomiczne-

go, ale już w bardziej ograniczonym zakresie. Dobrym pomysłem może być wprowadzenie do asortymentu także produktów z mniejszym udziałem rynkowym, których nie można kupić w konkurencyjnych placówkach. Odpowiednia ekspozycja pozwoli na zwiększenie rotacji należy więc na nią zwrócić baczną uwagę. Dział chemiczny nie powinien znajdować się w pobliżu działu z mięsem czy pieczywem, a umiejscowienie półki lub regału powinno pozwolić klientom na spokojne i swobodne zapoznanie się z asortymentem oraz opisem produktów. Nie jest to jednak kategoria kluczowa dla sklepu małopowierzchniowego ,więc nie należy umieszczać jej w najbardziej efektywnym miejscu sprzedaży.

Górne półki należy wykorzystać na umieszczenie ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, pozwoli to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni nad regałem. Środkowe półki powinny zajmować produkty o mniejszych gabarytach, a stosunkowo wysokiej cenie i marży. Ciężkie opakowania proszków i płynów do prania należy umieścić na niższych półkach. Należy zadbać także o przejrzystość ekspozycji, grupując produkty segmentami oraz wykorzystując kolorowe i atrakcyjne displaye, które oferują producenci. Dobry efekt sprzedażowy może przynieść wyeksponowanie promocji cenowych, pakietów z gratisem oraz nowości. ▼ Magdalena mirowska Reklama

KOSMETYKI DLA TWOJEGO DOMU

DBAMY O CIEBIE I TWÓJ DOM www. millclean.pl

PH_MADONIS_MillClean_205x125.indd 1

133 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

28.09.2017 11:02


PORADNIK KOSMETYCZNY

Higiena intymna

fot. Shutterstock.com

Artykuły higieniczne dla kobiet, czyli podpaski, tampony, wkładki oraz chusteczki i żele do higieny intymnej to kategoria dobrze rotująca w placówce handlowej.

Skuteczna ochrona Największy udział w sprzedaży artykułów higienicznych od lat mają podpaski, jednak młodsze klientki coraz częściej wybierają tampony, na które popyt rośnie szczególnie w sezonie wiosenno-letnim. Kobiety poszukują produktów chłonnych, skutecznie neutralizujących nieprzyjemne zapachy, a także przyjaznych dla delikatnej skóry. Rosnące wymagania Polek powodują, że producenci chcąc zachęcić je do zakupu, wprowadzają kolejne nowości produktowe oraz ulepszenia istniejącej oferty. Oferują oni różne wersje podpasek – ultracienkie, na noc, o zwiększonej chłonności lub wymiarach, pokryte bawełnianą włókniną czy wzbogacone kompozycjami zapachowymi i wyciągami roślinny-

mi. Na rynku jest również wiele wariantów tamponów – o różnych rozmiarach, stopniu chłonności, kształtach i metodach aplikacji. – Dla ogromnej rzeszy kobiet zakupy to już nie tylko zwykłe „sięganie” po ulubiony produkt z półki. Kobiety robią zakupy coraz bardziej świadomie – analizują etykiety, czytają opinie innych kobiet w Internecie – wyjaśnia Agnieszka Andrzejewska z firmy Bella. – Z obserwacji zachowań zakupowych w kategorii artykułów higienicznych wynika, że kobiety poszukują produktów chłonnych, skutecznie neutralizujących intymne zapachy, nie naruszających bariery ochronnej okolic intymnych. Coraz więcej klientek świadomie wybiera wyroby wykonane z włókien naturalnych, w pełni oddychających oraz testowanych dermato-

134 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

logicznie – tłumaczy preferencje świadomych klientek. Niezależnie od stosowanych produktów, Polki wybierają najczęściej będące synonimem jakości marki ugruntowane na rynku, które zapewniają komfort używania oraz poczucie bezpieczeństwa. Cena w tym przypadku odgrywa znacznie mniejszą rolę w procesie decyzyjnym. Konsumentki są lojalne w stosunku do marek, a jednocześnie podatne na przekazy reklamowe. Planując zatowarowanie w artykuły higieny intymnej warto zatem postawić na wyroby liderów rynku oraz ich intensywnie promowane nowości. Najszybciej rotującymi wariantami podpasek są wersje ultracienkie oraz klasyczne sprzedawane w singlepackach po 8-10 sztuk. Należy postawić na renomowane marki oraz zwrócić uwagę na profil klientek sklepu – starsze wybierają warianty grubsze, bardziej chłonne w rozmiarze regular lub large (maxi), młodsze – podpaski supercienkie. Wprowadzając asortyment tamponów należy zwrócić uwagę, aby znalazły się w nim produkty o różnym stopniu chłonności, przede wszystkim normal i super bez aplikatora w małych opakowaniach po 8 sztuk. Codzienna pielęgnacja Najszybciej rozwijającą się kategorią są wkładki higieniczne, których używanie stało się stałym elementem codziennej higieny wielu Polek. Stosowanie tych produk-


PORADNIK KOSMETYCZNY

tów wiąże się z ochroną bielizny przed zabrudzeniem, a także z poczuciem komfortu, świeżości i czystości. W tym segmencie można zaobserwować zjawisko specjalizacji, bogata oferta rynkowa obejmuje produkty zawierające naturalne wyciągi z roślin takich, jak rumianek, bawełna, aloes czy zielona herbata, wkładki o zwiększonej chłonności i oddychalności, warianty zapachowe i bezzapachowe, w różnych kształtach dopasowanych do wieku użytkowniczek oraz rodzaju używanej bielizny czy wyróżniające się kolorem i nadrukami. Zakup wkładek higienicznych jest często zakupem impulsowym, a klientki są podatne na promocje cenowe. W sklepie małoformatowym oferta wkładek nie musi być szeroka, ale powinna obejmować kilka najlepiej rotujących produktów liderów rynku w rozmiarze normal. – Doskonałą odpowiedzią na te trendy jest wprowadzona w ostatnich miesiącach nowa linia wkładek higienicznych pokrytych w 100 procentach bawełną – Bella Panty Intima Plus – potwierdza te obserwacje Agnieszka Andrzejewska. – Dla odróżnienia od dobrze znanych konsumentkom wkładek Bella Panty Intima, nowe wyroby wzbogacone zostały ekstraktem z białych kwiatów (róża, stokrotka i jaśmin) oraz cechują się wyższym poziomem chłonności. Ekstrakt z białych kwiatów dodatkowo daje poczucie miękkości i aksamitności skóry oraz poprawia jej nawilżenie. Linia wkładek Bella Panty Intima Plus stanowi rozwinięcie oferty marki Bella w kategorii wkładek z segmentu premium, obok wkładek Bella Ideale, które miały swoją premierę pod koniec 2016 roku – wymienia innowacje, wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu rynku. ▼ Magdalena Mirowska

135 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


kadry w handlu

Przedstawiciel handlowy – przyjaciel sprzedawcy

fot. Shutterstock.com

Przedstawiciel handlowy to zawód deficytowy według krajowego „Barometru zawodów 2017”. Znalazł się on na liście pracowników najbardziej pożądanych przez pracodawców obok takich zawodów, jak fachowcy z wydrenowanego rynku zawodów budowlanych, pielęgniarki i położne, kucharze i szefowie kuchni czy kierowcy ciągników siodłowych lub samodzielni księgowi.

L

ista powodów, dla których brakuje rąk do pracy w tych zawodach jest dość długa. Otwiera ją „brak doświadczenia”, obok niego „mała ilość kandydatów na rynku”, „niskie dochody”, wreszcie konieczność „bycia mobilnym”. Dobry handlowiec jest w cenie Przyczyn eksperci znaleźli więcej, jednak te cztery powody pasują jak ulał do niskiej podaży pożądanych pracowników w zawodzie „przedstawiciel handlowy”. Doświadczenie, wydaje się najważniejsze, i nie chodzi tu tylko o kompetencje miękkie, począwszy od sztuki komunikacji, a skończywszy na nienagannym wyglądzie. To także odpowie-

dzialność za powierzony rynek sprzedaży, za oddany do dyspozycji sprzęt, np. samochód. Przy okazji warto zauważyć, ten ostat-

Obecnie jedną z najważniejszych ról przedstawiciela handlowego jest utrzymanie długofalowych relacji ze sklepem.

ni jest (obok zarobków) największym magnesem przyciągającym 80% chętnych do pracy w tym zawodzie.

136 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

Inną sprawą są zarobki przedstawicieli handlowych. Cechuje je dość duży rozstrzał. Prognozowane średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na lata 2017-2020 mieści się w zakresie 4538-5327 zł. Obecnie zarobki przedstawicieli handlowych, według Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources, kształtują się w przedziale 43208322 zł. Wszystko zależy od branży, w której działają, regionu Polski oraz rozmiaru i polityki płacowej firmy, której świadczą swoje usługi. Oprócz podstawowego uposażenia mogą liczyć na dodatki pozapłacowe. Przyjaciel sklepu Przedstawiciel handlowy jest nadal traktowany przez wielu sprzedawców i właścicieli sklepów jako zło konieczne. Z jednej strony stara się bowiem wypracować wynik, a więc zarobić jak najwięcej, z drugiej strony wiele sklepów jest skazanych na zamówienia towaru, za jego pośrednictwem. Ma więc wpływ na ceny konkretnego towaru na półce, a w konsekwencji obroty danej placówki. Jednocześnie nie może zapominać, że obecnie jedną z najważniejszych ról przedstawiciela handlowego jest utrzymanie długofalowych relacji ze sklepem. Jego kontakt to dla producenta ostatnia


kadry w handlu

możliwość na poszerzenie asortymentu sklepu o swoje produkty. To ważne w sytuacji, kiedy właściciele sklepów i sprzedawcy jako najważniejszy dla nich wskaźnik wiedzy na temat produktów wskazują: popyt, opinię klientów i prasę branżową. Dobry przedstawiciel handlowy musi nawiązać bliski kontakt z klientem. Należy przez to przede wszystkim rozumieć zdobycie jego zaufania. Nawiązanie dość szczególnej więzi, w ramach której, mimo że reprezentuje producenta, to sprzedawca musi czuć, że realnie dba on o jego interesy. Musi zatem słuchać i rozumieć potrzeby właściciela sklepu czy sprzedawcy. Najlepiej zrobić to, udowadniając, że o oferowanym produkcie, branży i możliwości zarobienia na proponowanym asortymencie, wie wszystko. Wymagaj jak od przyjaciela Czego może oczekiwać po przedstawicielu sprzedawca, osoba zarządzająca sklepem? Ma prawo wymagać, liczyć na pomoc okołosprzedażową, na informacje niezbędne w codziennej pracy z produktem. Oprócz wiedzy, ważne jest przekazanie materiałów promocyjnych dostosowanych do możliwości ekspozycyjnych w danym sklepie, zorganizowanie promocji dla klientów. Liczy się także możliwość wzięcia udziału w reklamowanych przez producenta akcjach prosprzedażowych. Nie mniej istotne są gratisy dla klientów, zwłaszcza kiedy produkt jest nowy w danej placówce handlowej lub właśnie trafił do portfolio producenta. Wreszcie udział w programach lojalnościowych dla sprzedawców i właścicieli sklepów. Reasumując, zrozumienie wzajemnych potrzeb prowadzi do sukcesu – zadowolonego klienta końcowego, a to przekłada się na zwiększoną sprzedaż. ▼ Adrian Domański

