Poradnik Handlowca 06/2022

Page 1Spis treści

6

8

Felieton

32 Kawa

Temat miesiąca

34 Franczyza w FMCG

Kawa na dzień dobry

Inflacja to nie siła wyższa

Duże miasta nie rezygnują z tradycyjnego handlu

14 Sieć zagraniczna

Polska jest dużym i ważnym rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej – rozmowa z Markusem Trojansky’im, Dyrektorem Zarządzającym w Polsce, dm-drogerie markt

Kryteria wyboru systemu franczyzowego

8

38 Puls Rynku

30

40 Chemia gospodarcza Chemia z zakupami

44 Nabiał

Nabiał w koszyku zakupowym

18 Reportaż

20 lat po tragedii w Kościerzynie

24 Wywiad z producentem

Z entuzjazmem w nieznane – rozmowa z Beatą Debacką, Dyrektor ds. marketingu, Zott Polska

56 Rynek pod lupą Lato w FMCG

44

86 Aktualności 89 Nowości

26 Szkoła Główna Handlowa

94 Kampanie i promocje

Sytuacja w Ukrainie wpływa na koniunkturę

96 Poradnik podatkowy

56

28 Wywiad z producentem

Jakość na pierwszym miejscu – rozmowa z Karoliną Ziółkowską-Wachowiak, Prezesem Zarządu/Dyrektorem Przedsiębiorstwa, Fabryka Cukiernicza Kopernik

Strata podatkowa – jakie mamy możliwości

97 Prawnik radzi

Co może zrobić przedsiębiorca, gdy padnie ofiarą przestępstwa?

30 Sieć tradycyjna

Stawiamy na szybkość i kompletność zakupów

98 Prawo w pigułce Deser-PorHand57x50.pdf

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

C

M

Y

CM

MY

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz

oraz

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

.

.

Informacja dla celów handlowych str. 11

Informacja dla celów handlowych str. 85

3 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

CY

CMY

K

Reklama str. 49

1

31/05/2022

10


OD REDAKCJI

fot. Kuba Wolski

WIESŁAW GENERALCZYK PREZES WYDAWNICTWA I REDAKTOR NACZELNY PORADNIKA HANDLOWCA

REKORDOWA INFLACJA = SZYBUJĄCE CENY W SKLEPACH Według najnowszych danych Centrum Monitorowania Rynku w kwietniu 2022 roku wartość sprzedaży w sklepach do 300 m2 była o 10,9% wyższa niż w kwietniu 2021, a liczba transakcji wzrosła o 5,4% rok do roku. To dobra wiadomość dla całej branży i w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej aż nie chciałoby się w to wierzyć, a jednak... Brawo rodzimi handlowcy! Pod koniec ubiegłego miesiąca, na zaproszenie prezesa Grupy Kapitałowej Specjał Krzysztofa Tokarza, udałem się pod Rzeszów do Hotelu Splendor na organizowany „Dzień Handlowca” i przy tej okazji chciałem bezpośrednio zweryfikować dane CMR. Spotkanie z polskimi handlowcami było jak zawsze udane. Osoby, z którymi rozmawiałem w większości potwierdziły wyniki badania, ale przyznam także, że nie wszyscy byli tak optymistyczni. Jadąc z poznańskiej redakcji na wspomniane spotkanie, odwiedziłem firmę Temar (dystrybutor produktów nabiałowych). Podczas rozmowy z dyrektorem sprzedaży dowiedziałem się, że firma jest zadowolona z tegorocznych wyników sprzedaży w sklepach tzw. tradycyjnych. To tym bardziej potwierdza wyniki badań CMR, z których jasno wynika, że mimo podwyżek cen na półkach oraz inflacji obroty, a także ilość transakcji w sklepach osiedlowych nie spada. Ciekaw jestem, jak rozkładają się te wyniki i w których regionach naszego kraju sprzedaż jest wyższa, a w których niższa. Podczas uroczystego „Dnia Handlowca” odbyłem wiele konstruktywnych rozmów. Zebrałem opinie, i to bezpośrednio od właścicieli sklepów, na temat tego, jak widzą przyszłość biznesu w Polsce, co z naszą gospodarką i z sytuacją na pograniczu polsko-ukraińskim. Perspektywy rynku spożywczego na ten rok są jedną wielką niewiadomą. Nie można zapomnieć, że w trudnej sytuacji, o czym mało kto wie, są również producenci. Rządzący nie pomagają i nie doceniają pracy przedsiębiorców, rosną koszty utrzymania firm, wzrastają ukryte podatki oraz ZUS-y, w Polsce szaleje inflacja (według wstępnych danych GUS za maj wyniosła 13,9%, jest to najwyższy odczyt inflacji od 24 lat). Nikt z moich rzeszowskich rozmówców nie wierzy, że jej bardzo wysoki poziom to wina wojny w Ukrainie. Cóż... pracować oraz budować krajowe PKB trzeba. Robimy to nieustannie, zarówno handlowcy, producenci, jak i nasze Wydawnictwo, a jak się bawić, to się bawić mówili mi goście podczas fantastycznej Gali pod Rzeszowem. Zatem wszystkim naszym Czytelnikom życzymy tego balansu w życiu oraz pogody ducha, bo co nam innego pozostaje?

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.poradnikhandlowca.com.pl oraz na nasz profil w serwisie LinkedIn

4 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022FELIETON

INFLACJA TO NIE SIŁA WYŻSZA

A

merykański publicysta ekonosymalnie 2 proc. – nie grubo ponad 12. A przemiczny, zwolennik klasycznecież i tak wiemy, że to inflacja uśredniona. Jego liberalizmu i ekonomicznej śli wziąć koszyk dla konkretnych konsumenszkoły austriackiej, Henry Hatów, a w wypadku czytelników „Poradnika zlitt, autor kultowej, znakomitej „EkoHandlowca” – konkretnej grupy przedsiębiornomii w jednej lekcji” (polecam gorąców, to wartość może być znacznie wyższa. co!) napisał w latach 60. książkę „InW prowadzeniu niewielkiego interesu dużym flacja – wróg publiczny numer jeden” jednostkowym kosztem jest choćby trans(What You Should Know about Inport, a ten drożeje w tempie wręcz galopuflation). Stwierdził w niej: „Polijącym z powodu pędzących w górę tycy [...] rozmawiają o niej [incen benzyny. Które, nawiasem móflacji], jak gdyby była jakąś wiąc, trudno wytłumaczyć cenami straszliwą zjawą pochodząropy na międzynarodowym ryncą z zaświatów, czymś – jak ku oraz kursem złotego. Zatem kopowódź, zaraza, czy najazd szyk inflacyjny dla właściciela mawrogich wojsk – nad czym łego sklepu wygląda znacznie goŁUKASZ WARZECHA rzej niż owe średnie 12 proc. Lecz nie mają żadnej kontroli. […] Prawda jest taka, że inflacja ten właściciel ma również zwykle została powołana do życia pracowników, którzy przecież oczeprzez naszych przywódców, przez ich własną politykują podwyżek, skoro wszystko drokę monetarną i fiskalną. Obiecują zatem, że prawą żeje. Jakie ma wyjście? Może albo zmniejszyć właręką będą zwalczać to, co podają nam lewą”. Dziesny zysk i podwyżki dać (ale wówczas sam może zało Hazlitta ma już 60 lat, a przecież te spostrzeżecząć klepać biedę), albo pracowników pozwalniać, nia wydają się niewzruszenie celne, zwłaszcza dziś albo podnieść ceny, ryzykując, że stanie się niekonw Polsce, gdy co chwila słyszymy, że inflacja to włakurencyjny. A jeszcze – trzeba przypomnieć – przyśnie siła wyższykowano mu najwyższą w historii podwyżkę skłasza mająca dek ZUS w przyszłym roku, co ma wynikać z proźródła w Morgnozowanego wzrostu płac. DOTARCIE PISM HANDLOWYCH Które z pism umieszczonych na tych kartach dorze, czyli Tu objawia się jedna z największych różnic podocierają do Pana(i) sklepu? w Moskwie. między małym a wielkim handlem. Wielki handel SKLEPY MAŁOFORMATOWE Ekonozawsze może się starać użyć korzyści skali – choć - otrzymujący prasę handlową N=640 miści spieranawet w dużych sieciach handlowych jest to coraz ją się o to, jaki trudniejsze. Jednak gdy cała firma zatrudnia kilkapoziom inflanaście tysięcy ludzi, ma tysiące kooperantów i podPoradnik cji jest optywykonawców oraz przynajmniej kilkadziesiąt skleHandlowca malny. Więkpów w całym kraju, łatwiej jest jej znaleźć oszczęd% szość uwaności – małe w skali pojedynczego sklepu, ale w swoWiadomości % Handlowe ża, że niewieljej masie robiące już różnicę. Dla drobnego przedHandel ka inflacja nie siębiorcy korzyści skali są nieosiągalne. tylko nie jest W sprawie inflacji nie mam niestety dobrych wieszkodliwa, ale ści: jest dokładnie tak jak to opisywał Hazlitt, bo też wręcz gospomechanizm politycznego ugłaskiwania wyborców darce pomaga. wkurzonych z powodu spadku siły nabywczej pie% Ale „niewielniądza (tym dokładnie rzecz biorąc jest inflacja) nie Hurt & Detal ka” oznaczałajest nowy. Choć politycy sami ponoszą winę za to, by w polskich co się dzieje, będą ją chcieli zmazać, rozdając jeszwarunkach zacze więcej pieniędzy – co oczywiście napędzi inflapewne makcję jeszcze bardziej. ▼

49%

33

26

26

6 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022TEMAT MIESIĄCA

DUŻE MIASTA NIE REZYGNUJĄ Z TRADYCYJNEGO HANDLU

fot. Marek Szymański

Czy przestrzeń handlowa w dużych miastach - powyżej 200 tysięcy mieszkańców – musi ograniczać się głównie do dyskontów albo sieciowych sklepów? Co z pawilonami handlowymi powstałymi często jeszcze w czasach PRL-u albo latach 90.? W poprzednim numerze poruszaliśmy ten problem, pisząc o likwidowanym pawilonie handlowym na osiedlu Sielce Północne w Warszawie. Teraz wracamy do tematu, ale także w szerszym kontekście – przyszłości małego, tradycyjnego handlu w dużych miejskich aglomeracjach. Jak pokazują statystyki – choćby w niedawnych badaniach Dun & Bradstreet oraz UCE RESEARCH – o tradycyjny handel w małych i średniej wielkości miastach nie musimy się tak martwić.

Dawny pawilon ,,Społem’’ na poznańskich Zawadach prowadzi pani Iwona. Czuje się jednak zagrożona bliskością hipermarketów.

Pawilony blisko ludzi W dużych aglomeracjach problem infrastrukty handlowej jest bardziej złożony. Władze miejskie i architekci odpowiedzialni za ład przestrzenny starają się uporządkować przestrzeń nie tylko centrum miast, ale także obszarów pozostających na jego obrzeżach. Poza tym, dzięki środkom z Unii Europejskiej, nieustannie trwa proces iwestycyjny: powstają nowe drogi, linie tramwajowe, węzły komunikacyjne, itp. To wła-

śnie z tego powodu – budowy nowej linii tramwajowej do Wilanowa – pawilon w Sielcach Północnych w Warszawie został skutecznie zlikwidowany. Mimo, że właściciel pawilonu znalazł alternatywne miejsce tuż obok, a ponad 150 mieszkańców osiedla poparło wniosek skierowany w tej sprawie. Ogórek pachnie jak ogórek – Proponowana lokalizacja obiektu jest przypadkowa, a kiosk zaburzałby relacje przestrzenne

8 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

– tłumaczy Wojciech Staszewski, główny specjalista w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. – Chcemy, aby handel w mieście był zrównoważony. Należy unikać świadczenia takich usług w dowolnych miejscach i w dowolnej formie, bez uwzględnienia kontekstu przestrzennego – dodaje. W efekcie Dariusz Chachulski, właściciel pawilonu, tuż przed Wielkanocą musiał go ostatecznie rozebrać, ale jak nas zapewnił, będzie radnym miejskim i prezydentowi Warszawy regularnie przypominał o problemie starych, peerelowskich osiedli i ich mieszkańców. Starsi, schorowani ludzie cenią sobie osiedlowe sklepiki i bliski kontakt ze sprzedawcą. – W takich miejscach ogórek pachnie jak ogórek, pomidor jak pomidor, a szyneczka jak szyneczka. Po drugiej stronie lady stoi człowiek, z którym możemy porozmawiać – wymienia zalety tradycyjnego handlu Karol Maria Wojtasik, kierownik działu targowisk w miejskiej spółce Urbitor w Toruniu, a także radny miejski. Zagadnienie tradycyjnych sklepów – ze względu na pełnioną funkcję – zna od podszew-


TEMAT MIESIĄCA

9 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


TEMAT MIESIĄCA

ki i jest gorącym zwolennikiem takiej formy handlowania. Toruń wydaje się dobrym przykładem jak godzić interesy drobnych kupców – właścicieli sklepów, pawilonów i stoisk – z potrzebami miasta, a szczególnie jego starszych mieszkańców. Drobny, tradycyjny handel skupiony jest na pięciu lokalnych targowiskach, z których 4 zarządzane są przez miasto. Władze miejskie starają się, aby mieszkańcy nowych osiedli nie zostali bez dostępu do tradycyjnych sklepów. Fałszywy alarm w Toruniu W Toruniu wisiał w powietrzu konflikt trochę podobny do tego w Warszawie. Na początku br. buldożery rozpoczęły likwidację części pawilonów na największym targowisku przy Szosie Chełmińskiej. Właściciele sklepów i stoisk z zaniepokojeniem patrzyli na znikające sklepy, martwiąc się o swoje miejsca pracy. Lokalne media biły na alarm, że starsze osoby – największa część klientów tego miejsca – zostaną pozbawione możliwości robienia zakupów i skazane na po-

DRUKOWANA PRASA HANDLOWA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Czy drukowana prasa handlowa jest skutecznym narzędziem komunikacji? TOTAL SKLEPY W POLSCE - otrzymujący prasę N=770

86% Tak

jest umiarkowanym lub bardzo skutecznym narzędziem

5%

Nie wiem, trudno powiedzieć

10%

Nie, nie jest skutecznym narzędziem

bliskie hipermarkety. Na szczęście wszystkie te obawy okazały się chybione. – Zlikwidowaliśmy rząd pawilonów, bo w tym miejscu zostanie poprowadzona droga, a obok powstanie duży węzeł tramwajowo-przesiadkowy. Wszyscy kupcy znaleźli jednak inne miejsce na tym samym targowisku – tłumaczy Karol Maria Wojtasik. Wiele przykładów z dużych polskich miast pokazuje, że samorządy dostrzegają potrzebę istnienia tradycyjnych sklepów – szczególnie spożywczych, piekarni, warzywniaków, itp., traktując je jako istotne dopełnienie sieci handlowej. Często udaje się – podobnie jak w Toruniu – uniknąć poważniejszych konfliktów, jeśli dochodzi do społecznej mobilizacji. Przykładowo na warszawskich Bielanach lokalni samorządowcy oraz aktywiści z dzielnicowego stowarzyszenia – wsparci przez setki mieszkańców – skutecznie zapobiegli likwidacji czterech pawilonów handlowych przy ulicy Żeromskiego. Sklepy stały na terenie podlegającym Zarządowi Dróg Miejskich, który w tym miejscu zaplanował tereny zielone. Kompromis w sprawie pawilonów – Zieleń bez dwóch zdań jest potrzebna w mieście, ale nie kosztem lokalnych przedsiębiorców i miejsc, w których od dziesięcioleci zaopatrują się setki mieszkańców – komentował na Facebooku Krystian Lisiak, jeden z liderów stowarzyszenia ,,Razem dla Bielan’’, które zaangażowało się w obronę pawilonów. Nawet wiceburmistrzowie dzielnicy Bielany – przekonani do znaczenia małego handlu – wsparli tę inicjatywę. Po rozmowach z władzami Warszawy, przedstawicielami ZDM oraz stołecznym Biurem Architektury i Planowa-

10 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

nia Przestrzennego udało się wypracować kompromis. Miejscy architekci zaproponowali zmiany estetyczne, które zaakceptowali właściciele pawilonów (wydaje się, że takiej woli kompromisu jak w Urzędzie Dzielnicy Bielany zabrakło w sprawie pawilonu w Sielcach Północnych). Kompromisu próbowali także szukać samorządowcy z Poznania, kiedy przed trzema laty plastyk miejski Piotr Libicki wytypował ze swoim zespołem 20 pawilonów stojących na miejskich gruntach, do likwidacji albo rewitalizacji. Większości z nich nie udało się jednak uratować, a po kultowym warzywniaku stojącym nieopodal Starego Rynku pozostało jedynie wspomnienie (sprawdziliśmy: został niedawno rozebrany). Ale nie wszystkie pawilony handlowe w mieście skazane są na ,,egzekucję’’. Niepewny los Dobrym przykładem jest wyremontowane centrum handlowo-usługowe na poznańskim Grunwaldzie, gdzie władze miejskie – a konkretnie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych – zdecydował się na odnowienie stojących tam pawilonów. Dziś odnowione miejsce nazywa się, z inicjatywy mieszkańców, ,,Nowy Świt’’, a pawilony zyskały nowoczesny wygląd, klimatyzację i monitoring. Wokół postawiono ławki, przybywa zieleni, a rowerzyści mogą skorzystać z kilku stojaków rowerowych. Teraz właścicielom zlokalizowanych tam sklepów spożywczych i punktów usługowych potrzeba jeszcze dobrej koniunktury, bo muszą zarobić na wyższe czynsze. Los pawilonów handlowych czy niewielkich sklepów w dużych miastach pozostaje jednak niepewny – i nie chodzi wyłącznie o zagrożenie decyzjami miejskich architektów. W tym samym


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


fot. Facebook/ Toruńskie Targowiska - Urbitor

TEMAT MIESIĄCA

Targowisko w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej. Miasto zdecydowało o likwidacji części pawilonów, ale kupcy znaleźli miejsce na tym samym targowisku.

Poznaniu, w oddalonej od centrum dzielnicy Zawady, trafiamy na pawilon handlowy przy ulicy Chlebowej. Zamknięty na cztery spusty: ,,Sklep nieczynny do odwołania’’. Wokół stare i nowe osiedla mieszkaniowe, budynki administracji publicznej i sądu. – Przebywam obecnie na rehabilitacji, ale w czerwcu ponownie otworzę sklep – zapewnia pani Iwona (prosiła o anonimowość). – Klientów mam jednak coraz mniej, bo wolą robić zakupy w pobliskim Lidlu, Biedronce czy Aldim. Do mnie przychodzą rano po kilka bułek albo jeśli zapomną czegoś kupić w dyskoncie: pół kilo ziemniaków, cebulę albo piwo. Trudno przy takich obrotach prowadzić biznes – tłumaczy. Wyraźny spadek klientów pani Iwona odczuła w czasie pandemii: ludzie pozamykali się w domach, pracowali zdalnie, z domu wychodzili rzadziej, a zakupy robili przede wszyst-

kim w dyskontach. Pawilon stoi na gruntach miejskich, należał kiedyś do ,,Społem’’, dopóki w połowie lat 90. nie przejęła go pani Iwona. Poznański samorząd nigdy nie próbował zlikwidować pawilonu, więc jeżeli przestanie istnieć, to wyłącznie z przyczyn ekonomicznych. – Opłaty zjadają prawie cały przychód. Dodatkowe obciążenia przyniósł także Nowy Ład, który powinien nazywać się tak naprawdę polskim nieładem. Podatki, prąd, dzierżawa – trudno mi na to wszystko zarobić. Blisko do sklepu Wiele wskazuje na to, że tradycyjny handel w dużych miastach znajduje się w fazie głębokich przeobrażeń, które przyspieszyła pandemia. Pawilony handlowe – często brzydkie, kontrastujące ze zmieniającą się okolicą – znikają z miejskiego krajobrazu albo radykalnie zmieniają

12 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

wygląd. Położone daleko od zabudowań śródmiejskich osiedlowe sklepy mają się najczęściej dobrze. Trzeba jednak dodać, że właściciele gruntów – gminy albo spółdzielnie mieszkaniowe – robią wszystko, aby stare pawilony zamienić w estetyczne budynki (vide: centrum Nowy Świt w Poznaniu). Władze miejskie (choć Warszawa zdaje się nie być najlepszym przykładem) szukają perspektywicznych rozwiązań dla tradycyjnego handlu. Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu wspomina np., że w ramach przygotowywanego nowego ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania’’ jedno z założeń nosi nazwę ,,Miasta krótkich odległości’’. – To miasto, gdzie zaspokajanie codziennych potrzeb mieszkańców możliwe jest w ich bliskim otoczeniu, bez konieczności przemieszczania się komunikacją indywidualną – wyjaśnia. Co miasto, to inny pomysł na podtrzymanie tradycyjnego handlu. We wspomnianym już Toruniu, samorząd stawia na rozwój miejskich targowisk, tak żeby żadna część miasta nie została od nich odcięta. Na takich nowoczesnych targowiskach jest miejsce na pawilony handlowe oraz zwykłe stoiska handlowe. Samodzielne pawilony rozsiane po mieście także nie narzekają na brak klientów. – W mieście dobrze prosperują sklepy osiedlowe, bo ludzie starsi nie chcą chodzić po dyskontach. Chcą pójść do pani Beatki czy pana Stasia do sklepu osiedlowego, gdzie wiedzą, że warzywa są sprawdzone, aromatyczne. I gdzie można porozmawiać z drugim człowiekiem – mówi Karol Maria Wojtasik, kierownik działu targowisk w Urbitorze w Toruniu. ▼ MAREK SZYMAŃSKI


KOMENTARZ

13 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


SIEĆ ZAGRANICZNA

POLSKA JEST DUŻYM I WAŻNYM RYNKIEM EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Klaudia Walkowiak: Sieć W każdym naszym działadm-drogerie markt to poniu staramy się minimalinad 3800 sklepów zlokalizozować skutki zewnętrzne wanych w kilkunastu krajach takie jak inflacja czy koszw Europie. Co zdecydowało ty produkcji, by zgodnie o wejściu firmy na polski, ciaz obietnicą oferować kliensny rynek? tom trwałą, zawsze korzystMarkus Trojansky: Polska ną cenę. Zobowiązujemy się to kolejny, niezwykle intedo tego i bierzemy na siebie resujący rynek, w którym ryzyko. Jesteśmy szczerzy z ogromną radością rozpowobec klientów. częliśmy działalność. DoTaka polityka cenowa wytychczas miliony klientów maga też od nas odpowiedpokochały już produkty dm, niego planowania, działaa my chcemy, aby jakością nia z wyprzedzeniem, kalnaszej oferty zachwycało się kulacji i szeregu działań, jeszcze więcej osób. Dlatego, które tworzą nasze knoby być jak najbliżej nich, każw-how. Ale najważniejsze, dego roku otwieramy w Euże w myśl tej idei rzeczywiMARKUS TROJANSKY ropie szereg nowych oddziaście gwarantujemy niepodłów i bardzo cieszymy się, że wyższanie cen przez miniDyrektor Zarządzający w Polsce od tego roku jesteśmy obecni mum 4 miesiące. Co więdm-drogerie markt także w Polsce. cej, na każdym produkcie Wszystkie dotychczasowe klient znajdzie oznaczenie ekspansje dm były koordynowane przez naszych daty ostatniej podwyżki. kolegów z Austrii. Polska jest pierwszym rynkiem, Polityka cenowa w dm jest transparentna i barza którego rozwój odpowiada bezpośrednio niedzo ważne dla nas jest to, by klienci byli dobrze miecki dm. Polska jest dużym i ważnym rynkiem o tym poinformowani. Uważamy, że nie należy Europy Środkowo-Wschodniej. Uznaliśmy, że przysztucznie zawyżać cen, by potem je obniżać, zmuszedł dobry moment, żeby tu zaistnieć. Wejście szając klienta, żeby kupował produkty na promodo nowych krajów wymaga odpowiedniego otoczecjach, a nie wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebuje. nia i znalezienia właściwych ludzi. Cały czas mamy Nasza filozofia brzmi: „Drogi kliencie, możesz powiele do zrobienia na naszym rodzimym, niemieclegać na cenach, jakie widzisz na półkach. Możesz kim rynku, ale okazało się, że są w naszej firmie w dowolnej chwili przyjść i kupić produkt w tej ceosoby, które chciały zrealizować ten projekt i wpronie, kiedy rzeczywiście go potrzebujesz”. wadzić naszą sieć do Polski. I po dwóch latach intensywnej pracy jesteśmy również nad Wisłą. Druga myśl przewodnia sieci brzmi „Tu liczy się Mamy świadomość konkurencji na polskim rynczłowiek. Tu kupuję”. Jakie udogodnienia dla klienku, ale widzimy też ogromny potencjał dla siebie. tów wprowadziliście Państwo w swoich placówWierzymy, że polscy konsumenci pokochają nasze kach handlowych? Jakim podejściem do pracownimarki z wzajemnością. ka oraz klientów wyróżnia się dm-drogerie markt? Bardzo zależy nam na zaufaniu klientów i byciu „Trwała zawsze korzystna cena” to jedno z przespójnym w tym, co deklarujemy i tym, co klienci słań dm. Nie wprowadzacie Państwo czasowych mogą u nas nabyć oraz jak mogą się poczuć w narabatów, zniżek i nie podnosicie cen częściej niż szych drogeriach. Tak jak już wspominałem, ważraz na 4 miesiące. Jak udaje się Państwu zachować na jest trwała, zawsze atrakcyjna cena. Nie chcemy, stabilność cenową, biorąc pod uwagę inflację oraz żeby klienci musieli gonić za promocjami, to stresurosnące koszty produkcji? jące. Chcemy, by zawsze wiedzieli, czego mogą się

14 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022SIEĆ ZAGRANICZNA

każdemu otwarciu sklepów dm towarzyszy aktywność wiążąca markę z lokalną społecznością. Chcemy być jak najbliżej naszych klientów, także w ich codziennym życiu. Interesuje nas wszystko, co dzieje się w zasięgu 10-20 km od naszego sklepu. Kibicujemy, wspieramy, promujemy, a jeśli istnieje taka potrzeba, pomagamy. Otwierając sklep, stajemy się częścią lokalnej społeczności.

fot. dm-drogerie markt

Oprócz produktów wielu znanych firm oferujecie Państwo produkty marek własnych. Czy mają one dla Państwa tak duże znaczenie tylko ze względu na niższą cenę dla konsumenta? Jaki mają one udział w asortymencie? Marki własne są dla nas bardzo ważne i na podstawie naszego doświadczenia z innych rynków, na których jesteśmy obecni, wiemy, że są one bardzo chętnie kupowane, więc będzie ich coraz więcej. Na naszych półkach klienci znajdą produkty 28 marek dm z różnych kategorii – od pielęgnacji ciała po karmę dla zwierząt. Marki własne dm oferują wszystko, co najpotrzebniejsze w codziennym życiu. Produkty naszych marek mają kilka cech wspólnych: wysoką jakość, uczciwą cenę i popularność wśród naszych klientów. Wśród tych najchętniej kupowanych należy wymienić markę Balea oraz najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde. Rodzice chętnie sięgają po produkty dla dzieci i niemowląt sygnowane marką babylove. Równie popularna jest spożywcza marka dm Bio, czy istniejąca na rynku od 30 lat marka środków czyszczących Denkmit. Naszym celem nie jest jednak to, żeby na półkach naszych drogerii było jak najwięcej asortymentu pod naszą marką własną, ale żeby klienci otrzymywali produkty, których potrzebują. Ważne jest zadbanie o balans w ofercie, żeby wybór marki własnej i marek naszych partnerów handlowych był odpowiedni.

u nas spodziewać. Zakupy w dm mają być przyjemne. Dotyczy to także sposobu aranżacji wnętrz naszych drogerii. Wyposażamy je tak, by były jak najbardziej przyjazne klientom. Składają się na to niskie regały, ułatwiające orientację, pogrupowane według asortymentu. Mamy szerokie alejki, dużo szersze niż konkurencja. Dzięki temu rodzic z wózkiem, niosący jeszcze na ręku torbę i drugie dziecko, może swobodnie przemieszczać się po sklepie i nie stresować, że ktoś chce go szybko wyminąć. Podłoga w naszych drogeriach nie jest wyłożona kafelkami, choć byłoby to najtańsze. Ale wózek sunący po wykładzinie nie stuka i nie kołysze się. W wybranych drogeriach oferujemy klientom bezpłatną toaletę, z przewijakiem dla niemowląt i darmowymi pieluszkami. Nasze oświetlenie jest inne, nie tak agresywne jak te montowane standardowo w sklepach. Od samego początku istotne było dla nas, żeby stworzyć takie warunki, żeby rodzic z dzieckiem mógł zrobić komfortowo zakupy. Naszą myślą przewodnią nie jest to, jak sprawić, żeby klient kupił więcej, tylko co zrobić, żeby czuł się w naszych drogeriach dobrze i chciał jak najczęściej robić zakupy właśnie u nas. W naszych sklepach pracują zespoły kompetentnych osób, które służą radą. Kulturę organizacyjną dm wyróżnia kultura dialogu. Oznacza to, że ze sobą rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami i krytycznie analizujemy. Jest to środowisko, w którym naprawdę liczy się człowiek. Nasze koleżanki i koledzy samodzielnie działają i w ten sposób kształtują społeczność pracowniczą. Co więcej,

Jakie macie Państwo plany na najbliższy czas? W jakich kolejnych polskich miastach pojawią się sklepy dm-drogerie markt? Nie postawiliśmy sobie za cel otwarcia konkretnej liczby drogerii. Chcemy, żeby każdy nasz sklep, który uruchomimy w Polsce prosperował dobrze i był lubiany przez klientów. Nie ilość, tylko jakość. Będziemy rozwijać się w różnych lokalizacjach: w parkach handlowych, galeriach i przy ulicach. Na razie otworzyliśmy dwa pierwsze sklepy we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Niebawem będzie ich łącznie 5, ale już dziś podpisanych mamy kilkanaście umów na kolejne lokalizacje. Dodatkowo klienci mogą korzystać z aplikacji „Mój dm” oraz ze sklepu internetowego. ▼

16 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


XXXXXXXX

17 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


REPORTAŻ

20 LAT

2

PO TRAGEDII W KOŚCIERZYNIE W tym miesiącu redakcja „Poradnika Handlowca” udała się do Kościerzyny – miasta leżącego w południowej części Pojezierza Kaszubskiego. Nasz wybór nie był przypadkowy, bowiem 20 lat temu w mieście zastrzelono dwie handlowczynie.

