Page 1

XIX ROK

(w

08/234

ce sy ls 11) ra Po ń 20 r p w z ie de ej ud Li low en gr s nd Niel ha g AC

BRANŻOW Y MIESIĘCZNIK OGÓLNOPOLSKI DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

SIERPIEŃ

2012

NAKŁAD KONTROLOWANY 70 000 EGZ.

ISSN 1231-1545

w w w.poradnikhandlowca.com.pl


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


SIERPIEŃ 2012

Reklama str. 13

Reklama str. 59 Reklama str. 65

Reklama str. 7

Reklama str. 49

Reklama str. 11 Materiał reklamowy


4

spis treści

14

22

26

46

Felieton

Rynek pod lupą

Dowód znad Bałtyku

8

Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne

46

Kompendium handlowca

Wywiad Otworzę sklep tuż przy Biedronce!

10

Reportaż Nowy Sącz – handel z góralskim charakterem

14

Tematy miesiąca

Wakacyjne porządki

58

Buty na wysoki połysk

63

Coś zdrowego dla najmłodszego

66

Nowości 76

Chcemy poprawić sprzedaż w sklepach

18

Na brak klientów nie narzekamy

20

Eurocash chce dogonić Biedronkę

22

HARIBO – smak radości dla dzieci i dorosłych

Handel w Gubinie i w Guben

26

Informacje o produktach

Produkty z misją

30

Kampanie i promocje

Cz y taj nas tak że na: w w w.por adnikhandlowca.com.pl

Codziennie nowe infor macje!

66

BOMI − walka do upadłego

32

To regał dźwiga handel

34

Porady

Pielęgnacja nie tylko w wakacje

36

Zatrudnienie tymczasowe

88

700 Poznaniaków uratowało sklep firmowy...

39

Prawo w pigułce

90

Letnie spotkania z produktami FMCG w tle

40

Aktualności

44

Reklama str. 13

Tajemnice marki

Z rynku

Reklama str. 37

MILKA Crispello PH teaser 50x50.indd 1

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

motei_PoradnikHandlowca_50x50.indd 1 12-07-25 13:19

81

Reklama str. 70

NOWA FORMUŁA W NOWEJ BUTELCE

7/5/12 7:55 PM

80


6

od redaktora naczelnego

„Poradnik Handlowca” od 19 lat ukazuje się regularnie co miesiąc i nie łączy wydań

W

JACEK RATAJCZAK

W medialnym szumie otaczającym nas zewsząd, gdy jesteśmy codziennie bombardowani nieskończoną ilością newsów, na znaczeniu zyskują media umiejętnie dobierające informacje pod potrzeby swych odbiorców. Prawdą jest, że z uwagi na ściśle sprecyzowane grono Czytelników łatwiej im dokonywać selekcji informacji, stają jednak przed szalenie trudnym zadaniem sprostania wymaganiom odbiorców. Po prostu poprzeczka jest w tym wypadku postawiona wyżej, stąd oferowane treści powinny być jak najwyższej jakości. „Poradnik Handlowca” od 19 lat z powodzeniem zaspokaja oczekiwania swoich Czytelników, a że czyni to z dobrym skutkiem, potwierdzają to wyniki badań czytelnictwa. Wiemy, że właściciel sklepu, do którego docieramy powinien prasę branżową otrzymywać regularnie, bo tylko wówczas nie traci kontaktu z rynkiem. W branży tak dynamicznej jak FMCG, w której ciągle coś się dzieje i w dodatku jest ona bardzo istotna z punktu widzenia potrzeb społecznych (wszak każdy jeść i pić musi), to właśnie na prasie branżowej spoczywa swoisty obowiązek przekazywania m.in. treści od producenta do handlowca. Właściciel sklepu powinien być na bieżąco informowany o zachodzących zmianach. A tych nie brakuje – chociażby liczba pojawiających się nowych produktów może przyprawić o zawrót głowy. Staramy się zatem na bieżąco wypełniać swą misję, nie uzależniając wydania numeru od ilości zamieszczanych w nim reklam, czy – jak to czynią niektóre konkurencyjne tytuły – łączenia wydań w okresach „gorszych reklamowo” (lato, zima). W ten sposób zachowana zostaje ciągłość przekazu, z której korzystają wszyscy zainteresowani: producenci oraz handlowcy. Zwłaszcza w przypadku producentów jest to bardzo ważne – mogą wówczas bez problemów zaplanować na cały rok działania informacyjno-reklamowe. Rola mediów jest ogromna, powinny one nie tylko zapewniać dostęp do informacji wartościowej, ale i edukować. Wiedza pozyskana za ich pośrednictwem staje się bowiem kapitałem, który wpływa na poprawę funkcjonowania placówek handlowych, zwłaszcza tych, które nie mają dostępu do najnowszych technologii, a z racji panującej na rynku konkurencji zmuszone są do pozyskiwania informacji z każdego możliwego źródła. Dlatego pozostajemy i nadal chcemy pozostać w ciągłym kontakcie z naszymi Czytelnikami.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk, tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Marta Warciarek / martaw@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Tomczak (redaktor Oddział Warszawa) HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski SZEF DZIAŁU ON-LINE Heidi Handkowska / heidih@poradnikhandlowca.com.pl Stała współpraca: Janusz Korwin-Mikke, Rafał Boruc DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Anita Kubiak, tel. (61) 851 92 41 / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Mariusz Szczepankiewicz, tel. (61) 850 19 33 mariuszsz@poradnikhandlowca.com.pl Maciej Twardowski / maciejt@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKiK, Catman Polska, MillwardBrown SMG/KRC Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Flash Press Media, SXC.hu, iStockphoto.com, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk QuadWinkowski Sp. z o.o., Drukarnia Piła ul. Okrzei 5, 64-920 Piła ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 http://www.poradnikhandlowca.com.pl e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Tytuł weryfikowany przez TRM,

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


8

felieton

Dowód znad Bałtyku

P

Reklama str. 15

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Piszę to siedząc nad Bałtykiem. Dzięki kolejnemu atakowi Globalnego Ocieplenia mamy tu w dzień od 15oC do 17oC, a sceneria przypomina nie połowę lipca, lecz koniec września. To, oczywiście, przypadek. Dwa tygodnie temu było normalnie, czyli ciepło. I siedząc nad Bałtykiem czytam o Bałtyku. Konkretnie w „Angorze” przedruk z „Die Welt” pt. „Strefy śmierci w Bałtyku rosną”. A w nim fragment: „Naukowcy zdołali zrekonstruować ostatnie tysiąc lat historii Bałtyku. Powstała w ten sposób krzywa temperatur pokazuje średniowieczne ocieplenie klimatu, małą epokę lodowcową oraz ostatnie ocieplenie trwające od 1900 r. (…) Okazuje się, że średnia temperatura wód Morza Bałtyckiego latem podczas średniowiecznego ocieplenia od około 950 do 1250 r. wynosiła ponad 16oC. Wówczas na jego wybrzeżu byłaby nawet możliwa uprawa winorośli”. To proste zdanie obala wszelkie teorie obecnych „uczonych” (czyli cwaniaków, przez których płacimy za gaz cztery razy drożej niż w USA, by oni mogli uszczknąć coś z 200 mld euro...). Bo oni twierdzą, że jeśli dopuścimy do dalszego wzrostu temperatury, to będzie to proces nieodwracalny. A przecież skoro 1000 lat temu było cieplej – a potem nastąpiła mała epoka lodowcowa – to znaczy, że proces jest jak najbardziej odwracalny.

Ziemia trwa już miliony lat – i przeżyła tysiące cyklów ocieplania i zlodowacenia. Istotnie – nad Bałtykiem byłoby można wtedy hodować winorośle – bo na Grenlandii rosły wówczas wprawdzie nie winorośle, ale oliwki i na bujnych łąkach pasły się ogromne stada bydła. Nazwa „Grenlandia” to przecież „Zielony Ląd”. A potem nastąpiło Globalne Oziębienie. Gdy Państwo czytacie o „potopie”, to zapewne nie zastanawialiście się nad tym, jak ci Szwedzi szli na Polskę? A szli po prostu przez Bałtyk, który wtedy zamarzał – i to bardzo solidnie. Do tego stopnia, że prywatnej inicjatywie opłacało się pośrodku Bałtyku budować... knajpy. Przecież tę drogę wykorzystywali nie tylko żołnierze, ale i kupcy z towarami. A każdy chciał po drodze coś ciepłego zjeść i kieliszkiem gorzałki to zapić. No, a teraz jest kolejne Globalne Ocieplenie – i potrwa jeszcze prawie 400 lat. Nasze dzieci będą hodowały winorośle na brzegach Bałtyku – i za 400 lat ekolodzy podniosą alarm, że trzeba za 200 trylionów dolarów rocznie (euro już nie będzie, a inflacja będzie rosnąć...) ratować te winorośle i cyprysy... Te zmartwienia zostawmy naszym pra-pra-wnukom. Na razie zauważmy, że w XVII w. opłacało się na parę miesięcy budować te karczmy na środku Bałtyku. A trzy lata temu poszedł do remontu Dworzec Warszawa Wschodnia. I na te trzy lata powstała tam kompletna pustynia: podróżny nie miał gdzie usiąść, a w promieniu pół kilometra nie mógł znaleźć niczego, co mógłby do gęby włożyć. Mógł natomiast brnąć w błocie do umieszczonych poza dworcem prowizorycznych kas kolejowych, bo PKP nie opłacało się nawet ułożyć drewnianego pomostu!!! PKP wiadomo – firma państwowa, więc ma klientów w tyłku. Ale dlaczego żadna prywatna firma nie chciała zarobić na głodnych pasażerach? Ano dlatego, że musiałaby dostać zezwolenia na lokalizację, postawienie czegokolwiek, zgody Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i Wszystkich Szurniętych. A to zajęłoby więcej niż trzy lata. O czym wie każdy prywaciarz. Stąd jasno widać, że działalność biurokracji szkodzi nam znacznie bardziej niż 40-stopniowe mrozy! 


10

wywiad

| Laureat Hermesa – Grzegorz Derc

Przyznanie Hermesa nie jest uzależnione od jakichkolwiek opłat i licencji

Otworzę sklep tuż przy Biedronce! Na pytania Jacka Ratajczaka odpowiadał Grzegorz Derc, laureat Hermesa „Poradnika Handlowca” w kategorii Handel detaliczny z tradycjami

fot. Krzysztof Szygenda

Jacek Ratajczak: Panie Grzegorzu, jak Pan przyjął wiadomość o przyznaniu Panu nagrody Hermesa?

Grzegorz Derc: Byłem w szoku, przez dłuższą chwilę nie dowierzałem, że to właśnie mnie Kapituła wybrała. Wiem, że w tej kategorii było więcej osób nominowanych do tej zaszczytnej nagrody, tym większa moja radość.

Oprócz obecnie prowadzonej działalności, zainteresowanie wzbudziła również Pańska historia, że potrafił Pan wybrnąć z niełatwej sytuacji. Musiał Pan przecież zamknąć kilka swoich placówek handlowych i teraz powoli odbudowuje Pan własny biznes.

Działalność gospodarczą rozpocząłem w 1999 r. Najpierw to był jeden sklep rybny, zlokalizowany w miejscu, gdzie mieszkam, czyli w dzielnicy Wejherowa – Śmiechowo. Przez kilka lat prowadziłem pięć sklepów rybnych oraz duży sklep spożywczo-chemiczny (z przewagą chemii gospodarczej) o powierzchni 200 m 2 . Ale wówczas nastąPoradnik Handlowca | sierpień 2012

piła ekspansja dyskontów i hipermarketów w Wejherowie. Musiałem zrezygnować z części swoich placówek i zmienić sposób funkcjonowania. Na jakie działania Pan się zdecydował, aby sprostać konkurencji na rynku?

Latem sprzedaż ryb, wbrew pozorom, obarczona jest dużym ryzykiem, jest ciepło, ryba łatwo się psuje. Dlatego kupiłem samochód dostawczy, mam małą przetwórnię i zacząłem dostarczać ryby bezpośrednio do smażalni. Obsługuję teren od Helu aż do Lubiatowa w okolicach Łeby. Mam 20 stałych klientów, którzy biorą ode mnie regularnie ryby. Natomiast sklep, który równolegle prowadzę, jest niewielki, to boks na hali przy ul. Pomorskiej o powierzchni 20 m 2. Zatrudniam tam dwie osoby. Sklep jest otwarty codziennie, oprócz niedziel, od 8.00 do 18.00. Sprzedaż odbywa się tradycyjnie, zza lady. W trakcie naszej rozmowy na Gali zdradził Pan, że otwiera kolejny sklep.


xx |

wywiad

11

Poradnik Handlowca | styczeń 2012


12

wywiad

| Laureat Hermesa – Grzegorz Derc

w centrum tej miejscowości. W sezonie pracuje tam żona, mój syn, bratanek, siostrzeniec. Ja dojeżdżam tam wieczorami, a na noc wracam do Wejherowa. Jako ciekawostkę podam, że klient cały czas widzi, jak przygotowywane jest zamówione przez niego danie. A na rybie bywali u mnie Tadeusz Drozda, Marian Opania. I tak działa to wszystko do 20 września, jak trwa sezon. Bywa, że codziennie „wykręcę” 300 km. Dostarczam także towar do trzech szkół i czterech przedszkoli. Ryby, jak już wcześniej Pan wspomniał, to produkt „trudny”. Wymaga odpowiednich inwestycji w urządzenia chłodnicze.

fot. archiwum prywatne

Tak, będzie to również sklep rybny, otworzę go w połowie września, tuż przy Biedronce, w niewielkiej miejscowości, kilka kilometrów na zachód od Wejherowa. Tam kupuje sporo osób, ale moja oferta, jeśli chodzi o ryby, jest zdecydowanie bogatsza asortymentowo i korzystna cenowo. Chcę skorzystać w tym momencie z efektu skali – tam, gdzie są klienci, tam warto być z towarem świeżym i atrakcyjnym. Kolejnego sklepu chcieli również moi klienci stamtąd, którzy dotychczas zaopatrywali się w Wejherowie. To oni namówili mnie do tego kroku. Jakim asortymentem Pan handluje?

Głównie oferuję świeże ryby – to podstawa mojego handlu. Oprócz tego mam ryby wędzone, przetwory, marynaty, sałatki, konserwy i mrożonki. Klienci się do mnie przyzwyczaili, wiedzą, że zawsze u mnie dostaną świeżą rybę. Praktycznie nie mam w okolicy konkurencji. W sezonie oprócz stałych klientów, kupują u mnie też turyści. Mam także np. klienta w Hamburgu, który zamawia u mnie ryby do swojej restauracji. Jak wcześniej wspomniałem – codziennie dowożę ryby do nadmorskich smażalni. To od 6 lat dodatkowy dochód uzupełniający obroty sklepu. Ponadto 4 lata temu przejęliśmy z żoną smażalnię „Rybka” w Dębkach, Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Mam Volkswagena Transportera chłodnię. Gdy biorę rybę z kutra, urządzenia schładzają mi ją do -5 stopni. Przy domu mam chłodnię do zera stopni oraz mroźnię, w której przechowuję zamrożone ryby, które sprowadzam z hurtowni w kartonach, np. sola, halibut, flądra. W sklepie mam natomiast lady z agregatem wewnętrznym, ale oddawane przez nie ciepło eliminuje założona klimatyzacja. Panie Grzegorzu, działa Pan w organizacji kupieckiej. Co dla Pana jako przedsiębiorcy jest obecnie największą bolączką?

Moim źródłem utrzymania są ryby. Więc jestem zależny od rybaków, ale przepisy związane z połowem ryb są w gestii Unii Europejskiej. Nasi rybacy mają niestety małe limity połowów dorsza, już drugi rok z rzędu od 15 lipca jest zakaz połowów flądry. Dominuje ryba, którą trzeba sprowadzać, np. śledzia sprowadzamy z Francji, Niemiec. Normalnie zaopatruję się u rybaków łowiących na Bałtyku, ale towar biorę również z hurtowni Rafa we Władysławowie. Co dla Pana jest najważniejsze w pracy handlowca?

Mówiąc najprościej – oferowany towar zawsze musi być najwyższej jakości. Ponadto wszystko musi grać, być przygotowane pod klienta i jego potrzeby. Dziękuję za rozmowę. 


14

reportaż

| Konkurencja w handlu

Nowy Sącz – handel z góralskim charakterem

1

3

2 Tekst: Heidi Handkowska Zdjęcia: Zbyszko Zalewski

Tym razem redakcja „Poradnika Handlowca” pojawiła się w Nowym Sączu. W mieście będącym głównym ośrodkiem turystycznym Sądecczyzny prężnie działa 9200 podmiotów gospodarczych, z tej liczby ok. 30% to firmy handlowe branży FMCG. Jak sobie radzą w konkurencyjnym otoczeniu – na co dzień muszą przecież konkurować m.in. z 10 Biedronkami i 2 sklepami sieci Lidl.

R

1. 2.

3. 4.

Rozwój handlu wielkopowierzchniowego i sieci dyskontowych nie wpłynął zasadniczo na lokalny rynek, który wciąż wyróżnia się dużą liczbą mniejszych Ryszard Nowak, Prezydent niezależnych Miasta Nowego Sącza placówek handloIlona Aksamit prowadzi wraz wych. Takie jest z rodzicami sklep Dom Towaprzynajmniej zdarów Spożywczych i Przemysłonie Ryszarda Nowych „Aksamit” waka, Prezydenta Pani Agata, ekspedientka Miasta Nowego ze sklepu rybno-spożywczego Sącza: – W ostat„Krab” nich latach nie Ulica Jagiellońska to reprezenzaobserwowalitacyjny deptak miasta śmy zmniejszenia ilości sklepów spożywczych – wręcz przeciwnie. Zakupy w małym sklepie to z reguły kilka minut, a na zakupy w sklepie dyskon-

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

towym traci się już dużo więcej czasu. Uważam, że każdy sklep tradycyjny może znaleźć swój sposób na przyciągnięcie klienta poprzez jakość obsługi, przyjazną atmosferę czy dobrej jakości towar – mówi Ryszard Nowak. Małżeństwu Teresy i Andrzeja Aksamit przy tak licznej konkurencji udało się zdobyć uznanie klientów. O sukcesie ich sklepu – Dom Towarów Spożywczych i Przemysłowych „Aksamit” – zadecydowała z jednej strony lokalizacja (osiedle mieszkaniowe i domki jednorodzinne), a z drugiej – olbrzymia wiedza o handlu, którą potrafili zastosować w codziennej pracy. Dodatkowo na obroty sklepu

wpłynęły również atrakcyjne godziny otwarcia – od 5.30 do 21.30. – To typowy sklep rodzinny. Prowadzimy go wspólnie z córką Iloną. Nie chcieliśmy wielkiego sklepu, który kojarzyłby się z supermarketem. Zależało nam na stworzeniu miłej, wręcz rodzinnej atmosfery; miejsca, do którego klienci będą przychodzili nie tylko po zakupy, ale również porozmawiać o codziennych problemach i radościach. Myślę, że nam się to udało. W przyszłości chcemy wprowadzić półkę z regionalnymi produktami, np. świetne są sery z Krynicy-Zdroju. Ale już dziś można zaopatrzyć się w chleb z prawie 100-letniej piekarni w Oraczu. Co prawda, coraz trudniej utrzymać się na rynku, ponieważ klienci często szukają tańszej żywności, a my nie możemy zejść z cenami do poziomu dyskontów. Jednak wolimy liczyć wyłącznie na siebie i popieramy polski kapitał. Dlatego zaopatrujemy się w lokalnych hurtowniach i kupujemy polskie produkty. A dzięki temu, że prowadzimy działalność we własnym lokalu i nie płacimy dzierżawy, może-


Konkurencja w handlu |

reportaż

15

my sobie na tę samodzielność pozwolić – mówi Andrzej Aksamit, współwłaściciel sklepu. Natomiast Tadeusz Olchawa od ponad 20 lat prowadzi 4 sklepy rybno-spożywcze

Z A P I Z 4 „Krab”. Nigdy nie traktuje konkurencji jak rywala. Zawsze stara się mieć u siebie coś, czego nie ma konkurent. Ma jednak świadomość, że na 50 m2 może pomieścić tylko określoną liczbę produktów. – W innej placówce niby jest to samo, ale jednak coś nas różni. O wyborze towaru często decyduję intuicyjnie, kierując się gustem klientów. Po tylu latach pracy w tej branży wyczuwam, co może się dobrze sprzedawać, a co nie. Na pewno jednak nigdy nie szukam tanich rzeczy. Stawiam raczej na jakość i markę. Sądecczanie chętnie kupują ryby – żywe, mrożone, wędzone, solone i marynowane. Zaobserwowałem, że młodsi konsumenci z roku na rok coraz częściej decydują się na łososie, sandacze, okonie, pstrągi, a także ostrygi i krewetki. W ofercie sklepu mamy także własną garmażerkę: ryby w galarecie, sałatki, śledzie w oleju czy zalewie. Można także codziennie u nas kupić ryby smażone. Na zamówienie sprowadzamy również świeże owoce morza i ryby słodkowodne z giełdy rybnej w Kolonii. Dużym ułatwieniem dla

iasto c e c ą i i chrup e i k n e i C sosy e n l a r u Nat antów w r e s n adniki ł k bez ko s e n onowa j c k e l e Wys e zioła n z c y t i aroma 012:

2 rzedaży w p s ie c r a p Ws

materiały POS

prasa

www

oką linią aży z szer h. d e z r p s t kac zros j się na w wych sma Przygotu nata w 8 wyjątko sio Pizzy Pas

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


16

reportaż

| Konkurencja w handlu

5

6

5. Panie Kazimiera i Anna, ekspedientki ze sklepu spożywczo-przemysłowego 6. Sklep spożywczy Genowefy Karwali 7. Sklep spożywczy Społem na rynku

klientów jest także to, że mogą telefonicznie zamówić towar i dostarczymy go do domu. Przyjmujemy też zamówienia na imprezy okolicznościowe. Zaopatrujemy się głównie w Krakowie, a dwa razy w tygodniu mamy dostawę świeżych ryb z Kołobrzegu czy Gdańska – opowiada Tadeusz Olchawa. Również Rafał i Paweł Świerczek – właściciele firmy „Rafa”, którzy prowadzą supermarket o takiej właśnie nazwie, świetnie sobie radzą pomimo, że naprzeciwko mają Biedronkę, a obok jest także Tesco i Lidl. – Ponad 20-letnie doświadczenie w branży handlowej uczy nas, że ciągle musimy się doskonalić. Supermarket „Rafa” to rodzinny sklep inny niż wszystkie. Nieustannie zmieniamy się tak, aby zainteresować klientów czymś innym, wyjątkowym. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie przypominała zaciszną domową spiżarnię pełną smakołyków... – mówi Paweł Świerczek. Na osiedlu mieszkaniowym Wojska Polskiego od 10 lat istnieje sklep spożywczo-przemysłowy. Najchętniej odwiedzają go stali klienci. Głównie zaopatrują

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

się w artykuły spożywcze. Jednak swoje miejsce na sklepowych półkach mają też podstawowe artykuły chemii gospodarczej, artykuły papiernicze, a także prasa, doładowania do telefonów i wyroby tytoniowe. Przeciętny koszyk zakupowy to 30 zł. – Najwięcej kupujących przychodzi do sklepu w godzinach przedpołudniowych po artykuły nabiałowe, pieczywo, krojone na miejscu wędliny czy wyroby cukiernicze. Natomiast w godzinach popołudniowych klienci chętnie kupują surówki na wagę, warzywa i owoce, różnego rodzaju mrożonki i inne produkty przydatne podczas przygotowywania obiadu. Nie ma jednej grupy towarów, którą można by wyróżnić jako najbardziej dochodową. Staramy się oferować produkty dobrej jakości. Asortyment budujemy pod oczekiwania naszych klientów, kierując się ich preferencjami. Wprowadzamy do sprzedaży również nowości. Warto je mieć na półkach tak długo, jak trwa kampania promocyjna w telewizji, ponieważ klienci chętnie kupują reklamowane produkty. O ich dalszej obecności w sklepie decyduje fakt, czy produkt znalazł uznanie wśród konsumentów. Prowadzimy też akcje promocyjne, aby zachęcić klientów do zakupów. Wywieszamy plakaty, co dzisiaj

7 można u nas kupić taniej – mówi Kazimiera Bołoz, ekspedientka. Na terenie miasta działa Kongregacja Kupiecka ZHiU, która dba o interesy lokalnych kupców. Również władze miasta wspierają powstawanie nowych, czy rozwój już istniejących, mniejszych sklepów niezależnych poprzez wprowadzanie zwolnień od podatku od nieruchomości. – Mamy Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, która wprowadza zwolnienie od podatku od nieruchomości dla sklepów o powierzchni sprzedażowej do 400 m2. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła także Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2012 r. zróżnicowaliśmy stawki od podatku od nieruchomości dla określonych rodzajów działalności. Ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do zanikającego rzemiosła na terenie miasta. Jeżeli jednak będą zasadne argumenty za obniżeniem stawek podatkowych dla drobnego handlu, rozważymy rozszerzenie tego zapisu w uchwale – mówi Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza. 


18

tematy miesiąca

| Pomóż handlowcom!

Chcemy poprawić sprzedaż w sklepach marka z wieloletnimi tradycjami posiada solidne i stabilne podstawy do dalszego rozwoju. Jaka jest aktualna pozycja Wyborowej na polskim rynku alkoholi mocnych?

W bieżącym roku od stycznia do czerwca Wódka Wyborowa notuje tendencje wzrostowe w skali całego rynku. Mamy nadzieję, że wraz z nową butelką nasza pozycja jeszcze się poprawi, a wzrosty będą jeszcze wyższe. Mamy dobrą pozycję z Wyborową, jesteśmy liderem segmentu premium w Polsce, z udziałami sięgającymi 25% (dane PRP za AC Nielsen, maj 2012, bez discounterów). Fot. Pernod Ricard Polska

Na pytania Jacka Ratajczaka odpowiadał Guillaume Girard-Reydet − Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pernod Ricard Polska

Jacek Ratajczak: Kategoria wódek czystych to kategoria dominująca w Polsce. W tym obszarze rozgrywa się główna batalia o polskiego konsumenta. Czy relaunch marki Wyborowa ma Pernod Ricard dodatkowo wyróżnić na tle innych producentów?

Guillaume Girard-Reydet: To, czym wyróżniamy się na tle konkurencji, można by porównać do działań firmy Levi Strauss w segmencie jeansów. Istnieje model 501 – oryginalny, dobry, wspaniały, ale istnieje także model 505. Nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale model 505 jest bardziej nowoczesny i skierowany do konkretnego segmentu. Naszym celem jest odświeżenie wizerunku naszej marki i poprawianie naszej pozycji rynkowej, a Wyborowa jako rozpoznawalna Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Wyborowa jest jedną z najbardziej znanych polskich marek, nie tylko w kraju, ale i zagranicą, dotychczas znana była jednak w wersji klasycznej, czystej. Ostatnio marka wprowadziła warianty smakowe tej wódki. Do jakiego odbiorcy adresowane są te wódki i z jakim spotkały się przyjęciem?

Rynek zareagował bardzo pozytywnie na nasze nowości, nasze wódki smakowe osiągnęły wyniki dużo lepsze od planowanych. W tym segmencie panuje bardzo duża konkurencja, choć każdy z graczy rynkowych zachowuje się inaczej. My weszliśmy na rynek wódek smakowych nie po raz pierwszy, wcześniej mieliśmy już taki produkt, ale był on wysokoprocentowy (ponad 37%). Moim zdaniem, nasza oferta zdecydowanie wyróżnia się na rynku, daje naszej marce dużo energii oraz przynosi sukcesy rynkowe, ponieważ konsumenci są otwarci i ciekawi nowości, zwłaszcza na rynku wódek smakowych, gdzie jest tak wiele innowacji.

Które kanały dystrybucji w kontekście sprzedaży Wyborowej w Polsce postrzega Pan jako wiodące, a nad którymi należy jeszcze popracować?

Mamy kompletne i atrakcyjne portfolio światowych i lokalnych marek, które pozwala nam rozwijać się we wszystkich kanałach dystrybucji. Oczywiście chcemy wzmacniać naszą pozycję zarówno w tzw. kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym. W tej chwili jesteśmy bardzo silni w HoReCa, m.in. ze względów historycznych, ale także poprzez nasze zaangażowanie, które zawsze towarzyszyło naszej obecności w punktach HoReCa. Z uwagi na ograniczone możliwości reklamowania alkoholi w Polsce, pozostają działania wspomagające sprzedaż bezpośrednio w sklepach? W jaki sposób wasza firma wspomaga markę Wyborowa w miejscu sprzedaży?

Jak Pan wspomina, w Polsce są ograniczone możliwości reklamy, dlatego bardzo dużą rolę w sklepach odgrywa merchandising naszych produktów, czyli optymalne umieszczenie asortymentu na półce. W kanale HoReCa bardzo mocno akcentujemy swoją obecność i jesteśmy dobrze widoczni. Dobrym kanałem informowania jest także internet, ponieważ w myśl przepisów możemy przekazywać informacje tą drogą. Ważną rolę odgrywa na pewno wsparcie sprzedaży (materiały POS), ponieważ wzmacnia ono przekaz i umożliwia lepszą ekspozycję naszych produktów, co ze względu na brak możliwości tradycyjnej reklamy jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję za rozmowę. 


ŚĆ

tematy miesiąca

19

NO W O

Pomóż handlowcom! |

PR

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


20

tematy miesiąca

| Radź sobie z konkurencją!

