Page 1

XIX ROK

(w

05/231

ce sy ls 11) ra Po ń 20 r p w z ie de ej ud Li low en gr s nd Niel ha g AC

BRANŻOW Y MIESIĘCZNIK OGÓLNOPOLSKI DLA SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

MAJ

2012 NAKŁAD KONTROLOWANY 70 000 EGZ.

ISSN 1231-1545

w w w.poradnikhandlowca.com.pl

Jak zarobić więceJ?

więceJ na str. 51

red bull przynosi naJwiększy przychód wśród energetyków.* zadbaJ o widoczność red bulla w swoim sklepie. * Źródło: AC Nielsen potwierdza, Red Bull dostarczył detalistom największą wartość sprzedaży w 2011 roku, jako marka numer 1 w kategorii napojów energetycznych.


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


6

Spis treści

16

30

64

110

Felieton

Rynek pod lupą

Wuchta bejmów

10

Wokół grilla

Chronić różnorodność formatów handlowych

Wiejskie Ziemniaczki smakiem polskiej tradycji

12

Codziennie nowe infor macje!

98

Kompendium handlowca

Reportaż

64

Tajemnice marki

Wywiad

Cz y taj nas tak że na: w w w.por adnikhandlowca.com.pl

118

Handel w mieście Leszka Millera

16

Moim zdaniem Nowe formaty sklepów stawiają na rozwój

20

Tematy miesiąca

Wyroby tytoniowe – domena małych i średnich...

100

Sprzedaż lodów bez tajemnic

104

Słodki Dzień Dziecka

110

Elitarne słodycze

114

Tyle słońca w całym mieście

118

Toaletowy błysk

122

Lody Grycan – wysoka jakość i wierność tradycji

26

Stawiam na jakość i markę

28

Jak to się robi?

Film w obronie biznesu

30

Jak powstają macerowane wódki Belvedere?

Specjalista radzi jak konkurować z dyskontami

32

Wskaźniki rotacji zapasów

34

Czy będziemy tolerować kradzieże do 1000 zł?

38

Informacje o produktach

Niemcy chcą poznać polskie produkty

40

Kampanie i promocje

Prohibicyjna polityka Brukseli

42

Aktualności

46

126

Nowości 128

Z rynku

144

4 koła biznesu

Europoradnik

Fiat Ducato

159

Pakiet kibica

48

Stolica EURO 2012

52

Porady

Duet doskonały

56

Urlopy pracownicze

160

Zarobić na EURO 2012

58

Prawo w pigułce

162

Reklama str. 7

Informacja dla celów handlowych str. 9

Reklama str. 35

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012 MILKA Subaru reklama PH teaser 50x50.indd 1

12-04-17 10:29


8

od redaktora naczelnego

Producenci, handlowcy – obniżanie cen za wszelką cenę to ślepy zaułek

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

M

JACEK RATAJCZAK

Maj w branży FMCG tradycyjnie związany jest z poznańską Galą „Poradnika Handlowca”, w trakcie której przyznajemy wyróżniającym się firmom i osobom z branży prestiżowe statuetki Hermesa. Można śmiało powiedzieć, że ten czwartkowy wieczór (wybór tego akurat dnia tygodnia to też pewna tradycja) to święto handlowców. Handel to dziedzina gospodarki, która na tle innych doskonale sobie radzi. Nawet, gdy wokół panuje recesja, a z rynku docierają nieciekawe wieści typu, że oto kolejny odcinek autostrady nie zostanie oddany do użytku, bo wykonawca zbankrutował, to handlowcy realizują wytyczone cele. Różnorodność funkcjonujących na rynku formatów handlu, połączona z walką konkurencyjną, sprawia jednak, że i do handlu wkrada się syndrom niskich cen. Generalnie to zjawisko normalne, stymulujące rozwój, ale mające swą granicę, po przekroczeniu której zaczyna się bylejakość. Doświadczamy tego już na przykładzie wspomnianych wcześniej autostrad, których nie da się wykonać z marnej jakości materiałów i za stawki poniżej granicy rozsądku (przegrała na tym polu Polska, zatrudniając „tanich” z natury Chińczyków z Covecu). Nie można oczekiwać od producentów wysokiej jakości za bardzo niską cenę. Ci uznani nie godzą się zresztą na takie rozwiązania i w ten sposób wcześniej czy później odnoszą rynkowy sukces. Jednak w tej sprawie najlepszy byłby dialog w temacie ustalania cen, a nie kurczowe trwanie przy swoich stanowiskach, jak np. ma to miejsce w przypadku niektórych sieci handlowych, które argumentują, że w kolejce na ich półki sklepowe czekają inni producenci, którzy dziś zgodzą się na warunki z pogranicza opłacalności, ale jaki los czeka ich za rok, dwa?! Oby w handlu, który zawsze słynął z szerokiej palety produktów – od wyrobów premium po wyroby marek własnych, wahadło nie przesunęło się niebezpiecznie tylko w jedną stronę. By produkt nie stał się produktem tylko z nazwy, a zapewniał godziwą jakość, nawet za niższą cenę. Tego oczekują od nas konsumenci. W samej branży zaś dzieje się wiele – począwszy od fuzji gigantów z początku roku, po dynamiczny rozwój mniejszych formatów, będący odpowiedzią na oczekiwania rodzimych konsumentów. Uzupełnieniem tej mozaiki są zaś ciągle mocni niezależni handlowcy, dostosowujący swe biznesy do realiów rynku, by sprostać konkurencji. I właśnie tym wszystkim bohaterom branży przyznajemy nasze wyróżnienia, doceniając nie tylko ich trud, ale często twórczy wkład w rozwój handlu w Polsce. Hermes „Poradnika Handlowca” to nagroda wręczana wyłącznie handlowcom. Niepisaną zasadą jest nieprzyznawanie jej producentom, pomimo faktu, że doceniamy ich rolę i to przecież ich produkty decydują o sukcesie handlowców. Nie chcemy również traktować Hermesa jako nagrody przyznawanej taśmowo – stąd nasza lista nagrodzonych jest skromna. Chcemy w ten sposób podkreślić rangę Hermesa. Dlatego gratulując tegorocznym laureatom liczymy, że staną się oni wzorem godnym naśladowania, swoistym stymulatorem rozwoju handlu.

Poradnik Handlowca | maj 2012

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk, tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Szczęsny / jaceksz@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Marta Warciarek / martaw@poradnikhandlowca.com.pl HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski SZEF DZIAŁU ON-LINE Heidi Handkowska / heidih@poradnikhandlowca.com.pl Stała współpraca: Janusz Korwin-Mikke, Małgorzata Tomczak (redaktor Oddział Warszawa) DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Anita Kubiak, tel. (61) 851 92 41 / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Mariusz Szczepankiewicz, tel. (61) 850 19 33 mariuszsz@poradnikhandlowca.com.pl Maciej Twardowski / maciejt@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKiK, Catman Polska, MillwardBrown SMG/KRC Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Flash Press Media, SXC.hu, iStockphoto.com, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk QuadWinkowski Sp. z o.o., Drukarnia Piła ul. Okrzei 5, 64-920 Piła ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 http://www.poradnikhandlowca.com.pl e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna. Tytuł weryfikowany przez TRM,

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


10

felieton

Wuchta bejmów

D

Reklama str. 17

Dziennikarze przez kilkanaście dni robili sensację z tego, że p. Rafał Kapler otrzyma ok. 570 tys. zł premii za nadzorowanie budo‑ wy „Stadionu Narodowe‑ go”. Zainteresowanie ludzi tą sprawą jest zrozumiałe, bo w końcu nie jest to prywat‑ na budowa. Stadion powstaje z pieniędzy podatnika – więc podatnicy chwytają się za głowę. Dziwne jednak, że nie chwytają się słysząc, że Stadion ten miał początkowo kosztować ok. 360 mln zł. Gdy do budowy przystępowała ekipa PiS, mówiono już o 500‑600 mln zł – i o tym, że dzia‑ łacze PiS chcą na tym „zarobić” ponad 100 mln zł... Teraz cena za Stadion Narodowy wzrosła do dwóch mi‑ liardów – i pytanie: „Ile chcą na tym trafić działacze PO? ” zapiera dech w piersiach. Więc lepiej zajmować się tymi 570 tys. zł. Na tym tle zdumiewa, że prezydent, premier i ministrowie zarabiają marne grosze. Niewątpli‑ wie zakłada się, że urzędnik na tak wysokim stanowisku i tak sobie dorobi. Znacznie gorzej, gdy urzęd‑ nik coś „załatwia” dla jakiejś firmy – a potem obejmuje w niej wysoko płatną posadę! To, oczywiście, jest jawne nadużycie pozycji. I ja bym wolał, by urzędnicy państwowi zarabia‑ li przyzwoite pieniądze – a nie zajmowali się takimi nieuczciwymi pokątnymi interesikami. Problem polega na tym, że żyjemy w d***kracji. I gdyby minister zarabiał np. 60 tys. zł miesięcznie – to ludzie podnieśliby

krzyk: „Niech odda to biednej wdowie spod Pikut‑ kowa! Sprawiedliwość musi być! ” A tymczasem prezesi wielkich banków prywat‑ nych zarabiają po 200 tys. zł miesięcznie (i wię‑ cej!) – i jak czuje się minister III Rzeczypospolitej rozmawiając z facetem, który jego pensją mógłby sobie cygaro zapalić? Korupcja wręcz wisi w powietrzu. A z punktu widzenia gospodarczego takie działania są znacznie szkodliwsze dla gospodarki, niż „dorabianie sobie”, grając na giełdzie z wykorzystaniem poufnych wiadomości. Musimy sobie wreszcie powie‑ dzieć pewne rzeczy prosto w oczy. Jak się chce od ludzi wymagać – to trzeba im płacić. Płaci się im za to, by byli nieprzekupni. Jak minister będzie zarabiał miesięcznie – powiedzmy – owe 60 tys. zł, a za jakieś machlojki będzie mu groziło (realnie grozi‑ ło!) więzienie – to można ocze‑ kiwać, że korupcja się znacznie zmniejszy. Problem polega na tym, że mamy za dużo urzędników i gdybyśmy wszyst‑ kim zaczęli płacić tyle, ile trzeba – to by‑ śmy zbankrutowali. Gdyby natomiast urzędników w Polsce było tylu, ilu trzeba – to zna‑ czy: jakieś 500 sztuk (tylu było w Królestwie Polskim!), a nie 500.000 – to wtedy moż‑ na byłoby im doskonale płacić – i nawet byśmy nie zauważyli uszczerbku. Co więcej: gdyby ich było mało, to o wiele łatwiej byłoby postawić nad każdym tajniaka, by patrzył im na ręce... Niestety: wydaje się, że wyborcy w Polsce tego zupełnie nie rozumieją. A żyjemy, jako się napisało: w d***kracji! 

fot. SXC.hu Poradnik Handlowca | maj 2012


12

wywiad

| POHiD

Chronić różnorodność formatów handlowych Z Renatą Juszkiewicz, Prezesem Zarządu POHiD, rozmawiał Jacek Ratajczak fot. Archiwum

Jacek Ratajczak: Czy kolejna kadencja na fotelu prezesa POHiD jest dla Pani zaskoczeniem, czy też planowaną kontynuacją?

Renata Juszkiewicz: W pracy organizacji nie powinno być przypadków, więc powierzenie mi tej funkcji przypadkowe nie było. POHiD trzy lata temu podjął wysiłek przebudowy swego stylu i organizacji pracy i zadanie to powierzono wówczas mnie. Sądzę, że wykonałam je na tyle zgodnie z wypracowanymi założeniami, że postanowiono sprawdzić ich słuszność w kolejnej kadencji, pod kierownictwem osoby, która kierowała ich wdrożeniem. Na czym owe zmiany polegały?

Przede wszystkim na usprawnieniu procedur, poprawie komunikacji, wzmocnieniu działań komitetów roboczych poprzez szereg seminariów z ekspertami zewnętrznymi, jak również wprowadzeniu zarządzania projektowego jako wiodącej formy załatwiania spraw. Wzmocniliśmy biuro, zatrudniając dodatkowego prawnika, sięgnęliśmy też szerzej po outsourcing ekspercki. Całość koordynuje dyrektor generalny, który na co dzień współdziała z prezesem, posiadającym kompetencje do podejmowania decyzji i uzgodnień z zarządami firm członkowskich. Zdyskontowaliśmy w ten sposób dotychczasowy dorobek i kontakty organizacji, nadając im bardziej precyzyjny zarządczo kształt. Taki model dobrze się sprawdził w działaniu. Czemu ów nowy model ma służyć, a właściwie czemu ma on sprostać? – przecież handel w Polsce Poradnik Handlowca | maj 2012

radzi sobie całkiem dobrze, nie doświadcza też realnych ograniczeń, o których słyszymy z innych krajów.

Handel radzi sobie dobrze, dynamizuje całą gospodarkę, niejako chroni ją przed recesją rynków wyżej rozwiniętych. Jeśli więc ktoś cały czas podnosi sztandary restrykcyjnych polityk, ekstra podatków, złych – jakoby – warunków pracy w handlu, domaga się przesadnych swobód pracowniczych, forsując np. zakaz pracy w niedzielę, czy wreszcie zarzuca handlowi wielkopowierzchniowemu niepłacenie podatków, to można poczuć się nie tylko zagrożonym, ale i zmotywowanym do podejmowania nieustannej pracy na rzecz obalania stereotypów wokół handlu. Środkiem do tego jest wzmożenie pracy o charakterze eksperckim i komunikacyjnym, by właściwym władzom i środowiskom gospodarczym oraz opinii publicznej uświadomić rolę i funkcję handlu w gospodarce narodowej, skutecznie walczącej o pozycję w otoczeniu gospodarek zagrożonych recesją. Nowoczesnym firmom handlowym o kapitale zagranicznym i polskim zawdzięczamy efekt „zielonej wyspy”, bowiem dzięki nam stało się tak, że intensywnie rosnąca od dwóch dekad produkcja znajduje rynek wewnątrz kraju aż w 2/3. Nowoczesny handel…, czy ma Pani na myśli tylko wielkie obiekty sieciowych firm zrzeszonych w POHiD?

Absolutnie nie, choć to, co czyni cały sektor nowoczesny w Polsce zaczęło się u nas, w firmach członkowskich POHiD, tworząc wyzwanie konkuren-


xx |

wywiad

13

POS TV Poradnik Handlowca | styczeń 2012


14

wywiad

| POHiD

cyjne dla firm polskich, również tych pracujących na mniejszych powierzchniach, wskazując wzorce dla sprostania konkurencji. To zderzenie było trudne, ale owocne dla obu stron – dziś niemal cały handel w Polsce, wszystkie formaty, tworzą nowoczesny wymiar handlu, mierzony efektywnością finansową, rozwojem sprzedaży, asortymentem, stosunkiem wartości do cen, efektywnością wykorzystania zainwestowanych kapitałów, ofertą i wystrojem sklepów. Mamy bardzo zróżnicowane i nowoczesne formaty, ostro konkurujące ze sobą, bardzo przyjazne klientowi. Strategia działania POHiD to w istocie rzeczy strategia obrony tego statusu handlu przed populizmem i politycznie wspieranymi formami konkurowania, niemającymi uzasadnienia ekonomicznego. W polskich warunkach powinniśmy chronić różnorodność formatów handlowych, to jest przewaga strategiczna rynku narodowego w warunkach kryzysu wspólnego rynku europejskiego. Czy wasza strategia jest koncepcją działania w odosobnieniu, czy też widzicie ją jako część większej całości, złożonej z różnych organizacji środowiska handlowego? Może nie tylko zresztą handlowego?

Reklama str. 17

Poradnik Handlowca | maj 2012

Jesteśmy otwarci na współpracę i dialog z różnymi środowiskami gospodarczymi i w rzeczywistości współpracujemy z innymi organizacjami. Jesteśmy w dobrych stosunkach z Polską Izbą Handlu, reprezentującą polskie sieci handlowe i systemy hurtowe, integrujące sieci franczyzowe głównie obiektów mniejszych. Nasze poglądy w znakomitej większości spraw są bądź zbieżne, bądź identyczne, czemu dajemy wyraz w pracach i stanowiskach wspólnych firmowanych przez Komitet Handlu KIG, będący platformą dla wszystkich organizacji handlu i środowisk z handlem związanych. W kilku sprawach różnimy się, np. w sprawie handlu w niedziele, gdyż zakaz handlu w niedziele przyniesie straty dla budżetu państwa rzędu ok. 5 mld zł. Wspólnie z organizacjami handlowymi, tj. POHiD, PIH i NRZHiU podejmujemy działania na rzecz uwalniania rynku od ograniczeń i barier biurokratycznych oraz redukcji kosztów działalności gospodarczej. Dobrym przykładem jest obniżanie opłaty interchange, podatki, uregulowanie zasad realizacji darowizn, gospodarka odpadami. Ta współpraca zaowocowała m.in. skutecznym wpływem na Ministerstwo Gospodarki, wywieranym na rzecz powołania do życia komórki zajmującej się handlem. W marcu br. powstał Departament Handlu i Usług, który

– mam nadzieję – stanie się skutecznym kanałem komunikacji z rządem, ułatwiającym nie tylko przepływ informacji, ale także stymulującym działania na rzecz tworzenia lepszego prawa. Liczymy, że Departament Handlu i Usług będzie miejscem, gdzie wnosić można będzie sprawy dla handlu ważne. Współpracujemy też na wielu polach z organizacjami producentów, czyli naszych dostawców. Podejmujemy wspólne wysiłki na rzecz relacji pomiędzy producentami i sieciami handlowymi. Staramy się uświadamiać mechanizmy działania nowoczesnej dystrybucji, której zrozumienie jest kluczem do kompromisu w zakresie chociażby usług wsparcia sprzedaży, bez których biznes na powierzchniach oferujących dziesiątki tysięcy artykułów byłby niemożliwy. Należy również pamiętać, że dzięki współpracy z sieciami setki polskich firm rozwinęły swoją działalność, stając się potentatami rynku, a ich towary trafiają poprzez sieci na rynki zagraniczne. Na koniec dodam, że model relacji z dostawcami w Polsce nie różni się niczym od modelu relacji w krajach Europy Zachodniej, gdzie wsparcie sprzedaży jest normalną, nikogo niebulwersującą praktyką. Mówi Pani o reformie w POHiD, skierowującej organizację ku zarządzaniu projektowemu – sygnalizuje Pani problemy. Jakie więc projekty mają znaczenie zasadnicze dla organizacji?

Mamy kilka ważnych, realizowanych od lat projektów strategicznych, nakierowanych na usuwanie barier w rozwoju rynku i obniżających koszty działania firm handlowych. Zamierzamy zakończyć trwający od zarania POHiD projekt redukcji opłaty interchange, pobieranej przez organizacje płatnicze, a faktycznie przez banki, za używanie kart płatniczych – debetowych i kredytowych. To jest projekt, który „ulży” konsumentom, a więc i nam, akceptantom kart, w kwocie ok 1,5 mld zł rocznie. Uwolni też rozwój płatności bezgotówkowych, kierując go ku mniejszym firmom handlowym i usługowym, dziś bardzo powściągliwie sięgającym po terminale, ze względu na ich koszt i wpływ na finalną cenę. Nadrzędnym celem jest poprawa wizerunku branży, jak również zwrócenie uwagi społeczeństwa polskiego na aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu. Od dwóch lat POHiD przewodniczy pracom grupy roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji, mającej na celu zarówno edukację konsumencką w tym zakresie, jak również edukację uczestników łańcucha dostaw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dziękuję za rozmowę. 


16

reportaż

| Konkurencja w handlu

Handel w mieście Leszka Millera

1

3

2 Heidi Handkowska

Redakcja „Poradnika Handlowca” tym razem udała się do Żyrardowa, który położony jest niemal w połowie drogi między Łodzią a Warszawą.

w

W ostatnim czasie dynamiczny rozwój sieci sklepów dyskontowych nie omija Żyrardowa. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w mieście po1. Aleksandra Sabat, właścicielka jawiły się 4 sklepy sklepu spożywczego „Sabat” sieci Biedronka, 2. Andrzej Wilk, Prezydent Miasta a także obiekty Żyrardowa handlowe należące 3. Bożena Kornal, ekspedientka do sieci Kaufland, ze sklepu ogólnospożywczego Lidl i Carrefour. – Wszystkie powstały na terenach nienależących do Miasta, dlatego też trudno tutaj przypisać inicjatywę odnośnie lokacji tychże obiektów miejskiemu samorządowi. Jeśli chodzi o lokalizację na terenie Żyrardowa wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, powyżej 2 tys. m2 powierzchni sprzedażowej, kwestię tę reguluje Studium Uwarunkowań Przestrzennych i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa. Studium dopuszcza lokalizację takich obiektów wyłącznie w dwóch miejscach – w samym centrum, na terenie pofabrycznym oraz na południowych obrzeżach Poradnik Handlowca | maj 2012

miasta, również w miejscu nieistniejącego już dziś dużego zakładu produkcyjnego. W obu przypadkach tereny te dopiero czekają na potencjalnych inwestorów – mówi Andrzej Wilk, Prezydent Miasta Żyrardowa. Żyrardów jest miastem silnie zurbanizowanym, o jednym z najwyższych w kraju wskaźników gęstości zaludnienia na 1 km2. – Z tego też tytułu nie mamy zbyt wielu wolnych terenów inwestycyjnych, a te, które pozostają w naszej dyspozycji, staramy się optymalnie wykorzystać pod kątem stworzenia jak największej liczby nowych miejsc pracy. A jak wiadomo, sieci handlowe tworzą stosunkowo mało miejsc pracy w stosunku do zajmowanej powierzchni inwestycyjnej – dodaje prezydent Żyrardowa. Najlepiej ukształtowanym obszarem handlowo-usługowym miasta jest centrum. Główne ulice handlowe w mieście to: 1 Maja i Okrzei oraz ulice przylegające do nich. Ulica Okrzei to deptak handlowy, który

prowadzi wprost na targowisko miejskie. Jest to najdłuższa i najstarsza ulica Żyrardowa. Według Prezydenta Miasta Żyrardowa, Andrzeja Wilka, konkurencja dopinguje do podnoszenia jakości obsługi, poprawy estetyki wnętrza, większej troski o zróżnicowanie asortymentu tak, by odpowiadał on oczekiwaniom klientów. – Wiele lokalnych sklepów w taki właśnie sposób zareagowało na pojawienie się w Żyrardowie sieciowych placówek handlowych. W mojej ocenie był to ruch w dobrym kierunku, który w dużej mierze pozwolił zatrzymać odpływ klientów. Wiele sklepów postawiło także na rozbudowanie swojej oferty o produkty, których nie znajdziemy na półkach supermarketów. Mam tutaj na myśli choćby tzw. zdrową żywność, produkty z plantacji ekologicznych, czy produkty i przyprawy używane w najbardziej nawet egzotycznych kuchniach całego świata – mówi prezydent. W śródmieściu od ponad 20 lat znajduje się sklep spożywczy „Sabat”, Aleksandry Sabat. – Nie narzekamy na brak klientów. Zaopatrują się u mnie głównie ci, którzy mieszkają niedaleko. Przeważnie raz w tygodniu robią większe zakupy w hipermarke-


18

reportaż

| Konkurencja w handlu

4 cie, a u mnie uzupełniają zakupy o pieczywo, nabiał czy wędlinę. Ale nie narzekam, wystarczy, że będą tylko robić te dodatkowe zakupy. Staram się, aby każdy znalazł w sklepie coś dla siebie. Sprzedaję zarówno artykuły spożywcze, jak i chemię gospodarczą. Niedaleko placówki jest gimnazjum i szkoła muzyczna. Uczniowie zainteresowani są głównie czymś do przekąszenia w przerwie, np.: pizzerki, zapiekanki czy zupki w proszku. Często zamawiając towar myślę jak klient, a nie jak właściciel sklepu. Stosuję od lat zasadę – wysoka jakość oferowanych usług w umiarkowanych cenach. A także elastyczność i dostosowanie się do wymagań kupujących. Mam wielu stałych klientów i często sprowadzam produkty, o które pytają. Często zdarza się, że Informacja dla celów handlowych str. 27 klienci zobaczą Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć reklamę nowowyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem ści w telewizji lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. i od razu szukają produktu u mnie na półkach. Muszę być ciągle Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości na bieżąco – i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opowiada pani oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed Ola. następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Natomiast . niedaleko 4. Iwona Kamińska, ekspedientka z 11-letnim stażem pracy 5. Ulica Okrzei to deptak handlowy, który prowadzi wprost na targowisko miejskie 6. Sklep spożywczo-monopolowy „ABC”

Poradnik Handlowca | maj 2012

5 deptaka handlowego od 10 lat znajduje się sklep ogólnospożywczy Stanisława Woźnicy. Czynny jest od godz. 6.00 do 22.00. – Mały sklep, aby zyskać stałe i liczne grono klientów, powinien być dobrze zaopatrzony. Nie ukrywam, że w naszym sklepie panuje miła, rodzinna atmosfera. Staram się do klientów podchodzić indywidualnie i większość z nich znam po imieniu. U mnie jakość obsługi ma pierwszorzędne znaczenie. Lubię całym sercem poświęcić się temu, co robię, np. każdy nowy produkt w sklepie w miarę możliwości próbuję, żeby móc dobrze doradzić klientom. Podstawowy koszyk zakupowy w codzienny dzień to 20-30 zł – jogurt, masło, ser na wagę, pieczywo i mleko. Często klienci z pobliskich domów przychodzą do nas na pogaduszki. Czasami trzeba ich wysłuchać, a czasami doradzić. Dla starszych osób mamy w sklepie nawet krzesełko. Zaobserwowałam także, że coraz więcej młodych ludzi pozytywnie jest nastawiona do sprzedających. Życzą nam miłego dnia i dużo klientów. To miłe. A poprzez bliski kontakt z klientami mogę dostosować ofertę placówki do ich potrzeb. Zdaję sobie bowiem sprawę, że gdy czegoś zabraknie na półkach, to klient pójdzie kawałek dalej do konkurencji i być może tam już zostanie –

6 mówi Bożena Kornal, ekspedientka. Z kolei Zbigniew Feder, prowadzący sklep spożywczomonopolowy „ABC” na osiedlu mieszkaniowym Teklin twierdzi, że pomimo konkurencji dobrze sobie radzi. Wspólnie z załogą od 12 lat z powodzeniem zaopatruje okolicznych mieszkańców. – Przez lata szef budował pozycję na lokalnym rynku, poszerzając sukcesywnie ofertę handlową. Obecnie postrzegani jesteśmy jako sklep, w którym klient może znaleźć szeroki wachlarz produktów – artykuły chemiczne, szkolne, zabawki, owoce, warzywa. Do sukcesu placówki przyczyniła się z pewnością lokalizacja. Tuż obok znajduje się duże osiedle mieszkaniowe, nieopodal jest przedszkole. W okolicy działa kilka sklepów. Niektóre upadają, inne powstają. Jednak największym zagrożeniem jest Kaufland i Marcpol. Ich otwarcia spowodowały u nas spadek sprzedaży. Były to jednak „chwilówki”. Nasi klienci są nam wierni – mówi Iwona Kamińska, ekspedientka z 11-letnim stażem pracy. Niezależnie od ducha czasów i pojawiania się w mieście kolejnych centrów handlowych, „oczkiem w głowie” mieszkańców pozostaje miejskie targowisko, które funkcjonuje w Żyrardowie nieprzerwanie od około 170 lat. 


20

moim zdaniem

| Nowe inicjatywy w handlu

Nowe formaty sklepów stawiają na rozwój Wiele działających na rynku firm dostrzegło swą przyszłość w poszerzeniu oferty poprzez wprowadzenie nowych sieci sprzedaży albo nowych formatów sklepów. Redakcja „Poradnika Handlowca” postanowiła zapytać zarządy trzech sieci handlowych, czy są zadowolone z dotychczasowych wyników działających od kilku lat nowych placówek handlowych? Czy zyskały one aprobatę klientów? Jakie czynniki są głównym magnesem przyciągającym konsumentów do tych sklepów? OPRAC. JACek RAtAJCzAk

Pierwszy sklep Carrefour Express convenience pod pomarańczowym logo został otwarty w czerwcu 2011 r. Od tego czasu otworzyliśmy jeszcze 10 sklepów tego for‑ matu w Warszawie, Krako‑ wie, a ostatnio Informacja dla celów handlowych str. 27 w Katowicach i Wrocławiu. Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem Wiele z obec‑ lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. nych na pol‑ skim rynku sklepów typu convenience opiera swoją Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości działalność i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na sprzeda‑ oraz ży alkoholu, Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. papierosów . i produktów Poradnik Handlowca | maj 2012

Carrefour inwestuje w 100% w wyposażenie sklepu. Dla klientów stanowi to gwa‑ rancję standardu, jakości i ceny. Dzięki wspomnianym mocnym stronom naszego konceptu wyniki naszych sklepów są obiecujące i skłaniają nas do przyspie‑ szenia rozwoju tego forma‑ tu. Przy obecnym tempie rozwoju wszystkich sklepów franczyzowych Carrefour wynoszącym 200 otwarć rocznie, do końca bieżącego roku chcemy otworzyć ponad 50 sklepów w formacie Car‑ refour Express convenience w dużych miastach.

fot. Carrefour Polska

François Vincent Członek Zarządu Dyrektor Franczyzy Carrefour Polska

impulsowych. Taki asorty‑ ment jest klientom potrzeb‑ ny, ale wysoce niewystar‑ czający. Carrefour Express convenience to unikalny na polskim rynku koncept, w którym Carrefour oferuje klientom kompletny asorty‑ ment odpowiadający na ich codzienne potrzeby na po‑ wierzchni sprzedaży nieprze‑ kraczającej 100 m². Mocnym punktem konceptu Carrefour Express convenience jest również jego nowoczesność, zarówno jeśli chodzi o fasadę zewnętrzną, jak i wewnętrzną aranżację sklepu. Aby zapew‑ nić taki standard sklepów,


Płatności kartą |

moim zdaniem

21

Poradnik Handlowca | luty 2012


| Nowe inicjatywy w handlu

Dzisiejszy ry‑ nek zmienia się dynamicznie, dlatego cały czas pracujemy, aby wyprzedzić, a nawet w pewnym stopniu kształtować trendy rynkowe. Stąd idea uruchomienia nowej sieci handlo‑ wej Freshmarket. Powstało już ponad Oskar Fischer 100 Freshmarketów, z czego Wiceprezes Zarządu zdecydowana większość zlokali‑ Żabka Polska zowana jest w dużych miastach takich, jak Warszawa czy Poznań. Do końca 2012 r. planujemy podwoić liczbę placówek. Nowy format sklepu zyskał aprobatę klientów przede wszystkim dzięki jakości i innowacyjnym cechom konceptu. Pozostajemy nadal najbliżej klienta tak, jak w przypadku Żabki, ale dzięki większej powierzchni znacznie poszerzyliśmy ofertę. W każ‑ dym Freshmarkecie znajduje Aligator jest jedną z najmłodszych sieci w Polsce – pierwszy testo‑ wy sklep został otwarty we Wro‑ cławiu w kwietniu 2009 r. Próba wypadła pomyślnie, dlatego 5 kolej‑ nych placówek powstało w grudniu 2010 r. Aktualnie Robert Orlicz sieć Aligatorów liczy 32 sklepy Wiceprezes na Dolnym Śląsku i Opolszczyź‑ EKO Holding nie (m.in. we Wrocławiu, Opolu, Legnicy, Świdnicy, Wałbrzychu, Kłodzku, Kluczborku). Plany zakładają, że do końca 2012 r. powstanie jeszcze 12‑16 nowych sklepów. Aligatory są sklepami typu convenience – ta koncepcja zakłada obecność jak najbliżej klienta, dlatego większość pla‑ cówek z szyldem Aligatora znaj‑ duje się na osiedlach mieszka‑ niowych. Średnia powierzchnia Poradnik Handlowca | maj 2012

fot. Żabka Polska

moim zdaniem

się Freshcafe z kawą i ciepłymi przekąskami, zwiększyliśmy też liczbę lodówek, rozwijając ofertę produktów nabiałowych, ale także dań gotowych. Stworzenie sieci Freshmarket przez spółkę Żabka Polska było dobrą i per‑ spektywiczną inwestycją. Dzięki bogatemu doświadczeniu grupy menedżerów, przeprowadzeniu badań i analiz, mogliśmy określić realne potrzeby klienta i otwo‑ rzyć pierwsze sklepy convenience w konwencji deli. Zarówno sklepy Żabka, jak i Freshmarket

permanentnie ewoluują i cały czas dostosowujemy nasze placówki do potrzeb i wymagań klientów. Uruchomienie nowego formatu okazało się sukce‑ sem, dlatego przyspieszamy rozwój naszej sieci. To bardzo obiecujący format, gdyż jest uzupełnieniem convenience sklepów Żabka. Jest również wypełnieniem pewnego rodzaju niszy rynkowej, która istniała dotychczas pomiędzy conve‑ nience typu Żabka, a większymi proximity supermarkets.

sklepów wynosi od 80 a 120 m2. Atutem Aligatorów są długie godziny otwarcia – przez 17 godzin dziennie (od poniedział‑ ku do soboty od 6.00 do 23.00, a w niedziele od 10.00 do 21.00). Aligatory są świetnym miej‑ scem na codzienne sprawunki, a przyciągają ofertą „śniadanio‑ wą” – na klientów czeka świeże pieczywo, nabiał, wędliny, surówki oraz warzywa i owoce – dostarczane przez lokalnych hurtowników. Aligatory mają

bardzo rozbudowaną półkę alkoholową. Na klientów czeka szeroki asortyment piwa oraz mocniejszych trunków. W ofer‑ cie nie brakuje także artykułów chemicznych oraz kosmetyków – łącznie około 2 tys. produktów. Sieć Aligator prowadzi bogate działania promocyjne – skle‑ py oferują wybrane produkty w bardzo atrakcyjnych cenach. O promocjach klienci dowiadują się ze specjalnych gazetek, które są wydawane co miesiąc.

fot. EKO Holding

22


Podw贸jne oczarowanie

To gwarancja jeszcze lepszego dopasowania produktu do oczekiwan klient贸w Twojego sklepu!


ZWIĘKSZAMY PULĘ NAGRÓD!

Odśwież swój sklep „Obroty w moim sklepie wzrosły średnio o blisko 20% miesięcznie, pomimo licznej konkurencji. Klienci chętniej do mnie zaglądają, pozyskaliśmy zresztą przy tej okazji wielu nowych, którzy wcześniej omijali mój sklep” (Hanna Dublaga, laureatka I edycji). „Utargi wzrosły znacząco, planowanie dostaw towarów jest prostsze” (Krystyna Skupień, laureatka II edycji). Weź udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Odśwież Swój Sklep” i zyskaj szansę zmiany wizerunku Twojej placówki handlowej. W dotychczasowych edycjach akcji „Poradnika Handlowca” nagrodziliśmy 13 właścicieli niezależnych sklepów, a całkowitej przemianie uległy sklepy Pani Hanny Dublagi, właścicielki sklepu „Owoce – Warzywa Art. Ogólnospożywcze” oraz Pani Krystyny Skupień, właścicielki sklepu „Samuś” z Andrychowa. Spróbuj i Ty! Nagroda główna w postaci indywidualnego projektu sklepu przygotowanego przez specjalistów (z uwzględnieniem zarówno warunków powierzchniowych i technicznych, ale również otoczenia sklepu) z dodatkowym pełnym jego wyposażeniem oraz atrakcyjne nagrody pocieszenia czekają na Państwa.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W konkursie „Odśwież swój sklep” może wziąć udział każdy niezależny właściciel sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 100 m2.

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?

Nieustannie stawiamy na wiedzę i przedsiębiorczość – obok publikujemy 2 zdjęcia

podobnej półki sklepowej przedstawiającej wybraną kategorię produktów FMCG. Państwa zadaniem jest wskazanie zdjęcia z poprawnie ułożonymi produktami (kategorie, cena produktów itd.). Następnie wystarczy już tylko wysłać wypełniony Kupon Konkursowy na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież swój sklep”.

WARUNKI KONKURSU

Przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 24 września 2012 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po zakończeniu konkursu niezależna komisja (składająca się z przedstawicieli naszej redakcji oraz Sponsorów) wyłoni laureatów. Dla ułatwienia informujemy, że w okresie trwania konkursu na łamach Poradnika Handlowca ukażą się teksty redakcyjne związane z zagadnieniami konkursowymi! Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach październikowego wydania Poradnika Handlowca. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

ZWYCIĘZCY KONKURSU OTRZYMAJĄ: I nagroda • Projekt sklepu – ufundowany przez firmę MAKRO Cash and Carry Polska S.A. • Wyposażenie sklepowe (meble, regały oraz boksy kasowe) – ufundowane przez firmę ABM S.A. oraz MAKRO Cash and Carry Polska S.A. • Bony na zakupy w sieciach MAKRO Cash and Carry o wartości 1000 zł

SpoNSORZY:

Pozostałe nagrody • Weekendowy pobyt w Hotelu SPA dla 2 osób ufundowany przez właściciela marki Lirene • Bony na zakupy w sieciach MAKRO Cash and Carry o wartości 1000 zł każdy • Pakiet systemów komputerowych do kompleksowej obsługi firmy – ufundowane przez firmę InsERT S.A. • Zapas produktów ufundowany przez firmę SC Johnson – dystrybutora marek Brise oraz Duck. • 50 kalkulatorów biurowych – ufundowane przez firmę ZIBI S.A. Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież swój sklep” prosimy przesyłać na adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań Życzymy powodzenia!

www.vector.zibi.pl

MAXSLIM wyposażenie sklepów

doradztwo dla handlu detalicznego

• Sprzęt fiskalny – ufundowany przez firmę Novitus – Centrum Technologii Sprzedaży firmy Comp S.A. • System monitoringu sklepu – ufundowany przez firmę JT Systems • Pakiet systemów komputerowych do kompleksowej obsługi firmy – ufundowane przez firmę InsERT S.A. • Profesjonalną ladę chłodniczą – ufundowaną przez firmę Bolarus S.A. • Zapas produktów ufundowany przez firmę SC Johnson – dystrybutora marek Brise oraz Duck.

urządzenia chłodnicze

urządzenia fiskalne

kalkulatory biurowe

kosmetyki ujędrniające

systemy komputerowe

Obsługa techniczno-informatyczna sklepów

asortyment chemii gospodarczej


ZADANIE KONKURSOWE

Materiał zdjęciowy użyty w zadaniu konkursowym pochodzi ze zbiorów Redakcji oraz firmy Makro Cash and Carry Polska S.A.

Właściwe ułożenie produktów na półce sklepowej gwarantuje sukces sprzedaży danej kategorii. Prosimy zaznaczyć zdjęcie („x”), które Państwa zdaniem przedstawia poprawne ustawienie.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” III edycja Nazwa firmy:

Imię i nazwisko właściciela: Adres sklepu: Telefon kontaktowy: Powierzchnia sklepu: Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora:

e-mail: (podpis i pieczątka sklepu)

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież swój sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań.


26

tematy miesiąca

| Pomóż handlowcom!

Lody Grycan – wysoka jakość i wierność tradycji detalicznego z roku na rok systematycznie wzrasta. Marka jest obecna w większości sieci rynku nowoczesnego i równocześnie w coraz większej liczbie sklepów rynku tradycyjnego. Konsumenci coraz częściej poszukują lodów wysokiej jakości, produkowanych z naturalnych składników, o prawdziwym i niepowtarzalnym smaku. Często słyszę, że w takim, czy innym mieście właściciel sklepu zdecydował się wprowadzić do oferty lody Grycan i był bardzo mile zaskoczony reakcją zakupową konsumentów – zasmakowali i regularnie wracają po nasze lody. fot. Archiwum

Na pytania Jacka Ratajczaka odpowiedzi udzielił Zbigniew Grycan, polski przedsiębiorca, właściciel Lodziarni Firmowych

Jacek Ratajczak: Marka „Grycan – Lody od pokoleń” pojawia się w sklepach detalicznych, ale nie we wszystkich. Wynika to z faktu, że oferta Pana firmy – Lodziarni Firmowych − różni się zasadniczo od konkurencji, nie stawia Pan bowiem na popularne „impulsy”, które są motorem napędowym kategorii. Dlaczego?

Zbigniew grycan: Motorem napędowym marki Grycan są nasze lodziarnio-kawiarnie, a nasz kluczowy impuls, to lody sprzedawane w kulkach, których sprzedaż w lodziarniach ma miejsce przez okrągły rok. Od ubiegłego roku mamy również w ofercie produkt impulsowy dla rynku detalicznego – kubeczek 150 ml „porcyjka z łyżeczką” w 4 najlepiej sprzedających się smakach. Dostępność lodów Grycan w sklepach rynku Poradnik Handlowca | maj 2012

W ofercie firmy jest ponad 60 smaków. Czy na wszystkie jest popyt? Z jakich przesłanek wynika u Pana chęć powiększania portfolio?

Unikalność marki staramy się wyrażać m.in. przez szeroki wybór smaków. To sprawia, że każdy może wybrać coś odpowiedniego dla siebie. Cytując konsumenta: „U Grycana nie sposób nie znaleźć tego, co się lubi. Każdy znajdzie coś dla siebie. I takiego bardzo dziwnego i standardowego”. Równocześnie wszystkie nasze smaki produkujemy z należytą starannością i wiernością tradycji – lody mleczne ze śmietanki kremówki, żółtek jaj i ręcznie selekcjonowanych owoców i bakalii, a sorbety z owoców. Czy obserwuje Pan w kategorii lodów zmianę trendów? W jaki sposób Pana firma wpisuje się w te zmiany?

Na przestrzeni ostatniej dekady systematycznie wzrasta spożycie lodów familijnych, podczas gdy konsumpcja impulsów właściwie się nie zmienia. Staramy się wpły-

wać na wzrost konsumpcji lodów familijnych, oferując konsumentom lody produkowane z naturalnych składników, o prawdziwym i niepowtarzalnym smaku. Jestem przekonany, że kategoria lodów familijnych, w tym lodów premium, ma przed sobą duże możliwości dalszego rozwoju. Jak odbierane są przez konsumentów sorbety? Czy konsumenci traktują je jak „prawdziwe” lody?

Udział kategorii „sorbetów” w rynku lodów na przestrzeni kilku lat podwoił się – w dużej mierze za sprawą wprowadzenia oferty detalicznej prawdziwych sorbetów z owoców. Często niestety sorbety, szerbety, lody wodne i temu podobne produkty, tak konsumenci, jak i handlowcy, postrzegają jako tożsame produkty. To sprawia, że dostępność i konsumpcja sorbetów jest mocno ograniczona do okresu letniego. Prawdziwe sorbety produkowane są z owoców – często zawartość owoców w produkcie stanowi kilkadziesiąt procent – i poza swoim wyjątkowym smakiem są doskonałym źródłem witamin i wartości odżywczych. Lody Grycan zaliczane są do segmentu premium. Z tego tytułu są droższe. Za wysoką jakość trzeba odpowiednio zapłacić, jednak konsument w Polsce oczekuje dobrej jakości produktów w niskich cenach. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Z byle jakich, tanich składników nie da się wyprodukować wysokiej jakości lodów. Ale można produkować lody z najlepszych składników i sprzedawać w dobrej relacji ceny do jakości. Proszę porównać cenę naszych lodów z ceną


Pomóż handlowcom! |

tematy miesiąca

27

innych lodów produkowanych ze śmietanki kremówki i żółtek jaj, czy też prawdziwych sorbetów z owoców. Oferujemy polskim konsumentom lody w recepturach marek super premium, ale w cenach marek premium. Główny kanał sprzedaży waszych produktów to sieć własnych lodziarni. Czy sukces w tym miejscu procentuje później na rynku detalicznym?

Otwierając lodziarnie w kolejnych lokalizacjach, zyskujemy nowych klientów, tych, którzy w ten sposób po raz pierwszy mają kontakt z marką. Jeśli polubią nasze lody, chętnie sięgają po opakowania familijne Grycan w sklepach detalicznych. Przy wyborze oferty smakowej dla rynku detalicznego w dużej mierze kierujemy się sprawdzonymi rozwiązaniami w lodziarniach.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Na jakie wsparcie z Pana strony jako producenta lodów może liczyć właściciel sklepu? Gdyby miał mu Pan doradzić, to jak najlepiej powinien wyeksponować produkty Pana firmy?

Wsparcie zapewniamy poprzez sieć naszych partnerów handlowych – dystrybutorów. Proponujemy materiały POS (cenniki, naklejki na zamrażarkę, ofertę stałą, nowości). W ofercie, którą każdy właściciel sklepu powinien dopasować do swojej klienteli, warto zadbać o ekspozycję opakowań w kluczowych smakach w pojemnikach 1100 ml po lewej stronie zamrażarki, dalej patrząc w prawo powinny znaleźć się kolejne smaki 500 ml (w zależności od dostępności miejsca) oraz Sorbety z owoców. Natomiast Porcyjka z łyżeczką jako produkt impulsowy oczywiście w towarzystwie lodów impulsowych. Jeśli sklep wyposażony jest w bonetę, to po lewej stronie lodów 1100 ml proponuję umieścić linię Dla Koneserów 500 ml.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Dziękuję za rozmowę.  Poradnik Handlowca | maj 2012


28

tematy miesiąca

| Radź sobie z konkurencją!