137 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Dziecięce imprezy

Asortyment

na dziecięce imprezy

fot. Shutterstock.com

Urodziny, imieniny, przyjęcia, Dzień Dziecka, Halloween, roczki, chrzciny i wiele innych uroczystości. Warto przypominać klientom o mniejszych czy większych okazjach do zabawy, żeby zwiększyć sprzedaż.

i konfetti oraz świeczki cyfry lub te klasyczne – urodzinowe. Produkty te łatwo wyeksponujemy, ponieważ najczęściej są wyposażeniem na kinderbale, urodziny, itp. Jeśli dysponujemy powierzchnią, warto uzupełnić ten asortyment o elementy nakrycia stołu: jednorazowe kubeczki, sztućce i talerzyki. Jeśli dysponujemy powierzchnią wystawienniczą, warto pomyśleć również o jednorazowych obrusach. Ważne, aby towar był zróżnicowany przynajmniej na asortyment „dla dorosłych” i „dla dzieci”. Na stoły słono i słodko

A

kcesoria na imprezy kojarzą się nam przede wszystkim z dużymi okazjami, jak święta, Sylwester, popularne Andrzejki, kiedy wszyscy rozglądają się za wyposażeniem. Część asortymentu warto mieć na półce cały rok. Jeśli klient będzie go zauważał, przypomni sobie o nim w stosownym momencie. Imprezowe dodatki Żeby dobrze się sprzedawał, musi mieć stałe miejsce, klient powinien wiedzieć, gdzie w razie potrzeby może go u nas znaleźć. Do spełnienia tego warunku wystarczy np. jeden stojak z przedmiotami takimi, jak baloniki, czapeczki, trąbki czy serpentyny

O ile wyposażenie dla dorosłych nie musi spełniać wielu warunków, o tyle asortyment dla najmłodszych jest już bardziej wymagającą pozycją. Żeby produkt skusił najmłodszych klientów, powinien być do nich dostosowany. Dziewczynki zdecydują się na wyposażenie w odcieniach różu, chłopcy wolą inne kolory. Gwarancją zbytu jest wprowadzenie elementów ozdobionych grafikami zaczerpniętymi z filmów dla dzieci. Gadżety warto uzupełniać przy okazji zbliżających się świąt, np. Halloween, które najmłodsze pokolenie bardzo dobrze przyjęło i na modłę z Zachodu coraz częściej świętuje. To także okazja do zwiększenia sprzedaży produktów spożywczych. Klasyczny asortyment na imprezy to słone i słodkie przekąski. Chipsy, chrupki, pa-

138 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

luszki, krakersy, orzeszki, a nawet kabanosy w różnych smakach jako przekąski. Słodycze, które sprawdzą się na tego typu okazjach to oczywiście różnego rodzaju cukierki i ciasteczka. Szampan bezalkoholowy Do tego napoje. Tu znowu podstawowym rozróżnieniem będzie to, dla kogo nasi klienci organizują imprezę i jaki jest jej charakter. Dorośli najczęściej świętują zakupując alkohole i to one determinują wybór towarzyszących im napojów bezalkoholowych. W przypadku dzieci wybór zależy od aktualnych trendów. Ważne, aby obok lubianych soków i napojów gazowanych mieć w asortymencie tzw. „szampan dla dzieci”, czyli musujący sok owocowy, przypominający z wyglądu szampana. To często spotykany napój na urodzinach dzieci, ale również przy innych okazjach do świętowania przez najmłodszych. Zabawa polega na tym, że jego otwarcie daje taki sam efekt, jak otwarcie prawdziwego wina musującego czy szampana. Napój dostępny jest w różnych smakach, warto więc zadbać o kompletny asortyment. Jest napojem bezalkoholowym, stąd powinniśmy eksponować go z innymi napojami lub przy gadżetach na przyjęcia, nigdy wśród alkoholi. ▼ Adrian Domański


XXXXXXXX

139 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Imponująca frekwencja Przedsiębiorców Największe wydarzenie edukacyjne w handlu w Polsce jak również w Europie – Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu zebrał blisko 5 000 osób. Właścicieli oraz pracowników sklepów sieci: abc, Delikatesy Centrum, Eurosklep, Gama, Groszek i Lewiatan. 26 września 2017 r. do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach zaprosili ich organizatorzy Akademii Umiejętności Eurocash. W tym roku tematem przewodnim była psychologia biznesu. Spotkanie prowadził Tomasz Kammel, a zaproszeni prelegenci – Jacek Santorski, prof. Elżbieta Mączyńska, Jacek Rozenek, Miłosz Brzeziński, Jakub B. Bączek oraz Jacek Walkiewicz – mówili m.in. o tym jak stworzyć dobrą firmę i prowadzić dobre życie? Jak wyznaczać sobie cele i wyrobić w sobie nawyk ich realizacji? Jak w efektywny sposób organizować swój czas i efektywnie zarządzać zespołem? Podczas kongresu wręczone zostały nagrody w Plebiscycie Herosi Polskiej Przedsiębiorczości organizowanym przez Grupę Eurocash. To pierwsza edycja tego konkursu, w którym Partnerzy biznesowi Grupy Eurocash rywalizują w pięciu kategoriach: Wszechstronność, Lokalność, Zaangażowanie, Przyjazność i Rodzinność. W tym roku w każdej z kategorii przyznane zostały trzy nagrody. Łącznie nagrodzonych zostało piętnaście firm. Pierwsze miejsca i czeki na 40 tys. zł

otrzymały sklepy reprezentujące markę Delikatesy Centrum, ABC oraz Lewiatan. To nie jedyne nagrody, jakie przekazane zostały podczas tegorocznego kongresu. Trzy samochody marki Toyota powędrowały do zwycięzców konkursu zorganizowanego przez firmę Toyota Motor Poland, która jest partnerem Akademii Umiejętności Eurocash. Zainteresowanie kongresem to wyraźny sygnał, że potrzeba edukacji i rozwoju jest dla przedsiębiorców bardzo istotna. Od września 2016 roku oferta edukacyjna została rozbudowana i dostosowana dla potrzeb wszystkich sieci partnerskich i franczyzowych Grupy Eurocash. W chwili obecnej działa odświeżona platforma edukacyjna, zawierająca m.in. nowe kursy e-learningowe i multimedialne (również w języku ukraińskim), z której korzysta już ponad 14000 osób. Nie mniejszym powodzeniem cieszą się warsztaty prowadzone przez trenerów Akademii w całej Polsce – łącznie wzięło w nich udział ponad osiem tysięcy osób. Nowością w ofercie szkoleniowej jest rozpoczęcie współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. 13 paździer-


w trakcie II KongresU Polskiego Handlu nika br. startują studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” oraz alternatywnie dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia „Akademia zarządzania przedsiębiorstwem w handlu detalicznym”. Są to pierwsze tego typu studia w Polsce, a patronat specjalny objęła nad nimi Polska Izba Handlu. „Poradnik Handlowca” był wyłącznym patronem medialnym wydarzenia.

Oferta Akademii Umiejętności Eurocash jest na bieżąco rozwijana, a intencją organizatorów jest dostarczenie właścicielom i pracownikom sklepów wiedzy na europejskim poziomie. W roku 2017/2018 głównymi tematami realizowanymi w ramach Akademii Umiejętności Eurocash będzie sukcesja w biznesie i promocja zawodu sprzedawcy. Natomiast kolejny kongres Akademii przewidziany jest już za rok.

Akademia Umiejętności Eurocash to największy w Polsce kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy wspierający polskie niezależne sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash. W ramach Akademii właściciele i pracownicy sklepów mają dostęp do szerokiej wiedzy związanej z prowadzeniem sklepu spożywczego z uwzględnieniem zmieniających się trendów rynkowych. Akademia działa nieprzerwanie od 2010 roku. W tym czasie z oferty Akademii skorzystało już ponad 23000 właścicieli i pracowników sklepów. Główne filary Akademii to: nowoczesna platforma edukacyjna, warsztaty, konferencje oraz studia podyplomowe.

Zlecony materiał promocyjny


AKTUALNOŚCI

Targi Regionalne Rabat Detal Podczas Tegorocznych Targów Regionalnych organizowanych przez Rabat Detal nie zabraknie wielu atrakcji, niespodzianek i nagród. Trzy edycje Targów będą nagrywane i emitowane na antenie telewizji Polsat New i Super Polsat. • Region Wielkopolski: 5-6.10.2017 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, • Region Dolnośląski: 26-27.10.2017 w Hotelu Sandra Spa w Karpaczu, • Region Śląski: 23-24.11.2017 w Hotelu Villa Verde w Zawierciu. Udział zapowiedziało łącznie ponad 700 osób! Tegoroczne motto Targów brzmi: Zdrowy biznes i zabawa! „Poradnik Handlowca” będzie patronatem medialnym Targów.

Wine Expo Poland & Warsaw Oil Festival 27-28 października br. w warszawskim EXPO XXI odbędą się targi branży winiarskiej i oliwnej. Udział w nich zapowiedzieli wystawcy z 16 krajów świata. Targi Wine Expo Poland to możliwość zdobycia wiedzy o winie, winnicach i szczepach winogron. Na uczestników czekają atrakcyjne seminaria i degustacje z sommelierami. Targi będą okazją do wymiany doświadczeń, networkingu w mniej formalnej atmosferze, co sprzyja poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn w biznesie. Targom towarzyszy także Wine Expo Poland AWARDS, czyli międzynarodowy konkurs, dla producentów i dystrybutorów chcących zaprezentować wina zarówno dostępne już w Polsce, jak i te jeszcze nieznane. Na wielbicieli gotowania czekać będą oleje i oliwy z różnych zakątków świata, a możliwość degustacji pozwoli na ich smakowanie i odkrywanie. Warsaw Oil Festival uświetnią spotkania z ekspertami oraz producentami oliwy, którzy opowiedzą o jej produkcji, zastosowaniu i komponowaniu posiłków.

Nowy sklep własny sieci Sklep Polski 16 września br. otwarty został nowy sklep własny sieci Sklep Polski, zlokalizowany w Barcinie. Otwarty będzie codziennie w godzinach 5.30-21.30, a w niedziele 9.00 – 17.00. Powierzchnia handlowa nowego Sklepu Polskiego to około 150 m2. Placówka oferuje m.in. bogatą ofertę produktów świeżych – owoce i warzywa, nabiał oraz mięso/wędliny. W ofercie jest również pieczywo z lokalnej piekarni, krojone na miejscu w sklepie. – Chcemy konkurować na rynku nie tylko niską ceną, ale także świeżością i jakością. Stawiamy na produkty świeże i najwyższą jakość oferty. Zależy nam na tym, aby być blisko naszych klientów i zaoferować im wygodne zakupy w przyjemnej atmosferze – mówi Rafał Bogucki, dyrektor sieci struktura własnościowa. Struktura własnościowa liczy już 18 sklepów, a nowo uruchomiony punkt idealnie wpisuje się w strategię jej systematycznego rozwoju. Cała sieć Sklep Polski to już ponad 500 sklepów zlokalizowanych w 6 województwach: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie.