1

3

1

czerwca 2002 roku w brutalny sposób zamordowano matkę Zbyszka, Sławka, Arka, Grzegorza, Mateusza i Anety oraz jej siostrę, która osierociła siedmiomiesięcznego syna Dominika. Do zdarzenia doszło w Kościerzynie tuż przed zamknięciem sklepu spożywczego w okolicach godziny 16. Romana O., który do młodszej siostry oddał sześć strzałów, a do starszej dwa, skazano na po-

4

trójne dożywocie. Motywem zabójstwa był najprawdopodobniej rabunek, ponieważ z kasy zniknęło 600 zł. Wsparcie dla rodzeństwa Konkolów Zbrodnia w Kościerzynie wstrząsnęła całą Polską. Z każdego zakątka kraju płynęły słowa wsparcia, a w pomoc rodzeństwu Konkolów od 2002 r. szczególnie zaan-

18 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

1. Malwina Szultk i Joanna Wałdoch, Bagietka, ul. Mazurka Dąbrowskiego 2. Mini Mal, Sklep spożywczy, ul. Mickiewicza 3. Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. T. Kościuszki 4. Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Strzelecka


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


REPORTAŻ

gażowało się Wydawnictwo Generalczyk oraz branża FMCG – sklepy, producenci oraz osoby prywatne. Nasze wydawnictwo zorganizowało wówczas zbiórkę pieniędzy, podczas której zebrano kwotę ponad 40 tysięcy złotych. Pieniądze zostały wpłacone na założone dla dzieci książeczki oszczędnościowe, z których mogły skorzystać po uzyskaniu pełnoletności. W 2005 roku dla poszkodowanego rodzeństwa zorgani-

już dorośli. Niektórzy z nich założyli już swoje rodziny. Co ciekawe, jedyna córka zamordowanej z zimną krwią Ewy Konkol poszła w ślady mamy i pracuje w handlu w piekarni Bagietka (brakuje jej na zdjęciu, ponieważ podczas naszej wizyty akurat zachorowała). Do dnia dzisiejszego Wydawca „Poradnika Handlowca” utrzymuje kontakt z rodzeństwem Konkolów, które pozo-

zowano pierwszą, pełną atrakcji wycieczkę do Poznania. Dzieci odwiedziły poznańskie ZOO, płynęły statkiem po Warcie oraz odbyły podróż kolejką Maltanką. Wizyta ta zapoczątkowała wspaniałą tradycję. Od tamtej pory rodzeństwo, na zaproszenie Wydawcy Wiesława Generalczyka, przyjeżdżało co roku w okresie wakacyjnym do Poznania, by przyjemnie i beztrosko spędzić kilka dni. Okazją do spotkań okazały się również Wielkanoc i Święta Bożego Narodzenia. Była to idealna sposobność na podsumowanie mijającego roku, rozmowę o planach i marzeniach. Na przestrzeni kilkunastu lat czytelnicy naszego magazynu mogli śledzić, jak dzieci z okolicy Kościerzyny dorastały. Teraz, po dwudziestu latach od tragicznej śmierci matki, są

staje bliskie sercu całego Wydawnictwa. W lipcu br. planujemy kolejne spotkanie. Obawy przedstawicieli branży FMCG Wydarzenia sprzed dwudziestu lat wpłynęły na handel w Kościerzynie. Podczas naszej wizyty w mieście handlowcy wspominali, że zabójstwo dwóch kobiet wzbudziło u mieszkańców, a szczególnie u przedstawicieli branży, strach. – Pamiętam sytuację związaną z zamordowaniem dwóch pań. Zabójstwo to wpłynęło na psychikę mieszkańców. Właściciele sklepów zakładali alarmy oraz kamery – powiedziała w rozmowie z nami sprzedawczyni ze sklepu przy ul. Kościuszki, która w handlu pracuje już kilkanaście lat.

20 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

Wakacje za rogiem Po dwudziestu latach od tragedii dla wielu osób stała się ona tylko wspomnieniem, dla innych smutną historią. Obecnie handlowcy zmagają się z innymi problemami, takimi jak rosnąca inflacja, czy coraz wyższe koszty prowadzenia biznesu. Kościerzyńskich właścicieli placówek handlowych i sprzedawców charakteryzuje jed-

no – nie załamują się i z pasją wykonują swoją pracę. Pozytywną energią napawa ich również fakt, że zbliża się sezon letni i w mieście pojawi się wielu przyjezdnych. Okres wakacji to miesiące, w których przedsiębiorcy odnotowują wzmożony ruch w kościerzyńskich sklepach. – Do Kościerzyny przyjeżdżają wczasowicze. Niedaleko naszego sklepu usytuowany jest ośrodek wczasowy, dlatego od czerwca notujemy wzmożony ruch – zdradza Paulina Kalinowska, sprzedawczyni w sklepie przy ul. Chojnickiej. Co najlepiej rotuje w okresie wiosenno-letnim? Według Bożeny Jereczek, właścicielki sklepu spożywczo-przemysłowego na ul. Strzeleckiej, są to napoje: – Mój sklep jest otwarty codziennie. Obecnie


REPORTAŻ

21 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2022


REPORTAŻ

Mamy starszych i młodszych klientów. Trzeba przyznać, że starszym nie chce się stać w kolejkach, dlatego wybierają sklepy znajdujące się blisko ich domu.

PAULINA KALINOWSKA sklep spożywczy ul. Chojnicka

Ludzie reagują na podwyżki. Z jednej strony są przyzwyczajeni, bo ceny podnoszą już nawet popularne sieci handlowe, ale czasami sytuacja ich zaskakuje.

BOŻENA JERECZEK sklep spożywczo-przemysłowy ul. Strzelecka

coraz więcej osób spaceruje po lesie, spędzając wolny czas na łonie natury, dlatego w koszyku zakupowym często lądują napoje – analizuje. Gdy tylko zaczyna się wiosna i pojawia się perspektywa ciepłych dni, a także sezonu urlopowego, właściciele sklepów wzbogacają swój asortyment o jednorazowe grille, różnego rodzaju wyroby mięsne czy węgiel do rozpalenia rusztu oraz jednorazowe sztućce. – Zaczął się sezon imprez plenerowych i biesiadowania w ogrodzie, dlatego klienci znajdą u nas niezbędne produkty i akcesoria do grillowania – opowiada Bożena Jereczek.

Lokalny handel ma się dobrze Jak w wielu polskich miastach również w Kościerzynie nie brakuje konkurencji. Mimo obecności najpopularniejszych sieci handlowych, na kościerskim rynku spożywczym, lokalny handel nie ma na co narzekać. – Sklep ma ponad 30 lat – zdradza „Poradnikowi Handlowca” sprzedawczyni ze sklepu Mini Mal przy ul. Mickiewicza. – Mimo że ograniczyliśmy liczbę produktów, to nie brakuje nam klientów. Głównie odwiedzają nas te same osoby, które zaopatrują się w naszym sklepie w najpotrzebniejszy asortyment, ale

22 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

także chętnie próbują nowości – dodaje. Podczas naszej wizyty w mieście zajrzeliśmy także do lokalnej piekarni. Branża piekarniczo-cukiernicza w Polsce szczególnie odczuła rosnące koszty energii i gazu, co wpłynęło na ceny produktów. Niemniej jednak, piekarnia Bagietka przy ul. Mazurka Dąbrowskiego, może pochwalić się dużą liczbą odwiedzających. – Klienci szukają świeżego, dobrego pieczywa. Stawiają na naturalne składniki i wysoką jakość – podsumowuje Malwina Szultk, kierownik piekarni. ▼ KLAUDIA WALKOWIAKWYWIAD Z PRODUCENTEM

Z ENTUZJAZMEM W NIEZNANE Klaudia Walkowiak: W 2021 r. na polskim rynku pojawiły się lody Monte. Dla firmy Zott było to wejście w zupełnie nowy segment rynku… Beata Debacka: W ubiegłym roku lody Monte pojawiły się na polskim rynku w ramach testu. Początkowo u dwóch, a następnie kolejnych partnerów handlowych. Wprowadzając na rynek lody, wkroczyliśmy z dużym entuzjazmem na nieznaną dla nas ścieżkę. Dziś wiemy, że była to słuszna decyzja. W tym roku nasze lody trafiły do szerokiej dystrybucji w Polsce. Ponadto sukcesywnie wchodzimy na kolejne rynki zagraniczne.

Jakie rodzaje lodów tej marki może kupić klient? Lody Monte dostępne są na rynku w czterech formatach: rożka (120 ml), kubka impulsowego (150 ml), kubka familijnego (460 ml) oraz na patyku (110 ml). Wszystkie formaty mają dwie charakterystyczne kremowe warstwy, a lody na patyku i w rożku dodatkowo oblane są pyszną mleczną czekoladą.

Rynek lodów nie należy do najłatwiejszych. Jak na pomysł o powiększeniu asortymentu firmy Zott zareagowali Państwa partneBEATA DEBACKA rzy handlowi? Spotkaliśmy się z bardzo poDyrektor ds. marketingu Dlaczego lody i dlaczego pod zytywnym odbiorem. KonZott Polska tą marką? sumenci z dużym zaintereMarka Monte od lat jest nusowaniem przyjęli nowe promerem jeden na krajowym rynku deserów mleczdukty, a partnerzy handlowi chwalili nasz pomysł. nych. Z biegiem lat jej asortyment poszerzał się Wprowadzenie na rynek lodów tej marki okazao napoje mleczne i chłodzone batony mleczne. ło się dużym sukcesem i zaowocowało uzyskaniem Wejście w segment lodów było odpowiedzią na zawyróżnienia za innowacyjny produkt od sektora pot r zebowahandlu. Ponadto stale otrzymujemy nowe zapytania nie ze stroo możliwość wprowadzenia lodów do asortymentu ny konsumenkolejnych klientów, co bardzo nas cieszy. CZYTELNICTWO CYKLU tów, rosnące SEZONOWEGO Które z tych pism czytał(a) Pan(i) lub przeglądał(a) szczególnie Marka rodzinna Monte dzięki licznym akcjom prow ciągu ostatnich 6 miesięcy? w okresie letmocyjnym jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych SKLEPY MAŁOFORMATOWE nim. W DNA spośród graczy rynkowych. Czy w najbliższym cza- otrzymujący prasę handlową N=640 marki Monsie planujecie Państwo nowe kampanie wspierająte tkwi niece markę lodów? pow tarzalZależy nam na dotarciu do jak najszerszej rzeszy Poradnik ny smak mlekonsumentów, a ponieważ lody budzą silne skojaHandlowca ka, czekolady rzenia z latem i wakacyjnym wypoczynkiem, tym i orzechów larazem postawiliśmy na aktywację sprzedaży na wy% Wiadomości % skowych, dlabrzeżu. Po dwóch latach pandemii mamy wreszHandlowe Handel tego nasze cie możliwość bezpośredniego dotarcia do konsulody świetnie menta, dlatego w lipcu i sierpniu w uczęszczanych się sprawdzaprzestrzeniach nadmorskich miejscowości zatrzyją w celebromają się charakterystyczne skutery Piaggio w rozwaniu radopoznawalnej z daleka stylistyce marki. Będą one % snych momenprowadzić sprzedaż naszych produktów nad BałHurt & Detal tów w grotykiem, w ten sposób zadbamy, aby tegoroczne wanie rodziny kacje nad polskim morzem miały lodowy posmak i przyjaciół. Monte. ▼

45%

30

23

24

24 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


WYWIAD Z PRODUCENTEM

25 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

SYTUACJA W UKRAINIE WPŁYWA NA KONIUNKTURĘ

Na skutek wzrostu wielkości zapasów wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się w ciągu kwartału o 5,2 pkt i wynosi -4,9 pkt. Jest również niższa od średniej dla drugiego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -1,3 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (6,0 pkt w II kwartale 2021 r.). Wartości pozostałych dwóch składowych wskaźnika koniunktury (przewidywanej wielkości sprzedaży i prognozowanych zakupów towarów) podwyższyły się. Przedsiębiorcy zaczynają również odczuwać skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W

II kwartale 2022 r. na polską gospodarkę oddziaływało szereg czynników związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę, w tym przede wszystkim masowy napływ uchodźców generujących wyższy popyt na dobra konsumpcyjne oraz znaczący wzrost cen prądu związany z zaburzeniami na rynku energii po wprowadzeniu międzynarodowych sankcji na Rosję. Ponadto, w II kwartale polski bank centralny kontynuował zacieśnianie polityki monetarnej (między marcem a majem referencyjna stopa NBP wzrosła z 3,50% do 5,25%), co wpłynęło na ograniczenie dostępności kredytów dla przedsiębiorstw. Problemy z koniunkturą wpływają na rynek pracy W ciągu kwartału odnotowano spadek wartości wskaźnika dla wszystkich grup przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych; największy dla przedsiębiorstw zatrudniających od 21 do 50 osób (z poziomu 4,8 pkt do -10,7 pkt) oraz firm zatrudniających od 51 do 100 osób (z -11,1 pkt do -16,0 pkt). W przypadku przedsiębiorstw dużych (powyżej 100 zatrudnionych) spadek był mniejszy (z 2,2 pkt do 0 pkt).

Pogorszenie się koniunktury sygnalizują firmy bez względu na rodzaj działalności handlowej. Największy spadek wartości wskaźnika IRGTRD, z poziomu 2,4 pkt w poprzednim kwartale do -2,0 pkt w obecnym, odnotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się wszystkimi rodzajami handlu (hurt oraz detal). Podobny spadek (4,4 pkt) odnotowano dla przedsiębiorstw hurtowych. Największy spadek wartości wskaźnika, o 12,9 pkt, zanotowano dla przedsiębiorstw działających w małych miejscowościach (z poziomu 0,5 pkt w I kwartale 2022 r. do -12,4 pkt w II kwartale br.); najmniejszy, o 3,0 pkt, dla przedsiębiorstw handlowych ze średnich miejscowości. Dla wszystkich grup zakładów handlowych, pomimo spadków, wskaźnik przyjął wartość dodatnią. Przedsiębiorstwa handlowe na plusie Poprawia się za to sytuacja ogólna jak i finansowa przedsiębiorstw handlowych, poziom zakupów towarów pochodzenia krajowego i zagranicznego, poziom zapasów, wolumen sprzedaży, czy poziom zatrudnienia (choć wartość salda pozostała ujemna). Obniżyła się natomiast wielkość powierzch-

26 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

ni magazynowej. Przewidywania uczestników badania dotyczące perspektyw rozwoju ich firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy są optymistyczne. Przedsiębiorstwa niezmiennie uznają trzy czynniki za główne bariery utrudniające rozwój ich działalności: wysokie koszty zatrudnienia pracowników, konkurencję oraz niedostateczny popyt. Tak też było również w II kwartale 2022 r. Odsetki ankietowanych, którzy wskazują te problemy, wynoszą odpowiednio: 42,7% (59,3% w I kwartale 2022 r.), 42,2% (36,6%) i 29,5% (32,7%). Wzrósł odsetek ankietowanych (15,1% vs 13,4%), którzy nie dostrzegają istnienia barier dla swej działalności. Należy również zwrócić uwagę na trzy inne czynniki, których znaczenie zaczęło spadać, a mianowicie: niedostateczną podaż (spadek w ciągu kwartału z 26,3% – wówczas najwyższa wartość od początku badania koniunktury w handlu – do 13,8%), wysokość oprocentowania kredytów (spadek z 16,8% – wówczas najwyższa wartość od 2006 roku – do 13,8%) oraz możliwość uzyskania kredytów (spadek z 9,5% do 5,1%). Póki co w wynikach badań nie widać wzrostu obaw przedsiębiorców co do oprocentowania kredytów


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

i możliwości uzyskania pożyczek pomimo zacieśniania polityki monetarnej przez polski bank centralny. Co przyniesie przyszłość? Wartość salda odpowiedzi na pytanie o ogólną sytuację przedsiębiorstw handlowych poprawiła się o 31,6 pkt w porównaniu z I kwartałem 2022 r. do wysokości 3,8 pkt, wyższej o 24,3 pkt od poziomu sprzed roku (wówczas -20,5 pkt). Przedsiębiorstwa spodziewają się pogorszenia swojej ogólnej sytuacji ekonomicznej w najbliższych miesiącach; wartość salda prognostycznego wynosi 0,8 pkt. Poprawiła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlowych. Wartość salda zwiększyła się w ciągu kwartału o 30,3 pkt i wynosi -1,1 pkt. Przedsiębiorcy spodziewają się jednak pogorszenia się swojej sytuacji finansowej w kolejnych miesiącach. Poziom zapasów zwiększył się względem I kwartału 2022 r. o 28,1 pkt i wynosi obecnie 8,9 pkt. Jest wyższy niż przed rokiem (wówczas -8,4 pkt). Przewidywane jest obniżenie się poziomu zapasów przedsiębiorstw handlowych w nadchodzących miesiącach; wartość salda prognostycznego wynosi -5,6 pkt. W ciągu ostatniego kwartału wzrosła wielkość zakupów od dostawców krajowych. Wartość salda wzrosła z -20,2 pkt do 4,7 pkt. Jest również wyższa od wartości zanotowanej w II kwartale 2021 r. (wówczas -11,9 pkt). W kolejnych miesiącach przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się jednak spadku wielkości zakupów od dostawców krajowych. Nieznacznie wzrosła wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zakupów od dostawców zagranicznych (-6,7 pkt obecnie vs -9,8 pkt w I kwartale). Jest jednak niższa niż w II kwartale 2021 r. (wówczas -2,6 pkt). Zdaniem handlowców, w nadchodzą-

cych miesiącach wielkość zakupów od dostawców zagranicznych zmniejszy się; wartość salda prognostycznego wynosi -9,7 pkt. Zwiększył się nieznacznie poziom zatrudnienia w handlu. Pomimo wzrostu (z -6,0 pkt do -5,2 pkt), wartość salda pozostała ujemna. Jest jednak niższa niż w II kwartale 2021 r. (wówczas -1,2 pkt). Spodziewany jest niewielki spadek poziomu zatrudnienia w najbliższych miesiącach; wartość salda prognostycznego równa jest -5,4 pkt. Ceny stale rosną W ponad ¾ ankietowanych przedsiębiorstwach ceny wzrosły w porównaniu z I kwartałem 2022 r. (z czego w: 48,9% o więcej procent, 24,1% o tyle samo procent i 8,1% o mniej procent), w 17,6% ceny nie zmieniły się, a w 1,4% obniżyły się. Wartość salda wynosi 79,7 pkt i jest wyższa o 13,2 pkt od wartości sprzed kwartału. Jest obecnie najwyższa od 2000 r. (podobnie jak stopa inflacji CPI). Częściej wzrost cen obserwowali przedsiębiorcy z dużych miast (86,5 pkt) niż małych miejscowości (68,5 pkt). Uczestnicy badania spodziewają się spowolnienia tempa wzrostu poziomu cen w następnych miesiącach; wartość salda prognostycznego jest równa 69,2 pkt. Wolumen sprzedaży powiększył się. Wartość salda wzrosła o 20,6 pkt i wynosi -6,0 pkt. Jest wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wówczas -18,2 pkt). Na obecną wartość salda złożyły się następujące odpowiedzi: 21,4% przedsiębiorstw handlowych uznało, że w II kwartale 2022 r. względem I kwartału 2022 r. wolumen sprzedawanych przez nie towarów zwiększył się, 51,2% wskazało, iż utrzymał się on na tym samym poziomie, natomiast 27,4% ankietowanych zanotowało spadek. Przedsiębiorstwa handlowe przewidują nieznaczny wzrost

27 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

wielkości sprzedaży w najbliższym półroczu (wartość salda prognostycznego wynosi 0,6 pkt). Jednym z najbardziej prawdopodobnych wyjaśnień wzrostu deklarowanego wolumenu sprzedaży jest wzrost popytu w związku z napływem do Polski uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Obawy przed konkurencją Ogólna sytuacja przedsiębiorstw handlowych w II kwartale 2022 r. została przez nie oceniona jako dobra. Wartość salda odpowiedzi na to pytanie wynosi 35,4 pkt. Jest wyższa niż w I kwartale (o 2,8 pkt) oraz o 14,2 pkt od wartości sprzed roku (wówczas 21,2 pkt). Aktualny rozkład odpowiedzi jest następujący: 41,9% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 51,6% za średnią, natomiast 6,5% za słabą. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się pogorszenia się swojej ogólnej sytuacji w nadchodzącym półroczu; wartość salda prognostycznego jest równa 1,9 pkt. Wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące konkurencji na rynku zwiększyła się o 2,7 pkt w stosunku do poprzedniego kwartału, osiągając poziom 16,8 pkt. Jest on wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie 2021 r. (wówczas 9,6 pkt). Rozkład odpowiedzi jest następujący: 20% ankietowanych przedsiębiorstw uznało, że w II kwartale 2022 r. względem I kwartału 2022 r. konkurencja dla nich wzrosła, 76,8% nie zauważyło zmiany, zaś 3,2% odnotowało jej spadek. Przedsiębiorstwa spodziewają się podwyższenia zagrożenia konkurencyjnego w nadchodzących miesiącach. ▼ OPRAC. NA PODSTAWIE: KATARZYNA MAJCHRZAK, ŁUKASZ OLEJNIK KONIUNKTURA W HANDLU – II KWARTAŁ 2022, INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO – SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA


WYWIAD Z PRODUCENTEM

JAKOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU Klaudia Walkowiak: Fabryka ką akcyjną ze 100% polskim Cukiernicza „Kopernik” jest kapitałem, a wszystkie nanajstarszym przedsiębiorsze wyroby są produkowane stwem cukierniczym w Polw jednym miejscu – zakłasce i jednym z najstarszych dzie usytuowanym w cenw Europie. Czy Państwa trum Torunia. pierniki przypominają te z XVIII wieku? Jak na przeKilka lat temu zmienialistrzeni lat zmienił się spoście Państwo strategię, któsób ich produkcji? rej głównym założeniem Karolina Ziółkowska-Wabyło odświeżenie wizerunchowiak: Tradycja wypieku marki oraz uporządkowaku pierników w Toruniu nie portfolio. Jak wpłynęło sięga czasów średniowieto na rozpoznawalność procza, a ich niepowtarzalny duktów FC Kopernik? smak znany jest na całym Zmiany, które wprowadziświecie. Fabryka Cukierliśmy, znacząco przyczyninicza Kopernik, założona ły się do wzrostu sprzedaży. w 1763 roku, jest jedynym Pozwoliło to także wielu osokontynuatorem tej wielobom, nie tylko klientom deKAROLINA ZIÓŁKOWSKAwiekowej tradycji. Oczywitalicznym, ale również kup-WACHOWIAK ście, na przestrzeni lat, mecom i hurtownikom, spojrzeć tody produkcji się zmieniana Toruńskie Pierniki z zuły, a nasi Mistrzowie Pierpełnie nowej perspektywy – Prezes Zarządu / Dyrektor Przedsiębiorstwa nikarscy ulepszali swój projak na produkty o potencjaFabryka Cukiernicza Kopernik dukt. To, co pozostało niele całorocznym, na wiele różzmienne to np. wyjątkowy nych okazji, nie tylko na święproces leżakowania ciasta przed wypiekiem, wyta Bożego Narodzenia. Nie spoczywamy na laurach, korzystywanie tylko najwyższej jakości składnicały czas wprowadzamy nowe smaki i formaty proków, a także pasja i zaangażowanie pokoleń osób duktów. Mogę zapewnić, że nie przestaniemy zaskapracujących przy produkcji tych wyjątkowych kiwać. słodkości. FC „Kopernik” jest niekwestionoJesteście Państwo polską firmą, wanym liderem, jeżeli chodzi o ryktóra sprzedaje produkty na rynnek pierników w Polsce. Podobki zagraniczne. Jakie są Wasze no Polacy wydają rocznie na piergłówne kierunki eksportowe? Czy niki około 155 mln zł, a jak wygląJesteśmy planujecie do listy dołączyć nowe da to w przypadku pozostałego spółką akcyjną kraje? asortymentu z Państwa portfoze 100% polskim Nieustannie rozszerzamy nasz ekslio? port, jednak to rynek krajowy jest Jako lider odpowiadamy w znakapitałem. dla nas priorytetem i to właśnie czący sposób za wzrost całej kaon odpowiada za większość przytegorii, dlatego obecnie szacujechodów. Ogromnie cieszymy się, my, że ten rynek wzrósł jeszcze że Fabryka Cukiernicza Koperbardziej. Klienci coraz częściej nik, pomimo pandemii oraz trudwybierają nasze pierniki jako alnych warunków na rynku, w zeszłym roku znacznie ternatywę do pozostałych ciastek – w szczególności zwiększyła swoją sprzedaż praktycznie we wszystmam tu na myśli Katarzynki, które rosną bardzo dykich kanałach, dołączając do czołówki producentów namicznie jak na produkt obecny na rynku od wieciastek w naszym kraju. To prawda, jesteśmy spółlu lat. Nowe okazje do spożycia pierników oraz pozy-

28 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


WYWIAD Z PRODUCENTEM

cjonowanie Katarzynek w kategorii ciastek to właśnie nasze strategiczne kierunki na przyszłość. Dużo uwagi poświęcamy również naszym waflom. Klasyczny Wafel Teatralny rozszerzamy o nowe formy podania oraz nowe smaki. Dla fanów produktów premium mamy w ofercie Listki Waflowe, które również cieszą się coraz większą popularnością. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na jakość produktu, a nie tylko na jego cenę. Jakie są preferencje Polaków, jeśli chodzi o kategorie pierników/ciastek? Podobne trendy zauważamy również w naszych kategoriach. Jest to dla nas o tyle dobre, że my od zawsze stawialiśmy jakość na pierwszym miejscu – tak zresztą jesteśmy postrzegani. W kategorii pierników konsumenci zdecydowanie preferują tradycyjne i autentyczne produkty co nie oznacza, że nie lubią eksperymentować i próbować nowych smaków. To dlatego co rok staramy się zaskakiwać rynek nowościami, których w naszym portfolio regularnie przybywa. Wydarzenia w Ukrainie wpłynęły na wiele obszarów w naszym kraju. Czy odczuli Państwo ich konsekwencję w swoim biznesie? Jak wszyscy byliśmy wstrząśnięci tym, co się stało, jednak od razu postanowiliśmy działać. Już w pierwszych dniach konfliktu podjęłam decyzję o wstrzymaniu dostaw do Rosji. W firmie zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych, na tamten okres, rzeczy, przekazując również nasze wyroby. Cały czas jesteśmy w kontakcie z instytucjami, które pomagają Ukrainie. We współpracy z Polską Akcją Humanitarną, w majowy weekend w naszych Sklepach Fabrycznych w Toruniu trwała akcja, w której część z dochodów ze sprzedaży przekazaliśmy na pomoc Ukrainie. ▼

29 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


SIEĆ TRADYCYJNA

STAWIAMY NA SZYBKOŚĆ

I KOMPLETNOŚĆ ZAKUPÓW

fot. Facebook: PH Włodek - Sklep Kaprys

Pierwszy sklep polskiej sieci Kaprys, Dawid Włodek otworzył w kwietniu 2010 roku w Dzierżoniowie. Jak udało się dowiedzieć „Poradnikowi Handlowca”, nazwa została przejęta po poprzednim właścicielu sklepu i nawiązywała do lat 70. W lokalu kilkadziesiąt lat temu znajdował się bar mleczny o tej samej nazwie.