Stawiam na jakość i markę specjalny, np. cukier trzcinowy, dodatki do sushi, konfitury z płatkami róż. Przy kasie znajduje się także koszyk z aktualnościami na dany miesiąc lub święta. W innej placówce niby jest to samo, ale jednak coś nas różni. Ponadto jestem na bieżąco z nowościami i produktami innowacyjnymi. Co jakiś czas robię również „spacer rozpoznawczy” po dużych sklepach, aby zorientować się, czego tam brakuje. Wykorzystuję tę wiedzę i sprowadzam brakujący asortyment do „Mandarynki”. Plusem jest to, że w tej części miasta nie ma jeszcze dużych marketów. Dopiero w centrum można odwiedzić Dino, Intermarché, Biedronkę i od miesiąca Tesco. fot. Heidi Handkowska

Z Urszulą Świderską, właścicielką sklepu spożywczego „Mandarynka” w Trzebnicy, rozmawiała Heidi Handkowska

Heidi Handkowska: Jak radzi sobie Pani z konkurencją?

Reklama str. 31

Poradnik Handlowca | maj 2012

UrsZUla Świderska: Konkurencja w okolicy jest duża, chociażby parę metrów dalej znajdują się Delikatesy 24h. Nigdy nie traktowałam jednak konkurencji jak rywala. Zawsze staram się mieć u siebie coś, czego nie ma sąsiad. Mam jednak świadomość, że na 47 m2 mogę pomieścić określoną liczbę produktów. Muszę tak dobierać asortyment, żeby mieć towar

W jaki sposób stara się Pani przyciągnąć klientów do swojej placówki?

Mam stałych klientów od lat. Nawet po zmianie lokalizacji sklepu nadal zaopatrują się w „Mandarynce”. Kupujących mogę podzielić na dwie kategorie – tych, którzy często sięgają po nowości i tych, którzy są bardzo mocno przywiązani do sprawdzonych produktów i marek. A przez to, że sklep znajduje się niedaleko kompleksu uzdrowiskowego w Trzebnicy, to także odwiedzają mnie w weekendy mieszkańcy Wrocławia. Jakimi czynnikami przekonałam do siebie klientów? Nigdy nie szukam bardzo tanich produktów. Stawiam raczej na jakość i markę. O wyborze towaru często decyduję intuicyjnie, kierując się gustem klientów. Po 20 latach pracy w tej branży wyczuwam, co może się dobrze sprzedawać, a co nie. Uważam, że klienci zwracają uwagę na estetyczne i przej-

rzyste ułożenie towaru, dbanie o wysoką jakość i ciągłość asortymentu oraz przyjazną atmosferę zakupów. Chcąc przyciągnąć klientów, kładę nacisk na uczciwy handel − niekwestionowaną świeżość produktów i przejrzystość informacyjną. Gdzie Pani zaopatruje się w towar?

Codziennie z mężem jeździmy po towar do wrocławskich hurtowni, przeważnie do Selgrosu, a także do rolników z wrocławskiego targu. Niektórzy nasi klienci tak się przyzwyczaili, że czekają, kiedy wrócimy i kupują „prawie” z samochodu. Jak rozpoczęła się Pani przygoda z handlem?

Z wykształcenia jestem nauczycielem przedszkola. Jednak w 1991 r. przeprowadziłam się do Trzebnicy i nie mogłam znaleźć pracy w swoim zawodzie. Z Urzędu Pracy otrzymałam propozycję na stanowisko ekspedientki w sklepie warzywnym. Jednak po 3 miesiącach postanowiłam otworzyć własną placówkę. Po 12 latach działalności zmieniłam lokalizację sklepu, w niej zaopatrujemy mieszkańców już ponad 8 lat. Początkowo planowałam, że będzie to sklep z bardziej codziennym, a nie delikatesowym asortymentem spożywczym. Jednak szybko musiałam zmienić sposób myślenia, aranżację sklepu i poszerzyć ofertę produktów z wyższej półki, ponieważ klienci tego oczekiwali. Sprowadzam również towar na zamówienie. Ostatnio klient pytał o ocet z granatów i na drugi dzień go dostał. Dziękuję za rozmowę. 


Radź sobie z konkurencją! |

tematy miesiąca

29

Poradnik Handlowca | maj 2012


30

tematy miesiąca

| Gość specjalny

Film w obronie biznesu toczonymi faktami, chcieliśmy poznać skalę zjawiska. W tym celu zwróciliśmy się do Business Centre Club. Czy rzeczywiście skala manipulacji prokuratorskich przybiera tak wielki rozmiar?

fot. Krzysztof Kowalski/FILMICON; scena z filmu „Układ zamknięty”. Na zdjęciu od lewej: J. Gajos, K. Kaczor i W. Żołądkowicz.

Rozmowa z Mirosławem Piepką, producentem filmu „Układ zamknięty”, którego jedynymi patronami spośród pism branżowych FMCG i HoReCa są „Poradnik Handlowca” i „Poradnik Restauratora”

Jacek Szczęsny: Co skłoniło Pana do realizacji filmu? Przecież urzędnicy często są wrogami prywatnego biznesu – czy w Polsce ostatnio doszło do jakiegoś przełomu?

Mirosław PiePka: Nie było żadnego przełomu. Mniej więcej w połowie realizacji innego filmu – „Czarny Czwartek”, natrafiłem na notatkę prasową o losie trzech biznesmenów, którzy po wielu latach procesu zostali uniewinnieni. Zanim jednak zapadł korzystny dla nich wyrok, zniszczono ich zakłady, zrujnowano życie zawodowe i osobiste. I jedna historia warta była filmu?

Razem z kolegą Michałem Pruskim znaleźliśmy tych biznesmenów, którzy opowiedzieli nam historie, po których stanęły nam włosy na głowie. Opisane przez naszych rozmówców fakty były po prostu dramatyczne. Poruszeni opowieściami i przyPoradnik Handlowca | maj 2012

Gdy w połowie 2011 r. spotkaliśmy się z Markiem Goliszewskim, okazało się, że BCC monitoruje ponad 300 takich spraw. Pokazując jeden przypadek, chcemy pokazać szerszy krąg patologii i przestępczą działalność niektórych – podkreślam – urzędników, których wynaturzona działalność jest „zamiatana pod dywan”. Pragnę zaznaczyć, że opisywany przez nas przypadek trzech biznesmenów jest naprawdę niesamowity, a przeciętnemu widzowi nie mieści się w głowie, co może zrobić urzędnik. Jak się robi film za prywatne pieniądze o instytucjach państwa?

Robienie filmu za prywatne pieniądze w Polsce jest drogą przez mękę. Podczas gdy na Zachodzie film jest takim samym towarem jak stół czy samolot, to w naszym kraju ciągle jego status jest nieokreślony. Dla banków prawa do filmu nie są gwarancją zwrotu kosztów – dlatego chodziliśmy z przysłowiową czapką po prośbie. Dalej zresztą chodzimy (śmiech). Jak przekonywał Pan prywatne podmioty, żeby sponsorowały film?

To film w obronie polskiego biznesu – i może przyczynić się do zmniejszenia patologii. Dlatego spotkaliśmy się z życzliwością. Dla mnie ciągle problemem pozostaje fakt, że urzędnicy nie ponoszą żadnych konsekwencji. A wręcz – jak negatywni bohate-

rowie naszego filmu – awansują. Taka sytuacja nieobca była wielu naszym partnerom. Film zyskał rozgłos na etapie gromadzenia funduszy − Polski Instytut Sztuki Filmowej nie przyznał dofinansowania „Układowi zamkniętemu”. Czy wynikało to ze złej woli urzędników? Czy istniały inne powody?

Decyzji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie komentujemy. Działania urzędników opisywane w filmie nie są charakterystyczne dla krajów rozwiniętych – jak w Pana ocenie daleko nam do standardów prawnych cywilizacji o ugruntowanym systemie prawnym?

Nie zgadzam się z Pana stwierdzeniem. Gdy zaczęliśmy się spotykać z dystrybutorami filmowymi z Zachodu okazało się, że ich zainteresowanie nie Film „Układ zamknięty” będzie opowiadać prawdziwą historię trzech polskich przedsiębiorców z branży FMCG i HoReCa, współwłaścicieli Krakowskich Zakładów Mięsnych, których firma została zniszczona przez działania prokuratury i „skarbówki”. Scenarzyści filmu, Mirosław Piepka, oraz Michał Pruski (którzy są także współautorami „Czarnego Czwartku” – filmu o Grudniu '70) mieli trudności ze zgromadzeniem funduszy na realizację filmu. Dotacji – mimo bardzo pozytywnych recenzji ekspertów – odmówił Polski Instytut Sztuki Filmowej. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Ryszard Bugajski, reżyser filmu, podkreślił, że obraz ma mówić o problemie, „który dotyczy dziesiątków ludzi i nie tych, czy innych rządów, bo to działo się i za SLD, i za PiS, i obecnie. O aparacie władzy, który pozwala niszczyć ludzi”. W głównych rolach wystąpią m.in. Kazimierz Kaczor jako dyrektor skarbówki i Janusz Gajos, który wcieli się w rolę prokuratora. Przedsiębiorców zagrają: Przemysław Sadowski, Jarosław Kopaczewski i Robert Olech.


Gość specjalny |

tematy miesiąca

31

było przypadkowe. Tam, w krajach o ugruntowanej kulturze prawnej, także zdarzają się takie historie. Istnieje pojęcie litery prawa i jego ducha. Zapisy polskiego kodeksu karnego są uznawane za nienajgorsze. Czy zatem pokazywane w filmie patologie są współczesnym – powstałym po 1989 r. – objawem patologii, czy przedłużeniem ciągłości PRL w mentalności urzędników?

Trudno mi wypowiadać się na temat jakości zapisów zawartych w polskich kodeksach: karnym, cywilnym, administracyjnym i innych. Myślę jednak, że polskie prawo jest obarczone jedną wadą – wadą niejednoznaczności. Dotyczy to i wspomnianych zapisów kodeksowych i innych przepisów, które regulują nasze życie społeczne. Zawsze znajduje się w nich interpretacja na „tak” i na „nie”. Prawo – moim zdaniem – nie powinno zostawiać uchylonych furtek, a każdy obywatel – czy to kloszard, czy polityk – powinni być traktowani tak samo. Tymczasem w Polsce ciągle są równi i równiejsi. Myślę, że w dużej części to skutek nawyków ze starego systemu. Pragnę jednak podkreślić, że urzędników, którzy wykorzystują swoją pozycję w haniebny sposób, jest zdecydowana mniejszość.

Film jest w trakcie postprodukcji – czy budżet jest zamknięty?

Ciągle zbieramy fundusze. Koszty filmu to nie kilkaset tysięcy złotych, kwoty trzeba liczyć w milionach. Trochę nam jeszcze brakuje, ale mamy nadzieję, że film – zgodnie z planem – pojawi się na ekranach kin w listopadzie. Wszystkich chętnych do wsparcia zapraszamy do kontaktu, najlepiej na adres e-mail: biuro@ filmicon.pl Dziękuję za rozmowę. 

Poradnik Handlowca | maj 2012


32

tematy miesiąca

| Szkolenia dla handlowców

Specjalista radzi jak konkurować z dyskontami Korespondencja własna

Kolejnym miastem na szkoleniowej mapie Poradnika Handlowca był Radom. Biuro Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Radomia wraz z naszym miesięcznikiem zaprosili właścicieli sklepów spożywczych na bezpłatne szkolenie pt. „Jak konkurować z dyskontami oraz efektywnie zarządzać asortymentem”. Spotkanie odbyło się w środę, 18 kwietnia w Sali Urzędu Miasta w Radomiu przy ul. Kilińskiego.

Z

Zgromadzonych licznie handlowców powitała uroczyście Joanna Bogdańska z Biura Obsługi Inwestora w UM Radomia. W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu handlowców z Radomia i okolic. Spotkanie prowadził Zbyszko Zalewski, Dyrektor Organizacyjno-Administracyjny „Poradnika Handlowca”.

Marcin Wojciechowski, Regionalny Kierownik ds. Sklepów Franczyzowych MAKRO Cash and Carry Polska SA, wygłosił prelekcję szkoleniową, w której wyjaśniał handlowcom z Radomia, jak skutecznie rywalizować z sieciami dyskontowymi. Głównym celem szkolenia było przedstawienie właścicielom placówek handlowych najbardziej efektywnych metod ekspozycji, zarządzania produktami najpopularniejszych kategorii oraz najnowszych branżowych trendów. Na spotkaniu handlowcom udzielono wskazówek, jak wpłynąć na rozwój placówki handlowej oraz w jaki sposób nowoczesne działania i własne atuty mogą przekształcić się w sukces rynkowy. Ukończenie szkolenia tradycyjnie zostało potwierdzone specjalnym certyfikatem, który został wręczony każdemu uczestnikowi. Nagrodę w postaci wizyty konsultanta Makro w swoim sklepie, który doradzi w kwestii zoptymalizowania pracy w placówce handlowej, wylosował Pan Krzysztof Narożnik, właściciel Sklepu spożywczo-przemysłowe-

go z Radomia. Dla handlowców szkolenie było doskonałą okazją do poszerzenia swej wiedzy, natomiast dla Redakcji „Poradnika Handlowca” sygnałem, że warto kontynuować szkolenia. W związku z tym na mapie szkoleń „Poradnika Handlowca” i MAKRO Cash and Carry Polska SA znajdą się wkrótce kolejne miasta.  Barbara Swat, Sosnowiec, właścicielka sklepu, w którym odbyła się wizytacja specjalisty MAKRO Cash and Carry Polska SA:

„W moim sklepie wizytacja już się odbyła. Wszystko poszło bardzo sprawnie. Zastosowałam wiele wskazówek specjalistki z MAKRO, która do mnie przyjechała. Pani, która się tym zajmowała niezwykle mi pomogła. Wspólnie zastanowiłyśmy się nad tym co można pozmieniać i w konsekwencji tego, mam ponaklejane piękne listwy, bardzo ładnie wyklejone szyby, a na półkach pozmieniałam ustawienie towaru. Wyeksponowałam ten mniej chodliwy towar i dzięki temu w sklepie jest inaczej w tym momencie. Wydaje mi się, że sklep jest teraz ładniejszy. Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Szkolenie bardzo dużo mi dało. Już kiedy się odbywało, słuchając tego co mówił specjalista, widziałam jak wiele rzeczy muszę u siebie pozmieniać. Jakie są niedociągnięcia u mnie w sklepie. Bardzo mi się to przydało.”

1. Joanna Bogdańska z Biura Obsługi Inwestora w UM Radomia oraz Zbyszko Zalewski 2. Krzysztof Narożnik, właściciel sklepu spożywczo-przemysłowego z Radomia, laureat losowania oraz Zbyszko Zalewski 3. Handlowcy z Radomia i okolic fot. Heidi Handkowska

1 Poradnik Handlowca | maj 2012

2

3


34

tematy miesiąca

| Zarządzanie zapasami w sklepie

Wskaźniki rotacji zapasów Barbara Plackowska Senior Trener, Konsultant Waldemar Dolata, Konsultant Catman Polska

Każdy sprzedawca świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że zarabia tylko wtedy, gdy sprzedaje drożej niż kupił. Im większa jest ta różnica, tym lepiej. Ale w tym artykule spróbujemy pokazać inne, nie mniej ważne, a często pomijane w podliczeniach elementy biznesu handlowego.

J Reklama str. 141

Poradnik Handlowca | maj 2012

Jedno ze znanych powiedzeń inwestycyjnych mówi, że zanim zaczniemy zarabiać, musimy zaangażować zasoby, a w szczególności środki pieniężne, czyli kapitał. Każdy, kto prowadzi firmę doświadczył, że kapitał jest niezbędny nawet wówczas, gdy sama sprzedaż produktów kupionych taniej, w pełni pokrywa koszty zakupu towarów i ewentualnych usług towarzyszących prowadzeniu działalności, takich jak wynajem lokalu, koszt energii, koszty pracownicze, itp. Dzieje się tak dlatego, że dla niezakłóconego prowadzenia każdego biznesu potrzebne są środki pieniężne, które będą znajdować się w ciągłym ruchu.

Źródła pozyskania tych środków pieniężnych mogą być różne i tak też często w praktyce bywa, że część to środki własne (właścicielskie), część to kredyt w rachunku bieżącym przedsiębiorstwa w banku, część to kredyt kupiecki u dostawców towarów i półproduktów, itd. Nietrudno jednak zgadnąć, że koszty pozyskania tych środków są różne, nierzadko wysokie, a i na te koszty trzeba zarobić. Dlatego bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi zaangażowanymi w działalność przedsiębiorstwa. O kondycji przedsiębiorstwa, o tym, czy dobrze funkcjonuje i czy ma perspektywy rozwoju możemy wnioskować z rachunku przepływu środków pieniężnych. Rachunek ten mówi nam o tym, czy nie występują zatory płatnicze, które np. uniemożliwią zakup towarów, czy wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Wyróżnia się trzy podstawowe obszary, w których dokonywane jest badanie przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, a mianowicie: • przepływy „pieniądza” w działalności operacyjnej, • przepływy „pieniądza” w obszarze działalności inwestycyjnej, • przepływy „pieniądza” w działalności finansowej. My zajmiemy się poniżej przepływem pieniądza w działalności operacyjnej, a w szczególności tym pieniądzem, który jest ulokowany w zapasach. Zapasy, a dokładniej wartość tych zapasów, to odwieczny problem każdej firmy. Nie jest niczym dziwnym, że stawiamy sobie pytanie, czy posiadane

zapasy są optymalnie dopasowane do potrzeb naszego biznesu. Decydująca jest bowiem specyfika branży w której działamy, struktura i sezonowość sprzedaży, nadarzające się okazje zakupowe, promocje u dostawców, itp. Niejednokrotnie zastanawiamy się, a czasem nawet eksperymentujemy, czy i jak zmiana sposobów gospodarowania zapasami wpływa na sprzedaż. Szukamy odpowiedzi na pytanie, gdzie jest dolna granica niezbędnego zapasu, po przekroczeniu której tracimy sprzedaż z braku dostępności towaru, a gdzie jest górna granica wartości zapasu, po przekroczeniu której sprzedaż i tak nam już nie wzrasta, wzrasta natomiast zaangażowany kapitał, który w tym zapasie jest ulokowany i przez to nie rotuje, a więc nie zarabia dla nas pieniędzy. Podstawowym wskaźnikiem, definiującym zapasy towarów handlowych jest wskaźnik rotacji zapasów, definiuje się go, odnosząc wartości sprzedaży w danym okresie do przeciętnego stanu zapasów. Aby wskaźnik ten oddawał rzeczywisty wymiar, konieczne jest, aby do poniższego wzoru podstawić wartość sprzedaży w cenach zakupu, ponieważ wartość zapasu również mamy zdefiniowaną w cenach zakupu. Operacyjnie najprościej jest wyznaczyć wartość sprzedaży w cenach zakupu poprzez odjęcie od wartości sprzedaży marży, którą na tej sprzedaży uzyskujemy. W rachunku tym nie biorą udziału rzeczywiste koszty, które towarzyszą zapasowi towarów handlowych, jak np. koszty składowania, koszty transportu czy koszty eksplo-


Wsparcie: • Materiały POS • Reklama w TV • Kampania internetowa • Strona promocyjna www.fioletowastrona.pl

Sprzedaż promocyjna: 23.04.2012-01.07.2012. Zasady promocji na www.fioletowastrona.pl lub w siedzibie Organizatora (Euro RSCG Warsaw Sp. z o.o. ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa). Zachowaj opakowania i dowody zakupu produktów. Do udziału w loterii nie uprawnia zakup produktu, jeżeli nie można uzyskać dowodu zakupu, np. w automatach sprzedażowych. Rzeczywisty wygląd nagród może odbiegać od zdjęć widocznych na materiałach promocyjnych.


36

tematy miesiąca

| Zarządzanie zapasami w sklepie

atacyjne, jak energia elektryczna. Zatem do tego pomiaru bierzemy jedynie wartość zapasów w cenach ewidencyjnych netto (bez VAT) oraz sprzedaż (bez VAT) minus marża z tej sprzedaży (bez VAT). Sprzedaż Wskaźnik = rotacji zapasów Średnia wartość zapasów

Reklama str. 39

Poradnik Handlowca | maj 2012

Wskaźnik rotacji zapasów informuje o tym, ile razy w ciągu danego okresu (za jaki została podstawiona do wzoru sprzedaż) posiadane przez przedsiębiorstwo zapasy zostały odnowione. Jest to wskaźnik określający efektywność wykorzystania zapasów. Najczęściej badanie to przeprowadza się dla okresów miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Niski wskaźnik sugeruje, że poziom zapasów jest zbyt wysoki i firma niepotrzebnie ponosi koszty magazynowe i ma niepotrzebnie zaangażowany kapitał w nadmiernych zapasach. Zbyt wysoki wskaźnik powinien prowokować pytanie, czy aby dostępność towarów handlowych nie jest zbyt mała i nie hamuje nam to sprzedaży? Nie można tu podać zalecanej wartości tego wskaźnika, gdyż jest on zależny od specyfiki danego przedsiębiorstwa, będzie on inny dla różnych branż, zależy też od sezonowości sprzedaży i wielu innych czynników. Rekomenduje się natomiast systematyczne przeprowadzanie takiego pomiaru dla całego zasobu zapasów towarów handlowych, a także dla poszczególnych kategorii produktów. Systematyczność pomiaru zbuduje historię rotacji zapasów i pozwoli określić optymalne

wskaźniki w tym zakresie. Pozwoli również na bieżąco monitorować wielkości zaangażowanego kapitału w zapas „magazynowy”. Dodatkową wartością będzie możliwość porównania wskaźnika rotacji wszystkich zapasów ze wskaźnikiem rotacji produktów najlepiej rotujących. Pokaże to kierunek, w jakim firma powinna zmierzać z zaangażowanym kapitałem w zapasy towarów handlowych. Jest to jedynie kierunek, nie zaś cel do osiągnięcia, bowiem w zależności od roli, jaką kategorie pełnią w sklepie, produkty „ciągnące sprzedaż” i produkty uzupełniające ofertę nie będą miały równych wskaźników rotacji zapasów. Pamiętać należy także o istnieniu bardzo niekorzystnego zjawiska związanego z istnieniem produktów nierotujących. Ich obecność „na stanie” podnosi wartość całego stanu magazynowego objętego analizą, podnosząc nam wartość „magazynu” bez jakiegokolwiek przełożenia na sprzedaż. Im wyższy odsetek tych produktów znajduje się w magazynie/sklepie, tym gorszy będzie wskaźnik rotacji zapasów. Innym narzędziem do pomiaru rotacji zapasów towarów handlowych jest mierzenie rotacji zapasów towarów handlowych w dniach. Średnia wartość Rotacja zapasów zapasów = w dniach Średnia dzienna sprzedaż

Wskaźnik ten pokazuje, na jak długo, tzn. na ile dni posiadane zapasy zabezpieczają ciągłość sprzedaży. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że pomiar ten może być dokonywany w dwojaki sposób: • Pierwszy − do obliczeń może być stosowana średnia dzienna sprzedaż będąca

wynikiem podzielenia sprzedaży z całego miesiąca przez ilość dni z kalendarza, jaka w danym miesiącu występuje. Taką metodę stosuje się, gdy chcemy porównać zaangażowany kapitał w towarach handlowych z zaangażowanym kapitałem w należnościach i ze zobowiązaniami, a także wówczas, gdy sprzedaży dokonujemy przez 7 dni w tygodniu. • Drugi − gdy sprzedaży dokonujemy np. przez 5 dni w tygodniu. Wówczas, aby ww. wskaźnik pokazał nam, na ile dni sprzedaży wystarczy zapas magazynowy, musimy średnią dzienną wartość sprzedaży wyliczyć w oparciu o sprzedaż miesięczną podzieloną przez ilość dni, w których rzeczywiście dokonywaliśmy sprzedaży. Za pomocą powyższego wskaźnika można mierzyć wartość całego zapasu w sklepie. Jeszcze bardziej okazuje się on przydatny do pomiaru zapasu dla produktów, które są kluczowe w obrocie. Na potrzeby obliczenia obydwu wskaźników, średnią wartość zapasów wyznacza się, sumując wartość początkową i końcową zapasów w danym okresie (najczęściej miesięcznym), a następnie dzieląc uzyskaną wartość przez dwa. Zaznaczyć tu trzeba, że taka metoda wyliczenia średniej wartości zapasów magazynowych jest dużym uproszczeniem i nie należy jej stosować, gdy rzeczywista fluktuacja wartości zapasów jest duża. Dla poprawności pomiaru w takich przypadkach należy odnotowywać rzeczywisty stan wartości „magazynu” na koniec każdego dnia, a następnie zsumować te wartości np. w miesięcznym okresie rozliczeniowym i podzielić przez ilość dni w danym miesiącu. 


38

tematy miesiąca

| Gorący temat

Czy będziemy tolerować kradzieże do 1000 zł? nad zmianami w przepisach, które miałaby podnieść kwotę czynu kwalifikowanego jedynie jako wykroczenie do 1000 zł. Zdaniem handlowców i ekspertów zajmujących się przestępczością – to nic innego, jak próba poprawienia sobie statystyk przez policję. Próba, która odbije się na handlowcach, którzy już teraz nie dają sobie rady z plagą drobnych kradzieży. Zero tolerancji

fot. iStockphoto.com

JaCeK SZCZęSNy

Z danych Departamentu Analiz i Nadzoru MSW wynika, że nieustannie rośnie liczba kradzieży, które w świetle obowiązujących zapisów Kodeksu karnego nie są kwalifikowane jako przestępstwa, ale jako wykroczenia. To kradzieże mienia do 250 zł, które są zmorą handlowców. Reklama str. 163

Poradnik Handlowca | maj 2012

Z danych resortu wynika, że tylko w ciągu jednego roku liczba tych wykroczeń wzrosła o 12,8%, do ponad 300 tysięcy! Tymczasem pojawiły się doniesienia jakoby policja i prokuratura pracowały

To polski paradoks, nieuwzględniający światowych doświadczeń policji w walce z przestępczością, u której podstaw zwalczania leży bezwzględne karanie nawet najmniejszych przejawów łamania prawa. Przykładem są działania słynnego szefa policji Nowego Jorku, Williama Brattona, który wraz z burmistrzem Wielkiego Jabłka, Rudolphem Giulianim, ogłosił program „zero tolerancji”. Jego istotą było karanie wszystkich przestępców – począwszy od tych, którzy włamują się do samochodu lub kradną w sklepie puszkę coli, po tych, którzy napadają na banki. Bezwzględność, z jaką działała policja Nowego Jorku przyniosła efekty już po trzech latach – miasto, które było uważane za centrum światowej przestępczości stało się jedną z najbardziej bezpiecznych metropolii na świecie. Tymczasem polskie władze chcą iść pod prąd praktyce stosowanej w cywilizowanych państwach prawa. Specjaliści z NSZZ Policjantów nie mają wątpliwości, że proponowane zmiany mają na celu manipulację statystykami, bo wykroczenia nie są rejestrowane. W efekcie podniesienie o 400%

kwoty, od której zaczyna się przestępstwo, to nic innego, jak próba wypracowania papierowego sukcesu policji, który dla zwykłych obywateli, w tym handlowców i drobnych przedsiębiorców, zaowocuje niespotykaną skalą wzrostu kradzieży, które już teraz przybierają na sile. Pokazują to nie tylko statystyki MSW. Potwierdzają to także raporty niezależnych, światowych firm analitycznych. Na przykład z zeszłorocznych danych Światowego Raportu o Kradzieży w Handlu Detalicznym, wykonanego na zamówienie Checkpoint Systems wynika, że poziom kradzieży w sklepach wzrósł w Polsce w ciągu roku o 4,4%. Straty sklepów były równe 1,41% ich przychodów ze sprzedaży. W ogonie europy

Taka sytuacja stawia nasz kraj na 20. miejscu na świecie i 8. w Europie, jeśli chodzi o wielkość strat detalistów w odniesieniu do obrotów. To lepszy wynik niż średnia globalna (1,45%) i średnia Europy Środkowej (1,52%), jednak średnia krajów z Europy Zachodniej jest dużo niższa (1,30%). Polska z wynikiem strat większych o 4,4% niż w roku poprzednim zajęła 15. miejsce na 22 badane kraje. I to wszystko w sytuacji, gdy wykroczeniem jest kradzież do kwoty 250 zł. W tym miejscu warto przypomnieć, że dotychczasowe doświadczenia handlowców pokazują, iż ci sami sprawcy dokonują wielokrotnych kradzieży, których jednostkowa wartość nie przekracza wyżej wspomnianej kwoty. W efekcie kradzież stała się dla wielu osób sposobem zarabiania na życie,


Gorący temat |

tematy miesiąca

39

który handlowcom – czytelnikom naszego miesięcznika „Poradnik Handlowca” – przynosi wymierne straty sięgające w przypadku pojedynczej placówki kwot 1000-2000 zł miesięcznie. państWo i prZedsiębiorcy na prZeciWnych biegunach

W takiej sytuacji powstaje pytanie: jakie skutki wywoła podniesienie kwoty stanowiącej o niskiej karalności czynu, gdy zostanie ona podniesiona do 1000 zł? Z sygnałów docierających do naszej redakcji z małych i średnich firm (także rodzinnych) oraz dużych organizacji międzynarodowych, mających siedziby w Polsce (sieci super- i hipermarketów) wynika, że proponowane przez prokuraturę i policję zmiany znajdują się na przeciwnym biegunie odczuć społecznych wśród osób i podmiotów prowadzących biznes handlowy. Potwierdza to także sonda przeprowadzona 17.04 br. przez portal Onet.pl, z której wynika, że aż 40% z ponad 20 tys. głosujących internautów uważa, że w karaniu złodziei z zastosowaniem zapisów Kodeksu karnego (a nie Kodeksu wykroczeń) nie powinno być żadnej granicy kwotowej. Wspierając handlowców redakcja „Poradnika Handlowca” od dawna walnie włącza się w dyskusje i działania dotyczące bezpieczeństwa handlu. Byliśmy partnerem wydania podręcznika „Handluj bezpiecznie”. Od lat nagłaśniamy (apelując do resortu sprawiedliwości o zmiany w prawie) problemy związane z kradzieżami dokonywanymi w sklepach. Dlatego uważamy ostatnie propozycje podniesienia kwoty czynu kwalifikowanego jako przestępstwo do 1000 zł za skrajnie szkodliwe, a wręcz niebezpieczne, bo poszerzające obszar patologii, która i tak stała się codzienną bolączką osób prowadzących placówki handlowe.  Poradnik Handlowca | maj 2012


40

tematy miesiąca

| Handel polsko-niemiecki

Niemcy chcą poznać polskie produkty miasta znajdują się tylko nieliczne drobne sklepy spożywcze. Mimo tego dostrzega się w Niemczech dobre perspektywy rozwoju dla ukierunkowanych na dobrą jakość i serwis sklepów wyspecjalizowanych w określonym profilu usług, znajdujących się w dobrych lokalizacjach w śródmieściu. Obserwuje się także przyrost liczby małych sklepów wielkich sieci handlowych o określonym asortymencie, wysokim udziale świeżych produktów spożywczych i żywności ekologicznej w proponowanym asortymencie i dłuższych niż zwykle godzin otwarcia sklepu. fot. Ambasada RFN

Na pytania Jacka Ratajczaka odpowiadał Friedemann Kraft, Radca ambasady Republiki Federalnej Niemiec

Jacek Ratajczak: W Polsce znaczącą rolę odgrywają niezsieciowane, w większości małe i średniej wielkości sklepy oraz hurtownie należące do prywatnych właścicieli. Jak wygląda struktura handlu branży FMCG w Niemczech pod względem formatów placówek handlowych (hipermarkety, supermarkety, dyskonty, mniejsze sklepy prywatne)?

FriedeMann k raFt: W Niemczech dominują hiper- i supermarkety oraz dyskonty, których udział w obrocie całej branży wynosi ponad 90%. Typowe w Polsce małe sklepy spożywcze prowadzone przez prywatnych właścicieli nie odgrywają, z wyjątkiem sklepów z biożywnością, większej roli. Poradnik Handlowca | maj 2012

Handel artykułami spożywczymi podlega w Niemczech postępującemu procesowi koncentracji. Obecnie 4 największych przedstawicieli handlu detalicznego osiąga wspólnie udział w rynku w wysokości ok. 85%. Silna pozycja dyskontów (ponad 40%), wysoki stopień konkurencji w handlu detalicznym i towarzyszący temu wysoki poziom konkurencji są jedną z przyczyn niskich w porównaniu z UE cen żywności. Duża konkurencja prowadzi ponadto do dalszej racjonalizacji i koncentracji branży. Dyskont jako forma sprzedaży rozwija się doskonale. Czy w centrach niemieckich miast jest miejsce dla typowych sklepów spożywczych, czy podobnie jak w Polsce są one wypierane przez banki, ekskluzywne galerie handlowe?

W odróżnieniu od Polski, w Niemczech w centrum

Czy władze niemieckich landów popierają rozwój drobnego handlu? Czy istnieją konkretne formy wsparcia?

Lokalizacja wielkopowierzchniowych sklepów handlu detalicznego branży spożywczej na obrzeżach miasta powoduje często znikanie małych sklepów w centrach. Wiele niemieckich samorządów próbuje w związku z tym utrzymać sklepy z artykułami codziennego użytku w centrum i celowo je dotuje. Produkty, których polskich firm zdobyły szczególne uznanie niemieckich klientów?

Znani są pojedynczy producenci wódek, np. żubrówki, ale również niektóre marki piw, np. Żywiec, Lech. Polskie marki są dość znane, ale niewystarczająco. Znana jest przede wszystkim polska gęsina, obok tego także artykuły wędliniarskie, np. sucha krakowska. Dziękuję za rozmowę. 


Economy Service Van – Ekonomicznie, mobilnie i elastycznie! Wybrane elementy oferty:

Wymiana oleju z wkładem filtra oleju zł Sprinter 906:

431

Wymiana klocków hamulcowych zł Vito 639 (oś przednia):

299

Pakiet hamulcowy (klocki i tarcze hamulcowe – oś przednia lub tylna) zł Sprinter 901-905:

525

Sprzęgło kompletne (Część EconomyLine) Sprinter 906, Vito 639: zł

867

Samochód dostawczy to Twoje narzędzie biznesu? Poznaj Economy Service Van - wyjątkowo oszczędną i kompleksową ofertę w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz. Sprawdź pełną ofertę w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz lub na www.mercedes-benz.pl

MobilityGo - gwarancja mobilności nawet do

4 lat!

Mercedes-Benz


42

tematy miesiąca

| Sprzedaż alkoholi

Prohibicyjna polityka Brukseli Marta Warciarek: Panie Doktorze, czy Polska musi zgodzić się na wprowadzenie ewentualnej dyrektywy UE, po raporcie WHO o ograniczenie sprzedaży alkoholu?

fot. Marta Warciarek Z dr. adamem Szymaniakiem, prodziekanem WNPiD UaM adiunktem w Zakładzie Gospodarki Międzynarodowej rozmawiała Marta Warciarek

Trwające prace w Unii Europejskiej nad nową strategią alkoholową do 2020 r. budzą niepokój polskich handlowców. Dlatego „Poradnik Handlowca” już w marcu br. zajął się problemem pomysłów eurourzędników na ograniczenie sprzedaży alkoholu. Z informacji docierających z Brukseli wynika, że Komisja Europejska chce ujednolicenia akcyzy na alkohol we wszystkich krajach UE, oraz – wzorem krajów skandynawskich – ograniczenia sprzedaży alkoholu np. do miejsc położonych na obrzeżach miast – jedynie 8 godzin dziennie. Poradnik Handlowca | maj 2012

dr adaM sZyManiak: Musimy na początku uporządkować kwestię samego WHO i tej dyrektywy. Raport, który parę tygodni temu narobił tyle zamieszania, to European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020. A informacje o 8-godzinnej sprzedaży alkoholu na obrzeżach miast, to tylko i wyłącznie przykład polityki antyalkoholowej stosowanej w Skandynawii. W istocie raporty WHO nie mają mocy wiążącej. Ich prawne obowiązywanie można porównać do znanej w UE metody otwartej koordynacji – państwa członkowskie koordynują na zasadzie dobrowolności kluczowe dla nich kwestie, których wprowadzenie w życie zależy od ich dobrej woli. Jeśli UE zdecydowałaby się na ograniczenia w handlu i sprzedaży alkoholu, musiałaby najpierw udowodnić działanie zgodne z regułami konkurencji. Ponadto, przyjmując przepis w postaci dyrektywy, należy pamiętać o celu i koniecznej implementacji. Ja na razie nie widzę klimatu do opracowywania tego typu dyrektywy, gdyż nawet kwestia prewencji leży w gestii państw członkowskich i ich organów administracji państwowej i samorządowej. Np. samorządy w Polsce przyjmują ostatnio uchwały o wychowywaniu w trzeźwości. Projektowo, podkreślam, projektowo taka dyrektywa pewnie za jakiś

czas będzie powstawała w UE – Bruksela chce bowiem zwalczyć problem nadużywania alkoholu w Europie. Natomiast sam projekt, jeśli się pojawi, niczego na razie nie zmieni. W UE powstaje wiele projektów dyrektyw, które podczas prac nad nimi, ulegają bądź to znacznym zmianom, bądź po konsultacjach w ogóle odchodzi się od nich. Niektóre z tych projektów, powstających na kanwach raportów różnych organizacji, są najzwyczajniej w świecie nieżyciowe. W podawanej za przykład Szwecji sprzedaż trunków wysokoprocentowych prowadzą państwowi monopoliści – jak to funkcjonuje w tym kraju?

Zgadza się, w Szwecji występuje monopol państwa w dziedzinie organizacji systemu sprzedaży alkoholu. Sprzedaje się go tylko i wyłącznie w specjalistycznych sklepach („System Bolaget”). Alkohol mogą kupić ci, którzy okażą się dowodem tożsamości, potwierdzającym, że mają powyżej 20 lat. Co równie istotne w kwestii spożycia alkoholu – wstęp do lokali serwujących go jest często dozwolony od 27. roku życia. Za zakupy w sklepach „System Bolaget” płaci się kartą kredytową, i co ważne – jeżeli Szwed zbyt często odwiedza takie sklepy, to dostaje do domu informację o najbliższym w okolicy spotkaniu AA. Na terenie Szwecji funkcjonuje kilkanaście takich sklepów, a w samym Sztokholmie 3. Stosunek Szwedów do alkoholu jest szczególny – w ich kraju jest to temat tabu, dla którego nie ma miejsca w życiu codziennym. Jednakże


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


44

tematy miesiąca

| Sprzedaż alkoholi

przy dokładniejszym przyjrzeniu się sytuacji staje się jasne, że kontrole państwa i próby nawracania przez monopolistę nie rozwiązują problemu, lecz przenoszą go za granicę. Sam pomysł, aby szwedzki naród ochronić przed skutkami nadmiernego spożycia alkoholu za pomocą „System Bolaget” i wysokich podatków, zrodził się z pewnością z dobrych zamiarów. Moim zdaniem nie spełnia to swojej roli. Czy wprowadzenie w życie takiego planu w Polsce mogłoby mentalnie przywrócić nas do PRL-u? Możemy wrócić do szarej strefy znanej z okresu komunizmu?

Może „mentalnie przywrócić do PRL-u” to za mocno powiedziane, ale coś w tym jest. Zakaz sprzedaży alkoholu automatycznie kojarzy się nam z możliwością kupienia go w czasach komuny od godziny 13… a przecież wszyscy wiemy, że bez problemu przed godziną 13 można było go dostać w różnego rodzaju metach, szemranych „sklepach”. Szara strefa rosła w siłę – nikt nie chce powtórki z masowej produkcji bimbru, którego zapach unosił się w praktycznie w każdym bloku w Polsce. Poza tym nie wierzę w takie radykalne rozwiązania. Od zakazu sprzedaży ważniejsza jest, moim zdaniem, długoletnia edukacja i uświadamianie szkodliwości alkoholu. Szczególnie, że spożycie alkoholu to kwestia, w której sami o sobie decydujemy. Co prawda alkohol to nie jest dobro podstawowe, ale myślę, że takie ograniczenia nijak mają się do wolnego rynku. To, że raport WHO został przyjęty podczas polskiej Prezydencji nie oznacza, że automatycznie musimy go przyjąć, prawda?

Nie ma bezwzględnego obowiązku wprowadzenia propoPoradnik Handlowca | maj 2012

nowanych rozwiązań, jednak warto zaznaczyć, że w tym przypadku wskazują one wspólny cel, jakim jest „ograniczenie szkodliwego spożycia alkoholu i jego niszczących skutków dla życia społecznego”. Z oficjalnych danych UE wynika, że podczas dyskusji nad dokumentem WHO, strona Polska proponowała, aby większy udział w tworzeniu ewentualnego projektu, miała sama branża spirytusowa. To bardzo istotna propozycja, nawet na przyszłość. Czy to dobrze, że Ministerstwo Zdrowia akceptuje ten pomysł bez zastrzeżeń?

Bać na pewno się nie muszą, ponieważ długa droga przed nami zanim taka dyrektywa wejdzie w życie. Natomiast sama dyskusja na ten temat jest bardzo istotną kwestią. Uważam, że należy przyjąć strategię rozpisania plusów i minusów związanych z tym pomysłem. O głos należy zapytać nie tylko europosłów, posłów, czy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Ważnym głosem w debacie powinien być ten wypowiadany przez najbardziej zainteresowanych, czyli handlowców. Oni wnieśliby do tej polemiki nazwijmy to „głos ludu” – bardzo niedoceniany, a niezwykle ważny.

Trzeba przyznać, że wszelkie strategie i działania zmierzające do ograniczenia szkód związanych ze spożyciem alkoholu powinny być rekomendowane do wprowadzenia w państwach europejskich. Dlatego nie ma się co dziwić, że Ministerstwo Zdrowia tak ochoczo podchodzi do wprowadzenia tego pomysłu w Polsce. Jednak jak już podkreślałem – sam raport nie jest w stanie niczego nam narzucić. A prace UE nad tematem mogą potrwać latami.

Według wielu handlowców, którzy słyszeli o raporcie WHO, komuś zależałoby na wprowadzeniu takiej dyrektywy. Komu?

Co z już nadanymi licencjami w sklepach? Będą odbierane?

Czy wprowadzenie takiego planu w życie nie ogranicza w jakiś sposób naszych swobód obywatelskich?

Eksperci sugerują sukcesywne dochodzenie do takich rozwiązań, o jakich mówi raport, poprzez nie wydawanie nowych licencji na sprzedaż alkoholu w sklepach, barach i restauracjach oraz powolne wygaszanie istniejących. Ograniczony miałby zostać także marketing alkoholu – szczególnie ten skierowany do ludzi młodych. Zatem licencje nie byłyby odbierane, raczej nie wydawałoby się nowych po ich wygaśnięciu. Kiedy taka dyrektywa może wejść w życie? Czy polscy handlowcy powinni już zacząć się bać?

Trudno powiedzieć komu. Jednak na pewno nie jest to ktoś, kto pamięta, jak zgubna dla gospodarki jest szara strefa, która groziłaby nam po wprowadzeniu tego planu w życie. Podziemne „fabryki” czy nielegalne hurtownie alkoholu rosłyby jak grzyby po deszczu, jeśli taka dyrektywa wejdzie kiedykolwiek w życie.

Wszyscy jesteśmy dorośli – wiemy co i w jakich ilościach możemy kupować i spożywać. Zatem wprowadzanie takich rozwiązań wielu z nas odbierze pewnie jako atak na swobody obywatelskie. Sądzę, że wprowadzenie większych restrykcji nie wpłynie na zmniejszenie problemu, jakim jest nadmierne picie. Jedyne, do czego może się przyczynić, to do jeszcze większego rozwoju szarej strefy. A ona jest największym zagrożeniem dla gospodarki. Dziękuję za rozmowę. 


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


46

tematy miesiąca

| Aktualności

Czas odejść od komputerów! Czas odreagować stresy!

Czas na bieganie!

Nasze Wydawnictwo od kilkunastu lat, jako jedno z pierwszych z prasy niesportowej, zachęca do uprawiania biegania, które poprawia zdrowie fizyczne i kondycję psychiczną. Jesteśmy także od czterech lat organizatorem Biegu Handlowców, Restauratorów i Producentów FMCG, który odbywa się w ramach Półmaratonu Warszawskiego. Pragniemy przy tej okazji przypomnieć Państwu sylwetkę Tomasza Hopfera (ur. 1935 – zm. 1982) – wybitnego publicysty sportowego, który był pierwszym promotorem biegania w Polsce. W latach 50. wielokrotnie startował w lekkoatletycznej reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery poświęcił się propagowaniu czynnego uprawiania sportu. Zainicjował również telewizyjną akcję „Bieg po zdrowie” i był twórcą Maratonu Warszawskiego.