Uroczyste otwarcie fabryki i nowej siedziby firmy TEEKANNE POLSKA TEEKANNE, jeden z największych na świecie producentów herbaty, otworzył w Kokotowie pod Krakowem nową fabrykę oraz siedzibę firmy. Marka świętuje także 25-lecie istnienia na polskim rynku. Teren Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej został wybrany na miejsce nowej siedziby TEEKANNE ze względu na atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie, które zapewni sprawną dystrybucję. To właśnie z Małopolski są eksportowane produkty do pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. – Otwarcie fabryki to milowy krok w rozwoju TEEKANNE w Polsce. Postawiliśmy na nowe technologie, w związku z czym wzrosły nasze możliwości rozwoju – mówi Beata Guzik, Operations Manager TEEKANNE POLSKA. – Nasza fabryka zaopatruje rynki Europy Środkowo-Wschodniej, a produkowany asortyment obejmuje ponad 120 różnych rodzajów produktów. Kontynuujemy rozwój na rynku, oferując klientom wysokiej jakości, pełne smaku herbaty – dodaje.

142 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


AKTUALNOŚCI

Europejski Kongres MŚP Zbliża się największe w Europie spotkanie biznesu, nauki i samorządu poświęcone sektorowi MŚP. Na uczestników czeka rzetelna i praktyczna wiedza, którą będą mogli przekuć w biznesowy sukces. Jak zwiększyć zyski? Gdzie i kiedy promować swoją działalność? W jaki sposób zabezpieczyć interesy firmy? Tego dowiedzą się w Katowicach 18-20 X. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Bezpłatny udział i rejestracja: www.ekmsp.eu. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Współgospodarze: Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Górnośląski Związek Metropolitalny, Wojewoda Śląski, Główny Współorganizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju, Wojewoda Śląski, Wojewoda Małopolski, Wydarzenie odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego.

Zakupy w co drugą niedzielę Od 1 stycznia 2018 r. zakupy będą możliwe tylko w co drugą niedzielę – powiedział na antenie radia Tok FM, Janusz Śniadek, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. rynku pracy. Wypowiedź padła w tonie, który pozwala sądzić, że decyzja już zapadła. Przypomnijmy, dyskusja na ten temat nasilała się od miesięcy. Rządzące w parlamencie Prawo i Sprawiedliwość było naciskane m.in. przez związki zawodowe z Solidarnością na czele. W tej sprawie lobbował również Episkopat Polski. Jednocześnie ukazały się badania wskazujące, że w handlu w niedziele pracuje najmniej osób posiadających rodziny, przy jednoczesnym wzroście osób pracujących tylko w weekendy. Płynny czas pracy w handlu chwalili sobie ankietowani młodzi ludzie, dla których jest to możliwość zarobkowania przy jednoczesnym kontynuowaniu edukacji. Do tematu wrócimy w kolejnym numerze „Poradnika Handlowca”.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. . 143 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


AKTUALNOŚCI

Nowa hala Selgros w Warszawie 10 października br. w Piasecznie k. Warszawy przy ul. Puławskiej 58 zostanie otwarta nowa hurtownia Selgros Cash&Carry. Będzie to czwarta w stolicy i 18. w Polsce hala Selgros. Otwarciu tradycyjnie towarzyszyć będą promocje cenowe, gratisowe zakupy i liczne konkursy z nagrodami. Nowa warszawska hurtownia Selgros przygotowała dla klientów jeden z najszerszych asortymentów na rynku. Mocną stroną firmy jest szczególnie bogaty wybór świeżych produktów spożywczych. W warszawskiej hali, podobnie jak w innych hurtowniach, powstanie zatem „Rynek artykułów świeżych”. Selgros w Piasecznie zaoferuje również bogaty asortyment mięsa z własnego rozbioru. Klienci znajdą zarówno wołowinę, wieprzowinę, szeroki wybór drobiu, jak i dziczyznę. Mięso oferowane w Selgros pochodzi od najlepszych polskich i zagranicznych producentów. Rzeźnicy na miejscu przygotują produkty, tak aby były one jak najświeższe. Z kolei szeroki asortyment owoców i warzyw, pochodzących od sprawdzonych dostawców z kraju i ze świata, będzie przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach o stałej temperaturze 8ºC. Selgros gwarantuje również niezmienną jakość i świeżość ryb oraz owoców morza. Zapewnią to częste dostawy, specjalne opakowania transportowe, stoły do ekspozycji oraz codzienna wymiana całego lodu. W asortymencie klienci znajdą bogaty wybór ryb morskich, oceanicznych i słodkowodnych oraz owoców morza. Na kupujących czekać będą także stoiska ze świeżym pieczywem i wyrobami z Wędzarni Selgros oraz lady mięsne, wędliniarskie i nabiałowe, gdzie klienci będą mogli zaopatrzyć się w towary sprzedawane w systemie na wagę. W nowej warszawskiej hurtowni działać będzie Instytut Kulinarny, który zajmie się szkoleniem specjalistów gastronomii oraz bistro BRASSERIE, w którym będzie można codziennie spróbować czegoś smacznego i wykonanego z produktów oferowanych przez Selgros. Nie zabraknie sław i autorytetów ze świata gastronomicznego oraz prezentacji ciekawych i mało znanych produktów czy też pokazów live cooking.

European Retail Congress Najważniejsi gracze sektora handlu detalicznego, zarządcy nieruchomości i przedstawiciele instytucji finansowych spotkają się w Hotelu Novotel już 25 października br. podczas „European Retail Congress”, konferencji, której przyświeca idea debaty o perspektywicznych kierunkach rozwoju branży. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się spółki takie, jak: Vivenge, Augere, Raiffeisen Polbank i Cigno Consulting. Podczas obrad zaproszeni prelegenci, najwybitniejsi przedstawiciele sektora debatować będą o rozwoju branży retail i koncepcji skutecznych inwestycji w kontekście nowych technologii i globalnych trendów, rozwiązań Big Data, wyboru odpowiedniej strategii cenowej oraz finansowania i wyzwań inwestycyjnych. W konferencji udział wezmą m.in. Grzegorz Furtak – pricingLAB; Grzegorz Karasiewicz – Uniwersytet Warszawski oraz Monika Dąbrowska – Polska Organizacja Franczyzodawców. „Poradnik Handlowca” jest patronem medialnym wydarzenia.

144 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


AKTUALNOŚCI

III Forum Polskiej Grupy Zakupowej KUPIEC III Forum Uczestników i Partnerów Handlowych Polskiej Grupy Zakupowej KUPIEC odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. w Wiśle w Hotelu Gołębiewski. Forum ma charakter ogólnopolski i będzie okazją do spotkania reprezentantów producentów, dystrybutorów i detalistów. Swój udział potwierdziło blisko 300 osób, które będą mogły zapoznać się z ofertą prezentowaną na stoiskach ponad 70 wystawców – producentów FMCG, a także dostawców urządzeń i usług dla sklepów. Podczas Forum nastąpi rozstrzygnięcie trzeciej edycji plebiscytu „Złoty Dukat Kupca” i zostaną wyłonieni zwycięzcy w trzech kategoriach: Sklep Roku 2017, Producent Roku 2017, Dystrybutor Roku 2017. W części konferencyjnej odbędzie się cykl wykładów prowadzonych przez specjalistów i ludzi biznesu, w trakcie których przedstawione zostaną kierunki, w jakich podąża rynek FMCG. Forum tradycyjnie zakończy wspólny bankiet z atrakcyjnym programem rozrywkowym. „Poradnik Handlowca” jest patronem medialnym wydarzenia.

Targi ENOEXPO Ważnym wydarzeniem integrującym branżę winiarską w Polsce są organizowane od 15 lat Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO. W tym roku odbędą się w dniach 15-17 listopada równocześnie z 25. Międzynarodowymi Targami Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA oraz 16. Targami Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD. Dzięki takiemu połączeniu producenci i importerzy wina mają doskonałą okazję, by zaprezentować wina odbiorcom z sektora HoReCa i znaleźć dystrybutora na prężnie rozwijającym się rynku. W 2016 r. na ENOEXPO wina zaprezentowało 174 wystawców, w tym 100 zagranicznych z 20 krajów. Targi odwiedziło blisko 13 tysięcy gości związanych zawodowo z sektorem winiarskim i gastronomicznym. Wśród odwiedzających ENOEXPO są m.in. restauratorzy, hotelarze, właściciele kawiarni, pubów, barów, przedstawiciele sklepów specjalistycznych i hurtowni, przedstawiciele sieci dystrybucyjnych i handlowych, producenci i importerzy wina, doradcy ds. wina, sommelierzy, dziennikarze branżowi.

VIII MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA SKLEPÓW NAJWIĘKSZE TARGI SEKTORA RETAIL W POLSCE

EXHIBITION & CONFERENCE

NOWY KONCEPT MODELOWEGO SKLEPU

2017

15-16 listopada 2017, EXPO XXI, WARSZAWA RETAIL CONGRESS: FUTURE STORE

PH_ECP_RS2017_reklama_205_83.indd 1

Organizator

Patronat medialny

www.retailshow.pl 145 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

27.09.2017 22:19


AKTUALNOŚCI

Kolejna edycja targów Polagra za nami! Za sprawą targów Polagra Poznań stał się na cztery dni spożywczo-gastronomiczną stolicą Polski. W dniach 25-28 września br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się kolejna edycja imprezy. Każda z hal wystawowych to był odpowiedni segment tematyczny. W zależności od zainteresowania zwiedzających mogli oni udać się na Polagra Tech, Polagra Food, Pakfood lub Polagra Gastro i Invest Hotel. Wśród firm prezentujących swoją ofertę, oprócz rodzimych przedsiębiorstw, znalazły się także zagraniczne. Na halach swoje stoiska mieli wystawcy z takich krajów, jak Włochy, Korea Południowa, Egipt, Tajlandia czy Sri Lanka. W ramach imprezy można było poznać tajniki produkcji spożywczej i sposób pakowania żywności – Tech i Pakfood. Z kolei w części Gastro i Invest Hotel prezentowały się firmy z branży HoReCa. Odbywał się tam również finał Kulinarnego Pucharu Polski. Zmagania najlepszych kucharzy w kraju śledziły tłumy widzów. Swoje stoisko miała tam również redakcja „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora”. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się część Food, w której prezentowali się producenci z branży spożywczej. W jednej z hal wystawiali się producenci włoscy. Spróbować można było tam zarówno długo dojrzewających szynek, słodyczy, jak i przetworów owocowych. Osobny pawilon zajęły mleczarnie. Największe stoiska miały tam takie firmy, jak Mlekpol i Mlekovita. Nie brakowało także mniejszych spółdzielni mleczarskich, chociażby z Czarnkowa, Włoszczowy czy Koła. Oferowały one zwiedzającym pełen wachlarz oferowanych przez siebie produktów. Silną grupą były firmy produkujące słodycze. Oprócz większych graczy polskiego rynku, swoje stanowiska mieli też mali przedsiębiorcy i wytwórnie o charakterze rzemieślniczym. Ich produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi. Z kolei egzotycznych wyrobów można było skosztować u producentów, głównie azjatyckich. Targi Polagra to nie tylko stoiska producenckie, ale również szkolenia i konferencje. W tym roku organizatorzy zapewnili szeroką tematycznie ofertę. Przeprowadzone szkolenia to m.in. „Polskie, tradycyjne czy domowe?”, „Granice promocji produktów spożywczych” oraz „Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych, jak i rynkowych?”. Nie brakowało też wydarzeń o charakterze ponadnarodowym. Podczas tegorocznej edycji były to Międzynarodowa Konferencja Halal Europa Wschodnia oraz Polsko – Nigeryjski Szczyt Gospodarczy. „Poradnik Handlowca” był patronem medialnym targów.