D

awid Włodek od najmłodszych lat obserwował, jak po wprowadzeniu wolnego rynku kształtuje się przedsiębiorczość w Polsce. – Były to czasy, kiedy najważniejsze było wytworzenie, czy też posiadanie produktu. Sama sprzedaż już nie stanowiła problemu, a marżowość procentowa była bardzo duża – mówi właściciel dolnośląskiej sieci sklepów. – W tym cza-

sie nie było konkurencji ze strony dużych sieci międzynarodowych, a przepisy podatkowe były dużo prostsze. Pasję, do branży FMCG zaszczepili we mnie rodzice, którzy zaopatrywali lokalne rodzinne sklepy w pieczywo. Pamiętając, które lokalizacje handlowe w czasie transformacji cieszyły się największym powodzeniem, zacząłem w nich otwierać własne sklepy – dopowiada.

30 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

Polska sieć a zagraniczni gracze Sieć sklepów Kaprys, od najpopularniejszych dyskontów i supermarketów, wyróżnia się przede wszystkim powierzchnią placówki handlowej. Nasz rozmówca jest świadomy konkurencyjności na rynku FMCG, dlatego, jak sam mówi, stawia na wygodę i kompaktowość zakupów. – W czasach, w których żyjemy spora część klientów ceni sobie szybkie i kompleksowe zakupy w mniejszych sklepach – mówi. W sieci Kaprys od lat funkcjonuje program lojalnościowy, polegający na zbieraniu punktów i wymianie ich na nagrody lub bony zakupowe. W ostatnim czasie, wraz z Polską Grupą Zakupową, wprowadzono także aplikację dla klientów, która jest uzupełnieniem programu lojalnościowego. Dawid Włodek przyznaje, że obserwuje rynek i uczy się od największych sieci handlowych. – Wszystkie zakupy odbywają się w jednym dziale zakupów. Posiadamy własny magazyn, do którego producenci dostarczają nam topowe produkty, a my sami dystrybuujemy je dalej do własnych sklepów – zdradza. Choć sieć Kaprys wspomaga się dystrybutorami zewnętrznymi, to coraz większy procent dostaw zamierza realizować przez logistykę własną. W tym celu w najbliższym czasie ma powstać nowy magazyn w bielawskiej strefie ekonomicznej. Właściciel sieci ma nadzieję, że te działania przyśpieszą rozwój firmy tak, aby w każdym roku udało się otworzyć około pięć sklepów w województwie dolnośląskim. Chcąc przyciągnąć do swoich sklepów więcej klientów, właściciel polskiej sieci otworzył przy kilku lokalizacjach ogródki letnie. Pomysł ten powstał kilka lat temu i był odpo-


SIEĆ TRADYCYJNA

żych, najszybciej rotujących, takich jak nabiał czy wyroby tłuszczowe. Klienci na podwyżki cen reagują różnie. Po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej dogłębnie analizowali zmniejszone ceny konkretnych produktów. Niektórzy przychodzą do placówek handlowych i porównują ceny. Jak przekazał handlowiec z Dolnego Śląska: „Klienci powoli oswajają się z realiami inflacji, poszukują najbardziej korzystnych ofert”.

fot. Dawid Włodek

Rodzinna piekarnia

wiedzią na słabe obroty w niedzielę. – Muszę przyznać, że lodziarnie znacznie poprawiają marżowość sklepu. Produkowane przez nas lody zaczęły przyciągać dużą ilość klientów – zdradza. Takie ogródki otwierane są tylko w wybranych lokalizacjach, w których infrastruktura na to pozwala i gdzie przepływ ludzi zagwarantuje właścicielowi, w słoneczny dzień, sprzedaż ok. 300 lodów dziennie. Sytuacja rynkowa Jednym z największych zmartwień zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców jest stale rosnąca inflacja. Od miesięcy ceny artykułów spożywczych, a także zwiększające się koszty prowadzenia biznesu stanowią tematy rozmów redakcji „Poradnika Handlowca” z handlowcami. Spotkaliśmy się z wieloma opiniami – jedni winią rząd, drudzy pandemię, a jeszcze inni… producentów. Co na ten temat ma do powiedzenia Dawid Włodek?

– Sytuacja nie sprzyja rozwijaniu stabilnego biznesu. Podwyżki cen większości produktów bardzo utrudniają planowanie i prowadzenie polityki cenowej, a w szczególności

Klienci powoli oswajają się z realiami inflacji, poszukują najbardziej korzystnych ofert.

akcji promocyjnych. Zarówno dystrybutorzy, jak i producenci nie są w stanie zakontraktować warunków w dłuższej perspektywie czasowej, zaś ceny wielu strategicznych wyrobów mają charakter spekulacyjny – zdradza właściciel. Według naszego rozmówcy najtrudniejsza sytuacja dotyczy kategorii produktów świe-

31 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

Różnorodność towarów, świeże artykuły oraz powiazanie rodzinne z piekarnią Włodek, według właściciela sieci Kaprys, to czynniki, które wyróżniają go na tle konkurencji. – Dostawy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych do naszych sklepów odbywają się dwa razy dziennie, dając tym samym gwarancję świeżości – usłyszeliśmy podczas rozmowy. Piekarnia powstała w 1992 roku. Otworzyli ją rodzice Dawida Włodka i prowadzą ją do dzisiaj. – Od małego byłem świadkiem, jak piekarnia się rozwija. Zaczęło się od wypieków w garażu, a dzisiaj to jedna z największych piekarni na Dolnym Śląsku. Na początku w piekarni pracowali rodzice i najbliższa rodzina. Na 100 m 2 wypiekane były bułki poznańskie oraz grahamki. W latach 90., mimo małego asortymentu, kolejki ciągnęły się na dziesiątki metrów. Z czasem wzbogacono także asortyment – wspomina nasz rozmówca. – W 2004 roku wybudowano nową siedzibę mającą 1500 m 2. Od tego czasu firma rodziców mocno się rozwinęła. Teraz przy piekarni funkcjonuje cukiernia, która liczy kolejne 1500 m 2 – dodaje. ▼ KLAUDIA WALKOWIAK


KAWA

KAWA NA DZIEŃ DOBRY Niektórzy twierdzą, że kawa najlepiej smakuje u kogoś lub w kawiarni czy restauracji. Ostatnio do tego grona dołączyły… sklepy! Coraz częściej spotykamy w nich działające pełną parą ekspresy, które serwują małą czarną w rozmaitych odsłonach.

W

ielu klientów już w drodze do sklepu po przysłowiowe bułki na śniadanie marzy o wypiciu kawy. Zresztą, papierowy kubek w ręce z gorącym napojem to już kultowy widok. Niemal każdy dorosły chce zacząć dzień od dobrze zaparzonej kawy, to przecież podstawa udanego poranka. Kawusia, kawka, kaweczka to napój, który dla wielu klientów bywa katalizatorem i dostawcą niezbędnej energii. I choć sam na sam z małą czarną to dla wielu osób luksus, to można sobie na niego pozwolić choćby przy okazji standardowych zakupów. Nie każdy ma w domu profesjonalny ekspres, dzięki któremu czarny napój jest wyjątkowo esencjonalny. To dobry czas na wprowadzenie kawowej świeżości do sklepu! Na kawę do sklepu? Powodem, dla którego tak wiele osób sięga po kawę poza domem, jest nie tylko możliwość przełamania rutyny, uwielbienie jej sma-

ku i aromatu, ale przede wszystkim profesjonalny sposób jej przyrządzania, najczęściej nieosiągalny w domu. Świetnie zaparzoną kawę nie tylko serwują kawiarnie, ale także sklepy. Za pomocą odpowiedniego ekspresu oferują napój godny dobrego baristy. To dzięki nim otrzymujemy prawdziwie aromatyczny napój. Ponadto klient może wybrać rodzaj swojej ulubionej kawy – latte, espresso, cappuccino, a może americano? Najczęściej wystarczy jedno kliknięcie i pyszna kawa wpada w ręce zadowolonego klienta. Najważniejsze, że równie łatwo przyrządzane są mleczne warianty. Nowoczesny sprzęt charakteryzuje się ciekawym wzornictwem oraz intuicyjną obsługą. Najczęściej posiada opcję samooczyszczenia. Profesjonalne ekspresy do parzenia kawy wyposażane są w szereg rozwiązań, które nie tylko ułatwiają pracę, ale także znaczne zmniejszają koszty eksploatacji urządzenia. Jakie korzyści zanotuje właściciel sklepu po wprowadzeniu kawy na wynos? Na pewno wzrost obrotów i liczby lojalnych klientów, którzy zapewne docenią możliwość zamówienia dobrze zaparzonej kawy. Inwestycja szybko się zwróci, na kawie zarabia się naprawdę dobrze… To bardzo wygodne, jeśli między bułką, serkiem i masłem można zamówić sobie małą czarną z prawdziwego zdarzenia. Jakie ziarno?

Reklama str. 53

Pozostaje już tylko zdecydować o typie ziarna, które stanie się pod-

32 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

stawą serwowanej kawy. Do wyboru mamy czystą arabikę lub połączenie arabiki i robusty – to najpopularniejsze warianty. Te najlepsze pochodzą z upraw z Ameryki Południowej i Indii. Arabika jest na pewno bardziej aromatyczna (zawiera dużo więcej olejków aromatycznych niż ziarna robusty), a przy tym jest subtelniejsza w smaku i ma mniejszą zawartość kofeiny. Owocowe nuty smakowe występują na przykład w ziarnach z Etiopii (mają posmak bergamotki, są delikatnie cytrusowe). Kawy z Afryki cechuje wyższa kwasowość oraz intensywność, docenią je znawcy i koneserzy. Odmiany z Ameryki Południowej są delikatne i łagodne w smaku, mają niższą kwasowość, można w nich wyczuć czekoladę i orzechy. W razie możliwości warto zaproponować klientom dostosowanie napoju do diety, przełamując klasyczne pozycje, takie jak cappuccino czy cafe latte napojem sojowym lub owsianym, a także alternatywnymi opcjami słodzenia. Tak naprawdę wiele zależy od naszej wyobraźni i otwartości. Jeszcze niedawno nikt nie wierzył w to, że w sklepie można serwować kawę. To myślenie właśnie przechodzi do lamusa. Tak naprawdę za pomocą jednego guziczka można stworzyć imponujące, trójwarstwowe cappuccino, podobne do tego serwowanego przez baristę w kawiarni. I może się to odbywać w ulubionym sklepie, dlaczego by nie? ▼ ANGELIKA DRYGAS


XXXXXXXX

33 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


COMIESIĘCZNY DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W BRANŻY FMCG W POLSCE

NUMER

032

CZERWIEC

2022

KRYTERIA WYBORU SYSTEMU FRANCZYZOWEGO start w porównaniu do całkowicie niezależnego biznesu. Kryteria wyboru systemu franczyzowego Niezbędnie jest określenie pozycji danej sieci na rynku. Do podstawowych kryteriów siły oddziaływania systemu franczyzowego można zaliczyć: jego zasięg terytorialny oraz obroty systemu. Im

są one wyższe, tym lepiej dla potencjalnego biorcy, ponieważ pozwalają dawcy na osiąganie korzyści wynikających z ekonomiki skali. Pozycję na rynku franczyzodawcy można mierzyć liczbą posiadanych placówek handlowych, tj. jednostek własnych i franczyzowych. Ważna jest także struktura systemu. Im więcej dawca posiada sklepów na licencji, tym większe ma doświadczenie we współ-

DR MARTA ZIÓŁKOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Dlaczego warto otworzyć franczyzę?

fot. BigstockPhoto.com

Franczyzodawca dostarcza biorcy sprawdzony pomysł na biznes, czyli gotową receptę jak odnieść sukces w danej branży. Organizator systemu przekazuje pełną koncepcję biznesową swojemu partnerowi wraz ze specjalistycznym know-how, pakietem franczyzowym zawierającym wszelkie informacje, jak prowadzić jednostkę franczyzową oraz przekazuje biorcy prawo do posługiwania się marką sieci. Biorca zyskuje łatwiejszy

34 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


pracy z biorcami oraz pełniej zaspokaja ich potrzeby. Istotne znaczenie ma także liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie franczyzodawcy, by odpowiednia liczba pracowników dbała o dobre relacje z franczyzobiorcami. Przed wyborem franczyzy ważne znaczenie ma fakt, by uzyskać jak najwięcej informacji o danym systemie franczyzowym. Między innymi to: jak długo istnieje sieć, jaką ewolucję przeszła w ostatnich latach, jaka jest siła rynkowa znaku oraz rozpoznawalność marki, a raczej preferencje klientów do dokonywania zakupów w konkretnej sieci. Potencjalny franczyzobiorca może pytać także o liczbę i przyczyny rozwiązanych umów franczyzy w ostatnich latach oraz warunki, na jakich ma być zawarta umowa, a przede wszystkim o to, jakie usługi dodatkowe oferuje dawca (m.in. zarządzenie asortymentem, program szkoleniowy, zakres know-how, pomoc w rekrutacji pracowników jednostki i ich szkolenia, doradztwo finansowoprawne, udostępnianie narzędzi służących optymalizacji zarządzania sklepem, dostęp do wyników badań marketingowych, wdrażanie standardów obsługi klienta, kontroling operacyjny i finansowy sklepu, obsługa procesu inwestycyjnego budowy bądź adaptacji lokalu). Usługi te powinny być świadczone w trybie ciągłym podczas trwania umowy franczyzowej. Przyszły biorca musi także poznać codzienne funkcjonowanie danego systemu franczyzowego, najlepiej zrobić to osobiście w istniejącym obiekcie, czy to franczyzowym czy będącym jednostką własną. Poznać opinie obecnych franczyzobiorców, a także ich pracowników. Jeżeli to możliwe, warto byłoby poszukać i porozmawiać także z byłymi biorcami danego systemu. Istotną sprawą jest również przeanalizowanie, jakie są warunki umowy franczyzowej: dłu-

35 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


gości jej trwania, warunki jej rozwiązania, przedłużenia, stosowanych przez dawcę kar umownych za niedopełnienie postanowień umowy. To, co jest szczególnie ważne, to wyłączność terytorialna, jaką oferuje dawca, tj. zasięg geograficzny terenu na jakim nie powstanie placówka tego samego systemu franczyzowego. Kryterium to ma ogromne znaczenie przy nasilających się procesach nasycenia rynku i wzrastającej konkurencji w branży. Niebagatelne jest także to, czy istnieje odpowiednia komunikacja wewnątrz systemu franczyzowego, czy biorcy systemu traktowani są jako partnerzy dla dawcy. Istotą tego jest słuchanie opinii biorców bezpośrednio lub w postaci komitetów franczyzobiorców, które mają możliwość przekazywania informacji zwrotnej dawcy, ale także ewentualnie inicjowania pewnych zmian w systemie franczyzowym czy generowania rozwiązań innowacyjnych. Jedno jest pewne, iż każdy potencjalny biorca podejmujący współpracę z wybranym systemem franczyzowym musi skonsultować warunki franczyzy z dorad-

DECYZJE ZAKUPOWE Pod wpływem informacji, z którego pisma handlowego zamawiają Państwo najwięcej asortymentu do swojego sklepu? TOTAL SKLEPY W POLSCE - otrzymujący prasę N=770

23% Handel

34%

Poradnik Handlowca

12%

Wiadomości Handlowe

10%

Hurt & Detal

DAMIAN RYBAK Dyrektor Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców Żabka Polska Niezwykle ważne w modelu franczyzowym są przejrzyste kryteria współpracy z siecią franczyzową i oferowany przedsiębiorcom rodzaj wsparcia. Istotne jest także posiadanie przez franczyzobiorców zaufanego partne-

cą w tym zakresie, a zapisy umowy z prawnikiem. Należy wspomnieć, iż każdy prawnik w Polsce posiada wiedzę na temat, jak funkcjonują powiązania franczyzowe. Istotne jest także to, jakie są perspektywy finansowe podjęcia działalności w danym systemie franczyzowym. Franczyzodawca powinien opracować, prognozę finansową dla danej jednostki franczyzowej, którą chce uruchomić potencjalny biorca licencji. Powinna ona dawać rzetelny i prawdopodobny obraz najbliższej przyszłości finansowej mający wskazać biorcy możliwe do osiągnięcia wyniki finansowe z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i specyfiki danej jednostki franczyzowej. Pozwala to także zapoznać się z opłatami franczyzowymi stosowanymi w danym systemie. W tym zakresie potencjalny biorca powinien zwrócić szczególną uwagę by franczyzodawca stosował niewielkiej wysokości opłatę na wspólny fundusz marketingowy, który zapewnia finansowanie zintegrowanych działań reklamowo-promocyjnych dla całe-

36 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

ra biznesowego. W Żabce w centrum naszego zainteresowania jest franczyzobiorca (idea franczyzocentryczności) – staramy się zatem nieustannie odpowiadać na jego potrzeby. Osoby dołączające do naszej sieci, przy ok. 5 tys. zł wkładu własnego, otrzymują nasze wsparcie od samego początku. Zyskują w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, pakiet szkoleń, dostęp do know-how i możliwość działania pod rozpoznawalnym szyldem, w biznesie sprawdzonym przez tysiące innych przedsiębiorców. Oferujemy im też wsparcie serwisowe, technologiczne i logistyczne, dodatkową pomoc w trudnych momentach jak pandemia czy większe bezpieczeństwo biznesu dzięki ubezpieczeniu „Polisa na biznes”.

go systemu franczyzowego w skali ponad lokalnej. 6 złotych reguł wyboru właściwego systemu franczyzowego • Nie wybieraj pierwszej franczyzy, którą znajdziesz. Szukaj dalej i rób porównania. • Bądź przygotowany do zainwestowania czasu w poszukiwania właściwego franczyzodawcy. • Dokładnie sprawdź wybraną franczyzę. • Daj sobie czas na podjęcie właściwej decyzji. • Bądź 100% pewny wyboru przed podpisaniem umowy. • Przyjmuj wszystkie rady, ale Ty jesteś odpowiedzialny za ostateczną decyzję. Reasumując, we franczyzie nie należy oczekiwać szybkich zysków, ale długotrwałej stabilnej współpracy pomiędzy dawcą a biorcami, która będzie generowała zyski zarówno teraz, jak i w przyszłości. ▼


XXXXXXXXX

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI EUROCASH: Jak dzięki edukacji można wspierać pracowników w czasie kryzysu wojny?

Zlecony materiał promocyjny

Oferta szkoleniowa Akademii Umiejętności Eurocash, zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku, nieustannie się rozwija. Ostatnie wydarzenia, związane z wojną w Ukrainie, stały się bodźcem do bezzwłocznego podjęcia szeregu działań edukacyjnych. Wśród nich są: kursy i podręczniki dla obywateli Ukrainy wdrażające do pracy w sklepie spożywczym, artykuły o zmianach w prawie w związku z napływem uchodźców czy webinary z ekspertami dotyczące aspektów prawnych i psychologicznych. SZKOLENIA ONLINE I PODRĘCZNIKI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM Akademia Umiejętności przygotowała 11 kursów e-learningowych w języku ukraińskim, których tematyka ściśle związana jest z pracą w sklepie spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem stoisk świeżych. Kursy dostępne na platformie AUE tworzą kompleksowy program wdrożeniowoszkoleniowy dla nowych pracowników z Ukrainy. Dzięki nim uczestnicy poznają nie tylko podstawowe zasady pracy w sklepie spożywczym czy standardy obsługi klienta, ale zgłębiają także zasady merchandisingu i poznają wymogi prawne dotyczące sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholu w Polsce. Nabywają także umiejętności zarządzania stoiskiem owoce-warzywa oraz fachowej oceny jakości produktów, poznają standardy pracy i przepisy BHP na stoisku mięso-wędliny oraz uczą się, jak zapobiegać nadmiernym stratom. Doskonałym uzupełnieniem kursów e-learningowych są cztery podręczniki przygotowane przez Akademię i przetłumaczone na język ukraiński: Obsługa Klienta, Stoisko mięso-wędliny, Stoisko owoce-warzywa oraz Pracownik sklepu spożywczego. Są to „pigułki wiedzy”, przydatne zarówno pracownikom, jak też pracodawcom jako materiał dydaktyczny, zwłaszcza w okresie wdrożenia do nowych obowiązków.

Dla pracowników lady tradycyjnej Akademia przygotowała także Rozmówki polsko-ukraińskie, zawierające podstawowe nazwy produktów oraz najważniejsze zwroty wykorzystywane podczas obsługi klienta. WEBINARY Z EKSPERTAMI Poza kursami e-learningowymi, Akademia Umiejętności zorganizowała cykl webinarów w języku polskim oraz ukraińskim, które z jednej strony dotyczyły aspektów prawnych, np. zatrudniania obywateli Ukrainy, a z drugiej – aspektów psychologicznych, np. jak radzić sobie z lękiem i poczuciem zagrożenia, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie czy jak wspierać osoby doświadczające kryzysu emocjonalnego. Mogli wziąć w nich udział wszyscy pracownicy Grupy oraz pracownicy współpracujących z nią sieci. Ogromne zainteresowanie tymi wydarzeniami dowiodło, że podobne inicjatywy są aktualnie niezwykle potrzebne. NA BIEŻĄCO ZE ZMIANAMI W PRAWIE Na platformie edukacyjnej AUE oraz w newsletterach ukazał się cykl artykułów traktujący o aktualnych zmianach w prawie w związku z napływem uchodźców z Ukrainy, przygotowany przez kancelarię prawną Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Eksperci podpowiadali m.in. jak zatrudnić obywateli Ukrainy oraz jak kwalifikować ich nieobecność w pracy w związku z powrotem do kraju w celu jego obrony, a także jakimi zasadami prawnymi należy kierować się prowadząc zbiórki publiczne i niepubliczne na rzecz Ukrainy. Akademia Umiejętności zamierza systematycznie poszerzać ofertę edukacyjną dla pracowników z Ukrainy, bazując na wynikach badań potrzeb szkoleniowych. Więcej informacji o Akademii Umiejętności Eurocash można znaleźć na stronie internetowej: www.akademiaeurocash.com.pl lub u przedstawicieli sieci franczyzowych i partnerskich organizowanych przez Grupę Eurocash.

37 PORADNIK PORADNIKHANDLOWCA HANDLOWCA| |LUTY MAJ 2022 2020


PULS RYNKU

Z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiaj branża piwna? Czas dla branży piwnej jest trudny. Wpływ na to ma nie tylko pandemia, ale także wzrost stawki akcyzy na piwo, szybki wzrost kosztów surowców, opakowań oraz pracy i energii. Dodatkowo na początku wiosny pogoda nas nie rozpieszczała, przez co sezon rozpoczął się później. Jakie produkty cieszą się największym zainteresowaniem w sezonie wiosenno-letnim? W tym roku czeka nas owocowy zawrót głowy. Polacy pokochali radlery, których sprzedaż mocno rośnie w sezonie wiosenno-letnim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, już w marcu na rynek trafiła nasza innowacyjna linia Łomży Radler 20% soku, czyli idealne połączenie Łomży 0.00% oraz owocowej lemoniady z zawartością 20% soku. Nowa odsłona Radlerów to odpowiedź na trendy i potrzeby klientów w najszybciej rozwijającej się kategorii w Polsce. Nasi klienci będą mieli w czym wybierać – postawiliśmy na najchętniej kupowane wersje o smaku arbuza i truskawki, mango, jabłka i wiśni oraz grejpfruta. Nasze Radlery otrzymają wsparcie reklamowe dedykowaną kampanią ATL i będą widoczne w telewizji, kanałach digitalowych oraz na platformach VOD. Co wyróżnia Państwa produkty na tle innych marek? Łomża to doskonała alternatywa wobec masowych produktów koncernowych oraz skomplikowanych piw rzemieślniczych. Wierzymy, że im prościej tym lepiej, dlatego też w naszych nowych radlerach, jest aż 20% soku. Takie połączenie piwa i soku zapewnia idealne orzeźwienie. W produktach Łomża Radler 20% soku nie znajdziemy słodzików czy syropu glukozowo-fruktozowego. Dzięki temu mają one niską zawartość cukru.

Niedawno zakończyła się akcja proekologiczna Almette Chroni Łąki. Jak ważna jest ochrona środowiska w Państwa codziennej działalności? W ubiegłym roku rozpoczęliśmy program „Almette Chroni Łąki”, który wpisuje się w strategię Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska, Cele mamy ambitne: do 2024 chcemy zasiać 150 000 m2 łąk, które wyżywią ok. 1 000 000 zapylaczy. Na rok 2022 przygotowaliśmy kolejne akcje siania łąk oraz eventy i materiały edukacyjne, które uświadomią, jak ważna jest rola łąki w ochronie środowiska! Łączymy we wspólnym działaniu Pracowników, Konsumentów, Influencerów oraz Ekspertów: profesora Piotra Tryjanowskiego i Macieja Podymę z Fundacji Łąka. Dbanie o przyrodę, to ważna wartość dla Hochland jako organizacji, której jednym z filarów strategii jest Zrównoważony Rozwój, ale także dla pracowników. Wspólnie ukwiecono teren przy zakładzie produkcyjnym, a każdy z uczestników spotkania doświadczenia z zakładania łąki kwietnej zabrał ze sobą, aby promować zakładanie łąk wśród znajomych, przyjaciół i sąsiadów. Jak wyobrażają sobie Państwo przyszłość firmy? Rynek FMCG zmienia się dynamiczne, ale największe piętno odciska zmiana oczekiwań konsumenckich. W dzisiejszej komercyjnej rzeczywistości trwa nieustanny wyścig o uwagę, lojalność i portfel konsumenta. Świadomość konsumencka Polaków rośnie z każdym rokiem. Poza smakiem duże znaczenie ma skład produktu, jego pochodzenie oraz marka, która jest gwarancją jakości. Ponadto w tym zabieganym świecie, konsumentom zależy na wygodnych rozwiązaniach. Ważnym trendem jest szeroko pojmowany „Convenience”, czyli komfort przy zakupach, bliskość punktów sprzedaży i możliwość szybkiej realizacji zakupów, czy to poprzez on-line czy w punkcie sprzedaży. Najważniejsza dla nas zasada to „speed to shelf”, czyli dostarczenie produktu w odpowiednim czasie na odpowiednią półkę w odpowiednim sklepie. Jeżeli udaje się ją w pełni realizować – zdecydowanie łatwiej odnosić sukcesy rynkowe. Pracujemy zawsze nad jak najbardziej efektywnym planem sprzedażowym i marketingowym. Jakie są w tym momencie największe zagrożenia, stojące przed Państwa firmą oraz całą branżą mleczarską? Obecna sytuacja w mleczarstwie nie napawa optymizmem. Koszty wytworzenia mleka i również przetwórstwa wzrosły gwałtownie i nadal rosną. Mamy do czynienia z niespotykanym wzrostem cen prawie wszystkich pozycji w surowcach, częściach zapasowych maszyn produkcyjnych lub opakowaniach. Nie ma szans skompensować tak wysokich podwyżek cen wyłącznie z działań wewnątrzfirmowych – to musi zostać przełożone na ceny konsumenckie. Handel w tym procesie powinien być naszym partnerem.

38 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


PULS RYNKU

39 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


TWOJA DROGERIA CHEMIA GOSPODARCZA

CHEMIA Z ZAKUPAMI Niejeden z klientów w pośpiechu szukał w sklepie spożywczym półek z produktami z szeroko pojętą chemią gospodarczą. To bardzo wygodne, jeśli znajdujący się w pobliżu punkt sprzedaży oferuje najpotrzebniejsze towary, jak: papier toaletowy, mydło, podpaski, czy chusteczki higieniczne. Warto z atencją zajrzeć na te półki i pięknie wyeksponować najbardziej atrakcyjny asortyment.