Na brak klientów nie narzekamy niami. Większość placówek stanowią sklepy sieciowe, które posiadają podstawowy asortyment chemii gospodarczej. Rumski rynek charakteryzuje się dużym nasyceniem obiektów wielkopowierzchniowych (Netto, Biedronka, Auchan, Tesco Express), które mimo pozornego oddalenia odbierają nam również klientów. Sklep „Basia” to typowy sklep osiedlowy nienależący do żadnej sieci handlowej.

fot. archiwum prywatne

Z Barbarą Nowak, współwłaścicielką sklepu drogeryjno-kosmetycznego „Basia” w Rumi, rozmawiała Heidi Handkowska

Heidi Handkowska: Janowo to największa dzielnica Rumi. Sklep „Basia” położony jest w centrum osiedla mieszkaniowego w kompleksie kilkunastu pawilonów handlowych. Konkurencja pewnie jest duża...

Reklama str. 31

Mały zakup www.podaruj.pl

Poradnik1 Handlowca | sierpień 2012 Moduł 5x5.indd

Barbara No wak: Każda konkurencja zabiera klientów, niezależnie, czy jest mała, czy duża. Trzeba bardzo szybko reagować na sugestie kupujących i zamawiać towar zgodny z ich oczekiwa-

26-07-2012 14:21

Placówkę prowadzę wspólnie z mężem Krzysztofem. Wcześniej pomagały nam jeszcze córki – Agnieszka i Magda. Swoją przygodę z handlem rozpoczęliśmy w 1995 r., gdy na trójmiejskim rynku nie było jeszcze hipermarketów. Sklep o profilu kosmetyczno-zabawkarskim powstał dzięki podpowiedziom mojego brata – wówczas właściciela gdańskiej hurtowni. Sprzedaż realizowana jest tradycyjnie zza lady, z możliwością testowania kosmetyków kolorowych. Sklep jest czynny w godz. 10.00‑18.00, a w soboty w godz. 9.00‑14.00. Na czym – Pani zdaniem – polega „przewaga” osiedlowego sklepu nad super- i hipermarketami?

Przez 17 lat nasz sklep wypracował sobie markę i dzięki temu ma klientów, którzy wracają. Często, jak do nas przychodzą, mówią: „Nigdzie nie mogłam tego produktu znaleźć, a tu jest.” Uważam, że warunkiem zyskania stałych klientów jest wzbudzenie ich zaufania i sympatii. A także szybka obsługa oraz wygląd zewnętrzny i estetyka w sklepie. Trzeba umieć

także rozpoznać potrzeby klientów i zadbać, by w sklepie znalazły się takie produkty, jakich poszukują. Sprowadzamy towar również pod zamówienia indywidualne. Na półkach mamy ponad 3 tys. asortymentu (kosmetyki, chemia gospodarcza, artykuły biurowe i szkolne, akcesoria kosmetyczne i zabawki). Oferujemy przede wszystkim markowe polskie produkty. A poprzez dobrą współpracę z ponad 40 przedstawicielami firm i hurtowni możemy wynegocjować atrakcyjne oferty cenowe dla kupujących. Plany na przyszłość, które wpłyną na poprawę funkcjonowania sklepu?

W najbliższym czasie planujemy wyposażyć sklep w kolejne dwie szafy ekspozycyjne z kosmetykami, a także podpisać umowy, które zapewnią nam jako pracownikom szkolenia. Nowością mają być także pokazy makijażu. Myślimy również o zaistnieniu w internecie. Co jest najistotniejsze w pracy handlowca?

Zdecydowanie zadowolenie klienta, ale także satysfakcja z pracy. Muszę się przyznać, że każdego dnia z przyjemnością otwieramy nasz sklep. Jesteśmy także zadowoleni, że przychodzą do nas na zakupy całe wielopokoleniowe rodziny i jesteśmy rozpoznawalni w okolicy. Na pewno moje wykształcenie pedagogiczne, jak i ekonomiczno-logistyczne męża ułatwia nam realną ocenę wielu rynkowych zagrożeń. Dziękuję za rozmowę. 


tematy miesiąca

21

t łc uk pó od a Pr ny n ęd zb ni e

Radź sobie z konkurencją! |

e!

SUPERSZYBKI ZYSK! dane za 2011r., panel detaliczny

Kup min. jedno opakowanie papieru toaletowego REGINA PAPIER RUMIANKOWY Zachowaj paragon!

Napisz do nas swoje hasło promujące produkty Regina Zgłoś się do konkursu. Wyślij SMS

pod numer 71700, w treści wpisując: REGINA. TWOJE HASŁO Koszt SMS 1,00 zł netto/1,23 zł brutto Do wygrania 1 z 3 samochodów Alfa Romeo Mito. Promocja trwa od 01.07.2012r. do 30.09.2012r. Koszt jednego SMS-a 1,00 zł neto/1,23 zł brutto. Organizatorem konkursu jest RITF advnet Polska Sp. z o.o., ul. Szkolna 164, 05-110 Jabłonna. Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej: www.ritf.eu/promocjamito

SILNE WSPARCIE SPRZEDAŻY: OPAKOWANIA PROMOCYJNE

MATERIAŁY POS

POS

REKLAMA TV

CZERWIEC/LIPIEC 2012 TVN, POLSAT, TV4, TVP1, TVP2, TVN7, TVP INFO, DISCOVERY

PRASA BRANŻOWA Poradnik Handlowca | sierpień 2012


22

tematy miesiąca

| Dystrybutorzy FMCG

Eurocash chce dogonić Biedronkę

fot. Eurocash S.A.

Jacek Ratajczak

Rok 2012 Eurocash rozpoczął bardzo mocnym akcentem. Sfinalizowanie transakcji przejęcia Tradisu spowodowało, że portugalski operator stał się głównym rozdającym na rynku dystrybucji produktów szybkozbywalnych.

H

Reklama str. 31

Mały zakup

Historia Eurocash sięga 1995 r. To czas, w którym polskim handlem na poważnie zaczynają się interesować znane zagraniczne sieci. Dochodzi do pierwszych przejęć. Firma od razu startuje z pułapu 48 hurtowni Cash & www.podaruj.pl Carry. To obiecujący wówczas model wielkopowierzchniowej hurtowni zaopatrującej w asortyment detalistów. W późniejszych planach przyjęto, że

Poradnik2 Handlowca | sierpień 2012 Moduł 5x5.indd

26-07-2012 14:21

placówka tego typu powinna przynosić zyski w każdym mieście zamieszkanym przez minimum 25 tys. mieszkańców. Statystycznie daje to rynek ponad 150 miast, które mogą stać się bazą dla placówek Cash & Carry. Obecnie firma posiada 140 hurtowni (o łącznej powierzchni ok. 300 tys. m2) i jest największym dystrybutorem koncentrującym się na obsłudze małych i średnich sklepów spożywczo-chemicznych w Polsce (w bazie jest ponad 80 tys. klientów). Dynamiki Eurocash nabiera w 2003 r., gdy głównym udziałowcem firmy zostaje Luis Amaral, znający doskonale branżę, bo zatrudniony przez lata w Jeronimo Martins Dystrybucja, od którego odkupuje Eurocash. W jego rękach do dziś spoczywa większościowy pakiet akcji Eurocash, pozwalający na realizację własnych pomysłów. To Amaral wprowadza Eurocash na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, mimo że spółki z branży FMCG należą tam do rzadkości i nie oferują bardzo dużych zysków. Jednak w przypadku Eurocash od momentu wejścia spółki na giełdę po ostatnie notowania, kurs jej akcji wzrósł ponaddziesięciokrotnie. A pozyskane z parkietu pieniądze umożliwiły realizację strategii opartej o rozwój organiczny, wprowadzanie nowych formatów sprzedaży hurtowej i konsolidację rozdrobnionego hurtowego rynku FMCG w Polsce. Firma bowiem cały czas mądrze inwestuje, bacznie obserwując zmieniający się rynek. Przejmuje konkurentów, którzy mogą wzbogacić dotychczasowe portfolio na zasadzie wartości dodanej

i poprzez efekt skali zwiększyć udziały w rynku. Przykładowo w 2006 r. Eurocash przejął KDWT − drugiego pod względem udziału w rynku dystrybutora wyrobów tytoniowych. Natomiast w 2010 r. spółka kupiła od Grupy CEDC udziały w spółkach Premium Distributors, co umożliwiło jej istotne rozszerzenie działalności w zakresie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi. Były to przemyślane działania, bowiem wiadomo, że w strukturze obrotów sklepów detalicznych alkohole i wyroby tytoniowe stanowią pokaźny procent. Eurocash nie poprzestaje jednak na zapewnieniu detalistom asortymentu w atrakcyjnych cenach. Zaczyna także coraz bardziej integrować wokół własnych hurtowni działające na rynku sieci handlowe. Oficjalnie dystrybutor nie prowadzi własnych sklepów detalicznych, a związki ze współpracującymi detalistami określa jako typowo partnerskie. Oprócz niezależnych placówek handlowych Eurocash współpracuje z sieciami, które zajmują czołową pozycję w swoich segmentach rynku dystrybucji. W 2006 r. do Grupy Eurocash dołączyła sieć sklepów franczyzowych „Delikatesy Centrum”. W ramach przejęcia Tradisu, Eurocash przejął również wchodzące w skład tego podmiotu sieci franczyzowe (m.in. Groszek, Milea, Euro Sklep, Gama oraz spółki operatorskie Lewiatana Holding). Ale detaliczną „perłą w koronie” Portugalczyków jest franczyzowa sieć sklepów osiedlowych abc. To prawie 5000 placówek rozsianych po całym kraju, właściciele których regularnie zaopatrują się w najbliżej położonych hurtowniach.


z nowà edycjà limitowanà Milka!

Tabliczki nadziewane to najszybciej rosnàcy segment rynku *èródło: AC Nielsen Kwiecieƒ 2011 - Maj 2012 vs Kwiecieƒ 2010 - Maj 2011, uj´cie wartoÊciowe, rynek Total Poland excl. Discounters.


24

tematy miesiąca

| Dystrybutorzy FMCG

Czy nie ma konfliktu interesów w zaopatrywaniu niezależnych sklepów i ich franczyzowych odpowiedników? − Naszym zadaniem jest stworzenie i oferowanie wszystkim klientom i franczyzobiorcom jasnych i przejrzystych zasad współpracy. Każdy z naszych partnerów biznesowych ma te same szanse, a warunki handlowe zależą jedynie od ich decyzji dotyczących zakresu

Na koniec 2011 r. Grupa Eurocash zatrudniała ponad 12 tys. osób, co w porównaniu z 2010 r., daje nie‑ mal dwukrotny wzrost. Od 2005 r., gdy spółka weszła na giełdę i zatrud‑ niała nieco ponad 2 tys. osób, licz‑ ba pracowników w firmie rosła rok do roku o ok. 400‑800 osób. Znaczące zwiększenie zespołu miało miejsce w 2010 r., głównie za sprawą przejęcia Premium Distributors oraz niedawno po przejęciu Tradisu.

Reklama str. 31

Mały zakup

integracji, ponieważ zwiększenie jego stopnia pozwala obniżyć koszty obsługi. Oczywiste jest też, że klient zaopatrujący się niemal wyłącznie w punktach Eurocash, którego wartość zakupów wynosi kilkaset tysięcy zł miesięcznie, otrzyma inne warunki współpracy niż podmiot, który nie ma z grupą stałych relacji i kupuje towary jedynie za kilka tysięcy zł miesięcznie – wyjaśnia www.podaruj.pl przedstawiciel Eurocash. Dla sklepów powiązanych z dystrybutorem istotne są także inne udogodnienia. Eurocash w 2008 r. nabył 49% akcji PayUp Polska, firmy

Poradnik3 Handlowca | sierpień 2012 Moduł 5x5.indd

26-07-2012 14:21

zajmującej się dystrybucją elektronicznych usług finansowych. Pozwoliło to na zainstalowanie sieci terminali w placówkach handlowych na terenie całego kraju. Klienci dokonujący zakupów w swoim ulubionym sklepie uzyskali dodatkowo możliwość opłacania rachunków z kodem kreskowym (np. za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, raty kredytów), doładowania telefonów komórkowych, a także skorzystania z usługi cash back. Taki sklep jest wówczas postrzegany jako nowoczesna placówka zapewniająca kompleksową obsługę klienta. Co dalej? Wydaje się, że firma nie spocznie na laurach, aczkolwiek proces integracji Eurocash i Tradisu, by przynieść wymierne efekty musi trochę potrwać. Tradis wniósł w wianie hurtownie Cash & Carry w 8 Makroregionach (ponad 70 oddziałów), oprócz tego prowadził dystrybucję serwisową, dostarczając zamówiony asortyment do klienta, czego nie czynił Eurocash. Czy pełna synergia obu podmiotów przejdzie bezboleśnie – czas pokaże. Eurocash w ostatnich latach bardzo poważnie interesował się także wejściem na inne pola działalności. Taka dywersyfikacja była dotąd domeną jego największych konkurentów. Ale nabycie w 2008 r. firmy McLane pozwoliło Eurocash wejść do segmentu stacji benzynowych obsługiwanych poprzez Eurocash Dystrybucja, obecnie operator mocno angażuje się również w segment HoReCa, nadzorowany przez Eurocash Gastronomia. Jednak największe obroty firma zawdzięczać będzie obsłudze sklepów osiedlowych, które są jej głównymi klientami. Dziś klienci Grupy konkurują z dyskontami, supermarketami, hipermarketa-

mi. Przedstawiciele Eurocash uważają jednak, że to właśnie sklepy „na rogu”, skupione we właściwych systemach franczyzowych, będą największą siłą na rynku detalicznym w Polsce. To one zapewnią klientom możliwość zakupów markowych produktów, dobrej jakości, blisko miejsca zamieszkania i po dobrej cenie. Do takich warunków powinien dostosować się rynek hurtowy, gdzie Grupa Eurocash po połączeniu z Tradisem ma 19-proc. udział. Ale aby być nadal skutecznym i konkurencyjnym, trzeba się dalej rozwijać. A hurtowy rynek FMCG w Polsce ciągle stwarza takie możliwości, bo w porównaniu z innymi krajami jest bardzo rozdrobniony. Zapewne Eurocash ma w planach dalszy dynamiczny wzrost – zarówno na drodze organicznej, jak i poprzez akwizycje. Firma będzie uważnie obserwować rynek i w przyszłości szukać ciekawych okazji do przejęć. Wskazuje na to dynamika obrotów na przestrzeni ostatnich lat. Przychody Eurocash za 2011 rok wyniosły prawie 10 mld zł. Dla porównania, rok debiutu na GPW firma zamknęła kwotą 1,68 mld zł, gdy najświeższe tegoroczne wyniki tylko za I kwartał 2012 r. to 3,73 mld zł. Utrzymując takie tempo, Eurocash może być spokojny o fotel lidera dystrybucji FMCG. Gdyby jeszcze stopniowo udało się przeciągnąć klientelę innego portugalskiego giganta Jeronimo Martins Polska, właściciela Biedronek, do obsługiwanych przez własne hurtownie sklepów, satysfakcja prezesa Eurocash byłaby zupełna. Bo zdaniem prezesa dyskonty mają swoje ograniczenia: wąski asortyment i mało marek spośród produktów branżowych, dlatego klienci postawią na dobrze zaopatrzone sklepy osiedlowe. 


26

tematy miesiąca

| Handel przygraniczny

Handel w Gubinie i w Guben

1

2 tekst: Heidi Handkowska Zdjęcia: zbyszko Zalewski

W majowym numerze „Poradnika Handlowca” Radca Ambasady Republiki Federalnej Niemiec Friedemann Kraft powiedział, że wiele niemieckich samorządów dotuje niezależne sklepy FMCG w centrum miast, aby zapobiec ich likwidacji. Postanowiliśmy sami się o tym przekonać i udaliśmy się do przygranicznych miast partnerskich Gubin i Guben.

G

Reklama str. 31

Mały zakup

Gubin wraz z sąsiednim Guben realizuje projekt „Punkt informacji turystyczno-gospodarczej”, który ma na celu wsparcie dla gubińskich oraz gubeńskich przedsiębiorstw. Szczególny nacisk został położony na utworzenie gubińsko-gubeńskiego pasażu spacerowo-handlowego. www.podaruj.pl Staramy się także przełamywać wzajemne uprzedzenia poprzez akcentowanie wspólnego dziedzictwa kultury. Gubin i Guben mają przecież wspólną, ponad 700-letnią

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Moduł 5x5.indd 4

26-07-2012 14:21

3 historię. Przez lata stanowiły jeden miejski organizm – mówi Bartłomiej Bartczak, burmistrz miasta Gubin. Handel stanowi jedno z głównych źródeł zatrudnienia w tym regionie. W ostatnich latach w Gubinie systematycznie rosła liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, 654 z nich zajmuje się handlem. Są to najczęściej niewielkie placówki rodzinne, chociaż dynamiczny rozwój sieci sklepów dyskontowych nie omija także Gubina. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w mieście pojawiły się dwa sklepy sieci Biedronka oraz obiekty sieci Polomarket i Lidl. – Wszystkie powstały na terenach nienależących do miasta – mówi burmistrz Gubina. Zdaniem burmistrza konkurencja dopinguje do podnoszenia jakości obsługi i większej troski o zróżnicowanie asortymentu, tak by odpowiadał on oczekiwaniom klientów. – Wiele lokalnych sklepów w taki właśnie sposób zareagowało na pojawienie się sieciowych marketów i rozbudowało swoją ofertę o produkty, których nie znajdziemy tam na półkach. Dużym atutem tradycyjnego handlu jest także ogólna dostępność, tradycja, renoma oraz indywidualne podejście

1. Bartłomiej Bartczak, burmistrz miasta Gubin 2. Przejście graniczne Gubin – Guben 3. Sklep artykuły spożywcze i ryby do klienta. A poza tym Gubin to miasto przygraniczne i liczna grupa kupujących tu Niemców pozwala funkcjonować zarówno małym sklepom, jak i dyskontom – dodaje burmistrz. Niemcy cenią sobie różnorodność punktów handlowych stwarzających o wiele więcej możliwości wyboru towaru niż niemieckie placówki handlowe. Ponadto mniejsze sklepy po polskiej stronie granicy często oferują lepsze jakościowe produkty. Tradycyjny handel w Gubinie rozwija się głównie na osiedlach mieszkaniowych i przy ul. Obrońców Pokoju, gdzie znajduje się kilkanaście pawilonów handlowych. – Klientów nie brakuje, jednak to nic w porównaniu do lat 90. Ceny się niestety wyrównują – mówi Bogdan Bułaś, sprzedawca ze sklepu z artykułami spożywczymi. − Większość dochodów generują jednak nadal klienci niemieccy (80%). Najchętniej kupują polski nabiał, warzywa i owoce, napoje i oczywiście papierosy. Największą wagę przywiązują do jakości towaru. Mogą u nas płacić w euro. Zaopatrujemy się w miejscowym Eurocashu i w Makro w Zielonej


28

tematy miesiąca

| Handel przygraniczny

4

Reklama str. 31

Mały zakup

5 Górze, a także w gospodarstwach agroturystycznych – dodaje pan Bogdan. Parę metrów od granicy polsko-niemieckiej od 3 miesięcy znajduje się sklep spożywczo-tytoniowy „Malibu” Marleny Wojchert. – Placówka ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klienteli z Niemiec. Najczęściej kupowane są papierosy, a alkohole biją rekordy popularności w weekendy. Myślę, że handel ten będzie funkcjonował, dopóki będzie istniała opłacalna różnica cen między Niemcami a Polską – mówi Małgorzata Dzierżałowska, sprzedawca. Po drugiej stronie Nysy Łużyckiej w Guben dominują hiper- i supermarkety oraz dyskonty sieci Aldi, Netto, Lidl. Ich lokalizacja na obrzeżach miasta powoduje znikanie małych sklepów w śródmieściu. Znajdują się tam tylko nieliczne sklepy spożywcze. Najczęściej wyspecjalizowane w określonym profilu usług, np. żywność ekologiczna. – Staramy się z tym walczyć www.podaruj.pl i dotujemy drobnych handlowców. A poprzez wspólny program rządowy „Aktywne centrum” wspomagamy przedsiębiorców, np. odnawiając elewacje placó-

Poradnik5 Handlowca | sierpień 2012 Moduł 5x5.indd

26-07-2012 14:21

6 wek handlowych, czy fundując im stojaki na rowery. Raz w miesiącu odbywają się także spotkania, podczas których omawiane i rozwiązywane są ich problemy. Organizujemy również liczne festyny w mieście, w trakcie których placówki handlowe mają wydłużone godziny otwarcia do 23.00, aby handlowcy mogli jak najwięcej sprzedać. Zaobserwowałem jednak, iż polscy handlowcy lepiej sobie radzą z pozyskiwaniem klientów z Niemiec. Większość z nich bez problemu porozumiewa się w języku niemieckim – mówi Fred Mahro, burmistrz Guben. Na popularnym miejskim deptaku – Frankfurter Straße – przed sklepami mięsnymi czy piekarniczo-cukierniczymi znajdują się stoliki, gdzie można skosztować wybranych produktów. Jak się dowiedzieliśmy, drobni handlowcy w ten sposób przyciągają do siebie klientów. Głównie jednak zakupy w centrum robią starsi mieszkańcy i klienci niezmotoryzowani. Odsetek Polaków zaopatrujących się tutaj jest bardzo niski. Do wypadów do Guben zachęcają jedynie wyprzedaże. Zdaniem burmistrza Freda Mahro brakuje w mieście galerii handlowej z prawdziwego zdarzenia. Konkurencją handlową dla miasta pod tym względem są Cottbus i Zielona Góra. Redakcja „Poradnika Handlowca” postanowiła

4. Fred Mahro, burmistrz miasta Guben 5. Popularny miejski deptak – Frankfurter Straße w Guben 6. Sklep mięsny w Guben także po publikacji reportażu „Bauernopfer” zamieszczonego w opiniotwórczym piśmie niemieckim „Sueddeutsche Zeitung” sprawdzić, czy w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym od czasu otwarcia granic mocno wzrosła przestępczość. Bowiem zdaniem autorki tekstu grasujące tam od wielu miesięcy doskonale zorganizowane bandy z Europy Wschodniej kradną wszystko, a apele mieszkańców o pomoc pozostają bez odpowiedzi. Władze obu miast stwierdziły, że owszem kradzieże się zdarzają, ale współpraca układa się znakomicie, więzi są coraz mocniejsze, a liczne zadania realizowane wspólnie kończą się efektownymi sukcesami, np. wspólny projekt Straży Granicznej, Straży Miejskiej z Gubina oraz Bundespolizei z Guben. Obejmuje on utworzenie stałego oraz ruchomego polsko-niemieckiego punktu informacyjnego, w ramach którego Straż Graniczna, Straż Miejska z Gubina oraz Bundespolizei, jak również inni przedstawiciele władz samorządowych promują Wspólnotę Europejską poprzez wspólne rozwiązywanie problemów występujących po obu stronach granicy. 


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


30

tematy miesiąca

| Społeczna odpowiedzialność biznesu

Produkty z misją Jacek Ratajczak

Obok nieszczęścia dziecka rzadko kto przejdzie obojętnie. Od lat z powodzeniem działają instytucje czy fundacje, które za swój szczytny cel przyjęły niesienie pomocy najmłodszym. Także w branży FMCG nie brakuje firm, dzięki którym pomoc kierowana jest do dzieci − osób najbardziej bezbronnych i bezradnych.

A

Akcja „Podaruj Dzieciom Słońce” organizowana jest przez firmę Procter & Gamble oraz Fundację Polsat. Jest jedną z pierwszych tego typu akcji – jej początki sięgają 1999 r. Część zysku ze sprzedaży swoich produktów firma Procter & Gamble przekazuje Fundacji Polsat, która finansuje z pozyskanych środków pieniężnych specjalistyczne leczenie, skomplikowane zabiegi operacyjne czy zakup nowoczesnych leków. W latach 1999‑2011 zebrano łącznie ok. 62 mln zł. Swój sukces akcja zawdzięcza m.in. prostej formule − wystarczy jedynie kupić produkt z półki oznaczonej żółtym słoneczkiem – logotypem akcji. Procter & Gamble realizuje w Polsce także inne programy społeczne angażujące konsumentów i klientów, w tym drugi program marketingu społecznie zaangażowanego: Pampers-UNICEF: „1 paczka = 1 ratująca życie szczepionka”. Równie wieloletnią historię ma program społeczny „Podziel się Posiłkiem”, który został zainicjowany w 2003 r. przez firmę Danone, aby walczyć z niedożywieniem dzieci w Polsce.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Organizatorami programu są Danone, TV Polsat oraz Banki Żywności. Zasada działania jest podobna, jak w przypadku PDS. Konsumenci od sierpnia do października, kupując produkty firmy Danone oznaczone talerzykiem „Podziel się Posiłkiem” pomagają dożywiać dzieci. A problem niedożywienia jest ciągle niedostrzegany, bo dzieci z biednych rodzin rzadko same przyznają się do tego, że są głodne. Z kolei Kompania Piwowarska w lipcu br. oficjalnie rozpoczęła akcję zbierania plastikowych zakrętek. Wcześniej pracownicy Kompanii Piwowarskiej zbierali je z własnej inicjatywy. Dochód ze sprzedaży zebranych surowców w 100% zostanie przeznaczony na sfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Fundacji Bez Tajemnic, która realizuje program pomocy od 2008 r. W Poznaniu i Warszawie ustawiono już specjalne torebki oznaczone logo programu, w najbliższym czasie do akcji włączą się także pracownicy browarów z Białegostoku i Tychów. Takie akcje są niezwykle potrzebne, przywracają wiarę w ludzką solidarność w obliczu nieszczęścia. Dodatkowo firmy w nich uczestniczące – a zaczyna ich być coraz więcej − realizując koncepcję tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) są postrzegane przez konsumentów jako wrażliwe społecznie, dla których oprócz zysku liczą się również inne wartości. Często dla osób otrzymujących wsparcie z takiego źródła jest to jedyna pomoc. Ale warto, bo nagrodą jest zawsze uśmiech dziecka, a to jest bezcenne. 

Które z Państwa produktów biorą udział w akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”? W tegoroczej – czternastej już – edycji wezmą udział następujące marki P&G: Pampers, Always, Naturella, Gillette, Blend-a-med, Wella, Pantene, Head&Shoulders, Vizir, Ariel, Bonux, Dreft, Lenor, Fairy. Są to produkty codziennego użytku cieszące się uznaniem konsumentów. W jaki sposób środowisko handlowców może przyczynić się do sukcesu tej akcji? Czy dodatkowo nagłaśniacie Państwo akcję wśród dystrybutorów i w placówkach handlowych? „Podaruj Dzieciom Słońce” to akcja pozwalająca konsumentom wspierać podopiecznych Fundacji POLSAT – wystarczy w trakcie codziennych zakupów sięgać po produkty oznaczone żółtym słoneczkiem, a część zysku z ich sprzedaży trafi do Fundacji. Kluczową rolę odgrywają oczywiście nasi partnerzy handlowi, gdyż właśnie dzięki nim docieramy do konsumenta. Akcję nagłaśniamy dodatkowo m.in. poprzez organizowane w wybranych punktach sprzedaży we współpracy z ZHP szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.   Obecna edycja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” jest już 14. z kolei. Bilans działań w latach 1999‑2011 zamyka się kwotą 62 mln zł. Co roku pieniądze przeznaczone są na konkretne cele. Na jakie cele zbierane są pieniądze z tegorocznej edycji? W latach 1999‑2007 dochód z akcji przekazywany był na rzecz konkretnych placówek pediatrycznych. Wraz z Fundacją POLSAT wyposażyliśmy 232 oddziały dziecięce i ośrodki specjalistyczne w całej Polsce. W latach 2008‑2011 zebrane środki zostały przekazane na leczenie i rehabilitację 5658 chorych dzieci pozostających pod opieką Fundacji. W tym roku środki, które ponownie w całości wesprą podopiecznych Fundacji, zbieramy od 1 września do 24 grudnia pod hasłem: „Mały zakup, wielka sprawa”.   Na pytania odpowiadała Katarzyna Olechnowicz, Dyrektor sprzedaży P&G  – Rynek Tradycyjny


Wydarzenia |

tematy miesiąca

31

Nawet Mały zakup to

Wielka sprawa Z Twoją pomocą

przez 13 lat zebraliśmy ponad 61 mln zł! Pieniądze w całości przekazaliśmy na wsparcie ośrodków medycznych oraz na leczenie i rehabilitację dzieci w całej Polsce.

Liczymy na Ciebie także w tym roku.

Zamów produkty biorące udział w akcji:

WSPARCIE MEDIOWE: ))

NEWS

TV

PRASA

RADIO

INTERNET

Akcja trwa: 01.09.2012 - 24.12.2012 Poradnik Handlowca | sierpień 2012


32

tematy miesiąca

| Gorący temat

BOMI − walka do upadłego

fot. Bomi

Rafał Boruc

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zatwierdził 1 sierpnia 2012 r. wniosek Delikatesów Bomi o ogłoszenie upadłości układowej. W okresie najlepszej koniunktury wartość spółki wynosiła 1,5 mld zł.