PNSA i Polkomtel S.A. stawiają na Key Account Managerów

W IV edycji PNSA z inicjatywy firmy Polkomtel SA wprowadzono nową kategorię konkursową – Key Account Manager, aby pokazać jak ważni są Key Account Managerowie w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa. O nominację w kategorii Key Account Manager może starać się pracownik działu sprzedaży odpowiedzialny za kluczowych klientów. Pracownik ten powinien w ostatnim roku, samodzielnie lub wraz ze swoim zespołem, wykazać się realizacją projektów wspierających rozwój swojego klienta, a zarazem przynoszących wzrost wartości sprzedaży, udziałów w rynku czy też satysfakcji klientów.

fot. Archiwum

Apel Wydawcy „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” Pomagajmy zwierzętom! Drodzy Państwo, Na pewno, podczas podróży po Polsce, czy też w okolicy prowadzonych przez siebie placówek, zauważyli Państwo wiele bezpańskich psów. Ich ilość szczególnie wzrasta w okresie wakacji, gdy właściciele znudzeni swoimi pociechami, porzucają je w lesie, w okolicy szosy, czy też dróg krajowych. W natłoku codziennych problemów, często zapominamy, jak ważne jest nasze wsparcie dla tych częstokroć najwierniejszych przyjaciół. Wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” jest inicjatorem szeregu akcji wspomagających środowisko handlu i gastronomii. Tym razem zwracamy Państwa uwagę na problem bezdomnych i zaniedbanych zwierząt. Skupiska ludzkie – przede wszystkim okolice sklepów oraz punktów gastronomicznych, to miejsca przyciągające zgłodniałe i bezpańskie psy lub koty, które liczą na „ludzki

Poradnik Handlowca | maj 2012

odruch” właścicieli sklepów, restauratorów oraz klientów. Pomoc tym stworzeniom to nie tylko kwestia naszego moralnego kodeksu, ale również – w myśl ustawy Sejmu RP – obywatelski obowiązek. Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z 1 stycznia 2012 r., Art. 9a. mówi bowiem, że „Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję”. Przy okazji przypominamy numery Policji – 997 i do Straży Miejskiej – 986. Jeśli będą Państwo świadkami zaniechań ze strony powołanych przez Sejm organów, prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@poradnikhandlowca. com.pl Wydawca


48

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

Pakiet kibica Z Hanną Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, rozmawiał Jacek Szczęsny

jący Polskę, przede wszystkim w związku ze znacznie wyższymi cenami hoteli. Ale sporo wydadzą też w restauracjach i barach, na trans‑ port, pamiątki związane z turniejem i krajem pobytu, zakupy, napoje, itp.

fot. Urząd m. st. Warszawy

Czy Pani zdaniem handlowcy w stolicy powinni specjalnie przygotować się na powitanie kibiców?

Jacek Szczęsny: Z szacunków Money.pl wynika, że w czasie mistrzostw piłkarskich EURO 2012 Warszawę odwiedzi niemal 430 tys. osób, które kibicując podczas 5 meczy turnieju „zostawią” w stolicy kilkaset mln zł. Jaką część tej kwoty kibice wydadzą – Pani zdaniem – w sklepach spożywczych?

Hanna Gronkiewicz-waltz: Szacujemy, że liczba przyjezdnych do Warszawy na EURO 2012 z kraju i zagranicy będzie jednak nieco większa i wyniesie ponad pół miliona osób. W 2010 r. ekonomiści z trzech uczelni opraco‑ wali raport pn. „Impact”, w którym (na podsta‑ wie modeli zakupowych kibiców z poprzednich mistrzostw Europy i świata) oszacowali m.in. wydatki turystów przyjeżdżających na EURO 2012. Na terenie Mazowsza wyliczono je na około 410 mln zł. Staramy się być jednak ostrożni w takich szacunkach i oceniamy, iż będzie to raczej około 300 mln zł. W przy‑ padku Warszawy bardzo ogromne znaczenie ma fakt, iż w stolicy pojawi się duża grupa tzw. Rodziny UEFA, sponsorów i przedstawi‑ cieli mediów, którzy wydają 2‑3‑krotnie więcej niż „zwykli kibice”. Wydatki tych ostatnich to około 450 – 550 zł dziennie, w zależności od tego, czy Warszawa przyjeżdżają na mecz na kilka dni, czy tylko na jeden dzień. Bez wątpienia można powiedzieć, że przyjeżdżający na EURO 2012 wydawać będą znacz‑ nie więcej niż zwykli turyści odwiedza‑ Poradnik Handlowca | maj 2012

Na pewno warto, aby byli zawsze uprzejmi, przygotowani do pomocy i udzielenia infor‑ macji, nawet wykraczających poza ofertę swo‑ jego sklepu. Warto też w miarę możliwości – zwłaszcza w dniach meczowych – zadbać o to, aby personel władał językami obcymi, m.in. językiem angielskim czy rosyjskim. Jakich rad udzieliłaby Pani handlowcom, którzy chcą przyciągnąć do swoich sklepów turystów-kibiców z Polski i z zagranicy?

Myślę, że dobrze byłoby mieć w sklepie wszystko to, co jest nam potrzebne, gdy znajdziemy się za granicą. A więc różne drobne pamiątki z Warszawy, foldery (nieza‑ leżnie od tych oficjalnych, które przygotują organizatorzy), pocztówki, ale także pod‑ ręczne kosmetyki i środki higieny osobistej, o których często zapominamy na wyjeździe, napoje, a może… płaszcze przeciwdeszczowe, gdyby jednak prognozy na czerwiec nie były najlepsze. Handel branży FMCG jest synonimem małej i średniej przedsiębiorczości. Czy impuls, jakim jest EURO 2012 może przełożyć się, Pani zdaniem, na dynamikę rozwoju tej branży w latach następnych?

Obserwując sklepowe półki, na których poja‑ wia się coraz więcej „pakietów kibica” (do wy‑ picia i zjedzenia), zdaje się, że będziemy świadkami wspólnego świętowania – w gronie rodziny lub przyjaciół. Przed telewizorami lub na świeżym powietrzu… A wówczas zwykle więcej jemy i pijemy. Miasto nie zarabia pieniędzy bezpośrednio na tak wielkiej imprezie. Jak jednak władze Warszawy pomagają firmom – także handlo-


50 51

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

Sonda internetowa „Poradnika Handlowca”

HANDLOWCY O EURO 2012

1-20.04.2012

Czy placówki handlowe branży FMCG zlokalizowane w miastach-gospodarzach Euro 2012 skorzystają na zorganizowaniu tej imprezy w Polsce: • Tak, zdecydowanie wzrosną obroty 57,14% we wszystkich sklepach • Obroty wzrosną tylko w placówkach 28,58% zlokalizowanych przy stadionie i Strefie Kibica • EURO 2012 nie będzie miało istotnego wpływu na obroty w sklepach 9,52% • Nie mam zdania 4,76%

wym – aby EURO 2012 przyniosło jak największy dochód?

Przede wszystkim przyciągamy do Warszawy wielką rzeszę turystów z zagranicy i innych regionów kraju. Wśród turystów zagranicz‑ nych zwykle tylko 20% było wcześniej w kraju gospodarza. Do miast, które organizowały podobne imprezy i jednocześnie zaciekawiły kibiców, w następnych latach turyści wracają z rodzinami lub przyjaciółmi na „spokojne” zwiedzanie. Tak było np. w Berlinie, gdzie w następnym roku po mistrzostwach świata w piłce nożnej, było o wiele więcej turystów. Mam nadzieję, że także polscy przedsię‑ biorcy wykorzystają tę szansę. To wyjątkowa okazja, aby zagraniczni turyści przekonali się, że mamy bardzo dobry standard hoteli, niezłe restauracje, smaczną kuchnię i ciekawe miejsca do zwiedzania, takie jak Starówka, Łazienki Królewskie czy Centrum Nauki Kopernik. Warszawa ma do zaoferowania nie tylko piękne zabytki i atrakcyjne wydarzenia kulturalne, lecz również sprawną komunika‑ cję i rozwiniętą bazę noclegową. Warszawa jest bardzo rozległą metropolią. Czy sądzi Pani, że „efekt EURO” przyniesie dochody wszystkim handlowcom, czy tylko tym, którzy mają swoje placówki w centrum i okolicach Strefy Kibica?

Myślę, że na EURO 2012 zarobią nie tylko handlowcy i przedsiębiorcy w Warszawie. Również w miejscowościach, gdzie będą zlokalizowane ośrodki pobytowe reprezentacji narodowych i w wielu „centrach noclego‑ wych” „efekt Euro” przyniesie znaczące dochody. Jednym z takich miejsc jest np. Zalew Zegrzyński. Warto pamię‑ tać też, że kibice będą często szukać hoteli poza miastami‑gospodarzami – nawet dwie godziny jazdy od tych miast. A kibic to bardzo dobry klient. Dziękuję za rozmowę .  Poradnik Handlowca | maj 2012

Włodzimierz Barański Sklep artykuły spożywcze Warszawa Niedaleko naszej placówki na czas Euro 2012 na placu Defilad wokół Pałacu Kultury i Nauki powstanie zamknięta strefa kibica z aż 8 telebimami. Strefa Kibica zajmie powierzchnię około 120 tys. m2 i będzie mogła przyjąć w dniach meczowych około 100 tys. kibiców. W dniach, gdy nie będą rozgrywane mecze w Warszawie, władze miasta spodziewają się 20-30 tys. kibiców. Sklep czynny jest w godz. 7.00-19.00, a podczas Euro wydłużymy prawdopodobnie godziny otwarcia do 21.00-22.00. Wówczas zastanowię się, czy należy zatrudnić jeszcze kilka osób. Obecnie prowadzę sklep wspólnie z żoną. Na pewno wzrośnie sprzedaż alkoholi i papierosów oraz słodkich przekąsek. Sprzedaż u nas będzie się odbywać wyłącznie w złotówkach.

Regina Woś Delikatesy „Szyneczka” Warszawa Nasz sklep codziennie jest czynny od 6.30 do 23.30, więc nie ma potrzeby jeszcze wydłużać godzin otwarcia podczas Euro. Są to delikatesy, więc można u nas zaopatrzyć się prawie we wszystko. Sądzę, że naszymi klientami będą głównie osoby idące na mecze do Strefy Kibica, a także turyści. Co do towaru, to na pewno zwiększymy dostawę alkoholu, napojów. Nad gadżetami piłkarskimi jeszcze się zastanawiam.


Makro Cash & Carry Polska S.A. |

wywiad

51

maksYmalizuj zYski z Red Bullem! • RED BULL DAJE NAJWYżSZY PRZYCHÓD ZE SPRZEDAżY • RED BULL JESt LiDEREm WARtośCioWYm kAtEgoRii • RED BULL JESt mARką ZNANą PRZEZ 95% PoLAkÓW

Badania aC nielsen pokazują – Red Bull najBaRdziej waRtośCiową maRką dla detalistów.

ŹRódŁo: aC nielsen, waRtośCiowe udziaŁY RYnkowe za okRes 12 miesięCY, maRzeC 2011-lutY 2012.

WłAśCiWA EkSPoZYCJA RED BULLA W SkLEPiE PRoWADZi Do NAJWYżSZEJ SPRZEDAżY!

2 3

lodówka

póŁka z napojami

1

stReFa pRzYkasowa

1

Red Bull to pRodukt impulsowY, UmiEśĆ go JAk NAJBLiżEJ kASY.

2

kLiENCi LUBią ZimNEgo RED BULLA, zadBaj o dostępność napoju w lodówCe.

3

doBRze widoCznY Red Bull na póŁCe to WiękSZE PRZYCHoDY DLA tWoJEgo SkLEPU. Poradnik Handlowca | maj 2012


53 52

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

Stolica EURO 2012

fot. Zbyszko Zalewski

Na piłkarskie mistrzostwa szykują się wszyscy. Kibice już wykupili bilety, miasta wydają dziesiątki milionów złotych na poprawę infrastruktury, restauratorzy przyjmują rezerwacje, a handlowcy zacierają ręce, bo przed i w czasie trwania mistrzostw portfele mieszkańców Warszawy oraz przyjezdnych otworzą się szerzej niż na co dzień. JaCEK SZCZęSNy

W Reklama str. 113

Poradnik Handlowca | maj 2012

W Warszawie odbędzie się pięć spotkań mi‑ strzowskiego turnieju: mecz otwarcia z udziałem reprezentacji Polski, dwa inne mecze grupy A, ćwierćfinał i jeden z półfinałów. W sumie do sto‑ licy przyjedzie ponad 400 tys. kibiców z całego kraju oraz Grecji i Rosji (w dniach bez meczów w stolicy będzie około 40 tys. kibiców). Z informacji jakie uzyskał „Poradnik Handlowca” w przedstawicielstwach handlo‑ wych Polski w krajach, których reprezentacje będą rozgrywały mecze w naszym kraju wynika, że kibice są klientami, którzy przede wszystkim są zainteresowani produktami szeroko promowanymi. Dlatego niezbędne jest zaopatrze‑ nie sklepów we wszelkie gatunki typowo polskich kiełbas, wyrobów

wędliniarskich, serów, czy tych, które kojarzą się z Polską, np. ogórków kiszonych. Oczywiście – jak doradzają eksperci od merchandisingu – nie może w naszym sklepie zabraknąć artykułów spożywczych sponsorów EURO, a także wszystkich (a jest ich bardzo wielu) producentów, którzy zdecydowali się swoje artykuły opatrzyć symbolami kojarzącymi się z piłką nożną. Na pierwszy plan w swoim sklepie warto też wystawić produkty impulsowe i alkohole. Aby dla swojego sklepu uzyskać jak najlepszy efekt sprzedażowy, warto już teraz zastanowić się, jak „przemodelować” placówkę, aby wzmocnić impul‑ sy skłaniające klientów (potencjalnych piłkarskich kibiców) do zwiększenia zakupów. Warto też uważnie śledzić kampanie reklamowe, czy kolejne nowe opakowania produktów opatrzone symboliką piłkarską. Niezbędne jest także przygotowanie placówki handlowej. Ostre wymagania UEFA nie


Makro Cash & Carry Polska S.A. |

www.sokolow.pl

wywiad

53

Poradnik Handlowca | maj 2012


54 55

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

pozwalają na używanie banerów, czy wszelkiej reklamy w swojej ikonografii bezpośrednio nawiązu‑ jącej do mistrzostw, można jednak stosować innego rodzaju zachęty. Specjaliści od sprzedaży radzą, aby przede wszystkim sklepy były opatrzone emblematyką piłkarską – do placówki handlowej przycią‑ gać będzie każdy symbol kojarzący się z piłką nożną. Warto też zadbać, aby w widocznych miejscach po‑ jawiły się napisy w językach gości – kibiców EURO. Wspomniany remodeling skle‑ pu na czas EURO może przynieść wymierne korzyści. Mistrzostwa to dobry moment, by w sklepach wyodrębnić strefy promocyjne oznaczone symbolami piłkarski‑ mi, w których skoncentrowane zostaną produkty dla kibiców. W odpowiedniej identyfikacji tej przestrzeni pomogą nam dostawcy – to często sponsorzy mistrzostw, więc będą mogli dostarczyć odpo‑ wiednie materiały POSM. Strefa promocji powinna być umiesz‑ czona na szlaku konsumenta w punktach, które będą przykuwać jego uwagę. Ważne, by stworzyć komplementarną ofertę, łącząc np. słone przekąski z piwem. Opisane wyżej działania oraz wszelkiego rodzaju promocja własnej placówki, która jest tylko kwestią naszej własnej inwencji na pewno przyniesie korzystne efekty w czasie trwania mistrzostw oraz w długofalowej strategii kon‑ kurencyjnej.

Anna Madej II Sekretarz w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie

Rosyjskie gusta kulinarne nie odbiegają znacząco od polskich, zwłaszcza tych typowych dla naszej ściany wschodniej. Wiele dań zaliczanych do kuchni rosyjskiej jest dla nas wspólnych. Rosyjscy kibice z pewnością zechcą spróbować polskiego piwa i zabrać w charakterze souvenirów markowe wódki, zwłaszcza z charakterystyczną trawką. Dużym Poradnik Handlowca | maj 2012


Makro Cash & Carry Polska S.A. |

wywiad

55

uznaniem będą się też cieszyć wędliny (w tym przede wszystkim kabanosy, jałowcowa, myśliwska, boczek wędzony) i sery, zwłaszcza pleśniowe, owcze czy kozie, ogórki kiszone, ryby (głównie śledzie). Na pewno warto wyeksponować pieczywo, razowe czy z ziarnami, drożdżówki, pączki. Powodzeniem cieszyć się będą cukierki czekoladowe, w tym owoce w czekoladzie i galaretki, a także szarlotki, sękacze i serniki. Polska słynie w Rosji ze swoich owoców, głównie jabłek, ale na pewno spodobają się truskawki, czereśnie i inne sezonowe, trudne w transporcie owoce.

Ewa Flis Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Grecy mają nieco specyficzną swoją kuchnię, jednak są otwarci na próbowanie nowych smaków. Produkty spożywcze, które będą dla nich ciekawe to: wędliny, szczególnie kabanosy i kaszanka, żółte sery, w tym nasze oscypki. Polskie słodycze są dla przeciętnego Greka za mało słodkie, ale Ptasie mleczko (Wedel) i śliwki w czekoladzie (Wawel) im smakują, powodzenie mogą mieć cukiernie – a w nich lody, ciasteczka i ciasta (serniki, szarlotki) – sam wygląd polskich ciasteczek pobudza do spróbowania. Grecy lubią także owoce. Czymś nieznanym, ale lubianym są ogórki kwaszone (Grecy nie przepadają za konserwowanymi). Z napojów zapewne polubią polskie piwa – nasz rynek jest bardzo bogaty, a do piwa pestki polskiej dyni (oni tu chrupią orzeszki, a to jest coś w miarę nowego). Z mocnych trunków – polska wódka, ciekawa dla nich jest Żubrówka, od czasu do czasu pojawiająca się w greckich sklepach. Lubią też napoje energetyzujące. Ponieważ drużyna grecka będzie mieszkać w Legionowie, to pewnie miło by im było zobaczyć zaproszenia do sklepów w ich rodzimym języku. Poradnik Handlowca | maj 2012


56 57

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

Duet doskonały Związki piwa z piłką nożną znane są od lat. Czołowe browary światowe sponsorują wielkie imprezy rangi mistrzowskiej oraz znane kluby piłkarskie. Podobnie dzieje się w naszym kraju, gdzie marki takie, jak Tyskie, Warka, Lech, Królewskie, Harnaś, Piast miały w przeszłości, bądź mają związki z polską reprezentacją lub klubami rodzimej ekstraklasy. OPRaC. JaCEK RataJCZaK

R

Rozpoczynające się w czerwcu Mistrzostwa Euro‑ py dodatkowo podgrzewają atmosferę. Co ciekawe, działania browarów zaczynają wychodzić poza utarty standardowy przekaz reklamowy. Amatorzy

Polacy nadzwyczaj entuzjastycznie podeszli „Do hymnu”. Niestandardowa akcja marki Warka udowadnia, że w przededniu największego wydarzenia piłkarskiego wszyscy czujemy się kibicami. Hymn dla Polskiej Reprezentacji sponsorowanej przez Warkę śpiewali już m.in. strażacy, strażnicy miejscy, zespół „Mazowsze”, a indywidualnie – dziesiątki tysięcy Polaków. W Toruniu „Do hymnu” stawiło się prawie 1000 osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zbiorowe nagrania hymnu w kilkunastu z prawie 100 Piwiarni Warki w całej Polsce, gdzie kibiców zachęcają Michał Olszański i Dariusz Szpakowski. Każdy może się nagrać na www. dohymnu.pl. Przed czerwcowym piłkarskim świętem Adam Sztaba zbierze te setki tysięcy zarejestrowanych przez Warkę głosów śpiewających Mazurka Dąbrowskiego z 40 miast w jedno wspólne wykonanie hymnu przez Polaków, które oficjalnie przekażemy Polskiej Reprezentacji. Żadna marka jeszcze nigdy nie prowadziła działań na tak szeroką skalę, jak Warka. futbolu i jednocześnie złocistego napoju zostali włączeni do rywalizacji pomiędzy firma‑ mi, z których każda będzie chciała jak najpełniej wykorzystać komunikacyjny potencjał tkwiący w Euro 2012. A jest się o co bić, ponieważ niemal 70% badanych Polaków (w tym 42,2% ogółu mężczyzn i 25,9% kobiet) zadeklarowało, że będzie oglądać mecze rozgrywane w ramach Mi‑ strzostw UEFA Euro 2012. Co trzeci badany Poradnik Handlowca | maj 2012

(w stosunku 1:3 dla mężczyzn) jest już pewny (odpowiedź „zdecydowanie tak”), że będzie śledzić rozgrywki. Tylko 13% twierdzi, że zupełnie nie interesuje się spotkaniami na stadionowej murawie i z pewnością nie będzie ich oglądać. To dane z ra‑ portu, który opracował zespół On Board PR Ecco Network. Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2012 r., na terenie całego kraju, na reprezenta‑ tywnej liczbowo grupie 2425 Polaków, w wieku powyżej 18 lat. Te same badania wskazują również, że aż 80% Polaków, którzy obejrzą mecze Mistrzostw Europy rozgrywane w Polsce i na Ukrainie, sportowe emocje będzie przeżywać we własnych domach, w gronie rodziny i znajomych (53%) lub samotnie (27%). W pubie lub innym lokalu, gdzie transmito‑ wane będą rozgrywki, obejrzy je 9% Polaków, 6% wybiera się do Strefy Kibica, natomiast tylko 3% planuje być najbliżej wydarzeń, czyli na stadionie. Taki rozkład oglądalności najważniejszej imprezy sportowej tego roku wyraźnie preferuje inne niestandardowe formy dotarcia do kibiców, z których większość będzie oglądać to wydarzenie we własnych domach. Jak wzmóc ich zainteresowa‑ nie futbolem i podtrzymywać na odpowiednio wy‑ sokim poziomie przez najbliższe tygodnie, a przy okazji wspomóc sprzedaż własnych produktów. Na ciekawy pomysł wpadła Grupa Żywiec. Piwo z tej Grupy – Warka to Oficjalny Sponsor Reprezentacji Polski w piłce nożnej od sierpnia 2010 r. Browar postanowił zaprosić wszystkich 80% Polaków obejrzy mecze w swoich domach. Natomiast w pubie lub innym lokalu obejrzy je 9%. Do Strefy Kibica lub na stadion wybiera się odpowiednio – 6% i 3% respondentów.

Polaków do wspólnego odśpiewania hymnu dla naszych piłkarzy w ramach akcji „Do hymnu”. Tradycyjnie hymn jest śpiewany przez kibiców będących na stadionie tuż przed rozpoczęciem meczu. Tym razem efekt ma być zwielokrotniony,


Makro Cash & Carry Polska S.A. |

bo w akcji „Do Hymnu” może wziąć udział każdy. Wystarczy tylko wejść na stronę www. dohymnu.pl i nagrać własne wykonanie Mazurka Dąbrow‑ skiego. To zbiorowe wykonanie hymnu zostanie podarowane Reprezentacji Polski w przed‑ dzień ich piłkarskich zmagań. Ma zagrzewać polski zespół do walki i pokazać, że kibice w całym kraju (a nie tylko ci na stadionie) są w tych dniach z naszą drużyną. 2 kwietnia z Warki w trasę po Polsce wy‑ ruszył autobus – mobilne studio nagraniowe akcji. Autobus w biało‑czerwonych barwach wyposażony jest w profesjonal‑ ny, studyjny sprzęt nagraniowy. Jednocześnie może się w nim nagrać nawet 30 osób. Każdego dnia materiał będzie zgrywany do jednej ścieżki stereo. W su‑ mie powstanie 50 takich ścieżek, a każda z nich będzie inna, bowiem poszczególne miasta „zabrzmią” inaczej, nadając projektowi wyjątkowy charakter. Akcję dodatkowo wspierają dwie wielkie postacie polskiej piłki nożnej: Włodzimierz Lubański i Michał Żewłakow, występując w specjalnie przygotowanym spocie. Z kolei Kompania Piwo‑ warska pod hasłem „5 Stadion” rozpoczęła kampanię piwa Tyskiego. Browar zaczął z wyso‑ kiego „c”, angażując do tej akcji światowe gwiazdy futbolu: Zbi‑ gniewa Bońka, Luisa Figo oraz Marco van Bastena. Przesłanie jest czytelne − tylko nieliczni będą mogli zasiąść na trybunach czterech oficjalnych stadionów. Dlatego marka Tyskie zapra‑ sza ich na 5 Stadion, który jest wszędzie tam, gdzie są kibice i sportowe emocje. Na stronie www.5stadion.pl znajduje się aplikacja mobilna Tyskie Fan Assistant, która pozwoli kibicom na realizowanie idei 5 Stadionu – kibicowanie w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Darmowa aplikacja

wywiad

57

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


58 59

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

co uzasadnia stałą obecność marki piwnej. W ra‑ mach niestandardowych działań sponsoringowych w serialu marka Tyskie wykorzystała tzw. lokowa‑ nie produktu. Dzięki zmianom w polskim prawie lokowanie produktu dozwolone jest dziś w filmach, serialach, audycjach sportowych oraz rozryw‑ kowych, z wyjątkiem programów skierowanych do dzieci. Kampania 5 Stadion powstała głównie z myślą o kibicach i została przyjęta przez nich z ogromnym entuzjazmem. Największą atrakcją dla konsumentów jest możliwość wspólnego kibicowania z legendami futbolu: Zbigniewem Bońkiem, Luisem Figo i Marco van Bastenem. Kibiców ucieszyła możliwość zdobycia Tyskich Flag Kibica, które dołączane są do promocyjnych zestawów Tyskiego. W kampanii postawiliśmy na duży poziom interakcji – jak chociażby podczas akcji 908:908, kiedy to mieszkańcy wszystkich miast zadeklarowali chęć kibicowania. Najlepszym dowodem sukcesu kampanii jest fakt, że konsumenci coraz częściej sięgają po nasz produkt, chociaż na ocenę skuteczności działań jest jeszcze za wcześnie. Właściwa kampania rozpoczęła się dopiero 1 kwietnia br.

jest dostępna na 3 głównych platformach mobil‑ nych: iOS, Android i Symbian. W kwietniu kibice mogli stać się właścicielami limitowanej kolekcji szklanek 5 Stadionu z wizerunkami Bońka, Figo i van Bastena. Szklanki dostępne były w giftpac‑ kach i promocjach sklepowych. Uzupełnieniem pomysłu jest emitowany od kwietnia 2012 r. na antenach telewizyjnych nowy serial komediowy pt. „Piąty stadion”. Akcja serialu toczy się w pubie,

Niemal 70% Polaków zadeklarowało, że będzie oglądać mecze rozgrywane w ramach Mistrzostw UEFa Euro 2012. Jedynie 13% twierdzi, że zupełnie nie interesuje się rozgrywkami i na pewno nie będzie ich śledzić.

Czas pokaże, czy kibice‑piwosze docenią starania browarów i przełoży się to na wzrost spożycia prezentowanych przy okazji marek. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na taki wzrost zainteresowania. We wspomnianym wcześniej raporcie On Board PR Ecco Network zadano respondentom pytanie: Z jakimi mar‑ kami, firmami z branży piwowarskiej kojarzy się Panu(i) wydarzenie sportowe (turniej) Euro 2012? Okazało się, że są wśród nich wymienione marki i firmy. I tak najbardziej kojarzące się z Euro 2012 marki z branży piwowarskiej to: Warka (20%) – sponsor reprezentacji, Carls‑ berg (13%) – globalny sponsor mistrzostw, Tyskie (12%), które, co ciekawe, było sponso‑ rem polskiej reprezentacji, ale wycofało się w 2009 r. Obecne działania mogą zatem wyłącz‑ nie wzmocnić pozycję tych, którzy i tak kojarzą się kibicom z futbolem.

Zarobić na EURO 2012 Reklama str. 61

Rok 2012 jest w Polsce rokiem EURO. Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej podporządkowane jest wszystko. Wraz ze zbliżającym się terminem pierwszego meczu rośnie nie tylko temperatura wśród kibiców. Niemniejsze emocje przeżywają producenci, którzy związali swoje produkty z tym wydarzeniem. Czy zainwestowane pieniądze zwrócą się, a w przyszłości wzrośnie rozpoznawalność i tym samym sprzedaż marki? • EURO 2012 to doskonały wehikuł reklamowy. Powinien wspomóc sprzedaż produktów firmy. Czy dzięki reklamowemu powiązaniu produktów z tym sportowym wydarzeniem osiągnęliście zamierzone cele?

Poradnik Handlowca | maj 2012


Makro Cash & Carry Polska S.A. |

Jacek Migrała Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Hochland Polska

Czas podsumowań przed nami, poczekajmy do zakończenia Euro, wtedy podsumujemy stopień realizacji założeń i wtedy będzie wiadomo, czy osiągnęliśmy zamierzone cele. Póki co, w trakcie realizacji jest sporo aktywności podjętych w ramach obecności na rynku naszego krążka Biało-Czerwonego, wersji limitowanej, przygotowanej specjalnie z myślą o nadchodzącym EURO 2012. Wprowadzenie krążka BiałoCzerwonego poparte zostało planem wsparcia, począwszy od specjalnie przygotowanych materiałów dla partnerów handlowych Hochland w kanale detalu tradycyjnego i nowoczesnego, dla których przygotowane zostały starter packi z nowym produktem, materiałami informacyjnymi i sportowym upominkiem. Kolejnym elementem planu były materiały wspierające sprzedaż w sklepach detalicznych, elementy komunikujące kupującym nowy produkt zostały zaprojektowane dla każdego strategicznego miejsca w sklepie. Jednocześnie trwa druga odsłona programu Więcej sera w kuchni, pod nazwą Mistrzostwa od kuchni. Aktywacja polega na wymyślaniu i dodawaniu przez użytkowników przepisów na wykorzystanie naszej nowości Biało-Czerwonego w serwisie www.seromaniacy.pl oraz za pomocą aplikacji „dodaj przepis” na profilu seromaniaków na Facebooku.

y w i j u c i b i K

wywiad

59

j a w y r g

ZAMÓW! PROMOCYJNE OPAKOWANIA

SILNE WSPARCIE SPRZEDAŻOWE:

POS internet

prasa

materiały POS

www.haribo.com Poradnik Handlowca | maj 2012 HARIBO SMAK RADOÂCI • DLA DZIECI I DOROSŁYCH


60 61

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

Maria Kochalska Dyrektor Generalny Haribo Polska

Dla wszystkich fanów futbolu Haribo przygotowało limitowaną serię produktów z okazji UEFA Euro 2012. Seria żelków i gum obejmuje cztery produkty: Football Misie, czyli klasyczne żelki nawiązujące do barw reprezentacji Polski; Maoam Euro Kracher – białe i czerwone gumy rozpuszczalne; Football Mix – żelki w kształcie futbolówek, butów korków, piłkarskich koszulek i pucharów oraz MaoMix – mieszanka tradycyjnych kostek Maoam, pasków Maoam Stripes i musujących kamyczków Maoam Pinballs. Dzięki limitowanej serii produktów, Haribo będzie towarzyszyć kibicom podczas pierwszych w historii Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce. To ważne sportowe wydarzenie, w którym nasza firma również pragnie mieć swój udział.

Dorota Liszka Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupa Maspex Wadowice

Wystartowaliśmy od wielkiej piłkarskiej promocji, którą przygotowała marka Kubuś dla wszystkich kibiców i konsumentów – Mistrzowie Futbolu. Kolejna akcja przygotowana została przez markę Puchatek – „Kibicuj i wygrywaj więcej”. Dodatkowo Puchatek zaprasza do konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony stadion”. Nagrodą główną w konkursie jest telewizor Samsung, a dla wyróżnionych osób – piłkarskie pufy. Również drużyna Mlekołaków dla wszystkich kibiców przygotowała piłkarską promocję pełną mistrzowskich nagród – „Kibicuj razem z Mlekołakami”. W każdym promocyjnym opakowaniu Mlekołaków 250 g i 500 g znajdują się atrakcyjne naklejki z wizerunkami piłkarzy. Z kolei Tymbark przygotował dla swoich konsumentów promocję „Ustrzel nagrody” w prawdziwie piłkarskim klimacie. Do wygrania nagrody, które pozwolą na długo utrwalić wielkie sportowe emocje, m.in: smartfony, kamery i aparaty fotograficzne. Nie zapominajmy, że Tymbark od ponad 5 lat jest głównym sponsorem największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci do 10 lat „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, w którym tylko w tym roku weźmie udział 140 000 dzieci z całej Polski.

Marek Kmiecik Członek Zarządu Dyrektor Marketingu Hoop Polska

Na sezon wiosenno-letni 2012 zaoferowaliśmy naszym konsumentom kilka produktów, nawiązujących do bieżącej tematyki sportowej. W ramach odświeżonej w bieżącym roku marki napojów dla dzieci Jupik, na rynek została wprowadzona pierwsza na rynku funkcjonalna woda z witaminami dla dzieci pod marką Jupik Sport Aqua. Motyw sportowy pojawi się również w spocie nowego Jupika oraz na stronie internetowej www.jupik.com. Główna marka w portfolio – Hoop Cola również jest już dostępna ze specjalnymi „etykietami Kibica”, na których wykorzystując ikonę marki, czyli podwójne „oo” – odnosimy się do emocji towarzyszących rozgrywkom piłkarskim. Specjalnie na tę okazję zostały przygotowane trzy spoty TV, w których widząc kibiców z Grecji, Czech i Rosji dotykamy tematu otwartości polskich kibiców na inne narodowości, które w tym roku przyjadą do naszego kraju. Hoop Cola w swoisty sposób przekomarza się z charakterem polskich kibiców, przechwalających się i zawadiackich. W spotach nowej kampanii namawia do otwarcia się na innych, bratania z innymi kibicami i do wspólnej, dobrej zabawy.

Urszula Sękowska Brand Manager Mleczarnia Turek

Wydarzenie rangi Euro 2012 to doskonały pretekst do promocji marek. Popularność i szał związany z mistrzostwami, jaki udzielił się naszym konsumentom, to doskonały wehikuł komunikacyjny, dzięki któremu chcemy zachęcić do sięgnięcia po nasze produkty z półki. Jesteśmy pewni, że wiążąc się z tak prestiżowym wydarzeniem, zwiększamy atrakcyjność i znajomość marki Turek. Dzięki temu mamy nadzieję, że dotrzemy z naszą szeroką ofertą serów pleśniowych i świeżych do nowych konsumentów. To również doskonała sposobność na odświeżenie wizerunku marki. Pokazujemy naszym obecnym, jak i nowym konsumentom, że Turek to marka „na czasie”, oferująca swojemu konsumentowi coś więcej niż tylko produkt-wspólną zabawę, zgodną z obowiązującymi trendami. Poradnik Handlowca | maj 2012


Makro Cash & Carry Polska S.A. |

wywiad

61

Robert Okoński Dyrektor Handlowy Wawel

Rozgrywki Euro 2012 to wydarzenie, którym żyje cała Polska. Chcemy być z naszymi klientami i uczestniczyć w piłkarskich emocjach, świętując zwycięstwa oraz osładzając niepowodzenia ich drużyn. Oczekiwania rynkowe związane z mistrzostwami są bardzo duże. W moim odczuciu przygotowaliśmy się do tego wydarzenia najlepiej, jak potrafiliśmy. Na półki sklepowe trafią: specjalna limitowana wersja Michałków Zamkowych w barwach narodowych, Mieszanka Kibica w owijkach dedykowanych poszczególnym reprezentacjom, Tabliczki Michałków Biało-Czerwonych oraz uwielbiana przez najmłodszych czekolada mleczna z nadzieniem truskawkowym. Przygotowaliśmy również kilka rozwiązań ekspozycyjnych takich, jak: standy prepack, kartony ekspozycyjne na torebki oraz kartony displayowe. Takie rozwiązania ułatwią właściwą ekspozycję we wszystkich formatach sklepów. Tworząc ofertę kierowaliśmy się preferencjami naszych konsumentów. Postawiliśmy na te smaki, które cieszą się największym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nasza futbolowa kolekcja będzie hitem sprzedażowym podczas Euro 2012.

Marek Maciejewski Kierownik Działu Sprzedaży Sertop

Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu interesujemy się mistrzostwami UEFA Euro 2012, śledzimy przygotowania i czekamy na rozpoczęcie wielkiego wydarzenia. Wydaje mi się, że odbieramy czas mistrzostw w piłce nożnej jako szczególny okres „narodowego święta”, dlatego też chętniej spoglądamy i częściej sięgamy po produkty dedykowane mistrzostwom. Stąd wytwarza się niejako moda na produkty, które nawiązują do tematu rozgrywek piłkarskich. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych konsumentów, proponując sery z niespotykanymi dodatkami smakowymi, jak gouda wędzona, słonecznik czy pieprz. Właśnie dlatego wypuszczamy na rynek limitowany mix serów topionych w krążku 140 g o nazwie Gool! Chcemy wzbogacić naszą ofertę, proponując możliwość wspólnego świętowania z naszymi stałymi konsumentami tego wielkiego wydarzenia sportowego, jakim są mistrzostwa w piłce nożnej. W produkcie znalazły się typowo „męskie”, a zarazem preferowane także przez kobiety smaki: gouda wędzona, szynka, kolorowy pieprz i zioła z czosnkiem – idealne do sporządzania lekkich przekąsek w trakcie kibicowania naszym faworytom. Zainteresowanie rynku tym wyrobem przeszło nasze oczekiwanie. Produkt znajduje odbiorców w kraju i za naszymi granicami, z tym większą radością życzę wielu pozytywnych wrażeń sportowych i zachęcam do zakupu i spróbowania nowych smaków. Poradnik Handlowca | maj 2012


62

wywiad

| Makro Cash & Carry Polska S.A.

Jarosław Lis Marketing Manager Good Food Products

Wydarzenie tej rangi zajmuje i przejmuje wszystkich w Polsce, począwszy od kibiców i ich zaniepokojone rodziny po samorządowców, polityków oraz biznes. Spełniony jest warunek wzbudzania zainteresowania i emocji na ogromną skalę. Marka Good Food posiada szeroką i urozmaiconą ofertę produktową z kategorii suchego pieczywa i zbożowych przekąsek. Nasze produkty przede wszystkim są definiowane jako zdrowa żywność, jednakże poza tym posiadają świetne cechy użytkowe i funkcjonalne nieznane szerokiemu rynkowi, czyli nadają się do spożycia od razu, w różnych sytuacjach spotkań towarzyskich, kibicowania, oglądania telewizji. Na czas mistrzostw Europy wprowadziliśmy piłkarskie opakowanie dla ryżowych wafli smakowych Jumbo, które dzięki połączeniu naturalnych wafli i wyrazistych posypek smakowych stanowią idealną przekąskę do zdrowego kibicowania. Celem naszym jest zwiększenie znajomości tego produktu wśród konsumentów. Liczymy, że czas EURO sprzyja otwarciu się na nowe doświadczenia i sprawi, że zdobędziemy wielu nowych fanów.

Piotr Kłopotowski Dyrektor Marketingu Produktów Indykpol

Euro 2012 to ważne sportowe wydarzenie, które wzbudza bardzo silne emocje. Indykpol – tworząc produkty z myślą o piłkarskich kibicach – pragnie towarzyszyć im w ich przeżywaniu. To właśnie dla nich Indykpol przygotował kabanosa Jedynaka GOOOL!, który doskonale sprawdza się w podróży, na imprezach sportowych czy podczas kibicowania przed telewizorem. Parówki Kibica to kolejna mięsna przekąska wykonana z najwyższej jakości mięsa, idealna zarówno na ciepło – jako szybki posiłek – lub na zimno. Na kibiców, którzy zmagania piłkarzy będą śledzić podczas plenerowych imprez, czeka grillowa oferta Indykpolu. Szeroki wybór mięs drobiowych najwyższej jakości, doprawionych, kruchych i soczystych po upieczeniu czy też doskonałych, w 100% drobiowych kiełbas i kiełbasek szybkich do przygotowania – to doskonałe propozycje na smaczny posiłek w przerwie meczu. Dla najmłodszych fanów piłki nożnej Indykpol przygotował Smakołyk Kibica – smaczną wędlinę kanapkową z charakterystycznym wizerunkiem sympatycznej postaci na przekroju – małego piłkarza. Ponieważ jest to produkt dla dzieci, zadbano o to, by nie zawierał sztucznych barwników, glutenu i laktozy.

Joanna Chmielewska-Michalczyk Dyrektor Marketingu Storck

Myślę, że żadna z dyscyplin sportowych nie wzbudza tylu emocji, co football. Wiele jest piłkarskich rozgrywek, nie podejmuję się ich wymienienia, ale przyciągają one głównie zdeklarowanych fanów piłki. Natomiast EURO 2012 to wydarzenie, którym żyjemy chyba wszyscy. Interesujemy się „inspekcjami” UEFA, śledzimy przygotowania naszych stadionów i dworców. W takim szczególnym momencie chcemy być blisko naszych konsumentów. Motto naszej firmy brzmi „Storck – częścią Twojego Świata” i w tę myśl wpisuje się także powiązanie naszych produktów z tym sportowym wydarzeniem. Wybraliśmy Toffifee i Śmiejżelki, ponieważ są to produkty dedykowane rodzinom. Jako firma działająca w wielu segmentach rynku słodyczy, doceniamy oczywiście handlowe znaczenia tzw. okazji. Wiadomo, że koniec roku to tradycyjnie czas „żniw” dla produktów czekoladowych. Przed 1 czerwca dużym powodzeniem cieszą się produkty przeznaczone dla dzieci. W tym roku do listy sprzedażowych okazji dołączyło EURO 2012. Jako znaczący producent na rynku słodyczy, chcemy zaistnieć z naszymi markami przy tym handlowym wydarzeniu.

Maciej Herman Sales Director LOTTE Wedel

Zarząd Lotte Wedel podjął decyzję o sponsoringu Mistrzostw Europy w piłce nożnej z jednego głównego powodu – piłka nożna jest sportem numer 1 w naszym kraju, a kibicom dostarcza masę emocji i przyjemności. Wedel jako lider rynkowy branży czekoladowej i „Fabryka Przyjemności” jest więc idealnym partnerem dla UEFA w tym historycznym sportowym wydarzeniu. Wedel od 2010 r. ma nowego właściciela, czyli międzynarodowy koncern Lotte. Po zdominowaniu rynku azjatyckiego, wejściu na rynki amerykańskie, Lotte od początku nie ukrywa, że zamierza też mocno zaistnieć w całej Europie. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej są więc dla nas idealną platformą komunikacyjną nie tylko na skalę naszego kraju. W pierwszym kwartale br. wprowadziliśmy na rynek kilkanaście nowych produktów. Jedne z nich są produktami typowo wizerunkowymi (np. figurki Slavko/Sławek, czy Ptasie Mleczko w kształcie stadionu), inne dostarczają nam dodatkową sprzedaż i zyski (np. nowa linia tabliczek czekoladowych 200-gramowych, a także zupełnie nowy koncept na polskim rynku – „podwójne” tabliczki 2 x 40 g, którymi można np. podzielić się z przyjaciółmi). Poradnik Handlowca | maj 2012


64

rynek pod lupą

| Wokół Wokół grilla grilla

Wokół grilla

Dziś w Polsce grillują wszyscy, niezależnie od pozycji społecznej. Grillujemy od maja do września – na plażach, działkach, leśnych polanach, ogrodach, nawet na balkonach. Polskie grillowanie to już nie tylko kiełbasa, kaszanka, keczup i piwo, coraz częściej wzbogacamy nasze menu o mniej znane mięsiwa, ryby, grillujemy także owoce i warzywa. Dziś wokół grilla z powodzeniem działa wiele firm, które zaopatrują amatorów tej formy rozrywki w niezbędne akcesoria. Poradnik Handlowca | maj 2012

fot. iStockphoto.com

JACEK RATAJCZAK MARTA WARCIAREK


Wokół grilla || rynek rynek pod pod lupą lupą

JACEK RATAJCZAK

KrótKa historia grilla Sezon grillowy w Polsce zawsze wyznacza aura. Słoneczna pogoda plus wolne od pracy dni, to najlepsza okazja do grillowania, a takich będzie przybywało wraz z rosnącą za oknem temperaturą. Z przydomowych ogrodów, działek, terenów rekreacyjnych, a nawet blokowych balkonów, nad krajem uniesie się zapach pieczonego mięsa, kiełbasek…

Na początku był przypadek

Na całym świecie grill cieszy się olbrzymią popularnością. Dziś grillują wszyscy, bo to zajęcie przyjemne, niewymagające dużych nakładów finansowych. Grill stał się obecnie sposobem na spędzanie wolnego czasu; czynnikiem, który sprzyja rozwojowi życia towarzyskiego. Ponadto niektórym osobom pozwala wykazać się kulinarnym talentem w gronie znajomych. Początki grillowania sięgają odległych czasów, gdy człowiek wynalazł ogień. Zapewne to wówczas przez przypadek skosztował upieczonego mięsa upolowanej zwierzyny i musiało mu ono w tej postaci zasmakować. Od tej pory smażenie mięsa na ogniu stało się powszechną praktyką. Najpierw nabijano je pewnie na patyk, który z czasem zastąpił metalowy rożen.