N

iemal w każdym sklepie, niezależnie od jego rozmiarów, znajdziemy ofertę chemii gospodarczej. Choćby w bardzo okrojonym kształcie, ale zawsze. Im większy sklep, tym większe możliwości asortymentowe. Warto wtedy zainwestować w towary, które może nie są najbardziej chodliwe, ale podniosą prestiż sklepu – będzie on postrzegany jako ten, w którym wszystko jest pod ręką. Zadowolony kupujący zapewne wróci do takiego świetnie wyposażonego miejsca i zostanie jego lojalnym klientem. Nie będzie musiał odwiedzać konkurencji, aby skompletować listę zakupową. Jak zatem dobrać asortyment, by towar nie zalegał w magazynie, niepotrzebnie zajmując przestrzeń i jednocześnie sprostać

AGNIESZKA SZATKOWSKA Brand Manager E HDD Henkel Polska Wśród produktów marki E niekwestionowanym liderem jest seg-

oczekiwaniom coraz bardziej wymagających konsumentów? Rzeczy codzienne Są takie produkty, które rotują niemal każdego dnia, dlatego warto je mieć w zapasach magazynowych. Należy do nich papier toaletowy, płyny do zmywania naczyń, mydła, preparaty do mycia toalet, czy ręczniki papierowe. Co jeszcze zaowocuje zyskami? Posiadanie różnego rodzaju środków do mycia podłóg, szyb, łazienki, kuchni, wykładzin i luster. Do tego odświeżacze powietrza, proszki i płyny do prania. Ale to nie wszystko, kategoria jest niezwykle pojemna i możemy zaliczyć do niej na przykład chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka i te w paczuszment proszków. Ta tradycyjna forma środków piorących stanowi największy segment dla produktów marki E, który pokochali konsumenci. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy coraz szybciej rosnący segment kapsułek, który systematycznie rozwijamy. Od kwietnia 2022 oferujemy konsumentom nową, udoskonaloną formułę trzykomorowych kapsułek Power Caps, wzbogaconych o nowy enzym zapachowy, który gwarantuje pięknie pachnące pranie. Kapsułki dostępne są w 3 rozmiarach – 26, 39 oraz 45 prań, w wariantach do ciemnych i kolorowych tkanin oraz aromaterapia.

40 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

kach czy płyny do dezynfekcji. Są osoby, które stawiają na środki uniwersalne sprawdzające się w przypadku różnych zabrudzeń. Nie zawsze jednak poradzą sobie z uporczywymi plamami czy brudem. Stąd popularność detergentów dedykowanych do konkretnego działania. Myją, ale i pielęgnują dane powierzchnie. Najważniejsza jest skuteczność preparatu, to dzięki temu sprzątanie jest krótsze i bardziej efektywne. Właściciele sklepów powinni zastanowić się nad wprowadzeniem do oferty także tych mniej popularnych produktów, jak np. środki do czyszczenia mebli, sprzętów AGD i RTV, laptopów i komputerów stacjonarnych, pasty do butów, środki owadobójcze, czy odplamiacze. Pranie w ruch Jednym z elementów prowadzenia gospodarstwa domowego jest pranie. Na rynku znajdziemy wiele ciekawych środków ułatwiających utrzymywanie ubrań, bielizny, ręczników i pościeli w czystości. Kupujący poszukują sprawdzonych towarów, zwłaszcza do bieli, do kolorów, a także dla osób o wrażliwej skórze. Do wyboru pozostaje tradycyjny proszek, żel i wygodne kapsułki do prania w niskich temperaturach (w tej kategorii pojawiły się już jakiś czas temu środki 3+1 zawierające naturalne olejki eteryczne gwarantujące piękną woń). Dla wielu klientów liczy się przede wszystkim zapach.CHEMIA GOSPODARCZA

Zarówno podczas sprzątania, jak i przy segregowaniu wypranych ubrań większość z nas lubi czuć przyjemną woń. Nowinki na czasie Nowości w obszarze chemii gospodarczej dobrze jest odpowiednio zaprezentować poprzez atrakcyjne materiały promocyjne, stoppery, toppery, POS-y, hangery, flagi zwisające z sufitu – to tylko niektóre z możliwości. Każda ekspozycja, która przedstawia niebanalny koncept i pomaga klientowi zorientować się w ofercie działa na korzyść sprzedawcy. W tym zakresie dobrze jest korzystać ze wsparcia marketingowego producentów, którzy chętnie dzielą się materiałami reklamowymi. Jakie nowości możemy znaleźć na półkach w ostatnim czasie? Dużo dzieje się w temacie płynów do płukania. Tu producenci walczą o klienta, oferując coraz bardziej nietuzinkowe zapachy na bazie olejków. Orientalne, inspirowane modą i podróżami, eleganckie i esencjonalne, ale także te klasyczne – kwiatowe, owocowe czy morskie – ważne, aby było w czym wybierać. Kolejną

Łukasz Wierchowicz

Distributed Brands Manager Sarantis Polska

Sarantis Polska jest dystrybutorem skoncentrowanych płynów do mycia naczyń Morning Fresh produkowanych przez brytyjską

ważną kategorią są mydła i żele do mycia czy kąpieli. W tym wypadku sprzedajemy całą otoczkę, kuszący zapach, gwarancję relaksu i atrakcyjności, dobre samopoczucie i piękno. Klienci wybierają produkty o dobrym składzie, coraz częściej zwracają uwagę na to, czy towar jest naturalny. Liczy się wysoki procent składników pochodzenia naturalnego (98-100%), biodegradowalna i wegańska formuła, pH przyjazne dla skóry oraz obecność wartościowych witamin i ekstraktów. Na uwagę zasługują te pozycje, które pięknie pachną, jak: aloesowe kremowe mydło w kostce, rumiankowe, o słodkim zapachu róży, oliwkowo-jogurtowe, lawendowe (działa także odkażająco i do tego łagodzi napięcie nerwowe), czy takie oryginały jak płyn do kąpieli o zapachu babeczek jagodowych. Nowatorskie pomysły Na szczęście producenci wychodzą naprzeciw najnowszym tendencjom i poszerzają portfolio o produkty sprzyjające czasom, w których żyjemy. Chodzi oczywiście o artykuły proekologiczne, w opakowaniach pochodzących firmę PZ Cussons. Marka Morning Fresh ma ponad 25-letnią historię w Polsce. Jest w czołówce producentów w kategorii skoncentrowanych płynów do mycia naczyń. Konsumentom oferuje linię płynów wyjątkowo wydajnych, znanych i cenionych ze względu na wysoką skuteczność usuwania przypalonego tłuszczu oraz zabrudzeń z naczyń kuchennych. W linii płynów Morning Fresh znajdują się zarówno te o klasycznych zapachach – mięty, cytryny czy jabłka, jak również wariant Sensitive – przeznaczony do delikatnej skóry dłoni, czy też pięknie prezentujące się na kuchennym blacie i intrygująco pachnące warianty o zapachu słodkiego groszku i frezji oraz malin i jabłek.

42 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

z recyklingu. Ekośrodki czystości są bardzo popularne. Często opatrzono je rozmaitymi znaczkami jakości i certyfikatami, np. symbolem Nordic Swan Ecolabel, UE ECOLABEL czy Asthma Allergy (zbadane na obecność alergenów). Tego typu specyfiki spełniają rygorystyczne kryteria związane z zużyciem energii, opakowaniem i źródłem pochodzenia surowców. Są także wolne od szkodliwych barwników, substancji zapachowych czy uczulających konserwantów. Stąd w ofercie uznanych marek hipoalergiczne mydła do rąk, płyny do mycia naczyń, środki do prania, a także naturalne płyny do czyszczenia łazienek, kuchni, szyb i toalet. Ich znakiem rozpoznawczym jest brak enzymów, fosforanów, chloru, syntetycznych substancji konserwujących, sztucznych środków zapachowych i barwiących oraz innych szkodliwych substancji, które zatruwają środowisko i szkodzą człowiekowi. Kolejnym aspektem branym pod uwagę jest sposób produkcji preparatów i opakowań, np. czy wykorzystano materiały ze źródeł odnawialnych. Stad pomysł na nowatorski papier toaletowy, w którym cztery podwójnie długie rolki zastępują osiem, co gwarantuje mniej plastiku i mniej miejsca w transporcie, a w rezultacie redukcję spalin. Ciekawym produktem jest płyn do mycia owoców i warzyw usuwający wosk, pestycydy, zanieczyszczenia i metale ciężkie czy też organiczny środek do czyszczenia butelek, smoczków, gryzaków, laktatorów. Warto wspomnieć o towarach, które spodobają się rodzicom – o dedykowanych maluchom proszkach i płynach do prania. Chemia gospodarza w sklepie spożywczym to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Pozwoli klientowi zgromadzić w jednym miejscu wszystko, czego potrzebuje do domu. ▼ Angelika DrygasNABIAŁ

fot. Bigstock Photo.com

NABIAŁ W KOSZYKU ZAKUPOWYM Jedną z najważniejszych kategorii w sklepach spożywczych jest nabiał. To niezwykle prężnie rozwijający się segment, który oferuje klientom szeroki wachlarz produktów. Jakie nowości w ostatnich miesiącach przygotowali dla konsumentów producenci? Jakie trendy można zauważyć na rynku nabiałowym?

P

rodukty nabiałowe przechodzą obecnie zaskakującą metamorfozę. Zmiany społeczne i środowiskowe, mody i tendencje mają ogromny wpływ na tę, wydawałoby się stabilną kategorię. Jeśli producenci chcą sprostać oczekiwaniom większej ilości konsumentów, muszą wprowadzać zmiany, dzięki którym grono lojalnych klientów poszerzy się i wzmocni. Co zatem spotkamy w sklepach spożywczych na półkach z nabiałem?

Powrót do tradycji Jakie trendy dyktują kierunek rozwoju branży spożywczej? Przede wszystkim nastawienie proekologiczne i prozdrowotne, większa dbałość o zdrowie i sprawne zadbane ciało, a także polskie pochodzenie produktów. W związku z tym popularnością cieszą się wyroby z krótką etykietą, mające dobry skład pozbawiony konserwantów i sztucznych wzmacniaczy smaku. Klientów, którzy z atencją czytają etykiety wciąż przybywa. Coraz częściej

44 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

odrzucane są produkty, które zawierają choćby jeden niepewny składnik. Analizę ułatwiają liczne aplikacje definiujące asortyment i pomagające zrozumieć kolejne ingredienty. Dla Polaków liczy się wysoka jakość, którą łączymy z bezpieczeństwem i gwarantem dobrego smaku. Takie parametry mogą zaoferować lokalni polscy producenci dbający o dobre rzemiosło i tworzący zgodnie z poszanowaniem tradycji. Rozkwit notują niewielkie manufaktury i kultowe mleczarnie mogące


XXXXXXXX

45 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NABIAŁ

JACEK WYRZYKIEWICZ PR & Marketing Services Manager Hochland Polska Rynek FMCG zmienia się bardzo dynamicznie, ale największe piętno odciska zmiana oczekiwań konsumenckich. Dlatego siłą poszczególnych kategorii serów jest dywersyfikacja pro-

szczycić się sprawdzonymi technikami serowarstwa. Funkcjonalność się liczy Niezwykle modne są wszelkie produkty funkcjonalne, dzięki którym organizm otrzymuje wyraźne wsparcie w prawidłowym funkcjonowaniu. Chodzi przede wszystkim o ciągłe wzmacnianie układu odpornościowego. Tendencje te wzmocniły się zwłaszcza w obliczu pandemii i narastającego zagrożenia ze strony wirusów. To właśnie w tym czasie producenci zauważyli nagły skok sprzedażowy właśnie w tej podkategorii. Prym wiodły rozmaite wyroby wzbogacone kulturami bakterii, które znajdziemy w kefirach, maślankach, jogurtach, serach. Ten trend pozostał z nami do dziś. W zakresie żywności funkcjonalnej chodliwe są także produkty proteinowe, zawierające sporą ilość białka. Wzięciem cieszą się zatem rozmaite koktajle z białkiem serwatkowym, serki wiejskie z wysoką zawartością białka, skyry,

duktów i otwartość Polaków na nowości na półce. Świadomość konsumencka Polaków rośnie z każdym rokiem, w związku z tym zdecydowanie trudniej odnosić sukcesy rynkowe. Wprowadzając na rynek nowości, pracujemy nad jak najbardziej efektywnym planem sprzedażowym i marketingowym. Niektórzy przykładają dużą wagę do „budowania dystrybucji”, inni wskazują na istotę „dostępności”, a jeszcze inni podkreślają, że najważniejszy jest „speed to shelf”, czyli dostarczenie produktu w odpowiednim czasie, na odpowiednią półkę, w odpowiednim sklepie. Wprowadzając nowości, robimy wszystko, aby stały się one najbardziej oczekiwanymi premierami produktowymi.

czy jogurty proteinowe. Ten asortyment wybiorą przede wszystkim osoby aktywne, uprawiające sport lub będące na diecie. To idealna przekąska zarówno

MACIEJ STRÓŻYK Prezes North Coast North Coast od 30 lat proponuje Polakom najszerszą na rynku ofertę włoskich produktów premium. Naszym sztandarowym towarem jest mozzarella. To typowo włoski ser o delikatnym smaku wyróżniający się świeżą i lekką konsystencją. Produkuje-

46 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

przed, jak i po treningu. Liczy się sposób wytwarzania tych nabiałowych nowinek. Jeśli w produkcji wykorzystano świeże, nieprzetworzone białko serwatkowe, które jest formą najlepiej przyswajalnego białka, mamy do czynienia z produktem o wysokiej jakości. Skąd to nagłe zainteresowanie proteinami? Wiąże się ono z trendem dbania o sylwetkę i wybierania żywności, która spełnia konkretną rolę w organizmie człowieka. Proteiny są przede wszystkim głównym budulcem komórek mięśniowych i biorą udział w procesie wytwarzania np. hormonów i przeciwciał. Możemy je znaleźć w mięsie, rybach, jajach, w warzywach, owocach czy produktach zbożowych oraz w nabiale. Dzięki proteinom szybciej zbudujemy mięśnie i nasycimy się bez udziału wielu kalorii – w rezultacie uzyskamy redukcję masy ciała. Dla przykładu normy spożycia białka dla kobiet (wyznaczone przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie) oscylują na poziomie ok. 0,9 g na każdy kilomy go w Polsce, w naszej fabryce Latteria Tinis w Rzepinie z najlepszej jakości polskiego mleka, na bazie tradycyjnych, włoskich receptur. Dziennie przerabiamy blisko 200 000 litrów mleka, a mozzarellę produkujemy nie tylko pod naszymi markami (Castelli i Buona), ale także pod markami własnymi wiodących sieci na terenie całej Europy. W swojej ofercie mamy także sery twarde i półtwarde, takie jak np. Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino Romano, Provolone, sery pleśniowe np. Gorgonzola, sery świeże m.in. Mozzarella di Bufala, Burrata, Mascarpone, Ricotta, ale i desery – Tiramisu i Profiteroles. W ofercie posiadamy także szeroką gamę produktów bez laktozy oraz Bio.


XXXXXXXX

47 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NABIAŁ

gram masy ciała. Zatem kobieta ważąca 60 kg powinna w ciągu dnia zjeść 54 g protein. Nabiał może poszczycić się jeszcze sporą zawartością wapnia, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju układu kostnego. Zawiera łatwo przyswajalne białko, tłuszcze, sole mineralne oraz witaminy (A, B2, B12, D). Ma korzystny wpływ na prawidłowy wzrost organizmu oraz wzmocnienie kości i zębów. Reklama

Bez laktozy Najprężniej rozwija się kategoria produktów bez laktozy. Z każdym rokiem rośnie ich dystrybucja. Niegdyś dostępne były w większych marketach, obecnie małe sklepy w ofercie mają dostępnych co najmniej kilka wariantów wyrobów mlecznych bez laktozy. Najczęściej jest to mleko, sery żółte i jogurty naturalne. Wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na tego typu wyroby, rośnie portfolio proponowanych artykułów. Klienci z nietolerancją pokarmową nie mogą narzekać – masło, serki puszyste i kanapkowe – od wyboru do koloru! Pojawiło się na przykład mleko czekoladowe w opakowaniu 200 ml ze słomką („on the go”). Z tej opcji skorzystają nie tylko dzieci, ale także dorośli. Pamiętajmy, że mleko UHT bez laktozy 3,2% nie ustępuje w niczym tradycyjnemu odpowiednikowi. Jest tak samo bogate w białko, zawiera witaminy z grupy A, B, D, wapń, fosfor, magnez i cynk. Jego zaletą jest to, że po spożyciu konsumenci w żaden sposób

MAŁGORZATA CEBELIŃSKA Dyrektor Handlu SM Mlekpol Konsumenci, którzy znają produkty Mlekpolu wiedzą, że można nam zaufać. Od ponad 40 lat produkujemy wysokiej jakości wyroby mleczar-

48 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

nie odczują przykrych dolegliwości trawiennych. Jeden z uznanych producentów proponuje kupującym karton bez zawartości aluminium. Co to oznacza? Takie nowatorskie rozwiązanie

Najprężniej rozwija się kategoria produktów bez laktozy.

ma na celu zmniejszenie emisji CO2 i oczywiście stuprocentową pewność, że karton nada się do recyklingu. Do szerokiej oferty produktów bez laktozy dołączyło także mleko UHT do spieniania, z pomocą którego przyrządzimy kawę z białą pianką jak z kawiarni.

skie, bezpieczne i o dobrym składzie, potwierdzonym krótką etykietą oraz, co jest równie istotne, bardzo smaczne. Produkty Mlekpolu wytwarzamy z surowca najwyższej jakości, pochodzącego z najczystszych regionów Polski, od dostawców skupionych wokół 13 zakładów produkcyjnych. Nasi konsumenci mają pewność, że sięgają po dobre i sprawdzone produkty nabiałowe, ale doceniają również nasze nowości, takie jak desery z maślanką czy dipy śmietanowe typu crème fraiche. To innowacyjne produkty wdrożone z myślą o konsumentach szukających gotowych rozwiązań na posiłek lub przekąskę.


XXXXXXXX

49 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NABIAŁ

Anna Siuda Kierownik Marketingu OSM Łowicz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu wprowadzając nowe produkty na rynek, kieruje się przede wszystkim potrzebą innowacyjności, zaoferowania produktów i rozwiązań, które są nietypowe i jedNa lato W okresie letnim dobrze sprzedaje się maślanka, ponieważ należy ona do wyrobów niskokalorycznych i lekkostrawnych, o naturalnym składzie. Jest orzeźwiająca, ma delikatny smak i dobroczynny wpływ na trawienie i odporność organizmu. Dodatkowo jest składnikiem wielu pysznych letnich receptur, jak chłodnik, mizeria czy gazpacho. Dobrą sprzedaż notują także inne fermentowane napoje mleczne, jak: jogurty, kefiry i zsiadłe mleko, jako alterDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 81

nostkowe na rynku. Nie chcemy powielać pomysłów – stawiamy na nowe rozwiązania. Jedną z wielu nowości jest Mascarpone smakowe – produkt, odpowiadający na potrzeby wielu kobiet, które w ferworze obowiązków nie mają czasu na szykowanie skomplikowanych i czasochłonnych potraw. Nasz produkt przyniósł niecodzienne rozwiązania, szybkie do przygotowania. Kolejną nowością są Maślanki mango-marakuja, pomarańcza z limonką, słony karmel, czy kawowa – propozycje smakowe, które przypadną do gustu szerokiej rzeszy konsumentów. Warto też wspomnieć o Jogurtach z błonnikiem z warzywami, owocami, zbożami oraz witaminami – porcja dobroci zamknięta w wygodnej butelce 400 g. natywa dla mleka, szczególnie dla osób cierpiących na nietolerancję laktozy. Spożywanie kefiru reguluje procesy przemiany materii, odbudowuje florę bakteryjną, sprzyja leczeniu zatruć pokarmowych, które latem mogą zdarzać się na przykład na wakacjach. Do tego wszystkiego kefir obniża poziom cholesterolu we krwi. Klienci są coraz bardziej podejrzliwi. Szukają produktów z prawdziwego zdarzenia i nie dadzą się oszukać. Wolą zapłacić więcej, ale mieć pewność wysokiej jakości. Dobrze jest postawić na towar od sprawdzonych producentów. Autentyczny ser żółty musi być wyprodukowany z mleka pochodzenia zwierzęcego (to reguły obowiązujące w Unii Europejskiej). Wyroby seropodobne zawierają jedynie tłuszcze roślinne i tłuszcze trans, niewskazane dla człowieka. Tak naprawdę do wyprodukowania prawdziwego sera żółtego wystarczy wysokiej jakości mleko, bakterie kwasu mlekowego, podpuszczka oraz sól.

50 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

Roślinne jak od krowy Z roku na rok spada zainteresowanie zwykłym mlekiem, rośnie natomiast popularność jego roślinnych zamienników. Topowi producenci odpowiadają na modę na roślinne alternatywy dla nabiału, czyli produkty wegańskie, stawiając na produkty à la nabiałowe. Mają one choćby w małej części przypominać te wytworzone z mleka pochodzenia zwierzęcego. Stąd w portfolio dużych graczy rynku znajdziemy wyroby mające zastąpić ser żółty – plastry i wiórki o smaku goudy lub mozzarelli, dobre np. do kanapek, pizzy, tostów, zapiekanek (wegański ser żółty zapieka się równie dobrze jak ten tradycyjny, a nie zawiera soi ani glutenu), ser sałatkowo-kanapkowy typu śródziemnomorskiego (prawie jak feta), osełkę z solą i czosnkiem lub naturalną, zamiast tradycyjnego masła. Jej kremowa konsystencja pozwala na łatwe rozsmarowanie na chlebie lub pieczywie chrupkim, co ciekawe może posłużyć jako tłuszcz do smażenia. Pojawiły się też wegańskie puddingi, czy „jogurty” na bazie owsa, np. truskawkowo-rabarbarowe i jagodowe, w poręcznym kubeczku, z dziubkiem do picia – odpowiednie dla wegetarian, wegan, fleksitarian, co najważniejsze nie mają dodanego cukru. Fanom produktów bez dodatku mleka spodobają się także rozmaite serki do smarowania z ziołami francuskimi, które można zaproponować jako przekąska z paluszkami lub chipsami, czy roślinna feta bogata w witaminy z grupy B. Ofertę wegańską urozmaicają produkty na bazie migdałów – pasty kanapkowe, roślinne plastry i wiórki, oczywiście bez laktozy, bez mleka i bez glutenu.


XXXXXXXX

51 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NABIAŁ

MAREK KAPICA Prezes Zarządu SDM Wieluń Konsumenci chętnie wybierają nasze produkty, ponieważ Spółdzielnia Dostawców MleWażne nawiązania Coraz chętniej wybieramy także produkty ekologicznie zapakowane. Ekodesign, zrównoważona produkcja, biodegradowalne i nadające się do recyklingu opakowania to palący trend ostatnich sezonów. Polacy poszukują także dobrych cen i ciekawych promocji – w obliczu rosnących cen i wysokiej inflacji takie zachowanie stają się normą. Warto rozważyć uruchomienie atrakcyjnych konkursów, programów lojalnościowych, kart stałego klienta, gratisów i promocji, aby zwabić wahają-

ka w Wieluniu w swojej działalności koncentruje się na wytwarzaniu najwyższej jakości produktów nabiałowych: twarożków, twarogów, masła, napojów fermentowanych, śmietan, śmietanek oraz mleka odtłuszczonego w proszku. Sztandarowym produktem naszej firmy jest twarożek kanapkowo – sernikowy Mój Ulubiony. Jest on dostępny w różnych wariantach smakowych, m.in. ze szczypiorkiem, rzodkiewką, chrzanem, czy ziołami ogrodowymi. Dla osób preferujących wersję słodką polecamy twarożek o smaku waniliowym lub z pomarańczą.

cych się kupujących. Jakie pojęcia pomogą w zrozumieniu najnowszych potrzeb konsumenckich? Comfort food (żywność tradycyjna, której przypisywane są wartości sentymentalne) czy slow food – produkty o czystym składzie, powstające w niskim nakładzie. Nabiał doskonale wpisuje się w te trendy. Wielu z nas pamięta smak ręcznie wyrabianego przez babcie sera czy nawet masła. Dlatego warto rozważyć miejsce w lodówce dla linii nabiału ekologicznego ze znaczkiem bio, który powstaje z mleka pochodzącego z certyfikowanych gospodarstw.

Reklama

52 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

W tego typu miejscach prowadzona jest tradycyjna hodowla krów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Pamiętajmy także, że tradycja polskiego serowarstwa jest bardzo ciekawa i bogata, nasz kraj jest jednym z największych producentów serów na świecie. Nabiał stanowi duży wolumen na rynku FMCG, ponieważ jest kluczowym elementem codziennego menu naszych rodaków. Kanapki z serem, banan z jogurtem, kefir do obiadu, twarożek na kolację, sałatka z fetą, mozzarella z pomidorami to tylko niektóre z ulubionych dań z udziałem nabiału właśnie. Płatki z mlekiem, śmietanka do kawy, śmietana do zupy czy sosu, pizza, zapiekanki, tosty to kolejne przykłady. Uwielbiane są także rozmaite kefiry, maślanki serki do smarowania, serki wiejskie, twarogi, sery dojrzewające, topione czy pleśniowe. Jest tego dobrodziejstwa naprawdę sporo. Nowinki Co ciekawego słychać wśród nabiałowych bestsellerów? W sezonie letnim powodzeniem cieszyć się będzie ser grillowy w wygodnych krążkach, idealny na ruszt i do smażenia. Wszelkie sery topione i żółte w różnych formatach: w bloku, kawałku, plastrach. Zarówno te holenderskie


XXXXXXXX

53 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NABIAŁ

MARIUSZ KUBICA Marketing Manager Lumiko Lumiko od początku skupia się na dwóch kategoriach produktów mleczarskich: tłuszczach do smarowania pieczywa (masło, miksy tłuszczowe) oraz sery niedojrzewające i dojrzewające. Wynikało to z misji firmy „Osiągnąć perfekcję oferowanych produktów pod kątem jakości i smaku”. JAKOŚĆ – nie jesteśmy firmą na-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NOWE DIPY

oraz szwajcarskie, jak i wędzone czy mozzarella. Wciąż tryumfy święci wytrawny i aromatyczny tylżycki nadający się i do kanapek, i jako podstawa zapiekanki. Dla wygody użytkowania producenci coraz częściej decydują się na kopertę z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania. Co jeszcze? Serki do smarowania (naturalne, ziołowe, Dipy_pomidor-PorHand_teaser57x50.pdf ze szczypiorkiem) i w wersji

Reklama str. 61

stawioną na ilość, a to pozwala skupić się na jakości. SMAK – choć wiele osób powie, że to wyświechtany slogan, to nasze sery w większości testów porównawczych wybijały się na tle innych. Obecnie na rynek wchodzi nasza nowa marka SEROVIA®, która w portfolio ma zupełnie nowe lub ulepszone sery dojrzewające minimum 5 tygodni i niedojrzewające. Wśród tych drugich wybija się Mozzarella, którą opracowaliśmy we współpracy z włoskimi partnerami. Zależało nam, aby nasza Mozzarella zachowała włoską jakość, ale wyróżniała się tym, że powstaje z polskiego mleka. Kolejnym produktem wyróżniającym się jest Masło Ekstra Kremowe 85%. Cechuje go niespotykana na polskim rynku zawartość tłuszczu mlecznego na poziomie 85% oraz wyjątkowo miękka i kremowa konsystencja.

w plastrach oraz serki homogenizowane. Pojawiły się także nietuzinkowe smaki kultowego mascarpone – karmelowe, malinowe, czekoladowe i z białą czekoladą – przeznaczone do ciast, deserów, gofrów, lodów i naleśników. Świetnie rotują też wszelkie twarożki, typu klinek, w kostce lub pudełku. Klienci mogą poszaleć z wyborem masła, ma1 23/05/2022 11:43 jąc na uwadze masło z solą morską i solone z czosnkiem. Pojawiły się też nowości w zakresie produktów fermentowanych, jak np. kefir kaukaski, którego znakiem rozpoznawczym jest naturalny błonnik GOS pełniący rolę prebiotyku. Ma niską zawartość cukru (2,7%) oraz zredukowany poziom laktozy i zawiera 11 kultur bakterii. Uwagę zwracają także nowe smaki maślanek: mango z marakują, pomarańcza z limonką, kawowa, słony karmel. Inne cie-

54 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

kawe pozycje to sery żółte typu fit, o zmniejszonej aż o 30% zawartości tłuszczu, plastry sera do przygotowania na gorąco (np. z szynką i pieczarkami jako sposób na zapiekankę lub grzankę), serki puszyste z rzodkiewkami czy szpinakiem, a także miniserki w wygodnym opakowaniu: 4 małe porcje po 30 g. Świetnie radzą sobie także kozie sery jako propozycja nie tylko na śniadanie, ale także jako dodatek do wykwintnych dań. Nowością jest zapewne kremowy serek twarogowy czekoladowy do kanapek – idealny dla dzieci. Spośród proponowanych pozycji wyróżniają się także medaliony serowe z pomidorami i bazylią (na grilla) i ser typu greckiego w kostkach z ziołami w oleju zamknięty w słoiku! Co jeszcze? Tak naprawdę niełatwo jest podsumować wszystkie ciekawe produkty nabiałowe i zebrać je w jednym miejscu. To tak pojemna kategoria, że trudno wyznaczyć jej granice. Wymienię choćby niektóre z nich. Naturalne ukwaszone mleko acidofilne – mleczny napój fermentowany mający właściwości prozdrowotne. Pobudza perystaltykę jelit oraz wydzielanie enzymów trawiennych, do tego nie zawiera substancji smakowych, barwiących, ani konserwujących. Ciekawymi propozycjami są jogurty ze zwiększoną ilością błonnika. O ich atrakcyjności świadczy połączenie zdrowych owoców, warzyw i zbóż. Kolejną ich zaletą jest zawartość Koenzymu Q10 (wzmaga dotlenienie komórek, chroni je przed szkodliwym działaniem wolnych rodników) oraz żywe kultury bakterii BB-12 i LA-5. Te ostatnie usuwają z jelit cholesterol. Do wyboru w opcji z witaminami z grupy B: B2, B6, B12, które pozytywnie wpływają na przemianę mate-