146 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


AKTUALNOŚCI

250 sklepów z logo SPAR SPAR Polska 11 września br. otworzył w Krakowie swój 250. sklep. Tydzień wcześniej, z lokalizacją w Wodzisławiu-Kokoszycach, otwarty został 10. supermarket EUROSPAR w Polsce. Sieć franczyzowa zapowiada dalszy rozwój, planując zamknięcie roku liczbą 260. sklepów. Dynamiczny rozwój i zaufanie do sieci sprawiają, że przyłączają się do niej zarówno nowi franczyzobiorcy, jak również ci, którzy są już partnerami sieci, a zadowolenie z przebiegu dotychczasowej współpracy wpływa na ich decyzje otwierania następnych sklepów. Tak było w przypadku sklepu o powierzchni 705 m2 otwartego w Wodzisławiu Śląskim. To już szósty sklep śląskich franczyzobiorców sieci, którzy są właścicielami licencji SPAR nr 1 w Polsce – swoją przygodę z marką rozpoczęli 21 lat temu i do dziś z zadowoleniem kontynuują współpracę z siecią, zapowiadając, że być może otworzą jeszcze kolejne sklepy.

Fresh Market 2017 Business Meetings & Retail Center W Centrum Konferencyjnym Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się dziesiąta, jubileuszowa Konferencja Fresh Market 2017. 21 września br. spotkali się dostawcy świeżych owoców, warzyw i kwiatów z kupcami reprezentującymi sieci handlowe. W tym roku do Polski zjechali się producenci i dystrybutorzy z 17 krajów. Najliczniejsza reprezentacja przybyła z Holandii, Włoch, Hiszpanii i Belgii. Podczas konferencji odbyły się panele dyskusyjne poświęcone najważniejszym zagadnieniom sektora produkcji świeżych owoców i warzyw – wiedzą dzielili się eksperci z branży. Uczestnicy Fresh Market 2017 omówili warunki rozpoczęcia dostaw z przedstawicielami marketów odpowiedzialnymi za zakup świeżych owoców, warzyw i kwiatów. Spotkaniu towarzyszyła wystawa stoisk prezentujących ofertę handlową sponsorów i firm uczestniczących w wydarzeniu, umożliwiając im promocję najnowszych produktów i usług dla branży wśród ponad 350 uczestników konferencji. Konferencja była okazją do wyłonienia zwycięzcy konkursu na najbardziej innowacyjny produkt branży: Fresh Market Award – Produkt Roku 2017. Okazały się nim świeże jagody goji – nowość na polskim rynku. Jagody goji dostarczane są bezpośrednio z mołdawskich plantacji przez firmę Dilar. Produkt doceniono za jego właściwości zdrowotne. Charakteryzują się one wysoką zawartością witaminy C i działaniem antyrakowym.

147 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

We wrześniu 2017 roku nasi czytelnicy testowali: Mleko acidofilne od OSM Łowicz Mleko acidofilne od OSM Łowicz to napój mleczny fermentowany. Zawiera kultury bakterii fermentacji mlekowej, które mają zdolność do zasiedlania przewodu pokarmowego człowieka, działają probiotycznie, przez co pobudzają naturalną odporność organizmu. Również osoby z nietolerancją laktozy mogą bezpiecznie spożywać mleko acidofilne. Polecamy po leczeniu antybiotykami. Łagodnie obniża poziom cholesterolu we krwi oraz łagodzi skutki wirusowego zapalenia wątroby. Kontakt: OSM Łowicz, tel. 46 830 36 31 Jadwiga Szulej – ekspedientka

Sklep Groszek; Lublin Mleko acidofilne OSM Łowicz zdecydowanie przypadło naszym klientom do gustu. Chwalili przede wszystkim smak – przyjemny i orzeźwiający, idealny na upały, których nie brakowało. Wygodna i poręczna butelka jest dodatkowym plusem, a minimalny skład bez zbędnych dodatków zadowala najbardziej wybrednych klientów. Mleko acidofilne z Łowicza będzie cieszyć się zainteresowaniem na każdej sklepowej półce.

Ewa Rychel

Sklep Spożywczy „JAGA”; Zaleszany OSM Łowicz wprowadził na rynek mleko acidofilne ukwaszone o zawartości tłuszczu 2,5%. Jest to napój mleczny o działaniu probiotycznym. Klienci chwalili mleko za jego naturalny smak i za właściwości zdrowotne. Wygodna 400 g butelka o nowoczesnym wyglądzie przyciąga wzrok. Dodatkowym atutem tego mleka jest brak jakichkolwiek substancji smakowych, barwiących i konserwujących. Warto spróbować ten produkt.

Anna Szelbracikowska

Sklep Wielobranżowy „KASIA ”; Tczew Po otrzymaniu produktów z Mlekiem Acidofilnym firmy OSM ŁOWICZ, butelki z napojem zostały ustawione koło kasy, aby klienci bezpłatnie mogli go skosztować. Ekspedientki zachęcały klientów do degustacji mleka. Większość klientów była zaskoczona pojawieniem się tego produktu w sklepie, ponieważ od dawna się z nim nie spotkali. Klienci byli zachwyceni kwaskowatym posmakiem mleka, które w konsystencji przypomina maślankę. Niska zawartość tłuszczu – bo tylko 2,5% – przyciągał uwagę młodych ludzi. Klienci zadawali pytania odnośnie pojawienia się Mleka Acidofilnego firmy ŁOWICZ na półkach naszego sklepu i jestem przekonana, że znajdzie się ono w naszej ofercie handlowej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Zielnik Polski Esencja Zdrowia

Nowości od Terravity

Do oferty marki Herbapol dołączył innowacyjny na owocowo-zielarskim rynku produkt: Zielnik Polski Esencja Zdrowia, dostępny w trzech wariantach: Odporność, Witalność i Trawienie. Jest to połączenie wyselekcjonowanych ziół i owoców wspierających funkcjonowanie organizmu w niestandardowej, płynnej formie podania. Produkt nie zawiera barwników i konserwantów; można go dodać do wody lub herbaty albo przyjmować w nierozcieńczonej formie (na łyżeczkę). Dostępny w szklanej butelce o pojemności 200 ml.

Nowe czekolady Terravita udowadniają, że czekolada mleczna może iść w parze z najwyższą jakością. Wysoka zawartość 35% kakao i 25% mleka sprawia, że każda kostka jest zarówno bardzo kakaowa, jak i wyjątkowo mleczna i delikatna. Dodatkowym atutem jest mniejsza zawartość cukru w porównaniu do innych mlecznych tabliczek na rynku. Czekoladowa masa nie zawiera E476. W ofercie tabliczek Terravita nowości dostępne w dwóch wersjach smakowych: pełna mleczna 90 g, mleczna crunchy z bakaliami 90 g.

Kontakt: Herbapol – Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 12 01

148 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

Paluszki rybne wielozbożowe FRoSTY

OSM Łowicz OSM w Łowiczu wprowadza na rynek Mleko acidofilne. Jest to napój mleczny fermentowany o właściwościach prozdrowotnych. Zawiera kultury bakterii fermentacji mlekowej, które mają zdolność do zasiedlania przewodu pokarmowego człowieka, a ich probiotyczne działanie jest szeroko udokumentowane. Polecane m. in. po leczeniu antybiotykami, aby zregenerować florę bakteryjną jelit, ale warto też pamiętać o tym, że jego spożywanie łagodnie obniża poziom cholesterolu we krwi oraz pobudza odporność organizmu. Dostępne w butelkach 400 g.

Paluszki rybne wielozbożowe FRoSTY to propozycja na pyszny i szybki obiad. Soczysty filet z mintaja w chrupiącej panierce z mąką z pszenicy, ryżu, żyta, owsa i jęczmienia posmakuje zarówno dorosłym, jak i najbardziej wybrednym maluchom. Filety z mintaja mrożone są na morzu i pochodzą z certyfikowanych łowisk MSC. Zgodnie z polityką 100% naturalnego smaku! FRoSTA nie stosuje dodatków do żywności. Paluszki mogą być przygotowywane nie tylko na patelni, lecz też w piekarniku – bez smażenia i tłuszczu. Kontakt: FRoSTA Sp. z o.o., tel. 52 360 67 01

Kontakt: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, tel. 46 830 36 31

Bakuś Serek Homogenizowany 4 x 60 g

Pierwsze Goplana Jeżyki w białej czekoladzie

Klienci, rodzice dzieci poszukują produktów, które mają tzw. „czystą etykietę”, czyli jak najprostszy skład i brak sztucznych dodatków. Wychodząc im naprzeciw, firma Bakoma proponuje Serek Homogenizowany Bakuś w ekonomicznym opakowaniu 4 x 60 g z atrakcyjną dla dzieci owijką z postaciami Bakusia, znanymi z reklam i bajek. Występuje w dwóch najbardziej ulubionych przez dzieci smakach – waniliowym i truskawkowym.

Do rodziny ciastek Goplana Jeżyki dołączył nowy wariant smakowy – White Coconut. Po raz pierwszy „najeżone bakaliami” ciasteczka oblane są białą czekoladą. Bogate wnętrze Goplana Jeżyki White Coconut tworzą pyszne herbatniki, karmel, wiórki kokosowe i chrupki ryżowe zatopione w delikatnej białej czekoladzie. Wyjątkowe zestawienie składników to gwarancja chwil najeżonych doznaniami. Limitowana propozycja Goplana Jeżyki White Coconut jest już dostępna w sprzedaży.

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

Kontakt: Colian Sp. z o. o., tel. 62 590 33 00

Beach Flower

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Jesienna aura nie oznacza, że jesteśmy skazani wyłącznie na sztuczną suplementację. Rozwiązaniem wprost z natury są soczyste brzoskwinie Beach Flower. Stanowią one prawdziwą skarbnicę witamin oraz cennych składników odżywczych. Brzoskwinie w puszce Beach Flower zostały wyprodukowane tak, aby jak najpełniej zachować je wszystkie. Specjalnie wyselekcjonowane, dorodne owoce marki Beach Flower są całkowicie naturalne i pozbawione wszelkich konserwantów. Dzięki temu stanowią zdrową przekąskę bez względu na porę roku.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: VOG Polska Sp. z o.o., tel. 46 835 14 40

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

149 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

Pierniczki Delecta z kolekcją stempelków

Pizza Proste Historie Bistro!