65

Zaproponowany przez niego kształt grilla szybko się upowszechnił i stanowi dziś standard. W Polsce moda na grillowanie pojawiła się w połowie lat 80. ubiegłego wieku, choć zapewne wcześniej sporo potraw przygotowywano z rusztu, np. pstrąg czy kiełbasa. Grill to Niezły bizNes

Gdy grillowanie „trafiło pod strzechy”, weszło do tzw. kultury masowej, stając się jednym z jej elementów. Natychmiast wokół przygotowywania w ten sposób potraw zaczął powstawać cały przemysł z tym związany. Dziś korzyści czerpią wszyscy − zarówno producenci, jak i handlowcy. Konsumenci zaś coraz wyżej stawiają poprzeczkę, bo i wymagania rosną. Z tego powodu producenci oferują obecnie specjalnie doprawione mięsa czy wędliny, które można od razu piec na ogniu i spożywać, uzupełniają asortyment o konieczne przyprawy, sosy, marynaty. Wiadomo, że grill sprzyja wzrostowi spożycia piwa, zatem browary w tym okresie zwiększają produkcję. Popularność zdobywa także wino, którego walory Polacy zaczynają doceniać. Niejedna butelka tego trunku będzie i w tym roku towarzyszyć kulinarnym popisom rodaków. Oczywiście warto w tym momencie wspomnieć o akcesoriach, które są niezbędne do procesu grillowania – samym urządzeniu, którego wielość i rozmaitość odmian może przyprawić o ból głowy, podpałkach, wygodnych naczyniach jednorazowych oraz środkach do czyszczenia i posprzątania po wspaniałej uczcie.

ameryk ański w yNalazek

Moda na grilla we współczesnym rozumieniu (z wykorzystaniem do tego celu specjalnego urządzenia) przyszła do nas z USA. Po II wojnie światowej amerykańska klasa średnia zaczęła bowiem masowo wyjeżdżać poza miasto, aby na świeżym powietrzu spędzać czas wolny od pracy. Pikniki grillowe odbywały się „pod gołym niebem” i miały swobodniejszą formułę niż wytworne rauty czy bale, nie wymagały uroczystego stroju i skomplikowanych przygotowań. Twórcą tradycyjnego, półkolistego grilla był George Stephen, spawacz w firmie Weber Brothers Metal Works, który niezadowolony z płaskich, nieosłoniętych od wiatru grilli, wpadł na pomysł, aby ruszt umieścić w stalowej półkuli z przykrywką oraz dospawać do niego trzy stalowe nogi.

JACEK RATAJCZAK

WęgloWe, gazoWe, eleKtryczne oraz niezbędne aKcesoria Do grillowania niezbędny jest sam grill, ale oprócz niego potrzebne są i inne akcesoria, takie jak węgiel drzewny, podpałka. Warto zaopatrzyć się również w odpowiednie naczynia i sztućce, folię aluminiową, a po posiłku zadbać o porządek i koniecznie o samego grilla, aby służył nam dłużej niż jeden sezon. Poradnik Handlowca | maj 2012


66

rynek pod lupą

| Wokół grilla

Nie t ylko węGiel drzewNy

Budowa grilla uzależniona jest od jego rodzaju. Najczęściej spotykanym typem grilla jest grill węglowy, który jako źródło energii wykorzystuje węgiel drzewny. Grille węglowe dostępne są w wielu wariantach. Są popularne ze względu na szeroką dostępność oraz niewielki koszt eksploatacji.

!

Kolejny typ − grille gazowe, zasilane są najczęściej propanem lub gazem ziemnym z butli. Ich zalety to natychmiastowa gotowość do pracy oraz prostota obsługi (urządzenie daje możliwość regulacji przepływu gazu i temperatury pieczenia). Z kolei grille elektryczne używane są zazwyczaj we wnętrzach. Wadą grilla elektrycznego jest konieczność podłączenia go do sieci elektrycznej, co sprawia, że często nie można go używać w plenerze.

p

ta! n e i kl Węgiel drzewny oraz podpałka to

asortyment, który musi znaleźć się w ofercie naszego sklepu. Klienci często zapominają o kupowaniu tych produktów na bieżąco.

K u

Za najlepsze uchodzą grille żeliwne, któ‑ re dobrze się rozgrzewają, równomiernie i długo oddają ciepło, a ich ciężar zapewnia odpowiednią stabilność.

Dla amatorów grilla w wersji domowej niezbędne okażą się różnego rodzaju szklane naczynia żaroodporne, które z powodzeniem można zastosować w piekarniku. Należą do nich np. brytfanny, formy do pieczenia. Termisil Huta Szkła Wołomin wprowadziła w 2001 r. autorski Grill&drop system, który zrewolucjonizował sposób pieczenia w naczyniach żaroodpornych. Zastosowanie kropli szklanych w pokrywie naczyń dało efekt równomiernego nawilżenia potrawy. Natomiast ryf le szklane na dnie naczynia chronią potrawę przed przywieraniem. Ponadto Grill&drop system wymusza termoobieg aromatu i pary wodnej. Warto także zaopatrzyć się w szkła przeznaczone do napojów gorących oraz chłodzących.

NiezbędNe akcesoria

Reklama str. 68-69

Poradnik Handlowca | maj 2012

Do niezbędnych akcesoriów należy również węgiel drzewny, który ma około trzykrotnie większą wydajność energetyczną niż drewno. Najczęściej sprzedawany jest w formie brykietów, umożliwiających dłuższe grillowanie. Warto na sklepowych półkach mieć także profesjonalną podpałkę pozwalającą na szybkie rozniecenie ognia. Podpałka powinna być przede wszystkim bezwonna, niebrudząca, nasączona środkiem łatwopalnym, najczęściej parafiną. Podpałka parafinowa występuje również w wersji płynnej. Niektóre firmy oferują swoisty mix − węgiel drzewny już nasączony podpałką. Przydatne przyrządy to także szczypce, umożliwiające umieszczenie, obracanie i ściąganie potraw z rusztu. Koniecznie trzeba zaopatrzyć się w folię aluminiową, która przyda się do zawinięcia np. ryb czy owijania grillowanych warzyw, tak aby nie traciły soku i nie przypalały się na grillu. Warto mieć także talerze, sztućce, szklanki, itp.

poGrillowe porządki

Jeśli w miejscu, gdzie grillujemy dysponujemy standardowym ceramicznym serwisem talerzy oraz metalowych sztućców, to czeka nas później zmywanie naczyń. Alternatywą jest użycie jednorazowych talerzy, kubków, sztućców, najczęściej plastikowych. Warto się wówczas także zaopatrzyć w mocne i wygodne w użyciu worki na śmieci. Dzięki nim łatwo pozbędziemy się wszelkich pozostałości po grillu.

!

Jeśli należycie będziemy dbali o nasz grill, czyszcząc go po każdym biesiadowaniu, na pewno będzie nam służył przez lata.

Szczególną opieką należy jednak otoczyć samego grilla, jeśli nie jest on urządzeniem jednorazowym, bo i takie gotowe zestawy można nabyć w sklepach. Gdy skończymy już grillować, powinniśmy zabrać się za wyczyszczenie grilla. Najlepiej to zrobić, gdy grill jest jeszcze ciepły, dlatego też nie zwlekajmy z jego umyciem. Zaschniętego tłuszczu można się pozbyć za pomocą


68

rynek pod lupą

| Wokół grilla

specjalnych preparatów, a ten najbardziej oporny usunąć specjalną łopatką do czyszczenia. W ofercie wielu producentów są produkty, które doskonale poradzą sobie z pozostałościami grillowania. Do najbardziej znanych należą specjalistyczne preparaty, jak np. • Ajax Professional Tłuszcz i Plamy (Colgate-Palmolive Poland), • Cif Super Cream (Unilever Polska), • Cillit Bang (Reckitt Benckiser Polska),

• Dix Professional − kuchenka, kominek, grill (Gold Drop), • Expert żel do czyszczenia piekarników, kominków i grilla (Lakma Strefa), • Ludwik Preparat do czyszczenia grilli (Grupa Inco), • Mr.Muscle do czyszczenia piekarników i grilla (SC Johnson), • Trix Professional kominek i grill (Clovin), • Tytan aktywny żel do usuwania przypaleń (Zakłady Chemiczne Unia). Poradnik Handlowca | maj 2012

MARTA WARCIAREK

grilloWa symfonia smaKóW Sezon grillowy za pasem. Lada chwila wszelkiego typu tereny rekreacyjne zaczną przyciągać zapachem kiełbasek z rusztu, soczystej karkówki czy innych

smakołyków, którym nie potrafimy się oprzeć. W co warto zaopatrzyć sklep, by rozpoczynający się sezon grillowy uznać już na starcie za udany? Za początek sezonu grillowego tradycyjnie uznaje się pierwsze dni maja, a koniec przypada zazwyczaj we wrześniu. Niezależnie od tego, kiedy sezon grillowy faktycznie ruszy pełną parą, już na początku maja warto zadbać o dostępność produk-


Wokół grilla |

rynek pod lupą

tów do grillowania w sklepie. Dobrze jest pomyśleć także o dodatkowych ekspozycjach i akcjach promocyjnych artykułów wykorzystywanych podczas pikników przy grillu. Kategoria produktów grillowych staje się bowiem z roku na rok coraz bogatsza. Dziś artykuły do grillowania to już nie tylko doskonale wszystkim znana kiełbasa, ale cała gama innych produktów ze specjalnie przygotowanymi wędlinami i mięsem na czele.

nad rozżarzoną kratką. Choć kulinarni eksperci przyznają, że Polacy są wierni tradycji, na ruszcie pojawia się coraz więcej wariacji kulinarnych. Nawet kiełbasa, która otwiera grillowe menu, występuje w różnych wariantach. Coraz bardziej lubimy też eksperymentować z podpatrzonymi podczas zagranicznych wojaży smakami. Odważniej stosujemy egzotyczne przyprawy, inspiracji szukamy w Internecie, programach i książkach kucharskich, wzorujemy się na mistrzach kulinarnych, którzy promują nowoczesną kuchnię, chętnie

co Na Grillu piszczy?

sięgamy po nowości rynkowe, jak i znajdujemy nowe zastosowanie dla sprawdzonych już produktów. Rynek nie znosi próżni. Producenci coraz chętniej wykraczają poza ramy tradycyjnej oferty grillowej. Niektórzy planują wylansować wołowinę, inni mocniej zaakcentować drób – szczególnie mięso indycze, które ze względu na swoje walory zdrowotne i dietetyczne doskonale wpisuje się w trend wellness. Mięsa na grilla odkrywają bogactwo smaku w specjalnie dopasowywanych marynatach,

Sposobów grillowania jest tyle, ile fantazji i pomysłów w głowach entuzjastów spotkań

!

Dobrze, jeśli sprzedawca ma choć podstawową wiedzę na temat tego, jak przyrządzać zdrowe dania z grilla. Minimum wiedzy osoby, która ma bezpośredni kontakt z klientem, może zaowocować powrotem klienta do naszej placówki po kolejne produkty i porady.

69

Poradnik Handlowca | maj 2012


rynek pod lupą

70

| Wokół grilla

a wygoda i przyjemność płynąca z grillowania wymagają odpowiednio porcjowanych produktów, które warto zamieścić w lodówkach w czasie grillowego sezonu. W okresie, którego apogeum najczęściej przypada na czerwiec i lipiec, warto zapoznać się z bardzo szeroką ofertą producentów. Tego typu wiedza jest potrzebna właścicielowi zarządzającemu sklepem oraz sprzedawcy, ponieważ w pełni pozwala na wykorzystanie potencjału grillowych produktów.

!

Wiele firm ma w swojej ofercie specjalnie przygotowane paczkowane kiełbasy i inne mięsa z informacją, że dany produkt idealnie nadaje się na grillową ucztę. Klienci chętnie sięgają po tego typu towar, dlatego dobrze jest mieć go w swojej ofercie.

fot. iStockphoto.com

Szczególne znaczenie ma to w mniejszych sklepach – wszak to tam sprzedawcę traktuje się jak doradcę, specjalistę we wszelkich „spożywczych” kwestiach i wątpliwościach. Zatem, by być dobrze przygotowanym na rozpoczęcie sezonu i na wszelkie ewentualne pytania naszych klientów, warto na początek zastanowić się nad bardzo istotną kwestią, a mianowicie – czy potrawy z grilla są zdrowe? Niezwykle często słyszy się opinie, że nie jest to zbyt zdrowy sposób przygotowywania żywności i potrawy przy-

Poradnik Handlowca | maj 2012

rządzane w ten sposób są wysokokaloryczne. Prawda jest jednak taka, że grillowane smakołyki wcale nie muszą okazać się zgubne dla sylwetki. Ważne jest, co położymy na ruszt, jaką przyrządzimy z tego potrawę, a także to, czym owy ruszt rozpalimy. Warto zwrócić uwagę na to, czy rozpałka i węgiel, które powinny znaleźć się w ofercie sklepu w sezonie grillowym, nie mają szkodliwych składników. kiełbasa czy Nóżka?

Bezapelacyjnie od lat na pierwszym miejscu wśród produktów wybieranych przez Polaków na grilla są kiełbasy. Są one dla klientów oczywistym wyborem – wymagają bowiem zdecydowanie mniej czasochłonnych przygotowań niż inne produkty. Firmy takie, jak Sokołów, Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków”, Indykpol, Animex czy Pamso, od lat w swych ofertach posiadają choć jeden rodzaj kiełbas idealnych na grilla.

!

Idąc z duchem czasu, oferta produk‑ tów poszerza się z roku na rok o te uznawane za zdrowe, czyli z białych mięs i wołowiny. Idealnie wpisują się one w panują‑ cy trend wellness.

W tym roku z racji Mistrzostw Europy, można założyć, że paczkowane kiełbasy będą sprzedawały się jeszcze lepiej niż w „zwykłym sezonie grillowym”. Oprócz Polaków,


Wokół grilla |

rynek pod lupą

71

którzy licznie będą spotykać się na różnych działkach, gdzie przy grillu kibicować będą swoim ulubionym drużynom, po paczkowane kiełbasy na pewno chętnie sięgną cudzoziemcy, którzy doskonale wiedzą z jak wyśmienitych produktów z tego segmentu słynie nasz kraj. Wielu klientów kupuje produkty sezonowe, specjalnie przygotowywane z myślą o grillu, dlatego warto zadbać, by w naszej ofercie (poza klasycznymi wersjami, jak np. śląska, zwyczajna, drobiowa) znalazły się kiełbasy o nazwach kojarzących się z ich zastosowaniem: grillowa, grillowa z serem, biwakowa, ogniskowa czy piwna. W swej ofercie kiełbasy tego typu posiadają wszystkie wcześniej wymienione firmy. Polacy sięgają także po inne gatunki kiełbas, nawet surowych, jak biała, czy polska. Często pytają też o rodzaj osłonki, w jakiej przygotowywana jest kiełbasa – warto zatem wiedzieć, czy oferowany przez nas towar jest wyrabiany w naturalnym flaku. Należy pamiętać także o tych konsumentach, którzy dysponując większą ilością wolnego czasu, mogą go poświęcić na przygotowanie dań z grilla, sięgając po surowe mięsa. Tutaj zdecydowanie królują: drób – kurczak, indyk (w szczególności piersi, udka, podudzia, skrzydełka), karkówka, boczek, polędwiczki wieprzowe, żeberka i mięsa, które można przeznaczyć na szaszłyki. Istotne jest zatem, aby wśród asortymentu sklepu pojawiły się w okresie grillowym tego typu produkty. I choć wygospodarowanie miejsca na ladę ze świeżym mięsem w wielu przypadkach nie jest proste, nie Poradnik Handlowca | maj 2012


72

rynek pod lupą

| Wokół grilla

ma się czym martwić. W ofercie producentów pojawiają się porcjowane, gotowe do wrzucenia na ruszt mięsa, które spokojnie mogą zastąpić produkty, po które najczęściej klient musiałby udać się do sklepu mięsnego lub spożywczego wyposażonego w stoisko typowo wędliniarsko-mięsne. w porcji siła

Producenci prześcigają się wręcz w propozycjach gotowych dań na grilla, które są już odpowiednio poporcjowane, przyprawione i zamarynowane. Wystarczy je tylko wyjąć z opakowania, wrzucić na grilla i cieszyć się czasem spędzanym przy grillu. Tego typu produkty są idealne przede wszystkim ze względu na przedłużony czas ważności i atrakcyjne opakowanie, które łatwo wyeksponować. W ten sposób można zaoferować klientom dosłownie wszystkie rodzaje mięsa, jakie przyjdą nam do głowy. Na opakowaniach takich dań pojawia się informacja o użyciu produktów wysokiej jakości,

Magdalena Bartoszewicz PR Manager marki Kamis „W jaki sposób wykorzystać produkty Kamis, by jak najlepiej wydobyć smak grillowanych potraw?” Kamis jest twórcą i liderem segmentu przypraw do grilla. Oferujemy naszym konsumentom najszerszą ofertę pro‑ duktów na grilla na polskim rynku. Grill tak naprawdę jest okazją do wspólnych spotkań, a jedzenie jest ważne, ale powinno być łatwe do przygotowania i smaczne. Produkty grillowe Kamis dają możliwość sprawnego przygoto‑ wania pysznych dań grillowych. Polacy bardzo chętnie sięgają po mieszanki przyprawowe KAMIS dedykowane określonym potrawom grillowym i to właśnie one cie‑ szą się największą popularnością w tym okresie. KAMIS ma w swojej ofercie mieszanki specjalistyczne do dań grillowych: do karkówki z grilla, do grzanek złocistych, do sosu tzatziki, do skrzydełek ognistych, dodatkowo w tubach mamy przyprawę do szaszłyków, dwie kolejne nowości wprowadzamy w tym sezonie: Przyprawę do kur‑ czaka z grilla i Przyprawę do hamburgerów z grilla. Dobrze skomponowane mieszanki ziół i przypraw są gwarancją pysznego dania grillowego, dlatego nasze produkty są tak chętnie wybierane.

w naturalnych marynatach, bez konserwantów. Warto więc wśród grillowego asortymentu postawić na ten z napisami typu fitness, czy „danie ekologiczne”. Z pewnością w przypadku porcjowanych mięs można się będzie spodziewać większych innowacji w opakowaniach, które zapewnią dłuższe przechowywanie żywności. Być może przyjmą się opakowania zawierające szerszą ofertę różnorodnych mięs, w większości sprzedawanych wraz z przyprawami oraz marynatami. Równie ważne jest bowiem odpowiednie przyprawienie produktów na grilla. Kto nie chce skorzystać z przygotowanych już wcześniej przez producenta mięs czy kiełbas, może sam przystąpić do dzieła. Półkę warto uzupełnić specjalnie przygotowanymi mieszankami, które są odpowiednio oznakowane, z wyeksponowanym słowem „grill” w nazwie. Te przyprawy warto mieć w opakowaniach o większej gramaturze, gdyż większe opakowanie i jego atrakcyjna forma z pewnością zwrócą uwagę klientów. Mowa tutaj przede wszystkim o przyprawach w tubie, którymi można posypać potrawę tuż przed położeniem na ruszt. Coraz częściej dobrze sprzedają się również młynki z przyprawami. Nie zapominajmy też o gotowych marynatach, które producenci oferują zarówno w postaci stałej, jak i płynnej, w których wystarczy na określony czas zanurzyć poporcjowane mięso. Gotowe grillowe mieszanki w wielu kombinacjach smakowych, od klasycznego grilla, przez grill meksykański, teksański, grill orientalny czy przyprawę typu barbecue mają w swej ofercie takie marki jak: Appetita, Kamis, Knorr, Kotanyi, Podravka, Prymat, Winiary, a firma Bielmar oferuje łagodną, ostrą i tradycyjną marynatę Soczyste Mięso. Klienci z dużym zainteresowaniem przyjmują gotowe marynaty. Przede wszystkim dlatego, że taka forma przyprawiania mięsa jest prostsza, a jej wynik łatwy do przewidzenia. Z reguły cena gotowej marynaty jest kilkakrotnie wyższa niż sypkiego odpowiednika, ale efekt końcowy przekonuje klientów w obu przypadkach.

!

Na półce z przyprawami nie powinno zabraknąć zarówno tych dedykowanych do różnego rodzaju mięs, jak i specjalnie przeznaczonych na grilla. Amatorzy pachną‑ cej dymem kiełbaski czy karkówki najczęściej korzystają z przypraw jednorodnych, takich jak: pieprz, papryka, rozmaryn, tymianek, oregano, majeranek, czosnek.

Ruszyła III edycja ogólnopolskiego konkursu Odśwież Swój Sklep – str. 24-25


Wokół grilla |

rynek pod lupą

PH_kamis_149x265.ai 1 175.00 lpi 15.00° 4/25/12 75.00° 0.00° 45.00° 4/25/12 Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

73

11:58 11:58AM AM

MARTA WARCIAREK

W dodatKach siła! Choć bez mięsa nie może się odbyć żadne grillowe spotkanie, nie ma takiej siły, która odpędzi nas od podstawowych dodatków jak: musztarda, majonez czy ketchup. Coraz chętnej sięgamy też po sosy i dipy oraz urozmaicamy grilla sałatkami. Zaletą wszelkiego typu sosów, majonezów, musztard i ketchupów jest to, że urozmaicają smak dań z grilla, uzupełniają i podkreślają ich smak oraz pozwalają na bardziej zróżnicowane przygotowanie potraw. Mięso podane z jednym sosem smakuje zupełnie inaczej, gdy poda się je z innym. A zadaniem np. musztardy jest pobudzenie apetytu. Polacy, ci którzy coraz chętniej eksperymentują, znudzili się już trochę podstawowym zestawem grillowym, czyli kiełbasą na papierowej tacce z odrobiną musztardy i kromką chleba. Nie zawsze wystarcza im też poczciwy ketchup. Niektórzy Polacy sięgają teraz po bardziej zróżnicowane smaki i chętniej próbują nowych produktów. Z racji tego, że są to produkty, których przed otwarciem nie trzeba przechowywać w lodówce, należy umieszczać je na półkach w ramach szeroko pojętej kategorii kulinarnej, gdzie będą sąsiadowały z innymi sosami zimnymi i dressingami. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Poradnik Handlowca | maj 2012


74

rynek pod lupą

| Wokół grilla

Mirosława Kulczyńska Group Product Manager w Dziale Wyrobów Kulinarnych Nestlé Polska „Jak najlepiej wykorzystać majonez Winiary, by urozmaicić grillowe potrawy?” Grono bliskich osób, pyszne jedzenie oraz doskonała pogoda to przepis na udanego grilla. Obowiązkowymi pozycjami w grillowym menu są: soczyste mięsa, sałat‑ ki oraz różnorodne sosy i dipy. W przyrządzeniu każdej z nich pomocne są majonezy marki Winiary. Majonez Dekoracyjny Winiary idealnie sprawdzi się jako dodatek podkreślający smak soczystych mięs oraz jeden ze skład‑ ników różnorodnych sosów i dipów. Miłośnikom sałatek polecamy Majonez sałatkowy Winiary, który idealnie pod‑ kreśla smak świeżych warzyw i ziół. Smakoszom dbającym o linię proponujemy lżejszą wersję w dwóch wariantach: Majonez light Winiary oraz Jogo Majo Winiary. Idealnym rozwiązaniem na przyjęcia w plenerze, dzięki praktyczne‑ mu opakowaniu z dozownikiem, będzie Majonez Kanapko‑ wy Winiary.

lub z dodatkiem ziół. Warto zatem zacząć od musztardy. Przyprawa ta produkowana jest z mączki gorczycowej, roztartej z wodą, z dodatkami smakowymi, jak ocet, chrzan, cukier, ale także w zależności od gatunku w jej skład wchodzą np. imbir, pieprz, estragon, goździki czy gałka muszkatołowa. Na sklepowych półkach znajdziemy wiele odmian, jak np. sarepska, węgierska, meksykańska, miodowa, francuska, Dijon, ognista, czosnkowa czy grillowa.

!

Nie można zapomnieć także o tym, że grillowe przyjęcia to również sałatki, ka‑ napki, chipsy, czy inne przekąski warzywne.

Najpopularniejszym opakowaniem musztardy niezmiennie pozostaje szklany słoiczek, choć występują także musztardy w plastikowych butelkach. Producenci zajmujący się wytwarzaniem musztard to m.in. Develey, HJH Polska, Kamis, Prymat, Roleski, Rolnik, WSS Społem Kielce.

! Magdalena Sarnowska Dział Marketingu Jutrzenka Colian „Jak można urozmaicić grillowane potrawy Państwa produktami?” Ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie potraw z gril‑ la z wykorzystaniem fixów Danie dnia Appetita. Mieszanki przypraw można użyć do zamarynowania mięsa, nato‑ miast sos będzie idealnym dodatkiem do przygotowanego na ruszcie mięsa oraz grillowanych lub surowych warzyw. Danie dnia Soczysta karkówka to prosty sposób na orygi‑ nalnie przyrządzoną karkówkę z sosem tzatziki, a fix Danie dnia Pieczone ziemniaki pozwoli zaserwować aromatyczne ziemniaki z rusztu. Appetita proponuje podanie ich z so‑ sem cebulowym, wzbogaconym nutą kolendry, kurkumy i czosnku. Z naszej oferty polecamy także specjalistyczne mieszanki przyprawowe z linii Smaczne grillowanie. dodatków tradycyjNych wersji kilk a

Nic nie jest takie, jak kiedyś. Musztarda na stole? Owszem, ale już nie jedna, ale wiele odmian smakowych. Ketchup? Naturalnie, lecz także w wersji wyjątkowo ostrej Poradnik Handlowca | maj 2012

Na co dzień Polacy najchętniej wybiera‑ ją odmiany tradycyjne musztard takie, jak sarepska czy łagodniejsza delika‑ tesowa. Na stole biesiadnym pojawiają się jednak także musztardy chrzanowe, kremskie, francuskie, rosyjskie.

Inaczej sprawa ma się w przypadku ketchupu. Dziś chyba nikt nie umie wyobrazić sobie kuchni bez jego pomidorowego smaku. Warto tutaj wspomnieć, że w sklepach poza klasyczną wersją łagodną oraz pikantną na klienta czekają inne warianty smakowe: ognisty, śliwkowy, grillowy, ziołowy, czosnkowy. Co ciekawe, gdy w przypadku musztard dominują szklane słoiczki, ketchupy częściej wybierane są przez konsumentów w plastikowych butelkach i ze względu na łatwość dozowania Polacy preferują typ „topdown” (czyli taki, który stawiamy na nakrętce). Wśród kategorii na półce warto mieć ketchupy m.in. takich producentów: Agros Nova (Kotlin), HJH Polska (Heinz), Lisner (Livio), Podravka Polska, Rolnik, Unilever Polska (Hellmann’s i Tortex), WSS Społem Kielce (Ketchup Kielecki). Warto pamiętać też o tradycyjnej polskiej przyprawie, jaką jest tarty chrzan.


Wokół grilla |

rynek pod lupą

75

Z racji tego, że Polacy przekonali się, że biała kiełbasa doskonale smakuje z grilla, to i on często trafia do sklepowych koszyków amatorów grillowania. Ciekawą propozycją jest chrzan np. z dodatkiem ćwikły (oprócz walorów smakowych ma przyjemny, delikatnie buraczkowy kolor), z żurawiną, musztardą czy papryką chilli.

!

Polacy są miłośnikami ketchupu: pod wzglę‑ dem wielkości spożycia na osobę na rok, wynoszą‑ cego około 1,5 kg, jesteśmy na jednym z czołowych miejsc w Europie.

Popularnością od lat cieszą się tradycyjne majonezy i wszelkie wariacje na ich temat. Konsumenci używają ich, by wzbogacić smak potraw z rusztu, ale i przystawek, kanapek, zimnych wędlin, warzyw, sałatek, które towarzyszą grillowej uczcie. Na bazie majonezu komponują sosy, dipy i dressingi, albo sięgają po gotowe warianty. Majonezy to specyficzna kategoria. Ze względu na dużą regionalizację, ułożenie asortymentu optymalne dla poszczególnych sklepów może znacząco się od siebie różnić. Brandy, które dominują tylko w „swoich” regionach, często w innych częściach kraju są praktycznie nieobecne. Tak duże różnice powodują potrzebę posiadania innego asortymentu w placówkach z różnych części Polski. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem ustawienie majonezów w ramach czytelnych bloków markowych, a dopiero później według dostępnych gramatur, a nie Poradnik Handlowca | maj 2012


rynek pod lupą

| Wokół grilla

fot. iStockphoto.com

76

odwrotnie. Popularne majonezy na sklepowej półce to: Hellmann’s (Unilever Polska), Majonez Kielecki (WSS Społem Kielce), Majonez Livio (Lisner), Majonez Premium Natura (Roleski), Majonez Wiejski (Develey Polska), Winiary (Nestlé Polska).

Jacek Wyrzykiewicz PR & Marketing Services Manager Hochland Polska „W jaki sposób do potraw z grilla można wykorzystać ser?” Sery topione Hochland, w plasterkach, bloczkach, czy krążkach, sery pleśniowe Valbon i sery solankowe Patros to idealne kategorie wpisujące się w sezon grillowy. Kategorie te są idealnymi przekąskami, ale także dodat‑ kiem do sałatek, w kuchni na ciepło i na zimno. W Polsce notujemy w okresie grillowym większe spożycie serów. Są to produkty bardzo lubiane, po które sięga spora licz‑ ba fanów. Sami edukujemy konsumentów, że ser można wykorzystywać na różne sposoby, propagujemy modę na więcej sera w kuchni, nasz serwis seromaniacy.pl jest doskonałym źródłem informacji na temat potencjalnych możliwości wykorzystania serów, także podczas sezonu grillowego. Stąd serów znajdujących się w ofercie Ho‑ chland nie może zabraknąć podczas grillowych spotkań!

Poradnik Handlowca | maj 2012

o sosach i dipach słów kilk a

Niezliczona ilość sosów może powodować zawrót głowy wśród konsumentów. Z sosów majonezowych popularnością cieszą się te przeznaczone do potraw z grilla, czyli grillowy, a przede wszystkim tradycyjne: czosnkowy, tatarski, chrzanowy, paprykowy, musztardowy czy coraz chętniej kupowany sos curry. Na stołach konsumentów zaczynają też gościć egzotyczne sosy, z którymi zaczynamy eksperymentować. W sezonie grillowym zwiększa się sprzedaż sosów o różnych smakach – stąd rosnąca popularność takich sosów, jak: barbecue, chilli, cygański, grecki, meksykański, salsa, węgierski, tysiąca wysp, a nawet chiński. Sosy są wzbogacane przez producentów ziołami czy warzywami. Ich opakowania są z reguły bardzo praktyczne – posiadają specjalne dozowniki, które ułatwiają dekorowanie potraw. Testowe ustawienia półek wykazały, że osoby, które postrzegają bliskość ma-

!

W związku z dużym przywiązaniem kon‑ sumentów do konkretnych produktów, wybieranych głównie ze względu na okre‑ ślony smak i konsystencję, dodatki grillowe domagają się ułożenia blokami marek. Nie do końca udanym posunięciem będzie odejście od tego klucza w ekspozycji i kierowanie się np. wielkością opakowań. Jak zauważają specjaliści, ogranicza to przede wszystkim widoczność i postrzeganie całej kategorii.


Wokół grilla |

rynek pod lupą

77

Poradnik Handlowca | maj 2012


78

rynek pod lupą

| Wokół grilla

Karolina Gronkowska Junior Product Manager Arla Foods W sezonie grillowym polecamy sprawdzone przepisy na doskonałe dania z produktami Arla Apetina, które urozmaicą każdego grilla (www.arla.pl). Już od maja 2012 r. w ofercie Arla Foods pojawi się nowy produkt dedykowany specjalnie na grilla: Arla Apetina grill cheese 240 g. – biały, twardy, pełnotłusty ser dojrzewający wy‑ produkowany w 100% z pasteryzowanego mleka krowiego. Ser dzięki swoim właściwościom doskonale nadaje się do grillowania, smażenia bądź pieczenia. Arla Apetina grill cheese ma aromatyczny smak z wyraźnie lekko słona‑ wą nutą, która sprawia, że doskonale współgra z takimi dodatkami jak owoce, konfitury oraz miód. Arla Apetina grill cheese jest alternatywą dla wegetarian (doskonały zamiennik dla mięsa). Dzięki zróżnicowanej ofercie i wy‑ jątkowym walorom smakowym produkty Arla Apetina są idealne na każdą okazję.

Reklama str. 89

jonezów z sosami majonezowymi, sosami sałatkowymi i dressingami najbardziej preferują ustawienie, w którym te kategorie znajdują się blisko siebie. Zatem większe opakowania stoją obok mniejszych, marka pod marką. Stoiska z majonezami i sosami majonezowymi mogłyby być ustawione w działach z przyprawami sypkimi i w płynie, tym bardziej, że duża część klientów uważa majonezy za bliskich krewnych takich grup produktowych, jak musztardy, ketchupy czy chrzan. Konsumenci uważają te produkty za jedną rodzinę – a wiadomo – w rodzinie siła, więc produkty te dobrze postawić obok siebie. Można się spodziewać, że segment zimnych sosów w najbliższych latach jeszcze bardziej się wzmocni, a ich asortyment poszerzy, gdyż Polacy, a szczególnie młodsza grupa konsumentów o mniej konserwatywnych przyzwyczajeniach, chętnie spróbują nowych smaków. Oferta będzie nadal rosła, próbując zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane gusta. uzupełNeNiem uczty Grillowej są sałatki

Sałatki do grilla to coś znacznie więcej niż zielone liście polane oliwą. Są nieodłączPoradnik Handlowca | maj 2012

nym elementem grillowych biesiad. Nawet najbardziej nieufna wobec sałatek osoba, znajdzie w końcu jakąś propozycję dla siebie. Warto mieć w asortymencie warzywa, które klienci wykorzystać mogą do prostych sałatek, których przygotowanie nie zabierze wiele czasu. Na półce nie powinno w sezonie grillowym zabraknąć: kapusty pekińskiej, sałaty lodowej, pomidorów, świeżego ogórka, papryki, rzodkiewek, a także warzyw w puszkach, jak np. kukurydzy, groszku i fasoli. Jeśli w sklepie jest wystarczająco dużo miejsca, można postawić małe doniczki ze świeżymi ziołami – klienci chętnie po nie sięgną, są bowiem zdrowym i pysznym dodatkiem do sosów, które tworzyć można np. na bazie oliwy. Idealnym uzupełnieniem sałatkowego menu są różnego rodzaju sery. Najlepiej sprawdzają się sery typu feta, a także mozzarella i sery pleśniowe. I w tej kategorii każdy konsument znajdzie coś dla siebie. Producenci oferujący swoje wyroby nie poprzestają na standardowej ofercie i z sezonu na sezon uzupełniają portfolio o nowości, a także innowacje. W tej dziedzinie poszczycić


Wokół grilla |

rynek pod lupą

79

się może firma Arla Foods, która konsumentom proponuje ser typu feta pokrojony w kostki i zanurzony w zalewie solankowej, w plastikowym opakowaniu z koszyczkiem. Opakowanie zawiera wygodne i praktyczne sitko do odsączania zalewy. Wśród producentów warto także wymienić firmę Hochland Polska z serem Patros, który oferowany jest w kawałku i kostkach z bazylią i innymi ziołami, które sprawdzają się idealnie jako podstawa pysznych sałatek. Natomiast firma Zott Polska ma w swojej ofercie ser typu mozzarella (Zott Zottarella), który jest pierwszą i obecnie jedyną marką mozzarelli w Polsce, spełniającą obok wymogów Unii Europejskiej, także surowe wymagania prawa niemieckiego w zakresie produkcji „wolnej od GMO”. W swym portfolio ser typu mozzarella ma także firma Lactalis Polska (Mozzrella Galbani). Oprócz popularnych do sałatek serów typu feta i mozzarella, szeroką gamę innych rodzajów np. pleśniowych posiadają firmy Spółdzielnia Mleczarska Lazur, Mleczarnia Turek, wspomniane wcześniej firmy Hochland Polska, Lactalis Polska i inne. Sałatki to idealny sposób na bardzo różnorodne, kolorowe i lekkie menu, które może stanowić dodatek do grilla, jak i osobny, sycący posiłek. I jeśli klienci zdecydują się na najprostszą i najszybszą sałatkę, to stanie się ona na pewno ozdobą grillowego przyjęcia. Dodatkowo wspomoże w długim i pracochłonnym dla organizmu trawieniu niezliczonych ilości pieczonych kiełbasek i innych mięs. Poradnik Handlowca | maj 2012


80

rynek pod lupą

| Wokół grilla

JACEK RATAJCZAK

PiWo, a może Wino…

K u

Rozpoczynający się sezon grillowy to doskonała okazja na zwiększenie obrotów nie tylko producentów mięs, wędlin czy przypraw. Również producenci oraz dystrybutorzy alkoholi zacierają ręce. Tradycyjnie najlepiej w tym okresie sprzedaje się piwo, ale i wina na pewno cieszyć się będą zwiększonym zainteresowaniem konsumentów. To czytelny sygnał dla placówek handlowych, aby zadbały o odpowiednie zaopatrzenie.

da. Począwszy od pierwszego długiego majowego weekendu, kolejne odpoczynki od pracy (zwłaszcza te połączone z dniami wolnymi) będą kształtować rynek piwa. W 2009 r. nastąpiło załamanie spożycia, kolejne lata charakteryzuje odbudowa utraconej pozycji. Ubiegły rok nie należał wprawdzie do najlepszych, ale przyniósł wreszcie lekki wzrost. Tegoroczny natomiast zapowiada się zdecydowanie lepiej. Drgnęło już bowiem w styczniu. Piwa wyprodukowano 2627 tys. hl, czyli aż o 14,9% więcej niż w styczniu 2011 r.

spożycie piwa zależNe od poGody

Piwo to napój najczęściej kojarzony z grillem. W tym roku efekt ten zostanie dodatkowo wzmocniony Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, organizowanymi przez nasz kraj, a powszechnie wiadomo, że kibice piłkarscy są w większości amatorami złocistego trunku. Ale tak naprawdę tradycyjnie o ilości spożywanego przez Polaków piwa zadecyduje pogo-

Patrycja Skrzypiec Corporate Affairs Kompania Piwowarska „Grillowe weekendy – to jeden z motorów napędowych kategorii Piwo. Co Kompania Piwowarska przygotowała w tym roku dla grillujących rodaków?” Zdecydowanie można stwierdzić, że sezon na piwo i sezon na grilla pokrywają się ze sobą. Trudno jednak wyzna‑ czyć konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia „sezonu na piwo“, czy okresu grillowego. Tę datę wyznacza tak naprawdę pogoda. Sprzedaż piwa rośnie w okresie letnim, kiedy jest ciepło, jest sezon urlopowy, ludzie chętnie or‑ ganizują grille w weekendy. Wśród piw Kompanii Piwowar‑ skiej szczególnie Żubr jest znakomitym towarzyszem cza‑ su wolnego spędzanego na świeżym powietrzu w gronie przyjaciół lub rodziny. Słoneczne, ciepłe dni to znakomita okazja do wyjścia na świeże powietrze. Wiosna to wszak czas wypoczynku i relaksu, wypadów na łono natury, spacerów, pikników i przede wszystkim grilla.

Poradnik Handlowca | maj 2012

pk

ta! n e li Amatorzy grilla spożywają więk‑

sze ilości piwa – postaw zatem na wielopaki.

GiGaNci wierzą w sukces

Browary mają więc solidne podstawy, by uwierzyć w sukces. Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec oraz Carlsberg – „trzej muszkieterowie” polskiego rynku piwa tradycyjnie stawiają już na swe kluczowe marki. Kompania Piwowarska pod koniec lutego 2012 r. ruszyła z programem „Ambasadorzy piwa”. Program ma na celu pomóc Kompanii Piwowarskiej osiągnąć przewagę biznesową nad konkurencją. Zaangażowano do niego 3200 pracowników. Nadrzędnym celem programu jest wyposażenie wszystkich pracowników w wiedzę niezbędną do promowania piwnej kultury na najwyższym poziomie. To świadczy o tym, jaką wagę browar przywiązuje do sprzedaży swoich produktów. Produkty Kompanii Piwowarskiej – na czele z wiodącymi markami browaru (Tyskie, Lech, Żubr, Dębowe Mocne) dostępne są bowiem w 120 000 punktów detalicznych (sklepy, lokale gastronomiczPiwo – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej Żywiec Żubr Tyskie Gronie Lech Premium Redds Warka Jasne Pełne Tyskie Książęce Harnaś Heineken Desperados

8,3% 8,0% 6,0% 4,7% 4,2% 3,9% 3,1% 2,9% 2,4% 2,2%

Źródło: Millward-Brown,SMG/KRC, Target Index Group, styczeń 2011-grudzień 2011


Wokół grilla |

81

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012

Informacja dla celów handlowych

ne). Z ostatnich nowości poznańskiego browaru amatorzy piwa na pewno zwrócą uwagę na nową butelkę marki Lech Premium, która została wyposażona w system Easy Grip, czyli specjalnie tłoczone po bokach wypustki, dzięki którym pewnie i wygodnie trzyma się w dłoni. Butelki w nowym kształcie dostępne są w pojemnościach 330 ml, 500 ml i 650 ml oraz opakowaniach zbiorczych (foliopaki, tacki, kartony). Oprócz piwa Tyskiego, które ma przyciągnąć do siebie konsumentów dzięki akcji „5 stadion” (piszemy o tym w dziale Euro Poradnik str. 57-58), Kompania Piwowarska promuje również markę Żubr – i to z sukcesem, bo to obecnie druga pod względem wielkości sprzedaży marka piwna w Polsce. Zwiększoną aktywność przejawia również Grupa Żywiec. Szczególnym uznaniem konsumentów cieszy się ostatnia akcja marki Warka, nawołująca do śpiewania hymnu narodowego, by zagrzać do boju naszych reprezentantów (Euro Poradnik str. 56-57). Co trzecia butelka piwa kupowana w Polsce została wyprodukowana przez jeden z pięciu browarów Grupy. Najważniejsze marki, sprzedawane na terenie całego kraju, to nadal Żywiec, Heineken, Warka, Strong i Tatra. Ważną część portfela marek stanowią także marki regionalne: Królewskie, Leżajsk czy Specjal. Carlsberg to z kolei oficjalny sponsor EURO 2012 (główne marki Carlsberg, Okocim, Harnaś), browar obecnie koncentruje swój przekaz reklamowy pod kątem piłkarskich emocji.

rynek pod lupą


82

rynek pod lupą

| Wokół grilla

Czesław Wojciech Szczepaniak Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Browar Namysłów „Browary regionalne oferują piwa wyjątkowe, niepowtarzalne, o ciekawym, oryginalnym smaku. Czy ta tendencja ma szansę utrzymania się w najbliższych latach?” Konsumenci wciąż poszukują nowości i są otwarci na bardziej wyspecjalizowane produkty. Tendencja ta utrzyma się jeszcze dłuższy czas, albowiem jest ona szansą dla browarów na zwiększenie udziałów w rynku. Browar Namysłów posiada takie piwa w swojej ofercie, są nimi Namysłów Niepasteryzowane i Zam‑ kowe Niepasteryzowane. Ich krótki termin minimalnej trwałości jest gwarancją braku pasteryzacji. Dodatkowo nasze portfolio oferuje linię doskonałych piw smako‑ wych Plum kierowanych szczególnie do pań. Wśród nich znaleźć można piwa o smaku śliwkowym (pierwsze i jedyne takie piwo w Polsce), malinowym, imbirowym i jabłkowym.

„Wasze piwa od lat cieszą się uznaniem wśród konsumentów. Jakie czynniki zadecydowały o ich sukcesie?” Rosnące zainteresowanie naszymi produktami, to efekt dbałości przede wszystkim o ich smak. Dzięki ciągłym inwestycjom w rozwój, możemy utrzymywać najwyższą i niezmienną jakość naszego piwa. Staramy się dostar‑ czać naszym klientom produkt ciekawy i niepowtarzalny. Doceniają to również dystrybutorzy, którzy dzięki nam mogą poszerzyć swoją półkę piwną o produkty ciekawe i unikalne. Na stabilność naszego rozwoju wpływa również fakt, że jesteśmy w 100% polskim browarem, z polskim kapitałem i używamy polskich surowców. Jest to coraz częściej doceniany wyróżnik przez konsumentów. piwa reGioNalNe w ychodzą z cieNia

Jednak jeśli chodzi o piwa regionalne, to prym wiodą takie browary, jak Amber, Łomża, Namysłów, Perła-Browary LubelPoradnik Handlowca | maj 2012

mieniu kilkudziesięciu kilometrów od swego sklepu czynne lokalne browary muszą na półkach uwzględnić ich marki piwa.

K u

Marek Skrętny Dyrektor ds. Marketingu Browar Amber

p

ta! n e i kl Właściciele sklepów mający w pro‑

skie. Małe browary przeżywają od pewnego czasu renesans zainteresowania, bo Polacy pokochali piwa regionalne. Cenią je za świeżość, indywidualny smak, bukiet i kolor. Kiedyś były zdecydowanie droższe i nie tak łatwo można było je znaleźć w sklepach, obecnie zaczynają docierać do coraz bardziej odległych od macierzystego browaru miejsc, a i ceny są przystępne, stąd sprzedaż z roku na rok rośnie. Wiele marek zna już cała Polska i zaczynają one mieć znaczenie w portfolio sklepów. Zresztą browary lokalne warzące piwa zarówno pasteryzowane, jak i niepasteryzowane (o krótszym okresie przydatności do spożycia) doskonale wykorzystują zmiany trendów. Stąd – podobnie, jak ich wielcy konkurenci – od czasu do czasu wprowadzają nowości lub zmieniają szatę graficzną opakowania (butelki czy puszki).