NABIAŁ

rii, wzmocnienie włosów, skóry i paznokci. Latem w tej kategorii chodliwe są także: zsiadłe mleko i chłodniki warzywne z buraków lub z ogórka. Wiodący producent mleka proponuje zaś produkt pasteryzowany, który jednocześnie zachowuje wszystkie walory odżywcze i pełny smak świeżego mleka. Do rozmaitych wypieków i sezonowych deserów na bazie truskawek dobrze pasować będzie śmietanka do ubijania, np. tortowa 36% – o wysokiej zawartości tłuszczu. Jej sprzedaż utrzyma się na świetnym poziomie. Pracujący na wysokich obrotach klienci docenią możliwość zakupu, szczególnie w upalny dzień, kawy mrożonej, która najczęściej usytuowana jest w lodówce obok nabiału. Ogromnym powodzeniem cieszą się sery przywodzące na myśl… inne kraje, czyli sery francuskie, włoskie, hiszpańskie, holenderskie, szwajcarskie. Mozzarella di Bufala z mleka bawolego, burrata (połączenie mozzarelli ze śmietanką), holenderski maasdam, francuski ser śmietankowy morbier, rolady serowe z mleka owczego lub koziego, pecorino – lekko pikantny twardy ser z mleka owczego, parmezan i oczywiście grana padano. Każdy znawca serowych rarytasów doceni włoską gorgonzolę, którą wyróżnia pikantna nuta, kremowa konsystencja i zielonkawoniebieskie przerosty pleśni. Sporą liczbę wiernych fanów ma ricotta owcza solona i rzecz jasna – feta – idealna do wiosenno-letnich sałatek. Na półkach z nabiałem sporo się dzieje. Ten segment nie lubi stagnacji. Śmiało podąża za trendami, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom konsumentów. A ci stawiają poprzeczkę niezwykle wysoko. Są w stanie zapłacić więcej za wysoką jakość i naturalny skład. ▼ ANGELIKA DRYGAS

55 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

Lato w FMCG

▼ SZYBKO I SMACZNIE W KAŻDYCH WARUNKACH – STR. 57 ▼ SŁODKIE I SŁONE PRZEBOJE SEZONU – STR. 63 ▼ GORĄCE TRENDY W NAPOJACH – STR. 74

56 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

BEATA WOŹNIAK

Szybko i smacznie w każdych warunkach

Wyjazdy w góry lub nad morze, weekendowe wycieczki, leniwe popołudnia w ogrodzie lub na działce – wszystko to sprzyja zmianom w sposobie żywienia. Latem konsumenci choć trochę rezygnują z codziennej rutyny, decydując się na szybkie potrawy, niewielkie przekąski lub dania gotowe. Wakacyjna kuchnia preferuje komfort i oszczędność czasu. Lato nie musi być okresem zastoju w handlu. Prowadzący sklepy, w zależności od lokalizacji placówki, powinni liczyć się z większym ruchem spacerowym, turystycznym czy aktywnością sportową, szczególnie w słoneczne, ciepłe dni. Wtedy zwiększa się nie tylko ilość, ale i wartość zakupów w wybranych kategoriach, a najlepiej rotujące artykuły wymagają szczególnej uwagi. Podczas weekendowych i wakacyjnych wyjazdów turyści czasami korzystają z punktów gastronomicznych, spora grupa konsumentów preferuje jednak wyżywienie organizowane samodzielnie, idealnie dobrane do swoich potrzeb i stylu życia. Od czego zależą plany zakupowe? Zazwyczaj największy wpływ mają wybrane aktywności – czy zaopatrujemy się w produkty do przygotowania na ciepło, na zimno, czy tylko w przekąski uzupełniające energię. Znaczenie

ma również grupa wiekowa – młodzież, w przeciwieństwie do rodzin z dziećmi, rzadziej wybiera opcję pełnego wyżywienia z tradycyjnym obiadem na ciepło. Sklepy powinny być przygotowane na różne warianty: produkty dla dorosłych, dla dzieci, dania ekspresowe mrożone, w proszku i gotowe, a także kanapki i sałatki. Bardzo istotne jest też lekkie, wygodne i bezpieczne opakowanie. Rynek dań gotowych w Polsce rozwija się dynamicznie. Jak wynika z raportu PMR „Handel produktami foodto-go w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” w 2021 r., wykluczając produkty mrożone, wart był 2,6 mld zł. Konsumenci mają coraz większy wybór, ponieważ w sprzedaży dostępne są nie tylko dania polskie, ale także dania gotowe inspirowane kuchnią zagraniczną: śródziemnomorską, azjatycką, amerykańską. Najczęściej kupowaną kategorią dań gotowych są wyroby garmażeryjne (pierogi, krokiety czy naleśniki), a decydując się na ekspresowe potrawy, Polacy chętnie sięgają po tradycyjne smaki znane z domowej kuchni. Specjały w niskich temperaturach Wśród dań gotowych, które powinny być dobrze reprezentowane w sezonie letnim, znajdują się różnego rodzaju mrożonki. Dominują propozycje mączne: pizza, knedle, pierogi, pyzy, makarony, na urozmaicenie mogą liczyć także amatorzy dań mięsnych, rybnych, warzywnych oraz miksów z kaszą, ziemniakami bądź ryżem. Kuchnia wakacyjna nie musi być wyrafinowana – ważne by było szybko i smacznie, a na te potrzeby odpowiedzą

57 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

zarówno mrożone pizza, hamburger czy frytki, jak też warzywa z kawałkami kurczaka albo mieszanka na zupę. W sklepowej zamrażarce coraz częściej można znaleźć pomysły na ekspresowy obiad inspirowane kuchniami z różnych zakątków świata. Może to być np. kurczak po indyjsku, paella, makaron w sosie carbonara, ryba z warzywnymi i serowymi dodatkami. Warto zadbać o dobry wybór opcji dla wegetarian – na zainteresowanie mogą liczyć dania na bazie soczewicy, ciecierzycy, kuskusu, ryżu i kaszy (m.in. kaszotta i risotta z warzywami, z serem, z grzybami). Warzywa i owoce uznawane są za bardzo istotną podkategorię dań mrożonych – stanowią bazę do szybkich zup, dań głównych, sałatek oraz koktajli. Coraz większą popularność zdobywają też propozycje mieszane, wśród których wyróżniają się kompozycje warzyw i produktów zbożowych, ciekawie dobranych kolorystycznie i pod względem smaku, oferowanych w opcji z ziołami, przyprawami z dodatkiem aromatycznego sosu. Rozwijającym się segmentem są ponadto dania chłodzone, wśród których konsumenci cenią szczególnie naleśniki, kopytka, pierogi, krokiety, pizzę, lasagne, a także zapieGotowe potrawy w słoikach/ /puszkach/ kartonach: marki spożywane najczęściej [RS] Pudliszki Łowicz Rolnik Pamapol Międzychód Profi Stoczek Urbanek Agrovita Inne

19,10% 18,83% 6,53% 4,88% 3,91% 2,94% 1,95% 1,57% 1,50% 0,89%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021


RYNEK POD LUPĄ

MAREK ZACHALSKI

niczało się do pojedynczych wariantów pierogów, o tyle obecnie, w szczególności w sklepach sieciowych, kategoria ma zarezerwowane całe moduły, często w najbardziej reprezentacyjnych miejscach. W przeciętnym sklepie małoformatowym do 300 m2, konsument znajdzie 45 wariantów dań gotowych, przy czym połowa należy do zup (zarówno tych gotowych, mokrych, jak i w postaci instant), ok. 17 wariantów zestawów obiadowych i 9 dań mrożonych. Dominują klasyczne potrawy a dania orientalne, sushi czy naleśniki mają zazwyczaj po ok. 2 warianty w przeciętnym sklepie tego formatu.

Analityk danych sprzedażowych www.cmr.com.pl

Sprzedaż dań gotowych Dania gotowe, biorąc po uwagę zarówno dania chłodzone, mrożone, instant jak i te w puszkach czy słoikach od dawna przestały być kategorią drugiego sortu. Ich wartość, porównywalna jest np. z napojami gorącymi czy tłuszczami, a same dania gotowe, w 2021 roku mogliśmy już znaleźć w ponad 90% sklepów małoformatowych do 300 m2. Warto zaznaczyć, że tak wysoki poziom dystrybucji jest budowany przede wszystkim przez dania instant oraz dania o dłuższej dacie przydatności do spożycia (w puszkach i słoikach). Nawet jednak dania chłodzone, których dystrybucja jest najniższa poszerzają asortyment dostępny w sklepach. O ile kilka lat temu, chłodzone zestawy obiadowe mogliśmy znaleźć w niewielkiej grupie sklepów, a ich portfolio w przeciętnym sklepie małego formatu ogra-

Udziały wartościowe w sprzedaży dań gotowych (w %) sklepy małoformatowe do 200 m 2 MAT 12.21

35

33,2

30 25 20

Źródło: CMR

20,5 16,4

15

10,5

10

8,9

5 0 ■ zupki i dania instatnt ■ dania gotowe mączne chłodzone ■ dania gotowe w słoikach i puszkach ■ mrożone dania gotowe

kanki z pieczarkami lub szynką. Wśród propozycji roślinnych ogromną popularnością cieszą się gotowe do podgrzania kotlety z ciecierzycy – falafel oraz klopsiki wegańskie.

nie ma również wyboru barów czy restauracji, turyści najczęściej zaopatrują się w niezbędne produkty jeszcze przed wyjazdem, by potem przygotowywać posiłki.

Biwakowy klasyk i nowe pomysły

Co powinno znaleźć się na półce dla potencjalnych uczestników biwaków i kempingów?

Sezon urlopowy oznacza wakacyjne plany konsumentów, które w handlu przekładają się na konkretne oczekiwania. Potrzebna jest zróżnicowana oferta dla różnych grup klientów. Już od pierwszych cieplejszych dni wiosny regułą stają się weekendowe wypady za miasto, nierzadko do lokalizacji cichych, spokojnych, dających chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Jeśli miejsca wypoczynku oddalone są od sklepu, a w pobliżu

10,4

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem przygotowywania posiłku w trudniejszych warunkach jest wykorzystanie dań ekspresowych, gotowych do podgrzania. Można je przyrządzić w kociołku nad ogniskiem, w kuchence mikrofalowej, w piekarniku albo opiekaczu. Co sprzedaje się najlepiej w sezonie urlopowym? Nadal królują specjały tradycyjnej kuchni, wśród których szczególnym zainteresowaniem cie-

58 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

■ mrożone dania mączne

■ zupy mokre

szą się zupy (m.in. grochowa, pomidorowa, żurek, ogórkowa, jarzynowa, gulaszowa). Na półkach nie może zabraknąć także gołąbków, pulpetów, flaczków, fasolki po bretońsku, leczo oraz bigosu. Mimo że są to dania zaliczane do tradycyjnych, dość ciężkich, w ostatnich latach ich receptury poddane zostały metamorfozie. Mamy więc domową kuchnię w nieco lżejszym wydaniu, z unowocześnionym składem, bez zbędnych dodatków, za to z aromatycznymi ziołami i przyprawami. Dzięki temu nawet najbardziej wymagający turyści mogą znaleźć dla siebie odpowiednią propozycję. Wśród nowości na uwagę zasługują pikantne gulasze, lekkie drobiowe potrawki, zupy warzywne i coraz bogatsza gama potraw z kaszą, która doskonale syci i ma wiele cennych dla zdrowia właściwości.


RYNEK POD LUPĄ

Na ciekawe propozycje mogą liczyć również miłośnicy roślinnej kuchni – mamy na rynku spory wybór dań na bazie roślin strączkowych, warzyw, orzechów i owoców. Producenci coraz częściej przygotowują też coś dla miłośników mięsnych smaków w roślinnym wydaniu, jak np. flaczki z boczniaków czy wegetariańskie klopsiki lub gulasze. Dłuższa aktywność na powietrzu, wędrówki, wycieczki rowerowe nie wymagają już takich przygotowań jak biwak czy kemping, ale przemyślane zakupy pozwalają zaplanować smaczne i niedrogie posiłki podczas każdej wyprawy, niezależnie od wieku i upodobań smakowych. Co mogą zaoferować sklepy? Przede wszystkim różnorodne dodatki do kanapek. Dla zwolenników mięsnych konkretów mogą to być np. konserwy turystyczne w puszkach, mięsa w słoikach, pasztety, paczkowane wędliny. Gotowe przekąski mięsne w postaci niewielkich porcji kabanosów, chipsów salami, beef jerky (suszona wołowina), stripsów (suszone paski szynki), batonów bądź parówek doskonale wpisują się nie tylko w segment wyrobów wybieranych przez aktywnych konsumentów do zaspokojenia głodu między głównymi posiłkami, lecz także jako alternatywa dla klasycznych chipsów czy orzeszków. Jako dodatek powodzeniem cieszą się też sery, dipy serowe i śmietankowe, pasty kanapkowe, hummusy, a także warzywa świeże i konserwowe w wygodnych porcjach oraz sałatki i surówki. W opakowaniach dań gotowych, oprócz silnych tendencji proekologicznych (słoiki i materiały łatwe do recyklingu) wciąż dominuje trend convenience. Zawartość nie zawsze

WADOWICKIE

nowości

prosto na grilla! TYLKO POLSKIE MIES , O!

85% ,

80% ,

ok. 1 kg

250 G

97% ,

250 g

Zaglądnij co u nas ...

www.dobrowolscy.pl

59 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

trzeba przekładać do garnka – tacki, miseczki lub kubki nadają się do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych, a posiłek można zjeść bezpośrednio z opakowania. Grillowy ekspres Charakterystyczne dla Polaków upodobanie do grillowania od wiosny do późnej jesieni to dla handlowców okazja, by zwiększyć sprzedaż w wybranych kategoriach. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zatowarowanie sklepu i przygotowanie oferty dostosowanej do stylu życia współczesnego konsumenta. Tematyka gril-

la działa kusząco także w ekspozycji – różnorodne, cenione przez klientów produkty oraz nazwy odnoszące się do biesiadowania, pikniku czy ogniska na pierwszym planie na pewno zwrócą uwagę odwiedzających sklep. Wygoda i oszczędność czasu to dla wielu osób priorytety, dlatego warto zainwestować w produkty paczkowane, szczególnie marki znanych producentów. Mogą to być wyroby zarówno dla tradycjonalistów (kiełbasy, kaszanki, szaszłyki), jak i poszukujących nowinek (drób w pikantnych marynatach, kiełbaski w orientalnych przyprawach, burgery,

gyros i kebab). Decydując się na wprowadzenie do oferty zestawów kiełbas i mięs konfekcjonowanych, zwracajmy szczególną uwagę na ich opakowanie (istotne są takie cechy, jak estetyka, bezpieczeństwo przechowywania, łatwość otwierania, gramatura). Konsumenci chętnie sięgają po gotowe zestawy produktów przyprawionych lub marynowanych, nadających się bezpośrednio do obróbki termicznej, jak np. porcje mięsa (karkówka, żeberka, skrzydełka czy udka kurczaka), a także gotowe potrawy, np. roladki drobiowo-wieprzowe w przyprawach, zawijany boczek, ste-

OKIEM EKSPERTA WALDEMAR JAKUBUS · Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu · Dobrowolscy Trzy dekady bez drogi na skróty, to w naszym wydaniu: polskie produkty, najwyższa jakość, naturalne receptury i 7 wyróżnionych, prestiżowych marek produktowych: Polskie Rarytasy, Tradycyjnie Wędzone, Bracia Dobrowolscy, Podkarpackie Specjały, Kukuryku, Syty Wilk i Grill Appetit. To wszystko za sprawą bezkompromisowego przywiązania do „tradycji” i konsekwencji w pozyskiwaniu mięsa z polskich hodowli, bo zgodnie z założeniami jedyną drogą do uzyskania najwyższej jakości, jest sprawdzony surowiec. Tego wszystkiego nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie nasze najważniejsze firmowe ogniwo – ludzie, dzięki którym w dobie międzynarodowych korporacji, nadal pozostajemy firma rodzinną, nadal jesteśmy związani z naszym regionem, a produkty możemy firmować nazwiskiem rodowym właścicieli. EMIL DZIANOK · Dyrektor Handlowy · Jawo W kategorii, którą reprezentujemy od zawsze zwycięża przywiązanie do tych samym smaków. Pod tym względem Polacy są tradycjonalistami. I nie spodziewamy się w najbliższym czasie żadnych większych zmian w kwestii wyboru dań na codzienny obiad. Od lat na polskich talerzach prym wiodą pierogi z mięsem i pierogi ruskie. Mamy też liderów sprzedaży w regionach, bo np. na Mazowszu królują pyzy z mięsem, a na Śląsku kluski śląskie z dziurką. Warto również odnotować fakt, że w związku z wojną w Ukrainie, pojawił się chwilowo, zwłaszcza w Internecie, bojkot pierogów ruskich. Firmy próbowały, odpowiadając na ten bojkot, zmieniać nazwę ruskich na słowiańskie, polskie, ukraińskie itp. Obecnie wolumen sprzedaży naszych pierogów ruskich wrócił do stanu sprzed wojny. DOROTA GRABOWSKA · Kierownik Marketingu · SM Mlekpol Jako świadomy producent nabiału, ale także lider w branży, pod uwagę bierzemy przede wszystkim oczekiwania konsumentów. Badamy ich zachowania zakupowe i obserwujemy modele konsumpcji. Dokonujemy analiz rynkowych i marketingowych. Cennym źródłem informacji są dla nas również partnerzy handlowi, którzy posiadają ogromną wiedzę na temat zapotrzebowania na dany rodzaj artykułów. Na co dzień współpracujemy również z Instytutem Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Dzięki działaniom marketingowym wytyczamy nowe kierunki, kreujemy trendy i rozwijamy propozycje produktów. W tym roku, widząc zwiększone zapotrzebowanie na produkty bezlaktozowe, poszerzyliśmy linię o dwa nowe smaki jogurtów pitnych, które spotkały się z dużym uznaniem konsumentów, pozytywnym zaskoczeniem dla naszych konsumentów są również Dipy śmietanowe Mlekpolu, doskonałe do dań z grilla, sałatek i makaronów.

60 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

61 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

Ciastka paczkowane: marki spożywane najczęściej [RS] Jeżyki - Goplana Wafle Familijne - Jutrzenka Delicje szampańskie - LU Pryncypałki - Dr Gerard BelVita

11,59% 10,02% 9,89% 7,57% 5,26%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021

ki, kotlety itp. Producenci oferują np. wyroby na tackach aluminiowych, do przygotowania na ruszcie lub w piekarniku, a także porcje zapakowane w foremki do pieczenia. Odpowiednio przyprawione i zamarynowane mięso jest po obróbce miękkie i soczyste. Doskonałym uzupełnieniem dań z rusztu będą sałatki i surówki, które klienci mogliby nabyć w wygodnym i bezpiecznym opakowaniu. Wystarczy zalać wrzątkiem Wśród amatorów polowej kuchni niezmiennie powodzeniem cieszą się dania, które wystarczy zalać wrzątkiem lub krótko gotować. De-

hydratyzowana zupa, risotto, kaszotto, makaron w zależności od wielkości porcji i dodatków mogą stanowić przekąskę, rozgrzewający napój, a nawet sycący posiłek dla całej rodziny podczas letnich wyjazdów. Z tego typu pomysłów korzystają również osoby, które niechętnie gotują, gdy pogoda zachęca do wyjścia z domu. Jest to także stały punkt menu na ostatnią chwilę dla młodych konsumentów preferujących posiłki szybkie i tanie. Do korzystania z dań instant zachęca dodatkowo coraz większy wybór smaków. Może to być np. klasyczna zupa (pomidorowa, żurek, grochówka, ogórkowa), zupa krem, aż do inspiracji egzotycznych: tajskich, chili, krewetkowych, curry, ramen, miso itp. Oprócz zup dostępne są również dania z makaronu i ziemniaków z dodatkiem sosów, mięsa, ryb i warzyw. Ciekawym rozwiązaniem są produkty, których zawartość wsypuje się do wody i gotuje ok. 20 min lub krótko podsmaża – przykłady to krupnik, risotto, potrawy z ciecierzycy lub soczewicy, placki ziemniaczane, makaron z kur-

Reklama

62 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

czakiem, chili con carne itp. W składzie znajdują się naturalne składniki: kasza, suszone warzywa i przyprawy, a część z produktów jest przeznaczona dla osób na diecie wegańskiej lub bezglutenowej. Dania gotowe w proszku i zupy instant to kategorie, które można znaleźć w 9 na 10 sklepów małego formatu. Współczesne wybory Na rynku dań ekspresowych i gotowych pojawia się coraz więcej nowych propozycji zgodnych z wymaganiami współczesnego konsumenta. Wciąż jednak pozostaje kwestia, jaka oferta przyciągnie uwagę klientów sklepu. Czy stawiać na sprawdzone produkty, czy też zaryzykować nowości? Czy lepiej sprzedadzą się większe porcje, czy kubki, słoiki i saszetki „na raz”? Poszczególne grupy odbiorców mają różne oczekiwania, dlatego można ofertę oprzeć o produkty klasyczne, popularne, znane od lat (smaki domowej tradycyjnej kuchni), urozmaicając ją rynkowymi ciekawostkami zgodnymi z najnow-


RYNEK POD LUPĄ

szymi trendami w kulinariach. Do takich należą chociażby dania bazujące na składnikach roślinnych, gdyż wielu konsumentów deklaruje, że zamierza wprowadzać do diety więcej warzyw i owoców. Coraz więcej jest też na rynku produktów, które pozbawione są glutaminianu sodu, MOM czy konserwantów, a do ich przygotowania używa się starannie wyselekcjonowanych surowców i naturalnych przypraw. Na topie mamy więc zdrowe, pełnowartościowe dania do ekspresowego przyrządzenia, a także smaki nawiązujące do kuchni z różnych zakątków świata. Nie możemy zapominać o istotnej roli opakowania – w tym przypadku coraz większe znaczenie mają estetyka i nowoczesny design, komfort używania oraz proekologiczne podejście.

BEATA WOŹNIAK

Słodkie i słone przeboje sezonu

Przekąski to dla handlu bardzo ważne kategorie, zwłaszcza w sezonie letnim. Słodkie impulsowe przyjemności wracają do gry po pandemicznym zastoju, w tym także lody w mniejszych formatach, idealne do skonsumowania od razu po wyjściu ze sklepu. Imprezy, spotkania przy grillu, pikniki i wycieczki pobudzają też po-

63 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

pyt na słone przekąski – latem nie brakuje okazji, by pochrupać coś w miłym towarzystwie. Kiedy temperatura za oknem rośnie, konsumenci chętniej przygotowują lżejsze posiłki, łatwiej też zjeść mniejsze porcje, ale częściej. Preferowane są produkty orzeźwiające: chłodniki, koktajle, smoothie i sałatki. Co ciekawe, ochota na przekąski latem nie maleje – słodycze, chipsy albo lody mają zwolenników w różnych grupach wiekowych. Na imprezy i spotkania w większym gronie wybierane są produkty w dużych opakowaniach „familijnych”, zazwyczaj bardziej ekonomiczne, czasami z dodatkową, gratisową zawartością. W sklepach na niecierpliwych klientów czekają też małe opakowania – niewielka porcja w poręcznym formacie nadaje się do spożycia w drodze, nie nadwyręża budżetu i nie pozostawia wrażenia nadmiernej konsumpcji. Impuls lubi jednak powracać, dlatego mały zakup może przerodzić się w codzienną rutynę. Pora na coś słodkiego Słodycze w większych opakowaniach, bomboniery, produkty do dzielenia się, na prezent lub poczęstunek dla gości są najczęściej zakupem planowanym. Konsumenci sięgający po łakocie równie często poddają się jednak działaniom impulsu, kupując coś słodkiego wtedy, kiedy przyjdzie im ochota. Są to zazwyczaj niewielkie przekąski: wafelki, batoniki, ciastka, czekoladki, gumy do żucia. Asortyment, który przyciąga uwagę i uświadamia potrzebę zakupu, powinien być więc starannie przygotowany. Kluczową kwestią jest dobór produktów i ich atrakcyjność dla odbiorcy, a także doskonała czytelność i przemyślana ekspozycja. Jeśli słodkie przekąski znajdują się przy kasie, bardzo ważne są takie czynniki, jak marka, smak, a także wizualne i praktyczne walory opakowania (hasło, grafika, wygodny system otwierania i zamykania). Na dzieci i młodzież na przykład jak magnes działają wszelkie nowości w obrębie oferty znanych im marek. Do kategorii, która bardzo dynamicznie reaguje na konsumenckie trendy zaliczane są gumy do żucia – na przykasowych ekspozytorach regularnie pojawiają się kolejne wersje najpopularniejszych produktów (nowe smaki, formaty opakowań i kształty gum). W asortymencie wciąż dominują odświeżające gumy miętowe i eukaliptusowe o różnej intensywności, ostatnio widać jednak wyraźnie ofensywę owocowych smaków, wśród których znaleźć można m.in. truskawkę, owoce leśne, owoce tropikalne, arbuza, wiśnię

64 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

65 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

czy limonkę. Dzieci niezmiennie zachwycają się smakiem gumy balonowej oraz wariantami rozpuszczalnymi w niezliczonych odsłonach owocowych. Do przekąskowych bestsellerów zaliczyć można także szeroką gamę produktów na bazie czekolady lub z jej do-

datkiem, jak batoniki, czekoladki, ciastka i wafelki. Konsumenci postrzegają je jak drobne przyjemności poprawiające nastrój lub niewielkie posiłki do kawy lub herbaty. Polacy niezmiennie preferują wyroby z czekolady mlecznej, ale jesteśmy otwarci na nowości, co owocuje ogromną liczbą

wersji smakowych, zwłaszcza w przypadku tabliczek i batoników z dodatkami czy nadzieniami. Ważną grupę asortymentową stanowią także lizaki, żelki i cukierki, herbatniki, rogaliki i inne drobne słodycze sprzedawane na wagę lub w poręcznych opakowaniach. Du-

OKIEM EKSPERTA MAGDALENA SARNOWSKA · Marketing Manager · Colian Latem w sklepowych zamrażarkach nie może zabraknąć lodów Colian. Od maja do końca września klienci najchętniej sięgają właśnie po tę kategorię produktów. W tym okresie polecamy nasze bestsellery impulsowe – lody Oranżada Hellena, Jeżyki, Grześki oraz Śliwka Nałęczowska. Na zbliżające się upały nie zapomnieliśmy również o wprowadzeniu nowości. W naszej ofercie pojawiły się okrągłe śmietankowe lody Oranżada Hellena Milk na patyku w orzeźwiającej landrynkowej polewie oraz niskokaloryczne lody Oranżada Hellena Zero Cukru doskonałe dla diabetyków i osób dbających o linię. Dla najmłodszych przygotowaliśmy musujące lody Oranżada Hellena Strzelająca ze znanym już dzieciom cukrem strzelającym. AGATA NYKOWSKA · Category Development Manager · Mars Polska Gumy do żucia należą do grupy produktów o bardzo wysokiej impulsowości zakupu. Oznacza to, że konsumenci sięgają po nie, kiedy zobaczą je w sklepie, bez wcześniejszego planowania. Dlatego właśnie kluczowym miejscem ekspozycji gum do żucia jest strefa kasy. Mimo, że produkty te nabywane są spontanicznie, kategorię charakteryzuje duża stabilność sprzedaży i co może wydawać się zaskakujące – również sezonowość, z kilkunastoprocentowym wzrostem wartości odsprzedaży w ciepłych miesiącach, w porównaniu do okresu jesienno-zimowego*. Konsumenci częściej sięgają po gumy, gdy jest cieplej, ponieważ wyjście z domu, spotkania towarzyskie i większa liczba interakcji społecznych to okazje, gdy uwielbiane przez Polaków drażetki gum bezcukrowych marki Orbit zapewniają poczucie odświeżenia, dodając pewności i dbając o piękny uśmiech. *Na podstawie danych Nielsen, Total Polska, baza Gum do żucia, porównanie sprzedaży w okresach KWI-WRZ vs PAZ-MAR, +13% to średnia procentowa różnica sprzedaży dla podanych okresów, dla lat 2019/2020/2021

KATERYNA MALAFIEIEVA · Brand Manager · Sofio W sezon letni wchodzimy z niespotykaną wcześniej na polskim rynku przekąską BUBLINI od marki Tera. Są to ręcznie robione krążki z ciasta. Wprowadzając produkt do oferty, trochę obawialiśmy się, żeby nie był on kojarzony z tradycyjnymi obwarzankami. BUBLINI są zupełnie czymś innym: mają delikatną chrupkość, są bardziej wypieczone i znacznie większe. Smak produktu nacechowany jest lekką słodkością. Już w pierwszym etapie wprowadzenia produktu na rynek polski mamy fantastyczne opinie od naszych klientów. We wszystkich kanałach dystrybucji oraz w każdym województwie produkt ma wysokie wskaźniki sprzedaży. BUBLINI są dostępne w trzech wersjach smakowych – klasyczne, z makiem oraz z sezamem. Jest to uniwersalna przekąska dla każdego i na każdą okazję. Produkt jest dostępny w foliowym opakowaniu 375 g oraz w pudełku 300 g. BUBLINI są krążkami szczęścia dla naszych klientów – dołącz do grona szczęśliwców! Mokate W okresie letnim konsumenci szukają produktów, które przynoszą orzeźwienie w upalne dni. Mokate Ice Frappe idealnie wpisuje się w tą potrzebę. To rodzaj napoju kawowego na zimno, który w łatwy i szybki sposób można przygotować nie tylko w domu. Wystarczy wsypać do szklanki 1 saszetkę, dodać zimne mleko, zamieszać i gotowe. Dodając do napoju kilka kostek lodu w łatwy sposób wzmacniamy efekt chłodzenia. Doskonale sprawdzi się na wycieczce, rodzinnym pikniku, wszędzie! Mokate Ice Frappe jest dostępne w rodzinnym opakowaniu zawierającym 12 porcji, z czego 2 są gratis.