P

Po 17 latach od zaistnienia na rynku, Bomi znalazło się nad przepaścią. A jeszcze trzy lata temu z wszystkich stron dobiegały zachwyty nad wspaniałym rozwojem Grupy Bomi. Jak się powszechnie wydawało, udało się stworzyć wszechstronną platformę handlową obejmującą: rozwiniętą sieć delikatesów, gwarantujących przyzwoite zyski, ok. 1,5 tys. mniejszych sklepów, działających pod szyldami: Sieć 34, eLDe i Rast oraz solidne zaplecze dystrybucyjne w postaci spółki Rabat Pomorze. Na pozór wszystko było poukładane. Jednak niektórzy, znający Bomi od środka, znacznie wcześniej zaczęli dostrzegać poważne rysy na tym monolicie. Taką osobą był Marek

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Theus, który 14 lipca 2008 r. zrezygnował z fotela wiceprezesa Bomi. – Już wtedy przewidziałem scenariusz, jaki się dzisiaj realizuje. Początkowo wszystko układało się dobrze, jednak z czasem model biznesowy, który miał przynieść sukces całej Grupie Bomi, został przez jej radę nadzorczą radykalnie zmieniony. Nie zgadzałem się z kierunkiem rozwoju określonym przez radę nadzorczą. Nikt wtedy mnie nie słuchał. W firmie pojawiły się za to osoby o wątpliwej reputacji, które podobno wiedziały, co jest najlepsze dla Grupy. Okazało się, że nie wiedziały. Nie czuję satysfakcji, że moje przewidywania się spełniły – opowiada Marek Theus, który stworzył Sieć 34. W 2007 r. Bomi zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z emisji akcji udało się zebrać ok. 100 mln zł. Niebawem wokół spółki zaczęto tworzyć Grupę Kapitałową. Najpierw przyłączono do niej spółki: Rabat Pomorze i Rast SA. Ta pierwsza miała silną pozycję w dystrybucji oraz detalu, dzięki sieci sklepów eLDe i Sieci 34. Z kolei Rast specjalizował się w segmencie supermarket Premium oraz posiadał sklepy delikatesowe. Powstała Grupa o łącznej sprzedaży detalicznej na poziomie 1,5 mld zł. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że ta decyzja była dobrym rozwiązaniem. Powstawał podmiot, który mógł stawić czoło rosnącym w siłę konkurentom. Przedstawiciele Rabatu i Rasta weszli do zarządu Bomi. Wtedy zaczęły się tarcia. Pojawiły się odmienne koncepcje rozwoju Grupy, a także roli, jaką miała w niej sieć Bomi. Szybko wzrosła liczba działających sklepów z 21 w momencie debiutu, do 48 w 2009 r. Zysk przekroczył 40 mln zł.

Władze Bomi pracowały nad kolejnymi przejęciami. Miały temu sprzyjać spowolnienie gospodarcze i słabsza kondycja firm. Z firmą Bać-Pol podpisano już nawet list intencyjny. Połączenie nie doszło jednak do skutku. W 2010 r. Grupa Bomi przejęła spółkę Centrum Dystrybucja. W połowie listopada tego samego roku tąpnęło. Gruchnęła wieść, że zamiast planowanych kilkudziesięciomilionowych zysków Bomi przynosi potężne straty. W 2010 r. zarząd zapowiedział 103 mln zł na minusie (ostatecznie było to 107 mln zł). Wiadomość zaskoczyła wszystkich, a najbardziej akcjonariuszy. Akcje spółki w ciągu dwóch sesji straciły jedną czwartą wartości. Od tego momentu staczały się po równi pochyłej. Wprawdzie szefowie Bomi uspokajali, spodziewając się, że dzięki planowanemu zamknięciu części sklepów i oczekiwanej poprawie rentowności w 2011 r. spółka zarobi na czysto 19 mln zł, a w 2012 r. – 49 mln zł, ale nic z tego nie wyszło. Rozpoczęła się restrukturyzacja nierentownych placówek. Przebiegała jednak opieszale. W tym czasie ówczesny zarząd pod przewodnictwem prezesa Marka Romanowskiego zapowiadał ucieczkę do przodu, czyli kolejne przejęcia na rynku. Poprawie kondycji miała pomóc sprzedaż spółki zależnej Rabat Service, która zajmowała się dystrybucją towarów w grupie. Zakładano, że operacja ta przyniesie 100‑150 mln zł. Zapadła decyzja o sprzedaży jej akcji na rynku New Connect, ale w styczniu bieżącego roku zrezygnowano z tego i zaczęto szukać inwestora dla niej. Niestety nie udało się go znaleźć. Prezes Romanowski stracił posadę.


Gorący temat |

Zastąpił go Witold Jesionowski, jak o nim mawiano – „człowiek do zadań specjalnych”. On miał uratować spółkę. Jednak było już za późno, bo po kilku miesiącach, w lipcu zarząd złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Bomi z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Powodem było wypowiedzenie kredytów przez Pekao, PKO BP i BRE Bank, co uniemożliwiło dalszą działalność spółki. We wniosku o upadłość zgłoszono wierzytelności o wartości ok. 220 mln zł. Kilka dni po zarządzie Bomi wniosek o upadłość tej spółki złożył wierzyciel – Zakłady Mięsne Silesia. Jakby tego było mało, do sądu z prośbą o ogłoszenie upadłości ugodowej wystąpił zarząd spółki Rabat Service. – Decyzja jest konsekwencją braku porozumienia między bankami kredytującymi a Bomi. W opinii zarządu jest to obecnie najlepsza droga restrukturyzacji Rabatu Service, który za 2011 r. osiągnął dodatni wynik finansowy – informują władze Rabatu Service. Czyżby Bomi miało za sobą pociągnąć inne firmy? Na wieści o kłopotach Rabatu Service, Robert Paździor, Prezes Zarządu LD Holding SA, innej spółki zależnej, na stronie internetowej firmy zamieścił uspokajający apel do współpracujących z holdingiem podmiotów. W rozmowie z „Poradnikiem Handlowca” stwierdził jednoznacznie: – Nie ma w tej chwili żadnych przesłanek, że firma LD Holding podzieli los delikatesów Bomi czy Rabatu Service. Rabat Service odgrywał

tematy miesiąca

33

Marek Theus, były wiceprezes Bomi Nie zgadzałem się z kierunkiem rozwoju określonym przez radę nadzorczą. Nikt wtedy mnie nie słuchał.

wprawdzie do tej pory kluczową rolę w zaopatrzeniu sklepów franczyzowych holdingu, był niejako naturalnym dystrybutorem pierwszego wyboru. W obecnej sytuacji, gdy dodatkowo wzrósł nasz potencjał w wyniku połączenia trzech spółek (LD Holding, Sieć Północ i Sieć Centrum) istnieje oczywiście pewne zagrożenie operacyjne, jeśli za kilka miesięcy sytuacja się nie wyklaruje. Jednak nasze dotychczasowe powiązania z producentami i ich dywersyfikacja umożliwiają normalne funkcjonowanie 1400 sklepów franczyzowych. Sklepy nie zostały bez towaru, mają po 2‑3 dostawców w każdej kategorii asortymentowej. Co się stało, że upada firma, dająca zatrudnienie 2 tys. osób? Podobnie, jak w wypadku katastrof lotniczych powodów jest przynajmniej kilka. Największym ciężarem okazały się delikatesy Bomi. Wiele umów najmu zostało zawartych w czasie dobrej koniunktury. Gdy przyszło jej osłabienie, czynsze stały się zbyt wysokim obciążeniem. Prezes Jesionowski przyznaje, że miesięcznie to wydatek 6 mln zł. Część lokalizacji była nietrafiona. Bomi jako trzecia sieć – po Piotrze i Pawle oraz Almie – startowała w segmencie premium. Było jej trudniej. Wie-

Robert Paździor, Prezes Zarządu LD Holding Nie ma w tej chwili żadnych przesłanek, że firma LD Holding podzieli los delikate‑ sów Bomi czy Rabatu Service.

le atrakcyjnych lokalizacji było już zajętych. Przez 5 lat spółką kierowało bodajże 5 prezesów. Każdy miał inną wizję rozwoju. To nie służyło stabilizacji. W rezultacie sieć nie mogła się zdecydować, czy chce konkurować wysoką jakością z Piotrem i Pawłem oraz Almą, czy ceną z dyskontami i supermarketami. Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny POHiD, oceniając sytuację Bomi, stwierdził: − Uważam, że firma ta miała fachowe zarządy, choć często niestety zmieniane, a to ze względu na niespójność oczekiwań udziałowców, konstytuujących poszczególne, bardzo odmienne spółki Grupy. Stąd wymuszane kompromisy zarządcze, mające łączyć w sobie koncepcję zaopatrzenia delikatesów, convenience, czy nawet próby sprzedaży dyskontowej. Od dawna wiadomo było, że trzeba zadecydować o pozbyciu się słabszych ogniw, by wzmocnić mocniejsze i skutecznie konkurować. Natomiast prezes Witold Jesionowski uważa, że jedną z przyczyn problemów Bomi jest słabnąca kondycja całego handlu w Polsce. Twierdzi wręcz, że w najbliższym czasie będziemy świadkami fali upadków i przejęć w tej branży. Czy Bomi ją przetrwa? Jeżeli tak, to w okrojonej formie. Negocjacje z wierzycielami na pewno nie będą łatwe. Tym bardziej, że do przejęcia części z 27 działających dzisiaj delikatesów Bomi przymierza się Piotr i Paweł. Nadzieja na uratowanie Bomi nie opuszcza jednak tysięcy drobnych akcjonariuszy spółki. Wszak ona umiera ostatnia.  Poradnik Handlowca | sierpień 2012


34

tematy miesiąca

| Regały sklepowe

To regał dźwiga handel Regały to podstawa wyposażenia

fot. ABM – sklep w Dobczycach

Jacek Ratajczak

Podstawowym wyposażeniem sklepów branży spożywczej jest wciąż system regałów metalowych. To one dominują w większości placówek. Nowoczesne, estetyczne, o odpowiednio dobranej kolorystyce, mogą być potężnym atutem przyciągającym niczym magnes klientów do placówki handlowej.

Najczęściej łączone są w funkcjonalne ciągi przyścienne, a wewnątrz pomieszczeń tworzą tzw. gondole. Nie ma już obecnie żadnych problemów z zagospodarowaniem narożników, bowiem specjalne moduły narożne wypełnią wnęki i wszelkie nietypowe miejsca w sklepie. To niezwykle istotne, bo każda wolna przestrzeń powinna być wykorzystana. – Ważne jest zagospodarowanie w pełni narożników. My te miejsca przeznaczamy do prezentacji towarów w promocji lub tych, które chcemy, aby szybciej rotowały – mówi Janina Juskowiak, prowadząca trzy sklepy delikatesowe „Arkady” w Ostrowie Wielkopolskim. Zdaniem Ryszarda Rudnika, Z-cy Dyrektora Generalnego, pełniącego również funkcję Szefa Działu Zaopatrzenia i Logistyki w firmie ABM, dziś ilość regałów i rodzaje oferowanych elementów pozwalają ekonomicznie i estetycznie zagospodarować każde wnętrze sklepowe, a bogate wyposażenie dodatkowe umożliwia ekspozycję różnych produktów. Na tę cechę szczególnie zwracają uwagę

Ryszard Rudnik Z-ca Dyrektora Generalnego Szef Działu Zaopatrzenia i Logistyki ABM Nasze realizacje to w połowie sklepy sieciowe i sklepy indywidualnych inwestorów. Dajemy możliwość zamówienia mebli i obudowy do nich w dowolnych kolorach, wyposażenie pro‑ jektujemy, poznając oczekiwania właściciela sklepu i doradzając jednocześnie najbardziej ekonomiczne, albo też designerskie rozwiązania. Detaliści oczekują od nas − producentów mebli − tworzenia dla nich unikalnych wnętrz, które będą wyróżniać się na rynku spośród skle‑ pów konkurencji. Dotyczy to wyglądu samych regałów i ich rozmieszczenia w sklepie, ale też oznaczeń asortymentowych, kolorów listew cenowych, czy koszyków sklepowych, projektów oklejania witryn. Coraz częściej właściciele sklepów proszą też o dobór koloru ścian, podłogi, rodzaju oświetlenia. Poradnik Handlowca | sierpień 2012

handlowcy. − Półki muszą mieć przede wszystkim możliwość regulacji wysokości w zależności od wielkości produktów. Suche towary wymagają np. głębszych półek, a czekolady muszą być dostępne z brzegu – opowiada Janina Juskowiak. Od wyboru do koloru

Właściciele sklepów mają w czym wybierać. Najczęściej wybierają regały w kolorze białym, ponieważ neutralne tło dobrze komponuje się z kolorowymi opakowaniami produktów spożywczych. Bywają jednak odstępstwa od normy. Michał Burkat, syn właściciela firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jan” Jan Burkat, prowadzącej trzy sklepy w Dobczycach i jeden w Myślenicach, powiedział: − Po remoncie wyposażaliśmy w ubiegłym roku praktycznie od zera jeden z naszych sklepów. Wybraliśmy bardzo nietypowy kolor antracytowy (ciemny grafit), ponieważ z reguły regały są białe lub w kolorze kości słoniowej. Może przy tym kolorze kurz jest bardziej widoczny i personel musi częściej dbać o czystość, ale liczy się efekt, meble bowiem bardzo ładnie prezentują się w jasnym otoczeniu naszego sklepu. Firmy oferujące regały są przygotowane na różne propozycje właścicieli sklepów. Często zakup mebli poprzedza wizyta profesjonalnego projektanta, który na miejscu fachowo doradzi i dobierze meble, uwzględniając wszystkie czynniki, bowiem projektowanie sklepu to nie tylko meble – to aranżacja całego wnętrza: dobór kolorów ścian, układ stoisk i regałów, oświetlenie, ruch klienta w sklepie, układ produktów na półkach, zagospodarowanie stoisk obsługiwa-


Regały sklepowe |

tematy miesiąca

nych przez personel, zaplecza, magazynów. Najważniejsze jest zagwarantowanie komfortu ludziom pracującym w sklepie oraz komfortu dokonywania zakupów przez klientów. Wszystko da się zrobić

Wymiana wyposażenia związana jest najczęściej z przejściem ze sprzedaży „zza lady” na sprzedaż samoobsługową. Wie o tym doskonale Hanna Dublaga, prowadząca sklep spożywczy w poznańskiej dzielnicy Dębiec, dla której profesjonalny doradca zaprojektował sklep od nowa, wykorzystując w pełni możliwości regałów sklepowych. A że pracował na niewielkiej przestrzeni, tym bardziej efekt przerósł oczekiwania właścicielki. − Mój sklep jest mały, dlatego najważniejsze było optymalne wykorzystanie powierzchni. Obecnie mam regały aż na trzech ścianach, trochę przez to sama mam mało miejsca do poruszania się, ale wybrałam wygodę klienta. To on musi się rozejrzeć, wybrać towar, teraz ma nawet możliwość spakowania go, bo przy półkach zawiesiłam reklamówki. Półki są dodatkowo odpowiednio zabezpieczone, tak że towar nie spadnie. Dzięki tym zmianom zyskałam nowych klientów – opowiada Hanna Dublaga. Handlowcy zgodnie podkreślają, że istotna jest funkcjonalność mebli, możliwość wprowadzania drobnych zmian typu dostawki, czołówki, miejsca paletowe. Ważne jest, aby regały były stabilne, pasowały do siebie, tak żeby można je było łączyć. Producenci dodatkowo proponują rozwiązania, które pozwalają przekształcić podstawowy moduł regału metalowego w specjalny mebel do prezentacji specyficznych produktów – pieczywa, warzyw i owoców, alkoholu, czy prasy. 

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

35


36

tematy miesiąca

| Wakacyjna półka

Pielęgnacja nie tylko w wakacje

fot. iStockphoto.com

Marta Warciarek

Szczególnie okres letni to wzmożony czas pielęgnacji zarówno włosów, jak i ciała – przede wszystkim ze względu na pogodę, która skłania do prezentowania swoich walorów. Obecność pielęgnacyjnych produktów w sklepie z pewnością zachęci klientów do zakupów. Zatem, co niezbędnego powinno pojawić się na sklepowej półce? Poradnik Handlowca | sierpień 2012

K

Kosmetyki pielęgnujące ciało i włosy powinny być produktami codziennego użycia. Odpowiednio rozmieszczone na sklepowych półkach szampony, odżywki, kremy ujędrniające, nawilżające czy kosmetyki kojące po opalaniu na pewno znajdą swoich odbiorców w każdym sklepie. Zdrowe i lśniące włosy

Szampony do włosów nie są produktem sezonowym, ale coraz częściej producenci decydują się na wprowadzanie na rynek specjalnych produktów ukierunkowanych nie tylko na strukturę włosa, ale

i na porę roku, w której może być stosowany. I tak latem na sklepowej półce (zwłaszcza w placówkach zlokalizowanych nad morzem czy nad jeziorami) nie może zabraknąć tych zawierających filtry UV, które chronią przed nadmiernym wysuszeniem i negatywnym skutkiem działania promieni słonecznych. Ważną zaletą szamponów wybieranych przez klientów latem są właściwości oczyszczające. Oczywiście nie można zapomnieć o klientach, którzy poszukują produktów nawilżających, odżywiających, do włosów przetłuszczających się lub z problemami z łupie-


Wakacyjna półka |

żem. Bardzo ważne jest także posiadanie na swojej półce produktów skierowanych tylko do panów. Mężczyźni to bardzo wdzięczna grupa odbiorców, bowiem stosunkowo od niedawna ich zainteresowanie tego typu produktami rośnie, skłonni są więc kupować nowości skierowane specjalnie do nich. Producenci doskonale wykorzystują ten trend, wprowadzając istniejące już produkty w wersji dla mężczyzn. Ta kategoria to np. szampony przywracające gęstość włosom przerzedzonym, wzmacniające, czy nadające połysk. Klient wybierając szampon zwraca przede wszystkim uwagę na: skuteczność jego działania, składniki, zapach, cenę, ale także na przekaz reklamowy – najczęściej w reklamach specyfików do pielęgnacji włosów pojawiają się aktorki, piosenkarki czy prezenterzy, którzy zachwalają dany specyfik, a klient w sklepie, przypominając sobie reklamowany przez gwiazdę produkt, chętniej po niego sięgnie. Nie można zapomnieć także, że dobrze zbudowana półka z preparatami do pielęgnacji włosów to nie tylko szampony. Warto zatem budować ekspozycję z uwzględnieniem całej linii danej marki, czyli np.: szampon i odżywka czy szampon i maska. Tak dobrany asortyment zapewne zadowoli niejednego klienta i przyniesie większy zysk dla placówki handlowej. Poszerzeniem oferty dodatkowo mogą być: pianki, lakiery, żele czy balsamy do włosów.

tematy miesiąca

37

NOWA FORMUŁA Z EKSTRAKTEM Z RÓŻY Z JERYCHO W NOWEJ BUTELCE JUŻ DZIŚ ZADBAJ O DOSTĘPNOŚĆ NOWYCH SZAMPONÓW I ODŻYWEK TIMOTEI Z EKSTRAKTEM Z RÓŻY Z JERYCHO I PRZYGOTUJ SIĘ NA ROSNĄCE ZYSKI ZE SPRZEDAŻY! KORZYŚCI: • INNOWACYJNA FORMUŁA NOWEGO TIMOTEI DZIĘKI EKSTRAKTOWI Z RÓŻY Z JERYCHO • NOWY, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ KSZTAŁT BUTELKI • SZEROKI WYBÓR WARIANTÓW PRODUKTOWYCH SZAMPONÓW I ODŻYWEK • 6 NOWYCH LINII PRODUKTOWYCH SILNE WSPARCIE SPRZEDAŻY W 2012 ROKU:

Odnowa skóry

Piękne włosy to nie wszystko. Latem szczególnie bacznie należy przyglądać się stanowi skóry, która po opalaniu może być przesuszona. Istnieje gama kosmetyków, która w tej pielęgnacji pomoże, i której zdecydowanie nie może zabraknąć na sklepowej półce. Skóra, która poddawana jest niezliczonym wręcz godzinom opalania, moczenia w słonej lub słodkiej wodzie, domagać się może nawilżenia, odżywienia i ujędrnienia. Producenci coraz częściej wypuszczają na rynek serie wyspecjalizowanych kosmetyków, które mogą pomóc naszym klientom w codziennej pielęgnacji, warto jest więc śledzić aktualne trendy i nowości, żeby zaskoczyć klientelę. Jak pokazują badania przeprowadzane rokrocznie przez socjologów i psychologów, większość Polek jest niezadowolonych ze swojego wyglądu. Niemal każda kobieta, poproszona o wskazanie idealnej sylwetki,

TV, PRASA, INTERNET, OUTDOOR, SAMPLING, PR, POS

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


38

tematy miesiąca

| Wakacyjna półka

wybiera szczuplejszą od swojej. Idealne ciało, o którym marzą, to nie tylko doskonałe proporcje (najlepiej wyrażające się w cyfrach 90‑60‑90), ale również sprężysta i gładka skóra. Panie nie pozostają bierne i walczą o swój wymarzony wygląd. Nie tylko ćwiczą i starają się zmienić nawyki żywieniowe, ale też wspomagają się preparatami mającymi na celu uzyskanie wymarzonej sylwetki. Śledząc wzrost sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji ciała widać, że stosowanie produktów wyszczuplających i modelujących ciało na stałe wpisało się do codziennych nawyków pielęgnacyjnych Polek. Są one bowiem wymagającymi i świadomymi potrzeb konsumentkami, które poszukują nowych receptur i oczekują od kosmetyku gwarancji skuteczności. Wśród najczęściej poszukiwanych produktów ujędrniających znajdują się: peeling, peeling myjący, balsam, krem chłodzący do modelowania ciała czy serum do biustu. Kosmetyki te zawierają w swoim składzie m.in. kofeinę, teofilinę, escynę, które pomagają przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, usunąć nadmiar wody i toksyn nagromadzonych w tkankach, a także polepszyć mikrocyrkulację i dotlenić tkanki. Anna Pirus, Kierownik ds. Trade Marketingu z firmy Lirene, zaznacza istotne kwestie przy projektowaniu półki z kosmetykami w sklepie: – Kosmetyki do pielęgnacji ciała są ważnym elementem w asortymencie każdego sklepu. W droPoradnik Handlowca | sierpień 2012

geriach handlu tradycyjnego mimo iż nie są kategorią dominującą, powinny mieć swoje stałe miejsce na półce. Ze względu na specyficzny, impulsowy charakter zakupu kosmetyków z tej kategorii, powinny one znajdować się w miejscu bardzo widocznym, a w miarę możliwości aranżacyjnych sklepu – w miejscu

najłatwiej dostępnym dla konsumenta. Takie ustawienie wspiera niezaplanowany, spontaniczny zakup – zauważa Anna Pirus. W projektowaniu półki z kosmetykami dla pielęgnacji ciała najważniejsze jest pięć elementów: • Wydzielenie specjalnej strefy/całego regału/kilku półek dla kosmetyków z tej kategorii, z czytelną informacją nad strefą/regałem: Pielęgnacja ciała. • Grupowanie produktów w obrębie strefy/regału/półki

markami, a wewnątrz marki – seriami. • Grupowanie produktów w ramach marek zgodnie z zastosowaniem i według potrzeb Konsumentów. Najchętniej kupowane preparaty pielęgnacyjne to te o działaniu regeneracyjnym i nawilżającym (powinny zajmować najwięcej miejsca w kategorii), a także produkty brązujące i antycellulitowe, które stanowią ważną grupę kosmetyków pielęgnacyjnych, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, kiedy jest na nie największy popyt. Ostatnią grupę stanowią preparaty wyszczuplające i ujędrniające. • Ustawianie produktów w ramach serii powinno wynikać z popularności i częstotliwości użycia danego kosmetyku w codziennej pielęgnacji. Najbardziej popularne produkty to: (1) Balsamy, (2) Mleczka, (3) Preparaty o wzmocnionym działaniu, (4) Peelingi; lub zgodnie z naturalną kolejnością zastosowania w trakcie pielęgnacji: (1) Peelingi, (2) Balsamy, (3) Mleczka, (4) Preparaty o wzmocnionym działaniu. • Powielanie na półce najlepiej sprzedających się produktów. W kategorii „Pielęgnacja ciała” są to z reguły balsamy nawilżające i regeneracyjne oraz nowości. Letnia, sklepowa półka z kosmetykami powinna obfitować w produkty, które pomogą klientkom zadbać o włosy i skórę w czasie wakacyjnych miesięcy. Warto zadbać o to, by oferta była zróżnicowana, skierowana do różnego typu włosów i skóry, a także do klientek o różnej zasobności portfela. 


Wydarzenia |

tematy miesiąca

39

700 Poznaniaków uratowało sklep firmowy Wawel!!! Mieszkańcy Poznania, gdy się dowiedzieli, że sklep firmowy Wawel ma się wyprowadzić z kamienicy przy ul. Wrocławskiej – ruszyli na ratunek. Pod petycją w obronie sklepu podpisało się ponad 700 najwierniejszych klientów.

U

Umowę najmu mieliśmy do końca lipca. W tym czasie szukaliśmy nowego sklepu, który mieściłby się w okolicach poznańskiego Starego Rynku, tak by nasi konsumenci nie odczuli zbytnio zmiany lokalizacji. Decyzja o tym, że sklep pozostanie w tym samym miejscu ważyła się do ostatniej chwili. Szczęśliwie udało się zatrzymać dotychczasowy lokal. Umowę najmu mamy na czas nieokreślony, więc miłośnicy produktów firmy Wawel mogą spać spokojnie. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować naszym klientom, którzy zaangażowali się w sprawę. To dzięki Państwu sklep pozostanie niezmiennie przy ul. Wrocławskiej – mówi uradowany kierownik sklepu firmowego Wawel, Krzysztof Dymny. Lokalizacja sklepu – przy ul. Wrocławskiej przez 10 lat nie straciła nic ze swej atrakcyjności. Sklep o powierzchni 80 m2 położony jest w najbardziej ruchliwym punkcie miasta. Tędy idzie się na poznańską starówkę, do restauracji oraz kawiarni, a także do banków. Tu spotyka się podczas zakupów znajomych i można sobie uciąć pogawędkę w pachnącym czekoladą wnętrzu. W sklepie znajduje się także wydzielone miejsce ze stolikami oraz krzesełkami, gdzie można skosztować czekolady na gorąco. W okresie letnim można kupić również lody.

tekst oraz Zdjęcia: Heidi Handkowska

Kierownik sklepu firmowego Krzysztof Dymny Wnętrze sklepu to połączenie nowoczesności z czarem dawnego sklepu – żyrandole, stylowe obrazy i lady w mahoniowym kolorze wykonane na wzór dawnych mebli. Przez przeszklone lady i z półek przy ścianach kuszą mieszanki cukierków i pralin. – W lipcu br. minęły 4 lata, gdy objąłem stanowisko kierownika sklepu Wawel. Natomiast sam sklep jest obecny na poznańskim rynku od lat 10. Razem z moją zmienniczką, Anią Dopierałą ciągle coś obmyślamy, aby zwiększyć sprzedaż. Do stałych klientów nawet dzwonimy, aby poinformować ich o nowych promocjach. Nasz pomysł to także filiżanki ze słodyczami czy kosze upominkowe oraz metalowe puszki z napisem „Pozdrowienia z Poznania”. Co prawda, podpatrzyliśmy to w Wiedniu, ale co się nie robi dla klientów – opowiada pan Krzysztof. Klientami sklepu są zarówno osoby prywatne, jak

Sklep na brak klientów nie narzeka i instytucje, np. Narodowy Fundusz Zdrowia czy Urząd Miasta Poznania. – Klienci, którzy pamiętają jeszcze odległe czasy, gdy pierwszy sklep firmowy Wawel znajdował się przy ul. Fredry, twierdzą, że nasze receptury od lat nie uległy zmianie. Często odwiedzają nas także osoby publiczne, jak np.: Ewa Siwicka, żona prezydenta Poznania – po śliwki w czekoladzie, a także historyk prof. Marek Rezler – po cukierki Raczki. Natomiast nowych klientów staramy się pozyskiwać poprzez liczne promocje i nowości – dodaje kierownik sklepu. 

Sklep firmowy Wawel na Starym Mieście w Po‑ znaniu to dobry przykład, a zarazem sygnał dla władz miast w całym kraju, że konsumenci w razie zagrożenia swojej ulubionej placówki handlowej potrafią się zmobilizować i stanąć w jej obro‑ nie. Zbierane przez dwa miesiące petycje przez najwierniejszych klientów sklepu Wawel są także dowodem na to, że warto nie poddawać się.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


40

tematy miesiąca

| Wakacje z FMCG

Letnie spotkania z produktami FMCG w tle

fot. iStockphoto.com

Marta Warciarek

Polacy uwielbiają letnie spotkania – jak wynika z danych TNS OBOP, 66% Polaków określa swoje usposobienie jako towarzyskie, zaś 70% respondentów uważa, że ma wielu znajomych. Jakie produkty towarzyszą przyjacielskim spotkaniom, czyli czego nie powinno zabraknąć na sklepowych półkach, by czas wolny był mile spędzony?

P

Polacy w większości poświęcają czas wolny na spotkania z rodziną, przyjaciółmi, bliskimi. Nie są to jednak spotkania w czterech ścianach. W porównaniu do analogicznych badań TNS OBOP sprzed czterech lat, większość

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

z badanych deklaruje, że chciałaby częściej wyjeżdżać za miasto, najlepiej w góry czy nad morze, brać udział w ciekawych spotkaniach w gronie znajomych lub korzystać z rozrywek w mieście. Sposób spędzania czasu

wolnego przez społeczeństwo jest bardzo istotny z punktu widzenia gospodarki, m.in. ze względu na rosnącą liczbę sklepów, które zarabiają dzięki dostarczaniu towarów związanych z wypoczynkiem i rozrywką. Z racji tego, że Polacy deklarują, iż najchętniej spędzają czas wolny w „swojskich klimatach”, nie może podczas tych spotkań zabraknąć produktów, które kojarzą się z wypoczynkiem. Anna Wierzchowska, Dyrektor Maketingu z firmy Podravka Polska, zauważa: – Wysokie temperatury za oknem powodują, że Polacy coraz częściej rezygnują ze wspólnych posiłków w domach na rzecz spotkań na świeżym powietrzu – na pikniku, biwaku czy choćby tarasie. Największą popularnością cieszą się spotkania przy grillu, a wraz z nimi – wszelkie potrawy, które można na nim przyrządzić. Tutaj tradycyjnie królują przyprawy, które podkreślają aromat nie tylko mięsa, ale i towarzyszących mu dodatków – mówi. W tak pięknych okolicznościach przyrody…

Z racji tego, że formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny czy przyjaciół dynamicznie się zmieniają, stąd i produkty dla nich niezbędne są różne. Najczęściej wybierana sceneria letniego spędzania czasu wolnego to świeże powietrze i natura, które uspokajają, wyciszają, dają okazję do oderwania myśli, poczucia odprężenia, ulgi i błogości. Pretekst spotkania przy kawie na stałe


42

tematy miesiąca

| Wakacje z FMCG

zagościł w potocznym języku statystycznego Polaka. A jeśli kawa, podświadomie myślimy o słodkim dopełnieniu tegoż spotkania. I tutaj branża FMCG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, szczególnie tych, którzy spędzając wolny czas poza miejscem zamieszkania nie będą piec wytwornych ciast, raczej zrobią szybkie zakupy w pobliskim sklepie. Dosko-

roku. Wtedy konsumenci chętniej wybierają słodycze bez dodatku czekolady, np. wafle suche przekładane masą. To idealne produkty na wiosenne pikniki, czy letnie plażowanie dla całej rodziny. Świetnie sprawdzają się jako przekąska podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu, ponieważ możemy dzielić się nimi z najbliższymi – podkreśla. Katarzyna Okoń,

Czym jest dla Polaków grill?