Wokół grilla |

Przykładowo Browar Amber wprowadził nową butelkę dla swoich piw z segmentu Premium. Zastąpi ona wysłużoną starą butelkę typu Vichy i będzie wspólna dla wszystkich marek Premium browaru. Do klientów trafiło również nowe piwo Pszeniczniak, dedykowane amatorom piw specjalnych. Jest to piwo pszeniczne, do którego zastosowano drożdże górnej fermentacji z własnej propagacji browaru. Produkt ten jest naturalnie mętny. Podobne naturalnie mętne niefiltrowane piwo oferuje Browar Łomża. Łomża Export Niefiltrowane to piwo jasne, o zawartości alkoholu 5,7%. Ponadto producent rozszerzył gamę opakowań piwa Łomża Export Niepasteryzowane o puszkę o pojemności 0,5 litra. Wprowadzenie do oferty nowego opakowania jednostkowego ma poszerzyć grono konsumentów tego produktu i przyczynić się do dalszego wzrostu jego sprzedaży. Z kolei Browar Namysłów, w którego portfolio są m.in. takie marki, jak Zamkowe, Kozackie, Basztowe, od marca wprowadził na rynek ulepszoną wersję opakowania piwa Zamkowe oraz Zamkowe Mocne. Marka zyskała w ten sposób nowy charakter oraz dynamizm. Podkreślono miejsce pochodzenia oraz wielowiekowe doświadczenie w warzeniu piwa. Produkt dostępny jest w butelce zwrotnej i bezzwrotnej. Natomiast marka Perła z Lublina oferuje pełną gamę piw, które cieszą się uznaniem nie tylko polskich konsumentów, ale są cenione także poza granicami kraju, nawet w Australii i Stanach Zjednoczonych.

rynek pod lupą

83

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


84

rynek pod lupą

| Wokół grilla

Bogdan Hubacz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Krotoszyce W moim sklepie mam dwie lodówki oraz dwa regały z piwem. Klienci najchętniej wybierają piwo butelkowe, dopiero w dru‑ giej kolejności piwo puszkowe, wielopaki nie cieszą się dużą popularnością. W sezonie grillowym najchętniej kupowane jest oczywiście piwo schłodzone, choć i zimą nie brakuje na nie chętnych, dlatego lodówki na ten okres w moim sklepie nie są wyłączane. W sezonie letnim zamierzamy zwiększyć zamówienia na piwo. Na sprzedaż piwa największy wpływ ma pogoda – im cieplej, tym lepiej. Liczy się także wsparcie producentów poprzez różnego rodzaju gratisy typu szklanka, otwieracz, itp.

Katarzyna Schreiber Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Basia” Kędzierzyn Koźle W naszym sklepie najwięcej sprzedaje się piwa butelkowane‑ go. W tym roku na stanie będziemy posiadać dwie lodówki na piwo. Sprzedaż piwa w dużej mierze zależy od pogody. piwo w sklepie

Jak zatem dobrać ofertę w sklepie? To zależy od kilku czynników. Oczywiście właściciel placówki handlowej powinien kierować się kilkoma podstawowymi prawdami. Pierwszą z nich jest struktura sprzedaży piwa w Polsce. Gros asortymentu w kategorii generują piwa o zawartości alkoholu w przedziale 5-6,2%. Na 4 puszki lub butelki (te pierwsze mają kilkunastoprocentową przewagę), 3 to właśnie piwo z tego segmentu. Natomiast niecałe 19% udziałów wartościowych mają piwa mocne, z kolei piwa lekkie to zaledwie 4,9% polskiego rynku warInformacja dla celów handlowych str. 139 tościowo. Od lat ta struktura praktycznie się nie zmienia, Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem wahania są nieznaczne. Ta inlub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. formacja pozwoli handlowcom dobrać asortyment w myśl zasady, że powinien on odzwierciedlać udziały rynkowe poszczególnych rodzajów piw. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości Po drugie ekspozycja z pii przeciwdziałaniu alkoholizmowi wem musi być uzupełniona oraz o piwa lokalne, cenione przez Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. konsumentów, które w nie. których regionach kraju mają Poradnik Handlowca | maj 2012

wręcz swoich zagorzałych zwolenników. Warto postarać się również o reprezentację piw smakowych, preferowanych zwłaszcza przez kobiety. Praktycznie każdy z głównych graczy rynkowych ma w swoim portfolio interesującą ofertę piw smakowych. Choć piwa smakowe dedykowane są głównie kobietom, to można zauważyć także zwiększające się zainteresowanie mężczyzn tymi lekkimi i często prawie niezawierającymi alkoholu piwami, w dodatku występującymi w wielu wariantach smakowych. W ofercie wiodących browarów są m.in. Karmi (Carlsberg), Redd's i Gingers (Kompania Piwowarska), Freeq i Desperados (Grupa Żywiec). Także mniejsi gracze rynkowi posiadają w swoim portfolio ten rodzaj piwa, czego najlepszym przykładem jest Browar Namysłów (warianty Apple, Plum, Imbir, Malina). W cieplejsze dni konieczne jest podzielenie asortymentu na ten, który umieścimy w chłodziarkach (konsumenci cenią sobie bowiem w upały łyk dobrze schłodzonego piwa) oraz ten, który ustawimy tradycyjnie na półkach. Warto zatem przyjrzeć się zachowaniom naszych klientów – jakie piwo wybierają? W dużych sklepach oczywiście łatwiej zbudować stoisko z piwem, gdyż oprócz ww. podgrup możemy wyeksponować szeroką ofertę marek poszczególnych producentów, a w ramach każdej z nich dodatkowo zaakcentować podział na opakowania (puszka, butelka). W mniejszych sklepach ilość miejsca przeznaczonego na kategorię piwa jest na tyle mała, że musimy ograniczyć się do produktów najlepiej rotujących. Przed weekendem warto jednak zaryzykować i zdecydować się na poszerzenie podstawowej oferty, a także wprowadzić wielopaki – amatorzy grilla z reguły spożywają większe jego ilości, stąd takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron. Na zakupy udajemy się przeważnie samochodem – opakowanie zbiorcze zatem bez problemu zmieści się w bagażniku, w dodatku taki zakup premiowany jest mniejszą ceną jednostkową, a sklep i tak zarabia na zwiększonym obrocie. Polecanym miejscem dla wielopaków są najniższe półki. Budując piwną ofertę sklepu, warto w ogóle zwrócić uwagę na rodzaj opakowania. Klienci ze względu na wygodę użytkowania częściej wybierają piwo w puszce. wiNo wchodzi Nie tylko Na saloNy

Wino podbija serca Polaków, którzy powoli odkrywają uroki jego spożywania. Trzeba


Wokół grilla |

jednak przyznać, że oferta tego trunku w placówkach handlowych jest już na przyzwoitym poziomie. Wyróżniają się specjalistyczne sklepy winno-cukiernicze, czy delikatesowe, ale warto zaznaczyć, że w ostatnim okresie coraz więcej właścicieli nawet mniejszych sklepów decyduje się na wygospodarowanie miejsca na półkę z winem. Trunek ten świetnie komponuje się z potrawami mięsnymi i może stanowić doskonałe uzupełnienie grillowej uczty. Trudno Polaków porównywać do mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, gdzie wino jest podstawowym trunkiem podawanym do spożywanych dań, ale rodacy zaczynają się szybko uczyć dobierania wina do serwowanej potrawy. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na informacje zawarte na etykiecie.

!

Ponad połowa win sprzedawanych w Pol‑ sce to wina z segmentu cenowego 15‑25 zł. Polacy preferują wina czerwo‑ ne, które stanowią blisko 2/3 sprzedaży.

Warto również, by personel sklepu posiadał podstawową wiedzę o winach, na pewno zaś powinien orientować się w specyfice win oferowanych przez własną placówkę handlową – do jakiego typu zaliczamy konkretne wino, jego podstawowe cechy, skąd pochodzi, do jakich potraw najlepiej je wykorzystać. Jeśli sprzedawca będzie kompetentny, to na pewno w przyszłości klienci ponownie mu zaufają i zdadzą

rynek pod lupą

85

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


rynek pod lupą

| Wokół grilla

fot. iStockphoto.com

86

markach, gwarantujących wysoką rotację, w dodatku należących do średniego segmentu cenowego (15-25 zł). Ponad połowa win sprzedawanych w Polsce to bowiem wina z tego segmentu. Szeroki asortyment wiąże się z zamrożeniem kapitału, dlatego fachowcy doradzają jego powiększenie dopiero, gdy nasi klienci rozsmakują się w winach. Wino wymaga również odpowiedniej ekspozycji. Dziś już nie wystarczy prosto stojąca butelka na półce. Odpowied-

Monika Kania Kierownik Działu Marketingu Jantoń

Doskonałym dodatkiem do grillowanych pyszności jest wino, które może przełamywać, uzupełniać lub podkre‑ ślać smak potraw. Proponujemy naszym klientom wino z Argentyny, które już samą nazwą Celebro namawia do świętowania. Celebro to czerwone, półwytrawne wino o wyraźnym zapachu dojrzałych, czerwonych owoców i delikatnym zakończeniu. Wyjątkowość tego wina polega również na tym, że etykieta w bardzo wyraźny sposób przedstawia, do jakich dań je serwować. Podając wino Celebro Argentina, mamy pewność, że będzie doskonale komponować się z grillowanymi potrawami.

się na jego wybór. Wino to bowiem kategoria rozwojowa, na rynku ciągle pojawiają się nowe propozycje, co stanowi poniekąd o atrakcyjności tej kategorii, bo ciągle musimy ją poznawać. podstawowe daNe

Ale od czegoś trzeba zacząć i na początku asortyment oferowanego w sklepie wina powinien skoncentrować się na znanych Poradnik Handlowca | maj 2012

p

ta! n e i kl Do grillowanych ryb, steków czy

innych mięs idealnie nadają się wy‑ raziste wytrawne wina czerwone. Z kolei grillowana pierś z kurczaka czy owoce morza dobrze komponują się z winem białym.

K u

„Jakie wina poleciłaby Pani do typowego posiłku grillowego?”

nie oświetlenie, ułożenie, dodatki z drewna, siano – wszystkie te elementy podnoszą atrakcyjność produktu i wpływają na decyzje zakupowe. Dane rynkowe wyznaczają też pewne kierunki w kształtowaniu oferty. Polacy preferują wina czerwone, które stanowią blisko 2/3 sprzedaży, wina białe to około 20%.

!

Brak dokładnej analizy rotacji i poziomu zamówień często skutkuje tym, że zbyt szeroka oferta nie znajduje nabywcy, zajmu‑ jąc cenne miejsce na półce.


Wokół grilla |

rynek pod lupą

87

Z kolei kryterium smaku wskazuje na wina półsłodkie i półwytrawne. Trudniej natomiast wskazać faworytów, jeśli chodzi o wybór regionu świata czy kraju, z którego pochodzi wino. Tutaj wzięciem cieszą się zarówno wina ze Starego, jak i Nowego Świata, w zależności od trendów panujących na rynku. Przypomina to sytuację, jaka panuje w modzie, co kategorii dodaje dodatkowego uroku. Zdajmy się może zatem na własne wyczucie i niech grillowa uczta stanie się testem dla wybranego przez nas wina.

JACEK RATAJCZAK

czas naPojóW W trakcie grilla Polacy spożywają nie tylko piwo czy wino. Uzupełnieniem będą na pewno naturalne wody mineralne i smakowe, soki oraz inne napoje gazowane i niegazowane. Właściciele sklepów powinni zatem odpowiednio wcześniej zadbać o odpowiednie zaopatrzenie, aby każdy znalazł coś dla siebie. Do potraw grillowanych świetnie pasują orzeźwiające napoje bezalkoholowe. Do wyboru mamy: naturalne wody źródlane, naturalne wody mineralne, wody stołowe (mineralizowane). Osobną, bardzo popularną grupę stanowią wody aromatyzowane (smakowe) oraz napoje gazowane lub niegazowane, a także soki. Wielkość ekspozycji i ilość dostępnych produktów w tej kategorii powinna być uzależniona od zapotrzebowania klientów robiących zakupy w danym sklepie. Szczególnie istotne jest to w okresie upałów, gdy kategoria wód i napojów staje się kategorią podstawową w portfelu zakupów. Wówczas właściciel sklepu powinien przemyśleć strategię sprzedaży tej kategorii. Wiąże się to z rozdzieleniem jej na kilka lokalizacji. Po pierwsze musimy zadbać o zapełnienie asortymentem chłodziarek. Wysokie dodatnie temperatury na zewnątrz powodują, że klienci poszukują napojów schłodzonych, dlatego urządzenia chłodnicze w sklepie muszą w tym okresie pracować na pełnych obrotach, a personel powinien na bieżąco uzupełniać braki w chłodziarkach. Urządzenia z „zimnymi” napojami powinny jednak stać w pobliżu właściwego stoiska z napojami, tworząc z nim niejako spójną całość. Klient powinien odnieść wrażenie, że może bez problemu wybrać wersję zimną lub ciepłą tego samego napoju.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


88

rynek pod lupą

| Wokół grilla

Krzysztof Ibisz – znany prezenter telewizyjny i aktor. Laureat trzech Wiktorów, dwóch Telekamer i Oscara Fashion dla najlepiej ubranego dziennikarza. Autor książki „Jak dobrze wyglądać po 40-tce”. Złota zasada, którą kieruje się Krzysztof Ibisz, aby żyć zdrowo? Przede wszystkim bycie pozytywnie nastawionym do świata. Tę zasadę warto często powtarzać.

Heidi Handkowska: Moda na zdrowy styl życia zatacza coraz szersze kręgi. W swoim poradniku mówi Pan o tym, jak dobrze wyglądać po 40-tce i jak być optymistycznie nastawionym do świata… K rzysztof I bIsz: Pozytywne nastawienie do świata to podstawa. To nam daje siłę, napęd, dobre pomysły. Według mnie, tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, co mamy w głowie. To nasze „oprogramowanie” zależy tylko od nas. Jakie w Pana ocenie są najczęstsze błędy żywieniowe popełniane przez Polaków? Wydaje mi się, że przede wszystkim jemy zbyt nieregularnie. Coraz mniej czasu, coraz więcej obowiązków zawodowych sprawia, że zapominamy o podstawowej zasadzie zdrowego odżywiania: jeść 5 niewielkich posiłków dziennie, zamiast 2-3 dużych. Często pomijamy śniadanie – to właśnie ono powinno być najważniejszym posiłkiem dnia, a zamiast tego jemy obfite, prawie obiadowe kolacje.

Po drugie – warto, szczególnie przed weekendem, przeznaczyć część półek na opakowania zbiorcze lub największe dostępne pojemności. Konsumenci oszczędzają w ten sposób zarówno czas (nie zawsze chce się wrócić do sklepu, gdy mniejsze opakowania już się skończą), powierzchnię w bagażniku samochodu (jedna duża butelka zajmuje mniej miejsca, niż kilka mniejszych), a przede wszystkim pieniądze (tu działa stara zasada ekonomiczna: im więcej kupisz, tym mniej płacisz). W mniejszych placówkach handlowych może być trudno o wygoPoradnik Handlowca | maj 2012

Czy od zawsze prowadził Pan sportowy tryb życia? Tak, zawsze starałem się prowadzić aktywny tryb życia. Zacząłem od sekcji młodzieżowej judo w szkole podstawowej. Później była lekka atletyka – skakałem wzwyż jako zawodnik klubu Legia Warszawa. Później przyszła kolej na jeździectwo, narty i nurkowanie. Obecnie regularnie biegam i ćwiczę na siłowni. Po treningach trzeba dostarczyć organizmowi utraconych składników odżywczych. Czy pije Pan dużo wody mineralnej? Wypijam 3 półtoralitrowe butelki wody dziennie − to minimum. W czasie jednego, trwającego 2 godziny treningu wypijam jedną dużą butelkę wody mineralnej. Na koniec proszę jeszcze zdradzić, jak Pan wypoczywa? Właśnie wróciłem z wyjazdu w góry. Uczyłem synów jeździć na nartach. Dla nas wszystkich był to świetny wypoczynek. Natomiast w najbliższe wakacje planuję pierwszą w życiu wyprawę rowerową. Jeszcze nie wiem, czy będzie to Grecja czy Portugalia. Dla mnie prawdziwy wypoczynek, to wypoczynek aktywny. Dziękuję za rozmowę.

spodarowanie miejsca, ale warto wsłuchiwać się w potrzeby klientów i jeśli pytają o multipacki, należy wziąć te opcje pod uwagę.

!

Sklepy posiadające niewystarczającą ilość miejsca powinny rozważyć rezygnację z nisko rotujących pozycji, przeznaczając miejsce na półce, a także w magazynie, dla pro‑ duktów, których obecność w sklepie jest przez klientów oczekiwana. Wybierajmy wyłącznie najsilniejsze marki, które producenci wspierają reklamowo.


90

rynek pod lupą

| Wokół grilla

! Tomasz Olak Senior Brand Manager Hoop Polska „Które z napojowych nowości firmy Hoop Polska mogą stać się doskonałym uzupełnieniem grillowej uczty?” W okresie wiosenno‑letnim najpopularniejsze napoje to wody, których spożycie rośnie wraz ze wzrostem tempera‑ tury. Na rynku pojawiła się obecnie nowa marka – Biało‑ wieski Zdrój. To innowacyjny koncept wód wydobywanych z jednego z najczystszych regionów Polski. Grillując odczuwamy zwiększoną chęć zaspokojenia pragnienia. Konsument będzie mógł kupić wodę niegazowaną oraz gazowaną – zależnie od upodobań w opakowaniu 1,5 litra oraz w drugiej innowacyjnej pojemności 0,75 litra. Butelka wody Białowieski Zdrój to idealne rozwiązanie czy to pod‑ czas grillowej uczty, czy podczas spaceru. Generalnie oferta z napojami powinna odzwierciedlać ogólne tendencje w sprzedaży tej kategorii. W przypadku tradycyjnych sklepów spożywczych wysoką sprzedaż generują napoje gazowane typu cola (zwłaszcza w dużych butelkach 2-2,5 litra) oraz wody gazowane i niegazowane w butelkach 1,5 litra. Polscy konsumenci są jednak otwarci na nowości, których przed każdym sezonem letnim pojawia się wiele. Informacja dla celów handlowych str. 2-3 Warto zatem zadbać w sklepie o odpowiednie wyeksponowaDostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć nie nowego napoju lub kolejwyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. nej wersji smakowej znanej wszystkim marki. Szczególnie produkty reklamowane w telewizji lub prasie powinny koniecznie znaleźć się w oferPodstawa prawna: cie. Jeżeli klienci reprezentują Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi średni i wysoki portfel zakuoraz powy, w ofercie mogą znaleźć Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed się także marki premium oraz następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. oryginalne wody importowane. . Najważniejsze to zapewnić odpowiednią rotację produktów i zabezpieczyć zapasy, zwłaszcza w upalne weekendy. Warto pamiętać o tym, że napoje nie powinny być wystawione na działanie promieni słonecznych. Dobrym rozwiązaniem jest wówczas posiadanie przez cały sezon dużej ekspozycji dodatkowej na wodę. Poradnik Handlowca | maj 2012

Ulokujmy również mniejsze opakowania napojów bezpośrednio przy kasie. To wy‑ raźny ukłon w stronę najmłodszych konsu‑ mentów. W atmosferze pośpiechu rzadko który rodzic odmówi prośbie dziecka. Placówka han‑ dlowa powinna posiadać w ofercie szeroką gamę napojów, zwłaszcza w poręcznych, szczelnie zamykanych i nietłukących się opakowaniach.

Taka ekspozycja nie musi być umieszczana w najlepszym miejscu w sklepie, ponieważ gorszą lokalizację zrekompensuje jej wielkość. Na zakończenie warto dodać, że sprzedaż napojów to zawsze trudne zadanie, każdy rok jest inny, nie jest łatwo przewidzieć zapotrzebowanie klientów, a problemy z kapryśną i nieprzewidywalną pogodą mogą pokrzyżować najlepsze plany. Jednak mimo to w każdym sklepie nie może zabraknąć półki z napojami.

Hubert Hozyasz Centrum Monitorowania Rynku

sezon na grilla W handlu tradycyjnym Przed długim weekendem majowym rozpoczynają się zakupy związane z sezonem grillowania i wzrasta zainteresowanie klientów takimi produktami, jak piwo, przyprawy do grilla, ketchup, musztarda.

Piwo to kluczowa kategoria produktowa dla tradycyjnych sklepów spożywczych – zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby transakcji. W czerwcu, lipcu i sierpniu piwo pojawia się na co piątym paragonie i generuje blisko 60% obrotu alkoholem.


Wokół grilla |

rynek pod lupą

91

ph_Jurajska_ICETEA_139x255_DRUK_20-04-2012.pdf 1 2012-04-20 15:15:20

W ostatnim roku w tradycyjnych sklepach spożywczych obserwowaliśmy wzrost popularności piw z segmentu ekonomicznego, takich jak Harnaś, Tatra Jasne Pełne i Żubr. Poszerzyła się też dostępność piw niepasteryzowanych i niektórych marek regionalnych. W długim okresie spada za to popularność piw mocnych i droższych marek międzynarodowych. Sprzedaż piwa w tradycyjnych sklepach spożywczych jest silnie skorelowana z temperaturą. Z tego względu szczyt sprzedaży w zeszłym roku przypadł na wyjątkowo ciepły czerwiec, za to liczba transakcji z piwem spadła w chłodniejsze tygodnie lipca 2011 r. W oczywisty sposób z grillowaniem związany jest segment przypraw do grilla. Najpopularniejsze w handlu tradycyjnym są przyprawy do grilla Kamis, Prymat i Appetita w torebkach 20/25 g. W zeszłym roku wyraźny wzrost sprzedaży tego segmentu zaczął się w już w trzecim tygodniu kwietnia. Największa sprzedaż przypadła na maj i czerwiec 2011 r. W tych miesiącach przyprawy do grilla generowały blisko 3% obrotu wszystkimi przyprawami. Najczęściej przyprawy do grilla były współkupowane z piwem, napojami gazowanymi, ketchupem, musztardami. Informacje te mogą być wykorzystane przy planowaniu dodatkowych miejsc ekspozycji lub konkursów konsumenckich łączących sprzedaż różnych kategorii produktowych. Najsilniejszymi markami ketchupów w kanale tradycyjnym są Tortex, Pudliszki i Kotlin. W sumie Poradnik Handlowca | maj 2012


92

rynek pod lupą

| Wokół grilla

fot. iStockphoto.com

te trzy marki odpowiadają za około 65% wartości sprzedaży ketchupów w małych i średnich sklepach spożywczych. Najlepiej rotują butelki PET 400-500 g. W przypadku musztardy najwyższe udziały wartościowe w sprzedaży raportowane są dla marek Roleski i Kamis. Te dwie marki kontrolują około połowy rynku. Dominuje sprzedaż słoików 175-200 g. W kwietniu 2012 r. najczęściej wkładaną do koszyków musztardą w małych i średnich sklepach spożywczych była Roleski Delikatesowa Sarepska słoik 175 g.

co słychać u dystrybutoróW? Zbigniew Kudrycki Menedżer Działu Świeżej Żywności Makro Cash & Carry Polska

Poradnik Handlowca | maj 2012

W tym roku oferta grillowa wprowadzona została do hal Makro pod hasłem „Rozpalamy sezon grillowy”. Z myślą o naszych klientach profesjonalnych przygotowaliśmy szeroki asortyment produktów świeżych, w skład których wchodzą przede wszystkim różnego rodzaju mięsa i kiełbasy, w tym m.in. cienkie kiełbaski typu frankfurterki, kiełbasy wędzone i kiełbasy białe, kiełbasy w różnych gramaturach, nawet do 3 kg, kiełbaski kalibrowane przydatne zwłaszcza dla gastronomii, elementy kurczaka z przyprawami, wieprzowe i wołowe szaszłyki czy kotlety bądź też popularne żeberka i boczek, wieprzowe i drobiowe hamburgery różnej wielkości, dostosowane do każdego rodzaju bułek. Nowością jest asortyment grillowy sygnowany markami dystrybuowanymi wyłącznie w halach Makro: Fine Food i Horeca Select. Warto dodać, że cały asortyment mięsny dostępny w Makro objęty jest tzw. systemem traceability, który pozwala na śledzenie pełnej ścieżki procesu powstania konkretnych produktów, już od samego początku hodowli zwierząt. Promując ofertę grillową będziemy również zachęcać naszych klientów, aby z myślą o grillu wybierali również inne produkty, np. świeże ryby czy warzywa. W halach eksponowane będą również produkty uzupełniające: przyprawy, sosy oraz węgiel i pełne wyposażenie grillowe. Oferta grillowa będzie eksponowana w halach oraz bezpośrednio w ich otoczeniu za pomocą dodatkowych oznaczeń ATL i BTL. Na klientów odwiedzających nasze hale czekać będzie również wiele atrakcji dodatkowych. Grillowa oferta wprowadzona została do hal Makro w połowie kwietnia br.

MARTA WARCIAREK

nieProszeni goście Nie ma nic bardziej irytującego niż atak komarów, meszek, kleszczy czy os podczas wiosenno-letnich dni i wieczorów. Ci nieproszeni goście pojawiają się z reguły w momencie, gdy spędzamy miło czas z naszymi rodzinami czy przyjaciółmi, np. przy grillu. Choć domowych sposobów na odstraszenie owadów jest wiele, to w dzisiejszych cza-


Wokół grilla |

sach klienci wolą sięgnąć po sprawdzone i wygodne w użyciu środki owadobójcze. Większość z nich, w sezonie letnim, oferowana jest w wielu punktach sprzedaży: aptekach, sklepach chemiczno-drogeryjnych oraz w sklepach spożywczych. Dla każdego właściciela placówki handlowej logiczne wydaje się zatem, że w okresie wzmożonych ataków wszelkiego typu owadów, warto w swej ofercie asortymentowej mieć kategorię środków owadobójczych. Zwłaszcza, jeśli sklep jest położony w atrakcyjnym turystycznie miejscu, bo tam, gdzie wczasowicze, jest z reguły woda i las, a to jest także gwarancją obecności owadów latających. Można zatem założyć, że chęć ochrony skóry przez naszych klientów, przyniesie spore zyski, nikt bowiem nie lubi swędzących bąbli na swoim ciele. Półka z owadobójczymi specyfikami powinna zatem znaleźć się w każdym sklepie – klienci zaopatrzą się w taki ochronny środek robiąc szybkie zakupy przed spontanicznym wypadem nad jezioro, do lasu czy na działkę.

rynek pod lupą

93

• Przygotuj się na sezon owadobójczy – zamów nowy aerozol Autan Tropical • Silne wsparcie dla Autan Tropical w sezonie 2012: reklama TV, kampania PR • Marki SC Johnson to nr 1 sprzedaży wartościowej na rynku repelentów*

Ć! Ś O W NO

oferta podstawowa

Rynek środków owadobójczych to rynek produktów sezonowych – późną wiosną i latem zainteresowaniem klientów cieszą się produkty, aplikowane bezpośrednio na skórę oraz produkty do stosowania w pomieszczeniach. Wśród specyfików chroniących przed różnymi owadami królują marki Raid, Off! oraz Autan firmy SC Johnson. Jest kilka wariantów produktów proponowanych przez tę firmę: najbardziej popular-

DAJ SZANSĘ SWOIM KLIENTOM NA UDZIAŁ W KONKURSIE (SZCZEGÓŁY NA WWW.RAIDMENINBLACK3.COM) *wg danych Nielsen dla okresu maj-październik 2011 Produkt biobójczy. Używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Poradnik Handlowca | maj 2012


94

rynek pod lupą

| Wokół grilla

Mariusz Stocki Dyrektor Handlowy Bros „Sezon grillowy za pasem, co za tym idzie – sezon na komary również. Jak chronić się przed nimi i innymi owadami, podczas grillowych wieczorów? ” Przyjemność wieczornego grillowania mogą nam popsuć atakujące komary. Przed komarami możemy się jednak skutecznie zabezpieczyć na różne sposoby. Pierwszym jest zastosowanie preparatów na komary bezpośrednio na skórę w postaci sprayów, płynów lub kremów. Przebywając na świeżym powietrzu możemy zastosować także specjalną spiralę, której zapach odstraszy komary. Na kempingach lub polach namio‑ towych pomocny będzie nasz nowy produkt – Bros elektrourządzenie turystyczne przeciwko komarom zasilane bateriami. Można je stosować we wszystkich miejscach pozbawionych elektryczności. Produkty Bros pozwalają zachować przyjemność wieczornego grillowania.

ne, ze względu na wygodne użytkowanie, są produkty do stosowania bezpośredniego w aerozolu. Popularne są jednak także wersje w kremie, żelu czy w formie mleczka. Wybór zależy od upodobań klienta. Kolejną znaną oraz cenioną na rynku firmą jest Bros. W ofercie tego producenta znajdują się odpowiednie środki zwalczające m.in.: komary, muchy, kleszcze, meszki, osy i szerszenie. Bros oferuje swój asortyment w sprayu, płynie oraz kremie. Ziołolek, firma, która znana jest w kraju dzięki serii produktów Linomag, do walki z owadami wytacza „działo” o nazwie Sio. Również firma Globol ma w swojej ofercie środki owadobójcze pod markami Expel i Globol. Ofertę rynkową uzupełnia firma Vaco z marką sygnowaną nazwą firmy. Interesującą opcją są także plastry przeciw komarom i innym dokuczliwym owadom Mosbito firmy Verco. W rezultacie klient dysponuje sporym arsenałem do walki z uciążliwymi owadami.

!

Środki owadobójcze są kategorią silnie sezonową, dlatego nie można zaniedbać zaopatrzenia sklepu w okresie wiosenno‑letnim.

co jeszcze może pomóc?

Aby komary nie przedostawały się do pomieszczeń mieszkalnych, można zastosować elektrofumigatory, czyli odparowywacze elektryczne. Zasada ich działania jest następująca: po włączeniu do kontaktu grzejnik podgrzewa płytkę nasączoną substancją owadobójczą. Zamiast płytki może być zastosowany mały zbiorniczek z roztworem insektycydu. Są dwa typy elektrofumigatorów: do stosowania wkładów wymiennych – płytek lub zbiorniczka z płynem; albo do stosowania wkładów wymiennych w postaci tylko płytek. Każdy z tych elektrofumigatorów jest bardzo prosty w użyciu i niezwykle efektywny. Na rynku dostępne są także spirale owadobójcze, które najlepiej stosować na zewnątrz. Zasada ich działania jest podobna do odparowywaczy elektrycznych. Po wyjęciu z opakowania i przygotowaniu należy zapalić jej koniec. Spirala zapala się jak kadzidełko. W związku z tym jest to produkt, który zaoferować można posiadaczom przydomowych ogrodów, konsumentom wybierającym się na grilla lub Poradnik Handlowca | maj 2012


Wokół grilla |

rynek pod lupą

95

ognisko za miasto. W czasie żarzenia się spirali (przez kilka godzin) wydzielają się pary zawierające aletrynę, związek z grupy pyretroidów, który odstrasza i zabija komary oraz meszki. Warto przekazać klientom zaopatrującym się w te towary, że podobnie jak elektrofumigatorów, spirali owadobójczej nie należy używać w pomieszczeniach, w których przebywają małe dzieci lub osoby starsze i chore oraz uświadomić konieczność wietrzenia pomieszczeń po każdym zastosowaniu. W miejscach, w których mieszkańcy przebywają przez dłuższy czas, w tym w sypialniach, można używać spiralę owadobójczą tylko przy uchylonych oknach. Rozwiązanie problemu meszek i komarów podczas wypoczynku w terenie gwarantują również pałeczki dymiące. Pałeczka po zapaleniu będzie żarzyć się przez 3 godziny, wydzielając przy tym odstraszające opary. Jedna pałeczka zabezpiecza przed komarami i meszkami obszar około 15 m 2 . jak w ybiera klieNt?

O wyborze produktów do walki z (i ochrony przed) owadami, często decyduje przywiązanie do konkretnej marki, podtrzymywane przez przekaz reklamowy. Istotną rolę odgrywają jednak także materiały POS – stojaki, ekspozytory oraz wieszaki. Bardzo ważna jest odpowiednia ekspozycja asortymentu – na regale powinny znaleźć się wszystkie dostępne formaty. W miesiącach „grillowych” najlepiej rotują praktyczne i łatwe w użyciu kadzidełka, a więc w tych miesiąPoradnik Handlowca | maj 2012


rynek pod lupą

| Wokół grilla

fot. iStockphoto.com

96

cach najlepiej zaopatrzyć się w większą ilość takich specyfików. Produkty całoroczne z kolei najlepiej mieć na półce przez cały rok, bowiem sprzedają się w dłuższym okresie czasu. Warto wyeksponować urządzenia elektryczne i wymienialne wkłady do nich – to segment rynku, który rozwija się najszybciej, ponadto są to produkty wysokomarżowe.

!

Nawet najbardziej atrakcyjny towar grillowy musi być ustawiony w takim miejscu, by klient łatwo go dojrzał.

Klienci zwracają przede wszystkim uwagę na to, czy produkt jest skuteczny, zapewnia jak najdłuższą ochronę i czy jest nietoksyczny, dzięki czemu możemy go używać bez obaw o najmłodszych domowników oraz żywność znajdującą się w zasięgu działania owego specyfiku. Klient wybierając produkt, bierze pod uwagę także fakt, czy wyrób jest łatwy w użyciu, ma miły zapach i czy nie brudzi odzieży. Firmy, którym uda się zyskać uznanie klienta, zdobędą go na dłużej – w tej kategorii artykułów bardzo silne jest bowiem przywiązanie do marki. Dla handlowców z kolei najważniejsza kwestia to zapamiętanie, że środki przeciwko owadom charakteryzują się silną sezonowością sprzedaży. Dlatego nie można zaniedbać zaopatrzenia sklepu Poradnik Handlowca | maj 2012

w czasie wiosenno-letnim w towar, który zagwarantuje nie tylko zysk, ale i stałych klientów.

PodsumoWanie Kolejny sezon grillowy został rozpoczęty. Sklepy powinny zatem przygotować odpowiednią ofertę, aby nie przegapić możliwości zarobku. Grillowa ekspozycja – wbrew pozorom − nie jest łatwa, bo w jej skład wchodzą nie tylko wymagające odpowiedniego sprzętu chłodniczego mięsa oraz wędliny, ale i wszelkie grillowe dodatki. Dobrym zabiegiem jest zatem postawienie na ekspozycje specjalne – kumulujące w jednym miejscu wszelki asortyment potrzebny do grillowania. Takie rozwiązanie sprawi, że zwiększą się szanse na sprzedaż produktów, których zakup nie był początkowo planowany przez klienta. Jeśli sklep jest na tyle mały, że nie da się w nim wygospodarować miejsca na grillową ekspozycję, warto pomyśleć o sezonowej miniprzebudowie standardowych ekspozycji i stworzeniu dodatkowych miejsc, które zakomunikują klientom grillową promocję, czy pozwolą na wystawienie jednego lub dwóch produktów grillowych.


Wokół grilla |

Dobrym patentem na sprzedaż produktów do grillowania jest stworzenie bloków tematycznych i uzupełnianie jednej oferty standardowej drugą, czyli np. przy ladzie z mięsem i wędlinami można ustawić lub zawiesić dyspozytory z przyprawami. Przy podpałce położyć papierowe talerzyki czy plastikowe sztućce.

!

Warto poświęcić trochę czasu na przemyślenie grillowej ekspozycji i rozważyć dokładnie, co należy dodat‑ kowo zamówić. Należy pamiętać o uzu‑ pełnianiu na bieżąco najlepiej rotujących produktów.

Chcąc dobrze przygotować się do sezonu grillowego, należy zatem dokonać analizy sytuacji i podjąć kluczowe decyzje co do wielkości, zakresu oferty oraz ekspozycji, jakie chce się zaproponować swoim klientom. I choć wskazane jest, by produkty dla sympatyków grillowania pojawiły się w każdym sklepie, to ich rodzaj i ilość mogą być zupełnie różne. Dla przykładu asortyment grillowy w placówce zlokalizo-

rynek pod lupą

97

wanej przy strefie działek rekreacyjnych czy w okolicach jeziora powinien przedstawiać się inaczej niż w placówce na osiedlu mieszkaniowym. Przede wszystkim warto przypomnieć sobie własne obserwacje z poprzednich sezonów i odpowiedzieć na pytanie: Co najczęściej kupują u mnie klienci, czy pytali o coś, czego nie miałem w sprzedaży, czy wspominali o czymś, co warto mieć w swojej ofercie? Taka analiza daje gwarancję, że miejsce, które przeznaczymy na produkty grillowe, zapewni popyt i wygeneruje zakładany obrót. Największe zapotrzebowanie obserwuje się tradycyjnie w piątki i soboty, czyli w okresie bezpośrednio poprzedzającym grilla. Czasem warto nawet w te dni wydłużyć godziny handlowania, bo klienci często zapominają o jakimś produkcie, a nie wszyscy, którzy wybierają grilla poza miastem, wożą ze sobą wszystkie składniki uczty „pod gołym niebem”, licząc na świeży asortyment w lokalnym sklepie. Przy okazji być może skuszą się na inne towary, a dobre zaopatrzenie spowoduje, że będą chętnie wracać i w ten sposób, oprócz miejscowych konsumentów, zyskamy w osobach przyjezdnych nowych lojalnych klientów. 

Poradnik Handlowca | maj 2012


95 94

tajemnice marki

Wiejskie Ziemniaczki smakiem polskiej tradycji

Tajemnice marki Wiejskie Ziemniaczki z portfolio firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World to marka chipsów oferująca tradycyjne polskie smaki. Marka ta dołączyła do portfolio producenta we wrześniu 2009 roku. Podstawowym wyróżnikiem chipsów tej marki są unikalne tradycyjne polskie smaki. Sięgając po Wiejskie Ziemniaczki, można spróbować wędzonki przygotowanej w tradycyjny sposób, czy poznać walory smakowe wiejskiego masła, a także leśnych borowików. A dlaczego? CZy WiesZ, że... Chipsy Wiejskie Firma The Lorenz Bahlsen Snack-World oferuje produkty Ziemniaczki w czterech głównych segmenpochodzą ze wsi tach: chipsów, chrupek, słonego i bazują na potrapieczywa i orzeszków. Wśród wach z nią zwiąnich są znane chipsy Crunzanych. Powstały chips, słone pieczywo Saltletts, z fascynacji polską chrupki Curly, Peppies i Monkuchnią, której ster Munch, a także młodsze, głównymi składinnowacyjne marki, takie jak nikami zawsze orzeszki: Nic Nac’s, chipsy były ziemniaki. Chipsletten czy inspirowane Połączenie smapolską kuchnią Wiejskie Ziemniaczki. Firma jest również ków i zapachów wyłącznym dystrybutorem szewiejskich receptur rokiej gamy produktów marki w produktach poLajkonik. zwala zrozumieć, Poradnik Handlowca | kwiecień 2012

dlaczego polskie wyroby są tak cenione na całym świecie. Wiejskie Ziemniaczki to również wysoka jakość starannie wybranych i dobrze przygotowanych naturalnych składników. Produkt marki Wiejskie Ziemniaczki dedykowany jest zwłaszcza osobom tęskniącym do radosnych chwil spędzonych na wsi, do zapachów potraw przygotowywanych przez babcie, do smaków dzieciństwa. Wielu jest konsumentów, którzy doceniają życie rodzinne i z utęsknieniem wspominają dzieciństwo, a w kuchni poszukują naturalności i tradycji, faworyzując przy tym polskie produkty i polskie smaki. Obecnie w portfolio marki znajduje się 6 smaków. W asortymencie chipsów gładkich dostępne są: Masło z Solą, Koperek, Cebulka z Ogródka oraz Papryka z Ogródka. W sierpniu 2011 roku wprowadzono nowy wariant Wiejskie Ziemniaczki

Domowo Krojone w dwóch nowych smakach – Wędzonka Staropolska oraz Borowiki. Są to chipsy faliste o unikalnym kształcie i chrupkości, dzięki czemu łączą w sobie pełnię smaku i lekkość chrupania. Wszystkie produkty oferowane są w matowych foliach podkreślających naturalność i rustykalność marki. W ostatnich dwóch latach zaktywizowano działania promujące markę. Wiejskie Ziemniaczki są obecne w mediach nie tylko w postaci klasycznej reklamy telewizyjnej, ale również w niestandardowych formatach wsparcia. W 2011 roku przeprowadzona została kampania „Branded Content”, w której chipsy zaistniały w programach poruszających tematykę wiejskich prostych potraw. Dziękujemy firmie The Lorenz Bahlsen Snack-World za przesłanie informacji


jak to się robi?

75

Poradnik Handlowca | styczeń 2012


100

kompendium handlowca

| Wyroby tytoniowe

Zaostrzające się przepisy krajowe oraz coraz bardziej kuriozalne dyrektywy Komisji Europejskiej (która w 2008 r. rozważała nawet wprowadzenie całkowitego zakazu palenia, a tytoń miał być traktowany jak narkotyki) powodują, że wyroby tytoniowe mają coraz bardziej ograniczone możliwości komunikacji z osobami, które chcą ich używać.

Jacek SzczęSny

Wyroby tytoniowe – domena małych i średnich sklepów

J

Jedna z najstarszych używek, znana już 5000 lat przed naszą erą. W XXI wieku znalazła się na celowniku euro-urzędników, którzy zapominają, że na podaż wpływa popyt. Ten notuje – wbrew zapędom biurokratów z Brukseli – tylko minimalny spadek. Ale prawo jest prawem i trzeba się przystosować. Jednak promocJa!