66 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

67 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

żym zainteresowaniem konsumentów cieszą się przekąski w stylu fit, których coraz większy wybór znaleźć można w strefie przykasowej. Są to zazwyczaj produkty na bazie owoców, płatków, ziaren, bakalii i liofilizatów. Te przeznaczone dla amatorów sportu i specjalnych diet mają mniej cukru, a więcej białka, błonnika, witamin i innych pożądanych składników. Dla zwolenników lżejszej diety warto też przygotować wybór przekąsek ryżowych, orkiszowych lub kukurydzianych (np. wafle, piramidki).

Kusząca lodowa oferta Chociaż lody są w Polsce dostępne w sklepowych zamrażarkach przez cały rok, prawdziwym hitem sprzedaży stają się w sezonie letnim. Dodatkowo lodowemu orzeźwieniu sprzyjają dłużej utrzymujące się upały albo imprezy plenerowe, które gwarantują duży wzrost zainteresowania ofertą w dość krótkim okresie. W czasie pandemii i mniejszej mobilności konsumentów impulsowe formaty traciły na rzecz familijnych – kupowanie większych opakowań zastępowało wyjścia do lodziar-

ni stacjonarnych. Obecnie wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz lody w porcjach na raz odrabiają straty. Są to idealne produkty do szybkiego orzeźwienia, konsumowane zazwyczaj zaraz po wyjściu ze sklepu. Co ważne, ich opakowania i formy spożycia zgodne są z najnowszymi trendami, kuszące wizualnie, w zróżnicowanych gramaturach i dużej gamie kształtów (na patyku, w saszetkach, w kubkach z łyżeczką, lodowe kanapki, rożki i batoniki). W zależności od smaku i dodatków lody impulsowe trafiają w bardzo różne potrzeby odbiorców. Do dzie-

OKIEM EKSPERTA BARTOSZ KUBACKI · Demand Acceleration Director · PepsiCo Rynek napojów energetycznych stale się rozwija, a konsumenci coraz częściej sięgają po produkty bezcukrowe. Nasza marka Rockstar, dzięki poszerzającej się ofercie atrakcyjnych wariantów smakowych bez cukru idealnie wpisuje się w obecnie panujące trendy. W ubiegłym roku na rynku pojawił się Rockstar Original No Sugar, w formatach 250 ml i 500 ml, natomiast na początku obecnego roku, portfel poszerzył się o nowe, ekscytujące smaki: tropikalne Mango z Gujawą (250 ml i 500 ml) oraz soczysta Truskawka z Limonką (500 ml). W czerwcu do tej kolekcji dołącza również orzeźwiający Ogórek z Limonką (500 ml).

PRZEMYSŁAW SUCHARA · Brand Manager · „Herbapol-Lublin” „Herbapol-Lublin”, jako lider kategorii syropów dobrze poznał potrzeby konsumentów. Stąd wiemy, że absolutnie ulubionym smakiem syropu dodawanego do herbaty jest: malina! Powodzeniem cieszą się także mieszanki maliny np. z cytryną, czy z kwiatem lipy bądź żurawiną. Również do piwa Polacy lubią dodawać syrop malinowy, a drugim ulubionym smakiem jest syrop imbirowy. I cieszy się on powodzeniem niezależnie od pory roku. Piwo w wersji imbirowej orzeźwia latem, a rozgrzewa zimą. Do deserów Polacy wybierają już bardziej zróżnicowane smaki – w zależności od potrzeb, np. do naleśników jest to truskawka, a do lodów wiśnia oraz bardziej egzotyczne połączenia jak mango-ananas, które świetnie komponują się nie tylko smakiem, ale i kolorem! To sprawia, że ponad 70% gospodarstw używających syropów posiada w domu więcej niż 1 wariant, tak by każdy miał dla siebie swój ulubiony smak. JUSTYNA KRASOWSKA · Brand Manager Kaw Instant · Jacobs Douwe Egberts PL Letnie miesiące to idealny czas na dalekie, ekscytujące wyjazdy. Wielu konsumentów poszukuje wtedy wygodnych produktów, które można łatwo zabrać ze sobą w podróż. Dodatkowo, istotne by ich przygotowanie było proste i szybkie. Z myślą o wygodzie, ale przede wszystkim o doskonałym smaku, marka Jacobs ma w swojej ofercie cztery ulubione warianty Cappuccino: Milka, Baileys, Wanilia i Karmel. Produkty te wyróżnia doskonale kremowa pianka. Cappuccino Jacobs dostępne są w praktycznym opakowaniu, w formie niewielkiej saszetki, dzięki czemu idealnie sprawdzą się zarówno w domu, jak i na wakacyjnym wyjeździe, zawsze dostarczając chwili przyjemności z picia ulubionej kawy, jak z kawiarni. Teraz w odświeżonej szacie graficznej.

68 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

69 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

OKIEM EKSPERTA NARCYZ WOŁYNIEC · Dyrektor Handlowy · Medifoods Ze względu na swoją jakość, nowoczesny design oraz liczne akcje promocyjne soki Limenita stale cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak co roku, szczególnie podczas sezonu letniego, obserwujemy gwałtowny wzrost sprzedaży soków NFC. Rosnącym segmentem na rynku są również Mocktaile, które stanowią świetny zamiennik dla koktajli alkoholowych w okresie wakacyjnym. Naszymi bestsellerami są zdecydowanie bezalkoholowe Mojito, Pina Colada i Lemoniada. Ponadto, podążając za widocznym trendem prozdrowotnym, w tym sezonie oferujemy Lemoniadę bez dodatku cukru i oczekujemy równie pozytywnych wyników sprzedażowych. KONRAD JĘDRZEJAK · Młodszy Kierownik Marki · Bracia Sadownicy Latem zdecydowanie nie ma nic lepszego niż… lemoniada! Jej siła tkwi w prostym składzie i orzeźwiającym smaku. Dlatego właśnie, jako Bracia Sadownicy, stworzyliśmy Letnie jabłko, czyli domową lemoniadę bez dodatku cukru. Bazą jest świeżo tłoczony sok jabłkowy. Towarzyszą mu letnie owoce i zioła, tworząc nietypowe połączenia smakowe: wiśnia z lawendą, truskawka z bazylią oraz ogórek z miętą. Lemoniada ma lekki, aromatyczny i orzeźwiający charakter. Linia powstała w 2020 roku i od tamtej pory jest naszym faworytem w upalne dni. Letnie jabłko to idealny dodatek na plenerowe spotkania, pikniki czy imprezy w rodzinnym gronie.

ci przemawiają najczęściej kolorowe sorbetowe sopelki, świderki oraz mrożone soki i musy w barwnych opakowaniach. Polewy są kolorowe, soczyste, a posypki dostarczają dodatkowych wrażeń za sprawą zaskakującej tekstury. Smaki wiodące to śmietanka, czekolada i pełen przekrój owoców, od najpopularniejszych aż do egzotycznych. Z kolei dorośli chętnie sięgają po lody przypominające kremowe desery o aksamitnej konsystencji, z migdałami lub orzechami, oblane chrupiącą czekoladową polewą w różnych smakach. Do-

bra oferta lodów kierowanych do osób uwielbiających orzeźwiające przekąski musi zakładać zgodność z najnowszymi trendami, obecność marki przyciągającej dzieci i młodzież, unikalny smak oraz miłe dla oka opakowanie – dzięki temu lody będą idealnym wyborem dla odwiedzających sklep klientów nie tylko podczas upałów. Silna potrzeba chrupania Potrzeby klientów muszą być na pierwszym miejscu. Zgodnie z tą zasadą każdy, kto od-

Reklama

70 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

wiedza sklep, powinien znaleźć w ofercie coś dla siebie. Latem na półkach nie może zabraknąć wiodących marek z asortymentu przekąsek słonych, a także nowości. Nowe produkty warto wprowadzać zarówno w obrębie brandów znanych i lubianych, jak też takich, które mają potencjał i prezentują innowacyjne, przebojowe produkty. Chrupiące słone snacki to element stylu życia wielu konsumentów, z akcentem na grupy dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Z jednej strony to sposób na szybkie


RYNEK POD LUPĄ

71 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

JULIA KIJO

opakowań na paragonie miały negatywny wpływ na sprzedaż napojów. Ujemna zmiana liczby transakcji związana jest z niższym popytem na napoje w sierpniu 2021, wywołanym stosunkowo niskimi temperaturami oraz chłodną, deszczową pogodą. W miesiącach letnich obserwowane są zmiany trendów zakupowych przy wyborze wielkości opakowań, sprzedaż napojów w mniejszych pojemnościach, czyli tych bardziej poręcznych, kupowanych do szybkiego spożycia rosła zdecydowanie szybciej niż sprzedaż napojów w dużych, rodzinnych opakowaniach. Ciężko znaleźć na rynku sklep małoformatowy, który w ofercie nie posiadałby jakiegokolwiek asortymentu napojowego. Wachlarz dostępnych wariantów jest bardzo szeroki, na półce sklepowej w 2021 roku znajdowaliśmy ponad 70 różnych produktów z kategorii soki/nektary/napoje niegazowane, 45 różnych wariantów z kategorii napoje gazowane oraz 30 różnych wód czystych. W okresie letnim półka staje się jeszcze bardziej „obfita”, liczba dostępnych produktów rośnie średnio o dodatkowe 2-5 SKU w zależności od kategorii. Producentami o najwyższych udziałach rynkowych w sklepach małego formatu są Coca-Cola i Pepsico (liderzy segmentu napojów gazowanych), Maspex (z najważniejszą marką soków Tymbark oraz m.in. marką energetyków Tiger) oraz Danone i Nałęczów Zdrój (producenci wód Żywiec Zdrój i Cisowianka), których znaczenie w sprzedaży wolumenowej wzrasta w okresie letnim.

Analityk danych sprzedażowych www.cmr.com.pl Sprzedaż napojów w sezonie letnim w sklepach małoformatowych do 300 m2 z salonikami i kioskami Napoje to trzecia pod względem wartości i druga pod względem liczby transakcji najważniejsza kategoria w małym formacie w sezonie letnim. Sklepy małoformatowe są najważniejszym kanałem sprzedaży tej kategorii, odpowiadające za ponad 60% wartości sprzedaży w całym panelu sklepów detalicznych z dyskontami i hipermarketami w okresie letnim. Najważniejszym segmentem napojów są napoje gazowane odpowiadające za 30% wartości sprzedaży i pojawiające się na co trzecim paragonie. Tuż za nimi plasuje się woda czysta z wagą wartościową 20%. W sezonie zyskują na znaczeniu przede wszystkim wody czyste i smakowe, a także herbaty mrożone i napoje izotoniczne. Sprzedaż wartościowa napojów w sklepach małoformatowych w okresie od czerwca do sierpnia 2021 wzrosła o 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2020. Jak wskazują dane CMR, kontrybutorem wzrostu wartości była średnia cena za opakowanie, podczas gdy liczba transakcji oraz liczba Udziały wartościowe w sprzedaży napojów sklepy małoformatowe do 300 m 2 z salonikami i kioskami , 06-08.2021

4%

4%

Udziały wartościowe producentów napojów sklepy małoformatowe do 300 m 2 z salonikami i kioskami , 06-08.2021

2% 2%

25%

33%

21%

16%

4%

15%

5% 21%

4%

18% Źródło: CMR

■ napoje gazowane ■ napoje energetyzujące ■ woda czysta ■ soki, nektary, napoje niegazowane

■ herbaty mrożone ■ woda smakowa ■ napoje izotoniczne ■ napoje funkcjonalne

6%

■ Coca Cola ■ Maspex ■ Pepsi ■ Danone

72 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

7%

13%

Źródło: CMR

■ Food Care ■ Red Bull ■ Nałęczów Zdrój ■ Monster Beverage ■ pozostali


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

Guma do żucia: marki żute najczęściej [RS] Orbit White (miętowa, drażetki) Orbit (miętowa, drażetki) Airwaves (mentolowa, drażetki) Winterfresh (miętowa, drażetki) Orbit White (miętowa, paski) Mentos Pure Fresh (miętowa, drażetki) Orbit White (owocowa, drażetki) Airwaves (owocowa, drażetki) Orbit (miętowa, listki) Orbit for kids (owocowa)

12,42% 6,32% 5,37% 4,84% 4,09% 2,64% 2,50% 2,27% 2,22% 1,83%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021

zaspokojenie głodu, z drugiej stały punkt imprezowego menu albo popularny dodatek do rozgrywek sportowych czy seansów filmowych. Największą część rynku w tej kategorii stanowią chipsy, pozostała przypada na chrupki kukurydziane, popcorn, krakersy, paluszki, orzeszki, prażynki ziemniaczane i nachosy. Na jakie opakowania postawić? Wzrost sprzedaży w okresie wakacyjnym, więcej imprez sportowych, tzw. długie weekendy będą sprzyjać dużym, ekonomicznym formatom. W małych placówkach i sklepach typu convenience cechą stałą jest jednak lepsza sprzedaż małych, impulsowych opakowań. Z tego powodu niewielkich paczek chipsów, krakersów, orzeszków czy paluszków nie powinno zabraknąć w strefie przykasowej, tym bardziej że coraz więcej producentów decyduje się wprowadzić do oferty jak najmniejsze opakowania, np. 40 g. Zwiększony popyt na chrupiące snacki w miesiącach letnich wynika także z komplemen-

tarności tych produktów – idealnie pasują do piwa oraz napojów gazowanych, często podaje się je jako przekąskę podczas imprez. Warto również pomyśleć o wprowadzeniu do oferty mniej standardowych propozycji o subtelnym smaku, jak różnego rodzaju przekąski zbożowe, wafelki, precelki i obwarzanki. Delikatna słodycz i lekko słony smak, posypki z maku, sezamu, ziaren czy soli gruboziarnistej, a także doskonała chrupkość mogą być odpowiedzią na potrzeby konsumentów poszukujących specjałów z pogranicza kategorii słodyczy i słonych przekąsek. Impulsowe podjadanie Słodkie i słone przekąski należą do typowych zakupów dla przyjemności. Oba smaki mogą kojarzyć się z chwilą relaksu, dobrym towarzystwem, poprawą humoru. Oczekiwania konsumentów wobec oferty w tym zakresie są więc duże – mamy wiele grup odbiorców, różne upodobania smakowe i zwyczaje związane z zakupami. Decydujący jest także styl życia i skłonność do poddawania się impulsom, bo oprócz planowanych imprez czy zapowiedzianych gości tego typu produktów nie ma zwykle na listach zakupów. Okazuje się jednak, że niewiele jest osób, które nie przeznaczają dodatkowych środków na drobne przyjemności – już od lat w różnorodnych badaniach ponad połowa Polaków przyznaje się do regularnego, nawet kilka razy w tygodniu, sięgania po słodycze, chipsy, chrupki, popcorn i inne przekąski. W sklepowej ofercie tego typu produkty powinny występować w różnych wariantach smakowych, nie może wśród nich zabraknąć nowości i reprezentantów aktualnych tren-

74 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

dów. Atrakcyjna ekspozycja to podstawa w przypadku nowych smaków czy artykułów w promocji. Dodatkowym decyzjom konsumentów sprzyja porządek na półce oraz dobre oznakowanie cen i materiałów informacyjnych. Bestsellery klient powinien mieć na wyciągnięcie ręki. Dlatego w mniejszej przestrzeni przydatne są materiały POS, jak np. małe displaye umieszczane na ladach, kolorowe stojaki i kosze zasypowe oraz tzw. krawaty (wiszące taśmy z kieszonkami na produkty). Dzięki temu można przekąski atrakcyjnie zaprezentować, unikając nadmiaru i chaosu.

BEATA WOŹNIAK

Gorące trendy w napojach

Cieplejsze miesiące wiążą się w handlu z wyraźnym wzrostem sprzedaży napojów, zarówno bezalkoholowych, jak i z procentami. Są to kategorie, w których klient powinien otrzymać w sklepie szeroki wybór produktów, z akcentem na walory orzeźwiające i imprezowy potencjał. W nadchodzącym sezonie warto postawić na sprzedaż napojów, które zazwyczaj generują w tym czasie większe obroty, uwzględniając oczekiwania klientów, wiodące trendy i wsparcie marketingowe producenta. Latem nie brakuje okazji do testowania


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

Napoje gazowane: marki spożywane najczęściej [RS] Hellena Fanta Tymbark Mirinda Zbyszko Sprite

7,04% 6,08% 5,14% 5,09% 3,83% 3,67%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021

nowych smaków i limitowanych edycji, dlatego zyskują marki związane z promocją rozmaitych wydarzeń, dobrze komunikujące się z odbiorcą, wpisujące się w atmosferę beztroskiej zabawy. Dodatkowo w okresie upałów korzystnie wpływa na sprzedaż eksponowanie mniejszych formatów napojów w lodówkach. Na szczególną uwagę zasługują wody mineralne i źródlane, soki i napoje owocowe, napoje gazowane, a także mrożone kawy i herbaty, yerba mate, lemoniady. Wśród alkoholi królują lekkość, smak, bąbelki oraz miksy z fantazją, zainteresowanie podbijają też atrakcyjne opakowania w żywych barwach. Obowiązkowa woda Rynek wody zaczyna wracać do formy po pandemicznych zawirowaniach, które szczególnie dotknęły małe pojemności. Mniej okazji do zakupu przełożyło się na spadki sprzedaży, konsumenci nie przestali jednak pić wody mineralnej i źródlanej. Większe jednorazowe zakupy sprzyjały wielopakom i większym formatom opakowań. Dziś czeka nas stopniowe dostosowywanie oferty do nowej rzeczywistości, dlatego na półce powinny pojawić się najpopularniejsze marki w różnych pojemnościach, wody gazowane, niegazowane i lekko musujące, naturalne i ze smakiem. Zgodnie z aktualnymi trendami warto pochylić się nad ofertą dla wymagających klien-

tów, czyli wodami smakowymi i aromatyzowanymi bez cukru, sztucznych słodzików i konserwantów, o zerowej lub minimalnej kaloryczności. Pojawia się wiele ciekawych opcji np. limonka, mandarynka, trawa cytrynowa, malina z cytryną, poziomka albo brzoskwinia. Wśród nowości wyróżnić można także wody z sokiem, zarówno w propozycjach uniwersalnych, jak i tych kierowanych tylko do dzieci. Produkty dla najmłodszych kuszą ponadto kolorową, wygodną butelką, wyposażoną w korek z niekapiącą wylewką. Najbezpieczniej oprzeć ofertę na markach reklamowanych w mediach i dobrze komunikujących się z konkretną grupą odbiorców, pamiętając, że im młodszy konsument, tym bardziej pozostaje wrażliwy na marketingową otoczkę. Marki wody premium, w eleganckich szklanych butelkach, z założenia droższe, nie wszędzie znajdą grono zwolenników – warto jednak je zaprezentować, jeśli jest to zgodne ze specyfiką placówki i spójne z ofertą w pozostałych kategoriach. Ekspresowe orzeźwienie ze smakiem W okresie obfitującym w spotkania przy grillu czas pomyśleć o bogatej reprezentacji napojów gazowanych, dla których, oprócz dni przedświątecznych, lato jest okresem najbardziej owocnym. Niezmiennie powodzeniem cieszą się napoje typu cola, warto też zaproponować klientom musujące napoje w orzeźwiających wariantach cytrusów i owoców egzotycznych oraz oranżady i lemoniady. Przyzwyczajeni do wyrazistych smaków konsumenci, mimo wzrostu cen na skutek tzw. podatku cukrowego, niekoniecznie zmieniają przyzwyczajenia. Czasami decydują się jednak na produkty, których cena

76 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

wzrosła mniej, wzmaga się też zainteresowanie wyrobami zawierającymi mniejszą ilość cukru, np. z dodatkiem soku owocowego, naturalnych aromatów itp. Pandemia wzmocniła ponadto popyt na soki owocowe i owocowo-warzywne jako sposób na uzupełnienie witamin i wsparcie odporności organizmu. Latem, przy wracającej mobilności i braku ograniczeń w turystyce wzmacniają się na rynku małe pojemności soków i napojów owocowych. W ofercie powinny znaleźć się soki świeżo wyciskane niepasteryzowane (w lodówce), soki 100% tłoczone, soki otrzymywane z soków zagęszczonych, produkty przecierowe, naturalnie mętne i klarowne, a także nektary i napoje owocowe produkowane na bazie soków. Popularne smaki? Niezmiennie dominują jabłko, pomarańcza, marchewka i banan, ale konsumenci chętnie sięgają też po ciekawe zestawienia np. z kiwi, truskawką, ananasem, maliną, gruszką, winogronami czy arbuzem. Dobra pogoda sprzyja sprzedaży takich produktów, jak mrożona herbata i kawa. Ice tea powinna znaleźć się i na półkach, i w lodówce, z naciskiem na najlepiej rotujące smaki (cytrynowa, brzoskwiniowa, truskawkowa, malinowa, miętowa, z aloesem i z jaśminem). Kawę i napoje na jej bazie w wersji schłodzonej można nabyć w puszkach i butelkach, w coraz większej gamie smaków i rodzajów (m.in. warianty roślinne), także z obniżoną zawartością cukru. Lato z funkcją Energia i orzeźwienie to mile widziane cechy napojów w sezonie letnim. Oprócz mrożonej kawy mogą je zapewnić także energetyki, pobudzające za sprawą zawartości kofeiny, taury-


RYNEK POD LUPĄ

ny, guarany czy L-karnityny. W handlu jest to artykuł impulsowy, kierowany do wybranych grup odbiorców, bardzo duże znaczenie ma więc optymalna dostępność i atrakcyjna ekspozycja. Na kuszącą ofertę w postaci wyrazistych smaków i przyciągających wzrok opakowań reagują przede wszystkim młodsi klienci sklepów. Dobrze jeśli nawet w najmniejszej placówce znajdzie się co najmniej kilka rozpoznawalnych marek i najpopularniejszych smaków napojów energetycznych. Wśród formatów prym wiodą puszki 250 ml, a smaki, oprócz klasycznego „landrynkowego” to także soczyste owoce: kaktus, arbuz, poziomka czy marakuja. Sporą grupę klientów kupujących napoje, zwłaszcza w formatach impulsowych, stanowią osoby aktywne podczas spacerów, wycieczek rowerowych, biegania czy ćwiczeń fitness. Przydają się wówczas napoje izotoniczne, które uzupełniają m.in. utracone podczas wysiłku składniki mineralne. Latem najlepiej sprzedają się puszki i plastikowe butelki o ergonomicznych kształtach, idealne do plecaka lub sportowej torby. Spośród produktów mieszczących się w nurcie prozdrowotnym pojawiają się ostatnio nowi reprezentanci z pogranicza kategorii, jak np. woda mineralna z dodatkiem owoców lub ziół albo napoje owocowe przeznaczone do wspierania wybranych funkcji organizmu.

. następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed oraz i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości Podstawa prawna:

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Sezonowa lekkość piwa Warunki pogodowe istotnie wpływają na sprzedaż konkretnych grup produktów w kategorii napojów alkoholowych. Wakacyjne upały sprzyjają trunkom lżejszym, wśród których najchętniej wybierane jest piwo. Nie bez znaczenia są tu właściwości orzeźwiające, dopasowanie do klimatu wakacyjnych

77 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

imprez oraz łatwość kompozycji z grillowym menu i słonymi przekąskami. W czasie wzmożonego ruchu przy regałach z piwem, kiedy zapasy trzeba uzupełniać regularnie, większe braki w asortymencie zniechęcają do zakupów i działają na niekorzyść sklepu. Najlepiej więc wzbogacić ofertę zarówno w nowinki od wiodących browarów, jak i regionalne specjalności z tych mniejszych. Niewiele miejsca na półce nie oznacza, że klienci sklepu nie znajdą swojego ulubionego trunku. Najwięcej przestrzeni należy się klasycznym lagerom, których charakterystyczny smak z akcentem goryczki zyskał wielu zwolenników. Latem królują jednak piwa lekkie o niższej zawartości alkoholu, w tym rynkowe nowości, produkty smakowe oraz aromatyzowane, lubiane szczególnie przez młodszych konsumentów. Jakie smaki preferują Polacy? Najpopularniejsze to cytrusy, malina, wiśnia i miód, nie

brakuje też konkurencyjnych dla cydru: jabłka czy gruszki, sezonowych specjałów, jak jeżyna, śliwka, jagoda, imbir, czarny bez oraz takich ciekawostek, jak trawa cytrynowa, czekolada, tiramisu, gruszka i chili czy ananas. Wymagania różnych grup odbiorców są motorem zmian na półkach z piwem, także w wielu mniejszych i średnich sklepach. Szczególnie widoczna jest lepsza dostępność wyrobów z pogranicza kategorii (radlery, shandy), rzemieślniczych i regionalnych (piwa niepasteryzowane, pszeniczne, koźlaki, miodowe), kierowanych przede wszystkim do klientów, którzy chcą spróbować czegoś nowego i są też gotowi więcej wydać. Producenci wciąż poszukują nowych pomysłów na wzbogacenie portfolio i dążą do jakościowych wzrostów sprzedaży, rynek zmierza w kierunku produktów nieco droższych, zapewniających nowe doznania smakowe. Faktem jest więc coraz lepszy wybór piwnych rozmaitości:

Piwo zawierające alkohol: marki spożywane najczęściej [RS] Żywiec Desperados Carlsberg Heineken Żubr Somersby Kasztelan Tyskie Gronie Lech Premium Redds

7,06% 6,13% 5,30% 5,07% 5,03% 4,91% 4,64% 4,29% 3,60% 3,30%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021

piwa niepasteryzowane, pszeniczne, miodowe, orkiszowe, marcowe, portery i koźlaki dobrze radzą sobie na sklepowych półkach. Co więcej, wśród lagerów także znaleźć można coś dla wytrawnych piwoszy. W przypadku najmniejszych placówek pozostaje decyzja, czy stawiać na różnorodność i szukać nowych klientów, czy bazować na najpopularniejszych produktach, które zawsze się sprzedają i mają stałych nabywców. Takie dylematy są trud-

OKIEM EKSPERTA MAREK SKRĘTNY · Dyrektor Marketingu i Rozwoju · Browar Amber W okresie letnim konsumenci w sposób naturalny zwracają się ku piwom lekkim i smakowym. Piwo, jako napój doskonale gaszący pragnienie, wchodzi do menu spotkań towarzyskich podczas letnich wieczorów. Na popularności zyskują też piwa bezalkoholowe. Nasze Bezalkoholowe IPA z roku na rok zwiększa znacząco swoje udziały rynkowe. Zasługą tego jest pełny smak i wyraźna chmielowa goryczka. Zauważamy już duże zainteresowanie sezonowym piwem Czarny Bez, które powstaje na bazie syropu ze świeżych kwiatów czarnego bzu. Hitem nadchodzącego lata natomiast będzie nasza nowość – Marango – połączenie lekkiego lagera z sokami z mango i marakui.