Plany Polaków na urlop – 2012 18% Bałtyk 13% polskie góry 5% polskie jeziora 5% polskie miasta 3% Mazury 3% urlop na działce 23% nigdzie nie wyjeżdża 0

5

10

15

20

25

Źródło: Badanie „Praca, stres i wypoczynek polskich internautów” zrealizowane dla UM Kołobrzeg przez brainlab na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie polskich internautów w wieku 15+, maj 2012, podstawa n=1005, ogół badanych

nale zdają sobie z tego sprawę i wykorzystują tę wiedzę właściciele placówek położonych w rejonach turystycznych. – Przedsiębiorcy prowadzący sklep na północy kraju, szczególnie w pasie nadmorskim, doskonale wiedzą, że w tym czasie największym zainteresowaniem osób wypoczywających, np. na plaży cieszą się produkty takie, jak wafle przekładane czekoladą lub inną masą, paluszki, kruche ciastka, ciasteczka zbożowe czy wafle ryżowe – i skutecznie wykorzystują swoje doświadczenie handlowe w celu zwiększenia sprzedaży. Według Krzysztofa Milana z Działu Marketingu firmy Jutrzenka Colian: – Można zaobserwować większe zainteresowanie tymi produktami w najcieplejszych miesiącach Poradnik Handlowca | sierpień 2012

ladzie (choć ta w upalne dni może rozpłynąć się w plecaku, ale w chłodniejsze sprawdza się świetnie), wafelkach pokrytych czekoladą, batonach energetycznych czy słodkich cukierkach oraz napojach typu woda i mających tendencję zwyżkową napojach funkcjonalnych będących nieodzownym towarzyszem wyczerpujących wypraw.

właścicielka sklepu spożywczo-warzywnego w Sopocie zauważa: – Podstawowym atutem naszego sklepu jest lokalizacja. Klientami są przede wszystkim turyści zmierzający w kierunku sopockiego molo. W okresie wakacji sklep jest wręcz „plądrowany” z wszystkich zapasów słodyczy, napojów i używek. Klienci pytają też o zupy błyskawiczne i dania gotowe. Zaobserwowałam, że w okresie letnim obroty wzrastają kilkunastokrotnie. Pierwsze wzrosty są już zauważalne w początkach maja – zaznacza. Inaczej sytuacja wygląda na południu Polski, gdzie turyści decydujący się na wyczerpujące górskie wyprawy potrzebują produktów, które dostarczą im energii – a ta ukryta jest np. w czeko-

Nie zawsze jednak Polacy mają czas i fundusze na podróże po kraju. Ratunkiem dla nich jest grillowanie, które jako miła forma spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi, odstresowuje podobnie, jak wyjazd na urlop. Grill przybył do nas z Zachodu – w Polsce wcześniej funkcjonował jako ruszt, zaś inną dawną formą przygotowania jedzenia na ogniu był rożen. Grill dla Polaków jest symbolem pozytywnych zmian w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, związanym z naszym stylem życia. Gdy tylko pogoda pozwoli, jest jedną z ulubionych form spędzania czasu na świeżym powietrzu. Można wręcz stwierdzić, że jest pretekstem, który „wyciąga” Polaków z domów. Zgadza się z tym Marcin Kocyga, Brand Manager w firmie Develey Poland, który mówi, że: – Bez wątpienia Polacy lubią spędzać letnie weekendy na grillowaniu. Jest to świetna okazja do spotkania ze znajomymi i łatwy sposób na przygotowanie pysznego jedzenia. Nie wyobrażamy sobie kiełbaski, karkówki czy szaszłyka z grilla bez dodatku przypraw czy sosów. Instynktownie na myśl przychodzą nam ketchup i musztarda, ale w tym zakresie preferencje Polaków ulegają zmianom. Coraz częściej sięgamy po sos czosnkowy, który w domach wielu


Wakacje z FMCG |

konsumentów jest już wręcz grillową tradycją. Większość Polaków lubi jego delikatny, charakterystyczny smak i ceni uniwersalne zastosowanie. – Sosy, oprócz mięs, idealnie komponują się z grillowanymi warzywami, rybami czy sałatkami, które są ważnym uzupełnieniem grillowego menu. Wśród smaków warto wyróżnić oprócz czosnkowego, m.in.: smak tysiąca wysp, musztardowy, śmietankowo-ziołowy. Anna Wierzchowska podkreśla także rolę przypraw w portfolio firmy Podravka: – Specjalnie wyselekcjonowane zioła, suszone warzywa oraz świeże przyprawy zostały dobrane tak, by każdy według własnych upodobań mógł z łatwością przygotować mięso na grilla o wyrazistym smaku i optymalnej ostrości. Mniej standardowym, ale coraz bardziej popularnym produktem jest specjalna przyprawa do grillowanych warzyw, sałatek oraz mozzarelli i pomidorów, które bez wątpienia urozmaicą pospolite dania mięsne.

tematy miesiąca

43

Bez czosnku nie ma grilla... Od 167 lat świat produktów Develey pełen jest niecodziennych inspiracji, które wzbogacą smak grillowanych potraw Twoich klientów. Sekretem udanego biesiadowania są bowiem przyprawy i sosy, których używa się do podkreślenia smaku dań. Zwolennikom grillowej klasyki, warto polecić przepyszny sos czosnkowy Develey, który jest jednym z ulubionych smaków konsumentów. Jego delikatny aromat idealnie komponuje się z grillowanymi mięsami, rybami czy warzywami. Większa, plastikowa butelka, z możliwością postawienia do góry dnem, jest wygodna, poręczna i idealnie sprawdza się podczas piknikowych wyjazdów za miasto. Rosnąca grupa miłośników grillowanych hamburgerów, z pewnością chętnie wykorzysta sos hamburger Develey. Pozwala on otrzymać smak rodem z dzikiego Zachodu. Ergonomiczne, plastikowe opakowanie jest lżejsze, mniej narażone na stłuczenie i ułatwia dozowanie sosu. Develey to też oczywiście musztardy. W portfolio marki, każdy konsument znajdzie swoją ulubioną, bez względu na to czy preferuje musztardy ostre czy słodkie. To, jaką potrawę przyrządzą Twoi klienci zależy wyłącznie od ich preferencji, a im większy wybór smakowitych dodatków tym lepiej! Produkty Develey są znakomitym wyborem dla każdej osoby lubiącej grillowanie i dobre jedzenie.

*** Okres letni to wzmożony czas wyjazdów, spotkań, wieczornego biesiadowania. Rodacy najchętniej podróżują nad morze (18%) i w góry (13%). Warto zatem w placówkach handlowych umiejscowionych w tych rejonach kraju, zastanowić się nad tym, jakie oczekiwania będę mieli odwiedzający sklep konsumenci. Podstawa to oczywiście świeży, zróżnicowany asortyment, dostosowany do regionu, w którym usytuowany jest sklep. Warto też pamiętać, że aż 23% Polaków czas wolny spędza w domu. To tam zatem będą spotykali się ze swoimi znajomymi czy rodziną. I to w lokalnym sklepie będą dokonywali niezbędnych zakupów. 

DEVELEY POLSKA Sp. z o.o. ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa Dział handlowy: (22) 326 34 50 wew.: 126, 127, 128 www. develey.com.pl

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


44

tematy miesiąca

| Aktualności

Procter & Gamble – rodzinny dom dla matek i rodzin olimpijczyków

25 lipca br. Procter & Gamble, globalny partner olimpijski powitał w swoim Domu Rodzin w Londynie matki i rodziny olimpijczyków, stając się pierwszym sponsorem igrzysk na świecie, który udostępnił matkom i rodzinom z całego świata „dom z dala od domu” na olimpiadzie. Dom ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić matkom i rodzinom olimpijczyków wszelkie wygody domowego zacisza. Oprócz zabiegów upiększających Cover Girl® i Olay®, pokoju zabaw Pampers® oraz pralni Tide®/Ariel®, dom oferuje transmisje, posiłki i dostęp do Internetu, tak by rodziny mogły być w kontakcie ze swoimi bliskimi, którzy pozostali w ojczyźnie. W uroczystym otwarciu domu P&G wzięły udział m.in. matki najbardziej znanych na świecie sportowców.

Temat poruszany w Poradniku Handlowca na łamach Gazety Wyborczej

W wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 1 sierpnia br. w dziale Wydarzenia na str. 7 ukazał się artykuł „Tych klientów nie obsługujemy” mówiący o Marku Obtułowiczu, właścicielu niewielkiego sklepiku „Mikrus” w poznańskiej dzielnicy Łazarz, który notorycznie okradany, postanowił się złodziejom przeciwstawić, upubliczniając ich nagrania z kradzieży w Internecie. Autorki artykułu – Ludmiła Anannikova i Natalia Mazur – zaznaczają w tekście, że wywiad z Panem Obtułowiczem ukazał się już w Poradniku Handlowca, a także sprawa była omawiana w Dzień Dobry TVN, Polsacie czy w lokalnej telewizji WTK. Zachęcamy do lektury.

Apel Wydawcy „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” Pomagajmy zwierzętom! Drodzy Państwo Na pewno, podczas podróży po Polsce, czy też w okolicy prowadzonych przez siebie placówek, zauważyli Państwo wiele bezpańskich psów. Ich ilość szczególnie wzrasta w okresie wakacji, gdy właściciele znudzeni swoimi pociechami, porzucają je w lesie, w okolicy szosy, czy też dróg krajowych. W natłoku codziennych problemów, często zapominamy, jak ważne jest nasze wsparcie dla tych częstokroć najwierniejszych przyjaciół. Wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” jest inicjatorem szeregu akcji wspomagających środowisko handlu i gastronomii. Tym razem zwracamy Państwa uwagę na problem bezdomnych i zaniedbanych zwierząt. Skupiska ludzkie – przede wszystkim okolice sklepów oraz punktów gastronomicznych, to miejsca przyciągające zgłodniałe i bezpańskie psy lub koty, które liczą na „ludzki odruch” wła-

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

ścicieli sklepów, restauratorów oraz klientów. Pomoc tym stworzeniom to nie tylko kwestia naszego moralnego kodeksu, ale również – w myśl ustawy Sejmu RP – obywatelski obowiązek. Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z 1 stycznia 2012 r., Art. 9a. mówi bowiem, że „Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję”. Przy okazji przypominamy numery Policji – 997 i do Straży Miejskiej – 986. Jeśli będą Państwo świadkami zaniechań ze strony powołanych przez Sejm organów, prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Wydawca


Aktualności |

Tyskie zachęca do kibicowania na „5 Stadion”

Tyskie po ogólnopolskim sukcesie pierwszej części kampanii „5 Stadion” kontynuuje ją, wykorzystując sponsoring Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Marka konsekwentnie zachęca Polaków do wspólnego kibicowania, uruchamiając m.in specjalną aplikację pozwalającą na stworzenie własnego sportowego komentarza. W tworzeniu aplikacji „Poleć Zimochem” wziął udział Tomasz Zimoch, dziennikarz Programu I Polskiego Radia. Kampania obejmuje emisję trzech 8-sekundowych billboardów sponsorskich, działania BTL – w tym komunikację na opakowaniach, działania digital oraz PR.

Salon Wyrobów Spożywczych i Napojów Salon Win i Alkoholi Salon Wyposażenia Sklepów

www.polagra-food.pl

tematy miesiąca

Intermarché w Dąbrowie Górniczej

26 lipca br. w Dąbrowie Górniczej odbyło się otwarcie supermarketu Intermarché pod szyldem Super. Jest to już drugi sklep sieci w tym mieście. Zatrudnienie w sklepie znalazło około 40 osób wybranych na podstawie rekrutacji przeprowadzonej wspólnie z Urzędem Pracy. Placówka handlowa specjalizuje się w produktach świeżych, takich jak owoce, warzywa, nabiał czy mięso. Sklep codziennie oferować będzie pieczywo pochodzące z wypieku na miejscu oraz możliwość zakupu mięsa z rozbioru własnego. Na terenie sklepu znajduje się także wędzarnia. Na półkach znaleźć można również produkty delikatesowe z Francji, produkty ekologiczne oraz bio. Sklep posiada 7 kas, w których będzie można zapłacić rachunki i doładować telefon. Powierzchnia handlowa Intermarché wynosi 1200 m2, a przy obiekcie znajduje się parking dla ok. 130 samochodów oraz stojak dla 6 rowerów.

45


46

rynek pod lupą

| Produkty Produkty impulsowe zbożowe i tłuszcze roślinne

Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne Jacek Ratajczak, Marta Warciarek

fot. iStockphoto.com

W prezentowanym raporcie przybliżymy Czytelnikom informacje na temat rynku przetworów zbożowych i tłuszczów roślinnych. Należy podkreślić, że jest to obszar rynku dóbr szybkozbywalnych, który charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością. Wśród dostępnych produktów znajdują się m.in. płatki śniadaniowe, musli, pieczywo chrupkie, makarony, ryż, kasza, mąka, margaryny, mixy, oleje jadalne czy oliwa z oliwek. Wszystkie te produkty możemy spotkać w każdym sklepie spożywczym.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


Produkty zbożowe Produkty i tłuszcze impulsowe roślinne || rynek rynek pod pod lupą lupą

47

Marta Warciarek

Monika Zienkowicz Brand Manager Index Food

Zbożowy zawrót głowy Produkty zbożowe to jeden z większych rynków artykułów żywnościowych. Jego poszczególne segmenty charakteryzują się różnym stopniem rozwoju marek, preferencjami konsumentów oraz postawami nabywców wobec nowości. Bez mąki ani rusz!

Konsumenci często zastanawiają się, którą mąkę wybrać, bowiem na rynku jest szeroki wybór tego produktu. Producenci tworząc mąkę, przygotowują ją z myślą o konkretnym przeznaczeniu – kompozycja gatunków zbóż jest tak dobrana, aby zapewnić jak najlepszy efekt. Warto zatem wiedzieć do czego klientowi przyda się konkretna mąka. I tak: mąka tortowa idealnie nadaje się do wypieków, nadaje bowiem puszystość; mąka poznańska – zapewnia elastyczność pierogom i kluskom; mąka wrocławska idealnie nadaje się do naleśników, luksusowa do racuchów lub pączków, a krupczatka do ciasta kruchego. W celu zwiększenia sprzedaży można doradzić klientowi, jaki rodzaj mąki będzie najodpowiedniejszy do tego, do czego chce ją zastosować. Dobrze też zapamiętać, co oznacza typ mąki wyrażony liczbą, gdyż klienci często o to pytają – zatem: 450 czy 500 oznacza zawartość substancji mineralnych w produkcie. Sama zawartość nie ma wielkiego znaczenia, ale jest silnie związana z bielą i jakością mąki. Im typ mąki jest niższy, czyli liczba go wyrażająca mniejsza, to możemy się spodziewać, że mąka będzie jaśniejsza. Warto też mieć na uwadze fakt, że mąka posiada wielomiesięczną zdolność do przechowywania, wystarczy ją trzymać w suchym i przewiewnym miejscu, jest zatem jednym z „wygodniejszych” do przechowywania produktów. Handlowiec wyposażony w taką wiedzę będzie cennym źródłem informacji dla klienta swojego sklepu. Makaronowa uczta

Ziemniaki, jako typowy dodatek do obiadu na polskich stołach, nie mają już tak pewnej pozycji. Potwierdza to Monika Zienkowicz, Brand Manager z firmy Index Food: – Fakt, że spożycie makaronu rośnie w Polsce co roku i powoli zbliża się do średniej europejskiej wydaje się dowodem potwierdzającym tę tezę. Polacy są coraz bardziej otwarci na oryginalne dania kuchni śródziemnomorskiej, w której makaron odgrywa główną rolę. Anna Wierzchowska, Dyrektor marketingu z firmy Podravka Polska podkreśla: – Włosi biją rekordy w produkcji i spożyciu makaronu. Możemy więc

W mniejszych sklepach lepiej jest układać makarony formami, a w większych formatach lepiej jest budować portfolio markami. Wtedy spójność kolorystyczna opakowań pozwala łatwo znaleźć ulubiony produkt. Istotne jest również, aby dobrać asortyment do konsumentów, czyli np. formy niestandardowe czy makaron z pełnego ziarna z pewnością szybciej będą rotowały w placówkach większych miast.

Dorota Liszka Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupa Maspex Wadowice Polscy konsumenci zaczynają również szukać innowacji w kuchni i co za tym idzie przygotowywać potrawy z form pasujących do drugich dań lub sałatek. Wynika to między innymi z bardzo szerokiej oferty makaronów zróżnicowanych pod względem nowych gatunków i kształtów, jak również z chęci skrócenia czasu przygotowywania posiłków w domu. W polskiej kuchni najpopularniejsze formy makaronowe to niezmiennie od lat: świderek, spaghetti oraz nitka.

Anna Wierzchowska Dyrektor Marketingu Podravka Polska Makaron dzięki zawartości zespolonych węglowodanów, działa jak lek antydepresyjny. Po zjedzeniu makaronu następuje silne wydzielanie serotoniny, tzw. hormonu szczęścia. Dzięki niemu jesteśmy odprężeni, zadowoleni z życia i łatwiej znosimy stresujące chwile. uznać ich za ekspertów w tym temacie. To właśnie oni przykładają szczególną wagę do wyboru pszenicy, z której produkuje się makaron. Może to być pszenica miękka lub pszenica twarda – durum, która po zmieleniu daje mieszankę zwaną semoliną, uznawaną za najbardziej odpowiednią do produkcji makaronu. Coraz częściej zatem na stołach konsumentów pojawia się właśnie makaron, który przez producentów dzielony jest na kilka sposobów. Firma Podravka tradycyjnie dzieli makarony na sklepowych półkach: • makarony polskie tradycyjne „żółte” – jajeczne, z mąki pszennej; Poradnik Handlowca | sierpień 2012


48

rynek pod lupą

| Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne

• nowoczesne – graham, razowe, gryczane; • dietetyczne – kukurydziane, bezglutenowe; • smakowe; • kolorowe; • egzotyczne – ryżowe, japońskie, wietnamskie; • makarony włoskie. Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupa Maspex Wadowice, podkreśla: – Generalnie w naszym kraju makaron jedzą niemal wszyscy. Konsumujemy go w różnych daniach, o różnych porach, przy różnych okazjach itp. W zależności od rodzaju dania dobieramy odpowiednią formę makaronu. Jednym z bardziej popularnych dań makaronowych w Polsce jest również spaghetti – zauważa. W myśl włoskiego przysłowia, które mówi, że „Makaron i małżeństwo nie smakują na zimno”, standardowo dodawany jest on przez konsumentów do zup, dań mięsnych, z sosami, w formie łazanek, jako dodatek do zapiekanek. Lech Nalborski z Pelplina, właściciel PHU Natalia zauważa: – W moim sklepie najchętniej wybierane są opakowania półkilogramowe. Klienci podkreślają, że taka ilość jest odpowiednia na jeden obiad dla ich rodzin. Azjatycki ukłon

Ryż jest podstawą wyżywienia 1/3 ludności globu i nieodzownym dodatkiem wielu potraw kuchni świata. Najbardziej kojarzy się z Japonią i sushi, które coraz większą popularnością cieszy się także w kraju nad Wisłą. Wzrost zainteresowania ryżem może być próbą odniesienia się do starego japońskiego przysłowia, które mówi: „Jeśli chcesz być szczęśliwy przez godzinę, upij się. Jeśli chcesz zaznać szczęścia przez 3 dni, ożeń się. Jeśli chcesz mieć szczęście przez całe życie, jedz codziennie ryż”. Szukający nowych doznań kulinarnych, mają w naszym kraju coraz większe pole manewru, ponieważ importerzy prześcigają się w sprowadzaniu coraz to bardziej egzotycznych gatunków ryżu. Potwierdza to Izabella Jarczyk, Product Manager z firmy Kupiec, która zauważa: – Kategoria ryżów ogólnie, a już w szczególności ryżów Premium (basmati, parboiled) rośnie, ponieważ zainteresowanie tymi produktami wśród Polaków jest coraz większe. Młodzi ludzie

Izabella Jarczyk Product Manager Kupiec Według nas zdrowe nie znaczy nudne, zatem staramy się inspirować klientów przepisami, które znaleźć mogą na opakowaniach naszych produktów. Staramy się edukować w tej kwestii konsumentów.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

chętniej sięgają po ryż – można zaobserwować, że w ich świadomości ma on wiele zastosowań – można go podawać na słodko jako deser, jako dodatek do obiadu, zapiekać, czy też podawać do niektórych zup – zaznacza Izabella Jarczyk. W Polsce najpopularniejszy jest jeden rodzaj ryżu – ryż biały, tzw. długoziarnisty – uniwersalny i najczęściej uprawiany gatunek ryżu na świecie. Jeśli idzie o rodzaj opakowania, to Polacy najchętniej kupują ryż w torebkach foliowych, które z kolei są pakowane w praktyczne pudełka. Wybierają jeszcze czasem produkty sprzedawane w torebce papierowej, jednak Czesława Uszak, właścicielka sklepu spożywczego w miejscowości Okonek zauważa tu lekki spadek: – Klienci dużo chętniej kupują ryż zapakowany w pudełko. Podkreślają, że taki jest łatwiejszy w przechowywaniu i ekonomiczniejszy. Ekspozycja to podstawa

Monika Zienkowicz, Brand Manager z firmy Index Food podkreśla, że zarządzanie kategorią makaronów na sklepowej półce to duże wyzwanie: – Każdy producent ma kilkanaście kształtów, a rotacja podobnych kształtów może różnić się pomiędzy markami. Dlatego najlepiej w mniejszych sklepach jest układać makarony formami, gdyż mała półka nie pozwala na obecność wielu sztuk, natomiast w większych formatach lepiej jest budować portfolio markami – zaznacza. W tym wypadku spójność kolorystyczna opakowań pozwala łatwo znaleźć ulubiony produkt. Istotne jest również, aby dobrać asortyment do konsumentów, czyli np. formy niestandardowe czy makaron z pełnego ziarna z pewnością szybciej będą rotowały w formatach delikatesowych. Makarony ustawiamy z góry na dół (od najdroższych do najtańszych), prezentując na każdej półce różne typy tego produktu w danej kategorii cenowej. Przykładowo, na najwyższej półce stawiamy makarony o najwyższej cenie, rozpoczynając od lewej strony w następującej kolejności: nitka, świderek, wstążki, pozostałe kształty. Na niższych półkach w ten sam sposób ustawiamy makarony z niższej kategorii cenowej. Osobną półkę na środku regału przeznaczamy na makarony krajankowe, ustawiając je od lewej do prawej, od najdroższych do najtańszych, a na najniższej półce w ten sam sposób wykładamy spaghetti. Ryże i kasze ustawiamy na jednym regale, na wyższych półkach eksponując produkty w kartonach, a na niższych pakowane luzem. W poszczególnych kategoriach półkę rozpoczynamy od lidera rynkowego, poprzez popularne produkty w średniej cenie, a kończymy na liderach cenowych: ryż w kartonie, kasze w kartonie, kasze luz, ryż luz na najniższej półce, obok soli.


Produkty dla dzieci |

rynek pod lupÄ…

49


50

rynek pod lupą

| Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne

fot. archiwum A. Popek

Anna Popek – znana dziennikarka, prezenterka i konferansjerka. Pracuje w TVP2 w redakcji „Pytania na śniadanie”. Ambasadorka ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Śniadaniowa Klasa”. Prywatnie mama dwóch córek.

Heidi Handkowska: Coraz częściej zmieniamy swoje przyzwyczajenia żywieniowe. Uważnie wybieramy żywność, dbamy o dietę i kondycję. Jakie w Pani ocenie są najczęstsze błędy żywieniowe popełniane przez Polaków? Anna Popek: Przede wszystkim jemy zbyt nieregularnie. Pomijamy często śniadanie, a także jesteśmy zbyt mało odważni w wprowadzaniu radykalnych zmian w diecie. Powinniśmy czerpać więcej receptur z kuchni śródziemnomorskiej, która opiera się na spożywaniu tłuszczów roślinnych, produktów skrobiowych, ryb, dużej ilości warzyw oraz owoców, jak i dawnej kuchni polskiej. Zaobserwowałam również, że w związku z zubożeniem społeczeństwa coraz więcej osób dorosłych, jak również dzieci, odżywia się fast foodami. Uważam jednak, że za dietę naszych dzieci powinniśmy być odpowiedzialni i dlatego zaangażowałam się w program edukacyjny „Śniadaniowa klasa”. Program ten promuje prawidłowe zasady zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania (w tym drugiego śniadania), jako podstawowego posiłku w ciągu dnia. W ramach akcji odbędą się spotkania z dietetykami dla rodziców, warsztaty kulinarne dla dzieci oraz konkursy dla uczniów szkół podstawowych i rodziców.

Marta Warciarek

Zdrowe chrupanie Śniadanie to podstawa – o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz częściej intensywne kampanie reklamowe uświadamiają konsumentom, że codzienny pierwszy posiłek nie musi być bułką czy kromką chleba. Alternatywą może być pieczywo chrupkie, wafle, maca, sucharki czy płatki zbożowe. Jeszcze nie tak dawno pieczywo na polskich stołach było w małym odwrocie – przyczyniły się do tego m.in. sugestie dietetyków, którzy uważali, że należy obniżać jego spożycie (a przede wszystkim pieczywa pszennego) i jadać więcej warzyw, owoców oraz produktów pierwotnego przemiału zbóż. To dało pole do popisu producentom, którzy odnajdując tu niszę, zaczęli produkować wyroby,

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Zasada, którą kieruje się Anna Popek, aby żyć zdrowo? Czy uważa Pani, że dobrym rozwiązaniem na śniadanie są płatki zbożowe i muesli, podawane z mlekiem, jogurtem lub kefirem? Ulubiony Pani poranny posiłek? Po przeprowadzeniu testów na nietolerancje pokarmowe okazało się, że mój organizm odrzuca gluten i ryż. Każdy dzień rozpoczynam od wypicia kubka ciepłej wody z cytryną. Na śniadanie najczęściej spożywam jajka, wędliny i warzywa. Natomiast, gdy za oknem temperatura spada poniżej zera, zupę. Dwa razy w tygodniu staram się także jeść chleb razowy lub orkiszowy, a raz w roku stosuje post warzywno-owocowy dr Ewy Dąbrowskiej. Fenomenalnie regeneruje, leczy, odchudza i odmładza. Czy stosuje Pani oliwy do przygotowywania sałatek, a także do smażenia różnego rodzaju mięs i ryb. Jakie? Do smażenia mięs stosuję gęsi smalec, do ryb – olej rzepakowy, a do delikatniejszych dań, oliwę z oliwek. Natomiast jajecznicę smażę tradycyjnie na maśle. Do sałatek przeważnie używam oliwy z oliwek lub oleju z pestek winogron, a od czasu do czasu oleju lnianego. Czy zdarza się Pani gotować w domu dla przyjaciół? Bardzo często. Lipiec, ze względu na moje imieniny obfitował w spotkania towarzyskie. Na stole królowały sałaty, zapiekane bakłażany i pomidory. A także strogonow z kluskami śląskimi. Niestety na przygotowanie deseru przeważnie nie starcza mi czasu i ciasta kupuje w ulubionej cukierni w Brwinowie. Dziękuję za rozmowę.

które są zdrowsze i mogą być alternatywą dla tradycyjnych bułek czy chleba. Chrupanie na śniadanie

O przewadze pieczywa chrupkiego, wafli ryżowych, sucharków czy coraz popularniejszej macy nad zwykłym pieczywem, decyduje znacznie niższa wartość kaloryczna oraz długi termin przydatności do spożycia. Duża dynamika sprzedaży tego typu produktów świadczy o zmianach preferencji żywieniowych polskich konsumentów. To zjawisko jest wspomagane dużym wyborem produktów na rynku. W tej kategorii najszerzej reprezentowane są wafle, a zaraz za nimi pieczywo chrupkie, do którego zaliczamy: pieczywo lekkie, sucharki, chipsy chlebowe, macę, grzanki, ciasteczka ryżowe czy ciasteczka kukurydziane. Wachlarz rodzajów takich produktów jest spory – naturalne, z solą, z ziarnami sezamu, słonecznika, kukurydzy oraz wieloziarniste. Innymi słowy dla każdego coś dobrego. Warto wiedzieć, że mieszanki zbóż, które wzbogacają smak pieczywa chrupkiego, dostar-


Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne |

rynek pod lupą

51

czają dodatkowych wartości odżywczych. W okresie letnim takie produkty można zabrać ze sobą nie tylko do pracy, ale również na działkę, piknik lub plażę. Sprawdzają się idealnie jako przekąska podczas górskich i rowerowych wypraw, bowiem doskonale uzupełniają zużytą energię. Alternatywa dla kanapek

Produkty zbożowe to także różnego rodzaju płatki oraz musli. Są one smacznym i zdrowym dodatkiem do mleka, jogurtów, napojów mlecznych i jogurtowych. Jak podkreśla Barbara Leśko-Babkowska, właścicielka sklepu „U Basi” w Ełganowie: – Klienci najczęściej sięgają po płatki kukurydziane oraz kukurydziane z dodatkami smakowymi. Mniej popularne, jak zaznacza, jest musli będące mieszaniną różnych płatków, nasion, orzechów i owoców – klienci czasem wolą postawić na klasykę – zauważa. Producenci, którzy zazwyczaj doskonale znają preferencje swojego odbiorcy, dopasowują do niego nie tylko kolorowe opakowania, ale także liczne promocje i kampanie telewizyjne. Z kolei musli ma wielu zwolenników wśród osób żyjących szybko i intensywnie, ale jednocześnie dbających o zdrowie. Możliwość błyskawicznego przygotowania śniadania tylko przysparza sympatyków produktom. W tej grupie asortymentowej najchętniej wybierane są wyroby w torebkach, uważane przez klientów za wygodniejsze, co podkreśla Danuta Chyrchel ze sklepu Arkus w Potulicach: – Pudełka z płatkami się u nas nie sprawdzają, są za duże. Zresztą klienci mówią, że torebka jest wygodniejsza, bo zawsze, gdy płatków ubywa, można ją zgnieść i zabiera w szafce kuchennej mniej miejsca. Oprócz wielu rodzajów płatków na rynku obecne są także produkty, które zaliczyć Poradnik Handlowca | sierpień 2012


52

rynek pod lupą

| Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne

wyższej półce ustawiamy musli oraz płatki owsiane i ryżowe. Środkowe półki regału rezerwujemy dla płatków śniadaniowych, a najniżej wstawiamy płatki kukurydziane.