Istnieje szereg form promocji, które – nie naruszając zapisów prawa – pozwalają na reklamę i informację o wyrobach tytoniowych, które mają swoje stałe i wierne grono miłośników. Producenci korzystają m.in. z takich materiałów POS, jak: wobblery, podajniki na papierosy, tacki na pieniądze itp. Na tego typu nośnikach informacji musi jednak widnieć ostrzeżenie o szkodliwości palenia i dane na temat zawartości substancji smolistych i nikotyny. Świadomi wszelkich ograniczeń producenci wprowadzają na dużą skalę programy lojalnościowe mające na celu budowanie trwałych Poradnik Handlowca | maj 2012

i korzystnych relacji z handlem. Z kolei detaliści uczestnicząc w programach lojalnościowych zobowiązujących ich do odpowiedniej ekspozycji określonej liczby marek producenta w punkcie sprzedaży otrzymują w nagrodę między innymi szkolenia, ubezpieczenia sklepu lub ubezpieczenia dotyczące pracowników czy też ubezpieczenia na życie. Dosyć często stosuje się w tego typu akcjach atrakcyjne nagrody rzeczowe dla sprzedawców lub kierowników placówek handlu detalicznego. Jak jednak podkreśla Marcin Ratajczak, Dyrektor Sprzedaży Imperial Tobacco Polska – Badania wśród dokonujących zakupów papierosów wskazują jednoznacznie, że najważniejsze są: dostępność poszukiwanej marki i możliwość natychmiastowego zakupu. Osoby prowadzące handel wyrobami tytoniowymi powinny na to zwracać szczególną uwagę. Szerokość asortymentu w niewielkim stopniu zależy od wielkości sklepu, bardziej od lokalizacji i przepływu klientów oraz


Wyroby tytoniowe |

kompendium handlowca

101

polityki doboru papierosów pod względem ich cen. Optymalnie skonstruowana półka powinna zawierać przynajmniej 4-7 top marek z każdego segmentu cenowego. cygaretki notuJą wzrosty

Na polskim rynku obecnie znajduje się około 90 marek i ok. 400 wariantów papierosów. Przy czym udział w rynku dziesięciu najlepiej sprzedających się marek wynosi ponad 60% całości sprzedaży. I to jest najważniejsza informacja dla handlowców, którzy decydują się na wybór tej, a nie innej marki. Jak bowiem wykazują badania – konsumenci papierosów wykazują bardzo duże przywiązanie do marki – ponad 90% palaczy deklaruje, że ma ulubiony gatunek papierosów. W efekcie, w porównaniu z innymi produktami, na rynku wyrobów tytoniowych można zaobserwować wysoki poziom „konsumenckiej lojalności”. Taka lojalność jest podstawą działań marketingowych, dzięki którym wygrywa ten, kto najlepiej eksponuje sprzedawane przez siebie wyroby. Jeszcze niedawno bowiem ACNielsen szacował rynek cygaretek na maksimum 8 mln sztuk rocznie. Obecnie mówi się już o 12 mln sztuk. Jednak mimo, że oferta kierowana jest do wszystkich, sprzedaż cygaretek w Polsce ciągle jest o wiele niższa niż w pobliskich Czechach, czy na Węgrzech, nie mówiąc już o krajach tzw. Starej Unii, czy USA. Zdaniem specjalistów, taka sytuacja to efekt zapóźnienia cywilizacyjnego Polski, także w dziedzinie konsumpcji tytoniu. Polacy ciągle wybierają szybką dawkę nikotyny zawartej w papierosie, podczas gdy cygaretka to nie jest kwestia nikotyny, a stylu życia. Ale trendy się zmieniają, a rynek cygaretek sukcesywnie rośnie. Potwierdzają to dane

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


102

kompendium handlowca

| Wyroby tytoniowe

Informacja dla celów handlowych str. 103

ACNielsen, z których wynika, że wzrosty sięgają niemal 30% Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem rocznie. Niewielkie tendencje lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. wzrostowe potwierdzają producenci, którzy jednak zwracają uwagę na konieczność wskazywania przez handlowców określonych atutów tego rodzaju wyrobów. – Swoją Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości ofertę kierujemy tylko do zadeklai przeciwdziałaniu alkoholizmowi rowanych palaczy. Podkreślamy oraz w niej wysoką jakość tytoni, doUstawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. stępność smaków (Vanilla, Cherry, . Rum, Grape…) oraz wariantów (z filtrem, z ustnikiem TIP, lub bez filtra). Cygaretki i cygara skierowane są do osób, które chcą zamienić rutynowe palenie papierosów w chwilę przyjemności. Podstawową radą, jakiej udzielamy handlowcom – poza doborem asortymentu – jest ekspozycja produktów, sugerujemy miejsce, oraz ich właściwe przechowywanie (dotyczy to cygar ręcznych), obecność cen na produktach. Spełniając takie warunki, handlowiec nie powinien mieć żadnych problemów ze sprzedażą cygar i cygaretek w swoim punkcie – mówi Arkadiusz Ostrowski, Dyrektor Sprzedaży Scandinavian Tobacco Group Polska, natomiast Maciej Kasprzak z Działu Marketingu Tobacco Trading International Poland, dodaje: – Podstawową rzeczą, która jest niezbędna w sprzedaży wysokojakościowych wyrobów tytoniowych jest wiedza na ich temat. Sprzedawca musi nabyć podstawową wiedzę dotyczącą charakterystyki produktów znajdujących się w jego ofercie. Szczególnie, jeśli chodzi o cygara i cygaretki, tutaj sprzedawca pełni rolę doradcy, który wprowadza klienta w ich świat i to od niego zależy, czy klient będzie zadowolony i wróci po kolejny produkt. Nasi handlowcy zawsze służą radą, chętnie przeprowadzamy także szkolenia i degustacje w tym zakresie. Dostarczamy materiały edukacyjne i szkoleniowe. merchandisingowe wyzwanie

Warto korzystać z rad specjalistów i uważnie przyjrzeć się sposobom ekspozycji wyrobów tytoniowych, aby zmierzyć się z jednym z największych wyzwań merchandisingowych. Oferowane systemy sprzedaży są bowiem efektem długotrwałych, żmudnych i kosztownych badań, których zwieńczeniem ma być jak najbardziej efektywna sprzedaż danego produktu. Jednym z najlepszych sposobów sprzedaży są tzw. podajniki, strefa kasy oraz półki za sprzedawcą. Jak wynika z rynkowych danych, sprzedaż wyrobów tytoniowych, utrzymuje się na zbliżonym poziomie – z minimalnymi spadkami ilościowymi (za to z rosnącą wartością). Jak pokazują badania – rynek wyrobów tytoniowych ciągle obejmuje Poradnik Handlowca | maj 2012

około 40% dorosłych Polaków. Oznacza to, że z tortu wartego 18 mld zł każdy handlowiec może wykroić dla siebie niezły kawałek. Aby tak się stało, obok podajników, półek i odpowiedniej organizacji strefy kasy, trzeba zadbać o paletę rodzajów wyrobów tytoniowych. Jak wykazały bowiem badania, o ile w połowie lat 90. papierosy typu light stanowiły zaledwie około 20% sprzedaży, tak obecnie ich udział stanowi już ponad 50%. Tak znaczny wzrost związany jest nie tylko z modą, ale również zaostrzaniem się norm i wytycznych Unii Europejskiej, zmuszających producentów do obniżania zawartości szkodliwych substancji smolistych i nikotyny w wytwarzanych papierosach. W niewielkim stopniu natomiast spada spożycie papierosów z filtrem krótkich o długości poniżej 70 mm, na rzecz papierosów z filtrem dłuższych, które zawierają głównie tytoń importowany. Dlatego papierosy powinny być pogrupowane najlepiej według następującej kolejności: papierosy klasyczne (king size i 100’s) ułożone według kategorii cenowych, slimy i superslimy (również pogrupowane według cen), papierosy mentolowe – king size, slim i superslim, cygaretki i cygara oraz tytoń razem z bibułkami. – Merchandising papierosów jest związany tylko ze strefą przykasową, która ma swoje ograniczenia (mało miejsca, natłok innych kategorii). Podstawowe zasady ekspozycji papierosów to m.in.: usytuowanie strefy przykasowej na wysokości wzroku klientów, ułożenie produktów danej marki razem, oznaczenie cen produktów – aby konsument mógł porównać ofertę. Lepszej widoczności marek sprzyja też ustawienie blokowe, pozwalające lepiej rozpoznać dostępność danego produktu oraz zauważyć jego różnorodność. Pamiętajmy, że dla producentów z branży tytoniowej dopuszczalne prawnie jest jedynie pokazanie produktu na półce, jak również umieszczenie informacji handlowej o produkcie. Aby pomóc detalistom budować ekspozycję papierosów, nasi przedstawiciele, wykorzystując najlepszą wiedzę oraz doświadczenie we współpracy z wieloma punktami sprzedaży, doradzają im i pomagają w optymalnym ustawieniu marek na półce. Wyposażamy też sklepy w profesjonalne ekspozytory, podajniki oraz szafy do ekspozycji papierosów, a ostatnio również w zabudowane systemy mebli w strefie przykasowej – mówi Marcin Ratajczak, Dyrektor Sprzedaży Imperial Tobacco Polska. małe i średnie sprzedaJą lepieJ

Takie działania producentów przynoszą wymierne efekty dla małych i średnich sklepów spożywczych. Jak bowiem wynika z najnowszych danych ACNielsen, który badał sprzedaż papierosów w różnych formatach placówek handlowych, aż 22,8% papierosów ciągle sprzedaje się w małych


Wyroby tytoniowe |

sklepach spożywczych, a 25,7% sprzedaży przypada na średnie placówki spożywcze. Oznacza to, że klienci – mimo oferty sklepów wielkoformatowych, dyskontów, kiosków i stacji benzynowych – na zakupy wyrobów tytoniowych ciągle wybierają sklepy położone w bezpośrednim sąsiedztwie domu, w najpopularniejszych placówkach handlowych. Aby perspektywy rozwoju rynku tytoniowego zmaterializowały się w postaci wzrostów, potrzebne jest jednak intensywne zaangażowanie państwa w walkę z nielegalnymi producentami oraz przemytem. Obecnie bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której na rynku papierosowym doszło do niewielkich spadków. W roku 2011 rynek zmalał ponad 3% w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2010 r. spadek był na poziomie powyżej 6% w porównaniu z 2009 r.). Lekki trend spadkowy jest zjawiskiem długookresowym, związanym ze wzrostami akcyzy i wynikającymi z nich podwyżkami cen, a także wysokim poziomem przemytu. Na przyszłość rynku wpływ będzie wywierać cena papierosów, która będzie rosła, ponieważ zgodnie z przepisami unijnymi musimy osiągnąć poziom opodatkowania w wysokości 90 euro na 1000 sztuk papierosów. Na drugim biegunie, ale wywierającym niemały wpływ na obroty wyrobami tytoniowymi w branży FMCG ma przestępczość. Od 2004 r. odkryto w Polsce ponad 40 nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych. W takiej sytuacji wzrost cen jest czynnikiem napędzającym rozwój nielegalnej produkcji i handlu. Polityka akcyzowa powinna więc być prowadzona w sposób rozsądny i odpowiedzialny. Ale to już (podobnie jak walka z przestępczością) domena państwa. 

kompendium handlowca

103

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


104

kompendium handlowca

| Lody

Sprzedaż lodów bez tajemnic Sezon na lody impulsowe w pełni. Kategoria ta dostępna jest zazwyczaj w pobliżu kasy, bowiem lodówka z asortymentem najczęściej bezpośrednio sąsiaduje z tym miejscem. I nie chodzi tu tylko o wywołanie potrzeby zakupu w ostatniej chwili – po prostu lody nie mogą być zbyt długo wystawione na działanie dodatnich temperatur. Powinny zatem być ostatnim akordem zakupów. Jacek RataJczak

Reklama str. 105

Poradnik Handlowca | maj 2012

Strefa kasy w większości sklepów ma niestety jeden mankament – to ograniczona przestrzeń. Stąd istotne jest jak najlepsze jej zagospodarowanie. Konkurować z lodami będą w tym miejscu słodycze typu batony, cukierki, gumy do żucia, lizaki. By przekonać klienta do zakupu lodów, potrzeba zintegrowanego działania na kilku płaszczyznach. Nie od dziś wiadomo, że dobra

ekspozycja może znacznie zwiększyć obroty placówki handlowej, a zła − spowodować, że klienci szerokim łukiem zaczną omijać nasz sklep. Lody są dostępne praktycznie we wszystkich formatach handlu, stąd możliwość ich zakupu u konkurencji powoduje, że detaliści muszą zadbać o swój asortyment. Zdaniem Olgierda Rodziewicza-Bielewicza z firmy Catman Polska nie jest to wcale takie proste, bo do sprzedaży lodów potrzeba przede wszystkim dobrych mebli ekspozycyjnych. Koszt zakupu nowego urządzenia, ener-


Lody |

kompendium handlowca

105

Poradnik Handlowca | maj 2012


106

kompendium handlowca

| Lody

Janusz Nowicki Sklep ogólnospożywczy Poznań Sprzedaż lodów nierozerwalnie związana jest z pogodą – wystarczy kilka dni ciepła i słońca, żeby lody stały się najbardziej pożądanym towarem w moim sklepie. Zwłaszcza, że obok jest szkoła i przedszkole. Zaobserwowałem także, że mieszkańcy osiedla jedzą lody głównie wiosną i latem – szczególnie te impulsowe. W tym roku zimny kwiecień nie pomógł sprzedaży. Co decyduje o wyborze? Zdecydowana większość decyzji zakupowych zapada przy lodówce. Niestety mała powierzchnia sklepu wymusza dostosowanie sprzętu chłodniczego do panujących warunków – mam mniejszą zamrażarkę. Pomimo tego oferta lodów jest urozmaicona i każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

RynEK lodów – RodZajE lodów (udZIały waRtoścIowE) 4,1% 39,3% 56,6%

lody familijne lody impulsowe inne

Źródło: nielsen, Panel Handlu Detalicznego, 02’2011 – 01’2012

Zuzanna Kalinowska Starszy Specjalista ds. Zarządzania Kategorią Unilever Polska

Ważne, by w zamrażarce znalazły się najlepsze – czyli najchętniej wybierane przez klientów przychodzących do sklepu – produkty. Jak wskazują rankingi sprzedaży, najlepsze produkty to te znanych producentów wspierane w mediach. Właściwy dobór dobrze rotujących wariantów zagwarantuje ciągłość sprzedaży i pozwoli wygenerować maksymalny zysk. Po wyborze asortymentu należy zadbać o jego wygląd w lodówce. Lody powinny być ułożone estetycznie, przejrzyście. Należy pamiętać, że w lodówce nie powinno być zbyt wielu produktów. Dobrze jest poświęcić czas na wyłożenie lodów tak, by leżały w porządku, co zachęci do sięgnięcia po nie. Dodatkowo produkty powinny być dobrze widoczne, by nie trzeba było szperać w poszukiwaniu poszczególnych wariantów. Ważna jest też przejrzystość zatowarowania. Górny rząd najlepiej przeznaczyć na lody z segmentu premium. Warianty, po które chętniej sięgają najmłodsi, powinny się znaleźć w takim miejscu, by były łatwo dostępne – najlepiej ułożyć je z lewej strony dolnego rzędu. Prawą część warto przeznaczyć na lody familijne – po jednym topowym wariancie z każdego segmentu. Więcej miejsca w koszach oraz przestrzeń pod koszami powinno się zostawić dla najlepiej rotujących wariantów lodów impulsowych.

Poradnik Handlowca | maj 2012

gooszczędnego, o ciekawej, nowoczesnej stylistyce, pasującej do wnętrza sklepu jest spory. Nowa lodówka może nie tak szybko się zwrócić, marża na lodach jest wprawdzie wysoka, ale cena jednostkowa pojedynczego loda niewielka, dlatego zysk zależy od wysokiej rotacji produktów. A na lodach impulsowych nie zarabiamy przez cały rok, w przeciwieństwie do lodów familijnych. Te jednak zajmują w urządzeniach chłodniczych więcej miejsca, chociaż ostatnio pojawiły się lody familijne o mniejszych pojemnościach 450–500 ml jako doskonała propozycja dla gospodarstw domowych liczących jedną lub dwie osoby. To również alternatywa dla dużych opakowań. Umiejscowienie kategorii lodów w sklepie dzieli ekspertów na dwie grupy. Jedni są zwolennikami jednej lodówki „sezonowej”. Takie rozwiązanie pozwala optymalnie wykorzystać ograniczoną powierzchnię, a samo urządzenie chłodnicze w okresie jesienno-zimowym przeznaczyć na inne ekspozycje. Drudzy zalecają wręcz rozdzielenie kategorii sprzedawanych lodów. Lody impulsowe radzą usytuować tradycyjnie w pobliżu kasy, natomiast droższe lody familijne zlokalizować w pobliżu mrożonek. Warto też wystawić bonety z lodami w alejkach prowadzących do stoisk z najczęściej kupowanymi produktami – takimi jak pieczywo czy nabiał. Należy pamiętać jednak, że lodówka nie może być wystawiona na działanie promieni słonecznych. Nie każdego właściciela sklepu stać jednak na takie rozwiązanie. Wyjściem jest często korzystanie z lodówek ekspozycyjnych producentów. Ta opcja ma zasadniczo jedną wadę, dany producent lodów – właściciel lodówek, chce widzieć w tych meblach wyłącznie swój asortyment!


Porcyjka z łyżeczką Lody |

kompendium handlowca

107

Szanowni Paƒstwo, Mam przyjemnoÊç przedstawiç nasz produkt: PORCYJK¢ Z ŁY˚ECZKÑ. • lody do zjedzenia „na miejscu” i „na wynos” • w kubku 150 ml z ły˝eczkà w Êrodku • w czterech smakach Lody Grycan od pokoleƒ produkujemy według tradycyjnych autorskich receptur ze Êmietanki kremówki i ˝ółtek jaj. Serdecznie polecam,

Zamów ju˝ dzisiaj! Kontakt: Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. S.K.A. Majdan 88D, 05-462 Wiàzowna, tel. (22) 780 32 70, fax. (22) 789 07Poradnik 79, Handlowca www.grycan.pl | maj 2012


108

kompendium handlowca

Reklama str. 109

| Lody

Co do samej prezentacji asortymentu lodów Olgierd Rodziewicz-Bielewicz stwierdza, że istotne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę w ekspozycji lodów w meblu ekspozycyjnym, to: • czytelne oznaczenia cenowe i ich powiązanie z produktem, • porządek i zachowanie logicznego ułożenia, • czystość (minimum dwa razy w tygodniu wskazane przecieranie szyb), • stosowanie przegródek wewnątrz mebla w celu uniknięcia bałaganu. We wnętrzu lodówki powinien znaleźć się optymalnie dobrany asortyment, czyli najchętniej wybierane przez klientów marki lodów i warianty smakowe. To najczęściej produkty znanych producentów, którzy najaktywniej wspierają swoje marki w mediach. Ważną rolę w promocji lodów odgrywają materiały POS, np. afisze promocyjne. Należy jednak wówczas bezwzględnie zadbać, aby oferta prezentowana na plakacie,

Katarzyna Krawczyk Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Ula” Kamień Krajeński Najlepiej sprzedają się lody na patyku, następnie te w kartonikach. Rozmieszczone są w trzech lodówkach, a poza sezonem w jednej. Sprzedaż zależy przede wszystkim od pogody, ale także od reklamy w mediach. Jeżeli produkt jest często pokazywany w telewizji albo związany z jakąś bajką, to sprzedaje się wyśmienicie.

Dariusz Mitura Kierownik Kategorii w Dziale Lodów Nestlé Polska Lody są kategorią bardzo impulsową. Pomimo, że najwyżej w drzewie decyzyjnym znajduje się smak, to jednak impuls inicjuje zakup. Impuls można wywołać symbolami: właściwym ustawieniem lodówki, tablicą cenową, estetyczną ekspozycją kategorii – celem jest, by klient sklepu wręcz poczuł smak rozpływających się lodów, czy „usłyszał” dźwięk pękającej w ustach czekolady. Kluczem doboru asortymentu jest znajomość preferencji lokalnego nabywcy kategorii przez właściciela lub kierownika sklepu. Planując asortyment, należy pamiętać o producentach, którzy oferują najwyższej jakości produkty znanych marek, komunikowanych w mediach takich, jak np. Kit Kat, Princessa, Lion, Mövenpick, a także tych, którzy dbają o interakcję z konsumentem, np. w postaci atrakcyjnej promocji konsumenckiej, w której biorą udział wszystkie lody Nestlé. Poradnik Handlowca | maj 2012

RynEK lodów - tyPy lodów (udZIały waRtoścIowE)

7%

4,3% 3,6% 2,2%

rolady i torty w pudełku plastikowym

39,1% 31,8%

rożki na patyku w kubeczku sandwich/kostka

12%

inne formy

Źródło: nielsen, Panel Handlu Detalicznego, 02’2011 – 01’2012

była dostępna w lodówce. Zdaniem Olgierda Rodziewicza-Bielewicza nie ma nic bardziej irytującego, niż gdy po spędzeniu kilku minut nad wyborem loda, ze strony sprzedawcy padnie sakramentalne „niestety, akurat tego nie ma”. Promowane są zazwyczaj nowe lody lub nowe smaki znanych marek. Warto je w ten sposób pokazywać, bo klienci ich nie znają, a jak nie znają, to nie kupują. A nowości są motorem napędowym kategorii, przyczyniają się do jej rozwoju. Każda z liczących się firm co roku wypuszcza na rynek kilka nowości. Funkcjonowanie na rynku w jednym czasie olbrzymiej ilości propozycji świadczy o bogactwie kategorii, pamiętajmy jednak, że w sklepie będziemy skazani tylko na jej fragment. Często – paradoksalnie − wielość propozycji może być przeszkodą, a sam wybór poprzez nerwowe szukanie produktu w lodówce to gwarantowany nieporządek. Uporządkowana zamrażarka zawsze jest lepiej postrzegana przez konsumentów. Dobrze jest zatem poświęcić czas na wyłożenie lodów tak, by leżały w porządku i zachęcały do sięgnięcia po nie. Powinniśmy także znaleźć rozsądny kompromis i tak dobrać asortyment, aby zadowolić wszystkich. Z jednym wyjątkiem: nie wolno zapominać o propozycjach dla najmłodszych – w słoneczne dni to właśnie oni szczególnie chętnie sięgają po lody. Oferta skierowana do dzieci powinna być widoczna. Przy okazji sprzedaży lodów można również zarobić na innych produktach. Warto zatem w ich pobliżu wyeksponować: wafle, polewy do lodów, owoce w puszkach, bakalie, bitą śmietanę, torby termiczne. Wszystkie te rady zapewne okażą się pomocne w zarządzaniu kategorią lodów. Jednak każdy detalista powinien przede wszyst-


Lody |

kompendium handlowca

109

kim bazować na swoich doświadczeniach i w oparciu o nie zbudować skuteczną strategię sprzedaży lodów. Najważniejsze elementy to: • przybliżone określenie wolumenu sprzedaży z podziałem na lody impulsowe (do natychmiastowego spożycia po wyjściu ze sklepu) i familijne (do konsumpcji w domu), • wysondowanie, które grupy wiekowe najczęściej kupują lody w naszym sklepie i dostosowanie oferty pod ich preferencje, • wykorzystanie potencjału lokalizacji sklepu, np. szkoła w pobliżu sklepu, jezioro z kąpieliskiem, kościół, • orientacja, czy ciągle sprzedajemy te same marki, smaki; jakie jest podejście klientów do nowości; czy zatem warto wprowadzać je bez ograniczeń, czy ostrożnie, z rozwagą, • czy jest zapotrzebowanie na lody „nietypowe”, np. sorbety, • jaka jest maksymalna powierzchnia, którą możemy przeznaczyć na kategorię. I przede wszystkim nie zapominajmy, że również nasi pracownicy i kasjerki mają wpływ na decyzje zakupowe klientów. Olgierd Rodziewicz-Bielewicz z Catman Polska radzi w tej kwestii, aby personel naszego sklepu: • przypominał klientom w ciepłe dni o możliwości zakupu lodów, • przypominał o promocjach w kategorii lodów, • proponował i znał nowe smaki lodów, • zachęcał do zakupienia dodatków (bakalie, polewy itp.).  Poradnik Handlowca | maj 2012


110

kompendium handlowca

| Dzień Dziecka

dzień dziecka to święto, na które z utęsknieniem czekają wszyscy najmłodsi. chociaż maluchy uwielbiają prezenty, to należy pamiętać, że niezwykle dużą frajdę sprawia im spędzanie czasu z najbliższymi. wspólne rodzinne zabawy, gry i wycieczki to najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. takie spotkania warto jednak urozmaicić – a oferta na dzień dziecka jest niezwykle bogata.

MaRta WaRciaRek

Słodki Dzień Dziecka historia dnia dziecka

Reklama str. 111

Wszystko zaczęło się od historycznego już zdania z Deklaracji Praw Człowieka z 1924 roku: „Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego […]”. W Polsce Dzień Dziecka obchodzi się hucznie od 1952 roku, dzieci rozpiera tego dnia radość na myśl o czasie spędzonym na festynie, pikniku rodzin nym, czy klasowej wycieczce. W polskich domach rodzice składają dzieciom życzenia, obdarowują drobnymi prezentami oraz osładzają

Poradnik Handlowca | maj 2012

klama PH teaser.indd 1

4/20/12 5:14 PM

ten dzień łako ciami. Podobnie jak w Turcji, w Polsce dzieci tego dnia zasiadają w sejmowych ławach. Młodzi parlamentarzyści spotykają się tak na Posiedzeniach Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku. Jednak nawet możliwość posiedzenia na miejscu Marszałka Sejmu nie uraduje dziecka tak, jak słodkości i napoje, które będą czekały na niego w domu. przepis na dobrą zabawę

Z okazji Dnia Dziecka warto przygotować w sklepie atrakcje i niespodzianki dla najmłodszych pociech. Sklepy na ten czas mogą zamienić się w prawdziwą krainę marzeń. Jeśli w placówce handlowej istnieją ku temu warunki, na 1 czerwca można zaprosić dzieci np. na spotkanie z klaunem, który w kolorowym stroju namaluje im na buziach ich ulubione zwierzątka, motylki czy kwiatki. Atmosferę zadowolenia i radości mogą dopełnić drobne upominki dla najmłodszych klientów, w postaci słodyczy czy baloników. Ten gest w wykonaniu handlowców na pewno zostanie zakodowany zarówno w głowach


Dzień Dziecka |

kompendium handlowca

111

najmłodszych klientów, jak i ich rodziców, którzy chętnie wrócą do placówki, która nie zapomniała o uczczeniu święta dzieci. Asortyment na ten dzień jest niezwykle bogaty. Począwszy od wszelkiego rodzaju lizaków, czekoladek, batoników, gum balonowych po napoje musujące, których w tym dniu nie może zabraknąć na imprezowym stole. Jednym z najpopularniejszych szampanów bezalkoholowych dla dzieci jest Piccolo, dostępny w czterech smakach: Piccolo Strawberry o smaku dojrzewających truskawek, Piccolo Peach o smaku brzoskwini, Piccolo Cherry o słodko-kwaśnym smaku wiśni oraz Piccolo Tropical o smaku banana, mango, papai i ananasa. Inne szampany dostępne na rynku to: Trelemorele (brzoskwiniowe, malinowe, winogronowe i wiśniowe) oraz Dalmatino o smaku brzoskwini, truskawki, jabłka czy wiśni). imprezowe zestawy

Warto pomyśleć także o tym, że konsumenci mogą zechcieć zaopatrzyć się w „zestawy imprezowe”. Są to niezbędniki do przygotowania wystrzałowego przyjęcia. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to towar, który w zasadzie dobrze sprzedawać będzie się tylko i wyłącznie na kilka dni przed i w sam Dzień Dziecka. W skład takiego zestawu mogą wchodzić: plastikowe kubeczki, papierowe talerzyki z rysunkowymi postaciami z kreskówek, gwizdki, czapeczki, maski i balony. Przed Dniem Dziecka można też sprawdzić, czy hurtownie oferują farbki do malowania buzi, które stanowią idealny pomysł na uatrakcyjnienie Dnia Dziecka. WybieraPoradnik Handlowca | maj 2012


112

kompendium handlowca

| Dzień Dziecka

Katarzyna Brodowska Senior Brand Manager marki Piccolo Ambra

z lodów deserów, będą różnokolorowe posypki, orzeszki, owoce czy rurki, które z reguły znajdują się w ofercie sklepu. Można zatem podpowiedzieć klientowi, co warto kupić, przygotowując się do świętowania ze swoją pociechą jej uroczystego dnia. ulubione słodycze dzieci

W tym roku marka Piccolo proponuje spędzenie Dnia Dziecka w sportowym stylu! W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej przygotowaliśmy dla najmłodszych cały pakiet piłkarskich atrakcji, które doskonale nadają się na wspólne rodzinne świętowanie Dnia Dziecka w sportowej atmosferze. Na najmłodszych czeka zatem nowe wyjątkowe Piccolo Strawberry – w futbolowej odsłonie graficznej z kapsułą inspirowaną wzorem piłki nożnej. Dodatkowo dzięki promocji Piccolo „Twój bohater wygrywa”, pociechy mogą w Dzień Dziecka rozegrać z tatą mecz w specjalnej piłkarskiej koszulce z wizerunkiem bohatera marki - Piccolo Boya w stroju piłkarza. Koszulki to nagrody dla autorów najciekawszych prac, którzy na stronie www.piccolo.pl narysują swojego ulubionego piłkarza biorącego udział w EURO 2012. A ponieważ marka Piccolo jest ekspertem od wspólnego spędzania czasu w gronie najbliższych, to dla wszystkich uczestników przewidziano bonusy w postaci futbolowej gry online.

jąc taki zestaw, klienci-rodzice otrzymują wszystkie niezbędne narzędzia do przygotowania imprezy dla swoich pociech. coś na ząb

Po intensywnych zabawach, dzieci zapewne będą domagały się jedzenia i picia. W kwestii przygotowania odświętnego przyjęcia z okazji Dnia Dziecka rodziców ograniczają jedynie wyobraźnia i zasobność portfela. Jeśli w asortymencie sklepu znajdować się będą owoce (zarówno świeże, jak i puszkowane), można podpowiedzieć im imprezę w stylu „hawajskim”, na której królować będą owocowe szaszłyki – warto wtedy w ofercie mieć drewniane, grillowe patyczki, które przydadzą się do przygotowania takiego dania. Tradycyjnie rodzice postawią też zapewne na ciastka, wafelki, paluszki, chipsy – tu oferta jest niezwykle bogata i tylko od upodobań klienta zależy, na jakie słodkości się zdecyduje. Bez wątpienia wśród ulubionych zakupów najmłodszych konsumentów znajdują się lody i bez względu na pogodę, jaka czeka nas 1 czerwca, to one królować będą na imprezowych stołach. Każdy mały klient ma swoje ulubione smaki – i niezależnie od tego, czy będą to lody na patyku, w wafelku czy w kubeczku, warto tego dnia w sklepie mieć pełną lodówkę – mali lodożercy na pewno nie pozwolą, by lody zbyt długo w niej leżały. Idealnym dodatkiem do skomponowanych Poradnik Handlowca | maj 2012

W dobrze zbilansowanej diecie jest miejsce na każdy produkt, w tym również słodkie przekąski. Producenci doskonale wiedzą, że dzieci uwielbiają żelki, więc chcą dać im to, co dla nich najlepsze, ale i najzdrowsze. Coraz częściej słodycze, jak chociażby cukierki, żelki, lizaki, choć nie wyglądają jak leki, zawierają w swoim składzie ważne i potrzebne do prawidłowego rozwoju witaminy i składniki mineralne. Jest to istotna kwestia z perspektywy rodziców, którzy zapewne chętniej sięgną po słodycze, które zawierają zdrowe składniki. Żelki to jedne z ulubionych słodkości małych i dużych dzieci. W asortymencie producentów znajdują się żelki o smaku owocowym, coli, czy chętnie wybierane przez maluchy żelki kwaśne. Są to idealne słodycze na upalne dni, nie roztapiają się bowiem pod wpływem ciepła. Ich pyszny smak i różnorodność kształtów budzą uśmiech na twarzach dzieci. Z reguły żelki powstają bez użycia sztucznych barwników. Fantastyczne kolory żelek uzyskuje się dzięki zastosowanym do produkcji naturalnym koncentratom i ekstraktom roślinnym. Co więcej, do produkcji żelek używana jest najlepszej jakości żelatyna, która pochodzi wyłącznie od sprawdzonych i certyfikowanych dostawców. Daje to producentom, handlowcom i konsumentom pewność, że dziecko otrzymuje najlepszy produkt. Smakiem żelek mogą się również cieszyć dzieci przebywające na diecie bezglutenowej. Aby zobrazować wartość energetyczną i zawartość składników odżywczych w żelkach producenci umieszczają na opakowaniach informację o poziomie GDA (wskazanego dziennego spożycia) i tabelę wartości odżywczych. Gumy do żucia są z kolei nietypowym produktem spożywczym. Żucie gumy uspokaja i pomaga skupić się na bieżących czynnościach oraz wpływa na złagodzenie napięcia mięśniowego. Dzieciom z kolei gumy do żucia dają przede wszystkim frajdę. Każde dziecko może znaleźć wśród tych produktów coś dla siebie. Najbardziej jednak najmłodsi konsumenci przepadają


Dzień Dziecka |

za gumami do żucia o smaku owocowym. W ofercie producentów znaleźć można gumy owocowe o smaku: owoców tropikalnych, owoców leśnych, melonów, truskawek, bananów lub brzoskwiń. Niektóre z nich nie posiadają w swym składzie cukru i dodatkowo są wzbogacone w wapń, który jest bardzo ważnym składnikiem codziennej diety. Pierwiastek ten stosowany jest przy produkcji gum do żucia w formie mleczanu wapnia. Ta forma jest stosunkowo łatwo przyswajana przez organizm. Wapń zawarty w takich gumach zostaje wchłaniany i wbudowywany w szkliwo zębów, przez co ma wpływ na remineralizację płytki nazębnej. To kolejny argument za tym, by w ofercie sklepu pojawiły się słodycze, które mają w swoim składzie zdrowe składniki. Ciekawą propozycją są też gumy wzbogacane w witaminy, np. witaminę C, która uwalnia się z produktu pod wpływem śliny podczas żucia i łatwo zostaję przyswojona przez organizm. Niekiedy można jeszcze znaleźć w sklepie gumy z sokiem owocowym zamkniętym wewnątrz pastylki. Podczas przegryzania i żucia sok uwalnia się, dostarczając dzieciom bardzo przyjemnych wrażeń smakowych.

kompendium handlowca

113

Asortyment w tej kategorii jest bardzo bogaty, zatem każde dziecko, a także rodzic znajdzie coś dla siebie. Producenci proponują m.in. drażetki, pastylki, listki, tuby, a także gumy w lizakach czy cukierkach. Jaka by nie była, guma do żucia zawsze pozostanie dobrą rozrywką. Poza tym ma jeszcze wiele innych zalet. Oprócz odświeżenia oddechu, zmniejszania napięcia nerwowego, utrzymuje prawidłową higienę jamy ustnej, powoduje rozrost mięśni szczękowych, zapobiega próchnicy zębów czy zaspokaja (chwilowo) głód. Dzień Dziecka, to kolejny po marcowym Dniu Kobiet i majowym Dniu Matki czas, który choć sam w sobie nie wygeneruje najwyższych obrotów w roku, może zaowocować na przyszłość. Klienci placówek detalicznych będą zapewne wdzięczni za szeroką ofertę, która umożliwi im przygotowanie przyjęcia z okazji tego miłego dnia. Zwłaszcza, że w tym roku Dzień Dziecka przypada w piątek, co oznacza, że w niejednym domu z tej okazji odbędzie się uroczyste przyjęcie dla malucha. I z pewnością konsumenci, ci starsi i młodsi, zapamiętają atmosferę jaką tego dnia można stworzyć w sklepie. 

Poradnik Handlowca | maj 2012


114

kompendium handlowca

| Praliny

Pod pojęciem praliny kryją się zarówno czekoladki jednosmakowe, jak i te przekładane różnymi nadzieniami (często z interesującymi dodatkami), owocowe galaretki w czekoladzie oraz pianki oblewane czekoladą, z których najpopularniejsze jest tzw. ptasie mleczko. Praliny mogą być oblane czekoladą mleczną, deserową lub białą. Jacek RataJczak

Elitarne słodycze

U

Udział wartościowy tej kategorii w rynku słodyczy rośnie. Konsumenci cenią je głównie za ich różnorodność. Ponadto produkty z tej grupy traktowane są jak asortyment z „wyższej półki”. Często są zatem nabywane przez klientów na prezent – wówczas dominuje forma bombonierki. Przy wyborze bardzo ważnym czynnikiem jest wówczas atrakcyjność opakowania. Pyszne czekoladki w stosownym okolicznościowym opakowaniu są obecnie dostępne praktycznie na każdą okoliczność, począwszy od świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Walentynek, poprzez Komunię Świętą, Dzień Babci, Dziadka, Matki, Dziecka, a kończąc na popularnych imieninach. Stosowne dedykacje na dopracowanych graficznie opakowaniach są mocną stroną tej grupy produktów. Ostatnimi czasy praliny znajdują szerokie grono zwolenników i bez stosownej do ich spożywania okazji. Po prostu stały się produktem,

Kamil Nocoń Sklep Spożywczy „Befi” Mikołów Ptasie mleczko, galaretki w czekoladzie i nadziewane czekoladki są w stałej ofercie w moim sklepie. Najpopularniejsze gramatury pralin to 101-300 g. Trafiają się różni klienci: jedni patrzą na cenę, inni przede wszystkim na wygląd opakowania, inni z kolei na markę, więc jest to zróżnicowane. Rzadko się zdarza wsparcie sprzedaży tej grupy towaru. Najważniejsza jest przejrzysta ekspozycja oraz pomoc sprzedawcy, gdy konsument ma problem z wyborem.

Poradnik Handlowca | maj 2012

który nabywamy na zasadzie sprawienia sobie przyjemności. Bo kto z nas nie lubi słodyczy i to tak wyrafinowanych? Mają one w sobie coś urzekającego, a w nerwowym zabieganym świecie pozwalają przynajmniej na chwilę zapomnieć o problemach, które nas gnębią. Praliny doskonale nadają się do tej roli. W dodatku na rynku dostępnych jest wiele smaków i typów nadzień, stąd każdy bez problemu znajdzie coś dla siebie. Najpopularniejsze z nich to orzechowe, a także te z udziałem różnych alkoholi, np. popularne wiśnie w likierze czy czekoladki z dodatkiem adwokata. Kategoria jest jednak bardzo innowacyjna i producenci często wprowadzają nowatorskie smaki. Atutem jest także możliwość nabywania pralin w niektórych placówkach handlowych na wagę, co pozwala klientom tworzyć własne zestawy, czy smakować nowości na próbę, ograniczając zakup do kilku sztuk. Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzą firmy cukiernicze, które dostosowują swój asortyment do zmieniających się gustów klientów. Galaretki oblewane czekoladą stanowią wersję mniej kaloryczną, bo bazującą na naturalnych owocach. Najczęściej oferowane smaki to cytrynowy, pomarańczowy, wiśniowy, ale nie brakuje też propozycji zupełnie egzotycznych. Z kolei popularne ptasie mleczko to podkategoria mlecznych pianek w polewie czekoladowej o łagodnym smaku, pierwotnie waniliowym, obecnie także śmietankowym, cytrynowym, pomarańczowym, czekoladowym i wielu innych. Nazwę wyrobu wymyślił Jan Wedel w 1936 r.


kompendium handlowca

| Wina stołowe

115

Poradnik Handlowca | maj 2012


116

kompendium handlowca

| Praliny

Wybrani producenci pralin • FC „Solidarność - rok założenia 1952” • Ferrero Polska • Jutrzenka Colian • Kraft Foods Polska • Lindt & Sprüngli Poland • LOTTE Wedel

• • • • • • •

Nestlé Polska PPHU Millano Storck Terravita Wawel ZPC Mieszko ZPC „Vobro”

Obecnie oznaczenie słowne Ptasie Mleczko® jest chronione jako wspólnotowy znak towarowy. Inne przedsiębiorstwa cukiernicze produkują podobne wyroby, jednak pod inną, choć zbliżoną nazwą. Sukces sprzedaży pralin zależy w dużej mierze od dobrej ekspozycji produktu. Generalnie lokalizuje się je pobliżu innych słodyczy, np. czekolad, z reguły w głównych ciągach komunikacyj-

Anna Uptas Brand Manager Milka Gifting&Sharing Kraft Foods Polska

Kraft Foods Polska SA w kategorii pralin koncentruje się przede wszystkim na okazji tzw. „sharingu”, gdzie mamy konsumentom do zaoferowania Milkę Alpejskie Mleczko w 3 smakach (waniliowym, czekoladowym oraz śmietankowym). Drugą okazją, w którą wpisują się produkty Milka są praliny prezentowe, takie jak I love Milka i Thank You Milka, które świetnie nadają się do wyrażenia emocji. W najbliższych tygodniach zmieni się szata graficzna opakowań oraz skład pralinki w ofercie I love Milka. Nowy design będzie znacznie bardziej nowoczesny i lekki, a produkt dzięki obecności kruszonych orzechów i kremu migdałowego dostarczy wyjątkowych doznań smakowych.

Tomasz Rak Sklep spożywczy „Kubuś” Szczecin Prowadzę mały osiedlowy sklep. Praliny posiadam w sprzedaży stałej, ale nie mam wielkiego wyboru. Jedynie przy okazji świąt takich, jak np. Dzień Kobiet czy popularnych imienin (np. Krystyny), mam większy wybór. Najpopularniejszymi gramaturami są te poniżej 300 g. Przy zakupach klienci bardziej kierują się marką. Zaobserwowałem, że nie mają zbytniego zaufania do nieznanych firm, są podejrzliwi, gdy bombonierka jest zbyt tania. Niska cena jest dla nich wyznacznikiem marnej jakości. A praliny przeważnie kupowane są na prezent, kiepska jakość nie przejdzie. Ekspozycja czy wsparcie producentów, patrząc z mojej perspektywy jako małego sklepu, nie mają wielkiego znaczenia. Praliny nie są produktem, który kupuje się pod wpływem impulsu. Zazwyczaj klient przychodzi do nas z zamiarem zakupu. Poradnik Handlowca | maj 2012

nych sklepu, gdzie najczęściej przemieszczają się konsumenci. Mniejsze opakowania można także umieścić w strefie kasy, licząc na wywołanie impulsu zakupowego u klienta. Często dobiera się lokalizację tej kategorii w pobliżu produktów komplementarnych takich, jak kawa czy herbata. Można również wzmocnić oddziaływanie kategorii poprzez wprowadzenie dodatkowej ekspozycji, np. w formie stojaka. Klient wówczas nie ominie stoiska, a widoczność produktu powinna zaowocować zwiększonym obrotem. Natomiast w przypadku sprzedaży pralin na wagę produkty eksponowane są w specjalnych, przeszklonych gablotach. Powinny być wówczas dokładnie opisane, część konsumentów kojarzy produkt z firmą, część zaś z nazwą wyrobu. Nie tak dawne problemy z nazwami typu „Ptasie mleczko”, „Michałki” to przykład potwierdzający te dylematy. Polacy mają obecnie do wyboru pełną gamę produktów w obszarze pralin. Jakie są preferencje kupujących? Sporą grupę wśród nich stanowią tradycjonaliści, stawiający na sprawdzone marki, cieszące się od lat uznaniem. Co ciekawe, w tej grupie jest sporo polskich firm. Również koncerny międzynarodowe, np. Kraft Foods, Nestlé z powodzeniem ulokowały swój asortyment na polskim rynku. W rezultacie zaowocowało to z jednej strony zjawiskiem bogactwa kategorii, z drugiej sprawiło, że w kategorii panuje duża konkurencyjność. Podstawą jest założenie, aby wszystkie wiodące marki znajdowały się w sklepie. Firmy, chcąc utrzymać swą pozycję na rynku, muszą zatem inwestować w rozwój kategorii. Ma to miejsce w wielu obszarach – poprzez wprowadzanie nowości rynkowych, nowych smaków w obrębie znanych już brandów, czy opakowań. Przekaz reklamowy płynący do konsumentów tej grupy produktów jest jednoznaczny – daj się skusić, pozwól sobie na chwilę przyjemności! Handlowcy decydujący się na umieszczenie kategorii pralin w sklepie nie tylko jako produktu okazjonalnego, upominkowego, muszą odpowiednio zająć się tą grupą słodyczy. Przede wszystkim należy rozpoznać potrzeby klientów. Jak często kupują praliny? Czy preferują bombonierki, czy mniejsze opakowania? Czy może warto wprowadzić sprzedaż na wagę? Czy warto połączyć ekspozycję produktów na półce sklepowej z intensywną akcją degustacyjną? Odpowiedź na te pytania pozwoli odpowiednio dobrać asortyment i zapewni jego wysoką rotację. Musimy również pamiętać, że praliny to produkty wrażliwe na wysokie temperatury. Nieodpowiednie przechowywanie może spowodować, że towar będziemy musieli spisać na straty. 


Zdrowa żywność |

kompendium handlowca

117

Poradnik Handlowca | maj 2012


118

kompendium handlowca

| Kosmetyki

produktami wśród klientów natychmiast wzrasta. Kosmetyki tego typu dobrze sprzedają się do ostatnich dni wakacji, choć z racji tego, że coraz więcej rodaków wybiera się na zagraniczne wycieczki w różnych okresach roku, na półce z kosmetykami warto zawsze mieć kilka propozycji przeciwsłonecznych produktów. słoneczny towar

Tyle słońca w całym mieście Pierwsze promienie słońca budzą do życia nie tylko przyrodę, ale i amatorów opalania. Konsumenci cenią uniwersalność kosmetyków, które można stosować podczas i po opalaniu. warto, by w ofercie sklepu pojawiły się nie tylko te skierowane dla dorosłych, ale też specjalne linie dla dzieci czy alergików. MaRta WaRciaRek

P

Przełom kwietnia i maja to początek sezonu na kosmetyki do opalania. I choć nie są jeszcze wtedy towarami pierwszej potrzeby, to warto już w tym okresie mieć je w ofercie sklepu. A już zdecydowanie nie może ich zabraknąć w czerwcu. Kiedy pogoda sprzyja wypadom nad jezioro czy przy dłuższym weekendzie, nad morze, zainteresowanie tymi

Poradnik Handlowca | maj 2012

Większość marek ma już wyrobioną renomę wśród klientów i konkretną pozycję na rynku. Konsumenci poszukują produktów skutecznych, z odpowiednim filtrem, a także coraz częściej szukają produktów wodoodpornych. W ofercie producenckiej można znaleźć ciekawe i różnorodne wyroby, wśród których każdy klient znajdzie coś dla siebie. Wiele produktów może być stosowanych przez wszystkich członków rodziny, jednak coraz częściej, biorąc pod uwagę, iż skóra dziecka jest znacznie delikatniejsza i bardziej narażona na szkodliwe działanie promieni słonecznych, niż skóra dorosłych, firmy stawiają na osobną ofertę dla dzieci. To niewątpliwie jest zachętą dla klientów – oczywistym jest, że rodzic wybierający produkt do ochrony własnej skóry, kupi także produkt dla dzieci. I decydując się na konkretną linię dla dorosłych, kupi ten sam towar, tyle, że skierowany do ochrony dziecięcej skóry. Dla zwiększenia atrakcyjności swoich produktów, firmy często oferują w promocji gadżety. Przy okazji zaopatrywania sklepu w preparaty do ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, warto sprawdzić co w ofercie mają producenci. Czasem promocyjnie dodane są np. kremy do twarzy z wysokim filtrem, a jeśli krem jest skierowany dla dzieci, mogą to być np. dmuchana piłka czy pływaczki. Producenci prze-

Producenci, którzy oferują produkty do i po opalaniu, to m.in.: • • • • • • • •

Cederroth Polska (Soraya) Dax Cosmetics (Dax Sun) Eveline Cosmetics (Sun Care) Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris (Lirene) Nivea Polska (Nivea Sun) Sarantis Polska (Kolastyna) TZMO (Eva Sun) Ziaja (Sopot Sun)


Brown spirits |

kompendium handlowca

119

Poradnik Handlowca | maj 2012


120

kompendium handlowca

| Kosmetyki

Katarzyna Miodyńska Trade Marketing Manager Export Department Eveline Cosmetics

w środku jest pełna oferta produktów przeciwsłonecznych. Zapominalscy amatorzy opalania będą za to niezwykle wdzięczni. co warto mieć na półce?

Kosmetyki do opalania to kategoria, która nieustannie się rozszerza. Na początku istniały przede wszystkim mleczka i balsamy, chroZ myślą o pięknej i bezpiecznej opaleniźnie, firma Eveline Cosmetics proponuje swoim klientom pełną gamę preparatów serii „Sun Care – ochrona DNA”, które chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz intensywnie pielęgnują skórę, także wrażliwą i skłonną do alergii. Tylko właściwe stosowanie kosmetyków pozwala ustrzec się przed poparzeniem słonecznym oraz jego następstwami, jednocześnie nadając skórze piękny koloryt. Seria „Sun Care – ochrona DNA” to kosmetyki stworzone z myślą o klientach, którzy oczekują trwałej ochrony i intensywnej pielęgnacji skóry podczas ekspozycji jej na promieniowanie słoneczne. Nowoczesne formuły, innowacyjny design oraz przystępna cena to główne elementy, które wpływają na decyzję zakupową klienta, a skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków jest dodatkowym atutem.

Małgorzata Nawrocka Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego TZMO

Kosmetyki Eva Sun nie zawierają parabenów. Chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Są idealne dla skóry wrażliwej, skłonnej do uporczywych przebarwień. Na szczególną uwagę zasługuje krem ochronny na superwrażliwe miejsca SPF 50 – do punktowego aplikowania na pieprzyki i znamiona, balsam do opalania dla dzieci SPF 50 zawierający środek odstraszający owady, a także balsam po opalaniu SOS, który łagodzi rumień słoneczny spowodowany nadmiernym opalaniem. W ofercie Eva Sun znajdują się produkty dostosowane do każdego fototypu skóry.