Mieszanka cynamonu, goździków i kolendry znalazła się w niezwykle aromatycznej nowości od marki Delecta – Pierniczki korzenny smak. Limitowana, bożonarodzeniowa propozycja będzie dostępna w szerokiej dystrybucji od 3 października. Dołączony do produktu stempelek w kształcie konika, gwiazdki, ludzika lub bałwanka (w każdym opakowaniu znajduje się jedna sztuka) jednocześnie wykrawa kształty i nadaje wzór na powierzchni korzennych wypieków. Sugerowana cena detaliczna to ok. 6,30 zł za opakowanie.

Pizza Proste Historie Bistro to zdrowsza wersja pizzy, pozbawiona niepożądanych składników, w tym oleju palmowego. Podstawę wszystkich smaków stanowi puszyste, lekkie ciasto oraz sos z przetartych pomidorów. Wielbicieli klasycznych smaków zachwyci Pizza z szynką i pieczarkami z soczystą szynką własnego wyrobu, świeżo ciętymi pieczarkami, krążkami czerwonej cebuli, przyprószona suszonym oregano. Idealnie sprawdzi się podczas spotkań w gronie przyjaciół i znajomych.

Kontakt: Bakalland S.A., tel. 54 412 61 11

Kontakt: Iglotex S.A., tel. 58 582 42 59

Szybko i wygodnie!

Sery kozie w plastrach z Euroser Dairy Group

Ludwik płyn czyszczący all-purpose cleaner przeznaczony jest do mycia i czyszczenia wszystkich powierzchni zmywalnych w całym domu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, pozostawiając czyste i lśniące powierzchnie. Wygodny w użyciu, pozostawia świeży zapach limonki i eukaliptusa. Opakowanie 750 ml.

Gama holenderskich serów kozich z Euroser Dairy Group o wyjątkowo kremowej konsystencji i delikatnym smaku. Sery występują w dwóch wariantach: naturalnym i wędzonym. Teraz dostępna w sklepach jest też nowość: ser kozi z dodatkiem rozmarynu. Leśny aromat idealnie łączy się z naturalnym, kremowym smakiem sera koziego. Wszystkie sery kozie z Euroser Dairy Group dostępne są w wygodnych opakowaniach typu „otwórz/zamknij” w gramaturze 100 g. Kontakt: Euroser Dairy Group Sp. z o.o. Sp. k., tel. 22 101 14 46

Kontakt: Grupa Inco S.A., tel. 22 586 51 00

Kresto Mieszanki

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Szukając produktów odznaczających się wysoką jakością oraz cennymi wartościami odżywczymi, warto sięgnąć po mieszanki nasion marki Kresto. Znajdziemy w nich m.in. połączenie słonecznika, pestek dyni i jagód goji, stanowiące bogate źródło witamin, minerałów oraz błonnika. Produkt dostępny jest w dwóch gramaturach – 50 g oraz 300 g. W zależności od naszych upodobań mieszanki marki Kresto mogą posłużyć jako przekąska, zdrowy zamiennik posiłku lub dodatek do sałatek, panierek, farszów, owsianek czy też jogurtów.

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: VOG Polska Sp. z o.o., tel. 46 835 14 40

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

150 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

Nowości od Terravity

Dix Professional Kabiny prysznicowe

Choco Stick mleczny oraz mleczny z nadzieniem jogurtowo-malinowym to propozycja dla fanów delikatnej, pełnej mleka czekolady. Dla wielbicieli wyrazistego, mocno kakaowego smaku są dwa rodzaje z czekolady 70% kakao: Choco Stick gorzki oraz gorzki z nadzieniem miętowym. Dzięki wygodnej i eleganckiej formie wszystkie cztery czekoladki doskonale sprawdzą się jako porcja pozytywnej energii podczas aktywności fizycznej, w szkole, pracy, podróży. Dodatkową zaletą Choco Sticks jest wygodny format, bez problemu zmieszczą się w każdej kieszeni.

Nowej generacji płyn do kabin prysznicowych Gold Drop, który doskonale usuwa wszystkie zabrudzenia takie, jak np. osad z mydła z powierzchni osłon kabin prysznicowych, powierzchni ceramicznych oraz nalot z fug. Aktywny filtr ochronny sprawia, że po użyciu woda całkowicie spływa, nie tworząc tym samym strug ani kropli. Po umyciu powierzchnia pozostaje błyszcząca bez wycierania. Doskonale usuwa zabrudzenia i odświeża elementy wyposażenia, zapewniając im przyjemny zapach morskiej bryzy. Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 12 01

Nowe plastry serów żółtych Hochland

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Od połowy września rozpoczęto sprzedaż nowych plastrów serów żółtych Hochland. Mają one nową szatę graficzną, która komunikuje naturalność oraz kluczowe dla konsumentów benefity funkcjonalne: polskie mleko, bogactwo wapnia, skład bez laktozy oraz konserwantów, a przede wszystkim bez GMO. Jednocześnie wprowadzono zmianę grubości plastra oraz zwiększenie ilości plastrów w opakowaniu. W kolejnych krokach, od listopada, zaplanowano intensywne wsparcie plastrów żółtych Hochland kampanią telewizyjną, on-line, PR oraz działaniami niestandardowymi.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Hochland Polska Sp. z o.o., tel. 61 292 91 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Isostar – Pierwszy izotonik w Europie

Winiary Kisiel Rozgrzewający W chłodne wieczory nic tak nie rozgrzewa, jak miska gorącego kisielu. Marka Winiary właśnie poszerzyła portfolio deserów o limitowaną edycję Kisieli Rozgrzewających w 3 unikalnych smakach: pieczonego jabłka z cynamonem, malinowym z imbirem i goździkami oraz pomarańczowym z cynamonem i goździkami. Nowe produkty są bezglutenowe, zawierają naturalną skrobię z polskich ziemniaków, rozgrzewające przyprawy oraz witaminę C. Nie zawierają sztucznych barwników.

Wraz z gotowymi napojami marka Isostar oferuje napoje w proszku oraz produkty komplementarne. Napoje w tabletkach 120 g w smakach pomarańczy, cytryny i coli (z dodatkiem kofeiny) w lekkich i wygodnych opakowaniach do transportu. Bardzo smaczne i zdrowe energetyczne żele Actifood 90 g w smakach egzotycznych owoców i jabłka. Przekąska nie tylko dla sportowców, szybki zastrzyk energii bez obciążania żołądka. Zdrowe energetyczne batony Pulse 23 g z guaraną, w smakach czekolady i orzecha. Kontakt: Novi Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor na Polskę, tel. 32 447 71 28

Kontakt: Nestlé Polska S.A., tel. 22 786 71 60

151 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

Bites Snickers®, Mars® i Twix®

Dix Professional Kamień i rdza

Bites, to doskonale znane Snickers®, Mars® i Twix® w formie małych kawałków, które przypadną do gustu każdemu. Głównym powodem rosnącej popularności Bites jest fakt, że zostały one stworzone specjalnie z myślą o dzieleniu się. Wypady za miasto, wieczory filmowe czy przerwy w pracy i w szkole – to tylko kilka idealnych momentów, w których Bites odnajdują się znakomicie. Wystarczy otworzyć torebkę, podzielić się nimi i cieszyć się chwilą przyjemności.

Kamień i rdza firmy Gold Drop to produkt wysokiej jakości, który doskonale usuwa osady z kamienia i rdzy, jak również różnego rodzaju brud, tłuszcz oraz osad z mydła. Dostępny w ofercie firmy Gold Drop preparat idealnie sprawdza się w przypadku mycia armatury kuchennej oraz łazienkowej, umywalek, kabin prysznicowych. Dokładnie czyści trudne do oczyszczenia powierzchnie chromowane, ze stali nierdzewnej i glazurę. Cena to ok. 8,85 zł za sztukę.

Kontakt: Mars Chocolate Poland, tel. 22 595 50 00

Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

Rebranding marki Łowickie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

OSM w Łowiczu pracuje nad rebrandingiem marki Łowickie. Zmieniono szatę graficzną opakowań na nowoczesną i przejrzystą, utożsamiającą produkty z regionem łowickim, słynącym z bogatej tradycji i folkloru. Aby marka Łowickie wywoływała pozytywne emocje, w nowych opakowaniach zamknięto produkty o sprawdzonej jakości i recepturze. Mleko łowickie zyska nowy format opakowania, z którego wylejesz mleko do ostatniej kropli, bez chlapania. Ergonomiczna zakrętka ułatwi odkręcanie osobom starszym lub mającym problemy ze stawami.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

Kontakt: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, tel. 46 830 36 31

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Masło klarowane od Sertopu

The Belgian – czekoladki z segmentu premium

Masło klarowane(inaczej Ghee) to najnowszy produkt firmy Sertop. To zdrowy i pyszny produkt, z którym możesz zarówno smażyć w wysokiej temperaturze, ugotować zupę, jak i upiec ciasto. Nie przypala się ani nie pryska. Sprawdza się idealnie u osób nie tolerujących laktozy i kazeiny. Masło klarowane nie tylko wydobywa smak przyrządzonych potraw, ale ma także sporo właściwości prozdrowotnych.

The Belgian to czekoladki z segmentu premium, idealne jako prezent na każdą okoliczność. Dzięki tradycyjnej, belgijskiej recepturze produkty te gwarantują najwyższą jakość. W asortymencie The Belgian znajdują się m.in.: tabliczki czekoladowe, praliny, trufle czy też czekoladowe owoce morza. Ponadto, aby spełnić rosnące i prozdrowotne oczekiwania konsumentów, wprowadzona została linia tabliczek czekoladowych bez dodatku cukru, z naturalnymi dodatkami, jak: zielona herbata, imbir oraz acerola z jagodami goji.

Kontakt: Sertop Sp. z o.o., tel. 32 217 48 08

Kontakt: Perfetti van Melle Sp. z o.o., tel. 22 711 85 00

152 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

Kosmetyki dla domu MILL clean

Pychałki

Dzięki wysokiej jakości składnikom w niezwykle delikatny sposób kosmetyki dla domu MILL clean dbają o myte i pielęgnowane powierzchnie, nie niszcząc ich struktury. Zawierają autorskie, unikalne, bardzo wydajne i innowacyjne formuły, które gwarantują wysoką skuteczność działania oraz niezwykłą przyjemność stosowania. Balsamy nabłyszczające MILL clean to specjalistyczne kosmetyki do odżywiania, nabłyszczania i ochrony podłóg wykonanych z różnych materiałów: od drewna, poprzez linoleum, panele, po kamień i gres.