Bartosz Piotrowski Menedżer Kategorii Produktów MAKRO Cash & Carry

Jacek Ratajczak

Tłuszcze roślinne i produkty zbożowe to asortyment, którego nie może zabraknąć w żadnym sklepie detalicznym. Obie grupy produktowe są niezwykle zróżnicowane i dobierając poszczególne produkty, bez wątpienia należy postawić na ich różnorodność. Niekwestionowani liderzy wśród margaryn to Unilever i Kruszwica, i ich produktów nie może zabraknąć w sklepowej lodówce. Dobrze, żeby margaryny dostępne w asortymencie sklepu obejmowały trzy podstawowe kategorie: pieczenie, smarowanie i smażenie. Zarówno w segmencie maseł, jak i mixów panuje większa regionalizacja – prócz wielkich graczy silną pozycję mają producenci z poszczególnych regionów. Na rynku produktów zbożowych prym wiedzie pieczywo chrupkie i ryżowe, aktualnie wzrost rok do roku ich udziału w rynku wynosi aż 15%. Zarówno rynek tłuszczy, jak i pieczywa potwierdza, jak silny na polskim rynku jest trend prozdrowotny – Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na to, co jedzą; czytają etykiety, wybierają produkty o mniejszej ilości kalorii oraz zawartości tłuszczu. Jednym słowem wybierają produkty prozdrowotne. Płatki śniadaniowe − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Corn Flakes – Nestlé Nesquik – Nestlé Musli – Nestlé Fitness – Nestlé Mlekołaki – Lubella Chocapic – Nestlé Gold Flakes – Nestlé Cheerios – Nestlé Cini Minis – Nestlé Frutina – Nestlé Musli – Sante

11,5% 6,0% 5,0% 4,1% 3,8% 3,7% 3,2% 3,0% 2,8% 2,1% 1,9%

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC, Target Group Index, kwiecień 2011-marzec 2012

można do segmentu przetworów zbożowych. Są to ciastka-przekąski, czyli zbożowe ciasteczka, będące doskonałym uzupełnieniem np. drugiego śniadania. Konsumentom doskonale znane są także batoniki musli z dodatkiem mleka, miodu i ziaren zbóż, o smakach, takich jak np.: czekoladowo-bananowy, czekoladowy, jogurtowy, orzechowy, żurawinowy czy arachidowy. Są one idealnym uzupełnieniem diety konsumenta, który chętnie przegryzie taką przekąskę w czasie drugiego śniadania czy wycieczki. Istotna kwestia ekspozycji

Pieczywo chrupkie należy eksponować obok takich kategorii, jak mleko i śmietany, nabiał i tłuszcze, pieczywo świeże, czy produkty śniadaniowe. Na górnej półce ustawiamy pieczywo razowe o przedłużonej trwałości, poniżej pieczywo alternatywne, następnie ryżowe (wg kształtu opakowania), a najniżej umieszczamy suchary. Obok nabiału, pieczywa, mleka oraz artykułów sypkich, prezentujemy płatki śniadaniowe. Na najPoradnik Handlowca | sierpień 2012

Twarde tłuszcze niezbędne w każdym sklepie Kategoria twardych tłuszczy roślinnych ma w każdym sklepie spożywczym swą reprezentację. Konsument wybiera produkty przeznaczone do smarowania pieczywa, smażenia, jak i pieczenia ciast. Oferta jest szeroka, ale o wyborze decydują głównie przywiązanie do marki oraz cena. Margaryny i mixy

Margaryny i mixy to roślinne tłuszcze twarde, które na stałe zagościły w kuchniach milionów Polaków. Stanowią poważną konkurencję dla masła, które zaliczamy do tłuszczy pochodzenia zwierzęcego. Polacy do tej pory są podzieleni w kwestii wyboru, ale zazwyczaj oprócz masła smarują pieczywo mixami, margaryny zaś używają często tylko do innych celów (smażenie, pieczenie). W tej kategorii liczy się także cena. Klienci wybierają asortyment w zależności od zasobności portfela. Margaryny są tańsze od masła, a mixy niekiedy potrafią dorównać mu ceną. I nie ma tu znaczenia wielkość sklepu. W niewielkim sklepie spożywczo-przemysłowym Danuty Tołłoczko „U Danuty” w Bartoszowie k. Legnicy bogatsi klienci decydują się głównie na masło osełkowe o zawartości tłuszczu 82%, a z tłuszczy roślinnych najlepiej sprzedają się: Smakowita, Śniadaniowa, Rama. Podobne odczucia ma Krzysztof Cybulski, prowadzący „Delikatesy u Cybulskich” w Raciążu: − Klienci generalnie patrzą na ceny. Do smarowania najlepiej u mnie schodzą mixy – głównie Mix Ostrołęcki Śmietankowy i Mix Ostrołęcki Delikatny. Z margaryn z kolei Masło Roślinne oraz Delma Extra. To dwie marki wiodące. W przypadku Delmy, którą zaliczam do średniej półki, zadziałał dodatkowo wybór asortymentu: dobrze sprzedają się warianty z cebulką, z oliwą z oliwek, solą, śmietanką – mówi pan Krzysztof. Warto dodać, że oferta rynkowa jest bardzo obszerna i każdy znajdzie coś dla siebie, zatem handlowcy muszą poznać gusta swoich klientów.


Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne |

Margaryny i mixy do smarowania pieczywa − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Delma do kanapek Smakowita Delma Extra Śniadaniowa Masło Roślinne Rama Classic Masmix Pyszny Duet Kanapkowa Słoneczna Flora

22,3% 20,0% 17,4% 17,0% 13,5% 12,8% 9,8% 9,1% 5,7% 4,4% 4,2%

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC, Target Group Index, kwiecień 2011-marzec 2012

rynek pod lupą

53

niezmienną, tradycyjną recepturą oraz stałą gramaturą 250 g, do jakiej przyzwyczaiły się gospodynie domowe wiele lat temu. Produkt jest znany w całej Polsce, ale dzięki tradycyjnym hurtowniom i długiej współpracy na południu kraju, większość ciast i wypieków z obszaru od Wrocławia, poprzez Opole, Katowice, Kielce, Łódź, Kraków, Tarnów, do Rzeszowa i Lublina jest udanych dzięki charakterystycznej Palmie z Bielska-Białej. Tradycja i nowości

Sprzedaż margaryn i mixów podzielona jest głównie między trzy firmy: Unilever, Zakłady

Niezawodne do pieczenia

W segmencie margaryn do pieczenia prym wiedzie Kasia z portfolio Unilevera, która obecna jest w prawie każdym sklepie sprzedającym margarynę. Jej udział ilościowy w tym segmencie to aż 24,6%, natomiast wartościowy to 31,7%. Takie dane podaje Unilever za agencją badawczą Nielsen za okres czerwiec-lipiec 2011. Krzysztof Cybulski z Raciąża (sklep „Delikatesy u Cybulskich”) mówi: − Z margaryn do pieczenia główną margaryną jest Kasia. Także Zofia Ratajczak, prowadząca placówkę handlową w Śmiglu, odpowiada: − Z produktów wykorzystywanych do pieczenia powodzeniem cieszą się Kasia i Palma z Murzynkiem. Ten drugi produkt pochodzi z Zakładów Tłuszczowych „Bielmar” z Bielska-Białej. Aleksander Szałajko, Specjalista ds. komunikacji z Zespołu ds. Marketingu tej firmy mówi o źródłach sukcesu ich marki: − Palma z Murzynkiem wygrywa na rynku

Arkadiusz Tusznio Starszy Specjalista ds. Zarządzania Kategorią, Kategorie Spożywcze Unilever Polska Już mówiąc o samej kategorii, mówi się o wielofunkcyjności. Tłuszcze żółte mimo, że łatwo określić definicje kategorii, wewnętrznie są zbiorem różnorodnych segmentów z produktami o konkretnych funkcjonalnościach. Dlatego też Unilever w swojej ofercie posiada marki spełniające różne zadania w domach konsumentów. Segmenty o których mowa to: margaryny do smarowania, miksy w kubku do smarowania, margaryny prozdrowotne, margaryny do pieczenia. W każdym z segmentów marki Unilever są rozpoznawalne i chętnie wybierane przez konsumentów, można o nich mówić jak o ikonach jednoznacznie kojarzących się z poszczególnymi segmentami. Poradnik Handlowca | sierpień 2012


54

rynek pod lupą

| Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne

Tłuszczowe „Kruszwica” (wchodzące w skład Grupy Bunge) oraz Zakłady Tłuszczowe „Bielmar”. Te trzy firmy oferują najszerszą paletę produktów. W portfolio Unilevera znajdziemy m.in. takie marki, jak: Rama, Delma, Kasia do pieczenia i Flora. Rama to ikona wśród margaryn – dała początek tej kategorii produktów na rynku. Delma jest wszechstronna (to zarówno margaryna, jak i mix) – nadaje się do kanapek i do pieczenia. O zaletach Kasi była już mowa, natomiast Flora należy do margaryn nowej generacji – produktów zapobiegających chorobom układu naczyniowo-sercowego. Arkadiusz Tusznio, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Kategorią, Kategorie Spożywcze z firmy Unilever zaznacza: – Produkty te występują w różnych segmentach funkcjonalnych i nie sposób

Aleksander Szałajko Specjalista ds. komunikacji Zespół ds. Marketingu Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Portfolio Z.T. „Bielmar” jest dość szerokie, ale najlepiej sprzedającym się produktem do smarowania pieczywa jest dobrze znana konsumentom margaryna Śniadaniowa Klasyczna. Śniadaniowa to margaryna o zawartości 60% tłuszczu, produkowana bez konserwantów, z dodatkiem naturalnego mleka, codziennie ukwaszanego w naszym zakładzie pod okiem specjalistów.

Nina Olszewska Starszy specjalista analiz przekazów mediowych Instytut Monitorowania Mediów Tematem dyskusji na forach internetowych częściej niż konkretne marki są specyficzne grupy produktów związane z konkretnymi zagadnieniami żywieniowymi. W przypadku margaryny najczęściej powraca temat wpływu tego produktu na zdrowie. Do tej grupy tematycznej włącza się też problem smażenia: bez tłuszczu, na oleju, smalcu, maśle czy margarynie? Wiąże się z tym też wątek cholesterolu i chorób serca – co przekłada się na zainteresowanie wszystkimi odnoszącymi się do tego produktami, na czele z Benecolem, niemal synonimem tego typu margaryn, ale też Florą Pro-Activ. Na forach często poruszana jest sprawa skazy białkowej, nietolerancji i alergii pokarmowych, głównie u dzieci. Przede wszystkim na forach dla matek czy kobiet w ciąży widać, że takie przypadłości to częsty problem, a odpowiednie margaryny nie są dostępne w każdym sklepie.

ograniczyć się do najlepiej sprzedającej się marki w całości tłuszczów. Jednak wszystkie marki należą do najważniejszych w swoich segmentach – dodaje. ZT „Kruszwica” (Grupa Bunge) ma podobnie ustawione portfolio – tu prym wiodą Smakowita, Masło Roślinne (marka znana konsumentom już od 40 lat), Masmix, Manuel, Zwykła z Kruszwicy do pieczenia ciast, a z propozycji prozdrowotnych Benecol – obniżający poziom złego cholesterolu. W ofercie ZT „Bielmar” liczą się przede wszystkim Śniadaniowa Klasyczna i jej odmiana Śniadaniowa z Masłem oraz Palma z charakterystycznym Murzynkiem na opakowaniu. Palma z Murzynkiem ZT Bielmar to jedyna w Polsce oryginalna margaryna typu „Palma”. Jej trwałość i odporność na wysokie temperatury zadecydowała o przydatności do pieczenia, czy smażenia. Dzięki Palmie z Murzynkiem ciasto ma idealną konsystencję i kruchość, dłużej zachowuje świeżość. Warto więc polecić ją klientom, którzy poszukują niezawodnego produktu do pieczenia. Aby podtrzymać więź konsumenta z marką producenci co jakiś czas wypuszczają na rynek kolejne warianty smakowe tych już sprawdzonych. Przykładowo firma Unilever wprowadziła na rynek wariant Delmy Extra − Delmę Extra z wiejskim masełkiem. To wysokiej jakości margaryna o smaku wiejskiego masełka. Także linia marki Rama wzbogaciła się o Ramę Calcium. Jak skutecznie wypromować nowości? Jeden z bardziej sprawdzonych sposobów to degustacja na miejscu. Danuta Tołłoczko, właścicielka sklepu w Bartoszowie, po prostu oferuje nowe tłuszcze w formie posmarowanych kanapek. Krzysztof Cybulski z Raciąża daje swoim klientom więcej czasu: − Staramy się szybko wprowadzać wszelkie nowości i obserwujemy reakcję klientów. Mniej więcej po miesiącu można ocenić czy towar się przyjął czy nie. Najważniejszy jest porządek w ladzie chłodniczej

Wybór produktów w tej kategorii powinień być optymalny, dostosowany do powierzchni sklepu oraz potrzeb konsumentów. W mniejszym sklepie, w którym ilość sprzedawanego towaru w tej kategorii nie jest zbyt duża, nie warto przesadzać z wielkością ekspozycji. Tłuszcze twarde – łącznie z masłem – umieszczane są w stojącej ladzie chłodniczej. W większości sklepów asortyment tej kategorii sprzedawany jest w samoobsłudze, dlatego ważna jest odpowiednia lokalizacja. Z reguły odnajdziemy je w sąsiedztwie produktów nabiałowych, bywa, że w jednym ciągu chłodniczym.

Trwa III edycja ogólnopolskiego konkursu Odśwież Swój Sklep – str. 79


Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne |

Jacek Ratajczak

Olej czy oliwa – pojedynek na półce sklepowej Kategoria tłuszczy płynnych, do której należą oleje i oliwy jest z reguły umieszczana w sklepie przy przyprawach typu majonezy, ketchupy, musztardy. Podkreśla to rolę, jaką pełnią te produkty – asortymentu do wzbogacania potraw. Olej − do smażenia i sałatek

W polskiej tradycji kulinarnej olej wypracował sobie bardzo mocną pozycję. Otrzymuje się go z różnego rodzaju nasion, ziaren, kiełków i miąższu owoców roślin oleistych. W Polsce w sprzedaży dominuje olej rzepakowy, silną pozycję ma również olej słonecznikowy. Inne stanowią margines, choć ich reprezentacja na półkach sklepowych jest coraz bardziej widoczna. Oleje używamy w kuchni do różnych celów, najczęściej do smażenia potraw, duszenia, gotowania oraz do spożywania na zimno, jako dodatek do sałatek czy surówek.

rynek pod lupą

55

Olejowy wyścig

To olej Kujawski z portfolio Zakładów Tłuszczowych z Kruszwicy, będący reprezentantem olejów rzepakowych, jest najczęściej kupowanym olejem w Polsce. Zofia Ratajczak, prowadząca sklep w Śmiglu, mówi, że w jej placówce handlowej klienci do smażenia zdecydowanie wybierają właśnie olej Kujawski. Podobnie sytuacja wygląda w „Delikatesach u Cybulskich” w Raciążu, których właścicielem jest Krzysztof Cybulski: − Z produktów do smażenia przeważa olej Kujawski, stanowi aż 90% sprzedaży w tej grupie asortymentowej, w miarę dobrze sprzedaje się jeszcze Oliwier.

Joanna Świątek Brand&Trade Marketing Manager Monini Polska Monini cyklicznie wspiera handlowców podmiotów, z którymi współpracujemy, głównie poprzez dedykowane akcje lojalnościowe, programy motywacyjne i akcje pakietowe (promocje z wartością dodaną), które mają ułatwić odsprzedaż.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


56

rynek pod lupą

| Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne

Hubert Hozyasz

• Sprzedaż olejów od lat zdominowana jest przez markę olej Kujawski i czołowy, najlepiej rotujący wariant – Kujawski z pierwszego tłoczenia PET 1 l. W małych i średnich sklepach spożywczych Kujawski odpowiada za połowę wolumenu sprzedaży olejów, w dużych sklepach 101‑1000 m2 – jego udziały są nieco niższe za sprawą relatywnie silnej pozycji marki własnej. Sprzedaż oliwy z oliwek jest bardziej rozdrobniona, jeśli chodzi o udziały poszczególnych marek niż ma to miejsce w segmencie olejów. • Najpopularniejszą gramaturą w przypadku olejów są butelki 0,9/1 l. W małych i średnich sklepach spożywczych należy do nich ok. 90% wolumenu sprzedaży. W większych sklepach segment ten generuje ok. 70% wolumenu – ważną część sprzedaży przejęły w tych sklepach duże pojemności 3 l. Jeśli chodzi o oliwy, to w mniejszych sklepach oprócz najpopularniejszych butelek 1 l ważna część sprzedaży przypada na butelki 0,5 l i 0,25 l. W dużych sklepach butelki 0,25 l nie mają aż tak dużego znaczenia, jak w mniejszych placówkach. • Średnia wielkość transakcji zakupu oliwy to 684 ml i 14,55 zł w przypadku dużych sklepów oraz 424 ml i 12,37 zł w przypadku sklepów do 100 m2. Oczywiście oleje są znacznie tańszymi produktami od oliwy, stąd średnia wartość transakcji jest o około połowę niższa. Najpopularniejszy produkt – olej Kujawski 1 l, w większości dużych sklepów sprzedawany jest w atrakcyjnej cenie 6,99 zł. Natomiast w małych i średnich sklepach spożywczych najczęściej występujące poziomy cen dla tego produktu to 7,90 zł i 7,50 zł, a relatywnie duży odsetek sklepów stosuje ceny powyżej 8 zł.

Magdalena Kudyba Trade Marketing Manager ZT „Kruszwica” Konsumenci oleju jadalnego kierują się nie tylko ceną, ale przede wszystkim marką oleju. Aż 90% osób planujących zakup oleju w domu, tuż przed przyjściem do sklepu, dokładnie wie, jaką markę włoży do koszyka. Jest nią najczęściej olej Kujawski z pierwszego tłoczenia. Dzięki reklamie telewizyjnej i łatwo wpadającej w ucho melodii, Kujawski stał się marką, o której konsumenci pamiętają. Olej Kujawski zbudował za pomocą reklamy telewizyjnej swój własny świat wartości, który odpowiada konsumentom. Jest postrzegany jako olej zdrowy, naturalny, pochodzący z czystego regionu Kujaw, silnie związany z polskimi tradycjami i polską kuchnią.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Sukces Kujawskiego wynika nie tylko z mocnego przekazu reklamowego producenta w mediach, ale i doskonałej dystrybucji. – ZT „Kruszwica” mają największy spośród wszystkich producentów olejów jadalnych w Polsce zespół odpowiadający za sprzedaż i budowę relacji handlowych, dzięki czemu możemy działać lokalnie i dostosowywać działania promocyjne do potrzeb klientów i ich otoczenia konkurencyjnego – powiedziała Magdalena Kudyba, Trade Marketing Manager ZT „Kruszwica”. Nie można jednak zapomnieć, że Kujawski to nie jedyny olej na rynku. Konsumenci, którzy lubią mieć duży wybór, powinnni jednak móc znaleźć na półkach wyroby różnych producentów, zatem wśród asortymentu w każdym sklepie, nie powinno zabraknąć oferty skupiającej się na kilku markach. Oliwa towarem premium

Joanna Świątek, Brand & Trade Marketing Manager firmy Monini Polska, podkreśla: – Oliwy, które na półce powinien mieć niemalże każdy sklep spożywczy to wysokiej jakości klasyczne oliwy z oliwek extra vergine, o tradycyjnym, dość intensywnym smaku i zapachu. Dla ceniących łagodny, nieingerujący w potrawę smak, polecamy oliwy o nieco subtelniejszej nucie smakowej. W kanale tradycyjnym klienci najchętniej wybierają mniejsze formaty, głównie o pojemności: 250 ml w oliwach smakowych, 500 ml w oliwach klasycznych, choć od pewnego czasu obserwujemy też coraz większe zainteresowanie nieco większymi formatami, takimi jak 750 ml. Jednak jak dodaje przedstawicielka firmy Monini: – Zwykła, uniwersalna i klasyczna oliwa z oliwek to czasami za mało. Coraz chętniej Polacy poszukują oliw o mocnym, intensywnym smaku owoców oliwki i chętnie eksperymentują z nimi w kuchni. Również smakowe oliwy aromatyzowane naturalnymi składnikami cieszą się coraz większym uznaniem. W naszej bogatej ofercie oliw aromatyzowanych można posmakować oliwy z oliwek o smaku bazylii czy cytryny, ale też pójść Olej i oliwa − deklaracje o najczęściej spożywanych markach w gospodarstwach domowych Kujawski Oliwa z oliwek Bartek Popularny Olek Oliwier Oleo Vita Brolio Floriol Mosso

51,3% 12,2% 9,4% 8,7% 4,9% 4,0% 2,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,3%

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC, Target Group Index, kwiecień 2011-marzec 2012


Produkty zbożowe i tłuszcze roślinne |

nieco odważniej i spróbować oliwy o intensywnym smaku i zapachu białej trufli. Stale rosnące zainteresowanie klientów tym rodzajem produktów daje dużo do myślenia, zatem w każdym sklepie nie może zabraknąć tak ważnej kategorii, jaką są oliwy. Bardzo istotna jest różnorodność asortymentu, rozmiar półki, który zależy od wielkości sklepu, zasobności portfela klientów. Jest to bardzo rozwijająca się kategoria i w dobie dbania o zdrowe odżywianie będzie stale wzrastać. Co z tą oliwą?

Oliwa, będąc w Polsce mniej popularnym produktem niż olej, wciąż pozostaje dla konsumentów nieodkryta. Warto więc wspomóc swoich klientów konkretną wiedzą: • Jeżeli zauważymy, że klient kupuje warzywa na sałatkę, warto zaproponować oliwę Extra Vergine (np. o smaku cytryny), która nada potrawie świeżości. • Klient poszukujący produktów do przyrządzenia potraw na bazie makaronu z sosem lub pizzy, doceni oliwę o smaku czosnku i chilli, lub klasyczną odmianę Extra Vergine, która jest idealnym dodatkiem do każdej potrawy. • Jako alternatywę produktu od smażenia, można polecić olej z pestek winogron lub z oliwek, który pod wpływem wysokiej temperatury nie traci witamin, a potrawy dłużej zachowują delikatny smak, są lekkie i chrupkie. • Z kolei klient wracający z wakacji z obszaru Morza Śródziemnego z przyjemnością sięgnie po ceniony tam olej ryżowy, idealnie dopasowany do owoców morza. Podsumowując – warto przyglądać się temu, co kupuje klient, ale przede wszystkim słuchać co ma do powiedzenia, gdyż w luźnej rozmowie możemy zdobyć najwięcej informacji. Konsument z pewnością doceni nasze staranie. Producenci i dystrybutorzy tłuszczy płynnych

Na rynku olejów silną pozycję posiadają ZT „Kruszwica” z olejem Kujawskim, olejami Olek, Oleo, Popularny, Bartek oraz Oliwier. Ciekawą propozycją jest Floriol − olej naturalnie bogaty w kwasy tłuszczowe Omega 3. Natomiast inna licząca się na rynku firma, ZT „Bielmar”, ma w swoim portfolio: rzepakowy olej Beskidzki oraz słonecznikowy Pogodny. Do najbardziej znanych dystrybutorów oliwy w Polsce należy firma Monini. W jej portfolio jest Oliwa z oliwek extra vergine Classico. Pozostałe produkty to m.in.: Oliwa z oliwek extra vergine Delicato o lekkim, łagodnym smaku, superowocowa GranFruttato, Oliwa extra vergine Bios czy Oliwa Monello − nazywana „oliwnym Beaujolais

rynek pod lupą

57

Błażej Patryn Rzecznik Prasowy Wiceprezes Zarządu „Piotr i Paweł Media” W pierwszej kolejności sprzedają się oleje z oliwek promowane przez sieć w swych wydawnictwach promocyjnych, a wśród nich na pierwszych miejscach są tak znane marki, jak Monini czy Olitalia. Są tam także bardzo wykwintne produkty, jak te marki Colavita, choć rzadziej wybierane. Można zatem stwierdzić, że coraz większa edukacja wpływa znacząco na poziom sprzedaży kategorii.

Anna Adaszewska Marketing Manager Italmex Warszawa Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi i regionalnymi sieciami, jak i z handlem tradycyjnym, który zawsze był i jest dla nas ważnym i cenionym kanałem dystrybucji. Nasze oliwy, oleje pochodzą od znanych w świecie producentów: głównie włoskich, hiszpańskich i greckich. Oliwy i oleje Costa d’Oro i Basso to marki, które na dobre zadomowiły się na polskim rynku. Mając na uwadze postępującą dyskontyzację rynku, staramy się (wspólnie z producentami) jeszcze mocniej wspierać nasze marki. Liczne promocje i akcje gazetowe mają przyczyniać się do wzrostu świadomości konsumenta w obszarze znajomości światowych marek.

Joanna Gruszka Brand Manager Index Food Oliwa z oliwek extra vergine jest zdecydowanie najlepiej sprzedającym się produktem marki Olitalia. Polskim konsumentom zwraca się uwagę na walory zdrowotne oliwy z oliwek, dlatego też jej udział w rynku z roku na rok rośnie. Oliwa z oliwek extra vergine ma charakterystyczny ostry smak, który nie odpowiada każdemu podniebieniu, dlatego też Olitalia wprowadziła na rynek delikatniejszą wersję – extra vergine Delikatna, która zachowuje wszystkie właściwości zdrowotne tradycyjnej oliwy extra vergine, oferując jednocześnie delikatniejszy smak. nouveau”. Oprócz tych odmian Monini oferuje także aromatyzowane oliwy smakowe na bazie oliwy extra vergine, będące doskonałym dodatkiem do każdej potrawy. Wśród innych znanych dystrybutorów wymienić należy z pewnością takie firmy, jak np. Italmex, Index Food.  Poradnik Handlowca | sierpień 2012


58

kompendium handlowca

| Chemia gospodarcza

Wakacyjne porządki

Sezon urlopowy w pełni. Ci z nas, którzy planują tegoroczne wakacje spędzić na polach namiotowych, w przyczepach kempingowych czy domkach nad jeziorem powinni zawczasu pomyśleć o zaopatrzeniu się w chemiczny asortyment, który pomoże utrzymać w czystości miejsce naszego wypoczynku. W jaki sposób handlowcy powinni wykorzystać potencjał klientów-turystów?

C

Choćbyśmy bardzo chcieli, czasami w trakcie wymarzonego urlopu nie jesteśmy w stanie uciec od pewnych czynności, takich jak mycie naczyń, sprzątanie czy pranie. Naszymi sprzymierzeńcami w walce z brudem, kurzem i osadem są profesjonalne specyfiki oferowane przez producentów pod różnymi postaciami. Właściciele placówek handlowych położonych zarówno w znanych kurortach, jak i w miejscach często odwiedzanych przez turystów powinni zatem w okresie wakacyjnym zwiększyć zamówienia na chemiczny asortyment. Bożena Polak, ekspedientka w Sklepie Ogólnospożywczym w Kołobrzegu zauważa: – Placówka, w której pracuję znajduje się w pobliżu portu i w sezonie letnim nie narzekamy na brak klientów. Odwiedzają nas klienci, którzy nie lubią

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Małgorzata Siuda

kolejek w dużych sklepach sieciowych. Głównie szukają, poza podstawową ofertą artykułów spożywczych, produktów chemii gospodarczej, jak płyny do mycia naczyń, mydła w płynie czy proszki do prania. Staramy się mieć w miarę możliwości pełną ich ofertę. Największy zbyt mają środki czystości, które są reklamowane, np. w telewizji. Naczynia na błysk!