ścigają się w pomysłach, doskonale wiedząc, że przyciągnie to wzrok w sklepie. Niewątpliwie warto zaznaczyć w sklepie obecność produktów do opalania, które znajdują się tradycyjnie na półce z innymi kosmetykami. Wystarczy obok półki z tymi produktami powiesić np. słomkowy kapelusz, który automatycznie kojarzy się z opalaniem, lub jeśli mamy taką możliwość umieścić je np. w wiklinowym koszu z napisem „Produkty na słoneczne dni”. Jeśli sklep znajduje się w okolicach, gdzie ludzie chętnie przyjeżdżają się opalać, można przed sklepem lub w jego witrynie wywiesić informację o tym, że

Aby bez obaw cieszyć się słonecznymi promieniami należy dobrać odpowiedni dla skóry krem z filtrem. Główną zasadą przy doborze kremu do opalania jest to, że im jaśniejsza karnacja, tym wyższy filtr. • SPF 30-60 – dla wrażliwych, opalających się na czerwono, dla kobiet w ciąży i dzieci. Wybieraj ten filtr gdy masz bardzo jasną karnację, piegi i słomkowe lub rude włosy. • SPF 20-30 – przeznaczony dla osób z jasna cerą, która trudno się opla, i szybko się czerwieni. • SPF 20-10 – doskonały dla ciemnych blondynek lub szatynek, opalających się szybko, które parzy ostre słońce. • SPF 10-2 – powinny używać go wyłącznie brunetki o śniadej cerze, które zawsze opalają się na ciemny brąz. niące przez promieniowaniem UVB. W tej chwili kategoria jest dużo bardziej złożona. W ofertach producentów znajdują się mleczka, balsamy, olejki, spraye, żele do opalania o różnej wartości SPF – od 2 do nawet 60. Należy przy okazji zwrócić uwagę na to, że kosmetyki te przestały być już „tylko” kosmetykami, których zadaniem jest ochrona przeciwsłoneczna. Mają jednocześnie właściwości nawilżające oraz rozświetlające, co szczególnie przypada do gustu konsumentkom. w sezonie i po

Coraz większą popularnością wśród klientów cieszą się także przyspieszacze opalania. Może to z powodu niecierpliwości, a może z powodu braku słońca, gdy pojawią się jego pierwsze promienie, klienci chcą je jak najszybciej i jak najtrwalej złapać. Nic nie nadaje się do tego lepiej niż wyżej wymienione przyspieszacze. Z kolei produkty, których zadaniem jest przede wszystkim, ochrona przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, to kosmetyki dla tych, którzy nie tylko chcą mieć

Ruszyła III edycja ogólnopolskiego konkursu Odśwież Swój Sklep – str. 24-25


Kosmetyki |

kompendium handlowca

121

piękną, brązową skórę, ale też myślą, aby uzyskać ją zdrowiej, a więc wolniej. Klienci stawiają też na produkty wodoodporne – emulsje, olejki i mleczka. Prawdziwym hitem od paru sezonów są balsamy po opalaniu ze złocistym pyłem. To one sprawiają, że ciało, które nabrało już brązowego koloru, po sezonie letnim dalej może zachwycać swym słonecznym blaskiem. Wraz z końcem wakacji, produkty słoneczne nie muszą znikać z półki sklepowej. Warto tym razem, już bez specjalnie przygotowanej na letni czas ekspozycji, pozostawić je wśród kosmetyków do pielęgnacji ciała. Przede wszystkim z tego względu, że z oferty kosmetyków do opalania mogą skorzystać osoby, które promienie sztucznego tym razem słońca, łapią przez cały rok w solarium. Poza tym podróżujący do ciepłych krajów, w okresie gdy w Polsce jest jesień lub zima, zapewne zakupią taki towar przed wyjazdem. Podobnie w przypadku wyjazdu na narty – gdzie słońce na stoku, mimo mroźnego powietrza, potrafi przypiec jak podczas długiego opalania na południowoeuropejskiej plaży. Świadomość klientów odnośnie bezpiecznego opalania jest coraz większa. Poziom edukacji w tej kwestii znacząco wzrósł w porównaniu do lat ubiegłych. Klienci wiedzą już jak chronić skórę podczas opalania i jakie specyfiki stosować po, by piękna opalenizna towarzyszyła im jak najdłużej. Mit o tym, że stosując podczas kąpieli słonecznych środki z wysokim filtrem uniemożliwimy opalenie się, został skutecznie obalony. W efekcie produkty do i po opalaniu cieszą się z roku na rok coraz większym powodzeniem.  Poradnik Handlowca | maj 2012


122

kompendium handlowca

| Środki czystości

Na rynku domowych środków czystości następuje duża rotacja zmodyfikowanych lub całkiem nowych produktów, które rozszerzają poszczególne serie asortymentowe. W ten sposób producenci zaspokajają potrzeby i gusta klientów. Nabywcy poszukują środków zarówno łatwych w użyciu, jak i skutecznych w działaniu. Cena nie jest najważniejszym kryterium wyboru, ponieważ priorytetem jest efekt i zaoszczędzony na sprzątaniu czas. Oczywiście, dla coraz większej grupy kupujących, nie bez znaczenia jest fakt, czy produkt jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Ponadto, ważną rolę odgrywają też właściwości pielęgnujące oraz zapach. Siłą napędową tego segmentu jest zarówno wzrost świadomości konsumentów, jak również wzrost ich zamożności. Przyszłość rynku to produkty średniej i wysokiej jakości, odzwierciedlające trendy ekologiczne. Zwiększa się także rola produktów specjalistycznych, coraz częściej docenianych przez klientów ze względu na ich jakość. Konsumenci coraz uważniej dobierają środki czyszczące, zwracając uwagę na rodzaj powierzchni, do jakich są przeznaczone. niezawodne sposoby na czystość

Toaletowy błysk utrzymanie porządku w domu związane jest z posiadaniem chociaż kilku podstawowych środków czystości. w walce z zanieczyszczeniami toalet pomaga konsumentom ogromna ilość płynów, mleczek czy odkamieniaczy. asortyment z jakiego może wybierać konsument jest spory. MaRta WaRciaRek

toaletowy błysk

Utrzymanie porządku w domu związane jest z posiadaniem chociaż kilku podstawowych środków czystości. W walce z zanieczyszczeniami toalet pomaga konsumentom ogromna ilość płynów, mleczek czy odkamieniaczy. Produkty, po które sięgają klienci, mają sprawić, że sprzątanie będzie lekkie, łatwe i przyjemne. Asortyment z jakiego może wybierać konsument jest spory. Poradnik Handlowca | maj 2012

Oferta produktów i marek jest bardzo szeroka. W przypadku łazienki, poza ogólnym utrzymaniem jej w należytej czystości, co zapewniają takie preparaty, jak płyny oraz żel do usuwania brudu, osadu, kamienia i rdzy, warto również zadbać o to, aby w powietrzu zawsze unosił się przyjemny zapach. Produkty, których używa się do czyszczenia łazienek, najczęściej są w opakowaniach w formie butelki z rozpylaczem lub specjalnym dozownikiem.

• • • • • • • • • • • • •

Wybrani producenci środków do czyszczenia łazienek i toalet Colgate-Palmolive Poland (Ajax) Dramers (Brait) Global Cosmed Group (Kret) Gold Drop (Dix, Dix Professional) Grupa Inco (Flesh, Ludwik Hydraulik, Vast) Henkel Polska (Bref) Lakma Strefa (Silux) Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena-Savona (Komfort) Procter&Gamble (Ambi Pur) Reckitt Benckiser Poland (Cillit, Cillit Bang, Harpic) SC Johnson (WC Duck) Unilever Polska (Domestos, Cif) Zakłady Chemiczne Unia (Tytan)


Środki czystości |

kompendium handlowca

123

Płyny do mycia powierzchni łazienkowych używane mogą być np. do czyszczenia płytek. Z kolei żele do usuwania kamienia i rdzy nadają się także do usuwania m.in. tłuszczu, brudu i innych zanieczyszczeń. Będą więc idealnym środkiem do mycia np. wanny, zlewu, kranów, czy prysznica. Dodatkowym uzupełnieniem produktów do łazienki powinien być odświeżacz powietrza, który zniweluje przykre zapachy. odkamieniacze

To specjalistyczne preparaty, które stosuje się w ściśle określonych przypadkach. Usuwanie osadu z kamienia na metalowych częściach armatury łazienkowej, zatorów w odpływach zlewów, umywalek, wanien i brodzików, udrożnianie rur kanalizacyjnych, rozpuszczanie osadu tłuszczowego, włosów i innych zabrudzeń oraz zapobieganie zapychaniu się rur i likwidacja nieprzyjemnego zapachu to główne zadania odkamieniaczy. Najczęściej owe środki występują w postaci płynu, żelu lub granulek (te stosuje się tylko i wyłącznie do udrażniania rur). Podstawą podczas używania tych środków jest zachowanie maksymalnej ostrożności – mają bowiem bardzo silne działanie. środki do czyszczenia toalet

Ta kategoria to: żele, płyny, kostki (wkłady) oraz tabletki. Preparaty do czyszczenia toalet to produkty, które powinny być używane tylko i wyłącznie w celu utrzymania higieny w toaletach. Produkty do czyszczenia toalet, powinny być wyjątkowo skuteczne, w związku z czym poza właściwościami czyszczącymi, powinny posiadać również składniki bakteriobójcze i dePoradnik Handlowca | maj 2012


124

kompendium handlowca

| Środki czystości

Liliana Ćwik Manager ds. Marketingu Gold Drop

Przede wszystkim środek do czyszczenia toalet musi być skuteczny w działaniu oraz łatwy w zastosowaniu. W chwili obecnej w ofercie Gold Drop pod marką DIX posiadamy: żele do WC 750 ml (leśny, morski, cytrynowy), żel do udrożniania rur 1 l i mocny żel do usuwania kamienia i rdzy 500 ml – są to głównie preparaty, które służą odkamienianiu i usuwaniu rdzy z muszli klozetowej. W najbliższym czasie planujemy poszerzyć ofertę o dodatkowy asortyment. Środki do czyszczenia toalet to z reguły bardzo silnie działające preparaty, dlatego najbardziej liczy się ich skuteczność, zapach jest cechą drugorzędną, chociaż oczywiście dobrze, gdy taki środek posiada lekki zapach, np. morski czy cytrusowy. Najważniejsza jednak jest dezynfekcja, wybielanie oraz usuwanie kamienia i rdzy.

Przemysław Kędziora Specjalista ds. Marketingu Zakłady Chemiczne Unia

Jeśli chodzi o nowości w kategorii płynów do mycia WC, to w tym roku wprowadziliśmy kolejny kolor fioletowy w wariancie Tytan max, natomiast linię dwufazowych kostek do WC Tytan wzbogaciliśmy o zapach lawendowy w koszyczku i zapasie. A także wprowadzamy tańszą markę w kategorii do WC – są to żele oraz kostki pod nazwą Tajfun o zapachu morskim i leśnym. Dodam również, że w drugim półroczu minionego roku marka WC Tytan została rozwinięta również w gramaturze 700 g praz 5 kg w kolorze fioletowym. Ta kategoria stale się rozrasta i tak samo jest w przypadku naszej firmy.

zynfekujące. Część z nich może również pomagać w usuwaniu kamienia i rdzy (choć tym głównie zajmują się wcześniej opisane odkamieniacze). Istotne jest, by kształt opakowania produktu, pozwalał skutecznie dotrzeć do każdego zakątka muszli klozetowej. Szczególnie ważne jest to w przypadku brzegu muszli, gdzie gromadzą się zarazki i drobnoustroje. Oprócz płynów, warto mieć w asortymencie także żele do mycia WC, które często są produktami wielofunkcyjnymi. Dobry żel powinien posiadać substancje wybielające, usuwające rdzę i kamień oraz likwidujące bakterie i zarazki. Popularne wśród klientów są również kostki, czyli tzw. zawieszki. Pojedyncza kostka najczęściej zamykana jest w koszyczku, ale w sprzedaży bywają dodatkowe wymienne wkłady o różnych zapachach. Składniki kostPoradnik Handlowca | maj 2012

ki zapachowej do WC mają za zadanie przede wszystkim zapobieganiu osadzaniu się kamienia. Kostki przy każdym spłukiwaniu odświeżają i tworzą czyszczącą pianę. Oprócz zwykłych kostek, coraz częściej klienci sięgają po kostki żelowe. Te skutecznie usuwają nawet najtrwalszy brud. Żelowa konsystencja przylega do czyszczonej powierzchni i pozostawia na długo przyjemny zapach. Z reguły kostki żelowe dostępne są w pojedynczych, podwójnych, potrójnych, a nawet poczwórnych wkładach o przeróżnych kształtach, tak aby klient miał w czym wybierać. Warto podkreślić, że wymiana żelowych kostek jest bardziej higieniczna – dłonie bezpośrednio nie stykają się z zawieszką. Uniwersalność haczyka koszyczka sprawia, że pasuje on do każdej toalety. Warto rozszerzać asortyment sklepu o nowości, bowiem coraz więcej pojawia się ich na rynku. zapachowy dodatek

Ta kategoria wykazuje się sporą dynamiką rozwoju. Ładny, delikatny zapach kojarzy się z czystością. Pomimo tego, że w wielu domach odświeżacze zagościły w salonach, najbardziej kojarzone są z łazienką. Występują w kilku formach – najbardziej popularne są aerozole zapachowe na bazie wody albo alkoholu, dostępne w dużej ilości wariantów zapachowych. Zadaniem odświeżacza powietrza jest szybkie i skuteczne zneutralizowanie nieprzyjemnych zapachów i pozostawienie świeżego aromatu. Paleta zapachów z roku na rok jest coraz szersza. Poza klasycznymi zapachami: leśnym, morskim, czy antytytoniowym, klienci mają do wyboru np. zapach bawełny, bambusa, cytrusów, konwalii, owocowy, tymianku, cynamonu, itd. Innym niż aerozol wariantem są odświeżacze w żelu. Okres ich działania jest dość długi, jednak zapach czuć tylko w miejscu, gdzie się je postawi. Biorąc pod uwagę fakt, że toaleta z reguły jest niewielkim pomieszczeniem, takie rozwiązanie też ma swoje zastosowanie – żelowe odświeżacze posiadają bowiem wiele kształtów oraz zapachów, dlatego i w tej grupie produktów z pewnością klienci znajdą coś do własnej

W kategorii odświeżaczy powietrza możemy wymienić takich producentów jak m.in.: • • • • •

Dramers (Brait) Gold Drop (Breezco) Procter & Gamble (Ambi Pur) Reckitt Benckiser Poland (Air Wick) SC Johnson (Brise, Oust)


Środki czystości |

kompendium handlowca

125

toalety. Konkurencja panująca na rynku odświeżaczy powietrza sprawia, że producenci wciąż starają się zaskakiwać klientów nowinkami. Sporą popularnością w związku z tym cieszą się odświeżacze, samoistnie rozpylające zapach. bez akcesoriów ani rusz!

Sprzątanie wymaga od klientów zaopatrzenia się nie tylko w różnorakie płyny, mleczka czy odkamieniacze – potrzebne są im także akcesoria, które to sprzątanie umożliwią. Mało kto wyobraża sobie sprzątanie bez takich przyrządów jak: miotły, mopy, szczotki, ścierki, ściereczki, gąbki. Istotną rolę w procesie sprzątania odgrywają także worki na śmieci i rękawiczki. Wśród firm, specjalizujących się w produkcji wszelkiego rodzaju akcesoriów porządkowych są: • CeDo (Paclan) • Mapa Spontex Polska (Spontex) • Sarantis (Jan Niezbędny, Grosik) • FHP Vileda (Vileda) • 3M Polska (Prima) Producenci w swoich ofertach mają bardzo zróżnicowane propozycje. To zarówno produkty o różnej pojemności, właściwościach, zapachu, jak i cenie. Rynek charakteryzuje ponadto spora różnorodność form: kremy, mleczka, płyny, żele, tabletki, pasty, pianki czy spraye. Środki do czyszczenia toalet uważane są przez klientów za produkty częstego użycia. Należy przypomnieć, że w każdej placówce handlowej, powinno się wygospodarować miejsce na dobrze zaopatrzoną półkę lub stoisko z chemią gospodarczą. Warto postawić na podstawowy asortyment, dzięki któremu klienci będą mieli możliwość zaopatrzenia się w produkty bez konieczności dodatkowego odwiedzania drogerii.  Poradnik Handlowca | maj 2012


126

jak to się robi?

Jak powstają macerowane wódki Belvedere?

W

Czy wiesz, jak wygląda proces produkcji i przechowywania różnych asortymentów? Odpowiedzi na te i inne pytania, ciekawe zdjęcia i zbiór wyjątkowych ciekawostek znajdziesz w nowym cyklu artykułów na łamach Poradnika Handlowca – „Jak to się robi?”

W XIV i XV w., w Polsce trunki często były wzbogacane miodem, ziołami czy owocami. Dziś Belvedere ulepszyła i udoskonaliła te technologie. Belvedere Vodka jest czterokrotnie destylowana z najlepszego, selekcjonowanego polskiego żyta Złotego Dańkowskiego, rozcieńczana nieskazitelną wodą artezyjską ze studni w Polmosie Żyrardów. Maceracja to proces, dzięki któremu wyodrębnia się olejki z płatków kwiatów, skórek owocowych czy świeżych owoców poprzez namaczanie ich w spirytusie, następnie poddaje się go ponownej destylacji, by powstały przejrzyste trunki o wyrazistym smaku. Spirytus przeznaczony do produkcji macerowanych wódek Belvedere ma 96% mocy i wyrusza z Polski do odległej i malowniczej

XIX-wiecznej francuskiej miejscowości Collonges-laRouge. Tu, gdzie od wieków działa destylarnia Terres Rouges, spirytus Belvedere jest łączony ze świeżymi skórkami owoców i jagodami, by w końcu stać się Belvedere Citrus, Orange, Black Raspberry czy Pink Grapefruit. Belvedere posługuje się wyłącznie najlepszymi naturalnymi owocami, które sprowadzane są z całego świata. Owoce są umieszczane w indywidualnych kąpielach spirytusowych, gdzie skórki owocowe i jagody moczą się nawet przez miesiąc, w zależności od rodzaju owocu, temperatury i pory roku. Następnie taki macerat poddawany jest destylacji, każdy smak z osobna razem ze skórkami owocowymi, w specjalnie zaprojektowanym alembiku, podobnym do tych używanych

do produkcji koniaku. Ostatnia destylacja usuwa wszelkie kolory, które mogły oddać owoce. Otrzymane w ten sposób pojedyncze, smakowe spirytusy łączy się następnie ze sobą według ściśle określonej, stałej receptury w procesie zwanym zestawianiem. Po zmieszaniu nowo powstałe maceraty odpoczywają, by w pełni się ustabilizować przed powrotem do Polski, gdzie zostaną połączone z artezyjską wodą. Woda ze studni artezyjskich Polmosu Żyrardów jest potrzebna, by nadać wódce pożądaną moc 40%, następnie wódka przechodzi przez filtr pergaminowy, który usuwa wszelkie pozostałości owocowe, i na końcowym etapie jest butelkowana. W ten sposób otrzymujemy w 100% naturalne wódki smakowe Belvedere.

Za pomoc i udostępnienie materiałów dziękujemy firmie Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. Poradnik Handlowca | maj 2012


jak to się robi?

121

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


129 128

nowości

W MARCU 2012 nasi czytelnicy testowali: Ewa Dyduła Sklep spożywczo-przemysłowy „U Ewy i Piotra” Przywidz Płyn do płukania tkanin Lenor Citrus & Rose ma przyjemny i bardzo intensywny zapach. Ubrania po praniu w tym płynie są miękkie i delikatne, a dzięki mocnemu zapachowi długo jeszcze pozostają świeże i pachnące. Butelka Lenor jest bardzo poręczna, a sam płyn bardzo wydajny i ekonomiczny, nie potrzeba wielkiej ilości, by zapach został na ubraniach. Jego zastosowanie wpływa na zmniejszenie zagnieceń powstających w czasie prania. Szczerze polecam stosowanie tego płynu.

Lenor Citrus & Rose Lenor Citrus & Rose to zapierający dech w piersiach zapach, będący połączniem odświeżających esencji cytrusowych ze słodkim aromatem róż. Cytryna oraz inne owoce cytrusowe są dobrze znane ze swoich właściwości rewitalizujących, a słodki i podnoszący na duchu zapach róż stanowi idealny dodatek wnosząc bogaty i zmysłowy aromatyczny collage. KONTAKT: Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., tel. 22 678 55 44

Sylwester Szarszewski Sklep spożywczo-przemysłowy Radomin Testowany w moim sklepie produkt Lenor został doceniony przez klientów, za delikatny a zarazem trwały zapach, pozostawiający uczucie świeżości odzieży na bardzo długo. Testerzy zwracali uwagę, że po praniu z zastosowaniem płynu Lenor ubrania są mięciutkie i lepiej się prasują. Duży plus producentowi należy się też za wygodną butelkę. Produkt cieszył się dobrą opinają wśród klientów mojego sklepu, dlatego szczerze polecam go wszystkim handlowcom. Izabela Purgal Drogeria „Boom %” Częstochowa Klienci naszej drogerii wypowiadali się bardzo pozytywnie o nowym Lenorze DUOAROMA Citrus&Rose Aroma. W jego kompozycji zapachowej główne składniki dopełniają aromaty lilii i drzewa sandałowego, ale dominuje cytryna. Jej początkowo mocny zapach, na ubraniach pozostaje subtelny i delikatny. Tworzy odświeżającą kompozycję nie przytłaczającą używanych przez klientki perfum. Łagodny zapach cytrusów, jak zauważono, utrzymuje się długo na ubraniach. Testerzy zwracali równieżuwagę na zmiękczające właściwości nowego Lenora. Kilka klientek spostrzegło,że ubrania nie elektryzowały się i nie były wygniecione. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Nowy Bakuś z Formułą Zrównoważonego Rozwoju Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Do pysznej i lubianej przez najmłodszych mlecznej przekąski dodano wapń, witaminę D oraz kwas DHA omega-3, by jeszcze lepiej dbać o właściwy rozwój maluchów. Nowy Bakuś z Formułą Zrównoważonego Rozwoju to unikalna kompozycja składników odżywczych, delikatnego twarożku i owoców lub wanilii, która sprawia, że jest on nie tylko zdrowy, ale również bardzo smaczny. Dzięki temu stanowi idealny codzienny posiłek lub pożywną przekąskę. Dostępne smaki: waniliowy, truskawkowy, biszkoptowy, czekoladowy i zupełnie nowy – wafelkowy. Sugerowana cena detaliczna: 1, 59 zł. Kontakt: Bakoma Sp. z o. o., tel. 22 532 97 00

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


nowości

129

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


130 131

nowości

W MARCU 2012 nasi czytelnicy testowali: Alfreda Nowacka Sklep spożywczo-przemysłowy Wąbrzeźno W naszym sklepie klienci mieli przyjemność testować nowe jogurty owocowe Danone – ale Natura! Najwięcej pochwał zebrały smaki truskawkowe i brzoskwiniowe. Klienci chwalili aksamitny, lekko kwaskowy smak oraz kremową konsystencję. Zwracano też uwagę, na wielkość opakowania, która sprawia, że ale Natura! doskonale nadaje się na przekąskę. Drobno przetarte owoce to kolejna z zalet tego produktu, na którą uwagę zwracali Testerzy. Sugerowana na opakowaniu cena 1zł 29 gr została przez naszych klientów uznana za niewygórowaną, jak na produkt o takiej jakości.

Danone Ale Natura! Danone Ale Natura! to pyszny, owocowy jogurt w 100% z naturalnych składników Stworzony jest na bazie jogurtu naturalnego z dodatkiem pysznych przetartych owoców i cukru trzcinowego. Jego wyjątkowy smak, owocowy kolor i zapach są naturalne, bo nie zawiera konserwantów, sztucznych aromatów ani barwników. Jogurt Ale Natura! dostępny jest w 4 owocowych smakach: truskawka, brzoskwinia, wiśnia, banan oraz w dwóch formatach – małym i dużym kubku. To świetna propozycja dla całej rodziny. Kontakt: Danone Sp. z o.o., tel. 22 860 82 00

Ewa Gizela Sklep spożywczo-przemysłowy Chmielno Testowany przez naszych klientów nowy jogurt Danone – ale Natura! ma oryginalny kubek, wyróżnia się aksamitnym smakiem (zwłaszcza truskawka przypadła klientom do gustu). Jogurt jest mało słodki, co dla wielu testerów było dużą zaletą. Sugerowana na opakowaniu cena jest przystępna dlatego warto mieć jogurty Danone – ale Natura! w ofercie sprzedaży już na najbliższy sezon letni. Danuta Tołłoczko Sklep spożywczo-przemysłowy Legnickie Pole W swoim sklepie testowaliśmy jogurty Danone – ale Natura! o smaku truskawkowym, bananowym oraz brzoskwiniowym. Każdy z nich charakteryzuje się niezwykłym smakiem oraz aksamitną konsystencją. Moi klienci byli zachwyceni tym produktem opisując go jednym słowem: „PRZEPYSZNY”. Jogurty Danone posiadam wśród asortymentu swojego sklepu, a sprzedaż tegoż produktu ma stałą tendencję wzrostową. Dla najmłodszych klientów zachętą do kupna jogurtów „ale Natura!” są rysunki ukazujących się po zjedzeniu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

CHERRIES IN LIQUEUR – Wiśnie w likierze 323 g Najnowsza propozycja Czekoladowej Solidarności – praliny Cherries in Ligueur w nowym, ekskluzywnym opakowaniu z kolekcji bombonier z kokardkami. Wiśnie w likierze, które od lat cieszą się uznaniem oraz najwyższą pozycję na rynku to połączenie wykwintnych smaków i doskonałej receptury. Wyrazista gorzka czekolada z owocem aromatycznej wiśni zanurzonej w likierze to pokusa, której nikt nie jest w stanie się oprzeć. Luksusowy charakter pralin podkreśla ciekawa szata graficzna, ozdobne złocenia oraz delikatna kokardka. Kontakt: Firma Cukiernicza "Solidarność - rok założenia 1952" Sp. z o.o., tel. 81 746 16 14

SOKOŁÓW – Mistrzowski smak! Sokołów, jako aktywny sponsor drużyn i wydarzeń sportowych, w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej wprowadził do swojej oferty wyjątkowe produkt dedykowane dla fanów futbolu oraz dla każdego, kto lubi proste i smaczne posiłki. KIEŁBASA KIBICA to idealny produkt na grilla. Znakomicie nadaje się również do przygotowania na patelni, w piekarniku lub do podgrzania w wodzie. SNACKI PLEŚNIOWE, SNACKI WĘDZONE oraz SALAMI CHIPS są znakomitymi przekąskami w czasie oglądania lub w przerwie meczu. KONSERWA KIBICA jest doskonała na kanapki na każdą okazję, szczególnie smakuje w czasie oglądania relacji sportowych. Produkty oferowana są w nowej piłkarskiej szacie graficznej. Kontakt: Sokołów S.A., tel. 25 640 82 00

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


nowości

131

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


133 132

nowości

Zmiany w portfolio Lipton Ice Tea

Innowacyjna Żelatyna-fix deserowa Dr. Oetkera

Firma PepsiCo wzbogaciła ofertę produktów dostępnych na polskim rynku o nowe warianty herbat mrożonych Lipton Ice Tea słodzone ekstraktem z liści stewii – niskokalorycznej substancji słodzącej pochodzenia naturalnego. Taraz dwa nowe smaki Green Lemon oraz Green Mango zawierają o 30% mniej kalorii względem innych herbat mrożonych dostępnych na rynku. Co ważne oba warianty Lipton Ice Tea nie zawierają konserwantów, przy utrzymaniu walorów smakowych. Od kwietnia w nowej szacie graficznej pojawią się także herbaty czarne Lipton Ice Tea: warianty Lemon oraz Peach. Kontakt: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., tel. 22 366 20 00

Z końcem marca Dr. Oetker wprowadził kolejną innowację – Żelatynę-fix deserową. Jest to pierwszy na rynku produkt przeznaczony do wszelkich serników, ciast i deserów na zimno. Nowa Żelatyna-fix deserowa Dr. Oetkera jest prosta i szybka w przygotowaniu, a także daje konsumentowi gwarancję sukcesu – aksamitną konsystencję, bez grudek. Żelatyna-fix deserowa Dr. Oetkera dostępna jest w sklepach w sugerowanej cenie detalicznej ok. 2,49 zł/60 g. Kontakt : Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., tel. 58 511 91 99

Galaretki Delecta – na szybko! Delecta wprowadza do sprzedaży Galaretki na szybko! - unikalne na rynku galaretki, które tężeją w rekordowo krótkim czasie – po upływie zaledwie 30. minut (tradycyjna galaretka tężeje w czasie ok. 3. godzin). Pełna oferta obejmuje cztery najbardziej popularne owocowe smaki truskawkowy, cytrynowy pomarańczowy oraz agrestowy dostępne w 70 g. opakowaniu w sugerowanej cenie 1,65 zł. Wprowadzeniu produktu na rynek będzie towarzyszyć wsparcie reklamowe, zaplanowane na okres od maja do lipca br. w telewizji, prasie kobiecej i Internecie. Kontakt: Rieber Foods Polska S.A., tel. 54 412 60 00

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

FLOOR płyn uniwersalny z formułą antybakteryjną. Płyn uniwersalny o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Przeznaczony do mycia różnych powierzchni w tym podłóg drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelków ściennych, parapetów, mebli kuchennych itp. Płyn posiada FORMUŁĘ ANTYBAKTERYJNĄ – skutecznie dezynfekuje oraz sprawia, że czyszczone powierzchnie są czyste i bezpieczne. Produkt o delikatnym kwiatowym zapachu dostępny jest w nowoczesnym opakowaniu o poj. 1,5 l w sugerowanej cenie ok. 6,30 zł. Kontakt: Gold Drop Sp. z o. o., tel. 18 337 61 37

Syrop z piłką! W okresie wiosenno-letnim Herbapol-Lublin wprowadza promocję syropu malinowego 680 ml z dmuchaną piłką plażową w prezencie. Akcja nawiązuje do wydarzeń sportowych w związku z Euro 2012, identyfikując markę z trendami komunikacyjnymi na rynku w tym okresie. Syropy rodzinne w dużych opakowaniach to najdynamiczniej rozwijająca się kategoria syropów w Polsce. Konsumenci doceniają wygodę, łatwość użytkowania oraz ekonomiczny charakter zakupu. Sugerowana cena: 7,79 zł. Kontakt: „HERBAPOL – LUBLIN” S.A., tel. 81 74 88 304

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


nowości

133

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


134 135

nowości

Piłkarskie zapalniczki Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Soki ROYAL APPLE – nowy 3 litrowy karton Soki ROYAL APPLE to w pełni naturalne soki. Są one tłoczone ze świeżych owoców i warzyw bez dodatku cukru, wody czy konserwantów. Do tej pory były obecne na rynku w kartonach 5 l. Od niedawna asortyment został poszerzony o soki w kartonach 3l. Opakowanie soków ROYAL APPLE zaopatrzone jest w kranik, który umożliwia łatwe dozowanie produktu a także nie przepuszcza powietrza do soku dzięki czemu sok nie psuje się nawet miesiąc po otwarciu. Soki ROYAL APPLE dostępne są w czterech smakach: jabłko, jabłko-aronia, jabłko-gruszka, jabłko-marchewka i są idealne dla osób pragnących zachować zdrowie i młodość. Kontakt: Activ PPHU, tel. +48 668 136 566

Delikatne, miękkie i pyszne – to nowe biszkopty Dan Cake. Biszkotki to produkt rozpływający się w ustach, ale zarazem naturalny – wypiekany bez użycia konserwantów. Produkt pakowany jest w przyciągające uwagę, kolorowe opakowania, które nadają Biszkotkom atrakcyjności. Biszkotki Dan Cake to deser na każdą okazję. Sprawdzą się zarówno jako dodatek do jogurtów, budyniów i dżemów, jak i jako samodzielna przekąska, do spożycia na wiosennym spacerze czy w samochodzie. Kontakt: Dan Cake Polonia Sp. z o.o., tel. 32 626 39 00

Firma Almark, sponsor wielu wydarzeń sportowych, przygotowuje się na najbliższe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Na rynku dostępne już są dwie serie tematyczne popularnych zapalniczek ALM5: w oklejce z piłkarzem oraz z wizerunkiem piłki nożnej w różnych kolorach. Zapraszamy na www.alm-zapalniczki.pl! Kontakt: Almark Sp. z o.o., S.K., tel. 65 520 46 15

„Bo ciastka powinny mieć bajer” Od kwietnia na sklepowych półkach dostępna jest nowa propozycja marki HIT w segmencie ciastek czekoladowanych – HIT Choco Sticks! Unikalny kształt wraz z nieoblaną czekoladą końcówką sprawiają, że nowość od HITa można wygodnie trzymać w dłoni nie brudząc rąk czekoladą. Hit Choco Sticks dostępne są w nowym opakowaniu typu tray, w którym zastosowano opcję „OTWÓRZ – ZAMKNIJ”, by konsumenci mogli jeszcze dłużej cieszyć się ich smakiem. Sugerowana cena 140 g opakowania Hit Choco Sticks to ok. 4 zł. Kontakt: Bahlsen Polska Sp. z o. o., sp.k., tel. 12 277 91 00

Specjalna Oferta dla Pań od firmy Wilkinson

Wilkinson przygotował specjalną ofertę majową dla Pań. W ramach akcji damskie maszynki Wilkinson Quattro for Women Bikini, Intuition Naturals, Quattro for Women oraz wybrane maszynki z serii Xtreme3 i Extra2 będą dostępne w wyjątkowych, obniżonych cenach. Przygotuj się na nadejście słońca z Wilkinson! Kontakt: Energizer Group Polska Sp. z o.o. tel. 22 43 00 265

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


nowości

135

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


136 137

nowości

Napoje owocowe POP z kawałkami owoców! Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Napoje owocowe POP wypełnione dużymi kawałkami owoców urozmaicą ofertę każdej placówki handlowej, a ich słodki, owocowy smak szczególnie zjedna sobie najmłodszych klientów. Napoje POP nie zawierają sztucznych dodatków oraz są wzbogacone witaminą C. Aktualna oferta obejmuje 5 smaków: POP winogronowy z obranymi winogronami, POP ananasowy z kawałkami ananasa 238 ml, POP pomarańczowy z kawałkami pomarańczy 238 ml, POP z miażdżonego mango 238 ml , POP z miażdżonego jabłka. Pojemność: 238 ml. Kontakt: Mumma s.c. tel. 531 695 060, 605 037 031

Delma Extra z wiejskim masełkiem Firma Unilever Polska Sp. z o.o. wprowadziła na rynek nowy wariant Delmy Extra – Delma Extra z wiejskim masełkiem. To wysokiej jakości margaryna o smaku wiejskiego masełka z dodatkiem masła, oferowana w przystępnej cenie. Delma Extra z wiejskim maseł-kiem doskonale wpisuje się w gusta i oczekiwania konsumentów. Szata graficzna opakowania doskonale komunikuje smak nowego wariantu i wyróżnia produkt na półce sklepowej. Sugerowana cena: 3,37 z /450 g. Kontakt: Unilever Polska Sp. z o.o. tel. 22 570 60 00 Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Białowieski Zdrój – woda z serca Podlasia Na rynku pojawia się nowa woda: BIAŁOWIESKI ZDRÓJ. To innowacyjny koncept wód wydobywanych z jednego z najczystszych regionów Polski. Białowieski Zdrój to marka - łącznik pomiędzy światem przyrody, a człowiekiem. Woda, która jest podstawą życia, jest tak samo ważna dla przyrody, jak dla człowieka. Przekazuje nam tą samą energię, regeneruje i uspokaja. Woda dostępna będzie w opakowaniach 1,5 l oraz 0,75 l jako niegazowana oraz gazowana. Cena Białowieskiego Zdroju będzie niższa od cen głównych konkurentów i będzie atrakcyjna dla konsumenta. Kontakt: Hoop Polska sp. z o.o., tel. 24 361 70 00

Głodny zwycięstw, emocji i wrażeń? Dorwij batona LION! Od kwietnia baton LION 2pack dostępny jest na rynku w nowej odsłonie. Na opakowaniu pojawiła się nowoczesna grafika piłki nożnej na biało-czerwonym tle. Dorwij go, zarycz z zachwytu i zagrzej zawodników do walki i strzelania bramek. Kruchy wafelek przełożony kremem, oblany ciągnącym się karmelem, obsypany chrupkami ryżowymi i otoczony pyszną polewą kakaową jest idealną przekąską podczas emocjonującego meczu. Sugerowana cena batona LION z limitowanej edycji to ok. 1,80 zł. Kontakt: Nestlé Polska S.A., tel. 22 607 22 88

.

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


nowości

137

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


138 139

nowości

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Nadziewane żelki od NIMM2 Nowe żelki od nimm2 – Śmiejżelki Sokki – nadziewane żelki z sokiem owocowym i z wartościowymi witaminami dostępne są w 3 wariantach smakowych: Śmiejżelki Sokki – nadziewane żelki owocowe wzbogacone witaminami, Śmiejżelki Sokki kwaśne – nadziewane żelki jogurtowe pokryte kwaśną posypką wzbogacone witaminami, Śmiejżelki Sokki jogurtowe – nadziewane żelki jogurtowe wzbogacone witaminami. W każdym opakowaniu znajdować się będzie wiele owocowych żelków w różnych kształtach. Sugerowana cena detaliczna: 90 g: ok. 3,49 zł. Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Grilluj z Podravką Podravka posiada w swojej ofercie produkty, które doskonale nadają się jako dodatek do dań z grilla. Ketchupy Podravka dostępne są w trzech smakach – łagodnym, pikant pikantnym i do pizzy. Swój doskonały smak i aromat zawdzięczają specjalnie dobranym składnikom, oryginalnej recepturze oraz wyjątkowej kompozycji przypraw. Drugą propozycją jest Ajvar - pasta warzywna sporządzona na bazie papryki i bakłażanów, która doskonale uzupełni smak potraw z grilla. Ajvar Podravka dostępny jest w wersji łagodnej i pikantnej, w słoikach o gramaturze 195 g i 350 g. Kontakt: Podravka Polska Sp. z o.o. tel. 95 728 44 10

Nowe smaki od Tymbarku Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosenno – letniego w sklepach pojawiają się nowe, miętowe smaki od Tymbarku. Obok kultowego smaku jabłko-mięta, Tymbark wprowadza dwie chłodzące propozycje: malina-mięta oraz cytryna-mięta. Teraz orzeźwiająca moc mięty Tymbarku jest dostępna w 3 owocowych odsłonach. Nowości powstały przy współudziale konsumentów. Sugerowana cena (na półce) szklanej butelki o poj. 0,25 l. wynosi 1,19 zł, natomiast plastikowej butelki o poj. 0,5 l. wynosi 2,19 zł. Opakowanie zbiorcze: 24*0,25 l. oraz 12*0,5 l. Kontakt: MWS Sp. z o.o. Sp.k.

Słodki Dzień Dziecka – AFRICA ZOO Przed nami święto wszystkich dzieci – Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dobrze by był to wesoły, kolorowy i słodki dzień. „Vobro” z tej okazji przygotowało smakowite propozycje łączące apetyty najmłodszych jak i możliwość zabawy i edukacji. Na Dzień Dziecka oferujemy Państwu pyszne ciasteczka w specjalnych, nowych opakowaniach z lwem i zebrą – Africa ZOO. W środku znajdują się herbatniki o smaku maślanym w prawdziwej czekoladzie, w kształtach 11 różnych zwierzątek afrykańskich. Nowe opakowania zyskały atrakcyjną, bardzo kolorową oprawę, kuszą więc nie tylko dobrym smakiem, ale także wyglądem. Kontakt: Kontakt: Zakłady Produkcji Cukierniczej "VOBRO", tel. 56 498 26 39

Nowa Inka Błonnik poprawiająca trawienie Na wiosnę Inka poszerza swoją propozycję z linii prozdrowotnej o nowość: Inkę Błonnik, która w naturalny sposób poprawia trawienie. Inka Błonnik to doskonałe źródło błonnika podane w smacznej formie. Jest tak dlatego, że Inkę Błonnik stworzono specjalnie z myślą o kobietach i ich specjalnych potrzebach. Jej receptura została wzbogacona dodatkową dawką inuliny – cennego błonnika i prebiotyku, którego źródłem jest cykoria. Inka Błonnik zawiera aż 43% błonnika – już dwie filiżanki zapewniają dobre trawienie. Kontakt: Bahlsen Polska sp z o.o. sp.k., tel.12 277 91 00

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


nowości

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Pasztet Sokołów Gold Pasztet Sokołów Gold to kolejna, wysokiej jakości nowość w ofercie Sokołowa. Jest to prawdziwie mięsny, niezwykle aromatyczny pasztet z dodatkiem naturalnych przypraw i pachnących ziół o znakomitym, staropolskim Podstawa prawna: smaku niczym wypiekany w dawnym, domowym piecu. Idealnie sprawdza się nie tylko Ustawa dnia października na kanapce alezteż jako 26 tradycyjna przekąska 1982 r. o wychowaniu na eleganckich przyjęciach i bankietach. i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kontakt: Sokołów S.A., tel. 25 640 82 00

w trzeźwości

oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

139


140 141

nowości

Sięgnij po smak w nowej odsłonie Jurajska Ice Tea nie tylko znacznie odświeżyła swój wizerunek, ale także udoskonaliła skład, który obniża kaloryczność produktu poprzez zastosowanie substancji słodzącej naturalnego pochodzenia – Stewii. Jurajska Ice Tea ma teraz o 30% mniej kalorii od jej standardowej wersji. Jest to produkt niskokaloryczny przy zachowaniu doskonałego smaku, bez „sztucznych substancji słodzących”, o bardzo wysokiej jakości. Do obecnie istniejących smaków Cytryny, Brzoskwini, Maliny, Zielonej Herbaty i Mięty dołączyła nowa Jurajska Ice Tea o smaku owoców tropikalnych. Kontakt: Jurajska Spółdzielnia Pracy Postęp k/Myszkowa, tel. 34 31 37 330

Pomysł na... Na rozpoczynający się sezon grillowy marka WINIARY przygotowała dwie nowości w linii Pomysł na…. Nowy WINIARY Pomysł na… karkówkę w marynacie pikantno-ziołowej sprawia, że karkówka zyskuje  pyszny, słodko-pikantny smak o delikatnej ziołowej nucie. Piękny, czerwony kolor mięso zawdzięcza zarówno mieszance jak i dodawanemu do niej keczupowi. Zaś nowy WINIARY Pomysł na… piersi z kurczaka w marynacie jogurtowo-czosnkowej to wyjątkowa mieszanka przypraw, która w połączeniu z jogurtem tworzy unikalną marynatę. Kontakt: Nestlé Polska S.A., tel. 22 607 22 88

By przyjemność trwała dłużej

Wedlowskie czekolady z dodatkami to prawdziwa uczta dla zmysłów. Odkąd pojawiły się na rynku podbiły podniebienia i serca pań, stając się ich ulubioną, słodką przyjemnością. Aby ta przyjemność trwała dłużej, Wedel przygotował znane czekolady w nowych opakowaniach 2 x 40 g – czyli dwie małe tabliczki w wygodnym podzielnym opakowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią nowoczesne rozwiązania, chcą mieć ulubione słodycze zawsze pod ręką i lubią dawkować sobie przyjemność. Produkt dostępny w 3 smakach: czekolada mleczna z żurawiną i chrupiącymi musli, czekolada mleczna z owocami jagodowymi i ciasteczkami waniliowymi, czekolada mleczna z orzechami nerkowca i wiórkami kokosowymi. Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Pasztet Sokołów Gold Pasztet Sokołów Gold to kolejna, wysokiej jakości nowość w ofercie Sokołowa. Jest to prawdziwie mięsny, niezwykle aromatyczny pasztet z dodatkiem naturalnych przypraw i pachnących ziół o znakomitym, staropolskim smaku niczym wypiekany w dawnym, domowym piecu. Idealnie sprawdza się nie tylko na kanapce ale też jako tradycyjna przekąska na eleganckich przyjęciach i bankietach. Kontakt: Sokołów S.A., tel. 25 640 82 00

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


nowości

141

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


143 142

nowości

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Grillowanie z Vegetą w Smak Vegeta Natur do grilla, do pikantnego grilla oraz do grillowanej karkówki w wygodnych tubach to propozycje Podravki na wspólne grillowanie. Gotowe mieszanki wysokiej jakości przypraw z serii Natur – bez sztucznych dodatków, wzmacniaczy smaku i konserwantów – dostępne są w wygodnych opakowaniach wielokrotnego użytku. Specjalnie wyselekcjonowane zioła, suszone warzywa oraz świeże przyprawy zostały dobrane tak, by każdy z łatwością mógł przygotować mięso na grilla o wyrazistym smaku i optymalnej ostrości. Kontakt: Podravka Polska Sp. z o.o. tel. 95 728 44 10

Zagraj w piłkę z marką JOJO Specjalnie dla najmłodszych fanów sportu firma Nestlé przygotowała nowość – żelki JOJO Futbolowy mix. Pyszne, kolorowe żelki w różnorodnych kształtach dostarczą dzieciom prawdziwie piłkarskiej frajdy! Żelki o smaku maliny, jabłka, banana i brzoskwini dostępne będą w super kształtach: piłki, gwizdka, piłkarza, korków i rękawic piłkarskich. Żelki JOJO Futbolowy mix z pewnością staną się ulubioną słodką przekąską dzieciaków, które uwielbiają grać w piłkę nożną. Z myślą o małych konsumentach, słodycze JOJO zostały stworzone bez dodatku sztucznych barwników. Sugerowana cena: ok. 2,85 zł Kontakt: Nestlé Polska S.A. tel. 22 607 22 88,

Słodkie kibicowanie..! W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, firma Millano przygotowała dla wszystkich fanów zarówno piłki nożnej jak i czekolady, ciekawą ofertę produktów w piłkarskiej szacie graficznej. Oferta została przygotowana z myślą o najmłodszych i nieco starszych miłośnikach footballu, a znajdują się w niej : nadziewane piłki czekoladowe Soccerballs w torebce 150g, piłkarska wersja cukierków Hibbi bang bang 170g , czekolada mleczna w gramaturze 15g i 60g, biała czekolada z kakaowymi ciasteczkami 100g. Do wspólnego kibicowania zaprasza firma Millano! Dystrybutor: PPHU Millano sp. z o.o., tel. 61 659 75 00

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Domowe przetwory są w modzie! Teraz, nowy produkt Fix i masz dżem WINIARY bez dodatku konserwantów sprawi, że zrobienie tradycyjnego dżemu to będzie przysłowiowa pestka! Dzięki niemu domowe specjały będą miały doskonałą konsystencję tradycyjnego dżemu. Produkt pozwala zachować wyjątkowy smak i zapach ulubionych owoców oraz większość ich wartości odżywczych. Fix i masz dżem WINIARY doskonale sprawdza się również jako dodatek do sosów warzywnych typu chutney. Sugerowana cena produktu Fix i masz dżem WINIARY to ok. 3,40 zł. Kontakt: Nestlé Polska S.A., tel.: 22 607 22 88

„PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


143

NO W O

ŚĆ

nowości

PR „PORADNIK HANDLOWCA” – lider na rynku prasy handlowej wg badań czytelnictwa Nielsen-TRM, grudzień 2011 r. Producenci i dystrybutorzy! Zapraszamy do korzystania z naszej stałej rubryki „Nowości”. Jeśli posiadacie Państwo nowe produkty i zamierzacie poinformować o nich handlowców w całym kraju, nie znajdziecie lepszego miejsca niż łamy „Poradnika Handlowca”. Materiały informacyjne o nowościach prosimy przesyłać do Katarzyny Generalczyk na adres kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Poradnik Handlowca | maj 2012


144 145

kampanie i promocje

Nestlé Polska

Firma Nestlé przygotowała dla najmłodszych fanów sportu nowość – żelki Jojo Futbolowy mix. Słodycze te, to wyjątkowy mix smaków, kształtów i kolorów. Żelki o smaku maliny, jabłka, banana i brzoskwini dostępne są w super kształtach: piłki, gwizdka, piłkarza, korków i rękawic piłkarskich. Sugerowana cena żelków Jojo Futbolowy mix to ok. 2,85 zł. Marka Jojo zachęca także dzieci i ich rodziców do aktywnego spędzania czasu. Zgodnie z hasłem „Jojo Aktywni” umieszczonym na opakowaniach żelków, marka za pomocą krótkich, humorystycznych wierszyków inspiruje do biegania, grania w piłkę, pływania, jazdy na rowerze, czy hulajnodze.