Fabryka Cukierków „Pszczółka” kusi produktami czekoladowymi. Dla miłośników owocowych smaków przygotowała zupełną nowość – cukierki Pychałki – które pod gęstą, rozpływającą się w ustach czekoladą kryją truskawkowe nadzienie, w którym zatopione zostały delikatne chrupki. Cukierki wzbogacone zostały o wapń oraz magnez, dlatego oprócz wyjątkowych walorów smakowych, dostarczają także cennych dla zdrowia składników. Ta lekka kompozycja idealnie sprawdzi się jako słodka przekąska. Cukierki sprzedawane luzem.

Kontakt: Madonis Sp. z o.o., tel. 62 783 20 00

Kontakt: FC „Pszczółka” Sp. z o.o., tel. 81 463 23 49

Bakuś Jogurt Pitny 190 g

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Na rynku poszukiwane są produkty spożywcze dla dzieci, które mają tzw. „czystą etykietę”. Bakuś jogurt pitny to odpowiedź na potrzeby rynku, posiada Prosty Skład. Nie zawiera barwników i aromatów. Ma tylko trzy składniki! Dostępny w dwóch najbardziej ulubionych przez dzieci smakach – waniliowym i truskawkowym. Poręczne opakowanie pozwala dziecku zabrać produkt w podróż, na spacer czy do szkoły.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Rewolucja w sprzedaży ryb mrożonych

Nut Break – orzechowa nowość od Wawelu

Sprzedaż ryb i owoców morza w sklepach ogólnospożywczych bywała problematyczna. Główną przeszkodą był zapach, nadmierna glazura i brak ochrony przed dotykaniem. W odpowiedzi na te problemy, na rynku pojawiły się filety ABRALINE – indywidualnie pakowane, mrożone filety najlepszych gatunków ryb, bez sztucznych dodatków. Podwójna ochrona w postaci minimalnej, 10%-wej warstwy glazury zabezpieczającej przed utlenianiem oraz specjalnej folii, chroniącej przed dotykaniem i ograniczającej zapach, czyni je idealnym rozwiązaniem dla sklepów ogólnospożywczych.

Nut Break to wyjątkowy batonik – wnętrze wypełnione jest mocno orzechowym nadzieniem z solonymi orzeszkami, a całość oblana jest pyszną mleczną czekoladą. Nowy batonik Nut Break w nowoczesnym i przykuwającym wzrok opakowaniu, to idealny wybór dla osób młodych i aktywnych. Łączy w sobie niewielką wygodną formę, ciekawy design i moc orzechowo-czekoladowych doznań, co czyni go idealną propozycją dla wymagających konsumentów. Produkt nie zawiera barwników i sztucznych aromatów. Pozycja obowiązkowa w każdej strefie kasy!

Kontakt: Abramczyk Sp. z o.o., tel. 52 344 56 77

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

153 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

Sympatie

Party Drink Stovit

Nowość od Fabryki Cukierków „Pszczółka” – pralinki Sympatie. W czekoladowych kulach zamknięte zostało aksamitne nadzienie o smaku śmietankowym i orzechowym.  Połączenie  gęstej czekolady z lekkim kremem to mieszanka, która pozwoli poznać beztroski smak przyjemności. Wyrafinowany i niepowtarzalny smak tych deserowych pralinek z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Cukierki sprzedawane luzem.

Party Drink Stovit to idealny sposób na kinderbale, urodziny czy też imprezę sylwestrową. Truskawkowy napój musujący z wizerunkami popularnych animacji takich jak Kung Fu Panda, Jak wytresować Smoka oraz Super Wings, rozweseli małego, ale i dorosłego konsumenta. Party Drink to bezalkoholowy napój gazowany zamknięty w butelkę z plastikowym korkiem. Impreza z takim asortymentem po prostu musi być wystrzałowa. Więcej na www.stovit.com.pl oraz na fanpage’u www.facebook/DzemyStovit.

Kontakt: FC „Pszczółka” Sp. z o.o., tel. 81 463 23 49

Kontakt: Stovit Group Sp. z o.o., tel. 52 347 11 25

Glade® by Brise®

Innowacja roku – Non Stop Gaming

Glade® by Brise® to marka odświeżaczy powietrza dostępna na całym świecie. Unikalne, różnorodne kompozycje zapachowe, dostępne są w wielu formach: urządzenia automatyczne, aerozole, mini spray’e, urządzenia elektryczne do kontaktu oraz świece. Nowe, wyjątkowe zapachy Glade® to: Sosna i Eukaliptus – harmonijna kompozycja leśnych aromatów – sosny i świerku z wyrazistą wonią cedru i eukaliptusa; jabłko i cynamon – mieszanka korzennych aromatów cynamonu i gałki muszkatołowej z owocową nutą jabłka i słodkiej wanilii.

W sierpniu na rynku pojawiła się nowość stworzona specjalnie dla fanów gier – zarówno tych komputerowych, jak i na konsole. Non Stop Gaming to pierwszy produkt z kategorii przekąsek dedykowany właśnie dla tej grupy konsumentów, o innowacyjnym kształcie chrupek, wzorowanym na przyciskach gamepadów w dwóch najpopularniejszych smakach: papryka i fromage. Premiera nowości wsparta zostanie aktywną kampanią na YouTube we współpracy z idolem graczy – ReZim, promocją w mediach społecznościowych, materiałami POS oraz działaniami w punktach sprzedaży.

Kontakt: S.C.Johnson Sp. z o.o., tel. 801 111 211

Kontakt: TBM Sp. z o.o., tel. 41 265 42 72

Malinowe z Celpolu Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Nowe ciastko, które wprowadza firma po serii udanych nowych wdrożeń m.in. „Zorro” i „Arabskie”, to połączenie delikatnego, prostokątnego biszkopta z malinową galaretką przyrządzoną na naturalnym soku malinowym. W celu uwydatnienia smaku wyrób z jednej strony pokryto polewą malinową, a dla lepszej wizualizacji całość ozdobiono paseczkami białej czekolady. Zakup tego ciasteczka jest świetnym wyborem na zagospodarowanie czasu przy kawie i herbacie w zbliżające się długie jesienne wieczory.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

Kontakt: Zakłady Cukiernicze „Celpol”, tel. 43 675 29 52

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

154 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


NOWOŚCI

Nowości od Milki

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W 2017 roku Milka wprowadziła na rynek nowe, odświeżone portfolio batonów i wafli. Każdy produkt odpowiada na inne potrzeby konsumentów, dzięki czemu nowości Milka docierają do szerokiej grupy odbiorców. We wrześniu do ekipy 5 wyjątkowych batonów Milka dołącza rewelacyjny Milka Peanut&Caramel. Nowy baton to delikatna czekolada Milka pełna orzeszków ziemnych zatopionych w nadzieniu karmelowym. Ponadto kawałki orzeszków ziemnych i ryżowych chrupek zanurzone są w pysznym kremie z orzeszków ziemnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Mondelez Polska S.A., tel. 22 857 10 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Skaner ladowy z funkcją wagi od Zebra Technologies

Nowe etykiety wody Żywiec Zdrój Picie wody wspomaga zapamiętywanie, pomaga też utrzymać koncentrację*. O tym, dlaczego odpowiednie nawodnienie jest tak ważne, można dowiedzieć się z ciekawostek zamieszczonych na etykietach krystalicznej górskiej wody źródlanej Żywiec Zdrój o pojemności 0,5 l. Marka w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie Polaków, przygotowała osiem nowych wariantów etykiet. Umieszczone na nich hasła mają przypominać o jednym – bez względu na okazję czy porę dnia, zawsze warto mieć ze sobą butelkę wody.

Zebra wprowadziła na rynek wielopłaszczyznowy skaner 1D/2D MP7000 dla sklepów spożywczych, sieci dyskontów i składów hurtowych. Technologia skanowania firmy Zebra pozwala urządzeniu na rejestrację praktycznie każdego elektronicznego lub drukowanego kodu kreskowego bez względu na jego stan. Skaner wyposażono w inteligentny system oświetlenia, który przyczynia się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz ogranicza zużycie energii.

*Celem uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie co najmniej 2 litry wody z różnych źródeł (pochodzącej z napojów i produktów spożywczych). Zrównoważona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania zdrowia.

Kontakt: Zebra Technologies Sp. z o.o., tel. 22 380 19 00

Kontakt: Żywiec Zdrój S.A., tel. 801 101 110

Buwi Premiere

Nowa kawa ziarnista Jacobs Krönung Jacobs, lider na rynku kawy w Polsce*, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, wprowadzając na rynek nowy format kawy ziarnistej Jacobs Krönung – w opakowaniach 250 g. Klasyczna kawa ziarnista Jacobs Krönung urzeka szlachetnym aromatem i głębią zbalansowanego smaku. 250-gramowe opakowanie to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy uwielbiają czuć aromat kawy ze świeżo otwartej paczki.

Nowość od firmy Grupa Inco – Buwi Premiere. To gąbka nabłyszczająca do obuwia ze skóry licowej naturalnej i syntetycznej. Nadaje butom długotrwały połysk. Dostępna w sprzedaży w dwóch wariantach: czarnym i bezbarwnym.

*Jacobs Douwe Egberts za Nielsen: Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze, Średnie Sklepy Spożywcze, Małe Sklepy Spożywcze, Sklepy Winno-cukiernicze, Stacje benzynowe, Sieci Chemiczne), Panel Handlu Detalicznego, udziały wartościowe, okres czerwiec 2016 - maj 2017, kategoria: kawa

Kontakt: Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., tel. 22 278 75 00

Kontakt: Grupa Inco S.A., tel. 22 586 51 00

155 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Mondelez Polska

Novi

Jesień nie musi być wcale nudna! Trzeba być tylko odpowiednio wyposażonym Małym Odkrywcą! Pomogą w tym Lubisie, które są nie tylko pyszną przekąską, idealną podczas jesiennych zabaw. Już niedługo dzięki loterii Lubisi Odkrywcy Jesieni będą mogli otrzymać kolorowe kalosze Crocs. Niech jesień stanie się czasem pełnym przygód, poznawania świata i odkrywania jego niesamowitych tajemnic. W końcu jest tak wiele do odkrycia!

Na przełomie września i października br. dystrybutor napoju izotonicznego Isostar, firma Novi powtarza promocję z zestawem PET + baton. Zestaw składa się z napoju izotonicznego w butelce PET o pojemności 750 ml, w świeżych cytrusowych smakach (pomarańczy, grejpfruta i cytryny) z batonami PULSE 23 g, o smaku orzechowym i czekoladowym. Zestawy są smakowo zmiksowane, aby każdy konsument mógł wybrać coś dla siebie.