Konsument-turysta bardzo często nie obędzie się bez dobrego płynu do mycia naczyń. Przebywając na polach namiotowych lub w wynajętych domkach jesteśmy często zmuszeni do samodzielnego przygotowywania posiłków. Sterty brudnych naczyń rosną wówczas w zatrważającym tempie. Nawet odpoczywanie w ośrodkach wczasowych,


kompendium handlowca

SILNIEJSZA FORMUŁA , I TERAZ DO 50% GESTSZY! Kosmetyki do pielęgnacji włosów |

59

* w porównaniu do głównych marek konkurencyjnych

SILNE WSPARCIE MARKETINGOWE L

U

B

Y

100% ZW

R O T PIE NI

ĘD

Z

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


60

kompendium handlowca

| Chemia gospodarcza

w których mamy wykupione wyżywienie nie zawsze zwalnia nas z obowiązku radzenia sobie samemu, gdyż z reguły zabieramy ze sobą sztućce, kubki oraz talerze i podjadamy pomiędzy posiłkami. Płyny do mycia naczyń dostępne na polskim rynku – ze względu na coraz większe oczekiwania konsumentów − są cały czas ulepszane przez producentów. Czynnikiem, który ma decydujące znaczenie przy zakupie jest z całą pewnością wydajność, toteż najchętniej wybieramy produkty o gęstej konsystencji, które bez problemu wystarczą na cały urlop. Planując półkę na chemię gospodarczą, warto umieścić w swojej ofercie właśnie takie płyny, by turyści mogli się w nie zaopatrzyć. Do wyboru konsumenci mają oczywiście wiele wariantów zapachowych. Królują świeże, owocowe nuty, takie jak jabłko, cytryna czy truskawka, a także popularne mięta i lawenda. Na biwaku czy kempingu nie zawsze mamy możliwość, by w perfekcyjny sposób uporać się z brudnymi naczyniami, dlatego klienci poszukują produktów chemicznych, które w błyskawicznym tempie poradzą sobie z tłuszczem. Najnowsze produkty w tej kategorii dobrze rozpuszczają tłuszcz również w zimnej wodzie, co idealnie sprawdza się w wakacyjnych, często spartańskich warunkach. Nie bez znaczenia jest również doskonała ochrona i pielęgnacja rąk podczas zmywania naczyń. Coraz częściej w ofercie producentów można więc znaleźć specyfiki z dodatkiem rumianku, który ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące, doskonale nawilżającego aloesu, minerałów, a także kompleksu witamin działających odżywczo na delikatną skórę rąk.

Okres wakacyjny sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu, toteż handlowcy tuż obok płynów do mycia naczyń powinni ulokować środki do czyszczenia grilli, rożna i rusztów. Produkty do czyszczenia łazienki i toalety

Łazienka i toaleta to pomieszczenia, o które należy zadbać w szczególny sposób – także na wakacjach, dlatego najlepiej zrobić to samemu. Na produktach do utrzymania czystości w tych miejscach konsumenci raczej nie oszczędzają, ponieważ liczą się doskonałe efekty i łatwość użycia. Na sklepowych półkach powinni więc znaleźć skuteczne specyfiki do czyszczenia różnych powierzchni. W przypadku porządkowania toalet najlepiej sprawdzają się zagęszczone płyny i żele w różnych Poradnik Handlowca | sierpień 2012

wariantach zapachowych, mające wiele funkcji. Przede wszystkim dezynfekują, wybielają, zwalczają nieprzyjemne zapachy i zapobiegają osadzaniu się zabrudzeń. Wśród nowości prym wiodą np. środki w dwukomorowych butelkach, będące połączeniem dwóch substancji czyszczących, czy preparaty zawierające specjalny barwnik, który w kontakcie z kamieniem zmienia kolor i zaczyna musować, usuwając nalot. Większość specyfików w tej kategorii produktowej dostępna jest w bardzo poręcznych opakowaniach ze specjalnie wyprofilowanym dozownikiem, który umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc pod obrzeżem muszli klozetowej. Doskonałym uzupełnieniem dla płynów i żeli (zarówno w przyczepach kempingowych, jak i w domkach) będą różnego rodzaju kostki i zawieszki, posiadające właściwości antybakteryjne i zapobiegające osadzaniu się kamienia oraz brudu w toalecie. W ostatnim czasie dużą popularnością wśród konsumentów cieszą się specjalne krążki do wc w rozpuszczalnej w wodzie folii, tworzące obfitą pianę i barwiące wodę, a także żelowe krążki, które aplikuje się bezpośrednio do wnętrza muszli klozetowej, bez konieczności jej dotykania.

Warunki sanitarne na wakacjach bardzo często odbiegają od tych, jakie konsument-turysta ma w domu. Żeby uzyskać dobre efekty w szybkim czasie, warto zaopatrzyć się w specjalistyczne pastylki do czyszczenia wc, które tylko wrzuca się do muszli klozetowych i spłukuje. Zadbana toaleta na wakacjach to dopiero połowa sukcesu, bowiem perfekcyjnych środków chemicznych wymaga również łazienka. Chcąc uniknąć zabierania dodatkowego bagażu, konsumenci najchętniej sięgają po specyfiki uniwersalne, którymi mogą wyczyścić kilka powierzchni. To rozmaite płyny, proszki, żele, spraye oraz mleczka mające za zadanie usunąć kamień, osady z wody, rdzę oraz resztki mydła. Prym wiodą wygodne w użyciu preparaty z atomizerem, znacznie ułatwiające sprzątanie. Była plama, nie ma plamy!

Czyste i zadbane ubranie jest wizytówką każdego człowieka. Niestety, niebezpieczeństwo zabrudzenia stroju istnieje również w czasie urlopu, zwłaszcza gdy na wakacyjne wyjazdy wybieramy


62

kompendium handlowca

| Chemia gospodarcza

się z dziećmi, których nie jesteśmy w stanie upilnować. Na sklepowych półkach znajdziemy rozmaite proszki oraz bogatą gamę płynów do płukania – także coraz częściej w ośrodkach wczasowych turyści mają do dyspozycji pralki automatyczne. W kategorii proszków do prania klienci mogą zaopatrzyć się m.in. w środki do tkanin białych, kolorowych, do prania w niskich temperaturach, te zapobiegające szarzeniu tkanin, a także specyfiki chroniące przed osadzaniem się kamienia i zawierające substancje zmiękczające wodę. Rada dla handlowców: turyści najchętniej będą kupować proszki w mniejszych, 400-gramowych opakowaniach, ponieważ na wczasach piorą mniej, aniżeli w domu. Coraz częściej klienci wybierają także żele do prania, które również występują w wielu wariantach: do tkanin białych, czarnych, kolorowych czy do wełny. Niezbędne po praniu są płyny do płukania, które doskonale chronią włókna tkanin, zapobiegają ich elektryzowaniu się, ułatwiają prasowanie i sprawiają, że ubrania stają się miłe w dotyku. Występują w wielu wariantach zapachowych, toteż każdy konsument znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. W ostatnim czasie topowymi produktami są płyny z olejkami eterycznymi wykorzystywanymi w aromaterapii oraz produkty perfumowane, których zapach bardzo długo utrzymuje się na ubraniach. Ewa Kiersznicka, Brand Manager z firmy Henkel Polska, zwraca uwagę na istotną z punktu widzenia klienta kwestię zapachu produktu: – Można powiedzieć, że kategoria płynów do zmiękczania tkanin jest kategorią „zapachową”, ponieważ jednym z głównych czynników, który wpływa na konsumencką decyzję o zakupie tych produktów, jest właśnie jego zapach. Dzięki temu, że produkty Silan dostępne są w wielu wariantach zapachowych, każdy klient znajdzie coś dla siebie. Jednak zapach to nie jedyna cecha płynów do zmiękczania tkanin, na którą konsumenci zwracają uwagę przy wyborze produktu. W tej kategorii ważny jest również walor użytkowy w postaci nadawania praniu odpowiedniej miękkości i delikatności. Ewa Kiersznicka podkreśla też, że istotnym kryterium wyboru produktu jest cena, którą oferują produkty pod marką Silan. Przy tej okazji warto także wspomnieć o tym, że polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po większe opakowania płynów do płukania, które pozwalają na bardziej korzystny cenowo zakup. Czystość widzę, czystość!

Chcąc generować zyski ze sprzedaży produktów chemicznych używanych na wakacjach, właściciele placówek handlowych powinni pomyśleć o asortymencie uzupełniającym w postaci papieru toaletoPoradnik Handlowca | sierpień 2012

wego i ręczników papierowych, których na próżno szukać na polu namiotowym czy biwaku. Ten pierwszy – im bardziej miękki, gruby i wytrzymały, tym lepszy. Występuje w wielu wariantach zapachowych, np. rumianku, lawendy czy kwiatów i często wzbogacany jest o kolorowe wytłoczenia. Tuż obok papieru nie może zabraknąć ręczników papierowych, niezbędnych przy przygotowywaniu wakacyjnych posiłków (np. osuszaniu warzyw), idealnych do wycierania rąk czy sprzątania. Najlepiej sprzedają się produkty bardzo wytrzymałe, odporne na rozrywanie, chłonne i kilkuwarstwowe, zrobione w 100% z celulozy. W tej kategorii nowością są ręczniki wykonane przy użyciu słomy, doskonałe do produktów smażonych, takich jak mięso czy warzywa z grilla.

Zarówno w przypadku papieru toaletowego, jak i ręczników papierowych – produktów codziennego użytku, najlepiej sprzedają się duże, ekonomiczne opakowania, które z pewnością wystarczą na cały pobyt na wczasach. *** Okres wakacyjny to dla handlowców doskonały sposób na polepszenie wyników sprzedażowych – zwłaszcza w sklepach położonych w znanych kurortach lub miejscach odwiedzanych przez turystów, dlatego kupcy powinni zastanowić się nad zwiększeniem zamówień na chemiczny asortyment. Urlop nie zwalnia bowiem turystów z mycia naczyń, prania lub czyszczenia toalety. Zgadza się z tym Dorota Falba, współwłaścicielka sklepu spożywczo-przemysłowego „Dorota” ze Stębarka, która podkreśla: – W sezonie wakacyjnym w naszej miejscowości jest dużo letników, ze względu na oddalone od nas o 4 km jezioro. Przykładowo w połowie lipca, w związku z obchodami rocznicy bitwy pod Grunwaldem jest prawdziwy najazd turystów z całej Polski. Wówczas wszelkie środki czystości znikają z półki jak świeże bułeczki. Klienci najczęściej pytają o płyny do mycia naczyń, proszki do prania w małych opakowaniach oraz mydła. Zaobserwowałam, że Polacy są tradycjonalistami i są niezwykle przywiązani do poszczególnych marek. Warto zatem postawić na produkty sprawdzonych marek, wygodne w użyciu i wydajne, które sprawią, że codzienne, nawet wakacyjne – czasem przykre − obowiązki staną się przyjemnością. 


Preparaty do pielęgnacji obuwia |

kompendium handlowca

63

Buty na wysoki połysk Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że buty są wizytówką człowieka. Chcąc podnieść komfort ich użytkowania i zapewnić dobry wygląd, powinniśmy pamiętać o prawidłowej pielęgnacji. Jakie środki do czyszczenia oferują producenci i na czym polegają innowacje w tej kategorii?

Małgorzata Siuda

Codzienna pielęgnacja

Buty to obok bielizny czy spodni te elementy garderoby, które zużywają się najczęściej. To, w jaki sposób będą wyglądały, zależy tylko od nas samych. Dlatego już w momencie zakupu klient musi wkalkulować prawidłową dbałość o nie. Na sklepowych półkach znajdziemy wiele rodzajów obuwia wykonanego z rozmaitych materiałów. Niestety, współczesne buty z reguły przewidziane są na 1‑2 sezony, toteż by przedłużyć ich żywotność należy zaopatrzyć się w odpowiednie specyfiki. Choć buty narażone są na działanie czynników zewnętrznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, środki do ich pielęgnacji powinny być stosowane przez konsumenta przez cały rok. Nie tylko wilgoć czy brud wpływają na kondycję buta, ale również wielokrotne zginanie czy otarcia. Regularne czyszczenie i konserwacja z pewnością zapewnią wspaniały wygląd przez dłuższy czas. Warto pamiętać o tym, że nie ma jednego, idealnego środka przeznaczonego do pielęgnacji

każdego obuwia. Ze względu na różnorodność materiałów oferta sklepowa powinna obejmować produkty do poszczególnych zastosowań, tak by klient bez problemu dopasował je do swoich potrzeb. Zamsz czy skóra?

Buty z naturalnej skóry licowej są najchętniej kupowane przez konsumentów, dlatego dużą część ekspozycji środków do pielęgnacji obuwia handlowcy powinni wygospodarować na tę właśnie grupę obuwia. Czasy, w których do zmiękczania i impregnowania skóry używano tłuszczu garbarskiego wytwarzanego z wosku, oleju, popiołu i łoju minęły bezpowrotnie. Dziś producenci proponują specyfiki w sprayu, piankach czy kremach, zapewniające trwałą ochronę przed deszczem, słońcem, śniegiem i solą oraz tworzące specjalną powłokę przed otarciami mechanicznymi. Pamiętajmy, że właściwa impregnacja pozwoli klientom zachować wszystkie funkcje obuwia i zdecydowanie wydłuży jego trwałość. Poradnik Handlowca | sierpień 2012


64

kompendium handlowca

| Preparaty do pielęgnacji obuwia

Najpopularniejszymi środkami do pielęgnacji butów ze skóry są oczywiście klasyczne pasty w puszkach w kolorze czarnym, brązowym i bezbarwne oraz pasty w płynie. Te pierwsze świetnie zabezpieczają przed wodą, przedłużają trwałość obuwia i nabłyszczają. Warto jednak pamiętać, że nie są to specyfiki czyszczące, dlatego przed ich nałożeniem należy buty dokładnie wyczyścić i osuszyć. Coraz częściej preparaty te zawierają woski pochodzenia naturalnego (również wosk pszczeli), chroniące obuwie przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Pasty w płynie to z kolei świetne rozwiązanie dla osób zabieganych. Z ich pomocą – głównie dzięki wygodnemu aplikatorowi – konsumenci wyczyszczą buty, zamaskują wszelkie zadrapania i przywrócą obuwiu naturalny kolor. Omawiając kategorię specyfików do czyszczenia butów ze skóry licowej, należy również wspomnieć o produktach w kremie dostępnych na polskim rynku w wielu wariantach kolorystycznych. Pokrywają one różnego rodzaju zarysowania i przebarwienia spowodowane użytkowaniem obuwia, odświeżają kolor, a także chronią przed wilgocią. Wystarczy nałożyć środek na delikatną ściereczkę, a następnie wcierać w czyszczoną powierzchnię do momentu całkowitego wchłonięcia. Niestety, najwięcej problemów mamy z naszymi butami w okresie jesienno-zimowym – wówczas są one szczególnie narażone na zabrudzenia, dlatego warto zaopatrzyć się w płyn usuwający uporczywe plamy z soli, który aplikuje się za pomocą wygodnej w użyciu gąbki. Szczególnej pielęgnacji ze względu na bardzo delikatną strukturę, a tym samym podatność na zabrudzenia, wymagają buty ze skór zamszowych i nubukowych, do których czyszczenia nie wolno używać tradycyjnych past czy kremów stosowanych przy skórach gładkich i licowych. W tej kategorii królują preparaty pielęgnujące oraz poprawiające odporność. Są to np. spraye, które pomagają w usuwaniu plam i chronią przed wilgocią, pianki czyszczące, a także odplamiacze, które w ekspresowym tempie likwidują plamy i przebarwienia. Dużym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszą się także tzw. renowatory, które odnawiają kolor obuwia z zamszu i nubuku, pokrywają plamy i przebarwienia, jak również odżywiają i nie blokują przewiewności skóry. Ponieważ obuwie z nubuku i zamszu preferowane jest głównie przez panie, powinny one zaopatrzyć się również w gumy do czyszczenia skór szorstkich, które bez problemu zmieszczą się w damskiej torebce. Są idealne w tzw. sytuacjach awaryjnych, a działają podobnie jak popularne gumki do mazania. Dzięki delikatnemu pocieraniu materiału możemy usunąć plamy i zabrudzenia. Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Innowacje to podstawa

Zaufanie do marki i doskonała jakość to główne czynniki, które decydują o zakupie przez konsumentów konkretnych środków do czyszczenia obuwia. Kwestia ceny jest w tym przypadku sprawą drugorzędną. Dbałość o środowisko sprawia, że coraz chętniej sięgamy również po produkty bez dodatku szkodliwych substancji, np. na bazie wody, wosku naturalnego czy lanoliny, która zapobiega matowieniu i pękaniu skóry oraz zabezpiecza przed wilgocią. Omawiając kategorię specyfików do czyszczenia obuwia, należy także wspomnieć o innowacjach. Prawdziwym hitem dla zabieganych osób są bardzo wygodne w użyciu gąbki nabłyszczające do skór licowych, nasączone mieszanką olejów i silikonu, które świetnie sprawdzają się zarówno w domu, pracy, jak i w podróży. Dzięki tego typu produktom możemy w bardzo szybki i łatwy sposób odświeżyć i nabłyszczyć swoje obuwie. Warto dodać, że na ich opakowaniach znajduje się specjalny wskaźnik informujący o ilości barwnika, który pozostał nam do wykorzystania. W kategorii nowości na rynku pojawiły się także specjalne chusteczki nasączane płynem czyszczącym, usuwające kurz i wszelkie zabrudzenia oraz pozostawiające na butach przyjemny, świeży zapach. Na sklepowych półkach znajdą również coś dla siebie sportowcy, bowiem w portfolio producentów coraz częściej pojawiają się specyfiki do czyszczenia właśnie obuwia sportowego. Są to np. pasty w płynie pielęgnujące obuwie z białej skóry, które nadają połysk, regenerują i zabezpieczają skórę oraz żele odświeżające, posiadające właściwości „oddychające”, usuwające brud i plamy, a także przedłużające okres korzystania z obuwia. *** Na polskim rynku znajdziemy bogatą ofertę specjalistycznych środków do różnego rodzaju obuwia: ze skóry licowej, nubuku, zamszu czy sportowego. Właściciele placówek handlowych powinni znaleźć w swych sklepach miejsce na reprezentację wspomnianych specyfików. Taką ekspozycją z pewnością miło zaskoczą swoich klientów, którym przecież zależy na czystym i świeżym obuwiu. Producenci zapewniają profesjonalne i czytelne ekspozytory, a także stojaki do punktów sprzedaży, obok których konsument na pewno nie przejdzie obojętnie. Kategorię uzupełniającą mogą stanowić wkładki odświeżające do butów, rozmaite poduszki żelowe (pod podbicie stopy lub pod pięty), a także dezodoranty neutralizujące nieprzyjemne zapachy. 


Chemia na wakacjach |

kompendium handlowca

65

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


66

kompendium handlowca

| Posiłek ucznia

Coś zdrowego dla najmłodszego Dzieci w wieku szkolnym potrzebują zdrowej, urozmaiconej i zbilansowanej diety. Handlowcy powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór asortymentu na sklepowych półkach. Zapotrzebowanie małych konsumentów dotyczy wielu kategorii produktowych, spośród których rodzice wybiorą optymalny jadłospis dla swoich pociech. Właściciele sklepów bez większego ryzyka mogą zatem zamawiać dedykowane dzieciom produkty nabiałowe, produkty zbożowe, delikatne mięsa czy wędliny, napoje i słodycze wzbogacone naturalnymi witaminami. Paleta dostępnych produktów jest ogromna, w dodatku dorośli Polacy nie oszczędzają na posiłkach dla dzieci, wybierając produkty znane, gwarantujące wysoką jakość. Małgorzata Siuda

D

Dzieci w wieku szkolnym (6‑12 lat), ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię oraz składniki odżywcze powinny zjadać 5 posiłków dziennie, w odstępach trzygodzinnych, z czego pierwsze śniadanie musi dostarczać 25% energii, drugie śniadanie 10%, obiad 30%, podwieczorek 10%, zaś kolacja 25%. Rozłożenie w taki sposób dziennej racji żywieniowej zmniejsza bowiem skłonność do tycia i sprawia, że pokarm jest lepiej wchłaniany i wykorzystywany przez organizm. Poszczególne produkty i częstotliwość ich spożywania przedstawia znana wszystkim doskonale piramida żywienia. Jej podstawę stanowią produk-

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

ty zbożowe z pełnego ziarna, które zawierają m.in. węglowodany złożone, zaś na szczycie znajdują się tłuszcze. Jedną z podstawowych zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest codzienne spożywanie produktów z różnych grup spożywczych, gdyż dostarczają one bardzo cennych dla funkcjonowania organizmu składników odżywczych. Warto pamiętać, że potrzeby energetyczne dzieci uzależnione są m.in. od wieku, płci i aktywności fizycznej. Uczniowie w wieku 7‑9 lat powinni spożywać od 1900 kcal dziennie, dziewczęta w wieku 10‑12 muszą otrzymywać 2100 kcal, zaś chłopcy w tym samym wieku już 2400 kcal.


68

kompendium handlowca

| Posiłek ucznia

Po pierwsze: śniadanie

„Śniadanie to podstawa” – to zdanie jak mantrę powtarzają dietetycy. Pierwszy posiłek, jaki dzieci spożywają po długiej przerwie nocnej, a jednocześnie przed bardzo ciężkim i intensywnym dniem w szkole powinien być pełnowartościowy i dostarczyć energię do nauki. Alarmujące są wyniki nowych badań przeprowadzonych na 800 uczniach szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z południowo-zachodniej Polski w wieku 10‑17 lat przez zespół badaczy z wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pod kierunkiem prof. Aleksandry Łuszczyńskiej, z których

Z początkiem nowego roku szkolnego wystartuje 15. edycja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. To akcja edukacyjno-profilaktyczna, propagująca m.in. spożywanie przez pierwszoklasistów wartościowych śniadań. Hochland Polska współpracuje z Wielkopolską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną − Oddział Terenowy w Poznaniu przy realizacji tego programu w dużej części Polski. Program wpisał się na stałe w kalendarz realizowanych działań w placówkach oświatowo-wychowawczych. Broszura „Moje dziecko idzie do szkoły”, przygotowana w ramach akcji, trafi do rodziców dzieci klas I szkół podstawowych, a także do przedszkoli. Broszura zawiera propozycje śniadań z wykorzystaniem serów Hochland, a dla dzieci przygotowano dodatkowo zakładki z postacią Tostka, znanego już z profilu Hochland na Facebooku. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem, a jej edukacyjno-profilaktyczny charakter doceniają zarówno nauczyciele, rodzice, jak i same dzieci. Poradnik Handlowca | sierpień 2012

wynika, że ponad 20% z nich spożywa śniadania tylko od jednego do trzech razy w tygodniu. Rodzice muszą pamiętać o tym, by dzieci nigdy nie wychodziły z domu o pustym żołądku. Odpowiednio zbilansowane śniadanie zapewni pociechom koncentrację i łatwość przyswajania nowych wiadomości. Podstawą porannego posiłku powinny być węglowodany złożone, a więc pieczywo i płatki zbożowe. W przypadku pieczywa najlepiej wybierać pełnoziarniste, wypiekane z mąki z pełnego przemiału, bogate w błonnik niezbędny do prawidłowej pracy jelit oraz witaminy i minerały. Produkty tego typu wspomagają działanie układu pokarmowego oraz redukują ryzyko nadwagi. Na sklepowych półkach znajdziemy bogatą ofertę wspomnianego pieczywa z dodatkiem rozmaitych zbóż, takich jak: słonecznik, siemię lniane, soja, czy dynia. Jako dodatek do kanapek specjaliści od żywienia proponują chude wędliny – głównie drobiowe, które dostarczają dzieciom łatwo przyswajalnego białka i żelaza. W ostatnim czasie coraz więcej marek mięsnych w Polsce wprowadza do swej oferty specjalne produkty skierowane właśnie do najmłodszych, np. szynki i parówki.

Akcja edukacyjna „Śniadaniowa Klasa” organizowana przez Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” promuje zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci w wieku szkolnym. Celem jest pokazanie dzieciom i ich rodzicom, jak przygotować drugie śniadanie, aby było zdrowe i pożywne. Doskonale sprawdzają się również sery. Do wyboru w tej kategorii mamy sery żółte dojrzewające – zwłaszcza poręczne są propozycje w opakowaniach umożliwiających wielokrotne otwieranie i zamykanie, co chroni ser przed wyschnięciem. Sery tego typu mają wyśmienity smak i są idealnym składnikiem wieloelementowych przekąsek. Równie efektywne są sery topione w plasterkach − to szybki sposób na przygotowanie dziecku smacznej kanapki. Oddzielnie pakowane plastry dają gwarancję świeżości, zaś mnogość stosowanych dodatków sprawia, że każde dziecko wybierze wariant sera, który odpowiada jego upodobaniom smakowym. Powodzeniem wśród najmłodszych konsumentów cieszą się także wersje kremowe serów. Są cenione nie tylko za swoją delikatną


70

kompendium handlowca

| Posiłek ucznia

Celem programu „Śniadanie daje moc” jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację. Organizatorem programu jest Partnerstwo dla Zdrowia – koalicja Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytutu Matki i Dziecka. Zawiązano ją w 2006 r. w celu skutecznego przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w Polsce. konsystencję, ale także za łatwość rozsmarowywania. W ofercie jest kilka wariantów smakowych, m.in. śmietankowy, ze szczypiorkiem, ogórkiem czy koperkiem. Dobrym pomysłem na śniadanie dla dziecka w wieku szkolnym jest również przyrządzenie płatków zbożowych, które można jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Produ-

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

cenci proponują m.in. wielozbożowe produkty z kukurydzy, owsa, ryżu i pszenicy wzbogacone o miód, 8 witamin, żelazo i wapń potrzebny do prawidłowego rozwoju i wzrostu kości u dzieci oraz płatki zbożowe o przeróżnych kształtach, np. ciasteczek z kawałkami mlecznej czekolady. Opakowania płatków dla naszych pociech najczęściej przedstawiają bohaterów kreskówek i postacie animowane, dlatego wywołują u nich pozytywne emocje, a w rezultacie są przez nie chętnie zjadane. Bardzo ważne, by w składzie śniadania znalazły się także mleko i produkty nabiałowe, będące głównym źródłem wapnia w diecie, wzmacniającego układ kostny młodego organizmu i białka, które jest składnikiem budulcowym wszystkich tkanek. Choć bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego faktu, do 10. roku życia powstaje aż 50% masy kostnej, a do 20. już 90%. Niedobór wapnia w tym wyjątkowym dla naszych pociech okresie może powodować łamliwość kości, a w rezultacie osteoporozę. Wapń jest głównym składnikiem wszystkich produktów mlecznych. Poczynając od mleka, które w przypadku dzieci w wieku szkolnym wybierane jest obecnie przeważnie w odmianach smakowych. Dzieci uwielbiają warianty czekoladowe, truskawkowe, waniliowe. Dodatkowo zaletą


Posiłek ucznia |

niektórych opakowań jest możliwość spożywania napoju przez słomkę, a także zamknięcie re-cap sprawiające, że produkt można spożywać w wybranym przez dziecko momencie. Amatorów wśród młodych konsumentów znajdują także różnego rodzaju napoje fermentowane, takie jak jogurt, kefir, zsiadłe mleko czy maślanka. Zapewniają one młodemu człowiekowi właściwy rozwój i funkcjonowanie. Ich dobroczynny i wszechstronny wpływ zaobserwowano już w starożytności, obecnie wielu badaczy przyznaje, że ich regularne spożywanie to gwarancja nie tylko zdrowia, ale i długowieczności. Ostatnio furorę robią napoje jogurtowe przeznaczone bezpośrednio do wypicia. Są alternatywą dla klasycznych jogurtów, przełamując stereotyp produktu pozbawionego fantazji. Dlatego znajdziemy wśród nich niebanalne smaki, np. mango, limonki, maliny czy owoców leśnych. Kategorią dopełniającą są desery mleczne, zapewniające pełnowartościowy pożywny posiłek. W ich skład, oprócz pysznego kremu mlecznego wchodzą różne dodatki, najczęściej owoce. Coś pysznego do szkoły

Drugie śniadanie to posiłek, który dzieci zjadają już w czasie pobytu w szkole. To dzięki niemu

kompendium handlowca

71

uzupełniają energię na cały dzień, mają chęć do nauki i lepiej się koncentrują. Ponieważ przerwy pomiędzy lekcjami nie są zbyt długie, najlepiej w tym przypadku sprawdzają się drobne przekąski. Oprócz pełnowartościowych kanapek z ciemnego pieczywa, chudej wędliny i sera z dodatkiem warzyw, w tornistrach naszych pociech powinny się również znaleźć owoce sezonowe dostarczające wielu cennych witamin i składników odżywczych. W ostatnim czasie ogromną popularnością cieszą się także lekkie i bardzo wartościowe wafelki ryżowe z minimalną zawartością cukru i tłuszczu, za to bogate w białko, magnez oraz witaminy. W zależności od osobistych upodobań dzieci mogą wybierać spośród wariantów na słodko lub na słono. Najmłodsi konsumenci uwielbiają słodycze – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jedzone z umiarem z pewnością poprawią nastrój w trakcie ciężkiego dnia w szkole i pomogą „naładować akumulatory”. Wybierać można spośród takich łakoci, jak ciasteczka zbożowe (dostępne w małych, poręcznych opakowaniach, które bez problemu zmieszczą się w plecaku), czy batoniki musli, które są głównym źródłem węglowodanów złożonych, błonnika oraz składników mineralnych. Dostępne w wielu wariantach smakowych, np. orzechowym, kokosowym,

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


72

kompendium handlowca

| Posiłek ucznia

„Mleko z klasą” to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci w Polsce. Inicjatywa „Mleko z klasą” wspiera program dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego. Program „Mleko z klasą” ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich, jak konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami. czekoladowym czy żurawinowym, z pewnością zadowolą podniebienia nawet najbardziej wybrednych milusińskich. W kategorii słodkich przekąsek dla dzieci prym wiodą także cukierki funkcjonalne oraz lizaki i żelki z sokami owocowymi i witaminami. Można śmiało stwierdzić, że kategoria tzw. słodyczy funkcjonalnych ma przed sobą przyszłość. O jej rozwój zadbają bowiem rodzice, którzy dostają do ręki wspaniały oręż. Dorośli wiedzą, jak trudno odmówić dzieciom słodyczy, a oferowane „nowinki” poprzez liczne walory prozdrowotne pozwolą na częstsze zakupy. Przykładowo uwielbiane przez dzieci żelki to obecnie połączenie niskokalorycznego produktu (bez grama tłuszczu) oraz naturalnych soków owocowych z witaminami i składnikami mineralnymi, niezbędnymi do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Opakowanie produktu może zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, E, niacynę, biotynę, kwas foliowy i kwas pantotenowy. W ten sposób można cieszyć się słodkościami na co dzień, nie rezygnując ze zdrowego stylu życia. Do wyboru są kombinacje różnych smaków owocowych, często do tej pory niespotykanych na polskim rynku. Dodatkowym atutem są żywe kolory żelków, dlatego można je wykorzystać jako interesującą dekorację deserów. Równie popularną grupę stanowią cukierki czy lizaki funkcjonalne z witaminami – tu liczą się ciekawe zestawienia smaków lub inne atrakPoradnik Handlowca | sierpień 2012

cje, jak musująca zawartość wnętrza, efekty strzelające, wartość dodana w postaci gumy do żucia. Wszystko po to, by młody konsument polubił produkt i związał się z nim na dłużej. Funkcję zdecydowanie zaspokajającą głód pełnią natomiast różnego rodzaju batoniki czy wafelki. Ich skład oparty na mlecznej delikatnej czekoladzie, czy pożywnym kakao stanowi dobrą alternatywę. Producenci w tej kategorii nieustannie wzbogacają ofertę o nowe produkty, wersje smakowe. Liczy się także różnorodność kształtów i kolorów. Ogromną rolę odgrywa atrakcyjne kolorowe opakowanie.