Bakoma

Termisil – Huta Szkła Wołomin

Huta Szkła Wołomin zachęca do wypróbowania żaroodpornego naczynia Termisil z innowacyjnym system Grill&Drop, który zapewnia równomierne nawilżenie potrawy oraz chroni ją przed przywieraniem. Efekt? Soczyste, aromatyczne i smaczne mięso. W szklanym naczyniu Termisil nie tylko grilluje się zdrowo, ale przede wszystkim smacznie! Ponadto grillowane przysmaki można podać na stół w tym samym naczyniu bez konieczności przekładania, a mięso i warzywa pozostają gorące na dłużej.

ZPC Vobro

Pod koniec kwietnia br. na sklepowych półkach pojawiła się nowa wersja Bakusia Puszystego, jednego z kluczowych produktów w portfolio firmy Bakoma. Bakuś z Formułą Zrównoważonego Rozwoju został wzbogacony w wapń, witaminę D oraz kwas DHA omega-3, które wspierają zrównoważony rozwój dzieci. Oprócz składu, zmianie uległy także opakowania produktów, na których pojawiła się odświeżona grafika, symbol Formuły Zrównoważonego Rozwoju. Relaunch produktu zostanie wsparty szeroką kampanią promocyjną w mediach. W maju i czerwcu, w wybranych stacjach telewizyjnych emitowane będą nowe spoty reklamowe, zaś w prasie parentingowej i kobiecej pojawią się profilowane materiały reklamowe podkreślające zalety nowego produktu.

Poradnik Handlowca | maj 2012

Dzień Matki – piękne święto, w którym należy wyrazić pod adresem naszych Mam najcieplejsze uczucia i podziękowania. W ten dzień do bukietu wiosennych kwiatów warto dołączyć coś wyjątkowego, np. okolicznościową bombonierkę. A jest w czym wybierać, bowiem tegoroczna oferta Vobro zawiera aż 36 propozycji. Są wśród nich niezwykle popularne czekoladki deserowe nadziewane wiśnią w likierze Cherry Passion i Cherry Paradise, jest także Frutti di Mare, Advocat, Lovini, rewelacyjne Dellisimo w oryginalnym pudełku. Wszystkie one mają specjalnie zaprojektowane opakowania, na których widnieją słowa: „Dla Ciebie Mamo”, „Kochanej Mamie”, „Dziękuję Mamo”.


kampanie i promocje

145

Kolporter

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Departament Usług Elektronicznych Kolportera, wspólnie z firmą GSP z Łodzi, wprowadza nową usługę – program lojalnościowy – „Milowe Zakupy Plus”. Będzie go można realizować w sieciach handlowych i pojedynczych sklepach za pośrednictwem terminali uniwersalnych dostarczanych przez Kolportera. „Milowe Zakupy Plus” to mało skomplikowany, ale skuteczny i tani program lojalnościowy, polegający na zbieraniu punktów za dokonane zakupy. Rejestracja punktów odbywa się za pośrednictwem terminala Kolportera oraz karty lojalnościowej wydanej klientowi, który zdecydował się przystąpić do programu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

REKLAMA

Sheraton Catering Doskonała kuchnia i profesjonalna obsługa oraz indywidualne podejs´cie do kaz˙dego zamówienia

Kontakt: 61 655 2000 SHERATON POZNAN HOTEL Bukowska 3/9, 60 -809 Poznan ´ sheraton.com catering@sheraton.com

Poradnik Handlowca | maj 2012


146 147

kampanie i promocje

Hoop Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Do końca maja br. potrwa kampania telewizyjna i internetowa marki Jupik. Spot telewizyjny jest obecny w kanałach dziecięcych oraz ogólnopolskich stacjach telewizyjnych w pasmach dla dzieci. Kampania internetowa w serwisach najpopularniejszych wśród dzieci zachęca do wejścia na stronę internetową. Na zupełnie nowej odsłonie www.jupik.com dzieci wita film, w którym Jupik T.E.A.M unicestwia plany korporacji MIST, planującej zniszczyć Jupik City. Każdy młody konsument może dołączyć do Jupik T.E.A.M i zostać Tajnym Ekspertem Aktywnej Mocy. Wcześniej musi zarejestrować się na stronie i przejść cykl szkoleń, w którym zdobędzie i udoskonali wiele umiejętności, np. logiczne myślenie, zręczność czy spostrzegawczość. Tajny Ekspert Aktywnej Mocy po 8- tygodniowym szkoleniu będzie mógł wziąć udział w rozgrywce finałowej – starciu z korporacją MIST. Dla najlepszych przewidziane są nagrody – legitymacje Tajnych Ekspertów Aktywnej Mocy oraz super szpiegowskie gadżety.

Drop

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich

W ramach budowy wizerunku marki, Staropolanka została partnerem organizowanej przez Radio Zet majówki pt.: „Morze, Góry i Mazury”. Eventy odbędą się w Łebie, Szczyrku i Mikołajkach. Staropolanką będą mogli ugasić pragnienie uczestnicy wszystkich trzech majówek. Będzie to doskonały sposób na uzupełnienie składników mineralnych, które są niezbędne zwłaszcza podczas aktywnego wypoczynku. Ponadto w ramach współpracy logotyp Staropolanki pojawi się na materiałach ATL i BTL promujących eventy. Poradnik Handlowca | maj 2012

Od 1. maja br. firma Drop promuje swoje produkty w ramach przygotowanej kampanii reklamowej. Kampania obejmie 8-sekundowe plansze sponsorskie prezentowane w wieczornym paśmie telewizyjnym przed prognozą pogody oraz przed filmami i serialami. Głównym punktem, a zarazem najważniejszą gwiazdą kampanii jest gość specjalny, którego tożsamość zostanie ujawniona w dniu rozpoczęcia akcji promocyjnej. Kampania wspierana jest również standardowymi działaniami w prasie oraz internecie. Kampania ma na celu przypomnienie oferty marki Drop oraz przedstawienie nowej oferty produktowej.


kampanie i promocje

147

PH_modul_139x255mm.ai 1 2012-04-23 12:41:15

Grupa Maspex Wadowice

Drużyna Mlekołaków dla wszystkich kibiców przygotowała piłkarską promocję – „Kibicuj razem z Mlekołakami”. W każdym promocyjnym opakowaniu Mlekołaków 250 g i 500 g znajdują się atrakcyjne naklejki z wizerunkami piłkarzy. Dodatkowo, wpisując specjalny kod z naklejki na stronie www.mlekolaki.pl każdy konsument bierze udział w cotygodniowym losowaniu aż 560 piłkarskich nagród. Do wygrania: stołowe piłkarzyki, fotele w kształcie piłki, albumy kibica wraz z paczkami Mlekołaków na piłkarskie śniadanie. Albumy kibica można także znaleźć w specjalnych promocyjnych zestawach Mlekołaków. Ponadto młodzi i starsi kibice mogą wziąć udział w konkursie Mlekołaków. Wystarczy zaprojektować sportową paczkę Mlekołaków. Nagrodą główną jest konsola do gier Xbox 360 Kinect wraz z grą FIFA 2012, a zwycięskie opakowania trafią do sprzedaży. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

* Źródło: Energizer za Nielsen, dotyczy rynku baterii węglowo-cynkowych, alkalicznych, litowych oraz akumulatorków, roczna skumulowana wartość sprzedaży za okres marzec 2011 – luty 2012, cała Polska. * Źródło: Energizer za Nielsen, dotyczy rynku baterii węglowo-cynkowych, alkalicznych, litowych oraz akumulatorków, roczna skumulowana wartość sprzedaży za okres marzec 2011 – luty 2012, cała Polska.

Poradnik Handlowca | maj 2012


148 149

kampanie i promocje

Peugeot Polska Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Storck

Gumy rozpuszczalne Mamba w 4 smakach: truskawkowym, malinowym, pomarańczowym oraz o smaku coli dostępne są w nowych opakowaniach. W grafice wykorzystano istniejące skojarzenia marki z wyspą tropikalną i zabawą: nowe logo z palmą i plażą, nowe wesołe owocowe postacie. W maju startuje również odświeżona strona internetowa www.mamba.pl, która przeniesie naszych najmłodszych konsumentów na wyspę Mamba, gdzie będą mogli zagrać w nowe gry. Przygotowane zostały także nowe materiały POS.

Nowy Peugeot Partner furgon oraz Partner Tepee zostały poddane ewolucji stylistycznej, otrzymując nowe akcenty wspólne dla całej gamy Peugeot. Jednocześnie w modelach tych wprowadzono najnowsze rozwiązania techniczne, dotyczące zarówno silników, jak i wyposażenia. Działania te pozwolą umocnić pozycję rynkową Peugeot w tych segmentach. Najważniejsze cechy nowych modeli Peugeot Partner furgon oraz Partner Tepee to: wyjątkowa osobowość wynikająca z nowoczesnej stylizacji, silniki e-HDi (z systemem Stop & Start nowej generacji), najniższa emisja CO2: 125 g/km dla Partnera Tepee w segmencie kombivanów oraz 123 g/km dla Partnera furgona w klasie małych vanów, wzorcowa przestrzeń dla pasażerów, modułowość i wygoda użytkowania w modelu Partner Tepee, dwie długości nadwozia oraz objętości przestrzeni ładunkowej Partnera furgona (3,3 oraz 3,7 m3), plasujące go wśród najlepszych mo-deli w segmencie. Światowa premiera nowego Peugeot Partnera Tepee miała miejsce podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie, a sprzedaż obu wersji (Tepee oraz furgonu) rozpoczęła się wiosną 2012.

REKLAMA

Opłata to obowiązek Jeździsz odcinkami A2 Konin -Stryków lub A4 Wrocław-Gliwice? Nie szukaj drobnych i nie zatrzymuj się na bramkach! Od 1 czerwca masz wybór, czy za przejazd płacisz Poradnik Handlowca | maj 2012 ręcznie, czy elektronicznie.

viaTOLL to wygoda

Dowiedz się więcej: www.viatoll.pl  800 101 101  +48 22 521 10 10


kampanie i promocje

149

Wawel

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Produkty marki Wawel doskonale nadają się jako słodki dodatek do komunijnego prezentu. Po raz kolejny firma przygotowała linię produktów przeznaczonych na tę okazję. Bomboniery – Czekoladki Koncertowe – dostępne będą w dwóch, tradycyjnych już wersjach graficznych, przedstawiających wizerunki dziewczynki lub chłopca. Jest to opcja najczęściej wybierana przez rodziców chrzestnych. Dalsza rodzina z pewnością wybierze coś spośród bogatej oferty komunijnej, w której znalazły się: Michałki Białe z nadzieniem mleczno-orzechowym, Czekolada Truskawkowa z nadzieniem truskawkowo-jogurtowym, Mieszanka Krakowska zawierająca galaretki owocowe w czekoladzie. Wszystkie produkty będą dostępne w eleganckich opakowaniach nawiązujących graficznie do dnia Pierwszej Komunii Świętej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Nestlé Polska

PepsiCo

Wojtek Szczęsny, reprezentant Polski i gracz Arsenalu Londyn, został nową twarzą marki Pepsi. Bramkarz dołączył do Drużyny Marzeń Pepsi i znalazł się w gronie największych gwiazd światowego futbolu takich jak Lionel Messi, Fernando Torres, czy Frank Lampard. Umowa przewiduje pełen zakres wykorzystania wizerunku zawodnika do celów promocyjno-reklamowych marki. 16 kwietnia br. wystartowała pierwsza wspólna inicjatywa marek Pepsi i Lay’s, której twarzą jest Wojtek Szczęsny. W okresie trwania loterii promocyjnych do wygrania będzie rekordowa liczba aż 15 milionów nagród. Wśród nich znajdą się m.in. gotówka, darmowe produkty Pepsi oraz Lay’s, a łączna wartość wszystkich nagród to blisko 17 milionów złotych.

1 maja br. ruszyła loteria Nestlé „Piłka jest okrągła, a nagród jest 2012”, w której czeka aż 2012 atrakcyjnych nagród – 10 nagród pieniężnych w wysokości 2012 zł oraz 2002 piłki Adidas. Losowania odbywają się co tydzień do 10 lipca br. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić baton Lion lub Kit Kat albo wafelek Princessa, zachować paragon i wysłać sms lub zarejestrować zgłoszenie bezpłatnie na stronie www.2012nagrod.pl. Loterię będą wspierać kampania w mediach handlowych oraz materiały POS (owijki paletowe, topery paletowe, ulotki, wobblery, plakaty i zatowarowane ćwierćpaletki). Więcej informacji na stronie www.2012nagrod.pl.

Poradnik Handlowca | maj 2012


150 151

kampanie i promocje

Premium Rosa (dawniej Polska Róża)

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Polska Róża zmieniła logo na Premium Rosa – nowe logo ma ułatwić konsumentom identyfikację produktu na rynku eksportowym. Ponadto jest nowoczesne i komponuje się w nową szatę etykiet. Na półki sklepowe trafiły syropy z logo Premium Rosa o zupełnie nowym obliczu, bo w nowoczesnych etykietach. Etykiety mają przekazać klientowi, że produkt zawarty w opakowaniu to syrop najwyższej jakości, bez żadnych sztucznych polepszaczy, konserwantów, a tylko sok z wyselekcjonowanych owoców i cukier. Taki syrop świetnie rozgrzeje w pochmurny dzień, ale może być też smacznym dodatkiem do schłodzonej wody lub sporządzenia wytwornych drinków, koktajli alkoholowych czy piwa. Również w kuchni znajdzie zastosowanie jako sos do deserów, lodów lub wypieków.

Z.T. Bielmar

Nestlé Polska

W kwietniu br. na rynek powróciła „Jarzynka” Winiary – jeden z najlepiej rozpoznawalnych produktów marki Winiary. Po raz pierwszy pojawiła się na rynku w 1975 roku, zaś w roku 2008 została wycofana. Teraz powraca w nowej odsłonie. „Jarzynka” Winiary to sypka przyprawa uniwersalna do potraw, która dopełni smak każdej zupy, podkreślając delikatnie jej warzywność i nadając głębię. Dzięki tej przyprawie zupa za każdym razem będzie smakowała jak ta, którą pamięta się z dzieciństwa, po prostu domowo. Jarzynka idealnie nadaje się również do sosów, ryżu, potraw mięsnych i warzywnych. Produkt dostępny jest w 200 gramowych opakowaniach, których wygląd nawiązuje do tradycyjnej, domowej kuchni.

Poradnik Handlowca | maj 2012

Marynata „Soczyste mięso” to wygodny produkt do zamarynowania mięsa przed grillowaniem, smażeniem lub pieczeniem. Marynata jest dostępna w praktycznym opakowaniu, nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych, a 100 g marynaty pozwala zamarynować około 1,5 kg mięsa. Marynatę „Soczyste mięso” znajdziemy w trzech smakach: łagodnym, ostrym i tradycyjnym. Opakowanie: 150 g.


kampanie i promocje

151

Rieber Foods Polska Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Grupa Maspex Wadowice

Firma Rieber Foods Polska, właściciel marki Delecta, rozpoczął w kwietniu br. akcję, skierowaną do placówek oświatowo-wychowawczych z całej Polski, pod hasłem „Pieczemy babeczki!”. Sto instytucji, takich jak: szkoły, przedszkola czy kluby dziecięce, które jako pierwsze zgłoszą się do programu „Warsztaty kulinarne – Pieczemy babeczki!” otrzyma bezpłatnie pakiet produktów – Babeczki Nadziane Delecta i konspekty metodyczne, pozwalające zorganizować zajęcia kulinarne z dziećmi. Aby zostać zakwalifikowanym do programu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej marki. Program skierowano do instytucji oświatowo-wychowawczych, prowadzących nieodpłatne zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Program potrwa do wyczerpania limitu zgłoszeń. Każde prawidłowo wypełnione zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

REKLAMA

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Trwa telewizyjna kampania napojów Tymbark, wspierająca piłkarską promocję „Ustrzel nagrody”. Wyjątkowy zawodnik z drużyny Tymbarku – kultowy kapselek – pojawia się na boisku wraz z atrakcyjnymi nagrodami, które ucieszą wszystkich kibiców. Wielkie sportowe emocje pomoże utrwalić nowoczesny sprzęt marki Samsung: smartfony, kamery i aparaty fotograficzne. Aby je wygrać, wystarczy zbierać kody umieszczone na promocyjnych opakowaniach napojów Tymbark (butelka szklana 250 i PET 500 ml). Dodatkowo, co miesiąc, Tymbark rozdaje 2012 „kapselkowych” pendrive’ów piłkarskich. Spot można zobaczyć w największych stacjach TV i w kanałach tematycznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. . Poradnik Handlowca | maj 2012


153 152

kampanie i promocje

Mercedes-Benz Polska Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Varta Baterie

Po raz pierwszy portfolio vanów z gwiazdą wzbogaci się o kompaktowy samochód dostawczy. Dynamika jazdy, wzorowy poziom bezpieczeństwa, niewielki apetyt na paliwo, szeroka gama wersji nadwoziowych, a do tego solidność gwarantowana przez Mercedes-Benz sprawiają, że nowy Citan to prawdziwy profesjonalista wśród miejskich samochodów dostawczych. Prezentacja nowego modelu nastąpi we wrześniu br., podczas międzynarodowej wystawy pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze. Mercedes-Benz Citan dostępny będzie jako blaszany furgon, wersja osobowa i odmiana Mixto. Dopasowana do szerokiego zakresu zastosowań gama furgonów obejmuje aż trzy warianty długości nadwozia: 3,94 m, 4,32 m oraz 4,71 m. Zależnie od modelu, Citan występuje w trzech wersjach ładowności. Dopuszczalna masa całkowita modelu sięga 2200 kg. Nabywcy Citana będą mogli skorzystać również z pełnej oferty usług serwisowych i finansowych, świadczonych przez specjalistów Mercedes-Benz.

Sokołów

Należąca do grupy Spectrum Brands Holding firma Varta Baterie wprowadziła zmiany w strukturach sprzedażowo-marketingowych. W ramach reorganizacji wyodrębniony został autonomiczny dział produktów bateryjnych (Varta, Rayovac). Dyrektorem Działu Baterii został doświadczony w branży manager Mateusz Orkisz. Nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za stworzenie i prowadzenie działu oraz całość działań handlowo-finansowych dotyczących produktów marki Varta na terenie Polski. Wyodrębnienie nowego działu wiąże się głównie z niezwykle dynamicznym wzrostem. W ciągu ostatniego 1,5 roku Varta kilkakrotnie zwiększyła swoje udziały w polskim rynku baterii. Obecne szacunki firmy wskazują, że pod koniec 2011 stanowiły one 13%.

Poradnik Handlowca | maj 2012

Sokołów, jako aktywny sponsor drużyn i wydarzeń sportowych, w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej wprowadził do swojej oferty wyjątkowe produkty dedykowane dla fanów futbolu oraz dla każdego, kto lubi proste i smaczne posiłki. Kiełbasa Kibica to idealny produkt na grilla. Znakomicie nadaje się również do przygotowania na patelni, w piekarniku lub do podgrzania w wodzie. Snacki Pleśniowe, Snacki Wędzone oraz Salami Chips są znakomitymi przekąskami w czasie oglądania lub w przerwie meczu. Konserwa Kibica jest doskonała na kanapki na każdą okazję, szczególnie smakuje w czasie oglądania relacji sportowych. Produkty oferowane są w nowej piłkarskiej szacie graficznej.


kampanie i promocje

Grupa Maspex Wadowice

Marka Tiger ruszyła z kampanią, promującą innowacyjną nowość: T-Water. Nowy produkt to woda energetyczna, która skutecznie nawadnia, zapewniając jednocześnie ciągły dopływ energii. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy żyją aktywnie i potrzebują energii oraz skutecznego nawodnienia organizmu w ciągu dnia. T-Water zawiera tyle powera, ile jest w jednej puszce Tiger Energy Drink.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

153

Ambra

Zbliżające się Mistrzostwa Europy to dla wszystkich ojców doskonała okazja, aby rozbudzić w swoich pociechach sportową pasję. Przy świętowaniu tych niezwykłych momentów, nie może zabraknąć nowego wyjątkowego Piccolo Strawberry – w futbolowej odsłonie graficznej. Specjalne piłkarskie koszulki z wizerunkiem Piccolo Boya w stroju piłkarza pozwolą natomiast poczuć małym kibicom prawdziwą atmosferę EURO 2012. Aby zdobyć koszulkę, wystarczy w sieci sklepów Tesco zakupić promocyjny zestaw Piccolo składający się z dwóch butelek Piccolo: futbolowej edycji Piccolo Strawberry oraz Piccolo brzoskwiniowego. W konkursie Piccolo nie ma przegranych! Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody gwarantowane w postaci futbolowej gry online, w którą można zagrać z tatą w przerwie meczu. Promocja Piccolo „Twój bohater wygrywa” potrwa do 17 czerwca. REKLAMA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


154 155

kampanie i promocje

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Poradnik Handlowca | maj 2012


kampanie i promocje

Sokołów

155

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna:

Trwa kampania telewizyjna promująca „Produkty tradycyjne z wędzarni”. Linia tych wyrobów łączy w sobie tradycyjny sposób produkcji oraz najwyższą jakość. Zaletą tych produktów jest również ich niezwykła kruchość przy zwięzłej konsystencji i wyrazistym smaku naturalnych przypraw. W skład linii produktów „z wędzarni” wchodzi 5 wędlin: szynka z wędzarni, schab z wędzarni, karczek z wędzarni, boczek z wędzarni, kiełbasa z wędzarni. Wyroby z wędzarni są wysoko cenione przez konsumentów i specjalistów. Szynka z wędzarni została nagrodzona m.in. Złotym Medalem MTP Polagra-Food 2010 oraz znakiem Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ). Znak PDŻ został przyznany również „Boczkowi z wędzarni”.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Konkurs „Odśwież Swój Sklep” trwa

Hochland Polska

Zakończyła się kampania „Mistrzostwa od kuchni z Biało-Czerwonym!” realizowana dla marki Hochland Polska. Kampania promowała nowy produkt Hochland, ser topiony w krążku BiałoCzerwony. W serwisie Seromaniacy.pl prowadzony był konkurs na najlepsze „biało-czerwone” przepisy kulinarne. Uczestniczący w zabawie miłośnicy sera wykazali się wyjątkową kreatywnością w kuchni. Przed obrady jury pod przewodnictwem Karola Okrasy trafiły m.in. przepisy na piłkarskie ciasto w kształcie boiska, czy przekąski w kształcie koszulek piłkarskich. Trwające od 12 marca do 6 kwietnia br. działania objęły konkurs na kreatywne przepisy, kampanię social ads, reklamy Google, reklamy display na witrynach kontekstowych oraz portalach horyzontalnych, a także mailing.

Udział w nim mogą wziąć niezależni właściciele sklepów z produktami FMCG o powierzchni do 100 m². Na laureatów czeka wiele atrakcyjnych nagród. Pan Jerzy Rulka z Chorzowa, zdobywca drugiej nagrody w II edycji konkursu w 2011 roku wygrał wyjazd do SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. Pan Jerzy wspomina spędzony tam czas: „Na wygrany, w konkursie Odśwież Swój Sklep, wyjazd do SPA zabrałem małżonkę. Na miejscu przygotowano dla nas różne zabiegi, z których mogliśmy wybrać takie, które nam odpowiadały. Oprócz tego dostaliśmy też kosmetyki Dr Irena Eris. Z racji tego, że jesteśmy ze Śląska poprosiliśmy o możliwość wyjazdu do Krynicy Zdrój, choć pierwotnie miały to być Wzgórza Dylewskie. Wypoczęliśmy i pełni sił wróciliśmy do pracy. Wszystko było bardzo profesjonalnie przygotowane, wyjazd był niezwykle udany i obył się bez jakichkolwiek komplikacji.” Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu – więcej na str. 24-25

Poradnik Handlowca | maj 2012


156 157

kampanie i promocje

Nestlé Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Varta Baterie

„Nasze 125 urodziny – 125 nagród dla Ciebie” – tak Varta zachęca do udziału w konkursie, zorganizowanym z okazji 125-lecia firmy. Warunkiem udziału w zabawie jest zakup produktów Varta w jubileuszowych opakowaniach za kwotę minimum 20 zł do 30 czerwca br. Następnie trzeba przygotować kartkę urodzinową lub laurkę z życzeniami dla firmy. Na autorów najbardziej oryginalnych pomysłów czekają cenne nagrody. Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zakupu oraz jubileuszowym znaczkiem można przesyłać na adres firmy do 16 lipca br.

Poradnik Handlowca | maj 2012

Do 31 sierpnia br. potrwa loteria DoLODuj się z Nestlé Ice Cream. Codziennie do wygrania atrakcyjne nagrody: smartfon Galaxy Ace i 50 doładowań o wartości 20 zł do telefonu w każdej sieci. Zasady loterii są bardzo proste. Wystarczy kupić loda Nestlé, zachować paragon i wysłać sms-a o treści: Nestle. nazwaloda na numer 70120. Zgłoszenie można również zarejestrować bezpłatnie za pomocą aplikacji dostępnej na stronie www.lody.nestle.pl/dolodujsie. Jeden paragon uprawnia do jednego zgłoszenia. W loterii biorą udział wszystkie lody znanych i lubianych marek Nestlé: Kit Kat, Princessa, Lion, Movenpick, Macao, Cortina, Nestea Tube, Pirulo Banan, Hello Kitty, Gibek, Kwaśniak, Kaktus, Nesquik, Manhattan, La Cremeria, Nestlé Cream, Sztywniak, Jojo, Maxi Bon, Big Sandwich, Extreme, Nestea Peach, Beach Cola, Nestlé Śmietankowe, Krejzol. Promocja będzie wspierana w głównych stacjach telewizyjnych, prasie handlowej i w internecie.

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


kampanie i promocje

157

Hoop Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Konsekwentnie, po ubiegłorocznej kampanii „Polak Mały”, tegoroczna kampania Hoop Coli przebiega pod hasłem „Kibic Mały”, co związane jest z wszechogarniającym Polskę szaleństwem rozgrywek piłkarskich i olimpijskich. Obie platformy są bardzo mocno osadzone w esencji marki „Otwórz się na innych”. Tym razem Hoop Cola w swoisty sposób przekomarza się z charakterem polskich kibiców, przechwalających się, zawadiackich i pysznych. W spotach nowej kampanii namawia do otwarcia się na innych, bratania z innymi kibicami i do wspólnej, dobrej zabawy, którą przyniosą tegoroczne wydarzenia sportowe. Kampania składa się z 3 spotów – dwóch piętnastosekundowych i jednego trzydziestosekundowego i potrwa do końca maja.

Zapraszamy do konkursu Poradnika Handlowca „Znajdź szczegół reklamy”

Tylko u Nas!

Kolejna edycja konkursu już wkrótce! Podajemy poprawne rozwiązanie konkursu „Znajdź szczegół reklamy” (kwiecień 2012): Wartościowe nagrody ufundowane przez rmy: 1. Danone (Str. 45 ale Natura!), 2. Zakłady Produkcji Cukierniczej „VOBRO” (Str. 105 Czekoladki komunijne), 3. „Herbapol-Lublin” (Str. 99 Green-Up Rage) zostaną przesłane na adresy poniższych laureatów: w:: 1. Kazimierz Modrasiewicz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Mrągowo

2. Teresa Żurawska Sklep Spożywczo-Przemysłowy Julia Drezdenko

3. Katarzyna Czyżak Sklep Spożywczy nr 1 Borki

4. Robert Gierdal Sklep Wielobranżowy „Robex” Miejska Górka

5. Katarzyna Krawczyk Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Ula” Kamień Krajeński

6. Katarzyna Sankowiak Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wielichowo

7. Swietlana Mrozek Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Sezam” Opatów

8. Dariusz Czarny Sklep Spożywczy Zamość

9. Danuta Kaczor Sklep Spożywczy „Delia” Sanok

Firma Danone Sp. z o.o. pragnie specjalnie wyróżnić zgłoszenie do konkursu, jakie z dużym zaangażowaniem i fantazją przygotowała Pani Barbara Nowak ze sklepu „Basia” z Rumii. Poradnik Handlowca | maj 2012


158 159

kampanie i promocje

Energizer Group Polska Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Nestlé Polska

Trwa kampania telewizyjna wspierająca nowość Winiary „Pomysł na… soczysty gulasz z woreczka”. W ramach aktywności w mediach o zasięgu ogólnopolskim zostaną wykorzystane dwa spoty: 30- oraz 15-sekundowy. Reklama promująca produkt Winiary „Pomysł na… soczysty gulasz z woreczka” przedstawia szkolne dyktando i uczennicę, która zastanawia się, jak napisać słowo „gulasz”. Dziewczynka przypomina sobie soczyste i aromatyczne danie w pysznym sosie, które przyrządzała z tatą przy użyciu nowości produktowej marki Winiary i poprawnie zapisuje słowo. W serwisie www na internautów czeka również konkurs. Aby wziąć w nim udział, należy obejrzeć reklamę TV i uzupełnić brakujące pola w dyktandzie kulinarnym. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone szklanymi naczyniami do zapiekania oraz zestawami produktów Winiary „Pomysł na… z woreczkiem”. Dodatkowo użytkownicy portalu społecznościowego Facebook mogą dla zabawy skorzystać z aplikacji Soczyste dyktando Winiary.

Poradnik Handlowca | maj 2012

Wilkinson wystartował z nową kampanią „Golący Patrol”. Akcja ta ma na celu promowanie idei, że golenie może być przyjemne. Bohaterowie kampanii wcielają się w postacie ratowników. Ozdobą „Golącego Patrolu” są trzy ratowniczki – Wera (wprost z marcowej okładki popularnego magazynu dla mężczyzn), Reni i Jula, które na początku kwietnia przejęły dowodzenie na fanpage’u marki Wilkinson. W trakcie kampanii dziewczyny m.in. poprowadzą „Uniwersytet Golącego Patrolu”. Będzie to ilustrowany zabawnymi zdjęciami cykl instruktażowych postów, w których ratowniczki zaprezentują mini-kurs „jak golić się przyjemnie”. Dodatkowym elementem kampanii jest konkurs konsumencki, w którym nagroda główna to wyjazd z „Golącym Patrolem” do Los Angeles. Szczegóły są dostępne na: www.golacypatrol.pl

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


4 koła biznesu

159

Fiat Ducato

N

Niebagatelny wpływ na decyzję o wyborze marki auta miały opinie znajomych oraz męża. Jak mówi Katarzyna Jałocha: – Mój mąż od lat jeździ Fiatem. Zna tę markę i uważa ją za przyjazną użytkownikowi.

Samochód Na miarę Fiat to marka o tradycji zakorzenionej jeszcze w przedwojennej Polsce. Nowa gama silników Fiata Ducato obejmuje cztery jednostki napędowe, z których każda została skonstruowana w taki sposób, aby zapewniać najlepsze osiągi, oraz cichszą i lżejszą pracę. Fiat Ducato występuje w różnych wersjach pojemności ładunkowej od 8 do 17 m3. Niezwykle ważny w pracy handlowca jest fakt, iż tylne drzwi otwierają się pod kątem 90°, 180° lub 270° (ostatnia opcja jest dostępna na zamówienie). Ale u dealera można złożyć zamówienie niemal całkowicie „szyte na miarę” potrzeb klienta. – Miałam specjalne wymagania dotyczące zabudowy. Musiałam mieć drzwi z tyłu i z boku. Po złożeniu zamówienia, Fiat zajął się przygotowaniem nadwozia i rozwiązaniem wszystkich związanych z tym problemów – opowiada Ka-

Samochody dostawcze to dla małych i średnich firm oraz hurtowników branży FMCG jedno z podstawowych narzędzi pracy. „Poradnik Handlowca” rozpoczyna cykl prezentacji pojazdów, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom stanowią istotne wsparcie prowadzonej firmy. Doskonale wie o tym Katarzyna Jałocha, właścicielka cukierni „Różany Potok”, która rok temu zdecydowała się na kupno Fiata Ducato. tarzyna Jałocha, właścicielka cukierni „Różany Potok”. ekoNomia i komfort Producent podaje, że zużycie paliwa w różnych modelach waha się w przedziale 6,8 – 8 l/100 km. Takie parametry są jednym z najważniejszych (obok ceny pojazdu) atutów Ducato. – Fiat, w porównaniu z innymi markami, pod względem kosztów, wypada – moim zdaniem – zdecydowanie najlepiej. Uważnie przeglądam przebieg i spalanie paliwa. A te wyniki są zadowalające. Fiat jest autem bardzo oszczędnym. Mam do tego doskonałego kierowcę, dzięki czemu ekonomika zużycia paliwa pozwala mi na kalkulację wskazującą, że połowa pieniędzy, jakie musiałam przeznaczać kiedyś na paliwo, dziś starcza mi na spłacanie raty leasingu – mówi Katarzyna Jałocha, która podkreśla wiele innych zalet pojazdu, m.in. poczucie bezpieczeństwa odczuwane podczas jazdy. optymalNe i bezpieczNe W kabinie kierowcy elementy sterujące są łatwo dostępne i przyjazne w obsłudze, fotel kierowcy ma pełną regulację. Katarzyna Jałocha pokazuje nam wiele półek, schowków i pod-

ręczny stolik, dzięki czemu wszystkie potrzebne rzeczy są zawsze pod ręką. Innymi przydatnymi elementami wyposażenia są tempomat i czujniki parkowania, szczególnie istotne w przypadku pracy dostawcy dowożącego towar do przynajmniej kilkunastu punktów dziennie. Pani Katarzyna zadbała o bezpieczeństwo użytkowników auta, zamawiając dodatkowe boczne poduszki powietrzne, poza standardową dwustopniową poduszką powietrzną kierowcy oraz 120-litrową, pełnowymiarową poduszką chroniącą pasażerów z przodu.

Katarzyna Jałocha, właścicielka cukierni „Różany Potok”: – Polecam wszystkim Fiata Ducato, wymieniając jego cztery atuty: cenę, komfort, design oraz bezpieczeństwo

Nowe techNologie Technologiczną innowacją Nowego Ducato jest system Start&Stop. Wyłącza on tymczasowo silnik po zatrzymaniu się samochodu, powodując w ten sposób obniżenie zużycia paliwa nawet do 15%. Jedną z najważniejszych innowacji opisywanych modeli Fiata Ducato jest system Traction+, dodatkowy nowatorski układ kontroli trakcji, który oferuje maksymalną skuteczność działania w przypadku poślizgu kół lub jazdy w warunkach słabej przyczepności.  Poradnik Handlowca | maj 2012


160

porady

| Prawnik radzi

Urlopy pracownicze

dr GrzeGorz Borowski, radca prawny kancelaria Prawna Borowski i wspólnicy

Prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego jest uprawnieniem każdej osoby pozostającej w stosunku pracy. Co ważne, pracownik nie może skutecznie zrzec się prawa do urlopu, jedynie we wskazanych w przepisach prawa pracy sytuacjach może otrzymać ekwiwalent pieniężny w zamian za niewykorzystany urlop lub zostać skierowany na urlop przez pracodawcę.

w

Wymiar urlopu zależy od całkowitego stażu pracy, przy czym do okresu pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, a także okresy nauki (ukończenie średniej szkoły zawodowej to zaliczenie 5 lat, szkoły wyższej – 8 lat, przy czym okresy te nie podlegają sumowaniu). Generalną zasadą jest, że pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu – jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni – jeżeli co najmniej 10 lat. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Wymiar urlopu dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. W przypadku, gdy ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – proporcjonalnie do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy (np. pracodawca z końcem czerwca kończy współpracę z pracownikiem, który jest uprawniony do urlopu w wymiarze 26 dni, pracownikowi przysługuje zatem u tego pracodawcy 13 dni urlopu), chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Pracownikowi, który wykorzystał urlop w wymiarze wyższym, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wyni-

Poradnik Handlowca | maj 2012

kający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców. U kolejnego pracodawcy pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego (czyli w powyższym przykładzie – 13 dni) lub proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca może skorzystać z dłuższego terminu na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Dotychczas był obowiązany udzielić zaległego urlopu do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, od 1 stycznia 2012 r. termin został wydłużony do 30 września następnego roku kalendarzowego. Z uwagi na brak przepisów przejściowych urlop zaległy za 2011 r. powinien zostać udzielony według nowych przepisów, tzn. do 30 września 2012 r. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Łączny wymiar takiego urlopu nie może przekroczyć 4 dni w roku kalendarzowym niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. Zasadą jest udzielenie pracownikowi urlopu w naturze. W przypadku jednak niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Przysługuje on pracownikowi niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy o pracę była ona świadczona, czy też, jak długo trwało zatrudnienie. 


Prawo w pigułce |

porady

161

www.sklepyabc.pl

Sieć Sklepów abc sponsorem programu Ewy Wachowicz „Ewa Gotuje”

Oglądaj nowe odcinki programu

„EWA GOTUJE”

SOBOTA 10:15 Poradnik Handlowca | maj 2012


162

porady

| Prawo w pigułce

Trzy dni na reklamację nieświeżej żywności Jeśli żywność okaże się nieświeża lub niezgodna z tym, co deklaruje na opakowaniu producent, klientowi zawsze przysługuje prawo do reklamacji. Obowiązkiem klienta jest złożenie takowej reklamacji u sprzedawcy. W przypadku produktów spożywczych obowiązują szczególne przepisy − żywność paczkowaną można reklamować w terminie 3 dni od chwili otwarcia, natomiast produkty spożywcze sprzedawane luzem – 3 dni od momentu zakupu. Konieczny będzie dowód zakupu, np. paragon. W przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych czy kłopotów z uznaniem reklamacji, konsumentowi przysługuje też prawo do zwrócenia się o pomoc do Inspekcji Handlowej czy powiatowego rzecznika konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że sprzedawcy za naruszenie wymogów prawnych dotyczących oznakowania grozi kara pieniężna. Maksymalna wysokość sankcji nakładanej na sklep to pięciokrotność wartości nieprawidłowo oznakowanego towaru, ale nie mniej niż 500 zł. W 2013 r. będzie zakaz odliczania VAT od paliwa Resort finansów pracuje nad zmianami w VAT w zakresie odliczania podatku. Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów podkreślił, że chodzi o to, żeby samochody z kratką zniknęły z naszych ulic. Resort finansów na dwa lata (2010 – 2012) zamroził odliczanie VAT od paliwa do samochodów osobowych przerobionych na ciężarowe (z kratką) oraz na trzy lata ograniczył prawo do odliczania podatku przy nabyciu, najmie, leasingu samochodów z kratką do 60%, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby w przyszłym roku te obostrzenia złagodniały. Unijny komitet ds. VAT już się zgodził na przedłużenie na 2013 rok zakazu odliczania VAT od paliwa. Szczegółowe regulacje w zakresie zmian w VAT podatnicy poznają w połowie roku. Prawo do zwrotu akcyzy powinien mieć każdy dostawca towarów Ustawodawca, ograniczając krąg osób, które mogą się ubiegać o odzyskanie zapłaconego w Polsce podatku akcyzowego, naruszył przepisy unijnej dyrektywy. Zwrot akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, od których akcyza została zapłacona na terenie Polski, przysługuje wyłącznie dwóm osobom, tj. podatnikowi, który wywiózł je do innego kraju UE albo podmiotowi, który nabył te wyroby od podatnika i sam dokonał ich dostawy. Problem zwrotu podatku dotyczy podmiotów, które kupują wyroby akcyzowe Poradnik Handlowca | maj 2012

od pośredników i same wywożą je do innego kraju unijnego. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) tacy przedsiębiorcy nie mogą już ubiegać się o zwrot. Wymogi określone polską ustawą są jednak zbyt restrykcyjne. Ograniczenie nie wynika bowiem z dyrektywy horyzontalnej ani innych przepisów unijnych, które regulują zasady opodatkowania akcyzą w krajach UE. Ograniczenie to prowadzi do sytuacji, że podatek jest płacony dwukrotnie w różnych krajach, gdyż staje się należny w innym państwie UE, a jednocześnie nie można go odzyskać w Polsce. Przeczy to zasadzie jednofazowości opodatkowania akcyzą. Podatnicy mogą powołać się bezpośrednio na przepisy aktu unijnego, gdy państwo UE w nieprawidłowy sposób wdroży dyrektywę do przepisów krajowych. O tym, czy przepisy polskiej ustawy o podatku akcyzowym są zgodne z dyrektywą horyzontalną, ostatecznie rozstrzygnie NSA. Możliwość dowozu do pracy bez PIT Jeśli nie wiadomo, który konkretnie pracownik i w jakim zakresie skorzystał z dowozu do zakładu pracy, nie trzeba rozliczać PIT. Sama możliwość skorzystania z transportu nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów. Minister finansów uznał, że od transportu pracowniczego trzeba płacić podatek, doliczając przychody do wynagrodzenia ze stosunku pracy. Sąd administracyjny uchylił interpretację ministra. Uznał, że gdy nie można ustalić, czy pracownik skorzystał z transportu, to nie ma bezpłatnego przysporzenia. NSA zgodził się z tym rozstrzygnięciem i stwierdził, że w tej sprawie nie można automatycznie stosować uchwały Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10). Staż pracy „szczególnej” ustali sąd Żądanie pracownika o stwierdzenie, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach będzie skuteczne, jeśli powoła się on na potencjalne roszczenia majątkowe, które mają dopiero powstać. Podstawową przesłanką umożliwiającą wystąpienie z roszczeniem ustalenia rzeczywistej treści stosunku pracy jest istnienie interesu prawnego po stronie pracownika. To, czy istnieje interes prawny po stronie pracownika, który domaga się ustalenia prawa lub stosunku prawnego w ramach stosunku pracy, było przedmiotem licznych orzeczeń Sądu Najwyższego. Zasadniczo wskazywał on na brak takiego interesu w sytuacjach, kiedy zatrudnionym przysługiwały już roszczenia o konkretne świadczenia. 


Poradnik Handlowca 05/2012  

Poradnik Handlowca wydanie maj 2012

Poradnik Handlowca 05/2012  

Poradnik Handlowca wydanie maj 2012

Advertisement