Celpol

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Jesienią jak liśćmi z drzew sypnęło w firmie Celpol nowymi wyrobami takimi, jak: Arabskie, Malinowe, Cytrynowa chwilka, Zorro, Ciacho Szejka. Dla wsparcia tej kolekcji firma organizuje promocje cenowe oraz bierze udział w dużej ilości gazetek promocyjnych organizowanych przez średnie i duże hurtownie rynku tradycyjnego. Wysoki stopień zaawansowania technologicznego nowości pozwoli dystrybutorom pozyskać wielu nowych odbiorców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

S.C. Johnson

Herbapol – Lublin

Trwa promocja ogólnopolska w kategorii odświeżaczy powietrza. W loterii losowane są co tydzień Iphone 7 i codziennie 300 zł na zakupy w iperfumy.pl oraz zestawy produktów marki Glade®. Aby wziąć udział w loterii, należy zakupić dowolny produkt marki Glade® i zachować paragon, następnie zarejestrować zgłoszenie na www.wygrajzglade.pl lub wysłać SMS pod numer 4806. Promocja wspierana będzie reklamą w prasie handlowej, a w sklepach pojawią się dedykowane akcji materiały POS. Czas trwania akcji: 25.09.-03.12.2017 r.

We wrześniu i październiku herbata Nasza jest sponsorem programu „Nasz Nowy Dom” na antenie stacji Polsat. Przed i po programie zobaczymy billboardy sponsorskie herbat tej marki, a w odnowionych kuchniach zapas smacznych i aromatycznych herbatek owocowych i czarnych. Herbatki owocowe Nasza nie zawierają teiny – można je więc podawać także dzieciom. Strunowe zamknięcie pomaga zachować świeżość produktu; dzięki temu rodziny dłużej będą cieszyć się aromatem doskonałego naparu w swoich domach!

156 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Storck

TBM

Werther’s Original Soft Caramels to pyszne miękkie cukierki karmelowe i tegoroczna nowość firmy Storck. Produkt łączy w sobie bogaty karmelowy smak oraz najwyższą jakość. Jednak prawdziwą nowością jest to, że cukierki są tak miękkie i delikatne. Firma Storck zaplanowała tej jesieni silne wsparcie medialne, w tym ogólnopolską kampanię TV oraz promocje i materiały POS w sklepach. Soft Caramels dostępne są w dwóch rodzajach opakowań – torebce o gramaturze 75 g oraz w formie dropsa o gramaturze 48 g.

Ruszyła kampania chrupek kukurydzianych w kształtach nawiązujących do przycisków gamepadów o smaku papryki i fromage. Do kampanii zaangażowało się dwóch czołowych youtuberów, specjalizujących się w grach komputerowych – Rezigiusz i Izak, którzy gromadzą na swoich kanałach miliony fanów. Poza wsparciem youtuberów, prowadzona jest także kampania bannerowa w czołowych serwisach dla graczy, intensywne działania na Facebooku oraz partnerstwo przy największych w Polsce targach gier komputerowych – PGA 2017. www.facebook.com/nonstopypl, www.tbm.info.pl

Tchibo

Lakma Strefa Lakma Strefa z początkiem września 2017 r. rozpoczęła ogólnopolską kampanię reklamową marek Sidolux i Perlux. Działania medialne w pierwszym etapie skupią się na prasie i Internecie, a następnie – radiu i telewizji. Wsparcie obejmuje też punkty sprzedaży w całym kraju. Głównym celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku marek Sidolux (płyny do podłóg, płyny uniwersalne, produkty do czyszczenia mebli, płyny do szyb) oraz Perlux (kapsułki do prania).

Od października marka Tchibo rusza z nową promocją konsumencką. W prezencie do kawy Tchibo Family przekazuje jeden z czterech wyjątkowych kubków z atrakcyjnymi hasłami. Hasła nawiązują do codziennych, rodzinnych wyzwań, przed którymi staje konsument kawy Family.

Stovit

Hochland Polska

Czerwona cebula to smakowita nowość Stovit, która uświetni niejedno mięsne danie i podkręci smak wielu gatunków serów. Idealnie komponuje się z większością dań mięsnych, a zwłaszcza pieczeni. Z powodzeniem można ją także dodać do domowych hamburgerów, a w zestawieniu z wędliną lub plasterkiem sera, nie tylko dobrze wygląda, ale równie oryginalnie smakuje. Czerwona cebula Stovit to zaskakujący dodatek do dań serwowanych na co dzień, ale i tych przygotowywanych na wyjątkową okazję. Więcej na www.stovit.com.pl oraz na fanpage’u www.facebook/DzemyStovit.

Naturalność i jakość składników jest dla marki Hochland równie ważna, co doskonały smak serów. Zgodnie z tą zasadą zaprojektowane zostały nowe opakowania kremowych serów topionych Hochland, a także przygotowano nową kampanię marketingową. Z początkiem października br. rusza długofalowa kampania edukacyjna, która towarzyszy wprowadzeniu nowych opakowań. Do udziału w kampanii zaproszono Annę Guzik. Poza reklamą telewizyjną, zaplanowane zostały również liczne działania w Internecie, m.in. w mediach społecznościowych.

157 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Purella Food

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Historia chipsów Banana Joe narodziła się w Tajlandii. To jedyne chipsy na rynku bez konserwantów, glutaminianu sodu, sztucznych aromatów, tłuszczów trans i GMO. Na jedną paczkę przypadają dwa banany, które są zrywane ręcznie, krojone w cienkie plasterki i smażone na bogatym w antyoksydanty i witaminę E oleju z otrębów ryżowych. Dopełnieniem jest mieszanka orientalnych przypraw i soli morskiej. Chipsy Banana Joe zdobyły w tym roku prestiżową nagrodę Great Taste 2017. Dostępne w drogeriach Rossmann, wybranych sklepach Carrefour i sklepie online www.chili24.pl. Cena: 7,99 zł, Waga: 50 g.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Mokate

Lotte Wedel

Rusza wielka kampania reklamowa herbat LOYD – promowane będą trzy grupy produktowe LOYD-a: herbaty zielone, czarne oraz herbatki owocowe. Kampania rozpoczyna się na początku października. Spoty reklamowe pojawią się w kluczowych stacjach TV, przewidziane są również bilboardy, plakaty i promocje w placówkach handlowych, reklamy w prasie i konkursy w social mediach. Marka LOYD to najwyższej jakości herbaty stworzone z myślą o koneserach i miłośnikach tego napoju. Wytwarzane są z najlepszych surowców pochodzących z renomowanych plantacji herbacianych.

Firma Wedel rozpoczęła z początkiem września br. nową kampanię, której bohaterami są chłopiec i zebra. Postaci inspirowane przedwojennym plakatem przemierzają świat w poszukiwaniu ludzi, którzy utracili dziecięcą radość, a receptą na jej odzyskanie są wedlowskie słodycze. Kampania jest widoczna w TV, radio i w prasie. Postaci są też widoczne na nośnikach reklamowych, w social mediach i punktach sprzedaży. Powstała również strona internetowa chlopiecnazebrze.wedel.pl, na której znajdują się informacje o tej inicjatywie.

Madonis

TBM

Wprowadzeniu balsamów nabłyszczających MILL clean towarzyszy silne wsparcie w miejscu sprzedaży (POS) oraz kampania skierowana do bezpośredniego konsumenta, który otrzymuje 11% niezwykłego balsamu nabłyszczającego gratis oraz w prezencie ampułkę (40 ml) z balsamem do mycia i pielęgnacji domu.

Wystartował konkurs konsumencki marki Tygryski, czołowego producenta chrupek kukurydzianych. Prowadzony jest na Facebooku i polega na zamieszczaniu zdjęć przez specjalną aplikację oraz zbieraniu głosów. Nagrody, jakie można zdobyć w akcji, to: tablet Lenovo, aparat Polaroid Fujifilm Instax oraz karty podarunkowe do sklepów SMYK i IKEA. Konkurs podzielony jest na 3 jednomiesięczne tury i kończy się 11 grudnia. Akcja jest wspierana kampanią w internecie i na Facebooku. Więcej szczegółów na www.tygryskowagrywalizacja.pl., www.facebook.com/Tygryski, www.tbm.info.pl

158 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Bakalland

Produkt Roku – Wybór Polaków

Bakalland rozpoczął kampanię reklamową udoskonalonej linii batonów BA!. Najnowsza linia przekąsek zbożowych pozbawiona jest syropu glukozowego i tłuszczów utwardzonych, dzięki czemu wpisuje się w aktualne trendy zdrowotne i żywieniowe. W kampanię została zaangażowana ambasadorka marki – Katarzyna Bujakiewicz. Hasło kampanii: „Pełen natury” nawiązuje do składników, które znajdują się w produktach BA! oraz podkreśla, że batony zbożowe pozbawione są syropu glukozowego i tłuszczów utwardzonych.

Rusza nabór do konkursu „Produkt Roku – Wybór Polaków”. W trakcie największego badania innowacji produktowych w Polsce to konsumenci decydują o przyznaniu nagród. Badanie przeprowadzi instytut Niel sen na próbie N=3500. Organizacja „Product of the Year” powstała 30 lat temu we Francji, obecnie działa w ponad 40 krajach. Po 12 latach funkcjonowania w Polsce, konkurs startuje w nowej odsłonie, zgodnej z międzynarodowymi standardami. Zgłoszenia i informacje o konkursie: www.produktroku.pl.

Zapraszamy do konkursu Poradnika Handlowca „Znajdź szczegół reklamy”

KUPON KONKURSOWY Marzec 2017 2011 Październik

Znajdź 3 reklamy w bieżącym wydaniu Poradnika Handlowca, z których pochodzą poniższe fragmenty. Wypełnij kupon konkursowy, wpisując numer strony, nazwę produktu, dane kontaktowe, wyślij na nasz adres i wygrywaj cenne nagrody ufundowane przez sponsorów! Odpowiedzi można przesyłać również drogą mailową na adres zsr@poradnikhandlowca.com.pl

Nr strony.................. Nazwa produktu................................................ ...............................................................................

Nr strony.................. Nazwa produktu................................................ ...............................................................................

Nr strony.................. Nazwa produktu...............................................

...............................................................................

Nazwa firmy/właściciela......................................... Imię i nazwisko........................................................... Adres sklepu................................................................ .........................................................................................

Nr telefonu................................................................... e-mail ...........................................................................

1

2

3

Na rozwiązania czekamy do 24.11.2017 r.

159 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017

pieczątka sklepu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w związku z konkursem.


PRAWNIK RADZI

Lokal mieszkalny a lokal użytkowy – możliwość prowadzenia działalności

Często spotykaną formą wykorzystania budynku jest współdzielenie funkcji mieszkalnej z użytkową, np. na potrzeby prowadzenia sklepu. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają takie działanie.