W roku szkolnym 2011/2012 działania w zakresie promocji spożywania warzyw, owoców lub soku w szkołach podstawowych wspomagane były poprzez program edukacyjny dla klas I-III szkół podstawowych o nazwie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program był realizowany przez Krajową Unię Producentów Soków, dzięki sfinansowaniu z budżetu Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz członków Stowarzyszenia, którzy podjęli się partycypować w kosztach niekwalifikowanych, w tym przez firmę Tymbark. Przygotowując drugie śniadanie dla swojej pociechy, nie zapominajmy także o napojach. Odpowiednie nawodnienie organizmu jest podstawą i przyczynia się do poprawnej pracy mózgu. Nawet niewielkie odwodnienie powoduje zmęczenie, ospałość oraz spadek koncentracji. Na sklepowych półkach znajdziemy m.in. rozmaite soki owocowe w kartonikach ze słomką, zakręcanych butelkach czy wygodnych saszetkach. Oprócz najpopularniejszych smaków: truskawki, jabłka, pomarańczy, maliny i banana, mali konsumenci uwielbiają gęste napoje, np. z dodatkiem marchwi, które są cennym źródłem beta-karotenu, kwasu foliowego, witamin i błonnika. Ze względu na swój bogaty skład są doskonałym uzupełnieniem codziennej diety w składniki odżywcze. Produkty w tej kategorii asortymentowej charakteryzują się bardzo kolorowymi i atrakcyjnymi dla najmłodszych opakowaniami, na których widnieją posta-


74

kompendium handlowca

| Posiłek ucznia

„Mleczny Start wspiera Super Mamy” – to ogólnopolski program edukacyjny zainicjowany przez koalicję Partnerstwo dla Zdrowia w 2009 r., którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania dzieci. Skierowany jest do mam poszukujących konkretnych rad dotyczących zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego ich pociech. Wspierają go eksperci IMID, poradni dziecięcych oraz nauczyciele udzielający porad za pośrednictwem infolinii oraz prasy. W ramach programu zrealizowano także we współpracy z TNS OBOP sondaże poświęcone kwestii pierwszego oraz drugiego śniadania. Pozwoliły one zdefiniować obszary, w których wsparcie ekspertów jest mamom najbardziej potrzebne. ci z bajek czy popularnych komiksów, a także zagadki i łamigłówki. Obiecująca jest także kategoria nowych wód smakowych stanowiących połączenie wody z sokiem owocowym. Taka kompozycja doskonale orzeźwia i gasi pragnienie. Zaletą tej grupy produktów jest także to, że nie zawierają sztucznych barwników ani konserwantów. Poszerzeniem kategorii są z kolei wody funkcjonalne z witaminami dla dzieci w wieku szkolnym. Przeznaczone są dla młodych ludzi, którzy prowadzą aktywny tryb życia. Dostarczają do organizmu utracone w czasie sportowych wyczynów witaminy i minerały. Poręczna butelka i specjalna nakrętka uniemożliwiają przypadkowe rozlanie produktu.

ników odżywczych: białka, węglowodanów, a także witamin i składników mineralnych. Choć nie każde dziecko jest wielbicielem zup, są one doskonałe na rozgrzanie i zaspokojenie pierwszego głodu po przybyciu ze szkoły. Najlepiej, by były one przygotowane z sezonowych warzyw. Produkty białkowe w postaci chudego mięsa, ryb (będących cennym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3), jaj i sera są podstawą drugiego dania. Doskonałymi dodatkami mogą być różnego rodzaju kasze, ryż, makaron, a także gotowane i pieczone ziemniaki. Warto również pamiętać o surówkach. W sklepach spożywczych i klasycznych warzywniakach znajdziemy bogatą ofertę tego typu produktów, które świetnie komponują się z daniami mięsnymi. Czas na deser!

Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekają na podwieczorek. Ponieważ jednak obiad zjadany jest przez nie dość późno – najczęściej po powrocie rodziców z pracy pamiętajmy, by deser był posiłkiem lekkim. Dobrym rozwiązaniem jest zaproponowanie swoim pociechom deserków nabiałowych, będących bogatym źródłem wapnia, białka i łatwo przyswajalnego tłuszczu. Dzieciom, które nie przepadają za mlekiem w czystej postaci, z całą pewnością przypadną one do gustu. Oprócz popularnych produktów o smaku truskawki, maliny, jabłka, brzoskwini czy wiśni, producenci proponują również deserki czekoladowe, waniliowe i orzechowe. Słodkością uwielbianą przez najmłodszych jest również gotowa kaszka manna w kubeczkach. Tu także można wybierać spośród wielu wariantów smakowych. Podobnie, jak inne smakołyki dla dzieci, te produkty również posiadają bardzo atrakcyjne, zwracające uwagę opakowania oraz gratisy w postaci np. magnesów na lodówkę, naklejek lub gumowych bransoletek. Innym pomysłem na zdrowy podwieczorek może być uwielbiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych kisiel, który świetnie smakuje na ciepło i na zimno. Zawiera witaminę C, która odgrywa ważną rolę w walce z drobnoustrojami i jest niezbędna do tworzenia kolagenu – podstawowego składnika skóry, tkanki łącznej i tkanki chrzęstnej. Kolacja i spać…

Ryba czy może warzywa?

Nie mniej ważny od pierwszego śniadania w jadłospisie ucznia jest obiad, który powinien składać się z dwóch dań – zupy i drugiego dania. Jego zadaniem jest dostarczenie w odpowiedniej ilości wszystkich podstawowych składPoradnik Handlowca | sierpień 2012

W myśl staropolskiego przysłowia „śniadanie zjedz królewskie, obiad książęcy, a kolację żebraczą” pamiętajmy, by nasze pociechy nie objadały się na noc. Kolacja powinna być posiłkiem niezbyt obfitym i lekkostrawnym – tak, by nie obciążała przewodu pokarmowego w czasie snu.


Posiłek ucznia |

kompendium handlowca

75

Najlepiej, by dzieci zjadały ją ok. godz. 18.00. W zależności od pory roku menu może być bardzo zróżnicowane. Dobrym rozwiązaniem są np. kanapki z pełnoziarnistego pieczywa z twarożkiem czy chudą wędliną. Nie zapominajmy również o warzywach mających bardzo dużą wartość odżywczą i będących głównym źródłem witamin antyoksydacyjnych. Tu warto także wspomnieć o niezwykle popularnych w ostatnim czasie na polskim rynku chipsach owocowych i warzywnych. Te beztłuszczowe plasterki, np. jabłka, buraka, banana czy pomidora nie zawierają konserwantów, dodatku cukru i soli, są bardzo chrupiące i szybko zaspokajają głód, dlatego chętnie zjadane są przez małych konsumentów. Ważnym produktem spożywanym w czasie kolacji jest ciepły napój. *** Dziecko to bardzo wymagający mały klient. Oferta producentów proponujących coraz to nowsze i smaczniejsze produkty dla naszych milusińskich jest ogromna. Nieoceniona jest jednak w tym przypadku rola rodziców. To oni bowiem w przeważającej części robią zakupy i przygotowują posiłki dla swoich pociech. Warto pamiętać o tym, by były one urozmaicone i kolorowe – co z pewnością wpłynie na poprawę apetytu. W codziennej diecie ucznia nie może zabraknąć białka niezbędnego do prawidłowego rozwoju, wapnia, żelaza, cynku, magnezu, a także witamin A, C oraz wszystkich z grupy B. Codzienna nauka związana jest z bardzo dużym wysiłkiem psychicznym, dlatego organizmowi dziecka musimy dostarczyć niezbędnych składników odżywczych.  Poradnik Handlowca | sierpień 2012


77 76

nowości

, W lipcu 2012 nasi czytelnicy testowali: Henryk Kosz Sklep spożywczy Żabinko

Produkty marki Podravka – Makarony Penne i Nitki cięte, które były testowane przez moich klientów bardzo pozytywnie ich zaskoczyły. Jak wiadomo, najczęściej kupujemy produkty firm sprawdzonych, dlatego sięgając z półki makaron firmy Podravka nie będziemy żałować. Makarony w opinii testerów są łatwe w przygotowaniu, a co najważniejsze charakteryzują się pysznym smakiem. Opakowanie jest praktyczne, umożliwiające wykorzystanie tylko połowy makaronu i bezpieczne przechowanie pozostałej części. Testowane produkty Podravka, przypadły moim klientom do gustu i będą chętnie przez nich kupowane.

Makarony Podravka Makarony Podravka wyprodukowane są z semoliny z pszenicy durum, dzięki czemu zachowują sprężystość i nie rozpadają się podczas gotowania. Dostępne są w kształtach najchętniej wybieranych przez konsumentów: świderki, pióra, nitki cięte, kokardki, kolanka, muszelki, spaghetti, gniazda wstążki oraz gniazda nitki. Matowa folia i atrakcyjna szata graficzna opakowania umożliwiają wyróżnienie makaronów Podravka na półce oraz wskazują, iż jest to produkt najwyższej jakości. Kontakt: Podravka Polska Sp. z o.o., tel. 95 728 44 10

Maria Haremska Sklep Ogólnopożywczy Rytel

Według opinii moich klientów, makarony marki Podravka cechuje najwyższa jakość i doskonały smak. Po ugotowaniu makaron uzyskuje złocistą barwę, zachowuje sprężystość i nie rozpada się. Idealnie nadaje się do zup oraz innych potraw typu spaghetti czy zapiekanki. Dobrze smakuje z dodatkiem różnego rodzaju mięs, ryb i warzyw. Klienci zwrócili też uwagę na estetyczne opakowanie z systemem wielokrotnego zamykania. Myślę, że warto mieć te produkty w ofercie swojego sklepu.

Teresa Kwietniewska Sklep Spożywczo-przemysłowy Radom

Testowane produkty firmy Podravka spotkały się z dobrym przyjęciem ze strony klientów. Dla części z nich, nie był to pierwszy kontakt z produktami tej firmy i wyrażali się o nich bardzo pozytywnie. Uczestnikom testów do gustu przypadła stylistyka opakowania, jak również walory smakowe. Zarówno z moich obserwacji, jak i z opinii uzyskanych od klientów, produkt znalazłby nabywców w moim sklepie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Milka Crispello – absolutna nowość w kategorii Pralin! Pralinki Milka Crispello to unikalne połączenie chrupiącego wafelka wypełnionego puszystym kremem i oblanego najdelikatniejszą czekoladą Milka z alpejskiego mleka. W standardowym opakowaniu – codziennej foliowej torbie – konsumenci znajdą 15 oddzielnie pakowanych pralinek w jednym z dwóch smaków: waniliowym lub czekoladowym. Wprowadzenie pralin Milka Crispello będzie szeroko wspierane kampanią telewizyjną i outdoorową oraz masowymi samplingami w punktach sprzedaży. Opakowanie w przystępnej cenie (cena rekomendowana to 8,99 zł) odpowiada na najbardziej popularną potrzebę konsumencką, jaką jest dzielenie się słodkimi przekąskami z rodziną czy przyjaciółmi. Kontakt: Kraft Foods Polska S.A., tel. 22 857 10 00

Kubusiowy mus na drugie śniadanie Każda mama dobrze wie, jak ważne dla zdrowego rozwoju dziecka jest drugie śniadanie. Pełne witamin owoce to doskonała przekąska. Wie o tym też Kubuś, dlatego proponuje nowość w formie musu z owoców i marchwi. Nowość od Kubusia to idealny produkt dla dzieci na drugie śniadanie w wygodnym, lekkim i bezpiecznym opakowaniu typu torebka (doskonała propozycja do śniadaniówki, plecaka, czy na wycieczkę). Kubusiowy Mus dostępny jest w trzech lubianych przez dzieci smakach: jabłko-banan oraz truskawka–banan–jabłko-marchewka, banan-jabłko-marchewka. Kubuś Mus to pożywna, naturalnie owocowa przekąska, stanowiąca porcję warzyw i owoców. Wszystkie Kubusiowe Musy są bez dodatku cukru oraz bez konserwantów. Sugerowana cena opakowania 100 g wynosi 1,79 zł. Kontakt: MWS Sp. z o.o. Sp.k., tel. 32 324 15 04

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | sierpień 2012


nowości

Lubella Pełne Ziarno – Kokardki

Nowość – Crunchy COŚ NA ZĄB firmy Kupiec

Lubella Pełne Ziarno to efekt połączenia znanych od wieków wartości odżywczych pełnego ziarna z najwyższą technologią produkcyjną firmy Lubella. W makaronie Lubella Pełne Ziarno zostało zachowane wszystko, co najlepsze z natury. Produkowany jest z mąki pełnoziarnistej powstałej poprzez zmielenie całego ziarna pszenicy wraz z zewnętrzną okrywą, nazywaną łuską. To właśnie w niej zawarte są bardzo cenne składniki odżywcze, m.in. błonnik i minerały. Makaron z takiej mąki jest idealnie twardy i doskonale sprężysty. Odpowiedni proces suszenia sprawia, że Makaron Lubella Pełne Ziarno nie skleja się i zachowuje naturalny kolor. Sugerowana cena na półce opakowania 400 g wynosi 3,89 zł. Kontakt: MW-GMW Sp. z o.o. Sp.k, tel. 32 324 15 04

Firma Kupiec, wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, poszerzyła swoją gamę produktów z linii Coś na Ząb o nowość – pyszne i chrupiące Crunchy, których przygotowanie zajmuje tylko 3 sekundy. Wystarczy zalać je odrobiną mleka, jogurtu lub kefiru. Małe, wygodne i eleganckie opakowanie zmieści się w torebce czy plecaku, więc można je zabierać ze sobą i chrupać nie tylko na śniadanie, ale również w formie zdrowej i smacznej przegryzki w ciągu dnia. Nowe Crunchy dostępne są w dwóch smakach: naturalnym i pomarańczowo-czekoladowym. Produkt stanowi doskonałe źródło błonnika, zawiera również węglowodany i białko, które dodadzą energii na cały dzień. Sugerowana cena ok. 1,49 zł. Kontakt: Kupiec Sp. z o.o., tel. 63 241 37 37

Sos czosnkowy Develey Sos czosnkowy Develey to propozycja dla zwolenników czosnkowych wrażeń. Wyśmienicie urozmaica wszelkiego rodzaju potrawy. Jego aromatyczny, wyważony smak i aksamitna konsystencja, doskonale sprawdza się jako dodatek do mięs pieczonych i grillowanych. Sos idealnie komponuje się też z rybami, ziemniakami w mundurkach, gotowanymi warzywami oraz wszelkimi zapiekanymi daniami. Doskonale dobrane proporcje przypraw i składników zadowolą nawet najbardziej wymagających konsumentów. Na sklepowych półkach produkt kosztuje ok. 3,50 zł. Kontakt: Develey Polska Sp. z o.o., tel. 22 326 34 50

Kubuś na odporność Dbając o naturalną odporność organizmu młodszych i starszych, Kubuś wprowadza nowe, pyszne smaki z dodatkiem miodu i witaminy C: Marchew – Banan – Cytryna oraz Marchew – Malina – Cytryna. Najnowsze propozycje od Kubusia z pewnością zasmakują dzieciom, jednocześnie wspierając ich naturalną odporność. Wysokiej jakości 100% soki przecierowe, jak wszystkie produkty Kubusia, nie zawierają konserwantów ani barwników. Sugerowana cena opakowania 0,3 l wynosi 1,69 zł. Kontakt: MWS Sp. z o.o. Sp.k., tel. 32 324 15 04

77

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

ATTIS – odświeżacze powietrza Firma Gold Drop wprowadziła do sprzedaży serie odświeżaczy powietrza pod nową marką ATTIS. Odświeżacze powietrza ATTIS posiadają nowoczesną formułę 3w1, która gwarantuje potrójne działanie: neutralizuje nieprzyjemne zapachy, ma działanie aromaterapeutyczne oraz dzięki zawartości olejków eterycznych skutecznie i na długo odświeża powietrze. Seria ATTIS to przyjemne, delikatne zapachy: Forest Fresh, Lemon, Rose, Anti Tobacco, Tutti Frutti, Apple, Floral, Ocean, Waterfall, After Rain. Sugerowana cena opakowania 300 ml wynosi ok. 4,86 zł. Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | sierpień 2012


79 78

nowości

Nowe, smaczne i zdrowe Mini Wafelki firmy Kupiec Mini Wafelki firmy Kupiec to nowy produkt dla dzieci i nie tylko. Na rynku dostępne są dwa rodzaje – Mini Wafelki z ziaren pszenicy oraz Mini Wafelki 3 ziarna (jęczmień, pszenica, ryż). Produkty te są doskonałą alternatywą dla niezdrowych, tłustych i kalorycznych przekąsek. Stanowią doskonałe źródło cennego błonnika, nie zawierają soli, cukru ani konserwantów. Są lekkostrawne i nie obciążają żołądka. Stanowią wspaniałą lekką przekąskę, będącą zawsze pod ręką w przedszkolu i szkole oraz na spacerze, czy wycieczce. Małe i poręczne opakowania sprawiają, że produkt można łatwo spakować do szkolnego plecaka czy torebki. Kontakt: Kupiec Sp. z o.o., tel. 63 241 37 37

„Route 66 Maxibag 180 g – nowa, ekonomiczna maxi paczka” Pierwszy ekstrawydajny tytoń w formacie powyżej 100 g jest już dostępny od lipca na polskim rynku. Do rodziny Route 66, lidera rynku tytoni do palenia*, dołączył tytoń o gramaturze 180 g w dwóch wariantach: Original i Blue. Opakowanie posiada zamknięcie strunowe zapewniające utrzymanie świeżości i aromatu produktu. Nowy produkt pozwala na sporządzenie papierosów w najniższej cenie w przeliczeniu na 20 sztuk w rodzinie Route 66. Produkt skierowany jest do stałych konsumentów marki oraz tych, którzy decydują się na ekonomiczny wybór. Na wprowadzenie przygotowana została specjalna oferta cenowa: 75 zł/1 opakowanie. Kontakt: Imperial Tobacco Polska S.A., tel. 61 816 50 00 * Dane: Nielsen, maj 2012

Męska Rzecz Dania Stoczek Męska Rzecz oprócz mięsa, sosu i warzyw mają w swoim składzie do wyboru: kaszę, makaron, ziemniaki i kluseczki. Dzięki temu dadzą poczucie sytości i siłę na dłużej. I to bez chleba! Są też mocniej doprawione, specjalnie pod męski gust. Odpowiadają na oczekiwania męskiego grona konsumentów wobec dań gotowych: ma być szybko, smacznie, tanio i do syta. Sugerowana cena opakowania 490 g – 500 g wynosi 4,99 zł. Kontakt: Stoczek Sp. z o.o., tel. 17 857 05 52

Timotei z Różą z Jerycho W nowym Timotei wierzymy, że tylko natura potrafi wydobyć piękno włosów w taki sposób, w jaki nie potrafią tego produkty oparte o chemię. To dlatego, że natura posiada zadziwiającą siłę i energię, które potrafią sprawić, że włosy są zdrowe od środka. Nowa linia Timotei bez sztucznych konserwantów, jak parabeny, przywróci zdrowy wygląd włosom dzięki regenerującym właściwościom ekstraktu z Róży z Jerycho. Nowe kolekcje szamponów i odżywek w portfolio Timotei to m.in. Moc i Blask, Lśniący Blask, 2w1 Intensywna Pielęgnacja czy 2w1 Jedwabista Miękkość. Sugerowana cena szamponów 250 ml – 7,99 zł, 400 ml – 9,99 zł oraz odżywki 200 ml – 7,99 zł. Kontakt: Unilever Polska Sp. z o.o., tel. 22 570 60 00

Mlekołaki Piegołaki Pyszne i wartościowe śniadanie dla dziecka to codzienne wyzwanie dla każdej mamy, dlatego na poranny posiłek Mlekołaki od Lubelli wprowadzają Nowość – Mlekołaki Piegołaki. Mlekołaki Piegołaki to zbożowe płatki z pysznymi czekoladowymi piegami. Z pewnością polubią je wszystkie dzieci, bo wyglądają jak uwielbiane przez nie ciasteczka. Nowe płatki od Lubelli to doskonała porcja energii, dzięki której nie zabraknie sił na naukę, sport i zabawę. Mlekołaki Piegołaki to pyszna zabawa każdego dnia! Sugerowana cena opakowania 250 g wynosi 3,80 zł. Kontakt: MW-GMW Sp. z o.o. Sp.k., tel. 32 324 15 04

Haribo Smerfy – nowość na polskim rynku Firma Haribo wprowadza do sprzedaży nowy produkt – żelki Smerfy dostępne w dwóch wariantach smakowych – kwaśnym i słodkim. Haribo Smerfy to wyjątkowa niespodzianka dla wszystkich miłośników kultowej bajki. Owocowe żelki o delikatnej konsystencji nie zawierają sztucznych barwników, a dzięki użyciu surowców najwyższej jakości stanowią lekką i zdrową przekąskę dla dzieci i dorosłych. Produkt dostępny jest w praktycznym 200 g opakowaniu w sugerowanej cenie 6,22 zł. Kontakt: Haribo Sp. z o.o., tel. 22 836 11 92

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | sierpień 2012


Odśwież swój sklep

SpoNSORZY:

doradztwo dla handlu detalicznego

urządzenia fiskalne

wyposażenie sklepów

Obsługa techniczno-informatyczna sklepów

MAXSLIM

www.vector.zibi.pl

kosmetyki ujędrniające

kalkulatory biurowe

systemy komputerowe

urządzenia chłodnicze asortyment chemii gospodarczej

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W konkursie „Odśwież swój sklep” może wziąć udział każdy niezależny właściciel sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 100 m2.

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?

Nieustannie stawiamy na wiedzę i przedsiębiorczość – poniżej publikujemy 2 zdjęcia podobnej półki sklepowej przedstawiającej wybraną kategorię produktów FMCG. Państwa zadaniem jest wskazanie zdjęcia z poprawnie ułożonymi produktami (kategorie, cena produktów itd.). Następnie wystarczy już tylko wysłać wypełniony Kupon Konkursowy na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież swój sklep”.

WARUNKI KONKURSU

Przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 24 września 2012 r. Szczegółowe warunki oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

ZWYCIĘZCY KONKURSU OTRZYMAJĄ:

I nagroda • Projekt sklepu – ufundowany przez firmę MAKRO Cash and Carry Polska S.A. • Wyposażenie sklepowe (meble, regały oraz boksy kasowe) – ufundowane przez firmę ABM S.A. oraz MAKRO Cash and Carry Polska S.A. • Bony na zakupy w sieciach MAKRO Cash and Carry o wartości 1000 zł • Sprzęt fiskalny – ufundowany przez Novitus – Centrum Technologii Sprzedaży firmy Comp S.A. • System monitoringu sklepu – ufundowany przez firmę JT Systems • Pakiet systemów komputerowych do kompleksowej obsługi firmy – ufundowane przez firmę InsERT S.A. • Profesjonalną ladę chłodniczą – ufundowaną przez firmę Bolarus S.A.

• Zapas produktów ufundowany przez firmę SC Johnson – dystrybutora marek Brise oraz Duck. Pozostałe nagrody • Weekendowy pobyt w Hotelu SPA dla 2 osób ufundowany przez właściciela marki Lirene • Bony na zakupy w sieciach MAKRO Cash and Carry o wartości 1000 zł każdy • Pakiet systemów komputerowych do kompleksowej obsługi firmy – ufundowane przez firmę InsERT S.A. • Zapas produktów ufundowany przez firmę SC Johnson – dystrybutora marek Brise oraz Duck. • 50 kalkulatorów biurowych – ufundowanych przez firmę ZIBI S.A. Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież swój sklep” prosimy przesyłać na adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań Życzymy powodzenia!

ZADANIE KONKURSOWE

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” III edycja

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko właściciela:

Adres sklepu:

Telefon kontaktowy:

Powierzchnia sklepu:

e-mail:

(podpis i pieczątka sklepu) Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora:

Materiał zdjęciowy użyty w zadaniu konkursowym pochodzi ze zbiorów Redakcji oraz firmy Makro Cash and Carry Polska S.A.

Właściwe ułożenie produktów na półce sklepowej gwarantuje sukces sprzedaży danej kategorii. Prosimy zaznaczyć zdjęcie („x”), które Państwa zdaniem przedstawia poprawne ustawienie.


HARIBO − smak radości dla dzieci i dorosłych

Hans Riegel – założyciel Haribo

Pierwsza fabryka - Bonn-Kessenich

Pierwszy samochód dostawczy Haribo

Tajemnice marki Dokładnie 90 lat minęło od momentu, kiedy na rynku pojawił się rozpoznawany dziś na całym świecie ZŁOTY MIŚ HARIBO. Produkowany początkowo w przydomowym ogródku, przebył długą drogę, by stać się produktem kultowym. Dziś ZŁOTY MIŚ kojarzy nam się ze smakiem dzieciństwa, radości i beztroski, ale też wielkiego sukcesu. Historia Haribo Firma Haribo produkuje swoje wyroby w 18 fabrykach na świecie, a jej produkty są kupowane przez dzieci i dorosłych w ponad 100 krajach. Początki producenta kultowych żelków sięgają 1920 r., kiedy Hans Riegel – młody, pełen werwy przedsiębiorca z Bonn postanowił założyć własną firmę. Na jej kapitał zakładowy składały się: worek cukru, marmurowy blat, miedziany kocioł i walec. Tak rozpoczęła się historia znanej obecnie na całym świecie firmy Haribo (skrót od HAns RIegel BOnn) i jej symbolu – żółtego misia z wielką, czerwoną kokardą. Misiek na wagę złota Do stworzenia pierwszego żelkowego miśka zainspirowały Hansa popularne na początku XX w. występy tańczących na jarmarkach niedźwiedzi. Tym sposobem powstały TAŃCZĄCE MISIE – żelki z dodatCzy wiesz, że... Codziennie na całym świecie kiem naturalnych produkowanych jest aż 80 mln soków owocowych. ZŁOTYCH MISIÓW HARIW 1925 r. Haribo BO. Z ich rocznej produkcji rozpoczęło produkmógłby powstać łańcuch otację CZARNYCH czający trzykrotnie Ziemię. MISIÓW. Miały

one wyjątkowy, niespotykany wówczas smak lukrecji. TEDDY BEAR – kolejny miś – został nazwany na cześć prezydenta USA Theodora Roosevelta. Po II wojnie światowej i śmierci Hansa, w 1945 r. firmę przejęła jego żona Gertrud oraz synowie – Hans Junior i Paul. To dzięki nim w 1960 r. na rynku pojawiły się znane dziś na całym świecie ZŁOTE MISIE HARIBO. Przez ponad 90 lat od momentu powstania pierwszego misia zmieniały się opakowania i kolory, a nawet zmodyfikowano kształt słynnych żelków – misiom zmieniono układ nóg i dodano radosny uśmiech. Nie zmieniła się jedynie ich receptura, która od lat bazuje na prawdziwych sokach owocowych, gwarantujących orzeźwiający smak i intensywne, żywe barwy. To zapewne dlatego misie były i nadal są uwielbiane rów-

nież przez wielkich tego świata: cesarza Wilhelma II, noblistę Alberta Einsteina, kanclerza RFN − Konrada Adenauera, a także żonę księcia Williama − Kate Middleton czy byłego prezydenta Francji − Nicolasa Sarkozy’ego. Sekret tkwi wewnątrz Kultowe ZŁOTE MISIE HARIBO, podobnie jak wiele innych produktów tej firmy, nie zawierają konserwantów, mogą być spożywane przez alergików i wegetarian, zostały też wzbogacone o naturalne soki z owoców. Haribo dba o najwyższą jakość składników swoich produktów. Najlepszej klasy surowce, restrykcyjna kontrola całego procesu produkcji, najnowsze technologie i osobiste zaangażowanie pracowników w przestrzeganiu procedur jakości – oto standardy marki Haribo.

Dziękujemy HARIBO Sp. z o.o. za przesłanie informacji i fotografii.


kampanie i promocje

Kraft Foods Polska

Lato i jesień to czas, w którym konsumenci tradycyjnie sięgają po świeże owoce. Nowa edycja limitowana Milki wpisuje się w ten trend – dlatego Kraft Foods przygotował trzy soczyście owocowe smaki tabliczek 100 g: truskawkowy, śliwkowy oraz o smaku czarnego bzu. Wszystkie tabliczki są podwójnie nadziewane – nadzieniem kremowym oraz płynnym nadzieniem owocowym. Milka nawiązuje w ten sposób do rosnącej stałej oferty tabliczek Milka z podwójnym nadzieniem – malinowej, wiśniowej i karmelowej (wzrost sprzedaży aż o 70% w stosunku do ubiegłego roku)*. Dodatkowo nowa edycja limitowana Milka to idealny pomysł na podzielenie się pozytywnymi emocjami: „Good”, „Happy”, „Sweet”.