MARIUSZ NOWOCIŃSKI · Dyrektor Marketingu · Browar Błonie Polacy odchodzą od przyzwyczajeń i eksplorują nowe piwne rejony. Kraft na tym polu ma do zaoferowania najwięcej. Piwa z Browaru Błonie, takie jak: Inne Beczki, Kampinoskie i Polski Folklor otwierane są co 20 sekund przez fanów rzemieślniczego trunku. To sprawia, że rozlewamy 40 000 butelek każdego dnia, aby móc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Wieloletni brak dostępności kraftu sprawił, że Polacy po dobry produkt udawali się za granicę, lub decydowali się na dostępną w kraju jakość koncernową. Obserwujemy też liczne reakcje koncernów na rosnący trend kraftu i próby umiejscowienia w tej sytuacji ich produktów np. wprowadzanie etykiet sugerujących rzemieślniczą jakość, młodzieżowe slogany i kampanie reklamowe. Kraft to historia, która jest odpowiedzią na potrzebę doświadczania piwowarstwa na najwyższym poziomie. Historia, którą piszą pasjonaci po to, aby Polacy po piwa kraftowe sięgali jeszcze chętniej.

78 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

ne do rozstrzygnięcia, jeśli nie uwzględnimy wyjątkowości danego lokalu, jego specyfiki. Niezależnie od preferencji stałych klientów, zawsze warto wyeksponować trochę nowinek i limitowanych edycji sezonowych. Dane z rynku na temat powolnego odwrotu od piw mocnych mogą być drogowskazem do modyfikacji oferty – być może warto dodać coś idealnie wpisanego w najnowsze trendy, jak np. niepasteryzowane lekkie lagery wyróżniające się zrównoważonym smakiem albo gatunki łączące tradycyjnego lagera z piwem pszenicznym. Ciekawym zjawiskiem jest wciąż rozrastająca się oferta piw bezalkoholowych – kategoria ta dynamicznie się rozwija. Mnóstwo atrakcyjnych wariantów, ciekawe opakowania i dobra komunikacja z odbiorcą sprawiają, że po tego typu napoje sięga coraz więcej osób, które z różnych powodów rezygnują z procentów. Opcji dla miłośników piwnych smaków nie brakuje – oprócz najbardziej popularnych klasycznych i owocowych, pojawiają się też wersje pszeniczne, ciemne, z goryczką. W sprzedaży piwa latem bardzo ważne są odpowiednie opakowania. Na pierwszym miejscu podczas pikników i grillowych imprez są lekkie i wygodne w transporcie puszki – na czele z rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym w postaci wielopaków.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Smak i bąbelki Do napojów alkoholowych dobrze rotujących w miesiącach letnich należą nieco lżejsze od tradycyjnych wódki smakowe. W segmencie wódek czystych większe zainteresowanie obserwuje się zimą i w okolicach świąt, ale jako składnik drinków i koktajli oraz stały element imprez okolicznościowych trunek ten ma niepodważalną pozycję.

79 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


RYNEK POD LUPĄ

Jakie smaki wódek Polacy wybierają na letnie imprezy? Dobrą reprezentację w ofercie powinny mieć nadal cytrynówki i wiśniówki, ale ciekawym urozmaiceniem mogą być wódki o smaku malinowym, pomarańczowym, żurawinowym i grejpfrutowym. Warto zwrócić uwagę na nowsze propozycje, jak np. kwiat bzu, melon, marakuja, granat czy też kompozycje cytrynowe w połączeniu z orzeźwiającą mocą owoców i aromatycznych ziół. Smakowe ciekawostki oferują w szerokiej gamie także nalewki i likiery, kuszące aronią, wiśnią, czarną porzeczką, pigwą, cytryną z miętą, słodką wanilią, a nawet kawą, cze-

koladą i karmelem. Większy popyt na napoje smakowe oznacza także wzrost sprzedaży napojów RTD, czyli drinków na bazie czystej lub smakowej wódki, wina, rozmaitych likierów, rumu lub whisky. Dla zwolenników orzeźwiających smaków dostępne są na rynku kolejne nowe, typowo letnie kompozycje, jak np. arbuzowy, mojito, żurawina czy limonkowy. Niebagatelną rolę w tworzeniu fantazyjnych drinków mogą odgrywać lekkie wina, szczególnie musujące, które nie służą już tylko jako element świętowania różnych okazji. Podążanie za winiarską modą ułatwiają coraz lepiej zaopatrzo-

ne sklepy – dziś już nawet w najmniejszych osiedlowych placówkach półka z winem w porównaniu z innymi rodzajami alkoholu jest dość urozmaicona, co daje klientom sposobność do wybrania takiego trunku, który najlepiej pasuje do świętowanych okazji, na prezent lub po prostu na co dzień, do posiłków. Pod względem ilości spożycia wina przypadającej na osobę rocznie (kilka litrów) wciąż jednak w naszym kraju potencjał rynku jest spory – jeśli porównamy to spożycie do np. mieszkańców południa Europy (20-40 litrów). Można więc spodziewać się coraz bogatszej oferty producentów i importerów w tym zakresie. Fakt,

OKIEM EKSPERTA KAROLINA KŁOS · Brand Manager · Polmos Bielsko-Biała Upalne dni sprzyjają konsumpcji raczej słabszego alkoholu. Szukamy trunków czy drinków orzeźwiających, delikatnych, i z nutą finezji. Wielu konsumentów sięga po lżejsze wina – białe, różowe czy musujące. Jest to także szczyt sezonu gotowych drinków RTD. Sprzyja temu obniżona zawartość alkoholu, nierzadko taka sama jak w piwach, a także ciekawe kompozycje smakowe. Już w czerwcu, pod nową marką zaprezentujemy kilka takich nowości. Wszystkie będą firmowane także przez markę Biały Bocian. Zwolennikom nieco wyższych procentów, polecamy orzeźwiające warianty smakowe marki Biały Bocian, wyróżniające się niezwykłą łagodnością i żywym owocowym finiszem. Nowa, znakomita receptura, pełne aromatu i soczystości smaki owoców: śliwki, wiśni, czarnej porzeczki, pigwy, cytryny oraz cytryny na miodzie. JOANNA SUCHNER · Customer Activation Manager · Diageo Polska Lato to czas ginów, które idealnie łączą się z orzeźwiającym softem w prostych do przygotowania koktajlach, na przykład gin & tonic. W te oczekiwania konsumentów wpisują się Tanqueray i Gordon’s Gin w wersji klasycznej London Dry. Zadanie ułatwiają warianty smakowe, jak Tanqueray Flor De Sevilla czy Gordon’s w wersjach Sicilian Lemon czy Premium Pink. Klienci chętnie sięgają także po rumy: Zacapa 23 – doskonały do sączenia podczas kameralnych spotkań oraz Captain Morgan Original Spiced Gold. Co roku o tej porze konsumenci wybierają się też w smakowe podróże w tropiki, a w tym sezonie towarzyszy im duet: Baileys Colada o smaku ulubionego koktajlu Polaków – piña colady i napój alkoholowy na bazie rumu, o smaku mango i ananasa – Captain Morgan Tiki. BEATA MACIEJCZAK · Brand Director w Wyborowa · Pernod Ricard Latem konsumenci zdecydowanie chętniej sięgają po orzeźwiający gin. W portfolio Wyborowa Pernod Ricard coraz większą popularnością cieszy się Beefeater, który jest najczęściej nagradzanym ginem na świecie. Ten ‘London Gin’ dostępny jest także w innych wariantach smakowych, tak jakich Pink i Orange. Podczas ciepłych, letnich wieczorów idealnie sprawdzi się BiT koktajl, czyli Beefeater z Tonikiem i z lodem. Kolejnym, popularnym segmentem są „smakowe whisky”, których wzrost wolumenu rok do roku wynosi +15,2%. W porównaniu do całej kategorii jest to wzrost 8 razy szybszy. Tutaj konsumenci mogą spróbować Ballantine‘s Wild o słodko-cierpkim smaku wiśni, które uzupełniają charakterystyczną bazę szkockiej whisky. Inną propozycją będzie też Jameson Orange, irlandzka whiskey stworzoną z myślą o klasycznych koktajlach.

80 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

Wino musujące/ szampan: częstotliwość spożywania [RS] raz w roku lub rzadziej

13,03%

2-3 razy w roku

12,27%

raz w miesiącu

2,44%

2-3 razy w miesiącu

1,38%

raz w tygodniu lub częściej

0,33%

Źródło: Kantar, Target Group Index, styczeń 2021–grudzień 2021

że Polacy potrafią delektować się winem bez okazji można przypisać również wpływom zagranicznych podróży, szczególnie do krajów, w których tradycja winiarska jest bardzo bogata, np. Francji, Włoch, Portugalii, Gruzji, Chorwacji, Bułgarii. Wizyta w winnicy i degustacja lokalnych wyrobów to częsty punkt programu wycieczek. W ostatnich latach zmieniły się też zakupowe wybory w tej

kategorii – dziś najbardziej zaczynają zyskiwać wina wytrawne i półwytrawne, a słodkie i półsłodkie, choć wciąż mają wielu zwolenników, nieco tracą na popularności. Największym wzięciem cieszą się wina czerwone, na drugim miejscu plasują się białe, a kolejne są różowe, które wciąż zdobywają zainteresowanie nowych konsumentów. Wśród win musujących niezmiennie króluje prosecco, wino musujące z północy Włoch, z regionów Friuli – Wenecja Julijska oraz Veneto – Wenecja Euganejska. Skąd jego popularność w naszym kraju? Prawdopodobnie przyczyniło się do tego zainteresowanie Polaków włoską tradycją kulinarną, a także skłonność do zakupu nieco droższych trunków, bo wspomniany rodzaj wina plasuje się w przedziale cenowym

Reklama

82 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

40-60 zł. W prosecco konsumenci doceniają wiele zalet – przede wszystkim jest wszechstronnym alkoholem i świetnie komponuje się z wieloma daniami. Ma owocowy smak i aromat, dobrze łączy się go z lekkimi potrawami z makaronem, owocami morza i drobiem. Przebojem jest u nas ostatnio hiszpańskie wino musujące cava, produkowane przede wszystkim w Katalonii, w regionie Peñedés niedaleko Barcelony. Trunek ten wytwarzany jest tradycyjną metodą, która polega na drugiej fermentacji wina nie w kadziach lub beczkach, lecz bezpośrednio w butelce skierowanej szyjką ku dołowi. Pod wpływem długotrwałego działania drożdży wino wytwarza charakterystyczne bąbelki. Oprócz wspomnianych śródziemnomorskich bestsellerów


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

wiedzialne za smak i aromat. W efekcie wyroby te są często trudne do odróżnienia od swoich alkoholowych wersji. Whisky i spółka Wymagania związane z sezonem w dużym stopniu wpływają na kształt oferty napojów alkoholowych. Dobrze, jeśli będzie ona także zgodna z wiodącymi trendami w spożyciu trunków. Są bowiem takie zjawiska, jak wciąż rosnąca popularność whisky, którą Polacy piją coraz chętniej niezależnie od temperatury za oknem i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w oferowanym klientom asortymencie. Koneserzy decydują się przeważnie na whisky single malt marek premium, bez dodatków, zdecydowanie więcej jest jednak odbiorców, dla których idealne połączenie to whisky blended z colą albo z lodem. W przypadku whisky ważna jest nie tylko jakość samego trunku, lecz także wyjątkowość jego opakowania. Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi klienta. Konsumenci, którzy wybierają whisky doceniają jej różnorodność oraz

potencjał do tworzenia ciekawych kompozycji z podawanymi potrawami i przekąskami. Mogą to być np. sery, grillowane mięso, wędzone ryby, a nawet… ciasto z jabłkami. Poza tym w polskich sklepach widać nie tylko zainteresowanie szkocką whisky, lecz także amerykańską i irlandzką, których dostępność w placówkach wciąż się poprawia. Rosnąca popularność whisky wpływa również na zainteresowanie innymi mocniejszymi alkoholami, jak rum, tequila czy gin, które zyskują jako świetna baza do drinków. Miksowanie z fantazją pozostaje bowiem jedną z najsilniejszych tendencji oddziałujących na rynek alkoholi. Dzięki temu sprzedaż wyrobów z większą zawartością procentów ma się dobrze również w cieplejszych miesiącach. Na imprezach czy podczas wakacyjnych wyjazdów Polacy delektują się kolorowymi, pięknie udekorowanymi napojami z akcentem w postaci kandyzowanych owoców, oliwek, ziół, cytrusów, natomiast mocny alkohol wypijany w kieliszku postrzegany jest coraz częściej jako propozycja dla tradycjonalistów. ▼

fot. Bigstock Photo.com

Polacy chętnie kupują też francuskie wina musujące, nazywane crémants, a także wina niemieckie. W ekspozycji win w sklepie najlepiej postawić na rynkowych liderów – atrakcyjnym akcentem oferty będą też nowości i ciekawostki (np. edycje limitowane). Rosnącym w siłę trendem są wina musujące bezalkoholowe, umożliwiające delektowanie się orzeźwiającym napojem także tym osobom, które nie chcą lub nie mogą sięgać po alkohol. W segmencie win musujących warianty bez procentów wartościowo stanowią niewielki wycinek, ale biorąc pod uwagę rosnącą popularność np. piwa tego typu, mogą to być produkty z potencjałem. Warto wziąć pod uwagę postawy prozdrowotne konsumentów i ich coraz większą świadomość – dbający o odporność i dobrą kondycję, uprawiający sport, często wybierają lampkę bezalkoholowego wina podczas spotkań towarzyskich. Nie bez znaczenia są tu walory smakowe – w przypadku win musujących pod obniżonym ciśnieniem odparowywany jest alkohol, a w końcowym produkcie pozostają substancje odpo-

84 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


AKTUALNOŚCI

4. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji: Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych W dniach 17-18 maja 2022 roku, w The Westin Warsaw Hotel oraz online, odbył się 4. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. W trakcie wydarzenia 450 uczestników wysłuchało wystąpień przedstawicieli rządu oraz prezentacji i debat z udziałem kadry zarządzającej międzynarodowych koncernów handlowych i FMCG, firm technologicznych oraz ekspertów rynku. Tegoroczną edycję Kongresu uświetniła prezentacja raportu „Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych”. Publikacja powstała we współpracy POHiD z Instytutem Ekonomii i Finansów UKSW oraz Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Pierwszy dzień kongersu zwieńczyła Modern Retail Gala, połączona z ceremonią wręczenia statuetek Modern Retail Awards. Organizatorami Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska, a patronat medialny nad wydarzeniem objął „Poradnik Handlowca”.

Sklepy Netto 3.0 z oświetleniem energooszczędnym Po wymianie oświetlenia na LEDowe w placówkach przejętych po Tesco, Netto stawia kolejne kroki w zakresie korzystania z energii w sposób zrównoważony, wprowadzając do części sklepów systemy sterowania oświetleniem. Są to decyzje odzwierciedlające postawę sieci, która chce rozwijać się odpowiedzialnie, z myślą o przyszłych pokoleniach. Modernizacja oświetlenia umożliwia ograniczenie zużywanej energii w skali wszystkich placówek sieci o 43%. Oznacza to ograniczeniu śladu węglowego o 7,5 tysiąca ton CO2 rocznie. Podobny efekt uzyskano by np. poprzez zasadzenie ponad 330 tysięcy drzew. Kolejnym krokiem w kontekście bardziej efektywnego i oszczędnego korzystania z energii jest wprowadzenie w wybranych sklepach systemów sterowania oświetleniem. Pozwolą one na dostosowanie oświetlenia do potrzeb tu i teraz, co z kolei przełoży się na redukcję energii o kolejne 30-35% w zależności od placówki.

POLAGRA 2022 zbliża się wielkimi krokami Najważniejsze w Polsce wydarzenie branży spożywczej i sektora HoReCa odbędzie się od 26 do 28 września w Poznaniu. Oprócz bogatej eskpozycji – składającej się z salonów FOOD, FOODTECH i HORECA – będzie obfitować w wydarzenia towarzyszące. – Targi POLAGRA, które odbyły się w październiku 2021 roku udowodniły, że branża spożywcza i sektor HoReCa potrzebują spotkań na żywo – zauważa Dariusz Wawrzyniak, dyrektor grupy produktów Grupy MTP. Przez trzy dni w Poznaniu nie zabraknie szkoleń dla przedstawicieli szeroko rozumianej branży spożywczej i gastronomicznej oraz debat eksperckich. Drugi raz odbędzie się również kongres POLAGRA EXPORT MEETING, skierowany przede wszystkim do producentów polskiej żywności oraz firm i instytucji wspierających jej eksport. Na tegoroczną edycję targów powraca również Kulinarny Puchar Polski. W finale jego 20. edycji zmierzą się najlepsi kucharze w Polsce. „Poradnik Handlowca” objął patronat medialny nad wydarzeniem.

86 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


AKTUALNOŚCI

Goście z Ukrainy z wizytą w redakcji „Poradnik Handlowca” W maju 2022 r. siedzibę „Poradnika Handlowca” odwiedziła rodzina z Ukrainy. Pokazaliśmy naszym gościom, jak wygląda redakcja, dział marketingu oraz proces przygotowania naszego magazynu do druku. Wydawnictwo od wielu lat aktywnie angażuje się w pomoc potrzebującym. Nasze wsparcie otrzymało m.in. sześcioro dzieci z Kościerzyny, dzieci z domu dziecka. Pomagaliśmy również ofiarom wielkiej powodzi w Niemczech oraz poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu. Teraz okazujemy wsparcie naszym braciom i siostrom z Ukrainy, których państwo zostało zaatakowane 24 lutego. Wydawca „Poradnika Restauratora” i „Poradnika Handlowca” zapewnił do końca roku darmowe mieszkanie, w którym przebywają dwie Ukrainki – Inni i Yevhenii wraz z dziećmi. Panie pochodzą z Kijowa, a wizyta w naszej redakcji była doskonałą okazją do rozmów nt. sytuacji za naszą wschodnią granicą.

Poznaliśmy line-up Męskiego Grania 2022 Przed nami największa edycja Męskiego Grania w historii. Na dwóch scenach wydarzenia sponsorowanego przez markę Żywiec wystąpi prawie 80 polskich artystów reprezentujących odmienne konwencje i style. Muzyka zabrzmi w aż ośmiu miastach, a koncerty będą się odbywały zarówno w piątki, jak i soboty. Męskie Granie od lat udowadnia, jak bogata i niebanalna jest polska scena muzyczna. To miejsce niebanalnych eksperymentów i odważnych połączeń artystów z często odmiennych biegunów. Podczas 13. edycji wydarzenia na scenie głównej wystąpią artyści znani zarówno z wcześniejszych odsłon Męskiego Grania, jak i zupełnie nowe twarze w projekcie. Podczas 16 koncertów będzie można zobaczyć m.in. Darię Zawiałow, IGO, Kwiat Jabłoni, ØRGANKA, PRO8L3M, RALPHA KAMINSKIEGO, sanah, ZALEWSKIEGO, Bitaminę, BRODKĘ, KARAŚ/ROGUCKI, KAŚKĘ SOCHACKĄ, króla, MROZA, Vito Bambino, SMOLIK/ KEV FOX oraz Dawida Podsiadło w specjalnym projekcie, który można będzie usłyszeć jedynie na Męskim Graniu.

Procter & Gamble wraz z Fundacją Nasza Ziemia wspiera projekt „Czysta Ziemia” Jak przekazywać wiedzę, aby młodzi nauczyli się dokonywania codziennych wyborów, które mają wpływ na przyszłość planety i następnych pokoleń? W odpowiedzi na wyzwania, przed którymi dzisiaj stają zarówno rodzice, jak i nauczyciele, Fundacja Nasza Ziemia i Procter & Gamble opracowały poświęcony tematyce ekologicznej projekt edukacyjny „Czysta Ziemia”. Oszczędzanie wody, ograniczenie zużycia energii oraz segregacja odpadów, to codzienne działania, dzięki którym możemy zapobiegać zmianom klimatycznym i to na nich właśnie skupia się dopasowana do wieku treść materiałów dla uczniów szkół podstawowych. Scenariusze lekcji, karty pracy dla uczniów oraz plany projektów specjalnych programu pomogły nauczycielom i rodzicom zaangażować w działania na rzecz planety ponad 30 tysięcy uczniów. Projekt otrzymał dwukrotnie wyróżnienie od Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zdobył również Brązowy Spinacz – nagrodę przyznawaną przez Związek Firm Public Relations.

87 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


AKTUALNOŚCI

Delikatesy Centrum w świeżym koncepcie ReFresh Delikatesy Centrum otworzyły we Wrocławiu nowy autorski projekt supermarketu w odświeżonym formacie ReFresh. W nowym projekcie sklepu rozszerzona została przestrzeń i asortyment kategorii świeżych, a w szczególności strefa dań gorących, przygotowywanych codziennie w sklepie oraz produktów gotowych do wypieku w domu. Do dań gorących została dedykowana testowana w warunkach sklepu marka Ogniem i Pieprzem – w postaci wydzielonej sekcji przy ladzie tradycyjnej. Ogniem i Pieprzem po fazie pilotażu będzie marką wdrażaną w pozostałych placówkach Delikatesów Centrum. Poza rozszerzoną ofertą produktów świeżych, Delikatesy Centrum w formacie ReFresh charakteryzują się także innymi rozwiązaniami pilotażowymi, m.in. wydzieleniem strefy chłodzonej dedykowanej na grill czy zmodyfikowaniem strefy kasowej, zarówno z perspektywy doświadczenia konsumenta (w tym elementów wizualizacji wewnętrznej), jak również procesów w sklepie.

Ekologiczne inicjatywy dla lokalnych społeczności – Carlsberg Polska ogłosił zwycięzców 9. edycji programu InicJaTyWy Carlsberg Polska ogłosił zwycięzców 9. edycji Programu Grantowego InicJaTyWy. W sąsiedztwie browarów Kasztelan i Okocim powstanie 10 wyjątkowych inicjatyw służących lokalnej społeczności. Aż 6 z nich to projekty dbające o poprawę świadomości ekologicznej. Do tegorocznej edycji Programu Grantowego InicJaTyWy organizacje zgłosiły ciekawe projekty z różnych obszarów. Do drugiego etapu, czyli głosowania internautów, zakwalifikowało się 30 wyjątkowych inicjatyw, z których internauci wyłonili 10 zwycięskich projektów. Ich autorzy – lokalne organizacje i instytucje z Brzeska, Sierpca i ich okolic – otrzymały w sumie 100 tys. złotych na realizację swoich pomysłów. Program Grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. W czasie dziewięciu edycji zrealizowano 85 projektów, na łączną kwotę ponad 700 tys. złotych. Tegorocznym partnerem akcji była firma Interseroh.

Henkel Polska kontynuuje program społeczno-edukacyjny Świat Młodych Badaczy W warsztatach Świata Młodych Badaczy, które odbyły się w Raciborzu w dniach 9-20 maja br., uczestniczyło ponad 430 dzieci z 23 klas z 13 szkół podstawowych. Ten społeczno-edukacyjny program, który powstał z inicjatywy firmy Henkel i realizowany jest we współpracy z firmą LeoLAB, ma na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania zajęciami przyrodniczymi. Inauguracja tegorocznej edycji miała miejsce w marcu w Dzierżoniowie. Kolejne zajęcia będą realizowane w Stąporkowie w dniach od 30 maja do 10 czerwca br. Program Świat Młodych Badaczy, realizowany od 2016 r., to cykliczna inicjatywa, kierowana do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych szkół podstawowych. Uczestnicząc w praktycznych zajęciach, dzieci mają możliwość poznawania tajników nauk ścisłych. Tegoroczną edycję warsztatów zainaugurowały spotkania w Dzierżoniowie, a udział w nich wzięło ponad 500 dzieci z 22 klas. W maju 1,5 godzinne praktyczne zajęcia odbywały się w szkołach podstawowych z Raciborza i zgromadziły podobną liczbę uczestników.

88 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NOWOŚCI

W maju 2022 roku nasi Czytelnicy testowali: Lambi Balsam Summer Camomille Lambi Balsam Summer Camomille to wyjątkowo letnia wersja papieru toaletowego. Jest niezwykle miękka dzięki 100% zawartości świeżych włókien celulozy. Zawiera dodatek balsamu i piękny rumiankowy zapach, jest testowana dermatologicznie i idealnie nadaje się nawet dla najbardziej wrażliwej skóry. Jak każdy papier Lambi ma wyróżniający się embossing, zaprojektowany tak, aby klienci mogli cieszyć się wyjątkową miękkością. Lambi Summer dodatkowo cieszy oko letnimi wzorami umiejscowionymi na opakowaniu i na produktach.

Kontakt: Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o., tel. 77 541 93 89 Agnieszka Gruszka-Lasota

Delikatesy „Gruszeczki”, Łódź Większość klientów zgodnie stwierdziła, że papier Lambi Balsam Camomille jest bardzo miękki i delikatny dla skóry. Przede wszystkim nie podrażnia jej, przy czym jest bardzo wytrzymały i wydajny. Kilku z naszych klientów nie używało wcześniej produktu Lambi Balsam Camomille w swoich gospodarstwach domowych, aczkolwiek teraz rozważa zmianę dotychczasowego na ten testowany. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas opinie okażą się pomocne zarówno dla konsumentów, jak i producenta.

Renata Wróblewska

Sklep Spożywczy Feniks, Świebodzin Opinie klientów na temat papieru toaletowego Lambi Balsam Camomille są bardzo pozytywne. Najczęściej zwracano uwagę na takie cechy produktu, jak miękkość oraz wydajność. Konsumenci testujący papier polecali go także ze względu na jego delikatność.

Jolanta Romanik

Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Łątczyn Papier Lambi Balsam Camomille wśród klientów mojego sklepu zyskał same pozytywne opinie. Produkt jest niezwykle miękki i wytrzymały, a jego przyjemny zapach zachęca do zakupu. Ponadto jest on doskonałym dodatkiem do wnętrza, bowiem estetyczny wzór rolki stanowi idealną dekorację każdej łazienki. Klienci zapewniają, że po raz kolejny sięgnęliby po papier toaletowy Lambi. Jest rewelacyjny.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Yerba Mate – Limonka & Trawa Cytrynowa

Jacobs Gold

Herbatka z ostrokrzewu paragwajskiego z dodatkiem limonki i trawy cytrynowej, aromatyzowana, ekspresowa. Yerba mate to napar przyrządzany z liści ostrokrzewu paragwajskiego, rośliny rosnącej i uprawianej w Ameryce Południowej. Codzienne picie yerba mate przyczynia się do większej wytrzymałości psychicznej oraz fizycznej oraz wzmocnienia sił witalnych organizmu. Każdą naszą torebkę zapakowaliśmy w kopertkę, która jest gwarancją utrzymania smaku i aromatu.

Marka Jacobs, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów poszukujących w kawie mielonej bogatego smaku i wyrazistego aromatu, wprowadza na rynek nowość: Jacobs Gold. Jest to harmonijna mieszanka wysokiej jakości ziaren szlachetnej Arabiki i Robusty. Staranna kompozycja kawy dostarcza idealnie zbalansowanego smaku w każdej filiżance. Nowość dostępna jest w dwóch pojemnościach: 250 g i 500 g. www.kawajacobs.pl Kontakt: Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., tel. 22 278 75 00

Kontakt: „Herbapol-Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

89 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NOWOŚCI

Rooibos, Pomarańcza & Wanilia od „Herbapol-Lublin”

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Herbatka z czerwonokrzewu z dodatkiem pomarańczy i wanilii, aromatyzowana, ekspresowa. Rooibos, czyli czerwonokrzew, pochodzi z terenów Republiki Południowej Afryki, gdzie uprawiany jest od ponad 1000 lat. Roślina ta nie jest spokrewniona z krzewem herbacianym, choć równie jak herbata zachwyca walorami smakowymi. Napar z rooibos wyróżnia się łagodnością oraz wyrazistym miodowym smakiem – doskonale komponuje się ze słodką wanilią oraz pomarańczą. Każdą naszą torebkę zapakowaliśmy w kopertkę, która jest gwarancją utrzymania smaku i aromatu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: „Herbapol-Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

.

Eliksiry „wyostrzające zmysły” – OSHEE

Prymat ekspertem w kategorii sole

Eliksiry „wyostrzające zmysły” – linia napojów powstała dzięki współpracy OSHEE i CD PROJEKT RED spotkała się z doskonałym przyjęciem, szybko zyskując grono oddanych konsumentów. Od czerwca, gama energetyków powiązana z uniwersum Wiedźmina wzbogaci się o trzy nowe eliksiry: Pełnię, Grom oraz Wilgę. Wejściu na rynek nowych produktów będzie towarzyszyć kampania promocyjna: digitalowa, outdoorowa i kinowa.