P

rzepisy stawiają jednak szesanitarnych, przeciwpożarowych, prareg wymogów, spełnienie któwa pracy. Zmiana sposobu użytkowarych pozwala na wykorzystynia bez wymaganego zgłoszenia może wanie lokalu, będącego intedoprowadzić do wstrzymania użytkogralną częścią budynku mieszkalnego, wania obiektu oraz nałożenia opłat ledo celów mieszkalnych. Uznaje się, że galizacyjnych, a także grzywny. różnice między lokalem mieszkalnym Należy także pamiętać o dokonaa lokalem użytkowym są definicyjnie niu zgłoszenia w zakresie podleganiewielkie i sprowadzają się przede nia podatkowi od nieruchomości. wszystkim do określenia celu korzyW 2018 r. stawka maksymalna, zgodnie stania – mieszkalny albo niemieszkalz obwieszczeniem Ministra Finansów, ny. Konieczne jest również wydzielenie wynosić będzie 22,82 zł za m2, podczas poszczególnych części stałymi przegdy za części mieszkalne 0,77 zł za m2. JAROSŁAW grodami budowlanymi. Dodatkowo Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy KURZAWSKI przepisy prawa budowlanego zezwao podatku dochodowym od osób fiRadca prawny lają na wydzielenie w budynku mieszzycznych (Dz. U. 2016.2032 t.j.) ogólną Kancelaria Radców kalnym jednorodzinnym lokalu użytzasadą jest możliwość wpisania lokaPrawnych s.c. Borys Nowaczyk, kowego o powierzchni całkowitej nielu (nieruchomości) do ewidencji środJanina Nowaczyk, przekraczającej 30% powierzchni całków trwałych i jego amortyzowanie. Łucjan Zawartowski kowitej budynku. Stawiane warunki to okres używania www.krp.home.pl W przypadku dostosowadłuższy niż rok, wykorzystywania lokalu poprzez zmianę sposonie na potrzeby związane z probu użytkowania należy pamiętać wadzoną działalnością gospoo dochowaniu warunków techdarczą, stanowiące własność lub W przypadku nicznych oraz wymogów prawwspółwłasność podatnika. Wardostosowania lokalu nych. W zgłoszeniu, kierowanym to pamiętać o ustaleniu wartości poprzez zmianę sposobu do organu administracji archipoczątkowej, stosownie do sposoużytkowania należy tektoniczno-budowlanej, w sprabu nabycia. Do kosztów prowawie zmiany sposobu użytkowania dzonej działalności zalicza się też pamiętać o dochowaniu wskazuje się, zgodnie z art. 71 ust. wydatki na tzw. media, pod wawarunków technicznych 2 pkt 6 ustawy prawo budowlane runkiem związku ich wykorzyoraz wymogów prawnych. Dz. U. 2017.1332.t.j., dotychczasostywania z prowadzoną działalwy i zamierzony sposób użytkonością. Praktycznym sposobem wania, załącza opis, rysunek, oświadczenie o praustalenia faktycznie ponoszonych kosztów w tym zawie dysponowania, ekspertyzę techniczną, inne wykresie zdaje się być zainstalowanie podliczników. magane dokumenty, a także zaświadczenie o zgod Tak więc możliwym jest prowadzenie działalności zamierzonego sposobu użytkowania z miejności gospodarczej w budynkach pełniących funkscowym planem zagospodarowania przestrzennecję mieszkaniową. Należy jednak pamiętać o werygo (przy braku miejscowego planu – decyzję o wafikacji i spełnieniu ujętych w przepisach wymagań, runkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Kowynikających z opisu powyżej, ale także szczegółoniecznym może być, zależnie od celu dalszego wywych, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności korzystywania obiektu, odniesienie się do przepisów oraz związanej z nią specyfiki. ▼

160 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Podatek od sprzedaży detalicznej zostanie zawieszony do 2019 r. Resort finansów chce zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej również w 2018 r. Podatek wprowadzono w ubiegłym roku, ale po zastrzeżeniach Komisji Europejskiej jego stosowanie zostało zawieszone. Nowa danina, czyli tzw. podatek od marketów, może zatem obowiązywać najwcześniej od 2019 r. Obecnie Ministerstwo Finansów czeka na rozpatrzenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie decyzji KE.

czy – Urząd Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi GIODO. Do kompetencji nowego urzędu należeć będzie m.in. nakładanie kar administracyjnych i finansowych, których wysokość będzie mogła sięgać nawet 4% rocznych obrotów danego podmiotu. Za mandat zapłacimy także kartą Grzywna może być uiszczona w formie bezgotówkowej, jeżeli funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Przepisy nie nakładają jednak na podmioty uprawnione obowiązku wdrożenia płatności mobilnych, pozostawiając nową formę płatności jako rozwiązanie fakultatywne.

Klauzula in dubio pro tributario bardzo rzadko stosowana Zasada in dubio pro tributario, która sprowadza się do rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatników, obowiązuje już od 2016 r., ale od tego czasu została zastosowana z korzyścią dla podatnika tylko trzy razy. Jak oceniają eksperci podatkowi Pracodawców RP, organy podatkowe mają poważne problemy z przyznawaniem, że w danej sprawie istnieją w ogóle wątpliwości interpretacyjne. Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatników miało stanowić jeden z elementów poprawiających funkcjonowanie polskiego systemu podatkowego, w praktyce zasada ta jest martwa.

Obowiązek meldunkowy zostanie zachowany Obowiązek meldunkowy nie zostanie zniesiony z początkiem 2018 r. Wprowadzone mają zostać natomiast nowe uproszczenia, w tym m.in. możliwość elektronicznego meldunku. Równocześnie zakłada się, że przy użyciu jednego formularza meldunkowego można będzie: zameldować się na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego; zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować z pobytu czasowego. W efekcie nie trzeba już będzie korzystać w takich sytuacjach z dwóch formularzy (zameldowania i wymeldowania). Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Prawdopodobnie nie będzie obowiązku przesyłania JPK_WB W porównaniu do majowej wersji projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej nowa wersja (z 9 sierpnia 2017 r.) nie przewiduje wprowadzenia obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych (JPK_WB), chociaż resort finansów oficjalnie nie zrezygnował z propozycji wprowadzenia obowiązku codziennego raportowania JPK_WB. Pierwotnie nowy obowiązek raportowania JPK_WB miał zostać wprowadzony już z początkiem września 2017 r. Wymóg dotyczyć miał dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstw.

Podatkowa niepewność wpływa na inwestycje W ubiegłym roku firmy nie zwiększały poziomu inwestycji, a podobny trend był widoczny także w I połowie 2017 r. Jako przyczynę wskazuje się obawy o znaczne zmiany w warunkach gospodarowania – przede wszystkim w kontekście wzrostu opodatkowania i innych obciążeń pozapodatkowych. Ubezpieczenia społeczne a zawieszenie działalności gospodarczej Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Jeżeli okres zawieszenia obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników przez okres co najmniej 6 miesięcy może też zawiesić wykonywanie działalności na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, albo na okres do 6 lat – w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Ochrona danych osobowych Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ma wejść w życie 25 maja 2018 r. W efekcie wprowadzony zostanie szereg obowiązków dotyczących podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe. Podmioty zostaną zobowiązane do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a przetwarzanie danych osobowych wymagać ma każdorazowej zgody klienta. Jednym z wymogów będzie także konieczność raportowania każdego wycieku danych i nieautoryzowanego dostępu. Zgodnie z planowanymi zmianami Polska utworzy również specjalny organ nadzor-

161 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Sejm odrzucił projekt PO dotyczący karalności tortur Sejm odrzucił projekt zmian Kodeksu karnego, który przewidywał wprowadzenie przepisów o karalności stosowania tortur przez funkcjonariuszy publicznych. Platforma Obywatelska chciała, by Kodeks karny jednoznacznie stwierdzał, że stosuje tortury funkcjonariusz publiczny, który w celu uzyskania zeznań stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą. Groziłoby za to od roku do 10 lat więzienia, a do 12 lat, gdyby sprawca działał „ze szczególnym okrucieństwem”. Zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zakazu tortur, PO chciała wpisać do Kk karalność ich stosowania „w celu ukarania osoby za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią, albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę, albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji”.

wej Administracji Skarbowej. Jak przypomina KAS, od 1 marca br. czynności związane z pustymi fakturami są zagrożone surowymi karami, w tym pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Nowe sankcje, które wprowadzono z początkiem marca 2017 r., mają głównie na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystujące w swoich działaniach puste faktury. Z konsekwencjami liczyć muszą się jednak również osoby korzystające z takich faktur w swojej działalności gospodarczej. Nowe prawo zamówień publicznych W pierwszym półroczu 2018 r. Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych mają przedstawić projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) opartego na kompleksowym i spójnym systemie, w którym procedury będą prostsze. Celem nowego PZP ma być m.in. wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą na lepsze przygotowywanie postępowań, weryfikację potencjału wykonawców oraz sprawdzanie, czy dane zamówienie jest realizowane z uwzględnieniem zapisów umowy. Nowa ustawa wprowadzi również zmiany zachęcające do korzystania z rozwiązań innowacyjnych. Pozostałymi celami są zwiększenie udziału w zamówieniach firm z sektora MŚP oraz uporządkowanie regulacji dotyczących działań kontrolnych.

Zaliczenie okresu studiów do stażu pracy Okres nauki w szkole wyższej podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem, że został on ukończony i jest potwierdzony dyplomem. Na udokumentowanie tego faktu pracownik powinien przedłożyć dyplom ukończenia uczelni. Oznacza to, że podjęcie, ale nieukończenie studiów wyższych nie pozwala na wliczenie okresu nauki na uczelni wyższej do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczające otrzymanie przez studenta absolutorium.

Politycy nie powinni mieć wpływu na wybór sędziów Okazuje się, że wg sondażu IPSOS dla OKO.press. (19-21 czerwca 2017 r.) ogromna większość Polaków (76%) była za klarownym trójpodziałem władz. Tylko 15% dopuszcza wpływ polityków na nominację sędziów, w tym 8% – duży. Wprawdzie wyborcy PiS znacznie rzadziej niż pozostali popierali wariant niezależności sądownictwa, ale nawet oni wskazywali go w większości (56%), a tylko 27% było za tym, by politycy mieli wpływ na wybór sędziów (13% duży, a 14% mały). Sondaż pokazał, że myślenie w kategoriach demokratycznego państwa prawa jest w Polsce niemal powszechne.

Mały ZUS zostanie wydłużony do 3 lat Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało wydłużenie preferencyjnego okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. mały ZUS) przez rozpoczynających działalność z 2 do 3 lat. Odpowiednia nowelizacja ma wejść w życie z początkiem 2018 r. Zmiany będą dotyczyć rocznie ok. 1,5 mln osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku. Po nowelizacji dopiero po 3 latach osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru na poziomie minimum 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Ministerstwo Finansów proponuje zmianę w sprawie zbycia wierzytelności W projekcie przewidziano zmianę przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych – poprzez eliminację z tej straty kwoty nieodliczonego podatku od towarów i usług (VAT). Po nowelizacji przepisy mają jednoznacznie wskazywać, że w sytuacji odpłatnego zbycia wierzytelności, kosztem uzyskania przychodów może być jedynie strata w kontekście tej części wierzytelności, którą wcześniej zaliczono do przychodów należnych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. ▼

KAS ostrzega przed pustymi fakturami Zwalczanie przypadków wystawiania i używania tzw. pustych faktur to obecnie jeden z priorytetów Krajo-

162 PORADNIK HANDLOWCA | PAŹDZIERNIK 2017


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 10/2017  

Poradnik Handlowca październik 2017

Poradnik Handlowca 10/2017  

Poradnik Handlowca październik 2017

Advertisement