81

Stoczek

W ramach dwumiesięcznej promocji nowych dań dedykowanych mężczyznom: Stoczek Męska rzecz (pełny obiad) zostaną przyznane nagrody w postaci kart podarunkowych do sieci sklepów Media Markt (4 główne o wartości 5000 zł każda i 61 dodatkowych o wartości 150 zł każda). Codziennie ktoś wygrywa. Wystarczy kupić 2 produkty objęte promocją i wysłać sms z dokończeniem zdania „Mężczyzna przy stole…”. Nagrodzeni zostaną autorzy najbardziej oryginalnych i pomysłowych odpowiedzi.

Wawel

* Źródło: AC Nielsen, Kwiecień 2011-Maj 2012 vs Kwiecień 2010-Maj 2011, ujęcie wartościowe, rynek Total Poland excl. Discounters.

Hochland Polska

Z początkiem nowego roku szkolnego wystartuje 15-ta edycja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. To akcja edukacyjno-profilaktyczna propagująca między innymi spożywanie przez pierwszoklasistów wartościowych śniadań. Hochland Polska współpracuje z Wielkopolską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – Oddział Terenowy w Poznaniu przy realizacji tego programu Polski, który wpisał się w kalendarz realizowanych działań w placówkach oświatowo-wychowawczych w dużej części. Broszura „Moje dziecko idzie do szkoły” przygotowana w ramach akcji, trafi do rodziców dzieci klas I szkół podstawowych, a także przedszkoli. Broszura zawiera propozycje na śniadania z wykorzystaniem serów Hochland, a dla dzieci przygotowano dodatkowo zakładki Hochland z postacią Tostka, znanego już z profilu Hochland na Facebooku.

Jesień z Wawelem nabierze smakowitych kolorów. Od 23 sierpnia do 30 września br. Michałki z Wawelu będą kusić swoim smakiem i wyglądem w czterech odsłonach: Michałków Zamkowych, Białych, Kawowych i Pomarańczowych. Produkty pojawią się w specjalnie przygotowanych spotach. Koncept kreatywny pierwszego z nich przedstawia osoby wywodzące się z różnych miejsc, które łączy jeden, wspólny mianownik – ulubione „Michałki z Wawelu”. Oprócz spotu wizerunkowego pojawi się 15-sekundowa reklama oparta na ujęciach beauty-shotowych. Jest to sposób prezentacji produktu najczęściej spotykany w branży modowej. Dzięki temu spot wyróżnia się spośród innych reklam prezentujących artykuły spożywcze. Kampania prowadzona będzie w kanałach telewizyjnych oraz kanałach tematycznych. Poradnik Handlowca | sierpień 2012


83 82

kampanie i promocje

Bahlsen Polska

Spot reklamowy podobnie jak w poprzednim roku przedstawia niezapomnianą imprezę, która została spowodowana przez przebojowe ciastka HIT. Ważnym elementem kampanii jest umieszczenie w reklamie wprowadzonej wiosną tego roku innowacji produktowej Hit Choco Sticks. Została ona w unikalny i nowoczesny sposób zaprezentowana w postaci 4-sekundowej animacji 3D pojawiającej się na końcu spotu. W spocie nie zabrakło świetnej muzyki, która jest nieodłącznym elementem każdej kampanii HIT. Podobnie jak w roku poprzednim jest to światowy przebój Barbry Streisand, który podbił parkiety dyskotek i stacji muzycznych. Kampanii telewizyjnej będzie towarzyszyć emisja spotów w Internecie. Cała kampania potrwa do początku września.

Hoop Polska

Na facebookowym profilu wody Białowieski Zdrój wystartowała nowa gra – „Projekt Puszcza”. To kolejne działanie w ramach edukacyjnej misji marki, która współpracuje już z Fundacją Paproć i wspiera jej działania zmierzające do ocalenia dziedzictwa naturalnego dla przyszłych pokoleń. Zadaniem użytkownika gry jest stworzenie swojego własnego fragmentu puszczy, zgodnie z zachowaniem równowagi wszystkich elementów ekosystemu, a następnie jej stała ochrona i troska o nią. Gra pozwala na uzupełnianie własnej części puszczy elementami fauny i flory. Użytkownik zdobywa punkty w miarę dbania i rozwijania swojej części puszczy, które może wymieniać na kolejne elementy wzbogacające jego puszczę. Można też dzielić się swoją puszczą z innymi użytkownikami lub sprezentować im roślinę, czy wybrane zwierzę. Gra znajduje się na profilu Białowieski Zdrój na Facebooku.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Drop

Pasztety Drop z linii Omega-3, dzięki zawartości składników, w postaci nienasyconych kwasów tłuszczowych, zyskały wyróżnienie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi. Fundacja wyróżnia tylko te produkty i usługi, które stanowią element kontynuacji rozpoczętego przez Profesora dzieła, jakim jest rozwój medycyny w zakresie chorób serca i promowania zdrowego stylu życia. Dlatego sygnuje tylko najwyższą jakość i docenia technologię wytwarzania oraz recepturę decydującą o prozdrowotnym charakterze produktów. Firma Drop ma w swojej ofercie różne smaki pasztetów z linii Omega-3. Można wybierać z palety 4 smaków – drobiowego, z pomidorami, z papryką lub z pieczarkami. Produkt z kwasami Omega-3 jest dostępny w wersjach wagowych: 160 g (drobiowy lub z pomidorami) lub 130 g (drobiowy, z pomidorami, z pieczarkami lub z papryką).

Grupa Maspex Wadowice

Pełne smaku owoce od Tymbarku i orzeźwiająca mięta to idealne połączenie na ciepłe wakacyjne dni. W swojej najnowszej kampanii Tymbark zachęca do spróbowania dwóch, nowych miętowych smaków. Letni, radosny spot doskonale pokazuje, jak dobrze w towarzystwie rześkiej mięty czują się apetyczne owoce. Pełna słońca cytryna-mięta czy kusząca, soczysta malina-mięta? Teraz orzeźwiająca moc mięty prosto od Tymbarku w nowych, owocowych odsłonach. Spoty Tymbarku można zobaczyć w największych stacjach telewizyjnych, wybranych kanałach tematycznych oraz najpopularniejszych serwisach video on-line.


kampanie i promocje

Wrigley Poland

Wszyscy, którzy cenią odświeżającą falę mentolu, jaką daje guma do żucia Airwaves, teraz mogą cieszyć się jeszcze lepszym smakiem i dłuższym działaniem, dzięki udoskonalonej formule. Nowy Airwaves to także odświeżone opakowania dostępne w dwóch smakach: mentolowo-porzeczkowym (Cool Cassis) i mentolowo-eukaliptusowym (Menthol & Eucalypthus). Obok tradycyjnych smaków gum do żucia Airwaves, dostępna jest również wersja Extreme - mocno mentolowa z intensywną nutą eukaliptusa. Rekomendowane ceny dla gum Airwaves to dla opakowania z 10 drażetkami – 2,10 zł, a dla torebki z 21 drażetkami – 2,99 zł.

83

Bahlsen Polska

Po ciepłym przyjęciu przez rynek Krakuski Smaki Dzieciństwa otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci reklamy telewizyjnej. Nowa kampania TV potrwa do końca wakacji. Spoty telewizyjne będzie można obejrzeć w największych stacjach telewizyjnych w Polsce. Specjalnie przygotowane dwa filmy reklamowe przywołują wyjątkowy smak i aromat domowych wypieków, które każdy z nas pamięta z dzieciństwa. W spotach nie zabrakło klimatycznego drewnianego stołu, charakterystycznego kraciastego obrusu, czy apetycznych dodatków smakowych, spójnych z kreacją graficzną opakowań. W skład linii Smaki Dzieciństwa wchodzą 3 innowacyjne produkty: Krakuski o smaku Szarlotki, Ciasteczka o smaku Makowca i Krakuski o smaku Ciasta wiśniowego z czekoladą.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


84 85

kampanie i promocje

Jutrzenka Colian

Do 30 września br. trwa promocja konsumencka marki Familijne, pod hasłem „Świat Familijnych wakacji”. Aby wziąć udział w promocji wystarczy nabyć dowolny produkt marki Familijne, zachować dowód zakupu i w ciągu tygodnia wysłać śmieszne zdjęcie rodziny z zabawnym opisem. Zgłoszenia do konkursu można wysłać mms-em, e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej www.promocjafamilijne.pl. Co tydzień do wygrania: Xboxy, Tablety Acer lub ramki elektroniczne Agfa. Promocja ma na celu zwiększenie rotacji produktów marki Familijne na półce. Otrzymała silne wsparcie medialne oraz w punktach sprzedaży, gdzie będą umieszczane materiały POS - owijki paletowe, shelfstoppery, wobblery, plakaty i ulotki. Konsumenci dowiedzą się o akcji także dzięki intensywnej kampanii promocyjnej w internecie oraz ze spotów w największych rozgłośniach radiowych. Kampania radiowa potrwa do 18 sierpnia.

Grupa Inco

GRUPA INCO znana w naszym kraju m.in. z produkcji środków czystości pod marką Ludwik z powodzeniem wzmacnia pozycję na rynkach zagranicznych, w tym na Wschodzie. Spółka odnosi sukcesy w Kazachstanie, gdzie jej nawozy Florovit są obecnie najczęściej wybieranymi produktami do pielęgnacji roślin. Produkty polskiej spółki sprzedawane są w Kazachstanie zarówno w hipermarketach, jak i w centrach oraz hurtowniach ogrodniczych importera, a także w mniejszych sklepach na terenie miast takich jak: Uralsk, Astana, Karaganda, Chimkent, Aktau, Taraz. Ponadto nawozy Florovit trafiają także bezpośrednio do firm zajmujących się pielęgnacją zieleni. Z całej gamy produktów Florovit największą popularnością wśród Kazachów cieszą się nawozy granulowane do trawników i iglaków, jak również nawozy płynne i granulowane do innych roślin. Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Podravka Polska

Wykorzystywane do kanapek, sałatek, zup i dań obiadowych – w formie świeżej, suszonej lub zapuszkowanej – pomidory królują na polskich stołach, dostarczając witamin niezbędnych dla zdrowia i urody. Całorocznej radości z soczystego smaku pomidora dostarcza Podravka, w ofercie której znajdziemy krojone pomidory z bazylią i oregano oraz z ziołami prowansalskimi, włoski sos z kaparami i oregano czy toskański sos pomidorowy z czosnkiem i pietruszką, a także przeciery pomidorowe i ketchupy.

Haribo

Z okazji 90. urodzin Złotego Misia Haribo producent żelków rozpoczyna we wrześniu on-packową akcję promocyjną skierowaną do konsumentów. Akcję wspiera kampania reklamowa w telewizji, prasie, a także w Internecie. Zasady konkursu są proste – w czasie trwania promocji (1 września-31 października br.) należy kupić promocyjne opakowania „Złotych Misiów” o łącznej wartości minimum 10 zł., a następnie złożyć życzenia urodzinowe Misiowi Haribo, wysyłając sms lub poprzez stronę internetową www.wygrajzharibo.pl. Nagrody główne w konkursie to trzy sztabki złota o łącznej wartości 30 tys. złotych. Codziennie w czasie trwania promocji wśród uczestników wybrany zostanie jeden autor życzeń, który otrzyma złotą zawieszkę „Miś”. Warunkiem odebrania nagrody w konkursie jest zachowanie promocyjnego opakowania i paragonu potwierdzającego zakup. Konkursowi będą towarzyszyć działania komunikacyjne prowadzone na oficjalnym fanpage’u firmy „Podobasz Misie Haribo”. Dla wszystkich facebookowiczów organizator konkursu przewidział specjalną grę logiczną. Do promocji w miejscach sprzedaży posłużą specjalnie przygotowane materiały POS.


kampanie i promocje

Grupa Maspex Wadowice

Najnowsza reklama Kubusia Play jest niemal bajką. Kubuś wraz z grupką dzieci przenosi się w zupełnie niesamowite miejsce – do magicznej krainy, w samym środku której stoi plac zabaw, o jakim dzieci nawet nie śniły. Piękny, kolorowy, a przede wszystkim pełen fantastycznych atrakcji – jest tu wielka zjeżdżalnia w kształcie słonia, jest też balonowa łąka, po której można biegać… prawie fruwać, ogromny tunel wspinaczkowy i wiele innych pomysłów na niezapomnianą zabawę. Cała historia kipi energią, radością i magią. Wszystko to dzięki Kubusiowi, który przenosi dzieci do świata dziecięcej wyobraźni. Reklama emitowana jest w najważniejszych stacjach, w tym dziecięcych.

Hochland Polska

85

Henkel Polska

Nowe, najlepsze na rynku tabletki do mycia naczyń* w zmywarkach Somat Multi-Perfect zawierają formułę Express Power, dzięki której rozpuszczają się szybciej. Dzięki temu nawet po myciu w krótkich i ekologicznych programach, naczynia są perfekcyjnie czyste. Rekomendowana cena detaliczna Somat Multi-Perfect z formułą Express Power to – ok. 28 zł brutto za opakowanie 26 tabletek i ok. 50 zł brutto za opakowanie zawierające 52 tabletki. Wprowadzenie na rynek tabletek Somat Multi-Perfect z formułą Express Power wsparte jest silną, telewizyjną kampanią reklamową pod nazwą: Somat Multi-Perfect Express Power – „Najlepsze tabletki w Polsce*”, działaniami PR, kampanią reklamową w prasie branżowej oraz działaniami w Internecie. Przewidziano również wsparcie w punktach sprzedaży w formie atrakcyjnej oferty promocyjnej, sampli dystrybuowanych przez hostessy, a także materiałów POS – displayów, plakatów i kiwaków. * Zewnętrzny test, zgodnie ze standardami IKW, skrobia.

REKLAMA

Od 1 września do 30 października br. potrwa nowa promocja konsumencka Hochland, która obejmie asortyment promocyjny serów topionych w krążkach, kubkach i plastrach. Prosty mechanizm gwarantuje, że za zakup 5 opakowań serów Hochland objętych promocją konsument otrzyma zegarek. Promocyjne opakowania serów zostały specjalnie oznaczone. W ramach nagród zaplanowanych zostało 200 tysięcy kolorowych zegarków dla dzieci, które przydadzą się na start nowego roku szkolnego. Promocja będzie wspierana w telewizji, Internecie i POS. Poradnik Handlowca | sierpień 2012


kampanie i promocje

86 87

Develey Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Zdrowe potrawy wcale nie muszą być niesmaczne czy niesłone. Już kilka kropel 100% naturalnego, japońskiego sosu sojowego Kikkoman wydobędzie z potraw pełny, wyrazisty smak i co ciekawe, z powodzeniem zastąpi sól. Ponadto produkty sojowe mają mało tłuszczu, więc mogą być nieodłącznym elementem diety odchudzającej. Sos sojowy jest doskonałym uzupełnieniem letnich zup, sałat, marynat, a także potraw smażonych i duszonych.

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Südzucker Polska

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich

Trwa letnia kampania Cukru Królewskiego, poświęcona promocji cukru drobnego w kartonie z zakrętką, który idealnie sprawdza się w plenerze. W ramach kampanii zostanie wyemitowany spot reklamowy z cukrem drobnym białym i trzcinowym w roli głównej. Reklama pojawi się w telewizji ogólnopolskiej oraz kanałach tematycznych. Akcja promująca cukier drobny w kartonie z zakrętką obejmie również reklamę w prasie branżowej i kampanię w Internecie. Dodatkowo kampania otrzyma silne wsparcie w postaci komunikacji billboardowej w wybranych miastach Polski.

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich – producent wód mineralnych Staropolanka oraz Wielka Pieniawa, Polaniczanka i Kudowianka był jednym ze sponsorów Agnieszki Radwańskiej podczas finału wielkoszlemowego Wimbledonu w Londynie, który miał miejsce w 7 lipca br. Obecnie Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, którego właścicielem jest spółka KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., kończy negocjacje, dotyczące dalszej, długofalowej współpracy z Agnieszką Radwańską.

REKLAMA

9-10 PAŹDZIERNIKA 2012

WŚRÓD BLISKO 40 PRELEGENTÓW M.IN.:

O R G A N I Z A T O R:

Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa Grzegorz Maniecki

Anna Matlak

Customer Marketing Director

Dyrektor Marketingu

KOMPANIA PIWOWARSKA

TESCO POLSKA

Maurycy Szczęsny Członek Zarządu ds. Logistyki

KAUFLAND POLSKA MARKETY

Adam Kellermann

Robert Ledóchowski Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu

DIAGEO POLSKA

Adam Manikowski Marketing Director

JERONIMO MARTINS POLSKA

Marek Kmiecik

Dyrektor ds. Rozwoju Kategorii

Dyrektor Marketingu, Członek Zarządu

COCA-COLA HBC POLSKA

HOOP POLSKA

Thomas Lianos Regional Director Poland & Baltics

CHIPITA POLAND

René Starzomska Dyrektor Generalny

CEMOI EASTERN EUROPE

Forum

FMCG

Krzysztof Błaszczyk

Dyrektor Mediów CEE

Sales Director

UNILEVER

CURVER POLAND & BALTICS

3 równoległe sesje tematyczne

Anna Pytkowska Senior Director International Marketing Projects, Global Commercial Marketing

OPTYMALIZACJA SPRZEDAŻY

ORIFLAME POLAND

BRAND MANAGEMENT Wojciech Żabiński

Krzysztof Tokarz

Anna Wierzchowska

Dyrektor ds. Euro 2012

Prezes Zarządu

Dyrektor Marketingu

CARLSBERG POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA SPECJAŁ

PODRAVKA POLSKA

Poradnik Handlowca | sierpień 2012

Patron Branżowy:

Patroni Medialni:

STRATEGICZNE FORUM LIDERÓW RYNKU DÓBR SZYBKO ZBYWALNYCH WSPARCIE SPRZEDAŻY

Aleksander Śmigielski

Partner:

36 CASE STUDIES – marek, które odniosły niekwestionowany sukces na rynku STRATEGIE KLUCZOWYCH PRODUCENTÓW – wobec rosnących udziałów rynkowych private label


kampanie i promocje

Wawel

Firma Wawel przekazała kosze Tiki Taków Ambasadzie Hiszpanii oraz korespondentowi prasowemu Hiszpańskiej Agencji Prasowej EFE, dziękując za fantastyczny turniej w wykonaniu mistrzów tiki taki. To słynna tiki taka sprawia, że styl gry Hiszpanów jest unikalny, a zarazem niezwykle skuteczny. Wawelskie Tiki Taki to jedne z flagowych produktów w portfolio firmy Wawel. Dzięki niepowtarzalnemu smakowi, który zawdzięczają najwyższej jakości składnikom oraz tradycyjnej recepturze, czekoladki są prawdziwymi hitem w swojej kategorii.

PepsiCo

Z początkiem lata w pobliżu sopockiego molo wystartowało wakacyjne miasteczko – Pepsi Music City. Każdego wieczoru rozkręca się prawdziwa plażowa impreza, a na scenie występują młodzi, zdolni artyści. Miasteczko dostarcza również dawki sportowych emocji. Fani rywalizacji mogą się sprawdzić na trzech boiskach do siatkówki plażowej oraz na boisku do plażowej piłki nożnej. Miłośnicy mocnych wrażeń mogą również spróbować swoich sił na nartach wodnych oraz wakeboardzie i przeżyć niesamowitą przygodę, latając na parasailingu. W Pepsi Music City można wypożyczyć również skutery wodne i popłynąć w rejs motorówką. Niesamowitych wrażeń dostarczy także ekscytująca przejażdżka na bananie wodnym lub kole holowanym za motorówką. Pepsi Music City jest otwarte codziennie od godziny 10:00 do 22:00. Wstęp jest bezpłatny. Sopockie miasteczko Pepsi jest częścią projektu „Pepsi Orzeźwia Muzykę”, w ramach którego Pepsi rozkręciła już szaloną zabawę na takich imprezach jak: Planeta Born To Party, Eska Rock Summer 2012 oraz Pepsi Rocks, bedącego cyklem koncertów podczas których wystąpiły już takie gwiazdy, jak Maria Peszek, czy zespół Afromental.

87

Bahlsen Polska

Organizowana przez markę Leibniz promocja konsumencka to szansa na wygranie rodzinnej wyprawy do Meksyku. Wystarczy do 12 listopada br. zakupić dowolny produkt Leibniz w promocyjnym opakowaniu i zachować paragon. Następnie, by włączyć się do zabawy trzeba wysłać numer paragonu sms’em lub zalogować się na stronie internetowej www.przygodamarzen.pl. Losowania nagród odbywają się cyklicznie, a oprócz nagrody głównej można zdobyć nagrody dodatkowe. Do wygrania zestawy X-Box360 z kinetic, konsole przenośne Sony PSP, a także nagrody rzeczowe w postaci ręczników, frisbee oraz piłek plażowych. Promocyjne opakowania opatrzone są grafiką w stylu meksykańskim oraz naklejkami informującymi o promocji. Loteria wspierana jest reklamą w prasie branżowej oraz stworzoną specjalnie na potrzeby promocji stroną www.przygodamarzen.pl. Dodatkowo przygotowano materiały wspierające sprzedaż w postaci koszy heksagonalnych, bocianów i chmurek, mających na celu wzmocnienie komunikacji meksykańskiej promocji.

Unilever Polska

Timotei z Różą z Jerycho przeznaczony jest dla lśniących zdrowym blaskiem, pełnych energii włosów. Nie zawiera sztucznych konserwantów, jak parabeny i przywraca zdrowy wygląd włosom dzięki regenerującym właściwościom ekstraktu z Róży z Jerycho. Nowe kolekcje szamponów i odżywek w portfolio Timotei to m.in.: Moc i Blask, Lśniący Blask, 2w1 Intensywna Pielęgnacja czy 2w1 Jedwabista Miękkość. Sugerowana cena detaliczna produktów to: szampony 250 ml i odżywki 200 ml – 7,99 zł, a szampony 400 ml – 9,99 zł.

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


88

porady

| Prawnik radzi

Zatrudnienie tymczasowe Sezonowy wzrost zapotrzebowania na pracowników oraz okres urlopowy, powodujący konieczność czasowego zastępowania pracowników korzystających z urlopów, są przyczynami rosnącego popytu pracodawców na pracowników krótkoterminowych w okresie letnim.

dr Grzegorz Borowski, radca prawny Kancelaria Prawna Borowski i Wspólnicy

Zapotrzebowanie to może być zaspokajane poprzez zawieranie umów prawa cywilnego lub wykorzystywanie umów przewidzianych prawem pracy. Warto zwrócić także uwagę na możliwość krótkoterminowego zatrudnienia pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, które jest regulowane ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W takim przypadku pracownik pozostaje w stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej, a pracodawca korzystając z uprawnień pracodawcy w stosunku do tego pracownika nie pozostaje z nim w stosunku pracy, niejako „wynajmując” go od agencji pracy tymczasowej. Z uwagi na specyfikę pracy w handlu, wymagającej podporządkowania pracownika w procesie pracy, zastosowanie umów cywilnoprawnych może znacząco zwiększać ryzyko prawne dla pracodawcy. Umowy te (umowa zlecenia, umowa o dzieło) mogą być wykorzystywane jedynie w odniesieniu do osób, które wykonują na rzecz właściciela zadania możliwe do określenia z góry, są rozliczane wyłącznie z ich wykonania (a nie sposobu, w jaki je wykonują), a w trakcie wykonywania zadań nie podlegają kierownictwu pracodawcy. Kodeks pracy, poza umową o pracę na czas nieokreślony, zawiera regulacje dotyczące umowy o pracę na czas określony, umowy na czas wykonania określonej pracy, na czas próbny oraz na zastępstwo. Niektóre z tych umów mogą być wykorzystywane przez pracodawców potrzebujących zwiększonej liczby pracowników w okresie letnim albo poszukujących pracowników na zastępstwo.

Stosowanie wyżej wskazanych umów jest korzystne dla pracodawcy z dwóch względów. Po pierwsze, zarówno istotnym elementem konstrukcji umowy na okres próbny, jak i umów na czas określony i na zastępstwo są krótkie terminy wypowiedzenia – przykładowo, umowę na zastępstwo (na czas nieobecności innego pracownika) można rozwiązać za trzydniowym wypowiedzeniem (art. 331 Kodeksu pracy), a umowę na czas określony – za dwutygodniowym wypowiedzeniem i to niezależnie od okresu, na jaki została zawarta. Przy zawieraniu umów na czas określony należy pamiętać, że w przypadku tego typu umowy ustawodawca nie przewidział możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem za wyjątkiem przypadku, kiedy strony zawarły umowę na okres przekraczający 6 miesięcy i w umowie określiły możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy). Po drugie, pracodawca rozwiązując za wypowiedzeniem umowę na okres próbny, na zastępstwo i na czas określony nie ma obowiązku uzasadniać swojej decyzji, tzn. nie musi podawać przyczyny dokonanego wypowiedzenia. Niezależnie od typu zawartej umowy o pracę, pracodawca dysponuje pewną swobodą w kształtowaniu rozkładu czasu pracy. Standardowo czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jednakże, jeśli jest to uzasadnione rodzajem lub organizacją pracy, pracodawca może wprowadzić równoważny czas pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy nawet do 12 godzin, w zamian za krótszy dobowy wymiar pracy w innych dniach. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego przy równoważnym czasie pracy wynosi jeden miesiąc. 

Trwa III edycja ogólnopolskiego konkursu Odśwież Swój Sklep – str. 79


Prawnik radzi |

porady

89

Sprawdź czy inne hurtownie też tak mają...

dr Grzegorz Borowski, radca prawny Kancelaria Prawna Borowski i Wspólnicy

Od wszystkich cen w gazetce ODEJMUJ swoje RABATY!

%

Poradnik Handlowca | sierpień 2012


90

porady

| Prawo w pigułce

Konsument ma prawo oddać wadliwy towar Sprzedawca, jako profesjonalna strona transakcji, ma obowiązek przestrzegać praw, jakie przepisy przyznają kupującym. Dotyczy to zwłaszcza zgłaszanych reklamacji towarów i usług. Już w momencie zawarcia z konsumentem umowy przedsiębiorca przejmuje odpowiedzialność za towar bądź usługę. Jeśli okażą się one niezgodne z umową, konsument będzie miał prawo do reklamacji, a przedsiębiorca obowiązek jej przyjęcia i rozpatrzenia. Wzrost płacy minimalnej o 100 zł w 2013 r. Resort pracy zaproponował, aby płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła z 1500 zł do 1600 zł. PKPP Lewiatan uważa, że większa podwyżka, której domagają się związkowcy, byłaby szkodliwa dla gospodarki. Podwyższanie minimalnego wynagrodzenia, niezależnie od wzrostu produktywności pracowników, spowodowałoby wzrost kosztu pracy wszystkich pracowników, znaczące pogorszenie relacji kosztu pracy do produktywności, zmniejszenie popytu na pracę i obniżenie konkurencyjności naszej gospodarki. Relacje wynagrodzeń pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach i produktywności muszą być w przedsiębiorstwach zachowane, więc wzrosłyby wszystkie wynagrodzenia, choć oczywiście efekt byłby bardziej odczuwalny w dolnych szczeblach drabiny płacowej. REKLAMA

Spóźnienia do pracy są burzeniem harmonogramu Rozpoczynanie przez zatrudnionych obowiązków później, niż wynika to z ich rozkładów, dla firmy oznacza problemy w rozliczeniu godzin pracy oraz straty materialne, gdyż nie wykonują oni zaplanowanych zadań. Gdy pracownik zaśpi i spóźni się do zakładu, narusza dyscyplinę, co naraża go na konsekwencje służbowe. Szef może nałożyć na niego kary porządkowe, a w rażących wypadkach nawet rozwiązać z nim umowę o pracę. To nie tylko problem porządkowy. Wpływa on też na rozliczanie czasu pracy. Zdradzanie tajemnicy firmy karalne Osoby kierujące przedsiębiorstwem i jego pracownicy, którzy w zamian za korzyści majątkowe i osobiste działają na szkodę firmy, mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat. Jednym z zadań prawa karnego jest przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym w sektorze gospodarczym. Z tego też względu odpowiedzialność karna grozi nie tylko przedstawicielom władz samorządowych i państwowych, którzy w zamian za łapówki załatwiają określone sprawy, ale także osobom działającym w prywatnym biznesie, które przyjmują korzyści majątkowe i osobiste. Wniosek o wolne trudno cofnąć Gdy pracownik złożył już wniosek o rozliczenie przepracowanych godzin nadliczbowych czasem wolnym i szef zaakceptował go oraz proponowane przez pracownika terminy wykorzystania wolnego, cofnięcie decyzji nie jest proste. Nawet, gdy na kilka dni przed terminem pracownik zmienił zdanie i chciałby cofnąć pismo. Skoro wniosek dotarł już do pracodawcy i ten go zaakceptował, pracownik nie może się już jednostronnie wycofać. Potrzebna jest do tego zgoda szefa. Gdy pracownik nie zgadza się na obniżkę pensji i gorsze stanowisko Podwładny może odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli sąd pracy uwzględni jego argumenty, przywróci mu wcześniejsze zasady zatrudnienia lub przyzna odszkodowanie. Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne wtedy, gdy modyfikacja dotyczy istotnych warunków pracy lub płacy albo jest niekorzystna dla zatrudnionego. 


Poradnik Handlowca 08/2012  
Poradnik Handlowca 08/2012  

Poradnik Handlowca sierpień 2012

Advertisement