Sól wysokiej jakości, pochodząca z najlepszych źródeł, zrównoważona, jak i kamienna, jest niezbędna w każdej kuchni. Odpowiednio dozowana i dobrana do rodzaju potrawy nadaje smak i wydobywa z dania to, co najlepsze. To właśnie dzięki soli od wieków kuchnia Polska znana jest z kiszonek. W ofercie marki Prymat można znaleźć zupełnie nowe produkty, które przydadzą się m.in. w sezonie „ogórkowym”. Sól kamienna do przetworów, spożywcza kamienna oraz alpejska naturalnie uzupełniają szeroki asortyment przypraw i dodatków. Nowości wspierane są poprzez materiały POS oraz w digitalu i w prasie.

Kontakt: OSHEE Sp. z o.o., tel. 12 357 22 56

Kontakt: Prymat sp. z o.o., tel. 32 473 38 33

Krakersy Dukat od Sofio

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Do oferty Sofio wkracza nowa pozycja od marki Grona – krakersy Dukat. Są to delikatnie, przyjemnie chrupiące krakersy o lekko słonawym smaku. Produkt ma podłużny kształt, przypominając połączenie trzech dukatów. Wielką zaletą produktu jest to, że w środku opakowania 244 g krakersy są dodatkowo pakowane po 4 szt. w przezroczystą folię. Jedno opakowanie zawiera 8 zestawów krakersów. Na polskim rynku produkty marki Grona kojarzone są przeważnie z ciastkami francuskimi. Jesteśmy pewni, że krakersy Dukat również dobrze siebie zarekomendują.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Sofio Sp. z o.o., www.sofio.pl

.

90 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NOWOŚCI

Nowy smak GiOTTO

Jacobs Cappuccino

Mleczny krem zamknięty w chrupiącej waflowej kuleczce otoczonej kruszonymi ciasteczkami maślanymi – to definicja nowego smaku pralin w rodzinie produktów GiOTTO opracowanych zgodnie z oryginalną włoską recepturą, które stanowią idealny dodatek do kawy. Opakowanie GiOTTO zawiera cztery mniejsze paczki, łącznie 36 pralinek. Kawa? Tylko z GiOTTO.

Cztery ulubione warianty Cappuccino Jacobs: Milka, Baileys, Wanilia i Karmel teraz dostępne w nowym designie opakowania z niezmiennie wyśmienitym smakiem i idealną kremową pianką. Cappuccino Jacobs sprawdzą się w każdej sytuacji, zarówno w domowym zaciszu, jak i na wakacyjnych wyjazdach, dzięki wygodnemu i praktycznemu opakowaniu w formie sticka. Doskonała kawa, jak z kawiarni w każdej filiżance. www.kawajacobs.pl Kontakt: Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., tel. 22 278 75 00

Kontakt: Ferrero Polska Commercial, tel. 22 550 50 00

Klasyka na polskim stole od ponad 30 lat!

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Sekretem Śniadaniowej jest wyjątkowa, niezmienna od lat receptura bazująca na ukwaszonym mleku i najwyższej jakości olejach roślinnych. Jest źródłem kwasów Omega 3, bez konserwantów i ma wysoką zawartość witamin A, D i E. Od czerwca Śniadaniowa jest dostępna w opakowaniu z nową przyjazną grafiką, zachęcającą do zakupu. Na opakowaniu w czytelny sposób przedstawione są najważniejsze jej zalety i oświadczenia żywieniowe. Wprowadzenie Śniadaniowej w nowym odświeżonym opakowaniu wsparte będzie silną kampanią: w telewizji, telewizji internetowej, internecie, sklepach i mediach społecznościowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 819 82 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Beskidzkie Baciarki – idealna szybka przekąska

Kapsułki E 3+1 Power Caps – Maksymalny Efekt Świeżości

Marka Beskidzkie poszerza swoje przekąskowe portfolio! Starannie dobrane składniki oraz proces wypiekania, wielozbożowe ciasto i smak kojarzony z tradycyjnym pieczywem – to przepis na idealną przekąskę podczas aktywności! Beskidzkie Baciarki dostępne są w trzech smakach: wegańskie z ziarnami lnu, sezamu i czarnuszki oraz z zieloną cebulką i wegetariańskie z ziołami i solą morską. Produkt dostępny w opakowaniach 90 g.

Do portfolio marki E dołączyły trzykomorowe kapsułki 3+1 Power Caps. Nowe produkty zapewniają praniu czystość, blask i świeżość, a także orzeźwiające doznania zapachowe w rozsądnej cenie. Dzięki nowej formule kapsułki posiadają dodatkowy efekt zapachowy, który pozwala cieszyć się praniem z Maksymalnym Efektem Świeżości. Dostępne są w dwóch wariantach: klasycznym oraz Aromatherapy i trzech rozmiarach: 26, 39 oraz 45 prań.

Kontakt: Aksam Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 842 97 00

Kontakt: Henkel Polska Sp. z o.o., tel. 22 565 60 00

91 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NOWOŚCI

Nowy smak w sadzie Braci

Pitne nowości bez laktozy od marki Łaciate

Bracia Sadownicy prezentują nowość – tłoczone jabłko z mango. Polski producent nieustannie rozszerza swoje portfolio, uzupełniając kluczowe linie o nowe warianty smakowe. Tym razem Bracia połączyli sok tłoczony z jabłek z przecierem z mango. To idealny, zdrowy smak na lato – bez dodatku cukru, wzbogacony o witaminę C! Produkt dostępny jest w dwóch pojemnościach: 750 ml i 250 ml.

W bezlaktozowej ofercie produktów SM Mlekpol pojawiły się dwa nowe smaki jogurtów pitnych pod marką Łaciate. To doskonałe rozwiązanie dla osób z nietolerancją tego mlecznego cukru. Ciekawe zestawienie jabłko-gruszka, przywodzi na myśl polski sad. Natomiast smak naturalny to idealny wybór dla tych, którzy szukają zdrowej przekąski, z czystym składem. Powstają one z najlepszego polskiego mleka, są źródłem witamin i mikroelementów. Zawierają także żywe kultury bakterii jogurtowych. Dzięki poręcznej butelce 250 ml można je wszędzie zabrać ze sobą.

Kontakt: Bracia Sadownicy Sp. z o.o., kontakt@braciasadownicy.pl

Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”, tel. 86 273 04 00

Almette – puszyste serki z koziego mleka

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Oferta Almette, eksperta w serach o puszystej konsystencji, rozszerza się o dwie propozycje na bazie koziego mleka. Almette Kozi śmietankowy i Almette Kozi ze szczypiorkiem zostały stworzone dla konsumentów, którzy wybierają kozi ser z uwagi na jego wyjątkowy smak i bogactwo wartości odżywczych płynących z koziego mleka. Powstają na bazie oryginalnej receptury i wyselekcjonowanych, w 100% naturalnych składników.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Hochland Polska Sp. z o.o., tel. 61 292 91 00

.

Mocktaile Limenita

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Marka Limenita po raz kolejny wyznacza trendy na rynku soków NFC. Ta innowacyjna marka stworzyła zupełnie nowy wymiar letnich napojów. Mocktaile to bezalkoholowe napoje zawierające 100% soki, które idealnie nadają się na letnie dni. Piña Colada, czyli mieszanka słodkiego ananasa i świeżego kokosa, orzeźwiające Mojito oraz Lemoniada staną się nieodłączną częścią twojego lata! W tym roku Limenita wystartowała z całkowicie innowacyjnym produktem – Lemoniadą bez dodatku cukru. Koniecznie sprawdź i ciesz się twoim ulubionym napojem w zdrowszym wydaniu.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Medifoods Sp. z o.o., tel. 666 083 124

.

92 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


NOWOŚCI

Masło Ekstra Kremowe Lumiko

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Masło Ekstra Kremowe Lumiko to masło ustanawiające nową podkategorię ze względu na unikalną zawartość tłuszczu na poziomie 85%. To o 3% więcej niż większość maseł na rynku (82%). Technolodzy Lumiko ulepszyli proces produkcji, w którym masło nabyło wyjątkowych cech – kremową i miękką konsystencję, a także wyraźnie śmietankowy smak. Dzięki zmniejszonej zawartości wody, jest idealne do smażenia. Z kolei zwiększona zawartość tłuszczu sprawdza się w pieczeniu ciast lub przy masach cukierniczych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Lumiko Sp. z o.o., tel. 25 798 20 26, www.lumiko.com.pl

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Prażynki krewetkowe Vifon

Nowości na grilla

Prażynki krewetkowe Vifon to chrupiąca nowość na rynku. Lekkie, łagodne lub pikantne prażynki zaskoczą każdego, kto lubi niebanalne smaki. Krewetkowe prażynki od Vifon idealnie wpasowują się w okres grillowy jako pyszna przekąska, która urozmaici spotkanie. Doskonale sprawdzą się do chrupania ze znajomymi przed TV, na pikniku, a duża paczka zadowoli każdego amatora przekąsek. Jako dodatek do prażynek, producent poleca Sos Chili Słodko-Pikantny TaoTao, który idealnie łączy się z krewetkowym smakiem. Prażynki od Vifon wciągają i smakują do ostatniego kawałka.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie największych fanów szybkiego menu grillowego, firma Dobrowolscy ma do zaoferowania wyśmienite propozycje: Paluszki wadowickie z szynki i Paluszki mięsne z serem i pomidorami. Pierwsze z nich są wyjątkowe bo z dużą (97%) zawartością mięsa z szynki – tylko polskiego pochodzenia. Ich smak zachwyci nie tylko dorosłych gości, ale również dzieci. Gramatura opakowań jednostkowych wynosi 250 g. Dla urozmaicenia paluszki z serem i pomidorami suszonymi wzbogacą każdą grillową imprezę: www.dobrowolscy.pl.

Kontakt: Tan-Viet International S.A., tel. 58 692 90 00

Kontakt: Dobrowolscy Sp. z o.o., tel. 14 666 20 00

Kultowe pierniki Katarzynki teraz w nowej odsłonie

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Katarzynki, czyli najpopularniejsze Toruńskie Pierniki, teraz w wersji z gorzką czekoladą z 72% zawartością kakao, to zupełnie nowa propozycja dla najbardziej wymagających smakoszy. Nowy wariant z pewnością zachwyci także dotychczasowych konsumentów tego kultowego piernika.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A., www.kopernik.com.pl

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

93 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


KAMPANIE I PROMOCJE

PepsiCo Poland

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Marka Cheetos startuje z kampanią przypominającą jak powstają chrupki Cheetos – z kukurydzy i bez smażenia. Prócz samej kampanii na rynku od czerwca pojawi się również nowość produktowa – Cheetos Salty skierowana do konsumentów ceniących sobie przyjemność chrupania ze słonym smakiem chrupków Cheetos. Chrupki Cheetos Salty przygotowywane są tylko z trzech składników, doprawiane wyłącznie solą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Maślanka Mrągowska to bogactwo smaku i wartości odżywczych, a konsument sięgający po ten kulinarny skarb, będzie mógł się wzbogacić dosłownie, bo do zgarnięcia będą atrakcyjne nagrody pieniężne. Pysznie i na bogato to cykl loteryjny trwający od 13.06 do 7.08.2022 r. Mechanizm jest niezwykle prosty. Wystarczy kupić produkt, a paragon zarejestrować na stronie www.loteria. maslankamragowska.pl. Do wygrania: nagrody główne 6 x 10 000 zł, 16 x 1 000 zł, 240 x 100 zł.

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

SDM w Wieluniu

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

SDM w Wieluniu, właściciel marki Mój Ulubiony, przygotował nową linię Twarożków kanapkowych, które nie zawierają skrobi, mleka w proszku oraz stabilizatorów. Nowe produkty wyróżnia wysoka jakość oraz prosty skład. Dostępne są w opakowaniach 125 g i 150 g. Konsumenci niezmiennie najchętniej sięgają po klasyczne smaki i w nowej ofercie SDM w Wieluniu jest 6 wariantów smakowych: rzodkiewka, chrzan, szczypiorek, zioła ogrodowe, wanilia oraz pomarańcza.

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

94 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


KAMPANIE I PROMOCJE

Bracia Sadownicy

Henkel Polska

Marka Bracia Sadownicy ponownie ruszyła z kampanią „Bracia i Maja dla pszczół”, w której łączy siły z Mają Popielarską – specjalistką od ogrodów. W tegorocznej edycji udział biorą także botanik prof. Łukasz Łuczaj oraz specjaliści od pszczół – Dzicy Zapylacze. Poprzez kampanię marka chce zwiększyć świadomość na temat kluczowej roli pszczół w ekosystemie, edukować, jak ważni są zapylacze i zachęcać do siania własnych, nawet niewielkich, bioróżnorodnych łąk kwietnych – w swoich ogrodach czy na balkonach. W ramach tegorocznych działań nie zabrakło także limitowanych, ziołowo-kwiatowych smaków Musującego jabłka i lemoniad Letnie jabłko.

E to marka ciesząca się zaufaniem klientów od kilku pokoleń. Teraz zakup produktów z linii E daje konsumentom szansę wygrania wyjątkowych nagród! Aż przez dwa miesiące, co tydzień można wygrać 15 000 zł na sprzęt RTV lub AGD oraz 10 zestawów produktów E o wartości 50 zł. Aby wziąć udział w loterii, należy kupić dowolny produkt E i zachować paragon i zarejestrować go na www.loteria.askteamclean.pl, gdzie znajdują się również szczegóły i regulamin akcji. Loteria trwa w terminie: od 01.06. – 31.07.2022 r.

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”

OSHEE Od czerwca linia produktów OSHEE nawiązująca do uniwersum Wiedźmina zostanie wzbogacona o trzy nowe napoje energetyczne. Wejściu na rynek nowych produktów będą towarzyszyć szeroko zasięgowe działania promocyjne. Otworzy je kampania digitalowa oraz kinowa z emisją krótkich spotów przed seansami. W kolejnym etapie, produkty zagoszczą na nośnikach outdoorowych w największych miastach Polski.

Desery z maślanką od momentu pojawienia się na rynku wzbudzają zainteresowanie konsumentów. Intrygujące połączenie nowoczesnych smaków wymaga nieszablonowej komunikacji i zwracających uwagę kreacji. Dlatego w tegorocznych działaniach SM Mlekpol zachęca do spróbowania tych ciekawych zestawień, które kryją się w kolorowych opakowaniach. Kampania wyróżnia się nowoczesną i angażującą formą, która podkreśla wysoką, bo aż 60% zawartość maślanki w składzie. Działania marki obejmują szeroko zasięgową kampanię internetową oraz telewizyjną.

OSM Łowicz

Wawel

2 maja br. wystartowała kampania sera sałatkowo-kanapkowego Fellada od OSM Łowicz. Kluczowym elementem działań jest kampania multisponsoringowa w TVN, Polsat i na kanałach tematycznych obu tych stacji. Drugim filarem jest współpraca z influencerami, szeroko prowadzona kampania digitalowa oraz video emitowane na platformie YouTube. Całość dopełniają działania trade marketingowe. Celem działań jest zaprezentowanie produktu z oferty OSM Łowicz w większym opakowaniu oraz dalsza promocja i budowanie świadomości marki. www.mleczarnia.lowicz.pl.

Rusza Festiwal Krówek z Wawelu, czyli wielkie święto uwielbianych przez Polaków słodkości. W tej edycji fani poznają aż trzy nowe smaki: Peanut Butter, Czekoladowy oraz Słony Karmel. Nie zabraknie także kultowej już Krówki Mlecznej z Wawelu, przygotowywanej na bazie pełnego mleka i masła w oparciu o dobre składniki. Nowe smaki krówek dostępne tylko w ofercie limitowanej.

95 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


PORADNIK PODATKOWY

STRATA PODATKOWA – JAKIE MAMY MOŻLIWOŚCI

P

Regulacje dotyczące możliwości pomniejszania dochodu o osiągniętą w poprzednich latach stratę podatkową zostały w ostatnich latach rozszerzone.

odstawowa zasada anaPrzykładowo, spółka osiągnęlogiczna dla podatku PIT ła w 2021 r. stratę w wysokości i CIT pozostała niezmienio6 500 000 zł, jeżeli w 2022 r. osiąna. Zgodnie z nią wysokość gnie dochód na poziomie co najmniej 5 000 000 zł, będzie mogła straty ze źródła przychodów, pogo w całości pomniejszyć i nie zaniesionej w roku podatkowym, popłacić w ogóle podatku CIT. Pozodatnik może: obniżyć dochód uzystałe 1 500 000 zł będzie uprawskany z tego źródła w najbliższych niona wykorzystać w pozostałych kolejno po sobie następujących pięlatach tego pięcioletniego okresu, ciu latach podatkowych, z tym, że z tym, że kwota obniżenia w któkwota obniżenia w którymkolwiek rymkolwiek z tych lat nie może z tych lat nie może przekroczyć przekroczyć 750 000 zł. 50% jej wysokości. Musimy też pamiętać o generalnej W praktyce osiągając za 2021 r. DR ARTUR zasadzie, szczególnie ważnej w postratę na poziomie 100 000 zł, modatku PIT z uwagi na ilość źródeł żemy ją rozliczyć pomiędzy 2022, KŁOPOTOWSKI przychodów, że o stratę pomnieja 2026 rokiem. Od nas będzie zaKancelaria Doradcy szamy tylko to samo źródło przyleżeć, jak ją podzielić, jedynym waPodatkowego chodów. Nie ma możliwości porunkiem jest to, że w danym roku dr Artur Kłopotowski artur.klopotowski@akpodatki.pl mniejszenia straty uzyskanej z ponie możemy wykorzystać więcej zarolniczej działalności gospodarniż 50 000 zł straty z 2021 r. Lata, czej w stosunku do przychodów z emerytury lub w których odliczymy tę maksymalną stratę są dorenty, dochodów z umowy o pracę czy też dziawolne, mogą to być zarówno dwa pierwsze, jak łalności wykonywanej osobiście – umów zlecenia i dwa ostatnie lub każdy inny okres. oraz o dzieło. Nie występuje minimalna kwota odliczenia, Istnieją także wyłączemoże być to więc nawet 100 czy nia co do możliwości skorzysta10 zł. nia ze straty podatkowej. W obyDodatkowo w jednym roku Musimy też pamiętać możemy odliczać straty z kildwu podatkach dochodowych nie o generalnej ku poprzednich lat, oczywiście zastosujemy jej w stosunku do dozasadzie, szczególnie pod warunkiem, że osiągnięty chodów uzyskiwanych z odpłatdochód nam na to pozwoli oraz nego zbycia walut wirtualnych. ważnej w podatku straty z wcześniejszych lat nie W podatku PIT nie zastoPIT z uwagi na ilość źródeł przedawniły się – nie mogą być sujemy jej między innymi do przyprzychodów, że o stratę starsze niż pięć lat. chodów uzyskanych z odpłatnepomniejszamy Nowym elementem, rówgo zbycia rzeczy i praw majątkotylko to samo źródło nież wspólnym dla obydwu powych. Tym samym, zbywając niedatków dochodowych, wproruchomość przed upływem „pięprzychodów. wadzonym w ostatnim czasie ciu lat plus” czy chociażby sajest możliwość jednorazowego mochód przed upływem „szeodliczenia straty do wysokości 5 000 000 zł, nadściu miesięcy plus” od ich nabycia, nie będziemy wyżkę, jeżeli wystąpiła rozliczamy na zasadach mogli wykorzystać straty poniesionej uprzednio opisanych powyżej. na sprzedaży takich rzeczy. ▼

96 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


PRAWNIK RADZI

CO MOŻE ZROBIĆ PRZEDSIĘBIORCA, GDY PADNIE OFIARĄ PRZESTĘPSTWA?

W czerwcu br. minęła 20. rocznica tragicznego wydarzenia, do którego doszło w Kościerzynie. Nieznany sprawca zastrzelił wówczas dwie sprzedawczynie w sklepie spożywczym zlokalizowanym w znajdującym się w tym mieście pasażu handlowym. Sprawę opisywał Poradnik Handlowca w wydaniu specjalnym nr 06/2002. Pamięć o tym smutnym zdarzeniu stanowi punkt wyjścia do tematu tego artykułu, poświęconego rozważaniom na temat uprawnień przedsiębiorcy w przypadku, gdy stanie się on ofiarą przestępstwa np. napadu, czy kradzieży.

J

ednym z kluczowych pojęć w nim udziału. Oznacza to, że może w tym temacie jest definicja zgłaszać stosowne wnioski dowodopokrzywdzonego. Pokrzywwe (m.in. o przesłuchanie świadka, dzonym może być między pozyskanie dokumentu, opinię biegłego sądowego). Jeżeli dana czyninnymi osoba fizyczna, osoba prawność procesowa odbywa się na wniona, jednostka organizacyjna nieposek pokrzywdzonego, może także siadająca osobowości prawnej, któwziąć w niej udział. Pokrzywdzony rej dobro prawne (takie jak życie, i jego pełnomocnik mogą zapoznazdrowie, mienie, cześć) zostało bezwać się z aktami prowadzonego popośrednio naruszone lub zagrożone stępowania przygotowawczego, które przez przestępstwo. Jeżeli zatem dojco do zasady są niejawne. dzie do przestępstwa, to w każdym Natomiast na etapie postępowania przypadku należy rozpocząć anaTOMASZ przed sądem pokrzywdzony może, lizę od ustalenia, kto jest pokrzywLISEWSKI aż do czasu rozpoczęcia przewodu dzonym. Gdy doszło do kradzieży toRadca Prawny sądowego na rozprawie głównej (tj. waru ze sklepu, pokrzywdzonym jest Kancelaria do chwili rozpoczęcia odczytywania właściciel towaru, a więc najczęściej Radcy Prawnego przez prokuratora aktu oskarżenia), podmiot prowadzący placówkę. NaTomasz Lisewski t.lisewski@kancelarialisewski.pl złożyć oświadczenie, iż będzie dziatomiast jeżeli pobita albo zraniona łał w sprawie w charakterze oskarzostanie sprzedawczyni pracująca życiela posiłkowego. Jest to niezbędw sklepie, to ona sama jest pokrzywne, aby zyskać przymiot strony prodzoną i samodzielnie musi ona docesu. Wówczas może i na tym etapie chodzić swoich praw. postępowania karnego składać środPokrzywdzony posiada szereg ki dowodowe, zadawać pytania przeuprawnień w toku postępowania karsłuchiwanym świadkom, a nawet złożyć apelację nego, na które składają się dwa etapy – postępowaod wyroku sądu po zakończeniu sprawy w pierwnie przygotowawcze (prowadzone np. przez Policję, szej instancji. Prokuraturę) oraz postępowanie sądowe. W postęKolejnym istotnym uprawnieniem pokrzywpowaniu przygotowawczym pokrzywdzony może dzonego jest możliwość złożenia wniosku o orzepowołać profesjonalnego pełnomocnika, który bęczenie obowiązku naprawienia szkody wyrządzodzie reprezentował go w toku postępowania. Biorąc nej przestępstwem lub zadośćuczynienia za dopod uwagę duży stopień skomplikowania postępowania karnego, wsparcie fachowca może okazać się znaną w wyniku przestępstwa krzywdę. W praktyprzydatne. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać ce oznacza to możliwość domagania się od sprawgo na pełnomocnika z wyboru, sąd może przyznać cy przestępstwa pieniężnego odszkodowania na jego wniosek pełnomocnika z urzędu. np. za skradziony towar albo zadośćuczynienia fiW postępowaniu przygotowawczym pokrzywnansowego za rozstrój psychiczny związany z przedzony jest stroną. Ma zatem prawo do aktywnego stępstwem. ▼

97 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022


PRAWO W PIGUŁCE

Partnerem rubryki jest:

Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

Badanie trzeźwości pracowników Pracodawca będzie mógł przeprowadzić badania trzeźwości pracowników, jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości nie będzie mogła naruszać godności i innych dóbr osobistych pracownika. Wprowadzenie kontroli trzeźwości będzie ustalane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie lub obwieszczeniu (gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie ma obowiązku ustalania regulaminu). Należy określić w szczególności grupy pracowników objętych kontrolą, sposób przeprowadzania badań, częstotliwość oraz rodzaj używanego urządzenia. Jakie skutki dla pracodawców przyniesie zniesienie stanu epidemii? Stan epidemii trwał w Polsce od marca 2020 roku i zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia został zniesiony 16 maja 2022 r. Obowiązujący dotychczas stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Należy pamiętać, że większość obostrzeń wprowadzanych zostało na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wiec zniesienie stanu epidemii nie oznacza zniesienia wszystkich zasad wprowadzonych podczas epidemii. Pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej na podstawie art. 3 ust. 1 specustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 r. Ważność wszystkich badań profilaktycznych pracownika, która upłynęła po 7 marca 2020 r. w dalszym ciągu podlega przedłużeniu na okres do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Pracodawca w dalszym ciągu może udzielić pracownikowi niewykorzystanego w poprzednich latach urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni w terminie przez siebie wskazanym i z pominięciem planu urlopów. Cudzoziemcy przebywający w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowe czy krótkoterminowe tytuły pobytowe wygasły w trakcie pandemii, w dalszym ciągu mają przedłużony legalny pobyt do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców, które wygasły w czasie pandemii jest nadal wydłużony do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy doczekała się kolejnej nowelizacji. Nowe postanowienia obowiązują z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. Najważniejsze zmiany: • Został wydłużony czas na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają stempla w paszporcie potwierdzającego wjazd do Polski. Obywatele Ukrainy mają teraz 90 dni na złożenie takiego wniosku od dnia wjazdu do Polski. • Obywatele Ukrainy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą do dnia 31 grudnia 2022 r. nie muszą wykazywać przy składaniu wniosku pobytowego, że spełnione zostały wymagane warunki wskazane w art. 142 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o cudzoziemcach. • Obywatele Ukrainy mają możliwość wnioskowania o wizę krajową w Polsce. Takie rozwiązanie ma umożliwić obywatelom Ukrainy szybsze uzyskanie wizy krajowej, która pozwoli także na podróże po strefie Schengen. Szczegóły dotyczące wydawania wiz mają zostać określone w osobnym rozporządzeniu.

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA, REDAKTOR NACZELNY Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl Z-CY DYREKTORA DS. SPRZEDAŻY Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl DZIAŁ SPRZEDAŻY Katarzyna Generalczyk, tel. 605 862 267 kasiag@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Jakub Przynoga / jakubp@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Angelika Drygas / angelikad@poradnikhandlowca.com.pl Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl Beata Woźniak / beataw@poradnikhandlowca.com.pl Klaudia Walkowiak / klaudiaw@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) urszulaw@poradnikhandlowca.com.pl Stała współpraca: Łukasz Warzecha, Andrzej Maria Faliński, dr Artur Kłopotowski, mec. Tomasz Lisewski, Tadeusz Sienkiewicz DYREKTOR ADMINISTRACJI I MARKETINGU Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, CMR, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Angelika Drygas Druk: Walstead, ul. Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam oraz informacji dla celów handlowych. Materiałów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku oraz zmiany ich tytułów. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Szczegółowy regulamin publikacji na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl Tytuł weryfikowany przez TRM (2002-2020)

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

98 PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2022

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

(2021)

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

NOWOŚĆ

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

* Promocja dostępna u wybranych dystrybutorów hurtowych w terminie: 15-28.06.2022


PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

PROMOCJA! ZOTT

* Promocja dostępna u wybranych dystrybutorów hurtowych w terminie: 15-28.06.2022 Ręcznik Jogobella dostępny do wyczerpania zapasów. Ręcznik Jogobella – sprzedaż za 1,99 PLN netto/sztukę wraz z zakupem produktów promocyjnych w przedstawionych ilościach.


RODOWITA Z ROZTOCZA

SILNE WSPARCIE AKCJI

BILLBOARD

AUTOBUSY

→ Zamów WODĘ RODOWITA → Sprawdź aktualną ofertę cenową u swojego dystrybutora lub w hali C&C → Przygotuj swój sklep, budując zapas wody RODOWITA i wykorzystaj materiały POS, które od nas otrzymasz – tak, by konsument mógł wziąć udział W AKCJI Jeśli chcesz otrzymać zestaw materiałów POS (naklejki, plakaty, wobler) do komunikacji akcji – napisz na sprzedaz@rodowita.pl

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA


RODOWITA Z ROZTOCZA

NOWOŚĆ

anawelzor i anawybodyW urowto z uzcotzoR an ałdórź u ,ukinbarG w )atiwodoR( 2-RWŚ .dórbonsarK .mg

ANAWOZAGEIN

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

ANLARENIM ADOW ANLARUTAN

L6,0 X 21

RODOWITA Z ROZTOCZA

WOD NIEGAZ A O 0,6 L W WANA BUTELC E SPORT OWEJ

RODOWITA Z ROZTOCZA

OŚĆ W NO LA D IEŻY DZ O Ł M AŻ

6

RÓŻNYCH ETYKIET

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

RODOWITA Z ROZTOCZA

:ijckudorp ecsjeim / tnecudorP AZCOTZOR Z ATIWODOR ,001 kinbarG .o.o z .pS dórbonsarK 044-22